$boomnaam$
Johannes Martinus Heijnen
Johannes Martinus Heijnen,
geb. op donderdag 6 december 1810 om 11 uur 's avonds te Spaubeek [li],
ged. Rooms Katholiek op donderdag 6 december 1810 baptisatus ab obstetrice bokken anna maria [=gedoopt door de vroedvrouw Anna Maria Bokken]. 1810 6ta xbris circa 11 vespertinam natus est et ab obstetrice Anna Maria Bokken assecuratus fuit Joannes Martinus filius leg: Petri Mathiae Heynen et Catharinae Elisabethae Wouters postera die suppletae sunt ceremoniae in favorem prolis susc fuere Martinus Wouters et Maria Agnes Hanssen. testor JJ Raemaekers pastor in Spaubeck aldaar (getuigen: zijn oom Marten (Martinus) Wouters en zijn aangetrouwde tante Maria Agnetis Hanssen),
geen beroep,
ovl. (23 jaar oud) op zaterdag 29 maart 1834 te Spaubeek [li].


Matthias Heijnen
Matthias Heijnen,
geb. voor 1702 (voor 1702) te Spaubeek [li],
(getuigen: Matthias Heijnen en Mechtildis Hagens),
brandewijnstoker,
doopgetuige van zijn nicht Maria Sijbilla Heijnen op dinsdag 17 januari 1741 te Spaubeek [li],
doopgetuige van zijn achternicht Judith (Maria Judith) Boschouers op vrijdag 20 december 1754 te Spaubeek [li],
doopgetuige van Matthias Heijnen,
doopgetuige van zijn kleinzoon Matthias Cuijpers op woensdag 19 mei 1756 te Spaubeek [li],

De bokkerijders stelen koperen stookketel op donderdag 10 november 1740 te Spaubeek [li]
,
Antoon Winckens is op 19 juli 1751 nog postuum beschuldigd door Peter Schols uit Spaubeek van:

Het afnemen van de eed in 1738 in het boschken achter Wolfhagen, mede aanwezig Geerlingh Daniëls, Wijn Wijnen e.a.
Het verstoppen van een koperen brouwketel welke in de nacht van 10 op 11 november 1740 was gestolen bij Mathijs Heijnen te Spaubeek. De ketel werd gedragen bij zeker Toontje in de beemden in het dorp Schinnen (Wolfhagen), deze is in 1743 gexecuteerd. De ketel is na 3 dagen en 3 nachten in diens coolhof te hebben gestaan naar Broeksittard gebracht en van daar naar Sittard en aldaar verkocht aan de ouden Jood Levy.

Vanwege de bekentenissen van zijn complicen werd Antoon Winckens op 11 november 1743 gearresteerd en op kasteel ter Borg gevangen gezet. Na confrontatie met de beide Catsberghen werd besloten tot een scherper examen.

Na behoorlijke territie op 3 december 1743 recollectie op 5 december 1743 bekent Antoon dat hij:
Tijdens de diefstal bij Duijckers in het Raath als schildwacht te hebben dienst gedaan.
Tijdens de diefstal bij Clemens te Sittard als schildwacht op de Boonenbrug te hebben dienst gedaan, zijn aandeel was 3 specie-schillingen.
Tijdens de diefstal bij Mathijs Houtvast te Grijsegrubben als schildwacht te hebben dienst gedaan, zijn aandeel was 3 blamusers.
Tijdens de inbraak op de capelanie te Hoensbroek aan de Schure-eik gepost te hebben, zijn aandeel was 3 specie-schillingen.
Tijdens de inbraak in de kerk te Amstenrade als schildwacht in het veld te hebben gestaan

Na ingewonnen advies van twee rechtsgeleerden werd Antoon Winckens als schuldig aan diverse diefstallen met braak op 14 december 1743 gevonnist. Het vonnis luidde als volgt: “gecondemneert om aan eenen paal geworgd te worden totdat den doodt volgt ende daernaer verbrant te worden met confiscatie zijner goederen en effecten met verbott van in 100 jaeren niet meer te bouwen op de plaetse van het huis dat sall worden afgebroken omdat het gediend heeft tot schuilplaats van dieven en schelmen”

Op 17 december 1743 wordt Antoon Winckens tesamen met Joes Catsberg (de rode speelman van Nagelbeek), diens zoon Johannes Catsberg jr. (Henske van Nagelbeek), Johannes Schoerens (het Scheuerke) en Hendrick Witmakers (Marien Hentjen) op de Danikerberg gewurgd aan een paal en worden hun lijken verbrand.

