$boomnaam$
Joannes Petrus Cuijpers
Jan Pieter (Joannes Petrus, Johan Peter, Jean Pieter), genoemd naar zijn oom deze is ook zijn peter Cuijpers (Kuijpers),
geb. op donderdag 19 augustus 1790 om 1 uur 's morgens te Spaubeek [Li],
ged. Rooms Katholiek op donderdag 19 augustus 1790 aldaar 19. aug. circa horam 1am matutinam natus et eodem baptisatus est Joannes Petrus filius legitimus Gerardi Cuypers, et Joannae Catharinae Wouters conjugum: susceptores Petrus Cuypers et Joanna Cuypers. Peter Cuijpers. Joanna Cuypers. in fidem. JJ Raemakers sacell. loci. (getuigen: zijn oom Petrus (Joannes Petrus) Cuijpers, Joanna Cuijpers),
meester schoenmaker, brouwer,
doopgetuige van zijn nicht Maria Catharina Cuijpers op zondag 25 juli 1824 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn nicht Anna Catharina Tummers op woensdag 16 augustus 1815 te Spaubeek [Li],
geboortegetuige van zijn zoon Johannes Kuijpers op donderdag 24 april 1828,
overlijdensgetuige van Martinus Essers op zaterdag 21 juni 1828,
overlijdensgetuige van Paulus Hamers op donderdag 21 augustus 1828,

Brouwer in 1814 te Hobbelrade [Li]
,
In de late middel-eeuwen werd de hele dag door bier gedronken. Het was volksdrank nummer één. Bij velen kwam vier keer per dag de bierkan op tafel. Gewoon drinkwater was vaak vervuild en werd alleen door de allerarmsten gedronken. Bier wordt tijdens de bereiding landurig gekookt en was dus veel veiliger.
Aan bier werd als eerste eis gesteld dat het goedkoop was en verder moets het goed verteerbaar zijn, dat wil zeggen meehelpen om de zware vette kost van het dageijkse menu te verdragen.
Met de komst van de Fransen (1795) werd iedereen verplicht een beroep naar keuze te maken en hiervoor een patent aan te vragen. Dit gold ook voor brouwers [zoals Martin Wouters ww], die voor anderen of voor zichzelf bier maakten. De hierbij verschuldigde patentbelasting diende men jaarlijks te voldoen. De Minister van Financiën bepaalde begin januari 1797 dat iedereen die een brouwketel bezat zich moest voorien van een brouwerspatent, behalve wanneer men alleen voor eigen gebruik bier maakte.
In de lijst van brouwers met patenten in Spaubeek worden genoemd:
Gerardus Lemmens (1797-1799), Joannes Gerardus Cuijpers (1811-(+)1812), Joannes Petrus Kuijpers (1814) en (Jean) Jacques Lienaerts (1811-1814)
De bevolkingslijst van 16 december 1814 van Spaubeek vermeldt J.P. Kuijpers als brouwer.
(bron: Pastoor Fr. Crutzen - Brouwers in Zuid-Limburg isbn: 978-90-821329-0-8 druk: Janssen Grafimedia - Beek)


Jan Pieter Cuijpers zal waarschijnlijk de brouwerij van zijn in 1812 overleden vader Gerard Cuijpers hebben overgenomen [ww]Ovl. (47 jaar oud) op dinsdag 14 november 1837 te Spaubeek [Li] (Jan Pieter Cuijpers zn. van Gerard Cuijpers en Joanna Catharina Wouters; e.v. Maria Catharina Raven; e.v. Theresia Crousen).

tr. (resp. 28 en ongeveer 25 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op maandag 21 september 1818 te Spaubeek [Li] - akte 20
met

Maria Catharina Raeven (Raven), dr. van Lambertus Raeven en Maria Diederen,
ged. op donderdag 28 maart 1793 te Beek [Li] (getuige: Elisabeth Haemers, Hermanus Dederen),
doopgetuige van haar nicht Maria Joanna Cuijpers op maandag 3 juli 1826 te Spaubeek [Li],
ovl. (ongeveer 35 jaar oud) op zondag 8 juni 1828 om 3 uur 's middags in haar woonhuis te Hobbelrade [Li] - Spaubeek akte 19 (getuigen: Jan Arnold (Joannes Arnoldus) Dederen als Johan Arnold Diederen (daglooner, 44 jaar, Spaubeek) en Michiel (Joannes Michael) Ummelen als Johan Michiel Eummelen (daglooner, 37 jaar, Spaubeek)),
begr. op zondag 8 juni 1828 te Spaubeek [Li].

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter*1819 Spaubeek [Li] †1838 Spaubeek [Li] 18
Elisabeth*1821 Spaubeek [Li] †1821 Spaubeek [Li] 0
Maria*1822 Spaubeek [Li]    
Joanna*1824 Spaubeek [Li] †1845 Spaubeek [Li] 21
Maria*1825 Spaubeek [Li]    
Johannes*1828 Spaubeek [Li] †1835 Hobbelrade [Li] 7

tr. (resp. 39 en 38 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 20 februari 1830 te Geleen [Li] - akte 36 [BS: opm. Bgm wdnr van Maria Catharina Raven]
met

Theresia (Maria Theresia) Crousen, dr. van Joanna Sebilla Crousen,
geb. op donderdag 13 oktober 1791 te Lutterade [Li],
werkvrouw,
ovl. (47 jaar oud) op zaterdag 21 september 1839 te Spaubeek [Li] - akte 15 [BS: 50 jaar].

