$boomnaam$
Maria Catharina Gielissen
Maria Catharina Gielissen,
ged. Rooms Katholiek op zaterdag 23 augustus 1777 te Beek [Li] 23tiâ baptisata est Maria Cath. filia leg: Eustachy Gielissen ex Beeck et Annae Dormans ex Schimmert conj suscept. Leonardo Gielissen et Maria Gertrude Drummen (getuige: Lenart Gielissen, Maria Gertrudis Drummen).


Anna Mechtildis Gielissen
Anna Mechtildis Gielissen,
ged. Rooms Katholiek op vrijdag 24 augustus 1781 te Beek [Li] 24ta baptisata est Anna Mechtildis filia leg: Eustachy Gielissen ex Beeck et Annae Barbarae Dormans ex Spaub: conj: suscep. Eustachius Bemelmans et Maria Cath. Brouwers no[m]i[n]e Jo[ann]ae Elis: Dormans (getuigen: haar tante Joanna Elizabetha Dormans, haar grootmoeder Maria Catharina Brouwers en Stas (Eustachius) Bemelmans).

tr. (resp. ongeveer 26 en 19 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 29 februari 1808 te Beek [Li] - akte 14
met

Joannes Petrus (Jean Pierre (Fr.)) Geurts, zn. van Adam Geurts en Christina Neijfkens,
geb. op zaterdag 28 juni 1788 te Beek [Li] [huw.reg.],
dienstkecht.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anna*1808 Beek [Li]    


Michael Gielissen
Michael Gielissen,
ged. Rooms Katholiek op woensdag 23 oktober 1782 te Beek [Li] 23tiâ baptis: est Michael filius leg: Eustachy Gielissen ex Elsloo et Annae Dormans ex Spaubeck. conj in Beeck sus[c]ep: Servatius Dresen et Anna Pisters. (getuige: Anna Pisters, Servatius Dresen).


Maria Elisabeth Gielissen
Maria Elisabeth Gielissen (Gelissen),
ged. Rooms Katholiek op zondag 1 februari 1784 te Beek [Li] 1mâ baptisata est Maria Elisab. filia leg: Eustachy Gielissen ex Elsloo et Annae Dormans ex Spaubeeck conj in Beck suscep. Jo[ann]es Wouters et Maria Bemelmans (getuigen: Maria Bemelmans, Joannes Wouters).


Joannes Hubertus Gelissen
Joannes Hubertus Gelissen,
geb. op vrijdag 5 februari 1841 te Beek [Li] - akte 16.


Martinus Gelissen
Martijn (Martinus) Gelissen,
geb. op zondag 7 juli 1776 te Beek [Li] [huw.reg.],
ovl. (67 jaar oud) op maandag 22 januari 1844 te Kelmond [Li] - Beek akte 6 [BS: 67 jaar, Martin Gelissen, zn. van Eustache Gelissen en Anna Dormans; e.v. Johanna Maria Sijen].

tr. (resp. 29 en 28 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 21 oktober 1805 te Beek [Li] - akte 13
met

Joanna Maria Sijen, dr. van Jan (Joannes) Sijen en Anna Elisabetha Schillings,
geb. op woensdag 20 november 1776 te Schimmert [Li] [huw.reg.],
ged. Rooms Katholiek op woensdag 20 november 1776 aldaar (getuigen: haar tante Joanna Maria Sijen, Dionijsius Willems),
ovl. (63 jaar oud) op dinsdag 25 februari 1840 te Kelmond [Li] - Beek akte 28.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1806 Beek [Li] †1880 Kelmond [Li] 7413 
Peter*1809 Beek [Li] †1893 Kelmond [Li] 84
Eustache*1811 Beek [Li] †1885 Kelmond [Li] 73
Joannes*1814 Beek [Li]    
Maria*1818 Beek [Li] †1885 Kelmond [Li] 67


Sibilla Willems
Sibilla Willems,
geb. voor 1725 te Ulestraten [Li],
doopgetuige van haar nicht Maria Sibila Gelissen op donderdag 14 april 1768 te Schimmert [Li],
doopgetuige van haar kleindochter Maria Sibilla Gielissen op dinsdag 13 juni 1780 te Beek [Li].

otr. op zaterdag 3 april 1745 te Beek [Li],
tr. (resp. minstens 19 en ongeveer 26 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zondag 18 april 1745 te Beek [Li] d(en). 3. april. 1745. Herman Gelis j.m. van Kelmond. met Sibill[a] Willemse j.d: van Ullenstraten. getrouwd d(en). 18 dito,
kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 26 april 1744 aldaar 26ta: aprilis contraxerûnt matrimoniûm Hermanûs Gilissen et Sibilla Willems coram me et test: Leonardo Gilissen et Mechtilde Gillissen et pluribûs aliis. (getuigen: zijn broer Leendert (Leonardus) Gelissen als Leonardus Gillissen en zijn tante Mechtildis Ghielissen als Mechtildis Gilissen)
met

