$boomnaam$
Andreas Boijens
Andreas Boijens,
geb. voor 1724.

tr,
kerk.huw. (resp. minstens 24 en minstens 19 jaar oud) (Rooms Katholiek) op dinsdag 22 april 1749 te Geleen [Li] (getuige: Margareta Raets, Hermannus Luijten)
met

Jen (Joanna) Willems,
geb. voor 1729,
doopgetuige van haar kleindochter Maria Catharina Rohebach op donderdag 17 augustus 1780 te Geleen [Li].

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joanna Catrin~1751 Geleen [Li] †1806 Geleen [Li] 55
Gertrudis~1751 Geleen [Li] †1812 Geleen [Li] 61
Elisabeth~1753 Geleen [Li]    
Leonardus~1755 Geleen [Li]    


Joanna Willems
Jen (Joanna) Willems,
geb. voor 1729,
doopgetuige van haar kleindochter Maria Catharina Rohebach op donderdag 17 augustus 1780 te Geleen [Li].

tr,
kerk.huw. (resp. minstens 19 en minstens 24 jaar oud) (Rooms Katholiek) op dinsdag 22 april 1749 te Geleen [Li] (getuige: Margareta Raets, Hermannus Luijten)
met

Andreas Boijens,
geb. voor 1724.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joanna Catrin~1751 Geleen [Li] †1806 Geleen [Li] 55
Gertrudis~1751 Geleen [Li] †1812 Geleen [Li] 61
Elisabeth~1753 Geleen [Li]    
Leonardus~1755 Geleen [Li]    


Henricus Josephus Hinxten
Henricus Josephus Hinxten (Henssen),
ged. Rooms Katholiek op donderdag 29 april 1700 (tweeling) te Geleen [Li] (getuigen: zijn oudtante Isabella Frambach als Isabel Frambachs, Daem Custers).


Wilhelmus Hinxten
Wilhelmus Hinxten (Henssen),
ged. Rooms Katholiek op donderdag 29 april 1700 (tweeling) te Geleen [Li] (getuigen: Marijken (Maria) Beckers als Marij Beckers, Daem Custers).


Catharina Henxten
Catharina Henxten (Henssen),
ged. Rooms Katholiek op zaterdag 19 augustus 1702 te Geleen [Li] (getuigen: haar oudtante Isabella Frambach als Isabel Vrambachs en haar oudoom Peter (Petrus) Penris).


Andreas Henxten
Andreas Henxten (Henssen),
ged. Rooms Katholiek op zondag 16 november 1704 te Geleen [Li] (getuigen: zijn tante Enken (Anna) Hamers en zijn grootvader Driesken (Andreas) Henssen als Dries Henxten),
doopgetuige van zijn nicht Maria Sijbilla Engwegen op woensdag 8 januari 1755 te Geleen [Li].


Wilhelmus Henxten
Wilhelmus Henxten (Henssen),
ged. Rooms Katholiek op donderdag 13 januari 1707 te Geleen [Li] (getuigen: Jan (Joannes) Vromen en zijn achternicht Mecken (Maria) Vromen, als Meijken Vromen).


Petrus Henxten
Petrus Henxten (Henssen),
ged. Rooms Katholiek op vrijdag 5 april 1709 te Geleen [Li] (getuigen: zijn tante Peetgen (Petronilla) Hamers en zijn oudoom Petrus Hensen als Peter Henxten).


Elisabeth Boijens
Elisabeth Boijens,
ged. Rooms Katholiek op vrijdag 19 oktober 1753 te Geleen [Li] (getuige: Hendrich Boijens, Catrin Custers).


Leonardus Matthias Boijens
Leonardus Matthias Boijens,
ged. Rooms Katholiek op zondag 31 augustus 1755 te Geleen [Li] (getuige: Henrich Boijens, Catrin Custers).


Maria Catharina Engwegen
Maria Catharina Engwegen,
geb. in 1791 te Geleen [Li] [ovl.reg.],
ovl. (ongeveer 16 jaar oud) op dinsdag 19 april 1808 aldaar - akte 46 [BS: 17 jaar].


