$boomnaam$
Elisabeth Onsels
Elisabeth Onsels,
ged. Rooms Katholiek op donderdag 7 maart 1737 te Beek [Li] (getuigen: haar tante Catharina Onsels, Catharina Mans, haar grootvader Leendert (Leonardus) Hermans als Leonardus Hermens en haar oudoom Jan (Joannes) Hermanni als Joannes Hermens),
doopgetuige van haar neef Dirk (Theodorus) Schreurs op maandag 23 maart 1761 te Schimmert [Li].


Maria Vleugels
Maria Vleugels,
ged. Rooms Katholiek op donderdag 15 mei 1710 te Geleen [Li] (getuigen: haar grootmoeder Jutgen (Judith) Penners als Judgen Penris, Lenart Scheurkens),
doopgetuige van haar neef Leonardus Vleugels op vrijdag 1 februari 1743 te Geleen [Li],
doopgetuige van haar neef Leonardus Vleugels op zaterdag 30 januari 1751 te Geleen [Li].


Elisabeth Vleugels
Elisabeth Vleugels,
ged. Rooms Katholiek op maandag 23 november 1711 te Geleen [Li] (getuigen: haar grootvader Jan (Joannes) Schurkens, Meijken Penris).


Judith Vleugels
Judith Vleugels,
ged. Rooms Katholiek op zondag 12 maart 1713 te Geleen [Li] (getuige: Geret Vleugels, Cathrin Mewis).


Leonardus Vleugels
Leonardus Vleugels,
geb. voor 1648.

tr,
kerk.huw. (resp. minstens 25 en minstens 20 jaar oud) (Rooms Katholiek) in september 1673 te Geleen [Li]
met

Jutgen (Judith) Penners (Penris),
geb. voor 1653,
doopgetuige van haar kleindochter Maria Vleugels op donderdag 15 mei 1710 te Geleen [Li],
doopgetuige van haar kleinzoon Geret (Gerardus) Vleugels op donderdag 19 mei 1718 te Geleen [Li].

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lenart*1675     


Judith Penners
Jutgen (Judith) Penners (Penris),
geb. voor 1653,
doopgetuige van haar kleindochter Maria Vleugels op donderdag 15 mei 1710 te Geleen [Li],
doopgetuige van haar kleinzoon Geret (Gerardus) Vleugels op donderdag 19 mei 1718 te Geleen [Li].

tr,
kerk.huw. (resp. minstens 20 en minstens 25 jaar oud) (Rooms Katholiek) in september 1673 te Geleen [Li]
met

Leonardus Vleugels,
geb. voor 1648.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lenart*1675     


Christina Onsels
Christina (Anna Christina) Onsels (Oensels),
ged. Rooms Katholiek op woensdag 14 januari 1739 te Beek [Li] (getuigen: haar tante Elisabetha Onsel als Elizabeth Onsels, haar aangetrouwde tante Gertrudis Eggen als Gertrude Eggen en haar oudoom Wilelmus Beckers als Wilhelmus Beckers).

tr. (resp. hoogstens 12 en hoogstens 31 jaar oud) voor 1751
met

Franciscus Schreus (Schreurs), zn. van Theodorus Schreurs en Elisabeth Sporcks,
ged. Rooms Katholiek op maandag 15 januari 1720 te Oud Valkenburg [Li] (getuige: Franciscus Schreus, Maria Duijssinghs, Winandus Bemelmans),
ovl. (ongeveer 45 jaar oud) op vrijdag 19 juli 1765 te Schimmert [Li] (Fransus Schreus).

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hermanus~1752 Schimmert [Li]    
Kartijn*1754 Schimmert [Li] †1818 Schimmert [Li] 64
Anna*1759 Schimmert [Li] †1760 Schimmert [Li] 0
Joanna~1760 Schimmert [Li] †1760 Schimmert [Li] 0
Dirk~1761 Schimmert [Li] †1764 Schimmert [Li] 2
Maria~1763 Schimmert [Li]    
Elisabetha~1765 Schimmert [Li]    


Leonardus Onsels
Leonardus Onsels,
ged. Rooms Katholiek op vrijdag 25 maart 1740 te Beek [Li] (getuigen: Catharina Mans, zijn grootvader Leendert (Leonardus) Hermans als Leonardus Hermens en zijn oom Hemannus Hermans als Hermannus Hermens),
doopgetuige van Joannes Schiffers op woensdag 25 november 1789 te Spaubeek [Li].