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joannes*1833 Hobbelrade [Li]    


Joannes Cupers
Joannes, genoemd naar zijn peter en grootvader aan vaderszijde [Joannes Cuijpers] Cupers (Cuijpers, Cuypers),
geb. op donderdag 26 december 1793 om 7 uur 's morgens te Spaubeek [Li],
ged. Rooms Katholiek op donderdag 26 december 1793 aldaar 26. xbris circa 7mam matutinam natus, et eodemque baptizatus est Joannes filius legitimus Gerardi Cupers et Joannes Catharina Wouters conj. susceptores Petrus Erckens loco Joannis Cupers, et Anna Maria Wouters. in fidem subsignarunt pater abest. Peter Erckens. Anna Maria Wouters. quod testor JJ. Raemakers sacell. loci finis 1793. (getuigen: zijn grootvader Joannes Cuijpers, door Petrus Erckens en zijn tante Anna Maria Wouters),

Diende in het leger van Napoleon afd. Dépôt des conscrits
,
Inschrijving van Jean Cuypers, Dépôt des conscrits, stamboeknr. 1170
Eenheid: Dépôt des conscrits
Geregistreerde: Jean Cuypers
Geboortedatum: 26-12-1793
Geboorteplaats: Spaubeek
Departement: Beneden-Maas
Kanton: Oirsbeek
Stamboeknummer: 1170
Vader: Gerard Cuypers
Moeder: Jeannette Catharine Wouters
Bewaarplaats: Service Historique de la Défense, Vincennes/Parijs (niet te raadplegen bij het NIMH)
Inv.nr. SHD: 20YC128

.


Wouter Kuijpers
Wouter (Walterus), genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde [Wouter Wouters] Kuijpers (Cuijpers),
geb. op donderdag 22 september 1796 om 4 uur 's morgens te Hobbelrade [Li] - Spaubeek akte 1,
ged. Rooms Katholiek op donderdag 22 september 1796 te Spaubeek [Li] 22a 7bris natus in Hobbelraed 4ta matutina, et eadem baptisatus est Walterus filius legitimus Gerardi Cupers et Joannae Catharinae Wouters conjugum: susceptores Joannes Maes, et Sibilla Bemelmans. (getuigen: zijn aangetrouwde oom Joannes Jacobus Maes en Sibilla Bemelmans),
ovl. (1 jaar oud) op vrijdag 2 maart 1798 te Hobbelrade [Li] - Spaubeek akte 8.


Joanna Elisabeth Kuijpers
Joanna Elisabeth (Jeanette Elisabethe (Fr.), Maria Elisabeth) Kuijpers (Cuijpers),
geb. op zaterdag 6 november 1802 (15 brumaire XI) te Hobbelrade [Li] - Spaubeek,
ged. Rooms Katholiek op zaterdag 6 november 1802 te Spaubeek [Li] 1802. 6ta 9bris baptizata es[t] Joanna Elisabeth filia legitima Gerardi Cupers, et Joannae Cathari[nae] Wouters. conjugum, incolarum de Hobbelraedt: quam de sacro fonte susceperunt Joannes Leonardus Rents, et Anna Elisabeth Campo. in fidem A.G. Somijn pastor loci de Spaubeck (getuigen: haar aangetrouwde oom Jan Leonard (Joannes Leonardus) Reijns als Joannes Leonardus Rents en haar achternicht Anna Elisabetha Campo),
getuige bij kerk. huw. van haar broer Jan Gerard (Joannes Gerardus) Cuijpers en Maria Catharina Wouters op woensdag 24 oktober 1821 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar neef Joannes Leonardus Cuijpers op vrijdag 18 juli 1828 te Spaubeek [Li].

otr. op zondag 8 februari 1829 in de kerk, en idem op 15 februari 1829 te Spaubeek [Li],
tr. (resp. 26 en 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 19 februari 1829 om 9 uur voormiddag te Spaubeek [Li] - akte 4,
woont op adres Hobbelraede 103 in 1833 te Spaubeek [Li]
met

Willem (Wilhelmus) Lenssen, zn. van Gabriel Lenssen en Catharina Elisabeth Offermans,
geb. op zaterdag 30 april 1803 (10 florial XI) te Oirsbeek [Li] [huw.reg.],
kuiper.

