$boomnaam$
Gerardus Thijssen
Gerardus Thijssen,
ged. Rooms Katholiek op donderdag 3 april 1704 te Beek [Li] (getuige: Gerardus Martens, Helena Custers).


Joannes Ganders
Joannes Ganders (Genders, Penders),
woonachtig te Neerbeek [Li],
ged. Rooms Katholiek op vrijdag 28 mei 1734 te Beek [Li] 28. Jo(ann)es filius Martini Ganders et Corneliae Wouters conjugum suscept: Leonardo Lemmens et Mariā Ganders. (getuigen: Leendert (Leonardus) Lemmens en zijn tante Maria Elisabeth Janders als Maria Ganders).

tr,
kerk.huw. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 30 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zondag 23 oktober 1757 23. 8bris matrimonio juncti sunt Joannes Ganders ex Neerbeck et Anna Corvers ex Spaubeck coram me et testibus Hermanno Corvers et Maria Corvers ambo ex Spaubeck. te Beek [Li] (getuigen: zijn schoonzuster en haar zus Maria Corvers en zijn zwager en haar broer Herman (Hermannus) Corvers)
met

Anna Corvers (Curvers), dr. van Joannes Corvers en Margaretha Meuris,
ged. Rooms Katholiek op zaterdag 17 mei 1727 te Spaubeek [Li] 17 maij anni praenatati baptisata est Anna filia Jo[ann]is Corvers et Margarithae Murers leg: cong: quam e sacro fonte susceperunt Jo(ann)es Murers et Cornelia Corvers (getuigen: haar oom Joannes Meuris als Joannes Murers en haar tante Cornelia Corvers),
getuige bij kerk. huw. van haar broer Herman (Hermannus) Corvers en haar schoonzuster Maria (Anna Maria) Heunen op dinsdag 17 september 1754 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar neef Hendrick (Henricus) Curvers op maandag 22 maart 1756 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar nicht Margaretha (Anna Margaretha) Kurvers op zaterdag 24 augustus 1754 te Beek [Li].

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joannes~1758 Beek [Li]    
Andreas~1761 Beek [Li]    
Joannes~1765 Beek [Li]    
Maria~1768 Beek [Li]    


Petrus Bussen
Petrus Bussen,
geb. voor 1712 te Doenrade [Li],
doopgetuige van Peter (Petrus) Stassen op dinsdag 28 november 1747 te Spaubeek [Li],
ovl. (minstens 59 jaar oud) op maandag 18 mei 1772,
begr. op maandag 18 mei 1772 te Schinnen [Li] (Petrus Bussen gehuwd met Joanna Wouters).

tr. (resp. minstens 19 en ongeveer 31 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zaterdag 5 januari 1732 Den 5 januarij Peter Bussen j.m. van Donder met Johanna Wouters j.d. alhier van Beeck te Beek [Li],
kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 20 januari 1732 eādem [=20-01-1732] die Petrus Bussen cum Ioannā Wouters testibus Andreā Bussen et Mariā Wouters. aldaar (getuigen: zijn schoonzuster en haar zus Maria Catharina Wouters, Andreas Bussen)
met

Joanna Maria Wouters, dr. van Peter (Petrus) Walteri en Gertrudis Lenarts,
ged. Rooms Katholiek op dinsdag 9 november 1700 te Beek [Li] 9. Joanna Maria filia Petri Wouters et Gertrudis Lenarts coniug(um) suscept Jo(ann)es Vroomen et Margareta Bombaij (getuigen: Jan (Joannes) Vromen en haar aangetrouwde tante Margareta Bombaerts, als Margaretha Bombaij),
doopgetuige van haar nicht Maria Catharina Coumans op zaterdag 16 mei 1733 te Beek [Li],
doopgetuige van haar nicht Joanna Elisabetha Wouters op donderdag 7 juni 1731 te Schinnen [Li],
ovl. (ongeveer 82 jaar oud) op zondag 13 juli 1783,
begr. op zondag 13 juli 1783 te Beek [Li] (Joanna Wouters e.v. Petrus Bussen).

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria~1740 Beek [Li]    
Petrus~1742 Beek [Li]    
Elisabeth~1744 Beek [Li]    


Stamvader Erkens
Stamvader Erkens.

tr.
met

Nn .

