$boomnaam$
Gerardus Vleugels
Gerardus Vleugels,
geb. voor 1623 vermoedelijk te Geleen [Li],
doopgetuige van zijn nicht Maria Kampenaers op zondag 23 mei 1655 te Beek [Li],
doopgetuige van Elisabetha Lenarts op zaterdag 12 november 1689 te Beek [Li],
doopgetuige van Ida Boosten op zondag 14 februari 1666 te Beek [Li],
doopgetuige van Winandus Penris op dinsdag 8 december 1705 te Geleen [Li],

Gichtregister (LvO 4130 - scan 86) op dinsdag 30 juni 1665 te Beek [Li]
,
Hermen Kempeners, mede voor zijn broer Peter Kempeners, momboirs van Gertruijdt Hendricks, weeskint van wijlen Hendrick Hendricks en Fijcken Kempeners, verkopen aan Gerrit Vleugels 74 kleine roeden op de holstraet, rgt Gerrit Vleugels, Dierick Schuijrkens voor 3 gulden de kleine roede. Het geld dient voor het onderhoud van het weeskind.

tr,
kerk.huw. (beiden minstens 20 jaar oud) (Rooms Katholiek) op dinsdag 3 november 1643 te Beek [Li] (getuige: Andreas Penris, Joannes Odekercke)
met

Maria Campenaerts (Kempeners), dr. van Godefridus Campenaerts en Nn ,
geb. voor 1623,
doopgetuige van haar nicht Trijn (Catharina) Kempenerts op zondag 25 september 1661 te Beek [Li].


Cornelia Wouters
Nelecken (Cornelia) Wouters,
woonachtig te Neerbeek [Li],
ged. Rooms Katholiek op woensdag 3 juni 1705 te Beek [Li] 3. jun. Cornelia filia Andreae Wouters et Catharinae Kempeners conj. sus. Petrus Banits et Corn. Veurvischen. (getuigen: Peter (Petrus) Banens, als Petrus Banits, Cornelia Veurvisschen (=Verwischen?)),
doopgetuige van haar nicht Catharina Ceulen op zondag 18 maart 1731 te Beek [Li].

tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 38 jaar oud) (1) (Nederlands Hervormd) op zaterdag 8 april 1730 te Beek [Li] 8 april Peter Erkens - met Cornelia Wouters bijde van Neerbeek,
kerk.huw. (Rooms Katholiek) op maandag 1 mei 1730 aldaar primâ mensis Petrus Erkens cum Cornelia Wouters. testibus Jo(ann)e Thijmister et Joannâ Kinckers. (getuige: Joannes Thijmister, Joannes Kinckers)
met

Peter (Petrus) Erkens (Erckens), zn. van Dirck (Theodorus) Eerkens en Ytje (Ida) Ganzer,
ged. op donderdag 13 september 1691 opgegeven naam moeder: Cornelia Verwisch [=getuige!] te Beek [Li] woonde in Neerbeek (getuigen: zijn oudoom Jacobus Ganzer en Cornelia Verwisch),
ovl. (ongeveer 38 jaar oud) op donderdag 13 juli 1730,
begr. op donderdag 13 juli 1730 (Petrus Erkens) te Beek [Li].

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Theodorus~1730 Beek [Li]    

tr. (2),
kerk.huw. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 34 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zondag 29 juli 1731 te Geleen [Li] 29. julij Marten Ganders Nelecken Wouters testes Marten Custers. et Anna Ganders. (getuigen: zijn zus Anna Janders, als Anna Ganders, Marten Custers)
met

Marten (Martinus) Janders (Ganders, Genders), zn. van Willem (Wilhelmus) Janders en Jenne (Joanna) Gielen,
ged. Rooms Katholiek op dinsdag 16 juli 1697 te Geleen [Li] (getuigen: zijn grootvader Marten (Martinus) Gielen, Urm Luijten),
doopgetuige van zijn neef Hans Willem (Joannes Wilhelmus) Nijssen op woensdag 22 januari 1738 te Geleen [Li],
getuige bij kerk. huw. van Tevis Glasmeckers en zijn zus Agnetis Janders op dinsdag 28 januari 1727 te Geleen [Li],
doopgetuige van Anna Elisabetha Schols op vrijdag 19 september 1727 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn nicht Catharina Ganders op zondag 27 november 1735 te Geleen [Li].

