$boomnaam$
Maria Walteri
Meijken (Maria), genoemd naar overleden zuster 2 Walteri (Wouters),
geb. te Groot Genhout [Li] - Printhagen,
ged. Rooms Katholiek op zondag 24 januari 1649 te Beek [Li] 24o. Maria filia Walteri Jacobi Walteri et Helenae coniugum: suscip: Joannes Petri Nijsten et Margareta uxor Henrici Walteri. (getuigen: haar oom Joannes Petrus Nijsten als Joannes Petrus Nijsten en Margaretha Schetseneers als Margaretha e.v. Henricus Wouters),
doopgetuige van haar neef Wilhelmus Wouters op woensdag 2 augustus 1673 te Beek [Li],
doopgetuige van haar neef Joannes Domenicus Kerckhoffs op zondag 24 juni 1691 te Beek [Li],
doopgetuige van Jacobus Fremmen op dinsdag 29 december 1671 te Beek [Li],
doopgetuige van haar nicht Maria Wouters op zaterdag 4 juni 1689 te Beek [Li],
doopgetuige van Joannes Pullen op zaterdag 15 juni 1715 te Beek [Li],
doopgetuige van Neeleken (Cornelia) Haghmans op zondag 30 augustus 1693 te Beek [Li],
doopgetuige van Gerardus Hopperts op zondag 2 augustus 1693 te Beek [Li],
doopgetuige van haar nicht Cornelia Kerckhoffs op dinsdag 21 juli 1676 te Beek [Li],
doopgetuige van Joannes Habets op dinsdag 15 februari 1678 te Beek [Li],
doopgetuige van haar nicht Helena Wouters op zondag 6 augustus 1713 te Spaubeek [Li],
getuige bij kerk. huw. van haar zwager Matthias Kerckhoffs en haar zus Neliken (Cornelia) Wouters op woensdag 27 januari 1683 te Beek [Li].

tr,
kerk.huw. (resp. ongeveer 22 en 34 jaar oud) (Rooms Katholiek) op woensdag 15 april 1671 te Beek [Li] Joannes Penris cum Maria Wouters presente [=in aanwezigheid van] Gerardus Mingers et Ida Wouters contractavit matrimonium [=onder huwelijkse voorwaarden?] (getuigen: haar achternicht Ida Wouters, Gerardus Mingens),

Verband tussen de familie Penris en Wouters op zondag 29 september 1686 te Beek [Li]
,
Maria Penris is de dochter van Jan (Joannes) Penris x Maria Wouters. Zij treedt in het huwelijk met haar oom Peter (Petrus) Wouters, de broer van haar moeder Maria Wouters.

Familie relaties,
Maria Wouters krijgt op 17 jaar dochter Agatha en is ongehuwd. Als vader wordt opgegegven Joannes Penris. Is dit een erkend vaderschap? 5 jaar later huwt hij met Maria Wouters.

Verder onderzoek,
Maria Wouters x1671 Jan Penris - Klein Genhout Beek (Collectie Habets 1269-35-1675 en 1269-56-1686)


met

Jan (Joannes) Penris (Penders), zn. van Ercken (Arnoldus) Stephanus Penris en Sophia Cuijpers,
geb. op zondag 15 juni 1636 te Klein Genhout [Li],
ged. Rooms Katholiek op zondag 15 juni 1636 te Beek [Li] (getuigen: Jan (Joannes) Didden, Elisabeth Enghels),
landbouwer te Klein Genhout,
doopgetuige van zijn neef Henricus Wouters op dinsdag 7 maart 1702 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn nicht Ida Seghels op vrijdag 15 maart 1686 te Beek [Li],
doopgetuige van Jan (Joannes) Didden op woensdag 5 juli 1673 te Beek [Li],
doopgetuige van Mechtel (Mechtildis) Schutjens op woensdag 17 mei 1719 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Henricus Wouters op dinsdag 22 februari 1667 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn achterkleinzoon Joannes Nijsten op vrijdag 2 november 1714 te Beek [Li],
doopgetuige van Peter (Petrus) Kerckhofs op vrijdag 11 januari 1704 te Beek [Li],
doopgetuige van Gasparis Hoen op maandag 2 juni 1687 te Beek [Li],

Gichtregister (LvO 4130 - scan op zaterdag 3 maart 1663 te Beek [Li]
,
erfbuyting tussen Jan Swilden en zijn zwager Jan Penris, de eerste ruilt de helft van een weijde groot 1 morgen en 33 kleine roeden gelegen in cleingenhout int erfhagen rgt Ott Martens, Peter Bemelmans, iedere kleine roeden 3 gulden, tegen van de tweede 1 morgen en 10 kleine roeden akkerland gelegen in 3 parcelen, een achter tweewissen kroup, het ander op het selfs velt vast en het derde oock vast daerbij, iedere kleine roede 2 gulden,,


tr. (1)
met Trijneken (Catharina) (Trijncken) Kerckhoffs alias Haesen, dr. van Jan (Joannes) Kerckhoffs op de Linde en Entgen (Anna) Haesen. Uit dit huwelijk 5 kinderen.

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Agatha~1666 Beek [Li]    
Sophia~1672 Beek [Li]    
Maria~1675 Beek [Li]    
Helena~1680 Beek [Li] 1688 Beek [Li] 8
Elisabeth~1683 Beek [Li]    
Joannes~1688 Beek [Li]    
Maria~1690 Beek [Li]    


Sebastianus Wouters
Sebastianus Wouters,
geb. te Groot Genhout [Li] - Printhagen,
ged. Rooms Katholiek op maandag 30 januari 1651 te Beek [Li] eodem. [=30-01-1651] Sebastianus filius Walteri Jacobi Wouters, et Helenae Nijsten coniugum: suscip: Hubertus Lem(m)ens in den ouden houen [= hoven], et Sophia uxor Matthiae Schepers per Chatharinam viduam Henrici Hoeben. (getuigen: Houb (Hubertus) Lemmens alias Oudenhove als Hubertus Lemmens in den Oudenhoven, Sophia e.v. Mattheas Schepers door Catharina weduwe van Henricus Hoeben),
ovl. (ongeveer 8 jaar oud) op dinsdag 25 maart 1659,
begr. op dinsdag 25 maart 1659 te Beek [Li] 25. Sebastianus Wouters sol[vit].


Ida Walteri
Ittjen (Ida) Walteri (Wouters),
geb. te Groot Genhout [Li] - Printhagen,
ged. Rooms Katholiek op zaterdag 16 oktober 1655 te Beek [Li] 16o. Jda filia Walteri Jacobi Walteri et Helenae / Heyliken / Nijsten coniugum: suscip: Bartholomaeus Haghemans, et Catharina Odekercke voor Elsken Keskens van Schum(m)ert. [in marge:] oft in de plaetse van (getuigen: haar achterneef Mees (Bartholomeus) Haghemans, Catharina Odekercke nms. Elsken Keskens van Schimmert),
ovl. (ongeveer 3 jaar oud) op zaterdag 15 maart 1659,
begr. op zaterdag 15 maart 1659 te Beek [Li] 15. Ida Wouters. sol[vit].


Sijbilla Wouters
Bilken (Sijbilla) Wouters,
geb. te Groot Genhout [Li] - Printhagen,
ged. Rooms Katholiek op zondag 6 januari 1658 te Beek [Li] 6 Sibijlla filia Walteri Wouters et Heliken Nijsten coniug(um) suscept Thijs Cuijpers ex S[p]aubeeck, et Maria Ruijters ex Schimmert uxor Vaes Coex. (getuigen: Maria Ruijters, uit Schimmert e.v. Vaes Coex [=Servatius Coecx], Thijs Cuijpers uit Spaubeek),
doopgetuige van Margareta Habets op zondag 17 mei 1682 te Beek [Li],
doopgetuige van haar achterneef Jacobus Banens op zondag 25 december 1689 te Beek [Li],
doopgetuige van haar achterneef Capar Penders op zondag 31 maart 1720 te Beek [Li],
doopgetuige van haar kleinzoon Gerardus Malders op maandag 15 juli 1720 te Beek [Li],
ovl. (ongeveer 65 jaar oud) op zaterdag 24 april 1723 te Beek [Li],
begr. op zaterdag 24 april 1723 aldaar 24 ejusdem Sijbilla Wouters relicta quondam [=weduwe van wijlen] Jo(ann)is Zegels..

tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 28 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op dinsdag 29 mei 1685 te Beek [Li] Den 29 mey Mr. Jan Segels J.M. van Neerbeeck met Sibilla Wouters J.D. van Genhout,
kerk.huw. (Rooms Katholiek) in mei 1685 aldaar M Joannes Siegels Sibijlla Wouters coram meis [=in mijn tegenwoordigheid],

Verder ondezoek
,
Sibilla Wouters x1685 Jan Ziegels (Segels) Neerbeek (Collectie Habets 1265-41-1705 en 1566-47-1707)


met

Mr. Jan (Joannes, Margus Joannes) Segels (Seghels, Siegels, Ziegels, Zegels), zn. van Peter (Petrus) Seghels (magister [=meester in de rechten, advocaat], chirurg) en Ida Banens,
ged. Rooms Katholiek op zondag 8 april 1657 te Neerbeek [Li] 8 Jo(ann)es filius Petri Seghels et Jdae Banits coniugum susceptores Matthias Banits iunior ex Gele[e]n et Catharina Proesten (getuigen: Tisken (Mathias) Banendts, als Mathias Banits junior uit Geleen en Catrijn (Catharina) Proosten, als Catharina Proesten),
doopgetuige van zijn neef Joannes Penris op woensdag 26 mei 1688 te Beek [Li],

Woord Margus
,
Is het gebruikte Margus een (foutieve) schrijfwijze voor het Latijnse woord Magister, hetgeen Meester in de rechten betekent?,

doopgetuige van zijn nicht Petronilla Creeften op zondag 20 december 1682 te Elsloo [Li],
doopgetuige van zijn kleinzoon Joannes Hansen op zaterdag 1 oktober 1712 te Spaubeek [Li],
getuige bij kerk. huw. van zijn zwager Mathias Lemmens en zijn zus Ida Seghels op woensdag 25 juni 1681 te Munstergeleen [Li],
doopgetuige van zijn achternicht Mechtildis Wouters op zondag 20 augustus 1719 te Beek [Li],
doopgetuige van Theodorus Erkens op dinsdag 28 juni 1695 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn nicht Anna Wouters op maandag 13 februari 1702 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn achterneef Mathias Kerckhofs op donderdag 3 december 1711 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn neef Hubertus Keulen op dinsdag 15 juli 1692 te Beek [Li].

Uit dit huwelijk 10 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Ida~1686 Neerbeek [Li] 1739 Spaubeek [Li] 5310 
Helena~1687 Beek [Li]    
Petronella~1688 Beek [Li] 1697 Beek [Li] 8
Maria~1690 Neerbeek [Li] 1751  60
Elisabeth~1692 Geverik [Li] 1779  86
Petrus~1694 Beek [Li]    
Jacobus~1695 Beek [Li]    
Petronilla~1697 Neerbeek [Li]    
Joannes~1698 Beek [Li]    
10 Cornelia~1702 Beek [Li]    


Cornelia Wouters
Neliken (Cornelia, Nelen) Wouters,
geb. te Groot Genhout [Li] - Printhagen,
ged. Rooms Katholiek op zondag 29 februari 1660 te Beek [Li] 29 Cornelia filia Walteri Wouters et Helenae Nijsten coniugum susceptores. Sebastianus Kerckhoffs et Catharina Wouters. (getuigen: haar aangetrouwde oom Janus (Sebastianus) Kerckhoffs, Catharina Wouters [is dit tante Catharina Keulen gehuwd met Otto Wouters ww?]),
doopgetuige van haar nicht Elisabeth Penris op zaterdag 28 augustus 1683 te Beek [Li],
doopgetuige van haar kleinzoon Adamus Laurentius Kerchofs op maandag 9 augustus 1723 te Beek [Li],
getuige bij kerk. huw. van haar zoon Jacobus Kerckhoffs en haar schoondochter Anna Claessens op donderdag 16 februari 1713 te Beek [Li],
doopgetuige van Laurentius Lenarts op vrijdag 14 juli 1702 te Beek [Li],
doopgetuige van haar kleindochter Cornelia Kerchofs op maandag 10 augustus 1722 te Beek [Li],
doopgetuige van haar achternicht Ida Wouters op woensdag 29 juli 1705 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Elisabeth (Anna Elisabeth) Hoen op zondag 17 januari 1706 te Schimmert [Li],
doopgetuige van haar nicht Cornelia Wouters op donderdag 24 juli 1704 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar nicht Ida Wouters op woensdag 29 juli 1705 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar nicht Helena Wouters op vrijdag 15 maart 1709 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar achternicht Elisabetha Hanssen op dinsdag 19 februari 1715 te Spaubeek [Li],
ovl. (ongeveer 66 jaar oud) op maandag 8 juli 1726,
begr. op maandag 8 juli 1726 te Beek [Li] 8. Cornelia Wouters r(elic)ta quondam Matthiae Kerchofs.

tr. (getuige: zijn broer en haar zwager Petrus Kerckhoffs),
kerk.huw. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 21 jaar oud) (Rooms Katholiek) op woensdag 27 januari 1683 (sponsalibus rite sacramentis [=na plechtige ondertrouw ?] sub eijsdem testibus [= getuigen] Petro Kirchhoffs Maria Wouters pastore contraxerunt matrimonium [=huwelijk aangegaan] Matthias Kerckhoffs cum Cornelia Wouters) te Beek [Li] (getuigen: zijn schoonzuster en haar zus Meijken (Maria) Walteri en zijn achterneef en haar neef Peter (Petrus) Kerckhoffs),

Verder onderzoek
,
Cornelia Wouters x Mathijs Kerkhofs te Beek (Collectie Habets 1689-11-1707 en 1467-16-1690)


met

Matthias Kerckhoffs, zn. van Adam (Adamus) Kerckhoffs en Trijn (Catharina) Coumans,
ged. Rooms Katholiek op zondag 16 oktober 1661 15. Matthias filius Adami [hierboven: Kerckhoffs] et Catharinae Coumans coniugum. suscept. Martinus Wouters et Maria Zeueren [=Zeveren]. te Beek [Li] (getuigen: zijn aangetrouwde oom Marten (Martinus) Jacobus Walteri alias Wouters, Maria Zeverens [=Severens]),
doopgetuige van zijn achterneef Martinus Haesen op zondag 27 november 1701 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn nicht Maria Penris op zondag 28 mei 1690 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn neef Joannes Seghels op woensdag 9 juli 1698 te Beek [Li],
getuige bij kerk. huw. van zijn achterneef Houb (Hubertus) Keulen en zijn achternicht Petronilla Zijechels op maandag 1 maart 1683 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn neef Walterus Wouters op zaterdag 10 april 1706 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn kleinzoon Guililmus Kerckhofs op vrijdag 10 november 1713 te Beek [Li],
doopgetuige van Joseph Leonardus Claessens op woensdag 5 maart 1692 te Beek [Li],
ovl. (hoogstens 64 jaar oud) voor 1726.

Uit dit huwelijk 10 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lucia~1683 Beek [Li]    
Jacobus~1685 Beek [Li]    
Helena~1687 Beek [Li] 1732 Beek [Li] 44
Joannes~1689 Beek [Li] 1691 Beek [Li] 1
Joannes~1691 Beek [Li]    
Maria~1693 Beek [Li]    
Petrus~1694 Beek [Li] 1698 Beek [Li] 3
Elisabeth~1696 Beek [Li]    
Petrus~1698 Beek [Li]    
10 Matthijs~1699 Beek [Li]    12 


Petrus Wouters
Peter (Petrus) Wouters,
geb. te Groot Genhout [Li] - Printhagen,
ged. Rooms Katholiek op vrijdag 22 december 1662 te Beek [Li] 22. Petrus filius Walteri Wouters et Helenae coniugum susceptores Walterus custos et Meijken Nysten vidua (getuigen: zijn achterneef Walter (Walterus) Joannes Odekercke de koster en zijn tante Meyken (Maria) Nijsten weduwe),
landbouwer, pachter van de hof Printhagen,
doopgetuige van zijn nicht Maria Kerckhoffs op maandag 16 maart 1693 te Beek [Li],
doopgetuige van Maria Pullen op zondag 9 juli 1684 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn nicht Helena Haghemans op zondag 26 oktober 1710 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn achterneef Matthias Kerckhofs op maandag 16 september 1715 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn neef Petrus Penrits op zondag 10 oktober 1717 te Beek [Li],
doopgetuige van Nicolaus Sangen op zaterdag 19 december 1699 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn nicht Maria Wouters op dinsdag 22 november 1707 te Spaubeek [Li],
ovl. (ongeveer 57 jaar oud) op vrijdag 15 maart 1720,
begr. op vrijdag 15 maart 1720 te Beek [Li] 15 Petrus Wouters conjugatus.

 • Vader:
  Walter (Walterus, Wolter, Wouter) Jacobus, genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde Walteri alias Wouters (Wouters, Wolters) Gebruikt na 1655 geen Walteri meer, alleen nog Wouters als familienaam, zn. van Jacob (Jacobus) Walteri Odekercke alias Wouters (landmeter, grondeigenaar en rentenier te Groot Genhout, sinds 1648 eigenaar bewoner van Printhagen) en Mayken (Maria) Haghemans alias Otten,
  geb. voor 1620 te Groot Genhout [Li] - Printhagen,
  landbouwer - grondeigenaar, pachter van de hoeve Printhagen (1663, 1668),

  Archief Kasteel Amstenrade port. 18 stuk 1, cijnshof te Prenthagen op zaterdag 6 augustus 1661 te Amstenrade [Li]
  ,
  {09}

  Wij Arnoldt de jonge Grave en Maria Gravinne van Geleen Baron en Baronesse tot Amstenrade Wachtendonck Brouckhuysen en Obermelsendorp heere en vrouwe tot Oirsbeeck, Bronsem, Schinnen, Spaubeeck Schinveldt en Hurses en van syne Cath Majt Caemer heer en Raedt

  Erkennen ende gestaen verpacht te hebben gelyck wij verpachten overmits deses aen Wolter Wolters Helena Nysten eheluedens onse Landerijen weyden ende bempden als onse Ondersten hoof tot Printhagen gehoorende en sulcx voor een tijdt van ses naervolgende iaeren dryes nochtans afftestaen die sulcx sal gelieven mijts den eenen des anderen een half iaere te bevorens opseggende sal desen toust beginnen naest coemende Remigij sesthien hondert een en sestich.

  Inden eersten overmijts pachters twee hondert en sestich guldens aen handt geldt moeten betaelen sal hun in cas van dry jaerigher afstande de hellicht goet gedaen worden

  ten rweeden sullen die voorgemelte pachters iaerlycx voorde landeryen betaelen neghensestich

  cmt (?) roggen ses malder haveren vyf malder spelten dry malder ghersten en rwee malders terwe Sint Andreas vervallen alles goet leverbaer coeren

  Item sullen iaerlycx voor weyden en bempden ende voor de hellicht van het boschkenontrent Cleingenhoudt betaelen een hondert elff g[u[l[den]s maestrichter paye preys Remigy vervallende

  Daerenboven laeten wy noch aende voorsc pachters die hellicht van onse thiende int Hoogh-veldt ende sullen daer voor alle iaers betaelen thien malders roggen ses malders haveren derdehalf malders spelten onderhalf malder ghersten en een malder terwen

  *********

  {08}

  Voorts soo sullen alle iaers voor de landeryen ende thienden betaelen derthiendehalf pont boiteren vier stees vlaes vierentwintich .. over twee vette verckens vier pattacons voor einen weiten haemel een vet calff en een vet lampmede oock voor een nieuwe Cuere ses pont suyckers twee pont pepers tweepont gember en sulcx op nieuwe iaers dagh

  Aengaende de schatten en contributyen als oock reparatijen ende anderssints sullen .. gelyck in de voorgaande voerwaerden geschreven staet te weten wat nieuwe timmeragije aengaet dat wij den voors den halfsman de cost geven sal en alle lapperije tot laste vanden halfsman blyven sullen

  Item sullen sij pachters alle iaers leveren onderhalf hondert buyseschts namentlijck een hondert terwe struys op Achen en een half hondert rogge struys op Amstenraedt maer soo het geschieden dat wij eenige iaeren desen toust gedurende onse domicilie tot Aechen off oock tot Amstenraedt niet en wurden houdende soo sullen sy pachters alsdan vande leveringe des voors. struys voorde selveiaeren liber en exempt sijn

  Hier bijnevens sullen sy pachters iaerlycx goede betaelinhe doen ende daer voor goede en suffisante borghe stellen offte by faute van dyes dat het present contract annuleert sal worden verobligerende hier voor soo pachters als oock hunne respondentes hunne persoonen en alle soo hebbende als vercrygende goederen en dat sij daer voorts sonder eenige procedure sullen mogen gexecuteert worden hun houdende van nu voor alzs dan voorvoluntairlijck gecondemneert. Sullen oock de landeryen well ackeren en meesten dieselve in haere rechte reynen ende paelen conserveren gelyck also eenen halfsman toestaet ende gehouden wesen die selve in cumer afftoeghte laeten gelyck sy se in hunne aencoemen gevonden hebben

  **********

  {07}

  Ende soo het sake was datter eenigen haeghelslaege myswas oft heeren cracht quaeme te geschieden sullen wij ons in quytslaeh naer onse reigenoten reguleren

  Ten leste sullen pachters hunne graenen naer dat de selve eens op onsen huys van Geleen sullen gelevert wesen leveren drij mylen int ronde als naementlyck Maestricht Elsloe Ormundt oft elders anders op hunne kosten aengaen het stroije soo vanden hoof als vande thiende sullen daer van geen moegen veralieneeren in oirconde van dijen soo hebben wij deses onderteeckent ende is oock by pachters en hunne borghen geaccepteert beloevende tgene voorsc is tachtervolghens renenuncieerende op alle exceptien ende privilegyen deses eenichsynts contrarierende gelyck blyckt uyt hunne hier onder gestelde signature actum Amstenraedt desen sesden augusti 1661

  Wolter Wolters

  Marck van Jacob Wolters
  (Bron: Jo Hoen),

  doopgetuige van Maria Cuypers op zondag 19 december 1638 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achternicht Neleken (Cornelia) Martens op donderdag 28 december 1684 te Beek [Li],
  getuige bij kerk. huw. van Martin (Martinus) Streulen en Petronella Kerckhoffs op donderdag 23 februari 1645 te Beek [Li],
  getuige bij kerk. huw. van zijn neef Jan (Joannes) Hubertus Lemmens alias Lamberti en Petronella Banens op woensdag 5 juli 1645 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn neef Peter (Petrus) Kerckhoffs op zondag 1 maart 1665 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn kleinzoon Jacobus Kerckhoffs op vrijdag 9 november 1685 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn neef Otto Wouters op woensdag 2 december 1665 te Beek [Li],
  doopgetuige van Mettjen (Mechtildis) Coecx op zondag 19 maart 1656 te Schimmert [Li],
  doopgetuige van Henricus Muijlkens op maandag 18 februari 1658 te Schimmert [Li],
  doopgetuige van Ida Hamers op zondag 18 mei 1659 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn nicht Margareta Wouters op woensdag 15 november 1662 te Elsloo [Li],
  doopgetuige van Jan (Joannes) Hamers op vrijdag 14 maart 1681 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achterneef Jacobus Wouters op zaterdag 20 mei 1690 te Spaubeek [Li],
  ovl. (minstens 63 jaar oud) op maandag 26 juli 1683,
  begr. op maandag 26 juli 1683 26 Walterus Wouters s[olvit] te Beek [Li],
  tr,
  kerk.huw. (resp. minstens 24 en minstens 20 jaar oud) (Rooms Katholiek) op woensdag 16 november 1644 Walterus filius Jacobi Walteri et Heylken filia Petri Nijsten; testes Jacobus de Greef et Henricus Odekercke aldaar (getuigen: zijn oom Hendrick (Henricus) Walteri Odekercke alias Wouters en Jacobus de Greef),

  Verder onderzoek
  ,
  Wouter Wouters, wonend op Printhagen Kelmond (Collectie Habets 1263-26-1649)
  Wouter Wouters van Beek contra Bemelmans en Goessens (Collectie Habets 1124-7-1650)
  ,

  Woont als pachter met een halfwincontract op Printhagen vanaf 1649 te Groot Genhout [Li],
  Printhagen Kelmond Beek eigenaren (Collectie Habets 3337-96-1741)
  pachter Servaes Pinxten (Collectie Habets 1318-31-1664) ;
  Wouter Wouters x Heylke Nijsten (Collectie Habets 1269-49-1668) ;
  Gielis Mulkens x M.Helena Ramekers (Collectie Habets 7102-348-1757) ; Jacob Martens x Marie Meyers (Collectie Habets 73-1-1776) ; Jan Frans Hubert Crijns x Joh.Sibilla Casseli (Collectie Habets 9044-596-1883)

  Het gehuchte van Groot, ende Cleijn Genhout Wolther Wolthers halffwin tot printhaegen vanden Grave van geleen huijs en hoff Leen met een enn dertich boender, ende int laet negen boender, ende van sijn eijgen erve een boender, ende twee morgen,tsamen
  (Bron: L.v.O. 144 Lijst eigenaren ..1663, fol. 59)

  met

tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 24 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zondag 29 september 1686 Peter Wouters J.man van Groot Genhoud, met Maria Penders J.Dochter van Kleijn Genhoud te Beek [Li],

Verband tussen families Wouters en Penders op woensdag 15 april 1671 te Beek [Li]
,
Jan Penris (*~15-06-1636), de vader van Maria Penris trouwt op 15 april 1671 met Maria Wouters, zij is de zuster van Peter Wouters, welke de echtgenoot van Maria Penris is.


met

Maria Penris (Penders, Penners, Hagens (? Zie Huwelijksdispensatie Joannes Matthias Penris X Maria Catharina Mar), dr. van Jan (Joannes) Penris (landbouwer te Klein Genhout) en Trijneken (Catharina) Kerckhoffs alias Haesen,
geb. te Klein Genhout [Li],
ged. Rooms Katholiek op donderdag 18 mei 1662 te Beek [Li] (getuigen: haar oudoom Jan (Joannes) Haesen, Cijken Kerckhoffs),
doopgetuige van haar nicht Maria Sieghels op woensdag 20 december 1690 te Beek [Li],
doopgetuige van Ludovicus Sangen op woensdag 22 november 1724 te Spaubeek [Li],
getuige bij kerk. huw. van haar oom Jan (Joannes) Kerckhoffs en haar aangetrouwde tante Maria Gielkens op dinsdag 11 juli 1690 te Beek [Li],
doopgetuige van haar kleinzoon Jacobus Martens op zondag 13 februari 1718 te Beek [Li],
ovl. (ongeveer 65 jaar oud) op zondag 22 juni 1727,
begr. op zondag 22 juni 1727 22. Maria Penris relicta quondam Petri Wouters. te Beek [Li].

