$boomnaam$
Henricus Geurts
Henricus Geurts,
ged. Rooms Katholiek op donderdag 25 januari 1691 te Beek [Li] 25 sub conditione Henricus filius Jo(ann)is Geurts et Mariae Damen coniug(um). suscept Andreas Mutzenich et Barb[a]ra Damen. (getuigen: zijn oudtante Barbara Daemen als Barbara Damen, Andreas Mutzenich).


Joannes Geurts
Joannes Geurts,
ged. Rooms Katholiek op donderdag 28 september 1730 te Beek [Li] (getuigen: zijn oom Martinus Kerckhoffs en zijn grootmoeder Maria Daemen).


Adamus Geurts
Adamus Geurts,
ged. Rooms Katholiek op zondag 24 mei 1733 te Beek [Li] (getuigen: zijn tante Elisabeth Kerckhoffs en zijn oom Adamus Geurts).


Joanna Haesen
Jenne (Joanna) Haesen,
geb. in 1696 te Kelmond [Li] [ovl.reg.],
doopgetuige van haar kleinzoon Leonardus Kerkhoffs op zondag 17 juni 1759 te Beek [Li],
ovl. (ongeveer 83 jaar oud) op zaterdag 24 juli 1779 te Kelmond [Li] (1779 NH:July 24 overleeden de huysvrouw van Martine Kerkhofs, Celmond, genaemt Jenne Hasen; RK: Julio 24 Johanna Haesen octogen [= tachtig jarig]; uxor Martini Kerckhoffs agentis annum 83tium que ambo [=beide] uxurunt [=echtgenoot?] in conjugati [=huwelijkse] statu 53 annis).

otr. op zaterdag 2 februari 1726 te Beek [Li] (Marten Kerckhoffs JM met Jenne Haesen JD beijde van Kelmont),
tr,
kerk.huw. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 30 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zondag 17 februari 1726 (met dispensatie wegens 4e graads bloedverwantschap) aldaar (getuigen: zijn broer en haar zwager Renerus Kerckhoffs en zijn zus en haar schoonzuster Elisabeth Kerckhoffs)
met

Martin (Martinus) Kerckhoffs, zn. van Jan (Joannes) Kerckhoffs en Maria Gielkens,
geb. te Kelmond [Li],
ged. op zaterdag 11 februari 1696 te Beek [Li] 11. Martinus filius Joannis Kerckhoofs et Meijken Ghielen coniug(um) suscept. Frem Noetemans et Joanna uxor Thijs Kerckhoffs ex Schimmert. (getuigen: Frambertus Notermans als Frem Noetermans en zijn aangetrouwde tante Jenne (Joanna) Bombaerts als Joanna e.v. Thijs Kerckhoffs uit Schimmert),
doopgetuige van zijn achterneef Martinus Severens op donderdag 11 november 1751 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn achterneef Martinus Moors op donderdag 28 januari 1751 te Beek [Li],
ovl. (ongeveer 83 jaar oud) op zaterdag 18 september 1779 te Kelmond [Li] (NH: overleeden Marten Kerkhofs tot Celmond).

Uit dit huwelijk 8 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria~1727 Beek [Li]    
Joannes~1728 Klein Genhout [Li]    
Sibilla~1731 Beek [Li]    
Bartholomeus~1733 Beek [Li]    
Caspar~1735 Beek [Li]    
Catharina~1737 Beek [Li]    
Elisabeth~1740 Kelmond [Li] †1811 Kelmond [Li] 70
Wilhelmus~1742 Beek [Li]    


Maria Kerckhoffs
Maria Kerckhoffs,
ged. Rooms Katholiek op zondag 16 maart 1727 te Beek [Li] (getuigen: haar oom Bartholomeus Kerckhoffs, loco [=i.p.v.] Joannes Kerckhofs, Gertrudis Ritzevelt),
doopgetuige van haar neef Michael Kerkhofs op maandag 4 september 1752 te Beek [Li].


Joannes Kerckhoffs
Joannes, genoemd naar zijn peter Kerckhoffs,
geb. te Klein Genhout [Li],
ged. Rooms Katholiek op vrijdag 3 december 1728 te Beek [Li] (getuigen: zijn grootmoeder Maria Gielkens, Joannes Hasen).

tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 31 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zondag 10 oktober 1751 te Beek [Li] Joh. Kerkhofs. j:m. van Klein gen hout. met Cathrin Habets. j:d: geb. van Schimmert. en woonende in Klein gen hout. getrouwd d(en): 10: octob.,
kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 10 oktober 1751 aldaar eodem die [=10-10-1751] contraxerunt matrimonium Joannes Kerckhofs et Cathrina Habets coram me et testibus Matthia Martens et Mariā Kerckhofs. (getuige: Matthias Martens, Maria Kerckhofs)
met

Catharina Habets, dr. van Willem (Wilhelmus) Habets en Maria Tummermans,
ged. Rooms Katholiek op donderdag 29 februari 1720 [naam moeder: Maria Timmers] te Schimmert [Li] (getuige: Boschouwers),
doopgetuige van haar kleinzoon Joannes Leonardus Kerckhoffs op maandag 25 maart 1793 te Beek [Li].

Uit dit huwelijk 4 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Michael~1752 Beek [Li]    
Mathias~1754 Beek [Li]    
Willem~1756 Genhout [Li] †1847 Klein Genhout [Li] 91
Leonardus~1759 Beek [Li]    


Sibilla Kerckhoffs
Sibilla Kerckhoffs,
ged. Rooms Katholiek op donderdag 15 februari 1731 te Beek [Li] (getuigen: haar oom Renerus Kerckhoffs, Joanna Notermans).


