Genealogie van Walter (Walterus) Odekercke.
Genealogie van Walter (Walterus) Odekercke.

Generatie I

I.  Walter (Walterus, Wouter) Odekercke (Oudekerken)
 geb. circa 1565, 
 koster te Beek St.Martinus kerk te Beek, 
 getuige bij kerk. huw. van Janus (Sebastianus) Haesen en Anna Haghmans op woensdag 7 mei 1653 te Beek [Li], 
  
 Familienaam Odekercke/Oudekerken, 
 Walter gebruikt Odekercke als ook Oudeker(c)ken als zijn familienaam. Er zijn m.i. twee mogelijke verklaringen voor het gebruik van deze naam. 
 1. Hij of zijn familie is waarschijnlijk afkomstig uit de buurt van een oude kerk of een plaats met de naam Odekercke(n)/Odekirche(n), oftewel Walter (van de) Oude Kerk (verbasterd tot: Walter Odekercke). Een mogelijke plaats zou kunnen zijn Odenkirchen een plaatsje onder MŲnchengladbach in het huidige NRW in Duitsland. In die tijd lag dit in het Land van Gulick (huidige naam: JŁlich). 
 Wellicht is het toeval dat dit dezelfde naam is als een deel van Spaubeek dat nu ook Oude Kerk wordt genoemd. Het is mij niet bekend of dit deel van Spaubeek in 1630 al zo heette en dat Walter dus oorspronkelijk uit het huidige Spaubeek komt. Deze kerk is al heel oud en was oorspronkelijk een houten gebouw, neergezet in de periode 1000. Later in de 13e eeuw is hij vervangen door een stenen gebouw. Het is ook mogelijk dat de buurtnaam Oude Kerk pas na de bouw van de nieuwe Heilige Laurentius kerk te Spaubeek in 1837 is ontstaan en dat de familienaam op een andere plaats slaat waar een oude kerk heeft gestaan. 
 2. Het kan ook zijn dat zijn familienaam gťťn plaatsaanduiding is, maar een geloofsaanduiding. Hij is van de oude oorspronkelijke kerk (=katholieke kerk) en niet van de nieuwe opkomende kerk (=protestante, gereformeerde kerk) die sinds 31 oktober 1517 door Maarten Luther en zijn volgelingen wordt uitgedragen. 
 De naam Odekercken komen we tussen 1614 en 1640 behalve in Beek ook tegen in de plaatsen: Valkenburg, Nuth, Schimmert en Schinnen. Het is niet duidelijk of dit familieleden van elkaar zijn. 
 De oudste registratie uit Beek met de naam Odekerken (familie?) is het overlijden van een naamloos kind van Joannis Matthia Smeets en Maria Cornelia Odekerken op 1 september 0814. Als de datums juist zijn en als de personen familie van elkaar zijn dan is uiteraard de tweede mogelijke verklaring van de familienaam O(u)dekerken niet juist. 
 (bronnen: drs. Ruud J.E. Offermans - BECHA jaargang 12 nr 2 blz. 28-98 en GenDaLim), 
 Het patroniem Walteri/Wouters
 De kinderen Jacobus en Henricus maken veelal gebruik van een patroniem [=toevoeging met een verwijzing naar de voornaam van de vader], zoals het in die tijd onder andere in Beek erg gebruikelijk is. 
 De afstammelingen van Walterus heten Walteri (betekent: van Walterus in het Latijns). Later wordt in plaats van de Latijnse de Nederlandse naam gebruikt. (Waarschijnlijk door de invloed van de Hollanders in het Staatse Beek). De kinderen van Wouter heten (die van) Wouters en gaan zij deze naam als familienaam voeren. 
 Zo zien we achtereenvolgens ontstaan: Jacobus Odekercke => Jacobus (van) Walterus Odekercke=> Jacobus Walteri => Jacobus Wouters. 
 Alleen de eerste zoon Joannes en zijn kinderen blijven de oorspronkelijke naam Odekercke/Odekirchen voeren., 
 Andere kinderen/familie van Walter Odekercke te Beek [Li]
 Naast de aangegeven kinderen komen ook namen voor als getuige bij doop en huwelijk. Dit kunnen kinderen en/of andere familie zijn: 
 Catharina Odekercke 
 Maria Wouters 
 Sebastianus Wouters 
 (bron: GenDaLim), 
 Koster in de St. Martinuskerk tot donderdag 27 juli 1634 te Beek [Li]
 In het Concilie van Trente (1545-1563) wordt onder andere afgesproken dat: 
 - "Het Latijn is de enige liturgische taal." 
 - "Het huwelijk moet gesloten worden in een kerk ten overstaan van een priester en getuigen na drievoudige aankondiging, en vervolgens worden vastgelegd in een huwelijksregister.
 Pas nadat de aartshertogen Matthias en Isabella een visitatie van alle pastorieŽn hadden bevolen en werd gecontroleerd of de pastoors wel registers bijhielden zien we deze rond 1600 verschijnen. (op de ene plaats iets later dan de andere). 
 In Geleen gebeurt dit vanaf 1605, in Valkenburg vanaf 1614, in Hulsberg vanaf 1618, in Schimmert vanaf 1621, in Schinnen vanaf 1622, in Beek vanaf 1634 en in Spaubeek vanaf 1654. 
 Vanaf 20 mei 1634 vinden we Walterus O(u)deker(c)ke(n) als getuige/koster in het Doop- en Huwelijksregsiter van de St. Martinuskerk te Beek (gestart met notities vanaf 1 januari 1634). 
 De eerste invoer onder de naam Walterus Oudekerken is bij het huwelijk tussen: Joannes Kempeneers en Maria Penris. 
 Hierna neemt zijn zoon Joannes het kosterschap over. 
 In een uitgavenregister van de kerkfabriek van Beek anno 1634 treffen wij op de bladzijden 21 en 22 de volgende informatie aan: (alleen de punten waarin de koster wordt genoemd zijn opgeschreven) 
 8. Noch placht der Custer te hebben voor het beijeren ij [= 2] vat rogg 
 9. Noch placht der Custer te hebben voor dat hij het virgetwerk hat iiij [= 5] vat rogg 
 13. Noch op onser Liever vrauwen lichtdach Den Pastoisj kers van j [=1] pondt iegelijck priester soo present is 1/2 pondt kertsen. Der Cuijster den eenkomende kerckmeester en H.Geest meester oick soo veel ieder schepen mee des Gerichts bode iegelijck persoone oick 1/2 pont kerssen en dat daeromme sij die kercke om sunst diene. 
 (bron: A. Beckers - BECHA jaargang 1 nr 1 blz 4-87), 
 Woont voor 1635 te Beek [Li]
 Een afbeelding van onze Landen van Overmaas rond de 1635: 
   
 Ovl. (Minstens 69 jaar oud) na 1634, 
 tr. (resp. hoogstens 18 en ongeveer 10 jaar oud) voor 1583 vermoedelijk te Beek [Li], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) 
 met Christina (volgens Jo Hoen)
 geb. voor 1573. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Jan (Joannes) ,  
   geb. in 1584 vermoedelijk te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 77 jaar oud) op maandag 7 november 1661, volgt IIa
  2.  Jacob (Jacobus) Walteri Odekercke alias Wouters,  
   geb. circa 1595 vermoedelijk te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 72 jaar oud) op zaterdag 2 juni 1668, volgt IIb
  3.  Sibilla Odekercke alias Wouters,  
   geb. circa 1599 vermoedelijk te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 78 jaar oud) in december 1677, volgt IIc
  4.  Hendrick (Henricus) Walteri Odekercke alias Wouters,  
   geb. circa 1606 vermoedelijk te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 59 jaar oud) op donderdag 22 oktober 1665, volgt IId

Generatie II

IIa.  Jan (Joannes) Odekercke (Oudekercken), zn. van Walter (Walterus) Odekercke (I) en Christina
 geb. in 1584 vermoedelijk te Beek [Li] [tijdens proces in 1654 is leeftijd ong. 70 jaar], 
 koster 1634-1661 in St. Martinus kerk te Beek, 
 ondertrouw getuige van Christianus Keumans en Maria Boesten op zondag 8 januari 1634 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Gretien (Margareta) Hanssen alias Tacken op woensdag 11 januari 1634 te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van zijn zoon Peter (Petrus) Odekercke (IIIc) en zijn schoondochter Anna Janssen op woensdag 11 november 1643 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn kleinzoon Petrus Odekercke op donderdag 13 augustus 1654 te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Thijs (Matthias) Schols en Mayken (Maria) Boesten op dinsdag 5 juli 1644 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Ida Walteri alias Wouters op zondag 10 januari 1649 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Nicolaus Vromen op zondag 17 februari 1658 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Heijlken (Helena) Wouters op maandag 12 augustus 1652 te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Rencken (Renerus) Lemmens en Elisabeth Haemers op zondag 5 juni 1644 te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Martinus Boosten en Helena Ghielkens op woensdag 13 juli 1639 te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Godefridus Boesens en Liseken (Elisabeth) Vrancken op zondag 12 juli 1643 te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Joannes Boosems en Anna Bosch op zaterdag 2 juli 1644 te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Mees (Bartholomeus) Robroecx en Joanna Severens op zaterdag 23 juli 1639 te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Christianus Keumans en Maria Boesten op donderdag 26 januari 1634 te Beek [Li], 
 ondertrouw getuige van Joannes Cuijpers en Maria Breidenrath
 ondertrouw getuige van Joannes Cuijpers en Maria Kreeften op zondag 29 januari 1634 te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Dionisius Bours en Maria Kremers op donderdag 23 februari 1634 te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Petrus Didden en Henrica Leonardi op woensdag 24 oktober 1640 te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Carolus Hoen en Joanna Heijnen op donderdag 7 februari 1641 te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Arnoldus Vrancken en Heijliken (Helena) Stijnen op zondag 14 oktober 1640 te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Petrus Campenaerts en Gertrudis Elzen op woensdag 7 augustus 1641 te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Lambertus Hoenen en Maria Elzen op dinsdag 21 juni 1644 te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Hadelinus Hadelini en Joanna van de Busselen op zondag 22 juni 1642 te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Houb (Hubertus) Keulen en Fijken (Sophia) Stijnen op zondag 24 juli 1639 te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Jan (Joannes Christianus) Haghemans en Heylken (Helena) Penris op maandag 14 februari 1639 te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Thijs (Matthias) Stijnen en Maria Elisabeth Coumans op zondag 6 mei 1640 te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Jacobus Fremmen en Ida Haghemans op maandag 13 oktober 1642 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Claes (Nicolaus) Romens op donderdag 31 mei 1657 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Petrus Kerckhoffs op donderdag 9 juni 1639 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Marten (Martinus) Severeni op maandag 10 november 1642 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn achterneef Jacobus Martinus Wouters op woensdag 26 juli 1656 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Margareta Roomens op zondag 7 september 1659 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn achterneef Jacobus Wouters op donderdag 8 januari 1660 te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van zijn schoonzoon Gerit (Gerardus) Stijnen (zie IIIb) en zijn dochter Christina Odekercke op donderdag 2 oktober 1636 te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van zijn zoon Walter (Walterus) Joannes Odekercke (IIIa) en zijn schoondochter Jenneke (Joanna) Nijsten op zaterdag 14 januari 1640 te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Nicolaus Severeni en Petronella Meecks op zondag 8 juli 1640 te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Frans (Franciscus) Odekercke en Ghijsel (Gislena) Fremmen op donderdag 1 november 1640 te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Hencken (Henricus) Penris en Catharina Elsen op dinsdag 15 oktober 1641 te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Janes (Sebastianus) Erken van de Busselkens en Trijn (Catharina) Fremmen alias Streulen op woensdag 6 november 1641 te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van zijn zoon Henderick (Henricus) Odekercken (IIId) en zijn schoondochter Ida Nijsten op zondag 12 februari 1645 te Beek [Li], 
  
 Koster in de St. Martinuskerk tussen maandag 16 januari 1634 en maandag 7 november 1661  te Beek [Li], 
 Zijn eerste opgeschreven getuige op een doop is op 16 januari 1634 van Margareta Hansen dochter van Guilielmus (Wilem) Hansen en Mechtildis Coenen, de andere getuige is: Maria Cuijpers. 
 Zijn eerste getuige op een kerkelijk huwelijk op 28 januari 1634 tussen Christianus Keumans (Koumans) en Maria Boesten, de andere getuigen zijn: Joannes Koumans en Dionisius Boure. 
 Vanaf 25 november 1639 treden hij afwisseld met zijn zoon Walter op als koster. 
 Dat dit niet altijd ongevaarlijk is blijkt uit de opmerking: gedoopt in eigen huis, wegens gevaar, door Koster Joannes Odekercke op 9 juni 1639 bij de doop van Petrus Kerckhoffs, zoon van Adamus Kerckhoffs en Catharina Coumans., 
 Verder onderzoek
 Jan en Wolter Odekercken reigent Beek (GAM notaris acten inv 1354-13-1653)
 Algemeen Rijksarchief (ARA), ís-Gravenhage inventaris Staten Generaal nr. 12.649 op zaterdag 19 december 1654
 Wij Burgemeesters ende gesworen Raaden van beijde onse genadige Heeren ende Princen der Stadt Maastricht doen cond ende certificeren mitsdesen dat voor ons op huijden onderschreven gecompareert is den Heere ende Meester Johan Pesters in qualitť als Lieutenant Stadthouder ende Vooghd vanden Lande van Valkenburgh Overmaase, de welke nederleijde de volgende artikulen of interrogatorien om in forma juris daar op te werden verhoord de Schepenen, so van wegen den Coninck van Spagnien de Justitie vande Hooftbanck Beeck bedient hadden in margine deses aangetrocken, welke alle naar behoren gedaaght ende punctuelijken gevraacht wesende, hebben tesamen der hand ende ieder een in bijsonder onder gestaafden eede an onsen handen gedaan, verclaard ende gedeponeert so ende gelijck als op den mergee van ieder artikel volght ende te sien is: 
 Peter Onsel, oud over de seventigh jaaren, Jan Haagens omtrent acht ende seventigh jaaren, Jan Lijsten, out omtrent de seventigh jaaren, Jan Odekerken out twe ende sestigh jaaren, Willem Hamers out twe ende vijftigh jaaren, Jan Kerkhoffs out twe ende veertigh jaaren, Gerrijt Odekerken secretaris out een ende sestigh jaaren. 
 Des ten oirconde hebben wij onser Stadt secreet segel hier onder gedruckt, ende door een onser secretarissen doen tekenen op den 22 Januarij 1654. 
 Ovl. (Ongeveer 77 jaar oud) op maandag 7 november 1661, 
 begr. op maandag 7 november 1661 7. Joannes Odekircken. gratis te Beek [Li], 
 tr. (resp. hoogstens 30 en hoogstens 19 jaar oud) (1) voor 1614 vermoedelijk te Beek [Li], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek), 
  
 Aldenbiesen 4202-5 (transcripte Jo Hoen), 
 Folio 62 
 Den 19 Novemb 1627 ontfangen van Lemmen Lemmens wegen den pacht vat dit weijtgen vsg gevallen annis 1626 en 1627 in testo s martini verschijnende die somma van vijfthien guldens daermede te vollen betalen. Item noch ontf die op die restanten van vj gl x ti. Soo hij inde leste rekeningh te cort bleven was die somma van iij gl - viij st. Den 3 Januarij 1630 ontf van Lemmen xij vat j cop haveren. 
 Jan Odekerken heeft een weijde tegen over die weijde vsg gelegen geeft daervan viij gl. Staet te rekenen. 
 Den 22 Novemb 1626 gerekent mett Jan Odekerken van alles aff wat nog tegen malcander in te brengen hadden soo van state schatt als alle andere dingen tot dach en datum deser too blijff ick hem noch te cortt die somma van 4 gl - 9 st - 3 oert. 
 Den 22 Decemb 1626 heb ick aen Jan odekerken dese schuld te vollen betaelt. 
 Den 2 Novemb 1627 heb ick met jan odekerken van alles liquideert tegen die anderen affgetogen clausis quit in de bussis biss 1627 incluijs., 
 RCHL-LvO 7082 (folio 172a) op maandag 15 mei 1623 te Beek [Li]
 Jan Odekercken schoonsoon van Peter Schillincx ontvangen uit handen van Elisabeth van Waalwyck weduwe etc. 100 gld. verhyp. 2 boender weyde gelegen tot Oensel regt. Thys Cathagens erven, Reyner Nys, Anna Gielen etc. 
 met Met (Mechtildis) Schillinx, dr. van Peter (Petrus) Schillinx en Elisabeth
 geb. circa 1595 vermoedelijk te Schimmert [Li], 
 koster, 
 doopgetuige van Christiana Wouters op zondag 7 januari 1646 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Margaretha Lemmens op woensdag 8 augustus 1646 te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van haar zoon Henderick (Henricus) Odekercken (IIId) en haar schoondochter Ida Nijsten op zondag 12 februari 1645 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Meijken (Maria) Walteri alias Wouters (IVs) op zondag 29 november 1654 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Walter (Walterus) Walteri (IIIk) op donderdag 5 september 1641 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Bil (Sibilla) Odekirchen op zaterdag 23 april 1639 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Henrik (Henricus) Hoen op woensdag 22 juni 1650 te Beek [Li], 
 ovl. (ongeveer 61 jaar oud) op zondag 24 december 1656 te Beek [Li] 24 Met Odekercken uxor Joannis Odekercken
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Walter (Walterus) Joannes ,  
   geb. circa 1615 vermoedelijk te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 78 jaar oud) op woensdag 4 november 1693, volgt IIIa
  2.  Christina ,  
   geb. circa 1616 vermoedelijk te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 36 jaar oud) op woensdag 19 februari 1653 te Beek [Li], volgt IIIb
  3.  Peter (Petrus) ,  
   geb. circa 1618 vermoedelijk te Beek [Li], volgt IIIc
  4.  Henderick (Henricus) Odekercken,  
   geb. circa 1621 vermoedelijk te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 72 jaar oud) op woensdag 23 juni 1694, volgt IIId
  Jan (Joannes) Odekercke
 tr. (resp. ongeveer 73 en ongeveer 64 jaar oud) (2) (Nederlands Hervormd) op zaterdag 29 september 1657 Joannes Odekercken wedm: van Beek & Anna Banes wedv: ibid te Beek [Li], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 23 september 1657 te Sittard [Li] 
 met Enke (Anna) Banens alias Kerckhoffs (Bannits, Banendts), dr. van Tisken (Mathias) Banens alias Tiskens en Nn
 geb. circa 1593, 
 doopgetuige van Jacobus Martinus Wouters op woensdag 26 juli 1656 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar achternicht Maria Banens op donderdag 9 april 1648 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Joannes Kerckhoffs op woensdag 26 juni 1641 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Metje (Mechtildis) Odekercke (IVe) op zaterdag 14 december 1658 te Beek [Li], 
 ovl. (ongeveer 67 jaar oud) op dinsdag 19 oktober 1660, 
 begr. op dinsdag 19 oktober 1660 Anna Kerckhoffs uxor [=e.v.] Joannis Odekercken te Beek [Li]. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Enke (Anna) Banens alias Kerckhoffs, dr. van Tisken (Mathias) Banens alias Tiskens en Nn
 tr. (resp. hoogstens 21 en ongeveer 21 jaar oud) (1) voor 1614 vermoedelijk te Beek [Li], 
 Verder onderzoek Enke Banis x Hendrik Kerkhofs Beek (Collectie Habets 1263-22-1649 1265-2-1653), 
 (ontb. door overlijden resp. ongeveer 61 en minstens 61 jaar oud op vrijdag 4 juni 1655 te Beek [Li]) 
 met Henrick (Henricus) Kerckhoffs (Kerkoffs), zn. van Jan (Joannes) Kerckhoffs (bode, schepen van de hoofdbank Beek, woonde op de Geverikerhof.) en Anna (Johanna) van Caldenberch
 geb. voor 1593 vermoedelijk te Beek [Li], 
 halfwin op de Landscommandeurshof te Ransdaal, 
 getuige bij kerk. huw. van Thijsken (Matthias) Petrus Coumans en Catharina Vartenberch op donderdag 28 januari 1649 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn achternicht Cornelia Nijsten op dinsdag 24 december 1647 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Dirik (Theodorus) Coumans op vrijdag 19 april 1652 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn achternicht Margaretha Lemmens op woensdag 8 augustus 1646 te Beek [Li], 
 ovl. (minstens 61 jaar oud) op vrijdag 4 juni 1655, 
 begr. op vrijdag 4 juni 1655 4o. Henricus Kerckhoffs. s[olvit] te Beek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Joanna ,  
   geb. voor 1615 vermoedelijk te Beek [Li],  
   doopgetuige van haar nicht Meijken (Maria) Kerckhoffs (zie IIIf),  
   getuige bij kerk. huw. van Petrus Voncken en Elisabeth Bemelmans op dinsdag 14 april 1676 te Schimmert [Li]. 
  2.  Anna ,  
   geb. circa 1616 vermoedelijk te Beek [Li],  
   doopgetuige van Mechtildis Kerckhoffs op maandag 21 december 1671 te Beek [Li],  
   doopgetuige van Anna Pijpers op woensdag 14 oktober 1665 te Beek [Li],  
   doopgetuige van haar kleinzoon Joannes Kerckhoffs op dinsdag 28 februari 1679 te Beek [Li],  
   doopgetuige van haar kleindochter Anna Kerckhoffs op zondag 4 augustus 1680 te Beek [Li],  
   doopgetuige van Getien (Gertrudis) Haesen op zondag 8 december 1652 te Beek [Li],  
   doopgetuige van Herman Haghmans op maandag 14 januari 1669 te Beek [Li],  
   doopgetuige van haar neef Frambertus Streulen op zaterdag 31 juli 1655 te Beek [Li],  
   doopgetuige van haar neef Henricus Kerckhoffs op donderdag 13 maart 1653 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 71 jaar oud) op zaterdag 6 december 1687,  
   begr. op zaterdag 6 december 1687 6. Anna Kerckhoffs s[olvit] te Beek [Li],  
   tr.  
   kerk.huw. (resp. ongeveer 22 en minstens 24 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zondag 5 juni 1639 (Jacobus Haghemans et Anna filia Henrici Kerckhofs, get. Petrus Banents, Gerardus Gerardi Martini en Walterus filius custodis) aldaar (getuigen: Walter (Walterus) Joannes Odekercke (IIIa), filius custodis, Petrus Banents, Gerardus Gerardi Martini)  
   met Jacobus Christianus Haghemans, zn. van Corst (Christianus) Haghemans en Helena Nn,  
   geb. voor 1614 vermoedelijk te Beek [Li],  
   doopgetuige van Wilhelmus Greven op vrijdag 16 april 1666 te Beek [Li],  
   doopgetuige van Claes (Nicolaus) S'hoghen op dinsdag 13 februari 1646 te Beek [Li],  
   getuige bij kerk. huw. van zijn oom Guilielmus Haghemans en zijn aangetrouwde tante Maria Stijnen op dinsdag 21 februari 1634 te Beek [Li],  
   doopgetuige van zijn nicht Catharina Streulen op zondag 17 december 1651 te Beek [Li],  
   ondertrouw getuige van zijn oom Guilielmus Haghemans en zijn aangetrouwde tante Maria Stijnen op zaterdag 4 februari 1634 te Beek [Li],  
   ovl. (minstens 41 jaar oud) op woensdag 15 maart 1656 te Beek [Li],  
   begr. op woensdag 15 maart 1656 15o. Jacobus Haghemans. bet(...)n aldaar. Uit dit huwelijk 8 kinderen. 
  3.  Hans (Joannes) Henrici ,  
   geb. circa 1620 waarschijnlijk te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 28 jaar oud) op woensdag 3 februari 1649,  
   begr. op woensdag 3 februari 1649 (Hans Kerckhoffs zoon van Henrick Kerckhoffs) te Beek [Li],  
   tr.  
   kerk.huw. (resp. ongeveer 28 en minstens 19 jaar oud) (Rooms Katholiek) op dinsdag 6 oktober 1648 aldaar (Joannes filius Henrici Kerckhoffs et Maria filia Petri Brouns ex Elsloo, testes Walterus Odekercke et Mechtildis Theodori ex Elsloo)  
   met Maria Brouns (Broere),  
   geb. voor 1629 te Elsloo [Li],  
   doopgetuige van Wilhelmus Stijnen op zaterdag 28 november 1671 te Beek [Li]. Uit dit huwelijk een zoon. 
  4.  Joannes Henricus Kerckhoffs op de Linde,  
   ged. op donderdag 29 april 1621 te Ransdaal [Li],  
   getuige bij kerk. huw. van zijn zwager Martin (Martinus) Streulen en zijn zus Petronella Kerckhoffs op donderdag 23 februari 1645 te Beek [Li],  
   doopgetuige van zijn achternicht Trijneken (Catharina) Kerckhoffs alias Haesen op woensdag 9 maart 1639 te Beek [Li],  
   doopgetuige van Maria Haghmans op vrijdag 29 juli 1695 te Beek [Li],  
   tr. (1)  
   met Maria Campenaerts,  
   geb. voor 1623 vermoedelijk te Beek [Li]. Uit dit huwelijk een zoon.  
   tr. (2),  
   kerk.huw. (resp. ongeveer 26 en minstens 20 jaar oud) op zondag 3 november 1647 (Joannes filius Henrici Kerckhoffs et Elizabetha filia Bartholomei Haegemans testes Walterus Odekercke et Martinus frater sponsae [=broer van bruid]) te Beek [Li] (getuigen: Walter (Walterus) Joannes Odekercke (IIIa) en zijn zwager en haar broer Marten (Martinus) Haghemans)  
   met Liseken (Elisabetha) Haghemans, dr. van Batholomeus Haghemans en Nn ,  
   geb. voor 1627 vermoedelijk te Beek [Li],  
   doopgetuige van haar neef Otto Haghemans op maandag 21 oktober 1658 te Beek [Li],  
   doopgetuige van haar nicht Anna Haghemans op zaterdag 29 mei 1655 te Beek [Li],  
   doopgetuige van Neleken (Cornelia) Coumans op dinsdag 20 december 1667 te Beek [Li],  
   ovl. (minstens 37 jaar oud) op woensdag 16 juli 1664 te Beek [Li]. Uit dit huwelijk 7 kinderen. 
  5.  Petronella (Petien) ,  
   geb. vermoedelijk te Ransdaal [Li],  
   ged. op zaterdag 15 maart 1625 te Wijlre [Li],  
   doopgetuige van haar achterneef Jan (Joannes) Kerckhoffs op dinsdag 26 oktober 1677 te Beek [Li],  
   doopgetuige van Maria van de Busselen op woensdag 17 februari 1649 te Beek [Li],  
   tr.  
   kerk.huw. (resp. ongeveer 19 en minstens 30 jaar oud) op donderdag 23 februari 1645 te Beek [Li] (getuigen: Walter (Walterus) Jacobus Walteri alias Wouters (IIIe), alias Odekerck koster en zijn zwager en haar broer Joannes Henricus Kerckhoffs op de Linde) (Martinus Streulen et Petronilla filia Henrici Kerckhoffs testes Walterus Walteri alias Odekerck custos et Joannes frater sponses [=broer van de bruid])  
   met Martin (Martinus) Streulen, zn. van Fremmen Streulen en Nn ,  
   geb. voor 1614,  
   getuige bij kerk. huw. van Janes (Sebastianus) Erken van de Busselkens en Trijn (Catharina) Fremmen alias Streulen op woensdag 6 november 1641 te Beek [Li],  
   doopgetuige van zijn nicht Maria Fremmen op zaterdag 1 november 1642 te Beek [Li],  
   doopgetuige van zijn neef Hermannus Fremmen op zondag 25 juli 1655 te Beek [Li],  
   doopgetuige van Anna Kerckhoffs op zondag 4 augustus 1680 te Beek [Li],  
   doopgetuige van Henricus S'hoghen op zondag 1 februari 1654 te Beek [Li],  
   ovl. (minstens 70 jaar oud) op donderdag 18 januari 1685,  
   begr. op donderdag 18 januari 1685 18 Martinus Streulen s[olvit] te Beek [Li]. Uit dit huwelijk 7 kinderen. 
  6.  Jacobus ,  
   ged. op dinsdag 19 september 1634 te Beek [Li] (getuigen: zijn tante Maria Kerckhoffs, Petrus Kerckhoffs). 

IIb.  Jacob (Jacobus, Jaecque) Walteri Odekercke alias Wouters (Walteri, Wouters, Wolters), zn. van Walter (Walterus) Odekercke (I) en Christina
 geb. circa 1595 vermoedelijk te Beek [Li], 
 landmeter, grondeigenaar en rentenier te Groot Genhout, sinds 1648 eigenaar bewoner van Printhagen, 
 doopgetuige van Joannes Haghemans op zondag 14 december 1659 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Joannes Stienen op donderdag 8 september 1644 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Hubertus Hanen op zondag 4 december 1633 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Otto Romens op maandag 7 april 1659 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn achterneef Jan (Joannes) Odekercken op maandag 4 mei 1648 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Henrik (Henricus) Hoen op woensdag 22 juni 1650 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Bilke (Sibilla) Hagemans op zondag 2 mei 1638 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Henricus Kerckhoffs op donderdag 13 maart 1653 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Maria Lemmens op zondag 12 september 1655 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Petrus Lemmens op zondag 7 april 1658 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn achterneef Willem (Wilhelmus) Haghmans op vrijdag 5 oktober 1663 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Thomas Timmermans op dinsdag 26 februari 1664 te Beek [Li], 
  
 Historische achtergronden (Staats/Spaans en Egtreglement/Partagetractaat tussen 1648 en 1683 te Beek [Ge], 
 De Tachtigjarige Oorlog is de oorlog die duurt van 1568 tot 1648. Deze wordt beŽindigd met de vrede van Munster, maar een definitieve verdeling van onze Landen in een Spaans en een "Hollands" gedeelte laat nog dertien jaar op zich wachten. De definitieve verdeling wordt vastgelegd in het Partagetractaat van 1661. 
 Bij de verdeling worden o.a. Beek, Schimmert en het huidige Neerbeek Staats ("Hollands") gebied en Geleen, Spaubeek, Schinnen en Spaans-Neerbeek (nu in Geleen) worden Spaans gebied. 
 In de Staatse gebieden is het standaard geloof het protestantisme en in de Spaanse gebieden het katholicisme. 
 In de Staatse gebieden moeten krachtens het "Egtreglement" katholieken ook voor de dominee trouwen, omdat anders hun huwelijk niet erkend wordt en ze zware straffen voor "vleeschelijke conversatie buiten het huwelijk" kunnen krijgen, wat meestal leidt tot verbeurdverklaring van ht onroerend goed. 
 Door deze reden zien we bij de huwelijken dat men eerst trouwt bij de dominee (NH= Nederlands Hervormd) en daarna (vaak stiekum of in een andere plaats, bijvoorbeeld Spaubeek) voor de pastoor (RK=Rooms Katholiek). Velen zullen denken: "ťťn keer schijnheilig doen om de erfenis te behouden is niet zo erg. Men neemt liever het zekere voor het onzekere" 
 Alhoewel de pastoor van Hulsberg geen goed woord over heeft voor de degenen die voor de ketters trouwen. Hij laat hen eerst biechten en penitentie doen, voor hij bereid is hen ook zelf kerkelijk in het huwelijk te verbinden. 
 In Beek beginnen de registers van de Hervormde Gemeente in 1654. 
 In het begin wordt er streng toegezien op het naleven van het "Egtreglement". 
 Het wordt in deze tijd de pastoors erg moeilijk gemaakt. Zo verblijft pastoor Henckelius uit Beek gedurende 13 bittere jaren (1659-1672) als vluchteling in een schuur te Spaubeek. 
 In 1672 vallen de Fransen de Verenigde Republiek de Zeven ProvinciŽn aan en veroveren o.a. Maastricht Ze herstellen in de veroverde gebieden "de oude regilie" en de dominees slaan op de vlucht, want de bevolking juigt de bevrijders toe. Pastoor Henckelius (Henckels) keert uit zijn verbanningschap terug naar Beek, waar hij in vrijheid kan werken van 1672 tot 1683. In deze periode vernieuwd hij zijn: "Aerts-Broederschap des heiligen Roosen-Crans". Diverse leden van onze familie Wouters zijn hier lid van geweest. 
 Bij de Vrede van Nijmegen tussen de Fransen en de Republiek in 1681 worden de bezette gebieden terruggegeven en komen de dominees weer terug in Beek. Wel hebben ze vanuit Den Haag de instructies gekregen om zich soepeler op te stellen en de bevolking niet tegen zich in het harnas te jagen. Vanaf toen laat de dominee oogluikend toe dat de paartjes op dezelfde dag ook voor de pastoor trouwen. 
 Verder wodt het "simultaneum" ingevoerd. Dit houdt in dat dezelfde kerk gemeenschappelijk gebruik moet worden, bijvoorbeeld 's morgens door katholieken en 's middags door protestanten. (dit heeft ook tot de nodige conflicten geleid.) 
 Wat we wel als verschil tussen de NH en de RK huwelijken kunnen zien is: 
 - bij NH huwelijken gebruikt men veelal de Limburgse of Nederlandse voornamen zoals Enneken, Meijken, Jan en Merten en in de RK huwelijken hun officiŽle Latijnse doopnamen Anna, Maria, Joannes en Martinus. 
 - omdat de dominee een vreemde ("Hollander") is die de mensen niet kent en ook het dialect niet machtig is zien we vaak een verbastering van de familienamen Diederen wordt Dederen, Nijsten wordt Niesten enz. 
 - de invloed van de Hollanders zal ook de reden zijn dat het Latijnse Walteri gewijzgd is in het Nederlandse Wouters 
 (bronnen: 
 - Jo Hoen: BECHA jaargang 12 nr 1 blz 9-98 t/m 11-98 
 - Jaques Ausems: BECHA jaargang 5 nr 1 blz 4-91 t/m 6-91 
 - en eigen aanvullingen), 
 Landmeter te Groot Genhout [Li]
 Jacobus Walteri Odekercke alias Wouters is landmeter (Bron: Patelski blz 434 ). 
 [persoonlijke opmerking: Het doet mij deugt dat degene waar ik een rechtstreekse afstammeling van ben ook verstand van wiskunde (minimaal meetkunde) heeft gehad, en dus niet alleen een boeren bestaan heeft gevoerd. 
 Beter gezegd: wellicht door zijn genen heb ik mijn wiskundig inzicht aan hem te danken. (of het waar is of niet weet ik niet maar ik vind het een leuke gedachte) ww], 
 Lid van het Aertsbroederschap des Heiligen Roosen-Crans circa 1640 te Beek [Li]
 Onder de leden wordt genoemd: 
 Jacobus Wouters woont "in groot t'houdt" [= Printhagen in Groot Genhout] 
 (bron: Jacques Aussems - BECHA jaargang 5 nr 3 blz 41-91), 
 Verder onderzoek Jacob x Maria Otten te Beek (Collectie Habets 1129-14-1633).
  
 woont als eigenaar op boerderij Printhagen, Printhagen 2 Groot Genhout [Li] vanaf 1648, 
   
   
 Jacob Wouters wednr. op Printhagen (Collectie Habets 1262-11-13-15-19-1648 en 1263-9-14-15-27-35-1649), 
 Gichtregister (LvO 4130 - scan 20) op maandag 11 juni 1663 te Beek [Li]
 Hencken Costers verkoopt aan Jacob Wolters 1 morgen akkerland gelegen tot grootgenholt rgt den voors Wolters, voorhooft Jan Beijen, het ander Ercken Penris, voor 32 stuivers de kleine roede., 
 Gichtregister (LvO 4130 - scan 21) op maandag 11 juni 1663 te Beek [Li]
 Hencken Costers verkoopt aan Jacob Wolters 1 morgen akkerland gelegen tot grootgenholt rgt den voors Wolters, voorhooft Jan Beijen, het anderErcken Penris, voor 32 stuivers de kleine roede., 
 Gichtregister (LvO 4130 - scan 43) op donderdag 3 juli 1664 te Beek [Li]
 Johan van Oetteren gehuwd metGertruijdt Valckenborgh verkoopt aan Jacob Wolters een stuk allerland op den Meulen weegh, groot 3 morgen 15 kleine roeden, rgt deie erfgenamen van Christiaen van Houtem, voorhooft de erfgenamen Geret Exters, ander hooft Giel Erckens, titem een stuk op de meulen wegh groot 2 morgen 45 kleine roeden, rgt Greit Bijen, Ercken Penris, den meulenwegh, nog een stuk op den wegh door den bosch gaende, groot 92 kleine roeden, rgt Ercken Penris, Meetten Conenen {sic!} voor 25 stuiver de kleine roede, 
 Gichtregister (LvO 4130 - scan 73) op woensdag 19 november 1664 te Beek [Li]
 Gercken Martens leent van Jacob Wolters 200 gulden, onderpand een morgen akkerland gelegen intapset, rgt Entien Hennissen, Jacob Haesen, Hans de Froit, nog anderhalve morgen gelegen aen den stooten, rgt Ercken Vranck, den wasser wegh, voorhooft den Trichter wegh. 
 Ovl. (Ongeveer 72 jaar oud) op zaterdag 2 juni 1668, 
 begr. op zaterdag 2 juni 1668 2 Jacob Wouters. sol[vit] te Beek [Li], 
 tr. (beiden hoogstens 24 jaar oud) voor 1619 vermoedelijk te Beek [Li], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) 
 met Mayken (Maria) Haghemans alias Otten (Otten), dr. van Otto Haghemans (schepen van de hoofdbank Beek, lid van het Land (staten) van Valkenburg) en Sybilla Nuchelmans alias Penris
 geb. circa 1595 (geschat) vermoedelijk te Beek [Li], 
 doopgetuige van Peter (Petrus) Odekercke op dinsdag 17 december 1641 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Joannes Odekercke op woensdag 17 oktober 1646 te Beek [Li], 
 begr. op dinsdag 2 juli 1647 2o. Maeyken, huysvrouwe van Jacob Wouters. s[olvit]. te Beek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 4 zonen: 
  1.  Walter (Walterus) Jacobus Walteri alias Wouters,  
   geb. voor 1620 te Groot Genhout [Li],  
   ovl. (minstens 63 jaar oud) op maandag 26 juli 1683, volgt IIIe
  2.  Marten (Martinus) Jacobus Walteri alias Wouters,  
   geb. voor 1625 vermoedelijk te Groot Genhout [Li],  
   ovl. (minstens 90 jaar oud) op dinsdag 19 mei 1716, volgt IIIf
  3.  Otto Jacobus Wouters,  
   geb. voor 1633 vermoedelijk te Groot Genhout [Li],  
   ovl. (minstens 45 jaar oud) op donderdag 29 september 1678, volgt IIIg
  4.  Peter (Petrus) Wouters,  
   geb. te Groot Genhout [Li],  
   ovl. (ongeveer 73 jaar oud) op woensdag 25 juli 1708, volgt IIIh

