$boomnaam$
Isabella Janssen
Isabella Janssen,
ged. Rooms Katholiek op zondag 19 mei 1771 te Beek [Li] 19. Isabella fil. leg: Jo(ann)is Jansen et Isabellae Woutrus coniug. ex Beck, suscept: Wilhelmo Coumans et Cornelia Hagens, no(min)e Helenae Hensen (getuige: Wilhelmus Coumans, Cornelia Hagens namens Helena Hensen).


Catharina Koumans
Catharina Koumans (Coumans),
woonachtig te Neerbeek [Li],
ged. op maandag 26 oktober 1739 te Beek [Li] 26. suppletae sunt ceremoniae super Cath: filiam Henrici Koumans et Mariae Stijnen conj: respondentibus Jo(ann)e Hanssen et Corneliā Penris. (getuigen: Joannes Hanssen en Cornelia Penris),
doopgetuige van haar nicht Maria Catharina Coumans op zaterdag 11 juli 1761 te Beek [Li],
ovl. (ongeveer 30 jaar oud) op zaterdag 23 juni 1770,
begr. op zaterdag 23 juni 1770 te Beek [Li] 23 Catharina Coumans uxor Petri Wouters.

tr. (resp. ongeveer 19 en ongeveer 30 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zondag 11 februari 1759 te Beek [Li] [inschrijving] dito: Peter Wouters. j:m: van Neerbeek. met Catharina Koumans j:d: ook van Neerbeek [copulatie] d(en). 11. february,
kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 11 februari 1759 aldaar hac. 11ma febrij. matrimonio juncti sunt Petrus Wouters et Catharina Coumans ec Beeck vi dispensationis in 3tio consanguinit(a)tis gradu collaterali aequali ab jllustrissimo ac reverendissimo d(omi)no episcopo Ruremondensi coram me pastore et testibus Andrea Hensen et Maria Stijnen. (getuigen: zijn neef André (Andreas) Henssen, zijn schoonmoeder en haar moeder Maria Stijnen, Andreas Hensen),

Verwantschap tussen families Wouters en Coumans/Koumans in 1759
,
Beide echtgenoten hebben een (of meer dan een) bloedverwantschap:
1. De naam van de moeder van Peter Wouters is Ida Coumans en de naam van de bruid Catharina K(C)oumans doet vermoeden dat hier een bloedverwantschap aanwezig kan zijn. Wellicht is dit ook zo, maar er zijn géén geboortegegevens van de vader (Henricus Coumans) van de bruid Catharina K(C)oumans te vinden.
2. Er is wel een bloedband via de familie Wouters aanwezig:
Peter Wouters is de zoon van Peter Wouters x Ida Coumans. Hij is de zoon van Jacob Wouters x Maria Vromen. Hij is de zoon van Walter Walteri alias Wouters x Helena Nijsten. Hij is de zoon van Jacob Odekercke alias Wouters x Maria Haghemans alias Otten.
Catharina Koumans is de dochter van Henricus Coumans x Maria Stijnen. Zij is de dochter van Jan Stijnen x Trijneken Wouters. Zij is de dochter van Marten Walteris alias Wouters x Maria Kerckhoffs. Hij is de zoon van Jacobus Odekercke alias Wouters en Maria Haghemans alias Otten.


met

Peter (Petrus), genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde [Petrus Coumans] Wouters, zn. van Peter (Petrus) Wouters en Ida Coumans,
woonachtig te Neerbeek [Li],
ged. Rooms Katholiek op zaterdag 22 januari 1729 te Beek [Li] 22. sub conditione Petrus filius Petri Wouters et Idae Koumans conjugum, suscept: Jacobo Wouters et Margaritā Koumans. (getuigen: zijn grootvader Jacob (Jacobus) Wouters en zijn tante Margareta Coumans),
getuige bij kerk. huw. van zijn zwager Peter (Petrus) Peters en zijn zus Cornelia Wouters op zondag 16 juli 1758 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn achternicht Maria Ida Peters op maandag 14 juli 1806 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn neef Jacobus Janssen op donderdag 18 september 1760 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn kleindochter Maria Catharina Martijns op zondag 19 augustus 1804 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn kleinzoon Joannes Petrus Wouters op woensdag 17 september 1794 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn neef Neelis (Cornelius) Wauters op woensdag 21 augustus 1765 te Beek [Li],
getuige bij kerk. huw. van Jan (Joannes) Scholts en zijn nicht Ida (Maria Ida) Wauters op donderdag 7 januari 1796 te Beek [Li],
doopgetuige van Maria Elisabeth Snijders op woensdag 22 januari 1777 te Beek [Li],
getuige bij kerk. huw. van zijn zwager Peter (Petrus) Peters en zijn zus Cornelia Wouters op zondag 16 juli 1758 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn achternicht Maria Agnes Peters op maandag 18 april 1791 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn neef Jan Peter (Joannes Petrus) Wouters op zondag 14 november 1756 te Meerssen [Li],
ovl. (ongeveer 80 jaar oud) op woensdag 17 januari 1810 te Beek [Li] (Pierre Wouters zn van Pierre Wouters en Elisabeth Coumans; gehuwd met Barbe Paes; gehuwd met Catharina Coumans),
tr. (2)
met Barbara Paes. Uit dit huwelijk een dochter.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria~1760 Beek [Li] †1840 Beek [Li] 79
Ida~1762 Beek [Li] †1821 Beek [Li] 59
Jan~1765 Beek [Li] †1824 Beek [Li] 59
Henricus~1768 Beek [Li]    


Henricus Coumans
Henricus Coumans (Koumans),
geb. voor 1705 te Neerbeek [Li],
doopgetuige van zijn kleindochter Ida (Maria Ida) Wauters op vrijdag 13 augustus 1762 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn kleindochter Maria Catharina Coumans op woensdag 1 augustus 1753 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn kleinzoon Henricus Coumens op donderdag 27 juli 1752 te Spaubeek [Li].

tr. (resp. minstens 19 en ongeveer 25 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zaterdag 20 januari 1725 te Beek [Li] denselv(en) [20-01-1725] dito Hend: Kaumans j.m. van Neerbeeck met Maria Stijnen. j.d. alhier van Beeck x,
kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 4 februari 1725 aldaar eādem [=04-02-1725] die Henricus Koumans cum Mariā Stijnen dispensante ill(ustrissi)mo Ruraemundensi in quarto consanguinitatis gradu tertio mixto [hierboven: collaterali] ex unae parte et quarto aequali ex duabus aut tribus alijs. testibus Matthiā Stijnen et Joannā Kinckers. (getuigen: zijn zwager en haar broer Mathhias Stijnen, Joanna Kinckers),

in de 4e graad familieband RK huwelijk op zondag 4 februari 1725 te Beek [Li]
,
Familieband in de 4e graad:
Henricus Coumans is zn. van Thijs Coumans en Cathrina Nijsten, deze is dr. van Janis Nijsten en Lijsbeth Haghemans, deze is dr. van Joannes Haghemans en Ellisabeth Penris, deze is zn. van Otto Haghemans en Sybilla Nuchelmans alias Penris
Maria Stijnen is dr. van Jan Stijnen en Trijneken Wouters, deze is dr. van Marten Walteri alias Wouters en Meijken Kerckhoffs, deze is zn. van Jacob Odekercke alias Wouters en Mayken Haghemans alias Otten, deze is dr. van Otto Haghemans en Sybilla Nuchelmans alias Penris


met

Maria Stijnen, dr. van Jan (Joannes) Stijnen en Trijneken (Catharina) Wouters,
ged. Rooms Katholiek op donderdag 19 februari 1699 te Beek [Li] 19. Maria filia Joannis Stijnen et Catharinae Wouters coniug(um). suscept Petrus Cillen et Maria Wouters mater Catharinae. (getuigen: haar aangetrouwde oom Peter (Petrus) Sillen, als Petrus Cillen en Catharina Ceulen, als Catharina aangetrouwde oudtante e.v. Otto Wouters, moeder van Maria Wouters),
getuige bij kerk. huw. van haar schoonzoon Peter (Petrus) Wouters en haar dochter Catharina Koumans op zondag 11 februari 1759 te Beek [Li],
doopgetuige van haar neef Mathias Stijnen op maandag 22 juni 1744 te Beek [Li],
doopgetuige van haar neef Jan (Joannes) Stijnen op dinsdag 7 december 1734 te Beek [Li],
doopgetuige van haar neef Joannes Matthias Coumans in december 1775 te Beek [Li],
doopgetuige van Joannes Wilhelmus Geerlinx op donderdag 15 februari 1781 te Beek [Li].

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joannes~1726 Beek [Li] †1759 Beek [Li] 33
Mathijs~1728 Neerbeek [Li]    
Maria~1731 Beek [Li] †1733 Beek [Li] 2
Maria~1733 Beek [Li]    
Peter~1737 Neerbeek [Li]    
Catharina~1739 Neerbeek [Li] †1770 Beek [Li] 30
Jacobus~1742 Beek [Li]    


Joannes Coumans
Joannes, genoemd naar zijn peter Coumans,
ged. Rooms Katholiek op maandag 14 januari 1726 te Beek [Li] 14. sub conditione Jo(ann)es filius Henrici Coumans et Mariae Stijnen conjugum, suscept: Jo(ann)e Coumans et Luciā Wouters. (getuigen: zijn oudoom Jan (Joannes) Coumans en zijn oudtante Lucia Wouters),
doopgetuige van zijn neef Joannes Petrus Coumans op maandag 31 mei 1756 te Spaubeek [Li],
ovl. (hoogstens 33 jaar oud) voor 1759 vermoedelijk te Beek [Li].

tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 24 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op vrijdag 13 oktober 1752 30 7bris Joh: Coumans j:m: van Neerbeeck met Marie Pullen j:d: van Beeck. Getrouwt op 13 octob: te Beek [Li],
kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 15 oktober 1752 aldaar (getuigen: zijn broer en haar zwager Peter (Petrus) Koumans, Mathias Hauten)
met

Maria Pullen (Peulen), dr. van Nicolaus Pullen en Catharina Hopparts,
ged. Rooms Katholiek op donderdag 11 maart 1728 te Beek [Li] [1]1. sub conditione Maria filia Nicolai Pullen et Catharinae Hopparts coniugum, suscept: Huberto Hopparts et Agnete Pullen. (getuige: Hubertus Hopparts, Agnete Pullen),
ovl. (ongeveer 45 jaar oud) op dinsdag 1 juni 1773,
begr. op dinsdag 1 juni 1773 te Beek [Li] (Maria Pullen gehuwd met Joannes Coumans),
tr. (2),
kerk.huw. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 43 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zondag 10 februari 1760 hac decima februarij matrimonio juncti s(un)t Hubertus Coenen et Maria Pullen relicta [=weduwe van] Jo(ann)is Coumans coram me et testibus Reinero Smeets et Arnoldo Peete[r]s aldaar (getuige: Reinerus Smeets, Arnoldus Peeters)
met Hubertus Coenen,
ged. Rooms Katholiek op maandag 16 november 1716 zn van Michaelis Coenen en Ida Ceulen te Beek [Li] (getuige: Sibijlla Wouters, Wilhelmus Coenen),
ovl. (ongeveer 57 jaar oud) op zondag 31 juli 1774,
begr. op zondag 31 juli 1774 (Hubertus Coenen gehuwd met Maria Pullen) aldaar. Uit dit huwelijk 3 zonen.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria~1753 Beek [Li]    
Maria~1755 Beek [Li]    
Joannes~1757 Beek [Li]    


Mathias Koumans
Mathijs (Mathias), genoemd naar zijn peter Koumans (Coumans, Coomans),
geb. te Neerbeek [Li],
ged. Rooms Katholiek op zaterdag 11 december 1728 te Beek [Li] 11. Matthias filius Henrici Koumans et Mariae Stijnen conjugum, suscept: Matthiā Stijnen et Petronillā Koumans. (getuigen: zijn oom Mathhias Stijnen en zijn oudtante Peetje (Petronilla) Coumans als Petronilla Koumans),
doopgetuige van zijn nicht Agnes Lenaerts op dinsdag 14 januari 1755 te Spaubeek [Li].

