$boomnaam$
Elisabetha Snijders
Elisabetha Snijders (Sniders),
geb. voor 1641 vermoedelijk te Spaubeek [Li],
non,
doopgetuige van haar neef Jan (Joannes) Sniders op maandag 24 oktober 1661 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Linten (Leonardus) Schuttens op maandag 24 oktober 1661 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Wilhelmus Schuttens op vrijdag 28 oktober 1661 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Lijsbet (Elisabeth) Vromen op dinsdag 1 februari 1661 te Beek [Li],
ovl. (minstens 80 jaar oud) op maandag 22 september 1721 te Spaubeek [Li],
begr. op woensdag 24 september 1721 aldaar 22 7bris obijt Elisabetha Snijders virgo filia Jo[ann]is Snyders et ...... conjugum et 24 eiusdem /: previe sacro viatico praemunita :/ sepulta est.


Helena Sniders
Helena Sniders (Snijders),
geb. voor 1643 vermoedelijk te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar neef Gerardus Sniders op maandag 4 juni 1663 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar neef Wilhelmus Snijders op maandag 23 september 1675 te Spaubeek [Li].


Gerardus Sniders
Gerardus Sniders (Snijders),
ged. Rooms Katholiek op maandag 4 juni 1663 te Spaubeek [Li] 14 bapt est Gerardus Sniders filius Joannis Sniders et Mariae Herpers [hierboven: coni] suscep Cornelius Classen et Helena Sniders. (getuigen: zijn aangetrouwde oom Nelis (Cornelius) Claessen als Cornelius Classen en zijn tante Helena Sniders),
ovl. (hoogstens 2 jaar oud) voor 1665 waarschijnlijk te Spaubeek [Li].


Gerardus Snijders
Gerardus Snijders,
ged. Rooms Katholiek op donderdag 6 augustus 1665 te Spaubeek [Li] bapt est Gerardus Sniders [datum niet vermeld] filius Jo(ann)is Sniders et Mariae Herpers suscep Gerardus Mingels et Catharina Vromen. (getuigen: Triniken (Catharina) Vromen, Gerardus Mingels).


Catharina Snijders
Catharina Snijders,
geb. voor 1642 te Hobbelrade [Li],
doopgetuige van haar nicht Trijneken (Catharina) Snijders op dinsdag 29 oktober 1669 te Beek [Li],
doopgetuige van haar nicht Catharina Sniders op vrijdag 15 november 1669 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Wilhelmus Noetten op vrijdag 18 oktober 1669 te Spaubeek [Li],
ovl. (minstens 34 jaar oud) op zaterdag 19 september 1676 te Spaubeek [Li],
begr. op zaterdag 19 september 1676 aldaar.

otr. op zondag 1 oktober 1662 te Beek [Li],
tr. (beiden minstens 20 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zondag 15 oktober 1662 te Beek [Li] octob(e)r: 1:. Nelis Claessen jonkm: van Hoppelra. Trijneken Snijders jongd: ibiden tesamen getrout den 15. octob(e)r.
met

Nelis (Cornelius) Claessen (Classen),
geb. voor 1642 te Hobbelrade [Li],
doopgetuige van zijn neef Gerardus Sniders op maandag 4 juni 1663 te Spaubeek [Li],
tr. (2)
met Maria Vroemen, dr. van Lienardt (Leonerdus) Vroemen en Urme (Imgardis) N.N. (Stassen?). Uit dit huwelijk geen kinderen.


Catharina Sniders
Catharina Sniders (Snijders),
ged. Rooms Katholiek op vrijdag 15 november 1669 te Spaubeek [Li] 13 nouemb. bapt est Chatarina Sniders filia Jo(ann)is Sniders et Mariae Herpers suscep: Jacobus Slutters et Catharina Snijders (getuigen: haar aangetrouwde oom Jacob (Jacobus) Sleuters als Jacobus Slutters en haar tante Catharina Snijders),
doopgetuige van Helena Hanssen op zaterdag 5 september 1682 te Spaubeek [Li],
ovl. (ongeveer 20 jaar oud) op donderdag 28 september 1690 te Spaubeek [Li],
begr. op zaterdag 30 september 1690 aldaar 28 septembris obijt Catharina Snyders et 30 sepulta.


