$boomnaam$
Matthias Walteri alias Wouters
Thijs (Matthias, Jeuck) Walteri alias Wouters (Wouters, Wolters),
geb. voor 1601 vermoedelijk te Beek [Li],

Is Thijs Walteri familie?
,
Het is mij niet helemaal duidelijk of deze Thijs wel of niet familie is. Er zijn een aantal argumente voor en tegen te noemen.
Voor:
- Martinus Jacobus Walteri x Meijken Kerckhoffs krijgen zoon die Matthias heet. Hij kan genoemd zijn naar deze Thijs Walteri (de oom van Marten Jacobus), maar ook naar Thijs Kerckhoffs (de vader van Meijken). Dit laatste acht ik waarschijnlijker.
- bij de getuigen komt familie Stijnen voor (hier ligt link met Christina Odekercke x Gerit Stijnen), maar beiden treden niet op als getuige!
- bij de getuige komt familie Fremmen voor (hier ligt link met Franciscus Odeketrcke x Ghijsel Fremmen), maar beiden treden niet op als getuige!

Tegen:
- er is (in Beek) géén enkele invoer onder de naam Matthias Odekercke te vinden, terwijl dit wel geldt voor zijn (vermeende) broers en zusters. Ook bij degene die jongen als deze Thijs zijn.
- hij is nergens getuige bij de kinderen van een van de andere broers en zusters.
- Henricus Odekerke en Walterus Walteri treden op als getuigen, maar dit is waarschijnlijk steeds in hun functie als koster en niet als familielid.

Het kan ook zijn dat Thijs ook de vader is van ene Walterus Walteri alias Wouters x Maria Wilhelmi (xBeek RK 05-10-1649), welke in deze tijd ook in Beek leefde en waarvan bekend is dat hij een veldbode uit Oensel is. Deze Walterus Walteri is hoogste waarschijnlijk géén familie van ons.
Verder is hij waarschijnlijk ook de vader van ene Godefridus Walteri alias Wouters (huwt ongeveer 1644) met Maria van de Busselkens.

Omdat het niet helemaal duidelijk is en er meer argumenten tegen als voor zijn is hij niet opgenomen als familielid [ww].
Gichtregister (LvO 4130 scan 20) op dinsdag 16 mei 1662 te Beek [Li],
Claes Hagens verkoopt derdenhalven morgen weijden gelegen tot grootgenholt, rgt die gemeine steegh, Thijs Comens, die gemeine straat, Hendrick Wolters, voor dardenhalve gulden de roede, belast met een cappuyn jaarlijks aan de graaf van Geleen, aan Jeuck Wolters.

Ovl. (Ongeveer 47 jaar oud) voor 1648.

tr. (beiden ongeveer 20 jaar oud) voor 1621 vermoedelijk te Beek [Li]
met

Fijken (Sophia) Nn,
geb. voor 1601,
ovl. (minstens 50 jaar oud) op dinsdag 2 mei 1651,
begr. op dinsdag 2 mei 1651 2o. Fijken weduwe van Thijs Wouters. soluit. te Beek [Li].

Uit dit huwelijk 3 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1620 Beek [Li] †1669 Beek [Li] 49
Peter*1622 Beek [Li]    
Andreas  †1648 Beek [Li]  


Sophia Nn
Fijken (Sophia) Nn,
geb. voor 1601,
ovl. (minstens 50 jaar oud) op dinsdag 2 mei 1651,
begr. op dinsdag 2 mei 1651 2o. Fijken weduwe van Thijs Wouters. soluit. te Beek [Li].

tr. (beiden ongeveer 20 jaar oud) voor 1621 vermoedelijk te Beek [Li]
met

Thijs (Matthias, Jeuck) Walteri alias Wouters (Wouters, Wolters), zn. van stamvader Oenselse Walteri alias Wouters en Nn ,
geb. voor 1601 vermoedelijk te Beek [Li],