Bartholomeus Kerckhoffs
Bartholomeus, genoemd naar zijn peter Kerckhoffs,
ged. Rooms Katholiek op maandag 23 maart 1733 te Beek [Li] (getuigen: zijn oom Bartholomeus Kerckhoffs en zijn achternicht Getien (Gertrudis) Haesen).


Caspar Kerckhoffs
Caspar Kerckhoffs,
ged. Rooms Katholiek op donderdag 13 oktober 1735 te Beek [Li] (getuigen: Joannes Philips, als Joannes Phijlips en zijn tante Anna Kerckhoffs),
doopgetuige van Ida Willems op dinsdag 28 december 1773 te Beek [Li],
doopgetuige van Maria Anna Dederen op maandag 4 juni 1764 te Beek [Li].


Catharina Kerckhoffs
Catharina Kerckhoffs,
ged. Rooms Katholiek op maandag 16 december 1737 te Beek [Li] (getuigen: haar oom Aegdius Kerckhoffs, Catharina Bosek).


Elisabeth Kerckhoffs
Elisabeth Kerckhoffs,
geb. te Kelmond [Li],
ged. Rooms Katholiek op woensdag 20 april 1740 te Beek [Li] (getuigen: haar tante Elisabeth Kerckhoffs, Joannes Lenaerts),
doopgetuige van Maria Elisabetha Willems op donderdag 22 maart 1770 te Beek [Li],
ovl. (ongeveer 70 jaar oud) op zaterdag 9 februari 1811 te Kelmond [Li].


Wilhelmus Kerckhoffs
Wilhelmus Kerckhoffs,
ged. Rooms Katholiek op zondag 29 april 1742 te Beek [Li] (getuigen: zijn tante Sibylla Kerckhoffs, Wilhelmus Kerckhoffs).


Petrus Martens
Petrus Martens,
ged. Rooms Katholiek op woensdag 11 december 1720 11. Petrus filius Jo(ann)is Martens et Cath: Wouters conj: suscept: Petro Wouters et Annā Banens. Genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde (Petrus Wouters) te Beek [Li] (getuigen: Petrus Wouters en Anneken (Anna) Banens),
ovl. (hoogstens 5 jaar oud) voor 1726 waarschijnlijk te Beek [Li].


Maria Martens
Marijcken (Maria) Martens,
ged. Rooms Katholiek op zondag 29 november 1722 te Beek [Li] (getuigen: Melten (Melchioris) Vreen als Mechior Vreen en Maria Habets),
doopgetuige van haar nicht Maria Catharina Martens op dinsdag 24 juli 1753 te Beek [Li],
doopgetuige van haar nicht Maria Anna Martens op dinsdag 28 maart 1758 te Geleen [Li],
doopgetuige van haar neef Joannes Martens op woensdag 16 augustus 1741 te Beek [Li],
doopgetuige van haar kleinzoon Sebastianus Kerkhoffs op dinsdag 24 augustus 1773 te Beek [Li].

tr. (resp. ongeveer 18 en ongeveer 28 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zaterdag 4 november 1741 den 4 9bris. Peter Dullens j.m. geb. en woonachtig tot Geleen met Maria Martens j.dogter geb. en woonachtig tot Prenthagen onder Beek te Beek [Li],
kerk.huw. (Rooms Katholiek) op donderdag 16 november 1741 te Geleen [Li] (getuige: Joannes Vroemen, Cathrijn Dullens)
met

Peter (Petrus) Dullens, zn. van Joannes Dullens en Lijsbeth Cuijpers,
ged. Rooms Katholiek op zaterdag 12 augustus 1713 te Geleen [Li] (getuige: Fijken Mewis, Peter Lemmens).

Uit dit huwelijk 9 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Catharina~1743 Geleen [Li]    
Maria~1746 Geleen [Li]    
Anna~1747 Geleen [Li]    
Ida~1750 Oud-Geleen [Li] †1804 Beek [Li] 5410 
Joannes~1753 Geleen [Li]    
Joannes~1755 Geleen [Li]    
Joannes~1758 Geleen [Li]    
Reinerus~1760 Geleen [Li] †1833 Geleen [Li] 73
Joannes~1766 Geleen [Li]    


Petrus Martens
Petrus (Joannes Petrus) Martens,
ged. Rooms Katholiek op maandag 7 januari 1726 7. baptizatus est Petrus filius Jo(ann)is Martens et Catharinae Wouters suscept: Jacobo Wouters et Mariā Banens loco Elizabeth Gosens. te Beek [Li] (getuigen: zijn oom Jacobus Wouters en zijn grootmoeder Mayken (Maria) Banens nms. Elisabeth Gosens),
doopgetuige van zijn nicht Maria Odilia Martens op dinsdag 5 augustus 1755 te Beek [Li],
getuige bij kerk. huw. van zijn broer Jacobus Martens en zijn schoonzuster Maria Hendrica Somja op zondag 9 november 1749 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn neef Joannes Petrus Dullens op maandag 20 oktober 1755 te Geleen [Li],
doopgetuige van zijn neef Joannes Martens op woensdag 16 augustus 1741 te Beek [Li],
ovl. (ongeveer 49 jaar oud) op woensdag 29 november 1775,
begr. op woensdag 29 november 1775 te Schinnen [Li] (Joannes Petrus Martens).

