$boomnaam$
Elisabeth Wouters
Elisabeth, genoemd naar haar grootmoeder aan moederszijde [Elisabeth Meijs] Wouters,
ged. Rooms Katholiek op donderdag 14 maart 1686 te Beek [Li] 14 Elisabetha filia Petri Wouters et Gertrudis Lenarts coning. suscept. Adamus Kerckhoffs (getuige: haar oudoom Adam (Adamus) Kerckhoffs),
doopgetuige van haar nicht Maria Elisabetha Wouters op woensdag 8 januari 1721 te Beek [Li],
ovl. (ongeveer 39 jaar oud) op zaterdag 8 december 1725,
begr. op zaterdag 8 december 1725 te Beek [Li] 8. Elizabetha Wouters coelebs.


Jacobus Odekercke alias Wouters
Jacob (Jacobus, Jaecque) Walteri Odekercke alias Wouters (Walteri, Wouters, Wolters),
geb. circa 1595 vermoedelijk te Beek [Li],
landmeter, grondeigenaar en rentenier te Groot Genhout, sinds 1648 eigenaar bewoner van Printhagen,
doopgetuige van Joannes Haghemans op zondag 14 december 1659 te Beek [Li],
doopgetuige van Joannes Stienen op donderdag 8 september 1644 te Beek [Li],
doopgetuige van Hubertus Hanen op zondag 4 december 1633 te Beek [Li],
doopgetuige van Otto Romens op maandag 7 april 1659 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn achterneef Jan (Joannes) Odekercken op maandag 4 mei 1648 te Beek [Li],
doopgetuige van Henrik (Henricus) Hoen op woensdag 22 juni 1650 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn nicht Bilke (Sibilla) Hagemans op zondag 2 mei 1638 te Beek [Li],
doopgetuige van Henricus Kerckhoffs op donderdag 13 maart 1653 te Beek [Li],
doopgetuige van Maria Lemmens op zondag 12 september 1655 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Petrus Lemmens op zondag 7 april 1658 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn achterneef Willem (Wilhelmus) Haghmans op vrijdag 5 oktober 1663 te Beek [Li],
doopgetuige van Thomas Timmermans op dinsdag 26 februari 1664 te Beek [Li],

Historische achtergronden (Staats/Spaans en Egtreglement/Partagetractaat tussen 1648 en 1683 te Beek [Ge]
,
De Tachtigjarige Oorlog is de oorlog die duurt van 1568 tot 1648. Deze wordt beëindigd met de vrede van Munster, maar een definitieve verdeling van onze Landen in een Spaans en een "Hollands" gedeelte laat nog dertien jaar op zich wachten. De definitieve verdeling wordt vastgelegd in het Partagetractaat van 1661.
Bij de verdeling worden o.a. Beek, Schimmert en het huidige Neerbeek Staats ("Hollands") gebied en Geleen, Spaubeek, Schinnen en Spaans-Neerbeek (nu in Geleen) worden Spaans gebied.
In de Staatse gebieden is het standaard geloof het protestantisme en in de Spaanse gebieden het katholicisme.
In de Staatse gebieden moeten krachtens het "Egtreglement" katholieken ook voor de dominee trouwen, omdat anders hun huwelijk niet erkend wordt en ze zware straffen voor "vleeschelijke conversatie buiten het huwelijk" kunnen krijgen, wat meestal leidt tot verbeurdverklaring van ht onroerend goed.
Door deze reden zien we bij de huwelijken dat men eerst trouwt bij de dominee (NH= Nederlands Hervormd) en daarna (vaak stiekum of in een andere plaats, bijvoorbeeld Spaubeek) voor de pastoor (RK=Rooms Katholiek). Velen zullen denken: "één keer schijnheilig doen om de erfenis te behouden is niet zo erg. Men neemt liever het zekere voor het onzekere"
Alhoewel de pastoor van Hulsberg geen goed woord over heeft voor de degenen die voor de ketters trouwen. Hij laat hen eerst biechten en penitentie doen, voor hij bereid is hen ook zelf kerkelijk in het huwelijk te verbinden.

In Beek beginnen de registers van de Hervormde Gemeente in 1654.
In het begin wordt er streng toegezien op het naleven van het "Egtreglement".
Het wordt in deze tijd de pastoors erg moeilijk gemaakt. Zo verblijft pastoor Henckelius uit Beek gedurende 13 bittere jaren (1659-1672) als vluchteling in een schuur te Spaubeek.
In 1672 vallen de Fransen de Verenigde Republiek de Zeven Provinciën aan en veroveren o.a. Maastricht Ze herstellen in de veroverde gebieden "de oude regilie" en de dominees slaan op de vlucht, want de bevolking juigt de bevrijders toe. Pastoor Henckelius (Henckels) keert uit zijn verbanningschap terug naar Beek, waar hij in vrijheid kan werken van 1672 tot 1683. In deze periode vernieuwd hij zijn: "Aerts-Broederschap des heiligen Roosen-Crans". Diverse leden van onze familie Wouters zijn hier lid van geweest.
Bij de Vrede van Nijmegen tussen de Fransen en de Republiek in 1681 worden de bezette gebieden terruggegeven en komen de dominees weer terug in Beek. Wel hebben ze vanuit Den Haag de instructies gekregen om zich soepeler op te stellen en de bevolking niet tegen zich in het harnas te jagen. Vanaf toen laat de dominee oogluikend toe dat de paartjes op dezelfde dag ook voor de pastoor trouwen.
Verder wodt het "simultaneum" ingevoerd. Dit houdt in dat dezelfde kerk gemeenschappelijk gebruik moet worden, bijvoorbeeld 's morgens door katholieken en 's middags door protestanten. (dit heeft ook tot de nodige conflicten geleid.)
Wat we wel als verschil tussen de NH en de RK huwelijken kunnen zien is:
- bij NH huwelijken gebruikt men veelal de Limburgse of Nederlandse voornamen zoals Enneken, Meijken, Jan en Merten en in de RK huwelijken hun officiële Latijnse doopnamen Anna, Maria, Joannes en Martinus.
- omdat de dominee een vreemde ("Hollander") is die de mensen niet kent en ook het dialect niet machtig is zien we vaak een verbastering van de familienamen Diederen wordt Dederen, Nijsten wordt Niesten enz.
- de invloed van de Hollanders zal ook de reden zijn dat het Latijnse Walteri gewijzgd is in het Nederlandse Wouters

(bronnen:
- Jo Hoen: BECHA jaargang 12 nr 1 blz 9-98 t/m 11-98
- Jaques Ausems: BECHA jaargang 5 nr 1 blz 4-91 t/m 6-91
- en eigen aanvullingen
),

Landmeter te Groot Genhout [Li],
Jacobus Walteri Odekercke alias Wouters is landmeter (Bron: Patelski blz 434 ).
[persoonlijke opmerking: Het doet mij deugt dat degene waar ik een rechtstreekse afstammeling van ben ook verstand van wiskunde (minimaal meetkunde) heeft gehad, en dus niet alleen een boeren bestaan heeft gevoerd.
Beter gezegd: wellicht door zijn genen heb ik mijn wiskundig inzicht aan hem te danken. (of het waar is of niet weet ik niet maar ik vind het een leuke gedachte)
ww],

Lid van het Aertsbroederschap des Heiligen Roosen-Crans circa 1640 te Beek [Li],
Onder de leden wordt genoemd:
Jacobus Wouters woont "in groot t'houdt" [= Printhagen in Groot Genhout]
(bron: Jacques Aussems - BECHA jaargang 5 nr 3 blz 41-91),

Verder onderzoek Jacob x Maria Otten te Beek (Collectie Habets 1129-14-1633).,

woont als eigenaar op boerderij Printhagen, Printhagen 2 Groot Genhout [Li] vanaf 1648
,


Jacob Wouters wednr. op Printhagen (Collectie Habets 1262-11-13-15-19-1648 en 1263-9-14-15-27-35-1649),

Gichtregister (LvO 4130 - scan 20) op maandag 11 juni 1663 te Beek [Li],
Hencken Costers verkoopt aan Jacob Wolters 1 morgen akkerland gelegen tot grootgenholt rgt den voors Wolters, voorhooft Jan Beijen, het ander Ercken Penris, voor 32 stuivers de kleine roede.

Gichtregister (LvO 4130 - scan 21) op maandag 11 juni 1663 te Beek [Li],
Hencken Costers verkoopt aan Jacob Wolters 1 morgen akkerland gelegen tot grootgenholt rgt den voors Wolters, voorhooft Jan Beijen, het anderErcken Penris, voor 32 stuivers de kleine roede.

Gichtregister (LvO 4130 - scan 43) op donderdag 3 juli 1664 te Beek [Li],
Johan van Oetteren gehuwd metGertruijdt Valckenborgh verkoopt aan Jacob Wolters een stuk allerland op den Meulen weegh, groot 3 morgen 15 kleine roeden, rgt deie erfgenamen van Christiaen van Houtem, voorhooft de erfgenamen Geret Exters, ander hooft Giel Erckens, titem een stuk op de meulen wegh groot 2 morgen 45 kleine roeden, rgt Greit Bijen, Ercken Penris, den meulenwegh, nog een stuk op den wegh door den bosch gaende, groot 92 kleine roeden, rgt Ercken Penris, Meetten Conenen {sic!} voor 25 stuiver de kleine roede,

Gichtregister (LvO 4130 - scan 73) op woensdag 19 november 1664 te Beek [Li],
Gercken Martens leent van Jacob Wolters 200 gulden, onderpand een morgen akkerland gelegen intapset, rgt Entien Hennissen, Jacob Haesen, Hans de Froit, nog anderhalve morgen gelegen aen den stooten, rgt Ercken Vranck, den wasser wegh, voorhooft den Trichter wegh.


Ovl. (Ongeveer 72 jaar oud) op zaterdag 2 juni 1668,
begr. op zaterdag 2 juni 1668 2 Jacob Wouters. sol[vit] te Beek [Li].

tr. (beiden hoogstens 24 jaar oud) voor 1619 vermoedelijk te Beek [Li],
kerk.huw. (Rooms Katholiek)
met

Mayken (Maria) Haghemans alias Otten (Otten), dr. van Otto Haghemans (schepen van de hoofdbank Beek, lid van het Land (staten) van Valkenburg) en Sybilla Nuchelmans alias Penris,
geb. circa 1595 (geschat) vermoedelijk te Beek [Li],
doopgetuige van Peter (Petrus) Odekercke op dinsdag 17 december 1641 te Beek [Li],
doopgetuige van Joannes Odekercke op woensdag 17 oktober 1646 te Beek [Li],
begr. op dinsdag 2 juli 1647 2o. Maeyken, huysvrouwe van Jacob Wouters. s[olvit]. te Beek [Li].

Uit dit huwelijk 4 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Walter*1620 Groot Genhout [Li] †1683 Beek [Li] 63
Marten*1625 Groot Genhout [Li] †1716 Beek [Li] 9012 
Otto*1633 Groot Genhout [Li] †1678 Elsloo [Li] 45
Peter~1634 Groot Genhout [Li] †1708 Beek [Li] 73


Maria Haghemans alias Otten
Mayken (Maria) Haghemans alias Otten (Otten),
geb. circa 1595 (geschat) vermoedelijk te Beek [Li],
doopgetuige van Peter (Petrus) Odekercke op dinsdag 17 december 1641 te Beek [Li],
doopgetuige van Joannes Odekercke op woensdag 17 oktober 1646 te Beek [Li],
begr. op dinsdag 2 juli 1647 2o. Maeyken, huysvrouwe van Jacob Wouters. s[olvit]. te Beek [Li].

tr. (beiden hoogstens 24 jaar oud) voor 1619 vermoedelijk te Beek [Li],
kerk.huw. (Rooms Katholiek)
met

Jacob (Jacobus, Jaecque) Walteri Odekercke alias Wouters (Walteri, Wouters, Wolters), zn. van Walter (Walterus) Odekercke (koster te Beek) en Christina ,
geb. circa 1595 vermoedelijk te Beek [Li],
landmeter, grondeigenaar en rentenier te Groot Genhout, sinds 1648 eigenaar bewoner van Printhagen,
doopgetuige van Joannes Haghemans op zondag 14 december 1659 te Beek [Li],
doopgetuige van Joannes Stienen op donderdag 8 september 1644 te Beek [Li],
doopgetuige van Hubertus Hanen op zondag 4 december 1633 te Beek [Li],
doopgetuige van Otto Romens op maandag 7 april 1659 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn achterneef Jan (Joannes) Odekercken op maandag 4 mei 1648 te Beek [Li],
doopgetuige van Henrik (Henricus) Hoen op woensdag 22 juni 1650 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn nicht Bilke (Sibilla) Hagemans op zondag 2 mei 1638 te Beek [Li],
doopgetuige van Henricus Kerckhoffs op donderdag 13 maart 1653 te Beek [Li],
doopgetuige van Maria Lemmens op zondag 12 september 1655 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Petrus Lemmens op zondag 7 april 1658 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn achterneef Willem (Wilhelmus) Haghmans op vrijdag 5 oktober 1663 te Beek [Li],
doopgetuige van Thomas Timmermans op dinsdag 26 februari 1664 te Beek [Li],

Historische achtergronden (Staats/Spaans en Egtreglement/Partagetractaat tussen 1648 en 1683 te Beek [Ge]
,
De Tachtigjarige Oorlog is de oorlog die duurt van 1568 tot 1648. Deze wordt beëindigd met de vrede van Munster, maar een definitieve verdeling van onze Landen in een Spaans en een "Hollands" gedeelte laat nog dertien jaar op zich wachten. De definitieve verdeling wordt vastgelegd in het Partagetractaat van 1661.
Bij de verdeling worden o.a. Beek, Schimmert en het huidige Neerbeek Staats ("Hollands") gebied en Geleen, Spaubeek, Schinnen en Spaans-Neerbeek (nu in Geleen) worden Spaans gebied.
In de Staatse gebieden is het standaard geloof het protestantisme en in de Spaanse gebieden het katholicisme.
In de Staatse gebieden moeten krachtens het "Egtreglement" katholieken ook voor de dominee trouwen, omdat anders hun huwelijk niet erkend wordt en ze zware straffen voor "vleeschelijke conversatie buiten het huwelijk" kunnen krijgen, wat meestal leidt tot verbeurdverklaring van ht onroerend goed.
Door deze reden zien we bij de huwelijken dat men eerst trouwt bij de dominee (NH= Nederlands Hervormd) en daarna (vaak stiekum of in een andere plaats, bijvoorbeeld Spaubeek) voor de pastoor (RK=Rooms Katholiek). Velen zullen denken: "één keer schijnheilig doen om de erfenis te behouden is niet zo erg. Men neemt liever het zekere voor het onzekere"
Alhoewel de pastoor van Hulsberg geen goed woord over heeft voor de degenen die voor de ketters trouwen. Hij laat hen eerst biechten en penitentie doen, voor hij bereid is hen ook zelf kerkelijk in het huwelijk te verbinden.