Maria Gertrudis Boijens
Gertrudis (Maria Gertrudis) Boijens,
ged. Rooms Katholiek op woensdag 17 maart 1751 (tweeling) te Geleen [Li] 17 mart: bapt(izat)ae Joanna Catrina et Mari Gertrud. c parent(es) Andreas Boiens et Joanna Wilms. suscept(ores): 1ae Wilm Wilms. Maria Bormans 2ae Coen Boiens. Catrin Frischen. (getuige: Coen Boiens, Catrin Frischen),
getuige bij kerk. huw. van Leonardus (Joannes Leonardus) Ingwegen en haar zus Joanna Catrin (Joanna Catharina) Boijens op zondag 9 februari 1772 te Geleen [Li],
ovl. (ongeveer 61 jaar oud) op vrijdag 3 april 1812 te Geleen [Li] - akte 45 [BS: 66 jaar].

tr,
kerk.huw. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 21 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zondag 31 oktober 1779 te Geleen [Li] 31 8bris factis tribus proclamationibus de consensu parentum in scriptis obtenta contraxerunt coram me infrascripto matrimonium Jo(ann)es Jacobus Rorbach et Maria Gertrudis Boijens ambo majorennis ambo oriundi et habitantes in parochia de Geleen ambo rusticae conditionis testes fuere Peter Rorbach et Anna Catharina Rohrbach ambo oriundi et habitantes in praefata parochia ambo rusticae conditionis in fidem F: W: Schmitz pastor m(anu) p(ropria) [handtekening:] Johannes Jacobus Rohebagh sponsa scribendi ignara subsignavit signo crucis x testes subscripsere [handtekening:] Peter Rohebagh [handtekening:] Joanna Catrina Rorbagh (getuige: Peter Rorbach, Anna Catharina Rohrbach)
met

Jacob (Joannes Jacobus) Roerbach (Roehebach, Rorbach), zn. van Adolphus Roerbach en Catharina Nijsten, zn. van Adolphus Roerbach en Catrin (Catharina) Nijsten,
ged. Rooms Katholiek op zondag 27 augustus 1758 te Geleen [Li] (getuige: Staes Zeles, Catrin Ringberg),
landbouwer, strodekker,
ovl. (ongeveer 78 jaar oud) op donderdag 3 augustus 1837 te Geleen [Li] - akte 87 [BS: 79 jaar],
tr. (resp. ongeveer 54 en 35 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op donderdag 22 juli 1813 te Geleen [Li] - akte 104 [BS: opm. Bgm wdnr van Gertrude Boijens]
met Anna Catharina (Maria Catharina) Hamers, dr. van Joannes Hamers en Ida Eummelen,
geb. op woensdag 15 april 1778 te Kelmond [Li] - Beek [huw.reg.],
ovl. (70 jaar oud) op woensdag 30 augustus 1848 te Geleen [Li] - akte 36 [BS: Maria Catharina Hamers, 78 jaar, geb. te Beek, dr. van Jan Hamers en Ida Eummelen; e.v. Jacob Rotrebach]. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria*1780 Geleen [Li]    
Joannes  †1809   


Joannes Jacobus Roerbach
Jacob (Joannes Jacobus) Roerbach (Roehebach, Rorbach), zn. van Adolphus Roerbach en Catharina Nijsten,
ged. Rooms Katholiek op zondag 27 augustus 1758 te Geleen [Li] (getuige: Staes Zeles, Catrin Ringberg),
landbouwer, strodekker,
ovl. (ongeveer 78 jaar oud) op donderdag 3 augustus 1837 te Geleen [Li] - akte 87 [BS: 79 jaar].

tr. (1),
kerk.huw. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 28 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zondag 31 oktober 1779 aldaar 31 8bris factis tribus proclamationibus de consensu parentum in scriptis obtenta contraxerunt coram me infrascripto matrimonium Jo(ann)es Jacobus Rorbach et Maria Gertrudis Boijens ambo majorennis ambo oriundi et habitantes in parochia de Geleen ambo rusticae conditionis testes fuere Peter Rorbach et Anna Catharina Rohrbach ambo oriundi et habitantes in praefata parochia ambo rusticae conditionis in fidem F: W: Schmitz pastor m(anu) p(ropria) [handtekening:] Johannes Jacobus Rohebagh sponsa scribendi ignara subsignavit signo crucis x testes subscripsere [handtekening:] Peter Rohebagh [handtekening:] Joanna Catrina Rorbagh (getuige: Peter Rorbach, Anna Catharina Rohrbach)
met

Gertrudis (Maria Gertrudis) Boijens, dr. van Andreas Boijens en Jen (Joanna) Willems,
ged. Rooms Katholiek op woensdag 17 maart 1751 (tweeling) te Geleen [Li] 17 mart: bapt(izat)ae Joanna Catrina et Mari Gertrud. c parent(es) Andreas Boiens et Joanna Wilms. suscept(ores): 1ae Wilm Wilms. Maria Bormans 2ae Coen Boiens. Catrin Frischen. (getuige: Coen Boiens, Catrin Frischen),
getuige bij kerk. huw. van Leonardus (Joannes Leonardus) Ingwegen en haar zus Joanna Catrin (Joanna Catharina) Boijens op zondag 9 februari 1772 te Geleen [Li],
ovl. (ongeveer 61 jaar oud) op vrijdag 3 april 1812 te Geleen [Li] - akte 45 [BS: 66 jaar].

