Parenteel van Jan (Joannes) Wouters.
Parenteel van Jan (Joannes) Wouters.

Generatie I

I.  Jan (Joannes), genoemd naar zijn oom aan moedersszijde [Jan (Joannes) Kerckhoffs e.v. Anna Haesen] Wouters, zn. van Marten (Martinus) Jacobus Walteri alias Wouters en Meijken (Maria) Kerckhoffs
 ged. Rooms Katholiek op woensdag 12 augustus 1654 te Beek [Li]
Joannes filius Martini Jacobi Wouters et Maria Kerckhoffs coniugum [=echtlieden]; suscep [=doopgetuigen]: Walterus Odekecke custos et Elisabetha uxor Adami Keulen (getuigen: zijn achterneef Walter (Walterus) Joannes Odekercke custos [=koster] en Lijseken (Elisabeth) Lemmens de schoonmoeder van oom Otto Wouters, als Elisabetha e.v. Adamus Keulen),  
 doopgetuige van zijn neef Mathias Wouters op zaterdag 9 juni 1708 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn achternicht Maria Sibilla Koumans op zondag 22 april 1731 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn achternicht Maria Catharina Stijnen op donderdag 19 juli 1731 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Elisabetha Schutjens op vrijdag 20 oktober 1713 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn kleinzoon Willem (Wilhelmus) Wouters (IIIa) op vrijdag 26 juni 1716 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Cornelia Henssen op zaterdag 17 december 1718 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn kleindochter Maria Wouters (IIIc) op zondag 28 april 1720 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Andreas Henssen en Maria Cuijpers op dinsdag 18 februari 1710 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Matthias Heijnen en Maria Geurts op zondag 1 februari 1722 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 87 jaar oud) op vrijdag 12 januari 1742 voorzien van de Heilige sacrementen, in de leeftijd van 88 jaar te Spaubeek [Li], 
 begr. op zondag 14 januari 1742 aldaar 12 jan: 1742. pie in domino
obijt sacris ecclesiae s(ac)r(a)m(en)tis provisus Joannes Wouters viduus Elis[ab]ettae Leenarts et 14 huius sepultus est: aetatis suae 88.
  
 Familie relaties, 
 Petrus Wouters x Gertruijdes Leenarts en Joannes Wouters x Elsken Leenarts. Hier zijn Petrus en Joannes twee broers, net zoals Gertruijdes en Elsken twee zussen zijn. 
 Benaming Op 't Broek in Spaubeek
 De benaming Op 't (het) Broek is een toponiem (plaatsnaam) en dit is als volgt ontstaan: 
 Op het = boven op de helling of heuvel 
 Broek = "moeras". De moerasgronden vindt men gewoonlijk aangeduid als: meersen, broeken of gebroeken. 
 (bron: drs. Ruud J.E. Offermans - BECHA jaargang 13 nr 3 blz. 39-99) 
 
 tr. (resp. ongeveer 35 en ongeveer 30 jaar oud) (Nederlands Hervormd) wegens Egtreglement op zondag 21 augustus 1689 Jan Wouters J.M. van Beeck met Elsken Leenders J.D. van Spaebeeck te Beek [Li], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek), 
  
 woont in boerderijen B en C, Op 't Broek te Spaubeek [Li] na zondag 21 augustus 1689 te Spaubeek [Li], 
 Jan Lenaerts sijn huijs (C?) en hoffplaets met bergh reiginoet ter eenre Merten Lenaerts (B) ter andere syden Gereth Willem (D) voor een hoff het gemeijn Broeck groot aen maeyten 338 R. Nu Jan Wouters [=boerderij C?] 
 Merten Lenaerts huijs (B) en hoff weydt en bergh reiginoet ten eenre die stegh ter ander syden Peter Hoydiens (A) met meer andere voorhoff oock den voorschreven Hoijdiens groot 470 R. [=boerderij B] 
 Nu Jan Wouters en comt hier bij de volgende nu groot = 808 R [R=roeden=21m²] 
 Jan Wouters komt in 1689 door het huwelijk met Elsken Lenarts in het bezit van boerderij (B) Deze was van Elskens vader Marten Lenarts (+1696) die gehuwd was met Elisabth Meijs (+1661). Waarschijnlijk gaat hij in deze boerderij ook echt wonen. 
 De andere boerderij (C?) zal hij van te voren gekocht hebben van Jan Lenarts (+1697), de broer van Marten Lenarts. Als dit niet de boederij op het kaartje is, dan is deze dus rond 1800 afgebroken. Mijn vermoeden is dat dit niet de boerderij C is, want deze is eigendom van de familie Heijnen. 
 Op grond van de situatie beschrijving wonen in deze volgorde de personen (A t/m D). Het echter heel goed mogelijk dat boerderij B door twee gezinnen bewoont werd, nl Merten Lenarts (B) en Peter Hoydiens (A). Dit is aannemelijk omdat: 
 - er weinig boerderijen staan op het Broek (zie kaart uit 1839) 
 - de boerderijen een grote omvang hebben 
 - in de bevolkingsregisters (na 1840) worden op sommige bladzijden meerdere gezinnen genoemd, wat m.i. kan duiden op het feit dat ze samenwoonden in dezelfde boerderij. 
 Verder onderzoek in 1774
 Merten Wouters wednr v Elis. Leenders te Spaubeek (Collectie Habets 72-1-1774) 
 [Voor mij een heel vreemde invoer: 
 1. Merten (Martin) Wouters is NIET gehuwd met Elisabeth Leenders, wel: Jan (Joannes) Wouters x Elsken (Elisabeth) Lenarts/Leenders. De laatste (Elsken) is overleden in 1741. 
 2. Merten (Martin) Wouters is WEL gehuwd met Sijbilla Stassen 
 3. Hun (groot)vader Marten Walteri/Wouters is gehuwd met Meijken (Maria) Kerckhoffs. Hij is overleden in 1716 en zij in 1712. 
 4. Het jaartal 1774 duidt op Merten Wouters x Sijbilla Stassen 
 Dus verder onderzoek is het zeker waard ww] 
  
 met Elsken (Elisabeth) Lenarts (Lienarts, Leenarts, Leenders), dr. van Marten (Martinus) Lenarts en Elisabeth Meijs
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 5 juni 1659 te Spaubeek [Li] 5a baptisata est Elsken filia Martini Lenarts et Elisabethae coniug(um) suscept: Wilhelmus Nierbeeck ex Geleen per Lambertum custodem et Catharina Penres uxor Nicolai Vromen. (getuigen: Catrijn (Catharina) Roomens alias Wolters als Catharina Penres e.v. Nicolaus Vromen, Wilhelmus Nierbeeck uit Geleen door Lambertus de koster), 
 doopgetuige van Maria Catharina Wolters op zaterdag 17 oktober 1711 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Matthias Lenarts op maandag 20 december 1677 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Catharina Wouters op zaterdag 28 juni 1698 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar halfbroer Wilm (Wilhelmus) Leenarts op vrijdag 13 april 1691 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar halfzus Gertrudis Lenarts op vrijdag 13 april 1691 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar achterneef Gerardus Schutjens op zondag 11 oktober 1716 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Joannes Cuijpers op vrijdag 21 maart 1681 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar achterneef Otto Henssen op vrijdag 20 januari 1713 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar kleinzoon Willem (Wilhelmus) Wouters (IIIa) op vrijdag 26 juni 1716 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Maria Leenarts op maandag 2 maart 1722 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 81 jaar oud) op donderdag 2 maart 1741 improvisa morte [= onvoorziene dood] te Spaubeek [Li], 
 begr. op zaterdag 4 maart 1741 aldaar 2. martij 1741 obijt improvisa morte Elsken uxor Jo(ann)is Wouters et 4. eiusdem sepulta est.
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Jacobus ,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 20 mei 1690 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 57 jaar oud) op zondag 7 april 1748 aldaar, volgt IIa
  2.  Merten (Martinus) ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 10 oktober 1691 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 89 jaar oud) op zondag 24 december 1780 aldaar, volgt IIb
  3.  Lisbet (Elisabetha) ,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 23 februari 1696 genoemd naar haar grootmoeder aan moederszijde [=Eisabeth Meijs] te Spaubeek [Li] 23 bapt est Elisabetha filia Jo(ann)is Wouters et Elisabethae con(iu)g(um) suscep Petrus Wouters et Catharina Kerckhoef [sic] (getuigen: haar oom Peter (Petrus) Walteri als Petrus Wouters en haar achternicht Trijneken (Catharina) Kerckhoffs alias Haesen als Catharina Kerckhoef),  
   doopgetuige van haar achterneef Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters (IVf) op maandag 3 december 1753 te Spaubeek [Li]. 
  4.  Matthias ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 26 april 1699 genoemd naar zijn oom en deze is ook zijn peter te Spaubeek [Li] 26 apr[i]l bapt est Matthias filius Joannis Wouters en Elisabetae con(iu)g(um) Matthias Wouters en Maria Lienarts (getuigen: zijn oom Matthijs (Matthias) Wouters en Maria Vromen als Maria Lienarts),  
   doopgetuige van zijn achterneef Jacobus Wouters op zondag 25 juni 1713 te Beek [Li],  
   doopgetuige van Maria Ida Janssen op zaterdag 13 oktober 1764 te Beek [Li]. 

Generatie II

IIa.  Jacobus Wouters, zn. van Jan (Joannes) Wouters (I) en Elsken (Elisabeth) Lenarts
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 20 mei 1690 Genoemd naar zijn overgrootvader aan vaderszijde te Spaubeek [Li] 20 bapt est Jacobus filius Jo(ann)is Wouters et Elisabethae co(niu)g(um) suscep Walterus Wouters et uxor Martini Wouters (getuigen: zijn oudoom Walter (Walterus) Jacobus Walteri alias Wouters als Walterus Wouters en zijn grootmoeder Meijken (Maria) Kerckhoffs e.v. Martinus Wouters), 
 scabinus [=schepen, wethouder] van het Graafschap Geleen (& Spaubeek) in de gemeente Spaubeek, 
 doopgetuige van zijn neef Joannes Hanssen op vrijdag 11 oktober 1720 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn halfneef Joannes Laurentius Leenaerts op vrijdag 29 maart 1748 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Petrus Mevis op zondag 8 september 1743 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn kleinzoon Joannes Wouters (zie IIIa) op donderdag 2 maart 1747 te Merkelbeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Leonardus Borfelts en Catharina Wouters op zondag 14 februari 1740 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 57 jaar oud) op zondag 7 april 1748 te Spaubeek [Li], 
 begr. op dinsdag 9 april 1748 aldaar 7 aprilis pie in domino obijt sacris ecclesiae sacramentis rite praemunitus Iacobus Wouters scabinus viduus Elisabethae Hansen et 9 huius sepultus
  
 woont in boerderij B, Op 't Broek te Spaubeek [Li]
 Jacobus Wouters en Elisabeth Hanssen wonen waarschijnlijk Op 't Broek in boerderij B, welke ze van hun ouders Jan Wouters x Elsken Lenarts overnemen. Dit vermoeden wordt versterkt door het feit dat zijn broer Marten (Merten) Op 't Broek in boederij D gaat wonen en zijn broer Matthias op 23 jarige leeftijd overlijdt. Verder zien we dat zijn jongste zoon Joes ook weer in boerderij B woont. 
 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 22 en minstens 20 jaar oud) (Rooms Katholiek) op donderdag 3 november 1712 aldaar matrimonio juncti sunt Jacobus Wouters et Elisabetha Hanssen testes Petrus Wouters et Joannes Heinen (getuigen: zijn oom Peter (Petrus) Walteri als Petrus Wouters en Joannes Heijnen als Joannes Heinen), 
  
 woont in Hegge op zondag 4 september 1729 te Spaubeek [Li], 
 anno 1729 quarta 7bris baptisata est Elisabetha filia Jo(ann)is Henzen et Mariae Hanssen quem e sacro fonte susceperunt Gulielmus Siben ex Beck et Elisabetha Hansen uxor Jacobi Wouters ex Hegge
 Mede ondertekening van acte als schepen van Graafschap Geleen (& Spaubeek) op donderdag 27 april 1741 te Spaubeek [Li]
 Overdracht van den weleedelen heere Heer Jean Thomas de Negri als collator van des capellanie tot profijt van de selve capellanie  
 Extract uijt het Gicht en transpoortboek de graefschappe geleen. 
 Op heden den 27 april 1741 sijn gecompareert ten huijse de dijcken om volgens ordinantie gedaen op de hoeve bij Peter Mevis ten volle vergarderinge van de ingesetenen der heerligheit Spaubeck af te leggen de somme van twee duijsent guldens bbs maestrichter cours aen den heere Jean Thomas de Negri, heere de dijcken, daen aen den heere Heere Lemmens gerestitueert waeren sesthien hondert gls ten welcken eijnde dagh gestelt was en en ten selven daege sijn gecompareert de borgemeesters met de schepenen en ondernoemt maer soo questie ontstaen was wegens schat der thiende welcke de borgemeesters wilden aftrecken en corten van de voorse somme en geene capitale kan gerestitueert worden als ten geheelen sonder consentement van den crediteur, soo hebben de borgemeesters hun geabsenteert welck niet tegenstaende heeft de Heere de Negri de bovenstaende somme geaccepteert en bekent ten geheelen van de selve voldaen en vergeneight te sijn en dies ten volgens de twee obligatien van twee duijsent gls eene van joffrouw Henrica de Negri, de andere van Dirck Schillars aen den heere Lemmens als cappelaen ad vier ten hondert overgedraegen en gesurrogeert te hebben met alle recht en actie der selve acten, consenterende in de realisatie voor rechter competent soo nodigh dese te konnen laeten gichten en goijen en in teeken der waerheijt, soo hebben dese eijgenhandigh onderteekent in presentie der schepenen op dagh en dato als boven, waeren geteekent Joes Th de Negri, Dirck Geurts als getuigh, And Henssen als getuigh, Jacob Wouters als getuigh, Peter Lemmens.  
 (bron: kopie afkomstig uit het kerkregister, bewaard in het archief in Born en opgeschreven door Jo Ritterbeeks
 met Elisabetha, genoemd naar haar grootmoeder aan moederzijde [Elisabetha Heinen] Hanssen, dr. van Willem (Wilhelmus) Hanssen en Meijken (Maria) Dederens
 geb. voor 1692 (ontbreekt in doopregister) vermoedelijk te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar achternicht Elisabetha Henzen op zondag 4 september 1729 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Elisabeth Erkens op vrijdag 11 augustus 1724 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Lambertus Hanssen op maandag 23 april 1731 te Spaubeek [Li], 
  
 dochter van Jacobus Hanssen en Maria Vromen? op woensdag 7 oktober 1693 te Spaubeek [Li], 
 In het geboorte register van Spaubeek staat het volgende: 
 7 bapt est Elisabetha filia Jacobi Henssen et Mariae coniugum suscep Wilhelmus Lemmen et Elisabeth Vromen 
 Zijn dit de ouders van Elisabeth Hanssen en heeft er een schrijffout plaatsgevonden dus Henssen ipv Hanssen? 
 Volgens mij spreken een aantal argumenten tegen deze veronderstelling: 
 1. de naam van de vader Jacobus komt bij géén van de kinderen voor, de naam Willem komt voor bij de tweede zoon. 
 2. Maria Vromen komt nergens voor als getuige, terwijl Maria Dederen de doopgetuige van de oudste zoon is. Dit geldt ook voor Jacobus Henssen/Hanssen hij is nergens de doopgetuige, terwijl Joannes en Willem Hanssen als doogetuigen optreden. Dit zijn broers van Elisabeth. [vader Willem is in 1693 al overleden] 
 3. Jacobus Henssen noemt zich consequent Henssen en nooit Hanssen. 
 4. haar echtgenote Jacobus Wouters is doopgetuige bij een van de kinderen van haar broer Theodorus gehuwd met Ida Claessens. 
 Feit blijft dat er in deze periode géén Elisabeth Hanssen in het doopregister van Spaubeek opgenomen is en we dus geen 100% zekerheid hebben [ww], 
 doopgetuige van haar nicht Lisbet (Elisabetha) Wouters (IIId) op dinsdag 27 januari 1722 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Joannes Walterus Stassen op woensdag 1 september 1734 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (minstens 49 jaar oud) op dinsdag 25 juli 1741 te Spaubeek [Li], 
 begr. op donderdag 27 juli 1741 aldaar 25. julij anno praefato pie in domino obijt sacris ecclesiae sacramentis munita Elisabetha Hanssen uxor Jacobi Wouters scabini et 27. eiusdem sepulta est.
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Pater P. Magister Martinus, genoemd zijn oom, deze is ook zijn peter ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 20 juni 1714 te Spaubeek [Li] 20 baptisatus est Martinus filius Jacobi Wouters et Elisabethae Hansen susceptores Martinus Wouters et Maria Hansen loco Meijken Dederen (getuigen: zijn oom Merten (Martinus) Wouters (IIb), zijn nicht Maria Hanssen nms. Meijken Dederens en zijn grootmoeder Meijken (Maria) Dederens door Maria Hansen),  
   professor theologie en schrijver,  
   doopgetuige van zijn nicht Catharina Elisabeth Wouters (IVa) op dinsdag 20 mei 1749 te Spaubeek [Li],  
   doopgetuige van zijn nicht Maria Sibilla Wouters (zie IIIb) op maandag 2 februari 1750 te Spaubeek [Li],  
   doopgetuige van zijn neef Marten (Martinus) Wouters (IVi) op donderdag 28 mei 1761 te Spaubeek [Li],  
    
   professor en schrijver,  
   Hij voert de titel Magister dit betekent: meerdere, aanvoerder, meester, onderwijzer, academische titel 
   WOUTERS (Martinus), Augustijn, geb. te Spaubeek bij Maastricht, trad op 17-jarigen leeftijd 1731 te Maastricht in de orde der Eremieten van den H. Augustinus en overleed aldaar 31 Jan. 1775, oud 61 jaar. Hij behaalde 1742 aan de universiteit te Leuven den graad van licentiaat in de godgeleerdheid. Eerst was hij werkzaam geweest als professor der filosofie in het klooster te Brussel, daarna der theologie te Antwerpen. 1748-60 en 1763-66 gaf hij de lessen der schriftuur in het college zijner orde aan de universiteit te Leuven en was tevens regent der studiën. Bovendien komt hij nog voor als visitator en definitor der orde en als secretaris van den provinciaal, Ant. Loodts, 1760. Hij zou tijdens het provinciaal kapittel te Antwerpen, 21 Apr. 1766, de verdediging der reeds gedrukte theses voorzitten: Theses sacrae in Acta apostolorum et Apocalypsim. Hij werd echter 19 Apr. tot provinciaal gekozen en verkreeg van Rome de noodige volmachten als prefekt der missiën zijner orde in Holland (Archief aartsb. Utrecht XXVIII, 211). De werken der H. Schriftuur door P. Wouters in druk uitgegeven met verklaringen volgens het algemeen gevoelen der H. Kerkvaders werden zeer gunstig beoordeeld en zagen herhaalde malen het licht. Het eerst zijn verschenen: Dilucidationes selectarum quaestionum S. Scripturae (Leuven 1752-58), zes delen in 8o, waarbij nog gevoegd werd: Dilucidatio selectarum quaestionum in Apocalypsim S. Joannis Apostoli, dat 1763 en 1779 afzonderlijk verscheen te Leuven. Opnieuw werden Dilucidationes selectarum S. Script. quaestionum partes sex, gedrukt Coloniae sumpt. frat. De Tournes (1776), 2 dln. 4o; Lovanii typ. J.F. van Overbeke (1779-80), 6 dln. 8o; Trajecti ad Mosam (1778), 2 dln. 4o. Hurter, Nomenclator Litt. III (ed. 1895), 83, (ed. 1912), V, 93, citeert nog een uitgave Wurciburgi 1763, fol. 1773, 1774, zes dln. 8o. Migne, Cursus Compl. Sac. Scriptur. (Par. 1840) t. 23, col. 767-1174, drukt enkele werken van P. Wouters af  
   en voegt er een kleine aanteekening over hem bij, die overgenomen is uit Lantherius, Illustriores viri Augustinenses III (1860), 91.  
   (bibliografie Joannes Josephus Habets: Publication de la Société historique et archéologique dans le Limbourg - volume 65
    
   Dezelfde aantekening vindt men in Vigouroux, Dictionnaire de la Bible. 
   Volgens het Wekelijks Nieuws van Loven V, (1775), 203, 296 was hij ook ‘historieschrijver zijner orde’. Nog zijn van hem bewaard enkele theses, zooals: Theses sacrae in Divi Pauli epistolas quas preside F. Martino Wouters O. Erem. S. Aug. in Alma universitate Lov. Theol. Licentiato S.S. Litter. professore ac studii theologici regente defendent Fr. Winandus Frische, Fr. Victor Thienpont ejusdem ordinis Lovanii in schola Augustiniana, die 6 Aug. 1759 (Lov. Typ. Joan. Jacobs), 16 pp. Zie: Keelhoff, Gesch. August. te Gent, 284; Analectes hist. eccl. Belg. XXII (1890), 311-313; Publications de la soc. hist. et arch. dans le duché de Limbourg XXV, 437-43 
   bron: Fruytier - Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW) 
   Voormalige Kloosterkerk c.a. van de Dominicanen (Predikheren) te Maastricht. 16. Binnen een cartouche in stijl Lodewijk XV een wapen: een schuinbalk vergezeld boven en onder van twee gekruiste dorre takken. (160-1961). - Hic Jacet/ Admodum Rdus ac Erud. Pater,/ P. Magister, Martinus Wouters,/ Ord. F.F. Erem. S.P. Augustini / In Alma Univers. Lovaniensi/ Sac-Theologiae Licentiatus/ Provinc. Flandro-Belgicae Ex-provincialis, / Definitor, Visitator, Secretarius, Stud. Theol. Regens ac Professor,/ Ordinis Historiographus/ Capituli Provinc. Praesidens/ Ac huius Conventus Filius etc. etc./ Obiit die 31 Jan / 1775 / R.I.P.  
   (J. Belonje: " Genealogische en heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de kerken der Provincie Limburg, Maastricht 1961, P.S.H.A.L. XCVI-XCVII (160-1961). 
   Ovl. (Ongeveer 60 jaar oud) op dinsdag 31 januari 1775 te Maastricht [Li]. 
  2.  Willem (Wilhelmus) ,  
   woonachtig te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 62 jaar oud) op donderdag 10 juni 1779 aldaar, volgt IIIa
  3.  Maria, genoemd naar haar grootmoeder aan moederszijde [=Meijken (Maria) Dederen] ,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 2 april 1720 te Spaubeek [Li] 2 baptisata est Maria filia Jacobi Wouters et Elisabethae Hanssen conjugum quam e sacro fonte [=Heilig doopfont] susceperunt Joannes Hanssen et Soffia Wouters (getuigen: haar oom Joannes Hanssen en Sophia Wolters als Soffia Wouters [relatie ?? ww]),  
   ovl. (ongeveer 19 jaar oud) op vrijdag 24 juli 1739 tussen 2-3 uur nm te Spaubeek [Li] [leeftijd 19 jaar en 3 maanden],  
   begr. op zondag 26 juli 1739 aldaar 24: julij inter 2dam et 3tiam postmeridiem sacris ecclesiae et exempelariter in domino obijt Maria Wouters filia Iacobi Wouters et Elisabethae Hanssen conj: et 26. eiusdem sepulta est: r(e)q(uies)cat in pace soror ssmus Rosarij: 19. annorum et 3. menses
  4.  Joes (Joannes) ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 25 maart 1722 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 86 jaar oud) op zaterdag 27 augustus 1808 aldaar, volgt IIIb

IIb.  Merten (Martinus) Wouters, zn. van Jan (Joannes) Wouters (I) en Elsken (Elisabeth) Lenarts
 ged. Rooms Katholiek op woensdag 10 oktober 1691 genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde en/of moederszijde te Spaubeek [Li] 10. bapt est Martinus filius Jo(ann)is Wouters et Elisabethae con(iu)g(um) suscep Matthias Habets et Elisabet Stassen (getuigen: Matthijs (Mathias) Habets en Elisabeth Stassen e.v. oudoom Leonardus Lienarts), 
 doopgetuige van zijn neef Pater P. Magister Martinus Wouters (zie IIa) op woensdag 20 juni 1714 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Cornelia (Maria Cornelia) Campo op donderdag 17 april 1760 te Spaubeek [Li], 
  
 RAL-LvO (Genoemd), 
 RAL-LvO 1759, 101v: Op 18 april 1753 verkocht Henderijck Eggen, inwoner van Nagelbeek-Schinnen, weduwnaar van Catharina Beckers, bijgestaan door schoonzoon Peter Goessens, aan Dirck Leunissen, inwoner van Spaubeek en gehuwd met Maria Limpens, 96 kleine roeden akkerland "in de swartcuijl" onder Nuth, grenzend aan de erfgenamen Paulus Meijs, erfgenamen Jan Cremers, de "overste Wijenwegh" en Marten Wouters, voor 25 stuivers per kleine roede. 
 RAL-LvO 1759, 217r: Op 27 april 1759 verkocht Lienaert Eggen, gehuwd met Anna Vroemen, aan Marten Wouters, inwoner van Spaubeek: 
 a) 134 1/2 kleine roeden akkerland "aen den watercoul" in het Grijzegrubberveld onder Nuth, grenzend aan Arnoldus Bemelmans, heer Habets, erfgenamen Frans Frijns en juffrouw Matthis; 
 b) 67 1/2 kleine roeden "aen 't witten" in het Grijzegrubberveld onder Nuth, grenzend aan Caspar Brants, erfgenamen Nelis Cremers, de vloedgraaf en heer Schaesbergh. 
 Iedere kleine roede kostte 22 stuivers. Het koren op het eerste stuk land zou gedeeld worden. 
 doopgetuige van zijn kleinzoon Jasper (Jasparus) Penris (zie IIIc) op donderdag 18 mei 1752 te Geleen [Li], 
 doopgetuige van Peter (Petrus) Peters op dinsdag 23 juli 1720 te Geleen [Li], 
 doopgetuige van Petrus Peters alias Glaudi op zondag 18 mei 1721 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Maria Catharina Erckens op dinsdag 1 september 1761 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Joanna Elisabeth Cals op dinsdag 28 januari 1755 te Schinnen [Li], 
 doopgetuige van zijn achternicht Cornelia Henssen op zaterdag 17 december 1718 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Anna (Anna Maria) Stassen op zaterdag 2 oktober 1728 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Johan (Joannes) Muijlkens op vrijdag 25 september 1744 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn kleinzoon Mattis (Matthias) Hautfast (IVm) op maandag 24 juli 1752 te Amstenrade [Li], 
 doopgetuige van Arn(out) (Joannes Arnoldus) Erckens (zie IVd) op zondag 12 juni 1763 te Spaubeek [Li], 
 Verder onderzoek Merten wednr v Sibilla Stassen te Spaubeek (Collectie Habets 72-5-1775)
  
 woont in boerderij D, Op t Broek te Spaubeek [Li] na 1700, 
 Gerardt Willem syn huijs (D) en hoffplaets met Bergh reiginoet ten eenre Jan Lenaerts (C) ter andere syden Jan Kleijnen (E) voor een hoff het gemeijn broeck groot aen maeten 253 R. Nu Marten Wouters [R=roeden=21m²] [=boerderij D], 
 woont op zaterdag 25 december 1745 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 89 jaar oud) op zondag 24 december 1780 circa 4:00 uur nm te Spaubeek [Li], 
 begr. op dinsdag 26 december 1780 aldaar 24ta circa 4am pomeridianam obyt Martinus Wouters nonagenarius [=negentigjarige, negentiger] viduus Sijbillae Stassen, qui 26 ejusdem sepultus est.
 kerk.huw. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 26 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zondag 4 februari 1720 die 4 f(e)br(uar)ij contraxerunt matrimonium Martinus Wouters et Sybilla Stassen testes fuerunt Jo(ann)es Stassen et Maria Stassen aldaar (getuigen: haar broer Joannes Stassen [koster] en haar zus Meijken (Maria) Stassen), 
  
 koopt op donderdag 18 januari 1759 te Grijzegrubben [Li], 
 RAL-LvO 1759, 200r: Op 18 januari 1759 verkocht Paulus Hautvast, gehuwd met Maria Catharina Sijstermans, aan de weduwnaar Martinus Wouters, de goederen die hem op 18 september 1757 bij loting waren toebedeeld: 
 a) 111 kleine roeden akkerland op de Tiendevrij, grenzend aan Nicolaes a Campo en het wederdeel; 
 b) 192 kleine roeden land "aen 't witgen", grenzend aan de weduwe Matthijs en het wederdeel; 
 c) de helft in 907 kleine roeden op de zevenmorgen, grenzend aan Paulus Leunissen en het wederdeel; 
 d) de helft uit 210 kleine roeden akkerland "het palsmenken", grenzend aan Cornelis Cremers en het wederdeel; 
 e) de helft in 213 kleine roeden akkerland "aen het peetjen", grenzend aan het voetpad en het wederdeel; 
 f) de helft in 149 1/2 kleine roeden akkerland "aen het peulken", grenzend aan de weduwe Hendrick Drummen en het wederdeel. 
 Elke kleine roede kostte een gulden en tien stuivers. 
 RAL-LvO 1759, 217r: Op 27 april 1759 verkocht Lienaert Eggen, gehuwd met Anna Vroemen, aan Marten Wouters, inwoner van Spaubeek: 
 a) 134 1/2 kleine roeden akkerland "aen den watercoul" in het Grijzegrubberveld onder Nuth, grenzend aan Arnoldus Bemelmans, heer Habets, erfgenamen Frans Frijns en juffrouw Matthis; 
 b) 67 1/2 kleine roeden "aen 't witten" in het Grijzegrubberveld onder Nuth, grenzend aan Caspar Brants, erfgenamen Nelis Cremers, de vloedgraaf en heer Schaesbergh. 
 Iedere kleine roede kostte 22 stuivers. Het koren op het eerste stuk land zou gedeeld worden. 
 Bron: Genwiki 
 met Sibilla (Sijbilla) Stassen, dr. van Ruth (Rutgerus) Stassen en Sijbilla Haen
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 19 februari 1693 te Spaubeek [Li] 19 bapt est Sijbilla filia Ruth Stassen et Sijbillae con(iu)g(um) susc Petrus Vromen et Catharina Stassen (getuigen: Petrus Vroemen als Petrus Vromen en haar tante Catharina Stassen), 
 doopgetuige van haar achternicht Anna Elisabetha Mulkens op dinsdag 21 april 1739 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Sijbilla Campo op maandag 21 november 1729 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar achternicht Anna Elisabetha Stassen op donderdag 11 juli 1737 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Maria Sijbilla Heijnen op dinsdag 17 januari 1741 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Joes (Joannes) Wouters (IIIb) op woensdag 25 maart 1722 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Jacobus Leenarts op vrijdag 25 juli 1732 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Wilhelmus Leenarts op donderdag 15 juni 1730 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Wilm (Wilhelmus) Habets en Maria Leenaerts op zondag 20 oktober 1715 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 48 jaar oud) op donderdag 27 april 1741 te Spaubeek [Li], 
 begr. op zaterdag 29 april 1741 aldaar 27. huius 1741 pie in domino obijt sacris ecclesiae sacramentis provisa Sijbilla Stassen uxor Martini Wouters et 29. sepulta est.
 Uit dit huwelijk 3 dochters: 
  1.  Maria ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 28 april 1720 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 69 jaar oud) op zaterdag 27 maart 1790 te Geleen [Li], volgt IIIc
  2.  Lisbet (Elisabetha) ,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 27 januari 1722 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 50 jaar oud) op zaterdag 7 maart 1772 te Nuth [Li], volgt IIId
  3.  Sijbilla, genoemd naar haar grootmoeder aan moederszijde [Sijbilla Haen] ,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 12 juli 1726 te Spaubeek [Li] 12 hujus anno quo supra baptisata est Sijbilla filia Martini Wouters et Sijbillae Stassen leg. cong. quem e sacro fonte susceperunt Clemens Haen ex Bekergenhout et Sophia Wouters ex Beek (getuigen: haar oudoom Clemens (Clementinus) Haenen als Clemens Haen uit Beekergenhout en Sophia Wolters als Sophia Wouters uit Beek),  
   ovl. (ongeveer 21 jaar oud) op maandag 11 maart 1748 te Spaubeek [Li],  
   begr. op woensdag 13 maart 1748 aldaar 11 martij pie in domino obijt sacris ecclesiae sacramentis rite praemunita Sibilla filia Martini Wouters et Sibillae Stassen ex Spaubeeck et 13 eiusdem sepulta

Generatie III

IIIa.  Willem (Wilhelmus), genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde [Willem Hanssen] Wouters, zn. van Jacobus Wouters (IIa) (scabinus [=schepen, wethouder] van het Graafschap Geleen (& Spaubeek)) en Elisabetha Hanssen
 woonachtig te Spaubeek [Li] - Hegge, 
 ged. Rooms Katholiek op vrijdag 26 juni 1716 te Spaubeek [Li] 26. baptisatus est Wilhelmus filius Jacobi Wouters et Elisabethae Hanssen conjugum patrinus Jan Wouters pat. Elisabeth Leenarts (getuigen: zijn grootvader Jan (Joannes) Wouters (I) en zijn grootmoeder Elsken (Elisabeth) Lenarts (zie I) als Elisabeth Leenarts), 
 doopgetuige van zijn nicht Gertrudis (Maria Gertrudis) Wouters (IVg) op zaterdag 17 juli 1756 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn achterneef Willem (Wilhelmus) Snijders op zondag 3 september 1752 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Maria Sibilla Bijen op vrijdag 2 november 1759 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn achternicht Maria Catharina Hansen op zaterdag 27 augustus 1757 te Schinnen [Li], 
 doopgetuige van zijn achterneef Petrus Matthias Hanssen op dinsdag 21 april 1767 te Schinnen [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Joannes Wilhelmus Lenaerts op vrijdag 30 juni 1769 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn kleindochter Maria Agnes Geurts (Va) op dinsdag 31 januari 1775 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 62 jaar oud) op donderdag 10 juni 1779 om 10 uur 's morgens op 62 jarige leeftijd te Spaubeek [Li], 
 begr. op zaterdag 12 juni 1779 aldaar 10ma circa 10am matutinam obyt Wilhelmus Wouters annorum 62 [=62 in de leeftijd], dum viveret conjux Agnetis Meutjens, qui 12 ejusdem sepultus est.
 kerk.huw. (beiden ongeveer 30 jaar oud) (Rooms Katholiek) op vrijdag 13 januari 1747 te Merkelbeek [Li] (getuigen: haar zus Catharina Meutens als Catharina Muestins, Petrus Muestins (oom Agnetis?)) 
 met Agnes (Agnetis) Meutens (Meutjens, Muijtjens), dr. van Stephanus Meutens en Anna Hamekers
 ged. Rooms Katholiek op maandag 14 december 1716 te Merkelbeek [Li], 
 doopgetuige van haar kleinzoon Godefridus Geurts (zie IVa) op dinsdag 21 september 1773 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Maria Agnetis Hanssen op maandag 31 juli 1775 te Schinnen [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Agnes Lenaerts op dinsdag 14 januari 1755 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar kleindochter Maria Agnes Peusens (Vc) op maandag 18 februari 1782 te Nagelbeek [Li], 
 doopgetuige van Joannes Matthias Bijen op dinsdag 30 oktober 1753 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Henricus Bijen op vrijdag 31 januari 1755 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Maria Gertrudis Bijen op donderdag 23 december 1756 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Michael Bijen op vrijdag 6 januari 1758 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Maria Anna Erkens op zondag 26 februari 1758 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Laurentius Leenarts op zaterdag 8 oktober 1763 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 65 jaar oud) op donderdag 8 augustus 1782 op ongeveer 64 jarige leeftijd te Spaubeek [Li], 
 begr. op zaterdag 10 augustus 1782 aldaar 8va circa 4am vespertinam obyt Agnes Muijtjens vidua Wilhelmi Wouters circiter 64 annorum, quae 10ma ejusdem sepulta est.
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Joannes, genoemd naar zijn oom aan vaderszijde ,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 2 maart 1747 te Merkelbeek [Li] (getuigen: zijn grootvader Jacobus Wouters (IIa), zijn grootmoeder Anna Hamekers als Anna Raemeekers, zijn tante Elisabetha Meutens, Augustinus Celissen). 
  2.  Catharina Elisabeth ,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 20 mei 1749 te Spaubeek [Li], volgt IVa
  3.  Ida (Maria Ida), genoemd naar haar meter ,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 20 mei 1749 (tweeling) te Spaubeek [Li] 20 maij baptisatae sunt duae geminae legitimae Wilhelmi Wouters et Agnetis Meutens conjugum prima Catharina Elisabetha cujus susceptores fuerunt Martinus Wouters et Catharina Meutens 2dæ Maria Jda cujus susceptores fuerunt Stephanus Meutens et Jda Claessen (getuigen: haar grootvader Stephanus Meutens en Ida Claessens),  
   ovl. (ongeveer 4 jaar oud) op donderdag 20 december 1753 te Spaubeek [Li],  
   begr. op vrijdag 21 december 1753 aldaar 20. decembris obijt Ida infans 4 annorum [=4 in de leeftijd] filia Wilhelmi Wouters et Agnetis Meutens ex Spaubeeck et 21 huius sepulta.
  4.  Anna Elisabetha, genoemd naar haar beide grootmoeders [Anna Hamekers en Elisabetha Hanssen] ,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 9 januari 1751 te Spaubeek [Li] 9 januarij baptisata est Anna Elisabetha filia legitima Wilhelmi Wouters et Agnetis Meutens suscep Matthias Lenaerts no(min)e Petri Meutens et Catharina Keysers no(min)e Elisabethae Hansen (getuigen: haar oudoom Petrus Meutens, Catharina (Maria Catharina) Keijsers nms. Elisabetha Hanssen en haar achternicht Elisabetha Hanssen door Catharina Keijsers),  
   ovl. (één dag oud) op zondag 10 januari 1751 te Spaubeek [Li],  
   begr. op dinsdag 12 januari 1751 aldaar 10 ianuarij obijt Anna Elisabetha infans 4 dierum [=4 van de dagen] filia Wilhelmi Wouters et Agnetis Meutens et 12 huius sepulta.
  5.  Joannes Jacobus, genoemd naar zijn peter en zijn grootvader aan vaderszijde ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 19 april 1752 te Spaubeek [Li] 19 aprilis baptisatus est Joannes Jacobus filius legitimus Wilhelmi Wouters et Agnetis Meutens sucep: Joannes Hansen et Catharina Meutens (getuigen: zijn achterneef Joannes Hanssen, zijn tante Catharina Meutens, Joannes Hansen (oom Wilhelmus?)),  
   ovl. (ongeveer 17 jaar oud) op vrijdag 15 december 1769 opm. coelebs [=caelebs=ongetrouwd, vrijgezel] te Spaubeek [Li],  
   begr. op zondag 17 december 1769 aldaar 15 obyt o[mn]ibus eccl [es]iae sacramentis praemunitus Jo(ann)es Jacob Wouters coelebs filius Wilhelmi Wouters et Agnetis Meutjens conjux, qui 17 ejusd(em): sepultus est.
  6.  Anna Maria ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 6 februari 1754 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 57 jaar oud) op zaterdag 2 november 1811 te Schinnen [Li], volgt IVb
  7.  Agnes (Maria Agnes) ,  
   woonachtig te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 64 jaar oud) op maandag 20 maart 1820 te Gulpen [Li], volgt IVc
  8.  Anna Catharina ,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 18 oktober 1757 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 47 jaar oud) op donderdag 25 april 1805 aldaar, volgt IVdIIIb.  Joes (Joannes, Jan, Jean (Fr.)) (Jo~ann~es=Jo~es=Joes) genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde Wouters, zn. van Jacobus Wouters (IIa) (scabinus [=schepen, wethouder] van het Graafschap Geleen (& Spaubeek)) en Elisabetha Hanssen
 ged. Rooms Katholiek op woensdag 25 maart 1722 te Spaubeek [Li] die 25 martij sacramento baptismatis initiatus est Joannes filius Jacobi Wouters et Elisabethae Hanssen legitimi conjuges [=wettelijk gehuwd] quem e sacro fonte susceperunt Wilhelmus Hanssen et Sybilla Stassen (getuigen: zijn oom Willem (Wilhelmus) Hanssen en zijn aangetrouwde tante Sibilla (Sijbilla) Stassen (zie IIb) [e.v. Merten Wouters]), 
 landbouwer, 
  
 Naamgeving bij geboren kinderen, 
 De "betere" klasse burgers gaan twee namen gebruiken voor hun kinderen. Deze bevatten veelal de namen Jo(h)annes bij jongens en Maria bij meisjes. De reden hiervoor komt uit het RK geloof. 
 Als laatste bij de dood van Jezus Christus aan het kruis zijn bij hem gebleven de apostel Jo(h)annes, de evangelist (schrijver van het nieuwe testament) en zijn moeder Maria (de heilige maagd). Na de dood van Jezus vertrekken zij samen naar Efeze (Ephesos [Grieks], Efes [Turks]) in het huidige Turkije waar ze later overlijden. De naamdag van Jo(h)annes is 27 december en die van Maria is 15 augustus. 
 Het volgende citaat uit een boek geeft dit dan ook weer: 
 "Ook vandaag laat de Heer geen mens alleen. Hij weet voor iedereen de juiste Johannes te vinden en de juiste Maria, om gezamenlijk het kruis van het leven te dragen.". 
 Door het bovenstaande staan de namen symbool voor personen (heiligen) waarop je in de slechtste tijd van je leven op kunt steunen. Daarom worden deze namen veelal als eerste gebruikt gevolgd door de tweede, welke in feite de persoon uniek maakt binnen het gezin. 
 doopgetuige van zijn neef Joannes Petrus Lenaerts op vrijdag 23 december 1768 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Anna Sijbilla Penris op zaterdag 12 mei 1753 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Sophia Penris op zondag 29 september 1754 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Agnes (Maria Agnes) Wouters (IVc) op zaterdag 14 februari 1756 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Joannes Wilhelmus Lenaerts op vrijdag 10 december 1756 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn achterneef Joannes Martinus Hautvast (zie IIId) op maandag 25 december 1758 te Nuth [Li], 
 doopgetuige van Maria Catharina Cremers op zondag 7 januari 1759 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn kleindochter Maria Sijbilla Boshouwers (Vk) op zaterdag 23 juni 1781 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn kleindochter Maria Sijbilla Mevissen (Vf) op zaterdag 1 juni 1782 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn kleinzoon Jan (Joannes) Wouters (Vh) op woensdag 10 augustus 1785 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn kleinzoon Joannes Lemmens (zie IVg) op zaterdag 20 oktober 1787 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn kleinzoon Jan (Joannes) Wouters (zie IVi) op donderdag 24 november 1791 te Spaubeek [Li], 
  
 Bokkerijders in de Landen van Overmaas tussen juli 1740 en augustus 1745  te Spaubeek [Li], 
 In de 18 de eeuw (1730-1774) worden de Landen van Overmaas geteisterd door roversbendes, die we kennen onder de naam: "Bokkerijders". 
 Onze streek wordt in de tweede periode door hen getroffen. Deze bendes richten zich met name op de kerkelijke bezittingen en rijke(re) boeren. Zij gaan niet zachtzinnig te werk om hun doel te bereiken, waarbij de buit niet altijd groot is. Zo wordt o.a. in 1737 ingebroken in de kerk van Spaubeek en in 1740 wordt de brouwketel van Matthijs Heijnen gestolen, uitgevoerd door bendeleden uit Schinnen en andere omliggende dorpen (zie ook Marten Wouters 1761-1830). 
 Tot de bendeleden behoren: vilders en andere "gezellen" (wevers, dagloners, haammakers [van haam=paardentuig], zadelmakers, schoenlappers, slotenmakers, marskramers e.d. dus beroepen die op diverse plaatsen worden uitgevoerd. In het algemeen reizende werklieden). Het zijn echter niet alleen arme lieden, maar ook aan lager wal geraakte edellieden, die hun stand niet meer kunnen hooghouden en gewezen millitairen (ook met hogere rang). Onder hen bevinden zich ook een veldbode en een chirurg. De verzamelplaatsen van de Bokkerijders zijn lokale herbergen of de woonhuizen van de bendeleiders, die vaak op de rand van het dorp wonen. Hierdoor kunnen ze zich gemakkelijk verplaatsen zonder dat dit bij andere dorpsgenoten opvalt. 
 In Spaubeek wonen de volgende Bokkerijders: 
 - Michel Hennix, geb te Beek. Deze schoenmaker, wolspinner wordt in 1751 te Geleen gearrestreerd en ter dood veroordeeld. 
 - zijn zonen Peter Hennix en Joannes Hennix 
 Na de veroordeling door drossaard Leopold Duijckers, van de schepenbank Geleen, wordt zijn woonhuis kasteel Raath te Bingelrade op 20 augustus 1751 in brand gestoken en dit brandt grotendeels af. Verantwoordelijk hiervoor is: 
 - Peter Tacken hij is met een dochter van Michel Hennix getrouwd. (hij is geholpen door Joannes en Andries Jeurissn) 
 - Mevis Offermans, wolspinner en buurman en zwager van Hennix. Deze Mevis heeft in het Hollandse leger gediend. 
 - Peter Schols, de zwager van Mevis Offermans. Peter woont in Gebösselke en is eind mei 1751 gearresteerd. 
 - Willem Caldenberg 
 In Hobbelrade wonen: 
 - Matthijs Crull, afkomstig uit Frankrijk.Hij is een gedeserteerde soldaat uit Namen. Zijn beroep is: schoenmaken en bijenkorfmaker. 
 - Du Jadrdin, afkomstig uit Frankrijk. 
 In Hegge woont: 
 - Daem Haenen 
 In Nagelbeek woont: 
 - Nol Caldenberg, alias de Trouwe Jongen of Nol met de zieke ogen. Nol is in 1731 geboren in Schinnen en zijn beroep is bedelaaar. Zijn moeder is een zuster van de beruchte Gerlingh Daniëls uit Wolfhagen-Schinnen (zie ook Marten Wouters 1761-1830). Deze Gerlingh is op kasteel Ter Borch in Schinnen in gevangenschap tijdens het onderzoek gestorven. Ook tot de groep behoort Wijn Wijnen, de buurman en zwager van Gerlingh Daniëls. 
 In Geleen wonen onder andere: 
 - Jonker Willem de Gavarelle, alias de Dikke achter de kerk. Van beroep belastinginnner. 
 - Winand Duprez, hij behoort tot de (verarmde?) notabelen. Van beroep is hij secretaris van de schepenbank te Vaesrade. 
 We zien dat de laatste twee geen slecht beroep hebben. 
 Voor de mensen die in Schinnen op Ter Borch worden veroordeeld vindt de executie plaats op de Daniker berg (op de rand van Schinnen en Geleen-Spaubeek) 
 Voor de mensen die door de schepenbank van Geleen op kasteel St. Jansgeleen worden veroordeeld vindt de executie plaats in de Raadskuil (op de rand van Geleen en Sittard. Dit ter hoogte van de huidige holle weg, tegenover het neuwe ziekenhuis van Geleen) 
 (bron: Antok Blok: De Bokkerijders in de landen van Overmaas 1730-1774), 
 Franse legers komen in Spaubeek. Definitieve regeling voor inkwartiering op zaterdag 29 november 1794 te Spaubeek [Li]
 In Spaubeek wordt een register bijgehouden, waarin de gebeurtenissen van dag tot dag worden vermeld door A. Smeijsters (griffier = secretaris). 
 "Daghrolle van de municipaliteijt van Spaubeek vergaedert wegens alle 't geene voorgekomen en daerinne gedaen." 
 Op 26 november 1794 komen de Franse legers in Spaubeek aan via Hobbelrade. Wij lezen: 
 "Zijn alhier gearriveert 's middags ten 5 uren twee compagnien Voluntairs (= vrijwillig dienenden), welcke provisioneelijck (= voorlopig) in alle haast hebben gebilleteert (= biljetten hebben verstrekt voor inkwartiering bij inwoners)." 
 Op diezelfde dag komt het eerste oorlogsmaterieel in Spaubeek aan. "sijn hier aengekomen 3 canons en 4 aminitie wagens tot houbbelraed." 
 Kennelijk was de last zwaar en de holleweg in een slechte staat van onderhoud, zodat de bevolking gedwongen werd om hulp te bieden. We lezen: 
 "overmits den quaden weg vastleggende doen kommanderen 2 perden om dito wagens los te helpen en voor te spannen tot Nuth sulkx op requisitie (= vordering) van den officier van dit transport met last op den griffier om sulkx te annotteren (= aan te tekenen." 
 Op 29 november 1794 komt het bestuur van Spaubeek, bestaande uit de heren Banens (maire = burgemeester), Snijders (1e adjoint = wethouder), Heijnen (2e adjoint) en A. Smeijsters (griffier = secretaris) met de bevelvoerend officier bijeen voor het treffen van een definitieve regeling van inkwartiering. Wij lezen. 
 "Op requisitie (= vordering) van den capiteijn Menge mede gevaceert (= vrijgemaakt of ambtelijk bezig geweest) tot visitatie (= bezoek) van alle logementen, wes gedaen zijnde, op de requisitie als voorens, geprocedeert (= gehandeld) tot uijtvindinge en bekominge van twee leedige (= leegstaande) huijsen, 't eene in Spaubeek, het andere binnen hobbelraede om te dienen tot cortegaerde (= legering?), welcke eijndelijck gevonden, naementlijck in Spaubeek het huijs van Joes Woutes, in hobbelraede het huijs van Joes Peter Moonen, beijdens voor huize van dezelfde huijzen belooft een billige loon ad twee gls (= gulden) p maent, lastende den griffier aen jeder proprietaris (= eigenaar) van dito huijzen, als aen den officier requirant (= vorderend) bij biljetten hier af immediaet (= onmiddellijk) de behoorlijcke depeschen (= berichten) te doen exploiteren (= uit te reiken)". 
 In de kantlijn is aangetekend, dat de eigenaren, na hiervan in kennis te zijn gesteld (behoorlijcke insinuaties af gedaen), hierop verschillend reageerden. Wouters ging akkoord, maar Moonen protesteerde tegen de vordering van zijn huis. 
 (bron: Jacques Aussems, BECHA jaargang 1 nr 1 blz 18-87), 
 Diefstal door ingekwarierde militair bij Bernhard Ottermans. tussen dinsdag 19 mei 1795 en vrijdag 23 mei 1975  te Spaubeek [Li]
 "Informatie genomen over sekere diefstal geschiet aen het onbewont huijs van Bernhard Ottermans gelegen boven aan het eijnde van 't gehugt Hobbelraede tussen den 19 en 23 Meij 1795 sulx ten overstaen van ons onders. (ondergetekende) municipalen heden den 23 Meij 1795." 
 . . . (na een lang betoog) . . . 
 "Den deponent (= die een verklaring aflegt) verklaert ook, dat op den ovensolder ontnomen is eenige dicke nooten wel 7 a 800 ontrent vorts aen ons door den deponent gevraegt zijnde of hij deesen aengaende niets meer weet te getuijgen segt dat nog in den koijstal gevonden heeft een half afgevreeten hamme dan dat hij quaet vermoëden heeft op 2 militairen doens gelogeert bij 
 Lambert Hanssen sulx digt neffens 't huijs waer den diefstal geschiet is nu logeerende den eenen bij Nijklaes Pijls den aderen bij Joes Wouters. 
 Daer bijgevoegende voor redenen van niet alleen suspicie (= verdenking) maer van welwetentheijd, dat hij deponent heden is geweest ten huijse van N. Pijls daer gevonden in den sack van den soldaet, twee hammen welverstaende een soo genaemd knorbeen (= hespebeen?) een ruckstuk en een stuck Braedworst noch met assen bestroijt, dat hier aen present (= aanwezig) en sulx ook soo gesien hebben de dogters van N. Pijls en eijndelijk dat hij deponent op sijnen Eede verklaert dat het vlees in den sack van den soldaet bij N. Pijls gelogeert, in de presentie der dogters geopent en gevonden, effectivelijck (= werkelijk) is van het vlees hem deponent gestolen daer voor nogmaels bereijdt over al sulx met eede te vestigen. 
 doopgetuige van zijn kleindochter Maria Catharina Wouters (Vx) op donderdag 22 september 1796 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn kleinzoon Joannes Mathias Heijnen (zie IVj) op vrijdag 6 juli 1798 te Munstergeleen [Li], 
 doopgetuige van zijn kleinzoon Gerardus Lemmens (zie IVg) op donderdag 28 januari 1802 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn achterkleindochter Maria Elisabetha Geurts (VIs) op dinsdag 16 oktober 1804 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van zijn kleinzoon Joannes Wilhelmus Boshouwers (Vl) en Maria Judith Coumans op dinsdag 17 juni 1806 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn achterkleinzoon Joannes Andreas Boshouwers (zie Vl) op dinsdag 10 maart 1807 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 86 jaar oud) op zaterdag 27 augustus 1808 om 08:00 vm. te Spaubeek [Li] - akte 23. In het huis van zoon Joannes Wilhelmus (Jean Guillaume) (getuigen: zijn zoon Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters (IVf), als Jean Guillaume Wouters (55 jaar, cultivateur, Spaubeek, zoon) en Jasparus Vroemen, als Gaspar Vroomen (66 jaar, cultivateur, Spaubeek, voisin=buurman)),  
 begr. op maandag 29 augustus 1808 te Spaubeek [Li] 1808 27 aug[u]st circa 10mam antemeridianam obijt Joannes Wouters aetatis 86 annorum viduus Gertrudis Leenaerts extremis s:r:e: sacramentis munitus et 29 hujus sepultus.
  
