$boomnaam$
Maria Helena Flecken
Helena (Maria Helena) Flecken (Vlekken, Vlecken, Vleckken),
ged. Rooms Katholiek op donderdag 24 februari 1752 opmerking bij huwelijk: nata in mille [=meisje geboren in Millen] te Millen [Nw, Duitsland] - St. Nicolaus rk (ref. 1752/159/06) (getuige: Henricus Jansen, Anna Maria Rulandt),
doopgetuige van haar nicht Maria Helena Flecken op zondag 10 mei 1778 te Millen [Nw, Duitsland],
doopgetuige van Maria Mechtildis Paesch op maandag 28 augustus 1786 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Jan Leonard (Joannes Leonardus) Meijers,
doopgetuige van haar schoondochter Helena (Maria Helena) Heijnen op dinsdag 21 december 1790 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar nicht Maria Helena Wouters op zaterdag 11 mei 1805 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar kleinzoon Arnoldus Wouters op zaterdag 3 augustus 1816 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Maria Helena Hautvast op vrijdag 13 oktober 1820 te Spaubeek [Li],
ovl. (ongeveer 78 jaar oud) op donderdag 15 april 1830 om half elf 's avonds in het huis van zoon [Joannes] te Spaubeek [Li] - akte 25
(getuigen: Mathijs (Matthias) Vroemen (eerste assessor, 60 jaar, nabuur) en Peter (Petrus) Kurvers als Joannes Peter Kurvers (dagloner, 42 jaar, nabuur)).

tr,
kerk.huw. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 29 jaar oud) (Rooms Katholiek) op donderdag 27 februari 1783 27. feb. cum dispensatione in tribus bannis conjuncti sunt matrimonio Joannes Wilhelmus Wouters, et Maria Helena Vleeken nata in Mille: testes fuerunt Christianus Vleeken, et Wilhelmus Leenarts. in fidem subsignarunt. Joannes Wilhelmus Wouters Maria Helena Vleeken Christiaen Vleeken hoc x signum Wi[l]helmi Leenarts nescientis scribere quod testor A. Somijn pastor loci. te Spaubeek [Li] dispensatie: in tribus bannis [=in de derde graad] (getuigen: zijn oom Wilhelmus Leenarts met X getekend (kan niet schrijven) en zijn zwager en haar broer Christianus Flecken als Christianus Vlecken),

Dispensatie op vrijdag 21 februari 1783 te Spaubeek [Li]
,
Spaubeek - 21 februari 1783 - Brief van A. Somija pastoor in Spaubeek, als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen: Joannes Wilhelmus Wouters en Helena Vlecken.
RHCL Maastricht (29-1783-19 - foto 3823),

Woont boerderij G, Dorpstraat te Spaubeek [Li] na 1798,
In het bevolkingsregister (BVR) van 1798 zijn de bewoners van deze boerderij:
Joes Willem Wouters (46) cultivateur, Helena Vlecken (46) sijne vrouw, Joannes Wouters kint en Cristian Wouters kint.
Ook woont er: Frans Vlecken (49), de broer van Helena.

BVR 1800: wedeman J. Wouters (72) dit is Joes Wouters (de vader van Jan Willem) komt in het huis wonen, na het overlijden van zijn echtgenote Gertrudis Lenaerts
- aantal kinderen beneden 12 jaar: 1 (dit is Cristian, Joannes is inmiddels 13 jaar)
- aantal deuren en vensters: 3, totaal getal der zielen per huijs: 6
- getal der peerden boven 2 jaar: 2, getal hoornder boven een jaar: 3

BVR 1801: er is niets wezenlijks veranderd. Behalve het aantal paarden (chevaeux) is 1 en het aantal hoornbeesten (vaches) is 2. Dus beide zijn met één afgenomen. Tijdens de Franse bezetting moesten de boeren paarden en koeien afstaan t.b.v. het Franse leger. Wellicht heeft deze vermindering hiermee te maken.

BVR 1807: er ontbreken een groot aantal blazijden, waaronder deze. Wel is bekend dat vader Joes (83) de boerderij heeft verlaten en woont nu op Hoeve bij zijn oudste dochter Maria Sybilla x Peter Mevis samen met 4 van hun kinderen.
Joes Wouters overlijdt in 1808 op 84 jarige leeftijd weer in het huis van Jan Willem Wouters op de Dorpstraat.

BVR 1814: zoon Christiaan ontbreekt en ook op andere plaatsen komen we zijn naam niet meer tegen. Hij is hoogst waarschijnlijk voor zijn 26-ste overleden. Hiervan is echter niets in het overlijdensregister te vinden.
Wel vinden we: Maria Helena Heijnen, die in 1812 gehuwd is met zoon Jan (Joannes) Wouters en hun zoon Joannes Wilhelmus van 1 jaar oud.
Ook woont er: Adamus Deumes (31), zoon van Henricus x Maria Broerens, gedoopt op 12-11-1782 te Schinveld. Zijn beroep is journalier [= dagloner]. In 1827 huwt hij te Oirsbeek met Maria Gertrudis Roekx. Hij is met zekerheid géén famile.

BVR 1819: het gezin van Jan Wouters x Maria Helena Heijnen is met de kinderen Arnold en Joannes Martinus uitgebreid.
Ook treffen we aan:
Jacobus Lienaerts (22)
Maria Joanna Boshouwers (28)

Van de aanwezige dieren lezen we:
- getal der hoornbeesten boven de twee jaaren: 3, onder de twee jaaren: 2
- getal der peerden boven 3 jaaren: 2, onder 3 jaaren: 1
- getal der schaepen: 5

BVR 1821: het gezin van Jan Wouters x Maria Helena Heijnen is weer uitgebreid met Maria Agnes.
Bij Maria Helena Vlecken (geb te Millen) staat foutief geb te Nieuwstad. [Millen D. ligt bij Nieuwstad NL]
Ook wonen er:
Peter van de Broek (37) geboren te Nuth en gehuwd. Hij is waarschijnlijk een knecht.
J.Catrin Meijers (22) geboren te Schinnen en ongehuwd. Zij is waarschijnlijk de dienstmeid

Jan Willem Wouters overlijdt in 1825 op 72 jarige leeftijd en Maria Helena Vlecken blijft tot aan haar dood (1830) inwonen bij haar kinderen.

Woont in Spabeek(dorp) in 1798 te Spaubeek [Li],
in het bevolkingsregister van 1798 woont Joes Willem Wouters (cultivateur) en Helena Vlecken (sijne vrouw) in Spaubeek nr. 42,

Verbouwen boerderij G op de Dorpstraat in 1804 te Spaubeek [Li],

In 1804 is de boerderij (grotendeels) verbouwd door Jan Willem Wouters en Maria Helena Vlecken.

Daarom staan op de voorgevel de volgende letters: IHS IW W 1804 MH V. Deze letters staan voor:
IWW = Joannes Wilhelmus Wouters
MHV = Maria Helena Vlecken
IHS = is een monogram dat geregeld gebruikt wordt op katholieke voorwerpen. Dit monogram kwam op in de hoge middeleeuwen. In de oudheid werd het monogram XP meer gebruikt : XP zijn de eerste twee Griekse letters van Christos. Het monogram IHS is de weergave van de eerste drie letters van Jezus in Griekse hoofdletters (IHSOS) : Iota, Eta en Sigma. Dit wordt ook geschreven als IHC. De hoofdletter S wordt in het Grieks oorspronkelijk als sigma geschreven. In de late oudheid en gedurende de vroege middeleeuwen werd dit geschreven als een C. Vanaf de latere middeleeuwen (ca. 14de eeuw) werd de S gebruikt, steeds als weergave van de sigma. De H bleef echter H, ook al gaat het eigenlijk om een E. IHS vindt men bijvoorbeeld terug op kerkgevels, biechtstoelen, bidprentjes, kazuifels en altaardwalen.

Bezit landpercelen (registratie van Kadaster) te Spaubeek [Li] ,

Wie zijn de buren (registratie van Kadaster) te Spaubeek [Li]
,met

Jan Willem (Joannes Wilhelmus, Willem, Jois Willem, Jean Guilliaume (Fr.)), genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde/peter [Wilhelmus Leenarts] Wouters, zn. van Joes (Joannes) Wouters (landbouwer) en Gertrudis Lenaerts,
ged. Rooms Katholiek op maandag 3 december 1753 te Spaubeek [Li] 3 decembris baptisatus est Joannes Wilhelmus filius legitimus Joannis Wouters et Gertrudis Lenaerts susceptores fuerunt Wilhelmus Lenaerts et Anna Maria Stassen no[min]e Elisabethae Wouters (getuigen: zijn grootvader Wilm (Wilhelmus) Leenarts, Anna (Anna Maria) Stassen nms. Elisabeth Wouters en zijn oudtante Lisbet (Elisabetha) Wouters door Maria Stassen),

Erelid van fanfare Sint-Caecilia te Spaubeek [Li]
,
Op de lijst van van ereleden van fanfare Sint-Caecilia wordt J.G. (=Jean Guilliaume = Joannes Wilhelmus = Johann Wilhelm) Wouters genoemd.

overlijdensgetuige van zijn vader Joes (Joannes) Wouters op zaterdag 27 augustus 1808,
geboortegetuige van Caspar (Gaspar) Vromen op dinsdag 16 juli 1799,
huwelijksgetuige van zijn zwager Martijn (Martinus) Frissen en zijn zus Maria Wouters op zaterdag 28 april 1798 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Joannes Wilhelmus Coumans op zaterdag 17 april 1802 te Spaubeek [Li],
getuige bij kerk. huw. van zijn zwager Jan Gerard (Joannes Gerardus) Boschouers en zijn zus Maria Wouters op woensdag 5 april 1780 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Maria Elisabetha Coumans op vrijdag 16 januari 1801 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn nicht Maria Elisabeth Lenaerts op vrijdag 2 januari 1778 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn neef Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Boshouwers op vrijdag 17 september 1784 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn neef Joannes Wilhelmus Mevissen op dinsdag 8 februari 1785 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn neef Joannes Wilhelmus Flecken op zaterdag 17 februari 1787 te Millen [Nw, Duitsland],
doopgetuige van zijn nicht Maria Helena Lemmens op vrijdag 8 januari 1796 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn neef Hans Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters op dinsdag 3 januari 1797 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn neef Willem (Jan Willem) Heijnen op dinsdag 17 juni 1806 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn kleinzoon Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters op maandag 17 januari 1814 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn achternicht Maria Agnes Lienaerts op dinsdag 25 juli 1815 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn achternicht Maria Catharina Coumans te Beek [Li],
getuige bij kerk. huw. van zijn zwager Peter (Petrus) Mevis en zijn zus Sibilla (Maria Sibilla) Wouters op woensdag 26 april 1775 te Spaubeek [Li],

Petitie naar tweede kamer in 1848 te Spaubeek [Li]
,
In 1848 wordt een petitie opgesteld voor de Tweede Kamer. Hierin klagen de mensen over de hoge belastingdruk vanuit Den Haag.
Deze wordt door 60 belasting betalende inwoners ondertekend, waaronder J. (=Joannes) Wouters, P.M. (=Petrus Martinus) Wouters, J.G. (=Jean Guilliaume = Joannes Wilhelmus) Wouters en J.L. (=Joannes Leonardus) Wouters.

doopgetuige van zijn achterneef Joannes Wilhelmus Hautvast op zaterdag 12 januari 1822 te Spaubeek [Li],
ovl. (ongeveer 71 jaar oud) op vrijdag 23 september 1825 op twaalf uur 's middags te Spaubeek [Li] - akte 24 [BS: 72 jaar] (getuigen: Jacobus (Joannes Jacobus) Vroemen (landman, 50 jaar, nabuur) en zijn neef Severinus Lenaerts als Severinus Lienaerts (dagloner, 50 jaar, nabuur)).

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1785 Spaubeek [Li] †1859 Spaubeek [Li] 73
Chris*1788 Spaubeek [Li]    


Joannes Wouters
Jan (Joannes, Jean (Fr.), Johan), genoemd naar grootvader aan vaderszijde [Joannes Wouters] en deze is ook zijn peter Wouters,
geb. op woensdag 10 augustus 1785 om 2 uur n.m te Spaubeek [Li],
ged. Rooms Katholiek op woensdag 10 augustus 1785 aldaar 10ma aug. hora 2a meridiana natus, et eadem baptizatus est Joannes filius legitimus Joanni Wilhelmi Wouters, et Mariae Helenae Vlecken conjugum: susceptores fuere Joannes Wouters, et Joanna Catharina Heijnen loco Mariae Jdae Kreemers subsignarunt Joannes Wilhelmus Wouters. Joannes Wouters. Joanna Catharina Heijnen. quod testor A.G. Somijn past. loci.   (getuigen: zijn grootvader Joes (Joannes) Wouters, Joanna Catharina Heijnen en zijn aangetrouwde tante Maria Ida Cremers als Maria Ida Creemers (stiefzuster en e.v. broer van Maria Helena Vlecken)),
landbouwer, cultivateur,
overlijdensgetuige van zijn zoon Arnoldus Wouters op woensdag 16 januari 1850,
getuige bij kerk. huw. van Andreas Caldenberg en zijn nicht Maria Anna Bosheurs op donderdag 2 juli 1812 te Spaubeek [Li],
geboortegetuige van zijn achternicht Maria Theresia Hautvast op woensdag 20 februari 1828,
overlijdensgetuige van Mathijs (Matthias) Vroemen op zaterdag 23 juli 1831,
overlijdensgetuige van Peter Henricus (Petrus Henricus) Quijs op zaterdag 13 juli 1822,
geboortegetuige van Peter Mattis Boesten op dinsdag 24 december 1822,
overlijdensgetuige van Maria Agnes Peters op maandag 27 september 1824,
overlijdensgetuige van zijn achternicht Maria Catharina Leenaerts op vrijdag 15 september 1826,

Gemeenteraadslid midden 1843 te Spaubeek [Li]
,
In de zomer van 1843 drong het gemeentebestuur - te weten Burgemeester Eussen, de schepenen Gaspar Vroemen en Jan Andries Muijlkens en de raadsleden Jan Wouters en Jan Erkens - in het voorgeschreven jaarverslag van de plaatselijke onderwijssituatie nogmaals aan op het vertrek van schoolmeester Jan Reinier Kruchten.

Gemeenteraadslid op zaterdag 12 april 1845 te Spaubeek [Li],
12 april 1845 De ouders uiten hun ongenoegen over meester Jan Reinier Kruchten. Het gemeentebestuur bestond op dat moment naast burgemeester Eussen uit de schepenen Gaspar Vroemen en Jan Andries Muijlkens en de vier raadsleden Jan Erkens, Pieter Mathijs Heijnen, Jan Wouters en Jan Mathijs Adriaans.

Belasting in 1848 te Spaubeek [Li],
(Belasting 1848) Wouters, Joannes, gemeenteraadslid, Spaubeek, f. 26,70 (omgerekend € 650,-) en heeft dus stemrecht!,

Petitie naar Tweede Kamer in 1848 te Spaubeek [Li],
In 1848 wordt een petitie opgesteld voor de Tweede Kamer. Hierin klagen de mensen over de hoge belastingdruk vanuit Den Haag.
Deze wordt door 60 belasting betalende inwoners ondertekend, waaronder J. (=Joannes) Wouters, P.M. (=Petrus Martinus) Wouters, J.G. (=Jean Guilliaume = Joannes Wilhelmus) Wouters en J.L. (=Joannes Leonardus) Wouters.


Ovl. (73 jaar oud) op vrijdag 8 april 1859 te Spaubeek [Li] (Joannes Wouters zn van Willem Wouters en Maria Helena Vlecken; e.v. Maria Helena Heijnen),
begr. op zaterdag 9 april 1859 aldaar.

tr. (resp. 27 en 21 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 1 oktober 1812 te Spaubeek [Li] - akte 29,
kerk.huw. (Rooms Katholiek) op dinsdag 6 oktober 1812 1812 6ta 8bris praeviis tribus bannis cum dispensatione in tertio consanguinitatis gradu collaterali aequali data 28 7bris 1812 ab amplissimo domino Henrard vicario generali diocesis Leodiensis, in facie ecclesiae contraxerunt matrimonium Joannes Wouters, et Maria Helena Heijnen ambo incolae de Spaubeek testes fuere Mathias Heijnen et Petrus Heijnen testor JJ. Raemaekers pastor in Spaubeck
Dispensatie=in tertio consanguinitatis gradu collateralis aequali data 28-9-1812 ab implis.ambo incolae de spaubeek aldaar (getuigen: zijn zwager en haar broer Mathijs (Mathias) Heijnen en zijn zwager en haar broer Pieter (Petrus) Heijnen),

woont In boerderij G, Dorpstraat te Spaubeek [Li] na 1828 te Spaubeek [Li]
,
In het Bevolkingsreister (BVR) van 1828 zien we Jan Wouters x Maria Helena Heijnen, na de dood van zijn vader Jan Willem in 1825, als hoofd van deze woning. Naast de ouders wonen hier ook de kinderen: Jan Willem (14), Arnold (11), Maria Agnes (6), Peter (4). Verder worden genoemd de moeder Maria Vleckken
Als knecht treffen we aan: Peter Moonen (28). Dit is waarschijnlijk Joannes Petrus (Hans Peter) Moonen geb op 10 januari 1799 te Spaubeek. Hij is de buitenechtelijke zoon van Maria Elisabetha Moonen, die geboren is op 1 maart 1771 te Spaubeek en de dochter is van Petrus Moonen en Anna Bemelmans
Als dienstmeid staat ingeschreven: Klara Strijthagen geb te Ambtlaarend(?). De enige die hier aan kan voldoen is Maria Clara Strijthagen geboren (aangifte) 2 (en 3) december 1803 te Bingelrade, dochter van Henrij Strijthagen en Catharina Smeets.
Over het aantal beesten lezen we:
getal der hoornbeesten boven 2 jaaren: 3; getal der hoornbeesten onder 2 jaaren: 1
getal der peerden boven 3 jaaren: 2; getal der peerden onder 3 jaaren: 0


In BVR 1829: in de samenstelling van het gezin is niets veranderd.
Bij hun is komen wonen Maria Agnes Beltjens (9), dit is de dochter van Joannes Arnoldus Beltgens x Maria Odilia Heijnen, geboren op 20 september 1819, samen met haar tweelingbroer Mathijs. Deze Maria Odilia Heijnen is de oudere zuster van Maria Helena,
Grappig is opgave van de geboorteplaats Nieuwstad van Maria Helena Vleckken. [waarschijlijk is dit als volgt ontstaan. Men heeft bij de geboorteplaats van Maria Helena Vleckken genoemd Millen (D.), waarop de ambetnaar die niet weet waar dit ligt gevraagd heeft: "Waar ligt dat?". Het antwoord zal zijn geweest bij Nieuwstad, waarop hij dit als geboorteplaats opschrijft ww]
Als knecht treffen we aan:
Peter Dorsnant (48) uit Nuth. Onder deze naam is niemand te vinden die aan de voornaam, leeftijd en plaats voldoet. Dit zelfde geldt voor de familienamen Dortans en Dorsers.
Ook zien we de naam (dienstmeid?) van Maria (S of C of J) Heijnen (23) uit Beek. Dit kan zijn Maria Judith Heijnen geb 21 augustus 1806 te Beek, dochter van Leonardus Heijnen x Maria Ida Nicolai.

In BVR 1834: het gezin is uitgebreid met twee dochters Maria Catharina (3) en Maria Josephina (15 mnd).
Ook zoon Jan Willem (20) wordt niet onder de bewoners genoemd. [Waarschijnlijk is hij gaan studeren of dienstplichtig ww?]
Moeder Maria Helena Vlecken is in 1830 overleden.
Als knecht treffen we aan: Theodor Heijnen (27), hij kleinzoon van een oom van Maria Helena Heijnen. Familierelaties: de knecht is Theodorus Heijnen, geboren op 24 juni 1807 te Spaubeek, zoon van Henricus Heijnen x Maria Agnetis Hanssen. Deze Henricus Heijnen is de zoon van Theodorus Heijnen x Maria Catharina Bemelmans en deze Theodorus is een broer van Maria Helena's vader Christianus Heijnen x Maria Agnetis Eijsschen.
Als dienstmeid treffen we aan: Maria Liers (29) geboren te Heerlen. Hiervan zijn geen verdere gegevens te vinden (ook niet onder Leurs e.d.]

In BVR 1835: Dit is een rampjaar voor de familie. In één week tijd sterven de drie jongste kinderen: Pieter (11), Maria Catharina (4) en Maria Josephina (2) [mogelijk aan cholera ww]
Als gevolg hiervan wonen nu nog maar twee kinderen in huis: Arnoldus (18) en Maria Agnes (13). [Is dit de reden dat zoon Jan Willem medicijnen is gaan studeren ww?]
Als knecht staat ingeschreven: Jacob Habets (17) uit Heerlen. Dit is waarschijnlijk Johan Jacob Habets geboren op 28 juli 1818 te Heerlen, zoon van Laurens Habets x Anna Geertruida Vonken. (geen familie)
Als dienstmeid: Maria Catharina Rocks (22) uit Nuth. Mogelijk is dit Joanna Catharina Rooxs geboren 5 juli 1814 te Vaesrade (gem Nuth) dochter van Guillaume Roox x Susanne Magdalaine Kunscher. (geen familie)

In BVR 1836: de samenstellng van het gezin is niet gewijzigd.
De knecht Jacob Habets (18) uit Heerlen wordt doorgestreept en dus uitgeschreven, hetzelfde geldt voor dienstmeid Marie Joan Leers (32) uit Heerlen. [is dit Maria Liers (29) uit Heerlen in BVR 1834? In BVR 1835 wordt ze niet genoemd! ww]
Zonder verdere toevoeging worden de volgende namen ingeschreven:
Joannes Luijten. Is dit mogelijk de aangetrouwde neef Joannes Mathias Luijten (geb 19 november 1811 te Geleen) x Maria Ida Wouters? Maria Ida is de dochter van oom Jan Peter Wouters x Maria Catharina Henssen, zij wonen in Hobbelrade.
Corneli Souren is dit mogelijk Maria Cornelia Souren geb 19 maart 1817 te Spaubeek en dochter van Jacobus Souren x Maria Judith Kleinjans? (geen familie)

In BVR 1840-1843: de samenstelling van het gezin is nog altijd ongewijzigd. Ook ontbreekt de oudste zoon Jan Willem (26-29) in het register [Hij is werkzaam in Maastricht als Heel en vroedmeester in het Armen en gebrekkigen ziekenhuis ww?]
Als knecht vinden we: Martinus Bovens (17) geboren in Spaubeek. Hier zijn geen gegevens van terug te vinden. [in de periode 1817-1830 wordt maar één mannelijke Bovens in Spaubeek geboren met de voornaam Joannes Michiel. In heel Limburg (GenDaLim) wordt een Martinus Bovens in 1820 te Elsloo en in 1821 te Geleen geboren ww]

In 1843 huwt in Spaubeek dochter Maria Agnes Wouters x Gerardus Janssen geb 30 maart 1819 te Ulestraten. Hij is orgnist van beroep.

In 1845 huwt in Maastricht de oudste zoon Jan Willem Woutes x Elisa du Moulin geb 1821 te Maastricht.

In 1845 huwt in Spaubeek ook de tweede zoon Arnold Wouters x Maria Moonen geb 1796 te Spaubeek.