Uit dit huwelijk 9 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joanna*1830 Hobbelrade [Li]    
Maria*1831 Hobbelrade [Li] †1885 Heerlen [Li] 53
Joanna*1833 Hobbelrade [Li]    
Jan Mathijs*1835 Hobbelrade [Li] †1894 Voerendaal [Li] 59
Johanna*1837 Spaubeek [Li] †1853 Swier [Li] 16
Gerardus*1837 Spaubeek [Li]    
Jan Hubert*1839 Spaubeek [Li] †1874 Heerlen [Li] 34
Joannes*1842 Spaubeek [Li] †1919 Merkelbeek [Li] 76
Carel*1846 Spaubeek [Li] †1916 Merkelbeek [Li] 69


Maria Cornelia Kuijpers
Maria Cornelia Kuijpers (Cuijpers),
geb. op dinsdag 19 november 1805 om 4 uur 's avonds te Spaubeek [Li] - akte 3,
ged. Rooms Katholiek op dinsdag 19 november 1805 aldaar 1805 19na 9bris circa 4tam vespertinam nata eodemque baptisata est Maria Cornelia filia leg: Gerardi Cuijpers et Joannae Catharinae Wouters conj susc: fuere Wilhelmus Henssen et Maria Cornelia Wouters. testor JJ Raemaekers past: in Spaubeck: (getuigen: Willem (Wilhelmus) Henssen en haar tante Cornelia (Maria Cornelia) Wouters),
ovl. (32 jaar oud) op zondag 22 juli 1838 te Spaubeek [Li] (Maria Cornelia Cuijpers dr. van Gerard Cuijpers en Joanna Catharina Wouters; e.v. Jan Pieter Coumans).

tr. (resp. 31 en 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 19 januari 1837 te Spaubeek [Li]
met

Jan Pieter Coumans, zn. van Jan Mathijs Coumans en Maria Elisabeth Gielkens,
geb. op vrijdag 8 mei 1812 te Schinnen [Li],
dienstknecht,
ovl. (70 jaar oud) op vrijdag 27 april 1883 om 15:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1883/5 (getuigen: Jan Adam (Joannes Adamus) Welzen, (38 jaar, veldwachter, Spaubeek (oude Kerk), nabuur) en Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens, (41 jaar, koster, Spaubeek, bekende)),
tr. (resp. 27 en 37 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op donderdag 27 februari 1840 te Spaubeek [Li] - akte 2,
woont in Hegge op vrijdag 27 april 1883 te Spaubeek [Li]
met Maria Elisabeth Brouns, dr. van Christianus Brouns en Maria Catharina Meijers,
geb. op vrijdag 9 juli 1802 te Hoensbroek [Li],
ovl. (77 jaar oud) op vrijdag 21 mei 1880 te Spaubeek [Li] - akte 5. Uit dit huwelijk 2 dochters.

Uit dit huwelijk een kind:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Nn*1837 Spaubeek [Li]   0


Sophia Zelis
Sophia Zelis (Selis, Zielissen),
geb. voor 1717 ontbreekt in het doopregister vermoedelijk te Spaubeek [Li],
getuige bij kerk. huw. van Joannes a Campo en Meijken (Maria) Stassen op zaterdag 23 februari 1726 te Spaubeek [Li],
ovl. (minstens 52 jaar oud) op donderdag 5 april 1770 te Spaubeek [Li],
begr. op zaterdag 7 april 1770 aldaar 5 omnibus eccl(es)iae sacramentis rite praemunita obyt Sophia Selis, conjux Jo(ann)is Wouters, quae 7 ejusd(em): sepulta est..

tr,
kerk.huw. (resp. minstens 20 en ongeveer 27 jaar oud) (Rooms Katholiek) op woensdag 2 oktober 1737 aldaar 2 octobris matrimonio juncti sunt Joannes Wolters et Sophia Zelis testes fuerunt Wilhelmus Zelis et Jo(ann)es Stassen (getuigen: haar broer Wilm (Wilhelmus) Zelis en Joannes Stassen [koster])
met

Joannes Wouters (Wolters), zn. van Willem (Wilhelmus) Wouters en Enneken (Anna) Lemmens,
ged. Rooms Katholiek op woensdag 3 september 1710 te Beek [Li] 3 Jo(ann)es filius Wilhelmi Wouters et Annae Lemmens conj. sus. Jo(ann)es Erckens et Maria Kerckhofs. (getuigen: zijn aangetrouwde oudtante Marijken (Maria) Kerckhoffs als Maria Kerckhofs e.v. Willem Fremmen, Joannes Erckens),
doopgetuige van Sybilla Lemmens op maandag 8 augustus 1757 te Geleen [Li],
doopgetuige van zijn kleinzoon Joannes Wouters op zondag 3 april 1768 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn kleinzoon Johannes Wouters op maandag 10 oktober 1768 te Meerssen [Li],
doopgetuige van zijn kleindochter Maria Sophia Wouters op zaterdag 7 juni 1777 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Joanna Elisabeth Christoffels op dinsdag 1 mei 1787 te Spaubeek [Li],
ovl. (ongeveer 79 jaar oud) op woensdag 28 oktober 1789 te Hoeve - Spaubeek [Li],
begr. op vrijdag 30 oktober 1789 te Spaubeek [Li] 28va obijt in Hoeve Joannes Wouters viduus Sophiae Selis, aetatis 80 annorum, extremis
s.r.e. sacramentis munitus, et 30ma ejusdem sepultus est.
.

