$boomnaam$
Catharina Wijngarts
Catharina Wijngarts (Wingarts),
geb. voor 1705,
ovl. (minstens 50 jaar oud) op zondag 4 april 1756 te Spaubeek [Li],
begr. op dinsdag 6 april 1756 aldaar 4. aprilis, pie in domino obijt sacris ecclesiae sacramentis rite praemunita Catharina Wingarts uxor Petri Hagemans ex Spaubeeck et 6 huius sepulta..

tr,
kerk.huw. (resp. minstens 19 en ongeveer 19 jaar oud) (Rooms Katholiek) op woensdag 16 mei 1725 aldaar die 16 maij anni praenatati sacramento matrimonij juncti sunt in facie ecclesiae Petrus Hagemans et Catharina Wyngarts testes fuerunt Joannes Stassen et Petrus Corvers (getuigen: Joannes Stassen [koster] en Peter (Petrus) Corvers)
met

Petrus Haghemans (Haagmans, Hagemans), zn. van Franciscus Haghmans en Jenne (Joanna) Claessen,
ged. Rooms Katholiek op maandag 21 september 1705 te Beek [Li] 21 Petrus filius Francisci Haghemans et Jo(ann)ae Classens conj. sus. Mathias Haghemans et Elisabeth Backers (getuige: Mathias Haghemans, Elisabeth Backer),
doopgetuige van zijn kleinzoon Petrus Hagemans op zondag 26 oktober 1749 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn kleinzoon Michael Hagemans op maandag 27 september 1756 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Maria Sibilla Hasen op dinsdag 1 oktober 1771 te Beek [Li],
tr. (2)
met Anna van der Schueren. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joannes~1726 Spaubeek [Li] †1791 Spaubeek [Li] 65


Joannes Hagemans
Joannes Hagemans (Haegmans, Hagmans),
ged. Rooms Katholiek op woensdag 6 februari 1726 te Spaubeek [Li] sexta februarij anni praecedentis initiatus est sacro baptismatis sacramento filius Petri Hagemans et Catharinae Wengarts legitimi conjuges cui nomen impositum fuit Joannes et quem e sacro fonte susceperunt Joannes Hagemans et Elisabetha Rutten (getuige: Joannes Hagemans, Elisabetha Rutten),
getuige bij kerk. huw. van Arnoldus Wevers en Elisabeth Hagemans op dinsdag 2 juni 1750 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Maria Catharina Haesen op dinsdag 26 december 1769 te Beek [Li],
ovl. (ongeveer 65 jaar oud) op donderdag 13 oktober 1791 te Spaubeek [Li] [70 jaar],
begr. op zaterdag 15 oktober 1791 aldaar 13tia obijt in Spaubeck circa 1am pomeridianam Joannes Haegmans aetatis 70 annorum, maritus Helenae Pitsweggen, extremis s.r.e. sacramentis munitus, et 15 ejusdem sepultus es[t].

tr. (1),
kerk.huw. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 33 jaar oud) (Rooms Katholiek) op dinsdag 26 november 1748 aldaar eodem [=26-11-1748] matrimonio juncti sunt Joannes Hagemans et Catharina Jansen testes Matthias Lenaerts et Elisabeth Hagemans (getuigen: Matthias Lenaerts, Elisabeth Hagemans)
met

Catharina Jans (Jansen), dr. van Aret (Arnoldus) Jansen en Pietgen (Petronella) Rameckers,
ged. Rooms Katholiek op maandag 21 oktober 1715 te Geleen [Li] (getuigen: haar oom Jan (Joannes) Raemaeckers als Jan Raemeckers, Urm Luijten),
ovl. (ongeveer 49 jaar oud) op maandag 3 december 1764 te Spaubeek [Li],
begr. op dinsdag 4 december 1764 aldaar 3tia o(mn)ibus eccl(es)iae sacramentis praemunita obyt Catharina Janssens conjux Jo(ann)is Haegmans quae 4ta ejusdem mensis sepulta est..

