$boomnaam$
Jacobus Wouters
Jacobus Wouters,
ged. Rooms Katholiek op donderdag 8 januari 1660 8 Jacobus filius Petri Wouters et Judith Canisij coniugum suscept Jo(ann)es Odekercken et Anna van Somderen uxor Ægidij ex S[p]aubeeck. Genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde te Beek [Li] (getuigen: zijn oudoom Jan (Joannes) Odekercke, Anna van Sonderen/Somderen/Sondaeg e.v. Aegidij [Egidius] uit Spaubeek),
ovl. (hoogstens 10 jaar oud) voor 1670 waarschijnlijk te Beek [Li].


Maria Wouters
Meyken (Maria) Wouters,
ged. Rooms Katholiek op zondag 15 april 1663 15. Maria filia Petri Wouters et Judith Canisius coniug(um). suscept Lenart Canisius et Helena Nijsten uxor: Wouter Wouters tot Printhagen. te Beek [Li] (getuigen: haar aangetrouwde tante Heijlken (Helena) Nijsten e.v. Wouter Wouters uit Printhagen en haar oom Lenart (Leonardus) Canisius),
doopgetuige van haar neef Mathias Banens op woensdag 24 januari 1685 te Geleen [Li],
doopgetuige van Joannes Penris op zondag 17 februari 1686 te Beek [Li],
doopgetuige van haar neef Mathias Kerckhofs op vrijdag 30 januari 1711 te Beek [Li],
doopgetuige van haar achterneef Jacobus Kerchofs op woensdag 13 maart 1743 te Beek [Li],
doopgetuige van haar achterneef Otto Martens op zaterdag 26 januari 1686 te Beek [Li],
doopgetuige van haar kleindochter Anna Kerckhoffs op zondag 19 juli 1705 te Beek [Li],
doopgetuige van Joannes Banens op zondag 28 februari 1700 te Geleen [Li],
doopgetuige van Joannes Penners op zondag 8 juli 1714 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Joannes Nobers op zondag 17 augustus 1727 te Beek [Li],
ovl. (ongeveer 80 jaar oud) op woensdag 19 februari 1744 te Beek [Li],
begr. op woensdag 19 februari 1744 19. Maria Wouters uxor Petri Banens in Neerbeeck aldaar.

tr. (hoogstens 17 jaar oud) (1) voor 1680 vermoedelijk te Beek [Li]

tr. (2),
kerk.huw. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 23 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zaterdag 3 juli 1683 (dispensatione facta in quatro consanguinitatis gradu Petrus Banits contraxit matrimonium cum Maria Wouters praesentae pastoro et testibus Petrus Wouters et Maria Penis)
(dispensatie in 4e graad bloedverwantschap; zie Hamers Bulletin 93.1) te Beek [Li] (getuigen: zijn zwager en haar broer Petrus Wouters en Thijs (Matthias) Penris, als Matthia Penris),

LvO 4004 Leenhof Valkenburg Staats 1661-1671 (Jo Hoen) op vrijdag 28 januari 1684 te Beek [Li]
,
scan 163-164
Peter Banens en Peter Couwens [Coumans?] delen aan de stadhouder mede dat ze van Jan Ceulen woonende in den Lande van Gulijc hebben gekocht 2 parcelen gelegen omtrent Neerbeeck welke koop zij willen laten realiseren
volgt de realisatie op 29 januari 1684
Op 28 januari 1684 Jan Ceulen gehuwd met Barbara Timmers verkoopt 3 morgen en 60 roeden akkerland gelegen achter den hoff vanden Hr van Geelen tot Beeck, rgt de erfgenamen van Otto Wouters, ter andere Jan Ceulen, voorhooft Renerken, ander hoofd den Hr vander Steijn, voor 15 stuivers de kleine roede aan Peter Coumens gehuwd met Nelcken Verwisch, item een halve bunder en 75 roeden int beusservelt, rgt Heijnken Schols, ter andere Jan Culen voor 10 stuivers de kleine roede aan Peters Banens gehuwd met Meijken Wouters, de bunder belast met 6 vaten rogge. Akte voor Bormans met als getuigen Jan Kerckhoffs schatheffer en Wouter Odekercken bediender der kercke van Beeck


met

Peter (Petrus) Banens (Banits), zn. van Joannes Petrus Banents (woonden waarschijnlijk op de Neerbekerhof) en Sibilla Wilhelmina Hamers,
ged. Rooms Katholiek op zondag 30 november 1659 te Beek [Li] - Neerbeek (?) (getuigen: zijn aangetrouwde oom Peter (Christianus Petrus) Dolmans, van den Beek, zijn tante Anna Hagens, filia receptoris [=ontvanger van bijv. belastingen], Petrus Dolmans van den Beek),
landbouwer woonde op Neerbekerhof, kocht de halve winhof Oensel (11 maart 1699),
doopgetuige van zijn achterneef Matheus Kerckhoffs op donderdag 27 december 1691 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn neef Joannes Luijten op woensdag 22 november 1673 te Munstergeleen [Li],
doopgetuige van zijn neef Petrus Luijten op dinsdag 7 december 1677 te Munstergeleen [Li],
doopgetuige van zijn neef Petrus Keulen op maandag 20 februari 1679 te Geleen [Li],
doopgetuige van zijn neef Servatius Kerckhofs op zondag 22 september 1709 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn nicht Maria Wouters op zondag 3 oktober 1717 te Beek [Li],
getuige bij kerk. huw. van Joannes Penders en zijn achternicht Sophia Creeften op zondag 11 mei 1727 te Beek [Li],
doopgetuige van Nelecken (Cornelia) Wouters op woensdag 3 juni 1705 te Beek [Li],
doopgetuige van Joannes Hendricks op donderdag 27 december 1725 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn achterneef Petrus Ceulen op zondag 16 mei 1734 te Beek [Li],
doopgetuige van Joannes Nobers op zondag 17 augustus 1727 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn achternicht Petronella Luithen op dinsdag 24 december 1715 te Munstergeleen [Li],
ovl. (ongeveer 84 jaar oud) op zaterdag 10 oktober 1744 te Beek [Li].

Uit dit huwelijk 12 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joannes~1684 Beek [Li] †1687 Beek [Li] 3
Maria~1685 Neerbeek [Li]    10 
Joannes~1687 Beek [Li]    
Jacobus~1689 Beek [Li]    
Matthias~1691 Beek [Li]    
Servatius~1692 Beek [Li]    
Sibijlla~1694 Beek [Li]    
Petrus~1696 Beek [Li]    
Franciscus~1698 Beek [Li] †1756 Beek [Li] 58
10 Judich~1701 Beek [Li]    
11 Petrus~1703 Beek [Li]    
12 Petronilla~1706 Beek [Li]    


Petrus Wouters
Petrus Wouters,
ged. Rooms Katholiek op maandag 2 februari 1665 2. Petrus filius Petri Wouters et Judith [hierboven: Canisius] coniugum suscept. r. d. Joannes Caninisius [sic] per Walterum Wouters et Sibijlla Lemmens. te Beek [Li] (getuigen: Sibilla Lemmens de zuster van aangetrouwde oudoom Houb Lemmens e.v. Sibilla Odekercke/Wouters, Eerwaarde heer Joannes Canisius (oom?) door oom Walterus Wouters),
doopgetuige van Petrus Martens op woensdag 11 december 1720 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn neef Petrus Wouters op vrijdag 3 januari 1721 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn nicht Sibijlla Banens op vrijdag 24 december 1694 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn nicht Judith Wouters op zondag 18 september 1712 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn achternicht Petronilla Kerckhofs op zondag 8 juli 1714 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn nicht Ida (Maria Ida) Kerckhofs op donderdag 30 juli 1705 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn neef Jacobus Kerckhofs op zaterdag 29 december 1714 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn achterneef Petrus Kerckhofs op dinsdag 5 april 1707 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn achterneef Joannes Petrus Kerckhofs op zondag 18 oktober 1744 te Beek [Li],
getuige bij kerk. huw. van zijn zwager Peter (Petrus) Banens en zijn zus Meyken (Maria) Wouters op zaterdag 3 juli 1683 te Beek [Li].


Servatius Wouters
Servatius, genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde [Vaes Huntgens] Wouters,
ged. Rooms Katholiek op zondag 12 juni 1667 te Beek [Li] 12 Seruatius [= Servatius] filius Petri Wouters et Judith Hunckens coniug(um). suscept. Seruatius Canisius per Wilhelmum et Helena [niets geschreven] uxor Otto Wouters ex Elsloe. (getuigen: zijn grootvader Vaes (Servatius) Huntgens (=Servatius Canisius) door Wilhelmus en zijn aangetrouwde tante Catharina Ceulen als Helena [???] e.v. Otto Wouters uit Elsloo),
doopgetuige van zijn nicht Elisabetha Wouters op vrijdag 6 september 1715 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn achterneef Wilhelmus Kerchofs op zondag 23 juli 1719 te Beek [Li],
ovl. (ongeveer 72 jaar oud) op dinsdag 7 juli 1739 te Beek [Li],
begr. op dinsdag 7 juli 1739 7. obijt Servatius Wouters coelebs. aldaar.