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Theodorus*1687     
Maria~1689 Groot Genhout [Li] 1743 Beek [Li] 54
Catharina~1692 Groot Genhout [Li] 1749 Groot Genhout [Li] 56
Helena*1698 Groot Genhout [Li] 1736 Beek [Li] 37
Jacobus~1699 Beek [Li] 1734 Beek [Li] 34
Anna~1702 Beek [Li] 1721 Beek [Li] 19
Walterus~1706 Beek [Li]    


Jacobus Wouters
Parenteel van Jacob (Jacobus) Wouters.

Jacob (Jacobus), genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde Wouters (Wolters),
geb. te Groot Genhout [Li] - Printhagen,
ged. Rooms Katholiek op woensdag 20 juli 1667 te Beek [Li] Jacobus filius Walteri Wouters et Helena Nijsten coning. suscept. Petrus Wouters et Helena Arts (getuigen: zijn achterneef Peter (Petrus) Henricus Odekirchen alias Wouters als Petrus Wouters, Helena Arts),
doopgetuige van zijn neef Joannes Mevissen op zondag 5 november 1713 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn achterneef Jacobus Josephus Hanssen op zondag 19 maart 1719 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn kleindochter Maria Helena Henssen op donderdag 8 november 1742 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Mathijs (Matthias Fredericus) Bruls op maandag 28 september 1722 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn neef Jacobus Wouters op zondag 8 februari 1699 te Beek [Li],
doopgetuige van vervangende getuige zijn achterneef Adamus Laurentius Kerchofs op maandag 9 augustus 1723 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn achterneef Franciscus Laurentius Penders op dinsdag 10 augustus 1723 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn achterneef Walterus Nijsten op zondag 21 december 1727 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn achternicht Anna Kerchofs op donderdag 30 mei 1726 te Beek [Li],
doopgetuige van Jacobus Pitswegh op zaterdag 25 december 1745 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn achterneef Joannes Malders op zondag 22 oktober 1724 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn nicht Ida Vroemen op zondag 29 november 1711 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn kleinzoon Peter (Petrus) Wouters op zaterdag 22 januari 1729 te Beek [Li],
doopgetuige van Elisabetha Erkens op vrijdag 12 oktober 1736 te Schinnen [Li],
doopgetuige van Joannes Boesten op woensdag 15 september 1745 te Spaubeek [Li],

Zoon Joannes wil priester worden in 1721 te Spaubeek [Li]
,
Op 21 maart 1721 verklaart Jacob Wolters, wonende te Spaubeek, getrouwd met Maria Vroemen, dat zijn zoon Joannes Wolters, clerck en theologant van het seminarie te Roermond, van plan is de geestelijke stand aan te nemen. Hij heeft een geestelijk benefice in de catholieke kerk van Roermond en een andere geestelijke gift d.d. 22 maart 1721 door juffrouw Maria Agnes van Afferden geschonken. Beide samen geven ongeveer 39 pattacons (156 gulden) rente per jaar, onvoldoende om priester gewijd tec worden. Jacob Wolters geeft zijn zoon daarom een rente van 20 pattacons per jaar, welke hij en zijn andere kinderen telkens op 1 december zullen betalen. De rente dient als kindsdeel. Onderpand: huis, hof en wei en al zijn goederen gelegen in Geleen en Beek.

Anno 1729. In een lijst van hoeveelheden rogge, die aan de kerk van Spaubeek betaald moeten worden komt Jacob Wolter wl voor, maar de hoeveelheid rogge, die hij moet geven is niet meer leesbaar. Hij woont dan "in de Hegge".
(Bron: Mathis Hubertus Bemelmans en Maria Antoinetta Hubertina Brandts blz. 181),

woont op zaterdag 25 december 1745 te Hobbelrade [Li],
ovl. (ongeveer 79 jaar oud) op donderdag 23 februari 1747 te Spaubeek [Li],
begr. op zaterdag 25 februari 1747 aldaar die 23. februarij pie in domino obijt Jacobus Wolters praevie sacris ecclesiae sacramentis rite praemunitus viduus Mariae Vromen et 25. eiusdem sep[ultus].

 • Vader:
  Walter (Walterus, Wolter, Wouter) Jacobus, genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde Walteri alias Wouters (Wouters, Wolters) Gebruikt na 1655 geen Walteri meer, alleen nog Wouters als familienaam, zn. van Jacob (Jacobus) Walteri Odekercke alias Wouters (landmeter, grondeigenaar en rentenier te Groot Genhout, sinds 1648 eigenaar bewoner van Printhagen) en Mayken (Maria) Haghemans alias Otten,
  geb. voor 1620 te Groot Genhout [Li] - Printhagen,
  landbouwer - grondeigenaar, pachter van de hoeve Printhagen (1663, 1668),

  Archief Kasteel Amstenrade port. 18 stuk 1, cijnshof te Prenthagen op zaterdag 6 augustus 1661 te Amstenrade [Li]
  ,
  {09}

  Wij Arnoldt de jonge Grave en Maria Gravinne van Geleen Baron en Baronesse tot Amstenrade Wachtendonck Brouckhuysen en Obermelsendorp heere en vrouwe tot Oirsbeeck, Bronsem, Schinnen, Spaubeeck Schinveldt en Hurses en van syne Cath Majt Caemer heer en Raedt

  Erkennen ende gestaen verpacht te hebben gelyck wij verpachten overmits deses aen Wolter Wolters Helena Nysten eheluedens onse Landerijen weyden ende bempden als onse Ondersten hoof tot Printhagen gehoorende en sulcx voor een tijdt van ses naervolgende iaeren dryes nochtans afftestaen die sulcx sal gelieven mijts den eenen des anderen een half iaere te bevorens opseggende sal desen toust beginnen naest coemende Remigij sesthien hondert een en sestich.

  Inden eersten overmijts pachters twee hondert en sestich guldens aen handt geldt moeten betaelen sal hun in cas van dry jaerigher afstande de hellicht goet gedaen worden

  ten rweeden sullen die voorgemelte pachters iaerlycx voorde landeryen betaelen neghensestich

  cmt (?) roggen ses malder haveren vyf malder spelten dry malder ghersten en rwee malders terwe Sint Andreas vervallen alles goet leverbaer coeren

  Item sullen iaerlycx voor weyden en bempden ende voor de hellicht van het boschkenontrent Cleingenhoudt betaelen een hondert elff g[u[l[den]s maestrichter paye preys Remigy vervallende

  Daerenboven laeten wy noch aende voorsc pachters die hellicht van onse thiende int Hoogh-veldt ende sullen daer voor alle iaers betaelen thien malders roggen ses malders haveren derdehalf malders spelten onderhalf malder ghersten en een malder terwen

  *********

  {08}

  Voorts soo sullen alle iaers voor de landeryen ende thienden betaelen derthiendehalf pont boiteren vier stees vlaes vierentwintich .. over twee vette verckens vier pattacons voor einen weiten haemel een vet calff en een vet lampmede oock voor een nieuwe Cuere ses pont suyckers twee pont pepers tweepont gember en sulcx op nieuwe iaers dagh

  Aengaende de schatten en contributyen als oock reparatijen ende anderssints sullen .. gelyck in de voorgaande voerwaerden geschreven staet te weten wat nieuwe timmeragije aengaet dat wij den voors den halfsman de cost geven sal en alle lapperije tot laste vanden halfsman blyven sullen

  Item sullen sij pachters alle iaers leveren onderhalf hondert buyseschts namentlijck een hondert terwe struys op Achen en een half hondert rogge struys op Amstenraedt maer soo het geschieden dat wij eenige iaeren desen toust gedurende onse domicilie tot Aechen off oock tot Amstenraedt niet en wurden houdende soo sullen sy pachters alsdan vande leveringe des voors. struys voorde selveiaeren liber en exempt sijn

  Hier bijnevens sullen sy pachters iaerlycx goede betaelinhe doen ende daer voor goede en suffisante borghe stellen offte by faute van dyes dat het present contract annuleert sal worden verobligerende hier voor soo pachters als oock hunne respondentes hunne persoonen en alle soo hebbende als vercrygende goederen en dat sij daer voorts sonder eenige procedure sullen mogen gexecuteert worden hun houdende van nu voor alzs dan voorvoluntairlijck gecondemneert. Sullen oock de landeryen well ackeren en meesten dieselve in haere rechte reynen ende paelen conserveren gelyck also eenen halfsman toestaet ende gehouden wesen die selve in cumer afftoeghte laeten gelyck sy se in hunne aencoemen gevonden hebben

  **********

  {07}

  Ende soo het sake was datter eenigen haeghelslaege myswas oft heeren cracht quaeme te geschieden sullen wij ons in quytslaeh naer onse reigenoten reguleren

  Ten leste sullen pachters hunne graenen naer dat de selve eens op onsen huys van Geleen sullen gelevert wesen leveren drij mylen int ronde als naementlyck Maestricht Elsloe Ormundt oft elders anders op hunne kosten aengaen het stroije soo vanden hoof als vande thiende sullen daer van geen moegen veralieneeren in oirconde van dijen soo hebben wij deses onderteeckent ende is oock by pachters en hunne borghen geaccepteert beloevende tgene voorsc is tachtervolghens renenuncieerende op alle exceptien ende privilegyen deses eenichsynts contrarierende gelyck blyckt uyt hunne hier onder gestelde signature actum Amstenraedt desen sesden augusti 1661

  Wolter Wolters

  Marck van Jacob Wolters
  (Bron: Jo Hoen),

  doopgetuige van Maria Cuypers op zondag 19 december 1638 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achternicht Neleken (Cornelia) Martens op donderdag 28 december 1684 te Beek [Li],
  getuige bij kerk. huw. van Martin (Martinus) Streulen en Petronella Kerckhoffs op donderdag 23 februari 1645 te Beek [Li],
  getuige bij kerk. huw. van zijn neef Jan (Joannes) Hubertus Lemmens alias Lamberti en Petronella Banens op woensdag 5 juli 1645 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn neef Peter (Petrus) Kerckhoffs op zondag 1 maart 1665 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn kleinzoon Jacobus Kerckhoffs op vrijdag 9 november 1685 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn neef Otto Wouters op woensdag 2 december 1665 te Beek [Li],
  doopgetuige van Mettjen (Mechtildis) Coecx op zondag 19 maart 1656 te Schimmert [Li],
  doopgetuige van Henricus Muijlkens op maandag 18 februari 1658 te Schimmert [Li],
  doopgetuige van Ida Hamers op zondag 18 mei 1659 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn nicht Margareta Wouters op woensdag 15 november 1662 te Elsloo [Li],
  doopgetuige van Jan (Joannes) Hamers op vrijdag 14 maart 1681 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achterneef Jacobus Wouters op zaterdag 20 mei 1690 te Spaubeek [Li],
  ovl. (minstens 63 jaar oud) op maandag 26 juli 1683,
  begr. op maandag 26 juli 1683 26 Walterus Wouters s[olvit] te Beek [Li],
  tr,
  kerk.huw. (resp. minstens 24 en minstens 20 jaar oud) (Rooms Katholiek) op woensdag 16 november 1644 Walterus filius Jacobi Walteri et Heylken filia Petri Nijsten; testes Jacobus de Greef et Henricus Odekercke aldaar (getuigen: zijn oom Hendrick (Henricus) Walteri Odekercke alias Wouters en Jacobus de Greef),

  Verder onderzoek
  ,
  Wouter Wouters, wonend op Printhagen Kelmond (Collectie Habets 1263-26-1649)
  Wouter Wouters van Beek contra Bemelmans en Goessens (Collectie Habets 1124-7-1650)
  ,

  Woont als pachter met een halfwincontract op Printhagen vanaf 1649 te Groot Genhout [Li],
  Printhagen Kelmond Beek eigenaren (Collectie Habets 3337-96-1741)
  pachter Servaes Pinxten (Collectie Habets 1318-31-1664) ;
  Wouter Wouters x Heylke Nijsten (Collectie Habets 1269-49-1668) ;
  Gielis Mulkens x M.Helena Ramekers (Collectie Habets 7102-348-1757) ; Jacob Martens x Marie Meyers (Collectie Habets 73-1-1776) ; Jan Frans Hubert Crijns x Joh.Sibilla Casseli (Collectie Habets 9044-596-1883)

  Het gehuchte van Groot, ende Cleijn Genhout Wolther Wolthers halffwin tot printhaegen vanden Grave van geleen huijs en hoff Leen met een enn dertich boender, ende int laet negen boender, ende van sijn eijgen erve een boender, ende twee morgen,tsamen
  (Bron: L.v.O. 144 Lijst eigenaren ..1663, fol. 59)

  met

tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 22 jaar oud) (Nederlands Hervormd) wegens Egtreglement op zaterdag 8 mei 1694 te Beek [Li] Jacob Wouters J.M. van printhagen onder Beeck met Maria Vromen J.D. van Hobbelrae,
kerk.huw. (Rooms Katholiek) op vrijdag 1 mei 1693 te Spaubeek [Li] 1 maij matrimonio copulati sunt Jacobus Wouters et Maria Vroemen testibus Petro Boervelts et Catharina Vroemen (getuigen: Peter (Petrus) Borvelts en Triniken (Catharina) Vromen als Catharina Vroemen),

zoon Joannes gaat leren voor priester op vrijdag 21 maart 1721 te Roermond [Li]
,
Op 21 maart 1721 verklaart Jacob Wolters, wonende te Spaubeek, getrouwd met Maria Vroemen, dat zijn zoon Joannes Wolters, clerck en theologant van het seminarie te Roermond, van plan is de geestelijke stand aan te nemen. Hij heeft een geestelijk benefice in de catholieke kerk van Roermond en een andere geestelijke gift d.d. 22 maart 1721 door juffrouw Maria Agnes van Afferden geschonken. Beide samen geven ongeveer 39 pattacons (156 gulden) rente per jaar, onvoldoende om priester gewijd tec worden. Jacob Wolters geeft zijn zoon daarom een rente van 20 pattacons per jaar, welke hij en zijn andere kinderen telkens op 1 december zullen betalen. De rente dient als kindsdeel.
Onderpand: huis, hof en wei en al zijn goederen gelegen in Geleen en Beek.

Anno 1729. In een lijst van hoeveelheden rogge, die aan de kerk van Spaubeek betaald moeten worden komt Jacob Wolter wl voor, maar de hoeveelheid rogge, die hij moet geven is niet meer leesbaar. Hij woont dan "in de Hegge".
(Bron: Mathis Hubertus Bemelmans en Maria Antoinetta Hubertina Brandts blz. 181),

Visitaties door bisschop van Roermond (uitreksel uit Nederlandse vertaling) op maandag 24 september 1725 te Spaubeek [Li],
[alleen onderdelen van Jacobus Wouters opgenomen. Mogelijk is dit niet de juiste Jacobus Wouters (x Maria Vromen), maar moet het zijn Jacobus Wouters (schepen) x Elisabetha Hanssen.
Hoewel in 1725 beide woonachtig in Spaubeek zijn kies ik voor deze Jacobus Wouters x Maria Vromen omdat de zoon Joannes voor priester aan het leren is (vanaf 1721). De zoon Martinus van Jacobus Wouters x Elisabetha Hanssen is ook priester en professor theologie, maar is in 1725 nog te jong (11 jaar oud) en gaat pas vanaf 1730 voor priester leren ww
]

Inventaris nr: 76-31
Folio: 19r-20v
Parochie: H. Laurentius
Plaats: Spaubeek
Dekanaat: Valkenburg
Datum visitatie: 24-9-1725
Opmerkingen: zo geantwoord op 24 september 1725.
Wie patroon (collator) is
Ik antwoord: de doorluchtige prinses van Dederichstein. [=Anna Dorothea prinses van Diederichstein ww]
Aan wie de grote tienden toekomen.
Ik antwoord: men zegt dat ze behoren aan de heer Petrus Thomas de Negri te Spaubeek. [woont op Ten Dijken in Genheck (Hegge) Spaubeek ww]
Hier dient de naam van de pastoor geplaatst te worden en sinds wanneer hij aangesteld is.
Ik antwoord: Wolterus Janssen aangesteld in het jaar 1714 in juni.
Vanaf elk jaar de registers van gedoopten, gehuwden en overledenen beginnen.
Ik antwoord: dat het begint vanaf het jaar 1600. [is dit niet 1654 ? ww]

Of er een speciale stichting voor de catechismus is.
Ik antwoord: ontkennend.
Of er broederschappen zijn en welke.
Ik antwoord: de broederschap van de Heilige Rozenkrans. [zie ook o.a. Jacobus Odekercke alias Wouters]

Wie de kerkmeesters zijn.
Ik antwoord: voor het huidige jaar 1725 Petrus Erkens, maar er blijven er 29 over die rekenschap overblijven ?? [geen rekenschap hebben afgelegd?] [in 1719 is dit Gerardus Leunis; in 1722 is dit Hein Bemelmans]
Wie de armenmeesters zijn
Ik antwoord: voor het huidige jaar 1725 Jacob Wouters, maar er zijn velen die geen rekenschap hebben afgelegd. [In 1719 is dit Hein Goessens ex Byse (=uit de Bies); in 1722 is dit Petrus Lemmens.]

Wie de koster is en door wie hij aangesteld wordt.
Ik antwoord: Joannes Stassen en hij zegt dat hij door de heer drossaard Duijckers is aangesteld.
Of hij een eigen huis heeft en op wie de reparatie ervan rust
Ik antwoord: ontkennend.
Wie de schoolmeester is en door wie hij aangesteld wordt
Ik antwoord: dezelfde die koster is.

Woont op zaterdag 25 december 1745 te Hobbelrade [Li],
treed op als getuige: 25 xbris baptisatus est Jacobus filius Jo(ann)is Pitswegh et Annae Boesten quem e sacro fonte susceperunt Wilm Henssen nomine Jacobi Wolters ex Hobbelroij et Maria Hanssen filia Dirck Hanssen ex Hobbelroij


met

Mecken (Maria) Vromen (Vroemen, Vroomen), dr. van Jan (Joannes) Vromen en Ida Frambachs,
geb. te Hobbelrade [Li],
ged. Rooms Katholiek op zondag 16 augustus 1671 te Beek [Li] 16. Maria filia Joannis Vromen et Jdae Frambach coniug(um). suscept. Willemen Braeckelen van Maestricht et Lijseken Cuijpers. (getuige: Willemen Braeckelen [=Brakelmans ww?] van Maastricht, Lijseken Cuijpers),
doopgetuige van haar nicht Maria Mevis op zondag 23 maart 1710 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar achternicht Cornelia Henssen op zaterdag 17 december 1718 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar neef Petrus Seghels op woensdag 25 augustus 1694 te Beek [Li],
doopgetuige van Jacobus Josephus Hanssen op zondag 19 maart 1719 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Petrus Henssen op donderdag 29 september 1718 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Catharina Haen op zondag 13 maart 1707 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar achterneef Wilhelmus Henxten op donderdag 13 januari 1707 te Geleen [Li],
woont op vrijdag 1 mei 1693 te Spaubeek [Li] - Hoebbelrae.

Uit dit huwelijk 11 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Peter~1695 Hobbelrade [Li] 1777 Beek [Li] 82
Joannes~1698 Spaubeek [Li]    
Henricus~1702 Spaubeek [Li] 1727 Spaubeek [Li] 25
Cornelia~1704 Spaubeek [Li]    
Ida~1705 Spaubeek [Li] 1730 Beek [Li] 25
Walterus~1706 Spaubeek [Li]    
Maria~1707 Spaubeek [Li] 1730 Beek [Li] 22
Helena~1709 Spaubeek [Li] 1710 Spaubeek [Li] 1
Helena~1710 Spaubeek [Li] 1713 Spaubeek [Li] 3
10 Maria~1711 Spaubeek [Li] 1777 Spaubeek [Li] 65
11 Helena~1713 Spaubeek [Li]    


Maria Vromen
Mecken (Maria) Vromen (Vroemen, Vroomen),
geb. te Hobbelrade [Li],
ged. Rooms Katholiek op zondag 16 augustus 1671 te Beek [Li] 16. Maria filia Joannis Vromen et Jdae Frambach coniug(um). suscept. Willemen Braeckelen van Maestricht et Lijseken Cuijpers. (getuige: Willemen Braeckelen [=Brakelmans ww?] van Maastricht, Lijseken Cuijpers),
doopgetuige van haar nicht Maria Mevis op zondag 23 maart 1710 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar achternicht Cornelia Henssen op zaterdag 17 december 1718 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar neef Petrus Seghels op woensdag 25 augustus 1694 te Beek [Li],
doopgetuige van Jacobus Josephus Hanssen op zondag 19 maart 1719 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Petrus Henssen op donderdag 29 september 1718 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Catharina Haen op zondag 13 maart 1707 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar achterneef Wilhelmus Henxten op donderdag 13 januari 1707 te Geleen [Li],
woont op vrijdag 1 mei 1693 te Spaubeek [Li] - Hoebbelrae.