 • Vader:
  Henricus Coumans (Koumans), zn. van Thijs (Matthias) Coumans en Catharina Nijsten,
  geb. voor 1705 te Neerbeek [Li],
  doopgetuige van zijn kleindochter Ida (Maria Ida) Wauters op vrijdag 13 augustus 1762 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn kleindochter Maria Catharina Coumans op woensdag 1 augustus 1753 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn kleinzoon Henricus Coumens op donderdag 27 juli 1752 te Spaubeek [Li],
  tr. (resp. minstens 19 en ongeveer 25 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zaterdag 20 januari 1725 te Beek [Li] denselv(en) [20-01-1725] dito Hend: Kaumans j.m. van Neerbeeck met Maria Stijnen. j.d. alhier van Beeck x,
  kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 4 februari 1725 aldaar eādem [=04-02-1725] die Henricus Koumans cum Mariā Stijnen dispensante ill(ustrissi)mo Ruraemundensi in quarto consanguinitatis gradu tertio mixto [hierboven: collaterali] ex unae parte et quarto aequali ex duabus aut tribus alijs. testibus Matthiā Stijnen et Joannā Kinckers. (getuigen: zijn zwager en haar broer Mathhias Stijnen, Joanna Kinckers),

  in de 4e graad familieband RK huwelijk op zondag 4 februari 1725 te Beek [Li]
  ,
  Familieband in de 4e graad:
  Henricus Coumans is zn. van Thijs Coumans en Cathrina Nijsten, deze is dr. van Janis Nijsten en Lijsbeth Haghemans, deze is dr. van Joannes Haghemans en Ellisabeth Penris, deze is zn. van Otto Haghemans en Sybilla Nuchelmans alias Penris
  Maria Stijnen is dr. van Jan Stijnen en Trijneken Wouters, deze is dr. van Marten Walteri alias Wouters en Meijken Kerckhoffs, deze is zn. van Jacob Odekercke alias Wouters en Mayken Haghemans alias Otten, deze is dr. van Otto Haghemans en Sybilla Nuchelmans alias Penris

  met

otr. op zaterdag 2 oktober 1751,
tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 24 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zondag 17 oktober 1751 te Beek [Li] d(en): 2. octob: 1751. Mathijs Coumans. j:m. van Neerbeek. met Magdalena Leenerts j:d: geb. van Spabeek en woon: tot Neerbeek. getrouwd d(en): 17. octob:,
kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 17 oktober 1751 aldaar 17mā octobris contraxerunt matrimonium Matthias Coomans et Mechtildis Leenaerts: coram me et testibus Joanne Coomans et Matthiā Lenaerts (getuige: Joannes Coomans, Matthias Lenaerts)
met

Mechtildis Leenarts (Lenaerts, Leenerts, Leinaerts), dr. van Petrus Lijenarts en Judith Notermans,
ged. Rooms Katholiek op dinsdag 22 april 1727 Genoemd naar haar grootmoeder aan moederszijde (Metgen/Mechtilde Penris) te Spaubeek [Li] 22 aprilis anni praenatati baptisata est Mechtildis filia Petri Lenarts et Judith Notermans quam e sacro fonte susceperunt Petrus Snyders et Elisabeth Haen uxor Andreae Stassen (getuigen: Petrus Snijders en Elisabetha Haen e.v. Andreas Stassen),
doopgetuige van haar nicht Mechtildis Lenaerts op vrijdag 14 oktober 1763 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Maria Hagemans op zaterdag 6 januari 1759 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar achterneef Joannes Nicolaus Paes op maandag 17 april 1758 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar achterneef Jan Jakob (Joannes Jacobus) Leenaerts op zaterdag 3 november 1804 te Spaubeek [Li].

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Henricus~1752 Spaubeek [Li]    
Joannes~1756 Spaubeek [Li]    
Petrus~1759 Spaubeek [Li] †1807 Spaubeek [Li] 47
Maria~1761 Beek [Li]    
Maria~1763 Beek [Li]    


Maria Sibilla Koumans
Maria Sibilla Koumans (Coumans),
ged. Rooms Katholiek op zondag 22 april 1731 22. Maria Sibilla filia Henrici Koumans et Mariae Stijnen conjugum, suscept: Wilhelmo Kerchofs loco Jo(ann)is Wouters et Corneliā Koumans. te Beek [Li] (getuigen: Guililmus Kerckhofs als Wilhelmus Kerchofs nms. Joannes Wouters, haar oudoom Jan (Joannes) Wouters als Joannes Wouters door Wilhelmus Kerchofs en haar oudtante Neleken (Cornelia) Coumans als Cornelia Koumans),
ovl. (hoogstens 2 jaar oud) voor 1733 waarschijnlijk te Beek [Li].

 • Vader:
  Henricus Coumans (Koumans), zn. van Thijs (Matthias) Coumans en Catharina Nijsten,
  geb. voor 1705 te Neerbeek [Li],
  doopgetuige van zijn kleindochter Ida (Maria Ida) Wauters op vrijdag 13 augustus 1762 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn kleindochter Maria Catharina Coumans op woensdag 1 augustus 1753 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn kleinzoon Henricus Coumens op donderdag 27 juli 1752 te Spaubeek [Li],
  tr. (resp. minstens 19 en ongeveer 25 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zaterdag 20 januari 1725 te Beek [Li] denselv(en) [20-01-1725] dito Hend: Kaumans j.m. van Neerbeeck met Maria Stijnen. j.d. alhier van Beeck x,
  kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 4 februari 1725 aldaar eādem [=04-02-1725] die Henricus Koumans cum Mariā Stijnen dispensante ill(ustrissi)mo Ruraemundensi in quarto consanguinitatis gradu tertio mixto [hierboven: collaterali] ex unae parte et quarto aequali ex duabus aut tribus alijs. testibus Matthiā Stijnen et Joannā Kinckers. (getuigen: zijn zwager en haar broer Mathhias Stijnen, Joanna Kinckers),

  in de 4e graad familieband RK huwelijk op zondag 4 februari 1725 te Beek [Li]
  ,
  Familieband in de 4e graad:
  Henricus Coumans is zn. van Thijs Coumans en Cathrina Nijsten, deze is dr. van Janis Nijsten en Lijsbeth Haghemans, deze is dr. van Joannes Haghemans en Ellisabeth Penris, deze is zn. van Otto Haghemans en Sybilla Nuchelmans alias Penris
  Maria Stijnen is dr. van Jan Stijnen en Trijneken Wouters, deze is dr. van Marten Walteri alias Wouters en Meijken Kerckhoffs, deze is zn. van Jacob Odekercke alias Wouters en Mayken Haghemans alias Otten, deze is dr. van Otto Haghemans en Sybilla Nuchelmans alias Penris

  met


Maria Sibilla Koumans
Maria Sibilla Koumans,
ged. Rooms Katholiek op dinsdag 14 april 1733 te Beek [Li] 14. Maria Sibilla filia Henrici Koumans et Mariae Stijnen conjugum, suscept: Wilhelmo Kerchofs loco Matthiae Penris et Gertrude Lenaerts. (getuigen: Guililmus Kerckhofs als Wilhelmus Kerchofs nms. Matthias Penris, Matthias Penris door Wilhelmus Kerchofs en Gertrudis Lenarts als Gertrudis Lenaerts),
doopgetuige van haar neef Jan (Joannes) Wouters op zondag 5 mei 1765 te Beek [Li],
doopgetuige van haar neef Petrus Matthias Coumans op dinsdag 2 oktober 1759 te Spaubeek [Li].

 • Vader:
  Henricus Coumans (Koumans), zn. van Thijs (Matthias) Coumans en Catharina Nijsten,
  geb. voor 1705 te Neerbeek [Li],
  doopgetuige van zijn kleindochter Ida (Maria Ida) Wauters op vrijdag 13 augustus 1762 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn kleindochter Maria Catharina Coumans op woensdag 1 augustus 1753 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn kleinzoon Henricus Coumens op donderdag 27 juli 1752 te Spaubeek [Li],
  tr. (resp. minstens 19 en ongeveer 25 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zaterdag 20 januari 1725 te Beek [Li] denselv(en) [20-01-1725] dito Hend: Kaumans j.m. van Neerbeeck met Maria Stijnen. j.d. alhier van Beeck x,
  kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 4 februari 1725 aldaar eādem [=04-02-1725] die Henricus Koumans cum Mariā Stijnen dispensante ill(ustrissi)mo Ruraemundensi in quarto consanguinitatis gradu tertio mixto [hierboven: collaterali] ex unae parte et quarto aequali ex duabus aut tribus alijs. testibus Matthiā Stijnen et Joannā Kinckers. (getuigen: zijn zwager en haar broer Mathhias Stijnen, Joanna Kinckers),

  in de 4e graad familieband RK huwelijk op zondag 4 februari 1725 te Beek [Li]
  ,
  Familieband in de 4e graad:
  Henricus Coumans is zn. van Thijs Coumans en Cathrina Nijsten, deze is dr. van Janis Nijsten en Lijsbeth Haghemans, deze is dr. van Joannes Haghemans en Ellisabeth Penris, deze is zn. van Otto Haghemans en Sybilla Nuchelmans alias Penris
  Maria Stijnen is dr. van Jan Stijnen en Trijneken Wouters, deze is dr. van Marten Walteri alias Wouters en Meijken Kerckhoffs, deze is zn. van Jacob Odekercke alias Wouters en Mayken Haghemans alias Otten, deze is dr. van Otto Haghemans en Sybilla Nuchelmans alias Penris

  met


Petrus Koumans
Peter (Petrus), genoemd naar zijn peter Koumans (Coumans),
geb. te Neerbeek [Li],
ged. Rooms Katholiek op maandag 11 maart 1737 te Beek [Li] 11. Petrus filius Henrici Koumans et Mariae Stijnen conj: suscept: Petro Kerchofs et Margaritā Boomgaerdt (getuige: Petrus Kerchofs, Margarita Boomgaerdt),
doopgetuige van zijn neef Henricus Wouters op zondag 6 maart 1768 te Beek [Li],
getuige bij kerk. huw. van zijn broer Joannes Coumans en zijn schoonzuster Maria Pullen op zondag 15 oktober 1752 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn neef Joannes Petrus Coumans op dinsdag 22 november 1757 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn nicht Maria Sibilla Coumans op vrijdag 17 oktober 1755 te Beek [Li].

