Parenteel van Jacob (Jacobus) Wouters.
Parenteel van Jacob (Jacobus) Wouters.

Generatie I

I.  Jacob (Jacobus), genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde Wouters (Wolters), zn. van Walter (Walterus) Jacobus Walteri alias Wouters (landbouwer - grondeigenaar, pachter van de hoeve Printhagen (1663, 1668)) en Heijlken (Helena) Nijsten
 geb. te Groot Genhout [Li] - Printhagen, 
 ged. Rooms Katholiek op woensdag 20 juli 1667 te Beek [Li] Jacobus filius Walteri Wouters et Helena Nijsten coning. suscept. Petrus Wouters et Helena Arts (getuigen: zijn achterneef Peter (Petrus) Henricus Odekirchen alias Wouters als Petrus Wouters, Helena Arts), 
 doopgetuige van zijn neef Joannes Mevissen op zondag 5 november 1713 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn achterneef Jacobus Josephus Hanssen op zondag 19 maart 1719 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn kleindochter Maria Helena Henssen (zie IIb) op donderdag 8 november 1742 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Matthias Hendricus Bruls op maandag 28 september 1722 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Jacobus Wouters op zondag 8 februari 1699 te Beek [Li], 
 doopgetuige van vervangende getuige zijn achterneef Adamus Laurentius Kerchofs op maandag 9 augustus 1723 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn achterneef Franciscus Laurentius Penders op dinsdag 10 augustus 1723 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn achterneef Walterus Nijsten op zondag 21 december 1727 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn achternicht Anna Kerchofs op donderdag 30 mei 1726 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Jacobus Pitswegh op zaterdag 25 december 1745 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn achterneef Joannes Malders op zondag 22 oktober 1724 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn kleinzoon Peter (Petrus) Wouters (IIIe) op zaterdag 22 januari 1729 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Elisabetha Erkens op vrijdag 12 oktober 1736 te Schinnen [Li], 
 doopgetuige van Joannes Boesten op woensdag 15 september 1745 te Spaubeek [Li], 
  
 Zoon Joannes wil priester worden in 1721 te Spaubeek [Li], 
 Op 21 maart 1721 verklaart Jacob Wolters, wonende te Spaubeek, getrouwd met Maria Vroemen, dat zijn zoon Joannes Wolters, clerck en theologant van het seminarie te Roermond, van plan is de geestelijke stand aan te nemen. Hij heeft een geestelijk benefice in de catholieke kerk van Roermond en een andere geestelijke gift d.d. 22 maart 1721 door juffrouw Maria Agnes van Afferden geschonken. Beide samen geven ongeveer 39 pattacons (156 gulden) rente per jaar, onvoldoende om priester gewijd tec worden. Jacob Wolters geeft zijn zoon daarom een rente van 20 pattacons per jaar, welke hij en zijn andere kinderen telkens op 1 december zullen betalen. De rente dient als kindsdeel. Onderpand: huis, hof en wei en al zijn goederen gelegen in Geleen en Beek. 
 Anno 1729. In een lijst van hoeveelheden rogge, die aan de kerk van Spaubeek betaald moeten worden komt Jacob Wolter wél voor, maar de hoeveelheid rogge, die hij moet geven is niet meer leesbaar. Hij woont dan "in de Hegge". 
 (Bron: Mathis Hubertus Bemelmans en Maria Antoinetta Hubertina Brandts blz. 181), 
 woont op zaterdag 25 december 1745 te Hobbelrade [Li], 
 ovl. (ongeveer 79 jaar oud) op donderdag 23 februari 1747 te Spaubeek [Li], 
 begr. op zaterdag 25 februari 1747 aldaar die 23. februarij pie in domino obijt Jacobus Wolters praevie sacris ecclesiae sacramentis rite praemunitus viduus Mariae Vromen et 25. eiusdem sep[ultus]
 tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 22 jaar oud) (Nederlands Hervormd) wegens Egtreglement op zaterdag 8 mei 1694 te Beek [Li] Jacob Wouters J.M. van printhagen onder Beeck met Maria Vromen J.D. van Hobbelrae
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op vrijdag 1 mei 1693 te Spaubeek [Li] 1 maij matrimonio copulati sunt Jacobus Wouters et Maria Vroemen testibus Petro Boervelts et Catharina Vroemen (getuigen: Peter (Petrus) Borvelts en Triniken (Catharina) Vromen als Catharina Vroemen), 
  
 zoon Joannes gaat leren voor priester op vrijdag 21 maart 1721 te Roermond [Li], 
 Op 21 maart 1721 verklaart Jacob Wolters, wonende te Spaubeek, getrouwd met Maria Vroemen, dat zijn zoon Joannes Wolters, clerck en theologant van het seminarie te Roermond, van plan is de geestelijke stand aan te nemen. Hij heeft een geestelijk benefice in de catholieke kerk van Roermond en een andere geestelijke gift d.d. 22 maart 1721 door juffrouw Maria Agnes van Afferden geschonken. Beide samen geven ongeveer 39 pattacons (156 gulden) rente per jaar, onvoldoende om priester gewijd tec worden. Jacob Wolters geeft zijn zoon daarom een rente van 20 pattacons per jaar, welke hij en zijn andere kinderen telkens op 1 december zullen betalen. De rente dient als kindsdeel. 
 Onderpand: huis, hof en wei en al zijn goederen gelegen in Geleen en Beek. 
 Anno 1729. In een lijst van hoeveelheden rogge, die aan de kerk van Spaubeek betaald moeten worden komt Jacob Wolter wél voor, maar de hoeveelheid rogge, die hij moet geven is niet meer leesbaar. Hij woont dan "in de Hegge". 
 (Bron: Mathis Hubertus Bemelmans en Maria Antoinetta Hubertina Brandts blz. 181), 
 Visitaties door bisschop van Roermond (Uitreksel uit Nederlandse vertaling) op maandag 24 september 1725 te Spaubeek [Li]
 [alleen onderdelen van Jacobus Wouters opgenomen. Mogelijk is dit niet de juiste Jacobus Wouters (x Maria Vromen), maar moet het zijn Jacobus Wouters (schepen) x Elisabetha Hanssen. 
 Hoewel in 1725 beide woonachtig in Spaubeek zijn kies ik voor deze Jacobus Wouters x Maria Vromen omdat de zoon Joannes voor priester aan het leren is (vanaf 1721). De zoon Martinus van Jacobus Wouters x Elisabetha Hanssen is ook priester en professor theologie, maar is in 1725 nog te jong (11 jaar oud) en gaat pas vanaf 1730 voor priester leren ww] 
 Inventaris nr: 76-31 
 Folio: 19r-20v 
 Parochie: H. Laurentius 
 Plaats: Spaubeek 
 Dekanaat: Valkenburg 
 Datum visitatie: 24-9-1725 
 Opmerkingen: zo geantwoord op 24 september 1725. 
 Wie patroon (collator) is 
 Ik antwoord: de doorluchtige prinses van Dederichstein. [=Anna Dorothea prinses van Diederichstein ww
 Aan wie de grote tienden toekomen. 
 Ik antwoord: men zegt dat ze behoren aan de heer Petrus Thomas de Negri te Spaubeek. [woont op Ten Dijken in Genheck (Hegge) Spaubeek ww
 Hier dient de naam van de pastoor geplaatst te worden en sinds wanneer hij aangesteld is. 
 Ik antwoord: Wolterus Janssen aangesteld in het jaar 1714 in juni. 
 Vanaf elk jaar de registers van gedoopten, gehuwden en overledenen beginnen. 
 Ik antwoord: dat het begint vanaf het jaar 1600. [is dit niet 1654 ? ww
 Of er een speciale stichting voor de catechismus is. 
 Ik antwoord: ontkennend. 
 Of er broederschappen zijn en welke. 
 Ik antwoord: de broederschap van de Heilige Rozenkrans. [zie ook o.a. Jacobus Odekercke alias Wouters
 Wie de kerkmeesters zijn. 
 Ik antwoord: voor het huidige jaar 1725 Petrus Erkens, maar er blijven er 29 over die rekenschap overblijven ?? [geen rekenschap hebben afgelegd?] [in 1719 is dit Gerardus Leunis; in 1722 is dit Hein Bemelmans
 Wie de armenmeesters zijn 
 Ik antwoord: voor het huidige jaar 1725 Jacob Wouters, maar er zijn velen die geen rekenschap hebben afgelegd. [In 1719 is dit Hein Goessens ex Byse (=uit de Bies); in 1722 is dit Petrus Lemmens.
 Wie de koster is en door wie hij aangesteld wordt. 
 Ik antwoord: Joannes Stassen en hij zegt dat hij door de heer drossaard Duijckers is aangesteld. 
 Of hij een eigen huis heeft en op wie de reparatie ervan rust 
 Ik antwoord: ontkennend. 
 Wie de schoolmeester is en door wie hij aangesteld wordt 
 Ik antwoord: dezelfde die koster is. 
 Woont op zaterdag 25 december 1745 te Hobbelrade [Li]
 treed op als getuige: 25 xbris baptisatus est Jacobus filius Jo(ann)is Pitswegh et Annae Boesten quem e sacro fonte susceperunt Wilm Henssen nomine Jacobi Wolters ex Hobbelroij et Maria Hanssen filia Dirck Hanssen ex Hobbelroij 
 met Mecken (Maria) Vromen (Vroemen, Vroomen), dr. van Jan (Joannes) Vromen en Ida Frambachs
 geb. te Hobbelrade [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op zondag 16 augustus 1671 te Beek [Li] 16. Maria filia Joannis Vromen et Jdae Frambach coniug(um). suscept. Willemen Braeckelen van Maestricht et Lijseken Cuijpers. (getuige: Willemen Braeckelen [=Brakelmans ww?] van Maastricht, Lijseken Cuijpers), 
 doopgetuige van haar nicht Maria Mevis op zondag 23 maart 1710 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar achternicht Cornelia Henssen op zaterdag 17 december 1718 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Petrus Seghels op woensdag 25 augustus 1694 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Jacobus Josephus Hanssen op zondag 19 maart 1719 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Petrus Henssen op donderdag 29 september 1718 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Catharina Haen op zondag 13 maart 1707 te Spaubeek [Li], 
 woont op vrijdag 1 mei 1693 te Spaubeek [Li] - Hoebbelrae. 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.  Peter (Petrus) ,  
   geb. te Hobbelrade [Li],  
   ovl. (ongeveer 82 jaar oud) op woensdag 3 december 1777 te Beek [Li], volgt IIa
  2.  Joannes, genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde [Jan Vromen] ,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 16 september 1698 te Spaubeek [Li] 16 7br baptisatus est Io(ann)es filius Iacobi Wouters et Maria Vroemen coniug: suscep: Jan Jelis Ida Meveijs (getuigen: Jan (Joannes) Zelis als Jan Jelis, Ida Meveijs),  
   pastoor in Velden en Opheer,  
   doopgetuige van zijn nicht Maria Helena Henssen (zie IIb) op donderdag 8 november 1742 te Spaubeek [Li],  
   doopgetuige van zijn achterneef Jan (Joannes) Wouters (IVj) op zondag 5 mei 1765 te Beek [Li],  
   getuige bij kerk. huw. van zijn broer Peter (Petrus) Wouters (IIa) en Petronilla Peters op dinsdag 18 november 1738 te Beek [Li],  
   doopgetuige van zijn achternicht Maria Ida Peeters (zie IIId) op zaterdag 11 juli 1767 te Beek [Li],  
   doopgetuige van zijn neef Joannes Wouters (IIIb) op maandag 15 september 1721 te Beek [Li]. 
  3.  Henricus, genoemd naar zijn oudoom aan vaderszijde ,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 7 maart 1702 te Spaubeek [Li] 7 martij bapt est Henricus filius Jacobi Wouters et Mariae con(iu)g(um) susc Joannes Penris et Isabella Vrombax (getuigen: zijn aangetrouwde oom Jan (Joannes) Penris en zijn oudtante Isabella Frambach als Isabella Vrombax),  
   doopgetuige van zijn neef Joannes Wouters (IIIb) op maandag 15 september 1721 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 25 jaar oud) op maandag 17 november 1727 te Spaubeek [Li],  
   begr. op woensdag 19 november 1727 aldaar 17. 9bris anni praecedentis obijt Henricus adolescens filius Iacobi Wouters et Mariae Vroemen coniug. et 19. 9bris eiusdem sepultus est.
  4.  Cornelia, genoemd naar haar tante en deze is ook haar meter ,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 24 juli 1704 te Spaubeek [Li] 24 iulij bapt est Cornelia filia Jacobi Wouters et Mariae con(iu)g(um) susc Jo(ann)es Vromen et Cornelia Wouters (getuigen: haar grootvader Jan (Joannes) Vromen en haar tante Neliken (Cornelia) Wouters). 
  5.  Ida, genoemd naar haar grootmoeder aan moederszijde [Ida Frambachs] ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 29 juli 1705 te Spaubeek [Li] (getuigen: haar grootvader Jan (Joannes) Vromen en haar tante Neliken (Cornelia) Wouters),  
   doopgetuige van haar achterneef Matthias Kerchofs op donderdag 29 juni 1724 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 25 jaar oud) op woensdag 15 november 1730,  
   begr. op woensdag 15 november 1730 te Beek [Li] 15. Ida Wouters uxor Henrici Luijten.,  
   kerk.huw. (resp. ongeveer 19 en ongeveer 36 jaar oud) (Rooms Katholiek) op donderdag 7 juni 1725 te Geleen [Li] 7. junij copulati sunt Henrick Luijt[en] et Jda Wouters. testis facies ecclesia[e]  
   met Hendrijck (Henricus) Luijten, zn. van Hendrijck (Henricus) Luijten en Gietgen Banens,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 21 april 1689 te Geleen [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Walterus, genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde ,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 25 oktober 1706 te Spaubeek [Li] 25 8br(is) baptisatus est Walterus filius Jacobi Wourters et Mariae Vromen suscept. Jo(ann)es Brakelmans et Mecken Kerckhoofs. (getuigen: zijn aangetrouwde oudtante Meijken (Maria) Kerckhoffs als Mecken Kerckhoofs [e.v. Marten Jacobus Wouters], Johannes Brakelmans [schoonvader Catharina Frambach ww?]). 
  7.  Maria, genoemd naar haar tante aan vaderszijde ,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 22 november 1707 te Spaubeek [Li] 22 baptisata est Maria filia Jacobi Wouters et Mariae Vromen suscept. Petrus Wouters et Anna Frambach (getuigen: haar oom Peter (Petrus) Wouters en haar oudtante Anna Frambach),  
   doopgetuige van haar neef Jacobus Wouters (zie IIa) op zondag 8 februari 1733 te Beek [Li],  
   doopgetuige van haar achterneef Mathijs (Matthias) Romans (IVa) op dinsdag 5 september 1752 te Beek [Li],  
   doopgetuige van Elisabetha Hermens op zondag 7 november 1723 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 22 jaar oud) op zaterdag 23 september 1730,  
   begr. op zaterdag 23 september 1730 23. obijt Maria Wouters coelebs. te Beek [Li]. 
  8.  Helena, genoemd naar haar grootmoeder aan vaderszijde [Heijlken Nijsten] ,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 15 maart 1709 te Spaubeek [Li] 15 martij baptisata est Helena filia legitima Jacobi Wouters et Mariae Vromen susc. Petrus Mevis et Cornelia Wouters. (getuigen: haar aangetrouwde oom Peter (Petrus) Mevis en haar tante Neliken (Cornelia) Wouters),  
   ovl. (hoogstens 9 maanden oud) voor 1710 waarschijnlijk te Spaubeek [Li]. 
  9.  Helena, genoemd naar haar overleden zuster ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 18 mei 1710 te Spaubeek [Li] 18 maij baptisata est Helena filia Jacobi Wouters et Mariae Vromen susc. Peter Frambachs et Catharina Bemelmans (getuigen: haar oudoom Peer (Petrus) Frambach en Catharina Bemelmans),  
   ovl. (hoogstens 2 jaar oud) voor 1713 waarschijnlijk te Spaubeek [Li]. 
  10.  Maria Catharina Wolters,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 17 oktober 1711 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 65 jaar oud) op donderdag 18 september 1777 aldaar, volgt IIb
  11.  Helena , genoemd naar haar overleden zuster,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 6 augustus 1713 te Spaubeek [Li] anno 1713 6 aug baptisata est Helena filia legitima Jacobi Wouters et Mariae Vroemen quam e sacro fonte susceperunt Jacob Henssen et Maria Wouters n:b: haec filia non reperitur in registro suo loco sed susceptor et parentes baptisatae fide digni ita declarunt baptisatam esse anno et die quo supra a r: d: Wernero ab Amstenraedt tunc temporis pastore hic ita notatum. die 17 9bris 1776 ita testor W: Janssen pastor in Spaubeeck hic ponuntur quaedam omissa (getuigen: Jacobus Henssen en haar tante Meijken (Maria) Walteri),  
   religieuse (non),  
   doopgetuige van Nicolaus Geurts op maandag 3 februari 1738 te Spaubeek [Li]. 

Generatie II

IIa.  Peter (Petrus), genoemd naar zijn oom aan vaderszijde Wouters (Wolters), zn. van Jacob (Jacobus) Wouters (I) en Mecken (Maria) Vromen
 geb. te Hobbelrade [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op woensdag 16 februari 1695 te Spaubeek [Li] 16 bapt est Petrus filius Jacobi Wouters et Mariae con(iu)g(um) susc Godefridus Gossens et Maria Saueren [Saveren] (getuigen: zijn aangetrouwde oudoom Geurt (Godefridus) Goessens als Godefridus Gossens e.v. Catharina Vroemen, Maria Saveren/Severen), 
 doopgetuige van zijn neef Matthias Wouters op dinsdag 22 augustus 1719 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Joannes Franciscus Henssen (zie IIb) op zaterdag 3 oktober 1744 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn kleinzoon Joannes Janssen (zie IIIc) op donderdag 7 maart 1748 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn kleindochter Maria Cornelia Wouters (zie IIIe) op maandag 14 juli 1760 te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van zijn zoon Peter (Petrus) Wouters (IIIe) en Barbara Paes op zondag 17 oktober 1773 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn kleindochter Maria Wouters (zie IIIe) op donderdag 12 januari 1775 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn achterneef Petrus Hanssen op woensdag 24 maart 1717 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Petrus Erkens op zondag 30 augustus 1716 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Jacobus Wouters (zie IIb) op maandag 7 juli 1749 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 82 jaar oud) op woensdag 3 december 1777 te Beek [Li], 
 begr. op woensdag 3 december 1777 aldaar 3tia obyt Petrus Wouters octogen. vid: 1mi thori Idae Coumans, et 2di Petronillae Peters
 tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 25 jaar oud) (1) (gereformeerd) op zaterdag 30 mei 1716 te Beek [Li] Peter Wouters J.M. van Hobbelraat onder de Heerlijkheid van Geleen met Ida Kaumans J.D. van Neer Beeck
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op donderdag 11 juni 1716 te Spaubeek [Li] 11 matrimonio juncti sunt Petrus Wouters et Jda Coumans ex Nierbeck testes fuerunt Claes Boesten et Margarita Coumans. (getuigen: zijn achterneef Claes (Nicolaus) Boesten en haar zus Margareta Coumans
 met Ida Coumans (Koumans), dr. van Peter (Petrus) Coumans en Cornelia Verwisch
 geb. te Neerbeek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 1 februari 1691 te Beek [Li] 1. Jda filia Petri Coumans et Corneliae Zeuerens [= Zeverens] coniug(um). suscept. Joannes Coumans et Trijneken Nijsten. uxor Thijsken Coumans. (getuigen: haar oom Jan (Joannes) Coumans en haar aangetrouwde tante Catharina Nijsten als Trijneken Nijssen e.v. Thijsken Coumans), 
 ovl. (ongeveer 42 jaar oud) op zaterdag 12 december 1733 te Spaubeek [Li] (Ida Coumans e.v. Petrus Wouters). 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Maria ,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 24 april 1717 te Beek [Li], volgt IIIa
  2.  Joannes ,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 15 september 1721 te Beek [Li], volgt IIIb
  3.  Isabella ,  
   geb. te Neerbeek [Li], volgt IIIc
  4.  Cornelia ,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 2 november 1725 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 75 jaar oud) op woensdag 24 december 1800 aldaar, volgt IIId
  5.  Peter (Petrus) ,  
   woonachtig te Neerbeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 80 jaar oud) op woensdag 17 januari 1810 aldaar, volgt IIIe
  6.  Jacobus, genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde [Jacob Wouters] ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 8 februari 1733 te Beek [Li] 8. baptizatus est Jacobus filius Petri Wouters et Jdae Koumans conjugum, suscept: Jo(ann)e Hanssen et Mariâ Wouters. (getuigen: Joannes Hanssen en zijn tante Maria Wouters (zie I)),  
   ovl. (ongeveer 14 jaar oud) op woensdag 10 januari 1748 te Neerbeek [Li],  
   begr. op woensdag 10 januari 1748 te Beek [Li] d: 10. ja(nu)arij obijt solo viatico munitus Jacobus Wouters, filius Petri Wouters ex Neerbeeck. r.i.p.
  Peter (Petrus), genoemd naar zijn oom aan vaderszijde Wouters
 tr. (resp. ongeveer 43 en ongeveer 55 jaar oud) (2) (Nederlands Hervormd) op vrijdag 7 november 1738 te Beek [Li] de 7 9bris Peter Wouters weduwenaer woonagtig tot Neerbeek met Peternel Peters weduwe woonagtig ten Beek
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op dinsdag 18 november 1738 aldaar 18. Petrus Wouters cum Petronillâ Peters de meo consensu contraxerunt coram r:d: Jo(ann)e Wouters pastore in Velden dispensante ill(ustrissi)mo Ruraemundensi in 3tio affinitatis gradu lineae lateralis aequali. testibus utroque Wilhelmo Henssen (getuigen: zijn broer Joannes Wouters (zie I), pastoor in Velden en zijn achterneef Wilm (Wilhelmus) Henssen (zie IIb)), 
  
 Verder onderzoek in 1767 te Neerbeek [Li], 
 Peter Wouters x Petronel Peters te Neerbeek (bron: Collectie Habets 4240-7-1767
 met Petronilla Peters, dr. van Thijsken (Matthias) Peters en Ida Erckens alias Thijssen
 woonachtig te Neerbeek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op dinsdag 19 oktober 1683 te Beek [Li] 19 Petronilla filia Thijsken Peters et Jdae Erckens coniug(um) suscept. Walt Odekir[c]k[e]n et Catharina Eijnaten ex Spaubeeck. (getuigen: Walter (Walterus) Joannes Odekercke als Walt Odekircken, Catharina Eijnaten uit Spaubeek), 
 doopgetuige van haar neef Henricus Peters op donderdag 1 februari 1720 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Maria Ida Janssen (zie IIIc) op maandag 18 januari 1751 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Petrus Boesten op maandag 25 november 1720 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Albertus Lemmens op vrijdag 23 december 1740 te Beek [Li]. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IIb.  Maria Catharina (Catharina) Wolters (Wouters), dr. van Jacob (Jacobus) Wouters (I) en Mecken (Maria) Vromen
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 17 oktober 1711 [naam vader: Jacobus Wolters] te Spaubeek [Li] 17 baptisata est Maria Catharina filia Jacobi Wolters et Mariae Vroomen susceptores Petrus Vroomen et Elsken Leenardts (getuigen: Petrus Vroemen als Petrus Vroomen en Elsken (Elisabeth) Lenarts als Elsken Leenardts), 
 doopgetuige van haar achterneef Joannes Wilhelmus Erkens op zondag 25 oktober 1750 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar achternicht Ida (Maria Ida) Wauters (IVi) op vrijdag 13 augustus 1762 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Otto Hagemans op vrijdag 25 april 1749 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar kleinzoon Joannes Wilhelmus Loijson (zie IIIg) op zaterdag 8 oktober 1774 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Ludovicus Raemeckers op woensdag 25 augustus 1745 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar achternicht Joanna Pitzwegh op woensdag 6 februari 1737 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 65 jaar oud) op donderdag 18 september 1777 door een plotselinge dood te Spaubeek [Li], 
 begr. op zaterdag 20 september 1777 aldaar 18 obyt Maria Catharina Wouters morte subitanea, conjux Matthiae Wouters, quae 20 ejusd(em): sepultus est.
 kerk.huw. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 27 jaar oud) (1) (Rooms Katholiek) op zaterdag 1 februari 1738 aldaar 1 februarij anno praefato matrimonio juncti sunt cum dispensatione in tertio consanguinitatis gradu aequali Wilhelmus Henssen et Maria Wolters testes fuerunt Petrus Mevis et Wilhelmus Peulen (getuigen: haar aangetrouwde oom Peter (Petrus) Mevis en zijn neef en haar achterneef Wilm (Wilhelmus) Peulen), 
  
 koopt tussen 1740 en 1744 te Spaubeek [Li], 
 Op 10 februari 1740 kopen Wilhelm Henssen en Maria Wouters een stuk land te Hobbelrade in het "het Huijerbecken" van de heer Penders en zijn moeder, Maria Cuijpers, weduwe van Jan Penders. 
 Op 9 april 1744 kopen Willem Henssen en Maria Wouters 40 kleine roeden beempt onder Spaubeek van Geret Wijnen, getrouwd met Maria Hagemans. 
 (Bron: Mathis Hubertus Bemelmans en Maria Antoinetta Hubertina Brandts blz. 128), 
 Geld lening in 1747
 Op 6 mei 1747 leent Willem Henssen namens zijn schoonzuster, Helena Wouters, geestelijke dochter (religieuse) 600 gulden à 4% aan Joannes Hanssen cum suis [=met gevolg, met de zijnen]. 
 (Bron: Mathis Hubertus Bemelmans en Maria Antoinetta Hubertina Brandts blz. 128), 
 Overlijden familieleden binnen 2 weken tussen woensdag 20 september 1747 en zondag 1 oktober 1747  te Spaubeek [Li]
 Twee kinderen en hun vader overlijden binnen 2 weken in dit gezin. Mogelijk als gevolg van de runderpest, die hier heerste tussen 1745 en 1748, of aan disenterie
 In het overlijdensregister van Spaubeek lezen we: "In den winter 1746-1747 heerstte alhier eene kwaadaardige ziekte onder het vee. . .vele (omtrent 35) koebeesten stierven . . . en vele inwoners stierven aan disenterie of buikloop
 met haar achterneef Wilm (Wilhelmus), genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde [Wilhelmus Hengsten] Henssen, zn. van Andreas Henssen (scabinus [=schepen, wethouder]) en Maria Cuijpers
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 4 december 1710 te Spaubeek [Li] 4 xbris baptisatus est Wilhelmus filius Andreae Henssen et Mariae Cuijpers suscept. Lambertus Heijnen et Margareta Didden nomine Annae Cuijpers. (getuigen: zijn achterneef Lambertus Heijnen, Margareta Didden nms. haar moeder Anna Cuijpers en Enken (Anna) Cuijpers door haar dochter Margareta Didden), 
 landbouwer-grondeigenaar, 
 getuige bij kerk. huw. van zijn achterneef Peter (Petrus) Wouters (IIa) en Petronilla Peters op dinsdag 18 november 1738 te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Dirick (Theodorus) Geurts en Cornelia Coumans op zondag 25 november 1736 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Jan (Joannes) Boosten en Maria Meijers op zondag 7 oktober 1731 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Anna Maria Duque op zondag 11 september 1735 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn achterneef Jacobus Pitswegh op zaterdag 25 december 1745 te Spaubeek [Li], 
 wonen in Hobbelrade te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 36 jaar oud) op zondag 1 oktober 1747 - aan runderpest of disenterie te Hobbelrade [Li], 
 begr. op zondag 1 oktober 1747 te Spaubeek [Li] 1 pie in domino obijt ex dissenteria sacris ecclesiae sacramentis rite praemunitus Wilhelmus Hensen maritus Mariae Wolters ex Hobbelray et eodem sepultus.
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  André (Andreas) ,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 20 april 1739 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 55 jaar oud) op donderdag 14 augustus 1794 aldaar, volgt IIIf
  2.  Maria Helena, genoemd naar haar tante aan moederszijde [Helena Wouters] ,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 8 november 1742 te Spaubeek [Li] 8 novembris anno praecedenti baptisata est Maria Helena filia Wilhelmi Henssen et Mariae Wolters quam e sacro fonte susceperunt Jacobus Wolters no(m)i(n)e r: d: Jo(ann)is Wolters pastoris in Velden et Maria Henssen uxor Jo[ann]is Raemeckers (getuigen: haar grootvader Jacob (Jacobus) Wouters (I) nms. eerwaarde heer Joannes Wolters pastoor in Velden, haar oom Joannes Wouters (zie I) als eerwaarde heer Joannes Wolters pastoor in Velden door Jacobus Wouters en haar tante Maria Helena Henssen e.v. Joannes Raemeckers),  
   doopgetuige van haar nicht Maria Helena Henssen (zie IIIf) op dinsdag 28 november 1775 te Spaubeek [Li],  
   doopgetuige van haar neef Joannes Petrus Eussen (zie IIIg) op zondag 27 juli 1788 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 86 jaar oud) op vrijdag 1 mei 1829 te Beek [Li]. 
  3.  Jacobus, genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde [Jacob Wouters] ,  
   geb. in 1744 Is hij een tweelingbroer van Joannes Franciscus en dus ook geboren op 3 oktober 1744, want bij het sterven heeft hij de leeftijd van 3 jaar? waarschijnlijk te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 3 jaar oud) op zondag 24 september 1747 - aan runderpest of dyssenterie te Spaubeek [Li],  
   begr. op dinsdag 26 september 1747 aldaar eodem [24-09-1747] obijt ex dissenteria Iacobus filius 3 annorum Wilhelmi Hensen et Mariae Wolters et 26 eiusdem sepultus
  4.  Joannes Franciscus ,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 3 oktober 1744 te Spaubeek [Li] 3 oct: anno praefato baptisatus est Joannes Franciscus filius leg: Wilhelmi Henssen et Mariae Wolters quem e sacro fonte susceperunt Petrus Wolters et [verder niets geschreven] (getuige: zijn oom Peter (Petrus) Wouters (IIa), als Petrus Wolters),  
   ovl. (ongeveer 2 jaar oud) op woensdag 20 september 1747 - aan runderpest of dyssenterie te Spaubeek [Li],  
   begr. op vrijdag 22 september 1747 aldaar die 20 obijt ex dissenteria Ioannis 3 annorum filius Wilhelmi Hensen et Mariae Wolters et 22 eiusdem sepultus
  5.  Maria Anna ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 18 december 1746 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 75 jaar oud) op vrijdag 15 februari 1822 aldaar, volgt IIIg
  Maria Catharina Wolters
  
 Verder onderzoek, 
 Mathias Wouters x Maria Wouters te Spaans-Neerbeek (Collectie Habets 4233-34-1753 en 4230-24-1749) 
 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 36 en ongeveer 33 jaar oud) (2) op donderdag 10 oktober 1748 te Spaubeek [Li] 10 octobris matrimonio juncti sunt cum dispensatione in 4to gradu consanguinitatis semel et in bannis Matthias Wouters et Maria Wouters testes Henricus Vromen custos et Jda Mevis (getuigen: Henricus Vroemen als Henricus Vromen de koster en Ida Mevis), 
  
 Verwantschap Matthias Wouters x Maria Wouters op donderdag 10 oktober 1748 te Spaubeek [Li], 
 Matthias en Maria zijn verre neef en nicht van elkaar (zie ook dispensatie bij huwelijk, zij weten dus dat ze ver familie van elkaar zijn). 
 Matthias Wouters is zoon van Otto Wouters x Bille Fremmen is zoon van Petrus Odekirchen/Wouters x Anna Gerkens/Martens is zoon van Hendrick Odekercke/Wouters x Margaretha Schetseneers (3 generaties terug in tak Henricus) 
 Maria (Catharina) Wouters is dochter van Peter Wouters x Ida Coumans is zoon van Jacob Wouters x Maria Vromen is zoon van Walter Wouters x Heijlken Nijsten is zoon van Jacob Odekercke/Wouters x Mayken Otten (4 generaties terug in tak Jacobus) 
 Jacobus Odekercke/Wouters en Henricus Odekercke/Wouters zijn beide zonen van Walterus Odekercke x Christina NN de stamvader van onze familie
 met Matthias Wouters, zn. van Otto Wouters en Bille (Sibijlla) Fremmen
 ged. Rooms Katholiek op zondag 22 september 1715 te Beek [Li] 22 baptizatus est Matthias filius Othonis Wouters et Sibyllae Fremmen conj. sus. Franciscus Martens et Margaretha Haghemans. (getuigen: zijn achternicht Grietjen (Margareta) Haghmans alias Wouters, als Margaretha Haghemans, Franciscus Martens), 
 doopgetuige van zijn neef Matthias Hagemans op dinsdag 6 juni 1741 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Anna Maria Loijson (zie IIIg) op zondag 26 september 1773 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn achterneef Petrus Peters op dinsdag 24 september 1743 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn achternicht Anna Elisabeth Greven op donderdag 13 februari 1744 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Joannes Mathias Henssen (IVl) op zondag 15 augustus 1773 te Geleen [Li], 
 ovl. (ongeveer 70 jaar oud) op zaterdag 11 maart 1786 te Spaubeek [Li] - in Hoeve, 
 begr. op maandag 13 maart 1786 aldaar 11ma obyt subitanea in Hoeve circa 5am matutinam Mathias Wouters aetatis 74 circiter annorum, et viduus Mariae Wouters, qui 13tia ejusdem sepultus est.
 Uit dit huwelijk 3 zonen: 
  1.  Jacobus, genoemd naar zijn overleden broer [Jacobus Henssen] ,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 7 juli 1749 te Spaubeek [Li] 7 julij baptisatus est Jacobus filius legitimus Matthiae Wouters et Mariae Wouters susceptores Petrus Wouters et Ida Mevis (getuigen: zijn oom Peter (Petrus) Wouters (IIa) en Ida Mevis),  
   ovl. (ongeveer 1 jaar oud) op zaterdag 6 maart 1751 te Spaubeek [Li] (Jacobus Wouters zn van Mathias Wouters en Maria Wouters) opmerking: 1 anni [= 1 jaar oud],  
   begr. op zondag 7 maart 1751 aldaar 6 martij obijt Jacobus infans 1 anni et medij filius Matthiae Wouters et Mariae Wouters et 7 eiusdem sepultus.
  2.  Joannes Jacobus, genoemd naar zijn overleden broer [Joannes Henssen] ,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 2 maart 1752 (tweeling) te Spaubeek [Li] 2 martij baptisati sunt gemini filii legitimi Matthiae Wouters et Mariae Wouters 1mus Otto cujus suscep(tores) fuerunt Joannes Hagemans et Elisabeth Kerckhofs 2dus Joannes Jacobus cujus suscep(tores) fuerunt Petrus Wouters et Anna Wouters (getuigen: zijn oom Petrus Wouters en zijn tante Anna Wouters),  
   kapelaan (sacellanus in Schimmert),  
   doopgetuige van zijn nicht Maria Ida Henssen (IVn) op maandag 28 augustus 1780 te Spaubeek [Li],  
   doopgetuige van zijn neef Joannes Jacobus Arnoldus Loijson (zie IIIg) op vrijdag 26 juni 1778 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 28 jaar oud) op woensdag 3 januari 1781 opmerking: capellaan deses kerspel;tot sc. te Schimmert [Li],  
   begr. op donderdag 4 januari 1781 aldaar. 
  3.  Otto, genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde [Otto Wouters] ,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 2 maart 1752 te Spaubeek [Li] 2 martij baptisati sunt gemini filii legitimi Matthiae Wouters et Mariae Wouters 1mus Otto cujus suscep(tores) fuerunt Joannes Hagemans et Elisabeth Kerckhofs 2dus Joannes Jacobus cujus suscep(tores) fuerunt Petrus Wouters et Anna Wouters (getuigen: zijn oom Joannes Haegmans, als Johannes Hagemans en Elisabetha Kerckhoffs),  
   ovl. (ongeveer 30 dagen oud) op zaterdag 1 april 1752 te Spaubeek [Li] opm. unius mensis [= 1 maand],  
   begr. op zondag 2 april 1752 aldaar 1. aprilis obijt Otto infans unius mensis, filius Matthiae Wouters et Mariae Wouters et 2 huius sepultus.

Generatie III

IIIa.  Maria, genoemd naar grootmoeder aan vaderszijde [Maria Vromen] Wouters (Wauters), dr. van Peter (Petrus) Wouters (IIa) en Ida Coumans
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 24 april 1717 te Beek [Li] 24 Maria filia Petri Wouters et Idae Coumans conj. sus. Jo(ann)es Coumans et Catharina Vroemen. (getuigen: haar oudoom Jan (Joannes) Coumans en haar oudtante Catharina Vroemen), 
 doopgetuige van Maria Agatha Wijnen op zaterdag 17 april 1773 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Jan Peeter (Joannes Petrus) Janssen (zie IIIc) op maandag 7 oktober 1754 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Joannes Lemmens op dinsdag 18 oktober 1768 te Beek [Li], 
 tr. (resp. ongeveer 21 en minstens 28 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zaterdag 24 mei 1738 idem [24 Maij] Frederik Romans j.m. geb. en woonagtig te Beek met Maria Wouters j.d. geb. en woonagtig te Beek te Beek [Li], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 8 juni 1738 8. Fredricus Romens cum Mariâ Wouters, testibus Matthiâ Romens et Elizabethâ Wouters. aldaar (getuige: Matthias Romens, Elisabeth Wouters) 
 met Frederik Romans
 geb. voor 1710 te Beek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Joannes Nicolaus Roijmans (Romans),  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 17 oktober 1748 te Beek [Li] d: 17. 8bris bap(tisa)tus est sub condit: Joannes Nicolaus filius Frederici Roijmans, et Mariae Wouters conj: ambo ex et in Beeck. susc. Jo(ann)es Roebroecx et Maria Romens ambo Beeck. (getuigen: Joannes Roobroeck als Joannes Roebroecx, Maria Romans). 
  2.  Mathijs (Matthias) ,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 5 september 1752 te Beek [Li], volgt IVa

IIIb.  Joannes (Joes), genoemd naar zijn oom en peter Wouters (Wolters, Wauters), zn. van Peter (Petrus) Wouters (IIa) en Ida Coumans
 ged. Rooms Katholiek op maandag 15 september 1721 te Beek [Li] 15 Jo(ann)es filius Petri Wouters et Idae Koumans conjugum, suscept[:] Henrico Wouters loco Jo(ann)is Wouters diaconi et Corneliâ Koumans loco Elizabethae Koumans. (getuigen: zijn oom Henricus Wouters (zie I) nms. [zijn broer] diaken Joannes Wouters, zijn oom Joannes Wouters (zie I) (Diaken) door Henricus Wouters, zijn tante Cornelia Coumans door Elisabeth Coumans en zijn tante Elisabetha Coumans door Cornelia Coumans), 
 doopgetuige van zijn neef Johan Peter (Joannes Petrus) Peeters (IVg) op vrijdag 10 april 1761 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Nicolaus Janssen (zie IIIc) op zondag 12 maart 1752 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Joannes Janssen (zie IIIc) op woensdag 3 oktober 1753 te Beek [Li], 
 tr. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zondag 27 april 1755 [inschrijving] d(en): 12. april Johannes Wouters. j:m. van Neerbeek. met. Helena Penders. j.d: ook van Neerbeek. [copulatie] d(en): 27. april te Beek [Li], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 27 april 1755 27. matrimonio juncti sunt Jo(ann)es Wouters et Helena Penris ambo ex Beck coram me et testibus Theodoro Wouters et Maria Coenen. aldaar (getuigen: Dirk (Theodoricus) Wouters, als Theodorus Wouters, Maria Coenen, Theodorus Wouters, Maria Coenen), 
  
 woont circa 1760 te Neerbeek [Li], 
 Heijerstraat (thans Fattenbergstraat) 
 (bron: Paul Mennens: Wouters Limonade Beek) 
 met Helena Penris (Penders), dr. van Neelis (Cornelius) Penris en Catharina Penris
 ged. Rooms Katholiek op dinsdag 11 oktober 1729 te Beek [Li] 11. Helena filia Cornelij Penris et Catharinae Penris conjugum, suscept: Arnoldo Penris et Annâ Penris. (getuigen: haar grootvader Erken (Arnoldus) Penris en haar tante Anna Penris), 
 doopgetuige van haar kleindochter Anna Helena Penris (zie IVd) op zaterdag 7 augustus 1790 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar kleinzoon Joannes Petrus Wouters (zie IVe) op zondag 16 maart 1794 te Neerbeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Henricus Wouters (zie IIIe) op zondag 6 maart 1768 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Mathias Janssen (zie IIIc) op donderdag 12 mei 1763 te Beek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Maria Ida Wauters (Wouters),  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 20 oktober 1755 te Beek [Li] 20. 8bris bap(ti)s(ata) est Maria Ida filia leg(i)t(i)m(a) Jo(ann)is Wauters et Helenae Penris coniugum ex Beck, susceptoribus Jo(ann)e Penris no(min)e Cornelij Penris et Petronella Penris omnes ex Beck. (getuigen: haar oom Joannes Penris nms. Cornelius Penris uit Beek, haar grootvader Neelis (Cornelius) Penris door Joannes Penris uit Beek en haar oudtante Petronella Penris uit Beek),  
   ovl. (hoogstens 4 jaar oud) voor 1760 waarschijnlijk te Beek [Li]. 
  2.  Jan Peter (Joannes Petrus) ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 14 november 1756 te Meerssen [Li],  
   ovl. (ongeveer 79 jaar oud) op zondag 31 januari 1836 te Beek [Li], volgt IVb
  3.  Cornelius ,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 19 januari 1759 te Beek [Li] 19. bap(ti)s(atus) est Cornelius filius leg(iti)m(u)s Jo(ann)is Wouters et Helenae Penris ex Beeck coniugum, suscept Gerardo Penris et Margaretha Coumans no(min)e Elisabethae Coumans. (getuigen: zijn oom Gerardus Penris, zijn oudtante Margareta Coumans, namens Elisabeth Coumans en zijn oudtante Elisabetha Coumans, door Margaretha Coumans),  
   ovl. (hoogstens 5 jaar oud) voor 1765 waarschijnlijk te Beek [Li]. 
  4.  Ida (Maria Ida) Wauters,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 9 februari 1760 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 87 jaar oud) op woensdag 13 oktober 1847 aldaar, volgt IVc
  5.  Maria Catharina ,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 21 maart 1763 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 75 jaar oud) op dinsdag 25 september 1838 te Neerbeek [Li], volgt IVd
  6.  Neelis (Cornelius) Wauters,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 21 augustus 1765 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 84 jaar oud) op zondag 4 november 1849 aldaar, volgt IVe

IIIc.  Isabella (Isabelle (Fr.)), genoemd naar haar meter Wouters (Wauters), dr. van Peter (Petrus) Wouters (IIa) en Ida Coumans
 geb. te Neerbeek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 21 oktober 1723 te Beek [Li] 21 octobris Isabella filia Petri Wouters et Jdae Koumans conjugum suscept. Wilhelmo Pijls et Isabellâ Frambach. (getuigen: Willem (Wilelmus) Pils als Wilhelmus Pijls en Isabella Frambach), 
 doopgetuige van haar nicht Ida (Maria Ida) Wauters (IVc) op zaterdag 9 februari 1760 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Maria Ida Schols op maandag 21 juni 1784 te Beek [Li], 
 tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 28 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op donderdag 8 juni 1747 20 Maij Joh: Janssen j: m: van Neerbeek met Isabella Wouters j: d: ook van Neerbeek gecop. de 8 junij te Beek [Li], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zaterdag 20 mei 1747 eodem [=20-05-1747] cont: matr: Jo(ann)es Janssen. et Jsabella Wouters, coram me et tes: Wilhelmo Janssen et Cornelia Wouters. aldaar (getuigen: zijn broer Wilelmus Janssen en haar zus Cornelia Wouters (IIId)) 
 met Joannes (Jean (Fr.)) Janssen, zn. van Nicolaus Janssen en Maria Lenaerts
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 26 januari 1719 te Beek [Li] 26 sub conditione Jo(ann)es filius Nicolai Janssen et Mariae Lenaerts conjugum suscept: Nicolao Janssen et Mariâ Vleugels. (getuigen: zijn vader Nicolaus Janssen en Maria Vleugels), 
 ovl. (ongeveer 89 jaar oud) op vrijdag 1 april 1808 te Beek [Li] (Jean Janssen gehuwd met Isabelle Wouters). 
 Uit dit huwelijk 16 kinderen: 
  1.  Joannes ,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 7 maart 1748 te Beek [Li] die 7mâ martij bapt(isat)us est Joannes filius legit: Joannis Janssen, et Isabellae Wouters conj: ex Beeck: suscep: Petrus Wouters, et Maria Janssen ex Beeck. (getuigen: zijn grootvader Peter (Petrus) Wouters (IIa) en zijn tante Maria Janssen),  
   ovl. (hoogstens 4 jaar oud) voor 1753 waarschijnlijk te Beek [Li]. 
  2.  Wilhelmus ,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 10 juni 1749 te Beek [Li] d: 10 junij b. est filius Wilhelmus. Joannis Janssen, et Isabellae Wouters conj: in Neerbeeck. susc. Wilhelmus Lenaers ex Neerbeeck, et Margaretha Coumans nomine Elisabethae Coumans ex Neerbeeck. (getuigen: zijn oudoom Wilelemus Lenaerts, als Wilhelmus Lenaerts uit Neerbeek, zijn oudtante Margareta Coumans, namens Elisabeth Coumans uit Neerbeek en zijn oudtante Elisabetha Coumans, uit Neerbeek door Margaretha Coumans),  
   ovl. (ongeveer 75 jaar oud) op woensdag 29 september 1824 te Beek [Li] (Wilhelmus Janssen zn van Joannes Janssen en NN; gehuwd met Elisabeth Voncken). 
  3.  Maria Ida ,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 18 januari 1751 die 18. januarij baptisata est Maria Ida filia Joannis Joanssen et Isabellae Wouters conjugum in Neerbeeck. susc. Wilhelmus Janssen et Petronella Peters ambo ex Neerbeeck. te Beek [Li] (getuigen: haar oom Wilelmus Janssen, als Wilhelmus Janssen uit Neerbeek en Petronilla Peters (zie IIa), uit Neerbeek). 
  4.  Nicolaus ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 12 maart 1752 12: bap: est Nicolaus filius leg: Joannis Jansen ex Beeck et Isabellae Wouters ex Beeck conj: susc: Joannes Wouters et Elisabetha Lenaerts ex Beeck: Genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde (Nicolaus Janssen) te Beek [Li] (getuigen: zijn oom Joannes Wouters (IIIb) en zijn oudoom Elisabethe Lenaerts),  
   ovl. (hoogstens 2 jaar oud) voor 1755 waarschijnlijk te Beek [Li]. 
  5.  Joannes ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 3 oktober 1753 genoemd naar zijn peter te Beek [Li] 3tia 8bris bapt(i)s(atus) est Joannes filius legitimus Jo(ann)is Jansen et Iisabellae Wauters coniugum ex Beek, suscept. Mathia Wauters nomine r(everen)di adm(odi) d(omi)ni Jo(ann)is Wauters pastoris in Opheer et Cornelia Coumans ex Beek. (getuigen: zijn achterneef Matthias Wouters als Mathias Wauters nms. eerwaarde Joannes Wauters pastoor in Opheer, zijn oom Joannes Wouters (IIIb) als eerwaarde Joannes Wauters pastoor in Opheer door Matthias Wauters en zijn oudtante Cornelia Coumans uit Beek),  
   ovl. (hoogstens 5 jaar oud) voor 1759 waarschijnlijk te Beek [Li]. 
  6.  Jan Peeter (Joannes Petrus) ,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 7 oktober 1754 te Beek [Li] (getuigen: zijn tante Maria Wouters (IIIa), Henricus Lenaerts),  
   ovl. (ongeveer 81 jaar oud) op zaterdag 19 maart 1836 te Beek [Li] (Jan Peeter Janssen zn van Joannes Janssen en Elisabeth Wouters; gehuwd met Maria Catharina Sleijpen). 
  7.  Nicolaus ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 31 december 1755 genoemd naar zijn peter te Beek [Li] 31. bapt(i)s(atus) est Nicolaus filius leg(i)t(i)m(u)s Jo(ann)is Jansen et Isabellae Wauters coniugum ex Beck, suscept: Nicolao Jansen et Margaretha Coumans. (getuigen: zijn grootvader Nicolaus Janssen en zijn oudtante Margareta Coumans). 
  8.  Joannes ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 27 mei 1759 te Beek [Li] 27. Jo(ann)es filius leg: Jo(ann)is Jansen et Isabellae Wouters ex Beeck coniugum, suscept. Wilhelmo Lenarts et Cornelia Wouters. (getuigen: zijn oudoom Wilelemus Lenaerts, als Wilhelmus Lenaerts en zijn tante Cornelia Wouters (IIId)),  
   ovl. (ongeveer 80 jaar oud) op donderdag 12 maart 1840 te Beek [Li] (Joannes Janssen zn van Joannes Janssen en Maria Isabella Wouters; gehuwd met Maria Catharina Sassen). 
  9.  Jacobus ,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 18 september 1760 te Beek [Li] 18. eiusd(em) Jacobus fil: leg: Jo(ann)is Jansen et Isabellae Wauters coniug ex Beeck, suscept Petro Wouters et Helena Scholts ex Beeck. (getuigen: zijn oom Peter (Petrus) Wouters (IIIe), Helena Scholts uit Beek),  
   ovl. (hoogstens 7 jaar oud) voor 1768 waarschijnlijk te Beek [Li]. 
  10.  Maria Ida ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 11 november 1761 Genoemd naar haar meter te Beek [Li] 11ma 9bris Maria Ida fil. leg: Jo(ann)is Jansen et Isabellae Wauters coniug. sus[c]ept: Petro Peeters ex Geleen et Maria Coumans ex Beeck. (getuigen: haar aangetrouwde oom Peter (Petrus) Peters (zie IIId), Maria Coumans uit Beek),  
   ovl. (hoogstens 4 jaar oud) voor 1766 te Beek [Li]. 
  11.  Mathias ,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 12 mei 1763 te Beek [Li] 12. eiusdem Mathias fil. leg. Jo(ann)is Jansen et Isabellae Wouters coniug ex Beeck, suscept: Nicolao Jansen no(min)e Mathiae Jansen et Helena Penris. (getuigen: zijn oom Nicolaus Janssen, namens Mathias Jansen, zijn oom Matthias Janssen, door Nicolaas Jansen en zijn aangetrouwde tante Helena Penris (zie IIIb)). 
  12.  Maria Ida ,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 13 oktober 1764 te Beek [Li] 13tia Maria Ida fil. leg: Jo(ann)is Jansen et Isabellae Wauters coniug: suscept. Mathia Wouters ex Spaubeeck et Cornelia Jansen. (getuigen: Matthias Wouters, uit Spaubeek en haar tante Cornelia Janssen). 
  13.  Maria Sibilla ,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 20 oktober 1766 te Beek [Li] 20 eiusdem Maria Sibilla fil. leg: Jo(ann)is Jansen et Isabellae Wouters ex Beeck coniug: susceptorib(us) Petro Huben et Sibillae [sic] Scholts (getuige: Petrus Huben, Sibilla Scholts). 
  14.  Josephus ,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 23 juli 1767 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 41 jaar oud) op donderdag 9 februari 1809 te Geleen [Li], volgt IVf
  15.  Jacobus ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 2 oktober 1768 te Beek [Li] 2. Jacobus fil. leg. Jo(ann)is Jansen et Isabellae Wauters coniug, sus[c]ept. Petro Peeters et Cornelia Penris. (getuigen: zijn aangetrouwde oom Peter (Petrus) Peters (zie IIId) als Petrus Peeters, Cornelia Penris). 
  16.  Isabella ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 19 mei 1771 te Beek [Li] 19. Isabella fil. leg: Jo(ann)is Jansen et Isabellae Woutrus coniug. ex Beck, suscept: Wilhelmo Coumans et Cornelia Hagens, no(min)e Helenae Hensen (getuige: Wilhelmus Coumans, Cornelia Hagens namens Helena Hensen). 