Jacobus Wouters
Jacobus, genoemd naar zijn overleden oudste broer Wouters,
ged. Rooms Katholiek op donderdag 18 september 1670 te Beek [Li] Jacobus filius Petri Wouters et Judith Canisius coning. suscept. Melchior Canisius huius [=van hier] frater [=predikheer], et Maria Canisius (getuigen: zijn oom Melchior Huntgens als Melchior Canisius prediker van hier en zijn tante Maria Huntgens [=Maria Canisius]),
doopgetuige van zijn nicht Judich Banens op zaterdag 28 mei 1701 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn achternicht Judith Kerchofs op dinsdag 16 december 1721 te Beek [Li],
doopgetuige van Catharina Haegmans op vrijdag 31 mei 1720 te Beek [Li],
ovl. (ongeveer 52 jaar oud) op woensdag 23 december 1722,
begr. op woensdag 23 december 1722 te Beek [Li] 23. Jacobus Wouters conjugatus..

relatie (1)
met

Anna Mulckens (Mulkens), dr. van Petrus Mulkens en Metien (Mechtildis) Swilden,
ged. Rooms Katholiek op maandag 19 februari 1674 te Beek [Li] 19. Anna filia Petri Mulckens et Mechtildis Swilden coniug(um). suscept. Blasius Damas et Maria Swilden per sororem. (getuigen: Blasius Damas en haar tante Maria Swilden door haar zuster).

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria~1702 Kelmond [Li]    11 

tr. (resp. ongeveer 41 en ongeveer 23 jaar oud) (2) (Nederlands Hervormd) op zaterdag 31 oktober 1711 te Beek [Li] Jacob Wouters J.M. van Grootgenhout onder de hoofdbanck Beek, met Cornelia Koumans J.D. van Neer Beek onder de hoofdbank Beek,
kerk.huw. (Rooms Katholiek) op vrijdag 13 november 1711 aldaar eodem [=13-11-1711] die Jacobus Wouters et Cornelia Comans testibus ysdem.
met

Cornelia Coumans (Coijmans, Comans, Coimans), dr. van Peter (Petrus) Coumans en Cornelia Verwisch,
ged. Rooms Katholiek op vrijdag 19 maart 1688 te Beek [Li] 19. Cornelia filia Petri Coumans et Corneliae Verwisch coniug(um) suscept. Dijrck Coumans no(min)e ex Geleen Wil[h]elmi Nijsten et Trijn Kerckhoffs. (getuigen: haar oom Dirik (Theodorus) Coumans als Dijrck Coumans nms. Wilhelmus Nijsten uit Geleen, Willem Nijssen als Wilhelmus Nijsten uit Geleen door Dijrck Coumans en Trijn (Catharina) Kerckhoffs),
doopgetuige van haar nicht Cornelia Wouters op vrijdag 2 november 1725 te Beek [Li],
doopgetuige van haar achterneef Peter (Petrus) Wouters op dinsdag 18 november 1732 te Beek [Li],
doopgetuige van haar achterneef Joannes Janssen op woensdag 3 oktober 1753 te Beek [Li],
doopgetuige van Joanna Elisabeth Borfelts op zondag 8 september 1743 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Petrus Hanssen op woensdag 24 maart 1717 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Cornelia (Maria Cornelia) Campo op donderdag 17 april 1760 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar neef Servatius Kerckhofs op maandag 12 september 1712 te Beek [Li],
doopgetuige van haar neef Joannes Wouters op maandag 15 september 1721 te Beek [Li],
doopgetuige van Cornelia Geurts op zondag 2 maart 1738 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Andreas Sangen op zondag 9 juli 1752 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Joannes Petrus Coimans op zondag 14 oktober 1742 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Joannes Wilhelmus Hermens op woensdag 13 januari 1751 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Joanna Erckens op maandag 7 juni 1751 te Schinnen [Li],
doopgetuige van haar neef Joannes Josephus Schols op woensdag 31 augustus 1740 te Beek [Li],
ovl. (ongeveer 72 jaar oud) op dinsdag 4 november 1760 te Spaubeek [Li],
begr. op dinsdag 4 november 1760 aldaar 4ta novembris obijt Cornelia Coumans uxor Theodori Geurts et vidua Jacobi Wouters ex Spaubeeck jura solvit ita testor Theod: Penris deservitor,
tr. (resp. ongeveer 48 en ongeveer 55 jaar oud) (2) (Nederlands Hervormd) op vrijdag 9 november 1736 te Beek [Li] 9 november Dirick Geurts weduwenaer van Sophia Mevis van Spaebeeek. met Cornelia Coumans weduwe wijlen Jacob Wouter van Genhout.,
kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 25 november 1736 te Spaubeek [Li] 25 9b[r]i[s] anno praecedenti matrimonio juncti sunt Theodorus Geurts et Cornelia Coijmans testes fuerunt Wilm Henssen et Petrus Mevis (getuigen: Wilm (Wilhelmus) Henssen en zijn zwager Peter (Petrus) Mevis)
met Dirick (Theodorus) Geurts. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Judith~1712 Beek [Li] †1713 Beek [Li] 0
Judith~1713 Beek [Li] †1733 Beek [Li] 19
Elisabetha~1715 Beek [Li] †1726 Beek [Li] 10
Maria~1717 Beek [Li]    
Matthias~1719 Beek [Li]    
Petrus~1721 Beek [Li] †1745 Beek [Li] 24


Wilhelmus Wouters
Wilhelmus Wouters,
ged. Rooms Katholiek op woensdag 2 augustus 1673 2. Wilhelmus filius Petri Wouters et Judith Huntgens coniug(um). suscept Wilhelmus Huntiens per Joa(nn)em Kerckhoffs et Maria Wouters. Genoemd naar zijn peter te Beek [Li] (getuigen: zijn nicht Meijken (Maria) Walteri dochter van Walter (Jacobus) Wouters, Wilhelmus Huntiens (oom?) door Joannes Kerckhoffs),
doopgetuige van zijn nicht Petronilla Banens op donderdag 11 maart 1706 te Beek [Li],
ovl. (ongeveer 74 jaar oud) op zaterdag 28 oktober 1747,
begr. op zaterdag 28 oktober 1747 28 obiit o(mn)ibus sacr(ament)is mu(ni)tus Wilhelmus Wouters. te Beek [Li].


Joannes Wouters
Joannes Wouters,
ged. Rooms Katholiek op woensdag 3 april 1675 3. completae sunt ceraemoniae circa Jo(ann)em filium Petri Wouters. et Mariae Hungckens coniug(um). suscept Wouter Odekircken et Lijsbeth Haghmans te Beek [Li] (getuigen: zijn achterneef Walter (Walterus) Joannes Odekercke en zijn achternicht Lijsbeth (Elisabetha) Haghemans e.v. Janus Nijsten).

tr. (resp. ongeveer 37 en minstens 19 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zaterdag 18 februari 1713 Johan Wouters J.M. alhier van Beeck met Irmgaert Roepoll J.D. van Breeberen Lande van Günlijck te Beek [Li],
kerk.huw. (Rooms Katholiek) op dinsdag 28 februari 1713 28. Jo(ann)es Wouters et Irmgardis Roepolt testibus Laurentio Lenarts et Matthia Fremmen. aldaar (getuige: Laurentio Lenarts, Matthia Fremmen)
met

Irmgaert Roepoll,
geb. voor 1693 te Breberen - Gangelt [Nw, Duitsland].


Agatha Wouters
Agnes (Agatha) Wouters,
geb. te Groot Genhout [Li],
ged. Rooms Katholiek op zaterdag 13 november 1677 13. Agatha filia Petri Wouters et Judith Hunckens coniug(um). suscept. r. d. past. Arnoldus Wolter per custodem. et Maria Hamers te Beek [Li] (getuige: pastoor Arnoldus Wolters door de koster, Maria Hamers),
ovl. (ongeveer 32 jaar oud) op donderdag 14 november 1709,
begr. op donderdag 14 november 1709 14 Agatha Wouters conjugata [=gehuwd] s[olvit] aldaar.

tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 27 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zaterdag 19 februari 1707 Matthijs Kaumans J.M. van NeerBeeck met Agata Wouters J.D. van Groot Genhout te Beek [Li],
kerk.huw. op zaterdag 5 februari 1707 5 Mathias Coumans et Agatha Wouters testibus Casparo Kusters et Agnete Kusters. aldaar (getuige: Casparo Kusters, Agnete Kusters)
met

Matthijs (Matthias) Coumans (Kaumans), zn. van Peter (Petrus) Coumans en Cornelia Verwisch,
ged. Rooms Katholiek op maandag 12 februari 1680 te Beek [Li] 12. Matthias filius Petri Coumans et Corneliae Verwisch coniug(um). suscept. Stas Renckens ex Geleen et Margareta Coumans. (getuigen: zijn tante Gretien (Margaretha) Coumans, Stas Renckens uit Geleen),
doopgetuige van zijn neef Mathias Kerckhofs op vrijdag 30 januari 1711 te Beek [Li],
getuige bij kerk. huw. van Peter (Petrus) Coijmans en Catrin (Catharina) van den Eschen op dinsdag 18 september 1736 te Spaubeek [Li].

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Judith~1708 Beek [Li]    


Sibilla Odekercke alias Wouters
Sibilla Odekercke alias Wouters (Oudekerken, Odekircken, Wouters),
geb. circa 1599 vermoedelijk te Beek [Li],
doopgetuige van Jacobus Odekercke op vrijdag 10 maart 1645 te Beek [Li],
doopgetuige van Maria Finers alias Lemmens op woensdag 9 februari 1667 te Beek [Li],
doopgetuige van Claes (Nicolaus) Romens op donderdag 31 mei 1657 te Beek [Li],
doopgetuige van haar achterneef Henricus Wouters op dinsdag 22 februari 1667 te Beek [Li],
doopgetuige van Jacobus Custers op donderdag 31 september 1654 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Cornelia Enghels op dinsdag 19 mei 1654 te Beek [Li],
doopgetuige van Elisabeth Wessels op dinsdag 21 september 1649 te Beek [Li],
doopgetuige van haar neef Matthias Comans op donderdag 15 oktober 1637 te Beek [Li],
doopgetuige van Maria Penris op woensdag 28 augustus 1647 te Beek [Li],
doopgetuige van Winandus Banits op woensdag 17 januari 1635 te Beek [Li],
ovl. (ongeveer 78 jaar oud) in december 1677 opm. geen dag vermeld,
begr. in december 1677 Sibylla Wouters te Beek [Li].