 • Vader:
  Jan (Joannes) Martens, zn. van Jacob (Jacobus) Martens (pachter van Printhagen) en Mayken (Maria) Banens,
  ged. op vrijdag 28 december 1691 te Beek [Li],
  landbouwer - grondeigenaar, eigenaar van de hoeve Printhagen,
  doopgetuige van Ida Wolters op zondag 22 juni 1710 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn nicht Maria Wouters op dinsdag 2 maart 1728 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn neef Jacobus Wouters op maandag 13 maart 1730 te Beek [Li],
  getuige bij kerk. huw. van zijn neef Jacobus Wouters en Anna Nilbock op dinsdag 29 oktober 1765 te Schinnen [Li],
  doopgetuige van zijn kleindochter Catharina Elisabeth Dullens op zondag 17 maart 1743 te Geleen [Li],
  doopgetuige van zijn neef Jacobus Martens op donderdag 24 mei 1731 te Beek [Li],
  doopgetuige van Matthias Thijssen op maandag 13 juni 1735 te Beek [Li],
  woont op Onderste Printhagen (nu hoeve Vrencken), Printhagenstraat Groot Genhout [Li] circa 1744,
  ovl. (ongeveer 59 jaar oud) op woensdag 28 april 1751 te Groot Genhout [Li] - Printhagen,
  tr. (resp. ongeveer 58 en 25 jaar oud) (2) op woensdag 29 april 1750 den 29. april 1750: Jan Martens Wed. van Prenthagen met Helena Branssen j:d: tot Uijlenstraten en wonende te Beek getrouwt: den 18: Maij NB tot hiertoe berekent. te Beek [Li],
  kerk.huw. op maandag 18 mei 1750 d: 18. maij qui fuit feria 2 pent: contr: matrim: Joannes filius Jacobi Martens et Mariae Baenens, et viduus Catharinae Wouters. cum Helenā Brans filiā Francisci Brans et Mariae Hone conj: in Ulenstraeten coram me et test: Jacobo Wouters et Mariā Brans. aldaar (getuigen: zijn zwager Jacobus Wouters, (ex-)schoonbroer en zijn schoonzuster en haar zus Maria Brants)
  met Helena Brans. Uit dit huwelijk geen kinderen,
  tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 24 jaar oud) (1) (Nederlands Hervormd) op zaterdag 23 januari 1717 Joh. Martens J.M. van groot gen Hout met Cath. Wouters J.D. ook van groot gen Hout te Beek [Li],
  kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zaterdag 6 februari 1717 6 Joannes Martens et Catharina Wouters praevie obtentā in 4to consanguinitatis gradu disp(en)sa(ti)o(n)e. testes fuerunt Elisabetha et Margaretha Coumans sorores. (Joannes Martens et Catharina W, met dispensatie 4e graads bloedverwantschap) aldaar (getuigen: Elisabetha Coumans en Margareta Coumans, (zusters van elkaar)),

  woont boerderij Printhagen, Printhagen 2 Groot Genhout [Li]
  ,

  De inscriptie 1744 IM CW staat voor:
  1744 = het jaar van de verbouwing
  IM = Joannes Martens
  CW = Catharina Wouters

  met
 • Moeder:
  Catharina Wouters, dr. van Peter (Petrus) Wouters (landbouwer, pachter van de hof Printhagen) en Maria Penris,
  geb. te Groot Genhout [Li] - Printhagen,
  ged. Rooms Katholiek op woensdag 23 april 1692 sub condit. Catharina filia Petri Wouters et Maria Penris coning. suscept. Martinus Wouters et ida Kerckhoffs Genoemd naar haar grootmoeder aan moederszijde (Trijneken Kerckhoffs alias Haesen) te Beek [Li] (getuigen: haar oudoom Marten (Martinus) Jacobus Walteri alias Wouters en Ida Kerckhoffs),
  doopgetuige van haar nicht Elizabetha Habets op zaterdag 29 januari 1729 te Beek [Li],
  doopgetuige van haar neef Renerus Habets op donderdag 13 februari 1744 te Beek [Li],
  doopgetuige van haar neef Walterus Nijsten op woensdag 24 augustus 1729 te Beek [Li],
  doopgetuige van haar kleindochter Maria Catharina Dullens op donderdag 10 maart 1746 te Geleen [Li],
  doopgetuige van haar achternicht Maria Catharina Kerckhofs op donderdag 8 juli 1745 te Beek [Li],
  doopgetuige van haar nicht Maria Martens op donderdag 7 oktober 1728 te Beek [Li],
  ovl. (ongeveer 56 jaar oud) op donderdag 17 april 1749 te Groot Genhout [Li],
  begr. op donderdag 17 april 1749 d: 17. ob. ss. munita Catharina Wouters uxor Jo(ann)is Martens ex Grootgenhout. r i.p. te Beek [Li].

otr. op zaterdag 25 oktober 1755 te Beek [Li],
tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 30 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zondag 9 november 1755 te Beek [Li] inschrijving d(en): 25: octob: Johannes Peter Martens j:m: van Prenthagen onder Beek: met Maria Ernestina Dederen wed(u)we: geb: van Schinnen et woon. tot Geleen. copulatie d(en): 9: nov(em)br.,
kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 9 november 1755 aldaar hac 9na 9bris matrimonio juncti sunt Maria Crhistina [sic] Dederen ex Geleen vidua Jo(ann)is Zelis et Joannes Petrus Martens ex Beck coram me et testibus Jo(ann)e Martens et Petro Nijsten. (getuigen: zijn broer en haar zwager Jan (Joannes) Martens, Petrus Nijsten)
met

Maria Ernestina (Christina) Diederen (Dieteren, Dederen), dr. van Jan (Joannes) Diederen en Anna Piron,
ged. Rooms Katholiek op zondag 7 januari 1725 te Schinnen [Li] (getuige: Maria Ernestina de Schellardt, Reinerus Haegens, vervangende getuige: Matthaeus de Macker),
tr. (1),
kerk.huw. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 58 jaar oud) (Rooms Katholiek) op donderdag 19 oktober 1747 te Geleen [Li] (getuige: Petronella Zelis, Joannes Hilgers)
met Jan (Joannes) Selis. Uit dit huwelijk 2 zonen.

