$boomnaam$
Joannes Laurentius Garé
Joannes Laurentius Garé, zn. van Jan Reinier Garé en Joanna Maria Smeets,
geb. op woensdag 12 april 1826 te Wessem [Li],
ovl. (38 jaar oud) op woensdag 25 mei 1864 te Nuth [Li].

tr. (resp. 26 en 23 jaar oud) op vrijdag 7 januari 1853 te Spaubeek [Li]
met

Maria Anna (Maria Agnes) Muijlkens, dr. van Jan (Joannes) Muijlkens (akkerman, landbouwer) en Maria Jeanne (Maria Joanna) Otermans,
geb. op woensdag 11 november 1829 in de voormiddag om drie uur in hun huis te Hobbelrade [Li] - Spaubeek akte 31,
winkelierster,
ovl. (76 jaar oud) op donderdag 7 december 1905 te Nuth [Li] - akte 18 [BS: e.v. Jan Nicolaas Wintjens],
tr. (2)
met Jan Nicolaas Wintjens, zn. van Jan Pieter Wintjens (landbouwer) en Maria Johanna Kleinen (landbouwster). Uit dit huwelijk 4 kinderen.

Uit dit huwelijk 8 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joannes*1854 Nuth [Li]    
Leonard*1855 Nuth [Li] †1873 Nuth [Li] 17
Ferdinand*1857 Spaubeek [Li]    
Karel*1859 Nuth [Li] †1891 Nuth [Li] 32
Nn*1860 Nuth [Li]   0
Maria*1861 Nuth [Li] †1861 Nuth [Li] 0
Andries*1862 Nuth [Li] †1863 Nuth [Li] 0
Anna*1864 Nuth [Li] †1864 Nuth [Li] 0


Anna Maria Garé
Anna Maria Garé,
geb. op zaterdag 25 juni 1864 te Nuth [Li],
ovl. op donderdag 22 december 1864 [BS: 6 maanden oud] aldaar.


Joannes Poulsen
Joannes (Jean (Fr.)) Poulsen (Paulissen),
geb. voor 1735 te Limmel [Li] - Maastricht,
getuige bij kerk. huw. van Clemens (Clementus) Mulkens en zijn dochter Maria Elisabeth Poulsen op woensdag 3 november 1790 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn kleinzoon Mathias Muijlkens op zaterdag 22 september 1792 te Spaubeek [Li].

otr. op vrijdag 7 oktober 1763 te Beek [Li],
tr. (resp. minstens 28 en ongeveer 28 jaar oud) op zondag 23 oktober 1763 te Beek [Li] [inschrijving] d(en). 7. octob: Johannes Paulussen wed(u)w(enae)r. alhier met Maria Körvers. geb. van Spa[u]beek en woonende alhier [copulatie] d(en). 23. octob.,
kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 23 oktober 1763 aldaar hac 23tia 8bris matrimonio juncti s(un)t Jo(ann)es Paulissen viduus ex Limmel et Maria Corvers ex Spauwbeck coram me et testibus Hermanno Corvers et Leonardo Corvers. (getuigen: haar broer Leonardus Corvers, Hemanus Corvers)
met

Maria Corvers (Kurvers, Curvers), dr. van Peter (Petrus) Corvers en Catharina Knoren,
ged. Rooms Katholiek op zondag 6 februari 1735 te Spaubeek [Li] 6 februari anno praecedenti baptisata est Maria filia Petri Corvers et Catharinae Knoren quam e sacro fonte susceperunt Jo(ann)es Corvers et Elisabeth Peters (getuigen: haar oom Joannes Corvers en haar grootmoeder Elisabetha Peters),
doopgetuige van haar nicht Maria Catharina van Diest op maandag 25 september 1786 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar nicht Maria Ida Kurvers op dinsdag 26 maart 1782 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar kleindochter Anna Maria Muijlkens op dinsdag 12 april 1791 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar kleindochter Maria Elisabeth Lenssen op dinsdag 12 april 1808 te Spaubeek [Li],
ovl. (ongeveer 74 jaar oud) op woensdag 3 mei 1809 te Spaubeek [Li] - akte 7 [BS: 76 jaar],
begr. op zaterdag 6 mei 1809 aldaar 1809 3tia maij circa 9 vespertinam obijt Maria Kurvers aetatis 76 annorum vidua Jo(ann)is Poulissen extremis s:r:e: sacramentis munita et 6 hujus sepulta.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria~1763 Spaubeek [Li] †1831 Hobbelrade [Li] 67
Joannes~1767 Spaubeek [Li] †1795 Spaubeek [Li] 28
Hermannus~1772 Spaubeek [Li]    
Henricus~1776 Spaubeek [Li]    


Anna Maria Cuijpers
Anna Maria Cuijpers,
geb. op donderdag 13 december 1838 dr van Christiaan Cuijpers en Maria Cornelia van Hees te Schimmert [Li],
doopgetuige van Erken (Arnoldus) Didden op zondag 4 september 1678 te Beek [Li],
ovl. op vrijdag 1 oktober 1909 [77 jaar oud] te Echt [Li] - Putbroek.

tr. (resp. 23 en 26 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op donderdag 23 oktober 1862 te Spaubeek [Li]
met

Pieter Hubertus Muijlkens, zn. van Jan (Joannes) Muijlkens (akkerman, landbouwer) en Maria Jeanne (Maria Joanna) Otermans,
geb. op maandag 11 januari 1836 te Spaubeek [Li],
ovl. op woensdag 25 januari 1865 [29 jaar oud] aldaar.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joannes*1863 Spaubeek [Li] †1864 Spaubeek [Li] 1

tr. (resp. 28 en 38 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 25 oktober 1867 te Spaubeek [Li]
met

Lambert Erckens (Erkens, Eerkens), zn. van Jan Pieter Erckens en Anna Gertrudis Huyveneers,
geb. op dinsdag 8 september 1829 te Beek [Li],
ovl. (87 jaar oud) op woensdag 5 september 1917 te Echt [Li] - Putbroek [BS: 88 jaar oud].