 • Vader:
  Walter (Walterus, Wouter) Odekercke (Oudekerken),
  geb. circa 1565,
  koster te Beek St.Martinus kerk te Beek,
  getuige bij kerk. huw. van Janus (Sebastianus) Haesen en Anna Haghmans op woensdag 7 mei 1653 te Beek [Li],

  Familienaam Odekercke/Oudekerken
  ,
  Walter gebruikt Odekercke als ook Oudeker(c)ken als zijn familienaam. Er zijn m.i. twee mogelijke verklaringen voor het gebruik van deze naam.
  1. Hij of zijn familie is waarschijnlijk afkomstig uit de buurt van een oude kerk of een plaats met de naam Odekercke(n)/Odekirche(n), oftewel Walter (van de) Oude Kerk (verbasterd tot: Walter Odekercke). Een mogelijke plaats zou kunnen zijn Odenkirchen een plaatsje onder Mönchengladbach in het huidige NRW in Duitsland. In die tijd lag dit in het Land van Gulick (huidige naam: Jülich).
  Wellicht is het toeval dat dit dezelfde naam is als een deel van Spaubeek dat nu ook Oude Kerk wordt genoemd. Het is mij niet bekend of dit deel van Spaubeek in 1630 al zo heette en dat Walter dus oorspronkelijk uit het huidige Spaubeek komt. Deze kerk is al heel oud en was oorspronkelijk een houten gebouw, neergezet in de periode 1000. Later in de 13e eeuw is hij vervangen door een stenen gebouw. Het is ook mogelijk dat de buurtnaam Oude Kerk pas na de bouw van de nieuwe Heilige Laurentius kerk te Spaubeek in 1837 is ontstaan en dat de familienaam op een andere plaats slaat waar een oude kerk heeft gestaan.
  2. Het kan ook zijn dat zijn familienaam géén plaatsaanduiding is, maar een geloofsaanduiding. Hij is van de oude oorspronkelijke kerk (=katholieke kerk) en niet van de nieuwe opkomende kerk (=protestante, gereformeerde kerk) die sinds 31 oktober 1517 door Maarten Luther en zijn volgelingen wordt uitgedragen.

  De naam Odekercken komen we tussen 1614 en 1640 behalve in Beek ook tegen in de plaatsen: Valkenburg, Nuth, Schimmert en Schinnen. Het is niet duidelijk of dit familieleden van elkaar zijn.
  De oudste registratie uit Beek met de naam Odekerken (familie?) is het overlijden van een naamloos kind van Joannis Matthia Smeets en Maria Cornelia Odekerken op 1 september 0814. Als de datums juist zijn en als de personen familie van elkaar zijn dan is uiteraard de tweede mogelijke verklaring van de familienaam O(u)dekerken niet juist.
  (bronnen: drs. Ruud J.E. Offermans - BECHA jaargang 12 nr 2 blz. 28-98 en GenDaLim),

  Het patroniem Walteri/Wouters,
  De kinderen Jacobus en Henricus maken veelal gebruik van een patroniem [=toevoeging met een verwijzing naar de voornaam van de vader], zoals het in die tijd onder andere in Beek erg gebruikelijk is.
  De afstammelingen van Walterus heten Walteri (betekent: van Walterus in het Latijns). Later wordt in plaats van de Latijnse de Nederlandse naam gebruikt. (Waarschijnlijk door de invloed van de Hollanders in het Staatse Beek). De kinderen van Wouter heten (die van) Wouters en gaan zij deze naam als familienaam voeren.
  Zo zien we achtereenvolgens ontstaan: Jacobus Odekercke => Jacobus (van) Walterus Odekercke=> Jacobus Walteri => Jacobus Wouters.
  Alleen de eerste zoon Joannes en zijn kinderen blijven de oorspronkelijke naam Odekercke/Odekirchen voeren.

  Andere kinderen/familie van Walter Odekercke te Beek [Li],
  Naast de aangegeven kinderen komen ook namen voor als getuige bij doop en huwelijk. Dit kunnen kinderen en/of andere familie zijn:
  Catharina Odekercke
  Maria Wouters
  Sebastianus Wouters
  (bron: GenDaLim),

  Koster in de St. Martinuskerk tot donderdag 27 juli 1634 te Beek [Li],
  In het Concilie van Trente (1545-1563) wordt onder andere afgesproken dat:
  - "Het Latijn is de enige liturgische taal."
  - "Het huwelijk moet gesloten worden in een kerk ten overstaan van een priester en getuigen na drievoudige aankondiging, en vervolgens worden vastgelegd in een huwelijksregister."
  Pas nadat de aartshertogen Matthias en Isabella een visitatie van alle pastorieën hadden bevolen en werd gecontroleerd of de pastoors wel registers bijhielden zien we deze rond 1600 verschijnen. (op de ene plaats iets later dan de andere).
  In Geleen gebeurt dit vanaf 1605, in Valkenburg vanaf 1614, in Hulsberg vanaf 1618, in Schimmert vanaf 1621, in Schinnen vanaf 1622, in Beek vanaf 1634 en in Spaubeek vanaf 1654.
  Vanaf 20 mei 1634 vinden we Walterus O(u)deker(c)ke(n) als getuige/koster in het Doop- en Huwelijksregsiter van de St. Martinuskerk te Beek (gestart met notities vanaf 1 januari 1634).
  De eerste invoer onder de naam Walterus Oudekerken is bij het huwelijk tussen: Joannes Kempeneers en Maria Penris.
  Hierna neemt zijn zoon Joannes het kosterschap over.

  In een uitgavenregister van de kerkfabriek van Beek anno 1634 treffen wij op de bladzijden 21 en 22 de volgende informatie aan: (alleen de punten waarin de koster wordt genoemd zijn opgeschreven)
  8. Noch placht der Custer te hebben voor het beijeren ij [= 2] vat rogg
  9. Noch placht der Custer te hebben voor dat hij het virgetwerk hat iiij [= 5] vat rogg
  13. Noch op onser Liever vrauwen lichtdach Den Pastoisj kers van j [=1] pondt iegelijck priester soo present is 1/2 pondt kertsen. Der Cuijster den eenkomende kerckmeester en H.Geest meester oick soo veel ieder schepen mee des Gerichts bode iegelijck persoone oick 1/2 pont kerssen en dat daeromme sij die kercke om sunst diene.
  (bron: A. Beckers - BECHA jaargang 1 nr 1 blz 4-87),

  Woont voor 1635 te Beek [Li],
  Een afbeelding van onze Landen van Overmaas rond de 1635:


  Ovl. (Minstens 69 jaar oud) na 1634,
  tr. (resp. hoogstens 18 en ongeveer 10 jaar oud) voor 1583 vermoedelijk te Beek [Li],
  kerk.huw. (Rooms Katholiek) met
 • Moeder:
  Christina (volgens Jo Hoen) ,
  geb. voor 1573.

tr. (beiden hoogstens 25 jaar oud) (1) voor 1624 vermoedelijk te Beek [Li]
met

Houb (Hubertus) Lemmens alias Oudenhove (Lamberti, vanden Ouden Oven, Oudenhove) alias Lamberti, zn. van Joannes Lemmens en Nn Custers,
geb. circa 1599,
halfwin op Aldenhof, Neerbeek,
doopgetuige van Trijneken (Catharina) Wouters op zondag 20 januari 1658 te Beek [Li],
doopgetuige van Sebastianus Wouters op maandag 30 januari 1651 te Beek [Li],
doopgetuige van Christina Odekercke op woensdag 8 februari 1645 te Beek [Li],
ovl. (ongeveer 54 jaar oud) op vrijdag 19 september 1653,
begr. op vrijdag 19 september 1653 19o. Hubertus filius l(e)g: Jo(ann)is Lamberti, tot Neerbeeck. s[olvit]. te Beek [Li].

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1625 Neerbeek [Li] †1647 Beek [Li] 22

tr. (resp. ongeveer 58 en ongeveer 57 jaar oud) (2) (Nederlands Hervormd) op zondag 23 juni 1658 Junij 23 Peter Janssen wedm: van Breberen (D) met Bilken Odekerken wedw: van Geverik te Beek [Li],
kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 4 april 1660 aldaar
met

Petrus Janssen,
geb. circa 1600.


Christina Odekercke
Christina Odekercke,
geb. circa 1616 vermoedelijk te Beek [Li],
doopgetuige van haar nicht Anna Gerkens alias Martens op zondag 23 juli 1645 te Beek [Li],
doopgetuige van haar nicht Anna Hagemans op zondag 15 maart 1643 te Beek [Li],
ovl. (ongeveer 36 jaar oud) op woensdag 19 februari 1653 te Beek [Li],
begr. op woensdag 19 februari 1653 aldaar 19o. Christina Odekercken huysvrouwe van Gerit Stijnen. betaelt..