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Wilhelmus~1732 Beek [Li] †1737 Beek [Li] 4
Joannes~1734 Neerbeek [Li]    
Wilhelmus~1737 Beek [Li]    
Andreas~1738 Beek [Li]    
Joanna~1741 Beek [Li]    
Mathias~1744 Beek [Li]    


Joannes Schols
Joannes Schols,
geb. voor 1619 vermoedelijk te Beek [Li],
doopgetuige van zijn neef Petrus Schurkens op dinsdag 15 september 1643 te Beek [Li],
ovl. (ongeveer 34 jaar oud) voor maandag 4 mei 1654,
begr. op maandag 4 mei 1654 4o. Joannes Schols. bet(..)n te Beek [Li].

tr,
kerk.huw. (resp. minstens 20 en minstens 25 jaar oud) (Rooms Katholiek) op donderdag 8 september 1639 te Beek [Li] 9º. Jo(ann)es filius Henrici Scholts et Hegliken, filia Gerardi Schurkens. testes Jo(ann)es custos et Eustachius Schurkens. (getuigen: haar broer Stas (Eustachius) Schurkens, Joannes de koster)
met

Heijliken (Helena) Schurkens, dr. van Gerardus Schurkens en Nn ,
geb. voor 1614 te Neerbeek [Li],
getuige bij kerk. huw. van Nijs van der Schuren en haar zus Elisabetha Schurkens op zondag 20 augustus 1634 te Beek [Li],
doopgetuige van Joannes Snijders op zondag 13 december 1665 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Thijs (Matthias) Coumans op woensdag 31 december 1653 te Beek [Li],
doopgetuige van haar achternicht Treineken (Catharina) Schurkens op vrijdag 9 januari 1671 te Beek [Li],
tr. (resp. minstens 44 en minstens 46 jaar oud) (2) (Nederlands Hervormd) op vrijdag 26 juli 1658 te Beek [Li] julij 26. Willem Zeverens widm van Geve [hierboven:] rick Heijlken Schrurkens. wedv: van Neerbe[ek],
kerk.huw. (Rooms Katholiek) [geen datum] aldaar Wil[h]elmus Zeueren [= Zeveren] et Heijliken Schurckens contraxerunt coram me duobusq(ue) meis domesticis.
met Willem (Wilhelmus) Severens. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Henricus~1641 Beek [Li]    
Matthias~1645 Beek [Li] †1652 Beek [Li] 6
Maria~1649 Beek [Li]    
Tijsken~1652 Beek [Li] †1732 Beek [Li] 79


Helena Schurkens
Heijliken (Helena) Schurkens,
geb. voor 1614 te Neerbeek [Li],
getuige bij kerk. huw. van Nijs van der Schuren en haar zus Elisabetha Schurkens op zondag 20 augustus 1634 te Beek [Li],
doopgetuige van Joannes Snijders op zondag 13 december 1665 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Thijs (Matthias) Coumans op woensdag 31 december 1653 te Beek [Li],
doopgetuige van haar achternicht Treineken (Catharina) Schurkens op vrijdag 9 januari 1671 te Beek [Li].

tr. (1),
kerk.huw. (resp. minstens 25 en minstens 20 jaar oud) (Rooms Katholiek) op donderdag 8 september 1639 te Beek [Li] 9º. Jo(ann)es filius Henrici Scholts et Hegliken, filia Gerardi Schurkens. testes Jo(ann)es custos et Eustachius Schurkens. (getuigen: haar broer Stas (Eustachius) Schurkens, Joannes de koster)
met

Joannes Schols, zn. van Theodorus? Schols en Nn ,
geb. voor 1619 vermoedelijk te Beek [Li],
doopgetuige van zijn neef Petrus Schurkens op dinsdag 15 september 1643 te Beek [Li],
ovl. (ongeveer 34 jaar oud) voor maandag 4 mei 1654,
begr. op maandag 4 mei 1654 4o. Joannes Schols. bet(.)n te Beek [Li].

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Henricus~1641 Beek [Li]    
Matthias~1645 Beek [Li] †1652 Beek [Li] 6
Maria~1649 Beek [Li]    
Tijsken~1652 Beek [Li] †1732 Beek [Li] 79

tr. (resp. minstens 44 en minstens 46 jaar oud) (2) (Nederlands Hervormd) op vrijdag 26 juli 1658 te Beek [Li] julij 26. Willem Zeverens widm van Geve [hierboven:] rick Heijlken Schrurkens. wedv: van Neerbe[ek],
kerk.huw. (Rooms Katholiek) [geen datum] aldaar Wil[h]elmus Zeueren [= Zeveren] et Heijliken Schurckens contraxerunt coram me duobusq(ue) meis domesticis.
met

Willem (Wilhelmus, Guilielmus) Severens (Severini, Severins, Zeverens), zn. van Henricus ? Zeverens en Nn ,
geb. voor 1612 te Geverik [Li],
ovl. (minstens 52 jaar oud) op dinsdag 8 juli 1664,
begr. op dinsdag 8 juli 1664 8. Wilhelmus Zeueren [= Zeveren] sol[vit] te Beek [Li],
tr. (1)
met Maria Campars. Uit dit huwelijk 7 kinderen.