 Ondertrouw, 
 In de periode van de verplichte ondertrouw, die voor het huwelijk plaatsvond, gingen de pastoor(s) na of aan alle wettelijke en kerkelijke eisen voor het aangaan van het huwelijk was voldaan. De pastoor(s) gingen onder andere bij de ouders, grootouders en overgrootouders na of er een familieband tussen de bruid en bruidigom bestond. Afhankelijk van de soort familieband (graad van verwantschap) kon men eventueel (tegen betaling?) dispensatie krijgen om toch te mogen trouwen. 
 De ondertrouw begon na een pastoraal gesprek bij de parochiepriester van de toekomstige bruid. Daarna kondigde de pastoor drie zondagen achter elkaar in de mis het huwelijk aan. In het Latijn: præmissis tribus bannis [=na de roepen, na de 3 huwelijks -afkondigingen]. 
 In ons dialect heette dit: in de reupe zeen, van de praeksjtool rolle of euver de benk gaon
 Woont in boerderij B, Op 't Broek te Spaubeek [Li] na 1749
   
 In het eerste bevolkingsregister (BVR) van 1798 wonen hier, (zie ook de scan van de originele inschrijving hierboven): 
 Joes Wouters - 76 (jaar) - ouden man 
 Mari Gertrud Lenaerts - 76 - oude vrouw 
 Martin Frissen - 38 - cultivateur [=landbouwer] (uit) Spaubeek 
 Marie Wouters - 40 - sijne vrouw 
 Mari Sebil Bosheuers - 17 - dochter; Hans Willem Bosheuers - 13 - soon; en de kinderen (onder de 12 jaar): M(aria); M(aria) Joanna; An Gertrud. 
 Maria Wouters is de dochter van Joes en Gertrudis Lenaerts. Zij is eerst gehuwd (x1780) geweest met Joannes Gerardus Bosheuers (+1794). Daarna huwt (x1798) ze opnieuw met Martinus Frissen. 
 Maria Gertrudis Lenaerts overlijdt een jaar later (+1799) op 75 jarige leeftijd. 
 In het BVR 1800 zien we dat Joes Wouters (78 jr) bij zijn oudste zoon Jan Willem x Maria Helena Vlecken op de Dorpstraat woont. 
 In het BVR 1807 zien we dat Joes Wouters (85 jr) bij zijn oudste dochter Maria Sibilla x Peter Mevis op Hoeve woont. 
 Joes Wouters overlijdt (+1808) op 86 jarige leeftijd bij zijn zoon Jan Willem op de Dorpstraat. 
 Verband tussen de families Wouters en Boshouers te Spaubeek [Li]
 Van de familie Wouters trouwen een zuster en broer met een broer en zuster van de familie Boshouers. 
 1. In 1780 trouwt Joannes Gerardus Boshouwers met (Anna) Maria Wouters 
 2. In1790 trouwt Marten Wouters met Maria Elisabeth Boshouers
 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 24 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zondag 13 juli 1749 13 julij matrimonio juncti sunt cum dispensatione in tertio gradu [=dispenatie in de derde graad (bloedverwantschap)] et in bannis [=en na het roepen van huwelijksafkondigingen] Joannes Wouters et Gertrudis Lenaerts testes Henricus Vromen custos et Martinus Lenaerts aldaar (getuigen: Henricus Vroemen als Henricus Vromen de koster en zijn achterneef en haar broer Martinus Leenarts, (Lenaerts)), 
  
 Verband tussen families Wouters en Lenaerts (Derde graads bloedverwantschap) op zondag 13 juli 1749 te Spaubeek [Li], 
 Gertrudis Lenaerts is de dochter van Wilhelmus Leenarts en Cornelia Zijfers. Deze Wilhelmus (zoon van Marten x Maria Vromen) is de halfbroer van Elsken Lenarts (dochter van Marten x Elisabeth Meijs), welke gehuwd is met Jan Wouters, de grootvader van Joes Wouters. 
 Elsken Lenarts is de grootmoeder van Joes Wouters en een oudtante van Gerrtudis Lenaerts. Van beiden is Marten Lenarts dus een gemeenschappelijke overgrootvader
 Woont op het Broek in 1798 te Spaubeek [Li]
 in het bevolkingsregister van 1798 woont Joes Wouters en Mari Gertud Lenaerts in op het Broek nr. 38 
 met zijn achternicht Gertrudis Lenaerts (Lenders, Lienarts, Leenaerts), dr. van Wilm (Wilhelmus) Leenarts en Cornelia Zijffers
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 11 november 1724 te Spaubeek [Li] 11 9bris 1724 baptisata est Gertrudis filia Wilhelmi Leenarts et Corneliae Zijffers ligt: conjug(es) quam e sacro fonte, susceperunt Jo(ann)es Gossen ex Bijse et Maria uxor Petri Zijfers (getuigen: Jan (Joannes) Goessens als Joannes Gossen uit Op de Bies en haar grootmoeder Maria e.v. Petrus Zijfers), 
 doopgetuige van haar nicht Maria Gertrudis Lenaerts op zondag 16 maart 1760 te Schinnen [Li], 
 doopgetuige van haar neef Joannes Wilhelmus Lenaerts op zaterdag 27 augustus 1763 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Maria Gertrudis Campo op vrijdag 21 oktober 1763 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Jan Jacob (Joannes Jacobus) Lenaerts op zaterdag 7 augustus 1773 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Maria Agnes Lenaerts op woensdag 9 februari 1763 te Schinnen [Li], 
 doopgetuige van haar kleinzoon Petrus Mevissen (zie IVe) op maandag 12 januari 1778 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar kleindochter Gertrudis (Maria Gertrudis) Boshouwers (zie IVh) op donderdag 18 mei 1780 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar kleinzoon Joannes Michael Lemmens (zie IVg) op zondag 21 augustus 1785 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar kleinzoon Chris (Christianus) Wouters (zie IVf) op maandag 17 maart 1788 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar kleinzoon Gerard (Joannes Gerardus) Wouters (Vp) op dinsdag 5 augustus 1794 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar kleindochter Gertrud (Maria Gertudis) Heijnen (Vu) op dinsdag 2 mei 1797 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar kleinzoon Hans Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters (zie IVk) op dinsdag 24 juli 1798 te Munstergeleen [Li], 
  
 kan niet schrijven op donderdag 18 mei 1780 te Spaubeek [Li], 
 is getuige bij kleindochter: 18. circa tertiam matutinam nata et eodem [18-05-1780] die baptisata est Maria Gertrudis filia legitima Joannis Gerardi Boshouwers et Mariae Wouters incolarum hujus parochiae, susceperunt Jo(ann)es Wilhelmus Boshouwers, et ertrudis Lenaerts, ambo ex hac parochia. in fidem. 
 C.E. van den Bock pastor. Joannes Gerardus Busheuer pater prolis. Joannes Willem Buscheuer patrinus Gertrudis Lenaerts hoc x signum posuit 
 Ovl. (Ongeveer 75 jaar oud) op donderdag 5 december 1799 te Spaubeek [Li] (Gertruijd Lienarts dr. van Lienarts; e.v. Joannes Wouters)
 begr. op donderdag 5 december 1799 aldaar obyt Gertrudes Leenaerts 70 annorum uxor Jo(ann)is Wouters
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Maria Sibilla, genoemd naar haar meter ,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 2 februari 1750 te Spaubeek [Li] 2 feb: baptisata est Maria Sibilla filia legitima Joannis Wouters et Gertrudis Lenaerts susceptores Martinus Wouters et Maria Horsmans (getuigen: haar oom Pater P. Magister Martinus Wouters (zie IIa) en Maria Horsmans [de stiefmoeder van Gertrudis Lenaerts]),  
   ovl. (ongeveer één week oud) op maandag 9 februari 1750 opm. octo dierum [=8 van de dagen] te Spaubeek [Li],  
   begr. op dinsdag 10 februari 1750 aldaar 9: feb: obijt Maria Sibilla infans octo dierum filia Joannis Wouters et Gertrudis Lenaerts et 10 huius sepulta.
  2.  Sibilla (Maria Sibilla) ,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 26 januari 1751 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 82 jaar oud) op dinsdag 10 september 1833 aldaar, volgt IVe
  3.  Jan Willem (Joannes Wilhelmus) ,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 3 december 1753 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 71 jaar oud) op vrijdag 23 september 1825 aldaar, volgt IVf
  4.  Gertrudis (Maria Gertrudis) ,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 17 juli 1756 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 61 jaar oud) op dinsdag 16 juni 1818 aldaar, volgt IVg
  5.  Maria ,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 25 augustus 1758 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 81 jaar oud) op zaterdag 9 november 1839 aldaar, volgt IVh
  6.  Marten (Martinus) ,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 28 mei 1761 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 68 jaar oud) op vrijdag 15 januari 1830 aldaar, volgt IVi
  7.  Maria Elisabetha, genoemd naar haar grootmoeder aan vaderszijde [Elisabetha Hanssen] ,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 22 maart 1764 te Spaubeek [Li] 22 baptisata est Maria Elisabetha filia legitima Jo(ann)is Wouters et Gertrudis Lenaerts susceperunt Wilhelmus Lenaerts et Maria Geurts (getuigen: haar oom Wilhelmus Leenarts en Maria (Maria Sophia) Geurts dit is een buur/vriendin?),  
   doopgetuige van haar nicht Maria Catharina Frisschen (zie IVh) op donderdag 7 maart 1799 te Munstergeleen [Li],  
   doopgetuige van Bartholomeus Geurts op maandag 10 december 1792 te Spaubeek [Li]. 
  8.  Catrin (Catharina Elisabetha) ,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 13 april 1767 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 44 jaar oud) op donderdag 2 januari 1812 aldaar, volgt IVj
  9.  Jan Peter (Joannes Petrus) ,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 8 juni 1770 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 62 jaar oud) op dinsdag 25 september 1832 aldaar, volgt IVkIIIc.  Maria, genoemd naar haar tante aan moederszijde Wouters (Wauters), dr. van Merten (Martinus) Wouters (IIb) en Sibilla (Sijbilla) Stassen
 ged. Rooms Katholiek op zondag 28 april 1720 te Spaubeek [Li] 28 baptisata est Maria filia Martini Wouters et Sibillae Stassen conjugum susceptores Joannes Wouters et Sibilla Haen uxor [=echtgenote van] Ruth Stassen (getuigen: haar grootvader Jan (Joannes) Wouters (I) en haar grootmoeder Sijbilla Haen e.v. Ruth Stassen), 
 doopgetuige van haar achterneef Andries (Andreas) Stassen op donderdag 30 april 1744 te Nuth [Li], 
 doopgetuige van haar achterneef Joannes Theodorus Campo op zondag 7 maart 1762 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar achternicht Maria Stassen op maandag 22 februari 1745 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Maria Caecilia Luijten op donderdag 22 november 1764 te Geleen [Li], 
 doopgetuige van Nicolaus Luyten op maandag 15 juni 1772 te Geleen [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Henricus Goessens en Anna Drummen op donderdag 27 november 1749 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Maria Catharina Essers op zaterdag 31 augustus 1748 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Anna Catharina Snijders op dinsdag 13 december 1757 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Christianus Peulen op zaterdag 8 november 1755 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Leonard (Leonardus) Peulen op woensdag 19 januari 1757 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Wijnandus Peulen op donderdag 13 juli 1758 te Spaubeek [Li], 
 geboortegetuige van Joannes Henricus Bürgens
 doopgetuige van Maria Joanna Bürgens op woensdag 22 april 1778 te Sittard [Li], 
 doopgetuige van Gerard (Gerardus) Cuijpers op donderdag 4 december 1760 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Ludovicus Fredericus Smeijsters op maandag 21 september 1778 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Joannes Jacobus Hautvast (zie IIId) op donderdag 8 november 1753 te Amstenrade [Li], 
 doopgetuige van Peter (Petrus) Mevis (zie IVe) op zaterdag 6 september 1755 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar achternicht Maria Wouters (IVh) op vrijdag 25 augustus 1758 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Maria Sibilla Hautvast (zie IIId) op zaterdag 18 oktober 1760 te Nuth [Li], 
 ovl. (ongeveer 69 jaar oud) op zaterdag 27 maart 1790 te Geleen [Li], 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 30 jaar oud) (1) (Rooms Katholiek) op woensdag 28 januari 1750 aldaar [.]. januarij in praesentia d[omi]ni confr[atr]is Petri Kirberich â me commissi contraxerunt matrimonium Balthasar Penris et Maria Wouters ex Spaubeck. testes Lemmen Leenarts, Henricus Deljeu. F: H: Heimbach pastor in Geleen. (getuige: Lemmen Henricus Lenarts, Henricus Delieu) 
 met Baltus (Bartholomeus, Balthasar, Baltes) Penris
 geb. circa 1720, 
 doopgetuige van Sibilla (Maria Sibilla) Wouters (IVe) op dinsdag 26 januari 1751 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 33 jaar oud) op dinsdag 9 januari 1753 te Lutterade [Li], 
 begr. op dinsdag 9 januari 1753 te Geleen [Li] 9 jan obijt Balthasar Penris villicus in Luterade
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Jasper (Jasparus) ,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 18 mei 1752 te Geleen [Li] 18 maj bapt(izat)us Jasper c[onfirmatus] parent(es) Baltes Penris Maria Wouters suscep(tores) Marten Wouters Jen Dullens (getuigen: zijn grootvader Merten (Martinus) Wouters (IIb), als Marten Wouters, Jen Dullens). 
  Maria, genoemd naar haar tante aan moederszijde Wouters
  
 Familie relaties, 
 Maria Lemmens-Wouters is de oma van de Geleense burgemeester Jan Reinier Lemmens (1788-1870) (Burg. Lemmensstraat in Geleen is naar hem genoemd) 
 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 34 en 29 jaar oud) (2) (Rooms Katholiek) op vrijdag 7 juni 1754 te Geleen [Li] 7 junij copulati sunt Jo(ann)es Petrus Lemmens et Maria Wouters cum dispensatione in tribus bannis et impedimento affinitatis tertij quarto mixti gradus testes Wilhelmus Kirckhoofs Lemmen Lenerts (getuige: Wilhelmus Lemmens) Wilhelmus Kirckhoofs, Lemmen Lenerts 
 met Hans Peter (Joannes Petrus) Lemmens, zn. van Petrus Lemmens (molenaar van St. Jansgeleen) en Anna Cuijpers
 geb. op donderdag 21 september 1724, 
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 21 september 1724 te Spaubeek [Li] 21 septembris baptisatus est Jo(ann)es Petrus filius Petri Lemmens et Annae Cuypers legt: conjug: quem e sacro fonte susceperunt Reynerius Hagens secr(e)t(ariu)s in Schinnen no(min)e Jo(ann)es Franssen ex Herel et [verder niets geschreven] (getuige: Reinerus Hagens secretaris in Schinnen nms. Joannes Franssen uit Heerlen) Joannes Franssen uit Heerlen, 
 pachter in Lutterade, 
 doopgetuige van Jan Peter (Joannes Petrus) Wouters (IVk) op vrijdag 8 juni 1770 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Maria Gertrudis Mevis (zie IVe) op zaterdag 25 maart 1786 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Jacobus (Joannes Jacobus) Burgens op maandag 24 juli 1741 te Sittard [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Petrus Roijen en zijn zus Anna Elisabetha Lemmens op woensdag 14 oktober 1744 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn achternicht Maria Ida Smeijsters op vrijdag 2 april 1773 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn achterneef Petrus Mathias Smeijsters op maandag 14 november 1785 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (67 jaar oud) op dinsdag 27 maart 1792 te Geleen [Li]. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Peter Mathijs (Petrus Matthias) ,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 26 april 1755 te Geleen [Li],  
   ovl. (ongeveer 92 jaar oud) op zondag 1 augustus 1847 te Lutterade [Li], volgt IVl
  2.  Sybilla ,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 8 augustus 1757 te Geleen [Li] (getuigen: Joannes Wouters en haar tante Joanna (Maria Joanna) Lemmens, als Marian Lemmens),  
   doopgetuige van haar achternicht Maria Sijbilla Smeijsters op vrijdag 2 augustus 1782 te Spaubeek [Li]. 
  3.  Martinus ,  
   geb. op zondag 8 juni 1760 te Geleen [Li],  
   Rooms Katholiek (getuigen: zijn tante Ida Lemmens, villicus in luterad [=inwoner van Lutterade] en zijn aangetrouwde oom Christianus Hautvast (zie IIId), als Christian Houtvaet). 
  4.  Joannes Josephus ,  
   geb. op woensdag 16 juni 1762 te Geleen [Li],  
   Rooms Katholiek (getuigen: zijn achterneef Joannes Campo en zijn tante Ida Lemmens, Luteraed in villicus [=inwoner van Lutterade]). 

IIId.  Lisbet (Elisabetha, An Elisabeth), genoemd naar haar aangetrouwde tante/meter aan vaderszijde Wouters, dr. van Merten (Martinus) Wouters (IIb) en Sibilla (Sijbilla) Stassen
 ged. Rooms Katholiek op dinsdag 27 januari 1722 te Spaubeek [Li] 27 januarij baptisata est Elisabetha filia Martini Wouters et Sybilliae Stassen leg. conjuges quam e scaro fonte susceperunt Jo(ann)es Stassen filius Rutgeri Stassen et Elisabetha Hanssen uxor Jacobi Wouters (getuigen: haar oom Joannes Stassen zn. van Rutgerus Stassen en haar aangetrouwde tante Elisabetha Hanssen (zie IIa) e.v. Jacobus Wouters), 
 doopgetuige van haar neef Peter Mathijs (Petrus Matthias) Lemmens (IVl) op zaterdag 26 april 1755 te Geleen [Li], 
 doopgetuige van haar achterneef Joannes Matthias Campo op zondag 9 maart 1766 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Theodorus Duque op zaterdag 25 december 1745 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 50 jaar oud) op zaterdag 7 maart 1772 (Elisabetha Wouters x Christianus Hautvast) te Nuth [Li], 
 tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 27 jaar oud) op zondag 29 augustus 1751 te Spaubeek [Li] 29 augusti cum testimonio libertatis matrimonio juncti sunt Zittardiae [=zijn door het huwelijk verbonden in Sittard] apud patrem confessarium monentium Christianus Houtvast ex Nuth et Elisabeth Wouters ex Spaubeeck
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 29 augustus 1751 te Nuth [Li] [volgens GenDaLim7] (getuigen: zijn broer Petrus Hautvast en zijn achterneef Laurentius Meijs), 
  
 RAL-LvO stukken vanaf 1758 te Grijzegrubben [Li], 
 RAL-LvO 1759, 187v: Op 1 juni 1758 verklaarden de broers Paulus Hautvast, gehuwd met Maria Catharina Sijstermans, en Christiaen Hautvast, gehuwd met Anna Elisabeth Wouters, dat zij op 4 april 1754, zoals per handschrift vastgelegd, 3000 gulden tegen 4% hadden geleend van Maria Anna Hautvast, gehuwd met baron Louis Claude Joseph de Rahier. Met het geld hadden zij schulden aan schepen Heldevier van Maastricht afgelost. Tot onderpand stelde Paulus Hautvast 388 kleine roeden weide "den houwenast ofte overweijde" met inbegrip van de moestuin, grenzend aan Peter Cremers, erfgenamen Vaes Vroemen en Hendrick Drummen. Christiaan Hautvast borgde met 402 kleine roeden weide "den houwenast", grenzend aan de Holleweg, Paulus Hautvast en Hendrick van Loo. Gezamenlijk stelden zij nog tot onderpand hun huis met moestuin en weide te Grijzegrubben, ca. een bunder groot en grenzend aan de erfgenamen Vaes Dormans, en Bartel Drummen; voorts nog 286 kleine roeden weiland "de Neij", grenzend aan Joannes Meijs, Hendrick Vroemen en De Neijerweg; en verder nog 384 kleine roeden akkerland "aen het witgen in de swaertcuijl", grenzend aan Jacob Bemelmans, de erfgenamen Keuten en de broers Hautvast zelf. 
 RAL-LvO 1760, 169r: Op 12 juli 1769 verklaarde Paulus Hautvast, gehuwd met Maria Catharina Sijstermans, dat hij aan zijn broer Christiaen Hautvast, gehuwd met Elisabeth Wouters, zijn helft in huis, gebouwen, moestuin en weide, gelegen te Grijzegrubben, oostwaarts Hermen Meijs, westwaarts Christiaan Hautvast, hoofdzijden de straat en de holleweg. De koopsom bedroeg 2000 gulden, waarvoor de koper 2/3 deel van een lening van 3000 gulden zou overnemen, staande op de Armentafel van St.-Nicolaas te Maastricht. 
 RAL-LvO 1759, 187v: Op 1 juni 1758 verklaarden de broers Paulus Hautvast, gehuwd met Maria Catharina Sistermans, en Christiaen Hautvast, gehuwd met Elisabeth Wouters, dat zij op 4 april 1758 van Maria Anna Hautvast, gehuwd met Louis Joseph, baron de Rahier, 3000 gulden geleend hadden tegen 4%. Met dit bedrag zouden zij een schuld aan schepen Heldevier van Maastricht aflossen. Daartoe borgde Paulus Hautvast met 388 kleine roeden weiland "aen de Houwenast oft overweijde", met inbegrip van de "kempkoelhoff", oostwaarts Peter Cremers en de erfgenamen Vaes Vroemen, westwaarts Hendrick Drummen. Christiaen Hautvast stelde tot onderpand 402 kleine roeden weiland "aen de Houwenast", oostwaarts de Holleweg, westwaarts Paulus Hautvast en Hendrick van Loo. Gezamenlijk borgden zij met: 
 a) hun deel in ca. een bunder huis, moestuin en huiswei te Grijzegrubben, grenzend aan de erfgenamen Vaes Dormans en Bartel Drummen; 
 b) hun deel in 286 kleine roeden weiland "de Neij" te Grijzegrubben gelegen, grenzend aan Joannes Meijs en Hendrick Vroemen, Joannes Frissen en de Nijerweg; 
 c) hun deel in 384 kleine roeden akkerland "aen 't witgen in de swartcuijl", grenzend aan Jacob Bemelmans en de erfgenamen Keuten. 
 RAL-LvO 1760, 11v: Op 2 november 1763 leende Christiaen Hautvast, inwoner van Grijzegrubben-Nuth en gehuwd met Elisabeth Wouters, 100 pattacons of 400 gulden tegen 5% van Maria Elisabeth Canisius, weduw van der Meer. Hij borgde daartoe met de volgende, onder Nuth gelegen, goederen: 
 a) 200 kleine roeden akkerland "aen het peulken", grenzend aan Joannes Drummen, het voetpad en Nicolaes a Campo; 
 b) circa een halve bunder akkerland "aen het peetjen", grenzend aan de erfgenamen Claes Hermens, het voetpad en heer Habets; 
 c) anderhalve morgen akkerland op de Karrestraat, grenzend aan Bartel Drummen en de weg. 
 RAL-LvO 1760, 25v: Op 3 augustus 1764 leende Christiaen Hautvast, inwoner van Grijzegrubben-Nuth en gehuwd met Elisabeth Wouters, 600 gulden tegen 5% van het klooster der Augustijnen te Maastricht. Hij stelde daartoe tot onderpand de volgende, onder Nuth gelegen, goederen: 
 a) ca. vijftien grote roeden huis met moestuin en huiswei te Grijzegrubben, grenzend aan Mathijs Schetters en de erfgenamen Joannes Drummen; 
 b) een halve bunder akkerland "aen het Peulken", grenzend aan Joannes Drummen en het voetpad naar Spaubeek; 
 c) een halve bunder akkerland "aen het peetjen", grenzend aan de erfgenamen Claes Hermens en het voetpad; 
 d) anderhalve morgen akkerland op de Karrestraat, grenzend aan Bartel Drummen en de Wijenweg. 
 Met het geld werd de lening van 2 november 1763 aan de weduwe van der Meer afgelost. 
 RAL-LvO 1760, 169r: Op 12 juli 1769 verklaarde Paulus Hautvast, gehuwd met Maria Catharina Sijstermans, dat hij aan zijn broer Christiaen, gehuwd met Anna Elisabeth Wouters, had overgedragen de helft van huis, hof en weide te Grijzegrubben onder Nuth, oostwaarts Hermen Meijs, westwaarts Christiaen Hautvast zelf, hoofdzijden de straat en de Holleweg, voor 2000 gulden. Als betaling zou hij 2/3 van een schuld van 3000 gulden aan de Armentafel van St.-Nicolaas te Maastricht overnemen. 
 RAL-LvO 1763, 64r: Op 30 januari 1786 leende Christiaen Hautvast, weduwnaar Elisabeth Wouters en nu in tweede huwelijk met Joanna Maria Laurtije, samen met zijn zonen Mathijs, Joannes Martinus en Joannes Petrus Hautvast 4000 gulden tegen 4% van juffrouw Ida Maurissen, rentenierse te Maastricht. Tot onderpand dienden de goederen die op 7 november 1785 door Christiaen Hautvast als hoogstbiedende bij een veiling namens Johan Baptista Dispa verworven waren. Het ging daarbij om: 
 a) 166 kleine roeden akkerland "aen het wetjen", grenzend aan heer a Blisia, Servaes Bemelmans, Hermanus Meijs en Lambert Dols, belast met twee malder haver en vijf oort in de Nieuwenhof, verkocht voor 61 stuivers per kleine roede; 
 b) 68 kleine roeden akkerland "in de Baersgrubben, genaemt tiendevrij" onder Schinnen, grenzend aan baron de Negri en Lambert Dols, verkocht voor 73 stuivers per kleine roede; 
 c) 390 kleine roeden akkerland "aen het Cruijs", grenzend aan Dirck Clootz, hof Reijmersbeek en de Wijenweg, verkocht voor 71 stuivers per kleine roede en belast met de 33e en 11e schoof; 
 d) 207 kleine roeden beemd "omtrent den vroeghop", grenzend aan de weduwe van der Meer, de beek en Paulus Hautvast, vallend onder de leenhof Schinnen, verkocht voor 56 stuivers per kleine roede. 
 De goederen waren bestemd voor zijn zonen, die zich medeborg stelden en tevens hun erfdeel, verworven bij verdeling der goederen van wijlen hun grootouders Marten Wouters en Sibilla Stassen op 30 oktober 1780. 
 De lening werd door de zonen op 25 maart 1788 afgelost. 
 RAL-LvO 1763, 69v: Op 1 februari 1786 verkocht Joannes Baptista Dispa, advocaat te Maastricht, 390 kleine roeden akkerland aan het Kruis onder Nuth, grenzend aan hof Reijmersbeek, Dirck Clootz en de Wijenweg, voor drie gulden en dertien stuivers per kleine roede aan de kinderen van Christiaen Hautvast en Elisabeth Wouters, te weten Mathias Hautvast, gehuwd met Catharina Roebroeck, Joannes Martinus en Joannes Petrus Hautvast. 
 SA Sittard, NA Delahaye 1807, 649: Op 25 oktober 1807 sluiten Mathias Hautvast en Joanna Maria Wilms een pachtcontract voor de Hoeve Haagsittard, met als borg Martin Hautvast wonende te Hulsberg (mededeling Toine Hendriks). 
 SA Sittard, NA Delahaye 1814, 70: Op 10 november 1814, na de dood van beide echtelieden, wordt een regeling getroffen met de eigenaar door de voogd Jean Martin Hautvast, wonende te Haagsittard, en toeziend voogd Jean Guillaume Willems te Brunssum. Op 22 november 1811 wass al inventaris opgemaakt ( akte is verloren gegaan, notaris Delahaye, 1811 no 386)(mededeling Toine Hendriks). 
 SA Sittard, NA Delahaye 1817, 418: Op 9 april 1817 volgt een openbare verkoop van alles wat los en vast zit, beschreven in een uitvoerig en interessante akte, waarbij elk stukje apart is beschreven (mededeling Toine Hendriks). 
 Bron: Genwiki 
 met Christianus Hautvast (Houtvast), zn. van Matthias Hautvast en Catharina Meijs
 geb. te Grijzegrubben [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op woensdag 1 december 1723 te Nuth [Li] (getuigen: zijn oudoom Thijs (Matthias) Hautvast, Judith Frissen (vervangende getuige), Maria Wusten), 
 doopgetuige van zijn neef Martinus Lemmens (zie IIIc), 
 doopgetuige van Maria Elisabeth Erckens op zaterdag 16 december 1769 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Anna Elijsabetha Hautvast op woensdag 3 februari 1762 te Nuth [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Joes (Joannes) Hautvast en Maria Catharina la Heij op zondag 19 juli 1750 te Nuth [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Anna Maria Hautvast op donderdag 15 juni 1758 te Nuth [Li], 
 ovl. (ongeveer 79 jaar oud) op vrijdag 20 mei 1803 te Nuth [Li] (Cretien Hautvast, zn v Matthias Hautvast en Catrin Meijs, e.v. Elisabeth Wouters). 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Mattis (Matthias) Hautfast,  
   ged. op maandag 24 juli 1752 te Amstenrade [Li],  
   ovl. (ongeveer 59 jaar oud) op vrijdag 4 oktober 1811 te Wehr [Rp, Duitsland], volgt IVm
  2.  Joannes Jacobus ,  
   ged. op donderdag 8 november 1753 te Amstenrade [Li] (getuigen: zijn tante Maria Wouters (IIIc), zijn oom Jacobus Hautvast, als Jacobus Hautfast, Frans Dirck Geilen). 
  3.  Joannes Martinus ,  
   ged. op maandag 25 december 1758 te Nuth [Li] (getuigen: zijn achterneef Joes (Joannes) Wouters (IIIb), zijn tante Maria Anna Hautvast, Maria Catharina Sijstermans). 
  4.  Maria Sibilla ,  
   ged. op zaterdag 18 oktober 1760 te Nuth [Li] (getuigen: haar tante Maria Wouters (IIIc) en haar oom Paulus Hautvast). 
  5.  Jan Pieter (Joannes Petrus) ,  
   ged. op zondag 31 oktober 1762 te Nuth [Li],  
   ovl. (ongeveer 71 jaar oud) op zondag 23 februari 1834 te Grijzegrubben [Li], volgt IVn
  Christianus Hautvast, zn. van Matthias Hautvast en Catharina Meijs
 kerk.huw. (resp. ongeveer 49 en ongeveer 41 jaar oud) (2) (Rooms Katholiek) op dinsdag 15 juni 1773 te Wijnandsrade [Li] 
 met Anna Maria Lortije (L'ortye), dr. van Nicolaas L'ortye en Maria Cobben
 ged. Rooms Katholiek op vrijdag 14 maart 1732 te Nuth [Li] (getuige: Joannes Pricken namens heer Balthasar Jouppen, Maria Nelissen namens Anna Maria Lorti), 
 ovl. (ongeveer 73 jaar oud) op zaterdag 16 maart 1805 te Oirsbeek [Li]. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Generatie IV

IVa.  Catharina Elisabeth, genoemd naar haar meter [Catharina Meutens] en haar grootmoeder aan vaderszijde [Elisabetha Hanssen] Wouters, dr. van Willem (Wilhelmus) Wouters (IIIa) en Agnes (Agnetis) Meutens
 ged. Rooms Katholiek op dinsdag 20 mei 1749 (tweeling) te Spaubeek [Li] 20 maij baptisatae sunt duae geminae legitimae Wilhelmi Wouters et Agnetis Meutens conjugum prima Catharina Elisabetha cujus susceptores fuerunt Martinus Wouters et Catharina Meutens 2dæ Maria Jda cujus susceptores fuerunt Stephanus Meutens et Jda Claessen (getuigen: haar oom Pater P. Magister Martinus Wouters (zie IIa) en haar tante Catharina Meutens), 
 doopgetuige van haar neef Johan Peter (Joannes Petrus) Erckens (zie IVd) op dinsdag 4 mei 1784 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Joannes Wilhelmus Peusens (zie IVb) op maandag 5 maart 1787 te Schinnen [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Catharina Elisabeth Stassen op vrijdag 15 juni 1787 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Petrus Meijers op donderdag 28 juli 1774 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Petrus Mathias Geurts op donderdag 13 maart 1783 te Spaubeek [Li], 
  
 Dispensatie op zondag 27 september 1772 te Spaubeek [Li], 
 Spaubeek - 27 september 1772 - Brief van C. E. van den Bock pastoor in Spaubeek, als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen: Bartholomeus Geurts en Elisabetha Wouters. 
 RHCL Maastricht (26-1772-82 - foto 3819a+b) 
 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 31 jaar oud) (Rooms Katholiek) op donderdag 1 oktober 1772 aldaar 1ma octobris cum dispensatione in tribus bannis
matrimonio juncti sunt Bartholomaeus Geurts et Elisabetha Wouters testibus Henrico van Oppen Gerardo et Theodoro Geurts et Maria et Jo(ann)a Catharina Wouters et pluribus aliis
(getuigen: Henricus van Oppen, zijn broer Godefridus Geurts als Gerardus Geurts, zijn broer Dirck (Theodorus) Geurts, haar zus Anna Catharina Wouters (IVd), Maria Wouters) 
 met Bartholomeus (Bartel (Fr.)), genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde [Bartholomeus Hagens] Geurts, zn. van Geurt (Goedefridus) Geurts en Margaretha Hagens
 ged. Rooms Katholiek op maandag 13 maart 1741 te Spaubeek [Li] 13 martij a(nn)o praecedenti baptisatus est Bartholomaeus filius Goedefridi Geurts et Margarethae Hagens conjugum quem e sacro fonte susceperunt Melser Deideren et Anna Cuijpers uxor Petri Lemmens (getuigen: zijn aangetrouwde oom Melchior Dederen als Melser Deideren en zijn oudtante Anna Cuijpers e.v. Petrus Lemmens [molenaar van St. Jansgeleen]), 
 doopgetuige van zijn neef Theodorus Sebastianus Peusens (zie IVb) op dinsdag 20 januari 1784 te Schinnen [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Joannes Campo en zijn zus Maria (Maria Sophia) Geurts op donderdag 14 juni 1759 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Maria Mechtildis Campo op zaterdag 19 juni 1773 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Gillis (Aegidius) Geurts op maandag 10 oktober 1785 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Maria Catharina Stassen op donderdag 26 november 1772 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Maria Helena Lenaerts op zaterdag 24 juni 1769 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Bartholomeus Antonius Gardeniers op vrijdag 12 november 1762 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van zijn broer Joannes Mathias Geurts en Maria Anna Limpens op zondag 19 oktober 1766 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Maria Sijbilla Geurts op zaterdag 16 januari 1779 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Maria Agnes Erckens (zie IVd) op maandag 7 augustus 1786 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Maria Elisabetha Peusens (zie IVb) op dinsdag 15 juni 1790 te Schinnen [Li]. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Godefridus ,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 21 september 1773 te Spaubeek [Li] 21 baptisatus est Godefridus filius leg: Bartholomaei Geurts et Elisabethae Wouters susceperunt Godefridus Geurts et Agnes Meutjens (getuigen: zijn grootvader Geurt (Goedefridus) Geurts en zijn grootmoeder Agnes (Agnetis) Meutens (zie IIIa) als Agnes Meutjens),  
   ovl. (ongeveer 74 jaar oud) op vrijdag 10 december 1847 te Schinnen [Li]. 
  2.  Maria Agnes ,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 31 januari 1775 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 34 jaar oud) op vrijdag 20 oktober 1809 te Schinnen [Li], volgt Va
  3.  Anna Margaretha, genoemd naar tante [Anna Maria Wouters] en deze is ook haar meter aangevuld met de naam van haar grootmoeder aan vaderszijde [Margaretha Hagens] ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 11 september 1776 te Spaubeek [Li] 11 baptisata est Anna Margaritha filia leg: Bartholomaei Geurts et Elisabethae Wouters susceperunt Jo(ann)es Matthias Geurts et Anna Maria Wouters (getuigen: haar oom Joannes Mathias Geurts en haar tante Anna Maria Wouters (IVb)),  
   ovl. (ongeveer 11 jaar oud) op zondag 15 juni 1788 te Schinnen [Li]. 
  4.  Joannes Petrus ,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 17 september 1778 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 56 jaar oud) op dinsdag 24 februari 1835 te Höngen [Nw, Duitsland], volgt Vb
  5.  Wilhelmus, genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde [Wilhelmus Wouters] ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 11 februari 1781 te Spaubeek [Li] 11 circa octavam matutinam natus et eodem die baptisatus est Wilhelmus filius legitimus Bartholomaei Geurts, et Catharinae Elisabethae Wouters, susceperunt Godefridus Geurts, et Maria Agnes Wouters, omnes incolae hujus parochiae. in fidem. C.E. van den Bock pastor. Bartholomeus Geurts pater prolis. Goedefridus Geurts patrinus. Maria Angenes Wouters matrina. (getuigen: zijn oom Godefridus Geurts en zijn tante Agnes (Maria Agnes) Wouters (IVc)),  
   ovl. (ongeveer 53 jaar oud) op dinsdag 28 oktober 1834 te Schinnen [Li]. 
  6.  Anna Catharina, genoemd naar haar meter [Anna Catharina Wouters] ,  
   geb. op zondag 24 februari 1782 te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 24 februari 1782 aldaar 24 circa primam pomeridianam nata, et eadem baptisata est Anna Catharina filia legitima Bartholomaei Geurts et Elisabethae Wouters incolarum hujus parochiae susceptores fuerunt Andreas Stassen et Anna Catharina Wouters in fidem. C.E. van den Bock pastor (getuigen: Andreas Stassen en haar tante Anna Catharina Wouters (IVd)),  
   ovl. (7 jaar oud) op vrijdag 24 april 1789 te Schinnen [Li]. 
  7.  Joannes Jacobus ,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 12 juli 1784 te Schinnen [Li] (getuigen: zijn aangetrouwde oom Wilhelmus Peusens (zie IVb) en zijn aangetrouwde tante Anna Elisabetha Leunissen),  
   ovl. (ongeveer 65 jaar oud) op maandag 29 april 1850 te Schinnen [Li]. 
  8.  Maria Elisabetha ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 11 februari 1787 te Schinnen [Li] (getuigen: haar aangetrouwde oom Joannes Wilhelmus Voncken (zie IVc) en haar tante Anna Catharina Wouters (IVd) (vervangende getuige)). 
  9.  Maria Joanna, genoemd naar haar meter ,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 18 mei 1789 te Schinnen [Li] (getuigen: Maria Joanna Snijders en Joannes Arnoldus Erkens),  
   ovl. (ongeveer 41 jaar oud) op maandag 2 augustus 1830 te Schinnen [Li]. 

IVb.  Anna Maria, genoemd naar haar tante aan moederszijde [Anna Meutens] Wouters, dr. van Willem (Wilhelmus) Wouters (IIIa) en Agnes (Agnetis) Meutens
 ged. Rooms Katholiek op woensdag 6 februari 1754 te Spaubeek [Li] 6 februarij baptisata est Anna Maria filia legitima Wilhelmi Wouters et Agnetis Meutens suscep(tores) Henricus Vromen no(min)e Joannis Hansen et Maria Catharina van Oppen no(min)e Elisabethae Meutens (getuigen: Henricus Vroemen als Henricus Vromen [koster] nms. Joannes Hansen, haar achterneef Joannes Hanssen door Henricus Vroemen [koster], Maria Catharina van Oppen nms. Elisabetha Meutens en haar tante Elisabetha Meutens door Maria Catharina van Oppen), 
 doopgetuige van haar nicht Anna Margaretha Geurts (zie IVa) op woensdag 11 september 1776 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Anna Maria Erckens (zie IVd) op zaterdag 6 december 1788 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar kleinzoon Joannes Matthias Cals (zie Vc) op woensdag 7 november 1804 te Schinnen [Li], 
 ovl. (ongeveer 57 jaar oud) op zaterdag 2 november 1811 te Schinnen [Li], 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 31 jaar oud) (Rooms Katholiek) op dinsdag 8 mei 1781 aldaar (getuigen: haar zus Agnes (Maria Agnes) Wouters (IVc), Joannes Peusens) 
 met Wilhelmus Peusens, zn. van Theodorus Peusens en Maria Deumens
 ged. Rooms Katholiek op zondag 29 juni 1749 te Schinnen [Li] (getuigen: zijn tante Ida Deumens, zijn oom Wilhelmus Deumens en zijn oom Mevis (Bartholomaeus) Deumens (vervangende getuige)), 
 doopgetuige van zijn neef Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Erckens (Vd) op zaterdag 30 april 1791 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Joannes Jacobus Geurts (zie IVa) op maandag 12 juli 1784 te Schinnen [Li], 
 doopgetuige van Petronella Lienaerts op donderdag 22 maart 1804 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Petrus Raemeckers en zijn zus Gertrudis Peusens op zaterdag 29 november 1766 te Schinnen [Li]. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Maria Agnes ,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 18 februari 1782 te Nagelbeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 73 jaar oud) op vrijdag 22 juni 1855 te Schinnen [Li], volgt Vc
  2.  Theodorus Sebastianus ,  
   ged. op dinsdag 20 januari 1784 te Schinnen [Li] (getuigen: zijn aangetrouwde oom Bartholomeus Geurts (zie IVa) en zijn tante Anna Catharina Wouters (IVd)). 
  3.  Joannes Wilhelmus ,  
   ged. op maandag 5 maart 1787 te Schinnen [Li] (getuigen: zijn tante Catharina Elisabeth Wouters (IVa) en zijn tante Anna Catharina Wouters (IVd)). 
  4.  Maria Elisabetha ,  
   ged. op dinsdag 15 juni 1790 te Schinnen [Li] (getuige: haar aangetrouwde oom Bartholomeus Geurts (zie IVa)). 
  5.  Maria Gertrudis ,  
   ged. op woensdag 21 augustus 1793 te Schinnen [Li] (getuige: haar achternicht Catrin (Catharina Elisabetha) Wouters (IVj)). 
  6.  Maria Catharina ,  
   ged. op woensdag 20 februari 1799 te Schinnen [Li] (getuige: haar tante Anna Catharina Wouters (IVd)),  
   ovl. (ongeveer 9 maanden oud) op vrijdag 29 november 1799 (de opgegeven naam is Anna Catharina) te Schinnen [Li]. 

IVc.  Agnes (Maria Agnes), genoemd naar tante aan vaderszijde en haar moeder Wouters, dr. van Willem (Wilhelmus) Wouters (IIIa) en Agnes (Agnetis) Meutens
 woonachtig te Spaubeek [Li] - Hegge, 
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 14 februari 1756 te Spaubeek [Li] eodem [14-02-1756] baptisata est Maria Agnes filia legitima Wilhelmi Wouters et Agnetis Meutens suscep(tores): Joannes Wouters et Maria Meutens (getuigen: haar oom Joes (Joannes) Wouters (IIIb) en haar tante Maria Meutens), 
 doopgetuige van haar neef Wilhelmus Geurts (zie IVa) op zondag 11 februari 1781 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Maria Agnes Peusens (Vc) op maandag 18 februari 1782 te Nagelbeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Arnoldus Erckens (zie IVd) op maandag 28 januari 1793 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Wilhelmus Peusens (zie IVb) en haar zus Anna Maria Wouters op dinsdag 8 mei 1781 te Schinnen [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Arn(out) (Joannes Arnoldus) Erckens (zie IVd) en haar zus Anna Catharina Wouters op donderdag 26 juni 1783 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 64 jaar oud) op maandag 20 maart 1820 te Gulpen [Li], 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 24 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zondag 26 september 1784 26. 7bris factus tribus proclamationibus contraxerunt in facie ecclesiae matrimonium Joannes Wilhelmus Voncken ex Biese, et Maria Agnes Wouters ex Hegge: testibus Joanno Petro Leenarts et Margarita Minus. in cujus fidem subsignarunt Joannes Wilhelmus Voncken Maria Agnes Wouters Joannus Peter Leenarts Margarita Minus quod testor A.G. Somijn pastor loci. te Spaubeek [Li] (getuigen: Peter (Petrus) Lienaerts, als Joanno Petro Leenarts, Margarita Minus) 
 met Joannes Wilhelmus Voncken, zn. van Willem (Wilhelmus) Voncken en Maria Habets
 woonachtig te Schimmert [Li] - Biese, 
 ged. op woensdag 30 juli 1760 te Schimmert [Li] (getuigen: Anna Goessens als Anna Goossens, Joannes Alofs), 
 doopgetuige van zijn nicht Maria Elisabetha Geurts (zie IVa) op zondag 11 februari 1787 te Schinnen [Li], 
 ovl. (ongeveer 58 jaar oud) op woensdag 3 februari 1819 te Gulpen [Li]. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Bartholomeus ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 18 februari 1787 te Gulpen [Li] (getuige: Voncken, Maria Catharina Limpens, Bartholomeus Geurts),  
   ovl. (ongeveer 67 jaar oud) op dinsdag 21 maart 1854. 
  2.  Joannes Wilhelmus ,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 15 mei 1788 te Gulpen [Li] (getuige: Wouters, Michael Vliegen, Maria Catharina Limpens, Lambertus Frijns),  
   ovl. (ongeveer 73 jaar oud) op donderdag 27 juni 1861. 
  3.  Martinus ,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 10 november 1789 te Gulpen [Li] (getuige: Voncken, Henricus Vliegen, Wilhelmus Peusens, Maria Catharina Limpens),  
   ovl. (ongeveer 10 jaar oud) op woensdag 13 augustus 1800 aldaar. 
  4.  Joannes Nicolaus ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 4 maart 1792 te Gulpen [Li] (getuige: Wouters, Henricus Vliegen, Maria Catharina Limpens, Joannes van de Kampt),  
   ovl. (ongeveer 78 jaar oud) op zaterdag 29 oktober 1870. 
  5.  Maria Agnes ,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 18 augustus 1794 te Gulpen [Li] (getuige: Joannes Vliegen, Raeven, Maria Catharina Limpens, Godefridus Geurts),  
   ovl. (ongeveer 11 maanden oud) op donderdag 13 augustus 1795 aldaar. 
  6.  Maria Agnes ,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 2 april 1798 te Gulpen [Li] (getuige: Petrus Geurden, Elisabeth Bouwens). 

IVd.  Anna Catharina (Joanna Catharina, Jen Catharina (Fr.)), genoemd naar twee tantes van haar aan moederszijde Wouters, dr. van Willem (Wilhelmus) Wouters (IIIa) en Agnes (Agnetis) Meutens
 ged. Rooms Katholiek op dinsdag 18 oktober 1757 te Spaubeek [Li] 18 8br[is] baptisata est Anna Catharina filia legitima Wilhelmi Wouters et Agnetis Meutjens susceptores Matthias Hanssen ex Nierbeek et Anna Meutjens ex Merkelbeck (getuigen: haar achterneef Matthias Hanssen uit Neerbeek en haar tante Anna Meutens als Anna Meutjens uit Merkelbeek), 
 doopgetuige van haar nicht Anna Catharina Geurts (zie IVa) op zondag 24 februari 1782 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Bartholomeus Geurts (zie IVa) en haar zus Catharina Elisabeth Wouters op donderdag 1 oktober 1772 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar achternicht Maria Agnes Leenarts op zondag 24 oktober 1802 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Maria Catharina Glasemakers op zaterdag 22 januari 1791 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Theodorus Sebastianus Peusens (zie IVb) op dinsdag 20 januari 1784 te Schinnen [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Maria Elisabetha Geurts (zie IVa) op zondag 11 februari 1787 te Schinnen [Li], 
 doopgetuige van haar neef Joannes Wilhelmus Peusens (zie IVb) op maandag 5 maart 1787 te Schinnen [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Maria Catharina Peusens (zie IVb) op woensdag 20 februari 1799 te Schinnen [Li], 
  
 Franse legers komen in Spaubeek. Inkwartiering dragonders. circa zondag 7 december 1794 te Spaubeek [Li], 
 De Franse manschappen, waaronder dragonders (= lichte calvaleristen) worden verplicht, tegen betaling, ingekwartiert onder de Spaubeekse bevolking. Verder dient de bevolking allerlei diensten te verlenen zoals o.a. het vervoer van bagage naar Nuth en zieken naar Urmond. 
 Kapitein Penreau vordert ook vervoer voor de man die veversingen verkoopt aan de soldaten van zijn compagnie. We lezen: 
 ". . . om voorspan te doen aen den merkitenter van sijn compagnie, gelogeert bij de wed. Meens, welck versoeck geaccorddeert en daertoe gecommandeert 1 peert." 
 Al op 4 december 1794 komt een dragonder in Spaubeek aan en vraagt om verzorging. We lezen: 
 "vermits den dragonder gearriveert met gemeld versoek begeert heeft inquartieringe, eeten, drincken, en vouragie (= voedsel) voor sijn peert, en vermits dit een redelijck versoek zijnde, hebben de requirant (= vorderende) dragonder een herberge aengeweesen, alwaer denselven in alles vertiert (= verteerd heeft) eenen dulden 5 strs (= stuivers)." 
 Dat inkwartieren ging met allerlei problemen gepaard. Zo klaagt Christ Peulen, dat bij hem 5 dragonders ingekwartierd lagen, maar dat de 2 aan Muijlkens toegewezen dragonders bij hem in huis waren en niet wilden vertrekken. Her gemeentebestuur kon regelen, dat deze twee ondergebracht werden bij de weduwe Wouters, die tegenover Peulen woonde. 
 (bron: Jacques Aussems, BECHA jaargang 1 nr. 2 bladzijden 23-87 en 24-87) 
 Ovl. (Ongeveer 47 jaar oud) op donderdag 25 april 1805 te Spaubeek [Li] - akte 22
,  
 begr. op donderdag 25 april 1805 aldaar 1805 25 aprilis circa 10 vespertinam obijt Anna Catharina Wouters aetatis circiter 47 annorum vidua Joannis Arnoldi Erkens extremis s:r:e: sacramentis munita et 27 hujus sepulta.
 kerk.huw. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 20 jaar oud) (Rooms Katholiek) op donderdag 26 juni 1783 25 junij. post trinas denuntiationes conjuncti sunt in facie ecclesiae Joannes Arnoldus Erckens, et Anna Catharina Wouters hujus parochiae incolae: testibus Joanne Wilhelmo Moonen, et Maria Agnete Wouters. in fidem subsignarunt J. Arnoldus Erckens Anna Catharina Wouters J. Wilhelmus Moonen Maria Agnes Wouters. quod testor A.G. Somijn past. loci aldaar (getuigen: haar zus Agnes (Maria Agnes) Wouters (IVc), J. Wilhelmus Moonen), 
  
 woont in Hegge in 1798 te Spaubeek [Li], 
 In het eerste Bevolkingsregister van 1798 woont Jen Catharina Wouters weduwe van Arn Erkens met haar kinderen in Hegge nr. 11 
 met Arn(out) (Joannes Arnoldus, Johan Arnold, Arnoldus) Erckens (Erkens), zn. van Peter (Petrus) Erckens en Anna (Anna Maria) Stassen
 ged. Rooms Katholiek op zondag 12 juni 1763 te Spaubeek [Li] 12 baptisatus est Jo(ann)es Arnoldus filius legitimus Petri Eerckens et Annae Mariae Stassen susceptores Martinus Wouters et Elisabetha Erckens (getuigen: zijn aangetrouwde oudoom Merten (Martinus) Wouters (IIb) [e.v. Sijbilla Stassen] en zijn tante Elisabetha Erkens als Elisabetha Erckens), 
 getuige bij kerk. huw. van Clementus Mulkens en Maria Elisabeth Poulsen op woensdag 3 november 1790 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Hendrik (Henricus) Houben en Agnes Welters op dinsdag 1 september 1778 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Petrus (Joannes Petrus) Hermans en Anna Maria Slangen op woensdag 30 april 1777 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Petrus Matthias Lenaerts en Maria Anna Voncken op dinsdag 7 oktober 1777 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Vaes (Servatius) Bemelmans en Agatha Waltmans op dinsdag 9 februari 1779 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Pieter (Petrus) Leenarts en Gertrudis (Maria Gertudis) Palmen op zondag 14 oktober 1781 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Maria Mechtildis Vromen op woensdag 19 januari 1780 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Joannes Michael Lensen op dinsdag 30 januari 1787 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Joannes Franciscus Wolter op zondag 6 juli 1783 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Maria Catharina Schols op vrijdag 6 mei 1785 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Joannes Jacobus Wolter op maandag 23 mei 1785 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Joannes Leonardus Schifters op vrijdag 1 december 1786 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 29 jaar oud) op vrijdag 23 november 1792, 
 begr. op vrijdag 23 november 1792 te Spaubeek [Li] 23tia obyt in de Hegge circa 5am vespertinam Jo(ann)es Arnoldus Erckens aetatis circiter 30 annorum maritus Annae Cath: Wouters, qui ducendo car[r]ucam ad campum, infeliciter et fortuito de equo decidens, ab equo car[r]ucam ferenti tam violente fuit calcatus ut vix de media hora supervixerit, sepultus est in coemeterio de Spaubeck 25ta ejusdem.
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Johan Peter (Joannes Petrus) ,  
   geb. op maandag 3 mei 1784 op 11 uur 's avonds te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 4 mei 1784 aldaar 3a maij hora 11a vespertina natus, et 4a ejusdem baptizatus est Joannes Petrus filius legitimus [hierboven: Joannis] Arnoldi Erckens et Annae Catharinae Wouters conjugum: susceptores Petrus Erckens, et Catharina Elisabeth Wouters. in fidem subsignarunt. Joannes Arnoldus Erckens. Petrus Erckens. hoc x signum matrinae nescientis scribere quod testor. A.G. Somijn pastor loci (getuigen: zijn grootvader Peter (Petrus) Erckens en zijn tante Catharina Elisabeth Wouters (IVa)),  
   ovl. (39 jaar oud) op zondag 23 november 1823 te Spaubeek [Li] (Johan Peter Erkens zn van Johan Arnold Erkens en Anna Catharina Wouters). 
  2.  Maria Agnes ,  
   geb. op maandag 7 augustus 1786 om 4 uur 's morgens te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 7 augustus 1786 aldaar 7ma aug. circa horam 4am matutinam nata, et eadem baptizata est Maria Agnes filia legitima Joannis Arnoldi Erckens, et Annae Catharinae Wouters conjugum: susceptores fuere Bartholomaeus Geurts, et Anna Maria Stassen. Joannes Arnoldus Erckens. Bartholomaeus Geurts. Anna Maria Stassen in fidem J. Ramakers sacell. loci. (getuigen: haar aangetrouwde oom Bartholomeus Geurts (zie IVa) en haar grootmoeder Anna (Anna Maria) Stassen),  
   ovl. (32 jaar oud) op dinsdag 9 februari 1819 te Schinnen [Li]. 
  3.  Anna Maria (Anne Marie (Fr.)) ,  
   geb. op zaterdag 6 december 1788 te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 6 december 1788 aldaar 6ta xbris nata et eadem baptizata est Anna Maria filia legitima Joannis Arnoldi Erckens, et Annae Catharinae Wouters conjugum: susceptores fuerunt Petrus Erckens, loco Henrici Maes et Anna Maria Wouters. in fidem subsignarunt. Joannes Arnoldus Erckens. Petrus Erckens. Anna Maria Wouters. quod testor A.G. Somijn past (getuigen: haar grootvader Peter (Petrus) Erckens nms. Henricus Maes, haar tante Anna Maria Wouters (IVb), Henricus Maes door Petrus Erckens),  
   ovl. (14 jaar oud) op vrijdag 17 december 1802 te Spaubeek [Li] (Anne Marie Erkens dr van Arnout Erkens en Marie Agnes Wouters). 
  4.  Jan Willem (Joannes Wilhelmus) ,  
   geb. op zaterdag 30 april 1791 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (43 jaar oud) op dinsdag 7 oktober 1834 te Geleen [Li], volgt Vd
  5.  Arnoldus ,  
   geb. op maandag 28 januari 1793 om 9 uur 's avonds te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 28 januari 1793 Genoemd naar zijn pas overleden vader aldaar 28. jan. circa medium 9nae vespertinae natus et eodem baptizatus est Arnoldus filius posthumus Joannis Arnoldi Erckens et Annae Catharinae Wouters conjugum: susceptores Joannes Quax loco Joannis Kisters, et Maria Agnes Wouters. in fidem subsignarunt. x hoc est signum vices gerentis patrini. Maria Agnes Wouters. quod testor A.G. Somijn past. loci. (getuigen: zijn tante Agnes (Maria Agnes) Wouters (IVc), Joannes Quax (relatie? namens Joannes Kisters)),  
   ovl. (één dag oud) op dinsdag 29 januari 1793,  
   begr. op dinsdag 29 januari 1793 te Spaubeek [Li] 29na obijt in Hegge sub parochia de Spaubeck Jo(ann)is Arnoldus Erckens trium dierum infans Jo(ann)is Arnoldus Erckens, et Annae Cath. Wouters conj: et 31 ejusdem sepultus est.IVe.  Sibilla (Maria Sibilla, Sijbilla, Maria Cebilla, Marie Sebille (Fr.)), genoemd naar haar overleden zuster 1 Wouters, dr. van Joes (Joannes) Wouters (IIIb) (landbouwer) en Gertrudis Lenaerts
 ged. Rooms Katholiek op dinsdag 26 januari 1751 te Spaubeek [Li] 26 januarij baptisata est Maria Sybilla filia legitima Joannis Wouters et Gertrudis Lenaerts suscep(tores) Balthasar Penris et Maria Meijers (getuigen: Baltus (Bartholomeus) Penris (zie IIIc) en Maria Meijers [e.v. Joannes Boesten]), 
 doopgetuige van haar kleinzoon Leonard Mevis (zie Ve) op zaterdag 3 juli 1813 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar kleinzoon Peeter (Petrus) Mevis (zie Ve) op vrijdag 4 januari 1805 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar kleindochter Maria Sibilla Mevis (zie Ve) op zaterdag 1 juli 1809 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Maria Sijbilla Lenaerts op maandag 27 maart 1775 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar kleinzoon Joannes Andreas Coumans (zie Vf) op maandag 17 augustus 1807 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar kleinzoon Joannes Theodorus Coumans (zie Vf) op zaterdag 25 mei 1816 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Maria Helena Souren op zaterdag 21 december 1822 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Maria Sijbilla Soons op zondag 8 juli 1804 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Reinerus Creemers en Anna Drummen op dinsdag 7 februari 1769 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Maria Anna Stassen op maandag 5 maart 1781 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Petrus Mathias Lemmens (zie IVg) op woensdag 25 november 1789 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Gertrud (Maria Gertudis) Heijnen (Vu) op dinsdag 2 mei 1797 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Joannes Mathias Heijnen (zie IVj) op vrijdag 6 juli 1798 te Munstergeleen [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Sibilla (Maria Sibilla) Wouters (Vr) op maandag 15 juli 1799 te Munstergeleen [Li], 
 doopgetuige van haar neef Henricus Heijnen (Vv) op zaterdag 4 januari 1800 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Jan Leonard (Joannes Leonardus) Wouters (Vy) op vrijdag 15 augustus 1800 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar achterneef Pieter (Petrus) Wouters (zie Vh) op maandag 13 oktober 1823 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 82 jaar oud) op dinsdag 10 september 1833 te Spaubeek [Li] [BS: 83 jaar] (Maria Sijbilla Wouters dr van Joannes Wouters en Gertrudis Lienaerts; gehuwd met Pieter Mevis), 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 19 jaar oud) (Rooms Katholiek) op woensdag 26 april 1775 aldaar 26 aprilis praevijs 3 proclamationibus matrimonio juncti sunt Petrus Mevis et Maria Sybilla Wouters testibus Jo(ann)e Wilhelmo Wouters et Gertrude Wouters et pluribus [aliis] (getuigen: haar broer Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters (IVf) en haar zus Gertrudis (Maria Gertrudis) Wouters (IVg)), 
  
 woont in Hoeve in 1798 te Spaubeek [Li], 
 in het bevolkingsregister van 1798 woont Peter Mevis (brandewijnstoker, asijnmaeker) en Mari Sebilla Wouters (sijne vrouw) in Hoeve nr. 73 
 met Peter (Petrus, Pieter) Mevis (Mevissen), zn. van Peter (Petrus Bartholomeus) Mevis en Catharina Erkens
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 6 september 1755 te Spaubeek [Li] 6 7bris baptisatus est Petrus filius legitimus Petri Mevis et Catharinae Erkens suscep(tores) Theodorus Geurts scabinus no(min)e Petri Erkens et Maria Wouters (getuigen: Dirick (Theodorus) Geurts scabinus [=wethouden van de bank Geleen] nms. Petrus Erkens, zijn oom Petrus Erkens door Theodorus Geurts scabinus en Maria Wouters (IIIc)), 
 brandewijnstoker/azijnstoker, kerkmeester/koster, 
 doopgetuige van zijn nicht Maria Anna Bosheurs (Vm) op woensdag 16 februari 1791 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Joannes Gerardus Henssen op donderdag 1 oktober 1807 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Maria Ida Henssen op donderdag 29 juli 1819 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Joannes Wouters op zaterdag 26 december 1807 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn kleinzoon Petrus Leonard Mevis (zie Ve) op zondag 17 juli 1814 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn kleindochter Maria Catharina Mevis (zie Ve) op zondag 15 augustus 1802 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Joanna Maria Lienaerts op zondag 28 april 1805 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Carolus Josephus Hubertus Ramekers op vrijdag 28 augustus 1812 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Louis Francois (Lodovicus Franciscus) Wouters en Anna Catharina Jongen op maandag 30 augustus 1824 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn kleindochter Maria Mechtildis Coumans (zie Vf) op vrijdag 22 september 1809 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn kleinzoon Pieter (Petrus) Coumans (zie Vf) op donderdag 12 september 1811 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Maria Helena Souren op zaterdag 21 december 1822 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Jacob (Jacobus) Söeren en Maria Judith Kleijnjans op dinsdag 26 november 1811 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Maria Ida Souren op maandag 8 augustus 1814 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Joanna Elisabeth Souren op donderdag 18 augustus 1825 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Maria Mechtildis Peulen op zaterdag 18 juli 1807 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Joannes Matthias Peulen op vrijdag 17 november 1815 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Joseph (Petrus Josephus) Gielen en Maria Elisabetha Moonen op woensdag 28 januari 1801 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Gertrudis (Anna Gertrudis) Gielen op zaterdag 5 december 1801 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Catharina Elisabetha Gielen op zaterdag 8 augustus 1812 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Anna Catharina Gielen op donderdag 24 maart 1814 te Spaubeek [Li], 
 geboortegetuige van zijn neef Joannes Michael Wouters (zie IVk) op maandag 18 juli 1808, 
 doopgetuige van Godefridus Lenssen op dinsdag 7 september 1802 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Peter (Petrus) Soons op zondag 4 maart 1792 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Petronella Lienaerts op donderdag 22 maart 1804 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Joannes Matthias Schifters op zaterdag 17 januari 1807 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Joanna Maria Hubertina Curvers op maandag 4 februari 1828 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Maria Anna Cremers op zondag 25 november 1804 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Anna Catharina Baltus
  
 schoolmeester vanaf 1777 te Spaubeek [Li], 
 Pieter Mevis is de eerste schoolmeester in Spaubeek. Hij is tevens koster in de Laurentius kerk van Spaubeek. 
 doopgetuige van Jacobus Bruls op woensdag 29 juni 1796 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Maria Agnes Moonen (zie Vw) op donderdag 10 december 1801 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Maria Jeanne (Maria Joanna) Otermans op donderdag 10 maart 1803 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Joannes Goedefridus Geurts (VIr) op dinsdag 21 juni 1803 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Theodorus Coumans op dinsdag 6 december 1803 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Maria Elisabetha Geurts (VIs) op dinsdag 16 oktober 1804 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van zijn neef Joannes Wilhelmus Boshouwers (Vl) en Maria Judith Coumans op dinsdag 17 juni 1806 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Maria Helena Muijlkens op zaterdag 1 september 1810 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Pieter (Petrus) Lemmens en zijn achternicht Maria Joanna Henssen op dinsdag 2 maart 1813 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Petrus Winandus Muijlkens op maandag 5 juli 1813 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Maria Ida Wouters (Vaa) op dinsdag 12 oktober 1813 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Maria Elisabeth Wouters (Vab) op donderdag 22 februari 1816 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Joannes Wilhelmus Moonen op donderdag 18 juli 1816 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Petrus Nicolaus Hubertus Otermans op woensdag 14 augustus 1816 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Otermans op donderdag 12 oktober 1820 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Joannes Renerus Lemmens op zondag 22 oktober 1820 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Maria Agnes Wouters (VIk) op woensdag 28 februari 1821 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Joannes Wilhelmus Hautvast (zie Vad) op donderdag 6 september 1821 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Joannes Petrus Kuijpers (zie Vx) op vrijdag 12 april 1822 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Petrus Bernardus Hautvast (VIp) op woensdag 20 augustus 1823 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Joannes Petrus Diederen (zie Vr) op zaterdag 29 november 1823 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Peter (Petrus) Lemmens op maandag 17 april 1826 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Joannes Renerus Lemmens op maandag 17 april 1826 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Maria Joanna Cuijpers (zie Vx) op maandag 3 juli 1826 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 76 jaar oud) op dinsdag 15 mei 1832 te Spaubeek [Li] - Op de Hoeve. [BS: 77 jaar] (Petrus Mevis zn van Petrus Mevis en Catharina Erkens; e.v. Maria Cibilla Wouters). 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Petrus, genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde [Petrus Mevis] Mevissen,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 20 februari 1776 te Spaubeek [Li] 20 baptisatus est Petrus filius leg Petri Mevis et Mariae Sijbillae Wouters susceperunt Martinus Wouters junior: loco avi sui ejusdem nominis et Catharina Erckens (getuigen: zijn oom Marten (Martinus) Wouters (IVi) junior, namens de grootouders en zijn grootmoeder Catharina Erkens als Catharia Erckens),  
   ovl. (hoogstens 1 jaar oud) voor 1778 waarschijnlijk te Spaubeek [Li]. 
  2.  Petrus, genoemd naar zijn overleden broer 1 Mevissen (Mevis),  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 12 januari 1778 te Spaubeek [Li] 12 baptisatus est Petrus filius leg: Petri Mevis et Mariae Sybillae Wouters susceperunt Theodorus Kremers et Gertrudis Lenaerts (getuigen: Theodorus Cremers als Theodorus Kremers en zijn grootmoeder Gertrudis Lenaerts (zie IIIb)),  
   doopgetuige van zijn nicht Maria Elisabeth Mevis (zie Ve) op maandag 19 februari 1821 te Spaubeek [Li],  
   doopgetuige van zijn neef Pierre (Petrus) Mevis (zie Ve) op dinsdag 15 april 1806 te Beek [Li],  
   doopgetuige van zijn neef Pieter (Petrus) Coumans (zie Vf) op donderdag 12 september 1811 te Spaubeek [Li]. 
  3.  Christiaan Mevissen,  
   geb. op maandag 7 februari 1780 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (80 jaar oud) op zaterdag 11 februari 1860 te Nuth [Li], volgt Ve
  4.  Maria Sijbilla Mevissen,  
   geb. op zaterdag 1 juni 1782 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (47 jaar oud) op donderdag 18 februari 1830 aldaar, volgt Vf
  5.  Joannes Wilhelmus, genoemd naar zijn peter [Jan Willem Wouters] Mevissen,  
   geb. op dinsdag 8 februari 1785 om 1 uur 's nachts te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 8 februari 1785 aldaar 8va feb. medio 1ae nocturnae natus, et eadem baptizatus est Joannes Wilhelmus filius legitimus Petri Mevissen et Mariae Sibillae Wouters conjugum: susceptores fuere Joannes Wilhelmus Wouters et Maria Wouters. in fidem subsignarunt Petrus Mevissen. Joannes Wilhelmus Wouters. Maria Wouters quod testor A.G. Somijn pastor loci (getuigen: zijn oom Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters (IVf) en zijn tante Maria Wouters (IVh)),  
   ovl. (34 dagen oud) op maandag 14 maart 1785 te Spaubeek [Li],  
   begr. op dinsdag 15 maart 1785 aldaar [14t]a obyt Joannes Wilhelmus aetatis circiter 25 dierum filius Petri Mevis, et Mariae Sibillae Wouters conj: qui 15 ejusdem fuit sepultus.
  6.  Maria Gertrudis, genoemd naar haar meter [Gertrudis Wouters] ,  
   geb. op zaterdag 25 maart 1786 1 uur 's nachts te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 25 maart 1786 aldaar 25ta martij circa horam 1am vespertinam nata, et eodem baptizata est Maria Gertrudis filia legitima Petri Mevissen, et Mariae Sibillae Wouters conjugum: susceptores fuerunt Joannes Petrus Lemmens, et Maria Wouters in fidem Peter Mevis. Joannes Petrus Lemmens. hoc x est signum matrinae nescientis scribere
J. Ramakers sacell. loci
(getuigen: Hans Peter (Joannes Petrus) Lemmens (zie IIIc) en haar tante Gertrudis (Maria Gertrudis) Wouters (IVg)),  
   ovl. (24 jaar oud) op donderdag 27 september 1810 te Spaubeek [Li] [BS: 25 jaar, Marie Geertrude Mevis dr van Pierre Mevis en Marie Sebilla Wouters; ongehuwd],  
   begr. op zaterdag 29 september 1810 aldaar 1810 27 7bris obijt Maria Gertrudis Mevis coelebs aetatis circiter 25 annorum extremis s:r:e: sacramentis munita et 29 hujus sepulta.
  7.  Walterus (Wolterus, Victor (Fr.)), genoemd naar zijn peter [Walterus Soons] Mevissen,  
   geb. op donderdag 27 maart 1788 te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 27 maart 1788 aldaar 27ma martij. circa medium 3tiae pomeridianae, natus, et eadem baptizatus est Wolterus filius legitimus Petri Mevissens, et Mariae Sibillae Wouters conjugum: susceptores Walterus Soons, et Maria Wouters. in fidem subsignarunt. pater abest. Walterus Soons. Maria Wouters. quod testor A.G. Somijn past. loci. (getuigen: zijn aangetrouwde oom Wouter (Walterus) Soons en zijn tante Maria Wouters (IVh)),  
   getuige bij kerk. huw. van Joannes Petrus Coumans (zie Vf) en zijn zus Maria Sijbilla Mevissen op dinsdag 22 april 1806 te Spaubeek [Li],  
   72e Regiment Infanterie van Linie. Stamboeknummer: 8942. 
  8.  Maria Catharina Mevissen,  
   geb. op woensdag 27 april 1791 om 6 uur 's avonds te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 28 april 1791 aldaar 27. april. circa horam 6tam vespertinam nata et die postera baptizata est Maria Catharina filia legitima Petri Mevis, et Mariae Sibillae Wouters. conjugum: susceptores Martinus Wouters et Maria Sibilla Cremers loco Catharinae Erckens. pater abest. Martinus Wouters. Maria Sibilla Cremers. in fidem JJ. Raemakers sacell. loci. (getuigen: haar oom Marten (Martinus) Wouters (IVi), haar grootmoeder Catharina Erkens en haar tante Maria Sijbilla Cremers nms. Catharina Erkens). 
  9.  Catharina Elisabeth ,  
   geb. op woensdag 22 augustus 1792 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (64 jaar oud) op donderdag 8 januari 1857 aldaar, volgt Vg