 • Vader:
  Jan (Joannes) Odekercke (Oudekercken), zn. van Walter (Walterus) Odekercke (koster te Beek) en Christina ,
  geb. in 1584 vermoedelijk te Beek [Li] [tijdens proces in 1654 is leeftijd ong. 70 jaar],
  koster 1634-1661 in St. Martinus kerk te Beek,
  ondertrouw getuige van Christianus Keumans en Maria Boesten op zondag 8 januari 1634 te Beek [Li],
  doopgetuige van Gretien (Margareta) Hanssen alias Tacken op woensdag 11 januari 1634 te Beek [Li],
  getuige bij kerk. huw. van zijn zoon Peter (Petrus) Odekercke en zijn schoondochter Anna Janssen op woensdag 11 november 1643 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn kleinzoon Petrus Odekercke op donderdag 13 augustus 1654 te Beek [Li],
  getuige bij kerk. huw. van Thijs (Matthias) Schols en Mayken (Maria) Boesten op dinsdag 5 juli 1644 te Beek [Li],
  doopgetuige van Ida Walteri alias Wouters op zondag 10 januari 1649 te Beek [Li],
  doopgetuige van Nicolaus Vromen op zondag 17 februari 1658 te Beek [Li],
  doopgetuige van Heijlken (Helena) Wouters op maandag 12 augustus 1652 te Beek [Li],
  getuige bij kerk. huw. van Rencken (Renerus) Lemmens en Elisabeth Haemers op zondag 5 juni 1644 te Beek [Li],
  getuige bij kerk. huw. van Martinus Boosten en Helena Ghielkens op woensdag 13 juli 1639 te Beek [Li],
  getuige bij kerk. huw. van Godefridus Boesens en Liseken (Elisabeth) Vrancken op zondag 12 juli 1643 te Beek [Li],
  getuige bij kerk. huw. van Joannes Boosems en Anna Bosch op zaterdag 2 juli 1644 te Beek [Li],
  getuige bij kerk. huw. van Mees (Bartholomeus) Robroecx en Joanna Severens op zaterdag 23 juli 1639 te Beek [Li],
  getuige bij kerk. huw. van Christianus Keumans en Maria Boesten op donderdag 26 januari 1634 te Beek [Li],
  ondertrouw getuige van Joannes Cuijpers en Maria Breidenrath,
  ondertrouw getuige van Joannes Cuijpers en Maria Kreeften op zondag 29 januari 1634 te Beek [Li],
  getuige bij kerk. huw. van Dionisius Bours en Maria Kremers op donderdag 23 februari 1634 te Beek [Li],
  getuige bij kerk. huw. van Petrus Didden en Henrica Leonardi op woensdag 24 oktober 1640 te Beek [Li],
  getuige bij kerk. huw. van Carolus Hoen en Joanna Heijnen op donderdag 7 februari 1641 te Beek [Li],
  getuige bij kerk. huw. van Arnoldus Vrancken en Heijliken (Helena) Stijnen op zondag 14 oktober 1640 te Beek [Li],
  getuige bij kerk. huw. van Petrus Campenaerts en Gertrudis Elzen op woensdag 7 augustus 1641 te Beek [Li],
  getuige bij kerk. huw. van Lambertus Hoenen en Maria Elzen op dinsdag 21 juni 1644 te Beek [Li],
  getuige bij kerk. huw. van Hadelinus Hadelini en Joanna van de Busselen op zondag 22 juni 1642 te Beek [Li],
  getuige bij kerk. huw. van Houb (Hubertus) Keulen en Fijken (Sophia) Stijnen op zondag 24 juli 1639 te Beek [Li],
  getuige bij kerk. huw. van Jan (Joannes Christianus) Haghemans en Heylken (Helena) Penris op maandag 14 februari 1639 te Beek [Li],
  getuige bij kerk. huw. van Thijs (Matthias) Stijnen en Maria Elisabeth Coumans op zondag 6 mei 1640 te Beek [Li],
  getuige bij kerk. huw. van Jacobus Fremmen en Ida Haghemans op maandag 13 oktober 1642 te Beek [Li],
  doopgetuige van Claes (Nicolaus) Romens op donderdag 31 mei 1657 te Beek [Li],
  doopgetuige van Petrus Kerckhoffs op donderdag 9 juni 1639 te Beek [Li],
  doopgetuige van Marten (Martinus) Severeni op maandag 10 november 1642 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achterneef Jacobus Martinus Wouters op woensdag 26 juli 1656 te Beek [Li],
  doopgetuige van Margareta Roomens op zondag 7 september 1659 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achterneef Jacobus Wouters op donderdag 8 januari 1660 te Beek [Li],
  getuige bij kerk. huw. van zijn schoonzoon Gerit (Gerardus) Stijnen en zijn dochter Christina Odekercke op donderdag 2 oktober 1636 te Beek [Li],
  getuige bij kerk. huw. van zijn zoon Walter (Walterus) Joannes Odekercke en zijn schoondochter Jenneke (Joanna) Nijsten op zaterdag 14 januari 1640 te Beek [Li],
  getuige bij kerk. huw. van Nicolaus Severeni en Petronella Meecks op zondag 8 juli 1640 te Beek [Li],
  getuige bij kerk. huw. van Frans (Franciscus) Odekercke en Ghijsel (Gislena) Fremmen op donderdag 1 november 1640 te Beek [Li],
  getuige bij kerk. huw. van Hencken (Henricus) Penris en Catharina Elsen op dinsdag 15 oktober 1641 te Beek [Li],
  getuige bij kerk. huw. van Janes (Sebastianus) Erken van de Busselkens en Trijn (Catharina) Fremmen alias Streulen op woensdag 6 november 1641 te Beek [Li],
  getuige bij kerk. huw. van zijn zoon Henderick (Henricus) Odekercken en zijn schoondochter Ida Nijsten op zondag 12 februari 1645 te Beek [Li],

  Koster in de St. Martinuskerk tussen maandag 16 januari 1634 en maandag 7 november 1661  te Beek [Li]
  ,
  Zijn eerste opgeschreven getuige op een doop is op 16 januari 1634 van Margareta Hansen dochter van Guilielmus (Wilem) Hansen en Mechtildis Coenen, de andere getuige is: Maria Cuijpers.
  Zijn eerste getuige op een kerkelijk huwelijk op 28 januari 1634 tussen Christianus Keumans (Koumans) en Maria Boesten, de andere getuigen zijn: Joannes Koumans en Dionisius Boure.
  Vanaf 25 november 1639 treden hij afwisseld met zijn zoon Walter op als koster.
  Dat dit niet altijd ongevaarlijk is blijkt uit de opmerking: gedoopt in eigen huis, wegens gevaar, door Koster Joannes Odekercke op 9 juni 1639 bij de doop van Petrus Kerckhoffs, zoon van Adamus Kerckhoffs en Catharina Coumans.

  Verder onderzoek,
  Jan en Wolter Odekercken reigent Beek (GAM notaris acten inv 1354-13-1653),

  Algemeen Rijksarchief (ARA), ’s-Gravenhage inventaris Staten Generaal nr. 12.649 op zaterdag 19 december 1654,
  Wij Burgemeesters ende gesworen Raaden van beijde onse genadige Heeren ende Princen der Stadt Maastricht doen cond ende certificeren mitsdesen dat voor ons op huijden onderschreven gecompareert is den Heere ende Meester Johan Pesters in qualité als Lieutenant Stadthouder ende Vooghd vanden Lande van Valkenburgh Overmaase, de welke nederleijde de volgende artikulen of interrogatorien om in forma juris daar op te werden verhoord de Schepenen, so van wegen den Coninck van Spagnien de Justitie vande Hooftbanck Beeck bedient hadden in margine deses aangetrocken, welke alle naar behoren gedaaght ende punctuelijken gevraacht wesende, hebben tesamen der hand ende ieder een in bijsonder onder gestaafden eede an onsen handen gedaan, verclaard ende gedeponeert so ende gelijck als op den mergee van ieder artikel volght ende te sien is:
  Peter Onsel, oud over de seventigh jaaren, Jan Haagens omtrent acht ende seventigh jaaren, Jan Lijsten, out omtrent de seventigh jaaren, Jan Odekerken out twe ende sestigh jaaren, Willem Hamers out twe ende vijftigh jaaren, Jan Kerkhoffs out twe ende veertigh jaaren, Gerrijt Odekerken secretaris out een ende sestigh jaaren.
  Des ten oirconde hebben wij onser Stadt secreet segel hier onder gedruckt, ende door een onser secretarissen doen tekenen op den 22 Januarij 1654.


  Ovl. (Ongeveer 77 jaar oud) op maandag 7 november 1661,
  begr. op maandag 7 november 1661 7. Joannes Odekircken. gratis te Beek [Li],
  tr. (resp. ongeveer 73 en ongeveer 64 jaar oud) (2) (Nederlands Hervormd) op zaterdag 29 september 1657 Joannes Odekercken wedm: van Beek & Anna Banes wedv: ibid te Beek [Li],
  kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 23 september 1657 te Sittard [Li]
  met Enke (Anna) Banens alias Kerckhoffs. Uit dit huwelijk geen kinderen,
  tr. (resp. hoogstens 30 en hoogstens 19 jaar oud) (1) voor 1614 vermoedelijk te Beek [Li],
  kerk.huw. (Rooms Katholiek),

  Aldenbiesen 4202-5 (transcripte Jo Hoen)
  ,
  Folio 62
  Den 19 Novemb 1627 ontfangen van Lemmen Lemmens wegen den pacht vat dit weijtgen vsg gevallen annis 1626 en 1627 in testo s martini verschijnende die somma van vijfthien guldens daermede te vollen betalen. Item noch ontf die op die restanten van vj gl x ti. Soo hij inde leste rekeningh te cort bleven was die somma van iij gl - viij st. Den 3 Januarij 1630 ontf van Lemmen xij vat j cop haveren.

  Jan Odekerken heeft een weijde tegen over die weijde vsg gelegen geeft daervan viij gl. Staet te rekenen.