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria*1657  †1688 Beek [Li] 30
Thijs*1659     


Nn
Nn .

tr.
met

Stamvader Erkens.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria*1657  †1688 Beek [Li] 30
Thijs*1659     


Petronilla Peters
Petronilla Peters,
ged. Rooms Katholiek op zaterdag 22 oktober 1740 (tweeling) 22. sub conditione baptizata est Maria, et suppletae ceremoniae super Petronillam proles Sebastiani Peters et Jdae Greven conj: suscept: prioris Sebastiano Odekercken et Mariā Odekercken respondentibus vero pro aliā Petro Wouters et Reginā Kremers. te Beek [Li] (getuigen: haar achterneef Peter (Petrus) Wouters, Regina Kremers).

 • Vader:
  Bastianus (Sebastianus) Peters, zn. van Petrus Peters en Maria Wouters alias Odekercken,
  ged. Rooms Katholiek op zaterdag 7 augustus 1717 te Beek [Li] 7 Bastianus filius Petri Peters et Mariae Odekercken coniug: susceptores Ian Lenaerts et Ioanna Peters. (getuigen: zijn tante Joanna Peters, Jan Lenaerts),
  doopgetuige van zijn neef Joannes Greven op zaterdag 12 maart 1740 te Beek [Li],
  tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 23 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op dinsdag 24 september 1737 te Beek [Li],
  kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 11 oktober 1739 aldaar (getuige: Wilhelmus Kerckhofs, Sebastianus Kerckhofs) met


Petrus Peters
Petrus Peters,
ged. Rooms Katholiek op dinsdag 24 september 1743 24. Petrus filius Sebastiani Peters et Jdae Greven conj: suscept: Matthiā Wouters et Mariā Catharinā Peters. te Beek [Li] (getuigen: zijn achterneef Matthias Wouters en zijn tante Maria Catharina Peters).

 • Vader:
  Bastianus (Sebastianus) Peters, zn. van Petrus Peters en Maria Wouters alias Odekercken,
  ged. Rooms Katholiek op zaterdag 7 augustus 1717 te Beek [Li] 7 Bastianus filius Petri Peters et Mariae Odekercken coniug: susceptores Ian Lenaerts et Ioanna Peters. (getuigen: zijn tante Joanna Peters, Jan Lenaerts),
  doopgetuige van zijn neef Joannes Greven op zaterdag 12 maart 1740 te Beek [Li],
  tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 23 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op dinsdag 24 september 1737 te Beek [Li],
  kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 11 oktober 1739 aldaar (getuige: Wilhelmus Kerckhofs, Sebastianus Kerckhofs) met


Maria Peters
Maria Peters,
ged. Rooms Katholiek op maandag 15 mei 1747 te Beek [Li] (getuige: Matthias Raijmekers, Maria Moonen),
ovl. (hoogstens 10 jaar oud) voor 1757 waarschijnlijk te Beek [Li].

 • Vader:
  Bastianus (Sebastianus) Peters, zn. van Petrus Peters en Maria Wouters alias Odekercken,
  ged. Rooms Katholiek op zaterdag 7 augustus 1717 te Beek [Li] 7 Bastianus filius Petri Peters et Mariae Odekercken coniug: susceptores Ian Lenaerts et Ioanna Peters. (getuigen: zijn tante Joanna Peters, Jan Lenaerts),
  doopgetuige van zijn neef Joannes Greven op zaterdag 12 maart 1740 te Beek [Li],
  tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 23 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op dinsdag 24 september 1737 te Beek [Li],
  kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 11 oktober 1739 aldaar (getuige: Wilhelmus Kerckhofs, Sebastianus Kerckhofs) met


Joannes Henricus Peters
Joannes Henricus Peters,
ged. Rooms Katholiek op woensdag 13 augustus 1749 d: 13. b: est Joannes Henricus filius Sebastiani Peters ex Beeck, et Idae Greven conj: ex et in Beeck: susc: Wilh: Kerckhofs nomine Henrici Peters, et Ida Wouters ambo ex Beeck te Beek [Li] (getuigen: Wilhelmus Kerkhoffs, namens Henricus Peters, zijn oom Henricus Peters, door Wilhelmus Kerckhofs en zijn achternicht Ida Wolters, als Ida Wouters allen uit Beek),
doopgetuige van Joannes Andreas Coumans op woensdag 1 juni 1814 te Beek [Li],
doopgetuige van Joannes Petrus Leenaerds op donderdag 3 maart 1791 te Beek [Li],
doopgetuige van Joannes Andreas Kerkhoffs op dinsdag 15 november 1808 te Beek [Li],
doopgetuige van Joannes Petrus Coumans op donderdag 15 juli 1813 te Beek [Li],
doopgetuige van Joannes Coumans op donderdag 31 oktober 1816 te Beek [Li].