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Petrus~1749 Spaubeek [Li]    
Helgerus~1752 Spaubeek [Li]    
Catharina~1754 Spaubeek [Li]    
Arnoldus~1756 Spaubeek [Li]    
Michael~1756 Spaubeek [Li] †1757 Spaubeek [Li] 0
Maria~1759 Spaubeek [Li] †1759 Spaubeek [Li] 0

tr. (2),
kerk.huw. (resp. ongeveer 39 en ongeveer 40 jaar oud) (Rooms Katholiek) op dinsdag 23 juli 1765 aldaar 23 julij praevijs 3 proclamationibus matrimonio juncti sunt Jo(ann)es Haegmans et Helena Pitsweggen testibus Leonardo Curvers Wilhelmo Lenaerts Maria Catharina Lenaerts et Maria Pitsweggen (getuigen: Leonardus Corvers als Leonardus Curvers, Wilm (Wilhelmus) Leenarts als Wilhelmus Lenaerts, haar tante Maria Pitsweggen, Maria Catharina Lenaerts)
met

Helena Pitsweg (Pitsweggen), dr. van Joannes Pitsweggen en Anna Boesten,
ged. Rooms Katholiek op dinsdag 19 juni 1725 te Spaubeek [Li] 19 junij anni praefati baptisavi filiam nomine Helenam filia Joannis Pitsweg et Annae Boesten legti. conjug: quam e sacro fonte susceperunt Joannes Stassen custos loco Christiani Pitswegh et Catharina Henssen loco Mariae Vroemen (getuigen: Joannes Stassen de koster nms. Christianus Pitswegh, haar oom Christianus Pitsweggen als Christianus Pitswegh door Joannes Stassen de koster, haar achternicht Catharina Henssen nms. haar moeder Maria Vroemen en haar oudtante Maria Vroemen door haar dochter Catharina Henssen),
doopgetuige van haar neef Gerard (Joannes Gerardus) Peters op zaterdag 17 augustus 1771 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Joanna Elisabeth Christoffels op dinsdag 1 mei 1787 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar kleindochter Maria Magdalena Haegmans op dinsdag 9 juni 1795 te Spaubeek [Li],
ovl. (ongeveer 80 jaar oud) op zondag 5 januari 1806 te Spaubeek [Li] - akte 9,
begr. op dinsdag 7 januari 1806 aldaar 5ta jan(ua)rij circa 2dam matutinam obijt Helena Pitswegh aetatis 80 annorum vidua Joannis Haegmans extremis s:r:e: sacramentis munita et 7 hujus sepulta.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joannes~1767 Spaubeek [Li] †1844 Spaubeek [Li] 76


Anna van der Schueren
Anna van der Schueren (van der Schuren),
ged. Rooms Katholiek op dinsdag 18 juni 1709 te Beek [Li] 18 Anna filia Arnoldi van der Schuer[en] et Mariae Damen conj. sus. Adam[us] Wouters et Anna van der Schueren (getuigen: Daem (Adamus) Wouters, Anna van der Schueren),
doopgetuige van haar neef Matthias Sangen op vrijdag 22 maart 1748 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar nicht Anna Elisabetha Sangen op vrijdag 27 juni 1760 te Spaubeek [Li].

tr. (resp. ongeveer 36 en ongeveer 32 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op woensdag 29 december 1745 te Beek [Li] d(en). 29. xbris Johannes Slangen weduwenaer van G. g. hout. met Anna van der Schuren j.d. van Beek.,
kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 16 januari 1746 aldaar 16 jan: cont: matr: Jo(ann)es Sangen et Anna van der Schüren coram me et test: Lûdovico Sangen et Maria Nijsten, et aliis. (getuigen: zijn broer Ludovicus Sangen en Maria Nijsten)
met

Joannes Sangen (Slangen), zn. van Matthijs (Mathias) Zangen en Ida Shogen,
ged. Rooms Katholiek op donderdag 3 augustus 1713 te Spaubeek [Li] 3 baptisatus est Joannes filius Mathiae Sangen et Jdae Soogen susceptores Jan Hagens et Elisabetha Haen (getuigen: zijn achterneef Jan (Joannes) Haghens als Jan Hagens en Elisabetha Haen),
doopgetuige van zijn neef Joannes Sangen op zondag 9 augustus 1744 te Spaubeek [Li],
tr. (1)
met Anna Erckens, dr. van Wilhelmus Erckens en Anna Custers. Uit dit huwelijk een zoon.