  Den 22 Novemb 1626 gerekent mett Jan Odekerken van alles aff wat nog tegen malcander in te brengen hadden soo van state schatt als alle andere dingen tot dach en datum deser too blijff ick hem noch te cortt die somma van 4 gl - 9 st - 3 oert.

  Den 22 Decemb 1626 heb ick aen Jan odekerken dese schuld te vollen betaelt.

  Den 2 Novemb 1627 heb ick met jan odekerken van alles liquideert tegen die anderen affgetogen clausis quit in de bussis biss 1627 incluijs.

  RCHL-LvO 7082 (folio 172a) op maandag 15 mei 1623 te Beek [Li],
  Jan Odekercken schoonsoon van Peter Schillincx ontvangen uit handen van Elisabeth van Waalwyck weduwe etc. 100 gld. verhyp. 2 boender weyde gelegen tot Oensel regt. Thys Cathagens erven, Reyner Nys, Anna Gielen etc.

  met

tr,
kerk.huw. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 25 jaar oud) op donderdag 2 oktober 1636 aldaar gehuwd door de pastoor van Elsloo ivm exil van de pastoor (getuigen: zijn schoonvader en haar vader Jan (Joannes) Odekercke, Hironimus den Spoormaecker)
met

Gerit (Gerardus) Stijnen (Stienen), zn. van Thijs (Matthias) Stijnen en Anna ,
geb. circa 1611,
doopgetuige van zijn neef Jan (Joannes) Odekercke op vrijdag 30 april 1649 te Beek [Li],
doopgetuige van Gertrudis Goessen op zaterdag 27 april 1658 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn neef Thijs (Matthias) Stijnen op dinsdag 26 januari 1655 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn achterneef Gerardus Romens op vrijdag 8 december 1656 te Beek [Li],
ovl. (ongeveer 47 jaar oud) op zondag 27 oktober 1658 te Beek [Li] (Gerardus Stijnen).

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Trijneken~1638 Beek [Li]    
Meyke*1639 Beek [Li]    


Gerardus Stijnen
Gerit (Gerardus) Stijnen (Stienen),
geb. circa 1611,
doopgetuige van zijn neef Jan (Joannes) Odekercke op vrijdag 30 april 1649 te Beek [Li],
doopgetuige van Gertrudis Goessen op zaterdag 27 april 1658 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn neef Thijs (Matthias) Stijnen op dinsdag 26 januari 1655 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn achterneef Gerardus Romens op vrijdag 8 december 1656 te Beek [Li],
ovl. (ongeveer 47 jaar oud) op zondag 27 oktober 1658 te Beek [Li] (Gerardus Stijnen).

 • Vader:
  Thijs (Matthias) Stijnen (Stienen),
  geb. voor 1583,
  ovl. (ongeveer 57 jaar oud) voor 1640 waarschijnlijk te Beek [Li],
  tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 20 jaar oud) voor 1608 met
 • Moeder:
  Anna ,
  geb. voor 1588,
  ovl. (minstens 52 jaar oud) op vrijdag 13 juli 1640,
  begr. op vrijdag 13 juli 1640 te Beek [Li] 13o. Anneken weduwe Thijs Sti[e]nen..

tr,
kerk.huw. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 20 jaar oud) op donderdag 2 oktober 1636 aldaar gehuwd door de pastoor van Elsloo ivm exil van de pastoor (getuigen: zijn schoonvader en haar vader Jan (Joannes) Odekercke, Hironimus den Spoormaecker)
met

Christina Odekercke, dr. van Jan (Joannes) Odekercke (koster 1634-1661 in St. Martinus kerk te Beek) en Met (Mechtildis) Schillinx (koster),
geb. circa 1616 vermoedelijk te Beek [Li],
doopgetuige van haar nicht Anna Gerkens alias Martens op zondag 23 juli 1645 te Beek [Li],
doopgetuige van haar nicht Anna Hagemans op zondag 15 maart 1643 te Beek [Li],
ovl. (ongeveer 36 jaar oud) op woensdag 19 februari 1653 te Beek [Li],
begr. op woensdag 19 februari 1653 aldaar 19o. Christina Odekercken huysvrouwe van Gerit Stijnen. betaelt..

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Trijneken~1638 Beek [Li]    
Meyke*1639 Beek [Li]    


Catharina Stienen
Trijneken (Catharina), genoemd naar haar grootmoeder aan moederszijde [Trijnenken NN] Stienen,
ged. Rooms Katholiek op zondag 3 januari 1638 te Beek [Li] (getuige: Sophia Stienen (tante? ww), Jacobus Janssens).

 • Vader:
  Gerit (Gerardus) Stijnen (Stienen), zn. van Thijs (Matthias) Stijnen en Anna ,
  geb. circa 1611,
  doopgetuige van zijn neef Jan (Joannes) Odekercke op vrijdag 30 april 1649 te Beek [Li],
  doopgetuige van Gertrudis Goessen op zaterdag 27 april 1658 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn neef Thijs (Matthias) Stijnen op dinsdag 26 januari 1655 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achterneef Gerardus Romens op vrijdag 8 december 1656 te Beek [Li],
  ovl. (ongeveer 47 jaar oud) op zondag 27 oktober 1658 te Beek [Li] (Gerardus Stijnen),
  tr.
  kerk.huw. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 20 jaar oud) op donderdag 2 oktober 1636 aldaar gehuwd door de pastoor van Elsloo ivm exil van de pastoor (getuigen: zijn schoonvader en haar vader Jan (Joannes) Odekercke, Hironimus den Spoormaecker) met
 • Moeder:
  Christina Odekercke, dr. van Jan (Joannes) Odekercke (koster 1634-1661 in St. Martinus kerk te Beek) en Met (Mechtildis) Schillinx (koster),
  geb. circa 1616 vermoedelijk te Beek [Li],
  doopgetuige van haar nicht Anna Gerkens alias Martens op zondag 23 juli 1645 te Beek [Li],
  doopgetuige van haar nicht Anna Hagemans op zondag 15 maart 1643 te Beek [Li],
  ovl. (ongeveer 36 jaar oud) op woensdag 19 februari 1653 te Beek [Li],
  begr. op woensdag 19 februari 1653 aldaar 19o. Christina Odekercken huysvrouwe van Gerit Stijnen. betaelt..


Matthias Kerckhoffs
Matthias, genoemd naar zijn peter Kerckhoffs,
ged. Rooms Katholiek op zondag 16 juni 1669 te Beek [Li] 16 Matthias filius Jo(ann)is Kerckhoffs et Helenae Odekircken coniug. suscept. Matthias Stijnen et Catharina Kerckhoffs vidua Sebastiani Nijsten. (getuigen: Matthias Kerckhoffs en zijn overgrootmoeder Catharina Kerckhoffs weduwe van SebastianiNijsten),
doopgetuige van zijn achterneef Renerus Kerckhoffs op woensdag 9 april 1698 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn nicht Maria Barbara Kerckhofs op zondag 4 juli 1706 te Beek [Li].

 • Vader:
  Jan (Joannes), genoemd naar zijn oom aan vaderszijde Kerckhoffs, zn. van Adam (Adamus) Kerckhoffs en Trijn (Catharina) Coumans,
  ged. Rooms Katholiek op maandag 21 september 1643 te Beek [Li] (getuigen: zijn aangetrouwde tante Entgen (Anna) Haesen en Peter (Petrus) Banents alias Peumans),
  doopgetuige van Helena Seghels op maandag 1 september 1687 te Beek [Li],
  doopgetuige van Leonardus Claesen op zaterdag 23 augustus 1681 te Beek [Li],
  ovl. (hoogstens 40 jaar oud) voor 1684 waarschijnlijk te Beek [Li],
  tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 21 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op woensdag 13 januari 1666 Johannes Kerkhofs jonkm: van Beek met Helena Odekercke jongd: van Beek getrout den 3  febr: te Beek [Li],
  kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 7 februari 1666 3º habitata Bruxellis dispensatione in tertio consanguinitatis gradu linae collaterali contraxerunt matrimo(iu)m coram me, meisq(ue) Joannes Kerckhoffs, et Helena Odekircken 7. febr. aldaar met
 • Moeder:
  Heilicken (Helena) Odekercke (Odekircken), dr. van Walter (Walterus) Joannes Odekercke (koster) en Jenneke (Joanna) Nijsten,
  ged. Rooms Katholiek op dinsdag 5 april 1644 te Beek [Li] 5o. Helena filia Walteri Odekercke et Joannae coniugum: suscip: Petrus Banents et Maria Kerckhoffs. (getuigen: Petrus Banendts en haar oudtante Maria Kerckhoffs),
  doopgetuige van haar neef Jacobus Kerckhoffs op vrijdag 9 november 1685 te Beek [Li],
  doopgetuige van Maria Pullen op zondag 9 juli 1684 te Beek [Li],
  doopgetuige van haar neef Joannes Lenarts op zaterdag 11 februari 1673 te Beek [Li],
  doopgetuige van Joseph Leonardus Claessens op woensdag 5 maart 1692 te Beek [Li],
  doopgetuige van Gerrit (Gerardus) Stijnen op woensdag 29 mei 1675 te Beek [Li],

  Lid van het Aertsbroederschap des Heiligen Roosen-Crans circa 1640 te Beek [Li]
  ,
  Onder de leden wordt genoemd:
  Heilicken is de dochter van koster (custodis) Wouter Odekircken.
  (bron: Jacques Aussems - BECHA jaargang 5 nr 3 blz 41-91)


  Ovl. (Hoogstens 56 jaar oud) voor 1700 waarschijnlijk te Beek [Li],
  tr. (resp. ongeveer 40 en ongeveer 23 jaar oud) (2) (Nederlands Hervormd) op woensdag 15 november 1684 Peter Wijers j.m. van Houtem ende Helena Odekerken weduwe van Jan Odekerken [moet zijn: Jan Kerckhoffs ww] te Beek [Li],
  kerk.huw. (Rooms Katholiek) op vrijdag 20 oktober 1684 20 contraxerunt matrimonium Petrus Wiers et Helena Odekircken praesente custode ac meis. aldaar
  met Peter (Petrus) Wiers, zn. van Arnoldus Wijers en Gerluca Caldenborch. Uit dit huwelijk geen kinderen.