IIc.  Sibilla Odekercke alias Wouters (Oudekerken, Odekircken, Wouters), dr. van Walter (Walterus) Odekercke (I) en Christina
 geb. circa 1599 vermoedelijk te Beek [Li], 
 doopgetuige van Jacobus Odekercke op vrijdag 10 maart 1645 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Maria Finers alias Lemmens op woensdag 9 februari 1667 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Claes (Nicolaus) Romens op donderdag 31 mei 1657 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar achterneef Henricus Wouters (IVaa) op dinsdag 22 februari 1667 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Jacobus Custers op donderdag 31 september 1654 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Cornelia Enghels op dinsdag 19 mei 1654 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Elisabeth Wessels op dinsdag 21 september 1649 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Matthias Comans op donderdag 15 oktober 1637 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Maria Penris op woensdag 28 augustus 1647 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Winandus Banits op woensdag 17 januari 1635 te Beek [Li], 
 ovl. (ongeveer 78 jaar oud) in december 1677 opm. geen dag vermeld, 
 begr. in december 1677 Sibylla Wouters te Beek [Li], 
 tr. (beiden hoogstens 25 jaar oud) (1) voor 1624 vermoedelijk te Beek [Li] 
 met Houb (Hubertus) Lemmens alias Oudenhove (Lamberti, vanden Ouden Oven, Oudenhove) alias Lamberti, zn. van Joannes Lemmens en Nn Custers
 geb. circa 1599, 
 halfwin op Aldenhof, Neerbeek, 
 doopgetuige van Trijneken (Catharina) Wouters (IVn) op zondag 20 januari 1658 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Sebastianus Wouters op maandag 30 januari 1651 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Christina Odekercke (IVb) op woensdag 8 februari 1645 te Beek [Li], 
 ovl. (ongeveer 54 jaar oud) op vrijdag 19 september 1653, 
 begr. op vrijdag 19 september 1653 19o. Hubertus filius l(e)g: Jo(ann)is Lamberti, tot Neerbeeck. s[olvit]. te Beek [Li]. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Jan (Joannes) Hubertus Lemmens alias Lamberti (Lamberti),  
   geb. voor 1625 vermoedelijk te Neerbeek [Li],  
   getuige bij kerk. huw. van zijn neef Peter (Petrus) Odekercke (IIIc) en Anna Janssen op woensdag 11 november 1643 te Beek [Li],  
   ovl. (minstens 22 jaar oud) op dinsdag 23 juli 1647 te Beek [Li] 23o. Jan, sone van Hoeb Lem(m)ens, al(ia)s vanden ouden Ouen. soluit [= solvit],  
   tr.  
   kerk.huw. (resp. minstens 20 en ongeveer 23 jaar oud) (Rooms Katholiek) op woensdag 5 juli 1645 (Joannes filius Huberti amberti et Petronilla filia Petris Banents testes dominus Andreas Penris et Walterus Walteri custos) aldaar (getuigen: pastoor Andreas Penris, als dominus Andreas Penris en zijn neef Walter (Walterus) Jacobus Walteri alias Wouters (IIIe), als Walterus Walteri custos)  
   met Petronella (Petronilla) Banens, dr. van Peter (Petrus) Banents alias Peumans en Maria Kerckhoffs,  
   geb. circa 1622 vermoedelijk te Beek [Li],  
   doopgetuige van haar achternicht Catharina Odekercken op maandag 13 maart 1651 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 42 jaar oud) op maandag 25 augustus 1664 te Beek [Li]. Uit dit huwelijk 2 dochters. 
  Sibilla Odekercke alias Wouters
 tr. (resp. ongeveer 58 en ongeveer 57 jaar oud) (2) (Nederlands Hervormd) op zondag 23 juni 1658 Junij 23 Peter Janssen wedm: van Breberen (D) met Bilken Odekerken wedw: van Geverik te Beek [Li], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 4 april 1660 aldaar 
 met Petrus Janssen
 geb. circa 1600. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IId.  Hendrick (Henricus) Walteri Odekercke alias Wouters (Oudekerken, Odekirchen, Walteri, Wolters, Wouters), zn. van Walter (Walterus) Odekercke (I) en Christina
 geb. circa 1606 vermoedelijk te Beek [Li], 
 landbouwer, koster, 
 doopgetuige van zijn achternicht Christina Wouters (IVo) op zaterdag 7 februari 1660 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Heliken (Helena) Craeghs op donderdag 18 juli 1647 te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Geurt (Godefridus) Caldenbergh en Catharina van de Busselen op zaterdag 9 juli 1639 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn achternicht Sybilla Lemmens alias Penris op dinsdag 3 december 1647 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Willem (Wilhelmus) Wouters op woensdag 22 januari 1653 te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Jan (Joannes) Walteri alias Wouters en Ida Daemen op vrijdag 4 november 1644 te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van zijn neef Walter (Walterus) Jacobus Walteri alias Wouters (IIIe) en Heijlken (Helena) Nijsten op woensdag 16 november 1644 te Beek [Li], 
  
 Gichtregister (LvO 4130 - scan 79) op zaterdag 28 januari 1662 te Beek [Li], 
 Testament van Mecken Penris sieck te bedde liggende. Zij geeft aan Hendrick Wolters de helft van de weijde daer hij op woont, bovendien een kooll hoff te Nierbeeck op de lippens steghe groot 18, 
 Woont circa 1663 te Beek [Li]
 Hendrick Wouters bewoont het huijs van Joncker Wilder als pachter, heeft aen pacht goet drij ende twintich boender, ende aen eygen erve vier boender een morgen ende vijfftich roeden, facit 
 (bron: L.v.O. 144 Lijst eigenaren ÖÖ 1663, fol. 7), 
 Verder onderzoek Hendrick Odekercken coster Beek (GAM notaris acten 1340-5-1665)
 ovl. (ongeveer 59 jaar oud) op donderdag 22 oktober 1665 opm. subito [=plotseling overleden], 
 begr. op donderdag 22 oktober 1665 22. Henricus Wouters subito te Beek [Li], 
 tr. (resp. hoogstens 25 en hoogstens 21 jaar oud) voor 1631 vermoedelijk te Beek [Li], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) 
 met Margaretha Schetseneers (Scheffeneers, Scheffers), dr. van Gerardus Schetseneers en Anna
 geb. op zondag 4 oktober 1609 te Hoensbroek [Li], 
 doopgetuige van Meijken (Maria) Walteri (IVg) op zondag 24 januari 1649 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Jan (Joannes) Odekercke op vrijdag 30 april 1649 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Petrus Wouters op maandag 25 maart 1658 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Christina Odekercke (IVb) op woensdag 8 februari 1645 te Beek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Janis (Sebastianus) Odekercke (Walteri, Wolters, Wouters),  
   geb. voor 1632 vermoedelijk te Beek [Li],  
   getuige bij kerk. huw. van Petrus Dederen en Meijken (Maria) Gehlen op zaterdag 24 oktober 1654 te Beek [Li],  
   getuige bij kerk. huw. van Thijs (Mathias) de Greef en Maria Kerckhoffs op woensdag 7 oktober 1654 te Beek [Li],  
   doopgetuige van Mechtildis Shijegels op zondag 1 november 1654 te Beek [Li],  
   getuige bij kerk. huw. van Jan (Joannes) Walteri alias Wouters en Cornelia Krins op vrijdag 5 november 1655 te Beek [Li],  
   doopgetuige van Joannes Stienen op woensdag 7 oktober 1654 te Beek [Li],  
   doopgetuige van Lijsken (Elisabeth) Swilden op zaterdag 29 december 1657 te Beek [Li],  
   doopgetuige van Elisabeth Lemmens op zondag 24 mei 1654 te Spaubeek [Li],  
   getuige bij kerk. huw. van Joannes Hoen en Christina Hoeben op woensdag 11 november 1648 te Beek [Li],  
    
   Beek LvO 8153 op maandag 2 november 1654 te Beek [Li],  
   Te Beek werden gearresteerd Jan en Hendrik Odekerken. Zij worden er van beschuldigd op 13 okt. j.l. Gerrit Hoppers van Beek bij een ruzie dusdanig met een hamer te hebben geslagen dat deze naderhand aan de opgelopen letsels is overleden. 
   In afwachting van het geding voor het gerecht der stadt en vrijheit Valckenborgh, werden zij in het landshuis aldaar opgesloten Op het lijk zal sectie worden verricht door de chirurgijnen Peter Cregels [=Peter Segels] uit Beek en Hendrik Franssen uit Valkenburg. 
   De ruzie vond plaats ten huize van zekere Daniels en werd buiten in de wegberm voortgezet. Hendrik Odekerken snelde naar huis en kwam even later met het moordwapen terug. 
   Getuigen waren Rein Lemmens, 30 jaar, Gilles Stassen 50 jaar, Jannis Wolters 22 ŗ 23 jaar, Peter Wolters ongeveer 23 jaar en Jan Penris eveneens ongeveer 23 jaar. Hun verklaringen waren erg uiteenlopend en verward. Er werd zelfs ervan gesproken dat er twee schoten zouden zijn gevallen. 
   Het onderzoek is in handen van de schout. 
   Beek 2 november 1654 LvO 8153 
   Geulrand nr 3 juli 1983, p. 91.. 
  2.  Peter (Petrus) Henricus Odekirchen alias Wouters,  
   geb. voor 1633 vermoedelijk te Beek [Li],  
   ovl. (minstens 59 jaar oud) op vrijdag 15 mei 1693, volgt IIIi
  3.  Stijnken (Cristina) Oudekerken alias Wouters,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 15 januari 1634 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 70 jaar oud) op dinsdag 29 april 1704, volgt IIIj
  4.  Maria Wolters (Wouters),  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 11 februari 1636 te Beek [Li] 11 baptisata est Maria filia Henrici Wolters et Margaretae Scheffeneers (con)iugum. susceperunt Wilhelmus Loncken et Maria Scheffeneers. (getuige: Wilhelmus Loncken, Maria Scheffeneers),  
   ovl. (ongeveer 21 jaar oud) op woensdag 4 juli 1657 te Beek [Li] 4 Maria Wolters quae propter defectum judicij et infirmitatem et periculum vomitus non potuit confiteri nec sumere viaticum sol[vit]
  5.  Bil (Sibilla) Odekirchen (Wouters),  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 23 april 1639 23o. Sibilla filia Henrici Odekercke, et Margaretae coniugum: suscip: Henricus Huberti et Mechteldis uxor Jo(ann)is Odekercke custodis. Genoemd naar haar tante aan vaderszijde (Sibilla Odekercke) te Beek [Li] (getuigen: haar aangetrouwde tante Met (Mechtildis) Schillinx (zie IIa), e.v. Joannes Odekercke de koster, Henricus Huberti),  
   doopgetuige van Cornelia Verwisch op woensdag 19 januari 1656 te Beek [Li],  
   doopgetuige van haar achterneef Walterus Wouters op woensdag 19 december 1714 te Beek [Li],  
   doopgetuige van Agatha (Agnetis) Pullen op vrijdag 1 april 1672 te Beek [Li],  
   doopgetuige van Joannes Ganzer op woensdag 15 april 1676 te Beek [Li],  
   doopgetuige van haar neef Janus (Sebastianus) Wouters (IVab) op vrijdag 2 oktober 1682 te Beek [Li],  
   doopgetuige van Catharina Odekercken (VIa) op donderdag 6 juli 1719 te Beek [Li],  
   doopgetuige van haar neef Arnoldus Erkens op donderdag 25 augustus 1701 te Beek [Li],  
   doopgetuige van Agatha Penris op maandag 8 maart 1666 te Beek [Li],  
   doopgetuige van haar achternicht Catharina Wouters (Vae) op woensdag 23 maart 1712 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 88 jaar oud) op zondag 28 december 1727,  
   begr. op zondag 28 december 1727 28. Sibilla Wouters uxor Jo(ann)is Hermens. te Beek [Li],  
   tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 22 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zaterdag 26 september 1671 Den 26 septemb. Jan Hermes j.m. van grootgenhout met Bil Wouters j.d. van grootgenhout te Beek [Li],  
   kerk.huw. (Rooms Katholiek) in oktober 1671 [geen datum] Jan Hermens cum filia Henrici Wouters Sijbilla meis praesentibus aldaar  
   met Jan (Joannes) Hermanni (Hermens, Hermans), zn. van Hermannus Hermans en Fijken (Sophia) Bijen,  
   geb. vermoedelijk te Groot Genhout [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 5 oktober 1648 te Beek [Li] 5o. Jo(ann)es filius Hermanni Hermanni et Sophiae Bien coniugum: suscip: Leonardus Wilhelmi nomine Lamberti Jo(ann)is, et Maria uxor Ottonis Leonardi. (getuige: Leonardus Wilhelmus nms. Lambertus Joannes, Maria e.v. Ottonus Leonardus),  
   doopgetuige van Walterus Wouters op woensdag 29 mei 1720 te Beek [Li],  
   doopgetuige van Christina Kerckhoffs op zaterdag 2 oktober 1700 te Beek [Li],  
   doopgetuige van zijn nicht Catharina Hermens op maandag 2 april 1708 te Beek [Li],  
   doopgetuige van zijn achternicht Elisabeth Onsels op donderdag 7 maart 1737 te Beek [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Walter (Walterus) Walteri,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 5 september 1641 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 62 jaar oud) op zondag 27 januari 1704, volgt IIIk
  7.  Ida Wouters,  
   afkomstig uit Geverik [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 30 oktober 1644 30o. Jda filia Henrici Wouters et Margaretae coniugum: suscip: Walterus Odekercke no(m)i(n)e d(omi)ne pastoris in Uckhouen [= Uckhoven], et Petronilla Henrici no(m)i(n)e Jdae Scheffeners. Genoemd naar haar meter te Beek [Li] (getuigen: haar neef Walter (Walterus) Joannes Odekercke (IIIa), namens de pastoor van Uikhoven, haar schoonzuster Petronilla Henrici Petri (zie IIIi), namens Ida Scheffeners en haar tante Ida Scheffeners),  
   getuige bij kerk. huw. van Jan (Joannes) Penris (zie IVg) en haar achternicht Meijken (Maria) Walteri op woensdag 15 april 1671 te Beek [Li],  
   doopgetuige van Matthias Fremmen op donderdag 10 augustus 1679 te Beek [Li],  
   doopgetuige van haar achterneef Otto Haghmans op zondag 5 september 1700 te Beek [Li],  
   doopgetuige van Conradus Ceulen op zondag 17 december 1684 te Beek [Li],  
   doopgetuige van Petronilla Kerckhoffs op maandag 16 maart 1716 te Beek [Li],  
   doopgetuige van zijn aangetrouwde oudtante Sebastianus Kerckhofs (gehuwd met Joannes Kerckhoffs) op donderdag 26 april 1708 te Beek [Li],  
   doopgetuige van Wilhelmus Kerchofs op zondag 23 juli 1719 te Beek [Li],  
   doopgetuige van Maria Hanssen op zondag 1 maart 1711 te Spaubeek [Li],  
   doopgetuige van Mathias Voncken op vrijdag 3 juli 1682 te Schimmert [Li],  
   doopgetuige van Martinus Voncken op donderdag 7 oktober 1706 te Schimmert [Li],  
   doopgetuige van Maria Malders op dinsdag 24 januari 1719 te Beek [Li],  
   doopgetuige van Cathatina Ziben op zondag 30 september 1703 te Schimmert [Li],  
   ovl. (ongeveer 87 jaar oud) op zaterdag 5 juli 1732,  
   begr. op zaterdag 5 juli 1732 5. Ida Wouters uxor Jo(ann)is Kerchofs. te Beek [Li],  
   tr.  
   kerk.huw. (beiden ongeveer 32 jaar oud) (Rooms Katholiek) op woensdag 27 januari 1677 eodem [=27-01-1677] die Joannes Kerckhoffs et Jda Wouters sponsalibus rite factis more solito in ecclesia praesentibus Jacobo Wouters sponsae fratre, et Henrico Wouters contraxerunt supradicti matrimo(niu)m aldaar (getuige: Jacob Wouters, Henricus Wouters),  
    
   verder onderzoek (Collectie Habets) te Beek [Li],  
   Jan Kerckhoffs neef van Jan Kerckhoffs x Ida Wouters 4170-120-1735 4233-44-50-1753 4167-18-1725 4171-3-1735 4443-95-1760 4166-73-1724 4174-150-1740 
   Jan Kerckhoffs x Ida Wouters, schepen te Beek en Jan de jonge x Sibilla Wouters lenen samen geld 1683-9-1702 1724-7-1711 
   Jan+ x Ida Wouters+ zijn neef 1563-14-1700 1467-15-1690 4167-8-1725 
   Jan x Maria Banens 4166-73-1724 
   Jan+ x Ida Wouters+ de erven Jan, Janis en Math. Pijpers, Peter Kerckhoffs, Jan en adam Voncken, Marten Sijben, Hendrik Mareis, Merten Swelschen, Marthijs Penders en Isabel Fremmen, Joes Segels, Jacob Kerckhoffs, Joes Penders, Peter Nijsten serkm, Vr. Joes Kerckhoffs, collecteur, Willem Schoenmakers, Peter Kerckhoffs en Jan Odekerken hun oom en tante 4225-7-1733,  
   Woont op zondag 1 maart 1711 te Geverik [Li],  
   opmerking bij doop in Spaubeek van Maria Hanssen dr van Wilhelmus Hanssen en Ida Segels 
   met Jan (Joannes) Kerckhoffs, zn. van Nn Kerckhoffs en Nn ,  
   geb. circa 1644,  
   ged. vaderszijde te Beek [Li],  
   schepen van Beek,  
   doopgetuige van Catharina Brackelmans op woensdag 12 februari 1681 te Beek [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Generatie III

IIIa.  Walter (Walterus, Wolter, Wouter, Wouterus) Joannes, genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde Odekercke (Odekircken), zn. van Jan (Joannes) Odekercke (IIa) en Met (Mechtildis) Schillinx
 geb. circa 1615 vermoedelijk te Beek [Li], 
 koster, 
 doopgetuige van Jacobus Odekircken als koster en predikheer op woensdag 2 oktober 1686 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Ida Wouters op zondag 30 oktober 1644 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Anna Hamers op vrijdag 14 juli 1656 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Petrus Goosens op dinsdag 16 februari 1649 te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Joannes Philips en Anna Keulers op zondag 10 december 1679 te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Joannes Kerckhoffs en Sibilla Claessens op dinsdag 8 november 1672 te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Jasper (Gaspar) Haesen en Joanna Haghemans op woensdag 8 november 1651 te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Jacobus Christianus Haghemans en Anna Kerckhoffs op zondag 5 juni 1639 te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Joannes Petrus Banents en Sibilla Wilhelmina Hamers op dinsdag 31 oktober 1645 te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Matthias Dolmans en Maria Schugens
 doopgetuige van Bartholomeus Kerckhoffs op donderdag 12 februari 1688 te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Daem (Adamus) Jasper Daemen en Nees (Agnetis) Krieckels op donderdag 19 oktober 1645 te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Godefridus Olislaghers en Maria Haghemans op donderdag 6 februari 1642 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Joannes Stienen op zaterdag 15 juli 1651 te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Houb (Hubertus) Lemmen Lemmens en Maria Custers alias Gerkens op dinsdag 2 oktober 1646 te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Jan (Joannes) Romens en Margaretha Lemmens in november 1653 te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Gerken (Gerardus) S'hoghen en Trijneken (Catharina) Daemen op dinsdag 6 mei 1653 te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Henricus Joannes Arnoldi en Maria Lemmens op zaterdag 10 oktober 1648 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Joannes Odekercke op woensdag 17 oktober 1646 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Petrus Odekercke op donderdag 13 augustus 1654 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Hubertus Keulen op dinsdag 15 juli 1692 te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Herman (Hermannus) Campenaerts en Margareta Didden op maandag 8 september 1653 te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Stas (Eustachius) Schurkens en Ida Schols op donderdag 8 november 1640 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Helena Odekircken op woensdag 22 juli 1682 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Leonardus Vromen op zondag 23 maart 1664 te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Walterus Walteri en Maria Wilhelmi alias Smets custos [=koster] op dinsdag 5 oktober 1649 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn achternicht Anna Odekircken op zondag 29 augustus 1688 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Cornelia Enghels op dinsdag 19 mei 1654 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Joannes Pullen op zaterdag 12 december 1676 te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Joannes Hoen en Christina Hoeben op woensdag 11 november 1648 te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Nelis (Cornelius) Swilden en Jut (Judith) Muilkens op dinsdag 10 november 1648 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Matthias Muijlkens op dinsdag 21 maart 1662 te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Michael Daniels Hermanni en Beatrix Biesmans op dinsdag 11 juli 1645 te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Marten (Martinus) Biesmans en Anna Philippi op dinsdag 11 juli 1645 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Gerardus Hoppaerts op zondag 5 december 1655 te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Steven (Stephanus) Pisters en Barber (Barbara) Daemen op donderdag 3 november 1650 te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Jacob (Jacobus) Verwisch en Berbe (Barbara) Vrancken op donderdag 3 november 1650 te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Geeren (Gerardus) Pisters en Anna Daemen op woensdag 27 februari 1647 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Fredericus Pisters op zondag 16 juli 1656 te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Wilhelmus Hamers en Lijseken (Elisabeth) Lemmens op zaterdag 8 januari 1656 te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Martinus Keulen en Maria Onsel op zondag 4 juli 1649 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Maria Sangen op donderdag 5 april 1691 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Joanna Mulckens op zaterdag 14 oktober 1679 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Matthaeus Bemelmans op donderdag 24 maart 1661 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Trineken (Catharina) Lemmens (zie IVf) op donderdag 30 mei 1652 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Joannes Caldenberch op dinsdag 30 juli 1652 te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Thijs (Matthias) Caldenbergh en Anna Custers op woensdag 1 juni 1678 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Joanna Hoen op dinsdag 11 juli 1679 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Petrus Didden op vrijdag 29 juni 1685 te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Marten (Martinus) Elzen en Maria Brouwers op dinsdag 13 mei 1642 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Joannes Geurts op dinsdag 24 februari 1688 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Joanna Haghmans op donderdag 26 oktober 1679 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Ida Keulen op woensdag 24 november 1688 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Catharina Keulen op zaterdag 10 januari 1654 te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Jacobus Haesen en Trijneken (Catharina) Hopperts op vrijdag 25 juni 1655 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Thijs (Matthias) Verwisch op zondag 26 november 1645 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Sybilla Kerckhoffs op zondag 26 september 1649 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn achterneef Jan (Joannes) Wouters (IVm) op woensdag 12 augustus 1654 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Maria Kerckhoffs op dinsdag 8 juli 1659 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Catharina Timmermans op zondag 23 april 1662 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn achterneef Peter (Petrus) Wouters (IVj) op vrijdag 22 december 1662 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Elisabetha Haen op zaterdag 13 augustus 1672 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn achterneef Joannes Wouters op woensdag 3 april 1675 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Wilelmus Beckers op zondag 6 juni 1683 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Petronilla Peters (zie Vm) op dinsdag 19 oktober 1683 te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Joannes Henricus Kerckhoffs op de Linde en Liseken (Elisabetha) Haghemans op zondag 3 november 1647 te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Zeveren (Zeverinus) Verwisch en Lijseken (Elisabetha) Schols op zondag 4 oktober 1648 te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Zeverinus (Zephyrinus) Notermans en Judith Streulen alias Fremmen op donderdag 8 oktober 1648 te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van zijn zwager Janis (Sebastianus) Nijsten en zijn schoonzuster Lijsbeth (Elisabetha) Haghemans op woensdag 28 november 1646 te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Thijsken (Matthias) Petrus Coumans en Catharina Vartenberch op donderdag 28 januari 1649 te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Petrus Verwisch en Catharina Haes op zondag 3 oktober 1649 te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van zijn neef Marten (Martinus) Jacobus Walteri alias Wouters (IIIf) en Meijken (Maria) Kerckhoffs op dinsdag 28 november 1651 te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van zijn neef Otto Jacobus Wouters (IIIg) en Catharina Ceulen op zaterdag 27 september 1653 te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Claes (Nicolaus) Notermans alias Zeverens en Gretien (Margareta) Hanssen alias Tacken op maandag 8 juni 1654 te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van zijn neef Peter (Petrus) Henricus Odekirchen alias Wouters (IIIi) en Petronilla Henrici Petri op dinsdag 10 augustus 1655 te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Jan (Joannes) Walteri alias Wouters en Cornelia Krins op vrijdag 5 november 1655 te Beek [Li], 
  
 Lid van het Aertsbroederschap des Heiligen Roosen-Crans circa 1641 te Beek [Li], 
 Onder de leden wordt genoemd: 
 Johannes Odekircken senior werd in 1641 ingeschreven, Hij was Custos in Beeck (koster). 
 (bron: Jacques Aussems - BECHA jaargang 5 nr 3 blz 41-91), 
 Koster in de St. Martinuskerk tussen vrijdag 25 november 1639 en dinsdag 15 juli 1692  te Beek [Li]
 Zijn eerste getuige op een doop is op 25 november 1639 bij Ida Bovens dochter van Godefridus Bovens en Gertrudis Stijnen, de andere getuigen zijn: Anna Stijnen en Theodorus Zanghen. 
 Zijn eerste getuige op een huwelijk is op 20 mei 1640 tussen Mathias Frederici en Gertrudis Reneri, de andere getuige is: Theodorus S'hogen., 
 Verder onderzoek
 Jan en Wolter Odekercken reigent Beek (GAM notaris acten inv 1354-13-1653)
 Gichtregister (LvO 4130 - scan 68) op vrijdag 26 mei 1662 te Beek [Li]
 Hendrick Odekercken ende Peter Odekercken ende Maijken Stijnen die dochter van Gerrit stijnen mede namens haar broeder en susters verkopen aan hunnen broeder Walter Odekercken hun aenpart van seecker huijs en hoff gelegen tot Beeck, rgt die gemeijn steegh, erfgenamen van Jan Philips, een hooft die gemin straet, voor 1400 gulden, 
 Gichtregister (LvO 4130 - scan 11) op donderdag 16 november 1662 te Beek [Li]
 20 januari 1663 laat Jan Raemans de volgende akte realiseren 
 voor notaris Lambertus Natalis te Wijck verkoopt Wolter Odekercken van Beeck als man en momboir van Jenne Nijsten 73 kleine roeden akkerland gelegen in het Heijenveltrgt nar de heijde Thijs Otten en dezelfde, voorhooft de Veestraet, ander hooft Jan Coemans, aan Lijseken Schellings weduwe van Claes Roeners voo 46 stuijvers de roede 
 Ovl. (Ongeveer 78 jaar oud) op woensdag 4 november 1693, 
 begr. op woensdag 4 november 1693 4 Walterus Odekircken senior custos te Beek [Li], 
 tr. 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 24 en minstens 21 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zaterdag 14 januari 1640 aldaar (getuige: zijn vader en haar schoonvader Jan (Joannes) Odekercke (IIa), is ook koster) (Walterus filius Joannes Odekercke et Joanna filia Sebastiani Nijsten, testes Joannes pater sponsi [=vader van bruidegom] et ... [verder niets geschreven]), 
  
 Verder onderzoek, 
 Wolter Odekercken x Jenne Nijsten Beek (GAM notaris acten inv 1263-26-1649 1301-12/13-1653)
 LvO 4130
 scan 11 
 20 januari 1663 laat Jan Raemans de volgende akte realiseren 
 16b september 1662 voor notaris Lambertus Natalis te Wijck verkoopt Wolter Odekercken van Beeck als man en momboir van Jenne Nijsten 73 kleine roeden akkerland gelegen in het Heijenvelt, rgt naer de heijde Thijs Otten en dezelfde, voorhooft de Veestraet, ander hooft Jan Coemans, aan Lijseken Schellings weduwe van Claes Roemers voor 46 stuijvers de roede 
 4 december 1662 Hermen Culen verkoopt aan Gerit Soijgen 1 morgen weijde te Geverick in de groenstraet, rgt Lens Odekercken, Gerit Hagemans, voor 3 gulden en 10 stuijvers de kleine roede 
 met Jenneke (Joanna) Nijsten, dr. van Jannes (Sebastianus) Nijsten en Catharina Kerckhoffs
 geb. voor 1618 waarschijnlijk te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Joannes Nijsten op donderdag 27 december 1657 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Sebastianus Nijsten op dinsdag 30 oktober 1663 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar achterneef Gerardus Penris op donderdag 7 december 1662 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar achternicht Elisabeth Nijsten op zondag 9 januari 1689 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Maria Haghmans op vrijdag 29 juli 1695 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Lijsbet (Elisabeth) Stijnen op zaterdag 1 januari 1661 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Wilhelmus Walteri echtgenote van Walterus de koster op zaterdag 24 oktober 1654 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Cornelia Lemmens op maandag 21 juli 1692 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Elisabeth Vromen op dinsdag 9 september 1659 te Beek [Li], 
 ovl. (ongeveer 44 jaar oud) voor donderdag 16 november 1662 [zie Gichtregister LvO 4130 - scan 11] waarschijnlijk te Beek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Peter (Petrus), genoemd naar zijn peter en overgrootvader peter aan moederszijde [Petrus Schellinx] ,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 17 december 1641 te Beek [Li] 17o. Petrus filius Walteri Jo(ann)is Odekercke et Joannae Nijsten coniugum: suscip: Petrus Schellincx et Maria uxor Jacobi Walteri Odekercke (getuigen: Mayken (Maria) Haghemans alias Otten (zie IIb), e.v. Jacobus Walteri Odekercke en zijn overgrootvader Peter (Petrus) Schillinx, als Petrus Schellinx). 
  2.  Heilicken (Helena) ,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 5 april 1644 te Beek [Li],  
   ovl. (hoogstens 56 jaar oud) voor 1700 waarschijnlijk te Beek [Li], volgt IVa
  3.  Jan (Joannes), genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde ,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 30 april 1649 te Beek [Li] 30o. Joannes filius Walteri Odekercke et Joannae Nijsten coniugum: suscip: Gerardus Stijnen ex Catsop et Margareta uxor Henrici Walteri. (getuigen: zijn aangetrouwde oom Gerit (Gerardus) Stijnen (zie IIIb) uit Catsop e.v. oudtante Christina Odekercke en Margaretha Schetseneers (zie IId) e.v. oudoom Henricus Walteri Odekercke),  
   getuige bij kerk. huw. van Peter (Petrus) Coumans en Cornelia Verwisch op woensdag 25 oktober 1673 te Beek [Li],  
   getuige bij kerk. huw. van Thijs (Matthias) Martini en Maria Haghens op zondag 13 juni 1677 te Beek [Li],  
   doopgetuige van Gertrudis Lenarts op vrijdag 14 juli 1702 te Beek [Li],  
   doopgetuige van Petrus Wijers op zondag 22 mei 1712 te Beek [Li],  
   doopgetuige van Catharina Lemmens op zaterdag 6 oktober 1708 te Beek [Li],  
    
   Visitatie door bisschop Angelus d'Ongnies (uiteksel uit Nederlands vertaling) op zaterdag 26 september 1705 te Beek [Li],  
   76.01 Gehele dekemaat Valkenburg versie 2 
   [alleen onderdelen van Joannes Odekercke opgenomen ww
   [26r] 
   Visitatie van de parochiekerk van Beek, uitgevoerd door de zeer doorluchtige en zeer eerwaarde heer Angelus d'Ongnies, bisschop van Roermond op 26 september 1705. 
   [in de marge: zeer wonderlijk, geleerd maar trots] 
   Let op dat dit dorp onder niet-katholiek gezag vat. 
   Titel van de kerk: Heilige Martinus 
   De patron is de provinciale commandeur van de Alden Biesen. 
   De grote en kleine tienden horen toe aan de patroon, waarvan de pastoor voor zijn deel ongeveer 48 malder rogge heeft en het pastoraat is ongeveer zoveel waard als in Monfort maar daarvan moet hij aan de ontvanger [weggehaald: de niet-katholieke] 600 Luikse gulden geven [MS: gegeven worden] en de kapelaan moet 200 geven. 
   De broederschap van de Heilige Rozenkrans. 
   De koster heet Joannes Hoedekercke [=Odekercke ww], hij wordt aangesteld door de pastoor, hij heeft enige inkomsten.,  
   Visitaties door bisschop van Roermond (uitreksel uit Nederlandse vertaling) tussen zaterdag 26 september 1722 en maandag 24 september 1725  te Beek [Li],  
   [alleen onderdelen van Joannes Odekercke opgenomen ww
   Inventaris nr: 76-3 
   Folio: 1r-2v 
   Parochie: H. Martinus 
   Plaats: Beek 
   Dekanaat: Valkenburg 
   Datum visitatie: 26-9-1722 
   Opmerkingen: met de hand geschreven: de antwoorden van de pastoor in Beek op de vragen getseld door de zeer doorluchtige bisschop van Roermond. 
   Hier dient de naam van de pastoor geplaatst te worden en sinds wanneer hij aangesteld is. 
   De huidige pastoor is Lambertus Nicolai, priester van de Duitse orde, aangesteld op 3 augustus 1717 in de leeftijd van ongeveer 39 jaar. 
   Vanaf elk jaar de registers van gedoopten, gehuwden en overledenen beginnen. 
   De registers beginnen vanaf het jaar 1630, maar ze zijn vanwege de tijden die vaak in rep en roer zin door de niet-katholieken minder accuraat. [is dit niet 1634 ? ww
   Of er een speciale stichting voor de catechismus is. 
   Er bestaat geen speciale stichting voor de catechismus. 
   Of er broederschappen zijn en welke. 
   Wij hebben de broederschap van de Allerheiligste Rozenkrans. [zie ook o.a. Jacobus Odekercke alias Wouters
   Wie de koster is en door wie hij aangesteld wordt. 
   Onze huidige koster is Joannes Odekercken, hij wordt aangesteld door de hoofdcommandeur. [van de Balie van Aldenbiesen ww
   Of hij een eigen huis heeft en op wie de reparatie ervan rust 
   Hij heeft geen eigen huis. [Andere familieleden hebben dit wel. ww
   Wie de schoolmeester is en door wie hij aangesteld wordt 
   De schoolmeester en degenen die hem aanstellen zijn niet-katholieken. [De koster is heel vaak ook de schoolmeester. Dit is dus in Beek op dit moment NIET het geval
   Inventaris nr: 76-3 
   Folio: 3r-4v 
   Parochie: H. Martinus 
   Plaats: Beek 
   Dekanaat: Valkenburg 
   Datum visitatie: 24-9-1725 
   Opmerkingen: zo heeft hij geantwoord in Spaubeek 24 september 1725. [pastoor gevlucht uit Beek naar Spaubeek (Hobbelrade) ww
   Hier dient de naam van de pastoor geplaatst te worden en sinds wanneer hij aangesteld is. 
   L. Nicolai van de Duitse orde, aangesteld in de maand augustus 1717. 
   Vanaf elk jaar de registers van gedoopten, gehuwden en overledenen beginnen. 
   Vanaf het jaar 1634 
   Of er een speciale stichting voor de catechismus is. 
   Die is er niet. 
   Of er broederschappen zijn en welke. 
   Van de Allerheiligste Rozenkrans.  
   Wie de koster is en door wie hij aangesteld wordt. 
   Joannes Odekircken, aangesteld door de hoofdcommandeur.  
   Of hij een eigen huis heeft en op wie de reparatie ervan rust 
   Dat heeft hij niet. 
   Wie de schoolmeester is en door wie hij aangesteld wordt 
   Een niet-katholiek. 
   Ovl. (Ongeveer 69 jaar oud) op maandag 24 april 1719,  
   begr. op maandag 24 april 1719 te Beek [Li] 24 Jo(ann)es Odekercken conjugatus,  
   tr.  
   met Trijnen (Catharina) Damen,  
   geb. voor 1672. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IIIb.  Christina Odekercke, dr. van Jan (Joannes) Odekercke (IIa) en Met (Mechtildis) Schillinx
 geb. circa 1616 vermoedelijk te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Anna Gerkens alias Martens (zie IIIi) op zondag 23 juli 1645 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Anna Hagemans op zondag 15 maart 1643 te Beek [Li], 
 ovl. (ongeveer 36 jaar oud) op woensdag 19 februari 1653 te Beek [Li], 
 begr. op woensdag 19 februari 1653 aldaar 19o. Christina Odekercken huysvrouwe van Gerit Stijnen. betaelt.
 tr. 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 25 jaar oud) op donderdag 2 oktober 1636 aldaar gehuwd door de pastoor van Elsloo ivm exil van de pastoor (getuigen: zijn schoonvader en haar vader Jan (Joannes) Odekercke (IIa), Hironimus den Spoormaecker) 
 met Gerit (Gerardus) Stijnen (Stienen), zn. van Thijs (Matthias) Stijnen en Anna
 geb. circa 1611, 
 doopgetuige van zijn neef Jan (Joannes) Odekercke op vrijdag 30 april 1649 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Gertrudis Goessen op zaterdag 27 april 1658 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Thijs (Matthias) Stijnen op dinsdag 26 januari 1655 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn achterneef Gerardus Romens op vrijdag 8 december 1656 te Beek [Li], 
 ovl. (ongeveer 47 jaar oud) op zondag 27 oktober 1658 te Beek [Li] (Gerardus Stijnen). 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Trijneken (Catharina), genoemd naar haar grootmoeder aan moederszijde [Trijnenken NN] Stienen,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 3 januari 1638 te Beek [Li] (getuige: Sophia Stienen (tante? ww), Jacobus Janssens). 
  2.  Meyke (Maria) ,  
   geb. na 1639 vermoedelijk te Beek [Li],  
    
   RHCL-LvO 4130 (folio 11/158) Beek op vrijdag 26 mei 1662 te Beek [Li],  
   Hendrick Odekercken en Peter Odekercken en Mayke Stijnen die dochter van Gerrit Stijnen, die welcke haar gemachtigd voor broers en susters dewelcke comparanten overdragen aan hunnen broeder Wolter Odekercken hun aanpaert van seeker huys en hof tot Beek en sulcks voor 1400 gld.,  
   Gichtregister (LvO 4130 - scan 68) op vrijdag 26 mei 1662 te Beek [Li],  
   Hendrick Odekercken ende Peter Odekercken ende Maijken Stijnen die dochter van Gerrit stijnen mede namens haar broeder en susters verkopen aan hunnen broeder Walter Odekercken hun aenpart van seecker huijs en hoff gelegen tot Beeck, rgt die gemeijn steegh, erfgenamen van Jan Philips, een hooft die gemin straet, voor 1400 gulden. 

