$boomnaam$
Matthias Zelis
Tisken (Matthias, Celis) Zelis (Selis),
geb. voor 1609 vermoedelijk te Geleen [Li].

tr. (beiden minstens 20 jaar oud) in 1629 te Geleen [Li]
met

Stincken (Christina) Gierckens,
geb. voor 1609,
doopgetuige van haar kleindochter Enken (Anna) Demacker op zondag 7 april 1675 te Geleen [Li],
doopgetuige van Joanna Gelissen op donderdag 8 december 1661 te Spaubeek [Li].

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anna~1629 Geleen [Li]    
Gerken~1632 Geleen [Li] †1704 Lutterade [Li] 72
Jan~1635 Geleen [Li] †1714 Spaubeek [Li] 78
Nicolaas~1638 Geleen [Li]    
Jenne~1641 Geleen [Li]    
Aegidius~1648 Geleen [Li]    


Christina Gierckens
Stincken (Christina) Gierckens,
geb. voor 1609,
doopgetuige van haar kleindochter Enken (Anna) Demacker op zondag 7 april 1675 te Geleen [Li],
doopgetuige van Joanna Gelissen op donderdag 8 december 1661 te Spaubeek [Li].

tr. (beiden minstens 20 jaar oud) in 1629 te Geleen [Li]
met

Tisken (Matthias, Celis) Zelis (Selis),
geb. voor 1609 vermoedelijk te Geleen [Li].

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anna~1629 Geleen [Li]    
Gerken~1632 Geleen [Li] †1704 Lutterade [Li] 72
Jan~1635 Geleen [Li] †1714 Spaubeek [Li] 78
Nicolaas~1638 Geleen [Li]    
Jenne~1641 Geleen [Li]    
Aegidius~1648 Geleen [Li]    


Anna Zelis
Anna Zelis,
ged. op vrijdag 13 april 1629 te Geleen [Li] (getuige: Metgen Penris, Hencken Lemmens).

otr. op woensdag 7 juli 1655 te Spaubeek [Li] 7a desponsati Bartholomæus Gielkens ex Leuth et Anna Zelis testes Joannes Gielkens et Catharina Penres. (getuigen: zijn broer en haar zwager Joannes Gielkens en Catharina Penris als Catharina Penres),
tr,
kerk.huw. (beiden ongeveer 26 jaar oud) op dinsdag 27 juli 1655 te Spaubeek [Li] 27a coniuncti matrimonio testibus Nicolaö Selis et Joanna Hamers. (getuigen: zijn zwager en haar broer Nicolaas Zelis als Nicolaus Selis en Joanna Hamers)
met

Bartholomeus Gielkens, zn. van Stamvader Gielkens en Nn ,
geb. circa 1629 te Leut [Lm, België].


Gerardus Zelis
Gerken (Gerardus, Giercken) Zelis,
ged. Rooms Katholiek op zaterdag 13 maart 1632 te Geleen [Li] (getuige: Frans Smeetz, Meijken ev Welter Artz),
ovl. (ongeveer 72 jaar oud) op woensdag 30 april 1704 te Lutterade [Li].

tr. (resp. ongeveer 19 en minstens 20 jaar oud) (1) in 1651 te Geleen [Li]
met

Cornelia Hamers, dr. van Eustachius Hamers en Wendelina Mous,
geb. voor 1631 vermoedelijk te Geleen [Li],
ovl. (ongeveer 46 jaar oud) voor 1677 waarschijnlijk te Geleen [Li].

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Eustachius~1652 Geleen [Li] †1655 Geleen [Li] 3
Mathias~1655 Geleen [Li]    
Eustachius~1655 Geleen [Li]    
Stijncken~1659 Geleen [Li]    
Lambertus~1662 Geleen [Li]    
Jenne~1667 Geleen [Li] †1704 Geleen [Li] 36

tr. (resp. minstens 45 en minstens 46 jaar oud) (2) tussen 1677 en 1680 vermoedelijk te Geleen [Li]
met

Nelen Hagens,
geb. voor 1631,
ovl. (minstens 75 jaar oud) op dinsdag 12 april 1707 (Nelen Hagens geh met Gerreken Zelis) te Geleen [Li].


Joannes Zelis
Jan (Joannes) Zelis (Zielis, Gelissen, Selis, Celis),
ged. op dinsdag 2 oktober 1635 te Geleen [Li] (getuige: Jan Zelis, Neesken Penris),
doopgetuige van Andreas Henssen op dinsdag 3 augustus 1677 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn neef Eustachius Zelis op zondag 17 januari 1655 te Geleen [Li],
doopgetuige van Joannes Wouters op dinsdag 16 september 1698 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Catharina Haemers op donderdag 30 mei 1669 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Anna Haenen op zondag 7 mei 1702 te Beek [Li],
ovl. (ongeveer 78 jaar oud) op zondag 22 juli 1714 te Spaubeek [Li],
begr. op woensdag 25 juli 1714 aldaar 22 julij obijt Jan Celis provisus o[mn]ibus sacramentijs et de more sepultus est 25: huius..

tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 20 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zondag 13 augustus 1662 te Beek [Li] augusti 13 Jan Zelis jonkm: van Geleen: Neleken Vroomen jongd: van Hoppelra [= Hobbelrade],
kerk.huw. (Rooms Katholiek) in 1662 te Spaubeek [Li] [datum niet neergeschreven] matrimonio copulati sunt Joannes Eielen ex Geleen et Cornelia Vromen ex Spaubeck test[ibus] custode et uxore
met

Neleken (Cornelia, Petronella) Vromen (Vroemen), dr. van Nicolaus Vroemen en Elisabeth ,
geb. circa 1642 te Hobbelrade [Li] - Spaubeek,
doopgetuige van Mechtildis Wijnen op zondag 4 augustus 1658 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar nicht Catharina Haen op woensdag 5 juni 1669 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar neef Tevis Demacker op vrijdag 12 april 1680 te Geleen [Li],
doopgetuige van haar kleindochter Catharina Brants op vrijdag 10 oktober 1692 te Maastricht [Li].