In Beek beginnen de registers van de Hervormde Gemeente in 1654.
In het begin wordt er streng toegezien op het naleven van het "Egtreglement".
Het wordt in deze tijd de pastoors erg moeilijk gemaakt. Zo verblijft pastoor Henckelius uit Beek gedurende 13 bittere jaren (1659-1672) als vluchteling in een schuur te Spaubeek.
In 1672 vallen de Fransen de Verenigde Republiek de Zeven Provinciën aan en veroveren o.a. Maastricht Ze herstellen in de veroverde gebieden "de oude regilie" en de dominees slaan op de vlucht, want de bevolking juigt de bevrijders toe. Pastoor Henckelius (Henckels) keert uit zijn verbanningschap terug naar Beek, waar hij in vrijheid kan werken van 1672 tot 1683. In deze periode vernieuwd hij zijn: "Aerts-Broederschap des heiligen Roosen-Crans". Diverse leden van onze familie Wouters zijn hier lid van geweest.
Bij de Vrede van Nijmegen tussen de Fransen en de Republiek in 1681 worden de bezette gebieden terruggegeven en komen de dominees weer terug in Beek. Wel hebben ze vanuit Den Haag de instructies gekregen om zich soepeler op te stellen en de bevolking niet tegen zich in het harnas te jagen. Vanaf toen laat de dominee oogluikend toe dat de paartjes op dezelfde dag ook voor de pastoor trouwen.
Verder wodt het "simultaneum" ingevoerd. Dit houdt in dat dezelfde kerk gemeenschappelijk gebruik moet worden, bijvoorbeeld 's morgens door katholieken en 's middags door protestanten. (dit heeft ook tot de nodige conflicten geleid.)
Wat we wel als verschil tussen de NH en de RK huwelijken kunnen zien is:
- bij NH huwelijken gebruikt men veelal de Limburgse of Nederlandse voornamen zoals Enneken, Meijken, Jan en Merten en in de RK huwelijken hun officiële Latijnse doopnamen Anna, Maria, Joannes en Martinus.
- omdat de dominee een vreemde ("Hollander") is die de mensen niet kent en ook het dialect niet machtig is zien we vaak een verbastering van de familienamen Diederen wordt Dederen, Nijsten wordt Niesten enz.
- de invloed van de Hollanders zal ook de reden zijn dat het Latijnse Walteri gewijzgd is in het Nederlandse Wouters

(bronnen:
- Jo Hoen: BECHA jaargang 12 nr 1 blz 9-98 t/m 11-98
- Jaques Ausems: BECHA jaargang 5 nr 1 blz 4-91 t/m 6-91
- en eigen aanvullingen
),

Landmeter te Groot Genhout [Li],
Jacobus Walteri Odekercke alias Wouters is landmeter (Bron: Patelski blz 434 ).
[persoonlijke opmerking: Het doet mij deugt dat degene waar ik een rechtstreekse afstammeling van ben ook verstand van wiskunde (minimaal meetkunde) heeft gehad, en dus niet alleen een boeren bestaan heeft gevoerd.
Beter gezegd: wellicht door zijn genen heb ik mijn wiskundig inzicht aan hem te danken. (of het waar is of niet weet ik niet maar ik vind het een leuke gedachte)
ww],

Lid van het Aertsbroederschap des Heiligen Roosen-Crans circa 1640 te Beek [Li],
Onder de leden wordt genoemd:
Jacobus Wouters woont "in groot t'houdt" [= Printhagen in Groot Genhout]
(bron: Jacques Aussems - BECHA jaargang 5 nr 3 blz 41-91),

Verder onderzoek Jacob x Maria Otten te Beek (Collectie Habets 1129-14-1633).,

woont als eigenaar op boerderij Printhagen, Printhagen 2 Groot Genhout [Li] vanaf 1648
,


Jacob Wouters wednr. op Printhagen (Collectie Habets 1262-11-13-15-19-1648 en 1263-9-14-15-27-35-1649),

Gichtregister (LvO 4130 - scan 20) op maandag 11 juni 1663 te Beek [Li],
Hencken Costers verkoopt aan Jacob Wolters 1 morgen akkerland gelegen tot grootgenholt rgt den voors Wolters, voorhooft Jan Beijen, het ander Ercken Penris, voor 32 stuivers de kleine roede.

Gichtregister (LvO 4130 - scan 21) op maandag 11 juni 1663 te Beek [Li],
Hencken Costers verkoopt aan Jacob Wolters 1 morgen akkerland gelegen tot grootgenholt rgt den voors Wolters, voorhooft Jan Beijen, het anderErcken Penris, voor 32 stuivers de kleine roede.

Gichtregister (LvO 4130 - scan 43) op donderdag 3 juli 1664 te Beek [Li],
Johan van Oetteren gehuwd metGertruijdt Valckenborgh verkoopt aan Jacob Wolters een stuk allerland op den Meulen weegh, groot 3 morgen 15 kleine roeden, rgt deie erfgenamen van Christiaen van Houtem, voorhooft de erfgenamen Geret Exters, ander hooft Giel Erckens, titem een stuk op de meulen wegh groot 2 morgen 45 kleine roeden, rgt Greit Bijen, Ercken Penris, den meulenwegh, nog een stuk op den wegh door den bosch gaende, groot 92 kleine roeden, rgt Ercken Penris, Meetten Conenen {sic!} voor 25 stuiver de kleine roede,

Gichtregister (LvO 4130 - scan 73) op woensdag 19 november 1664 te Beek [Li],
Gercken Martens leent van Jacob Wolters 200 gulden, onderpand een morgen akkerland gelegen intapset, rgt Entien Hennissen, Jacob Haesen, Hans de Froit, nog anderhalve morgen gelegen aen den stooten, rgt Ercken Vranck, den wasser wegh, voorhooft den Trichter wegh.


Ovl. (Ongeveer 72 jaar oud) op zaterdag 2 juni 1668,
begr. op zaterdag 2 juni 1668 2 Jacob Wouters. sol[vit] te Beek [Li].

Uit dit huwelijk 4 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Walter*1620 Groot Genhout [Li] †1683 Beek [Li] 63
Marten*1625 Groot Genhout [Li] †1716 Beek [Li] 9012 
Otto*1633 Groot Genhout [Li] †1678 Elsloo [Li] 45
Peter~1634 Groot Genhout [Li] †1708 Beek [Li] 73


Walterus Walteri alias Wouters
Walter (Walterus, Wolter, Wouter) Jacobus, genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde Walteri alias Wouters (Wouters, Wolters) Gebruikt na 1655 geen Walteri meer, alleen nog Wouters als familienaam,
geb. voor 1620 te Groot Genhout [Li] - Printhagen,
landbouwer - grondeigenaar, pachter van de hoeve Printhagen (1663, 1668),

Archief Kasteel Amstenrade port. 18 stuk 1, cijnshof te Prenthagen op zaterdag 6 augustus 1661 te Amstenrade [Li]
,
{09}

Wij Arnoldt de jonge Grave en Maria Gravinne van Geleen Baron en Baronesse tot Amstenrade Wachtendonck Brouckhuysen en Obermelsendorp heere en vrouwe tot Oirsbeeck, Bronsem, Schinnen, Spaubeeck Schinveldt en Hurses en van syne Cath Majt Caemer heer en Raedt

Erkennen ende gestaen verpacht te hebben gelyck wij verpachten overmits deses aen Wolter Wolters Helena Nysten eheluedens onse Landerijen weyden ende bempden als onse Ondersten hoof tot Printhagen gehoorende en sulcx voor een tijdt van ses naervolgende iaeren dryes nochtans afftestaen die sulcx sal gelieven mijts den eenen des anderen een half iaere te bevorens opseggende sal desen toust beginnen naest coemende Remigij sesthien hondert een en sestich.

Inden eersten overmijts pachters twee hondert en sestich guldens aen handt geldt moeten betaelen sal hun in cas van dry jaerigher afstande de hellicht goet gedaen worden

ten rweeden sullen die voorgemelte pachters iaerlycx voorde landeryen betaelen neghensestich

cmt (?) roggen ses malder haveren vyf malder spelten dry malder ghersten en rwee malders terwe Sint Andreas vervallen alles goet leverbaer coeren

Item sullen iaerlycx voor weyden en bempden ende voor de hellicht van het boschkenontrent Cleingenhoudt betaelen een hondert elff g[u[l[den]s maestrichter paye preys Remigy vervallende

Daerenboven laeten wy noch aende voorsc pachters die hellicht van onse thiende int Hoogh-veldt ende sullen daer voor alle iaers betaelen thien malders roggen ses malders haveren derdehalf malders spelten onderhalf malder ghersten en een malder terwen

*********

{08}

Voorts soo sullen alle iaers voor de landeryen ende thienden betaelen derthiendehalf pont boiteren vier stees vlaes vierentwintich .. over twee vette verckens vier pattacons voor einen weiten haemel een vet calff en een vet lampmede oock voor een nieuwe Cuere ses pont suyckers twee pont pepers tweepont gember en sulcx op nieuwe iaers dagh

Aengaende de schatten en contributyen als oock reparatijen ende anderssints sullen .. gelyck in de voorgaande voerwaerden geschreven staet te weten wat nieuwe timmeragije aengaet dat wij den voors den halfsman de cost geven sal en alle lapperije tot laste vanden halfsman blyven sullen

Item sullen sij pachters alle iaers leveren onderhalf hondert buyseschts namentlijck een hondert terwe struys op Achen en een half hondert rogge struys op Amstenraedt maer soo het geschieden dat wij eenige iaeren desen toust gedurende onse domicilie tot Aechen off oock tot Amstenraedt niet en wurden houdende soo sullen sy pachters alsdan vande leveringe des voors. struys voorde selveiaeren liber en exempt sijn

Hier bijnevens sullen sy pachters iaerlycx goede betaelinhe doen ende daer voor goede en suffisante borghe stellen offte by faute van dyes dat het present contract annuleert sal worden verobligerende hier voor soo pachters als oock hunne respondentes hunne persoonen en alle soo hebbende als vercrygende goederen en dat sij daer voorts sonder eenige procedure sullen mogen gexecuteert worden hun houdende van nu voor alzs dan voorvoluntairlijck gecondemneert. Sullen oock de landeryen well ackeren en meesten dieselve in haere rechte reynen ende paelen conserveren gelyck also eenen halfsman toestaet ende gehouden wesen die selve in cumer afftoeghte laeten gelyck sy se in hunne aencoemen gevonden hebben

**********

{07}

Ende soo het sake was datter eenigen haeghelslaege myswas oft heeren cracht quaeme te geschieden sullen wij ons in quytslaeh naer onse reigenoten reguleren

Ten leste sullen pachters hunne graenen naer dat de selve eens op onsen huys van Geleen sullen gelevert wesen leveren drij mylen int ronde als naementlyck Maestricht Elsloe Ormundt oft elders anders op hunne kosten aengaen het stroije soo vanden hoof als vande thiende sullen daer van geen moegen veralieneeren in oirconde van dijen soo hebben wij deses onderteeckent ende is oock by pachters en hunne borghen geaccepteert beloevende tgene voorsc is tachtervolghens renenuncieerende op alle exceptien ende privilegyen deses eenichsynts contrarierende gelyck blyckt uyt hunne hier onder gestelde signature actum Amstenraedt desen sesden augusti 1661

Wolter Wolters

Marck van Jacob Wolters
(Bron: Jo Hoen),

doopgetuige van Maria Cuypers op zondag 19 december 1638 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn achternicht Neleken (Cornelia) Martens op donderdag 28 december 1684 te Beek [Li],
getuige bij kerk. huw. van Martin (Martinus) Streulen en Petronella Kerckhoffs op donderdag 23 februari 1645 te Beek [Li],
getuige bij kerk. huw. van zijn neef Jan (Joannes) Hubertus Lemmens alias Lamberti en Petronella Banens op woensdag 5 juli 1645 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn neef Peter (Petrus) Kerckhoffs op zondag 1 maart 1665 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn kleinzoon Jacobus Kerckhoffs op vrijdag 9 november 1685 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn neef Otto Wouters op woensdag 2 december 1665 te Beek [Li],
doopgetuige van Mettjen (Mechtildis) Coecx op zondag 19 maart 1656 te Schimmert [Li],
doopgetuige van Henricus Muijlkens op maandag 18 februari 1658 te Schimmert [Li],
doopgetuige van Ida Hamers op zondag 18 mei 1659 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn nicht Margareta Wouters op woensdag 15 november 1662 te Elsloo [Li],
doopgetuige van Jan (Joannes) Hamers op vrijdag 14 maart 1681 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn achterneef Jacobus Wouters op zaterdag 20 mei 1690 te Spaubeek [Li],
ovl. (minstens 63 jaar oud) op maandag 26 juli 1683,
begr. op maandag 26 juli 1683 26 Walterus Wouters s[olvit] te Beek [Li].

tr,
kerk.huw. (resp. minstens 24 en minstens 20 jaar oud) (Rooms Katholiek) op woensdag 16 november 1644 Walterus filius Jacobi Walteri et Heylken filia Petri Nijsten; testes Jacobus de Greef et Henricus Odekercke aldaar (getuigen: zijn oom Hendrick (Henricus) Walteri Odekercke alias Wouters en Jacobus de Greef),

Verder onderzoek
,
Wouter Wouters, wonend op Printhagen Kelmond (Collectie Habets 1263-26-1649)
Wouter Wouters van Beek contra Bemelmans en Goessens (Collectie Habets 1124-7-1650)
,

Woont als pachter met een halfwincontract op Printhagen vanaf 1649 te Groot Genhout [Li],
Printhagen Kelmond Beek eigenaren (Collectie Habets 3337-96-1741)
pachter Servaes Pinxten (Collectie Habets 1318-31-1664) ;
Wouter Wouters x Heylke Nijsten (Collectie Habets 1269-49-1668) ;
Gielis Mulkens x M.Helena Ramekers (Collectie Habets 7102-348-1757) ; Jacob Martens x Marie Meyers (Collectie Habets 73-1-1776) ; Jan Frans Hubert Crijns x Joh.Sibilla Casseli (Collectie Habets 9044-596-1883)

Het gehuchte van Groot, ende Cleijn Genhout Wolther Wolthers halffwin tot printhaegen vanden Grave van geleen huijs en hoff Leen met een enn dertich boender, ende int laet negen boender, ende van sijn eijgen erve een boender, ende twee morgen,tsamen
(Bron: L.v.O. 144 Lijst eigenaren ..1663, fol. 59)


met

Heijlken (Helena) Nijsten, dr. van Petrus Nijsten (landbouwer en grondeigenaar te Geverik) en Cornelia op den Hoove (woonde als weduwe te Geverik in eigen huis en bewerkte ruim 24 bunder land),
geb. voor 1624 vermoedelijk te Beek [Li],
doopgetuige van haar neef Matthijs (Matthias) Wouters op zaterdag 21 januari 1662 te Beek [Li],
doopgetuige van Wouterus Odekercke op zondag 16 januari 1661 te Beek [Li],
doopgetuige van Franciscus Haghmans op maandag 11 november 1669 te Beek [Li],
doopgetuige van haar nicht Meyken (Maria) Wouters op zondag 15 april 1663 te Beek [Li],
ovl. (minstens 55 jaar oud) op woensdag 4 oktober 1679 (Helena Wouters).