Mechtildis Kerckhoffs
Mechtildis, genoemd naar haar grootmoeder aan vaderszijde [Mechtildis Schillinx] Kerckhoffs,
ged. Rooms Katholiek op maandag 21 december 1671 te Beek [Li] eodem [=21-12-1671] die Mechtildis filia Joannis Kerckhoffs et Helenae Odekircken coniugum susceptores Peter Banits et Anna Kerckhoffs. (getuigen: Petrus Banendts als Petrus Banits en Anna Kerckhoffs),
doopgetuige van Mechtildis Wouters op maandag 9 mei 1718 te Beek [Li],
doopgetuige van Cornelia Zeverens op maandag 26 maart 1714 te Beek [Li].

 • Vader:
  Jan (Joannes), genoemd naar zijn oom aan vaderszijde Kerckhoffs, zn. van Adam (Adamus) Kerckhoffs en Trijn (Catharina) Coumans,
  ged. Rooms Katholiek op maandag 21 september 1643 te Beek [Li] (getuigen: zijn aangetrouwde tante Entgen (Anna) Haesen en Peter (Petrus) Banents alias Peumans),
  doopgetuige van Helena Seghels op maandag 1 september 1687 te Beek [Li],
  doopgetuige van Leonardus Claesen op zaterdag 23 augustus 1681 te Beek [Li],
  ovl. (hoogstens 40 jaar oud) voor 1684 waarschijnlijk te Beek [Li],
  tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 21 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op woensdag 13 januari 1666 Johannes Kerkhofs jonkm: van Beek met Helena Odekercke jongd: van Beek getrout den 3  febr: te Beek [Li],
  kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 7 februari 1666 3º habitata Bruxellis dispensatione in tertio consanguinitatis gradu linae collaterali contraxerunt matrimo(iu)m coram me, meisq(ue) Joannes Kerckhoffs, et Helena Odekircken 7. febr. aldaar met
 • Moeder:
  Heilicken (Helena) Odekercke (Odekircken), dr. van Walter (Walterus) Joannes Odekercke (koster) en Jenneke (Joanna) Nijsten,
  ged. Rooms Katholiek op dinsdag 5 april 1644 te Beek [Li] 5o. Helena filia Walteri Odekercke et Joannae coniugum: suscip: Petrus Banents et Maria Kerckhoffs. (getuigen: Petrus Banendts en haar oudtante Maria Kerckhoffs),
  doopgetuige van haar neef Jacobus Kerckhoffs op vrijdag 9 november 1685 te Beek [Li],
  doopgetuige van Maria Pullen op zondag 9 juli 1684 te Beek [Li],
  doopgetuige van haar neef Joannes Lenarts op zaterdag 11 februari 1673 te Beek [Li],
  doopgetuige van Joseph Leonardus Claessens op woensdag 5 maart 1692 te Beek [Li],
  doopgetuige van Gerrit (Gerardus) Stijnen op woensdag 29 mei 1675 te Beek [Li],

  Lid van het Aertsbroederschap des Heiligen Roosen-Crans circa 1640 te Beek [Li]
  ,
  Onder de leden wordt genoemd:
  Heilicken is de dochter van koster (custodis) Wouter Odekircken.
  (bron: Jacques Aussems - BECHA jaargang 5 nr 3 blz 41-91)


  Ovl. (Hoogstens 56 jaar oud) voor 1700 waarschijnlijk te Beek [Li],
  tr. (resp. ongeveer 40 en ongeveer 23 jaar oud) (2) (Nederlands Hervormd) op woensdag 15 november 1684 Peter Wijers j.m. van Houtem ende Helena Odekerken weduwe van Jan Odekerken [moet zijn: Jan Kerckhoffs ww] te Beek [Li],
  kerk.huw. (Rooms Katholiek) op vrijdag 20 oktober 1684 20 contraxerunt matrimonium Petrus Wiers et Helena Odekircken praesente custode ac meis. aldaar
  met Peter (Petrus) Wiers, zn. van Arnoldus Wijers en Gerluca Caldenborch. Uit dit huwelijk geen kinderen.


Elisabetha Kerckhoffs
Elisabetha, genoemd naar haar meter Kerckhoffs,
ged. Rooms Katholiek op zondag 13 augustus 1673 te Beek [Li] 13. Elisabetha filia Jo[ann]is Kerckhoffs et Helenae Odekircken coniug(um). susceptores Marten Wouters et Elisabeth Nijsten. (getuigen: Marten (Martinus) Jacobus Walteri alias Wouters, echtgenoot van Maria Kerckhoffs (nicht van vader) en Elisabetha Nijsten),
doopgetuige van Otto Wouters op donderdag 2 maart 1752 te Spaubeek [Li].

 • Vader:
  Jan (Joannes), genoemd naar zijn oom aan vaderszijde Kerckhoffs, zn. van Adam (Adamus) Kerckhoffs en Trijn (Catharina) Coumans,
  ged. Rooms Katholiek op maandag 21 september 1643 te Beek [Li] (getuigen: zijn aangetrouwde tante Entgen (Anna) Haesen en Peter (Petrus) Banents alias Peumans),
  doopgetuige van Helena Seghels op maandag 1 september 1687 te Beek [Li],
  doopgetuige van Leonardus Claesen op zaterdag 23 augustus 1681 te Beek [Li],
  ovl. (hoogstens 40 jaar oud) voor 1684 waarschijnlijk te Beek [Li],
  tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 21 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op woensdag 13 januari 1666 Johannes Kerkhofs jonkm: van Beek met Helena Odekercke jongd: van Beek getrout den 3  febr: te Beek [Li],
  kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 7 februari 1666 3º habitata Bruxellis dispensatione in tertio consanguinitatis gradu linae collaterali contraxerunt matrimo(iu)m coram me, meisq(ue) Joannes Kerckhoffs, et Helena Odekircken 7. febr. aldaar met
 • Moeder:
  Heilicken (Helena) Odekercke (Odekircken), dr. van Walter (Walterus) Joannes Odekercke (koster) en Jenneke (Joanna) Nijsten,
  ged. Rooms Katholiek op dinsdag 5 april 1644 te Beek [Li] 5o. Helena filia Walteri Odekercke et Joannae coniugum: suscip: Petrus Banents et Maria Kerckhoffs. (getuigen: Petrus Banendts en haar oudtante Maria Kerckhoffs),
  doopgetuige van haar neef Jacobus Kerckhoffs op vrijdag 9 november 1685 te Beek [Li],
  doopgetuige van Maria Pullen op zondag 9 juli 1684 te Beek [Li],
  doopgetuige van haar neef Joannes Lenarts op zaterdag 11 februari 1673 te Beek [Li],
  doopgetuige van Joseph Leonardus Claessens op woensdag 5 maart 1692 te Beek [Li],
  doopgetuige van Gerrit (Gerardus) Stijnen op woensdag 29 mei 1675 te Beek [Li],

  Lid van het Aertsbroederschap des Heiligen Roosen-Crans circa 1640 te Beek [Li]
  ,
  Onder de leden wordt genoemd:
  Heilicken is de dochter van koster (custodis) Wouter Odekircken.
  (bron: Jacques Aussems - BECHA jaargang 5 nr 3 blz 41-91)


  Ovl. (Hoogstens 56 jaar oud) voor 1700 waarschijnlijk te Beek [Li],
  tr. (resp. ongeveer 40 en ongeveer 23 jaar oud) (2) (Nederlands Hervormd) op woensdag 15 november 1684 Peter Wijers j.m. van Houtem ende Helena Odekerken weduwe van Jan Odekerken [moet zijn: Jan Kerckhoffs ww] te Beek [Li],
  kerk.huw. (Rooms Katholiek) op vrijdag 20 oktober 1684 20 contraxerunt matrimonium Petrus Wiers et Helena Odekircken praesente custode ac meis. aldaar
  met Peter (Petrus) Wiers, zn. van Arnoldus Wijers en Gerluca Caldenborch. Uit dit huwelijk geen kinderen.


Joannes Kerckhoffs
Jan (Joannes, Joannes Franciscus), genoemd naar zijn oom aan moederszijde [Joannes Odekercke] Kerckhoffs,
ged. Rooms Katholiek op vrijdag 9 oktober 1676 te Beek [Li] 9. Jo(ann)es filius Jo(ann)is Kerckhoffs et Helenae Odekircken coniug(um). suscept. Laurentius Lenarts per custodem et Anna Odekircken. (getuige: Leonardus Lenaerts door de koster, Anna Odekircken (relatie?)),
doopgetuige van zijn achternicht Anna Kerckhoffs op zondag 19 juli 1705 te Beek [Li],
doopgetuige van Christina Claesen op donderdag 10 mei 1696 te Beek [Li].