Uit dit huwelijk 5 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willem~1738 Spaubeek [Li]    
Joannes~1740 Spaubeek [Li] †1743 Spaubeek [Li] 2
Gillis~1741 Schinnen [Li] †1815 Hoensbroek [Li] 7411 
Joannes~1743 Schinnen [Li] †1807 Spaubeek [Li] 64
Jozef~1746 Schinnen [Li] †1810 Geleen [Li] 64


Petrus Nijsten
Petrus Nijsten,
geb. circa 1590 vermoedelijk te Beek [Li],
landbouwer en grondeigenaar te Geverik,
ovl. (ongeveer 71 jaar oud) op donderdag 20 april 1662 20 Petrus Nijsten sol[vit] te Beek [Li].

tr. (resp. hoogstens 23 en ongeveer 20 jaar oud) voor 1613 vermoedelijk te Beek [Li]
met

Cornelia op den Hoove (van den Hove),
geb. voor 1593 vermoedelijk te Beek [Li],
woonde als weduwe te Geverik in eigen huis en bewerkte ruim 24 bunder land,
doopgetuige van Cornelia Nijsten op dinsdag 24 december 1647 te Beek [Li],
doopgetuige van Fredericus Pisters op zondag 16 juli 1656 te Beek [Li],
doopgetuige van Cornelia Boosems op zondag 22 oktober 1651 te Beek [Li],
ovl. (minstens 70 jaar oud) in december 1663 te Beek [Li].

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joannes*1621 Beek [Li]    
Cornelia*1622 Beek [Li]    
Meyken*1623 Beek [Li]    
Heijlken*1624 Beek [Li] †1679  55
Elisabeth~1634 Beek [Li]    
Ida*1638 Geverik [Li]    


Cornelia op den Hoove
Cornelia op den Hoove (van den Hove),
geb. voor 1593 vermoedelijk te Beek [Li],
woonde als weduwe te Geverik in eigen huis en bewerkte ruim 24 bunder land,
doopgetuige van Cornelia Nijsten op dinsdag 24 december 1647 te Beek [Li],
doopgetuige van Fredericus Pisters op zondag 16 juli 1656 te Beek [Li],
doopgetuige van Cornelia Boosems op zondag 22 oktober 1651 te Beek [Li],
ovl. (minstens 70 jaar oud) in december 1663 te Beek [Li].

tr. (resp. ongeveer 20 en hoogstens 23 jaar oud) voor 1613 vermoedelijk te Beek [Li]
met

Petrus Nijsten,
geb. circa 1590 vermoedelijk te Beek [Li],
landbouwer en grondeigenaar te Geverik,
ovl. (ongeveer 71 jaar oud) op donderdag 20 april 1662 20 Petrus Nijsten sol[vit] te Beek [Li].

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joannes*1621 Beek [Li]    
Cornelia*1622 Beek [Li]    
Meyken*1623 Beek [Li]    
Heijlken*1624 Beek [Li] †1679  55
Elisabeth~1634 Beek [Li]    
Ida*1638 Geverik [Li]    


Ida Nijsten
Ida Nijsten,
geb. voor 1622 vermoedelijk te Beek [Li],
doopgetuige van Jan (Joannes) Kerckhoffs op vrijdag 14 oktober 1667 te Beek [Li],
doopgetuige van Frederik (Fredericus) Romens op zondag 12 juni 1672 te Beek [Li],
doopgetuige van Henderick (Henricus) Odekercken,
doopgetuige van haar neef Petrus Odekercke op donderdag 13 augustus 1654 te Beek [Li],
doopgetuige van Erken (Arnoldus) Penris op donderdag 13 oktober 1667 te Beek [Li],
ovl. (minstens 50 jaar oud) op dinsdag 7 maart 1673 te Beek [Li],
begr. op dinsdag 7 maart 1673 aldaar 7. Jda Nijsten uxor Henrici Odekircken.

tr,
kerk.huw. (resp. minstens 22 en ongeveer 23 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zondag 12 februari 1645 aldaar (getuigen: zijn vader Jan (Joannes) Odekercke, als Joannes Walteri en zijn moeder Met (Mechtildis) Schillinx, als Mechtildis Kitser) (Henricus filius Joannis Odekercke et Ida filia Sebastiani Nijsten testes Joannes Walteri et Mechteldis Kitser Sittaerdiensis [moeder van Henricus ww?])
met

Henderick (Henricus, Odekircken, Hendrick), genoemd naar zijn oom aan vaderszijde Odekercken, zn. van Jan (Joannes) Odekercke (koster 1634-1661 in St. Martinus kerk te Beek) en Met (Mechtildis) Schillinx (koster),
geb. circa 1621 vermoedelijk te Beek [Li],
(getuige: Ida Nijsten, als Ida NN gehuwd met Henricus Odekercke),
's heeren bode/schut(s)bode,
doopgetuige van zijn nicht Catharina Nijsten op zondag 28 maart 1660 te Beek [Li],
doopgetuige van Jacobus Odekircken op woensdag 2 oktober 1686 te Beek [Li],
doopgetuige van Helena Shogen op woensdag 28 oktober 1682 te Beek [Li],
doopgetuige van Ida Walteri alias Wouters op zondag 10 januari 1649 te Beek [Li],
getuige bij kerk. huw. van Thijsken (Matthias) Verwisch en Maria Notermans op vrijdag 25 november 1644 te Beek [Li],