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria*1867 Beek [Li]    
Maria*1870 Schinveld [Li]    
Maria*1871 Schinveld [Li]    
Jan*1875 Schinveld [Li]    
Nn*1877 Schinveld [Li]   0


Anna Janssen
Anna (Joanna) Janssen,
ged. op woensdag 26 oktober 1622 te Roermond [Li] (getuige: Isabella Maessen, Petrus Rellarts),
doopgetuige van haar kleinzoon Petrus Odekircken op donderdag 13 augustus 1693 te Beek [Li],
ovl. (ongeveer 79 jaar oud) op zondag 10 september 1702,
begr. op zondag 10 september 1702 te Beek [Li] 10 Anna Custers [=lees van de koster], seu [of] Odekircken.

tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 25 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op woensdag 4 november 1643 te Beek [Li],
kerk.huw. (Rooms Katholiek) op woensdag 11 november 1643 aldaar (getuigen: zijn vader Jan (Joannes) Odekercke en zijn neef Jan (Joannes) Hubertus Lemmens alias Lamberti, als Joannes Lamberti van Oudenhoven),

LvO 4130
,
scan 25

1 augustus 1663 Meijcken Boijsten getrouwd met Korst Thijssen sieck liggende maakt haar testament. Zij vermaakt aan Biel en Enthien Thijssen beide dochters van Korst Thijssen alle goederen die zij met haar man gekocht heeft, ten eerste de helft van huijs en hoff gelegen in cleingenhout, noch de helft van een morgen akkerlant gelegen aan de Schimmerderweg comende uyt Kelmont, rgt Jacob Hagemans. Vader Korst Thijssen geeft hetzelfde aan zijn dochters Biel en Enthien, waarop de broeders geen aanspraak kunnen maken, maar dat de andere goederen gelijk verdeeld moeten worden16 augustus 1663 Peter Odekercken verkoopt aan Theofilis Brelius prediker des goddelijcken Woorts deser voors. hooftbanck Beeck een stuk akkerland op den Moolenbergh groot 28 kleine roeden, rgt Willem Hagemans, Jan Vrancken, Hendrick Frambach voor 2 gulden 15 stuiver de kleine roede

met

Peter (Petrus) Odekercke, zn. van Jan (Joannes) Odekercke (koster 1634-1661 in St. Martinus kerk te Beek) en Met (Mechtildis) Schillinx (koster),
geb. circa 1618 vermoedelijk te Beek [Li],
koster, soldaat,

Verder onderzoek
,
Peter Odekercken reigent Nierbeek bank Beek (GAM notaris acten inv 1206-15-1648),
Gichtregister (LvO 4130 - scan 68) op vrijdag 26 mei 1662 te Beek [Li],
Hendrick Odekercken ende Peter Odekercken ende Maijken Stijnen die dochter van Gerrit stijnen mede namens haar broeder en susters verkopen aan hunnen broeder Walter Odekercken hun aenpart van seecker huijs en hoff gelegen tot Beeck, rgt die gemeijn steegh, erfgenamen van Jan Philips, een hooft die gemin straet, voor 1400 gulden,
Gichtregister (LvO 4130 - scan 25) op donderdag 16 augustus 1663 te Beek [Li],
Peter Odekercken verkoopt aan Theofilis Brelius prediker des goddelijcken Woorts deser voors. hooftbanck Beeck een stuk akkerland op den Moolenbergh groot 28 kleine roeden, rgt Willem Hagemans, Jan Vrancken, Hendrick Frambach voor 2 gulden 15 stuiver de kleine roede,
Gichtregister (LvO 4130 - scan 84) op zondag 21 juni 1665 te Beek [Li],
Peter Odekercken verkoopt aan Jan Bollen Borger ende schrijnewercker der stadt Maastricht 20 kleine roede, rgt de Cauber, Ghijsen Raemeckers, voor 30 stuiver de roede.

Uit dit huwelijk 10 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Christina~1645 Beek [Li] †1725 Beek [Li] 80
Joannes~1646 Beek [Li] †1650 Beek [Li] 3
Gretien~1648 Beek [Li] †1682 Beek [Li] 34
Jan~1650 Neerbeek [Li] †1741 Beek [Li] 9014 
Petrus~1654 Beek [Li]    
Metje~1658 Beek [Li]    
Wouterus~1661 Beek [Li]    
Petronilla~1663 Beek [Li] †1677 Beek [Li] 13
Anna~1668 Beek [Li]    
10 Elisabeth~1668 Beek [Li]    


Joannes Janssen
Joannes Janssen.

tr.
met

Margareta Tielen.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anna~1622 Roermond [Li] †1702 Beek [Li] 7910 