Henricus Schols
Henricus Schols,
ged. Rooms Katholiek op vrijdag 22 februari 1641 te Beek [Li] (getuigen: zijn tante Elisabetha Schurkens, Matthias Leunis),
doopgetuige van zijn neef Joannes Schols op donderdag 21 oktober 1677 te Beek [Li].

tr. (resp. hoogstens 24 en ongeveer 20 jaar oud) voor 1665
met

Elisabeth Matissen,
geb. voor 1645.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan~1666 Beek [Li] †1702 Geleen [Li] 36


Matthias Schols
Matthias Schols,
ged. Rooms Katholiek op zondag 9 juli 1645 te Beek [Li] (getuige: Matthias Schols, Ida Diericks),
ovl. (hoogstens 6 jaar oud) voor 1652 waarschijnlijk te Beek [Li].


Maria Schols
Maria Schols,
ged. Rooms Katholiek op woensdag 13 januari 1649 te Beek [Li] (getuigen: haar aangetrouwde oom Zeveren (Zeverinus) Verwisch, als Severinus Verbisch, Maria NN).


Matthias Schols
Tijsken (Matthias) Schols,
ged. Rooms Katholiek op woensdag 10 april 1652 te Beek [Li] 10o. Matthias filius Jo(ann)is Schols et Heyliken Schurkens coniugum: suscip: Matthias Koumans, et Margaretha Vreynxkens. (getuige: Matthias Koumans, Margaretha Vreynxkens [=Vrancken?]),
ovl. (ongeveer 79 jaar oud) op vrijdag 11 januari 1732,
begr. op vrijdag 11 januari 1732 aldaar (Matthias Schols).

tr,
kerk.huw. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 18 jaar oud) (Rooms Katholiek) in februari 1677 te Geleen [Li] (getuige: Broers)
met

Bilken (Sijbilla, Sibilla) Banents (Banendts, Banits), dr. van Tijs (Matthias) Banendts en Catrijn (Catharina) Haemers,
ged. Rooms Katholiek op dinsdag 28 januari 1659 te Geleen [Li] (getuige: Bielken Jaspars),
ovl. (ongeveer 65 jaar oud) op woensdag 14 juni 1724,
begr. op woensdag 14 juni 1724 te Beek [Li] (Sibilla Banens e.v. Matthias Schols).

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joannes~1677 Beek [Li]    
Matthias~1681 Beek [Li]    
Catharina~1686 Beek [Li]    
Henrick~1689 Beek [Li] †1691 Beek [Li] 1
Henricus~1691 Neerbeek [Li]    
Helena~1695 Beek [Li]    


Petrus Campenaerts
Petrus Campenaerts (Kampenaers, Kempeners),
geb. voor 1616,
ondertrouw getuige van zijn zoon Thijs (Matthias) Kampenaers en Christina Odekercke op maandag 1 november 1677 te Beek [Li] en,
Gichtregister (LvO 4130 - scan 86) op dinsdag 30 juni 1665 te Beek [Li],
Hermen Kempeners, mede voor zijn broer Peter Kempeners, momboirs van Gertruijdt Hendricks, weeskint van wijlen Hendrick Hendricks en Fijcken Kempeners, verkopen aan Gerrit Vleugels 74 kleine roeden op de holstraet, rgt Gerrit Vleugels, Dierick Schuijrkens voor 3 gulden de kleine roede. Het geld dient voor het onderhoud van het weeskind.

tr,
kerk.huw. (resp. minstens 25 en minstens 20 jaar oud) (Rooms Katholiek) op woensdag 7 augustus 1641 te Beek [Li] 7 º. Petrus filius Godefridi Campenaerts, et Gertrudis filia Matthiae Elzen. testes Jo(ann)es custos et Matthias Scholts. (getuigen: Jan (Joannes) Odekercke als Joannes de koster en Thijs (Matthias) Schols)
met

Gertrudis Elzen (Elsen), dr. van Matthias Elzen en Nn ,
geb. voor 1621,
doopgetuige van haar nicht Margareta Kempeners op dinsdag 17 september 1658 te Beek [Li].