Gichtregister (LvO 4130 - scan 68) op vrijdag 26 mei 1662 te Beek [Li]
,
Hendrick Odekercken ende Peter Odekercken ende Maijken Stijnen die dochter van Gerrit stijnen mede namens haar broeder en susters verkopen aan hunnen broeder Walter Odekercken hun aenpart van seecker huijs en hoff gelegen tot Beeck, rgt die gemeijn steegh, erfgenamen van Jan Philips, een hooft die gemin straet, voor 1400 gulden,
Gichtregister (LvO 4130 - scan 34) op zaterdag 19 januari 1664 te Beek [Li],
Henderick Oedekercken verkoopt aan heer Tyofelis Bryllius bedieners des goddelijcken woort tot Beeck een morgen en 25 kleine roeden op den boesten Camp, rgt die erfgenamen wt die drije leuwen tot Maestrcht, de weduwe Hinderick Frambach voor 2 gulden 15 stuivers de roede

Ovl. (Ongeveer 72 jaar oud) op woensdag 23 juni 1694,
begr. op woensdag 23 juni 1694 te Beek [Li] 23. Henrick Odekircken. s[olvit],
tr. (2)
met Nees (Anges) Fremmen. Uit dit huwelijk 6 kinderen.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Petrus~1646 Beek [Li] †1656 Beek [Li] 10
Jan~1648 Beek [Li] †1704 Maastricht [Li] 55
Catharina~1651 Beek [Li]    
Sebastianus~1653 Beek [Li] †1741 Beek [Li] 88
Petrus~1656 Beek [Li]    


Sebastianus Nijsten
Janis (Sebastianus) Nijsten,
geb. voor 1623 vermoedelijk te Beek [Li],
doopgetuige van zijn achternicht Maria Greeffs op maandag 22 november 1655 te Beek [Li],
doopgetuige van Christiana Wouters op zondag 7 januari 1646 te Beek [Li],
doopgetuige van Petrus Nijsten op dinsdag 18 april 1651 te Beek [Li],
doopgetuige van Thomas Timmermans op dinsdag 26 februari 1664 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn achternicht Sybilla Kerckhoffs op zondag 26 september 1649 te Beek [Li],
doopgetuige van Maria Christina Penris op vrijdag 19 juli 1675 te Beek [Li],
getuige bij kerk. huw. van Gerardus Martini en Cornelia Cocks op woensdag 9 juli 1642 te Beek [Li],

Gichtregister (LvO 4130 - scan 66) op maandag 22 december 1664 te Beek [Li]
,
Rencken Lemmens verkoopt aan Janis Nijsten gehuwd met Lijsbeth Haegemans twee morgen 16 kleine roeden en 12 voeten op de Gheulder weech, rgt Hencken Penders, Peter Vrancken voor 37 stuivers de roede. item noch een morgen 66 kleine roeden aan kolhoffs Calhoff, rgt Willem Haemers, Jan Roemans, ook voor 37 stuivers, item noch 90 kleine roede en vier voeten aen den kerckenbergh, rgy Peter Wolters, Wolter Odekecken, ook voor 37 stuivers,
Gichtregister (LvO 4130 - scan 66) op maandag 22 december 1664 te Beek [Li],
Janis Nijsten verkoopt aan Jan Haessen 44 kleine roeden te Cleijgenhout {sic}, rgy Giel Erckens, den cooper, voorhooft Marten Haegemans, bvoor 36 stuivers de roede, item nog 57 kleine roeden iny selve velt gelegen, rgt erfgenamen Jan Haegemans, Peter Thonissen, Thijs Haegemans, voor dezelfde prijs

Ovl. (Minstens 53 jaar oud) op zondag 13 september 1676 te Beek [Li].

tr,
kerk.huw. (resp. minstens 23 en minstens 27 jaar oud) op woensdag 28 november 1646 (Sebastianus Janus filius Sebastiani Nijsten, et Elisabetha filia Joannis Haghemans testes Walterus Odekircke custos, Matthias frater sponsius [=broer van de bruidigom]) aldaar (getuigen: Walter (Walterus) Joannes Odekercke en zijn broer Matthias Nijsten)
met

Lijsbeth (Elisabetha) Haghemans, dr. van Joannes Haghemans en Elisabeth Penris,
geb. voor 1619 vermoedelijk te Beek [Li],
doopgetuige van haar achterneef Joannes Wouters op woensdag 3 april 1675 te Beek [Li],
doopgetuige van Enken (Anna) Cuijpers op zondag 11 januari 1643 te Beek [Li],
doopgetuige van Sebastianus Pijpers op zondag 17 maart 1669 te Beek [Li],
doopgetuige van Joannes Stienen op woensdag 7 oktober 1654 te Beek [Li],
doopgetuige van haar dochter Catharina Nijsten op zondag 28 maart 1660 te Beek [Li],
ovl. (minstens 54 jaar oud) op dinsdag 3 april 1674 (Lyseken uxor Sebastiani Nijsten) te Beek [Li].