 • Vader:
  Bastianus (Sebastianus) Peters, zn. van Petrus Peters en Maria Wouters alias Odekercken,
  ged. Rooms Katholiek op zaterdag 7 augustus 1717 te Beek [Li] 7 Bastianus filius Petri Peters et Mariae Odekercken coniug: susceptores Ian Lenaerts et Ioanna Peters. (getuigen: zijn tante Joanna Peters, Jan Lenaerts),
  doopgetuige van zijn neef Joannes Greven op zaterdag 12 maart 1740 te Beek [Li],
  tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 23 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op dinsdag 24 september 1737 te Beek [Li],
  kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 11 oktober 1739 aldaar (getuige: Wilhelmus Kerckhofs, Sebastianus Kerckhofs) met


Ida Peters
Ida Peters,
ged. Rooms Katholiek op zondag 1 april 1753 1ma. aprilis bapt(isata). est Ida filia leg: Sebastiani Peters et Idae Greven coniug: ex Beek suscept. Petro Peeters et Maria Wouters ambo ex Beek. te Beek [Li] (getuigen: haar achternicht Maria Wouters, Petrus Peeters).

 • Vader:
  Bastianus (Sebastianus) Peters, zn. van Petrus Peters en Maria Wouters alias Odekercken,
  ged. Rooms Katholiek op zaterdag 7 augustus 1717 te Beek [Li] 7 Bastianus filius Petri Peters et Mariae Odekercken coniug: susceptores Ian Lenaerts et Ioanna Peters. (getuigen: zijn tante Joanna Peters, Jan Lenaerts),
  doopgetuige van zijn neef Joannes Greven op zaterdag 12 maart 1740 te Beek [Li],
  tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 23 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op dinsdag 24 september 1737 te Beek [Li],
  kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 11 oktober 1739 aldaar (getuige: Wilhelmus Kerckhofs, Sebastianus Kerckhofs) met


Maria Peeters
Maria Peeters (Peters),
ged. Rooms Katholiek op zondag 23 januari 1757 eodem [=23-01-1757] bapt(i)s(ata) est Maria filia leg(i)t(i)ma Sebastiani Peeters et Idae Greven coniugum ex Beck, suscept: Maria Peeters no(min)e Petri Clermonts ex Elsloo et Anna Wouters ex Beck te Beek [Li] (getuigen: haar achternicht Anna Wouters, Petrus Clermonts uit Elsloo door Maria Peeters),
ovl. (hoogstens 1 jaar oud) voor 1758 waarschijnlijk te Beek [Li].

 • Vader:
  Bastianus (Sebastianus) Peters, zn. van Petrus Peters en Maria Wouters alias Odekercken,
  ged. Rooms Katholiek op zaterdag 7 augustus 1717 te Beek [Li] 7 Bastianus filius Petri Peters et Mariae Odekercken coniug: susceptores Ian Lenaerts et Ioanna Peters. (getuigen: zijn tante Joanna Peters, Jan Lenaerts),
  doopgetuige van zijn neef Joannes Greven op zaterdag 12 maart 1740 te Beek [Li],
  tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 23 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op dinsdag 24 september 1737 te Beek [Li],
  kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 11 oktober 1739 aldaar (getuige: Wilhelmus Kerckhofs, Sebastianus Kerckhofs) met


Maria Peeters
Maria Peeters (Peters),
ged. Rooms Katholiek op maandag 24 juli 1758 24. Maria filia leg: Sebastiani Peeters et Idae Greven coniugum, suscept: Petro Wouters et Maria Habets ex Oirsbeeck. te Beek [Li] (getuigen: haar achterneef Petrus Wouters en Maria Habets).