Is Thijs Walteri familie?
,
Het is mij niet helemaal duidelijk of deze Thijs wel of niet familie is. Er zijn een aantal argumente voor en tegen te noemen.
Voor:
- Martinus Jacobus Walteri x Meijken Kerckhoffs krijgen zoon die Matthias heet. Hij kan genoemd zijn naar deze Thijs Walteri (de oom van Marten Jacobus), maar ook naar Thijs Kerckhoffs (de vader van Meijken). Dit laatste acht ik waarschijnlijker.
- bij de getuigen komt familie Stijnen voor (hier ligt link met Christina Odekercke x Gerit Stijnen), maar beiden treden niet op als getuige!
- bij de getuige komt familie Fremmen voor (hier ligt link met Franciscus Odeketrcke x Ghijsel Fremmen), maar beiden treden niet op als getuige!

Tegen:
- er is (in Beek) géén enkele invoer onder de naam Matthias Odekercke te vinden, terwijl dit wel geldt voor zijn (vermeende) broers en zusters. Ook bij degene die jongen als deze Thijs zijn.
- hij is nergens getuige bij de kinderen van een van de andere broers en zusters.
- Henricus Odekerke en Walterus Walteri treden op als getuigen, maar dit is waarschijnlijk steeds in hun functie als koster en niet als familielid.

Het kan ook zijn dat Thijs ook de vader is van ene Walterus Walteri alias Wouters x Maria Wilhelmi (xBeek RK 05-10-1649), welke in deze tijd ook in Beek leefde en waarvan bekend is dat hij een veldbode uit Oensel is. Deze Walterus Walteri is hoogste waarschijnlijk géén familie van ons.
Verder is hij waarschijnlijk ook de vader van ene Godefridus Walteri alias Wouters (huwt ongeveer 1644) met Maria van de Busselkens.

Omdat het niet helemaal duidelijk is en er meer argumenten tegen als voor zijn is hij niet opgenomen als familielid [ww].
Gichtregister (LvO 4130 scan 20) op dinsdag 16 mei 1662 te Beek [Li],
Claes Hagens verkoopt derdenhalven morgen weijden gelegen tot grootgenholt, rgt die gemeine steegh, Thijs Comens, die gemeine straat, Hendrick Wolters, voor dardenhalve gulden de roede, belast met een cappuyn jaarlijks aan de graaf van Geleen, aan Jeuck Wolters.

Ovl. (Ongeveer 47 jaar oud) voor 1648.

Uit dit huwelijk 3 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1620 Beek [Li] †1669 Beek [Li] 49
Peter*1622 Beek [Li]    
Andreas  †1648 Beek [Li]  


Petrus Walteri alias Wouters
Peter (Petrus) Matthias Walteri alias Wouters (Wouters, Wolters),
geb. voor 1622 vermoedelijk te Beek [Li],
raijckmaecker (=wielmaker),
doopgetuige van zijn nicht Barbara Wouters op woensdag 25 januari 1651 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn kleindochter Maria Greven op woensdag 13 december 1679 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn neef Laurentius Thijssens alias Kessels op zondag 16 januari 1650 te Beek [Li],
geboortegetuige van Wilhelmus Roebroecx,
doopgetuige van Petronilla Henckens op maandag 4 september 1684 te Beek [Li],

Gichtregister (LvO 4130 - scan 95) op maandag 31 mei 1666 te Beek [Li]
,
Peter Wolters verkoopt aan Triniken Malders 46 kleine roeden weijden in die koelstigh, rgt Linten Lemmens, Triniken voors, een joft die koelstigh voor 4 gulden 2½ stuiver de roede,
Gichtregister (LvO 4130 - scan 96) op woensdag 9 juni 1666 te Beek [Li],
Helena Tissens verkoopt aan Peter Wolters 90 kleine roeden weijden in den moelenbergh steighe, rgt Tevis Lemmens, Lens Penris, hooft die voors steghe, voor 46 stuivers de roede, belast met een vat rogge aan de pastoor van Beeck en een pint wijn aan de kerk van Beeck,
Gichtregister (LvO 4130 - scan 105) op maandag 13 mei 1669 te Beek [Li],
Frans Daers borger der stadt Venlo leent bij Peter Wolthers 200 gulden, onderpand 7 morgen akkerland in verscheidene percelen welke landerije de voors Peter Wolthers in pacht heeft
In de marge: 29 december 1685 Jan Greven, getrout hebbende de dochter van Peter Wolters verklaart dat de momboir van de kinderenen van Frans Daers 100 gulden heeft afgelost.