In BVR 1847 mede door de huwelijken treffen we in dit register een sterk uitgedunde familie aan. Deze bestaat dan nog uit: vader Jan Wouters (62) en moeder Maria Helena Heijnen (57). Ook is ingeschreven de eerste kleinzoon: Joannes Alphonsus Janssen (3), zoon van Gerardus Janssen x Maria Agnes Wouters.
Als werkbode (dienstmeisje) zien we: Anna Maria Maes geboren in Nuth, waarschijnlijk is dit Anna Maria Maes geb 21 febuari 1825 òf Maria Anna Maes geb 10 maart 1827 dochter van Jan Willem Maes x Catharina (òf Maria) Elisabeth Dritte. [waarschijnlijk is het meisje van de eerste datum overleden en is de tweede datum correct ww] (geen familie)

in BVR 1850: de inwoners zijn nu:
vader Jan Wouters (65), moeder Maria Helena Heijnen (60) en hun kleinzoon Jan Alphons Janssen (6) .
Een jaar later (op 03-10-1851) neemt het aantal bewoners is flink toe, want het gehele gezin van dochter Maria Agnes komt inwonen. Hun vorige woonplaats is Ulestraten.
Erbij komen schoonzoon Gerard Janssen (32) dochter Maria Agnes Wouters (31) en hun kinderen: Hubertus (6), Wilhelmus (4), Andries (1).
Een jaar later wordt zoon Joannes Paulus Janssen geboren.
In maart 1855 verlaat het gezin Janssen-Wouters Spaubeek. [Hij is van beroep musicus en zal dit verkiezen boven het beroep van landbouwer ww]

Op 8 april 1859 overlijdt Jan Wouters op 73 jarige leeftijd. Een jaar later verkoopt Maria Helena Heijnen boerderij G, omdat er niemand is die deze kan en/of wil overnemen. Ze verlaat Spaubeek op 4 april 1860 om naar haar zoon Jan Willem Wouters in Meerssen te gaan. Hier blijft ze wonen tot aan zijn dood. Hierna keert ze terug naar Spaubeek
De nieuwe eigenaren van de boerderij zijn Jan Peter Loop (geb 1826 in Voerstreek/Fourant B.) x Maria Anna Mullens (geb 1837 te Spaubeek). Deze verkopen de boerderij in 1869 aan weduwnaar Jan Willem Meens (geb 1814 te Spaubeek), die met zijn kinderen vanuit Jabeek terug naar Spaubeek komt.

Op 5 maart 1866 keert Maria Helena Heijnen terug naar Spaubeek. Dit gebeurt na het overlijden van haar oudste zoon Jan Willem Wouters in Meerssen. De rest van haar kinderen zijn op dit moment al overleden.
Als we de balans opmaken dan zijn de kinderen van Jan Wouters x Maria Helena Heijnen niet uit een sterk geslacht geboren. De leeftijden die ze bereiken zijn:
Vader Jan wordt 79, moeder Maria Helena 85 jaar. De kinderen worden: Jan Willem 51, Arnoldus 33, Maria Agnes 38, Joannes Martinus 1, Pieter 11, Maria Catharina 4 en Jozepha (Maria Josephina) 2 jaar.
Maria Helena Heijnen overlijdt tien jaar later te Spaubeek in 1876. [nog uitzoeken waar ze de rest van haar leven heeft gewoont ww],

woont op adres Spaubeek aan het Kruis 49 in 1833 te Spaubeek [Li],

gezondheid: Overlijden van drie kinderen tussen vrijdag 2 januari 1835 en donderdag 8 januari 1835  te Spaubeek [Li]
,
Binnen één week overlijden drie van hun kinderen. In deze tijd heerst er in deze streek cholera.
Cholera is bacteriële ziekte (hevig braken, zware diarree, uitdroging). Hiertegen stond de toenmalige wetenschap en gezondheidszorg machteloos.
Aangewakkerd door povere hygiënische omstandigheden maakte de besmettelijke ziekte tussen 1832 en 1867 65.614 slachtoffers in ons land.
Mogelijk zijn deze kinderen ook het slachtofer van deze ziekte geworden.

Verder onderzoek Jan Wouters x M.Helena Heynen te Spaubeek (Collectie Habets 3750-128-1831),
woont Dorpstraat 55 Spaubeek [Li] circa 1850
met

Helena (Maria Helena), genoemd naar haar meter Heijnen, dr. van Christiaan (Christianus) Heijnen en Maria Agnes Lambertina Eijsschen,
geb. op dinsdag 21 december 1790 te Spaubeek [Li],
ged. Rooms Katholiek op dinsdag 21 december 1790 aldaar 21ma xbris hora 1ma matutina nata et eodem baptizata est Maria Helena filia legitima Christiani Heijnen et Mariae Agnetis Eysschen conj: susceptores Petrus Erckens loco reverendi domini Lamberti Eyssen sacerdotis ex Printhagen, et Maria Helena Vlecken. pater abest. Peter Erkens Maria Helena Vlecken. in fidem. J.J. Raemakers sacel. loci (getuigen: Peter (Petrus) Erckens nms. weledele heer Lambertus Eijssen priester uit Printhagen, haar oom Lambertus Eijsschen als de wel. heer Lambertus Eijssen priester uit Printhagen door Petrus Erckens, haar schoonmoeder Helena (Maria Helena) Flecken [e.v. Joannes Wilhelmus Wouters], Petrus Erckens loco reverendi domini Lamberti Eyssen sacerdotis ex Printhagen, en Maria Helena Vlecken),
huishoudster, rentenierse,
doopgetuige van Martinus Cornelis Hautvast op zondag 18 september 1825 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Maria Catharina Peeters op zondag 11 december 1814 te Spaubeek [Li],
ovl. (85 jaar oud) op donderdag 30 maart 1876 te Spaubeek [Li] - Hobbelrade. (Maria Helena Heijnen dr van Christiaan Heijnen en Maria Agnes Eijssen; e.v. Joannes Wouters).

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan Willem*1814 Spaubeek [Li] †1865 Meerssen [Li] 51
Arnoldus*1816 Spaubeek [Li] †1850 Hobbelrade [Li] 33
Joannes*1819 Spaubeek [Li] †1820 Spaubeek [Li] 1
Maria*1821 Spaubeek [Li] †1859 Ulestraten [Li] 38
Pieter*1823 Spaubeek [Li] †1835 Spaubeek [Li] 11
Maria*1830 Spaubeek [Li] †1835 Spaubeek [Li] 4
Jozepha*1832 Spaubeek [Li] †1835 Spaubeek [Li] 2


Christianus Wouters
Chris (Christianus, Chrétien (Fr.)), genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde [Christianus Flecken] Wouters (Wauters),
geb. op zondag 16 maart 1788 om 7 uur 's avonds te Spaubeek [Li],
ged. Rooms Katholiek op maandag 17 maart 1788 aldaar 16 martij. hora 7ma vespertina natus, et 17. ejusdem baptizatus est Christianus filius legitimus [boven: Joannis] Wilhelmi Wouters, et Mariae Helenae Vlecken nata in Millen prope Sittardiam, conjugum: susceptores Franciscus Wolfgangus Vlecken loco Christiani Vlecken, et Gertrudes Lenaerts. in fidem subsignarunt pater abest. Franciscus Wolfgangus Vlecken. x hoc est signum matrinae nescientis scribere. quod testor A.G. Somijn past: loci. (getuigen: zijn oom Frans (Franciscus Wolfgangus) Flecken nms.Christianus Vlecken, zijn oom Christianus Flecken als Christianus Vlecken door Franciscus Wolfgangus Vlecken en zijn grootmoeder Gertrudis Lenaerts),
soldaat onder Napoleon,

Soldaat in het leger van Napoleon
,
Inschrijving van Chretien Wauters, Dépôt des Conscrits Chasseurs, stamboeknr. 539
Eenheid: Dépôt des Conscrits Chasseurs
Geregistreerde: Chretien Wauters
Geboortedatum: 16-03-1788
Geboorteplaats: Spaubeek
Departement: Beneden-Maas
Kanton: Oirsbeek
Stamboeknummer: 539
Vader: Jean Guillaume Wauters
Moeder: Marie Helene Neken
Bewaarplaats: Service Historique de la Défense, Vincennes/Parijs (niet te raadplegen bij het NIMH)
Inv.nr. SHD: 20YC120ook opgenomen als:
Inschrijving van Chretien Wauters, 4e Regiment Voltigeurs van de Garde, stamboeknr. 1971
Eenheid: 4e Regiment Voltigeurs van de Garde
Geregistreerde: Chretien Wauters
Geboortedatum: 16-03-1788
Geboorteplaats: Spaubeek
Departement: Beneden-Maas
Kanton: Oirsbeek
Stamboeknummer: 1971
Vader: Jean Guillaume Wauters
Moeder: Marie Helene Vleken
Bewaarplaats: Service Historique de la Défense, Vincennes/Parijs (niet te raadplegen bij het NIMH)
Inv.nr. SHD: 20YC70

(bron: archieven.nl onderdeel: Nederlandse militairen in het leger van Napoleon)


in de laatste kolom staat:
ad. aux cohorte le 8 9bre 1809 [in het cohort op 08-11-1809]
a fait les campagnes en 1810 [nam deel aan campagnes in 1810]
et 1811 en Epagne [en 1811 in Spanje]
Royé le 30 novembre 1812 [uitgeschreven op 30-11-1812]
pr trop ...... abreu{?} [te ... iets gebeurd ???]
est cet kop l[?] du 7 fv 1812 en [ ??? op 07-02-1812 in]
Espagne [Spanje]

ook gevonden:
Wouters Chrétien lichting 1808 afd. 15. Reg. Inf. Légère opm. vermist
(Bron: Geleen door de eeuwen heen, artikel W.H. van Bergen - Geleen in de Franse Tijd blz. 79)
.


Jacobus Wouters
Jacobus Wouters,
ged. Rooms Katholiek op zaterdag 20 mei 1690 Genoemd naar zijn overgrootvader aan vaderszijde te Spaubeek [Li] 20 bapt est Jacobus filius Jo(ann)is Wouters et Elisabethae co(niu)g(um) suscep Walterus Wouters et uxor Martini Wouters (getuigen: zijn oudoom Walter (Walterus) Jacobus Walteri alias Wouters als Walterus Wouters en zijn grootmoeder Meijken (Maria) Kerckhoffs e.v. Martinus Wouters),
scabinus [=schepen, wethouder] van het Graafschap Geleen (& Spaubeek) in de gemeente Spaubeek,
doopgetuige van zijn neef Joannes Hanssen op vrijdag 11 oktober 1720 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn halfneef Joannes Laurentius Leenaerts op vrijdag 29 maart 1748 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Petrus Mevis op zondag 8 september 1743 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn kleinzoon Joannes Wouters op donderdag 2 maart 1747 te Merkelbeek [Li],
getuige bij kerk. huw. van Leonardus Borfelts en Catharina Wouters op zondag 14 februari 1740 te Spaubeek [Li],
ovl. (ongeveer 57 jaar oud) op zondag 7 april 1748 te Spaubeek [Li],
begr. op dinsdag 9 april 1748 aldaar 7 aprilis pie in domino obijt sacris ecclesiae sacramentis rite praemunitus Iacobus Wouters scabinus viduus Elisabethae Hansen et 9 huius sepultus.

tr,
kerk.huw. (resp. ongeveer 22 en minstens 20 jaar oud) (Rooms Katholiek) op donderdag 3 november 1712 aldaar matrimonio juncti sunt Jacobus Wouters et Elisabetha Hanssen testes Petrus Wouters et Joannes Heinen (getuigen: zijn oom Peter (Petrus) Walteri als Petrus Wouters en Joannes Heijnen als Joannes Heinen),

woont in boerderij B, Op 't Broek te Spaubeek [Li]
,
Jacobus Wouters en Elisabeth Hanssen wonen waarschijnlijk Op 't Broek in boerderij B, welke ze van hun ouders Jan Wouters x Elsken Lenarts overnemen. Dit vermoeden wordt versterkt door het feit dat zijn broer Marten (Merten) Op 't Broek in boederij D gaat wonen en zijn broer Matthias op 23 jarige leeftijd overlijdt. Verder zien we dat zijn jongste zoon Joes ook weer in boerderij B woont.

Woont in Hegge op zondag 4 september 1729 te Spaubeek [Li],
anno 1729 quarta 7bris baptisata est Elisabetha filia Jo(ann)is Henzen et Mariae Hanssen quem e sacro fonte susceperunt Gulielmus Siben ex Beck et Elisabetha Hansen uxor Jacobi Wouters ex Hegge,

Mede ondertekening van acte als schepen van Graafschap Geleen (& Spaubeek) op donderdag 27 april 1741 te Spaubeek [Li],
Overdracht van den weleedelen heere Heer Jean Thomas de Negri als collator van des capellanie tot profijt van de selve capellanie

Extract uijt het Gicht en transpoortboek de graefschappe geleen.

Op heden den 27 april 1741 sijn gecompareert ten huijse de dijcken om volgens ordinantie gedaen op de hoeve bij Peter Mevis ten volle vergarderinge van de ingesetenen der heerligheit Spaubeck af te leggen de somme van twee duijsent guldens bbs maestrichter cours aen den heere Jean Thomas de Negri, heere de dijcken, daen aen den heere Heere Lemmens gerestitueert waeren sesthien hondert gls ten welcken eijnde dagh gestelt was en en ten selven daege sijn gecompareert de borgemeesters met de schepenen en ondernoemt maer soo questie ontstaen was wegens schat der thiende welcke de borgemeesters wilden aftrecken en corten van de voorse somme en geene capitale kan gerestitueert worden als ten geheelen sonder consentement van den crediteur, soo hebben de borgemeesters hun geabsenteert welck niet tegenstaende heeft de Heere de Negri de bovenstaende somme geaccepteert en bekent ten geheelen van de selve voldaen en vergeneight te sijn en dies ten volgens de twee obligatien van twee duijsent gls eene van joffrouw Henrica de Negri, de andere van Dirck Schillars aen den heere Lemmens als cappelaen ad vier ten hondert overgedraegen en gesurrogeert te hebben met alle recht en actie der selve acten, consenterende in de realisatie voor rechter competent soo nodigh dese te konnen laeten gichten en goijen en in teeken der waerheijt, soo hebben dese eijgenhandigh onderteekent in presentie der schepenen op dagh en dato als boven, waeren geteekent Joes Th de Negri, Dirck Geurts als getuigh, And Henssen als getuigh, Jacob Wouters als getuigh, Peter Lemmens.


(bron: kopie afkomstig uit het kerkregister, bewaard in het archief in Born en opgeschreven door Jo Ritterbeeks)


met

Elisabetha, genoemd naar haar grootmoeder aan moederzijde [Elisabetha Heinen] Hanssen, dr. van Willem (Wilhelmus) Hanssen en Meijken (Maria) Dederens,
geb. voor 1692 (ontbreekt in doopregister) vermoedelijk te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar achternicht Elisabetha Henzen op zondag 4 september 1729 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Elisabeth (Maria Elisabetha) Erkens op vrijdag 11 augustus 1724 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar neef Lambertus Hanssen op maandag 23 april 1731 te Spaubeek [Li],

dochter van Jacobus Hanssen en Maria Vromen? op woensdag 7 oktober 1693 te Spaubeek [Li]
,
In het geboorte register van Spaubeek staat het volgende:
7 bapt est Elisabetha filia Jacobi Henssen et Mariae coniugum suscep Wilhelmus Lemmen et Elisabeth Vromen
Zijn dit de ouders van Elisabeth Hanssen en heeft er een schrijffout plaatsgevonden dus Henssen ipv Hanssen?
Volgens mij spreken een aantal argumenten tegen deze veronderstelling:
1. de naam van de vader Jacobus komt bij géén van de kinderen voor, de naam Willem komt voor bij de tweede zoon.
2. Maria Vromen komt nergens voor als getuige, terwijl Maria Dederen de doopgetuige van de oudste zoon is. Dit geldt ook voor Jacobus Henssen/Hanssen hij is nergens de doopgetuige, terwijl Joannes en Willem Hanssen als doogetuigen optreden. Dit zijn broers van Elisabeth. [vader Willem is in 1693 al overleden]
3. Jacobus Henssen noemt zich consequent Henssen en nooit Hanssen.
4. haar echtgenote Jacobus Wouters is doopgetuige bij een van de kinderen van haar broer Theodorus gehuwd met Ida Claessens.
Feit blijft dat er in deze periode géén Elisabeth Hanssen in het doopregister van Spaubeek opgenomen is en we dus geen 100% zekerheid hebben [ww],

doopgetuige van haar nicht Lisbet (Elisabetha) Wouters op dinsdag 27 januari 1722 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Joannes Walterus Stassen op woensdag 1 september 1734 te Spaubeek [Li],
ovl. (minstens 49 jaar oud) op dinsdag 25 juli 1741 te Spaubeek [Li],
begr. op donderdag 27 juli 1741 aldaar 25. julij anno praefato pie in domino obijt sacris ecclesiae sacramentis munita Elisabetha Hanssen uxor Jacobi Wouters scabini et 27. eiusdem sepulta est..

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pater P. Magister Martinus~1714 Spaubeek [Li] †1775 Maastricht [Li] 60
Willem~1716 Spaubeek [Li] †1779 Spaubeek [Li] 62
Maria~1720 Spaubeek [Li] †1739 Spaubeek [Li] 19
Joes~1722 Spaubeek [Li] †1808 Spaubeek [Li] 86


Elisabetha Hanssen
Elisabetha, genoemd naar haar grootmoeder aan moederzijde [Elisabetha Heinen] Hanssen,
geb. voor 1692 (ontbreekt in doopregister) vermoedelijk te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar achternicht Elisabetha Henzen op zondag 4 september 1729 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Elisabeth (Maria Elisabetha) Erkens op vrijdag 11 augustus 1724 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar neef Lambertus Hanssen op maandag 23 april 1731 te Spaubeek [Li],

dochter van Jacobus Hanssen en Maria Vromen? op woensdag 7 oktober 1693 te Spaubeek [Li]
,
In het geboorte register van Spaubeek staat het volgende:
7 bapt est Elisabetha filia Jacobi Henssen et Mariae coniugum suscep Wilhelmus Lemmen et Elisabeth Vromen
Zijn dit de ouders van Elisabeth Hanssen en heeft er een schrijffout plaatsgevonden dus Henssen ipv Hanssen?
Volgens mij spreken een aantal argumenten tegen deze veronderstelling:
1. de naam van de vader Jacobus komt bij géén van de kinderen voor, de naam Willem komt voor bij de tweede zoon.
2. Maria Vromen komt nergens voor als getuige, terwijl Maria Dederen de doopgetuige van de oudste zoon is. Dit geldt ook voor Jacobus Henssen/Hanssen hij is nergens de doopgetuige, terwijl Joannes en Willem Hanssen als doogetuigen optreden. Dit zijn broers van Elisabeth. [vader Willem is in 1693 al overleden]
3. Jacobus Henssen noemt zich consequent Henssen en nooit Hanssen.
4. haar echtgenote Jacobus Wouters is doopgetuige bij een van de kinderen van haar broer Theodorus gehuwd met Ida Claessens.
Feit blijft dat er in deze periode géén Elisabeth Hanssen in het doopregister van Spaubeek opgenomen is en we dus geen 100% zekerheid hebben [ww],

doopgetuige van haar nicht Lisbet (Elisabetha) Wouters op dinsdag 27 januari 1722 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Joannes Walterus Stassen op woensdag 1 september 1734 te Spaubeek [Li],
ovl. (minstens 49 jaar oud) op dinsdag 25 juli 1741 te Spaubeek [Li],
begr. op donderdag 27 juli 1741 aldaar 25. julij anno praefato pie in domino obijt sacris ecclesiae sacramentis munita Elisabetha Hanssen uxor Jacobi Wouters scabini et 27. eiusdem sepulta est..

 • Vader:
  Willem (Wilhelmus, Guijlielmus) Hanssen (Hansen), zn. van Lemmen (Lambertus) Hanssen en Helena Hagens,
  ged. Rooms Katholiek op woensdag 30 september 1654 te Spaubeek [Li] 30a baptisatus est Guijlielmus filius Lamberti Hansen et Catharinae Hagens [in kantlijn voor Lamberti: koster] coniug(um): susceptores Gerardus Hamers et Gijsel uxor Gisberti Hagens ambo ex Grootgenhoudt. (getuigen: Gercken (Gerardus) Hamers, Gijsel e.v. Gisbertus Hagens uit Grootgehnout),
  getuige bij kerk. huw. van Gerardt (Gerardus) Jans en zijn nicht Catharina Hagens op zondag 23 april 1673 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn achterneef Angelus Engelen op woensdag 22 maart 1684 te Spaubeek [Li],
  ovl. (ongeveer 38 jaar oud) op maandag 16 maart 1693 te Spaubeek [Li],
  begr. op woensdag 18 maart 1693 aldaar 16 marty obijt Wilhelmus Hanssen et 18 sepultus,
  tr,
  kerk.huw. (resp. ongeveer 19 en ongeveer 24 jaar oud) op zondag 29 juli 1674 te Hulsberg [Li] (getuige: Ida Hagmans, Arnoldus Beckers (gehuwd in Hulsberg met Catharina Aloffs)) met
 • Moeder:
  Meijken (Maria) Dederens (Diederen, Deredens), dr. van Joannes Dederens en Elisabetha Heinen,
  ged. Rooms Katholiek op vrijdag 24 juni 1650 te Schinnen [Li] (getuigen: haar grootvader Theodorus Heinen, haar grootvader Theodorus Heinen, Maria Dederens),
  doopgetuige van haar kleinzoon Pater P. Magister Martinus Wouters op woensdag 20 juni 1714 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar kleinzoon Wilhelmus Hanssen op woensdag 4 september 1715 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Joannes Mevissen op zondag 5 november 1713 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Nicolaus Zelis op donderdag 25 september 1710 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar kleinzoon Matthias Hanssen op zondag 16 juli 1702 te Beek [Li],
  doopgetuige van haar achterneef Leenardt (Leonardus) Bemelmans op maandag 1 april 1697 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Matthias Mevis op dinsdag 9 maart 1683 te Spaubeek [Li],
  ovl. (ongeveer 69 jaar oud) op zondag 7 januari 1720 te Spaubeek [Li],
  begr. op dinsdag 9 januari 1720 aldaar die septima januarij obijt Maria Dederen vidua Wilhelmi Hanssen et 9. huius praemunita o(mn)ibus sacris more catholico sepulta est..

tr,
kerk.huw. (resp. minstens 20 en ongeveer 22 jaar oud) (Rooms Katholiek) op donderdag 3 november 1712 aldaar matrimonio juncti sunt Jacobus Wouters et Elisabetha Hanssen testes Petrus Wouters et Joannes Heinen (getuigen: zijn oom Peter (Petrus) Walteri als Petrus Wouters en Joannes Heijnen als Joannes Heinen),

woont in boerderij B, Op 't Broek te Spaubeek [Li]
,
Jacobus Wouters en Elisabeth Hanssen wonen waarschijnlijk Op 't Broek in boerderij B, welke ze van hun ouders Jan Wouters x Elsken Lenarts overnemen. Dit vermoeden wordt versterkt door het feit dat zijn broer Marten (Merten) Op 't Broek in boederij D gaat wonen en zijn broer Matthias op 23 jarige leeftijd overlijdt. Verder zien we dat zijn jongste zoon Joes ook weer in boerderij B woont.