Uit dit huwelijk 8 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelia~1647 Beek [Li] †1663 Beek [Li] 15
Sibylla~1649 Beek [Li]    
Jenna~1652 Beek [Li]    
Lijseken~1654 Beek [Li]    
Joannes~1657 Beek [Li]    
Catharina~1660 Beek [Li] †1721 Beek [Li] 61
Sebastianus~1663 Beek [Li]    
Maria~1669 Beek [Li]    


Maria Nijsten
Meyken (Maria) Nijsten,
geb. voor 1623 is in 1662 weduwe vermoedelijk te Beek [Li],
doopgetuige van haar neef Peter (Petrus) Wouters op vrijdag 22 december 1662 te Beek [Li].


Jacobus de Greef
Jacobus de Greef (Greeff, Greven),
geb. voor 1613,
schoolmeester (?),
getuige bij kerk. huw. van Walter (Walterus) Jacobus Walteri alias Wouters en Heijlken (Helena) Nijsten op woensdag 16 november 1644 te Beek [Li],
doopgetuige van Walter (Walterus) Walteri op donderdag 5 september 1641 te Beek [Li],
doopgetuige van Guilielmus Hanssen op vrijdag 2 mei 1642 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn neef Henricus de Greve op maandag 1 december 1636 te Beek [Li],
doopgetuige van Maria Wessels op donderdag 6 maart 1642 te Beek [Li],
ovl. (minstens 41 jaar oud) op woensdag 2 juni 1655 te Beek [Li] 2o. Jacob de Greeff, scholmr. s[olvit].

tr. (beiden ongeveer 20 jaar oud) voor 1633
met

Adrianna Nn,
geb. voor 1613,
doopgetuige van Maria Greeffs op maandag 22 november 1655 te Beek [Li].

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Wilhelmus*1634     
Jan~1635 Beek [Li]    
Barbara~1638 Beek [Li]    
Stincken~1641 Beek [Li] †1719 Beek [Li] 78


Adrianna Nn
Adrianna Nn,
geb. voor 1613,
doopgetuige van Maria Greeffs op maandag 22 november 1655 te Beek [Li].

tr. (beiden ongeveer 20 jaar oud) voor 1633
met

Jacobus de Greef (Greeff, Greven), zn. van Nn de Greef en Nn ,
geb. voor 1613,
schoolmeester (?),
getuige bij kerk. huw. van Walter (Walterus) Jacobus Walteri alias Wouters en Heijlken (Helena) Nijsten op woensdag 16 november 1644 te Beek [Li],
doopgetuige van Walter (Walterus) Walteri op donderdag 5 september 1641 te Beek [Li],
doopgetuige van Guilielmus Hanssen op vrijdag 2 mei 1642 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn neef Henricus de Greve op maandag 1 december 1636 te Beek [Li],
doopgetuige van Maria Wessels op donderdag 6 maart 1642 te Beek [Li],
ovl. (minstens 41 jaar oud) op woensdag 2 juni 1655 te Beek [Li] 2o. Jacob de Greeff, scholmr. s[olvit].

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Wilhelmus*1634     
Jan~1635 Beek [Li]    
Barbara~1638 Beek [Li]    
Stincken~1641 Beek [Li] †1719 Beek [Li] 78


Mathias de Greef
Thijs (Mathias) de Greef (Greeffs, Greven),
geb. in 1629 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn achternicht Fijken (Sophia) Greven op vrijdag 25 juli 1670 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn achterneef Henricus Greven op donderdag 6 november 1681 te Beek [Li],
doopgetuige van Joannes Caldenbergh op zaterdag 27 maart 1688 te Beek [Li].

tr,
kerk.huw. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 23 jaar oud) (Rooms Katholiek) op woensdag 7 oktober 1654 7º. Matthias filius Pauli de Graeff et Maria filia Frembachij Kerckhoffs: testes Sebastianus
filius Henrici Wouters et Petronilla Henrici
te Beek [Li] (getuigen: Janis (Sebastianus) Odekercke, als Sebastianus filius Henrici Wouters en Petronilla Henrici Petri, als Petronella Henrici)
met

Maria Kerckhoffs, dr. van Fremmen (Frambertus) Kerckhoffs en Gertrudis Stijnen,
geb. circa 1631 opm. bij huwelijk: Maria fila Fremberti Keckhoffs vermoedelijk te Beek [Li],
doopgetuige van Maria Wouters op zondag 22 april 1657 te Beek [Li],
ovl. (ongeveer 46 jaar oud) op zaterdag 16 april 1678 te Beek [Li].