Mathijs Philippus Ackermans
Mathijs Philippus Ackermans,
geb. op maandag 26 mei 1828 te Nuth [Li],
geboortegetuige van zijn zoon Nn Ackermans op woensdag 4 mei 1887,
overlijdensgetuige van zijn nicht Maria Antonia Ackermans op donderdag 27 april 1899,
ovl. (82 jaar oud) op zondag 9 april 1911 om 16:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1911/5 (getuigen: zijn zoon Guillaume (Augustinus Willem Remigius) Ackermans, (22 jaar, winkelbediende, Spaubeek, zoon) en Michiel (Joannes Michael Hubertus) Moonen, (33 jaar, landbouwer, Spaubeek, kennis)).

tr. (resp. 33 en 21 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 17 mei 1862 te Spaubeek [Li] - akte 4
met

Maria Elisabeth Muijlkens, dr. van Jan (Joannes) Muijlkens (akkerman, landbouwer) en Maria Jeanne (Maria Joanna) Otermans,
geb. op zaterdag 10 april 1841 te Spaubeek [Li],
ovl. (30 jaar oud) op zondag 23 juli 1871 aldaar.

tr. (resp. 44 en 27 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op maandag 25 november 1872 te Schin op Geul [Li],
woont in Hobbelrade op dinsdag 3 mei 1887 te Spaubeek [Li]
met

Maria Barbara Houdtvast (Hautvast), dr. van Pieter Jozef (Petrus Josephus) Houdtvast (landman, landbouwer) en Maria Gertrudis Lemmens,
geb. op vrijdag 24 oktober 1845 te Schinnen [Li],
ovl. (56 jaar oud) op donderdag 9 januari 1902 om 23:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1092/3 (getuigen: haar zoon Joannes Nepomecenus Ackermans, (26 jaar, landbouwer, Spaubeek, zoon) en Jan Hendrik (Joannes Henricus) Vroemen, (53 jaar, hoofd der school, Spaubeek, bekende)).

Uit dit huwelijk 13 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria*1873 Spaubeek [Li]    
Maria*1874 Spaubeek [Li]    
Joannes*1875 Spaubeek [Li]    
Joannes*1876 Spaubeek [Li]    
Joannes*1878 Spaubeek [Li] †1878 Spaubeek [Li] 0
Maria*1879 Spaubeek [Li]    
Joannes*1881 Spaubeek [Li]    
Joannes*1882 Spaubeek [Li] †1882 Spaubeek [Li] 0
Maria*1883 Spaubeek [Li]    
10 Maria*1885 Spaubeek [Li]    
11 Nn*1887 Spaubeek [Li]   0
12 Guillaume*1889 Spaubeek [Li]    
13 Bertha*1891 Spaubeek [Li] †1972 Spaubeek [Li] 81


Gerardus Henricus Hubertus Welters
Gerardus Henricus Hubertus (Gerard Henri Hubert) Welters,
geb. op vrijdag 27 september 1839 te Echt [Li] - akte 197,
Pastoor van Spaubeek,
ovl. (47 jaar oud) op vrijdag 17 juni 1887 om 02:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1887/12 (getuigen: Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens, (46 jaar, koster, Spaubeek, bekende) en Jan Andreas (Joannes Andreas) Meeks, (58 jaar, landbouwer, Spaubeek, bekende)).


Franciscus Welters
Frans (Franciscus) Welters,
geb. op vrijdag 3 juli 1812 zn van Gerardus Welters en Joanna Maria Meuwissen te Echt [Li],
secretaris,
ovl. (54 jaar oud) op dinsdag 26 februari 1867 te Echt [Li] - akte 26.

tr. (resp. 26 en 19 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 24 oktober 1838 te Echt [Li] - akte 213
met

Maria Sophia Zelis, dr. van Henricus Nicolaes Zelis (kwartiermeester) en Anna Maria Smeets (rentenierster),
geb. op dinsdag 9 maart 1819 te Namur [Na, België],
ovl. (50 jaar oud) op vrijdag 27 augustus 1869 te Echt [Li] - akte 93.

Uit dit huwelijk 11 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerardus*1839 Echt [Li] †1887 Spaubeek [Li] 47
Peter*1841 Echt [Li] †1843 Echt [Li] 2
Joannes*1843 Echt [Li] †1899 Echt [Li] 56
Maria*1844 Echt [Li] †1851 Echt [Li] 6
Maria*1846 Echt [Li] †1922 Echt [Li] 76
Maria*1852 Echt [Li] †1931 Echt [Li] 79
Eugenia*1854 Echt [Li] †1859 Echt [Li] 4
Maria*1856 Echt [Li] †1857 Echt [Li] 1
Gerardus*1858 Echt [Li]    
10 Maria*1860 Echt [Li]    
11 Francis*1862 Echt [Li] †1871 Echt [Li] 8