kerk.huw. (beiden minstens 20 jaar oud) (Rooms Katholiek) op woensdag 16 juli 1642 16º. Petrus Walteri et Elizabetha filia Jo(ann)is Thijsens, testes ven[erabi]lis d(omi)n(u)s Andreas Penris et Jacobus Mutsenich. aldaar (getuigen: Eerwaarde Heer Andreas Penris, Jacobus Mutsenich)
met

Lijseken (Elisabeth) Thijssens alias Kessels (Kessels, Thijsens), dr. van Joes (Joannes) Thijssens alias Kessels en Nn ,
geb. voor 1622,
doopgetuige van haar neef Leonardus Thijssens alias Kessels op woensdag 20 september 1651 te Beek [Li],
ovl. (minstens 51 jaar oud) op dinsdag 17 januari 1673 te Beek [Li].

Uit dit huwelijk 9 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Catrijn~1644 Beek [Li]    
Griet~1646 Beek [Li] †1682 Beek [Li] 36
Maria~1651 Beek [Li] †1657 Beek [Li] 5
Christianus~1652 Beek [Li]    
Joannes~1652 Beek [Li] †1659 Beek [Li] 6
Sophia~1655 Beek [Li]    
Maria~1657 Beek [Li] †1658 Beek [Li] 0
Joannes~1659 Beek [Li]    
Dries*1661 Neerbeek [Li] †1740 Beek [Li] 79


Elisabeth Thijssens alias Kessels
Lijseken (Elisabeth) Thijssens alias Kessels (Kessels, Thijsens),
geb. voor 1622,
doopgetuige van haar neef Leonardus Thijssens alias Kessels op woensdag 20 september 1651 te Beek [Li],
ovl. (minstens 51 jaar oud) op dinsdag 17 januari 1673 te Beek [Li].

kerk.huw. (beiden minstens 20 jaar oud) (Rooms Katholiek) op woensdag 16 juli 1642 16º. Petrus Walteri et Elizabetha filia Jo(ann)is Thijsens, testes ven[erabi]lis d(omi)n(u)s Andreas Penris et Jacobus Mutsenich. te Beek [Li] (getuigen: Eerwaarde Heer Andreas Penris, Jacobus Mutsenich)
met

Peter (Petrus) Matthias Walteri alias Wouters (Wouters, Wolters), zn. van Thijs (Matthias) Walteri alias Wouters en Fijken (Sophia) Nn,
geb. voor 1622 vermoedelijk te Beek [Li],
raijckmaecker (=wielmaker),
doopgetuige van zijn nicht Barbara Wouters op woensdag 25 januari 1651 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn kleindochter Maria Greven op woensdag 13 december 1679 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn neef Laurentius Thijssens alias Kessels op zondag 16 januari 1650 te Beek [Li],
geboortegetuige van Wilhelmus Roebroecx,
doopgetuige van Petronilla Henckens op maandag 4 september 1684 te Beek [Li],

Gichtregister (LvO 4130 - scan 95) op maandag 31 mei 1666 te Beek [Li]
,
Peter Wolters verkoopt aan Triniken Malders 46 kleine roeden weijden in die koelstigh, rgt Linten Lemmens, Triniken voors, een joft die koelstigh voor 4 gulden 2½ stuiver de roede,
Gichtregister (LvO 4130 - scan 96) op woensdag 9 juni 1666 te Beek [Li],
Helena Tissens verkoopt aan Peter Wolters 90 kleine roeden weijden in den moelenbergh steighe, rgt Tevis Lemmens, Lens Penris, hooft die voors steghe, voor 46 stuivers de roede, belast met een vat rogge aan de pastoor van Beeck en een pint wijn aan de kerk van Beeck,
Gichtregister (LvO 4130 - scan 105) op maandag 13 mei 1669 te Beek [Li],
Frans Daers borger der stadt Venlo leent bij Peter Wolthers 200 gulden, onderpand 7 morgen akkerland in verscheidene percelen welke landerije de voors Peter Wolthers in pacht heeft
In de marge: 29 december 1685 Jan Greven, getrout hebbende de dochter van Peter Wolters verklaart dat de momboir van de kinderenen van Frans Daers 100 gulden heeft afgelost.