Hermanus Gilissen (Gelissen), zn. van Gilis (Egidius) Ghielissen en Catharina Philips,
woonachtig te Kelmond [Li] - Beek,
ged. Rooms Katholiek op maandag 24 oktober 1718 te Elsloo [Li] (getuigen: zijn oom Martinus Ghielissen als Marinus Gilissen, zijn tante Elisabeth (Maria Elisabeth) Philips als Elisabeth Phillippens, vervangende getuige: Ida Ackermans),
doopgetuige van zijn neef Joannes Gelissen op zondag 1 januari 1758 te Schimmert [Li].

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Egidius~1745 Beek [Li]    
Stas*1746 Elsloo [Li] †1797 Beek [Li] 5111 
Henricus~1748 Beek [Li]    
Maria~1754 Beek [Li]    


Egidius Gilissen
Egidius Gilissen,
ged. Rooms Katholiek op zondag 4 juli 1745 te Beek [Li] 4 baptisatus est Egidius fil: leg[:] Hermani Gilissen et Sibillae Willem[s] con: sus: Egidius Gilissen et Anna Catharina Damen. (getuigen: zijn grootvader Gilis (Egidius) Ghielissen als Egidius Gillissen, Anna Catharina Damen).


Henricus Gielissen
Henricus Gielissen,
ged. Rooms Katholiek op vrijdag 8 november 1748 te Beek [Li] d: 8. 9bris b. est Henricus filius Hermani Gielissen ex Elsloo, et Sibillae Willems ex Meerssen, conj: in Beeck. susc. Christianus Croesen ex Hulsbergh, et Elisabetha Philips ex Beeck per Catharinam Philips (getuigen: zijn oudtante Elisabeth (Maria Elisabeth) Philips uit Beek door Catharina Philips, zijn grootmoeder Catharina Philips nms. Elisabeth Philips uit Beek, Christianus Croesen uit Hulsberg).


Maria Anna Gielissen
Maria Anna Gielissen,
ged. Rooms Katholiek op vrijdag 1 februari 1754 te Beek [Li] 1ma februarij bapt(i)s(ata) est Maria Anna Willems filia legitima Hermanni Gielissen ex Elsloo, et Sibillae Willems ex Mersen, suscept: Corsilio Gielissen, et Maria Anna Willems ex Mersen. (getuige: Corsilius Gielissen, Maria Anna Willems uit Meerssen).


Egidius Ghielissen
Gilis (Egidius) Ghielissen (Gielissen, Gilissen),
ged. Rooms Katholiek op woensdag 30 augustus 1690 te Elsloo [Li] (getuige: Theodoricus Lenaerts, Mechtildis Heijnen),
doopgetuige van zijn kleinzoon Hermannus Gielissen op woensdag 9 januari 1754 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn kleinzoon Egidius Gilissen op zondag 4 juli 1745 te Beek [Li].

tr. (resp. hoogstens 26 en hoogstens 21 jaar oud) voor 1717
met

Catharina Philips (Philippens), dr. van Stas (Eustachius) Philips en Trijn (Catharina) Thijssen,
ged. op vrijdag 4 mei 1696 Genoemd naar haar meter te Beek [Li] 4 Catharina filia Euchstachi Philips et Catharinae Thijssen coniug(um) suscept Reynerus Thijssen et Catharina Wouters. (getuigen: Trijneken (Catharina) Wouters, Reijnerus Thijssen),
doopgetuige van haar kleinzoon Hubertus Gelissen op woensdag 3 november 1762 te Schimmert [Li],
doopgetuige van haar kleindochter Helena Gielissen op vrijdag 4 april 1755 te Beek [Li],
doopgetuige van haar kleinzoon Henricus Gielissen op vrijdag 8 november 1748 te Beek [Li].

