$boomnaam$
Joannes Martens
Jan (Joannes) Martens,
ged. op vrijdag 28 december 1691 te Beek [Li],
landbouwer - grondeigenaar, eigenaar van de hoeve Printhagen,
doopgetuige van Ida Wolters op zondag 22 juni 1710 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn nicht Maria Wouters op dinsdag 2 maart 1728 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn neef Jacobus Wouters op maandag 13 maart 1730 te Beek [Li],
getuige bij kerk. huw. van zijn neef Jacobus Wouters en Anna Nilbock op dinsdag 29 oktober 1765 te Schinnen [Li],
doopgetuige van zijn kleindochter Catharina Elisabeth Dullens op zondag 17 maart 1743 te Geleen [Li],
doopgetuige van zijn neef Jacobus Martens op donderdag 24 mei 1731 te Beek [Li],
doopgetuige van Matthias Thijssen op maandag 13 juni 1735 te Beek [Li],
woont op Onderste Printhagen (nu hoeve Vrencken), Printhagenstraat Groot Genhout [Li] circa 1744,
ovl. (ongeveer 59 jaar oud) op woensdag 28 april 1751 te Groot Genhout [Li] - Printhagen.

tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 24 jaar oud) (1) (Nederlands Hervormd) op zaterdag 23 januari 1717 Joh. Martens J.M. van groot gen Hout met Cath. Wouters J.D. ook van groot gen Hout te Beek [Li],
kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zaterdag 6 februari 1717 6 Joannes Martens et Catharina Wouters praevie obtentâ in 4to consanguinitatis gradu disp(en)sa(ti)o(n)e. testes fuerunt Elisabetha et Margaretha Coumans sorores. (Joannes Martens et Catharina W, met dispensatie 4e graads bloedverwantschap) aldaar (getuigen: Elisabetha Coumans en Margareta Coumans, (zusters van elkaar)),

woont boerderij Printhagen, Printhagen 2 Groot Genhout [Li]
,

De inscriptie 1744 IM CW staat voor:
1744 = het jaar van de verbouwing
IM = Joannes Martens
CW = Catharina Wouters


met

Catharina Wouters, dr. van Peter (Petrus) Wouters (landbouwer, pachter van de hof Printhagen) en Maria Penris,
geb. te Groot Genhout [Li] - Printhagen,
ged. Rooms Katholiek op woensdag 23 april 1692 sub condit. Catharina filia Petri Wouters et Maria Penris coning. suscept. Martinus Wouters et ida Kerckhoffs Genoemd naar haar grootmoeder aan moederszijde (Trijneken Kerckhoffs alias Haesen) te Beek [Li] (getuigen: haar oudoom Marten (Martinus) Jacobus Walteri alias Wouters en Ida Kerckhoffs),
doopgetuige van haar nicht Elizabetha Habets op zaterdag 29 januari 1729 te Beek [Li],
doopgetuige van haar neef Renerus Habets op donderdag 13 februari 1744 te Beek [Li],
doopgetuige van haar neef Walterus Nijsten op woensdag 24 augustus 1729 te Beek [Li],
doopgetuige van haar kleindochter Maria Catharina Dullens op donderdag 10 maart 1746 te Geleen [Li],
doopgetuige van haar achternicht Maria Catharina Kerckhofs op donderdag 8 juli 1745 te Beek [Li],
doopgetuige van haar nicht Maria Martens op donderdag 7 oktober 1728 te Beek [Li],
ovl. (ongeveer 56 jaar oud) op donderdag 17 april 1749 te Groot Genhout [Li],
begr. op donderdag 17 april 1749 d: 17. ob. ss. munita Catharina Wouters uxor Jo(ann)is Martens ex Grootgenhout. r i.p. te Beek [Li].