IVf.  Jan Willem (Joannes Wilhelmus, Willem, Jois Willem, Jean Guilliaume (Fr.)), genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde/peter [Wilhelmus Leenarts] Wouters, zn. van Joes (Joannes) Wouters (IIIb) (landbouwer) en Gertrudis Lenaerts
 ged. Rooms Katholiek op maandag 3 december 1753 te Spaubeek [Li] 3 decembris baptisatus est Joannes Wilhelmus filius legitimus Joannis Wouters et Gertrudis Lenaerts susceptores fuerunt Wilhelmus Lenaerts et Anna Maria Stassen no[min]e Elisabethae Wouters (getuigen: zijn grootvader Wilm (Wilhelmus) Leenarts, Anna (Anna Maria) Stassen nms. Elisabeth Wouters en zijn oudtante Lisbet (Elisabetha) Wouters (zie I) door Maria Stassen), 
  
 Erelid van fanfare Sint-Caecilia te Spaubeek [Li], 
 Op de lijst van van ereleden van fanfare Sint-Caecilia wordt J.G. (=Jean Guilliaume = Joannes Wilhelmus = Johann Wilhelm) Wouters genoemd. 
 overlijdensgetuige van zijn vader Joes (Joannes) Wouters (IIIb) op zaterdag 27 augustus 1808, 
 geboortegetuige van Gaspar Vromen op dinsdag 16 juli 1799, 
 huwelijksgetuige van Martijn (Martinus) Frissen (zie IVh) en zijn zus Maria Wouters op zaterdag 28 april 1798 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Jan Gerard (Joannes Gerardus) Boschouers (zie IVh) en zijn zus Maria Wouters op woensdag 5 april 1780 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Maria Elisabetha Coumans op vrijdag 16 januari 1801 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Maria Elisabeth Lenaerts op vrijdag 2 januari 1778 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Joannes Wilhelmus Boshouwers (Vl) op vrijdag 17 september 1784 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Joannes Wilhelmus Mevissen (zie IVe) op dinsdag 8 februari 1785 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Joannes Wilhelmus Flecken op zaterdag 17 februari 1787 te Millen [Nw, Duitsland], 
 doopgetuige van zijn nicht Maria Helena Lemmens (Vi) op vrijdag 8 januari 1796 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Hans Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters (Vq) op dinsdag 3 januari 1797 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Willem (Jan Willem) Heijnen (Vw) op dinsdag 17 juni 1806 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn kleinzoon Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters (VIj) op maandag 17 januari 1814 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn achternicht Maria Agnes Lienaerts op dinsdag 25 juli 1815 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn achternicht Maria Catharina Coumans (VIi) te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Peter (Petrus) Mevis (zie IVe) en zijn zus Sibilla (Maria Sibilla) Wouters op woensdag 26 april 1775 te Spaubeek [Li], 
  
 Petitie naar tweede kamer in 1848 te Spaubeek [Li], 
 In 1848 wordt een petitie opgesteld voor de Tweede Kamer. Hierin klagen de mensen over de hoge belastingdruk vanuit Den Haag. 
 Deze wordt door 60 belasting betalende inwoners ondertekend, waaronder J. (=Joannes) Wouters, P.M. (=Petrus Martinus) Wouters, J.G. (=Jean Guilliaume = Joannes Wilhelmus) Wouters en J.L. (=Joannes Leonardus) Wouters
 doopgetuige van zijn achterneef Joannes Wilhelmus Hautvast (zie Vac) op zaterdag 12 januari 1822 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 71 jaar oud) op vrijdag 23 september 1825 te Spaubeek [Li] - akte 24 [BS: 72 jaar, zn. van NN en NN; e.v. Maria Helena Vlecken], 
 begr. op vrijdag 23 september 1825 aldaar (Joannes Wilhelmus Wouters e.v. Helena Vlekken), 
  
 Dispensatie op vrijdag 21 februari 1783 te Spaubeek [Li], 
 Spaubeek - 21 februari 1783 - Brief van A. Somija pastoor in Spaubeek, als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen: Joannes Wilhelmus Wouters en Helena Vlecken. 
 RHCL Maastricht (29-1783-19 - foto 3823), 
 Bezit landpercelen (registratie van Kadaster) te Spaubeek [Li] ,  
  
 Wie zijn de buren (Registratie van Kadaster) te Spaubeek [Li], 
   
   
 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 31 jaar oud) (Rooms Katholiek) op donderdag 27 februari 1783 27. feb. cum dispensatione in tribus bannis conjuncti sunt matrimonio Joannes Wilhelmus Wouters, et Maria Helena Vleeken nata in Mille: testes fuerunt Christianus Vleeken, et Wilhelmus Leenarts. in fidem subsignarunt. Joannes Wilhelmus Wouters Maria Helena Vleeken Christiaen Vleeken hoc x signum Wi[l]helmi Leenarts nescientis scribere quod testor A. Somijn pastor loci. aldaar dispensatie: in tribus bannis [=in de derde graad] (getuigen: zijn oom Wilhelmus Leenarts, met X getekend (kan niet schrijven) en haar broer Christianus Flecken, als Christianus Vlecken), 
  
 woont boerderij G, Dorpstraat te Spaubeek [Li] na 1798, 
 In het bevolkingsregister (BVR) van 1798 zijn de bewoners van deze boerderij: 
 Joes Willem Wouters (46) cultivateur, Helena Vlecken (46) sijne vrouw, Joannes Wouters kint en Cristian Wouters kint. 
 Ook woont er: Frans Vlecken (49), de broer van Helena. 
 BVR 1800: wedeman J. Wouters (72) dit is Joes Wouters (de vader van Jan Willem) komt in het huis wonen, na het overlijden van zijn echtgenote Gertrudis Lenaerts 
 - aantal kinderen beneden 12 jaar: 1 (dit is Cristian, Joannes is inmiddels 13 jaar) 
 - aantal deuren en vensters: 3, totaal getal der zielen per huijs: 6 
 - getal der peerden boven 2 jaar: 2, getal hoornder boven een jaar: 3 
 BVR 1801: er is niets wezenlijks veranderd. Behalve het aantal paarden (chevaeux) is 1 en het aantal hoornbeesten (vaches) is 2. Dus beide zijn met één afgenomen. Tijdens de Franse bezetting moesten de boeren paarden en koeien afstaan t.b.v. het Franse leger. Wellicht heeft deze vermindering hiermee te maken. 
 BVR 1807: er ontbreken een groot aantal blazijden, waaronder deze. Wel is bekend dat vader Joes (83) de boerderij heeft verlaten en woont nu op Hoeve bij zijn oudste dochter Maria Sybilla x Peter Mevis samen met 4 van hun kinderen. 
 Joes Wouters overlijdt in 1808 op 84 jarige leeftijd weer in het huis van Jan Willem Wouters op de Dorpstraat. 
 BVR 1814: zoon Christiaan ontbreekt en ook op andere plaatsen komen we zijn naam niet meer tegen. Hij is hoogst waarschijnlijk voor zijn 26-ste overleden. Hiervan is echter niets in het overlijdensregister te vinden. 
 Wel vinden we: Maria Helena Heijnen, die in 1812 gehuwd is met zoon Jan (Joannes) Wouters en hun zoon Joannes Wilhelmus van 1 jaar oud. 
 Ook woont er: Adamus Deumes (31), zoon van Henricus x Maria Broerens, gedoopt op 12-11-1782 te Schinveld. Zijn beroep is journalier [= dagloner]. In 1827 huwt hij te Oirsbeek met Maria Gertrudis Roekx. Hij is met zekerheid géén famile. 
 BVR 1819: het gezin van Jan Wouters x Maria Helena Heijnen is met de kinderen Arnold en Joannes Martinus uitgebreid. 
 Ook treffen we aan: 
 Jacobus Lienaerts (22) 
 Maria Joanna Boshouwers (28) 
 Van de aanwezige dieren lezen we: 
 - getal der hoornbeesten boven de twee jaaren: 3, onder de twee jaaren: 2 
 - getal der peerden boven 3 jaaren: 2, onder 3 jaaren: 1 
 - getal der schaepen: 5 
 BVR 1821: het gezin van Jan Wouters x Maria Helena Heijnen is weer uitgebreid met Maria Agnes. 
 Bij Maria Helena Vlecken (geb te Millen) staat foutief geb te Nieuwstad. [Millen D. ligt bij Nieuwstad NL] 
 Ook wonen er: 
 Peter van de Broek (37) geboren te Nuth en gehuwd. Hij is waarschijnlijk een knecht. 
 J.Catrin Meijers (22) geboren te Schinnen en ongehuwd. Zij is waarschijnlijk de dienstmeid 
 Jan Willem Wouters overlijdt in 1825 op 72 jarige leeftijd en Maria Helena Vlecken blijft tot aan haar dood (1830) inwonen bij haar kinderen. 
 Woont in Spabeek(Dorp) in 1798 te Spaubeek [Li]
 in het bevolkingsregister van 1798 woont Joes Willem Wouters (cultivateur) en Helena Vlecken (sijne vrouw) in Spaubeek nr. 42
 Verbouwen boerderij G op de Dorpstraat in 1804 te Spaubeek [Li]
   
 In 1804 is de boerderij (grotendeels) verbouwd door Jan Willem Wouters en Maria Helena Vlecken. 
   
 Daarom staan op de voorgevel de volgende letters: IHS IW W 1804 MH V. Deze letters staan voor: 
 IWW = Joannes Wilhelmus Wouters 
 MHV = Maria Helena Vlecken 
 IHS = is een monogram dat geregeld gebruikt wordt op katholieke voorwerpen. Dit monogram kwam op in de hoge middeleeuwen. In de oudheid werd het monogram XP meer gebruikt : XP zijn de eerste twee Griekse letters van Christos. Het monogram IHS is de weergave van de eerste drie letters van Jezus in Griekse hoofdletters (IHSOS) : Iota, Eta en Sigma. Dit wordt ook geschreven als IHC. De hoofdletter S wordt in het Grieks oorspronkelijk als sigma geschreven. In de late oudheid en gedurende de vroege middeleeuwen werd dit geschreven als een C. Vanaf de latere middeleeuwen (ca. 14de eeuw) werd de S gebruikt, steeds als weergave van de sigma. De H bleef echter H, ook al gaat het eigenlijk om een E. IHS vindt men bijvoorbeeld terug op kerkgevels, biechtstoelen, bidprentjes, kazuifels en altaardwalen. 
 met Helena (Maria Helena) Flecken (Vlekken, Vlecken, Vleckken), dr. van Christianus Flecken en Gertrudis (Maria Gertrudis) Curings
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 24 februari 1752 opmerking bij huwelijk: nata in mille [=meisje geboren in Millen] te Millen [Nw, Duitsland] - St. Nicolaus rk (ref. 1752/159/06) (getuige: Henricus Jansen, Anna Maria Rulandt), 
 doopgetuige van haar nicht Maria Helena Flecken op zondag 10 mei 1778 te Millen [Nw, Duitsland], 
 doopgetuige van Maria Mechtildis Paesch op maandag 28 augustus 1786 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Maria Helena Heijnen (zie Vh) op dinsdag 21 december 1790 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Maria Helena Wouters (Vz) op zaterdag 11 mei 1805 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar kleinzoon Arnoldus Wouters (zie Vh) op zaterdag 3 augustus 1816 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Maria Helena Hautvast (zie Vad) op vrijdag 13 oktober 1820 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 78 jaar oud) op donderdag 15 april 1830 in het huis van zoon Joannes te Spaubeek [Li] (Maria Helena Vlecken dr van Vlecken; e.v. Joannes Wilhemus Wouters). 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Jan (Joannes) ,  
   geb. op woensdag 10 augustus 1785 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (73 jaar oud) op vrijdag 8 april 1859 aldaar, volgt Vh
  2.  Chris (Christianus, Chrétien (Fr.)),genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde [Christianus Flecken] ,  
   geb. op zondag 16 maart 1788 om 7 uur 's avonds te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 17 maart 1788 aldaar 16 martij. hora 7ma vespertina natus, et 17. ejusdem baptizatus est Christianus filius legitimus [boven: Joannis] Wilhelmi Wouters, et Mariae Helenae Vlecken nata in Millen prope Sittardiam, conjugum: susceptores Franciscus Wolfgangus Vlecken loco Christiani Vlecken, et Gertrudes Lenaerts. in fidem subsignarunt
pater abest. Franciscus Wolfgangus Vlecken. x hoc est signum matrinae nescientis scribere. quod testor A.G. Somijn past: loci.
(getuigen: zijn grootmoeder Gertrudis Lenaerts (zie IIIb), zijn oom Christianus Flecken als Christianus Vlecken en zijn oom Frans (Franciscus Wolfgangus) Flecken als Frans Vlecken nms.Christianus Vlecken),  
   soldaat onder Napoleon,  
    
   Soldaat in het leger van Napoleon,  
   Inschrijving van Chretien Wauters, Dépôt des Conscrits Chasseurs, stamboeknr. 539 
   Eenheid: Dépôt des Conscrits Chasseurs 
   Geregistreerde: Chretien Wauters 
   Geboortedatum: 16-03-1788 
   Geboorteplaats: Spaubeek 
   Departement: Beneden-Maas 
   Kanton: Oirsbeek 
   Stamboeknummer: 539 
   Vader: Jean Guillaume Wauters 
   Moeder: Marie Helene Neken 
   Bewaarplaats: Service Historique de la Défense, Vincennes/Parijs (niet te raadplegen bij het NIMH) 
   Inv.nr. SHD: 20YC120 
    
   ook opgenomen als: 
   Inschrijving van Chretien Wauters, 4e Regiment Voltigeurs van de Garde, stamboeknr. 1971 
   Eenheid: 4e Regiment Voltigeurs van de Garde 
   Geregistreerde: Chretien Wauters  
   Geboortedatum: 16-03-1788 
   Geboorteplaats: Spaubeek 
   Departement: Beneden-Maas 
   Kanton: Oirsbeek 
   Stamboeknummer: 1971 
   Vader: Jean Guillaume Wauters 
   Moeder: Marie Helene Vleken 
   Bewaarplaats: Service Historique de la Défense, Vincennes/Parijs (niet te raadplegen bij het NIMH) 
   Inv.nr. SHD: 20YC70 
   (bron: archieven.nl onderdeel: Nederlandse militairen in het leger van Napoleon) 
    
   in de laatste kolom staat: 
   ad. aux cohorte le 8 9bre 1809 [in het cohort op 08-11-1809] 
   a fait les campagnes en 1810 [nam deel aan campgnes in 1810] 
   et 1811 en Epagne [en 1811 in Spanje] 
   Royé le 30 novembre 1812 [ontslagen op 30-11-1812] 
   pr trop . abreu{?} [te . iets gebeurd ???] 
   est cet kop l[?] du 7 fv 1812 en [ ??? op 07-02-1812 in] 
   Espagne [Spanje] 
   ook gevonden:  
   Wouters Chrétien lichting 1808 afd. 15. Reg. Inf. Légère opm. vermist 
   (Bron: Geleen door de eeuwen heen, artikel W.H. van Bergen - Geleen in de Franse Tijd blz. 79). 

IVg.  Gertrudis (Maria Gertrudis) Wouters, dr. van Joes (Joannes) Wouters (IIIb) (landbouwer) en Gertrudis Lenaerts
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 17 juli 1756 te Spaubeek [Li] 17 julij baptisata est Maria Gertrudis filia legitima Joannis Wouters et Gertrudis Lenaerts suscep(tores) Wilhelmus Wouters et Catharina Martens (getuigen: haar oom Willem (Wilhelmus) Wouters (IIIa) en haar aangetrouwde tante Catharina Martens [e.v. Joannes Lenaerts, de broer van de moeder]), 
 getuige bij kerk. huw. van Peter (Petrus) Mevis (zie IVe) en haar zus Sibilla (Maria Sibilla) Wouters op woensdag 26 april 1775 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Maria Gertrudis Lenaerts op maandag 5 juni 1780 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Christiaan Mevissen (Ve) op dinsdag 8 februari 1780 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Maria Gertrudis Mevis (zie IVe) op zaterdag 25 maart 1786 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Gerard (Joannes Gerardus) Wouters (Vp) op dinsdag 5 augustus 1794 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Andries (Joannes Andreas) Wouters (Vs) op zaterdag 5 december 1801 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Maria Gertrudis Wouters (zie IVk) op zaterdag 9 oktober 1802 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Christiaan Heijnen (zie IVj) op zaterdag 17 december 1803 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 61 jaar oud) op dinsdag 16 juni 1818 te Spaubeek [Li], 
 begr. op dinsdag 16 juni 1818 aldaar (Maria Gertrud Wouters e.v. Gerardus Lemmens), 
  
 Verder onderzoek, 
 M.Getrud x Gerard Lemmens te Spaubeek (Collectie Habets 3261-74-1792 3727-28-1794 3739-32-1811 3739-202-1811), 
 Verband tussen de families Lemmens en Houdvast (Hautvast) via familie Wouters te Spaubeek [Li]
 Twee dochters van Gerard Lemmens x Maria Gertrudis Wouters huwen met twee zonen van Matthias Hautfast x Joanna Maria Willems 
 1. Maria Gertrudis Lemmens (geb 1803) huwt in 1819 met Petrus Josephus Houdvast (geb 1796) 
 2. Maria Helena Lemmens (geb 1796) huwt in 1820 met Joannes Houdvast (geb 1792). 
 Beide families hebben echter een bloedband met elkaar, via de familie Wouters. Hun gemeenschappelijke voorouders zijn: Jan Wouters x Elsken Lenarts. Deze ouders hebben o.a. als kinderen: 
 1. Jacobus Wouters x Elisabetha Hanssen hun zoon is Joes Wouters x Gertrudis Lenaerts, hun dochter is Maria Gertrudis Wouters x Gerardus Lemmens. Zij zijn de ouders van Maria Helena en Maria Gertrudis. (4 generaties) 
 2. Merten Wouters x Sijbilla Stassen hun dochter is Lisbeth Wouters x Christianus Houtvast hun zoon is Matthias Hautfast x Joanna Maria Willems. Zij zijn de ouders van Joannes en Petrus Josephus. (4 generaties) 
 Dit is een van de mogelijke verklaringen voor de hoge kindersterfte die beide gezinnen kennen. 
 Hoewel voor derde zoon Joannes Wilhelmus Houdfast x Maria Theresia Coumans geldt ook een hogere kindersterfte. 
 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 31 jaar oud) (Rooms Katholiek) op woensdag 6 oktober 1784 aldaar 6ta 8bris post consuetas proclamationes in facie ecclesiae contraxerunt matrimonium Gerardus Lemmens ex Beeck, et Maria Gertrudis Wouters: testibus Petro Erckens et Philippo Coumans in fidem subsignarunt x est signum sponsi nescientis scribere Maria Gertrudis Wouters sponsa Peter Erckens testis P.J. Coumans testis quod testor A.G. Somijn past. loci. (getuigen: Peter (Petrus) Erckens, Philippus Coumans), 
  
 brouwer tussen 1797 en 1799 te Hobbelrade [Li], 
 In de late middel-eeuwen werd de hele dag door bier gedronken. Het was volksdrank nummer één. Bij velen kwam vier keer per dag de bierkan op tafel. Gewoon drinkwater was vaak vervuild en werd alleen dooor de allerarmsten gedronken. Bier wordt tijdens de bereiding landurig gekookt en was dus veel veiliger. 
 Aan bier werd als eerste eis gesteld dat het goedkoop was en verder moets het goed verteerbaar zijn, dat wil zeggen meehelpen om de zware vette kost van het dageijkse menu te verdragen. 
 Met de komst van de Fransen (1795) werd iedereen verplicht een beroep naar keuze te maken en hiervoor een patent aan te vragen. Dit gold ook voor brouwers [zoals Martin Wouters ww], die voor anderen of voor zichzelf bier maakten. De hierbij verschuldigde patentbelasting diende men jaarlijks te voldoen. De Minister van Financiën bepaalde begin januari 1797 dat iedereen die een brouwketel bezat zich moest voorien van een brouwerspatent, behalve wanneer men alleen voor eigen gebruik bier maakte. 
 In de lijst van brouwers met patenten in Spaubeek worden genoemd: 
 Gerardus Lemmens (1797-1799), Joannes Gerardus Cuijpers (1811-(+)1812), Joannes Petrus Kuijpers (1814) en (Jean) Jacques Lienaerts (1811-1814) 
 (bron: Pastoor Fr. Crutzen - Brouwers in Zuid-Limburg isbn: 978-90-821329-0-8 druk: Janssen Grafimedia - Beek
 
 Woont in Hobbelrade in 1798 te Spaubeek [Li]
 in het bevolkingsregister van 1798 woont Gerardus Lemmens (brouwer) en Mari Gertrus Wouters (sijne vrouw) in Hobbelrade nr. 96 
 met Gerard (Gerardus) Lemmens, zn. van Michiel (Michaelis) Lemmens en Joanna Schneijders
 ged. op zondag 29 oktober 1752 te Beek [Li] 29. bapt(isatus). est Gerardus filius leg: Michaelis Lemmens ex Beek et Joannae Schneijders ex Spaubeek, suscep: Wilhelmo Lemmens ex Beek et Cath: Elisabetha Daniels ex Munstergeleen. (getuigen: zijn oom Wilhelmus Lemmens uit Beek en zijn aangetrouwde tante Catharina Elisabeth Daniels uit Munstergeleen), 
 brouwer, vendeur d'eau de vie en detaille, 
 doopgetuige van zijn nicht Joanna Gertrudis Boscheuers (Vn) op zaterdag 23 november 1793 te Spaubeek [Li], 
 geboortegetuige van zijn neef Hans Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters (zie IVk) op dinsdag 24 juli 1798, 
 ovl. (ongeveer 65 jaar oud) op zaterdag 9 mei 1818 te Spaubeek [Li] (Gerardus Lemmens zn van Lemmens; e.v. Maria Gertrudis Wouters), 
 begr. op zaterdag 9 mei 1818 aldaar (Gerardus Lemmens e.v. Maria Gertrudis Wouters). 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Joannes Michael ,  
   geb. op zondag 21 augustus 1785 om 1 uur 's nachts te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 21 augustus 1785 aldaar 21. aug. hora 1a nocturna natus, et eodem baptizatus est Joannes Michael filius legitimus Gerardi Lemmens et Mariae Gertrudis Wouters conjugum: susceptores Joannes Lemmens, et Gertrudis Leenarts in fidem subsignarunt x signum patris nescientis scribere Johannes Lemmens signum x matrinae nescientis scribere quod testor A.G. Somijn pastor loci (getuigen: zijn oom Joannes Lemmens en zijn grootmoeder Gertrudis Lenaerts (zie IIIb)),  
   ovl. (hoogstens 1 jaar oud) voor 1787 waarschijnlijk te Spaubeek [Li]. 
  2.  Joannes, genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde [Joes Wouters)] ,  
   geb. op vrijdag 19 oktober 1787 om 8 uur 's avonds te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 20 oktober 1787 aldaar 19na 8bris hora 8va vespertina natus et die postera baptizatus est Joannes filius legitimus Gerardi Lemmens et Mariae Gertrudis Wouters conjugum: susceptores fuerunt Joannes Wouters, et Joanna Elisabeth Souren. in fidem subsignarunt. pater abest. Joannes Wouters. x hoc est signum matrinae nescientis scribere J.J. Ramakers. vic: loci (getuigen: zijn grootvader Joes (Joannes) Wouters (IIIb) en Joanna Elisabeth Suijren als Joanna Elisabeth Souren),  
   ovl. (6 maanden oud) op dinsdag 22 april 1788 op een leeftijd van 6 maanden te Spaubeek [Li],  
   begr. op woensdag 23 april 1788 aldaar 22a obyt in Hobbelraedt circa 5am matutinam Joannes Lemmens aetatis sex mensium filius legit: Gerardi Lemmens, et Mariae Gertrudis Wouters conj, qui postridie sepultus est.
  3.  Petrus Mathias ,  
   geb. op dinsdag 24 november 1789 om 9 's avonds te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 25 november 1789 aldaar 24ta 9bris circa 9.am vespertinam natus, et die postera baptisatus est Petrus Mathias filius legitimus Gerardi Lemmens et Mariae Gertrudis Wouters conjugum: susc: Mathias Lemmens et Maria Sibilla Wouters. pater abest. Mathijs Lemmens, Maria Elisabeth Wouters. quod testor A.G. Somijn past. loci. (getuigen: zijn oom Matthias Lemmens en zijn tante Sibilla (Maria Sibilla) Wouters (IVe)). 
  4.  Joannes Wilhelmus, genoemd naar zijn peter [Wilhelmus Lemmens] ,  
   geb. op vrijdag 7 september 1792 om 10 uur 's avonds te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 8 september 1792 aldaar 7ma 7bris circa 10am vespertinam natus est et [hierboven: die 8va ejusdem] baptizatus est Joannes Wilhelmus filius legitimus Gerardi Lemmens, et Mariae Gertrudis Wouters conjugum: susceptores Wilhelmus Lemmens et Maria Wouters. pater abest. in fidem subsignarunt. hoc x est signum patrini nescientis scribere. hoc x est signum matrinae nescientis scribere quod testor A.G. Somijn past. loci. (getuigen: zijn oudoom Wilhelmus Lemmens en zijn tante Maria Wouters (IVh)),  
   ovl. (25 jaar oud) op woensdag 5 augustus 1818 te Spaubeek [Li] (Joannes Wilhelmus Lemmens zn van Gerard Lemmens en Maria Gertrudis Wouters; ongehuwd). 
  5.  Maria Helena ,  
   geb. op vrijdag 8 januari 1796 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (66 jaar oud) op maandag 17 februari 1862 te Beek [Li], volgt Vi
  6.  Joannes, genoemd naar zijn overleden broer 2 ,  
   geb. op maandag 23 juli 1798 te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 23 juli 1798 te Munstergeleen [Li] 23 julij natus et postera die baptisatus est in Munstergeleen Joannes filius leg: Gerardi Lemmens et Mariae Gertrudis Wouters conj: susc fuere Henricus Janssen loco Jo[ann]is Lemmens et Maria Anna Bokken loco Mariae Elisabethae Bosheuers concordat quoad substantiam cum testimonio baptismali dato a r: d: de la Haije pastore in Munstergeleen testor JJ Raemackers p. in Spaubeck. (getuigen: Henricus Jansen als Henricus Janssen nms. Joannes Lemmens, zijn oom Joannes Lemmens, door Henricus Janssen, Anna Maria Bokken [vroedvrouw] nms. Maria Elisabeth Bosheuers en zijn aangetrouwde tante Elisabeth (Maria Elisabeth) Boschouers (zie IVi), door Maria Anna Bokken [vroedvrouw]),  
   doopgetuige van zijn achternicht Maria Catharina Geurts (VIw) op zaterdag 29 maart 1823 te Spaubeek [Li]. 
  7.  Gerardus ,  
   geb. op woensdag 27 januari 1802 te Hobbelrade [Li] - Spaubeek akte 7,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 28 januari 1802 te Spaubeek [Li] 1802. 27ma jan: natus in Hobbelraedt, et eadem sine cæremonijs, quas die postera supplevit in domo parentium propter debilitatem baptizatus est Gerardus filius legitimus Gerardi Lemmens, et Mariae Gertrudis Wouters conjugum: suscep: Jo(ann)es Wouters, et Anna Maria Bocken loco Mariae Annae Hensen. quod testor A.G. Somijn pastor loci. (getuigen: zijn grootvader Joes (Joannes) Wouters (IIIb), Anna Maria Bokken als Anna Maria Bocken [vroedvrouw] nms. Maria Anna Hensen en Anna Maria Henssen als Maria Anna Hensen door Anna Maria Bocken [vroedvrouw]). 
  8.  Maria Gertrudis ,  
   geb. op zondag 13 februari 1803 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (67 jaar oud) op donderdag 16 juni 1870 aldaar, volgt Vj

IVh.  Maria (Marie (Fr.), Anna Maria), genoemd naar haar tante/meter [Maria Wouters] Wouters, dr. van Joes (Joannes) Wouters (IIIb) (landbouwer) en Gertrudis Lenaerts
 ged. Rooms Katholiek op vrijdag 25 augustus 1758 te Spaubeek [Li] 25 aug[us]ti baptisata est Maria filia legitima Joannis Wouters et Gertrudis Lenders susc Petrus Lenders et Maria Wouters uxor Jo[ann]is Petri Lemmens ex Geleen (getuigen: haar oom Peter (Petrus) Lienaerts als Petrus Lenders en haar achternicht Maria Wouters (IIIc) e.v. Joannes Petrus Lemmens uit Geleen), 
 cultivatrice (kan niet schrjven), 
 doopgetuige van haar neef Joannes Wilhelmus Mevissen (zie IVe) op dinsdag 8 februari 1785 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Frans (Franciscus) Souren op vrijdag 14 januari 1820 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar achterneef Petrus Bijen op maandag 16 september 1765 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Walterus Mevissen (zie IVe) op donderdag 27 maart 1788 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Joannes Wilhelmus Lemmens (zie IVg) op zaterdag 8 september 1792 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar kleinzoon Joannes Goedefridus Geurts (VIr) op dinsdag 21 juni 1803 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Pieter Martinus (Petrus Martinus) Wouters (Vt) op woensdag 16 april 1806 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Joannes Michael Wouters (zie IVk) op dinsdag 19 juli 1808 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar kleindochter Maria Mechtildis Boshouwers (zie Vl) op woensdag 22 februari 1809 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar kleindochter Maria Catharina Caldenberg (zie Vm) op zaterdag 24 april 1813 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 81 jaar oud) op zaterdag 9 november 1839 - overleden om 12 uur 's middags.
te Spaubeek [Li],  
  
 Verwantschap tussen families Boshouwers en Wouters te Spaubeek [Li], 
 1. Joannes Gerardus Boschouwers x Maria Wouters en Martinus Wouters x Maria Elisabeth Boshouers. Hier zijn Joannes Gerardus en Maria Elisabeth broer en zus, net zoals Maria en Martinus zus en broer zijn. 
 2. De kleindochter Maria Josepha Geurts van Maria WoutersxJoannes Gerardus Boschouwers huwt met Gerardus Wouters de zoon van Martinus Wouters x Maria Elisabeth Boshouers en zijn dus neef en achternicht
 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 22 jaar oud) (1) (Rooms Katholiek) op woensdag 5 april 1780 5ta praevijs 3 proclamationibus matrimonio juncti sunt Joannes Gerardus Boshouwers minorennis de consensu parentium, et Maria Wouters minorennis de consensu parentium, hujus parochiae rusticae conditionis, testis fuerunt Joannes Wilhelmus Wouters, et Maria Elisabetha Boshouwers incolae hujus parochiae. in fidem C. E. van den Bock pastor Joannes Gerardus Busheuer sponsus hoc est x signum Mariae Wouters sponsae Joannis Wilhelmus Wouters testis Maria Elisabeth Busheuer testis. Joaenes Will[e]m Bushheuer pater sponsi Joannes Wouters pater sponsae aldaar (getuigen: haar broer Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters (IVf) en zijn zus Elisabeth (Maria Elisabeth) Boschouers (zie IVi)) 
 met Jan Gerard (Joannes Gerardus, Gerard (Fr.)) Boschouers (Boschouwers, Boshouwers, Bosheuers, Bosheurs), zn. van Joannes Wilhelmus Boschouers en Sijbilla (Joanna Sijbilla) Heijnen
 ged. Rooms Katholiek op dinsdag 11 oktober 1757 te Spaubeek [Li] 11. 8bris baptisatus est Jo(ann)es Gerardus filius legitimus Jo(ann)is Wilhelmi Boschower et Joannae Sebille Heynen susceptores Jo(ann)es Vuren ex Geijlekercken et Judith Heynen no(min)e Mariae Elisabethae Velroet ex Gangelt (getuigen: zijn tante Judith Heijnen, Joannes Vuren uit Geilenkirchen, Judith Heijnen nms. Maria Elisabetha Velroet uit Gangelt), 
 doopgetuige van zijn neef Gerard (Joannes Gerardus) Wouters (Vp) op dinsdag 5 augustus 1794 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Maria Anna Stassen op maandag 5 maart 1781 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 36 jaar oud) op dinsdag 9 september 1794 te Spaubeek [Li], 
 begr. op donderdag 11 september 1794 aldaar 9na obijt in Spaubeck Joannes Gerardus Boscheuers aetatis circiter 98 annorum, maritus Mariae Wouters, extremis s.r.e. sacramentis munitus, et 11ma ejusdem sepultus est. [98 moet 36 zijn, foute transcriptie]. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Gertrudis (Maria Gertrudis), genoemd naar haar meter [Gertrudis Lenaerts] Boshouwers (Boscheuers),  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 18 mei 1780 te Spaubeek [Li] 8. circa tertiam matutinam nata et eodem die baptisata est Maria Gertrudis filia legitima Joannis Gerardi Boshouwers et Mariae Wouters incolarum hujus parochiae, susceperunt Jo(ann)es Wilhelmus Boshouwers, et Gertrudis Lenaerts, ambo ex hac parochia. in fidem. C.E. van den Bock pastor. Joannes Gerardus Busheuer pater prolis. Joannes Willem Buscheuer patrinus Gertrudis Lenaerts hoc x signum posuit (getuigen: haar grootvader Joannes Wilhelmus Boschouers en haar grootmoeder Gertrudis Lenaerts (zie IIIb)),  
   ovl. (ongeveer 16 dagen oud) op zaterdag 3 juni 1780 te Spaubeek [Li],  
   begr. op zondag 4 juni 1780 aldaar 3ta circa 11am matutinam obyt infans 20 circiter iterum nomine Maria Gertrudes filia legitima Jo(ann)is Gerardi Boscheuers et Mariae Wouters, quae 4ta ejusdem sepulta est.
  2.  Maria Sijbilla Boshouwers,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 23 juni 1781 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 69 jaar oud) op vrijdag 26 juli 1850 aldaar, volgt Vk
  3.  Joannes Wilhelmus Boshouwers,  
   geb. op donderdag 16 september 1784 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (87 jaar oud) op donderdag 1 augustus 1872 aldaar, volgt Vl
  4.  Martinus, genoemd naar zijn oom/peter [Martinus Wouters] Bosheuers,  
   geb. op donderdag 20 maart 1788 om 1 uur 's nachts te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 20 maart 1788 20ma martij hora 1ma nocturna natus, et eadem baptizatus est Martinus filius legitimus Joannis Gerardi Boscheuers, et Mariae Wouters conjugum: susceptores Martinus Wouters, et Maria Elisabeth Boscheuers. in fidem subsignarunt. pater abest. Martinus Wouters. Maria Elisabeth Boscheuers. quod testor A.G. Somijn past loci. aldaar (getuigen: zijn oom Marten (Martinus) Wouters (IVi) en zijn tante Elisabeth (Maria Elisabeth) Boschouers (zie IVi)),  
   ovl. (23 jaar oud) op vrijdag 20 september 1811 te Spaubeek [Li],  
   begr. op zaterdag 21 september 1811 aldaar 1811 20 7bris obijt Martinus Bosheuers caelebs aetatis 23 annorum s:r:e: sacramentis munitus et 21 hujus sepultus
  5.  Maria Anna Bosheurs,  
   geb. op dinsdag 15 februari 1791 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (31 jaar oud) op vrijdag 3 mei 1822 aldaar, volgt Vm
  6.  Joanna Gertrudis Boscheuers,  
   geb. op zaterdag 23 november 1793 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (66 jaar oud) op zondag 11 maart 1860 aldaar, volgt Vn
  Maria, genoemd naar haar tante/meter [Maria Wouters] Wouters
  
 Verder onderoek, 
 Maria Wouters wed v Gerard Boshouwers x Martin Frissen te Spaubeek (Collectie Habets 378-26-1827)
 Woont in boerderij B, Op 't Broek te Spaubeek [Li] tussen 1798 en 1819
 In het BVR 1800 lezen we: 
 Martinus Frissen - 27 [?moet zijn 42] - cultivateur 
 Maria Wouters -44- sijne vrouwe 
 Maria Sebilla Bushouer - 19 - sijn kint; Joannes Wilhelm Bushouer - 14 - sijn kint. 
 Verder nog de volgende (interessante) invoer: 
 - aantal kinderen beneden 12 jaar:3 
 - aantal deuren en vensters: 3 
 - totaal getal der zielen in huijs: 7 
 - getal der peerden boven 2 jaar: 2 
 - getal hoornder boven een jaar: 2 
 In het BVR van 1801 lezen we dat Martijn Frissen als beroep opgeeft herbergier. 
 Het BVR van 1807 ontbreekt voor deze woning. 
 Martijn Frissen overlijdt in 1812 op 45 jarige leeftijd. 
 In het BVR van 1814 noemt Maria zich Anna Maria Wouters. Zij woont dan in de boerderij met de kinderen: 
 Maria Anna Boushouwers (24); Maria Catharina Frisschen (15). 
 Daarnaast woont er: Joan Andreas Kaldenbergh (34) taillist, met wie dochter Maria Anna in 1812 gehuwd is en de knecht Stheeven Kleintjens (31) domistique. 
 In BVR van 1819 woont Maria Wouters (65) in de boerderij met: 
 een aantal van de kinderen van haar overleden zuster Maria Gertrudis (+1818) x Gerardus Lemmens (+1818). Deze Gerard is één maand voor zijn vrouw Maria Gertrudis overleden. Hun kinderen heten: Maria Gertruid (17) en Maria Helena (23) Lemmens. We zien hun oom Joannes Lemmens (68) uit Beek, de broer van Gerard Lemmens. 
 Ook woont er Peter Joseph Houdvast (23) uit Hulsberg, hij is de echtenoot (xSpaubeek 1819) van Maria Gertrudis Lemmens. 
 Tenslotte woont er Bartholomeus Otten (34) uit Schinnen. Hij is de zoon van Arnoldus x Maria Anna Cremers, geboren op 01-06-1784 te Schinnen. Hij is waarschijnlijk een knecht. 
 In het BVR van 1821 vinden we Maria Wouters niet meer in deze woning. Zij is op Hoeve gaan wonen bij haar dochter Johanna Gertrudis x Jan Jacob Schutgens (koster). Hier overlijdt ze in 1839. 
 
 tr. (resp. ongeveer 39 en ongeveer 30 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 28 april 1798 (9 floreal 6) te Spaubeek [Li] (getuigen: zijn neef en haar neef Christiaan Mevissen (Ve), als C. Mevis, haar broer Jan Peter (Joannes Petrus) Wouters (IVk), als Joannes Peter Wouters, Wilhelmus Henssen, als W. Henssen de jon en haar broer Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters (IVf), als J.W. Wouters)  
 met Martijn (Martinus, Martin (Fr.), Frijesschen) Frissen (Frijssen, Frisschen, Frisen), zn. van Reijnierus Frijsen (dagloner/ackerman) en Marie Reimersdal
 ged. Rooms Katholiek op vrijdag 8 mei 1767 te Meerssen [Li], 
 dagloner/ackerman, 
 doopgetuige van Maria Catharina Boshouwers (zie Vl) op zondag 13 oktober 1811 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Maria Josepha Geurts (VIt) op zaterdag 31 oktober 1807 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 44 jaar oud) op vrijdag 14 februari 1812 te Spaubeek [Li], 
 begr. op vrijdag 14 februari 1812 1812 14 feb(rua)ry obyt Martinus Frisschen aetatis 50 annorum conjux Mariae Wouters extremis s:r:e: sacramentis munitus et 16 hujus sepultus aldaar. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Maria Catharina Frisschen,  
   geb. op donderdag 7 maart 1799 genoemd naar haar tante aan moederszijde te Spaubeek [Li],  
   ged. op donderdag 7 maart 1799 (nata est Maria Catharina filia legitima Martini Frischen et Mariae Wouters et eadem baptizata ac e sacro fonte suscepta a Jo(ann)e Michaele Bouts loco Mathiae Frischen et Maria Mechtilde Flekken loco Catharinae Elisabethae Wouters) te Munstergeleen [Li] (getuigen: haar oom Mathijs (Mathieu) Frisschen en haar tante Maria Elisabetha Wouters (zie IIIb)),  
   ovl. (één dag oud) op donderdag 7 maart 1799 te Spaubeek [Li]. 
  2.  Maria Catharina ,  
   geb. op vrijdag 8 augustus 1800 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (69 jaar oud) op zaterdag 23 oktober 1869 aldaar, volgt VoIVi.  Marten (Martinus, Martijn, Martin (Fr.)), genoemd naar zijn oom/peter Wouters, zn. van Joes (Joannes) Wouters (IIIb) (landbouwer) en Gertrudis Lenaerts
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 28 mei 1761 te Spaubeek [Li] 28 maij baptisatus est Martinus filius Joannis Wouters et Gertrudis Lenarts conjugum suscipientibus Martino Wouters et Maria Driessens ita testor Theod: Penris deservitor (getuigen: zijn oom Pater P. Magister Martinus Wouters (zie IIa), Maria Dreessen [e.v. Andreas Corvers/Kurvers, dit zijn buren/vrienden?] en Theodorus Penris de koster), 
 gemeente raadslid, bierbouwer, landbouwer (cultivateur), 
 doopgetuige van zijn neef Petrus Mevissen (zie IVe) op dinsdag 20 februari 1776 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Anna Elisabetha Josepha Raemekers op zondag 23 oktober 1814 te Spaubeek [Li], 
 geboortegetuige van zijn zoon Pieter Martinus (Petrus Martinus) Wouters (Vt) op dinsdag 15 april 1806, 
 geboortegetuige van zijn dochter Sibilla (Maria Sibilla) Wouters (Vr) op maandag 15 juli 1799, 
 doopgetuige van zijn neef Martinus Bosheuers (zie IVh) op donderdag 20 maart 1788 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Maria Catharina Mevissen (zie IVe) op donderdag 28 april 1791 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Martinus Wouters (zie IVk) op dinsdag 28 augustus 1810 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Johannes Martinus Heijnen (zie IVj) op donderdag 6 december 1810 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn achterneef Joannes Martinus Wouters (zie Vh) op vrijdag 2 april 1819 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn kleinzoon Peter Martinus Diederen (VIal) op zondag 23 september 1821 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn achterneef Martinus Cornelis Hautvast (VIm) op zondag 18 september 1825 te Spaubeek [Li], 
  
 Raadsvergadering op woensdag 10 september 1828 te Spaubeek [Li], 
 In hun vergadering hadden Mathijs Vroemen, Godfried Geurts, Jan Mathijs Henssen, Martin Wouters en Jan Hautvast, voorgezeten door burgemeester Zelis geen goed woord voor meester Jan Jacob Schutgens over.
 Installatie burgemeester op woensdag 25 februari 1829 te Spaubeek [Li]
 Jan Andries Eussen burgemeester, wordt op 23-02-1829 door koning Willem I te Brussel benoemd. 
 De installatie is op 25-02-1829 door eerste wethouder Mathijs Vroemen ten overstaan van de (raads-)leden Jan Michel Heussen, Johan Hautvast en Martinus Wouters. 
 Ovl. (Ongeveer 68 jaar oud) op vrijdag 15 januari 1830 te Spaubeek [Li] - Op het Broek, 
 Bezit landpercelen (registratie van Kadaster) te Spaubeek [Li] ,  
  
 Wie zijn de buren (Registratie van Kadaster) te Spaubeek [Li], 
   
 ,  
 Verwantschap tussen families Wouters en Boshouers te Spaubeek [Li]
 1. Joannes Gerardus Boschouwers x Maria Wouters en Martinus Wouters x Maria Elisabeth Boshouers. Hier zijn Joannes Gerardus en Maria Elisabeth broer en zus, net zoals Maria en Martinus zus en broer zijn. 
 2. De kleindochter Maria Josepha Geurts van Maria WoutersxJoannes Gerardus Boschouwers huwt met Gerardus Wouters de zoon van Martinus Wouters x Maria Elisabeth Boshouers en zijn dus neef en achternicht
 
 Verder onderzoek
 Martin Wouters x M.Elis. Boshouwers te Spaubeek (Collectie Habets 3742-104-1816) 
 
 
 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 30 jaar oud) (Rooms Katholiek) op woensdag 24 november 1790 aldaar 24 9bris conjuncti sunt [=zijn getrouwd] in facie ecclesiae [=ten overstaan van de kerk] Martinus Wouters et Maria Elisabeth Boscheuers ambo majorennes ex spaubeeck [=beiden meerderjarig uit Spaubeek]: testes fuere [=zij zijn getrouwd] Joannes Petrus Wouters, et Anna Sibilla Boschheuers. Getekend: Martinus Wouters, Maria Elisabeth Boscheuers, Joannes Peter Wouters, Joanna Sibilla Boscheuers, quod testor A.G. Somijn pastor loci (getuigen: zijn broer Jan Peter (Joannes Petrus) Wouters (IVk) en haar zus Anna Sibilla (Joanna Sibijlla) Boschouers), 
  
 Over brouwketels en Bokkenrijders in Spaubeek en omstreken in 1798, 
 Jo Ritterbeeks oppert de volgende mogelijkheid: 
 "De koperen brouwketels heeft hij wellicht overgenomen van de oudoom van zijn vrouw Matthias Heijnen (1702-1769)".  
 Het volgende verhaal is in dit verband interessant: 
 Antoon Winckens is op 19 juli 1751 nog postuum beschuldigd door Peter Schols uit Spaubeek van: 
 Het afnemen van de eed in 1738 in het boschken achter Wolfhagen, mede aanwezig Geerlingh Daniëls, Wijn Wijnen e.a. 
 Het verstoppen van een koperen brouwketel welke in de nacht van 10 op 11 november 1740 was gestolen bij Mathijs Heijnen te Spaubeek. De ketel werd gedragen bij zeker Toontje in de beemden in het dorp Schinnen (Wolfhagen), deze is in 1743 gexecuteerd. De ketel is na 3 dagen en 3 nachten in diens coolhof te hebben gestaan naar Broeksittard gebracht en van daar naar Sittard en aldaar verkocht aan de ouden Jood Levy. 
 Vanwege de bekentenissen van zijn complicen werd Antoon Winckens op 11 november 1743 gearresteerd en op kasteel ter Borg gevangen gezet. Na confrontatie met de beide Catsberghen werd besloten tot een scherper examen. 
 Na behoorlijke territie op 3 december 1743 recollectie op 5 december 1743 bekent Antoon dat hij: 
 Tijdens de diefstal bij Duijckers in het Raath als schildwacht te hebben dienst gedaan. 
 Tijdens de diefstal bij Clemens te Sittard als schildwacht op de Boonenbrug te hebben dienst gedaan, zijn aandeel was 3 specie-schillingen. 
 Tijdens de diefstal bij Mathijs Houtvast te Grijsegrubben als schildwacht te hebben dienst gedaan, zijn aandeel was 3 blamusers. 
 Tijdens de inbraak op de capelanie te Hoensbroek aan de Schure-eik gepost te hebben, zijn aandeel was 3 specie-schillingen. 
 Tijdens de inbraak in de kerk te Amstenrade als schildwacht in het veld te hebben gestaan 
 Na ingewonnen advies van twee rechtsgeleerden werd Antoon Winckens als schuldig aan diverse diefstallen met braak op 14 december 1743 gevonnist. Het vonnis luidde als volgt: gecondemneert om aan eenen paal geworgd te worden totdat den doodt volgt ende daernaer verbrant te worden met confiscatie zijner goederen en effecten met verbott van in 100 jaeren niet meer te bouwen op de plaetse van het huis dat sall worden afgebroken omdat het gediend heeft tot schuilplaats van dieven en schelmen 
 Op 17 december 1743 wordt Antoon Winckens tesamen met Joes Catsberg (de rode speelman van Nagelbeek), diens zoon Johannes Catsberg jr. (Henske van Nagelbeek), Johannes Schoerens (het Scheuerke) en Hendrick Witmakers (Marien Hentjen) op de Danikerberg gewurgd aan een paal en worden hun lijken verbrand. 
 (bron: De Bokkenrijders in de familie Winkens; www.winkens.eu/Bokkenrijders.htm
 
 Woont boerderij C, op 't Broek te Spaubeek [Li] na 1798 te Spaubeek [Li]
   
 In het eerste bevolkingsregister (BVR) van 1798 wonen hier, (zie ook de scan van de originele inschrijving hierboven): 
 Marten Wouters (37) cultivateur [=landbouwer], Mari Elisabeth Buscheuer (38) sijne vrouwe, 
 met hun kinderen (jonger dan 12 jaar) Joes [=Joannes] Wouters kint; Gerardus Wouters kint; Hans Willem Wouters kint 
 Jen Sebil Heijnen (67) weduwe, dit is de moeder van Maria Elisabeth Boshouers 
 Joes Hendrick Kooken (46) knegt. Waarschijnlijk is dit Joannes Henricus Koecken zoon van dagloner/wolspinner Henricus Koecken x Catharina Limpens, die op Hoeve wonen. Deze Joannes Henricus is gedoopt op 3 juli 1752 te Spaubeek. 
 Mari Sebil Geuts (19) meijdt. Zij is de dochter van Joannes Matthias Geurts (+1794) x Elisabetha Leunissen, die op de Dorpstraat woont. Deze Maria Sibilla is gedoopt op 16 januari 1779 te Spaubeek. Zij is de meter en tante van Maria Josepha Geurts, met wie in 1839 (Jan) Gerard Wouters, de zoon van Marten en Maria Elisabeth huwt. 
 Tevens zien we de opmerking: Marten Wouters cesseert [=eindigt] met brouwer (zie ook aparte uitwerking) 
 BVR 1800: (Maria) Siblilla Wouters is in 1799 geboren, dus zien we het aantal kinderen onder de 12 jaar stijgen naar 4. Knecht Joes Hendrick Kooken wordt nu Hendricus Kocken genoemd. Maria Sibilla Geurts heeft als dienstmeid de woning verlaten. Nieuw zijn: 
 Nijcolas Hamers (17) domistique. Dit is waarschijnlijk Joannes Nicolaus Hamers, zoon van Joannes Hamers x Maria Catharina Houben. Deze Joannes Nicolaus is gedoopt op 8 september 1782 te Spaubeek en huwt op 7 oktober 1822 met Maria Gertrude Schurgers, zij is de dochter van Henricus Schurgers x Maria Voncken. 
 Maria Joseph Tijssen (20) domistique. Dit is waarschijnlijk Maria Josepha Tijssen, dochter van Wilhelmus Tijssen x Catharina Habets. Maria Joasepha is gedoopt op 20 februari 1777 te Beek. 
 Interessant zijn de volgende opnames in het BVR: 
 - aantal deuren en vensters: 3; aantal poorten: 1 
 - totaal getal der zielen per huijs: 10 
 - getal der peerden boven 2 jaar: 2; getal der hoornder boven een jaar: 3 
 BVR 1801: geen van de knechten en dienstmeiden worden meer genoemd. Wel worden alle kinderen genoemd: Joannes Wouters (9) kint; Joes Gerard Wouters (7) kint; Joes Wilm Wouters (4) kint; Marie Sebille Wouters (2) kint. 
 Naast de ouders woont er nog altijd Joanne Sibille Heijnen (70) grootmoeder. 
 - nombres des enfants ou depous de 12 ans par famille: 4 (dus 4 kinderen onder de 12 jaar) 
 - nombres des Chevaeux [=paarden] 2; nombres de Vaches [=koeien/hoornbeesten] 3; nombres des Moutans [=schapen] 0. Hier is dus niets gewijzigd ten opzichte van de vorige opgave (dit in tegenstelling tot bij zijn broer Jan Willem Wouters) 
 BVR 1807: hier ontbreken de opgaven voor deze woning. 
 BVR 1814: wat meteen opvalt is dat de gegevens van zoon Joannes ontbreken en ook op andere plaatsen komen we zijn naam niet meer tegen. Hij is hoogst waarschijnlijk voor zijn 23-ste overleden. Hiervan is echter niets in het overlijdensregister te vinden. 
 Ook ontbreek Joanne Sibilla Heijnen, want deze is in 1802 op 73 jarige leefijd overleden. 
 Als nieuwe kinderen worden genoemd: Joannes Andreas Wouters (12) en Martinus Wouters (7) [= Petrus Martinus Wouters]. 
 Ook wonen in de boerderij: 
 Joannes Kremers (59).Dit is waarschijnlijk Joannes Cremers, zoon van Joannes Cremers (+1776) x Isabella Pelsers (+1767). Joannes is op 21 oktober 1756 gedoopt te Spaubeek. Hij huwt in 1787 met Maria Barbara Muijlkens (+1852), dochter van Gilis Muijlkens x Maria Helena Raemakers. Samen krijgen ze 8 kinderen. Joannes Cremers overlijdt 86 jarige leeftijd op 30 mei 1842 te Spaubeek. 
 Elisabeth Hermens (20). Dit is waarschijnlijk Gertrudis Elisabeth Hermens, dochter van Petrus Hermens x Maria Babara Eijmael. Gertudis Elisabeth is op 11 december 1794 geboren te Schinnen. 
 BVR 1819: geen wezenlijke wijzigingen bij de familie Wouters. De knecht en de dienstmeid uit BVR 1814 wonen niet meer in de boerderij. Nieuw is: 
 Hubertina Raemaekers (9) geboren te Schinnen. [Van haar kan ik géén enkele gegevens terug te vinden. ww] 
 - getal der hoornbeesten boven 2 jaaren: 3; getal der hoornbeesten onder 2 jaaren: 1 
 - getal der peerden boven 3 jaaren 2; getal der peerden onder 3 jaaren: 1 
 - getal der schaepen: 18 
 BVR 1821: in de gezinsamenstelling van de familie Wouters is niets veranderd, behalve het feit dat: 
 Maria Sebilla Wouters (21) getrout. Zij is in 1820 gehuwd met Willem Diederen uit Nuth-Vaesrade. Deze staat echter niet geregistreerd als bewoner van de boerderij! 
 BVR 1828: Maria Sebilla Wouters en Willem Diederen hebben inmiddels 3 kinderen gekregen. Deze wonen allemaal in de boerderij van Marten en Maria Elisabeth. Hun namen zijn: 
 Martinus Diederen (4); J Peter Diederen (3); J Gerard Diederen (1) allen zijn geboren in Spaubeek. Alleen vader Willem Diederen woont nog altijd niet in de boerderij. 
 Hubertina Ramakers (nu circa 18 jaar) geboren te Schinnen woont ook niet meer in de boerderij. 
 BVR 1829: Er is een nieuwe kind van Maria Sebilla Wouters en Willem Diederen geboren: Maria Ida Hubertina Diederen (5 weken). 
 BVR 1834: Marten Wouters ontbreekt. Hij is op 69 jarige leeftijd in 1830 overleden. 
 Joannes (Hans) Willem Wouters is in 1832 gehuwd met Maria Catharina Hautvast en is gaan wonen in Nuth-Grijzegrubbe. 
 Als zonen van Marten en Maria Elisabeth wonen nu in de boerderij: Jan Gerard (40), Jan Andries (32) en Peter Martinus (26). Als dochter Maria Sebilla (35) met haar 4 kinderen, zonder haar echtgenoot Willem Diederen! 
 BVR 1835. Geen wijzigingen. 
 BVR 1836: Maria Sebilla Wouters en Willem Diederen hebben twee kinderen gekregen: Elisabeth Diederen (1) en Maria Jospeha Diederen (6 mnd). De vader Willem Diederen woont nog altijd niet bij zijn vrouw en kinderen (nu al 16 jaar!) 
 Hier ligt verder een technisch probleem (?). Van Maria Josepha wordt gezegd dat ze 6 maanden oud is. Haar geboorte aangiftedatum is 16 november 1837 en als we hier een ½ jaar bij optellen zitten we in 1838 en dus niet 1836!. [Een mogelijke verklaring kan zijn: De gegevens zijn waarschijnlijk in een later stadium definitief in het BVR opgenomen, waarbij de schrijver de gegevens verder heeft aangevuld naar de stand van zaken op de datum van het opschrijven ww] 
 Op 28 mei 1836 is Jan Andries Wouters gehuwd met Maria Sebilla Meens. Ook zij blijven gescheiden wonen! Maria Sebilla blijft met hun zoon Martin Wouters (1), geboren 12 maanden na hun huwelijk, wonen bij haar ouders op de Dorpstraat. 
 Is de boerderij C te klein voor nog meer personen? Er wonen nu 5 volwassenen en 6 kinderen. 
 BVR 1840-1843: Jan Andries Wouters heeft de boerderij verlaten en is gaan wonen bij zijn schoonouders op de Dorpstraat, waar inmiddels hun oudste zoon Martinus is overleden (+1839). 
 Zoon Jan Gerard Woutes is in 1839 gehuwd met zijn nicht Maria Josepha Geurts. Ook zij woont niet op de boerderij, terwijl haar man hier wel blijft wonen. 
 In de volgende BVR 1847 is een deel van de boerderij C (Broek nr 49) verkocht aan Jan Andries Wouters x Maria Sebilla Meens
 Van de personen die tot nu in de boerderij woonden is iedereen vertrokken! 
 - Maria Sebilla Wouters x Willem Diederen gaan samen met hun 5 kinderen wonen in het ander deel van boerderij C (Broek nr. 50). Echtgenoot (Jan) Willem Diederen wordt voor het eerst genoemd in het BVR!. Het beroep van hun oudste zoon Jan Pieter is kleedermaker
 - Jan Gerard Wouters x Maria Josepha Geurts gaan samen wonen in boerderij E (Broek nr. 51). In het andere gedeelte van deze boerderij (Broek nr. 52) wonen Joannes Godefridus Geurts (niet opgenomen in BVR) x Maria Johanna Souren (geb in Beek) met hun 4 kinderen. Deze Joannes Godefridus is de broer van Maria Josepha. Hij is op diverse plaatsen werkzaam. Hierdoor verhuist het gezin meer maals tussen de plaatsen, Beek, Nuth, Schinnen en Spaubeek. 
 - Maria Elisabeth Boshouers gaat samen met haar haar jongste zoon Peter Martinus Wouters wonen op de Dorpstraat nr. 44. In het ander gedeelte (Dorpstraat nr. 45) van deze boerderij wonen haar neef Jan Willem Boshouers (is de zoon van haa broer Joannes Gerardus Boshouwers (+1794) x (Anna) Maria Wouters) en diens zoon Jan Gerard Boshouwers, beide landbouwers samen met Gertrudis Martens, die werkbode is. 
 Het gescheiden wonen van man, vrouw en kinderen blijf ik vreemd vinden en ik kan hier niet gemakkelijk een verklaring voor geven. 
 - Wellicht wordt men ingeschreven waar men werkzaam is en het grootste deel van de week ook inwoont, omdat de afstand tot de woning van de vrouw en de kinderen te groot is, en komt men alleen in het weekend naar huis? 
 - Dit argument kan echter niet gebruikt worden voor Jan Andries Wouters x Maria Sebilla Meens. Hij woont Op 't Broek en zij op de Dorpstraat! 
 Dit zelfde geldt ook voor Jan Gerard Wouters x Maria Josepha Geurts. Misschien is moeder Maria Elisabeth Boshouers het niet eens met de keuze van hun echtgenotes en kunnen zij onderling niet goed overweg met elkaar? NB Marie Sebilla Meens is een buitenechtelijke dochter en Maria Josepha Geurts is een achternicht. 
 Elisabeth Boschouers woont bij haar overlijden in een huurwoning en dus niet in bij een van haar kinderen, zoals vroeger gebruikelijk is. [ww]  
 