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Catharina~1663 Spaubeek [Li]    
Gelis~1664 Spaubeek [Li] †1746 Spaubeek [Li] 82
Christina~1666 Spaubeek [Li] †1722 Spaubeek [Li] 56
Mattis~1671 Spaubeek [Li] †1741 Spaubeek [Li] 69
Joannes~1676 Spaubeek [Li]    
Jen~1678 Spaubeek [Li] †1761 Spaubeek [Li] 82


Nicolaas Zelis
Nicolaas Zelis (Selis),
ged. op zaterdag 28 augustus 1638 te Geleen [Li] (getuige: Jan Claessen),
doopgetuige van zijn achterneef Nicolaus Zelis op donderdag 25 september 1710 te Spaubeek [Li],
getuige bij kerk. huw. van zijn zwager Bartholomeus Gielkens en zijn zus Anna Zelis op dinsdag 27 juli 1655 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Matthias Sangen op woensdag 9 april 1721 te Spaubeek [Li],
getuige bij kerk. huw. van Willem (Wilhelmus) Hanssen en Ida Seghels op zondag 4 mei 1710 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Joanna Maria Mertens op zondag 7 maart 1717 te Schimmert [Li],
getuige bij kerk. huw. van Wilm (Wilhelmus) Leenarts en Cornelia Zijffers op zondag 20 februari 1718 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Maria Caenen op dinsdag 26 juli 1712 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Catharina Haegemaens op zondag 9 oktober 1718 te Spaubeek [Li].


Joanna Zelis
Jenne (Joanna, Johanna) Zelis (Selis, Seles),
ged. op zaterdag 15 juni 1641 te Geleen [Li] (getuige: Lisken Guilkers, Stas Breijenroede),
doopgetuige van haar neef Absalon Demacker op zondag 17 november 1675 te Geleen [Li],
doopgetuige van haar nicht Jenne (Joanna) Selis in augustus 1667 te Geleen [Li].

tr.
met

Tijs (Matthias) Demacker (de Macker), zn. van Absolon Demacker en Catharina Grotenraedt,
geb. voor 1653 vermoedelijk te Geleen [Li] ontbreekt in het doopregsiter.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Enken~1675 Geleen [Li]    
Christina~1678 Geleen [Li]    
Tevis~1680 Geleen [Li]    
Catharina~1681 Geleen [Li]    
Meijken~1684 Geleen [Li]    


Aegidius Zelis
Aegidius (Egidius) Zelis (Selis),
ged. op zondag 20 december 1648 te Geleen [Li] (getuige: Martten Banendts, Bilken Banendts),
doopgetuige van zijn nicht Jenne (Joanna) Selis in augustus 1667 te Geleen [Li].


Sophia Vromen
Fijken (Sophia) Vromen (Fromen),
ged. op zaterdag 28 oktober 1628 te Wijnandsrade [Li],
getuige bij kerk. huw. van haar broer Nicolaus Vroemen en haar schoonzuster Catrijn (Catharina) Roomens alias Wolters op dinsdag 30 januari 1657 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar neef Nicolaus Vromen op zondag 17 februari 1658 te Beek [Li],
ondertrouw getuige van haar zwager Corst (Christianus) Haen en haar zus Triniken (Catharina) Vromen op donderdag 14 oktober 1655 te Spaubeek [Li],
getuige bij kerk. huw. van haar zwager Corst (Christianus) Haen en haar zus Triniken (Catharina) Vromen op dinsdag 2 november 1655 te Spaubeek [Li],
ovl. (ongeveer 33 jaar oud) op zondag 11 december 1661 te Spaubeek [Li],
begr. op zondag 11 december 1661 aldaar 11. obijt Sophia Froemen uxor Godefridi Schutgens, op de Houe [= Hove], in puerperio, et sepulta iq. eiusdem mensis..

 • Vader:
  Lienardt (Leonerdus) Vroemen (Vromen), zn. van Nicolaas Vroemen en Sophia Nn,
  geb. circa 1600,
  ovl. (ongeveer 60 jaar oud) op zondag 3 oktober 1660 te Spaubeek [Li],
  begr. op dinsdag 5 oktober 1660 aldaar 3a obijt Leonardus Vromen et sepultus est 5a mensis p(rae)dicti,
  tr. (beiden hoogstens 21 jaar oud) voor 1621 met
 • Moeder:
  Urme (Imgardis) N.N. (Stassen?),
  geb. circa 1600,
  doopgetuige van Elisabeth Kleijnen op dinsdag 13 juli 1655 te Spaubeek [Li],
  ovl. (ongeveer 71 jaar oud) op donderdag 22 oktober 1671 te Spaubeek [Li],
  begr. op zaterdag 24 oktober 1671 aldaar 22 octobris gestoruen de huijsvrouw Lienardt Vromen begrauen den 24..

tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 29 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zondag 12 januari 1659 te Beek [Li] jan 12. Gerrit Schutjens jonkm: van Putt Fijken Vroomen jond: van Spaabeek,
kerk.huw. (Rooms Katholiek) in 1660 te Spaubeek [Li] [datum niet neergeschreven] matrimonio iuncti sunt Godefridus Schutgens, et Sophia Vromen, testibus Catharina Vromen et Cornelia Vromen sororibus sponsae (getuigen: zijn schoonzuster en haar zus Triniken (Catharina) Vromen zus van bruid en zijn schoonzuster en haar zus Cornelia Vromen zus van bruid)
met

