$boomnaam$
Joanna Elisabetha Daemen
Joanna Elisabetha Daemen,
ged. op maandag 8 juni 1733 te Geleen [Li] (getuigen: haar tante Cornelia Damen, Joannes Theodorus Gobbels).


Gertrudis Daemen
Gertrudis Daemen,
ged. op dinsdag 13 januari 1739 te Geleen [Li] (getuigen: haar oom Peter (Petrus) Damen, Lijsbeth Thijssen),
ovl. (hoogstens 2 jaar oud) voor 1741 waarschijnlijk te Geleen [Li].


Gertrudis Daemen
Gertrudis Daemen,
ged. op donderdag 23 maart 1741 te Geleen [Li] (getuigen: Meijken (Maria) Penders, als Meijken Penris, haar oudoom Absalon Demacker, Meijken Penris).


Joanna Sijbilla Daemen
Jen Sibil (Joanna Sijbilla) Daemen,
ged. op dinsdag 9 juni 1744 te Geleen [Li] (getuige: Sijbilla Kreckels, Peter Ferront),
doopgetuige van haar neef Andreas Sassen op maandag 2 oktober 1769 te Geleen [Li],
doopgetuige van haar nicht Jen Sebil (Joanna Sibilla) Sassen op zondag 22 november 1772 te Geleen [Li],
doopgetuige van Joanna Sibilla Abrams op zaterdag 13 juli 1793 te Spaubeek [Li].


Joannes Wilhelmus Wouters
Joannes Wilhelmus Wouters,
geb. op maandag 25 februari 1793 om 5 uur in de namiddag te Spaubeek [Li],
ged. Rooms Katholiek op maandag 25 februari 1793 opmerking: illegitimus;matrimonium celibratum 10-11-1793 [=buitenechtelijk; huwelijksplechtigheid op 10 nov 1793] aldaar 25. feb. circa medium 5tae pomeridianae natus et eodem baptizatus est Joannes Wilhelmus filius illegitimus Joannis Wouters, ex Hoeve sub Spaubeck et Mariae Gertrudis Sassen ex Craijwinckel. sub Opgeleen: susceptores Wilhelmus Zelissen, et Catharina Daemen. in fidem subsignarunt. Joannes Wouters est absens, et sui patrem declaravit. Willem Sieles. hoc x est signum matrinae nescientis scribere quod testor A.G. Somijn past. loci. [in marge:] hac proles legitimata est per subsequens matrimonium celibratum 10. 9bris A. Somijn pastor. (getuigen: Willem (Wilhelmus) Zelis als Wilhelmus Zelissen en zijn grootmoeder Catharina Daemen),
ovl. (hoogstens 5 jaar oud) voor 1798 komt niet meer voor in het bevolkingsregister van 1798 en is dus waarschijnlijk overleden waarschijnlijk te Spaubeek [Li].


Joannes Zelis
Joannes Zelis,
geb. na 1705 ontbreekt in het doopregister vermoedelijk te Spaubeek [Li],
ovl. (hoogstens 19 jaar oud) op zondag 16 juli 1724 [adolescent=volwassen] te Spaubeek [Li],
begr. op dinsdag 18 juli 1724 aldaar 16 iulij obijt pie in domino Ioannes Zelis adolescens filius Gelis Zelis et Emerentianae Schuttiens leg: conj: et 18. eiusdem sepultus..


Joannes Wouters
Joannes, genoemd naar zijn peter Wouters,
ged. Rooms Katholiek op woensdag 29 januari 1716 te Spaubeek [Li] 29 baptisatus est Joannes filius Janis Wouters et Joannae Zelis conjugum susceptores Joannes Stassen loco Joannis Wouters et Meiken Zelis patrina (getuigen: Joannes Stassen [koster] nms. Joannes Wouters, zijn oom Jan (Joannes) Wolters als Joannes Wouters door Joannes Stassen [koster], Meiken Zelis),
ovl. (ongeveer 60 jaar oud) op woensdag 24 juli 1776 ongehuwd te Spaubeek [Li],
begr. op woensdag 24 juli 1776 aldaar 24 omnibus eccl(es)iae sacramentis rite praemunitus obyt Jo(ann)es Wouters coelebs qui 24 ejusd: sepultus est..


Wilhelmus Wouters
Genealogie van Willem (Wilhelmus) Wouters.