IIId.  Cornelia, genoemd naar haar grootmoeder aan moederszijde [Cornelia Verwisch] Wouters (Wauters), dr. van Peter (Petrus) Wouters (IIa) en Ida Coumans
 ged. Rooms Katholiek op vrijdag 2 november 1725 te Beek [Li] 2. Cornelia filia Petri Wouters et Jdae Coumans. conjugum, suscept: Jo(ann)e Kerchofs et Corneliâ Coumans. (getuigen: haar tante Cornelia Coumans, Joannes Kerckhofs), 
 getuige bij kerk. huw. van Joannes Janssen (zie IIIc) en haar zus Isabella Wouters op zaterdag 20 mei 1747 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Joannes Janssen (zie IIIc) op zondag 27 mei 1759 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Maria Wouters (zie IIIe) op donderdag 12 januari 1775 te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van haar neef Mathijs (Matthias) Romans (IVa) en Maria Catharina Coumans op zondag 12 september 1773 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Anna Margaretha Sleijpen op donderdag 15 september 1757 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Joannes Schols op dinsdag 26 juni 1787 te Beek [Li], 
 ovl. (ongeveer 75 jaar oud) op woensdag 24 december 1800 te Beek [Li] - akte 17, 
 tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 37 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zaterdag 1 juli 1758 [inschrijving] d(en). 1. jullij [sic] Peter Peters. j:m: van Spauwbeek. met Cornelia Wouters. j:d. van Neerbeek. [copulatie] d(en). 16. jullij te Beek [Li], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 16 juli 1758 hac 16ta. julij matrimonio juncti sunt Petrus Peeters ex Geleen oriundus ratur autem domic[i]lij ex Spaubeck et Cornelia Wouters ex Beck coram me et testibus Arnoldo Peeters et Petro Wouters ambo ex Beck. aldaar (getuigen: haar broer Peter (Petrus) Wouters (IIIe), zijn broer Arnoldus Peters, haar broer Peter (Petrus) Wouters (IIIe), Arnoldus Peeters) 
 met Peter (Petrus) Peters (Peeters), zn. van Claes Peters en Jen Boisten, zn. van Claes (Nicolaus) Peters en Jenne (Joanna) Boosten
 ged. Rooms Katholiek op dinsdag 23 juli 1720 te Geleen [Li] (getuigen: Merten (Martinus) Wouters, als Martinus Wouters, zijn tante Meijken (Maria) Peters, Peter Boisten), 
 doopgetuige van zijn nicht Maria Ida Janssen (zie IIIc) op woensdag 11 november 1761 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Jacobus Janssen (zie IIIc) op zondag 2 oktober 1768 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Maria Catharina Wouters (IVd) op maandag 21 maart 1763 te Beek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Johan Peter (Joannes Petrus) Peeters,  
   ged. op vrijdag 10 april 1761 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 50 jaar oud) op dinsdag 4 juni 1811 aldaar, volgt IVg
  2.  Nicolaus Peeters,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 7 november 1763 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 76 jaar oud) op donderdag 16 januari 1840 aldaar, volgt IVh
  3.  Maria Ida Peeters (Peters),  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 11 juli 1767 te Beek [Li] 11ma eiusdem Maria Ida fil. leg Petri Peeters et Corneliae Wauters coniug. suscept. Petro Peeters no(min)e r: d: pastoris in Opheer et Margareta Koumans. (getuigen: haar oudtante Margareta Coumans, als Margareta Koumans en haar oudoom Joannes Wouters (zie I), pastoor in Opheer door Petrus Peters). 

IIIe.  Peter (Petrus), genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde [Petrus Coumans] Wouters, zn. van Peter (Petrus) Wouters (IIa) en Ida Coumans
 woonachtig te Neerbeek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 22 januari 1729 te Beek [Li] 22. sub conditione Petrus filius Petri Wouters et Idae Koumans conjugum, suscept: Jacobo Wouters et Margaritâ Koumans. (getuigen: zijn grootvader Jacob (Jacobus) Wouters (I) en zijn tante Margareta Coumans), 
 getuige bij kerk. huw. van Peter (Petrus) Peters (zie IIId) en zijn zus Cornelia Wouters op zondag 16 juli 1758 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn achternicht Maria Ida Peters (zie IVh) op maandag 14 juli 1806 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Jacobus Janssen (zie IIIc) op donderdag 18 september 1760 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn kleindochter Maria Catharina Martijns (zie IVi) op zondag 19 augustus 1804 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn kleinzoon Joannes Petrus Wouters (zie IVj) op woensdag 17 september 1794 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Neelis (Cornelius) Wauters (IVe) op woensdag 21 augustus 1765 te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Jan (Joannes) Scholts (zie IVc) en zijn nicht Ida (Maria Ida) Wauters op donderdag 7 januari 1796 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Maria Elisabeth Snijders op woensdag 22 januari 1777 te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Peter (Petrus) Peters (zie IIId) en zijn zus Cornelia Wouters op zondag 16 juli 1758 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn achternicht Maria Agnes Peters (zie IVg) op maandag 18 april 1791 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Jan Peter (Joannes Petrus) Wouters (IVb) op zondag 14 november 1756 te Meerssen [Li], 
 ovl. (ongeveer 80 jaar oud) op woensdag 17 januari 1810 te Beek [Li] (Pierre Wouters zn van Pierre Wouters en Elisabeth Coumans; gehuwd met Barbe Paes; gehuwd met Catharina Coumans), 
  
 Verwantschap tussen families Wouters en Coumans/Koumans in 1759, 
 Beide echtgenoten hebben een (of meer dan een) bloedverwantschap: 
 1. De naam van de moeder van Peter Wouters is Ida Coumans en de naam van de bruid Catharina K(C)oumans doet vermoeden dat hier een bloedverwantschap aanwezig kan zijn. Wellicht is dit ook zo, maar er zijn géén geboortegegevens van de vader (Henricus Coumans) van de bruid Catharina K(C)oumans te vinden. 
 2. Er is wel een bloedband via de familie Wouters aanwezig: 
 Peter Wouters is de zoon van Peter Wouters x Ida Coumans. Hij is de zoon van Jacob Wouters x Maria Vromen. Hij is de zoon van Walter Walteri alias Wouters x Helena Nijsten. Hij is de zoon van Jacob Odekercke alias Wouters x Maria Haghemans alias Otten
 Catharina Koumans is de dochter van Henricus Coumans x Maria Stijnen. Zij is de dochter van Jan Stijnen x Trijneken Wouters. Zij is de dochter van Marten Walteris alias Wouters x Maria Kerckhoffs. Hij is de zoon van Jacobus Odekercke alias Wouters en Maria Haghemans alias Otten
 
 tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 19 jaar oud) (1) (Nederlands Hervormd) op zondag 11 februari 1759 te Beek [Li] [inschrijving] dito: Peter Wouters. j:m: van Neerbeek. met Catharina Koumans j:d: ook van Neerbeek [copulatie] d(en). 11. february
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 11 februari 1759 aldaar hac. 11ma febrij. matrimonio juncti sunt Petrus Wouters et Catharina Coumans ec Beeck vi dispensationis in 3tio consanguinit(a)tis gradu collaterali aequali ab jllustrissimo ac reverendissimo d(omi)no episcopo Ruremondensi coram me pastore et testibus Andrea Hensen et Maria Stijnen. (getuigen: zijn neef André (Andreas) Henssen (IIIf), haar moeder Maria Stijnen, Andreas Hensen) 
 met zijn achternicht Catharina Koumans (Coumans), dr. van Henricus Coumans en Maria Stijnen
 woonachtig te Neerbeek [Li], 
 ged. op maandag 26 oktober 1739 te Beek [Li] 26. suppletae sunt ceremoniae super Cath: filiam Henrici Koumans et Mariae Stijnen conj: respondentibus Jo(ann)e Hanssen et Corneliâ Penris. (getuigen: Joannes Hanssen en Cornelia Penris), 
 doopgetuige van haar nicht Maria Catharina Coumans op zaterdag 11 juli 1761 te Beek [Li], 
 ovl. (ongeveer 30 jaar oud) op zaterdag 23 juni 1770, 
 begr. op zaterdag 23 juni 1770 te Beek [Li] 23 Catharina Coumans uxor Petri Wouters
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Maria Cornelia ,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 14 juli 1760 Genoemd naar haar meter (Cornelia Penris) te Beek [Li] 14ta Maria Cornelia filia leg: Petri Wouters et Catharinae Coumans coniug: ex Beeck suscept. Petro Wouters et Cornelia Penris (getuigen: haar grootvader Peter (Petrus) Wouters (IIa), als Petrus Wouters en Cornelia Penris),  
   doopgetuige van haar neef Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters (Vl) op donderdag 20 oktober 1796 te Beek [Li],  
   doopgetuige van haar achterneef Joannes Wouters (VIm) op maandag 26 november 1827 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 79 jaar oud) op woensdag 4 maart 1840 te Beek [Li] (Maria Cornelia Wouters dr van Pieter Wouters en Maria Catharina Wouters). 
  2.  Ida (Maria Ida) Wauters,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 13 augustus 1762 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 59 jaar oud) op vrijdag 7 december 1821 aldaar, volgt IVi
  3.  Jan (Joannes) ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 5 mei 1765 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 59 jaar oud) op woensdag 18 augustus 1824 aldaar, volgt IVj
  4.  Henricus ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 6 maart 1768 Genoemd naar zijngrootvader aan moederszijde (Henricus Coumans) te Beek [Li] 6ta eiusdem Henricus fil: leg: Petri Wouters et Cath(a)r(inae): Koumans coniug: ex Beeck, suscept: Petro Koumans et Helena Penris. (getuigen: zijn oom Petrus Koumans en zijn aangetrouwde tante Helena Penris (zie IIIb)),  
   getuige bij kerk. huw. van zijn broer Jan (Joannes) Wouters (IVj) en Maria Anna Lenarts op zondag 13 november 1791 te Beek [Li]. 
  Peter (Petrus), genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde [Petrus Coumans] Wouters
  
 Verder onderzoek (Collectie Habets), 
 I-1 Pierre Wouters wednr v Barbara Vaes te Neerbeek [Vaes = Paes ww] 
 II-1 Maria Cornelia Wouters verkoopt aan 
 Jan Wouters wednr v M.Anna Lenarts (3277-126-1809) 
 
 otr. (2) op vrijdag 1 oktober 1773 te Beek [Li], 
 tr. (resp. ongeveer 44 en minstens 20 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op vrijdag 15 oktober 1773 te Beek [Li] [inschrijving] d(en). 1. octob. Peter Wouters. weduwenaar van Neerbeek. met Barbara Paas. geb. van Geleen en woon. in Neerbeek. [getrouwt] d(en). 15 octob
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 17 oktober 1773 aldaar 17timâ 8bris matrimonio juncti sunt Petrus Wouters ex Beeck viduus Catharinae Comans et Barbara Paes ex Gheleen coram me et testibus Jo[ann]e Petro Wouters et Helena Paes et pluribus alys. (getuigen: zijn vader Peter (Petrus) Wouters (IIa), als Joannes Petrus Wouters, Helena Paes) 
 met Barbara Paes
 geb. voor 1753 te Geleen [Li], 
 ovl. (minstens 28 jaar oud) op dinsdag 11 september 1781, 
 begr. op dinsdag 11 september 1781 te Beek [Li] 11ma obyt ex eod: morbo Barbara Paes ex Gheleen uxor Petri Wouters ex Beeck
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Maria ,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 12 januari 1775 te Beek [Li] 12mâ baptisata est sub conditione Maria legit: Petri Wouters ex Neerbeeck et Barbarae Paes ex Gheleen conj: suscept: Petro Wouters no[m]i[n]e Jo[ann]is Matthiae Paes et Cornelia Wouters (getuigen: haar grootvader Peter (Petrus) Wouters (IIa), haar tante Cornelia Wouters (IIId), Joannes Matthias Paes). 

IIIf.  André (Andreas), genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde [Andreas Henssen] Henssen, zn. van Wilm (Wilhelmus) Henssen (landbouwer-grondeigenaar) en Maria Catharina Wolters (IIb), 
 ged. Rooms Katholiek op maandag 20 april 1739 te Spaubeek [Li] 20 aprilis anno praefato baptisatus est Andreas filius Wilhelmi Henssen et Mariae Wolters quem e sacro fonte susceperunt Christianus Peulen et Catharina Vroemen uxor Petri Mevis (getuigen: Christiaen (Christianus) Peulen en zijn oudtante Catharina Vroemen, echtgenote van Petrus Mevis), 
 getuige bij kerk. huw. van zijn neef Peter (Petrus) Wouters (IIIe) en Catharina Koumans op zondag 11 februari 1759 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Joannes Andreas Loijson (IVo) op dinsdag 25 juni 1776 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Adamus Wijnen op donderdag 16 april 1767 te Beek [Li], 
 ovl. (ongeveer 55 jaar oud) op donderdag 14 augustus 1794 te Spaubeek [Li], 
 begr. op zaterdag 16 augustus 1794 aldaar (Andreas Hensen e.v. Anna Catharina Haarden), 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 25 jaar oud) (Rooms Katholiek) op donderdag 7 juni 1770 te Geleen [Li] (getuige: Joannes Haerden, Mari Anna) 
 met Anna Catharina Haerden (Harden), dr. van Joannes Harden en Sijbilla Erkens
 ged. Rooms Katholiek op vrijdag 26 februari 1745 te Geleen [Li] (getuigen: haar grootvader Jan (Joannes) Erckens en haar grootmoeder Enken (Anna) Demacker) Joannes Erckens, Anna Demacker, 
 doopgetuige van haar kleindochter Anna Catharina Schörgers (zie IVk) op donderdag 4 december 1800 te Munstergeleen [Li], 
 doopgetuige van haar kleindochter Anna Gertrudis Kölen (Vo) op vrijdag 4 mei 1810 te Munstergeleen [Li], 
 doopgetuige van Anna Catharina Dederen op maandag 23 mei 1785 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 66 jaar oud) op vrijdag 6 september 1811 te Spaubeek [Li], 
 begr. op zaterdag 7 september 1811 aldaar 1811 6 7bris obijt Anna Catharina Haerden aetatis 67 annorum vidua [= 67 jr. oud] Andreae Henssen extremis s:r:e: sacramentis munita et 7tima post meridiem sepulta
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Maria Sibilla ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 24 maart 1771 te Geleen [Li],  
   ovl. (ongeveer 72 jaar oud) op maandag 15 januari 1844 te Munstergeleen [Li], volgt IVk
  2.  Joannes Mathias ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 15 augustus 1773 te Geleen [Li],  
   ovl. (ongeveer 73 jaar oud) op zondag 8 november 1846 te Spaubeek [Li], volgt IVl
  3.  Maria Helena ,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 28 november 1775 te Spaubeek [Li] 28 baptisata est Maria Helena filia leg Andreae Henssen et Annae Catharinae Haerden susceperunt Lambertus Haerden et Maria Helena Henssen (getuigen: haar oom Lambertus Marcellinus Haerden en haar tante Maria Helena Henssen (zie IIb)),  
   doopgetuige van haar nicht Maria Helena Schörgers (Vm) op vrijdag 20 december 1805 te Munstergeleen [Li]. 
  4.  Maria Anna ,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 25 december 1777 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 40 jaar oud) op woensdag 2 september 1818 te Munstergeleen [Li], volgt IVm
  5.  Maria Ida ,  
   geb. op zondag 27 augustus 1780 te Spaubeek [Li], volgt IVn
  6.  Joannes Wilhelmus ,  
   geb. op donderdag 22 augustus 1782 te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 22 augustus 1782 aldaar 22. aug. hora 22 nocturna natus, et eodem baptizatus est Joannes Wilhelmus filius legitimus Andreae Hensen et Annae Catharinae Harden: susceptores fuere Wilhelmus Waelen, et Mariæ Hensen loco Jdae Backus Andreas Hensen pater Willem Waelen patrinus Jda Backus matrina in fidem A.G. Somijn pastor (getuigen: Wilhelmus Waelen, zijn tante Maria Anna Henssen (IIIg) als Maria Hensen nms. Ida Backus en zijn achternicht Ida Backes als Ida Backus door Maria Hensen),  
   ovl. (21 jaar oud) op vrijdag 22 juni 1804 te Spaubeek [Li]. 
  7.  Joannes Andreas, genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde [Andreas Henssen] ,  
   geb. op donderdag 2 december 1784 te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 2 december 1784 aldaar 2a xbris hora 3a pomeridiana natus, et eodem baptizatus est Joannes Andreas filius legitimus Andreae Hensen et Annae Catharinae Harden conjugum: susceptores Petrus Erckens, loco Mathiae Luten et Maria Hensen in fidem subsignarunt pater abest Petrus Erckens Maria Hensen quod testor A.G. Somijn past loci. (getuigen: Peter (Petrus) Erckens nms. Mathias Luten, Mathias Luijten als Mathias Luten door Petrus Erckens en zijn oudtante Maria Henssen als Maria Hensen),  
   ovl. (20 jaar oud) op zondag 28 juli 1805 te Spaubeek [Li],  
   begr. op zondag 28 juli 1805 aldaar. 
  8.  Joannes ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 16 maart 1788 te Spaubeek [Li] 16ta martij hora 5ta matutina natus, et eadem baptizatus est Joannes filius legitimus Andreae Hensen, et Annae Catharinae Haerden conjugum: susceptores Joannes Raemakers, et Joanna Elisabeth Sleijpen. in fidem subsignarunt Andreas Hensen Joannes Raemakers Joanna Elisabeth Sleijpen. quod testor A G. Somijn past. loci. (getuigen: zijn aangetrouwde oudoom Joannes Rameckers als Joannes Raemakers [e.v. Maria Henssen] en Joanna Elisabetha Sleijpen),  
   ovl. (ongeveer 13 jaar oud) op woensdag 25 maart 1801 te Spaubeek [Li]. 

IIIg.  Maria Anna (Maria Joanna) Henssen (Hensen), dr. van Wilm (Wilhelmus) Henssen (landbouwer-grondeigenaar) en Maria Catharina Wolters (IIb), 
 ged. Rooms Katholiek op zondag 18 december 1746 te Spaubeek [Li] 18 decembris anno praenotato de mea licentia p r: dominum Hoen baptisata est Maria Anna filia Wilhelmi Henssen et Mariae Wolters quam e sacro fonte suceperunt Dyrck Geurts [verder niets geschreven] (getuige: Dirick (Theodorus) Geurts als Dijrck Geurts [schepen van Geleen en Spaubeek]), 
 doopgetuige van haar nicht Maria Anna Henssen (IVm) op donderdag 25 december 1777 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Joannes Andreas Eussen op zaterdag 24 januari 1795 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Jacobus Ludovicus Eussen op woensdag 15 maart 1786 te Voerendaal [Li], 
 doopgetuige van haar neef Joannes Wilhelmus Eussen op zaterdag 4 oktober 1788 te Voerendaal [Li], 
 doopgetuige van haar neef Joannes Wilhelmus Bürgens op maandag 2 oktober 1780 te Sittard [Li], 
 doopgetuige van Petrus Wilhelmus Robroeckx op maandag 14 september 1795 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Joannes Wilhelmus Henssen (zie IIIf) op donderdag 22 augustus 1782 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 75 jaar oud) op vrijdag 15 februari 1822 te Spaubeek [Li], 
 begr. op zondag 17 februari 1822 aldaar, 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 31 jaar oud) (1) (Rooms Katholiek) op zondag 8 november 1772 aldaar 8va novembris cum dispensatione in tribus bannis matrimonio juncti sunt Jo(ann)es Loijson et Maria Anna Henssen testes fuerunt Franciscus Loyson Jo(ann)es Wilhelmus Loijson Maria et Helena Widdershoven (getuigen: zijn neef Franciscus Loison als Franciscus Loijson, zijn neef Joannes Wilhelmus Loison als Joannes Wilhelmus Loijson, Maria Widdershoven, Helena Widdershoven) 
 met Joannes Loijson, zn. van Joannes Loijson en Anna Maria Loijson
 ged. Rooms Katholiek op vrijdag 13 oktober 1741 te Spaubeek [Li] 13 oct: anni praefati baptisatus est Joannes filius Jo(ann)is Loyson et Annae Mariae Loijson p: r: d: Penris quem e sacro fonte susceperunt Matthias Loyson et Martina Voes (getuigen: zijn oom Matthias Loijson, Martina Voes), 
 ondertrouw getuige van Joannes Leonardus Voraetzen en zijn zus Maria Mechtildis Loison op zaterdag 2 mei 1761 te Heerlen [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Joannes Vragien op maandag 14 maart 1763 te Heerlen [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Matthias Burgens en zijn zus Joanna (Johanna Maria) Loijson op zondag 3 juli 1763 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Sophia Helena Bürgens op dinsdag 24 april 1770 te Sittard [Li], 
 ovl. (ongeveer 42 jaar oud) op woensdag 25 februari 1784 in het kasteel van St. Jansgeleen op ongeveer 40 jarige leeftijd te Spaubeek [Li], 
 begr. op vrijdag 27 februari 1784 aldaar 25ta circa medium 1ae nocturnae obyt in castro de st. Jansgeleen Joannes Loijson aetatis circiter 40 annorum maritus Mariae Annae Hensen, et 27 ejusdem sepultus in ecclesia
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Anna Maria ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 26 september 1773 26 baptisata Anna Maria filia leg: Jo(ann)is Loijson et Mariae Annae Henssen susceperunt Matthias Wouters et Anna Maria Loyson te Spaubeek [Li] (getuigen: haar (stief)grootvader Matthias Wouters (zie IIb) en haar grootmoeder Anna Maria Loijson). 
  2.  Joannes Wilhelmus ,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 8 oktober 1774 te Spaubeek [Li] 8va baptisatus est Jo(ann)es Wilhelmus filius leg: Jo(ann)is Loijson et Mariae Annae Henssen susceperunt Jo(ann)es Leonardus Fraesschen et Maria Wouters (getuigen: zijn grootmoeder Maria Catharina Wolters (IIb) als Maria Wouters, Joannes Leonardus Fransschen). 
  3.  Joannes Andreas ,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 25 juni 1776 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 72 jaar oud) op donderdag 5 april 1849 aldaar, volgt IVo
  4.  Joannes Jacobus Arnoldus ,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 26 juni 1778 te Spaubeek [Li] 26 baptisatus est Jo(ann)es Jacobus Arnoldus filius leg. Jo(ann)is Loijson et Mariae Annae Henssen susc r: d: Jo(ann)es Jacobus Wouters et Joanna Loyson (getuigen: de weledele heer zijn oom Joannes Jacobus Wouters (zie IIb) [kapelaan in Schimmert] en zijn tante Joanna (Johanna Maria) Loijson). 
  Maria Anna Henssen
 tr. (resp. ongeveer 38 en ongeveer 27 jaar oud) (2) (Nederlands Hervormd) op zaterdag 8 januari 1785 te Heerlen [Li], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op dinsdag 25 januari 1785 te Spaubeek [Li] 25 jan: contraxerunt in facie ecclesiae matrimonium Joannes Petrus Eussen majorennis natus et baptizatus in Voerendael, et Maria Anna Hensen incolae de Spaubeeck; testes fuerunt Franciscus Eussen, et Maria Elisabetha Eussen Joannes Peter Eussen, Maria Anna Hensen Franciscus Eussen, Maria Elisabeth Eussen testes quod testor A.G. Somijn past. loci (getuigen: zijn broer Fransis (Franciscus) Eussen en zijn zus Maria Elisabeth Eussen
 met Joannes Petrus Eussen, zn. van Dirk (Theodorus) Eussen en Lucia (Maria Lucia) Stevens
 geb. te Ubachsberg [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 28 april 1757 te Voerendaal [Li] (getuigen: zijn oom Joannes Eussen, Anna Elisabeth Stevens), 
 doopgetuige van Maria Joanna Smeijsters op woensdag 11 november 1789 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 61 jaar oud) op donderdag 18 juni 1818 te Spaubeek [Li], 
 begr. op donderdag 18 juni 1818 aldaar. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Jan Willem (Joannes Wilhelmus) ,  
   geb. op donderdag 3 november 1785 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (68 jaar oud) op woensdag 5 april 1854 te Schimmert [Li], volgt IVp
  2.  Joannes Petrus ,  
   geb. op zaterdag 26 juli 1788 te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 27 juli 1788 aldaar 26ta julij hora 6ta pomeridiana natus, et 27 ejusdem baptizatus est Joannes Petrus filius legitimus Joannis Petri Eussen et Mariae Annae Henssen conjugum: susceptores Petrus Erckens loco Jacobi Sijben et Maria Helena Henssen. in fidem subsignarunt Joannes Petrus Eussen Petrus Erckens Maria Helena Henssen. quod testor A.G. Somijn past. loci. (getuigen: Peter (Petrus) Erckens nms. Jacobus Sijben, zijn tante Maria Helena Henssen (zie IIb), Jacobus Sijben door Petrus Erckens),  
   76e Cohorte. Stamboeknummer: 111,  
   12e Regiment Infanterie van Linie. Stamboeknummer: 9649. 

Generatie IV

IVa.  Mathijs (Matthias, Pierre Mathieu (Fr.)) Romans, zn. van Frederik Romans en Maria Wouters (IIIa), 
 ged. Rooms Katholiek op dinsdag 5 september 1752 te Beek [Li] 5. bapt. est Mathias filius leg: Frederici Romans t Mariae Wauters coniug: ex Beek, suscept: Matthia Romans et Maria Wouters ex Beek. (getuigen: zijn oudtante Maria Wouters (zie I), Matthias Romans), 
  
 Huwelijksdispensatie op zondag 5 september 1773 te Beek [Li], 
 [ww Matthias Komans de naam is Matthias Romans
 Beek - 5 september 1773 - brief en 2 schema's van Joannes Josephus Kerckhoffs pastoor van Beek, als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen: 
 1e schema: 
 - Matthias Komans, zoon van Fredricus Komans en Maria Wouters, Fredricus zoon van Nicolaus Komans en Elisabeth Stynen, Elisabeth dochter van Matthias Stijnen en Maria Comans; en 
 - Maria Catharina Comans, dochter van Joannes Comans en Maria Pullen, Joannes zoon van Henricus Comans en Maria Stynen, Maria dochter van Jan Stynen en Catharina Wouters, Jan zoon van Matthias Stijnen en Maria Comans. 
 2e schema: 
 - Matthias Komans, zoon van Fredrick Komans en Maria Wouters, Maria dochter van Mattys Wouters en Sophia Creften, Mattys zoon van Petrus Wouters en Gertrudis Lenarts, Petrus zoon van Marten Wouters en Maria Kerckhoffs; en 
 - Maria Catharina Comans, dochter van Joannes Comans en Maria Pullen, Joannes zoon van Henricus Comans en Maria Stynen, Maria dochter van Jan Stynen en Catharina Wouters, Catharina dochter van Marten Wouters en Maria Kerckhoffs. 
 Foutief geindexeerd bij Beeck bij Erkelens (D) hoort echter bij Beek (Limburg). 
 RHCL Maastricht (27-1773-25 - foto 3740a+b) 
 
 tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 20 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zaterdag 11 september 1773 (Mathijs Romans x Maria Catg. Koumans) te Beek [Li], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 12 september 1773 hac 12mâ 7bris dispensante illustrissimo in duplici consanguinitatis gradu collaterali, ex una scilicet parte 4to cum 3tio mixto et ex altera 4to aequali matrimonio juncti sunt Matthias Romans et Maria Catharina Comans ex Beeck coram me et testibus Jacobo Roebroux et Cornelia Wouters et pluribus alys. aldaar (getuigen: zijn tante Cornelia Wouters (IIId), Jacobus Roebroux) 
 met Maria Catharina Coumans (Comans), dr. van Joannes Coumans en Maria Pullen
 ged. Rooms Katholiek op woensdag 1 augustus 1753 te Beek [Li] 1ma [hieronder: augusti] baptisata est Maria Catharina filia legitima Jo(ann)is Coumans et Mariae Pullen coniugum ex Beek, suscept. Henrico Coumans et Catharina Hoppers uterq(ue) ex Beek. (getuigen: haar grootvader Henricus Coumans uit Beek, haar grootmoeder Catharina Hoppers uit Beek). 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Maria Elisabeth ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 3 december 1780 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 28 jaar oud) op dinsdag 21 februari 1809 aldaar, volgt Va
  2.  Fredericus ,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 18 maart 1786 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 49 jaar oud) op zaterdag 26 september 1835 aldaar, volgt Vb
  3.  Joannes Jacobus ,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 11 juli 1786 te Beek [Li] (getuige: Joannes Jacobus Roebroecks, Elisabeth Penris). 
  4.  Maria Sophia ,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 10 juli 1788 te Beek [Li] 10ma bap: est Maria Sophia filia leg: Matthiae Romans et Mariae Cath: Coumans conj: ex et in Beeck suscep Michael Coenen no(m)i(n)e Nicolai Coenen et Maria Cath. Penris. (getuige: Michael Coenen nms. Nicolaus Coenen, Maria Catharina Penris). 

IVb.  Jan Peter (Joannes Petrus, Petrus) Wouters, zn. van Joannes Wouters (IIIb) en Helena Penris
 ged. Rooms Katholiek op zondag 14 november 1756 te Meerssen [Li] opmerking: de ouders van dit kind zijn in Neerbeeck woonachtig (getuigen: zijn oom Peter (Petrus) Wouters (IIIe), Cornelia Penders), 
 getuige bij kerk. huw. van zijn neef Jan Peter (Joannes Petrus) Schols (zie IVc) en Maria Sibilla Caenen op dinsdag 11 april 1826 te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van zijn neef Hendrik (Henricus) Schols (Vc) en Anna Catharina Keulen op zaterdag 1 februari 1823 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Maria Ida Penris (zie IVd) op donderdag 7 mei 1795 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Maria Elisabeth Penris (Vd) op maandag 25 juni 1792 te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van zijn broer Neelis (Cornelius) Wauters (IVe) en Maria Anna Haegens op zondag 28 april 1793 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Maria Petronella Wouters (Vf) op zondag 14 februari 1796 te Neerbeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Joannes Godefridus Lensen (zie Vf) en zijn nicht Maria Petronella Wouters op dinsdag 28 november 1820 te Beek [Li], 
 ovl. (ongeveer 79 jaar oud) op zondag 31 januari 1836 te Beek [Li] (Jan Peeter Wouters zn van Jan Peeter Wouters en Helena Penders; e.v. Johanna Catharina Pijpers), 
 begr. op zondag 31 januari 1836 aldaar (Joannes Petrus Wouters e.v. Maria Christina Pipers), 
 tr. (resp. ongeveer 41 en ongeveer 38 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 30 november 1797 te Geleen [Li] - akte 2 
 met Joanna Christina (Joanna Catharina) Pijpers (Pipers), dr. van Hans Willem (Joannes Wilhelmus) Pijpers en Joanna Catharina Penris
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 8 maart 1759 te Geleen [Li] (getuige: Hans Dirijck Penners [=Penders ww], Stijncken Hamers), 
 doopgetuige van haar nicht Maria Catharina Penris (zie IVd) op vrijdag 20 augustus 1802 te Beek [Li], 
 ovl. (hoogstens 74 jaar oud) voor dinsdag 4 februari 1834 te Beek [Li], 
 begr. op dinsdag 4 februari 1834 (Maria Christina Pipers gehuwd met Joannes Petrus Wouters) aldaar. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Joannes ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 4 mei 1800 te Beek [Li] (getuigen: zijn tante Ida (Maria Ida) Wauters (IVc), als Ida Wouters en zijn oom Dominicus Adamus Pijpers, als Adamus Piepers). 

IVc.  Ida (Maria Ida) Wauters (Wouters), dr. van Joannes Wouters (IIIb) en Helena Penris
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 9 februari 1760 te Beek [Li] 9. Maria Ida filia leg: Jo[ann]is Wauters et Helenae Penris coniugum ex Beeck suscept. Jo(ann)e Penris et Isabella Wouters (getuigen: haar oom Joannes Penris en haar tante Isabella Wouters (IIIc)), 
 doopgetuige van haar neef Joannes Wouters (zie IVb) op zondag 4 mei 1800 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Maria Ida Penris (zie IVd) op donderdag 7 mei 1795 te Beek [Li], 
 ovl. (ongeveer 87 jaar oud) op woensdag 13 oktober 1847 te Beek [Li] (Maria Ida Wouters dr van Joannes Wouters en Helena Penders; e.v. Joannes Schols), 
 begr. op woensdag 13 oktober 1847 aldaar (Maria Ida Wouters e.v. Joannes Schols), 
 tr. (resp. ongeveer 35 en ongeveer 25 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zondag 7 februari 1796 te Beek [Li], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op donderdag 7 januari 1796 7a januarij matrimonio juncti sunt Jo(ann)es Schols et Ida Wouters ambo ex Beeck coram me et testibus Jo(ann)e Petro Wouters et Jo[ann]e Wilhelmo Jansen et alys. aldaar (getuigen: haar oom Peter (Petrus) Wouters (IIIe), als Joannes Petrus Wouters, Joannes Wilhelmus Jansen) 
 met Jan (Joannes) Scholts (Schols), zn. van Henricus Scholts en Maria Corvers
 ged. Rooms Katholiek op vrijdag 23 februari 1770 te Beek [Li] 23 Jo(ann)es fil. leg. Henrici Scholts ex Beeck et Mariae Corvers ex Spaubeck coniug: suscept. Jo(ann)e Genoders no(min)e Xtiani [= Christiani] Corvers et Isabella Scholts. (getuigen: zijn oom Christianus Corvers door Joannes Genoders, Isabella Scholts), 
 akkerman, 
 doopgetuige van zijn nicht Maria Cornelia Penris (Ve) op zondag 29 september 1805 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn kleinzoon Jan Hubert (Joannes Hubertus) Schols (VIb) op zondag 12 maart 1848 te Beek [Li], 
 ovl. (ongeveer 83 jaar oud) op zondag 17 april 1853 te Beek [Li] (Joannes Schols zn van Hendrik Schols en Maria Curvers; gehuwd met Ida Wouters). 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Hendrik (Henricus) Schols,  
   geb. op maandag 1 mei 1797 te Beek [Li],  
   ovl. (85 jaar oud) op woensdag 18 oktober 1882 aldaar, volgt Vc
  2.  Jan Peter (Joannes Petrus) Schols,  
   geb. op vrijdag 1 november 1799 te Beek [Li],  
   getuige bij kerk. huw. van zijn broer Hendrik (Henricus) Schols (Vc) en Anna Catharina Keulen op zaterdag 1 februari 1823 te Beek [Li],  
   ovl. (68 jaar oud) op maandag 9 december 1867 (Jan Peter Schols zn van Jan Schols en Maria Ida Wouters; gehuwd met Maria Sebilla Caenen) te Beek [Li],  
   begr. op maandag 9 december 1867 aldaar,  
   tr. (resp. 26 en 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zondag 9 april 1826 te Beek [Li],  
   kerk.huw. op dinsdag 11 april 1826 aldaar (getuigen: zijn oom Jan Peter (Joannes Petrus) Wouters (IVb), Joannes Wilhelmus Caenen)  
   met Maria Sibilla (Marie Sebilla (Fr.)) Caenen, dr. van Christianus Caenen en Maria Sibilla Lenaerts,  
   geb. op donderdag 27 augustus 1801 te Beek [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Maria Helena ,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 1 april 1803 genoemd naar haar grootmoder aan moederszijde (Helena Penris) te Beek [Li] (getuigen: haar oom Neelis (Cornelius) Wauters (IVe), Helena Schols),  
   ovl. (ongeveer 18 jaar oud) op dinsdag 10 april 1821 (Maria Helena Schols dr van Jan Schols en Ida Wouters) te Beek [Li]. 

IVd.  Maria Catharina Wouters, dr. van Joannes Wouters (IIIb) en Helena Penris
 ged. Rooms Katholiek op maandag 21 maart 1763 Genoemd naar haar grootmoeder aan moederszijde (Catharina Penris) te Beek [Li] eadem [=21-03-1763] die Maria Cathar: fil. leg: Jo(ann)is Wouters et Helenae Penris coniug ex Beeck, suscept. Petro Peeters et Anna Maria Claessens. (getuigen: haar aangetrouwde oom Peter (Petrus) Peters (zie IIId), Anna Maria Claessens), 
 doopgetuige van haar nicht Maria Catharina Wouters (Vh) op maandag 28 mei 1804 te Beek [Li], 
 ovl. (ongeveer 75 jaar oud) op dinsdag 25 september 1838 [BS: 77 jaar] te Neerbeek [Li], 
 begr. op dinsdag 25 september 1838 te Beek [Li] (Maria Catharina Wouters e.v. Bartholomeus Penris), 
 tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 36 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zaterdag 24 oktober 1789 te Beek [Li], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 25 oktober 1789 25ta 8bris matrimonio juncti sunt / dispensante ill(ustrissi)mo in 3tio cons[an]guin: gradu colla[tera]li aeq[ua]li :/ Bartholomaeus Penders et Catharina Wouters ambo ex Beeck coram me et testibus Cornelio et Matthia Penders et Cornelio Wouters et pluribus alys. aldaar (getuigen: zijn broer Cornelius Penders, zijn broer Mathias Josephus Penders en haar broer Neelis (Cornelius) Wauters (IVe)) 
 met Mevis (Bartholomeus) Penris, zn. van Paulus Penris en Helena Rutten
 ged. Rooms Katholiek op zondag 17 juni 1753 te Beek [Li] (getuige: Matthias Rutten, Cornelia Penris), 
 ovl. (ongeveer 76 jaar oud) op maandag 17 augustus 1829 (Bartholomeus Penris zn van Paulus Penris en Helena Rutten; gehuwd met Maria Catharina Wouters) aldaar, 
 begr. op maandag 17 augustus 1829 aldaar. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Anna Helena ,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 7 augustus 1790 7a baptisata est Anna Helena filia legit. Bartholomaei Penris et Mariae Cath: Wouters conj: ex et in Beeck. suscep: Cornelius Penris et Helena Penris. Genoemd naar haar grootmoeder aan moederszijde (Helena Penris) te Beek [Li] (getuige: haar grootmoeder Helena Penris (zie IIIb)),  
   ovl. (ongeveer 62 jaar oud) op donderdag 5 mei 1853 (Anna Helena Penris dr van Bartholomeus Penris en Maria Catharna Wouters) te Beek [Li]. 
  2.  Maria Elisabeth ,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 25 juni 1792 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 63 jaar oud) op zondag 10 februari 1856 te Spaubeek [Li], volgt Vd
  3.  Maria Ida ,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 7 mei 1795 7a e[x] neo consecrato fonte baptis: est Maria Ida filia legit Bartholomaei Penris et Mariae Cath. Wouters conj: ex et in Beeck suscep Jo[ann]es Petrus Matt Wouters no[m]i[n]e Matthiae Penris et Maria Ida Wouters. te Beek [Li] (getuigen: haar oom Jan Peter (Joannes Petrus) Wouters (IVb), als Joannes Petrus Matthias Wouters namens Mattias Penris, haar oom Mathias Josephus Penders, als Matthias Penris door Joannes Petrus Matt Wouters en haar tante Ida (Maria Ida) Wauters (IVc), als Maria Ida Wouters),  
   doopgetuige van haar neef Jan Mathijs (Joannes Mathias) Genders (zie Ve) op dinsdag 10 oktober 1848 te Beek [Li],  
   tr. (resp. ongeveer 33 en 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 10 mei 1828 te Beek [Li]  
   met Jakob (Jacobus) Lemmens, zn. van Joannes Lemmens en Elisabeth Coenen,  
   geb. op vrijdag 30 september 1803 te Dilsen [Lm, België],  
   landbouwer. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Paulus ,  
   geb. tussen 1796 en 1799 genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde (Paulus Penris) waarschijnlijk te Beek [Li],  
   getuige bij kerk. huw. van Jan Mathijs (Joannes Matthias) Genders (zie Ve) en zijn zus Maria Cornelia Penris op dinsdag 19 januari 1841 te Beek [Li],  
   ovl. (hoogstens 75 jaar oud) op zondag 2 april 1871 (Paulus Wouters zn van Bartholomeus Penris en Catharina Wouters) te Beek [Li],  
   begr. op zondag 2 april 1871 (Paulus Wouters zn van Bartholomeus Penris en Catharina Wouters) aldaar. 
  5.  Joannes ,  
   geb. op vrijdag 17 januari 1800 genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde (Joannes Wouters) te Beek [Li],  
   doopgetuige van zijn neef Jan Andries (Joannes Andreas) Genders (zie Ve) op zaterdag 12 december 1846 te Beek [Li],  
   ovl. (71 jaar oud) op dinsdag 21 november 1871 (Joannes Penris zn van Bartholomeus Penris en Maria Catharina Wouters; gehuwd met Anna Helena Greven; gehuwd met Maria Elisabeth Genders) te Beek [Li],  
   begr. op dinsdag 21 november 1871 (Joannes Penris zn van Bartholomeus Penris en Maria Catharina Wouters; gehuwd met Anna Helena Greven) aldaar,  
   tr. (resp. 34 en ongeveer 24 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 12 april 1834 te Schinnen [Li]  
   met Catharina Elisabeth (Maria Elisabeth) Genders, dr. van Wilhelmus Genders en Maria Catarina Vrouenradts,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 21 november 1809 te Schinnen [Li] (getuige: Joannes Vrouenradts, Maria Helena Liennarts vervandende getuige Arnoldus Demacker),  
   ovl. (ongeveer 26 jaar oud) op dinsdag 5 juli 1836 te Beek [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen,  
   tr. (resp. 39 en ongeveer 35 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 22 november 1839 te Beek [Li]  
   met Anna Helena Greeven (Greven), dr. van Bartholomeus Greeven en Maria Catharina Janssen,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 1 juni 1804 te Beek [Li] (getuige: Joannes Wilhelmus Janssen, Anna Catharina Greeven),  
   ovl. (ongeveer 84 jaar oud) op maandag 4 maart 1889 te Beek [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Maria Catharina ,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 20 augustus 1802 te Beek [Li] (getuigen: haar oom Neelis (Cornelius) Wauters (IVe), als Cornelius Wouters, haar aangetrouwde tante Joanna Christina Pijpers (zie IVb), als Joanna Christina Pipers, Maria Catharina Sleijpen),  
   tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 39 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 25 januari 1826 te Beek [Li]  
   met Jan Jozef (Joannes Joseph) Linssen, zn. van Joannes Linssen en Maria Magdalena Kellé,  
   ged. in februari 1786 te Heerlen [Li] (getuige: Joannes Joseph Debets, Elisabeth Aelmans),  
   ovl. (ongeveer 60 jaar oud) op dinsdag 3 februari 1846 aldaar. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Maria Cornelia ,  
   geb. op zaterdag 28 september 1805 te Beek [Li],  
   ovl. (82 jaar oud) op dinsdag 25 oktober 1887 te Neerbeek [Li], volgt Ve

IVe.  Neelis (Cornelius, Corneille (Fr.), Joannes Cornelius), genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde [Neelis Penris] Wauters (Wouters), zn. van Joannes Wouters (IIIb) en Helena Penris
 ged. Rooms Katholiek op woensdag 21 augustus 1765 te Beek [Li] 21. augusti Cornelius fil. leg: Jo(ann)is Wauters et Helenae Penris coniug: suscept: Petro Wouters et Jo(ann)a Boesten. (getuigen: zijn oom Peter (Petrus) Wouters (IIIe) en Jenne (Joanna) Boosten, als Joanna Boesten), 
 landbouwer, 
 doopgetuige van zijn nicht Maria Helena Scholts (zie IVc) op vrijdag 1 april 1803 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Maria Catharina Penris (zie IVd) op vrijdag 20 augustus 1802 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn kleinzoon Nicolaus Lenssen (VIg) op donderdag 5 maart 1829 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn kleindochter Joanna Sijbilla Frusch (zie Vg) op zaterdag 14 januari 1832 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn kleinzoon Jan Hubert (Joannes Hubertus) Wouters (VIh) op donderdag 28 oktober 1841 te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Mevis (Bartholomeus) Penris (zie IVd) en zijn zus Maria Catharina Wouters op zondag 25 oktober 1789 te Beek [Li], 
 ovl. (ongeveer 84 jaar oud) op zondag 4 november 1849 te Beek [Li] (Cornelius Wouters zn van Joannes Wouters en Helena Penders; e.v. Maria Johanna Haegens), 
 begr. op zondag 4 november 1849 aldaar (Cornelius Wouters e.v. Maria Anna Haegens), 
  
 Verder onderzoek (Collectie Habets) te Beek [Li], 
 Cornelius Wouters x M.Anna Hagens te Neerbeek 3754-37-1839 
 
 tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 18 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zondag 28 april 1793 te Beek [Li], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 28 april 1793 28va aprilis matrimonio juncti sunt /: dispensante vicario g[ene]rali diaecesis nostrae sede vacante in quarto consanguinitatis gradu collaterali aeq[ua]li :/ Cornelius Wouters, et Maria Anna Hagens ambo ex Beeck, coram me et testibus Jo[ann]e Petro Wouters, et Petro Wilhelmo Hagens et alys. aldaar (getuigen: zijn broer Jan Peter (Joannes Petrus) Wouters (IVb) en haar broer Petrus Wilhelmus Hagens
 met Maria Anna (Maria Joanna) Haegens (Hagens), dr. van Hans Peter (Joannes Petrus) Hagens (akkerman) en Petronella Dolmans (huijswerk), 
 ged. Rooms Katholiek op maandag 14 november 1774 te Geleen [Li] (getuigen: haar grootmoeder Anna Penris, Peter Wilm Dolmans), 
 spinster, 
 doopgetuige van haar kleindochter Maria Anna Lenssen (VIf) op maandag 3 december 1821 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar kleindochter Maria Anna Frusch (zie Vg) op dinsdag 23 maart 1830 te Beek [Li], 
 ovl. (ongeveer 64 jaar oud) op maandag 8 april 1839 (Maria Johanna Hagens dr van Peeter Hagens en Petronella Dolmans; gehuwd met Cornelis Wouters) te Neerbeek [Li], 
 begr. op maandag 8 april 1839 (Maria Joanna Hagens gehuwd met Cornelius Wouters) te Beek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Joannes Petrus Wouters,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 16 maart 1794 16ta bap: est Jo(ann)es Petrus fil leg[iti]mus Cornely Wouters ex Beeck et Mariae Annae Haegens ex Gheleen conj. in Beek. sus[c]ep. Jo(ann)es Petrus Haegens et Helena Penris. Genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde (Hans Peter Hagens) te Neerbeek [Li] (getuigen: zijn grootvader Hans Peter (Joannes Petrus) Hagens en zijn grootmoeder Helena Penris (zie IIIb)),  
   doopgetuige van zijn neef Jan Hubert (Joannes Hubertus) Wouters (VIh) op donderdag 28 oktober 1841 te Beek [Li],  
   doopgetuige van zijn neef Pieter (Joannes Petrus) Wouters (VIj) op dinsdag 22 februari 1848 te Beek [Li],  
   doopgetuige van zijn nicht Maria Anna Wouters (VIk) op dinsdag 22 februari 1848 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 58 jaar oud) op zondag 11 juli 1852 (Johannes Peter Wouters zn van Cornelis Wouters en Maria Johanna Hagens) te Beek [Li],  
   begr. op zondag 11 juli 1852 (Joannes Petrus Wouters zn van Cornelius Wouters en Maria Joanna Hagens) aldaar. 
  2.  Maria Petronella Wouters,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 14 februari 1796 te Neerbeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 66 jaar oud) op woensdag 19 februari 1862 te Beek [Li], volgt Vf
  3.  Anna Helena Wouters,  
   geb. op woensdag 21 februari 1798 te Neerbeek [Li],  
   ovl. (37 jaar oud) op maandag 15 februari 1836 te Beek [Li], volgt Vg
  4.  Jean (Joannes) Wouters,  
   geb. op maandag 4 mei 1801 te Neerbeek [Li],  
   ovl. (66 jaar oud) op zondag 1 december 1867 (Joannes Wouters zn van Cornelus Wouters en Maria Anna Hagens) aldaar,  
   begr. op zondag 1 december 1867 (Joannes Wouters) te Beek [Li]. 
  5.  Maria Catharina Wouters,  
   geb. op maandag 28 mei 1804 te Neerbeek [Li], volgt Vh
  6.  Jan Willem (Joannes Wilhelmus, Jean Guillaume (Fr.), Wilhelmus) Wouters,  
   geb. op zondag 22 november 1807 te Neerbeek [Li],  
   ged. op zondag 22 november 1807 te Beek [Li],  
   getuige bij kerk. huw. van Jan Mathijs (Joannes Mathias) Frusch (zie Vg) en Anna Elisabeth Duijkers op dinsdag 15 oktober 1839 te Beek [Li],  
   getuige bij kerk. huw. van Hendrik Keulen (zie Vh) en zijn zus Maria Catharina Wouters op vrijdag 22 november 1839 te Beek [Li],  
   getuige bij kerk. huw. van zijn broer Jan Jacob (Joannes Jacobus) Wouters (Vi) en Marie Catharina Banens op dinsdag 16 februari 1841 te Beek [Li],  
   ovl. (45 jaar oud) op vrijdag 27 mei 1853 (Jan Willem Wouters zn van Cornelis Wouters en Johanna Haegens) te Beek [Li],  
   begr. op vrijdag 27 mei 1853 (Wilhelmus Wouters) aldaar. 
  7.  Jan Jacob (Joannes Jacobus) Wouters,  
   geb. op maandag 8 mei 1815 te Neerbeek [Li],  
   ovl. (34 jaar oud) op maandag 18 juni 1849 te Neerbeek [Li], volgt Vi

IVf.  Josephus Janssen, zn. van Joannes Janssen en Isabella Wouters (IIIc), 
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 23 juli 1767 te Beek [Li] 23tia: Josephus fil. leg: Jo(ann)is Jansen et Isabellae Wauters coniug: ex Beeck, suscept. Josepho Scholts et Cornelia Hagens. (getuigen: Cornelia Haghens, als Cornelia Hagens en Josephus (Joannes Josephus) Schols), 
 timmerman, 
 ovl. (ongeveer 41 jaar oud) op donderdag 9 februari 1809 (Joseph Janssen zn van Jean Janssen en Isabella Wouters; gehuwd met Cornelia Haemers) te Geleen [Li], 
 tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 6 oktober 1796 te Geleen [Li] - akte 5 
 met Cornelia (Maria Cornelia) Haemers (Hamers)
 ged. Rooms Katholiek op vrijdag 21 juni 1771 dr van Hindrich Hamers en Catharina Eelen te Geleen [Li] (getuige: Cornelia Minten, Wouter Winten), 
 ovl. (ongeveer 62 jaar oud) op dinsdag 3 juni 1834 [BS: 66 jaar] (dr van Hendrik Hamers en Catharina Nijsten) te Geleen [Li]. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Maria Ida (Marie Ide (Fr.)) ,  
   geb. op donderdag 19 februari 1801 te Geleen [Li],  
   ovl. (69 jaar oud) op dinsdag 17 januari 1871 [BS: 70 jaar] (gehuwd met Michiel Lemmens) te Geleen [Li]. 
  2.  Maria Sophia (Marie Sophie (Fr.)) ,  
   geb. op zondag 18 maart 1804 te Geleen [Li]. 
  3.  Jan Hendrik ,  
   geb. op dinsdag 30 december 1806 te Geleen [Li],  
   werkknecht,  
   ovl. (62 jaar oud) op zaterdag 24 juli 1869 [BS: 63 jaar] (gehuwd met Maria Cecilia Keulers) te Geleen [Li],  
   tr. (resp. 28 en 46 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 7 februari 1835 te Geleen [Li]  
   met Maria Cecilia Keulers,  
   geb. op donderdag 5 juni 1788 dr van Jan Pieter Keulers en Sophia Sibilla Dols te Geleen [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Maria Mechtildis (Marie Megtilde (Fr.)) ,  
   geb. op woensdag 12 juli 1809 te Geleen [Li],  
   ovl. (75 jaar oud) op woensdag 13 mei 1885 (gehuwd met Jan Arnold Dohmen) te Geleen [Li]. 