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacobus~1718 Beek [Li] †1781 Beek [Li] 63
Petrus~1720 Beek [Li] †1726 Beek [Li] 5
Marijcken~1722 Beek [Li]    
Petrus~1726 Beek [Li] †1775 Schinnen [Li] 49
Joannes~1729 Beek [Li] †1736 Beek [Li] 7
Joseph~1731 Beek [Li]    
Jan~1736 Beek [Li]    

tr. (resp. ongeveer 58 en 25 jaar oud) (2) op woensdag 29 april 1750 den 29. april 1750: Jan Martens Wed. van Prenthagen met Helena Branssen j:d: tot Uijlenstraten en wonende te Beek getrouwt: den 18: Maij NB tot hiertoe berekent. te Beek [Li],
kerk.huw. op maandag 18 mei 1750 d: 18. maij qui fuit feria 2 pent: contr: matrim: Joannes filius Jacobi Martens et Mariae Baenens, et viduus Catharinae Wouters. cum Helenâ Brans filiâ Francisci Brans et Mariae Hone conj: in Ulenstraeten coram me et test: Jacobo Wouters et Mariâ Brans. aldaar (getuigen: zijn zwager Jacobus Wouters, (ex-)schoonbroer en zijn schoonzuster en haar zus Maria Brants)
met

Helena Brans (Brants, Branssen), dr. van Franciscus Brans en Maria Honé,
geb. op zondag 11 juni 1724 te Ulestraten [Li],
doopgetuige van Adamus Martens op dinsdag 13 oktober 1767 te Schinnen [Li].


Jacobus Martens
Jacob (Jacobus) Martens (Mertens),
geb. te Groot Genhout [Li],
ged. Rooms Katholiek op vrijdag 29 september 1656 te Beek [Li] (getuige: Mathias Geerkens per Walterus Odekercke, Helena Vullers uit Spaubeek),
pachter van Printhagen,
doopgetuige van zijn kleinzoon Jacobus Martens op zondag 13 februari 1718 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn kleindochter Anna Catharina Habets op donderdag 3 oktober 1726 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn kleindochter Anna Margaretha Wouters op dinsdag 3 september 1726 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn kleindochter Maria Martens op zondag 20 april 1727 te Beek [Li],
ovl. (ongeveer 70 jaar oud) op donderdag 24 juli 1727 te Beek [Li].

tr. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 23 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zondag 30 november 1687 te Beek [Li],
kerk.huw. (Rooms Katholiek) op vrijdag 28 november 1687 te Geleen [Li]
met

Mayken (Maria) Banens (Banits, Banis), dr. van Martinus Banendts (landbouwer te Spaans-Neerbeek (Geleen-Neerbeek)) en Anna Hagens,
geb. te Geleen [Li] Spaans Neerbeek,
ged. Rooms Katholiek op maandag 24 maart 1664 aldaar,
doopgetuige van haar kleinzoon Joannes Martens op zondag 15 mei 1729 te Beek [Li],
doopgetuige van haar kleinzoon Jan (Joannes) Martens op donderdag 9 februari 1736 te Beek [Li],
doopgetuige van haar kleinzoon Petrus Martens op maandag 7 januari 1726 te Beek [Li],
doopgetuige van haar kleindochter Anna Maria Habets op zondag 20 augustus 1724 te Beek [Li],
doopgetuige van haar kleinzoon Matthias Martens op dinsdag 22 juni 1734 te Beek [Li],
ovl. (ongeveer 76 jaar oud) op vrijdag 8 april 1740 te Beek [Li].

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan~1691 Beek [Li] †1751 Groot Genhout [Li] 59
Stephanus~1695 Beek [Li]    
Sibijlla~1698 Beek [Li]    
Gerardus*1700 Groot Genhout [Li]    
Anna~1701 Beek [Li]    


Gerardus Martens
Gerardus Martens,
geb. circa 1630,
landbouwer te Groot Genhout,
ovl. (ongeveer 53 jaar oud) op zondag 27 februari 1684 te Beek [Li].

tr. (resp. hoogstens 25 en ongeveer 21 jaar oud) voor 1655 vermoedelijk te Beek [Li]
met

Maria Cuijpers, dr. van Steven (Stephanus) Cuijpers en Helena Heijnen alias Schragen,
geb. voor 1634,
ged. Rooms Katholiek op woensdag 9 mei 1635 te Beek [Li] (getuige: haar aangetrouwde oom Ghijs (Gisbertus) Haeghens),
ovl. (minstens 78 jaar oud) op zaterdag 7 januari 1713 te Beek [Li].