 • Moeder:
  Ida Frambachs (Frambach), dr. van Hendrick (Henricus) Frambach en Maria Staveren,
  ged. Rooms Katholiek op vrijdag 23 oktober 1648 te Maastricht [Li] (getuige: Petrus Rutten, Johan Kempeneer, Catharina F),
  ovl. (ongeveer 27 jaar oud) op maandag 24 augustus 1676 aan diarree te Spaubeek [Li],
  begr. op dinsdag 25 augustus 1676 aldaar 24 augusti gestoruen Ida Frambachs begrauen xxiiij.

tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 26 jaar oud) (Nederlands Hervormd) wegens Egtreglement op zaterdag 8 mei 1694 te Beek [Li] Jacob Wouters J.M. van printhagen onder Beeck met Maria Vromen J.D. van Hobbelrae,
kerk.huw. (Rooms Katholiek) op vrijdag 1 mei 1693 te Spaubeek [Li] 1 maij matrimonio copulati sunt Jacobus Wouters et Maria Vroemen testibus Petro Boervelts et Catharina Vroemen (getuigen: Peter (Petrus) Borvelts en Triniken (Catharina) Vromen als Catharina Vroemen),

zoon Joannes gaat leren voor priester op vrijdag 21 maart 1721 te Roermond [Li]
,
Op 21 maart 1721 verklaart Jacob Wolters, wonende te Spaubeek, getrouwd met Maria Vroemen, dat zijn zoon Joannes Wolters, clerck en theologant van het seminarie te Roermond, van plan is de geestelijke stand aan te nemen. Hij heeft een geestelijk benefice in de catholieke kerk van Roermond en een andere geestelijke gift d.d. 22 maart 1721 door juffrouw Maria Agnes van Afferden geschonken. Beide samen geven ongeveer 39 pattacons (156 gulden) rente per jaar, onvoldoende om priester gewijd tec worden. Jacob Wolters geeft zijn zoon daarom een rente van 20 pattacons per jaar, welke hij en zijn andere kinderen telkens op 1 december zullen betalen. De rente dient als kindsdeel.
Onderpand: huis, hof en wei en al zijn goederen gelegen in Geleen en Beek.

Anno 1729. In een lijst van hoeveelheden rogge, die aan de kerk van Spaubeek betaald moeten worden komt Jacob Wolter wl voor, maar de hoeveelheid rogge, die hij moet geven is niet meer leesbaar. Hij woont dan "in de Hegge".
(Bron: Mathis Hubertus Bemelmans en Maria Antoinetta Hubertina Brandts blz. 181),

Visitaties door bisschop van Roermond (uitreksel uit Nederlandse vertaling) op maandag 24 september 1725 te Spaubeek [Li],
[alleen onderdelen van Jacobus Wouters opgenomen. Mogelijk is dit niet de juiste Jacobus Wouters (x Maria Vromen), maar moet het zijn Jacobus Wouters (schepen) x Elisabetha Hanssen.
Hoewel in 1725 beide woonachtig in Spaubeek zijn kies ik voor deze Jacobus Wouters x Maria Vromen omdat de zoon Joannes voor priester aan het leren is (vanaf 1721). De zoon Martinus van Jacobus Wouters x Elisabetha Hanssen is ook priester en professor theologie, maar is in 1725 nog te jong (11 jaar oud) en gaat pas vanaf 1730 voor priester leren ww
]

Inventaris nr: 76-31
Folio: 19r-20v
Parochie: H. Laurentius
Plaats: Spaubeek
Dekanaat: Valkenburg
Datum visitatie: 24-9-1725
Opmerkingen: zo geantwoord op 24 september 1725.
Wie patroon (collator) is
Ik antwoord: de doorluchtige prinses van Dederichstein. [=Anna Dorothea prinses van Diederichstein ww]
Aan wie de grote tienden toekomen.
Ik antwoord: men zegt dat ze behoren aan de heer Petrus Thomas de Negri te Spaubeek. [woont op Ten Dijken in Genheck (Hegge) Spaubeek ww]
Hier dient de naam van de pastoor geplaatst te worden en sinds wanneer hij aangesteld is.
Ik antwoord: Wolterus Janssen aangesteld in het jaar 1714 in juni.
Vanaf elk jaar de registers van gedoopten, gehuwden en overledenen beginnen.
Ik antwoord: dat het begint vanaf het jaar 1600. [is dit niet 1654 ? ww]

Of er een speciale stichting voor de catechismus is.
Ik antwoord: ontkennend.
Of er broederschappen zijn en welke.
Ik antwoord: de broederschap van de Heilige Rozenkrans. [zie ook o.a. Jacobus Odekercke alias Wouters]

Wie de kerkmeesters zijn.
Ik antwoord: voor het huidige jaar 1725 Petrus Erkens, maar er blijven er 29 over die rekenschap overblijven ?? [geen rekenschap hebben afgelegd?] [in 1719 is dit Gerardus Leunis; in 1722 is dit Hein Bemelmans]
Wie de armenmeesters zijn
Ik antwoord: voor het huidige jaar 1725 Jacob Wouters, maar er zijn velen die geen rekenschap hebben afgelegd. [In 1719 is dit Hein Goessens ex Byse (=uit de Bies); in 1722 is dit Petrus Lemmens.]

Wie de koster is en door wie hij aangesteld wordt.
Ik antwoord: Joannes Stassen en hij zegt dat hij door de heer drossaard Duijckers is aangesteld.
Of hij een eigen huis heeft en op wie de reparatie ervan rust
Ik antwoord: ontkennend.
Wie de schoolmeester is en door wie hij aangesteld wordt
Ik antwoord: dezelfde die koster is.

Woont op zaterdag 25 december 1745 te Hobbelrade [Li],
treed op als getuige: 25 xbris baptisatus est Jacobus filius Jo(ann)is Pitswegh et Annae Boesten quem e sacro fonte susceperunt Wilm Henssen nomine Jacobi Wolters ex Hobbelroij et Maria Hanssen filia Dirck Hanssen ex Hobbelroij


met

Jacob (Jacobus), genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde Wouters (Wolters), zn. van Walter (Walterus) Jacobus Walteri alias Wouters (landbouwer - grondeigenaar, pachter van de hoeve Printhagen (1663, 1668)) en Heijlken (Helena) Nijsten,
geb. te Groot Genhout [Li] - Printhagen,
ged. Rooms Katholiek op woensdag 20 juli 1667 te Beek [Li] Jacobus filius Walteri Wouters et Helena Nijsten coning. suscept. Petrus Wouters et Helena Arts (getuigen: zijn achterneef Peter (Petrus) Henricus Odekirchen alias Wouters als Petrus Wouters, Helena Arts),
doopgetuige van zijn neef Joannes Mevissen op zondag 5 november 1713 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn achterneef Jacobus Josephus Hanssen op zondag 19 maart 1719 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn kleindochter Maria Helena Henssen op donderdag 8 november 1742 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Mathijs (Matthias Fredericus) Bruls op maandag 28 september 1722 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn neef Jacobus Wouters op zondag 8 februari 1699 te Beek [Li],
doopgetuige van vervangende getuige zijn achterneef Adamus Laurentius Kerchofs op maandag 9 augustus 1723 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn achterneef Franciscus Laurentius Penders op dinsdag 10 augustus 1723 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn achterneef Walterus Nijsten op zondag 21 december 1727 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn achternicht Anna Kerchofs op donderdag 30 mei 1726 te Beek [Li],
doopgetuige van Jacobus Pitswegh op zaterdag 25 december 1745 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn achterneef Joannes Malders op zondag 22 oktober 1724 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn nicht Ida Vroemen op zondag 29 november 1711 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn kleinzoon Peter (Petrus) Wouters op zaterdag 22 januari 1729 te Beek [Li],
doopgetuige van Elisabetha Erkens op vrijdag 12 oktober 1736 te Schinnen [Li],
doopgetuige van Joannes Boesten op woensdag 15 september 1745 te Spaubeek [Li],

Zoon Joannes wil priester worden in 1721 te Spaubeek [Li]
,
Op 21 maart 1721 verklaart Jacob Wolters, wonende te Spaubeek, getrouwd met Maria Vroemen, dat zijn zoon Joannes Wolters, clerck en theologant van het seminarie te Roermond, van plan is de geestelijke stand aan te nemen. Hij heeft een geestelijk benefice in de catholieke kerk van Roermond en een andere geestelijke gift d.d. 22 maart 1721 door juffrouw Maria Agnes van Afferden geschonken. Beide samen geven ongeveer 39 pattacons (156 gulden) rente per jaar, onvoldoende om priester gewijd tec worden. Jacob Wolters geeft zijn zoon daarom een rente van 20 pattacons per jaar, welke hij en zijn andere kinderen telkens op 1 december zullen betalen. De rente dient als kindsdeel. Onderpand: huis, hof en wei en al zijn goederen gelegen in Geleen en Beek.

Anno 1729. In een lijst van hoeveelheden rogge, die aan de kerk van Spaubeek betaald moeten worden komt Jacob Wolter wl voor, maar de hoeveelheid rogge, die hij moet geven is niet meer leesbaar. Hij woont dan "in de Hegge".
(Bron: Mathis Hubertus Bemelmans en Maria Antoinetta Hubertina Brandts blz. 181),

woont op zaterdag 25 december 1745 te Hobbelrade [Li],
ovl. (ongeveer 79 jaar oud) op donderdag 23 februari 1747 te Spaubeek [Li],
begr. op zaterdag 25 februari 1747 aldaar die 23. februarij pie in domino obijt Jacobus Wolters praevie sacris ecclesiae sacramentis rite praemunitus viduus Mariae Vromen et 25. eiusdem sep[ultus].

Uit dit huwelijk 11 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Peter~1695 Hobbelrade [Li] 1777 Beek [Li] 82
Joannes~1698 Spaubeek [Li]    
Henricus~1702 Spaubeek [Li] 1727 Spaubeek [Li] 25
Cornelia~1704 Spaubeek [Li]    
Ida~1705 Spaubeek [Li] 1730 Beek [Li] 25
Walterus~1706 Spaubeek [Li]    
Maria~1707 Spaubeek [Li] 1730 Beek [Li] 22
Helena~1709 Spaubeek [Li] 1710 Spaubeek [Li] 1
Helena~1710 Spaubeek [Li] 1713 Spaubeek [Li] 3
10 Maria~1711 Spaubeek [Li] 1777 Spaubeek [Li] 65
11 Helena~1713 Spaubeek [Li]    


Petrus Wouters
Peter (Petrus), genoemd naar zijn oom aan vaderszijde Wouters (Wolters),
geb. te Hobbelrade [Li],
ged. Rooms Katholiek op woensdag 16 februari 1695 te Spaubeek [Li] 16 bapt est Petrus filius Jacobi Wouters et Mariae con(iu)g(um) susc Godefridus Gossens et Maria Saueren [Saveren] (getuigen: zijn aangetrouwde oudoom Geurt (Godefridus) Goessens als Godefridus Gossens e.v. Catharina Vroemen, Maria Saveren/Severen),
doopgetuige van zijn neef Matthias Wouters op dinsdag 22 augustus 1719 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn neef Joannes Franciscus Henssen op zaterdag 3 oktober 1744 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn kleinzoon Joannes Janssen op donderdag 7 maart 1748 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn kleindochter Maria Cornelia Wouters op maandag 14 juli 1760 te Beek [Li],
getuige bij kerk. huw. van zijn zoon Peter (Petrus) Wouters en zijn schoondochter Barbara Paes op zondag 17 oktober 1773 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn kleindochter Maria Wouters op donderdag 12 januari 1775 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn achterneef Petrus Hanssen op woensdag 24 maart 1717 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Petrus Erkens op zondag 30 augustus 1716 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn neef Jacobus Vroemen op woensdag 25 februari 1722 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn neef Jacobus Wouters op maandag 7 juli 1749 te Spaubeek [Li],
ovl. (ongeveer 82 jaar oud) op woensdag 3 december 1777 te Beek [Li],
begr. op woensdag 3 december 1777 aldaar 3tia obyt Petrus Wouters octogen. vid: 1mi thori Idae Coumans, et 2di Petronillae Peters.

 • Vader:
  Jacob (Jacobus), genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde Wouters (Wolters), zn. van Walter (Walterus) Jacobus Walteri alias Wouters (landbouwer - grondeigenaar, pachter van de hoeve Printhagen (1663, 1668)) en Heijlken (Helena) Nijsten,
  geb. te Groot Genhout [Li] - Printhagen,
  ged. Rooms Katholiek op woensdag 20 juli 1667 te Beek [Li] Jacobus filius Walteri Wouters et Helena Nijsten coning. suscept. Petrus Wouters et Helena Arts (getuigen: zijn achterneef Peter (Petrus) Henricus Odekirchen alias Wouters als Petrus Wouters, Helena Arts),
  doopgetuige van zijn neef Joannes Mevissen op zondag 5 november 1713 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn achterneef Jacobus Josephus Hanssen op zondag 19 maart 1719 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn kleindochter Maria Helena Henssen op donderdag 8 november 1742 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Mathijs (Matthias Fredericus) Bruls op maandag 28 september 1722 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn neef Jacobus Wouters op zondag 8 februari 1699 te Beek [Li],
  doopgetuige van vervangende getuige zijn achterneef Adamus Laurentius Kerchofs op maandag 9 augustus 1723 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achterneef Franciscus Laurentius Penders op dinsdag 10 augustus 1723 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achterneef Walterus Nijsten op zondag 21 december 1727 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achternicht Anna Kerchofs op donderdag 30 mei 1726 te Beek [Li],
  doopgetuige van Jacobus Pitswegh op zaterdag 25 december 1745 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn achterneef Joannes Malders op zondag 22 oktober 1724 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn nicht Ida Vroemen op zondag 29 november 1711 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn kleinzoon Peter (Petrus) Wouters op zaterdag 22 januari 1729 te Beek [Li],
  doopgetuige van Elisabetha Erkens op vrijdag 12 oktober 1736 te Schinnen [Li],
  doopgetuige van Joannes Boesten op woensdag 15 september 1745 te Spaubeek [Li],

  Zoon Joannes wil priester worden in 1721 te Spaubeek [Li]
  ,
  Op 21 maart 1721 verklaart Jacob Wolters, wonende te Spaubeek, getrouwd met Maria Vroemen, dat zijn zoon Joannes Wolters, clerck en theologant van het seminarie te Roermond, van plan is de geestelijke stand aan te nemen. Hij heeft een geestelijk benefice in de catholieke kerk van Roermond en een andere geestelijke gift d.d. 22 maart 1721 door juffrouw Maria Agnes van Afferden geschonken. Beide samen geven ongeveer 39 pattacons (156 gulden) rente per jaar, onvoldoende om priester gewijd tec worden. Jacob Wolters geeft zijn zoon daarom een rente van 20 pattacons per jaar, welke hij en zijn andere kinderen telkens op 1 december zullen betalen. De rente dient als kindsdeel. Onderpand: huis, hof en wei en al zijn goederen gelegen in Geleen en Beek.

  Anno 1729. In een lijst van hoeveelheden rogge, die aan de kerk van Spaubeek betaald moeten worden komt Jacob Wolter wl voor, maar de hoeveelheid rogge, die hij moet geven is niet meer leesbaar. Hij woont dan "in de Hegge".
  (Bron: Mathis Hubertus Bemelmans en Maria Antoinetta Hubertina Brandts blz. 181),

  woont op zaterdag 25 december 1745 te Hobbelrade [Li],
  ovl. (ongeveer 79 jaar oud) op donderdag 23 februari 1747 te Spaubeek [Li],
  begr. op zaterdag 25 februari 1747 aldaar die 23. februarij pie in domino obijt Jacobus Wolters praevie sacris ecclesiae sacramentis rite praemunitus viduus Mariae Vromen et 25. eiusdem sep[ultus],
  tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 22 jaar oud) (Nederlands Hervormd) wegens Egtreglement op zaterdag 8 mei 1694 te Beek [Li] Jacob Wouters J.M. van printhagen onder Beeck met Maria Vromen J.D. van Hobbelrae,
  kerk.huw. (Rooms Katholiek) op vrijdag 1 mei 1693 te Spaubeek [Li] 1 maij matrimonio copulati sunt Jacobus Wouters et Maria Vroemen testibus Petro Boervelts et Catharina Vroemen (getuigen: Peter (Petrus) Borvelts en Triniken (Catharina) Vromen als Catharina Vroemen),

  zoon Joannes gaat leren voor priester op vrijdag 21 maart 1721 te Roermond [Li]
  ,
  Op 21 maart 1721 verklaart Jacob Wolters, wonende te Spaubeek, getrouwd met Maria Vroemen, dat zijn zoon Joannes Wolters, clerck en theologant van het seminarie te Roermond, van plan is de geestelijke stand aan te nemen. Hij heeft een geestelijk benefice in de catholieke kerk van Roermond en een andere geestelijke gift d.d. 22 maart 1721 door juffrouw Maria Agnes van Afferden geschonken. Beide samen geven ongeveer 39 pattacons (156 gulden) rente per jaar, onvoldoende om priester gewijd tec worden. Jacob Wolters geeft zijn zoon daarom een rente van 20 pattacons per jaar, welke hij en zijn andere kinderen telkens op 1 december zullen betalen. De rente dient als kindsdeel.
  Onderpand: huis, hof en wei en al zijn goederen gelegen in Geleen en Beek.

  Anno 1729. In een lijst van hoeveelheden rogge, die aan de kerk van Spaubeek betaald moeten worden komt Jacob Wolter wl voor, maar de hoeveelheid rogge, die hij moet geven is niet meer leesbaar. Hij woont dan "in de Hegge".
  (Bron: Mathis Hubertus Bemelmans en Maria Antoinetta Hubertina Brandts blz. 181),

  Visitaties door bisschop van Roermond (uitreksel uit Nederlandse vertaling) op maandag 24 september 1725 te Spaubeek [Li],
  [alleen onderdelen van Jacobus Wouters opgenomen. Mogelijk is dit niet de juiste Jacobus Wouters (x Maria Vromen), maar moet het zijn Jacobus Wouters (schepen) x Elisabetha Hanssen.
  Hoewel in 1725 beide woonachtig in Spaubeek zijn kies ik voor deze Jacobus Wouters x Maria Vromen omdat de zoon Joannes voor priester aan het leren is (vanaf 1721). De zoon Martinus van Jacobus Wouters x Elisabetha Hanssen is ook priester en professor theologie, maar is in 1725 nog te jong (11 jaar oud) en gaat pas vanaf 1730 voor priester leren ww
  ]

  Inventaris nr: 76-31
  Folio: 19r-20v
  Parochie: H. Laurentius
  Plaats: Spaubeek
  Dekanaat: Valkenburg
  Datum visitatie: 24-9-1725
  Opmerkingen: zo geantwoord op 24 september 1725.
  Wie patroon (collator) is
  Ik antwoord: de doorluchtige prinses van Dederichstein. [=Anna Dorothea prinses van Diederichstein ww]
  Aan wie de grote tienden toekomen.
  Ik antwoord: men zegt dat ze behoren aan de heer Petrus Thomas de Negri te Spaubeek. [woont op Ten Dijken in Genheck (Hegge) Spaubeek ww]
  Hier dient de naam van de pastoor geplaatst te worden en sinds wanneer hij aangesteld is.
  Ik antwoord: Wolterus Janssen aangesteld in het jaar 1714 in juni.
  Vanaf elk jaar de registers van gedoopten, gehuwden en overledenen beginnen.
  Ik antwoord: dat het begint vanaf het jaar 1600. [is dit niet 1654 ? ww]

  Of er een speciale stichting voor de catechismus is.
  Ik antwoord: ontkennend.
  Of er broederschappen zijn en welke.
  Ik antwoord: de broederschap van de Heilige Rozenkrans. [zie ook o.a. Jacobus Odekercke alias Wouters]

  Wie de kerkmeesters zijn.
  Ik antwoord: voor het huidige jaar 1725 Petrus Erkens, maar er blijven er 29 over die rekenschap overblijven ?? [geen rekenschap hebben afgelegd?] [in 1719 is dit Gerardus Leunis; in 1722 is dit Hein Bemelmans]
  Wie de armenmeesters zijn
  Ik antwoord: voor het huidige jaar 1725 Jacob Wouters, maar er zijn velen die geen rekenschap hebben afgelegd. [In 1719 is dit Hein Goessens ex Byse (=uit de Bies); in 1722 is dit Petrus Lemmens.]

  Wie de koster is en door wie hij aangesteld wordt.
  Ik antwoord: Joannes Stassen en hij zegt dat hij door de heer drossaard Duijckers is aangesteld.
  Of hij een eigen huis heeft en op wie de reparatie ervan rust
  Ik antwoord: ontkennend.
  Wie de schoolmeester is en door wie hij aangesteld wordt
  Ik antwoord: dezelfde die koster is.

  Woont op zaterdag 25 december 1745 te Hobbelrade [Li],
  treed op als getuige: 25 xbris baptisatus est Jacobus filius Jo(ann)is Pitswegh et Annae Boesten quem e sacro fonte susceperunt Wilm Henssen nomine Jacobi Wolters ex Hobbelroij et Maria Hanssen filia Dirck Hanssen ex Hobbelroij

  met
 • Moeder:
  Mecken (Maria) Vromen (Vroemen, Vroomen), dr. van Jan (Joannes) Vromen en Ida Frambachs,
  geb. te Hobbelrade [Li],
  ged. Rooms Katholiek op zondag 16 augustus 1671 te Beek [Li] 16. Maria filia Joannis Vromen et Jdae Frambach coniug(um). suscept. Willemen Braeckelen van Maestricht et Lijseken Cuijpers. (getuige: Willemen Braeckelen [=Brakelmans ww?] van Maastricht, Lijseken Cuijpers),
  doopgetuige van haar nicht Maria Mevis op zondag 23 maart 1710 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar achternicht Cornelia Henssen op zaterdag 17 december 1718 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar neef Petrus Seghels op woensdag 25 augustus 1694 te Beek [Li],
  doopgetuige van Jacobus Josephus Hanssen op zondag 19 maart 1719 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Petrus Henssen op donderdag 29 september 1718 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Catharina Haen op zondag 13 maart 1707 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar achterneef Wilhelmus Henxten op donderdag 13 januari 1707 te Geleen [Li],
  woont op vrijdag 1 mei 1693 te Spaubeek [Li] - Hoebbelrae.

tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 25 jaar oud) (1) (gereformeerd) op zaterdag 30 mei 1716 te Beek [Li] Peter Wouters J.M. van Hobbelraat onder de Heerlijkheid van Geleen met Ida Kaumans J.D. van Neer Beeck,
kerk.huw. (Rooms Katholiek) op donderdag 11 juni 1716 te Spaubeek [Li] 11 matrimonio juncti sunt Petrus Wouters et Jda Coumans ex Nierbeck testes fuerunt Claes Boesten et Margarita Coumans. (getuigen: zijn achterneef Claes (Nicolaus) Boesten en zijn schoonzuster en haar zus Margareta Coumans)
met

Ida Coumans (Koumans), dr. van Peter (Petrus) Coumans en Cornelia Verwisch,
geb. te Neerbeek [Li],
ged. Rooms Katholiek op donderdag 1 februari 1691 te Beek [Li] 1. Jda filia Petri Coumans et Corneliae Zeuerens [= Zeverens] coniug(um). suscept. Joannes Coumans et Trijneken Nijsten. uxor Thijsken Coumans. (getuigen: haar oom Jan (Joannes) Coumans en haar aangetrouwde tante Catharina Nijsten als Trijneken Nijssen e.v. Thijsken Coumans),
ovl. (ongeveer 42 jaar oud) op zaterdag 12 december 1733 te Spaubeek [Li] (Ida Coumans e.v. Petrus Wouters).