IVg.  Johan Peter (Joannes Petrus, Petrus, Jean Pierre (Fr.)) Peeters (Peters), zn. van Peter (Petrus) Peters en Cornelia Wouters (IIId), 
 ged. op vrijdag 10 april 1761 Genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde (Peter Wouters) te Beek [Li] 10. aprilis Jo(ann)es Petrus fil. leg. Petri Peeters ex Geleen et Corneliae Wauters coniug ex Beeck, suscept Jo(ann)e Jansen no(min)e Jo(ann)is Wouters et Anna Peters. (getuigen: zijn oom Joannes Wouters (IIIb), door Joannes Jansen en zijn tante Anna Peters), 
 doopgetuige van zijn nicht Anna Elisabeth Peters (zie IVh) op zaterdag 29 augustus 1801 te Beek [Li], 
 ovl. (ongeveer 50 jaar oud) op dinsdag 4 juni 1811 te Beek [Li] (Jean Pierre Peters zn van Jean Pierre Peters en Cornelie Wouters; gehuwd met Marie Sibille Schroeders), 
 tr. (resp. ongeveer 23 en minstens 20 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zondag 15 augustus 1784 (Johan Peter Peters x Maria Sibilla Schroder) te Beek [Li], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 29 augustus 1784 aldaar (getuige: Nicolaus Tonnen, Wilhelmus Kerckhoffs) 
 met Maria Sibilla Schröders (Schröeders, Schroeders)
 geb. voor 1764 te Meerssen [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Maria Sibilla Peters (zie IVh) op maandag 6 februari 1804 te Beek [Li], 
 ovl. (minstens 74 jaar oud) op zaterdag 24 februari 1838 te Beek [Li] (Maria Sebilla Schroeders dr van Reneer Schroeders en NN; gehuwd met Jan Peeter Peters). 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Maria Helena Peters,  
   geb. voor 1788,  
   ovl. (minstens 70 jaar oud) op woensdag 15 december 1858 te Beek [Li], volgt Vj
  2.  Maria Agnes Peters,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 18 april 1791 te Beek [Li] 18va baptisata est Maria Agnes filia legit Jo[ann]is Petri Peters ex Beeck et Sibillae Schroeders ex Meersen conj. suscep Petrus Wouters et Maria Helena Schroeders no[m]i[n]e Corneliae Schröeders. (getuigen: haar oudoom Peter (Petrus) Wouters (IIIe), Maria Helena Schroeders nms. Cornelia Schröeders). 
  3.  Joannes Reinerus Peters,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 15 maart 1794 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 71 jaar oud) op maandag 18 september 1865 aldaar, volgt Vk

IVh.  Nicolaus Peeters (Peters), zn. van Peter (Petrus) Peters en Cornelia Wouters (IIId), 
 ged. Rooms Katholiek op maandag 7 november 1763 Genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde (Nicolaus Peters) te Beek [Li] 7ma eiusdem Nicolaus fil. leg: Petri Peeters ex Geleen [sic] et Corneliae Wauters ex Beeck, coniug: suscept. Petro Peeters et Sibilla Wouters. (getuige: Petrus Peeters, Sibilla Wouters [= tante Isabella Wouters? ww]), 
 ovl. (ongeveer 76 jaar oud) op donderdag 16 januari 1840 te Beek [Li] (Nikolaas Peters zn van Jan Pieter Peters en Maria Cornelia Wouters; gehuwd met Elisabeth Daemen), 
 begr. op vrijdag 17 januari 1840 aldaar, 
 tr. (resp. ongeveer 34 en ongeveer 32 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 31 oktober 1798 te Beek [Li] 
 met Joanna Elisabeth (Anna Elisabeth) Daemen (Daamen), dr. van Nicolaus Daemen en An Lisbet (Anna Elisabetha) Ferron
 ged. Rooms Katholiek op zondag 18 mei 1766 te Beek [Li] 18va Jo(ann)a Elisabetha fil. leg: Nicolai Daemen et Annae Elisabethae Feron coniug: suscept Jo(ann)e Dols et Jo[ann]a Elisabetha Feron. (getuige: Joannes Dols, Joanna Elisabetha Feron), 
 doopgetuige van haar neef Joannes Nijsten op maandag 3 oktober 1791 te Beek [Li], 
 ovl. (ongeveer 59 jaar oud) op dinsdag 4 oktober 1825 te Beek [Li] (Johanna Elsabeth Daemen, dr van Nikolaas Daemen en Anna Elisabethn Feron; gehuwd met Nikolaas Peters). 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Cornelia Peters,  
   geb. op vrijdag 20 september 1799 te Beek [Li],  
   ovl. (74 jaar oud) op zaterdag 25 oktober 1873 aldaar (Cornelia Peters dr van Nicolaus Peters en Anna Elisabetha Daamen; gehuwd met Leonardus Hendrix). 
  2.  Anna Elisabeth Peters,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 29 augustus 1801 te Beek [Li] (getuigen: haar oom Johan Peter (Joannes Petrus) Peeters (IVg), als Joannes Petrus Peters en haar tante Maria Agnes Daemen),  
   ovl. (ongeveer 5 jaar oud) op zaterdag 11 april 1807 te Beek [Li] (Jeannete Elisabeth Peters dr van Nicolas Peters en Jeannette Elisabeth Daemen). 
  3.  Maria Sibilla Peters,  
   geb. op zaterdag 4 februari 1804 te Beek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 6 februari 1804 aldaar (getuigen: haar aangetrouwde tante Maria Sibilla Schröders (zie IVg), als Maria Sibilla Schroeders en haar oom Joannes Petrus Daemen),  
   ovl. (80 jaar oud) op maandag 14 april 1884 te Beek [Li] (Maria Sebille Peters dr van Nicolaas Peters en Joanne Elisabeth Daemen). 
  4.  Maria Ida Peters,  
   geb. op maandag 14 juli 1806 te Beek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 14 juli 1806 aldaar (getuigen: haar oudoom Peter (Petrus) Wouters (IIIe), Joannes Henricus Peters, Maria Ida Leenders). 
  5.  Petrus Nicolaus ,  
   geb. circa dinsdag 12 september 1809 aangifte 13 september 1809 te Beek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 12 september 1809 aldaar (getuige: Joannes Petrus Penders, Maria Ida Leenders, Maria Catharina Coumans),  
   ovl. (ongeveer 76 jaar oud) op donderdag 1 april 1886 aldaar (Pieter Nicolaas Peters zn van Nicolaas Peters en Jeannette Elisabeth Daemen). 

IVi.  Ida (Maria Ida) Wauters (Wouters), dr. van Peter (Petrus) Wouters (IIIe) en Catharina Koumans
 ged. Rooms Katholiek op vrijdag 13 augustus 1762 Genoemd naar haar grootmoeder aan vaderszijde (Ida Coumans) te Beek [Li] 13tia aug. Maria Ida fil. leg. Petri Wauters et Cathar: Coumans coniug, suscept. Henrico Coumans et Maria Wouters ex Spaubeck. (getuigen: haar grootvader Henricus Coumans en haar oudtante Maria Catharina Wolters (IIb), als Maria Wouters uit Spaubeek), 
 doopgetuige van haar neef Christianus Wouters (zie IVj) op dinsdag 8 maart 1803 te Beek [Li], 
 ovl. (ongeveer 59 jaar oud) op vrijdag 7 december 1821 te Beek [Li] (Maria Ida Wouters dr van Pieter Wouters en Catharina Coumans; gehuwd met Jan Peter Martijns), 
 tr. (resp. ongeveer 45 en ongeveer 43 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 11 juni 1808 (huwelijk na geboorte van hun twee kinderen) te Beek [Li] 
 met Jan Pieter (Joannes Petrus) Martijns (Martens, Martins, Martings)
 ged. Rooms Katholiek op woensdag 10 oktober 1764 zn van Nicolas Martijns en Marie Nijsten te Beek [Li] (getuige: Joannes Lemmens, Agnete Grusen), 
 ovl. (ongeveer 76 jaar oud) op maandag 22 maart 1841 (Jan Pieter Martijns zn van Nikolaas Martijns en Maria Nijsten; gehuwd met Ida Wouters) te Beek [Li], 
 begr. op maandag 22 maart 1841 aldaar. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Maria Catharina (Marie Chatrin (Fr.)) ,  
   geb. op maandag 13 augustus 1804 te Beek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 19 augustus 1804 aldaar (getuigen: haar grootvader Peter (Petrus) Wouters (IIIe), als Petrus Wouters, Maria Ida Nijsten),  
   ovl. (35 jaar oud) op donderdag 30 januari 1840 (Maria Catharina Martijns dr van Jan Pieter Martijns en Ida Wouters) te Beek [Li],  
   begr. op donderdag 30 januari 1840 aldaar. 
  2.  Maria Elisabetha (Marie Elisabeth (Fr.)) ,  
   geb. op donderdag 10 juli 1806 te Beek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 10 juli 1806 aldaar (getuige: Maria Nijsten, Maria Elisabetha Martins),  
   ovl. (35 jaar oud) op zondag 14 november 1841 (Elisabeth Martijns dr van Pieter Martijns en Ida Wouters; gehuwd met Adam Wijnen) te Beek [Li]. 

IVj.  Jan (Joannes, Jois, Jean (Fr.)), genoemd naar zijn peter [pastoor Joannes Wouters] Wouters (Wauters), zn. van Peter (Petrus) Wouters (IIIe) en Catharina Koumans
 ged. Rooms Katholiek op zondag 5 mei 1765 te Beek [Li] 5ta sub cond(i)t(ion)e Jo(ann)es fil. leg: Petri Wouters et Cath(a)r(inae) Coumans coniug: ex Beeck, suscept: Andrea Hensen no(min)e adm: r(everen)di d(omi)ni Jo[ann]is Wouters pastoris in Opheer et Maria Coumans. (getuigen: zijn oudoom Joannes Wouters (zie I), als pastoor in Opheer en zijn tante Maria Sibilla Koumans, als Maria Coumans), 
 ovl. (ongeveer 59 jaar oud) op woensdag 18 augustus 1824 te Beek [Li] (Jan Wouters zn van Peter Wouters en Catharina Coumans; e.v. Maria Meurens; e.v. Maria Anna Lenaerts), 
 begr. op woensdag 18 augustus 1824 aldaar (Joannes Wauters; e.v. Maria Muris; e.v. Maria Anna Leenders), 
  
 verder onderzoek (Collectie Habets) te Neerbeek [Li], 
 I-1 Pierre Wouters wednr v Barbara Vaes te Neerbeek 
 II-1 Maria Cornelia Wouters verkoopt aan 
 Jan Wouters wednr v M.Anna Lenarts 3277-126-1809 
 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 27 jaar oud) (1) (Rooms Katholiek) op zondag 13 november 1791 13tia 9bris matrimonio juncti sunt Joannes Wouters et Maria Anna Leenaerts ambo ex Beeck coram me et testibus r(everen)do d[omi]no 13tia 9bris matrimonio juncti sunt Joannes Wouters et Maria Anna Leenaerts ambo ex Beeck coram me et testibus r(everen)do d[omi]no Andrea Leenaerts presbytero et Henrico Wouters et pluribus alys. presbytero et Henrico Wouters et pluribus alys. te Beek [Li] (getuigen: haar broer Joannes Andrea Leenarts, priester en zijn broer Henricus Wouters (zie IIIe)) 
 met Maria Anna (Marie Anne (Fr.)) Lenarts (Leenders), dr. van Wilhelmus Leenarts en Anna Catharina Banens
 ged. op donderdag 9 februari 1764 te Beek [Li] 9na februarij Maria Anna fil. leg: Wilhelmi Lenarts et Annae Cathr: Banens coniug: suscept: Jo(ann)e Jansen et Xtinae (= Ch(ris)tinae) Banens ex Opgeleen (getuigen: haar tante Christina Banens uit Opgeleen [=Oud Geleen], Joannes Jansen), 
 ovl. (ongeveer 40 jaar oud) op donderdag 12 april 1804 te Beek [Li] (Marie Anna Lenarts e.v. Jean Wouters). 
 Uit dit huwelijk 4 zonen: 
  1.  Joannes Petrus (Jean Pierre (Fr.)), genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde [Peter Wouters] ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 17 september 1794 te Beek [Li] 17a bapt. est Jo[ann]es Petrus filius leg(iti)mus Jo[ann]is Wouters et Mariae Annae Leenaerts conj. ex et in Beeck. sus[c]ep Petrus Wouters et Anna Cath: Banens. (getuigen: zijn grootvader Peter (Petrus) Wouters (IIIe), als Petrus Wouters en zijn grootmoeder Anna Catharina Banens),  
    
   Diende in het leger van Napoleon 76e Regiment Infanterie van Linie,  
   Inschrijving van Jean Pierre Wouters, 76e Regiment Infanterie van Linie, stamboeknr. 10728 
   Eenheid: 76e Regiment Infanterie van Linie 
   Geregistreerde: Jean Pierre Wouters 
   Geboortedatum: 1794 
   Geboorteplaats: Beek 
   Departement: Beneden-Maas 
   Stamboeknummer: 10728 
   Vader: Jean Wouters 
   Moeder: Marie Anne Senaerts 
   Bewaarplaats: Service Historique de la Défense, Vincennes/Parijs (niet te raadplegen bij het NIMH) 
   Inv.nr. SHD: 21YC613 
    
   Ovl. (Ongeveer 24 jaar oud) circa 1819. 
  2.  Jan Willem (Joannes Wilhelmus) ,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 20 oktober 1796 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 78 jaar oud) op maandag 8 februari 1875 aldaar, volgt Vl
  3.  Henricus (Henry (Fr.)), genoemd naar zijn oom aan vaderszijde [Henricus Wouters] ,  
   geb. op donderdag 29 augustus 1799 te Beek [Li],  
   Rooms Katholiek,  
   ovl. (19 jaar oud) op zondag 9 mei 1819 te Beek [Li] (Henry Wouters zn van Jean Wouters en Marie Anne Lenaerts). 
  4.  Christianus (Cretien (Fr.)), genoemd naar zijn peter ,  
   geb. op dinsdag 8 maart 1803 te Beek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 8 maart 1803 aldaar (getuigen: zijn tante Ida (Maria Ida) Wauters (IVi), als Maria Ida Wouters en zijn aangetrouwde oom Christianus Caenen),  
   ovl. (11 jaar oud) op donderdag 19 mei 1814 te Beek [Li] (Christianus Wouters zn van Joannis Wouters en Maria Anna Lenaerts). 
  Jan (Joannes), genoemd naar zijn peter [pastoor Joannes Wouters] Wouters
 tr. (resp. ongeveer 55 en 18 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op donderdag 23 november 1820 (Joannes Wouters x Anna Maria Meurens) te Beek [Li], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op maandag 27 november 1820 aldaar (getuige: Wilhelmus Mures) 
 met Anna Maria (Maria) Murers (Meurens, Muris, Mevis)
 geb. op dinsdag 5 januari 1802 te Beek [Li] [BS: aangifte 26 februari 1802 dr van Joannes Murers en Maria Cornelia Vreen], 
 ged. Rooms Katholiek op dinsdag 5 januari 1802 aldaar (getuige: Matthias Vreen, Anna Maria Senden, Anna Gertrudis Doveren), 
 ovl. (36 jaar oud) op zondag 18 februari 1838 te Beek [Li] (Johanna Maria Muris dr van Joannes Muris en Cornelia Vreën; e.v. Jan Wouters; e.v. Joannes Roulands). 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Jan Willem (Joannes Wilhelmus) ,  
   geb. op donderdag 22 augustus 1822 [naam moeder Anna Maria Mevis] te Beek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 23 augustus 1822 aldaar (getuige: Wilhelmus Mures, Maria Feron),  
   ovl. (29 dagen oud) op vrijdag 20 september 1822 aldaar (Jan Willem Wouters zn van Jan Wouters en Anna Maria Muris). 
  Anna Maria Murers
 tr. (resp. 26 en 31 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op maandag 19 mei 1828 te Beek [Li] - akte 34 [BS: opm. Brd wed van Joannes Wouters overleden 08-08-1824
 met Joannes Roelands (Roulands), zn. van Jan Gordfried Roelands en Catharina Elisabeth Derikx, 
 geb. op donderdag 13 april 1797 te Jabeek [Li] [huw.reg.], 
 ovl. (72 jaar oud) op zondag 7 november 1869 te Beek [Li] (Joannes Roelands zn van Joannes Godefridus Roelands en Catharina Elisabeth Dierx; e.v. Anna Maria Meurens; e.v. Elisabeth Christoffels). 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IVk.  Maria Sibilla, genoemd naar haar grootmoeder aan moederszijde [Sibilla Erckens] Henssen, dr. van André (Andreas) Henssen (IIIf) en Anna Catharina Haerden
 ged. Rooms Katholiek op zondag 24 maart 1771 [naam vader: Hensen Andries] te Geleen [Li] (getuigen: haar grootvader Joannes Harden, Marian Hensen), 
 doopgetuige van haar nicht Anna Catharina Keulen (zie IVm) op maandag 27 mei 1816 te Munstergeleen [Li], 
 ovl. (ongeveer 72 jaar oud) op maandag 15 januari 1844 te Munstergeleen [Li] - akte 1, 
 tr. (resp. ongeveer 28 en 29 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zondag 13 oktober 1799 te Munstergeleen [Li] - akte 2, 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zaterdag 26 oktober 1799 aldaar (getuigen: haar broer Joannes Mathias Henssen (IVl), Anna Gertrudis de la Haye, Joannes Michael Bouts, Maria Elisabeth Bouts) 
 met Lambertus Schörgers (Schurgers, Scheurgers), zn. van Henricus/Henrich Schörgers en Gertrudis Köhlen, 
 geb. op vrijdag 22 juni 1770 te Munstergeleen [Li] [huw.reg. vermeld *Spaubeek 22-06-1780 ww?], 
 ged. Rooms Katholiek op vrijdag 22 juni 1770 aldaar (getuige: Mechtildis Wilms, Lambertus Bussen), 
 ovl. (57 jaar oud) op maandag 10 september 1827 te Munstergeleen [Li] - akte 23. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Anna Catharina ,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 4 december 1800 te Munstergeleen [Li] (getuigen: haar grootmoeder Anna Catharina Haerden (zie IIIf), Joannes Michael Schörgers),  
   ovl. (ongeveer 74 jaar oud) op zaterdag 27 maart 1875 te Munstergeleen [Li] - akte 4,  
   tr. (resp. ongeveer 25 en 33 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 13 mei 1826 te Munstergeleen [Li] - akte 12  
   met Jan Arnold Penris, zn. van Jan Dominicus Penris en Cornelis Dols,  
   geb. op donderdag 13 september 1792 te Neerbeek [Li],  
   landbouwer,  
   ovl. (64 jaar oud) op dinsdag 17 februari 1857 te Munstergeleen [Li] - akte 4. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Joannes Mathias ,  
   geb. op maandag 5 september 1803 te Munstergeleen [Li] aangifte 6 september 1803,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 5 september 1803 aldaar (getuigen: zijn oom Joannes Mathias Henssen (IVl), Maria Gertrudis Keulen). 
  3.  Maria Helena ,  
   geb. op vrijdag 20 december 1805 te Munstergeleen [Li], volgt Vm
  4.  Joannes Henricus (Jean André (Fr.)) ,  
   geb. op donderdag 11 augustus 1808 te Munstergeleen [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 11 augustus 1808 aldaar (getuige: Maria Gertrudis Lebens, Arnoldus Hennen, vervangende getuige: Michael Bouts). 
  5.  Fredericus ,  
   geb. op maandag 8 april 1811 te Munstergeleen [Li],  
   ovl. (64 jaar oud) op zondag 29 augustus 1875 aldaar, volgt Vn
  6.  Johannes Matheis Schurgers,  
   geb. op maandag 17 februari 1817 te Munstergeleen [Li] - akte 9. 

IVl.  Joannes Mathias Henssen, zn. van André (Andreas) Henssen (IIIf) en Anna Catharina Haerden
 ged. Rooms Katholiek op zondag 15 augustus 1773 te Geleen [Li] (getuigen: Matthias Wouters (zie IIb), als Mattis Wouters (stiefvader) en zijn tante Maria Sijbilla Haerden, als Mari Sebil Haerden), 
 doopgetuige van zijn neef Petrus Mathias Arnoldus Hennen (zie IVn) op dinsdag 20 juli 1819 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Maria Helena Hubertina Hennen (zie IVn) op woensdag 26 september 1821 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Joannes Mattias Hennen (zie IVn) op maandag 13 augustus 1827 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Lambertus Schörgers (zie IVk) en zijn zus Maria Sibilla Henssen op zaterdag 26 oktober 1799 te Munstergeleen [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Joannes Mathias Schörgers (zie IVk) op maandag 5 september 1803 te Munstergeleen [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Maria Joanna Kohlen (Vp) op vrijdag 18 oktober 1811 te Munstergeleen [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Frederik Köhlen (zie IVm) en zijn zus Maria Anna Henssen op woensdag 14 juni 1809 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 73 jaar oud) op zondag 8 november 1846 te Spaubeek [Li] [BS: 72 jaar], 
 tr. (beiden ongeveer 38 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 1 juli 1812 te Spaubeek [Li], 
 kerk.huw. op donderdag 2 juli 1812 aldaar (getuigen: haar broer Mathias Heijnen en haar broer Arnoldus Heijnen
 met Maria Joanna (Maria Jeannette) Heijnen, dr. van Christianus Heijnen en Maria Agnes Lambertina Eijsschen
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 14 april 1774 te Spaubeek [Li] 14 baptisata est Maria Anna filia leg: Christiani Heijnen et Mariae Agnetis Eijssen susceperunt Petrus Heijnen et Maria Eijssen (getuigen: haar oom Petrus Heijnen en haar tante Maria Margareta Eijsschen als Maria Eijssen), 
 doopgetuige van haar neef Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters op maandag 17 januari 1814 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar achternicht Joanna Gertrudis Heijnen op vrijdag 18 april 1828 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Fredericus Hennen (zie IVn) op zaterdag 12 april 1823 te Spaubeek [Li]. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Lambertus, genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde [Lambertus Haerden] ,  
   geb. op maandag 3 januari 1814 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (3 jaar oud) op donderdag 28 augustus 1817 aldaar. 

IVm.  Maria Anna Henssen, dr. van André (Andreas) Henssen (IIIf) en Anna Catharina Haerden
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 25 december 1777 te Spaubeek [Li] 25 baptisata est Maria Anna filia leg: Andreae Henssen et Annae Catharinae Haerden susceperunt Matthias Haerden et Maria Anna Henssen conjux Jo(ann)is Loijson (getuigen: haar achterneef Joannes Mathias Haerden als Matthias Haerden, haar tante Maria Anna Henssen (IIIg) e.v. Joannes Loijson, Matthias Haerden), 
 ovl. (ongeveer 40 jaar oud) op woensdag 2 september 1818 te Munstergeleen [Li], 
 tr. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 28 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 14 juni 1809 te Spaubeek [Li], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op woensdag 14 juni 1809 aldaar (getuigen: haar broer Joannes Mathias Henssen (IVl), Petrus Mevis) 
 met Frederik Köhlen (Keulen, Kohlen), zn. van Joanne Petrus Köhlen en Anna Gertrudis Ha(a)rtmans, 
 ged. op vrijdag 6 oktober 1780 te Schinnen [Li], 
 ovl. (ongeveer 69 jaar oud) op woensdag 29 mei 1850 te Munstergeleen [Li] - Wintraak. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Anna Gertrudis Kölen,  
   geb. op vrijdag 4 mei 1810 te Wintraak [Li],  
   ovl. (31 jaar oud) op maandag 24 januari 1842 te Wintraak [Li], volgt Vo
  2.  Maria Joanna Kohlen,  
   geb. op vrijdag 18 oktober 1811 te Wintraak [Li],  
   ovl. (64 jaar oud) op zondag 30 januari 1876 aldaar, volgt Vp
  3.  Maria Sijbilla Kohlen,  
   geb. op dinsdag 14 september 1813 te Wintraak [Li],  
   ovl. (69 jaar oud) op zondag 17 september 1882 te Munstergeleen [Li], volgt Vq
  4.  Anna Catharina Keulen,  
   geb. op maandag 27 mei 1816 te Munstergeleen [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 27 mei 1816 aldaar (getuigen: haar tante Maria Sibilla Henssen (IVk), Joannes Petrus Hartmans). 
  5.  Nn ,  
   geb. op dinsdag 4 augustus 1818 te Munstergeleen [Li] (doodgeb.). 

IVn.  Maria Ida Henssen, dr. van André (Andreas) Henssen (IIIf) en Anna Catharina Haerden
 geb. op zondag 27 augustus 1780 te Spaubeek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op maandag 28 augustus 1780 aldaar 27 circa nonam vespertinam nata, et postridie baptisata est Maria Ida, filia legitima Andreae Henssen, et Annae Catharinae Haerden, incolarum hujus parochiae, susceperunt r(everen)dus d(omi)nus Joannes Jacobus Wouters, sacellanus in Schimmert, et Ida Erckens parochiae de Geleen. in fidem C.E. van den Bock pastor. Andreas Henssen pater prolis. Joannes Jacobus Wouters sacellanus in Schimmert patrinus hoc est x signum Idae Erckens scribere nescientis. (getuigen: haar oom Joannes Jacobus Wouters (zie IIb) kapelaan in Schimmert en haar oudtante Ida Erkens uit Geleen), 
 doopgetuige van haar neef Fredericus Schörgers (Vn) op maandag 8 april 1811 te Munstergeleen [Li], 
 tr. (resp. 26 en ongeveer 39 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 9 oktober 1806 te Jabeek [Li], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 13 oktober 1805 te Spaubeek [Li] 
 met Joannes Arnoldus Hennen, zn. van Henricus Hennen en Gertrudis Paulissen, 
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 23 oktober 1766 te Jabeek [Li] (getuige: Andreas Lamberts, Maria Hennen), 
 ovl. (ongeveer 76 jaar oud) op woensdag 20 september 1843 te Spaubeek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Joannes Henricus (Jean Henri (Fr.)) ,  
   geb. op donderdag 18 juni 1807 te Jabeek [Li],  
   ovl. op vrijdag 19 juni 1807 (Jean Henri Hennen zn van Jean Arnold Hennen en Maria Henzen) te Jabeek [Li]. 
  2.  Anna Catharina ,  
   geb. op zaterdag 18 juni 1808 te Jabeek [Li],  
   ovl. (58 jaar oud) op zondag 8 juli 1866 te Geleen [Li], volgt Vr
  3.  Anna Maria ,  
   geb. op zaterdag 18 juni 1808 (tweeling) te Jabeek [Li]. 
  4.  Joannes Henricus ,  
   geb. op woensdag 22 mei 1811 te Jabeek [Li],  
   ovl. (93 jaar oud) op donderdag 22 december 1904 te Spaubeek [Li], volgt Vs
  5.  Maria Gertrudis Sijbilla ,  
   geb. op donderdag 3 februari 1814 te Jabeek [Li],  
   ovl. (81 jaar oud) op zondag 8 december 1895 (Maria Gertrudis Sibilla Hennen dr van Joannes Arnoldus Hennen en Maria Ida Henssen; gehuwd met Willem Dircks) te Limbricht [Li],  
   tr. (resp. 24 en 30 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 27 november 1838 te Spaubeek [Li]  
   met Wilhelmus Dericks,  
   geb. op dinsdag 30 augustus 1808 zn van Pieter Nicolas Dericks en Maria Elisabeth Kelleners te Limbricht [Li],  
   ovl. (71 jaar oud) op vrijdag 19 maart 1880 (Willem Dircks zn van Peter Nicolas Dircks en Maria Elisabeth Kelleners; gehuwd met Maria Sibilla Hennen) aldaar. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Maria Johanna Gertruijduis ,  
   geb. op zondag 17 maart 1816 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (30 jaar oud) op maandag 1 juni 1846 aldaar, volgt Vt
  7.  Petrus Mathias Arnoldus ,  
   geb. op dinsdag 20 juli 1819 te Spaubeek [Li],  
   ged. op dinsdag 20 juli 1819 aldaar (getuigen: zijn oom Joannes Mathias Henssen (IVl), als Joannes Math Henssen, Maria Helena Hennen),  
   ovl. (5 maanden oud) op donderdag 13 januari 1820 (Peter Mattis Arnoldus Hennen zn van Joannes Arnoldus Hennen en Maria Ida Henssen) te Spaubeek [Li]. 
  8.  Maria Helena Hubertina ,  
   geb. op dinsdag 25 september 1821 te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 26 september 1821 aldaar (getuigen: haar oom Joannes Mathias Henssen (IVl), Maria Helena Hennen),  
   ovl. (24 dagen oud) op vrijdag 19 oktober 1821 (Maria Helena Hennen dr van Joannes Arnoldus Hennen en Maria Ida Henssen) te Spaubeek [Li]. 
  9.  Fredericus ,  
   geb. op zaterdag 12 april 1823 te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 12 april 1823 aldaar (getuigen: zijn aangetrouwde tante Maria Joanna Heijnen (zie IVl), Petrus Mevis, Fredericus Coelen, Maria Elijsabeth Janssen),  
   ovl. (48 jaar oud) op vrijdag 1 september 1871 (Fredericus Hennen zn van Johan Arnold Hennen en Maria Ida Henssen; ongehuwd) te Spaubeek [Li]. 
  10.  Joannes Mattias ,  
   geb. op maandag 13 augustus 1827 te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 13 augustus 1827 aldaar (getuigen: zijn oom Joannes Mathias Henssen (IVl), Maria Anna Vroomen, Maria Helena Hennen),  
   ovl. (1 jaar oud) op woensdag 5 november 1828 (Johan Mathijs Hennen zn van Johan Arnold Hennen en Maria IJda Henssen) te Spaubeek [Li]. 

IVo.  Joannes Andreas Loijson, zn. van Joannes Loijson en Maria Anna Henssen (IIIg), 
 ged. Rooms Katholiek op dinsdag 25 juni 1776 te Spaubeek [Li] 25 baptisatus est Joannes Andreas filius leg: Jo(ann)is Loyson et Mariae Annae Henssen susceperunt Andreas Henssen et Joanna Maria Loyson (getuigen: zijn oom André (Andreas) Henssen (IIIf) en zijn tante Joanna (Johanna Maria) Loijson), 
 ovl. (ongeveer 72 jaar oud) op donderdag 5 april 1849 te Spaubeek [Li] (Joannes Andreas Loijson zn van Joannes Loijson en Maria Anna Henssen; e.v. Helena Zelis; e.v. Maria Elisabeth Kerckhoffs), 
 tr. (resp. ongeveer 41 en ongeveer 19 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op maandag 24 november 1817 te Spaubeek [Li], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op maandag 24 november 1817 te Beek [Li] 
 met Maria Elisabeth Kerckhoffs, dr. van Wilhemus Kerckhoffs en Maria Catharina Pluijmaekers, 
 geb. in 1798 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 30 jaar oud) op donderdag 14 februari 1828 aldaar [BS: 30 jaar, geboren in Spaubeek], 
 begr. op donderdag 14 februari 1828 aldaar. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Maria Anna ,  
   geb. op donderdag 4 juni 1818 te Beek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 4 juni 1818 aldaar (getuige: Wilhemus Kerckhoffs, Maria Catharina Kerckhoffs, Maria Anna Hansen),  
   ovl. (17 jaar oud) op vrijdag 12 juni 1835 (Maria Joanna Loijson dr van Jean Andries Loijson en Maria Elisabeth Kerckhoffs; ongehuwd) te Spaubeek [Li]. 
  2.  Joannes Wilhelmus Hubertus ,  
   geb. op vrijdag 28 april 1820 te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 28 april 1820 aldaar (getuige: Maria Catharina Plumackers, Joannes Wilhelmus Eussen),  
   ovl. (23 jaar oud) op zondag 21 april 1844 (Joannes Wilhelmus Hubertus Loijson zn van Joannes Andreas Loijson en Maria Elisabeth Kerckhoffs; ongehuwd) aldaar. 
  3.  Maria Mechtildis Antonia ,  
   geb. op donderdag 13 juni 1822 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (71 jaar oud) op vrijdag 7 juli 1893 aldaar, volgt Vu
  4.  Johan Peter Leonardus ,  
   geb. op maandag 6 juni 1825 te Spaubeek [Li],  
   ged. op dinsdag 7 juni 1825 aldaar (getuige: Maria Catharina Kerckhoffs, Joannes Petrus Eussen),  
   ovl. (4 jaar oud) op woensdag 20 januari 1830 (Joannes Petrus Leonardus Loijson zn van Joannes Andreas Loijson en Maria Elisabeth Kerckhoffs) aldaar. 
  5.  Johanna Elisabeth (Anna Maria Elisabeth) ,  
   geb. op maandag 4 februari 1828 te Spaubeek [Li],  
   ged. op dinsdag 5 februari 1828 doopnamen: Anna Maria Elisabeth aldaar (getuige: Petrus Mevis, Michaelus Kerckhoffs, Maria Elisabeth Deutz),  
   ovl. (1 jaar oud) op vrijdag 15 januari 1830 (maria Elisabeth Loijson dr van Joannes Andreas Loijson en Maria Elisabeth Kerckhoffs) te Spaubeek [Li]. 
  Joannes Andreas Loijson
 tr. (resp. ongeveer 54 en 44 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op donderdag 25 november 1830 te Spaubeek [Li] - akte 46 [BS: opm. bgm wdnr van Maria Elisabeth Kerckhofs] 
 met Maria Helena Zelis, dr. van Jan Mathijs (Johan Mattis) Zelis (graanwerkman, molenaar) en Maria Joanna Pijls
 geb. op woensdag 11 januari 1786 te Geleen [Li] [huw.reg.], 
 ovl. (61 jaar oud) op dinsdag 9 november 1847 te Spaubeek [Li] [BS: 61 jaar, geboren in Geleen]. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IVp.  Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Eussen, zn. van Joannes Petrus Eussen en Maria Anna Henssen (IIIg), 
 geb. op donderdag 3 november 1785 om 2 uur 's middags te Spaubeek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 3 november 1785 aldaar 3tia 9bris circa 2am pomeridianam natus, et eodem baptizatus est Joannes Wilhelmus filius legitimus Joannis Petri Eussen et Mariae Annae Hensen conjugum: susceptores Wilhelmus Waelen, et Maria Lucia Stevens in fidem subsignarunt pater abest. W: Waelen x signum matrinae nescientis scribere quod testor A.G. Somijn pastor loci (getuigen: Wilhelmus Waelen, zijn grootmoeder Lucia (Maria Lucia) Stevens als Maria Lucia Stevens, Wilhelmus Waelen), 
 schout, 
 ovl. (68 jaar oud) op woensdag 5 april 1854 te Schimmert [Li] - akte 13, 
 tr. (resp. 36 en 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 22 juni 1822 te Bocholtz [Li], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op maandag 24 juni 1822 te Spaubeek [Li] 
 met Maria Elisabeth Deutz, dr. van Joannes Michiel Deutz en Joanna Elisabeth Meijers, 
 geb. op zondag 18 januari 1795 te Bocholtz [Li], 
 ovl. (39 jaar oud) op zondag 9 november 1834 te Spaubeek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Johannes Petrus Wilhelmus Hubertus ,  
   geb. op vrijdag 6 juni 1823 te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 6 juni 1823 doopnamen: Petrus Wilhelmus Hubertus aldaar (getuige: Maria Elijs Kerkhofs, Joannes Petrus Eussen, Maria Josepha Deutz). 
  2.  Mathias Joannes Hubertus ,  
   geb. op woensdag 2 maart 1825 te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 2 maart 1825 aldaar (getuige: Maria Elijsabeth Kerkhofs, Maria Sijbilla Haarden, Mathias Josephus Deutz). 
  3.  Joannes Franciscus Leo Hubertus ,  
   geb. op dinsdag 11 april 1826 te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 11 april 1826 doopnamen: Joannes Franciscus Leo aldaar (getuige: Maria Josepha Meijers, Franciscus Eussen),  
   ovl. (3 jaar oud) op vrijdag 1 januari 1830 aldaar. 
  4.  Maria Elisabeth ,  
   geb. op dinsdag 1 mei 1827 te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 1 mei 1827 aldaar (getuige: Maria Elisabeth Kerkhofs, Adolphus Deutz, Henricus Dominicus Deutz). 
  5.  Joannes Andreas ,  
   geb. op donderdag 13 november 1828 te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 13 november 1828 aldaar (getuige: Anna Maria Schwartz, Joannes Andreas Loijson, Maria Gertrudis Narins),  
   ovl. (18 dagen oud) op maandag 1 december 1828 aldaar. 

Generatie V

Va.  Maria Elisabeth Romans, dr. van Mathijs (Matthias) Romans (IVa) en Maria Catharina Coumans
 ged. Rooms Katholiek op zondag 3 december 1780 te Beek [Li] ead: [=03-12-1780] die baptisata est Maria Elisab filia leg: Matthiae Romano et Mariae Cath: Coumans conj ex et in Beeck. suscep: Michael Coenen et Elis. Tijssen (getuige: Michael Coenen, Elisabeth Tijssen), 
 ovl. (ongeveer 28 jaar oud) op dinsdag 21 februari 1809 aldaar (Marie Elisabeth Romans dr van Pierre Mathieu Romans en Maria Catharina Coumans; gehuwd met Pierre François Penris), 
 tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 30 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 20 juni 1808 te Beek [Li] 
 met Petrus Franciscus (Pierre François (Fr.)) Penris, zn. van Joannes Matthias Penris en Maria Catharina Martens
 ged. Rooms Katholiek op dinsdag 31 maart 1778 te Beek [Li] (getuige: Henricus Penris, Odilia Martens), 
 doopgetuige van zijn neef Fredericus Antonius Roomans (zie Vb) op dinsdag 8 maart 1825 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Franciscus Hubertus Smeijsters op dinsdag 14 februari 1809 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Catharina Elisabetha Smeijsters op vrijdag 21 september 1810 te Beek [Li]. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Maria Catharina ,  
   geb. op woensdag 15 februari 1809 te Beek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 15 februari 1809 aldaar (getuige: Joannes Matthias Penris, Anna Maria Luijten, Elisabeth Coumans). 

Vb.  Fredericus Romans, zn. van Mathijs (Matthias) Romans (IVa) en Maria Catharina Coumans
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 18 maart 1786 Genoemd naar zijn grootvader aan Vaderszijde (Frederik Romans) te Beek [Li] 18va baptisatus est Fredricus filius leg[iti]mus Matthiae Romans et Mariae Cath: Coumans conj ex et in Beck. suscep. Jo[ann]es Jacobus Bussen et Maria Cath: Baggen (getuige: Jacobus Bussen, Maria Catharina Baggen), 
 ovl. (ongeveer 49 jaar oud) op zaterdag 26 september 1835 aldaar (Frederik Romans zn van Mathis Romans en Marie Catharine Coumans; gehuwd met Marie Judith Penris), 
 begr. op zaterdag 26 september 1835 aldaar, 
 tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 4 juni 1811 te Beek [Li] 
 met Maria Judith Penris, dr. van Joannes Matthias Penris en Maria Catharina Martens
 ged. Rooms Katholiek op zondag 18 februari 1787 te Beek [Li] (getuige: Joanna Maria Martens, Joannes Kerckhoffs, Conradus Kerckhoffs). 
 Uit dit huwelijk 9 zonen: 
  1.  Joannes Matthias (Jean Mathieu (Fr.)) ,  
   geb. op dinsdag 10 maart 1812 te Beek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 11 maart 1812 genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde (Mathias Romans) aldaar (getuige: Joannes Matthias Penris, Anna Helena Göbbels),  
   ovl. (3 weken oud) op dinsdag 31 maart 1812 (Jean Mathieu Romans zn van Fredric Romans en Judith Penris) te Beek [Li]. 
  2.  Joannes Petrus (Jean Pierre (Fr.)) ,  
   geb. op vrijdag 26 februari 1813 te Beek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 26 februari 1813 genoemd naar zijn peter aldaar (getuige: zijn tante Maria Sibilla Penris). 
  3.  Joannes Baptista ,  
   geb. op donderdag 15 februari 1816 te Beek [Li],  
   ovl. (73 jaar oud) op donderdag 31 oktober 1889 aldaar, volgt VIa
  4.  Joannes Michaël (Jean Michel (Fr.)) ,  
   geb. op maandag 10 augustus 1818 te Beek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 10 augustus 1818 aldaar (getuigen: zijn tante Maria Joanna Penris, Joannes Henricus Peters, Joannes Michaëlis Coenen),  
   ovl. (1 jaar oud) op donderdag 6 april 1820 (Joannes Maggiel Romans zn van Fredericus Romans en Maria Judith Penris) te Beek [Li]. 
  5.  Joannes Hubertus ,  
   geb. op woensdag 20 september 1820 (tweeling) op 21 september 1820 aangegeven te Beek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 20 september 1820 aldaar (getuige: Maria Smeets, Francisca Penris, Catharina Houben, Joannes Coumans),  
   ovl. (1 jaar oud) op woensdag 7 augustus 1822 (Joannes Hubertus Romans zn van Frederic Romans en Maria Judith Penris) aldaar. 
  6.  Peter Franciscus ,  
   geb. op donderdag 21 september 1820 (tweeling) te Beek [Li],  
   ovl. (18 jaar oud) op dinsdag 1 januari 1839 (Peeter Francis Romans zn van Frederik Romans en Marie Judith Penris) aldaar,  
   begr. op dinsdag 1 januari 1839 aldaar. 
  7.  Peter Ludovicus ,  
   geb. op zondag 1 december 1822 te Beek [Li]. 
  8.  Fredericus Antonius Roomans (Romans),  
   geb. op dinsdag 8 maart 1825 te Beek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 8 maart 1825 aldaar (getuigen: zijn oom Petrus Franciscus Penris (zie Va), Maria Sijbilla Banens),  
   ovl. (16 jaar oud) op maandag 20 december 1841 (Pieter Louis Romans zn van Frederik Romans en Marie Judith Penris) te Beek [Li],  
   begr. op maandag 20 december 1841 (Joannes Lodevicus Romans zn van Fredericus Romans en Maria Judith Pendris) aldaar. 
  9.  Joannes Laurentius ,  
   geb. op donderdag 10 mei 1827 te Beek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 10 mei 1827 aldaar (getuige: Joannes Laurentius Stassen, Maria Gertrudis Hamers). 

Vc.  Hendrik (Henricus) Schols, zn. van Jan (Joannes) Scholts (akkerman) en Ida (Maria Ida) Wauters (IVc), 
 geb. op maandag 1 mei 1797 te Beek [Li], 
 ovl. (85 jaar oud) op woensdag 18 oktober 1882 aldaar (Hendrik Schols zn van Joannes Schols en Ida Wouters; gehuwd met Anna Catharina Keulen; gehuwd met Maria Cornelia Janssen), 
 tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 31 januari 1823 te Beek [Li], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zaterdag 1 februari 1823 aldaar (getuigen: zijn broer Jan Peter (Joannes Petrus) Schols (zie IVc), als Petrus Schols en zijn oom Jan Peter (Joannes Petrus) Wouters (IVb), as Petrus Wouters) 
 met Anna Catharina Keulen, dr. van Hendrik keulen en Helena Lenaarts, 
 geb. op maandag 23 juli 1798 te Beek [Li], 
 ovl. (46 jaar oud) op zondag 15 juni 1845 aangifte 15 juli 1845 aldaar, 
 begr. op zondag 15 juni 1845 (Anna Catharina Keulen gehuwd met Joannes Henricus Schols). 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Hendrik (Henricus) Schols
 tr. (resp. 50 en 34 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 28 mei 1847 te Beek [Li] 
 met Maria Cornelia Janssen, dr. van Reneer (Reinerus) Janssen (landbouwer) en Maria Barbara Houben alias Ceulen (dagloonster), 
 geb. op zondag 2 mei 1813 te Elsloo [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op zondag 2 mei 1813 aldaar (getuige: Maria Wauben, Hubertus Houben vervangende getuige Maria Cornelia Hameekers), 
 ovl. (85 jaar oud) op maandag 2 januari 1899 te Beek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Jan Hubert (Joannes Hubertus) ,  
   geb. op zondag 12 maart 1848 te Beek [Li],  
   ovl. (88 jaar oud) op zondag 20 december 1936 te Neerbeek [Li], volgt VIb
  2.  Reinier Hubert (Renerus Hubertus) ,  
   geb. op maandag 3 september 1855 te Beek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 3 september 1855 aldaar (getuige: Cornelia Penris, Renerus Janssen),  
   ovl. (54 jaar oud) op woensdag 3 november 1909 (Reinier Hubert Schols zn van Hendrik Schols en Cornelia Janssen; gehuwd met Maria Rosalia Peerbooms) aldaar. 

Vd.  Maria Elisabeth Penris, dr. van Mevis (Bartholomeus) Penris en Maria Catharina Wouters (IVd), 
 ged. Rooms Katholiek op maandag 25 juni 1792 25ta baptis. est Maria Elis filia legit Bartholomaei Penris et Mariae Cath. Wouters conj ex et in Beeck suscep Jo[ann]es Petrus Wouters et Maria Cath. Penris te Beek [Li] (getuigen: haar oom Jan Peter (Joannes Petrus) Wouters (IVb) en haar tante Marie Katrijn (Maria Catharina) Penders), 
 huishoudster, 
 ovl. (ongeveer 63 jaar oud) op zondag 10 februari 1856 (Maria Elisabeth Penris dr van Bartholomeus Penris en Maria Catharina Wouters; gehuwd met Pieter Nicolaas Bijen) te Spaubeek [Li] - Hobbelrade, 
 tr. (beiden ongeveer 39 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 10 oktober 1831 te Beek [Li], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op dinsdag 11 oktober 1831 aldaar Joannes Penris, Josephus Dideren 
 met Pieter Nicolaus (Pieter Nicolas) Beijen (Bijen), zn. van Petrus Bijen en Maria Catharina Coolen
 ged. Rooms Katholiek op zondag 22 april 1792 te Maastricht [Li] (getuige: Petrus Nicolaus Stassen, Maria Anna Maquau), 
 landbouwer, 
 ovl. (ongeveer 76 jaar oud) op maandag 8 maart 1869 (Pieter Nicolaas Bijen zn van Pieter Bijen en Maria Catharina Koolen; gehuwd met Maria Elisabeth Penris; gehuwd met Catharina Elisabeth Henssen) te Spaubeek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Maria Elisabeth ,  
   geb. op vrijdag 24 augustus 1832 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (12 jaar oud) op zondag 20 april 1845 (Maria Elisabeth Beijen dr van Pieter Nicolaes Beijen en Maria Elisabet Penders) te Spaubeek [Li]. 
  2.  Maria Judith Sophia ,  
   geb. op dinsdag 11 maart 1834 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (21 jaar oud) op zaterdag 15 september 1855 te Beek [Li], volgt VIc
  Pieter Nicolaus Beijen, zn. van Petrus Bijen en Maria Catharina Coolen
 tr. (resp. ongeveer 20 en 25 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op maandag 11 januari 1813 te Spaubeek [Li] 
 met Catharina Elisabeth Henssen, dr. van Willem (Wilhelmus) Henssen (azijnmaker) en Catrin (Catharina) Borvels
 geb. op vrijdag 10 augustus 1787 te Spaubeek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op vrijdag 10 augustus 1787 aldaar 10ma circa horam 3am matutinam nata, et eadem baptizata est Catharina Elisabeth filia legitima Wilhelmi Henssen et Catharinae Borvels conjugum: susceptores fuere Wilhelmus Voncken, et Catharina Wevers in fidem subsignarunt Wilhelmus Henssen. x hoc est signum patrini [hierachter en eronder: scribere nescientium.] x hoc est signum matrinae J.J Ramakers vic: loci. (getuigen: Wilhelmus Vuncken als Wilhelmus Voncken en haar aangetrouwde tante Catharina Wevers), 
 doopgetuige van haar neef Martinus Wouters op dinsdag 28 augustus 1810 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Joannes Gerardus Henssen op donderdag 1 oktober 1807 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (42 jaar oud) op maandag 10 mei 1830. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Wilhelmus (Guillaume (Fr.)) Bijen,  
   geb. op maandag 3 januari 1814 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (1 jaar oud) op woensdag 15 februari 1815 te Spaubeek [Li] (Jean Guillaume Bien zn van Pierre Nicolas Bien en Catharina Elisabeth Henssen). 
  2.  Joannes Petrus Bijen,  
   geb. circa 1816 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 4 jaar oud) op dinsdag 11 januari 1820 aldaar [BS: 4 jaar, Joannes Petrus Bijen zn van Peter Nicolas Bijen en Catharina Elisabeth Henssen]. 
  3.  Joannes Leonardus Bijen,  
   geb. op vrijdag 19 maart 1819 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (2 jaar oud) op vrijdag 23 november 1821 aldaar (Joannes Leonardus Bijen zn van Peter Nicolaes Bijen en Catharina Elisabeth Henssen). 
  4.  Maria Catharina Judith Bijen,  
   geb. op zondag 15 april 1821 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (36 jaar oud) op zondag 27 september 1857 aldaar,  
   tr. (resp. 28 en ongeveer 28 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 8 oktober 1849 te Spaubeek [Li]  
   met Peter Martinus (Pieter Martinus) Diederen, zn. van Willem (Joannes Wilhelmus) Diederen (domistique, dienstknegt, akkerman, landbouwer) en Sibilla (Maria Sibilla) Wouters (huishoudster),  
   ged. op zondag 23 september 1821 genoemd naar beide grootvaders te Spaubeek [Li] (getuigen: zijn grootvader Marten (Martinus) Wouters en zijn grootmoeder Maria Ida Weustenraed),  
   werkbode, landbouwer,  
   overlijdensgetuige van zijn moeder Sibilla (Maria Sibilla) Wouters op zondag 28 oktober 1877,  
   overlijdensgetuige van Maria Mechtildis Dormans op vrijdag 6 mei 1892,  
   overlijdensgetuige van Christianus Otermans op maandag 26 november 1883,  
   overlijdensgetuige van Petrus Josephus Gielen op zaterdag 23 februari 1884,  
   overlijdensgetuige van Pieter Joseph Lenssen op vrijdag 24 september 1886,  
   overlijdensgetuige van Maria Hubertina Oberndorff op woensdag 20 februari 1889,  
   ovl. (ongeveer 72 jaar oud) op maandag 18 december 1893 om 05:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1893/15 (getuigen: zijn neef Martinus (Pieter Martin) Habets, (28 jaar, landbouwer, Beek, neef) en Jan Mathijs (Joannes Mathijs) Moonen, (56 jaar, landbouwer, Spaubeek, bekende)). Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
  5.  Maria IJda Bijen,  
   geb. op zaterdag 15 november 1823 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (73 jaar oud) op maandag 11 januari 1897 te Groot Genhout [Li],  
   tr. (resp. 30 en 31 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 30 september 1854 te Spaubeek [Li]  
   met Joannes Jakobus Habets,  
   geb. op donderdag 21 augustus 1823 zn van Joanna Catharina Habets (werkster) te Beek [Li],  
   werkbode. Uit dit huwelijk 4 zonen. 
  6.  Johannes Peter Bijen,  
   geb. op zaterdag 10 juni 1826 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (6 jaar oud) op dinsdag 19 juni 1832 aldaar. 
  7.  Joanna Gertrudis Bijen,  
   geb. op maandag 18 mei 1829 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (1 jaar oud) op maandag 31 mei 1830 aldaar. 