 • Vader:
  Henricus Coumans (Koumans), zn. van Thijs (Matthias) Coumans en Catharina Nijsten,
  geb. voor 1705 te Neerbeek [Li],
  doopgetuige van zijn kleindochter Ida (Maria Ida) Wauters op vrijdag 13 augustus 1762 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn kleindochter Maria Catharina Coumans op woensdag 1 augustus 1753 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn kleinzoon Henricus Coumens op donderdag 27 juli 1752 te Spaubeek [Li],
  tr. (resp. minstens 19 en ongeveer 25 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zaterdag 20 januari 1725 te Beek [Li] denselv(en) [20-01-1725] dito Hend: Kaumans j.m. van Neerbeeck met Maria Stijnen. j.d. alhier van Beeck x,
  kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 4 februari 1725 aldaar eādem [=04-02-1725] die Henricus Koumans cum Mariā Stijnen dispensante ill(ustrissi)mo Ruraemundensi in quarto consanguinitatis gradu tertio mixto [hierboven: collaterali] ex unae parte et quarto aequali ex duabus aut tribus alijs. testibus Matthiā Stijnen et Joannā Kinckers. (getuigen: zijn zwager en haar broer Mathhias Stijnen, Joanna Kinckers),

  in de 4e graad familieband RK huwelijk op zondag 4 februari 1725 te Beek [Li]
  ,
  Familieband in de 4e graad:
  Henricus Coumans is zn. van Thijs Coumans en Cathrina Nijsten, deze is dr. van Janis Nijsten en Lijsbeth Haghemans, deze is dr. van Joannes Haghemans en Ellisabeth Penris, deze is zn. van Otto Haghemans en Sybilla Nuchelmans alias Penris
  Maria Stijnen is dr. van Jan Stijnen en Trijneken Wouters, deze is dr. van Marten Walteri alias Wouters en Meijken Kerckhoffs, deze is zn. van Jacob Odekercke alias Wouters en Mayken Haghemans alias Otten, deze is dr. van Otto Haghemans en Sybilla Nuchelmans alias Penris

  met

otr. op zaterdag 10 juni 1758 te Beek [Li],
tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 28 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zondag 25 juni 1758 te Beek [Li] [inschrijving] d(en). 10. junij Peter Coumans. j.m. van Neerbeek met Catharina Stienen j:d. ook van Neerbeek. [copulatie] d(en): d(en). 25. junij,
kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 25 juni 1758 aldaar hac 25ta junij matrimonio juncti sunt dispensante jllusistrissimo ac reverendissimo domino episcopo Ruremondensi in 3tio consanguinit(a)tis gradu collaterali aequali Petrus Coumans et Catharina Stijnen ambo ex Beck coram me et testibus Catharina et Francisco Stijnen. (getuige: Catharina Stijnen, Franciscus Stijnen)
met

Catharina Stijnen, dr. van Mathias Stijnen en Margarita Claesen,
geb. te Neerbeek [Li],
ged. Rooms Katholiek op maandag 14 november 1729 te Beek [Li] (getuigen: haar grootmoeder Trijniken (Catharina) Lemmens en haar oom Hermanus Mathias Claesen als Hermannus Claessens).

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Henricus~1759 Beek [Li]    
Mathias~1761 Beek [Li]    
Joannes~1764 Beek [Li]    
Maria~1765 Beek [Li]    
Joanna~1767 Beek [Li]    
Maria*1769 Beek [Li] †1800 Beek [Li] 31


Jacobus Koumans
Jacobus Koumans (Coumans),
ged. Rooms Katholiek op dinsdag 27 maart 1742 27. Jacobus filius Henrici Koumans et Mariae Stijnen conj: suscept: Wilhelmo Wouters et Margaritā Koumans loco Elizabethae Koumans. te Beek [Li] (getuigen: Wilelmus Wouters als Wilhelmus Wouters, zijn achternicht Margareta Coumans als Margareta Koumans nms. Elizabeth Koumans en zijn achternicht Elisabetha Coumans als Elisabeth Koumans door Margaretha Koumans),
doopgetuige van zijn neef Joannes Matthias Coumans in december 1775 te Beek [Li].

 • Vader:
  Henricus Coumans (Koumans), zn. van Thijs (Matthias) Coumans en Catharina Nijsten,
  geb. voor 1705 te Neerbeek [Li],
  doopgetuige van zijn kleindochter Ida (Maria Ida) Wauters op vrijdag 13 augustus 1762 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn kleindochter Maria Catharina Coumans op woensdag 1 augustus 1753 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn kleinzoon Henricus Coumens op donderdag 27 juli 1752 te Spaubeek [Li],
  tr. (resp. minstens 19 en ongeveer 25 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zaterdag 20 januari 1725 te Beek [Li] denselv(en) [20-01-1725] dito Hend: Kaumans j.m. van Neerbeeck met Maria Stijnen. j.d. alhier van Beeck x,
  kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 4 februari 1725 aldaar eādem [=04-02-1725] die Henricus Koumans cum Mariā Stijnen dispensante ill(ustrissi)mo Ruraemundensi in quarto consanguinitatis gradu tertio mixto [hierboven: collaterali] ex unae parte et quarto aequali ex duabus aut tribus alijs. testibus Matthiā Stijnen et Joannā Kinckers. (getuigen: zijn zwager en haar broer Mathhias Stijnen, Joanna Kinckers),

  in de 4e graad familieband RK huwelijk op zondag 4 februari 1725 te Beek [Li]
  ,
  Familieband in de 4e graad:
  Henricus Coumans is zn. van Thijs Coumans en Cathrina Nijsten, deze is dr. van Janis Nijsten en Lijsbeth Haghemans, deze is dr. van Joannes Haghemans en Ellisabeth Penris, deze is zn. van Otto Haghemans en Sybilla Nuchelmans alias Penris
  Maria Stijnen is dr. van Jan Stijnen en Trijneken Wouters, deze is dr. van Marten Walteri alias Wouters en Meijken Kerckhoffs, deze is zn. van Jacob Odekercke alias Wouters en Mayken Haghemans alias Otten, deze is dr. van Otto Haghemans en Sybilla Nuchelmans alias Penris

  met


Maria Cornelia Wouters
Maria Cornelia Wouters,
ged. Rooms Katholiek op maandag 14 juli 1760 Genoemd naar haar meter (Cornelia Penris) te Beek [Li] 14ta Maria Cornelia filia leg: Petri Wouters et Catharinae Coumans coniug: ex Beeck suscept. Petro Wouters et Cornelia Penris (getuigen: haar grootvader Peter (Petrus) Wouters, als Petrus Wouters en Cornelia Penris),
doopgetuige van haar neef Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters op donderdag 20 oktober 1796 te Beek [Li],
doopgetuige van haar achterneef Joannes Wouters op maandag 26 november 1827 te Beek [Li],
ovl. (ongeveer 79 jaar oud) op woensdag 4 maart 1840 te Beek [Li] (Maria Cornelia Wouters dr van Pieter Wouters en Maria Catharina Wouters).

 • Vader:
  Peter (Petrus), genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde [Petrus Coumans] Wouters, zn. van Peter (Petrus) Wouters en Ida Coumans,
  woonachtig te Neerbeek [Li],
  ged. Rooms Katholiek op zaterdag 22 januari 1729 te Beek [Li] 22. sub conditione Petrus filius Petri Wouters et Idae Koumans conjugum, suscept: Jacobo Wouters et Margaritā Koumans. (getuigen: zijn grootvader Jacob (Jacobus) Wouters en zijn tante Margareta Coumans),
  getuige bij kerk. huw. van zijn zwager Peter (Petrus) Peters en zijn zus Cornelia Wouters op zondag 16 juli 1758 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achternicht Maria Ida Peters op maandag 14 juli 1806 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn neef Jacobus Janssen op donderdag 18 september 1760 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn kleindochter Maria Catharina Martijns op zondag 19 augustus 1804 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn kleinzoon Joannes Petrus Wouters op woensdag 17 september 1794 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn neef Neelis (Cornelius) Wauters op woensdag 21 augustus 1765 te Beek [Li],
  getuige bij kerk. huw. van Jan (Joannes) Scholts en zijn nicht Ida (Maria Ida) Wauters op donderdag 7 januari 1796 te Beek [Li],
  doopgetuige van Maria Elisabeth Snijders op woensdag 22 januari 1777 te Beek [Li],
  getuige bij kerk. huw. van zijn zwager Peter (Petrus) Peters en zijn zus Cornelia Wouters op zondag 16 juli 1758 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achternicht Maria Agnes Peters op maandag 18 april 1791 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn neef Jan Peter (Joannes Petrus) Wouters op zondag 14 november 1756 te Meerssen [Li],
  ovl. (ongeveer 80 jaar oud) op woensdag 17 januari 1810 te Beek [Li] (Pierre Wouters zn van Pierre Wouters en Elisabeth Coumans; gehuwd met Barbe Paes; gehuwd met Catharina Coumans),
  otr. (2) op vrijdag 1 oktober 1773 te Beek [Li],
  tr. (resp. ongeveer 44 en minstens 20 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op vrijdag 15 oktober 1773 te Beek [Li] [inschrijving] d(en). 1. octob. Peter Wouters. weduwenaar van Neerbeek. met Barbara Paas. geb. van Geleen en woon. in Neerbeek. [getrouwt] d(en). 15 octob,
  kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 17 oktober 1773 aldaar 17timā 8bris matrimonio juncti sunt Petrus Wouters ex Beeck viduus Catharinae Comans et Barbara Paes ex Gheleen coram me et testibus Jo[ann]e Petro Wouters et Helena Paes et pluribus alys. (getuigen: zijn vader en haar schoonvader Peter (Petrus) Wouters, als Joannes Petrus Wouters, Helena Paes),