Uit dit huwelijk 9 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Christiana~1646 Groot Genhout [Li] †1690 Beek [Li] 44
Maria~1647 Groot Genhout [Li] †1649 Beek [Li] 1
Meijken~1649 Groot Genhout [Li]    
Sebastianus~1651 Groot Genhout [Li] †1659 Beek [Li] 8
Ittjen~1655 Groot Genhout [Li] †1659 Beek [Li] 3
Bilken~1658 Groot Genhout [Li] †1723 Beek [Li] 6510 
Neliken~1660 Groot Genhout [Li] †1726 Beek [Li] 6610 
Peter~1662 Groot Genhout [Li] †1720 Beek [Li] 57
Jacob~1667 Groot Genhout [Li] †1747 Spaubeek [Li] 7911 


Martinus Walteri alias Wouters
Marten (Martinus) Jacobus Walteri alias Wouters (Wouters) Gebruikt na 1654 geen Walteri meer, alleen nog Wouters als familienaam,
geb. voor 1625 vermoedelijk te Groot Genhout [Li] - Printhagen,
doopgetuige van zijn neef Joannes Kerckhoffs op dinsdag 11 juni 1652 te Beek [Li],
doopgetuige van Cornelia Severeni op vrijdag 2 augustus 1652 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn neef Matthias Kerckhoffs op zondag 16 oktober 1661 te Beek [Li],
doopgetuige van Matthias Timmermans op dinsdag 13 november 1668 te Beek [Li],
doopgetuige van Elisabeth Penris op donderdag 13 december 1668 te Beek [Li],
doopgetuige van Mathias Haesen op zaterdag 22 juni 1669 te Beek [Li],
doopgetuige van Joannes Lenarts op zaterdag 11 februari 1673 te Beek [Li],
doopgetuige van Elisabetha Kerckhoffs op zondag 13 augustus 1673 te Beek [Li],
doopgetuige van Paulus Greven op maandag 19 maart 1674 te Beek [Li],
doopgetuige van Petrus Kerckhoffs op dinsdag 13 december 1678 te Beek [Li],
doopgetuige van Leonardus Willemus Kerckhoffs op woensdag 25 september 1680 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn achternicht Margaretha Wouters op woensdag 17 oktober 1685 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn achterneef Joannes Banens op woensdag 21 mei 1687 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn kleinzoon Mattijs (Matthias) Wouters op dinsdag 12 oktober 1688 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn achterneef Joannes Domenicus Kerckhoffs op zaterdag 6 augustus 1689 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn kleindochter Maria Catharina Wouters op zondag 10 december 1690 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn achternicht Catharina Wouters op woensdag 23 april 1692 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn achternicht Judith Wouters op maandag 30 oktober 1713 te Beek [Li],

Verder onderzoek
,
Marten Wouters heeft aen erven een boender drij morgen (L.v.O. 144 Lijst eigenaren …. 1663, fol. 1)


Ovl. (Minstens 90 jaar oud) op dinsdag 19 mei 1716,
begr. op dinsdag 19 mei 1716 te Beek [Li] 19 Martinus Wouters vid. s[olvit].

 • Vader:
  Jacob (Jacobus, Jaecque) Walteri Odekercke alias Wouters (Walteri, Wouters, Wolters), zn. van Walter (Walterus) Odekercke (koster te Beek) en Christina ,
  geb. circa 1595 vermoedelijk te Beek [Li],
  landmeter, grondeigenaar en rentenier te Groot Genhout, sinds 1648 eigenaar bewoner van Printhagen,
  doopgetuige van Joannes Haghemans op zondag 14 december 1659 te Beek [Li],
  doopgetuige van Joannes Stienen op donderdag 8 september 1644 te Beek [Li],
  doopgetuige van Hubertus Hanen op zondag 4 december 1633 te Beek [Li],
  doopgetuige van Otto Romens op maandag 7 april 1659 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achterneef Jan (Joannes) Odekercken op maandag 4 mei 1648 te Beek [Li],
  doopgetuige van Henrik (Henricus) Hoen op woensdag 22 juni 1650 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn nicht Bilke (Sibilla) Hagemans op zondag 2 mei 1638 te Beek [Li],
  doopgetuige van Henricus Kerckhoffs op donderdag 13 maart 1653 te Beek [Li],
  doopgetuige van Maria Lemmens op zondag 12 september 1655 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Petrus Lemmens op zondag 7 april 1658 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn achterneef Willem (Wilhelmus) Haghmans op vrijdag 5 oktober 1663 te Beek [Li],
  doopgetuige van Thomas Timmermans op dinsdag 26 februari 1664 te Beek [Li],

  Historische achtergronden (Staats/Spaans en Egtreglement/Partagetractaat tussen 1648 en 1683 te Beek [Ge]
  ,
  De Tachtigjarige Oorlog is de oorlog die duurt van 1568 tot 1648. Deze wordt beëindigd met de vrede van Munster, maar een definitieve verdeling van onze Landen in een Spaans en een "Hollands" gedeelte laat nog dertien jaar op zich wachten. De definitieve verdeling wordt vastgelegd in het Partagetractaat van 1661.
  Bij de verdeling worden o.a. Beek, Schimmert en het huidige Neerbeek Staats ("Hollands") gebied en Geleen, Spaubeek, Schinnen en Spaans-Neerbeek (nu in Geleen) worden Spaans gebied.
  In de Staatse gebieden is het standaard geloof het protestantisme en in de Spaanse gebieden het katholicisme.
  In de Staatse gebieden moeten krachtens het "Egtreglement" katholieken ook voor de dominee trouwen, omdat anders hun huwelijk niet erkend wordt en ze zware straffen voor "vleeschelijke conversatie buiten het huwelijk" kunnen krijgen, wat meestal leidt tot verbeurdverklaring van ht onroerend goed.
  Door deze reden zien we bij de huwelijken dat men eerst trouwt bij de dominee (NH= Nederlands Hervormd) en daarna (vaak stiekum of in een andere plaats, bijvoorbeeld Spaubeek) voor de pastoor (RK=Rooms Katholiek). Velen zullen denken: "één keer schijnheilig doen om de erfenis te behouden is niet zo erg. Men neemt liever het zekere voor het onzekere"
  Alhoewel de pastoor van Hulsberg geen goed woord over heeft voor de degenen die voor de ketters trouwen. Hij laat hen eerst biechten en penitentie doen, voor hij bereid is hen ook zelf kerkelijk in het huwelijk te verbinden.

  In Beek beginnen de registers van de Hervormde Gemeente in 1654.
  In het begin wordt er streng toegezien op het naleven van het "Egtreglement".
  Het wordt in deze tijd de pastoors erg moeilijk gemaakt. Zo verblijft pastoor Henckelius uit Beek gedurende 13 bittere jaren (1659-1672) als vluchteling in een schuur te Spaubeek.
  In 1672 vallen de Fransen de Verenigde Republiek de Zeven Provinciën aan en veroveren o.a. Maastricht Ze herstellen in de veroverde gebieden "de oude regilie" en de dominees slaan op de vlucht, want de bevolking juigt de bevrijders toe. Pastoor Henckelius (Henckels) keert uit zijn verbanningschap terug naar Beek, waar hij in vrijheid kan werken van 1672 tot 1683. In deze periode vernieuwd hij zijn: "Aerts-Broederschap des heiligen Roosen-Crans". Diverse leden van onze familie Wouters zijn hier lid van geweest.
  Bij de Vrede van Nijmegen tussen de Fransen en de Republiek in 1681 worden de bezette gebieden terruggegeven en komen de dominees weer terug in Beek. Wel hebben ze vanuit Den Haag de instructies gekregen om zich soepeler op te stellen en de bevolking niet tegen zich in het harnas te jagen. Vanaf toen laat de dominee oogluikend toe dat de paartjes op dezelfde dag ook voor de pastoor trouwen.
  Verder wodt het "simultaneum" ingevoerd. Dit houdt in dat dezelfde kerk gemeenschappelijk gebruik moet worden, bijvoorbeeld 's morgens door katholieken en 's middags door protestanten. (dit heeft ook tot de nodige conflicten geleid.)
  Wat we wel als verschil tussen de NH en de RK huwelijken kunnen zien is:
  - bij NH huwelijken gebruikt men veelal de Limburgse of Nederlandse voornamen zoals Enneken, Meijken, Jan en Merten en in de RK huwelijken hun officiële Latijnse doopnamen Anna, Maria, Joannes en Martinus.
  - omdat de dominee een vreemde ("Hollander") is die de mensen niet kent en ook het dialect niet machtig is zien we vaak een verbastering van de familienamen Diederen wordt Dederen, Nijsten wordt Niesten enz.
  - de invloed van de Hollanders zal ook de reden zijn dat het Latijnse Walteri gewijzgd is in het Nederlandse Wouters

  (bronnen:
  - Jo Hoen: BECHA jaargang 12 nr 1 blz 9-98 t/m 11-98
  - Jaques Ausems: BECHA jaargang 5 nr 1 blz 4-91 t/m 6-91
  - en eigen aanvullingen
  ),

  Landmeter te Groot Genhout [Li],
  Jacobus Walteri Odekercke alias Wouters is landmeter (Bron: Patelski blz 434 ).
  [persoonlijke opmerking: Het doet mij deugt dat degene waar ik een rechtstreekse afstammeling van ben ook verstand van wiskunde (minimaal meetkunde) heeft gehad, en dus niet alleen een boeren bestaan heeft gevoerd.
  Beter gezegd: wellicht door zijn genen heb ik mijn wiskundig inzicht aan hem te danken. (of het waar is of niet weet ik niet maar ik vind het een leuke gedachte)
  ww],

  Lid van het Aertsbroederschap des Heiligen Roosen-Crans circa 1640 te Beek [Li],
  Onder de leden wordt genoemd:
  Jacobus Wouters woont "in groot t'houdt" [= Printhagen in Groot Genhout]
  (bron: Jacques Aussems - BECHA jaargang 5 nr 3 blz 41-91),

  Verder onderzoek Jacob x Maria Otten te Beek (Collectie Habets 1129-14-1633).,

  woont als eigenaar op boerderij Printhagen, Printhagen 2 Groot Genhout [Li] vanaf 1648
  ,


  Jacob Wouters wednr. op Printhagen (Collectie Habets 1262-11-13-15-19-1648 en 1263-9-14-15-27-35-1649),

  Gichtregister (LvO 4130 - scan 20) op maandag 11 juni 1663 te Beek [Li],
  Hencken Costers verkoopt aan Jacob Wolters 1 morgen akkerland gelegen tot grootgenholt rgt den voors Wolters, voorhooft Jan Beijen, het ander Ercken Penris, voor 32 stuivers de kleine roede.

  Gichtregister (LvO 4130 - scan 21) op maandag 11 juni 1663 te Beek [Li],
  Hencken Costers verkoopt aan Jacob Wolters 1 morgen akkerland gelegen tot grootgenholt rgt den voors Wolters, voorhooft Jan Beijen, het anderErcken Penris, voor 32 stuivers de kleine roede.

  Gichtregister (LvO 4130 - scan 43) op donderdag 3 juli 1664 te Beek [Li],
  Johan van Oetteren gehuwd metGertruijdt Valckenborgh verkoopt aan Jacob Wolters een stuk allerland op den Meulen weegh, groot 3 morgen 15 kleine roeden, rgt deie erfgenamen van Christiaen van Houtem, voorhooft de erfgenamen Geret Exters, ander hooft Giel Erckens, titem een stuk op de meulen wegh groot 2 morgen 45 kleine roeden, rgt Greit Bijen, Ercken Penris, den meulenwegh, nog een stuk op den wegh door den bosch gaende, groot 92 kleine roeden, rgt Ercken Penris, Meetten Conenen {sic!} voor 25 stuiver de kleine roede,

  Gichtregister (LvO 4130 - scan 73) op woensdag 19 november 1664 te Beek [Li],
  Gercken Martens leent van Jacob Wolters 200 gulden, onderpand een morgen akkerland gelegen intapset, rgt Entien Hennissen, Jacob Haesen, Hans de Froit, nog anderhalve morgen gelegen aen den stooten, rgt Ercken Vranck, den wasser wegh, voorhooft den Trichter wegh.


  Ovl. (Ongeveer 72 jaar oud) op zaterdag 2 juni 1668,
  begr. op zaterdag 2 juni 1668 2 Jacob Wouters. sol[vit] te Beek [Li],
  tr. (beiden hoogstens 24 jaar oud) voor 1619 vermoedelijk te Beek [Li],
  kerk.huw. (Rooms Katholiek) met

tr,
kerk.huw. (resp. minstens 26 en minstens 20 jaar oud) (Rooms Katholiek) op dinsdag 28 november 1651
(Martinus filius Jacobi Walteri et Maria filia Matthiae Kerckoffs, testes [=getuigen] venerabilis [=eerwaarde] dominus [=priester] Andreas Penris et Walterus Odekercke custos) aldaar (getuigen: zijn neef Walter (Walterus) Joannes Odekercke en pastoor Andreas Penris, priester),

Verder onderzoek
,
Maria Kerckhoffs x Marten Wouters te Beek (Collectie Habets 1432-1-1669 4132-42-1679)


met

Meijken (Maria) Kerckhoffs, dr. van Thijs (Matthias) Kerckhoffs en Sophia (Caecillia) Ceulen,
geb. voor 1631 vermoedelijk te Beek [Li],
(getuigen: haar nicht Joanna Kerckhoffs en haar broer Adam (Adamus) Kerckhoffs),
doopgetuige van haar neef Petrus Kerckhoffs op vrijdag 29 maart 1652 te Beek [Li],
doopgetuige van Walterus Wouters op maandag 25 oktober 1706 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Leonardus Vromen op zondag 23 maart 1664 te Beek [Li],
doopgetuige van haar achterneef Matthias Kerckhoffs op donderdag 18 september 1670 te Beek [Li],
doopgetuige van Maria Christina Penris op vrijdag 19 juli 1675 te Beek [Li],
doopgetuige van haar kleinzoon Jacobus Wouters op zaterdag 20 mei 1690 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar kleinzoon Matthias Haesen op dinsdag 23 mei 1690 te Beek [Li],
doopgetuige van Jacobus Seghels op woensdag 26 oktober 1695 te Beek [Li],
ovl. (minstens 81 jaar oud) in september 1712 waarschijnlijk te Beek [Li],
begr. in september 1712 te Beek [Li] [.]6 Maria Kerckhofs conj. s[olvit].