IIIc.  Peter (Petrus) Odekercke, zn. van Jan (Joannes) Odekercke (IIa) en Met (Mechtildis) Schillinx
 geb. circa 1618 vermoedelijk te Beek [Li], 
 koster, soldaat, 
  
 Verder onderzoek, 
 Peter Odekercken reigent Nierbeek bank Beek (GAM notaris acten inv 1206-15-1648)
 Gichtregister (LvO 4130 - scan 68) op vrijdag 26 mei 1662 te Beek [Li]
 Hendrick Odekercken ende Peter Odekercken ende Maijken Stijnen die dochter van Gerrit stijnen mede namens haar broeder en susters verkopen aan hunnen broeder Walter Odekercken hun aenpart van seecker huijs en hoff gelegen tot Beeck, rgt die gemeijn steegh, erfgenamen van Jan Philips, een hooft die gemin straet, voor 1400 gulden, 
 Gichtregister (LvO 4130 - scan 25) op donderdag 16 augustus 1663 te Beek [Li]
 Peter Odekercken verkoopt aan Theofilis Brelius prediker des goddelijcken Woorts deser voors. hooftbanck Beeck een stuk akkerland op den Moolenbergh groot 28 kleine roeden, rgt Willem Hagemans, Jan Vrancken, Hendrick Frambach voor 2 gulden 15 stuiver de kleine roede, 
 Gichtregister (LvO 4130 - scan 84) op zondag 21 juni 1665 te Beek [Li]
 Peter Odekercken verkoopt aan Jan Bollen Borger ende schrijnewercker der stadt Maastricht 20 kleine roede, rgt de Cauber, Ghijsen Raemeckers, voor 30 stuiver de roede, 
 tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 21 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op woensdag 4 november 1643 te Beek [Li], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op woensdag 11 november 1643 aldaar (getuigen: zijn vader en haar schoonvader Jan (Joannes) Odekercke (IIa) en zijn neef Jan (Joannes) Hubertus Lemmens alias Lamberti, als Joannes Lamberti van Oudenhoven), 
  
 LvO 4130, 
 scan 25 
 1 augustus 1663 Meijcken Boijsten getrouwd met Korst Thijssen sieck liggende maakt haar testament. Zij vermaakt aan Biel en Enthien Thijssen beide dochters van Korst Thijssen alle goederen die zij met haar man gekocht heeft, ten eerste de helft van huijs en hoff gelegen in cleingenhout, noch de helft van een morgen akkerlant gelegen aan de Schimmerderweg comende uyt Kelmont, rgt Jacob Hagemans. Vader Korst Thijssen geeft hetzelfde aan zijn dochters Biel en Enthien, waarop de broeders geen aanspraak kunnen maken, maar dat de andere goederen gelijk verdeeld moeten worden 
 16 augustus 1663 Peter Odekercken verkoopt aan Theofilis Brelius prediker des goddelijcken Woorts deser voors. hooftbanck Beeck een stuk akkerland op den Moolenbergh groot 28 kleine roeden, rgt Willem Hagemans, Jan Vrancken, Hendrick Frambach voor 2 gulden 15 stuiver de kleine roede 
 met Anna (Joanna) Janssen, dr. van Joannes Janssen en Margareta Tielen
 ged. op woensdag 26 oktober 1622 te Roermond [Li] (getuige: Isabella Maessen, Petrus Rellarts), 
 doopgetuige van haar kleinzoon Petrus Odekircken op donderdag 13 augustus 1693 te Beek [Li], 
 ovl. (ongeveer 79 jaar oud) op zondag 10 september 1702, 
 begr. op zondag 10 september 1702 te Beek [Li] 10 Anna Custers [=lees van de koster], seu [of] Odekircken
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Christina ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 8 februari 1645 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 80 jaar oud) op zaterdag 22 december 1725, volgt IVb
  2.  Joannes ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 17 oktober 1646 te Beek [Li] 17o. Jo(ann)es filius Petri Odekercke et Annae coniugum: suscip: Walterus Odekercke no(m)i(n)e Henrici Hoeben, et Maria uxor Jacobi Walteri: (getuigen: zijn oom Walter (Walterus) Joannes Odekercke (IIIa), custos, Mayken (Maria) Haghemans alias Otten (zie IIb), als Maria e.v. Jacobus Walteri, Henrici Hoeben door Walter Odekercke),  
   ovl. (hoogstens 3 jaar oud) voor 1650 waarschijnlijk te Beek [Li]. 
  3.  Gretien (Margaretha) ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 15 januari 1648 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 34 jaar oud) op zondag 13 december 1682, volgt IVc
  4.  Jan (Joannes) ,  
   geb. te Neerbeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 90 jaar oud) op donderdag 13 juli 1741, volgt IVd
  5.  Petrus ,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 13 augustus 1654 te Beek [Li] 13o. Petrus filius Petri Odekercke et Annae Janssen coniugum: suscip: Walterus Odekercke per patrem suum Jo(ann)em Odekercke, et Jda uxor Henrici Odekercke (getuigen: zijn oom Walter (Walterus) Joannes Odekercke (IIIa), zijn grootvader Jan (Joannes) Odekercke (IIa), namens zijn zoon Walterus Odekercke en zijn aangetrouwde tante Ida Nijsten (zie IIId), e.v. Henricus Odekercke). 
  6.  Metje (Mechtildis) ,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 14 december 1658 te Beek [Li], volgt IVe
  7.  Wouterus (Wolterus), genoemd naar zijn oom aan vaderskant ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 16 januari 1661 te Beek [Li] 16. rebaptizatus est sub conditione Wolterus filius Petri Odekircken et Annae eius conjugis. suscept. Petrus Banens. et Helena Wouters ex Printhagen. Opmerking: onder voorwaarde herdoopt (getuigen: Heijlken (Helena) Nijsten (zie IIIe), als Helena Wouters uit Printhagen e.v. Walter Jacobus Wouters en Peter (Petrus) Banents alias Peumans, [= broer van stiefoma Anna Banens ww]). 
  8.  Petronilla ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 25 november 1663 te Beek [Li] .25 Petronilla filia Petri Odekircken et Annae coniugum suscept Judith uxor Petri Wouters. [verder niets geschreven] (getuige: Judith Canisius (zie IIIh), e.v. Petrus Wouters),  
   ovl. (ongeveer 13 jaar oud) op maandag 14 juni 1677,  
   begr. op maandag 14 juni 1677 te Beek [Li] 14. Petronilla Odekircken
  9.  Anna ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 22 februari 1668 te Beek [Li] 22. sub conditione rebaptizatae fuerunt Anna filia Petri Odekircken et Annae [niets geschreven] coniugum. suscept. Jan Didden per Lodouicum [= Lodovicum] de Bije et Neliken Zeverens item alia filia [hierboven: Elisabetha] eorundem parentium suscept. Berb. N. ancilla magistri Shegels et Eerken Menghens [hierboven: ex Elsloe] no(min)e Wilhelmi Hamers. (getuige: Neliken Zeverens, Jan Didden),  
   doopgetuige van haar achterneef Hubertus Odekircken op zaterdag 23 februari 1686 te Beek [Li]. 
  10.  Elisabeth ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 22 februari 1668 te Beek [Li] 22. sub conditione rebaptizatae fuerunt Anna filia Petri Odekircken et Annae [niets geschreven] coniugum. suscept. Jan Didden per Lodouicum [= Lodovicum] de Bije et Neliken Zeverens item alia filia [hierboven: Elisabetha] eorundem parentium suscept. Berb. N. ancilla magistri Shegels et Eerken Menghens [hierboven: ex Elsloe] no(min)e Wilhelmi Hamers. (getuigen: Willem (Guilielmus) Hamers, door Eerken (Arnoldus) Menghens uit Elsloo, Berb. N. dienstmaagd van Mr. Joannes Shegels). 

IIId.  Henderick (Henricus, Odekircken, Hendrick), genoemd naar zijn oom aan vaderszijde Odekercken, zn. van Jan (Joannes) Odekercke (IIa) en Met (Mechtildis) Schillinx
 geb. circa 1621 vermoedelijk te Beek [Li], 
 (getuige: Ida Nijsten (zie IIId), als Ida NN gehuwd met Henricus Odekercke), 
 's heeren bode/schut(s)bode, 
 doopgetuige van zijn nicht Catharina Nijsten op zondag 28 maart 1660 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Jacobus Odekircken op woensdag 2 oktober 1686 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Helena Shogen op woensdag 28 oktober 1682 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Ida Walteri alias Wouters op zondag 10 januari 1649 te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Thijsken (Matthias) Verwisch en Maria Notermans op vrijdag 25 november 1644 te Beek [Li], 
  
 Gichtregister (LvO 4130 - scan 68) op vrijdag 26 mei 1662 te Beek [Li], 
 Hendrick Odekercken ende Peter Odekercken ende Maijken Stijnen die dochter van Gerrit stijnen mede namens haar broeder en susters verkopen aan hunnen broeder Walter Odekercken hun aenpart van seecker huijs en hoff gelegen tot Beeck, rgt die gemeijn steegh, erfgenamen van Jan Philips, een hooft die gemin straet, voor 1400 gulden, 
 Gichtregister (LvO 4130 - scan 34) op zaterdag 19 januari 1664 te Beek [Li]
 Henderick Oedekercken verkoopt aan heer Tyofelis Bryllius bedieners des goddelijcken woort tot Beeck een morgen en 25 kleine roeden op den boesten Camp, rgt die erfgenamen wt die drije leuwen tot Maestrcht, de weduwe Hinderick Frambach voor 2 gulden 15 stuivers de roede 
 Ovl. (Ongeveer 72 jaar oud) op woensdag 23 juni 1694, 
 begr. op woensdag 23 juni 1694 te Beek [Li] 23. Henrick Odekircken. s[olvit]
 tr. (1), 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 23 en minstens 22 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zondag 12 februari 1645 aldaar (getuigen: zijn vader en haar schoonvader Jan (Joannes) Odekercke (IIa), als Joannes Walteri en zijn moeder en haar schoonmoeder Met (Mechtildis) Schillinx (zie IIa), als Mechtildis Kitser) (Henricus filius Joannis Odekercke et Ida filia Sebastiani Nijsten testes Joannes Walteri et Mechteldis Kitser Sittaerdiensis [moeder van Henricus ww?]
 met Ida Nijsten, dr. van Jannes (Sebastianus) Nijsten en Catharina Kerckhoffs
 geb. voor 1622 vermoedelijk te Beek [Li], 
 doopgetuige van Jan (Joannes) Kerckhoffs (zie IVw) op vrijdag 14 oktober 1667 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Frederik (Fredericus) Romens op zondag 12 juni 1672 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Henderick (Henricus) Odekercken (IIId), 
 doopgetuige van haar neef Petrus Odekercke op donderdag 13 augustus 1654 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Erken (Arnoldus) Penris op donderdag 13 oktober 1667 te Beek [Li], 
 ovl. (minstens 50 jaar oud) op dinsdag 7 maart 1673 te Beek [Li], 
 begr. op dinsdag 7 maart 1673 aldaar 7. Jda Nijsten uxor Henrici Odekircken
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Petrus ,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 24 maart 1646 te Beek [Li] 24o. Petrus filius Henrici Odekercke et Jdae coniugum: suscip: Petr(us) Banents et Elizabetha vidua Petri Schellincx (getuigen: Peter (Petrus) Banents alias Peumans en zijn overgrootmoeder Elisabeth , weduwe van Petrus Schellinx),  
   ovl. (hoogstens 10 jaar oud) voor 1656 waarschijnlijk te Beek [Li]. 
  2.  Jan (Joannes) ,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 4 mei 1648 te Beek [Li] 4o. Jo(ann)es filius Henrici Odekercke et Jdae Nijsten coniugum: suscip: Jacobus Walteri et Sophia uxor Mathiae Kerckhofs. (getuigen: zijn oudoom Jacob (Jacobus) Walteri Odekercke alias Wouters (IIb), als Jacobus Walteri en Sophia (Caecillia) Ceulen, als Sophia e.v. Matthias Kerckhofs),  
   militair, schrijnwerker,  
   doopgetuige van Bilken (Sibilla) Keulen op dinsdag 2 maart 1677 te Geleen [Li],  
    
   info over Jan Odekercken,  
   Bij zijn huwelijk in 1671 wordt hij vermeld als 'jonge man, soldaat onder majoor Iddikinghe", aanvankelijk soldaat daarna schrijnwerker en vestigde zich in het Maastrichtse stadsdeel Wijk, verwierf op 27 juli 1674 het Brabantse burgerschap van de stad Maastricht en werd beŽdigd als lid van het gilde of ambacht der timmerlieden; bij zijn overlijden vermeld als 'faber scriniarius'. 
   Volgens de inschrijving in het Burgerboek van Maastricht d.d. 27 juli 1674 was hij afkomstig uit Beek en 27 jaar oud. Hij is zeer waarschijnlijk identiek met Joannes Odekercken die op 4 mei 1648 te Beek werd geboren als zoon van Henricus Odekercken alias Wouters en Ida Nijsten. 
   Bron: Nieuwe burgers van Maastricht: 14e eeuw 1795, door P.J.H. Ubachs, Geleen 1993, blz. 263) 
   (bron: John Odekerken
   Ovl. (Ongeveer 55 jaar oud) op donderdag 6 maart 1704,  
   begr. op donderdag 6 maart 1704 te Maastricht [Li] St. Mart,  
   tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 29 jaar oud) (1) (Nederlands Hervormd) op zondag 5 juli 1671 te Maasband [Li]  
   met Maria Hoens, dr. van Petrus Hoens en Catharina Aussems,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 3 april 1642 te Maastricht [Li] St. Mart,  
   ovl. (hoogstens 34 jaar oud) voor 1676 waarschijnlijk te Maastricht [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen,  
   tr. (2),  
   kerk.huw. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 33 jaar oud) (Rooms Katholiek) op vrijdag 25 december 1676 te Maastricht [Li] St. Mart  
   met Gertrudis Jaspers, dr. van Petrus Jaspers en Joanna Bouren,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 13 september 1643 te Maastricht [Li],  
   ovl. (ongeveer 67 jaar oud) op zondag 4 januari 1711,  
   begr. op zondag 4 januari 1711 aldaar St.Mart. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Catharina ,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 13 maart 1651 te Beek [Li] 13o. Catharina filia Henrici Odekercken et Jdae Nijsten coniugum: suscipientes Joannes filius l(e)g. Nicolai Romens, et Petronilla Banens, vidua Jo(ann)is Lem(m)ens. (getuigen: haar achternicht Petronella Banens als weduwe van Joannes Lemmens en Jan (Joannes) Romens als Joannes wettelijke zn van Nicolaus Romens). 
  4.  Sebastianus ,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 20 februari 1653 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 88 jaar oud) op dinsdag 17 oktober 1741, volgt IVf
  5.  Petrus ,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 26 september 1656 te Beek [Li] 26 Petrus Odekercken filius Hendrici Odekercken alias Wouters et Jdae Nijsten coniugum susceptores Adamus Kerckhoffs per custodem Walterum et Petronilla Hendrix uxor Petri Wouters. (getuigen: Petronilla Henrici Petri (zie IIIi) e.v. Petrus Wouters en zijn achterneef Adam (Adamus) Kerckhoffs door de koster Walterus [Odekercken]) (Adamus Kerckhoffs [= oom (broer van moeder) van Ida Nijsten)] per custodem Walterem, Petronilla Hendrix uxor Petri Wouters),  
   doopgetuige van zijn halfzus Maria Odekircken op donderdag 17 januari 1675 te Beek [Li],  
   doopgetuige van zijn neef Hubertus Odekircken op zaterdag 23 februari 1686 te Beek [Li],  
   doopgetuige van zijn achternicht Barbara Odekircken (Vc) op donderdag 20 februari 1698 te Beek [Li]. 
  Henderick (Henricus), genoemd naar zijn oom aan vaderszijde Odekercken
 tr. (2), 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 52 en ongeveer 28 jaar oud) (Rooms Katholiek) in 1673 te Beek [Li] 
 met Nees (Anges) Fremmen, dr. van Wilken (Guillielmus) Hermannus Fremmen en Gertrudis S'hoghen
 ged. Rooms Katholiek op zondag 7 mei 1645 te Beek [Li] (getuigen: haar aangetrouwde oom Egidius (Aegidius) Haesen, als Aegidius Haesen, Maria Harden), 
 doopgetuige van Hubertus Odekircken op zondag 4 december 1689 te Beek [Li], 
 doopgetuige van aangetrouwde oudtante Maria Kempeners (gehuwd met Henricus Odekercken) op woensdag 28 april 1683 te Beek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Maria Odekircken,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 17 januari 1675 te Beek [Li] 17. Maria filia Henrici Odekircken et Agnetis Fremmen coniug(um). suscept. Petrus Wouters et Catharina Fremmen. (getuigen: haar halfbroer Petrus Odekercken als Petrus Wouters en haar oudtante Trijn (Catharina) Fremmen alias Streulen),  
   doopgetuige van Maria Helena Hermans op woensdag 29 maart 1747 te Beek [Li]. 
  2.  Mechtildis Odekircken,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 25 maart 1677 te Beek [Li] 25. Mechtildis filia Henrici Odekircken et Agnetis Fremmen coniug(um). suscept. Gerardus Shogen et Anna Odekircken. (getuigen: haar oudoom Gerken (Gerardus) S'hoghen als Gerardus Shogen, Anna Odekircken). 
  3.  Henricus Odekircken,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 17 juli 1678 te Beek [Li] 17. Henricus filius Henrici Odekirck[en] et. Agnetis Fremmen coniug(um). suscept. Otto Haghmans et Gijsel Fremmen per Trijn Shogen (getuigen: Otto (Ottonis) Haghmans (zie IIIj) en zijn oudtante Ghijsel (Gislena) Fremmen als Gijsel Fremmen door Catharina Shogen). 
  4.  Helena, genoemd naar haar meter [Helena Kerckhoffs] Odekircken,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 22 juli 1682 te Beek [Li] 22. Helena filia Henrici Odekircken et Agnetis Fremmen coniug(um). suscept. Helena Kerckhoffs no(min)e Joannae Odekircken et Walterus Odekircken custos (getuigen: haar oom Walter (Walterus) Joannes Odekercke (IIIa) als Walterus Odekircken, Joanna Odekircken, Helena Kerckhoffs),  
   doopgetuige van haar achterneef Albertus Odekercken op woensdag 14 maart 1708 te Beek [Li]. 
  5.  Petrus Odekircken,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 16 november 1684 te Beek [Li] 16 Petrus filius Henrici Odekircken et Agnetis Fremmen coniug(um) suscept Petrus Wiers et Maria Kerckhoffs. (getuigen: Peter (Petrus) Wiers (zie IVa), Maria Kerckhoffs). 
  6.  Guilielmus (Wilhelmus) Odekircken,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 5 maart 1687 te Beek [Li] 5 Gulielmus filius Henrici Odekircken et Agnetis Fremmen coniug(um). suscept. Judith Timmermans. [verder niets geschreven] (getuige: Judith Timmermans),  
   getuige bij kerk. huw. van Christianus Kleijkers en Judith Engelen op zondag 10 januari 1734 te Beek [Li]. 
  Nees (Anges) Fremmen, dr. van Wilken (Guillielmus) Hermannus Fremmen en Gertrudis S'hoghen
 tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 20 jaar oud) (1) (Nederlands Hervormd) op zondag 30 januari 1667 (Peter Hagemans x Nees Fremmen) te Beek [Li] 
 met Peter (Petrus) Haghemans, zn. van Jan (Joannes Christianus) Haghemans en Heylken (Helena) Penris
 ged. Rooms Katholiek op vrijdag 25 mei 1646 te Beek [Li], 
 ovl. (hoogstens 27 jaar oud) voor 1673 waarschijnlijk te Beek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Joanna Haghmans,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 23 mei 1667 te Beek [Li] (getuige: Martinus Stijnen, Maria Haesen),  
   doopgetuige van Jan (Joannes) Gerlinx op zaterdag 29 juni 1743 te Beek [Li]. 
  2.  Herman Haghmans,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 14 januari 1669 genoemd naar zijn overgrootvader aan moederszijde (Hermannus Fremmen) te Beek [Li] (getuigen: Anna Kerckhoffs, Lentien Sniders). 

IIIe.  Walter (Walterus, Wolter, Wouter) Jacobus, genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde Walteri alias Wouters (Wouters, Wolters) Gebruikt na 1655 geen Walteri meer, alleen nog Wouters als familienaam, zn. van Jacob (Jacobus) Walteri Odekercke alias Wouters (IIb) en Mayken (Maria) Haghemans alias Otten
 geb. voor 1620 te Groot Genhout [Li] - Printhagen, 
 landbouwer - grondeigenaar, pachter van de hoeve Printhagen (1663, 1668), 
  
 Archief Kasteel Amstenrade port. 18 stuk 1, cijnshof te Prenthagen op zaterdag 6 augustus 1661 te Amstenrade [Li], 
 {09} 
 Wij Arnoldt de jonge Grave en Maria Gravinne van Geleen Baron en Baronesse tot Amstenrade Wachtendonck Brouckhuysen en Obermelsendorp heere en vrouwe tot Oirsbeeck, Bronsem, Schinnen, Spaubeeck Schinveldt en Hurses en van syne Cath Majt Caemer heer en Raedt 
 Erkennen ende gestaen verpacht te hebben gelyck wij verpachten overmits deses aen Wolter Wolters Helena Nysten eheluedens onse Landerijen weyden ende bempden als onse Ondersten hoof tot Printhagen gehoorende en sulcx voor een tijdt van ses naervolgende iaeren dryes nochtans afftestaen die sulcx sal gelieven mijts den eenen des anderen een half iaere te bevorens opseggende sal desen toust beginnen naest coemende Remigij sesthien hondert een en sestich. 
 Inden eersten overmijts pachters twee hondert en sestich guldens aen handt geldt moeten betaelen sal hun in cas van dry jaerigher afstande de hellicht goet gedaen worden 
 ten rweeden sullen die voorgemelte pachters iaerlycx voorde landeryen betaelen neghensestich 
 cmt (?) roggen ses malder haveren vyf malder spelten dry malder ghersten en rwee malders terwe Sint Andreas vervallen alles goet leverbaer coeren 
 Item sullen iaerlycx voor weyden en bempden ende voor de hellicht van het boschkenontrent Cleingenhoudt betaelen een hondert elff g[u[l[den]s maestrichter paye preys Remigy vervallende 
 Daerenboven laeten wy noch aende voorsc pachters die hellicht van onse thiende int Hoogh-veldt ende sullen daer voor alle iaers betaelen thien malders roggen ses malders haveren derdehalf malders spelten onderhalf malder ghersten en een malder terwen 
 ********* 
 {08} 
 Voorts soo sullen alle iaers voor de landeryen ende thienden betaelen derthiendehalf pont boiteren vier stees vlaes vierentwintich . over twee vette verckens vier pattacons voor einen weiten haemel een vet calff en een vet lampmede oock voor een nieuwe Cuere ses pont suyckers twee pont pepers tweepont gember en sulcx op nieuwe iaers dagh 
 Aengaende de schatten en contributyen als oock reparatijen ende anderssints sullen . gelyck in de voorgaande voerwaerden geschreven staet te weten wat nieuwe timmeragije aengaet dat wij den voors den halfsman de cost geven sal en alle lapperije tot laste vanden halfsman blyven sullen 
 Item sullen sij pachters alle iaers leveren onderhalf hondert buyseschts namentlijck een hondert terwe struys op Achen en een half hondert rogge struys op Amstenraedt maer soo het geschieden dat wij eenige iaeren desen toust gedurende onse domicilie tot Aechen off oock tot Amstenraedt niet en wurden houdende soo sullen sy pachters alsdan vande leveringe des voors. struys voorde selveiaeren liber en exempt sijn 
 Hier bijnevens sullen sy pachters iaerlycx goede betaelinhe doen ende daer voor goede en suffisante borghe stellen offte by faute van dyes dat het present contract annuleert sal worden verobligerende hier voor soo pachters als oock hunne respondentes hunne persoonen en alle soo hebbende als vercrygende goederen en dat sij daer voorts sonder eenige procedure sullen mogen gexecuteert worden hun houdende van nu voor alzs dan voorvoluntairlijck gecondemneert. Sullen oock de landeryen well ackeren en meesten dieselve in haere rechte reynen ende paelen conserveren gelyck also eenen halfsman toestaet ende gehouden wesen die selve in cumer afftoeghte laeten gelyck sy se in hunne aencoemen gevonden hebben 
 ********** 
 {07} 
 Ende soo het sake was datter eenigen haeghelslaege myswas oft heeren cracht quaeme te geschieden sullen wij ons in quytslaeh naer onse reigenoten reguleren 
 Ten leste sullen pachters hunne graenen naer dat de selve eens op onsen huys van Geleen sullen gelevert wesen leveren drij mylen int ronde als naementlyck Maestricht Elsloe Ormundt oft elders anders op hunne kosten aengaen het stroije soo vanden hoof als vande thiende sullen daer van geen moegen veralieneeren in oirconde van dijen soo hebben wij deses onderteeckent ende is oock by pachters en hunne borghen geaccepteert beloevende tgene voorsc is tachtervolghens renenuncieerende op alle exceptien ende privilegyen deses eenichsynts contrarierende gelyck blyckt uyt hunne hier onder gestelde signature actum Amstenraedt desen sesden augusti 1661 
 Wolter Wolters 
 Marck van Jacob Wolters 
 (Bron: Jo Hoen), 
 doopgetuige van Maria Cuypers op zondag 19 december 1638 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn achternicht Neleken (Cornelia) Martens op donderdag 28 december 1684 te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Martin (Martinus) Streulen en Petronella Kerckhoffs op donderdag 23 februari 1645 te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van zijn neef Jan (Joannes) Hubertus Lemmens alias Lamberti en Petronella Banens op woensdag 5 juli 1645 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Peter (Petrus) Kerckhoffs op zondag 1 maart 1665 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn kleinzoon Jacobus Kerckhoffs op vrijdag 9 november 1685 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Otto Wouters op woensdag 2 december 1665 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Mettjen (Mechtildis) Coecx op zondag 19 maart 1656 te Schimmert [Li], 
 doopgetuige van Henricus Muijlkens op maandag 18 februari 1658 te Schimmert [Li], 
 doopgetuige van Ida Hamers op zondag 18 mei 1659 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Margareta Wouters op woensdag 15 november 1662 te Elsloo [Li], 
 doopgetuige van Jan (Joannes) Hamers op vrijdag 14 maart 1681 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn achterneef Jacobus Wouters (Vs) op zaterdag 20 mei 1690 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (minstens 63 jaar oud) op maandag 26 juli 1683, 
 begr. op maandag 26 juli 1683 26 Walterus Wouters s[olvit] te Beek [Li], 
 tr. 
 kerk.huw. (resp. minstens 24 en minstens 20 jaar oud) (Rooms Katholiek) op woensdag 16 november 1644 Walterus filius Jacobi Walteri et Heylken filia Petri Nijsten; testes Jacobus de Greef et Henricus Odekercke aldaar (getuigen: zijn oom Hendrick (Henricus) Walteri Odekercke alias Wouters (IId) en Jacobus de Greef), 
  
 Verder onderzoek, 
 Wouter Wouters, wonend op Printhagen Kelmond (Collectie Habets 1263-26-1649) 
 Wouter Wouters van Beek contra Bemelmans en Goessens (Collectie Habets 1124-7-1650), 
 Woont als pachter met een halfwincontract op Printhagen vanaf 1649 te Groot Genhout [Li]
 Printhagen Kelmond Beek eigenaren (Collectie Habets 3337-96-1741) 
 pachter Servaes Pinxten (Collectie Habets 1318-31-1664) ; 
 Wouter Wouters x Heylke Nijsten (Collectie Habets 1269-49-1668)
 Gielis Mulkens x M.Helena Ramekers (Collectie Habets 7102-348-1757) ; Jacob Martens x Marie Meyers (Collectie Habets 73-1-1776) ; Jan Frans Hubert Crijns x Joh.Sibilla Casseli (Collectie Habets 9044-596-1883) 
 Het gehuchte van Groot, ende Cleijn Genhout Wolther Wolthers halffwin tot printhaegen vanden Grave van geleen huijs en hoff Leen met een enn dertich boender, ende int laet negen boender, ende van sijn eijgen erve een boender, ende twee morgen,tsamen 
 (Bron: L.v.O. 144 Lijst eigenaren .1663, fol. 59) 
 met Heijlken (Helena) Nijsten, dr. van Petrus Nijsten (landbouwer en grondeigenaar te Geverik) en Cornelia op den Hoove (woonde als weduwe te Geverik in eigen huis en bewerkte ruim 24 bunder land), 
 geb. voor 1624 vermoedelijk te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Matthijs (Matthias) Wouters op zaterdag 21 januari 1662 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Wouterus Odekercke op zondag 16 januari 1661 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Franciscus Haghmans op maandag 11 november 1669 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Meyken (Maria) Wouters (IVt) op zondag 15 april 1663 te Beek [Li], 
 ovl. (minstens 55 jaar oud) op woensdag 4 oktober 1679 (Helena Wouters). 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Christiana (Christina) Wouters (Walteri),  
   geb. te Groot Genhout [Li] - Printhagen,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 7 januari 1646 te Beek [Li] 7o. Christina filia Walteri Wouters et Helenae coniugum: suscip: Sebastianus Nijsten et Mechteldis uxor Jo(ann)is Odekercke. (getuigen: Janis (Sebastianus) Nijsten en Met (Mechtildis) Schillinx (zie IIa), als Mechtildis uxor Joannis Odekercken),  
   doopgetuige van haar nicht Margareta Wouters op woensdag 15 november 1662 te Elsloo [Li],  
   doopgetuige van Catharina Brackelmans op woensdag 12 februari 1681 te Beek [Li],  
   doopgetuige van Catharina Martens op vrijdag 17 oktober 1687 te Beek [Li],  
   doopgetuige van Matthaeus Bemelmans op donderdag 24 maart 1661 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 44 jaar oud) op woensdag 31 mei 1690,  
   begr. op woensdag 31 mei 1690 te Beek [Li] 31 Christina Wouters
  2.  Maria, genoemd naar haar grootmoeder aan vaderszijde [Mayken Haghemans alias Otten] Walteri (Wouters),  
   geb. te Groot Genhout [Li] - Printhagen,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 22 oktober 1647 te Beek [Li] 22o. Maria filia Walteri Jacobi Walteri et Heyliken coniugum: suscip: Seruatius [= Servatius] Coecx ex Schum(m)ert nomine Egberti, Ecksken, Kessels, etiam ex Schum(m)ert, et [verder niets geschreven] (getuigen: Egbert (Egbertus) Kessen, als Egbertus Kessels en Vaes (Servatius) Coecx uit Schimmert nms. Egbertus (Eschken) Kessels uit Schimmert),  
   ovl. (hoogstens 1 jaar oud) voor 1649 waarschijnlijk te Beek [Li]. 
  3.  Meijken (Maria) Walteri,  
   geb. te Groot Genhout [Li], volgt IVg
  4.  Sebastianus Wouters,  
   geb. te Groot Genhout [Li] - Printhagen,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 30 januari 1651 te Beek [Li] eodem. [=30-01-1651] Sebastianus filius Walteri Jacobi Wouters, et Helenae Nijsten coniugum: suscip: Hubertus Lem(m)ens in den ouden houen [= hoven], et Sophia uxor Matthiae Schepers per Chatharinam viduam Henrici Hoeben. (getuigen: Houb (Hubertus) Lemmens alias Oudenhove (zie IIc) als Hubertus Lemmens in den Oudenhoven, Sophia e.v. Mattheas Schepers door Catharina weduwe van Henricus Hoeben),  
   ovl. (ongeveer 8 jaar oud) op dinsdag 25 maart 1659,  
   begr. op dinsdag 25 maart 1659 te Beek [Li] 25. Sebastianus Wouters sol[vit]
  5.  Ittjen (Ida) Walteri (Wouters),  
   geb. te Groot Genhout [Li] - Printhagen,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 16 oktober 1655 te Beek [Li] 16o. Jda filia Walteri Jacobi Walteri et Helenae / Heyliken / Nijsten coniugum: suscip: Bartholomaeus Haghemans, et Catharina Odekercke voor ą Elsken Keskens van Schum(m)ert. [in marge:] ą oft in de plaetse van (getuigen: haar achterneef Mees (Bartholomeus) Haghemans, Catharina Odekercke nms. Elsken Keskens van Schimmert),  
   ovl. (ongeveer 3 jaar oud) op zaterdag 15 maart 1659,  
   begr. op zaterdag 15 maart 1659 te Beek [Li] 15. Ida Wouters. sol[vit]
  6.  Bilken (Sijbilla) Wouters,  
   geb. te Groot Genhout [Li],  
   ovl. (ongeveer 65 jaar oud) op zaterdag 24 april 1723 aldaar, volgt IVh
  7.  Neliken (Cornelia) Wouters,  
   geb. te Groot Genhout [Li],  
   ovl. (ongeveer 66 jaar oud) op maandag 8 juli 1726, volgt IVi
  8.  Peter (Petrus) Wouters,  
   geb. te Groot Genhout [Li],  
   ovl. (ongeveer 57 jaar oud) op vrijdag 15 maart 1720, volgt IVj
  9.  Jacob (Jacobus) Wouters,  
   geb. te Groot Genhout [Li],  
   ovl. (ongeveer 79 jaar oud) op donderdag 23 februari 1747 te Spaubeek [Li], volgt IVk

IIIf.  Marten (Martinus) Jacobus Walteri alias Wouters (Wouters) Gebruikt na 1654 geen Walteri meer, alleen nog Wouters als familienaam, zn. van Jacob (Jacobus) Walteri Odekercke alias Wouters (IIb) en Mayken (Maria) Haghemans alias Otten
 geb. voor 1625 vermoedelijk te Groot Genhout [Li] - Printhagen, 
 doopgetuige van zijn neef Joannes Kerckhoffs op dinsdag 11 juni 1652 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Cornelia Severeni op vrijdag 2 augustus 1652 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Matthias Kerckhoffs (zie IVi) op zondag 16 oktober 1661 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Matthias Timmermans op dinsdag 13 november 1668 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Elisabeth Penris op donderdag 13 december 1668 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Mathias Haesen op zaterdag 22 juni 1669 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Joannes Lenarts op zaterdag 11 februari 1673 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Elisabetha Kerckhoffs op zondag 13 augustus 1673 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Paulus Greven op maandag 19 maart 1674 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Petrus Kerckhoffs op dinsdag 13 december 1678 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Leonardus Willemus Kerckhoffs op woensdag 25 september 1680 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn achternicht Margaretha Wouters op woensdag 17 oktober 1685 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn achterneef Joannes Banens op woensdag 21 mei 1687 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn kleinzoon Mattijs (Matthias) Wouters (Vo) op dinsdag 12 oktober 1688 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn achterneef Joannes Domenicus Kerckhoffs op zaterdag 6 augustus 1689 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn kleindochter Maria Catharina Wouters (Vp) op zondag 10 december 1690 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn achternicht Catharina Wouters (Vk) op woensdag 23 april 1692 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn achternicht Judith Wouters op maandag 30 oktober 1713 te Beek [Li], 
  
 Verder onderzoek, 
 Marten Wouters heeft aen erven een boender drij morgen (L.v.O. 144 Lijst eigenaren Ö. 1663, fol. 1) 
 Ovl. (Minstens 90 jaar oud) op dinsdag 19 mei 1716, 
 begr. op dinsdag 19 mei 1716 te Beek [Li] 19 Martinus Wouters vid. s[olvit]
 tr. 
 kerk.huw. (resp. minstens 26 en minstens 20 jaar oud) (Rooms Katholiek) op dinsdag 28 november 1651
(Martinus filius Jacobi Walteri et Maria filia Matthiae Kerckoffs, testes [=getuigen] venerabilis [=eerwaarde] dominus [=priester] Andreas Penris et Walterus Odekercke custos) aldaar (getuigen: zijn neef Walter (Walterus) Joannes Odekercke (IIIa) en pastoor Andreas Penris, priester),  
  
 Verder onderzoek, 
 Maria Kerckhoffs x Marten Wouters te Beek (Collectie Habets 1432-1-1669 4132-42-1679) 
 met Meijken (Maria) Kerckhoffs, dr. van Thijs (Matthias) Kerckhoffs en Sophia (Caecillia) Ceulen
 geb. voor 1631 vermoedelijk te Beek [Li], 
 (getuigen: haar nicht Joanna Kerckhoffs en haar broer Adam (Adamus) Kerckhoffs), 
 doopgetuige van haar neef Petrus Kerckhoffs op vrijdag 29 maart 1652 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Walterus Wouters op maandag 25 oktober 1706 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Leonardus Vromen op zondag 23 maart 1664 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar achterneef Matthias Kerckhoffs op donderdag 18 september 1670 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Maria Christina Penris op vrijdag 19 juli 1675 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar kleinzoon Jacobus Wouters (Vs) op zaterdag 20 mei 1690 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar kleinzoon Matthias Haesen op dinsdag 23 mei 1690 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Jacobus Seghels op woensdag 26 oktober 1695 te Beek [Li], 
 ovl. (minstens 81 jaar oud) in september 1712 waarschijnlijk te Beek [Li], 
 begr. in september 1712 te Beek [Li] [.]6 Maria Kerckhofs conj. s[olvit]
 Uit dit huwelijk 12 kinderen: 
  1.  Peter (Petrus) Walteri,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 19 oktober 1652 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 67 jaar oud) op zondag 23 juni 1720, volgt IVl
  2.  Jan (Joannes) Wouters,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 12 augustus 1654 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 87 jaar oud) op vrijdag 12 januari 1742 te Spaubeek [Li], volgt IVm
  3.  Jacobus Martinus, genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde Wouters,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 26 juli 1656 te Beek [Li] 26o. Jacobus [filius] Martini [hierboven: Jacobi] Wouters et Mariae Kerckhoffs coniugum: suscip: Jo(ann)es Odekercke, et Anna vidua Henrici Kerckhoffs. (getuigen: Enke (Anna) Banens alias Kerckhoffs (IIa) en zijn oudoom Jan (Joannes) Odekercke (IIa), [later huwen beide getuigen (als weduwnaar en weduwe) met elkaar]),  
   ovl. (hoogstens 7 jaar oud) voor 1664. 
  4.  Trijneken (Catharina) Wouters,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 20 januari 1658 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 60 jaar oud) op dinsdag 3 mei 1718 aldaar, volgt IVn
  5.  Christina Wouters,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 7 februari 1660 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 55 jaar oud) op zaterdag 30 november 1715, volgt IVo
  6.  Matthijs (Matthias) Wouters,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 21 januari 1662 te Beek [Li] Matthias filius Martini Wouters et Mariae coniugum suscept Adamus Kerckhoffs. et Helena Nijsten uxor Wolteri Wouters. (getuigen: zijn oom Adam (Adamus) Kerckhoffs en zijn aangetrouwde tante Heijlken (Helena) Nijsten (zie IIIe), e.v. Walteri (Jacobus) Wouters),  
   doopgetuige van zijn nicht Catharina Wouters op zaterdag 28 juni 1698 te Beek [Li],  
   doopgetuige van zijn neef Matthias Wouters op zondag 26 april 1699 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 43 jaar oud) op donderdag 22 januari 1705,  
   begr. op donderdag 22 januari 1705 te Beek [Li] 22 Mathias Wouters s[olvit],  
   tr. (resp. ongeveer 40 en ongeveer 46 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zondag 26 november 1702 te Beek [Li] Den 26 Novemb: copuleert tot Schimmert Mattijs Wouters J.M. van Beek met Cath: Bemelens weduwe van Willem Cochs inwoonder van Schimmert.  
   met Catharina Bemelmans (Bemelens), dr. van Joannes Bemelmans en Barbara Diebets,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 18 februari 1656 te Schimmert [Li] (getuigen: Egbert (Egbertus) Kessen en Meijcken (Maria) Tolleners),  
   doopgetuige van Helena Wouters op zondag 18 mei 1710 te Spaubeek [Li],  
   doopgetuige van haar nicht Barbara Bemelmans op vrijdag 28 juli 1702 te Schimmert [Li],  
   doopgetuige van Petrus Lassen? op donderdag 6 oktober 1695 te Spaubeek [Li],  
   doopgetuige van haar neef Matthijs (Mattheus) Bemelmans op woensdag 17 november 1694 te Schimmert [Li],  
   doopgetuige van Nist (Dijonisius) Bours op zondag 3 oktober 1734 te Schimmert [Li],  
   doopgetuige van Cornelia Bemelmans op zaterdag 9 oktober 1700 te Schimmert [Li],  
   doopgetuige van Catharina (Maria Catharina) Bemelmans op zaterdag 8 december 1708 te Schimmert [Li],  
   doopgetuige van Christianus van der Pipen op woensdag 17 april 1715 te Schimmert [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Jacob (Jacobus) Wouters,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 10 februari 1664 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 47 jaar oud) op vrijdag 17 juli 1711, volgt IVp
  8.  Otto, genoemd naar zijn oom aan vaderszijde Wouters,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 2 december 1665 (tweeling) te Beek [Li] 2. [hierboven: obijt] Otto filius Martini Wouters et Mariae Kerckhoffs. coniug(um). suscept. Walterus Wouters custos. et Judith Wouters. (getuigen: zijn oom Walter (Walterus) Jacobus Walteri alias Wouters (IIIe), koster en zijn aangetrouwde tante Judith Canisius (zie IIIh), als Judith Wouters, echtgenote van Peter Wouters),  
   ovl. op woensdag 2 december 1665 te Beek [Li]. 
  9.  Lucia Wouters,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 2 december 1665 (tweeling) te Beek [Li] eodem die. Lucia baptizata est eorumdem coniugum filia suscept. Joannes Keulen per Adamum Kerckhoffs. et Margareta Habets no(min)e Trijn Haghma[n]s matris suae. (getuigen: haar oom Adam (Adamus) Kerckhoffs, Joannes Keulen per [=door] Adam Kerckhoffs, Margaretha Habets nms Trijn Haghemans/Kaymes nata Scregen [meisje geboren in Scregen (?)] [of vrouw van Matus Scregen]),  
   getuige bij kerk. huw. van haar zwager Janus (Sebastianus) Haesen (zie IVo) en haar zus Christina Wouters in 1685 te Beek [Li],  
   doopgetuige van haar nicht Maria Lucia Wouters (Vy) op woensdag 31 mei 1713 te Beek [Li],  
   doopgetuige van haar achterneef Joannes Coumans op maandag 14 januari 1726 te Beek [Li],  
   doopgetuige van haar achternicht Maria Elisabeth Stijnen op maandag 16 maart 1733 te Beek [Li],  
   doopgetuige van haar achternicht Petronilla Hasen op dinsdag 20 februari 1720 te Beek [Li]. 
  10.  Mayken (Maria) Wouters,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 3 juli 1667 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 73 jaar oud) op dinsdag 1 november 1740, volgt IVq
  11.  Otto Wouters,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 22 oktober 1669 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 45 jaar oud) op zondag 15 september 1715, volgt IVr
  12.  Fredericus, genoemd naar zijn achterneef [Fredericus Kerckhoffs] Wouters,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 2 september 1671 te Beek [Li] Fredericus filius Martini Wouters et Maria Kerkhoffs coning. suscept. Martinus  Haghmans et Elisabeth Haghmans vidua Cuijpers op de Hove ex Spaubeek (getuigen: zijn achterneef Marten (Martinus) Haghemans, Elisabeth Haghmans weduwe van Cuijpers op de Hove ex [=op Genhoof (?) uit] Spaubeek). 