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria~1642 Beek [Li]    
Geurt~1646 Beek [Li]    
Thijs~1650 Beek [Li] †1725  74
Judith*1659  †1732 Beek [Li] 73
Peter~1662 Beek [Li]    


Gertrudis Elzen
Gertrudis Elzen (Elsen),
geb. voor 1621,
doopgetuige van haar nicht Margareta Kempeners op dinsdag 17 september 1658 te Beek [Li].

tr,
kerk.huw. (resp. minstens 20 en minstens 25 jaar oud) (Rooms Katholiek) op woensdag 7 augustus 1641 te Beek [Li] 7 º. Petrus filius Godefridi Campenaerts, et Gertrudis filia Matthiae Elzen. testes Jo(ann)es custos et Matthias Scholts. (getuigen: Jan (Joannes) Odekercke als Joannes de koster en Thijs (Matthias) Schols)
met

Petrus Campenaerts (Kampenaers, Kempeners), zn. van Godefridus Campenaerts en Nn ,
geb. voor 1616,
ondertrouw getuige van zijn zoon Thijs (Matthias) Kampenaers en Christina Odekercke op maandag 1 november 1677 te Beek [Li] en,
Gichtregister (LvO 4130 - scan 86) op dinsdag 30 juni 1665 te Beek [Li],
Hermen Kempeners, mede voor zijn broer Peter Kempeners, momboirs van Gertruijdt Hendricks, weeskint van wijlen Hendrick Hendricks en Fijcken Kempeners, verkopen aan Gerrit Vleugels 74 kleine roeden op de holstraet, rgt Gerrit Vleugels, Dierick Schuijrkens voor 3 gulden de kleine roede. Het geld dient voor het onderhoud van het weeskind.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria~1642 Beek [Li]    
Geurt~1646 Beek [Li]    
Thijs~1650 Beek [Li] †1725  74
Judith*1659  †1732 Beek [Li] 73
Peter~1662 Beek [Li]    


Ida Schols
Ida Schols (Theodori),
geb. voor 1620 vermoedelijk te Beek [Li].

tr,
kerk.huw. (resp. minstens 20 en minstens 28 jaar oud) op donderdag 8 november 1640 (Eustachius Schurkens x Ida Theodori) te Beek [Li] (getuigen: Walter (Walterus) Joannes Odekercke, Matthias Vartenberch)
met

Stas (Eustachius) (Eustacius) Schurkens, zn. van Gerardus Schurkens en Nn ,
geb. voor 1612 vermoedelijk te Beek [Li],
getuige bij kerk. huw. van Joannes Schols en zijn zus Heijliken (Helena) Schurkens op donderdag 8 september 1639 te Beek [Li],
getuige bij kerk. huw. van Nijs van der Schuren en zijn zus Elisabetha Schurkens op zondag 20 augustus 1634 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn kleinzoon Arnoldus Boosten op maandag 13 februari 1690 te Beek [Li],
doopgetuige van Catharina Boosten op donderdag 15 juni 1656 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn achterneef Matthias Schols op dinsdag 7 oktober 1681 te Beek [Li].

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan~1641 Beek [Li]    
Petrus~1643 Beek [Li]    
Matthias~1649 Beek [Li]    
Sijbilla~1652 Beek [Li]    
Gerardus~1653 Beek [Li]    
Trijn*1665 Beek [Li] †1720 Beek [Li] 55


Eustachius Schurkens
Stas (Eustachius) (Eustacius) Schurkens,
geb. voor 1612 vermoedelijk te Beek [Li],
getuige bij kerk. huw. van Joannes Schols en zijn zus Heijliken (Helena) Schurkens op donderdag 8 september 1639 te Beek [Li],
getuige bij kerk. huw. van Nijs van der Schuren en zijn zus Elisabetha Schurkens op zondag 20 augustus 1634 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn kleinzoon Arnoldus Boosten op maandag 13 februari 1690 te Beek [Li],
doopgetuige van Catharina Boosten op donderdag 15 juni 1656 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn achterneef Matthias Schols op dinsdag 7 oktober 1681 te Beek [Li].

tr,
kerk.huw. (resp. minstens 28 en minstens 20 jaar oud) op donderdag 8 november 1640 (Eustachius Schurkens x Ida Theodori) te Beek [Li] (getuigen: Walter (Walterus) Joannes Odekercke, Matthias Vartenberch)
met

Ida Schols (Theodori), dr. van Theodorus? Schols en Nn ,
geb. voor 1620 vermoedelijk te Beek [Li].