(Bron: De Bokkenrijders in de familie Winkens; www.winkens.eu/Bokkenrijders.htm)

Ovl. (Minstens 67 jaar oud) in juli 1769 te Spaubeek [li].

kerk.huw. (beiden minstens 20 jaar oud) (1) op zondag 1 februari 1722 (1 februarij cum dispensatione et tertio et quarto gradu consanguinitas contraxerunt matrimonium Matthias Heynen et Mari[a] Geurts testes fuerunt Jo[ann]es Wouters et Jo(ann)es
Stassen
) te Spaubeek [li] (getuigen: Jan (Joannes) Wouters en Joannes Stassen, koster [ww])
met

Maria Geurts, dr. van Nn Geurts en Nn ,
geb. voor 1702,
ovl. (minstens 21 jaar oud) op zondag 24 oktober 1723 te Spaubeek [li],
begr. op dinsdag 26 oktober 1723 die 24. octobris pie in domino obijt Maria Geurts uxor Matthiae Heijnen sacro viatico et extrema unxione munita et 26. more catholico sepulta aldaar.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Mechtildis~1722 Spaubeek [li]    

kerk.huw. (resp. minstens 22 en minstens 20 jaar oud) (2) op dinsdag 31 oktober 1724 (31 octobris sacramento matrimonii copulati sunt Matthias Heijnen, viduus Mariae Geurts et Maria Vlecken testes fuerunt Theodorus Heynen et Jo(ann)es Stassen.) aldaar (getuigen: Joannes Stassen en zijn broer Theodorus Heijnen)
met

Maria Vlecken (Flecken), dr. van Christianus Vlecken en Helena Cocx,
geb. voor 1704 vermoedelijk te Millen [nw, Duitsland],
doopgetuige van Joannes Petrus Geurts op zondag 16 augustus 1744 te Spaubeek [li],
ovl. (minstens 66 jaar oud) op zondag 23 december 1770 te Spaubeek [li],
begr. op dinsdag 25 december 1770 (Maria Vlecken gehuwd met Matthias Heijnen) aldaar.

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Petrus~1725 Spaubeek [li] †1779 Spaubeek [li] 53
Christianus~1727 Spaubeek [li] †1797 Spaubeek [li] 69
Sophia~1729 Spaubeek [li] †1775 Schin op Geul [li] 45
Helena~1732 Spaubeek [li]    
Theodorus~1734 Spaubeek [li] †1818 Spaubeek [li] 84
Joanna~1737 Spaubeek [li] †1819 Spaubeek [li] 82
Petrus~1741 Spaubeek [li] †1747 Spaubeek [li] 6


Maria Vlecken
Maria Vlecken (Flecken),
geb. voor 1704 vermoedelijk te Millen [nw, Duitsland],
doopgetuige van Joannes Petrus Geurts op zondag 16 augustus 1744 te Spaubeek [li],
ovl. (minstens 66 jaar oud) op zondag 23 december 1770 te Spaubeek [li],
begr. op dinsdag 25 december 1770 (Maria Vlecken gehuwd met Matthias Heijnen) aldaar.

kerk.huw. (resp. minstens 20 en minstens 22 jaar oud) op dinsdag 31 oktober 1724 (31 octobris sacramento matrimonii copulati sunt Matthias Heijnen, viduus Mariae Geurts et Maria Vlecken testes fuerunt Theodorus Heynen et Jo(ann)es Stassen.) te Spaubeek [li] (getuigen: Joannes Stassen en zijn broer Theodorus Heijnen)
met