Gerrit (Gerardus) Schutgens (Schuttens) [opm. wie is wie Godefridus vs Gerardus  of Geurt vs Gerrit erg verwarrend! ww], zn. van Wilhelmus Schutgens en Maria Pesch,
ged. Rooms Katholiek op woensdag 24 oktober 1629 te Schinnen [Li] (getuige: Andreas Smets, Petra Meex),
doopgetuige van Reinerus Borvels op woensdag 20 januari 1677 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Jen (Joanna) Zelis op zaterdag 12 november 1678 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Petrus Bosten op donderdag 15 augustus 1697 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn achternicht Catharina Wijnckens op dinsdag 22 april 1698 te Schinnen [Li],
doopgetuige van zijn kleindochter Maria Schutjens op zondag 18 juli 1706 te Spaubeek [Li],
tr. (resp. ongeveer 33 en minstens 20 jaar oud) (2) (Nederlands Hervormd) op zondag 29 oktober 1662 te Beek [Li] octobr: 29. Geurt Schutjens wedm:  van picto Hoppelra en Fijken Prenten jongd: van Uijkhooven.
met Fijken (Sophia) Prenten,
geb. voor 1642 te Uikhoven [Lm, België]. Uit dit huwelijk 3 kinderen.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria~1659 Spaubeek [Li] †1672 Spaubeek [Li] 13
Linten~1661 Spaubeek [Li] †1676 Spaubeek [Li] 14
Wilhelmus~1661 Spaubeek [Li] †1755 Spaubeek [Li] 94


Sybilla Kerckhoffs
Sybilla Kerckhoffs,
ged. op zondag 26 september 1649 te Beek [Li] (getuigen: Walter (Walterus) Joannes Odekercke, vervangende getuige, haar achterneef Janis (Sebastianus) Nijsten, Elisabeth NN),
ovl. (ongeveer 5 jaar oud) op maandag 6 september 1655,
begr. op maandag 6 september 1655 (Sibylla Kerckhoffs dr van Joannes Kerckhoffs) te Beek [Li].


Joanna Kerckhoffs
Joanna Kerckhoffs,
ged. op donderdag 19 oktober 1651 te Beek [Li] (getuige: Gertrudis NN).


Henricus Kerckhoffs
Henricus Kerckhoffs (Kerchhoef),
ged. Rooms Katholiek op donderdag 13 maart 1653 genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde. 13o. Henricus filius Joannis Henrici Kerckhoffs et Elizabethae Haghemans coniugum: suscip: Jacobus Wouters et Anna uxor Jacobi Christiani Haghemans. te Beek [Li] (getuigen: Jacob (Jacobus) Walteri Odekercke alias Wouters, als Jacobus Wouters en zijn tante Anna Kerckhoffs, e.v. Jacobus Christianus Haghmans),
doopgetuige van Elisabeth Kerckhoffs op dinsdag 30 januari 1691 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn achternicht Neeleken (Cornelia) Haghmans op zondag 30 augustus 1693 te Beek [Li],
doopgetuige van Joannes Cleijnen op woensdag 12 december 1696 te Spaubeek [Li],
ovl. (ongeveer 76 jaar oud) op maandag 24 oktober 1729,
begr. op maandag 24 oktober 1729 (Henricus Kerckhofs) te Beek [Li].


Catharina Kerckhoffs
Trijneken (Catharina) Kerckhoffs,
ged. op woensdag 4 augustus 1655 te Beek [Li],
doopgetuige van Helena Kerckhoffs op zondag 21 september 1687 te Beek [Li].


Matthias Kerckhoffs
Matthias Kerckhoffs,
ged. Rooms Katholiek op zondag 16 oktober 1661 15. Matthias filius Adami [hierboven: Kerckhoffs] et Catharinae Coumans coniugum. suscept. Martinus Wouters et Maria Zeueren [=Zeveren]. te Beek [Li] (getuigen: zijn aangetrouwde oom Marten (Martinus) Jacobus Walteri alias Wouters, Maria Zeverens [=Severens]),
doopgetuige van zijn achterneef Martinus Haesen op zondag 27 november 1701 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn nicht Maria Penris op zondag 28 mei 1690 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn neef Joannes Seghels op woensdag 9 juli 1698 te Beek [Li],
getuige bij kerk. huw. van zijn achterneef Houb (Hubertus) Keulen en zijn achternicht Petronilla Zijechels op maandag 1 maart 1683 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn neef Walterus Wouters op zaterdag 10 april 1706 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn kleinzoon Guililmus Kerckhofs op vrijdag 10 november 1713 te Beek [Li],
doopgetuige van Joseph Leonardus Claessens op woensdag 5 maart 1692 te Beek [Li],
ovl. (hoogstens 64 jaar oud) voor 1726.

tr. (getuige: zijn broer en haar zwager Petrus Kerckhoffs),
kerk.huw. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 22 jaar oud) (Rooms Katholiek) op woensdag 27 januari 1683 (sponsalibus rite sacramentis [=na plechtige ondertrouw ?] sub eijsdem testibus [= getuigen] Petro Kirchhoffs Maria Wouters pastore contraxerunt matrimonium [=huwelijk aangegaan] Matthias Kerckhoffs cum Cornelia Wouters) te Beek [Li] (getuigen: zijn schoonzuster en haar zus Meijken (Maria) Walteri en zijn achterneef en haar neef Peter (Petrus) Kerckhoffs),