Willem (Wilhelmus) Wouters (Wauters),
geb. voor 1683 te Oensel [Li],
ovl. (minstens 44 jaar oud) op dinsdag 4 november 1727,
begr. op dinsdag 4 november 1727 te Beek [Li] 4. Wilhelmus Wouters uxoratus..

tr. (resp. minstens 25 en ongeveer 19 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zaterdag 27 oktober 1708 Willem Wouters J.M. van Onssel geboortig hebbende gewoont eenige jaaren te Kelmont met Enneken Lemmens geboortig en woonende te Neerbeeck te Beek [Li],
kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 11 november 1708 11. Wilhelmus Wouters et Anna Lemmens testibus Jo(ann)e Mulckens et Margaretha Lemmens. aldaar (getuigen: haar zus Margaret Lemmens, Joannes Mulckens)
met

Enneken (Anna) Lemmens, dr. van Erken (Arnoldus) Lemmens en Bilken (Sibilla) Fremmen alias Haghmans,
geb. te Neerbeek [Li],
ged. Rooms Katholiek op donderdag 13 oktober 1689 te Beek [Li] (getuige: Enken Peters, Walterus Custers [=custos ww]),
doopgetuige van haar kleinzoon Willem (Wilhelmus) Wouters op maandag 6 oktober 1738 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Sibilla Schols op dinsdag 18 augustus 1733 te Beek [Li],
doopgetuige van Petrus Matthias Josephus Schols op maandag 9 september 1737 te Beek [Li].

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joannes~1710 Beek [Li] †1789 Hoeve - Spaubeek [Li] 79
Arnoldus~1713 Beek [Li]    
Jacobus~1717 Beek [Li]    
Henricus~1721 Beek [Li]    
Maria~1723 Beek [Li]    


Anna Lemmens
Enneken (Anna) Lemmens,
geb. te Neerbeek [Li],
ged. Rooms Katholiek op donderdag 13 oktober 1689 te Beek [Li] (getuige: Enken Peters, Walterus Custers [=custos ww]),
doopgetuige van haar kleinzoon Willem (Wilhelmus) Wouters op maandag 6 oktober 1738 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Sibilla Schols op dinsdag 18 augustus 1733 te Beek [Li],
doopgetuige van Petrus Matthias Josephus Schols op maandag 9 september 1737 te Beek [Li].

tr. (resp. ongeveer 19 en minstens 25 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zaterdag 27 oktober 1708 Willem Wouters J.M. van Onssel geboortig hebbende gewoont eenige jaaren te Kelmont met Enneken Lemmens geboortig en woonende te Neerbeeck te Beek [Li],
kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 11 november 1708 11. Wilhelmus Wouters et Anna Lemmens testibus Jo(ann)e Mulckens et Margaretha Lemmens. aldaar (getuigen: haar zus Margaret Lemmens, Joannes Mulckens)
met

Willem (Wilhelmus) Wouters (Wauters),
geb. voor 1683 te Oensel [Li],
ovl. (minstens 44 jaar oud) op dinsdag 4 november 1727,
begr. op dinsdag 4 november 1727 te Beek [Li] 4. Wilhelmus Wouters uxoratus..

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joannes~1710 Beek [Li] †1789 Hoeve - Spaubeek [Li] 79
Arnoldus~1713 Beek [Li]    
Jacobus~1717 Beek [Li]    
Henricus~1721 Beek [Li]    
Maria~1723 Beek [Li]    


Arnoldus Wouters
Arnoldus Wouters,
ged. Rooms Katholiek op zaterdag 2 december 1713 Genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde (Erken Lemmens) te Beek [Li] 2 Arnoldus filius Wilhelmi Wouters et Annae Lemmens conj. sus. Jo(ann)es Swilden et Zibylla Fremmen. (getuigen: zijn grootmoeder Bilken (Sibilla) Fremmen alias Haghmans, als Sibijlla Fremmen en Jan (Joannes) Swilden alias Sibilden).


Jacobus Wauters
Jacobus Wauters (Wouters),
ged. Rooms Katholiek in maart 1717 genoemd naar zijn oom aan moederszijde (Jacobus Lemmens) te Beek [Li] mart. omissus est Jacobus Wauters filius leg(i)t(i)m(us) Wilhelmi Wauters et Annae Lemmens coniug. suscept: Ottone Wauters et Anna Arts. (getuigen: Anna Aerts als Anna Arts, Ottonus Wauters).