Matthias Heijnen, zn. van Peter (Petrus) Heijnen en Mechel (Mechtildis) Engels,
geb. voor 1702 (voor 1702) te Spaubeek [li],
(getuigen: Matthias Heijnen en Mechtildis Hagens),
brandewijnstoker,
doopgetuige van zijn nicht Maria Sijbilla Heijnen op dinsdag 17 januari 1741 te Spaubeek [li],
doopgetuige van zijn achternicht Judith (Maria Judith) Boschouers op vrijdag 20 december 1754 te Spaubeek [li],
doopgetuige van Matthias Heijnen,
doopgetuige van zijn kleinzoon Matthias Cuijpers op woensdag 19 mei 1756 te Spaubeek [li],

De bokkerijders stelen koperen stookketel op donderdag 10 november 1740 te Spaubeek [li]
,
Antoon Winckens is op 19 juli 1751 nog postuum beschuldigd door Peter Schols uit Spaubeek van:

Het afnemen van de eed in 1738 in het boschken achter Wolfhagen, mede aanwezig Geerlingh Daniëls, Wijn Wijnen e.a.
Het verstoppen van een koperen brouwketel welke in de nacht van 10 op 11 november 1740 was gestolen bij Mathijs Heijnen te Spaubeek. De ketel werd gedragen bij zeker Toontje in de beemden in het dorp Schinnen (Wolfhagen), deze is in 1743 gexecuteerd. De ketel is na 3 dagen en 3 nachten in diens coolhof te hebben gestaan naar Broeksittard gebracht en van daar naar Sittard en aldaar verkocht aan de ouden Jood Levy.

Vanwege de bekentenissen van zijn complicen werd Antoon Winckens op 11 november 1743 gearresteerd en op kasteel ter Borg gevangen gezet. Na confrontatie met de beide Catsberghen werd besloten tot een scherper examen.

Na behoorlijke territie op 3 december 1743 recollectie op 5 december 1743 bekent Antoon dat hij:
Tijdens de diefstal bij Duijckers in het Raath als schildwacht te hebben dienst gedaan.
Tijdens de diefstal bij Clemens te Sittard als schildwacht op de Boonenbrug te hebben dienst gedaan, zijn aandeel was 3 specie-schillingen.
Tijdens de diefstal bij Mathijs Houtvast te Grijsegrubben als schildwacht te hebben dienst gedaan, zijn aandeel was 3 blamusers.
Tijdens de inbraak op de capelanie te Hoensbroek aan de Schure-eik gepost te hebben, zijn aandeel was 3 specie-schillingen.
Tijdens de inbraak in de kerk te Amstenrade als schildwacht in het veld te hebben gestaan

Na ingewonnen advies van twee rechtsgeleerden werd Antoon Winckens als schuldig aan diverse diefstallen met braak op 14 december 1743 gevonnist. Het vonnis luidde als volgt: “gecondemneert om aan eenen paal geworgd te worden totdat den doodt volgt ende daernaer verbrant te worden met confiscatie zijner goederen en effecten met verbott van in 100 jaeren niet meer te bouwen op de plaetse van het huis dat sall worden afgebroken omdat het gediend heeft tot schuilplaats van dieven en schelmen”

Op 17 december 1743 wordt Antoon Winckens tesamen met Joes Catsberg (de rode speelman van Nagelbeek), diens zoon Johannes Catsberg jr. (Henske van Nagelbeek), Johannes Schoerens (het Scheuerke) en Hendrick Witmakers (Marien Hentjen) op de Danikerberg gewurgd aan een paal en worden hun lijken verbrand.

(Bron: De Bokkenrijders in de familie Winkens; www.winkens.eu/Bokkenrijders.htm)

Ovl. (Minstens 67 jaar oud) in juli 1769 te Spaubeek [li],
tr. (1)
met Maria Geurts. Uit dit huwelijk een dochter.