Uit dit huwelijk 9 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Catrijn~1644 Beek [Li]    
Griet~1646 Beek [Li] †1682 Beek [Li] 36
Maria~1651 Beek [Li] †1657 Beek [Li] 5
Christianus~1652 Beek [Li]    
Joannes~1652 Beek [Li] †1659 Beek [Li] 6
Sophia~1655 Beek [Li]    
Maria~1657 Beek [Li] †1658 Beek [Li] 0
Joannes~1659 Beek [Li]    
Dries*1661 Neerbeek [Li] †1740 Beek [Li] 79


Catharina Walteri
Catrijn (Catharina) Walteri (Wouters, Wolters),
ged. Rooms Katholiek op donderdag 29 september 1644 te Beek [Li] (getuigen: haar aangetrouwde tante Maria Martens, Leonardus Philippi [gehuwd met Maria Crijns]),
doopgetuige van haar nicht Margareta Thijssen alias Wouters op vrijdag 11 november 1695 te Beek [Li].


Gertrudis Wouters alias Thijssens
Griet (Gertrudis, Geertruijt) Wouters alias Thijssens (Wolters, Thijssens),
ged. Rooms Katholiek op zaterdag 6 januari 1646 6o. Gertrudis filia Petri Wouters et Elizabethae coniugum: suscip: Jo(ann)es Tim(m)ermans, no(m)i(n)e Jo(ann)is Hopmans, et Jda Daemen uxor Jo(ann)is Wouters. te Beek [Li] (getuigen: haar aangetrouwde tante Ida Daemen, Joannes Timmermans namens Joannes Hopmans),
doopgetuige van haar neef Jan (Joannes) Didden op woensdag 5 juli 1673 te Beek [Li],
ovl. (ongeveer 36 jaar oud) op donderdag 5 februari 1682,
begr. op donderdag 5 februari 1682 5. Gertrudis Wolters uxor Jo(ann)is Greven te Beek [Li].


Verder onderzoek Jan Greven x Griet Wouters Beek [Collectie Habets 4131-30-1675],
tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 33 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zondag 28 oktober 1668 te Beek [Li],
kerk.huw. (Rooms Katholiek) op woensdag 31 oktober 1668 31 Joannes Greuen [= Greven] et Getien Wouters contraxerunt matrimonium coram me meisq(ue) praesentibus. aldaar
met

Jan (Joannes) de Greef (Greven), zn. van Jacobus de Greef (schoolmeester (?)) en Adrianna Nn,
ged. op zondag 7 oktober 1635 te Beek [Li],
doopgetuige van Anna Odekircken op maandag 12 november 1696 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn achternicht Christina Lemmens op zondag 17 september 1673 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn nicht Catharina Didden op dinsdag 18 februari 1676 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn kleindochter Elisabeth Lemmens op vrijdag 20 juli 1703 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn kleindochter Catharina Hopperts alias Lemmens op dinsdag 13 december 1695 te Beek [Li].