Joannes Gerardus Cuijpers
Jan Gerard (Joannes Gerardus, Johan Gerard) Cuijpers (Kuijpers) jr,
geb. op dinsdag 30 oktober 1798 te Hobbelrade [Li] - Spaubeek,
ged. Rooms Katholiek op woensdag 31 oktober 1798 te Munstergeleen [Li] 30ma xbris natus est in Hobbelraedt et 31ma ejusdem baptizatus est in Munstergeleen Jo(ann)es Gerardus filius legitimus Gerardi Cupers et Joannae Catharinae Wouters conj. e sacro fonte fuit susceptus a Joanne Michaele Bouts loco Joannis Schutjens et Cornelia Wouters loco Mariae Joannae Wouters. concordat cum testimonio baptismali dato a r. d. de la Haije pastore in Munstergeleen quod testor A.G. Somijn pastor loci de Spaubeck. (getuigen: Michael Bautz als Joannes Michael Bouts nms. Joannes Schutjens, Joannes Schuttens als Joannes Schutjens door Joannes Michael Bouts, zijn tante Cornelia (Maria Cornelia) Wouters nms. Maria Joanna Wouters en zijn tante Maria Joanna Wouters door Cornelia Wouters),
bierbrouwer, kuiper,
geboortegetuige van Joannes Hubertus Bemelmans op vrijdag 21 maart 1828,
geboortegetuige van Joanna Gertrudis Heijnen op donderdag 17 april 1828,
geboortegetuige van Maria Catharina Souren op donderdag 1 mei 1828,
geboortegetuige van Maria Cornelia Muijlkens op zaterdag 12 juli 1828,
geboortegetuige van zijn zoon Joannes Leonardus Cuijpers op vrijdag 18 juli 1828,
huwelijksgetuige van Matthijs (Matthis) Crombags en Maria Doemen op vrijdag 7 november 1828 te Spaubeek [Li],
overlijdensgetuige van Hendrick (Henricus) Zelis op maandag 9 november 1829,
ovl. (86 jaar oud) op dinsdag 24 februari 1885 om 03:30 uur te Spaubeek [Li] - akte 1885/5 (getuigen: Frans (Franciscus Leonardus Hubertus) Pijls, (42 jaar, landbouwer, Spaubeek/Hobbelraede, nabuur) en Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens, (43 jaar, koster, Spaubeek, bekende)).

tr. (resp. 22 en 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 25 oktober 1821 te Spaubeek [Li] - akte 35,
kerk.huw. (Rooms Katholiek) op woensdag 24 oktober 1821 aldaar Dispensatie=in tertio et quarto consanguinitatis gradu mixto data 18 oct ab amplissimo dom. (getuigen: haar neef Hans Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters, als Wilhelmus Wouters en zijn zus Joanna Elisabeth Kuijpers),
woont Boerderij, Hobbelrade 45 Spaubeek [Li],

Opmerkelijke verbanden tussen de families Cuijpers en Wouters
,
Er is een verre bloedband tussen de families Cuijpers en Wouters:
- Joannes Cuijpers is een zoon van Gerardus Kuijpers x Joanna Catharina Wouters, zij is een dochter van Wouter Wouters x Joanna Cuijpers, hij is een zoon van Janus (Sebastianus) Wouters x Jen (Joanna) Zelis, hij is een zoon van Walter Walteri x Trijn (Catharina) Fremmen, hij is een zoon van Hendrick Odekercke alias Wouters x Magaretha Schetseneers en hij is de zoon van Walterus Odekercke x Christina ("de tak Henricus")
- Maria Catherina Wouters. is een dochter van Jan Peter Wouters x Maria Catharina Henssen, hij is de zoon van Joes Wouters x Gertrudis Lenaerts, hij is de zoon van Jacobus Wouters x Elisabetha Hanssen, hij is de zoon van Jan Wouters x Elsken Lenarts, hij is de zoon van Marten Walteri alias Wouters x Meijken Kerckhoffs, hij is de zoon van Jacobus Odekercke alias Wouters x Mayken Haagmans en hij is de zoon van Walterus Odekercke x Christina ("tak Jacobus")
We zien dat we bij Joannes Cuijpers 6 en bij Maria Catharina Wouters 7 generaties terug moeten gaan om bij de gemeenschappelijke voorouders Walterus Odekercke x Christina aan te komen.

Kinderen uit beide families worden op dezelfde dag (22 september 1796) gedoopt:
- Maria Catharina Wouters, dochter van Jan Peter Wouters x Maria Catharina Henssen
- Wouter Cuijpers (Cupers), zoon van Gerardus Cupers (Cuijpers) x Joanna Catharina Wouters en dus een broer van Joannes de echtgenoot van Maria Catharina Wouters.
Brouwer eind 1823 te Hobbelrade [Li],
In de late middel-eeuwen werd de hele dag door bier gedronken. Het was volksdrank nummer één. Bij velen kwam vier keer per dag de bierkan op tafel. Gewoon drinkwater was vaak vervuild en werd alleen dooor de allerarmsten gedronken. Bier wordt tijdens de bereiding landurig gekookt en was dus veel veiliger.
Aan bier werd als eerste eis gesteld dat het goedkoop was en verder moets het goed verteerbaar zijn, dat wil zeggen meehelpen om de zware vette kost van het dageijkse menu te verdragen.
Met de komst van de Fransen (1795) werd iedereen verplicht een beroep naar keuze te maken en hiervoor een patent aan te vragen. Dit gold ook voor brouwers [zoals Martin Wouters ww] , die voor anderen of voor zichzelf bier maakten. De hierbij verschuldigde patentbelasting diende men jaarlijks te voldoen. De Minister van Financiën bepaalde begin januari 1797 dat iedereen die een brouwketel bezat zich moest voorien van een brouwerspatent, behalve wanneer men alleen voor eigen gebruik bier maakte.
Als de Fransen vertrokken zijn en het bestuur gevoerd wordt door het Koninkrijk ver Verenigde Nederlanden zien we tussen 1823 en 1830 in Spaubeek 5 brouwers:
Johan Willem Eussen (1823) [burgemeester? ww], Johan Cornelis Jaquemin (1823), Jan Gerard Kuipers (1823-1830), Johan Jacob Lenaerts (1823-1825), Johan Andries Loison (gestopt in 1823) [van Ten Dijke? ww] en Martinus Wouters (1823-1828). Het stoppen van Martin in 1828 kan samenhangen met zijn overlijden in 1830.
(bron: Pastoor Fr. Crutzen - Brouwers in Zuid-Limburg isbn: 978-90-821329-0-8 druk: Janssen Grafimedia - Beek)