 • Vader:
  Renerus (Reinerus) Onsels, zn. van Petrus Onsel en Christina Odekircken,
  ged. Rooms Katholiek op donderdag 22 juli 1706 te Hulsberg [Li] ook in Schimmert,
  doopgetuige van zijn neef Petrus Hermens op zondag 3 december 1741 te Nuth [Li],
  doopgetuige van zijn kleindochter Joanna Maria Schreurs op vrijdag 8 februari 1760 te Schimmert [Li],
  tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 25 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zaterdag 26 september 1733 te Beek [Li] eodem [=26-09-1733] Reiner Onssels j.m. van Groot gen hout met Catharine Hermans j.d. van Groot gen hout,
  kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 11 oktober 1733 aldaar eādem [=11-10-1733] die Renerus Onsels cum Catharinā Hermens, testibus Renero Habets et Petro Hermens (getuige: Renerus Habets, Petrus Hermens) met


Petrus Onsels
Petrus Onsels,
ged. Rooms Katholiek op maandag 5 november 1742 te Beek [Li] (getuigen: zijn oom Hemannus Hermans als Hermannus Hermens en Catharina (Anna Catharina) Habets).

 • Vader:
  Renerus (Reinerus) Onsels, zn. van Petrus Onsel en Christina Odekircken,
  ged. Rooms Katholiek op donderdag 22 juli 1706 te Hulsberg [Li] ook in Schimmert,
  doopgetuige van zijn neef Petrus Hermens op zondag 3 december 1741 te Nuth [Li],
  doopgetuige van zijn kleindochter Joanna Maria Schreurs op vrijdag 8 februari 1760 te Schimmert [Li],
  tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 25 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zaterdag 26 september 1733 te Beek [Li] eodem [=26-09-1733] Reiner Onssels j.m. van Groot gen hout met Catharine Hermans j.d. van Groot gen hout,
  kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 11 oktober 1733 aldaar eādem [=11-10-1733] die Renerus Onsels cum Catharinā Hermens, testibus Renero Habets et Petro Hermens (getuige: Renerus Habets, Petrus Hermens) met


Reinerus Onsels
Reinerus Onsels,
ged. Rooms Katholiek op dinsdag 6 januari 1750 te Beek [Li] (getuigen: Reinerus Habets, Elisabetha Beckers).

 • Vader:
  Renerus (Reinerus) Onsels, zn. van Petrus Onsel en Christina Odekircken,
  ged. Rooms Katholiek op donderdag 22 juli 1706 te Hulsberg [Li] ook in Schimmert,
  doopgetuige van zijn neef Petrus Hermens op zondag 3 december 1741 te Nuth [Li],
  doopgetuige van zijn kleindochter Joanna Maria Schreurs op vrijdag 8 februari 1760 te Schimmert [Li],
  tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 25 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zaterdag 26 september 1733 te Beek [Li] eodem [=26-09-1733] Reiner Onssels j.m. van Groot gen hout met Catharine Hermans j.d. van Groot gen hout,
  kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 11 oktober 1733 aldaar eādem [=11-10-1733] die Renerus Onsels cum Catharinā Hermens, testibus Renero Habets et Petro Hermens (getuige: Renerus Habets, Petrus Hermens) met


Maria Joanna Kremers
Maria Joanna (Marie Jenne (Fr.)) Kremers (Cremers),
ged. Rooms Katholiek op dinsdag 21 november 1780 te Geleen [Li].

tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zondag 29 november 1801 te Geleen [Li] - akte 6
met

Jan Gerard (Joannes Gerardus) Banens, zn. van Peter Matthis (Petrus Matthias) Banens en Maria Agnes Bemelmans,
geb. te Krawinkel [Li] [ovl.reg.],
ged. Rooms Katholiek op woensdag 24 februari 1779 te Geleen [Li] 23 feb. circa horam 5-tam pomeridianam natus est Joannes Gerardus in Crauwinckel, cujus parentes Peter Matthis Banens et Agnes Bemelmans ex Crauwinckel, susceptores Gerardus Bemelmans ex Spaubeck et Sijbilla Raemeckers ex Crauwinckel hāc 24-tā februarii ā me b(a)pt(i)zatus est. f. Jsf. Klooth sacell(ano) patrinus subsscripsit [handtekening:] Gerardus Bemelmans matrina scribendi ignara subsignavit x (getuigen: zijn grootmoeder Bilken (Maria Sibilla) Raemeckers en zijn grootvader Geeret (Gerardus) Bemelmans),
ovl. (ongeveer 34 jaar oud) op donderdag 13 mei 1813 te Geleen [Li] - akte 71.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria*1804 Geleen [Li]    
Maria*1805 Krawinkel [Li] †1885 Geleen [Li] 79
Petrus*1807 Geleen [Li]    
Maria*1810 Geleen [Li] †1812 Geleen [Li] 1