Uit dit huwelijk 12 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Peter~1652 Beek [Li] †1720 Beek [Li] 67
Jan~1654 Beek [Li] †1742 Spaubeek [Li] 87
Jacobus~1656 Beek [Li] †1664  7
Trijneken~1658 Beek [Li] †1718 Beek [Li] 60
Christina~1660 Beek [Li] †1715 Beek [Li] 55
Matthijs~1662 Beek [Li] †1705 Beek [Li] 43
Jacob~1664 Beek [Li] †1711 Beek [Li] 47
Otto~1665 Beek [Li] †1665 Beek [Li] 0
Lucia~1665 Beek [Li]    
10 Mayken~1667 Beek [Li] †1740 Beek [Li] 73
11 Otto~1669 Beek [Li] †1715 Beek [Li] 45
12 Fredericus~1671 Beek [Li]    


Maria Kerckhoffs
Meijken (Maria) Kerckhoffs,
geb. voor 1631 vermoedelijk te Beek [Li],
(getuigen: haar nicht Joanna Kerckhoffs en haar broer Adam (Adamus) Kerckhoffs),
doopgetuige van haar neef Petrus Kerckhoffs op vrijdag 29 maart 1652 te Beek [Li],
doopgetuige van Walterus Wouters op maandag 25 oktober 1706 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Leonardus Vromen op zondag 23 maart 1664 te Beek [Li],
doopgetuige van haar achterneef Matthias Kerckhoffs op donderdag 18 september 1670 te Beek [Li],
doopgetuige van Maria Christina Penris op vrijdag 19 juli 1675 te Beek [Li],
doopgetuige van haar kleinzoon Jacobus Wouters op zaterdag 20 mei 1690 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar kleinzoon Matthias Haesen op dinsdag 23 mei 1690 te Beek [Li],
doopgetuige van Jacobus Seghels op woensdag 26 oktober 1695 te Beek [Li],
ovl. (minstens 81 jaar oud) in september 1712 waarschijnlijk te Beek [Li],
begr. in september 1712 te Beek [Li] [.]6 Maria Kerckhofs conj. s[olvit].

tr,
kerk.huw. (resp. minstens 20 en minstens 26 jaar oud) (Rooms Katholiek) op dinsdag 28 november 1651
(Martinus filius Jacobi Walteri et Maria filia Matthiae Kerckoffs, testes [=getuigen] venerabilis [=eerwaarde] dominus [=priester] Andreas Penris et Walterus Odekercke custos) aldaar (getuigen: zijn neef Walter (Walterus) Joannes Odekercke en pastoor Andreas Penris, priester),

Verder onderzoek
,
Maria Kerckhoffs x Marten Wouters te Beek (Collectie Habets 1432-1-1669 4132-42-1679)


met

Marten (Martinus) Jacobus Walteri alias Wouters (Wouters) Gebruikt na 1654 geen Walteri meer, alleen nog Wouters als familienaam, zn. van Jacob (Jacobus) Walteri Odekercke alias Wouters (landmeter, grondeigenaar en rentenier te Groot Genhout, sinds 1648 eigenaar bewoner van Printhagen) en Mayken (Maria) Haghemans alias Otten,
geb. voor 1625 vermoedelijk te Groot Genhout [Li] - Printhagen,
doopgetuige van zijn neef Joannes Kerckhoffs op dinsdag 11 juni 1652 te Beek [Li],
doopgetuige van Cornelia Severeni op vrijdag 2 augustus 1652 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn neef Matthias Kerckhoffs op zondag 16 oktober 1661 te Beek [Li],
doopgetuige van Matthias Timmermans op dinsdag 13 november 1668 te Beek [Li],
doopgetuige van Elisabeth Penris op donderdag 13 december 1668 te Beek [Li],
doopgetuige van Mathias Haesen op zaterdag 22 juni 1669 te Beek [Li],
doopgetuige van Joannes Lenarts op zaterdag 11 februari 1673 te Beek [Li],
doopgetuige van Elisabetha Kerckhoffs op zondag 13 augustus 1673 te Beek [Li],
doopgetuige van Paulus Greven op maandag 19 maart 1674 te Beek [Li],
doopgetuige van Petrus Kerckhoffs op dinsdag 13 december 1678 te Beek [Li],
doopgetuige van Leonardus Willemus Kerckhoffs op woensdag 25 september 1680 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn achternicht Margaretha Wouters op woensdag 17 oktober 1685 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn achterneef Joannes Banens op woensdag 21 mei 1687 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn kleinzoon Mattijs (Matthias) Wouters op dinsdag 12 oktober 1688 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn achterneef Joannes Domenicus Kerckhoffs op zaterdag 6 augustus 1689 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn kleindochter Maria Catharina Wouters op zondag 10 december 1690 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn achternicht Catharina Wouters op woensdag 23 april 1692 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn achternicht Judith Wouters op maandag 30 oktober 1713 te Beek [Li],

Verder onderzoek
,
Marten Wouters heeft aen erven een boender drij morgen (L.v.O. 144 Lijst eigenaren …. 1663, fol. 1)


Ovl. (Minstens 90 jaar oud) op dinsdag 19 mei 1716,
begr. op dinsdag 19 mei 1716 te Beek [Li] 19 Martinus Wouters vid. s[olvit].

Uit dit huwelijk 12 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Peter~1652 Beek [Li] †1720 Beek [Li] 67
Jan~1654 Beek [Li] †1742 Spaubeek [Li] 87
Jacobus~1656 Beek [Li] †1664  7
Trijneken~1658 Beek [Li] †1718 Beek [Li] 60
Christina~1660 Beek [Li] †1715 Beek [Li] 55
Matthijs~1662 Beek [Li] †1705 Beek [Li] 43
Jacob~1664 Beek [Li] †1711 Beek [Li] 47
Otto~1665 Beek [Li] †1665 Beek [Li] 0
Lucia~1665 Beek [Li]    
10 Mayken~1667 Beek [Li] †1740 Beek [Li] 73
11 Otto~1669 Beek [Li] †1715 Beek [Li] 45
12 Fredericus~1671 Beek [Li]    


Petrus Walteri
Peter (Petrus), genoemd naar zijn peter Walteri (Wouters, Wolters),
ged. Rooms Katholiek op zaterdag 19 oktober 1652 te Beek [Li] 19o. Petrus filius Martini Jacobi Walteri et Mariae Kerckhoffs coniugum: suscipientes Petrus Banens, alias Peumans, et Sibylla vidua Joannis Kerckhoffs, oft den bode, per Catharinam uxorem Adami Kerckhoffs. (getuigen: Peter (Petrus) Banents alias Peumans aangetrouwde oudoom e.v. Maria Kerckhoffs en zijn aangetrouwde tante Trijn (Catharina) Coumans e.v. Adamus Kerckhoffs nms. Sibilla wed. van Joannes Kerckhoffs (de bode)),
doopgetuige van zijn nicht Lisbet (Elisabetha) Wouters op donderdag 23 februari 1696 te Spaubeek [Li],
getuige bij kerk. huw. van zijn neef Jacobus Wouters en Elisabetha Hanssen op donderdag 3 november 1712 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn neef Jacobus Wouters op zondag 14 december 1704 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn kleindochter Mechtildis Wouters op maandag 9 mei 1718 te Beek [Li],
getuige bij kerk. huw. van Dirck (Theodorus) Hanssen en Ida Claessens op vrijdag 5 februari 1712 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn neef Mathhias Stijnen op maandag 24 januari 1701 te Beek [Li],
doopgetuige van Anna Sangen op zaterdag 12 januari 1697 te Spaubeek [Li],
ovl. (ongeveer 67 jaar oud) op zondag 23 juni 1720,
begr. op zondag 23 juni 1720 te Beek [Li] 23 Petrus Wouters conjug:.

 • Vader:
  Marten (Martinus) Jacobus Walteri alias Wouters (Wouters) Gebruikt na 1654 geen Walteri meer, alleen nog Wouters als familienaam, zn. van Jacob (Jacobus) Walteri Odekercke alias Wouters (landmeter, grondeigenaar en rentenier te Groot Genhout, sinds 1648 eigenaar bewoner van Printhagen) en Mayken (Maria) Haghemans alias Otten,
  geb. voor 1625 vermoedelijk te Groot Genhout [Li] - Printhagen,
  doopgetuige van zijn neef Joannes Kerckhoffs op dinsdag 11 juni 1652 te Beek [Li],
  doopgetuige van Cornelia Severeni op vrijdag 2 augustus 1652 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn neef Matthias Kerckhoffs op zondag 16 oktober 1661 te Beek [Li],
  doopgetuige van Matthias Timmermans op dinsdag 13 november 1668 te Beek [Li],
  doopgetuige van Elisabeth Penris op donderdag 13 december 1668 te Beek [Li],
  doopgetuige van Mathias Haesen op zaterdag 22 juni 1669 te Beek [Li],
  doopgetuige van Joannes Lenarts op zaterdag 11 februari 1673 te Beek [Li],
  doopgetuige van Elisabetha Kerckhoffs op zondag 13 augustus 1673 te Beek [Li],
  doopgetuige van Paulus Greven op maandag 19 maart 1674 te Beek [Li],
  doopgetuige van Petrus Kerckhoffs op dinsdag 13 december 1678 te Beek [Li],
  doopgetuige van Leonardus Willemus Kerckhoffs op woensdag 25 september 1680 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achternicht Margaretha Wouters op woensdag 17 oktober 1685 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achterneef Joannes Banens op woensdag 21 mei 1687 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn kleinzoon Mattijs (Matthias) Wouters op dinsdag 12 oktober 1688 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achterneef Joannes Domenicus Kerckhoffs op zaterdag 6 augustus 1689 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn kleindochter Maria Catharina Wouters op zondag 10 december 1690 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achternicht Catharina Wouters op woensdag 23 april 1692 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achternicht Judith Wouters op maandag 30 oktober 1713 te Beek [Li],

  Verder onderzoek
  ,
  Marten Wouters heeft aen erven een boender drij morgen (L.v.O. 144 Lijst eigenaren …. 1663, fol. 1)


  Ovl. (Minstens 90 jaar oud) op dinsdag 19 mei 1716,
  begr. op dinsdag 19 mei 1716 te Beek [Li] 19 Martinus Wouters vid. s[olvit],
  tr,
  kerk.huw. (resp. minstens 26 en minstens 20 jaar oud) (Rooms Katholiek) op dinsdag 28 november 1651
  (Martinus filius Jacobi Walteri et Maria filia Matthiae Kerckoffs, testes [=getuigen] venerabilis [=eerwaarde] dominus [=priester] Andreas Penris et Walterus Odekercke custos) aldaar (getuigen: zijn neef Walter (Walterus) Joannes Odekercke en pastoor Andreas Penris, priester),

  Verder onderzoek
  ,
  Maria Kerckhoffs x Marten Wouters te Beek (Collectie Habets 1432-1-1669 4132-42-1679)

  met

tr. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 28 jaar oud) (Nederlands Hervormd) wegens het Egtreglement op zondag 6 februari 1684 te Beek [Li] Peter Wouters J.M. van Beeck ende Gertruyd Leenders J.D. van Spaebeeck,
kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zaterdag 12 februari 1684 te Spaubeek [Li] 12 feb  ma(t)r(imon)io copulati sunt Petrus Wouters et Getrudis Lienarts testibus Wilhelmo Lienarts et Martino Lienarts. (getuigen: zijn zwager en haar broer Willem (Guijlielmus) Lenarts als Wilhelmus Lienarts en zijn zwager en haar broer Martinus Lenarts),

Familie relaties
,
Petrus Wouters x Gertruijdes Leenarts en Joannes Wouters x Elsken Leenarts. Hier zijn Petrus en Joannes twee broers, net zoals Gertruijdes en Elsken twee zussen zijn.

Verder onderzoek Collectie Habets te Neerbeek [Li],
Peter en consorten te Neerbeek 1725-6-1717
I-1 Jacob x 1686 Marg. Coumans te Beek weduwe in 1717 ,
II-1 Jan 1712-6-1717
Margaretha Coumans wed v Jacob Wouters Beek 1712-6-1717


met

Gertrudis Lenarts (Leenders, Lienarts), dr. van Marten (Martinus) Lenarts en Elisabeth Meijs,
ged. Rooms Katholiek op zondag 14 februari 1655 te Spaubeek [Li] 14a baptisata est Gertruijdis filia Martini Lenarts et Elisabethae coniug(um) susceptores Joannes Simons et Gertruijdis Camps Sittardiensis per Sijbillam viduam Mathiae Sleuters (getuige: Joannes Simons, Gertruda Camps Sittardse door Sijbilla weduwe van Mathias Sleuters),
doopgetuige van Maria Sibilla Koumans op dinsdag 14 april 1733 te Beek [Li],
doopgetuige van haar kleindochter Maria Catharina Coumans op zaterdag 16 mei 1733 te Beek [Li],
doopgetuige van haar nicht Gertrudis Lenarts op vrijdag 14 juli 1702 te Beek [Li],
ovl. (ongeveer 85 jaar oud) op zaterdag 5 maart 1740,
begr. op zaterdag 5 maart 1740 te Beek [Li] 5. Gertrudis Lenaerts r(elic)ta olim Petri Wouters..

Uit dit huwelijk 9 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Mathias~1684 Spaubeek [Li] †1688 Beek [Li] 3
Elisabeth~1686 Beek [Li] †1725 Beek [Li] 39
Mattijs~1688 Beek [Li] †1723 Beek [Li] 34
Maria~1690 Beek [Li]    
Marten~1692 Beek [Li]    
Jacobus~1692 Beek [Li] †1735 Schinnen [Li] 42
Lucia~1696 Beek [Li] †1747 Beek [Li] 51
Catharina~1698 Beek [Li]    
Joanna~1700 Beek [Li] †1783 Beek [Li] 82


Jacobus Wouters
Jacobus Martinus, genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde Wouters,
ged. Rooms Katholiek op woensdag 26 juli 1656 te Beek [Li] 26o. Jacobus [filius] Martini [hierboven: Jacobi] Wouters et Mariae Kerckhoffs coniugum: suscip: Jo(ann)es Odekercke, et Anna vidua Henrici Kerckhoffs. (getuigen: Enke (Anna) Banens alias Kerckhoffs en zijn oudoom Jan (Joannes) Odekercke, [later huwen beide getuigen (als weduwnaar en weduwe) met elkaar]),
ovl. (hoogstens 7 jaar oud) voor 1664.