 • Vader:
  Jan (Joannes), genoemd naar zijn oom aan vaderszijde Kerckhoffs, zn. van Adam (Adamus) Kerckhoffs en Trijn (Catharina) Coumans,
  ged. Rooms Katholiek op maandag 21 september 1643 te Beek [Li] (getuigen: zijn aangetrouwde tante Entgen (Anna) Haesen en Peter (Petrus) Banents alias Peumans),
  doopgetuige van Helena Seghels op maandag 1 september 1687 te Beek [Li],
  doopgetuige van Leonardus Claesen op zaterdag 23 augustus 1681 te Beek [Li],
  ovl. (hoogstens 40 jaar oud) voor 1684 waarschijnlijk te Beek [Li],
  tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 21 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op woensdag 13 januari 1666 Johannes Kerkhofs jonkm: van Beek met Helena Odekercke jongd: van Beek getrout den 3  febr: te Beek [Li],
  kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 7 februari 1666 3º habitata Bruxellis dispensatione in tertio consanguinitatis gradu linae collaterali contraxerunt matrimo(iu)m coram me, meisq(ue) Joannes Kerckhoffs, et Helena Odekircken 7. febr. aldaar met
 • Moeder:
  Heilicken (Helena) Odekercke (Odekircken), dr. van Walter (Walterus) Joannes Odekercke (koster) en Jenneke (Joanna) Nijsten,
  ged. Rooms Katholiek op dinsdag 5 april 1644 te Beek [Li] 5o. Helena filia Walteri Odekercke et Joannae coniugum: suscip: Petrus Banents et Maria Kerckhoffs. (getuigen: Petrus Banendts en haar oudtante Maria Kerckhoffs),
  doopgetuige van haar neef Jacobus Kerckhoffs op vrijdag 9 november 1685 te Beek [Li],
  doopgetuige van Maria Pullen op zondag 9 juli 1684 te Beek [Li],
  doopgetuige van haar neef Joannes Lenarts op zaterdag 11 februari 1673 te Beek [Li],
  doopgetuige van Joseph Leonardus Claessens op woensdag 5 maart 1692 te Beek [Li],
  doopgetuige van Gerrit (Gerardus) Stijnen op woensdag 29 mei 1675 te Beek [Li],

  Lid van het Aertsbroederschap des Heiligen Roosen-Crans circa 1640 te Beek [Li]
  ,
  Onder de leden wordt genoemd:
  Heilicken is de dochter van koster (custodis) Wouter Odekircken.
  (bron: Jacques Aussems - BECHA jaargang 5 nr 3 blz 41-91)


  Ovl. (Hoogstens 56 jaar oud) voor 1700 waarschijnlijk te Beek [Li],
  tr. (resp. ongeveer 40 en ongeveer 23 jaar oud) (2) (Nederlands Hervormd) op woensdag 15 november 1684 Peter Wijers j.m. van Houtem ende Helena Odekerken weduwe van Jan Odekerken [moet zijn: Jan Kerckhoffs ww] te Beek [Li],
  kerk.huw. (Rooms Katholiek) op vrijdag 20 oktober 1684 20 contraxerunt matrimonium Petrus Wiers et Helena Odekircken praesente custode ac meis. aldaar
  met Peter (Petrus) Wiers, zn. van Arnoldus Wijers en Gerluca Caldenborch. Uit dit huwelijk geen kinderen.

tr. (resp. ongeveer 20 en minstens 19 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zondag 23 juni 1697 Den 23 junij Jan Kerkhofs j.m. van Beeck met Maria Kreeften j.d. van Elslo te Beek [Li]
met

Maria Creeften (Kreeften, Kreften), dr. van Joannes Creeften en Mechtildis Smeets,
geb. voor 1677 te Elsloo [Li].

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria~1698 Elsloo [Li]    
Joannes~1700 Elsloo [Li] †1704 Beek [Li] 4
Maria~1700 Elsloo [Li] †1702 Beek [Li] 1
Maria~1702 Elsloo [Li]    
Joannes~1704 Elsloo [Li] †1738 Beek [Li] 34
Maria~1706 Beek [Li] †1708 Beek [Li] 1
Barbara~1708 Beek [Li]    


Anna Banens alias Kerckhoffs
Enke (Anna) Banens alias Kerckhoffs (Bannits, Banendts),
geb. circa 1593,
doopgetuige van Jacobus Martinus Wouters op woensdag 26 juli 1656 te Beek [Li],
doopgetuige van haar achternicht Maria Banens op donderdag 9 april 1648 te Beek [Li],
doopgetuige van haar neef Joannes Kerckhoffs op woensdag 26 juni 1641 te Beek [Li],
doopgetuige van Metje (Mechtildis) Odekercke op zaterdag 14 december 1658 te Beek [Li],
ovl. (ongeveer 67 jaar oud) op dinsdag 19 oktober 1660,
begr. op dinsdag 19 oktober 1660 Anna Kerckhoffs uxor [=e.v.] Joannis Odekercken te Beek [Li].

 • Moeder:
  Nn ,
  geb. voor 1567.

tr. (resp. hoogstens 21 en ongeveer 21 jaar oud) (1) voor 1614 vermoedelijk te Beek [Li],
Verder onderzoek Enke Banis x Hendrik Kerkhofs Beek (Collectie Habets 1263-22-1649 1265-2-1653),
(ontb. door overlijden resp. ongeveer 61 en minstens 61 jaar oud op vrijdag 4 juni 1655 te Beek [Li])
met

Henrick (Henricus) Kerckhoffs (Kerkoffs), zn. van Jan (Joannes) Kerckhoffs (bode, schepen van de hoofdbank Beek, woonde op de Geverikerhof.) en Anna (Johanna) van Caldenberch,
geb. voor 1593 vermoedelijk te Beek [Li],
halfwin op de Landscommandeurshof te Ransdaal,
getuige bij kerk. huw. van Thijsken (Matthias) Petrus Coumans en Catharina Vartenberch op donderdag 28 januari 1649 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn achternicht Cornelia Nijsten op dinsdag 24 december 1647 te Beek [Li],
doopgetuige van Dirik (Theodorus) Coumans op vrijdag 19 april 1652 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn achternicht Margaretha Lemmens op woensdag 8 augustus 1646 te Beek [Li],
ovl. (minstens 61 jaar oud) op vrijdag 4 juni 1655,
begr. op vrijdag 4 juni 1655 4o. Henricus Kerckhoffs. s[olvit] te Beek [Li].

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joanna*1615 Beek [Li]    
Anna*1616 Beek [Li] †1687 Beek [Li] 71
Hans*1620 Beek [Li] †1649 Beek [Li] 28
Joannes~1621 Ransdaal [Li]    
Petronella~1625 Ransdaal [Li]    
Jacobus~1634 Beek [Li]    

tr. (resp. ongeveer 64 en ongeveer 73 jaar oud) (2) (Nederlands Hervormd) op zaterdag 29 september 1657 Joannes Odekercken wedm: van Beek & Anna Banes wedv: ibid te Beek [Li],
kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 23 september 1657 te Sittard [Li]
met

Jan (Joannes) Odekercke (Oudekercken), zn. van Walter (Walterus) Odekercke (koster te Beek) en Christina ,
geb. in 1584 vermoedelijk te Beek [Li] [tijdens proces in 1654 is leeftijd ong. 70 jaar],
koster 1634-1661 in St. Martinus kerk te Beek,
ondertrouw getuige van Christianus Keumans en Maria Boesten op zondag 8 januari 1634 te Beek [Li],
doopgetuige van Gretien (Margareta) Hanssen alias Tacken op woensdag 11 januari 1634 te Beek [Li],
getuige bij kerk. huw. van zijn zoon Peter (Petrus) Odekercke en zijn schoondochter Anna Janssen op woensdag 11 november 1643 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn kleinzoon Petrus Odekercke op donderdag 13 augustus 1654 te Beek [Li],
getuige bij kerk. huw. van Thijs (Matthias) Schols en Mayken (Maria) Boesten op dinsdag 5 juli 1644 te Beek [Li],
doopgetuige van Ida Walteri alias Wouters op zondag 10 januari 1649 te Beek [Li],
doopgetuige van Nicolaus Vromen op zondag 17 februari 1658 te Beek [Li],
doopgetuige van Heijlken (Helena) Wouters op maandag 12 augustus 1652 te Beek [Li],
getuige bij kerk. huw. van Rencken (Renerus) Lemmens en Elisabeth Haemers op zondag 5 juni 1644 te Beek [Li],
getuige bij kerk. huw. van Martinus Boosten en Helena Ghielkens op woensdag 13 juli 1639 te Beek [Li],
getuige bij kerk. huw. van Godefridus Boesens en Liseken (Elisabeth) Vrancken op zondag 12 juli 1643 te Beek [Li],
getuige bij kerk. huw. van Joannes Boosems en Anna Bosch op zaterdag 2 juli 1644 te Beek [Li],
getuige bij kerk. huw. van Mees (Bartholomeus) Robroecx en Joanna Severens op zaterdag 23 juli 1639 te Beek [Li],
getuige bij kerk. huw. van Christianus Keumans en Maria Boesten op donderdag 26 januari 1634 te Beek [Li],
ondertrouw getuige van Joannes Cuijpers en Maria Breidenrath,
ondertrouw getuige van Joannes Cuijpers en Maria Kreeften op zondag 29 januari 1634 te Beek [Li],
getuige bij kerk. huw. van Dionisius Bours en Maria Kremers op donderdag 23 februari 1634 te Beek [Li],
getuige bij kerk. huw. van Petrus Didden en Henrica Leonardi op woensdag 24 oktober 1640 te Beek [Li],
getuige bij kerk. huw. van Carolus Hoen en Joanna Heijnen op donderdag 7 februari 1641 te Beek [Li],
getuige bij kerk. huw. van Arnoldus Vrancken en Heijliken (Helena) Stijnen op zondag 14 oktober 1640 te Beek [Li],
getuige bij kerk. huw. van Petrus Campenaerts en Gertrudis Elzen op woensdag 7 augustus 1641 te Beek [Li],
getuige bij kerk. huw. van Lambertus Hoenen en Maria Elzen op dinsdag 21 juni 1644 te Beek [Li],
getuige bij kerk. huw. van Hadelinus Hadelini en Joanna van de Busselen op zondag 22 juni 1642 te Beek [Li],
getuige bij kerk. huw. van Houb (Hubertus) Keulen en Fijken (Sophia) Stijnen op zondag 24 juli 1639 te Beek [Li],
getuige bij kerk. huw. van Jan (Joannes Christianus) Haghemans en Heylken (Helena) Penris op maandag 14 februari 1639 te Beek [Li],
getuige bij kerk. huw. van Thijs (Matthias) Stijnen en Maria Elisabeth Coumans op zondag 6 mei 1640 te Beek [Li],
getuige bij kerk. huw. van Jacobus Fremmen en Ida Haghemans op maandag 13 oktober 1642 te Beek [Li],
doopgetuige van Claes (Nicolaus) Romens op donderdag 31 mei 1657 te Beek [Li],
doopgetuige van Petrus Kerckhoffs op donderdag 9 juni 1639 te Beek [Li],
doopgetuige van Marten (Martinus) Severeni op maandag 10 november 1642 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn achterneef Jacobus Martinus Wouters op woensdag 26 juli 1656 te Beek [Li],
doopgetuige van Margareta Roomens op zondag 7 september 1659 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn achterneef Jacobus Wouters op donderdag 8 januari 1660 te Beek [Li],
getuige bij kerk. huw. van zijn schoonzoon Gerit (Gerardus) Stijnen en zijn dochter Christina Odekercke op donderdag 2 oktober 1636 te Beek [Li],
getuige bij kerk. huw. van zijn zoon Walter (Walterus) Joannes Odekercke en zijn schoondochter Jenneke (Joanna) Nijsten op zaterdag 14 januari 1640 te Beek [Li],
getuige bij kerk. huw. van Nicolaus Severeni en Petronella Meecks op zondag 8 juli 1640 te Beek [Li],
getuige bij kerk. huw. van Frans (Franciscus) Odekercke en Ghijsel (Gislena) Fremmen op donderdag 1 november 1640 te Beek [Li],
getuige bij kerk. huw. van Hencken (Henricus) Penris en Catharina Elsen op dinsdag 15 oktober 1641 te Beek [Li],
getuige bij kerk. huw. van Janes (Sebastianus) Erken van de Busselkens en Trijn (Catharina) Fremmen alias Streulen op woensdag 6 november 1641 te Beek [Li],
getuige bij kerk. huw. van zijn zoon Henderick (Henricus) Odekercken en zijn schoondochter Ida Nijsten op zondag 12 februari 1645 te Beek [Li],