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria~1717 Beek [Li]    
Joannes~1721 Beek [Li]    
Isabella~1723 Neerbeek [Li]    16 
Cornelia~1725 Beek [Li] 1800 Beek [Li] 75
Peter~1729 Neerbeek [Li] 1810 Beek [Li] 80
Jacobus~1733 Beek [Li] 1748 Neerbeek [Li] 14

tr. (resp. ongeveer 43 en ongeveer 55 jaar oud) (2) (Nederlands Hervormd) op vrijdag 7 november 1738 te Beek [Li] de 7 9bris Peter Wouters weduwenaer woonagtig tot Neerbeek met Peternel Peters weduwe woonagtig ten Beek,
kerk.huw. (Rooms Katholiek) op dinsdag 18 november 1738 aldaar 18. Petrus Wouters cum Petronill Peters de meo consensu contraxerunt coram r:d: Jo(ann)e Wouters pastore in Velden dispensante ill(ustrissi)mo Ruraemundensi in 3tio affinitatis gradu lineae lateralis aequali. testibus utroque Wilhelmo Henssen (getuigen: zijn broer en haar zwager Joannes Wouters, pastoor in Velden en zijn achterneef en haar zwager Wilm (Wilhelmus) Henssen),

Verder onderzoek in 1767 te Neerbeek [Li]
,
Peter Wouters x Petronel Peters te Neerbeek (bron: Collectie Habets 4240-7-1767)


met

Petronilla Peters, dr. van Thijsken (Matthias) Peters en Ida Erckens alias Thijssen,
woonachtig te Neerbeek [Li],
ged. Rooms Katholiek op dinsdag 19 oktober 1683 te Beek [Li] 19 Petronilla filia Thijsken Peters et Jdae Erckens coniug(um) suscept. Walt Odekir[c]k[e]n et Catharina Eijnaten ex Spaubeeck. (getuigen: Walter (Walterus) Joannes Odekercke als Walt Odekircken, Catharina Eijnaten uit Spaubeek),
doopgetuige van haar neef Henricus Peters op donderdag 1 februari 1720 te Beek [Li],
doopgetuige van Maria Ida Janssen op maandag 18 januari 1751 te Beek [Li],
doopgetuige van haar neef Petrus Boesten op maandag 25 november 1720 te Beek [Li],
doopgetuige van Albertus Lemmens op vrijdag 23 december 1740 te Beek [Li].


Joannes Wouters
Joannes (Jean (Fr.)) Wouters,
ged. Rooms Katholiek op maandag 14 april 1710 te Klimmen [Li] (getuige: Joannes Ramekers, Anna Pasmans),
doopgetuige van zijn neef Joannes Bruls op woensdag 14 juni 1758 te Nuth [Li],
doopgetuige van zijn neef Joannes Wouters op zaterdag 4 april 1750 te Berg en Terblijt [Li],
doopgetuige van Catharina Odekircken op zondag 8 maart 1722 te Klimmen [Li],
ovl. (ongeveer 74 jaar oud) op donderdag 9 december 1784,
begr. op donderdag 9 december 1784 (Joannes Wouters gehuwd met Joanna Horstmans) te Nuth [Li].

 • Vader:
  Christianus Wouters, zn. van Aegidius Wouters en Helena Raven,
  ged. Rooms Katholiek op woensdag 13 december 1662 te Klimmen [Li],
  doopgetuige van zijn neef Joannes Starmans op dinsdag 11 januari 1689 te Klimmen [Li],
  ovl. (ongeveer 76 jaar oud) op dinsdag 12 mei 1739,
  begr. op dinsdag 12 mei 1739 (Christianus Wouters gehuwd met Anna Houben) te Nuth [Li],
  tr,
  kerk.huw. (resp. ongeveer 44 en ongeveer 32 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zondag 21 augustus 1707 te Hoensbroek [Li] met
 • Moeder:
  Anna Houben, dr. van Joannes Houbben en Maria Habets,
  ged. Rooms Katholiek op woensdag 10 juli 1675 te Nuth [Li],
  doopgetuige van haar kleinzoon Christianus Wouters op donderdag 5 januari 1747 te Nuth [Li],
  ovl. (ongeveer 76 jaar oud) op donderdag 17 februari 1752,
  begr. op donderdag 17 februari 1752 (Anna Houben gehuwd met Christianus Wouters) te Nuth [Li].

tr,
kerk.huw. (resp. ongeveer 35 en ongeveer 26 jaar oud) (Rooms Katholiek) op woensdag 16 februari 1746 aldaar (getuigen: zijn zwager en haar broer Godefridus Horstmans, Petrus Houben)
met

Joanna (Jenne (Fr.)) Horstmans (Horsmans), dr. van Joannes Horsmans en Maria Ackermans,
ged. Rooms Katholiek op dinsdag 26 december 1719 te Nuth [Li] (getuige: Horstmans, Godefridus Habets vervangende getuige: Helena Onnouw),
doopgetuige van haar neef Michael Wouters op donderdag 19 juli 1753 te Nuth [Li],
doopgetuige van haar neef Joannes Petrus Wouters op vrijdag 27 augustus 1751 te Nuth [Li],
doopgetuige van haar nicht Anna Bruls op zaterdag 31 maart 1753 te Nuth [Li],
ovl. (ongeveer 48 jaar oud) op dinsdag 1 november 1768 te Nuth [Li],
begr. op woensdag 2 november 1768 aldaar.

Uit dit huwelijk 8 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Christianus~1747 Nuth [Li] 1751 Nuth [Li] 4
Maria~1748 Nuth [Li]    
Anna~1750 Nuth [Li]    
Christianus~1751 Nuth [Li] 1810 Nuth [Li] 58
Joannes~1753 Nuth [Li] 1804 Vaesrade [Li] 50
Jacobus~1755 Nuth [Li]    
Helena~1756 Nuth [Li]    
Henricus~1758 Nuth [Li] 1821 Nuth [Li] 62


Henricus Wouters
Henricus, genoemd naar zijn oudoom aan vaderszijde Wouters,
ged. Rooms Katholiek op dinsdag 7 maart 1702 te Spaubeek [Li] 7 martij bapt est Henricus filius Jacobi Wouters et Mariae con(iu)g(um) susc Joannes Penris et Isabella Vrombax (getuigen: zijn aangetrouwde oom Jan (Joannes) Penris en zijn oudtante Isabella Frambach als Isabella Vrombax),
doopgetuige van zijn neef Joannes Wouters op maandag 15 september 1721 te Beek [Li],
ovl. (ongeveer 25 jaar oud) op maandag 17 november 1727 te Spaubeek [Li],
begr. op woensdag 19 november 1727 aldaar 17. 9bris anni praecedentis obijt Henricus adolescens filius Iacobi Wouters et Mariae Vroemen coniug. et 19. 9bris eiusdem sepultus est..

 • Vader:
  Jacob (Jacobus), genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde Wouters (Wolters), zn. van Walter (Walterus) Jacobus Walteri alias Wouters (landbouwer - grondeigenaar, pachter van de hoeve Printhagen (1663, 1668)) en Heijlken (Helena) Nijsten,
  geb. te Groot Genhout [Li] - Printhagen,
  ged. Rooms Katholiek op woensdag 20 juli 1667 te Beek [Li] Jacobus filius Walteri Wouters et Helena Nijsten coning. suscept. Petrus Wouters et Helena Arts (getuigen: zijn achterneef Peter (Petrus) Henricus Odekirchen alias Wouters als Petrus Wouters, Helena Arts),
  doopgetuige van zijn neef Joannes Mevissen op zondag 5 november 1713 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn achterneef Jacobus Josephus Hanssen op zondag 19 maart 1719 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn kleindochter Maria Helena Henssen op donderdag 8 november 1742 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Mathijs (Matthias Fredericus) Bruls op maandag 28 september 1722 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn neef Jacobus Wouters op zondag 8 februari 1699 te Beek [Li],
  doopgetuige van vervangende getuige zijn achterneef Adamus Laurentius Kerchofs op maandag 9 augustus 1723 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achterneef Franciscus Laurentius Penders op dinsdag 10 augustus 1723 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achterneef Walterus Nijsten op zondag 21 december 1727 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achternicht Anna Kerchofs op donderdag 30 mei 1726 te Beek [Li],
  doopgetuige van Jacobus Pitswegh op zaterdag 25 december 1745 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn achterneef Joannes Malders op zondag 22 oktober 1724 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn nicht Ida Vroemen op zondag 29 november 1711 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn kleinzoon Peter (Petrus) Wouters op zaterdag 22 januari 1729 te Beek [Li],
  doopgetuige van Elisabetha Erkens op vrijdag 12 oktober 1736 te Schinnen [Li],
  doopgetuige van Joannes Boesten op woensdag 15 september 1745 te Spaubeek [Li],

  Zoon Joannes wil priester worden in 1721 te Spaubeek [Li]
  ,
  Op 21 maart 1721 verklaart Jacob Wolters, wonende te Spaubeek, getrouwd met Maria Vroemen, dat zijn zoon Joannes Wolters, clerck en theologant van het seminarie te Roermond, van plan is de geestelijke stand aan te nemen. Hij heeft een geestelijk benefice in de catholieke kerk van Roermond en een andere geestelijke gift d.d. 22 maart 1721 door juffrouw Maria Agnes van Afferden geschonken. Beide samen geven ongeveer 39 pattacons (156 gulden) rente per jaar, onvoldoende om priester gewijd tec worden. Jacob Wolters geeft zijn zoon daarom een rente van 20 pattacons per jaar, welke hij en zijn andere kinderen telkens op 1 december zullen betalen. De rente dient als kindsdeel. Onderpand: huis, hof en wei en al zijn goederen gelegen in Geleen en Beek.

  Anno 1729. In een lijst van hoeveelheden rogge, die aan de kerk van Spaubeek betaald moeten worden komt Jacob Wolter wl voor, maar de hoeveelheid rogge, die hij moet geven is niet meer leesbaar. Hij woont dan "in de Hegge".
  (Bron: Mathis Hubertus Bemelmans en Maria Antoinetta Hubertina Brandts blz. 181),

  woont op zaterdag 25 december 1745 te Hobbelrade [Li],
  ovl. (ongeveer 79 jaar oud) op donderdag 23 februari 1747 te Spaubeek [Li],
  begr. op zaterdag 25 februari 1747 aldaar die 23. februarij pie in domino obijt Jacobus Wolters praevie sacris ecclesiae sacramentis rite praemunitus viduus Mariae Vromen et 25. eiusdem sep[ultus],
  tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 22 jaar oud) (Nederlands Hervormd) wegens Egtreglement op zaterdag 8 mei 1694 te Beek [Li] Jacob Wouters J.M. van printhagen onder Beeck met Maria Vromen J.D. van Hobbelrae,
  kerk.huw. (Rooms Katholiek) op vrijdag 1 mei 1693 te Spaubeek [Li] 1 maij matrimonio copulati sunt Jacobus Wouters et Maria Vroemen testibus Petro Boervelts et Catharina Vroemen (getuigen: Peter (Petrus) Borvelts en Triniken (Catharina) Vromen als Catharina Vroemen),

  zoon Joannes gaat leren voor priester op vrijdag 21 maart 1721 te Roermond [Li]
  ,
  Op 21 maart 1721 verklaart Jacob Wolters, wonende te Spaubeek, getrouwd met Maria Vroemen, dat zijn zoon Joannes Wolters, clerck en theologant van het seminarie te Roermond, van plan is de geestelijke stand aan te nemen. Hij heeft een geestelijk benefice in de catholieke kerk van Roermond en een andere geestelijke gift d.d. 22 maart 1721 door juffrouw Maria Agnes van Afferden geschonken. Beide samen geven ongeveer 39 pattacons (156 gulden) rente per jaar, onvoldoende om priester gewijd tec worden. Jacob Wolters geeft zijn zoon daarom een rente van 20 pattacons per jaar, welke hij en zijn andere kinderen telkens op 1 december zullen betalen. De rente dient als kindsdeel.
  Onderpand: huis, hof en wei en al zijn goederen gelegen in Geleen en Beek.

  Anno 1729. In een lijst van hoeveelheden rogge, die aan de kerk van Spaubeek betaald moeten worden komt Jacob Wolter wl voor, maar de hoeveelheid rogge, die hij moet geven is niet meer leesbaar. Hij woont dan "in de Hegge".
  (Bron: Mathis Hubertus Bemelmans en Maria Antoinetta Hubertina Brandts blz. 181),

  Visitaties door bisschop van Roermond (uitreksel uit Nederlandse vertaling) op maandag 24 september 1725 te Spaubeek [Li],
  [alleen onderdelen van Jacobus Wouters opgenomen. Mogelijk is dit niet de juiste Jacobus Wouters (x Maria Vromen), maar moet het zijn Jacobus Wouters (schepen) x Elisabetha Hanssen.
  Hoewel in 1725 beide woonachtig in Spaubeek zijn kies ik voor deze Jacobus Wouters x Maria Vromen omdat de zoon Joannes voor priester aan het leren is (vanaf 1721). De zoon Martinus van Jacobus Wouters x Elisabetha Hanssen is ook priester en professor theologie, maar is in 1725 nog te jong (11 jaar oud) en gaat pas vanaf 1730 voor priester leren ww
  ]

  Inventaris nr: 76-31
  Folio: 19r-20v
  Parochie: H. Laurentius
  Plaats: Spaubeek
  Dekanaat: Valkenburg
  Datum visitatie: 24-9-1725
  Opmerkingen: zo geantwoord op 24 september 1725.
  Wie patroon (collator) is
  Ik antwoord: de doorluchtige prinses van Dederichstein. [=Anna Dorothea prinses van Diederichstein ww]
  Aan wie de grote tienden toekomen.
  Ik antwoord: men zegt dat ze behoren aan de heer Petrus Thomas de Negri te Spaubeek. [woont op Ten Dijken in Genheck (Hegge) Spaubeek ww]
  Hier dient de naam van de pastoor geplaatst te worden en sinds wanneer hij aangesteld is.
  Ik antwoord: Wolterus Janssen aangesteld in het jaar 1714 in juni.
  Vanaf elk jaar de registers van gedoopten, gehuwden en overledenen beginnen.
  Ik antwoord: dat het begint vanaf het jaar 1600. [is dit niet 1654 ? ww]

  Of er een speciale stichting voor de catechismus is.
  Ik antwoord: ontkennend.
  Of er broederschappen zijn en welke.
  Ik antwoord: de broederschap van de Heilige Rozenkrans. [zie ook o.a. Jacobus Odekercke alias Wouters]

  Wie de kerkmeesters zijn.
  Ik antwoord: voor het huidige jaar 1725 Petrus Erkens, maar er blijven er 29 over die rekenschap overblijven ?? [geen rekenschap hebben afgelegd?] [in 1719 is dit Gerardus Leunis; in 1722 is dit Hein Bemelmans]
  Wie de armenmeesters zijn
  Ik antwoord: voor het huidige jaar 1725 Jacob Wouters, maar er zijn velen die geen rekenschap hebben afgelegd. [In 1719 is dit Hein Goessens ex Byse (=uit de Bies); in 1722 is dit Petrus Lemmens.]

  Wie de koster is en door wie hij aangesteld wordt.
  Ik antwoord: Joannes Stassen en hij zegt dat hij door de heer drossaard Duijckers is aangesteld.
  Of hij een eigen huis heeft en op wie de reparatie ervan rust
  Ik antwoord: ontkennend.
  Wie de schoolmeester is en door wie hij aangesteld wordt
  Ik antwoord: dezelfde die koster is.

  Woont op zaterdag 25 december 1745 te Hobbelrade [Li],
  treed op als getuige: 25 xbris baptisatus est Jacobus filius Jo(ann)is Pitswegh et Annae Boesten quem e sacro fonte susceperunt Wilm Henssen nomine Jacobi Wolters ex Hobbelroij et Maria Hanssen filia Dirck Hanssen ex Hobbelroij

  met
 • Moeder:
  Mecken (Maria) Vromen (Vroemen, Vroomen), dr. van Jan (Joannes) Vromen en Ida Frambachs,
  geb. te Hobbelrade [Li],
  ged. Rooms Katholiek op zondag 16 augustus 1671 te Beek [Li] 16. Maria filia Joannis Vromen et Jdae Frambach coniug(um). suscept. Willemen Braeckelen van Maestricht et Lijseken Cuijpers. (getuige: Willemen Braeckelen [=Brakelmans ww?] van Maastricht, Lijseken Cuijpers),
  doopgetuige van haar nicht Maria Mevis op zondag 23 maart 1710 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar achternicht Cornelia Henssen op zaterdag 17 december 1718 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar neef Petrus Seghels op woensdag 25 augustus 1694 te Beek [Li],
  doopgetuige van Jacobus Josephus Hanssen op zondag 19 maart 1719 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Petrus Henssen op donderdag 29 september 1718 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Catharina Haen op zondag 13 maart 1707 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar achterneef Wilhelmus Henxten op donderdag 13 januari 1707 te Geleen [Li],
  woont op vrijdag 1 mei 1693 te Spaubeek [Li] - Hoebbelrae.


Cornelia Wouters
Cornelia, genoemd naar haar tante en deze is ook haar meter Wouters,
ged. Rooms Katholiek op donderdag 24 juli 1704 te Spaubeek [Li] 24 iulij bapt est Cornelia filia Jacobi Wouters et Mariae con(iu)g(um) susc Jo(ann)es Vromen et Cornelia Wouters (getuigen: haar grootvader Jan (Joannes) Vromen en haar tante Neliken (Cornelia) Wouters).

 • Vader:
  Jacob (Jacobus), genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde Wouters (Wolters), zn. van Walter (Walterus) Jacobus Walteri alias Wouters (landbouwer - grondeigenaar, pachter van de hoeve Printhagen (1663, 1668)) en Heijlken (Helena) Nijsten,
  geb. te Groot Genhout [Li] - Printhagen,
  ged. Rooms Katholiek op woensdag 20 juli 1667 te Beek [Li] Jacobus filius Walteri Wouters et Helena Nijsten coning. suscept. Petrus Wouters et Helena Arts (getuigen: zijn achterneef Peter (Petrus) Henricus Odekirchen alias Wouters als Petrus Wouters, Helena Arts),
  doopgetuige van zijn neef Joannes Mevissen op zondag 5 november 1713 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn achterneef Jacobus Josephus Hanssen op zondag 19 maart 1719 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn kleindochter Maria Helena Henssen op donderdag 8 november 1742 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Mathijs (Matthias Fredericus) Bruls op maandag 28 september 1722 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn neef Jacobus Wouters op zondag 8 februari 1699 te Beek [Li],
  doopgetuige van vervangende getuige zijn achterneef Adamus Laurentius Kerchofs op maandag 9 augustus 1723 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achterneef Franciscus Laurentius Penders op dinsdag 10 augustus 1723 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achterneef Walterus Nijsten op zondag 21 december 1727 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achternicht Anna Kerchofs op donderdag 30 mei 1726 te Beek [Li],
  doopgetuige van Jacobus Pitswegh op zaterdag 25 december 1745 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn achterneef Joannes Malders op zondag 22 oktober 1724 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn nicht Ida Vroemen op zondag 29 november 1711 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn kleinzoon Peter (Petrus) Wouters op zaterdag 22 januari 1729 te Beek [Li],
  doopgetuige van Elisabetha Erkens op vrijdag 12 oktober 1736 te Schinnen [Li],
  doopgetuige van Joannes Boesten op woensdag 15 september 1745 te Spaubeek [Li],

  Zoon Joannes wil priester worden in 1721 te Spaubeek [Li]
  ,
  Op 21 maart 1721 verklaart Jacob Wolters, wonende te Spaubeek, getrouwd met Maria Vroemen, dat zijn zoon Joannes Wolters, clerck en theologant van het seminarie te Roermond, van plan is de geestelijke stand aan te nemen. Hij heeft een geestelijk benefice in de catholieke kerk van Roermond en een andere geestelijke gift d.d. 22 maart 1721 door juffrouw Maria Agnes van Afferden geschonken. Beide samen geven ongeveer 39 pattacons (156 gulden) rente per jaar, onvoldoende om priester gewijd tec worden. Jacob Wolters geeft zijn zoon daarom een rente van 20 pattacons per jaar, welke hij en zijn andere kinderen telkens op 1 december zullen betalen. De rente dient als kindsdeel. Onderpand: huis, hof en wei en al zijn goederen gelegen in Geleen en Beek.

  Anno 1729. In een lijst van hoeveelheden rogge, die aan de kerk van Spaubeek betaald moeten worden komt Jacob Wolter wl voor, maar de hoeveelheid rogge, die hij moet geven is niet meer leesbaar. Hij woont dan "in de Hegge".
  (Bron: Mathis Hubertus Bemelmans en Maria Antoinetta Hubertina Brandts blz. 181),

  woont op zaterdag 25 december 1745 te Hobbelrade [Li],
  ovl. (ongeveer 79 jaar oud) op donderdag 23 februari 1747 te Spaubeek [Li],
  begr. op zaterdag 25 februari 1747 aldaar die 23. februarij pie in domino obijt Jacobus Wolters praevie sacris ecclesiae sacramentis rite praemunitus viduus Mariae Vromen et 25. eiusdem sep[ultus],
  tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 22 jaar oud) (Nederlands Hervormd) wegens Egtreglement op zaterdag 8 mei 1694 te Beek [Li] Jacob Wouters J.M. van printhagen onder Beeck met Maria Vromen J.D. van Hobbelrae,
  kerk.huw. (Rooms Katholiek) op vrijdag 1 mei 1693 te Spaubeek [Li] 1 maij matrimonio copulati sunt Jacobus Wouters et Maria Vroemen testibus Petro Boervelts et Catharina Vroemen (getuigen: Peter (Petrus) Borvelts en Triniken (Catharina) Vromen als Catharina Vroemen),

  zoon Joannes gaat leren voor priester op vrijdag 21 maart 1721 te Roermond [Li]
  ,
  Op 21 maart 1721 verklaart Jacob Wolters, wonende te Spaubeek, getrouwd met Maria Vroemen, dat zijn zoon Joannes Wolters, clerck en theologant van het seminarie te Roermond, van plan is de geestelijke stand aan te nemen. Hij heeft een geestelijk benefice in de catholieke kerk van Roermond en een andere geestelijke gift d.d. 22 maart 1721 door juffrouw Maria Agnes van Afferden geschonken. Beide samen geven ongeveer 39 pattacons (156 gulden) rente per jaar, onvoldoende om priester gewijd tec worden. Jacob Wolters geeft zijn zoon daarom een rente van 20 pattacons per jaar, welke hij en zijn andere kinderen telkens op 1 december zullen betalen. De rente dient als kindsdeel.
  Onderpand: huis, hof en wei en al zijn goederen gelegen in Geleen en Beek.