Woont in Hegge op zondag 4 september 1729 te Spaubeek [Li],
anno 1729 quarta 7bris baptisata est Elisabetha filia Jo(ann)is Henzen et Mariae Hanssen quem e sacro fonte susceperunt Gulielmus Siben ex Beck et Elisabetha Hansen uxor Jacobi Wouters ex Hegge,

Mede ondertekening van acte als schepen van Graafschap Geleen (& Spaubeek) op donderdag 27 april 1741 te Spaubeek [Li],
Overdracht van den weleedelen heere Heer Jean Thomas de Negri als collator van des capellanie tot profijt van de selve capellanie

Extract uijt het Gicht en transpoortboek de graefschappe geleen.

Op heden den 27 april 1741 sijn gecompareert ten huijse de dijcken om volgens ordinantie gedaen op de hoeve bij Peter Mevis ten volle vergarderinge van de ingesetenen der heerligheit Spaubeck af te leggen de somme van twee duijsent guldens bbs maestrichter cours aen den heere Jean Thomas de Negri, heere de dijcken, daen aen den heere Heere Lemmens gerestitueert waeren sesthien hondert gls ten welcken eijnde dagh gestelt was en en ten selven daege sijn gecompareert de borgemeesters met de schepenen en ondernoemt maer soo questie ontstaen was wegens schat der thiende welcke de borgemeesters wilden aftrecken en corten van de voorse somme en geene capitale kan gerestitueert worden als ten geheelen sonder consentement van den crediteur, soo hebben de borgemeesters hun geabsenteert welck niet tegenstaende heeft de Heere de Negri de bovenstaende somme geaccepteert en bekent ten geheelen van de selve voldaen en vergeneight te sijn en dies ten volgens de twee obligatien van twee duijsent gls eene van joffrouw Henrica de Negri, de andere van Dirck Schillars aen den heere Lemmens als cappelaen ad vier ten hondert overgedraegen en gesurrogeert te hebben met alle recht en actie der selve acten, consenterende in de realisatie voor rechter competent soo nodigh dese te konnen laeten gichten en goijen en in teeken der waerheijt, soo hebben dese eijgenhandigh onderteekent in presentie der schepenen op dagh en dato als boven, waeren geteekent Joes Th de Negri, Dirck Geurts als getuigh, And Henssen als getuigh, Jacob Wouters als getuigh, Peter Lemmens.


(bron: kopie afkomstig uit het kerkregister, bewaard in het archief in Born en opgeschreven door Jo Ritterbeeks)


met

Jacobus Wouters, zn. van Jan (Joannes) Wouters en Elsken (Elisabeth) Lenarts,
ged. Rooms Katholiek op zaterdag 20 mei 1690 Genoemd naar zijn overgrootvader aan vaderszijde te Spaubeek [Li] 20 bapt est Jacobus filius Jo(ann)is Wouters et Elisabethae co(niu)g(um) suscep Walterus Wouters et uxor Martini Wouters (getuigen: zijn oudoom Walter (Walterus) Jacobus Walteri alias Wouters als Walterus Wouters en zijn grootmoeder Meijken (Maria) Kerckhoffs e.v. Martinus Wouters),
scabinus [=schepen, wethouder] van het Graafschap Geleen (& Spaubeek) in de gemeente Spaubeek,
doopgetuige van zijn neef Joannes Hanssen op vrijdag 11 oktober 1720 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn halfneef Joannes Laurentius Leenaerts op vrijdag 29 maart 1748 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Petrus Mevis op zondag 8 september 1743 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn kleinzoon Joannes Wouters op donderdag 2 maart 1747 te Merkelbeek [Li],
getuige bij kerk. huw. van Leonardus Borfelts en Catharina Wouters op zondag 14 februari 1740 te Spaubeek [Li],
ovl. (ongeveer 57 jaar oud) op zondag 7 april 1748 te Spaubeek [Li],
begr. op dinsdag 9 april 1748 aldaar 7 aprilis pie in domino obijt sacris ecclesiae sacramentis rite praemunitus Iacobus Wouters scabinus viduus Elisabethae Hansen et 9 huius sepultus.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pater P. Magister Martinus~1714 Spaubeek [Li] †1775 Maastricht [Li] 60
Willem~1716 Spaubeek [Li] †1779 Spaubeek [Li] 62
Maria~1720 Spaubeek [Li] †1739 Spaubeek [Li] 19
Joes~1722 Spaubeek [Li] †1808 Spaubeek [Li] 86


Martinus Wouters
Pater P. Magister Martinus, genoemd zijn oom, deze is ook zijn peter Wouters,
ged. Rooms Katholiek op woensdag 20 juni 1714 te Spaubeek [Li] 20 baptisatus est Martinus filius Jacobi Wouters et Elisabethae Hansen susceptores Martinus Wouters et Maria Hansen loco Meijken Dederen (getuigen: zijn oom Merten (Martinus) Wouters, zijn nicht Maria Hanssen nms. Meijken Dederens en zijn grootmoeder Meijken (Maria) Dederens door Maria Hansen),
professor theologie en schrijver,
doopgetuige van zijn nicht Catharina Elisabeth Wouters op dinsdag 20 mei 1749 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn nicht Maria Sibilla Wouters op maandag 2 februari 1750 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn neef Marten (Martinus) Wouters op donderdag 28 mei 1761 te Spaubeek [Li],

professor en schrijver
,
Hij voert de titel Magister dit betekent: meerdere, aanvoerder, meester, onderwijzer, academische titel

WOUTERS (Martinus), Augustijn, geb. te Spaubeek bij Maastricht, trad op 17-jarigen leeftijd 1731 te Maastricht in de orde der Eremieten van den H. Augustinus en overleed aldaar 31 Jan. 1775, oud 61 jaar. Hij behaalde 1742 aan de universiteit te Leuven den graad van licentiaat in de godgeleerdheid. Eerst was hij werkzaam geweest als professor der filosofie in het klooster te Brussel, daarna der theologie te Antwerpen. 1748-60 en 1763-66 gaf hij de lessen der schriftuur in het college zijner orde aan de universiteit te Leuven en was tevens regent der studiën. Bovendien komt hij nog voor als visitator en definitor der orde en als secretaris van den provinciaal, Ant. Loodts, 1760. Hij zou tijdens het provinciaal kapittel te Antwerpen, 21 Apr. 1766, de verdediging der reeds gedrukte theses voorzitten: Theses sacrae in Acta apostolorum et Apocalypsim. Hij werd echter 19 Apr. tot provinciaal gekozen en verkreeg van Rome de noodige volmachten als prefekt der missiën zijner orde in Holland (Archief aartsb. Utrecht XXVIII, 211). De werken der H. Schriftuur door P. Wouters in druk uitgegeven met verklaringen volgens het algemeen gevoelen der H. Kerkvaders werden zeer gunstig beoordeeld en zagen herhaalde malen het licht. Het eerst zijn verschenen: Dilucidationes selectarum quaestionum S. Scripturae (Leuven 1752-58), zes delen in 8o, waarbij nog gevoegd werd: Dilucidatio selectarum quaestionum in Apocalypsim S. Joannis Apostoli, dat 1763 en 1779 afzonderlijk verscheen te Leuven. Opnieuw werden Dilucidationes selectarum S. Script. quaestionum partes sex, gedrukt Coloniae sumpt. frat. De Tournes (1776), 2 dln. 4o; Lovanii typ. J.F. van Overbeke (1779-80), 6 dln. 8o; Trajecti ad Mosam (1778), 2 dln. 4o. Hurter, Nomenclator Litt. III (ed. 1895), 83, (ed. 1912), V, 93, citeert nog een uitgave Wurciburgi 1763, fol. 1773, 1774, zes dln. 8o. Migne, Cursus Compl. Sac. Scriptur. (Par. 1840) t. 23, col. 767-1174, drukt enkele werken van P. Wouters af
en voegt er een kleine aanteekening over hem bij, die overgenomen is uit Lantherius, Illustriores viri Augustinenses III (1860), 91.
(bibliografie Joannes Josephus Habets: Publication de la Société historique et archéologique dans le Limbourg - volume 65)Dezelfde aantekening vindt men in Vigouroux, Dictionnaire de la Bible.
Volgens het Wekelijks Nieuws van Loven V, (1775), 203, 296 was hij ook ‘historieschrijver zijner orde’. Nog zijn van hem bewaard enkele theses, zooals: Theses sacrae in Divi Pauli epistolas quas preside F. Martino Wouters O. Erem. S. Aug. in Alma universitate Lov. Theol. Licentiato S.S. Litter. professore ac studii theologici regente defendent Fr. Winandus Frische, Fr. Victor Thienpont ejusdem ordinis Lovanii in schola Augustiniana, die 6 Aug. 1759 (Lov. Typ. Joan. Jacobs), 16 pp. Zie: Keelhoff, Gesch. August. te Gent, 284; Analectes hist. eccl. Belg. XXII (1890), 311-313; Publications de la soc. hist. et arch. dans le duché de Limbourg XXV, 437-43
bron: Fruytier - Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW)

Voormalige Kloosterkerk c.a. van de Dominicanen (Predikheren) te Maastricht. 16. Binnen een cartouche in stijl Lodewijk XV een wapen: een schuinbalk vergezeld boven en onder van twee gekruiste dorre takken. (160-1961). - Hic Jacet/ Admodum Rdus ac Erud. Pater,/ P. Magister, Martinus Wouters,/ Ord. F.F. Erem. S.P. Augustini / In Alma Univers. Lovaniensi/ Sac-Theologiae Licentiatus/ Provinc. Flandro-Belgicae Ex-provincialis, / Definitor, Visitator, Secretarius, Stud. Theol. Regens ac Professor,/ Ordinis Historiographus/ Capituli Provinc. Praesidens/ Ac huius Conventus Filius etc. etc./ Obiit die 31 Jan / 1775 / R.I.P.
(J. Belonje: " Genealogische en heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de kerken der Provincie Limburg, Maastricht 1961, P.S.H.A.L. XCVI-XCVII (160-1961).


Ovl. (Ongeveer 60 jaar oud) op dinsdag 31 januari 1775 te Maastricht [Li].

 • Vader:
  Jacobus Wouters, zn. van Jan (Joannes) Wouters en Elsken (Elisabeth) Lenarts,
  ged. Rooms Katholiek op zaterdag 20 mei 1690 Genoemd naar zijn overgrootvader aan vaderszijde te Spaubeek [Li] 20 bapt est Jacobus filius Jo(ann)is Wouters et Elisabethae co(niu)g(um) suscep Walterus Wouters et uxor Martini Wouters (getuigen: zijn oudoom Walter (Walterus) Jacobus Walteri alias Wouters als Walterus Wouters en zijn grootmoeder Meijken (Maria) Kerckhoffs e.v. Martinus Wouters),
  scabinus [=schepen, wethouder] van het Graafschap Geleen (& Spaubeek) in de gemeente Spaubeek,
  doopgetuige van zijn neef Joannes Hanssen op vrijdag 11 oktober 1720 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn halfneef Joannes Laurentius Leenaerts op vrijdag 29 maart 1748 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Petrus Mevis op zondag 8 september 1743 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn kleinzoon Joannes Wouters op donderdag 2 maart 1747 te Merkelbeek [Li],
  getuige bij kerk. huw. van Leonardus Borfelts en Catharina Wouters op zondag 14 februari 1740 te Spaubeek [Li],
  ovl. (ongeveer 57 jaar oud) op zondag 7 april 1748 te Spaubeek [Li],
  begr. op dinsdag 9 april 1748 aldaar 7 aprilis pie in domino obijt sacris ecclesiae sacramentis rite praemunitus Iacobus Wouters scabinus viduus Elisabethae Hansen et 9 huius sepultus,
  tr.
  kerk.huw. (resp. ongeveer 22 en minstens 20 jaar oud) (Rooms Katholiek) op donderdag 3 november 1712 aldaar matrimonio juncti sunt Jacobus Wouters et Elisabetha Hanssen testes Petrus Wouters et Joannes Heinen (getuigen: zijn oom Peter (Petrus) Walteri als Petrus Wouters en Joannes Heijnen als Joannes Heinen),

  woont in boerderij B, Op 't Broek te Spaubeek [Li]
  ,
  Jacobus Wouters en Elisabeth Hanssen wonen waarschijnlijk Op 't Broek in boerderij B, welke ze van hun ouders Jan Wouters x Elsken Lenarts overnemen. Dit vermoeden wordt versterkt door het feit dat zijn broer Marten (Merten) Op 't Broek in boederij D gaat wonen en zijn broer Matthias op 23 jarige leeftijd overlijdt. Verder zien we dat zijn jongste zoon Joes ook weer in boerderij B woont.

  Woont in Hegge op zondag 4 september 1729 te Spaubeek [Li],
  anno 1729 quarta 7bris baptisata est Elisabetha filia Jo(ann)is Henzen et Mariae Hanssen quem e sacro fonte susceperunt Gulielmus Siben ex Beck et Elisabetha Hansen uxor Jacobi Wouters ex Hegge,

  Mede ondertekening van acte als schepen van Graafschap Geleen (& Spaubeek) op donderdag 27 april 1741 te Spaubeek [Li],
  Overdracht van den weleedelen heere Heer Jean Thomas de Negri als collator van des capellanie tot profijt van de selve capellanie

  Extract uijt het Gicht en transpoortboek de graefschappe geleen.

  Op heden den 27 april 1741 sijn gecompareert ten huijse de dijcken om volgens ordinantie gedaen op de hoeve bij Peter Mevis ten volle vergarderinge van de ingesetenen der heerligheit Spaubeck af te leggen de somme van twee duijsent guldens bbs maestrichter cours aen den heere Jean Thomas de Negri, heere de dijcken, daen aen den heere Heere Lemmens gerestitueert waeren sesthien hondert gls ten welcken eijnde dagh gestelt was en en ten selven daege sijn gecompareert de borgemeesters met de schepenen en ondernoemt maer soo questie ontstaen was wegens schat der thiende welcke de borgemeesters wilden aftrecken en corten van de voorse somme en geene capitale kan gerestitueert worden als ten geheelen sonder consentement van den crediteur, soo hebben de borgemeesters hun geabsenteert welck niet tegenstaende heeft de Heere de Negri de bovenstaende somme geaccepteert en bekent ten geheelen van de selve voldaen en vergeneight te sijn en dies ten volgens de twee obligatien van twee duijsent gls eene van joffrouw Henrica de Negri, de andere van Dirck Schillars aen den heere Lemmens als cappelaen ad vier ten hondert overgedraegen en gesurrogeert te hebben met alle recht en actie der selve acten, consenterende in de realisatie voor rechter competent soo nodigh dese te konnen laeten gichten en goijen en in teeken der waerheijt, soo hebben dese eijgenhandigh onderteekent in presentie der schepenen op dagh en dato als boven, waeren geteekent Joes Th de Negri, Dirck Geurts als getuigh, And Henssen als getuigh, Jacob Wouters als getuigh, Peter Lemmens.


  (bron: kopie afkomstig uit het kerkregister, bewaard in het archief in Born en opgeschreven door Jo Ritterbeeks)

  met
 • Moeder:
  Elisabetha, genoemd naar haar grootmoeder aan moederzijde [Elisabetha Heinen] Hanssen, dr. van Willem (Wilhelmus) Hanssen en Meijken (Maria) Dederens,
  geb. voor 1692 (ontbreekt in doopregister) vermoedelijk te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar achternicht Elisabetha Henzen op zondag 4 september 1729 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Elisabeth (Maria Elisabetha) Erkens op vrijdag 11 augustus 1724 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar neef Lambertus Hanssen op maandag 23 april 1731 te Spaubeek [Li],

  dochter van Jacobus Hanssen en Maria Vromen? op woensdag 7 oktober 1693 te Spaubeek [Li]
  ,
  In het geboorte register van Spaubeek staat het volgende:
  7 bapt est Elisabetha filia Jacobi Henssen et Mariae coniugum suscep Wilhelmus Lemmen et Elisabeth Vromen
  Zijn dit de ouders van Elisabeth Hanssen en heeft er een schrijffout plaatsgevonden dus Henssen ipv Hanssen?
  Volgens mij spreken een aantal argumenten tegen deze veronderstelling:
  1. de naam van de vader Jacobus komt bij géén van de kinderen voor, de naam Willem komt voor bij de tweede zoon.
  2. Maria Vromen komt nergens voor als getuige, terwijl Maria Dederen de doopgetuige van de oudste zoon is. Dit geldt ook voor Jacobus Henssen/Hanssen hij is nergens de doopgetuige, terwijl Joannes en Willem Hanssen als doogetuigen optreden. Dit zijn broers van Elisabeth. [vader Willem is in 1693 al overleden]
  3. Jacobus Henssen noemt zich consequent Henssen en nooit Hanssen.
  4. haar echtgenote Jacobus Wouters is doopgetuige bij een van de kinderen van haar broer Theodorus gehuwd met Ida Claessens.
  Feit blijft dat er in deze periode géén Elisabeth Hanssen in het doopregister van Spaubeek opgenomen is en we dus geen 100% zekerheid hebben [ww],

  doopgetuige van haar nicht Lisbet (Elisabetha) Wouters op dinsdag 27 januari 1722 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Joannes Walterus Stassen op woensdag 1 september 1734 te Spaubeek [Li],
  ovl. (minstens 49 jaar oud) op dinsdag 25 juli 1741 te Spaubeek [Li],
  begr. op donderdag 27 juli 1741 aldaar 25. julij anno praefato pie in domino obijt sacris ecclesiae sacramentis munita Elisabetha Hanssen uxor Jacobi Wouters scabini et 27. eiusdem sepulta est..


Wilhelmus Wouters
Willem (Wilhelmus), genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde [Willem Hanssen] Wouters,
woonachtig te Spaubeek [Li] - Hegge,
ged. Rooms Katholiek op vrijdag 26 juni 1716 te Spaubeek [Li] 26. baptisatus est Wilhelmus filius Jacobi Wouters et Elisabethae Hanssen conjugum patrinus Jan Wouters pat. Elisabeth Leenarts (getuigen: zijn grootvader Jan (Joannes) Wouters en zijn grootmoeder Elsken (Elisabeth) Lenarts als Elisabeth Leenarts),
doopgetuige van zijn nicht Gertrudis (Maria Gertrudis) Wouters op zaterdag 17 juli 1756 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn achterneef Willem (Wilhelmus) Snijders op zondag 3 september 1752 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Maria Sibilla Bijen op vrijdag 2 november 1759 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn achternicht Maria Catharina Hansen op zaterdag 27 augustus 1757 te Schinnen [Li],
doopgetuige van zijn achterneef Petrus Matthias Hanssen op dinsdag 21 april 1767 te Schinnen [Li],
doopgetuige van zijn neef Joannes Wilhelmus Lenaerts op vrijdag 30 juni 1769 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn kleindochter Maria Agnes Geurts op dinsdag 31 januari 1775 te Spaubeek [Li],
ovl. (ongeveer 62 jaar oud) op donderdag 10 juni 1779 om 10 uur 's morgens op 62 jarige leeftijd te Spaubeek [Li],
begr. op zaterdag 12 juni 1779 aldaar 10ma circa 10am matutinam obyt Wilhelmus Wouters annorum 62 [=62 in de leeftijd], dum viveret conjux Agnetis Meutjens, qui 12 ejusdem sepultus est..

 • Vader:
  Jacobus Wouters, zn. van Jan (Joannes) Wouters en Elsken (Elisabeth) Lenarts,
  ged. Rooms Katholiek op zaterdag 20 mei 1690 Genoemd naar zijn overgrootvader aan vaderszijde te Spaubeek [Li] 20 bapt est Jacobus filius Jo(ann)is Wouters et Elisabethae co(niu)g(um) suscep Walterus Wouters et uxor Martini Wouters (getuigen: zijn oudoom Walter (Walterus) Jacobus Walteri alias Wouters als Walterus Wouters en zijn grootmoeder Meijken (Maria) Kerckhoffs e.v. Martinus Wouters),
  scabinus [=schepen, wethouder] van het Graafschap Geleen (& Spaubeek) in de gemeente Spaubeek,
  doopgetuige van zijn neef Joannes Hanssen op vrijdag 11 oktober 1720 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn halfneef Joannes Laurentius Leenaerts op vrijdag 29 maart 1748 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Petrus Mevis op zondag 8 september 1743 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn kleinzoon Joannes Wouters op donderdag 2 maart 1747 te Merkelbeek [Li],
  getuige bij kerk. huw. van Leonardus Borfelts en Catharina Wouters op zondag 14 februari 1740 te Spaubeek [Li],
  ovl. (ongeveer 57 jaar oud) op zondag 7 april 1748 te Spaubeek [Li],
  begr. op dinsdag 9 april 1748 aldaar 7 aprilis pie in domino obijt sacris ecclesiae sacramentis rite praemunitus Iacobus Wouters scabinus viduus Elisabethae Hansen et 9 huius sepultus,
  tr,
  kerk.huw. (resp. ongeveer 22 en minstens 20 jaar oud) (Rooms Katholiek) op donderdag 3 november 1712 aldaar matrimonio juncti sunt Jacobus Wouters et Elisabetha Hanssen testes Petrus Wouters et Joannes Heinen (getuigen: zijn oom Peter (Petrus) Walteri als Petrus Wouters en Joannes Heijnen als Joannes Heinen),

  woont in boerderij B, Op 't Broek te Spaubeek [Li]
  ,
  Jacobus Wouters en Elisabeth Hanssen wonen waarschijnlijk Op 't Broek in boerderij B, welke ze van hun ouders Jan Wouters x Elsken Lenarts overnemen. Dit vermoeden wordt versterkt door het feit dat zijn broer Marten (Merten) Op 't Broek in boederij D gaat wonen en zijn broer Matthias op 23 jarige leeftijd overlijdt. Verder zien we dat zijn jongste zoon Joes ook weer in boerderij B woont.

  Woont in Hegge op zondag 4 september 1729 te Spaubeek [Li],
  anno 1729 quarta 7bris baptisata est Elisabetha filia Jo(ann)is Henzen et Mariae Hanssen quem e sacro fonte susceperunt Gulielmus Siben ex Beck et Elisabetha Hansen uxor Jacobi Wouters ex Hegge,

  Mede ondertekening van acte als schepen van Graafschap Geleen (& Spaubeek) op donderdag 27 april 1741 te Spaubeek [Li],
  Overdracht van den weleedelen heere Heer Jean Thomas de Negri als collator van des capellanie tot profijt van de selve capellanie

  Extract uijt het Gicht en transpoortboek de graefschappe geleen.

