$boomnaam$
Joannes Kerckhofs
Joannes Kerckhofs,
ged. Rooms Katholiek op vrijdag 8 februari 1709 Genoemd naar zijn oom aan vaderszijde te Beek [Li] 8 Jo(ann)es filius Petri Kerckhofs et Margarethae Haghemans conj. sus. Otto Haghemans et Anna Haghemans. (getuigen: zijn grootvader Otto (Ottonis) Haghmans en zijn tante Anna Haghmans, als Anna Haghemans),
doopgetuige van zijn nicht Anna Margarita Smeets op maandag 28 februari 1735 te Beek [Li].


Petrus Kerckhofs
Petrus Kerckhofs,
ged. Rooms Katholiek op vrijdag 25 maart 1712 te Beek [Li] 25 Petrus filius Petri Kerckhofs et Margarethae Haghemans conj. sus. Jo(ann)es Kerckhofs et Anna Marten (getuigen: zijn oom Jan (Joannes) Kerckhoffs en Anna Martens),
getuige bij kerk. huw. van Petrus Schmets en zijn zus Christina Kerckhoffs op zondag 6 november 1729 te Beek [Li].


Otho Kerckhofs
Otto (Otho) Kerckhofs,
ged. op woensdag 4 maart 1716 Genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde (Otto Haghmans) te Beek [Li] 4 Otho filius Petri Kerckhofs et Margarethae Haghemans conj. sus. Sebastianus Kerckhofs et Elisabetha Lemmens. (getuigen: zijn grootvader Janus (Sebastianus) Kerckhoffs en Elisabeth Lemmens),
ovl. (ongeveer 61 jaar oud) op zaterdag 28 februari 1778,
begr. op zaterdag 28 februari 1778 te Beek [Li] (Otto Kerckhoffs zn van Petrus Kerckhoffs en Margaritha Haagmans).


Anges Fremmen
Nees (Anges) Fremmen,
ged. Rooms Katholiek op zondag 7 mei 1645 te Beek [Li] (getuigen: haar aangetrouwde oom Egidius (Aegidius) Haesen, als Aegidius Haesen, Maria Harden),
doopgetuige van Hubertus Odekircken op zondag 4 december 1689 te Beek [Li],
doopgetuige van aangetrouwde oudtante Maria Kempeners (gehuwd met Henricus Odekercken) op woensdag 28 april 1683 te Beek [Li].

tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 20 jaar oud) (1) (Nederlands Hervormd) op zondag 30 januari 1667 (Peter Hagemans x Nees Fremmen) te Beek [Li]
met

Peter (Petrus) Haghemans, zn. van Jan (Joannes Christianus) Haghemans en Heylken (Helena) Penris,
ged. Rooms Katholiek op vrijdag 25 mei 1646 te Beek [Li],
ovl. (hoogstens 26 jaar oud) voor 1673 waarschijnlijk te Beek [Li].

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joanna~1667 Beek [Li]    
Herman~1669 Beek [Li]    

kerk.huw. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 52 jaar oud) (2) (Rooms Katholiek) in 1673 aldaar
met

Henderick (Henricus, Odekircken, Hendrick), genoemd naar zijn oom aan vaderszijde Odekercken, zn. van Jan (Joannes) Odekercke (koster 1634-1661 in St. Martinus kerk te Beek) en Met (Mechtildis) Schillinx (koster),
geb. circa 1621 vermoedelijk te Beek [Li],
(getuige: Ida Nijsten, als Ida NN gehuwd met Henricus Odekercke),
's heeren bode/schut(s)bode,
doopgetuige van zijn nicht Catharina Nijsten op zondag 28 maart 1660 te Beek [Li],
doopgetuige van Jacobus Odekircken op woensdag 2 oktober 1686 te Beek [Li],
doopgetuige van Helena Shogen op woensdag 28 oktober 1682 te Beek [Li],
doopgetuige van Ida Walteri alias Wouters op zondag 10 januari 1649 te Beek [Li],
getuige bij kerk. huw. van Thijsken (Matthias) Verwisch en Maria Notermans op vrijdag 25 november 1644 te Beek [Li],