IIIg.  Otto Jacobus, genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde [Otto Haghemans] Wouters (Walteri), zn. van Jacob (Jacobus) Walteri Odekercke alias Wouters (IIb) en Mayken (Maria) Haghemans alias Otten
 geb. voor 1633 vermoedelijk te Groot Genhout [Li] - Printhagen, 
 doopgetuige van zijn nicht Trijneken (Catharina) Stijnen op zaterdag 1 november 1653 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Maria Hansen op woensdag 19 augustus 1654 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Lambertus Romens op donderdag 29 januari 1671 te Beek [Li], 
  
 Gichtregister (LvO 4130 - scan 100) op zaterdag 2 maart 1669 te Beek [Li], 
 Jan Hagmans gehuwd metEnneken Elsen leent van Ottho Wolters 100 gulden, onderpand een morgen akkerland te grootgenhout op den beecker wegh, rgt beide zijden erfgenaemen Jaecque Wolters, nog int selve velt 24 kleine roeden, rgt Steven Kupers, de voors. erfgenamen Jaecq Wolters. 
 Ovl. (Minstens 45 jaar oud) op donderdag 29 september 1678, 
 begr. op donderdag 29 september 1678 (Otto Wouters) te Elsloo [Li], 
 tr. 
 kerk.huw. (resp. minstens 20 en ongeveer 17 jaar oud) op zaterdag 27 september 1653 (Otto filius Jacobi Walteri et Catharina filia Damiani Keulen; get. Walterus Odekercke custos, Petronilla filia [dochter van] Henrici Petri tot Zeelandt) te Beek [Li] (getuigen: zijn neef Walter (Walterus) Joannes Odekercke (IIIa) en Petronilla Henrici Petri (zie IIIi)), 
 Verder onderzoek Hier start de Elsloose tak van de familie Wouters
  
 2. Verder onderzoek, 
 Christina Wouters x Otto Haagmans te Beek hij is de oom van drie personen Jan, Cath. religeuse en 1467-11-1690 
 Maria x 1683 Gerard Martens te Geverik 1269-55-1686 en 1671-23-1700 en 1635-2-1701 
 met Catharina Ceulen (Keulen), dr. van Daem (Adamus) Keulen en Lijseken (Elisabeth) Lemmens
 ged. Rooms Katholiek op woensdag 24 oktober 1635 te Beek [Li] 24 baptisata est Catherina filia Adami Ceulen et Elisabethae Lemmens: susceperunt Lambertus et Anna Lemmens. (getuigen: haar oom Lemmen (Lambertus) Lemmens alias Hoenres, als Lambertus Lemmens en haar tante Anna Lemmens), 
 doopgetuige van haar neef Servatius Wouters op zondag 12 juni 1667 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Maria Stijnen op donderdag 19 februari 1699 te Beek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Meijken (Maria) Walteri alias Wouters,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 29 november 1654 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 73 jaar oud) op donderdag 8 april 1728 aldaar, volgt IVs
  2.  Daem (Adamus), genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde [Daem Keulen] ,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 14 november 1656 te Beek [Li] 14 Adamus filius Otto Wouters et Catharinae Keulen coniug(u)m susceptores Wilhelmus Hamers et Elisabeth Penres (getuigen: Wilm (Wilhelmus) Hamers, [= mulder van St. Jansgeleen] en Lijsbeth (Elisabetha) Penris),  
   doopgetuige van zijn neef Jacobus Martens op zondag 2 maart 1692 te Beek [Li],  
   doopgetuige van Anna van der Schueren op dinsdag 18 juni 1709 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 62 jaar oud) op woensdag 4 januari 1719 opm. coelebs [=ongehuwd],  
   begr. op woensdag 4 januari 1719 te Beek [Li] 4 Adamus Wouters coelebs
  3.  Petrus, genoemd naar zijn oom aan vaderskant [Peter Wouters] ,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 25 maart 1658 te Beek [Li] Petrus filius Otto Wouters et Catharinae Ceulen coniug(um). suscept. Matthias Kerckhoffs et Gertrudis Wouters uxor Henrici Wouters. (getuigen: Thijs (Matthias) Kerckhoffs en Margaretha Schetseneers (zie IId), als Gertrudis Wouters e.v. Henricus Wouters),  
   doopgetuige van zijn achternicht Elizabeth Odekercken op woensdag 28 september 1729 te Beek [Li]. 
  4.  Jacob (Jacobus) ,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 1 januari 1661 te Elsloo [Li] Catharina Wouters (relatie?). 
  5.  Margareta ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 15 november 1662 te Elsloo [Li] (getuigen: haar oom Walter (Walterus) Jacobus Walteri alias Wouters (IIIe), als Waltherus Walters, haar nicht Christiana Wouters, als Christina Wouters, Judith Coninx),  
   ovl. (ongeveer 11 jaar oud) op maandag 12 november 1674,  
   begr. op maandag 12 november 1674 te Beek [Li] 12. Margareta Wouters. s[olvit]
  6.  Catharina ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 6 februari 1664 te Elsloo [Li] (getuige: Mathias Cuijpers, Cornelia Keulen),  
   religieuse (kloosterzuster),  
   doopgetuige van haar achternicht Joanna Maria Mertens op zondag 7 maart 1717 te Schimmert [Li]. 

IIIh.  Peter (Petrus) Wouters (Wolters), zn. van Jacob (Jacobus) Walteri Odekercke alias Wouters (IIb) en Mayken (Maria) Haghemans alias Otten
 geb. te Groot Genhout [Li] - Printhagen, 
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 12 augustus 1634 [als vader wordt genoemd Judocus Wolters maar dit is m.i. Jacobus Wouters en als moeder Maria Hagemans, dit is m.i. Maria Haghemans alias Otten dochter van Otto Haghemans ww] te Beek [Li] 12 baptisatus est Petrus filius Judoci Wolters et Mariae Hagemans coniugu[m] patrinus Jacob(us) Jans, patrina Elisabeth Penris. (getuige: Jacobus Jans, Elisabeth Penris), 
 landmeter, 
 doopgetuige van zijn achterneef Jan (Joannes) Thijssen op woensdag 26 mei 1666 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Geet Greven op donderdag 14 april 1678 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn kleinzoon Jacobus Banens op zondag 25 december 1689 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn kleinzoon Petrus Banens op zondag 16 december 1696 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Joanna Haghmans op donderdag 26 oktober 1679 te Beek [Li], 
  
 Gichtregister (LvO 4130 - scan 101) op woensdag 20 maart 1669 te Beek [Li], 
 Hendrick Claude als gemachtigde van zijn broer Johannes en zijn zuster Maria Claude verkoopt 366 kleine roeden weijde te grootgenhout, rgt de erfgenamen Jacob Wolthers, Jan Bartholet, voorhooft de gemeene straet voor 50 stuivers de kleine roede, nog achter de voors. weijde een stuk akkerlant genaemt de camp, groot 66 kleine roeden, rgt beide zijden de voors erfgenamen, voorhooft den gemeijnen voetpadt, voor 37 stuivers 2 ort de kleine roede, nog 136 kleine roeden in den grooten dall rgt erfgenamen Frans Hagens, Thijs Thijsens voor 17 stuivers de kleine roede, aan Peter Wolters gehuwd metJudith Huntgens, belast met het derdendeel van een half vat roggen aan de kerk van Beek 
 Ovl. (Ongeveer 73 jaar oud) op woensdag 25 juli 1708, 
 begr. op woensdag 25 juli 1708 25 Petrus Wouters viduus s[olvit] te Beek [Li], 
 tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 23 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zondag 2 februari 1659 Peter Wouters jonkm: van Genhout, Judich Huntjens jond: van Nutt te Beek [Li], 
  
 Verder onderzoek, 
 Peter Wouters x1659 x Judith Huntjens te Beek (Collectie Habets 1464-9-1683) 
 Judith Huntgens x Peter Wouters Beek geldlening (notaris acten GAM Mtr. 1464 10-08-1683), 
 LvO 4130
 scan 8 
 6 juni 1662 Jan Hupperits verkoopt aan Daem Severen een morgen akkerlant min 1 kleine roede gelegen int Heijenvelt, rgt van der Eijcken, Peter Banits, voor 57 stuiver de kleine roede 
 17 juni 1662 Maes Hagemans verkoopt aan Tijsken Banits 2 stukken akkerland gelegen in het Stuckender velt tot Neerbeeck, een stuk 52 kleine roeden rgt Lens Ruijckens, Marten Maes, het andere 75 kleine roeden rgt Hendrick Krekels, Lens Ruijckens, belast met een vat rogge jaarlijks aan voors. Tijsken, voor 47 stuivers de kleine roede. Verklaart voldaan te zijn mede namens zijn broeder Erken Hagemans en Jeen Hagemans 
 17 juni 1662 Peter Wolters verkoopt aan Maes Hagemans een morgen en 1 klein roede akkerlant gelegen in het Heijenvelt, rgt Willem Hagemans, Jeuk Stijnen, voor 58 stuiver de kleine roede 
 met Judith (Judich) Canisius (Canisij, Huntiens, Huntjens, Huntgens), dr. van Vaes (Servatius) Huntgens (landbouwer, laatman Bergerhof Nuth, na dood van vader Nierhoven, na dood van opa van Nieuwenhof) en Meijken (Maria) Hamers
 ged. Rooms Katholiek op maandag 3 september 1635 te Nuth [Li] (getuigen: haar grootvader Servaas (Servatius) Huntgens, Mechteld Weustenraed e.v. Servatius Corten), 
 doopgetuige van haar neef Otto Wouters op woensdag 2 december 1665 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Matthijs Haesen op zondag 3 april 1689 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Wilelmus Martens op vrijdag 25 maart 1689 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Mathhias Stijnen op maandag 24 januari 1701 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar kleinzoon Franciscus Banens op dinsdag 22 april 1698 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar achterneef Jan (Joannes) Hamers op vrijdag 14 maart 1681 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Helena Penris op maandag 19 februari 1680 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Petronilla Odekercke op zondag 25 november 1663 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Maria Wouters op woensdag 4 februari 1693 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Petronilla Segels op zaterdag 2 februari 1697 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Catharina Hoen op maandag 30 december 1680 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Margarita Jans op zondag 5 april 1682 te Schimmert [Li], 
 ovl. (ongeveer 63 jaar oud) op woensdag 14 januari 1699, 
 begr. op woensdag 14 januari 1699 14 Judith Wouters te Beek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Jacobus ,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 8 januari 1660 8 Jacobus filius Petri Wouters et Judith Canisij coniugum suscept Jo(ann)es Odekercken et Anna van Somderen uxor ∆gidij ex S[p]aubeeck. Genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde te Beek [Li] (getuigen: zijn oudoom Jan (Joannes) Odekercke (IIa), Anna van Sonderen/Somderen/Sondaeg e.v. Aegidij [Egidius] uit Spaubeek),  
   ovl. (hoogstens 10 jaar oud) voor 1670 waarschijnlijk te Beek [Li]. 
  2.  Meyken (Maria) ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 15 april 1663 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 80 jaar oud) op woensdag 19 februari 1744 aldaar, volgt IVt
  3.  Petrus ,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 2 februari 1665 2. Petrus filius Petri Wouters et Judith [hierboven: Canisius] coniugum suscept. r. d. Joannes Caninisius [sic] per Walterum Wouters et Sibijlla Lemmens. te Beek [Li] (getuigen: Sibilla Lemmens de zuster van aangetrouwde oudoom Houb Lemmens e.v. Sibilla Odekercke/Wouters, Eerwaarde heer Joannes Canisius (oom?) door oom Walterus Wouters),  
   doopgetuige van Petrus Martens op woensdag 11 december 1720 te Beek [Li],  
   doopgetuige van zijn neef Petrus Wouters op vrijdag 3 januari 1721 te Beek [Li],  
   doopgetuige van zijn nicht Sibijlla Banens op vrijdag 24 december 1694 te Beek [Li],  
   doopgetuige van zijn nicht Judith Wouters op zondag 18 september 1712 te Beek [Li],  
   doopgetuige van zijn achternicht Petronilla Kerckhofs op zondag 8 juli 1714 te Beek [Li],  
   doopgetuige van zijn nicht Ida (Maria Ida) Kerckhofs op donderdag 30 juli 1705 te Beek [Li],  
   doopgetuige van zijn neef Jacobus Kerckhofs op zaterdag 29 december 1714 te Beek [Li],  
   doopgetuige van zijn achterneef Petrus Kerckhofs op dinsdag 5 april 1707 te Beek [Li],  
   doopgetuige van zijn achterneef Joannes Petrus Kerckhofs op zondag 18 oktober 1744 te Beek [Li],  
   getuige bij kerk. huw. van zijn zwager Peter (Petrus) Banens (zie IVt) en zijn zus Meyken (Maria) Wouters op zaterdag 3 juli 1683 te Beek [Li]. 
  4.  Servatius, genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde [Vaes Huntgens] ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 12 juni 1667 te Beek [Li] 12 Seruatius [= Servatius] filius Petri Wouters et Judith Hunckens coniug(um). suscept. Seruatius Canisius per Wilhelmum et Helena [niets geschreven] uxor Otto Wouters ex Elsloe. (getuigen: zijn grootvader Vaes (Servatius) Huntgens (=Servatius Canisius) door Wilhelmus en zijn aangetrouwde tante Catharina Ceulen (zie IIIg) als Helena [???] e.v. Otto Wouters uit Elsloo),  
   doopgetuige van zijn nicht Elisabetha Wouters op vrijdag 6 september 1715 te Beek [Li],  
   doopgetuige van zijn achterneef Wilhelmus Kerchofs op zondag 23 juli 1719 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 72 jaar oud) op dinsdag 7 juli 1739 te Beek [Li],  
   begr. op dinsdag 7 juli 1739 7. obijt Servatius Wouters coelebs. aldaar. 
  5.  Jacobus ,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 18 september 1670 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 52 jaar oud) op woensdag 23 december 1722, volgt IVu
  6.  Wilhelmus ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 2 augustus 1673 2. Wilhelmus filius Petri Wouters et Judith Huntgens coniug(um). suscept Wilhelmus Huntiens per Joa(nn)em Kerckhoffs et Maria Wouters. Genoemd naar zijn peter te Beek [Li] (getuigen: zijn nicht Meijken (Maria) Walteri (IVg) dochter van Walter (Jacobus) Wouters, Wilhelmus Huntiens (oom?) door Joannes Kerckhoffs),  
   doopgetuige van zijn nicht Petronilla Banens op donderdag 11 maart 1706 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 74 jaar oud) op zaterdag 28 oktober 1747,  
   begr. op zaterdag 28 oktober 1747 28 obiit o(mn)ibus sacr(ament)is mu(ni)tus Wilhelmus Wouters. te Beek [Li]. 
  7.  Joannes ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 3 april 1675 3. completae sunt ceraemoniae circa Jo(ann)em filium Petri Wouters. et Mariae Hungckens coniug(um). suscept Wouter Odekircken et Lijsbeth Haghmans te Beek [Li] (getuigen: zijn achterneef Walter (Walterus) Joannes Odekercke (IIIa) en zijn achternicht Lijsbeth (Elisabetha) Haghemans e.v. Janus Nijsten),  
   tr. (resp. ongeveer 37 en minstens 19 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zaterdag 18 februari 1713 Johan Wouters J.M. alhier van Beeck met Irmgaert Roepoll J.D. van Breeberen Lande van GŁnlijck te Beek [Li],  
   kerk.huw. (Rooms Katholiek) op dinsdag 28 februari 1713 28. Jo(ann)es Wouters et Irmgardis Roepolt testibus Laurentio Lenarts et Matthia Fremmen. aldaar (getuige: Laurentio Lenarts, Matthia Fremmen)  
   met Irmgaert Roepoll,  
   geb. voor 1693 te Breberen - Gangelt [Nw, Duitsland]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  8.  Agnes (Agatha) ,  
   geb. te Groot Genhout [Li],  
   ovl. (ongeveer 32 jaar oud) op donderdag 14 november 1709, volgt IVv
  9.  Sibilla ,  
   geb. voor 1679 vermoedelijk te Beek [Li],  
   ovl. (minstens 78 jaar oud) op vrijdag 10 februari 1758, volgt IVw

IIIi.  Peter (Petrus) Henricus Odekirchen alias Wouters (Walteri, Wolters, Wouters), zn. van Hendrick (Henricus) Walteri Odekercke alias Wouters (IId) en Margaretha Schetseneers
 geb. voor 1633 vermoedelijk te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn achterneef Jacob (Jacobus) Wouters (IVk) op woensdag 20 juli 1667 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Petrus Wouters op donderdag 22 juli 1677 te Beek [Li], 
  
 Beek LvO 8153 op maandag 2 november 1654 te Beek [Li], 
 Te Beek werden gearresteerd Jan en Hendrik Odekerken. Zij worden er van beschuldigd op 13 okt. j.l. Gerrit Hoppers van Beek bij een ruzie dusdanig met een hamer te hebben geslagen dat deze naderhand aan de opgelopen letsels is overleden. 
 In afwachting van het geding voor het gerecht der stadt en vrijheit Valckenborgh, werden zij in het landshuis aldaar opgesloten Op het lijk zal sectie worden verricht door de chirurgijnen Peter Cregels [=Peter Segels] uit Beek en Hendrik Franssen uit Valkenburg. 
 De ruzie vond plaats ten huize van zekere Daniels en werd buiten in de wegberm voortgezet. Hendrik Odekerken snelde naar huis en kwam even later met het moordwapen terug. 
 Getuigen waren Rein Lemmens, 30 jaar, Gilles Stassen 50 jaar, Jannis Wolters 22 ŗ 23 jaar, Peter Wolters ongeveer 23 jaar en Jan Penris eveneens ongeveer 23 jaar. Hun verklaringen waren erg uiteenlopend en verward. Er werd zelfs ervan gesproken dat er twee schoten zouden zijn gevallen. 
 Het onderzoek is in handen van de schout. 
 Beek 2 november 1654 LvO 8153 
 Geulrand nr 3 juli 1983, p. 91. 
 Ovl. (Minstens 59 jaar oud) op vrijdag 15 mei 1693, 
 begr. op vrijdag 15 mei 1693 15. Petrus Wouters aeditiuus [=koster] s[olvit]. te Beek [Li], 
 tr. (1), 
 kerk.huw. (resp. minstens 22 en minstens 31 jaar oud) op dinsdag 10 augustus 1655 aldaar (getuigen: zijn neef Walter (Walterus) Joannes Odekercke (IIIa) en Catharina Penris), 
 Verder onderzoek Peter Wouters x Petronella Hendrix (Collectie Habets 1299-5-1668) 
 met Petronilla Henrici Petri (Hendrijcx, Hendrix), dr. van Henricus Petri en Nn
 geb. voor 1624 opm. geboren in Zeelandt, 
 doopgetuige van haar schoonzuster Ida Wouters op zondag 30 oktober 1644 te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Jan (Joannes) Walteri alias Wouters en Ida Daemen op vrijdag 4 november 1644 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Petrus Odekercken op dinsdag 26 september 1656 te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Thijs (Mathias) de Greef en Maria Kerckhoffs op woensdag 7 oktober 1654 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Grietjen (Margareta) Haghmans alias Wouters op zondag 12 juli 1671 te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Matthias Thijssens alias Kessels en Maria Tollenaers op donderdag 29 november 1640 te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Thijsken (Matthias) Hamers en Ida Vertenberch op maandag 13 juni 1639 te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Otto Jacobus Wouters (IIIg) en Catharina Ceulen op zaterdag 27 september 1653 te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Walterus Walteri en Maria Wilhelmi alias Smets op dinsdag 5 oktober 1649 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Maria Haghmans op dinsdag 8 juni 1666 te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Steven (Stephanus) Pisters en Judith Timmermans op dinsdag 3 november 1654 te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Marten (Martinus) Elzen en Maria Brouwers op dinsdag 13 mei 1642 te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Lambertus Hoenen en Maria Elzen op dinsdag 21 juni 1644 te Beek [Li], 
 ovl. (minstens 48 jaar oud) op woensdag 28 december 1672 aan dysenterie, 
 begr. op woensdag 28 december 1672 28. Petronella Hendrijcx uxor Petri Wouters dijss[enteria]. te Beek [Li]. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Peter (Petrus) Henricus Odekirchen alias Wouters
 tr. (2), 
 kerk.huw. (resp. minstens 43 en ongeveer 31 jaar oud) (Rooms Katholiek) op woensdag 9 juni 1677 9. sponsalibus praemissis sub testibus ac proclamationibus rite peractis. contraxerunt matrimonium Petrus Wouters et Anna Martens coram testibus Matthia Martens et custode et pastore suo ordinario. [deze niet in ander boek] te Beek [Li] (getuige: Mathias Martens, NN), 
 Verder onderzoek Peter Wouters x Anna Martens (Colectie Habets 4132-15-1679) 
 met Anna Gerkens alias Martens (Martens, Geerkens), dr. van Otto Gerardi Martini en Anna Stijnen
 ged. op zondag 23 juli 1645 Genoemd naar haar grootmoeder aan moederszijde te Beek [Li] 23o. Anna filia Ottonis Geerkens et Annae coniugum: suscip: Franciscus Odekercke et Anna uxor Martini Geerkens, no(m)i(n)e Christinae Odekercke. (getuigen: Frans (Franciscus) Odekercke, haar aangetrouwde tante Anna , namens Christina Odekercke en haar aangetrouwde tante Christina Odekercke (IIIb)), 
 doopgetuige van haar achterneef Jan (Joannes) Thijssen op woensdag 26 mei 1666 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar achternicht Elisabeth Haesen op donderdag 17 mei 1668 te Beek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Henrick (Henricus) Wouters,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 20 april 1678 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 77 jaar oud) op vrijdag 19 maart 1756, volgt IVx
  2.  Petronella Wouters,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 10 augustus 1681 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 34 jaar oud) op donderdag 2 april 1716, volgt IVy
  3.  Otto Wouters,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 27 september 1683 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 47 jaar oud) op dinsdag 13 februari 1731, volgt IVz
  4.  Margaretha Wouters,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 17 oktober 1685 Margareta filia Petri Wouters et Anna Martens coning. suscept. Martinus Wouters et Trijn Martens per Christina Wouters Genoemd naar haar grootmoeder aan vaderszijde (Margaretha Schetseneers) te Beek [Li] (getuigen: haar achterneef Marten (Martinus) Jacobus Walteri alias Wouters (IIIf) en haar oudtante Catharina Martini, als Trijn Martens door Christina Wouters). 

IIIj.  Stijnken (Cristina, Christina) Oudekerken alias Wouters (Wouters, Wolters, Odekercke), dr. van Hendrick (Henricus) Walteri Odekercke alias Wouters (IId) en Margaretha Schetseneers
 ged. Rooms Katholiek op zondag 15 januari 1634 Genoemd naar haar grootmoeder aan vaderszijde (Christina NN). Opm. zevende invoer in geboorteregister van Beek te Beek [Li]
15 januarij baptisata est Cristina filia Henrici Oudekerken et Margaretae Scheffeneers coniugum, patrinus Jacob(us) Janssen, patrina Maria Schillinx.
(getuige: Jacobus Janssen, Maria Schillinx),  
 doopgetuige van haar nicht Petronella Wouters (IVy) op zondag 10 augustus 1681 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Peter (Petrus) Thijssen op maandag 27 augustus 1696 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Joannes Nijsten op vrijdag 2 februari 1691 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Jan (Joannes) Goesens op donderdag 24 februari 1678 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar kleinzoon Sebastianus Kerckhoffs op woensdag 20 mei 1699 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Catharina Odekircken (Vh) op vrijdag 19 september 1687 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Margareta Romens op dinsdag 27 april 1666 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Joanna Romens op vrijdag 13 maart 1665 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Margareta Haghmans op zondag 4 juni 1673 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Gasparis Hoen op maandag 2 juni 1687 te Beek [Li], 
 ovl. (ongeveer 70 jaar oud) op dinsdag 29 april 1704, 
 begr. op dinsdag 29 april 1704 te Beek [Li] 29 Christina Wouters s[olvit]
 otr. op zondag 24 september 1662 te Beek [Li] Otto Hagemans JM van Beek et Stijnken Wouters JD ibidem [=aldaar, op dezelfde plaats]
 tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 27 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zondag 22 oktober 1662 te Beek [Li] getrout den 22 october
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 8 oktober 1662 aldaar Otto Hagemans et Crystina Wouters coram me ac domestris contraxerunt matrimonij
  
 Verder onderzoek, 
 Otto Haagmans x Christina Wolters [=Wouters ww] Adsteeg Beek dochter Maria gaat in klooster (Collectie Habets 1430-6-1663 1467-11-1690 1630-3-1699 1671-23-1700 4130-70-1663 4130-153-1664)
 2. Verder onderzoek (Collectie Habets)
 Christina Wouters x Otto Haagmans te Beek hij is de oom van drie personen Jan, Cath. religeuse en 1467-11-1690 
 Maria x 1683 Gerard Martens te Geverik 1269-55-1686 en 1671-23-1700 en 1635-2-1701, 
 Gichtreister (LvO 4130 - scan 30) op dinsdag 20 november 1663 te Beek [Li]
 aan Otto Hagemans gehuwd met Stijnken Wolters zijn huis en hof te Beek rgt Jacob Greven, Jan Vrancken, dat hem verbleven is bij uitgaan der brandende keertse, voor 1024 gulden, waarbij cooppeningen blijven staan tot penninck sesthien, met aflossin in 3 termijnen. Onderpand een halve morgen aen de Daemen weijen, rgt Paulus Greven en Erken Penris, noch een halve morgen int Spebeckervelt, rgt Jan Swildens, Maes Hagemans. 
 Op 20 november 1663 laat Wolter Odekercken deze akte realiseren, 
 Gichtregister (LvO 4130 - scan 65) op woensdag 10 december 1664 te Beek [Li]
 Rencken Kessels en Jan boesten geswaegers verkopen een huis en hof in de Adt Steghe rgt Teuwis Lemmens, Heijn Penders, de gemeen straet aan Oot Haegemans gehuwd met Stijntghen Wolters, voor 600 gulden en 10 stuivers, belast met jaarlijks een halve kan wijn aan de kerk van Beek 
 met Otto (Ottonis) Haghmans (Hagemans), zn. van Guilielmus Haghemans en Maria Stijnen
 ged. Rooms Katholiek op dinsdag 9 januari 1635 te Beek [Li] Otto filius Guilielmi Hagemans et Mariae Stijnen coniugum; get. Christianus Hagemans, Anna Nuchelmans (getuigen: zijn oom Corst (Christianus) Haghemans, Anna Nuchelmans (zuster van grootmoeder?)), 
 doopgetuige van Anna Wouters (Vab) op dinsdag 11 september 1708 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn achternicht Elisabetha Haghemans op zondag 28 oktober 1663 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn kleinzoon Joannes Kerckhofs op vrijdag 8 februari 1709 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Henricus Odekircken op zondag 17 juli 1678 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn achterneef Wilhelmus Goesens op woensdag 19 november 1710 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Cornelia Heinschen op donderdag 4 april 1686 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Sebastianus Wouters op zaterdag 26 oktober 1680 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Maria Roomens op woensdag 12 juli 1662 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Joannes Claessens op maandag 21 april 1653 te Schinnen [Li], 
 doopgetuige van zijn kleindochter Christina Roemens op donderdag 29 september 1707 te Beek [Li], 
  
 Gichtregister (LvO 4130 - scan 29 en 30) op maandag 29 oktober 1663 te Beek [Li], 
 (scan 29) 
 voor nots Hend. van der Stam te Maastricht verkoopt Sr Peter Roelants borger en tinnegieter deser stadt gehuwd met Sophia Prunier 
 (scan 30) 
 aan Otto Hagemans gehuwd met Stijnken Wolters zijn huis en hof te Beek rgt Jacob Greven, Jan Vrancken, dat hem verbleven is bij uitgaan der brandende keertse, voor 1024 gulden, waarbij cooppeningen blijven staan tot penninck sesthien, met aflossin in 3 termijnen. Onderpand een halve morgen aen de Daemen weijen, rgt Paulus Greven en Erken Penris, noch een halve morgen int Spebeckervelt, rgt Jan Swildens, Maes Hagemans. 
 Op 20 november 1663 laat Wolter Odekercken deze akte realiseren 
 Ovl. (Ongeveer 79 jaar oud) op zondag 21 oktober 1714 te Beek [Li] (Otto Haghemans viduus). 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Willem (Wilhelmus, Wilhelm) ,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 5 oktober 1663 genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde te Beek [Li] 5. Wilhelmus filius Otthonis Haghmans et Christinae Wouters coniug(um) suscept. Jacobus Wouters [verder niets geschreven]   (getuige: zijn oudoom Jacob (Jacobus) Walteri Odekercke alias Wouters (IIb), als Jacobus Wouters),  
   ovl. (hoogstens 44 jaar oud) voor 1708 waarschijnlijk te Beek [Li],  
   tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 19 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zaterdag 8 mei 1694 te Beek [Li] Wilhelm Haegmans JM van Beeck met Sibilla Fremmen JD van Gevereijck,  
   kerk.huw. (Rooms Katholiek) op maandag 3 mei 1694 aldaar Wilhelmus Haghmans habito dispensatione in tertio et quarto consanguinitatem gradu contraxit cum Sybilla Fremmen  
   met Bille (Sibijlla) Fremmen (Haghemans), dr. van Willem (Wilhelmus) Fremmen en Marijken (Maria) Kerckhoffs,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 8 juli 1674 te Beek [Li] 8 Sibijlla filia Wil[h]elmi Fremmen et Mariae Kerckhoffs coniug(um). suscept. Joannes Nijsten et Joanna Kerckhoffs. (getuigen: Joannes Nijsten en haar tante Jenne (Joanna) Kerckhoffs),  
   doopgetuige van haar nicht Christina Roemans op zaterdag 29 januari 1718 te Beek [Li],  
   doopgetuige van Walterus Wouters op woensdag 29 mei 1720 te Beek [Li],  
   doopgetuige van haar nicht Anna Kerckhofs op maandag 8 januari 1703 te Beek [Li],  
   doopgetuige van haar kleinzoon Joannes Gosens op zaterdag 2 juli 1735 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 61 jaar oud) op zaterdag 16 juni 1736 te Beek [Li],  
   begr. op zaterdag 16 juni 1736 aldaar 16. obijt Sibilla Fremmen r(elic)ta Ottonis Wouters.. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 
  2.  Maria ,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 8 juni 1666 genoemd naar haar grootmoeder aan vaderszijde te Beek [Li] 8 Maria filia Ottonis Haghmans et Christina Wouters coniug(um). susceptores Thijs Cuijpers ex Spaubeeck. et Agnes Scheffeners per Petronillam Wouters uxorem Petri Wouters. (getuigen: haar oudtante Agnes Scheffeners, haar aangetrouwde tante Petronilla Henrici Petri (zie IIIi), e.v. Petrus Wouters namens Agnes Schffeners en Thijs (Mathias) Cuypers, uit Spaubeek),  
   kloosterzuster. 
  3.  Sibijlla ,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 19 maart 1669 genoemd naar haar meter te Beek [Li] 19 Sibijlla filia Ottonis [hierboven: Haghmans] et Christinae Wouters coniug(um). suscept. Joannes Raijmaeckers per Jo(ann)em Nijsten et Sibylla Lemmens. (getuigen: haar achternicht Sybilla Lemmens alias Penris, Joannes Raijmaeckers per [= door] Joannes Nijsten),  
   doopgetuige van Joanna Haesen op donderdag 13 april 1702 te Beek [Li],  
   ovl. (hoogstens 37 jaar oud) voor 1706 waarschijnlijk te Beek [Li],  
   tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 34 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zaterdag 30 juni 1696 Den 30 junij. Jan Coumans j.m. van Neerbeeck met Sibilla Haegmans j.d. van Beeck te Beek [Li]  
   met Jan (Joannes) Coumans (Koumans), zn. van Thijsken (Matthias) Petrus Coumans en Catharina Vartenberch,  
   geb. te Groot Genhout [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 20 februari 1662 te Beek [Li] 20 Jo(ann)es filius Thijsken Coumans et Catharinae op Vartenbergh coniug(um). suscept Jo(ann)es Coumans no(min)e m(agiste)r. Petri Seghels et Sibijlla Banits. (getuigen: meester Peter (Petrus) Seghels door Joannes Coumans en Beelken (Sibilla) Banendts als Sibijlla Banits),  
   doopgetuige van zijn achternicht Maria Wouters (VIb) op zaterdag 24 april 1717 te Beek [Li],  
   doopgetuige van zijn nicht Ida Coumans (zie Vm) op donderdag 1 februari 1691 te Beek [Li],  
   doopgetuige van zijn achterneef Joannes Coumans op maandag 14 januari 1726 te Beek [Li],  
   doopgetuige van zijn neef Mathias Kerckhofs op zaterdag 14 februari 1705 te Beek [Li],  
   doopgetuige van zijn achternicht Petronilla Henssen op zaterdag 27 december 1727 te Beek [Li],  
   doopgetuige van zijn neef Matthias Pils op donderdag 31 mei 1703 te Beek [Li],  
   doopgetuige van Joannes Leenarts op maandag 26 juni 1724 te Spaubeek [Li],  
   doopgetuige van Joannes Houdiens op zondag 11 september 1729 te Spaubeek [Li],  
   doopgetuige van zijn achternicht Sibilla Schols op dinsdag 18 augustus 1733 te Beek [Li],  
   doopgetuige van zijn neef Martinus Romens op vrijdag 13 november 1705 te Beek [Li],  
   doopgetuige van zijn nicht Christina Roemans op zaterdag 29 januari 1718 te Beek [Li]. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
  4.  Grietjen (Margareta) Haghmans alias Wouters (Wouters),  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 12 juli 1671 te Beek [Li] Margareta filia Ottonus Haghmans et Christina Wouters  coningnuin. suscept. Andreas Hexinschen en Petronilla Wouters (getuigen: haar aangetrouwde tante Petronilla Henrici Petri (zie IIIi), als Petronilla Wouters en Driesken (Andreas) Henssen, als Andreas Hexinchen (? moeilijk te lezen naam)),  
   doopgetuige van haar achterneef Matthias Wouters (Vad) op zondag 22 september 1715 te Beek [Li],  
   doopgetuige van haar achterneef Petrus Wouters in juli 1717 te Beek [Li],  
   doopgetuige van haar neef Servatius Kerckhofs op zondag 22 september 1709 te Beek [Li],  
   doopgetuige van haar kleindochter Agatha Smeets op zondag 27 augustus 1730 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 61 jaar oud) op donderdag 8 januari 1733,  
   begr. op donderdag 8 januari 1733 te Beek [Li] (Margarita Haghemans e.v. Petrus Kerckhofs),  
   tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 33 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zaterdag 10 mei 1698 (Peter Kerkhofs x Grietjen Haegmans) te Beek [Li]  
   met Peter (Petrus) Kerckhoffs, zn. van Janus (Sebastianus) Kerckhoffs en Ida Nijsten,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 1 maart 1665 genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde (Petrus Nijsten). 1. Petrus filius Sebastiani Kerckhoffs et Jdae Nijsten coniug(um). suscept. Walterus Wouters et Catharina Kerckhoffs. te Beek [Li] (getuigen: zijn aangetrouwde oom Walter (Walterus) Jacobus Walteri alias Wouters (IIIe), echtgenoot van Heijlken Nijsten en zijn tante Trijneken (Catharina) Kerckhoffs alias Haesen),  
   getuige bij kerk. huw. van zijn achterneef Matthias Kerckhoffs (zie IVi) en zijn nicht Neliken (Cornelia) Wouters op woensdag 27 januari 1683 te Beek [Li],  
   doopgetuige van zijn kleindochter Ida Smeets op dinsdag 11 maart 1732 te Beek [Li],  
   doopgetuige van zijn kleindochter Anna Margarita Kerchofs op zaterdag 6 oktober 1731 te Beek [Li]. Uit dit huwelijk 8 kinderen. 
  5.  Anna ,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 24 maart 1674 te Beek [Li] 24 Anna filia Ottonis Haghmans et Christinae Wouters coniug(um). suscept. Thijs Haghmans Gijsel Raijmaeckers per Aleidem Hendricx (getuigen: haar oom Thijs (Matthias) Hagemans, Ghijsberta Raijmaeckers door Aleidis Hendrix),  
   doopgetuige van haar neef Joannes Kerckhofs op vrijdag 8 februari 1709 te Beek [Li],  
   doopgetuige van haar achterneef Petrus Smeets op woensdag 26 november 1738 te Beek [Li],  
   tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 24 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zaterdag 30 juni 1696 Denselve dito. Frederik Romans j.m. met Anna Haegmans j.d. suster van de voorgaende beijde van Beeck [voorgaande= huwelijk Jan Coumans x Sibilla Haegmans] te Beek [Li]  
   met Frederik (Fredericus) Romens (Romans, Roemans, Roomens), zn. van Jan (Joannes) Romens en Margaretha Lemmens,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 12 juni 1672 te Beek [Li] (getuigen: Ida Nijsten (zie IIId), Hubertus Lemmens),  
   getuige bij kerk. huw. van Matthias Coumans (zie Vp) en Maria Catharina Wouters op zondag 19 februari 1730 te Beek [Li],  
   doopgetuige van zijn kleinzoon Fredericus Thijssen op vrijdag 18 april 1732 te Beek [Li]. Uit dit huwelijk 10 kinderen. 