Verder onderzoek
,
Cornelia Wouters x Mathijs Kerkhofs te Beek (Collectie Habets 1689-11-1707 en 1467-16-1690)


met

Neliken (Cornelia, Nelen) Wouters, dr. van Walter (Walterus) Jacobus Walteri alias Wouters (landbouwer - grondeigenaar, pachter van de hoeve Printhagen (1663, 1668)) en Heijlken (Helena) Nijsten,
geb. te Groot Genhout [Li] - Printhagen,
ged. Rooms Katholiek op zondag 29 februari 1660 te Beek [Li] 29 Cornelia filia Walteri Wouters et Helenae Nijsten coniugum susceptores. Sebastianus Kerckhoffs et Catharina Wouters. (getuigen: haar aangetrouwde oom Janus (Sebastianus) Kerckhoffs, Catharina Wouters [is dit tante Catharina Keulen gehuwd met Otto Wouters ww?]),
doopgetuige van haar nicht Elisabeth Penris op zaterdag 28 augustus 1683 te Beek [Li],
doopgetuige van haar kleinzoon Adamus Laurentius Kerchofs op maandag 9 augustus 1723 te Beek [Li],
getuige bij kerk. huw. van haar zoon Jacobus Kerckhoffs en haar schoondochter Anna Claessens op donderdag 16 februari 1713 te Beek [Li],
doopgetuige van Laurentius Lenarts op vrijdag 14 juli 1702 te Beek [Li],
doopgetuige van haar kleindochter Cornelia Kerchofs op maandag 10 augustus 1722 te Beek [Li],
doopgetuige van haar achternicht Ida Wouters op woensdag 29 juli 1705 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Elisabeth (Anna Elisabeth) Hoen op zondag 17 januari 1706 te Schimmert [Li],
doopgetuige van haar nicht Cornelia Wouters op donderdag 24 juli 1704 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar nicht Ida Wouters op woensdag 29 juli 1705 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar nicht Helena Wouters op vrijdag 15 maart 1709 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar achternicht Elisabetha Hanssen op dinsdag 19 februari 1715 te Spaubeek [Li],
ovl. (ongeveer 66 jaar oud) op maandag 8 juli 1726,
begr. op maandag 8 juli 1726 te Beek [Li] 8. Cornelia Wouters r(elic)ta quondam Matthiae Kerchofs.

Uit dit huwelijk 10 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lucia~1683 Beek [Li]    
Jacobus~1685 Beek [Li]    
Helena~1687 Beek [Li] †1732 Beek [Li] 44
Joannes~1689 Beek [Li] †1691 Beek [Li] 1
Joannes~1691 Beek [Li]    
Maria~1693 Beek [Li]    
Petrus~1694 Beek [Li] †1698 Beek [Li] 3
Elisabeth~1696 Beek [Li]    
Petrus~1698 Beek [Li]    
10 Matthijs~1699 Beek [Li]    12 


Bartholomeus Kerckhoffs
Bartholomeus Kerckhoffs,
ged. op zaterdag 5 maart 1661 genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde te Beek [Li].


Lucia Kerckhoffs
Lucia Kerckhoffs,
ged. Rooms Katholiek op donderdag 11 november 1683 11. Lucia filia Matthiae Kerckhoffs et Corneliae Wouters coniug(um). suscept. Janus Kerckhoffs et Maria Kerckhoffs uxor Martini Wouters. te Beek [Li] (getuigen: haar achterneef Janus (Sebastianus) Kerckhoffs en haar achternicht Maria Kerckhoffs, e.v. Martini Wouters).

 • Vader:
  Matthias Kerckhoffs, zn. van Adam (Adamus) Kerckhoffs en Trijn (Catharina) Coumans,
  ged. Rooms Katholiek op zondag 16 oktober 1661 15. Matthias filius Adami [hierboven: Kerckhoffs] et Catharinae Coumans coniugum. suscept. Martinus Wouters et Maria Zeueren [=Zeveren]. te Beek [Li] (getuigen: zijn aangetrouwde oom Marten (Martinus) Jacobus Walteri alias Wouters, Maria Zeverens [=Severens]),
  doopgetuige van zijn achterneef Martinus Haesen op zondag 27 november 1701 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn nicht Maria Penris op zondag 28 mei 1690 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn neef Joannes Seghels op woensdag 9 juli 1698 te Beek [Li],
  getuige bij kerk. huw. van zijn achterneef Houb (Hubertus) Keulen en zijn achternicht Petronilla Zijechels op maandag 1 maart 1683 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn neef Walterus Wouters op zaterdag 10 april 1706 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn kleinzoon Guililmus Kerckhofs op vrijdag 10 november 1713 te Beek [Li],
  doopgetuige van Joseph Leonardus Claessens op woensdag 5 maart 1692 te Beek [Li],
  ovl. (hoogstens 64 jaar oud) voor 1726,
  tr. (getuige: zijn broer en haar zwager Petrus Kerckhoffs),
  kerk.huw. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 22 jaar oud) (Rooms Katholiek) op woensdag 27 januari 1683 (sponsalibus rite sacramentis [=na plechtige ondertrouw ?] sub eijsdem testibus [= getuigen] Petro Kirchhoffs Maria Wouters pastore contraxerunt matrimonium [=huwelijk aangegaan] Matthias Kerckhoffs cum Cornelia Wouters) te Beek [Li] (getuigen: zijn schoonzuster en haar zus Meijken (Maria) Walteri en zijn achterneef en haar neef Peter (Petrus) Kerckhoffs),

  Verder onderzoek
  ,
  Cornelia Wouters x Mathijs Kerkhofs te Beek (Collectie Habets 1689-11-1707 en 1467-16-1690)

