Stamboor familie Wouters in Spaubeek In deze stamboom treft u een (groot) deel van onze familie Wouters aan, welke zijn oorsprong vindt in het Nederlands Limburgse Beek. Op grond van de privacy wetgeving geven deze openbare stambomen alle nog in leven zijnde familieleden niet weer (afgeschermd). Dit geldt ook voor personen die na 1925 geboren zijn en waarvan onbekend is of ze overleden zijn.

Veel van de Beekse Wouters stammen af van Walterus Odekercke (± 1565-1634), hoofd van een kosterfamilie werkzaam in de St. Martinuskerk te Beek. Een aantal kinderen gebruikt naast de familienaam Odekercke ook het patroniem Walteri (de kinderen van Walterus). Deze naam is zo populair dat ze Walteri als familienaam gaan gebruiken. Onder invloed van de gereformeerde Hollanders in het Staatse Beek, die geen katholieken en zeker geen Latijns willen, wordt Walteri via Wolters gewijzigd in Wouters. Dit is ook de reden dat de stamboom (genealogie) niet met een Wouters maar met Walterus Odekercke begint. In deze genealogie is getracht "alle" afstammelingen van Walterus Odekercke op te nemen. In deze tak horen al onze familieleden Wouters thuis. Mogelijk zijn ook de afstammelingen van Lens Odekercke familie van Walterus Odekercke.

Let op: "niet alle Wouters zijn familie van elkaar". Naast de Beekse tak zien we ook families Wouters met hun oorsprong in Echt, Geulle, Gulpen, Klimmen, Oensel, Roermond, Stein, 's Gravenvoeren (B) enz. en deze zijn géén familie van elkaar. De verklaring hiervoor is eigenlijk eenvoudig. De kinderen van Wouter (of Walter) worden (die van) Wouters genoemd. En deze naam kan uiteraard op veel plaatsen als stamhoudersnaam (familienaam) gebruikt zijn. Een paar voorbeelden worden (gedeeltelijk) uitgewerkt onder: "Oorsprong van andere Wouters takken in Nederlands Zuid-Limburg (genealogiën)".
Met de opkomst van de mijnindustrie komen na 1900 ook Wouters-takken uit andere provincies naar Zuid-Limburg. Dit gebeurt met name in de plaatsen: Brunssum, Geleen, Heerlen, Hoensbroek en Kerkrade.

Veel familieleden uit onze Wouters tak wonen momenteel in: Beek, Berg en Terblijt, Elsloo, Geleen, Genhout, Grijzegrubben, Kelmond, Meerssen, Neerbeek, Nuth, Schimmert, Spaubeek, Stein en Valkenburg. (Ze wonen voornamelijk in de westelijke mijnstreek)
Onder de kop: Stamboom van een aantal afstammelingen van Walterus Odekercke zien we de rechtstreekse verbinding van een aantal van onze overleden voorvaderen met hun stamvader.

Na de Beekse roots komen we via Genhout (Printhagen) vanaf ± 1689 terecht bij onze Spaubeekse tak Wouters, waar in deze website oorspronkelijk de nadruk ligt. De stamboom van onze Spaubeekse tak wordt apart uitgewerkt in: "Jan Wouters gehuwd met Elsken Lenarts" en deze Wouters tak woont als eerste en het langste in Spaubeek (1689-heden). Ze behoren tot de Jacobus-tak. Vier jaar later (1693) gaat ook zijn neef Jacob Wouters hier gedurende één generatie wonen (zie: "Jacob Wouters gehuwd met Maria Vromen. (2 generaties)"). In 1711 komt Janus Wouters uit Beek naar Spaubeek. Hij behoort tot de Henricus-tak en is ook een afstammeling van Walterus Oderecke (zie: "Janus (Sebastianus) Wouters gehuwd met Jen (Joanna) Zelis. (4 generaties)"). De twee Wouters takken komen hier weer bij elkaar via Jan Peter (Joannes Petrus) Wouters (uit Jacobus-tak) die huwt met Maria Catharina Henssen (uit Henricus-tak).
Later komen nog andere families Wouters in Spaubeek wonen, welke geen familie van ons zijn. Zij komen uit plaatsen, zoals Nuth en St. Odilienberg en wonen heel vaak maar één of twee generaties in Spaubeek. Deze worden weergegeven onder: "Andere Spaubeekse Wouters takken, welke géén familie van onze tak zijn (genealogiën)". Van hun wordt alleen de periode dat ze in Spaubeek hebben gewoond uitgewerkt.