Gichtregister (LvO 4130 - scan 68) op vrijdag 26 mei 1662 te Beek [Li]
,
Hendrick Odekercken ende Peter Odekercken ende Maijken Stijnen die dochter van Gerrit stijnen mede namens haar broeder en susters verkopen aan hunnen broeder Walter Odekercken hun aenpart van seecker huijs en hoff gelegen tot Beeck, rgt die gemeijn steegh, erfgenamen van Jan Philips, een hooft die gemin straet, voor 1400 gulden,
Gichtregister (LvO 4130 - scan 34) op zaterdag 19 januari 1664 te Beek [Li],
Henderick Oedekercken verkoopt aan heer Tyofelis Bryllius bedieners des goddelijcken woort tot Beeck een morgen en 25 kleine roeden op den boesten Camp, rgt die erfgenamen wt die drije leuwen tot Maestrcht, de weduwe Hinderick Frambach voor 2 gulden 15 stuivers de roede

Ovl. (Ongeveer 73 jaar oud) op woensdag 23 juni 1694,
begr. op woensdag 23 juni 1694 te Beek [Li] 23. Henrick Odekircken. s[olvit],
tr. (1)
met Ida Nijsten. Uit dit huwelijk 5 kinderen.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria~1675 Beek [Li]    
Mechtildis~1677 Beek [Li]    
Henricus~1678 Beek [Li]    
Helena~1682 Beek [Li]    
Petrus~1684 Beek [Li]    
Guilielmus~1687 Beek [Li]    


Joanna Haghmans
Joanna Haghmans,
ged. Rooms Katholiek op maandag 23 mei 1667 te Beek [Li] (getuige: Martinus Stijnen, Maria Haesen),
doopgetuige van Jan (Joannes) Gerlinx op zaterdag 29 juni 1743 te Beek [Li].


Herman Haghmans
Herman Haghmans,
ged. Rooms Katholiek op maandag 14 januari 1669 genoemd naar zijn overgrootvader aan moederszijde (Hermannus Fremmen) te Beek [Li] (getuigen: Anna Kerckhoffs, Lentien Sniders).


Maria Odekircken
Maria Odekircken,
ged. Rooms Katholiek op donderdag 17 januari 1675 te Beek [Li] 17. Maria filia Henrici Odekircken et Agnetis Fremmen coniug(um). suscept. Petrus Wouters et Catharina Fremmen. (getuigen: haar halfbroer Petrus Odekercken als Petrus Wouters en haar oudtante Trijn (Catharina) Fremmen alias Streulen),
doopgetuige van Maria Helena Hermans op woensdag 29 maart 1747 te Beek [Li].


Mechtildis Odekircken
Mechtildis Odekircken,
ged. Rooms Katholiek op donderdag 25 maart 1677 te Beek [Li] 25. Mechtildis filia Henrici Odekircken et Agnetis Fremmen coniug(um). suscept. Gerardus Shogen et Anna Odekircken. (getuigen: haar oudoom Gerken (Gerardus) S'hoghen als Gerardus Shogen, Anna Odekircken).


Jacobus Fremmen
Jacobus Fremmen,
ged. Rooms Katholiek op woensdag 17 april 1641 te Beek [Li] (getuigen: zijn tante Ghijsel (Gislena) Fremmen en zijn oom Dirck (Theodorus) S'hoghen, als Theodorus S'hogen).


Henricus Odekircken
Henricus Odekircken,
ged. Rooms Katholiek op zondag 17 juli 1678 te Beek [Li] 17. Henricus filius Henrici Odekirck[en] et. Agnetis Fremmen coniug(um). suscept. Otto Haghmans et Gijsel Fremmen per Trijn Shogen (getuigen: Otto (Ottonis) Haghmans en zijn oudtante Ghijsel (Gislena) Fremmen als Gijsel Fremmen door Catharina Shogen).