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacob~1656 Groot Genhout [Li] †1727 Beek [Li] 70


Stephanus Martens
Stephanus Martens,
ged. op vrijdag 15 april 1695 te Beek [Li].


Sibijlla Martens
Sibijlla (Sibilla) Martens,
ged. Rooms Katholiek op zondag 22 juni 1698 te Beek [Li] 22 Sibijlla filia Jacobi Martens et Mariae Banits coniug(um). suscept Marten Banits per Gerken Penris et Trijn Haghens. (getuige: Marten Banits door Gerken Penris, Trijn Haghens),
doopgetuige van haar neef Jan (Joannes) Martens op donderdag 9 februari 1736 te Beek [Li],
doopgetuige van haar neef Matthias Habets op vrijdag 1 december 1730 te Beek [Li],
doopgetuige van Catharina Elisabetha Lemmens op maandag 15 januari 1748 te Beek [Li],
doopgetuige van Maria Sibilla Hasen op dinsdag 1 oktober 1771 te Beek [Li],
getuige bij kerk. huw. van haar broer Gerardus Martens en haar schoonzuster Catharina (Anna Catharina) Habets op zondag 30 september 1725 te Beek [Li],
doopgetuige van Gerardus Martens op zaterdag 17 februari 1742 te Beek [Li].

tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 30 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zaterdag 16 februari 1726 te Beek [Li] Johannes Wolters J.M. van Groot gen hout met Sibilla Martens J.D. ook van groot gen hout,
kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 3 maart 1726 aldaar 3 Jo(ann)es Wouters cum Sibillâ Martens testibus Petro Wouters et Mariâ Habets. (getuigen: zijn broer en haar zwager Petrus Wouters en Maria Habets),

Verder onderzoek Collectie Habets
,
Peter x 1726 M.Cath. Roebroek tesament deerven zijn de kinderen van
Jan x Sibilla Martens, Peter, Jacob, Mathias en Maria Wouters 7097-334-336-1727 4168-17-1727 7098-3-452-1729/34 7103-259-1760 7098-538-1736 7102-332-… 7103-271-… 7109-681-1761


met

Joannes Wouters (Wolters), zn. van Jacob (Jacobus) Wouters en Gretien (Margaretha) Coumans,
ged. Rooms Katholiek op donderdag 21 april 1695 te Beek [Li] 21 Joannes filius Jacobi Wouters et Margaretae Coumans coniug(um) suscept Trijn Coumans et Joannes Bijen vel Hermens. (getuigen: Trijn (Catharina) Coumans en Jan (Joannes) Bijen alias Hermens).

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anna~1726 Beek [Li]    
Maria~1728 Beek [Li] †1769 Beek [Li] 41
Jacobus~1730 Beek [Li]    
Peter~1732 Beek [Li]    
Jan~1737 Kelmond [Li]    
Matthias~1739 Beek [Li]    


Anna Martens
Anna Martens,
ged. op dinsdag 26 juli 1701 te Beek [Li],
doopgetuige van haar kleindochter Anna Catharina Souren op maandag 15 januari 1759 te Klimmen [Li],
doopgetuige van haar kleindochter Anna Habets op maandag 29 november 1762 te Beek [Li],
doopgetuige van haar achterneef Joannes Matthias Martens op donderdag 11 oktober 1764 te Spaubeek [Li].