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joannes~1756 Beek [Li] †1838 Groot Genhout [Li] 82
Maria~1758 Geleen [Li]    
Joannes~1760 Schinnen [Li]    
Maria~1763 Spaubeek [Li]    
Joannes~1764 Spaubeek [Li]    
Adamus~1767 Schinnen [Li]    
Maria~1771 Schinnen [Li]    


Joannes Martens
Joannes Martens,
ged. Rooms Katholiek op zondag 15 mei 1729 5. Jo(ann)es filius Jo(ann)is Martens et Cath: Wouters conjugum, suscept: Jacobo Wouters et Mariā Banens. te Beek [Li] (getuigen: zijn oom Jacobus Wouters en zijn grootmoeder Mayken (Maria) Banens als Maria Banens),
ovl. (hoogstens 7 jaar oud) voor 1736 waarschijnlijk te Beek [Li].

 • Vader:
  Jan (Joannes) Martens, zn. van Jacob (Jacobus) Martens (pachter van Printhagen) en Mayken (Maria) Banens,
  ged. op vrijdag 28 december 1691 te Beek [Li],
  landbouwer - grondeigenaar, eigenaar van de hoeve Printhagen,
  doopgetuige van Ida Wolters op zondag 22 juni 1710 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn nicht Maria Wouters op dinsdag 2 maart 1728 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn neef Jacobus Wouters op maandag 13 maart 1730 te Beek [Li],
  getuige bij kerk. huw. van zijn neef Jacobus Wouters en Anna Nilbock op dinsdag 29 oktober 1765 te Schinnen [Li],
  doopgetuige van zijn kleindochter Catharina Elisabeth Dullens op zondag 17 maart 1743 te Geleen [Li],
  doopgetuige van zijn neef Jacobus Martens op donderdag 24 mei 1731 te Beek [Li],
  doopgetuige van Matthias Thijssen op maandag 13 juni 1735 te Beek [Li],
  woont op Onderste Printhagen (nu hoeve Vrencken), Printhagenstraat Groot Genhout [Li] circa 1744,
  ovl. (ongeveer 59 jaar oud) op woensdag 28 april 1751 te Groot Genhout [Li] - Printhagen,
  tr. (resp. ongeveer 58 en 25 jaar oud) (2) op woensdag 29 april 1750 den 29. april 1750: Jan Martens Wed. van Prenthagen met Helena Branssen j:d: tot Uijlenstraten en wonende te Beek getrouwt: den 18: Maij NB tot hiertoe berekent. te Beek [Li],
  kerk.huw. op maandag 18 mei 1750 d: 18. maij qui fuit feria 2 pent: contr: matrim: Joannes filius Jacobi Martens et Mariae Baenens, et viduus Catharinae Wouters. cum Helenā Brans filiā Francisci Brans et Mariae Hone conj: in Ulenstraeten coram me et test: Jacobo Wouters et Mariā Brans. aldaar (getuigen: zijn zwager Jacobus Wouters, (ex-)schoonbroer en zijn schoonzuster en haar zus Maria Brants)
  met Helena Brans. Uit dit huwelijk geen kinderen,
  tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 24 jaar oud) (1) (Nederlands Hervormd) op zaterdag 23 januari 1717 Joh. Martens J.M. van groot gen Hout met Cath. Wouters J.D. ook van groot gen Hout te Beek [Li],
  kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zaterdag 6 februari 1717 6 Joannes Martens et Catharina Wouters praevie obtentā in 4to consanguinitatis gradu disp(en)sa(ti)o(n)e. testes fuerunt Elisabetha et Margaretha Coumans sorores. (Joannes Martens et Catharina W, met dispensatie 4e graads bloedverwantschap) aldaar (getuigen: Elisabetha Coumans en Margareta Coumans, (zusters van elkaar)),

  woont boerderij Printhagen, Printhagen 2 Groot Genhout [Li]
  ,

  De inscriptie 1744 IM CW staat voor:
  1744 = het jaar van de verbouwing
  IM = Joannes Martens
  CW = Catharina Wouters

  met
 • Moeder:
  Catharina Wouters, dr. van Peter (Petrus) Wouters (landbouwer, pachter van de hof Printhagen) en Maria Penris,
  geb. te Groot Genhout [Li] - Printhagen,
  ged. Rooms Katholiek op woensdag 23 april 1692 sub condit. Catharina filia Petri Wouters et Maria Penris coning. suscept. Martinus Wouters et ida Kerckhoffs Genoemd naar haar grootmoeder aan moederszijde (Trijneken Kerckhoffs alias Haesen) te Beek [Li] (getuigen: haar oudoom Marten (Martinus) Jacobus Walteri alias Wouters en Ida Kerckhoffs),
  doopgetuige van haar nicht Elizabetha Habets op zaterdag 29 januari 1729 te Beek [Li],
  doopgetuige van haar neef Renerus Habets op donderdag 13 februari 1744 te Beek [Li],
  doopgetuige van haar neef Walterus Nijsten op woensdag 24 augustus 1729 te Beek [Li],
  doopgetuige van haar kleindochter Maria Catharina Dullens op donderdag 10 maart 1746 te Geleen [Li],
  doopgetuige van haar achternicht Maria Catharina Kerckhofs op donderdag 8 juli 1745 te Beek [Li],
  doopgetuige van haar nicht Maria Martens op donderdag 7 oktober 1728 te Beek [Li],
  ovl. (ongeveer 56 jaar oud) op donderdag 17 april 1749 te Groot Genhout [Li],
  begr. op donderdag 17 april 1749 d: 17. ob. ss. munita Catharina Wouters uxor Jo(ann)is Martens ex Grootgenhout. r i.p. te Beek [Li].