Maria Snijders
Maria Snijders,
ged. Rooms Katholiek op donderdag 1 januari 1671 te Spaubeek [Li] 1 iulij bapt Maria filia Jo(ann)is Sniders et Mariae Herpers coniugum suscep Winandus Peulen et Catharina Herpers (getuigen: Wincken (Winandus) Peulen en haar tante Catharina Herpers),
doopgetuige van haar nicht Helena Snijders op maandag 28 maart 1689 te Spaubeek [Li],
ovl. (ongeveer 77 jaar oud) op donderdag 31 oktober 1748 ongehuwd te Hobbelrade [Li],
begr. op zondag 3 november 1748 te Spaubeek [Li] 31 octobris pie in d(omi)no obijt sacro tantum oleo munita Maria Snijders in coelibatu filia Ioannis Snijders et Mariae Helpers ex Hobbelraij et 3 novembris sepulta.


Matthias Snijders
Matthias Snijders,
ged. Rooms Katholiek op dinsdag 7 februari 1673 te Spaubeek [Li] 7 bapt est Matthias filius Jo(ann)is Snijders et Mariae con(iu)g(um) susc Matthias Mengelars et Sijbilla Petersum (getuige: Matthias Mengelers, Sijbilla Petersum),
ovl. (ongeveer 37 jaar oud) op woensdag 31 december 1710 te Webrig [Li] - Spaubeek 31 obijt Mathias Snyders ex Weberich.


Joannes Snijders
Joannes Snijders,
ged. Rooms Katholiek op donderdag 2 maart 1673 te Spaubeek [Li] 2 bapt est Jo[ann]es filius Matthiae Snijders et Catharinae con(iu)g(um) susc. Jo(ann)es Snijders et Sijbilla Petersum (getuigen: zijn oom Jan (Joannes) Sniders als Joannes Snijders, Sijbilla Petersum),
doopgetuige van Gertrudis Lenaerts op zondag 5 februari 1719 te Beek [Li].


Catharina Jabighs
Catharina Jabighs,
ged. Rooms Katholiek op donderdag 27 januari 1746 te Spaubeek [Li] 27 januarij baptisata est Catharina filia Jasparis Jabighs et Mariae Jessen quam e sacro fonte susceperunt Henricus Vroemen custos no(m)i(n)e Joannis Jabighs et Cornelia Jessen vidua Martini Stevens (getuigen: Henricus Vroemen koster nms. Joannes Jabighs, haar oom Joannes Jabecks als Joannes Jabighs door Henricus Vroemen de koster en haar tante Neleke (Cornelia) Jessen weduwe van Martinus Stevens).


Michael Jabighs
Michael Jabighs (Jabecks),
ged. Rooms Katholiek op woensdag 15 maart 1747 te Spaubeek [Li] die 15 martij: baptisatus est Michael filius Jaspari Jabighs et Mariae Jessen susceptores fuerunt Michael Starmans et Maria Wilms loco et nomine Ermgildis Korstiens uxor Goedefridi Cremers (getuigen: Michael Starmans, Marijken (Maria) Wilms nms. Ermgildis Korstiens e.v. Goedefridus Cremers en Erm (Emerentiana) Corstjens als Ermgildis Korstjens e.v. Goedefridus Cremers door Maria Wilms).

tr,
kerk.huw. (resp. ongeveer 27 en minstens 20 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zondag 2 oktober 1774 aldaar 2da octobris matrimonio juncti sunt post 3 proclamationes Michael Jabecks et Anna Maria Weerts testibus Gerardo Jabecks et Petro Erckens et pluribus aliis (getuigen: zijn broer Goedefridus Jabeks als Gerardus Jabecks en Petrus Erkens als Petrus Erckens)
met

Anna Maria Wiertz (Weerts), dr. van Lambertus Wiertz en Joanna Maria Tevissen,
geb. voor 1754 vermoedelijk te Heerlen [Li].