otr. (2) op zondag 6 februari 1752 te Beek [Li],
tr. (resp. ongeveer 42 en minstens 42 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zondag 20 februari 1752 te Beek [Li] d(en): 6: febr: Johannes Körvers. weduwenaer geb: van Nut en woon: tot Beek met Anna van der Schuren wed(u)we van Joh: Sangen woonende in Groot gen hout getrouwt: d(en) 20 dito,
kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 20 februari 1752 aldaar 20 februarij contraxerunt matr: Joannes Keurvers et Anna van der Scheuren coram me et testibus Wilhelmo Kerckhofs et Petro Lemmens. (getuige: Wilhelmus Kerckhofs, Petrus Lemmens)
met

Joannes Korvers (Keurvers),
geb. voor 1709 te Nuth [Li].

otr. (3) op zaterdag 6 november 1756 te Beek [Li],
tr. (resp. ongeveer 47 en ongeveer 51 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zondag 21 november 1756 te Beek [Li] [inschrijving] d(en). 6. novemb: Piter Haagmans wed(u)w(enae)r van Spa[u]beek. met Anna van der Schuren wed(u)we J. Korfs. van G. g. hout. [copulatie] d(en). 21. nov(em)bris,
kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 21 november 1756 te Spaubeek [Li] 21 9bris cum testimonio libertatis ex parte sponsi matrimonio juncti sunt in Beeck Peter Hagemans parochiae de Spaubeeck et Anna van der Schuren parochiae de Beeck
met

Petrus Haghemans (Haagmans, Hagemans), zn. van Franciscus Haghmans en Jenne (Joanna) Claessen,
ged. Rooms Katholiek op maandag 21 september 1705 te Beek [Li] 21 Petrus filius Francisci Haghemans et Jo(ann)ae Classens conj. sus. Mathias Haghemans et Elisabeth Backers (getuige: Mathias Haghemans, Elisabeth Backer),
doopgetuige van zijn kleinzoon Petrus Hagemans op zondag 26 oktober 1749 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn kleinzoon Michael Hagemans op maandag 27 september 1756 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Maria Sibilla Hasen op dinsdag 1 oktober 1771 te Beek [Li],
tr. (1)
met Catharina Wijngarts. Uit dit huwelijk een zoon.


Joannes Korvers
Joannes Korvers (Keurvers),
geb. voor 1709 te Nuth [Li].

otr. op zondag 6 februari 1752 te Beek [Li],
tr. (resp. minstens 42 en ongeveer 42 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zondag 20 februari 1752 te Beek [Li] d(en): 6: febr: Johannes Körvers. weduwenaer geb: van Nut en woon: tot Beek met Anna van der Schuren wed(u)we van Joh: Sangen woonende in Groot gen hout getrouwt: d(en) 20 dito,
kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 20 februari 1752 aldaar 20 februarij contraxerunt matr: Joannes Keurvers et Anna van der Scheuren coram me et testibus Wilhelmo Kerckhofs et Petro Lemmens. (getuige: Wilhelmus Kerckhofs, Petrus Lemmens)
met

Anna van der Schueren (van der Schuren), dr. van Aret (Arnoldus) van der Schueren en Maria Damen,
ged. Rooms Katholiek op dinsdag 18 juni 1709 te Beek [Li] 18 Anna filia Arnoldi van der Schuer[en] et Mariae Damen conj. sus. Adam[us] Wouters et Anna van der Schueren (getuigen: Daem (Adamus) Wouters, Anna van der Schueren),
doopgetuige van haar neef Matthias Sangen op vrijdag 22 maart 1748 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar nicht Anna Elisabetha Sangen op vrijdag 27 juni 1760 te Spaubeek [Li],
tr. (1)
met Joannes Sangen. Uit dit huwelijk geen kinderen,
tr. (3)
met Petrus Haghemans. Uit dit huwelijk geen kinderen.