Uit dit huwelijk 11 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria~1655 Beek [Li]    
Joannes~1657 Beek [Li] †1723 Beek [Li] 66
Petrus~1658 Beek [Li]    
Anna~1660 Beek [Li]    
Arnoldus~1661 Beek [Li]    
Joanna~1662 Beek [Li]    
Wilhelmus~1666 Beek [Li]    
Frembertus~1669 Beek [Li]    
Henricus~1671 Beek [Li]    
10 Paulus~1674 Beek [Li]    
11 Geet~1678 Beek [Li]    


Joannes de Greef
Jan (Joannes) de Greef (Greven),
ged. op zondag 7 oktober 1635 te Beek [Li],
doopgetuige van Anna Odekircken op maandag 12 november 1696 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn achternicht Christina Lemmens op zondag 17 september 1673 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn nicht Catharina Didden op dinsdag 18 februari 1676 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn kleindochter Elisabeth Lemmens op vrijdag 20 juli 1703 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn kleindochter Catharina Hopperts alias Lemmens op dinsdag 13 december 1695 te Beek [Li].

tr. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 22 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zondag 28 oktober 1668 te Beek [Li],
kerk.huw. (Rooms Katholiek) op woensdag 31 oktober 1668 31 Joannes Greuen [= Greven] et Getien Wouters contraxerunt matrimonium coram me meisq(ue) praesentibus. aldaar,
Verder onderzoek Jan Greven x Griet Wouters Beek [Collectie Habets 4131-30-1675]
met

Griet (Gertrudis, Geertruijt) Wouters alias Thijssens (Wolters, Thijssens), dr. van Peter (Petrus) Matthias Walteri alias Wouters (raijckmaecker (=wielmaker)) en Lijseken (Elisabeth) Thijssens alias Kessels,
ged. Rooms Katholiek op zaterdag 6 januari 1646 6o. Gertrudis filia Petri Wouters et Elizabethae coniugum: suscip: Jo(ann)es Tim(m)ermans, no(m)i(n)e Jo(ann)is Hopmans, et Jda Daemen uxor Jo(ann)is Wouters. te Beek [Li] (getuigen: haar aangetrouwde tante Ida Daemen, Joannes Timmermans namens Joannes Hopmans),
doopgetuige van haar neef Jan (Joannes) Didden op woensdag 5 juli 1673 te Beek [Li],
ovl. (ongeveer 36 jaar oud) op donderdag 5 februari 1682,
begr. op donderdag 5 februari 1682 5. Gertrudis Wolters uxor Jo(ann)is Greven te Beek [Li].

Uit dit huwelijk 8 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Heliken*1669 Beek [Li]    
Fijken~1670 Beek [Li] †1702 Beek [Li] 31
Christina~1672 Beek [Li]    
Jacobus~1673 Beek [Li]    
Elisabetha~1675 Beek [Li]    
Petrus~1677 Beek [Li]    
Maria~1679 Beek [Li]    
Henricus~1681 Beek [Li]    


Barbara de Greef
Barbara de Greef (Greven),
ged. op maandag 22 februari 1638 te Beek [Li],
doopgetuige van haar neef Jacobus Didden in september 1674 te Beek [Li],
doopgetuige van haar nicht Elisabetha Greven op donderdag 7 november 1675 te Beek [Li].


Christina de Greef
Stincken (Christina, Catharina) de Greef (Greeven, Greven),
ged. Rooms Katholiek op zaterdag 31 augustus 1641 te Beek [Li] 31o. Christina filia Jacobi de Greef et Adrianae coniugum: suscip: Jo(ann)es Nicolai et Maria uxor Matthiae Stijnen. (getuigen: Maria Elisabeth Coumans e.v. Matthias Stijnen, Joannes Nicolai),
doopgetuige van haar neef Henricus Greven op donderdag 6 november 1681 te Beek [Li],
doopgetuige van haar nicht Elisabetha Greven op donderdag 7 november 1675 te Beek [Li],
ovl. (ongeveer 78 jaar oud) op zondag 19 november 1719 te Beek [Li],
begr. op zondag 19 november 1719 aldaar (Christina Greven gehuwd met Leonardus Didden).

tr,
kerk.huw. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 21 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zondag 6 november 1672 te Beek [Li] 6. Leonardus Didden et Christina Greuen [= Greven] contraxerunt matrimonium coram me, et Waltero Odekircken et Aleide Hendrijcx (getuige: Walterus Odekircken, Aleide Hendrijcx)
met

Leonardus Didden, zn. van Petrus Didden en Henrica Leonardi,
ged. Rooms Katholiek op vrijdag 18 augustus 1651 te Beek [Li] 18o. Leonardus filius Petri Didden et Henricae Leonardi coniugum: suscip: Joannes Groens van Hoensbroeck et Gertrudis Bien per Annam viduam Matthaei Hoen. (getuige: Joannes Groens van Hoensbroek, Gertrudis Bien door Anna wed. van Matthaeus Hoen Joannes Groens van Hoensbroek, Gertrudis Bien door Anna weduwe van Matthaeus Hoen),
doopgetuige van Petrus Odekercken op maandag 23 februari 1705 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn neef Jacobus Greven op zaterdag 11 november 1673 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn kleinzoon Petrus Snijders op woensdag 23 september 1722 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn kleindochter Catharina Snijders op zaterdag 27 augustus 1712 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn kleindochter Anna Mechtildis Didden in april 1718 te Beek [Li],
ovl. (ongeveer 78 jaar oud) op dinsdag 4 april 1730 te Beek [Li],
begr. op dinsdag 4 april 1730 aldaar (Leonardus Didden).