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Petrus~1725 Spaubeek [li] †1779 Spaubeek [li] 53
Christianus~1727 Spaubeek [li] †1797 Spaubeek [li] 69
Sophia~1729 Spaubeek [li] †1775 Schin op Geul [li] 45
Helena~1732 Spaubeek [li]    
Theodorus~1734 Spaubeek [li] †1818 Spaubeek [li] 84
Joanna~1737 Spaubeek [li] †1819 Spaubeek [li] 82
Petrus~1741 Spaubeek [li] †1747 Spaubeek [li] 6


Petrus Heijnen
Petrus Heijnen,
ged. Rooms Katholiek op donderdag 16 augustus 1725 genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde (Peter Heijnen) te Spaubeek [li] (getuige: zijn grootvader Peter (Petrus) Heijnen),
doopgetuige van zijn nicht Maria Joanna Heijnen op donderdag 14 april 1774 te Spaubeek [li],
doopgetuige van zijn neef Peter Mattis (Petrus Mathias) Heijnen op zaterdag 31 oktober 1772 te Spaubeek [li],
doopgetuige van zijn nicht Maria Mechtildis Cuijpers op woensdag 11 augustus 1762 te Spaubeek [li],
ovl. (ongeveer 53 jaar oud) op vrijdag 19 maart 1779 te Spaubeek [li],
begr. op zondag 21 maart 1779 (Petrus Heijnen) aldaar.


Christianus Heijnen
Christianus Heijnen,
ged. Rooms Katholiek op vrijdag 21 november 1727 te Spaubeek [li] (getuigen: zijn oom Theodorus Heijnen, Helena Schilngs [=Helena Schillinx echtenote van Leonardus Habets uit Schimmert ww?]),
getuige bij kerk. huw. van Jasparus Vroemen en zijn zus Joanna Catharina Heijnen op woensdag 30 januari 1765 te Spaubeek [li],
doopgetuige van zijn achternicht Elisabeth (Maria Elisabeth) Boschouers op zondag 2 november 1760 te Spaubeek [li],
getuige bij kerk. huw. van Godefridus Cremers en Maria Willems op dinsdag 26 november 1748 te Spaubeek [li],
doopgetuige van zijn neef Christiaan Cuijpers op donderdag 26 april 1764 te Spaubeek [li],
doopgetuige van zijn neef Crist (Christianus) Heijnen op maandag 10 november 1777 te Spaubeek [li],
ovl. (ongeveer 69 jaar oud) op maandag 12 juni 1797 te Spaubeek [li],
begr. op maandag 12 juni 1797 aldaar.

kerk.huw. (resp. ongeveer 45 en ongeveer 24 jaar oud) op zondag 18 juli 1773 te Beek [li] (getuige: Petrus Heijnen, Maria Eijschen),

woont in Spaubeek(Dorp) in 1798 te Spaubeek [li]
,
in het bevolkingsregister van 1798 woont Maria Agnes Eijsschen weduwe van (Christianus) Heijnen en Andries (Arnold?) Heijnen (soon) in Spaubeek nr. 48

met

Maria Agnes Lambertina Eijsschen (Eijssen), dr. van Arnoldus Eijsschen en Anna (Maria Anna) Danen,
ged. Rooms Katholiek op donderdag 10 oktober 1748 te Zichem [vb, België],
ovl. (ongeveer 59 jaar oud) op donderdag 28 januari 1808 te Spaubeek [li],
begr. op zaterdag 30 januari 1808 aldaar.

Uit dit huwelijk 8 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria~1774 Spaubeek [li]    
Arnoldus~1775 Spaubeek [li] †1850 Spaubeek [li] 74
Mathias~1778 Spaubeek [li] †1850 Spaubeek [li] 71
Petrus*1780 Spaubeek [li] †1848 Spaubeek [li] 67
Joannes~1783 Spaubeek [li] †1811 Spaubeek [li] 28
Anna*1785 Spaubeek [li] †1794 Spaubeek [li] 8
Maria*1788 Spaubeek [li]    
Maria~1790 Spaubeek [li] †1876 Spaubeek [li] 85


Sophia Heijnen
Sophia Heijnen,
ged. Rooms Katholiek op donderdag 29 december 1729 genoemd naar haar meter te Spaubeek [li] (getuigen: Sophia Mevis, uxor geurts theodorus [=echtgenote van Theodorus Geurts], Leonardus Habet),
doopgetuige van Joannes Petrus Geurts op zondag 16 augustus 1744 te Spaubeek [li],
ovl. (ongeveer 45 jaar oud) op maandag 20 maart 1775,
begr. op maandag 20 maart 1775 (Sophia Heijnen gehuwd met Andreas Kupers) te Schin op Geul [li].

tr. (resp. hoogstens 25 en ongeveer 20 jaar oud) voor 1755
met

Andreas Cuijpers (Kupers),
geb. voor 1735,
ovl. (minstens 44 jaar oud) op vrijdag 26 november 1779,
begr. op vrijdag 26 november 1779 (Andreas Cuijpers) te Schin op Geul [li].