  Anno 1729. In een lijst van hoeveelheden rogge, die aan de kerk van Spaubeek betaald moeten worden komt Jacob Wolter wl voor, maar de hoeveelheid rogge, die hij moet geven is niet meer leesbaar. Hij woont dan "in de Hegge".
  (Bron: Mathis Hubertus Bemelmans en Maria Antoinetta Hubertina Brandts blz. 181),

  Visitaties door bisschop van Roermond (uitreksel uit Nederlandse vertaling) op maandag 24 september 1725 te Spaubeek [Li],
  [alleen onderdelen van Jacobus Wouters opgenomen. Mogelijk is dit niet de juiste Jacobus Wouters (x Maria Vromen), maar moet het zijn Jacobus Wouters (schepen) x Elisabetha Hanssen.
  Hoewel in 1725 beide woonachtig in Spaubeek zijn kies ik voor deze Jacobus Wouters x Maria Vromen omdat de zoon Joannes voor priester aan het leren is (vanaf 1721). De zoon Martinus van Jacobus Wouters x Elisabetha Hanssen is ook priester en professor theologie, maar is in 1725 nog te jong (11 jaar oud) en gaat pas vanaf 1730 voor priester leren ww
  ]

  Inventaris nr: 76-31
  Folio: 19r-20v
  Parochie: H. Laurentius
  Plaats: Spaubeek
  Dekanaat: Valkenburg
  Datum visitatie: 24-9-1725
  Opmerkingen: zo geantwoord op 24 september 1725.
  Wie patroon (collator) is
  Ik antwoord: de doorluchtige prinses van Dederichstein. [=Anna Dorothea prinses van Diederichstein ww]
  Aan wie de grote tienden toekomen.
  Ik antwoord: men zegt dat ze behoren aan de heer Petrus Thomas de Negri te Spaubeek. [woont op Ten Dijken in Genheck (Hegge) Spaubeek ww]
  Hier dient de naam van de pastoor geplaatst te worden en sinds wanneer hij aangesteld is.
  Ik antwoord: Wolterus Janssen aangesteld in het jaar 1714 in juni.
  Vanaf elk jaar de registers van gedoopten, gehuwden en overledenen beginnen.
  Ik antwoord: dat het begint vanaf het jaar 1600. [is dit niet 1654 ? ww]

  Of er een speciale stichting voor de catechismus is.
  Ik antwoord: ontkennend.
  Of er broederschappen zijn en welke.
  Ik antwoord: de broederschap van de Heilige Rozenkrans. [zie ook o.a. Jacobus Odekercke alias Wouters]

  Wie de kerkmeesters zijn.
  Ik antwoord: voor het huidige jaar 1725 Petrus Erkens, maar er blijven er 29 over die rekenschap overblijven ?? [geen rekenschap hebben afgelegd?] [in 1719 is dit Gerardus Leunis; in 1722 is dit Hein Bemelmans]
  Wie de armenmeesters zijn
  Ik antwoord: voor het huidige jaar 1725 Jacob Wouters, maar er zijn velen die geen rekenschap hebben afgelegd. [In 1719 is dit Hein Goessens ex Byse (=uit de Bies); in 1722 is dit Petrus Lemmens.]

  Wie de koster is en door wie hij aangesteld wordt.
  Ik antwoord: Joannes Stassen en hij zegt dat hij door de heer drossaard Duijckers is aangesteld.
  Of hij een eigen huis heeft en op wie de reparatie ervan rust
  Ik antwoord: ontkennend.
  Wie de schoolmeester is en door wie hij aangesteld wordt
  Ik antwoord: dezelfde die koster is.

  Woont op zaterdag 25 december 1745 te Hobbelrade [Li],
  treed op als getuige: 25 xbris baptisatus est Jacobus filius Jo(ann)is Pitswegh et Annae Boesten quem e sacro fonte susceperunt Wilm Henssen nomine Jacobi Wolters ex Hobbelroij et Maria Hanssen filia Dirck Hanssen ex Hobbelroij

  met
 • Moeder:
  Mecken (Maria) Vromen (Vroemen, Vroomen), dr. van Jan (Joannes) Vromen en Ida Frambachs,
  geb. te Hobbelrade [Li],
  ged. Rooms Katholiek op zondag 16 augustus 1671 te Beek [Li] 16. Maria filia Joannis Vromen et Jdae Frambach coniug(um). suscept. Willemen Braeckelen van Maestricht et Lijseken Cuijpers. (getuige: Willemen Braeckelen [=Brakelmans ww?] van Maastricht, Lijseken Cuijpers),
  doopgetuige van haar nicht Maria Mevis op zondag 23 maart 1710 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar achternicht Cornelia Henssen op zaterdag 17 december 1718 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar neef Petrus Seghels op woensdag 25 augustus 1694 te Beek [Li],
  doopgetuige van Jacobus Josephus Hanssen op zondag 19 maart 1719 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Petrus Henssen op donderdag 29 september 1718 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Catharina Haen op zondag 13 maart 1707 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar achterneef Wilhelmus Henxten op donderdag 13 januari 1707 te Geleen [Li],
  woont op vrijdag 1 mei 1693 te Spaubeek [Li] - Hoebbelrae.


Ida Wouters
Ida, genoemd naar haar grootmoeder aan moederszijde [Ida Frambachs] Wouters,
ged. Rooms Katholiek op woensdag 29 juli 1705 te Spaubeek [Li] (getuigen: haar grootvader Jan (Joannes) Vromen en haar tante Neliken (Cornelia) Wouters),
doopgetuige van haar achterneef Matthias Kerchofs op donderdag 29 juni 1724 te Beek [Li],
ovl. (ongeveer 25 jaar oud) op woensdag 15 november 1730,
begr. op woensdag 15 november 1730 te Beek [Li] 15. Ida Wouters uxor Henrici Luijten..

 • Vader:
  Jacob (Jacobus), genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde Wouters (Wolters), zn. van Walter (Walterus) Jacobus Walteri alias Wouters (landbouwer - grondeigenaar, pachter van de hoeve Printhagen (1663, 1668)) en Heijlken (Helena) Nijsten,
  geb. te Groot Genhout [Li] - Printhagen,
  ged. Rooms Katholiek op woensdag 20 juli 1667 te Beek [Li] Jacobus filius Walteri Wouters et Helena Nijsten coning. suscept. Petrus Wouters et Helena Arts (getuigen: zijn achterneef Peter (Petrus) Henricus Odekirchen alias Wouters als Petrus Wouters, Helena Arts),
  doopgetuige van zijn neef Joannes Mevissen op zondag 5 november 1713 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn achterneef Jacobus Josephus Hanssen op zondag 19 maart 1719 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn kleindochter Maria Helena Henssen op donderdag 8 november 1742 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Mathijs (Matthias Fredericus) Bruls op maandag 28 september 1722 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn neef Jacobus Wouters op zondag 8 februari 1699 te Beek [Li],
  doopgetuige van vervangende getuige zijn achterneef Adamus Laurentius Kerchofs op maandag 9 augustus 1723 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achterneef Franciscus Laurentius Penders op dinsdag 10 augustus 1723 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achterneef Walterus Nijsten op zondag 21 december 1727 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achternicht Anna Kerchofs op donderdag 30 mei 1726 te Beek [Li],
  doopgetuige van Jacobus Pitswegh op zaterdag 25 december 1745 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn achterneef Joannes Malders op zondag 22 oktober 1724 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn nicht Ida Vroemen op zondag 29 november 1711 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn kleinzoon Peter (Petrus) Wouters op zaterdag 22 januari 1729 te Beek [Li],
  doopgetuige van Elisabetha Erkens op vrijdag 12 oktober 1736 te Schinnen [Li],
  doopgetuige van Joannes Boesten op woensdag 15 september 1745 te Spaubeek [Li],

  Zoon Joannes wil priester worden in 1721 te Spaubeek [Li]
  ,
  Op 21 maart 1721 verklaart Jacob Wolters, wonende te Spaubeek, getrouwd met Maria Vroemen, dat zijn zoon Joannes Wolters, clerck en theologant van het seminarie te Roermond, van plan is de geestelijke stand aan te nemen. Hij heeft een geestelijk benefice in de catholieke kerk van Roermond en een andere geestelijke gift d.d. 22 maart 1721 door juffrouw Maria Agnes van Afferden geschonken. Beide samen geven ongeveer 39 pattacons (156 gulden) rente per jaar, onvoldoende om priester gewijd tec worden. Jacob Wolters geeft zijn zoon daarom een rente van 20 pattacons per jaar, welke hij en zijn andere kinderen telkens op 1 december zullen betalen. De rente dient als kindsdeel. Onderpand: huis, hof en wei en al zijn goederen gelegen in Geleen en Beek.

  Anno 1729. In een lijst van hoeveelheden rogge, die aan de kerk van Spaubeek betaald moeten worden komt Jacob Wolter wl voor, maar de hoeveelheid rogge, die hij moet geven is niet meer leesbaar. Hij woont dan "in de Hegge".
  (Bron: Mathis Hubertus Bemelmans en Maria Antoinetta Hubertina Brandts blz. 181),

  woont op zaterdag 25 december 1745 te Hobbelrade [Li],
  ovl. (ongeveer 79 jaar oud) op donderdag 23 februari 1747 te Spaubeek [Li],
  begr. op zaterdag 25 februari 1747 aldaar die 23. februarij pie in domino obijt Jacobus Wolters praevie sacris ecclesiae sacramentis rite praemunitus viduus Mariae Vromen et 25. eiusdem sep[ultus],
  tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 22 jaar oud) (Nederlands Hervormd) wegens Egtreglement op zaterdag 8 mei 1694 te Beek [Li] Jacob Wouters J.M. van printhagen onder Beeck met Maria Vromen J.D. van Hobbelrae,
  kerk.huw. (Rooms Katholiek) op vrijdag 1 mei 1693 te Spaubeek [Li] 1 maij matrimonio copulati sunt Jacobus Wouters et Maria Vroemen testibus Petro Boervelts et Catharina Vroemen (getuigen: Peter (Petrus) Borvelts en Triniken (Catharina) Vromen als Catharina Vroemen),

  zoon Joannes gaat leren voor priester op vrijdag 21 maart 1721 te Roermond [Li]
  ,
  Op 21 maart 1721 verklaart Jacob Wolters, wonende te Spaubeek, getrouwd met Maria Vroemen, dat zijn zoon Joannes Wolters, clerck en theologant van het seminarie te Roermond, van plan is de geestelijke stand aan te nemen. Hij heeft een geestelijk benefice in de catholieke kerk van Roermond en een andere geestelijke gift d.d. 22 maart 1721 door juffrouw Maria Agnes van Afferden geschonken. Beide samen geven ongeveer 39 pattacons (156 gulden) rente per jaar, onvoldoende om priester gewijd tec worden. Jacob Wolters geeft zijn zoon daarom een rente van 20 pattacons per jaar, welke hij en zijn andere kinderen telkens op 1 december zullen betalen. De rente dient als kindsdeel.
  Onderpand: huis, hof en wei en al zijn goederen gelegen in Geleen en Beek.

  Anno 1729. In een lijst van hoeveelheden rogge, die aan de kerk van Spaubeek betaald moeten worden komt Jacob Wolter wl voor, maar de hoeveelheid rogge, die hij moet geven is niet meer leesbaar. Hij woont dan "in de Hegge".
  (Bron: Mathis Hubertus Bemelmans en Maria Antoinetta Hubertina Brandts blz. 181),

  Visitaties door bisschop van Roermond (uitreksel uit Nederlandse vertaling) op maandag 24 september 1725 te Spaubeek [Li],
  [alleen onderdelen van Jacobus Wouters opgenomen. Mogelijk is dit niet de juiste Jacobus Wouters (x Maria Vromen), maar moet het zijn Jacobus Wouters (schepen) x Elisabetha Hanssen.
  Hoewel in 1725 beide woonachtig in Spaubeek zijn kies ik voor deze Jacobus Wouters x Maria Vromen omdat de zoon Joannes voor priester aan het leren is (vanaf 1721). De zoon Martinus van Jacobus Wouters x Elisabetha Hanssen is ook priester en professor theologie, maar is in 1725 nog te jong (11 jaar oud) en gaat pas vanaf 1730 voor priester leren ww
  ]

  Inventaris nr: 76-31
  Folio: 19r-20v
  Parochie: H. Laurentius
  Plaats: Spaubeek
  Dekanaat: Valkenburg
  Datum visitatie: 24-9-1725
  Opmerkingen: zo geantwoord op 24 september 1725.
  Wie patroon (collator) is
  Ik antwoord: de doorluchtige prinses van Dederichstein. [=Anna Dorothea prinses van Diederichstein ww]
  Aan wie de grote tienden toekomen.
  Ik antwoord: men zegt dat ze behoren aan de heer Petrus Thomas de Negri te Spaubeek. [woont op Ten Dijken in Genheck (Hegge) Spaubeek ww]
  Hier dient de naam van de pastoor geplaatst te worden en sinds wanneer hij aangesteld is.
  Ik antwoord: Wolterus Janssen aangesteld in het jaar 1714 in juni.
  Vanaf elk jaar de registers van gedoopten, gehuwden en overledenen beginnen.
  Ik antwoord: dat het begint vanaf het jaar 1600. [is dit niet 1654 ? ww]

  Of er een speciale stichting voor de catechismus is.
  Ik antwoord: ontkennend.
  Of er broederschappen zijn en welke.
  Ik antwoord: de broederschap van de Heilige Rozenkrans. [zie ook o.a. Jacobus Odekercke alias Wouters]

  Wie de kerkmeesters zijn.
  Ik antwoord: voor het huidige jaar 1725 Petrus Erkens, maar er blijven er 29 over die rekenschap overblijven ?? [geen rekenschap hebben afgelegd?] [in 1719 is dit Gerardus Leunis; in 1722 is dit Hein Bemelmans]
  Wie de armenmeesters zijn
  Ik antwoord: voor het huidige jaar 1725 Jacob Wouters, maar er zijn velen die geen rekenschap hebben afgelegd. [In 1719 is dit Hein Goessens ex Byse (=uit de Bies); in 1722 is dit Petrus Lemmens.]

  Wie de koster is en door wie hij aangesteld wordt.
  Ik antwoord: Joannes Stassen en hij zegt dat hij door de heer drossaard Duijckers is aangesteld.
  Of hij een eigen huis heeft en op wie de reparatie ervan rust
  Ik antwoord: ontkennend.
  Wie de schoolmeester is en door wie hij aangesteld wordt
  Ik antwoord: dezelfde die koster is.

  Woont op zaterdag 25 december 1745 te Hobbelrade [Li],
  treed op als getuige: 25 xbris baptisatus est Jacobus filius Jo(ann)is Pitswegh et Annae Boesten quem e sacro fonte susceperunt Wilm Henssen nomine Jacobi Wolters ex Hobbelroij et Maria Hanssen filia Dirck Hanssen ex Hobbelroij

  met
 • Moeder:
  Mecken (Maria) Vromen (Vroemen, Vroomen), dr. van Jan (Joannes) Vromen en Ida Frambachs,
  geb. te Hobbelrade [Li],
  ged. Rooms Katholiek op zondag 16 augustus 1671 te Beek [Li] 16. Maria filia Joannis Vromen et Jdae Frambach coniug(um). suscept. Willemen Braeckelen van Maestricht et Lijseken Cuijpers. (getuige: Willemen Braeckelen [=Brakelmans ww?] van Maastricht, Lijseken Cuijpers),
  doopgetuige van haar nicht Maria Mevis op zondag 23 maart 1710 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar achternicht Cornelia Henssen op zaterdag 17 december 1718 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar neef Petrus Seghels op woensdag 25 augustus 1694 te Beek [Li],
  doopgetuige van Jacobus Josephus Hanssen op zondag 19 maart 1719 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Petrus Henssen op donderdag 29 september 1718 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Catharina Haen op zondag 13 maart 1707 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar achterneef Wilhelmus Henxten op donderdag 13 januari 1707 te Geleen [Li],
  woont op vrijdag 1 mei 1693 te Spaubeek [Li] - Hoebbelrae.

tr,
kerk.huw. (resp. ongeveer 19 en ongeveer 36 jaar oud) (Rooms Katholiek) op donderdag 7 juni 1725 te Geleen [Li] 7. junij copulati sunt Henrick Luijt[en] et Jda Wouters. testis facies ecclesia[e]
met

Hendrijck (Henricus) Luijten, zn. van Hendrijck (Henricus) Luijten en Gietgen Banens,
ged. Rooms Katholiek op donderdag 21 april 1689 te Geleen [Li].


Walterus Wouters
Walterus, genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde Wouters,
ged. Rooms Katholiek op maandag 25 oktober 1706 te Spaubeek [Li] 25 8br(is) baptisatus est Walterus filius Jacobi Wourters et Mariae Vromen suscept. Jo(ann)es Brakelmans et Mecken Kerckhoofs. (getuigen: zijn aangetrouwde oudtante Meijken (Maria) Kerckhoffs als Mecken Kerckhoofs [e.v. Marten Jacobus Wouters], Johannes Brakelmans [schoonvader Catharina Frambach ww?]).

 • Vader:
  Jacob (Jacobus), genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde Wouters (Wolters), zn. van Walter (Walterus) Jacobus Walteri alias Wouters (landbouwer - grondeigenaar, pachter van de hoeve Printhagen (1663, 1668)) en Heijlken (Helena) Nijsten,
  geb. te Groot Genhout [Li] - Printhagen,
  ged. Rooms Katholiek op woensdag 20 juli 1667 te Beek [Li] Jacobus filius Walteri Wouters et Helena Nijsten coning. suscept. Petrus Wouters et Helena Arts (getuigen: zijn achterneef Peter (Petrus) Henricus Odekirchen alias Wouters als Petrus Wouters, Helena Arts),
  doopgetuige van zijn neef Joannes Mevissen op zondag 5 november 1713 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn achterneef Jacobus Josephus Hanssen op zondag 19 maart 1719 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn kleindochter Maria Helena Henssen op donderdag 8 november 1742 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Mathijs (Matthias Fredericus) Bruls op maandag 28 september 1722 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn neef Jacobus Wouters op zondag 8 februari 1699 te Beek [Li],
  doopgetuige van vervangende getuige zijn achterneef Adamus Laurentius Kerchofs op maandag 9 augustus 1723 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achterneef Franciscus Laurentius Penders op dinsdag 10 augustus 1723 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achterneef Walterus Nijsten op zondag 21 december 1727 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achternicht Anna Kerchofs op donderdag 30 mei 1726 te Beek [Li],
  doopgetuige van Jacobus Pitswegh op zaterdag 25 december 1745 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn achterneef Joannes Malders op zondag 22 oktober 1724 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn nicht Ida Vroemen op zondag 29 november 1711 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn kleinzoon Peter (Petrus) Wouters op zaterdag 22 januari 1729 te Beek [Li],
  doopgetuige van Elisabetha Erkens op vrijdag 12 oktober 1736 te Schinnen [Li],
  doopgetuige van Joannes Boesten op woensdag 15 september 1745 te Spaubeek [Li],

  Zoon Joannes wil priester worden in 1721 te Spaubeek [Li]
  ,
  Op 21 maart 1721 verklaart Jacob Wolters, wonende te Spaubeek, getrouwd met Maria Vroemen, dat zijn zoon Joannes Wolters, clerck en theologant van het seminarie te Roermond, van plan is de geestelijke stand aan te nemen. Hij heeft een geestelijk benefice in de catholieke kerk van Roermond en een andere geestelijke gift d.d. 22 maart 1721 door juffrouw Maria Agnes van Afferden geschonken. Beide samen geven ongeveer 39 pattacons (156 gulden) rente per jaar, onvoldoende om priester gewijd tec worden. Jacob Wolters geeft zijn zoon daarom een rente van 20 pattacons per jaar, welke hij en zijn andere kinderen telkens op 1 december zullen betalen. De rente dient als kindsdeel. Onderpand: huis, hof en wei en al zijn goederen gelegen in Geleen en Beek.

  Anno 1729. In een lijst van hoeveelheden rogge, die aan de kerk van Spaubeek betaald moeten worden komt Jacob Wolter wl voor, maar de hoeveelheid rogge, die hij moet geven is niet meer leesbaar. Hij woont dan "in de Hegge".
  (Bron: Mathis Hubertus Bemelmans en Maria Antoinetta Hubertina Brandts blz. 181),

  woont op zaterdag 25 december 1745 te Hobbelrade [Li],
  ovl. (ongeveer 79 jaar oud) op donderdag 23 februari 1747 te Spaubeek [Li],
  begr. op zaterdag 25 februari 1747 aldaar die 23. februarij pie in domino obijt Jacobus Wolters praevie sacris ecclesiae sacramentis rite praemunitus viduus Mariae Vromen et 25. eiusdem sep[ultus],
  tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 22 jaar oud) (Nederlands Hervormd) wegens Egtreglement op zaterdag 8 mei 1694 te Beek [Li] Jacob Wouters J.M. van printhagen onder Beeck met Maria Vromen J.D. van Hobbelrae,
  kerk.huw. (Rooms Katholiek) op vrijdag 1 mei 1693 te Spaubeek [Li] 1 maij matrimonio copulati sunt Jacobus Wouters et Maria Vroemen testibus Petro Boervelts et Catharina Vroemen (getuigen: Peter (Petrus) Borvelts en Triniken (Catharina) Vromen als Catharina Vroemen),

  zoon Joannes gaat leren voor priester op vrijdag 21 maart 1721 te Roermond [Li]
  ,
  Op 21 maart 1721 verklaart Jacob Wolters, wonende te Spaubeek, getrouwd met Maria Vroemen, dat zijn zoon Joannes Wolters, clerck en theologant van het seminarie te Roermond, van plan is de geestelijke stand aan te nemen. Hij heeft een geestelijk benefice in de catholieke kerk van Roermond en een andere geestelijke gift d.d. 22 maart 1721 door juffrouw Maria Agnes van Afferden geschonken. Beide samen geven ongeveer 39 pattacons (156 gulden) rente per jaar, onvoldoende om priester gewijd tec worden. Jacob Wolters geeft zijn zoon daarom een rente van 20 pattacons per jaar, welke hij en zijn andere kinderen telkens op 1 december zullen betalen. De rente dient als kindsdeel.
  Onderpand: huis, hof en wei en al zijn goederen gelegen in Geleen en Beek.