 • Vader:
  Jacob (Jacobus) Martens (Mertens), zn. van Gerardus Martens (landbouwer te Groot Genhout) en Maria Cuijpers,
  geb. te Groot Genhout [Li],
  ged. Rooms Katholiek op vrijdag 29 september 1656 te Beek [Li] (getuige: Mathias Geerkens per Walterus Odekercke, Helena Vullers uit Spaubeek),
  pachter van Printhagen,
  doopgetuige van zijn kleinzoon Jacobus Martens op zondag 13 februari 1718 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn kleindochter Anna Catharina Habets op donderdag 3 oktober 1726 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn kleindochter Anna Margaretha Wouters op dinsdag 3 september 1726 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn kleindochter Maria Martens op zondag 20 april 1727 te Beek [Li],
  ovl. (ongeveer 70 jaar oud) op donderdag 24 juli 1727 te Beek [Li],
  tr. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 23 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zondag 30 november 1687 te Beek [Li],
  kerk.huw. (Rooms Katholiek) op vrijdag 28 november 1687 te Geleen [Li] met
 • Moeder:
  Mayken (Maria) Banens (Banits, Banis), dr. van Martinus Banendts (landbouwer te Spaans-Neerbeek (Geleen-Neerbeek)) en Anna Hagens,
  geb. te Geleen [Li] Spaans Neerbeek,
  ged. Rooms Katholiek op maandag 24 maart 1664 aldaar,
  doopgetuige van haar kleinzoon Joannes Martens op zondag 15 mei 1729 te Beek [Li],
  doopgetuige van haar kleinzoon Jan (Joannes) Martens op donderdag 9 februari 1736 te Beek [Li],
  doopgetuige van haar kleinzoon Petrus Martens op maandag 7 januari 1726 te Beek [Li],
  doopgetuige van haar kleindochter Anna Maria Habets op zondag 20 augustus 1724 te Beek [Li],
  doopgetuige van haar kleinzoon Matthias Martens op dinsdag 22 juni 1734 te Beek [Li],
  ovl. (ongeveer 76 jaar oud) op vrijdag 8 april 1740 te Beek [Li].

tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 18 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zaterdag 15 januari 1724 (Johannes Habits x Anna Martens) te Beek [Li],
kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zaterdag 29 januari 1724 29 ejusdem Jo(ann)es Habet[s] cum Annâ Martens testibus Alberto Odekircken et Matthiâ Habets dispensante ill(ustrissi)mo Ruremundensi 1724 Ruremundensi episcopo. in quarto consanguinitatis gradu collaterali aequali: aldaar (getuigen: Albertus Odekercken, Mathias Habets)
met

Joannes Habets, zn. van Reinerus Habets en Maria Anna Gheilen,
ged. Rooms Katholiek op donderdag 12 februari 1705 naam moeder Maria Ghijl te Beek [Li] (getuige: Mathias Penners, Mechtildis Hoen).

Uit dit huwelijk 9 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anna~1724 Beek [Li]    
Anna~1726 Beek [Li]    
Elizabetha~1729 Beek [Li] †1732 Beek [Li] 3
Matthias~1730 Beek [Li]    
Elisabeth~1732 Beek [Li] †1741 Beek [Li] 8
Ida~1735 Beek [Li]    
Jacobus~1737 Beek [Li]    
Elisabeth~1741 Beek [Li]    
Renerus~1744 Beek [Li]    


Dyonisius Mertens
Nijs (Dyonisius) Mertens (Martens),
ged. op maandag 16 mei 1639 als moeder wordt genoemd Barbara NN te Heerlen [Li] (getuige: Nicolaus Michiels, Helena Lindelooff).

 • Vader:
  Jacobus Mertens,
  geb. voor 1618 vermoedelijk te Heerlen [Li],
  tr. (beiden ongeveer 20 jaar oud) voor 1638 vermoedelijk te Heerlen [Li] met

tr. (resp. ongeveer 24 en minstens 20 jaar oud) op zondag 23 september 1663 te Heerlen [Li] (getuige: Jan Ments, Jan NN),
kerk.huw. op zondag 7 oktober 1663 aldaar (getuige: Jan Meuts, Jan NN)
met

Maria Lintgens (Lintiens),
geb. voor 1643 vermoedelijk te Voerendaal [Li].