  met
 • Moeder:
  Neliken (Cornelia, Nelen) Wouters, dr. van Walter (Walterus) Jacobus Walteri alias Wouters (landbouwer - grondeigenaar, pachter van de hoeve Printhagen (1663, 1668)) en Heijlken (Helena) Nijsten,
  geb. te Groot Genhout [Li] - Printhagen,
  ged. Rooms Katholiek op zondag 29 februari 1660 te Beek [Li] 29 Cornelia filia Walteri Wouters et Helenae Nijsten coniugum susceptores. Sebastianus Kerckhoffs et Catharina Wouters. (getuigen: haar aangetrouwde oom Janus (Sebastianus) Kerckhoffs, Catharina Wouters [is dit tante Catharina Keulen gehuwd met Otto Wouters ww?]),
  doopgetuige van haar nicht Elisabeth Penris op zaterdag 28 augustus 1683 te Beek [Li],
  doopgetuige van haar kleinzoon Adamus Laurentius Kerchofs op maandag 9 augustus 1723 te Beek [Li],
  getuige bij kerk. huw. van haar zoon Jacobus Kerckhoffs en haar schoondochter Anna Claessens op donderdag 16 februari 1713 te Beek [Li],
  doopgetuige van Laurentius Lenarts op vrijdag 14 juli 1702 te Beek [Li],
  doopgetuige van haar kleindochter Cornelia Kerchofs op maandag 10 augustus 1722 te Beek [Li],
  doopgetuige van haar achternicht Ida Wouters op woensdag 29 juli 1705 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Elisabeth (Anna Elisabeth) Hoen op zondag 17 januari 1706 te Schimmert [Li],
  doopgetuige van haar nicht Cornelia Wouters op donderdag 24 juli 1704 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar nicht Ida Wouters op woensdag 29 juli 1705 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar nicht Helena Wouters op vrijdag 15 maart 1709 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar achternicht Elisabetha Hanssen op dinsdag 19 februari 1715 te Spaubeek [Li],
  ovl. (ongeveer 66 jaar oud) op maandag 8 juli 1726,
  begr. op maandag 8 juli 1726 te Beek [Li] 8. Cornelia Wouters r(elic)ta quondam Matthiae Kerchofs.


Jacobus Kerckhoffs
Jacobus Kerckhoffs,
ged. Rooms Katholiek op vrijdag 9 november 1685 9. Jacobus flilius Matthias Kerckhoffs et Cornelia Wouters coning. suscept. Walteri Wouters et Helena Odekircken te Beek [Li] (getuigen: zijn grootvader Walter (Walterus) Jacobus Walteri alias Wouters en zijn aangetrouwde tante Heilicken (Helena) Odekercke, als Helena Odekircken),
doopgetuige van Leonardus Haghemans op donderdag 17 augustus 1713 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn kleinzoon Joannes Kerchofs op zondag 12 november 1741 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn neef Josephus Kerchofs op woensdag 19 maart 1738 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn kleinzoon Mathias Jacobus Kerckhofs op dinsdag 8 juni 1745 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn kleindochter Anna Elisabetha Kerckhofs op donderdag 8 juni 1747 te Beek [Li].

 • Vader:
  Matthias Kerckhoffs, zn. van Adam (Adamus) Kerckhoffs en Trijn (Catharina) Coumans,
  ged. Rooms Katholiek op zondag 16 oktober 1661 15. Matthias filius Adami [hierboven: Kerckhoffs] et Catharinae Coumans coniugum. suscept. Martinus Wouters et Maria Zeueren [=Zeveren]. te Beek [Li] (getuigen: zijn aangetrouwde oom Marten (Martinus) Jacobus Walteri alias Wouters, Maria Zeverens [=Severens]),
  doopgetuige van zijn achterneef Martinus Haesen op zondag 27 november 1701 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn nicht Maria Penris op zondag 28 mei 1690 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn neef Joannes Seghels op woensdag 9 juli 1698 te Beek [Li],
  getuige bij kerk. huw. van zijn achterneef Houb (Hubertus) Keulen en zijn achternicht Petronilla Zijechels op maandag 1 maart 1683 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn neef Walterus Wouters op zaterdag 10 april 1706 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn kleinzoon Guililmus Kerckhofs op vrijdag 10 november 1713 te Beek [Li],
  doopgetuige van Joseph Leonardus Claessens op woensdag 5 maart 1692 te Beek [Li],
  ovl. (hoogstens 64 jaar oud) voor 1726,
  tr. (getuige: zijn broer en haar zwager Petrus Kerckhoffs),
  kerk.huw. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 22 jaar oud) (Rooms Katholiek) op woensdag 27 januari 1683 (sponsalibus rite sacramentis [=na plechtige ondertrouw ?] sub eijsdem testibus [= getuigen] Petro Kirchhoffs Maria Wouters pastore contraxerunt matrimonium [=huwelijk aangegaan] Matthias Kerckhoffs cum Cornelia Wouters) te Beek [Li] (getuigen: zijn schoonzuster en haar zus Meijken (Maria) Walteri en zijn achterneef en haar neef Peter (Petrus) Kerckhoffs),

  Verder onderzoek
  ,
  Cornelia Wouters x Mathijs Kerkhofs te Beek (Collectie Habets 1689-11-1707 en 1467-16-1690)

  met
 • Moeder:
  Neliken (Cornelia, Nelen) Wouters, dr. van Walter (Walterus) Jacobus Walteri alias Wouters (landbouwer - grondeigenaar, pachter van de hoeve Printhagen (1663, 1668)) en Heijlken (Helena) Nijsten,
  geb. te Groot Genhout [Li] - Printhagen,
  ged. Rooms Katholiek op zondag 29 februari 1660 te Beek [Li] 29 Cornelia filia Walteri Wouters et Helenae Nijsten coniugum susceptores. Sebastianus Kerckhoffs et Catharina Wouters. (getuigen: haar aangetrouwde oom Janus (Sebastianus) Kerckhoffs, Catharina Wouters [is dit tante Catharina Keulen gehuwd met Otto Wouters ww?]),
  doopgetuige van haar nicht Elisabeth Penris op zaterdag 28 augustus 1683 te Beek [Li],
  doopgetuige van haar kleinzoon Adamus Laurentius Kerchofs op maandag 9 augustus 1723 te Beek [Li],
  getuige bij kerk. huw. van haar zoon Jacobus Kerckhoffs en haar schoondochter Anna Claessens op donderdag 16 februari 1713 te Beek [Li],
  doopgetuige van Laurentius Lenarts op vrijdag 14 juli 1702 te Beek [Li],
  doopgetuige van haar kleindochter Cornelia Kerchofs op maandag 10 augustus 1722 te Beek [Li],
  doopgetuige van haar achternicht Ida Wouters op woensdag 29 juli 1705 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Elisabeth (Anna Elisabeth) Hoen op zondag 17 januari 1706 te Schimmert [Li],
  doopgetuige van haar nicht Cornelia Wouters op donderdag 24 juli 1704 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar nicht Ida Wouters op woensdag 29 juli 1705 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar nicht Helena Wouters op vrijdag 15 maart 1709 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar achternicht Elisabetha Hanssen op dinsdag 19 februari 1715 te Spaubeek [Li],
  ovl. (ongeveer 66 jaar oud) op maandag 8 juli 1726,
  begr. op maandag 8 juli 1726 te Beek [Li] 8. Cornelia Wouters r(elic)ta quondam Matthiae Kerchofs.