 Martin Wouters cesseert met brouwen ? in 1798 te Spaubeek [Li]
 [in het volgende stuk zijn enkele passages genomen uit het zeer verhelderende boek van pastoor Fr. Crutzen uit Klimmen-Ransdaal. Zie ook bronvermelding onder het artikel ww] 
 In de late middel-eeuwen werd de hele dag door bier gedronken. Het was volksdrank nummer één. Bij velen kwam vier keer per dag de bierkan op tafel. Gewoon drinkwater was vaak vervuild en werd alleen door de allerarmsten gedronken. Bier wordt tijdens de bereiding landurig gekookt en was dus veel veiliger. 
 Aan bier werd als eerste eis gesteld dat het goedkoop was en verder moest het goed verteerbaar zijn, dat wil zeggen meehelpen om de zware vette kost van het dagelijkse menu te verdragen. 
 Met de komst van de Fransen (1795) werd iedereen verplicht een beroep naar keuze te maken en hiervoor een patent aan te vragen. Dit gold ook voor brouwers [zoals Martin Wouters ww], die voor anderen of voor zichzelf bier maakten. De hierbij verschuldigde patentbelasting diende men jaarlijks te voldoen. De Minister van Financiën bepaalde begin januari 1797 dat iedereen die een brouwketel bezat zich moest voorien van een brouwerspatent, behalve wanneer men alleen voor eigen gebruik bier maakte. 
 [opmerking ww] Daarom is het een beetje vreemd dat in het BVR van 1798 geschreven wordt bij Martin Wouters "cesseert [=eindigt] met brouwen". Het is maar de vraag of Martin daadwerkelijk met brouwen is gestopt. Mij lijkt het eerder dat Martin absoluut niets meer te maken wil hebben met de Fransen, die in zijn ogen verantwoordelijk zijn voor de dood van zijn oudste zoon Jan, welke opgeroepen is om te dienen in het leger van Napoleon en die waarschijnlijk in Rusland krijgsgevangene is geworden (of gedood?). Deze Jan Wouters is nooit meer teruggekeerd naar Spaubeek. 
 We lezen verder in het boek van pastoor Fr. Crutzen: Omdat hij alleen voor eigen gebruik bier maakte werd Martin Wouters uit Spaubeek in An XIII ((1804/1805) eb An XIV (1805/1806) als brouwer van de patentlijst geschrapt. 
 Als de Fransen vertrokken zijn en het bestuur gevoerd wordt door het Koninkrijk ver Verenigde Nederlanden zien we tussen 1823 en 1830 in Spaubeek 5 brouwers: 
 Johan Willem Eussen (1823) [burgemeester? ww], Johan Cornelis Jaquemin (1823), Jan Gerard Kuipers (1823-1830), Johan Jacob Lenaerts (1823-1825), Johan Andries Loison (gestopt in 1823) [van Ten Dijke? ww] en Martinus Wouters (1823-1828). Het stoppen van Martin in 1828 kan samenhangen met zijn overlijden in 1830. 
 (bron: Pastoor Fr. Crutzen - Brouwers in Zuid-Limburg isbn: 978-90-821329-0-8 druk: Janssen Grafimedia - Beek
 
 Woont in op het Broek in 1798 te Spaubeek [Li]
 in het bevolkingsregister van 1798 woont Marten Wouters en Mari Elisabeth Bosheuers in op het Broek nr. 39
 Wie woont in Op 't Broek in 1801 te Spaubeek [Li]
   
 Als we kijken naar de bewoners van op 't Broek dat zien we in de boerderijen (een aantal zijn dubbel bewoond): 
 B nr. 37 Martijn Frissen x Maria Wouters met 4 kinderen Boshouers en 1 kind Frissen. Vader Joes Wouters heeft de boerderij verlaten en woont nu bij zijn oudste zoon Jan Willem x Maria Helena Vlecken (zie boerderij G). Martijn Frissen heeft van boerdeij B een herberg gemaakt. 
 C nr. 38 Jan Peter Wouters x Maria Catharina Henssen met 2 kinderen Wouters en Catharina Elisabeth Geurts (20) dienstmeid. Hun dochter Catharina Wouters (4) woont bij haar grootouders Willem Hensen x Catharina Borvelts in Hobbelrade. Tussen 1807 en 1814 verhuizen Jan Peter en Maria Catharina ook naar deze boerderij in Hobbelrade. De boerderij C is in zijn totaliteit eigendom Marten Wouters (zie nr. 39) 
 C nr. 39 Marten Wouters x Maria Elisabeth Boshouers met 4 kinderen Wouters en Joanna Sibilla Heijnen, de moeder van Maria Elisabeth. Recht tegenover boerderij C ligt op de Dorpstraat de boerderij waar Jan Willem Boshouers x Joanna Sibilla Heijnen, de ouders van Maria Elisabeth hebben gewoond. 
 E nr. 40 Arnold Meijers (zonder beroep) en zijn dochter Maria Lucia Meijers. 
 E nr. 41 Joes Coumans x Maria Mechtildis Vlecken. Hij is van beroep journalier [=dagloner]. Hoogst waarschijnlijk is Maria Helena Vlecken (xJan Willem Wouters) geen nabije familie is van deze Maria Mechtildis . De woning waarin zij wonen is eigendom van Marten Wouters (zie boerderij C nr. 39) 
 ? nr. 30 Anna Catharina Quax (weduwe van Andries Bruls), geb. circa 1764 te Meerssen, met haar dochter Maria Helena Bruls. Deze Maria Helena huwt in 1813 met Alexander Baltus (Baltissen), geb 1788 te Hulsberg. Zij zijn dus de grootouders van de grootouders van Netteke (Trinetta) Waltmans dochter van Jan Willem Waltmans x Anna Baltus. Netteke huwt in 1923 met Wilhelm Wouters
 Positiebepaling woning nr. 30 door Jo Ritterbeeks 
 Woning nr 30 lag aan de dorpstraat, een 100 tal meter aan de overkant van voormalig cafe Boszicht 
 De 2e woning aan de rechterzijde is in 1690 eigendom van Willem Penners, op 11 mei 1716 overleden. Zijn dochter Cornelia Penners huwt met Peter Hennix, een broer van Michiel en Anna Hennix. Peter Hennix wordt 6 januari 1742 begraven, Cornelia 1 oktober 1752. 
 Uit hun huwelijk zijn geen kinderen bekend. 
 In 1798 woont er het echtpaar Andreas Bruls en zijn vrouw Anna Catharina Quax met hun kinderen Helena, Joannes Michiel en Jacobus. Wanneer de familie Bruls de woning heeft betrokken is niet bekend, waarschijnlijk na de dood van Cornelia Penners in 1752. Andreas Bruls vader Mathias Bruls geboren in 1722 in Beek, huwt 4 juni 1747 met de Spaubeekse Maria Stassen. Zoon Andreas wordt 20 augustus 1748 in Spaubeek gedoopt. 
 De woning is in 1938 bij de wegverbreding gesloopt.  
   
 De woning van Willem Penners, nadien Hennix, Bruls. Links en rechts gezien 
 Goed is te zien hoe kort de woning aan de wegkant lag.  
 ? nr. 31 Jacobus Cristoffels x Joanna Elisabeth Zelis. Hij is van beroep: journalier [=dagloner]. 
 Positiebepaling woning nr. 30 door Jo Ritterbeeks 
 De woning van Christoffel lag in het bos onder aan het openluchttheater 
 lenaert heudts syn huys en hoffplaets bergh ende bosch reiginoet ter eenre merten lenaerts met meer andere ter andere syden scheper jans boschken voor een hoff het gemeijn broeck 
 groot 100 R. nu claes selis. 
 Over Leonard Heuts is niets bekend. Volgende eigenaar Nicolaas Selis is enkele malen getuige bij de doop en huwelijk van diverse naburen in de dorpstraat. Dit wettigt enigszins te mogen stellen dat Claes Selis zeker vanaf 1710, getuige bij het huwelijk van Ida Segels en Wilhelmus Hanssen in 1710, aan de bosrand woonde. Nicolaas is niet in spaubeek geboren. In 1733 overlijdt Maria Goessens, echtgenote van Claes Selis. Het beroep van Claes Selis is wel bekend, kleermaker.  
   
 Tweemaal, in 1715 en 1716 is Caes Selis schutterskoning, zijn koningsschild beeldt zijn beroep uit, de kleermakersschaar. 
 In 1798 woont in de woning dagloner Jacob Christoffels. Jacob is 39 jaar oud en gehuwd met Joanna Elisabeth (S)Zelis. Joanna is in 1748 geboren, dochter van Nicolaus Zelis en Mina Knols. Hoe de familierelatie is met Claes Selis en deze Nicolaus is niet duidelijk, Nicolaus Selis overlijdt in 1753. 
 Het echtpaar Jacob Christoffels-Zelis heeft de volgende kinderen, 
 - Joannes Wilhelmus 09-09-1785 gedoopt 
 - Joanna Elisabeth 12-05-1787 gedoopt 
 - Joannes Jacobus 03-05-1789 gedoopt 
 Nadat Jacob Christoffels in 1838 en Joanna Elisabeth (S)Zelis reeds in 1830 zijn overleden huwt op 20 juni 1839 Joanna Elisabeth Christoffels met Joannes Roelands. 
 Joannes is in 1840 eigenaar van de woning aan het bos. De woning is einde 19e eeuw gesloopt. 
 Het is aan deze helling waar de schoolkinderen uit de omgeving in de 19e en 20e eeuw hun vertier vonden. Uit de helling ontsprong her en der een bron waarvan het water drinkbaar was. De tot bos geworden helling was een grote speelplaats voor de kinderen uit de omgeving. In de 1920ér jaren werd in de helling een openluchttheater gebouwd door de toneelvereniging A.K.D.IJ. (Alles Komt Door IJver). 
 In 1801 behoren de meeste bewoners van Op 't Broek tot onze familie Wouters [ww]. 
 
 
 met Elisabeth (Maria Elisabeth, Marie Lisette (Fr.)) Boschouers (Bosheuers, Boscheuwers Boshewers), dr. van Joannes Wilhelmus Boschouers en Sijbilla (Joanna Sijbilla) Heijnen
 ged. Rooms Katholiek op zondag 2 november 1760 te Spaubeek [Li] 2 novembris Maria Elisabetha filia Jo(ann)es Wilhelmi Boschouwers et Joannae Heynen conjugum baptisata est suscipientibus Christiano Heijnen et Judith Heynen loco Corneliae Heijnen ita testor Theod Penris deservitor (getuigen: haar achterneef Christianus Heijnen, haar tante Judith Heijnen nms. Cornelia Heijnen en haar tante Cornelia Heijnen door Judith Heijnen), 
 landbouwerse, 
 doopgetuige van haar nicht Maria Elisabeth Stassen op dinsdag 16 maart 1784 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van haar zoon Andries (Joannes Andreas) Wouters (Vs) en Maria Sibilla Meens op zaterdag 28 mei 1836 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar achterneef Carolus Josephus Hubertus Ramekers op vrijdag 28 augustus 1812 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van haar broer Jan Gerard (Joannes Gerardus) Boschouers (zie IVh) en Maria Wouters op woensdag 5 april 1780 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar achternicht Maria Catharina Coumans (VIi) te Beek [Li], 
 doopgetuige van Maria Elisabetha Coumans op vrijdag 16 januari 1801 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Martinus Bosheuers (zie IVh) op donderdag 20 maart 1788 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Joannes Lemmens (zie IVg) op maandag 23 juli 1798 te Munstergeleen [Li], 
 doopgetuige van haar achterneef Joannes Wilhelmus Geurts (VIu) op zondag 18 maart 1810 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar kleinzoon Joannes Petrus Diederen (zie Vr) op zaterdag 29 november 1823 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Andries (Andreas) Stassen en haar zus Barbara (Maria Barbara) Boschouers op woensdag 14 februari 1776 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Hendrik (Henricus) Dormans en haar zus Anna (Maria Anna) Boschouers op zondag 27 april 1788 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 93 jaar oud) op zondag 18 december 1853 - om 09:00 uur 's morgens te Spaubeek [Li] - Dorpstraat in huurwoning. (getuigen: haar zoon Andries (Joannes Andreas) Wouters (Vs) en haar zoon Pieter Martinus (Petrus Martinus) Wouters (Vt)).  
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Jan (Joannes, Jean (Fr.)), genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde /peter [Joes Wouters] ,  
   geb. op donderdag 24 november 1791 om 12 uur 's morgens te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 24 november 1791 aldaar 24. 9bris circa horam 12am matutinam natus est, et eodem baptizatus est Joannis filius legitimus Martini Wouters, et Mariae Elisabethae. Boscheüers conjugum: susceptores Joannes Wouters et Joanna Sibilla Heynen. in fidem. pater abest. Joannes Wouters. Joanna Sibilla Heynen. quod testor JJ Ramakers sacell. loci. (getuigen: zijn grootvader Joes (Joannes) Wouters (IIIb) en zijn grootmoeder Sijbilla (Joanna Sijbilla) Heijnen),  
   landbouwer, soldaat onder Napoleon,  
    
   Soldaat in 25e Regiment d'Infanterie de Ligne op donderdag 29 augustus 1811,  
   Joannes Wouters ontbreekt in het Bevolkings register vanaf 1814 omdat hij is opgenomen in het 25e Regiment Infantrie van Linie  
   Geregistreerde: Jean Wouters 
   Eenheid: 25e Regiment Infanterie van Linie 
   Geboortedatum: 24-11-1791 
   Geboorteplaats: Spaubeek 
   Departement: Beneden-Maas 
   Kanton: Oirsbeek 
   Stamboeknummer: 10269 
   Vader: Martin Wouters 
   Moeder: Marie Elizabeth Boscheurs 
   Bewaarplaats: Service Historique de la Défense, Vincennes/Parijs (niet te raadplegen bij het NIMH) 
   Inv.nr. SHD: 21Yc233 
   Ovl. (Ongeveer 20 jaar oud) circa augustus 1812 presumé prisonniere en Russie en 1812 (= waarschijnlijk gevangene in Rusland in 1812) vermoedelijk te Smolensk [Russian Federation]  
  2.  Gerard (Joannes Gerardus) ,  
   geb. op maandag 4 augustus 1794 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (68 jaar oud) op zondag 4 januari 1863 aldaar, volgt Vp
  3.  Hans Willem (Joannes Wilhelmus) ,  
   geb. op maandag 2 januari 1797 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (81 jaar oud) op woensdag 13 maart 1878 te Nuth [Li], volgt Vq
  4.  Sibilla (Maria Sibilla) ,  
   geb. op maandag 15 juli 1799 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (78 jaar oud) op zondag 28 oktober 1877 te Spaubeek [Li], volgt Vr
  5.  Andries (Joannes Andreas) ,  
   geb. op vrijdag 4 december 1801 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (73 jaar oud) op zondag 4 april 1875 aldaar, volgt Vs
  6.  Pieter Martinus (Petrus Martinus) ,  
   geb. op dinsdag 15 april 1806 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (71 jaar oud) op woensdag 23 mei 1877 aldaar, volgt VtIVj.  Catrin (Catharina Elisabetha) Wouters, dr. van Joes (Joannes) Wouters (IIIb) (landbouwer) en Gertrudis Lenaerts
 ged. Rooms Katholiek op maandag 13 april 1767 te Spaubeek [Li] 13 baptisata est Catharina Elisabeth filia legitima Jo(ann)is Wouters et Gertrudis Lenaerts susceperunt Arnoldus Hubertus Stassen et Catharina Kurvers (getuigen: Arnoldus Hubertus Stassen en Catharina Curvers [oudste dochter van Andreas Kurvers x Maria Driessen dit zijn buren/vrienden?]), 
 doopgetuige van haar nicht Catharina Elisabeth Mevis (Vg) op woensdag 22 augustus 1792 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar achternicht Maria Gertrudis Peusens (zie IVb) op woensdag 21 augustus 1793 te Schinnen [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van haar broer Jan Peter (Joannes Petrus) Wouters (IVk) en Maria Catherina Henssen op woensdag 25 november 1795 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Sibilla (Maria Sibilla) Wouters (Vr) op maandag 15 juli 1799 te Munstergeleen [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Maria Gertrudis Lemmens (Vj) op zondag 13 februari 1803 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 44 jaar oud) op donderdag 2 januari 1812 te Spaubeek [Li], 
 begr. op zaterdag 4 januari 1812 aldaar 2da jan[ua]rij obyt Catharina Elisabetha Wouters aetatis 44 annorum uxor Petri Mathiae Heijnen extremis s:r:e: sacramentis munita et 4ta hujus sepulta
 kerk.huw. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 23 jaar oud) (Rooms Katholiek) op woensdag 6 april 1796 6ta april. conjuncti sunt in facie ecclesiae Petrus Mathias Heijnen, et Cath: Elisabeth Wouters ambo incolae de Spaubeek: testes fuerunt Henricus Heynen, et Maria Sibilla Boscheuers. in fidem subsignarunt. Peter Mathijs Heynen sponsus x signum sponsae nescientis scribere Henricus Heynen testis, Maria Sibilla Boscheuers testis quod testor A.G. Somijn pastor loci. aldaar (getuigen: zijn broer Hendrick (Henricus) Heijnen en zijn nicht en haar nicht Maria Sijbilla Boshouwers (Vk)), 
  
 woont Dorpstraat 54 Spaubeek [Li] in 1798, 
 In het bevolkingsregister van 1798 zien we: 
 Catharina Wouters x Peter Mattis Heijnen wonen samen met haar schoonouders Theodorus Heijnen x Catharina Bemelmans in de laatste boerderij op de Dorpstraat, deze ligt tegen Gebusselke en Webrig. 
 met Peter Mattis (Petrus Mathias, Peter Mathijs, Pierre Mathieu (Fr.), Matthijs) Heijnen, zn. van Theodorus Heijnen en Catharina (Maria Catharina) Bemelmans
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 31 oktober 1772 te Spaubeek [Li] 31 baptisatus est Petrus Matthias fil: legitimus Theodori Heijnen et Mariae Catharinae Bemelmans susceptores fuerunt Petrus Heijnen et Cornelia Erckens (getuigen: zijn oom Petrus Heijnen, Cornelia Erckens), 
 gemeente raadslid/cultivateur/akkerman, 
 doopgetuige van zijn neef Pieter Martinus (Petrus Martinus) Wouters (Vt) op woensdag 16 april 1806 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Maria Ida Wouters (Vaa) op dinsdag 12 oktober 1813 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Petrus Mathias Heijnen op zondag 25 maart 1810 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Petronilla Heijnen op dinsdag 23 september 1817 te Beek [Li], 
 geboortegetuige van zijn neef Hans Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters (zie IVk) op dinsdag 24 juli 1798, 
 ovl. (ongeveer 77 jaar oud) op maandag 21 oktober 1850 te Spaubeek [Li] - Dorpstraat. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Gertrud (Maria Gertudis) ,  
   geb. op dinsdag 2 mei 1797 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (38 jaar oud) op zondag 18 oktober 1835 aldaar, volgt Vu
  2.  Joannes Mathias ,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 6 juli 1798 te Munstergeleen [Li] & Spaubeek: natus est Jo(ann)es Mathias filius leg(iti)mus Petri Mathiae Heijnen et Catharinae Elisabethae Wouters, et eadem baptizatus ac e sacro fonte suscptu(s) a Jo(ann)e Wouters et Maria Sijbilla Wouters loco Catharinae Bemelmans (getuigen: zijn tante Sibilla (Maria Sibilla) Wouters (IVe) en zijn grootvader Joes (Joannes) Wouters (IIIb), als Jo(ann)e Wouters),  
   ovl. (ongeveer 1 jaar oud) op donderdag 18 juli 1799 te Spaubeek [Li]. 
  3.  Henricus ,  
   geb. op zaterdag 4 januari 1800 te Spaubeek [Li], volgt Vv
  4.  Christiaan ,  
   geb. op maandag 17 oktober 1803 om 3 uur in de na middag te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 17 december 1803 genoemd naar zijn peter aldaar 17ma xbris circa horam 3 pomeridianam natus et eodem baptisatus est Christianus filius legitimus Petri Matthiae Heijnen et Catharinae Elisabethae Wouters conj susc: fuere Christianus Heijnen et Maria Gertrudis Wouters testor J:J: Raemaeckers pastor in Spaubeek (getuigen: zijn tante Gertrudis (Maria Gertrudis) Wouters (IVg) en zijn oom Crist (Christianus) Heijnen),  
   ovl. (35 jaar oud) op maandag 22 juli 1839 te Spaubeek [Li],  
   gecr. 
  5.  Willem (Jan Willem) ,  
   geb. op dinsdag 17 juni 1806 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (52 jaar oud) op donderdag 2 september 1858 aldaar, volgt Vw
  6.  Johannes Martinus ,  
   geb. op donderdag 6 december 1810 om 11 uur 's avonds te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 6 december 1810 aldaar baptisatus ab obstetrice bokken anna maria [=gedoopt door de vroedvrouw Anna Maria Bokken]. 1810 6ta xbris circa 11 vespertinam natus est et ab obstetrice Anna Maria Bokken assecuratus fuit Joannes Martinus filius leg: Petri Mathiae Heynen et Catharinae Elisabethae Wouters postera die suppletae sunt ceremoniae in favorem prolis susc fuere Martinus Wouters et Maria Agnes Hanssen. testor JJ Raemaekers pastor in Spaubeck (getuigen: zijn oom Marten (Martinus) Wouters (IVi) en zijn aangetrouwde tante Maria Agnetis Hanssen),  
   geen beroep,  
   ovl. (23 jaar oud) op zaterdag 29 maart 1834 te Spaubeek [Li]. 

IVk.  Jan Peter (Joannes Petrus, Jan Pieter, Jean Pierre (Fr.), Pierre), genoemd naar zijn oom aan moederszijde [Petrus Lienaerts] Wouters, zn. van Joes (Joannes) Wouters (IIIb) (landbouwer) en Gertrudis Lenaerts
 ged. Rooms Katholiek op vrijdag 8 juni 1770 te Spaubeek [Li] 8 baptisatus est Jo(ann)es Petrus filius leg: Jo(ann)es Wouters et Gertrudis Lenaerts susceperunt Jo(ann)es Petrus Lemmens et Anna Caenen (getuigen: Hans Peter (Joannes Petrus) Lemmens (zie IIIc) en zijn achternicht Anna (Joanna Elisaberth) Caenen [e.v. Nicolaus Stassen]), 
 akkerman/cultivateur, 
 geboortegetuige van zijn zoon Joannes Michael Wouters (zie IVk) op maandag 18 juli 1808, 
 geboortegetuige van zijn dochter Maria Helena Wouters (Vz) op zaterdag 11 mei 1805, 
 huwelijksgetuige van Martijn (Martinus) Frissen (zie IVh) en zijn zus Maria Wouters op zaterdag 28 april 1798 te Spaubeek [Li], 
 geboortegetuige van zijn zoon Hans Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters (zie IVk) op dinsdag 24 juli 1798, 
 getuige bij kerk. huw. van zijn broer Marten (Martinus) Wouters (IVi) en Elisabeth (Maria Elisabeth) Boschouers op woensdag 24 november 1790 te Spaubeek [Li], 
 geboortegetuige van zijn neef Andries (Joannes Andreas) Wouters (Vs) op vrijdag 4 december 1801, 
 doopgetuige van zijn kleinzoon Joannes Petrus Kuijpers (zie Vx) op vrijdag 12 april 1822 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 62 jaar oud) op dinsdag 25 september 1832 te Spaubeek [Li] - Hobbelraad, 
 Bezit landpercelen (registratie van Kadaster) te Spaubeek [Li] ,  
  
 Wie zijn de buren (Registratie van Kadaster) te Spaubeek [Li], 
   
   
 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 21 jaar oud) (Rooms Katholiek) op woensdag 25 november 1795 25ta 9bris conjuncti sunt in facie ecclesiae Joannes Petrus Wouters et Maria Catharina Hensen ambo incolae hujus loci: testes fuere Christianus Mevissen, et Catharina Wouters in fidem subsignarunt Joannes Peter Wouters. Maria Cath. Hensen, Christiaen Mevis hoc x est signum Cath: Wouters testis nescientis scribere quod testor A. Somijn pastor aldaar (getuigen: zijn zus Catrin (Catharina Elisabetha) Wouters (IVj) en zijn neef en haar neef Christiaan Mevissen (Ve)), 
  
 woont Hobbelrade Spaubeek [Li] tussen 1798 en 1800, 
   
 In het eerste bevolkingsregister (BVR) van 1798 wonen bij de schoonouders Willem Henssen x Catrin Borvelts (zie ook de scan van de originele inschrijving hierboven): 
 J.P. Wouters (28) schoonsoon [= Jan Peter], M.Catrin Henssen (25) vrouw van j.p. wouters, [= Maria Catharina] 
 met hun kinderen (jonger dan 12 jaar) Catrin Wouters kint; J.W. Wouters kint [= Joannes Wilhelmus of Hans Willem], 
 De takken Jacobus Wouters en Henricus Wouters komen samen circa 1800 te Spaubeek [Li]
 In Spaubeek heeft de tak Jacobus Wouters connecties met de tak Henricus Wouters via de families Henssen en Cupers (Cuijpers). Een aantal interessante punten: 
 - op 25 november 1795 huwt Joannes Petrus Wouters uit de tak Jacobus Wouters met Maria Catharina Henssen. Zij stamt af uit de tak Henricus Wouters via haar grootmoeder aan moederszijde Catharina Wouters (geb 23 maart 1712 dochter van Janus Wouters x Joanna (Jen) Zelis). De eerste verbinding tussen de takken Jacobus en Henricus Wouters
 - op 22 september 1796 geven zij (samen?) in Spaubeek de geboorte op van Catharina (dochter van Joannes Petrus Wouters x Maria Catherina Henssen) en Wouter (zoon van Gerardus Cupers x Joanna Catharina Wouters). Deze Joanna Catharina Wouters stamt ook de tak Henricus Wouters via haar vader Wouter (Wolterus) Wouters (geb 27 januani 1724 zoon van Janus Wouters x Joanna (Jen) Zelis). Hij is dus de broer van de in het vorige punt genoemde grootmoeder Catharina Wouters
 - in 25 oktober 1821 trouw Maria Catharina Wouters (geb 22 september 1796 dochter van Joannes Petrus Wouters x Maria Catharina Henssen ) met Joannes Gerardus Cuijpers (geb 30 december 1798 zoon van Gerardus Cuijpers x Joanna Catharina Wouters). Hij is de broer van Wouter Cuijpers uit het vorige punt. Hiermee is weer en nieuwe vebinding tussen de takken Jacobus en Henricus Wouters tot stand gebracht
 Voor mij blijft de volgende vraag open: "Wisten zij allemaal van de verbanden en dat zij dus verre familie van elkaar waren (5-6 gereraties terug)?", 
 Woont Boerderij C, Op 't Broek Spaubeek [Li] tussen 1800 en 1814
 BVR 1800: op nr 32 wonen (Marten woont op nr 33): 
 J. Peeter Wouters (36) cultivateur [=landbouwer], Maria Katharina Henssen (28) sijne vrouwe, 
 Het aantal kinderen onder de 12 jaar is: 1 [dit is hun zoon: Hans Willem, want hun oudste dochter Maria Catharina is bij haar opa en oma in Hobbelade blijven wonen ww
 Interessant zijn de volgende opnames in het BVR: 
 - aantal deuren en vensters: 2; aantal poorten: 1 
 - totaal getal der zielen per huijs: 3 
 - getal der peerden boven 2 jaar: 1; getal der hoornder boven een jaar: 2 
 BVR 1801: Alle kinderen worden genoemd: Joes Wilm Wouters (3) kint; Joes Leonard Wouters (1j 7d) kint;. 
 Naast de familieleden woont er nog een dienstmeisje bij hun in: Catrine Elys Geurts (20), domistique. Dit is Catharina Elisabeth Geurts, geb 31 oktober 1780 te Spaubeek, dochter van Joannes Matthias Geurts en Elisabetha Leunissen (geen familie). Zij is de jongere zuster van Godefridus Geurts, waarmee Maria Sibilla Moonen in 1838 in het huwelijk treedt. Deze Maria Sibilla Moonen huwt later in 1845 Arnold Wouters (zn van Jan Wouters x Maria Helena Heijnen). Verder lezen we: 
 - nombres des enfants ou depous de 12 ans par famille: 2 (dus 2 kinderen onder de 12 jaar) 
 - nombres des Chevaeux [=paarden] 1; nombres de Vaches [=koeien/hoornbeesten] 2; nombres des Moutans [=schapen] 0. Hier is dus niets gewijzigd ten opzichte van de vorige opgave. 
 BVR 1807: hier ontbreken de opgaven voor deze woning. 
 BVR 1814: Het gezin Jan Peter Wouters x Maria Catharina Henssen vinden we terug in Hobbelrade nr 30. Waarschijnlijk is het gezin tussen 1807 en 1814 naar Hobbelrade vertrokken en hebben ze dus niet tot 1814 in boerderij C samen met Marten Wouters x Maria Elisabeth Boshouers in Op 't Broek gewoond. 
 Woont Hobbelrade Spaubeek [Li] tussen 1814 en 1851
 BVR 1807: op nr 94 wonen: 
 Guill. Henssen (71), cultivateur [= Willem, de vader]. Met zijn kinderen: 
 Wouter Henssen (27), Jean Guill Henssen (25), Jean Michiel Henssen (22), Chat. Elis. Henssen (18), Gerard Henssen (14) 
 De oudste zoon Joannes Leonardus Henssen woont niet meer op dit adres, verder is Catharina Borvels, de moeder van de kinderen in 1802 overleden. 
 Het dienstmeisje: Marie Ida Phijlips (20) Van haar zijn geen verdere gegevens gevonden 
 Verder lezen we: 
 chevaeux [=paarden] 3, vaches [=hoornbeesten] 5, genisse [=kalveren] 4, moutants [=schapen] 0 
 BVR 1814: Het gehele gezin Henssen, met uitzondering van de vader is vertrokken! De woning wordt nu bewoont door: 
 Joan. Peter Wouters (45), cultivateur, Wilhelm Henssen (76), Maria Catharina Henssen (40). Hun kinderen zijn: 
 Catharina Wouters (18), Joan.Wilhel. Wouters (16), Joannes Leonardus Wouters (14), Maria Getruydes Wouters (12), Maria Helena Wouters (10), Joannes Michael Wouters (7), Martinus Wouters (4), Maria Ida Wouters (1). 
 Als knecht wordt genoemd: Michael Bout (26), domistique. Hiervan zijn geen verdere gegevens te vinden. 
 In BVR 1819Het gezin is uitgebreid met een nieuwe dochter Maria Elisabeth (4). We missen echter de kinderen 
 - Maria Getruydis, zij is waarschijnlijk vóór 1819 overleden [hiervan is echter geen registratie te vinden
 - Martinus, hij is in 1819 op 8 jarige leeftijd overleden. 
 Vader Willem Henssen (80) woont ook nog bij hen. Over de dieren staat het volgende geregistreerd: 
 getal der hoornbeesten boven 2 jaaren: 3; getal der hoornbeesten onder 2 jaaren: 2 
 getal der peerden boven 3 jaaren: 2; getal der peerden onder 3 jaaren: (geen opgave) 
 In BVR 1821: bij de personen is geen wijziing opgetreden. 
 Bij de dieren is: getal der hoornbeesten onder 2 jaaren: 1 (was 2) 
 In BVR 1828: bij de personen is géén wijziging opgetreden, behalve voor: Maria Catharina Wouters. Zij heeft het huis verlaten omdat ze in 1821 gehuwd is met Joannes Gerardus Cuijpers uit Spaubeek. Zij zijn ook in Hobbelrade gaan wonen. 
 In BVR 1829: zoon Michiel Wouters staat niet opgenomen in het register, hij is dan 20-21 jaar. Deze Michiel overlijdt in 1833 op 25 jarige leeftijd. 
 Ook missen we vader Willem Henssen, hij is in 1830 overleden op 90 jarige leeftijd. 
 Als knecht wordt Peter Notten (17) uit Spaubeek genoemd. Dit is Joannes Petrus Notten geb 24 november 1811 te Spaubeek, zoon van Petrus Notten x Anna Mechtildus Moonen. [het verwantschap is iets moeilijker: hij is de zoon van de zuster van de schoonmoeder van broer Joannes Michael Henssen, of uitgebreid: broer Joannes Michiel Henssen x Anna Muijlkens, dochter van Johan Muijlkens x Maria Anna Moonen. Haar zuster is Anna Mechtildis Moonen, de moeder van Peter Notten ww
 In BVR 1834: Jan Peter Wouters ontbreekt in dit register, omdat hij in 1832 op 62 jarige leeftijd is overleden. De rest van de familie is ongewijzigd. 
 Ook opgenomen is 
 - Joanna Antonia Boulls (2) geboren te Brussel. [van wie dit kind is is mij niet duidelijk ww 
 - Jacob Rademakers (29) geboren te Spaubeek. Dit is Joannes Jacobus Rademakers, geboren op 3 februari 1804 te Spaubeek, zoon van Wilhelmus Ramakers x Mechtildis Lienaerts. Deze Jacobus overlijdt ongehuwd op 8 januari 1890 te Spaubeek. 
 In BVR 1835: de situatie is dientiek aan diet van 1834 (inclusief Joanna Antonia Boullsen Jacob Rademakers). De enige die ontbrekt is: 
 Maria Ida Wouters, want zij in in 1835 gehuwd met Jan Mathijs Luijten uit Geleen. Hun eerste dochter wordt in Geleen geboren en de rest van de kinderen weer in Spaubeek. 
 In BVR 1836: er is niets gewijzigd t.o.v. 1835, behalve Joanna Antonia Boulls wordt nu Antonetta Boussens (5) genoemd. 
 De dochter Maria Ida Wouters (23) x Jan Mathijs Luijten (26) wonen op de Dorpstraat .nr 35, als buren van Martin Wolters (49) x Maria Helena Meens (47) op nr 34 en hun getrouwde dochter Maria Sibilla Wouters-Meens (23) met hun zoon Martin Wouters (1). De vader Jan Andries Wouters woont dan nog Op 't Broek bij zijn ouders. 
 In BVR 1840-1843 :er is niets gewijzigd t.o.v. 1836, behalve Joanna Antonia Boulls en Jacob Rademakers worden niet meer genoemd. 
 Als knechts wordt nu Jan Theodor Steijns (21) uit Hulsberg genoemd. Dit is waarschijnlijk Joannes Theodorus Steijns geboren 20 januari 1819 te Hulsberg, zoon van Jacobus Steijns x Joanna Maria Nijsten (geen famile?) 
 In BVR 1847: van de familie woont hier nog: 
 Maria Catharina Henssen (73) moeder en landbouwer, met haar 3 kinderen: Jan Willem Wouters (49) landbouwer, Maria Helena Wouters huishoudster, Maria Elisabeth Wouters zonder beroep.Ook treffen we aan: 
 - Willem Schurgens, werkbode. Hij is op 1 oktober 1847 vertrokken naar Hobbelrade. 
 - Jan Willem Muijlkens zonder beroep. Hij is de echtgenoot van Maria Helena Wouters. Ze zijn in 1841 getrouw en hebben twee kinderen Jan Muijlkens geb 1843 te Spaubeek en Wilhelmus Muijlkens geb 1845 te Spaubeek. Of deze kinderen hier ook wonen wordt niet vermeld. 
 - Joannes Luijten uit Geleen, werkbode. Is dit de echtgenoot Jan Mathijs Luijten, die met Maria Ida Wouters is getrouwd? Hij komt na 1 oktober 1847 vanuit Spaubeek (de Dorpstraat? Zie ook BVR 1840-1843) hier wonen. 
 In BVR 1850: In de oorspronkelijke boerderij wonen: (adres Dorpstraat 77 in Hobbelrade
 Maria Elisabeth Wouters x Herman Jozef Diederen, met hun zoon Arnold Jozef. Verder wonen hier ook nog (Hans) Willem Wouters, de oudste broer van Maria Elisabeth. 
 Maria Catharina Henssen, haar moeder. Zij gaat het laatste jaar van haar leven wonen bij zoon Jan Michiel Wouters, die op Hoeve woont (zie hieronder) 
 Maria Helena Wouters (gehuwd met Jan Muijlkens), met haar zoon Willem Muijlkens. zij verhuizen samen op 15 maart (jaar 185?) naar Schimmert. 
 Later wordt het gezin Diederen-Wouters nog uitgebreid met twee kinderen Maria Judith (geb in 1851) en Joannes Jozef (geb in 1854). 
 Als buren zien we: (adres Dorpstraat 78 in Hobbelrade
 Maria Ida Wouters x Jan Mathijs Luijten, met hun kinderen: Peter Jacobus, Bernardus, Philip Hubert, Maria Catharina, Joannes Mathijs. Later wordt het gezin nog uitgebreid met de kinderen Elisabeth (geb in 1855) en Gertruidis (geb in 1860) 
 De tweede zoon vinden we terug op adres: Op de Hoeve nr 9 
 - Jan Leonard Wouters x Anna Elisabeth Lienaerts, met hun drie kinderen: Jan Willem, Maria Catharina, Elisabeth [ter referentie: burgemeester Jan Willen Eussen woont op Hoeve nr 12; Francis Mevis op nr 15; Jan Michiel Henssen (broer van Maria Catharina) x Anna Maria Muijlkens op nr 16 ww
 Maria Catharina Henssen overlijdt in 1851 op 77 jarige leeftijd, in het huis van haar tweede zoon Jan Leonard Wouters. 
 met Maria Catherina (Catharina Maria), genoemd naar haar grootmoeder aan moederszijde [Catharina Wouters] Henssen (Lenssen), dr. van Willem (Wilhelmus) Henssen (azijnmaker) en Catrin (Catharina) Borvels
 ged. Rooms Katholiek op vrijdag 28 januari 1774 te Spaubeek [Li] 28 baptisata est Maria Catharina filia leg: Wilm Henssen et Catharinae Borvels susceperunt Leonardus Borvels et Maria Henssen (getuigen: haar grootvader Leonardus Borfelts als Leonardus Borvels en haar grootmoeder Maria Hanssen), 
 landbouwster, 
 doopgetuige van haar kleindochter Maria Catharina Cuijpers (zie Vx) op zondag 25 juli 1824 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Maria Joanna Henssen op zaterdag 16 februari 1805 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 77 jaar oud) op zaterdag 8 februari 1851 te Spaubeek [Li] - Op de Hoeve. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Maria Catharina ,  
   geb. op donderdag 22 september 1796 te Hobbelrade [Li],  
   ovl. (64 jaar oud) op zondag 16 juni 1861 aldaar, volgt Vx
  2.  Hans Willem (Joannes Wilhelmus) ,  
   geb. op dinsdag 24 juli 1798 te Spaubeek [Li] (getuigen: zijn vader Jan Peter (Joannes Petrus) Wouters (IVk), (ackerman, Hobbelrade, vader), zijn aangetrouwde oom Gerard (Gerardus) Lemmens (zie IVg), (brouwer, kan niet schrijven) en zijn aangetrouwde oom Peter Mattis (Petrus Mathias) Heijnen (zie IVj), (ackerman)),  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 24 juli 1798 genoemd naar zijn peter (grootvader aan moederszijde). 1798. 24 julij natus et in Munstergeleen bap: est Joannes Wilhelmus filius leg: Joannis Petri Wouters et Mariae Catharinae Henssen conj susc fuere Joannes Wilhelmus Henssen et Maria Gertrudis Leenders concordat ut supra testor JJ Raemackers pastor in Spaubeck te Munstergeleen [Li] ook aangegeven in Spaubeek. (Munstergeleen: natus est Jo(ann)es Wilhelmus filius leg(iti)mus Jo(ann)es Petri Wouters et Mariae Catharinae Henssen et eadem baptizatus ac e sacro fonte susceptus a Jo(ann)es Michaele Bouts loco Jo(ann)es Wlhelmus Henssen et Maria Anna Boken loco Maria Gertrud Leenders) (getuigen: zijn oom Joannes Wilhelmus Henssen en zijn grootmoeder Gertrudis Lenaerts (zie IIIb)),  
   doopgetuige van zijn nicht Maria Joanna Cuijpers (zie Vx) op maandag 3 juli 1826 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (65 jaar oud) op woensdag 26 augustus 1863 te Spaubeek [Li] - Hobbelrade. 
  3.  Jan Leonard (Joannes Leonardus) ,  
   geb. op vrijdag 15 augustus 1800 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (54 jaar oud) op dinsdag 8 mei 1855 aldaar, volgt Vy
  4.  Maria Gertrudis ,  
   geb. op zaterdag 9 oktober 1802 te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 9 oktober 1802 genoemd naar haar meter (tante aan vaderszijde). 9na 8bris baptizata est Maria Gertrudis filia legitima Jo(ann)is Petri Wouters, et Mariae Catharinae Hensen conjugum: incolarum de Spaubeck: quam de sacro fonte susceperunt Walterus Hensen et Maria Gertrudis Wouters. in fidem A.G. Somijn pastor aldaar (getuigen: haar oom Wouter (Wolterus) Henssen en haar tante Gertrudis (Maria Gertrudis) Wouters (IVg)),  
   ovl. (hoogstens 16 jaar oud) voor 1819 waarschijnlijk te Spaubeek [Li]. 
  5.  Maria Helena ,  
   geb. op zaterdag 11 mei 1805 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (77 jaar oud) op maandag 15 januari 1883 te Schimmert [Li], volgt Vz
  6.  Joannes Michael (Jean Michel (Fr.)) ,  
   geb. op maandag 18 juli 1808 (à cinq heures du matin) te Spaubeek [Li] - akte 20 (getuigen: zijn vader Jan Peter (Joannes Petrus) Wouters (IVk), (cultivateur, Spaubeek, vader), zijn aangetrouwde oom Peter (Petrus) Mevis (zie IVe), als Pierre Mevis (54 jaar, Spaubeek) en zijn oudoom Joannes Wilhelmus Lenaerts, als Jean Guillaume Lienarts (50 jaar, Spaubeek, voisins=naburen)),  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 19 juli 1808 1808 18 julij circa 10mam vespertinam natus et postera die baptisatus est Joannes Michael filius leg: Joannis Petri Wouters et Mariae Catharinae Henssen conj: susc: fuere Joannes Michael Henssen et Mariae Wouters. testor J:J: Raemaekers pastor in Spaubeck. Genoemd naar zijn peter (oom aan moederszijde) te Spaubeek [Li] (getuigen: zijn oom Joannes Michael Henssen en zijn tante Maria Wouters (IVh)),  
   ovl. (25 jaar oud) op zondag 17 november 1833 te Spaubeek [Li] - Hobbelraad. 
  7.  Martinus (Martin (Fr.)) ,  
   geb. op woensdag 22 augustus 1810 om 6 uur 's avonds (22 aout 1810) te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 28 augustus 1810 1810 28 augsti circa 6 vespertinam natus eodemq. baptisatus est Martinus filius leg Joannis Petri Wouters et Mariae Catharinae Henssen conj: suscep: Martinus Wouters et Catharina Elisabetha Henssen. testor J:J: Raemaekers pastor in Spaubeck. Genoemd naar zijn peter (oom aan vaderszijde) aldaar (getuigen: zijn oom Marten (Martinus) Wouters (IVi) en zijn tante Catharina Elisabeth Henssen),  
   ovl. (8 jaar oud) op maandag 7 juni 1819 (7 Junius 1819) te Spaubeek [Li]. 
  8.  Maria Ida ,  
   geb. op maandag 11 oktober 1813 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (59 jaar oud) op dinsdag 18 februari 1873 aldaar, volgt Vaa
  9.  Maria Elisabeth ,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 22 februari 1816 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 81 jaar oud) op woensdag 10 maart 1897 aldaar, volgt VabIVl.  Peter Mathijs (Petrus Matthias, Pieter Mathieu) Lemmens, zn. van Hans Peter (Joannes Petrus) Lemmens (pachter in Lutterade) en Maria Wouters (IIIc), 
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 26 april 1755 te Geleen [Li] 26 april bapt(izat)us Petrus Matthias c[onfirmatus] confirmatus in Spaubeck. parent(es) Hans Peter Lemmens villicus in Lutteraed Maria Wouters suscept(ores) Rener Dullens loco d: Matt: Lemmens Lisbet Wouters (getuigen: zijn tante Lisbet (Elisabetha) Wouters (IIId), zijn oom Rener (Joannes Reinerus) Lemmens, als Rener Dullens ip plaats van Matthias Lemmens en zijn oom Matthias Lemmens, door Rener Dullens), 
 doopgetuige van zijn achternicht Maria Mechtildis Bürgens op maandag 6 september 1784 te Sittard [Li], 
 doopgetuige van zijn achterneef Servatius Smeijsters op maandag 14 januari 1788 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 92 jaar oud) op zondag 1 augustus 1847 te Lutterade [Li] (bron: rhcl.nl), 
 tr. (resp. ongeveer 32 en 39 jaar oud) op maandag 27 augustus 1787 te Geleen [Li] 
 met Maria Theresia Corten, dr. van Reinerus Corten (drossaard van het graafschap Geleen en Amstenrade) en jonkvrouw Petronella (Joanna Petronella) Gade
 geb. op zaterdag 17 augustus 1748 te Amstenrade [Li], 
 ovl. (87 jaar oud) op dinsdag 18 augustus 1835 te Lutterade [Li] - Geleen akte 92 [BS: 87 jaar]. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Jan Renier ,  
   geb. op donderdag 31 juli 1788 te Geleen [Li],  
   Burgermeester van Geleen,  
   De straat: Burgemeester Lemmensstraat in Geleen is naar hem genoemd,  
   ovl. (81 jaar oud) op woensdag 11 mei 1870 te Geleen [Li]. 
  2.  Maria Sibilla ,  
   geb. op vrijdag 28 mei 1790 te Lutterade [Li] - Geleen,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 29 mei 1790 te Geleen [Li] 28vâ maji circa horam undecimam nocturnam nata est in Lutteraedt Maria Sijbilla, cujus parentes Petrus Mathias Lemmens, et Maria Theresia Corten: susceptores d[omi]nus Fridericus Corten juris utriusque licentiatus, et Maria Sijbilla Lemmens, pater oriundus in parochia de Opgeleen et mater in parochia de Ambstenraedt; patrinus oriundus in Ambstenraedt, et habitans in parochia de Beck, matrina oriunda in parochia de Opgeleen, et habitans Sittardiae: hac 29nâ maji a me baptizata patre absente. susceptores. [handtekening: ] F: Corten J: U: L: [handtekening: ] Maria Sibilla Lemmens. in fidem H. Havenith pastor m(anu) p(ro)priâ.,  
   ovl. (66 jaar oud) op zaterdag 6 december 1856 aldaar,  
   tr. (resp. 41 en ongeveer 44 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zondag 20 november 1831 te Geleen [Li]  
   met Jan Renier (Joannes Reinerus) Martens,  
   ged. op zondag 21 januari 1787 te Sittard [Li] (getuige: Maria Elisabetha Martens, Joannes Reinerus Kamps),  
   ovl. (ongeveer 55 jaar oud) op zondag 13 februari 1842 te Geleen [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Maria Theresia Petronella ,  
   geb. op zaterdag 27 juli 1793 te Lutterade [Li] - Geleen [huw.reg.],  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 27 juli 1793 te Geleen [Li] 27ma julii circa horam quintam matutinam nata est in Lutterae Maria Theresia Petronilla, cujus parentes Petrus Mathias Lemmens et Maria Theresia Corten, susceptores Martinus Lemmens et Maria Theresia Josepha Corten oriunda et in [sic] habitans in Beek, cœteri omnes oriundi et habitantes in parochia de Opgeleen, hac eâdem â me baptizata patre absente. patrinus [handtekening: ] Martinus Lemmens matrina [handtekening:] M: T: J: Corten, in fidem f. A. E. Nijbelen v(i)c(e)p(a)st(o)r m(anu) p(ro)pria [in marge:] Lutterae,  
   ovl. (73 jaar oud) op maandag 10 december 1866 te Eygelshoven [Li],  
   tr. (resp. 28 en 29 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zondag 14 oktober 1821 te Geleen [Li] - akte 107  
   met Francis Erwin Joseph Rüssel, zn. van Hugo Francis Ferdinand Rüssel en Maria Christina Wilthelm,  
   geb. op zondag 1 juli 1792 te Aken [Nw, Duitsland] [huw.reg.],  
   ovl. (83 jaar oud) op zondag 15 augustus 1875 te Eygelshoven [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Peter Frans (Petrus Franciscus) ,  
   geb. op woensdag 21 januari 1795 te Geleen [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 22 januari 1795 aldaar 21ma ja(nu)arij circa horam undecimam nocturnam natus est in Lutterae Petrus Franciscus, cujus parentes Petrus Mathias Lemmens et Maria Theresia Corten oriunda in Amsteraede, susceptores Petrus de Maes cujus vice levavit Franciscus Theodorus Corten oriundus et habitans in Beck, et Anna Catharina de la Haije oriunda in Nuth cœteri omnes oriundi et habitantes in parochia de Opgeleen, 22da hujus â me baptizatus patre absente. substitutus [handtekening: ] F. Corten [handtekening: ] A. C. de la Haije in fidem f. A. E. Nijbelen d[e]s[e]rv[i]t[o]r [in marge:] Lutterae,  
   ovl. (86 jaar oud) op dinsdag 20 december 1881 aldaar,  
   tr. (resp. 46 en 29 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 24 maart 1841 te Geleen [Li]  
   met Maria Elisabeth Vonken (Voncken),  
   geb. op woensdag 12 juni 1811 te Hoensbroek [Li],  
   ovl. (60 jaar oud) op zondag 10 december 1871 te Geleen [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IVm.  Mattis (Matthias) Hautfast (Hautvast, Houdvast), zn. van Christianus Hautvast en Lisbet (Elisabetha) Wouters (IIId), 
 ged. op maandag 24 juli 1752 te Amstenrade [Li] (getuigen: zijn grootvader Merten (Martinus) Wouters (IIb), zijn oudtante Maria Meijs, Frans Dirck Geilen), 
 ovl. (ongeveer 59 jaar oud) op vrijdag 4 oktober 1811 te Wehr [Rp, Duitsland], 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 31 en minstens 20 jaar oud) (1) (Rooms Katholiek) op zondag 19 oktober 1783 te Hulsberg [Li] 
 met Catharina Robroex (Roebroex)
 geb. voor 1763 vermoedelijk te Hulsberg [Li], 
 ovl. (minstens 27 jaar oud) op zaterdag 13 februari 1790 (Catharina Robroex gehuwd met Matthijs Houtvast)
in kinderbed bij geboorte van zoon te Hulsberg [Li]. 
 Uit dit huwelijk 4 zonen: 
  1.  Christianus Hautvast,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 4 juli 1784 te Hulsberg [Li],  
   ovl. (hoogstens 6 jaar oud) voor 1791 waarschijnlijk te Hulsberg [Li]. 
  2.  Joannes Petrus Houdtvast (Hautvast),  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 16 januari 1786 te Hulsberg [Li] (getuige: Franciscus Petrus Robroex, Joanna Maria Lortije). 
  3.  Joannes Martinus Hautvast,  
   ged. op zaterdag 15 maart 1788 te Hulsberg [Li] (getuige: Maria Margaritta Robroex, Joannes Martinus Hautvast). 
  4.  Petrus Matthijas Houdtvast (Hautvast),  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 12 maart 1790 te Hulsberg [Li] (getuige: Anna Maria Lintjens, Joannes Petrus Houdtvast). 
  Mattis (Matthias) Hautfast
 kerk.huw. (resp. ongeveer 38 en ongeveer 26 jaar oud) (2) (Rooms Katholiek) op zondag 6 maart 1791 te Hulsberg [Li] 
 met Joanna Maria Willems, dr. van Joannes Willems en Margaretha Houben
 ged. Rooms Katholiek op maandag 18 februari 1765 te Amstenrade [Li] (getuige: Gertrudis Houben, Franciscus Theodorus Gielen vervangende getuige Petrus Willems), 
 ovl. (ongeveer 44 jaar oud) op zondag 9 juli 1809 te Wehr [Nw, Duitsland]. 
 Uit dit huwelijk 4 zonen: 
  1.  Christianus Haudtvast (Hautvast),  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 4 september 1791 te Hulsberg [Li] (getuige: Maria Margaritta Houben, Christianus Haudtvast). 
  2.  Joannes Houdtvast,  
   geb. op zaterdag 22 december 1792 te Hulsberg [Li], volgt Vac
  3.  Jan Jozef (Petrus Josephus) Houdtvast,  
   ged. op zaterdag 19 november 1796 te Hulsberg [Li], volgt Vad
  4.  Joannes Wilhelmus Hautvast,  
   geb. op vrijdag 21 augustus 1801 te Hulsberg [Li],  
   ovl. (65 jaar oud) op zaterdag 16 maart 1867 te Spaubeek [Li], volgt Vae

IVn.  Jan Pieter (Joannes Petrus, Joes Peter, Jan Peter, Pierre (Fr.)) Hautvast, zn. van Christianus Hautvast en Lisbet (Elisabetha) Wouters (IIId), 
 ged. op zondag 31 oktober 1762 te Nuth [Li] (getuigen: zijn achternicht Anna (Anna Maria) Stassen, zijn oudoom Petrus Meijs, vervangende getuige Mathias Habets), 
 landbouwer, 
 doopgetuige van zijn neef Jan Jozef (Petrus Josephus) Houdtvast (Vad) op zaterdag 19 november 1796 te Hulsberg [Li], 
 doopgetuige van zijn achterneef Petrus Bernardus Hautvast (VIp) op woensdag 20 augustus 1823 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 71 jaar oud) op zondag 23 februari 1834 te Grijzegrubben [Li] [BS: 77 jaar], 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 32 en 26 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zondag 4 oktober 1795 te Nuth [Li] 
 met Anna Elisabetha (Maria Elisabeth) Drummen, dr. van Bartholomeus Drummen (burgemeester) en Catharina Curfs
 geb. op zondag 6 november 1768 te Grijzegrubben [Li] - Nuth, 
 ged. Rooms Katholiek op zondag 6 november 1768 te Nuth [Li] (getuige: Mathias Bemelmans, Elisabetha Maessen), 
 ovl. (61 jaar oud) op woensdag 23 december 1829 te Nuth [Li]. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Christiaan ,  
   geb. op maandag 14 november 1796 te Nuth [Li],  
   tr. (resp. 30 en ongeveer 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 13 januari 1827 te Nuth [Li]  
   met Maria Barbara Eijnmaal, dr. van Jan Leonardus Eijnmaal (hoefsmit) en Joanna Catharina Slangen,  
   ged. op zondag 25 december 1803 te Nuth [Li],  
   ovl. (ongeveer 74 jaar oud) op vrijdag 16 augustus 1878 aldaar. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Anna Maria (Anne Marie (Fr.)) ,  
   geb. op zaterdag 27 oktober 1798 te Nuth [Li],  
   ovl. (12 jaar oud) op vrijdag 4 oktober 1811 (Jeanette Maria Hautvast dr van Jean Pierre Hautvast en Marie Elisabeth Drummen) te Nuth [Li]. 
  3.  Marij Katharijn (Maria Catharina) ,  
   geb. op zondag 28 augustus 1803 te Nuth [Li],  
   ovl. (74 jaar oud) op zondag 24 maart 1878 aldaar, volgt Vaf
  4.  Joanna Elisabeth ,  
   geb. op dinsdag 8 november 1803 te Nuth [Li], volgt Vag
  5.  Jan Mathijs (Joannes Matthias) ,  
   geb. op woensdag 12 februari 1806 te Nuth [Li],  
   ovl. (71 jaar oud) op zondag 18 november 1877 te Schinnen [Li], volgt Vah
  6.  Bartholomi (Bartholomeus) ,  
   geb. op woensdag 22 februari 1809 als vader wordt genoemd Matthias Hautvast te Nuth [Li],  
   ovl. (20 dagen oud) op dinsdag 14 maart 1809 (zoon van Jean Pierre Hautvast en Anne Elisabeth Drummen) aldaar. 
  7.  Maria Elisabeth ,  
   geb. op donderdag 13 juni 1811 te Nuth [Li],  
   ovl. (40 jaar oud) op donderdag 1 januari 1852 te Schimmert [Li], volgt Vai

Generatie V

Va.  Maria Agnes, genoemd naar haar grootmoeder aan moederszijde [Agnes Meutens] Geurts, dr. van Bartholomeus Geurts en Catharina Elisabeth Wouters (IVa), 
 ged. Rooms Katholiek op dinsdag 31 januari 1775 te Spaubeek [Li] 31 baptisata est Maria Agnes filia leg: Bartholomaei Geurts et Elisabethae Wouters susceperunt Wilhelmus Wouters et Maria Geurts (getuigen: haar grootvader Willem (Wilhelmus) Wouters (IIIa) en haar tante Maria (Maria Sophia) Geurts), 
 ovl. (ongeveer 34 jaar oud) op vrijdag 20 oktober 1809 te Schinnen [Li] - akte 95 [BS: 30 jaar, Marie Agnes Geurts, dr. van NN en NN; e.v. Jean Wijnande Crousen], 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 23 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zondag 4 oktober 1801 aldaar (getuige: Maria Agnes Peusens, Petrus Notermans) 
 met Wijnandus (Joannes Winandus) Crousen, zn. van Willem (Wilhelmus) Crousen en Maria Agnes Haemeckers
 ged. Rooms Katholiek op vrijdag 5 juni 1778 te Schinnen [Li] (getuige: Joannes Hameckers, Joannes Crousen vervangende getuige Wilhelmus de Macker), 
 ovl. (ongeveer 65 jaar oud) op zondag 16 juli 1843 te Schinnen [Li] - akte 35 [BS: 63 jaar, zn. van Willem crousen en Maria Agnes Hamekers; e.v. Maria Agnes Heuts; 2 echtgenoot van Maria Gertruid Cremers]. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Bartholomeus (Barthelemi (Fr.)), genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde [Bartholomeus Geurts] ,  
   geb. in 1807 te Schinnen [Li] [ovl.reg.],  
   ovl. (ongeveer 2 jaar oud) op maandag 12 juni 1809 te Schinnen [Li] - akte 65 [BS: 2 jaar]. 
  2.  Joannes Josephus (Jean Joseph (Fr.), Petrus Josephus) ,  
   geb. op donderdag 23 februari 1809 te Schinnen [Li] - akte 22,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 23 februari 1809 [doopnamen: Petrus Josephus] aldaar (getuigen: zijn oom Joannes Petrus Geurts (Vb), Joannes Petrus Geurts, Anna Margaritha Cuijpers, vervangende getuige: Arnoldus Demacker),  
   ovl. (2 jaar oud) op zaterdag 30 maart 1811 te Schinnen [Li] - akte 36 [BS: 2 jaar, Pierre Joseph Crousen, zn. van Winand Crousen en Agne Geurts]. 
  Wijnandus Crousen, zn. van Willem (Wilhelmus) Crousen en Maria Agnes Haemeckers
 tr. (resp. ongeveer 33 en 27 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op woensdag 5 februari 1812 te Schinnen [Li] - akte 16 [BS: opm. Bdg wdnr van Marie Agnes Geurts] 
 met Joanna Gertrudis Cremers, dr. van Martinus Cremers en Joanna Catharina Bemelmans
 geb. op dinsdag 25 mei 1784 te Schinnen [Li] [huw.reg.], 
 ged. Rooms Katholiek op dinsdag 25 mei 1784 aldaar (getuige: Arnoldus Cremers, Joanna Catharina Bemelmans, vervangende getuige: Elisabetha Cruts), 
 doopgetuige van haar nicht Joanna Gertrudis Peulen op maandag 11 juni 1810 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (67 jaar oud) op donderdag 21 augustus 1851 te Schinnen [Li] - akte 34. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Joanna Gertrudis (Jeanne Gertrude (Fr.)) ,  
   geb. op zaterdag 12 december 1812 te Schinnen [Li] - akte 152. 
  2.  Maria Mechtildis (Marie Mechtildis (Fr.)) ,  
   geb. op vrijdag 21 oktober 1814 te Schinnen [Li] - akte 105,  
   tr. (resp. 30 en 31 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 23 april 1845 te Schinnen [Li] - akte 4  
   met Peter Mathijs Mannens, zn. van Jan Hermans Mannens en Maria Catharina Houtvast,  
   geb. op vrijdag 17 december 1813 te Hoensbroek [Li] [huw.reg.]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Maria Agnes ,  
   geb. op zondag 25 februari 1816 te Schinnen [Li] - akte 17,  
   ovl. (7 jaar oud) op dinsdag 24 juni 1823 aldaar - akte 58. 
  4.  Jacobus (Jacque (Fr.), Jan Jakob) ,  
   geb. op vrijdag 12 september 1817 te Schinnen [Li] - akte 69,  
   ovl. (40 jaar oud) op zondag 23 mei 1858 te Schinnen [Li] - akte 28,  
   tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 20 februari 1843 te Schinnen [Li] - akte 3  
   met Maria Gertruid (Maria Gertrudis, Marie Gertrude (Fr.)) Pijls, dr. van Joannes Gerardus Pijls (landbouwer) en Joanna Sibilla Dormans (landbouwster),  
   geb. op dinsdag 14 september 1819 te Schinnen [Li] - akte 79. Uit dit huwelijk 7 kinderen. 
  5.  Jacobus Martinus (Jacues Martin (Fr.)) ,  
   geb. op maandag 3 mei 1819 te Schinnen [Li] - akte 42,  
   ovl. (2 jaar oud) op vrijdag 29 juni 1821 te Schinnen [Li] - akte 66. 
  6.  Joannes Mathijs ,  
   geb. op maandag 19 februari 1821 te Schinnen [Li] - akte 28,  
   ovl. (3 maanden oud) op maandag 21 mei 1821 aldaar - akte 56. 
  7.  Joannes Wijnandus ,  
   geb. op donderdag 21 maart 1822 te Schinnen [Li] - akte 29. 
  8.  Joannes Martinus ,  
   geb. op maandag 6 september 1824 te Schinnen [Li] - akte 73. 