 • Vader:
  Bastianus (Sebastianus) Peters, zn. van Petrus Peters en Maria Wouters alias Odekercken,
  ged. Rooms Katholiek op zaterdag 7 augustus 1717 te Beek [Li] 7 Bastianus filius Petri Peters et Mariae Odekercken coniug: susceptores Ian Lenaerts et Ioanna Peters. (getuigen: zijn tante Joanna Peters, Jan Lenaerts),
  doopgetuige van zijn neef Joannes Greven op zaterdag 12 maart 1740 te Beek [Li],
  tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 23 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op dinsdag 24 september 1737 te Beek [Li],
  kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 11 oktober 1739 aldaar (getuige: Wilhelmus Kerckhofs, Sebastianus Kerckhofs) met


Henricus Welsch
Henricus Welsch (Weelsch),
geb. circa 1700.

tr. (resp. hoogstens 42 en hoogstens 41 jaar oud) voor 1742
met

Anna Odekircken (Odekercke), dr. van Jan (Joannes) Odekercke (koster) en Elisabeth Lemmens alias Greven,
ged. Rooms Katholiek op donderdag 9 december 1700 te Beek [Li] 9. Anna filia Jo(ann)is Odekircken et Elisabethae Greven coniug(um). suscept. Thijs Haghmans et Christina Odekircken. (getuigen: haar tante Christina Odekercke, als Christina Odekircken en Thijs (Matthias) Hagemans, als Thijs Haghmans),
doopgetuige van haar achterneef Petrus Thijssen op zondag 4 november 1759 te Beek [Li],
ovl. (ongeveer 81 jaar oud) op zondag 30 december 1781,
begr. op zondag 30 december 1781 te Beek [Li] 30ma obyt Anna Odekercken octogen: vidua Henrici Wels.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Barbara~1743 Beek [Li]    


Barbara Weelsch
Barbara Weelsch (Wels),
ged. Rooms Katholiek op zondag 29 september 1743 te Beek [Li] 29. Barbara filia Henrici Weelsch et Annae Odekercken conj: suscept. Wilhelmo Kerchofs et Elizabetha Lemmens. (getuigen: haar aangetrouwde oom Wilhelmus Kerkhoffs en haar grootmoeder Elisabeth Lemmens alias Greven).

 • Moeder:
  Anna Odekircken (Odekercke), dr. van Jan (Joannes) Odekercke (koster) en Elisabeth Lemmens alias Greven,
  ged. Rooms Katholiek op donderdag 9 december 1700 te Beek [Li] 9. Anna filia Jo(ann)is Odekircken et Elisabethae Greven coniug(um). suscept. Thijs Haghmans et Christina Odekircken. (getuigen: haar tante Christina Odekercke, als Christina Odekircken en Thijs (Matthias) Hagemans, als Thijs Haghmans),
  doopgetuige van haar achterneef Petrus Thijssen op zondag 4 november 1759 te Beek [Li],
  ovl. (ongeveer 81 jaar oud) op zondag 30 december 1781,
  begr. op zondag 30 december 1781 te Beek [Li] 30ma obyt Anna Odekercken octogen: vidua Henrici Wels.


Regina Cremers
Regijn (Regina) Cremers (Kremers),
ged. Rooms Katholiek op woensdag 7 januari 1705 dr van Joannes Cremers en Elisabetha Wijnen te Schinnen [Li] (getuige: Catharina Peters, Petrus Beeckx, vervangende getuigen Gerardus Wijnen, Catharina Bellen).

tr. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 25 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zaterdag 27 oktober 1736 27 octob: Peter Greeven geboortigh van Beeck j:m: met Regijn Cremers j:d: uijt de heerlijckheijt van Schinnen wonende tot Beeck te Beek [Li],
kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 11 november 1736 11. Petrus Greven cum Regina Kremers, testibus Jo(ann)e Greven et Idā Greven aldaar (getuigen: zijn zus en haar schoonzuster Ida Greven, Joannes Greven)
met

Petrus Grieven (Greven), zn. van Joannes Greven en Petronella Wouters,
ged. Rooms Katholiek op vrijdag 27 maart 1711 27 Petrus filius Jo(ann)is Grieven et Petronillae Wouters conj. sus. Jo(ann)es Martens et Christina Grieven. te Beek [Li] (getuigen: zijn achterneef Jan (Joannes) Martens, Christina Grieven [=Greven]).