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacob~1666 Heerlen [Li]    
Agnes~1669 Heerlen [Li]    
Joannes~1676 Voerendaal [Li]    
P..~1678 Voerendaal [Li]    


Jacobus Mertens
Jacobus Mertens,
geb. voor 1618 vermoedelijk te Heerlen [Li].

tr. (beiden ongeveer 20 jaar oud) voor 1638 vermoedelijk te Heerlen [Li]
met

Agnes Bremen,
geb. voor 1618.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Nijs~1639 Heerlen [Li]    
Anna~1640 Heerlen [Li] †1642 Heerlen [Li] 1
Anna~1642 Heerlen [Li]    
Martinus~1653 Heerlen [Li]    


Maria Lintgens
Maria Lintgens (Lintiens),
geb. voor 1643 vermoedelijk te Voerendaal [Li].

tr. (resp. minstens 20 en ongeveer 24 jaar oud) op zondag 23 september 1663 te Heerlen [Li] (getuige: Jan Ments, Jan NN),
kerk.huw. op zondag 7 oktober 1663 aldaar (getuige: Jan Meuts, Jan NN)
met

Nijs (Dyonisius) Mertens (Martens), zn. van Jacobus Mertens en Agnes Bremen,
ged. op maandag 16 mei 1639 als moeder wordt genoemd Barbara NN te Heerlen [Li] (getuige: Nicolaus Michiels, Helena Lindelooff).

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacob~1666 Heerlen [Li]    
Agnes~1669 Heerlen [Li]    
Joannes~1676 Voerendaal [Li]    
P..~1678 Voerendaal [Li]    


Agnes Bremen
Agnes Bremen,
geb. voor 1618.

tr. (beiden ongeveer 20 jaar oud) voor 1638 vermoedelijk te Heerlen [Li]
met

Jacobus Mertens,
geb. voor 1618 vermoedelijk te Heerlen [Li].

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Nijs~1639 Heerlen [Li]    
Anna~1640 Heerlen [Li] †1642 Heerlen [Li] 1
Anna~1642 Heerlen [Li]    
Martinus~1653 Heerlen [Li]    


Anna Mertens
Anna Mertens,
ged. op zondag 18 november 1640 te Heerlen [Li] (getuige: Martinus Ulrichs, Anna Cardinaels),
ovl. (hoogstens 1 jaar oud) voor 1642 waarschijnlijk te Heerlen [Li].

 • Vader:
  Jacobus Mertens,
  geb. voor 1618 vermoedelijk te Heerlen [Li],
  tr. (beiden ongeveer 20 jaar oud) voor 1638 vermoedelijk te Heerlen [Li] met


Anna Mertens
Anna Mertens,
ged. op vrijdag 24 januari 1642 te Heerlen [Li] (getuige: Helena Vygen, Lambertus Hamers).

 • Vader:
  Jacobus Mertens,
  geb. voor 1618 vermoedelijk te Heerlen [Li],
  tr. (beiden ongeveer 20 jaar oud) voor 1638 vermoedelijk te Heerlen [Li] met


Martinus Mertens
Martinus Mertens,
ged. op vrijdag 15 augustus 1653 te Heerlen [Li] (getuige: Nicolaus Nacken, Elizabeh Meens).

 • Vader:
  Jacobus Mertens,
  geb. voor 1618 vermoedelijk te Heerlen [Li],
  tr. (beiden ongeveer 20 jaar oud) voor 1638 vermoedelijk te Heerlen [Li] met


Agnes Mertens
Agnes Mertens,
ged. op zondag 14 juli 1669 genoemd naar haar grootmoeder aan vaderszijde te Heerlen [Li] (getuige: Petrus de Laval).