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Matthias~1756 Spaubeek [li]    
Andreas~1758 Spaubeek [li]    
Maria~1760 Spaubeek [li]    
Maria~1762 Spaubeek [li]    
Christiaan~1764 Spaubeek [li]    
Theodorus~1767 Schin op Geul [li]    


Helena Heijnen
Helena Heijnen,
ged. Rooms Katholiek op zondag 10 februari 1732 te Spaubeek [li] (getuigen: Anna Cuijpers en haar achterneef Servatius Flecken, als Servatius Vlecken),
getuige bij kerk. huw. van Jasparus Vroemen en haar zus Joanna Catharina Heijnen op woensdag 30 januari 1765 te Spaubeek [li],
doopgetuige van haar neef Arnoldus Heijnen op zondag 24 december 1775 te Spaubeek [li],
doopgetuige van haar neef Andreas Cuijpers op dinsdag 17 oktober 1758 te Spaubeek [li],
doopgetuige van haar nicht Maria Helena Cuijpers op zaterdag 12 april 1760 te Spaubeek [li],
doopgetuige van haar neef Hendrick (Henricus) Heijnen op maandag 31 oktober 1774 te Spaubeek [li].


Joanna Catharina Heijnen
Joanna Catharina Heijnen,
ged. Rooms Katholiek op woensdag 26 juni 1737 te Spaubeek [li] (getuigen: haar achternicht Helena Vlecken en haar oom Engel (Angelus) Heijnen, als Angelus Heijnen),
doopgetuige van haar neef Petrus Heijnen op vrijdag 17 november 1780 te Spaubeek [li],
doopgetuige van haar achterneef Willem (Jan Willem) Heijnen op dinsdag 17 juni 1806 te Spaubeek [li],
doopgetuige van Jan (Joannes) Wouters op woensdag 10 augustus 1785 te Spaubeek [li],
doopgetuige van haar achterneef Joannes Petrus Heijnen op zaterdag 12 februari 1814 te Spaubeek [li],
ovl. (ongeveer 82 jaar oud) op zaterdag 25 december 1819 (Joanna Catharina Heijnen dr van Heijnen; gehuwd met Jasper Vroemen) te Spaubeek [li],
begr. op zaterdag 25 december 1819 (Joanna Catharina Heijnen gehuwd met Caspar Vroemen) aldaar.

kerk.huw. (beiden ongeveer 27 jaar oud) op woensdag 30 januari 1765 aldaar (getuigen: haar zus Helena Heijnen en haar broer Christianus Heijnen),

woont in Spaubeek(Dorp) in 1798 te Spaubeek [li]
,
in het bevolkingsregister van 1798 woont Jaspar Vromen (cultivateur) en Joan Catrin Heijnen (sijne vrouw) in Spaubeek nr. 43

met

Jasparus (Gasparus, Casparus) Vroemen (Vromen),
ged. Rooms Katholiek op maandag 16 december 1737 zn van Jacobus Vroemen en Maria Pijls te Schinnen [li] (getuige: Joannes Hagens, Catharina Pijls vervangende getuigen Sophia Diederen, Wilhelmus Demacker),
overlijdensgetuige van Joes (Joannes) Wouters op zaterdag 27 augustus 1808,
doopgetuige van zijn kleinzoon Gaspar Vromen op dinsdag 16 juli 1799 te Spaubeek [li],
ovl. (ongeveer 83 jaar oud) op maandag 5 maart 1821 (Jasper Vroemen zn van Vroemen; gehuwd met Joanna Catrijna Heijnen) te Spaubeek [li],
begr. op maandag 5 maart 1821 (Caspar Vroomen gehuwd met Joanna Catharina Heijnen) aldaar.