tr. (beiden ongeveer 27 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zaterdag 4 februari 1713 (Jacob Kerkhoffs x Anna Claessens) te Beek [Li],
kerk.huw. (Rooms Katholiek) op donderdag 16 februari 1713 16 Jacobus Kerckhoffs et Anna Claessens testibus Jo(ann)e Odekercken et Cornelia Wouters aldaar (getuigen: zijn moeder en haar schoonmoeder Neliken (Cornelia) Wouters, Jo(ann)e Odekercken)
met

Anna Claessens, dr. van Wilelmus Claessens en Trijn (Catharina) Damen,
geb. circa 1685 vermoedelijk te Beek [Li],
doopgetuige van haar kleindochter Judith Kerkhoffs op woensdag 24 september 1760 te Beek [Li],
doopgetuige van haar nicht Cornelia Kerchofs op dinsdag 9 september 1727 te Beek [Li],
ovl. (ongeveer 50 jaar oud) op woensdag 30 november 1735,
begr. op woensdag 30 november 1735 30. Anna Claessens uxor Jacobi Kerchofs. te Beek [Li].

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Guililmus~1713 Beek [Li] †1781 Spaubeek [Li] 67
Matthias~1715 Beek [Li]    
Helena~1717 Beek [Li] †1783 Beek [Li] 6611 
Matthias~1719 Beek [Li]    
Catharina~1721 Beek [Li]    
Adamus~1723 Beek [Li]    


Helena Kerckhoffs
Helena Kerckhoffs,
ged. Rooms Katholiek op zondag 21 september 1687 21. Helena filia Matthiae Kerckhoffs et Corneliae Wouters coniug(um). suscept. Joannes Kirckhoffs et Trijneken Kerckhoffs. te Beek [Li] (getuigen: Trijneken (Catharina) Kerckhoffs en Joannes Kerckhoffs),
ovl. (hoogstens 44 jaar oud) voor vrijdag 28 maart 1732,
begr. op vrijdag 28 maart 1732 (Maria Helena Kerckhofs dr van Kerckhofs) te Beek [Li].

 • Vader:
  Matthias Kerckhoffs, zn. van Adam (Adamus) Kerckhoffs en Trijn (Catharina) Coumans,
  ged. Rooms Katholiek op zondag 16 oktober 1661 15. Matthias filius Adami [hierboven: Kerckhoffs] et Catharinae Coumans coniugum. suscept. Martinus Wouters et Maria Zeueren [=Zeveren]. te Beek [Li] (getuigen: zijn aangetrouwde oom Marten (Martinus) Jacobus Walteri alias Wouters, Maria Zeverens [=Severens]),
  doopgetuige van zijn achterneef Martinus Haesen op zondag 27 november 1701 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn nicht Maria Penris op zondag 28 mei 1690 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn neef Joannes Seghels op woensdag 9 juli 1698 te Beek [Li],
  getuige bij kerk. huw. van zijn achterneef Houb (Hubertus) Keulen en zijn achternicht Petronilla Zijechels op maandag 1 maart 1683 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn neef Walterus Wouters op zaterdag 10 april 1706 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn kleinzoon Guililmus Kerckhofs op vrijdag 10 november 1713 te Beek [Li],
  doopgetuige van Joseph Leonardus Claessens op woensdag 5 maart 1692 te Beek [Li],
  ovl. (hoogstens 64 jaar oud) voor 1726,
  tr. (getuige: zijn broer en haar zwager Petrus Kerckhoffs),
  kerk.huw. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 22 jaar oud) (Rooms Katholiek) op woensdag 27 januari 1683 (sponsalibus rite sacramentis [=na plechtige ondertrouw ?] sub eijsdem testibus [= getuigen] Petro Kirchhoffs Maria Wouters pastore contraxerunt matrimonium [=huwelijk aangegaan] Matthias Kerckhoffs cum Cornelia Wouters) te Beek [Li] (getuigen: zijn schoonzuster en haar zus Meijken (Maria) Walteri en zijn achterneef en haar neef Peter (Petrus) Kerckhoffs),