Jan Gerard Cuijpers zal waarschijnlijk de brouwerij, die oorspronkelijk van zijn vader Gerard Cuijpers is geweest, hebben overgenomen van zijn broer Jan Pieter Cuijpers [ww]

,
woont op adres Hobbelraede 117 in 1833 te Spaubeek [Li],
woont in Hobbelrade op dinsdag 24 februari 1885 te Spaubeek [Li]
met

Maria Catharina, genoemd naar haar meter (grootmoeder aan moederszijde Catharina Borvelts) Wouters, dr. van Jan Peter (Joannes Petrus) Wouters (akkerman/cultivateur, landbouwer) en Maria Catherina Henssen (landbouwster),
geb. op donderdag 22 september 1796 om 5 uur 's avonds te Hobbelrade [Li] - Spaubeek akte 2,
ged. Rooms Katholiek op donderdag 22 september 1796 te Spaubeek [Li] 22a 7bris hora 5a  vespertina nata in Hobbelraed, et eadem baptizata est Catharina filia legitima Joannis Petri Wouters, et Mariae Catharinae Hensen. conjugum: susceptores Joannes Wouters, et Catharina Borvelts. (getuigen: haar grootvader Joes (Joannes) Wouters en haar grootmoeder Catrin (Catharina) Borvels),
huishoudster,
woont Hobbelraederdorpstraat Spaubeek [Li] op donderdag 25 oktober 1821,
ovl. (64 jaar oud) op zondag 16 juni 1861 te Spaubeek [Li] (Maria Catharina Wouters dr van Jan Pieter Wouters en Maria Catharina Henssen; e.v. Jan Gerard Cuijpers).

Uit dit huwelijk 10 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan Peter*1822 Spaubeek [Li] †1835 Hobbelrade [Li] 12
Maria*1824 Spaubeek [Li] †1843 Hobbelrade [Li] 19
Maria*1826 Spaubeek [Li] †1904 Schin op Geul [Li] 78
Joannes*1828 Spaubeek [Li]    
Maria*1831 Hobbelrade [Li]    
Willem*1833 Hobbelrade [Li] †1897 Maastricht [Li] 63
Jean*1835 Spaubeek [Li] †1835 Spaubeek [Li] 0
Joannes*1837 Spaubeek [Li] †1837 Spaubeek [Li] 0
Joannes*1838 Spaubeek [Li]    
10 Joannes*1841 Spaubeek [Li] †1841 Spaubeek [Li] 0


Gerardus Cuijpers
Gerard (Gerardus) Cuijpers (Kuijpers, Cupers) sr,
ged. Rooms Katholiek op donderdag 4 december 1760 te Spaubeek [Li] 4 decembris Gerardus filius Gerardi Cuijpers et Annae Campo conjugum baptisatus est suscipientibus Matthia Banens et Maria Wouters ita testor Theod Penris deservitor (getuigen: zijn aangetrouwde oom Matthias Banens, Maria Wouters en Theodorus Penris de koster),
schoenmaker, brouwer,
doopgetuige van Gerardus Henssen op zondag 21 augustus 1791 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Jan Peeter (Joannes Petrus) Heijnen op dinsdag 18 juli 1809 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn nicht Anna Mechtildis Maes op dinsdag 30 juli 1793 te Spaubeek [Li],
getuige bij kerk. huw. van Petrus Engelen en Elisabeth Dederen op zondag 28 juli 1793 te Spaubeek [Li],
ovl. (ongeveer 52 jaar oud) op vrijdag 4 december 1812 na ongelukkige val in een kookpot vol met borrelend bier te Hobbelrade [Li] - akte 37,
begr. op zondag 6 december 1812 te Spaubeek [Li] 1812 4ta xbris obijt in Hobbelrade circa quartam pomeridianam Gerardus Cuijpers aetatis circiter 52 annorum maritus Joannae Catharinae Wouters, qui, occupatus braxando, infeliciter [ongelukkigerwijze] et fortuito cecidit, in cacabum [kookpot] plenum cerevisiae bullientis [vol bruisend bier], ita ut vix momentum supervivere potuerit. sepultus est 6ta hujus.