Helena Odekircken
Helena, genoemd naar haar meter [Helena Kerckhoffs] Odekircken,
ged. Rooms Katholiek op woensdag 22 juli 1682 te Beek [Li] 22. Helena filia Henrici Odekircken et Agnetis Fremmen coniug(um). suscept. Helena Kerckhoffs no(min)e Joannae Odekircken et Walterus Odekircken custos (getuigen: haar oom Walter (Walterus) Joannes Odekercke als Walterus Odekircken, Joanna Odekircken, Helena Kerckhoffs),
doopgetuige van haar achterneef Albertus Odekercken op woensdag 14 maart 1708 te Beek [Li].


Petrus Odekircken
Petrus Odekircken,
ged. Rooms Katholiek op donderdag 16 november 1684 te Beek [Li] 16 Petrus filius Henrici Odekircken et Agnetis Fremmen coniug(um) suscept Petrus Wiers et Maria Kerckhoffs. (getuigen: Peter (Petrus) Wiers, Maria Kerckhoffs).


Guilielmus Odekircken
Guilielmus (Wilhelmus) Odekircken,
ged. Rooms Katholiek op woensdag 5 maart 1687 te Beek [Li] 5 Gulielmus filius Henrici Odekircken et Agnetis Fremmen coniug(um). suscept. Judith Timmermans. [verder niets geschreven] (getuige: Judith Timmermans),
getuige bij kerk. huw. van Christianus Kleijkers en Judith Engelen op zondag 10 januari 1734 te Beek [Li].


Sibilla Wouters
Sibilla (Zijbilla) Wouters,
geb. voor 1679 vermoedelijk te Beek [Li],
doopgetuige van Barbara Kerchofs op dinsdag 4 december 1736 te Beek [Li],
doopgetuige van haar achterneef Conradus Kerchofs op woensdag 6 oktober 1723 te Beek [Li],
doopgetuige van haar kleinzoon Joannes Kerchofs op zondag 12 november 1741 te Beek [Li],
doopgetuige van haar kleinzoon Matthias Kerckhofs op dinsdag 31 januari 1747 te Beek [Li],
doopgetuige van haar neef Wilhelmus Kerkhoffs op donderdag 16 december 1706 te Beek [Li],
doopgetuige van Matthias Smeets op woensdag 18 oktober 1741 te Beek [Li],
doopgetuige van Josephus Kerchofs op woensdag 19 maart 1738 te Beek [Li],
doopgetuige van haar kleindochter Maria Sibilla Kerckhoffs op zondag 1 mei 1746 te Beek [Li],
doopgetuige van Henricus Vrancken op zondag 11 oktober 1739 te Beek [Li],
doopgetuige van Sibilla Martens op zondag 6 april 1738 te Beek [Li],
ovl. (minstens 79 jaar oud) op vrijdag 10 februari 1758,
begr. op vrijdag 10 februari 1758 10. feb[ruar]ij obijt ss: munita Sibilla Wouters. [RK 14 januari 1758 ??] te Beek [Li].

tr. (resp. minstens 20 en ongeveer 32 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op dinsdag 24 november 1699 te Beek [Li] den 24 novemb(er): Johannes Kerckhofs J.M. van Geverijck met Sibilla Wouters J.D. van genhout,
kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zaterdag 21 november 1699 aldaar 21 Joannes Kerckhoffs et Sibijlla Wouters coram meis,

Verder onderzoek (Collectie Habets) te Beek [Li]
,
Jan Kerckhoffs neef van Jan Kerckhoffs x Ida Wouters 4170-120-1735 4233-44-50-1753 4167-18-1725 4171-3-1735 4443-95-1760 4166-73-1724 4174-150-1740