Vb.  Joannes Petrus, genoemd naar zijn peter [Petrus Meutjens] Geurts, zn. van Bartholomeus Geurts en Catharina Elisabeth Wouters (IVa), 
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 17 september 1778 te Spaubeek [Li] 17 baptisatus est Jo(ann)es Petrus filius leg: Bartholomaei Geurts et Elisabethae Wouters susceperunt Petrus Meutjens et Mechtildis Geurts (getuigen: Petrus Meutens en zijn tante Mechtildis Geurts), 
 doopgetuige van zijn neef Joannes Josephus Crousen (zie Va) op donderdag 23 februari 1809 te Schinnen [Li], 
 ovl. (ongeveer 56 jaar oud) op dinsdag 24 februari 1835 te Höngen [Nw, Duitsland], 
 tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 13 mei 1805 te Saeffelen [Nw, Duitsland], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op maandag 13 mei 1805 aldaar - St. Lucia 
 met Marie Gertruid Plumechers, dr. van Carl (Gerardus Carolus Philippus) Plumechers en Anna Margaretha Vraets
 ged. Rooms Katholiek op zondag 30 mei 1779 te Höngen [Nw, Duitsland], 
 ovl. (ongeveer 26 jaar oud) op donderdag 8 augustus 1805 aldaar. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Charl Philippe (Charolus Philippus) Goertz (Geurts),  
   geb. op vrijdag 12 juni 1807 te Saeffelen [Nw, Duitsland]. 
  2.  Bartholomi Goertz (Geurts),  
   geb. op zaterdag 6 mei 1809 te Saeffelen [Nw, Duitsland]. 
  3.  Johannes Petrus Goertz (Geurts),  
   geb. in 1811. 
  4.  Maria Anna Adelgunda Goertz (Geurts),  
   geb. in 1813. 

Vc.  Maria Agnes Peusens, dr. van Wilhelmus Peusens en Anna Maria Wouters (IVb), 
 ged. Rooms Katholiek op maandag 18 februari 1782 te Nagelbeek [Li] - Schinnen (getuigen: haar grootmoeder Agnes (Agnetis) Meutens (zie IIIa) en haar tante Agnes (Maria Agnes) Wouters (IVc)), 
 landbouwster, 
 doopgetuige van haar nicht Maria Agnes Damiseaux op zaterdag 7 februari 1807 te Schinnen [Li], 
 ovl. (ongeveer 73 jaar oud) op vrijdag 22 juni 1855 te Schinnen [Li] - akte 33, 
 tr. (resp. ongeveer 51 en ongeveer 59 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 30 januari 1834 te Schinnen [Li] - akte 13 [BS: opm. Zeven kinderen voor het huwelijk geboren 5 mannelijke 2 vrouwelijke erkend
 met Bartholomaeus Cals, zn. van Matthias Cals en Maria Mechtildis Diederen
 geb. te Hegge [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op dinsdag 22 maart 1774 te Schinnen [Li] (getuigen: zijn grootmoeder Joanna Erckens en zijn oom Bartholomaeus Diederen), 
 landbouwer, 
 doopgetuige van zijn nicht Petronella Damoiseaux op donderdag 9 mei 1811 te Schinnen [Li], 
 ovl. (ongeveer 78 jaar oud) op woensdag 7 april 1852 te Schinnen [Li] (Bartholomeus Cals, zn. van Mathijs Cals en Maria Diederen; e.v. Maria Agnes Peusens). 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Joannes Matthias ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 7 november 1804 te Schinnen [Li] (getuigen: zijn grootmoeder Anna Maria Wouters (IVb) en zijn grootvader Matthias Cals). 
  2.  Jan Willem (Joannes Wilhelmus) ,  
   geb. op zondag 11 januari 1807 te Schinnen [Li], volgt VIa
  3.  Anna Maria (Anne Marie (Fr.)) ,  
   geb. op donderdag 9 november 1809 [naam moeder: Marie Agnés Puts] te Schinnen [Li] - akte 105,  
   ovl. (2 jaar oud) op dinsdag 25 februari 1812 te Schinnen [Li] - akte 30 [BS: 3 jaar]. 
  4.  Bartholomeus (Barthelemis (Fr.)) ,  
   geb. op donderdag 18 juni 1812 (tweeling) te Schinnen [Li] - akte 100,  
   ovl. (3 dagen oud) op zondag 21 juni 1812 te Schinnen [Li] - akte 101 [BS: 38 jaar, Barthelemi Cals, zn. van Barthelemi Cals en Marie Agnes Peussens]. 
  5.  Theodorus (Theodore (Fr.)) ,  
   geb. op donderdag 18 juni 1812 (tweeling) te Schinnen [Li] - akte 100. 
  6.  Anna Maria ,  
   geb. op zaterdag 4 september 1813 te Schinnen [Li],  
   ovl. (44 jaar oud) op donderdag 8 juli 1858 aldaar, volgt VIb
  7.  Marije Agenes ,  
   geb. op vrijdag 14 juni 1816 te Schinnen [Li],  
   ovl. (61 jaar oud) op dinsdag 8 januari 1878 aldaar, volgt VIc
  8.  Bartholomeus (Barthelemi (Fr.)) ,  
   geb. op dinsdag 20 april 1819 [naam moeder: Marie Agnes Pinkers] te Schinnen [Li] - akte 33. 
  9.  Petrus Josephus ,  
   geb. op zondag 20 oktober 1822 te Schinnen [Li],  
   ovl. (63 jaar oud) op donderdag 21 januari 1886 aldaar, volgt VId
  10.  Theodorus Lodovicus ,  
   geb. op zaterdag 4 maart 1826 te Schinnen [Li],  
   ovl. (75 jaar oud) op maandag 15 april 1901 te Geleen [Li], volgt VIe

Vd.  Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Erckens (Erkens), zn. van Arn(out) (Joannes Arnoldus) Erckens en Anna Catharina Wouters (IVd), 
 geb. op zaterdag 30 april 1791 te Spaubeek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 30 april 1791 aldaar 30ma april. natus, et eadem baptizatus est Joannes Wilhelmus filius legitim[us] Joannis Arnoldi Erckens et Annae Catharinae Wouters conjugum susceptores. Wilhelmus Peusens et Maria Anna Erckens. pater abest. Wilhelmus Peusens. Maria Anna Erckens. quod testor A.G. Somijn past. loci (getuigen: zijn aangetrouwde oom Wilhelmus Peusens (zie IVb), Maria Anna Erckens (relatie?)), 
 looier, halver van carréboerderij "De Biesenhof" (1812-1834), 
 ovl. (43 jaar oud) op dinsdag 7 oktober 1834 te Geleen [Li] (Jan Willem Erkens zn van Jan Arnold Erkens en Anna Catharina Wouters; gehuwd met Maria Gertruide Narings), 
 tr. (resp. 29 en 30 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 13 november 1820 te Geleen [Li] 
 met Maria Gertrudis Narings, dr. van Peter Narings en Maria Elisabeth Frijns, 
 geb. op maandag 8 februari 1790 te Gulpen [Li], 
 landbouwster. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Peter Hubert Erkens,  
   geb. op zondag 19 augustus 1821 te Geleen [Li]. 
  2.  Nn Erkens,  
   geb. op donderdag 16 oktober 1823 (levenloos geboren) te Geleen [Li] (doodgeb.). 
  3.  Pieter Jozef Erkens,  
   geb. op donderdag 7 oktober 1824 te Geleen [Li],  
   landbouwer,  
   ovl. (70 jaar oud) op woensdag 21 november 1894 te Geleen [Li],  
   tr. (resp. 23 en 28 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 23 september 1848 te Geleen [Li]  
   met Maria Johanna Göbbels,  
   geb. op zondag 2 april 1820 dr van Pieter Jozef Göbbels (landbouwer) en Anna Sibilla Baggen (landbouwster) te Geleen [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Maria Catharina Erkens,  
   geb. op zondag 8 april 1827 te Geleen [Li],  
   tr. (resp. 22 en 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 12 mei 1849 te Geleen [Li]  
   met Gerard Jozef Dewez,  
   geb. op vrijdag 27 augustus 1824 zn van Gerard Joseph Dewez en Maria Sibilla Leunissen te Koog aan de Zaan [Nh]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Anna Elisabeth Gertrudis Erkens,  
   geb. op woensdag 23 december 1829 te Geleen [Li],  
   ovl. (één maand oud) op zaterdag 20 februari 1830 [BS: 2 maanden] aldaar. 
  6.  Maria Antonetta Erkens,  
   geb. op maandag 10 januari 1831 te Geleen [Li],  
   ovl. (59 jaar oud) op woensdag 15 januari 1890 aldaar, volgt VIf
  7.  Nn Erkens,  
   geb. op zondag 17 november 1833 te Geleen [Li] (doodgeb.). 

Ve.  Christiaan (Crétien (Fr.)), genoemd naar zijn peter de pastoor Mevissen (Mevis), zn. van Peter (Petrus) Mevis (brandewijnstoker/azijnstoker, kerkmeester/koster) en Sibilla (Maria Sibilla) Wouters (IVe), 
 geb. op maandag 7 februari 1780 te Spaubeek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op dinsdag 8 februari 1780 aldaar 7 circa quintam pomeridianam natus, et postridie baptizatus est Christianus filius legitimus Petri Mevissen et Mariae Sibillae Wouters incolarum hujus parochiae susceptores fuerunt Christianus Emmanuel van den Bock pastor hujus parochiae et Maria Getrudis Wouters huius parochiae in fidem.
J: Penris vicarius huius parochiae Peter Mevis pater prolis C.E. van den Bock pastor patrinus Maria Gertrudiis Wouters matrina
(getuigen: Christianus Emanuel van den Bock pastoor van deze parochie en zijn tante Gertrudis (Maria Gertrudis) Wouters (IVg) van deze parochie), 
 landbouwer, 
 getuige bij kerk. huw. van zijn oom Jan Peter (Joannes Petrus) Wouters (IVk) en zijn aangetrouwde tante Maria Catherina Henssen op woensdag 25 november 1795 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Aegidius Heijnen op dinsdag 5 januari 1813 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van zijn aangetrouwde oom Martijn (Martinus) Frissen (zie IVh) en zijn tante Maria Wouters op zaterdag 28 april 1798 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (80 jaar oud) op zaterdag 11 februari 1860 te Nuth [Li] - Straten [BS: 80 jaar, Christiaan Mevis zn van Pieter Mevis en Maria Sebilla Wouters; e.v. Sebilla Snijders], 
 tr. (resp. 21 en 20 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op maandag 5 oktober 1801 te Beek [Li] - akte 2 
 met Maria Sibilla Snijders, dr. van Piter (Petrus) Snijders en Maria Catharina Maes
 geb. op zaterdag 18 augustus 1781 te Beek [Li] [huw.reg.], 
 ged. op zaterdag 18 augustus 1781 GenDaLim 7 vermeldt als doopdatum 19 september 1779 aldaar (getuigen: haar aangetrouwde oom Peter Nicolaes (Petrus Nicolaus) Stassen en haar tante Sibilla (Maria Sibilla) Maes), 
 ovl. (27 jaar oud) op vrijdag 7 juli 1809 (zes dagen na geboorte van dochter Maria Sibilla) te Beek [Li] (Marie Sibilla Snijders dr van Pierre Snijders en Maria Catharine Maas; e.v. Chretien Mevissen). 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Maria Catharina Mevis (Meves (Fr.)),  
   geb. op zondag 1 augustus 1802 te Beek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 15 augustus 1802 aldaar (getuigen: haar grootvader Peter (Petrus) Mevis (zie IVe), Joannes Maes, Maria Catharina Maes),  
   ovl. (54 jaar oud) op donderdag 8 januari 1857 te Bunde [Li]. 
  2.  Peeter (Petrus), genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde [Petrus Mevis] Mevis (Mevisen (Fr.)),  
   geb. op donderdag 6 december 1804 te Beek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 4 januari 1805 aldaar (getuigen: zijn grootmoeder Sibilla (Maria Sibilla) Wouters (IVe), Petrus Snijders),  
   ovl. (5 maanden oud) op maandag 20 mei 1805 te Beek [Li] (Pierre Mevis zn van Chrétien Mevis en Marie Sybille Snijders). 
  3.  Pierre (Petrus) Mevis,  
   geb. op maandag 14 april 1806 te Beek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 15 april 1806 aldaar (getuigen: zijn oom Petrus Mevissen (zie IVe), als Petrus Mevis, Maria Elisabeth Snijders, Joannes Henricus Peters, Maria Catharina Maes). 
  4.  Maria Sibilla, genoemd naar haar grootmoeder aan vaderszijde [Maria Sibilla Wouters] Mevis,  
   geb. op zaterdag 1 juli 1809 te Beek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 1 juli 1809 aldaar (getuige: haar grootmoeder Sibilla (Maria Sibilla) Wouters (IVe)) Wilhelmus Snijders,  
   ovl. (één dag oud) op zaterdag 1 juli 1809 te Beek [Li] (Marie Sibille Mevissen dr van Cretien Mevissen en Marie Sibille Snijders). 
  Christiaan, genoemd naar zijn peter de pastoor Mevissen
 tr. (resp. 32 en ongeveer 34 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op donderdag 24 september 1812 te Nuth [Li], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op donderdag 24 september 1812 te Spaubeek [Li] (getuige: Maria Elisabeth Mevis, Joannes Wilhelmus Lemmens) 
 met Maria Mechtildis (Marie Matilde (Fr.)) Beckers (Bekkers), dr. van Leo (Leonardus) Beckers en Maria Elisabeth Frissen
 ged. op donderdag 13 augustus 1778 te Nuth [Li] (getuige: Joannes Wilhelmus Frissen, Joannes Casparus Goossens vervangende getuige Anna Maria Beckers), 
 landbouwster, 
 doopgetuige van haar zoon Petrus Leonard Mevis (zie Ve) op zondag 17 juli 1814 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 84 jaar oud) op vrijdag 29 mei 1863 (Maria Mechtildis Beckers dr van Leonardus Beckers en Maria Elisabeth Frissen; gehuwd met Christiaan Mevis) te Nuth [Li]. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Leonard, genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde [Leonardus Beckers] Mevis,  
   geb. op zaterdag 3 juli 1813 te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 3 juli 1813 aldaar 1813 3tia julij natus eodemque baptisatus est Leonardus filius leg: Christiani Mevis et Mariae Mechtildis Bekkers conj: susc: fuere Christianus Meens loco Joannis Leonardi Bekkers et Maria Sibilla Wouters. testor JJ Raemaekers pastor in Spaubeck (getuigen: zijn grootmoeder Sibilla (Maria Sibilla) Wouters (IVe), Christianus Meentz, als Christianus Meens en zijn oom Leonardus (Joannes Leonardus) Beckers),  
   ovl. (17 dagen oud) op dinsdag 20 juli 1813,  
   begr. op dinsdag 20 juli 1813 te Spaubeek [Li] (Leonardus Mevis zn van Christianus Mevis en Maria Mechtildiss Bekkers). 
  2.  Petrus Leonard, genoemd naar zijn beide grootouders [Petrus Mevis en Leonardus Beckers] Mevis,  
   geb. op zaterdag 16 juli 1814 te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 17 juli 1814 aldaar (getuigen: zijn grootvader Peter (Petrus) Mevis (zie IVe) en zijn moeder Maria Mechtildis Beckers (zie Ve)). 
  3.  Jan (Joannes) Mevis,  
   geb. op woensdag 13 november 1816 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (63 jaar oud) op woensdag 6 oktober 1880 te Nuth [Li], volgt VIg
  4.  Jan Francis (Joannes Franciscus) Mevis,  
   geb. op maandag 6 juli 1818 te Spaubeek [Li], volgt VIh
  5.  Maria Elisabeth Mevis,  
   geb. op maandag 19 februari 1821 te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 19 februari 1821 aldaar (getuigen: haar oom Petrus Mevissen (zie IVe), als Petrus Mevis, haar oom Joannes Wilhelmus Beckers, Juliana Willems, Maria Ida Henssen),  
   ovl. (82 jaar oud) op donderdag 7 januari 1904 om 06:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1904/1 (getuigen: haar neef Leonard (Petrus Leonardus) Mevis (VIIu), (47 jaar, landbouwer, Spaubeek, neef) en Jan Hendrik (Joannes Henricus) Vroemen, (57 jaar, landbouwer, Spaubeek, bekende)),  
   tr. (resp. 40 en 35 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 15 juli 1861 te Nuth [Li] - akte 3  
   met Kaspar Lodewijk (Gaspar Lodewijk, Lodewijk) Cuijpers, zn. van Petrus Theodorus Cuijpers en Maria Joanna Schetjens,  
   geb. op dinsdag 6 december 1825 te Nuth [Li],  
   landbouwer,  
   ovl. (68 jaar oud) op maandag 24 september 1894 om 02:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1894/13 (getuigen: zijn neef Leonard (Petrus Leonardus) Mevis (VIIu), (37 jaar, landbouwer, Spaubeek, neef) en Jan Mathijs (Joannes Mathijs) Moonen, (57 jaar, landbouwer, Spaubeek, bekende)). Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Vf.  Maria Sijbilla Mevissen (Mevis), dr. van Peter (Petrus) Mevis (brandewijnstoker/azijnstoker, kerkmeester/koster) en Sibilla (Maria Sibilla) Wouters (IVe), 
 geb. op zaterdag 1 juni 1782 te Spaubeek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 1 juni 1782 aldaar 1 circa septimam matutinam nata et eodem die baptisata est Maria Sybilla filia legitima Petri Mevis et Mariae Sybillae Wouters susc: fuerunt Joannes Wouters et Catharina Erkens loco Mariae Sybillae Cremers in fidem. J:J: Raemaeckers deservitor. Peter Mevis pater Joannes Wouters patrinus. hoc est x matrinae scribere nescientis (getuigen: haar grootvader Joes (Joannes) Wouters (IIIb), haar grootmoeder Catharina Erkens nms. Maria Sibilla Cremers en haar tante Maria Sijbilla Cremers door Catharina Erkens), 
 getuige bij kerk. huw. van Joannes Theodorus Geurts (zie Vk) en haar nicht Maria Sijbilla Boshouwers
 doopgetuige van haar neef Jan (Joannes) Mevis (VIg) op donderdag 14 november 1816 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (47 jaar oud) op donderdag 18 februari 1830 te Spaubeek [Li] (Maria Cibilla Mevis dr van Mevis; e.v. Joannes Peter Coumans), 
 kerk.huw. (resp. 23 en ongeveer 29 jaar oud) (Rooms Katholiek) op dinsdag 22 april 1806 22 aprilis praeviis tribus bannis in facie ecclesiae contraxerunt matrimonium Joannes Petrus Koumans et Maria Sibilla Mevis ambo incolae de Spaubeek testes fuerunt Wolterus Mevis et Maria Judith Koumans testor. J J. Raemaekers pastor in Spaubeck aldaar (getuigen: haar broer Walterus Mevissen (zie IVe), als Wolterus Mevis en zijn zus Maria Judith Coumans (zie Vl), als Maria Judith Koumans) 
 met Joannes Petrus (Jean Pierre (Fr.)) Coumans, zn. van Andries (Andreas) Coumans en Mechtildis Heijnen
 ged. Rooms Katholiek op zondag 19 mei 1776 te Spaubeek [Li] 19 baptisatus est Jo[ann]es Petrus filius leg: Andreae Coumans et Mechtildis Heynen susc (getuigen: zijn achterneef Petrus Heijnen, Maria Sophia Vreen), 
 geboortegetuige van zijn achterneef Andries (Joannes Andreas) Wouters (Vs) op vrijdag 4 december 1801, 
 ovl. (ongeveer 80 jaar oud) op maandag 9 maart 1857 te Spaubeek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Joannes Andreas (Jean André (Fr.)), genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde [Andreas Coumans] ,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 17 augustus 1807 te Spaubeek [Li] (getuigen: zijn grootmoeder Sibilla (Maria Sibilla) Wouters (IVe) en zijn grootvader Andries (Andreas) Coumans),  
   ovl. (ongeveer 9 maanden oud) op woensdag 8 juni 1808 om 10 uur 's middags te Spaubeek [Li] - akte 15 (getuige: Pieter (Joannes Petrus) Muijlkens, als Jean Pierre Muijlkens (journalier)). 
  2.  Maria Mechtildis (Marie Megtilde (Fr.)), genoemd naar haar grootmoeder aan moederszijde [Mechtildis Heijnen] ,  
   geb. op vrijdag 22 september 1809 te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 22 september 1809 aldaar (getuigen: haar grootvader Peter (Petrus) Mevis (zie IVe) en haar grootmoeder Mechtildis Heijnen). 
  3.  Pieter (Petrus), genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde [Petrus Mevis] ,  
   geb. op donderdag 12 september 1811 aangifte: 14-09-1811 te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 12 september 1811 aldaar (getuigen: zijn grootvader Peter (Petrus) Mevis (zie IVe), zijn oom Petrus Mevissen (zie IVe) en zijn tante Catharina Coumans),  
   kleermaker,  
   tr. (resp. 37 en 38 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 14 april 1849 te Spaubeek [Li] - akte 4,  
   woont in de Kup op vrijdag 24 september 1886 te Spaubeek [Li]  
   met Maria Catharina (Marie Catharine (Fr.)) Muijlkens, dr. van Pieter (Joannes Petrus) Muijlkens en Catharina Philips,  
   geb. op zaterdag 19 januari 1811 te Spaubeek [Li] - akte 1,  
   werkbode,  
   ovl. (75 jaar oud) op vrijdag 24 september 1886 om 08:30 uur te Spaubeek [Li] - akte 1886/17 (getuigen: haar neef Hub (Andreas Hubertus) van de Wall (VIIv), (25 jaar, daglooner, Spaubeek, neef van moederszijde vierde graad) en Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens, (45 jaar, koster, Spaubeek, bekende)). Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Joannes Andreas (Jean André (Fr.)), genoemd naar zijn overleden broer ,  
   geb. op woensdag 1 juni 1814 te Beek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 1 juni 1814 aldaar (getuigen: Joannes Henricus Peters, zijn oom Jan (Joannes) Coumans, Anna Elisabetha Mevis). 
  5.  Joannes Theodorus (Jean Theodore (Fr.)), genoemd naar zijn peter [Theodor Moonen] ,  
   geb. op zaterdag 25 mei 1816 te Beek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 25 mei 1816 aldaar (getuigen: zijn grootmoeder Sibilla (Maria Sibilla) Wouters (IVe) en zijn aangetrouwde oom Theodor (Theodorus) Moonen). 
  6.  Joannes Wilhelmus, genoemd naar zijn peter [Joannes Wilhelmus Boshouwers] ,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 7 juli 1818 te Beek [Li] (getuigen: zijn aangetrouwde oom Joannes Wilhelmus Boshouwers (Vl), als Joannes Wilhelmus Boschhouwers, Anna Juliana Willems). 
  7.  Maria Joanna, genoemd naar haar meter [Maria Joanna Schols] ,  
   geb. op maandag 16 oktober 1820 te Beek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 16 oktober 1820 aldaar (getuige: Maria Joanna Schols, Joannes Henricus Peters, Joannes Wilhelmus Jacobs). 
  8.  Maria Elisabetha, genoemd naar haar meter [Elisabeth Boschouers] ,  
   geb. op dinsdag 3 juni 1823 aangifte: 04-06-1823 te Beek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 3 juni 1823 aldaar. 
  9.  Maria Catharina ,  
   geb. op dinsdag 8 augustus 1826 te Beek [Li],  
   ovl. (61 jaar oud) op zaterdag 26 november 1887 te Spaubeek [Li], volgt VIi

Vg.  Catharina Elisabeth Mevis, dr. van Peter (Petrus) Mevis (brandewijnstoker/azijnstoker, kerkmeester/koster) en Sibilla (Maria Sibilla) Wouters (IVe), 
 geb. op woensdag 22 augustus 1792 te Spaubeek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op woensdag 22 augustus 1792 aldaar 22a aug. nata et eodem baptizata est Catharina Elisabeth filia legitima Petri Mevis et Mariae Sijbillae Wouters conjugum: susceptores Petrus Erckens, et Catharina Elisabeth Wouters. pater abest. Peter Erkens. Catharina Elisabeth Wouters. in fidem: JJ. Raemakers. sacell. loci (getuigen: haar tante Catrin (Catharina Elisabetha) Wouters (IVj) en haar achterneef Peter (Petrus) Erckens), 
 doopgetuige van haar neef Jan Francis (Joannes Franciscus) Mevis (VIh) op maandag 6 juli 1818 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (64 jaar oud) op donderdag 8 januari 1857 te Spaubeek [Li], 
 tr. (resp. 22 en 29 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 15 oktober 1814 te Spaubeek [Li] 
 met Joanes Wilhelmus Jacobs, zn. van Cornelius Jacobs en Anna Mechtildis Canisius, 
 geb. op donderdag 21 oktober 1784 te Meerssen [Li], 
 landbouwer, 
 ovl. (57 jaar oud) op donderdag 3 maart 1842 te Bunde [Li] (Johannes Wilhelmus Jacobs zn van Cornelis Jacobs en Megtildis Canisius; e.v. Maria Elisabeth Mewissen). 
 Uit dit huwelijk 5 dochters: 
  1.  Maria Catharina ,  
   geb. op woensdag 14 april 1824 te Hulsberg [Li]. 
  2.  Elisabetha ,  
   geb. op zaterdag 6 januari 1827 (tweeling) te Hulsberg [Li]. 
  3.  Maria Sibilla ,  
   geb. op zaterdag 6 januari 1827 (tweeling) te Hulsberg [Li]. 
  4.  Maria Marguaritha ,  
   geb. op zondag 22 maart 1829 te Bunde [Li]. 
  5.  Anna Elisabeth ,  
   geb. op zaterdag 8 januari 1831 te Bunde [Li]. 
  Catharina Elisabeth Mevis
 tr. (resp. 56 en 51 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op woensdag 2 mei 1849 te Bunde [Li] 
 met Hubert Vrancken, zn. van Jan Vrancken en Anna Marguaritha Ummels, 
 geb. op vrijdag 9 juni 1797 te Bunde [Li], 
 hoefsmid. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Vh.  Jan (Joannes, Jean (Fr.)), genoemd naar grootvader aan vaderszijde [Joannes Wouters] en deze is ook zijn peter Wouters, zn. van Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters (IVf) en Helena (Maria Helena) Flecken
 geb. op woensdag 10 augustus 1785 om 2 uur n.m te Spaubeek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op woensdag 10 augustus 1785 aldaar 10ma aug. hora 2a meridiana natus, et eadem baptizatus est Joannes filius legitimus Joanni Wilhelmi Wouters, et Mariae Helenae Vlecken conjugum: susceptores fuere Joannes Wouters, et Joanna Catharina Heijnen loco Mariae Jdae Kreemers subsignarunt Joannes Wilhelmus Wouters. Joannes Wouters. Joanna Catharina Heijnen. quod testor A.G. Somijn past. loci. (getuigen: zijn grootvader Joes (Joannes) Wouters (IIIb), Joanna Catharina Heijnen en zijn aangetrouwde tante Maria Ida Cremers als Maria Ida Creemers (stiefzuster en e.v. broer van Maria Helena Vlecken)), 
 landbouwer, cultivateur, 
 overlijdensgetuige van zijn zoon Arnoldus Wouters (zie Vh) op woensdag 16 januari 1850, 
 getuige bij kerk. huw. van Andreas Caldenberg (zie Vm) en zijn nicht Maria Anna Bosheurs op donderdag 2 juli 1812 te Spaubeek [Li], 
  
 Gemeenteraadslid midden 1843 te Spaubeek [Li], 
 In de zomer van 1843 drong het gemeentebestuur - te weten Burgemeester Eussen, de schepenen Gaspar Vroemen en Jan Andries Muijlkens en de raadsleden Jan Wouters en Jan Erkens - in het voorgeschreven jaarverslag van de plaatselijke onderwijssituatie nogmaals aan op het vertrek van schoolmeester Jan Reinier Kruchten. 
 Gemeenteraadslid op zaterdag 12 april 1845 te Spaubeek [Li]
 12 april 1845 De ouders uiten hun ongenoegen over meester Jan Reinier Kruchten. Het gemeentebestuur bestond op dat moment naast burgemeester Eussen uit de schepenen Gaspar Vroemen en Jan Andries Muijlkens en de vier raadsleden Jan Erkens, Pieter Mathijs Heijnen, Jan Wouters en Jan Mathijs Adriaans. 
 Belasting in 1848 te Spaubeek [Li]
 (Belasting 1848) Wouters, Joannes, gemeenteraadslid, Spaubeek, f. 26,70 (omgerekend € 650,-) en heeft dus stemrecht! 
 Petitie naar Tweede Kamer in 1848 te Spaubeek [Li]
 In 1848 wordt een petitie opgesteld voor de Tweede Kamer. Hierin klagen de mensen over de hoge belastingdruk vanuit Den Haag. 
 Deze wordt door 60 belasting betalende inwoners ondertekend, waaronder J. (=Joannes) Wouters, P.M. (=Petrus Martinus) Wouters, J.G. (=Jean Guilliaume = Joannes Wilhelmus) Wouters en J.L. (=Joannes Leonardus) Wouters
 Ovl. (73 jaar oud) op vrijdag 8 april 1859 te Spaubeek [Li] (Joannes Wouters zn van Willem Wouters en Maria Helena Vlecken; e.v. Maria Helena Heijnen), 
 begr. op zaterdag 9 april 1859 aldaar, 
 Verder onderzoek Jan Wouters x M.Helena Heynen te Spaubeek (Collectie Habets 3750-128-1831), 
 tr. (resp. 27 en ongeveer 21 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 1 oktober 1812 te Spaubeek [Li], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op dinsdag 6 oktober 1812 1812 6ta 8bris praeviis tribus bannis cum dispensatione in tertio consanguinitatis gradu collaterali aequali data 28 7bris 1812 ab amplissimo domino Henrard vicario generali diocesis Leodiensis, in facie ecclesiae contraxerunt matrimonium Joannes Wouters, et Maria Helena Heijnen ambo incolae de Spaubeek testes fuere Mathias Heijnen et Petrus Heijnen testor JJ. Raemaekers pastor in Spaubeck
Dispensatie=in tertio consanguinitatis gradu collateralis aequali data 28-9-1812 ab implis.ambo incolae de spaubeek aldaar (getuigen: haar broer Mathias Heijnen en haar broer Petrus Heijnen), 
  
 woont In boerderij G, Dorpstraat te Spaubeek [Li] na 1828 te Spaubeek [Li], 
 In het Bevolkingsreister (BVR) van 1828 zien we Jan Wouters x Maria Helena Heijnen, na de dood van zijn vader Jan Willem in 1825, als hoofd van deze woning. Naast de ouders wonen hier ook de kinderen: Jan Willem (14), Arnold (11), Maria Agnes (6), Peter (4). Verder worden genoemd de moeder Maria Vleckken 
 Als knecht treffen we aan: Peter Moonen (28). Dit is waarschijnlijk Joannes Petrus (Hans Peter) Moonen geb op 10 januari 1799 te Spaubeek. Hij is de buitenechtelijke zoon van Maria Elisabetha Moonen, die geboren is op 1 maart 1771 te Spaubeek en de dochter is van Petrus Moonen en Anna Bemelmans 
 Als dienstmeid staat ingeschreven: Klara Strijthagen geb te Ambtlaarend(?). De enige die hier aan kan voldoen is Maria Clara Strijthagen geboren (aangifte) 2 (en 3) december 1803 te Bingelrade, dochter van Henrij Strithagen en Catharina Smeets. 
 Over het aantal beesten lezen we: 
 getal der hoornbeesten boven 2 jaaren: 3; getal der hoornbeesten onder 2 jaaren: 1 
 getal der peerden boven 3 jaaren: 2; getal der peerden onder 3 jaaren: 0 
 In BVR 1829: in de samenstelling van het gezin is niets veranderd. 
 Bij hun is komen wonen Maria Agnes Beltjens (9), dit is de dochter van Joannes Arnoldus Beltgens x Maria Odilia Heijnen, geboren op 20 september 1819, samen met haar tweelingbroer Mathijs. Deze Maria Odilia Heijnen is de oudere zuster van Maria Helena, 
 Grappig is opgave van de geboorteplaats Nieuwstad van Maria Helena Vleckken. [waarschijlijk is dit als volgt ontstaan. Men heeft bij de geboorteplaats van Maria Helena Vleckken genoemd Millen (D.), waarop de ambetnaar die niet weet waar dit ligt gevraagd heeft: "Waar ligt dat?". Het antwoord zal zijn geweest bij Nieuwstad, waarop hij dit als geboorteplaats opschrijft ww
 Als knecht treffen we aan: 
 Peter Dorsnant (48) uit Nuth. Onder deze naam is niemand te vinden die aan de voornaam, leeftijd en plaats voldoet. Dit zelfde geldt voor de familienamen Dortans en Dorsers. 
 Ook zien we de naam (dienstmeid?) van Maria (S of C of J) Heijnen (23) uit Beek. Dit kan zijn Maria Judith Heijnen geb 21 augustus 1806 te Beek, dochter van Leonardus Heijnen x Maria Ida Nicolai. 
 In BVR 1834: het gezin is uitgebreid met twee dochters Maria Catharina (3) en Maria Josephina (15 mnd). 
 Ook zoon Jan Willem (20) wordt niet onder de bewoners genoemd. [Waarschijnlijk is hij gaan studeren of dienstplichtig ww?] 
 Moeder Maria Helena Vlecken is in 1830 overleden. 
 Als knecht treffen we aan: Theodor Heijnen (27), hij kleinzoon van een oom van Maria Helena Heijnen. Familierelaties: de knecht is Theodorus Heijnen, geboren op 24 juni 1807 te Spaubeek, zoon van Henricus Heijnen x Maria Agnetis Hanssen. Deze Henricus Heijnen is de zoon van Theodorus Heijnen x Maria Catharina Bemelmans en deze Theodorus is een broer van Maria Helena's vader Christianus Heijnen x Maria Agnetis Eijsschen
 Als dienstmeid treffen we aan: Maria Liers (29) geboren te Heerlen. Hiervan zijn geen verdere gegevens te vinden (ook niet onder Leurs e.d.] 
 In BVR 1835: Dit is een rampjaar voor de familie. In één week tijd sterven de drie jongste kinderen: Pieter (11), Maria Catharina (4) en Maria Josephina (2) [mogelijk aan cholera ww] 
 Als gevolg hiervan wonen nu nog maar twee kinderen in huis: Arnoldus (18) en Maria Agnes (13). [Is dit de reden dat zoon Jan Willem medicijnen is gaan studeren ww?
 Als knecht staat ingeschreven: Jacob Habets (17) uit Heerlen. Dit is waarschijnlijk Johan Jacob Habets geboren op 28 juli 1818 te Heerlen, zoon van Laurens Habets x Anna Geertruida Vonken. (geen familie) 
 Als dienstmeid: Maria Catharina Rocks (22) uit Nuth. Mogelijk is dit Joanna Catharina Rooxs geboren 5 juli 1814 te Vaesrade (gem Nuth) dochter van Guillaume Roox x Susanne Magdalaine Kunscher. (geen familie) 
 In BVR 1836: de samenstellng van het gezin is niet gewijzigd. 
 De knecht Jacob Habets (18) uit Heerlen wordt doorgestreept en dus uitgeschreven, hetzelfde geldt voor dienstmeid Marie Joan Leers (32) uit Heerlen. [is dit Maria Liers (29) uit Heerlen in BVR 1834? In BVR 1835 wordt ze niet genoemd! ww
 Zonder verdere toevoeging worden de volgende namen ingeschreven: 
 Joannes Luijten. Is dit mogelijk de aangetrouwde neef Joannes Mathias Luijten (geb 19 november 1811 te Geleen) x Maria Ida Wouters? Maria Ida is de dochter van oom Jan Peter Wouters x Maria Catharina Henssen, zij wonen in Hobbelrade. 
 Corneli Souren is dit mogelijk Maria Cornelia Souren geb 19 maart 1817 te Spaubeek en dochter van Jacobus Souren x Maria Judith Kleinjans? (geen familie) 
 In BVR 1840-1843: de samenstelling van het gezin is nog altijd ongewijzigd. Ook ontbreekt de oudste zoon Jan Willem (26-29) in het register [Hij is werkzaam in Maastricht als Heel en vroedmeester in het Armen en gebrekkigen ziekenhuis ww?
 Als knecht vinden we: Martinus Bovens (17) geboren in Spaubeek. Hier zijn geen gegevens van terug te vinden. [in de periode 1817-1830 wordt maar één mannelijke Bovens in Spaubeek geboren met de voornaam Joannes Michiel. In heel Limburg (GenDaLim) wordt een Martinus Bovens in 1820 te Elsloo en in 1821 te Geleen geboren ww
 In 1843 huwt in Spaubeek dochter Maria Agnes Wouters x Gerardus Janssen geb 30 maart 1819 te Ulestraten. Hij is orgnist van beroep. 
 In 1845 huwt in Maastricht de oudste zoon Jan Willem Woutes x Elisa du Moulin geb 1821 te Maastricht. 
 In 1845 huwt in Spaubeek ook de tweede zoon Arnold Wouters x Maria Moonen geb 1796 te Spaubeek. 
 In BVR 1847 mede door de huwelijken treffen we in dit register een sterk uitgedunde familie aan. Deze bestaat dan nog uit: vader Jan Wouters (62) en moeder Maria Helena Heijnen (57). Ook is ingeschreven de eerste kleinzoon: Joannes Alphonsus Janssen (3), zoon van Gerardus Janssen x Maria Agnes Wouters. 
 Als werkbode (dienstmeisje) zien we: Anna Maria Maes geboren in Nuth, waarschijnlijk is dit Anna Maria Maes geb 21 febuari 1825 òf Maria Anna Maes geb 10 maart 1827 dochter van Jan Willem Maes x Catharina (òf Maria) Elisabeth Dritte. [waarschijnlijk is het meisje van de eerste datum overleden en is de tweede datum correct ww] (geen familie) 
 in BVR 1850: de inwoners zijn nu: 
 vader Jan Wouters (65), moeder Maria Helena Heijnen (60) en hun kleinzoon Jan Alphons Janssen (6) . 
 Een jaar later (op 03-10-1851) neemt het aantal bewoners is flink toe, want het gehele gezin van dochter Maria Agnes komt inwonen. Hun vorige woonplaats is Ulestraten. 
 Erbij komen schoonzoon Gerard Janssen (32) dochter Maria Agnes Wouters (31) en hun kinderen: Hubertus (6), Wilhelmus (4), Andries (1). 
 Een jaar later wordt zoon Joannes Paulus Janssen geboren. 
 In maart 1855 verlaat het gezin Janssen-Wouters Spaubeek. [Hij is van beroep musicus en zal dit verkiezen boven het beroep van landbouwer ww
 Op 8 april 1859 overlijdt Jan Wouters op 73 jarige leeftijd. Een jaar later verkoopt Maria Helena Heijnen boerderij G, omdat er niemand is die deze kan en/of wil overnemen. Ze verlaat Spaubeek op 4 april 1860 om naar haar zoon Jan Willem Wouters in Meerssen te gaan. Hier blijft ze wonen tot aan zijn dood. Hierna keert ze terug naar Spaubeek 
 De nieuwe eigenaren van de boerderij zijn Jan Peter Loop (geb 1826 in Voerstreek/Fourant B.) x Maria Anna Mullens (geb 1837 te Spaubeek). Deze verkopen de boerderij in 1869 aan weduwnaar Jan Willem Meens (geb 1814 te Spaubeek), die met zijn kinderen vanuit Jabeek terug naar Spaubeek komt. 
 Op 5 maart 1866 keert Maria Helena Heijnen terug naar Spaubeek. Dit gebeurt na het overlijden van haar oudste zoon Jan Willem Wouters in Meerssen. De rest van haar kinderen zijn op dit moment al overleden. 
 Als we de balans opmaken dan zijn de kinderen van Jan Wouters x Maria Helena Heijnen niet uit een sterk geslacht geboren. De leeftijden die ze bereiken zijn
 Vader Jan wordt 79, moeder Maria Helena 85 jaar. De kinderen worden: Jan Willem 51, Arnoldus 33, Maria Agnes 38, Joannes Martinus 1, Pieter 11, Maria Catharina 4 en Jozepha (Maria Josephina) 2 jaar. 
 Maria Helena Heijnen overlijdt tien jaar later te Spaubeek in 1876. [nog uitzoeken waar ze de rest van haar leven heeft gewoont ww], 
 Gezondheid: Overlijden van drie kinderen tussen vrijdag 2 januari 1835 en donderdag 8 januari 1835  te Spaubeek [Li]
 Binnen één week overlijden drie van hun kinderen. In deze tijd heerst er in deze streek cholera. 
 Cholera is bacteriële ziekte (hevig braken, zware diarree, uitdroging). Hiertegen stond de toenmalige wetenschap en gezondheidszorg machteloos. 
 Aangewakkerd door povere hygiënische omstandigheden maakte de besmettelijke ziekte tussen 1832 en 1867 65.614 slachtoffers in ons land. 
 Mogelijk zijn deze kinderen ook het slachtofer van deze ziekte geworden. 
 woont Dorpstraat 55 Spaubeek [Li] circa 1850 
 met Maria Helena, genoemd naar haar meter Heijnen, dr. van Christianus Heijnen en Maria Agnes Lambertina Eijsschen
 ged. Rooms Katholiek op dinsdag 21 december 1790 te Spaubeek [Li] (getuigen: Helena (Maria Helena) Flecken (zie IVf) (e.v. Joannes Wilhelmus Wouters), Peter (Petrus) Erckens en haar oom Lambertus Eijsschen), 
 huishoudster, rentenierse, 
 doopgetuige van Martinus Cornelis Hautvast (VIm) op zondag 18 september 1825 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 85 jaar oud) op donderdag 30 maart 1876 te Spaubeek [Li] - Hobbelrade. (Maria Helena Heijnen dr van Christiaan Heijnen en Maria Agnes Eijssen; e.v. Joannes Wouters). 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Jan Willem (Joannes Wilhelmus) ,  
   geb. op maandag 17 januari 1814 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (51 jaar oud) op dinsdag 17 oktober 1865 te Meerssen [Li], volgt VIj
  2.  Arnoldus, genoemd naar zijn peter ,  
   geb. op vrijdag 2 augustus 1816 aangegeven op: 02-09-1816 te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 3 augustus 1816 aldaar (getuigen: zijn grootmoeder Helena (Maria Helena) Flecken (zie IVf), zijn oom Mathias Heijnen en zijn oom Arnoldus Heijnen),  
   rentenier (1848),  
   ovl. (33 jaar oud) op woensdag 16 januari 1850 - Hobbelrade om 04:00 uur is aangegeven door vader Joannes Wouters (gemeenteraadslid, 65jr) en Jan Willem Diederen (veldwachter, 33jr) te Spaubeek [Li] (Arnoldus Wouters zn van Joannes Wouters en Maria Helena Heijnen; e.v. Maria Sibilla Moonen) (getuige: zijn vader Jan (Joannes) Wouters (Vh)),  
   tr. (resp. 29 en 48 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 18 september 1845

(Arnoldus beroep: geen opgave. Is door loting vrijgesteld van militaire dienstplicht.
Lengte: 7 palmen, 0 duim, 0 streep. Verdere kenmerken: Aangezicht: rond, voorhoofd: groot, oogen: blauw, neus: klein, mond: matig, kin: rond, haar: -, wenbrauwen: bruin, merkbare teekenen: geen
) te Spaubeek [Li],  
   kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zaterdag 6 september 1845 aldaar,  
    
   woont Dorpstraat 113 Hobbelrade [Li] tot 1850,  
    
   Volgens Bevolkingsregister 1860: leven hier naast Arnoldus Wouters en Maria Sibilla Moonen ook nog: 
   - Maria Catharina Puts, geb 23 september 1774 te Roermond, dochter van Joanns Puts en Joanna Mooren (geen familie). Zij is ongehuwd gebleven als ze op 13 februari 1859 te Spaubeek op 84 jarige leeftijd overlijd. (aangegeven op 14 februari 1859 door Jacob Bemelmans, wethouder te Hobbelrade en Jan Willem Diederen, veldwachter en buurman). 
   - Mes??? Peulen geen verdere gegevens bekend. 
   Arnoldus Wouters is op 16 januari 1850 overleden. 
   Maria Sibilla Moonen is een interessante persoon, want: 
   - in 1838 huwt ze op 41 jarige leeftijd de 68 jarige Godefridus Geurts. Zij is 27 jaar jonger dan haar echtgenoot. Zes jaar later overlijdt Godefridus Geurts op 74 jarige leeftijd en laat haar na als rentenierse [ze hoeft dus niet meer te werken om te leven ww
   - in 1845 huwt ze op 48 jarige leeftijd de 29 jarige Arnoldus Wouters. Zij is dus 19 jaar ouder dan haar echtgenoot. Vier jaar later overlijdt Arnold Wouters op 33 jarige leeftijd. 
   met Maria Sibilla Moonen, dr. van Pieter Mathijs (Petrus Mathias) Moonen (landbouwer) en Maria Sibilla Peulen (landbouwster),  
   geb. op donderdag 29 december 1796 te Spaubeek [Li] - akte 5,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 30 december 1796 aldaar (getuigen: haar oudtante Sibilla Bemelmans, Christianus Peulen),  
   rentenierse,  
   ovl. (80 jaar oud) op zondag 31 december 1876 te Spaubeek [Li] - Hobbelraede (Maria Sibilla Moonen dr van Pieter Mathijs Moonen en Mareia Sibilla Peulen; e.v. Anoldus Wouters; e.v. Godefridus Geurts). Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Joannes Martinus, genoemd naar zijn oudoom deze is ook zijn peter ,  
   geb. op donderdag 1 april 1819 aangegeven op: 02-04-1819 te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 2 april 1819 aldaar (getuigen: zijn oudoom Marten (Martinus) Wouters (IVi) en zijn tante Maria Odilia Heijnen),  
   ovl. (1 jaar oud) op maandag 24 april 1820 te Spaubeek [Li] (Joannes Martinus Wouters zn van Jean Wouters en Marie Helena Heijnen). 
  4.  Maria Agnes ,  
   geb. op woensdag 28 februari 1821 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (38 jaar oud) op vrijdag 23 december 1859 te Ulestraten [Li], volgt VIk
  5.  Pieter (Petrus), genoemd naar zijn peter ,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 13 oktober 1823 te Spaubeek [Li] (getuigen: zijn oudtante Sibilla (Maria Sibilla) Wouters (IVe) en zijn oom Petrus Heijnen),  
   ovl. (ongeveer 11 jaar oud) op vrijdag 2 januari 1835 aan cholera? te Spaubeek [Li] (Pieter Wouters zn van Joannes Wouters en Maria Helena Heijnen). 
  6.  Maria Catharina ,  
   geb. op woensdag 30 juni 1830 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (4 jaar oud) op zaterdag 3 januari 1835 aan cholera? aldaar (Maria Catharina Wouters dr van Joannes Wouters en Maria Helena Heijnen; ongehuwd). 
  7.  Jozepha (Maria Jozepha, Maria Josephina) ,  
   geb. op zondag 21 oktober 1832 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (2 jaar oud) op donderdag 8 januari 1835 aan cholera? te Spaubeek [Li] (Maria Jozepha Wouters dr van Joanes Wouters en Maria Helena Heijnen; ongehuwd). Vi.  Maria Helena, genoemd naar haar meter [Maria Helena Lemmens] Lemmens (Vi), dr. van Gerard (Gerardus) Lemmens (brouwer, vendeur d'eau de vie en detaille) en Gertrudis (Maria Gertrudis) Wouters (IVg), 
 geb. op vrijdag 8 januari 1796 om 6 uur 's morgens te Spaubeek [Li] - Hobbelrade, 
 ged. Rooms Katholiek op vrijdag 8 januari 1796 aldaar 8va jan: nata est in Hobbelraede 6ta matutinam, et eodem baptisata est Maria Helena filia legitima Gerardi Lemmens, et Mariae Gertrudis Wouters conjugum: susceptores fuere Joannes Wilhelmus Wouters, et Maria Helena Lemmens. quod testor A.G. Somijn pastor. (getuigen: haar oom Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters (IVf) en haar achternicht Maria Helena Lemmens), 
 landbouwster, 
 getuige bij kerk. huw. van Jan Jozef (Petrus Josephus) Houdtvast (Vad) en haar zus Maria Gertrudis Lemmens (Vj) op dinsdag 23 november 1819 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Joannes Wilhelmus Hautvast (zie Vad) op donderdag 6 september 1821 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Joannes Henricus Hautvast (zie Vae) op vrijdag 11 januari 1828 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar kleindochter Maria Helena Hubertina Nijsten (zie VIo) op zaterdag 29 september 1860 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar kleindochter Maria Helena Hautvast (zie VIl) op woensdag 20 mei 1857 te Beek [Li], 
 ovl. (66 jaar oud) op maandag 17 februari 1862 te Beek [Li], 
 tr. (resp. 24 en 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 7 februari 1820 te Spaubeek [Li] - akte 5, 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op vrijdag 8 december 1820 aldaar 
 met Joannes Houdtvast, zn. van Mattis (Matthias) Hautfast (IVm) en Joanna Maria Willems (zie Vac). 

Vj.  Maria Gertrudis Lemmens (Vj), dr. van Gerard (Gerardus) Lemmens (brouwer, vendeur d'eau de vie en detaille) en Gertrudis (Maria Gertrudis) Wouters (IVg), 
 geb. op zondag 13 februari 1803 te Spaubeek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op zondag 13 februari 1803 aldaar 13tia febrij baptisata est Maria Gertrudis filia leg: Gerardi Lemmens et Mariae Gertrudis Wouters conj. susc. Henricus Snijders et Catharina Elijsabeta Wouters quod testor J:J: Raemaeckers vic loci ex commissione r: d: pastoris (getuigen: Hendrik (Henricus) Snijders en haar tante Catrin (Catharina Elisabetha) Wouters (IVj)), 
 doopgetuige van haar nicht Maria Gertruidis Hautvast (zie Vac) op maandag 22 december 1823 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (67 jaar oud) op donderdag 16 juni 1870 te Spaubeek [Li] - Op het Broek, 
  
 Verband tussen de families Hautvast en Lemmens (Via Wouters), 
 Petrus Josephus Houdtvast (Hautvast) heeft afs oma Lisbeth (Elisabeth) Wouters x Christianus Hautvast. Deze Lisbeth is de dochter van Merten Wouters x Sijbilla Stassen en deze is de zoon van Jan Wouters x Elsken Lenarts
 Maria Lemmens heeft als moeder Maria Gerrtudis Wouters, zij is de dochter van Joes Wouters x Gertrudis Lenaerts. Deze is de zoon van Jacobus Wouters x Elisabetha Hanssen. Zijn ouders zijn weer Jan Wouters x Elsken Lenarts
 Dus zowel Petrus Josephus als ook Maria Gertrudis hebben gemeenschappelijke voorouders Jan Wouters x Elsken Lenarts (4 generaties terug). 
 Persoonlijke opmerking [ww]: "Is dit de reden van de opvallend grote kindersterfte binnen hun gezin?" 
 
 otr. op maandag 22 maart 1819 te Spaubeek [Li], 
 tr. (resp. 16 en ongeveer 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 22 november 1819 te Spaubeek [Li], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op dinsdag 23 november 1819 aldaar (getuigen: haar zus Maria Helena Lemmens (Vi) en zijn broer Joannes Houdtvast (Vac), als Joannes Hautvaest) 
 met Jan Jozef (Petrus Josephus) Houdtvast, zn. van Mattis (Matthias) Hautfast (IVm) en Joanna Maria Willems (zie Vad). 