Ve.  Maria Cornelia Penris, dr. van Mevis (Bartholomeus) Penris en Maria Catharina Wouters (IVd), 
 geb. op zaterdag 28 september 1805 te Beek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op zondag 29 september 1805 aldaar (getuigen: haar aangetrouwde oom Jan (Joannes) Scholts (zie IVc), Cornelia Rutten), 
 ovl. (82 jaar oud) op dinsdag 25 oktober 1887 te Neerbeek [Li], 
 tr. (resp. 35 en 39 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 16 januari 1841 te Beek [Li], 
 kerk.huw. op dinsdag 19 januari 1841 aldaar (getuigen: haar broer Paulus Penris (zie IVd), Andreas Penners) 
 met Jan Mathijs (Joannes Matthias) Genders, zn. van Andrees (Andreas) Genders en Cornelia Stevens
 geb. op zaterdag 9 januari 1802 aangifte: 15 januari 1802 te Beek [Li], 
 ged. op zaterdag 9 januari 1802 aldaar (getuigen: zijn aangetrouwde tante Ida (Maria Ida) Geilen, als Ida Geelen, Joannes Matthias Genders), 
 akkerbouwer. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Maria Cornelia ,  
   geb. op zaterdag 2 september 1843 te Beek [Li],  
   ovl. (59 jaar oud) op maandag 5 januari 1903 aldaar, volgt VId
  2.  Maria Elisabeth ,  
   geb. op dinsdag 11 maart 1845 te Beek [Li],  
   ovl. (80 jaar oud) op vrijdag 5 februari 1926 aldaar, volgt VIe
  3.  Jan Andries (Joannes Andreas) ,  
   geb. op zaterdag 12 december 1846 te Beek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 12 december 1846 aldaar (getuigen: zijn oom Joannes Penris (zie IVd), Maria Anna Genders),  
   landbouwer,  
   ovl. (78 jaar oud) op vrijdag 12 juni 1925 (Jan Andries Genders zn van Johannes Mathias Genders en Cornelia Penris; gehuwd met Hubertina Franssen) te Heel en Panheel [Li],  
   tr. (resp. 49 en 42 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 21 augustus 1896 te Beek [Li],  
   kerk.huw. (Rooms Katholiek) op dinsdag 25 augustus 1896 aldaar (getuige: Alexander Lemmens, Joannes Balthus)  
   met Maria Hubertina Franssen, dr. van Johannes Franssen (herbergier) en Anna (Joanna) Coumans,  
   geb. op donderdag 15 september 1853 te Beek [Li],  
   ged. op zaterdag 17 september 1853 aldaar (getuige: Petronella Hendrix, Joannes Matheus Coumans),  
   dienstmeid, herbergierster,  
   ovl. (65 jaar oud) op zaterdag 19 april 1919 te Neerbeek [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Jan Mathijs (Joannes Mathias) ,  
   geb. voor dinsdag 10 oktober 1848 aangifte 9 november 1848 te Beek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 10 oktober 1848 aldaar (getuigen: zijn tante Maria Ida Penris (zie IVd), Joannes Mathias Penris),  
   ovl. (minstens 2 jaar oud) op donderdag 3 juli 1851 (Jan Mathijs Genders zn van Jan Mathijs Genders en Maria Cornelia Penris) te Beek [Li],  
   begr. op donderdag 3 juli 1851 aldaar. 

Vf.  Maria Petronella Wouters (Wauters), dr. van Neelis (Cornelius) Wauters (IVe) (landbouwer) en Maria Anna Haegens (spinster), 
 ged. Rooms Katholiek op zondag 14 februari 1796 14: febr: baptisata est Maria Petronilla fil: leg: Cornelii Wouters et Mariae Annae Haegens conj: ex et in Beek susceperunt Jo(ann)es Petrus Wouters et Petronilla Dolmans Genoemd naar haar grootmoeder aan moederszijde (Petronella Dolmans) te Neerbeek [Li] (getuigen: haar oom Jan Peter (Joannes Petrus) Wouters (IVb), haar grootmoeder Petronella Dolmans, Joannes Daemen), 
 doopgetuige van haar neef Jan Jakob (Joannes Jacobus) Frusch (zie Vg) op zondag 23 maart 1834 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Maria Petronella Wouters (VIi) op zaterdag 1 juli 1843 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar kleinzoon Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Linssen (zie VIg) op dinsdag 12 augustus 1856 te Beek [Li], 
 ovl. (ongeveer 66 jaar oud) op woensdag 19 februari 1862 te Beek [Li], 
 begr. op woensdag 19 februari 1862 (Petronilla Wouters gehuwd met Godefridus Lenssen) aldaar, 
 tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 27 november 1820 te Beek [Li] - akte 115, 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op dinsdag 28 november 1820 aldaar (getuigen: haar oom Jan Peter (Joannes Petrus) Wouters (IVb), als Petro Wouters en haar oom Petrus Wilhelmus Hagens, als Joannes Petro Haegens) 
 met Joannes Godefridus Lensen (Linsen), zn. van Nicolaus Linsen en Catharina Bours
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 7 juni 1794 te Beek [Li] (getuige: Joannes Godefridus Smeets, Maria Ida Boers), 
 ovl. (ongeveer 63 jaar oud) op donderdag 17 december 1857 te Beek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Maria Anna Lenssen,  
   geb. op maandag 3 december 1821 te Beek [Li],  
   ovl. (71 jaar oud) op woensdag 30 augustus 1893 aldaar, volgt VIf
  2.  Nicolaus Lenssen,  
   geb. op donderdag 5 maart 1829 te Beek [Li],  
   ovl. (79 jaar oud) op maandag 9 maart 1908 te Neerbeek [Li], volgt VIg

Vg.  Anna Helena (Maria Helena, Maria Anna Helena) Wouters, dr. van Neelis (Cornelius) Wauters (IVe) (landbouwer) en Maria Anna Haegens (spinster), 
 geb. op woensdag 21 februari 1798 genoemd naar haar grootmoeder aan vaderszijde (Helena Penris) te Neerbeek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 22 februari 1798 te Munstergeleen [Li] (getuige: Maria Helena), 
 ovl. (37 jaar oud) op maandag 15 februari 1836 zij overlijdt twee weken na de geboorte van haar zoon Jan Peeter (Marie Helena Wouters dr van Cornelus Wouters en Maie Anna Hagens; gehuwd met Jan Mathis Frusch) te Beek [Li], 
 begr. op maandag 15 februari 1836 (Maria Helena Wouters gehuwd met Joannes Baptista Frusch) aldaar, 
 tr. (resp. 31 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 11 mei 1829 te Beek [Li] 
 met Jan Mathijs (Joannes Mathias) Frusch (Jean Matthieu (Fr.)), zn. van Paulus Frusch en Maria Sibilla Penris, 
 geb. op maandag 25 oktober 1802 te Beek [Li], 
 ovl. (75 jaar oud) op woensdag 6 maart 1878 te Beek [Li], 
 begr. op woensdag 6 maart 1878 aldaar. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Maria Anna ,  
   geb. op dinsdag 23 maart 1830 aangifte 29 maart 1830 te Beek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 23 maart 1830 aldaar (getuigen: haar grootmoeder Maria Anna Haegens (zie IVe), Paulus Frusch (grootvader)),  
   ovl. (60 jaar oud) op zaterdag 10 mei 1890 (Maria Anna Frusch dr van Jan Mathis Frusch en Marie Helena Wouters; gehuwd met Jan Pieter Jozef Lemmens) te Beek [Li],  
   tr. (resp. 20 en 21 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 9 augustus 1850 te Beek [Li]  
   met Joannes Petrus Josephus Lemmens, zn. van Joannes Petrus Lemmens en Joanna Maria Bruls,  
   geb. op zondag 21 december 1828 te Beek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 21 december 1828 aldaar (getuige: Joannes Vonken, Maria Catharina Lemmens). Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Joanna Sijbilla ,  
   geb. op zaterdag 14 januari 1832 te Beek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 14 januari 1832 aldaar (getuigen: haar grootvader Neelis (Cornelius) Wauters (IVe), als Cornelius Wouters en Joanna Maria Penris (zie Vj), als Maria Joanna Penris),  
   ovl. (4 jaar oud) op zaterdag 23 januari 1836 aangifte 29 januari 1836. (Anna Sebilla Frusch dr van Jan Mathis Frusch en Maria Helena Wouters) te Beek [Li],  
   begr. op zaterdag 23 januari 1836 (Joanna Sijbilla Frusch dr van Joannes Baptista Frusch en Maria Helena Wouters) aldaar. 
  3.  Jan Jakob (Joannes Jacobus) ,  
   geb. op zondag 23 maart 1834 te Beek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 23 maart 1834 aldaar (getuigen: zijn tante Maria Petronella Wouters (Vf), als Maria Wouters, Joannes Jacobus Frusch),  
   ovl. (1 jaar oud) op zondag 20 maart 1836 (Jan Jakob Frusch zn van Jan Mathis Frusch en Marie Helena Wouters) te Beek [Li],  
   begr. op zondag 20 maart 1836 (Joannes Jacobus Frusch zn van Joannes Baptista Frusch en Maria Helena Wouters) aldaar. 
  4.  Jan Peeter (Joannes Petrus) ,  
   geb. op zondag 31 januari 1836 te Beek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 1 februari 1836 aldaar (getuige: Maria Judith Wouters [is dit Maria Ida Wouters de zuster van grootvader Cornelius Wouters ww?], Petrus Wouters [is dit Jan Pieter Wouters de broer van grootvader Cornelius Wouters, deze Jan Pieter is op dezelfde dag als de doop overleden. Dit is dan wel een erg tragisch geval! ww?]),  
   ovl. (6 maanden oud) op zondag 14 augustus 1836 (Jan Peeter Frusch zn van Jan Mathis Frusch en Marie Helena Wouters) aldaar,  
   begr. op zondag 14 augustus 1836 (Joannes Petrus Frusch zn van Joannes Baptista Frusch en Maria Helena Wouters) aldaar. 
  Jan Mathijs (Joannes Mathias) Frusch, zn. van Paulus Frusch en Maria Sibilla Penris, 
 tr. (resp. 36 en 30 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op maandag 14 oktober 1839 te Beek [Li], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op dinsdag 15 oktober 1839 aldaar (getuigen: Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters (zie IVe), als Wilhelmus Wouters, Joannes Mathias Stassen) 
 met Anna Elisabeth Duijkers, dr. van Pieter Duijkers en Elisabeth Donners, 
 geb. op woensdag 1 maart 1809 te Meerssen [Li], 
 ovl. (36 jaar oud) op dinsdag 29 april 1845 te Beek [Li] zij overlijdt bij de geboorte van haar dochter Maria Elisabeth
 begr. op dinsdag 29 april 1845 (Maria Elisabeth Duijkers gehuwd met Joannes Mathias Frusch) aldaar. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Pieter Mathijs Joseph ,  
   geb. op zaterdag 18 juli 1840 te Beek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 18 juli 1840 aldaar (getuige: Mathias Josephus Frusch, Maria Joanna Duijkers),  
   ovl. (1 jaar oud) op zaterdag 14 augustus 1841 (Pieter Mathijs Jozef Frusch zn van Jan Mathijs Frusch en Elisabeth Duikers) aldaar,  
   begr. op zaterdag 14 augustus 1841 (Mathias Josephus Frusch zn van Mathias Frusch en Elisabetha Duijkers) aldaar. 
  2.  Pieter Mathijs (Petrus Mathias) ,  
   geb. op dinsdag 7 december 1841 te Beek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 7 december 1841 aldaar (getuige: Anna Gertrudis Penders, Petrus Gerardus Frusch),  
   ovl. (hoogstens 1 jaar oud) voor 1843 waarschijnlijk te Beek [Li]. 
  3.  Pieter (Petrus) ,  
   geb. op donderdag 31 augustus 1843 te Beek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 1 september 1843 aldaar (getuige: Petrus Duijkers, Anna Elisabeth Bours),  
   ovl. (43 jaar oud) op woensdag 22 september 1886 (Pieter Frusch zn van Jan Mathijs Frusch en Elisabeth Duijkers; gehuwd met Maria Ida Houtbeckers) aldaar,  
   begr. op woensdag 22 september 1886 (Petrus Frusch gehuwd met Maria Ida Houtbeckers) aldaar,  
   tr. (resp. 26 en 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 21 oktober 1869 te Beek [Li]  
   met Maria Ida Houtbeckers, dr. van Jan Leonard (Joannes Leonardus) Houtbekkers en Margaritha Heunen,  
   geb. op zondag 11 april 1847 te Beek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 11 april 1847 aldaar (getuige: Maria Ida Wessels, Maria Anna Wessels, Nicolaus Knoops). Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Maria Elisabeth ,  
   geb. op dinsdag 29 april 1845 haar moeder Anna Elisabeth Duijkers overlijdt bij haar geboorte te Beek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 30 april 1845 aldaar (getuige: Joannes Petrus Goosens, Petrus Frusch, Maria Elisabeth Bausch),  
   ovl. (8 maanden oud) op maandag 29 december 1845 (Maria Elisabeth Frusch dr van Jan Mathijs Frusch en Elisabeth Duijkers) aldaar,  
   begr. op maandag 29 december 1845 (Maria Elisabeth Frusch dr van Jan Mathijs Frusch en Maria Elisabeth Duikers) aldaar. 

Vh.  Maria Catharina Wouters, dr. van Neelis (Cornelius) Wauters (IVe) (landbouwer) en Maria Anna Haegens (spinster), 
 geb. op maandag 28 mei 1804 te Neerbeek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op maandag 28 mei 1804 te Beek [Li] (getuigen: haar tante Maria Catharina Wouters (IVd), Matthias Kerckhoffs), 
 doopgetuige van haar nicht Maria Catharina Wouters (zie Vi) op dinsdag 11 maart 1845 te Beek [Li], 
 tr. (resp. 35 en 34 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 22 november 1839 te Beek [Li], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op vrijdag 22 november 1839 aldaar (getuigen: haar broer Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters (zie IVe), Joannes Keulen) 
 met Hendrik Keulen, zn. van Michiel Keulen (landbouwer) en Maria Sibilla Schulz, 
 geb. op dinsdag 3 september 1805 te Geleen [Li], 
 kuiper. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Michel (Jan Machiel) ,  
   geb. op zaterdag 17 april 1841 te Geleen [Li] - Krawinkel,  
   ovl. (5 dagen oud) op donderdag 22 april 1841 (Jan Michiel Keulen zn van Hendrik Keulen en Maia Catharina Wouters) te Geleen [Li] - Krawinkel. 
  2.  Maria Anna ,  
   geb. op woensdag 1 juni 1842 te Boorsem [Lm, België],  
   ovl. (10 jaar oud) op vrijdag 22 april 1853 (Johanna Maria Keulen dr van Hendrik Keulen en Maria Catharina Wouters) aldaar. 
  3.  Pieter Joannes ,  
   geb. op zaterdag 3 mei 1845 te Boorsem [Lm, België],  
   ovl. (1 jaar oud) op woensdag 8 juli 1846 (Peter Joannes Keulen zn van Hendrik Keulen en Maria Catharina Wouters) aldaar. 
  4.  Maria Catharina ,  
   geb. op maandag 16 augustus 1847 te Boorsem [Lm, België],  
   ovl. (1 jaar oud) op maandag 26 maart 1849 (Maria Catharina Keulen dr van Hendrikus Keulen en Maria Catharina Wauters) aldaar. 

Vi.  Jan Jacob (Joannes Jacobus, Jean Jaques (Fr.)) Wouters, zn. van Neelis (Cornelius) Wauters (IVe) (landbouwer) en Maria Anna Haegens (spinster), 
 geb. op maandag 8 mei 1815 te Neerbeek [Li], 
 ged. op maandag 8 mei 1815 te Beek [Li], 
 landbouwer, 
 ovl. (34 jaar oud) op maandag 18 juni 1849 te Neerbeek [Li], 
 begr. op maandag 18 juni 1849 te Beek [Li] (Joannes Jacobus Wouters e.v. Maria Catharina Banens), 
 tr. (resp. 25 en 21 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 15 februari 1841 te Beek [Li], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op dinsdag 16 februari 1841 aldaar (getuigen: zijn broer Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters (zie IVe), als Wilhelmus Wouters en haar broer Joannes Godefridus Banens
 met Marie Catharina (Maria Catharina) Banens, dr. van Joannes Gerardus Banens en Anna Catharina Raemaekers
 geb. op maandag 1 november 1819 te Beek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op maandag 1 november 1819 aldaar (getuige: Maria Catharina Banens, Joannes Banens), 
 huishoudster, 
 ovl. (63 jaar oud) op woensdag 8 november 1882 te Neerbeek [Li], 
 begr. op woensdag 8 november 1882 te Beek [Li] (Maria Catharina Banens dr van Joannes Gerardus Banens en Anna Catharina Raemaekers; e.v. Joannes Jacobus Wouters). 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Nn ,  
   geb. op woensdag 27 oktober 1841 (tweeling) te Neerbeek [Li],  
   ovl. (één dag oud) op woensdag 27 oktober 1841 aldaar (NN Wouters kind van Jan Jakob Wouters en Maria Catharina Banens). 
  2.  Jan Hubert (Joannes Hubertus) ,  
   geb. op woensdag 27 oktober 1841 te Neerbeek [Li],  
   ovl. (47 jaar oud) op donderdag 2 mei 1889 te Neerbeek [Li], volgt VIh
  3.  Maria Petronella ,  
   geb. op zaterdag 1 juli 1843 te Beek [Li],  
   ovl. (60 jaar oud) op woensdag 16 maart 1904 te Neerbeek [Li], volgt VIi
  4.  Maria Catharina, genoemd naar haar meter ,  
   geb. op maandag 10 maart 1845 te Neerbeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 11 maart 1845 te Beek [Li] (getuigen: haar tante Maria Catharina Wouters (Vh), haar oom Joannes Godefridus Banens, Maria Wouters),  
   ovl. (60 jaar oud) op dinsdag 19 december 1905 te Neerbeek [Li] (Maria Catharina Wouters dr van Jan Jacob Wouters en Maria Catharina Baenens). 
  5.  Pieter (Joannes Petrus) ,  
   geb. op dinsdag 22 februari 1848 te Neerbeek [Li],  
   ovl. (66 jaar oud) op woensdag 1 juli 1914 te Geleen [Li], volgt VIj
  6.  Maria Anna ,  
   geb. op dinsdag 22 februari 1848 te Neerbeek [Li],  
   ovl. (74 jaar oud) op maandag 27 november 1922 te Neerbeek [Li], volgt VIk

Vj.  Maria Helena Peters, dr. van Johan Peter (Joannes Petrus) Peeters (IVg) en Maria Sibilla Schröders
 geb. voor 1788, 
 landbouwster, 
 doopgetuige van haar neef Arnoldus Peeters (zie Vk) op zaterdag 29 augustus 1829 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Joannes Petrus Adamus Peeters (zie Vk) op dinsdag 7 april 1835 te Beek [Li], 
 ovl. (minstens 70 jaar oud) op woensdag 15 december 1858 (Maria Helena Peters dr van Jan Pieter Peters en Maria Sibilla Schroder; gehuwd met Jan Dominikus Penris) te Beek [Li], 
 begr. op donderdag 16 december 1858 aldaar, 
 tr. (resp. minstens 20 en ongeveer 51 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 29 augustus 1808 te Beek [Li] 
 met Dominicus (Jan Dominucus) Penris, zn. van Pierre Penris en Marie Elisabeth Kerkhoffs, 
 ged. op maandag 7 februari 1757 te Beek [Li] (getuige: Joannes Kerkhoffs, Elisabetha Kerkhoffs), 
 schrijnwerker, landbouwer, 
 ovl. (ongeveer 105 jaar oud) op vrijdag 11 april 1862 (Jan Dominikus Penris zn van Pieter Penris en Maria Elisabeth Kerkhoffs; gehuwd met Maria Helena Peters) te Beek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Pieter Frans (Pewtrus Franciscus) ,  
   geb. op maandag 12 juni 1809 te Beek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 12 juni 1809 aldaar,  
   ovl. (76 jaar oud) op maandag 24 mei 1886 (Pieter Frans Penris zn van Jan Dominikus Penris en Maria Helena Peters; gehuwd met Maria Agnes Peters) aldaar,  
   tr. (resp. 43 en 30 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 11 oktober 1852 te Beek [Li]  
   met zijn nicht Maria Agnes Peters, dr. van Joannes Reinerus Peters (Vk) en Maria Gertrudis Dols,  
   geb. op zondag 25 november 1821 te Beek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 26 november 1821 aldaar (getuige: Joannes Dominius Penris, Maria Agnes Dols),  
   ovl. (67 jaar oud) op vrijdag 26 april 1889 Maria Agnes Peters dr van Jan Renier Peters en Maria Gertrudis Dols; gehuwd met Pieter Frans Penris) aldaar. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Maria Elisabeth ,  
   geb. op vrijdag 14 september 1810 te Beek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 14 september 1810 aldaar (getuige: Joannes Petrus Peters, Maria Helena Penris),  
   ovl. (38 jaar oud) op woensdag 27 juni 1849 (Marie Elisabeth Penris dr van Dominicus Penris en Maria Helena Peters; gehuwd met Pieter Joseph Tummers) aldaar,  
   tr. (resp. 30 en 38 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 21 oktober 1840 te Beek [Li]  
   met Pieter Joseph Tummers,  
   geb. op maandag 18 oktober 1802 zn van Franciscus Tummers (landbouwwer) en Maria Anna Peters/Peeters te Beek [Li],  
   schoenmaker. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Joannes Gerardus ,  
   geb. op dinsdag 22 december 1812 te Beek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 22 december 1812 aldaar (getuige: Maria Cornelia Peters, Petrus Franciscus Penris, Gerardus Hoppers),  
   ovl. (11 maanden oud) op zondag 28 november 1813 (Joannes Gerardus Penris zn van Joannes Dominici Penris en Maria Helena Penris) aldaar. 
  4.  Joanna Maria ,  
   geb. op dinsdag 29 november 1814 te Beek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 29 november 1814 aldaar (getuigen: haar oom Joannes Reinerus Peters (Vk), als Joannes Reijnerus Peters, Joanna Maria Martens),  
   doopgetuige van Joanna Sijbilla Frusch (zie Vg) op zaterdag 14 januari 1832 te Beek [Li],  
   ovl. (48 jaar oud) op dinsdag 7 april 1863 te Beek [Li],  
   tr. (resp. 38 en 29 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 20 oktober 1853 te Beek [Li]  
   met haar neef Arnoldus Peeters, zn. van Joannes Reinerus Peters (Vk) en Maria Gertrudis Dols,  
   geb. op donderdag 26 augustus 1824 te Beek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 29 augustus 1829 aldaar (getuigen: zijn tante Maria Helena Peters (Vj), Arnoldus Maesen),  
   doopgetuige van zijn nicht Petronella Hubertina Peters (zie VIl) op vrijdag 22 april 1853 te Beek [Li],  
   ovl. (73 jaar oud) op vrijdag 15 juli 1898 (Arnold Peters zn van Jan Reneer Peters en Maria Gertrudis Dols; gehuwd met Joanna Maria Penris) te Beek [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Cornelie (Maria Cornelia) ,  
   geb. op maandag 29 juli 1816 te Beek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 29 juli 1816 aldaar (getuige: Maria Cornelia Peters, Gerardus Hoppers),  
   ovl. (72 jaar oud) op zondag 16 december 1888 (Cornelie Penris dr van Jan Dominicus Penris en Marie Helena Peters; gehuwd met Mathijs Haagmans) aldaar,  
   tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 5 mei 1841 te Beek [Li]  
   met Mathijs Haagmans,  
   geb. op zondag 21 september 1817 zn van Jan Pieter Haagmans (landbouwer) en Maria Ida Schols te Beek [Li],  
   landbouwer,  
   ovl. op zondag 23 maart 1890 [72 jaar oud] te Beek [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Joannes Dominicus ,  
   geb. op zaterdag 16 januari 1819 te Beek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 16 januari 1819 aldaar (getuige: Maria Agnes Peters, Joannes Dominicus Penris),  
   tr. (resp. 32 en 31 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 20 juni 1851 te Beek [Li],  
   kerk.huw. (Rooms Katholiek) op maandag 23 juni 1851 aldaar (getuige: Arnoldus Penris, Petrus Penris)  
   met Anna Barbara (Anne Barbe (Fr.)) Jacques,  
   geb. op zaterdag 20 mei 1820 dr van Henry Jacques en Maria Catharina Gerekens (huishoudster) te Hombourg - Aubel [Li, België],  
   modewerkster. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Jan Hubert (Joannes Hubertus) ,  
   geb. op vrijdag 31 augustus 1821 te Beek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 31 augustus 1821 aldaar (getuige: Maria Catharina Penris, Joannes Haegmans),  
   ovl. (6 maanden oud) op maandag 25 maart 1822 (Jan Hubert Penris zn van Jan Dominics Penris en Maria Helena Peters) aldaar. 
  8.  Jakob (Jacobus) ,  
   geb. op dinsdag 25 maart 1823 te Beek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 25 maart 1823 aldaar (getuigen: zijn aangetrouwde tante Maria Gertrudis Dols (zie Vk), Petrus Franciscus Penris),  
   ovl. (40 dagen oud) op zondag 4 mei 1823 (Jakob Penris zn van Jan Dominicus Penris en Maria Helena Peters) te Beek [Li]. 
  9.  Peter Mathis (Petrus Matthias) ,  
   geb. op vrijdag 23 april 1824 te Beek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 24 april 1824 aldaar (getuige: Anna Maria Rutten, Maria Agnes Peeters, Gerardus Hoppers, Petrus Matthias Hoppers),  
   ovl. (85 jaar oud) op woensdag 22 september 1909 (Peter Mathis Penris zn van Jan Dominicus Penris en Maria Helena Peters) aldaar. 

Vk.  Joannes Reinerus Peters, zn. van Johan Peter (Joannes Petrus) Peeters (IVg) en Maria Sibilla Schröders
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 15 maart 1794 genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde (Reneer Schroeders) te Beek [Li] 15ta bapt. est Jo[ann]es Reynerus fil leg(iti)mus Petri Peters ex Beeck et Mariae Sibillae Schröeders ex Meersen conj in Beeck sus[c]ep Petrus Penders et Maria Sibilla Leenaerts no[m]i[n]e Mariae Schroeders. (getuige: Petrus Penders, Maria Sibilla Leenaerts nms. Maria Schröeders), 
 doopgetuige van zijn nicht Joanna Maria Penris (zie Vj) op dinsdag 29 november 1814 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn kleindochter Maria Helena Peters (VIIr) op vrijdag 8 november 1850 te Beek [Li], 
 ovl. (ongeveer 71 jaar oud) op maandag 18 september 1865 te Beek [Li], 
 begr. op dinsdag 19 september 1865 aldaar, 
 tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 22 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op woensdag 5 april 1815 te Beek [Li], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op woensdag 5 april 1815 aldaar 
 met Maria Gertrudis (Marie Gertrude (Fr.)) Dols, dr. van Jaspar Dols en Marie Elisabeth Peters, 
 ged. Rooms Katholiek op zondag 15 juli 1792 te Beek [Li] (getuige: Maria Gertrudis Peters, Nicolaus Dols), 
 doopgetuige van haar neef Jakob (Jacobus) Penris (zie Vj) op dinsdag 25 maart 1823 te Beek [Li], 
 ovl. (ongeveer 52 jaar oud) op zondag 9 februari 1845 te Beek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.  Caspar ,  
   geb. op donderdag 6 april 1815 te Beek [Li],  
   ovl. (66 jaar oud) op woensdag 28 december 1881 aldaar, volgt VIl
  2.  Maria Cornelia ,  
   geb. op vrijdag 16 oktober 1818 te Beek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 16 oktober 1818 aldaar (getuige: Maria Cornelia Peters, Joannes Dols),  
   ovl. (6 jaar oud) op maandag 14 maart 1825 (Maria Cornelia Peters dr van Jan Reneer Peters en Maria Gertrudis Dols) aldaar,  
   begr. op maandag 14 maart 1825 aldaar. 
  3.  Maria Agnes ,  
   geb. op zondag 25 november 1821 te Beek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 26 november 1821 aldaar (getuige: Joannes Dominius Penris, Maria Agnes Dols),  
   ovl. (67 jaar oud) op vrijdag 26 april 1889 Maria Agnes Peters dr van Jan Renier Peters en Maria Gertrudis Dols; gehuwd met Pieter Frans Penris) aldaar,  
   tr.  
   met haar neef Pieter Frans (Pewtrus Franciscus) Penris, zn. van Dominicus (Jan Dominucus) Penris (schrijnwerker, landbouwer) en Maria Helena Peters (Vj) (landbouwster). Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Arnoldus Peeters,  
   geb. op donderdag 26 augustus 1824 te Beek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 29 augustus 1829 aldaar (getuigen: zijn tante Maria Helena Peters (Vj), Arnoldus Maesen),  
   doopgetuige van zijn nicht Petronella Hubertina Peters (zie VIl) op vrijdag 22 april 1853 te Beek [Li],  
   ovl. (73 jaar oud) op vrijdag 15 juli 1898 (Arnold Peters zn van Jan Reneer Peters en Maria Gertrudis Dols; gehuwd met Joanna Maria Penris) te Beek [Li],  
   tr.  
   met zijn nicht Joanna Maria Penris, dr. van Dominicus (Jan Dominucus) Penris (schrijnwerker, landbouwer) en Maria Helena Peters (Vj) (landbouwster). Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Maria Ida Peeters (Peters),  
   geb. op woensdag 31 oktober 1827 te Beek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 31 oktober 1827 aldaar (getuige: Joannes Henricus Peeters, Maria Ida Jansen, Joannes Haegmans),  
   ovl. (één week oud) op woensdag 7 november 1827 (Maria Ida Peeters dr van Joannes Reinereus Peeters en Maria Gertrudis Dols) te Beek [Li]. 
  6.  Joannes Petrus Peeters (Peters),  
   geb. op zondag 17 mei 1829 tweeling te Beek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 17 mei 1829 aldaar (getuige: Joannes Petrus Sassen, Maria Cornelia Peeters). 
  7.  Joannes Nicolaus Peeters (Peters),  
   geb. op zondag 17 mei 1829 tweeling te Beek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 17 mei 1829 aldaar (getuige: Niclaus Peeters, Maria Agnes Peeters),  
   ovl. op maandag 18 mei 1829 (Joannes Nicolaus Peeters zn van Joannes Reinerus Peeters en Maria Gertrudis Dols) te Beek [Li]. 
  8.  Nn ,  
   geb. op zondag 17 mei 1829 [is dit Joannes Petrus die ook op deze dag is geboren ww?] te Beek [Li] (doodgeb.). 
  9.  Maria Gertrudis Peeters (Peters),  
   geb. op woensdag 17 maart 1830 te Beek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 17 maart 1830 aldaar (getuige: Maria Gertrudis Peeters, Petrus Ludovicus Nouwen, NN Grimen),  
   ovl. (4 jaar oud) op vrijdag 5 december 1834 (Maria Gertrudis Peeters dr van Joannes Renerus Peeters en Maria Gertrudis Dols) te Beek [Li]. 
  10.  Joannes Petrus Peeters (Peters),  
   geb. op vrijdag 28 juni 1833 te Beek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 28 juni 1833 aldaar (getuige: Nicolaus Peeters, Catarina Elisabeth Nijsten),  
   ovl. (20 dagen oud) op donderdag 18 juli 1833 (Jan Peeter Peters zn van Jan Reneer Peters en Marie Gertrudis Dols) te Beek [Li]. 
  11.  Joannes Petrus Adamus Peeters (Peters),  
   geb. op dinsdag 7 april 1835 te Beek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 7 april 1835 aldaar (getuigen: zijn tante Maria Helena Peters (Vj), Maria Helena Schroders, Adamus Dols). 
  Joannes Reinerus Peters
 tr. (resp. ongeveer 53 en 42 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op donderdag 14 oktober 1847 te Beek [Li], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op donderdag 14 oktober 1847 aldaar (getuige: Joannes Petrus Tummers, Petrus Josephus Lemmens) 
 met Catharina Elisabeth Haemers
 geb. op woensdag 22 mei 1805 dr van Jan Haemers en Johanna Maria Trips te Beek [Li], 
 ovl. (44 jaar oud) op vrijdag 11 januari 1850 (Catharina Elisabeth Haemers dr van Jan Haemers en Johanna Maria Trips; gehuwd met Jan Reneer Peters; gehuwd met Pieter Jakob Penris) aldaar. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Vl.  Jan Willem (Joannes Wilhelmus, Wilhelmus, Joannes Petrus Wilhelmus) Wouters, zn. van Jan (Joannes) Wouters (IVj) en Maria Anna Lenarts
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 20 oktober 1796 te Beek [Li] hac 20 8bris bapt e(st) Jo(ann)es Wilh: fil: leg: Jo(ann)is Wouters ex Beek et Mariae Annae Lenaerts ex Beek susceptores Jo(ann)es Hermans nomine reverendi domini Jo(ann)is Andreae van Aarts et Maria Cornelia Wouters (getuigen: zijn tante Maria Cornelia Wouters (zie IIIe), Joannes Hermans nms. eerwaarde Joannes Andreas van Aarts), 
 akkerbouwer, 
 doopgetuige van zijn kleindochter Maria Sophia Lemmens (VIIu) op donderdag 17 november 1864 te Beek [Li], 
 ovl. (ongeveer 78 jaar oud) op maandag 8 februari 1875 te Beek [Li] (Jan Willem Wouters zn van Johannes Wouters en Maria Anna Lienaerts; e.v. Maria Margaretha Janssen), 
 begr. op maandag 8 februari 1875 aldaar (Joannes Wilhelmus Wouters zn van Joannes Wouters en Maria Anna Lienaarts; e.v. Maria Margaretha Janssen), 
 tr. (resp. ongeveer 30 en 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 19 februari 1827 (Joannes Peter Wilhelmus Wouters x Maria Magaretha Janssen) te Elsloo [Li], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op dinsdag 20 februari 1827 (Joannes Wilhelmus Wouters x Maria Margaretha Janssen) aldaar (getuigen: haar broer Augustinus Janssen, Godefridus Hamers) 
 met Maria Margaretha (Marie Margarite (Fr.)) Janssen, dr. van Wilhelmus Janssen en Anna Catharina Broerens
 geb. op vrijdag 21 december 1804 aangifte 22 december 1804 te Elsloo [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op vrijdag 21 december 1804 aldaar (getuige: Joannes Josephus Janssen, Maria Catharina Hendrix vervangende getuige Josephus Fredrix), 
 ovl. (52 jaar oud) op dinsdag 29 september 1857 te Beek [Li] (Maria Margaretha Janssen dr van Jan Willem Janssen en Anna Catharina Broorens; e.v. Jan Willem Wouters). 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.  Joannes ,  
   geb. op maandag 26 november 1827 te Beek [Li],  
   ovl. (85 jaar oud) op vrijdag 14 februari 1913 aldaar, volgt VIm
  2.  Anna Catharina ,  
   geb. op zaterdag 5 september 1829 genoemd naar haar grootmoeder aan moederszijde (Anna Catharina Broerens) te Beek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 5 september 1829 aldaar (getuigen: haar grootmoeder Anna Catharina Broerens, Joannes Petrus Martings),  
   ovl. (5 jaar oud) op donderdag 12 februari 1835 (Anna Catharina Wouters dr van Jan Willem Wouters en Margaretha Janssen) te Beek [Li]. 
  3.  Nn ,  
   geb. op woensdag 18 januari 1832 te Beek [Li],  
   ovl. op woensdag 18 januari 1832 (NN Wouters kind van Jan Wilem Wouters en Marie Margeratha Janssen) aldaar. 
  4.  Jan Willem (Joannes Wilhelmus, Wilhelmus) ,  
   geb. op dinsdag 22 januari 1833 [in bev.reg. 20 januari 1834] te Beek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 23 januari 1833 aldaar (getuigen: zijn oom Augustinus Janssen en zijn oudtante Maria Sibilla Lenaerts),  
   getuige bij kerk. huw. van zijn broer Joannes Wouters (VIm) en zijn achternicht Anna Elisabeth Sleijpen op woensdag 21 juni 1854 te Beek [Li],  
   doopgetuige van zijn nicht Anna Maria Hubertina Wouters (zie VIm) op dinsdag 23 juni 1857 te Beek [Li],  
   getuige bij kerk. huw. van zijn broer Jan Hendrik (Joannes Henricus) Wouters (VIn) en Maria Petronella Wouters (VIi) op dinsdag 3 mei 1881 te Beek [Li],  
   getuige bij kerk. huw. van Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Lemmens (zie VIo) en zijn zus Maria Anna Wouters op vrijdag 29 januari 1864 te Beek [Li],  
   getuige bij kerk. huw. van Servaas (Servatius) Dohmen (zie VIp) en zijn zus Maria Elisabeth Wouters op woensdag 4 juli 1877 te Beek [Li],  
   getuige bij kerk. huw. van zijn broer Pieter Hubert (Petrus Hubertus) Wouters (VIq) en Maria Cornelia Haagmans op dinsdag 13 mei 1873 te Beek [Li],  
   getuige bij kerk. huw. van Peter Jozef (Petrus Josephus) Keulen (zie VIr) en zijn zus Maria Hubertina Wouters op dinsdag 11 juni 1872 te Beek [Li],  
   woont op woensdag 1 januari 1890 te Neerbeek [Li] Dorpstraat 78 (later gewijzigd in 80),  
   ovl. (84 jaar oud) op donderdag 3 mei 1917 te Beek [Li]. 
  5.  Jan Hendrik (Joannes Henricus) ,  
   geb. op zaterdag 4 juli 1835 te Beek [Li],  
   ovl. (81 jaar oud) op dinsdag 16 januari 1917 te Neerbeek [Li], volgt VIn
  6.  Maria Anna ,  
   geb. op vrijdag 6 april 1838 te Beek [Li],  
   ovl. (84 jaar oud) op maandag 14 augustus 1922 aldaar, volgt VIo
  7.  Maria Elisabeth ,  
   geb. op donderdag 26 maart 1840 te Beek [Li],  
   ovl. (44 jaar oud) op vrijdag 18 juli 1884 aldaar, volgt VIp
  8.  Pieter Hubert (Petrus Hubertus) ,  
   geb. op maandag 25 juli 1842 te Beek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 25 juli 1842 aldaar (getuige: Anna Catharina Keulen, Petrus Henricus),  
   ovl. (3 weken oud) op maandag 15 augustus 1842 (Pieter Hubert Wouters zn van Jan Willem Wouters en Maria Margareha Janssen) aldaar. 
  9.  Pieter Hubert (Petrus Hubertus) ,  
   geb. op dinsdag 26 september 1843 te Beek [Li],  
   ovl. (86 jaar oud) op woensdag 1 januari 1930 aldaar, volgt VIq
  10.  Jan Hubert (Hubertus Adamus) ,  
   geb. op maandag 20 april 1846 opgegeven namen Jan Hubert te Beek [Li],  
   ged. op maandag 20 april 1846 doopnamen Hubertus Adamus aldaar (getuige: Adamus Wijnen, Helena Paumen, Cornelia Janssen),  
   landbouwer,  
   ovl. (76 jaar oud) op donderdag 8 juni 1922 te Beek [Li],  
   tr. (beiden 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 5 juni 1871 te Schinnen [Li],  
   kerk.huw. (Rooms Katholiek) op woensdag 7 juni 1871 te Beek [Li],  
   woont op donderdag 1 januari 1880 te Neerbeek [Li] Hamenstraat 5 (voorheen nummers 4 en 7)  
   met Maria Gertruid Kerckhoffs, dr. van Jan Pieter (Joannes Petrus) Kerckhoffs en Maria Mechtildis Bocken,  
   geb. op donderdag 14 mei 1846 te Schinnen [Li],  
   ovl. (60 jaar oud) op zondag 7 oktober 1906 (Maria Gertruid Kerckhoffs dr van Jan Pieter Kerckhoffs en Maria Mechtild Bocken; gehuwd met Hubertus Wouters) te Neerbeek [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  11.  Maria Hubertina ,  
   geb. op donderdag 2 oktober 1851 te Neerbeek [Li],  
   ovl. (81 jaar oud) op woensdag 22 februari 1933 te Geleen [Li], volgt VIr

Vm.  Maria Helena (Maria Helene (Fr.)) Schörgers (Schourgers, Scheurgers), dr. van Lambertus Schörgers en Maria Sibilla Henssen (IVk), 
 geb. op vrijdag 20 december 1805 te Munstergeleen [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op vrijdag 20 december 1805 aldaar (getuigen: haar tante Maria Helena Henssen (zie IIIf), haar oudtante Maria Sijbilla Haerden, als vervangende getuige, Joannes Hellebrand, vervangende getuige: Joannes Michael Bouts), 
 tr. (resp. 23 en 55 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 3 juli 1829 te Munstergeleen [Li] - akte 18 
 met Jan Gerard Hamers, zn. van Jan Hamers en Anna Gertrudis Schutgens, 
 geb. op zondag 13 maart 1774 te Munstergeleen [Li], 
 grondeigenaar, 
 ovl. (67 jaar oud) op woensdag 26 mei 1841 te Munstergeleen [Li] - akte 20. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Maria Sibilla ,  
   geb. op maandag 19 april 1830 te Munstergeleen [Li],  
   ovl. (59 jaar oud) op woensdag 29 mei 1889 te Heerlen [Li], volgt VIs
  2.  Jan Willem ,  
   geb. op donderdag 6 oktober 1831 te Munstergeleen [Li] - akte 35,  
   ovl. (17 jaar oud) op dinsdag 13 februari 1849 aldaar - akte 4. 
  3.  Maria Agnes Hubertina ,  
   geb. op zondag 6 oktober 1833 te Munstergeleen [Li], volgt VIt
  4.  Maria Josephina Frederica ,  
   geb. op vrijdag 29 april 1836 te Munstergeleen [Li],  
   ovl. (27 jaar oud) op zondag 6 maart 1864 aldaar, volgt VIu
  5.  Arnold Constant (Arnoldus Constantinus) ,  
   geb. op vrijdag 27 april 1838 te Munstergeleen [Li],  
   ovl. (47 jaar oud) op woensdag 24 juni 1885 aldaar, volgt VIv
  6.  Jan Mathias Leopoldus ,  
   geb. op zondag 9 februari 1840 te Munstergeleen [Li] - akte 1,  
   ovl. (22 jaar oud) op vrijdag 3 oktober 1862 aldaar - akte 17. 

Vn.  Fredericus (Frédéricus (Fr.)) Schörgers (Schurgers), zn. van Lambertus Schörgers en Maria Sibilla Henssen (IVk), 
 geb. op maandag 8 april 1811 te Munstergeleen [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op maandag 8 april 1811 aldaar (getuigen: zijn tante Maria Ida Henssen (IVn), Fredericus Köhlen, vervangende getuige: Maria Gertrudis Lebens), 
 ovl. (64 jaar oud) op zondag 29 augustus 1875 te Munstergeleen [Li] - akte 13, 
 tr. (resp. hoogstens 36 en hoogstens 31 jaar oud) voor 1848 
 met Maria Sophia Lousberg (Lausberg), dr. van Christian Lousberg en Maria Barbara Sproncken, 
 geb. op zondag 17 november 1816 te Maastricht [Li], 
 ovl. (81 jaar oud) op vrijdag 4 november 1898 te Sittard [Li] - akte 115. 
 Uit dit huwelijk 4 zonen: 
  1.  Nn Schurgers,  
   geb. op woensdag 14 februari 1849 te Maastricht [Li] (doodgeb.). 
  2.  Nn Schurgers,  
   geb. op maandag 4 maart 1850 te Maastricht [Li] (doodgeb.). 
  3.  Joannes Andreas Alphonsus Schurgers,  
   geb. op zaterdag 20 september 1851 (tweeling) te Maastricht [Li] - akte 608,  
   ovl. (4 dagen oud) op woensdag 24 september 1851 aldaar - akte 506. 
  4.  Christianus Schurgers,  
   geb. op zaterdag 20 september 1851 (tweeling) te Maastricht [Li] - akte 609,  
   ovl. (3 dagen oud) op dinsdag 23 september 1851 aldaar - akte 504. 

Vo.  Anna Gertrudis (Maria Anna Gertrudis) Kölen (Köhlen), dr. van Frederik Köhlen en Maria Anna Henssen (IVm), 
 geb. op vrijdag 4 mei 1810 te Wintraak [Li] - Munstergeleen, 
 ged. Rooms Katholiek op vrijdag 4 mei 1810 te Munstergeleen [Li] (getuigen: haar grootmoeder Anna Catharina Haerden (zie IIIf), Petrus Kölen, vervangende getuige: Michael Bouts), 
 ovl. (31 jaar oud) op maandag 24 januari 1842 te Wintraak [Li] - Munstergeleen akte 1, 
 tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 11 november 1835 te Munstergeleen [Li] - akte 46 
 met Jan Dominicus Donners, zn. van Pieter (Jan Peter) Donners (brouwer) en Maria Catharina Lebens
 geb. op donderdag 31 januari 1811 te Wintraak [Li] - Munstergeleen, 
 landbouwer, bierbrouwer, 
 ovl. (86 jaar oud) op dinsdag 17 augustus 1897 te Munstergeleen [Li] - akte 12. 
 Uit dit huwelijk 3 zonen: 
  1.  Frederik ,  
   geb. op zaterdag 27 augustus 1836 te Munstergeleen [Li], volgt VIw
  2.  Jan Peter ,  
   geb. op maandag 26 maart 1838 te Munstergeleen [Li], volgt VIx
  3.  Jan Michiel ,  
   geb. op vrijdag 6 maart 1840 te Munstergeleen [Li] - akte 8,  
   landbouwer,  
   tr. (resp. 23 en 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 22 oktober 1863 te Geleen [Li] - akte 12  
   met Maria Sibilla Schols, dr. van Jan Schols (landbouwer) en Catharina Gertrudis Olbers,  
   geb. op dinsdag 6 september 1836 te Krawinkel [Li] - Geleen akte 91. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Jan Dominicus Donners, zn. van Pieter (Jan Peter) Donners (brouwer) en Maria Catharina Lebens
 tr. (resp. 40 en 45 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 21 juni 1851 te Munstergeleen [Li] - akte 2 
 met Maria Catharina Pelzers, dr. van Gerard Pelzers en Elisabeth Lemmens (huishoudster), 
 geb. op donderdag 7 november 1805 te Munstergeleen [Li]. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Vp.  Maria Joanna (Marie Jenne (Fr.), Maria Anna) Kohlen (Köhlen, Keulen), dr. van Frederik Köhlen en Maria Anna Henssen (IVm), 
 geb. op vrijdag 18 oktober 1811 te Wintraak [Li] - Munstergeleen, 
 ged. Rooms Katholiek op vrijdag 18 oktober 1811 te Munstergeleen [Li] (getuigen: haar oom Joannes Mathias Henssen (IVl), Anna Gertrudis Hartmans, vervangende getuige: Joannes Michael Bouts), 
 ovl. (64 jaar oud) op zondag 30 januari 1876 te Munstergeleen [Li] - akte 4, 
 tr. (resp. 22 en 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 9 juli 1834 te Munstergeleen [Li] - akte 21 
 met Gerard Pelsser (Pelzer), zn. van Lodewijk Pelsser (pachter) en Helena Ivens /Yvens (pachtster), 
 geb. op zondag 22 oktober 1809 te Süsterseel [Nw, Duitsland], 
 landbouwer, 
 ovl. (73 jaar oud) op zaterdag 1 september 1883 te Munstergeleen [Li] - akte 13. 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.  Frederik ,  
   geb. op zondag 12 april 1835 te Munstergeleen [Li] - akte 25. 
  2.  Lodewijk ,  
   geb. op maandag 9 mei 1836 te Munstergeleen [Li] - akte 32. 
  3.  Maria Sibilla ,  
   geb. op zaterdag 18 november 1837 te Munstergeleen [Li] - akte 39,  
   ovl. (22 dagen oud) op zondag 10 december 1837 aldaar - akte 41. 
  4.  Jan Dominicus ,  
   geb. op dinsdag 13 november 1838 te Munstergeleen [Li]. 
  5.  Anna Cornelia ,  
   geb. op zondag 29 maart 1840 te Wintraak [Li] - Munstergeleen akte 11,  
   tr. (resp. 26 en 31 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 18 mei 1866 te Munstergeleen [Li]  
   met Jan Hubert Hoenen, zn. van Jan Arnold Hoenen (landbouwer) en Maria Houben (landbouwster),  
   geb. op zaterdag 14 juni 1834 te Munstergeleen [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Jan Mathias Pelzer,  
   geb. op woensdag 4 mei 1842 te Munstergeleen [Li] - akte 5. 
  7.  Lodewijk Andries Pelzer,  
   geb. op vrijdag 10 november 1843 te Munstergeleen [Li] - akte 24. 
  8.  Hendrik ,  
   geb. op woensdag 23 september 1846 te Munstergeleen [Li] - akte 19. 
  9.  Anna Catharina ,  
   geb. op zondag 11 november 1849 te Munstergeleen [Li] - akte 16. 
  10.  Maria Helena Pelser (Pelsser),  
   geb. op maandag 21 juni 1852 te Wintraak [Li] - Munstergeleen akte 16,  
   tr. (resp. 25 en 31 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 31 mei 1878 te Munstergeleen [Li] - akte 2  
   met Jan Michiel Rouschop, zn. van Jan Simon Rouschop (landbouwer) en Catharina Elisabeth Soons (landbouwster),  
   geb. op zaterdag 30 januari 1847 te Geleen [Li],  
   landbouwer. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  11.  Peter Jospeh Pelsers,  
   geb. op woensdag 5 oktober 1853 te Munstergeleen [Li]. 