Simonus Vlecken
Simon (Simonus) Vlecken,
geb. voor 1700 te Schimmert [Li] - Op de Bies,
doopgetuige van zijn kleinzoon Christianus Daenjels op dinsdag 23 oktober 1770 te Schimmert [Li],
doopgetuige van zijn nicht Joanna Maria Cocx op donderdag 4 oktober 1742 te Hulsberg [Li],
ovl. (minstens 72 jaar oud) op maandag 26 april 1773,
begr. op maandag 26 april 1773 te Schimmert [Li] (Sijmon Vlecken e.v. Elizabetha Coex).

tr. (resp. minstens 25 en ongeveer 20 jaar oud) op dinsdag 17 juli 1725,
kerk.huw. (Rooms Katholiek) op dinsdag 17 juli 1725 te Spaubeek [Li] anno quo supra in facie ecclesiae sacramento matrimonii juncti sunt die 17 julij Simon Vlecken ex Bijse et Elisabeth Cox testes fuerunt Joannes Stassen custos et uxor Wilhelmi Adriaens no(m)i(n)e Catharina (getuige: Joannes Stassen koster, Catharina e.v. Wilhelmus Adriaens)
met

Elisabeth Cox, dr. van Wilhelmus Cox en Catharina Aerts,
ged. Rooms Katholiek op zondag 12 juli 1705 te Hulsberg [Li] (getuige: Anna Voncken, Michiel Bouwens),
doopgetuige van Catharina Habets op dinsdag 14 december 1723 te Schimmert [Li],
ovl. (ongeveer 52 jaar oud) op dinsdag 30 mei 1758 te Schimmert [Li],
begr. op woensdag 31 mei 1758 aldaar (Elizabetha Coox e.v. Simonus Vlecken).

Uit dit huwelijk 12 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Helena~1726 Schimmert [Li] †1747 Schimmert [Li] 21
Wilhelmus~1727 Schimmert [Li] †1745 Schimmert [Li] 17
Maria~1729 Schimmert [Li]    
Joannes~1733 Schimmert [Li]    
Petrus~1735 Schimmert [Li] †1743 Schimmert [Li] 8
Christianus~1737 Schimmert [Li]    
Catharina~1739 Schimmert [Li]    
Petrus~1743 Schimmert [Li]    
Wilhelmus~1745 Schimmert [Li]    
10 Anna~1748 Schimmert [Li]    
11 Nn  †1747 Schimmert [Li]  
12 Nn  †1747 Schimmert [Li]  


Arnoldus van der Schueren
Aret (Arnoldus) van der Schueren,
geb. voor 1681.

tr. (resp. minstens 25 en ongeveer 31 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 6 november 1706 te Beek [Li] den 6den novemb(er) Aret van der Scheuren j. m. van Beeck. met Maria Daemen j. d. van Beeck.,
kerk.huw. (Rooms Katholiek) op vrijdag 19 november 1706 aldaar 19 Arnoldus van der Schueren et Maria Damen testibus Casparo Kusters et Agnete Kusters. (getuige: Casparus Kusters, Agnete Kusters)
met

Maria Damen (Daemen), dr. van Stephanus Damen en Anna Stijnen,
ged. Rooms Katholiek op maandag 29 juli 1675 te Beek [Li] (getuige: Petronilla Maesens, Joannes Keulen).

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anna~1709 Beek [Li]    
Adamus~1711 Beek [Li]    
Paulus~1714 Beek [Li]    
Stephanus~1718 Beek [Li]    


Maria Damen
Maria Damen (Daemen), dr. van Stephanus Damen en Anna Stijnen,
ged. Rooms Katholiek op maandag 29 juli 1675 te Beek [Li] (getuige: Petronilla Maesens, Joannes Keulen).

tr. (resp. ongeveer 31 en minstens 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 6 november 1706 te Beek [Li] den 6den novemb(er) Aret van der Scheuren j. m. van Beeck. met Maria Daemen j. d. van Beeck.,
kerk.huw. (Rooms Katholiek) op vrijdag 19 november 1706 aldaar 19 Arnoldus van der Schueren et Maria Damen testibus Casparo Kusters et Agnete Kusters. (getuige: Casparus Kusters, Agnete Kusters)
met

Aret (Arnoldus) van der Schueren,
geb. voor 1681.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anna~1709 Beek [Li]    
Adamus~1711 Beek [Li]    
Paulus~1714 Beek [Li]    
Stephanus~1718 Beek [Li]    


Adamus van der Schueren
Adamus van der Schueren,
ged. Rooms Katholiek op donderdag 1 oktober 1711 te Beek [Li] (getuige: Gerardus Timmers, Lucia Romens).