Vk.  Maria Sijbilla (Marie Sibelle (Fr.)), genoemd naar haar meter [Sibilla Heijnen] Boshouwers, dr. van Jan Gerard (Joannes Gerardus) Boschouers en Maria Wouters (IVh) (cultivatrice (kan niet schrjven)), 
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 23 juni 1781 te Spaubeek [Li] 23 circa decimam matutinam nata, et eodem [23-06-1781] baptisata est Maria Sijbilla filia legitima Joannis Gerardi Boshouwers, et Mariae Wouters, susceperunt Joannes Wouters, et Joanna Sybilla Heynen hujus parochiae: in fidem. C.E. van den Bock pastor. pater prolis abest. hoc est x signum patrini scribere nescientis. hoc est x signum matrinae scribere nescientis. (getuigen: haar grootvader Joes (Joannes) Wouters (IIIb) en haar grootmoeder Sijbilla (Joanna Sijbilla) Heijnen), 
 huishoudster, landbouwster, 
 doopgetuige van haar nicht Maria Catharina Boshouwers (zie Vl) op zondag 13 oktober 1811 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Jan Gerard (Joannes Gerardus) Boshouwers (VIx) op zondag 15 januari 1815 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar kleinzoon Leonardus Geurts (VIIad) op zondag 2 juni 1833 te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van haar aangetrouwde oom Peter Mattis (Petrus Mathias) Heijnen (zie IVj) en haar tante Catrin (Catharina Elisabetha) Wouters op woensdag 6 april 1796 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Maria Josepha Caldeberg (zie Vm) op woensdag 19 augustus 1818 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Pieter (Petrus) Demacker op vrijdag 10 januari 1817 te Spaubeek [Li] en 
 Ovl. (Ongeveer 69 jaar oud) op vrijdag 26 juli 1850 te Spaubeek [Li] Dorpstraat. (Maria Cibilla Boshouers dr. van Jan Gerard Boshouers en Maria Catharina Wouters; e.v. Theodorus Geurts), 
 tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 25 jaar oud) op maandag 22 november 1802 te Spaubeek [Li] 
 met Joannes Theodorus (Jean Theodore (Fr, Theodorus) Geurts, zn. van Joannes Mathias Geurts en Anna Elisabetha Leunissen
 ged. Rooms Katholiek op maandag 26 mei 1777 te Spaubeek [Li] 26 baptisatus est Jo(ann)es Theodorus filius leg Jo(ann)is Matthiae Geurts et Annae Elisabethae Leunissen susceperunt Theodorus Leunissen et Mechtildis Geurts (getuigen: zijn grootvader Dijrck (Theodorus) Leunis als Theodorus Leunissen en zijn tante Mechtildis Geurts), 
 landbouwer, landman, 
 doopgetuige van zijn neef Jan Severin (Joannes Severinus) Geurts op maandag 9 maart 1807 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn kleindochter Maria Johanna Geurts (zie VIr) op vrijdag 11 maart 1831 te Beek [Li], 
 ovl. (ongeveer 82 jaar oud) op dinsdag 15 mei 1860 te Spaubeek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Joannes Goedefridus ,  
   geb. op dinsdag 21 juni 1803 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (70 jaar oud) op zondag 24 augustus 1873 te Beek [Li], volgt VIr
  2.  Maria Elisabetha ,  
   geb. op dinsdag 16 oktober 1804 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (42 jaar oud) op donderdag 1 april 1847 aldaar, volgt VIs
  3.  Maria Josepha ,  
   ged. op zaterdag 31 oktober 1807 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 62 jaar oud) op zaterdag 6 november 1869 aldaar, volgt VIt
  4.  Joannes Wilhelmus ,  
   ged. op zondag 18 maart 1810 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 70 jaar oud) op zondag 6 februari 1881 te Heerlen [Li], volgt VIu
  5.  Joannes Andeas ,  
   ged. op zondag 1 mei 1814 te Spaubeek [Li] (getuige: Anna Koumans, Joannes Andreas Kaldeberg),  
   ovl. (ongeveer 11 maanden oud) op maandag 24 april 1815 aldaar. 
  6.  Maria Mechtilis, genoemd naar meter ,  
   ged. op zondag 10 november 1816 te Spaubeek [Li] (getuige: Maria Mechtildis Geurts, Andreas Caldeberg),  
   ovl. (ongeveer 5 dagen oud) op vrijdag 15 november 1816 aldaar. 
  7.  Maria Joanna ,  
   ged. op woensdag 15 december 1819 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 63 jaar oud) op dinsdag 2 januari 1883 aldaar, volgt VIv
  8.  Maria Catharina ,  
   ged. op zaterdag 29 maart 1823 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 58 jaar oud) op woensdag 28 september 1881 aldaar, volgt VIw

Vl.  Joannes Wilhelmus, genoemd naar zijn oom/peter [Jan Willem Wouters] Boshouwers, zn. van Jan Gerard (Joannes Gerardus) Boschouers en Maria Wouters (IVh) (cultivatrice (kan niet schrjven)), 
 geb. op donderdag 16 september 1784 om 6 uur 's avonds te Spaubeek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op vrijdag 17 september 1784 aldaar 16. 7bris hora 6a vespertina natus, et 17 ejusdem baptizatus est Joannes Wilhelmus filius legitimus Joannis Gerardi Boscheuers, et Mariae Wouters conjugum: susceptores Joannes Wilhelmus Wouters, et Maria Barbara Boscheuers in fidem subsignarunt. pater est absens. J.W: Wouters patrinus. M.B. Boscheuers matrina. quod testor. A.G. Somijn past. loci. (getuigen: zijn oom Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters (IVf) en zijn tante Barbara (Maria Barbara) Boschouers), 
 doopgetuige van zijn neef Joannes Wilhelmus Geurts (VIu) op zondag 18 maart 1810 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Kaldeberg (VIy) op zaterdag 24 december 1814 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Maria Sibilla Moonen op woensdag 8 juni 1808 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Christianus Meentz en zijn nicht Maria Cornelia Stassen op dinsdag 10 april 1804 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Joannes Wilhelmus Coumans (zie Vf) op dinsdag 7 juli 1818 te Beek [Li], 
 ovl. (87 jaar oud) op donderdag 1 augustus 1872 te Spaubeek [Li], 
 tr. (resp. 21 en ongeveer 35 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 14 juni 1806 te Spaubeek [Li], 
 kerk.huw. op dinsdag 17 juni 1806 Dispensatie=in secundo et tertio consanguinitatis gradu collaterali mixto data 30-5-1806 a.ambo incolae de spaubeek aldaar (getuigen: zijn aangetrouwde oom Peter (Petrus) Mevis (zie IVe) en zijn grootvader Joes (Joannes) Wouters (IIIb)) 
 met zijn achternicht Maria Judith Coumans (Koumans), dr. van Andries (Andreas) Coumans en Mechtildis Heijnen
 ged. Rooms Katholiek op woensdag 15 augustus 1770 te Spaubeek [Li] 15 baptisata est Maria Judith filia leg: Andreae Coumans et Mechtildis Heijnen susceperunt Jo(ann)es Boosten et Jo[ann]a Sybilla Heynen (getuigen: Joannes Boesten als Joannes Boosten en haar tante Sijbilla (Joanna Sijbilla) Heijnen), 
 landbouwster, 
 getuige bij kerk. huw. van Theodor (Theodorus) Moonen en haar zus Catharina Coumans op zondag 10 mei 1789 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Petrus Mathias Moonen op donderdag 30 oktober 1794 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van haar broer Joannes Petrus Coumans (zie Vf) en Maria Sijbilla Mevissen op dinsdag 22 april 1806 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 71 jaar oud) op maandag 13 juni 1842 te Spaubeek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Joannes Andreas ,  
   geb. op dinsdag 10 maart 1807 om 11 uur 's morgens te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 10 maart 1807 1807 10 martij circa 11 antemeridianam natus et eodem baptisatus est Joannes Andreas filius leg: Joannis Wilhelmi Bosheuers et Mariae Judith Coumans conj: susc: fuere Joannes Wouters et Mechtildis Heijnen. testor J:J Raemaekers pastor in Spaubeck aldaar (getuigen: zijn overgrootvader Joes (Joannes) Wouters (IIIb) en zijn grootmoeder Mechtildis Heijnen),  
   ovl. (19 jaar oud) op zaterdag 29 juli 1826 te Spaubeek [Li]. 
  2.  Maria Mechtildis ,  
   geb. op woensdag 22 februari 1809 om 2 uur 's morgens te Spaubeek [Li],  
   ged. op woensdag 22 februari 1809 22 febrij circa 2dam matutinam nata et eodem baptisata est Maria Mechtildis filia leg Joannis Wilhelmi Bosheuers et Mariae Judith Coumans conj: susc fuere Andreas Coumans et Maria Wouters. testor JJ Raemaekers pastor in Spaubeck aldaar (getuigen: haar grootmoeder Maria Wouters (IVh) en haar grootvader Andries (Andreas) Coumans). 
  3.  Maria Catharina ,  
   ged. op zondag 13 oktober 1811 te Spaubeek [Li] (getuigen: Martijn (Martinus) Frissen (zie IVh), haar tante Catharina Coumans en haar tante Maria Sijbilla Boshouwers (Vk)),  
   ovl. (ongeveer 2 jaar oud) op donderdag 25 november 1813 te Spaubeek [Li]. 
  4.  Jan Gerard (Joannes Gerardus) ,  
   geb. op zondag 15 januari 1815 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (75 jaar oud) op zaterdag 6 september 1890 te Schinnen [Li], volgt VIx

Vm.  Maria Anna, genoemd naar haar meter [Anna Boscheuers] Bosheurs, dr. van Jan Gerard (Joannes Gerardus) Boschouers en Maria Wouters (IVh) (cultivatrice (kan niet schrjven)), 
 geb. op dinsdag 15 februari 1791 om 11 uur 's avonds te Spaubeek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op woensdag 16 februari 1791 aldaar 15. feb. circa 11mam vespertinam nata, et die postera baptizata est Maria Anna filia legitima Joannis Gerardi Boscheuers, et Mariae Wouters. conjugum: susceptores Petrus Mevis et Maria Anna Boscheuers. in fidem. pater abest. Peter Mevis. Maria Anna Boscheüers. quod testor JJ Ramakers. sacell. loci. (getuigen: haar aangetrouwde oom Peter (Petrus) Mevis (zie IVe) en haar tante Anna (Maria Anna) Boschouers), 
 ovl. (31 jaar oud) op vrijdag 3 mei 1822 te Spaubeek [Li] idem Schinnen (Maria Anna Boshouwers dr van Joannes Gerardus Boshouwers en Anna Maria Wouters; e.v. Joannes Andreas Kaldeberg), 
 tr. (resp. 21 en ongeveer 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 1 juli 1812 te Spaubeek [Li], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op donderdag 2 juli 1812 2da julij in facie ecclesiae contraxerunt matrimonium praeviis trib[us] bannis Andreas Kaldenberg et Maria Anna Bosheuers testes fuerunt Joannes Wouters et Gasper Vleugels testor JJ Raemaekers pastor in Spaubeck aldaar (getuige: haar neef Jan (Joannes) Wouters (Vh)) Gaspar Vleugels 
 met Andreas (Joannes Andreas) Caldenberg (Kaldeberg), zn. van Godefridus Jacobus Caldeberg en Anna Maria Penders
 ged. op woensdag 25 augustus 1784 genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde. Naam vader Gerardus? te Schinnen [Li] - Nagelbeek (getuigen: zijn grootvader Andries (Andreas) Caldebergh, Sophia Penders). 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Maria Catharina ,  
   geb. op vrijdag 23 april 1813 te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 24 april 1813 23 aprilis nata et postera die baptisata est Maria Catharina filia leg: Joannis Andreae Kaldenberg et Mariae Annae Bosheuers conj: susc(eptores): fuere Joannes Jacobus Leenaerts loco Godefridi Kaldenberg et Maria Wouters. testor JJ Raemaekers pastor in Spaubeck aldaar (getuigen: haar grootmoeder Maria Wouters (IVh), haar grootvader Godefridus Jacobus Caldeberg, als Godefridus Kaldenberg, Joannes Jacobus Leenaerts),  
   ovl. (10 maanden oud) op vrijdag 25 februari 1814 te Spaubeek [Li]. 
  2.  Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Kaldeberg,  
   geb. op vrijdag 23 december 1814 te Spaubeek [Li], volgt VIy
  3.  Maria Josepha Caldeberg,  
   geb. op dinsdag 18 augustus 1818 te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 19 augustus 1818 aldaar (getuigen: haar tante Maria Sijbilla Boshouwers (Vk), Petrus Mathias Hartmans). 
  4.  Joanna Gertrudis Caldeberg,  
   geb. op zaterdag 17 maart 1821 te Schinnen [Li],  
   ovl. (5 dagen oud) op donderdag 22 maart 1821 aldaar. 

Vn.  Joanna Gertrudis Boscheuers, dr. van Jan Gerard (Joannes Gerardus) Boschouers en Maria Wouters (IVh) (cultivatrice (kan niet schrjven)), 
 geb. op zaterdag 23 november 1793 om 2 uur 's morgens te Spaubeek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 23 november 1793 aldaar 23. 9bris circa horam 2am matutinam nata et eadem baptizata est Joanna Gertrudes filia legitima Joannis Gerardi Boscheüers et Mariae Wouters conjugum: suscept. fuere Gerardus Lemmens, et Joanna Sibilla Boscheüers. in fidem subsignarunt. pater abest. x hoc est signum patrini nescientis scribere. Joanna Sibilla Boscheüers. quod testor A.G. Somijn pastor (getuigen: haar aangetrouwde oom Gerard (Gerardus) Lemmens (zie IVg) en haar tante Anna Sibilla (Joanna Sibijlla) Boschouers), 
 dienstmeid, 
 ovl. (66 jaar oud) op zondag 11 maart 1860 te Spaubeek [Li] - Op de Hoeve. (Johanna Gertrudes Boschouers dr van Jan Gerard Boschouers en Maria Wouters; e.v. Jan Jacob Schutgens), 
 tr. (resp. 27 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 7 mei 1821 te Spaubeek [Li] 
 met Jan Jacob (Joannes Jacobus) Schutjens (Schutgens), zn. van Geurt (Godefridus) Schutjens (rademaker, timmerman) en Maria Judith Leenaerts (landbouwster), 
 geb. op zaterdag 11 november 1797 te Spaubeek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 11 november 1797 1797 11 9bris natus est et eodem baptisatus est in Munstergeleen Jo(ann)es Jacobus filius legi: Godefridi Schutjens et Mariae Judith Leenaerts conj susc Joannes Michael Bouts loco Joannis Gerardi Schutjens et Maria Helena Creemers concordat quoad substantiam cum testimonio baptismali dato a r: d: de la Haije pastore in Munstergeleen testor JJ Raemakers pastor in Spaubeck te Munstergeleen [Li] i.v.m. bezetting door Fransen en het sluiten van de kerk in Spaubeek. Wel opgenomen in het Spaubeekse doopregister. (getuige: Joannes Gerardus Schutjens, Maria Helena Cremers, vervangende getuige Joannes Michael Bouts), 
 koster, rademaker, landbouwer, 
 overlijdensgetuige van Pieter Martinus (Petrus Martinus) Wouters (Vt) op woensdag 23 mei 1877, 
 geboortegetuige van Maria Agnes Wouters (zie Vs) op dinsdag 17 september 1844, 
 huwelijksgetuige van Andries (Joannes Andreas) Wouters (Vs) en Maria Sibilla Meens op zaterdag 28 mei 1836 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (71 jaar oud) op maandag 31 mei 1869 (Joannes Jacobus Schutgens zn van Godefridus Schutgens en Maria Judith Lienarts; gehuwd met Joanna Gertrudis Boschouers) te Spaubeek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Maria Catharina Schutgens,  
   geb. op woensdag 17 april 1822 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (32 jaar oud) op maandag 2 april 1855 aldaar, volgt VIz
  2.  Joannes Wilhelmus Schutgens,  
   geb. op dinsdag 14 november 1826 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (43 jaar oud) op vrijdag 7 oktober 1870 aldaar, volgt VIaa
  3.  Maria Mechtildis Hubertina Schutgens,  
   geb. op zondag 1 november 1829 te Spaubeek [Li], volgt VIab
  4.  Joannes Jacobus Schutgens,  
   geb. op vrijdag 12 juli 1833 te Spaubeek [Li], volgt VIac

Vo.  Maria Catharina Frissen, dr. van Martijn (Martinus) Frissen (dagloner/ackerman) en Maria Wouters (IVh) (cultivatrice (kan niet schrjven)), 
 geb. op vrijdag 8 augustus 1800 genoemd naar haar overleden zuster 1 te Spaubeek [Li], 
 dienstmeid, huishoudster, 
 doopgetuige van haar nicht Maria Catharina Geurts (VIw) op zaterdag 29 maart 1823 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (69 jaar oud) op zaterdag 23 oktober 1869 te Spaubeek [Li], 
 tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 31 oktober 1822 te Schinnen [Li] 
 met Joannes Michiel (Joannes Machiel) Otermans, zn. van Nicolaas Notermans en Maria Anna Vijgen
 geb. op maandag 25 februari 1799 te Schinnen [Li], 
 werkman. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Maria Catharina ,  
   geb. op dinsdag 17 februari 1824 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (67 jaar oud) op donderdag 10 september 1891 aldaar, volgt VIad
  2.  Antoon (Joannes Antonius) ,  
   geb. op zondag 2 juli 1826 te Schinnen [Li],  
   ovl. (73 jaar oud) op vrijdag 14 juli 1899 te Spaubeek [Li], volgt VIae
  3.  Maria Anna ,  
   geb. op zondag 7 juni 1829 te Schinnen [Li]. 
  4.  Maria Joanna ,  
   geb. op donderdag 7 juni 1832 te Schinnen [Li]. 

Vp.  Gerard (Joannes Gerardus), genoemd naar zijn peter [Joannes Gerardus Boschouers] Wouters (Vp), zn. van Marten (Martinus) Wouters (IVi) (gemeente raadslid, bierbouwer, landbouwer (cultivateur)) en Elisabeth (Maria Elisabeth) Boschouers (landbouwerse), 
 geb. op maandag 4 augustus 1794 om 7 uur 's avonds te Spaubeek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op dinsdag 5 augustus 1794 aldaar 4ta aug. hora 7ma vespertina [hierboven: natus], et die sequenti baptizatus est Gerardus filius legitimus Martini Wouters, et Mariae Elisabeth Boscheüers conjugum: susceptores Joannes Gerardus Boscheüers, et Maria Gertrudes Wouters loco Gertrudis Leenarts. in fidem subsignarunt. pater abest. [=huisvader hij is afwezig] Joannes Gerardus Boscheuers manu propria. Maria Gertrudes Wouters manu propria. quod testor A.G. Somijn pastor loci. (getuigen: zijn tante Gertrudis (Maria Gertrudis) Wouters (IVg), zijn oom Jan Gerard (Joannes Gerardus) Boschouers (zie IVh) en zijn grootmoeder Gertrudis Lenaerts (zie IIIb)), 
 landbouwer, 
 doopgetuige van zijn neef Joannes Gerardus Diederen (zie Vr) op zaterdag 17 juni 1826 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (68 jaar oud) op zondag 4 januari 1863 te Spaubeek [Li] - Op het Broek. (Joannes Gerardus Wouters zn van Martinus Wouters en Elisabeth Bosheuers; gehuwd met Maria Josepha Geurts), 
  
 Verband tussen de familie Wouters en de familie Geurts (Neef en achternicht) in 1839 te Spaubeek [Li], 
 In 1839 trouwen Jan Gerard Wouters en Maria Josepha Geurts
 Beide families hebben echter meer dan een bloedband met elkaar. 
 A. Hun gemeenschappelijke voorouders zijn: 
 Joes Wouters x Gertrudis Lenaerts. Deze ouders hebben o.a. als kinderen: 
 1. Marten Wouters x Maria Elisabeth Boshouers. Zij zijn de ouders van Jan Gerard (2 generaties) 
 2. (Anna) Maria Wouters x Joannes Gerardus Boshouers hun dochter is Maria Sijbilla Boshouers x Joannes Theodorus Geurts. Zij zijn de ouders van Maria Josepha Geurts. (3 generaties) 
 B. Hun gemeenschappelijke voorouders zijn ook: 
 Jan Boshouwers x Sijbilla Heijnen. Deze ouders hebben o.a. als kinderen: 
 1. Joannes Gerardus Boshouers x (Anna) Maria Wouters hun dochter is Maria Sijbilla Boshouers x Joannes Theodorus Geurts. Zij zijn de ouders van Maria Josepha Geurts. (3 generaties) 
 2. Maria Elisabeth Boshouwers x Marten Wouters. Zij zijn de ouders van Jan Gerard (2 generaties) 
 
 otr. op zondag 30 juni 1839 te Spaubeek [Li],  
 tr. (resp. 44 en ongeveer 31 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 12 juli 1839

(Gerard beroep: géén opgave. Hij heeft géén dag in het leger gediend.) te Spaubeek [Li],  
  
 woonde boerderij E, op het Broek 51 Spaubeek [Li] vanaf 1847, 
 Hoewel Jan Gerard en Maria Josephina in 1839 gehuwd zijn, zien we hun voor het eerst samenwonen in 1847. In het BVR van 1840-1843 wonen beide echtlieden nog in hun ouderlijke woning! 
 In bevolkingsregister (BVR) van 1847
 Jan Gerard en Maria Josephina woonden naast: 
 - zijn zuster Maria Sibilla Wouters x Jan Willem Dieteren (nr. 50) 
 - zijn broer Andries Wouters x Maria Sibilla Meens (nr. 49) 
 Aan de andere zijde (in dezelfde boerderij E) woont: 
 - hun schoonzuster Maria Joanna Souren (geboren te Beek), gehuwd met Joannes Godefridus Geurts, de boer van Maria Josephina. De vader wordt echter niet in het BVR genoemd [werkzaam in een andere plaats?]. Wel worden 4 van hun kinderen genoemd, waaronder hun oudste zoon Christiaan Geurts ook geboren te Beek (nr. 52). Deze familie is 3 jaar geleden (in 1844) vanuit Nuth in deze woning komen wonen. In dit zelfde jaar vertrekken ze naar Schinnen. 
 In BVR 1850: hun zoon Joannes Theodorus wordt in 1852 geboren. Het huisnummer is gewijzigd in 53. 
 De families Wouters-Meens en Diederen-Wouters uit boerderij C zijn hier blijven wonen. 
 In hun eigen boerderij E zijn er nieuwe buren gekomen. Dit zijn: 
 - hun schoonzuster Maria Catharina Geurts, de zuster van Maria Josephina zij is gehuwd met Jan Willem Kaldenberg. De vader wordt pas als laatste (na het kind Christiaan Caldeberg geboren te Spaubeek op 6 januari 1859) in het BVR genoemd [voorheen werkzaam in een andere plaats, mogelijk Schinnen? ww]. Wel worden 6 kinderen genoemd, die afwisselend in Schinnen en Spaubeek zijn geboren. Deze Maria Catharina Geurts en Jan Willem Kaldenberg zijn nicht en neef van elkaar, omdat hun respectievelijke moeders Maria Sibilla en Maria Anna Boshouwers zusters van elkaar zijn. Hun ouders zijn Joannes Gerardus Boshouwers x (Anna) Maria Wouters. Zij is de dochter van Joes Wouters x Gertrudis Leenaerts. De Bokkerijder Nol Kaldenberg uit Schinnen-Nagelbeek is een ver familielifd van deze Jan Willem Kaldenberg [géén rechtstreekse afstammeling ww!
 In BVR 1861: De straat wordt nu aangegeven als Bergh nr 58 
 In 1863 overlijdt Jan Gerard en in 1869 Maria Josepha. Hierna wordt het huis verkocht en gesloopt. 
 Hun zoon Jan Theodor Wouters gaat wonen in het huis van zijn oom en tante Peter Thomans Moonen x Maria Joanna Geurts op de Dorpstraat op nummer 65. [richting Schimmert ter referentie boerderij G heeft op dat moment nr 61, en Gaspar A Campo en Jan Willem A Campo x Maria Agnes Wouters wonen op nr 62 ww
 met zijn achternicht Maria Josepha Geurts, dr. van Joannes Theodorus Geurts (landbouwer, landman) en Maria Sijbilla Boshouwers (Vk) (huishoudster, landbouwster) (zie VIt). 

Vq.  Hans Willem (Joannes Wilhelmus, Jan Willem), genoemd naar zijn peter [Joannes Wilhelmus Wouters] Wouters (Vq), zn. van Marten (Martinus) Wouters (IVi) (gemeente raadslid, bierbouwer, landbouwer (cultivateur)) en Elisabeth (Maria Elisabeth) Boschouers (landbouwerse), 
 geb. op maandag 2 januari 1797 om 10 uur 's avonds te Spaubeek [Li] - akte 7, 
 ged. Rooms Katholiek op dinsdag 3 januari 1797 aldaar - Op het Broek. 2da jan: circa medium 10mae vespertinae natus in Spaubeck, et die sequenti baptizatus est Joannes filius legitimus Martini Wouters et Mariae Elisabeth Boscheüers conjugum: susceptores Joannes Wilhelmus Wouters, et Maria Anna Boscheüers. (getuigen: zijn oom Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters (IVf) en zijn tante Anna (Maria Anna) Boschouers), 
 landbouwer, 
 getuige bij kerk. huw. van Jan Gerard (Joannes Gerardus) Cuijpers (zie Vx) en zijn nicht Maria Catharina Wouters op woensdag 24 oktober 1821 te Spaubeek [Li], 
  
 uitreksel van militaire dienst, 
   
 Kermerken: 
 Lengte 5 voeten, 3 duim 
 Aangezigt: ovaal; Voorhhoofd: laag; Ogen: blauw; Neus: middel; Mond: idem; Kin: spits; Haar en Wenkbrouwen: bruin 
 Ovl. (81 jaar oud) op woensdag 13 maart 1878 om 11:00 uur 's middags te Nuth [Li] - Grijzegrubbe. (getuigen: zijn zoon Jan Gerard (Joannes Gerardus) Wouters (zie Vq), Pieter Jaex, (70 jr) buurman. de aangevers verklaren niet te kunnen teekenen),  
  
 Verband tussen de families Wouters en Hautvast in 1832 te Nuth [Li], 
 In 1832 huwt Hans Willem Wouters met Marij Katharijn Hautvast
 Beide families hebben echter een bloedband met elkaar. Hun gemeenschappelijke voorouders zijn: Jan Wouters x Elsken Lenarts. Deze ouders hebben o.a. als kinderen: 
 1. Jacobus Wouters x Elisabetha Hanssen hun zoon is Joes Wouters x Gertrudis Lenaerts, hun zoon is Marten Wouters x Elisabeth Boshouers. Zij zijn de ouders van Hans Willem (4 generaties) 
 2. Merten Wouters x Sijbilla Stassen hun dochter is Lisbeth Wouters x Christianus Houtvast hun zoon is Jan Pieter Hautfast x Anna Elisabetha Drummen. Zij zijn de ouders van Marij Katharijn (Maria Catharina). (4 generaties) 
 
 tr. (resp. 35 en 28 jaar oud) op zaterdag 28 januari 1832 te Spaubeek [Li] 
 met Marij Katharijn (Maria Catharina) Hautvast, dr. van Jan Pieter (Joannes Petrus) Hautvast (IVn) (landbouwer) en Anna Elisabetha Drummen (zie Vaf). 

Vr.  Sibilla (Maria Sibilla), genoemd naar haar meter [Maria Sibilla Wouters] Wouters, dr. van Marten (Martinus) Wouters (IVi) (gemeente raadslid, bierbouwer, landbouwer (cultivateur)) en Elisabeth (Maria Elisabeth) Boschouers (landbouwerse), 
 geb. op maandag 15 juli 1799 om 6 uur 's avonds te Spaubeek [Li] (Franse datum: 27 messidor [=oogstmaand] VII). (getuigen: haar vader Marten (Martinus) Wouters (IVi), (38 jaar, cultivateur, Spaubeek-op het Brouck, vader), Mathijs (Matthias) Vroemen, (31 jaar, cultivator, Spaubeek, gebuur) en Frans (Franciscus Wolfgangus) Flecken, (53 jaar, cultivator, Spaubeek, gebuur)),  
 ged. Rooms Katholiek op maandag 15 juli 1799 te Munstergeleen [Li] Munstergeleen: nata est Maria Sijbilla filia leg(iti)ma Martini Wouters et Elisabethae Boschheuers et eadem baptizata ac e sacro fonte suscepta a Jo(ann)e Michael Bouts loco Henrici Dormans et Catharina Wouters loco Mariae Sijbillae Wouters & Spaubeek: 1799 15 july nata et eod: baptisata est in Munstergeleen Maria Sibilla filia leg: Martini Wouters et Elisabethae Bosheuers conj susc: fuere Jo(ann)es Michael Bouts loco Henrici Dormans et Catharina Wouters loco Mariae Sibillae Wouters concordat quoad substantiam cum testimonio r: d(omi)ni de la Haije pastoris in Munstergeleen testor JJ Raemackers pastor in Spaubeck (getuigen: haar tante Sibilla (Maria Sibilla) Wouters (IVe), haar tante Catrin (Catharina Elisabetha) Wouters (IVj), haar aangetrouwde oom Hendrik (Henricus) Dormans, Joannes Michael Bouts), 
 huishoudster, 
 doopgetuige van haar achterneef Petrus Josephus Hautvaest (VIl) op zaterdag 14 oktober 1820 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (78 jaar oud) op zondag 28 oktober 1877 om 04:00 uur 's morgens te Spaubeek [Li] - Op het Broek. (getuigen: haar zoon Peter Martinus Diederen (VIal), Joannes Hermanus Muijlkens, (47 jr) bekende),  
 tr. (resp. 21 en ongeveer 28 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 27 november 1820 (27 9bre 1820) te Spaubeek [Li], 
 kerk.huw. op dinsdag 28 november 1820 aldaar, 
  
 woonde Op het Broek 52 Spaubeek [Li] circa 1850, 
 Volgens Bevolkingsregister van 1860. 
 Maria Sibilla en Jan Willem woonden naast: 
 - haar broer Andries Wouters x Maria Sibilla Meens (nr. 51) 
 - haar broer Jan Gerard Wouters x Maria Josephina Geurts (nr. 53) 
 met Willem (Joannes Wilhelmus, Jan Willem, Jean Willem) Diederen (Dederen), zn. van Peter (Petrus Cornelius) Diederen en Maria Ida Weustenraed
 ged. op maandag 12 maart 1792 te Nuth [Li] - Vaesrade (getuige: Joannes Wilhelmus Rietraed, Maria Diederen), 
 domistique, dienstknegt, akkerman, landbouwer, 
 ovl. (ongeveer 76 jaar oud) op zondag 14 februari 1869 te Spaubeek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Peter Martinus ,  
   ged. op zondag 23 september 1821 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 72 jaar oud) op maandag 18 december 1893 aldaar, volgt VIal
  2.  Joannes Petrus ,  
   ged. op zaterdag 29 november 1823 genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde te Spaubeek [Li] (getuigen: Peter (Petrus) Mevis (zie IVe), zijn oom Joannes Michael Diederen, geschreven als: Michaelus Dederen en zijn grootmoeder Elisabeth (Maria Elisabeth) Boschouers (zie IVi), geschreven als: Maria Elijsabeth Boschowers),  
   ovl. (ongeveer 70 jaar oud) op maandag 4 december 1893 te Schimmert [Li]. 
  3.  Joannes Gerardus ,  
   ged. op zaterdag 17 juni 1826 genoemd naar zijn oom en deze is ook zijn peter te Spaubeek [Li] (getuigen: zijn oom Gerard (Joannes Gerardus) Wouters (Vp), zijn tante Maria Catharina Diederen, geschreven als: Maria Catharina Dederen, Maria Anna Vroomen). 
  4.  Maria Ida Hubertina ,  
   geb. op woensdag 14 januari 1829 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (62 jaar oud) op zondag 25 januari 1891 aldaar, volgt VIam
  5.  Maria Elisabeth ,  
   geb. op zaterdag 27 juni 1835 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (72 jaar oud) op maandag 14 oktober 1907 aldaar, volgt VIan
  6.  Maria Josephina ,  
   geb. op donderdag 16 november 1837 geboren in de woning haar grootouders (=Martinus Wouters en zijn gezin) te Spaubeek [Li],  
   naaister,  
   ovl. (21 jaar oud) op dinsdag 2 augustus 1859 (Maria Josepha Diederen dr van Jan Willem Diederen en Maria Sibilla Wouters; opgehuwd) te Spaubeek [Li] - Op het Broek. 
  7.  Joannes Jacobus ,  
   geb. op maandag 30 december 1839 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (81 jaar oud) op vrijdag 10 juni 1921 te Sittard [Li], volgt VIao

Vs.  Andries (Joannes Andreas, Jan Andries, Jean André (Fr.)), genoemd naar zijn peter [Andreas Coumans] Wouters, zn. van Marten (Martinus) Wouters (IVi) (gemeente raadslid, bierbouwer, landbouwer (cultivateur)) en Elisabeth (Maria Elisabeth) Boschouers (landbouwerse), 
 geb. op vrijdag 4 december 1801 aangifte: 5 december 1801.
(Franse datum: 14 frimaire [=koude maand] X) te Spaubeek [Li] (getuigen: zijn oom Jan Peter (Joannes Petrus) Wouters (IVk), als Pierre Wouters en zijn achterneef Joannes Petrus Coumans (zie Vf), als Pierre Coumans de zoon van Andries Coumans),  
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 5 december 1801 te Spaubeek [Li] 1801. 4ta xbris natus et die postera baptizatus est Joannes Andreas filius legitimus Martini Wouters. et Mariae Elisabeth Boscheuers incolarum de Spaubeck, et conjugum: susceptores Andreas Coumans, et Maria Gertrudis Wouters. quod testor A:G. Somijn pastor in Spaubeck
(getuigen: zijn tante Gertrudis (Maria Gertrudis) Wouters (IVg) en Andries (Andreas) Coumans, aangetrouwde oudoom gehuwd met zuster van grootmoeder aan moederszijde),  
 landbouwer, 
 overlijdensgetuige van zijn moeder Elisabeth (Maria Elisabeth) Boschouers (zie IVi) op zondag 18 december 1853, 
 ovl. (73 jaar oud) op zondag 4 april 1875 om 07:00 uur 's morgens.
te Spaubeek [Li] (getuigen: Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Diederen, als Jan Willem Dieteren (59jr), veldwachter en bekende en zijn zoon Jan Christiaan (Joannes Christiaan) Wouters (VIaq)),  
  
 woont Dorpstraat 34 Spaubeek [Li] in 1836, 
 In het Bevolkingsregister van 1836 zien we: 
 Na hun huwelijk in 1836 blijven Jan Andries Wouters en Maria Sebilla Meens in hun eigen ouderlijke woning wonen. Heel vaak zien we dat Maria Sebilla de familienaam van haar stiefvader gebruikt, dit is Wolters in plaats van Meens. 
 Als hun eerste zoontje (Joannes) Martinus Wouters wordt geboren (1837) dan blijft deze bij zijn moeder op de Dorpstraat wonen. Op 1 april 1839 wordt hun tweede zoon Jan Gerard Wouters geboren en 1½ maand later sterft hun eerste zoontje Martin. 
 In BVR 1840-1843: zien we dat ook Jan Andries Wouters zich bij hun gezin op de Dorpstraat heeft gevoegd. 
 In BVR 1847: Vestigt het gehele gezin zich in de ouderlijke woning van Jan Andries Wouters in Op 't Broek, 
 Woont boerderij C, op het Broek 49 Spaubeek [Li]
   
 foto uit de eerste helft van 1900 van de binnenplaats woongedeelte van de vakwerkboerderij Wouters, Heijnen, nu sauna 
   
 Achterzijde van de boerderij met een (onbekende) vrouw en op het paard een meisje van de Fam. Linders 
 (bron: foto's van Jo Ritterbeeks), 
 Kinderen werken niet volledig op de eigen boerderij
 Het valt op dat de twee dochters als dienstmeisje buitenshuis gaan werken. 
 - Maria Elisabeth Hubertina gaat naar Jabeek 
 - Maria Agnes gaat naar Maastricht. 
 Ik vind dit vreemd, omdat er normaal zo veel werk op de eigen boerderij is, zodat alle kinderen hier aan het werk worden gezet (dit is zo bij de vorige generaties). 
 Het kan ook zijn dat er al delen van de boerderij en landerijen verkocht zijn, zodat er niet meer genoeg werk is. 
 Als Jan Christiaan naar Amby gaat om te werken dan is de vader overleden en de boerderij al verkocht. 
 Verbanden tussen families Wouters en a Campo te Spaubeek [Li]
 Twee zonen van Jan Nicolaas a Campo zijn getrouw met twee nichtjes Wouters, t.w. Joannes Wilhelmus x Maria Agnes (v= Joannes Andreas) en Gaspar x Maria Sebilla Antonetta (v= Petrus Martinus) 
 
 tr. (resp. 34 en ongeveer 24 jaar oud) op zaterdag 28 mei 1836
(Andries van beroep: landbouwer. Hij heeft gediend in het leger met als speciale regel dat hij verlof krijgt om op het land te helpen als dat nodig is. Van deze regeling heeft hij gebruik gemaakt.
Lengte 1m 639 mm
) te Spaubeek [Li] (getuigen: Geurt (Godefridus) Schutjens, als Godfried Schutgens (timmerman 73jr), Jan Jacob (Joannes Jacobus) Schutjens (zie Vn), als Jan Jacob Schutgens (koster 35 jr), zijn moeder Elisabeth (Maria Elisabeth) Boschouers (zie IVi) en Gaspar Vromen, als Gaspar Vroemen (schepen 36 jr)) Jan Jacob Eussen (zonder beroep 42jr), burgemeester Jan Andreas Eussen (landbouwer),  
 Kaart in 1867 te Spaubeek [Li] ,  
  
 Historische achtergrond in 1845, 
 In 1845 was de aardappeloogst mislukt: niet alleen in Nederland, maar ook elders in Europa. De aardappel had in de 19e eeuw het graan als belangrijkste voedingsmiddel verdrongen. Ook de volgende jaren mislukten de oogsten door de aardappelziekte. Dit had een enorme prijsstijging van andere voedingsmiddelen tot gevolg, waarvan vooral de minder bedeelden de dupe waren. Voor de boeren, die op grote schaal graan voor de markt verbouwden, waren het gouden jaren. De regering greep in door de invoerbelemmerende maatregelen voor graan op te heffen. Tevens werd er naar aardappelrassen gezocht die ongevoelig waren voor de aardappelziekte. De aardappelziekte is een van de oorzaken geweest van de 19e eeuwse emigratiestromen naar ‘Het nieuwe land’. 
 Door de opheffing van de invoerbeperkingen kwamen er grote hoeveelheden goedkoop graan uit vele delen van de wereld, zoals Argentinië, Rusland en de Verenigde Staten en zagen de boeren hun winsten wegvloeien. 
 Woont boerderij C, op het Broek 49 Spaubeek [Li] tussen 1847 en 1880
 Vanaf Bevolkingsregister van 1847: 
 wonen Marten Wouters en Maria Sibilla als een gezin naast: 
 - zijn zuster Maria Sibilla Wouters x Jan Willem Dieteren (nr. 50). Dit is volgens mij ook een deel van boerdeij C 
 - zijn broer Jan Gerard Wouters x Maria Josephina Geurts (nr. 51). Dit is boederij E 
 BVR 1847: het gezin bestaat uit 
 Jan Andries Wouters; Maria Sebilla Meens en de kinderen: Jan Gerard Wouters, Maria Hubertina Eliabetha Wouters en Maria Agnes Wouters. (huisnummer 49) 
 BVR 1850: moeder Maria Sibilla gebruikt als familienaam Wolters, in plaats van Meens. Hun zoon Jan Christiaan Wouters is geboren. (huisnummer 51) 
   
 BVR 1861:De familienaam Wolters bij Maria Sibilla wordt doorgestreept en vervangen door Meens, Haar moeder Maria Helena Meens woont na het overlijden in 1858 van haar echtgenoot Martinus Wolters (de stiefvader van Maria Sibilla) ook in de boerderij C. Bij haar wordt de naam Helena doorgestreept en vervangen door Magdalena. 
 In augustus 1862 wordt de dochter Maria Elisabeth Hubertina Wouters opnieuw in BVR van Spaubeek opgenomen, omdat ze als dienstmeid bij Jan Willem Meens en zijn broers te Jabeek heeft gewerkt. Deze Jan Willem Meens is een neef van Maria Helena Meens en hij koopt in 1869 op de Dorpstraat de boerdrij G, welke voorheen eigendom van Jan Willem Wouters x Maria Helena Vlecken is geweest. 
 Op 20 oktober 1864 huwt Maria Elisabeth Hubertina Wouters x Peter Joseph Muijlkens en op 26 oktober 1864 verhuist ze met haar echtgenoot, naar zijn ouderlijke woning gelegen op Hobbelrade 84. 
 Op 10 augustus 1868 wordt Maria Agnes Wouters uitgeschreven omdat ze als dienstmeid gaat werken in Maastricht. [bij wie ze gaat werken en wonen is mij onbekend ww] 
 BVR 1869: Zoon (Jan) Gerard Wouters overlijdt op 33 jarige leeftijd op 1juni 1872. [de reden van zijn overlijden is mij onbekend] Hierdoor wordt Jan Christiaan de enige zoon die de boerderij kan overnemen. 
 Op 5 juli 1872 wordt Maria Agnes Wouters. weer opnieuw in BVR van Spaubeek ingeschreven, nadat ze 4 jaar als dienstmeid in Maastricht heeft gewerkt. 
 Op 20 oktober 1874 overlijdt Maria Helena/Magdalena Meens, de moeder van Maria Sibilla Meens. 
 Een jaar later op 4 mei 1875 overlijdt vader Jan Andries Wouters
 Een jaar later op 6 november 1876 huwt Maria Agnes Wouters x Jan Willem A Campo en ze gaat met haar echtgenoot wonen bij zijn ouders het gezin Jan Nicolaas A Campo (+1871) x Joanna Catharina Vroemen. Hierbij wordt de foutieve datum 5 juli 1872 genoteerd (de uit Maastricht datum zie hierboven). Binnen dit gezin woont ook nog Gaspar/Caspar A Campo die in 1881 huwt met Maria Sibilla Antonetta Wouters (dochter van Pieter Martinus Wouters x Mara Anna Catharina Heijnen) en dus de nicht Maria Anges is. 
 Na november 1876 blijven als enige bewoners van de boerderij C over: 
 moeder Maria Sibilla Meens en zoon an Christiaan Wouters. (huisnumer 59) 
 Tussen 1877 en 1880 wordt de boerderij C verkocht aan . Heijnen. 
 Na 1880 vinden we moeder en zoon terug in het huis van Jan Willem A Campo x Maria Agnes Wouters op de Dorpstraat. 
 Wie zijn de buren van Jan AndriesWouters x Maria Sibilla Meens circa 1861 te Spaubeek [Li]
 In het BVR 1861 kunnen we de buren op 't Broek en/of Dorpstraat nagaan: [de nummering klopt m.i. niet helemaal. Ik geef volgorde aan hoe de mensen er waarschijnlijk wonen ww
 Er wordt geen verschil tussen de Dorpstraat en Op 't Broek gemaakt. De straatnaam is steeds Spaubeek. 
 Spaubeek nr. 50: het gezin van Pieter Martinus Wouters x Maria Anna Catharina Heijnen.Dit is de jongste broer van Jan Andries Wouters. We bevinden ons waarschijnlijk op de Dorpstraat [1 à 2 boerderijen rechts naast boerderij G ww
 Spaubeek nr. 51: hier woont Anna Catharina Baltus met 6 van haar kinderen van vader Joannes Lones (geb in 1805 te Geulle), deze wordt hier echter niet genoemd [waarschijnlijk werkzaam op een boerderij waar hij wel staat ingeschreven ww]. Beroep: gedeeltelijk van arme middelen.. Anna Catharina is de oudste dochter van Alexander Baltissen (geb in 1788 te Hulsberg) x Maria Helena Bruls (geb in 1788 te Spaubeek) [de grootouders van de grootvader van Netteke Waltmans aan moederszijde (zie ook nummer 54) ww]. Het huis waarin zij wonen is in 1885 afgebroken. [waarschijnlijk woonden ze samen met het volgende gezin in één boerderij hoek Dorpstraat/Op 't Broek ? ww
 Spaubeek nr. 53: het gezin Jan Jacob Christoffels (geb 1789 te Spaubeek) x Maria Catharina Wintgens(geb in 1779 te Baalen B.). [De families Baltus en Christoffels wonen als sinds 1840 naast elkaar Op 't Broek, mogelijk is één familie verhuisd en één woning verder gaan wonen, maar dit lijkt mij niet waarschijnlijk ww] Op 28 oktober 1869 verkopen zij hun huis aan de familie Francis Soeren (geb in 1820 te Spaubeek) x Maria Cathrijn Kubben (geb in 1830 te Geleen). 
 Spaubeek nr. 52: hier woont weduwe Maria Gertrudis Lemmens (geb in 1803 te Spaubeek), met 8 haar kinderen van de overleden Jan Jozef Hautvast (geb in 1798 te Hulsberg). Zij wonen sinds 1840 in de boerderij B. Maria Gertrudis Lemmens is de dochter van de tante Maria Gertudus Wouters x Gerardus Lemmens en dus een nicht van Jan Andries Wouters. Op 20 oktober 1870 wordt hun huis verkocht aan de familie Joannes Quax (geb in 1834 te Spaubeek) x Maria Christina A Campo (geb in 1842 te Spaubeek). Maria Christina A Campo een dochter van Jan Nicolaas A Campo x Maria Catharina Vroemen en dus een zuster van Gaspar A Campo x Maria Sebilla Antonetta Wouters (dochter van Peter Martinus Wouters) en een zuster van Jan Willem A Campo x Maria Agnes Wouters (dochter van Jan Andries Wouters) 
 Spaubeek nr. 54: hier woont weduwe Maria Helena Bruls, met haar jongste dochter Maria Catrijn (Catharina) Baltus (geb 12 mei 1825 te Spaubeek). Zij wonen waarschijnlijk in boerderij B. Deze Maria Catrijn Baltus is nooit getrouwd geweest en heeft twee buitenechtelijke kinderen Jan Jacob Baltus (geb 17 augustus 1848 te Spaubeek) en Jan Willem Baltus (geb 6 april 1856 te Spaubeek). Dit gezin is erg arm ("leeft gedeeltelijk van de arme middelen") en we zien dat haar kinderen op jonge leeftijd moeten gaan werken op geld te verdienen. Zoon Jan Jacob moet bij Moonen op de oliem(olen) gaan werken en zoon Jan Willem verlaat op 13 jarige leeftijd voor 7 maanden Spaubeek om in Schilveld op den heering(?) bij Erkens te werken. Jan Jacob Baltus huwt later met Maria Catharina Lemmens. Zij zijn de ouders van Anna (Maria Joanna Hubertina) Baltus de moeder van Netteke Waltmans. 
 Spaubeek nr. 55: hier woont ons gezin Jan Andries Wouters x Maria Sibilla Meens in boerderij C. Bij hun woont de schoonmoeder en weduwe Maria Magdalena (Helena) Meens in. Zij overlijdt op 20 oktober 1874. Jan Andries Wouters overlijdt op 4 april 1875. 
 Spaubeek nr. 56: hier woont weduwe Maria Sebilla Wouters (geb in 1799 te Spaubeek), met 3 van haar kinderen met de overleden Jan Willem Diederen (geb in 1792 te Nuth-Vaesrade). Naast de eigen kinderen wonen er ook nog 2 kleinkinderen uit het huwelijk Maria Elisabeth Diederen (geb in 1835 te Spaubeek) x Joannes Mathijs Swelsen (geb 1838 te Beek). Later worden nog 4 kleinkinderen uit dit gezin op de boerderij geboren. Vader Joannes Mathijs Swelsen wordt pas 18 december 1872 in Spaubeek ingeschreven. 
 De familie Maria Sebilla Wouters x Jan Willem Diederen woont sinds 1847 in de boerderij C. Maria Sebilla Wouters is de zuster Jan Andries Wouters. 
 Woont Hobbelrade 97 Spaubeek [Li] tussen donderdag 1 januari 1880 en november 1881 
 In BVR 1880 vinden we Maria Sibilla Meens en Jan Christiaan Wouters, de twee overgebleven bewoners van boerderij C terug in Hobbelrade. [Dit betekent dat de boerderij C reeds is verkocht en de erfenis onder de kinderen is verdeeld. Op welke wijze is mij op dit moment nog niet duidelijk ww
 Zij wonen in bij Peter Jozef Muijlkens x Maria Elisabeth Hubertina Wouters, de dochter van moeder Maria Sibilla Meens. Dit inwonen moet reeds vóór 1 januari 1880 hebben plaatsgevonden. 
 De familie Muijlkens is niet van plan om in Spaubeek te blijven wonen [mede door de erfenis uit de verkoop van boerderij C ww?]. Het gehele gezin vertrekt fasen op 14 april 1880, op 28 oktober 1880 en de laatste groep 24 december 1881, inclusief de broers van Peter Jozef naar Hulsberg. Dit alles volgens het BVR van Spaubeek. Op 24 december 1880 wordt de familie in het BVR van Hulsberg ingeschreven, en na 6 jaar (op 10 mei 1886) verhuizen ze naar Wijnandsrade
 Jan Christiaan Wouters wordt op 31 oktober 1881 in de gemeente Spaubeek uitgeschreven, omdat hij naar Ambij vertrekt. [Waarschijnlijk om als knecht op een grotere boerderij te gaan werken. Ik heb nog niet ontdekt bij wie dat is ww
 Maria Sibilla Meens vertrekt in november 1881 naar de Dorpstraat 69 (gemeenteblad 55). Dit is het huis van Jan Willem A Campo x Maria Agnes Wouters, haar jongste dochter. 
 In het pand op Hobbelrade worden op 20 maart 1883 ingeschreven het gezin: 
 Joannes Jacobus Pijls x Maria Catharina Hubertina Heijnen
 Woont Dorpstraat 69 Spaubeek [Li] na november 1881
 In BVR 1880 wordt dit pand bewoont door: landbouwer Jan Willem A Campo, met zijn vrouw Maria Agnes Wouters. [Zij hebben deze boerderij waarschijnlijk uit hun erfenis (de verkoop van o.a. boerderij C) gekocht ww
 In november 1881 komt Maria Sibilla Meens, als schoonmoeder (69) bij hun wonen, nadat ze de woning van Peter Jozef Muijlkens x Maria Elisabet Hubertina Wouters, haar oudste dochter, in Hobbelrade verlaten heeft. 
 Een jaar later (10 oktober 1882) vesticht Jan Christiaan Wouters zich ook bij hun na zijn vertrek naar Ambij (op 31 oktober 1881). Lang blijft hij hier echter niet wonen, want 3 maanden later (op 29 januari 1883) verlaat hij definitief Spaubeek om naar hof Lorsbeek gemeente Hambach Kreis Jülich Pruissen te vertrekken. (ingeschreven door Henri Roosenboom, ambtenaar). 
 Een ½ jaar later (op 19 juli 1883) overlijdt Maria Sibilla Meens op 71 jarige leeftijd. 
 In november 1883 komt Joannes Theodorus Hubertus Muijlkens, neef en zoon van Peter Jozef x Maria Elisabeth Hubertina Wouters bij hun inwonen. (ambtshalve ingeschreven [dit betekent? ww]) 
 Op 10 nov 1893 verlaten Jan Willem A Campo x Maria Agnes Wouters de woning om naar Slenaken te verhuizen. 
 De boerderij wordt daarna bewoont door: Pieter Hubertus Swelsen x Maria Sibilla Lienaerts met hun kinderen. 
 met Maria Sibilla Meens (Meentz, Meents, Meins, Mentz, Mens), dr. van Maria Magdalena Meens (huishoudster), 
 ged. op vrijdag 3 april 1812 buiten echtelijk geboren te Schinnen [Li] (getuigen: haar grootvader Joannes Meens en haar oudtante Maria Sijbilla Diederen) vervangende getuigen: Maria Josepha Diederen, Arnoldus Demacker, 
 huishoudster, 
 ovl. (ongeveer 71 jaar oud) op donderdag 19 juli 1883 om 18:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1883/9. (getuigen: Willem (Joannes Wilhelmus) A Campo, (34 jaar, tapper, Spaubeek, schoonzoon) en Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens, (42 jaar, koster, Spaubeek, bekende)).  
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Joannes Martinus, genoemd naar zijn grootvader (aan vaders-/moederszijde dezelfde voornaam) ,  
   geb. op woensdag 17 mei 1837 (geboren om 06:00 uur vm) te Spaubeek [Li] (getuigen: geen familie getuigen aanwezig, wel Jan Jacob Eussen (zonder beroep 32 jaar oud) en Jan Hendrik Gielen (dienstknecht 29 jaar oud)),  
   ovl. (1 jaar oud) op vrijdag 10 mei 1839 (overleden om 8:00 uur nm) te Spaubeek [Li] (getuige: Martin (Martinus) Wolters, stiefvader van Maria Sibilla Meens).  
  2.  Jan Gerard (Joannes Gerardus), genoemd naar zijn oom aan vaderszijde [Joannes Gerardus Wouters] ,  
   geb. op maandag 1 april 1839 om 11:00 uur 's morgens. Bij de geboorte aangifte schrijffout voornamen: genoemd Joannes Andreas (vader) in plaats van Joannes Gerardus te Spaubeek [Li] (getuige: Jan Jacob Eussen (landbouwer 34 jaar oud), Jan Hendrick Gielen (dienstknecht 30 jaar oud)),  
   landbouwer,  
   ovl. (33 jaar oud) op zaterdag 1 juni 1872 om 22:00 uur. Opmerking: ongehuwd te Spaubeek [Li] - Op het Broek.  
  3.  Maria Elisabeth Hubertina ,  
   geb. op maandag 16 mei 1842 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (74 jaar oud) op vrijdag 9 februari 1917 te Hulsberg [Li], volgt VIap
  4.  Maria Agnes, genoemd naar de overgrootmoeder aan moederszijde (vier geslachten) [Maria Agnes Diederen] ,  
   geb. op dinsdag 17 september 1844 om 02:00 uur vm te Spaubeek [Li] (getuigen: Jan Jacob (Joannes Jacobus) Schutjens (zie Vn), koster, Gaspar Vroeme (schepen, 44jr)),  
   woonde als dienstmeid in Maastricht [Li] tussen maandag 10 augustus 1868 en vrijdag 5 juli 1872 ,  
   ovl. (70 jaar oud) op donderdag 18 februari 1915 om 16:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1915/5 (getuigen: haar neef Jan Peter (Joannes Pieter) Quax, (44 jaar, landbouwer, Spaubeek, neef) en haar neef Joannes Martinus Wouters (zie Vt), (60 jaar, landbouwer, Spaubeek, neef)),  
   tr. (resp. 32 en 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 6 november 1876 te Spaubeek [Li],  
    
   woonden Dorpstraat 69 Spaubeek [Li] tussen maandag 6 november 1876 en vrijdag 10 november 1893  te Spaubeek [Li],  
   Volgens het Bevolkingsregister van 1880. 
    