tr,
kerk.huw. (beiden ongeveer 26 jaar oud) (Rooms Katholiek) op dinsdag 20 november 1787 aldaar 20ma 9bris contraxerunt matrimonium Gerardus Cupers, et Joanna Catharina Wouters ambo majorennes, et subditisive incolae de Spaubeeck; testibus Joanne Wilhelmo Cupers, et Maria Joanna Cupers in fidem subsignarunt. Gerardus Cupers sponsus Joanna Catharina Wouters sponsa Joannes Wilhelmus Cupers testis. Maria Joanna Wouters testis quod testor A.G. Somijn pastor loci. (getuigen: zijn tante en haar moeder Joanna (Maria Johanna) Cuijpers als Maria Joanna Cupers, Joannes Wilhelmus Cupers),

woont in Hobbelrade in 1798 te Spaubeek [Li]
,
in het bevolkingsregister van 1798 woont Gerard Cuijpers (schoenmaker) en J. Catarin Wouters (sijne vrouw) in Hobbelrade nr. 111,
Brouwer tussen 1811 en 1812 te Hobbelrade [Li],
In de late middel-eeuwen werd de hele dag door bier gedronken. Het was volksdrank nummer één. Bij velen kwam vier keer per dag de bierkan op tafel. Gewoon drinkwater was vaak vervuild en werd alleen dooor de allerarmsten gedronken. Bier wordt tijdens de bereiding landurig gekookt en was dus veel veiliger.
Aan bier werd als eerste eis gesteld dat het goedkoop was en verder moets het goed verteerbaar zijn, dat wil zeggen meehelpen om de zware vette kost van het dageijkse menu te verdragen.
Met de komst van de Fransen (1795) werd iedereen verplicht een beroep naar keuze te maken en hiervoor een patent aan te vragen. Dit gold ook voor brouwers [zoals Martin Wouters ww] , die voor anderen of voor zichzelf bier maakten. De hierbij verschuldigde patentbelasting diende men jaarlijks te voldoen. De Minister van Financiën bepaalde begin januari 1797 dat iedereen die een brouwketel bezat zich moest voorien van een brouwerspatent, behalve wanneer men alleen voor eigen gebruik bier maakte.
In de lijst van brouwers met patenten in Spaubeek worden genoemd:
Gerardus Lemmens (1797-1799), Joannes Gerardus Cuijpers (1811-(+)1812), Joannes Petrus Kuijpers (1814) en (Jean) Jacques Lienaerts (1811-1814)
Gerard Cuijpers, gehuwd met Joanna Catharina Wouters, overleed als brouwer op 4 december 1812.
(bron: Pastoor Fr. Crutzen - Brouwers in Zuid-Limburg isbn: 978-90-821329-0-8 druk: Janssen Grafimedia - Beek)met

Joanna Catharina (Jeanne Catharine (Fr.), Maria Catharina), genoemd naar haar groomoeder aan vaderszijde [Joanna Zelis] Wouters, dr. van Wouter (Walterus) Wouters en Joanna (Maria Johanna) Cuijpers,
ged. Rooms Katholiek op vrijdag 9 oktober 1761 te Spaubeek [Li] 9na baptisata est Joanna Catharina filia legitima Wolteri Wouters et Joannae Cuypers suscipientibus Petro Erckens loco Joannis Penris et Catharina Wouters (getuigen: Peter (Petrus) Erckens nms. Joannes Penris, kapelaan Joannes Penris door Petrus Erckens en haar tante Catharina Wouters),
huisvrouw, landbouwerse,
doopgetuige van haar kleinzoon Jan Peter (Joannes Petrus) Kuijpers op vrijdag 12 april 1822 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar nicht Maria Catharina Maes op vrijdag 15 april 1796 te Beek [Li],
doopgetuige van Joannes Hermannus Cuijpers op dinsdag 17 juli 1821 te Beek [Li],
ovl. (ongeveer 81 jaar oud) op dinsdag 12 september 1843 te Spaubeek [Li] .

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria*1788 Spaubeek [Li] †1847 Lutterade [Li] 58
Jan Pieter*1790 Spaubeek [Li] †1837 Spaubeek [Li] 47
Joannes*1793 Spaubeek [Li]    
Wouter*1796 Hobbelrade [Li] †1798 Hobbelrade [Li] 1
Jan Gerard*1798 Hobbelrade [Li] †1885 Spaubeek [Li] 8610 
Joanna*1802 Hobbelrade [Li]    
Maria*1805 Spaubeek [Li] †1838 Spaubeek [Li] 32


Joanna Catharina Wouters
Joanna Catharina (Jeanne Catharine (Fr.), Maria Catharina), genoemd naar haar groomoeder aan vaderszijde [Joanna Zelis] Wouters,
ged. Rooms Katholiek op vrijdag 9 oktober 1761 te Spaubeek [Li] 9na baptisata est Joanna Catharina filia legitima Wolteri Wouters et Joannae Cuypers suscipientibus Petro Erckens loco Joannis Penris et Catharina Wouters (getuigen: Peter (Petrus) Erckens nms. Joannes Penris, kapelaan Joannes Penris door Petrus Erckens en haar tante Catharina Wouters),
huisvrouw, landbouwerse,
doopgetuige van haar kleinzoon Jan Peter (Joannes Petrus) Kuijpers op vrijdag 12 april 1822 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar nicht Maria Catharina Maes op vrijdag 15 april 1796 te Beek [Li],
doopgetuige van Joannes Hermannus Cuijpers op dinsdag 17 juli 1821 te Beek [Li],
ovl. (ongeveer 81 jaar oud) op dinsdag 12 september 1843 te Spaubeek [Li] .