  Verder onderzoek (Collectie Habets)
  ,
  I-1 Pierre Wouters wednr v Barbara Vaes te Neerbeek [Vaes = Paes ww]
  II-1 Maria Cornelia Wouters verkoopt aan
  Jan Wouters wednr v M.Anna Lenarts (3277-126-1809)


  met Barbara Paes. Uit dit huwelijk een dochter.
  tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 19 jaar oud) (1) (Nederlands Hervormd) op zondag 11 februari 1759 te Beek [Li] [inschrijving] dito: Peter Wouters. j:m: van Neerbeek. met Catharina Koumans j:d: ook van Neerbeek [copulatie] d(en). 11. february,
  kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 11 februari 1759 aldaar hac. 11ma febrij. matrimonio juncti sunt Petrus Wouters et Catharina Coumans ec Beeck vi dispensationis in 3tio consanguinit(a)tis gradu collaterali aequali ab jllustrissimo ac reverendissimo d(omi)no episcopo Ruremondensi coram me pastore et testibus Andrea Hensen et Maria Stijnen. (getuigen: zijn neef André (Andreas) Henssen, zijn schoonmoeder en haar moeder Maria Stijnen, Andreas Hensen),

  Verwantschap tussen families Wouters en Coumans/Koumans in 1759
  ,
  Beide echtgenoten hebben een (of meer dan een) bloedverwantschap:
  1. De naam van de moeder van Peter Wouters is Ida Coumans en de naam van de bruid Catharina K(C)oumans doet vermoeden dat hier een bloedverwantschap aanwezig kan zijn. Wellicht is dit ook zo, maar er zijn géén geboortegegevens van de vader (Henricus Coumans) van de bruid Catharina K(C)oumans te vinden.
  2. Er is wel een bloedband via de familie Wouters aanwezig:
  Peter Wouters is de zoon van Peter Wouters x Ida Coumans. Hij is de zoon van Jacob Wouters x Maria Vromen. Hij is de zoon van Walter Walteri alias Wouters x Helena Nijsten. Hij is de zoon van Jacob Odekercke alias Wouters x Maria Haghemans alias Otten.
  Catharina Koumans is de dochter van Henricus Coumans x Maria Stijnen. Zij is de dochter van Jan Stijnen x Trijneken Wouters. Zij is de dochter van Marten Walteris alias Wouters x Maria Kerckhoffs. Hij is de zoon van Jacobus Odekercke alias Wouters en Maria Haghemans alias Otten.

  met
 • Moeder:
  Catharina Koumans (Coumans), dr. van Henricus Coumans en Maria Stijnen,
  woonachtig te Neerbeek [Li],
  ged. op maandag 26 oktober 1739 te Beek [Li] 26. suppletae sunt ceremoniae super Cath: filiam Henrici Koumans et Mariae Stijnen conj: respondentibus Jo(ann)e Hanssen et Corneliā Penris. (getuigen: Joannes Hanssen en Cornelia Penris),
  doopgetuige van haar nicht Maria Catharina Coumans op zaterdag 11 juli 1761 te Beek [Li],
  ovl. (ongeveer 30 jaar oud) op zaterdag 23 juni 1770,
  begr. op zaterdag 23 juni 1770 te Beek [Li] 23 Catharina Coumans uxor Petri Wouters.


Maria Ida Wauters
Ida (Maria Ida) Wauters (Wouters),
ged. Rooms Katholiek op vrijdag 13 augustus 1762 Genoemd naar haar grootmoeder aan vaderszijde (Ida Coumans) te Beek [Li] 13tia aug. Maria Ida fil. leg. Petri Wauters et Cathar: Coumans coniug, suscept. Henrico Coumans et Maria Wouters ex Spaubeck. (getuigen: haar grootvader Henricus Coumans en haar oudtante Maria Catharina Wolters, als Maria Wouters uit Spaubeek),
doopgetuige van haar neef Christianus Wouters op dinsdag 8 maart 1803 te Beek [Li],
ovl. (ongeveer 59 jaar oud) op vrijdag 7 december 1821 te Beek [Li] (Maria Ida Wouters dr van Pieter Wouters en Catharina Coumans; gehuwd met Jan Peter Martijns).

 • Vader:
  Peter (Petrus), genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde [Petrus Coumans] Wouters, zn. van Peter (Petrus) Wouters en Ida Coumans,
  woonachtig te Neerbeek [Li],
  ged. Rooms Katholiek op zaterdag 22 januari 1729 te Beek [Li] 22. sub conditione Petrus filius Petri Wouters et Idae Koumans conjugum, suscept: Jacobo Wouters et Margaritā Koumans. (getuigen: zijn grootvader Jacob (Jacobus) Wouters en zijn tante Margareta Coumans),
  getuige bij kerk. huw. van zijn zwager Peter (Petrus) Peters en zijn zus Cornelia Wouters op zondag 16 juli 1758 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achternicht Maria Ida Peters op maandag 14 juli 1806 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn neef Jacobus Janssen op donderdag 18 september 1760 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn kleindochter Maria Catharina Martijns op zondag 19 augustus 1804 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn kleinzoon Joannes Petrus Wouters op woensdag 17 september 1794 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn neef Neelis (Cornelius) Wauters op woensdag 21 augustus 1765 te Beek [Li],
  getuige bij kerk. huw. van Jan (Joannes) Scholts en zijn nicht Ida (Maria Ida) Wauters op donderdag 7 januari 1796 te Beek [Li],
  doopgetuige van Maria Elisabeth Snijders op woensdag 22 januari 1777 te Beek [Li],
  getuige bij kerk. huw. van zijn zwager Peter (Petrus) Peters en zijn zus Cornelia Wouters op zondag 16 juli 1758 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achternicht Maria Agnes Peters op maandag 18 april 1791 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn neef Jan Peter (Joannes Petrus) Wouters op zondag 14 november 1756 te Meerssen [Li],
  ovl. (ongeveer 80 jaar oud) op woensdag 17 januari 1810 te Beek [Li] (Pierre Wouters zn van Pierre Wouters en Elisabeth Coumans; gehuwd met Barbe Paes; gehuwd met Catharina Coumans),
  otr. (2) op vrijdag 1 oktober 1773 te Beek [Li],
  tr. (resp. ongeveer 44 en minstens 20 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op vrijdag 15 oktober 1773 te Beek [Li] [inschrijving] d(en). 1. octob. Peter Wouters. weduwenaar van Neerbeek. met Barbara Paas. geb. van Geleen en woon. in Neerbeek. [getrouwt] d(en). 15 octob,
  kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 17 oktober 1773 aldaar 17timā 8bris matrimonio juncti sunt Petrus Wouters ex Beeck viduus Catharinae Comans et Barbara Paes ex Gheleen coram me et testibus Jo[ann]e Petro Wouters et Helena Paes et pluribus alys. (getuigen: zijn vader en haar schoonvader Peter (Petrus) Wouters, als Joannes Petrus Wouters, Helena Paes),

  Verder onderzoek (Collectie Habets)
  ,
  I-1 Pierre Wouters wednr v Barbara Vaes te Neerbeek [Vaes = Paes ww]
  II-1 Maria Cornelia Wouters verkoopt aan
  Jan Wouters wednr v M.Anna Lenarts (3277-126-1809)


  met Barbara Paes. Uit dit huwelijk een dochter,
  tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 19 jaar oud) (1) (Nederlands Hervormd) op zondag 11 februari 1759 te Beek [Li] [inschrijving] dito: Peter Wouters. j:m: van Neerbeek. met Catharina Koumans j:d: ook van Neerbeek [copulatie] d(en). 11. february,
  kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 11 februari 1759 aldaar hac. 11ma febrij. matrimonio juncti sunt Petrus Wouters et Catharina Coumans ec Beeck vi dispensationis in 3tio consanguinit(a)tis gradu collaterali aequali ab jllustrissimo ac reverendissimo d(omi)no episcopo Ruremondensi coram me pastore et testibus Andrea Hensen et Maria Stijnen. (getuigen: zijn neef André (Andreas) Henssen, zijn schoonmoeder en haar moeder Maria Stijnen, Andreas Hensen),

  Verwantschap tussen families Wouters en Coumans/Koumans in 1759
  ,
  Beide echtgenoten hebben een (of meer dan een) bloedverwantschap:
  1. De naam van de moeder van Peter Wouters is Ida Coumans en de naam van de bruid Catharina K(C)oumans doet vermoeden dat hier een bloedverwantschap aanwezig kan zijn. Wellicht is dit ook zo, maar er zijn géén geboortegegevens van de vader (Henricus Coumans) van de bruid Catharina K(C)oumans te vinden.
  2. Er is wel een bloedband via de familie Wouters aanwezig:
  Peter Wouters is de zoon van Peter Wouters x Ida Coumans. Hij is de zoon van Jacob Wouters x Maria Vromen. Hij is de zoon van Walter Walteri alias Wouters x Helena Nijsten. Hij is de zoon van Jacob Odekercke alias Wouters x Maria Haghemans alias Otten.
  Catharina Koumans is de dochter van Henricus Coumans x Maria Stijnen. Zij is de dochter van Jan Stijnen x Trijneken Wouters. Zij is de dochter van Marten Walteris alias Wouters x Maria Kerckhoffs. Hij is de zoon van Jacobus Odekercke alias Wouters en Maria Haghemans alias Otten.

  met
 • Moeder:
  Catharina Koumans (Coumans), dr. van Henricus Coumans en Maria Stijnen,
  woonachtig te Neerbeek [Li],
  ged. op maandag 26 oktober 1739 te Beek [Li] 26. suppletae sunt ceremoniae super Cath: filiam Henrici Koumans et Mariae Stijnen conj: respondentibus Jo(ann)e Hanssen et Corneliā Penris. (getuigen: Joannes Hanssen en Cornelia Penris),
  doopgetuige van haar nicht Maria Catharina Coumans op zaterdag 11 juli 1761 te Beek [Li],
  ovl. (ongeveer 30 jaar oud) op zaterdag 23 juni 1770,
  begr. op zaterdag 23 juni 1770 te Beek [Li] 23 Catharina Coumans uxor Petri Wouters.

tr. (resp. ongeveer 45 en ongeveer 43 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 11 juni 1808 (huwelijk na geboorte van hun twee kinderen) te Beek [Li]
met

Jan Pieter (Joannes Petrus) Martijns (Martens, Martins, Martings), zn. van Nicolaas (Nicolaus Michael) Martin en Maria Nijsten,
ged. Rooms Katholiek op woensdag 10 oktober 1764 te Beek [Li] (getuigen: zijn oudoom Joannes Lemmens, Agnete Grusen),
doopgetuige van zijn neef Petrus Nicolaus Curvers op zaterdag 25 maart 1786 te Spaubeek [Li],
getuige bij kerk. huw. van Hendrick (Henricus) Curvers en zijn zus Maria Catharina Martens op zondag 23 juni 1782 te Beek [Li],
ovl. (ongeveer 76 jaar oud) op maandag 22 maart 1841 te Beek [Li] (Jan Pieter Martijns,  zn. van Nikolaas Martijns en Maria Nijsten; e.v. Ida Wouters),
begr. op maandag 22 maart 1841 aldaar.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria*1804 Beek [Li] †1840 Beek [Li] 35
Maria*1806 Beek [Li] †1841 Beek [Li] 35


Joannes Wouters
Jan (Joannes, Jois, Jean (Fr.)), genoemd naar zijn peter [pastoor Joannes Wouters] Wouters (Wauters),
ged. Rooms Katholiek op zondag 5 mei 1765 te Beek [Li] 5ta sub cond(i)t(ion)e Jo(ann)es fil. leg: Petri Wouters et Cath(a)r(inae) Coumans coniug: ex Beeck, suscept: Andrea Hensen no(min)e adm: r(everen)di d(omi)ni Jo[ann]is Wouters pastoris in Opheer et Maria Coumans. (getuigen: zijn oudoom Joannes Wouters, als pastoor in Opheer en zijn tante Maria Sibilla Koumans, als Maria Coumans),
ovl. (ongeveer 59 jaar oud) op woensdag 18 augustus 1824 te Beek [Li] (Jan Wouters zn van Peter Wouters en Catharina Coumans; e.v. Maria Meurens; e.v. Maria Anna Lenaerts),
begr. op woensdag 18 augustus 1824 aldaar (Joannes Wauters; e.v. Maria Muris; e.v. Maria Anna Leenders).