Uit dit huwelijk 8 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Heliken*1669 Beek [Li]    
Fijken~1670 Beek [Li] †1702 Beek [Li] 31
Christina~1672 Beek [Li]    
Jacobus~1673 Beek [Li]    
Elisabetha~1675 Beek [Li]    
Petrus~1677 Beek [Li]    
Maria~1679 Beek [Li]    
Henricus~1681 Beek [Li]    


Maria Walteri
Maria Walteri (Wouters),
ged. Rooms Katholiek op vrijdag 2 juni 1651 genoemd naar haar meter. (Maria filia Petri Matthiae Walteri et Elisabeth Kessels coniugum; suscept: Fremmen Kerckhoffs et Maria uxor Jois Joannes Kessels) te Beek [Li] (getuigen: Fremmen (Frambertus) Kerckhoffs en haar aangetrouwde tante Maria Martens, als Maria uxor Jois Joannes Kessels),
ovl. (hoogstens 5 jaar oud) voor 1657 waarschijnlijk te Beek [Li].


Christianus Walteri
Christianus Walteri (Wouters),
ged. Rooms Katholiek op donderdag 16 mei 1652 tweeling. (Christianus filius Petri Walteri et Elisabeth Kessels coniugum; suscepiontis Otto Martini per Walterus Odekecke custos et Catharina uxor Adami Kerckhoffs) te Beek [Li] (getuigen: Otto Gerardi Martini, wordt vervangen door Walter Odekercke en Trijn (Catharina) Coumans, als Catharina e.v. Adamus Kerckhoffs).


Joannes Walteri
Joannes Walteri (Wouters),
ged. Rooms Katholiek op donderdag 16 mei 1652 tweeling. (Joannes filius … Petri et Elisabeth; susrip: Hubertus Keulen et Maria uxor Matthiae Thijsens per Joan Jois Wouters) te Beek [Li] (getuigen: Houb (Hubertus) Keulen en zijn aangetrouwde tante Maria Tollenaers, als Maria uxor Matthiae Thijsens),
ovl. (hoogstens 6 jaar oud) voor 1659 waarschijnlijk te Beek [Li].


Sophia Wouters
Sophia Wouters (Thijssen),
ged. Rooms Katholiek op zaterdag 22 mei 1655 genoemd naar haar grootmoeder aan vaderszijde. Sophia filia Petri Wouters et Elisabeth Kessels coniugum; suscep: Joannes Wouters et Maria uxor Mathiae Stienen te Beek [Li] (getuigen: haar oom Jan (Joannes) Walteri alias Wouters als Joannes Wouters en Maria Elisabeth Coumans als Maria e.v. Mathias Stienen),
doopgetuige van Catharina Didden op dinsdag 18 februari 1676 te Beek [Li],
doopgetuige van haar achternicht Sophia Lenarts op dinsdag 23 januari 1714 te Spaubeek [Li].


Maria Wouters
Maria Wouters (Wolters),
ged. Rooms Katholiek op zondag 22 april 1657 22 Maria filia Petri Wouters et Lijseken Thijssen coniugum susceptores Arnoldus Vrencken et Catharina Kerckhoffs no(min)e Mariae Tulleners. te Beek [Li] (getuigen: Maria Kerckhoffs, haar aangetrouwde tante Maria Tollenaers, als Maria Tulleners, Arnoldus Vrencken [=Arnoldus Vrancken, gehuwd met Helena Stijnen]),
doopgetuige van haar neef Jacobus Greven op zaterdag 11 november 1673 te Beek [Li],
ovl. (ongeveer 11 maanden oud) op donderdag 4 april 1658,
begr. op donderdag 4 april 1658 4. Maria Wouters. pauper te Beek [Li].


Joannes Walteri alias Wouters
Jan (Joannes), genoemd naar zijn oom aan vaderszijde Walteri alias Wouters (Wouters, Wolters),
geb. in 1620 vermoedelijk te Beek [Li],
raijmaecker [= rademaker],
doopgetuige van zijn neef Petrus Goosens op dinsdag 16 februari 1649 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn neef Joannes Haeckens op woensdag 20 oktober 1666 te Beek [Li],
doopgetuige van Maria Thijssen op zondag 20 mei 1668 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn nicht Sophia Wouters op zaterdag 22 mei 1655 te Beek [Li],

Jan Wouters kan goed rekenen of toeval?
,
Het is opmerkelijk dat Jan voor zijn huwelijken twee datums kiest, waarin mogelijk een opzettelijke keuze in zit:
Zijn eerste huwelijk is op 4 november 1644. Is hij uitgegaan van 4 x 11 = 44 en kiest hij daarom als datum 04-11-44?
Zijn tweede huwelijk op 5 november 1655. Is hij uitgegaan van 5 x 11 = 55 en kiest hij daarom als datum 05-11-55?
Het blijft gissen, maar het is toch opmerkelijk en kan bijna geen toeval zijn [ww].