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria~1765 Schinnen [li]    
Mathijs~1768 Schinnen [li] †1831 Spaubeek [li] 63
Jacobus~1770 Schinnen [li] †1856 Spaubeek [li] 86
Joanna~1772 Schinnen [li]    
Joannes~1776 Spaubeek [li] †1782 Spaubeek [li] 5
Joannes~1782 Spaubeek [li]    
Caspar  †1786 Spaubeek [li]  


Petrus Matthias Heijnen
Petrus Matthias Heijnen,
ged. Rooms Katholiek op zondag 25 juni 1741 te Spaubeek [li] (getuigen: zijn aangetrouwde tante Barbara Schrödder, uxor heijnen angel [=echtgenote van Engel Heijnen], zijn oom Theodorus Heijnen en zijn oudoom Peter (Petrus) Vleck),
ovl. (ongeveer 6 jaar oud) op woensdag 20 september 1747 dyssenterie te Spaubeek [li],
begr. op vrijdag 22 september 1747 eodem obijt ex dissenteria
Petrus Mathias 6 annorum filius Mathiae Heijnen et Mariae Vlecken et 22 eiusdem sepultus.
aldaar.


Jasparus Vroemen
Jasparus (Gasparus, Casparus) Vroemen (Vromen),
ged. Rooms Katholiek op maandag 16 december 1737 zn van Jacobus Vroemen en Maria Pijls te Schinnen [li] (getuige: Joannes Hagens, Catharina Pijls vervangende getuigen Sophia Diederen, Wilhelmus Demacker),
overlijdensgetuige van Joes (Joannes) Wouters op zaterdag 27 augustus 1808,
doopgetuige van zijn kleinzoon Gaspar Vromen op dinsdag 16 juli 1799 te Spaubeek [li],
ovl. (ongeveer 83 jaar oud) op maandag 5 maart 1821 (Jasper Vroemen zn van Vroemen; gehuwd met Joanna Catrijna Heijnen) te Spaubeek [li],
begr. op maandag 5 maart 1821 (Caspar Vroomen gehuwd met Joanna Catharina Heijnen) aldaar.

kerk.huw. (beiden ongeveer 27 jaar oud) op woensdag 30 januari 1765 aldaar (getuigen: haar zus Helena Heijnen en haar broer Christianus Heijnen),

woont in Spaubeek(Dorp) in 1798 te Spaubeek [li]
,
in het bevolkingsregister van 1798 woont Jaspar Vromen (cultivateur) en Joan Catrin Heijnen (sijne vrouw) in Spaubeek nr. 43

met

Joanna Catharina Heijnen, dr. van Matthias Heijnen (brandewijnstoker) en Maria Vlecken,
ged. Rooms Katholiek op woensdag 26 juni 1737 te Spaubeek [li] (getuigen: haar achternicht Helena Vlecken en haar oom Engel (Angelus) Heijnen, als Angelus Heijnen),
doopgetuige van haar neef Petrus Heijnen op vrijdag 17 november 1780 te Spaubeek [li],
doopgetuige van haar achterneef Willem (Jan Willem) Heijnen op dinsdag 17 juni 1806 te Spaubeek [li],
doopgetuige van Jan (Joannes) Wouters op woensdag 10 augustus 1785 te Spaubeek [li],
doopgetuige van haar achterneef Joannes Petrus Heijnen op zaterdag 12 februari 1814 te Spaubeek [li],
ovl. (ongeveer 82 jaar oud) op zaterdag 25 december 1819 (Joanna Catharina Heijnen dr van Heijnen; gehuwd met Jasper Vroemen) te Spaubeek [li],
begr. op zaterdag 25 december 1819 (Joanna Catharina Heijnen gehuwd met Caspar Vroemen) aldaar.