De eerste kwartierstaat start met mijn overleden vader Jo Wouters, welke door zijn vader consequent als Chris wordt aangesproken, omdat hij het niet eens is met de naamgeving van zijn oudste zoon. De tweede kwartierstaat start met mijn overleden moeder Dina van den Ende. Hierin wordt de familie van mijn moeder in kaart gebracht.

In de speurtocht komen ook andere Spaubeekse families in beeld, die een link met onze familie hebben. Een aantal worden uitgewerkt in: "Bekende Spaubeekse familie takken (parentelen)". Voor de periode dat de familieleden in Spaubeek hebben gewoond zijn deze volledig uitgewerkt.

Met name in de beginfase is er niet altijd goed of volledig (voor onze doeleinden) geregistreerd. Hierdoor zijn er soms verbanden tussen personen gelegd, die zeer waarschijnlijk zijn, maar men kan dit niet met absolute zekerheid zeggen. Deze staan open voor een eventuele discussie. Bij personen, die niet in een geboorteregister maar wel in het huwelijksregister zijn opgenomen, is hun geboortejaar standaard op meer dan 25 jaar voor mannen en meer dan 20 jaar voor vrouwen voor het huwelijk gezet. Afhankelijk van de tijdsperiode zal voor mannen 30 jaar soms een betere schatting zijn. Beschouw dit soort geboorte jaren daarom als een indicatie.

Een speciaal woord van dank gaat uit naar twee oud collega's, die hun sporen in de Limburgse genealogie ruimschoots hebben verdiend. De eerste aanzet voor mijn onderzoek is door Jo Hoen (1938-2017) gegeven en René Lauwers heeft me tot verder onderzoek geïnsprireerd. Mijn waardering gaat verder uit naar verschillende familieleden en een groep enthousiaste genealogen, ook zij hebben allemaal belangrijk bronmateriaal voor deze data-base geleverd.
Een oproep aan de lezers van deze site, die mij kunnen helpen met het verbinden van (overleden) personen die geboren zijn na 1910 met hun juiste ouders. Een groot aantal personen zijn nu onder Spaubeekse "weeskinderen" geplaatst.
Als u nog aanvullingen/correcties op deze website kunt maken en ook voor andere aan- en opmerkingen neem dan a.u.b. contact met mij op via de link (e-mail): genealogie@wilwouters.nl

Disclaimer: Wij publiceren veelal oude foto's uit familiealbums die heel vaak ouder dan 75 jaar zijn. Hierbij wordt alle moeite gedaan om foto's, waarop auteursrechten gelden, niet openbaar te maken. Mocht er toch (onbedoeld) zo'n foto op onze website staan, neemt u dan contact met ons op en wij zorgen ervoor dat deze zo spoedig mogelijk van onze site wordt verwijderd.

Wil Wouters in samenwerking met Desmond Kusters en Annemarie Bovens


Startpunt van de Beekse roots (genealogie met "alle" afstammelingen):
Genealogie van Walter (Walterus) Odekercke, stamvader van de Beekse Wouters. (1565-heden)
Genealogie van Lens (Laurentius) Odekercke. (1590-heden)

Oorsprong van andere Wouters takken in Nederlands Limburg (genealogiën):
uit Gronsveld ?: stamvader Francus Wouters gehuwd met Margaretha Cerfonteijn. (1725-heden)
uit Gulpen: stamvader Lambertus Wouters gehuwd met Anna Olislegers. (1644-heden)
uit Echt: stamvader Peter Willem Wouters gehuwd met Odilia Jacobs en met Helena Beumers. (1796-heden)
uit Klimmen: stamvader Jacobus Wouters gehuwd met Elisabeth Sleipen. (1596-heden)
uit Oensel: stamvader Oenselse Walteri alias Wouters. (1600-1750)
uit Oensel: stamvader Willem Wouters gehuwd met Anna Lemmens. (1688-1927)
uit Stein: stamvader Steinse Wouters. (1640-heden)
uit Helden: stamvader Godefridus Wolters (Wouters) gehuwd met Maria. (1629-heden)
uit 's Gravenvoeren (B): stamvader Edmont Wouters gehuwd met Elisabeth Chins. (1774-heden)
uit 's Geel ? (B): stamvader Pieter Wouters gehuwd met Anna Maria Savelberg. (1781-heden)
uit Ehr (Rheinland-Pfalz - BRD): stamvader Anton Wouters gehuwd met Barbara Schillings. (1821-heden)