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Godefridus~1775 Heerlen [Li]    
Joanna~1777 Heerlen [Li]    


Joanna Elisabetha Zelis
Joanna Elisabetha Zelis (Zelissen, Selissen),
ged. Rooms Katholiek op donderdag 30 mei 1737 [naam moeder: Maria Rencks] te Geleen [Li] (getuige: Nelecken Willems, Joannes Raets).

otr. op zaterdag 21 oktober 1775 te Beek [Li],
tr. (resp. ongeveer 38 en ongeveer 32 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zondag 5 november 1775 te Beek [Li] [ingeschreven] d(en). 21 dito Godofridus Jabeeks j:m: geb: in Houbelraad en woon: te Neerbeek. met Jen Elizabet Selissen j m: geb. en woon tot Spauwbeek. [getrouwd] d(en) 5. nov,
kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 5 november 1775 aldaar 5ta 9bris matrimonio juncti sunt Godefridus Jaebeecks ex Spaubeeck hujus parochiae incola et Joanna Elisabetha Zelissen etiam ex Spaubeeck coram me et testibus Wilhelmo Kerckhoffs et Elisabeth Pitsweggen. (getuige: Wilhelmus Kerckhoffs, Elisabeth Pitsweggen)
met

Goedefridus (Godefridus, Gerardus) Jabeks (Jabecks, Jaebeecks), zn. van Jaspar (Gasparus) Jabeecks en Maria Jessen,
ged. Rooms Katholiek op donderdag 31 oktober 1743 te Spaubeek [Li] 31 oct anni praefati baptisatus est Goedefridus filius leg: Caspari Jabeks et Mariae Jessen quem e sacro fonte susceperunt Geurt Jabeks et Catharina Fijen uxor Michaelis Jessen (getuigen: zijn grootvader Geurt (Godefridus) Jabeecks als Geurt Jabeks en zijn grootmoeder Catharina Fijen e.v. Michaelis Jessen),
doopgetuige van zijn neef Godefridus Jabeeckx op woensdag 16 augustus 1775 te Heerlen [Li],
doopgetuige van zijn achternicht Babet (Elisabetha) Kusters op dinsdag 19 september 1775 te Spaubeek [Li],
getuige bij kerk. huw. van zijn broer Michael Jabighs en Anna Maria Wiertz op zondag 2 oktober 1774 te Spaubeek [Li],
ovl. (ongeveer 34 jaar oud) op maandag 1 december 1777 te Spaubeek [Li],
begr. op woensdag 3 december 1777 aldaar 1ma obyt Gerardus Jabechs, conjux Jo[ann]ae Elisabethae Zelis, qui 3tia ejusd(em): sepultus est..

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joannes~1776 Spaubeek [Li]    


Joannes Gasparus Jabecks
Joannes Gasparus Jabecks,
ged. Rooms Katholiek op dinsdag 13 augustus 1776 te Spaubeek [Li] 13 baptisata est Jo(ann)es Gasparus filius leg: Godefridi Jabecks et Jo(ann)ae Elisabethae Zelis susceperunt Jo(ann)es Habets et Maria Jessen (getuigen: zijn grootmoeder Maria Jessen, Joannes Habets).


Gulielmus Jessen
Giel (Gulielmus, Michael, Aegidius) Jessen (Tissen),
geb. voor 1673,
doopgetuige van zijn kleinzoon Paulus Stevens op donderdag 24 maart 1729 te Spaubeek [Li],
ovl. (minstens 66 jaar oud) op zaterdag 4 juni 1740,
begr. op maandag 6 juni 1740 te Spaubeek [Li] 4. iunij anno praecedenti pie in domino obijt sacris eccl(esi)ae sacramentis provisus Michaelis Tissen maritus Catharinae Fijen et 6. eiusdem sepultus est..

tr,
kerk.huw. (resp. minstens 24 en minstens 19 jaar oud) (Rooms Katholiek) op donderdag 27 februari 1698 aldaar 27 februarij matrimonio copulati sunt Gulielmus Jessens et Catharina Fijen testibus Petro Boervlets [sic] et d(omin)o Jo(ann)e Baptista de Negri. (getuigen: Petrus Borvels en Joannes Baptista Fredricus de Negri als de heer Joannes Baptista de Negri)
met

Catharina Fijen (Fien), dr. van Peter (Petrus) Fijen en Neleken (Cornelia) Meijs,
geb. voor 1678,
doopgetuige van haar kleinzoon Goedefridus Jabeks op donderdag 31 oktober 1743 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar kleinzoon Michael Stevens op maandag 21 mei 1731 te Spaubeek [Li],
ovl. (minstens 79 jaar oud) op maandag 10 april 1758 te Spaubeek [Li],
begr. op woensdag 12 april 1758 aldaar 10 aprilis obijt Catharina Fien vidua Aegidij Jessen omnibus ecclesiae sacramentis praemunita et 12 sepulta est ut. dixit 86 annorum.