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Petronilla~1737 Beek [Li]    
Joannes~1740 Beek [Li]    
Anna~1744 Beek [Li]    


Petronilla Greven
Petronilla Greven,
ged. Rooms Katholiek op dinsdag 22 oktober 1737 22. sub conditione Petronilla filia Petri Greven et Reginae Kremers conj: susceptoribus Henrico Wouters et Elizabeth Wijnen loco Mariae Maenen Genoemd naar haar grootmoeder aan vaderszijde (Petronilla Wouters) te Beek [Li] (getuigen: haar oudoom Henrick (Henricus) Wouters, haar grootmoeder Elisabeth Wijnen, Maria Maenen).

 • Vader:
  Petrus Grieven (Greven), zn. van Joannes Greven en Petronella Wouters,
  ged. Rooms Katholiek op vrijdag 27 maart 1711 27 Petrus filius Jo(ann)is Grieven et Petronillae Wouters conj. sus. Jo(ann)es Martens et Christina Grieven. te Beek [Li] (getuigen: zijn achterneef Jan (Joannes) Martens, Christina Grieven [=Greven]),
  tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 31 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zaterdag 27 oktober 1736 27 octob: Peter Greeven geboortigh van Beeck j:m: met Regijn Cremers j:d: uijt de heerlijckheijt van Schinnen wonende tot Beeck te Beek [Li],
  kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 11 november 1736 11. Petrus Greven cum Regina Kremers, testibus Jo(ann)e Greven et Idā Greven aldaar (getuigen: zijn zus en haar schoonzuster Ida Greven, Joannes Greven) met
 • Moeder:
  Regijn (Regina) Cremers (Kremers),
  ged. Rooms Katholiek op woensdag 7 januari 1705 dr van Joannes Cremers en Elisabetha Wijnen te Schinnen [Li] (getuige: Catharina Peters, Petrus Beeckx, vervangende getuigen Gerardus Wijnen, Catharina Bellen).


Joannes Greven
Joannes Greven,
ged. Rooms Katholiek op zaterdag 12 maart 1740 12. Jo(ann)es filius Petri Greven et Reginae Cremers conj: suscept. Sebastiano Peters et Elizabet[h] Wijnen. Genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde (Joannes Greven) te Beek [Li] (getuigen: zijn aangetrouwde oom Bastianus (Sebastianus) Peters, zijn grootmoeder Elisabeth Wijnen).

 • Vader:
  Petrus Grieven (Greven), zn. van Joannes Greven en Petronella Wouters,
  ged. Rooms Katholiek op vrijdag 27 maart 1711 27 Petrus filius Jo(ann)is Grieven et Petronillae Wouters conj. sus. Jo(ann)es Martens et Christina Grieven. te Beek [Li] (getuigen: zijn achterneef Jan (Joannes) Martens, Christina Grieven [=Greven]),
  tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 31 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zaterdag 27 oktober 1736 27 octob: Peter Greeven geboortigh van Beeck j:m: met Regijn Cremers j:d: uijt de heerlijckheijt van Schinnen wonende tot Beeck te Beek [Li],
  kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 11 november 1736 11. Petrus Greven cum Regina Kremers, testibus Jo(ann)e Greven et Idā Greven aldaar (getuigen: zijn zus en haar schoonzuster Ida Greven, Joannes Greven) met
 • Moeder:
  Regijn (Regina) Cremers (Kremers),
  ged. Rooms Katholiek op woensdag 7 januari 1705 dr van Joannes Cremers en Elisabetha Wijnen te Schinnen [Li] (getuige: Catharina Peters, Petrus Beeckx, vervangende getuigen Gerardus Wijnen, Catharina Bellen).


Anna Elisabeth Greven
Anna Elisabeth Greven,
ged. Rooms Katholiek op donderdag 13 februari 1744 13. Anna Elizabeth filia Petri Greven et Reginae Kremers conj: suscept: Matthiā Wouters et Catharinā Dederen. te Beek [Li] (getuigen: haar achterneef Matthias Wouters, Catharina Dederen).