  Op heden den 27 april 1741 sijn gecompareert ten huijse de dijcken om volgens ordinantie gedaen op de hoeve bij Peter Mevis ten volle vergarderinge van de ingesetenen der heerligheit Spaubeck af te leggen de somme van twee duijsent guldens bbs maestrichter cours aen den heere Jean Thomas de Negri, heere de dijcken, daen aen den heere Heere Lemmens gerestitueert waeren sesthien hondert gls ten welcken eijnde dagh gestelt was en en ten selven daege sijn gecompareert de borgemeesters met de schepenen en ondernoemt maer soo questie ontstaen was wegens schat der thiende welcke de borgemeesters wilden aftrecken en corten van de voorse somme en geene capitale kan gerestitueert worden als ten geheelen sonder consentement van den crediteur, soo hebben de borgemeesters hun geabsenteert welck niet tegenstaende heeft de Heere de Negri de bovenstaende somme geaccepteert en bekent ten geheelen van de selve voldaen en vergeneight te sijn en dies ten volgens de twee obligatien van twee duijsent gls eene van joffrouw Henrica de Negri, de andere van Dirck Schillars aen den heere Lemmens als cappelaen ad vier ten hondert overgedraegen en gesurrogeert te hebben met alle recht en actie der selve acten, consenterende in de realisatie voor rechter competent soo nodigh dese te konnen laeten gichten en goijen en in teeken der waerheijt, soo hebben dese eijgenhandigh onderteekent in presentie der schepenen op dagh en dato als boven, waeren geteekent Joes Th de Negri, Dirck Geurts als getuigh, And Henssen als getuigh, Jacob Wouters als getuigh, Peter Lemmens.


  (bron: kopie afkomstig uit het kerkregister, bewaard in het archief in Born en opgeschreven door Jo Ritterbeeks)

  met
 • Moeder:
  Elisabetha, genoemd naar haar grootmoeder aan moederzijde [Elisabetha Heinen] Hanssen, dr. van Willem (Wilhelmus) Hanssen en Meijken (Maria) Dederens,
  geb. voor 1692 (ontbreekt in doopregister) vermoedelijk te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar achternicht Elisabetha Henzen op zondag 4 september 1729 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Elisabeth (Maria Elisabetha) Erkens op vrijdag 11 augustus 1724 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar neef Lambertus Hanssen op maandag 23 april 1731 te Spaubeek [Li],

  dochter van Jacobus Hanssen en Maria Vromen? op woensdag 7 oktober 1693 te Spaubeek [Li]
  ,
  In het geboorte register van Spaubeek staat het volgende:
  7 bapt est Elisabetha filia Jacobi Henssen et Mariae coniugum suscep Wilhelmus Lemmen et Elisabeth Vromen
  Zijn dit de ouders van Elisabeth Hanssen en heeft er een schrijffout plaatsgevonden dus Henssen ipv Hanssen?
  Volgens mij spreken een aantal argumenten tegen deze veronderstelling:
  1. de naam van de vader Jacobus komt bij géén van de kinderen voor, de naam Willem komt voor bij de tweede zoon.
  2. Maria Vromen komt nergens voor als getuige, terwijl Maria Dederen de doopgetuige van de oudste zoon is. Dit geldt ook voor Jacobus Henssen/Hanssen hij is nergens de doopgetuige, terwijl Joannes en Willem Hanssen als doogetuigen optreden. Dit zijn broers van Elisabeth. [vader Willem is in 1693 al overleden]
  3. Jacobus Henssen noemt zich consequent Henssen en nooit Hanssen.
  4. haar echtgenote Jacobus Wouters is doopgetuige bij een van de kinderen van haar broer Theodorus gehuwd met Ida Claessens.
  Feit blijft dat er in deze periode géén Elisabeth Hanssen in het doopregister van Spaubeek opgenomen is en we dus geen 100% zekerheid hebben [ww],

  doopgetuige van haar nicht Lisbet (Elisabetha) Wouters op dinsdag 27 januari 1722 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Joannes Walterus Stassen op woensdag 1 september 1734 te Spaubeek [Li],
  ovl. (minstens 49 jaar oud) op dinsdag 25 juli 1741 te Spaubeek [Li],
  begr. op donderdag 27 juli 1741 aldaar 25. julij anno praefato pie in domino obijt sacris ecclesiae sacramentis munita Elisabetha Hanssen uxor Jacobi Wouters scabini et 27. eiusdem sepulta est..

tr,
kerk.huw. (beiden ongeveer 30 jaar oud) (Rooms Katholiek) op vrijdag 13 januari 1747 te Merkelbeek [Li] (getuigen: zijn schoonzuster en haar zus Catharina Meutens als Catharina Muestins, Petrus Muestins (oom Agnetis?))
met

Agnes (Agnetis) Meutens (Meutjens, Muijtjens), dr. van Stephanus Meutens en Anna Hamekers,
ged. Rooms Katholiek op maandag 14 december 1716 te Merkelbeek [Li],
doopgetuige van haar kleinzoon Godefridus Geurts op dinsdag 21 september 1773 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Maria Agnes (Maria Agnetis) Hanssen op maandag 31 juli 1775 te Schinnen [Li],
doopgetuige van haar nicht Agnes Lenaerts op dinsdag 14 januari 1755 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar kleindochter Maria Agnes Peusens op maandag 18 februari 1782 te Nagelbeek [Li],
doopgetuige van Joannes Matthias Bijen op dinsdag 30 oktober 1753 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Henricus Bijen op vrijdag 31 januari 1755 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Maria Gertrudis Bijen op donderdag 23 december 1756 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Michael Bijen op vrijdag 6 januari 1758 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Maria Anna Erkens op zondag 26 februari 1758 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Laurentius Leenarts op zaterdag 8 oktober 1763 te Spaubeek [Li],
ovl. (ongeveer 65 jaar oud) op donderdag 8 augustus 1782 op ongeveer 64 jarige leeftijd te Spaubeek [Li],
begr. op zaterdag 10 augustus 1782 aldaar 8va circa 4am vespertinam obyt Agnes Muijtjens vidua Wilhelmi Wouters circiter 64 annorum, quae 10ma ejusdem sepulta est..

Uit dit huwelijk 8 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joannes~1747 Merkelbeek [Li]    
Catharina~1749 Spaubeek [Li]    
Ida~1749 Spaubeek [Li] †1753 Spaubeek [Li] 4
Anna~1751 Spaubeek [Li] †1751 Spaubeek [Li] 0
Joannes~1752 Spaubeek [Li] †1769 Spaubeek [Li] 17
Anna~1754 Spaubeek [Li] †1811 Schinnen [Li] 57
Agnes~1756 Spaubeek [Li] †1820 Gulpen [Li] 64
Anna~1757 Spaubeek [Li] †1805 Spaubeek [Li] 47


Maria Wouters
Maria, genoemd naar haar grootmoeder aan moederszijde [=Meijken (Maria) Dederen] Wouters,
ged. Rooms Katholiek op dinsdag 2 april 1720 te Spaubeek [Li] 2 baptisata est Maria filia Jacobi Wouters et Elisabethae Hanssen conjugum quam e sacro fonte [=Heilig doopfont] susceperunt Joannes Hanssen et Soffia Wouters (getuigen: haar oom Joannes Hanssen en Sophia Wolters als Soffia Wouters [relatie ?? ww]),
ovl. (ongeveer 19 jaar oud) op vrijdag 24 juli 1739 tussen 2-3 uur nm te Spaubeek [Li] [leeftijd 19 jaar en 3 maanden],
begr. op zondag 26 juli 1739 aldaar 24: julij inter 2dam et 3tiam postmeridiem sacris ecclesiae et exempelariter in domino obijt Maria Wouters filia Iacobi Wouters et Elisabethae Hanssen conj: et 26. eiusdem sepulta est: r(e)q(uies)cat in pace soror ssmus Rosarij: 19. annorum et 3. menses.

 • Vader:
  Jacobus Wouters, zn. van Jan (Joannes) Wouters en Elsken (Elisabeth) Lenarts,
  ged. Rooms Katholiek op zaterdag 20 mei 1690 Genoemd naar zijn overgrootvader aan vaderszijde te Spaubeek [Li] 20 bapt est Jacobus filius Jo(ann)is Wouters et Elisabethae co(niu)g(um) suscep Walterus Wouters et uxor Martini Wouters (getuigen: zijn oudoom Walter (Walterus) Jacobus Walteri alias Wouters als Walterus Wouters en zijn grootmoeder Meijken (Maria) Kerckhoffs e.v. Martinus Wouters),
  scabinus [=schepen, wethouder] van het Graafschap Geleen (& Spaubeek) in de gemeente Spaubeek,
  doopgetuige van zijn neef Joannes Hanssen op vrijdag 11 oktober 1720 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn halfneef Joannes Laurentius Leenaerts op vrijdag 29 maart 1748 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Petrus Mevis op zondag 8 september 1743 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn kleinzoon Joannes Wouters op donderdag 2 maart 1747 te Merkelbeek [Li],
  getuige bij kerk. huw. van Leonardus Borfelts en Catharina Wouters op zondag 14 februari 1740 te Spaubeek [Li],
  ovl. (ongeveer 57 jaar oud) op zondag 7 april 1748 te Spaubeek [Li],
  begr. op dinsdag 9 april 1748 aldaar 7 aprilis pie in domino obijt sacris ecclesiae sacramentis rite praemunitus Iacobus Wouters scabinus viduus Elisabethae Hansen et 9 huius sepultus,
  tr.
  kerk.huw. (resp. ongeveer 22 en minstens 20 jaar oud) (Rooms Katholiek) op donderdag 3 november 1712 aldaar matrimonio juncti sunt Jacobus Wouters et Elisabetha Hanssen testes Petrus Wouters et Joannes Heinen (getuigen: zijn oom Peter (Petrus) Walteri als Petrus Wouters en Joannes Heijnen als Joannes Heinen),

  woont in boerderij B, Op 't Broek te Spaubeek [Li]
  ,
  Jacobus Wouters en Elisabeth Hanssen wonen waarschijnlijk Op 't Broek in boerderij B, welke ze van hun ouders Jan Wouters x Elsken Lenarts overnemen. Dit vermoeden wordt versterkt door het feit dat zijn broer Marten (Merten) Op 't Broek in boederij D gaat wonen en zijn broer Matthias op 23 jarige leeftijd overlijdt. Verder zien we dat zijn jongste zoon Joes ook weer in boerderij B woont.

  Woont in Hegge op zondag 4 september 1729 te Spaubeek [Li],
  anno 1729 quarta 7bris baptisata est Elisabetha filia Jo(ann)is Henzen et Mariae Hanssen quem e sacro fonte susceperunt Gulielmus Siben ex Beck et Elisabetha Hansen uxor Jacobi Wouters ex Hegge,

  Mede ondertekening van acte als schepen van Graafschap Geleen (& Spaubeek) op donderdag 27 april 1741 te Spaubeek [Li],
  Overdracht van den weleedelen heere Heer Jean Thomas de Negri als collator van des capellanie tot profijt van de selve capellanie

  Extract uijt het Gicht en transpoortboek de graefschappe geleen.

  Op heden den 27 april 1741 sijn gecompareert ten huijse de dijcken om volgens ordinantie gedaen op de hoeve bij Peter Mevis ten volle vergarderinge van de ingesetenen der heerligheit Spaubeck af te leggen de somme van twee duijsent guldens bbs maestrichter cours aen den heere Jean Thomas de Negri, heere de dijcken, daen aen den heere Heere Lemmens gerestitueert waeren sesthien hondert gls ten welcken eijnde dagh gestelt was en en ten selven daege sijn gecompareert de borgemeesters met de schepenen en ondernoemt maer soo questie ontstaen was wegens schat der thiende welcke de borgemeesters wilden aftrecken en corten van de voorse somme en geene capitale kan gerestitueert worden als ten geheelen sonder consentement van den crediteur, soo hebben de borgemeesters hun geabsenteert welck niet tegenstaende heeft de Heere de Negri de bovenstaende somme geaccepteert en bekent ten geheelen van de selve voldaen en vergeneight te sijn en dies ten volgens de twee obligatien van twee duijsent gls eene van joffrouw Henrica de Negri, de andere van Dirck Schillars aen den heere Lemmens als cappelaen ad vier ten hondert overgedraegen en gesurrogeert te hebben met alle recht en actie der selve acten, consenterende in de realisatie voor rechter competent soo nodigh dese te konnen laeten gichten en goijen en in teeken der waerheijt, soo hebben dese eijgenhandigh onderteekent in presentie der schepenen op dagh en dato als boven, waeren geteekent Joes Th de Negri, Dirck Geurts als getuigh, And Henssen als getuigh, Jacob Wouters als getuigh, Peter Lemmens.


  (bron: kopie afkomstig uit het kerkregister, bewaard in het archief in Born en opgeschreven door Jo Ritterbeeks)

  met
 • Moeder:
  Elisabetha, genoemd naar haar grootmoeder aan moederzijde [Elisabetha Heinen] Hanssen, dr. van Willem (Wilhelmus) Hanssen en Meijken (Maria) Dederens,
  geb. voor 1692 (ontbreekt in doopregister) vermoedelijk te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar achternicht Elisabetha Henzen op zondag 4 september 1729 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Elisabeth (Maria Elisabetha) Erkens op vrijdag 11 augustus 1724 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar neef Lambertus Hanssen op maandag 23 april 1731 te Spaubeek [Li],

  dochter van Jacobus Hanssen en Maria Vromen? op woensdag 7 oktober 1693 te Spaubeek [Li]
  ,
  In het geboorte register van Spaubeek staat het volgende:
  7 bapt est Elisabetha filia Jacobi Henssen et Mariae coniugum suscep Wilhelmus Lemmen et Elisabeth Vromen
  Zijn dit de ouders van Elisabeth Hanssen en heeft er een schrijffout plaatsgevonden dus Henssen ipv Hanssen?
  Volgens mij spreken een aantal argumenten tegen deze veronderstelling:
  1. de naam van de vader Jacobus komt bij géén van de kinderen voor, de naam Willem komt voor bij de tweede zoon.
  2. Maria Vromen komt nergens voor als getuige, terwijl Maria Dederen de doopgetuige van de oudste zoon is. Dit geldt ook voor Jacobus Henssen/Hanssen hij is nergens de doopgetuige, terwijl Joannes en Willem Hanssen als doogetuigen optreden. Dit zijn broers van Elisabeth. [vader Willem is in 1693 al overleden]
  3. Jacobus Henssen noemt zich consequent Henssen en nooit Hanssen.
  4. haar echtgenote Jacobus Wouters is doopgetuige bij een van de kinderen van haar broer Theodorus gehuwd met Ida Claessens.
  Feit blijft dat er in deze periode géén Elisabeth Hanssen in het doopregister van Spaubeek opgenomen is en we dus geen 100% zekerheid hebben [ww],

  doopgetuige van haar nicht Lisbet (Elisabetha) Wouters op dinsdag 27 januari 1722 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Joannes Walterus Stassen op woensdag 1 september 1734 te Spaubeek [Li],
  ovl. (minstens 49 jaar oud) op dinsdag 25 juli 1741 te Spaubeek [Li],
  begr. op donderdag 27 juli 1741 aldaar 25. julij anno praefato pie in domino obijt sacris ecclesiae sacramentis munita Elisabetha Hanssen uxor Jacobi Wouters scabini et 27. eiusdem sepulta est..


Agnetis Meutens
Agnes (Agnetis) Meutens (Meutjens, Muijtjens),
ged. Rooms Katholiek op maandag 14 december 1716 te Merkelbeek [Li],
doopgetuige van haar kleinzoon Godefridus Geurts op dinsdag 21 september 1773 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Maria Agnes (Maria Agnetis) Hanssen op maandag 31 juli 1775 te Schinnen [Li],
doopgetuige van haar nicht Agnes Lenaerts op dinsdag 14 januari 1755 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar kleindochter Maria Agnes Peusens op maandag 18 februari 1782 te Nagelbeek [Li],
doopgetuige van Joannes Matthias Bijen op dinsdag 30 oktober 1753 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Henricus Bijen op vrijdag 31 januari 1755 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Maria Gertrudis Bijen op donderdag 23 december 1756 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Michael Bijen op vrijdag 6 januari 1758 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Maria Anna Erkens op zondag 26 februari 1758 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Laurentius Leenarts op zaterdag 8 oktober 1763 te Spaubeek [Li],
ovl. (ongeveer 65 jaar oud) op donderdag 8 augustus 1782 op ongeveer 64 jarige leeftijd te Spaubeek [Li],
begr. op zaterdag 10 augustus 1782 aldaar 8va circa 4am vespertinam obyt Agnes Muijtjens vidua Wilhelmi Wouters circiter 64 annorum, quae 10ma ejusdem sepulta est..

 • Vader:
  Stephanus Meutens (Meutjens, Meutgens), zn. van Stamvader Meutens en Nn ,
  geb. voor 1689,
  doopgetuige van zijn kleindochter Ida (Maria Ida) Wouters op dinsdag 20 mei 1749 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn nicht Maria Keulen op zondag 5 februari 1719 te Merkelbeek [Li],
  getuige bij kerk. huw. van zijn broer Petrus Meutens en zijn schoonzuster Joanna Holtbeckers op zaterdag 5 november 1712 te Merkelbeek [Li],
  tr. (resp. minstens 24 en minstens 19 jaar oud) (1) op zondag 15 april 1714 te Merkelbeek [Li] (getuige: Anna Offermans, Franciscus Meutgens)
  met Helena Douven, dr. van Stamvader Douven en Nn ,
  geb. voor 1694 vermoedelijk te Merkelbeek [Li],
  doopgetuige van haar neef Matthias Douven op zondag 9 december 1714 te Merkelbeek [Li],
  ovl. (minstens 20 jaar oud) op woensdag 22 mei 1715 één dag na de geboorte van dochter Joanna,
  begr. op woensdag 22 mei 1715 te Merkelbeek [Li] (Helena Douven e.v. Stephanus Meutjens). Uit dit huwelijk een dochter,
  tr. (resp. minstens 27 en minstens 22 jaar oud) (2) op maandag 5 oktober 1716 te Merkelbeek [Li] (getuige: Maria Meutjens, Joannes Hamekers) met

tr,
kerk.huw. (beiden ongeveer 30 jaar oud) (Rooms Katholiek) op vrijdag 13 januari 1747 te Merkelbeek [Li] (getuigen: zijn schoonzuster en haar zus Catharina Meutens als Catharina Muestins, Petrus Muestins (oom Agnetis?))
met

Willem (Wilhelmus), genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde [Willem Hanssen] Wouters, zn. van Jacobus Wouters (scabinus [=schepen, wethouder] van het Graafschap Geleen (& Spaubeek)) en Elisabetha Hanssen,
woonachtig te Spaubeek [Li] - Hegge,
ged. Rooms Katholiek op vrijdag 26 juni 1716 te Spaubeek [Li] 26. baptisatus est Wilhelmus filius Jacobi Wouters et Elisabethae Hanssen conjugum patrinus Jan Wouters pat. Elisabeth Leenarts (getuigen: zijn grootvader Jan (Joannes) Wouters en zijn grootmoeder Elsken (Elisabeth) Lenarts als Elisabeth Leenarts),
doopgetuige van zijn nicht Gertrudis (Maria Gertrudis) Wouters op zaterdag 17 juli 1756 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn achterneef Willem (Wilhelmus) Snijders op zondag 3 september 1752 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Maria Sibilla Bijen op vrijdag 2 november 1759 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn achternicht Maria Catharina Hansen op zaterdag 27 augustus 1757 te Schinnen [Li],
doopgetuige van zijn achterneef Petrus Matthias Hanssen op dinsdag 21 april 1767 te Schinnen [Li],
doopgetuige van zijn neef Joannes Wilhelmus Lenaerts op vrijdag 30 juni 1769 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn kleindochter Maria Agnes Geurts op dinsdag 31 januari 1775 te Spaubeek [Li],
ovl. (ongeveer 62 jaar oud) op donderdag 10 juni 1779 om 10 uur 's morgens op 62 jarige leeftijd te Spaubeek [Li],
begr. op zaterdag 12 juni 1779 aldaar 10ma circa 10am matutinam obyt Wilhelmus Wouters annorum 62 [=62 in de leeftijd], dum viveret conjux Agnetis Meutjens, qui 12 ejusdem sepultus est..

Uit dit huwelijk 8 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joannes~1747 Merkelbeek [Li]    
Catharina~1749 Spaubeek [Li]    
Ida~1749 Spaubeek [Li] †1753 Spaubeek [Li] 4
Anna~1751 Spaubeek [Li] †1751 Spaubeek [Li] 0
Joannes~1752 Spaubeek [Li] †1769 Spaubeek [Li] 17
Anna~1754 Spaubeek [Li] †1811 Schinnen [Li] 57
Agnes~1756 Spaubeek [Li] †1820 Gulpen [Li] 64
Anna~1757 Spaubeek [Li] †1805 Spaubeek [Li] 47


Maria Ida Wouters
Ida (Maria Ida), genoemd naar haar meter Wouters,
ged. Rooms Katholiek op dinsdag 20 mei 1749 (tweeling) te Spaubeek [Li] 20 maij baptisatae sunt duae geminae legitimae Wilhelmi Wouters et Agnetis Meutens conjugum prima Catharina Elisabetha cujus susceptores fuerunt Martinus Wouters et Catharina Meutens 2dæ Maria Jda cujus susceptores fuerunt Stephanus Meutens et Jda Claessen (getuigen: haar grootvader Stephanus Meutens en Ida Claessens),
ovl. (ongeveer 4 jaar oud) op donderdag 20 december 1753 te Spaubeek [Li],
begr. op vrijdag 21 december 1753 aldaar 20. decembris obijt Ida infans 4 annorum [=4 in de leeftijd] filia Wilhelmi Wouters et Agnetis Meutens ex Spaubeeck et 21 huius sepulta..

 • Vader:
  Willem (Wilhelmus), genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde [Willem Hanssen] Wouters, zn. van Jacobus Wouters (scabinus [=schepen, wethouder] van het Graafschap Geleen (& Spaubeek)) en Elisabetha Hanssen,
  woonachtig te Spaubeek [Li] - Hegge,
  ged. Rooms Katholiek op vrijdag 26 juni 1716 te Spaubeek [Li] 26. baptisatus est Wilhelmus filius Jacobi Wouters et Elisabethae Hanssen conjugum patrinus Jan Wouters pat. Elisabeth Leenarts (getuigen: zijn grootvader Jan (Joannes) Wouters en zijn grootmoeder Elsken (Elisabeth) Lenarts als Elisabeth Leenarts),
  doopgetuige van zijn nicht Gertrudis (Maria Gertrudis) Wouters op zaterdag 17 juli 1756 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn achterneef Willem (Wilhelmus) Snijders op zondag 3 september 1752 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Maria Sibilla Bijen op vrijdag 2 november 1759 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn achternicht Maria Catharina Hansen op zaterdag 27 augustus 1757 te Schinnen [Li],
  doopgetuige van zijn achterneef Petrus Matthias Hanssen op dinsdag 21 april 1767 te Schinnen [Li],
  doopgetuige van zijn neef Joannes Wilhelmus Lenaerts op vrijdag 30 juni 1769 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn kleindochter Maria Agnes Geurts op dinsdag 31 januari 1775 te Spaubeek [Li],
  ovl. (ongeveer 62 jaar oud) op donderdag 10 juni 1779 om 10 uur 's morgens op 62 jarige leeftijd te Spaubeek [Li],
  begr. op zaterdag 12 juni 1779 aldaar 10ma circa 10am matutinam obyt Wilhelmus Wouters annorum 62 [=62 in de leeftijd], dum viveret conjux Agnetis Meutjens, qui 12 ejusdem sepultus est.,
  tr.
  kerk.huw. (beiden ongeveer 30 jaar oud) (Rooms Katholiek) op vrijdag 13 januari 1747 te Merkelbeek [Li] (getuigen: zijn schoonzuster en haar zus Catharina Meutens als Catharina Muestins, Petrus Muestins (oom Agnetis?)) met
 • Moeder:
  Agnes (Agnetis) Meutens (Meutjens, Muijtjens), dr. van Stephanus Meutens en Anna Hamekers,
  ged. Rooms Katholiek op maandag 14 december 1716 te Merkelbeek [Li],
  doopgetuige van haar kleinzoon Godefridus Geurts op dinsdag 21 september 1773 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Maria Agnes (Maria Agnetis) Hanssen op maandag 31 juli 1775 te Schinnen [Li],
  doopgetuige van haar nicht Agnes Lenaerts op dinsdag 14 januari 1755 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar kleindochter Maria Agnes Peusens op maandag 18 februari 1782 te Nagelbeek [Li],
  doopgetuige van Joannes Matthias Bijen op dinsdag 30 oktober 1753 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Henricus Bijen op vrijdag 31 januari 1755 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Maria Gertrudis Bijen op donderdag 23 december 1756 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Michael Bijen op vrijdag 6 januari 1758 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Maria Anna Erkens op zondag 26 februari 1758 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Laurentius Leenarts op zaterdag 8 oktober 1763 te Spaubeek [Li],
  ovl. (ongeveer 65 jaar oud) op donderdag 8 augustus 1782 op ongeveer 64 jarige leeftijd te Spaubeek [Li],
  begr. op zaterdag 10 augustus 1782 aldaar 8va circa 4am vespertinam obyt Agnes Muijtjens vidua Wilhelmi Wouters circiter 64 annorum, quae 10ma ejusdem sepulta est..