 • Vader:
  Marten (Martinus) Jacobus Walteri alias Wouters (Wouters) Gebruikt na 1654 geen Walteri meer, alleen nog Wouters als familienaam, zn. van Jacob (Jacobus) Walteri Odekercke alias Wouters (landmeter, grondeigenaar en rentenier te Groot Genhout, sinds 1648 eigenaar bewoner van Printhagen) en Mayken (Maria) Haghemans alias Otten,
  geb. voor 1625 vermoedelijk te Groot Genhout [Li] - Printhagen,
  doopgetuige van zijn neef Joannes Kerckhoffs op dinsdag 11 juni 1652 te Beek [Li],
  doopgetuige van Cornelia Severeni op vrijdag 2 augustus 1652 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn neef Matthias Kerckhoffs op zondag 16 oktober 1661 te Beek [Li],
  doopgetuige van Matthias Timmermans op dinsdag 13 november 1668 te Beek [Li],
  doopgetuige van Elisabeth Penris op donderdag 13 december 1668 te Beek [Li],
  doopgetuige van Mathias Haesen op zaterdag 22 juni 1669 te Beek [Li],
  doopgetuige van Joannes Lenarts op zaterdag 11 februari 1673 te Beek [Li],
  doopgetuige van Elisabetha Kerckhoffs op zondag 13 augustus 1673 te Beek [Li],
  doopgetuige van Paulus Greven op maandag 19 maart 1674 te Beek [Li],
  doopgetuige van Petrus Kerckhoffs op dinsdag 13 december 1678 te Beek [Li],
  doopgetuige van Leonardus Willemus Kerckhoffs op woensdag 25 september 1680 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achternicht Margaretha Wouters op woensdag 17 oktober 1685 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achterneef Joannes Banens op woensdag 21 mei 1687 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn kleinzoon Mattijs (Matthias) Wouters op dinsdag 12 oktober 1688 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achterneef Joannes Domenicus Kerckhoffs op zaterdag 6 augustus 1689 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn kleindochter Maria Catharina Wouters op zondag 10 december 1690 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achternicht Catharina Wouters op woensdag 23 april 1692 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achternicht Judith Wouters op maandag 30 oktober 1713 te Beek [Li],

  Verder onderzoek
  ,
  Marten Wouters heeft aen erven een boender drij morgen (L.v.O. 144 Lijst eigenaren …. 1663, fol. 1)


  Ovl. (Minstens 90 jaar oud) op dinsdag 19 mei 1716,
  begr. op dinsdag 19 mei 1716 te Beek [Li] 19 Martinus Wouters vid. s[olvit],
  tr.
  kerk.huw. (resp. minstens 26 en minstens 20 jaar oud) (Rooms Katholiek) op dinsdag 28 november 1651
  (Martinus filius Jacobi Walteri et Maria filia Matthiae Kerckoffs, testes [=getuigen] venerabilis [=eerwaarde] dominus [=priester] Andreas Penris et Walterus Odekercke custos) aldaar (getuigen: zijn neef Walter (Walterus) Joannes Odekercke en pastoor Andreas Penris, priester),

  Verder onderzoek
  ,
  Maria Kerckhoffs x Marten Wouters te Beek (Collectie Habets 1432-1-1669 4132-42-1679)

  met


Catharina Wouters
Trijneken (Catharina), genoemd naar haar meter [Catharina Kerckhoffs] Wouters,
ged. Rooms Katholiek op zondag 20 januari 1658 te Beek [Li] 20 Catharina filia Marten Wouters et Meijken Kerckhoffs coniu(um) suscept Houb Lemmens in den Ondenhoff et Trinneken Kerckhoffs uxor Janis Nijsten. (getuigen: Houb (Hubertus) Lemmens alias Oudenhove, aangetrouwde oudoom, echtgenoot van Sibilla Odekercke en haar oudtante Catharina Kerckhoffs, e.v. Janus Nijsten),
doopgetuige van haar nicht Maria Haesen op maandag 31 november 1692 te Beek [Li],
doopgetuige van haar neef Marten (Martinus) Wouters op maandag 22 december 1692 te Beek [Li],
doopgetuige van Meijken (Maria) Hamers op vrijdag 26 september 1670 te Beek [Li],
doopgetuige van haar nicht Maria Lemmens op zondag 22 maart 1699 te Beek [Li],
doopgetuige van haar nicht Sophia Stijnen op zaterdag 12 februari 1707 te Beek [Li],
doopgetuige van Catharina Philips op vrijdag 4 mei 1696 te Beek [Li],
ovl. (ongeveer 60 jaar oud) op dinsdag 3 mei 1718 te Beek [Li] (Catherina e.v. Joannes Stijnen).

 • Vader:
  Marten (Martinus) Jacobus Walteri alias Wouters (Wouters) Gebruikt na 1654 geen Walteri meer, alleen nog Wouters als familienaam, zn. van Jacob (Jacobus) Walteri Odekercke alias Wouters (landmeter, grondeigenaar en rentenier te Groot Genhout, sinds 1648 eigenaar bewoner van Printhagen) en Mayken (Maria) Haghemans alias Otten,
  geb. voor 1625 vermoedelijk te Groot Genhout [Li] - Printhagen,
  doopgetuige van zijn neef Joannes Kerckhoffs op dinsdag 11 juni 1652 te Beek [Li],
  doopgetuige van Cornelia Severeni op vrijdag 2 augustus 1652 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn neef Matthias Kerckhoffs op zondag 16 oktober 1661 te Beek [Li],
  doopgetuige van Matthias Timmermans op dinsdag 13 november 1668 te Beek [Li],
  doopgetuige van Elisabeth Penris op donderdag 13 december 1668 te Beek [Li],
  doopgetuige van Mathias Haesen op zaterdag 22 juni 1669 te Beek [Li],
  doopgetuige van Joannes Lenarts op zaterdag 11 februari 1673 te Beek [Li],
  doopgetuige van Elisabetha Kerckhoffs op zondag 13 augustus 1673 te Beek [Li],
  doopgetuige van Paulus Greven op maandag 19 maart 1674 te Beek [Li],
  doopgetuige van Petrus Kerckhoffs op dinsdag 13 december 1678 te Beek [Li],
  doopgetuige van Leonardus Willemus Kerckhoffs op woensdag 25 september 1680 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achternicht Margaretha Wouters op woensdag 17 oktober 1685 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achterneef Joannes Banens op woensdag 21 mei 1687 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn kleinzoon Mattijs (Matthias) Wouters op dinsdag 12 oktober 1688 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achterneef Joannes Domenicus Kerckhoffs op zaterdag 6 augustus 1689 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn kleindochter Maria Catharina Wouters op zondag 10 december 1690 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achternicht Catharina Wouters op woensdag 23 april 1692 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achternicht Judith Wouters op maandag 30 oktober 1713 te Beek [Li],

  Verder onderzoek
  ,
  Marten Wouters heeft aen erven een boender drij morgen (L.v.O. 144 Lijst eigenaren …. 1663, fol. 1)


  Ovl. (Minstens 90 jaar oud) op dinsdag 19 mei 1716,
  begr. op dinsdag 19 mei 1716 te Beek [Li] 19 Martinus Wouters vid. s[olvit],
  tr,
  kerk.huw. (resp. minstens 26 en minstens 20 jaar oud) (Rooms Katholiek) op dinsdag 28 november 1651
  (Martinus filius Jacobi Walteri et Maria filia Matthiae Kerckoffs, testes [=getuigen] venerabilis [=eerwaarde] dominus [=priester] Andreas Penris et Walterus Odekercke custos) aldaar (getuigen: zijn neef Walter (Walterus) Joannes Odekercke en pastoor Andreas Penris, priester),

  Verder onderzoek
  ,
  Maria Kerckhoffs x Marten Wouters te Beek (Collectie Habets 1432-1-1669 4132-42-1679)

  met

tr. (beiden ongeveer 37 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zaterdag 10 september 1695 1695 Den 10 september Jan Stijnen J.M. van Beeck met Catharijna Wouters J.D. mede van Beeck te Beek [Li],
kerk.huw. (Rooms Katholiek) op donderdag 8 september 1695 8 Joannes Stijnen et Catharina Wouters coram [=in tegenwoordigheid van] pastore suo [=die zijn brood verdient] et Henrico Stijnen et meis aldaar (getuige: Henricus Stijnen)
met

Jan (Joannes) Stijnen, zn. van Thijs (Matthias) Stijnen en Maria Elisabeth Coumans,
ged. Rooms Katholiek op woensdag 24 april 1658 te Beek [Li] (getuigen: zijn aangetrouwde oom Houb (Hubertus) Keulen als Hubertus Ceulen, Elisabeth Lamboy),
doopgetuige van zijn halfbroer Wilhelmus Stijnen op zaterdag 28 november 1671 te Beek [Li],
ovl. (ongeveer 59 jaar oud) op dinsdag 1 februari 1718 te Beek [Li] (Joannes Stijnen).

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Mathhias~1696 Beek [Li] †1701 Beek [Li] 4
Maria~1699 Beek [Li]    
Mathhias~1701 Beek [Li] †1783 Beek [Li] 82


Christina Wouters
Christina (Ciken), genoemd naar haar oudtante [Christina Odekercke] Wouters,
ged. Rooms Katholiek op zaterdag 7 februari 1660 te Beek [Li] 7. completae fuerunt ceremoniae [=de doopcerimonie zijn voldaan] circa Christinam filiam Martini Wolters et Mariae Kerckhoffs susceptores Henricus Wouters et Maria uxor Adami Zeueren [= Zeveren]. (getuigen: haar oudoom Hendrick (Henricus) Walteri Odekercke alias Wouters, als Henricus Wouters en Maria Cleijns, e.v. Adamus Zeveren [=Severens]),
doopgetuige van haar achternicht Maria Kerckhoffs op zondag 28 september 1687 te Beek [Li],
doopgetuige van haar zoon Egidius Haesen op donderdag 29 september 1695 te Beek [Li],
doopgetuige van haar neef Nicolaus Haesen op dinsdag 28 augustus 1703 te Beek [Li],
ovl. (ongeveer 55 jaar oud) op zaterdag 30 november 1715,
begr. op zaterdag 30 november 1715 te Beek [Li] 30 Christina Wouters conj. s[olvit].

 • Vader:
  Marten (Martinus) Jacobus Walteri alias Wouters (Wouters) Gebruikt na 1654 geen Walteri meer, alleen nog Wouters als familienaam, zn. van Jacob (Jacobus) Walteri Odekercke alias Wouters (landmeter, grondeigenaar en rentenier te Groot Genhout, sinds 1648 eigenaar bewoner van Printhagen) en Mayken (Maria) Haghemans alias Otten,
  geb. voor 1625 vermoedelijk te Groot Genhout [Li] - Printhagen,
  doopgetuige van zijn neef Joannes Kerckhoffs op dinsdag 11 juni 1652 te Beek [Li],
  doopgetuige van Cornelia Severeni op vrijdag 2 augustus 1652 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn neef Matthias Kerckhoffs op zondag 16 oktober 1661 te Beek [Li],
  doopgetuige van Matthias Timmermans op dinsdag 13 november 1668 te Beek [Li],
  doopgetuige van Elisabeth Penris op donderdag 13 december 1668 te Beek [Li],
  doopgetuige van Mathias Haesen op zaterdag 22 juni 1669 te Beek [Li],
  doopgetuige van Joannes Lenarts op zaterdag 11 februari 1673 te Beek [Li],
  doopgetuige van Elisabetha Kerckhoffs op zondag 13 augustus 1673 te Beek [Li],
  doopgetuige van Paulus Greven op maandag 19 maart 1674 te Beek [Li],
  doopgetuige van Petrus Kerckhoffs op dinsdag 13 december 1678 te Beek [Li],
  doopgetuige van Leonardus Willemus Kerckhoffs op woensdag 25 september 1680 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achternicht Margaretha Wouters op woensdag 17 oktober 1685 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achterneef Joannes Banens op woensdag 21 mei 1687 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn kleinzoon Mattijs (Matthias) Wouters op dinsdag 12 oktober 1688 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achterneef Joannes Domenicus Kerckhoffs op zaterdag 6 augustus 1689 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn kleindochter Maria Catharina Wouters op zondag 10 december 1690 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achternicht Catharina Wouters op woensdag 23 april 1692 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achternicht Judith Wouters op maandag 30 oktober 1713 te Beek [Li],

  Verder onderzoek
  ,
  Marten Wouters heeft aen erven een boender drij morgen (L.v.O. 144 Lijst eigenaren …. 1663, fol. 1)


  Ovl. (Minstens 90 jaar oud) op dinsdag 19 mei 1716,
  begr. op dinsdag 19 mei 1716 te Beek [Li] 19 Martinus Wouters vid. s[olvit],
  tr,
  kerk.huw. (resp. minstens 26 en minstens 20 jaar oud) (Rooms Katholiek) op dinsdag 28 november 1651
  (Martinus filius Jacobi Walteri et Maria filia Matthiae Kerckoffs, testes [=getuigen] venerabilis [=eerwaarde] dominus [=priester] Andreas Penris et Walterus Odekercke custos) aldaar (getuigen: zijn neef Walter (Walterus) Joannes Odekercke en pastoor Andreas Penris, priester),

  Verder onderzoek
  ,
  Maria Kerckhoffs x Marten Wouters te Beek (Collectie Habets 1432-1-1669 4132-42-1679)

  met

tr. (beiden ongeveer 25 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zondag 4 november 1685 te Beek [Li] Janus Haesen J.M. van Geverijck met Christina Wouters J.D. van Beeck,
kerk.huw. (Rooms Katholiek) in 1685 (zonder datum, laatste in dat jaar) aldaar Janus Haesen et Lucia Wouters coram [=in tegenwoordigheid van] meis [=mij (de pastoor?)] (getuigen: zijn oom Jan (Joannes) Haesen en zijn schoonzuster en haar zus Lucia Wouters),
Verder onderzoek Christina Wouters x1685 Jan Haesen te Geverik (Collectie Habets 1569-3-1687)
met

Janus (Sebastianus) Haesen, zn. van Jacobus Haesen en Trijneken (Catharina) Hopperts,
ged. Rooms Katholiek op donderdag 29 juli 1660 te Beek [Li] (getuigen: zijn oom Jan (Joannes) Haesen, Getien Houpparts),
doopgetuige van zijn neef Marten (Martinus) Wouters op maandag 22 december 1692 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn nicht Helena Wouters op zaterdag 23 april 1712 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn nicht Catharina Haesen op maandag 12 november 1696 te Beek [Li].

Uit dit huwelijk 8 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacobus~1688 Beek [Li]    
Matthijs~1689 Beek [Li] †1690 Beek [Li] 1
Matthias~1690 Beek [Li]    
Maria~1692 Beek [Li]    
Lucia~1694 Beek [Li]    
Egidius~1695 Beek [Li]    
Catharina~1697 Beek [Li]    
Martinus~1701 Beek [Li]    


Matthias Wouters
Matthijs (Matthias) Wouters,
ged. Rooms Katholiek op zaterdag 21 januari 1662 te Beek [Li] Matthias filius Martini Wouters et Mariae coniugum suscept Adamus Kerckhoffs. et Helena Nijsten uxor Wolteri Wouters. (getuigen: zijn oom Adam (Adamus) Kerckhoffs en zijn aangetrouwde tante Heijlken (Helena) Nijsten, e.v. Walteri (Jacobus) Wouters),
doopgetuige van zijn nicht Catharina Wouters op zaterdag 28 juni 1698 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn neef Matthias Wouters op zondag 26 april 1699 te Spaubeek [Li],
ovl. (ongeveer 43 jaar oud) op donderdag 22 januari 1705,
begr. op donderdag 22 januari 1705 te Beek [Li] 22 Mathias Wouters s[olvit].