Joseph Petrus Martens
Joseph Petrus Martens,
ged. Rooms Katholiek op dinsdag 2 oktober 1731 2. Jo(ann)es Petrus filius Jo(ann)is Martens et Catharinae Wouters conjugum, suscept: Petro Nysten et Annā Catharinā Habets. te Beek [Li] (getuigen: Petrus Nijsten en zijn aangetrouwde tante Catharina (Anna Catharina) Habets).

 • Vader:
  Jan (Joannes) Martens, zn. van Jacob (Jacobus) Martens (pachter van Printhagen) en Mayken (Maria) Banens,
  ged. op vrijdag 28 december 1691 te Beek [Li],
  landbouwer - grondeigenaar, eigenaar van de hoeve Printhagen,
  doopgetuige van Ida Wolters op zondag 22 juni 1710 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn nicht Maria Wouters op dinsdag 2 maart 1728 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn neef Jacobus Wouters op maandag 13 maart 1730 te Beek [Li],
  getuige bij kerk. huw. van zijn neef Jacobus Wouters en Anna Nilbock op dinsdag 29 oktober 1765 te Schinnen [Li],
  doopgetuige van zijn kleindochter Catharina Elisabeth Dullens op zondag 17 maart 1743 te Geleen [Li],
  doopgetuige van zijn neef Jacobus Martens op donderdag 24 mei 1731 te Beek [Li],
  doopgetuige van Matthias Thijssen op maandag 13 juni 1735 te Beek [Li],
  woont op Onderste Printhagen (nu hoeve Vrencken), Printhagenstraat Groot Genhout [Li] circa 1744,
  ovl. (ongeveer 59 jaar oud) op woensdag 28 april 1751 te Groot Genhout [Li] - Printhagen,
  tr. (resp. ongeveer 58 en 25 jaar oud) (2) op woensdag 29 april 1750 den 29. april 1750: Jan Martens Wed. van Prenthagen met Helena Branssen j:d: tot Uijlenstraten en wonende te Beek getrouwt: den 18: Maij NB tot hiertoe berekent. te Beek [Li],
  kerk.huw. op maandag 18 mei 1750 d: 18. maij qui fuit feria 2 pent: contr: matrim: Joannes filius Jacobi Martens et Mariae Baenens, et viduus Catharinae Wouters. cum Helenā Brans filiā Francisci Brans et Mariae Hone conj: in Ulenstraeten coram me et test: Jacobo Wouters et Mariā Brans. aldaar (getuigen: zijn zwager Jacobus Wouters, (ex-)schoonbroer en zijn schoonzuster en haar zus Maria Brants)
  met Helena Brans. Uit dit huwelijk geen kinderen,
  tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 24 jaar oud) (1) (Nederlands Hervormd) op zaterdag 23 januari 1717 Joh. Martens J.M. van groot gen Hout met Cath. Wouters J.D. ook van groot gen Hout te Beek [Li],
  kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zaterdag 6 februari 1717 6 Joannes Martens et Catharina Wouters praevie obtentā in 4to consanguinitatis gradu disp(en)sa(ti)o(n)e. testes fuerunt Elisabetha et Margaretha Coumans sorores. (Joannes Martens et Catharina W, met dispensatie 4e graads bloedverwantschap) aldaar (getuigen: Elisabetha Coumans en Margareta Coumans, (zusters van elkaar)),

  woont boerderij Printhagen, Printhagen 2 Groot Genhout [Li]
  ,

  De inscriptie 1744 IM CW staat voor:
  1744 = het jaar van de verbouwing
  IM = Joannes Martens
  CW = Catharina Wouters

  met
 • Moeder:
  Catharina Wouters, dr. van Peter (Petrus) Wouters (landbouwer, pachter van de hof Printhagen) en Maria Penris,
  geb. te Groot Genhout [Li] - Printhagen,
  ged. Rooms Katholiek op woensdag 23 april 1692 sub condit. Catharina filia Petri Wouters et Maria Penris coning. suscept. Martinus Wouters et ida Kerckhoffs Genoemd naar haar grootmoeder aan moederszijde (Trijneken Kerckhoffs alias Haesen) te Beek [Li] (getuigen: haar oudoom Marten (Martinus) Jacobus Walteri alias Wouters en Ida Kerckhoffs),
  doopgetuige van haar nicht Elizabetha Habets op zaterdag 29 januari 1729 te Beek [Li],
  doopgetuige van haar neef Renerus Habets op donderdag 13 februari 1744 te Beek [Li],
  doopgetuige van haar neef Walterus Nijsten op woensdag 24 augustus 1729 te Beek [Li],
  doopgetuige van haar kleindochter Maria Catharina Dullens op donderdag 10 maart 1746 te Geleen [Li],
  doopgetuige van haar achternicht Maria Catharina Kerckhofs op donderdag 8 juli 1745 te Beek [Li],
  doopgetuige van haar nicht Maria Martens op donderdag 7 oktober 1728 te Beek [Li],
  ovl. (ongeveer 56 jaar oud) op donderdag 17 april 1749 te Groot Genhout [Li],
  begr. op donderdag 17 april 1749 d: 17. ob. ss. munita Catharina Wouters uxor Jo(ann)is Martens ex Grootgenhout. r i.p. te Beek [Li].