Henricus Wouters
Henricus Wouters,
ged. Rooms Katholiek op donderdag 16 januari 1721 te Beek [Li] 16. Henricus filius Wilhelmi Wouters et Annae Lemmens conj: suscept: Godefrido Wouters et Margaretâ Lemmens. (getuigen: Geurt (Godefridus) Wouters en zijn tante Margaret Lemmens, als Margaretha Lemmens).


Maria Wouters
Maria Wouters (Woeters),
ged. Rooms Katholiek op woensdag 8 september 1723 te Beek [Li] 8 Maria filia Wilhelmi Wouters et Annae Lemmens conjugum suscept: Petro Peters loco Nicolai Teunissen et Joannâ Nijsten. (getuigen: Petrus Peters, namens Nicolaus Teunissen, Joanna Nijsten),
doopgetuige van haar neef Jozef (Josephus) Wouters op dinsdag 29 maart 1746 te Schinnen [Li].


Catharina Odekercken
Catharina Odekercken,
ged. Rooms Katholiek op donderdag 6 juli 1719 te Beek [Li] 6 sub conditione Cath: filia Jo(ann)is Odekercken et Mariae [niets geschreven] conjugum suscept: Sebastiano Odekercken et Sibillâ Wouters (getuigen: haar grootvader Sebastianus Odekercken en Bil (Sibilla) Odekirchen, als Sibilla Wouters [nicht van overgrootvader Hendrick Odekercken]),
doopgetuige van haar kleinzoon Joannes Ludovicus Zelissen op zaterdag 19 augustus 1780 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar kleinzoon Christianus Gemini op vrijdag 27 augustus 1779 te Beek [Li],
ovl. (ongeveer 63 jaar oud) op maandag 17 februari 1783,
begr. op maandag 17 februari 1783 te Beek [Li] 17 obijt Catharina Odekercken uxor Wilhelmi Zelis.

tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 30 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zaterdag 25 augustus 1742 25. Augusti Wilhelmus Zelis j.m. geb: en woon. uit Geleen met Cathrin Odekirken j.d. geb: en woon. in g.g.hout te Beek [Li],
kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 9 september 1742 9. Wilhelmus Selis cum Cath: Odekercken, testibus Jo(ann)e Selis et Maria Catharina Peters. aldaar (getuigen: haar nicht Maria Catharina Peters, Joannes Selis)
met

Wilhelmus (Guillaume (Fr.)) Zelis (Selis, Zeelissen, Celis), zn. van Thisken (Mathias) Selis en Lijsbeth (Elisabeth) Paes,
ged. Rooms Katholiek op woensdag 8 juni 1712 te Geleen [Li] (getuige: Willem Wessel, Agatha Paes),
doopgetuige van zijn kleindochter Maria Catharina Zelissen op woensdag 26 maart 1777 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn kleindochter Maria Catharina Gemini op zondag 25 maart 1781 te Beek [Li],
getuige bij kerk. huw. van Petrus Nacken en zijn zus Anna Zelis op dinsdag 21 oktober 1738 te Geleen [Li],
doopgetuige van zijn neef Joannes Wilhelmus Nacken op dinsdag 29 september 1739 te Geleen [Li],
ovl. (ongeveer 70 jaar oud) op dinsdag 6 mei 1783,
begr. op dinsdag 6 mei 1783 te Beek [Li] 6ta obyt sine administratione Wilhelmus Zelis viduus Catharinae Odekercken.

Uit dit huwelijk 9 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Matthias~1743 Beek [Li] †1771 Beek [Li] 28
Maria~1745 Beek [Li] †1755 Beek [Li] 10
Joannes~1747 Genhout [Li]    
Franciscus~1749 Beek [Li] †1774 Beek [Li] 25
Elisabetha~1751 Beek [Li] †1803 Beek [Li] 51
Maria~1753 Beek [Li]    
Maria~1755 Beek [Li]    
Catharina~1758 Beek [Li]    
Anna*1762 Beek [Li] †1826 Geverik [Li] 64


Matthias Wouters
Matthias Wouters (Wauters),
ged. Rooms Katholiek op dinsdag 22 augustus 1719
[Zie aparte opmerking over ouders!!! ww] te Beek [Li] 22 Matthias filius Jacobi Wouters et Jdae Coumans conjugu(m) suscept: Petro Wouters et Margaretâ Coumans (getuigen: zijn aangetrouwde oom Peter (Petrus) Wouters en zijn tante Margareta Coumans),
doopgetuige van zijn achterneef Joannes Janssen op woensdag 3 oktober 1753 te Beek [Li],