 • Vader:
  Marten (Martinus) Jacobus Walteri alias Wouters (Wouters) Gebruikt na 1654 geen Walteri meer, alleen nog Wouters als familienaam, zn. van Jacob (Jacobus) Walteri Odekercke alias Wouters (landmeter, grondeigenaar en rentenier te Groot Genhout, sinds 1648 eigenaar bewoner van Printhagen) en Mayken (Maria) Haghemans alias Otten,
  geb. voor 1625 vermoedelijk te Groot Genhout [Li] - Printhagen,
  doopgetuige van zijn neef Joannes Kerckhoffs op dinsdag 11 juni 1652 te Beek [Li],
  doopgetuige van Cornelia Severeni op vrijdag 2 augustus 1652 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn neef Matthias Kerckhoffs op zondag 16 oktober 1661 te Beek [Li],
  doopgetuige van Matthias Timmermans op dinsdag 13 november 1668 te Beek [Li],
  doopgetuige van Elisabeth Penris op donderdag 13 december 1668 te Beek [Li],
  doopgetuige van Mathias Haesen op zaterdag 22 juni 1669 te Beek [Li],
  doopgetuige van Joannes Lenarts op zaterdag 11 februari 1673 te Beek [Li],
  doopgetuige van Elisabetha Kerckhoffs op zondag 13 augustus 1673 te Beek [Li],
  doopgetuige van Paulus Greven op maandag 19 maart 1674 te Beek [Li],
  doopgetuige van Petrus Kerckhoffs op dinsdag 13 december 1678 te Beek [Li],
  doopgetuige van Leonardus Willemus Kerckhoffs op woensdag 25 september 1680 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achternicht Margaretha Wouters op woensdag 17 oktober 1685 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achterneef Joannes Banens op woensdag 21 mei 1687 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn kleinzoon Mattijs (Matthias) Wouters op dinsdag 12 oktober 1688 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achterneef Joannes Domenicus Kerckhoffs op zaterdag 6 augustus 1689 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn kleindochter Maria Catharina Wouters op zondag 10 december 1690 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achternicht Catharina Wouters op woensdag 23 april 1692 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achternicht Judith Wouters op maandag 30 oktober 1713 te Beek [Li],

  Verder onderzoek
  ,
  Marten Wouters heeft aen erven een boender drij morgen (L.v.O. 144 Lijst eigenaren …. 1663, fol. 1)


  Ovl. (Minstens 90 jaar oud) op dinsdag 19 mei 1716,
  begr. op dinsdag 19 mei 1716 te Beek [Li] 19 Martinus Wouters vid. s[olvit],
  tr,
  kerk.huw. (resp. minstens 26 en minstens 20 jaar oud) (Rooms Katholiek) op dinsdag 28 november 1651
  (Martinus filius Jacobi Walteri et Maria filia Matthiae Kerckoffs, testes [=getuigen] venerabilis [=eerwaarde] dominus [=priester] Andreas Penris et Walterus Odekercke custos) aldaar (getuigen: zijn neef Walter (Walterus) Joannes Odekercke en pastoor Andreas Penris, priester),

  Verder onderzoek
  ,
  Maria Kerckhoffs x Marten Wouters te Beek (Collectie Habets 1432-1-1669 4132-42-1679)

  met

tr. (resp. ongeveer 40 en ongeveer 46 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zondag 26 november 1702 te Beek [Li] Den 26 Novemb: copuleert tot Schimmert Mattijs Wouters J.M. van Beek met Cath: Bemelens weduwe van Willem Cochs inwoonder van Schimmert.
met

Catharina Bemelmans (Bemelens), dr. van Joannes Bemelmans en Barbara Diebets,
ged. Rooms Katholiek op vrijdag 18 februari 1656 te Schimmert [Li] (getuigen: Egbert (Egbertus) Kessen en Meijcken (Maria) Tolleners),
doopgetuige van Helena Wouters op zondag 18 mei 1710 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar nicht Barbara Bemelmans op vrijdag 28 juli 1702 te Schimmert [Li],
doopgetuige van Petrus Lassen? op donderdag 6 oktober 1695 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar neef Matthijs (Mattheus) Bemelmans op woensdag 17 november 1694 te Schimmert [Li],
doopgetuige van Nist (Dijonisius) Bours op zondag 3 oktober 1734 te Schimmert [Li],
doopgetuige van Cornelia Bemelmans op zaterdag 9 oktober 1700 te Schimmert [Li],
doopgetuige van Catharina (Maria Catharina) Bemelmans op zaterdag 8 december 1708 te Schimmert [Li],
doopgetuige van Christianus van der Pipen op woensdag 17 april 1715 te Schimmert [Li],
tr. (1),
kerk.huw. (resp. ongeveer 24 en minstens 20 jaar oud) (Rooms Katholiek) op woensdag 25 september 1680 te Spaubeek [Li] (getuige: Maria Coix, Hendrick Bemelmans)
met Willem (Wilhelmus) Cocx (Cochs, Coix),
geb. voor 1660 vermoedelijk te Schimmert [Li],
ovl. (ongeveer 41 jaar oud) voor 1701 te Schimmert [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen.


Jacobus Wouters
Jacob (Jacobus), genoemd naar zijn overleden broer 3 Wouters,
ged. Rooms Katholiek op zondag 10 februari 1664 te Beek [Li] eodem [=10-02-1664] die. Jacobus filius Martini Wouters et Mariae Kerckhoffs coniugum suscept. Joannes Kerckhoffs et Catharina Kerckhoffs. (getuigen: zijn oom Jan (Joannes) Kerckhoffs op de Linde, zijn nicht Trijneken (Catharina) Kerckhoffs alias Haesen en zijn oudoom Guilielmus Haghemans, als Guilielmus Haeghmans),
doopgetuige van Sebastianus Nijsten op zaterdag 3 april 1723 te Beek [Li],
doopgetuige van Petrus Wouters op woensdag 27 juli 1712 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn neef Jasparis Pils op zaterdag 13 september 1698 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn neef Matthias Coumans op zondag 14 februari 1694 te Beek [Li],
doopgetuige van Sibilla Odekercken op maandag 1 september 1727 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn neef Jasparis Pils op zaterdag 13 september 1698 te Beek [Li],
doopgetuige van Gerardus Penris op dinsdag 1 september 1693 te Beek [Li],
doopgetuige van Matthias Mulckens op vrijdag 9 maart 1685 te Beek [Li],
ovl. (ongeveer 47 jaar oud) op vrijdag 17 juli 1711 (Collectie Habets: I-1 Jacob x 1686 Marg. Coumans te Beek weduwe in 1717),
begr. op vrijdag 17 juli 1711 te Beek [Li] 17 Jacobus Wouters conj. [=gehuwd] s[olvit].

 • Vader:
  Marten (Martinus) Jacobus Walteri alias Wouters (Wouters) Gebruikt na 1654 geen Walteri meer, alleen nog Wouters als familienaam, zn. van Jacob (Jacobus) Walteri Odekercke alias Wouters (landmeter, grondeigenaar en rentenier te Groot Genhout, sinds 1648 eigenaar bewoner van Printhagen) en Mayken (Maria) Haghemans alias Otten,
  geb. voor 1625 vermoedelijk te Groot Genhout [Li] - Printhagen,
  doopgetuige van zijn neef Joannes Kerckhoffs op dinsdag 11 juni 1652 te Beek [Li],
  doopgetuige van Cornelia Severeni op vrijdag 2 augustus 1652 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn neef Matthias Kerckhoffs op zondag 16 oktober 1661 te Beek [Li],
  doopgetuige van Matthias Timmermans op dinsdag 13 november 1668 te Beek [Li],
  doopgetuige van Elisabeth Penris op donderdag 13 december 1668 te Beek [Li],
  doopgetuige van Mathias Haesen op zaterdag 22 juni 1669 te Beek [Li],
  doopgetuige van Joannes Lenarts op zaterdag 11 februari 1673 te Beek [Li],
  doopgetuige van Elisabetha Kerckhoffs op zondag 13 augustus 1673 te Beek [Li],
  doopgetuige van Paulus Greven op maandag 19 maart 1674 te Beek [Li],
  doopgetuige van Petrus Kerckhoffs op dinsdag 13 december 1678 te Beek [Li],
  doopgetuige van Leonardus Willemus Kerckhoffs op woensdag 25 september 1680 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achternicht Margaretha Wouters op woensdag 17 oktober 1685 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achterneef Joannes Banens op woensdag 21 mei 1687 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn kleinzoon Mattijs (Matthias) Wouters op dinsdag 12 oktober 1688 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achterneef Joannes Domenicus Kerckhoffs op zaterdag 6 augustus 1689 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn kleindochter Maria Catharina Wouters op zondag 10 december 1690 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achternicht Catharina Wouters op woensdag 23 april 1692 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achternicht Judith Wouters op maandag 30 oktober 1713 te Beek [Li],

  Verder onderzoek
  ,
  Marten Wouters heeft aen erven een boender drij morgen (L.v.O. 144 Lijst eigenaren …. 1663, fol. 1)


  Ovl. (Minstens 90 jaar oud) op dinsdag 19 mei 1716,
  begr. op dinsdag 19 mei 1716 te Beek [Li] 19 Martinus Wouters vid. s[olvit],
  tr,
  kerk.huw. (resp. minstens 26 en minstens 20 jaar oud) (Rooms Katholiek) op dinsdag 28 november 1651
  (Martinus filius Jacobi Walteri et Maria filia Matthiae Kerckoffs, testes [=getuigen] venerabilis [=eerwaarde] dominus [=priester] Andreas Penris et Walterus Odekercke custos) aldaar (getuigen: zijn neef Walter (Walterus) Joannes Odekercke en pastoor Andreas Penris, priester),

  Verder onderzoek
  ,
  Maria Kerckhoffs x Marten Wouters te Beek (Collectie Habets 1432-1-1669 4132-42-1679)

  met

tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 30 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zondag 8 september 1686 te Beek [Li] Den 8 september Jacob Wouters j.man van Genhout met  Margareta Koumans j.D. van Neerbeeck,
kerk.huw. (Rooms Katholiek) in 1688 aldaar Otto (?) Wouters et Margareta Coumans coram meis. ,

Verder onderzoek Collectie Habets
,
Peter en consorten te Neerbeek 1725-6-1717
I-1 Jacob x 1686 Marg. Coumans te Beek weduwe in 1717 ,
II-1 Jan 1712-6-1717
Margaretha Coumans wed v Jacob Wouters Beek 1712-6-1717


met

Gretien (Margaretha) Coumans (Koumans), dr. van Thijsken (Matthias) Petrus Coumans en Catharina Vartenberch,
ged. Rooms Katholiek op donderdag 10 augustus 1656 te Beek [Li] 10 Margaretha filia Matthiae Coumans et Catharinae Vartenberch coniugum. susceptores. Jacobus Hagemans et Catharin[a] Lemmens uxor Lamberti Thijssen (getuige: Jacobus Hagemans, Catharina Lemmens e.v. Lambertus Thijssen),
doopgetuige van haar neef Guilielmus Hanssen op maandag 26 november 1708 te Beek [Li],
doopgetuige van Catharina Martens op zondag 13 augustus 1690 te Beek [Li],
doopgetuige van haar neef Jasparis Pils op zaterdag 13 september 1698 te Beek [Li],
doopgetuige van haar neef Matthijs (Matthias) Coumans op maandag 12 februari 1680 te Beek [Li],
doopgetuige van Petrus Haghemans op donderdag 10 mei 1714 te Beek [Li],
doopgetuige van haar nicht Petronilla Hanssen op maandag 11 mei 1711 te Beek [Li],
doopgetuige van haar achternicht Judith Wouters op maandag 30 oktober 1713 te Beek [Li],
ovl. (ongeveer 67 jaar oud) op vrijdag 3 december 1723,
begr. op vrijdag 3 december 1723 te Beek [Li] 3 Margarita Koumans relicta quondam Jacobi Wouters..

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Otto~1688 Beek [Li] †1746 Beek [Li] 58
Catharina~1689 Beek [Li] †1728 Beek [Li] 39
Matthias~1690 Beek [Li] †1722 Spaubeek [Li] 31
Petrus~1693 Beek [Li] †1698 Beek [Li] 5
Maria~1693 Beek [Li]    
Joannes~1695 Beek [Li]    
Petrus~1698 Beek [Li]    


Lucia Wouters
Lucia Wouters,
ged. Rooms Katholiek op woensdag 2 december 1665 (tweeling) te Beek [Li] eodem die. Lucia baptizata est eorumdem coniugum filia suscept. Joannes Keulen per Adamum Kerckhoffs. et Margareta Habets no(min)e Trijn Haghma[n]s matris suae. (getuigen: haar oom Adam (Adamus) Kerckhoffs, Joannes Keulen per [=door] Adam Kerckhoffs, Margaretha Habets nms Trijn Haghemans/Kaymes nata Scregen [meisje geboren in Scregen (?)] [of vrouw van Matus Scregen]),
getuige bij kerk. huw. van haar zwager Janus (Sebastianus) Haesen en haar zus Christina Wouters in 1685 te Beek [Li],
doopgetuige van haar nicht Maria Lucia Wouters op woensdag 31 mei 1713 te Beek [Li],
doopgetuige van haar achterneef Joannes Coumans op maandag 14 januari 1726 te Beek [Li],
doopgetuige van haar achternicht Maria Elisabeth Stijnen op maandag 16 maart 1733 te Beek [Li],
doopgetuige van haar achternicht Petronilla Hasen op dinsdag 20 februari 1720 te Beek [Li].

 • Vader:
  Marten (Martinus) Jacobus Walteri alias Wouters (Wouters) Gebruikt na 1654 geen Walteri meer, alleen nog Wouters als familienaam, zn. van Jacob (Jacobus) Walteri Odekercke alias Wouters (landmeter, grondeigenaar en rentenier te Groot Genhout, sinds 1648 eigenaar bewoner van Printhagen) en Mayken (Maria) Haghemans alias Otten,
  geb. voor 1625 vermoedelijk te Groot Genhout [Li] - Printhagen,
  doopgetuige van zijn neef Joannes Kerckhoffs op dinsdag 11 juni 1652 te Beek [Li],
  doopgetuige van Cornelia Severeni op vrijdag 2 augustus 1652 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn neef Matthias Kerckhoffs op zondag 16 oktober 1661 te Beek [Li],
  doopgetuige van Matthias Timmermans op dinsdag 13 november 1668 te Beek [Li],
  doopgetuige van Elisabeth Penris op donderdag 13 december 1668 te Beek [Li],
  doopgetuige van Mathias Haesen op zaterdag 22 juni 1669 te Beek [Li],
  doopgetuige van Joannes Lenarts op zaterdag 11 februari 1673 te Beek [Li],
  doopgetuige van Elisabetha Kerckhoffs op zondag 13 augustus 1673 te Beek [Li],
  doopgetuige van Paulus Greven op maandag 19 maart 1674 te Beek [Li],
  doopgetuige van Petrus Kerckhoffs op dinsdag 13 december 1678 te Beek [Li],
  doopgetuige van Leonardus Willemus Kerckhoffs op woensdag 25 september 1680 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achternicht Margaretha Wouters op woensdag 17 oktober 1685 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achterneef Joannes Banens op woensdag 21 mei 1687 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn kleinzoon Mattijs (Matthias) Wouters op dinsdag 12 oktober 1688 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achterneef Joannes Domenicus Kerckhoffs op zaterdag 6 augustus 1689 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn kleindochter Maria Catharina Wouters op zondag 10 december 1690 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achternicht Catharina Wouters op woensdag 23 april 1692 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achternicht Judith Wouters op maandag 30 oktober 1713 te Beek [Li],

  Verder onderzoek
  ,
  Marten Wouters heeft aen erven een boender drij morgen (L.v.O. 144 Lijst eigenaren …. 1663, fol. 1)


  Ovl. (Minstens 90 jaar oud) op dinsdag 19 mei 1716,
  begr. op dinsdag 19 mei 1716 te Beek [Li] 19 Martinus Wouters vid. s[olvit],
  tr.
  kerk.huw. (resp. minstens 26 en minstens 20 jaar oud) (Rooms Katholiek) op dinsdag 28 november 1651
  (Martinus filius Jacobi Walteri et Maria filia Matthiae Kerckoffs, testes [=getuigen] venerabilis [=eerwaarde] dominus [=priester] Andreas Penris et Walterus Odekercke custos) aldaar (getuigen: zijn neef Walter (Walterus) Joannes Odekercke en pastoor Andreas Penris, priester),

  Verder onderzoek
  ,
  Maria Kerckhoffs x Marten Wouters te Beek (Collectie Habets 1432-1-1669 4132-42-1679)

  met


Otto Wouters
Otto, genoemd naar zijn oom aan vaderszijde Wouters,
ged. Rooms Katholiek op woensdag 2 december 1665 (tweeling) te Beek [Li] 2. [hierboven: obijt] Otto filius Martini Wouters et Mariae Kerckhoffs. coniug(um). suscept. Walterus Wouters custos. et Judith Wouters. (getuigen: zijn oom Walter (Walterus) Jacobus Walteri alias Wouters, koster en zijn aangetrouwde tante Judith Canisius, als Judith Wouters, echtgenote van Peter Wouters),
ovl. op woensdag 2 december 1665 te Beek [Li].