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hermanus~1718 Kelmond [Li]    
Chirstianus~1721 Elsloo [Li]    
Theodorus~1723 Elsloo [Li]    
Leendert~1728 Kelmond [Li]    
Martinus~1730 Elsloo [Li]    
Mechtildis~1734 Elsloo [Li]    
Stephanus~1736 Elsloo [Li]    


Joannes Petrus Geurts
Joannes Petrus (Jean Pierre (Fr.)) Geurts, zn. van Adam Geurts en Christina Neijfkens,
geb. op zaterdag 28 juni 1788 te Beek [Li] [huw.reg.],
dienstkecht.

tr. (resp. 19 en ongeveer 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 29 februari 1808 te Beek [Li] - akte 14
met

Anna Mechtildis Gielissen, dr. van Stas (Eustachius) Gelissen en Anna Barbara Dormans (landbouwster),
ged. Rooms Katholiek op vrijdag 24 augustus 1781 te Beek [Li] 24ta baptisata est Anna Mechtildis filia leg: Eustachy Gielissen ex Beeck et Annae Barbarae Dormans ex Spaub: conj: suscep. Eustachius Bemelmans et Maria Cath. Brouwers no[m]i[n]e Jo[ann]ae Elis: Dormans (getuigen: haar tante Joanna Elizabetha Dormans, haar grootmoeder Maria Catharina Brouwers en Stas (Eustachius) Bemelmans).

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anna*1808 Beek [Li]    


Chirstianus Gielissen
Chirstianus Gielissen,
ged. Rooms Katholiek op zondag 23 maart 1721 te Elsloo [Li] (getuigen: zijn tante Mechtildis Ghielissen als Mechtildis Gielissen en zijn oom Christianus Philips als Christianus Philippens).


Theodorus Gielissen
Theodorus Gielissen,
ged. Rooms Katholiek op maandag 30 augustus 1723 te Elsloo [Li] (getuige: Catharina Wijnen, Joannes Martens).


Leonardus Gelissen
Leendert (Leonardus) Gelissen,
woonachtig te Kelmond [Li] - Beek,
ged. Rooms Katholiek op donderdag 29 april 1728 te Elsloo [Li] (getuigen: zijn tante Oda Ghielissen als Oda Gelissen, Joannes Nelissen, vervangende getuige: Christophorus Huberti),
getuige bij kerk. huw. van zijn broer Hermanus Gilissen en Sibilla Willems op zondag 26 april 1744 te Beek [Li].

otr. op zaterdag 9 juni 1753 te Beek [Li],
tr. (beiden ongeveer 25 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zondag 24 juni 1753 te Beek [Li] d(en): 9: junij 1753: Leendert Gelissen. j:m: van Kelmond. met Anna Pisters. j:d: van Klein gen hout. getrouwd. d(en): 24 dito,
kerk.huw. op zondag 24 juni 1753 aldaar 24. junij contraxerunt matrimonium Leonardus Gielissen ex Beck et Anna Pisters coram me et testibus Eustachio Gielissen et Cornelia Pisters. (getuigen: haar zus Cornelia Pijsters als Cornelia Pisters, Eustachius Gielissen)
met

Anna (Anna Elizabeth) Pijsters (Pisters), dr. van Marten (Martinus) Pisters en Helena Soogen,
geb. te Klein Genhout [Li],
ged. Rooms Katholiek op maandag 26 januari 1728 (tweeling) te Beek [Li] (getuige: Matthias Sangen, Elisabeth Dederen, vervangende getuige Anna Bemelmans).

Uit dit huwelijk 8 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hermannus~1754 Beek [Li]    
Helena~1755 Beek [Li]    
Joannes~1758 Schimmert [Li]    
Egidius~1760 Schimmert [Li]    
Hubertus~1762 Schimmert [Li]    
Martinus~1765 Schimmert [Li]    
Maria~1768 Schimmert [Li]    
Maria~1771 Schimmert [Li]    


Martinus Gelissen
Martinus Gelissen,
ged. Rooms Katholiek op zondag 16 april 1730 te Elsloo [Li] (getuige: Joannes Wanten, Catharina Schoeffelen).


Mechtildis Gelissen
Mechtildis Gelissen,
ged. Rooms Katholiek op zaterdag 24 juli 1734 te Elsloo [Li] (getuigen: haar grootmoeder Maria Martens, Petrus Baeten),
doopgetuige van haar neef Egidius Gelissen op dinsdag 1 januari 1760 te Schimmert [Li].


Stephanus Gelissen
Stephanus Gelissen,
ged. Rooms Katholiek op woensdag 15 augustus 1736 te Elsloo [Li] (getuige: Martinus Martens, Christina Heijnen).


Anna Christina Geurts
Anna Christina (Anne Cristine (Fr.)) Geurts,
geb. op vrijdag 14 oktober 1808 te Beek [Li] - akte 145.


Hermannus Gielissen
Hermannus Gielissen,
ged. Rooms Katholiek op woensdag 9 januari 1754 te Beek [Li] (getuigen: zijn grootvader Gilis (Egidius) Ghielissen als Agidius Gielissen en zijn tante Cornelia Pijsters als Cornelia Pisters).