tr,
kerk.huw. (beiden ongeveer 26 jaar oud) (Rooms Katholiek) op dinsdag 20 november 1787 aldaar 20ma 9bris contraxerunt matrimonium Gerardus Cupers, et Joanna Catharina Wouters ambo majorennes, et subditisive incolae de Spaubeeck; testibus Joanne Wilhelmo Cupers, et Maria Joanna Cupers in fidem subsignarunt. Gerardus Cupers sponsus Joanna Catharina Wouters sponsa Joannes Wilhelmus Cupers testis. Maria Joanna Wouters testis quod testor A.G. Somijn pastor loci. (getuigen: zijn tante en haar moeder Joanna (Maria Johanna) Cuijpers als Maria Joanna Cupers, Joannes Wilhelmus Cupers),

woont in Hobbelrade in 1798 te Spaubeek [Li]
,
in het bevolkingsregister van 1798 woont Gerard Cuijpers (schoenmaker) en J. Catarin Wouters (sijne vrouw) in Hobbelrade nr. 111,
Brouwer tussen 1811 en 1812 te Hobbelrade [Li],
In de late middel-eeuwen werd de hele dag door bier gedronken. Het was volksdrank nummer één. Bij velen kwam vier keer per dag de bierkan op tafel. Gewoon drinkwater was vaak vervuild en werd alleen dooor de allerarmsten gedronken. Bier wordt tijdens de bereiding landurig gekookt en was dus veel veiliger.
Aan bier werd als eerste eis gesteld dat het goedkoop was en verder moets het goed verteerbaar zijn, dat wil zeggen meehelpen om de zware vette kost van het dageijkse menu te verdragen.
Met de komst van de Fransen (1795) werd iedereen verplicht een beroep naar keuze te maken en hiervoor een patent aan te vragen. Dit gold ook voor brouwers [zoals Martin Wouters ww] , die voor anderen of voor zichzelf bier maakten. De hierbij verschuldigde patentbelasting diende men jaarlijks te voldoen. De Minister van Financiën bepaalde begin januari 1797 dat iedereen die een brouwketel bezat zich moest voorien van een brouwerspatent, behalve wanneer men alleen voor eigen gebruik bier maakte.
In de lijst van brouwers met patenten in Spaubeek worden genoemd:
Gerardus Lemmens (1797-1799), Joannes Gerardus Cuijpers (1811-(+)1812), Joannes Petrus Kuijpers (1814) en (Jean) Jacques Lienaerts (1811-1814)
Gerard Cuijpers, gehuwd met Joanna Catharina Wouters, overleed als brouwer op 4 december 1812.
(bron: Pastoor Fr. Crutzen - Brouwers in Zuid-Limburg isbn: 978-90-821329-0-8 druk: Janssen Grafimedia - Beek)met

Gerard (Gerardus) Cuijpers (Kuijpers, Cupers) sr, zn. van Joannes Cuijpers en Anna Campo,
ged. Rooms Katholiek op donderdag 4 december 1760 te Spaubeek [Li] 4 decembris Gerardus filius Gerardi Cuijpers et Annae Campo conjugum baptisatus est suscipientibus Matthia Banens et Maria Wouters ita testor Theod Penris deservitor (getuigen: zijn aangetrouwde oom Matthias Banens, Maria Wouters en Theodorus Penris de koster),
schoenmaker, brouwer,
doopgetuige van Gerardus Henssen op zondag 21 augustus 1791 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Jan Peeter (Joannes Petrus) Heijnen op dinsdag 18 juli 1809 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn nicht Anna Mechtildis Maes op dinsdag 30 juli 1793 te Spaubeek [Li],
getuige bij kerk. huw. van Petrus Engelen en Elisabeth Dederen op zondag 28 juli 1793 te Spaubeek [Li],
ovl. (ongeveer 52 jaar oud) op vrijdag 4 december 1812 na ongelukkige val in een kookpot vol met borrelend bier te Hobbelrade [Li] - akte 37,
begr. op zondag 6 december 1812 te Spaubeek [Li] 1812 4ta xbris obijt in Hobbelrade circa quartam pomeridianam Gerardus Cuijpers aetatis circiter 52 annorum maritus Joannae Catharinae Wouters, qui, occupatus braxando, infeliciter [ongelukkigerwijze] et fortuito cecidit, in cacabum [kookpot] plenum cerevisiae bullientis [vol bruisend bier], ita ut vix momentum supervivere potuerit. sepultus est 6ta hujus.

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria*1788 Spaubeek [Li] †1847 Lutterade [Li] 58
Jan Pieter*1790 Spaubeek [Li] †1837 Spaubeek [Li] 47
Joannes*1793 Spaubeek [Li]    
Wouter*1796 Hobbelrade [Li] †1798 Hobbelrade [Li] 1
Jan Gerard*1798 Hobbelrade [Li] †1885 Spaubeek [Li] 8610 
Joanna*1802 Hobbelrade [Li]    
Maria*1805 Spaubeek [Li] †1838 Spaubeek [Li] 32


Joannes Petrus Kuijpers
Jan Peter (Joannes Petrus), genoemd naar zijn peter Kuijpers (Cuijpers),
geb. op vrijdag 12 april 1822 te Spaubeek [Li] - akte 6,
ged. op vrijdag 12 april 1822 aldaar (getuigen: zijn grootvader Jan Peter (Joannes Petrus) Wouters, zijn grootmoeder Joanna Catharina Wouters en Peter (Petrus) Mevis),
ovl. op woensdag 14 januari 1835 om zes uur 's morgens in het huis van zijn ouders te Hobbelrade [Li] - Spaubeek akte 7 [ww: aan cholera?] (getuigen: Mathijs (Joannes Mattis) Beaumont (koopman in appelazijn, 36 jaar, nabuur) en Pieter (Petrus) Lemmens (landbouwer, 54 jaar, nabuur)).