 • Vader:
  Marten (Martinus) Jacobus Walteri alias Wouters (Wouters) Gebruikt na 1654 geen Walteri meer, alleen nog Wouters als familienaam, zn. van Jacob (Jacobus) Walteri Odekercke alias Wouters (landmeter, grondeigenaar en rentenier te Groot Genhout, sinds 1648 eigenaar bewoner van Printhagen) en Mayken (Maria) Haghemans alias Otten,
  geb. voor 1625 vermoedelijk te Groot Genhout [Li] - Printhagen,
  doopgetuige van zijn neef Joannes Kerckhoffs op dinsdag 11 juni 1652 te Beek [Li],
  doopgetuige van Cornelia Severeni op vrijdag 2 augustus 1652 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn neef Matthias Kerckhoffs op zondag 16 oktober 1661 te Beek [Li],
  doopgetuige van Matthias Timmermans op dinsdag 13 november 1668 te Beek [Li],
  doopgetuige van Elisabeth Penris op donderdag 13 december 1668 te Beek [Li],
  doopgetuige van Mathias Haesen op zaterdag 22 juni 1669 te Beek [Li],
  doopgetuige van Joannes Lenarts op zaterdag 11 februari 1673 te Beek [Li],
  doopgetuige van Elisabetha Kerckhoffs op zondag 13 augustus 1673 te Beek [Li],
  doopgetuige van Paulus Greven op maandag 19 maart 1674 te Beek [Li],
  doopgetuige van Petrus Kerckhoffs op dinsdag 13 december 1678 te Beek [Li],
  doopgetuige van Leonardus Willemus Kerckhoffs op woensdag 25 september 1680 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achternicht Margaretha Wouters op woensdag 17 oktober 1685 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achterneef Joannes Banens op woensdag 21 mei 1687 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn kleinzoon Mattijs (Matthias) Wouters op dinsdag 12 oktober 1688 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achterneef Joannes Domenicus Kerckhoffs op zaterdag 6 augustus 1689 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn kleindochter Maria Catharina Wouters op zondag 10 december 1690 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achternicht Catharina Wouters op woensdag 23 april 1692 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achternicht Judith Wouters op maandag 30 oktober 1713 te Beek [Li],

  Verder onderzoek
  ,
  Marten Wouters heeft aen erven een boender drij morgen (L.v.O. 144 Lijst eigenaren …. 1663, fol. 1)


  Ovl. (Minstens 90 jaar oud) op dinsdag 19 mei 1716,
  begr. op dinsdag 19 mei 1716 te Beek [Li] 19 Martinus Wouters vid. s[olvit],
  tr.
  kerk.huw. (resp. minstens 26 en minstens 20 jaar oud) (Rooms Katholiek) op dinsdag 28 november 1651
  (Martinus filius Jacobi Walteri et Maria filia Matthiae Kerckoffs, testes [=getuigen] venerabilis [=eerwaarde] dominus [=priester] Andreas Penris et Walterus Odekercke custos) aldaar (getuigen: zijn neef Walter (Walterus) Joannes Odekercke en pastoor Andreas Penris, priester),

  Verder onderzoek
  ,
  Maria Kerckhoffs x Marten Wouters te Beek (Collectie Habets 1432-1-1669 4132-42-1679)

  met


Maria Wouters
Mayken (Maria, Meijken), genoemd naar haar grootmoeder aan vaderszijde [Mayken Haghemans alias Otten] Wouters,
ged. Rooms Katholiek op zondag 3 juli 1667 te Beek [Li]
3. Maria filia Martini Wouters et Mariae Kerckhoffs coniug(um). suscept. Andreas Huijsman no(min)e patris sui Henrici Huijsmans et Annae [sic] Arts ex Catsop. (getuige: Andreas Huijsmans nms patris sui [=namens zijn vader] Henricus Huijsman, Anna Arts ex [=uit] Catsop),
doopgetuige van haar neef Mathias Wolters op vrijdag 8 december 1684 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar achternicht Anna Kerckhoffs op zondag 19 juli 1705 te Beek [Li],
doopgetuige van haar neef Matthias Wouters op zondag 5 november 1690 te Beek [Li],
doopgetuige van haar kleindochter Maria Sleijpen op dinsdag 27 januari 1733 te Beek [Li],
doopgetuige van haar kleindochter Anna Maria Sleijpen op vrijdag 24 maart 1730 te Beek [Li],
doopgetuige van haar nicht Lucia Wouters op maandag 13 februari 1696 te Beek [Li],
ovl. (ongeveer 73 jaar oud) op dinsdag 1 november 1740,
begr. op dinsdag 1 november 1740 te Beek [Li] 1. Maria Wouters uxor Leonardi Lemmens.

 • Vader:
  Marten (Martinus) Jacobus Walteri alias Wouters (Wouters) Gebruikt na 1654 geen Walteri meer, alleen nog Wouters als familienaam, zn. van Jacob (Jacobus) Walteri Odekercke alias Wouters (landmeter, grondeigenaar en rentenier te Groot Genhout, sinds 1648 eigenaar bewoner van Printhagen) en Mayken (Maria) Haghemans alias Otten,
  geb. voor 1625 vermoedelijk te Groot Genhout [Li] - Printhagen,
  doopgetuige van zijn neef Joannes Kerckhoffs op dinsdag 11 juni 1652 te Beek [Li],
  doopgetuige van Cornelia Severeni op vrijdag 2 augustus 1652 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn neef Matthias Kerckhoffs op zondag 16 oktober 1661 te Beek [Li],
  doopgetuige van Matthias Timmermans op dinsdag 13 november 1668 te Beek [Li],
  doopgetuige van Elisabeth Penris op donderdag 13 december 1668 te Beek [Li],
  doopgetuige van Mathias Haesen op zaterdag 22 juni 1669 te Beek [Li],
  doopgetuige van Joannes Lenarts op zaterdag 11 februari 1673 te Beek [Li],
  doopgetuige van Elisabetha Kerckhoffs op zondag 13 augustus 1673 te Beek [Li],
  doopgetuige van Paulus Greven op maandag 19 maart 1674 te Beek [Li],
  doopgetuige van Petrus Kerckhoffs op dinsdag 13 december 1678 te Beek [Li],
  doopgetuige van Leonardus Willemus Kerckhoffs op woensdag 25 september 1680 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achternicht Margaretha Wouters op woensdag 17 oktober 1685 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achterneef Joannes Banens op woensdag 21 mei 1687 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn kleinzoon Mattijs (Matthias) Wouters op dinsdag 12 oktober 1688 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achterneef Joannes Domenicus Kerckhoffs op zaterdag 6 augustus 1689 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn kleindochter Maria Catharina Wouters op zondag 10 december 1690 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achternicht Catharina Wouters op woensdag 23 april 1692 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achternicht Judith Wouters op maandag 30 oktober 1713 te Beek [Li],

  Verder onderzoek
  ,
  Marten Wouters heeft aen erven een boender drij morgen (L.v.O. 144 Lijst eigenaren …. 1663, fol. 1)


  Ovl. (Minstens 90 jaar oud) op dinsdag 19 mei 1716,
  begr. op dinsdag 19 mei 1716 te Beek [Li] 19 Martinus Wouters vid. s[olvit],
  tr,
  kerk.huw. (resp. minstens 26 en minstens 20 jaar oud) (Rooms Katholiek) op dinsdag 28 november 1651
  (Martinus filius Jacobi Walteri et Maria filia Matthiae Kerckoffs, testes [=getuigen] venerabilis [=eerwaarde] dominus [=priester] Andreas Penris et Walterus Odekercke custos) aldaar (getuigen: zijn neef Walter (Walterus) Joannes Odekercke en pastoor Andreas Penris, priester),

  Verder onderzoek
  ,
  Maria Kerckhoffs x Marten Wouters te Beek (Collectie Habets 1432-1-1669 4132-42-1679)

  met

tr. (resp. ongeveer 30 en minstens 19 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op woensdag 4 juni 1698 Leendert Lemmens weduwnaar met Maeijken Wouters J.D. beijde van B. te Beek [Li],
kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 1 juni 1698 1 Le[o]nardus Lemmens cum Maria Wouters praesentibus meis coram parocho. aldaar
met

Leendert (Leonardus) Lemmens, zn. van Petrus Lemmens alias Finers en Maria Houppars,
geb. voor 1678,
doopgetuige van Joannes Ganders op vrijdag 28 mei 1734 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn kleindochter Maria Elisabeth Haenen op zondag 20 januari 1726 te Beek [Li],
doopgetuige van Maes (Thomas) Haghmans op zondag 11 juni 1702 te Beek [Li].

Uit dit huwelijk 3 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria~1699 Beek [Li] †1772 Beek [Li] 73
Lucia~1702 Beek [Li] †1774 Beek [Li] 71
Cornelia*1704 Beek [Li]    


Otto Wouters
Otto, genoemd naar zijn overleden broer Wouters,
ged. Rooms Katholiek op dinsdag 22 oktober 1669 te Beek [Li] 22 sub conditione baptizatis fuit Otto filius Martini Wouters et Maria Kerkhoffs coning. suscept. Joannes Kerkhoffs op de Linde et Cornelia Haghmans (getuigen: zijn oom Jan (Joannes) Kerckhoffs op de Linde en zijn achternicht Cornelia Haghemans),
ovl. (ongeveer 45 jaar oud) op zondag 15 september 1715,
begr. op zondag 15 september 1715 te Beek [Li] 15 Otho Wouters conj. s[olvit].

 • Vader:
  Marten (Martinus) Jacobus Walteri alias Wouters (Wouters) Gebruikt na 1654 geen Walteri meer, alleen nog Wouters als familienaam, zn. van Jacob (Jacobus) Walteri Odekercke alias Wouters (landmeter, grondeigenaar en rentenier te Groot Genhout, sinds 1648 eigenaar bewoner van Printhagen) en Mayken (Maria) Haghemans alias Otten,
  geb. voor 1625 vermoedelijk te Groot Genhout [Li] - Printhagen,
  doopgetuige van zijn neef Joannes Kerckhoffs op dinsdag 11 juni 1652 te Beek [Li],
  doopgetuige van Cornelia Severeni op vrijdag 2 augustus 1652 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn neef Matthias Kerckhoffs op zondag 16 oktober 1661 te Beek [Li],
  doopgetuige van Matthias Timmermans op dinsdag 13 november 1668 te Beek [Li],
  doopgetuige van Elisabeth Penris op donderdag 13 december 1668 te Beek [Li],
  doopgetuige van Mathias Haesen op zaterdag 22 juni 1669 te Beek [Li],
  doopgetuige van Joannes Lenarts op zaterdag 11 februari 1673 te Beek [Li],
  doopgetuige van Elisabetha Kerckhoffs op zondag 13 augustus 1673 te Beek [Li],
  doopgetuige van Paulus Greven op maandag 19 maart 1674 te Beek [Li],
  doopgetuige van Petrus Kerckhoffs op dinsdag 13 december 1678 te Beek [Li],
  doopgetuige van Leonardus Willemus Kerckhoffs op woensdag 25 september 1680 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achternicht Margaretha Wouters op woensdag 17 oktober 1685 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achterneef Joannes Banens op woensdag 21 mei 1687 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn kleinzoon Mattijs (Matthias) Wouters op dinsdag 12 oktober 1688 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achterneef Joannes Domenicus Kerckhoffs op zaterdag 6 augustus 1689 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn kleindochter Maria Catharina Wouters op zondag 10 december 1690 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achternicht Catharina Wouters op woensdag 23 april 1692 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achternicht Judith Wouters op maandag 30 oktober 1713 te Beek [Li],

  Verder onderzoek
  ,
  Marten Wouters heeft aen erven een boender drij morgen (L.v.O. 144 Lijst eigenaren …. 1663, fol. 1)


  Ovl. (Minstens 90 jaar oud) op dinsdag 19 mei 1716,
  begr. op dinsdag 19 mei 1716 te Beek [Li] 19 Martinus Wouters vid. s[olvit],
  tr,
  kerk.huw. (resp. minstens 26 en minstens 20 jaar oud) (Rooms Katholiek) op dinsdag 28 november 1651
  (Martinus filius Jacobi Walteri et Maria filia Matthiae Kerckoffs, testes [=getuigen] venerabilis [=eerwaarde] dominus [=priester] Andreas Penris et Walterus Odekercke custos) aldaar (getuigen: zijn neef Walter (Walterus) Joannes Odekercke en pastoor Andreas Penris, priester),

  Verder onderzoek
  ,
  Maria Kerckhoffs x Marten Wouters te Beek (Collectie Habets 1432-1-1669 4132-42-1679)

  met

tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 22 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zondag 20 juni 1700 te Beek [Li] Otto Wouters J.M. van Beeck met Margareta Bombaerts J.D. van Geule beijde woonagtig tot Beeck,
kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zaterdag 12 juni 1700 aldaar Otto Wouters cum Gertude Boijnbaij, coram meis
met

Margareta Bombaerts (Bombaij, Bombarts, Lambaerts), dr. van Petrus Bombarts en Helena Conen alias Martens,
ged. Rooms Katholiek op vrijdag 7 januari 1678 te Geulle [Li],
doopgetuige van haar nicht Joanna Maria Wouters op dinsdag 9 november 1700 te Beek [Li],
doopgetuige van haar kleinzoon Theodoricus Lenaerts op vrijdag 13 januari 1741 te Elsloo [Li],
doopgetuige van Maria Elisabeth Lenaerts op vrijdag 26 augustus 1729 te Beek [Li],
doopgetuige van haar kleinzoon Wilhelmus Vreen op woensdag 5 februari 1744 te Beek [Li],
doopgetuige van Martinus Gouble op maandag 7 september 1761 te Beek [Li],
doopgetuige van Maria Lucia Stijnen op donderdag 18 februari 1740 te Beek [Li],
tr. (resp. ongeveer 38 en ongeveer 23 jaar oud) (2) (Nederlands Hervormd) op zaterdag 13 juni 1716 te Beek [Li] Jan Nijsten J.M. alhier van Beeck met Margarith Mombarts weduwe van Otto Wouters alhier van Beeck,

Dispensatie op vrijdag 3 juli 1716 te Beek [Li]
,
Beek - 3 juli 1716 - brief en schema van Wilhelmus Döemens kapellan tot Beeck, als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:
- Jan Nijsten, zoon van Janes Nijsten, Janes zoon van Janes Nijsten, Janes zoon van Catharina Kerckhoofs, Catharina dochter van Joannes Kerckhoofs; en
- Margaretha Wouters weduwe van Otto Wouters, Otto zoon van Maria Kerckhoofs, Maria dochter van Mathis Kerckhoofs, Mathis zoon van Joannes Kerckhoofs.
Trouwen in Beek (Limburg) 3 juli 1716 als Joannes Nijsten en Margaretha Bombaerts. Foutief geindexeerd bij Beeck bij Erkelens (D) hoort echter bij Beek (Limburg).
RHCL Maastricht (8-1716-120 - foto 3622a+b)


met Joannes Nijsten, zn. van Sebastianus Nijsten en Maria Thijssen,
ged. Rooms Katholiek op donderdag 16 april 1693 te Beek [Li] (getuige: Hubertus Nalen, Agnes Thijssen),
doopgetuige van zijn neef Wilhelmus Martens op woensdag 9 juni 1723 te Beek [Li]. Uit dit huwelijk een zoon.