Petrus Cremers
Peter (Petrus) Cremers,
ged. Rooms Katholiek op donderdag 8 juni 1713 te Geleen [Li] (getuigen: zijn grootvader Stas Brouns, Lijsbeth Koecken).

 • Moeder:
  Meijken (Maria) Brouns, dr. van Stas Brouns en Trijn (Catharina) Tesschers,
  ged. Rooms Katholiek op maandag 17 april 1684 te Geleen [Li] (getuige: Judith Nierbeck),
  ovl. (ongeveer 29 jaar oud) op vrijdag 9 juni 1713 1 dag na de geboorte van zoon Peter,
  begr. op vrijdag 9 juni 1713 aldaar (Meijken Brouns e.v. Giel Cremers).

tr,
kerk.huw. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 22 jaar oud) (Rooms Katholiek) op donderdag 4 oktober 1736 aldaar (getuige: Anna Vroemen, Jan Mathijs)
met

Meijken (Maria) Ferron (Feron), dr. van Franciscus Ferron en Anne (Anna) Dresen,
ged. Rooms Katholiek op donderdag 30 augustus 1714 te Stein [Li] (getuige: Petrus Dreessen, Joanna Brouns).

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anna~1737 Geleen [Li]    
Anna~1738 Geleen [Li]    
Michael~1740 Geleen [Li]    
Ida~1742 Geleen [Li]    


Petrus Josephus Vleugels
Peter Joseph (Petrus Josephus, Pieter Joseph) Vleugels,
geb. op dinsdag 16 januari 1798 te Geleen [Li] - akte 5,
schrijnwerker,
ovl. (88 jaar oud) op maandag 10 januari 1887 te Geleen [Li] - akte 3 [BS: 89 jaar; zn van Leonardus Vleugels en Catharina Dols; e.v. Johanna Catharina Zelis].

 • Vader:
  Leonard (Leonardus, Pieter Leonard) Vleugels, zn. van Geret (Gerardus) Vleugels en Agatha Boosten,
  geb. te Krawinkel [Li],
  ged. Rooms Katholiek op dinsdag 22 januari 1754 te Geleen [Li] Catrin Donners, Dijrck Boesten,
  ovl. (ongeveer 54 jaar oud) op donderdag 18 augustus 1808 te Krawinkel [Li] - Geleen akte 92 [BS: 56 jaar; zn. van Gerard Vleugels en Agathe Boesten; e.v. Catharina Willems),
  tr,
  kerk.huw. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 22 jaar oud) (Rooms Katholiek) op dinsdag 26 oktober 1779 te Geleen [Li] (getuige: Joannes Jacobus Willems, Hans Peter Vleugels) met
 • Moeder:
  Catharina Willems, dr. van Peter (Petrus) Willems en Nelecken (Cornelia) Dols,
  ged. op maandag 25 april 1757 te Geleen [Li] (getuige: Catrin Willems, Jan Dols),
  ovl. (ongeveer 51 jaar oud) op vrijdag 25 november 1808 te Krawinkel [Li] - Geleen akte 129 [BS: 52 jaar; dr. van Pierre Willems en Cornelie Dols; e.v. Leonard Vleugels].

otr. op zondag 13 mei 1827 en op 20 mei 1827 te Spaubeek [Li] en idem in Geleen,
tr. (resp. 29 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 25 mei 1827 om zeven uur 's middags te Spaubeek [Li] - akte 14
met