 • Vader:
  Peter (Petrus), genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde [Petrus Coumans] Wouters, zn. van Peter (Petrus) Wouters en Ida Coumans,
  woonachtig te Neerbeek [Li],
  ged. Rooms Katholiek op zaterdag 22 januari 1729 te Beek [Li] 22. sub conditione Petrus filius Petri Wouters et Idae Koumans conjugum, suscept: Jacobo Wouters et Margaritā Koumans. (getuigen: zijn grootvader Jacob (Jacobus) Wouters en zijn tante Margareta Coumans),
  getuige bij kerk. huw. van zijn zwager Peter (Petrus) Peters en zijn zus Cornelia Wouters op zondag 16 juli 1758 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achternicht Maria Ida Peters op maandag 14 juli 1806 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn neef Jacobus Janssen op donderdag 18 september 1760 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn kleindochter Maria Catharina Martijns op zondag 19 augustus 1804 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn kleinzoon Joannes Petrus Wouters op woensdag 17 september 1794 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn neef Neelis (Cornelius) Wauters op woensdag 21 augustus 1765 te Beek [Li],
  getuige bij kerk. huw. van Jan (Joannes) Scholts en zijn nicht Ida (Maria Ida) Wauters op donderdag 7 januari 1796 te Beek [Li],
  doopgetuige van Maria Elisabeth Snijders op woensdag 22 januari 1777 te Beek [Li],
  getuige bij kerk. huw. van zijn zwager Peter (Petrus) Peters en zijn zus Cornelia Wouters op zondag 16 juli 1758 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achternicht Maria Agnes Peters op maandag 18 april 1791 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn neef Jan Peter (Joannes Petrus) Wouters op zondag 14 november 1756 te Meerssen [Li],
  ovl. (ongeveer 80 jaar oud) op woensdag 17 januari 1810 te Beek [Li] (Pierre Wouters zn van Pierre Wouters en Elisabeth Coumans; gehuwd met Barbe Paes; gehuwd met Catharina Coumans),
  otr. (2) op vrijdag 1 oktober 1773 te Beek [Li],
  tr. (resp. ongeveer 44 en minstens 20 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op vrijdag 15 oktober 1773 te Beek [Li] [inschrijving] d(en). 1. octob. Peter Wouters. weduwenaar van Neerbeek. met Barbara Paas. geb. van Geleen en woon. in Neerbeek. [getrouwt] d(en). 15 octob,
  kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 17 oktober 1773 aldaar 17timā 8bris matrimonio juncti sunt Petrus Wouters ex Beeck viduus Catharinae Comans et Barbara Paes ex Gheleen coram me et testibus Jo[ann]e Petro Wouters et Helena Paes et pluribus alys. (getuigen: zijn vader en haar schoonvader Peter (Petrus) Wouters, als Joannes Petrus Wouters, Helena Paes),

  Verder onderzoek (Collectie Habets)
  ,
  I-1 Pierre Wouters wednr v Barbara Vaes te Neerbeek [Vaes = Paes ww]
  II-1 Maria Cornelia Wouters verkoopt aan
  Jan Wouters wednr v M.Anna Lenarts (3277-126-1809)


  met Barbara Paes. Uit dit huwelijk een dochter,
  tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 19 jaar oud) (1) (Nederlands Hervormd) op zondag 11 februari 1759 te Beek [Li] [inschrijving] dito: Peter Wouters. j:m: van Neerbeek. met Catharina Koumans j:d: ook van Neerbeek [copulatie] d(en). 11. february,
  kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 11 februari 1759 aldaar hac. 11ma febrij. matrimonio juncti sunt Petrus Wouters et Catharina Coumans ec Beeck vi dispensationis in 3tio consanguinit(a)tis gradu collaterali aequali ab jllustrissimo ac reverendissimo d(omi)no episcopo Ruremondensi coram me pastore et testibus Andrea Hensen et Maria Stijnen. (getuigen: zijn neef André (Andreas) Henssen, zijn schoonmoeder en haar moeder Maria Stijnen, Andreas Hensen),

  Verwantschap tussen families Wouters en Coumans/Koumans in 1759
  ,
  Beide echtgenoten hebben een (of meer dan een) bloedverwantschap:
  1. De naam van de moeder van Peter Wouters is Ida Coumans en de naam van de bruid Catharina K(C)oumans doet vermoeden dat hier een bloedverwantschap aanwezig kan zijn. Wellicht is dit ook zo, maar er zijn géén geboortegegevens van de vader (Henricus Coumans) van de bruid Catharina K(C)oumans te vinden.
  2. Er is wel een bloedband via de familie Wouters aanwezig:
  Peter Wouters is de zoon van Peter Wouters x Ida Coumans. Hij is de zoon van Jacob Wouters x Maria Vromen. Hij is de zoon van Walter Walteri alias Wouters x Helena Nijsten. Hij is de zoon van Jacob Odekercke alias Wouters x Maria Haghemans alias Otten.
  Catharina Koumans is de dochter van Henricus Coumans x Maria Stijnen. Zij is de dochter van Jan Stijnen x Trijneken Wouters. Zij is de dochter van Marten Walteris alias Wouters x Maria Kerckhoffs. Hij is de zoon van Jacobus Odekercke alias Wouters en Maria Haghemans alias Otten.

  met
 • Moeder:
  Catharina Koumans (Coumans), dr. van Henricus Coumans en Maria Stijnen,
  woonachtig te Neerbeek [Li],
  ged. op maandag 26 oktober 1739 te Beek [Li] 26. suppletae sunt ceremoniae super Cath: filiam Henrici Koumans et Mariae Stijnen conj: respondentibus Jo(ann)e Hanssen et Corneliā Penris. (getuigen: Joannes Hanssen en Cornelia Penris),
  doopgetuige van haar nicht Maria Catharina Coumans op zaterdag 11 juli 1761 te Beek [Li],
  ovl. (ongeveer 30 jaar oud) op zaterdag 23 juni 1770,
  begr. op zaterdag 23 juni 1770 te Beek [Li] 23 Catharina Coumans uxor Petri Wouters.

tr. (1),
kerk.huw. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 27 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zondag 13 november 1791 13tia 9bris matrimonio juncti sunt Joannes Wouters et Maria Anna Leenaerts ambo ex Beeck coram me et testibus r(everen)do d[omi]no 13tia 9bris matrimonio juncti sunt Joannes Wouters et Maria Anna Leenaerts ambo ex Beeck coram me et testibus r(everen)do d[omi]no Andrea Leenaerts presbytero et Henrico Wouters et pluribus alys. presbytero et Henrico Wouters et pluribus alys. aldaar (getuigen: zijn zwager en haar broer Joannes Andrea Leenarts, priester en zijn broer en haar zwager Henricus Wouters),

verder onderzoek (Collectie Habets) te Neerbeek [Li]
,
I-1 Pierre Wouters wednr v Barbara Vaes te Neerbeek
II-1 Maria Cornelia Wouters verkoopt aan
Jan Wouters wednr v M.Anna Lenarts 3277-126-1809


met

Maria Anna (Marie Anne (Fr.)) Lenarts (Leenders), dr. van Wilhelmus Leenarts en Anna Catharina Banens,
ged. op donderdag 9 februari 1764 te Beek [Li] 9na februarij Maria Anna fil. leg: Wilhelmi Lenarts et Annae Cathr: Banens coniug: suscept: Jo(ann)e Jansen et Xtinae (= Ch(ris)tinae) Banens ex Opgeleen (getuigen: haar tante Christina Banens uit Opgeleen [=Oud Geleen], Joannes Jansen),
ovl. (ongeveer 40 jaar oud) op donderdag 12 april 1804 te Beek [Li] (Marie Anna Lenarts e.v. Jean Wouters).

Uit dit huwelijk 4 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joannes~1794 Beek [Li] †1819  24
Jan Willem~1796 Beek [Li] †1875 Beek [Li] 7811 
Henricus*1799 Beek [Li] †1819 Beek [Li] 19
Christianus*1803 Beek [Li] †1814 Beek [Li] 11

tr. (resp. ongeveer 55 en 18 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op donderdag 23 november 1820 (Joannes Wouters x Anna Maria Meurens) te Beek [Li],
kerk.huw. (Rooms Katholiek) op maandag 27 november 1820 aldaar (getuige: Wilhelmus Mures)
met

Anna Maria (Maria) Murers (Meurens, Muris, Mevis),
geb. op dinsdag 5 januari 1802 te Beek [Li] [BS: aangifte 26 februari 1802 dr van Joannes Murers en Maria Cornelia Vreen],
ged. Rooms Katholiek op dinsdag 5 januari 1802 aldaar (getuige: Matthias Vreen, Anna Maria Senden, Anna Gertrudis Doveren),
ovl. (36 jaar oud) op zondag 18 februari 1838 te Beek [Li] (Johanna Maria Muris dr van Joannes Muris en Cornelia Vreėn; e.v. Jan Wouters; e.v. Joannes Roulands),
tr. (resp. 26 en 31 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op maandag 19 mei 1828 te Beek [Li] - akte 34 [BS: opm. Brd wed van Joannes Wouters overleden 08-08-1824]
met Joannes Roelands (Roulands), zn. van Jan Frederik Roelands en Catharina Elisabeth Derikx (+Jabeek 11-09-1830),
geb. op maandag 24 april 1797 te Jabeek [Li] [2e huw.reg, wonend in Neerbeek],
linnenwever,
ovl. (72 jaar oud) op zondag 7 november 1869 te Beek [Li] (Joannes Roelands zn van Joannes Godefridus Roelands en Catharina Elisabeth Dierx; e.v. Anna Maria Meurens; e.v. Elisabeth Christoffels). Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan Willem*1822 Beek [Li] †1822 Beek [Li] 0


Henricus Wouters
Henricus Wouters,
ged. Rooms Katholiek op zondag 6 maart 1768 Genoemd naar zijngrootvader aan moederszijde (Henricus Coumans) te Beek [Li] 6ta eiusdem Henricus fil: leg: Petri Wouters et Cath(a)r(inae): Koumans coniug: ex Beeck, suscept: Petro Koumans et Helena Penris. (getuigen: zijn oom Peter (Petrus) Koumans en zijn aangetrouwde tante Helena Penris),
getuige bij kerk. huw. van zijn broer Jan (Joannes) Wouters en zijn schoonzuster Maria Anna Lenarts op zondag 13 november 1791 te Beek [Li].