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria*1780 Geleen [Li]    
Joannes  †1809   

tr. (resp. ongeveer 54 en 35 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op donderdag 22 juli 1813 te Geleen [Li] - akte 104 [BS: opm. Bgm wdnr van Gertrude Boijens]
met

Anna Catharina (Maria Catharina) Hamers, dr. van Joannes Hamers en Ida Eummelen,
geb. op woensdag 15 april 1778 te Kelmond [Li] - Beek [huw.reg.],
ovl. (70 jaar oud) op woensdag 30 augustus 1848 te Geleen [Li] - akte 36 [BS: Maria Catharina Hamers, 78 jaar, geb. te Beek, dr. van Jan Hamers en Ida Eummelen; e.v. Jacob Rotrebach].


Joannes Leonardus Roehebach
Joannes Leonardus Roehebach,
ovl. op zondag 20 augustus 1809 Hennowilz (Moraviez) - Geleen akte 131 [BS: geen leeftijd vermeld].


Joannes Francois Xavère Janssen
Joannes Francois Xavère Janssen, zn. van Urbain Janssen en Maria Cornelia Smeets,
geb. op dinsdag 2 september 1783 te Elsloo [Li] [huw.reg.].

tr. (resp. 29 en 32 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 3 september 1812 te Geleen [Li] - akte 113
met

Joanna Catharina Engwegen, dr. van Leonardus (Joannes Leonardus) Ingwegen (meesterkleermaker) en Joanna Catrin (Joanna Catharina) Boijens,
geb. op donderdag 23 september 1779 te Oud-Geleen [Li],
ged. Rooms Katholiek op donderdag 23 september 1779 te Geleen [Li] 23-tiâ 7-tbris circa medium 2-dae de nocte nata est Joanna Catharina in parochiâ de Opgeleen, cujus parentes Leonardus Engwegen et Joanna Catharina Boeijens ex eâdem parochiâ, susceptores Petrus Boijens et Joanna Catharinâ Engwegen ex eâdem parochiâ hâc eâdem die absente patre â me b(a)pt(i)zata est f. Jsf. Klooth sacell(ano) patrinus scribendi ignarus subsignavit x matrina quoque ignara subsignavit x (getuige: Petrus Boijens, Joanna Catharina Engwegen).


Maria Catharina Rohebach
Maria Catharina Rohebach (Roehebach),
geb. op woensdag 16 augustus 1780 te Geleen [Li] [huw.reg.],
ged. Rooms Katholiek op donderdag 17 augustus 1780 aldaar (getuigen: haar grootmoeder Jen (Joanna) Willems, Adolphus Rohebach).

tr. (resp. 32 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 14 mei 1813 te Geleen [Li] - akte 72
met

Augustinus Wanten, zn. van Joannes Wanren (landbouwer) en Maria Agnes Janssen (landbouwster),
geb. op woensdag 29 november 1786 te Elsloo [Li] [huw.reg.],
meesterschoenmaker.


Augustinus Wanten
Augustinus Wanten, zn. van Joannes Wanren (landbouwer) en Maria Agnes Janssen (landbouwster),
geb. op woensdag 29 november 1786 te Elsloo [Li] [huw.reg.],
meesterschoenmaker.

tr. (resp. 26 en 32 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 14 mei 1813 te Geleen [Li] - akte 72
met

Maria Catharina Rohebach (Roehebach), dr. van Jacob (Joannes Jacobus) Roerbach (landbouwer, strodekker) en Gertrudis (Maria Gertrudis) Boijens,
geb. op woensdag 16 augustus 1780 te Geleen [Li] [huw.reg.],
ged. Rooms Katholiek op donderdag 17 augustus 1780 aldaar (getuigen: haar grootmoeder Jen (Joanna) Willems, Adolphus Rohebach).