Jan Kerckhoffs x Ida Wouters, schepen te Beek en Jan de jonge x Sibilla Wouters lenen samen geld 1683-9-1702 1724-7-1711

met

Jan (Joannes) Kerckhoffs, zn. van Janus (Sebastianus) Kerckhoffs en Ida Nijsten,
ged. Rooms Katholiek op vrijdag 14 oktober 1667 Genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde (Joannes Kerckhoffs) te Beek [Li] (getuigen: Ida Nijsten, echtgenote van Henricus Wouters, Lijseken NN [echtgenote van Wilhelmi Hamers]),
doopgetuige van zijn neef Petrus Kerckhofs op vrijdag 25 maart 1712 te Beek [Li].

Uit dit huwelijk 10 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joannes~1700 Beek [Li]    
Maria~1702 Beek [Li]    
Peter~1704 Beek [Li]    11 
Ida~1705 Beek [Li]    
Jacobus~1707 Beek [Li] †1714 Beek [Li] 6
Sebastianus~1708 Geverik [Li] †1781 Beek [Li] 73
Servatius~1709 Beek [Li] †1712 Beek [Li] 2
Mathias~1711 Beek [Li]    
Servatius~1712 Beek [Li]    
10 Jacobus~1714 Beek [Li]    


Joannes Kerckhoffs
Joannes Kerckhoffs,
ged. Rooms Katholiek op donderdag 7 oktober 1700 7 Joannes filius Jo(ann)is Kerckhoffs et Sibijllae Wouters coniug(um). suscept. Wouter Wouters et Maria Kerckhoffs. te Beek [Li] (getuigen: zijn tante Maria Kerckhoffs en Walter (Walterus) Walteri, als Wouter Wouters),
getuige bij kerk. huw. van zijn neef Joannes Petrus Kerckhofs en Ida (Maria Ida) Dullens op zondag 8 november 1772 te Beek [Li].


Maria Kerckhoffs
Maria Kerckhoffs,
ged. Rooms Katholiek op zondag 26 februari 1702 26 Maria filia Joannis Kerckhoffs et Sibijllae Wouters coniug(um). suscept Jo(ann)es Kerckhoffs collector et Elisabeth Corten te Beek [Li] (getuigen: haar oudoom Jan (Joannes) Kerckhoffs, Elisabeth Corten),
doopgetuige van haar neef Matthias Kerckhofs op dinsdag 31 januari 1747 te Beek [Li].


Joannes Gielckens
Joannes Gielckens (Gielkens),
geb. voor 1641.

kerk.huw. (resp. minstens 25 en minstens 20 jaar oud) (Rooms Katholiek) op dinsdag 11 mei 1666 te Spaubeek [Li] 11 maij matrimonio copulati sunt Jo[ann]es Gielckens et Helena Houben testibus Lamberto custode et Maria Dols (getuigen: Maria Dols, Lambertus de koster)
met

Helena Houben,
geb. voor 1646,
ovl. (minstens 22 jaar oud) op donderdag 14 juni 1668 te Spaubeek [Li],
begr. op zaterdag 16 juni 1668 aldaar 14 iunij obijt Helena uxor Jo(ann)is Gielckens et 16 eiusdem mensis sepulta.


Maria Ida Kerckhofs
Ida (Maria Ida) Kerckhofs,
ged. Rooms Katholiek op donderdag 30 juli 1705 30 Ida filia Jo(ann)is Kerckhofs et Zibillae Wouters conj. sus. Petrus Wouters et Ida Nisten. Genoemd naar haar meter en grootmoeder aan vaderszijde (Ida Nijsten) te Beek [Li] (getuigen: haar grootmoeder Ida Nijsten, als Ida Nisten en haar oom Petrus Wouters),
doopgetuige van haar kleindochter Ida (Maria Ida) Slangen op zaterdag 4 september 1784 te Beek [Li].

tr. (resp. ongeveer 34 en ongeveer 27 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zaterdag 23 april 1740 23 april Erken Slangen j.m. van Neerbeek met Ida Kerkhofs j.dogter van Geverik te Beek [Li],
kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 8 mei 1740 aldaar (getuige: Anna Stevens, Joannes Slangen)
met