 • Vader:
  Peter (Petrus), genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde [Petrus Coumans] Wouters, zn. van Peter (Petrus) Wouters en Ida Coumans,
  woonachtig te Neerbeek [Li],
  ged. Rooms Katholiek op zaterdag 22 januari 1729 te Beek [Li] 22. sub conditione Petrus filius Petri Wouters et Idae Koumans conjugum, suscept: Jacobo Wouters et Margaritā Koumans. (getuigen: zijn grootvader Jacob (Jacobus) Wouters en zijn tante Margareta Coumans),
  getuige bij kerk. huw. van zijn zwager Peter (Petrus) Peters en zijn zus Cornelia Wouters op zondag 16 juli 1758 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achternicht Maria Ida Peters op maandag 14 juli 1806 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn neef Jacobus Janssen op donderdag 18 september 1760 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn kleindochter Maria Catharina Martijns op zondag 19 augustus 1804 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn kleinzoon Joannes Petrus Wouters op woensdag 17 september 1794 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn neef Neelis (Cornelius) Wauters op woensdag 21 augustus 1765 te Beek [Li],
  getuige bij kerk. huw. van Jan (Joannes) Scholts en zijn nicht Ida (Maria Ida) Wauters op donderdag 7 januari 1796 te Beek [Li],
  doopgetuige van Maria Elisabeth Snijders op woensdag 22 januari 1777 te Beek [Li],
  getuige bij kerk. huw. van zijn zwager Peter (Petrus) Peters en zijn zus Cornelia Wouters op zondag 16 juli 1758 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achternicht Maria Agnes Peters op maandag 18 april 1791 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn neef Jan Peter (Joannes Petrus) Wouters op zondag 14 november 1756 te Meerssen [Li],
  ovl. (ongeveer 80 jaar oud) op woensdag 17 januari 1810 te Beek [Li] (Pierre Wouters zn van Pierre Wouters en Elisabeth Coumans; gehuwd met Barbe Paes; gehuwd met Catharina Coumans),
  otr. (2) op vrijdag 1 oktober 1773 te Beek [Li],
  tr. (resp. ongeveer 44 en minstens 20 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op vrijdag 15 oktober 1773 te Beek [Li] [inschrijving] d(en). 1. octob. Peter Wouters. weduwenaar van Neerbeek. met Barbara Paas. geb. van Geleen en woon. in Neerbeek. [getrouwt] d(en). 15 octob,
  kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 17 oktober 1773 aldaar 17timā 8bris matrimonio juncti sunt Petrus Wouters ex Beeck viduus Catharinae Comans et Barbara Paes ex Gheleen coram me et testibus Jo[ann]e Petro Wouters et Helena Paes et pluribus alys. (getuigen: zijn vader en haar schoonvader Peter (Petrus) Wouters, als Joannes Petrus Wouters, Helena Paes),

  Verder onderzoek (Collectie Habets)
  ,
  I-1 Pierre Wouters wednr v Barbara Vaes te Neerbeek [Vaes = Paes ww]
  II-1 Maria Cornelia Wouters verkoopt aan
  Jan Wouters wednr v M.Anna Lenarts (3277-126-1809)


  met Barbara Paes. Uit dit huwelijk een dochter.
  tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 19 jaar oud) (1) (Nederlands Hervormd) op zondag 11 februari 1759 te Beek [Li] [inschrijving] dito: Peter Wouters. j:m: van Neerbeek. met Catharina Koumans j:d: ook van Neerbeek [copulatie] d(en). 11. february,
  kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 11 februari 1759 aldaar hac. 11ma febrij. matrimonio juncti sunt Petrus Wouters et Catharina Coumans ec Beeck vi dispensationis in 3tio consanguinit(a)tis gradu collaterali aequali ab jllustrissimo ac reverendissimo d(omi)no episcopo Ruremondensi coram me pastore et testibus Andrea Hensen et Maria Stijnen. (getuigen: zijn neef André (Andreas) Henssen, zijn schoonmoeder en haar moeder Maria Stijnen, Andreas Hensen),

  Verwantschap tussen families Wouters en Coumans/Koumans in 1759
  ,
  Beide echtgenoten hebben een (of meer dan een) bloedverwantschap:
  1. De naam van de moeder van Peter Wouters is Ida Coumans en de naam van de bruid Catharina K(C)oumans doet vermoeden dat hier een bloedverwantschap aanwezig kan zijn. Wellicht is dit ook zo, maar er zijn géén geboortegegevens van de vader (Henricus Coumans) van de bruid Catharina K(C)oumans te vinden.
  2. Er is wel een bloedband via de familie Wouters aanwezig:
  Peter Wouters is de zoon van Peter Wouters x Ida Coumans. Hij is de zoon van Jacob Wouters x Maria Vromen. Hij is de zoon van Walter Walteri alias Wouters x Helena Nijsten. Hij is de zoon van Jacob Odekercke alias Wouters x Maria Haghemans alias Otten.
  Catharina Koumans is de dochter van Henricus Coumans x Maria Stijnen. Zij is de dochter van Jan Stijnen x Trijneken Wouters. Zij is de dochter van Marten Walteris alias Wouters x Maria Kerckhoffs. Hij is de zoon van Jacobus Odekercke alias Wouters en Maria Haghemans alias Otten.

  met
 • Moeder:
  Catharina Koumans (Coumans), dr. van Henricus Coumans en Maria Stijnen,
  woonachtig te Neerbeek [Li],
  ged. op maandag 26 oktober 1739 te Beek [Li] 26. suppletae sunt ceremoniae super Cath: filiam Henrici Koumans et Mariae Stijnen conj: respondentibus Jo(ann)e Hanssen et Corneliā Penris. (getuigen: Joannes Hanssen en Cornelia Penris),
  doopgetuige van haar nicht Maria Catharina Coumans op zaterdag 11 juli 1761 te Beek [Li],
  ovl. (ongeveer 30 jaar oud) op zaterdag 23 juni 1770,
  begr. op zaterdag 23 juni 1770 te Beek [Li] 23 Catharina Coumans uxor Petri Wouters.


Barbara Paes
Barbara Paes,
geb. voor 1753 te Geleen [Li],
ovl. (minstens 28 jaar oud) op dinsdag 11 september 1781,
begr. op dinsdag 11 september 1781 te Beek [Li] 11ma obyt ex eod: morbo Barbara Paes ex Gheleen uxor Petri Wouters ex Beeck.

otr. op vrijdag 1 oktober 1773 te Beek [Li],
tr. (resp. minstens 20 en ongeveer 44 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op vrijdag 15 oktober 1773 te Beek [Li] [inschrijving] d(en). 1. octob. Peter Wouters. weduwenaar van Neerbeek. met Barbara Paas. geb. van Geleen en woon. in Neerbeek. [getrouwt] d(en). 15 octob,
kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 17 oktober 1773 aldaar 17timā 8bris matrimonio juncti sunt Petrus Wouters ex Beeck viduus Catharinae Comans et Barbara Paes ex Gheleen coram me et testibus Jo[ann]e Petro Wouters et Helena Paes et pluribus alys. (getuigen: zijn vader en haar schoonvader Peter (Petrus) Wouters, als Joannes Petrus Wouters, Helena Paes),

Verder onderzoek (Collectie Habets)
,
I-1 Pierre Wouters wednr v Barbara Vaes te Neerbeek [Vaes = Paes ww]
II-1 Maria Cornelia Wouters verkoopt aan
Jan Wouters wednr v M.Anna Lenarts (3277-126-1809)


met

Peter (Petrus), genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde [Petrus Coumans] Wouters, zn. van Peter (Petrus) Wouters en Ida Coumans,
woonachtig te Neerbeek [Li],
ged. Rooms Katholiek op zaterdag 22 januari 1729 te Beek [Li] 22. sub conditione Petrus filius Petri Wouters et Idae Koumans conjugum, suscept: Jacobo Wouters et Margaritā Koumans. (getuigen: zijn grootvader Jacob (Jacobus) Wouters en zijn tante Margareta Coumans),
getuige bij kerk. huw. van zijn zwager Peter (Petrus) Peters en zijn zus Cornelia Wouters op zondag 16 juli 1758 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn achternicht Maria Ida Peters op maandag 14 juli 1806 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn neef Jacobus Janssen op donderdag 18 september 1760 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn kleindochter Maria Catharina Martijns op zondag 19 augustus 1804 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn kleinzoon Joannes Petrus Wouters op woensdag 17 september 1794 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn neef Neelis (Cornelius) Wauters op woensdag 21 augustus 1765 te Beek [Li],
getuige bij kerk. huw. van Jan (Joannes) Scholts en zijn nicht Ida (Maria Ida) Wauters op donderdag 7 januari 1796 te Beek [Li],
doopgetuige van Maria Elisabeth Snijders op woensdag 22 januari 1777 te Beek [Li],
getuige bij kerk. huw. van zijn zwager Peter (Petrus) Peters en zijn zus Cornelia Wouters op zondag 16 juli 1758 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn achternicht Maria Agnes Peters op maandag 18 april 1791 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn neef Jan Peter (Joannes Petrus) Wouters op zondag 14 november 1756 te Meerssen [Li],
ovl. (ongeveer 80 jaar oud) op woensdag 17 januari 1810 te Beek [Li] (Pierre Wouters zn van Pierre Wouters en Elisabeth Coumans; gehuwd met Barbe Paes; gehuwd met Catharina Coumans),
tr. (1)
met zijn achternicht Catharina Koumans. Uit dit huwelijk 4 kinderen.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria~1775 Beek [Li]    


Maria Wouters
Maria Wouters,
ged. Rooms Katholiek op donderdag 12 januari 1775 te Beek [Li] 12mā baptisata est sub conditione Maria legit: Petri Wouters ex Neerbeeck et Barbarae Paes ex Gheleen conj: suscept: Petro Wouters no[m]i[n]e Jo[ann]is Matthiae Paes et Cornelia Wouters (getuigen: haar grootvader Peter (Petrus) Wouters, haar tante Cornelia Wouters, Joannes Matthias Paes).