Ovl. (Ongeveer 49 jaar oud) op zondag 10 november 1669,
begr. op zondag 10 november 1669 10 Jan Wolters op de Beeck sol[vit]. te Beek [Li].

kerk.huw. (resp. ongeveer 24 en minstens 20 jaar oud) (1) (Rooms Katholiek) op vrijdag 4 november 1644 (Joannes filius Matthia Walteri et Ida filia Gasparis Daemen testes Henricus Odekercke et Petronilla Henrici) aldaar (getuigen: Hendrick (Henricus) Walteri Odekercke alias Wouters en Petronilla Henrici Petri, als Petronilla Henrici)
met

Ida Daemen, dr. van Jasper (Gasparis) Daemen en Nn ,
geb. voor 1624 te Beek [Li],
doopgetuige van haar nicht Griet (Gertrudis) Wouters alias Thijssens op zaterdag 6 januari 1646 te Beek [Li],
doopgetuige van haar neef Joannes Goesens op donderdag 2 oktober 1653 te Beek [Li],
getuige bij kerk. huw. van Geeren (Gerardus) Pisters en haar zus Anna Daemen op woensdag 27 februari 1647 te Beek [Li],
ovl. (minstens 30 jaar oud) op maandag 15 juni 1654,
begr. op maandag 15 juni 1654 15o. Ida uxor Joannis Walteri s[olvit] te Beek [Li].

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Barbara~1651 Beek [Li]    

kerk.huw. (resp. ongeveer 35 en minstens 22 jaar oud) (2) op vrijdag 5 november 1655 5º. Joannes filius leg. Matthiae Walteri, et Cornelia filia Jo(ann)is Krins: testes Walterus Odekercke custos, et Sebastianus filius Henrici Wouters. aldaar (getuigen: Walter (Walterus) Joannes Odekercke, koster en Janis (Sebastianus) Odekercke, als Sebastianus Wouters)
met

Cornelia Krins (Krijns, Crins, Crijns), dr. van Joannes Krins en Giesel (Gisberta) Fremmen,
geb. voor 1633,
doopgetuige van Fijken (Sophia) Greven op vrijdag 25 juli 1670 te Beek [Li],
doopgetuige van haar nicht Petronilla Henckens op maandag 4 september 1684 te Beek [Li].

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sophia~1656 Beek [Li] †1667 Beek [Li] 10
Maria~1659 Beek [Li] †1708 Beek [Li] 49
Gertrudis~1662 Beek [Li]    
Nn~1663 Beek [Li]    
Sophia~1667 Beek [Li]    


Ida Daemen
Ida Daemen,
geb. voor 1624 te Beek [Li],
doopgetuige van haar nicht Griet (Gertrudis) Wouters alias Thijssens op zaterdag 6 januari 1646 te Beek [Li],
doopgetuige van haar neef Joannes Goesens op donderdag 2 oktober 1653 te Beek [Li],
getuige bij kerk. huw. van Geeren (Gerardus) Pisters en haar zus Anna Daemen op woensdag 27 februari 1647 te Beek [Li],
ovl. (minstens 30 jaar oud) op maandag 15 juni 1654,
begr. op maandag 15 juni 1654 15o. Ida uxor Joannis Walteri s[olvit] te Beek [Li].

kerk.huw. (resp. minstens 20 en ongeveer 24 jaar oud) (Rooms Katholiek) op vrijdag 4 november 1644 (Joannes filius Matthia Walteri et Ida filia Gasparis Daemen testes Henricus Odekercke et Petronilla Henrici) te Beek [Li] (getuigen: Hendrick (Henricus) Walteri Odekercke alias Wouters en Petronilla Henrici Petri, als Petronilla Henrici)
met