   Dit uitreksel is in een aantal punten interessant. We lezen: 
   - haar moeder Maria Sibilla Meens woornt bij hun in tot aan haar dood. 
   - haar broer Jan Christiaan keert op 10 oktober 1882 terug uit Ambij en blijft daar tot 29 januari 1883 wonen, waarna hij naar hof te Lorsbeck bij Jülich Preußen vertrekt. 
   - haar neef Joannes Theodorus Muijlkens woont er. 
   - de familie Pieter Hubertus Swelsen woont bij hun in. 
   Woonden Heijenrath 95 Slenaken [Li] tussen vrijdag 10 november 1893 en zaterdag 4 mei 1895 ,  
   Zij woonden als oom en tante bij hun nicht Maria Magdalena Muilkens (dochter van Peter Joseph Muijlkens en Maria Elisabeth Hubertina Wouters) welke gehuwd is met Jan Mathijs Linckens (uit Schin op Geul). 
   Als beroep geven zij op: "zonder". [ww: Zijn zij gaan rentenieren met de erfenis na de dood van Maria Sibilla Meens de moeder van Maria Agnes Wouters?],  
   woonden Limmel Meerssen [Li] tussen zaterdag 4 mei 1895 en donderdag 8 april 1897  Bij beroep staat géén vermelding. [ww: rentenieren?],  
   woonden Bergstraat 9A Amby [Li] tussen donderdag 8 april 1897 en donderdag 1 maart 1900  Bij beroep staat géén vermelding. [ww: rentenieren?],  
    
   woonden Dorpstraat Spaubeek [Li] na donderdag 1 maart 1900,  
   In BVR vanaf 1880: In maart 1900 keren Joannes Wilhelmus A Campo x Maria Agnes Wouters terug uit Ambij naar Spaubeek. Zij vestigen als hoofd zich in het huis aan de Dorpstraat nr 74 van Joannes Quax (geb in 1834) x Maria Christiaan A Campo (geb in 1842). Zij is een oudere zuster van Joannes Wilhelmus. 
   [ter referentie: op Dorpstraat 72 woont Michiel Hubertus Luijten x Maria Sibilla Hubertina Moonen; op Dorpstraat 73 woont Joannes Jozef Ritterbeeks (geb 1838) x Maria Barbara Op de Camp (geb in 1842) en aan de andere zijde: 
   op Dorpstraat 75 woont: Andries Hubert Otermans (geb in 1850) x Maria Elisabeth Paes (geb in 1864); op Dorpstraat 76 woont Pieter Soons, gevolgd door Hubert Willem Crombags x Maria Cornelia Bougie
   Later komt hun neef Wilhelm Wouters (zoon van Jan Christiaan Wouters en Gertrud Schroeder) bij hun inwonen. 
   met Willem (Joannes Wilhelmus) A Campo (à Campo), zn. van Jan Nicolaas A Campo (landbouwer) en Maria Catharina Vroemen (huishoudster),  
   geb. op donderdag 19 juli 1849 te Spaubeek [Li],  
   landbouwer/tapper,  
   overlijdensgetuige van Maria Sibilla Meens (zie Vs) op vrijdag 20 juli 1883,  
    
   Kerbestuur circa 1890 te Spaubeek [Li],  
   In het kerkbestuur zetelden, naast pastoor Leonard, J. Slangen, M.H. Kerckhoffs, J.W. a Campo en P. Stassen (1890) 
   Ovl. (74 jaar oud) op dinsdag 17 juni 1924 om 20:00 uur te Sittard [Li] & Spaubeek - akte 1924/13,  
   begr. te Spaubeek [Li] ingeschreven 27-06-1924. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Jan Christiaan (Joannes Christiaan) ,  
   geb. op woensdag 7 maart 1849 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (77 jaar oud) op zaterdag 30 oktober 1926 te Jülich [Nw, Duitsland], volgt VIaqVt.  Pieter Martinus (Petrus Martinus, Martinus, Pierre Martin (Fr.)) Wouters, zn. van Marten (Martinus) Wouters (IVi) (gemeente raadslid, bierbouwer, landbouwer (cultivateur)) en Elisabeth (Maria Elisabeth) Boschouers (landbouwerse), 
 geb. op dinsdag 15 april 1806 om 5 uur 's morgens (à cinq heures du matin; le vingtcenq=25 germinal 1806) te Spaubeek [Li] (getuigen: zijn vader Marten (Martinus) Wouters (IVi), (cultivateur, Spaubeek), zijn achterneef Severinus Lenaerts, als Severin Lienaerts (46 jaar) en zijn achterneef Joannes Wilhelmus Lenaerts, als Jean Guilleaume Leenaerts (43 jaar,)),  
 ged. Rooms Katholiek op woensdag 16 april 1806 te Spaubeek [Li] 1806 15 aprilis circa medium undecimae vespertinae natus et postera die baptisatus est Petrus Martinus filius leg: Martini Wouters et Mariae Elisabethae Bosheuers conj. susc: fuere Petrus Mathias Heijnen et Maria Wouters. testor: J:J: Raemaekers past: in Spaubeck (getuigen: zijn tante Maria Wouters (IVh) en zijn aangetrouwde oom Peter Mattis (Petrus Mathias) Heijnen (zie IVj)), 
 gemeente raadslid, landbouwer, 
 overlijdensgetuige van zijn moeder Elisabeth (Maria Elisabeth) Boschouers (zie IVi) op zondag 18 december 1853, 
  
 Petitie naar Tweede Kamer in 1848 te Spaubeek [Li], 
 In 1848 wordt een petitie opgesteld voor de Tweede Kamer. Hierin klagen de mensen over de hoge belastingdruk vanuit Den Haag. 
 Deze wordt door 60 belasting betalende inwoners ondertekend, waaronder J. (=Joannes) Wouters, P.M. (=Petrus Martinus) Wouters, J.G. (=Jean Guilliaume = Joannes Wilhelmus) Wouters en J.L. (=Joannes Leonardus) Wouters
 Belastingaanslag in 1848 te Spaubeek [Li]
 (Belasting 1848) Wouters, Martinus, landbouwer, Spaubeek, f. 21,- (omgerekend € 500,-) en heeft dus stemrecht! 
 Ovl. (71 jaar oud) op woensdag 23 mei 1877 om 08:00 uur 's morgens te Spaubeek [Li] - Dorpstraat. (getuigen: zijn zoon Alphonsus Wilhelmus Wouters (zie Vt) en Jan Jacob (Joannes Jacobus) Schutjens (zie Vn), koster en bekende),  
  
 woonde Dorpstraat 44 Spaubeek [Li] circa 1847, 
 Volgens Bevolkingsregister van 1847 
 Na de verkoop van boerderij C aan Jan Andries Wouters x Maria Sibilla Meens verhuizen Maria Elisabeth Boshouwers met haar zoon Pieter Martinus Wouters naar de Dorpstraat op nummer 44. [mogelijk is dit haar ouderlijke woning op de Dorpstraat
 Naast hen (of in dezelfde boerderij?) op nummer 45 wonen: weduwnaar Jan Willem Boshouers, hij is gehuwd geweest met de in 1842 overleden Maria Coumans, met zijn zoon Jan Gerard Boshouwers en de werkbode Gertrudis Martens. Deze Jan Willem Boshouwers is de zoon van Jan Gerard Boshouwers (broer van Maria Elisabeth) x (Anna) Maria Wouters (zuster van Marten Wouters). 
 Tot de andere buren van Pieter Martinus Wouters behoren: 
 - Martinus Wolters x Maria Magdalena (Helena) Meens, de stiefvader en moeder van Maria Sibilla Meens gehuwd met Andries Wouters. Dit huis is (oorspronkelijk) eigendom van Marten Wouters de vader van Andries. (nr. 39) 
 - zijn neef Joannes Wouters x Maria Helena Heijnen. Zoon van Joannes Wilhelmus Wouters x Maria Helena Vlecken (nr. 53)Boerderij G 
 In BVR 1850: Pieter Martinus Wouters is in 1848 gehuwd met Maria Anna Catharina Heijnen Moeder Maria Elisabeth Boshouers blijft tot aan haar doord op 18 december 1853 bij hun inwonen. In de periode tot 1860 worden de kinderen: Maria Elisabeth (1849), Alphonsus Wilhelmus (1851), Joannes Martinus (1855), Maria Joannetta (1857) en Maria Sebilla Antonetta (1859) geboren. Maria Joannetta overlijdt in 1858. 
 Het bevolkingsregister van 1860 en 1869 geven weer: 
   
 In BVR 1860: Zoon Joannes Andreas wordt geboren (1862). Ook komt Martinus Heijnen, de broer van Maria Anna Catharina Heijnen bij hun inwonen. 
 In BVR 1869: in 1872 huwt dchter Maria Elisabeth Wouters x Jan Franciscus Cuijpers (geb 1843 te Schimmert). Hun dochter Maria Catharina Francisca wordt in 1873 geboren en woont bij hun in. In 1874 verlaat Maria Elisabeth Wouters met haar dochter Spaubeek en zij gaan naar Beek wonen. Hier krijgen de famile Cuijers-Wouters nog 11 kinderen. 
 Op 23 mei 1877 overlijdt Pieter Martinus Wouters 
 In BVR 1880: In 1881 huwt dochter Maria Sebilla Antonetta x Gaspar A Campo en verlaat daarna de woning. 
 Martinus Heijnen vertrekt in 1887 weer naar Beek. 
 De drie zonen zetten het boerenbedrijf voort, zonder te huwen. Wel zien we nog enige dienstmeiden afwisselend in de boerderij wonen. 
 Kleindochter (Maria) Christina A Campo geb op 7 april 1889 wordt nog bij hun ingeschreven 
 In 1906 overlijdt moeder Maria Anna Chatharina Heijnen. Van de achtergebleven ongehuwde zonen overlijden Alphonsus Wilhelmus en Joannes Andreas in 1930 en Joannes Martins in 1931. 
 [dit zijn de laatste naamdragers Wouters in deze tak ww], 
 Verband tussen de families Wouters en Heijnen in 1848 te Spaubeek [Li]
 In 1848 huwt Pieter Martinus Wouters met Maria Anna Catharina Heijnen
 Beide families hebben een bloedband met elkaar. Hun gemeenschappelijke voorouders zijn: Peter Heijnen x Mechel Engels. Deze ouders, gehuwd in 1680, hebben o.a. als kinderen: 
 1. Joannes Heijnen x Judith Dols hun dochter is Sijbilla Heijnen x JoannesWilhelmus Boshouers, hun dochter Elisabeth Boshouers x Marten Wouters. Zij zijn de ouders van Pieter Martinus (4 generaties) 
 2. Matthias Heijnen x Maria Vlecken hun zoon is Theodorus Heijnen x Maria Catharina Bemelmans hun zoon is Christ Heijnen x Anna Gertrudis Spaetgens. Zij zijn de ouders van Maria Anna Catharina. (4 generaties), 
 Verbanden tussen families Wouters en a Campo te Spaubeek [Li]
 Twee zonen van Jan Nicolaas a Campo zijn getrouw met twee nichtjes Wouters, t.w. Joannes Wilhelmus x Maria Agnes (v= Joannes Andreas) en Gaspar x Maria Sebilla Antonetta (v= Petrus Martinus) 
 
 tr. (resp. 41 en 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 15 januari 1848 te Spaubeek [Li] 
 met Maria Anna Catharina Heijnen, dr. van Crist (Christianus) Heijnen en Anna Gertrudis Spetjens
 geb. op woensdag 9 oktober 1822 te Spaubeek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op woensdag 9 oktober 1822 aldaar (getuigen: haar oom Hendrick (Henricus) Heijnen, haar achternicht Maria Odilia Heijnen, Anna Catharina Lemmens), 
 huishoudster; landbouwster, 
 ovl. (83 jaar oud) op maandag 18 juni 1906 om 06:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1906/5 (getuigen: haar zoon Joannes Martinus Wouters (zie Vt), (51 jaar, landbouwer, Spaubeek, zoon) en Jan Adam (Joannes Adamus) Welzen (zie VIIao), (61 jaar, veldwachter, Spaubeek, bekende)). 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Maria Elisabeth ,  
   geb. op woensdag 18 juli 1849 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (54 jaar oud) op maandag 7 september 1903 te Groot Genhout [Li], volgt VIar
  2.  Alphonsus Wilhelmus ,  
   geb. op donderdag 16 oktober 1851 te Spaubeek [Li],  
   overlijdensgetuige van zijn vader Pieter Martinus (Petrus Martinus) Wouters (Vt) op woensdag 23 mei 1877,  
   overlijdensgetuige van Mathijs Hubertus Gielen op dinsdag 10 april 1894,  
   ovl. (78 jaar oud) op donderdag 31 juli 1930 om 18:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1930/14 (getuigen: zijn broer Joannes Martinus Wouters (zie Vt), (75 jaar, landbouwer, Spaubeek), Pierre Kusters (22 jaar, ambtenaar ter secretarie, Meerssen)). 
  3.  Joannes Martinus (Jan Martinus) ,  
   geb. op woensdag 7 februari 1855 te Spaubeek [Li] Op doodprentje op: 06 februari 1855,  
   landbouwer,  
   huwelijksgetuige van Hendrik (Joannes Henricus) Bruls en Rosalina (Anna Maria Rosalia) Spaetgens op donderdag 5 november 1891 te Spaubeek [Li],  
   overlijdensgetuige van Maria Roselina Diederen op vrijdag 29 april 1904,  
   overlijdensgetuige van zijn moeder Maria Anna Catharina Heijnen (zie Vt) op dinsdag 19 juni 1906,  
   overlijdensgetuige van Gaspar A Campo (zie VIas) op zondag 20 februari 1910,  
   overlijdensgetuige van Pieter Mathijs Paes (zie VIIbl) op vrijdag 19 februari 1915,  
   overlijdensgetuige van zijn nicht Maria Agnes Wouters (zie Vs) op vrijdag 19 februari 1915,  
   overlijdensgetuige van Anna Maria Vrancken (zie VIIIak) op donderdag 14 februari 1918,  
   overlijdensgetuige van zijn broer Joannes Andreas Wouters (zie Vt) op dinsdag 11 maart 1930,  
   overlijdensgetuige van zijn broer Alphonsus Wilhelmus Wouters (zie Vt) op vrijdag 1 augustus 1930,  
   ovl. (76 jaar oud) op dinsdag 7 april 1931 om 11:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1931/4. Een foutieve invoer met als getuige Alphons Meex uit Nuth. Deze is doorgehaald met goedkeuring van J. Maassen ambtenaar BS. Later wel correcte invoer onder zelfde akte nummer 4. (getuigen: Sjang (Joannes) Welzen (zie VIIao), (48 jaar, gemeente veldwachter, Spaubeek), Pierre Kusters (23 jaar, secretarie ambtenaar, Meerssen)).  
  4.  Joanetta (Maria Joannetta) ,  
   geb. op zaterdag 31 oktober 1857 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (1 jaar oud) op zaterdag 6 november 1858 aldaar. 
  5.  Maria Sebilla Antonetta ,  
   geb. op maandag 4 april 1859 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (33 jaar oud) op zaterdag 23 juli 1892 aldaar, volgt VIas
  6.  Joannes Andreas ,  
   geb. op woensdag 9 juli 1862 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (67 jaar oud) op dinsdag 11 maart 1930 om 08:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1930/5 (getuigen: zijn broer Joannes Martinus Wouters (zie Vt), (75 jaar, landbouwer, Spaubeek), Pierre Kusters (22 jaar, ambtenaar ter secretarie, Meerssen)).  Vu.  Gertrud (Maria Gertudis) Heijnen, dr. van Peter Mattis (Petrus Mathias) Heijnen (gemeente raadslid/cultivateur/akkerman) en Catrin (Catharina Elisabetha) Wouters (IVj), 
 geb. op dinsdag 2 mei 1797 om 8 uur 's morgens te Spaubeek [Li] - akte 15, 
 ged. Rooms Katholiek op dinsdag 2 mei 1797 aldaar 2a maij circa 8vam matutinam nata est in Spaubeck Maria Gertrudes et eadem baptisata est filia legitima Petri Mathiae Heijnen et Catharinae Elisabeth Wouters. conj: susceptores Theodorus Heijnen et Maria Sibilla Wouters loco Gertrudis Leenaerts. (getuigen: haar tante Sibilla (Maria Sibilla) Wouters (IVe), haar grootmoeder Gertrudis Lenaerts (zie IIIb) en haar grootvader Theodorus Heijnen), 
 ovl. (38 jaar oud) op zondag 18 oktober 1835 te Spaubeek [Li], 
 tr. (resp. 29 en 19 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 26 juni 1826 te Spaubeek [Li] 
 met Jan Mathijs (Joannes Mathias, Jean Mathieu (Fr.)) Geurts, zn. van Godefridus Geurts (landbouwer) en Margaretha (Anna Margaretha) Campo
 geb. op dinsdag 4 november 1806 (à huit heures du matin) te Spaubeek [Li] (getuigen: zijn vader Godefridus Geurts, (cultivateur, Spaubeek) en zijn oom Joannes Matthias Campo, als Jean Mathieu Campo (42 jaar, cultivateur)), 
 ged. op dinsdag 4 november 1806 te Spaubeek [Li], 
 landbouwer, 
 ovl. (75 jaar oud) op dinsdag 14 februari 1882 te Spaubeek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Nn ,  
   geb. op maandag 20 november 1826 te Spaubeek [Li]. 
  2.  Anna Margrietha ,  
   geb. op zaterdag 19 januari 1828 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (70 jaar oud) op vrijdag 8 juli 1898 aldaar, volgt VIat
  3.  Peter Mathijs ,  
   geb. op woensdag 21 juli 1830 te Spaubeek [Li],  
   landbouwer,  
   woont in Hobbelrade op donderdag 5 april 1883 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (52 jaar oud) op donderdag 5 april 1883 om 04:30 uur te Spaubeek [Li] - akte 1883/4 (getuigen: zijn broer Joannes Hubertus Fredericus Geurts (zie Vu), (48 jaar, landbouwer, Spaubeek/Hobbelrade, broeder) en Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens, (41 jaar, koster, Spaubeek, bekende)). 
  4.  Catharina Elisabeth ,  
   geb. en ovl. op maandag 4 februari 1833 te Spaubeek [Li]. 
  5.  Joannes Hubertus Fredericus (Jan Frederik Hubert) ,  
   geb. op zondag 27 april 1834 te Spaubeek [Li],  
   landbouwer,  
   overlijdensgetuige van zijn broer Peter Mathijs Geurts (zie Vu) op donderdag 5 april 1883,  
   ovl. (66 jaar oud) op maandag 1 april 1901 om 01:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1901/7 (getuigen: zijn neef Mathijs (Pieter Mathijs) Mullens (VIIcd), (44 jaar, landbouwer, Spaubeek, neef) en Jan Hendrik (Joannes Henricus) Vroemen, (53 jaar, hoofd der school, Spaubeek, bekende)). 

Vv.  Henricus Heijnen, zn. van Peter Mattis (Petrus Mathias) Heijnen (gemeente raadslid/cultivateur/akkerman) en Catrin (Catharina Elisabetha) Wouters (IVj), 
 geb. op zaterdag 4 januari 1800 Aangifte 06-01-1800 in Spaubeek te Spaubeek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 4 januari 1800 te Beek [Li] 1800: 4ta jan[ua]rij natus et baptisatus est Henricus filius leg: Petri Mathiae Heijnen et Catharinae Elisabethae Wouters conj susc fuere Henricus Heijnen et Maria Sijbilla Wouters concordat cum testimonio r dni J:S: Grouwels presbyteri testor JJ Raemackers past in Spaubeck (getuigen: zijn tante Sibilla (Maria Sibilla) Wouters (IVe) en zijn oom Hendrick (Henricus) Heijnen), 
 kerk.huw. (resp. 27 en 21 jaar oud) op zaterdag 13 oktober 1827 te Spaubeek [Li] 
 met Maria Josephina Henoul, dr. van Maria Mechtildis Meijs
 geb. op dinsdag 5 augustus 1806 te Leuven [Vb, België]. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Franciscus Antonius Laurentius ,  
   geb. op maandag 11 augustus 1828 te Spaubeek [Li]. 
  2.  Peter Mattis ,  
   geb. op zaterdag 13 februari 1830 te Spaubeek [Li]. 
  3.  Anna Gertrudis ,  
   geb. op zaterdag 28 april 1832 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (10 maanden oud) op zaterdag 23 maart 1833 aldaar [BS: 1 jaar]. 
  4.  Christiaan ,  
   geb. op maandag 9 september 1833 te Spaubeek [Li]. 
  5.  Jan Willem ,  
   geb. op donderdag 19 december 1839 te Spaubeek [Li]. 
  6.  Joannes Jozef ,  
   geb. op maandag 20 december 1841 te Spaubeek [Li]. 

Vw.  Willem (Jan Willem, Joannes Wilhelmus) Heijnen, zn. van Peter Mattis (Petrus Mathias) Heijnen (gemeente raadslid/cultivateur/akkerman) en Catrin (Catharina Elisabetha) Wouters (IVj), 
 geb. op dinsdag 17 juni 1806 om 8 uur 's avonds te Spaubeek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op dinsdag 17 juni 1806 genoemd naar zijn peter aldaar 17 junij circa 8vam vespertinam natus eodemq: baptisatus est Joannes Wilhelmus filius leg: Petri Mathiae Heijnen et Catharinae Elisabethae Wouters conj susc: Joannes Wilhelmus Wouters et Joanna Catharina Heijnen. testor JJ Raemaekers pastor in Spaubeck (getuigen: zijn oom Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters (IVf) en zijn oudtante Joanna Catharina Heijnen), 
 landbouwer, 
 ovl. (52 jaar oud) op donderdag 2 september 1858 te Spaubeek [Li] - Dorpstraat, 
 tr. (resp. 31 en 36 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 25 april 1838 te Spaubeek [Li] 
 met Maria Agnes Moonen, dr. van Theodor (Theodorus) Moonen (akkerman) en Catharina Coumans (landbouwster), 
 geb. op donderdag 10 december 1801 te Spaubeek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 10 december 1801 genoemd naar haar meter aldaar (getuigen: haar aangetrouwde tante Maria Agnetis Hanssen, Peter (Petrus) Mevis (zie IVe), Eustachius Moonen), 
 ovl. (79 jaar oud) op donderdag 24 november 1881 te Maastricht [Li]. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Pieter Mathijs ,  
   geb. op dinsdag 5 maart 1839 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (39 jaar oud) op vrijdag 5 april 1878 te Maastricht [Li], volgt VIau
  2.  Anna Margaretha ,  
   geb. op woensdag 11 mei 1842 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (21 jaar oud) op donderdag 28 mei 1863 aldaar, volgt VIav

Vx.  Maria Catharina Wouters, dr. van Jan Peter (Joannes Petrus) Wouters (IVk) (akkerman/cultivateur) en Maria Catherina Henssen (landbouwster), 
 geb. op donderdag 22 september 1796 om 5 uur 's avonds te Hobbelrade [Li] - Spaubeek akte 2, 
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 22 september 1796 genoemd naar haar meter (grootmoeder aan moederszijde Catharina Borvelts) te Spaubeek [Li] 22a 7bris hora 5a vespertina nata in Hobbelraed, et eadem baptizata est Catharina filia legitima Joannis Petri Wouters, et Mariae Catharinae Hensen. conjugum: susceptores Joannes Wouters, et Catharina Borvelts. (getuigen: haar grootvader Joes (Joannes) Wouters (IIIb) en haar grootmoeder Catrin (Catharina) Borvels), 
 huishoudster, 
 woont Hobbelraederdorpstraat Spaubeek [Li] op donderdag 25 oktober 1821, 
 ovl. (64 jaar oud) op zondag 16 juni 1861 te Spaubeek [Li] (Maria Catharina Wouters dr van Jan Pieter Wouters en Maria Catharina Henssen; gehuwd met Jan Gerard Cuijpers), 
 woont Boerderij, Hobbelrade 45 Spaubeek [Li]
  
 Opmerkelijke verbanden tussen de families Cuijpers en Wouters, 
 Er is een verre bloedband tussen de families Cuijpers en Wouters
 - Joannes Cuijpers is een zoon van Gerardus Kuijpers x Joanna Catharina Wouters, zij is een dochter van Wouter Wouters x Joanna Cuijpers, hij is een zoon van Janus (Sebastianus) Wouters x Jen (Joanna) Zelis, hij is een zoon van Walter Walteri x Trijn (Catharina) Fremmen, hij is een zoon van Hendrick Odekercke alias Wouters x Magaretha Schetseneers en hij is de zoon van Walterus Odekercke x Christina ("de tak Henricus"
 - Maria Catherina Wouters. is een dochter van Jan Peter Wouters x Maria Catharina Henssen, hij is de zoon van Joes Wouters x Gertrudis Lenaerts, hij is de zoon van Jacobus Wouters x Elisabetha Hanssen, hij is de zoon van Jan Wouters x Elsken Lenarts, hij is de zoon van Marten Walteri alias Wouters x Meijken Kerckhoffs, hij is de zoon van Jacobus Odekercke alias Wouters x Mayken Haagmans en hij is de zoon van Walterus Odekercke x Christina ("tak Jacobus"
 We zien dat we bij Joannes Cuijpers 6 en bij Maria Catharina Wouters 7 generaties terug moeten gaan om bij de gemeenschappelijke voorouders Walterus Odekercke x Christina aan te komen. 
 Kinderen uit beide families worden op dezelfde dag (22 september 1796) gedoopt
 - Maria Catharina Wouters, dochter van Jan Peter Wouters x Maria Catharina Henssen 
 - Wouter Cuijpers (Cupers), zoon van Gerardus Cupers (Cuijpers) x Joanna Catharina Wouters en dus een broer van Joannes de echtgenoot van Maria Catharina Wouters. 
 
 tr. (resp. 25 en 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 25 oktober 1821 te Spaubeek [Li], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op woensdag 24 oktober 1821 aldaar Dispensatie=in tertio et quarto consanguinitatis gradu mixto data 18 oct ab amplissimo dom. (getuigen: haar neef Hans Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters (Vq), als Wilhelmus Wouters en zijn zus Joanna Elisabeth Kuijpers), 
  
 Brouwer eind 1823 te Hobbelrade [Li], 
 In de late middel-eeuwen werd de hele dag door bier gedronken. Het was volksdrank nummer één. Bij velen kwam vier keer per dag de bierkan op tafel. Gewoon drinkwater was vaak vervuild en werd alleen dooor de allerarmsten gedronken. Bier wordt tijdens de bereiding landurig gekookt en was dus veel veiliger. 
 Aan bier werd als eerste eis gesteld dat het goedkoop was en verder moets het goed verteerbaar zijn, dat wil zeggen meehelpen om de zware vette kost van het dageijkse menu te verdragen. 
 Met de komst van de Fransen (1795) werd iedereen verplicht een beroep naar keuze te maken en hiervoor een patent aan te vragen. Dit gold ook voor brouwers [zoals Martin Wouters ww], die voor anderen of voor zichzelf bier maakten. De hierbij verschuldigde patentbelasting diende men jaarlijks te voldoen. De Minister van Financiën bepaalde begin januari 1797 dat iedereen die een brouwketel bezat zich moest voorien van een brouwerspatent, behalve wanneer men alleen voor eigen gebruik bier maakte. 
 Als de Fransen vertrokken zijn en het bestuur gevoerd wordt door het Koninkrijk ver Verenigde Nederlanden zien we tussen 1823 en 1830 in Spaubeek 5 brouwers: 
 Johan Willem Eussen (1823) [burgemeester? ww], Johan Cornelis Jaquemin (1823), Jan Gerard Kuipers (1823-1830), Johan Jacob Lenaerts (1823-1825), Johan Andries Loison (gestopt in 1823) [van Ten Dijke? ww] en Martinus Wouters (1823-1828). Het stoppen van Martin in 1828 kan samenhangen met zijn overlijden in 1830. 
 (bron: Pastoor Fr. Crutzen - Brouwers in Zuid-Limburg isbn: 978-90-821329-0-8 druk: Janssen Grafimedia - Beek
 
 
 Jan Gerard Cuijpers zal waarschijnlijk de brouwerij, die oorspronkelijk van zijn vader Gerard Cuijpers is geweest, hebben overgenomen van zijn broer Jan Pieter Cuijpers [ww] 
 
 woont in Hobbelrade op dinsdag 24 februari 1885 te Spaubeek [Li] 
 met Jan Gerard (Joannes Gerardus) Cuijpers (Kuijpers) jr, zn. van Gerard (Gerardus) Cuijpers (schoenmaker, brouwer) en Joanna Catharina Wouters (huisvrouw), 
 geb. op dinsdag 30 oktober 1798 te Spaubeek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op woensdag 31 oktober 1798 te Munstergeleen [Li] 30ma octobris natus est Jo(an)es Gerardus filius legitimus Gerardi Kuijpers et Joannae Catharin(ae) Wouters et baptizatus 31ma ejusdem ac e sacro fonte susceptus a Jo(ann)e Mich(aele) Bouts loco Jo(ann)es Schutgens et Cornelia Wouters loco Mariae Joannae Wouters (getuigen: Joannes Schuttens, door Joannes Michael Bouts, zijn tante Cornelia (Maria Cornelia) Wouters, namens Maria Joanna Wouters en zijn tante Maria Joanna Wouters, door Cornelia Wouters), 
 brouwer, 
 ovl. (86 jaar oud) op dinsdag 24 februari 1885 om 03:30 uur te Spaubeek [Li] - akte 1885/5 (getuigen: Frans (Franciscus Leonardus Hubertus) Pijls (zie VIIn), (42 jaar, landbouwer, Spaubeek/Hobbelraede, nabuur) en Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens, (43 jaar, koster, Spaubeek, bekende)). 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Joannes Petrus Kuijpers (Cuijpers),  
   ged. op vrijdag 12 april 1822 genoemd naar zijn peter te Spaubeek [Li] (getuigen: zijn grootvader Jan Peter (Joannes Petrus) Wouters (IVk), zijn grootmoeder Joanna Catharina Wouters en Peter (Petrus) Mevis (zie IVe)),  
   ovl. (ongeveer 12 jaar oud) op woensdag 14 januari 1835 aan cholera? te Spaubeek [Li] (Jean Pieter Kuijpers zn van Jan Gerardus Kuijpers en Catharina Wouters). 
  2.  Maria Catharina ,  
   ged. op zondag 25 juli 1824 genoemd naar haar meter te Spaubeek [Li] (getuigen: haar grootmoeder Maria Catherina Henssen (zie IVk) en haar oom Jan Pieter (Joannes Petrus) Cuijpers),  
   werkbode,  
   ovl. (ongeveer 19 jaar oud) op dinsdag 15 augustus 1843 te Hobbelrade [Li] - Spaubeek. (Maria Catharina Cuijpers dr van Jan Gerard Cuijpers en Maria Catharina Wouters). 
  3.  Maria Joanna ,  
   ged. op maandag 3 juli 1826 genoemd naar haar meter te Spaubeek [Li] (getuigen: haar oom Hans Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters (zie IVk), Peter (Petrus) Mevis (zie IVe), haar tante Maria Joanna Kuijpers en haar aangetrouwde tante Maria Catharina Raeven). 
  4.  Joannes Leonardus ,  
   ged. op vrijdag 18 juli 1828 genoemd naar zijn peter. matrimonium contraxerunt in hac parochia [=zij hebben een huwelijk gesloten in deze parochie] te Spaubeek [Li] (getuigen: zijn oom Jan Leonard (Joannes Leonardus) Wouters (Vy), Maria Sibilla Peulen en zijn tante Joanna Elisabeth Kuijpers, als Maria Elisabeth Kuipers). 
  5.  Maria Gertrudis ,  
   geb. op woensdag 1 juni 1831 te Spaubeek [Li],  
   woont te Maastricht [Li]. 
  6.  Willem (Wilhelmus) ,  
   geb. op vrijdag 1 maart 1833 te Spaubeek [Li],  
   kuiper,  
   woont te Maastricht [Li],  
   ovl. (63 jaar oud) op donderdag 7 januari 1897 te Maastricht [Li]. 
  7.  Jean Gerard ,  
   geb. op woensdag 2 december 1835 levenloos geboren kind van het mannelijk geslacht te Spaubeek [Li] (doodgeb.),  
   ovl. op woensdag 2 december 1835 aldaar (Jean Gerard Kuijpers zn van Jean Gerard Kuijpers en Maria Catharina Wouters). 
  8.  Joannes ,  
   geb. op woensdag 8 februari 1837 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (8 dagen oud) op donderdag 16 februari 1837 aldaar (Joannes Cuijpers zn van Joannes Gerardus Cuijpers en Catharina Wouters). 
  9.  Joannes Pieter ,  
   geb. op vrijdag 16 maart 1838 genoemd naar zijn overleden broer 1 te Spaubeek [Li]. 
  10.  Joannes ,  
   geb. op donderdag 6 mei 1841 genoemd naar zijn overleden broer 8 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (9 dagen oud) op zaterdag 15 mei 1841 aldaar (Joannes Cuijpers zn van Jan Gerard Cuijpers en Maria Catharina Wouters). 

Vy.  Jan Leonard (Joannes Leonardus) Wouters, zn. van Jan Peter (Joannes Petrus) Wouters (IVk) (akkerman/cultivateur) en Maria Catherina Henssen (landbouwster), 
 geb. op vrijdag 15 augustus 1800 te Spaubeek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op vrijdag 15 augustus 1800 genoemd naar zijn peter (oudste oom aan moederszijde). 15 augst natus et baptisatus est a r(everen)do d(omi)no Leenaerts presbytero, Joannes Leonardus filius leg: Jo(ann)is Petri Wouters et Mariae Catharinae Henssen conj susc fuere Joannes Leonardus Henssen et Maria Sibilla Wouters concordat quoad substantia[m] cum testimonio baptismali a praedicto domino Leenaerts dato testor JJ Raemackers pastor in Spaubeck aldaar - Hobbelraed (getuigen: zijn oom Joannes Leonardus Henssen en zijn tante Sibilla (Maria Sibilla) Wouters (IVe)), 
 landbouwer, 
 doopgetuige van zijn neef Joannes Leonardus Cuijpers (zie Vx) op vrijdag 18 juli 1828 te Spaubeek [Li], 
  
 Petitie naar Tweede Kamer in 1848 te Spaubeek [Li], 
 In 1848 wordt een petitie opgesteld voor de Tweede Kamer. Hierin klagen de mensen over de hoge belastingdruk vanuit Den Haag. 
 Deze wordt door 60 belasting betalende inwoners ondertekend, waaronder J. (=Joannes) Wouters, P.M. (=Petrus Martinus) Wouters, J.G. (=Jean Guilliaume = Joannes Wilhelmus) Wouters en J.L. (=Joannes Leonardus) Wouters
 Ovl. (54 jaar oud) op dinsdag 8 mei 1855 (Jan Leonard Wouters zn van Pieter Wouters en Maria Catharina Henssen; gehuwd met Anna Elisabeth Lienaerts) te Spaubeek [Li] - Op de Hoeve, 
 tr. (resp. 38 en ongeveer 37 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 20 april 1839 te Spaubeek [Li]
(Jean Leonard beroep: zonder. Hij is niet geschikt om in het leger de dienen),  
  
 woont Op de Hoeve 9 Spaubeek [Li] tussen 1850 en 1872, 
 In BVR 1850: we vinden in dit huis: 
 Jan Leonard Wouters (50), die gehuwd is met Anna Elisabeth Lienaarts (49) met hun kinderen: Jan Willem Wouters (8), Maria Catharina Wouters (10) en Elisabeth Wouters (6). Verder woont er ook: 
 - Jan Jacob Lienaerts, de vader van Anna Elisabeth. [dit is waarschijnlijk haar ouderlijk huis ww]. Deze Jan Jacob overlijdt hier op 10 mei 1853. 
 - Maria Catharina Henssen, de moeder van Jan Leonard komt hier vanuit Hobbelrade wonen. Zij overlijdt in dit huis in 1851 op 77 jarige leeftijd. 
 In BVR 1861: we missen Jan Leonard Wouters omdat deze in 1855 op 55 jarige leeftijd is overleden. 
 Dochter Maria Catharina Wouters huwt in 1869 met Pieter Swelsen en verlaat Spaubeek om in Beek te gaan wonen. 
 Zoon Jan Willem Wouters huwt in 1869 met Catharina Elisabeth Philips en hij verlaat in 1870 Spaubeek om in Beek (Groot Genhout) te gaan wonen. 
 Dochter Maria Elisabeth Wouters huwt in 1872 met Pieter Hubertus Aelmans en het gezin gaat in deze woning wonen. 
 Moeder Anna Elisabeth Lienaerts overlijdt in deze woning in 1876 op 75 jarige leeftijd. 
 met Anna Elisabeth Lienaerts (Leenarts), dr. van Jan Jacob (Joannes Jacobus) Lenaerts (landbouwer en herbergier, brouwer) en Maria Elisabeth Hanssen (huishoudster), 
 ged. op dinsdag 1 september 1801 te Spaubeek [Li], 
 huishoudster, 
 ovl. (ongeveer 75 jaar oud) op maandag 11 september 1876 te Spaubeek [Li] (Anna Elisabeth Lienaerts dr van Jan Jacob Lienaerts en Maria Elisabeth Hanssen; gehuwd met Jan Leonard Wouters). 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Maria Catharina ,  
   geb. op zaterdag 29 februari 1840 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (78 jaar oud) op donderdag 13 februari 1919 te Geverik [Li], volgt VIaw
  2.  Joannes Wilhelmus ,  
   geb. op vrijdag 28 januari 1842 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (78 jaar oud) op donderdag 29 januari 1920 te Beek [Li], volgt VIax
  3.  Maria Elisabeth ,  
   geb. op zaterdag 30 november 1844 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (87 jaar oud) op zaterdag 16 januari 1932 aldaar, volgt VIay

Vz.  Maria Helena (Marie Helene (Fr.)) Wouters, dr. van Jan Peter (Joannes Petrus) Wouters (IVk) (akkerman/cultivateur) en Maria Catherina Henssen (landbouwster), 
 geb. op zaterdag 11 mei 1805 (à six heures du matin) te Spaubeek [Li] - akte 24 (getuige: haar vader Jan Peter (Joannes Petrus) Wouters (IVk), (cultivateur, Spaubeek, vader)),  
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 11 mei 1805 genoemd naar haar meter (aangetrouwde tante aan vaderszijde). 11ma maij circa 2dam pomeridianam nata eodemq: baptisata est Maria Helena filia leg: Joannis Petri Wouters et Mariae Catharinae Henssen conj. susc Joannes Wilhelmus Henssen et Maria Helena Vlekken. testor J:J: Raemaekers past[or] in Spaubeck te Spaubeek [Li] (getuigen: haar oom Joannes Wilhelmus Henssen en haar aangetrouwde tante Helena (Maria Helena) Flecken (zie IVf), echgenote van Jan Willem Wouters), 
 ovl. (77 jaar oud) op maandag 15 januari 1883 te Schimmert [Li], 
 tr. (resp. 36 en 32 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 23 oktober 1841 te Spaubeek [Li] 
 met Willem (Guillaume (Fr.)) Meulkens (Muilkens, Muijlkens), zn. van Mathys Muijlkens en Maria Catharina Geelkens
 geb. op zaterdag 10 december 1808 te Schimmert [Li], 
 zadelaar, 
 ovl. (78 jaar oud) op dinsdag 25 januari 1887 te Schimmert [Li]. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Jan Willem Muijlkens,  
   geb. op dinsdag 13 juni 1843 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (70 jaar oud) op zaterdag 26 juli 1913 te Schimmert [Li],  
   tr. (39 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 23 november 1882 te Schimmert [Li]  
   met Catharina Elisabeth Lenaerts, dr. van Gerard Lenaerts en Elisabeth Smeets. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  2.  Wilhelmus Muilkens,  
   geb. op vrijdag 7 maart 1845 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (11 jaar oud) op dinsdag 13 mei 1856 te Schimmert [Li]. Vaa.  Maria Ida Wouters, dr. van Jan Peter (Joannes Petrus) Wouters (IVk) (akkerman/cultivateur) en Maria Catherina Henssen (landbouwster), 
 geb. op maandag 11 oktober 1813 te Spaubeek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op dinsdag 12 oktober 1813 1813 11 8bris nata et postera die baptisata est Maria Jda filia leg: Joannis Petri Wouters et Mariae Catharinae Henssen conj susc fuere Petrus Mevis loco Petri Mathiae Heijnen et Maria Jda Buskens testor JJ Raemaekers pastor in Spaubeck aldaar (getuigen: haar aangetrouwde oom Peter (Petrus) Mevis (zie IVe) en haar aangetrouwde oom Peter Mattis (Petrus Mathias) Heijnen (zie IVj)), 
 ovl. (59 jaar oud) op dinsdag 18 februari 1873 (Maria Ida Wouters dr van Jan Pieter Wouters en Maria Catharina Henssen; gehuwd met Joannes Luijten) te Spaubeek [Li], 
 tr. (resp. 21 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 16 januari 1835 te Geleen [Li] - akte 8 
 met Jan Mathijs (Jean Mathieu (Fr.)) Luijten, zn. van Jan Pieter Luijten en Maria Ida Cremers
 geb. op woensdag 20 november 1811 te Krawinkel [Li] - Geleen [huw.reg], 
 werkbode, daglonen, 
 ovl. (65 jaar oud) op dinsdag 17 april 1877 te Spaubeek [Li] (Joannes Mathijs Luijten zn van Jan Pieter Luijten en Maria Ida Cremers; e.v. Maria Ida Wouters). 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Maria Catharina ,  
   geb. op dinsdag 8 september 1835 te Geleen [Li] - Krawinkel,  
   ovl. (72 jaar oud) op zondag 16 februari 1908 te Houthem [Li],  
   tr. (26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 2 oktober 1861 te Houthem [Li]  
   met Theodoor Sebastiaan Weusten, zn. van Frans Weusten en Joanna Maria Haenen. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  2.  Jan Willem (Joannes Wilhelmus) ,  
   geb. op woensdag 1 november 1837 te Spaubeek [Li] - Hobbelrade,  
   ovl. (1 jaar oud) op maandag 3 december 1838 (Jan Willem Luijten zn van Joannes Luijten en Maria Ida Wouters) aldaar. 
  3.  Pieter Jacobus ,  
   geb. op dinsdag 19 januari 1841 te Spaubeek [Li] - Hobbelrade,  
   ovl. (81 jaar oud) op zaterdag 25 februari 1922 te Voerendaal [Li],  
   tr. (26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 20 juni 1867 te Voerendaal [Li]  
   met Maria Anna Elisabeth Haenen, dr. van Joannes Wilhelmus Haenen en Johanna Maria Vroemen. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  4.  Jan Bernard (Bernardus) ,  
   geb. op donderdag 29 augustus 1844 te Spaubeek [Li] - Hobbelrade,  
   ovl. (63 jaar oud) op vrijdag 3 april 1908 te Voerendaal [Li],  
   tr. (27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 16 november 1871 te Voerendaal [Li]  
   met Maria Catharina Bosch, dr. van Pieter Jozef Bosch en Johanna Catharina Wauben. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  5.  Phylippes Hubertus ,  
   geb. op zondag 3 december 1848 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (69 jaar oud) op zondag 17 november 1918 aldaar, volgt VIaz
  6.  Joannes Mathijs ,  
   geb. op donderdag 27 november 1851 te Spaubeek [Li] - Hobbelrade,  
   werkman,  
   ovl. te Spaubeek [Li] - Hobbelrade,  
   tr. (27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 3 oktober 1879 te Schaesberg [Li]  
   met Maria Josepha Hubertina Hanssen, dr. van Pieter Joseph Hanssen en Maria Anna Thiemes,  
   woonachtig te Schaesberg [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  7.  Elisabeth ,  
   geb. op woensdag 28 november 1855 te Spaubeek [Li] - Hobbelrade,  
   dienstmeid,  
   tr. (31 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 28 oktober 1887 te Schaesberg [Li]  
   met Willem Joseph Hanssen, zn. van Pieter Joseph Hanssen en Maria Anna Thiemes,  
   woonachtig te Schaesberg [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend,  
   tr. (resp. 34 en 32 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 27 juni 1890 te Schaesberg [Li]  
   met Johan Jacob Wetzels,  
   geb. op maandag 8 februari 1858 zn van Willem Jozef Wetzels (arbeider) en Anna Barbara Frins (arbeidster) te Schaesberg [Li],  
   dienstknecht. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  8.  Gertrudis ,  
   geb. op vrijdag 30 november 1860 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (76 jaar oud) op zaterdag 17 juli 1937 te Bunde [Li], volgt VIba

Vab.  Maria Elisabeth (Marie Elisabeth (Fr.)) Wouters, dr. van Jan Peter (Joannes Petrus) Wouters (IVk) (akkerman/cultivateur) en Maria Catherina Henssen (landbouwster), 
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 22 februari 1816 genoemd naar haar meter (oudtante aan moederszijde) te Spaubeek [Li] (getuigen: haar aangetrouwde oom Peter (Petrus) Mevis (zie IVe) en haar oudtante Maria Elisabeth Henssen), 
 ovl. (ongeveer 81 jaar oud) op woensdag 10 maart 1897 om 17:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1897/2 (getuigen: Jan Michiel (Joannes Michiel) Bovens, (66 jaar, landbouwer, Spaubeek, nabuur) en Jan Hendrik (Joannes Henricus) Vroemen, (50 jaar, hoofd der school, Spaubeek, bekende)), 
 tr. (resp. ongeveer 32 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 29 april 1848 te Spaubeek [Li] 
 met Herman Jozef (Hermanus Joseph) Dieteren (Diederen), zn. van Arnoldus Joseph Dieteren (landbouwer) en Maria Judith Sophia Bijen (landbouwerse), 
 geb. op zondag 2 september 1821 te Spaubeek [Li], 
 landbouwer, werkman, 
 ovl. (71 jaar oud) op donderdag 15 juni 1893 om 18:00 uur te Spaubeek [Li] (Hobbelraed) - akte 1893/5 [BS: 72 jaar] (getuigen: zijn zoon Joes (Joannes Joseph) Dieteren (VIbc), (39 jaar, werkman, Spaubeek, zoon) en Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens, (52 jaar, koster, Spaubeek, bekende)). 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Arnoldus Jozef ,  
   geb. op woensdag 23 mei 1849 genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde te Spaubeek [Li],  
   daglooner,  
   ovl. (28 jaar oud) op dinsdag 29 mei 1877 (Arnoldus Jozef Diederen zn van Hermanus Joseph Diederen en Maria Elisabeth Wouters; ongehuwd) te Spaubeek [Li] - Hobbelrade. 
  2.  Maria Judith Sophia ,  
   geb. op dinsdag 9 september 1851 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (66 jaar oud) op vrijdag 25 januari 1918 te Schin op Geul [Li], volgt VIbb
  3.  Joes (Joannes Joseph) ,  
   geb. op vrijdag 29 september 1854 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (40 jaar oud) op woensdag 24 april 1895 aldaar, volgt VIbc

Vac.  Joannes Houdtvast (Hautvast, Houtvast), zn. van Mattis (Matthias) Hautfast (IVm) en Joanna Maria Willems
 geb. op zaterdag 22 december 1792 aangifte 24 december 1792 te Hulsberg [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 22 december 1792 aldaar (getuige: Joannes Willems, Joanna Maria Lortije), 
 landbouwer, 
 getuige bij kerk. huw. van zijn broer Jan Jozef (Petrus Josephus) Houdtvast (Vad) en Maria Gertrudis Lemmens (Vj) op dinsdag 23 november 1819 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Maria Helena Hautvast (zie Vad) op vrijdag 13 oktober 1820 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Jan Bernard (Joannes Bernardus) Hautvast (zie Vae) op zaterdag 19 augustus 1826 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn kleinzoon Joannes Visschers (VIIx) op vrijdag 2 maart 1855 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn kleinzoon Jan Hubert (Joannes Hubertus) Nijsten (zie VIo) op woensdag 4 juni 1862 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn kleinzoon Jan Hubert (Joannes Hubertus) Hautvast (zie VIl) op donderdag 2 september 1858 te Beek [Li], 
 tr. 
 met Maria Helena Lemmens (zie Vi). 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Petrus Josephus Hautvaest,  
   geb. op vrijdag 13 oktober 1820 te Spaubeek [Li], volgt VIl
  2.  Joannes Wilhelmus Hautvast,  
   ged. op zaterdag 12 januari 1822 genoemd naar zijn peter te Spaubeek [Li] (getuigen: zijn oudoom Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters (IVf) en zijn achternicht Marij Katharijn (Maria Catharina) Hautvast (Vaf)). 
  3.  Maria Gertruidis Hautvast,  
   ged. op maandag 22 december 1823 te Spaubeek [Li] (getuigen: haar tante Maria Gertrudis Lemmens (Vj) en haar oom Joannes Wilhelmus Hautvast (Vae), als Joannes Wilhelmus Hautvaest),  
   ovl. (ongeveer 6 jaar oud) op vrijdag 29 januari 1830 te Spaubeek [Li]. 
  4.  Martinus Cornelis Hautvast,  
   geb. op vrijdag 16 september 1825 te Spaubeek [Li], volgt VIm
  5.  Maria Theresia Hautvast,  
   geb. op woensdag 20 februari 1828 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (60 jaar oud) op zondag 18 maart 1888 te Beek [Li], volgt VIn
  6.  Maria Gertrudis Hautvast,  
   geb. op dinsdag 31 augustus 1830 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (59 jaar oud) op woensdag 13 augustus 1890 te Beek [Li], volgt VIo
  7.  Joanna Elisabeth Hautvast,  
   geb. op vrijdag 7 december 1832 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (7 maanden oud) op maandag 5 augustus 1833 aldaar. 
  8.  Joannes Gerardus Hautvast,  
   geb. op vrijdag 27 juni 1834 te Spaubeek [Li]. 
  9.  Maria Elisabeth Hautvast,  
   geb. op woensdag 9 november 1836 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (11 jaar oud) op vrijdag 24 maart 1848 aldaar. 

Vad.  Jan Jozef (Petrus Josephus) Houdtvast (Hautvast), zn. van Mattis (Matthias) Hautfast (IVm) en Joanna Maria Willems
 ged. op zaterdag 19 november 1796 genoemd naar zijn peter te Hulsberg [Li] (getuigen: zijn oom Jan Pieter (Joannes Petrus) Hautvast (IVn), als Joannes Petrus Haudtvast, Anna Elisabeth Willems), 
 doopgetuige van zijn neef Petrus Josephus Hautvaest (VIl) op zaterdag 14 oktober 1820 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Catharina Elisabetha Hautvast (zie Vae) op zaterdag 6 december 1828 te Spaubeek [Li], 
 tr. 
 met Maria Gertrudis Lemmens (zie Vj). 
 Uit dit huwelijk 15 kinderen: 
  1.  Maria Helena Hautvast,  
   ged. op vrijdag 13 oktober 1820 genoemd naar haar meter te Spaubeek [Li] (getuigen: Helena (Maria Helena) Flecken (zie IVf) en haar oom Joannes Houdtvast (Vac), als Joannes Hautvaest),  
   ovl. (ongeveer 24 dagen oud) op maandag 6 november 1820 te Spaubeek [Li]. 
  2.  Joannes Wilhelmus Hautvast,  
   ged. op donderdag 6 september 1821 genoemd naar zijn peter te Spaubeek [Li] (getuigen: Peter (Petrus) Mevis (zie IVe), als koster [? ww], zijn tante Maria Helena Lemmens (Vi), zijn oom Joannes Wilhelmus Hautvast (Vae), als Joannes Wilhelmus Hautvaest, Joannes Wilhelmus Hautvaest). 
  3.  Petrus Bernardus Hautvast,  
   ged. op woensdag 20 augustus 1823 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 36 jaar oud) op woensdag 23 mei 1860 aldaar, volgt VIp
  4.  Maria Sebilla Hautvast,  
   geb. op woensdag 4 januari 1826 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (3 maanden oud) op woensdag 19 april 1826 aldaar,  
   begr. op donderdag 20 april 1826 aldaar. 
  5.  Martinus Ludevicus Hautvast,  
   geb. op woensdag 30 mei 1827 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (10 maanden oud) op vrijdag 11 april 1828 aldaar. 
  6.  Peter Mattijs Hubertus Hautvast,  
   geb. op dinsdag 13 januari 1829 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (11 maanden oud) op dinsdag 12 januari 1830 aldaar. 
  7.  Maria Catharina Hautvast,  
   geb. op dinsdag 25 januari 1831 te Spaubeek [Li],  
   woont in huis nummer 152 B op zaterdag 15 april 1899 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (68 jaar oud) op zaterdag 15 april 1899 om 11:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1899/4 (getuigen: Jan Leonard Hubert Ummels, (45 jaar, werkman, Spaubeek, huisbaas van de overledene) en Jan Adam (Joannes Adamus) Welzen (zie VIIao), (54 jaar, veldwachter, Spaubeek, bekende)). 
  8.  Maria Anna Hubertina Hautvast,  
   geb. op zondag 20 januari 1833 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (4 dagen oud) op donderdag 24 januari 1833 aldaar. 
  9.  Jean Hubert Hautvast,  
   geb. op vrijdag 7 maart 1834 tweeling te Spaubeek [Li]. 
  10.  Pieter Jozef Hautvast,  
   geb. op vrijdag 7 maart 1834 tweeling te Spaubeek [Li]. 
  11.  Joannes Lodewijk Hautvast,  
   geb. op woensdag 31 augustus 1836 te Spaubeek [Li]. 
  12.  Maria Josephina Hautvast,  
   geb. op dinsdag 23 oktober 1838 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (13 dagen oud) op maandag 5 november 1838 aldaar. 
  13.  Maria Mechtildis Hautvast,  
   geb. op zondag 8 december 1839 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (1 jaar oud) op woensdag 22 september 1841 te Schinnen [Li]. 
  14.  Maria Theresia Hautvast,  
   geb. op woensdag 30 november 1842 te Schinnen [Li]. 
  15.  Maria Barbara ,  
   geb. op vrijdag 24 oktober 1845 te Schinnen [Li],  
   ovl. (56 jaar oud) op donderdag 9 januari 1902 te Spaubeek [Li], volgt VIq

Vae.  Joannes Wilhelmus Hautvast (Houdtfast), zn. van Mattis (Matthias) Hautfast (IVm) en Joanna Maria Willems
 geb. op vrijdag 21 augustus 1801 te Hulsberg [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Joannes Wilhelmus Hautvast (zie Vad) op donderdag 6 september 1821 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Maria Gertruidis Hautvast (zie Vac) op maandag 22 december 1823 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (65 jaar oud) op zaterdag 16 maart 1867 te Spaubeek [Li], 
 tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 15 oktober 1825 te Spaubeek [Li], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op dinsdag 18 oktober 1825 aldaar (getuige: Nicolaus Campo, Wilhelmus Hautvast) 
 met Maria Theresia (Marie Thérèse (Fr.)) Coumans, dr. van Matthias Coumans en Maria Agnetis Hanssen
 geb. op zaterdag 26 juni 1802 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (77 jaar oud) op dinsdag 15 juni 1880 te Spaubeek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Jan Bernard (Joannes Bernardus) ,  
   geb. op zaterdag 19 augustus 1826 te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 19 augustus 1826 aldaar (getuigen: zijn oom Joannes Houdtvast (Vac) en zijn oudtante Catharina Coumans, als Catharina Kaumans),  
   zadelaar,  
   ovl. (60 jaar oud) op zaterdag 16 juli 1887 om 16:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1887/14 (getuigen: zijn broer Jozef (Petrus Josephus) Hautvast (VIbd), (48 jaar, landbouwer, Spaubeek, broeder) en Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens, (46 jaar, koster, Spaubeek, bekende)). 
  2.  Joannes Henricus ,  
   geb. op vrijdag 11 januari 1828 te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 11 januari 1828 aldaar (getuigen: zijn aangetrouwde tante Maria Helena Lemmens (Vi) en Hendrick (Henricus) Heijnen),  
   ovl. (6 dagen oud) op donderdag 17 januari 1828 te Spaubeek [Li]. 
  3.  Catharina Elisabetha ,  
   geb. op zaterdag 6 december 1828 te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 6 december 1828 aldaar (getuigen: haar oom Jan Jozef (Petrus Josephus) Houdtvast (Vad), haar oudtante Anna Elisabeth Hanssen, Catharina Elisabetha Vandeberg),  
   ovl. (26 jaar oud) op donderdag 27 september 1855 te Heerlen [Li]. 
  4.  Maria Gertrudis ,  
   geb. op woensdag 23 maart 1831 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (4 jaar oud) op vrijdag 28 augustus 1835 aldaar. 
  5.  Anna Helena Hubertina ,  
   geb. op vrijdag 12 april 1833 te Spaubeek [Li],  
   huishoudster, winkelierster,  
   ovl. (60 jaar oud) op vrijdag 15 december 1893 om 08:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1893/14 (getuigen: Jan Mathijs (Joannes Mathijs) Moonen, (56 jaar, landbouwer, Spaubeek, nabuur) en Sjang (Joannes) Schutgens (VIIau), (39 jaar, landbouwer, Spaubeek, bekende)),  
   tr. (resp. 38 en 44 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 17 november 1871 te Spaubeek [Li]  
   met Joannes Petrus (Joannes Pieter) Meex, zn. van Jan Nicolaas Meex (snijder, kledermaker, winkelier) en Joanna Catharina Wouters (herbergierse),  
   geb. op maandag 4 december 1826 te Spaubeek [Li],  
   ged. op maandag 4 december 1826 aldaar,  
   winkelier (op de Hoeve),  
   huwelijksgetuige van Joes (Mathijs) Bouwens en Maria Mechtildis Bougie op vrijdag 28 september 1883 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Godfried (Godefridus) Claessens (zie VIs) en zijn achternicht Maria Josepha Beaumont op zaterdag 13 september 1884 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Winandus Hubertus Reintjens en Maria Theresia Francisca Caselli op zaterdag 8 mei 1886 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Jan Gerard (Joannes Gerardus) Bemelmans en Maria Martha Hubertina Caselli op donderdag 10 juni 1886 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (60 jaar oud) op donderdag 27 januari 1887 te Spaubeek [Li] [BS: 45 jaar ?]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Henricus (Hendricus) ,  
   geb. op zondag 15 maart 1835 te Spaubeek [Li],  
   landbouwer,  
   ovl. (79 jaar oud) op vrijdag 14 augustus 1914 om 06:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1914/9 (getuigen: Lambèr (Nicolaas Lambertus Leonardus) Jötten, (26 jaar, kleermaker, Spaubeek, kennis) en Mathieu (Joannes Mathijs Hubertus) Moonen (zie VIIIl), (33 jaar, landbouwer, Spaubeek, kennis)). 
  7.  Maria Gertrudis ,  
   geb. op zaterdag 25 maart 1837 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (5 jaar oud) op zaterdag 2 juli 1842 aldaar. 
  8.  Jozef (Petrus Josephus) ,  
   geb. op maandag 12 augustus 1839 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (78 jaar oud) op zondag 3 maart 1918 aldaar, volgt VIbd
  9.  Anna Maria ,  
   geb. op zaterdag 4 december 1841 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (66 jaar oud) op vrijdag 31 juli 1908 aldaar, volgt VIbe

Vaf.  Marij Katharijn (Maria Catharina) Hautvast, dr. van Jan Pieter (Joannes Petrus) Hautvast (IVn) (landbouwer) en Anna Elisabetha Drummen
 geb. op zondag 28 augustus 1803 als moeder wordt genoemd Maria Elisabeth te Nuth [Li], 
 doopgetuige van haar achterneef Joannes Wilhelmus Hautvast (zie Vac) op zaterdag 12 januari 1822 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (74 jaar oud) op zondag 24 maart 1878 om 02:00 uur te Nuth [Li] - Grijzegrubbe. ,  
 tr. 
 met Hans Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters (zie Vq). 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Pieter Jozef ,  
   geb. op vrijdag 2 augustus 1833 te Nuth [Li], volgt VIag
  2.  Jan Gerard (Joannes Gerardus) genoemd naar zijn oom aan vaderszijde ,  
   geb. op zondag 18 januari 1835 te Nuth [Li],  
   overlijdensgetuige van zijn vader Hans Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters (Vq) op donderdag 14 maart 1878,  
   verhuist op zondag 4 mei 1879 naar Schinnen [Li] (BVR Nuth 1860-1880 bladnummer 285). 
  3.  Maria Sibilla ,  
   geb. op woensdag 28 september 1836 te Nuth [Li],  
   ovl. (49 jaar oud) op donderdag 18 maart 1886 te Margraten [Li], volgt VIah
  4.  An Elisabeth (Maria Elisabeth), genoemd naar haar grootmoeder aan vaderszijde ,  
   geb. op donderdag 26 april 1838 te Grijzegrubben [Li],  
   ovl. (1 jaar oud) op donderdag 9 mei 1839 aldaar. 
  5.  Hubertus Martinus ,  
   geb. op donderdag 6 juni 1839 te Nuth [Li]. 
  6.  Jacob Bernardus ,  
   geb. op vrijdag 28 augustus 1840 te Nuth [Li],  
   ovl. (39 jaar oud) op vrijdag 9 april 1880 aldaar. 
  7.  Marij Barb (Maria Barbara) ,  
   geb. op vrijdag 15 oktober 1841 te Nuth [Li]. 
  8.  Maria Catharina ,  
   geb. op zaterdag 29 juli 1843 te Nuth [Li],  
   ovl. (35 jaar oud) op vrijdag 13 september 1878 te Maastricht [Li], volgt VIai
  9.  Jan Andries (Joannes Andreas) ,  
   geb. op zaterdag 23 augustus 1845 te Nuth [Li],  
   ovl. (73 jaar oud) op vrijdag 11 juli 1919 aldaar, volgt VIaj
  10.  Catharina Elisabeth ,  
   geb. op dinsdag 22 januari 1850 te Nuth [Li],  
   ovl. (79 jaar oud) op zaterdag 4 mei 1929 aldaar, volgt VIak

Vag.  Joanna Elisabeth (Jeanne Elisabeth (Fr.)) Hautvast, dr. van Jan Pieter (Joannes Petrus) Hautvast (IVn) (landbouwer) en Anna Elisabetha Drummen
 geb. op dinsdag 8 november 1803 te Nuth [Li] [huw.reg.], 
 tr. (resp. 25 en 37 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 8 januari 1829 te Nuth [Li] - akte 2 
 met haar achterneef Jacobus Bemelmans, zn. van Servatius Bemelmans en Margaretha Hautvast
 geb. op maandag 14 maart 1791 te Grijzegrubben [Li] [huw.reg.], 
 ged. Rooms Katholiek op maandag 14 maart 1791 te Nuth [Li] (getuigen: zijn oom Bavo Jacobus Hautvast als Jacobus Bavo Hautvast uit Nuth, Anna Maria Eggen uit Nuth nms. Joanna Catharina Bemelmans uit Nuth en zijn oudtante Catharina Bemelmans als Joanna Catharina Bemelmans uit Nuth door Anna Maria Eggen uit Nuth). 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Anna Elisabeth ,  
   geb. op zaterdag 7 november 1829 te Nuth [Li] - akte 65,  
   ovl. (73 jaar oud) op donderdag 26 maart 1903 aldaar - akte 6. 

Vah.  Jan Mathijs (Joannes Matthias, Jean Matthias (Fr.)) Hautvast, zn. van Jan Pieter (Joannes Petrus) Hautvast (IVn) (landbouwer) en Anna Elisabetha Drummen
 geb. op woensdag 12 februari 1806 te Nuth [Li], 
 landbouwer, 
 ovl. (71 jaar oud) op zondag 18 november 1877 te Schinnen [Li] - akte 45, 
 tr. (resp. 38 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 11 mei 1844 te Schinnen [Li] - akte 3 
 met Anna Elisabeth (Anna Elijsebeth) Damoiseaux, dr. van Mathijs (Matthias) Damoiseaux en Joanna Maria Cals
 geb. op woensdag 11 juni 1817 te Nuth [Li] - akte 21, 
 landbouwster, 
 ovl. (68 jaar oud) op zondag 6 december 1885 te Schinnen [Li] - akte 47 [BS: 69 jaar, Maria Elisabeth Damoiseaux, dr. van Jan Mathijs Damoiseaux en Anna Maria Cals; e.v. Jan Mathijs Houtvast]. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Anna Maria Elisabeth ,  
   geb. op donderdag 27 februari 1845 te Nuth [Li] - akte 8. 
  2.  Pieter Mathijs ,  
   geb. op woensdag 24 februari 1847 te Nuth [Li] - akte 5. 
  3.  Maria Gertrude ,  
   geb. op donderdag 3 mei 1849 te Nuth [Li] - akte 14,  
   ovl. (72 jaar oud) op maandag 29 augustus 1921 te Schinnen [Li] - akte 31,  
   tr. (resp. 27 en 33 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 26 mei 1876 te Schinnen [Li] - akte 6  
   met Pieter Lambert Vonken, zn. van Jan Pieter Vonken en Anna Catharina Huijveneers,  
   geb. op zaterdag 18 maart 1843 te Beek [Li] - akte 27,  
   ovl. (79 jaar oud) op vrijdag 14 april 1922 te Schinnen [Li] - akte 22. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Andries Leopold ,  
   geb. op zaterdag 15 november 1851 te Nuth [Li] - akte 30,  
   ovl. (88 jaar oud) op dinsdag 30 april 1940 te Heerlen [Li] - akte 294,  
   tr. (resp. 46 en 48 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 10 februari 1898 te Schinveld [Li] - akte 1  
   met Maria Francisca Frijns, dr. van Hubert Aloisius Frijns en Maria Hubertina Beckers,  
   geb. op dinsdag 5 juni 1849 te Nuth [Li] - akte 18,  
   ovl. (89 jaar oud) op dinsdag 4 april 1939 te Schinnen [Li] - akte 14. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Maria Barbara Hubertina Houtvast,  
   geb. op zondag 4 juni 1854 te Schinnen [Li],  
   ovl. (76 jaar oud) op vrijdag 24 oktober 1930 aldaar, volgt VIbf
  6.  Jacob ,  
   geb. op zaterdag 23 augustus 1856 te Schinnen [Li],  
   ovl. (54 jaar oud) op zondag 18 december 1910 aldaar, volgt VIbg
  7.  Jan Willem ,  
   geb. op maandag 12 december 1859 te Schinnen [Li] - akte 59. 
  8.  Jan Mathijs ,  
   geb. op donderdag 1 augustus 1861 te Schinnen [Li],  
   ovl. (47 jaar oud) op maandag 19 april 1909 aldaar, volgt VIbh

Vai.  Maria Elisabeth Hautvast, dr. van Jan Pieter (Joannes Petrus) Hautvast (IVn) (landbouwer) en Anna Elisabetha Drummen
 geb. op donderdag 13 juni 1811 te Nuth [Li], 
 ovl. (40 jaar oud) op donderdag 1 januari 1852 (Maria Elisabeth Hautvast dr van Jan Peter Hautvast en Joanna Maria Elisabeth Drummen; gehuwd met Jan Adam Vrenken) te Schimmert [Li], 
 tr. (resp. 21 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 4 oktober 1832 te Nuth [Li] 
 met Joannes Adamus Vrencken (Vrenken), zn. van Jan Vrencken en Maria Sibilla Delahaije, 
 geb. op maandag 30 juni 1806 te Nuth [Li], 
 landbouwer, 
 ovl. (72 jaar oud) op woensdag 27 november 1878 te Nuth [Li]. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Maria Elisabeth ,  
   geb. op vrijdag 28 februari 1834 te Nuth [Li],  
   ovl. (75 jaar oud) op maandag 1 november 1909 aldaar, volgt VIbi
  2.  Maria Sebilla ,  
   geb. op zondag 17 mei 1835 te Schimmert [Li],  
   ovl. (84 jaar oud) op vrijdag 19 december 1919 te Nuth [Li], volgt VIbj

Generatie VI

VIa.  Jan Willem (Joannes Wilhelmus, Jean Guillaume (Fr.)) Cals, zn. van Bartholomaeus Cals (landbouwer) en Maria Agnes Peusens (Vc) (landbouwster), 
 geb. op zondag 11 januari 1807 te Schinnen [Li] - akte 4, 
 landbouwer, 
 tr. (resp. 30 en 29 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 9 november 1837 te Spaubeek [Li] - akte 39 
 met Joanna Catharina Hubertina Hanssen, dr. van Jan Pieter Hanssen en Catharina Elisabeth van de Berg, 
 geb. op vrijdag 11 maart 1808 te Schinnen [Li] [huw.reg.], 
 landbouwster, 
 ovl. (47 jaar oud) op woensdag 30 januari 1856 te Schinnen [Li] - akte 3. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Bartholomeus ,  
   geb. op zaterdag 22 september 1838 te Spaubeek [Li] - akte 30. 
  2.  Pieter Josef ,  
   geb. op zaterdag 7 december 1839 te Spaubeek [Li] - akte 26,  
   ovl. (71 jaar oud) op vrijdag 13 januari 1911 te Vaals [Li] - akte 2. 
  3.  Anna Elisabeth ,  
   geb. op woensdag 16 maart 1842 te Schinnen [Li],  
   landbouwster,  
   ovl. (37 jaar oud) op zaterdag 24 mei 1879 te Schinnen [Li] - akte 15,  
   tr. (resp. 30 en 37 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 17 februari 1873 te Schinnen [Li] - akte 2  
   met Nicolaus Laumen,  
   geb. op woensdag 19 augustus 1835 zn van Jan Willem Laumen (landbouwer) en Anna Mechtild Reetraed te Schinnen [Li],  
   landbouwer. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Maria Hubertina ,  
   geb. op dinsdag 31 december 1844 te Spaubeek [Li] - akte 22,  
   tr. (beiden 30 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 2 april 1875 te Amby [Li] - akte 2  
   met Jan Hubert Bemelmans,  
   geb. op maandag 17 februari 1845 zn van Jan Mathijs Bemelmans (landbouwer) en Maria Gertrudis Voncken (landbouwster) te Schimmert [Li],  
   dienstknecht. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Maria Agnes ,  
   geb. op maandag 24 mei 1852 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (57 jaar oud) op woensdag 30 maart 1910 te Kerkrade [Li], volgt VIIa

VIb.  Anna Maria (Anne Marie (Fr.)) Cals, dr. van Bartholomaeus Cals (landbouwer) en Maria Agnes Peusens (Vc) (landbouwster), 
 geb. op zaterdag 4 september 1813 te Schinnen [Li] - akte 62 [huw.reg. 09-04-1814], 
 ovl. (44 jaar oud) op donderdag 8 juli 1858 te Schinnen [Li] - akte 39 [BS: 44 jaar, Anna Maria Cals, dr. van Bartholomeus Cals en Maria Agnes Peusens; e.v. Jan Petri], 
 tr. (resp. 23 en 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 3 januari 1837 te Schinnen [Li] - akte 2 
 met Jan (Joannes, Jean (Fr.)) Petrij (Petri), zn. van Maria Elisabeth Petrij, 
 geb. op vrijdag 24 februari 1809 te Nagelbeek [Li] - Schinnen [huw.reg.], 
 landbouwer, 
 ovl. (60 jaar oud) op maandag 10 mei 1869 te Schinnen [Li] - akte 22. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Bartholomeus ,  
   geb. op woensdag 1 november 1837 te Schinnen [Li] - akte 113. 
  2.  Jan Hendrik ,  
   geb. op maandag 21 januari 1839 te Schinnen [Li],  
   ovl. (88 jaar oud) op donderdag 24 maart 1927 aldaar, volgt VIIb
  3.  Jan Matthias (Jean Mathis (Fr.)) ,  
   geb. op maandag 19 oktober 1840 te Schinnen [Li] - akte 114. 
  4.  Anna Maria ,  
   geb. op donderdag 24 maart 1842 te Schinnen [Li],  
   ovl. (34 jaar oud) op dinsdag 28 maart 1876 aldaar, volgt VIIc
  5.  Maria Agnes Petri,  
   geb. op maandag 16 december 1844 te Schinnen [Li],  
   ovl. (70 jaar oud) op maandag 15 februari 1915 aldaar, volgt VIId
  6.  Jan Bartholomeus Petri,  
   geb. op vrijdag 1 januari 1847 te Schinnen [Li] - akte 1,  
   ovl. (23 jaar oud) op maandag 14 februari 1870 aldaar - akte 12. 
  7.  Pieter Joseph Petri,  
   geb. op zaterdag 6 april 1850 te Schinnen [Li],  
   ovl. (67 jaar oud) op donderdag 8 november 1917 aldaar, volgt VIIe
  8.  Theodoor Lodewijk Petri,  
   geb. op vrijdag 21 november 1851 te Schinnen [Li] - akte 63,  
   ovl. (80 jaar oud) op dinsdag 5 april 1932 aldaar - akte 11. 
  9.  Maria Hubertina Petri,  
   geb. op zaterdag 25 februari 1854 te Schinnen [Li], volgt VIIf
  10.  Hubert Leonard Petri,  
   geb. op zaterdag 6 september 1856 te Schinnen [Li] - akte 37,  
   ovl. (22 jaar oud) op vrijdag 22 november 1878 aldaar - akte 61. 