 • Vader:
  Peter (Petrus), genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde [Petrus Coumans] Wouters, zn. van Peter (Petrus) Wouters en Ida Coumans,
  woonachtig te Neerbeek [Li],
  ged. Rooms Katholiek op zaterdag 22 januari 1729 te Beek [Li] 22. sub conditione Petrus filius Petri Wouters et Idae Koumans conjugum, suscept: Jacobo Wouters et Margaritā Koumans. (getuigen: zijn grootvader Jacob (Jacobus) Wouters en zijn tante Margareta Coumans),
  getuige bij kerk. huw. van zijn zwager Peter (Petrus) Peters en zijn zus Cornelia Wouters op zondag 16 juli 1758 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achternicht Maria Ida Peters op maandag 14 juli 1806 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn neef Jacobus Janssen op donderdag 18 september 1760 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn kleindochter Maria Catharina Martijns op zondag 19 augustus 1804 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn kleinzoon Joannes Petrus Wouters op woensdag 17 september 1794 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn neef Neelis (Cornelius) Wauters op woensdag 21 augustus 1765 te Beek [Li],
  getuige bij kerk. huw. van Jan (Joannes) Scholts en zijn nicht Ida (Maria Ida) Wauters op donderdag 7 januari 1796 te Beek [Li],
  doopgetuige van Maria Elisabeth Snijders op woensdag 22 januari 1777 te Beek [Li],
  getuige bij kerk. huw. van zijn zwager Peter (Petrus) Peters en zijn zus Cornelia Wouters op zondag 16 juli 1758 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achternicht Maria Agnes Peters op maandag 18 april 1791 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn neef Jan Peter (Joannes Petrus) Wouters op zondag 14 november 1756 te Meerssen [Li],
  ovl. (ongeveer 80 jaar oud) op woensdag 17 januari 1810 te Beek [Li] (Pierre Wouters zn van Pierre Wouters en Elisabeth Coumans; gehuwd met Barbe Paes; gehuwd met Catharina Coumans),
  tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 19 jaar oud) (1) (Nederlands Hervormd) op zondag 11 februari 1759 te Beek [Li] [inschrijving] dito: Peter Wouters. j:m: van Neerbeek. met Catharina Koumans j:d: ook van Neerbeek [copulatie] d(en). 11. february,
  kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 11 februari 1759 aldaar hac. 11ma febrij. matrimonio juncti sunt Petrus Wouters et Catharina Coumans ec Beeck vi dispensationis in 3tio consanguinit(a)tis gradu collaterali aequali ab jllustrissimo ac reverendissimo d(omi)no episcopo Ruremondensi coram me pastore et testibus Andrea Hensen et Maria Stijnen. (getuigen: zijn neef André (Andreas) Henssen, zijn schoonmoeder en haar moeder Maria Stijnen, Andreas Hensen),

  Verwantschap tussen families Wouters en Coumans/Koumans in 1759
  ,
  Beide echtgenoten hebben een (of meer dan een) bloedverwantschap:
  1. De naam van de moeder van Peter Wouters is Ida Coumans en de naam van de bruid Catharina K(C)oumans doet vermoeden dat hier een bloedverwantschap aanwezig kan zijn. Wellicht is dit ook zo, maar er zijn géén geboortegegevens van de vader (Henricus Coumans) van de bruid Catharina K(C)oumans te vinden.
  2. Er is wel een bloedband via de familie Wouters aanwezig:
  Peter Wouters is de zoon van Peter Wouters x Ida Coumans. Hij is de zoon van Jacob Wouters x Maria Vromen. Hij is de zoon van Walter Walteri alias Wouters x Helena Nijsten. Hij is de zoon van Jacob Odekercke alias Wouters x Maria Haghemans alias Otten.
  Catharina Koumans is de dochter van Henricus Coumans x Maria Stijnen. Zij is de dochter van Jan Stijnen x Trijneken Wouters. Zij is de dochter van Marten Walteris alias Wouters x Maria Kerckhoffs. Hij is de zoon van Jacobus Odekercke alias Wouters en Maria Haghemans alias Otten.


  met zijn achternicht Catharina Koumans. Uit dit huwelijk 4 kinderen.
  otr. (2) op vrijdag 1 oktober 1773 te Beek [Li],
  tr. (resp. ongeveer 44 en minstens 20 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op vrijdag 15 oktober 1773 te Beek [Li] [inschrijving] d(en). 1. octob. Peter Wouters. weduwenaar van Neerbeek. met Barbara Paas. geb. van Geleen en woon. in Neerbeek. [getrouwt] d(en). 15 octob,
  kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 17 oktober 1773 aldaar 17timā 8bris matrimonio juncti sunt Petrus Wouters ex Beeck viduus Catharinae Comans et Barbara Paes ex Gheleen coram me et testibus Jo[ann]e Petro Wouters et Helena Paes et pluribus alys. (getuigen: zijn vader en haar schoonvader Peter (Petrus) Wouters, als Joannes Petrus Wouters, Helena Paes),

  Verder onderzoek (Collectie Habets)
  ,
  I-1 Pierre Wouters wednr v Barbara Vaes te Neerbeek [Vaes = Paes ww]
  II-1 Maria Cornelia Wouters verkoopt aan
  Jan Wouters wednr v M.Anna Lenarts (3277-126-1809)

  met
 • Moeder:
  Barbara Paes,
  geb. voor 1753 te Geleen [Li],
  ovl. (minstens 28 jaar oud) op dinsdag 11 september 1781,
  begr. op dinsdag 11 september 1781 te Beek [Li] 11ma obyt ex eod: morbo Barbara Paes ex Gheleen uxor Petri Wouters ex Beeck.


Catharina Theresia Juliana Rombout
Catharina Theresia Juliana Rombout (Rombaut),
geb. op zondag 27 september 1812 te Spaubeek [Li] - akte 28,
ged. Rooms Katholiek op zondag 27 september 1812 aldaar 1812 27. 7bris nata eodemque baptisata est Catharina Theresia Juliana filia legitima domini Jacobi Francisci Josephi Rombout et praenobilis dominae Mariae Theresiae Josephae de Negri conj(ugum): susc fuere Petrus Mevis loco praenobilis domini Josephi de Negri et Maria Anna Reumkens loco Catharinae Cansiere Bruxellensis testor JJ Raemaekers pastor in Spaubeck (getuigen: Peter (Petrus) Mevis nms. de weledele heer Josephus de Negri, de weledele heer haar oom Josephus (Josephus Anselmus Antonius) de Negri door Petrus Mevis, Maria Anna Rumpkens als Maria Anna Reumkens nms. Catharina Cansiere uit Brussel, Catharina Cansiere uit Brussel door Maria Anna Reumkens),
ovl. (6 jaar oud) op maandag 23 augustus 1819 te Spaubeek [Li] - akte 26.

 • Vader:
  Francis Joseph (Jacques Francois Joseph, Jacobus Franciscus Joseph) Rombant (Rombout, Rombaut), zn. van Pierre Jacques Francois Rombant en Catherine Josephine Cansier,
  geb. op donderdag 26 maart 1772 te Brussel [Br, Belgiė] [huw.reg.],
  ovl. (78 jaar oud) op maandag 8 april 1850 te Spaubeek [Li] - akte 6,
  tr. (resp. 38 en 40 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 28 mei 1810 te Spaubeek [Li] - akte 16 [BS: opm. Brd wed van Ferdinand Joseph Julien Castelli],
  wonen in kasteel (Ten) Dijken in 1833 te Spaubeek [Li] met
 • Moeder:
  Maria Theresia (Maria Theresia Josepha, Maria Theresia Josepha Francisca) de Negri, dr. van Franciscus Wilhelmus Joseph de Negri (baron van Henri-Chapelle) en Joanna Maria Josepha d'Eijs de Beusdal (barones van d'Eijs van Beusdahl),
  geb. op maandag 7 mei 1770 te Brunssum [Li] [ovl.reg.],
  ged. Rooms Katholiek op maandag 7 mei 1770 aldaar 7ma maij 1770 baptizata est Maria Tresia Josepha Francisca filia generosi domini Wilhelmi Josephi baronis de Negrij toparchae Henrici Capellae et generosae dominae Joannae Mariae Josephae baronissae de Beusdael legitimorum conjugum susceptores erant Henricus Geurten pro generoso domino Joanne Francisco barone de Beusdael centurione legionis de la Marck apud gallos et Catharina Schoffelen pro praenobili domina Maria Tresia Broeck de Deurwis (getuige: Joannes Franciscus de Beusdael, Maria Tresia de Deurwis, vervangende getuigen Catharina Schoffelen, Henricus Geurten Joannes Franciscus de Beusdael, Maria Theresia de Deurwis, vervangende getuigen: Catharina Schoffelen, Henricus Geurten),
  rentenierse,
  doopgetuige van Maria Theresia Ferdinanda Meens op woensdag 18 april 1804 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Maria Theresia Huberta Ramekers op dinsdag 16 oktober 1810 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Joannes Ludovicus Leenaerts op woensdag 3 januari 1810 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Maria Theresia Hubertina Jacquemin op dinsdag 8 maart 1814 te Spaubeek [Li],
  ovl. (64 jaar oud) op zaterdag 24 mei 1834 om half negen in de voormiddag op het kasteel De Dijken te Spaubeek [Li] - akte 19 (getuigen: Jacob (Jacobus) Conings als Jacob Konings (zonder beroep, 62 jaar, nabuur, kan niet schrijven) en Jan (Joannes) Ackermans als Joannes Akkermans (dagloner, 70 jaar, nabuur, kan niet schrijven)),
  tr. (resp. hoogstens 31 en hoogstens 30 jaar oud) (1) voor 1801,
  wonen in kasteel [Ten] Dijken te Spaubeek [Li]
  met Ferdinandus Julianus Josephus Caselli,
  geb. in 1771 [beg.reg. 37 jaar],
  controlleur du contributions directes,
  doopgetuige van Maria Theresia Ferdinanda Meens op woensdag 18 april 1804 te Spaubeek [Li],
  ovl. (ongeveer 37 jaar oud) op zaterdag 23 juli 1808 plotseling overleden te Spaubeek [Li] - akte 21,
  begr. op maandag 25 juli 1808 aldaar 1808 23 julij obijt subitanea morte dominus Ferdinandus Julianus Josephus Caselli aetatis 37 annorum conjux praenobilis dominae Mariae Theresia Josephi de Negri qui 25 hujus sepultus est. Uit dit huwelijk 5 kinderen.