  Anno 1729. In een lijst van hoeveelheden rogge, die aan de kerk van Spaubeek betaald moeten worden komt Jacob Wolter wl voor, maar de hoeveelheid rogge, die hij moet geven is niet meer leesbaar. Hij woont dan "in de Hegge".
  (Bron: Mathis Hubertus Bemelmans en Maria Antoinetta Hubertina Brandts blz. 181),

  Visitaties door bisschop van Roermond (uitreksel uit Nederlandse vertaling) op maandag 24 september 1725 te Spaubeek [Li],
  [alleen onderdelen van Jacobus Wouters opgenomen. Mogelijk is dit niet de juiste Jacobus Wouters (x Maria Vromen), maar moet het zijn Jacobus Wouters (schepen) x Elisabetha Hanssen.
  Hoewel in 1725 beide woonachtig in Spaubeek zijn kies ik voor deze Jacobus Wouters x Maria Vromen omdat de zoon Joannes voor priester aan het leren is (vanaf 1721). De zoon Martinus van Jacobus Wouters x Elisabetha Hanssen is ook priester en professor theologie, maar is in 1725 nog te jong (11 jaar oud) en gaat pas vanaf 1730 voor priester leren ww
  ]

  Inventaris nr: 76-31
  Folio: 19r-20v
  Parochie: H. Laurentius
  Plaats: Spaubeek
  Dekanaat: Valkenburg
  Datum visitatie: 24-9-1725
  Opmerkingen: zo geantwoord op 24 september 1725.
  Wie patroon (collator) is
  Ik antwoord: de doorluchtige prinses van Dederichstein. [=Anna Dorothea prinses van Diederichstein ww]
  Aan wie de grote tienden toekomen.
  Ik antwoord: men zegt dat ze behoren aan de heer Petrus Thomas de Negri te Spaubeek. [woont op Ten Dijken in Genheck (Hegge) Spaubeek ww]
  Hier dient de naam van de pastoor geplaatst te worden en sinds wanneer hij aangesteld is.
  Ik antwoord: Wolterus Janssen aangesteld in het jaar 1714 in juni.
  Vanaf elk jaar de registers van gedoopten, gehuwden en overledenen beginnen.
  Ik antwoord: dat het begint vanaf het jaar 1600. [is dit niet 1654 ? ww]

  Of er een speciale stichting voor de catechismus is.
  Ik antwoord: ontkennend.
  Of er broederschappen zijn en welke.
  Ik antwoord: de broederschap van de Heilige Rozenkrans. [zie ook o.a. Jacobus Odekercke alias Wouters]

  Wie de kerkmeesters zijn.
  Ik antwoord: voor het huidige jaar 1725 Petrus Erkens, maar er blijven er 29 over die rekenschap overblijven ?? [geen rekenschap hebben afgelegd?] [in 1719 is dit Gerardus Leunis; in 1722 is dit Hein Bemelmans]
  Wie de armenmeesters zijn
  Ik antwoord: voor het huidige jaar 1725 Jacob Wouters, maar er zijn velen die geen rekenschap hebben afgelegd. [In 1719 is dit Hein Goessens ex Byse (=uit de Bies); in 1722 is dit Petrus Lemmens.]

  Wie de koster is en door wie hij aangesteld wordt.
  Ik antwoord: Joannes Stassen en hij zegt dat hij door de heer drossaard Duijckers is aangesteld.
  Of hij een eigen huis heeft en op wie de reparatie ervan rust
  Ik antwoord: ontkennend.
  Wie de schoolmeester is en door wie hij aangesteld wordt
  Ik antwoord: dezelfde die koster is.

  Woont op zaterdag 25 december 1745 te Hobbelrade [Li],
  treed op als getuige: 25 xbris baptisatus est Jacobus filius Jo(ann)is Pitswegh et Annae Boesten quem e sacro fonte susceperunt Wilm Henssen nomine Jacobi Wolters ex Hobbelroij et Maria Hanssen filia Dirck Hanssen ex Hobbelroij

  met
 • Moeder:
  Mecken (Maria) Vromen (Vroemen, Vroomen), dr. van Jan (Joannes) Vromen en Ida Frambachs,
  geb. te Hobbelrade [Li],
  ged. Rooms Katholiek op zondag 16 augustus 1671 te Beek [Li] 16. Maria filia Joannis Vromen et Jdae Frambach coniug(um). suscept. Willemen Braeckelen van Maestricht et Lijseken Cuijpers. (getuige: Willemen Braeckelen [=Brakelmans ww?] van Maastricht, Lijseken Cuijpers),
  doopgetuige van haar nicht Maria Mevis op zondag 23 maart 1710 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar achternicht Cornelia Henssen op zaterdag 17 december 1718 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar neef Petrus Seghels op woensdag 25 augustus 1694 te Beek [Li],
  doopgetuige van Jacobus Josephus Hanssen op zondag 19 maart 1719 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Petrus Henssen op donderdag 29 september 1718 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Catharina Haen op zondag 13 maart 1707 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar achterneef Wilhelmus Henxten op donderdag 13 januari 1707 te Geleen [Li],
  woont op vrijdag 1 mei 1693 te Spaubeek [Li] - Hoebbelrae.


Maria Wouters
Maria, genoemd naar haar tante aan vaderszijde Wouters,
ged. Rooms Katholiek op dinsdag 22 november 1707 te Spaubeek [Li] 22 baptisata est Maria filia Jacobi Wouters et Mariae Vromen suscept. Petrus Wouters et Anna Frambach (getuigen: haar oom Peter (Petrus) Wouters en haar oudtante Anna Frambach),
doopgetuige van haar neef Jacobus Wouters op zondag 8 februari 1733 te Beek [Li],
doopgetuige van haar achterneef Mathijs (Matthias) Romans op dinsdag 5 september 1752 te Beek [Li],
doopgetuige van Elisabetha Hermens op zondag 7 november 1723 te Spaubeek [Li],
ovl. (ongeveer 22 jaar oud) op zaterdag 23 september 1730,
begr. op zaterdag 23 september 1730 23. obijt Maria Wouters coelebs. te Beek [Li].

 • Vader:
  Jacob (Jacobus), genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde Wouters (Wolters), zn. van Walter (Walterus) Jacobus Walteri alias Wouters (landbouwer - grondeigenaar, pachter van de hoeve Printhagen (1663, 1668)) en Heijlken (Helena) Nijsten,
  geb. te Groot Genhout [Li] - Printhagen,
  ged. Rooms Katholiek op woensdag 20 juli 1667 te Beek [Li] Jacobus filius Walteri Wouters et Helena Nijsten coning. suscept. Petrus Wouters et Helena Arts (getuigen: zijn achterneef Peter (Petrus) Henricus Odekirchen alias Wouters als Petrus Wouters, Helena Arts),
  doopgetuige van zijn neef Joannes Mevissen op zondag 5 november 1713 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn achterneef Jacobus Josephus Hanssen op zondag 19 maart 1719 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn kleindochter Maria Helena Henssen op donderdag 8 november 1742 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Mathijs (Matthias Fredericus) Bruls op maandag 28 september 1722 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn neef Jacobus Wouters op zondag 8 februari 1699 te Beek [Li],
  doopgetuige van vervangende getuige zijn achterneef Adamus Laurentius Kerchofs op maandag 9 augustus 1723 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achterneef Franciscus Laurentius Penders op dinsdag 10 augustus 1723 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achterneef Walterus Nijsten op zondag 21 december 1727 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achternicht Anna Kerchofs op donderdag 30 mei 1726 te Beek [Li],
  doopgetuige van Jacobus Pitswegh op zaterdag 25 december 1745 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn achterneef Joannes Malders op zondag 22 oktober 1724 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn nicht Ida Vroemen op zondag 29 november 1711 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn kleinzoon Peter (Petrus) Wouters op zaterdag 22 januari 1729 te Beek [Li],
  doopgetuige van Elisabetha Erkens op vrijdag 12 oktober 1736 te Schinnen [Li],
  doopgetuige van Joannes Boesten op woensdag 15 september 1745 te Spaubeek [Li],

  Zoon Joannes wil priester worden in 1721 te Spaubeek [Li]
  ,
  Op 21 maart 1721 verklaart Jacob Wolters, wonende te Spaubeek, getrouwd met Maria Vroemen, dat zijn zoon Joannes Wolters, clerck en theologant van het seminarie te Roermond, van plan is de geestelijke stand aan te nemen. Hij heeft een geestelijk benefice in de catholieke kerk van Roermond en een andere geestelijke gift d.d. 22 maart 1721 door juffrouw Maria Agnes van Afferden geschonken. Beide samen geven ongeveer 39 pattacons (156 gulden) rente per jaar, onvoldoende om priester gewijd tec worden. Jacob Wolters geeft zijn zoon daarom een rente van 20 pattacons per jaar, welke hij en zijn andere kinderen telkens op 1 december zullen betalen. De rente dient als kindsdeel. Onderpand: huis, hof en wei en al zijn goederen gelegen in Geleen en Beek.

  Anno 1729. In een lijst van hoeveelheden rogge, die aan de kerk van Spaubeek betaald moeten worden komt Jacob Wolter wl voor, maar de hoeveelheid rogge, die hij moet geven is niet meer leesbaar. Hij woont dan "in de Hegge".
  (Bron: Mathis Hubertus Bemelmans en Maria Antoinetta Hubertina Brandts blz. 181),

  woont op zaterdag 25 december 1745 te Hobbelrade [Li],
  ovl. (ongeveer 79 jaar oud) op donderdag 23 februari 1747 te Spaubeek [Li],
  begr. op zaterdag 25 februari 1747 aldaar die 23. februarij pie in domino obijt Jacobus Wolters praevie sacris ecclesiae sacramentis rite praemunitus viduus Mariae Vromen et 25. eiusdem sep[ultus],
  tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 22 jaar oud) (Nederlands Hervormd) wegens Egtreglement op zaterdag 8 mei 1694 te Beek [Li] Jacob Wouters J.M. van printhagen onder Beeck met Maria Vromen J.D. van Hobbelrae,
  kerk.huw. (Rooms Katholiek) op vrijdag 1 mei 1693 te Spaubeek [Li] 1 maij matrimonio copulati sunt Jacobus Wouters et Maria Vroemen testibus Petro Boervelts et Catharina Vroemen (getuigen: Peter (Petrus) Borvelts en Triniken (Catharina) Vromen als Catharina Vroemen),

  zoon Joannes gaat leren voor priester op vrijdag 21 maart 1721 te Roermond [Li]
  ,
  Op 21 maart 1721 verklaart Jacob Wolters, wonende te Spaubeek, getrouwd met Maria Vroemen, dat zijn zoon Joannes Wolters, clerck en theologant van het seminarie te Roermond, van plan is de geestelijke stand aan te nemen. Hij heeft een geestelijk benefice in de catholieke kerk van Roermond en een andere geestelijke gift d.d. 22 maart 1721 door juffrouw Maria Agnes van Afferden geschonken. Beide samen geven ongeveer 39 pattacons (156 gulden) rente per jaar, onvoldoende om priester gewijd tec worden. Jacob Wolters geeft zijn zoon daarom een rente van 20 pattacons per jaar, welke hij en zijn andere kinderen telkens op 1 december zullen betalen. De rente dient als kindsdeel.
  Onderpand: huis, hof en wei en al zijn goederen gelegen in Geleen en Beek.

  Anno 1729. In een lijst van hoeveelheden rogge, die aan de kerk van Spaubeek betaald moeten worden komt Jacob Wolter wl voor, maar de hoeveelheid rogge, die hij moet geven is niet meer leesbaar. Hij woont dan "in de Hegge".
  (Bron: Mathis Hubertus Bemelmans en Maria Antoinetta Hubertina Brandts blz. 181),

  Visitaties door bisschop van Roermond (uitreksel uit Nederlandse vertaling) op maandag 24 september 1725 te Spaubeek [Li],
  [alleen onderdelen van Jacobus Wouters opgenomen. Mogelijk is dit niet de juiste Jacobus Wouters (x Maria Vromen), maar moet het zijn Jacobus Wouters (schepen) x Elisabetha Hanssen.
  Hoewel in 1725 beide woonachtig in Spaubeek zijn kies ik voor deze Jacobus Wouters x Maria Vromen omdat de zoon Joannes voor priester aan het leren is (vanaf 1721). De zoon Martinus van Jacobus Wouters x Elisabetha Hanssen is ook priester en professor theologie, maar is in 1725 nog te jong (11 jaar oud) en gaat pas vanaf 1730 voor priester leren ww
  ]

  Inventaris nr: 76-31
  Folio: 19r-20v
  Parochie: H. Laurentius
  Plaats: Spaubeek
  Dekanaat: Valkenburg
  Datum visitatie: 24-9-1725
  Opmerkingen: zo geantwoord op 24 september 1725.
  Wie patroon (collator) is
  Ik antwoord: de doorluchtige prinses van Dederichstein. [=Anna Dorothea prinses van Diederichstein ww]
  Aan wie de grote tienden toekomen.
  Ik antwoord: men zegt dat ze behoren aan de heer Petrus Thomas de Negri te Spaubeek. [woont op Ten Dijken in Genheck (Hegge) Spaubeek ww]
  Hier dient de naam van de pastoor geplaatst te worden en sinds wanneer hij aangesteld is.
  Ik antwoord: Wolterus Janssen aangesteld in het jaar 1714 in juni.
  Vanaf elk jaar de registers van gedoopten, gehuwden en overledenen beginnen.
  Ik antwoord: dat het begint vanaf het jaar 1600. [is dit niet 1654 ? ww]

  Of er een speciale stichting voor de catechismus is.
  Ik antwoord: ontkennend.
  Of er broederschappen zijn en welke.
  Ik antwoord: de broederschap van de Heilige Rozenkrans. [zie ook o.a. Jacobus Odekercke alias Wouters]

  Wie de kerkmeesters zijn.
  Ik antwoord: voor het huidige jaar 1725 Petrus Erkens, maar er blijven er 29 over die rekenschap overblijven ?? [geen rekenschap hebben afgelegd?] [in 1719 is dit Gerardus Leunis; in 1722 is dit Hein Bemelmans]
  Wie de armenmeesters zijn
  Ik antwoord: voor het huidige jaar 1725 Jacob Wouters, maar er zijn velen die geen rekenschap hebben afgelegd. [In 1719 is dit Hein Goessens ex Byse (=uit de Bies); in 1722 is dit Petrus Lemmens.]

  Wie de koster is en door wie hij aangesteld wordt.
  Ik antwoord: Joannes Stassen en hij zegt dat hij door de heer drossaard Duijckers is aangesteld.
  Of hij een eigen huis heeft en op wie de reparatie ervan rust
  Ik antwoord: ontkennend.
  Wie de schoolmeester is en door wie hij aangesteld wordt
  Ik antwoord: dezelfde die koster is.

  Woont op zaterdag 25 december 1745 te Hobbelrade [Li],
  treed op als getuige: 25 xbris baptisatus est Jacobus filius Jo(ann)is Pitswegh et Annae Boesten quem e sacro fonte susceperunt Wilm Henssen nomine Jacobi Wolters ex Hobbelroij et Maria Hanssen filia Dirck Hanssen ex Hobbelroij

  met
 • Moeder:
  Mecken (Maria) Vromen (Vroemen, Vroomen), dr. van Jan (Joannes) Vromen en Ida Frambachs,
  geb. te Hobbelrade [Li],
  ged. Rooms Katholiek op zondag 16 augustus 1671 te Beek [Li] 16. Maria filia Joannis Vromen et Jdae Frambach coniug(um). suscept. Willemen Braeckelen van Maestricht et Lijseken Cuijpers. (getuige: Willemen Braeckelen [=Brakelmans ww?] van Maastricht, Lijseken Cuijpers),
  doopgetuige van haar nicht Maria Mevis op zondag 23 maart 1710 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar achternicht Cornelia Henssen op zaterdag 17 december 1718 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar neef Petrus Seghels op woensdag 25 augustus 1694 te Beek [Li],
  doopgetuige van Jacobus Josephus Hanssen op zondag 19 maart 1719 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Petrus Henssen op donderdag 29 september 1718 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Catharina Haen op zondag 13 maart 1707 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar achterneef Wilhelmus Henxten op donderdag 13 januari 1707 te Geleen [Li],
  woont op vrijdag 1 mei 1693 te Spaubeek [Li] - Hoebbelrae.


Helena Wouters
Helena, genoemd naar haar grootmoeder aan vaderszijde [Heijlken Nijsten] Wouters,
ged. Rooms Katholiek op vrijdag 15 maart 1709 te Spaubeek [Li] 15 martij baptisata est Helena filia legitima Jacobi Wouters et Mariae Vromen susc. Petrus Mevis et Cornelia Wouters. (getuigen: haar aangetrouwde oom Peter (Petrus) Mevis en haar tante Neliken (Cornelia) Wouters),
ovl. (hoogstens 1 jaar oud) voor 1710 waarschijnlijk te Spaubeek [Li].

 • Vader:
  Jacob (Jacobus), genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde Wouters (Wolters), zn. van Walter (Walterus) Jacobus Walteri alias Wouters (landbouwer - grondeigenaar, pachter van de hoeve Printhagen (1663, 1668)) en Heijlken (Helena) Nijsten,
  geb. te Groot Genhout [Li] - Printhagen,
  ged. Rooms Katholiek op woensdag 20 juli 1667 te Beek [Li] Jacobus filius Walteri Wouters et Helena Nijsten coning. suscept. Petrus Wouters et Helena Arts (getuigen: zijn achterneef Peter (Petrus) Henricus Odekirchen alias Wouters als Petrus Wouters, Helena Arts),
  doopgetuige van zijn neef Joannes Mevissen op zondag 5 november 1713 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn achterneef Jacobus Josephus Hanssen op zondag 19 maart 1719 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn kleindochter Maria Helena Henssen op donderdag 8 november 1742 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Mathijs (Matthias Fredericus) Bruls op maandag 28 september 1722 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn neef Jacobus Wouters op zondag 8 februari 1699 te Beek [Li],
  doopgetuige van vervangende getuige zijn achterneef Adamus Laurentius Kerchofs op maandag 9 augustus 1723 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achterneef Franciscus Laurentius Penders op dinsdag 10 augustus 1723 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achterneef Walterus Nijsten op zondag 21 december 1727 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achternicht Anna Kerchofs op donderdag 30 mei 1726 te Beek [Li],
  doopgetuige van Jacobus Pitswegh op zaterdag 25 december 1745 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn achterneef Joannes Malders op zondag 22 oktober 1724 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn nicht Ida Vroemen op zondag 29 november 1711 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn kleinzoon Peter (Petrus) Wouters op zaterdag 22 januari 1729 te Beek [Li],
  doopgetuige van Elisabetha Erkens op vrijdag 12 oktober 1736 te Schinnen [Li],
  doopgetuige van Joannes Boesten op woensdag 15 september 1745 te Spaubeek [Li],

  Zoon Joannes wil priester worden in 1721 te Spaubeek [Li]
  ,
  Op 21 maart 1721 verklaart Jacob Wolters, wonende te Spaubeek, getrouwd met Maria Vroemen, dat zijn zoon Joannes Wolters, clerck en theologant van het seminarie te Roermond, van plan is de geestelijke stand aan te nemen. Hij heeft een geestelijk benefice in de catholieke kerk van Roermond en een andere geestelijke gift d.d. 22 maart 1721 door juffrouw Maria Agnes van Afferden geschonken. Beide samen geven ongeveer 39 pattacons (156 gulden) rente per jaar, onvoldoende om priester gewijd tec worden. Jacob Wolters geeft zijn zoon daarom een rente van 20 pattacons per jaar, welke hij en zijn andere kinderen telkens op 1 december zullen betalen. De rente dient als kindsdeel. Onderpand: huis, hof en wei en al zijn goederen gelegen in Geleen en Beek.

  Anno 1729. In een lijst van hoeveelheden rogge, die aan de kerk van Spaubeek betaald moeten worden komt Jacob Wolter wl voor, maar de hoeveelheid rogge, die hij moet geven is niet meer leesbaar. Hij woont dan "in de Hegge".
  (Bron: Mathis Hubertus Bemelmans en Maria Antoinetta Hubertina Brandts blz. 181),

  woont op zaterdag 25 december 1745 te Hobbelrade [Li],
  ovl. (ongeveer 79 jaar oud) op donderdag 23 februari 1747 te Spaubeek [Li],
  begr. op zaterdag 25 februari 1747 aldaar die 23. februarij pie in domino obijt Jacobus Wolters praevie sacris ecclesiae sacramentis rite praemunitus viduus Mariae Vromen et 25. eiusdem sep[ultus],
  tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 22 jaar oud) (Nederlands Hervormd) wegens Egtreglement op zaterdag 8 mei 1694 te Beek [Li] Jacob Wouters J.M. van printhagen onder Beeck met Maria Vromen J.D. van Hobbelrae,
  kerk.huw. (Rooms Katholiek) op vrijdag 1 mei 1693 te Spaubeek [Li] 1 maij matrimonio copulati sunt Jacobus Wouters et Maria Vroemen testibus Petro Boervelts et Catharina Vroemen (getuigen: Peter (Petrus) Borvelts en Triniken (Catharina) Vromen als Catharina Vroemen),

  zoon Joannes gaat leren voor priester op vrijdag 21 maart 1721 te Roermond [Li]
  ,
  Op 21 maart 1721 verklaart Jacob Wolters, wonende te Spaubeek, getrouwd met Maria Vroemen, dat zijn zoon Joannes Wolters, clerck en theologant van het seminarie te Roermond, van plan is de geestelijke stand aan te nemen. Hij heeft een geestelijk benefice in de catholieke kerk van Roermond en een andere geestelijke gift d.d. 22 maart 1721 door juffrouw Maria Agnes van Afferden geschonken. Beide samen geven ongeveer 39 pattacons (156 gulden) rente per jaar, onvoldoende om priester gewijd tec worden. Jacob Wolters geeft zijn zoon daarom een rente van 20 pattacons per jaar, welke hij en zijn andere kinderen telkens op 1 december zullen betalen. De rente dient als kindsdeel.
  Onderpand: huis, hof en wei en al zijn goederen gelegen in Geleen en Beek.

  Anno 1729. In een lijst van hoeveelheden rogge, die aan de kerk van Spaubeek betaald moeten worden komt Jacob Wolter wl voor, maar de hoeveelheid rogge, die hij moet geven is niet meer leesbaar. Hij woont dan "in de Hegge".
  (Bron: Mathis Hubertus Bemelmans en Maria Antoinetta Hubertina Brandts blz. 181),

  Visitaties door bisschop van Roermond (uitreksel uit Nederlandse vertaling) op maandag 24 september 1725 te Spaubeek [Li],
  [alleen onderdelen van Jacobus Wouters opgenomen. Mogelijk is dit niet de juiste Jacobus Wouters (x Maria Vromen), maar moet het zijn Jacobus Wouters (schepen) x Elisabetha Hanssen.
  Hoewel in 1725 beide woonachtig in Spaubeek zijn kies ik voor deze Jacobus Wouters x Maria Vromen omdat de zoon Joannes voor priester aan het leren is (vanaf 1721). De zoon Martinus van Jacobus Wouters x Elisabetha Hanssen is ook priester en professor theologie, maar is in 1725 nog te jong (11 jaar oud) en gaat pas vanaf 1730 voor priester leren ww
  ]

  Inventaris nr: 76-31
  Folio: 19r-20v
  Parochie: H. Laurentius
  Plaats: Spaubeek
  Dekanaat: Valkenburg
  Datum visitatie: 24-9-1725
  Opmerkingen: zo geantwoord op 24 september 1725.
  Wie patroon (collator) is
  Ik antwoord: de doorluchtige prinses van Dederichstein. [=Anna Dorothea prinses van Diederichstein ww]
  Aan wie de grote tienden toekomen.
  Ik antwoord: men zegt dat ze behoren aan de heer Petrus Thomas de Negri te Spaubeek. [woont op Ten Dijken in Genheck (Hegge) Spaubeek ww]
  Hier dient de naam van de pastoor geplaatst te worden en sinds wanneer hij aangesteld is.
  Ik antwoord: Wolterus Janssen aangesteld in het jaar 1714 in juni.
  Vanaf elk jaar de registers van gedoopten, gehuwden en overledenen beginnen.
  Ik antwoord: dat het begint vanaf het jaar 1600. [is dit niet 1654 ? ww]

  Of er een speciale stichting voor de catechismus is.
  Ik antwoord: ontkennend.
  Of er broederschappen zijn en welke.
  Ik antwoord: de broederschap van de Heilige Rozenkrans. [zie ook o.a. Jacobus Odekercke alias Wouters]

  Wie de kerkmeesters zijn.
  Ik antwoord: voor het huidige jaar 1725 Petrus Erkens, maar er blijven er 29 over die rekenschap overblijven ?? [geen rekenschap hebben afgelegd?] [in 1719 is dit Gerardus Leunis; in 1722 is dit Hein Bemelmans]
  Wie de armenmeesters zijn
  Ik antwoord: voor het huidige jaar 1725 Jacob Wouters, maar er zijn velen die geen rekenschap hebben afgelegd. [In 1719 is dit Hein Goessens ex Byse (=uit de Bies); in 1722 is dit Petrus Lemmens.]