Uit dit huwelijk 3 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elisabeth~1698 Geleen [Li] †1717 Spaubeek [Li] 18
Neleke*1708  †1760 Spaubeek [Li] 52
Maria~1716 Spaubeek [Li] †1797 Spaubeek [Li] 80


Catharina Fijen
Catharina Fijen (Fien),
geb. voor 1678,
doopgetuige van haar kleinzoon Goedefridus Jabeks op donderdag 31 oktober 1743 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar kleinzoon Michael Stevens op maandag 21 mei 1731 te Spaubeek [Li],
ovl. (minstens 79 jaar oud) op maandag 10 april 1758 te Spaubeek [Li],
begr. op woensdag 12 april 1758 aldaar 10 aprilis obijt Catharina Fien vidua Aegidij Jessen omnibus ecclesiae sacramentis praemunita et 12 sepulta est ut. dixit 86 annorum.

tr,
kerk.huw. (resp. minstens 19 en minstens 24 jaar oud) (Rooms Katholiek) op donderdag 27 februari 1698 aldaar 27 februarij matrimonio copulati sunt Gulielmus Jessens et Catharina Fijen testibus Petro Boervlets [sic] et d(omin)o Jo(ann)e Baptista de Negri. (getuigen: Petrus Borvels en Joannes Baptista Fredricus de Negri als de heer Joannes Baptista de Negri)
met

Giel (Gulielmus, Michael, Aegidius) Jessen (Tissen),
geb. voor 1673,
doopgetuige van zijn kleinzoon Paulus Stevens op donderdag 24 maart 1729 te Spaubeek [Li],
ovl. (minstens 66 jaar oud) op zaterdag 4 juni 1740,
begr. op maandag 6 juni 1740 te Spaubeek [Li] 4. iunij anno praecedenti pie in domino obijt sacris eccl(esi)ae sacramentis provisus Michaelis Tissen maritus Catharinae Fijen et 6. eiusdem sepultus est..

Uit dit huwelijk 3 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elisabeth~1698 Geleen [Li] †1717 Spaubeek [Li] 18
Neleke*1708  †1760 Spaubeek [Li] 52
Maria~1716 Spaubeek [Li] †1797 Spaubeek [Li] 80


Elisabeth Jessen
Elisabeth Jessen,
ged. Rooms Katholiek op zondag 14 september 1698 te Geleen [Li] (getuige: Leen Vreen, Stas Ruijckens),
ovl. (ongeveer 18 jaar oud) op vrijdag 19 maart 1717 te Spaubeek [Li],
begr. op zondag 21 maart 1717 aldaar 19: obijt praemunita sa(c)r(a)m(en)tis Elisabetha Iessen et sepulta est 21. huius it. soror ssm Rosari.


Joannes Oelfers
Joannes, genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde [Joannes Aelfers] Oelfers (Olfers, Aelfers),
geb. voor 1700 vermoedelijk te Sittard [Li],
doopgetuige van zijn dochter Cornelia Olfers op donderdag 10 juli 1727 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn achternicht Maria Corvers op donderdag 4 augustus 1735 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn kleindochter Anna Sibilla Pijls op zaterdag 14 februari 1756 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Anna Maria Bruls op zaterdag 12 augustus 1758 te Spaubeek [Li],
ovl. (minstens 69 jaar oud) op zondag 1 april 1770 te Spaubeek [Li],
begr. op dinsdag 3 april 1770 aldaar 1 omnibus eccl[es]iae sacramentis rite praemunitus obyt Jo(ann)es Aelffers, viduus Annae Bemelmans, qui 3tia ejusd(em): sepultus est..

tr,
kerk.huw. (resp. minstens 24 en ongeveer 29 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zondag 7 januari 1725 aldaar die septima januarij 1725 sacramento matrimonij copulati sunt Joannes Oelfers et Anna Bemelmans testes fuerunt Lambertus Oelfers et Theodorus Bemelmans (getuigen: zijn vader Lambertus Aelfers als Lamberts Oelfers en haar broer Theodorus Bemelmans)
met