Catharina Elisabeth Wouters
Catharina Elisabeth, genoemd naar haar meter [Catharina Meutens] en haar grootmoeder aan vaderszijde [Elisabetha Hanssen] Wouters,
ged. Rooms Katholiek op dinsdag 20 mei 1749 (tweeling) te Spaubeek [Li] 20 maij baptisatae sunt duae geminae legitimae Wilhelmi Wouters et Agnetis Meutens conjugum prima Catharina Elisabetha cujus susceptores fuerunt Martinus Wouters et Catharina Meutens 2dæ Maria Jda cujus susceptores fuerunt Stephanus Meutens et Jda Claessen (getuigen: haar oom Pater P. Magister Martinus Wouters en haar tante Catharina Meutens),
doopgetuige van haar neef Johan Peter (Joannes Petrus) Erckens op dinsdag 4 mei 1784 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar neef Joannes Wilhelmus Peusens op maandag 5 maart 1787 te Schinnen [Li],
doopgetuige van haar nicht Catharina Elisabeth Stassen op vrijdag 15 juni 1787 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Petrus Meijers op donderdag 28 juli 1774 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar neef Petrus Mathias Geurts op donderdag 13 maart 1783 te Spaubeek [Li].

 • Vader:
  Willem (Wilhelmus), genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde [Willem Hanssen] Wouters, zn. van Jacobus Wouters (scabinus [=schepen, wethouder] van het Graafschap Geleen (& Spaubeek)) en Elisabetha Hanssen,
  woonachtig te Spaubeek [Li] - Hegge,
  ged. Rooms Katholiek op vrijdag 26 juni 1716 te Spaubeek [Li] 26. baptisatus est Wilhelmus filius Jacobi Wouters et Elisabethae Hanssen conjugum patrinus Jan Wouters pat. Elisabeth Leenarts (getuigen: zijn grootvader Jan (Joannes) Wouters en zijn grootmoeder Elsken (Elisabeth) Lenarts als Elisabeth Leenarts),
  doopgetuige van zijn nicht Gertrudis (Maria Gertrudis) Wouters op zaterdag 17 juli 1756 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn achterneef Willem (Wilhelmus) Snijders op zondag 3 september 1752 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Maria Sibilla Bijen op vrijdag 2 november 1759 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn achternicht Maria Catharina Hansen op zaterdag 27 augustus 1757 te Schinnen [Li],
  doopgetuige van zijn achterneef Petrus Matthias Hanssen op dinsdag 21 april 1767 te Schinnen [Li],
  doopgetuige van zijn neef Joannes Wilhelmus Lenaerts op vrijdag 30 juni 1769 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn kleindochter Maria Agnes Geurts op dinsdag 31 januari 1775 te Spaubeek [Li],
  ovl. (ongeveer 62 jaar oud) op donderdag 10 juni 1779 om 10 uur 's morgens op 62 jarige leeftijd te Spaubeek [Li],
  begr. op zaterdag 12 juni 1779 aldaar 10ma circa 10am matutinam obyt Wilhelmus Wouters annorum 62 [=62 in de leeftijd], dum viveret conjux Agnetis Meutjens, qui 12 ejusdem sepultus est.,
  tr,
  kerk.huw. (beiden ongeveer 30 jaar oud) (Rooms Katholiek) op vrijdag 13 januari 1747 te Merkelbeek [Li] (getuigen: zijn schoonzuster en haar zus Catharina Meutens als Catharina Muestins, Petrus Muestins (oom Agnetis?)) met
 • Moeder:
  Agnes (Agnetis) Meutens (Meutjens, Muijtjens), dr. van Stephanus Meutens en Anna Hamekers,
  ged. Rooms Katholiek op maandag 14 december 1716 te Merkelbeek [Li],
  doopgetuige van haar kleinzoon Godefridus Geurts op dinsdag 21 september 1773 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Maria Agnes (Maria Agnetis) Hanssen op maandag 31 juli 1775 te Schinnen [Li],
  doopgetuige van haar nicht Agnes Lenaerts op dinsdag 14 januari 1755 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar kleindochter Maria Agnes Peusens op maandag 18 februari 1782 te Nagelbeek [Li],
  doopgetuige van Joannes Matthias Bijen op dinsdag 30 oktober 1753 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Henricus Bijen op vrijdag 31 januari 1755 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Maria Gertrudis Bijen op donderdag 23 december 1756 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Michael Bijen op vrijdag 6 januari 1758 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Maria Anna Erkens op zondag 26 februari 1758 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Laurentius Leenarts op zaterdag 8 oktober 1763 te Spaubeek [Li],
  ovl. (ongeveer 65 jaar oud) op donderdag 8 augustus 1782 op ongeveer 64 jarige leeftijd te Spaubeek [Li],
  begr. op zaterdag 10 augustus 1782 aldaar 8va circa 4am vespertinam obyt Agnes Muijtjens vidua Wilhelmi Wouters circiter 64 annorum, quae 10ma ejusdem sepulta est..

tr,
kerk.huw. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 31 jaar oud) (Rooms Katholiek) op donderdag 1 oktober 1772 aldaar 1ma octobris cum dispensatione in tribus bannis
matrimonio juncti sunt Bartholomaeus Geurts et Elisabetha Wouters testibus Henrico van Oppen Gerardo et Theodoro Geurts et Maria et Jo(ann)a Catharina Wouters et pluribus aliis
(getuigen: Henricus van Oppen, zijn broer en haar zwager Geurt (Godefridus) Geurts als Gerardus Geurts, zijn broer en haar zwager Dirck (Theodorus) Geurts, zijn schoonzuster en haar zus Anna Maria Wouters als Maria Wouters en zijn schoonzuster en haar zus Anna Catharina Wouters),

Dispensatie op zondag 27 september 1772 te Spaubeek [Li]
,
Spaubeek - 27 september 1772 - Brief van C. E. van den Bock pastoor in Spaubeek, als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen: Bartholomeus Geurts en Elisabetha Wouters.
RHCL Maastricht (26-1772-82 - foto 3819a+b),

Toestemming tot huwelijk op zondag 27 september 1772 te Spaubeek [Li],
Spaubeek - 27 september 1772 - brief van C. E. van den Bock pastoor in Spaubeek als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:
Bartholomeus Geurts en Elisabetha Wouters.
RHCL Maastricht (26-1772-82 - foto 3819a+b)


met

Bartholomeus (Bartel (Fr.)), genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde [Bartholomeus Hagens] Geurts, zn. van Geurt (Goedefridus) Geurts (scabinus) en Margaretha Hagens,
ged. Rooms Katholiek op maandag 13 maart 1741 te Spaubeek [Li] 13 martij a(nn)o praecedenti baptisatus est Bartholomaeus filius Goedefridi Geurts et Margarethae Hagens conjugum quem e sacro fonte susceperunt Melser Deideren et Anna Cuijpers uxor Petri Lemmens (getuigen: zijn aangetrouwde oom Melchior Dederen als Melser Deideren en zijn oudtante Anna Cuijpers e.v. Petrus Lemmens [molenaar van St. Jansgeleen]),
doopgetuige van zijn neef Theodorus Sebastianus Peusens op dinsdag 20 januari 1784 te Schinnen [Li],
getuige bij kerk. huw. van zijn zwager Joannes Campo en zijn zus Maria (Maria Sophia) Geurts op donderdag 14 juni 1759 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn nicht Maria Mechtildis Campo op zaterdag 19 juni 1773 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn neef Gillis (Aegidius) Geurts op maandag 10 oktober 1785 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn nicht Maria Catharina Stassen op donderdag 26 november 1772 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Maria Helena Lenaerts op zaterdag 24 juni 1769 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Bartholomeus Antonius Gardeniers op vrijdag 12 november 1762 te Spaubeek [Li],
getuige bij kerk. huw. van zijn broer Joannes Mathias Geurts en zijn schoonzuster Maria Anna Limpens op zondag 19 oktober 1766 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn nicht Maria Sijbilla Geurts op zaterdag 16 januari 1779 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn nicht Maria Agnes Erckens op maandag 7 augustus 1786 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn nicht Maria Elisabetha Peusens op dinsdag 15 juni 1790 te Schinnen [Li],
ovl. (ongeveer 50 jaar oud) op zaterdag 18 juni 1791 te Schinnen [Li],
begr. op dinsdag 21 juni 1791 aldaar decima octava junii hora circiter quinta obiit ex phthijsi in Hegge Bartholomaeus Geurts maritus Catharina Elisabetha Wouters ambo ex Spaubeck fuit consuetis ecclesiae sacramentis munitus et 21ma sepultus in coemeterio nostro..

Uit dit huwelijk 9 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Godefridus~1773 Hegge [Li] †1847 Schinnen [Li] 74
Maria~1775 Spaubeek [Li] †1809 Schinnen [Li] 34
Anna~1776 Spaubeek [Li] †1788 Hegge [Li] 11
Joannes~1778 Spaubeek [Li] †1835 Höngen [Nw, Duitsland] 56
Wilhelmus~1781 Spaubeek [Li] †1834 Schinnen [Li] 53
Anna*1782 Spaubeek [Li] †1789 Hegge [Li] 7
Jan Jacob~1784 Schinnen [Li] †1850 Schinnen [Li] 65
Maria~1787 Schinnen [Li]    
Maria~1789 Schinnen [Li] †1830 Schinnen [Li] 41


Anna Elisabetha Wouters
Anna Elisabetha, genoemd naar haar beide grootmoeders [Anna Hamekers en Elisabetha Hanssen] Wouters,
ged. Rooms Katholiek op zaterdag 9 januari 1751 te Spaubeek [Li] 9 januarij baptisata est Anna Elisabetha filia legitima Wilhelmi Wouters et Agnetis Meutens suscep Matthias Lenaerts no(min)e Petri Meutens et Catharina Keysers no(min)e Elisabethae Hansen (getuigen: haar oudoom Petrus Meutens, Catharina (Maria Catharina) Keijsers nms. Elisabetha Hanssen en haar achternicht Elisabetha Hanssen door Catharina Keijsers),
ovl. (één dag oud) op zondag 10 januari 1751 te Spaubeek [Li],
begr. op dinsdag 12 januari 1751 aldaar 10 ianuarij obijt Anna Elisabetha infans 4 dierum [=4 van de dagen] filia Wilhelmi Wouters et Agnetis Meutens et 12 huius sepulta..

 • Vader:
  Willem (Wilhelmus), genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde [Willem Hanssen] Wouters, zn. van Jacobus Wouters (scabinus [=schepen, wethouder] van het Graafschap Geleen (& Spaubeek)) en Elisabetha Hanssen,
  woonachtig te Spaubeek [Li] - Hegge,
  ged. Rooms Katholiek op vrijdag 26 juni 1716 te Spaubeek [Li] 26. baptisatus est Wilhelmus filius Jacobi Wouters et Elisabethae Hanssen conjugum patrinus Jan Wouters pat. Elisabeth Leenarts (getuigen: zijn grootvader Jan (Joannes) Wouters en zijn grootmoeder Elsken (Elisabeth) Lenarts als Elisabeth Leenarts),
  doopgetuige van zijn nicht Gertrudis (Maria Gertrudis) Wouters op zaterdag 17 juli 1756 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn achterneef Willem (Wilhelmus) Snijders op zondag 3 september 1752 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Maria Sibilla Bijen op vrijdag 2 november 1759 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn achternicht Maria Catharina Hansen op zaterdag 27 augustus 1757 te Schinnen [Li],
  doopgetuige van zijn achterneef Petrus Matthias Hanssen op dinsdag 21 april 1767 te Schinnen [Li],
  doopgetuige van zijn neef Joannes Wilhelmus Lenaerts op vrijdag 30 juni 1769 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn kleindochter Maria Agnes Geurts op dinsdag 31 januari 1775 te Spaubeek [Li],
  ovl. (ongeveer 62 jaar oud) op donderdag 10 juni 1779 om 10 uur 's morgens op 62 jarige leeftijd te Spaubeek [Li],
  begr. op zaterdag 12 juni 1779 aldaar 10ma circa 10am matutinam obyt Wilhelmus Wouters annorum 62 [=62 in de leeftijd], dum viveret conjux Agnetis Meutjens, qui 12 ejusdem sepultus est.,
  tr.
  kerk.huw. (beiden ongeveer 30 jaar oud) (Rooms Katholiek) op vrijdag 13 januari 1747 te Merkelbeek [Li] (getuigen: zijn schoonzuster en haar zus Catharina Meutens als Catharina Muestins, Petrus Muestins (oom Agnetis?)) met
 • Moeder:
  Agnes (Agnetis) Meutens (Meutjens, Muijtjens), dr. van Stephanus Meutens en Anna Hamekers,
  ged. Rooms Katholiek op maandag 14 december 1716 te Merkelbeek [Li],
  doopgetuige van haar kleinzoon Godefridus Geurts op dinsdag 21 september 1773 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Maria Agnes (Maria Agnetis) Hanssen op maandag 31 juli 1775 te Schinnen [Li],
  doopgetuige van haar nicht Agnes Lenaerts op dinsdag 14 januari 1755 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar kleindochter Maria Agnes Peusens op maandag 18 februari 1782 te Nagelbeek [Li],
  doopgetuige van Joannes Matthias Bijen op dinsdag 30 oktober 1753 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Henricus Bijen op vrijdag 31 januari 1755 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Maria Gertrudis Bijen op donderdag 23 december 1756 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Michael Bijen op vrijdag 6 januari 1758 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Maria Anna Erkens op zondag 26 februari 1758 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Laurentius Leenarts op zaterdag 8 oktober 1763 te Spaubeek [Li],
  ovl. (ongeveer 65 jaar oud) op donderdag 8 augustus 1782 op ongeveer 64 jarige leeftijd te Spaubeek [Li],
  begr. op zaterdag 10 augustus 1782 aldaar 8va circa 4am vespertinam obyt Agnes Muijtjens vidua Wilhelmi Wouters circiter 64 annorum, quae 10ma ejusdem sepulta est..


Joannes Jacobus Wouters
Joannes Jacobus, genoemd naar zijn peter en zijn grootvader aan vaderszijde Wouters,
ged. Rooms Katholiek op woensdag 19 april 1752 te Spaubeek [Li] 19 aprilis baptisatus est Joannes Jacobus filius legitimus Wilhelmi Wouters et Agnetis Meutens sucep: Joannes Hansen et Catharina Meutens (getuigen: zijn achterneef Joannes Hanssen, zijn tante Catharina Meutens, Joannes Hansen (oom Wilhelmus?)),
ovl. (ongeveer 17 jaar oud) op vrijdag 15 december 1769 opm. coelebs [=caelebs=ongetrouwd, vrijgezel] te Spaubeek [Li],
begr. op zondag 17 december 1769 aldaar 15 obyt o[mn]ibus eccl [es]iae sacramentis praemunitus Jo(ann)es Jacob Wouters coelebs filius Wilhelmi Wouters et Agnetis Meutjens conjux, qui 17 ejusd(em): sepultus est..

 • Vader:
  Willem (Wilhelmus), genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde [Willem Hanssen] Wouters, zn. van Jacobus Wouters (scabinus [=schepen, wethouder] van het Graafschap Geleen (& Spaubeek)) en Elisabetha Hanssen,
  woonachtig te Spaubeek [Li] - Hegge,
  ged. Rooms Katholiek op vrijdag 26 juni 1716 te Spaubeek [Li] 26. baptisatus est Wilhelmus filius Jacobi Wouters et Elisabethae Hanssen conjugum patrinus Jan Wouters pat. Elisabeth Leenarts (getuigen: zijn grootvader Jan (Joannes) Wouters en zijn grootmoeder Elsken (Elisabeth) Lenarts als Elisabeth Leenarts),
  doopgetuige van zijn nicht Gertrudis (Maria Gertrudis) Wouters op zaterdag 17 juli 1756 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn achterneef Willem (Wilhelmus) Snijders op zondag 3 september 1752 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Maria Sibilla Bijen op vrijdag 2 november 1759 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn achternicht Maria Catharina Hansen op zaterdag 27 augustus 1757 te Schinnen [Li],
  doopgetuige van zijn achterneef Petrus Matthias Hanssen op dinsdag 21 april 1767 te Schinnen [Li],
  doopgetuige van zijn neef Joannes Wilhelmus Lenaerts op vrijdag 30 juni 1769 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn kleindochter Maria Agnes Geurts op dinsdag 31 januari 1775 te Spaubeek [Li],
  ovl. (ongeveer 62 jaar oud) op donderdag 10 juni 1779 om 10 uur 's morgens op 62 jarige leeftijd te Spaubeek [Li],
  begr. op zaterdag 12 juni 1779 aldaar 10ma circa 10am matutinam obyt Wilhelmus Wouters annorum 62 [=62 in de leeftijd], dum viveret conjux Agnetis Meutjens, qui 12 ejusdem sepultus est.,
  tr.
  kerk.huw. (beiden ongeveer 30 jaar oud) (Rooms Katholiek) op vrijdag 13 januari 1747 te Merkelbeek [Li] (getuigen: zijn schoonzuster en haar zus Catharina Meutens als Catharina Muestins, Petrus Muestins (oom Agnetis?)) met
 • Moeder:
  Agnes (Agnetis) Meutens (Meutjens, Muijtjens), dr. van Stephanus Meutens en Anna Hamekers,
  ged. Rooms Katholiek op maandag 14 december 1716 te Merkelbeek [Li],
  doopgetuige van haar kleinzoon Godefridus Geurts op dinsdag 21 september 1773 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Maria Agnes (Maria Agnetis) Hanssen op maandag 31 juli 1775 te Schinnen [Li],
  doopgetuige van haar nicht Agnes Lenaerts op dinsdag 14 januari 1755 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar kleindochter Maria Agnes Peusens op maandag 18 februari 1782 te Nagelbeek [Li],
  doopgetuige van Joannes Matthias Bijen op dinsdag 30 oktober 1753 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Henricus Bijen op vrijdag 31 januari 1755 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Maria Gertrudis Bijen op donderdag 23 december 1756 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Michael Bijen op vrijdag 6 januari 1758 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Maria Anna Erkens op zondag 26 februari 1758 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Laurentius Leenarts op zaterdag 8 oktober 1763 te Spaubeek [Li],
  ovl. (ongeveer 65 jaar oud) op donderdag 8 augustus 1782 op ongeveer 64 jarige leeftijd te Spaubeek [Li],
  begr. op zaterdag 10 augustus 1782 aldaar 8va circa 4am vespertinam obyt Agnes Muijtjens vidua Wilhelmi Wouters circiter 64 annorum, quae 10ma ejusdem sepulta est..


Anna Maria Wouters
Anna Maria, genoemd naar haar tante aan moederszijde [Anna Meutens] Wouters,
ged. Rooms Katholiek op woensdag 6 februari 1754 te Spaubeek [Li] 6 februarij baptisata est Anna Maria filia legitima Wilhelmi Wouters et Agnetis Meutens suscep(tores) Henricus Vromen no(min)e Joannis Hansen et Maria Catharina van Oppen no(min)e Elisabethae Meutens (getuigen: Henricus Vroemen als Henricus Vromen [koster] nms. Joannes Hansen, haar achterneef Joannes Hanssen door Henricus Vroemen [koster], Maria Catharina van Oppen nms. Elisabetha Meutens en haar tante Elisabetha Meutens door Maria Catharina van Oppen),
doopgetuige van haar nicht Anna Margaretha Geurts op woensdag 11 september 1776 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar nicht Anna Maria Erckens op zaterdag 6 december 1788 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar kleinzoon Joannes Matthias Cals op woensdag 7 november 1804 te Schinnen [Li],
getuige bij kerk. huw. van haar zwager Bartholomeus Geurts en haar zus Catharina Elisabeth Wouters op donderdag 1 oktober 1772 te Spaubeek [Li],
ovl. (ongeveer 57 jaar oud) op zaterdag 2 november 1811 te Schinnen [Li].