Joanna Catharina (Jeannette Catrijne (Fr.)) Zelis, dr. van Jan Mathijs (Joannes Matthias) Zelis (graanwerkman, molenaar) en Mari Lisbeth (Maria Elisabeth) Luyten,
geb. op dinsdag 16 augustus 1803 te Spaubeek [Li] - akte 22 [doopreg. geb.dat 17-08-1803],
ged. Rooms Katholiek op woensdag 17 augustus 1803 aldaar 1803 17ma augusti circa 2dam pomeridianam nata et eodem baptisata est Joanna Catharina filia legitima Joannis Matthiae Zelis et Mariae Elisabethae Luijten conj: susc: fuere Petrus Mevis loco Stephani Henrici Zelis et Joanna Catharina Penners loco Catharinae Luijten testor J:J: Raemaeckers deservitor in Spaubeck (getuigen: Peter (Petrus) Mevis nms. Stephanus Henrucis Zelis, haar oom Stephanus Henricus Zelis door Petrus Mevis, Joanna Catharina Penris als Joanna Catharina Penners nms. Catharina Luijten en haar oudtante Cathrijn (Catharina) Luijten door Joanna Catharina Penners),
ovl. (46 jaar oud) op zondag 7 juli 1850 te Geleen [Li] - akte 28.

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria*1828 Geleen [Li] †1917 Geleen [Li] 88
Maria*1834 Geleen [Li] †1909 Geleen [Li] 75
Anna*1836 Geleen [Li] †1917 Geleen [Li] 81
Jan Mathijs*1839 Geleen [Li] †1917 Geleen [Li] 77
Hubert*1840 Geleen [Li] †1911 Geleen [Li] 70
Nn*1844 Geleen [Li]   0
Maria*1847 Geleen [Li] †1893 Geleen [Li] 45


Anna Catharina Cremers
Anna Catharina Cremers,
ged. Rooms Katholiek op zondag 17 februari 1737 te Geleen [Li] (getuigen: haar (stief)grootmoeder Cathrijn (Catharina) Mevis en haar grootvader Giel (Michael) Kremers als Giel Cremers).

 • Vader:
  Peter (Petrus) Cremers, zn. van Giel (Michael) Kremers en Meijken (Maria) Brouns,
  ged. Rooms Katholiek op donderdag 8 juni 1713 te Geleen [Li] (getuigen: zijn grootvader Stas Brouns, Lijsbeth Koecken),
  tr.
  kerk.huw. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 22 jaar oud) (Rooms Katholiek) op donderdag 4 oktober 1736 te Geleen [Li] (getuige: Anna Vroemen, Jan Mathijs) met


Anna Cremers
Anna Cremers,
ged. Rooms Katholiek op woensdag 5 november 1738 te Geleen [Li] (getuigen: haar oom Philip (Philippus) Ferron als Philip Ferront, Sijbilla Smeets).

 • Vader:
  Peter (Petrus) Cremers, zn. van Giel (Michael) Kremers en Meijken (Maria) Brouns,
  ged. Rooms Katholiek op donderdag 8 juni 1713 te Geleen [Li] (getuigen: zijn grootvader Stas Brouns, Lijsbeth Koecken),
  tr.
  kerk.huw. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 22 jaar oud) (Rooms Katholiek) op donderdag 4 oktober 1736 te Geleen [Li] (getuige: Anna Vroemen, Jan Mathijs) met


Ida Cremers
Ida Cremers,
ged. Rooms Katholiek op maandag 8 januari 1742 te Geleen [Li] (getuigen: haar oom Anton (Antonius Albertus) Ferron als Anton Ferront en haar oudtante Fijken (Sophia) Kremers als Fijcken Cremers).

 • Vader:
  Peter (Petrus) Cremers, zn. van Giel (Michael) Kremers en Meijken (Maria) Brouns,
  ged. Rooms Katholiek op donderdag 8 juni 1713 te Geleen [Li] (getuigen: zijn grootvader Stas Brouns, Lijsbeth Koecken),
  tr.
  kerk.huw. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 22 jaar oud) (Rooms Katholiek) op donderdag 4 oktober 1736 te Geleen [Li] (getuige: Anna Vroemen, Jan Mathijs) met


Petrus Leonardus Vleugels
Petrus Leonardus Vleugels,
geb. op zondag 14 juli 1816 te Geleen [Li],
ovl. (5 jaar oud) op zondag 3 februari 1822 aldaar.

 • Moeder:
  Maria Elisabeth Boijens, dr. van Petrus Boijens (landbouwer) en Anna Mevis,
  geb. op zondag 3 februari 1782 te Krawinkel [Li] - Geleen [huw.akte],
  ovl. (34 jaar oud) op zondag 14 juli 1816 te Geleen [Li] - akte 57 [BS: 34 jaar, dr. van Joes Petrus Boijens en Anna Mevis; e.v. Joes Mathis Vleugels].