IIIk.  Walter (Walterus, Wouter, Wolter) Walteri (Wolters, Wouters), zn. van Hendrick (Henricus) Walteri Odekercke alias Wouters (IId) en Margaretha Schetseneers
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 5 september 1641 5o. Walterus filius Henrici Walteri et Margaretae coniugum: suscip: Theodorus Trijntiens van Uckhoven [= Uikhoven] per Jacobum de Greef et Anna uxor Conrardi Odekercke cuius Traiectensis per Mechteldem uxorem Jo(ann)is Odekercke custodis. Genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde te Beek [Li] (getuigen: Jacobus de Greef, namens Theodorus Trijntiens uit Uikhoven en zijn aangetrouwde tante Met (Mechtildis) Schillinx (zie IIa), e.v. Joannes Odekercke (koster) nms Anna e.v. Conradus Odekercke uit Maastricht), 
 doopgetuige van Cornelia Seghels op vrijdag 4 augustus 1702 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Martinus Kerckhoffs op zondag 13 februari 1684 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Joannes Banens op donderdag 29 juni 1684 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Otto Wouters op zondag 1 februari 1688 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Anna Maria Wouters op donderdag 27 juli 1702 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Peter (Petrus) Coumans op zondag 30 april 1690 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Joannes Kerckhoffs op donderdag 7 oktober 1700 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Joanna Kerckhoffs alias Haghmans op zondag 9 maart 1687 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Arnoldus Smits op dinsdag 16 november 1694 te Spaubeek [Li], 
  
 Gichtregister (LvO 4130 - scan 83) op donderdag 14 mei 1665 te Beek [Li], 
 Ercken Roumens verkoopt aan Wolter Wolters een morgen en 5 kleine roeden in die seijpen, rgt de Heere Grave van Geleen, Jan Ditte, de erfgenamen Jacob Cupers, voor 27 stuivers de roede, 
 Woont te ter Hagen in 1666 te Elsloo [Li]
 Wouter Wouters is getuige op 27 oktober 1666 te Beek: 27 Petrus filius illegitimus Petri Vuijlackerckers. et Sijbillae Timmermans suscept. Wouterus Wouters ter Haghen sub Elsloe. et Gretien Lemmens mater Sijbillae per Metien Lemmens. 
 Ovl. (Ongeveer 62 jaar oud) op zondag 27 januari 1704, 
 begr. op zondag 27 januari 1704 27. Walterus Wouters s[olvit] te Beek [Li], 
 tr. (1) 
 met Petronilla Pijpers
 geb. voor 1647 vermoedelijk te Beek [Li]. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Henricus Wouters,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 22 februari 1667 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 63 jaar oud) op zaterdag 25 maart 1730, volgt IVaa
  Walter (Walterus) Walteri
 tr. (2), 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 35 en ongeveer 32 jaar oud) (Rooms Katholiek) op woensdag 21 oktober 1676 21. Wouter Wouters et Catharina Fremmen sponsalibus rite seruatis [= servatis] contraxerunt matrimo(niu)[m] coram pasto[re], testibus Joanne Odekircken et Wilhelmo Haghmans. te Beek [Li] (getuigen: zijn achterneef Jan (Joannes) Odekercke (IVd), als Joannes Odekircken, Wilhelmus Haghmans) 
 met Trijn (Catharina) Fremmen, dr. van Jan (Joannes) Hermannus Fremmen en Anna Streulen
 ged. op zaterdag 19 december 1643 te Beek [Li] (getuigen: haar aangetrouwde oom Egidius (Aegidius) Haesen, Maria Rutten). 
 Uit dit huwelijk 5 zonen: 
  1.  Petrus Wouters,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 22 juli 1677 Petrus filius Walteri Wouters et Catharina Fremmen coning. suscept. Petrus Wouters et Neliken Fremmen te Beek [Li] (getuigen: zijn oom Peter (Petrus) Henricus Odekirchen alias Wouters (IIIi), als Petrus Wouters en zijn oudtante Neliken (Cornelia) Fremmen, als Neliken Fremmen),  
   ovl. (ongeveer 4 jaar oud) op maandag 2 maart 1682,  
   begr. op maandag 2 maart 1682 2. Petrus Wouters. sol[vit] te Beek [Li]. 
  2.  Jan (Joannes) Wolters (Wouters),  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 2 april 1679 4. sub conditione Jo(ann)es filius Walteri Wolters et Catharinae Fremmen coniug(um). suscept Dries Henschen et Petien Streulen. te Beek [Li] (getuigen: Driesken (Andreas) Henssen, als Dries Hensen, Petien Streulen [=Petronella Kerckhoffs e.v. Martinus Streulen? ww]),  
   doopgetuige van zijn neef Joannes Wouters op woensdag 29 januari 1716 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 23 jaar oud) op vrijdag 29 september 1702,  
   begr. op vrijdag 29 september 1702 item: [=29-09-1702] Jan Wouters. adolescens te Beek [Li]. 
  3.  Sebastianus Wouters,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 26 oktober 1680 26 Sebastianus filius Walteri Wouters et Catharinae Fremmen coniug(um). suscept. Otto Haghmans et Judith Streulen. te Beek [Li] (getuigen: zijn aangetrouwde oom Otto (Ottonis) Haghmans (zie IIIj) en zijn oudtante Judith Streulen alias Fremmen, als Judith Streulen),  
   ovl. (hoogstens 2 maanden oud) voor 1681 waarschijnlijk te Beek [Li]. 
  4.  Janus (Sebastianus) Wouters,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 2 oktober 1682 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 56 jaar oud) op maandag 12 januari 1739 te Spaubeek [Li], volgt IVab
  5.  Wilelmus Wouters,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 8 oktober 1697 te Beek [Li],  
   doopgetuige van Jacobus Koumans op dinsdag 27 maart 1742 te Beek [Li],  
   doopgetuige van Catharina Gelissen op zaterdag 1 juni 1748 te Beek [Li]. 

Generatie IV

IVa.  Heilicken (Helena) Odekercke (Odekircken), dr. van Walter (Walterus) Joannes Odekercke (IIIa) en Jenneke (Joanna) Nijsten
 ged. Rooms Katholiek op dinsdag 5 april 1644 te Beek [Li] 5o. Helena filia Walteri Odekercke et Joannae coniugum: suscip: Petrus Banents et Maria Kerckhoffs. (getuigen: Petrus Banendts en haar oudtante Maria Kerckhoffs), 
 doopgetuige van haar neef Jacobus Kerckhoffs op vrijdag 9 november 1685 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Maria Pullen op zondag 9 juli 1684 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Joannes Lenarts op zaterdag 11 februari 1673 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Joseph Leonardus Claessens op woensdag 5 maart 1692 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Gerrit (Gerardus) Stijnen op woensdag 29 mei 1675 te Beek [Li], 
  
 Lid van het Aertsbroederschap des Heiligen Roosen-Crans circa 1640 te Beek [Li], 
 Onder de leden wordt genoemd: 
 Heilicken is de dochter van koster (custodis) Wouter Odekircken. 
 (bron: Jacques Aussems - BECHA jaargang 5 nr 3 blz 41-91) 
 Ovl. (Hoogstens 56 jaar oud) voor 1700 waarschijnlijk te Beek [Li], 
 tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 22 jaar oud) (1) (Nederlands Hervormd) op woensdag 13 januari 1666 Johannes Kerkhofs jonkm: van Beek met Helena Odekercke jongd: van Beek getrout den 3  febr: te Beek [Li], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 7 februari 1666 3ļ habitata Bruxellis dispensatione in tertio consanguinitatis gradu linae collaterali contraxerunt matrimo(iu)m coram me, meisq(ue) Joannes Kerckhoffs, et Helena Odekircken 7. febr. aldaar 
 met haar achterneef Jan (Joannes), genoemd naar zijn oom aan vaderszijde Kerckhoffs, zn. van Adam (Adamus) Kerckhoffs en Trijn (Catharina) Coumans
 ged. Rooms Katholiek op maandag 21 september 1643 te Beek [Li] (getuigen: zijn aangetrouwde tante Entgen (Anna) Haesen en Peter (Petrus) Banents alias Peumans), 
 doopgetuige van Helena Seghels op maandag 1 september 1687 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Leonardus Claesen op zaterdag 23 augustus 1681 te Beek [Li], 
 ovl. (hoogstens 40 jaar oud) voor 1684 waarschijnlijk te Beek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Matthias, genoemd naar zijn peter ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 16 juni 1669 te Beek [Li] 16 Matthias filius Jo(ann)is Kerckhoffs et Helenae Odekircken coniug. suscept. Matthias Stijnen et Catharina Kerckhoffs vidua Sebastiani Nijsten. (getuigen: Matthias Kerckhoffs en zijn overgrootmoeder Catharina Kerckhoffs weduwe van SebastianiNijsten),  
   doopgetuige van zijn achterneef Renerus Kerckhoffs op woensdag 9 april 1698 te Beek [Li],  
   doopgetuige van zijn nicht Maria Barbara Kerckhofs op zondag 4 juli 1706 te Beek [Li]. 
  2.  Mechtildis, genoemd naar haar grootmoeder aan vaderszijde [Mechtildis Schillinx] ,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 21 december 1671 te Beek [Li] eodem [=21-12-1671] die Mechtildis filia Joannis Kerckhoffs et Helenae Odekircken coniugum susceptores Peter Banits et Anna Kerckhoffs. (getuigen: Petrus Banendts als Petrus Banits en Anna Kerckhoffs),  
   doopgetuige van Mechtildis Wouters op maandag 9 mei 1718 te Beek [Li],  
   doopgetuige van Cornelia Zeverens op maandag 26 maart 1714 te Beek [Li]. 
  3.  Elisabetha, genoemd naar haar meter ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 13 augustus 1673 te Beek [Li] 13. Elisabetha filia Jo[ann]is Kerckhoffs et Helenae Odekircken coniug(um). susceptores Marten Wouters et Elisabeth Nijsten. (getuigen: Marten (Martinus) Jacobus Walteri alias Wouters (IIIf), echtgenoot van Maria Kerckhoffs (nicht van vader) en Elisabetha Nijsten),  
   doopgetuige van Otto Wouters op donderdag 2 maart 1752 te Spaubeek [Li]. 
  4.  Jan (Joannes, Joannes Franciscus), genoemd naar zijn oom aan moederszijde [Joannes Odekercke] ,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 9 oktober 1676 te Beek [Li] 9. Jo(ann)es filius Jo(ann)is Kerckhoffs et Helenae Odekircken coniug(um). suscept. Laurentius Lenarts per custodem et Anna Odekircken. (getuige: Leonardus Lenaerts door de koster, Anna Odekircken (relatie?)),  
   doopgetuige van zijn achternicht Anna Kerckhoffs op zondag 19 juli 1705 te Beek [Li],  
   doopgetuige van Christina Claesen op donderdag 10 mei 1696 te Beek [Li],  
   tr. (resp. ongeveer 20 en minstens 19 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zondag 23 juni 1697 Den 23 junij Jan Kerkhofs j.m. van Beeck met Maria Kreeften j.d. van Elslo te Beek [Li]  
   met Maria Creeften (Kreeften, Kreften), dr. van Joannes Creeften en Mechtildis Smeets,  
   geb. voor 1677 te Elsloo [Li]. Uit dit huwelijk 7 kinderen. 
  Heilicken (Helena) Odekercke
 tr. (resp. ongeveer 40 en ongeveer 23 jaar oud) (2) (Nederlands Hervormd) op woensdag 15 november 1684 Peter Wijers j.m. van Houtem ende Helena Odekerken weduwe van Jan Odekerken [moet zijn: Jan Kerckhoffs ww] te Beek [Li], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op vrijdag 20 oktober 1684 20 contraxerunt matrimonium Petrus Wiers et Helena Odekircken praesente custode ac meis. aldaar 
 met Peter (Petrus) Wiers (Wijers), zn. van Arnoldus Wijers en Gerluca Caldenborch, 
 ged. Rooms Katholiek op vrijdag 8 april 1661 te Houthem [Li] (getuige: Lodovicus Driessens, Elisabeth Alofs), 
 doopgetuige van Petrus Odekircken op donderdag 16 november 1684 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Anna Catharina Lenarts op dinsdag 30 november 1688 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Joannes Domenicus Kerckhoffs op zondag 24 juni 1691 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Hubertus Odekircken op zaterdag 5 april 1692 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Maria Lemmens op vrijdag 18 juli 1698 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Maria Helena Kerckhofs op dinsdag 18 november 1698 te Elsloo [Li]. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Peter (Petrus) Wiers, zn. van Arnoldus Wijers en Gerluca Caldenborch, 
 tr. (resp. ongeveer 39 en ongeveer 18 jaar oud) (2) (Nederlands Hervormd) op maandag 23 augustus 1700 Den 23 Augusti Peter Wijers weduwn van Helena Odekenkerken. geboort: van Houten met Margrieta Habits j.d. van Printhagen onder Beek te Beek [Li] 
 met Margareta Habets, dr. van Matthijs (Mathias) Habets en Enken (Anna) Cuijpers
 ged. Rooms Katholiek op zondag 17 mei 1682 te Beek [Li] 17 Margareta filia Matthijs Habets et Annae Cuijpers coni[u]g[um] suscept Willem Erkens et Bilken Wouters. (getuigen: Bilken (Sijbilla) Wouters (IVh), Willem Erkens), 
 ovl. (ongeveer 46 jaar oud) op maandag 5 juli 1728, 
 begr. op maandag 5 juli 1728 te Beek [Li] (Margarita Habets e.v. Petrus Wijers). 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Anna Wijers,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 19 december 1702 19. baptizata est Anna filia Petri Wije[rs] et Margaretae Habets, susceptore[s] Jo(ann)es Odekercken no(min)e Thijs Pend[ers] et Anna uxor Matthiae Habets no(min)e Gerlaca uxor Arnoldi Wijer[s] te Beek [Li]. 
  2.  Petrus Wijers,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 13 juli 1704 te Beek [Li] (getuigen: zijn tante Maria Habets, Joannes Claessens),  
   ovl. (hoogstens 7 jaar oud) voor 1712 waarschijnlijk te Beek [Li]. 
  3.  Maria Mechtildis Wijers,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 29 augustus 1709 te Beek [Li] (getuigen: haar grootvader Matthijs (Mathias) Habets, Maria Kreften). 
  4.  Petrus Wijers,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 22 mei 1712 22 baptizatus est Petrus filius Petri Wyers et Margarethae Habets conj. sus. Jo(ann)es Odekercken et Anna Knypers te Beek [Li] (getuige: Jan (Joannes) Odekercke) Anna Knijpers. 
  5.  Catharina Wijers,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 15 maart 1715 te Beek [Li] (getuige: Joannes Thissen, Catharina Severen). 
  6.  Matthias, genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde [Mattias Habets] Wijers,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 1 augustus 1716 te Beek [Li] (getuigen: zijn grootvader Matthijs (Mathias) Habets, Anna Maria NN). 
  7.  Catharina Wijers,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 22 oktober 1718 te Beek [Li] (getuige: Catharina Wijers, Servatius Hamers). 
  8.  Maria Wijers,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 4 oktober 1721 te Beek [Li] (getuigen: haar grootvader Matthijs (Mathias) Habets en haar tante Maria Habets). 

IVb.  Christina, genoemd naar haar tante Odekercke (Odekircken), dr. van Peter (Petrus) Odekercke (IIIc) en Anna Janssen
 ged. Rooms Katholiek op woensdag 8 februari 1645 te Beek [Li] 8o. Christina filia Petri Odekerke et Annae coniugum: suscip: Hubertus Lem(m)ens et Margareta uxor Henrici Wouters. (getuigen: Houb (Hubertus) Lemmens alias Oudenhove (zie IIc), als Hubertus Lemens en Margaretha Schetseneers (zie IId), als Margatea uxor Henrici Wouters), 
 doopgetuige van haar nicht Anna Odekircken (Vd) op donderdag 9 december 1700 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar achternicht An (Anna) Nobers op woensdag 31 augustus 1718 te Beek [Li], 
 ovl. (ongeveer 80 jaar oud) op zaterdag 22 december 1725, 
 begr. op zaterdag 22 december 1725 te Beek [Li] 22. Christina Odekircken relicta quondam Matthiae Kempenaers.
 otr. op maandag 1 november 1677 te Beek [Li] (getuige: zijn vader en haar schoonvader Petrus Campenaerts, als Petrus Kempeners) Cornelia Verwischen (Verbisch in oktober 1677), 
 tr. 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 26 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zaterdag 6 november 1677 te Beek [Li] (getuigen: zijn vader en haar schoonvader Petrus Campenaerts, als Petrus Kempenars, Cornelia Verwisch) 
 met Thijs (Matthias) Kampenaers (Kempeners), zn. van Petrus Campenaerts en Gertrudis Elzen
 ged. Rooms Katholiek op zondag 20 november 1650 te Beek [Li] 20o. Matthias filius Petri Kampenaers et Gertrudis / Geetien / coniugum: suscipientes Joachimus Winandi ex Spaubeeck et Mechtildis uxor Arnoldi Didden. (getuigen: Joachimus Wijnen als Joachim Winandi uit Spaubeek, Mechtildis e.v. Arnoldus Didden), 
 ovl. (hoogstens 74 jaar oud) voor 1725. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Elisabeth Kempers (Kempeners),  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 23 maart 1679 te Beek [Li] (getuige: Jenne Kerckhoffs, Herman Kempers). 
  2.  Anna, genoemd naar haar grootmoeder aan moederszijde [Anna Janssen] Kempeners,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 9 november 1680 te Beek [Li] 9 Anna filia Thijs Kempeners et Christinae Odekircken coniug(um) suscept. Peter Wouters et Cornelia Renckers (getuige: Peter Wouters [= grootvader of oom Peter Odekercke ww?], Cornelia Renckens). 
  3.  Maria Kempeners,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 28 april 1683 te Beek [Li] (getuigen: aangetrouwde oudtante Nees (Anges) Fremmen (IIId) (gehuwd met Henricus Odekercken), Joannes Coumans),  
   doopgetuige van haar achterneef Henricus Lenaerts op zaterdag 11 maart 1730 te Beek [Li]. 
  4.  Margareta Kempeners,  
   ged. Rooms Katholiek in juli 1685 te Beek [Li] (getuige: Christina Haghmans, Petrus Banits). 
  5.  Petrus, genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde [Petrus Campenaerts] Kempeners,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 11 november 1687 [naam vader: Petrus Kempeners] te Beek [Li] (getuige: Petrus Wers, Anna Coumans),  
   doopgetuige van zijn achternicht Maria Helena Hermans op woensdag 29 maart 1747 te Beek [Li]. 

IVc.  Gretien (Margaretha), genoemd naar haar grootmoeder aan moederszijde [Margareta Tielen] Odekercke, dr. van Peter (Petrus) Odekercke (IIIc) en Anna Janssen
 ged. Rooms Katholiek op woensdag 15 januari 1648 te Beek [Li] 15o. Margaretha filia Petri Odekercke et Joannae coniugum: suscip: Thomas Scheffeners ex Schummert per Walterum Odekercke custodem
et Joanna [verder niets geschreven]
(getuigen: Thomas Scheffeners, uit Schimmert door Walter Odekercke de koster, Joanna NN), 
 doopgetuige van Catharina Bosch op zaterdag 18 juli 1671 te Schimmert [Li], 
 doopgetuige van Walterus Muijlkens op woensdag 2 april 1670 te Schimmert [Li], 
 ovl. (ongeveer 34 jaar oud) op zondag 13 december 1682, 
 begr. op zondag 13 december 1682 te Beek [Li] eod. [=13-12-1682] die. Gretien Odekircken s[olvit]
 tr. (beiden hoogstens 32 jaar oud) voor 1680 
 met Hans Jurgen Brackelmans
 geb. circa 1648, 
 doopgetuige van zijn nicht Maria Johanna Heinschen op zondag 5 maart 1684 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Andreas Heinschen op maandag 19 juli 1694 te Beek [Li]. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Catharina ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 12 februari 1681 te Beek [Li] 12 Catharina filia Hans Iurgen [hierboven: Brackelmans] et Margaretae Odekircken coniug(um) suscept. Jo(ann)es Kerckhoffs et Christina Wouters. (getuigen: Jan (Joannes) Kerckhoffs [schepen van Beek] en Christiana Wouters). 
  Hans Jurgen Brackelmans
 tr. (resp. ongeveer 35 en ongeveer 25 jaar oud) (2) (Nederlands Hervormd) op maandag 8 november 1683 te Beek [Li] den 8 november Han Jurgen Brakelman weduwnaer van Entje Odenkerken met Catrijna Frambachs 
 met Catharina Frambach, dr. van Hendrick (Henricus) Frambach en Maria Staveren
 ged. Rooms Katholiek op maandag 26 november 1657 te Beek [Li] 26 Catharina filia Henrici Frambach et Mariae Staueren [= Staveren] coniugum suscept  Aegidius Haesen et Catharina uxor Adami Kerckhoffs. (getuigen: Egidius (Aegidius) Haesen als Aegidius Haesen en Trijn (Catharina) Coumans als Catharina e.v. Adamus Kerckhoffs), 
 doopgetuige van Maria Helena (Maria Magdalena) Bruels op donderdag 27 mei 1717 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Petrus Odekercken op maandag 23 februari 1705 te Beek [Li]. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IVd.  Jan (Joannes), genoemd naar zijn peter Odekercke (Odekircken), zn. van Peter (Petrus) Odekercke (IIIc) en Anna Janssen
 geb. te Neerbeek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op vrijdag 16 september 1650 te Beek [Li] 16o. Joannes filius Petri Odekerke et Joannae coniugum: suscip: Jo(ann)es filius l(e)g. Nicolai Roomens et Mechtildis uxor Jacobi Schillinx ex Schum(m)ert. (getuigen: Jan (Joannes) Romens, als Joannes wettelijke zn van Nicolaus Roomens en Mechtildis , e.v. Jacobus Schillinx uit Schimmert), 
 koster, 
 getuige bij kerk. huw. van zijn achterneef Walter (Walterus) Walteri (IIIk) en Trijn (Catharina) Fremmen op woensdag 21 oktober 1676 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Peter (Petrus) Lemmens op dinsdag 28 februari 1696 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Bilken (Sibilla) Keulen op dinsdag 2 maart 1677 te Geleen [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Joannes Mulders op maandag 17 mei 1688 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Ida Odekircken op zaterdag 26 augustus 1684 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn kleindochter Barbara Kerchofs op dinsdag 4 december 1736 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Ida Haesen op woensdag 26 september 1674 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Christina Roemens op dinsdag 19 februari 1709 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn kleinzoon Joannes Arnoldus Lenaerts op maandag 16 maart 1722 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn kleindochter Joanna Hermans op vrijdag 5 juni 1739 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Anna Curvers op dinsdag 27 november 1725 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Cornelia CŲrvers op zondag 11 juli 1728 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn achternicht An (Anna) Nobers op woensdag 31 augustus 1718 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Jacobus Lemmens op donderdag 31 december 1733 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Maria Stijnen op maandag 23 maart 1716 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Peter (Petrus) Penris op woensdag 21 juli 1700 te Beek [Li], 
 ovl. (ongeveer 90 jaar oud) op donderdag 13 juli 1741, 
 begr. op donderdag 13 juli 1741 te Beek [Li] 13. Jo(ann)es Odekercken matricularius et aetate nonagenarius [=90 jarige].
 tr. (resp. ongeveer 34 en ongeveer 24 jaar oud) (1) (Nederlands Hervormd) op zondag 25 februari 1685 Jan Odekercken j.m. van Neerbeek met Entje Lemmens j.d. van Beeck te Beek [Li] 
 met Entje (Anna) Lemmens, dr. van Houb (Hubertus) Lemmen Lemmens (koster) en Maria Custers alias Gerkens
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 29 mei 1660 te Beek [Li] 29 Anna filia Huberti Lemmens et Mariae Gerkens coniug(um). suscept. Petrus Vrancken et Trijneken Gerkens. (getuige: Petrus Vrancken, Trijneken Gerkens), 
 ovl. (ongeveer 29 jaar oud) op zaterdag 10 december 1689, 
 begr. op zaterdag 10 december 1689 aldaar 10. Enken Lemmens. s[olvit]
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Mechtilde (Mechtildis) ,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 9 april 1686 te Beek [Li], volgt Va
  2.  Anna Odekircken,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 29 augustus 1688 te Beek [Li] 29. Anna filia Jo(ann)is Odekircken et Annae Lemmens coniug(um) suscept Walterus Odekircken per custodem et Gretien Lemmens (getuigen: haar tante Gretien (Margarita) Lemmens en haar oudoom Walter (Walterus) Joannes Odekercke (IIIa), als Walterus Odekircken door de koster),  
   getuige bij kerk. huw. van Peter (Petrus) Thijssen en Catharina Erkens op zondag 18 januari 1728 te Beek [Li]. 
  3.  Hubertus, genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde [Hubertus Lemmen Lemmens] Odekircken,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 4 december 1689 te Beek [Li] 4 Hubertus filius Jo(ann)is Odekircken. et Annae Lemmens coniug(um). suscept Mees Fremmen et Jan Thijssen per custodem (getuigen: Nees (Anges) Fremmen (IIId), als Mees Fremmen, Jan Thijssen door de koster). 
  Jan (Joannes), genoemd naar zijn peter Odekercke
 tr. (resp. ongeveer 42 en ongeveer 22 jaar oud) (2) (Nederlands Hervormd) op zondag 3 mei 1693 Jan Odekerken weduw: van Anna Lemmens met Elisabeth Lemmens j.d. van Beeck te Beek [Li], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 26 april 1693 Huwelijk Beek, 25 Aprilis 1693
Joannes Odekircken habita dispen
satione in tertio et quarto affinitates
gradi cum Elisbeth Lemmens
consanguineus prioris uxoris (bloedverwant aan de eerste echtgenote)
defuarto (=overleden) Anna Lemmens contraxe
coram meritis?
aldaar 
 met Elisabeth Lemmens alias Greven (Greven), dr. van Albert (Albertus) Lemmens en Meiken (Maria) de Greef
 ged. Rooms Katholiek op zondag 21 december 1670 te Beek [Li] 21. Elisabeth filia Alberti Lemmens et Mariae Greuen [= Greven] coniug(um). suscept. Paulus Greuen et Sibijlla Lemmen[s]. (getuigen: haar grootvader Paulus de Greef, als Paulus Greven, Sibijlla Lemmens), 
 doopgetuige van haar kleindochter Anna Margarita Kerchofs op zaterdag 6 oktober 1731 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar kleinzoon Joannes Kerchofs op vrijdag 18 juni 1734 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar kleinzoon Petrus Hermans op dinsdag 2 februari 1745 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar kleinzoon Walterus Lenaerts op woensdag 21 april 1723 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar kleindochter Barbara Weelsch op zondag 29 september 1743 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Arnoldus Lemmens op zondag 24 maart 1715 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Henricus Lemmens op woensdag 2 december 1711 te Beek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.  Petrus, genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde [Petrus Odekercke] Odekircken,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 13 augustus 1693 te Beek [Li] 13. sub conditione baptizatus est Petrus filius Jo(ann)is Odekircken et Elisabeth Greven coniug(um). suscept. Fred[r]icus Roomens et Annae [sic] Custers uxor Petri Odekircken. (getuigen: Frederick Roemens, als Fredericus Roomens en zijn grootmoeder Anna Janssen (zie IIIc), als Anna Custers (van de koster!) e.v. Petrus Odekircken). 
  2.  Christina Odekircken,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 8 maart 1695 te Beek [Li] Christina filia Jois Odekircken et Elisabetha Greven coniug. suscept. Jacobus Greven et Metien Odekircken (getuigen: haar tante Metje (Mechtildis) Odekercke (IVe), als Metien Odekircken en Jacobus Greven),  
   doopgetuige van haar neef Joannes Richardus Lenaerts op zondag 16 februari 1721 te Beek [Li]. 
  3.  Anna, genoemd naar haar grootmoeder aan vaderszijde [Anna Janssen] Odekircken,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 12 november 1696 te Beek [Li] 12 Anna filia Jo(ann)is Odekircken et Elisabeth Greven coniug(um) suscept Jo(ann)es Greuen et Maijken Lemmens. (getuigen: Jan (Joannes) de Greef, als Joannes Greven, Meijken Lemmens),  
   ovl. (ongeveer 1 jaar oud) op zaterdag 1 februari 1698,  
   begr. op zaterdag 1 februari 1698 te Beek [Li] 1 Joanna Odekircken. s[olvit]
  4.  Maria Odekercken,  
   geb. voor 1697, volgt Vb
  5.  Barbara Odekircken,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 20 februari 1698 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 73 jaar oud) op donderdag 19 september 1771, volgt Vc
  6.  Anna Odekircken,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 9 december 1700 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 81 jaar oud) op zondag 30 december 1781, volgt Vd
  7.  Margaretha Odekercken,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 29 januari 1704 te Beek [Li] 29 Margaretha filia Jo(ann)is Odekercken et Elisabethae Lemmens conj. suscep. Jo(ann)es Nijsten et Lucia Roemens (getuigen: Joannes Nijsten, Lucia Roemens). 
  8.  Petrus Odekercken,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 23 februari 1705 te Beek [Li] 23. Petrus filius Jo(ann)is Odekercken et Elisabethae Lemmens conj. sus. Leonardus Didden et Cath. Frambaech. (getuigen: Leonardus Didden en Catharina Frambach (zie IVc)),  
   ovl. (hoogstens 9 jaar oud) voor 1714 waarschijnlijk te Beek [Li]. 
  9.  Albertus, genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde [Albertus Lemmens] Odekercken (Odekircken),  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 14 maart 1708 te Beek [Li] 14 Albertus filius filius [sic] Jo(ann)is Odekercken et Elisabethae Lemmens conj. sus. Jo(ann)es Lenaerts et Helena Odekercken. (getuigen: zijn achternicht Helena Odekircken, als Helena Odekercken, Joannes Lenaerts),  
   doopgetuige van Adamus Laurentius Kerchofs op maandag 9 augustus 1723 te Beek [Li],  
   getuige bij kerk. huw. van Petrus Keulen en Margareta Thijssen alias Wouters op zondag 3 oktober 1723 te Beek [Li],  
   doopgetuige van vervangende getuige Lisabeth (Elisabeth) Kerckhoffs als Albertus Odekircken op dinsdag 29 februari 1724 te Beek [Li],  
   doopgetuige van zijn neef Joannes Richardus Lenaerts op zondag 16 februari 1721 te Beek [Li],  
   getuige bij kerk. huw. van Peter (Petrus) Henrix (zie Vz) en Maria Wouters op zondag 27 juni 1723 te Beek [Li],  
   getuige bij kerk. huw. van Joannes Habets en Anna Martens op zaterdag 29 januari 1724 te Beek [Li],  
   getuige bij kerk. huw. van Melten (Melchioris) Vreen en Cornelia Odekercke op zondag 22 oktober 1724 te Beek [Li],  
   getuige bij kerk. huw. van Cors (Christianus) Haen en Cornelia Lemmens op zondag 26 november 1724 te Beek [Li],  
   doopgetuige van Jacobus Henninx op zaterdag 11 mei 1726 te Beek [Li],  
   doopgetuige van Joannes Lenaerts op dinsdag 16 juli 1726 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 20 jaar oud) op vrijdag 9 april 1728,  
   begr. op vrijdag 9 april 1728 te Beek [Li] 9. Albertus Odekercken, filius nostri custodis, coelebs.
  10.  Petronilla Odekercken,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 8 juni 1711 te Beek [Li], volgt Ve
  11.  Petrus Odekercken,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 11 maart 1714 te Beek [Li] 11 Petrus filius Jo(ann)is Odekercken et Elisabethae Lemmens conj. sus. Jacobus Didden et Anna Frambach. (getuigen: Anna Frambach en Jacobus Didden). 

IVe.  Metje (Mechtildis) Odekercke (Wouters), dr. van Peter (Petrus) Odekercke (IIIc) en Anna Janssen
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 14 december 1658 te Beek [Li] eodem [14-12-1658] die Mechtildis filia Petri Odekercken et Annae [niets geschreven] susceptores Thomas van Essen. et Anna Kerckhoffs uxor Joann[is] Odekercken. (getuigen: stiefgrootmoeder Enke (Anna) Banens alias Kerckhoffs (IIa) als Anna Kerckhoffs (wed. Henrick Kerckhoffs), Thomas van Essen), 
 doopgetuige van haar nicht Christina Odekircken op dinsdag 8 maart 1695 te Beek [Li], 
 tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 42 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op maandag 9 juli 1691 Den 9 July Lemme Lemmens weduw. van Neleken Penders met Metje Odekercken j.docht va(n) Neerbeeck te Beek [Li], 
 kerk.huw. op maandag 25 juni 1691 25 Lemmen Lemmens et Meghtildis Odekircken coram meis. aldaar 
 met Lemmen (Lambertus) Lemmens, zn. van Houb (Hubertus) Lemmen Lemmens (koster) en Maria Custers alias Gerkens
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 14 januari 1649 te Beek [Li] 14o. Lambertus filius Huberti Lem(m)ens Custers, et Mariae coniugum: suscip: Guilielmus Hamers, et Sybilla vidua Ottonis Haghemans per Catharinam uxorem Wilhelmi Lem(m)ens te Neerbeeck. (getuigen: Wilhelmus Hamers als Guilielmus Hamers, Sybilla Nuchelmans alias Penris weduwe van Otto Haghemans door Catharina e.v. Wilhelmus Lemmens uit Neerbeek en Catharina Banits e.v. Wilhelmus Lemmens uit Neerbeek nms. Sybilla weduwe van Otto Haghemans), 
 doopgetuige van Gertrudis Hilgers op vrijdag 12 maart 1688 te Beek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Cornelia ,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 21 juli 1692 te Beek [Li] 21 sub conditione baptizata Cornelia filia Lamberti Lemmens et Mechtildis Odekircken coniug(um). suscept. Lemmen Lemmens et Joanna uxor Walteri Odekircken. (getuigen: haar halfneef Lambertus Lemmens als Lemmen Lemmens en Jenneke (Joanna) Nijsten (zie IIIa) e.v. Walterus Odekircken),  
   tr. (resp. hoogstens 24 en ongeveer 25 jaar oud) voor 1717  
   met Hermanus Nobers,  
   geb. voor 1692. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 
  2.  Peter (Petrus) ,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 28 februari 1696 te Beek [Li] (getuigen: zijn oom Jan (Joannes) Odekercke (IVd), als Joannes Odekircken, Maria Penris),  
   doopgetuige van zijn nicht Maria Nobers op donderdag 18 december 1721 te Beek [Li],  
   doopgetuige van zijn achterneef Herman (Hermannus) Ummelen op zondag 26 juni 1757 te Geleen [Li],  
   doopgetuige van zijn achterneef Joannes Ummelen op maandag 11 augustus 1760 te Geleen [Li]. 
  3.  Maria ,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 18 juli 1698 18. Maria filia Lamberti Lemmens et Mechtildis Wouters coniug(um). suscept m. Petrus Wijers et Maria Lemmens Mechtildis Odekercke wordt Mechtildis Wouters genoemd! te Beek [Li] (getuigen: Peter (Petrus) Wiers (IVa), e.v. Helena Odekercke, Maria Lemmens). 