Jan (Joannes), genoemd naar zijn oom aan vaderszijde Walteri alias Wouters (Wouters, Wolters), zn. van Thijs (Matthias) Walteri alias Wouters en Fijken (Sophia) Nn,
geb. in 1620 vermoedelijk te Beek [Li],
raijmaecker [= rademaker],
doopgetuige van zijn neef Petrus Goosens op dinsdag 16 februari 1649 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn neef Joannes Haeckens op woensdag 20 oktober 1666 te Beek [Li],
doopgetuige van Maria Thijssen op zondag 20 mei 1668 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn nicht Sophia Wouters op zaterdag 22 mei 1655 te Beek [Li],

Jan Wouters kan goed rekenen of toeval?
,
Het is opmerkelijk dat Jan voor zijn huwelijken twee datums kiest, waarin mogelijk een opzettelijke keuze in zit:
Zijn eerste huwelijk is op 4 november 1644. Is hij uitgegaan van 4 x 11 = 44 en kiest hij daarom als datum 04-11-44?
Zijn tweede huwelijk op 5 november 1655. Is hij uitgegaan van 5 x 11 = 55 en kiest hij daarom als datum 05-11-55?
Het blijft gissen, maar het is toch opmerkelijk en kan bijna geen toeval zijn [ww].

Ovl. (Ongeveer 49 jaar oud) op zondag 10 november 1669,
begr. op zondag 10 november 1669 10 Jan Wolters op de Beeck sol[vit]. te Beek [Li],
tr. (2)
met Cornelia Krins. Uit dit huwelijk 5 kinderen.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Barbara~1651 Beek [Li]    


Barbara Wouters
Barbara Wouters,
ged. Rooms Katholiek op woensdag 25 januari 1651 genoemd naar haar meter. 25o. Barbara filia Jo(ann)is Wouters et Jdae coniugum: suscipientes Petrus Wouters, et Barbara Daemen, vidua. te Beek [Li] (getuigen: haar oom Peter (Petrus) Matthias Walteri alias Wouters, als Petrus Wouters en haar tante Barbara Daemen).


Cornelia Krins
Cornelia Krins (Krijns, Crins, Crijns),
geb. voor 1633,
doopgetuige van Fijken (Sophia) Greven op vrijdag 25 juli 1670 te Beek [Li],
doopgetuige van haar nicht Petronilla Henckens op maandag 4 september 1684 te Beek [Li].

kerk.huw. (resp. minstens 22 en ongeveer 35 jaar oud) op vrijdag 5 november 1655 5º. Joannes filius leg. Matthiae Walteri, et Cornelia filia Jo(ann)is Krins: testes Walterus Odekercke custos, et Sebastianus filius Henrici Wouters. te Beek [Li] (getuigen: Walter (Walterus) Joannes Odekercke, koster en Janis (Sebastianus) Odekercke, als Sebastianus Wouters)
met

Jan (Joannes), genoemd naar zijn oom aan vaderszijde Walteri alias Wouters (Wouters, Wolters), zn. van Thijs (Matthias) Walteri alias Wouters en Fijken (Sophia) Nn,
geb. in 1620 vermoedelijk te Beek [Li],
raijmaecker [= rademaker],
doopgetuige van zijn neef Petrus Goosens op dinsdag 16 februari 1649 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn neef Joannes Haeckens op woensdag 20 oktober 1666 te Beek [Li],
doopgetuige van Maria Thijssen op zondag 20 mei 1668 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn nicht Sophia Wouters op zaterdag 22 mei 1655 te Beek [Li],

Jan Wouters kan goed rekenen of toeval?
,
Het is opmerkelijk dat Jan voor zijn huwelijken twee datums kiest, waarin mogelijk een opzettelijke keuze in zit:
Zijn eerste huwelijk is op 4 november 1644. Is hij uitgegaan van 4 x 11 = 44 en kiest hij daarom als datum 04-11-44?
Zijn tweede huwelijk op 5 november 1655. Is hij uitgegaan van 5 x 11 = 55 en kiest hij daarom als datum 05-11-55?
Het blijft gissen, maar het is toch opmerkelijk en kan bijna geen toeval zijn [ww].