Paulus van der Schueren
Paulus van der Schueren,
ged. Rooms Katholiek op dinsdag 27 februari 1714 te Beek [Li] (getuige: Joannes van der Schueren, Joanna Nijsten).


Stephanus van der Schueren
Stephanus van der Schueren,
ged. op donderdag 26 mei 1718 te Beek [Li] (getuige: Catharina Swillens, Joannes Penris).


Anna Erckens
Anna Erckens (Erkens), dr. van Wilhelmus Erckens en Anna Custers,
ged. Rooms Katholiek op dinsdag 18 februari 1716 te Beek [Li] 18 Anna filia Guilielmi Erckens et Annae Custers conj. sus. Petrus Greven et Catharina Thissen. (getuige: Petrus Greven, Catharina Thissen),
ovl. (hoogstens 29 jaar oud) voor 1745 te Beek [Li].

tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 30 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zaterdag 9 november 1743 te Beek [Li] d(en) 9. 9bris Johannes Sangen j.m. van Spaabeek. met. Anne Erkens. j.d: van G. g. hout,
kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zaterdag 23 november 1743 te Spaubeek [Li] 23 novembris anno praefato matrimonio juncti sunt Jo(ann)es Sangen et Anna Erkens testes fuerunt Ludovicus Sangen et Anna Sangen. (getuigen: zijn broer Ludovicus Sangen en zijn zus Anna (Anna Sibilla) Sangen)
met

Joannes Sangen (Slangen), zn. van Matthijs (Mathias) Zangen en Ida Shogen,
ged. Rooms Katholiek op donderdag 3 augustus 1713 te Spaubeek [Li] 3 baptisatus est Joannes filius Mathiae Sangen et Jdae Soogen susceptores Jan Hagens et Elisabetha Haen (getuigen: zijn achterneef Jan (Joannes) Haghens als Jan Hagens en Elisabetha Haen),
doopgetuige van zijn neef Joannes Sangen op zondag 9 augustus 1744 te Spaubeek [Li],
tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 36 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op woensdag 29 december 1745 te Beek [Li] d(en). 29. xbris Johannes Slangen weduwenaer van G. g. hout. met Anna van der Schuren j.d. van Beek.,
kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 16 januari 1746 aldaar 16 jan: cont: matr: Jo(ann)es Sangen et Anna van der Schüren coram me et test: Lûdovico Sangen et Maria Nijsten, et aliis. (getuigen: zijn broer Ludovicus Sangen en Maria Nijsten)
met Anna van der Schueren. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Mathijs~1744 Groot Genhout [Li]    


Mathias Sangen
Mathijs (Mathias) Sangen,
geb. te Groot Genhout [Li],
ged. Rooms Katholiek op zondag 4 oktober 1744 te Beek [Li] 4 bap(tisa)tus est Mathias fil: leg: Jo(ann)is Sangen et Annae Eerkens con: suscep: Mathias Sangen et Maria Ottermans (getuigen: zijn grootvader Matthijs (Mathias) Zangen als Mathias Sangen, Maria Ottermans).

otr. op vrijdag 30 september 1768 te Beek [Li],
tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 26 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zaterdag 15 oktober 1768 te Beek [Li] [inschrijving] dito ut supra Mathijs Sangen j.m. van Grootgenhout. met Gerdruijd Rameker. j.d. geb. van Hulsberg en woon. in G.g.hout [copulatie] d(en). 15. octob.
met

Gertrudis Ramaeckers, dr. van Joannes Ramaeckers en Maria Puttenaers,
ged. Rooms Katholiek op zondag 25 februari 1742 te Hulsberg [Li] (getuige: Gertrudis Haenen, Hubertus Keulmans).