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan~1641 Beek [Li]    
Petrus~1643 Beek [Li]    
Matthias~1649 Beek [Li]    
Sijbilla~1652 Beek [Li]    
Gerardus~1653 Beek [Li]    
Trijn*1665 Beek [Li] †1720 Beek [Li] 55


Gerardus Schurkens
Gerardus Schurkens,
geb. voor 1591.

tr. (ongeveer 20 jaar oud) voor 1611 vermoedelijk te Beek [Li]
met

Nn .

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Stas*1612 Beek [Li]    
Elisabetha*1614     
Geerken*1614 Beek [Li]    
Heijliken*1614 Neerbeek [Li]    
Sibilla*1619 Beek [Li]    
Oda*1620 Beek [Li]    


Nn
Nn .

tr. (Gerardus ongeveer 20 jaar oud) voor 1611 vermoedelijk te Beek [Li]
met

Gerardus Schurkens,
geb. voor 1591.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Stas*1612 Beek [Li]    
Elisabetha*1614     
Geerken*1614 Beek [Li]    
Heijliken*1614 Neerbeek [Li]    
Sibilla*1619 Beek [Li]    
Oda*1620 Beek [Li]    


Elisabetha Schurkens
Elisabetha Schurkens,
geb. voor 1614,
doopgetuige van haar neef Henricus Schols op vrijdag 22 februari 1641 te Beek [Li].

tr,
kerk.huw. (resp. minstens 20 en minstens 21 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zondag 20 augustus 1634 te Beek [Li] (getuigen: haar broer Stas (Eustachius) Schurkens en haar zus Heijliken (Helena) Schurkens)
met

Nijs van der Schuren,
geb. voor 1613.


Nijs van der Schuren
Nijs van der Schuren,
geb. voor 1613.

tr,
kerk.huw. (resp. minstens 21 en minstens 20 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zondag 20 augustus 1634 te Beek [Li] (getuigen: haar broer Stas (Eustachius) Schurkens en haar zus Heijliken (Helena) Schurkens)
met

Elisabetha Schurkens, dr. van Gerardus Schurkens en Nn ,
geb. voor 1614,
doopgetuige van haar neef Henricus Schols op vrijdag 22 februari 1641 te Beek [Li].


Gerardus Schurkens
Geerken (Gerardus) Schurkens,
geb. voor 1614 vermoedelijk te Beek [Li],
doopgetuige van Maria Krijns op zondag 19 september 1638 te Beek [Li],
doopgetuige van Peter (Petrus) Coumans op maandag 23 mei 1650 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn kleindochter Helena Schurkens op vrijdag 2 februari 1663 te Beek [Li].

tr. (beiden ongeveer 20 jaar oud) voor 1634 waarschijnlijk te Beek [Li]
met

Sibilla Nn,
geb. voor 1614,
ovl. (minstens 41 jaar oud) op zondag 18 juni 1656 te Beek [Li] 18o. Sibylla uxor Gerardi Schurkens. solutum..

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Wilke*1636 Neerbeek [Li]    


Sibilla Schurkens
Sibilla Schurkens,
geb. voor 1619 vermoedelijk te Beek [Li].


Oda Schurkens
Oda Schurkens,
geb. voor 1620 vermoedelijk te Beek [Li],
doopgetuige van haar achterneef Henrick (Henricus) Schols op dinsdag 1 november 1689 te Beek [Li],
doopgetuige van haar achternicht Helena Schols op maandag 17 januari 1695 te Beek [Li].


Sibilla Nn
Sibilla Nn,
geb. voor 1614,
ovl. (minstens 41 jaar oud) op zondag 18 juni 1656 te Beek [Li] 18o. Sibylla uxor Gerardi Schurkens. solutum..

tr. (beiden ongeveer 20 jaar oud) voor 1634 waarschijnlijk te Beek [Li]
met

Geerken (Gerardus) Schurkens, zn. van Gerardus Schurkens en Nn ,
geb. voor 1614 vermoedelijk te Beek [Li],
doopgetuige van Maria Krijns op zondag 19 september 1638 te Beek [Li],
doopgetuige van Peter (Petrus) Coumans op maandag 23 mei 1650 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn kleindochter Helena Schurkens op vrijdag 2 februari 1663 te Beek [Li].

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Wilke*1636 Neerbeek [Li]