Maria Catharina Martijns
Maria Catharina (Marie Chatrin (Fr.)) Martijns,
geb. op maandag 13 augustus 1804 te Beek [Li],
ged. Rooms Katholiek op zondag 19 augustus 1804 aldaar (getuigen: haar grootvader Peter (Petrus) Wouters, als Petrus Wouters, Maria Ida Nijsten),
ovl. (35 jaar oud) op donderdag 30 januari 1840 (Maria Catharina Martijns dr van Jan Pieter Martijns en Ida Wouters) te Beek [Li],
begr. op donderdag 30 januari 1840 aldaar.

 • Moeder:
  Ida (Maria Ida) Wauters (Wouters), dr. van Peter (Petrus) Wouters en Catharina Koumans,
  ged. Rooms Katholiek op vrijdag 13 augustus 1762 Genoemd naar haar grootmoeder aan vaderszijde (Ida Coumans) te Beek [Li] 13tia aug. Maria Ida fil. leg. Petri Wauters et Cathar: Coumans coniug, suscept. Henrico Coumans et Maria Wouters ex Spaubeck. (getuigen: haar grootvader Henricus Coumans en haar oudtante Maria Catharina Wolters, als Maria Wouters uit Spaubeek),
  doopgetuige van haar neef Christianus Wouters op dinsdag 8 maart 1803 te Beek [Li],
  ovl. (ongeveer 59 jaar oud) op vrijdag 7 december 1821 te Beek [Li] (Maria Ida Wouters dr van Pieter Wouters en Catharina Coumans; gehuwd met Jan Peter Martijns).


Maria Elisabetha Martijns
Maria Elisabetha (Marie Elisabeth (Fr.)) Martijns,
geb. op donderdag 10 juli 1806 te Beek [Li] [huw.reg.],
ged. Rooms Katholiek op donderdag 10 juli 1806 aldaar (getuige: Maria Nijsten, Maria Elisabetha Martins),
ovl. (35 jaar oud) op zondag 14 november 1841 na bevalling van doodgeboren dochter te Beek [Li] - akte 155.

 • Moeder:
  Ida (Maria Ida) Wauters (Wouters), dr. van Peter (Petrus) Wouters en Catharina Koumans,
  ged. Rooms Katholiek op vrijdag 13 augustus 1762 Genoemd naar haar grootmoeder aan vaderszijde (Ida Coumans) te Beek [Li] 13tia aug. Maria Ida fil. leg. Petri Wauters et Cathar: Coumans coniug, suscept. Henrico Coumans et Maria Wouters ex Spaubeck. (getuigen: haar grootvader Henricus Coumans en haar oudtante Maria Catharina Wolters, als Maria Wouters uit Spaubeek),
  doopgetuige van haar neef Christianus Wouters op dinsdag 8 maart 1803 te Beek [Li],
  ovl. (ongeveer 59 jaar oud) op vrijdag 7 december 1821 te Beek [Li] (Maria Ida Wouters dr van Pieter Wouters en Catharina Coumans; gehuwd met Jan Peter Martijns).

tr. (resp. 23 en 21 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 3 juni 1830 te Beek [Li] - akte 76
met

Adam Wijnen, zn. van Nicolaus Wijnen en Anna Elisabeth Coox,
geb. op donderdag 7 juli 1808 te Beek [Li] [huw.reg.],
ovl. (78 jaar oud) op maandag 26 juli 1886 aldaar - akte 43,
tr. (resp. 34 en 31 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 6 januari 1843 te Beek [Li] - akte 1 [BS: opm. Bdg wdnr van Elisabeth Martijns overleden 14-11-1841]
met Anna Elisabeth Herben, dr. van Joannes Petrus Herben en Maria Ida Meijers (pachteres van St. Jans Geleen),
geb. op zaterdag 9 maart 1811 te Voerendaal [Li] - akte 25,
ovl. (38 jaar oud) op woensdag 5 december 1849 te Neerbeek [Li] - akte 58. Uit dit huwelijk 5 kinderen.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1832 Beek [Li] †1835 Neerbeek [Li] 2
Maria*1834 Beek [Li] †1867 Neerbeek [Li] 33
Jan Pieter*1835 Beek [Li] †1839 Neerbeek [Li] 4
Jan*1836 Beek [Li] †1838 Neerbeek [Li] 2
Jan*1838 Beek [Li] †1909 Eijsden [Li] 70
Nn*1841 Beek [Li]   0


Maria Anna Lenarts
Maria Anna (Marie Anne (Fr.)) Lenarts (Leenders),
ged. op donderdag 9 februari 1764 te Beek [Li] 9na februarij Maria Anna fil. leg: Wilhelmi Lenarts et Annae Cathr: Banens coniug: suscept: Jo(ann)e Jansen et Xtinae (= Ch(ris)tinae) Banens ex Opgeleen (getuigen: haar tante Christina Banens uit Opgeleen [=Oud Geleen], Joannes Jansen),
ovl. (ongeveer 40 jaar oud) op donderdag 12 april 1804 te Beek [Li] (Marie Anna Lenarts e.v. Jean Wouters).

 • Vader:
  Wilhelmus Leenarts,
  geb. voor 1737,
  ovl. (minstens 62 jaar oud) op maandag 29 juli 1799 (Jean Guillaume Leners zn van Chretien Leners) te Beek [Li],
  tr,
  kerk.huw. (resp. minstens 19 en ongeveer 22 jaar oud) (Rooms Katholiek) op woensdag 9 februari 1757 aldaar (getuigen: zijn schoonzuster en haar zus Christina Banens, Henicus Lenarts) met
 • Moeder:
  Anna Catharina Banens, dr. van Lemmen (Lambertus) Banens (scabinus = schepen van de bank Geleen) en Bilken (Maria Sibilla) Raemeckers,
  ged. Rooms Katholiek op vrijdag 14 januari 1735 genoemd naar haar grootmoeder aan vaderszijde (Anna Luijten) te Geleen [Li] (getuige: haar grootmoeder Stincken Custers, Joannes Banens),
  doopgetuige van haar kleinzoon Joannes Petrus Wouters op woensdag 17 september 1794 te Beek [Li],
  doopgetuige van haar nicht Maria Catharina Banens op vrijdag 22 december 1780 te Geleen [Li],
  doopgetuige van haar nicht Anna Catharina Franssen op zaterdag 19 december 1767 te Schinnen [Li],
  ovl. (ongeveer 86 jaar oud) op vrijdag 19 oktober 1821 (Anna Catharina Banens dr van Lambertus Banens en Maria Sebilla Raemaekers; gehuwd met Willem Lenarts) te Beek [Li].

tr,
kerk.huw. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 26 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zondag 13 november 1791 13tia 9bris matrimonio juncti sunt Joannes Wouters et Maria Anna Leenaerts ambo ex Beeck coram me et testibus r(everen)do d[omi]no 13tia 9bris matrimonio juncti sunt Joannes Wouters et Maria Anna Leenaerts ambo ex Beeck coram me et testibus r(everen)do d[omi]no Andrea Leenaerts presbytero et Henrico Wouters et pluribus alys. presbytero et Henrico Wouters et pluribus alys. aldaar (getuigen: zijn zwager en haar broer Joannes Andrea Leenarts, priester en zijn broer en haar zwager Henricus Wouters),

verder onderzoek (Collectie Habets) te Neerbeek [Li]
,
I-1 Pierre Wouters wednr v Barbara Vaes te Neerbeek
II-1 Maria Cornelia Wouters verkoopt aan
Jan Wouters wednr v M.Anna Lenarts 3277-126-1809


met

Jan (Joannes, Jois, Jean (Fr.)), genoemd naar zijn peter [pastoor Joannes Wouters] Wouters (Wauters), zn. van Peter (Petrus) Wouters en Catharina Koumans,
ged. Rooms Katholiek op zondag 5 mei 1765 te Beek [Li] 5ta sub cond(i)t(ion)e Jo(ann)es fil. leg: Petri Wouters et Cath(a)r(inae) Coumans coniug: ex Beeck, suscept: Andrea Hensen no(min)e adm: r(everen)di d(omi)ni Jo[ann]is Wouters pastoris in Opheer et Maria Coumans. (getuigen: zijn oudoom Joannes Wouters, als pastoor in Opheer en zijn tante Maria Sibilla Koumans, als Maria Coumans),
ovl. (ongeveer 59 jaar oud) op woensdag 18 augustus 1824 te Beek [Li] (Jan Wouters zn van Peter Wouters en Catharina Coumans; e.v. Maria Meurens; e.v. Maria Anna Lenaerts),
begr. op woensdag 18 augustus 1824 aldaar (Joannes Wauters; e.v. Maria Muris; e.v. Maria Anna Leenders),
tr. (2)
met Anna Maria Murers. Uit dit huwelijk een zoon.

Uit dit huwelijk 4 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joannes~1794 Beek [Li] †1819  24
Jan Willem~1796 Beek [Li] †1875 Beek [Li] 7811 
Henricus*1799 Beek [Li] †1819 Beek [Li] 19
Christianus*1803 Beek [Li] †1814 Beek [Li] 11


Wilhelmus Leenarts
Wilhelmus Leenarts,
geb. voor 1737,
ovl. (minstens 62 jaar oud) op maandag 29 juli 1799 (Jean Guillaume Leners zn van Chretien Leners) te Beek [Li].

tr,
kerk.huw. (resp. minstens 19 en ongeveer 22 jaar oud) (Rooms Katholiek) op woensdag 9 februari 1757 aldaar (getuigen: zijn schoonzuster en haar zus Christina Banens, Henicus Lenarts)
met

Anna Catharina Banens, dr. van Lemmen (Lambertus) Banens (scabinus = schepen van de bank Geleen) en Bilken (Maria Sibilla) Raemeckers,
ged. Rooms Katholiek op vrijdag 14 januari 1735 genoemd naar haar grootmoeder aan vaderszijde (Anna Luijten) te Geleen [Li] (getuige: haar grootmoeder Stincken Custers, Joannes Banens),
doopgetuige van haar kleinzoon Joannes Petrus Wouters op woensdag 17 september 1794 te Beek [Li],
doopgetuige van haar nicht Maria Catharina Banens op vrijdag 22 december 1780 te Geleen [Li],
doopgetuige van haar nicht Anna Catharina Franssen op zaterdag 19 december 1767 te Schinnen [Li],
ovl. (ongeveer 86 jaar oud) op vrijdag 19 oktober 1821 (Anna Catharina Banens dr van Lambertus Banens en Maria Sebilla Raemaekers; gehuwd met Willem Lenarts) te Beek [Li].

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Helena~1758 Beek [Li] †1809 Beek [Li] 51
Maria~1760 Beek [Li] †1841 Beek [Li] 80
Maria~1764 Beek [Li] †1804 Beek [Li] 40
Joannes~1766 Beek [Li] †1811 Beek [Li] 45
Maria~1769 Beek [Li] †1820 Geleen [Li] 51
Anna~1772 Beek [Li] †1802 Geleen [Li] 30
Maria~1775 Beek [Li]