Koster in de St. Martinuskerk tussen maandag 16 januari 1634 en maandag 7 november 1661  te Beek [Li]
,
Zijn eerste opgeschreven getuige op een doop is op 16 januari 1634 van Margareta Hansen dochter van Guilielmus (Wilem) Hansen en Mechtildis Coenen, de andere getuige is: Maria Cuijpers.
Zijn eerste getuige op een kerkelijk huwelijk op 28 januari 1634 tussen Christianus Keumans (Koumans) en Maria Boesten, de andere getuigen zijn: Joannes Koumans en Dionisius Boure.
Vanaf 25 november 1639 treden hij afwisseld met zijn zoon Walter op als koster.
Dat dit niet altijd ongevaarlijk is blijkt uit de opmerking: gedoopt in eigen huis, wegens gevaar, door Koster Joannes Odekercke op 9 juni 1639 bij de doop van Petrus Kerckhoffs, zoon van Adamus Kerckhoffs en Catharina Coumans.

Verder onderzoek,
Jan en Wolter Odekercken reigent Beek (GAM notaris acten inv 1354-13-1653),

Algemeen Rijksarchief (ARA), ’s-Gravenhage inventaris Staten Generaal nr. 12.649 op zaterdag 19 december 1654,
Wij Burgemeesters ende gesworen Raaden van beijde onse genadige Heeren ende Princen der Stadt Maastricht doen cond ende certificeren mitsdesen dat voor ons op huijden onderschreven gecompareert is den Heere ende Meester Johan Pesters in qualité als Lieutenant Stadthouder ende Vooghd vanden Lande van Valkenburgh Overmaase, de welke nederleijde de volgende artikulen of interrogatorien om in forma juris daar op te werden verhoord de Schepenen, so van wegen den Coninck van Spagnien de Justitie vande Hooftbanck Beeck bedient hadden in margine deses aangetrocken, welke alle naar behoren gedaaght ende punctuelijken gevraacht wesende, hebben tesamen der hand ende ieder een in bijsonder onder gestaafden eede an onsen handen gedaan, verclaard ende gedeponeert so ende gelijck als op den mergee van ieder artikel volght ende te sien is:
Peter Onsel, oud over de seventigh jaaren, Jan Haagens omtrent acht ende seventigh jaaren, Jan Lijsten, out omtrent de seventigh jaaren, Jan Odekerken out twe ende sestigh jaaren, Willem Hamers out twe ende vijftigh jaaren, Jan Kerkhoffs out twe ende veertigh jaaren, Gerrijt Odekerken secretaris out een ende sestigh jaaren.
Des ten oirconde hebben wij onser Stadt secreet segel hier onder gedruckt, ende door een onser secretarissen doen tekenen op den 22 Januarij 1654.


Ovl. (Ongeveer 77 jaar oud) op maandag 7 november 1661,
begr. op maandag 7 november 1661 7. Joannes Odekircken. gratis te Beek [Li],
tr. (1)
met Met (Mechtildis) Schillinx. Uit dit huwelijk 4 kinderen.


Martinus Banendts
Martten (Martinus) Banendts (Banens) (Banens),
geb. circa 1587 te Geleen [Li],
pachter van de Hof Krawinkel,
doopgetuige van Gietgen (Gertrudis) Wijnen op zondag 25 oktober 1648 te Geleen [Li],
doopgetuige van zijn achterneef Jaspar (Casparus) Dullens op zaterdag 20 april 1652 te Geleen [Li],
ovl. (ongeveer 68 jaar oud) op maandag 25 oktober 1655 te Geleen [Li] - Krawinkel.

 • Vader:
  Petrus Banents (Banens), zn. van Thijs (Mathias) Banens (1542 beleend met Neerbekerhof) en Margaretha Penres,
  geb. circa 1545,
  halfwin op Kleine Biessen 1581-1614; 1574 beleend met Neerbekerhoeve,
  ovl. (ongeveer 70 jaar oud) circa 1615,
  tr. (resp. hoogstens 38 en ongeveer 20 jaar oud) voor 1583 met

tr. (resp. hoogstens 28 en hoogstens 25 jaar oud) voor zondag 19 juni 1616 te Geleen [Li]
met

Bilken (Sibilla) Custers, dr. van Andreas Custers (schepen en schatheffer van Geleen, pachter Hof van Krawinkel) en Neleken (Petronella) Severeijns,
geb. circa 1590 te Geleen [Li],
ovl. (minstens 72 jaar oud) na maandag 9 april 1663 aldaar - Spaans Neerbeek.

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joannes~1616 Geleen [Li]    
Anna~1618 Geleen [Li]    
Petrus~1620 Geleen [Li]    
Maria~1624 Geleen [Li]    
Beelken~1624 Geleen [Li]    
Tisken~1626 Geleen [Li] †1683 Geleen [Li] 56
Martinus~1639 Geleen [Li] †1696 Geleen [Li] 56


Bilken Custers
Bilken (Sibilla) Custers,
geb. circa 1590 te Geleen [Li],
ovl. (minstens 72 jaar oud) na maandag 9 april 1663 aldaar - Spaans Neerbeek.

 • Vader:
  Andreas Custers,
  geb. voor 1569 vermoedelijk te Geleen [Li],
  schepen en schatheffer van Geleen, pachter Hof van Krawinkel,
  tr. (beiden ongeveer 20 jaar oud) voor 1589 vermoedelijk te Geleen [Li] met

tr. (resp. hoogstens 25 en hoogstens 28 jaar oud) voor zondag 19 juni 1616 te Geleen [Li]
met

Martten (Martinus) Banendts (Banens) (Banens), zn. van Petrus Banents (halfwin op Kleine Biessen 1581-1614; 1574 beleend met Neerbekerhoeve) en Sibilla Goetzen alias Penris,
geb. circa 1587 te Geleen [Li],
pachter van de Hof Krawinkel,
doopgetuige van Gietgen (Gertrudis) Wijnen op zondag 25 oktober 1648 te Geleen [Li],
doopgetuige van zijn achterneef Jaspar (Casparus) Dullens op zaterdag 20 april 1652 te Geleen [Li],
ovl. (ongeveer 68 jaar oud) op maandag 25 oktober 1655 te Geleen [Li] - Krawinkel.

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joannes~1616 Geleen [Li]    
Anna~1618 Geleen [Li]    
Petrus~1620 Geleen [Li]    
Maria~1624 Geleen [Li]    
Beelken~1624 Geleen [Li]    
Tisken~1626 Geleen [Li] †1683 Geleen [Li] 56
Martinus~1639 Geleen [Li] †1696 Geleen [Li] 56


Joannes Banendts
Joannes Banendts (Banens),
ged. Rooms Katholiek op zondag 19 juni 1616 te Geleen [Li] (getuigen: zijn oom Tisken (Mathias) Banendts en zijn grootmoeder Neleken (Petronella) Severeijns, als Neleken Severens).