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria*1773 Beek [Li]    


Joannes Cox
Joannes Cox,
geb. voor 1649,
doopgetuige van Cornelius Boschouwers op dinsdag 12 april 1678 te Hulsberg [Li],
ovl. (minstens 60 jaar oud) op woensdag 25 juni 1710,
begr. op woensdag 25 juni 1710 te Hulsberg [Li] (Joannes Cox).

tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 20 jaar oud) voor 1674
met

Johanna (Joanna) Brants,
geb. voor 1654,
doopgetuige van Agnes Prevoost op maandag 8 mei 1690 te Hulsberg [Li],
doopgetuige van Anna Gertrudes Prevoost op dinsdag 20 augustus 1686 te Hulsberg [Li].

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Wilhelmus~1675 Hulsberg [Li]    


Helena Vlecken
Helena Vlecken,
ged. Rooms Katholiek op donderdag 13 juni 1726 te Schimmert [Li] (getuige: Wilhemus Moonen, Helena Cox, Aeidis Cox),
ovl. (ongeveer 21 jaar oud) op vrijdag 23 juni 1747,
begr. op vrijdag 23 juni 1747 aldaar (Helena Vlecken dr. van Simen Vlecken).


Wilhelmus Vlecken
Wilhelmus Vlecken,
ged. Rooms Katholiek op donderdag 10 juli 1727 te Schimmert [Li] (getuige: Elizabetha Konings, Remigius Bouwens),
ovl. (hoogstens 17 jaar oud) voor 1745 waarschijnlijk te Schimmert [Li].


Maria Helena Vlecken
Maria Helena Vlecken,
ged. Rooms Katholiek op zondag 18 december 1729 te Schimmert [Li] (getuige: Joannes Voncken, Helena Schillinx, Helena Coox).


Joannes Leonardus Vlecken
Joannes Leonardus Vlecken,
ged. Rooms Katholiek op donderdag 12 maart 1733 te Schimmert [Li] (getuige: Anna Voncken, Leonardus Habets).


Petrus Vlecken
Petrus Vlecken,
ged. Rooms Katholiek op woensdag 23 februari 1735 te Schimmert [Li] (getuige: Elisabetha Vlecken, Servatius Vlecken, Petrus Vlecken),
ovl. (hoogstens 8 jaar oud) voor 1743 waarschijnlijk te Schimmert [Li].


Christianus Vlecken
Christianus Vlecken,
ged. Rooms Katholiek op donderdag 4 april 1737 te Schimmert [Li] (getuige: Joanna Maria Voncken, Christianus Vlecken).


Maria Catharina Vlecken
Catharina (Maria Catharina) Vlecken,
ged. Rooms Katholiek op vrijdag 11 december 1739 te Schimmert [Li] (getuige: Helena Schillings, Wilhelmus Coox).

tr,
kerk.huw. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 31 jaar oud) (Rooms Katholiek) op dinsdag 22 mei 1764 te Spaubeek [Li] 22 maij cum dispensatione in tribus bannis matrimonio juncti sunt Nicolaus Daniels et Maria Catharina Vlecken parochiani mei testibus Petro Erckens et Jo(ann)e Vroomen (getuigen: Peter (Petrus) Erckens en Joannes Laurentius Vroemen als Joannes Vroomen),

toestemming tot huwelijk op dinsdag 15 mei 1764 te Spaubeek [Li]
,
Spaubeek - 15 mei 1764 - brief van C. E. van den Bock pastoor in Spaubeek als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:
Nicolaus Daniels en Maria Catharina Vlecken.
RHCL Maastricht (23-1764-101 - foto 3816a+b+c)

met

Nicolaus Daniels, zn. van Stas (Eustachius) Daniels en Maria Tullenaers,
ged. Rooms Katholiek op dinsdag 17 februari 1733 te Schimmert [Li] Catharina Wauben, Jacobus Wauben.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria~1764 Schimmert [Li]    
Anna~1766 Schimmert [Li]    
Catharina~1768 Schimmert [Li]    
Christianus~1770 Schimmert [Li]    
Leonardus~1773 Schimmert [Li]    
Joannes~1775 Schimmert [Li]