Joanna Catharina Engwegen
Joanna Catharina Engwegen,
geb. in 1747 te Geleen [Li] [ovl.reg.],
ovl. (ongeveer 66 jaar oud) op woensdag 9 maart 1814 aldaar - akte 21 [BS: 67 jaar].

tr,
kerk.huw. (resp. ongeveer 44 en ongeveer 21 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zondag 22 april 1792 te Geleen [Li] 22dâ aprilis coram me parocho sponsæ, et obtentis dimissorialibus a parte parochi sponsi, ac testimonio libertatis, factis prævie in parochiali ecclesia de Hillensberg et in parochiali ecclesia de Opgeleen mihi commissâ, tribus consuetis ecclesiæ denuntiationibus, nulloque detecto impedimento contraxerunt matrimonium obtentâ prævie ab jll(ustrissi)mo episcopo Ruræmundensi dispensatione in tertio collateralis consanguinitatis gradu aequali /: Joannes Josephus Rohrbach minorennis, de expresso parentum consensu :/ et Joanna Catharina Engwegen majorennis: testes fuerunt Petrus Rohrbach, et Joanna Catharina Rohrbach: omnes oriundi et habitantes in parochia de Opgeleen, excepto sponso qui habitat in Hillensbergh. sponsi scribere nescii signaverunt x x signis. testis [handtekening:] Peter Rohobach. testis fæmella scribere nescia signavit x signo. in fidem f. H. Havenith pastor m(anu) p(ro)priâ. (getuige: Petrus Rohrbach, Joanna Catharina Rohrbach)
met

Joseph Roerbach (Roehebach), zn. van Adolphus Roerbach en Catrin (Catharina) Nijsten,
ged. Rooms Katholiek op donderdag 10 mei 1770 te Geleen [Li] (getuige: Catrin Penris, Joannes Oppen, Mari Catrin).


Joseph Roerbach
Joseph Roerbach (Roehebach),
ged. Rooms Katholiek op donderdag 10 mei 1770 te Geleen [Li] (getuige: Catrin Penris, Joannes Oppen, Mari Catrin).

tr,
kerk.huw. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 44 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zondag 22 april 1792 aldaar 22dâ aprilis coram me parocho sponsæ, et obtentis dimissorialibus a parte parochi sponsi, ac testimonio libertatis, factis prævie in parochiali ecclesia de Hillensberg et in parochiali ecclesia de Opgeleen mihi commissâ, tribus consuetis ecclesiæ denuntiationibus, nulloque detecto impedimento contraxerunt matrimonium obtentâ prævie ab jll(ustrissi)mo episcopo Ruræmundensi dispensatione in tertio collateralis consanguinitatis gradu aequali /: Joannes Josephus Rohrbach minorennis, de expresso parentum consensu :/ et Joanna Catharina Engwegen majorennis: testes fuerunt Petrus Rohrbach, et Joanna Catharina Rohrbach: omnes oriundi et habitantes in parochia de Opgeleen, excepto sponso qui habitat in Hillensbergh. sponsi scribere nescii signaverunt x x signis. testis [handtekening:] Peter Rohobach. testis fæmella scribere nescia signavit x signo. in fidem f. H. Havenith pastor m(anu) p(ro)priâ. (getuige: Petrus Rohrbach, Joanna Catharina Rohrbach)
met

Joanna Catharina Engwegen, dr. van Joannes Ingwegghen en Bilcken (Sijbilla) Henxten,
geb. in 1747 te Geleen [Li] [ovl.reg.],
ovl. (ongeveer 66 jaar oud) op woensdag 9 maart 1814 aldaar - akte 21 [BS: 67 jaar].


Anna Catharina Hamers
Anna Catharina (Maria Catharina) Hamers, dr. van Joannes Hamers en Ida Eummelen,
geb. op woensdag 15 april 1778 te Kelmond [Li] - Beek [huw.reg.],
ovl. (70 jaar oud) op woensdag 30 augustus 1848 te Geleen [Li] - akte 36 [BS: Maria Catharina Hamers, 78 jaar, geb. te Beek, dr. van Jan Hamers en Ida Eummelen; e.v. Jacob Rotrebach].

tr. (resp. 35 en ongeveer 54 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 22 juli 1813 te Geleen [Li] - akte 104 [BS: opm. Bgm wdnr van Gertrude Boijens]
met

Jacob (Joannes Jacobus) Roerbach (Roehebach, Rorbach), zn. van Adolphus Roerbach en Catharina Nijsten, zn. van Adolphus Roerbach en Catrin (Catharina) Nijsten,
ged. Rooms Katholiek op zondag 27 augustus 1758 te Geleen [Li] (getuige: Staes Zeles, Catrin Ringberg),
landbouwer, strodekker,
ovl. (ongeveer 78 jaar oud) op donderdag 3 augustus 1837 te Geleen [Li] - akte 87 [BS: 79 jaar],
tr. (1)
met Gertrudis (Maria Gertrudis) Boijens. Uit dit huwelijk 2 kinderen.