Anna Bemelmans, dr. van Theodorus Bemelmans en Cornelia Martens,
ged. Rooms Katholiek op donderdag 2 juni 1695 te Schinnen [Li] (getuige: Catharina Lijmpens, Ambrosius Cremers, vervangende getuige: Theodorus Cremers),
doopgetuige van haar neef Theodorus Horsmans op woensdag 29 september 1728 te Schinnen [Li],
ovl. (ongeveer 52 jaar oud) op zaterdag 18 november 1747 te Spaubeek [Li],
begr. op maandag 20 november 1747 aldaar 18 pie in domino obijt improvisa morte Anna Bemelmans uxor Ioannis Aelfers ex Spaubeeck et 20 eiusdem sepulta.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joannes~1726 Spaubeek [Li] †1747 Spaubeek [Li] 21
Cornelia~1727 Spaubeek [Li] †1768 Spaubeek [Li] 40
Helena~1729 Spaubeek [Li] †1812 Schinnen [Li] 83
Lambertus~1732 Spaubeek [Li] †1748 Spaubeek [Li] 15


Anna Bemelmans
Anna Bemelmans,
ged. Rooms Katholiek op donderdag 2 juni 1695 te Schinnen [Li] (getuige: Catharina Lijmpens, Ambrosius Cremers, vervangende getuige: Theodorus Cremers),
doopgetuige van haar neef Theodorus Horsmans op woensdag 29 september 1728 te Schinnen [Li],
ovl. (ongeveer 52 jaar oud) op zaterdag 18 november 1747 te Spaubeek [Li],
begr. op maandag 20 november 1747 aldaar 18 pie in domino obijt improvisa morte Anna Bemelmans uxor Ioannis Aelfers ex Spaubeeck et 20 eiusdem sepulta.

tr,
kerk.huw. (resp. ongeveer 29 en minstens 24 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zondag 7 januari 1725 te Spaubeek [Li] die septima januarij 1725 sacramento matrimonij copulati sunt Joannes Oelfers et Anna Bemelmans testes fuerunt Lambertus Oelfers et Theodorus Bemelmans (getuigen: zijn vader Lambertus Aelfers als Lamberts Oelfers en haar broer Theodorus Bemelmans)
met

Joannes, genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde [Joannes Aelfers] Oelfers (Olfers, Aelfers), zn. van Lambertus Aelfers en Gissel (Gijsela) Corvers,
geb. voor 1700 vermoedelijk te Sittard [Li],
doopgetuige van zijn dochter Cornelia Olfers op donderdag 10 juli 1727 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn achternicht Maria Corvers op donderdag 4 augustus 1735 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn kleindochter Anna Sibilla Pijls op zaterdag 14 februari 1756 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Anna Maria Bruls op zaterdag 12 augustus 1758 te Spaubeek [Li],
ovl. (minstens 69 jaar oud) op zondag 1 april 1770 te Spaubeek [Li],
begr. op dinsdag 3 april 1770 aldaar 1 omnibus eccl[es]iae sacramentis rite praemunitus obyt Jo(ann)es Aelffers, viduus Annae Bemelmans, qui 3tia ejusd(em): sepultus est..

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joannes~1726 Spaubeek [Li] †1747 Spaubeek [Li] 21
Cornelia~1727 Spaubeek [Li] †1768 Spaubeek [Li] 40
Helena~1729 Spaubeek [Li] †1812 Schinnen [Li] 83
Lambertus~1732 Spaubeek [Li] †1748 Spaubeek [Li] 15


Lambertus Augustinus Olfers
Lambertus Augustinus Olfers (Oelfers, Aelfers),
ged. Rooms Katholiek op donderdag 28 augustus 1732 te Spaubeek [Li] 28 aug anni praefati baptisatus est Lambertus Augustinus filius Jo(ann)is Olfers et Annae Bemelmans leg: conj(u)g: quem e sacro fonte susceperunt Jo(ann)es Canen et Cornelia Corvers (getuigen: Joannes Canen en zijn achternicht Cornelia Corvers),
ovl. (ongeveer 15 jaar oud) op zaterdag 9 maart 1748 te Spaubeek [Li],
begr. op maandag 11 maart 1748 aldaar 9 martij pie in domino obijt sacris ecclesiae sacramentis rite praemunitus Lambertus Aelfers, filius Ioannis Aelfers et Annae Bemelmans ex Spaubeeck et 11 eiusdem sepultus..