 • Vader:
  Petrus Grieven (Greven), zn. van Joannes Greven en Petronella Wouters,
  ged. Rooms Katholiek op vrijdag 27 maart 1711 27 Petrus filius Jo(ann)is Grieven et Petronillae Wouters conj. sus. Jo(ann)es Martens et Christina Grieven. te Beek [Li] (getuigen: zijn achterneef Jan (Joannes) Martens, Christina Grieven [=Greven]),
  tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 31 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zaterdag 27 oktober 1736 27 octob: Peter Greeven geboortigh van Beeck j:m: met Regijn Cremers j:d: uijt de heerlijckheijt van Schinnen wonende tot Beeck te Beek [Li],
  kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 11 november 1736 11. Petrus Greven cum Regina Kremers, testibus Jo(ann)e Greven et Idā Greven aldaar (getuigen: zijn zus en haar schoonzuster Ida Greven, Joannes Greven) met
 • Moeder:
  Regijn (Regina) Cremers (Kremers),
  ged. Rooms Katholiek op woensdag 7 januari 1705 dr van Joannes Cremers en Elisabetha Wijnen te Schinnen [Li] (getuige: Catharina Peters, Petrus Beeckx, vervangende getuigen Gerardus Wijnen, Catharina Bellen).


Mathias Degender
Mathias Degender (Ganders, Genders),
ged. Rooms Katholiek op zondag 29 maart 1744 te Beek [Li] eodem die bap(tisa)tus est Mathias fil: leg: Martini Degender et Corneliae Wouters con: susc: Jo(ann)es Degenders et Maria Greven. (getuigen: zijn achternicht Maria Greven, Joannes Degenders [=Ganders ww]),
doopgetuige van zijn neef Joannes Mathias Ganders op maandag 11 december 1758 te Beek [Li].

 • Moeder:
  Nelecken (Cornelia) Wouters, dr. van Dries (Andreas) Wouters en Trijn (Catharina) Kempenerts,
  woonachtig te Neerbeek [Li],
  ged. Rooms Katholiek op woensdag 3 juni 1705 te Beek [Li] 3. jun. Cornelia filia Andreae Wouters et Catharinae Kempeners conj. sus. Petrus Banits et Corn. Veurvischen. (getuigen: Peter (Petrus) Banens, als Petrus Banits, Cornelia Veurvisschen (=Verwischen?)),
  doopgetuige van haar nicht Catharina Ceulen op zondag 18 maart 1731 te Beek [Li],
  tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 38 jaar oud) (1) (Nederlands Hervormd) op zaterdag 8 april 1730 te Beek [Li] 8 april Peter Erkens - met Cornelia Wouters bijde van Neerbeek,
  kerk.huw. (Rooms Katholiek) op maandag 1 mei 1730 aldaar primā mensis Petrus Erkens cum Cornelia Wouters. testibus Jo(ann)e Thijmister et Joannā Kinckers. (getuige: Joannes Thijmister, Joannes Kinckers)
  met Peter (Petrus) Erkens. Uit dit huwelijk een zoon.


Elisabeth Bus
Elisabeth Bus,
ged. Rooms Katholiek op donderdag 16 april 1744 te Beek [Li] 16 bap(tisa)ta est Elisabetha filia leg Petri Bus, et Joannae Wouters con: suscep: Lambertus Bus et Maria Wouters. (getuigen: haar tante Maria Catharina Wouters, Lambertus Bus).

 • Vader:
  Petrus Bussen,
  geb. voor 1712 te Doenrade [Li],
  doopgetuige van Peter (Petrus) Stassen op dinsdag 28 november 1747 te Spaubeek [Li],
  ovl. (minstens 59 jaar oud) op maandag 18 mei 1772,
  begr. op maandag 18 mei 1772 te Schinnen [Li] (Petrus Bussen gehuwd met Joanna Wouters),
  tr. (resp. minstens 19 en ongeveer 31 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zaterdag 5 januari 1732 Den 5 januarij Peter Bussen j.m. van Donder met Johanna Wouters j.d. alhier van Beeck te Beek [Li],
  kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 20 januari 1732 eādem [=20-01-1732] die Petrus Bussen cum Ioannā Wouters testibus Andreā Bussen et Mariā Wouters. aldaar (getuigen: zijn schoonzuster en haar zus Maria Catharina Wouters, Andreas Bussen) met