 • Vader:
  Nijs (Dyonisius) Mertens (Martens), zn. van Jacobus Mertens en Agnes Bremen,
  ged. op maandag 16 mei 1639 als moeder wordt genoemd Barbara NN te Heerlen [Li] (getuige: Nicolaus Michiels, Helena Lindelooff),
  tr. (resp. ongeveer 24 en minstens 20 jaar oud) op zondag 23 september 1663 te Heerlen [Li] (getuige: Jan Ments, Jan NN),
  kerk.huw. op zondag 7 oktober 1663 aldaar (getuige: Jan Meuts, Jan NN) met


Joannes Mertens
Joannes Mertens,
ged. op donderdag 6 februari 1676 te Voerendaal [Li] (getuige: Maria Lintiens, Matthias Lintiens vervangende getuige Schillincx).

 • Vader:
  Nijs (Dyonisius) Mertens (Martens), zn. van Jacobus Mertens en Agnes Bremen,
  ged. op maandag 16 mei 1639 als moeder wordt genoemd Barbara NN te Heerlen [Li] (getuige: Nicolaus Michiels, Helena Lindelooff),
  tr. (resp. ongeveer 24 en minstens 20 jaar oud) op zondag 23 september 1663 te Heerlen [Li] (getuige: Jan Ments, Jan NN),
  kerk.huw. op zondag 7 oktober 1663 aldaar (getuige: Jan Meuts, Jan NN) met


P.. Adrianus Mertens
P.. Adrianus Mertens,
ged. op woensdag 2 november 1678 te Voerendaal [Li] (getuige: Maria Clooten, Er… Clooten).

 • Vader:
  Nijs (Dyonisius) Mertens (Martens), zn. van Jacobus Mertens en Agnes Bremen,
  ged. op maandag 16 mei 1639 als moeder wordt genoemd Barbara NN te Heerlen [Li] (getuige: Nicolaus Michiels, Helena Lindelooff),
  tr. (resp. ongeveer 24 en minstens 20 jaar oud) op zondag 23 september 1663 te Heerlen [Li] (getuige: Jan Ments, Jan NN),
  kerk.huw. op zondag 7 oktober 1663 aldaar (getuige: Jan Meuts, Jan NN) met


Jacobus Mertens
Jacob (Jacobus) Mertens,
ged. op woensdag 21 juli 1666 genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde te Heerlen [Li] (getuige: Petrus NN).

 • Vader:
  Nijs (Dyonisius) Mertens (Martens), zn. van Jacobus Mertens en Agnes Bremen,
  ged. op maandag 16 mei 1639 als moeder wordt genoemd Barbara NN te Heerlen [Li] (getuige: Nicolaus Michiels, Helena Lindelooff),
  tr. (resp. ongeveer 24 en minstens 20 jaar oud) op zondag 23 september 1663 te Heerlen [Li] (getuige: Jan Ments, Jan NN),
  kerk.huw. op zondag 7 oktober 1663 aldaar (getuige: Jan Meuts, Jan NN) met


Helena Brans
Helena Brans (Brants, Branssen),
geb. op zondag 11 juni 1724 te Ulestraten [Li],
doopgetuige van Adamus Martens op dinsdag 13 oktober 1767 te Schinnen [Li].

 • Vader:
  Franciscus Brans,
  geb. voor 1703,
  tr. (beiden ongeveer 20 jaar oud) voor 1723 vermoedelijk te Meerssen [Li] met

tr. (resp. 25 en ongeveer 58 jaar oud) op woensdag 29 april 1750 den 29. april 1750: Jan Martens Wed. van Prenthagen met Helena Branssen j:d: tot Uijlenstraten en wonende te Beek getrouwt: den 18: Maij NB tot hiertoe berekent. te Beek [Li],
kerk.huw. op maandag 18 mei 1750 d: 18. maij qui fuit feria 2 pent: contr: matrim: Joannes filius Jacobi Martens et Mariae Baenens, et viduus Catharinae Wouters. cum Helenâ Brans filiâ Francisci Brans et Mariae Hone conj: in Ulenstraeten coram me et test: Jacobo Wouters et Mariâ Brans. aldaar (getuigen: zijn zwager Jacobus Wouters, (ex-)schoonbroer en zijn schoonzuster en haar zus Maria Brants)
met