 • Vader:
  Willem (Wilhelmus), genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde [Willem Hanssen] Wouters, zn. van Jacobus Wouters (scabinus [=schepen, wethouder] van het Graafschap Geleen (& Spaubeek)) en Elisabetha Hanssen,
  woonachtig te Spaubeek [Li] - Hegge,
  ged. Rooms Katholiek op vrijdag 26 juni 1716 te Spaubeek [Li] 26. baptisatus est Wilhelmus filius Jacobi Wouters et Elisabethae Hanssen conjugum patrinus Jan Wouters pat. Elisabeth Leenarts (getuigen: zijn grootvader Jan (Joannes) Wouters en zijn grootmoeder Elsken (Elisabeth) Lenarts als Elisabeth Leenarts),
  doopgetuige van zijn nicht Gertrudis (Maria Gertrudis) Wouters op zaterdag 17 juli 1756 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn achterneef Willem (Wilhelmus) Snijders op zondag 3 september 1752 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Maria Sibilla Bijen op vrijdag 2 november 1759 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn achternicht Maria Catharina Hansen op zaterdag 27 augustus 1757 te Schinnen [Li],
  doopgetuige van zijn achterneef Petrus Matthias Hanssen op dinsdag 21 april 1767 te Schinnen [Li],
  doopgetuige van zijn neef Joannes Wilhelmus Lenaerts op vrijdag 30 juni 1769 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn kleindochter Maria Agnes Geurts op dinsdag 31 januari 1775 te Spaubeek [Li],
  ovl. (ongeveer 62 jaar oud) op donderdag 10 juni 1779 om 10 uur 's morgens op 62 jarige leeftijd te Spaubeek [Li],
  begr. op zaterdag 12 juni 1779 aldaar 10ma circa 10am matutinam obyt Wilhelmus Wouters annorum 62 [=62 in de leeftijd], dum viveret conjux Agnetis Meutjens, qui 12 ejusdem sepultus est.,
  tr,
  kerk.huw. (beiden ongeveer 30 jaar oud) (Rooms Katholiek) op vrijdag 13 januari 1747 te Merkelbeek [Li] (getuigen: zijn schoonzuster en haar zus Catharina Meutens als Catharina Muestins, Petrus Muestins (oom Agnetis?)) met
 • Moeder:
  Agnes (Agnetis) Meutens (Meutjens, Muijtjens), dr. van Stephanus Meutens en Anna Hamekers,
  ged. Rooms Katholiek op maandag 14 december 1716 te Merkelbeek [Li],
  doopgetuige van haar kleinzoon Godefridus Geurts op dinsdag 21 september 1773 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Maria Agnes (Maria Agnetis) Hanssen op maandag 31 juli 1775 te Schinnen [Li],
  doopgetuige van haar nicht Agnes Lenaerts op dinsdag 14 januari 1755 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar kleindochter Maria Agnes Peusens op maandag 18 februari 1782 te Nagelbeek [Li],
  doopgetuige van Joannes Matthias Bijen op dinsdag 30 oktober 1753 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Henricus Bijen op vrijdag 31 januari 1755 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Maria Gertrudis Bijen op donderdag 23 december 1756 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Michael Bijen op vrijdag 6 januari 1758 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Maria Anna Erkens op zondag 26 februari 1758 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Laurentius Leenarts op zaterdag 8 oktober 1763 te Spaubeek [Li],
  ovl. (ongeveer 65 jaar oud) op donderdag 8 augustus 1782 op ongeveer 64 jarige leeftijd te Spaubeek [Li],
  begr. op zaterdag 10 augustus 1782 aldaar 8va circa 4am vespertinam obyt Agnes Muijtjens vidua Wilhelmi Wouters circiter 64 annorum, quae 10ma ejusdem sepulta est..

tr,
kerk.huw. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 31 jaar oud) (Rooms Katholiek) op dinsdag 8 mei 1781 te Schinnen [Li] (getuigen: zijn schoonzuster en haar zus Agnes (Maria Agnes) Wouters, Joannes Peusens)
met

Wilhelmus Peusens, zn. van Theodorus Peusens en Maria Deumens,
geb. te Nagelbeek [Li],
ged. Rooms Katholiek op zondag 29 juni 1749 te Schinnen [Li] 1749 29 junij Baptizatus est Wilhelmus filius Theodori Peusens et Mariae Deumens conjugum. Suscipientibus Bartholomaeo Deumens loco Rdi Dni Wilhelmi Deumens Pastoris in Bingenraede et Ida Deumens. (getuigen: zijn oom Mevis (Bartholomaeus) Deumens nms. de weledele heer Wilhelmus Deumens pastoor in Bingelrade, zijn oom de weledele heer zijn oom Wilhelmus Deumens pastoor in Bingelrade door Bartholomaeus Deumens en zijn tante Ida Deumens),
doopgetuige van zijn neef Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Erckens op zaterdag 30 april 1791 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn neef Jan Jacob (Joannes Jacobus) Geurts op maandag 12 juli 1784 te Schinnen [Li],
doopgetuige van Petronella Lienaerts op donderdag 22 maart 1804 te Spaubeek [Li],
getuige bij kerk. huw. van zijn zwager Petrus Raemeckers en zijn zus Gertrudis Peusens op zaterdag 29 november 1766 te Schinnen [Li].

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria~1782 Nagelbeek [Li] †1855 Schinnen [Li] 7310 
Theodorus~1784 Schinnen [Li]    
Joannes~1787 Nagelbeek [Li]    
Maria~1790 Schinnen [Li]    
Maria*1793 Nagelbeek [Li]    
Maria~1799 Schinnen [Li] †1799 Schinnen [Li] 0


Maria Agnes Wouters
Agnes (Maria Agnes), genoemd naar tante aan vaderszijde en haar moeder Wouters,
woonachtig te Spaubeek [Li] - Hegge,
ged. Rooms Katholiek op zaterdag 14 februari 1756 te Spaubeek [Li] eodem [14-02-1756] baptisata est Maria Agnes filia legitima Wilhelmi Wouters et Agnetis Meutens suscep(tores): Joannes Wouters et Maria Meutens (getuigen: haar oom Joes (Joannes) Wouters en haar tante Maria Meutens),
doopgetuige van haar neef Wilhelmus Geurts op zondag 11 februari 1781 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar nicht Maria Agnes Peusens op maandag 18 februari 1782 te Nagelbeek [Li],
doopgetuige van haar neef Arnoldus Erckens op maandag 28 januari 1793 te Spaubeek [Li],
getuige bij kerk. huw. van haar zwager Wilhelmus Peusens en haar zus Anna Maria Wouters op dinsdag 8 mei 1781 te Schinnen [Li],
getuige bij kerk. huw. van haar zwager Arn(out) (Joannes Arnoldus) Erckens en haar zus Anna Catharina Wouters op donderdag 26 juni 1783 te Spaubeek [Li],
ovl. (ongeveer 64 jaar oud) op maandag 20 maart 1820 te Gulpen [Li].

 • Vader:
  Willem (Wilhelmus), genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde [Willem Hanssen] Wouters, zn. van Jacobus Wouters (scabinus [=schepen, wethouder] van het Graafschap Geleen (& Spaubeek)) en Elisabetha Hanssen,
  woonachtig te Spaubeek [Li] - Hegge,
  ged. Rooms Katholiek op vrijdag 26 juni 1716 te Spaubeek [Li] 26. baptisatus est Wilhelmus filius Jacobi Wouters et Elisabethae Hanssen conjugum patrinus Jan Wouters pat. Elisabeth Leenarts (getuigen: zijn grootvader Jan (Joannes) Wouters en zijn grootmoeder Elsken (Elisabeth) Lenarts als Elisabeth Leenarts),
  doopgetuige van zijn nicht Gertrudis (Maria Gertrudis) Wouters op zaterdag 17 juli 1756 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn achterneef Willem (Wilhelmus) Snijders op zondag 3 september 1752 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Maria Sibilla Bijen op vrijdag 2 november 1759 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn achternicht Maria Catharina Hansen op zaterdag 27 augustus 1757 te Schinnen [Li],
  doopgetuige van zijn achterneef Petrus Matthias Hanssen op dinsdag 21 april 1767 te Schinnen [Li],
  doopgetuige van zijn neef Joannes Wilhelmus Lenaerts op vrijdag 30 juni 1769 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn kleindochter Maria Agnes Geurts op dinsdag 31 januari 1775 te Spaubeek [Li],
  ovl. (ongeveer 62 jaar oud) op donderdag 10 juni 1779 om 10 uur 's morgens op 62 jarige leeftijd te Spaubeek [Li],
  begr. op zaterdag 12 juni 1779 aldaar 10ma circa 10am matutinam obyt Wilhelmus Wouters annorum 62 [=62 in de leeftijd], dum viveret conjux Agnetis Meutjens, qui 12 ejusdem sepultus est.,
  tr,
  kerk.huw. (beiden ongeveer 30 jaar oud) (Rooms Katholiek) op vrijdag 13 januari 1747 te Merkelbeek [Li] (getuigen: zijn schoonzuster en haar zus Catharina Meutens als Catharina Muestins, Petrus Muestins (oom Agnetis?)) met
 • Moeder:
  Agnes (Agnetis) Meutens (Meutjens, Muijtjens), dr. van Stephanus Meutens en Anna Hamekers,
  ged. Rooms Katholiek op maandag 14 december 1716 te Merkelbeek [Li],
  doopgetuige van haar kleinzoon Godefridus Geurts op dinsdag 21 september 1773 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Maria Agnes (Maria Agnetis) Hanssen op maandag 31 juli 1775 te Schinnen [Li],
  doopgetuige van haar nicht Agnes Lenaerts op dinsdag 14 januari 1755 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar kleindochter Maria Agnes Peusens op maandag 18 februari 1782 te Nagelbeek [Li],
  doopgetuige van Joannes Matthias Bijen op dinsdag 30 oktober 1753 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Henricus Bijen op vrijdag 31 januari 1755 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Maria Gertrudis Bijen op donderdag 23 december 1756 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Michael Bijen op vrijdag 6 januari 1758 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Maria Anna Erkens op zondag 26 februari 1758 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Laurentius Leenarts op zaterdag 8 oktober 1763 te Spaubeek [Li],
  ovl. (ongeveer 65 jaar oud) op donderdag 8 augustus 1782 op ongeveer 64 jarige leeftijd te Spaubeek [Li],
  begr. op zaterdag 10 augustus 1782 aldaar 8va circa 4am vespertinam obyt Agnes Muijtjens vidua Wilhelmi Wouters circiter 64 annorum, quae 10ma ejusdem sepulta est..

tr,
kerk.huw. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 24 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zondag 26 september 1784 26. 7bris factus tribus proclamationibus contraxerunt in facie ecclesiae matrimonium Joannes Wilhelmus Voncken ex Biese, et Maria Agnes Wouters ex Hegge: testibus Joanno Petro Leenarts et Margarita Minus. in cujus fidem subsignarunt Joannes Wilhelmus Voncken Maria Agnes Wouters Joannus Peter Leenarts Margarita Minus quod testor A.G. Somijn pastor loci. aldaar (getuigen: Peter (Petrus) Lienaerts, als Joanno Petro Leenarts, Margarita Minus)
met

Joannes Wilhelmus Voncken, zn. van Willem (Wilhelmus) Voncken en Maria Habets,
woonachtig te Schimmert [Li] - Biese,
ged. op woensdag 30 juli 1760 te Schimmert [Li] (getuigen: Anna Goessens als Anna Goossens, Joannes Alofs),
doopgetuige van zijn nicht Maria Elisabetha Geurts op zondag 11 februari 1787 te Schinnen [Li],
ovl. (ongeveer 58 jaar oud) op woensdag 3 februari 1819 te Gulpen [Li].

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Bartholomeus~1787 Gulpen [Li] †1854  67
Joannes~1788 Gulpen [Li] †1861  73
Martinus~1789 Gulpen [Li] †1800 Gulpen [Li] 10
Joannes~1792 Gulpen [Li] †1870  78
Maria~1794 Gulpen [Li] †1795 Gulpen [Li] 0
Maria~1798 Gulpen [Li]    


Anna Catharina Wouters
Anna Catharina (Joanna Catharina, Jen Catharina (Fr.)), genoemd naar twee tantes van haar aan moederszijde Wouters,
ged. Rooms Katholiek op dinsdag 18 oktober 1757 te Spaubeek [Li] 18 8br[is] baptisata est Anna Catharina filia legitima Wilhelmi Wouters et Agnetis Meutjens susceptores Matthias Hanssen ex Nierbeek et Anna Meutjens ex Merkelbeck (getuigen: haar achterneef Matthias Hanssen uit Neerbeek en haar tante Anna Meutens als Anna Meutjens uit Merkelbeek),
doopgetuige van haar nicht Anna Catharina Geurts op zondag 24 februari 1782 te Spaubeek [Li],
getuige bij kerk. huw. van haar zwager Bartholomeus Geurts en haar zus Catharina Elisabeth Wouters op donderdag 1 oktober 1772 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar achternicht Maria Agnes Leenarts op zondag 24 oktober 1802 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Maria Catharina Glasemakers op zaterdag 22 januari 1791 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar neef Theodorus Sebastianus Peusens op dinsdag 20 januari 1784 te Schinnen [Li],
doopgetuige van haar nicht Maria Elisabetha Geurts op zondag 11 februari 1787 te Schinnen [Li],
doopgetuige van haar neef Joannes Wilhelmus Peusens op maandag 5 maart 1787 te Schinnen [Li],
doopgetuige van haar nicht Maria Catharina Peusens op woensdag 20 februari 1799 te Schinnen [Li],

Franse legers komen in Spaubeek. Inkwartiering dragonders. circa zondag 7 december 1794 te Spaubeek [Li]
,
De Franse manschappen, waaronder dragonders (= lichte calvaleristen) worden verplicht, tegen betaling, ingekwartiert onder de Spaubeekse bevolking. Verder dient de bevolking allerlei diensten te verlenen zoals o.a. het vervoer van bagage naar Nuth en zieken naar Urmond.
Kapitein Penreau vordert ook vervoer voor de man die veversingen verkoopt aan de soldaten van zijn compagnie. We lezen:
". . . om voorspan te doen aen den merkitenter van sijn compagnie, gelogeert bij de wed. Meens, welck versoeck geaccorddeert en daertoe gecommandeert 1 peert."
Al op 4 december 1794 komt een dragonder in Spaubeek aan en vraagt om verzorging. We lezen:
"vermits den dragonder gearriveert met gemeld versoek begeert heeft inquartieringe, eeten, drincken, en vouragie (= voedsel) voor sijn peert, en vermits dit een redelijck versoek zijnde, hebben de requirant (= vorderende) dragonder een herberge aengeweesen, alwaer denselven in alles vertiert (= verteerd heeft) eenen dulden 5 strs (= stuivers)."
Dat inkwartieren ging met allerlei problemen gepaard. Zo klaagt Christ Peulen, dat bij hem 5 dragonders ingekwartierd lagen, maar dat de 2 aan Muijlkens toegewezen dragonders bij hem in huis waren en niet wilden vertrekken. Her gemeentebestuur kon regelen, dat deze twee ondergebracht werden bij de weduwe Wouters, die tegenover Peulen woonde.
(bron: Jacques Aussems, BECHA jaargang 1 nr. 2 bladzijden 23-87 en 24-87)


Ovl. (Ongeveer 47 jaar oud) op donderdag 25 april 1805 te Spaubeek [Li] - akte 22 [BS: ovl.dat. 26-04-1805, Anne Catherine Wouters, 47 jaar, geb. te Spaubeek, dr. van NN en NN; e.v. Arnout Erkens]
(getuigen: Hendrik (Henricus) Snijders burgemeester van Spaubeek en Joannes Ackermans dagloner),
begr. op zaterdag 27 april 1805 te Spaubeek [Li] 1805 25 aprilis circa 10 vespertinam obijt Anna Catharina Wouters aetatis circiter 47 annorum vidua Joannis Arnoldi Erkens extremis s:r:e: sacramentis munita et 27 hujus sepulta..

 • Vader:
  Willem (Wilhelmus), genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde [Willem Hanssen] Wouters, zn. van Jacobus Wouters (scabinus [=schepen, wethouder] van het Graafschap Geleen (& Spaubeek)) en Elisabetha Hanssen,
  woonachtig te Spaubeek [Li] - Hegge,
  ged. Rooms Katholiek op vrijdag 26 juni 1716 te Spaubeek [Li] 26. baptisatus est Wilhelmus filius Jacobi Wouters et Elisabethae Hanssen conjugum patrinus Jan Wouters pat. Elisabeth Leenarts (getuigen: zijn grootvader Jan (Joannes) Wouters en zijn grootmoeder Elsken (Elisabeth) Lenarts als Elisabeth Leenarts),
  doopgetuige van zijn nicht Gertrudis (Maria Gertrudis) Wouters op zaterdag 17 juli 1756 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn achterneef Willem (Wilhelmus) Snijders op zondag 3 september 1752 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Maria Sibilla Bijen op vrijdag 2 november 1759 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn achternicht Maria Catharina Hansen op zaterdag 27 augustus 1757 te Schinnen [Li],
  doopgetuige van zijn achterneef Petrus Matthias Hanssen op dinsdag 21 april 1767 te Schinnen [Li],
  doopgetuige van zijn neef Joannes Wilhelmus Lenaerts op vrijdag 30 juni 1769 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn kleindochter Maria Agnes Geurts op dinsdag 31 januari 1775 te Spaubeek [Li],
  ovl. (ongeveer 62 jaar oud) op donderdag 10 juni 1779 om 10 uur 's morgens op 62 jarige leeftijd te Spaubeek [Li],
  begr. op zaterdag 12 juni 1779 aldaar 10ma circa 10am matutinam obyt Wilhelmus Wouters annorum 62 [=62 in de leeftijd], dum viveret conjux Agnetis Meutjens, qui 12 ejusdem sepultus est.,
  tr,
  kerk.huw. (beiden ongeveer 30 jaar oud) (Rooms Katholiek) op vrijdag 13 januari 1747 te Merkelbeek [Li] (getuigen: zijn schoonzuster en haar zus Catharina Meutens als Catharina Muestins, Petrus Muestins (oom Agnetis?)) met
 • Moeder:
  Agnes (Agnetis) Meutens (Meutjens, Muijtjens), dr. van Stephanus Meutens en Anna Hamekers,
  ged. Rooms Katholiek op maandag 14 december 1716 te Merkelbeek [Li],
  doopgetuige van haar kleinzoon Godefridus Geurts op dinsdag 21 september 1773 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Maria Agnes (Maria Agnetis) Hanssen op maandag 31 juli 1775 te Schinnen [Li],
  doopgetuige van haar nicht Agnes Lenaerts op dinsdag 14 januari 1755 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar kleindochter Maria Agnes Peusens op maandag 18 februari 1782 te Nagelbeek [Li],
  doopgetuige van Joannes Matthias Bijen op dinsdag 30 oktober 1753 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Henricus Bijen op vrijdag 31 januari 1755 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Maria Gertrudis Bijen op donderdag 23 december 1756 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Michael Bijen op vrijdag 6 januari 1758 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Maria Anna Erkens op zondag 26 februari 1758 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Laurentius Leenarts op zaterdag 8 oktober 1763 te Spaubeek [Li],
  ovl. (ongeveer 65 jaar oud) op donderdag 8 augustus 1782 op ongeveer 64 jarige leeftijd te Spaubeek [Li],
  begr. op zaterdag 10 augustus 1782 aldaar 8va circa 4am vespertinam obyt Agnes Muijtjens vidua Wilhelmi Wouters circiter 64 annorum, quae 10ma ejusdem sepulta est..

tr,
kerk.huw. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 20 jaar oud) (Rooms Katholiek) op donderdag 26 juni 1783 25 junij. post trinas denuntiationes conjuncti sunt in facie ecclesiae Joannes Arnoldus Erckens, et Anna Catharina Wouters hujus parochiae incolae: testibus Joanne Wilhelmo Moonen, et Maria Agnete Wouters. in fidem subsignarunt J. Arnoldus Erckens Anna Catharina Wouters J. Wilhelmus Moonen Maria Agnes Wouters. quod testor A.G. Somijn past. loci aldaar (getuigen: zijn schoonzuster en haar zus Agnes (Maria Agnes) Wouters, J. Wilhelmus Moonen),

woont in Hegge in 1798 te Spaubeek [Li]
,
In het eerste Bevolkingsregister van 1798 woont Jen Catharina Wouters weduwe van Arn Erkens met haar kinderen in Hegge nr. 11


met

Arn(out) (Joannes Arnoldus, Johan Arnold, Arnoldus) Erckens (Erkens), zn. van Peter (Petrus) Erckens (koster) en Anna (Anna Maria) Stassen,
ged. Rooms Katholiek op zondag 12 juni 1763 te Spaubeek [Li] 12 baptisatus est Jo(ann)es Arnoldus filius legitimus Petri Eerckens et Annae Mariae Stassen susceptores Martinus Wouters et Elisabetha Erckens (getuigen: zijn aangetrouwde oudoom Merten (Martinus) Wouters [e.v. Sijbilla Stassen] en zijn tante Elisabetha Erkens als Elisabetha Erckens),
getuige bij kerk. huw. van Clemens (Clementus) Mulkens en Maria Elisabeth Poulsen op woensdag 3 november 1790 te Spaubeek [Li],
getuige bij kerk. huw. van Hendrik (Henricus) Houben en Agnes Welters op dinsdag 1 september 1778 te Spaubeek [Li],
getuige bij kerk. huw. van Petrus (Joannes Petrus) Hermans en Anna Maria Slangen op woensdag 30 april 1777 te Spaubeek [Li],
getuige bij kerk. huw. van Pieter Mathijs (Petrus Matthias) Lenaerts en Maria Anna Voncken op dinsdag 7 oktober 1777 te Spaubeek [Li],
getuige bij kerk. huw. van Vaes (Servatius) Bemelmans en Agatha Waltmans op dinsdag 9 februari 1779 te Spaubeek [Li],
getuige bij kerk. huw. van Pieter (Petrus) Leenarts en Gertrudis (Maria Gertudis) Palmen op zondag 14 oktober 1781 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Maria Mechtildis Vromen op woensdag 19 januari 1780 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Joannes Michael Lensen op dinsdag 30 januari 1787 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Joannes Franciscus Wolter op zondag 6 juli 1783 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Maria Catharina Schols op vrijdag 6 mei 1785 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Joannes Jacobus Wolter op maandag 23 mei 1785 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Leonardus (Joannes Leonardus) Schiffers op vrijdag 1 december 1786 te Spaubeek [Li],
getuige bij kerk. huw. van Pieter (Joannes Petrus) Meulkens en Catharina Heijnen op zondag 16 oktober 1791 te Spaubeek [Li],
ovl. (ongeveer 29 jaar oud) op vrijdag 23 november 1792 met een ploeg op het veld bij toeval van zijn paard viel [ bekneld raakte en overleed ww?] te Hegge [Ge] - Spaubeek [30 jaar],
begr. op vrijdag 23 november 1792 te Spaubeek [Li] 23tia obyt in de Hegge circa 5am vespertinam Jo(ann)es Arnoldus Erckens aetatis circiter 30 annorum maritus Annae Cath: Wouters, qui ducendo car[r]ucam ad campum, infeliciter et fortuito de equo decidens, ab equo car[r]ucam ferenti tam violente fuit calcatus ut vix de media hora supervixerit, sepultus est in coemeterio de Spaubeck 25ta ejusdem..

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johan Peter*1784 Spaubeek [Li] †1823 Spaubeek [Li] 39
Maria*1786 Spaubeek [Li] †1819 Schinnen [Li] 32
Anna*1788 Spaubeek [Li] †1802 Hegge [Li] 14
Jan Willem*1791 Spaubeek [Li] †1834 Geleen [Li] 43
Arnoldus*1793 Spaubeek [Li] †1793 Hegge [Li] 0


Joannes Wouters
Parenteel van Jan (Joannes) Wouters.

Jan (Joannes), genoemd naar zijn oom aan moedersszijde [Jan (Joannes) Kerckhoffs e.v. Anna Haesen] Wouters,
ged. Rooms Katholiek op woensdag 12 augustus 1654 te Beek [Li]
Joannes filius Martini Jacobi Wouters et Maria Kerckhoffs coniugum [=echtlieden]; suscep [=doopgetuigen]: Walterus Odekecke custos et Elisabetha uxor Adami Keulen (getuigen: zijn achterneef Walter (Walterus) Joannes Odekercke custos [=koster] en Lijseken (Elisabeth) Lemmens de schoonmoeder van oom Otto Wouters, als Elisabetha e.v. Adamus Keulen),
doopgetuige van zijn neef Mathias Wouters op zaterdag 9 juni 1708 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn achternicht Maria Sibilla Koumans op zondag 22 april 1731 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn achternicht Maria Catharina Stijnen op donderdag 19 juli 1731 te Beek [Li],
doopgetuige van Elisabetha Schutjens op vrijdag 20 oktober 1713 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn kleinzoon Willem (Wilhelmus) Wouters op vrijdag 26 juni 1716 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Cornelia Henssen op zaterdag 17 december 1718 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn kleindochter Maria Wouters op zondag 28 april 1720 te Spaubeek [Li],
getuige bij kerk. huw. van Andreas Henssen en Maria Cuijpers op dinsdag 18 februari 1710 te Spaubeek [Li],
getuige bij kerk. huw. van Matthias Heijnen en Maria Geurts op zondag 1 februari 1722 te Spaubeek [Li],
ovl. (ongeveer 87 jaar oud) op vrijdag 12 januari 1742 voorzien van de Heilige sacrementen, in de leeftijd van 88 jaar te Spaubeek [Li],
begr. op zondag 14 januari 1742 aldaar 12 jan: 1742. pie in domino
obijt sacris ecclesiae s(ac)r(a)m(en)tis provisus Joannes Wouters viduus Elis[ab]ettae Leenarts et 14 huius sepultus est: aetatis suae 88.
.