  Wie de koster is en door wie hij aangesteld wordt.
  Ik antwoord: Joannes Stassen en hij zegt dat hij door de heer drossaard Duijckers is aangesteld.
  Of hij een eigen huis heeft en op wie de reparatie ervan rust
  Ik antwoord: ontkennend.
  Wie de schoolmeester is en door wie hij aangesteld wordt
  Ik antwoord: dezelfde die koster is.

  Woont op zaterdag 25 december 1745 te Hobbelrade [Li],
  treed op als getuige: 25 xbris baptisatus est Jacobus filius Jo(ann)is Pitswegh et Annae Boesten quem e sacro fonte susceperunt Wilm Henssen nomine Jacobi Wolters ex Hobbelroij et Maria Hanssen filia Dirck Hanssen ex Hobbelroij

  met
 • Moeder:
  Mecken (Maria) Vromen (Vroemen, Vroomen), dr. van Jan (Joannes) Vromen en Ida Frambachs,
  geb. te Hobbelrade [Li],
  ged. Rooms Katholiek op zondag 16 augustus 1671 te Beek [Li] 16. Maria filia Joannis Vromen et Jdae Frambach coniug(um). suscept. Willemen Braeckelen van Maestricht et Lijseken Cuijpers. (getuige: Willemen Braeckelen [=Brakelmans ww?] van Maastricht, Lijseken Cuijpers),
  doopgetuige van haar nicht Maria Mevis op zondag 23 maart 1710 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar achternicht Cornelia Henssen op zaterdag 17 december 1718 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar neef Petrus Seghels op woensdag 25 augustus 1694 te Beek [Li],
  doopgetuige van Jacobus Josephus Hanssen op zondag 19 maart 1719 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Petrus Henssen op donderdag 29 september 1718 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Catharina Haen op zondag 13 maart 1707 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar achterneef Wilhelmus Henxten op donderdag 13 januari 1707 te Geleen [Li],
  woont op vrijdag 1 mei 1693 te Spaubeek [Li] - Hoebbelrae.


Helena Wouters
Helena, genoemd naar haar overleden zuster Wouters,
ged. Rooms Katholiek op zondag 18 mei 1710 te Spaubeek [Li] 18 maij baptisata est Helena filia Jacobi Wouters et Mariae Vromen susc. Peter Frambachs et Catharina Bemelmans (getuigen: haar oudoom Peer (Petrus) Frambach en Catharina Bemelmans),
ovl. (hoogstens 3 jaar oud) voor 1713 waarschijnlijk te Spaubeek [Li].

 • Vader:
  Jacob (Jacobus), genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde Wouters (Wolters), zn. van Walter (Walterus) Jacobus Walteri alias Wouters (landbouwer - grondeigenaar, pachter van de hoeve Printhagen (1663, 1668)) en Heijlken (Helena) Nijsten,
  geb. te Groot Genhout [Li] - Printhagen,
  ged. Rooms Katholiek op woensdag 20 juli 1667 te Beek [Li] Jacobus filius Walteri Wouters et Helena Nijsten coning. suscept. Petrus Wouters et Helena Arts (getuigen: zijn achterneef Peter (Petrus) Henricus Odekirchen alias Wouters als Petrus Wouters, Helena Arts),
  doopgetuige van zijn neef Joannes Mevissen op zondag 5 november 1713 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn achterneef Jacobus Josephus Hanssen op zondag 19 maart 1719 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn kleindochter Maria Helena Henssen op donderdag 8 november 1742 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Mathijs (Matthias Fredericus) Bruls op maandag 28 september 1722 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn neef Jacobus Wouters op zondag 8 februari 1699 te Beek [Li],
  doopgetuige van vervangende getuige zijn achterneef Adamus Laurentius Kerchofs op maandag 9 augustus 1723 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achterneef Franciscus Laurentius Penders op dinsdag 10 augustus 1723 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achterneef Walterus Nijsten op zondag 21 december 1727 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achternicht Anna Kerchofs op donderdag 30 mei 1726 te Beek [Li],
  doopgetuige van Jacobus Pitswegh op zaterdag 25 december 1745 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn achterneef Joannes Malders op zondag 22 oktober 1724 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn nicht Ida Vroemen op zondag 29 november 1711 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn kleinzoon Peter (Petrus) Wouters op zaterdag 22 januari 1729 te Beek [Li],
  doopgetuige van Elisabetha Erkens op vrijdag 12 oktober 1736 te Schinnen [Li],
  doopgetuige van Joannes Boesten op woensdag 15 september 1745 te Spaubeek [Li],

  Zoon Joannes wil priester worden in 1721 te Spaubeek [Li]
  ,
  Op 21 maart 1721 verklaart Jacob Wolters, wonende te Spaubeek, getrouwd met Maria Vroemen, dat zijn zoon Joannes Wolters, clerck en theologant van het seminarie te Roermond, van plan is de geestelijke stand aan te nemen. Hij heeft een geestelijk benefice in de catholieke kerk van Roermond en een andere geestelijke gift d.d. 22 maart 1721 door juffrouw Maria Agnes van Afferden geschonken. Beide samen geven ongeveer 39 pattacons (156 gulden) rente per jaar, onvoldoende om priester gewijd tec worden. Jacob Wolters geeft zijn zoon daarom een rente van 20 pattacons per jaar, welke hij en zijn andere kinderen telkens op 1 december zullen betalen. De rente dient als kindsdeel. Onderpand: huis, hof en wei en al zijn goederen gelegen in Geleen en Beek.

  Anno 1729. In een lijst van hoeveelheden rogge, die aan de kerk van Spaubeek betaald moeten worden komt Jacob Wolter wl voor, maar de hoeveelheid rogge, die hij moet geven is niet meer leesbaar. Hij woont dan "in de Hegge".
  (Bron: Mathis Hubertus Bemelmans en Maria Antoinetta Hubertina Brandts blz. 181),

  woont op zaterdag 25 december 1745 te Hobbelrade [Li],
  ovl. (ongeveer 79 jaar oud) op donderdag 23 februari 1747 te Spaubeek [Li],
  begr. op zaterdag 25 februari 1747 aldaar die 23. februarij pie in domino obijt Jacobus Wolters praevie sacris ecclesiae sacramentis rite praemunitus viduus Mariae Vromen et 25. eiusdem sep[ultus],
  tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 22 jaar oud) (Nederlands Hervormd) wegens Egtreglement op zaterdag 8 mei 1694 te Beek [Li] Jacob Wouters J.M. van printhagen onder Beeck met Maria Vromen J.D. van Hobbelrae,
  kerk.huw. (Rooms Katholiek) op vrijdag 1 mei 1693 te Spaubeek [Li] 1 maij matrimonio copulati sunt Jacobus Wouters et Maria Vroemen testibus Petro Boervelts et Catharina Vroemen (getuigen: Peter (Petrus) Borvelts en Triniken (Catharina) Vromen als Catharina Vroemen),

  zoon Joannes gaat leren voor priester op vrijdag 21 maart 1721 te Roermond [Li]
  ,
  Op 21 maart 1721 verklaart Jacob Wolters, wonende te Spaubeek, getrouwd met Maria Vroemen, dat zijn zoon Joannes Wolters, clerck en theologant van het seminarie te Roermond, van plan is de geestelijke stand aan te nemen. Hij heeft een geestelijk benefice in de catholieke kerk van Roermond en een andere geestelijke gift d.d. 22 maart 1721 door juffrouw Maria Agnes van Afferden geschonken. Beide samen geven ongeveer 39 pattacons (156 gulden) rente per jaar, onvoldoende om priester gewijd tec worden. Jacob Wolters geeft zijn zoon daarom een rente van 20 pattacons per jaar, welke hij en zijn andere kinderen telkens op 1 december zullen betalen. De rente dient als kindsdeel.
  Onderpand: huis, hof en wei en al zijn goederen gelegen in Geleen en Beek.

  Anno 1729. In een lijst van hoeveelheden rogge, die aan de kerk van Spaubeek betaald moeten worden komt Jacob Wolter wl voor, maar de hoeveelheid rogge, die hij moet geven is niet meer leesbaar. Hij woont dan "in de Hegge".
  (Bron: Mathis Hubertus Bemelmans en Maria Antoinetta Hubertina Brandts blz. 181),

  Visitaties door bisschop van Roermond (uitreksel uit Nederlandse vertaling) op maandag 24 september 1725 te Spaubeek [Li],
  [alleen onderdelen van Jacobus Wouters opgenomen. Mogelijk is dit niet de juiste Jacobus Wouters (x Maria Vromen), maar moet het zijn Jacobus Wouters (schepen) x Elisabetha Hanssen.
  Hoewel in 1725 beide woonachtig in Spaubeek zijn kies ik voor deze Jacobus Wouters x Maria Vromen omdat de zoon Joannes voor priester aan het leren is (vanaf 1721). De zoon Martinus van Jacobus Wouters x Elisabetha Hanssen is ook priester en professor theologie, maar is in 1725 nog te jong (11 jaar oud) en gaat pas vanaf 1730 voor priester leren ww
  ]

  Inventaris nr: 76-31
  Folio: 19r-20v
  Parochie: H. Laurentius
  Plaats: Spaubeek
  Dekanaat: Valkenburg
  Datum visitatie: 24-9-1725
  Opmerkingen: zo geantwoord op 24 september 1725.
  Wie patroon (collator) is
  Ik antwoord: de doorluchtige prinses van Dederichstein. [=Anna Dorothea prinses van Diederichstein ww]
  Aan wie de grote tienden toekomen.
  Ik antwoord: men zegt dat ze behoren aan de heer Petrus Thomas de Negri te Spaubeek. [woont op Ten Dijken in Genheck (Hegge) Spaubeek ww]
  Hier dient de naam van de pastoor geplaatst te worden en sinds wanneer hij aangesteld is.
  Ik antwoord: Wolterus Janssen aangesteld in het jaar 1714 in juni.
  Vanaf elk jaar de registers van gedoopten, gehuwden en overledenen beginnen.
  Ik antwoord: dat het begint vanaf het jaar 1600. [is dit niet 1654 ? ww]

  Of er een speciale stichting voor de catechismus is.
  Ik antwoord: ontkennend.
  Of er broederschappen zijn en welke.
  Ik antwoord: de broederschap van de Heilige Rozenkrans. [zie ook o.a. Jacobus Odekercke alias Wouters]

  Wie de kerkmeesters zijn.
  Ik antwoord: voor het huidige jaar 1725 Petrus Erkens, maar er blijven er 29 over die rekenschap overblijven ?? [geen rekenschap hebben afgelegd?] [in 1719 is dit Gerardus Leunis; in 1722 is dit Hein Bemelmans]
  Wie de armenmeesters zijn
  Ik antwoord: voor het huidige jaar 1725 Jacob Wouters, maar er zijn velen die geen rekenschap hebben afgelegd. [In 1719 is dit Hein Goessens ex Byse (=uit de Bies); in 1722 is dit Petrus Lemmens.]

  Wie de koster is en door wie hij aangesteld wordt.
  Ik antwoord: Joannes Stassen en hij zegt dat hij door de heer drossaard Duijckers is aangesteld.
  Of hij een eigen huis heeft en op wie de reparatie ervan rust
  Ik antwoord: ontkennend.
  Wie de schoolmeester is en door wie hij aangesteld wordt
  Ik antwoord: dezelfde die koster is.

  Woont op zaterdag 25 december 1745 te Hobbelrade [Li],
  treed op als getuige: 25 xbris baptisatus est Jacobus filius Jo(ann)is Pitswegh et Annae Boesten quem e sacro fonte susceperunt Wilm Henssen nomine Jacobi Wolters ex Hobbelroij et Maria Hanssen filia Dirck Hanssen ex Hobbelroij

  met
 • Moeder:
  Mecken (Maria) Vromen (Vroemen, Vroomen), dr. van Jan (Joannes) Vromen en Ida Frambachs,
  geb. te Hobbelrade [Li],
  ged. Rooms Katholiek op zondag 16 augustus 1671 te Beek [Li] 16. Maria filia Joannis Vromen et Jdae Frambach coniug(um). suscept. Willemen Braeckelen van Maestricht et Lijseken Cuijpers. (getuige: Willemen Braeckelen [=Brakelmans ww?] van Maastricht, Lijseken Cuijpers),
  doopgetuige van haar nicht Maria Mevis op zondag 23 maart 1710 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar achternicht Cornelia Henssen op zaterdag 17 december 1718 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar neef Petrus Seghels op woensdag 25 augustus 1694 te Beek [Li],
  doopgetuige van Jacobus Josephus Hanssen op zondag 19 maart 1719 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Petrus Henssen op donderdag 29 september 1718 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Catharina Haen op zondag 13 maart 1707 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar achterneef Wilhelmus Henxten op donderdag 13 januari 1707 te Geleen [Li],
  woont op vrijdag 1 mei 1693 te Spaubeek [Li] - Hoebbelrae.


Maria Catharina Wolters
Maria Catharina (Catharina) Wolters (Wouters),
ged. Rooms Katholiek op zaterdag 17 oktober 1711 [naam vader: Jacobus Wolters] te Spaubeek [Li] 17 baptisata est Maria Catharina filia Jacobi Wolters et Mariae Vroomen susceptores Petrus Vroomen et Elsken Leenardts (getuigen: Petrus Vroemen als Petrus Vroomen en Elsken (Elisabeth) Lenarts als Elsken Leenardts),
doopgetuige van haar achterneef Joannes Wilhelmus Erkens op zondag 25 oktober 1750 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar achternicht Ida (Maria Ida) Wauters op vrijdag 13 augustus 1762 te Beek [Li],
doopgetuige van haar neef Otto Hagemans op vrijdag 25 april 1749 te Beek [Li],
doopgetuige van haar kleinzoon Joannes Wilhelmus Loijson op zaterdag 8 oktober 1774 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar neef Louis (Ludovicus) Raemeckers op woensdag 25 augustus 1745 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar achternicht Joanna Pitzwegh op woensdag 6 februari 1737 te Spaubeek [Li],
ovl. (ongeveer 65 jaar oud) op donderdag 18 september 1777 door een plotselinge dood te Spaubeek [Li],
begr. op zaterdag 20 september 1777 aldaar 18 obyt Maria Catharina Wouters morte subitanea, conjux Matthiae Wouters, quae 20 ejusd(em): sepultus est..

 • Vader:
  Jacob (Jacobus), genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde Wouters (Wolters), zn. van Walter (Walterus) Jacobus Walteri alias Wouters (landbouwer - grondeigenaar, pachter van de hoeve Printhagen (1663, 1668)) en Heijlken (Helena) Nijsten,
  geb. te Groot Genhout [Li] - Printhagen,
  ged. Rooms Katholiek op woensdag 20 juli 1667 te Beek [Li] Jacobus filius Walteri Wouters et Helena Nijsten coning. suscept. Petrus Wouters et Helena Arts (getuigen: zijn achterneef Peter (Petrus) Henricus Odekirchen alias Wouters als Petrus Wouters, Helena Arts),
  doopgetuige van zijn neef Joannes Mevissen op zondag 5 november 1713 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn achterneef Jacobus Josephus Hanssen op zondag 19 maart 1719 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn kleindochter Maria Helena Henssen op donderdag 8 november 1742 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Mathijs (Matthias Fredericus) Bruls op maandag 28 september 1722 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn neef Jacobus Wouters op zondag 8 februari 1699 te Beek [Li],
  doopgetuige van vervangende getuige zijn achterneef Adamus Laurentius Kerchofs op maandag 9 augustus 1723 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achterneef Franciscus Laurentius Penders op dinsdag 10 augustus 1723 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achterneef Walterus Nijsten op zondag 21 december 1727 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achternicht Anna Kerchofs op donderdag 30 mei 1726 te Beek [Li],
  doopgetuige van Jacobus Pitswegh op zaterdag 25 december 1745 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn achterneef Joannes Malders op zondag 22 oktober 1724 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn nicht Ida Vroemen op zondag 29 november 1711 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn kleinzoon Peter (Petrus) Wouters op zaterdag 22 januari 1729 te Beek [Li],
  doopgetuige van Elisabetha Erkens op vrijdag 12 oktober 1736 te Schinnen [Li],
  doopgetuige van Joannes Boesten op woensdag 15 september 1745 te Spaubeek [Li],

  Zoon Joannes wil priester worden in 1721 te Spaubeek [Li]
  ,
  Op 21 maart 1721 verklaart Jacob Wolters, wonende te Spaubeek, getrouwd met Maria Vroemen, dat zijn zoon Joannes Wolters, clerck en theologant van het seminarie te Roermond, van plan is de geestelijke stand aan te nemen. Hij heeft een geestelijk benefice in de catholieke kerk van Roermond en een andere geestelijke gift d.d. 22 maart 1721 door juffrouw Maria Agnes van Afferden geschonken. Beide samen geven ongeveer 39 pattacons (156 gulden) rente per jaar, onvoldoende om priester gewijd tec worden. Jacob Wolters geeft zijn zoon daarom een rente van 20 pattacons per jaar, welke hij en zijn andere kinderen telkens op 1 december zullen betalen. De rente dient als kindsdeel. Onderpand: huis, hof en wei en al zijn goederen gelegen in Geleen en Beek.

  Anno 1729. In een lijst van hoeveelheden rogge, die aan de kerk van Spaubeek betaald moeten worden komt Jacob Wolter wl voor, maar de hoeveelheid rogge, die hij moet geven is niet meer leesbaar. Hij woont dan "in de Hegge".
  (Bron: Mathis Hubertus Bemelmans en Maria Antoinetta Hubertina Brandts blz. 181),

  woont op zaterdag 25 december 1745 te Hobbelrade [Li],
  ovl. (ongeveer 79 jaar oud) op donderdag 23 februari 1747 te Spaubeek [Li],
  begr. op zaterdag 25 februari 1747 aldaar die 23. februarij pie in domino obijt Jacobus Wolters praevie sacris ecclesiae sacramentis rite praemunitus viduus Mariae Vromen et 25. eiusdem sep[ultus],
  tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 22 jaar oud) (Nederlands Hervormd) wegens Egtreglement op zaterdag 8 mei 1694 te Beek [Li] Jacob Wouters J.M. van printhagen onder Beeck met Maria Vromen J.D. van Hobbelrae,
  kerk.huw. (Rooms Katholiek) op vrijdag 1 mei 1693 te Spaubeek [Li] 1 maij matrimonio copulati sunt Jacobus Wouters et Maria Vroemen testibus Petro Boervelts et Catharina Vroemen (getuigen: Peter (Petrus) Borvelts en Triniken (Catharina) Vromen als Catharina Vroemen),

  zoon Joannes gaat leren voor priester op vrijdag 21 maart 1721 te Roermond [Li]
  ,
  Op 21 maart 1721 verklaart Jacob Wolters, wonende te Spaubeek, getrouwd met Maria Vroemen, dat zijn zoon Joannes Wolters, clerck en theologant van het seminarie te Roermond, van plan is de geestelijke stand aan te nemen. Hij heeft een geestelijk benefice in de catholieke kerk van Roermond en een andere geestelijke gift d.d. 22 maart 1721 door juffrouw Maria Agnes van Afferden geschonken. Beide samen geven ongeveer 39 pattacons (156 gulden) rente per jaar, onvoldoende om priester gewijd tec worden. Jacob Wolters geeft zijn zoon daarom een rente van 20 pattacons per jaar, welke hij en zijn andere kinderen telkens op 1 december zullen betalen. De rente dient als kindsdeel.
  Onderpand: huis, hof en wei en al zijn goederen gelegen in Geleen en Beek.

  Anno 1729. In een lijst van hoeveelheden rogge, die aan de kerk van Spaubeek betaald moeten worden komt Jacob Wolter wl voor, maar de hoeveelheid rogge, die hij moet geven is niet meer leesbaar. Hij woont dan "in de Hegge".
  (Bron: Mathis Hubertus Bemelmans en Maria Antoinetta Hubertina Brandts blz. 181),

  Visitaties door bisschop van Roermond (uitreksel uit Nederlandse vertaling) op maandag 24 september 1725 te Spaubeek [Li],
  [alleen onderdelen van Jacobus Wouters opgenomen. Mogelijk is dit niet de juiste Jacobus Wouters (x Maria Vromen), maar moet het zijn Jacobus Wouters (schepen) x Elisabetha Hanssen.
  Hoewel in 1725 beide woonachtig in Spaubeek zijn kies ik voor deze Jacobus Wouters x Maria Vromen omdat de zoon Joannes voor priester aan het leren is (vanaf 1721). De zoon Martinus van Jacobus Wouters x Elisabetha Hanssen is ook priester en professor theologie, maar is in 1725 nog te jong (11 jaar oud) en gaat pas vanaf 1730 voor priester leren ww
  ]

  Inventaris nr: 76-31
  Folio: 19r-20v
  Parochie: H. Laurentius
  Plaats: Spaubeek
  Dekanaat: Valkenburg
  Datum visitatie: 24-9-1725
  Opmerkingen: zo geantwoord op 24 september 1725.
  Wie patroon (collator) is
  Ik antwoord: de doorluchtige prinses van Dederichstein. [=Anna Dorothea prinses van Diederichstein ww]
  Aan wie de grote tienden toekomen.
  Ik antwoord: men zegt dat ze behoren aan de heer Petrus Thomas de Negri te Spaubeek. [woont op Ten Dijken in Genheck (Hegge) Spaubeek ww]
  Hier dient de naam van de pastoor geplaatst te worden en sinds wanneer hij aangesteld is.
  Ik antwoord: Wolterus Janssen aangesteld in het jaar 1714 in juni.
  Vanaf elk jaar de registers van gedoopten, gehuwden en overledenen beginnen.
  Ik antwoord: dat het begint vanaf het jaar 1600. [is dit niet 1654 ? ww]

  Of er een speciale stichting voor de catechismus is.
  Ik antwoord: ontkennend.
  Of er broederschappen zijn en welke.
  Ik antwoord: de broederschap van de Heilige Rozenkrans. [zie ook o.a. Jacobus Odekercke alias Wouters]

  Wie de kerkmeesters zijn.
  Ik antwoord: voor het huidige jaar 1725 Petrus Erkens, maar er blijven er 29 over die rekenschap overblijven ?? [geen rekenschap hebben afgelegd?] [in 1719 is dit Gerardus Leunis; in 1722 is dit Hein Bemelmans]
  Wie de armenmeesters zijn
  Ik antwoord: voor het huidige jaar 1725 Jacob Wouters, maar er zijn velen die geen rekenschap hebben afgelegd. [In 1719 is dit Hein Goessens ex Byse (=uit de Bies); in 1722 is dit Petrus Lemmens.]

  Wie de koster is en door wie hij aangesteld wordt.
  Ik antwoord: Joannes Stassen en hij zegt dat hij door de heer drossaard Duijckers is aangesteld.
  Of hij een eigen huis heeft en op wie de reparatie ervan rust
  Ik antwoord: ontkennend.
  Wie de schoolmeester is en door wie hij aangesteld wordt
  Ik antwoord: dezelfde die koster is.