IVf.  Sebastianus Odekercken (Odekircken, Wouters), zn. van Henderick (Henricus) Odekercken (IIId) en Ida Nijsten
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 20 februari 1653 te Beek [Li] 20o. Sebastianus filius Henrici Odekercke et Jdae Nijsten coniugum: suscip: Petrus Banens et Gertrudis uxor Frem(m)en Kerckhoffs. (getuigen: Gertrudis Stijnen als aangetrouwde oudtante als Gertrudis e.v. Fremmen Kerckhoffs en Peter (Petrus) Banents alias Peumans), 
 doopgetuige van zijn achterneef Sebastianus Nijsten op woensdag 17 september 1704 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Gertrudis Stijnen op vrijdag 29 november 1720 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Maria Malders op vrijdag 4 februari 1695 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Catharina Malders op dinsdag 23 december 1698 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn kleinzoon Lambertus Meulenberg op zaterdag 29 juli 1719 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn kleinzoon Matthias Peters op woensdag 24 april 1715 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn achternicht Petronilla Odekercken (Ve) op maandag 8 juni 1711 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn kleindochter Catharina Odekercken (VIa) op donderdag 6 juli 1719 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn achterkleindochter Maria Peters op zaterdag 22 oktober 1740 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Sophia Tack op dinsdag 13 februari 1714 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Maria Malders op dinsdag 24 januari 1719 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Lambertus Stijnen op vrijdag 22 december 1713 te Beek [Li], 
 ovl. (ongeveer 88 jaar oud) op dinsdag 17 oktober 1741, 
 begr. op dinsdag 17 oktober 1741 te Beek [Li] 17. Sebastianus Odekercken viduus.
 tr. 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 27 jaar oud) (Rooms Katholiek) op woensdag 25 oktober 1679 25 sponsalibus rite ac legitime praemissis sub eodem pastore d[omin]o Henckeles ac testibus Sebastiano Nijsten et Margareta Lemmens contraxerunt sponsalia matrimonium. Janus Odekircken et Catharina Lemmens. ook opgenomen op datum 25 november 1679: 25 Sebastiaen Nijsten met Margereet Lemmens voor den pastoor als getuijgen zijn getrout. Jan Odekircken ende Catharina Lemmens aldaar (getuigen: zijn neef Sebastianus Nijsten en zijn schoonzuster en haar zus Gretien (Margarita) Lemmens
 met Trineken (Catharina) Lemmens, dr. van Houb (Hubertus) Lemmen Lemmens (koster) en Maria Custers alias Gerkens
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 30 mei 1652 te Beek [Li] 30o. Catharina filia Huberti Lem(m)ens et Mariae coniugum suscip: Wilhelmus Lem(m)ens per Walterum Odekercke et Cornelia uxor Gerardi Martini. (getuigen: Guilielmus Lemmens als Wilhelmus Lemmens door Walterus Odekercke [koster], Walter (Walterus) Joannes Odekercke (IIIa) [koster] nms. Wilhelmus Lemmens en Cornelia Cocks als Cornelia e.v. Gerardus Martens), 
 doopgetuige van haar nicht Anna Melders op woensdag 21 augustus 1686 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Arnoldus Melders op vrijdag 1 februari 1692 te Beek [Li], 
 ovl. (hoogstens 89 jaar oud) voor 1741. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Joannes Odekircken,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 10 juni 1681 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 37 jaar oud) op maandag 24 april 1719 te Groot Genhout [Li], volgt Vf
  2.  Maria Wouters alias Odekercken,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 6 maart 1683 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 70 jaar oud) op maandag 28 mei 1753, volgt Vg
  3.  Ida,genoemd naar haar grootmoeder aan vaderszijde [Ida Nijsten] Odekircken,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 26 augustus 1684 te Beek [Li] 26. Ida filia Sebastiani Odekircken et Catharinae Lemmens coniug(um) susce[p]t. Joannes Od[ek]ir[c]ken per custodem Walterum Odekircken et Helena Kerckhoffs (getuigen: haar aangetrouwde oom Jan (Joannes) Odekercke (IVd) als Joannes Odekircken, Helena Kerckhoffs),  
   ovl. (hoogstens 4 jaar oud) voor 1689 waarschijnlijk te Beek [Li]. 
  4.  Hubertus, genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde [Hubertus Lemmen Lemmens] Odekircken,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 23 februari 1686 te Beek [Li] 23. Hubertus filius Sebastiani Odekircken. et Catharinae Lemmens coniug(um). suscept. Petrus Odekircken per custodem fratrem et Anna Odekircken. (getuigen: zijn oom Petrus Odekercken als Petrus Odekircken en zijn achternicht Anna Odekercke als Anna Odekircken),  
   ovl. (hoogstens 6 jaar oud) voor 1692 waarschijnlijk te Beek [Li]. 
  5.  Catharina Odekircken,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 19 september 1687 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 36 jaar oud) op maandag 11 september 1724, volgt Vh
  6.  Ida Odekircken,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 5 oktober 1689 te Beek [Li] 5. Jda filia Sebastiani Odekircken et Catharinae Lemmens, coniug(um). suscept. Walterus Odekircken. no(min)e Thijs Stijnen Elsloeani et Catharina Kerckhoffs no(min)e Judith Mulckens. (getuige: Thijs Stijnen uit Elsloo, Judith Mulckens). 
  7.  Hubertus Odekircken,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 5 april 1692 te Beek [Li] item. [=05-04-1692] Hubertus filius Sebastiani Odekircken et Trijn Lemmens coniug(um). suscept. Petrus Wiers et Mariae [sic] Kerckhoffs. (getuigen: Peter (Petrus) Wiers (IVa), Maria Kerckhoffs). 

IVg.  Meijken (Maria), genoemd naar overleden zuster 2 Walteri (Wouters), dr. van Walter (Walterus) Jacobus Walteri alias Wouters (IIIe) en Heijlken (Helena) Nijsten
 geb. te Groot Genhout [Li] - Printhagen, 
 ged. Rooms Katholiek op zondag 24 januari 1649 te Beek [Li] 24o. Maria filia Walteri Jacobi Walteri et Helenae coniugum: suscip: Joannes Petri Nijsten et Margareta uxor Henrici Walteri. (getuigen: haar oom Joannes Petrus Nijsten als Joannes Petrus Nijsten en Margaretha Schetseneers (zie IId) als Margaretha e.v. Henricus Wouters), 
 doopgetuige van haar neef Wilhelmus Wouters op woensdag 2 augustus 1673 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Joannes Domenicus Kerckhoffs op zondag 24 juni 1691 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Jacobus Fremmen op dinsdag 29 december 1671 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Maria Wouters (Vj) op zaterdag 4 juni 1689 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Joannes Pullen op zaterdag 15 juni 1715 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Neeleken (Cornelia) Haghmans op zondag 30 augustus 1693 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Gerardus Hopperts op zondag 2 augustus 1693 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Cornelia Kerckhoffs op dinsdag 21 juli 1676 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Joannes Habets op dinsdag 15 februari 1678 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Helena Wouters op zondag 6 augustus 1713 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van haar zwager Matthias Kerckhoffs (zie IVi) en haar zus Neliken (Cornelia) Wouters op woensdag 27 januari 1683 te Beek [Li], 
 tr. 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 22 en 34 jaar oud) (Rooms Katholiek) op woensdag 15 april 1671 te Beek [Li] Joannes Penris cum Maria Wouters presente [=in aanwezigheid van] Gerardus Mingers et Ida Wouters contractavit matrimonium [=onder huwelijkse voorwaarden?] (getuigen: haar achternicht Ida Wouters, Gerardus Mingens), 
  
 Verband tussen de familie Penris en Wouters op zondag 29 september 1686 te Beek [Li], 
 Maria Penris is de dochter van Jan (Joannes) Penris x Maria Wouters. Zij treedt in het huwelijk met haar oom Peter (Petrus) Wouters, de broer van haar moeder Maria Wouters., 
 Familie relaties
 Maria Wouters krijgt op 17 jaar dochter Agatha en is ongehuwd. Als vader wordt opgegegven Joannes Penris. Is dit een erkend vaderschap? 5 jaar later huwt hij met Maria Wouters., 
 Verder onderzoek
 Maria Wouters x1671 Jan Penris - Klein Genhout Beek (Collectie Habets 1269-35-1675 en 1269-56-1686) 
 met Jan (Joannes) Penris (Penders), zn. van Ercken (Arnoldus) Stephanus Penris en Sophia Cuijpers
 geb. op zondag 15 juni 1636 te Klein Genhout [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op zondag 15 juni 1636 te Beek [Li] (getuigen: Jan (Joannes) Didden, Elisabeth Enghels), 
 landbouwer te Klein Genhout, 
 doopgetuige van zijn neef Henricus Wouters op dinsdag 7 maart 1702 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Ida Seghels op vrijdag 15 maart 1686 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Jan (Joannes) Didden op woensdag 5 juli 1673 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Mechtel (Mechtildis) Schutjens op woensdag 17 mei 1719 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Henricus Wouters (IVaa) op dinsdag 22 februari 1667 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn achterkleinzoon Joannes Nijsten op vrijdag 2 november 1714 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Peter (Petrus) Kerckhofs op vrijdag 11 januari 1704 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Gasparis Hoen op maandag 2 juni 1687 te Beek [Li], 
  
 Gichtregister (LvO 4130 - scan op zaterdag 3 maart 1663 te Beek [Li], 
 erfbuyting tussen Jan Swilden en zijn zwager Jan Penris, de eerste ruilt de helft van een weijde groot 1 morgen en 33 kleine roeden gelegen in cleingenhout int erfhagen rgt Ott Martens, Peter Bemelmans, iedere kleine roeden 3 gulden, tegen van de tweede 1 morgen en 10Ĺ kleine roeden akkerland gelegen in 3 parcelen, een achter tweewissen kroup, het ander op het selfs velt vast en het derde oock vast daerbij, iedere kleine roede 2 gulden,. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Agatha ,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 8 maart 1666 8. Agatha filia Joannis Penris et Mariae Wouters coniugum. susceptores Rencken Penris et Helijken Schols per Sibijllam Wouters. moeder Maria is 17 jaar en ongehuwd, erkend vaderschap van Joannes Penris, of is het een andere moeder mogelijk Maria Kessels (huw 1666 te Geleen)? Volgens doopakte gehuwd!? te Beek [Li] (getuigen: Bil (Sibilla) Odekirchen, als Sibijlla Wouters vervangende getuige voor Helijken Schols, Rencken Penris, Helijke Schols per Sibyllam Wouters [=dochter Henricus x Margetertha Scheffeners ww]). 
  2.  Sophia ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 17 augustus 1672 Sophia filia Joannis Penris et Maria Wouters suscept. Joannes Kerkhoffs et Elzken Erckens per alians tempore Genoemd naar haar grootmoeder aan vaderszijde (Sophia Cuijpers) te Beek [Li] (getuigen: Jan (Joannes) Kerckhoffs op de Linde, Elzken Erckens),  
   doopgetuige van haar nicht Cornelia Penris op dinsdag 25 maart 1692 te Beek [Li],  
   tr. (resp. ongeveer 37 en ongeveer 58 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zondag 20 oktober 1709 Den 20 8bris. Corst Hagemans j.m. met Sophia Penders ex kleijn genhout te Beek [Li],  
   kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zaterdag 2 november 1709 2 Christianus Haghemans et Sophia Penders testibus ijsdem ut ante aldaar  
   met Corst (Christianus) Haghemans, zn. van Jacobus Christianus Haghemans en Anna Kerckhoffs,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 27 augustus 1651 27o. Christianus filius Jacobi Haghemans et Annae Kerckhoffs coniugum: suscipientes Nicolaus Diericks van Urmundt et Anna uxor Jo(ann)is Kerckhoffs Genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde (Corst/Christianus Haghemans) te Beek [Li] (getuigen: Entgen (Anna) Haesen, als Anna e.v. Joannes Kerckhoffs, Nicolaus Diericks uit Urmond),  
   doopgetuige van Joanna Wouters in oktober 1684 te Beek [Li],  
   doopgetuige van zijn kleinzoon Joannes Walen op zondag 21 december 1732 te Beek [Li],  
   doopgetuige van Elisabeth (Maria Elisabeth) Philips op zaterdag 15 februari 1698 te Beek [Li]. Uit dit huwelijk 2 dochters. 
  3.  Maria Christina ,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 19 juli 1675 Maria Christiana filia Jois Penris et Maria Wouters coning. suscept. Sebastianus Nijsten per Custodem et Maria Wouters uxor Martini Wouters Genoemd naar haar tante aan moederszijde te Beek [Li] (getuigen: Janis (Sebastianus) Nijsten, door de koster en Meijken (Maria) Kerckhoffs (zie IIIf), als Maria Wouters e.v. Martinus Wouters). 
  4.  Helena ,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 19 februari 1680 19. Helena filia Jo(ann)is Penris et Mariae Wouters. coniug(um) suscept Joannes Kerckhoffs et Judith Huntgens. Genoemd naar haar grootmoeder aan moederszijde (Helena Nijsten) te Beek [Li] (getuigen: Jan (Joannes) Kerckhoffs en Judith Canisius (zie IIIh), als Judith Huntgens),  
   doopgetuige van haar achterneef Joannes Matthias Penris op vrijdag 19 september 1749 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 8 jaar oud) in mei 1688,  
   begr. in mei 1688 Helena Penris. te Beek [Li]. 
  5.  Elisabeth ,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 28 augustus 1683 28 Elisabeth filia Jo(ann)is Penris et Mariae Wouters coniug(um) suscept Willem Fremmen et Neliken Wouters te Beek [Li] (getuigen: Willem (Guillielmus) Fremmen en haar tante Neliken (Cornelia) Wouters (IVi)),  
   doopgetuige van haar achterneef Walterus Nijsten op dinsdag 25 september 1731 te Beek [Li]. 
  6.  Joannes ,  
   ged. op woensdag 26 mei 1688 26 Joannes filius Jo(ann)is Penris et Mariae Wouters coniug(um) suscept Jo(ann)es Seghels et Maria Martens Genoemd naar zijn peter (Joannes Seghels) te Beek [Li] (getuigen: zijn aangetrouwde oom Mr. Jan (Joannes) Segels (zie IVh), Maria Martens),  
   doopgetuige van zijn achterneef Jan (Joannes) Martens op donderdag 9 februari 1736 te Beek [Li],  
   doopgetuige van zijn kleinzoon Petrus Penris op zondag 21 augustus 1740 te Beek [Li],  
   tr. (resp. ongeveer 24 en 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 17 september 1712 Joh: Penders J.M. van Kleijn gen hout met Jenne Nootermans van Geverijk te Beek [Li]  
   met Joanna (Josephina Johanna) Notermans,  
   geb. op zondag 25 december 1689 dr van Frembertus Notermans en Ida Haesen te Geverik [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 25 december 1689 te Beek [Li] (getuige: Petrus Lemmens, Maria Haesen),  
   doopgetuige van haar kleinzoon Joannes Matthias Penris op vrijdag 19 september 1749 te Beek [Li],  
   doopgetuige van haar kleindochter Maria Joanna Penders op dinsdag 21 december 1745 te Klimmen [Li],  
   doopgetuige van Matthias Nijsten op woensdag 22 februari 1736 te Beek [Li],  
   doopgetuige van Joes (Joannes) Phijlips op vrijdag 17 mei 1726 te Beek [Li],  
   doopgetuige van Joanna Catharina Nijsten op donderdag 29 april 1756 te Beek [Li]. Uit dit huwelijk 4 zonen. 
  7.  Maria ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 28 mei 1690 28 Maria filia Jo(ann)is Penris et Mariae Wouters coniug(um) suscept Matthias Kerckhofs et Jda Kerckhoffs te Beek [Li] (getuigen: haar aangetrouwde oom Matthias Kerckhoffs (zie IVi) en haar oudtante Ida Nijsten, als Ida Keckhoffs),  
   doopgetuige van Judith Kerchofs op dinsdag 16 december 1721 te Beek [Li],  
   doopgetuige van haar achternicht Maria Malders op dinsdag 11 augustus 1722 te Beek [Li]. 
  Jan (Joannes) Penris, zn. van Ercken (Arnoldus) Stephanus Penris en Sophia Cuijpers
 tr. (resp. 23 en 20 jaar oud) (1) (Nederlands Hervormd) op zondag 2 november 1659 te Beek [Li] Jan Penres jonckm: van Kleijncengenh. en Trijneken Kerckhoffs jond. van Geverick 
 met Trijneken (Catharina, Trijncken) (Trijncken) Kerckhoffs alias Haesen (Haesen), dr. van Jan (Joannes) Kerckhoffs op de Linde en Entgen (Anna) Haesen
 geb. op woensdag 9 maart 1639 te Geverik [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op woensdag 9 maart 1639 te Beek [Li] (getuigen: haar achterneef Joannes Henricus Kerckhoffs op de Linde, filius Henrici Kerckhoffs, Catharina Finners [Finiers]), 
 doopgetuige van haar achternicht Lisbet (Elisabetha) Wouters op donderdag 23 februari 1696 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Lambertus Coumans op vrijdag 25 april 1659 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Jacob (Jacobus) Wouters (IVp) op zondag 10 februari 1664 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Peter (Petrus) Kerckhoffs op zondag 1 maart 1665 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Joannes Hoen op zondag 1 november 1682 te Beek [Li], 
 ovl. (30 jaar oud) op donderdag 31 oktober 1669 te Beek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Sophia ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 19 januari 1661 te Beek [Li] (getuigen: Peter (Petrus) Banents alias Peumans, Maria Haesen [=oudtante, zuster van grootmoeder Anna Haesen? ww]),  
   doopgetuige van haar neef Walterus Wouters op zaterdag 10 april 1706 te Beek [Li]. 
  2.  Maria ,  
   geb. te Klein Genhout [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 18 mei 1662 te Beek [Li] (getuigen: haar oudoom Jan (Joannes) Haesen, Cijken Kerckhoffs),  
   doopgetuige van haar nicht Maria Sieghels op woensdag 20 december 1690 te Beek [Li],  
   doopgetuige van Ludovicus Sangen op woensdag 22 november 1724 te Spaubeek [Li],  
   getuige bij kerk. huw. van haar oom Jan (Joannes) Kerckhoffs en haar aangetrouwde tante Maria Gielkens op dinsdag 11 juli 1690 te Beek [Li],  
   doopgetuige van haar kleinzoon Jacobus Martens op zondag 13 februari 1718 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 65 jaar oud) op zondag 22 juni 1727,  
   begr. op zondag 22 juni 1727 22. Maria Penris relicta quondam Petri Wouters. te Beek [Li],  
   tr.  
   met Peter (Petrus) Wouters, zn. van Walter (Walterus) Jacobus Walteri alias Wouters (IIIe) en Heijlken (Helena) Nijsten (zie IVj). Uit dit huwelijk 7 kinderen. 
  3.  Thijs (Matthias) ,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 27 oktober 1664 te Beek [Li] (getuigen: Ghiel (Egidius) Vulders, Giel Eeulders [=Mulders ??]),  
   getuige bij kerk. huw. van Peter (Petrus) Banens (zie IVt) en Meyken (Maria) Wouters op zaterdag 3 juli 1683 te Beek [Li],  
   doopgetuige van Matthias Mevis op dinsdag 9 maart 1683 te Spaubeek [Li],  
   doopgetuige van Margareta Coumans op dinsdag 21 mei 1697 te Beek [Li]. 
  4.  Erken (Arnoldus) ,  
   woonachtig te Neerbeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 13 oktober 1667 13. Arnoldus filius Joannis Penris et Catharinae Kerckhoffs vulgo Haesen. coniu(g)um. suscept. Gisbertus Haghens et Catharina Kerckhoffs vidua Janus Nijsten per Jdam Nijsten Genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde (Ercken Penris) te Beek [Li] (getuigen: Ghijs (Gisbertus) Haeghens, Ida Nijsten (zie IIId), namens Catharina Kerckhoffs de weduwe van Janus Nijsten en Catharina Kerckhoffs, weduwe van Janus Nijsten door Ida Nijsten),  
   doopgetuige van zijn kleinzoon Gerardus Penris op woensdag 29 december 1717 te Beek [Li],  
   doopgetuige van zijn kleindochter Helena Penris (zie VIc) op dinsdag 11 oktober 1729 te Beek [Li],  
   tr. (resp. ongeveer 21 en minstens 20 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op woensdag 3 november 1688 Erken Penders j.m. van Neerb: met Maeijken Smeets j.d. van Beeck te Beek [Li],  
   kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 24 oktober 1688 24. Erken Penris et Maria Smets coram meis aldaar  
   met Maeijken (Maria) Smets (Smeets, Maenen) (Maenen),  
   geb. voor 1668,  
   doopgetuige van Hubertus Penders op zondag 19 september 1706 te Beek [Li],  
   begr. op maandag 28 augustus 1730 (Maria Smeets gehuwd met Arnoldus Penders) te Beek [Li]. Uit dit huwelijk 6 kinderen. 
  5.  Elisabeth ,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 13 december 1668 13. Elisabeth filia Joannis Penris et Catharinae Kerckhoffs coniug(um). suscept. Marten Wouters et Catharina Kerckhoffs. te Beek [Li] (getuigen: Marten (Martinus) Jacobus Walteri alias Wouters (IIIf), als Marten Wouters en haar achternicht Trijn (Catharina) Kerckhoffs),  
   ovl. (hoogstens 14 jaar oud) voor 1683 vermoedelijk te Beek [Li]. 

IVh.  Bilken (Sijbilla) Wouters, dr. van Walter (Walterus) Jacobus Walteri alias Wouters (IIIe) en Heijlken (Helena) Nijsten
 geb. te Groot Genhout [Li] - Printhagen, 
 ged. Rooms Katholiek op zondag 6 januari 1658 te Beek [Li] 6 Sibijlla filia Walteri Wouters et Heliken Nijsten coniug(um) suscept Thijs Cuijpers ex S[p]aubeeck, et Maria Ruijters ex Schimmert uxor Vaes Coex. (getuigen: Maria Ruijters, uit Schimmert e.v. Vaes Coex [=Servatius Coecx], Thijs Cuijpers uit Spaubeek), 
 doopgetuige van Margareta Habets (zie IVa) op zondag 17 mei 1682 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar achterneef Jacobus Banens op zondag 25 december 1689 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar achterneef Capar Penders op zondag 31 maart 1720 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar kleinzoon Gerardus Malders op maandag 15 juli 1720 te Beek [Li], 
 ovl. (ongeveer 65 jaar oud) op zaterdag 24 april 1723 te Beek [Li], 
 begr. op zaterdag 24 april 1723 aldaar 24 ejusdem Sijbilla Wouters relicta quondam [=weduwe van wijlen] Jo(ann)is Zegels.
 tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 28 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op dinsdag 29 mei 1685 te Beek [Li] Den 29 mey Mr. Jan Segels J.M. van Neerbeeck met Sibilla Wouters J.D. van Genhout
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) in mei 1685 aldaar M Joannes Siegels Sibijlla Wouters coram meis [=in mijn tegenwoordigheid]
  
 Verder ondezoek, 
 Sibilla Wouters x1685 Jan Ziegels (Segels) Neerbeek (Collectie Habets 1265-41-1705 en 1566-47-1707) 
 met Mr. Jan (Joannes, Margus Joannes) Segels (Seghels, Siegels, Ziegels, Zegels), zn. van Peter (Petrus) Seghels (magister [=meester in de rechten, advocaat], chirurg) en Ida Banens
 ged. Rooms Katholiek op zondag 8 april 1657 te Neerbeek [Li] 8 Jo(ann)es filius Petri Seghels et Jdae Banits coniugum susceptores Matthias Banits iunior ex Gele[e]n et Catharina Proesten (getuigen: Tisken (Mathias) Banendts, als Mathias Banits junior uit Geleen en Catrijn (Catharina) Proosten, als Catharina Proesten), 
 doopgetuige van zijn neef Joannes Penris op woensdag 26 mei 1688 te Beek [Li], 
  
 Woord Margus, 
 Is het gebruikte Margus een (foutieve) schrijfwijze voor het Latijnse woord Magister, hetgeen Meester in de rechten betekent?, 
 doopgetuige van zijn nicht Petronilla Creeften op zondag 20 december 1682 te Elsloo [Li], 
 doopgetuige van zijn kleinzoon Joannes Hansen op zaterdag 1 oktober 1712 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van zijn zwager Mathias Lemmens en zijn zus Ida Seghels op woensdag 25 juni 1681 te Munstergeleen [Li], 
 doopgetuige van zijn achternicht Mechtildis Wouters op zondag 20 augustus 1719 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Theodorus Erkens op dinsdag 28 juni 1695 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Anna Wouters op maandag 13 februari 1702 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn achterneef Mathias Kerckhofs op donderdag 3 december 1711 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Hubertus Keulen op dinsdag 15 juli 1692 te Beek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Ida Seghels (Coimans, Loijmans),  
   afkomstig uit Neerbeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 15 maart 1686 te Beek [Li] 15. Jda filia Jo(ann)is Seghels et Sibijllae Wouters. coniug(um). suscept. Jo(ann)es Penris et Catharina Seghels. (getuigen: haar aangetrouwde oom Jan (Joannes) Penris (IVg), Catharina Seghels),  
   doopgetuige van haar neef Jacobus Odekircken op woensdag 14 mei 1738 te Beek [Li],  
   doopgetuige van haar nicht Afgeschermd ,  
   ovl. (ongeveer 53 jaar oud) op zaterdag 20 juni 1739 te Spaubeek [Li],  
   begr. op dinsdag 23 juni 1739 aldaar 20 junij sacris ecclesiae sacramentis rite premunita pie in domino obijt Ida Seigels uxor Wilhelmi Hanssen et 23. eiusdem sepulta est.,  
   tr. (resp. ongeveer 24 en minstens 25 jaar oud) op zondag 27 april 1710 te Beek [Li] den 27 april. Willem Hanssen j.m. van Hobbelraat. met Jda Seegels j.d. van Neerbeeck,  
   kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 4 mei 1710 te Spaubeek [Li] 4 meij matrimonio juncti sunt Wilhelmus Hanssen et Jda Segels testes Lambertus Hanssen et Nicolaus Selis. (getuigen: zijn broer en haar zwager Lambertus Hanssen en Nicolaas Zelis als Nicolaus Selis)  
   met Willem (Wilhelmus) Hanssen, zn. van Willem (Wilhelmus) Hanssen en Meijken (Maria) Dederens,  
   voor 1684 (ontbreekt in doopregister) afkomstig uit Hobbelrade [Li] - Spaubeek,  
   doopgetuige van zijn nicht Anna Catharina Hanssen op woensdag 27 juli 1718 te Spaubeek [Li],  
   doopgetuige van zijn neef Joes (Joannes) Wouters (VIm) op woensdag 25 maart 1722 te Spaubeek [Li],  
   doopgetuige van zijn nicht Catharina Hanssen op vrijdag 8 januari 1706 te Beek [Li],  
   doopgetuige van Nicolaus Sangen op dinsdag 31 augustus 1723 te Spaubeek [Li],  
   doopgetuige van Anna Margaretha Heijnen op zondag 25 augustus 1743 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (minstens 63 jaar oud) op vrijdag 13 oktober 1747 aan dyssenterie te Spaubeek [Li],  
   begr. op zaterdag 14 oktober 1747 aldaar eodem [=13-10-1747] pie in domino obijt ex dissenteria sacris ecclesiae sacramentis rite praemunitus Wilhelmus Hansen viduus Idae Segels et 14 eiusdem sepultus.. Uit dit huwelijk 10 kinderen. 
  2.  Helena Seghels,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 1 september 1687 te Beek [Li] 1. Helena filia Jois Seghels et Sibijlla Wouters coning. suscept. Joes Kerckhoffs et Petronilla Segels (getuigen: haar tante Petronilla Zijechels als Petronella Segels en Jan (Joannes) Kerckhoffs (zie IVa)). 
  3.  Petronella ,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 15 oktober 1688 te Beek [Li] 15. Petronella filia magistri Jo(ann)is Segels et Sibijllae Wouters coniug(um). suscept. Jacobus Kreften. et Cornelia Kerckhoffs (getuigen: haar aangetrouwde oom Jacobus Creeften als Jacobus Kreeften en haar achternicht Cornelia Kerckhoffs),  
   doopgetuige van haar achterneef Mathias Kerckhofs op zaterdag 14 februari 1705 te Beek [Li],  
   ovl. (hoogstens 8 jaar oud) voor 1697 waarschijnlijk te Beek [Li]. 
  4.  Maria, genoemd naar haar meter Sieghels (Segels),  
   woonachtig te Neerbeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 20 december 1690 te Beek [Li] eod. [=20-12-1690] die Maria filia Joannis Sieghels et Sibijlla Wouters coniug(um). suscept. Maria Penris. [verder niets geschreven] (getuige: haar aangetrouwde tante Maria Penris (zie IVj)),  
   doopgetuige van haar nicht Maria Sijbilla Hanssen op woensdag 26 januari 1729 te Spaubeek [Li],  
   doopgetuige van haar neef Gerardus Malders op maandag 15 juli 1720 te Beek [Li],  
   ovl. (hoogstens 60 jaar oud) voor 1751,  
   tr. (resp. ongeveer 44 en ongeveer 38 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zaterdag 29 januari 1735 te Beek [Li] d(en) 29 ja[nu]ary. Paulus Penders j.m. met Maria Segels j.d. beijde van Neerbeeek,  
   kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 13 februari 1735 aldaar 13. Paulus Penris cum Mari‚ Zegels, testibus Adamo Penris et Jo(ann)e Zegels. (getuigen: zijn broer en haar achterneef Adamus Penris en zijn achterneef en haar broer Joannes Seghels als Joannes Zegels)  
   met haar achterneef Paulus Penris (Penders), zn. van Thijs (Matthias) Penners en Lijsbet (Elisabeth) Keulen,  
   woonachtig te Neerbeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 13 februari 1696 te Beek [Li] (getuigen: zijn oom Gerardus Penris, als Gerken Penris, Trijn Keulen),  
   doopgetuige van zijn nicht Maria Lucia Stijnen op donderdag 18 februari 1740 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 75 jaar oud) op zondag 2 februari 1772 plotseling overleden te Beek [Li] 2da feb: subitanea morte ereptus est Paulus Penders maritus Annae Rutten. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Elisabeth (Maria Elisabeth) Siegels (Zegels, Seegels, Segels),  
   woonachtig te Geverik [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 21 november 1692 te Beek [Li] 21 Maria Elisabeth filia magistri Jo(ann)is Sieghels et Sibijllae Wouters coniug(um). suscept m. Jo(ann)es [niets geschreven] ex Herle et Jda Kirckhoffs uxor Sebastiani Kerckhoffs (getuigen: haar oudtante Ida Nijsten als Ida Kerckhoffs e.v. Sebastianus Kerckhoffs, Joannes (van Heerlen)),  
   doopgetuige van haar nicht Maria Cornelia Odekercken op vrijdag 8 september 1724 te Beek [Li],  
   doopgetuige van haar kleindochter Anna Elisabeth Martens op maandag 29 juni 1761 te Beek [Li],  
   doopgetuige van Maria Petronilla Stijnen op donderdag 8 november 1736 te Beek [Li],  
   doopgetuige van Wilhelmus Hendricks op dinsdag 2 juni 1744 te Beek [Li],  
   getuige bij kerk. huw. van haar neef Matthijs (Matthijas) Kerckhoffs en Maria Wilhems op vrijdag 13 februari 1722 te Beek [Li],  
   doopgetuige van haar neef Petrus Hanssen op vrijdag 7 januari 1724 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (hoogstens 86 jaar oud) voor 1779,  
   tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 29 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zondag 14 november 1723 te Beek [Li] Johannes Odekerken j.m. van Geverijk met Elisabeth Seegels j.d. van Geverijk,  
   kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zaterdag 27 november 1723 aldaar 27 Jo(ann)es Odekircken cum Elizabeth‚ Zegels testibus Arnoldo Erkens et Ann‚ Kerc[k]hofs. (getuigen: Ercken (Arnoldus) Erkens, Anna Kerchofs)  
   met Joannes Odekircken (Odekerken), zn. van Joannes Odekercke en Maria Vrancken,  
   woonachtig te Geverik [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 7 oktober 1694 te Beek [Li] 7 Joannes filius Jo(ann)is Odekircken et Mariae Vrancken coniug(um). suscept Wilken Fremmen. et Trineken Vrancken. (getuigen: zijn oudoom Wilken (Guillielmus) Hermannus Fremmen en Trineken (Catharina) Vrancken),  
   doopgetuige van zijn kleinzoon Jan Willem (Wilhelmus) Martens op zondag 22 juli 1759 te Beek [Li],  
   doopgetuige van zijn nicht Maria Malders op dinsdag 11 augustus 1722 te Beek [Li],  
   doopgetuige van zijn nicht Catharina Malders op zaterdag 15 mei 1728 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 85 jaar oud) op woensdag 22 december 1779,  
   begr. op woensdag 22 december 1779 te Beek [Li] 22 obyt Jo[ann]es Odekercken 86 ann: viduus Elis. Zegels en 22da xbris obyt eccl ss. praemunitus Jo[ann]es Odekercken 86 ann: viduus [niets geschreven] pro quo in sepult. nihil sol jura. Uit dit huwelijk 6 kinderen. 
  6.  Petrus Seghels,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 25 augustus 1694 te Beek [Li] 25. Petrus filius m. Jo(ann)is Seghels et Sibijllae Wouters coniug(um) suscept. Jasparus Dullens. vilicus van den Biesen. et Maria Vromen uxor Jacobi Wouters. (getuigen: Jaspar (Casparus) Dullens (van den Biesen) en zijn aangetrouwde tante Mecken (Maria) Vromen (zie IVk) e.v. Jacobus Wouters). 
  7.  Jacobus Seghels (Segels),  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 26 oktober 1695 te Beek [Li] 26 Jacobus filius mag(ist)ri Joa(nn)is Seghels et Sibijllae Wouters coniug(um) susceptores. Hencken Gangels ex Elsloe et Maria Kerckhoffs uxor Martini Wouters. (getuigen: Meijken (Maria) Kerckhoffs (zie IIIf), e.v. Martinus Wouters, Hencken Gangels van Elsloo),  
   doopgetuige van zijn neef Willem (Wilhelmus) Hanssen op donderdag 14 november 1726 te Spaubeek [Li]. 
  8.  Petronilla ,  
   geb. te Neerbeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 2 februari 1697 te Beek [Li] 2 Petronilla filia m. Jo(ann)is Se[g]hels et Sibillae Wouters coniug(um). suscept Jasper Dullens. ex Geleen et Judith Wouters. (getuigen: Jaspar (Casparus) Dullens uit Geleen en Judith Canisius (zie IIIh), haar aangetrouwde oudtante als Judith Wouters e.v. Peter Wouters),  
   tr. (resp. ongeveer 19 en ongeveer 27 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zondag 17 januari 1717 te Beek [Li] d(en) 17 januarij. Joh: Malders j.m. van Neerbeeck. met Peternella Seegels j.d. ook van Neerbeeck.,  
   kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zaterdag 30 januari 1717 aldaar 30 Joannes Malders et Petronilla Zeghels praevie obtent‚ in 4to consanguinitatis gradu collaterali aequali disp(en)sa(ti)o(n)e. testes fuerunt eadem ut ante.  
   met Joannes Malders, zn. van Gerardus Malders en Gretien (Margarita) Lemmens,  
   geb. te Neerbeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 27 mei 1689 te Beek [Li] (getuigen: zijn oom Peter (Petrus) Malders, Maria Lemmens),  
   doopgetuige van zijn nicht Helena Catharina Hanssen op zondag 5 april 1722 te Spaubeek [Li]. Uit dit huwelijk 6 kinderen. 
  9.  Joannes Seghels (Zegels),  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 9 juli 1698 te Beek [Li] 9 Joannes filius m. Joannis Seghels et Sibijllae Wouters coniug(um). suscept. Matthijs Kerckhoffs et Bilken Dullens (getuigen: zijn aangetrouwde oom Matthias Kerckhoffs (zie IVi), Bilken Dullens),  
   doopgetuige van zijn achternicht Catharina Elisabetha Snijders op zondag 24 november 1754 te Spaubeek [Li],  
   doopgetuige van zijn neef Petrus Odekircken op maandag 5 maart 1731 te Beek [Li],  
   doopgetuige van zijn neef Lambertus Hanssen op maandag 23 april 1731 te Spaubeek [Li],  
   getuige bij kerk. huw. van zijn achterneef Paulus Penris en zijn zus Maria Sieghels op zondag 13 februari 1735 te Beek [Li]. 
  10.  Cornelia Seghels,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 4 augustus 1702 te Beek [Li] 4. Cornelia filia m. Jo(ann)is Seghels et Sibijllae Wouters coniug(um). suscept Wouter Wouters et Jda Pijpers. (getuigen: Walter (Walterus) Walteri (IIIk) als Wouter Wouters en haar nicht Ida Pijpers). 