Joannes Martens
Jan (Joannes) Martens,
ged. Rooms Katholiek op donderdag 9 februari 1736 9. Jo(ann)es filius Jo(ann)is Martens et Cath[:] Wouters conj: suscept: Jo(ann)e Penris et Mariā Banens loco Sibillae Martens. te Beek [Li] (getuigen: zijn oudoom Joannes Penris, zijn tante Sibijlla Martens door Maria Banens en zijn grootmoeder Mayken (Maria) Banens nms. Sibilla Martens),
doopgetuige van zijn nicht Maria Ida Martens op maandag 12 september 1757 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn neef Joannes Casparus Dullens op dinsdag 27 juni 1758 te Geleen [Li],
getuige bij kerk. huw. van zijn broer Petrus Martens en zijn schoonzuster Maria Ernestina Diederen op zondag 9 november 1755 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn neef Joannes Petrus Martens op woensdag 20 augustus 1760 te Schinnen [Li].

 • Vader:
  Jan (Joannes) Martens, zn. van Jacob (Jacobus) Martens (pachter van Printhagen) en Mayken (Maria) Banens,
  ged. op vrijdag 28 december 1691 te Beek [Li],
  landbouwer - grondeigenaar, eigenaar van de hoeve Printhagen,
  doopgetuige van Ida Wolters op zondag 22 juni 1710 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn nicht Maria Wouters op dinsdag 2 maart 1728 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn neef Jacobus Wouters op maandag 13 maart 1730 te Beek [Li],
  getuige bij kerk. huw. van zijn neef Jacobus Wouters en Anna Nilbock op dinsdag 29 oktober 1765 te Schinnen [Li],
  doopgetuige van zijn kleindochter Catharina Elisabeth Dullens op zondag 17 maart 1743 te Geleen [Li],
  doopgetuige van zijn neef Jacobus Martens op donderdag 24 mei 1731 te Beek [Li],
  doopgetuige van Matthias Thijssen op maandag 13 juni 1735 te Beek [Li],
  woont op Onderste Printhagen (nu hoeve Vrencken), Printhagenstraat Groot Genhout [Li] circa 1744,
  ovl. (ongeveer 59 jaar oud) op woensdag 28 april 1751 te Groot Genhout [Li] - Printhagen,
  tr. (resp. ongeveer 58 en 25 jaar oud) (2) op woensdag 29 april 1750 den 29. april 1750: Jan Martens Wed. van Prenthagen met Helena Branssen j:d: tot Uijlenstraten en wonende te Beek getrouwt: den 18: Maij NB tot hiertoe berekent. te Beek [Li],
  kerk.huw. op maandag 18 mei 1750 d: 18. maij qui fuit feria 2 pent: contr: matrim: Joannes filius Jacobi Martens et Mariae Baenens, et viduus Catharinae Wouters. cum Helenā Brans filiā Francisci Brans et Mariae Hone conj: in Ulenstraeten coram me et test: Jacobo Wouters et Mariā Brans. aldaar (getuigen: zijn zwager Jacobus Wouters, (ex-)schoonbroer en zijn schoonzuster en haar zus Maria Brants)
  met Helena Brans. Uit dit huwelijk geen kinderen,
  tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 24 jaar oud) (1) (Nederlands Hervormd) op zaterdag 23 januari 1717 Joh. Martens J.M. van groot gen Hout met Cath. Wouters J.D. ook van groot gen Hout te Beek [Li],
  kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zaterdag 6 februari 1717 6 Joannes Martens et Catharina Wouters praevie obtentā in 4to consanguinitatis gradu disp(en)sa(ti)o(n)e. testes fuerunt Elisabetha et Margaretha Coumans sorores. (Joannes Martens et Catharina W, met dispensatie 4e graads bloedverwantschap) aldaar (getuigen: Elisabetha Coumans en Margareta Coumans, (zusters van elkaar)),

  woont boerderij Printhagen, Printhagen 2 Groot Genhout [Li]
  ,

  De inscriptie 1744 IM CW staat voor:
  1744 = het jaar van de verbouwing
  IM = Joannes Martens
  CW = Catharina Wouters

  met
 • Moeder:
  Catharina Wouters, dr. van Peter (Petrus) Wouters (landbouwer, pachter van de hof Printhagen) en Maria Penris,
  geb. te Groot Genhout [Li] - Printhagen,
  ged. Rooms Katholiek op woensdag 23 april 1692 sub condit. Catharina filia Petri Wouters et Maria Penris coning. suscept. Martinus Wouters et ida Kerckhoffs Genoemd naar haar grootmoeder aan moederszijde (Trijneken Kerckhoffs alias Haesen) te Beek [Li] (getuigen: haar oudoom Marten (Martinus) Jacobus Walteri alias Wouters en Ida Kerckhoffs),
  doopgetuige van haar nicht Elizabetha Habets op zaterdag 29 januari 1729 te Beek [Li],
  doopgetuige van haar neef Renerus Habets op donderdag 13 februari 1744 te Beek [Li],
  doopgetuige van haar neef Walterus Nijsten op woensdag 24 augustus 1729 te Beek [Li],
  doopgetuige van haar kleindochter Maria Catharina Dullens op donderdag 10 maart 1746 te Geleen [Li],
  doopgetuige van haar achternicht Maria Catharina Kerckhofs op donderdag 8 juli 1745 te Beek [Li],
  doopgetuige van haar nicht Maria Martens op donderdag 7 oktober 1728 te Beek [Li],
  ovl. (ongeveer 56 jaar oud) op donderdag 17 april 1749 te Groot Genhout [Li],
  begr. op donderdag 17 april 1749 d: 17. ob. ss. munita Catharina Wouters uxor Jo(ann)is Martens ex Grootgenhout. r i.p. te Beek [Li].