Vq.  Maria Sijbilla Kohlen (Köhlen), dr. van Frederik Köhlen en Maria Anna Henssen (IVm), 
 geb. op dinsdag 14 september 1813 te Wintraak [Li] - Munstergeleen, 
 ovl. (69 jaar oud) op zondag 17 september 1882 te Munstergeleen [Li] - akte 10, 
 tr. (resp. 24 en 31 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 2 juni 1838 te Munstergeleen [Li] - akte 27 
 met Willem Nijsten, zn. van Nicolas Nijsten en Joanna Sibilla Cals, 
 geb. op zaterdag 7 juni 1806 te Neerbeek [Li], 
 landbouwer, 
 ovl. op vrijdag 21 september 1849 te Wintraak [Li]. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Frederik ,  
   geb. op donderdag 18 april 1839 te Munstergeleen [Li] - akte 10. 
  2.  Jan Peter ,  
   geb. op woensdag 6 januari 1841 te Munstergeleen [Li] - akte 1. 
  3.  Jan Hubertus ,  
   geb. op zondag 23 juli 1843 te Munstergeleen [Li]. 
  4.  Maria Catharina ,  
   geb. op vrijdag 25 december 1846 te Munstergeleen [Li]. 
  Maria Sijbilla Kohlen
 tr. (beiden 36 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op maandag 17 december 1849 te Munstergeleen [Li] - akte 9 
 met Peter Joseph Hoen, zn. van Peter Hoen en Anna Sibilla Keesmekers, 
 geb. op zondag 16 mei 1813 te Wintraak [Li] - Munstergeleen. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Vr.  Anna Catharina Hennen, dr. van Joannes Arnoldus Hennen en Maria Ida Henssen (IVn), 
 geb. op zaterdag 18 juni 1808 (tweeling) te Jabeek [Li] [huw.reg. 08-06-1800], 
 ovl. (58 jaar oud) op zondag 8 juli 1866 te Geleen [Li] (Anna Catharina Hennen dr van Jan Arnold Hennen en Maria Ida Henssen; e.v. Arnold Bemelmans), 
 tr. (resp. 23 en 30 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 6 augustus 1831 te Spaubeek [Li] - akte 23 
 met Arnold Bemelmans, zn. van Joannes Mathijs Bemelmans en Maria Jenne Haemers, 
 geb. op zondag 2 november 1800 te Geleen [Li] [huw.reg.]. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Johanna Sibilla ,  
   geb. op vrijdag 6 mei 1842 te Geleen [Li],  
   ovl. (hoogstens 1 jaar oud) voor 1844 waarschijnlijk te Geleen [Li]. 
  2.  Johanna Sibilla ,  
   geb. op vrijdag 15 maart 1844 te Geleen [Li]. 
  3.  Maria Elisabeth Hubertina ,  
   geb. op dinsdag 15 mei 1849 te Geleen [Li]. 
  4.  Ferdinand ,  
   geb. op zondag 27 augustus 1854 te Geleen [Li]. 

Vs.  Joannes Henricus Hennen (Vs), zn. van Joannes Arnoldus Hennen en Maria Ida Henssen (IVn), 
 geb. op woensdag 22 mei 1811 te Jabeek [Li], 
 ovl. (93 jaar oud) op donderdag 22 december 1904 om 07:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1904/10 (getuigen: zijn zoon Willem (Joannes Wilhelmus Hubertus) Hennen (zie Vs), (58 jaar, landbouwer, Spaubeek, zoon) en Jan Adam (Joannes Adamus) Welzen, (59 jaar, veldwachter, Spaubeek, kennis)), 
 tr. (resp. 32 en 21 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 25 januari 1844 te Spaubeek [Li] 
 met zijn achternicht Maria Mechtildis Antonia Loijson, dr. van Joannes Andreas Loijson (IVo) en Maria Elisabeth Kerckhoffs (zie Vu). 

Vt.  Maria Johanna Gertruijduis Hennen, dr. van Joannes Arnoldus Hennen en Maria Ida Henssen (IVn), 
 geb. op zondag 17 maart 1816 te Spaubeek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op zondag 17 maart 1816 aldaar (getuige: Petrus Mevis, Joannes Leonardus Hennen), 
 ovl. (30 jaar oud) op maandag 1 juni 1846 (Maria Johanna Gertrudis Hennen dr van Joannes Arnoldus Hennen en Maria IJda Henssen; gehuwd met Peter Demacker) aldaar, 
 tr. (resp. 28 en 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 27 november 1844 te Spaubeek [Li] 
 met Pieter (Petrus) (Joannes Petrus, Peter) Demacker, zn. van Joes Wilhelmus Demacker en Joanna Elisabeth Geurts
 geb. op vrijdag 10 januari 1817 zn van Jan Willem Demacker en Anna Elisabeth Geurts te Spaubeek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op vrijdag 10 januari 1817 aldaar (getuigen: Maria Sijbilla Boshouwers, als Maria Sijbilla Boshouers, Maria Sijbilla Boshouwers, zijn tante Maria Catharina Geurts, Maria Catharina Geurts, Petrus Demaken Petrus Demaken [=Demacker ww?]), 
 landbouwer, 
 ovl. (80 jaar oud) op woensdag 9 juni 1897 (Pieter Demacker zn van Willem Demacker en Maria Elisabeth Geurts; gehuwd met Maria Joanna Hennen) te Ulestraten [Li]. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Joannes Wilhelmus Hubertus ,  
   geb. op donderdag 11 september 1845 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (81 jaar oud) op vrijdag 12 november 1926 (Johannes Wilhelmus Hubertus Demacker zn van Pieter Demacker en Maria Johanna Hennen) te Ulestraten [Li]. 
  Pieter (Petrus) (Joannes Petrus, Peter) Demacker, zn. van Joes Wilhelmus Demacker en Joanna Elisabeth Geurts
 tr. (resp. 33 en 30 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 2 juli 1850 te Spaubeek [Li] 
 met Maria Agnes Beltgens (Beltjens), dr. van Johan Arnold (Joannes Arnoldus) Beltgens en Maria Odilia Heijnen
 geb. op maandag 20 september 1819 tweeling te Spaubeek [Li], 
 landbouwster. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Mathijs Hubert (Mathias Hubertus) ,  
   geb. op donderdag 26 december 1850 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (71 jaar oud) op dinsdag 16 mei 1922 om 11:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1922/6 (getuigen: zijn neef Wilhelmus Theodorus Josephus Demacker, (21 jaar, landbouwer, Ulestraten) en Jan Hubert (Joannes Hubertus) Vrancken, (70 jaar, landbouwer, Spaubeek)),  
   tr. (resp. 62 en 40 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 1 februari 1913 te Ulestraten [Li]  
   met Maria Carolina Janssen, dr. van Johannes Janssen en Anna Maria Sassen,  
   geb. op dinsdag 8 oktober 1872 te Ulestraten [Li],  
   ovl. (89 jaar oud) op maandag 20 november 1961 om 10:00 uur te Spaubeek [Li] (getuige: Ludovicus Slegers, (66 jaar, aannemer stratenbouw, Spaubeek)). Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Nicolaes Jozef (Nicolaas Jozef) ,  
   geb. op donderdag 27 mei 1852 te Spaubeek [Li],  
   landbouwer,  
   ovl. (81 jaar oud) op zondag 24 december 1933 (Joseph Nicolaas Demacker zn van Pieter Demacker en Agnes Beltgens; gehuwd met Anna Gertrudis Schreurs) te Ulestraten [Li],  
   tr.  
   met Anna Gertrudis Christina Schreurs,  
   geb. op donderdag 3 maart 1864 dr van Theodorus Schreurs en Marie Gommans te Buggenum [Li]. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  3.  Joannes Gerardus ,  
   geb. op zondag 12 februari 1854 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (72 jaar oud) op vrijdag 21 mei 1926 (Johannes Gerardus Demacker zn van Pieter Demacker en Agnes Beltjens) te Ulestraten [Li]. 
  4.  Maria Catharina Martha ,  
   geb. op maandag 5 mei 1856 te Spaubeek [Li],  
   tr. (resp. 27 en 34 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 8 november 1883 te Ulestraten [Li]  
   met Herman Joseph Bemelmans,  
   geb. op zondag 29 april 1849 zn van Henricus Bemelmans en Maria Josephina Pelzer te Voerendaal [Li],  
   landbouwer. Uit dit huwelijk een zoon. 
  5.  Maria Rosalia ,  
   geb. op woensdag 17 februari 1858 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (83 jaar oud) op dinsdag 23 september 1941 (Maria Rosalina Demacker dr van Pieter Demacker en Maria Agnes Beltgens; gehuwd met Pierre Hubert Cals) te Meerssen [Li]. 
  6.  Maria Elisabeth Cornelia ,  
   geb. op zaterdag 6 augustus 1859 te Spaubeek [Li]. 
  7.  Joannes Josephus ,  
   geb. op maandag 29 april 1861 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (68 jaar oud) op maandag 29 juli 1929 (Johannes Josephus Demacker zn van Pieter Demacker en Agnes Beltjens; gehuwd met Maria Paulina Pijssen) te Meerssen [Li],  
   tr. (resp. 40 en 31 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 30 januari 1902 te Schimmert [Li]  
   met Maria Paulina Eijssen,  
   geb. op zaterdag 21 januari 1871 dr van Martinus Eijssen en Rosa Retrae te Schimmert [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  8.  Louis Peter ,  
   geb. op vrijdag 10 juli 1863 te Spaubeek [Li],  
   landbouwer,  
   ovl. (84 jaar oud) op maandag 20 oktober 1947 te Meerssen [Li],  
   tr. (resp. 34 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 23 april 1898 te Ulestraten [Li]  
   met Anna Maria Gertrudis Lexis,  
   geb. op dinsdag 30 juni 1874 dr van Leonard Lexis en Maria Catharina Bekkers te Ulestraten [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Vu.  Maria Mechtildis Antonia Loijson (Loyson), dr. van Joannes Andreas Loijson (IVo) en Maria Elisabeth Kerckhoffs
 geb. op donderdag 13 juni 1822 te Spaubeek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op vrijdag 14 juni 1822 aldaar (getuige: Joannes Leonardus Kerkhofs, Maria Mechtildis Beltgens), 
 ovl. (71 jaar oud) op vrijdag 7 juli 1893 om 08:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1893/7 (getuigen: haar zoon Willem (Joannes Wilhelmus Hubertus) Hennen (zie Vs), (47 jaar, landbouwer, Spaubeek, zoon) en Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens, (52 jaar, koster, Spaubeek, bekende)), 
 tr. 
 met haar achterneef Joannes Henricus Hennen (zie Vs). 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Joannes Andreas Hubertus ,  
   geb. op dinsdag 21 januari 1845 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (91 jaar oud) op vrijdag 23 oktober 1936 te Kerkrade [Li], volgt VIy
  2.  Willem (Joannes Wilhelmus Hubertus, Jan Willem Hubert) ,  
   geb. op dinsdag 31 maart 1846 te Spaubeek [Li] - akte 6,  
   landbouwer, gemeente ontvanger,  
   overlijdensgetuige van zijn moeder Maria Mechtildis Antonia Loijson (Vu) op vrijdag 7 juli 1893,  
   huwelijksgetuige van Phylippes Hubertus Luijten en Helena (Maria Magdalena) Claessen op woensdag 28 april 1886 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Pieter Hubertus Wachelder en Maria Catharina Debie op donderdag 8 november 1888 te Spaubeek [Li],  
   overlijdensgetuige van zijn zus Anna Maria Elisabeth Hennen (zie Vs) op zaterdag 27 oktober 1894,  
   overlijdensgetuige van Agnes (Maria Agnes) Cuijpers op donderdag 21 juli 1898,  
   overlijdensgetuige van zijn vader Joannes Henricus Hennen (Vs) op vrijdag 23 december 1904,  
   overlijdensgetuige van Pieter Mathijs (Petrus Mathias) Welzen op dinsdag 28 september 1909,  
   overlijdensgetuige van Pieter Hubertus Snackers op zondag 27 juli 1913,  
   ovl. (77 jaar oud) op dinsdag 30 oktober 1923 om 06:30 uur te Spaubeek [Li] - akte 1923/15 (getuigen: zijn broer Leonardus (Pieter Leonardus Hubertus) Hennen (zie Vs), (69 jaar, landbouwer, Spaubeek) en Jan Hubert (Joannes Hubertus) Vrancken, (71 jaar, landbouwer, Spaubeek)). 
  3.  Maria Mechtildis Antonia ,  
   geb. op vrijdag 10 december 1847 te Wijnandsrade [Li],  
   ovl. (31 dagen oud) op maandag 10 januari 1848 (Maria Mechtildis Antonia Hennen dr van Jan Hendrik Hennen en Maria Mechtildis Antonia Loijson) aldaar. 
  4.  Joannes Arnoldus Hubertus ,  
   geb. op zaterdag 23 december 1848 te Wijnandsrade [Li],  
   ovl. (6 jaar oud) op woensdag 14 februari 1855 (Joannes Arnoldus Hubertus Hennen zn van Joannes Henricus Hennen en Maria Mechtilde Antonetta Loijson) te Spaubeek [Li]. 
  5.  Maria Hubertina ,  
   geb. op zondag 9 februari 1851 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (7 weken oud) op woensdag 2 april 1851 (Maria Hubertina Hennen dr van Joannes Henricus Hennen en Maria Mechtildis Antonetta Loijson) aldaar. 
  6.  Willem (Wilhelmus Hubertus) ,  
   geb. op donderdag 6 mei 1852 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (85 jaar oud) op donderdag 17 februari 1938 te Einighausen [Li], volgt VIz
  7.  Leonardus (Pieter Leonardus Hubertus) ,  
   geb. op zaterdag 8 juli 1854 te Spaubeek [Li],  
   landbouwer,  
   huwelijksgetuige van Joannes Gerardus Hubertus Bruls en Anna Maria Ramakers op donderdag 23 oktober 1919 te Spaubeek [Li],  
   overlijdensgetuige van Jan Willem Sleijpen op maandag 9 maart 1908,  
   overlijdensgetuige van zijn broer Willem (Joannes Wilhelmus Hubertus) Hennen (zie Vs) op woensdag 31 oktober 1923,  
   geboortegetuige van Nn Franck op woensdag 9 januari 1924,  
   overlijdensgetuige van Jacob Zelbach op maandag 28 november 1927,  
   woont in wijk C (Hobbelrade) op nummer 28 op zaterdag 6 januari 1940 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (85 jaar oud) op zaterdag 6 januari 1940 om 06:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1940/2 (getuige: zijn neef Henri (Leopold Hendrikus Hubertus) Hennen (zie VIy), (59 jaar, landbouwer, Spaubeek)). 
  8.  Anna Maria Elisabeth ,  
   geb. op vrijdag 4 juli 1856 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (38 jaar oud) op vrijdag 26 oktober 1894 om 22:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1894/14 (getuigen: haar broer Willem (Joannes Wilhelmus Hubertus) Hennen (zie Vs), (48 jaar, landbouwer, Spaubeek, broeder) en Jan Mathijs (Joannes Mathijs) Moonen, (57 jaar, landbouwer, Spaubeek, bekende)). 
  9.  Anna Catharina Hubertina ,  
   geb. op zaterdag 3 juli 1858 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (6 jaar oud) op zaterdag 24 juni 1865 (Anna Catharina Hubertina Hennen dr van Joannes Henricus Hennen en Maria Mechtildis Antonetta Loijson) aldaar. 
  10.  Maria Johanna Hubertina ,  
   geb. op dinsdag 6 maart 1860 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (88 jaar oud) op vrijdag 18 februari 1949 in een verpleegtehuis te Meerssen [Li],  
   begr. op dinsdag 22 februari 1949 om 10:00 uur te Spaubeek [Li] St. Laurentius. 

Generatie VI

VIa.  Joannes Baptista (Jean Baptiste (Fr.)) Romans, zn. van Fredericus Romans (Vb) en Maria Judith Penris
 geb. op donderdag 15 februari 1816 te Beek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 15 februari 1816 aldaar (getuige: Joannes Bapista Penris, Maria Ida Luijten, Anna Helena Göbbels), 
 ovl. (73 jaar oud) op donderdag 31 oktober 1889 te Beek [Li] - akte 50, 
 tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 11 mei 1839 te Beek [Li] - akte 59 
 met Catharina Gertrudis (Catharine Gertrude (Fr.)) Custers (Koster, Kösters), dr. van Paul (Peter Paulus) Kusters en Maria Christina Banens
 geb. op vrijdag 31 maart 1815 te Beek [Li] - akte 59. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Nn ,  
   geb. op zondag 15 maart 1840 te Beek [Li] - akte 42 [BS: man] (doodgeb.). 
  2.  Maria Judith ,  
   geb. op maandag 26 april 1841 te Beek [Li] - akte 64. 
  3.  Maria Christina ,  
   geb. op woensdag 7 februari 1844 te Beek [Li], volgt VIIa
  4.  Frederik Antoon ,  
   geb. op woensdag 7 februari 1844 (tweeling) te Beek [Li] - akte 11,  
   ovl. (5 maanden oud) op woensdag 24 juli 1844 aldaar - akte 47. 
  5.  Maria Catharina Hubertina ,  
   geb. op maandag 30 november 1846 te Beek [Li] - akte 67,  
   ovl. (65 jaar oud) op zaterdag 26 oktober 1912 aldaar - akte 62. 
  6.  Jan Christiaan Hubert ,  
   geb. op vrijdag 2 november 1849 te Beek [Li] - akte 61,  
   ovl. (29 jaar oud) op zaterdag 1 maart 1879 aldaar - akte 8. 

VIb.  Jan Hubert (Joannes Hubertus) Schols (VIb), zn. van Hendrik (Henricus) Schols (Vc) en Maria Cornelia Janssen
 geb. op zondag 12 maart 1848 te Beek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op zondag 12 maart 1848 aldaar (getuigen: zijn grootvader Jan (Joannes) Scholts (zie IVc), asl Joannnes Schols, Anna Mechtildis Janssen), 
 landbouwer, 
 ovl. (88 jaar oud) op zondag 20 december 1936 te Neerbeek [Li], 
 tr. (beiden 21 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 7 april 1869 te Beek [Li], 
 kerk.huw. op dinsdag 13 april 1869 aldaar (getuige: Joannes Hubertus Wouters, Joannes Banens), 
  
 Familieband tussen families Schols en Wouters op woensdag 7 april 1869 te Beek [Li], 
 Jan Hubert Schols x Maria Anna Wouters hebben een bloedband met elkaar. 
 Jan Hubert Schols is de zoon van Hendrik Schols x Maria Cornelia Janssen. Jan Hubert is de zoon van Jan Schols (Scholts) x (Maria) Ida Wauters (Wouters). Ida is de dochter van Joannes Wouters x Helena Penris. De gemeenschappelijke voorouders (3 generaties) 
 Maria Anna Wouters is de dochter van Jan Jacob Wouters x Maria Catharina Banens. Jan Jacob is de zoon van Neelis (Cornelius) Wauters (Wouters) x Maria Anna Haegens. Neelis is de zoon van Joannes Wouters x Helena Penris. Dit zijn de gemeenschappelijke voorouders (3 generaties) 
 met zijn achternicht Maria Anna Wouters, dr. van Jan Jacob (Joannes Jacobus) Wouters (Vi) (landbouwer) en Marie Catharina Banens (huishoudster) (zie VIk). 

VIc.  Maria Judith Sophia Beijen (Bijen), dr. van Pieter Nicolaus Beijen (landbouwer) en Maria Elisabeth Penris (Vd) (huishoudster), 
 geb. op dinsdag 11 maart 1834 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (21 jaar oud) op zaterdag 15 september 1855 te Beek [Li], 
 tr. (resp. 18 en 31 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 5 februari 1853 te Spaubeek [Li] 
 met Hendrick Pauwen, zn. van Joannes Pauwenz (pachter landbouwer, rentenier) en Anna Maria Ulrici
 geb. op vrijdag 30 maart 1821 te Eijsden [Li] - Caestert, 
 landbouwer, 
 ovl. (63 jaar oud) op woensdag 7 januari 1885 om 02:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1885/1 (getuigen: Jan Hendrik (Jean Hendrik) Maes (zie VIIc), (42 jaar, dienstknecht, Beek, schoonzoon) en Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens, (43 jaar, koster, Spaubeek, bekende)). 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Joannes ,  
   geb. op dinsdag 12 april 1853 te Beek [Li],  
   knecht,  
   tr. (resp. 23 en 29 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 18 oktober 1876 te Thorn [Li]  
   met Anna Catharina Hubertina Verheijden, dr. van Cornelius Verheijden en Anna Maria Meuvissen,  
   geb. op zondag 23 mei 1847 te Grathem [Li],  
   dienstmaagd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Maria Elisabeth ,  
   geb. op vrijdag 3 augustus 1855 te Beek [Li],  
   ovl. (75 jaar oud) op vrijdag 5 juni 1931 te Spaubeek [Li], volgt VIIc
  Hendrick Pauwen, zn. van Joannes Pauwenz (pachter landbouwer, rentenier) en Anna Maria Ulrici
 tr. (resp. 42 en 27 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 16 mei 1863 te Spaubeek [Li], 
 woont in Hobbelrade op zaterdag 17 januari 1885 te Spaubeek [Li] 
 met Anna Mechtildis Speetjens, dr. van Nicolaas Speetjens (landbouwer) en Anna Maria van Kan, 
 geb. op dinsdag 22 december 1835 te Schimmert [Li], 
 huishoudster. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VId.  Maria Cornelia Genders, dr. van Jan Mathijs (Joannes Matthias) Genders (akkerbouwer) en Maria Cornelia Penris (Ve), 
 geb. op zaterdag 2 september 1843 te Beek [Li], 
 ovl. (59 jaar oud) op maandag 5 januari 1903 aldaar (Maria Cornelia Genders dr van Jan Mathijs Genders en Maria Cornelia Penris; e.v. Jan Herman Banens), 
 tr. (resp. 27 en 41 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 28 juli 1871 te Beek [Li] 
 met Jan Herman (Joannes Hermanus) Banens, zn. van Joannes Gerardus Banens en Anna Catharina Raemaekers
 geb. op zaterdag 13 februari 1830 te Beek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op zondag 14 februari 1830 aldaar (getuige: Maria Sijbilla Lenaerts, Joannes Hermanus Hermans, Maria Sijbilla Banens), 
 ovl. (84 jaar oud) op dinsdag 29 september 1914 aldaar (Jan Herman Banens zn van Jan Gerard Banens en Anna Catharina Raemaekers; e.v. Maria Cornelia Genders). 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Nn ,  
   geb. op dinsdag 18 juni 1872 te Beek [Li] (doodgeb.). 
  2.  Johannes Mathijs ,  
   geb. op zondag 17 augustus 1873 te Beek [Li],  
   ovl. (54 jaar oud) op woensdag 11 april 1928 (Johannes Mathijs Banens zn van Jan Herman Banens en Maria Cornelia Genders; gehuwd met Maria Ida Clerx) aldaar. 
  3.  Johannes Godefridus ,  
   geb. op dinsdag 9 november 1875 te Beek [Li],  
   ovl. (57 jaar oud) op maandag 10 juli 1933 aldaar, volgt VIId
  4.  Andries Johannes ,  
   geb. op maandag 18 maart 1878 te Beek [Li]. 
  5.  Jan Jacob ,  
   geb. op zaterdag 16 april 1881 te Beek [Li],  
   ovl. (10 dagen oud) op dinsdag 26 april 1881 (Jan Jacob Banens zn van Jan Herman Banens en Maria Cornelia Genders) aldaar. 

VIe.  Maria Elisabeth Genders (VIe), dr. van Jan Mathijs (Joannes Matthias) Genders (akkerbouwer) en Maria Cornelia Penris (Ve), 
 geb. op dinsdag 11 maart 1845 te Beek [Li], 
 landbouwster, 
 ovl. (80 jaar oud) op vrijdag 5 februari 1926 te Beek [Li] (Maria Elisabeth Genders dr. van Jan Mathijs Genders en Maria Cornelia Penris; e.v. Jan Hubert Wouters), 
 tr. (resp. 26 en 29 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 28 juli 1871 [vader van bruid is Jan Mathijs Penders i.p.v. Jan Mathijs Genders ww] te Beek [Li], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op dinsdag 1 augustus 1871 aldaar (getuigen: zijn oom Joannes Godefridus Banens, als Godefrido Banens, Andreas Penners), 
  
 Familieband tussen families Wouters en Genders op vrijdag 28 juli 1871 te Beek [Li], 
 Jan Hubert Wouters en Maria Elisabeth Genders hebben gemeenschappeljke overgrootouders Joannes Wouters x Helena Penis 
 Jan Hubert Wouters is de zoon van Jan Jacob Wouters x Maria Catharina Banens. Jan Jacob Wouters is de zoon van Neelis (Cornelius) Wouters x Maria Anna Haegens. Neelis Wouters is de zoon van Joannes Wouters x Helena Penris. 
 Maria Elisabeth Genders is de dochter van Jan Mathijs Genders x Maria Cornelia Penris. Maria Cornelia Penris is de dochter van Mevis Penris x Maria Catharina Wouters. Maria Catharina Wouters is een dochter van Joannes Wouters x Helena Penris. 
 woont op de Dorpstraat 46 op donderdag 1 januari 1880 te Neerbeek [Li] 
 met haar achterneef Jan Hubert (Joannes Hubertus) Wouters, zn. van Jan Jacob (Joannes Jacobus) Wouters (Vi) (landbouwer) en Marie Catharina Banens (huishoudster) (zie VIh). 

VIf.  Maria Anna (Maria Johanna) Lenssen (Lensen), dr. van Joannes Godefridus Lensen en Maria Petronella Wouters (Vf), 
 geb. op maandag 3 december 1821 aangifte 5 december 1821 te Beek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op maandag 3 december 1821 aldaar (getuigen: haar grootvader Nicolaus Linsen, als Nicolaus Lenssen en haar grootmoeder Maria Anna Haegens (zie IVe)), 
 ovl. (71 jaar oud) op woensdag 30 augustus 1893 (Maria Johanna Lenssen dr van Jan Godefroid Lenssen en Maria Petronella Wouters; gehuwd met Jan Andrees Stassen) te Beek [Li], 
 tr. (resp. 21 en 28 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 27 mei 1843 te Beek [Li], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) 
 met Joannes Andreas (Jean André (Fr.)) Stassen, zn. van Joannes Laurentius Stassen en Maria Joanna Penris
 geb. op woensdag 21 december 1814 te Beek [Li] (te Spaubeek), 
 ged. op woensdag 21 december 1814 te Spaubeek [Li] Andreas Stassen, Maria Judith Penris. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Maria Johanna ,  
   geb. op maandag 11 maart 1844 te Beek [Li]. 
  2.  Jan Mathias Hubert ,  
   geb. op dinsdag 7 juni 1859 te Beek [Li],  
   ovl. (47 jaar oud) op woensdag 17 april 1907 te Neerbeek [Li], volgt VIIl

VIg.  Nicolaus, genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde [Nicolaus Linsen] Lenssen (Lensen, Linsen), zn. van Joannes Godefridus Lensen en Maria Petronella Wouters (Vf), 
 geb. op donderdag 5 maart 1829 te Beek [Li] - akte 21, 
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 5 maart 1829 aldaar (getuigen: zijn grootvader Neelis (Cornelius) Wauters (IVe), als Cornelius Wouters, zijn grootmoeder Catharina Bours, als Maria Catharina Bours, Maria Catharina Sassen), 
 ovl. (79 jaar oud) op maandag 9 maart 1908 te Neerbeek [Li] - Beek akte 12, 
  
 Verder onderzoek (Collectie Habets) te Neerbeek [Li], 
 M.Petronel Wouters x Jan Gedefr. Linssen te Neerbeek (3754-11-1839) 
 
 tr. (resp. 26 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 24 januari 1856 te Beek [Li] 
 met Maria Christina Lemmens, dr. van Joannes Wilhelmus Lemmens en Maria Sophia Ceulders [=Keulers ww], 
 geb. op woensdag 10 oktober 1832 te Beek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op woensdag 10 oktober 1832 aldaar (getuige: Joannes Lemmens, Anna Elisabeth Ceulders [=Keulers ww]), 
 ovl. (72 jaar oud) op dinsdag 31 januari 1905 te Neerbeek [Li] - Beek akte 4. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Linssen (Lenssen),  
   geb. op dinsdag 12 augustus 1856 te Beek [Li] - akte 46,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 12 augustus 1856 aldaar (getuigen: zijn grootmoeder Maria Petronella Wouters (Vf), Joannes Wilhelmus Lemmens),  
   landbouwer,  
   tr. (resp. 55 en 41 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 24 november 1911 te Geleen [Li] - akte 17  
   met Hendrika Antonetta Kallen, dr. van Christiaan Joseph Kallen (landbouwer) en Maria Sibilla Bemelmans,  
   geb. op zondag 24 april 1870 te Geleen [Li] - akte 24. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Maria Sophia Linssen (Lenssen),  
   geb. op maandag 4 oktober 1858 te Beek [Li] - akte 55,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 4 oktober 1858 aldaar (getuige: Joannes Andreas Stassen, Maria Sophia Keulders),  
   ovl. (5 jaar oud) op dinsdag 23 augustus 1864 te Beek [Li] - akte 39 [BS: 6 jaar]. 
  3.  Joannes Hubertus ,  
   geb. op maandag 18 februari 1861 te Beek [Li] - akte 9,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 18 februari 1861 aldaar (getuige: Maria Joanna Lenssen, Joannes Hubertus Lemmens). 
  4.  Maria Catharina ,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 6 november 1862 [naam moeder: Maria Catharina Lemmens] te Beek [Li] (getuige: Petrus Mathias Lemmens, Maria Catharina Baenens),  
   ovl. (ongeveer 8 maanden oud) op zaterdag 11 juli 1863 aldaar - akte 32 [BS: 8 maanden]. 
  5.  Marten Hubert (Martinus Hubertus) ,  
   geb. op zondag 19 februari 1865 te Beek [Li] - akte 6. 
  6.  Willem Joseph (Wilhelmus Josephus) ,  
   geb. op maandag 4 februari 1867 te Neerbeek [Li] - Beek akte 6,  
   ovl. (1 jaar oud) op zaterdag 25 april 1868 aldaar - Beek akte 22 [BS: 14 maanden]. 

VIh.  Jan Hubert (Joannes Hubertus) Wouters, zn. van Jan Jacob (Joannes Jacobus) Wouters (Vi) (landbouwer) en Marie Catharina Banens (huishoudster), 
 geb. op woensdag 27 oktober 1841 te Neerbeek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 28 oktober 1841 te Beek [Li] (getuigen: zijn oom Joannes Petrus Wouters (zie IVe), zijn grootvader Neelis (Cornelius) Wauters (IVe), als Cornelius Wouters en zijn grootmoeder Anna Catharina Raemaekers, als Anna Catharina Ramaekers), 
 akkerbouwer, 
 ovl. (47 jaar oud) op donderdag 2 mei 1889 te Neerbeek [Li], 
 tr. 
 met zijn achternicht Maria Elisabeth Genders (zie VIe). 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Jan Mathijs (Johannes Mathijs) ,  
   geb. op maandag 24 juni 1872 te Beek [Li],  
   ovl. (59 jaar oud) op vrijdag 26 februari 1932 te Heerlen [Li], volgt VIIe
  2.  Maria Cornelia ,  
   geb. op zondag 19 oktober 1873 te Beek [Li],  
   ovl. (64 jaar oud) op vrijdag 1 juli 1938 te Sittard [Li], volgt VIIf
  3.  Sjang (Johannes Hubertus) ,  
   geb. op maandag 19 april 1875 te Beek [Li],  
   ovl. (72 jaar oud) op maandag 5 mei 1947 aldaar, volgt VIIg
  4.  Maria Hubertina ,  
   geb. op woensdag 2 augustus 1876 te Beek [Li],  
   ovl. (66 jaar oud) op donderdag 24 december 1942 aldaar, volgt VIIh
  5.  Jan Jacob (Johannes Jacobus) ,  
   geb. op dinsdag 25 december 1877 te Beek [Li],  
   ovl. (62 jaar oud) op maandag 23 december 1940 aldaar, volgt VIIi
  6.  Maria Helena, genoemd naar haar oudtante [Maria Helena (Anna Helena) Wouters] ,  
   geb. op donderdag 21 augustus 1879 te Beek [Li],  
   ovl. (3 maanden oud) op maandag 8 december 1879 aldaar (Maria Helena Wouters dr van Jan Hubert Wouters en Maria Elisabeth Genders). 
  7.  Maria Anna, genoemd naar haar tante [Maria Anna Wouters] ,  
   geb. op vrijdag 22 april 1881 (tweeling) te Beek [Li],  
   ovl. (3 maanden oud) op zaterdag 13 augustus 1881 aldaar (Maria Anna Wouters dr van Jan Hubert Wouters en Maria Elisabeth Genders),  
   begr. op zaterdag 13 augustus 1881 aldaar (Maria Joanna Wouters dr van Joannes Hubertus Wouters en Maria Elisabeth Genders). 
  8.  Jan Andries (Joannes Andreas) ,  
   geb. op vrijdag 22 april 1881 te Beek [Li],  
   ovl. (60 jaar oud) op vrijdag 2 januari 1942 aldaar, volgt VIIj
  9.  Jan Hendrik (Joannes Henricus) ,  
   geb. op maandag 19 juni 1882 te Beek [Li],  
   ovl. (7 maanden oud) op vrijdag 26 januari 1883 te Neerbeek [Li] (Jan Hendrik Wouters zn van Jan Hubert Wouters en Maria Elisabeth Genders),  
   begr. op zaterdag 27 januari 1883 te Beek [Li] (Joannes Henricus Wouters zn van Joannes Hubertus Wouters en Maria Elisabeth Penders). 
  10.  Jan Pieter (Joannes Petrus) ,  
   geb. op woensdag 5 augustus 1885 te Beek [Li],  
   ovl. (63 jaar oud) op woensdag 20 oktober 1948 aldaar, volgt VIIkVIi.  Maria Petronella, genoemd naar haar meter Wouters, dr. van Jan Jacob (Joannes Jacobus) Wouters (Vi) (landbouwer) en Marie Catharina Banens (huishoudster), 
 geb. op zaterdag 1 juli 1843 [in bev.reg. 6 juli 1843] te Beek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 1 juli 1843 aldaar (getuigen: haar tante Maria Petronella Wouters (Vf) en haar grootvader Joannes Gerardus Banens), 
 ovl. (60 jaar oud) op woensdag 16 maart 1904 te Neerbeek [Li], 
 tr. (resp. 26 en 29 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 21 januari 1870 te Beek [Li], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op woensdag 5 januari 1870 aldaar (getuige: Joannes Hubetus Wouters, Joannes Franciscus Keulers) 
 met Pieter Mathijs (Petrus Matheus) Keulers, zn. van Jan (Joannes) Keulers en Maria Sophia Peters
 geb. op dinsdag 12 mei 1840 te Lutterade [Li], 
 akkerbouwer, 
 ovl. (36 jaar oud) op dinsdag 16 januari 1877 te Lutterade [Li] & aangifte in Beek. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Johannes ,  
   geb. op maandag 12 december 1870 te Neerbeek [Li],  
   ovl. (2 jaar oud) op donderdag 13 maart 1873 (Joannes Keulers zn van Perus Matthias Keulers en MAria Petronilla Wouters) aldaar,  
   begr. op donderdag 13 maart 1873 te Beek [Li]. 
  2.  Johannes Jacobus ,  
   geb. op dinsdag 17 december 1872 te Neerbeek [Li],  
   landbouwer,  
   ovl. (72 jaar oud) op maandag 15 januari 1945 (Johannes Jacobus Keulers zn van Pieter Mathijs Keulers en Maria Petronella Wouters; gehuwd met Barbara Hubertina Janssen) te Beek [Li],  
   tr. (resp. 33 en 30 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 25 mei 1906 te Beek [Li]  
   met Barbara Hubertina Janssen,  
   geb. op maandag 22 mei 1876 dr van Hubert August Janssen (molenaar) en Maria Elisabeth Haegmans te Elsloo [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Johannes Martinus ,  
   geb. op woensdag 18 november 1874 te Beek [Li],  
   landbouwer,  
   ovl. (81 jaar oud) op zaterdag 17 november 1956 te Sittard [Li] - akte 384,  
   tr. (beiden 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 12 januari 1900 te Geleen [Li] - akte 2  
   met Anna Maria Eummelen, dr. van Adam (Jan Adam) Eummelen en Maria Cornelia Odekerken,  
   geb. op dinsdag 1 september 1874 te Geleen [Li] - akte 55,  
   ovl. (64 jaar oud) op maandag 19 juni 1939 te Geleen [Li] - akte 70. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Maria Catharina ,  
   geb. op zondag 17 december 1876 te Beek [Li],  
   ovl. (73 jaar oud) op zondag 22 januari 1950 aldaar, volgt VIIm
  Maria Petronella, genoemd naar haar meter Wouters (VIi), 
 tr. (resp. 37 en 45 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 29 april 1881 (brd wed van Pieter Mathijs Keulers) te Beek [Li], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op dinsdag 3 mei 1881 aldaar (getuigen: zijn broer Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters (zie Vl), Michaëlis Penners), 
  
 Familieband tussen famileis Wouters en Wouters op vrijdag 29 april 1881 te Beek [Li], 
 Jan Hendrik Wouters x Maria Petronella Wouters. Zij hebben een gemeenschappelijke bloedband. 
 Jan Hendrik Wouters is de zoon van Jan Willem Wouters en Maria Margaretha Janssen. Jan Willem is de zoon van Jan Wouters x Maria Anna Lenarts. Jan is de zoon van Peter Wouters x Catharina Koumans. Peter is de zoon van Peter Wouters x Ida Coumans, de gemenschappelijke vorouders. (4 generaties) 
 Maria Petronella Wouters is de dochter van Jan Jacob Wouters en Marie Catharina Banens. Jan Jacob is de zoon van Neelis (Cornelius) Wouters x Maria Anna Haegens. Neelis is de zoon van Joannes Wouters x Helena Penris. Joannes is de zoon van Peter Wouters x Ida Coumans, de gemeenschapplijke voorouders (4 generaties), 
 woont Heirstraat 76 (72) op vrijdag 29 april 1881 te Neerbeek [Li] 
 met Jan Hendrik (Joannes Henricus) Wouters, zn. van Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters (Vl) (akkerbouwer) en Maria Margaretha Janssen (zie VIn). 

VIj.  Pieter (Joannes Petrus, Peter), genoemd naar zijn peter Wouters, zn. van Jan Jacob (Joannes Jacobus) Wouters (Vi) (landbouwer) en Marie Catharina Banens (huishoudster), 
 geb. op dinsdag 22 februari 1848 (tweeling) te Neerbeek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op dinsdag 22 februari 1848 te Beek [Li] (getuigen: zijn oom Joannes Petrus Wouters (zie IVe) en zijn grootmoeder Anna Catharina Raemaekers, als Anna Catharina Ramakers), 
 landbouwer, 
 ovl. (66 jaar oud) op woensdag 1 juli 1914 te Geleen [Li] (Jan Pieter Wouters zn van ? en ?; e.v. Johanna Sibilla Schutgens), 
 tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 19 juli 1871 (Jan Pieter Wouters x Joanna Sibilla Schutgens) te Geleen [Li], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op woensdag 19 juli 1871 te Beek [Li], 
 woont op de Heirstraat 75 op donderdag 1 januari 1880 te Neerbeek [Li] 
 met Anna (Joanna Sibilla, Johanna Sibilla, Sibilla, Maria Sibilla) Schutgens, dr. van Jan Pieter (Joannes Petrus) Schutgens en Anna Elisabeth Boesten
 geb. op zondag 18 oktober 1846 te Geleen [Li], 
 ovl. (73 jaar oud) op woensdag 6 oktober 1920 te Geleen [Li] - (Spaans) Neerbeek. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Petrus Franciscus ,  
   geb. op dinsdag 28 mei 1872 te Beek [Li],  
   ovl. (1 jaar oud) op woensdag 28 januari 1874 (Franciscus Wouters zn van Jan Pieter Wouters en Johanna Sibilla Schutgens) aldaar,  
   begr. op woensdag 28 januari 1874 aldaar. 
  2.  Johannes Hubertus ,  
   geb. op zaterdag 22 november 1873 te Beek [Li],  
   ovl. (63 jaar oud) op donderdag 1 juli 1937 te Neerbeek [Li], volgt VIIo
  3.  Maria (Anna Maria) ,  
   geb. op dinsdag 24 augustus 1875 te Neerbeek [Li] - Beek akte 44,  
   ovl. (61 jaar oud) op zaterdag 16 januari 1937 te Geleen [Li]. 
  4.  Jan Hubert (Joannes Jacobus) ,  
   geb. op zaterdag 30 juni 1877 [bev.reg. 28 juni 1878 als Jacobus] te Beek [Li],  
   landbouwer,  
   ovl. (64 jaar oud) op vrijdag 22 mei 1942 te Geleen [Li],  
   tr. (resp. 38 en 30 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 11 februari 1916 te Geleen [Li]  
   met Maria Judith Janssen, dr. van Jan Herman (Joannes Hermanus) Janssen (landbouwer) en Maria Sibilla Feron,  
   geb. op vrijdag 21 augustus 1885 te Geleen [Li],  
   ovl. (54 jaar oud) op maandag 29 januari 1940 (Maria Judith Janssen dr van Jan Herman Janssen en Maria Sibilla Feron; gehuwd met Jonnnes Jacobus Wouters) aldaar. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Pieter Leonard ,  
   geb. op woensdag 4 juni 1879 te Beek [Li],  
   ovl. (2 weken oud) op woensdag 18 juni 1879 (Pieter Leonard Wouters zn van Jan Pieter Wouters en Johanna Sibilla Schutgens) aldaar,  
   begr. op woensdag 18 juni 1879 aldaar. 
  6.  Maria Hubertina ,  
   geb. op dinsdag 8 juni 1880 te Geleen [Li],  
   ovl. (14 jaar oud) op vrijdag 19 april 1895 (Hubertina Wouters dr van Pieter Wouters en Maria Sibilla Schutgens) aldaar. 
  7.  Philip Hubert (Philippus Hubertus) ,  
   geb. op zaterdag 4 november 1882 te Geleen [Li],  
   ovl. (42 jaar oud) op woensdag 21 oktober 1925 te Neerbeek [Li], volgt VIIp
  8.  Anna Elisabeth ,  
   geb. op donderdag 20 november 1884 te Geleen [Li],  
   ovl. (16 jaar oud) op dinsdag 1 januari 1901 (Anna Elisabeth Wouters dr van Pieter Wouters en Joanna Sibilla Schutgens) aldaar. 
  9.  Anna Elisabeth ,  
   geb. op dinsdag 5 oktober 1886 te Geleen [Li],  
   ovl. (77 jaar oud) op zondag 27 september 1964 aldaar, volgt VIIq
  10.  Leo (Leonard) ,  
   geb. op dinsdag 5 maart 1889 te Geleen [Li] - Neerbeek,  
   getuige bij kerk. huw. van Jan Mathijs Bemelmans (zie VIIq) en zijn zus Anna Elisabeth Wouters op maandag 31 januari 1921 te Geleen [Li],  
   ovl. (42 jaar oud) op maandag 20 juli 1931 te Geleen [Li] - Neerbeek. VIk.  Maria Anna, genoemd naar haar meter Wouters, dr. van Jan Jacob (Joannes Jacobus) Wouters (Vi) (landbouwer) en Marie Catharina Banens (huishoudster), 
 geb. op dinsdag 22 februari 1848 (tweeling) te Neerbeek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op dinsdag 22 februari 1848 te Beek [Li] (getuigen: haar oom Joannes Petrus Wouters (zie IVe) en haar tante Maria Anna Banens), 
 ovl. (74 jaar oud) op maandag 27 november 1922 te Neerbeek [Li], 
 tr. 
 met haar achterneef Jan Hubert (Joannes Hubertus) Schols (zie VIb). 
 Uit dit huwelijk 12 kinderen: 
  1.  Maria Catharina Hubertina ,  
   geb. op woensdag 13 april 1870 te Beek [Li],  
   ovl. (27 dagen oud) op dinsdag 10 mei 1870 (Maria Catharina Hubertina Schols dr van Jan Hubert Schols en Maria Anna Wouters) aldaar. 
  2.  Johannes Hendrikus ,  
   geb. op woensdag 29 maart 1871 te Beek [Li],  
   ovl. (5 maanden oud) op zondag 10 september 1871 (Johannes Hendrikus Schols dr van Jan Hubert Schols en Maria Anna Wouters) aldaar. 
  3.  Maria ,  
   geb. op vrijdag 14 juni 1872 te Beek [Li],  
   ovl. (57 jaar oud) op maandag 17 maart 1930 (Maria Schols dr van Jan Hubert Schols en Maria Anna Wouters; gehuwd met Pieter Leonardus Muris) aldaar,  
   tr. (resp. 25 en 29 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 19 november 1897 te Beek [Li]  
   met Pieter Leonardus Muris, zn. van Jan Willem Muris en Maria Mechtild Mevis,  
   geb. op donderdag 27 februari 1868 te Beek [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Renier Hubert ,  
   geb. op vrijdag 10 oktober 1873 te Beek [Li],  
   ovl. (58 jaar oud) op zondag 17 april 1932 (Renier Hubert Schols dr van Johannes Hubertus Schols en Maria Anna Wouters; gehuwd met Maria Elisabeth Dols) aldaar,  
   tr. (resp. 30 en 29 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 5 februari 1904 te Beek [Li]  
   met Maria Elisabeth Dols, dr. van Jan Mathijs Dols en Maria Margaretha Cobben,  
   geb. op dinsdag 14 april 1874 te Beek [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Anna Mechtildis ,  
   geb. op zaterdag 3 juli 1875 te Beek [Li],  
   tr. (resp. 34 en 31 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 19 november 1909 te Beek [Li]  
   met Leonard Willem Pijpers, zn. van Gerardus Pijpers (landbouwer) en Mara Catharina Hoofs,  
   geb. op woensdag 23 januari 1878 te Geleen [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Jan Hubert (Joannes Hubertus) ,  
   geb. op dinsdag 20 maart 1877 te Beek [Li],  
   ovl. (79 jaar oud) op vrijdag 13 april 1956 aldaar - akte 16,  
   tr. (resp. 31 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 20 november 1908 te Geleen [Li]  
   met Johanna Maria (Joanna Maria) Pijpers, dr. van Gerardus Pijpers (landbouwer) en Mara Catharina Hoofs,  
   geb. op woensdag 21 juni 1882 te Geleen [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Wilhelmus Hubertus ,  
   geb. op maandag 10 februari 1879 te Beek [Li],  
   ovl. (1 jaar oud) op zaterdag 15 mei 1880 (Wilhelmus Hubertus Schols dr van Jan Hubert Schols en Maria Anna Wouters) aldaar. 
  8.  Maria Sebilla Hubertina ,  
   geb. op donderdag 5 augustus 1880 te Beek [Li],  
   ovl. (83 jaar oud) op zondag 29 december 1963 aldaar, volgt VIIb
  9.  Jan Hendrik (Joannes Henricus) ,  
   geb. op vrijdag 30 november 1883 te Beek [Li]. 
  10.  Nicolaas Hubert ,  
   geb. op zondag 2 mei 1886 te Beek [Li],  
   ovl. (1 jaar oud) op vrijdag 21 oktober 1887 (Nicolaus Hubert Schols dr van Jan Hubert Schols en Maria Anna Wouters) aldaar. 
  11.  Ida Josephina Hubertina ,  
   geb. op donderdag 2 februari 1888 te Beek [Li]. 
  12.  Jan Jozef Hubert ,  
   geb. op maandag 11 augustus 1890 te Beek [Li] - akte 48. 

VIl.  Caspar Peters, zn. van Joannes Reinerus Peters (Vk) en Maria Gertrudis Dols
 geb. op donderdag 6 april 1815 te Beek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 6 april 1815 aldaar (getuige: Sibilla Schroders, Maria Agnes Peters, Caspar Dols), 
 ovl. (66 jaar oud) op woensdag 28 december 1881 (Caspar Peters zn van Jan Reneer Peters en Marie Gertrude Dols; gehuwd met Catharina Elisabeth Vreën) aldaar, 
 begr. op woensdag 28 december 1881 aldaar, 
 tr. (resp. 34 en 30 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 22 november 1849 te Beek [Li], 
 kerk.huw. op donderdag 22 november 1849 aldaar (getuige: Petrus Franciscus Vroomen, Petrus Josephus Lemmens) 
 met Catharina Elisabeth Vreën, dr. van Joannes Matthias Vreën en Petronella Paumen
 geb. op zondag 23 mei 1819 te Beek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op zondag 23 mei 1819 aldaar (getuige: Catharina Elisabetha Vreen, Gerardus Paumen), 
 ovl. (77 jaar oud) op woensdag 19 augustus 1896 (Catharina Elisabeth Vreën dr van Mathijs Vreën en Petronella Paumen; gehuwd met Caspar Peters) aldaar. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Maria Helena ,  
   geb. op vrijdag 8 november 1850 te Beek [Li],  
   ovl. (78 jaar oud) op donderdag 14 februari 1929 aldaar, volgt VIIr
  2.  Petronella Hubertina ,  
   geb. op donderdag 21 april 1853 te Beek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 22 april 1853 enoemd naar haar meter (Petronella Paumen) aldaar (getuigen: haar grootmoeder Petronella Paumen en haar oom Arnoldus Peeters (zie Vk)). 
  3.  Gertruid (Gertrudis) ,  
   geb. op woensdag 19 december 1855 te Beek [Li],  
   ovl. (68 jaar oud) op donderdag 4 december 1924 aldaar, volgt VIIs
  4.  Anna Maria ,  
   geb. op maandag 28 juni 1858 te Beek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 28 juni 1858 genoemd naar haar meter aldaar (getuige: Anna Maria Penris, Joannes Groenemajer). 
  5.  Pieter Frans (Petrus Franciscus) ,  
   geb. op zondag 27 januari 1861 te Beek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 28 januari 1861 genoemd naar zijn peter aldaar (getuige: Petrus Franciscus Penris, Maria Catharina Greven),  
   ovl. (14 jaar oud) op donderdag 15 juli 1875 (Pieter Frans Peters zn van Caspar Peters en Catarina Elisabetha Vreën) aldaar,  
   begr. op donderdag 15 juli 1875 aldaar. 
  6.  Jan Mathijs ,  
   geb. op donderdag 3 mei 1866 naam moeder: Frederique Christine Elisabeth Vreën te Beek [Li]. 