Maria Catharina Cuijpers
Maria Catharina, genoemd naar haar meter Cuijpers,
geb. op zondag 25 juli 1824 te Spaubeek [Li] - akte 15,
ged. op zondag 25 juli 1824 aldaar (getuigen: haar grootmoeder Maria Catherina Henssen en haar oom Jan Pieter (Joannes Petrus) Cuijpers),
werkbode,
ovl. (19 jaar oud) op dinsdag 15 augustus 1843 te Hobbelrade [Li] - Spaubeek. (Maria Catharina Cuijpers dr van Jan Gerard Cuijpers en Maria Catharina Wouters).


Maria Joanna Cuijpers
Maria Joanna, genoemd naar haar meter Cuijpers,
geb. op maandag 3 juli 1826 te Spaubeek [Li] - akte 4,
ged. op maandag 3 juli 1826 aldaar (getuigen: haar oom Hans Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters, Peter (Petrus) Mevis, haar tante Maria Joanna Kuijpers en haar aangetrouwde tante Maria Catharina Raeven),
ovl. (78 jaar oud) op maandag 24 oktober 1904 te Schin op Geul [Li] - akte 14.


Joannes Leonardus Cuijpers
Joannes Leonardus, genoemd naar zijn peter Cuijpers,
geb. op vrijdag 18 juli 1828 in de voormiddag om 7 uur te Spaubeek [Li] (getuigen: zijn vader Jan Gerard (Joannes Gerardus) Cuijpers als Joannes Gerardus Kuijpers (bierbrouwer, Spaubeek), Jean Mathijs (Joannes Matthias) Banens als Johan Matthias Banens (ontvanger de belastingen, 77 jaar, Spaubeek) en Peter Mattis (Petrus Matthias) Monen als Peter Mattis Moonen (landbouwer, 67 jaar, Spaubeek)),
ged. op vrijdag 18 juli 1828 matrimonium contraxerunt in hac parochia [=zij hebben een huwelijk gesloten in deze parochie] te Spaubeek [Li] (getuigen: zijn oom Jan Leonard (Joannes Leonardus) Wouters, Maria Sibilla Peulen en zijn tante Joanna Elisabeth Kuijpers, als Maria Elisabeth Kuipers).

tr. (resp. 31 en 29 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 11 januari 1860 te Maastricht [Li] - akte 7
met

Eva Sophia Florentina Monier, dr. van Franz Monier en Sophia Erkens,
geb. op dinsdag 15 juni 1830 te Oberniedergeburt-Mönchengladbach [Nw, Duitsland] [huw.reg.].

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerardus*1860 Maastricht [Li]    
Hubertus*1862 Maastricht [Li]    
Sophia*1864 Maastricht [Li] †1865 Maastricht [Li] 1
Maria*1867 Maastricht [Li]    
Maria*1869 Maastricht [Li]    


Maria Gertrudis Kuijpers
Maria Gertrudis Kuijpers (Cuijpers),
geb. op woensdag 1 juni 1831 om een uur 's morgens in hun huis te Hobbelrade [Li] - Spaubeek akte 13,
woont te Maastricht [Li].


Wilhelmus Cuijpers
Willem (Wilhelmus) Cuijpers (Kuijpers),
geb. op vrijdag 1 maart 1833 om vier uur in de morgen in het huis van zijn ouders te Hobbelrade [Li] - Spaubeek akte 10,
kuiper, herbergier,
woont te Maastricht [Li],
ovl. (63 jaar oud) op donderdag 7 januari 1897 te Maastricht [Li].

tr. (beiden 28 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op woensdag 10 april 1861 te Maastricht [Li] - akte 34
met

Maria Odilia Keulen, dr. van Paulus Keulen (houtkoopman) en Maria Elisabeth Houben,
geb. op donderdag 26 juli 1832 te Bunde [Li] - akte 25,
dienstmeid,
ovl. (47 jaar oud) op zaterdag 28 februari 1880 te Maastricht [Li] - akte 198.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Nn*1862 Maastricht [Li]   0
Gerardus*1863 Maastricht [Li] †1872 St. Pieter [Li] 8
Paulus*1865 Maastricht [Li]    
Maria*1867 Maastricht [Li] †1867 Maastricht [Li] 0

tr. (resp. 49 en 30 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 3 oktober 1882 te Maastricht [Li] - akte 155 [BS: opm. Bgm wdnr van Maria Odilia Keulen]
met

Maria Philomena Bastiaens, dr. van Laurens Bastiaens en Maria Anna Hubertina Janssen,
geb. op dinsdag 3 augustus 1852 te Maastricht [Li] - akte 514,
ovl. (42 jaar oud) op vrijdag 10 augustus 1894 aldaar - akte 541.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria*1883 Maastricht [Li] †1968 Maastricht [Li] 84


Jean Gerard Cuijpers
Jean Gerard Cuijpers,
geb. op woensdag 2 december 1835 levenloos geboren kind van het mannelijk geslacht te Spaubeek [Li] (doodgeb.).


Joannes Cuijpers
Joannes Cuijpers,
geb. op woensdag 8 februari 1837 te Spaubeek [Li],
ovl. (8 dagen oud) op donderdag 16 februari 1837 aldaar (Joannes Cuijpers zn van Joannes Gerardus Cuijpers en Catharina Wouters).