  Verder onderzoek
  ,
  Cornelia Wouters x Mathijs Kerkhofs te Beek (Collectie Habets 1689-11-1707 en 1467-16-1690)

  met
 • Moeder:
  Neliken (Cornelia, Nelen) Wouters, dr. van Walter (Walterus) Jacobus Walteri alias Wouters (landbouwer - grondeigenaar, pachter van de hoeve Printhagen (1663, 1668)) en Heijlken (Helena) Nijsten,
  geb. te Groot Genhout [Li] - Printhagen,
  ged. Rooms Katholiek op zondag 29 februari 1660 te Beek [Li] 29 Cornelia filia Walteri Wouters et Helenae Nijsten coniugum susceptores. Sebastianus Kerckhoffs et Catharina Wouters. (getuigen: haar aangetrouwde oom Janus (Sebastianus) Kerckhoffs, Catharina Wouters [is dit tante Catharina Keulen gehuwd met Otto Wouters ww?]),
  doopgetuige van haar nicht Elisabeth Penris op zaterdag 28 augustus 1683 te Beek [Li],
  doopgetuige van haar kleinzoon Adamus Laurentius Kerchofs op maandag 9 augustus 1723 te Beek [Li],
  getuige bij kerk. huw. van haar zoon Jacobus Kerckhoffs en haar schoondochter Anna Claessens op donderdag 16 februari 1713 te Beek [Li],
  doopgetuige van Laurentius Lenarts op vrijdag 14 juli 1702 te Beek [Li],
  doopgetuige van haar kleindochter Cornelia Kerchofs op maandag 10 augustus 1722 te Beek [Li],
  doopgetuige van haar achternicht Ida Wouters op woensdag 29 juli 1705 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Elisabeth (Anna Elisabeth) Hoen op zondag 17 januari 1706 te Schimmert [Li],
  doopgetuige van haar nicht Cornelia Wouters op donderdag 24 juli 1704 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar nicht Ida Wouters op woensdag 29 juli 1705 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar nicht Helena Wouters op vrijdag 15 maart 1709 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar achternicht Elisabetha Hanssen op dinsdag 19 februari 1715 te Spaubeek [Li],
  ovl. (ongeveer 66 jaar oud) op maandag 8 juli 1726,
  begr. op maandag 8 juli 1726 te Beek [Li] 8. Cornelia Wouters r(elic)ta quondam Matthiae Kerchofs.


Joannes Domenicus Kerckhoffs
Joannes Domenicus Kerckhoffs,
ged. Rooms Katholiek op zaterdag 6 augustus 1689 6 Joannes Dominicus filius Jo(ann)is Kerckhoffs et Corneliae Wouters coniug(um). suscept. Martinus Wouters et Maria Kerckhoffs uxor Leonardi
Lenarts.
te Beek [Li] (getuigen: zijn tante Meiken (Maria) Kerckhoffs, e.v. Leonardus Lenarts en zijn oudoom Marten (Martinus) Jacobus Walteri alias Wouters, als Martinus Wouters),
ovl. (hoogstens 1 jaar oud) voor 1691 waarschijnlijk te Beek [Li].

 • Vader:
  Matthias Kerckhoffs, zn. van Adam (Adamus) Kerckhoffs en Trijn (Catharina) Coumans,
  ged. Rooms Katholiek op zondag 16 oktober 1661 15. Matthias filius Adami [hierboven: Kerckhoffs] et Catharinae Coumans coniugum. suscept. Martinus Wouters et Maria Zeueren [=Zeveren]. te Beek [Li] (getuigen: zijn aangetrouwde oom Marten (Martinus) Jacobus Walteri alias Wouters, Maria Zeverens [=Severens]),
  doopgetuige van zijn achterneef Martinus Haesen op zondag 27 november 1701 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn nicht Maria Penris op zondag 28 mei 1690 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn neef Joannes Seghels op woensdag 9 juli 1698 te Beek [Li],
  getuige bij kerk. huw. van zijn achterneef Houb (Hubertus) Keulen en zijn achternicht Petronilla Zijechels op maandag 1 maart 1683 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn neef Walterus Wouters op zaterdag 10 april 1706 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn kleinzoon Guililmus Kerckhofs op vrijdag 10 november 1713 te Beek [Li],
  doopgetuige van Joseph Leonardus Claessens op woensdag 5 maart 1692 te Beek [Li],
  ovl. (hoogstens 64 jaar oud) voor 1726,
  tr. (getuige: zijn broer en haar zwager Petrus Kerckhoffs),
  kerk.huw. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 22 jaar oud) (Rooms Katholiek) op woensdag 27 januari 1683 (sponsalibus rite sacramentis [=na plechtige ondertrouw ?] sub eijsdem testibus [= getuigen] Petro Kirchhoffs Maria Wouters pastore contraxerunt matrimonium [=huwelijk aangegaan] Matthias Kerckhoffs cum Cornelia Wouters) te Beek [Li] (getuigen: zijn schoonzuster en haar zus Meijken (Maria) Walteri en zijn achterneef en haar neef Peter (Petrus) Kerckhoffs),

  Verder onderzoek
  ,
  Cornelia Wouters x Mathijs Kerkhofs te Beek (Collectie Habets 1689-11-1707 en 1467-16-1690)

  met
 • Moeder:
  Neliken (Cornelia, Nelen) Wouters, dr. van Walter (Walterus) Jacobus Walteri alias Wouters (landbouwer - grondeigenaar, pachter van de hoeve Printhagen (1663, 1668)) en Heijlken (Helena) Nijsten,
  geb. te Groot Genhout [Li] - Printhagen,
  ged. Rooms Katholiek op zondag 29 februari 1660 te Beek [Li] 29 Cornelia filia Walteri Wouters et Helenae Nijsten coniugum susceptores. Sebastianus Kerckhoffs et Catharina Wouters. (getuigen: haar aangetrouwde oom Janus (Sebastianus) Kerckhoffs, Catharina Wouters [is dit tante Catharina Keulen gehuwd met Otto Wouters ww?]),
  doopgetuige van haar nicht Elisabeth Penris op zaterdag 28 augustus 1683 te Beek [Li],
  doopgetuige van haar kleinzoon Adamus Laurentius Kerchofs op maandag 9 augustus 1723 te Beek [Li],
  getuige bij kerk. huw. van haar zoon Jacobus Kerckhoffs en haar schoondochter Anna Claessens op donderdag 16 februari 1713 te Beek [Li],
  doopgetuige van Laurentius Lenarts op vrijdag 14 juli 1702 te Beek [Li],
  doopgetuige van haar kleindochter Cornelia Kerchofs op maandag 10 augustus 1722 te Beek [Li],
  doopgetuige van haar achternicht Ida Wouters op woensdag 29 juli 1705 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Elisabeth (Anna Elisabeth) Hoen op zondag 17 januari 1706 te Schimmert [Li],
  doopgetuige van haar nicht Cornelia Wouters op donderdag 24 juli 1704 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar nicht Ida Wouters op woensdag 29 juli 1705 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar nicht Helena Wouters op vrijdag 15 maart 1709 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar achternicht Elisabetha Hanssen op dinsdag 19 februari 1715 te Spaubeek [Li],
  ovl. (ongeveer 66 jaar oud) op maandag 8 juli 1726,
  begr. op maandag 8 juli 1726 te Beek [Li] 8. Cornelia Wouters r(elic)ta quondam Matthiae Kerchofs.