Wie zijn de ouders van Matthias Wouters? op dinsdag 22 augustus 1719 te Beek [Li]
,
22 Matthias filius Jacobi Wouters et Jdae Coumans conjugu(m) suscept: Petro Wouters et Margaretâ Coumans
De combinatie van ouders is foutief, zij zijn niet gehuwd. Hier zit een conflict:
- is dit de zoon van Jacobus Wouters x Cornelia Coumans (kinderen 1712 - 1713 - 1715 - 1717 - 1721)
- of de zoon van Petrus Wouters x Ida Coumans. (kinderen 1717 - 1721 -1723 - 1725 - 1729)
Beide oplossingen zijn theoretisch mogelijk, want bij beiden ontbreekt er een kind in 1719!

Jacobus en Petrus Wouters zijn geen broers, maar Cornelia en Ida Coumans zijn zusters. Zo zijn Jacobus en Petrus dus zwagers van elkaar.

- Op grond van getuige (oom) Petrus Wouters is hij de zoon van Jacobus Wouters x Cornelia Coumans
- Maar als er een verwisseling in de voornamen van de mannen is opgetreden dan is hij de zoon van Petrus Wouters x Ida Coumans en is oom Jacobus Wouters de getuige is geweest. [ww].


Jacobus Kranen
Jacob (Jacobus) Kranen,
geb. voor 1649 vermoedelijk te Geleen [Li],
doopgetuige van zijn kleindochter Maria Mechtildis Wouters op dinsdag 13 augustus 1709 te Beek [Li].

tr,
kerk.huw. (beiden minstens 10 jaar oud) (Rooms Katholiek) in mei 1660 te Geleen [Li] Jacob Cranen, Lysbeth Zuijtsen . maij testes custos etc: sub summo sacro.
met

Lijsbeth (Elisabeth) Soutsen,
geb. voor 1649.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lijsbeth~1667 Geleen [Li]    
Corssen~1670 Geleen [Li]    
Hendrijck~1674 Geleen [Li]    
Anna~1682 Geleen [Li]    


Anna Kranen
Anna Kranen (Cranen, Kraenen),
ged. op dinsdag 14 april 1682 te Geleen [Li] (getuige: Peter Wessels, Bilken Banens),
doopgetuige van haar neef Wilhelmus Biesmans op zondag 13 november 1718 te Beek [Li],
doopgetuige van haar kleindochter Catharina Gelissen op zaterdag 1 juni 1748 te Beek [Li].

tr. (beiden ongeveer 26 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zondag 30 september 1708 Geurt Wouters J.M. van Kelmont met Anna Kraenen geboortig van Geleen woonende te Kelmont te Beek [Li]
met

Geurt (Godefridus, Gerardus) Wouters [geen naam opgeschreven], zn. van Willem (Wilhelmus) Wouters en Maria Geurts,
ged. Rooms Katholiek op maandag 9 maart 1682 genoemd naar een van zijn beide grootvaders (Godefridus Walteri alias Wouters of Godefridus Geurts) te Beek [Li] (getuige: Helena Kerckhoffs, Willem Ercken van de Busselken),
doopgetuige van Henricus Wouters op donderdag 16 januari 1721 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn kleinzoon Jan (Joannes) Gerlinx op zaterdag 29 juni 1743 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn nicht Joanna Biesmans op woensdag 14 december 1712 te Beek [Li],
ovl. (ongeveer 76 jaar oud) op zaterdag 10 juni 1758 te Beek [Li],
begr. op zaterdag 10 juni 1758 10. junij obijt Gerardus Wouters o(mn)ibus s(acra)m(en)tis munitus aldaar.

Uit dit huwelijk 8 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria~1709 Beek [Li]    
Elisabetha~1711 Beek [Li]    
Guilielmus~1713 Beek [Li]    
Joannes~1716 Beek [Li]    
Jacobus~1716 Beek [Li] †1718 Beek [Li] 2
Jacobus~1718 Beek [Li]    
Joanna~1720 Beek [Li]    
Anna~1724 Beek [Li]    


Cornelia Nijssen
Neleken (Cornelia) Nijssen,
ged. op zaterdag 30 november 1675 te Geleen [Li] (getuige: haar tante Lijsbeth (Elisabeth) Ruijckens),
doopgetuige van haar neef Joannes Demacker op donderdag 25 mei 1702 te Geleen [Li],
doopgetuige van haar nicht Catharina Klinckhamers op dinsdag 23 september 1710 te Schinnen [Li],
ovl. (ongeveer 38 jaar oud) op dinsdag 22 mei 1714 - vier dagen na de geboorte van haar zoon Matthias te Geleen [Li].