Jacobus Martens
Jacobus Martens,
ged. Rooms Katholiek op zondag 13 februari 1718 13 baptizatus est Jacobus filius Jo(ann)is Martens et Catharinae Wouters suscept Jacobo Martens et Mariā Penris Genoemd naar zijn peter en grootvader aan vaderszijde (Jacob Martens) te Beek [Li] (getuigen: zijn grootvader Jacob (Jacobus) Martens en zijn grootmoeder Maria Penris),
pachter van de hoeve Printhagen,
getuige bij kerk. huw. van zijn neef Peter (Petrus) Wouters en Sibilla (Maria Sibilla) Maes op zondag 4 november 1770 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn nicht Ida (Maria Ida) Dullens op woensdag 27 mei 1750 te Geleen [Li],
getuige bij kerk. huw. van zijn neef Matthias Habets en Joanna Elisabeth Lemmens op zondag 2 mei 1762 te Beek [Li],
ovl. (ongeveer 63 jaar oud) op woensdag 24 oktober 1781 aan dysenterie te Beek [Li] 24ta obyt ex dyssenteria Jacobus Martens villicus de Swinth: maritus Maria Meyers ex Voerendael.

 • Vader:
  Jan (Joannes) Martens, zn. van Jacob (Jacobus) Martens (pachter van Printhagen) en Mayken (Maria) Banens,
  ged. op vrijdag 28 december 1691 te Beek [Li],
  landbouwer - grondeigenaar, eigenaar van de hoeve Printhagen,
  doopgetuige van Ida Wolters op zondag 22 juni 1710 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn nicht Maria Wouters op dinsdag 2 maart 1728 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn neef Jacobus Wouters op maandag 13 maart 1730 te Beek [Li],
  getuige bij kerk. huw. van zijn neef Jacobus Wouters en Anna Nilbock op dinsdag 29 oktober 1765 te Schinnen [Li],
  doopgetuige van zijn kleindochter Catharina Elisabeth Dullens op zondag 17 maart 1743 te Geleen [Li],
  doopgetuige van zijn neef Jacobus Martens op donderdag 24 mei 1731 te Beek [Li],
  doopgetuige van Matthias Thijssen op maandag 13 juni 1735 te Beek [Li],
  woont op Onderste Printhagen (nu hoeve Vrencken), Printhagenstraat Groot Genhout [Li] circa 1744,
  ovl. (ongeveer 59 jaar oud) op woensdag 28 april 1751 te Groot Genhout [Li] - Printhagen,
  tr. (resp. ongeveer 58 en 25 jaar oud) (2) op woensdag 29 april 1750 den 29. april 1750: Jan Martens Wed. van Prenthagen met Helena Branssen j:d: tot Uijlenstraten en wonende te Beek getrouwt: den 18: Maij NB tot hiertoe berekent. te Beek [Li],
  kerk.huw. op maandag 18 mei 1750 d: 18. maij qui fuit feria 2 pent: contr: matrim: Joannes filius Jacobi Martens et Mariae Baenens, et viduus Catharinae Wouters. cum Helenā Brans filiā Francisci Brans et Mariae Hone conj: in Ulenstraeten coram me et test: Jacobo Wouters et Mariā Brans. aldaar (getuigen: zijn zwager Jacobus Wouters, (ex-)schoonbroer en zijn schoonzuster en haar zus Maria Brants)
  met Helena Brans. Uit dit huwelijk geen kinderen,
  tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 24 jaar oud) (1) (Nederlands Hervormd) op zaterdag 23 januari 1717 Joh. Martens J.M. van groot gen Hout met Cath. Wouters J.D. ook van groot gen Hout te Beek [Li],
  kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zaterdag 6 februari 1717 6 Joannes Martens et Catharina Wouters praevie obtentā in 4to consanguinitatis gradu disp(en)sa(ti)o(n)e. testes fuerunt Elisabetha et Margaretha Coumans sorores. (Joannes Martens et Catharina W, met dispensatie 4e graads bloedverwantschap) aldaar (getuigen: Elisabetha Coumans en Margareta Coumans, (zusters van elkaar)),

  woont boerderij Printhagen, Printhagen 2 Groot Genhout [Li]
  ,

  De inscriptie 1744 IM CW staat voor:
  1744 = het jaar van de verbouwing
  IM = Joannes Martens
  CW = Catharina Wouters

  met
 • Moeder:
  Catharina Wouters, dr. van Peter (Petrus) Wouters (landbouwer, pachter van de hof Printhagen) en Maria Penris,
  geb. te Groot Genhout [Li] - Printhagen,
  ged. Rooms Katholiek op woensdag 23 april 1692 sub condit. Catharina filia Petri Wouters et Maria Penris coning. suscept. Martinus Wouters et ida Kerckhoffs Genoemd naar haar grootmoeder aan moederszijde (Trijneken Kerckhoffs alias Haesen) te Beek [Li] (getuigen: haar oudoom Marten (Martinus) Jacobus Walteri alias Wouters en Ida Kerckhoffs),
  doopgetuige van haar nicht Elizabetha Habets op zaterdag 29 januari 1729 te Beek [Li],
  doopgetuige van haar neef Renerus Habets op donderdag 13 februari 1744 te Beek [Li],
  doopgetuige van haar neef Walterus Nijsten op woensdag 24 augustus 1729 te Beek [Li],
  doopgetuige van haar kleindochter Maria Catharina Dullens op donderdag 10 maart 1746 te Geleen [Li],
  doopgetuige van haar achternicht Maria Catharina Kerckhofs op donderdag 8 juli 1745 te Beek [Li],
  doopgetuige van haar nicht Maria Martens op donderdag 7 oktober 1728 te Beek [Li],
  ovl. (ongeveer 56 jaar oud) op donderdag 17 april 1749 te Groot Genhout [Li],
  begr. op donderdag 17 april 1749 d: 17. ob. ss. munita Catharina Wouters uxor Jo(ann)is Martens ex Grootgenhout. r i.p. te Beek [Li].