Ovl. (Ongeveer 49 jaar oud) op zondag 10 november 1669,
begr. op zondag 10 november 1669 10 Jan Wolters op de Beeck sol[vit]. te Beek [Li],
tr. (1)
met Ida Daemen. Uit dit huwelijk een dochter.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sophia~1656 Beek [Li] †1667 Beek [Li] 10
Maria~1659 Beek [Li] †1708 Beek [Li] 49
Gertrudis~1662 Beek [Li]    
Nn~1663 Beek [Li]    
Sophia~1667 Beek [Li]    


Joannes Krins
Joannes Krins (Crijns, Krijns),
geb. voor 1612.

tr. (beiden minstens 20 jaar oud) in 1632
met

Giesel (Gisberta) Fremmen, dr. van Hermannus Fremmen en Helena Biesmans ?,
geb. voor 1612 vermoedelijk te Beek [Li].

Uit dit huwelijk 5 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelia*1633     
Maria*1634 Beek [Li]    
Petronilla~1635 Beek [Li] †1644 Beegden [Li] 8
Maria~1638 Beek [Li]    
Petrien~1644 Maaseik [Lm, België]    


Gisberta Fremmen
Giesel (Gisberta) Fremmen,
geb. voor 1612 vermoedelijk te Beek [Li].

tr. (beiden minstens 20 jaar oud) in 1632
met

Joannes Krins (Crijns, Krijns),
geb. voor 1612.

Uit dit huwelijk 5 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelia*1633     
Maria*1634 Beek [Li]    
Petronilla~1635 Beek [Li] †1644 Beegden [Li] 8
Maria~1638 Beek [Li]    
Petrien~1644 Maaseik [Lm, België]    


Sophia Wouters
Sophia Wouters,
ged. Rooms Katholiek op woensdag 26 juli 1656 genoemd naar haar grootmoeder aan vaderszijde. Sophia filia Jois Wouters et Cornelia Crins coniugum; suscip: Arnoldus S'hoghen et Gertrudis uxor Fremmen Kerckhoffs te Beek [Li] (getuigen: Gertrudis Stijnen, e.v. Fremmen Kerckhoffs en Erken (Arnoldus) S'hoghen),
ovl. (hoogstens 10 jaar oud) voor 1667 waarschijnlijk te Beek [Li].


Gertrudis Wouters
Gertrudis Wouters,
ged. Rooms Katholiek op maandag 27 maart 1662 (Gertrudis filia Corneliae Krijns et [doorgehaald: Peter] [bovengeschreven: Joannes] Wouters coniugum suscept[ores] Walterus Odekircken nomine Jacobi Gerkens et Catharina Kerckhoffs nomine Petronillae Krijns habitantis Masech [=wonende te Maaseik]) te Beek [Li] (getuigen: Jueck (Jacobus) Martini, als Jacobus Gerkens, Petronella Krijns (uit Maaseik)),
ovl. (getuige: haar tante Petrien (Petronella) Krins, wonende te Maaseik).


Maria Wolters
Maria Wolters (Wouters),
ged. Rooms Katholiek op dinsdag 28 oktober 1659 Maria filia Joannis Wolters et Corneliae Crins coniugum suscept[ores] Wilhelmus Hagemans et Eva Wessels nomine Aleidis Fremmen) te Beek [Li] (getuigen: Guilielmus Haghemans, als Wilelmus Hagemans en Eva Robijns alias Roebroex, als Eva Wessels namens Aleidis Fremmen),
doopgetuige van haar achternicht Cornelia Wolters op zaterdag 15 augustus 1693 te Beek [Li],
ovl. (ongeveer 49 jaar oud) op donderdag 1 november 1708,
begr. op donderdag 1 november 1708 1 defuncta est Maria Wouters coelebs [=ongehuwd] s[olvit] te Beek [Li].