Maria Elisabeth Boijens
Maria Elisabeth Boijens,
geb. op zondag 3 februari 1782 te Krawinkel [Li] - Geleen [huw.akte],
ovl. (34 jaar oud) op zondag 14 juli 1816 te Geleen [Li] - akte 57 [BS: 34 jaar, dr. van Joes Petrus Boijens en Anna Mevis; e.v. Joes Mathis Vleugels].

 • Vader:
  Petrus (Joannes Petrus) Boijens, zn. van Hendrik Boijens en Maria Houben,
  geb. in 1743 te Geleen [Li] [ovl.reg.],
  landbouwer,
  ovl. (ongeveer 83 jaar oud) op vrijdag 22 december 1826 te Krawinkel [Li] - Geleen akte 109 [BS: 83 jaar; zn. van Hendrik Boijens en Maria Houben; e.v. Anna Mevis],
  tr,
  kerk.huw. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 24 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zondag 3 september 1775 te Geleen [Li] (getuige: Henricus Cranen, Michael Boijens) met
 • Moeder:
  Anna Mevis, dr. van Stas Mevis en Maria Vleugels,
  geb. in 1751 te Krawinkel [Li] - Geleen [ovl.reg.],
  ovl. (ongeveer 73 jaar oud) op dinsdag 24 mei 1825 aldaar - Geleen akte 44 [BS: 74 jaar; dr. van Stas Mevis en Maria Vleugels; e.v. Pieter Boijens].

tr. (resp. 32 en 31 jaar oud) op donderdag 2 februari 1815 te Geleen [Li] - akte 3,
kerk.huw. (Rooms Katholiek)
met

Jan Mathias (Joannes Matthias, Jean Mathieu (Fr.)) Vleugels, zn. van Leonard (Leonardus) Vleugels en Catharina Willems,
geb. op zondag 2 november 1783 te Krawinkel [Li] - Geleen [huw.akte],
schrijnwerker, timmerman, landbouwer,
ovl. (74 jaar oud) op dinsdag 29 december 1857 te Krawinkel [Li] - Geleen akte 40,
tr. (resp. 43 en 36 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op donderdag 10 mei 1827 te Geleen [Li] - akte 47 [BS: opm. Bgm wdnr van Maria Elisabeth Bogens]
met Anna Elisabeth Feron. Uit dit huwelijk 2 kinderen.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Petrus*1816 Geleen [Li] †1822 Geleen [Li] 5


Petrus Willems
Peter (Petrus) Willems,
geb. voor 1731.

tr,
kerk.huw. (resp. minstens 24 en ongeveer 22 jaar oud) (Rooms Katholiek) op vrijdag 4 juni 1756 te Geleen [Li] (getuige: Goebbels, Matthis Joannes Dols)
met

Nelecken (Cornelia) Dols, dr. van Jan (Joannes) Dols en Nelecken (Cornelia) Koumans,
ged. Rooms Katholiek op dinsdag 28 juli 1733 te Geleen [Li] (getuige: Getruidt Dols, Mathijs Koumans).

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Catharina~1757 Geleen [Li] †1808 Krawinkel [Li] 5110 
Joannes~1758 Geleen [Li]    
Petrus~1760 Geleen [Li]    
Maria~1760 Geleen [Li]    
Anna~1761 Geleen [Li]    


Cornelia Dols
Nelecken (Cornelia) Dols,
ged. Rooms Katholiek op dinsdag 28 juli 1733 te Geleen [Li] (getuige: Getruidt Dols, Mathijs Koumans).

 • Vader:
  Jan (Joannes) Dols,
  geb. voor 1702,
  tr,
  kerk.huw. (resp. minstens 25 en minstens 20 jaar oud) (Rooms Katholiek) op dinsdag 21 oktober 1727 te Geleen [Li] (getuige: Gertrudis Dols, Marijcken Banens) met

tr,
kerk.huw. (resp. ongeveer 22 en minstens 24 jaar oud) (Rooms Katholiek) op vrijdag 4 juni 1756 te Geleen [Li] (getuige: Goebbels, Matthis Joannes Dols)
met

Peter (Petrus) Willems,
geb. voor 1731.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Catharina~1757 Geleen [Li] †1808 Krawinkel [Li] 5110 
Joannes~1758 Geleen [Li]    
Petrus~1760 Geleen [Li]    
Maria~1760 Geleen [Li]    
Anna~1761 Geleen [Li]