 • Vader:
  Marten (Martinus) Jacobus Walteri alias Wouters (Wouters) Gebruikt na 1654 geen Walteri meer, alleen nog Wouters als familienaam, zn. van Jacob (Jacobus) Walteri Odekercke alias Wouters (landmeter, grondeigenaar en rentenier te Groot Genhout, sinds 1648 eigenaar bewoner van Printhagen) en Mayken (Maria) Haghemans alias Otten,
  geb. voor 1625 vermoedelijk te Groot Genhout [Li] - Printhagen,
  doopgetuige van zijn neef Joannes Kerckhoffs op dinsdag 11 juni 1652 te Beek [Li],
  doopgetuige van Cornelia Severeni op vrijdag 2 augustus 1652 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn neef Matthias Kerckhoffs op zondag 16 oktober 1661 te Beek [Li],
  doopgetuige van Matthias Timmermans op dinsdag 13 november 1668 te Beek [Li],
  doopgetuige van Elisabeth Penris op donderdag 13 december 1668 te Beek [Li],
  doopgetuige van Mathias Haesen op zaterdag 22 juni 1669 te Beek [Li],
  doopgetuige van Joannes Lenarts op zaterdag 11 februari 1673 te Beek [Li],
  doopgetuige van Elisabetha Kerckhoffs op zondag 13 augustus 1673 te Beek [Li],
  doopgetuige van Paulus Greven op maandag 19 maart 1674 te Beek [Li],
  doopgetuige van Petrus Kerckhoffs op dinsdag 13 december 1678 te Beek [Li],
  doopgetuige van Leonardus Willemus Kerckhoffs op woensdag 25 september 1680 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achternicht Margaretha Wouters op woensdag 17 oktober 1685 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achterneef Joannes Banens op woensdag 21 mei 1687 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn kleinzoon Mattijs (Matthias) Wouters op dinsdag 12 oktober 1688 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achterneef Joannes Domenicus Kerckhoffs op zaterdag 6 augustus 1689 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn kleindochter Maria Catharina Wouters op zondag 10 december 1690 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achternicht Catharina Wouters op woensdag 23 april 1692 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achternicht Judith Wouters op maandag 30 oktober 1713 te Beek [Li],

  Verder onderzoek
  ,
  Marten Wouters heeft aen erven een boender drij morgen (L.v.O. 144 Lijst eigenaren …. 1663, fol. 1)


  Ovl. (Minstens 90 jaar oud) op dinsdag 19 mei 1716,
  begr. op dinsdag 19 mei 1716 te Beek [Li] 19 Martinus Wouters vid. s[olvit],
  tr,
  kerk.huw. (resp. minstens 26 en minstens 20 jaar oud) (Rooms Katholiek) op dinsdag 28 november 1651
  (Martinus filius Jacobi Walteri et Maria filia Matthiae Kerckoffs, testes [=getuigen] venerabilis [=eerwaarde] dominus [=priester] Andreas Penris et Walterus Odekercke custos) aldaar (getuigen: zijn neef Walter (Walterus) Joannes Odekercke en pastoor Andreas Penris, priester),

  Verder onderzoek
  ,
  Maria Kerckhoffs x Marten Wouters te Beek (Collectie Habets 1432-1-1669 4132-42-1679)

  met

tr. (resp. ongeveer 35 en ongeveer 30 jaar oud) (Nederlands Hervormd) wegens Egtreglement op zondag 21 augustus 1689 Jan Wouters J.M. van Beeck  met Elsken Leenders J.D. van Spaebeeck te Beek [Li],
kerk.huw. (Rooms Katholiek),

Familie relaties
,
Petrus Wouters x Gertruijdes Leenarts en Joannes Wouters x Elsken Leenarts. Hier zijn Petrus en Joannes twee broers, net zoals Gertruijdes en Elsken twee zussen zijn.

Benaming Op 't Broek in Spaubeek,
De benaming Op 't (het) Broek is een toponiem (plaatsnaam) en dit is als volgt ontstaan:
Op het = boven op de helling of heuvel
Broek = "moeras". De moerasgronden vindt men gewoonlijk aangeduid als: meersen, broeken of gebroeken.
(bron: drs. Ruud J.E. Offermans - BECHA jaargang 13 nr 3 blz. 39-99),

Woont in boerderijen B en C, Op 't Broek te Spaubeek [Li] na zondag 21 augustus 1689 te Spaubeek [Li],
Jan Lenaerts sijn huijs (C?) en hoffplaets met bergh reiginoet ter eenre Merten Lenaerts (B) ter andere syden Gereth Willem (D) voor een hoff het gemeijn Broeck groot aen maeyten 338 R. Nu Jan Wouters [=boerderij C?]

Merten Lenaerts huijs (B) en hoff weydt en bergh reiginoet ten eenre die stegh ter ander syden Peter Hoydiens (A) met meer andere voorhoff oock den voorschreven Hoijdiens groot 470 R. [=boerderij B]
Nu Jan Wouters en comt hier bij de volgende nu groot = 808 R [R=roeden=21m²]

Jan Wouters komt in 1689 door het huwelijk met Elsken Lenarts in het bezit van boerderij (B) Deze was van Elskens vader Marten Lenarts (+1696) die gehuwd was met Elisabth Meijs (+1661). Waarschijnlijk gaat hij in deze boerderij ook echt wonen.
De andere boerderij (C?) zal hij van te voren gekocht hebben van Jan Lenarts (+1697), de broer van Marten Lenarts. Als dit niet de boederij op het kaartje is, dan is deze dus rond 1800 afgebroken. Mijn vermoeden is dat dit niet de boerderij C is, want deze is eigendom van de familie Heijnen.

Op grond van de situatie beschrijving wonen in deze volgorde de personen (A t/m D). Het echter heel goed mogelijk dat boerderij B door twee gezinnen bewoont werd, nl Merten Lenarts (B) en Peter Hoydiens (A). Dit is aannemelijk omdat:
- er weinig boerderijen staan op het Broek (zie kaart uit 1839)
- de boerderijen een grote omvang hebben
- in de bevolkingsregisters (na 1840) worden op sommige bladzijden meerdere gezinnen genoemd, wat m.i. kan duiden op het feit dat ze samenwoonden in dezelfde boerderij.

Verder onderzoek in 1774,
Merten Wouters wednr v Elis. Leenders te Spaubeek (Collectie Habets 72-1-1774)
[Voor mij een heel vreemde invoer:
1. Merten (Martin) Wouters is NIET gehuwd met Elisabeth Leenders, wel: Jan (Joannes) Wouters x Elsken (Elisabeth) Lenarts/Leenders. De laatste (Elsken) is overleden in 1741.
2. Merten (Martin) Wouters is WEL gehuwd met Sijbilla Stassen
3. Hun (groot)vader Marten Walteri/Wouters is gehuwd met Meijken (Maria) Kerckhoffs. Hij is overleden in 1716 en zij in 1712.
4. Het jaartal 1774 duidt op Merten Wouters x Sijbilla Stassen
Dus verder onderzoek is het zeker waard ww]


met

Elsken (Elisabeth) Lenarts (Lienarts, Leenarts, Leenders), dr. van Marten (Martinus) Lenarts en Elisabeth Meijs,
ged. Rooms Katholiek op donderdag 5 juni 1659 te Spaubeek [Li] 5a baptisata est Elsken filia Martini Lenarts et Elisabethae coniug(um) suscept: Wilhelmus Nierbeeck ex Geleen per Lambertum custodem et Catharina Penres uxor Nicolai Vromen. (getuigen: Catrijn (Catharina) Roomens alias Wolters als Catharina Penres e.v. Nicolaus Vromen, Wilhelmus Nierbeeck uit Geleen door Lambertus de koster),
doopgetuige van Maria Catharina Wolters op zaterdag 17 oktober 1711 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar neef Matthias Lenarts op maandag 20 december 1677 te Beek [Li],
doopgetuige van haar nicht Catharina Wouters op zaterdag 28 juni 1698 te Beek [Li],
doopgetuige van haar halfbroer Wilm (Wilhelmus) Leenarts op vrijdag 13 april 1691 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar halfzus Gertrudis Lenarts op vrijdag 13 april 1691 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar achterneef Gerardus Schutjens op zondag 11 oktober 1716 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar neef Joannes Cuijpers op vrijdag 21 maart 1681 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar achterneef Otto Henssen op vrijdag 20 januari 1713 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar kleinzoon Willem (Wilhelmus) Wouters op vrijdag 26 juni 1716 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar nicht Maria Leenarts op maandag 2 maart 1722 te Spaubeek [Li],
ovl. (ongeveer 81 jaar oud) op donderdag 2 maart 1741 improvisa morte [= onvoorziene dood] te Spaubeek [Li],
begr. op zaterdag 4 maart 1741 aldaar 2. martij 1741 obijt improvisa morte Elsken uxor Jo(ann)is Wouters et 4. eiusdem sepulta est..

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacobus~1690 Spaubeek [Li] †1748 Spaubeek [Li] 57
Merten~1691 Spaubeek [Li] †1780 Spaubeek [Li] 89
Lisbet~1696 Spaubeek [Li]    
Matthias~1699 Spaubeek [Li]    


Elisabeth Lenarts
Elsken (Elisabeth) Lenarts (Lienarts, Leenarts, Leenders),
ged. Rooms Katholiek op donderdag 5 juni 1659 te Spaubeek [Li] 5a baptisata est Elsken filia Martini Lenarts et Elisabethae coniug(um) suscept: Wilhelmus Nierbeeck ex Geleen per Lambertum custodem et Catharina Penres uxor Nicolai Vromen. (getuigen: Catrijn (Catharina) Roomens alias Wolters als Catharina Penres e.v. Nicolaus Vromen, Wilhelmus Nierbeeck uit Geleen door Lambertus de koster),
doopgetuige van Maria Catharina Wolters op zaterdag 17 oktober 1711 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar neef Matthias Lenarts op maandag 20 december 1677 te Beek [Li],
doopgetuige van haar nicht Catharina Wouters op zaterdag 28 juni 1698 te Beek [Li],
doopgetuige van haar halfbroer Wilm (Wilhelmus) Leenarts op vrijdag 13 april 1691 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar halfzus Gertrudis Lenarts op vrijdag 13 april 1691 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar achterneef Gerardus Schutjens op zondag 11 oktober 1716 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar neef Joannes Cuijpers op vrijdag 21 maart 1681 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar achterneef Otto Henssen op vrijdag 20 januari 1713 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar kleinzoon Willem (Wilhelmus) Wouters op vrijdag 26 juni 1716 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar nicht Maria Leenarts op maandag 2 maart 1722 te Spaubeek [Li],
ovl. (ongeveer 81 jaar oud) op donderdag 2 maart 1741 improvisa morte [= onvoorziene dood] te Spaubeek [Li],
begr. op zaterdag 4 maart 1741 aldaar 2. martij 1741 obijt improvisa morte Elsken uxor Jo(ann)is Wouters et 4. eiusdem sepulta est..

 • Vader:
  Marten (Martinus, Merten) Lenarts (Lienarts) ook geschreven als: Leenarts, Lienaerts, Lienards, Leenders of Lenders, zn. van Stamvader Lenarts en Nn ,
  geb. voor 1634 vermoedelijk te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn kleinzoon Mattijs (Matthias) Wouters op dinsdag 12 oktober 1688 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn neef Mattis (Matthias Laurentius) Zelis op dinsdag 11 augustus 1671 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn neef Petrus Coemans op zondag 22 februari 1665 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn achterneef Petrus Lijenarts op zaterdag 14 maart 1682 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Elisabetha Daelemans op vrijdag 17 maart 1656 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Wilhelmus Josten op woensdag 23 april 1664 te Spaubeek [Li],
  getuige bij kerk. huw. van Jan (Joannes) Mevis en Catharina Lienarts op dinsdag 12 februari 1675 te Spaubeek [Li],
  getuige bij kerk. huw. van Gerardus Schuttens en Neleken (Cornelia) Luijten op woensdag 13 februari 1675 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn neef Joannes Cuijpers op vrijdag 21 maart 1681 te Spaubeek [Li],
  ovl. (minstens 62 jaar oud) op zaterdag 22 december 1696 te Spaubeek [Li],
  begr. op maandag 24 december 1696 aldaar 22 10b[r]is obijt Martinus Lienarts et 24 sepultus,
  tr. (2),
  kerk.huw. (resp. minstens 34 en minstens 19 jaar oud) op dinsdag 14 mei 1669 aldaar (getuigen: zijn zus en haar schoonzuster Helena Lienarts en zijn broer en haar zwager Leonardus Lenardts)
  met Maria Vromen (Vroemen), dr. van Nicolaus Vroemen en Elisabeth ,
  geb. voor 1649,
  doopgetuige van Matthias Wouters op zondag 26 april 1699 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Mattijs (Matthias) Wouters op dinsdag 12 oktober 1688 te Beek [Li],
  doopgetuige van haar neef Mattis (Matthias Laurentius) Zelis op dinsdag 11 augustus 1671 te Spaubeek [Li],
  getuige bij kerk. huw. van Leonardus Lienarts en Helena Lienaerts op zondag 12 mei 1669 te Spaubeek [Li],
  getuige bij kerk. huw. van haar zwager Mathias Snijders en haar schoonzuster Catharina Lienaarts op zondag 3 mei 1671 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar nicht Barbara Snijders op woensdag 7 juni 1684 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Catharina Snijders op donderdag 17 februari 1678 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar achterneef Matthias Stassen op woensdag 16 februari 1707 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Maria Stevens op maandag 6 mei 1709 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar achterneef Joannes Zelis op zondag 7 maart 1717 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar achternicht Catharina Haenen op woensdag 7 januari 1705 te Beek [Li]. Uit dit huwelijk 3 kinderen,
  tr. (resp. ongeveer 21 en hoogstens 28 jaar oud) (1) voor 1655 vermoedelijk te Spaubeek [Li],

  woont Op het Broek Spaubeek [Li] voor 1689
  ,
  Merten Lenaerts huijs en hoff weydt en bergh reiginoet ten eenre die stegh ten andere syden Peter Hoydiens met meer andere voorhoff oock den voorschreven Hoijdiens groot 470 R [=roeden à 21 m^2]
  Nu Jan Wouters en comt hier bij de volgende nu groot = 808 R

  ,
  (ontb. door overlijden) met
 • Moeder:
  Elisabeth Meijs, dr. van Peter Meijs en Bilken Custers,
  ged. Rooms Katholiek op donderdag 1 april 1627 te Geleen [Li] (getuige: Wilhelm Meijs, Lisken Renx uxor [=echtgenote]),
  doopgetuige van haar neef Petrus Lenardts op maandag 10 december 1657 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Jan (Joannes) Hamers op maandag 22 juni 1654 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Mathias Sleuters op woensdag 8 december 1660 te Spaubeek [Li],
  ovl. (ongeveer 34 jaar oud) in juli 1661 overleden in kinderbed van zoon Guijlielmus [=Wilhelmus]? te Spaubeek [Li],
  begr. in juli 1661 aldaar [geen datum] obijt Elisabeth Meijs, uxor Martini Lenarts ex Spaubeeck, in puerperio et sepulta.

tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 35 jaar oud) (Nederlands Hervormd) wegens Egtreglement op zondag 21 augustus 1689 Jan Wouters J.M. van Beeck  met Elsken Leenders J.D. van Spaebeeck te Beek [Li],
kerk.huw. (Rooms Katholiek),

Familie relaties
,
Petrus Wouters x Gertruijdes Leenarts en Joannes Wouters x Elsken Leenarts. Hier zijn Petrus en Joannes twee broers, net zoals Gertruijdes en Elsken twee zussen zijn.

Benaming Op 't Broek in Spaubeek,
De benaming Op 't (het) Broek is een toponiem (plaatsnaam) en dit is als volgt ontstaan:
Op het = boven op de helling of heuvel
Broek = "moeras". De moerasgronden vindt men gewoonlijk aangeduid als: meersen, broeken of gebroeken.
(bron: drs. Ruud J.E. Offermans - BECHA jaargang 13 nr 3 blz. 39-99),

Woont in boerderijen B en C, Op 't Broek te Spaubeek [Li] na zondag 21 augustus 1689 te Spaubeek [Li],
Jan Lenaerts sijn huijs (C?) en hoffplaets met bergh reiginoet ter eenre Merten Lenaerts (B) ter andere syden Gereth Willem (D) voor een hoff het gemeijn Broeck groot aen maeyten 338 R. Nu Jan Wouters [=boerderij C?]

Merten Lenaerts huijs (B) en hoff weydt en bergh reiginoet ten eenre die stegh ter ander syden Peter Hoydiens (A) met meer andere voorhoff oock den voorschreven Hoijdiens groot 470 R. [=boerderij B]
Nu Jan Wouters en comt hier bij de volgende nu groot = 808 R [R=roeden=21m²]

Jan Wouters komt in 1689 door het huwelijk met Elsken Lenarts in het bezit van boerderij (B) Deze was van Elskens vader Marten Lenarts (+1696) die gehuwd was met Elisabth Meijs (+1661). Waarschijnlijk gaat hij in deze boerderij ook echt wonen.
De andere boerderij (C?) zal hij van te voren gekocht hebben van Jan Lenarts (+1697), de broer van Marten Lenarts. Als dit niet de boederij op het kaartje is, dan is deze dus rond 1800 afgebroken. Mijn vermoeden is dat dit niet de boerderij C is, want deze is eigendom van de familie Heijnen.

Op grond van de situatie beschrijving wonen in deze volgorde de personen (A t/m D). Het echter heel goed mogelijk dat boerderij B door twee gezinnen bewoont werd, nl Merten Lenarts (B) en Peter Hoydiens (A). Dit is aannemelijk omdat:
- er weinig boerderijen staan op het Broek (zie kaart uit 1839)
- de boerderijen een grote omvang hebben
- in de bevolkingsregisters (na 1840) worden op sommige bladzijden meerdere gezinnen genoemd, wat m.i. kan duiden op het feit dat ze samenwoonden in dezelfde boerderij.

Verder onderzoek in 1774,
Merten Wouters wednr v Elis. Leenders te Spaubeek (Collectie Habets 72-1-1774)
[Voor mij een heel vreemde invoer:
1. Merten (Martin) Wouters is NIET gehuwd met Elisabeth Leenders, wel: Jan (Joannes) Wouters x Elsken (Elisabeth) Lenarts/Leenders. De laatste (Elsken) is overleden in 1741.
2. Merten (Martin) Wouters is WEL gehuwd met Sijbilla Stassen
3. Hun (groot)vader Marten Walteri/Wouters is gehuwd met Meijken (Maria) Kerckhoffs. Hij is overleden in 1716 en zij in 1712.
4. Het jaartal 1774 duidt op Merten Wouters x Sijbilla Stassen
Dus verder onderzoek is het zeker waard ww]


met

Jan (Joannes), genoemd naar zijn oom aan moedersszijde [Jan (Joannes) Kerckhoffs e.v. Anna Haesen] Wouters, zn. van Marten (Martinus) Jacobus Walteri alias Wouters en Meijken (Maria) Kerckhoffs,
ged. Rooms Katholiek op woensdag 12 augustus 1654 te Beek [Li]
Joannes filius Martini Jacobi Wouters et Maria Kerckhoffs coniugum [=echtlieden]; suscep [=doopgetuigen]: Walterus Odekecke custos et Elisabetha uxor Adami Keulen (getuigen: zijn achterneef Walter (Walterus) Joannes Odekercke custos [=koster] en Lijseken (Elisabeth) Lemmens de schoonmoeder van oom Otto Wouters, als Elisabetha e.v. Adamus Keulen),
doopgetuige van zijn neef Mathias Wouters op zaterdag 9 juni 1708 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn achternicht Maria Sibilla Koumans op zondag 22 april 1731 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn achternicht Maria Catharina Stijnen op donderdag 19 juli 1731 te Beek [Li],
doopgetuige van Elisabetha Schutjens op vrijdag 20 oktober 1713 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn kleinzoon Willem (Wilhelmus) Wouters op vrijdag 26 juni 1716 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Cornelia Henssen op zaterdag 17 december 1718 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn kleindochter Maria Wouters op zondag 28 april 1720 te Spaubeek [Li],
getuige bij kerk. huw. van Andreas Henssen en Maria Cuijpers op dinsdag 18 februari 1710 te Spaubeek [Li],
getuige bij kerk. huw. van Matthias Heijnen en Maria Geurts op zondag 1 februari 1722 te Spaubeek [Li],
ovl. (ongeveer 87 jaar oud) op vrijdag 12 januari 1742 voorzien van de Heilige sacrementen, in de leeftijd van 88 jaar te Spaubeek [Li],
begr. op zondag 14 januari 1742 aldaar 12 jan: 1742. pie in domino
obijt sacris ecclesiae s(ac)r(a)m(en)tis provisus Joannes Wouters viduus Elis[ab]ettae Leenarts et 14 huius sepultus est: aetatis suae 88.
.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacobus~1690 Spaubeek [Li] †1748 Spaubeek [Li] 57
Merten~1691 Spaubeek [Li] †1780 Spaubeek [Li] 89
Lisbet~1696 Spaubeek [Li]    
Matthias~1699 Spaubeek [Li]    


Martinus Wouters
Merten (Martinus) Wouters,
ged. Rooms Katholiek op woensdag 10 oktober 1691 genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde en/of moederszijde te Spaubeek [Li] 10. bapt est Martinus filius Jo(ann)is Wouters et Elisabethae con(iu)g(um) suscep Matthias Habets et Elisabet Stassen (getuigen: Matthijs (Mathias) Habets en Elisabeth Stassen e.v. oudoom Leonardus Lienarts),
doopgetuige van zijn neef Pater P. Magister Martinus Wouters op woensdag 20 juni 1714 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Cornelia (Maria Cornelia) Campo op donderdag 17 april 1760 te Spaubeek [Li],

RAL-LvO (genoemd)
,
RAL-LvO 1759, 101v: Op 18 april 1753 verkocht Henderijck Eggen, inwoner van Nagelbeek-Schinnen, weduwnaar van Catharina Beckers, bijgestaan door schoonzoon Peter Goessens, aan Dirck Leunissen, inwoner van Spaubeek en gehuwd met Maria Limpens, 96 kleine roeden akkerland "in de swartcuijl" onder Nuth, grenzend aan de erfgenamen Paulus Meijs, erfgenamen Jan Cremers, de "overste Wijenwegh" en Marten Wouters, voor 25 stuivers per kleine roede.
RAL-LvO 1759, 217r: Op 27 april 1759 verkocht Lienaert Eggen, gehuwd met Anna Vroemen, aan Marten Wouters, inwoner van Spaubeek:
a) 134 1/2 kleine roeden akkerland "aen den watercoul" in het Grijzegrubberveld onder Nuth, grenzend aan Arnoldus Bemelmans, heer Habets, erfgenamen Frans Frijns en juffrouw Matthis;
b) 67 1/2 kleine roeden "aen 't witten" in het Grijzegrubberveld onder Nuth, grenzend aan Caspar Brants, erfgenamen Nelis Cremers, de vloedgraaf en heer Schaesbergh.
Iedere kleine roede kostte 22 stuivers. Het koren op het eerste stuk land zou gedeeld worden.

doopgetuige van zijn kleinzoon Jasper (Jasparus) Penris op donderdag 18 mei 1752 te Geleen [Li],
doopgetuige van Peter (Petrus) Peters op dinsdag 23 juli 1720 te Geleen [Li],
doopgetuige van Petrus Peters alias Glaudi op zondag 18 mei 1721 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Maria Catharina Erckens op dinsdag 1 september 1761 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Joanna Elisabeth Cals op dinsdag 28 januari 1755 te Schinnen [Li],
doopgetuige van zijn achternicht Cornelia Henssen op zaterdag 17 december 1718 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn nicht Anna (Anna Maria) Stassen op zaterdag 2 oktober 1728 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Johan (Joannes) Muijlkens op vrijdag 25 september 1744 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn kleinzoon Mattis (Matthias) Hautfast op maandag 24 juli 1752 te Amstenrade [Li],
doopgetuige van Arn(out) (Joannes Arnoldus) Erckens op zondag 12 juni 1763 te Spaubeek [Li],
Verder onderzoek Merten wednr v Sibilla Stassen te Spaubeek (Collectie Habets 72-5-1775),

woont in boerderij D, Op t Broek te Spaubeek [Li] na 1700
,
Gerardt Willem syn huijs (D) en hoffplaets met Bergh reiginoet ten eenre Jan Lenaerts (C) ter andere syden Jan Kleijnen (E) voor een hoff het gemeijn broeck groot aen maeten 253 R. Nu Marten Wouters [R=roeden=21m²] [=boerderij D],

woont op zaterdag 25 december 1745 te Spaubeek [Li],
ovl. (ongeveer 89 jaar oud) op zondag 24 december 1780 circa 4:00 uur nm te Spaubeek [Li],
begr. op dinsdag 26 december 1780 aldaar 24ta circa 4am  pomeridianam obyt Martinus Wouters nonagenarius [=negentigjarige, negentiger] viduus Sijbillae Stassen, qui 26 ejusdem sepultus est..