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria~1765 Schinnen [li]    
Mathijs~1768 Schinnen [li] †1831 Spaubeek [li] 63
Jacobus~1770 Schinnen [li] †1856 Spaubeek [li] 86
Joanna~1772 Schinnen [li]    
Joannes~1776 Spaubeek [li] †1782 Spaubeek [li] 5
Joannes~1782 Spaubeek [li]    
Caspar  †1786 Spaubeek [li]  


Maria Geurts
Maria Geurts,
geb. voor 1702,
ovl. (minstens 21 jaar oud) op zondag 24 oktober 1723 te Spaubeek [li],
begr. op dinsdag 26 oktober 1723 die 24. octobris pie in domino obijt Maria Geurts uxor Matthiae Heijnen sacro viatico et extrema unxione munita et 26. more catholico sepulta aldaar.

kerk.huw. (beiden minstens 20 jaar oud) op zondag 1 februari 1722 (1 februarij cum dispensatione et tertio et quarto gradu consanguinitas contraxerunt matrimonium Matthias Heynen et Mari[a] Geurts testes fuerunt Jo[ann]es Wouters et Jo(ann)es
Stassen
) te Spaubeek [li] (getuigen: Jan (Joannes) Wouters en Joannes Stassen, koster [ww])
met

Matthias Heijnen, zn. van Peter (Petrus) Heijnen en Mechel (Mechtildis) Engels,
geb. voor 1702 (voor 1702) te Spaubeek [li],
(getuigen: Matthias Heijnen en Mechtildis Hagens),
brandewijnstoker,
doopgetuige van zijn nicht Maria Sijbilla Heijnen op dinsdag 17 januari 1741 te Spaubeek [li],
doopgetuige van zijn achternicht Judith (Maria Judith) Boschouers op vrijdag 20 december 1754 te Spaubeek [li],
doopgetuige van Matthias Heijnen,
doopgetuige van zijn kleinzoon Matthias Cuijpers op woensdag 19 mei 1756 te Spaubeek [li],

De bokkerijders stelen koperen stookketel op donderdag 10 november 1740 te Spaubeek [li]
,
Antoon Winckens is op 19 juli 1751 nog postuum beschuldigd door Peter Schols uit Spaubeek van:

Het afnemen van de eed in 1738 in het boschken achter Wolfhagen, mede aanwezig Geerlingh Daniëls, Wijn Wijnen e.a.
Het verstoppen van een koperen brouwketel welke in de nacht van 10 op 11 november 1740 was gestolen bij Mathijs Heijnen te Spaubeek. De ketel werd gedragen bij zeker Toontje in de beemden in het dorp Schinnen (Wolfhagen), deze is in 1743 gexecuteerd. De ketel is na 3 dagen en 3 nachten in diens coolhof te hebben gestaan naar Broeksittard gebracht en van daar naar Sittard en aldaar verkocht aan de ouden Jood Levy.

Vanwege de bekentenissen van zijn complicen werd Antoon Winckens op 11 november 1743 gearresteerd en op kasteel ter Borg gevangen gezet. Na confrontatie met de beide Catsberghen werd besloten tot een scherper examen.

Na behoorlijke territie op 3 december 1743 recollectie op 5 december 1743 bekent Antoon dat hij:
Tijdens de diefstal bij Duijckers in het Raath als schildwacht te hebben dienst gedaan.
Tijdens de diefstal bij Clemens te Sittard als schildwacht op de Boonenbrug te hebben dienst gedaan, zijn aandeel was 3 specie-schillingen.
Tijdens de diefstal bij Mathijs Houtvast te Grijsegrubben als schildwacht te hebben dienst gedaan, zijn aandeel was 3 blamusers.
Tijdens de inbraak op de capelanie te Hoensbroek aan de Schure-eik gepost te hebben, zijn aandeel was 3 specie-schillingen.
Tijdens de inbraak in de kerk te Amstenrade als schildwacht in het veld te hebben gestaan

Na ingewonnen advies van twee rechtsgeleerden werd Antoon Winckens als schuldig aan diverse diefstallen met braak op 14 december 1743 gevonnist. Het vonnis luidde als volgt: “gecondemneert om aan eenen paal geworgd te worden totdat den doodt volgt ende daernaer verbrant te worden met confiscatie zijner goederen en effecten met verbott van in 100 jaeren niet meer te bouwen op de plaetse van het huis dat sall worden afgebroken omdat het gediend heeft tot schuilplaats van dieven en schelmen”

Op 17 december 1743 wordt Antoon Winckens tesamen met Joes Catsberg (de rode speelman van Nagelbeek), diens zoon Johannes Catsberg jr. (Henske van Nagelbeek), Johannes Schoerens (het Scheuerke) en Hendrick Witmakers (Marien Hentjen) op de Danikerberg gewurgd aan een paal en worden hun lijken verbrand.