Arnoldus Slangen, zn. van Henricus Slangen en Catharina Aerts,
ged. Rooms Katholiek op zondag 29 mei 1712 te Beek [Li] (getuige: Arnoldus Sassen, Sibijlla Comans),
ovl. (ongeveer 73 jaar oud) op maandag 30 mei 1785,
begr. op maandag 30 mei 1785 (Arnoldus Slangen gehuwd met Ida Kerckhoffs) aldaar.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria~1740 Beek [Li] †1803 Beek [Li] 63
Elisabeth*1741 Zutendaal [Lm, België] †1811 Beek [Li] 70
Maria*1744 Zutendaal [Lm, België] †1812 Beek [Li] 68
Jan*1754 Zutendaal [Lm, België] †1821 Geverik [Li] 67
Theodoor*1764 Zutendaal [Lm, België] †1830 Spaubeek [Li] 65


Jacobus Kerckhofs
Jacobus Kerckhofs,
ged. Rooms Katholiek op zondag 24 april 1707 24 Jacobus filius Jo(ann)is Kerckhofs et Zibyllae Wouters conj. sus. Theodorus Wedershoven et Petronilla Segels. te Beek [Li] (getuigen: Petronilla Zijechels, als Petronilla Segels, Theodorus Wedershoven),
ovl. (hoogstens 6 jaar oud) voor 1714 waarschijnlijk te Beek [Li].


Sebastianus Kerckhofs
Sebastianus Kerckhofs (Kerckhoffs),
geb. te Geverik [Li],
ged. Rooms Katholiek op donderdag 26 april 1708 26 Sebastianus filius Jo(ann)is Kerckhofs et Zibyllae Wouters conj. sus. Martinus Voncken et Ida Wouters. Genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde (Sebastianus Kerckhoffs) te Beek [Li] (getuigen: zijn aangetrouwde oudtante Ida Wouters (gehuwd met Joannes Kerckhoffs), Martinus Voncken),
doopgetuige van zijn neef Jacobus Kerckhofs op zondag 1 februari 1750 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn kleinzoon Sebastianus Kerkhoffs op dinsdag 24 augustus 1773 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn kleinzoon Reijnerus Kerckhoffs op vrijdag 21 juli 1780 te Beek [Li],
ovl. (ongeveer 73 jaar oud) op vrijdag 12 oktober 1781 te Beek [Li] (Sebastianus Kerckhoffs e.v. Catharina Vrancken).

tr. (resp. ongeveer 34 en ongeveer 15 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op vrijdag 12 oktober 1742 te Beek [Li] d(en). 12. octob. Sebastiaan Kerkhofs. j.m. van Geverik met. Cathrin Franken j. dochter mede van Geverik.,
kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 28 oktober 1742 aldaar 28. Sebastianus Kerchofs cum Catharinâ Vrancken, testibus Matthiâ Kerchofs et Henrico Kampers. (getuigen: zijn broer Mathias Kerckhofs als Mathias Kerchofs, Henricus Kampers)
met

Catharina Vrancken (Franken), dr. van Arnoldus Vrancken en Maria Zijben,
geb. te Geverik [Li],
ged. Rooms Katholiek op zondag 25 mei 1727 te Beek [Li] (getuigen: haar grootvader Martinus Vrancken, Martinus Vrancken, Elisabeth Meijers),
doopgetuige van haar kleinzoon Jan Peter (Joannes Petrus) Kerkhoffs op vrijdag 6 januari 1775 te Beek [Li],
ovl. (ongeveer 47 jaar oud) op zaterdag 14 januari 1775 te Beek [Li] (Catharina Vrancken e.v. Sebastianus Kerckhoffs).

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joannes~1744 Groot Genhout [Li]    10 
Maria~1746 Beek [Li]