VIm.  Joannes Wouters, zn. van Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters (Vl) (akkerbouwer) en Maria Margaretha Janssen
 geb. op maandag 26 november 1827 genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde (Joannes Wouters) te Beek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op maandag 26 november 1827 aldaar (getuigen: zijn oudtante Maria Cornelia Wouters (zie IIIe), zijn grootvader Wilhelmus Janssen, als Quillelmus Jansen en zijn oom Augustinus Janssen), 
 landbouwer, 
 ovl. (85 jaar oud) op vrijdag 14 februari 1913 (Joannes Wouters zn van Jan Willem Wouters en Maria Margaretha Janssen; gehuwd met Anna Elisabeth Sleijpen) te Beek [Li], 
 tr. (resp. 26 en 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 24 juni 1854 te Beek [Li], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op woensdag 21 juni 1854 aldaar (getuigen: zijn broer en haar achterneef Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters (zie Vl), als Wilhelmus Wouters en haar vader Joannes Sleijpen, als Joannes Slijpen), 
 woont in januari 1900 te Beek [Li] Dorpstraat A nr 190 (later gewijzig in 283) 
 met zijn achternicht Anna Elisabeth Sleijpen, dr. van Joannes Sleijpen en Maria Anna Boesten
 geb. op vrijdag 11 december 1829 te Beek [Li], 
 ged. op vrijdag 11 december 1829 aldaar (getuigen: Marij Jen (Maria Joanna) Feron, als Maria Joanna Feron, haar tante Anna Elisabeth Boesten, als Anna Elisabeth Boosten, Joannes Petrus Bemelmans), 
 ovl. (35 jaar oud) op donderdag 21 september 1865 (Anna Elisabeth Sleijpen dr van Joannes Sleijpen en Maria Anna Boosten; gehuwd met Joannes Wouters) te Beek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Henricus ,  
   geb. op zondag 29 april 1855 te Beek [Li],  
   ovl. op zondag 29 april 1855 aangifte 1 mei 1855 (NN Wouters zn van Joannes Wouters en Anna Elisabeth Sleijpen) aldaar,  
   begr. op zondag 29 april 1855 aldaar. 
  2.  Nn ,  
   geb. op vrijdag 16 mei 1856 te Beek [Li],  
   ovl. op vrijdag 16 mei 1856 (NN Wouters kind van Joannes Wouters en Anna Elisabeth Sleijpen) aldaar. 
  3.  Anna Maria Hubertina ,  
   geb. op dinsdag 23 juni 1857 te Beek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 23 juni 1857 aldaar (getuigen: haar oom Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters (zie Vl), als Wilhelmus Wouters en haar grootmoeder Maria Anna Boesten),  
   ovl. (2 jaar oud) op vrijdag 23 maart 1860 (Maria Anna Wouters dr van Joannes Wouters en Anna Elisabeth Sleijpen) te Beek [Li]. 
  4.  Jan Hubert ,  
   geb. op donderdag 6 oktober 1859 te Beek [Li],  
   ovl. (1 jaar oud) op dinsdag 12 februari 1861 (Jan Hubert Wouters zn van Joannes Wouters en Anna Elisabeth Sleijpen) aldaar,  
   begr. op donderdag 14 februari 1861 aldaar. 
  5.  Jan Willem Hubert ,  
   geb. op zondag 15 september 1861 te Beek [Li],  
   ged. op zondag 15 september 1861 aldaar (getuigen: zijn tante Maria Elisabeth Wouters (VIp), Joannes Hubertus Slijpen),  
   ovl. (9 maanden oud) op woensdag 18 juni 1862 (Jan Willem Hubert Wouters zn van Joannes Wouters en Anna Elisabeth Sleijpen) te Beek [Li]. 
  6.  Jean Willem (Jan Willem Hubert) ,  
   geb. op dinsdag 14 juli 1863 te Beek [Li],  
   ovl. (71 jaar oud) op zaterdag 14 juli 1934 aldaar, volgt VIIt

VIn.  Jan Hendrik (Joannes Henricus) Wouters, zn. van Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters (Vl) (akkerbouwer) en Maria Margaretha Janssen
 geb. op zaterdag 4 juli 1835 te Beek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 4 juli 1835 aldaar (getuigen: zijn grootmoeder Anna Catharina Broerens, Joannes Henricus Schols), 
 landbouwer, 
 ovl. (81 jaar oud) op dinsdag 16 januari 1917 te Neerbeek [Li], 
 tr. 
 met Maria Petronella Wouters (zie VIi). 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Maria Anna ,  
   geb. op zaterdag 15 april 1882 te Neerbeek [Li],  
   ovl. (6 maanden oud) op zondag 15 oktober 1882 (Maria Anna Wouters dr van Jan Hendrik Wouters en Maria Petronella Wouters) aldaar,  
   begr. op zondag 15 oktober 1882 te Beek [Li]. 
  2.  Pieter Hubert (Petrus Huberts) ,  
   geb. op maandag 29 oktober 1883 te Neerbeek [Li],  
   ovl. (62 jaar oud) op maandag 25 februari 1946 aldaar, volgt VIIn
  3.  Maria Elisabeth ,  
   geb. op zaterdag 19 mei 1888 te Neerbeek [Li],  
   ovl. (6 maanden oud) op donderdag 13 december 1888 (Maria Elisabeth Wouters dr van Jan Hendrik Wouters en Maria Petronella Wouters) aldaar. 

VIo.  Maria Anna (Maria Johanna) Wouters, dr. van Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters (Vl) (akkerbouwer) en Maria Margaretha Janssen
 geb. op vrijdag 6 april 1838 te Beek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op vrijdag 6 april 1838 aldaar (getuigen: haar tante Petronella Janssen, als Petronilla Jansen, Joannes Petrus Martings), 
 ovl. (84 jaar oud) op maandag 14 augustus 1922 te Beek [Li], 
 tr. (resp. 25 en 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 29 januari 1864 te Beek [Li], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op vrijdag 29 januari 1864 aldaar (getuigen: haar broer Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters (zie Vl), Joannes Lemmens), 
  
 Overlijden vader en jongste dochter in januari 1884 te Beek [Li], 
 Opvallend is dan vader Jan Willem Lemmens en de jongste dochtr Antonia binnen één week na elkaar overlijden. Is hier sprake van een besmettelijke ziekte geweest? 
 met Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Lemmens, zn. van Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Lemmens en Marie Sophie (Maria Sophia) Keulers
 geb. op woensdag 25 mei 1836 te Beek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 26 mei 1836 aldaar (getuige: Anna Margaita Ceulders, Joannes Wilhelmus Demakker), 
 ovl. (hoogstens 47 jaar oud) voor dinsdag 22 januari 1884 aangifte 23 januari 1884 (Jan Willem Lemmens zn van JAn Willem Lemmens en Marie Sophie Keulers; gehuwd met Maria Anna Wouters) aldaar, 
 begr. op dinsdag 22 januari 1884 (Wilhlmus Lemmens gehuwd met Maria Anna Wouters) aldaar. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Maria Sophia ,  
   geb. op woensdag 16 november 1864 te Beek [Li],  
   ovl. (73 jaar oud) op woensdag 18 mei 1938 te Sittard [Li], volgt VIIu
  2.  Maria Elisabeth ,  
   geb. op woensdag 11 april 1866 te Beek [Li],  
   ovl. (70 jaar oud) op zaterdag 26 september 1936 aldaar, volgt VIIv
  3.  Jan Hubert ,  
   geb. op woensdag 20 mei 1868 te Beek [Li],  
   ovl. (65 jaar oud) op dinsdag 4 juli 1933 (Jan Hubert Lemmens zn van Jan Willem Lemmens en Maria Johanna Wouters) aldaar. 
  4.  Maria Hubertina ,  
   geb. op zaterdag 11 mei 1872 te Beek [Li],  
   ovl. (84 jaar oud) op dinsdag 22 januari 1957 aldaar - akte 2. 
  5.  Willem Hubert (Wilhelmus Hubertus) ,  
   geb. op dinsdag 17 november 1874 te Beek [Li],  
   ovl. (6 maanden oud) op woensdag 16 juni 1875 (Willem Hubert Lemmens zn van Jan Willem Lemmens en Maria Johanna Wouters) aldaar,  
   begr. op woensdag 16 juni 1875 aldaar. 
  6.  Maria Anna Hubertina ,  
   geb. op dinsdag 20 juni 1876 (tweeling) te Beek [Li] - akte 52,  
   ovl. (14 jaar oud) op donderdag 19 maart 1891 te Neerbeek [Li] - Beek akte 20 [BS: 14 jaar]. 
  7.  Maria Cornelia ,  
   geb. op maandag 26 juni 1876 (tweeling) te Beek [Li] - akte 51,  
   ovl. (1 jaar oud) op vrijdag 8 maart 1878 aldaar,  
   begr. op vrijdag 8 maart 1878 aldaar. 
  8.  Maria Catharina Rosalina ,  
   geb. op donderdag 13 januari 1881 te Beek [Li],  
   ovl. (2 maanden oud) op dinsdag 29 maart 1881 (Maria Catharina Rosalina Lemmens dr van Jan Willem Lemmens en Maria Johanna Wouters) aldaar,  
   begr. op dinsdag 29 maart 1881 aldaar. 
  9.  Antonia ,  
   geb. op woensdag 9 januari 1884 te Beek [Li],  
   ovl. (3 weken oud) op woensdag 30 januari 1884 (Antonia Lemmens dr van Jan Willem Lemmens en Maria Johanna Wouters) aldaar,  
   begr. op woensdag 30 januari 1884 aldaar. 

VIp.  Maria Elisabeth Wouters, dr. van Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters (Vl) (akkerbouwer) en Maria Margaretha Janssen
 geb. op donderdag 26 maart 1840 te Beek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 26 maart 1840 aldaar (getuigen: haar aangetrouwde oom Cornelius Houben, Anna Elisabeth Schols, Maria Elisabeth Martings (=Martijns?)), 
 doopgetuige van haar neef Jan Willem Hubert Wouters (zie VIm) op zondag 15 september 1861 te Beek [Li], 
 ovl. (44 jaar oud) op vrijdag 18 juli 1884 zij overlijdt één dag na de geboorte van haar dood geboren kind.
(Maria Elisabeth Wouters dr van Jan Willem Wouters en Maria Margaretha Janssen; gehuwd met Servaas Dohmen) te Beek [Li], 
 tr. (resp. 37 en 33 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 4 juli 1877 te Beek [Li], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op woensdag 4 juli 1877 aldaar (getuigen: haar broer Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters (zie Vl), Fredericus Antonio Hamers) 
 met Servaas (Servatius) Dohmen, zn. van Jan Arnold (Joannes Arnoldus) Dohmen (landbouwer) en Maria Helena Limpens
 geb. op donderdag 11 januari 1844 als Servaas Limpens (buitenechtelijk) te Bunde [Li], 
 ovl. (54 jaar oud) op woensdag 28 september 1898 (Servaas Dohmen zn van Jan Arnold Dohmen en Maria Helena Limpens; gehuwd met Maria Catharina Cremers) aldaar. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Maria Anna Hubertina ,  
   geb. op maandag 16 september 1878 te Beek [Li],  
   ovl. (2 maanden oud) op vrijdag 13 december 1878 (Maria Anna Hubertina Dohmen dr van Servaas Dohmen en Marie Elisabeth Wouters) aldaar. 
  2.  Maria Gertrudis ,  
   geb. op donderdag 23 oktober 1879 te Beek [Li],  
   tr. (resp. 36 en 31 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 5 oktober 1916 te Beek [Li]  
   met Jan Louis Voncken, zn. van Joannes Voncken (wethouder) en Anna Catharina Hubertina Heuveneers (landbouwster),  
   geb. op vrijdag 2 oktober 1885 te Beek [Li],  
   ovl. (42 jaar oud) op donderdag 8 maart 1928 (Jan Louis Voncken zn van Joannes Voncken en Anna Catharina Hubertina Heuveneers; gehuwd met Maria Gertrudis Dohmen) aldaar. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Jan Hubert Willem ,  
   geb. op zondag 12 februari 1882 te Beek [Li],  
   ovl. (85 jaar oud) op woensdag 18 oktober 1967 aldaar - akte 16,  
   tr. (resp. 30 en 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 31 mei 1912 te Beek [Li]  
   met Maria Anna Hendrix,  
   geb. op woensdag 19 november 1884 dr van Jan Hendrik Hendrix en Catharina Kleintjens te Beek [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Nn ,  
   geb. op donderdag 17 juli 1884 (NN Dohmen kind van Servaas Dohmen en Marie Elisabeth Wouters) te Beek [Li] (doodgeb.). 
  Servaas (Servatius) Dohmen, zn. van Jan Arnold (Joannes Arnoldus) Dohmen (landbouwer) en Maria Helena Limpens
 tr. (resp. 42 en 33 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op donderdag 29 april 1886 te Beek [Li] 
 met Anna Maria Notten
 geb. op zondag 18 juli 1852 dr van Mathijs Notten en Maria Ida Smeets te Elsloo [Li], 
 ovl. (37 jaar oud) op maandag 6 januari 1890 (Anna Maria Nottendr van Mathijs Notten en Maria Ida Smeets; gehuwd met Servaas Dohmen) te Beek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Jan Arnold ,  
   geb. op maandag 3 mei 1886 te Beek [Li]. 
  2.  Maria Clara Carolina ,  
   geb. op zondag 6 november 1887 te Beek [Li]. 
  3.  Maria Helena ,  
   geb. op zondag 5 januari 1890 (tweeling) te Beek [Li]. 
  4.  Maria Mechtild ,  
   geb. op zondag 5 januari 1890 (tweeling) te Beek [Li]. 
  Servaas (Servatius) Dohmen
 tr. (resp. 47 en 54 jaar oud) (3) (Burgerlijke Stand) op donderdag 1 oktober 1891 te Geulle [Li] 
 met Maria Catharina Cremers
 geb. op donderdag 13 april 1837 dr van Wilhelmus Cremers (klompenmaker) en Maria Margaretha Smeets te Vucht [Lm, België], 
 dienstmeid. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIq.  Pieter Hubert (Petrus Hubertus) Wouters, zn. van Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters (Vl) (akkerbouwer) en Maria Margaretha Janssen
 geb. op dinsdag 26 september 1843 te Beek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op dinsdag 26 september 1843 aldaar (getuige: Petrus Henricus Schreurs, Anna Catharina Keulen), 
 akkerbouwer, landbouwer, 
 ovl. (86 jaar oud) op woensdag 1 januari 1930 te Beek [Li], 
 tr. (resp. 29 en 33 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 9 mei 1873 te Beek [Li], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op dinsdag 13 mei 1873 aldaar (getuigen: zijn broer Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters (zie Vl), als Wilhelmus Wouters, Petrus Voncken), 
 woont op Plats 99 (115, 149) op donderdag 1 januari 1880 te Beek [Li] 
 met Maria Cornelia Haagmans, dr. van Jan Michiel (Joannes Michaël) Haagmans (akkerbouwer) en Maria Barbara Voncken
 geb. op dinsdag 21 april 1840 te Beek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Maria Barbara ,  
   geb. op woensdag 11 maart 1874 te Beek [Li], volgt VIIw
  2.  Maria Anna ,  
   geb. op woensdag 23 juni 1875 te Beek [Li],  
   ovl. (85 jaar oud) op dinsdag 3 januari 1961 te Schimmert [Li], volgt VIIx
  3.  Jan Hubert (Joannes Hubertus) ,  
   geb. op zaterdag 17 maart 1877 te Beek [Li],  
   ovl. (76 jaar oud) op maandag 27 april 1953 aldaar, volgt VIIy
  4.  Pieter Hubert (Petrus Hubertus) ,  
   geb. op dinsdag 4 februari 1879 te Beek [Li],  
   ovl. (1 jaar oud) op donderdag 6 januari 1881 aldaar. 

VIr.  Maria Hubertina Wouters, dr. van Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters (Vl) (akkerbouwer) en Maria Margaretha Janssen
 geb. op donderdag 2 oktober 1851 te Neerbeek [Li], 
 ged. op donderdag 2 oktober 1851 te Beek [Li] (getuige: Petrus Schols, Maria Catharina Lenssen), 
 ovl. (81 jaar oud) op woensdag 22 februari 1933 te Geleen [Li] - akte 22 - Lindenheuvel, 
 tr. (resp. 21 en 28 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 6 juni 1873 te Beek [Li], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op dinsdag 11 juni 1872 aldaar (getuigen: haar broer Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters (zie Vl), Winandus Sassen) 
 met Peter Jozef (Petrus Josephus, Pieter Joseph) Keulen, zn. van Jan (Joannes) Keulen (akkerman) en Maria Ida Sassen
 geb. op donderdag 8 augustus 1844 te Geleen [Li]. 
 Uit dit huwelijk 13 kinderen: 
  1.  Maria Elisabeth ,  
   geb. op maandag 24 augustus 1874 te Geleen [Li],  
   ovl. (82 jaar oud) op dinsdag 18 december 1956 aldaar - akte 71,  
   tr. (29 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 1 juli 1904 te Geleen [Li]  
   met Felix Hubertus Godefridus Ramakers,  
   geb. zn van Adamus Renerus amakers en Maria Sophia Keulers. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Jan Lambert (Joannes Lambertus) ,  
   geb. op maandag 29 november 1875 te Geleen [Li],  
   ovl. (16 dagen oud) op woensdag 15 december 1875 (Jan Lambert Keulen zn van Pieter Joseph Keulen en Maria Hubertina Wouters) aldaar. 
  3.  Jan Hubert (Joanns Hubertus) ,  
   geb. op woensdag 9 mei 1877 te Geleen [Li],  
   ovl. (62 jaar oud) op woensdag 3 januari 1940 aldaar (Jan Hubert Keulen, zn. van Pieter Joseph Keulen en Hubertina Wouters; e.v. Maria Hubertina Elisabeth Kallen),  
   tr. (resp. 40 en 45 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 7 september 1917 te Geleen [Li] - akte 15  
   met Maria Hubertina Elisabeth Kallen, dr. van Christiaan Joseph Kallen (landbouwer) en Maria Sibilla Bemelmans,  
   geb. op donderdag 2 november 1871 gehuwd als: Anna Maria Elisabeth te Geleen [Li] - akte 50,  
   ovl. (78 jaar oud) op maandag 2 januari 1950 te Sittard [Li] - Geleen akte 2 (aangifte 05-01-1950). Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Jan Mathijs (Joannes Mathias) ,  
   geb. op dinsdag 24 september 1878 te Geleen [Li],  
   ovl. (51 jaar oud) op zondag 3 november 1929 aldaar - akte 113. 
  5.  Johanna Maria ,  
   geb. op maandag 19 april 1880 te Geleen [Li],  
   landbouwster,  
   ovl. (71 jaar oud) op maandag 4 februari 1952 te Geleen [Li] - akte 12,  
   tr. (resp. 37 en 35 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 19 april 1917 te Geleen [Li]  
   met Nicolaas Joseph Kallen, zn. van Christiaan Joseph Kallen (landbouwer) en Maria Sibilla Bemelmans,  
   geb. op zondag 25 december 1881 te Geleen [Li] - akte 63,  
   landbouwer, Audealer Kallen-Keulen in Geleen,  
   ovl. (82 jaar oud) op dinsdag 15 december 1964 te Geleen [Li] - akte 159. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Winandus ,  
   geb. op zaterdag 10 september 1881 naam moeder: Anna Hubertina Wouters te Geleen [Li]. 
  7.  Jan Hendrik (Joannes Henricus) ,  
   geb. op woensdag 7 maart 1883 te Geleen [Li],  
   ovl. (73 jaar oud) op dinsdag 20 maart 1956 te Limbricht [Li] - akte 5. 
  8.  Maria Cornelia Philomena ,  
   geb. op zondag 3 augustus 1884 te Geleen [Li],  
   ovl. (45 jaar oud) op woensdag 13 november 1929 aldaar - akte 117. 
  9.  Pieter Hubert (Petrus Hubertus) ,  
   geb. op donderdag 4 maart 1886 te Geleen [Li]. 
  10.  Maria Gertrudis Hubertina ,  
   geb. op woensdag 15 februari 1888 te Geleen [Li],  
   ovl. (4 jaar oud) op dinsdag 26 april 1892 (Maria Gertrudis Hubertina Keulen dr van Pieter Joseph Keulen en Maria Hubertina Wouters) aldaar. 
  11.  Maria Sibilla ,  
   geb. op zaterdag 17 augustus 1889 te Geleen [Li]. 
  12.  Petrus Lambertus ,  
   geb. op donderdag 11 december 1890 te Geleen [Li]. 
  13.  Joannes Wilhelmus Hubertus ,  
   geb. op woensdag 26 april 1893 te Geleen [Li]. 

VIs.  Maria Sibilla Hamers, dr. van Jan Gerard Hamers (grondeigenaar) en Maria Helena Schörgers (Vm), 
 geb. op maandag 19 april 1830 te Munstergeleen [Li] - akte 19, 
 ovl. (59 jaar oud) op woensdag 29 mei 1889 te Heerlen [Li] - akte 65, 
 tr. (resp. 19 en 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 12 oktober 1849 te Munstergeleen [Li] - akte 5 
 met Jan Arnoldus Lemmens, zn. van Renier Lemmens en Maria Gertrudis Zelissen, 
 geb. op vrijdag 18 januari 1822 te Munstergeleen [Li], 
 kandidaat notaris en landmeter. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Joseph Willem ,  
   geb. in 1853 te Munstergeleen [Li],  
   ovl. (ongeveer 45 jaar oud) op vrijdag 4 maart 1898 te Rotterdam [Zh] - akte 1898.1111 pagina a094a [BS: 45 jaar]. 
  2.  Maria Catharina Constantia ,  
   geb. in oktober 1860 te Heerlen [Li],  
   ovl. (10 maanden oud) op woensdag 28 augustus 1861 aldaar - akte 75 [BS: 10 maanden]. 
  3.  Maria Juliana Helena ,  
   geb. op zondag 16 april 1865 te Heerlen [Li] - akte 58,  
   ovl. (3 maanden oud) op zondag 23 juli 1865 aldaar - akte 75. 

VIt.  Maria Agnes Hubertina Hamers, dr. van Jan Gerard Hamers (grondeigenaar) en Maria Helena Schörgers (Vm), 
 geb. op zondag 6 oktober 1833 te Munstergeleen [Li] - akte 32, 
 tr. (resp. 17 en 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 28 april 1851 te Munstergeleen [Li] - akte 1 
 met Jan Arnold Dols, zn. van Godfried Dols (landbouwer) en Anna Maria Nijssen, 
 geb. op maandag 26 september 1825 te Munstergeleen [Li] - akte 23, 
 landbouwer. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Maria Helena ,  
   geb. op maandag 15 maart 1852 te Munstergeleen [Li],  
   ovl. (46 jaar oud) op donderdag 3 november 1898 aldaar, volgt VIIz
  2.  Jan Peter ,  
   geb. op woensdag 1 november 1854 te Munstergeleen [Li] - akte 21. 
  3.  Alphonsus Antoon Gerard ,  
   geb. op zaterdag 3 juli 1858 te Munstergeleen [Li],  
   ovl. (76 jaar oud) op woensdag 9 januari 1935 aldaar, volgt VIIaa
  4.  Jan Arnoldus ,  
   geb. op donderdag 21 februari 1861 te Munstergeleen [Li] - akte 5,  
   ovl. (82 jaar oud) op vrijdag 19 maart 1943 aldaar - akte 4. 
  5.  Maria Josephina ,  
   geb. op donderdag 29 mei 1862 te Munstergeleen [Li] - akte 20. 
  6.  Maria Hubertina ,  
   geb. op donderdag 24 augustus 1865 te Munstergeleen [Li] - akte 14,  
   ovl. (3 maanden oud) op donderdag 21 december 1865 aldaar - akte 21. 

VIu.  Maria Josephina Frederica Hamers, dr. van Jan Gerard Hamers (grondeigenaar) en Maria Helena Schörgers (Vm), 
 geb. op vrijdag 29 april 1836 te Munstergeleen [Li] - akte 30, 
 ovl. (27 jaar oud) op zondag 6 maart 1864 aldaar - akte 2, 
 tr. (resp. 21 en 34 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op woensdag 6 januari 1858 te Munstergeleen [Li] - akte 1 
 met Peter (Jan Pieter) Houben, zn. van Pieter Joseph Andries Houben en Joanna Elisabeth Luijten, 
 geb. op zondag 25 mei 1823 te Geleen [Li] - akte 7 [bij huw. opgave Munstergeleen], 
 landbouwer, 
 ovl. (37 jaar oud) op maandag 9 juli 1860 te Munstergeleen [Li]. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Maria Helena Hubertina ,  
   geb. op woensdag 3 november 1858 te Munstergeleen [Li] - akte 29,  
   ovl. (3 dagen oud) op zaterdag 6 november 1858 aldaar - akte 16. 
  Peter (Jan Pieter) Houben, zn. van Pieter Joseph Andries Houben en Joanna Elisabeth Luijten, 
 tr. (resp. 22 en 24 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op maandag 27 april 1846 te Munstergeleen [Li] - akte 2 
 met Anna Catharina Donners, dr. van Pieter (Jan Peter) Donners (brouwer) en Maria Catharina Lebens
 geb. op woensdag 20 juni 1821 te Munstergeleen [Li] - akte 9, 
 ovl. (27 jaar oud) op zondag 2 juli 1848 aldaar. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Maria Catharina Philomena ,  
   geb. op zondag 24 oktober 1847 te Munstergeleen [Li] - akte 20. 
  Maria Josephina Frederica Hamers
 tr. (resp. 24 en 30 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op maandag 9 juli 1860 te Munstergeleen [Li] - akte 2 
 met Jan Hubert Peusens, zn. van Pieter Willem Peusens (landbouwer) en Anna Maria Spijkers, 
 geb. op zaterdag 12 december 1829 te Nuth [Li], 
 landbouwer, rentenier. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Maria Philomena ,  
   geb. op woensdag 21 augustus 1861 te Munstergeleen [Li],  
   ovl. (48 jaar oud) op donderdag 26 mei 1910 aldaar - akte 9,  
   tr. (resp. 20 en 31 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 5 mei 1882 te Munstergeleen [Li] - akte 2  
   met Jan Peter (Johannes Petrus) Donners, zn. van Jan Michiel Donners (landbouwer, bierbrouwer) en Anna Margaretha Nijsten,  
   geb. op dinsdag 21 mei 1850 te Munstergeleen [Li] - akte 16,  
   landbouwer,  
   ovl. (67 jaar oud) op maandag 16 juli 1917 te Munstergeleen [Li] - akte 12. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Maria Helena ,  
   geb. op dinsdag 7 april 1863 te Munstergeleen [Li] - akte 9,  
   rentenierster,  
   tr. (resp. 32 en ongeveer 45 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 17 juni 1895 te Munstergeleen [Li] - akte 4  
   met Henricus Hubertus Koumans, zn. van Joannes Theodorus Koumans en Anna Maria Stols,  
   geb. in 1850 te Wijk-Maastricht [Li] - bij huwelijk 45 jaar,  
   spoorwegbeambte. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIv.  Arnold Constant (Arnoldus Constantinus) Hamers, zn. van Jan Gerard Hamers (grondeigenaar) en Maria Helena Schörgers (Vm), 
 geb. op vrijdag 27 april 1838 te Munstergeleen [Li] - akte 18, 
 ovl. (47 jaar oud) op woensdag 24 juni 1885 aldaar - akte 4, 
 tr. (resp. 32 en 35 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 24 april 1871 te Munstergeleen [Li] - akte 1 
 met Maria Helena Houben, dr. van Peter Joseph Andreas Houben en Joanna Elisabeth Luijten, 
 geb. op maandag 4 mei 1835 te Geleen [Li], 
 rentenierster. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Maria Josephus ,  
   geb. op zondag 11 februari 1872 te Munstergeleen [Li] - akte 4. 
  2.  Peter Leopoldus ,  
   geb. op woensdag 26 maart 1873 te Munstergeleen [Li] - akte 7. 
  3.  Maria Hubertina Philomena ,  
   geb. op dinsdag 7 december 1875 te Munstergeleen [Li],  
   ovl. (84 jaar oud) op maandag 16 mei 1960 te Sittard [Li], volgt VIIab
  4.  Maria Helena Josephina ,  
   geb. op zaterdag 20 juli 1878 te Munstergeleen [Li] - akte 13,  
   ovl. (79 jaar oud) op vrijdag 10 januari 1958 te Maastricht [Li] - akte 25. 

VIw.  Frederik Donners, zn. van Jan Dominicus Donners (landbouwer, bierbrouwer) en Anna Gertrudis Kölen (Vo), 
 geb. op zaterdag 27 augustus 1836 te Munstergeleen [Li], 
 tr. (resp. 23 en 20 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 9 juli 1860 te Munstergeleen [Li] - akte 3 
 met Joanna Catharina Pijls, dr. van Jan Willem Pijls (landbouwer) en Maria Joanna Damoiseaux (landbouwster), 
 geb. op woensdag 7 augustus 1839 te Puth [Li] - Schinnen. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Jan Dominicus ,  
   geb. op vrijdag 28 september 1860 te Munstergeleen [Li] - akte 19. 

VIx.  Jan Peter (Jan Pieter) Donners, zn. van Jan Dominicus Donners (landbouwer, bierbrouwer) en Anna Gertrudis Kölen (Vo), 
 geb. op maandag 26 maart 1838 te Munstergeleen [Li] - akte 12, 
 tr. (resp. 24 en 18 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 9 mei 1862 te Geleen [Li] - akte 5 
 met Maria Odilia Schols, dr. van Jan Schols (landbouwer) en Catharina Gertrudis Olbers
 geb. op maandag 7 augustus 1843 te Krawinkel [Li] - Geleen akte 36. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Jan Dominicus ,  
   geb. op woensdag 23 september 1863 te Geleen [Li] - akte 53. 

VIy.  Joannes Andreas Hubertus (Johannes Andreas Hubertus) Hennen, zn. van Joannes Henricus Hennen (Vs) en Maria Mechtildis Antonia Loijson (Vu), 
 geb. op dinsdag 21 januari 1845 zn van Joannes Henricus Hennen en Maria Mechtildis Antonia Loijson te Spaubeek [Li], 
 ovl. (91 jaar oud) op vrijdag 23 oktober 1936 te Kerkrade [Li], 
 tr. (resp. 35 en 28 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 26 januari 1880 te Spaubeek [Li] 
 met Anna Maria Clementina Moonen, dr. van Pieter Mathijs Moonen (landbouwer) en Maria Elisabeth Henssen (landbouwster), 
 geb. op zondag 16 november 1851 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (66 jaar oud) op zaterdag 24 augustus 1918 te Kerkrade [Li]. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Henri (Leopold Hendrikus Hubertus, Hendrik) ,  
   geb. op maandag 15 november 1880 te Spaubeek [Li],  
   landbouwer, verkiezingslijst gemeenteraadslid, bestuurslid fanfare St. Caecilia,lid Burg. Armbestuur,  
   overlijdensgetuige van Jan Nicolaas (Joannes Nicolas) Otermans op zaterdag 30 juni 1928,  
   overlijdensgetuige van zijn oom Leonardus (Pieter Leonardus Hubertus) Hennen (zie Vs) op maandag 8 januari 1940,  
   woont in 1946 te Spaubeek [Li] Hobbelrade 28,  
   ovl. (73 jaar oud) op zondag 22 november 1953 om 18:30 uur te Spaubeek [Li] [akte 1953/18] (getuige: zijn neef Dominicus Hubertus Joseph Hennen (VIIac), (54 jaar, landbouwer, Spaubeek)),  
   begr. op donderdag 26 november 1953 om 10:00 uur te Spaubeek [Li] H. Laurentius,  
   tr. (resp. 39 en 40 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 26 mei 1920 te Kerkrade [Li]  
   met Maria Cornelia Wöltgens (Woltgens), dr. van Jospeh Woltgens en Maria Christina Buck,  
   geb. op vrijdag 27 februari 1880 te Kerkrade [Li],  
   ovl. (84 jaar oud) op vrijdag 20 november 1964 in het ziekenhuis te Geleen [Li],  
   begr. op woensdag 25 november 1964 om 10:00 uur te Spaubeek [Li] H. Laurentius daarna begrafenis te Bleijerheide-Kerkrade. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Pieter Mathijs Hubert ,  
   geb. op maandag 13 februari 1882 te Spaubeek [Li]. 
  3.  Maria Mechtildis Antonetta ,  
   geb. op donderdag 22 maart 1883 te Spaubeek [Li]. 
  4.  Martinus Wilhelmus Hubertus Maria ,  
   geb. op donderdag 26 november 1885 te Sittard [Li]. 
  5.  Sibilla Hubertina ,  
   geb. op maandag 2 september 1889 te Sittard [Li]. 
  6.  Maria Josephus Hubertus Andreas ,  
   geb. op maandag 2 februari 1891 te Sittard [Li]. 
  7.  Maria Philomena ,  
   geb. op vrijdag 11 oktober 1895 te Kerkrade [Li]. 

VIz.  Willem (Wilhelmus Hubertus) Hennen, zn. van Joannes Henricus Hennen (Vs) en Maria Mechtildis Antonia Loijson (Vu), 
 geb. op donderdag 6 mei 1852 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (85 jaar oud) op donderdag 17 februari 1938 te Einighausen [Li], 
 tr. (resp. 38 en 31 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 16 januari 1891 te Limbricht [Li] 
 met Maria Philomena Elisabeth Kusters, dr. van Jan Karel Kusters en Maria Josepha Donners, 
 geb. op zondag 25 december 1859 te Limbricht [Li], 
 ovl. (52 jaar oud) op dinsdag 5 november 1912 (Maria Philomena Kusters dr van Jan Karel Kusters en Maria Josepha Donners; gehuwd met Hubert Hinnen) aldaar. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Maria Clara Josepha Elisabeth ,  
   geb. op woensdag 13 januari 1892 te Limbricht [Li]. 
  2.  Maria Sibilla Anthonetta ,  
   geb. op woensdag 19 april 1893 te Limbricht [Li]. 
  3.  Maria Hubertina ,  
   geb. op woensdag 12 februari 1896 te Limbricht [Li]. 
  4.  Dominicus Hubertus Joseph ,  
   geb. op dinsdag 4 juli 1899 te Einighausen [Li],  
   ovl. (81 jaar oud) op vrijdag 10 oktober 1980 te Spaubeek [Li], volgt VIIac
  5.  Maria Anna Barbara ,  
   geb. op maandag 3 december 1900 te Limbricht [Li]. 

Generatie VII

VIIa.  Maria Christina Romans, dr. van Joannes Baptista Romans (VIa) en Catharina Gertrudis Custers
 geb. op woensdag 7 februari 1844 (tweeling) te Beek [Li] - akte 10, 
 tr. (resp. 30 en 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 17 september 1874 te Beek [Li] - akte 9 
 met Joseph Roefs, zn. van Jan Peter Roefs en Gertrudis Elisabeth Bruggen, 
 geb. op woensdag 5 december 1849 te Sittard [Li] - akte 140, 
 ovl. (43 jaar oud) op donderdag 6 april 1893 aldaar - akte 35. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Maria Anna Gertrudis Melanie ,  
   geb. op zondag 5 september 1875 te Sittard [Li] - akte 113,  
   ovl. (85 jaar oud) op donderdag 10 november 1960 te Nijmegen [Ge] - akte 1039,  
   tr. (resp. 45 en 44 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 18 juli 1921 te Beek [Li] - akte 14 [BS: opm. Bgm wdnr van Irma Maria Stefanie Elisa Louisa Alberta Honnorez]  
   met Carolus Joannes Gislenus Maria Broms, zn. van Ludovicus Gislenus Maria Broms en Maria Benedicta Regina Clementina van den Bossche,  
   geb. op donderdag 7 december 1876 te Sint Nikolaas [Ov, België],  
   arts,  
   ovl. (80 jaar oud) op maandag 5 augustus 1957 te Nijmegen [Ge] - akte 654. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Jan Baptist Hubert Joseph ,  
   geb. op zondag 1 oktober 1876 te Sittard [Li] - akte 118. 
  3.  Maria Gertrudis Elisabeth Josephina ,  
   geb. op woensdag 28 november 1877 te Sittard [Li] - akte 148,  
   ovl. (72 jaar oud) op donderdag 20 april 1950 te Rosmalen [Nb] - akte 174. 
  4.  Maria Judith Jacqueline ,  
   geb. op zaterdag 18 januari 1879 te Sittard [Li] - akte 9,  
   ovl. (76 jaar oud) op dinsdag 31 mei 1955 aldaar - akte 150. 
  5.  Jean Laurent Joseph Hubert ,  
   geb. op donderdag 15 januari 1880 te Sittard [Li] - akte 8,  
   ovl. (4 maanden oud) op maandag 31 mei 1880 aldaar - akte 54. 
  6.  Maria Catharina Josephina Engelbertha ,  
   geb. op zaterdag 22 januari 1881 te Sittard [Li],  
   ovl. (76 jaar oud) op vrijdag 7 juni 1957 te Breda [Nb], volgt VIIIa
  7.  Maria Anna Julie Josephine ,  
   geb. op zondag 12 februari 1882 te Sittard [Li], volgt VIIIb
  8.  Joseph Andries Dieudonné Hubert Marie ,  
   geb. op maandag 28 april 1884 te Sittard [Li] - akte 55. 

VIIb.  Maria Sebilla Hubertina Schols (VIIb), dr. van Jan Hubert (Joannes Hubertus) Schols (VIb) (landbouwer) en Maria Anna Wouters (VIk), 
 geb. op donderdag 5 augustus 1880 te Beek [Li], 
 ovl. (83 jaar oud) op zondag 29 december 1963 aldaar - akte 51, 
 begr. aldaar St.Martinusstraat, 
 tr. (resp. 32 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 16 mei 1913 te Beek [Li] - akte 11, 
  
 Familieband tussen Wouters en Schols op vrijdag 16 mei 1913 te Beek [Li], 
 Er bestaan een bloedband tussen de families Wouters en Schols. 
 1. Deze ligt 6 generaties terug. Hun gemeenschappelijke voorouders zijn Peter Wouters x Ida Coumans.(xBeek 1716) 
 2. de broer (=Jan Hendrik Wouters) van de grootvader (=Jan Wouters) van Jan Hubert Wouters is getrouwd met de zuster (=Maria Petronella Wouters) van de moeder (Maria Anna Wouters) van Maria Schols. 
 met Jan Hubert Wouters, zn. van Jean Willem (Jan Willem Hubert) Wouters (VIIt) (landbouwer) en Maria Anna Smeijsters (zie VIIIak). 

VIIc.  Maria Elisabeth Pauwen (Paumen), dr. van Hendrick Pauwen (landbouwer) en Maria Judith Sophia Beijen (VIc), 
 geb. op vrijdag 3 augustus 1855 te Beek [Li], 
 landbouwster, 
 ovl. (75 jaar oud) op vrijdag 5 juni 1931 om 08:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1931/8 (getuigen: haar zoon Pieër (Joannes Petrus) Maes (VIIIf), (43 jaar, mijnwerker, Spaubeek), Pierre Kusters (23 jaar, secretarie ambtenaar, Meerssen)), 
 tr. (resp. 19 en 33 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 1 juli 1875 te Nuth [Li] 
 met Jan Hendrik (Jean Hendrik, Hendrik) Maes (Maas), zn. van Pieter Thomas Maes en Maria Anna Renkens, 
 geb. op dinsdag 29 maart 1842 te Schinnen [Li], 
 landbouwer, werkman, 
 overlijdensgetuige van Hendrick Pauwen (VIc) op woensdag 7 januari 1885, 
 overlijdensgetuige van zijn zoon Joannes Ludovicus Maes (zie VIIc) op dinsdag 21 juni 1892, 
 overlijdensgetuige van Nn Nn op donderdag 26 november 1896, 
 overlijdensgetuige van zijn zoon Leo Joseph Maes (zie VIIc) op zondag 10 januari 1897, 
 geboortegetuige van zijn zoon Nn Maes (zie VIIc) op woensdag 13 april 1898, 
 overlijdensgetuige van zijn zoon Joannes Hendrik Maes (zie VIIc) op donderdag 21 maart 1901, 
 ovl. (61 jaar oud) op maandag 16 november 1903 om 23:30 uur te Spaubeek [Li] - akte 1903/10 (getuigen: zijn zoon Leo (Leonardus) Maes (VIIId), (22 jaar, schrijnewerker, Beek, zoon) en Jan Hendrik (Joannes Henricus) Vroemen, (57 jaar, Hoofd der school, Spaubeek, bekende)). 
 Uit dit huwelijk 12 kinderen: 
  1.  Maria Hubertina ,  
   geb. op woensdag 23 mei 1877 te Spaubeek [Li], volgt VIIIc
  2.  Maria Lucia ,  
   geb. op donderdag 4 september 1879 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (32 dagen oud) op maandag 6 oktober 1879 (Maria Lucia Maes dr van Jan Henrik Maes en Maria Elisabeth Pauwen) aldaar. 
  3.  Maria Anna Hubertina ,  
   geb. op maandag 27 september 1880 dr van Jan Hendrik Maes en Maria Elisabeth Pauwen te Spaubeek [Li],  
   doopgetuige van Matthias Penders op zaterdag 2 augustus 1727 te Beek [Li],  
   ovl. (74 jaar oud) op vrijdag 26 november 1954 om 18:00 uur te Spaubeek [Li] (getuige: Jan (Jan Christiaan Adriaan) Meijers, (52 jaar, timmerman, Spaubeek)),  
   tr. (resp. 41 en 35 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 29 december 1921 te Spaubeek [Li] (getuigen: Hubert (Joannes Hubertus Ferdinand) Mullens, (35 jaar, winkelier, Spaubeek) en Jan Hubert (Joannes Hubertus) Vrancken, (69 jaar, landbouwer, Spaubeek))  
   met Laurens (Jan Laurens) Cuijpers, zn. van Jan Françis (Jan Franciscus) Cuijpers (landbouwer) en Maria Elisabeth Wouters,  
   geb. op woensdag 11 augustus 1886 te Beek [Li],  
   landbouwer, arbeider,  
   overlijdensgetuige van zijn vader Jan Françis (Jan Franciscus) Cuijpers op dinsdag 9 oktober 1923,  
   overlijdensgetuige van Petronella Geertruida Stuard op maandag 10 december 1928,  
   overlijdensgetuige van Hendrikus Wilting op zaterdag 23 februari 1929,  
   ovl. (79 jaar oud) op woensdag 27 oktober 1965 te Beek [Li] - akte 27. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  4.  Leo (Leonardus) ,  
   geb. op donderdag 1 februari 1883 te Spaubeek [Li], volgt VIIId
  5.  Pieter Hubertus ,  
   geb. op woensdag 29 juli 1885 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (83 jaar oud) op donderdag 12 december 1968 aldaar, volgt VIIIe
  6.  Pieër (Joannes Petrus) ,  
   geb. op dinsdag 26 juli 1887 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (74 jaar oud) op zondag 29 oktober 1961 te Sittard [Li], volgt VIIIf
  7.  Maria Josephina Anna ,  
   geb. op dinsdag 19 november 1889 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (73 jaar oud) op dinsdag 18 december 1962 aldaar, volgt VIIIg
  8.  Joannes Ludovicus ,  
   geb. op zondag 30 augustus 1891 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (9 maanden oud) op dinsdag 21 juni 1892 om 02:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1892/6 (getuigen: zijn vader Jan Hendrik (Jean Hendrik) Maes (zie VIIc), (50 jaar, werkman, Spaubeek, vader) en Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens, (51 jaar, koster, Spaubeek, bekende)). 
  9.  Jac (Joannes Jacobus) ,  
   geb. op vrijdag 4 augustus 1893 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (66 jaar oud) op woensdag 18 mei 1960 aldaar, volgt VIIIh
  10.  Leo Joseph ,  
   geb. op zondag 3 januari 1897 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (één week oud) op zondag 10 januari 1897 om 13:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1897/1 (getuigen: zijn vader Jan Hendrik (Jean Hendrik) Maes (zie VIIc), (53 jaar, werkman, Spaubeek, vader) en Jan Hendrik (Joannes Henricus) Vroemen, (49 jaar, hoofd der school, Spaubeek, bekende)). 
  11.  Nn ,  
   geb. op woensdag 13 april 1898 om 01:00 uur (mannelijk geslacht) te Spaubeek [Li] - ovl.akte 1898/3 (getuigen: zijn vader Jan Hendrik (Jean Hendrik) Maes (zie VIIc), (. jaar, landbouwer, Spaubeek, vader) en Arius Johannes Mentes Rodenhuis, (42 jaar, zonder beroep, Spaubeek, bekende)) (doodgeb.). 
  12.  Joannes Hendrik ,  
   geb. op vrijdag 7 december 1900 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (3 maanden oud) op donderdag 21 maart 1901 om 03:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1901/6 (getuigen: zijn vader Jan Hendrik (Jean Hendrik) Maes (zie VIIc), (58 jaar, landbouwer, Spaubeek, vader, kan nier schrijven) en Jan Hendrik (Joannes Henricus) Vroemen, (53 jaar, hoofd der school, Spaubeek, bekende)). 