Jan (Joannes) Martens, zn. van Jacob (Jacobus) Martens (pachter van Printhagen) en Mayken (Maria) Banens,
ged. op vrijdag 28 december 1691 te Beek [Li],
landbouwer - grondeigenaar, eigenaar van de hoeve Printhagen,
doopgetuige van Ida Wolters op zondag 22 juni 1710 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn nicht Maria Wouters op dinsdag 2 maart 1728 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn neef Jacobus Wouters op maandag 13 maart 1730 te Beek [Li],
getuige bij kerk. huw. van zijn neef Jacobus Wouters en Anna Nilbock op dinsdag 29 oktober 1765 te Schinnen [Li],
doopgetuige van zijn kleindochter Catharina Elisabeth Dullens op zondag 17 maart 1743 te Geleen [Li],
doopgetuige van zijn neef Jacobus Martens op donderdag 24 mei 1731 te Beek [Li],
doopgetuige van Matthias Thijssen op maandag 13 juni 1735 te Beek [Li],
woont op Onderste Printhagen (nu hoeve Vrencken), Printhagenstraat Groot Genhout [Li] circa 1744,
ovl. (ongeveer 59 jaar oud) op woensdag 28 april 1751 te Groot Genhout [Li] - Printhagen,
tr. (1)
met Catharina Wouters. Uit dit huwelijk 7 kinderen.


Emerentiana Schutgens
Emerentiana Schutgens,
ged. Rooms Katholiek op zaterdag 29 mei 1666 te Spaubeek [Li] 29 bapt est Emerentianć Schuttens filia Gerardi Schuttens et Sophiae .... suscep: Theodorus Eissen et Anna Vromen. (getuige: Anna Vromen) Theodorus Eissen,
doopgetuige van haar kleinzoon Gillis (Aegidius) Wouters op maandag 28 augustus 1741 te Schinnen [Li],
ovl. (ongeveer 75 jaar oud) op donderdag 1 maart 1742 te Spaubeek [Li],
begr. op zaterdag 3 maart 1742 aldaar 1. martij pie in domino obijt Ermgirdis Schuttiens uxor Egidij Zelis praevie munita sacro viatico et 3. eiusdem sepulta est..

tr. (resp. hoogstens 38 en hoogstens 39 jaar oud) voor 1704
met

Gelis (Egidius) Zelis (Selis), zn. van Jan (Joannes) Zelis en Neleken (Cornelia) Vromen,
woonachtig te Spaubeek [Li] - Hoeve,
ged. Rooms Katholiek op vrijdag 5 september 1664 te Spaubeek [Li] 5 septemb(er) bapt est Egidius Sielis filius Jo(ann)is Zielis et Petronellae Vromen [coniugum] suscep Petrus Gielen et Anna Vromen (getuigen: Petrus Geelen als Petrus Gielen, Anna Vromen, Petrus Gielen),
doopgetuige van zijn achternicht Catrin (Catharina) Borvels op vrijdag 26 november 1745 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn kleinzoon Willem (Wilhelmus) Wouters op maandag 6 oktober 1738 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Maria Schutjens op zondag 30 mei 1717 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn neef Joannes Zelis op zondag 7 maart 1717 te Spaubeek [Li],
getuige bij kerk. huw. van Peter (Petrus) Schols en Maria Nijsten op vrijdag 10 november 1724 te Spaubeek [Li],
ovl. (ongeveer 82 jaar oud) op maandag 19 december 1746 te Spaubeek [Li],
begr. op woensdag 21 december 1746 aldaar 19. xbris a(nn)o praenotato sacris ecclesiae sacram[en]tis provisus pie in domino obijt Egidius Selis viduus Emerentianae Schuttiens et 21 eiusdem sepultus.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joannes*1705 Spaubeek [Li] †1724 Spaubeek [Li] 19
Gerardus~1706 Spaubeek [Li] †1747 Spaubeek [Li] 40
Nicolaus~1710 Spaubeek [Li] †1753 Spaubeek [Li] 42
Wilm~1712 Spaubeek [Li]    
Sophia*1717 Spaubeek [Li] †1770 Spaubeek [Li] 52