tr,
kerk.huw. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 27 jaar oud) op zondag 23 januari 1701 te Geleen [Li] (getuigen: zijn zus Trijn (Catharina) Dols, als Cathrin Dols en zijn broer Jan (Joannes) Dols)
met

Matthis (Matthias) Dols, zn. van Willem (Wilelmus) Dols en Bilken (Sibilla) Gielen,
ged. Rooms Katholiek op zaterdag 6 januari 1674 te Geleen [Li] (getuige: Hendrijck Nisten),
getuige bij kerk. huw. van Absalon Demacker en zijn zus Lijsbeth (Elisabeth) Dols op zondag 19 oktober 1698 te Geleen [Li],
doopgetuige van zijn achterneef Eustachius Eummelen op zaterdag 21 augustus 1745 te Geleen [Li],
ovl. (ongeveer 77 jaar oud) op zondag 10 oktober 1751 te Geleen [Li],
tr. (2)
met Jenne (Joanna) Nijssen. Uit dit huwelijk 5 kinderen.

Uit dit huwelijk 8 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Wilhelmus~1701 Geleen [Li] †1711 Geleen [Li] 9
Jan~1703 Geleen [Li]    
Anna~1704 Geleen [Li] †1706 Geleen [Li] 1
Anna~1706 Geleen [Li]    
Sijbilla~1708 Geleen [Li] †1717 Geleen [Li] 9
Gertruidt~1710 Geleen [Li]    
Wilhelmus~1711 Geleen [Li]    
Matthias~1714 Geleen [Li] †1715 Geleen [Li] 1


Willem Nijssen
Willem Nijssen (Nijsten),
ged. op vrijdag 19 april 1652 te Geleen [Li],
doopgetuige van zijn kleindochter Anna Dols op vrijdag 21 november 1704 te Geleen [Li],
doopgetuige van zijn kleindochter Sijbilla Dols op zondag 17 juni 1708 te Geleen [Li],
doopgetuige van Cornelia Coumans op vrijdag 19 maart 1688 te Beek [Li],
getuige bij kerk. huw. van Thomas Maes en Peetgen (Petronilla) Hoen op woensdag 29 januari 1727 te Geleen [Li],
doopgetuige van Eustachius Mewis op donderdag 22 september 1712 te Geleen [Li].

tr,
kerk.huw. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 27 jaar oud) op woensdag 7 februari 1674 te Geleen [Li]
met

Enken (Anna) Ruijckens, dr. van Lens Ruijckens en Neliken Nn,
ged. op zondag 16 december 1646 te Geleen [Li] (getuige: Ficken Hardtboumen),
doopgetuige van Tevis Nijssen op donderdag 26 juni 1681 te Geleen [Li].

Uit dit huwelijk 3 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lijsbeth~1674 Geleen [Li]    
Neleken~1675 Geleen [Li] †1714 Geleen [Li] 38
Maria~1678 Geleen [Li]    


Anna Ruijckens
Enken (Anna) Ruijckens,
ged. op zondag 16 december 1646 te Geleen [Li] (getuige: Ficken Hardtboumen),
doopgetuige van Tevis Nijssen op donderdag 26 juni 1681 te Geleen [Li].

tr,
kerk.huw. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 21 jaar oud) op woensdag 7 februari 1674 te Geleen [Li]
met

Willem Nijssen (Nijsten),
ged. op vrijdag 19 april 1652 te Geleen [Li],
doopgetuige van zijn kleindochter Anna Dols op vrijdag 21 november 1704 te Geleen [Li],
doopgetuige van zijn kleindochter Sijbilla Dols op zondag 17 juni 1708 te Geleen [Li],
doopgetuige van Cornelia Coumans op vrijdag 19 maart 1688 te Beek [Li],
getuige bij kerk. huw. van Thomas Maes en Peetgen (Petronilla) Hoen op woensdag 29 januari 1727 te Geleen [Li],
doopgetuige van Eustachius Mewis op donderdag 22 september 1712 te Geleen [Li].

Uit dit huwelijk 3 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lijsbeth~1674 Geleen [Li]    
Neleken~1675 Geleen [Li] †1714 Geleen [Li] 38
Maria~1678 Geleen [Li]