Stamboom van een aantal afstammelingen van Walterus Odekercke (stamreeksen, patriarchaal):
Spaubeek: Jo ; Chris (Gerardus Wilhelmus Johannes) Wouters, mijn vader
Beek: Hub. (Hubertus Gerardus) Wouters, gemeentesecretaris van Beek en kalligraaf
Beek: Sjaak (Jan Jacob) Wouters, gehuwd met Corry (Cornelia Maria Elisabeth) Brorens, limonadefabrikant
Neerbeek: Joseph Felix Wouters, gehuwd met Lies (Elisabeth Paulina Gerarda) Sangers
Elsloo: Jan (Jan Mathias Hubert) Wouters, gehuwd met Lieske (Maria Hubertina Elisabeth) Beckers, drogist en vader van Theo Wouters uit Canada
Elsloo: Sjeng (Jan Christiaan Hubert) Wouters, gehuwd met Anna Maria Catharina Scheepers, voorzitter fanfare "De Maasgalm", wethouder van Elsloo
Geleen: Johan (Jan Jozef Theodoor) Wouters, gehuwd met Maria Bernardina Poulssen
Geleen: Sylvain (Maria Sylvester Gerardus) Wouters, gehuwd met Mia (Maria Josephina Johanna) van de Winkel
Grijzegrubben: Harry (Mathias Henricus) Wouters, gehuwd met Marie (Maria Helena) Schoffelen
Valkenburg: Paul (Johannes Augustinus Paulus) Wouters, gehuwd met Anna Johanna Muijrers

Spaubeekse Wouters takken van onze familie (parentelen):
Joannes-tak: Jan (Joannes) Wouters gehuwd met Elsken Lenarts. (1689-heden)
Jacobus-tak: Jacobus Wouters gehuwd met Maria Vromen. (1667-heden)
Henricus-tak: Janus (Sebastianus) Wouters gehuwd met Jen (Joanna) Zelis. (1682-heden)

Andere Spaubeekse Wouters takken, welke géén familie van onze tak zijn (genealogiën):
uit Beek: Joannes Wouters (Wolters) gehuwd met Sophia Zelis. (1710-heden)
uit Schinnen: Aegidius Wouters gehuwd met Elisabeth Heijnen. (1741-heden)
uit Ardennen: Louis Francois Wouters gehuwd met Anna Catharina Jongen (1 generatie, 1824).
uit St. Odilienberg: Johannes Wouters gehuwd met Maria Elisabeth Hoogmans. (1900)
uit Nuth: Jan Cornelis Wouters gehuwd met Maria Hubertina Offermans. (1930-heden)

Wie waren de voorouders van (kwartierstaten):
Jo ; Chris (Gerardus Wilhelmus Johannes) Wouters
Dina (Bernardina Josepha) van den Ende

Bekende Spaubeekse familie takken (parentelen):
Baltus-familie: Alexander Baltissen/Baltus gehuwd met Maria Helena Bruls. (1814-heden)
Bougie/Beaugi-familie: Jan (Joannes) Beaugi/Bougie gehuwd met Maria Franssen. (1754-heden)
op den Camp-familie: Michiel op den Camp gehuwd met Maria Elisabeth Dols. (1839-heden)
a Campo-familie: Jan Nicolaas a Campo gehuwd met Maria Catharina Vroemen. (1830-heden)
Custer/Kusters-familie: Paul (Paulus) Kusters gehuwd met Stinken (Christina) Eummelen. (1707-heden)
Eussen-familie: Dirk (Theodorus) Eussen gehuwd met Maria Lucia Stevens. (1785-heden)
Geurts (1)-familie: Godefridus Geurts gehuwd met Maria. (1700-heden)
Geurts (2)-familie: Geurt (Goedefridus) Geurts gehuwd met Margaretha Hagens. (1732-heden)
Heijnen-familie: Peter (Petrus) Heijnen gehuwd met Joanna Brants en Catarina Haemers. (1633-heden)
Meens-familie: Hendrik (Henricus) Meens gehuwd met Maria Magdalena Heuschen. (1767-heden)
Mulckens/Muijlkens-familie: Matthias Mulckens gehuwd met Anna Borvelts. (1699-heden)
Ridderbeex/Ritterbeeks-familie: Pieter (Peter Antonius) Ridderbeex gehuwd met Catharina Elisabeth Stevens. (1831-heden)
Stassen-familie: Mathias Stassen gehuwd met Mechtildis. (1634-heden)
Wachelder-familie: Joannes Gerardus Wachelder gehuwd met Maria Magdalena Haegmans en Anna Margaretha Bruls. (1826-heden)