Gerardus Zelis
Gerardus Zelis,
ged. Rooms Katholiek op donderdag 21 oktober 1706 te Spaubeek [Li] 21 8br(is) baptisatus est Gerardus filius Aegidij Zelis et Eurmken suscept. Mattis Selis et Meeken Vromen (getuigen: zijn oom Mattis (Matthias Laurentius) Zelis en Maria Vroemen, als Mecken Vromen),
getuige bij kerk. huw. van zijn broer Nicolaus Zelis en zijn schoonzuster Bina (Balbina) Cnols op dinsdag 23 april 1743 te Spaubeek [Li],
ovl. (ongeveer 40 jaar oud) op donderdag 6 april 1747 ongehuwd te Spaubeek [Li],
begr. op zaterdag 8 april 1747 aldaar 6: aprilis anno praenotato pie in domino obijt sacris ecclesiae rite praemunitus Gerardus Zelis in coelibatu filius Egidij Zelis et Emerentiae Schuttens et 8 huius sepultus..

 • Vader:
  Gelis (Egidius) Zelis (Selis), zn. van Jan (Joannes) Zelis en Neleken (Cornelia) Vromen,
  woonachtig te Spaubeek [Li] - Hoeve,
  ged. Rooms Katholiek op vrijdag 5 september 1664 te Spaubeek [Li] 5 septemb(er) bapt est Egidius Sielis filius Jo(ann)is Zielis et Petronellae Vromen [coniugum] suscep Petrus Gielen et Anna Vromen (getuigen: Petrus Geelen als Petrus Gielen, Anna Vromen, Petrus Gielen),
  doopgetuige van zijn achternicht Catrin (Catharina) Borvels op vrijdag 26 november 1745 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn kleinzoon Willem (Wilhelmus) Wouters op maandag 6 oktober 1738 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Maria Schutjens op zondag 30 mei 1717 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn neef Joannes Zelis op zondag 7 maart 1717 te Spaubeek [Li],
  getuige bij kerk. huw. van Peter (Petrus) Schols en Maria Nijsten op vrijdag 10 november 1724 te Spaubeek [Li],
  ovl. (ongeveer 82 jaar oud) op maandag 19 december 1746 te Spaubeek [Li],
  begr. op woensdag 21 december 1746 aldaar 19. xbris a(nn)o praenotato sacris ecclesiae sacram[en]tis provisus pie in domino obijt Egidius Selis viduus Emerentianae Schuttiens et 21 eiusdem sepultus,
  tr. (resp. hoogstens 39 en hoogstens 38 jaar oud) voor 1704 met
 • Moeder:
  Emerentiana Schutgens, dr. van Gerrit (Gerardus) Schutgens en Fijken (Sophia) Prenten,
  ged. Rooms Katholiek op zaterdag 29 mei 1666 te Spaubeek [Li] 29 bapt est Emerentianć Schuttens filia Gerardi Schuttens et Sophiae ..... suscep: Theodorus Eissen et Anna Vromen. (getuige: Anna Vromen) Theodorus Eissen,
  doopgetuige van haar kleinzoon Gillis (Aegidius) Wouters op maandag 28 augustus 1741 te Schinnen [Li],
  ovl. (ongeveer 75 jaar oud) op donderdag 1 maart 1742 te Spaubeek [Li],
  begr. op zaterdag 3 maart 1742 aldaar 1. martij pie in domino obijt Ermgirdis Schuttiens uxor Egidij Zelis praevie munita sacro viatico et 3. eiusdem sepulta est..