Joannes Aelffers
Jan (Joannes, Jean) Aelffers (Aelfers, Alffers),
ged. op zaterdag 6 augustus 1757 te Hoensbroek [Li],
dagloner, landbouwer,
doopgetuige van zijn kleindochter Maria Cornelia Penders op zondag 30 oktober 1814 te Spaubeek [Li],
geboortegetuige van Anna Margrietha Geurts op zaterdag 19 januari 1828,
overlijdensgetuige van Mathijs (Matthias) Vroemen op zaterdag 23 juli 1831,
overlijdensgetuige van Maria Catharina Walraad op maandag 2 juni 1834,
overlijdensgetuige van Maria Christina A Campo op donderdag 12 februari 1835,
ovl. (ongeveer 79 jaar oud) op woensdag 24 augustus 1836 te Spaubeek [Li] - akte 25 [BS: 80 jaar].

tr. (1),
kerk.huw. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 26 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zondag 11 oktober 1789 te Spaubeek [Li] 11ma 8bris contraxerunt post trinas proclamationes matrimonium Joannes Aelfers natus in Hoensbroeck et Petronilla Smeets nata in Geleen, ambo majorennes, et incolae hujus parochiae: testes fuere Henricus Smeets, et Godefridus Geurts. in fidem subsignarunt. x hoc est signum sponsi nescientis scribere x hoc est signum sponsae nescientis scribere Henricus Smeets, Godefridus Geurts qua testis ita testor A.G. Somijn pastor loci. (getuigen: haar broer Henricus Smeets en Geurt (Godefridus) Geurts)
met

Petronella Smeets, dr. van Henrich (Henricus) Smeets en Oetjen (Odilia) Penris,
ged. Rooms Katholiek op vrijdag 10 december 1762 te Geleen [Li] (getuigen: haar oudoom Jan Entken Soons als Joannes Soons, Mari Pijschers),
ovl. (ongeveer 39 jaar oud) op zaterdag 14 augustus 1802 te Spaubeek [Li] - akte 4 [BS: Petronelle Smeets, 40 jaar, geb. te Geleen, dr. van NN en NN; e.v. Jean Eulfers],
begr. op maandag 16 augustus 1802 aldaar 1802. 14ta augusti obijt in Spaubeck Petronilla Smeets 40 annorum, uxor Joannis Aelfers extremis s.r. ecclesiae sacramentis munita, et 16ta ejusdem sepulta fuit. quod testor: A.G. Somijn pastor..

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Peter*1790 Spaubeek [Li] †1832 Schimmert [Li] 41
Odilia*1792 Spaubeek [Li] †1868 Groot Genhout [Li] 75
Maria*1795 Spaubeek [Li] †1838 Spaubeek [Li] 43
Jan Mathijs*1797 Spaubeek [Li] †1848 Geleen [Li] 51
Catrina*1799 Spaubeek [Li] †1847 Geleen [Li] 48

tr. (resp. ongeveer 49 en ongeveer 32 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op maandag 4 mei 1807 te Spaubeek [Li] - akte 33 [BS: opm. Bgm wdnr van Petronella Smeets],
kerk.huw. (Rooms Katholiek) op dinsdag 5 mei 1807 aldaar 5ta maij praeviis tribus bannis in facie ecclesiae contraxerunt matrimonium Joannes Aelfers ex Spaubeck et Catharina Elisabetha Rademaekers oriunda ex Brunsem et parochiana ex Schimmert testes fuerunt Petrus Mevis et Petrus Meijers testor JJ Raemaekers pastor in Spaubeck (getuigen: Peter (Petrus) Mevis en Petrus Meijers)
met

Catharina Elisabeth Raemakers (Raedemaekers), dr. van Henricus (Jacobus Henricus) Raemeckers en Sibilla Cremers,
ged. Rooms Katholiek op maandag 21 november 1774 te Brunssum [Li] (getuige: Catharina Rademakers, Petrus Kleijntjens, vervangende getuige: Theodorus Herinx),
doopgetuige van Petronella Penris op donderdag 25 februari 1813 te Spaubeek [Li],
ovl. (ongeveer 61 jaar oud) op donderdag 24 december 1835 te Spaubeek [Li] - akte 52 [BS: 62 jaar].

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria*1808 Spaubeek [Li] †1809 Spaubeek [Li] 1
Petronella*1809 Spaubeek [Li] †1840 Spaubeek [Li] 30
Jan Gerard*1812 Spaubeek [Li] †1882 Krawinkel [Li] 70
Joanna*1814 Spaubeek [Li] †1835 Spaubeek [Li] 20