(Bron: De Bokkenrijders in de familie Winkens; www.winkens.eu/Bokkenrijders.htm)

Ovl. (Minstens 67 jaar oud) in juli 1769 te Spaubeek [li],
tr. (2)
met Maria Vlecken. Uit dit huwelijk 7 kinderen.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Mechtildis~1722 Spaubeek [li]    


Mechtildis Heijnen
Mechtildis Heijnen,
ged. Rooms Katholiek op dinsdag 14 juli 1722 genoemd naar haar grootmoeder aan vaderszijde (Mechel Engels) te Spaubeek [li] (getuigen: haar oom Theodorus Heijnen, Joannes Penners, Catharina).


Joannes Dols
Joannes Dols (Dolß),
geb. voor 1673.

kerk.huw. (beiden minstens 20 jaar oud) op vrijdag 2 oktober 1693 te Munstergeleen [li]
met

Sijbilla Meijs (Meijß Meijes),
geb. voor 1673.

Uit dit huwelijk 9 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Andreas~1694 Munstergeleen [li]    
Petrus~1696 Munstergeleen [li]    
Sophia~1698 Munstergeleen [li]    
Judith~1701 Munstergeleen [li] †1777 Spaubeek [li] 75
Maria~1703 Munstergeleen [li]    
Joannes~1706 Munstergeleen [li]    
Nicolaus~1706 Munstergeleen [li] †1710 Munstergeleen [li] 3
Sibilla~1709 Munstergeleen [li]    
Nicolaus~1710 Munstergeleen [li]    


Sijbilla Meijs
Sijbilla Meijs (Meijß Meijes),
geb. voor 1673.

kerk.huw. (beiden minstens 20 jaar oud) op vrijdag 2 oktober 1693 te Munstergeleen [li]
met

Joannes Dols (Dolß),
geb. voor 1673.

Uit dit huwelijk 9 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Andreas~1694 Munstergeleen [li]    
Petrus~1696 Munstergeleen [li]    
Sophia~1698 Munstergeleen [li]    
Judith~1701 Munstergeleen [li] †1777 Spaubeek [li] 75
Maria~1703 Munstergeleen [li]    
Joannes~1706 Munstergeleen [li]    
Nicolaus~1706 Munstergeleen [li] †1710 Munstergeleen [li] 3
Sibilla~1709 Munstergeleen [li]    
Nicolaus~1710 Munstergeleen [li]    


Andreas Dols
Andreas Dols,
ged. in 1694 te Munstergeleen [li] (getuige: Agata Smets, Nicolaus Meijer),
doopgetuige van zijn nicht Judith Heijnen op zondag 28 augustus 1735 te Spaubeek [li].


Petrus Martins Dols
Petrus Martins Dols,
ged. op maandag 12 november 1696 te Munstergeleen [li] (getuige: Anna Buessen, G… Buessen).


Sophia Dols
Sophia Dols,
ged. op zondag 26 oktober 1698 te Munstergeleen [li] (getuige: Caecilia Dols, Guahelmus Meijes),
doopgetuige van haar nicht Cornelia Heijnen op woensdag 12 maart 1732 te Beek [li].


Maria Dolß
Maria Dolß (Dols),
ged. op vrijdag 24 augustus 1703 te Munstergeleen [li] (getuige: ahn Dolß, Sibilla Meiß, Jahn Kölen, Trincken Custers).


Joannes Dols
Joannes Dols,
ged. op zondag 7 maart 1706 tweeling te Munstergeleen [li] (getuigen: Catharina Stassen, Jan Dolß, Sibilla Meijß, Jan Dolß).


Nicolaus Dols
Nicolaus Dols,
ged. op zondag 7 maart 1706 tweeling te Munstergeleen [li] (getuige: Jan Dolß, Sibilla Meijß, Gielis Meijß, Berb Dolß),
ovl. (hoogstens 3 jaar oud) voor 1710 waarschijnlijk te Munstergeleen [li].