Spaubeekse "weeskinderen" (parentelen):
Vader1 Weesouder

Overzicht objecten en gebeurtenissen


Externe links/digitale bronnen:
Website Genealogische Databank Limburg
Website Wie was wie Genealogische Databank
Website GenBronnen digitalsering
Website Aezel - Limburgs Erfgoed
Website GenVer FamilySearch
Website Personenstand Reader 2 (PR2) van Leo Aretz (Rheinland gegevens in NRW-Duitsland)
Website IGI Index Deutsches Batchnummern Verzeignis (Duitsland gegevens)
Website Bidprentjes van Jan Hofstee
Website Euregionaal Bidprentjes Archief van Frans Peeters
Website Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (Kadastrale Kaarten 1811-1832)
Delpher Krantenartikelen
Website NGV - GensDataPro
Website Begraafplaatsen in Nederland database
Website Catsop van vreuger (Guus Smeets)
Website Genealogie Wouters (Timo Wouters)
Website Heemkundevereniging Oosnaer, afdeling genealogie (Jan Geerlings)

Versie - datums
1.0 - augustus 2013 (Spaubeekse tak)
2.0 - december 2013 (familieleden Wouters uit de oorspronkelijke Beekse tak)
2.1 - januari 2014 (aanvullingen door Spaubeek kenner Jo Ritterbeeks)
2.2 - februari 2014 (foto's van Jo Ritterbeeks en een aanvulling op familieleden door Piet Sangers uit Geleen)
2.3 - maart 2014 (aanvullingen door Theo Wouters uit Canada, door pastoor Fr. Crutzen van Klimmen-Ransdaal, auteur van "Brouwers in Zuid-Limburg 1795-1814", door John Schoffelen en door pastoor J. L'Ortye van Nuth-Wijnandsrade, nu Posterholt)
3.0 - juni 2014 (andere Spaubeekse Wouters en bekende Spaubeekse familie takken; aanvullingen door Spaubeek kenner Jo Ritterbeeks)
3.1 - september 2014 (aanvullingen bekende Spaubeekse familie takken; opname andere Wouters-takken; Klimmense Wouters-tak door Louis Wolters uit Kerkrade)
3.2 - oktober 2014 (aanvullingen op Klimmense Wouters-tak door John Wouters uit Hulsberg)
4.0 - januari 2015 (aanvullingen door Hennie Gerits; John Wouters uit Hulsberg; René Lauwers uit Sittard; Gulpense Wouters-tak; opname kwartierstaat van mijn moeder)
4.1 - april 2015 (uitwerking Beekse Odekercke-takken met aanvullingen door John Odekerken uit Houthem; aanvullingen op Gulpense Wouters-tak door Peter Wouters uit Maastricht; opname Steinse Wouters-tak)
4.2 - juni 2015 (aanvullingen door Harrie van Maaren uit Budel; aanvullingen op Klimmense Wouters-tak; huwelijksdispensaties door John Odekerken uit Houthem; Gichtregister van Beek door Jo Hoen uit Beek; opname Wouters-takken uit Echt, 's Gravenvoeren en Geel (?) )
4.3 - augustus 2015 (aanvullingen door Edo Gerards uit Sittard; opname Wouters-tak uit Ehr (BRD) )
5.0 - april 2016 (aanvullingen door Spaubeekenaar Paul Janssen, transcribeur van Beek, Munstergeleen en Spaubeek in Genbronnen; door John Odekerken uit Houthem; door Hans Allelijn; alle Spaubeekse huwelijken 1913-1939)
5.1 - juli 2016 (aanvullingen door Spaubeekenaar Paul Janssen, transcribeur in Genbronnen; Spaubeekse overlijdens tot en met 1964)
5.2 - november 2016 (aanvullingen door Wim van Leeuwen, Peter Hustings uit Beegden, Hub Kitzen, John Odekerken uit Houthem; opname Wouters-tak uit Gronsveld; alle Spaubeekse overlijdens 1883-1912)