VIId.  Johannes Godefridus Banens, zn. van Jan Herman (Joannes Hermanus) Banens en Maria Cornelia Genders (VId), 
 geb. op dinsdag 9 november 1875 te Beek [Li], 
 ovl. (57 jaar oud) op maandag 10 juli 1933 aldaar - akte 28, 
 tr. (resp. 25 en 34 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 18 april 1901 te Heerlen [Li] - akte 13 
 met Maria Josepha Hubertina Claesens (Claessens), dr. van Jan Theodoor (Joannes Theodorus) Claesens (werkbode, dagloner, landbouwer) en Maria Ida Hubertina Diederen
 geb. op woensdag 13 februari 1867 te Spaubeek [Li], 
 dienstmeid, 
 ovl. (85 jaar oud) op zaterdag 22 november 1952 te Beek [Li] - akte 44. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Frits Jan Willem ,  
   geb. op maandag 24 maart 1902 te Heerlen [Li] - akte 68. 
  2.  Jan Hubert ,  
   geb. op vrijdag 24 juli 1903 te Beek [Li], volgt VIIIi
  3.  Mathieu Godfried ,  
   geb. op dinsdag 13 december 1904 te Beek [Li] - akte 93,  
   ovl. (4 maanden oud) op donderdag 20 april 1905 te Neerbeek [Li] - Beek akte 29. 
  4.  Jozef Godfried ,  
   geb. op donderdag 8 februari 1906 te Beek [Li], volgt VIIIj
  5.  Anna Maria Francisca ,  
   geb. op dinsdag 5 mei 1908 te Beek [Li], volgt VIIIk
  6.  Maria Agnes ,  
   geb. op dinsdag 5 mei 1908 (tweeling) te Beek [Li] - akte 42,  
   tr. (resp. 27 en ongeveer 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 24 april 1936 te Geleen [Li] - akte 15  
   met Wilhelmus Franciscus Arndts, zn. van Franciscus Arndts en Hendrina Johanna Derksen,  
   geb. in 1914 te Millingen [Ge] [huw.reg. 22 jaar]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Maria Elisabeth ,  
   geb. op woensdag 15 september 1909 (tweeling) te Beek [Li] - akte 71,  
   ovl. (16 dagen oud) op vrijdag 1 oktober 1909 te Neerbeek [Li] - Beek 48 [BS: 2 weken]. 
  8.  Maria Helena ,  
   geb. op woensdag 15 september 1909 te Beek [Li],  
   ovl. (46 jaar oud) op zondag 1 juli 1956 te Heerlen [Li], volgt VIIIl
  9.  Christiaan ,  
   geb. op donderdag 16 november 1911 te Beek [Li] - akte 89,  
   tr. (resp. 28 en 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 29 maart 1940 te Beek [Li] - akte 9  
   met Anna Maria Hubertina Brandts, dr. van Wilhelm Johannes Brandts en Maria Josephina Huarts,  
   geb. op zondag 22 september 1912 te Beek [Li] - akte 96. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIe.  Jan Mathijs (Johannes Mathijs, Joannes Mathias), genoem naar zijn grootvader aan moederszijde [Jan Mathijs Genders] Wouters, zn. van Jan Hubert (Joannes Hubertus) Wouters (VIh) (akkerbouwer) en Maria Elisabeth Genders (VIe) (landbouwster), 
 geb. op maandag 24 juni 1872 te Beek [Li], 
 dienstknecht; seinhuiswachter, 
 getuige bij kerk. huw. van Leonardus Hubertus Smeijsters (zie VIIf) en zijn zus Maria Cornelia Wouters op dinsdag 10 mei 1898 te Beek [Li], 
 ovl. (59 jaar oud) op vrijdag 26 februari 1932 te Heerlen [Li], 
 tr. (resp. 28 en 25 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op donderdag 18 april 1901 te Merkelbeek [Li] 
 met Maria Mechtildis (Maria Michtildis) Latten, dr. van Gerard Willem (Gerardus Wilhelmus) Latten (arbeider) en Maria Anna Clement (arbeidster), 
 geb. op vrijdag 13 augustus 1875 te Merkelbeek [Li] - akte 18, 
 ovl. (47 jaar oud) op donderdag 5 juli 1923 te Heerlen [Li] - akte 292. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Gerard Willem ,  
   geb. op vrijdag 5 april 1901 te Merkelbeek [Li], volgt VIIIm
  2.  Maria Anna ,  
   geb. op maandag 17 november 1902 te Heerlen [Li] - akte 244,  
   tr. (resp. 27 en ongeveer 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 13 februari 1930 te Heerlen [Li] - akte 31  
   met Hendrik Hubert Peters, zn. van Gerardus Paulus Hubertus Peters (landbouwer) en Petronella Haenen,  
   geb. in 1904 te Sevenum [Li] - bij huwelijk 26 jaar,  
   arbeider. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Maria Cornelia ,  
   geb. op woensdag 24 april 1907 te Heerlen [Li] - akte 145,  
   huwelijksgetuige van Harry (Willem Hendrik) Dols (zie VIIIn) en haar zus Antonetta Mechtilda Wouters op donderdag 2 november 1939 te Heerlen [Li],  
   tr. (resp. 20 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 24 november 1927 te Heerlen [Li] - akte 302  
   met Frans Joseph Maria Hubert Esser, zn. van Pierre Joseph Esser (grondwerker) en Anna Maria Hubertina Cremer,  
   geb. op donderdag 31 maart 1904 te Budel [Nb],  
   mijnwerker. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Maria Anna Jozefina ,  
   geb. op zondag 7 augustus 1910 te Heerlen [Li] - akte 289. 
  5.  Jan Hubert Andries ,  
   geb. op zondag 3 november 1912 te Heerlen [Li] - akte 505,  
   ovl. (1 jaar oud) op donderdag 22 januari 1914 aldaar. 
  6.  Antonetta Mechtilda ,  
   geb. op dinsdag 16 mei 1916 te Heerlen [Li],  
   ovl. (70 jaar oud) op woensdag 7 januari 1987, volgt VIIIn
  Maria Mechtildis Latten, dr. van Gerard Willem (Gerardus Wilhelmus) Latten (arbeider) en Maria Anna Clement (arbeidster), 
 geen kinderen. 
  Jan Mathijs (Johannes Mathijs), genoem naar zijn grootvader aan moederszijde [Jan Mathijs Genders] Wouters
 tr. (resp. 52 en 40 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op donderdag 4 september 1924 te Heerlen [Li] - akte 193 (getuige: Christiaan Beckers (seinhuiswachter, 44 jaar, Heerlen); Arnoldus Johannes Plank (rangeerder, 37 jaar, Heerlen)) 
 met Gertrud (Maria Gertrud) Niegreve, dr. van Bernard Niegreve (uit Dorsten) en Maria Hatkämper, 
 geb. op woensdag 2 januari 1884 te Dorsten [Nw, Duitsland], 
 ovl. (74 jaar oud) op woensdag 2 april 1958 te Heerlen [Li]. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Gertrud (Maria Gertrud) Niegreve, dr. van Bernard Niegreve (uit Dorsten) en Maria Hatkämper, 
 tr. (2) 
 met Michael Konowalski
 geb. circa 1884. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIf.  Maria Cornelia, genoemd naar haar grootmoeder aan moederszijde [Maria Cornelia Penris] Wouters, dr. van Jan Hubert (Joannes Hubertus) Wouters (VIh) (akkerbouwer) en Maria Elisabeth Genders (VIe) (landbouwster), 
 geb. op zondag 19 oktober 1873 te Beek [Li], 
 ovl. (64 jaar oud) op vrijdag 1 juli 1938 in het ziekenhuis te Sittard [Li] Ook aangegeven in Geleen, 
 begr. op vrijdag 1 juli 1938 te Geleen [Li], 
 tr. (resp. 24 en 29 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 6 mei 1898 te Beek [Li] - akte 4, 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op dinsdag 10 mei 1898 aldaar (getuigen: haar broer Jan Mathijs (Johannes Mathijs) Wouters (VIIe), als Mathias Wouters, Maria Smeijsters) 
 met Leonardus Hubertus Smeijsters, zn. van Servaas (Peter Servatius) Smeijsters en Maria Anna (Marie Anne) Kalen (herbergierster), 
 geb. op maandag 31 augustus 1868 te Beek [Li] - akte 51, 
 smid, winkelier, 
 ovl. (76 jaar oud) op zaterdag 21 oktober 1944 te Lutterade [Li]. 
 Uit dit huwelijk 12 kinderen: 
  1.  Pieter Joseph ,  
   geb. op zondag 19 februari 1899 te Lutterade [Li],  
   ovl. (2 maanden oud) op vrijdag 28 april 1899 te Geleen [Li]. 
  2.  Maria Anna ,  
   geb. op maandag 9 april 1900 genoem naar haar grootmoeder aan vaderszijde (Maria Anna Kalen) te Geleen [Li],  
   tr. (resp. 23 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 9 oktober 1923 te Geleen [Li]  
   met Joseph Hubertus Baggen, zn. van Jan Willem Baggen en Helena Delarue,  
   geb. op zaterdag 25 september 1897 te Geleen [Li],  
   spoorwegarbeider. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Nicolaas Servaas Eugène ,  
   geb. op zondag 12 mei 1901 te Geleen [Li],  
   ovl. op vrijdag 11 oktober 1901 (5 maanden oud) (Nicolaas Servaas Eugene Smeijsters zn van Leonardus Hubertus Smeijsters en Maria Cornelia Wouters) aldaar. 
  4.  Johannes Hubertus ,  
   geb. op woensdag 8 oktober 1902 te Geleen [Li] - akte 67,  
   tr. (beiden 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 7 oktober 1925 te Geleen [Li]  
   met Anna Maria Berger, dr. van Joannes Berger (slager) en Maria (Johanna Maria) Verlinden,  
   geb. op vrijdag 2 oktober 1903 te Roggel [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Maria Cornelia Hubertina ,  
   geb. op donderdag 7 januari 1904 te Geleen [Li] - akte 2,  
   tr. (resp. 24 en 28 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 8 augustus 1928 te Geleen [Li]  
   met Joseph Hubertus Berger, zn. van Joannes Berger (slager) en Maria (Johanna Maria) Verlinden,  
   geb. op zondag 18 maart 1900 te Roggel [Li],  
   winkelier. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Maria Elisabeth Hubertina ,  
   geb. op maandag 20 februari 1905 te Geleen [Li] - akte 11,  
   ovl. (72 jaar oud) op maandag 28 november 1977 aldaar,  
   begr. op donderdag 1 december 1977 te Guttecoven [Li],  
   tr. (resp. 31 en 32 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 15 januari 1937 te Geleen [Li] - akte 2  
   met Frans Joseph Moonen, zn. van Jan Hendrik Moonen (molenaar) en Maria Gertrudis Odekerken (naaister),  
   geb. op woensdag 17 februari 1904 te Schin op Geul [Li] - akte 3,  
   molenaar,  
   ovl. (71 jaar oud) op vrijdag 31 oktober 1975 te Guttecoven [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  7.  Fieneke (Maria Elisabeth Josephina) ,  
   geb. op zaterdag 6 juli 1907 te Geleen [Li] - akte 61,  
   ovl. (87 jaar oud) op dinsdag 12 juli 1994 in het ziekenhuis te Sittard [Li],  
   begr. op zaterdag 16 juli 1994 te Geleen [Li] - Lutterade,  
   tr. (resp. 29 en 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 7 mei 1937 te Geleen [Li] - akte 25  
   met Camil (Marie Alfred Hubert Camil Joseph) Chorus, zn. van Marie Arnold Alfred Chorus (landbouwer) en Maria Hubertina Octavie Antonia Caselli,  
   geb. op donderdag 16 september 1909 te Sittard [Li],  
   ovl. (70 jaar oud) op zondag 24 augustus 1980 te Geleen [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  8.  Johannes Petrus ,  
   geb. op dinsdag 6 oktober 1908 te Geleen [Li] - akte 64. 
  9.  Wilhelmus Servatius ,  
   geb. op zondag 5 december 1909 te Geleen [Li] - akte 95,  
   ovl. (41 dagen oud) op zaterdag 15 januari 1910 aldaar. 
  10.  Leonardus Hubertus ,  
   geb. op vrijdag 20 januari 1911 te Geleen [Li] - akte 9,  
   ovl. (15 dagen oud) op zaterdag 4 februari 1911 aldaar - Lutterade. 
  11.  Albert Joseph ,  
   geb. op zaterdag 12 oktober 1912 te Geleen [Li] - akte 79,  
   hulp mijnmeter,  
   ovl. (65 jaar oud) op dinsdag 23 mei 1978 te Geleen [Li],  
   tr. (beiden 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 3 juni 1938 te Geleen [Li] - akte 32  
   met Petronella Maria Snijders, dr. van Hendrik Snijders (metselaar) en Joanna Timmermans,  
   geb. op maandag 10 februari 1913 te Deurne [Nb],  
   ovl. (66 jaar oud) op maandag 14 mei 1979 te Geleen [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  12.  Johannes Leonard ,  
   geb. in 1918 te Geleen [Li] [huw.reg. 24 jaar],  
   tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 13 mei 1942 te Beek [Li] - akte 10  
   met Maria Carolina Wilhelmina Dohmen, dr. van Jan Hubert Willem Dohmen en Maria Anna Hendrix,  
   geb. in 1916 te Geleen [Li] [huw.reg. 26 jaar]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIg.  Sjang (Johannes Hubertus, Jan Hubert), genoemd naar zijn vader? [Jan Hubert Wouters] Wouters, zn. van Jan Hubert (Joannes Hubertus) Wouters (VIh) (akkerbouwer) en Maria Elisabeth Genders (VIe) (landbouwster), 
 geb. op maandag 19 april 1875 te Beek [Li], 
 landbouwer; limonadefabrikant, 
 ovl. (72 jaar oud) op maandag 5 mei 1947 te Beek [Li] (Johannes Hubertus Wouters zn van Jan Hubert Wouters en Maria Elisabeth Genders; e.v. Maria Anoinetta Lemmens), 
 begr. op donderdag 8 mei 1947 aldaar St.Martinuskerk om 10:00 uur. Begraven: St. Martinusstraat,  
 tr. (resp. 31 en 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 18 mei 1906 te Beek [Li], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op maandag 21 mei 1906 aldaar (getuige: Petrus Wouters, Elisabeth Lemmens), 
  
 foto's van Limonadefabriek Wouters tussen 1908 en 1954 te Beek [Li], 
   
 Pand Limonadefabriek Wouters aan de Bourgognestraart nr 3 te Beek 
   
   
 (bron foto's: Theo Wouters uit Canada
 Paul Mennens heeft uitvoerige artikellen over de Limonadefabriek Wouters geschreven. Deze zijn verschenen in: 
 - Historisch Jaarboek voor het Land van Zwentibold - Uitgave 2013 - ISSN 0921-8521, drukkerij Econoom BV, Beek (blz. 81 - 104) 
 - BECHA jaargang 27 nr 4 december 2013 (blz 49 - 53) 
 
 woont op Linde 274 voor 1910 te Beek [Li], 
  
 familiefoto in 1937 te Beek [Li], 
   
 (bron foto: Theo Wouters uit Canada), 
 Woont in 1947 te Beek [Li]
 Limonade fabriek Wouters 
 Bourgognestraat 3 
 Beek 
 met Net (Maria Antoinetta) Lemmens, dr. van Joannes Josephus Hubertus Lemmens (landbouwer) en Maria Helena Frissen
 geb. op zaterdag 5 oktober 1878 te Ulestraten [Li], 
 ovl. (78 jaar oud) op woensdag 23 januari 1957 te Beek [Li] - akte 3, 
 begr. op vrijdag 25 januari 1957 aldaar - St. Martinusstraat. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Pierre (Pieter Willem) ,  
   geb. op woensdag 2 maart 1898 te Beek [Li],  
   ovl. (84 jaar oud) op donderdag 28 oktober 1982 aldaar, volgt VIIIo
  2.  Sef (Jan Joseph Hubert) ,  
   geb. op zaterdag 23 maart 1907 te Beek [Li],  
   ovl. (69 jaar oud) op zaterdag 3 juli 1976 te Sittard [Li], volgt VIIIp
  3.  Jan (Jan Mathias Hubert) ,  
   geb. op donderdag 28 mei 1908 te Beek [Li],  
   ovl. (83 jaar oud) op maandag 25 mei 1992 te Elsloo [Li], volgt VIIIq
  4.  Maria Cornelia ,  
   geb. op woensdag 21 juli 1909 te Beek [Li] - akte 49,  
   ovl. (4 maanden oud) op dinsdag 23 november 1909 aldaar. 
  5.  Sjaak (Jan Jacob) ,  
   geb. op woensdag 21 september 1910 te Beek [Li],  
   ovl. (64 jaar oud) op donderdag 14 november 1974 te Sittard [Li], volgt VIIIr
  6.  Maria Hubertina Hendrika ,  
   geb. op dinsdag 4 juni 1912 te Beek [Li] - akte 60,  
   ovl. (4 jaar oud) op zondag 4 februari 1917 aldaar. 
  7.  Jan Andries ,  
   geb. op dinsdag 14 oktober 1913 te Beek [Li] - akte 89,  
   ovl. (2 maanden oud) op maandag 12 januari 1914 aldaar. 
  8.  Mai (Maria Wilhelmina) ,  
   geb. op woensdag 26 mei 1915 te Beek [Li] - akte 58,  
   woont in 1970 te Beek [Li],  
   ovl. (84 jaar oud) op zondag 29 augustus 1999 te Geleen [Li],  
   gecr. op donderdag 2 september 1999 aldaar. 
  9.  Albert (Pieter Albert) ,  
   geb. op woensdag 2 januari 1918 (bron: Paul Mennens - Wouters Limonade in Beek) te Beek [Li],  
   limonadefabrikant,  
   ovl. (22 jaar oud) op zondag 21 april 1940 (Pieter Albert Wouters zn van Jan Hubert Wouters en Maria Antoinetta Lemmens)
te Beek [Li].  VIIh.  Maria Hubertina Wouters, dr. van Jan Hubert (Joannes Hubertus) Wouters (VIh) (akkerbouwer) en Maria Elisabeth Genders (VIe) (landbouwster), 
 geb. op woensdag 2 augustus 1876 te Beek [Li], 
 ovl. (66 jaar oud) op donderdag 24 december 1942 aldaar - akte 59, 
 tr. (resp. 25 en 28 jaar oud) op vrijdag 27 juni 1902 te Beek [Li], 
 kerk.huw. op maandag 30 juni 1902 aldaar (getuige: Joannes Wouters, Hubertina Hoenen) 
 met Joannes Erkens, zn. van Pieter (Jan Pieter) Erkens (landbouwer) en Mechtild (Maria Mechtildis) Janssen
 geb. op donderdag 16 april 1874 te Geleen [Li], 
 schrijnwerker, landbouwer, 
 ovl. (64 jaar oud) op dinsdag 9 augustus 1938 te Neerbeek [Li] - akte 38. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Maria Elisabeth ,  
   geb. op zondag 24 mei 1903 te Beek [Li], volgt VIIIs
  2.  Jan Mathijs ,  
   geb. op donderdag 16 februari 1905 genoemd naar zijn oom aan moederszijde (Jan Mathijs Wouters) te Beek [Li] - akte 17,  
   ovl. (62 jaar oud) op vrijdag 16 juni 1967 te Venray [Li] - akte 119 (getuige: Johannes Martinus Bardoel). 
  3.  Maria Cornelia ,  
   geb. op zondag 6 januari 1907 genoemd naar haar tante aan moederszijde (Maria Cornelia Wouters) dr van Joannes Erkens (landbouwer) en Maria Hubertina Wouters te Beek [Li] - akte 1,  
   tr. (resp. 21 en 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 17 oktober 1928 te Beek [Li]  
   met Maria Joseph Hendricus Bouwens, zn. van Joes (Mathijs) Bouwens (landbouwer) en Maria Helena Brands,  
   geb. op vrijdag 29 mei 1903 te Spaubeek [Li],  
   mijnopzichter,  
   overlijdensgetuige van zijn moeder Maria Helena Brands op maandag 2 mei 1927. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Jan Hubert ,  
   geb. op zaterdag 30 mei 1908 genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde (Jan Hubert Wouters) te Beek [Li] - akte 53,  
   ovl. (2 maanden oud) op woensdag 26 augustus 1908 te Neerbeek [Li]. 
  5.  Jan Jacob ,  
   geb. op maandag 4 oktober 1909 genoemd naar zijn oom aan moederszijde (Jan Jacob Wouters) te Beek [Li] - akte 80,  
   schrijnwerker,  
   ovl. (19 jaar oud) op vrijdag 22 maart 1929 te Sittard [Li] aangifte in Beek. 
  6.  Maria Elisabeth Paulina ,  
   geb. op zondag 4 februari 1912 te Beek [Li] - akte 16. 
  7.  Pieter Johannes ,  
   geb. op vrijdag 20 februari 1914 te Beek [Li] - akte 17. 

VIIi.  Jan Jacob (Johannes Jacobus), genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde [Jan Jacob Wouters] Wouters, zn. van Jan Hubert (Joannes Hubertus) Wouters (VIh) (akkerbouwer) en Maria Elisabeth Genders (VIe) (landbouwster), 
 geb. op dinsdag 25 december 1877 te Beek [Li], 
 sigarenmaker/sigarenfabrikant, 
 ovl. (62 jaar oud) op maandag 23 december 1940 te Beek [Li], 
 woont te Neerbeek [Li] B 12 (voorheen nr 28), 
 tr. (resp. 24 en 21 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 17 oktober 1902 te Beek [Li], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op maandag 20 oktober 1902 aldaar (getuigen: zijn broer en haar achterneef Jan Andries (Joannes Andreas) Wouters (VIIj), als Andreas Wouters en zijn achternicht en haar zus Maria Cornelia Teneij, als Cornelia Teneij), 
  
 Verband tussen families Wouters en Teneij op vrijdag 17 oktober 1902 te Beek [Li], 
 Er bestaat een bloedband tussen de families Wouters en Teneij. Dit heeft m.i. tot gevolg dat zeker 10 van de 11 kinderen spoedig na de geboorte overlijden. 
 Jan Jacob Wouters is de zoon van Jan Hubert Wouters x Maria Elisabeth Genders. Jan Hubert Wouters is de zoon van Jan Jacob Wouters x Maria Catharina Banens. Maria Catharina Banens is de dochter van de gemeenschappelijke Joannes Gerard Banens x Anna Catharina Raemaekers (4 generaties) 
 Maria Catharina Teneij is de dochter van Joannes Josef Teneij en Maria Ida Banens. Maria Ida Banens id de dochter van de gemeenschappelijke Joannes Gerardus Banens x Anna Catharina Raemaekers 3 generaties) 
 met zijn achternicht Maria Catharina Teneij (Teney), dr. van Joannes Josef Teneij (landbouwer) en Maria Ida Banens (landbouwster), 
 geb. op zondag 2 januari 1881 te Beek [Li], 
 ovl. (36 jaar oud) op maandag 17 september 1917 te Neerbeek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 13 kinderen: 
  1.  Nn ,  
   geb. op maandag 2 februari 1903 te Beek [Li] (doodgeb.). 
  2.  Maria Elisabeth ,  
   geb. op vrijdag 7 oktober 1904 genoemd naar haar grootmoeder aan vaderszijde (Maria Elisabeth Genders) te Beek [Li] - akte 75,  
   woont tussen donderdag 14 september 1911 en zondag 1 maart 1914  te St. Michielsgestel [Nb]. 
  3.  Jan Mathijs ,  
   geb. op donderdag 28 september 1905 genoemd naar zijn (oudste) oom aan vaderszijde (Jan Mathijs Wouters) te Neerbeek [Li] - Beek akte 83,  
   ovl. (18 dagen oud) op maandag 16 oktober 1905 aldaar. 
  4.  Jan Jozef ,  
   geb. op zondag 18 november 1906 genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde (Joannes Josef Teneij) te Neerbeek [Li] - Beek akte 96,  
   ovl. (4 maanden oud) op dinsdag 19 maart 1907 aldaar. 
  5.  Maria Cornelia ,  
   geb. op zaterdag 21 maart 1908 te Neerbeek [Li] - akte 18,  
   ovl. (2 maanden oud) op dinsdag 2 juni 1908 aldaar. 
  6.  Jan Hubert ,  
   geb. op zondag 6 juni 1909 te Neerbeek [Li] - Beek akte 39,  
   ovl. (2 maanden oud) op zondag 22 augustus 1909 aldaar. 
  7.  Maria (Maria Anna Antoinetta) ,  
   geb. op donderdag 21 juli 1910 te Beek [Li] - akte 69,  
   ovl. (78 jaar oud) op dinsdag 11 juli 1989 aldaar,  
   begr. op zaterdag 15 juli 1989 aldaar St. Martinus om 10:30 uur,  
   tr. (resp. minstens 47 en minstens 55 jaar oud) na 1958 vermoedelijk te Beek [Li]  
   met Sjeng (Jan Christiaan) Banens,  
   geb. op woensdag 15 januari 1902 zn van Joannes Jacobus Banens en Maria Josepha Philomena Petry te Beek [Li],  
   ovl. (85 jaar oud) op zondag 26 juli 1987 [overlijdensadv 85 jaar] aldaar,  
   begr. op donderdag 30 juli 1987 om 10:30 uur aldaar St. Martinus. Uit dit huwelijk geen kinderen,  
   geen kinderen. 
  8.  Jan Hubert Jacob ,  
   geb. op maandag 31 juli 1911 te Neerbeek [Li] - Beek akte 70,  
   ovl. (31 dagen oud) op donderdag 31 augustus 1911 te Beek [Li] - Neerbeek. 
  9.  Maria Hubertina Christina ,  
   geb. op zondag 1 september 1912 te Neerbeek [Li] - Beek akte 90,  
   ovl. (3 maanden oud) op vrijdag 27 december 1912 aldaar. 
  10.  Jan Jacob Joseph ,  
   geb. op zaterdag 26 juli 1913 te Neerbeek [Li] - Beek akte 68,  
   ovl. (één maand oud) op zondag 21 september 1913 aldaar. 
  11.  Jan (Jan Jacob Christiaan) ,  
   geb. op maandag 14 december 1914 te Beek [Li],  
   ovl. (76 jaar oud) op zondag 6 januari 1991 te Geleen [Li], volgt VIIIt
  12.  Leonard Hubert ,  
   geb. op donderdag 18 november 1915 te Neerbeek [Li] - akte 100,  
   ovl. (5 maanden oud) op donderdag 27 april 1916 aldaar. 
  13.  Maria Antoinnetta ,  
   geb. circa maandag 17 september 1917 bij aangifte overlijden 9 maanden oud te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 9 maanden oud) op dinsdag 9 juli 1918 te Groot Genhout [Li]. 
  Jan Jacob (Johannes Jacobus), genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde [Jan Jacob Wouters] Wouters
 tr. (resp. 41 en 37 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op donderdag 30 januari 1919 (bgm wdnr van Maria Catharina Teney) te Beek [Li], 
  
 Verband tussen families Wouters en Lacroix op donderdag 30 januari 1919 te Beek [Li], 
 Joannes Jacobus Wouters x Maria Sebilla Hubertina Lacroix zie ook broer Jan Pieter Wouters x Wilhelmina Hubertina Maria Lacroix (zuster van Maria Sebilla Hubertina) 
 met Maria Sebilla Hubertina Lacroix, dr. van Gerardus Lacroix en Maria Cathrina Renkens
 geb. op zaterdag 19 november 1881 te Beek [Li], 
 ovl. (82 jaar oud) op donderdag 2 januari 1964 te Sittard [Li] - Hospitaal. 
 Uit dit huwelijk 3 zonen: 
  1.  Mathieu ,  
   geb. circa 1920. 
  2.  Jozef ,  
   geb. circa 1922. 
  3.  Sjra (Gérard) ,  
   geb. op zaterdag 6 december 1924 te Beek [Li],  
   ovl. (69 jaar oud) op woensdag 12 oktober 1994 te Geleen [Li], volgt VIIIu

VIIj.  Jan Andries (Joannes Andreas), genoemd naar zijn oom [Jan Andries Genders] Wouters, zn. van Jan Hubert (Joannes Hubertus) Wouters (VIh) (akkerbouwer) en Maria Elisabeth Genders (VIe) (landbouwster), 
 geb. op vrijdag 22 april 1881 (tweeling) te Beek [Li], 
 sigarensorteerder, sigarenmaker, 
 getuige bij kerk. huw. van zijn broer Jan Jacob (Johannes Jacobus) Wouters (VIIi) en zijn achternicht Maria Catharina Teneij op maandag 20 oktober 1902 te Beek [Li], 
 ovl. (60 jaar oud) op vrijdag 2 januari 1942 te Beek [Li], 
 tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 15 september 1905 te Beek [Li], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op maandag 18 september 1905 aldaar (getuigen: zijn broer Jan Pieter (Joannes Petrus) Wouters (VIIk), als Petrus Wouters, Augustinus Gelissen), 
 woont voor 1910 te Neerbeek [Li] nr. 72 (later gewijzigd in 75) 
 met Maria Philomena Gelissen, dr. van Eustache Gelissen en Maria Ida Hubertina Henssen
 geb. op dinsdag 5 september 1882 te Beek [Li] - akte 62, 
 ovl. (81 jaar oud) op zondag 22 maart 1964 in het ziekenhuis te Maastricht [Li]. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Jan (Jan Eustache) ,  
   geb. op vrijdag 14 september 1906 te Beek [Li],  
   ovl. (93 jaar oud) op dinsdag 15 februari 2000 aldaar, volgt VIIIv
  2.  Math (Jan Mathijs Joseph) ,  
   geb. op maandag 13 juli 1908 te Beek [Li],  
   ovl. (74 jaar oud) op woensdag 4 augustus 1982 te Sittard [Li], volgt VIIIw
  3.  Maria (Maria Cornelia Josephina) ,  
   geb. op woensdag 11 mei 1910 te Beek [Li],  
   ovl. (60 jaar oud) op woensdag 21 april 1971 te Sittard [Li], volgt VIIIx
  4.  Fien (Maria Johanna Josephina) ,  
   geb. op dinsdag 28 mei 1912 te Beek [Li],  
   ovl. (83 jaar oud) op zondag 3 september 1995 te Sittard [Li], volgt VIIIy
  5.  Maria Hubertina Jacquelina ,  
   geb. op vrijdag 6 februari 1914 te Beek [Li], volgt VIIIz
  6.  Nn ,  
   geb. op dinsdag 1 juni 1915 (levenloos geboren) te Beek [Li] (doodgeb.). 
  7.  Sjaak (Johannes Jacobus) ,  
   geb. op vrijdag 12 april 1918 te Beek [Li],  
   ovl. (78 jaar oud) op vrijdag 28 juni 1996 te Geleen [Li], volgt VIIIaa

VIIk.  Jan Pieter (Joannes Petrus), genoemd naar zijn oom [Jan Pieter Wouters] Wouters, zn. van Jan Hubert (Joannes Hubertus) Wouters (VIh) (akkerbouwer) en Maria Elisabeth Genders (VIe) (landbouwster), 
 geb. op woensdag 5 augustus 1885 te Beek [Li], 
 schrijnwerker, 
 getuige bij kerk. huw. van zijn broer Jan Andries (Joannes Andreas) Wouters (VIIj) en Maria Philomena Gelissen op maandag 18 september 1905 te Beek [Li], 
 woont bij broer Jan Andries voor 1909 te Neerbeek [Li], 
 woont vanaf vrijdag 15 oktober 1909 te Heerlen [Li], 
 ovl. (63 jaar oud) op woensdag 20 oktober 1948 te Beek [Li], 
 begr. op zaterdag 23 oktober 1948 om 10:00 uur aldaar St. Martinuskerk, 
 tr. (resp. 30 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 4 mei 1916 te Beek [Li], 
  
 Verband tussen families Wouters en Lacroix op donderdag 4 mei 1916 te Beek [Li], 
 Jan Pieter Wouters x Wilhelmina Hubertina Maria Lacroix zie ook broer Joannes Jacobus Wouters x Maria Sebilla Hubertina Lacroix (zuster van Wilhelmina Hubertina Maria), 
 woont op donderdag 11 december 1941 te Beek [Li] Wolfynde 3 
 met Maria (Wilhelmina Hubertina Maria) Lacroix, dr. van Gerardus Lacroix en Maria Cathrina Renkens
 geb. op maandag 28 oktober 1889 te Beek [Li], 
 ovl. (68 jaar oud) op vrijdag 22 augustus 1958 aldaar - akte 32. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Hub (Joseph Gerard Hubert) ,  
   geb. op donderdag 8 maart 1917 te Beek [Li],  
   ovl. (74 jaar oud) op zaterdag 29 februari 1992 te Schaesberg [Li], volgt VIIIab
  2.  Jan Hubert ,  
   geb. op woensdag 30 januari 1918 [berekend] te Beek [Li],  
   ovl. (12 dagen oud) op maandag 11 februari 1918 aldaar [BS: 12 dagen]. 
  3.  Mathijs Cornelis Hubert ,  
   geb. op dinsdag 31 december 1918 te Beek [Li],  
   woont in 1948 te Beek [Li]. 
  4.  Jan Pieter Hubert ,  
   geb. op donderdag 5 februari 1920 te Beek [Li],  
   ovl. (hoogstens 95 jaar oud) voor 2016, volgt VIIIac
  5.  Maria Hubertina Elisabeth ,  
   geb. op zaterdag 21 mei 1921 bij overlijden aangifte 8 maanden oud te Beek [Li],  
   ovl. (8 maanden oud) op maandag 23 januari 1922 (Maria Hubertina Elisabeth Wouters dr van Jan Pieter Wouters en Wilhelmina Hubertina Maria Lacroix) aldaar. 
  6.  Jacob Hubert Antoon ,  
   geb. op woensdag 1 november 1922 bij overlijden aangifte 8 maanden oud te Beek [Li],  
   ovl. (8 maanden oud) op dinsdag 17 juli 1923 (Jan Hubert Antoon Wouters zn van Jan Pieter Wouters en Wilhelmina Hubertina Maria Lacroix) aldaar. 
  7.  Maria (Maria Hubertina Antonia) ,  
   geb. op donderdag 17 januari 1924 (bron: bidprentjesbank.nl) te Beek [Li],  
   ovl. (85 jaar oud) op zaterdag 23 mei 2009 (bron: bidprentjesbank.nl) te Geleen [Li],  
   tr. (resp. 22 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 3 april 1946 te Beek [Li],  
   woont in 1948 te Beek [Li],  
   woont in 1956 te Geleen [Li]  
   met Pierre (P. H.) Spronken, zn. van Hubert Leonard Spronken (sigarenmaker) en Maria Hubertina Molling,  
   geb. op zondag 21 december 1919 te Beek [Li],  
   ovl. (76 jaar oud) op maandag 3 juni 1996 te Geleen [Li]. Uit dit huwelijk een kind. 
  8.  Afgeschermd
  9.  Afgeschermd

VIIl.  Jan Mathias Hubert Stassen, zn. van Joannes Andreas Stassen en Maria Anna Lenssen (VIf), 
 geb. op dinsdag 7 juni 1859 te Beek [Li] [huw.reg.], 
 landbouwer, 
 ovl. (47 jaar oud) op woensdag 17 april 1907 te Neerbeek [Li] - Beek akte 34, 
 tr. (resp. 26 en 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 19 november 1885 te Beek [Li] - akte 11 
 met Maria Elisabeth Smeijsters, dr. van Hubert Willem (Hubertus Wilhelmus) Smeijsters (landbouwer) en Maria Elisabeth Penris (landbouwster), 
 geb. op zaterdag 7 september 1861 te Beek [Li] - akte 56, 
 ged. op zondag 8 september 1861 aldaar (getuige: Petrus Franciscus Penris, Maria Ida Veehovens), 
 ovl. (71 jaar oud) op zaterdag 29 oktober 1932 aldaar - akte 50. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Jan Andries Hubert ,  
   geb. op zondag 10 oktober 1886 te Beek [Li] - akte 70,  
   landbouwer,  
   tr. (resp. 30 en 31 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 14 november 1916 te Beek [Li] - akte 28  
   met Anna Maria (Maria Anna) Roebroek, dr. van Hendrik Hubert Roebroek (landbouwer) en Anna Maria Soons,  
   geb. op donderdag 20 november 1884 te Geleen [Li] - akte 70. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Maria Johanna ,  
   geb. op zaterdag 25 augustus 1888 te Beek [Li] - akte 51,  
   ovl. (5 jaar oud) op woensdag 4 april 1894 aldaar - akte 13. 
  3.  Jan Nicolaas Hubert ,  
   geb. op dinsdag 1 april 1890 te Beek [Li] - akte 18,  
   ovl. (21 jaar oud) op zaterdag 23 september 1911 te Neerbeek [Li] - Beek akte 53. 
  4.  Jan Willem Hubert ,  
   geb. op woensdag 12 april 1893 te Beek [Li] - akte 27. 
  5.  Pieter Hubert ,  
   geb. op dinsdag 5 maart 1895 te Beek [Li] - akte 19. 
  6.  Jan Hubert ,  
   geb. op vrijdag 2 juli 1897 te Beek [Li] - akte 42. 
  7.  Jan Hubert Jacob ,  
   geb. op maandag 17 juli 1899 te Beek [Li] - akte 50. 
  8.  Maria Hubertina ,  
   geb. op maandag 29 juni 1903 te Beek [Li] - akte 64,  
   tr. (resp. 21 en 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 30 december 1924 te Beek [Li] - akte 27  
   met Nöel Innocens Carolus Pijls, zn. van Ferdinan Jospeh Pijls en Maria Gertrudis Bergmans,  
   geb. op dinsdag 28 december 1897 te Beek [Li] [huw.reg.]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIm.  Maria Catharina Keulers (Keulen), dr. van Pieter Mathijs (Petrus Matheus) Keulers (akkerbouwer) en Maria Petronella Wouters (VIi), 
 geb. op zondag 17 december 1876 te Beek [Li], 
 ovl. (73 jaar oud) op zondag 22 januari 1950 (Maria Catharina Keulers dr van Pieter Mathijs Keulers en Maria Petronella Wouters; gehuwd met Pieter Mathijs Lemmens) te Beek [Li], 
 tr. (resp. 29 en 32 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 25 mei 1906 te Beek [Li], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op woensdag 30 mei 1906 aldaar (getuige: Hubertus Wouters [dit is "oom" Peter Hubert of Jan Hubert ww], Maria Lemmens) 
 met Pieter Mathijs Lemmens, zn. van Jan Hubert Lemmens en Maria Hubertina Bemelmans, 
 geb. op maandag 13 oktober 1873 te Beek [Li], 
 lndbouwer. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Maria Agnes Hendrika ,  
   geb. in 1908 te Beek [Li] - bij huwelijk 30 jaar,  
   tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 36 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 17 juni 1938 te Beek [Li] - akte 19  
   met Joseph Antonius Hubertus Clerx, zn. van Pieter Joannes Clerx en Maria Sibilla Wouters,  
   geb. in 1902 te Geleen [Li] - bij huwelijk 36 jaar,  
   landbouwer. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIn.  Pieter Hubert (Petrus Huberts) Wouters, zn. van Jan Hendrik (Joannes Henricus) Wouters (VIn) (landbouwer) en Maria Petronella Wouters (VIi), 
 geb. op maandag 29 oktober 1883 te Neerbeek [Li], 
 landbouwer, 
 ovl. (62 jaar oud) op maandag 25 februari 1946 te Neerbeek [Li], 
 tr. (resp. 28 en 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 4 oktober 1912 te Beek [Li] 
 met Maria Johanna Antoinetta (Maria Johanna Antonia Paulina [Ovl.Adv.]) Moonen, dr. van Joannes Wilhelmus Moonen (landbouwer) en Maria Sibilla Soons (landbouwster), 
 geb. op dinsdag 2 november 1886 te Geleen [Li], 
 ovl. (61 jaar oud) op donderdag 11 december 1947 te Neerbeek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Jan Hendrik (Joannes Henricus) ,  
   geb. op dinsdag 9 september 1913 genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde te Neerbeek [Li] - Beek akte 79,  
   ovl. (21 jaar oud) op woensdag 10 april 1935 aldaar. 
  2.  Maria (Anna Maria) ,  
   geb. op dinsdag 27 juli 1915 te Beek [Li],  
   ovl. (65 jaar oud) op maandag 2 maart 1981 aldaar, volgt VIIIad
  3.  Maria Hubertina ,  
   geb. op maandag 29 oktober 1917 te Beek [Li],  
   tr. (resp. 24 en ongeveer 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 15 mei 1942  
   met J. A. Janssen,  
   geb. circa 1917. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Annie (Hubertina Anna) ,  
   geb. op donderdag 18 maart 1920 te Beek [Li],  
   ovl. (92 jaar oud) op maandag 30 juli 2012 te Neerbeek [Li], volgt VIIIae
  5.  Maria Martha ,  
   geb. op dinsdag 27 december 1921 te Beek [Li],  
   ovl. (14 jaar oud) op maandag 7 december 1936 te Sittard [Li] - akte 189 [BS: 15 jaar] & Beek akte 56 [BS: 14 jaar]. 
  6.  Clementien (Maria Clementina) ,  
   op zaterdag 19 januari 1924 woonachtig te Neerbeek [Li]. 
  7.  Afgeschermd
  8.  Felix (Joseph Felix) ,  
   geb. op zaterdag 11 januari 1930 te Neerbeek [Li],  
   ovl. (41 jaar oud) op donderdag 11 november 1971 te Heerlen [Li], volgt VIIIaf
  9.  Afgeschermd

VIIo.  Johannes Hubertus Wouters, zn. van Pieter (Joannes Petrus) Wouters (VIj) (landbouwer) en Anna (Joanna Sibilla) Schutgens
 geb. op zaterdag 22 november 1873 te Beek [Li], 
 landbouwer, 
 ovl. (63 jaar oud) op donderdag 1 juli 1937 te Neerbeek [Li] & in Geleen aangegeven, 
 tr. (resp. 28 en 31 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 9 juni 1902 te Geleen [Li], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op dinsdag 10 juni 1902 aldaar (getuige: Jacobus Wouters, Maria Niesten) 
 met zijn achternicht Maria Catharina Feron, dr. van Jan (Joannes) Feron (landbouwer) en Maria Catharina Elisabeth Penris (landbouwster), 
 geb. op dinsdag 24 januari 1871 te Geleen [Li], 
 ovl. (62 jaar oud) op woensdag 29 november 1933 te Neerbeek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Elisabeth ,  
   geb. op maandag 13 april 1903 te Geleen [Li] - akte 29,  
   ovl. (89 jaar oud) op zondag 31 mei 1992 aldaar,  
   begr. op donderdag 4 juni 1992 aldaar - Zuid,  
   tr. (resp. 32 en 35 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 25 juni 1935 te Geleen [Li]  
   met Harrie (Hendrik Joseph, Harry) Dols, zn. van Godfried Dols (overlader) en Maria Johanna Pelzers,  
   geb. op maandag 10 juli 1899 te Munstergeleen [Li],  
   wegwerker,  
   ovl. (69 jaar oud) op woensdag 1 januari 1969 te Geleen [Li] - ziekenhuis,  
   begr. op zaterdag 4 januari 1969 aldaar. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Sibilla (Anna Sibilla) ,  
   geb. op woensdag 18 januari 1905 te Geleen [Li] - akte 4,  
   ovl. (69 jaar oud) op woensdag 31 juli 1974 te Hoensbroek [Li] - St. Lucaskliniek,  
   begr. op zaterdag 3 augustus 1974 te Puth [Li] Petrus Canisiuskerk om 11:00 uur,  
   tr. (resp. 28 en 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 7 november 1933 te Geleen [Li],  
    
   woont in 1973 te Puth [Li],  
   Kerkweg 88 
   Puth-Schinnen,  
   Woont in 1974 te Puth [Li],  
   Kerkweg 86 
   Puth-Schinnen 
   met Jozef (Peter Joseph) Meijs (Meys), zn. van Jan Eugène Meijs en Catharina Josephina Helena Hamers,  
   geb. op zondag 5 januari 1908 te Puth [Li],  
   koster,  
   ovl. (65 jaar oud) op vrijdag 21 september 1973 te Puth [Li],  
   begr. op woensdag 26 september 1973 aldaar Petrus Canisius Kerk om 11:00 uur. Uit dit huwelijk 5 kinderen. 
  3.  Maria Sibilla ,  
   geb. op dinsdag 2 april 1907 te Geleen [Li] - akte 20,  
   ovl. (61 jaar oud) op vrijdag 24 mei 1968 te Groot Genhout [Li],  
   tr. (resp. 26 en 30 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 2 mei 1933 te Geleen [Li]  
   met Hubert (Hubertus) Keulers, zn. van Johanes Mathijs Keulers (landbouwer) en Maria Siblla Jacobs,  
   geb. op vrijdag 6 februari 1903 te Beek [Li],  
   landbouwer,  
   ovl. (69 jaar oud) op vrijdag 29 december 1972 te Groot Genhout [Li],  
   begr. op woensdag 3 januari 1973 aldaar H. Hubertus om 11:00 uur. Uit dit huwelijk 12 kinderen. 
  4.  Paulina (Maria Paulina) ,  
   geb. op zaterdag 3 april 1909 te Geleen [Li] - akte 33,  
   ovl. (73 jaar oud) op vrijdag 19 november 1982 te Munstergeleen [Li],  
   begr. op dinsdag 23 november 1982 om 10:30 uur aldaar H. Pancratius,  
   tr. (resp. 30 en 36 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 22 augustus 1939 te Geleen [Li] - akte 54  
   met Leo (Leonard Joseph) Dols, zn. van Godfried Dols en Maria Anna Pelssers,  
   geb. op vrijdag 27 februari 1903 te Munstergeleen [Li],  
   landbouwer,  
   ovl. (92 jaar oud) op zaterdag 18 maart 1995 te Sittard [Li],  
   begr. op woensdag 22 maart 1995 te Munstergeleen [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  5.  Hub (Jan Hubert) ,  
   geb. op donderdag 19 januari 1911 te Geleen [Li] - akte 8,  
   landbouwer,  
   ovl. (76 jaar oud) op zaterdag 12 december 1987 te Elsloo [Li],  
   begr. op donderdag 17 december 1987 aldaar Mariakerk om 10:30 uur,  
   tr. (resp. 28 en 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 24 oktober 1939 te Elsloo [Li] - akte 28,  
    
   woont in 1987 te Elsloo [Li],  
   Spoorstraat 16 
   Elsloo 
   met Anna Maria Driessen, dr. van Johannes Hubertus Driessen en Matilda Hermans,  
   geb. op dinsdag 12 januari 1915 te Elsloo [Li],  
   ovl. (91 jaar oud) op vrijdag 1 september 2006 aldaar,  
   gecr. op woensdag 6 september 2006 te Geleen [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  6.  Sjeng (Jan) ,  
   geb. op zondag 23 februari 1913 te Geleen [Li],  
   ovl. (85 jaar oud) op woensdag 25 februari 1998 te Sittard [Li], volgt VIIIag

VIIp.  Philip Hubert (Philippus Hubertus) Wouters, zn. van Pieter (Joannes Petrus) Wouters (VIj) (landbouwer) en Anna (Joanna Sibilla) Schutgens
 geb. op zaterdag 4 november 1882 te Geleen [Li], 
 landbouwer, 
 ovl. (42 jaar oud) op woensdag 21 oktober 1925 (Philip Hubert Wouters zn van Jan Pieter Wouters en Johanna Sibilla Schutgens; gehuwd met Maria Rosalina Lemmens) te Neerbeek [Li], 
 tr. (resp. 25 en 29 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 16 oktober 1908 te Beek [Li], 
 kerk.huw. op dinsdag 20 oktober 1908 aldaar (getuige: Jacobus Wouters, Hubertina Lemmens), 
 woont voor 1910 te Neerbeek [Li] nummer 37, 
  
 woont in 1969 te Neerbeek [Li], 
 Dorpsstraat 133 
 Neerbeek 
 met Maria Rosalina Lemmens, dr. van Jan Hubert (Joannes Hubertus) Lemmens en Maria Hubertina Bemelmans
 geb. op donderdag 24 juli 1879 te Beek [Li], 
 ovl. (90 jaar oud) op woensdag 1 oktober 1969 te Neerbeek [Li], 
 begr. op maandag 6 oktober 1969 aldaar H.Callistus om 10:00 uur. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Pieter Hubert ,  
   geb. op dinsdag 3 augustus 1909 te Beek [Li] - akte 53,  
   ovl. (1 jaar oud) op maandag 3 april 1911 aldaar. 
  2.  Paulina (Maria Sibilla Paulina) ,  
   geb. op woensdag 25 januari 1911 te Neerbeek [Li],  
   ovl. (90 jaar oud) op dinsdag 12 juni 2001 te Geleen [Li], volgt VIIIah
  3.  Anna Maria Hubertina ,  
   geb. op maandag 2 december 1912 te Neerbeek [Li] - Beek akte 110,  
   ovl. (23 jaar oud) op donderdag 2 januari 1936 aldaar - Beek akte 1. 
  4.  Maria Anna Jacoba ,  
   geb. op donderdag 21 januari 1915 te Beek [Li] - akte 8. 
  5.  Lei (Leonard Hubert) ,  
   geb. op woensdag 23 juli 1919 te Beek [Li],  
   ovl. (55 jaar oud) op donderdag 13 maart 1975 te Sittard [Li], volgt VIIIai
  6.  Hub (H.) ,  
   geb. op dinsdag 29 november 1921 te Neerbeek [Li],  
   ovl. (70 jaar oud) op donderdag 28 mei 1992 in een verpleegtehuis te Geleen [Li],  
   begr. op dinsdag 2 juni 1992,  
   tr. (resp. minstens 25 en minstens 21 jaar oud) na 1947,  
   woont in 1969 te Schimmert [Li]  
   met Tina (T.) Jeurissen,  
   geb. op woensdag 27 mei 1925 (bron: www.bidprentjesbank.nl) te Schimmert [Li],  
   ovl. (84 jaar oud) op maandag 25 januari 2010 (bron: www.bidprentjesbank.nl) te Nuth [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIq.  Anna Elisabeth Wouters, dr. van Pieter (Joannes Petrus) Wouters (VIj) (landbouwer) en Anna (Joanna Sibilla) Schutgens
 geb. op dinsdag 5 oktober 1886 te Geleen [Li], 
 ovl. (77 jaar oud) op zondag 27 september 1964 [ovl.adv. bijna 78 jaar] aldaar - akte 125, 
 begr. op donderdag 1 oktober 1964 om 9:30 uur aldaar H. Marcellinus en Petrus, 
 woont te Geleen [Li] 28-05-1941: Pieterstraat 25, 
 tr. (resp. 34 en 31 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 28 januari 1921 leeftijd bruid 34 jr te Geleen [Li], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op maandag 31 januari 1921 aldaar (getuigen: haar broer Leo (Leonard) Wouters (zie VIj), Maria Bemelmans) 
 met Jan Mathijs Bemelmans, zn. van Jan Lambert (Joannes Lambertus) Bemelmans en Maria Cornelia Wessel
 geb. op woensdag 13 maart 1889 (tweeling) te Geleen [Li], 
 landbouwer, 
 ovl. (75 jaar oud) op vrijdag 12 juni 1964 in Ziekenhuis na kortstondige ziekte te Geleen [Li] - akte 80, 
 begr. op dinsdag 16 juni 1964 aldaar H.H. Marcellinus en Petrus om 10:00 uur. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Maria Johanna Cornelia ,  
   geb. op zondag 8 januari 1922 bij overlijden opgegeven leeftijd 4 dagen te Geleen [Li],  
   ovl. (4 dagen oud) op donderdag 12 januari 1922 aldaar. 
  2.  Anna Maria Cornelia (M. J. C.) ,  
   geb. op vrijdag 29 december 1922 te Geleen [Li],  
   tr. (resp. 25 en minstens 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 4 november 1948 te Geleen [Li],  
   woont in 1964 te Geleen [Li]  
   met J. J. H. Heunen,  
   geb. voor 1923. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Johannes Hubertus ,  
   geb. op woensdag 5 november 1924 te Geleen [Li],  
   tr. (27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 19 augustus 1952 te Geleen [Li],  
   woont in 1964 te Geleen [Li]  
   met Afgeschermd . Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Afgeschermd ,  
   relatie  
   met Afgeschermd . Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Nn ,  
   geb. op maandag 7 oktober 1929 levenloos geboren te Geleen [Li] (doodgeb.). VIIr.  Maria Helena Peters, dr. van Caspar Peters (VIl) en Catharina Elisabeth Vreën
 geb. op vrijdag 8 november 1850 te Beek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op vrijdag 8 november 1850 aldaar (getuigen: haar grootvader Joannes Reinerus Peters (Vk), als Joannes Reijnerus Peters, Helena Quade), 
 ovl. (78 jaar oud) op donderdag 14 februari 1929 te Beek [Li], 
 tr. (resp. 27 en 28 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 4 januari 1878 te Beek [Li], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op woensdag 9 januari 1878 aldaar (getuigen: zijn broer Willem Hubert (Wilhelmus Hubertus) Wouters, als Wilhelmus Wouters, Petrus Josephus Lemmens), 
 woont op donderdag 1 januari 1880 te Kelmond [Li] Dorpstraat 19 (later gewijzigd in 20 en 21) 
 met Jan Hubert (Joannes Hubertus) Wouters, zn. van Pieter (Petrus) Wouters (landbouwer) en Johanna Elisabeth Stijnen (landbouwster), 
 geb. op zondag 25 februari 1849 te Beek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op zondag 25 februari 1849 aldaar (getuige: Gertrudis Stijnen, Joannes Josephus Leenders), 
 landbouwer, 
 ovl. (68 jaar oud) op zaterdag 21 juli 1917 te Beek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Maria Hubertina ,  
   geb. op zondag 5 oktober 1879 te Beek [Li],  
   ovl. (7 weken oud) op vrijdag 28 november 1879 aldaar. 
  2.  Caspar Hubert ,  
   geb. op zondag 17 april 1881 te Beek [Li],  
   ovl. (29 dagen oud) op maandag 16 mei 1881 aldaar. 
  3.  Pieter Joseph Hubert ,  
   geb. op zondag 6 augustus 1882 te Beek [Li],  
   woont op vrijdag 21 mei 1909 te Maastricht [Li],  
   ovl. (76 jaar oud) op dinsdag 4 november 1958 te Maastricht [Li] - akte 752,  
   tr. (resp. 29 en 28 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 24 november 1911 te Beek [Li]  
   met Maria Josephina Sleijpen, dr. van Jan Hendrik Sleijpen en Anna Gertrudis Hellenbrand,  
   geb. op woensdag 21 maart 1883 te Beek [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Jan Mathijs ,  
   geb. op zondag 19 oktober 1884 te Beek [Li],  
   ovl. op zondag 19 oktober 1884 aangifte 18 januari 1885 aldaar,  
   begr. op maandag 20 oktober 1884 aldaar. 
  5.  Guill (Johannes Wilhelmus) ,  
   geb. op zaterdag 29 november 1890 te Beek [Li],  
   ovl. (76 jaar oud) op zondag 12 februari 1967 aldaar, volgt VIIIaj
  6.  Maria Elisabeth ,  
   geb. op maandag 8 mei 1893 te Kelmond [Li],  
   ovl. (89 jaar oud) op zondag 27 juni 1982 te Klein Genhout [Li],  
   begr. op donderdag 1 juli 1982 te Groot Genhout [Li] St. Hubertus om 11:00 uur,  
   tr. (resp. 34 en 41 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 24 april 1928 te Beek [Li] - akte 13,  
    
   woont in 1982 te Klein Genhout [Li],  
   Kleingenhoutstraat 36 
   6191 PP Genhout-Beek 
   met Jan Augistinus Frissen, zn. van Pieter Nicolaas Frissen en Maria Mechtild Peulen,  
   geb. op zaterdag 16 april 1887 te Genhout [Li] - Beek akte 31,  
   landbouwer,  
   ovl. (63 jaar oud) op donderdag 14 december 1950 in het ziekenhuis te Sittard [Li] - akte 354 & Beek akte 61,  
   begr. op maandag 18 december 1950 te Groot Genhout [Li]. Uit dit huwelijk 4 kinderen. VIIs.  Gertruid (Gertrudis) Peters, dr. van Caspar Peters (VIl) en Catharina Elisabeth Vreën
 geb. op woensdag 19 december 1855 te Beek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op woensdag 19 december 1855 aldaar, 
 ovl. (68 jaar oud) op donderdag 4 december 1924 aldaar, 
 tr. (resp. 27 en 28 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 8 oktober 1883 te Beek [Li] 
 met Joannes Visschers, zn. van Joris Hubert (Georgius Hubertus) Visschers en Maria Theresia Hautvast
 geb. op vrijdag 2 maart 1855 te Beek [Li], 
 ged. op vrijdag 2 maart 1855 aldaar (getuigen: zijn grootvader Joannes Houdtvast, zijn grootmoeder Maria Catharina Coumans, als Catharina Coumans en Anna Coumans, als Catharina Coumans), 
 ovl. (76 jaar oud) op maandag 14 december 1931 te Beek [Li] - akte 44 [BS: 27 jaar]. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Pieter Hubert ,  
   geb. in december 1891 te Beek [Li] [ovl.reg.],  
   ovl. (7 maanden oud) op vrijdag 1 juli 1892 aldaar - akte 40 [BS: 7 maanden]. 