tr. (resp. ongeveer 31 en minstens 20 jaar oud) (1) (Nederlands Hervormd) op zaterdag 25 oktober 1749 den 25. Octob: Jacobus Martens j:m: van g:g:hout met Maria Somja j:d: van Haselt onder Schimert gecolpuleert. den 9 Novbris NB. halve regten te Beek [Li],
kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 9 november 1749 d: 9. 9bris contr: matrim: Jacobus fil: Jo(ann)is Martens et Cath: Wouters conj: in Grootgenhout: cum d[omi]nā Mariā Hendericā Somia filiā Nicolai Somnia et Maria Annā van Bock conj: in Haselt: 1749.
coram me, et test. Jo(ann)e Petro Martens, et Ceciliā Somia.
aldaar (getuigen: zijn broer en haar zwager Petrus Martens, als Joannes Petrus Martens, Joannes Petrus Martens, Cecilia Somia)
met

Maria Hendrica Somja, dr. van Nicolaas (Nicolaus) Somja en Maria Anna van Bock,
geb. voor 1729 vermoedelijk te Haasdal [Li] [= Haselt onder Schimmert ww?],
ovl. (minstens 20 jaar oud) op donderdag 4 juni 1750,
begr. op donderdag 4 juni 1750 (Maria Somja gehuwd met Jacobus Martens) te Schimmert [Li].

tr. (resp. hoogstens 34 en hoogstens 26 jaar oud) (2) voor 1752 vermoedelijk te Voerendaal [Li]
met

Maria Meijers, dr. van Petrus Meijers en Odilia Dautzenbergh,
ged. Rooms Katholiek op zondag 28 oktober 1725 te Voerendaal [Li] (getuigen: haar grootmoeder Maria Heussen als Maria Heuschen en haar grootvader Joannes Dautzenbergh),
doopgetuige van haar neef Joannes Dullens op donderdag 11 januari 1753 te Geleen [Li],
doopgetuige van haar neef Reinerus Dullens op dinsdag 26 augustus 1760 te Geleen [Li],
doopgetuige van haar nicht Maria Catharina Martens op zaterdag 30 april 1763 te Spaubeek [Li].

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria~1753 Beek [Li] †1793 Beek [Li] 39
Maria~1755 Genhout [Li]    
Maria~1757 Beek [Li]    
Maria~1761 Beek [Li]    
Petrus~1763 Beek [Li]    
Joanna~1766 Beek [Li] †1805 Beek [Li] 38


Cornelia Martens
Neleken (Cornelia), genoemd naar haar grootmoeder aan vaderszijde [Cornelia Cocks] Martens,
ged. op donderdag 28 december 1684 te Beek [Li] 28 Neliken filia Gerken Martens et Mariae Wouters con(i)ug(um). suscept. Wouter Wouters et Catharina Kock op die Bijse. (getuigen: haar oudoom Walter (Walterus) Jacobus Walteri alias Wouters, als Wouter Wouters, Catharina Kock op de Bies [=zuster van grootmoeder aan vaderszijde ww?]),
ovl. (hoogstens 10 jaar oud) voor 1695 waarschijnlijk te Beek [Li].

 • Vader:
  Gerken (Gerardus, Geerken) Martini (Martens), zn. van Gerardus Martini en Cornelia Cocks,
  ged. Rooms Katholiek op zaterdag 12 september 1654 te Beek [Li] 12o. Gerardus filius Gerardi Martini et Corneliae Coecks coniugum: suscip: Matthias Smets et Maria Waben van Schum(m)ert. (getuige: Matthias Smets, Maria Waben [= Wauben? ww] uit Schimmert),
  doopgetuige van Joanna Haesen op donderdag 13 april 1702 te Beek [Li],
  doopgetuige van Maria Wouters op woensdag 4 februari 1693 te Beek [Li],
  ovl. (ongeveer 57 jaar oud) op zaterdag 19 september 1711 te Beek [Li],
  tr. (beiden ongeveer 29 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op woensdag 23 februari 1684 Geerken Martens J.M. van Geverijck en Maria Wouters J.D. van Gen Hout te Beek [Li],
  kerk.huw. (Rooms Katholiek) op donderdag 24 februari 1684 24 Gerardus Martens ac Maria Wouters past ac duobus ancillis praesentibus renouarerunt matrim(oniu)m. aldaar met
 • Moeder:
  Meijken (Maria) Walteri alias Wouters (Wouters), dr. van Otto Jacobus Wouters en Catharina Ceulen,
  ged. Rooms Katholiek op zondag 29 november 1654 te Beek [Li] 29o. Maria filia Ottonis Jacobi Walteri, et Catharinae Keulen coniugum: suscip: Hubertus Lamberti, et Mechteldis uxor Jo(ann)is Odekercke per sororem [= zuster van] Elizabetham relictam [= nagelatene weduwe jh] Nicolai Romens. (getuigen: Met (Mechtildis) Schillinx, als Mechtildis gehuwd met Joannes Odekercke, Hubertus Lamberti),
  doopgetuige van Wilhelmus Goesens op woensdag 19 november 1710 te Beek [Li],
  doopgetuige van haar kleinzoon Joannes Odekercken op vrijdag 20 oktober 1719 te Beek [Li],
  doopgetuige van haar kleinzoon Gerard (Gerardus) Martens op dinsdag 1 augustus 1724 te Beek [Li],
  ovl. (ongeveer 73 jaar oud) op donderdag 8 april 1728 te Beek [Li],
  begr. op donderdag 8 april 1728 aldaar 8. subitaneā morte [= door een plotselinge dood] sublata est Maria Wouters relicta quondam Gerardi Martens..