Joannes Domenicus Kerckhoffs
Joannes Domenicus Kerckhoffs,
ged. Rooms Katholiek op zondag 24 juni 1691 24. sub conditione baptizatus est Joannes Dominicus filius Matthiae Kerckhoffs et Corneliae Wouters suscept. Petrus Wiers et Maria Penris aut [= of] Wouters. te Beek [Li] (getuigen: zijn tante Meijken (Maria) Walteri, als Maria Penris aut Wouters en Peter (Petrus) Wiers),
doopgetuige van zijn nicht Helena Kerckhofs op zondag 31 januari 1717 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn neef Joannes Dominicus Koumans op dinsdag 18 januari 1724 te Beek [Li].

 • Vader:
  Matthias Kerckhoffs, zn. van Adam (Adamus) Kerckhoffs en Trijn (Catharina) Coumans,
  ged. Rooms Katholiek op zondag 16 oktober 1661 15. Matthias filius Adami [hierboven: Kerckhoffs] et Catharinae Coumans coniugum. suscept. Martinus Wouters et Maria Zeueren [=Zeveren]. te Beek [Li] (getuigen: zijn aangetrouwde oom Marten (Martinus) Jacobus Walteri alias Wouters, Maria Zeverens [=Severens]),
  doopgetuige van zijn achterneef Martinus Haesen op zondag 27 november 1701 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn nicht Maria Penris op zondag 28 mei 1690 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn neef Joannes Seghels op woensdag 9 juli 1698 te Beek [Li],
  getuige bij kerk. huw. van zijn achterneef Houb (Hubertus) Keulen en zijn achternicht Petronilla Zijechels op maandag 1 maart 1683 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn neef Walterus Wouters op zaterdag 10 april 1706 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn kleinzoon Guililmus Kerckhofs op vrijdag 10 november 1713 te Beek [Li],
  doopgetuige van Joseph Leonardus Claessens op woensdag 5 maart 1692 te Beek [Li],
  ovl. (hoogstens 64 jaar oud) voor 1726,
  tr. (getuige: zijn broer en haar zwager Petrus Kerckhoffs),
  kerk.huw. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 22 jaar oud) (Rooms Katholiek) op woensdag 27 januari 1683 (sponsalibus rite sacramentis [=na plechtige ondertrouw ?] sub eijsdem testibus [= getuigen] Petro Kirchhoffs Maria Wouters pastore contraxerunt matrimonium [=huwelijk aangegaan] Matthias Kerckhoffs cum Cornelia Wouters) te Beek [Li] (getuigen: zijn schoonzuster en haar zus Meijken (Maria) Walteri en zijn achterneef en haar neef Peter (Petrus) Kerckhoffs),

  Verder onderzoek
  ,
  Cornelia Wouters x Mathijs Kerkhofs te Beek (Collectie Habets 1689-11-1707 en 1467-16-1690)

  met
 • Moeder:
  Neliken (Cornelia, Nelen) Wouters, dr. van Walter (Walterus) Jacobus Walteri alias Wouters (landbouwer - grondeigenaar, pachter van de hoeve Printhagen (1663, 1668)) en Heijlken (Helena) Nijsten,
  geb. te Groot Genhout [Li] - Printhagen,
  ged. Rooms Katholiek op zondag 29 februari 1660 te Beek [Li] 29 Cornelia filia Walteri Wouters et Helenae Nijsten coniugum susceptores. Sebastianus Kerckhoffs et Catharina Wouters. (getuigen: haar aangetrouwde oom Janus (Sebastianus) Kerckhoffs, Catharina Wouters [is dit tante Catharina Keulen gehuwd met Otto Wouters ww?]),
  doopgetuige van haar nicht Elisabeth Penris op zaterdag 28 augustus 1683 te Beek [Li],
  doopgetuige van haar kleinzoon Adamus Laurentius Kerchofs op maandag 9 augustus 1723 te Beek [Li],
  getuige bij kerk. huw. van haar zoon Jacobus Kerckhoffs en haar schoondochter Anna Claessens op donderdag 16 februari 1713 te Beek [Li],
  doopgetuige van Laurentius Lenarts op vrijdag 14 juli 1702 te Beek [Li],
  doopgetuige van haar kleindochter Cornelia Kerchofs op maandag 10 augustus 1722 te Beek [Li],
  doopgetuige van haar achternicht Ida Wouters op woensdag 29 juli 1705 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Elisabeth (Anna Elisabeth) Hoen op zondag 17 januari 1706 te Schimmert [Li],
  doopgetuige van haar nicht Cornelia Wouters op donderdag 24 juli 1704 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar nicht Ida Wouters op woensdag 29 juli 1705 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar nicht Helena Wouters op vrijdag 15 maart 1709 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar achternicht Elisabetha Hanssen op dinsdag 19 februari 1715 te Spaubeek [Li],
  ovl. (ongeveer 66 jaar oud) op maandag 8 juli 1726,
  begr. op maandag 8 juli 1726 te Beek [Li] 8. Cornelia Wouters r(elic)ta quondam Matthiae Kerchofs.