VIc.  Marije Agenes (Maria Agnes) Cals, dr. van Bartholomaeus Cals (landbouwer) en Maria Agnes Peusens (Vc) (landbouwster), 
 geb. op vrijdag 14 juni 1816 te Schinnen [Li] [huw.reg.], 
 ged. Rooms Katholiek op zondag 14 juli 1816 aldaar (getuige: Marije Agenes Eerkens, Joannes Mattis Diederen), 
 ovl. (61 jaar oud) op dinsdag 8 januari 1878 te Schinnen [Li] - akte 2, 
 tr. (resp. 28 en 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 12 oktober 1844 te Schinnen [Li] - akte 6 
 met Mathijs Remondus (Mathijs Raijmondus) Cremers, zn. van Jacob Cremers en Maria Joanna Schutgens, 
 geb. op vrijdag 7 mei 1819 te Schinnen [Li] [huw.reg.], 
 ovl. (70 jaar oud) op zondag 2 juni 1889 te Schinnen [Li] - akte 29. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Martinus Jacobus ,  
   geb. op vrijdag 1 augustus 1845 te Schinnen [Li] - akte 36. 
  2.  Maria Anna Philomena ,  
   geb. op zondag 17 maart 1850 te Schinnen [Li],  
   ovl. (84 jaar oud) op woensdag 8 augustus 1934 te Horst [Li], volgt VIIg
  3.  Nn ,  
   geb. op dinsdag 11 november 1851 te Schinnen [Li] - akte 45 [BS: levenloos geboren, man] (doodgeb.). 
  4.  Anna Maria ,  
   geb. op zondag 17 oktober 1852 te Schinnen [Li],  
   ovl. (39 jaar oud) op donderdag 26 november 1891 te Kerkrade [Li], volgt VIIh
  5.  Mathijs Joseph ,  
   geb. op vrijdag 1 juni 1855 te Schinnen [Li] - akte 27. 
  6.  Jan Willem ,  
   geb. op donderdag 24 september 1857 te Schinnen [Li] - akte 32,  
   ovl. (29 jaar oud) op donderdag 10 maart 1887 aldaar - akte 6. 

VId.  Petrus Josephus (Pieter Joseph) Cals, zn. van Bartholomaeus Cals (landbouwer) en Maria Agnes Peusens (Vc) (landbouwster), 
 geb. op zondag 20 oktober 1822 te Schinnen [Li] - akte 97, 
 landbouwer, 
 ovl. (63 jaar oud) op donderdag 21 januari 1886 te Schinnen [Li] - akte 5, 
 tr. (beiden 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 25 november 1848 te Schinnen [Li] - akte 14 
 met Cornelia Houbertina Smeets, dr. van Jan (Joannes) Smeets en Catharina Elisabeth Mertens/Meertens, 
 geb. op zondag 19 mei 1822 te Schinnen [Li] [huw.reg.], 
 landbouwster, 
 ovl. (69 jaar oud) op zaterdag 14 mei 1892 te Schinnen [Li] - akte 17. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Maria Catharina Elisabeth Hubertina ,  
   geb. op zondag 8 april 1849 te Schinnen [Li],  
   ovl. (69 jaar oud) op woensdag 22 januari 1919 te Nieuwstadt [Li], volgt VIIi
  2.  Maria Theresia Agnes ,  
   geb. op dinsdag 15 oktober 1850 te Schinnen [Li],  
   ovl. (64 jaar oud) op zaterdag 4 september 1915 aldaar, volgt VIIj
  3.  Maria Antonia ,  
   geb. op vrijdag 29 oktober 1852 te Schinnen [Li],  
   ovl. (39 jaar oud) op zondag 26 juni 1892 te Sittard [Li], volgt VIIk
  4.  Maria Josephina ,  
   geb. op vrijdag 27 oktober 1854 te Schinnen [Li],  
   ovl. (75 jaar oud) op zaterdag 1 februari 1930 te Sittard [Li], volgt VIIl
  5.  Hubert Maria ,  
   geb. op donderdag 18 september 1856 te Schinnen [Li] - akte 40. 
  6.  Hendrik Bartholomeus ,  
   geb. op donderdag 19 juli 1860 te Schinnen [Li] - akte 29,  
   ovl. (77 jaar oud) op zaterdag 18 juni 1938 te Brunssum [Li] - akte 13. 
  7.  Hubert Arnold ,  
   geb. op maandag 10 februari 1862 te Schinnen [Li] - akte 7,  
   ovl. (63 jaar oud) op zondag 19 juli 1925 te Heel en Panheel [Li] - akte 23. 
  8.  Theodoor Lodewijk ,  
   geb. op donderdag 22 februari 1866 te Schinnen [Li],  
   ovl. (54 jaar oud) op zondag 23 januari 1921 te Horst [Li], volgt VIIm

VIe.  Theodorus Lodovicus Cals, zn. van Bartholomaeus Cals (landbouwer) en Maria Agnes Peusens (Vc) (landbouwster), 
 geb. op zaterdag 4 maart 1826 te Schinnen [Li] - akte 25, 
 ovl. (75 jaar oud) op maandag 15 april 1901 te Geleen [Li] - akte 21, 
 tr. (resp. 25 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 14 februari 1852 te Spaubeek [Li] - akte 3 
 met Maria Mechteld Göbbels, dr. van Pieter Mathijs (Petrus Matthias) Göbbels (landbouwer) en Maria Demacker
 geb. op zondag 11 september 1825 te Krawinkel [Li] - Geleen [huw.reg.], 
 ovl. (60 jaar oud) op maandag 8 februari 1886 aldaar - Geleen akte 10. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Agnes (Maria Agnes) ,  
   geb. op dinsdag 11 januari 1853 te Schinnen [Li],  
   ovl. (43 jaar oud) op woensdag 1 juli 1896 te Spaubeek [Li], volgt VIIn
  2.  Jan Michiel ,  
   geb. op zaterdag 11 september 1858 te Krawinkel [Li] - Geleen akte 54,  
   ovl. (2 jaar oud) op donderdag 22 augustus 1861 aldaar - Geleen akte 34. 
  3.  Anna Elisabeth ,  
   geb. op vrijdag 15 juni 1860 te Geleen [Li],  
   ovl. (70 jaar oud) op vrijdag 5 december 1930 te Schinnen [Li], volgt VIIo
  4.  Maria Anna ,  
   geb. op vrijdag 10 januari 1862 te Geleen [Li],  
   ovl. (72 jaar oud) op zaterdag 31 maart 1934 aldaar, volgt VIIp
  5.  Maria Gertrudis ,  
   geb. op vrijdag 19 december 1862 te Geleen [Li] - akte 67. 
  6.  Michiel Hubert ,  
   geb. op vrijdag 20 mei 1864 te Krawinkel [Li] - Geleen akte 31,  
   ovl. (4 maanden oud) op maandag 10 oktober 1864 aldaar - Geleen akte 40. 
  7.  Maria Hubertina Mechtild ,  
   geb. op maandag 1 mei 1865 te Krawinkel [Li] - Geleen akte 25,  
   ovl. (2 maanden oud) op zondag 2 juli 1865 aldaar - Geleen akte 33. 
  8.  Frans Hubert (Hubert Frans) ,  
   geb. op vrijdag 6 juli 1866 te Krawinkel [Li] - Geleen akte 41,  
   ovl. (7 weken oud) op vrijdag 24 augustus 1866 te Krawinkel [Li] - Geleen akte 42 [BS: 5 weken]. 
  9.  Theodoor Hubert ,  
   geb. op dinsdag 17 maart 1868 te Krawinkel [Li] - Geleen akte 20,  
   ovl. (2 maanden oud) op zaterdag 13 juni 1868 aldaar - Geleen akte 26 [BS: 3 maanden]. 
  10.  Ludovicus Remondus ,  
   geb. op vrijdag 12 februari 1869 te Geleen [Li] - akte 15. 

VIf.  Maria Antonetta (Maria Antoinetta) Erkens (Erckens), dr. van Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Erckens (Vd) (looier, halver van carréboerderij "De Biesenhof" (1812-1834)) en Maria Gertrudis Narings (landbouwster), 
 geb. op maandag 10 januari 1831 (vrijdag 1 jul 1831) te Geleen [Li], 
 ovl. (59 jaar oud) op woensdag 15 januari 1890 te Geleen [Li] [BS: 58 jaar], 
 tr. (resp. 19 en 30 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 24 augustus 1850 te Geleen [Li] 
 met Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Ramackers, zn. van Jan Hendrik Ramackers (schrijnwerker) en Maria Elisabeth Knops (huishoudster), 
 geb. op dinsdag 18 juli 1820 te Schinnen [Li], 
 schrijnwerker. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Pieter Mathijs Ramakers,  
   geb. op zondag 17 juni 1860 te Geleen [Li],  
   ovl. (52 jaar oud) op vrijdag 1 november 1912 aldaar, volgt VIIq

VIg.  Jan (Joannes) Mevis (VIg), zn. van Christiaan Mevissen (Ve) (landbouwer) en Maria Mechtildis Beckers (landbouwster), 
 geb. op woensdag 13 november 1816 te Spaubeek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 14 november 1816 aldaar (getuigen: zijn tante Maria Sijbilla Mevissen (Vf), als Maria Sijbilla Mevis, Joannes Beckers), 
 landbouwer, 
 ovl. (63 jaar oud) op woensdag 6 oktober 1880 te Nuth [Li], 
 tr. (resp. 42 en 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 20 mei 1859 te Nuth [Li] 
 met Maria Elisabeth Vrencken, dr. van Joannes Adamus Vrencken (landbouwer) en Maria Elisabeth Hautvast (Vai) (zie VIbi). 

VIh.  Jan Francis (Joannes Franciscus) Mevis, zn. van Christiaan Mevissen (Ve) (landbouwer) en Maria Mechtildis Beckers (landbouwster), 
 geb. op maandag 6 juli 1818 te Spaubeek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op maandag 6 juli 1818 aldaar (getuigen: zijn tante Catharina Elisabeth Mevis (Vg), zijn oom Francis Beckers, als Joannes Franciscus Beckers, Maria Ida Henssen), 
 landbouwer, 
 tr. (resp. 25 en 21 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 3 februari 1844 te Voerendaal [Li] 
 met Maria Catharina Körvers, dr. van Joannes Willem Korvers en Anna Catharina Frijns, 
 geb. op donderdag 1 augustus 1822 te Wittem [Li], 
 ovl. (52 jaar oud) op vrijdag 2 april 1875 te Spaubeek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.  Nn ,  
   geb. op vrijdag 6 december 1844 te Spaubeek [Li] (doodgeb.). 
  2.  Maria Christina ,  
   geb. op zondag 7 december 1845 te Spaubeek [Li]. 
  3.  Maria Elisabeth ,  
   geb. op zondag 30 mei 1847 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (84 jaar oud) op zaterdag 29 augustus 1931 (Maria Elisabeth Mevis dr van Joannes Franciscus Mevis en Maria Catharina Körvers) te Wittem [Li]. 
  4.  Nn ,  
   geb. op woensdag 8 november 1848 te Spaubeek [Li] (doodgeb.). 
  5.  Maria Elisabeth Philomina ,  
   geb. op dinsdag 9 oktober 1849 te Spaubeek [Li],  
   tr. (resp. 28 en 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 4 september 1878 te Spaubeek [Li]  
   met Joannes Mathijs Hautvast, zn. van Petrus Bernardus Hautvast (VIp) en Anna Margaretha Foxen,  
   geb. op vrijdag 19 oktober 1855 te Spaubeek [Li],  
   schrijnwerkersgezel. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Joannes Leonardus ,  
   geb. op maandag 11 augustus 1851 te Spaubeek [Li] - akte 9,  
   ovl. (1 jaar oud) op vrijdag 13 mei 1853 aldaar - akte 5 [BS: 21 maanden]. 
  7.  Elisabeth Colletta ,  
   geb. op maandag 14 februari 1853 (tweeling) te Spaubeek [Li]. 
  8.  Clara (Barbara Clara) ,  
   geb. op maandag 14 februari 1853 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (82 jaar oud) op woensdag 8 mei 1935 te Maastricht [Li], volgt VIIt
  9.  Nn ,  
   geb. op zaterdag 26 juli 1856 te Spaubeek [Li] (doodgeb.). 
  10.  Leonard (Petrus Leonardus) ,  
   geb. op woensdag 22 juli 1857 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (71 jaar oud) op donderdag 7 maart 1929 aldaar, volgt VIIu
  11.  Maria Cloltilda ,  
   geb. op vrijdag 29 april 1859 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (11 jaar oud) op dinsdag 25 april 1871 (Maria Clotilda Mevis zn van Jan Francis Mevis en Maria Catharina Körvers) aldaar. 

VIi.  Maria Catharina Coumans, dr. van Joannes Petrus Coumans en Maria Sijbilla Mevissen (Vf), 
 geb. op dinsdag 8 augustus 1826 te Beek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek aldaar (getuigen: haar oudoom Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters (IVf) en haar achternicht Elisabeth (Maria Elisabeth) Boschouers (zie IVi)), 
 ovl. (61 jaar oud) op zaterdag 26 november 1887 om 20:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1887/17 (getuigen: haar zoon Hub (Andreas Hubertus) van de Wall (VIIv), (28 jaar, dienstknecht, Spaubeek, zoon) en Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens, (46 jaar, koster, Spaubeek, bekende)), 
 tr. (resp. 30 en 28 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 15 oktober 1856 te Spaubeek [Li] 
 met Jan Gerard van de Wall, zn. van Jan Pieter van de Wall en Maria Catharina Bovens, 
 geb. op woensdag 28 november 1827 te Geleen [Li], 
 werkbode, 
 ovl. (42 jaar oud) op vrijdag 25 februari 1870 te Spaubeek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 3 zonen: 
  1.  Pieter Hubertus ,  
   geb. op zondag 26 september 1858 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (2 maanden oud) op donderdag 2 december 1858 aldaar. 
  2.  Hub (Andreas Hubertus) ,  
   geb. op zondag 4 november 1860 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (57 jaar oud) op zaterdag 7 september 1918 aldaar, volgt VIIv
  3.  Andreas Jozef ,  
   geb. op dinsdag 10 maart 1863 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (55 jaar oud) op maandag 20 mei 1918 om 19:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1918/6 (getuigen: zijn neef Thei (Jan Theodoor) van de Wall (VIIIo), (31 jaar, slager, Spaubeek) en Jan Hubert (Joannes Hubertus) Vrancken (zie VIIat), (66 jaar, herbergier, Spaubeek)). 

VIj.  Jan Willem (Joannes Wilhelmus), genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde en deze is ook zijn peter Wouters, zn. van Jan (Joannes) Wouters (Vh) (landbouwer, cultivateur) en Maria Helena Heijnen (huishoudster, rentenierse), 
 geb. op maandag 17 januari 1814 aangegeven op: 18-01-1814 te Spaubeek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op maandag 17 januari 1814 aldaar 1814 17 janrij natus eod: baptisatus est Joannes Wilhelmus filius leg(itimus) Joannis Wouters et Mariae-Helenae Heijnen conj. susc fuere Joannes Wilhelmus Wouters et Maria Odilia Heijnen loco Mariae Joannae Heijnen testor JJ Raemaekers pastor in Spaubeck (getuigen: zijn grootvader Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters (IVf), zijn tante Maria Joanna Heijnen en zijn tante Maria Odilia Heijnen), 
 Heel en vroedmeester, 
 Heel en vroedmeester in het burgerlijk Zieken en gebrekkigenhuis te Maastricht [Li], 
 ovl. (51 jaar oud) op dinsdag 17 oktober 1865 om 14:00 uur.
te Meerssen [Li],  
 tr. (resp. 30 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 7 januari 1845 te Maastricht [Li] - burgerlijk Zieken en gebrekkigenhuis, 
  
 woont Maastrichterstraat 8 Meerssen [Li] tussen 1850 en 1866, 
   
 In het BVR 1850 van Meerssen: Jan Willem Wouters (35) woont samen met zijn echtgenote Elisa Dumoulin (29) en hun twee kinderen Jan Willem Hubertus (4) en Michiel Hubertus Eduard (0) op dit adres. [Deze straat bestaat nu nier meer in Meerssen. Waarschijnlijk is dit de huidige Maastrichterweg, die vanuit Meerssen via Rothem naar Maastricht loopt ww
 In hun huis woont ook de dienstmeid Margaretha Slangen (19) uit Ulestraten. Echter (volgens GenDaLim) in het jaar 1831 is géén Margaretha Slangen in Ulestraten geboren [dit geldt trouwens voor de gehele provincie Limburg ww]. Er is wel op 21 februari 1830 een Anna Margaretha Slangen te Nuth geboren als dochter van Jan Willem Slangen x Maria Gertrudis Bruls. 
 Echter de relatie met iemand uit Ulestraten is niet vreemd omdat in 1843 zijn zuster Maria Agnes Wouters gehuwd is met Gerardus Janssen uit Ulestraten, [misschien zijn dit kennisen/famile van deze Gerardus ww
 In BVR 1862: zien we: 
   
 - zoon Jan Willem Hubertus Wouters vertrekt op 30 september 1862 (hij is dan 16 jaar) naar Kerkrade. [Is dit om aan het seminarie te Rolduc te gaan studeren ww?
 - zoon Michiel Hubertus Eduard Wouters vertrekt op 5 oktober 1863 (hij is dan 13 jaar) naar Kerkrade [Is dit ook om aan het seminari te Rolduc te gaan studeren? Dit kan het huidige lyceum zijn ww?
 - op 17 oktober 1865 overlijdt vader Jan Willem Wouters op 51 jarige leeftijd. 
 - op 5 maart 1866 vertrekt Maria Helena Heijnen, dit is de de moeder van Jan Willem terug naar Spaubeek. Zij is na de dood van haar echtgenoot Jan Wouters en de verkoop van de boerderij G vanuit Spaubeek op 4 april 1860 bij haar zoon en schoondochter gaan wonen. 
 - op 8 maart 1866 verlaat Elisa Dumoulin de woning om terug naar Maastricht (volgens opgave in BVR) te gaan. 
 - ze gaat bij haar oudste zoon Jan Willem Hubertus Wouters in de Gravenstraat te Ambij wonen, totdat hij in 1872 overlijdt. 
 - daarna gaat ze bij haar jongste zoon Michiel Hubertus Eduard Wouters in de Groote staat numer 1802 te Maastricht wonen, totdat hij in 1877 overlijdt. 
 - Elisa Dumoulin overlijdt in 1884 te Venlo [nog uitzoeken waarom ze naar deze plaats is gegaan ww
 met Elisa (Maria Elisabeth Hubertina) Du Moulin (Dumoulin), dr. van Michiel Hubertus Dumoulin (directeur Burgerlijk Hospitaal; Gasthuismeester) en Maria Catharina van Gulpen
 geb. op donderdag 28 juni 1821 te Maastricht [Li], 
 ovl. (63 jaar oud) op vrijdag 1 augustus 1884 om 14:30 uur.
te Venlo [Li] (getuigen: Felix Coenders (griffier en neef), Jean Stoot (klerk)).  
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Johannes Wilhelmus Hubertus, genoemd naar zijn overgrootvader aan vaderszijde ,  
   geb. op woensdag 28 oktober 1846 om 03:30 uur.
te Meerssen [Li],  
   vicaris van RK kerk,  
    
   Vicaris bij Rooms Katholieke kerk,  
   Johanes Wilhelmus Hubertus Wouters is vicaris. Hierover kunnen we her volgende lezen: 
   De vicaris is in de Katholieke Kerk de plaatsvervanger van een bisschop of pastoor. Binnen het protestantisme is het de plaatsvervanger van een dominee. Bij sommige orden is de vicaris de onderoverste van een klooster.  
   Een vicaris-generaal (ook wel Groot-vicaris genaamd) is de plaatsvervanger van een bisschop, en staat de bisschop bij in het bestuur van het bisdom. Hij heeft veel rechtsmacht binnen een bisdom, met name op kerkrechtelijk gebied. Voor sommige zaken heeft hij een volmacht nodig van de bisschop, zoals bij toewijzing van een kerk aan een priester. De vicaris-generaal kan te allen tijde worden ontslagen door de bisschop, maar daar moet dan wel een duidelijke en goede reden voor zijn. Dergelijke benoemingen worden benoemingen ad nutum (met de hoofdknik) genoemd, omwille van de onmiddellijke ingang van benoeming en ontslag. Naast de vicaris-generaal benoemt de bisschop ook verschillende vicarissen (gewoonlijk 3 tot 5), bisschoppelijk vicaris genaamd, die samen met hem en de vicaris-generaal de bisschopsraad vormen, die het dagelijks beleid over het bisdom uitoefent. Elk van de vicarissen is meer bepaald verantwoordelijk voor één of meerdere aspecten van het diocesaan beleid. Zodra de bisschopszetel in een bisdom vacant wordt, zijn de vicaris-generaal en de vicarissen automatisch ontslagnemend. Ze worden door de diocesane administrator of later door de nieuwbenoemde bisschop al dan niet in hun functie herbevestigd. 
   (bron: Wikipedia internet/i>),  
   woont Gravenstraat Hilfahrt - Hückelhoven [Nw, Duitsland] tot 1872,  
   ovl. (26 jaar oud) op maandag 30 december 1872 om21:00 uur.
te Amby [Li].  
  2.  Michiel Hubertus Eduard, genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde [Michiel Dumoulin] ,  
   geb. op dinsdag 1 oktober 1850 te Meerssen [Li],  
   boekhouder,  
   woont Groote staat 1802 Maastricht [Li] tot 1877,  
   ovl. (26 jaar oud) op donderdag 6 september 1877 om: 01:00 uur
te Maastricht [Li].  VIk.  Maria Agnes (Marie Agnes (Fr.)), genoemd naar haar grootmoeder aan moederszijde [Maria Agnes Eijsschen] Wouters, dr. van Jan (Joannes) Wouters (Vh) (landbouwer, cultivateur) en Maria Helena Heijnen (huishoudster, rentenierse), 
 geb. op woensdag 28 februari 1821 aangegeven op: 01-03-1821 te Spaubeek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op woensdag 28 februari 1821 aldaar (getuigen: Peter (Petrus) Mevis (zie IVe) e.v. oudtante Maria Sibilla Wouters, haar oom Mathias Heijnen, haar tante Maria Odilia Heijnen en Maria Ida Cremers als Maria Ida Creemers e.v. Petrus Flecken (broer van grootmoeder)), 
 huishoudster, 
 ovl. (38 jaar oud) op vrijdag 23 december 1859 te Ulestraten [Li], 
 otr. op zondag 1 oktober 1843 te Spaubeek [Li],  
 tr. (resp. 22 en 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 13 oktober 1843 te Spaubeek [Li]  
 met Gerardus Janssen, zn. van Paul (Paulus) Janssen en Maria Catharina van Reijmersdael
 geb. op dinsdag 30 maart 1819 te Ulestraten [Li] - Moorveld, 
 organist, 
 ovl. (66 jaar oud) op donderdag 18 februari 1886 te Ulestraten [Li]. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Johannes Alphonsus ,  
   geb. op maandag 15 juli 1844 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (9 jaar oud) op dinsdag 7 februari 1854 aldaar - Dorpstraat (Joannes Alphonsus Janssen zn van Gerardus Janssen en Maria Agnes Wouters). 
  2.  Mathijs Hubertus ,  
   geb. op zaterdag 20 december 1845 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (89 jaar oud) op zaterdag 23 november 1935. 
  3.  Willem Augustinus ,  
   geb. op vrijdag 26 november 1847 te Ulestraten [Li],  
   ovl. (20 jaar oud) op zondag 15 december 1867. 
  4.  Arnoldus, genoemd naar zijn oom aan moederszijde ,  
   geb. op maandag 28 januari 1850 te Ulestraten [Li],  
   ovl. (27 jaar oud) op zondag 28 oktober 1877. 
  5.  Johannes Paulus ,  
   geb. op woensdag 21 april 1852 te Spaubeek [Li],  
   landbouwer,  
   ovl. (70 jaar oud) op zaterdag 20 mei 1922,  
   tr. (resp. 40 en 44 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 3 februari 1893 te Ulestraten [Li],  
   kerk.huw. (Rooms Katholiek) op maandag 6 februari 1893 aldaar (getuige: Cornelia Notten, Hubert Janssen)  
   met Maria Barbara Ramaekers, dr. van Frans (Franciscus) Ramaekers en Maria Elisabetha Maes,  
   geb. op zaterdag 3 februari 1849 te Geulle [Li],  
   huishoudster,  
   ovl. (60 jaar oud) op zaterdag 1 januari 1910 te Ulestraten [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Ferdinand Basilius ,  
   geb. op zaterdag 14 juni 1856 te Ulestraten [Li],  
   ovl. (3 jaar oud) op vrijdag 20 april 1860. 
  7.  Joseph Ludovicus ,  
   geb. op woensdag 27 april 1859 (tweeling) te Ulestraten [Li],  
   ovl. (39 dagen oud) op zondag 5 juni 1859. 
  8.  Anna Philomena ,  
   geb. op woensdag 27 april 1859 (tweeling) te Ulestraten [Li],  
   ovl. (36 jaar oud) op woensdag 5 juni 1895. 

VIl.  Petrus Josephus (Peter Joseph) Hautvaest (Hautvast), zn. van Joannes Houdtvast (Vac) (landbouwer) en Maria Helena Lemmens (Vi) (landbouwster), 
 geb. op vrijdag 13 oktober 1820 te Spaubeek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 14 oktober 1820 aldaar (getuigen: zijn achternicht Sibilla (Maria Sibilla) Wouters (Vr) en zijn oom Jan Jozef (Petrus Josephus) Houdtvast (Vad), als Petrus Josephus Hautvaest), 
 dientknecht, 
 tr. (resp. 35 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 15 juli 1856 te Beek [Li] - akte 8 
 met Maria Elisabetha Cuijpers, dr. van Theodorus (Joannes Theodorus) Cuijpers en Maria Judith Haegens
 geb. op vrijdag 4 september 1829 te Beek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 5 september 1829 aldaar (getuige: Maria Elisabetha Schiffers, Petrus Franciscus Penris, Theodorus Muijters), 
 naaister. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Maria Helena Hautvast,  
   geb. op woensdag 20 mei 1857 te Beek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 20 mei 1857 aldaar (getuigen: haar grootmoeder Maria Helena Lemmens (Vi) en haar grootvader Theodorus (Joannes Theodorus) Cuijpers),  
   ovl. (30 dagen oud) op vrijdag 19 juni 1857 te Beek [Li]. 
  2.  Jan Hubert (Joannes Hubertus) Hautvast,  
   geb. op donderdag 2 september 1858 te Beek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 2 september 1858 aldaar (getuigen: zijn grootvader Joannes Houdtvast (Vac), als Joannes Houtvast, Anna Sijbilla Cuijpers). 
  3.  Maria Theresia Hautvast,  
   geb. op maandag 30 juli 1860 te Beek [Li]. 
  4.  Pieter Martin Hautvast,  
   geb. op zondag 17 augustus 1862 te Beek [Li]. 
  5.  Jan Theodoor Herman Hautvast,  
   geb. op dinsdag 8 november 1864 te Beek [Li]. 
  6.  Jan Willem Hautvast,  
   geb. op zaterdag 10 maart 1866 te Beek [Li]. 
  7.  Johannes Gerardus Hautvast,  
   geb. op dinsdag 9 juli 1867 te Beek [Li],  
   landbouwer,  
   overlijdensgetuige van zijn tante Agnes (Maria Agnes) Cuijpers op donderdag 21 juli 1898. 
  8.  Frederik ,  
   geb. op zaterdag 5 februari 1870 te Beek [Li]. 
  9.  Maria Elisabeth Hautvast,  
   geb. op donderdag 16 november 1871 te Beek [Li]. 

VIm.  Martinus Cornelis Hautvast (VIm), zn. van Joannes Houdtvast (Vac) (landbouwer) en Maria Helena Lemmens (Vi) (landbouwster), 
 geb. op vrijdag 16 september 1825 te Spaubeek [Li], 
 ged. op zondag 18 september 1825 genoemd naar zijn peter aldaar (getuigen: zijn oudoom Marten (Martinus) Wouters (IVi), Maria Helena Heijnen (zie Vh) en Catharina (Maria Catharina) Bemelmans), 
 radmaker, 
 overlijdensgetuige van Elisabeth Aldenhoff (zie VIm) op woensdag 29 maart 1893, 
 tr. (resp. 33 en 16 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op maandag 28 februari 1859 te Spaubeek [Li] 
 met zijn achternicht Anna Margaretha Heijnen, dr. van Willem (Jan Willem) Heijnen (Vw) (landbouwer) en Maria Agnes Moonen (zie VIav). 
  Martinus Cornelis Hautvast (VIm), 
 tr. (resp. 40 en 44 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op zondag 11 februari 1866 te Wittem [Li] 
 met Elisabeth Aldenhoff, dr. van Pieter Aldenhoff en Maria Catharina Haagen, 
 geb. op woensdag 4 april 1821 te Wittem [Li], 
 ovl. (71 jaar oud) op dinsdag 28 maart 1893 om 09:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1893/3 (getuigen: Martinus Cornelis Hautvast (VIm), (67 jaar, radmaker, Spaubeek, echtgenoot, kan niet schrijven) en Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens, (52 jaar, koster, Spaubeek, bekende)). 
 Uit dit huwelijk geen kinderen, VIav

VIn.  Maria Theresia Hautvast (Houtvast), dr. van Joannes Houdtvast (Vac) (landbouwer) en Maria Helena Lemmens (Vi) (landbouwster), 
 geb. op woensdag 20 februari 1828 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (60 jaar oud) op zondag 18 maart 1888 te Beek [Li], 
 tr. (resp. 24 en 27 jaar oud) op zaterdag 16 oktober 1852 te Beek [Li], 
 kerk.huw. op dinsdag 19 oktober 1852 aldaar (getuige: Joseph Houtvast, Hermanus Coumans) 
 met Joris Hubert (Georgius Hubertus) Visschers, zn. van Christiaan Vissers en Maria Catharina Coumans
 geb. op zondag 17 oktober 1824 te Beek [Li], 
 ovl. (71 jaar oud) op zaterdag 3 oktober 1896 aldaar - akte 49 [BS: 72 jaar]. 
 Uit dit huwelijk 5 zonen: 
  1.  Jan Christiaan ,  
   geb. op zaterdag 6 augustus 1853 te Beek [Li],  
   ovl. (82 jaar oud) op vrijdag 15 november 1935 aldaar, volgt VIIw
  2.  Joannes ,  
   geb. op vrijdag 2 maart 1855 te Beek [Li],  
   ovl. (76 jaar oud) op maandag 14 december 1931 aldaar, volgt VIIx
  3.  Jan Hubert ,  
   geb. op woensdag 15 april 1857 te Beek [Li],  
   ovl. (81 jaar oud) op vrijdag 17 februari 1939 aldaar, volgt VIIy
  4.  Pieter Hubert ,  
   geb. op zaterdag 28 september 1861 te Beek [Li],  
   ovl. (70 jaar oud) op donderdag 26 november 1931 te Stein [Li], volgt VIIz
  5.  Johannes Hendrikus ,  
   geb. op maandag 22 november 1869 te Beek [Li],  
   ovl. (51 jaar oud) op woensdag 17 augustus 1921 te Schimmert [Li], volgt VIIaa

VIo.  Maria Gertrudis Hautvast (Houtvast), dr. van Joannes Houdtvast (Vac) (landbouwer) en Maria Helena Lemmens (Vi) (landbouwster), 
 geb. op dinsdag 31 augustus 1830 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (59 jaar oud) op woensdag 13 augustus 1890 (Maria Gertrudis Hautvast dr van Joannes Hautvast en Maria Helena Lemmens; gehuwd met Jan Gerard Nijsten) te Beek [Li], 
 tr. (resp. 29 en 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 21 november 1859 te Beek [Li] 
 met Jan Gerard (Joannes Gerardus, Gerard) Nijsten, zn. van Joannes Nijsten en Maria Catharina Henssen
 geb. op vrijdag 10 juli 1835 te Beek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 11 juli 1835 aldaar (getuigen: zijn tante Maria Ida Nijsten en zijn oom Joannes Gerardus Henssen), 
 ovl. (80 jaar oud) op maandag 18 oktober 1915 te Beek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Maria Helena Hubertina ,  
   geb. op vrijdag 28 september 1860 genoemd naar haar grootmoeder aan moederszijde (Maria Helena Lemmens) te Beek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 29 september 1860 aldaar (getuigen: haar grootvader Joannes Nijsten, als Joannes Niesten en haar grootmoeder Maria Helena Lemmens (Vi)). 
  2.  Jan Hubert (Joannes Hubertus) ,  
   geb. op woensdag 4 juni 1862 aangifte 6 juni 1862 te Beek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 4 juni 1862 aldaar (getuigen: zijn grootmoeder Maria Catharina Henssen en zijn grootvader Joannes Houdtvast (Vac), als Joannes Houtvast),  
   ovl. (35 jaar oud) op woensdag 11 mei 1898 te Beek [Li]. 
  3.  Theresia (Maria Theresia) ,  
   geb. op zondag 9 april 1865 te Beek [Li],  
   ovl. (66 jaar oud) op zaterdag 9 mei 1931 te Spaubeek [Li], volgt VIIab
  4.  Maria Anna Hubertina ,  
   geb. op zaterdag 28 september 1867 (tweeling) te Beek [Li]. 
  5.  Maria Catharina ,  
   geb. op zaterdag 28 september 1867 (tweeling) te Beek [Li]. 
  6.  Wilhelmus Hubertus Gerard ,  
   geb. op vrijdag 7 april 1871 te Beek [Li]. 

VIp.  Petrus Bernardus Hautvast, zn. van Jan Jozef (Petrus Josephus) Houdtvast (Vad) en Maria Gertrudis Lemmens (Vj), 
 ged. op woensdag 20 augustus 1823 genoemd naar zijn peter te Spaubeek [Li] (getuigen: Peter (Petrus) Mevis (zie IVe), als koster [?ww], zijn oudoom Jan Pieter (Joannes Petrus) Hautvast (IVn), als Petrus Hautvast, Joanna Elijsabeth Souren), 
 ovl. (ongeveer 36 jaar oud) op woensdag 23 mei 1860 te Spaubeek [Li], 
 tr. (resp. ongeveer 26 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 12 augustus 1850 te Spaubeek [Li] 
 met Anna Margaretha Foxen, dr. van Michiel Foxen (akkerbouwer, landbouwer) en Anna Sibilla Geurts (huishoudster), 
 geb. op dinsdag 19 augustus 1823 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (38 jaar oud) op donderdag 7 november 1861 aldaar. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Pieter Jozef (Petrus Josephus) ,  
   geb. op maandag 11 november 1850 te Spaubeek [Li]. 
  2.  Joannes Michiel (Joannes Michael) ,  
   geb. op vrijdag 12 maart 1852 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (6 jaar oud) op vrijdag 7 januari 1859 aldaar. 
  3.  Hubertus Wilhelmus ,  
   geb. op donderdag 22 december 1853 te Spaubeek [Li]. 
  4.  Joannes Mathijs ,  
   geb. op vrijdag 19 oktober 1855 te Spaubeek [Li],  
   schrijnwerkersgezel,  
   tr.  
   met Maria Elisabeth Philomina Mevis, dr. van Jan Francis (Joannes Franciscus) Mevis (VIh) (landbouwer) en Maria Catharina Körvers. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Joannes Hubertus ,  
   geb. op maandag 20 juli 1857 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (2 jaar oud) op donderdag 15 september 1859 aldaar. 
  6.  Maria Gertrudis ,  
   geb. op zaterdag 22 oktober 1859 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (17 jaar oud) op vrijdag 20 juli 1877 opm onghuwd aldaar. 

VIq.  Maria Barbara Houdtvast (Hautvast), dr. van Jan Jozef (Petrus Josephus) Houdtvast (Vad) en Maria Gertrudis Lemmens (Vj), 
 geb. op vrijdag 24 oktober 1845 te Schinnen [Li], 
 ovl. (56 jaar oud) op donderdag 9 januari 1902 om 23:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1092/3 (getuigen: haar zoon Joannes Nepomecenus Ackermans (zie VIq), (26 jaar, landbouwer, Spaubeek, zoon) en Jan Hendrik (Joannes Henricus) Vroemen, (53 jaar, hoofd der school, Spaubeek, bekende)), 
 tr. (resp. 27 en 44 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 25 november 1872 te Schin op Geul [Li], 
 woont in Hobbelrade op dinsdag 3 mei 1887 te Spaubeek [Li] 
 met Mathijs Philippus Ackermans, zn. van Jan Lambert Ackermans (landbouwer) en Maria Anna Josepha Baenens (molenaarster), 
 geb. op maandag 26 mei 1828 te Nuth [Li], 
 geboortegetuige van zijn zoon Nn Ackermans (zie VIq) op woensdag 4 mei 1887, 
 overlijdensgetuige van zijn nicht Maria Antonia Ackermans op donderdag 27 april 1899, 
 ovl. (82 jaar oud) op zondag 9 april 1911 om 16:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1911/5 (getuigen: zijn zoon Guillaume (Augustinus Willem Remigius) Ackermans (zie VIq), (22 jaar, winkelbediende, Spaubeek, zoon) en Michiel (Joannes Michael Hubertus) Moonen, (33 jaar, landbouwer, Spaubeek, kennis)). 
 Uit dit huwelijk 13 kinderen: 
  1.  Maria Hubertina ,  
   geb. op woensdag 30 juli 1873 te Spaubeek [Li]. 
  2.  Maria Catharina ,  
   geb. op woensdag 19 augustus 1874 te Spaubeek [Li]. 
  3.  Joannes Nepomecenus ,  
   geb. op maandag 11 oktober 1875 te Spaubeek [Li],  
   landbouwer,  
   overlijdensgetuige van zijn moeder Maria Barbara Houdtvast (VIq) op vrijdag 10 januari 1902. 
  4.  Joannes Hubertus Ludovicus ,  
   geb. op vrijdag 8 december 1876 te Spaubeek [Li]. 
  5.  Joannes Hubertus ,  
   geb. op maandag 6 mei 1878 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (2 dagen oud) op woensdag 8 mei 1878 aldaar. 
  6.  Maria Elisabeth ,  
   geb. op donderdag 29 mei 1879 te Spaubeek [Li]. 
  7.  Joannes Pieter ,  
   geb. op zaterdag 7 mei 1881 te Spaubeek [Li]. 
  8.  Joannes Hubertus ,  
   geb. op donderdag 4 mei 1882 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (17 dagen oud) op zondag 21 mei 1882 aldaar. 
  9.  Maria Josephina ,  
   geb. op dinsdag 28 augustus 1883 te Spaubeek [Li]. 
  10.  Maria Theresia ,  
   geb. op zondag 9 augustus 1885 te Spaubeek [Li]. 
  11.  Nn ,  
   geb. op dinsdag 3 mei 1887 om 10:00 uur te Spaubeek [Li] - ovl.akte 1887/8 (getuigen: zijn vader Mathijs Philippus Ackermans (zie VIq), (58 jaar, landbouwer, Spaubeek/Hobbelrade, vader) en Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens, (45 jaar, koster, Spaubeek, bekende)) (doodgeb.). 
  12.  Guillaume (Augustinus Willem Remigius) ,  
   geb. op woensdag 20 maart 1889 te Spaubeek [Li],  
   winkelbediende,  
   huwelijksgetuige van Gerlacus Joannes Akkermans (zie VIIcu) en zijn achternicht Maria Sophia Hautvast op vrijdag 21 april 1911 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Pieter Nicolaas Alphonse Mevis en Maria Gertrudis Heijnen op donderdag 24 augustus 1911 te Spaubeek [Li],  
   overlijdensgetuige van zijn vader Mathijs Philippus Ackermans (zie VIq) op maandag 10 april 1911. 
  13.  Bertha (Maria Hubertina Carolina) ,  
   geb. op maandag 12 januari 1891 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (81 jaar oud) op zaterdag 29 januari 1972 aldaar, volgt VIIac
  Mathijs Philippus Ackermans, zn. van Jan Lambert Ackermans (landbouwer) en Maria Anna Josepha Baenens (molenaarster), 
 tr. (resp. 33 en 21 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 17 mei 1862 te Spaubeek [Li] - akte 4 
 met Maria Elisabeth Muijlkens, dr. van Jan (Joannes) Muijlkens en Maria Jeanne (Maria Joanna) Otermans
 geb. op zaterdag 10 april 1841 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (30 jaar oud) op zondag 23 juli 1871 aldaar. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 

VIr.  Joannes Goedefridus (Joannes Godefridus, Johan Godfried, Godfried) Geurts, zn. van Joannes Theodorus Geurts (landbouwer, landman) en Maria Sijbilla Boshouwers (Vk) (huishoudster, landbouwster), 
 geb. op dinsdag 21 juni 1803 te Spaubeek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op dinsdag 21 juni 1803 aldaar 1803 21ma junij natus et eodem baptisatus est Joannes Goedefridus filius legit(imus): Joannis Theodori Geurts et Mariae Sibillae Boscheurs conj: susc: fuerunt Petrus Mevis loco Goedefridi Geurts et Maria Wouters. quod testor J:J: Raemaeckers deservitor in Spaubeck (getuigen: zijn grootmoeder Maria Wouters (IVh), Peter (Petrus) Mevis (zie IVe) en zijn oom Godefridus Geurts), 
 landbouwer, schaapsherder, 
 ovl. (70 jaar oud) op zondag 24 augustus 1873 te Beek [Li], 
 tr. (resp. 27 en 19 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 19 juli 1830 te Beek [Li], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op dinsdag 20 juli 1830 aldaar (getuigen: zijn broer Joannes Wilhelmus Geurts (VIu), als Joannes Gullelmus Geurts, Joannes Matthias Stassen) 
 met Maria Joanna Soeren (Souren), dr. van Leonard Soeren (hoefsmid) en Maria Elisabeth Stassen
 geb. op vrijdag 26 oktober 1810 te Beek [Li], 
 ovl. (76 jaar oud) op donderdag 4 november 1886 te Beek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.  Maria Johanna (Marie Johanna) ,  
   geb. op vrijdag 11 maart 1831 te Beek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 11 maart 1831 naam Maria Elisabetha Geurts aldaar (getuigen: haar grootvader Joannes Theodorus Geurts (zie Vk) en haar grootmoeder Maria Elisabeth Stassen),  
   tr. (resp. 31 en 37 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 19 juni 1862 te Voerendaal [Li]  
   met Willem Cornelis Geelen, zn. van Antoon Geelen en Maria Catharina Didden,  
   geb. op dinsdag 14 juni 1825 te Schin op Geul [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Leonardus ,  
   geb. op zaterdag 2 maart 1833 te Beek [Li],  
   ovl. (78 jaar oud) op zondag 29 oktober 1911 aldaar, volgt VIIad
  3.  Christiaen ,  
   geb. op dinsdag 17 februari 1835 te Beek [Li],  
   tr. (resp. 38 en 30 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 18 oktober 1873 te Beek [Li]  
   met Maria Judith Stijnen, dr. van Jan Arnold Stijnen en Maria Barbara Bovens,  
   geb. op dinsdag 20 december 1842 te Beek [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Maria Josephina Hubertina ,  
   geb. op vrijdag 27 januari 1837 te Beek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 27 januari 1837 naam: Josephina Hubertina aldaar (getuigen: haar tante Maria Josepha Geurts (VIt), als Josepha Geurts, Joannes Andreas Souren),  
   ovl. (78 jaar oud) op zaterdag 4 december 1915 te Beek [Li] (Maria Josepha Hubertina Geurts dr van Godefridus Geurts en Marie Johanna Soeren; e.v. Christiaan Pelsers),  
   tr. (resp. 35 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 25 november 1872 te Beek [Li]  
   met Christiaan Pelsers, zn. van Jan Hendrik Pelsers en Maria Ida Haemers,  
   geb. op donderdag 5 april 1849 te Beek [Li],  
   ovl. (73 jaar oud) op dinsdag 27 februari 1923 aldaar. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Maria IJda ,  
   geb. op maandag 5 augustus 1839 te Nuth [Li],  
   ovl. (3 jaar oud) op vrijdag 21 april 1843 aldaar (Maria Ida Geurts dr van Godfried Geurts en Maria Johanna Souren). 
  6.  Jan Thomas ,  
   geb. op zondag 17 april 1842 te Nuth [Li],  
   ovl. (68 jaar oud) op zaterdag 18 maart 1911 te Spaubeek [Li], volgt VIIae
  7.  Jan Andries ,  
   geb. op woensdag 27 maart 1844 te Nuth [Li],  
   ovl. (86 jaar oud) op woensdag 11 juni 1930 te Houthem [Li], volgt VIIaf
  8.  Wilhelmus Hubertus ,  
   geb. op maandag 1 december 1845 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (2 maanden oud) op zondag 22 februari 1846 aldaar (Wilhelmus Hubertus Geurts zn van Joannes Godefridus Geurts en Johanna Soeren). 
  9.  Maria Sebilla Hubertin ,  
   geb. op woensdag 25 april 1849 te Schinnen [Li],  
   ovl. (70 jaar oud) op dinsdag 26 augustus 1919 te Valkenburg a/d Geul [Li], volgt VIIag
  10.  Maria Elisabeth Hubertina ,  
   geb. op woensdag 25 april 1849 tweeling te Schinnen [Li]. 
  11.  Maria Johanna ,  
   geb. op donderdag 18 september 1851 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (61 jaar oud) op maandag 7 juli 1913 te Valkenburg a/d Geul [Li], volgt VIIah

VIs.  Maria Elisabetha Geurts, dr. van Joannes Theodorus Geurts (landbouwer, landman) en Maria Sijbilla Boshouwers (Vk) (huishoudster, landbouwster), 
 geb. op dinsdag 16 oktober 1804 om 2 uur 's morgens te Spaubeek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op dinsdag 16 oktober 1804 aldaar 1804 16ta 8bris circa 2dam matutinam nata et eodem baptisata est Maria Elisabetha filia leg: Joannis Theodori Geurts et Mariae Sibillae Bosheuers conj susc: Petrus Mevis loco Joannis Wouters et Maria Elisabetha Leunissen testor J:J: Raemaeckers pastor
in Spaubeck
(getuigen: haar overgrootvader Joes (Joannes) Wouters (IIIb), Peter (Petrus) Mevis (zie IVe) en haar grootmoeder Anna Elisabetha Leunissen, als Maria Elisabetha Leunissen), 
 ovl. (42 jaar oud) op donderdag 1 april 1847 te Spaubeek [Li] - akte 10 [BS: 43 jaar], 
 tr. (resp. 23 en 29 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 11 oktober 1828 te Spaubeek [Li] - akte 28 
 met Christiaan (Christianus) Claesens (Claessens), zn. van Michael (Joannes Michael) Claessen (journalier (=dagloner)) en Sibilla (Maria Sibilla) Eummelen
 geb. op woensdag 11 september 1799 te Spaubeek [Li] - akte 1 [BS: aangegeven 14-12-1799, Franse d.d.: 23 frimaire viii], 
 ged. Rooms Katholiek op woensdag 11 september 1799 ingeschreven in doopboek van Spaubeek op 11 december 1799 te Munstergeleen [Li] (getuige: Maria Cornelia Ummelen, Joannes Claessens vervangende getuigen Maria Gertrudis Doveren, Joannes Michael Bouts), 
 dienstknecht, kantonier, dagloner, 
 ovl. (83 jaar oud) op vrijdag 3 augustus 1883 om 08:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1883/10 (getuigen: zijn zoon Jan Theodoor (Joannes Theodorus) Claesens (VIIai), (53 jaar, daglooner, Spaubeek. zoon) en Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens, (42 jaar, koster, Spaubeek, bekende)). 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Jan Theodoor (Joannes Theodorus) ,  
   geb. op donderdag 25 februari 1830 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (63 jaar oud) op zondag 10 december 1893 aldaar, volgt VIIai
  2.  Jan Michiel (Joannes Michiel) Claessens,  
   geb. op dinsdag 8 januari 1833 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (73 jaar oud) op dinsdag 8 mei 1906 aldaar, volgt VIIaj
  3.  Josepha Hubertina (Maria Josepha Hubertina) Claessens,  
   geb. op vrijdag 14 april 1837 te Spaubeek [Li] - akte 16,  
   ovl. (14 jaar oud) op donderdag 22 januari 1852 te Spaubeek [Li] - akte 1. 
  4.  Godfried (Godefridus) Claessens,  
   geb. op donderdag 16 april 1840 te Spaubeek [Li] - akte 8 [Bij huwelijk woonden in Hobbelrade],  
   kleermaker,  
   overlijdensgetuige van Maria Josepha Beaumont op woensdag 18 mei 1910,  
   overlijdensgetuige van Joannes Andreas Beaumont (zie VIad) op zondag 4 september 1892,  
   ovl. (82 jaar oud) op zondag 14 mei 1922 om 19:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1922/5 (getuigen: Mathieu (Joannes Mathias) Duizings (VIIIaq), (24 jaar, arbeider, Spaubeek) en Jan Pieter (Jan Pieter Hubert) Stassen, (37 jaar, koster, Spaubeek)),  
   otr. op zondag 31 augustus 1884 te Spaubeek [Li],  
   tr. (resp. 44 en 50 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 13 september 1884 te Spaubeek [Li] - akte 1884/1 (getuigen: haar achterneef Jan Mathijs (Joannes Mathijs) Moonen, (46 jaar, landbouwer, Spaubeek, kennis), haar achterneef Jan Andreas (Joannes Andreas) Meex, (55 jaar, landbouwer, Saubeek, kennis), Joannes Augustinus Eussen, (24 jaar, landbouwer, Spaubeek, kennis) en haar achterneef Joannes Petrus Meex, (54 jaar, winkelier, Spaubeek, kennis)),  
   woont in Hobbelrade op dinsdag 17 mei 1910 te Spaubeek [Li]  
   met Maria Josepha (Maria Jozepha) Beaumont, dr. van Mathijs (Joannes Mattis) Beaumont (dienstknecht, koopman in appelazijn) en Catharina Elisabeth Sassen (huishoudster),  
   geb. op zondag 22 juni 1834 te Spaubeek [Li] - akte 24. Woont bij huwelijk in Hobbelrade,  
   ovl. (75 jaar oud) op dinsdag 17 mei 1910 om 22:00 uur te Hobbelrade [Li] Spaubeek - akte 1910/8 (getuigen: Godfried (Godefridus) Claessens (zie VIs), (70 jaar, landbouwer, Spaubeek, echtgenoot, kan niet schrijven) en Jan Hubert (Joannes Hubertus) Vrancken (zie VIIat), (58 jaar, herbergier, Spaubeek, kennis)). Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Joannes Gerardus Claessens,  
   geb. op maandag 6 januari 1845 te Spaubeek [Li], volgt VIIak

VIt.  Maria Josepha Geurts, dr. van Joannes Theodorus Geurts (landbouwer, landman) en Maria Sijbilla Boshouwers (Vk) (huishoudster, landbouwster), 
 ged. op zaterdag 31 oktober 1807 te Spaubeek [Li] (getuigen: haar tante Maria Sijbilla Geurts en Martijn (Martinus) Frissen (zie IVh)), 
 huishoudster, 
 doopgetuige van haar neef Leonardus Geurts (VIIad) op zondag 2 juni 1833 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Maria Josephina Hubertina Geurts (zie VIr) op vrijdag 27 januari 1837 te Beek [Li], 
 ovl. (ongeveer 62 jaar oud) op zaterdag 6 november 1869 te Spaubeek [Li] - Dorpstraat. (Maria Josepha Geurts dr van Jan Theodoor Geurts en Maria Sibilla Boschouers; e.v. Joannes Gerardus Wouters), 
 tr. 
 met haar achterneef Gerard (Joannes Gerardus) Wouters (zie Vp). 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Jan Theodor (Joannes Theodorus) ,  
   geb. op dinsdag 10 augustus 1852 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (63 jaar oud) op zaterdag 15 juli 1916 te Kerkrade [Li], volgt VIaf

VIu.  Joannes Wilhelmus, genoemd naar zijn peter Geurts, zn. van Joannes Theodorus Geurts (landbouwer, landman) en Maria Sijbilla Boshouwers (Vk) (huishoudster, landbouwster), 
 ged. op zondag 18 maart 1810 te Spaubeek [Li] (getuigen: zijn tante Catharina Elisabetha Geurts, zijn oudtante Elisabeth (Maria Elisabeth) Boschouers (zie IVi) en zijn oom Joannes Wilhelmus Boshouwers (Vl)), 
 getuige bij kerk. huw. van zijn broer Joannes Goedefridus Geurts (VIr) en Maria Joanna Soeren op dinsdag 20 juli 1830 te Beek [Li], 
 ovl. (ongeveer 70 jaar oud) op zondag 6 februari 1881 te Heerlen [Li] (Willem Geurts zn van NN en NN; e.v. Maria Anna Penders), 
 tr. (resp. ongeveer 22 en 28 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 8 november 1832 te Spaubeek [Li] 
 met Maria Joanna Penders, dr. van Leonard Penders en Maria Gertrudis Stassen, 
 geb. op woensdag 31 oktober 1804 te Hoensbroek [Li], 
 ovl. (72 jaar oud) op maandag 27 augustus 1877 te Heerlen [Li]. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Maria Louisa ,  
   geb. op dinsdag 17 september 1833 te Heerlen [Li],  
   tr. (resp. 47 en 60 jaar oud) op donderdag 21 april 1881 te Heerlen [Li]  
   met Frans Theodoor Moonen,  
   geb. op donderdag 15 maart 1821 zn van Edmond Moonen en Anna Kartharina Tribels te Heerlen [Li],  
   ovl. (63 jaar oud) op woensdag 23 juli 1884 (Frans Theodoor Moonen zn van Edmond Moonen en Maria Anna Catharina Cordewener; gehuwd met Maria Louisa Geurts) aldaar. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Maria Sibilla ,  
   geb. op dinsdag 12 januari 1836 te Schinnen [Li],  
   ovl. (89 jaar oud) op zondag 25 januari 1925 te Brunssum [Li], volgt VIIal
  3.  Joannes Godefridus ,  
   geb. op woensdag 24 juli 1839 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (7 jaar oud) op dinsdag 3 november 1846 (Godfried Geurts zn van Jan Willem Geurts en Joanna Maria Penders) te Heerlen [Li]. 
  4.  Elizabeth ,  
   geb. op dinsdag 14 oktober 1845 te Heerlen [Li]. 

VIv.  Maria Joanna (Maria Anna) Geurts, dr. van Joannes Theodorus Geurts (landbouwer, landman) en Maria Sijbilla Boshouwers (Vk) (huishoudster, landbouwster), 
 ged. op woensdag 15 december 1819 te Spaubeek [Li] (getuigen: haar achterneef Joannes Matthias Campo, Joanna Gertrud Boschoers), 
 landbouwster, huishoudster, 
 ovl. (ongeveer 63 jaar oud) op dinsdag 2 januari 1883 om 02:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1883/1 (getuigen: Jan Adam (Joannes Adamus) Welzen (zie VIIao), (37 jaar, veldwachter, Spaubeek (oude Kerk), schoonzoon) en Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens, (41 jaar, koster, Spaubeek, bekende)), 
 tr. (resp. ongeveer 21 en 21 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 23 oktober 1841 te Spaubeek [Li], 
 woont in Dorpstraat op dinsdag 2 januari 1883 te Spaubeek [Li] 
 met Pieter Thomas Moonen, zn. van Jacobus (Joannes Jacobus) Moonen en Anna Gertrudis Schutgens
 geb. op zaterdag 20 mei 1820 te Spaubeek [Li] - akte 15, 
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 20 mei 1820 aldaar, 
 landbouwer, 
 ovl. (76 jaar oud) op zaterdag 19 december 1896 om 12:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1896/10 (getuigen: Hubert (Michiel Hubertus) Luijten (zie VIIas), (36 jaar, landbouwer, Spaubeek, bekende) en