IVi.  Neliken (Cornelia, Nelen) Wouters, dr. van Walter (Walterus) Jacobus Walteri alias Wouters (IIIe) en Heijlken (Helena) Nijsten
 geb. te Groot Genhout [Li] - Printhagen, 
 ged. Rooms Katholiek op zondag 29 februari 1660 te Beek [Li] 29 Cornelia filia Walteri Wouters et Helenae Nijsten coniugum susceptores. Sebastianus Kerckhoffs et Catharina Wouters. (getuigen: haar aangetrouwde oom Janus (Sebastianus) Kerckhoffs, Catharina Wouters [is dit tante Catharina Keulen gehuwd met Otto Wouters ww?]), 
 doopgetuige van haar nicht Elisabeth Penris op zaterdag 28 augustus 1683 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar kleinzoon Adamus Laurentius Kerchofs op maandag 9 augustus 1723 te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van haar zoon Jacobus Kerckhoffs en haar schoondochter Anna Claessens op donderdag 16 februari 1713 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Laurentius Lenarts op vrijdag 14 juli 1702 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar kleindochter Cornelia Kerchofs op maandag 10 augustus 1722 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar achternicht Ida Wouters op woensdag 29 juli 1705 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Elisabeth (Anna Elisabeth) Hoen op zondag 17 januari 1706 te Schimmert [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Cornelia Wouters op donderdag 24 juli 1704 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Ida Wouters op woensdag 29 juli 1705 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Helena Wouters op vrijdag 15 maart 1709 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar achternicht Elisabetha Hanssen op dinsdag 19 februari 1715 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 66 jaar oud) op maandag 8 juli 1726, 
 begr. op maandag 8 juli 1726 te Beek [Li] 8. Cornelia Wouters r(elic)ta quondam Matthiae Kerchofs
 tr. (getuige: zijn broer en haar zwager Petrus Kerckhoffs), 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 21 jaar oud) (Rooms Katholiek) op woensdag 27 januari 1683 (sponsalibus rite sacramentis [=na plechtige ondertrouw ?] sub eijsdem testibus [= getuigen] Petro Kirchhoffs Maria Wouters pastore contraxerunt matrimonium [=huwelijk aangegaan] Matthias Kerckhoffs cum Cornelia Wouters) te Beek [Li] (getuigen: zijn schoonzuster en haar zus Meijken (Maria) Walteri (IVg) en zijn achterneef en haar neef Peter (Petrus) Kerckhoffs), 
  
 Verder onderzoek, 
 Cornelia Wouters x Mathijs Kerkhofs te Beek (Collectie Habets 1689-11-1707 en 1467-16-1690) 
 met Matthias Kerckhoffs, zn. van Adam (Adamus) Kerckhoffs en Trijn (Catharina) Coumans
 ged. Rooms Katholiek op zondag 16 oktober 1661 15. Matthias filius Adami [hierboven: Kerckhoffs] et Catharinae Coumans coniugum. suscept. Martinus Wouters et Maria Zeueren [=Zeveren]. te Beek [Li] (getuigen: zijn aangetrouwde oom Marten (Martinus) Jacobus Walteri alias Wouters (IIIf), Maria Zeverens [=Severens]), 
 doopgetuige van zijn achterneef Martinus Haesen op zondag 27 november 1701 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Maria Penris op zondag 28 mei 1690 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Joannes Seghels op woensdag 9 juli 1698 te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van zijn achterneef Houb (Hubertus) Keulen en zijn achternicht Petronilla Zijechels op maandag 1 maart 1683 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Walterus Wouters op zaterdag 10 april 1706 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn kleinzoon Guililmus Kerckhofs op vrijdag 10 november 1713 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Joseph Leonardus Claessens op woensdag 5 maart 1692 te Beek [Li], 
 ovl. (hoogstens 64 jaar oud) voor 1726. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Lucia ,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 11 november 1683 11. Lucia filia Matthiae Kerckhoffs et Corneliae Wouters coniug(um). suscept. Janus Kerckhoffs et Maria Kerckhoffs uxor Martini Wouters. te Beek [Li] (getuigen: haar achterneef Janus (Sebastianus) Kerckhoffs en haar achternicht Maria Kerckhoffs, e.v. Martini Wouters). 
  2.  Jacobus ,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 9 november 1685 9. Jacobus flilius Matthias Kerckhoffs et Cornelia Wouters coning. suscept. Walteri Wouters et Helena Odekircken te Beek [Li] (getuigen: zijn grootvader Walter (Walterus) Jacobus Walteri alias Wouters (IIIe) en zijn aangetrouwde tante Heilicken (Helena) Odekercke (IVa), als Helena Odekircken),  
   doopgetuige van Leonardus Haghemans op donderdag 17 augustus 1713 te Beek [Li],  
   doopgetuige van zijn kleinzoon Joannes Kerchofs op zondag 12 november 1741 te Beek [Li],  
   doopgetuige van zijn neef Josephus Kerchofs op woensdag 19 maart 1738 te Beek [Li],  
   doopgetuige van zijn kleinzoon Mathias Jacobus Kerckhofs op dinsdag 8 juni 1745 te Beek [Li],  
   doopgetuige van zijn kleindochter Anna Elisabetha Kerckhofs op donderdag 8 juni 1747 te Beek [Li],  
   tr. (beiden ongeveer 27 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zaterdag 4 februari 1713 (Jacob Kerkhoffs x Anna Claessens) te Beek [Li],  
   kerk.huw. (Rooms Katholiek) op donderdag 16 februari 1713 16 Jacobus Kerckhoffs et Anna Claessens testibus Jo(ann)e Odekercken et Cornelia Wouters aldaar (getuigen: zijn moeder en haar schoonmoeder Neliken (Cornelia) Wouters (IVi), Jo(ann)e Odekercken)  
   met Anna Claessens, dr. van Wilelmus Claessens en Trijn (Catharina) Damen,  
   geb. circa 1685 vermoedelijk te Beek [Li],  
   doopgetuige van haar kleindochter Judith Kerkhoffs op woensdag 24 september 1760 te Beek [Li],  
   doopgetuige van haar nicht Cornelia Kerchofs op dinsdag 9 september 1727 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 50 jaar oud) op woensdag 30 november 1735,  
   begr. op woensdag 30 november 1735 30. Anna Claessens uxor Jacobi Kerchofs. te Beek [Li]. Uit dit huwelijk 6 kinderen. 
  3.  Helena ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 21 september 1687 21. Helena filia Matthiae Kerckhoffs et Corneliae Wouters coniug(um). suscept. Joannes Kirckhoffs et Trijneken Kerckhoffs. te Beek [Li] (getuigen: Trijneken (Catharina) Kerckhoffs en Joannes Kerckhoffs),  
   ovl. (hoogstens 44 jaar oud) voor vrijdag 28 maart 1732,  
   begr. op vrijdag 28 maart 1732 (Maria Helena Kerckhofs dr van Kerckhofs) te Beek [Li]. 
  4.  Joannes Domenicus ,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 6 augustus 1689 6 Joannes Dominicus filius Jo(ann)is Kerckhoffs et Corneliae Wouters coniug(um). suscept. Martinus Wouters et Maria Kerckhoffs uxor Leonardi
Lenarts.
te Beek [Li] (getuigen: zijn tante Meiken (Maria) Kerckhoffs, e.v. Leonardus Lenarts en zijn oudoom Marten (Martinus) Jacobus Walteri alias Wouters (IIIf), als Martinus Wouters),  
   ovl. (hoogstens 1 jaar oud) voor 1691 waarschijnlijk te Beek [Li]. 
  5.  Joannes Domenicus ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 24 juni 1691 24. sub conditione baptizatus est Joannes Dominicus filius Matthiae Kerckhoffs et Corneliae Wouters suscept. Petrus Wiers et Maria Penris aut [= of] Wouters. te Beek [Li] (getuigen: zijn tante Meijken (Maria) Walteri (IVg), als Maria Penris aut Wouters en Peter (Petrus) Wiers (IVa)),  
   doopgetuige van zijn nicht Helena Kerckhofs op zondag 31 januari 1717 te Beek [Li],  
   doopgetuige van zijn neef Joannes Dominicus Koumans op dinsdag 18 januari 1724 te Beek [Li]. 
  6.  Maria ,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 16 maart 1693 16 Maria filia Matthiae Kerckhoffs et Corneliae Wouters coniug(um). suscept. Petrus Wouters et Trijn Kerckhoffs. te Beek [Li] (getuigen: haar oom Peter (Petrus) Wouters (IVj) en haar tante Trijn (Catharina) Kerckhoffs),  
   doopgetuige van haar nicht Catharina Kerchofs op dinsdag 14 oktober 1721 te Beek [Li],  
   doopgetuige van haar neef Jacobus Koumans op woensdag 31 december 1721 te Beek [Li],  
   doopgetuige van Joannes Lenaerts op dinsdag 16 juli 1726 te Beek [Li]. 
  7.  Petrus ,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 14 december 1694 14. Petrus filius Matthiae Kerckhof[fs] et Corneliae Wouters coniug(um). suscep[t] Jda Kerckhoffs. [verder niets geschreven] te Beek [Li] (getuige: Ida Kerckhoffs),  
   ovl. (hoogstens 3 jaar oud) voor 1698 waarschijnlijk te Beek [Li]. 
  8.  Elisabeth ,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 25 augustus 1696 25 Elisabeth filia Matthiae Kerckhoffs et Corneliae Wouters coniug(um). suscept. Leonardus Lenarts et Jda Kerckhoffs. te Beek [Li] (getuigen: haar aangetrouwde oom Leonardus Lenarts, Ida Kerckhoffs),  
   doopgetuige van haar achterneef Petrus Kerckhofs op maandag 15 februari 1745 te Beek [Li],  
   doopgetuige van haar kleindochter Maria Elisabetha Koumans op zondag 12 april 1761 te Beek [Li],  
   doopgetuige van Joannes Dominicus Penris op maandag 7 februari 1757 te Beek [Li],  
   doopgetuige van Joannes Petrus Gouble op maandag 9 juli 1759 te Beek [Li],  
   doopgetuige van haar neef Nicolaus Kerchofs op maandag 6 december 1728 te Beek [Li],  
   doopgetuige van haar achternicht Anna Elisabetha Kerckhofs op donderdag 8 juni 1747 te Beek [Li],  
   doopgetuige van haar nicht Elisabeth Lemmens op woensdag 28 januari 1733 te Beek [Li],  
   tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 27 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zaterdag 15 januari 1718 Peter Kaumans J.M. met Elisabeth Kerckhoffs J.D. beijde alhier van Beeck (huwelijksdispensatie in de 4e graad) te Beek [Li],  
   kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zaterdag 29 januari 1718 aldaar,  
    
   Dispensatie op vrijdag 21 januari 1718 te Beek [Li],  
   Beek - 21 januari 1718 - brief en schema van Lamb. Nicolai pastoor in Beeck, als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen: 
   - Petrus Koumans, zoon van Matthias Koumans en Catharina Nijsten, Mathias zoon van Matthias Koumans en Catharina Opvarten?, Mathias zoon van Petrus Koumans; en 
   - Elizabeth Kerckhofs, dochter van Matthias Kerckhofs en Cornelia Wouters, Mathias zoon van Adamus Kerckhofs en Catharina Koumans, Catharina dochter van Joannes Koumans. 
   Petrus Koumans en Joannes Koumans zijn broers. 
   Trouwen in Beek (Limburg) 29 janauari 1718. Foutief geindexeerd bij Beeck bij Erkelens (D) hoort echter bij Beek (Limburg). 
   RHCL Maastricht (8-1718-21 - foto 3625a+b) 
   met Peter (Petrus) Coumans (Koumans), zn. van Thijs (Matthias) Coumans en Catharina Nijsten,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 30 april 1690 te Beek [Li] 30 sub conditione rebaptizatus est Petrus filius Matthiae Coumans et Catharinae Nijsten. suscept. Walterus Wouters custos et Elisabeth Coumans. (getuigen: Walter (Walterus) Walteri (IIIk), als Walterus Wouters de koster, Elisabeth Coumans),  
   doopgetuige van Maria Goessens op zaterdag 23 april 1740 te Spaubeek [Li]. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 
  9.  Petrus ,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 3 januari 1698 3 Petrus filius Matthiae Kerckhoffs et Corneliae Wouters coniug(um) sub. condit baptizatus est suscep. Leonard[us] Lenarts no[min]e d. Petri Lenarts et Sibijllae Seghels. te Beek [Li] (getuigen: zijn aangetrouwde oom Leonardus Lenarts, namens Petrus Lenarts, Sibijlla Seijghels, als Sibijllae Seghels, Sibijlla Sechels),  
   doopgetuige van zijn achterneef Petrus Kerckhofs op maandag 15 februari 1745 te Beek [Li],  
   doopgetuige van zijn nicht Anna Maria Kerchofs op vrijdag 11 mei 1731 te Beek [Li]. 
  10.  Matthijs (Matthijas) ,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 17 september 1699 17 Mathijas filius Matthiae Kerckhoffs et Corneliae Wouters coniug(um) suscept. Lambertus Stregen et Joanna Nijsten te Beek [Li] (getuigen: Jenna (Joanna) Nijsten, Lambertus Stregen),  
   doopgetuige van zijn neef Matthias Augustinus Kerchofs op donderdag 4 mei 1719 te Beek [Li],  
   doopgetuige van zijn neef Matthias Coumans op donderdag 15 februari 1720 te Beek [Li],  
   tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 17 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zaterdag 7 februari 1722 te Beek [Li] d(en) 7 feb: Matthijs Kerckhoffs j.m. alhier van Beeck met Maria Willems j.d: van Geverijk,  
   kerk.huw. (Rooms Katholiek) op vrijdag 13 februari 1722 aldaar 13 ejusdem Matthias Kerc[k]hofs cum Maria Willems testibus Petro Ruijsschenberg et Elizabeth‚ Zegels (getuigen: zijn nicht Elisabeth (Maria Elisabeth) Siegels, Petrus Ruijsschenberg)  
   met Maria Wilhems (Willems), dr. van Claes (Nicolaus) Wilms en Enken (Anna) Martens,  
   geb. te Geverik [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 22 juni 1704 te Beek [Li] 22 Maria filia Nicolai Wilhems et Annae Martens conj. suscep. Jo(ann)es Martens et Maria Mathissen (getuigen: haar oom Joannes Martens en haar grootmoeder Meijken (Maria) Mattijs, als Maria Mathissen). Uit dit huwelijk 12 kinderen. 

IVj.  Peter (Petrus) Wouters, zn. van Walter (Walterus) Jacobus Walteri alias Wouters (IIIe) en Heijlken (Helena) Nijsten
 geb. te Groot Genhout [Li] - Printhagen, 
 ged. Rooms Katholiek op vrijdag 22 december 1662 te Beek [Li] 22. Petrus filius Walteri Wouters et Helenae coniugum susceptores Walterus custos et Meijken Nysten vidua (getuigen: zijn achterneef Walter (Walterus) Joannes Odekercke (IIIa) de koster en zijn tante Meyken (Maria) Nijsten weduwe), 
 landbouwer, pachter van de hof Printhagen, 
 doopgetuige van zijn nicht Maria Kerckhoffs op maandag 16 maart 1693 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Maria Pullen op zondag 9 juli 1684 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Helena Haghemans op zondag 26 oktober 1710 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn achterneef Matthias Kerckhofs op maandag 16 september 1715 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Petrus Penrits op zondag 10 oktober 1717 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Nicolaus Sangen op zaterdag 19 december 1699 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Maria Wouters op dinsdag 22 november 1707 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 57 jaar oud) op vrijdag 15 maart 1720, 
 begr. op vrijdag 15 maart 1720 te Beek [Li] 15 Petrus Wouters conjugatus
 tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 24 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zondag 29 september 1686 Peter Wouters J.man van Groot Genhoud, met Maria Penders J.Dochter van Kleijn Genhoud te Beek [Li], 
  
 Verband tussen families Wouters en Penders op woensdag 15 april 1671 te Beek [Li], 
 Jan Penris (*~15-06-1636), de vader van Maria Penris trouwt op 15 april 1671 met Maria Wouters, zij is de zuster van Peter Wouters, welke de echtgenoot van Maria Penris is. 
 met Maria Penris, dr. van Jan (Joannes) Penris en Trijneken (Catharina) Kerckhoffs alias Haesen (zie IVg). 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Theodorus ,  
   geb. voor 1687, volgt Vi
  2.  Maria ,  
   geb. te Groot Genhout [Li],  
   ovl. (ongeveer 54 jaar oud) op donderdag 17 oktober 1743, volgt Vj
  3.  Catharina ,  
   geb. te Groot Genhout [Li],  
   ovl. (ongeveer 56 jaar oud) op donderdag 17 april 1749 te Groot Genhout [Li], volgt Vk
  4.  Helena ,  
   geb. voor 1698 te Groot Genhout [Li],  
   ovl. (minstens 37 jaar oud) op dinsdag 14 februari 1736, volgt Vl
  5.  Jacobus ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 8 februari 1699 8 Jacobus filius Petri Wouters et Mariae Penris coniug(um) suscept. Jacobus Wouters et Maria Haesen te Beek [Li] (getuigen: zijn oom Jacob (Jacobus) Wouters (IVk), Maria Haesen),  
   getuige bij kerk. huw. van zijn zwager Jan (Joannes) Martens (zie Vk) en Helena Brans op maandag 18 mei 1750 te Beek [Li],  
   doopgetuige van zijn neef Petrus Martens op maandag 7 januari 1726 te Beek [Li],  
   doopgetuige van zijn neef Joannes Martens op zondag 15 mei 1729 te Beek [Li],  
   doopgetuige van zijn neef Walterus Penris op maandag 9 maart 1722 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 34 jaar oud) op woensdag 13 januari 1734,  
   begr. op woensdag 13 januari 1734 13. Jacobus Wouters conjugatus. te Beek [Li],  
   tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 27 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op woensdag 29 augustus 1731 Jacob Wouters J.M. van groot gen Hout - met Mechel Didden J.D. van Neerbeek te Beek [Li],  
   kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 14 oktober 1731 14. Jacobus Wouters cum Mechtilde Didden testibus Matthi‚ Habets et Sibill‚ Koumans. aldaar (getuige: Matthias Habets, Sibilla Koumans)  
   met Mechtildis Didden, dr. van Joannes Didden en Catharina Deussen,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 5 oktober 1703 te Beek [Li] woonde in Neerbeek (getuige: Joanna Lemmens, Joannes Lemmens),  
   doopgetuige van Petrus Meulkens op donderdag 25 september 1727 te Schimmert [Li],  
   doopgetuige van Andreas Moonen op maandag 20 juni 1757 te Beek [Li],  
   doopgetuige van Maria Catharina Vroemen op zondag 26 september 1751 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 68 jaar oud) op vrijdag 1 mei 1772,  
   begr. op vrijdag 1 mei 1772 (Mechtildis Didden gehuwd met Reijnerus Habets) te Beek [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Anna ,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 13 februari 1702 13 Anna filia Petri Wouters et Mariae [hierboven: Penris] Wouters coniug(um). suscept m. Jo(ann)es Seghels et Maria Habets te Beek [Li] (getuigen: haar aangetrouwde oom Mr. Jan (Joannes) Segels (zie IVh), als M Joannes Seghels, Maria Habets),  
   ovl. (ongeveer 19 jaar oud) op vrijdag 16 mei 1721 opm. coelebs [= ongehuwd],  
   begr. op vrijdag 16 mei 1721 16. ejusdem Anna Wouters coelebs. te Beek [Li]. 
  7.  Walterus ,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 10 april 1706 10 Walterus filius Petri Wouters et Mariae Penders conj. suscept. Mathias Kerck[h]ofs et Sophia Penders. Genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde (Walter Walteri alias Wouters) te Beek [Li] (getuigen: zijn tante Sophia Penris, als Sophia Penders en zijn aangetrouwde oom Matthias Kerckhoffs (zie IVi), als Mathias Kerckofs). 

IVk.  Jacob (Jacobus), genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde Wouters (Wolters), zn. van Walter (Walterus) Jacobus Walteri alias Wouters (IIIe) en Heijlken (Helena) Nijsten
 geb. te Groot Genhout [Li] - Printhagen, 
 ged. Rooms Katholiek op woensdag 20 juli 1667 te Beek [Li] Jacobus filius Walteri Wouters et Helena Nijsten coning. suscept. Petrus Wouters et Helena Arts (getuigen: zijn achterneef Peter (Petrus) Henricus Odekirchen alias Wouters (IIIi) als Petrus Wouters, Helena Arts), 
 doopgetuige van zijn neef Joannes Mevissen op zondag 5 november 1713 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn achterneef Jacobus Josephus Hanssen op zondag 19 maart 1719 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn kleindochter Maria Helena Henssen op donderdag 8 november 1742 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Mathijs (Matthias Fredericus) Bruls op maandag 28 september 1722 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Jacobus Wouters op zondag 8 februari 1699 te Beek [Li], 
 doopgetuige van vervangende getuige zijn achterneef Adamus Laurentius Kerchofs op maandag 9 augustus 1723 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn achterneef Franciscus Laurentius Penders op dinsdag 10 augustus 1723 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn achterneef Walterus Nijsten op zondag 21 december 1727 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn achternicht Anna Kerchofs op donderdag 30 mei 1726 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Jacobus Pitswegh op zaterdag 25 december 1745 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn achterneef Joannes Malders op zondag 22 oktober 1724 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Ida Vroemen op zondag 29 november 1711 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn kleinzoon Peter (Petrus) Wouters (VIf) op zaterdag 22 januari 1729 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Elisabetha Erkens op vrijdag 12 oktober 1736 te Schinnen [Li], 
 doopgetuige van Joannes Boesten op woensdag 15 september 1745 te Spaubeek [Li], 
  
 Zoon Joannes wil priester worden in 1721 te Spaubeek [Li], 
 Op 21 maart 1721 verklaart Jacob Wolters, wonende te Spaubeek, getrouwd met Maria Vroemen, dat zijn zoon Joannes Wolters, clerck en theologant van het seminarie te Roermond, van plan is de geestelijke stand aan te nemen. Hij heeft een geestelijk benefice in de catholieke kerk van Roermond en een andere geestelijke gift d.d. 22 maart 1721 door juffrouw Maria Agnes van Afferden geschonken. Beide samen geven ongeveer 39 pattacons (156 gulden) rente per jaar, onvoldoende om priester gewijd tec worden. Jacob Wolters geeft zijn zoon daarom een rente van 20 pattacons per jaar, welke hij en zijn andere kinderen telkens op 1 december zullen betalen. De rente dient als kindsdeel. Onderpand: huis, hof en wei en al zijn goederen gelegen in Geleen en Beek. 
 Anno 1729. In een lijst van hoeveelheden rogge, die aan de kerk van Spaubeek betaald moeten worden komt Jacob Wolter wťl voor, maar de hoeveelheid rogge, die hij moet geven is niet meer leesbaar. Hij woont dan "in de Hegge". 
 (Bron: Mathis Hubertus Bemelmans en Maria Antoinetta Hubertina Brandts blz. 181), 
 woont op zaterdag 25 december 1745 te Hobbelrade [Li], 
 ovl. (ongeveer 79 jaar oud) op donderdag 23 februari 1747 te Spaubeek [Li], 
 begr. op zaterdag 25 februari 1747 aldaar die 23. februarij pie in domino obijt Jacobus Wolters praevie sacris ecclesiae sacramentis rite praemunitus viduus Mariae Vromen et 25. eiusdem sep[ultus]
 tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 22 jaar oud) (Nederlands Hervormd) wegens Egtreglement op zaterdag 8 mei 1694 te Beek [Li] Jacob Wouters J.M. van printhagen onder Beeck met Maria Vromen J.D. van Hobbelrae
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op vrijdag 1 mei 1693 te Spaubeek [Li] 1 maij matrimonio copulati sunt Jacobus Wouters et Maria Vroemen testibus Petro Boervelts et Catharina Vroemen (getuigen: Peter (Petrus) Borvelts en Triniken (Catharina) Vromen als Catharina Vroemen), 
  
 zoon Joannes gaat leren voor priester op vrijdag 21 maart 1721 te Roermond [Li], 
 Op 21 maart 1721 verklaart Jacob Wolters, wonende te Spaubeek, getrouwd met Maria Vroemen, dat zijn zoon Joannes Wolters, clerck en theologant van het seminarie te Roermond, van plan is de geestelijke stand aan te nemen. Hij heeft een geestelijk benefice in de catholieke kerk van Roermond en een andere geestelijke gift d.d. 22 maart 1721 door juffrouw Maria Agnes van Afferden geschonken. Beide samen geven ongeveer 39 pattacons (156 gulden) rente per jaar, onvoldoende om priester gewijd tec worden. Jacob Wolters geeft zijn zoon daarom een rente van 20 pattacons per jaar, welke hij en zijn andere kinderen telkens op 1 december zullen betalen. De rente dient als kindsdeel. 
 Onderpand: huis, hof en wei en al zijn goederen gelegen in Geleen en Beek. 
 Anno 1729. In een lijst van hoeveelheden rogge, die aan de kerk van Spaubeek betaald moeten worden komt Jacob Wolter wťl voor, maar de hoeveelheid rogge, die hij moet geven is niet meer leesbaar. Hij woont dan "in de Hegge". 
 (Bron: Mathis Hubertus Bemelmans en Maria Antoinetta Hubertina Brandts blz. 181), 
 Visitaties door bisschop van Roermond (uitreksel uit Nederlandse vertaling) op maandag 24 september 1725 te Spaubeek [Li]
 [alleen onderdelen van Jacobus Wouters opgenomen. Mogelijk is dit niet de juiste Jacobus Wouters (x Maria Vromen), maar moet het zijn Jacobus Wouters (schepen) x Elisabetha Hanssen. 
 Hoewel in 1725 beide woonachtig in Spaubeek zijn kies ik voor deze Jacobus Wouters x Maria Vromen omdat de zoon Joannes voor priester aan het leren is (vanaf 1721). De zoon Martinus van Jacobus Wouters x Elisabetha Hanssen is ook priester en professor theologie, maar is in 1725 nog te jong (11 jaar oud) en gaat pas vanaf 1730 voor priester leren ww] 
 Inventaris nr: 76-31 
 Folio: 19r-20v 
 Parochie: H. Laurentius 
 Plaats: Spaubeek 
 Dekanaat: Valkenburg 
 Datum visitatie: 24-9-1725 
 Opmerkingen: zo geantwoord op 24 september 1725. 
 Wie patroon (collator) is 
 Ik antwoord: de doorluchtige prinses van Dederichstein. [=Anna Dorothea prinses van Diederichstein ww
 Aan wie de grote tienden toekomen. 
 Ik antwoord: men zegt dat ze behoren aan de heer Petrus Thomas de Negri te Spaubeek. [woont op Ten Dijken in Genheck (Hegge) Spaubeek ww
 Hier dient de naam van de pastoor geplaatst te worden en sinds wanneer hij aangesteld is. 
 Ik antwoord: Wolterus Janssen aangesteld in het jaar 1714 in juni. 
 Vanaf elk jaar de registers van gedoopten, gehuwden en overledenen beginnen. 
 Ik antwoord: dat het begint vanaf het jaar 1600. [is dit niet 1654 ? ww
 Of er een speciale stichting voor de catechismus is. 
 Ik antwoord: ontkennend. 
 Of er broederschappen zijn en welke. 
 Ik antwoord: de broederschap van de Heilige Rozenkrans. [zie ook o.a. Jacobus Odekercke alias Wouters
 Wie de kerkmeesters zijn. 
 Ik antwoord: voor het huidige jaar 1725 Petrus Erkens, maar er blijven er 29 over die rekenschap overblijven ?? [geen rekenschap hebben afgelegd?] [in 1719 is dit Gerardus Leunis; in 1722 is dit Hein Bemelmans
 Wie de armenmeesters zijn 
 Ik antwoord: voor het huidige jaar 1725 Jacob Wouters, maar er zijn velen die geen rekenschap hebben afgelegd. [In 1719 is dit Hein Goessens ex Byse (=uit de Bies); in 1722 is dit Petrus Lemmens.
 Wie de koster is en door wie hij aangesteld wordt. 
 Ik antwoord: Joannes Stassen en hij zegt dat hij door de heer drossaard Duijckers is aangesteld. 
 Of hij een eigen huis heeft en op wie de reparatie ervan rust 
 Ik antwoord: ontkennend. 
 Wie de schoolmeester is en door wie hij aangesteld wordt 
 Ik antwoord: dezelfde die koster is., 
 Woont op zaterdag 25 december 1745 te Hobbelrade [Li]
 treed op als getuige: 25 xbris baptisatus est Jacobus filius Jo(ann)is Pitswegh et Annae Boesten quem e sacro fonte susceperunt Wilm Henssen nomine Jacobi Wolters ex Hobbelroij et Maria Hanssen filia Dirck Hanssen ex Hobbelroij 
 met Mecken (Maria) Vromen (Vroemen, Vroomen), dr. van Jan (Joannes) Vromen en Ida Frambachs
 geb. te Hobbelrade [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op zondag 16 augustus 1671 te Beek [Li] 16. Maria filia Joannis Vromen et Jdae Frambach coniug(um). suscept. Willemen Braeckelen van Maestricht et Lijseken Cuijpers. (getuige: Willemen Braeckelen [=Brakelmans ww?] van Maastricht, Lijseken Cuijpers), 
 doopgetuige van haar nicht Maria Mevis op zondag 23 maart 1710 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar achternicht Cornelia Henssen op zaterdag 17 december 1718 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Petrus Seghels op woensdag 25 augustus 1694 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Jacobus Josephus Hanssen op zondag 19 maart 1719 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Petrus Henssen op donderdag 29 september 1718 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Catharina Haen op zondag 13 maart 1707 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar achterneef Wilhelmus Henxten op donderdag 13 januari 1707 te Geleen [Li], 
 woont op vrijdag 1 mei 1693 te Spaubeek [Li] - Hoebbelrae. 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.  Peter (Petrus) ,  
   geb. te Hobbelrade [Li],  
   ovl. (ongeveer 82 jaar oud) op woensdag 3 december 1777 te Beek [Li], volgt Vm
  2.  Joannes, genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde [Jan Vromen] ,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 16 september 1698 te Spaubeek [Li] 16 7br baptisatus est Io(ann)es filius Iacobi Wouters et Maria Vroemen coniug: suscep: Jan Jelis Ida Meveijs (getuigen: Jan (Joannes) Zelis als Jan Jelis, Ida Meveijs),  
   pastoor in Velden en Opheer,  
   doopgetuige van zijn nicht Maria Helena Henssen op donderdag 8 november 1742 te Spaubeek [Li],  
   doopgetuige van zijn achterneef Jan (Joannes) Wouters (VIIf) op zondag 5 mei 1765 te Beek [Li],  
   getuige bij kerk. huw. van zijn broer Peter (Petrus) Wouters (Vm) en zijn schoonzuster Petronilla Peters op dinsdag 18 november 1738 te Beek [Li],  
   doopgetuige van zijn achternicht Maria Ida Peeters op zaterdag 11 juli 1767 te Beek [Li],  
   doopgetuige van zijn neef Joannes Wouters (VIc) op maandag 15 september 1721 te Beek [Li]. 
  3.  Henricus, genoemd naar zijn oudoom aan vaderszijde ,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 7 maart 1702 te Spaubeek [Li] 7 martij bapt est Henricus filius Jacobi Wouters et Mariae con(iu)g(um) susc Joannes Penris et Isabella Vrombax (getuigen: zijn aangetrouwde oom Jan (Joannes) Penris (IVg) en zijn oudtante Isabella Frambach als Isabella Vrombax),  
   doopgetuige van zijn neef Joannes Wouters (VIc) op maandag 15 september 1721 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 25 jaar oud) op maandag 17 november 1727 te Spaubeek [Li],  
   begr. op woensdag 19 november 1727 aldaar 17. 9bris anni praecedentis obijt Henricus adolescens filius Iacobi Wouters et Mariae Vroemen coniug. et 19. 9bris eiusdem sepultus est.
  4.  Cornelia, genoemd naar haar tante en deze is ook haar meter ,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 24 juli 1704 te Spaubeek [Li] 24 iulij bapt est Cornelia filia Jacobi Wouters et Mariae con(iu)g(um) susc Jo(ann)es Vromen et Cornelia Wouters (getuigen: haar grootvader Jan (Joannes) Vromen en haar tante Neliken (Cornelia) Wouters (IVi)). 
  5.  Ida, genoemd naar haar grootmoeder aan moederszijde [Ida Frambachs] ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 29 juli 1705 te Spaubeek [Li] (getuigen: haar grootvader Jan (Joannes) Vromen en haar tante Neliken (Cornelia) Wouters (IVi)),  
   doopgetuige van haar achterneef Matthias Kerchofs op donderdag 29 juni 1724 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 25 jaar oud) op woensdag 15 november 1730,  
   begr. op woensdag 15 november 1730 te Beek [Li] 15. Ida Wouters uxor Henrici Luijten.,  
   tr.  
   kerk.huw. (resp. ongeveer 19 en ongeveer 36 jaar oud) (Rooms Katholiek) op donderdag 7 juni 1725 te Geleen [Li] 7. junij copulati sunt Henrick Luijt[en] et Jda Wouters. testis facies ecclesia[e]  
   met Hendrijck (Henricus) Luijten, zn. van Hendrijck (Henricus) Luijten en Gietgen Banens,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 21 april 1689 te Geleen [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Walterus, genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde ,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 25 oktober 1706 te Spaubeek [Li] 25 8br(is) baptisatus est Walterus filius Jacobi Wourters et Mariae Vromen suscept. Jo(ann)es Brakelmans et Mecken Kerckhoofs. (getuigen: zijn aangetrouwde oudtante Meijken (Maria) Kerckhoffs (zie IIIf) als Mecken Kerckhoofs [e.v. Marten Jacobus Wouters], Johannes Brakelmans [schoonvader Catharina Frambach ww?]). 
  7.  Maria, genoemd naar haar tante aan vaderszijde ,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 22 november 1707 te Spaubeek [Li] 22 baptisata est Maria filia Jacobi Wouters et Mariae Vromen suscept. Petrus Wouters et Anna Frambach (getuigen: haar oom Peter (Petrus) Wouters (IVj) en haar oudtante Anna Frambach),  
   doopgetuige van haar neef Jacobus Wouters op zondag 8 februari 1733 te Beek [Li],  
   doopgetuige van haar achterneef Mathijs (Matthias) Romans op dinsdag 5 september 1752 te Beek [Li],  
   doopgetuige van Elisabetha Hermens op zondag 7 november 1723 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 22 jaar oud) op zaterdag 23 september 1730,  
   begr. op zaterdag 23 september 1730 23. obijt Maria Wouters coelebs. te Beek [Li]. 
  8.  Helena, genoemd naar haar grootmoeder aan vaderszijde [Heijlken Nijsten] ,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 15 maart 1709 te Spaubeek [Li] 15 martij baptisata est Helena filia legitima Jacobi Wouters et Mariae Vromen susc. Petrus Mevis et Cornelia Wouters. (getuigen: haar aangetrouwde oom Peter (Petrus) Mevis en haar tante Neliken (Cornelia) Wouters (IVi)),  
   ovl. (hoogstens 1 jaar oud) voor 1710 waarschijnlijk te Spaubeek [Li]. 
  9.  Helena, genoemd naar haar overleden zuster ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 18 mei 1710 te Spaubeek [Li] 18 maij baptisata est Helena filia Jacobi Wouters et Mariae Vromen susc. Peter Frambachs et Catharina Bemelmans (getuigen: haar oudoom Peer (Petrus) Frambach en Catharina Bemelmans),  
   ovl. (hoogstens 3 jaar oud) voor 1713 waarschijnlijk te Spaubeek [Li]. 
  10.  Maria Catharina Wolters,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 17 oktober 1711 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 65 jaar oud) op donderdag 18 september 1777 aldaar, volgt Vn
  11.  Helena , genoemd naar haar overleden zuster,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 6 augustus 1713 te Spaubeek [Li] anno 1713 6 aug baptisata est Helena filia legitima Jacobi Wouters et Mariae Vroemen quam e sacro fonte susceperunt Jacob Henssen et Maria Wouters n:b: haec filia non reperitur in registro suo loco sed susceptor et parentes baptisatae fide digni ita declarunt baptisatam esse anno et die quo supra a r: d: Wernero ab Amstenraedt tunc temporis pastore hic ita notatum. die 17 9bris 1776 ita testor W: Janssen pastor in Spaubeeck hic ponuntur quaedam omissa (getuigen: Jacobus Henssen en haar tante Meijken (Maria) Walteri (IVg)),  
   religieuse (non),  
   doopgetuige van Nicolaus Geurts op maandag 3 februari 1738 te Spaubeek [Li]. 

IVl.  Peter (Petrus), genoemd naar zijn peter Walteri (Wouters, Wolters), zn. van Marten (Martinus) Jacobus Walteri alias Wouters (IIIf) en Meijken (Maria) Kerckhoffs
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 19 oktober 1652 te Beek [Li] 19o. Petrus filius Martini Jacobi Walteri et Mariae Kerckhoffs coniugum: suscipientes Petrus Banens, alias Peumans, et Sibylla vidua Joannis Kerckhoffs, oft den bode, per Catharinam uxorem Adami Kerckhoffs. (getuigen: Peter (Petrus) Banents alias Peumans aangetrouwde oudoom e.v. Maria Kerckhoffs en zijn aangetrouwde tante Trijn (Catharina) Coumans e.v. Adamus Kerckhoffs nms. Sibilla wed. van Joannes Kerckhoffs (de bode)), 
 doopgetuige van zijn nicht Lisbet (Elisabetha) Wouters op donderdag 23 februari 1696 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van zijn neef Jacobus Wouters (Vs) en Elisabetha Hanssen op donderdag 3 november 1712 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Jacobus Wouters (Vw) op zondag 14 december 1704 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn kleindochter Mechtildis Wouters op maandag 9 mei 1718 te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Dirck (Theodorus) Hanssen en Ida Claessens op vrijdag 5 februari 1712 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Mathhias Stijnen op maandag 24 januari 1701 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Anna Sangen op zaterdag 12 januari 1697 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 67 jaar oud) op zondag 23 juni 1720, 
 begr. op zondag 23 juni 1720 te Beek [Li] 23 Petrus Wouters conjug:
 tr. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 28 jaar oud) (Nederlands Hervormd) wegens het Egtreglement op zondag 6 februari 1684 te Beek [Li] Peter Wouters J.M. van Beeck ende Gertruyd Leenders J.D. van Spaebeeck
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zaterdag 12 februari 1684 te Spaubeek [Li] 12 feb  ma(t)r(imon)io copulati sunt Petrus Wouters et Getrudis Lienarts testibus Wilhelmo Lienarts et Martino Lienarts. (getuigen: zijn zwager en haar broer Willem (Guijlielmus) Lenarts als Wilhelmus Lienarts en zijn zwager en haar broer Martinus Lenarts), 
  
 Familie relaties, 
 Petrus Wouters x Gertruijdes Leenarts en Joannes Wouters x Elsken Leenarts. Hier zijn Petrus en Joannes twee broers, net zoals Gertruijdes en Elsken twee zussen zijn., 
 Verder onderzoek Collectie Habets te Neerbeek [Li]
 Peter en consorten te Neerbeek 1725-6-1717 
 I-1 Jacob x 1686 Marg. Coumans te Beek weduwe in 1717, 
 II-1 Jan 1712-6-1717 
 Margaretha Coumans wed v Jacob Wouters Beek 1712-6-1717 
 met Gertrudis Lenarts (Leenders, Lienarts), dr. van Marten (Martinus) Lenarts en Elisabeth Meijs
 ged. Rooms Katholiek op zondag 14 februari 1655 te Spaubeek [Li] 14a baptisata est Gertruijdis filia Martini Lenarts et Elisabethae coniug(um) susceptores Joannes Simons et Gertruijdis Camps Sittardiensis per Sijbillam viduam Mathiae Sleuters (getuige: Joannes Simons, Gertruda Camps Sittardse door Sijbilla weduwe van Mathias Sleuters), 
 doopgetuige van Maria Sibilla Koumans op dinsdag 14 april 1733 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar kleindochter Maria Catharina Coumans op zaterdag 16 mei 1733 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Gertrudis Lenarts op vrijdag 14 juli 1702 te Beek [Li], 
 ovl. (ongeveer 85 jaar oud) op zaterdag 5 maart 1740, 
 begr. op zaterdag 5 maart 1740 te Beek [Li] 5. Gertrudis Lenaerts r(elic)ta olim Petri Wouters.
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Mathias, genoemd naar zijn oom aan vaderszijde. [Mathias Wouters] Wolters (Wouters),  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 8 december 1684 te Spaubeek [Li] 8. bapt Matthias filius Petri Wolters et Gertrudis con(iu)g(um) suscep. Ottho Cuijpers et Maria Wouters (getuigen: Otto (Otthonius) Cuijpers, aangetrouwde oudoom echtgenoot van Helena Lienarts en zijn tante Mayken (Maria) Wouters (IVq)),  
   ovl. (hoogstens 3 jaar oud) voor 1688 waarschijnlijk te Beek [Li]. 
  2.  Elisabeth, genoemd naar haar grootmoeder aan moederszijde [Elisabeth Meijs] Wouters,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 14 maart 1686 te Beek [Li] 14 Elisabetha filia Petri Wouters et Gertrudis Lenarts coning. suscept. Adamus Kerckhoffs (getuige: haar oudoom Adam (Adamus) Kerckhoffs),  
   doopgetuige van haar nicht Maria Elisabetha Wouters (VIh) op woensdag 8 januari 1721 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 39 jaar oud) op zaterdag 8 december 1725,  
   begr. op zaterdag 8 december 1725 te Beek [Li] 8. Elizabetha Wouters coelebs
  3.  Mattijs (Matthias) Wouters,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 12 oktober 1688 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 34 jaar oud) op vrijdag 5 maart 1723, volgt Vo
  4.  Maria Catharina Wouters,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 10 december 1690 te Beek [Li], volgt Vp
  5.  Marten (Martinus), gGenoemd naar zijn beide grootouders [Marten Wouters en Marten Lenarts] Wouters,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 22 december 1692 (tweeling) te Beek [Li] Marten filius Petri Wouters et Gertrude Lenaerts coning suscept Trijneken Wouters et Janus Haesen (getuigen: zijn tante Trijneken (Catharina) Wouters (IVn) en zijn aangetrouwde oom Janus (Sebastianus) Haesen (zie IVo)),  
   doopgetuige van zijn nicht Maria Wouters (VIg) op zondag 17 april 1712 te Beek [Li],  
   doopgetuige van zijn achterneef Martinus Gobbelet op vrijdag 29 april 1768 te Beek [Li]. 
  6.  Jacobus Wouters,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 22 december 1692 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 42 jaar oud) op maandag 11 juli 1735, volgt Vq
  7.  Lucia, genoemd naar haar tante aan vaderszijde [Lucia Wouters] Wouters,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 13 februari 1696 te Beek [Li] eod. [=13-02-1696] die Lucia filia Petri Wouters et Gertrudis Lenarts coniug(um) suscept. Jo(ann)es Kerckhoffs. et Meijken Wouters. (getuigen: haar achterneef Jan (Joannes) Kerckhoffs en haar tante Mayken (Maria) Wouters (IVq), als Meijken Wouters),  
   ovl. (ongeveer 51 jaar oud) op dinsdag 12 september 1747,  
   begr. op dinsdag 12 september 1747 te Beek [Li] 12 obiit o(mn)ibus sacr(ament)is mu(ni)ta Lucia Wouters.
  8.  Catharina, genoemd naar haar tante aan vaderszijde [Trijneken Wouters] Wouters,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 28 juni 1698 te Beek [Li] 28 Catharina filia Petri Wouters et Gertrudis Lenarts coniug(um) suscept Matthijs Wouters et Elsken Lenarts. (getuigen: haar oom Matthijs (Matthias) Wouters en haar tante Elsken (Elisabeth) Lenarts (zie IVm)),  
   doopgetuige van haar achternicht Maria Catharina Lenaerts op dinsdag 8 december 1744 te Elsloo [Li],  
   doopgetuige van haar achterneef Mathias Lenaerts op woensdag 13 juni 1753 te Elsloo [Li]. 
  9.  Joanna Maria Wouters,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 9 november 1700 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 82 jaar oud) op zondag 13 juli 1783, volgt Vr