Uit dit huwelijk 8 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anna~1702 Beek [Li]    
Maria~1703 Beek [Li] †1706 Beek [Li] 2
Jacobus~1704 Beek [Li] †1783 Beek [Li] 78
Catharina~1706 Beek [Li] †1776 Beek [Li] 69
Mathias~1708 Beek [Li]    
Martinus~1710 Beek [Li]    
Helena~1712 Beek [Li] †1744 Beek [Li] 31
Maria~1713 Beek [Li] †1782 Elsloo [Li] 68


Fredericus Wouters
Fredericus, genoemd naar zijn achterneef [Fredericus Kerckhoffs] Wouters,
ged. Rooms Katholiek op woensdag 2 september 1671 te Beek [Li] Fredericus filius Martini Wouters et Maria Kerkhoffs coning. suscept. Martinus  Haghmans et Elisabeth Haghmans vidua Cuijpers op de Hove ex Spaubeek (getuigen: zijn achterneef Marten (Martinus) Haghemans, Elisabeth Haghmans weduwe van Cuijpers op de Hove ex [=op Genhoof (?) uit] Spaubeek).

 • Vader:
  Marten (Martinus) Jacobus Walteri alias Wouters (Wouters) Gebruikt na 1654 geen Walteri meer, alleen nog Wouters als familienaam, zn. van Jacob (Jacobus) Walteri Odekercke alias Wouters (landmeter, grondeigenaar en rentenier te Groot Genhout, sinds 1648 eigenaar bewoner van Printhagen) en Mayken (Maria) Haghemans alias Otten,
  geb. voor 1625 vermoedelijk te Groot Genhout [Li] - Printhagen,
  doopgetuige van zijn neef Joannes Kerckhoffs op dinsdag 11 juni 1652 te Beek [Li],
  doopgetuige van Cornelia Severeni op vrijdag 2 augustus 1652 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn neef Matthias Kerckhoffs op zondag 16 oktober 1661 te Beek [Li],
  doopgetuige van Matthias Timmermans op dinsdag 13 november 1668 te Beek [Li],
  doopgetuige van Elisabeth Penris op donderdag 13 december 1668 te Beek [Li],
  doopgetuige van Mathias Haesen op zaterdag 22 juni 1669 te Beek [Li],
  doopgetuige van Joannes Lenarts op zaterdag 11 februari 1673 te Beek [Li],
  doopgetuige van Elisabetha Kerckhoffs op zondag 13 augustus 1673 te Beek [Li],
  doopgetuige van Paulus Greven op maandag 19 maart 1674 te Beek [Li],
  doopgetuige van Petrus Kerckhoffs op dinsdag 13 december 1678 te Beek [Li],
  doopgetuige van Leonardus Willemus Kerckhoffs op woensdag 25 september 1680 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achternicht Margaretha Wouters op woensdag 17 oktober 1685 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achterneef Joannes Banens op woensdag 21 mei 1687 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn kleinzoon Mattijs (Matthias) Wouters op dinsdag 12 oktober 1688 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achterneef Joannes Domenicus Kerckhoffs op zaterdag 6 augustus 1689 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn kleindochter Maria Catharina Wouters op zondag 10 december 1690 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achternicht Catharina Wouters op woensdag 23 april 1692 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achternicht Judith Wouters op maandag 30 oktober 1713 te Beek [Li],

  Verder onderzoek
  ,
  Marten Wouters heeft aen erven een boender drij morgen (L.v.O. 144 Lijst eigenaren …. 1663, fol. 1)


  Ovl. (Minstens 90 jaar oud) op dinsdag 19 mei 1716,
  begr. op dinsdag 19 mei 1716 te Beek [Li] 19 Martinus Wouters vid. s[olvit],
  tr.
  kerk.huw. (resp. minstens 26 en minstens 20 jaar oud) (Rooms Katholiek) op dinsdag 28 november 1651
  (Martinus filius Jacobi Walteri et Maria filia Matthiae Kerckoffs, testes [=getuigen] venerabilis [=eerwaarde] dominus [=priester] Andreas Penris et Walterus Odekercke custos) aldaar (getuigen: zijn neef Walter (Walterus) Joannes Odekercke en pastoor Andreas Penris, priester),

  Verder onderzoek
  ,
  Maria Kerckhoffs x Marten Wouters te Beek (Collectie Habets 1432-1-1669 4132-42-1679)

  met


Joannes Kerckhoffs op de Linde
Jan (Joannes) Kerckhoffs op de Linde,
geb. circa 1608 vermoedelijk te Beek [Li],
doopgetuige van zijn nicht Elisabetha Haesen op zondag 19 juli 1637 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn neef Jacob (Jacobus) Wouters op zondag 10 februari 1664 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn neef Otto Wouters op dinsdag 22 oktober 1669 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn kleindochter Cornelia Kerckhoffs op dinsdag 21 juli 1676 te Beek [Li],
doopgetuige van Sophia Penris op woensdag 17 augustus 1672 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn kleinzoon Mathias Voncken op vrijdag 3 juli 1682 te Schimmert [Li],
doopgetuige van Joanna Haghmans in maart 1670 te Beek [Li],
doopgetuige van Trijneken (Catharina) Jans op zondag 15 augustus 1666 te Beek [Li],
doopgetuige van Matthias Caldenberchs op dinsdag 24 december 1647 te Beek [Li],

Gichtregisters (LvO 4130 - scan 89) op donderdag 3 december 1665 te Beek [Li]
,
Wij ondergeschreven Eheluiden bekennen aan Jan Kerckhoffs en zijn huisvrouw Entgen Haesen de som van 300 gulden schuldig te zijn. onderpand ons deel van Meulen Jan stuck en hetgeen wij te Geverick sijn hebbende en onse moije Maria van Meer doet afstand van de tocht. Actum Ruremunde 1 december 1665, was onderteeckent Ant Meo de handteckeninge van Isabele Biesmans met een cruijs, Maria van Meer met een cruijs, Tossingh Rondagh, met Tz, Jacob Jans met een cruijs.
Op 3 december 1665 laat Jan Kerckhoffs deze akte realiseren


Ovl. (Ongeveer 84 jaar oud) op vrijdag 18 juli 1692 te Beek [Li].

tr. (resp. hoogstens 26 en hoogstens 24 jaar oud) voor 1634 vermoedelijk te Beek [Li]
met

Entgen (Anna, Joanna) Haesen (Hasen), dr. van Jasper ? (Gasparus ?) Haesen en Nn ,
geb. circa 1610,
doopgetuige van haar neef Joannes Haesen op woensdag 20 maart 1641 te Beek [Li],
doopgetuige van haar neef Jan (Joannes) Kerckhoffs op maandag 21 september 1643 te Beek [Li],
doopgetuige van haar achterneef Egidius Haesen op woensdag 1 april 1665 te Beek [Li],
doopgetuige van Trijneken (Catharina) Banens op donderdag 14 juni 1657 te Beek [Li],
doopgetuige van Ida Kerckhoffs op donderdag 21 februari 1675 te Beek [Li],
doopgetuige van Henricus Wouters op zondag 21 oktober 1657 te Beek [Li],
doopgetuige van Corst (Christianus) Haghemans op zondag 27 augustus 1651 te Beek [Li],
ovl. (77 jaar oud) vermoedelijk zaterdag 6 december 1687 als Anna Kerckhoffs.

Uit dit huwelijk 10 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Marijken~1635 Geverik [Li]    
Catharina~1636 Beek [Li] †1639  2
Joannes~1637 Beek [Li] †1652  14
Janus*1638 Geverik [Li]    
Trijneken*1639 Geverik [Li] †1669 Beek [Li] 30
Jenne~1641 Beek [Li] †1689 Schimmert [Li] 4811 
Sibilla~1642 Beek [Li] †1655 Beek [Li] 12
Joannes~1652 Beek [Li] †1654 Beek [Li] 2
Jan~1654 Beek [Li]    14 
10 Matthijs*1671 Schimmert [Li]    


Anna Haesen
Entgen (Anna, Joanna) Haesen (Hasen),
geb. circa 1610,
doopgetuige van haar neef Joannes Haesen op woensdag 20 maart 1641 te Beek [Li],
doopgetuige van haar neef Jan (Joannes) Kerckhoffs op maandag 21 september 1643 te Beek [Li],
doopgetuige van haar achterneef Egidius Haesen op woensdag 1 april 1665 te Beek [Li],
doopgetuige van Trijneken (Catharina) Banens op donderdag 14 juni 1657 te Beek [Li],
doopgetuige van Ida Kerckhoffs op donderdag 21 februari 1675 te Beek [Li],
doopgetuige van Henricus Wouters op zondag 21 oktober 1657 te Beek [Li],
doopgetuige van Corst (Christianus) Haghemans op zondag 27 augustus 1651 te Beek [Li],
ovl. (77 jaar oud) vermoedelijk zaterdag 6 december 1687 als Anna Kerckhoffs.

 • Moeder:
  Nn .

tr. (resp. hoogstens 24 en hoogstens 26 jaar oud) voor 1634 vermoedelijk te Beek [Li]
met

Jan (Joannes) Kerckhoffs op de Linde, zn. van Thijs (Matthias) Kerckhoffs en Sophia (Caecillia) Ceulen,
geb. circa 1608 vermoedelijk te Beek [Li],
doopgetuige van zijn nicht Elisabetha Haesen op zondag 19 juli 1637 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn neef Jacob (Jacobus) Wouters op zondag 10 februari 1664 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn neef Otto Wouters op dinsdag 22 oktober 1669 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn kleindochter Cornelia Kerckhoffs op dinsdag 21 juli 1676 te Beek [Li],
doopgetuige van Sophia Penris op woensdag 17 augustus 1672 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn kleinzoon Mathias Voncken op vrijdag 3 juli 1682 te Schimmert [Li],
doopgetuige van Joanna Haghmans in maart 1670 te Beek [Li],
doopgetuige van Trijneken (Catharina) Jans op zondag 15 augustus 1666 te Beek [Li],
doopgetuige van Matthias Caldenberchs op dinsdag 24 december 1647 te Beek [Li],

Gichtregisters (LvO 4130 - scan 89) op donderdag 3 december 1665 te Beek [Li]
,
Wij ondergeschreven Eheluiden bekennen aan Jan Kerckhoffs en zijn huisvrouw Entgen Haesen de som van 300 gulden schuldig te zijn. onderpand ons deel van Meulen Jan stuck en hetgeen wij te Geverick sijn hebbende en onse moije Maria van Meer doet afstand van de tocht. Actum Ruremunde 1 december 1665, was onderteeckent Ant Meo de handteckeninge van Isabele Biesmans met een cruijs, Maria van Meer met een cruijs, Tossingh Rondagh, met Tz, Jacob Jans met een cruijs.
Op 3 december 1665 laat Jan Kerckhoffs deze akte realiseren


Ovl. (Ongeveer 84 jaar oud) op vrijdag 18 juli 1692 te Beek [Li].

Uit dit huwelijk 10 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Marijken~1635 Geverik [Li]    
Catharina~1636 Beek [Li] †1639  2
Joannes~1637 Beek [Li] †1652  14
Janus*1638 Geverik [Li]    
Trijneken*1639 Geverik [Li] †1669 Beek [Li] 30
Jenne~1641 Beek [Li] †1689 Schimmert [Li] 4811 
Sibilla~1642 Beek [Li] †1655 Beek [Li] 12
Joannes~1652 Beek [Li] †1654 Beek [Li] 2
Jan~1654 Beek [Li]    14 
10 Matthijs*1671 Schimmert [Li]    


Catharina Kerckhoffs
Catharina Kerckhoffs,
ged. Rooms Katholiek op zondag 20 juli 1636 20o. Catharina filia Jo(ann)is Kerckhofs et Annae Haesen uxoris: suscip: Aegidius Haesen, et Maria Wijnants. Genoemd naar haar meter. Gedoopt in Elsloo wegens ballingschap van de pastoor te Beek [Li] (getuigen: haar oom Egidius (Aegidius) Haesen, Maria Wijnants),
ovl. (hoogstens 2 jaar oud) voor 1639.

 • Vader:
  Jan (Joannes) Kerckhoffs op de Linde, zn. van Thijs (Matthias) Kerckhoffs en Sophia (Caecillia) Ceulen,
  geb. circa 1608 vermoedelijk te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn nicht Elisabetha Haesen op zondag 19 juli 1637 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn neef Jacob (Jacobus) Wouters op zondag 10 februari 1664 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn neef Otto Wouters op dinsdag 22 oktober 1669 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn kleindochter Cornelia Kerckhoffs op dinsdag 21 juli 1676 te Beek [Li],
  doopgetuige van Sophia Penris op woensdag 17 augustus 1672 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn kleinzoon Mathias Voncken op vrijdag 3 juli 1682 te Schimmert [Li],
  doopgetuige van Joanna Haghmans in maart 1670 te Beek [Li],
  doopgetuige van Trijneken (Catharina) Jans op zondag 15 augustus 1666 te Beek [Li],
  doopgetuige van Matthias Caldenberchs op dinsdag 24 december 1647 te Beek [Li],

  Gichtregisters (LvO 4130 - scan 89) op donderdag 3 december 1665 te Beek [Li]
  ,
  Wij ondergeschreven Eheluiden bekennen aan Jan Kerckhoffs en zijn huisvrouw Entgen Haesen de som van 300 gulden schuldig te zijn. onderpand ons deel van Meulen Jan stuck en hetgeen wij te Geverick sijn hebbende en onse moije Maria van Meer doet afstand van de tocht. Actum Ruremunde 1 december 1665, was onderteeckent Ant Meo de handteckeninge van Isabele Biesmans met een cruijs, Maria van Meer met een cruijs, Tossingh Rondagh, met Tz, Jacob Jans met een cruijs.
  Op 3 december 1665 laat Jan Kerckhoffs deze akte realiseren


  Ovl. (Ongeveer 84 jaar oud) op vrijdag 18 juli 1692 te Beek [Li],
  tr. (resp. hoogstens 26 en hoogstens 24 jaar oud) voor 1634 vermoedelijk te Beek [Li] met