5.3 - maart 2017 (aanvullingen door Spaubeekenaar Paul Janssen, transcribeur in Genbronnen; door Joep Janssen uit Goiânia-Brazilië, schrijver van boek over familie J.W. Ramakers Beeldhouwers te Geleen; door Frans Drummen; door Maurice Odekerken uit Maastricht; uitreksel uit het Cijnshof Printhagen door Jo Hoen uit Beek; alle Spaubeekse huwelijken 1883-1912 en 1940)
6.0 - november 2017 (aanvullingen door Theo Wouters uit Canada; Mira Keizer-Wouters uit Helden; Jo Hoen (+2017) uit Beek; John Odekerken uit Houthem; Peter Hustings; Ernst Wouters; Peter Wouters uit Maastricht; Spaubeekse huwelijken in 1941; overlijdensadvertenties uit Spaubeek tot en met 1995)
6.1 - maart 2018 (aanvullingen door Paul Janssen uit Spaubeek, transcribeur in Genbronnen; Andries Penders uit Crespin (Frankrijk); )
7.0 - november 2019 (aanvullingen door Frans Drummen uit Spaubeek; Pieter Jan Bougie uit Rotterdam; Paul Janssen uit Spaubeek, transcribeur in Genbronnen (o.a. Spaubeek, Geleen); Guus Smeets uit Catsop; alle Spaubeekse DTB gegevens opgenomen uit periode 1654-1759 met transcripties van Paul Janssen uit Genbronnen)
7.1 - november 2020 (aanvullingen door Guus Smeets uit Catsop; Paul Wouters uit Overveen; Paul Janssen uit Spaubeek, transcribeur in Genbronnen (o.a. Spaubeek, Geleen); Harrie Martens uit Asten; Cyp van der Bult uit Oegstgeest; Jan Geerlings uit Beesel van de Heemkundevereniging Oosnaer; Jan Meijs; Monique Reubsaet-Wouters; Jos Scholts uit Amsterdam; Harry Wouters uit Schimmert; Sjef Kubben uit Munstergeleen; Hans Franssen; René Lauwers uit Sittard; Dirk van Duijn; Lucien Pijper ; Bo Keulen uit Spaubeek/Antwerpen; B. Holwerda; alle Spaubeekse DTB gegevens opgenomen uit periode 1760-1789 met transcripties van Paul Janssen uit Genbronnen)
7.2 - oktober 2021 (meer dan 50.000 personen in database; aanvullingen door Paul Janssen uit Spaubeek, transcribeur in Genbronnen (o.a. Spaubeek, Geleen); Monique Reubsaet-Wouters uit Elsloo; Loe Giesen uit Reuver; Elsa Nijsten uit Genhout; Hans Alleleyn; Frank Janssen; Marg Vroomen; Piet van Mölken; Antoine Keepers; Timo Wouters uit Ulestraten; Jan Meys ; alle Spaubeekse DTB gegevens opgenomen uit periode 1790-1819 met transcripties van Paul Janssen uit Genbronnen)
7.3 - maart 2022 (aanvullingen door Paul Janssen uit Spaubeek, transcribeur in Genbronnen (o.a. Spaubeek, Geleen); Timo Wouters uit Ulestraten; Jan Meys; Jack Ponse uit Beek; Victor Lemmens uit Veldhoven; Desmond Kusters uit Spaubeek, auteur van diverse artikelen in BECHA - kwartaalblad Heemkunde Beek)
8.0 - mei 2023 (meer dat 60.000 personen in database; aanvullingen door Hans Alleleyn; Desmond Kusters uit Spaubeek, auteur van diverse artikelen in BECHA - kwartaalblad Heemkunde Beek; Jan Meys; Paul Janssen uit Spaubeek, transcribeur in Genbronnen (o.a. Spaubeek, Geleen); Annemarie Bovens uit Spaubeek; Anita Soons-Swinnen uit Spaubeek; nieuw versienummer vanwege de samenwerking met Desmond Kusters en Annemarie Bovens, welke een groot aantal foto's, overlijdensadvertenties en bidprentjes hebben aangeleverd)