VIIt.  Jean Willem (Jan Willem Hubert, Jan Willem) Wouters, zn. van Joannes Wouters (VIm) (landbouwer) en Anna Elisabeth Sleijpen
 geb. op dinsdag 14 juli 1863 te Beek [Li], 
 ged. op dinsdag 14 juli 1863 aldaar (getuigen: zijn grootmoeder Maria Anna Boesten, Wilhelmus Hubertus Wouters [=Petrus Hubertus Wouters ww?]), 
 landbouwer, 
 ovl. (71 jaar oud) op zaterdag 14 juli 1934 te Beek [Li] - akte 29, 
 tr. (resp. 22 en 20 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 19 november 1885 te Beek [Li] - akte 12, 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op dinsdag 24 november 1885 aldaar (getuige: Maria Hubertina Smeijsters, Joannes Hubertus Sleijpen), 
 woont in januari 1900 te Beek [Li] Dorpstraat A nr 190 (later gewijzigd in 283) 
 met Maria Anna (Anna Maria) Smeijsters, dr. van Hubert Willem (Hubertus Wilhelmus) Smeijsters (landbouwer) en Maria Elisabeth Penris (landbouwster), 
 geb. op woensdag 1 maart 1865 te Beek [Li] - akte 11, 
 ovl. (66 jaar oud) op zaterdag 13 juni 1931 te Beek [Li] - akte 27. 
 Uit dit huwelijk 12 kinderen: 
  1.  Jan Hubert ,  
   geb. op donderdag 30 december 1886 te Beek [Li],  
   ovl. (40 jaar oud) op woensdag 5 oktober 1927 te Sittard [Li], volgt VIIIak
  2.  Anna (Maria Anna Hubertina) ,  
   geb. op zondag 12 februari 1888 te Beek [Li],  
   ovl. (75 jaar oud) op donderdag 5 december 1963 te Groot Genhout [Li], volgt VIIIal
  3.  Johannes Hubertus ,  
   geb. op zondag 29 september 1889 te Beek [Li] - akte 57,  
   ovl. (10 jaar oud) op donderdag 7 juni 1900 aldaar - akte 32. 
  4.  Johannes Wilhelmus ,  
   geb. op zondag 1 februari 1891 te Beek [Li] - akte 14,  
   ovl. (7 jaar oud) op donderdag 24 maart 1898 aldaar - akte 10. 
  5.  Jan Willem Joseph ,  
   geb. op dinsdag 28 juni 1892 te Beek [Li] - akte 39,  
   ovl. (4 maanden oud) op zaterdag 29 oktober 1892 aldaar - akte 54. 
  6.  Maria Hubertina ,  
   geb. op zaterdag 5 augustus 1893 te Beek [Li] - akte 69,  
   ovl. (54 jaar oud) op donderdag 27 november 1947 aldaar - akte 35. 
  7.  Maria Elisabeth ,  
   geb. op maandag 17 september 1894 te Beek [Li] - akte 57,  
   ovl. (5 maanden oud) op dinsdag 12 maart 1895 aldaar - akte 20 [BS: 6 maanden]. 
  8.  Pieter (Pieter Joseph Hubert) ,  
   geb. op woensdag 4 maart 1896 te Beek [Li],  
   ovl. (78 jaar oud) op donderdag 18 juli 1974 aldaar, volgt VIIIam
  9.  Philomene (Maria Cornelia Philomina, Philomena Maria Cornelia) ,  
   geb. op maandag 8 november 1897 te Beek [Li] - akte 78,  
   ovl. (78 jaar oud) op zaterdag 6 december 1975 in het ziekenhuis te Sittard [Li],  
   begr. op woensdag 10 december 1975 om 10:30 uur in de H. Salvius kerk te Limbricht [Li] (Philomene Maria Cornelia Wouters),  
   tr. (beiden 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 17 februari 1925 te Beek [Li] - akte 5,  
    
   woont in 1974 te Limbricht [Li],  
   Bornerweg 1 
   Limbricht 
   met Joseph Willem (Guillaume Joseph) Lemans, zn. van Gerardus Joseph Lemans en Maria Lucia Stephania Koonen,  
   geb. op vrijdag 10 september 1897 te Gossoncourt [Vb, België] [huw.reg.],  
   landbouwer,  
   ovl. (77 jaar oud) op dinsdag 8 oktober 1974 in het ziekenhuis te Sittard [Li],  
   begr. op zaterdag 12 oktober 1974 om 10:30 uur in de H. Salvius kerk te Limbricht [Li]. Uit dit huwelijk 8 kinderen. 
  10.  Elisabeth (Maria Elisabeth Hubertina) ,  
   geb. op vrijdag 5 januari 1900 te Beek [Li],  
   ovl. (81 jaar oud) op maandag 16 februari 1981 aldaar, volgt VIIIan
  11.  Maria Josephina ,  
   geb. op maandag 18 maart 1901 te Beek [Li] - akte 24,  
   ovl. (2 maanden oud) op zaterdag 8 juni 1901 aldaar - akte 35. 
  12.  Elisa Nicolina Hubertina ,  
   geb. op vrijdag 20 maart 1908 te Beek [Li] - akte 19,  
   ovl. (2 jaar oud) op zaterdag 9 juli 1910 aldaar - akte 34. 

VIIu.  Maria Sophia Lemmens, dr. van Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Lemmens en Maria Anna Wouters (VIo), 
 geb. op woensdag 16 november 1864 genoemd naar haar grootmoeder aan vaderszijde (Maria Sophia Keulers) te Beek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 17 november 1864 aldaar (getuigen: haar grootvader Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters (Vl), als Wilhelmus Wouters en haar grootmoeder Marie Sophie (Maria Sophia) Keulers, als Maria Sophia Keullers), 
 landbouwster, 
 ovl. (73 jaar oud) op woensdag 18 mei 1938 te Sittard [Li] & aangifte in Beek op 20 mei 1938, 
 tr. (resp. 30 en 32 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 16 november 1894 te Beek [Li] 
 met Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Dols, zn. van Pieter Dols en Maria Gertruid Martens
 geb. op maandag 6 oktober 1862 zn van Pieter Dols en Maria Gertruid Martens te Beek [Li], 
 landbouwer, 
 ovl. op dinsdag 15 april 1947 [84 jaar oud] te Beek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Maria Anna , dr. van Jan Willem Dols (landbouwer) en Maria Sophia Lemmens,  
   geb. op woensdag 28 augustus 1895 te Beek [Li],  
   tr. (resp. 29 en 38 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 24 januari 1925 te Beek [Li]  
   met Jan (Joannes) A Campo, zn. van Gaspar A Campo (tapper later (vanaf kind 4) landbouwer) en Maria Sebilla Antonetta Wouters (huishoudster),  
   geb. op vrijdag 21 januari 1887 aangifte 22-01-1887 te Spaubeek [Li],  
   landbouwer,  
   ovl. (79 jaar oud) op vrijdag 2 december 1966 te Beek [Li] - akte 43. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Nn ,  
   geb. op zaterdag 13 februari 1897 te Neerbeek [Li] (doodgeb.). 
  3.  Jan Hubert ,  
   geb. op zaterdag 14 mei 1898 te Beek [Li],  
   landbouwer,  
   ovl. (43 jaar oud) op zaterdag 28 maart 1942 (Jan Hubert Dols zn van Jan Willem Dols en Maria Sophia Lemmens; gehuwd met Maria Hubertina Maas) te Elsloo [Li],  
   tr. (resp. 24 en 30 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 27 juni 1922 te Elsloo [Li]  
   met Maria Hubertina Maas, dr. van Gerardus Hubertus Maas en Maria Catharina Lenaerts,  
   geb. op maandag 6 juni 1892 te Elsloo [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Pieter Hubert ,  
   geb. op donderdag 7 februari 1901 te Beek [Li]. 
  5.  Nn ,  
   geb. op zondag 20 september 1903 te Neerbeek [Li] (doodgeb.). 

VIIv.  Maria Elisabeth Lemmens, dr. van Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Lemmens en Maria Anna Wouters (VIo), 
 geb. op woensdag 11 april 1866 te Beek [Li], 
 ovl. (70 jaar oud) op zaterdag 26 september 1936 (Maria Elisabeth Lemmens dr van Jan Willem Lemmens en Maria Johanna Wouters; gehuwd met Joannes Christiaan Thjssen) aldaar, 
 tr. (resp. 24 en 36 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 30 mei 1890 te Beek [Li] 
 met Joannes Christiaan Tijssen (Thijssen), zn. van Joannes Wilhelmus Tijssen en Catharina Elisabeth Heijnen
 geb. op zaterdag 3 december 1853 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (64 jaar oud) op maandag 1 juli 1918 te Beek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Jan Martin Thijssen,  
   geb. op maandag 30 januari 1893 (tweeling) te Beek [Li]. 
  2.  Maria Johanna Hubertina Thijssen,  
   geb. op maandag 30 januari 1893 (tweeling) te Beek [Li]. 
  3.  Jan Hubert Thijssen,  
   geb. op dinsdag 7 juni 1898 te Beek [Li]. 

VIIw.  Maria Barbara Wouters, dr. van Pieter Hubert (Petrus Hubertus) Wouters (VIq) (akkerbouwer, landbouwer) en Maria Cornelia Haagmans
 geb. op woensdag 11 maart 1874 genoemd naar grootmoeder aan moederszijde (Maria Barbara Voncken) te Beek [Li], 
 woont op donderdag 15 februari 1906 te Maastricht [Li], 
 woont vanaf woensdag 8 januari 1908 te Beek [Li] Komt uit Rotselaer, 
 woont op maandag 20 februari 1911 te Gulpen [Li], 
 een dochter: 
  1.  Maria Cornelia Wouters,  
   geb. op zaterdag 26 mei 1906 genoemd naar haar grootmoeder aan vaderszijde (Maria Cornelia Haagmans) te Maastricht [Li] - akte 562. [vroedvrouw school ?],  
   ovl. (33 jaar oud) op woensdag 3 januari 1940 te Beek [Li],  
   tr. (resp. 32 en 39 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 9 mei 1939 te Beek [Li] - akte 19  
   met Hubert Leonard Visschers, zn. van Jan Christiaan Visschers (koopman; groothandelaar) en Maria Agatha Luijten,  
   geb. op vrijdag 19 januari 1900 zn van Jan Christiaan Visschers en Maria Agatha Luijten te Beek [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIx.  Maria Anna (Anna Maria) Wouters, dr. van Pieter Hubert (Petrus Hubertus) Wouters (VIq) (akkerbouwer, landbouwer) en Maria Cornelia Haagmans
 geb. op woensdag 23 juni 1875 genoemd naar haar tante aan vaderszijde (Maria Anna Wouters) te Beek [Li], 
 woont op donderdag 31 oktober 1907 te Maastricht [Li], 
 ovl. (85 jaar oud) op dinsdag 3 januari 1961 (bron: bidprentjesbank.nl) te Schimmert [Li], 
 tr. (resp. 32 en 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 6 januari 1908 te Beek [Li] - akte 1, 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op dinsdag 7 januari 1908 aldaar (getuige: Josephina Pijls, Joannes Lemmens) 
 met Jan Hubert (Joannes Hubertus) Pijls, zn. van Joannes Jacobus Pijls (landbouwer) en Maria Catharina Hubertina Heijnen
 geb. op woensdag 7 januari 1880 te Spaubeek [Li] - akte 2, 
 landbouwer, 
 ovl. (69 jaar oud) op dinsdag 27 december 1949 te Maastricht [Li] - akte 822 & Beek akte 64. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Maria Clara Hubertina ,  
   geb. op donderdag 12 augustus 1909 te Beek [Li] - akte 57. 
  2.  Jan Jacob (Joannes Jacobus) ,  
   geb. op donderdag 30 juni 1910 te Beek [Li] - akte 62. 
  3.  Maria Johanna Josephina ,  
   geb. op maandag 4 september 1911 te Klein Genhout [Li] - akte 78,  
   ovl. (24 dagen oud) op donderdag 28 september 1911 aldaar. 
  4.  Maria Catharina ,  
   geb. op zondag 21 december 1913 te Beek [Li] - akte 110. 
  5.  Anna Maria ,  
   geb. op vrijdag 16 juli 1915 te Beek [Li] - akte 67,  
   tr. (resp. 23 en 28 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 14 april 1939 te Beek [Li] - akte 13  
   met Andries Soons, zn. van Frans Walter Soons (landbouwer) en Anna Maria Speetjens,  
   geb. op maandag 29 augustus 1910 te Schimmert [Li] - akte 29 [bij huwelijk wordt Schinnen genoemd],  
   landbouwer. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Marie Françoise ,  
   geb. in mei 1918 bij ovelijden opgave 7 weken oud te Klein Genhout [Li],  
   ovl. (één maand oud) op dinsdag 25 juni 1918 (Marie Fancoise Pijls dr van Jan Hubert Pijls en Maria Anna Wouters) aldaar. 
  7.  Willem Joseph ,  
   geb. in juli 1920 te Klein Genhout [Li],  
   ovl. (8 maanden oud) op zaterdag 12 maart 1921 aldaar [BS: 8 maanden]. 

VIIy.  Jan Hubert (Joannes Hubertus) Wouters, zn. van Pieter Hubert (Petrus Hubertus) Wouters (VIq) (akkerbouwer, landbouwer) en Maria Cornelia Haagmans
 geb. op zaterdag 17 maart 1877 genoemd naar zijn oom aan vaderszijde (Jan Hubert Wouters) te Beek [Li], 
 landbouwer, 
 ovl. (76 jaar oud) op maandag 27 april 1953 te Beek [Li] - akte 18, 
 tr. (resp. hoogstens 31 en hoogstens 32 jaar oud) (1) voor 1909 
 met Maria Elisabeth Philomena Hoogwaerts, dr. van Willem Hoogwaerts en Philomena Schepers, 
 geb. in 1877 te Boorsem [Lm, België] - Boorsheim, 
 ovl. (ongeveer 35 jaar oud) op zondag 24 maart 1912 te Beek [Li] - akte 27 [BS: 35 jaar]. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Pierre Hubert ,  
   geb. op zaterdag 22 oktober 1910 te Beek [Li] - akte 90,  
   ovl. (één maand oud) op woensdag 21 december 1910 aldaar - akte 53 [BS: 2 maanden]. 
  2.  Bertha Josephina Hubertina ,  
   geb. op vrijdag 18 oktober 1912 te Beek [Li] - akte 33,  
   woont op zondag 20 oktober 1912 te Heel en Panheel [Li],  
   ovl. (6 weken oud) op maandag 2 december 1912 te Heel en Panheel [Li] - akte 69 [BS: 8 maanden]. 
  Jan Hubert (Joannes Hubertus) Wouters
 tr. (resp. 38 en 42 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op donderdag 8 april 1915 te Beek [Li] 
 met Anna Maria Voncken, dr. van Joannes Voncken (wethouder) en Anna Catharina Hubertina Heuveneers (landbouwster), 
 geb. op donderdag 22 augustus 1872 te Beek [Li]. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIz.  Maria Helena Dols, dr. van Jan Arnold Dols (landbouwer) en Maria Agnes Hubertina Hamers (VIt), 
 geb. op maandag 15 maart 1852 te Munstergeleen [Li] - akte 8, 
 ovl. (46 jaar oud) op donderdag 3 november 1898 aldaar - akte 10, 
 tr. (resp. 23 en 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 10 januari 1876 te Munstergeleen [Li] - akte 1 
 met Andries Remigius Luijten, zn. van Jan Andries Luijten en Maria Elisabeth Hellebrand, 
 geb. op zondag 1 oktober 1848 te Munstergeleen [Li] - akte 17, 
 landbouwer, gemeentesecretaris, rentenier, 
 ovl. (86 jaar oud) op zaterdag 13 april 1935 te Munstergeleen [Li] - akte 9. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Maria Catharina Hubertina ,  
   geb. op woensdag 20 december 1876 te Munstergeleen [Li] - akte 25,  
   ovl. (70 jaar oud) op dinsdag 12 augustus 1947 te Schinnen [Li] - akte 19. 
  2.  Maria Helena Hubertina ,  
   geb. op donderdag 12 september 1878 te Munstergeleen [Li],  
   ovl. (74 jaar oud) op vrijdag 15 mei 1953 te Sittard [Li], volgt VIIIao
  3.  Maria Regina ,  
   geb. op maandag 29 november 1880 te Munstergeleen [Li] - akte 20,  
   ovl. (78 jaar oud) op zondag 19 juli 1959 te Sittard [Li] - akte 246. 
  4.  Peter Joseph ,  
   geb. op donderdag 1 februari 1883 te Munstergeleen [Li] - akte 2,  
   ovl. (33 jaar oud) op vrijdag 10 maart 1916 aldaar - akte 4. 
  5.  Alphonsus Antoon Gerard ,  
   geb. op woensdag 29 oktober 1884 te Munstergeleen [Li],  
   ovl. (72 jaar oud) op woensdag 25 september 1957 aldaar, volgt VIIIap
  6.  Maria Sibilla Apolonia ,  
   geb. op zaterdag 27 november 1886 te Munstergeleen [Li] - akte 27,  
   ovl. (65 jaar oud) op woensdag 4 juni 1952 te Sittard [Li] - akte 166 & Munstergeleen akte 11. 
  7.  Maria Hubertina Arnoldina ,  
   geb. op woensdag 30 januari 1889 te Munstergeleen [Li] - akte 1,  
   ovl. (57 jaar oud) op zaterdag 23 november 1946 te Sittard [Li] - akte 308 & Munstergeleen akte 16. 
  8.  Maria Sophia ,  
   geb. op maandag 19 mei 1890 te Munstergeleen [Li] - akte 6,  
   tr. (resp. 33 en 46 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 20 juli 1923 te Sittard [Li] - akte 30  
   met Christian Janssen, zn. van Mathis Janssen en Maria Josepha Stevens,  
   geb. op zondag 6 augustus 1876 te Sittard [Li],  
   landbouwer. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  9.  Toussaint Hubertus ,  
   geb. op zondag 1 november 1891 te Munstergeleen [Li] - akte 9,  
   ovl. (62 jaar oud) op dinsdag 9 februari 1954 te Roermond [Li] - akte 41 & Haelen akte 4. 
  10.  Maria Johanna Helena Hubertina ,  
   geb. op dinsdag 23 april 1895 te Munstergeleen [Li],  
   tr. (resp. 31 en 32 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 20 september 1926 te Munstergeleen [Li] - akte 4  
   met Leonardus Hubertus Pijpers, zn. van Hubertus Françiscus Pijpers en Petronella Hubertina Janssen (landbouwster),  
   geb. op donderdag 13 september 1894 te Elsloo [Li] - akte 27,  
   molenaar. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIaa.  Alphonsus Antoon Gerard Dols, zn. van Jan Arnold Dols (landbouwer) en Maria Agnes Hubertina Hamers (VIt), 
 geb. op zaterdag 3 juli 1858 te Munstergeleen [Li] - akte 14, 
 ovl. (76 jaar oud) op woensdag 9 januari 1935 aldaar - akte 1, 
 tr. (resp. 29 en 33 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 11 februari 1888 te Schinnen [Li] - akte 1 
 met Maria Hubertina Petri, dr. van Jan (Joannes) Petrij (landbouwer) en Anna Maria Cals
 geb. op zaterdag 25 februari 1854 te Schinnen [Li] - akte 12. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Maria Gertrudis Hubertina ,  
   geb. op vrijdag 1 maart 1889 te Munstergeleen [Li] - akte 3,  
   ovl. (74 jaar oud) op woensdag 25 december 1963 aldaar - akte 8. 
  2.  Antonius Pierre ,  
   geb. op zondag 20 december 1891 te Munstergeleen [Li] - akte 12. 

VIIab.  Maria Hubertina Philomena Hamers, dr. van Arnold Constant (Arnoldus Constantinus) Hamers (VIv) en Maria Helena Houben (rentenierster), 
 geb. op dinsdag 7 december 1875 te Munstergeleen [Li] - akte 23, 
 ovl. (84 jaar oud) op maandag 16 mei 1960 te Sittard [Li] - akte 230, 
 tr. (resp. 28 en 34 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 25 april 1904 te Munstergeleen [Li] - akte 3 
 met Paul Marie Joseph Verheggen, zn. van Gerard Assuerus Hubert Winand Verheggen (wethouder) en Josephina Christina Dols, 
 geb. op woensdag 6 april 1870 te Beegden [Li] - akte 8, 
 bierbrouwer, 
 ovl. (90 jaar oud) op zondag 24 juli 1960 te Sittard [Li] - akte 303. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Joseph Assuerus Constant Maria ,  
   geb. op donderdag 18 mei 1905 te Sittard [Li] - akte 91,  
   kandidaat notaris,  
   ovl. (56 jaar oud) op zaterdag 23 september 1961 te Cuijk [Nb] en Sint Agatha - akte 28,  
   tr. (resp. 32 en ongeveer 30 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 13 april 1938 te Heerlen [Li] - akte 82  
   met Agnes Henriette Reuters, dr. van Heinrich Joseph Reuters en Maria Josephina Roijen,  
   geb. in 1908 te Heerlen [Li] - bij huwelijk 30 jaar. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Hubert Alphons Joseph Armand ,  
   geb. op zondag 21 april 1907 te Sittard [Li] - akte 68. 
  3.  Maria Huberta Carla Constance ,  
   geb. in 1909 te Sittard [Li],  
   ovl. (ongeveer 4 jaar oud) op maandag 3 maart 1913 aldaar - akte 36 [BS: 4 jaar]. 
  4.  Jeanne Marie Carla Paula ,  
   geb. in 1912 te Sittard [Li] - bij huwelijk 24 jaar,  
   tr. (resp. ongeveer 24 en 32 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 19 oktober 1936 te Sittard [Li] - akte 99  
   met Alfred Josef Husmann, zn. van Theodor Hubert Franz Wilhelm Husmann en Martha Emilie Backwinkel,  
   geb. op woensdag 8 juni 1904 te Essen [Nw, Duitsland]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIac.  Dominicus Hubertus Joseph Hennen, zn. van Willem (Wilhelmus Hubertus) Hennen (VIz) en Maria Philomena Elisabeth Kusters
 geb. op dinsdag 4 juli 1899 te Einighausen [Li] - Limbricht, 
 overlijdensgetuige van zijn neef Henri (Leopold Hendrikus Hubertus) Hennen (zie VIy) op zondag 22 november 1953, 
 overlijdensgetuige van Maria Gertruid Engwegen op donderdag 23 januari 1947, 
 ovl. (81 jaar oud) op vrijdag 10 oktober 1980 te Spaubeek [Li], 
 begr. op woensdag 15 oktober 1980 om 11:00 uur aldaar - St. Laurentius, 
 tr. (resp. minstens 36 en minstens 25 jaar oud) na 1936 woonachtig te Spaubeek [Li] 
 met Maria Helena Sijmens, dr. van Peter Hendrik Jozef Sijmens en Anna Maria Wilhelmina Engwegen, 
 geb. in 1911, 
 ovl. (ongeveer 73 jaar oud) op donderdag 27 september 1984 te Spaubeek [Li] [ovl.adv. 73 jaar], 
 begr. op maandag 1 oktober 1984 om 11:00 uur aldaar St. Laurentius. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder: 
  1.  Afgeschermd ,  
   relatie  
   met Afgeschermd . Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  2.  Afgeschermd ,  
   relatie  
   met Afgeschermd . Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  3.  Afgeschermd ,  
   relatie  
   met Afgeschermd . Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  4.  Afgeschermd ,  
   relatie  
   met Afgeschermd . Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 

Generatie VIII

VIIIa.  Maria Catharina Josephina Engelbertha Roefs, dr. van Joseph Roefs en Maria Christina Romans (VIIa), 
 geb. op zaterdag 22 januari 1881 te Sittard [Li] [huw.reg.], 
 ovl. (76 jaar oud) op vrijdag 7 juni 1957 te Breda [Nb] - akte 419, 
 tr. (resp. 30 en 42 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 21 november 1911 te Sittard [Li] - akte 59 
 met Andries Marcus, zn. van Johannes Marcus en Maaike Winkler, 
 geb. op zaterdag 30 januari 1869 te Leeuwarden [Fr] [huw.reg.], 
 rijkskeurmeester, 
 ovl. (82 jaar oud) op maandag 11 juni 1951 te Nijmegen [Ge] - akte 761. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Erik Joost Andries ,  
   geb. op zondag 27 oktober 1912 te Zevenaar [Ge] - akte 106. 

VIIIb.  Maria Anna Julie Josephine Roefs, dr. van Joseph Roefs en Maria Christina Romans (VIIa), 
 geb. op zondag 12 februari 1882 te Sittard [Li] - akte 23, 
 tr. (resp. 33 en 36 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 3 augustus 1915 te Sittard [Li] - akte 18 
 met Bernardus Wilhelmus van Harten, zn. van Frederikus Johannes Gerardus van Harten en Johanna Maria Wilens, 
 geb. op maandag 14 april 1879 te Oldenzaal [Ov]. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Christina Johanna Julia ,  
   geb. in 1917 te Oldenzaal [Ov] [huw.reg. 25 jaar],  
   tr. (resp. ongeveer 25 en 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 31 oktober 1942 te Margraten [Li] - akte 6,  
   (gesch. op dinsdag 2 september 1969 te Margraten [Li])  
   met Petrus Theodorus Casander,  
   geb. op vrijdag 3 september 1915 te Heemstede [Nh] [bev.reg. 1921 Reusel]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIIc.  Maria Hubertina Maes, dr. van Jan Hendrik (Jean Hendrik) Maes (landbouwer, werkman) en Maria Elisabeth Pauwen (VIIc) (landbouwster), 
 geb. op woensdag 23 mei 1877 te Spaubeek [Li], 
 tr. (resp. hoogstens 26 en hoogstens 27 jaar oud) voor 1904 
 met Adolf van Acker
 geb. circa 1877. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Leon Philomon ,  
   geb. in oktober 1905 te Ixelles (Elsene) [Br, België],  
   ovl. (1 jaar oud) op donderdag 7 maart 1907 om 04:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1907/3 [BS: 17 maanden] (getuigen: zijn oom Leo (Leonardus) Maes (VIIId), (24 jaar, schrijnwerker, Beek, oom) en Jan Adam (Joannes Adamus) Welzen, (62 jaar, veldwachter, Spaubeek)). 

VIIId.  Leo (Leonardus) Maes, zn. van Jan Hendrik (Jean Hendrik) Maes (landbouwer, werkman) en Maria Elisabeth Pauwen (VIIc) (landbouwster), 
 geb. op donderdag 1 februari 1883 te Spaubeek [Li], 
 timmerman, schrijnewerker, 
 huwelijksgetuige van Jacques (Hubertus Jacobus) Waltmans en Lies (Maria Elisabeth) Meijers op donderdag 27 december 1923 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Jan Willem Gerits en Maria Sibilla Luijten op woensdag 17 november 1915 te Spaubeek [Li], 
 overlijdensgetuige van zijn dochter Maria Hubertina Leonie Maes (zie VIIId) op woensdag 30 juli 1919, 
 overlijdensgetuige van zijn neef Leon Philomon van Acker (zie VIIIc) op donderdag 7 maart 1907, 
 overlijdensgetuige van zijn vader Jan Hendrik (Jean Hendrik) Maes (zie VIIc) op dinsdag 17 november 1903, 
 overlijdensgetuige van zijn zoon Petrus Jacobus Leonard Maes (zie VIIId) op donderdag 27 december 1923, 
 overlijdensgetuige van zijn nicht Antonet Gerarda Mevis (zie VIIIg) op woensdag 18 maart 1925, 
 otr. op zaterdag 30 oktober 1915 te Spaubeek [Li] & Beek, 
 tr. (resp. 32 en 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 17 november 1915 te Spaubeek [Li] - akte 1915/3 (getuigen: Jan Willem Gerits, (28 jaar, smid, Spaubeek, kennis) en Willem (Wilhelm Hubertus) Moonen, (36 jaar, landbouwer, Spaubeek, kennis)) 
 met Anna Catharina Janssen, dr. van Joannes Janssen (landbouwer) en Anna Elisabeth Geurts (landbouwster), 
 geb. op donderdag 5 oktober 1893 te Urmond [Li] . Bij huwelijk wonend in Spaubeek, onlangs in Beek. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Jan ,  
   geb. in 1916 te Spaubeek [Li],  
   ovl. op woensdag 29 december 1948 [BS: 32 jaar oud] te Sittard [Li]. 
  2.  Maria Hubertina Leonie ,  
   geb. in februari 1919 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (5 maanden oud) op woensdag 30 juli 1919 om 05:30 uur [BS: 5 maanden] te Spaubeek [Li] - akte 1919/10 (getuigen: haar vader Leo (Leonardus) Maes (VIIId), (36 jaar, timmerman, Spaubeek) en Sjang (Joannes) Welzen, (37 jaar, veldwachter, Spaubeek)). 
  3.  Petrus Jacobus Leonard ,  
   geb. in oktober 1923 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (2 maanden oud) op dinsdag 25 december 1923 om 06:00 uur [BS: 2 maanden] te Spaubeek [Li] - akte 1923/18 (getuigen: zijn vader Leo (Leonardus) Maes (VIIId), (40 jaar, timmerman, Spaubeek) en Sjang (Joannes Wilhelmus) Waltmans, (49 jaar, mijnwerker, Spaubeek)). 

VIIIe.  Pieter Hubertus (Peter Hubertus) Maes, zn. van Jan Hendrik (Jean Hendrik) Maes (landbouwer, werkman) en Maria Elisabeth Pauwen (VIIc) (landbouwster), 
 geb. op woensdag 29 juli 1885 te Spaubeek [Li], 
 mijnwerker, 
 huwelijksgetuige van Jan (Joannes) Ritterbeeks en Maria Agnes Luijten op woensdag 10 april 1918 te Spaubeek [Li], 
 overlijdensgetuige van zijn dochter Maria Elisabeth Maes (zie VIIIe) op woensdag 2 april 1924, 
 overlijdensgetuige van zijn zoon Petrus Johannes Maes (zie VIIIe) op vrijdag 23 maart 1928, 
 ovl. (83 jaar oud) op donderdag 12 december 1968 te Spaubeek [Li], 
 begr. op dinsdag 17 december 1968 om 10:00 uur aldaar Sint Laurentius, 
 tr. (resp. 23 en 19 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 20 november 1908 te Beek [Li], 
 woont op Looiwinkelstraat 29 op donderdag 12 december 1968 te Spaubeek [Li] 
 met Maria Elisabeth Mures (Muris), dr. van Laurens Mures (dagloner) en Maria Johanna Engelen, 
 geb. op zondag 13 januari 1889 te Beek [Li], 
 ovl. (73 jaar oud) op dinsdag 6 maart 1962 in het ziekenhuis te Sittard [Li]. 
 Uit dit huwelijk 14 kinderen, waaronder: 
  1.  Laurentius Hubertus ,  
   geb. op maandag 17 mei 1909 te Spaubeek [Li] - akte 14,  
   steenfabrieksarbeider,  
   tr. (resp. 26 en ongeveer 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 31 mei 1935 te Spaubeek [Li] (getuigen: Joseph (Jan Hubert Joseph) Visschers, (37 jaar, burgemeester, Spaubeek), Pierre Kusters (27 jaar, Meerssen)),  
   woont op donderdag 12 december 1968 te Neerbeek [Li]  
   met Anna Helena Maria Barbara Baltus, dr. van Hoebér (Joannes Hubertus) Baltus (mijnwerker) en Bertha (Anna Maria Elisabeth) Bruls,  
   geb. in 1912 te Spaubeek [Li] Bij huwelijk 23 jaar. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  2.  Lei (Petrus Leonardus, Pieter Leonardus) ,  
   geb. op vrijdag 7 oktober 1910 te Spaubeek [Li] - akte 27,  
   gemeenteraadslid. 
  3.  Gil (Giel H.) ,  
   geb. op donderdag 22 februari 1912 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (66 jaar oud) op woensdag 5 juli 1978 te Geleen [Li],  
   begr. op zaterdag 8 juli 1978 te Neerbeek [Li],  
   tr. woonachtig te Neerbeek [Li]  
   met Marie (Maria A. C.) in 't Panhuis,  
   geb. op zondag 13 mei 1906 te Obbicht [Li],  
   ovl. (94 jaar oud) op dinsdag 27 februari 2001 te Geleen [Li]. Uit dit huwelijk een kind. 
  4.  Joannes Jacobus ,  
   geb. op zondag 30 november 1913 te Spaubeek [Li],  
   fabrieksarbeider,  
   ovl. (23 jaar oud) op zondag 26 september 1937 om 02:45 uur. Ongehuwd in het ziekenhuis te Heerlen [Li] - akte 414 & Spaubeek - akte 1937/10. 
  5.  Pie (Pieter Jozef) ,  
   geb. in 1915 te Spaubeek [Li],  
   mijnwerker,  
   overlijdensgetuige van Richard Dieteren (zie IXa) op zondag 5 juni 1960,  
   tr. (resp. ongeveer 23 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 18 november 1938 te Spaubeek [Li] - akte 1938/10 (getuige: Pieter Hubert Adolf Houben (24 jaar, volontair ter secretarie, Wittem); Louis Marie Joseph Kallen (22 jaar, volontair ter secretarie, Geleen)),  
   woont op donderdag 12 december 1968 te Bingelrade [Li]  
   met Corry (Cornelia Maria) Geijn (van de Geijn), dr. van Peter Geijn (steenfabriekarbeider) en Dora Valk,  
   geb. op dinsdag 19 oktober 1915 te Druten [Ge] Bij huwelijk wonend te Spaubeek,  
   ovl. (72 jaar oud) op maandag 28 maart 1988 in het ziekenhuis te Sittard [Li],  
   gecr. op donderdag 31 maart 1988 te Geleen [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Anna ,  
   geb. op zaterdag 23 september 1916 te Spaubeek [Li],  
   woont op Rubensstraat 23 op vrijdag 8 december 1989 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (82 jaar oud) op donderdag 11 februari 1999 te Spaubeek [Li],  
   otr. op zaterdag 20 januari 1934 te Spaubeek [Li],  
   tr. (resp. 17 en 20 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 9 februari 1934 te Spaubeek [Li] (getuigen: Henri (Joannes Hendricus) Boesten, (55 jaar, schoenmaker, Spaubeek), Pierre Kusters (25 jaar, secretarieambtenaar, Meerssen)),  
   woont op Looiwinkelstraat 55 in 1946 te Spaubeek [Li],  
   woont op Rubensstraat 23 op zaterdag 3 december 1988 te Spaubeek [Li]  
   met Huub (Hubertus Reinier, Hub) Baltus, zn. van Hoebér (Joannes Hubertus) Baltus (mijnwerker) en Bertha (Anna Maria Elisabeth) Bruls,  
   geb. op donderdag 24 april 1913 te Spaubeek [Li],  
   mijnwerker, verkiezingslijst gemeenteraadslid,  
   ovl. (75 jaar oud) op zaterdag 3 december 1988 na een langdurige ziekte te Sittard [Li],  
   begr. op donderdag 8 december 1988 om 11:00 uur in de St. Laurentius kerk te Spaubeek [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  7.  Mia (Maria) ,  
   geb. op vrijdag 14 november 1919 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (80 jaar oud) op zaterdag 11 maart 2000 aldaar, volgt IXa
  8.  Leur ,  
   geb. op maandag 24 juli 1922 te Spaubeek [Li],  
   ovl. op zaterdag 24 februari 2007 te Sittard [Li],  
   begr. op donderdag 1 maart 2007 te Oud-Geleen [Li],  
   tr. woonachtig te Geleen [Li]  
   met Illeke (Elodie) Heijnen (Heynen),  
   geb. op maandag 24 maart 1919 te Geleen [Li],  
   ovl. (60 jaar oud) op woensdag 16 januari 1980 in het ziekenhuis te Geleen [Li],  
   begr. op zaterdag 19 januari 1980 te Oud-Geleen [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  9.  Maria Elisabeth ,  
   geb. in december 1923 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (3 maanden oud) op maandag 31 maart 1924 om 03:30 uur [BS: 3 maanden] te Spaubeek [Li] - akte 1924/8 (getuigen: haar vader Pieter Hubertus Maes (VIIIe), (38 jaar, mijnwerker, Spaubeek) en Sjang (Joannes) Welzen, (41 jaar, veldwachter, Spaubeek)). 
  10.  Fien (J.) ,  
   geb. op donderdag 2 juli 1925 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (57 jaar oud) op dinsdag 22 maart 1983 te Stein [Li] - Nieuwdorp,  
   begr. op vrijdag 25 maart 1983 te Heerlen [Li] - Imstenrade,  
   tr. woonachtig te Stein [Li]  
   met Jan Paulissen,  
   geb. op maandag 8 oktober 1923 te Catsop [Li],  
   ovl. (79 jaar oud) op zaterdag 22 februari 2003 te Geleen [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  11.  Afgeschermd ,  
   tr. (Hub minstens 21 jaar oud) na 1946 woonachtig te Spaubeek [Li],  
   woont op Looiwinkelstraat 53 op maandag 11 januari 1982 te Spaubeek [Li]  
   met Hub Lemmens,  
   geb. op vrijdag 4 juli 1924 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (57 jaar oud) op maandag 11 januari 1982 aldaar,  
   begr. op vrijdag 15 januari 1982 om 11:00 uur aldaar - St. Laurentius, gecremeerd te Heerlen. Uit dit huwelijk een kind. 
  12.  Petrus Johannes ,  
   geb. in augustus 1927 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (7 maanden oud) op donderdag 22 maart 1928 om 09:30 uur [BS: 7 maanden] te Spaubeek [Li] - akte 1928/5 (getuigen: zijn vader Pieter Hubertus Maes (VIIIe), (42 jaar, mijnwerker, Spaubeek) en Jan Mathijs (Joannes Mathijs) Meuleners, (47 jaar, mijnwerker, Spaubeek)). 

VIIIf.  Pieër (Joannes Petrus, Pieter, Petrus, Jan Pieter) Maes, zn. van Jan Hendrik (Jean Hendrik) Maes (landbouwer, werkman) en Maria Elisabeth Pauwen (VIIc) (landbouwster), 
 geb. op dinsdag 26 juli 1887 te Spaubeek [Li], 
 timmerman, mijnwerker, wethouder, 
 huwelijksgetuige van Hub (Henricus Hubertus) Rouland en Maria op den Kamp op vrijdag 20 november 1936 te Spaubeek [Li], 
 overlijdensgetuige van zijn moeder Maria Elisabeth Pauwen (VIIc) op vrijdag 5 juni 1931, 
 overlijdensgetuige van Willem (Jan Willem) Mulkens op woensdag 8 september 1920, 
 geboortegetuige van Nn Weusten op maandag 22 december 1924, 
 overlijdensgetuige van Maria Catharina Wauben op donderdag 29 september 1927, 
 geboortegetuige van Nn van Gellekom op maandag 17 december 1928, 
 ovl. (74 jaar oud) op zondag 29 oktober 1961 in het ziekenhuis te Sittard [Li], 
 otr. op zaterdag 19 augustus 1916 te Spaubeek [Li] & Beek, 
 tr. (resp. 29 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 1 september 1916 te Spaubeek [Li] - akte 1916/2 (getuigen: Jan Hubert (Joannes Hubertus) Vrancken, (64 jaar, herbergier, Spaubeek, kennis) en Jan Hubert (Joannes Hubertus) Cremers, (31 jaar, mijnwerker, Spaubeek, kennis)) 
 met Maria Sophia Luyten (Luijten), dr. van Jan Michiel Luyten (landbouwer) en Maria Elisabeth Lenaerts, 
 geb. op maandag 19 juni 1893 te Beek [Li] - akte 51. Bij huwelijk wonend in Spaubeek, 
 naaister, 
 ovl. (66 jaar oud) op zondag 9 augustus 1959 om 07:30 uur te Spaubeek [Li] - akte 6 (getuige: haar zoon Math (Mathieu Hubert) Maes (zie VIIIf), (38 jaar, mijnwerker, Spaubeek)). 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Math (Mathieu Hubert) ,  
   geb. op vrijdag 4 maart 1921 te Spaubeek [Li],  
   mijnwerker,  
   overlijdensgetuige van zijn moeder Maria Sophia Luyten (zie VIIIf) op zondag 9 augustus 1959,  
   ovl. (82 jaar oud) op maandag 20 oktober 2003 te Geleen [Li],  
   tr.  
   met Nellie Terwint, dr. van Jan (Johannes Rudolf Theodorus) Terwint (arbeider, steenbakker) en Hendrina Maria Peters,  
   geb. op maandag 9 januari 1928 te Spaubeek [Li],  
   ovl. op donderdag 19 december 1996 te Geleen [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIIg.  Maria Josephina Anna Maes, dr. van Jan Hendrik (Jean Hendrik) Maes (landbouwer, werkman) en Maria Elisabeth Pauwen (VIIc) (landbouwster), 
 geb. op dinsdag 19 november 1889 te Spaubeek [Li], 
 naaister, 
 ovl. (73 jaar oud) op dinsdag 18 december 1962 om 03:00 uur te Spaubeek [Li] (getuigen: Hub (Hubertus) Cremers, (45 jaar, timmerman, Spaubeek), Hubertus Mevis (46 jaar, mijnwerker, Schinnen)), 
 begr. op vrijdag 21 december 1962 om 09:30 uur te Spaubeek [Li] H. Laurentius, 
 otr. op zondag 20 maart 1910 te Spaubeek [Li] & Beek, 
 tr. (resp. 20 en 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 8 april 1910 te Spaubeek [Li] - akte 1910/2 (getuigen: Michiel (Joannes Michael Hubertus) Moonen, (32 jaar, landbouwer, Spaubeek, kennis), Jan Hubert (Joannes Hubertus) Vrancken, (58 jaar, herbergier, Spaubeek, kennis), Mathieu (Joannes Mathijs Hubertus) Moonen, (29 jaar, landbouwer, Spaubeek, kennis) en Jan Adam (Joannes Adamus) Welzen, (65 jaar, veldwachter, Spaubeek, kennis)), 
 woont wijk B nummer 30 op woensdag 17 april 1935 te Spaubeek [Li] 
 met Jan Mathijs Mevis, zn. van Hendrik Hubert Mevis (landbouwer) en Francisca Helena Boesten, 
 geb. op vrijdag 29 augustus 1884 te Beek [Li], 
 mijnwerker, grondwerker, bakker, nachtwacht bij den luchtbeschermingsdienst, 
 huwelijksgetuige van Jan Hendrik Florax en Helena Stijfs op vrijdag 24 april 1931 te Spaubeek [Li], 
 overlijdensgetuige van zijn dochter Maria Elisabeth Mevis (zie VIIIg) op woensdag 17 april 1935, 
 overlijdensgetuige van zijn dochter Antonet Gerarda Mevis (zie VIIIg) op woensdag 18 maart 1925, 
 ovl. (73 jaar oud) op zaterdag 28 december 1957 om 09:30 uur te Spaubeek [Li] (getuige: zijn kind Afgeschermd (zie VIIIg), (21 jaar, steenfabrieksarbeider, Spaubeek)). 
 Uit dit huwelijk 17 kinderen, waaronder: 
  1.  Mia (Maria Hubertina Elisabeth) ,  
   geb. op zondag 1 september 1912 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (84 jaar oud) op zaterdag 16 augustus 1997 in een verpleegtehuis te Geleen [Li],  
   tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 8 mei 1936 te Spaubeek [Li] (getuige: Pieter Hubert Adolf Houben (21 jaar, volontair ter secretarie, Wittem); Pierre Kusters (28 jaar, ambtenaar ter secretarie, Meerssen)),  
   woont op dinsdag 18 december 1962 te Lindenheuvel [Li]  
   met Martin (Martinus Hubertus) Jaspers, zn. van Wilhelmus Joseph Jaspers (mijnwerker) en Maria Elisabeth Hubertina Lebens,  
   geb. op dinsdag 6 februari 1912 te Born [Li] wonende te Geleen,  
   ovl. (72 jaar oud) op woensdag 5 september 1984 te Geleen [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Leo ,  
   geb. op zondag 9 november 1913 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (77 jaar oud) op zaterdag 6 april 1991 te Geleen [Li],  
   tr. woonachtig te Geleen [Li]  
   met Bertha (Elisabeth) Storcken,  
   geb. op donderdag 17 oktober 1918 te Geleen [Li],  
   ovl. (85 jaar oud) op vrijdag 9 juli 2004 te Sittard [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  3.  Hubertus ,  
   geb. op maandag 20 november 1916 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (80 jaar oud) op vrijdag 21 maart 1997 in het ziekenhuis te Sittard [Li],  
   tr. woonachtig te Schinnen [Li]  
   met Maria Notten,  
   geb. circa 1916 te Schinnen [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  4.  Anna ,  
   geb. op zondag 28 april 1918 te Spaubeek [Li],  
   ovl. op woensdag 10 maart 2004 te Roermond [Li], volgt IXb
  5.  Peter Hubertus ,  
   geb. in januari 1920 te Spaubeek [Li],  
   ovl. op woensdag 13 april 1921 [BS: 15 maanden oud] te Heerlen [Li] & Spaubeek - akte 1921/7. 
  6.  Bertha ,  
   geb. op zondag 15 mei 1921 te Spaubeek [Li],  
   ovl. op woensdag 10 september 2008 te Geleen [Li],  
   tr. woonachtig te Spaubeek [Li]  
   met Herman Steine,  
   geb. op vrijdag 21 oktober 1921 te Heerlen [Li],  
   ovl. op zondag 29 mei 1983 te Geleen [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  7.  Maria Leonie ,  
   geb. in 1923 te Spaubeek [Li],  
   tr. woonachtig te Spaubeek [Li]  
   met Hub Prevoo,  
   geb. op donderdag 31 januari 1924 te Valkenburg a/d Geul [Li],  
   ovl. op zondag 26 mei 2002 te Spaubeek [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  8.  Antonet Gerarda ,  
   geb. in mei 1924 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (10 maanden oud) op dinsdag 17 maart 1925 om 15:00 uur [BS: 10 maanden] te Spaubeek [Li] - akte 1925/6 (getuigen: haar vader Jan Mathijs Mevis (zie VIIIg), (40 jaar, bakker, Spaubeek) en haar oom Leo (Leonardus) Maes (VIIId), (42 jaar, timmerman, Spaubeek)). 
  9.  Gerrit (Hubertus G.) ,  
   geb. op woensdag 8 september 1926 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (68 jaar oud) op dinsdag 18 oktober 1994 te Sittard [Li],  
   begr. op vrijdag 21 oktober 1994 om 10:30 uur te Spaubeek [Li] H. Laurentius. 
  10.  Lauw (Gerardus Laurentius) ,  
   geb. op zondag 27 oktober 1929 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (77 jaar oud) op donderdag 26 juli 2007 aldaar,  
   tr. woonachtig te Spaubeek [Li]  
   met Afgeschermd . Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  11.  Hubertus Joseph ,  
   geb. in 1931 te Spaubeek [Li],  
   scholier,  
   ovl. (ongeveer 13 jaar oud) op vrijdag 3 maart 1944 om 11:00 uur [BS: 13 jaar] te Sittard [Li] & Spaubeek - akte 1944/2. 
  12.  Gerardus Antonius ,  
   geb. in 1933 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 6 jaar oud) op maandag 1 mei 1939 om 16:00 uur [BS: ruim 6 jaar] te Sittard [Li] & Spaubeek - akte 1939/10. 
  13.  Maria Elisabeth ,  
   geb. op zondag 14 april 1935 [berekend] te Spaubeek [Li],  
   ovl. (3 dagen oud) op woensdag 17 april 1935 om 04:30 uur [BS: 3 dagen] te Spaubeek [Li] - akte 1935/8 (getuige: haar vader Jan Mathijs Mevis (zie VIIIg), (50 jaar, grondwerker, Spaubeek)). 
  14.  Afgeschermd

VIIIh.  Jac (Joannes Jacobus, Jacob) Maes, zn. van Jan Hendrik (Jean Hendrik) Maes (landbouwer, werkman) en Maria Elisabeth Pauwen (VIIc) (landbouwster), 
 geb. op vrijdag 4 augustus 1893 te Spaubeek [Li], 
 timmerman, aannemer, 
 huwelijksgetuige van Heinrich Winnen en Maria Gertrudis Molin op woensdag 7 juli 1926 te Spaubeek [Li], 
 geboortegetuige van zijn kind Nn Maes (zie VIIIh) op donderdag 17 november 1932, 
 overlijdensgetuige van zijn zoon Johannes Hubertus Maes (zie VIIIh) op maandag 21 maart 1921, 
 overlijdensgetuige van zijn zoon Pieter Hubertus Maes (zie VIIIh) op vrijdag 1 augustus 1924, 
 overlijdensgetuige van Maria Hubertina Wintjens op woensdag 10 februari 1932, 
 ovl. (66 jaar oud) op woensdag 18 mei 1960 om 08:30 uur te Spaubeek [Li] - akte 4 (getuige: zijn zoon Hub (Hubertus Joannes) Maes (IXc), (38 jaar, timmerman, Spaubeek)), 
 tr. (resp. 27 en 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 17 augustus 1920 te Amby [Li], 
 woont op Bongerd 7 op maandag 9 augustus 1965 te Spaubeek [Li] 
 met Marie Léonie (Marie Leonie) Nijssen (Nijsten), dr. van Joannes Hubertus Nijssen en Maria Hubertina Wintjens, 
 geb. op donderdag 5 december 1895 te St. Pieter [Li], 
 ovl. (69 jaar oud) op zondag 8 augustus 1965 in het St. Barbara ziekenhuis te Geleen [Li], 
 begr. op woensdag 11 augustus 1965 om 10:00 uur te Spaubeek [Li] St. Laurentius. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.