  Woont op zaterdag 25 december 1745 te Hobbelrade [Li],
  treed op als getuige: 25 xbris baptisatus est Jacobus filius Jo(ann)is Pitswegh et Annae Boesten quem e sacro fonte susceperunt Wilm Henssen nomine Jacobi Wolters ex Hobbelroij et Maria Hanssen filia Dirck Hanssen ex Hobbelroij

  met
 • Moeder:
  Mecken (Maria) Vromen (Vroemen, Vroomen), dr. van Jan (Joannes) Vromen en Ida Frambachs,
  geb. te Hobbelrade [Li],
  ged. Rooms Katholiek op zondag 16 augustus 1671 te Beek [Li] 16. Maria filia Joannis Vromen et Jdae Frambach coniug(um). suscept. Willemen Braeckelen van Maestricht et Lijseken Cuijpers. (getuige: Willemen Braeckelen [=Brakelmans ww?] van Maastricht, Lijseken Cuijpers),
  doopgetuige van haar nicht Maria Mevis op zondag 23 maart 1710 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar achternicht Cornelia Henssen op zaterdag 17 december 1718 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar neef Petrus Seghels op woensdag 25 augustus 1694 te Beek [Li],
  doopgetuige van Jacobus Josephus Hanssen op zondag 19 maart 1719 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Petrus Henssen op donderdag 29 september 1718 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Catharina Haen op zondag 13 maart 1707 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar achterneef Wilhelmus Henxten op donderdag 13 januari 1707 te Geleen [Li],
  woont op vrijdag 1 mei 1693 te Spaubeek [Li] - Hoebbelrae.

tr. (1),
kerk.huw. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 27 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zaterdag 1 februari 1738 te Spaubeek [Li] 1 februarij anno praefato matrimonio juncti sunt cum dispensatione in tertio consanguinitatis gradu aequali Wilhelmus Henssen et Maria Wolters testes fuerunt Petrus Mevis et Wilhelmus Peulen (getuigen: haar aangetrouwde oom Peter (Petrus) Mevis en zijn neef en haar achterneef Wilm (Wilhelmus) Peulen),

koopt tussen 1740 en 1744 te Spaubeek [Li]
,
Op 10 februari 1740 kopen Wilhelm Henssen en Maria Wouters een stuk land te Hobbelrade in het "het Huijerbecken" van de heer Penders en zijn moeder, Maria Cuijpers, weduwe van Jan Penders.

Op 9 april 1744 kopen Willem Henssen en Maria Wouters 40 kleine roeden beempt onder Spaubeek van Geret Wijnen, getrouwd met Maria Hagemans.
(Bron: Mathis Hubertus Bemelmans en Maria Antoinetta Hubertina Brandts blz. 128),

Geld lening in 1747,
Op 6 mei 1747 leent Willem Henssen namens zijn schoonzuster, Helena Wouters, geestelijke dochter (religieuse) 600 gulden 4% aan Joannes Hanssen cum suis [=met gevolg, met de zijnen].
(Bron: Mathis Hubertus Bemelmans en Maria Antoinetta Hubertina Brandts blz. 128),

Overlijden familieleden binnen 2 weken tussen woensdag 20 september 1747 en zondag 1 oktober 1747  te Spaubeek [Li],
Twee kinderen en hun vader overlijden binnen 2 weken in dit gezin. Mogelijk als gevolg van de runderpest, die hier heerste tussen 1745 en 1748, of aan disenterie.
In het overlijdensregister van Spaubeek lezen we: "In den winter 1746-1747 heerstte alhier eene kwaadaardige ziekte onder het vee. . .vele (omtrent 35) koebeesten stierven . . . en vele inwoners stierven aan disenterie of buikloop"


met

Wilm (Wilhelmus), genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde [Wilhelmus Hengsten] Henssen, zn. van Andreas Henssen (scabinus [=schepen, wethouder]) en Maria Cuijpers,
ged. Rooms Katholiek op donderdag 4 december 1710 te Spaubeek [Li] 4 xbris baptisatus est Wilhelmus filius Andreae Henssen et Mariae Cuijpers suscept. Lambertus Heijnen et Margareta Didden nomine Annae Cuijpers. (getuigen: zijn achterneef Lambertus Heijnen, Margareta Didden nms. haar moeder Anna Cuijpers en Enken (Anna) Cuijpers door haar dochter Margareta Didden),
landbouwer-grondeigenaar,
getuige bij kerk. huw. van zijn achterneef Peter (Petrus) Wouters en zijn schoonzuster Petronilla Peters op dinsdag 18 november 1738 te Beek [Li],
getuige bij kerk. huw. van Dirick (Theodorus) Geurts en Cornelia Coumans op zondag 25 november 1736 te Spaubeek [Li],
getuige bij kerk. huw. van Jan (Joannes) Boosten en Maria Meijers op zondag 7 oktober 1731 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Anna Maria Duque op zondag 11 september 1735 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn achterneef Jacobus Pitswegh op zaterdag 25 december 1745 te Spaubeek [Li],
wonen in Hobbelrade te Spaubeek [Li],
ovl. (ongeveer 36 jaar oud) op zondag 1 oktober 1747 - aan runderpest of disenterie te Hobbelrade [Li],
begr. op zondag 1 oktober 1747 te Spaubeek [Li] 1 pie in domino obijt ex dissenteria sacris ecclesiae sacramentis rite praemunitus Wilhelmus Hensen maritus Mariae Wolters ex Hobbelray et eodem sepultus..

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Andr~1739 Spaubeek [Li] 1794 Spaubeek [Li] 55
Maria~1742 Spaubeek [Li] 1829 Beek [Li] 86
Jacobus*1744 Spaubeek [Li] 1747 Spaubeek [Li] 3
Joannes~1744 Spaubeek [Li] 1747 Spaubeek [Li] 2
Maria~1746 Spaubeek [Li] 1822 Spaubeek [Li] 75

tr. (2),
kerk.huw. (resp. ongeveer 36 en ongeveer 33 jaar oud) op donderdag 10 oktober 1748 aldaar 10 octobris matrimonio juncti sunt cum dispensatione in 4to gradu consanguinitatis semel et in bannis Matthias Wouters et Maria Wouters testes Henricus Vromen custos et Jda Mevis (getuigen: Henricus Vroemen als Henricus Vromen de koster en Ida Mevis),

Verder onderzoek
,
Mathias Wouters x Maria Wouters te Spaans-Neerbeek (Collectie Habets 4233-34-1753 en 4230-24-1749),

Verwantschap Matthias Wouters x Maria Wouters op donderdag 10 oktober 1748 te Spaubeek [Li],
Matthias en Maria zijn verre neef en nicht van elkaar (zie ook dispensatie bij huwelijk, zij weten dus dat ze ver familie van elkaar zijn).
Matthias Wouters is zoon van Otto Wouters x Bille Fremmen is zoon van Petrus Odekirchen/Wouters x Anna Gerkens/Martens is zoon van Hendrick Odekercke/Wouters x Margaretha Schetseneers (3 generaties terug in tak Henricus)
Maria (Catharina) Wouters is dochter van Peter Wouters x Ida Coumans is zoon van Jacob Wouters x Maria Vromen is zoon van Walter Wouters x Heijlken Nijsten is zoon van Jacob Odekercke/Wouters x Mayken Otten (4 generaties terug in tak Jacobus)
Jacobus Odekercke/Wouters en Henricus Odekercke/Wouters zijn beide zonen van Walterus Odekercke x Christina NN de stamvader van onze familie.


met

Matthias Wouters, zn. van Otto Wouters en Bille (Sibijlla) Fremmen,
ged. Rooms Katholiek op zondag 22 september 1715 te Beek [Li] 22 baptizatus est Matthias filius Othonis Wouters et Sibyllae Fremmen conj. sus. Franciscus Martens et Margaretha Haghemans. (getuigen: zijn achternicht Grietjen (Margareta) Haghmans alias Wouters, als Margaretha Haghemans, Franciscus Martens),
doopgetuige van zijn neef Matthias Hagemans op dinsdag 6 juni 1741 te Beek [Li],
doopgetuige van Anna Maria Loijson op zondag 26 september 1773 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn achterneef Petrus Peters op dinsdag 24 september 1743 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn achternicht Anna Elisabeth Greven op donderdag 13 februari 1744 te Beek [Li],
doopgetuige van Jan Mathijs (Joannes Mathias) Henssen op zondag 15 augustus 1773 te Geleen [Li],
ovl. (ongeveer 70 jaar oud) op zaterdag 11 maart 1786 te Spaubeek [Li] - in Hoeve,
begr. op maandag 13 maart 1786 aldaar 11ma obyt subitanea in Hoeve circa 5am matutinam Mathias Wouters aetatis 74 circiter annorum, et viduus Mariae Wouters, qui 13tia ejusdem sepultus est..

Uit dit huwelijk 3 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacobus~1749 Spaubeek [Li] 1751 Spaubeek [Li] 1
Joannes~1752 Spaubeek [Li] 1781 Schimmert [Li] 28
Otto~1752 Spaubeek [Li] 1752 Spaubeek [Li] 0


Helena Wouters
Helena Wouters, genoemd naar haar overleden zuster,
ged. Rooms Katholiek op zondag 6 augustus 1713 te Spaubeek [Li] anno 1713 6 aug baptisata est Helena filia legitima Jacobi Wouters et Mariae Vroemen quam e sacro fonte susceperunt Jacob Henssen et Maria Wouters n:b: haec filia non reperitur in registro suo loco sed susceptor et parentes baptisatae fide digni ita declarunt baptisatam esse anno et die quo supra a r: d: Wernero ab Amstenraedt tunc temporis pastore hic ita notatum. die 17 9bris 1776 ita testor W: Janssen pastor in Spaubeeck hic ponuntur quaedam omissa (getuigen: Jacobus Henssen en haar tante Meijken (Maria) Walteri),
religieuse (non),
doopgetuige van Nicolaus Geurts op maandag 3 februari 1738 te Spaubeek [Li].

 • Vader:
  Jacob (Jacobus), genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde Wouters (Wolters), zn. van Walter (Walterus) Jacobus Walteri alias Wouters (landbouwer - grondeigenaar, pachter van de hoeve Printhagen (1663, 1668)) en Heijlken (Helena) Nijsten,
  geb. te Groot Genhout [Li] - Printhagen,
  ged. Rooms Katholiek op woensdag 20 juli 1667 te Beek [Li] Jacobus filius Walteri Wouters et Helena Nijsten coning. suscept. Petrus Wouters et Helena Arts (getuigen: zijn achterneef Peter (Petrus) Henricus Odekirchen alias Wouters als Petrus Wouters, Helena Arts),
  doopgetuige van zijn neef Joannes Mevissen op zondag 5 november 1713 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn achterneef Jacobus Josephus Hanssen op zondag 19 maart 1719 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn kleindochter Maria Helena Henssen op donderdag 8 november 1742 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Mathijs (Matthias Fredericus) Bruls op maandag 28 september 1722 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn neef Jacobus Wouters op zondag 8 februari 1699 te Beek [Li],
  doopgetuige van vervangende getuige zijn achterneef Adamus Laurentius Kerchofs op maandag 9 augustus 1723 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achterneef Franciscus Laurentius Penders op dinsdag 10 augustus 1723 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achterneef Walterus Nijsten op zondag 21 december 1727 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achternicht Anna Kerchofs op donderdag 30 mei 1726 te Beek [Li],
  doopgetuige van Jacobus Pitswegh op zaterdag 25 december 1745 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn achterneef Joannes Malders op zondag 22 oktober 1724 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn nicht Ida Vroemen op zondag 29 november 1711 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn kleinzoon Peter (Petrus) Wouters op zaterdag 22 januari 1729 te Beek [Li],
  doopgetuige van Elisabetha Erkens op vrijdag 12 oktober 1736 te Schinnen [Li],
  doopgetuige van Joannes Boesten op woensdag 15 september 1745 te Spaubeek [Li],

  Zoon Joannes wil priester worden in 1721 te Spaubeek [Li]
  ,
  Op 21 maart 1721 verklaart Jacob Wolters, wonende te Spaubeek, getrouwd met Maria Vroemen, dat zijn zoon Joannes Wolters, clerck en theologant van het seminarie te Roermond, van plan is de geestelijke stand aan te nemen. Hij heeft een geestelijk benefice in de catholieke kerk van Roermond en een andere geestelijke gift d.d. 22 maart 1721 door juffrouw Maria Agnes van Afferden geschonken. Beide samen geven ongeveer 39 pattacons (156 gulden) rente per jaar, onvoldoende om priester gewijd tec worden. Jacob Wolters geeft zijn zoon daarom een rente van 20 pattacons per jaar, welke hij en zijn andere kinderen telkens op 1 december zullen betalen. De rente dient als kindsdeel. Onderpand: huis, hof en wei en al zijn goederen gelegen in Geleen en Beek.

  Anno 1729. In een lijst van hoeveelheden rogge, die aan de kerk van Spaubeek betaald moeten worden komt Jacob Wolter wl voor, maar de hoeveelheid rogge, die hij moet geven is niet meer leesbaar. Hij woont dan "in de Hegge".
  (Bron: Mathis Hubertus Bemelmans en Maria Antoinetta Hubertina Brandts blz. 181),

  woont op zaterdag 25 december 1745 te Hobbelrade [Li],
  ovl. (ongeveer 79 jaar oud) op donderdag 23 februari 1747 te Spaubeek [Li],
  begr. op zaterdag 25 februari 1747 aldaar die 23. februarij pie in domino obijt Jacobus Wolters praevie sacris ecclesiae sacramentis rite praemunitus viduus Mariae Vromen et 25. eiusdem sep[ultus],
  tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 22 jaar oud) (Nederlands Hervormd) wegens Egtreglement op zaterdag 8 mei 1694 te Beek [Li] Jacob Wouters J.M. van printhagen onder Beeck met Maria Vromen J.D. van Hobbelrae,
  kerk.huw. (Rooms Katholiek) op vrijdag 1 mei 1693 te Spaubeek [Li] 1 maij matrimonio copulati sunt Jacobus Wouters et Maria Vroemen testibus Petro Boervelts et Catharina Vroemen (getuigen: Peter (Petrus) Borvelts en Triniken (Catharina) Vromen als Catharina Vroemen),

  zoon Joannes gaat leren voor priester op vrijdag 21 maart 1721 te Roermond [Li]
  ,
  Op 21 maart 1721 verklaart Jacob Wolters, wonende te Spaubeek, getrouwd met Maria Vroemen, dat zijn zoon Joannes Wolters, clerck en theologant van het seminarie te Roermond, van plan is de geestelijke stand aan te nemen. Hij heeft een geestelijk benefice in de catholieke kerk van Roermond en een andere geestelijke gift d.d. 22 maart 1721 door juffrouw Maria Agnes van Afferden geschonken. Beide samen geven ongeveer 39 pattacons (156 gulden) rente per jaar, onvoldoende om priester gewijd tec worden. Jacob Wolters geeft zijn zoon daarom een rente van 20 pattacons per jaar, welke hij en zijn andere kinderen telkens op 1 december zullen betalen. De rente dient als kindsdeel.
  Onderpand: huis, hof en wei en al zijn goederen gelegen in Geleen en Beek.

  Anno 1729. In een lijst van hoeveelheden rogge, die aan de kerk van Spaubeek betaald moeten worden komt Jacob Wolter wl voor, maar de hoeveelheid rogge, die hij moet geven is niet meer leesbaar. Hij woont dan "in de Hegge".
  (Bron: Mathis Hubertus Bemelmans en Maria Antoinetta Hubertina Brandts blz. 181),

  Visitaties door bisschop van Roermond (uitreksel uit Nederlandse vertaling) op maandag 24 september 1725 te Spaubeek [Li],
  [alleen onderdelen van Jacobus Wouters opgenomen. Mogelijk is dit niet de juiste Jacobus Wouters (x Maria Vromen), maar moet het zijn Jacobus Wouters (schepen) x Elisabetha Hanssen.
  Hoewel in 1725 beide woonachtig in Spaubeek zijn kies ik voor deze Jacobus Wouters x Maria Vromen omdat de zoon Joannes voor priester aan het leren is (vanaf 1721). De zoon Martinus van Jacobus Wouters x Elisabetha Hanssen is ook priester en professor theologie, maar is in 1725 nog te jong (11 jaar oud) en gaat pas vanaf 1730 voor priester leren ww
  ]

  Inventaris nr: 76-31
  Folio: 19r-20v
  Parochie: H. Laurentius
  Plaats: Spaubeek
  Dekanaat: Valkenburg
  Datum visitatie: 24-9-1725
  Opmerkingen: zo geantwoord op 24 september 1725.
  Wie patroon (collator) is
  Ik antwoord: de doorluchtige prinses van Dederichstein. [=Anna Dorothea prinses van Diederichstein ww]
  Aan wie de grote tienden toekomen.
  Ik antwoord: men zegt dat ze behoren aan de heer Petrus Thomas de Negri te Spaubeek. [woont op Ten Dijken in Genheck (Hegge) Spaubeek ww]
  Hier dient de naam van de pastoor geplaatst te worden en sinds wanneer hij aangesteld is.
  Ik antwoord: Wolterus Janssen aangesteld in het jaar 1714 in juni.
  Vanaf elk jaar de registers van gedoopten, gehuwden en overledenen beginnen.
  Ik antwoord: dat het begint vanaf het jaar 1600. [is dit niet 1654 ? ww]

  Of er een speciale stichting voor de catechismus is.
  Ik antwoord: ontkennend.
  Of er broederschappen zijn en welke.
  Ik antwoord: de broederschap van de Heilige Rozenkrans. [zie ook o.a. Jacobus Odekercke alias Wouters]

  Wie de kerkmeesters zijn.
  Ik antwoord: voor het huidige jaar 1725 Petrus Erkens, maar er blijven er 29 over die rekenschap overblijven ?? [geen rekenschap hebben afgelegd?] [in 1719 is dit Gerardus Leunis; in 1722 is dit Hein Bemelmans]
  Wie de armenmeesters zijn
  Ik antwoord: voor het huidige jaar 1725 Jacob Wouters, maar er zijn velen die geen rekenschap hebben afgelegd. [In 1719 is dit Hein Goessens ex Byse (=uit de Bies); in 1722 is dit Petrus Lemmens.]

  Wie de koster is en door wie hij aangesteld wordt.
  Ik antwoord: Joannes Stassen en hij zegt dat hij door de heer drossaard Duijckers is aangesteld.
  Of hij een eigen huis heeft en op wie de reparatie ervan rust
  Ik antwoord: ontkennend.
  Wie de schoolmeester is en door wie hij aangesteld wordt
  Ik antwoord: dezelfde die koster is.

  Woont op zaterdag 25 december 1745 te Hobbelrade [Li],
  treed op als getuige: 25 xbris baptisatus est Jacobus filius Jo(ann)is Pitswegh et Annae Boesten quem e sacro fonte susceperunt Wilm Henssen nomine Jacobi Wolters ex Hobbelroij et Maria Hanssen filia Dirck Hanssen ex Hobbelroij

  met
 • Moeder:
  Mecken (Maria) Vromen (Vroemen, Vroomen), dr. van Jan (Joannes) Vromen en Ida Frambachs,
  geb. te Hobbelrade [Li],
  ged. Rooms Katholiek op zondag 16 augustus 1671 te Beek [Li] 16. Maria filia Joannis Vromen et Jdae Frambach coniug(um). suscept. Willemen Braeckelen van Maestricht et Lijseken Cuijpers. (getuige: Willemen Braeckelen [=Brakelmans ww?] van Maastricht, Lijseken Cuijpers),
  doopgetuige van haar nicht Maria Mevis op zondag 23 maart 1710 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar achternicht Cornelia Henssen op zaterdag 17 december 1718 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar neef Petrus Seghels op woensdag 25 augustus 1694 te Beek [Li],
  doopgetuige van Jacobus Josephus Hanssen op zondag 19 maart 1719 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Petrus Henssen op donderdag 29 september 1718 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Catharina Haen op zondag 13 maart 1707 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar achterneef Wilhelmus Henxten op donderdag 13 januari 1707 te Geleen [Li],
  woont op vrijdag 1 mei 1693 te Spaubeek [Li] - Hoebbelrae.


Ludovicus Waltmans
Louis (Ludovicus, Lodewijk) Waltmans,
geb. op donderdag 31 januari 1799 te Schimmert [Li],
ovl. (74 jaar oud) op woensdag 8 oktober 1873 te Schimmert [Li].

 • Vader:
  Jacobus (Jacques (Fr.)) Waltmans, zn. van Joannes Waltmans en Juditha Houberichts,
  geb. te Aalbeek [Li],
  ged. op zaterdag 17 maart 1753 te Hulsberg [Li] (getuige: Joannes Habets, Elisabetha Brills [=Bruls ww?]),
  getuige bij kerk. huw. van zijn zwager Joannes Puts en zijn zus Elisabetha (Anna Elisabetha) Waltmans op zondag 12 juli 1772 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn nicht Maria Gertrudis Puts op maandag 20 april 1778 te Beek [Li],
  ovl. (ongeveer 66 jaar oud) op maandag 31 mei 1819 te Schimmert [Li],
  tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 26 jaar oud) (1) op zondag 28 april 1776 te Klimmen [Li] Anna Elisabeth is 8 maanden zwanger,
  kerk.huw. op zondag 28 april 1776 te Hulsberg [Li]
  met Anna Elisabeth Kerkhofs (Kerckhofs), dr. van Joannes Kerkhofs en Elisabeth Meex,
  ged. op zaterdag 29 november 1749 te Schimmert [Li] (getuigen: haar grootmoeder Anna Hensen en haar grootvader Petrus Meex),
  ovl. (ongeveer 31 jaar oud) op zaterdag 13 oktober 1781 te Schimmert [Li] 4 dagen na doodgeboren kind. Uit dit huwelijk 4 kinderen,
  tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 22 jaar oud) (2) (Nederlands Hervormd) op zondag 25 augustus 1782 te Beek [Li] [ingeschreven] 25 dito zijn met losbrief van Schimmert herwaards gekomen en alhier in den huwelijken staat bevestigd. Jakobus Waltmans. weduwenaer geb te Aalbeek & woon op de Bies onder Schimmert en Cornelia Muulkens j d: geb en woon te Oonsel onder Schimmert [getrouwd] [niets geschreven],
  kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 8 september 1782 te Spaubeek [Li] 8a 7bris visis dimissorijs r.d. pastoris in Schimmert matrimonio juncti sunt Jacobus Waltmans habitans in hac parochia, et Cornelia Muijlkens minorennis ex parochia de Schimmert: testes fuerunt Jacobus Hensen, et Anna Maria Muijlkens hoc est x signum Jacobi Waltmans nescientis scribere hoc est x Corneliae Muijlkens nescientis scribere Jacobus Henssen testis Anna Maria Muijlkens testis in fidem A.G. Somijn pastor (getuigen: Jacobus Henssen, Jacobus Hensen, Anna Maria Muijlkens) met

tr. (resp. 46 en 39 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 3 februari 1845 te Schimmert [Li] (getuige: Joannes Jaspar)
met

Maria Anna Monnissen (Monissen, Mounissen), dr. van Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Monissen en Anna Margaritta Habets,
geb. op zaterdag 8 juni 1805 te Schimmert [Li] - Oensel,
ovl. (78 jaar oud) op maandag 5 november 1883 te Valkenburg a/d Geul [Li],
Zij krijgt een zoon.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1846 Schimmert [Li] 1922 Maastricht [Li] 76
Anna*1846 Schimmert [Li] 1846 Schimmert [Li] 0
Maria*1848 Schimmert [Li] 1911 Maastricht [Li] 63
Jan*1852 Schimmert [Li] 1911 Hulsberg [Li] 59