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan~1673 Beek [Li]    
Jacobus~1674 Beek [Li] †1728 Beek [Li] 53
Catharina~1676 Webrig [Li] †1747 Spaubeek [Li] 71
Erken~1678 Beek [Li]    
Maria~1681 Beek [Li]    
Petrus~1685 Beek [Li]    


Maria Kerckhoffs
Maria Kerckhoffs,
geb. circa 1631 opm. bij huwelijk: Maria fila Fremberti Keckhoffs vermoedelijk te Beek [Li],
doopgetuige van Maria Wouters op zondag 22 april 1657 te Beek [Li],
ovl. (ongeveer 46 jaar oud) op zaterdag 16 april 1678 te Beek [Li].

tr,
kerk.huw. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 25 jaar oud) (Rooms Katholiek) op woensdag 7 oktober 1654 7º. Matthias filius Pauli de Graeff et Maria filia Frembachij Kerckhoffs: testes Sebastianus
filius Henrici Wouters et Petronilla Henrici
te Beek [Li] (getuigen: Janis (Sebastianus) Odekercke, als Sebastianus filius Henrici Wouters en Petronilla Henrici Petri, als Petronella Henrici)
met

Thijs (Mathias) de Greef (Greeffs, Greven), zn. van Paulus de Greef en Ida Erkens,
geb. in 1629 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn achternicht Fijken (Sophia) Greven op vrijdag 25 juli 1670 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn achterneef Henricus Greven op donderdag 6 november 1681 te Beek [Li],
doopgetuige van Joannes Caldenbergh op zaterdag 27 maart 1688 te Beek [Li].

Uit dit huwelijk 11 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria~1655 Beek [Li]    
Joannes~1657 Beek [Li] †1723 Beek [Li] 66
Petrus~1658 Beek [Li]    
Anna~1660 Beek [Li]    
Arnoldus~1661 Beek [Li]    
Joanna~1662 Beek [Li]    
Wilhelmus~1666 Beek [Li]    
Frembertus~1669 Beek [Li]    
Henricus~1671 Beek [Li]    
10 Paulus~1674 Beek [Li]    
11 Geet~1678 Beek [Li]    


Maria Greeffs
Maria Greeffs (de Greef, Greven),
ged. Rooms Katholiek op maandag 22 november 1655 te Beek [Li] (getuigen: haar achterneef Janis (Sebastianus) Nijsten, senior en Adrianna Nn, weduwe van Jacobus Greefs Geurts),
doopgetuige van haar broer Henricus Greven op maandag 27 april 1671 te Beek [Li],
doopgetuige van Maria Damen op donderdag 13 juli 1719 te Beek [Li],
doopgetuige van haar achternicht Petronilla Odekercken op maandag 8 juni 1711 te Beek [Li],
doopgetuige van Jacobus Vroemen op woensdag 25 februari 1722 te Beek [Li].


Joannes Greven
Joannes Greven (de Greef),
ged. Rooms Katholiek op woensdag 28 februari 1657 te Beek [Li] (getuigen: Maria Elisabeth Coumans, Andreas van Wesel, vervangende getuige Walterus Odekercke),
doopgetuige van Johan (Joannes) Vreen op donderdag 21 februari 1697 te Beek [Li],
doopgetuige van Wilm (Guilielmus) Caldenbergh op donderdag 12 mei 1707 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn achternicht Maria Lemmens op woensdag 27 januari 1706 te Beek [Li],
ovl. (ongeveer 66 jaar oud) op zaterdag 13 november 1723 (Joannes Greven) te Beek [Li].

tr. (resp. ongeveer 50 en ongeveer 26 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zaterdag 18 februari 1708 Johannes Greven J.M. van Beeck met Peternella Wouters J.D. alhier van Beeck te Beek [Li],
kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zaterdag 18 februari 1708 18 Jo[ann]es Grieven et Petronilla Wouters testibus ijsdem ut ante. aldaar
met

Petronella Wouters, dr. van Peter (Petrus) Henricus Odekirchen alias Wouters en Anna Gerkens alias Martens,
ged. Rooms Katholiek op zondag 10 augustus 1681 10 Petronilla filia Petri Wouters et Annae Martens coniug(um). suscept. Erken Martens et Christina Haghmans soror Petri. Genoemd naar de eerste overleden echtgenote van vader (Petronella Henrici Petri) te Beek [Li] (getuigen: haar tante Stijnken (Cristina) Oudekerken alias Wouters, als Christina Haghmans zuster van Petrus, Erken Martens),
doopgetuige van haar nicht Anna Wouters op dinsdag 11 september 1708 te Beek [Li],
ovl. (ongeveer 34 jaar oud) op donderdag 2 april 1716,
begr. op donderdag 2 april 1716 2 Petronilla Wouters conj s[olvit] te Beek [Li].

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Beatrix~1708 Beek [Li]    
Petrus~1711 Beek [Li]    
Ida~1714 Beek [Li]