 • Vader:
  Jan (Joannes), genoemd naar zijn oom aan moedersszijde [Jan (Joannes) Kerckhoffs e.v. Anna Haesen] Wouters, zn. van Marten (Martinus) Jacobus Walteri alias Wouters en Meijken (Maria) Kerckhoffs,
  ged. Rooms Katholiek op woensdag 12 augustus 1654 te Beek [Li]
  Joannes filius Martini Jacobi Wouters et Maria Kerckhoffs coniugum [=echtlieden]; suscep [=doopgetuigen]: Walterus Odekecke custos et Elisabetha uxor Adami Keulen (getuigen: zijn achterneef Walter (Walterus) Joannes Odekercke custos [=koster] en Lijseken (Elisabeth) Lemmens de schoonmoeder van oom Otto Wouters, als Elisabetha e.v. Adamus Keulen),
  doopgetuige van zijn neef Mathias Wouters op zaterdag 9 juni 1708 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achternicht Maria Sibilla Koumans op zondag 22 april 1731 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achternicht Maria Catharina Stijnen op donderdag 19 juli 1731 te Beek [Li],
  doopgetuige van Elisabetha Schutjens op vrijdag 20 oktober 1713 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn kleinzoon Willem (Wilhelmus) Wouters op vrijdag 26 juni 1716 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Cornelia Henssen op zaterdag 17 december 1718 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn kleindochter Maria Wouters op zondag 28 april 1720 te Spaubeek [Li],
  getuige bij kerk. huw. van Andreas Henssen en Maria Cuijpers op dinsdag 18 februari 1710 te Spaubeek [Li],
  getuige bij kerk. huw. van Matthias Heijnen en Maria Geurts op zondag 1 februari 1722 te Spaubeek [Li],
  ovl. (ongeveer 87 jaar oud) op vrijdag 12 januari 1742 voorzien van de Heilige sacrementen, in de leeftijd van 88 jaar te Spaubeek [Li],
  begr. op zondag 14 januari 1742 aldaar 12 jan: 1742. pie in domino
  obijt sacris ecclesiae s(ac)r(a)m(en)tis provisus Joannes Wouters viduus Elis[ab]ettae Leenarts et 14 huius sepultus est: aetatis suae 88.
  ,
  tr. (resp. ongeveer 35 en ongeveer 30 jaar oud) (Nederlands Hervormd) wegens Egtreglement op zondag 21 augustus 1689 Jan Wouters J.M. van Beeck  met Elsken Leenders J.D. van Spaebeeck te Beek [Li],
  kerk.huw. (Rooms Katholiek),

  Familie relaties
  ,
  Petrus Wouters x Gertruijdes Leenarts en Joannes Wouters x Elsken Leenarts. Hier zijn Petrus en Joannes twee broers, net zoals Gertruijdes en Elsken twee zussen zijn.

  Benaming Op 't Broek in Spaubeek,
  De benaming Op 't (het) Broek is een toponiem (plaatsnaam) en dit is als volgt ontstaan:
  Op het = boven op de helling of heuvel
  Broek = "moeras". De moerasgronden vindt men gewoonlijk aangeduid als: meersen, broeken of gebroeken.
  (bron: drs. Ruud J.E. Offermans - BECHA jaargang 13 nr 3 blz. 39-99),

  Woont in boerderijen B en C, Op 't Broek te Spaubeek [Li] na zondag 21 augustus 1689 te Spaubeek [Li],
  Jan Lenaerts sijn huijs (C?) en hoffplaets met bergh reiginoet ter eenre Merten Lenaerts (B) ter andere syden Gereth Willem (D) voor een hoff het gemeijn Broeck groot aen maeyten 338 R. Nu Jan Wouters [=boerderij C?]

  Merten Lenaerts huijs (B) en hoff weydt en bergh reiginoet ten eenre die stegh ter ander syden Peter Hoydiens (A) met meer andere voorhoff oock den voorschreven Hoijdiens groot 470 R. [=boerderij B]
  Nu Jan Wouters en comt hier bij de volgende nu groot = 808 R [R=roeden=21m²]

  Jan Wouters komt in 1689 door het huwelijk met Elsken Lenarts in het bezit van boerderij (B) Deze was van Elskens vader Marten Lenarts (+1696) die gehuwd was met Elisabth Meijs (+1661). Waarschijnlijk gaat hij in deze boerderij ook echt wonen.
  De andere boerderij (C?) zal hij van te voren gekocht hebben van Jan Lenarts (+1697), de broer van Marten Lenarts. Als dit niet de boederij op het kaartje is, dan is deze dus rond 1800 afgebroken. Mijn vermoeden is dat dit niet de boerderij C is, want deze is eigendom van de familie Heijnen.

  Op grond van de situatie beschrijving wonen in deze volgorde de personen (A t/m D). Het echter heel goed mogelijk dat boerderij B door twee gezinnen bewoont werd, nl Merten Lenarts (B) en Peter Hoydiens (A). Dit is aannemelijk omdat:
  - er weinig boerderijen staan op het Broek (zie kaart uit 1839)
  - de boerderijen een grote omvang hebben
  - in de bevolkingsregisters (na 1840) worden op sommige bladzijden meerdere gezinnen genoemd, wat m.i. kan duiden op het feit dat ze samenwoonden in dezelfde boerderij.

  Verder onderzoek in 1774,
  Merten Wouters wednr v Elis. Leenders te Spaubeek (Collectie Habets 72-1-1774)
  [Voor mij een heel vreemde invoer:
  1. Merten (Martin) Wouters is NIET gehuwd met Elisabeth Leenders, wel: Jan (Joannes) Wouters x Elsken (Elisabeth) Lenarts/Leenders. De laatste (Elsken) is overleden in 1741.
  2. Merten (Martin) Wouters is WEL gehuwd met Sijbilla Stassen
  3. Hun (groot)vader Marten Walteri/Wouters is gehuwd met Meijken (Maria) Kerckhoffs. Hij is overleden in 1716 en zij in 1712.
  4. Het jaartal 1774 duidt op Merten Wouters x Sijbilla Stassen
  Dus verder onderzoek is het zeker waard ww]

  met
 • Moeder:
  Elsken (Elisabeth) Lenarts (Lienarts, Leenarts, Leenders), dr. van Marten (Martinus) Lenarts en Elisabeth Meijs,
  ged. Rooms Katholiek op donderdag 5 juni 1659 te Spaubeek [Li] 5a baptisata est Elsken filia Martini Lenarts et Elisabethae coniug(um) suscept: Wilhelmus Nierbeeck ex Geleen per Lambertum custodem et Catharina Penres uxor Nicolai Vromen. (getuigen: Catrijn (Catharina) Roomens alias Wolters als Catharina Penres e.v. Nicolaus Vromen, Wilhelmus Nierbeeck uit Geleen door Lambertus de koster),
  doopgetuige van Maria Catharina Wolters op zaterdag 17 oktober 1711 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar neef Matthias Lenarts op maandag 20 december 1677 te Beek [Li],
  doopgetuige van haar nicht Catharina Wouters op zaterdag 28 juni 1698 te Beek [Li],
  doopgetuige van haar halfbroer Wilm (Wilhelmus) Leenarts op vrijdag 13 april 1691 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar halfzus Gertrudis Lenarts op vrijdag 13 april 1691 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar achterneef Gerardus Schutjens op zondag 11 oktober 1716 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar neef Joannes Cuijpers op vrijdag 21 maart 1681 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar achterneef Otto Henssen op vrijdag 20 januari 1713 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar kleinzoon Willem (Wilhelmus) Wouters op vrijdag 26 juni 1716 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar nicht Maria Leenarts op maandag 2 maart 1722 te Spaubeek [Li],
  ovl. (ongeveer 81 jaar oud) op donderdag 2 maart 1741 improvisa morte [= onvoorziene dood] te Spaubeek [Li],
  begr. op zaterdag 4 maart 1741 aldaar 2. martij 1741 obijt improvisa morte Elsken uxor Jo(ann)is Wouters et 4. eiusdem sepulta est..

tr,
kerk.huw. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 26 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zondag 4 februari 1720 die 4 f(e)br(uar)ij contraxerunt matrimonium Martinus Wouters et Sybilla Stassen testes fuerunt Jo(ann)es Stassen et Maria Stassen aldaar (getuigen: zijn zwager en haar broer Joannes Stassen [koster] en zijn schoonzuster en haar zus Meijken (Maria) Stassen),

koopt op donderdag 18 januari 1759 te Grijzegrubben [Li]
,
RAL-LvO 1759, 200r: Op 18 januari 1759 verkocht Paulus Hautvast, gehuwd met Maria Catharina Sijstermans, aan de weduwnaar Martinus Wouters, de goederen die hem op 18 september 1757 bij loting waren toebedeeld:
a) 111 kleine roeden akkerland op de Tiendevrij, grenzend aan Nicolaes a Campo en het wederdeel;
b) 192 kleine roeden land "aen 't witgen", grenzend aan de weduwe Matthijs en het wederdeel;
c) de helft in 907 kleine roeden op de zevenmorgen, grenzend aan Paulus Leunissen en het wederdeel;
d) de helft uit 210 kleine roeden akkerland "het palsmenken", grenzend aan Cornelis Cremers en het wederdeel;
e) de helft in 213 kleine roeden akkerland "aen het peetjen", grenzend aan het voetpad en het wederdeel;
f) de helft in 149 1/2 kleine roeden akkerland "aen het peulken", grenzend aan de weduwe Hendrick Drummen en het wederdeel.
Elke kleine roede kostte een gulden en tien stuivers.
RAL-LvO 1759, 217r: Op 27 april 1759 verkocht Lienaert Eggen, gehuwd met Anna Vroemen, aan Marten Wouters, inwoner van Spaubeek:
a) 134 1/2 kleine roeden akkerland "aen den watercoul" in het Grijzegrubberveld onder Nuth, grenzend aan Arnoldus Bemelmans, heer Habets, erfgenamen Frans Frijns en juffrouw Matthis;
b) 67 1/2 kleine roeden "aen 't witten" in het Grijzegrubberveld onder Nuth, grenzend aan Caspar Brants, erfgenamen Nelis Cremers, de vloedgraaf en heer Schaesbergh.
Iedere kleine roede kostte 22 stuivers. Het koren op het eerste stuk land zou gedeeld worden.
Bron: Genwiki


met

Sibilla (Sijbilla) Stassen, dr. van Ruth (Rutgerus) Stassen en Sijbilla Haen,
ged. Rooms Katholiek op donderdag 19 februari 1693 te Spaubeek [Li] 19 bapt est Sijbilla filia Ruth Stassen et Sijbillae con(iu)g(um) susc Petrus Vromen et Catharina Stassen (getuigen: Petrus Vroemen als Petrus Vromen en haar tante Catharina Stassen),
doopgetuige van haar achternicht Anna Elisabetha Mulkens op dinsdag 21 april 1739 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar nicht Sijbilla Campo op maandag 21 november 1729 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar achternicht Anna Elisabetha Stassen op donderdag 11 juli 1737 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Maria Sijbilla Heijnen op dinsdag 17 januari 1741 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar neef Joes (Joannes) Wouters op woensdag 25 maart 1722 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Jacobus Leenarts op vrijdag 25 juli 1732 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Wilhelmus Leenarts op donderdag 15 juni 1730 te Spaubeek [Li],
getuige bij kerk. huw. van Wilm (Wilhelmus) Habets en Maria Leenaerts op zondag 20 oktober 1715 te Spaubeek [Li],
ovl. (ongeveer 48 jaar oud) op donderdag 27 april 1741 te Spaubeek [Li],
begr. op zaterdag 29 april 1741 aldaar 27. huius 1741 pie in domino obijt sacris ecclesiae sacramentis provisa Sijbilla Stassen uxor Martini Wouters et 29. sepulta est..

Uit dit huwelijk 3 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria~1720 Spaubeek [Li] †1790 Geleen [Li] 69
Lisbet~1722 Spaubeek [Li] †1772 Nuth [Li] 50
Sijbilla~1726 Spaubeek [Li] †1748 Spaubeek [Li] 21


Elisabetha Wouters
Lisbet (Elisabetha) Wouters,
ged. Rooms Katholiek op donderdag 23 februari 1696 genoemd naar haar grootmoeder aan moederszijde [=Eisabeth Meijs] te Spaubeek [Li] 23 bapt est Elisabetha filia Jo(ann)is Wouters et Elisabethae con(iu)g(um) suscep Petrus Wouters et Catharina Kerckhoef [sic] (getuigen: haar oom Peter (Petrus) Walteri als Petrus Wouters en haar achternicht Trijneken (Catharina) Kerckhoffs alias Haesen als Catharina Kerckhoef),
doopgetuige van haar achterneef Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters op maandag 3 december 1753 te Spaubeek [Li].

 • Vader:
  Jan (Joannes), genoemd naar zijn oom aan moedersszijde [Jan (Joannes) Kerckhoffs e.v. Anna Haesen] Wouters, zn. van Marten (Martinus) Jacobus Walteri alias Wouters en Meijken (Maria) Kerckhoffs,
  ged. Rooms Katholiek op woensdag 12 augustus 1654 te Beek [Li]
  Joannes filius Martini Jacobi Wouters et Maria Kerckhoffs coniugum [=echtlieden]; suscep [=doopgetuigen]: Walterus Odekecke custos et Elisabetha uxor Adami Keulen (getuigen: zijn achterneef Walter (Walterus) Joannes Odekercke custos [=koster] en Lijseken (Elisabeth) Lemmens de schoonmoeder van oom Otto Wouters, als Elisabetha e.v. Adamus Keulen),
  doopgetuige van zijn neef Mathias Wouters op zaterdag 9 juni 1708 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achternicht Maria Sibilla Koumans op zondag 22 april 1731 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achternicht Maria Catharina Stijnen op donderdag 19 juli 1731 te Beek [Li],
  doopgetuige van Elisabetha Schutjens op vrijdag 20 oktober 1713 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn kleinzoon Willem (Wilhelmus) Wouters op vrijdag 26 juni 1716 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Cornelia Henssen op zaterdag 17 december 1718 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn kleindochter Maria Wouters op zondag 28 april 1720 te Spaubeek [Li],
  getuige bij kerk. huw. van Andreas Henssen en Maria Cuijpers op dinsdag 18 februari 1710 te Spaubeek [Li],
  getuige bij kerk. huw. van Matthias Heijnen en Maria Geurts op zondag 1 februari 1722 te Spaubeek [Li],
  ovl. (ongeveer 87 jaar oud) op vrijdag 12 januari 1742 voorzien van de Heilige sacrementen, in de leeftijd van 88 jaar te Spaubeek [Li],
  begr. op zondag 14 januari 1742 aldaar 12 jan: 1742. pie in domino
  obijt sacris ecclesiae s(ac)r(a)m(en)tis provisus Joannes Wouters viduus Elis[ab]ettae Leenarts et 14 huius sepultus est: aetatis suae 88.
  ,
  tr. (resp. ongeveer 35 en ongeveer 30 jaar oud) (Nederlands Hervormd) wegens Egtreglement op zondag 21 augustus 1689 Jan Wouters J.M. van Beeck  met Elsken Leenders J.D. van Spaebeeck te Beek [Li],
  kerk.huw. (Rooms Katholiek),

  Familie relaties
  ,
  Petrus Wouters x Gertruijdes Leenarts en Joannes Wouters x Elsken Leenarts. Hier zijn Petrus en Joannes twee broers, net zoals Gertruijdes en Elsken twee zussen zijn.

  Benaming Op 't Broek in Spaubeek,
  De benaming Op 't (het) Broek is een toponiem (plaatsnaam) en dit is als volgt ontstaan:
  Op het = boven op de helling of heuvel
  Broek = "moeras". De moerasgronden vindt men gewoonlijk aangeduid als: meersen, broeken of gebroeken.
  (bron: drs. Ruud J.E. Offermans - BECHA jaargang 13 nr 3 blz. 39-99),

  Woont in boerderijen B en C, Op 't Broek te Spaubeek [Li] na zondag 21 augustus 1689 te Spaubeek [Li],
  Jan Lenaerts sijn huijs (C?) en hoffplaets met bergh reiginoet ter eenre Merten Lenaerts (B) ter andere syden Gereth Willem (D) voor een hoff het gemeijn Broeck groot aen maeyten 338 R. Nu Jan Wouters [=boerderij C?]

  Merten Lenaerts huijs (B) en hoff weydt en bergh reiginoet ten eenre die stegh ter ander syden Peter Hoydiens (A) met meer andere voorhoff oock den voorschreven Hoijdiens groot 470 R. [=boerderij B]
  Nu Jan Wouters en comt hier bij de volgende nu groot = 808 R [R=roeden=21m²]

  Jan Wouters komt in 1689 door het huwelijk met Elsken Lenarts in het bezit van boerderij (B) Deze was van Elskens vader Marten Lenarts (+1696) die gehuwd was met Elisabth Meijs (+1661). Waarschijnlijk gaat hij in deze boerderij ook echt wonen.
  De andere boerderij (C?) zal hij van te voren gekocht hebben van Jan Lenarts (+1697), de broer van Marten Lenarts. Als dit niet de boederij op het kaartje is, dan is deze dus rond 1800 afgebroken. Mijn vermoeden is dat dit niet de boerderij C is, want deze is eigendom van de familie Heijnen.

  Op grond van de situatie beschrijving wonen in deze volgorde de personen (A t/m D). Het echter heel goed mogelijk dat boerderij B door twee gezinnen bewoont werd, nl Merten Lenarts (B) en Peter Hoydiens (A). Dit is aannemelijk omdat:
  - er weinig boerderijen staan op het Broek (zie kaart uit 1839)
  - de boerderijen een grote omvang hebben
  - in de bevolkingsregisters (na 1840) worden op sommige bladzijden meerdere gezinnen genoemd, wat m.i. kan duiden op het feit dat ze samenwoonden in dezelfde boerderij.

  Verder onderzoek in 1774,
  Merten Wouters wednr v Elis. Leenders te Spaubeek (Collectie Habets 72-1-1774)
  [Voor mij een heel vreemde invoer:
  1. Merten (Martin) Wouters is NIET gehuwd met Elisabeth Leenders, wel: Jan (Joannes) Wouters x Elsken (Elisabeth) Lenarts/Leenders. De laatste (Elsken) is overleden in 1741.
  2. Merten (Martin) Wouters is WEL gehuwd met Sijbilla Stassen
  3. Hun (groot)vader Marten Walteri/Wouters is gehuwd met Meijken (Maria) Kerckhoffs. Hij is overleden in 1716 en zij in 1712.
  4. Het jaartal 1774 duidt op Merten Wouters x Sijbilla Stassen
  Dus verder onderzoek is het zeker waard ww]

  met
 • Moeder:
  Elsken (Elisabeth) Lenarts (Lienarts, Leenarts, Leenders), dr. van Marten (Martinus) Lenarts en Elisabeth Meijs,
  ged. Rooms Katholiek op donderdag 5 juni 1659 te Spaubeek [Li] 5a baptisata est Elsken filia Martini Lenarts et Elisabethae coniug(um) suscept: Wilhelmus Nierbeeck ex Geleen per Lambertum custodem et Catharina Penres uxor Nicolai Vromen. (getuigen: Catrijn (Catharina) Roomens alias Wolters als Catharina Penres e.v. Nicolaus Vromen, Wilhelmus Nierbeeck uit Geleen door Lambertus de koster),
  doopgetuige van Maria Catharina Wolters op zaterdag 17 oktober 1711 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar neef Matthias Lenarts op maandag 20 december 1677 te Beek [Li],
  doopgetuige van haar nicht Catharina Wouters op zaterdag 28 juni 1698 te Beek [Li],
  doopgetuige van haar halfbroer Wilm (Wilhelmus) Leenarts op vrijdag 13 april 1691 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar halfzus Gertrudis Lenarts op vrijdag 13 april 1691 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar achterneef Gerardus Schutjens op zondag 11 oktober 1716 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar neef Joannes Cuijpers op vrijdag 21 maart 1681 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar achterneef Otto Henssen op vrijdag 20 januari 1713 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar kleinzoon Willem (Wilhelmus) Wouters op vrijdag 26 juni 1716 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar nicht Maria Leenarts op maandag 2 maart 1722 te Spaubeek [Li],
  ovl. (ongeveer 81 jaar oud) op donderdag 2 maart 1741 improvisa morte [= onvoorziene dood] te Spaubeek [Li],
  begr. op zaterdag 4 maart 1741 aldaar 2. martij 1741 obijt improvisa morte Elsken uxor Jo(ann)is Wouters et 4. eiusdem sepulta est..