IVm.  Jan (Joannes), genoemd naar zijn oom aan moedersszijde [Jan (Joannes) Kerckhoffs e.v. Anna Haesen] Wouters, zn. van Marten (Martinus) Jacobus Walteri alias Wouters (IIIf) en Meijken (Maria) Kerckhoffs
 ged. Rooms Katholiek op woensdag 12 augustus 1654 te Beek [Li]
Joannes filius Martini Jacobi Wouters et Maria Kerckhoffs coniugum [=echtlieden]; suscep [=doopgetuigen]: Walterus Odekecke custos et Elisabetha uxor Adami Keulen (getuigen: zijn achterneef Walter (Walterus) Joannes Odekercke (IIIa) custos [=koster] en Lijseken (Elisabeth) Lemmens de schoonmoeder van oom Otto Wouters, als Elisabetha e.v. Adamus Keulen),  
 doopgetuige van zijn neef Mathias Wouters op zaterdag 9 juni 1708 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn achternicht Maria Sibilla Koumans op zondag 22 april 1731 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn achternicht Maria Catharina Stijnen op donderdag 19 juli 1731 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Elisabetha Schutjens op vrijdag 20 oktober 1713 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn kleinzoon Willem (Wilhelmus) Wouters (VIl) op vrijdag 26 juni 1716 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Cornelia Henssen op zaterdag 17 december 1718 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn kleindochter Maria Wouters (VIn) op zondag 28 april 1720 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Andreas Henssen en Maria Cuijpers op dinsdag 18 februari 1710 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Matthias Heijnen en Maria Geurts op zondag 1 februari 1722 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 87 jaar oud) op vrijdag 12 januari 1742 voorzien van de Heilige sacrementen, in de leeftijd van 88 jaar te Spaubeek [Li], 
 begr. op zondag 14 januari 1742 aldaar 12 jan: 1742. pie in domino
obijt sacris ecclesiae s(ac)r(a)m(en)tis provisus Joannes Wouters viduus Elis[ab]ettae Leenarts et 14 huius sepultus est: aetatis suae 88.
 tr. (resp. ongeveer 35 en ongeveer 30 jaar oud) (Nederlands Hervormd) wegens Egtreglement op zondag 21 augustus 1689 Jan Wouters J.M. van Beeck  met Elsken Leenders J.D. van Spaebeeck te Beek [Li], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek), 
  
 Familie relaties, 
 Petrus Wouters x Gertruijdes Leenarts en Joannes Wouters x Elsken Leenarts. Hier zijn Petrus en Joannes twee broers, net zoals Gertruijdes en Elsken twee zussen zijn., 
 Benaming Op 't Broek in Spaubeek
 De benaming Op 't (het) Broek is een toponiem (plaatsnaam) en dit is als volgt ontstaan: 
 Op het = boven op de helling of heuvel 
 Broek = "moeras". De moerasgronden vindt men gewoonlijk aangeduid als: meersen, broeken of gebroeken. 
 (bron: drs. Ruud J.E. Offermans - BECHA jaargang 13 nr 3 blz. 39-99), 
 Woont in boerderijen B en C, Op 't Broek te Spaubeek [Li] na zondag 21 augustus 1689 te Spaubeek [Li]
 Jan Lenaerts sijn huijs (C?) en hoffplaets met bergh reiginoet ter eenre Merten Lenaerts (B) ter andere syden Gereth Willem (D) voor een hoff het gemeijn Broeck groot aen maeyten 338 R. Nu Jan Wouters [=boerderij C?] 
 Merten Lenaerts huijs (B) en hoff weydt en bergh reiginoet ten eenre die stegh ter ander syden Peter Hoydiens (A) met meer andere voorhoff oock den voorschreven Hoijdiens groot 470 R. [=boerderij B] 
 Nu Jan Wouters en comt hier bij de volgende nu groot = 808 R [R=roeden=21m≤] 
 Jan Wouters komt in 1689 door het huwelijk met Elsken Lenarts in het bezit van boerderij (B) Deze was van Elskens vader Marten Lenarts (+1696) die gehuwd was met Elisabth Meijs (+1661). Waarschijnlijk gaat hij in deze boerderij ook echt wonen. 
 De andere boerderij (C?) zal hij van te voren gekocht hebben van Jan Lenarts (+1697), de broer van Marten Lenarts. Als dit niet de boederij op het kaartje is, dan is deze dus rond 1800 afgebroken. Mijn vermoeden is dat dit niet de boerderij C is, want deze is eigendom van de familie Heijnen. 
 Op grond van de situatie beschrijving wonen in deze volgorde de personen (A t/m D). Het echter heel goed mogelijk dat boerderij B door twee gezinnen bewoont werd, nl Merten Lenarts (B) en Peter Hoydiens (A). Dit is aannemelijk omdat: 
 - er weinig boerderijen staan op het Broek (zie kaart uit 1839) 
 - de boerderijen een grote omvang hebben 
 - in de bevolkingsregisters (na 1840) worden op sommige bladzijden meerdere gezinnen genoemd, wat m.i. kan duiden op het feit dat ze samenwoonden in dezelfde boerderij., 
 Verder onderzoek in 1774
 Merten Wouters wednr v Elis. Leenders te Spaubeek (Collectie Habets 72-1-1774) 
 [Voor mij een heel vreemde invoer: 
 1. Merten (Martin) Wouters is NIET gehuwd met Elisabeth Leenders, wel: Jan (Joannes) Wouters x Elsken (Elisabeth) Lenarts/Leenders. De laatste (Elsken) is overleden in 1741. 
 2. Merten (Martin) Wouters is WEL gehuwd met Sijbilla Stassen 
 3. Hun (groot)vader Marten Walteri/Wouters is gehuwd met Meijken (Maria) Kerckhoffs. Hij is overleden in 1716 en zij in 1712. 
 4. Het jaartal 1774 duidt op Merten Wouters x Sijbilla Stassen 
 Dus verder onderzoek is het zeker waard ww] 
  
 met Elsken (Elisabeth) Lenarts (Lienarts, Leenarts, Leenders), dr. van Marten (Martinus) Lenarts en Elisabeth Meijs
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 5 juni 1659 te Spaubeek [Li] 5a baptisata est Elsken filia Martini Lenarts et Elisabethae coniug(um) suscept: Wilhelmus Nierbeeck ex Geleen per Lambertum custodem et Catharina Penres uxor Nicolai Vromen. (getuigen: Catrijn (Catharina) Roomens alias Wolters als Catharina Penres e.v. Nicolaus Vromen, Wilhelmus Nierbeeck uit Geleen door Lambertus de koster), 
 doopgetuige van Maria Catharina Wolters (Vn) op zaterdag 17 oktober 1711 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Matthias Lenarts op maandag 20 december 1677 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Catharina Wouters op zaterdag 28 juni 1698 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar halfbroer Wilm (Wilhelmus) Leenarts op vrijdag 13 april 1691 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar halfzus Gertrudis Lenarts op vrijdag 13 april 1691 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar achterneef Gerardus Schutjens op zondag 11 oktober 1716 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Joannes Cuijpers op vrijdag 21 maart 1681 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar achterneef Otto Henssen op vrijdag 20 januari 1713 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar kleinzoon Willem (Wilhelmus) Wouters (VIl) op vrijdag 26 juni 1716 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Maria Leenarts op maandag 2 maart 1722 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 81 jaar oud) op donderdag 2 maart 1741 improvisa morte [= onvoorziene dood] te Spaubeek [Li], 
 begr. op zaterdag 4 maart 1741 aldaar 2. martij 1741 obijt improvisa morte Elsken uxor Jo(ann)is Wouters et 4. eiusdem sepulta est.
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Jacobus ,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 20 mei 1690 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 57 jaar oud) op zondag 7 april 1748 aldaar, volgt Vs
  2.  Merten (Martinus) ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 10 oktober 1691 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 89 jaar oud) op zondag 24 december 1780 aldaar, volgt Vt
  3.  Lisbet (Elisabetha) ,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 23 februari 1696 genoemd naar haar grootmoeder aan moederszijde [=Eisabeth Meijs] te Spaubeek [Li] 23 bapt est Elisabetha filia Jo(ann)is Wouters et Elisabethae con(iu)g(um) suscep Petrus Wouters et Catharina Kerckhoef [sic] (getuigen: haar oom Peter (Petrus) Walteri (IVl) als Petrus Wouters en haar achternicht Trijneken (Catharina) Kerckhoffs alias Haesen (zie IVg) als Catharina Kerckhoef),  
   doopgetuige van haar achterneef Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters (VIIl) op maandag 3 december 1753 te Spaubeek [Li]. 
  4.  Matthias ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 26 april 1699 genoemd naar zijn oom en deze is ook zijn peter te Spaubeek [Li] 26 apr[i]l bapt est Matthias filius Joannis Wouters en Elisabetae con(iu)g(um) Matthias Wouters en Maria Lienarts (getuigen: zijn oom Matthijs (Matthias) Wouters en Maria Vromen als Maria Lienarts),  
   doopgetuige van zijn achterneef Jacobus Wouters op zondag 25 juni 1713 te Beek [Li],  
   doopgetuige van Maria Ida Janssen op zaterdag 13 oktober 1764 te Beek [Li]. 

IVn.  Trijneken (Catharina), genoemd naar haar meter [Catharina Kerckhoffs] Wouters, dr. van Marten (Martinus) Jacobus Walteri alias Wouters (IIIf) en Meijken (Maria) Kerckhoffs
 ged. Rooms Katholiek op zondag 20 januari 1658 te Beek [Li] 20 Catharina filia Marten Wouters et Meijken Kerckhoffs coniu(um) suscept Houb Lemmens in den Ondenhoff et Trinneken Kerckhoffs uxor Janis Nijsten. (getuigen: Houb (Hubertus) Lemmens alias Oudenhove (zie IIc), aangetrouwde oudoom, echtgenoot van Sibilla Odekercke en haar oudtante Catharina Kerckhoffs, e.v. Janus Nijsten), 
 doopgetuige van haar nicht Maria Haesen op maandag 31 november 1692 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Marten (Martinus) Wouters op maandag 22 december 1692 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Meijken (Maria) Hamers op vrijdag 26 september 1670 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Maria Lemmens op zondag 22 maart 1699 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Sophia Stijnen op zaterdag 12 februari 1707 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Catharina Philips op vrijdag 4 mei 1696 te Beek [Li], 
 ovl. (ongeveer 60 jaar oud) op dinsdag 3 mei 1718 te Beek [Li] (Catherina e.v. Joannes Stijnen), 
 tr. (beiden ongeveer 37 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zaterdag 10 september 1695 1695 Den 10 september Jan Stijnen J.M. van Beeck met Catharijna Wouters J.D. mede van Beeck te Beek [Li], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op donderdag 8 september 1695 8 Joannes Stijnen et Catharina Wouters coram [=in tegenwoordigheid van] pastore suo [=die zijn brood verdient] et Henrico Stijnen et meis aldaar (getuige: Henricus Stijnen) 
 met Jan (Joannes) Stijnen, zn. van Thijs (Matthias) Stijnen en Maria Elisabeth Coumans
 ged. Rooms Katholiek op woensdag 24 april 1658 te Beek [Li] (getuigen: zijn aangetrouwde oom Houb (Hubertus) Keulen als Hubertus Ceulen, Elisabeth Lamboy), 
 doopgetuige van zijn halfbroer Wilhelmus Stijnen op zaterdag 28 november 1671 te Beek [Li], 
 ovl. (ongeveer 59 jaar oud) op dinsdag 1 februari 1718 te Beek [Li] (Joannes Stijnen). 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Mathhias ,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 2 oktober 1696 Genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde (Matthias Stijnen) te Beek [Li] 2 sub conditione Matthias filius Jo(ann)is Stijnen et Catharinae Wouters coniug(um) suscept. Adamus Kerckhoffs et Judith Wouters.,  
   ovl. (hoogstens 4 jaar oud) voor 1701 waarschijnlijk te Beek [Li]. 
  2.  Maria ,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 19 februari 1699 te Beek [Li] 19. Maria filia Joannis Stijnen et Catharinae Wouters coniug(um). suscept Petrus Cillen et Maria Wouters mater Catharinae. (getuigen: haar aangetrouwde oom Peter (Petrus) Sillen, als Petrus Cillen en Catharina Ceulen (zie IIIg), als Catharina aangetrouwde oudtante e.v. Otto Wouters, moeder van Maria Wouters),  
   getuige bij kerk. huw. van haar schoonzoon Peter (Petrus) Wouters (VIf) en haar dochter Catharina Koumans op zondag 11 februari 1759 te Beek [Li],  
   doopgetuige van haar neef Mathias Stijnen op maandag 22 juni 1744 te Beek [Li],  
   doopgetuige van haar neef Jan (Joannes) Stijnen op dinsdag 7 december 1734 te Beek [Li],  
   doopgetuige van haar neef Joannes Matthias Coumans in december 1775 te Beek [Li],  
   doopgetuige van Joannes Wilhelmus Geerlinx op donderdag 15 februari 1781 te Beek [Li],  
   tr. (resp. ongeveer 25 en minstens 19 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zaterdag 20 januari 1725 te Beek [Li] denselv(en) [20-01-1725] dito Hend: Kaumans j.m. van Neerbeeck met Maria Stijnen. j.d. alhier van Beeck x,  
   kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 4 februari 1725 aldaar e‚dem [=04-02-1725] die Henricus Koumans cum Mari‚ Stijnen dispensante ill(ustrissi)mo Ruraemundensi in quarto consanguinitatis gradu tertio mixto [hierboven: collaterali] ex unae parte et quarto aequali ex duabus aut tribus alijs. testibus Matthi‚ Stijnen et Joann‚ Kinckers. (getuigen: zijn zwager en haar broer Mathhias Stijnen, Joanna Kinckers),  
    
   in de 4e graad familieband RK huwelijk op zondag 4 februari 1725 te Beek [Li],  
   Familieband in de 4e graad: 
   Henricus Coumans is zn. van Thijs Coumans en Cathrina Nijsten, deze is dr. van Janis Nijsten en Lijsbeth Haghemans, deze is dr. van Joannes Haghemans en Ellisabeth Penris, deze is zn. van Otto Haghemans en Sybilla Nuchelmans alias Penris 
   Maria Stijnen is dr. van Jan Stijnen en Trijneken Wouters, deze is dr. van Marten Walteri alias Wouters en Meijken Kerckhoffs, deze is zn. van Jacob Odekercke alias Wouters en Mayken Haghemans alias Otten, deze is dr. van Otto Haghemans en Sybilla Nuchelmans alias Penris 
   met Henricus Coumans (Koumans), zn. van Thijs (Matthias) Coumans en Catharina Nijsten,  
   geb. voor 1705 te Neerbeek [Li],  
   doopgetuige van zijn kleindochter Ida (Maria Ida) Wauters (VIIe) op vrijdag 13 augustus 1762 te Beek [Li],  
   doopgetuige van zijn kleindochter Maria Catharina Coumans op woensdag 1 augustus 1753 te Beek [Li],  
   doopgetuige van zijn kleinzoon Henricus Coumens op donderdag 27 juli 1752 te Spaubeek [Li]. Uit dit huwelijk 7 kinderen. 
  3.  Mathhias ,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 24 januari 1701 te Beek [Li] 24. Matthias filius Matthiae Stijnen et Catharinae Wouters coniug. suscept. Petrus Wouters et Joanna Nijsten apponatur nominibus baptizatorum. Vader heet Jan i.p.v. Matthias (getuigen: zijn oudoom Adam (Adamus) Kerckhoffs, Judith Canisius (zie IIIh), aangetrouwde oudtante als Judith Wouters e.v. Peter Wouters, zijn oom Peter (Petrus) Walteri (IVl), als Petrus Wouters en zijn aangetrouwde tante Jenna (Joanna) Nijsten),  
   getuige bij kerk. huw. van zijn zwager Henricus Coumans en zijn zus Maria Stijnen op zondag 4 februari 1725 te Beek [Li],  
   doopgetuige van zijn neef Mathijs (Mathias) Koumans op zaterdag 11 december 1728 te Beek [Li],  
   doopgetuige van zijn kleindochter Maria Elisabetha Koumans op zondag 12 april 1761 te Beek [Li],  
   doopgetuige van zijn nicht Elisabetha Penris op donderdag 13 juli 1758 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 82 jaar oud) op zaterdag 26 april 1783,  
   begr. op zaterdag 26 april 1783 te Beek [Li] (Matthias Stijnen e.v. Cornelia Penders),  
   tr. (beiden ongeveer 29 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zaterdag 1 juli 1730 Matthijs Stijnen J.M. van Beek met Cornelia Penders J.D. van Neerbeek te Beek [Li],  
   kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 16 juli 1730 aldaar (getuige: Gerardus Pullen, Paulus Penders)  
   met Cornelia Penris (Penders), dr. van Thijs (Matthias) Penners en Lijsbet (Elisabeth) Keulen,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 8 juli 1700 8 Cornelia filia Thijs Penris et Elisabeth Keulen coniug(um). suscept. Petrus Keulen per custodem Joannem Odekircken et Petronilla Hamers. te Beek [Li] (getuigen: haar halfnicht Peetgen (Petronilla) Hamers, Petrus Keulen door de koster Jan Odekircken),  
   doopgetuige van haar kleinzoon Matthias Coumans op zondag 31 oktober 1762 te Beek [Li],  
   doopgetuige van haar neef Mevis (Bartholomeus) Penris (zie VIIc) op zondag 17 juni 1753 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 82 jaar oud) op dinsdag 10 december 1782,  
   begr. op dinsdag 10 december 1782 (Cornelia Penders gehuwd met Matthias Stijnen) te Beek [Li]. Uit dit huwelijk 6 kinderen. 

IVo.  Christina (Ciken), genoemd naar haar oudtante [Christina Odekercke] Wouters, dr. van Marten (Martinus) Jacobus Walteri alias Wouters (IIIf) en Meijken (Maria) Kerckhoffs
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 7 februari 1660 te Beek [Li] 7. completae fuerunt ceremoniae [=de doopcerimonie zijn voldaan] circa Christinam filiam Martini Wolters et Mariae Kerckhoffs susceptores Henricus Wouters et Maria uxor Adami Zeueren [= Zeveren]. (getuigen: haar oudoom Hendrick (Henricus) Walteri Odekercke alias Wouters (IId), als Henricus Wouters en Maria Cleijns, e.v. Adamus Zeveren [=Severens]), 
 doopgetuige van haar achternicht Maria Kerckhoffs op zondag 28 september 1687 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar zoon Egidius Haesen op donderdag 29 september 1695 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Nicolaus Haesen op dinsdag 28 augustus 1703 te Beek [Li], 
 ovl. (ongeveer 55 jaar oud) op zaterdag 30 november 1715, 
 begr. op zaterdag 30 november 1715 te Beek [Li] 30 Christina Wouters conj. s[olvit]
 tr. (beiden ongeveer 25 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zondag 4 november 1685 te Beek [Li] Janus Haesen J.M. van Geverijck met Christina Wouters J.D. van Beeck
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) in 1685 (zonder datum, laatste in dat jaar) aldaar Janus Haesen et Lucia Wouters coram [=in tegenwoordigheid van] meis [=mij (de pastoor?)] (getuigen: zijn oom Jan (Joannes) Haesen en zijn schoonzuster en haar zus Lucia Wouters), 
 Verder onderzoek Christina Wouters x1685 Jan Haesen te Geverik (Collectie Habets 1569-3-1687) 
 met Janus (Sebastianus) Haesen, zn. van Jacobus Haesen en Trijneken (Catharina) Hopperts
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 29 juli 1660 te Beek [Li] (getuigen: zijn oom Jan (Joannes) Haesen, Getien Houpparts), 
 doopgetuige van zijn neef Marten (Martinus) Wouters op maandag 22 december 1692 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Helena Wouters (Vx) op zaterdag 23 april 1712 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Catharina Haesen op maandag 12 november 1696 te Beek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Jacobus ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 22 februari 1688 te Beek [Li] Jacobus filius Janus Haesen et Christina Wouters coniug. suscept. Adamus Kerckhoffs et Gijsel Fremmen aut [=alias] Odekircken (getuigen: zijn oudoom Adam (Adamus) Kerckhoffs en Ghijsel (Gislena) Fremmen, aut Odekircken [aangetr. overoudtante xFrans Odekercke + zuster overgrootmoeder]). 
  2.  Matthijs ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 3 april 1689 Genoemd naar zijn peter te Beek [Li] Matthijs filius Sebastiani Haesen et Christina Wouters coniug. suscept. Thijs Stijnen et Judith Wouters (getuigen: Thijs (Matthias) Stijnen en Judith Canisius (zie IIIh), als Judith Wouters),  
   ovl. (hoogstens 1 jaar oud) voor 1690 waarschijnlijk te Beek [Li]. 
  3.  Matthias ,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 23 mei 1690 te Beek [Li] 23. Matthias filius Sebastiani Haesen et Christinae Wouters coniug(um). suscept. Jo(ann)es Kerckhoffs et Maria Kerckhoffs. uxor Martini Wouters. (getuigen: zijn achterneef Jan (Joannes) Kerckhoffs en zijn grootmoeder Meijken (Maria) Kerckhoffs (zie IIIf), e.v. Martinus Wouters),  
   tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 30 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zondag 17 januari 1717 denselve dito [=17-01-1717]. Matthijs Haesen J.M. van Geverijck met Anna Penders J.D. ook van Geverijck te Beek [Li]  
   met Anna Penris (Penders), dr. van Wouter (Walterus) Penris en Joanna Streulen,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 13 oktober 1686 te Beek [Li] (getuige: Thomas Timmermans, Judith Streulen). Uit dit huwelijk 5 kinderen. 
  4.  Maria ,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 31 november 1692 te Beek [Li] Maria filia Sebastiani Haesen et Christina Wouters coniug. suscept. Gerken Haesen et Catharijn Wouters (getuigen: haar oom Gerardus Haesen, als Gerken Haesen en haar tante Trijneken (Catharina) Wouters (IVn)). 
  5.  Lucia ,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 15 mei 1694 te Beek [Li] Lucia filia Sebastiani Haesen et Ciken Wouters coniugum suscept Egidius Haesen et Ida Kerckhoffs (getuigen: haar achterneef Egidius Haesen, als Aegidius Haesen en Ida Kerckhoffs). 
  6.  Egidius ,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 29 september 1695 te Beek [Li] 29. Egidius filius Sebastiani Haesen et Christina Wouters coniug. suscept. Frem Noetermans (getuigen: zijn moeder Christina Wouters (IVo), Frem Noetemans (Notermans ?)). 
  7.  Catharina ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 16 januari 1697 te Beek [Li] 16. Catharina filia Janus Haesen et Christinae Wouters. con(i)ug(um). suscept Jan Bovian tot Beeck, et Jda Kerckhoffs. Sebastiani Kerckhoffs uxor. (getuigen: Ida Nijsten, als Ida Kerckhoffs e.v. Sebastianus Kerckhoffs, Jan Bovian uit Beek),  
   doopgetuige van haar neef Martinus Hasen op zondag 20 mei 1725 te Beek [Li],  
   doopgetuige van Maria Catharina Haesen op dinsdag 26 december 1769 te Beek [Li],  
   doopgetuige van Joanna Martens op woensdag 19 mei 1745 te Beek [Li]. 
  8.  Martinus ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 27 november 1701 Genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde (Martinus Wouters) te Beek [Li] 27 Martinus filius Sebastiani Haesen et Christinae Wouters coniug(um). suscept Matthias Kerckhoffs et Lucia Roomens. (getuigen: zijn achterneef Matthias Kerckhoffs (zie IVi), Lucia Roomens),  
   doopgetuige van zijn neef Martinus Hasen op zaterdag 28 maart 1722 te Beek [Li]. 

IVp.  Jacob (Jacobus), genoemd naar zijn overleden broer 3 Wouters, zn. van Marten (Martinus) Jacobus Walteri alias Wouters (IIIf) en Meijken (Maria) Kerckhoffs
 ged. Rooms Katholiek op zondag 10 februari 1664 te Beek [Li] eodem [=10-02-1664] die. Jacobus filius Martini Wouters et Mariae Kerckhoffs coniugum suscept. Joannes Kerckhoffs et Catharina Kerckhoffs. (getuigen: zijn oom Jan (Joannes) Kerckhoffs op de Linde, zijn nicht Trijneken (Catharina) Kerckhoffs alias Haesen (zie IVg) en zijn oudoom Guilielmus Haghemans, als Guilielmus Haeghmans), 
 doopgetuige van Sebastianus Nijsten op zaterdag 3 april 1723 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Petrus Wouters op woensdag 27 juli 1712 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Jasparis Pils op zaterdag 13 september 1698 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Matthias Coumans (zie Vp) op zondag 14 februari 1694 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Sibilla Odekercken op maandag 1 september 1727 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Jasparis Pils op zaterdag 13 september 1698 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Gerardus Penris op dinsdag 1 september 1693 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Matthias Mulckens op vrijdag 9 maart 1685 te Beek [Li], 
 ovl. (ongeveer 47 jaar oud) op vrijdag 17 juli 1711 (Collectie Habets: I-1 Jacob x 1686 Marg. Coumans te Beek weduwe in 1717), 
 begr. op vrijdag 17 juli 1711 te Beek [Li] 17 Jacobus Wouters conj. [=gehuwd] s[olvit]
 tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 30 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zondag 8 september 1686 te Beek [Li] Den 8 september Jacob Wouters j.man van Genhout met  Margareta Koumans j.D. van Neerbeeck
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) in 1688 aldaar Otto (?) Wouters et Margareta Coumans coram meis.
  
 Verder onderzoek Collectie Habets, 
 Peter en consorten te Neerbeek 1725-6-1717 
 I-1 Jacob x 1686 Marg. Coumans te Beek weduwe in 1717, 
 II-1 Jan 1712-6-1717 
 Margaretha Coumans wed v Jacob Wouters Beek 1712-6-1717 
 met Gretien (Margaretha) Coumans (Koumans), dr. van Thijsken (Matthias) Petrus Coumans en Catharina Vartenberch
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 10 augustus 1656 te Beek [Li] 10 Margaretha filia Matthiae Coumans et Catharinae Vartenberch coniugum. susceptores. Jacobus Hagemans et Catharin[a] Lemmens uxor Lamberti Thijssen (getuige: Jacobus Hagemans, Catharina Lemmens e.v. Lambertus Thijssen), 
 doopgetuige van haar neef Guilielmus Hanssen op maandag 26 november 1708 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Catharina Martens op zondag 13 augustus 1690 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Jasparis Pils op zaterdag 13 september 1698 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Matthijs (Matthias) Coumans (zie IVv) op maandag 12 februari 1680 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Petrus Haghemans op donderdag 10 mei 1714 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Petronilla Hanssen op maandag 11 mei 1711 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar achternicht Judith Wouters op maandag 30 oktober 1713 te Beek [Li], 
 ovl. (ongeveer 67 jaar oud) op vrijdag 3 december 1723, 
 begr. op vrijdag 3 december 1723 te Beek [Li] 3 Margarita Koumans relicta quondam Jacobi Wouters.
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Otto ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 1 februari 1688 Genoemd naar zijn oom aan vaderszijde (Otto Wouters) te Beek [Li] 2 Otto filius Jacobi Wouters et Margaretae Coumans coniug(um) suscept Elisabeth Renckens uxor Jo[ann]is Coumans. et Wouter Wouters. (getuigen: Walter (Walterus) Walteri (IIIk), als Wouter Wouters en Lijsbeth (Elisabeth) Renckens, e.v. Joanes Coumans),  
   ovl. (ongeveer 58 jaar oud) op zaterdag 3 december 1746,  
   begr. op zaterdag 3 december 1746 te Beek [Li] 3 obiit o(mn)ibus sacr(ament)is munitus Otto Wouters.
  2.  Catharina ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 20 maart 1689 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 39 jaar oud) op zondag 5 september 1728, volgt Vu
  3.  Matthias (Mathias) ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 5 november 1690 Genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde. (Thijsken Coumans) te Beek [Li] 5. sub conditione Matthias filius Jacobi Wouters et Margaretae Coumans coniug(um). suscept. Maria Wouters et [verder niets geschreven] (getuige: zijn tante Mayken (Maria) Wouters (IVq), als Maria Wouters),  
   doopgetuige van Jan (Joannes) Jans op zaterdag 27 augustus 1712 te Schimmert [Li],  
   doopgetuige van Leonardus Bours op zondag 31 juli 1718 te Schimmert [Li],  
   doopgetuige van Matthias Voncken op maandag 12 oktober 1716 te Schimmert [Li],  
   doopgetuige van Elisabeth Lemmens op zondag 2 maart 1721 te Schimmert [Li],  
   doopgetuige van Jacobus Lemmens op maandag 30 oktober 1719 te Schimmert [Li],  
   ovl. (ongeveer 31 jaar oud) op dinsdag 6 januari 1722 te Spaubeek [Li] - op de Bies - Bijse [= Op de Bies],  
   begr. op zaterdag 10 januari 1722 te Schimmert [Li] 6. januarij obijt Mathias Wouters viduus [hierboven: Catharinae Voncken] ex Bijse qui sepultus est [hierboven: 10 huius] de consensu mei in Schimmert et in signum iurisdictioniome de incolis van de Bijse : qui in hoc puncto infundate si opparuerunt in vacco domum defuncti ibidem assistente metri custode inco benedixi sumus publice [hierboven: ante toras] stola indua facta benedictione transportarunt sumus ad ecclesiam de Schimmert et cum marssis post mensam defuncti animam sommedare praecibus : quam etim frei ut osten derem me ipsorem pastore esse qua hoc annotare volui ut susceptores possiat se super hoc reflectere et nessetus van ita testor W: Janssen pastor in Spaubeeck die et anno quo scripta.,  
   tr.  
   met Catharina Voncken,  
   geb. te Schimmert [Li],  
   ovl. voor 1722. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Petrus ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 4 februari 1693 (tweeling).Genoemd naar zijn oom aan vaderszijde te Beek [Li] februarius 4 sub conditione baptizatus fuit [=is geweest] Petrus filius Jacobi Wouters et Margarete Coumans coniugum susceptores Wilhelmus Pils ex Amsteraet et Petien Coumans item absolutie baptizata est Maria eorundem parentum (van dezelfde ouders) filia susceptores Gerken Martens per Jacobum Wouters et Judith Wouters. (getuigen: zijn aangetrouwde oom Willem (Wilelmus) Pils als Wilelmus Pils uit Amstenrade en zijn tante Peetje (Petronilla) Coumans, als Petrien Coumans),  
   ovl. (hoogstens 5 jaar oud) voor 1698 waarschijnlijk te Beek [Li]. 
  5.  Maria ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 4 februari 1693 (tweeling) te Beek [Li] februarius 4 sub conditione baptizatus fuit [=is geweest] Petrus filius Jacobi Wouters et Margarete Coumans coniugum susceptores Wilhelmus Pils ex Amsteraet et Petien Coumans item absolutie baptizata est Maria eorundem parentum (van dezelfde ouders) filia susceptores Gerken Martens per Jacobum Wouters et Judith Wouters. (getuigen: Gerken (Gerardus) Martini (zie IVs) als Gerken Martens door Jacobus Wouters en Judith Canisius (zie IIIh) als Judith Wouters),  
   doopgetuige van haar nicht Anna Margaretha Wouters op dinsdag 3 september 1726 te Beek [Li],  
   doopgetuige van haar neef Joannes Jacobus Smeets op woensdag 17 september 1727 te Beek [Li],  
   doopgetuige van Nicolaus Paes op zaterdag 14 januari 1730 te Spaubeek [Li],  
   doopgetuige van Anna Martens op donderdag 3 december 1739 te Beek [Li]. 
  6.  Joannes ,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 21 april 1695 te Beek [Li], volgt Vv
  7.  Petrus ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 6 april 1698 te Beek [Li] 6. Petrus filius Jacobi Wouters et Margaretae Coumans coniug(um) suscept. Cijken Roomens Thys Hagens (getuigen: Thijs (Mathias) Haghens, Cijken Roomens),  
   getuige bij kerk. huw. van zijn broer Joannes Wouters (Vv) en zijn schoonzuster Sibijlla Martens op zondag 3 maart 1726 te Beek [Li],  
   doopgetuige van zijn neef Matthias Wouters op dinsdag 24 maart 1739 te Beek [Li],  
   tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 20 jaar oud) op zaterdag 18 mei 1726 Peter Wouters J.M. van groot gen hout met Maria Catharina Robroeks van Aretsgenhout te Beek [Li],  
   kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 2 juni 1726 te Hulsberg [Li] (getuige: Henricus Willems, Lucia Scheijen),  
    
   Verder onderzoek Collectie Habets,  
   Peter x 1726 M.Cath. Roebroek testament de erven zijn de kinderen van 
   Jan x Sibilla Martens, Peter, Jacob, Mathias en Maria Wouters 7097-334-336-1727 4168-17-1727 7098-3-452-1729/34 7103-259-1760 7098-538-1736 7102-332-Ö 7103-271-Ö 7109-681-1761 
   met Maria Catharina Roobroex (Robroeks), dr. van Thomas Roebroecx en Margaretha Habets,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 15 juni 1705 te Hulsberg [Li] (getuigen: Maria Catharina Roobroex, als Maria Catharina Roobroexs, Gualteris Limpens, Anna Habets),  
   doopgetuige van Maria Catharina Roobroex op maandag 15 juni 1705 te Hulsberg [Li],  
   doopgetuige van Elisabeth Odekercken op vrijdag 30 november 1731 te Beek [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IVq.  Mayken (Maria, Meijken), genoemd naar haar grootmoeder aan vaderszijde [Mayken Haghemans alias Otten] Wouters, dr. van Marten (Martinus) Jacobus Walteri alias Wouters (IIIf) en Meijken (Maria) Kerckhoffs
 ged. Rooms Katholiek op zondag 3 juli 1667 te Beek [Li]
3. Maria filia Martini Wouters et Mariae Kerckhoffs coniug(um). suscept. Andreas Huijsman no(min)e patris sui Henrici Huijsmans et Annae [sic] Arts ex Catsop. (getuige: Andreas Huijsmans nms patris sui [=namens zijn vader] Henricus Huijsman, Anna Arts ex [=uit] Catsop),  
 doopgetuige van haar neef Mathias Wolters op vrijdag 8 december 1684 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar achternicht Anna Kerckhoffs op zondag 19 juli 1705 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Matthias Wouters op zondag 5 november 1690 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar kleindochter Maria Sleijpen (zie VIs) op dinsdag 27 januari 1733 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar kleindochter Anna Maria Sleijpen op vrijdag 24 maart 1730 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Lucia Wouters op maandag 13 februari 1696 te Beek [Li], 
 ovl. (ongeveer 73 jaar oud) op dinsdag 1 november 1740, 
 begr. op dinsdag 1 november 1740 te Beek [Li] 1. Maria Wouters uxor Leonardi Lemmens
 tr. (resp. ongeveer 30 en minstens 19 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op woensdag 4 juni 1698 Leendert Lemmens weduwnaar met Maeijken Wouters J.D. beijde van B. te Beek [Li], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 1 juni 1698 1 Le[o]nardus Lemmens cum Maria Wouters praesentibus meis coram parocho. aldaar 
 met Leendert (Leonardus) Lemmens, zn. van Petrus Lemmens alias Finers en Maria Houppars
 geb. voor 1678, 
 doopgetuige van Joannes Ganders op vrijdag 28 mei 1734 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn kleindochter Maria Elisabeth Haenen op zondag 20 januari 1726 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Maes (Thomas) Haghmans op zondag 11 juni 1702 te Beek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 3 dochters: 
  1.  Maria ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 22 maart 1699 22 Maria filia Leonardi Lemmens et Mariae Wouters coniug(um) suscept Lemmen Lemmens. et Cath[a]rina Wouters. te Beek [Li] (getuigen: haar oom Lambertus Lemmens als Lemmen Lemmens en haar tante Trijneken (Catharina) Wouters (IVn) als Catharina Wouters),  
   doopgetuige van haar achterneef Pieter (Joannes Petrus) Haegmans op dinsdag 17 april 1764 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 73 jaar oud) op zondag 27 september 1772 (Maria Lemmens gehuwd met Jasparis Pijls) te Beek [Li],  
   tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 23 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zaterdag 1 november 1721 te Beek [Li],  
   kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 16 november 1721 aldaar (getuige: Albertus Odekercken, Wilhelmus Doemens)  
   met Jasparis (Casparis) Pils (Pijls), zn. van Willem (Wilelmus) Pils en Neleken (Cornelia) Coumans,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 13 september 1698 te Beek [Li] (getuigen: zijn aangetrouwde oom Jacob (Jacobus) Wouters (IVp), zijn tante Gretien (Margaretha) Coumans (zie IVp), als Margareta Coumans en zijn aangetrouwde oom Jacob (Jacobus) Wouters (IVp)),  
   ovl. (ongeveer 75 jaar oud) op dinsdag 25 januari 1774 (Jasper Pijls gehuwd met Maria Lemmens) te Beek [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Lucia ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 10 september 1702 10. baptizata est Lucia filia Leonardi Lemmens et Mariae
Wouters coniug: suscept: Henricus Helgers et Maria Thissen.
Genoemd naar haar tante aan vaderszijde (Lucia Wouters) te Beek [Li] (getuige: Maria Thissen, Henricus Helgers),  
   getuige bij kerk. huw. van haar zwager Cors (Christianus) Haen en haar zus Cornelia Lemmens op zondag 26 november 1724 te Beek [Li],  
   doopgetuige van haar neef Henricus Hagemans op zondag 19 juni 1740 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 71 jaar oud) op donderdag 7 juli 1774 (Lucia Lemmens gehuwd met Wilhelmus Sleijpen) te Beek [Li],  
   tr. (resp. ongeveer 24 en minstens 19 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zaterdag 31 mei 1727 (Wilhelmus Sleijpen x Lucia Lemmens) te Beek [Li],  
   kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 15 juni 1727 aldaar (getuige: Maria Catharina Sleijpen, Maria Habets)  
   met Wilhelmus Sleijpen, zn. van Stamvader Sleijpen en Nn ,  
   geb. voor 1707,  
   doopgetuige van zijn neef Joannes Sleijpen op donderdag 5 maart 1750 te Beek [Li]. Uit dit huwelijk 2 dochters. 
  3.  Cornelia ,  
   geb. voor 1704 vermoedelijk te Beek [Li],  
   doopgetuige van haar neef Matthias Mulkens op maandag 1 augustus 1735 te Spaubeek [Li],  
   doopgetuige van Joannes Sleijpen op donderdag 5 maart 1750 te Beek [Li],  
   tr.  
   kerk.huw. (resp. minstens 20 en minstens 25 jaar oud) op zondag 26 november 1724 te Beek [Li] 26 Christianus Haen cum Corneli‚ Lemmens testibus Alberto Odekircken et Luci‚ Lemmens. (getuigen: Albertus Odekercken als Albertus Odekircken en zijn schoonzuster en haar zus Lucia Lemmens)  
   met Cors (Christianus) Haen (Haenen), zn. van Clemens (Clementinus) Haenen en Elisabeth Didden,  
   geb. voor 1699,  
   doopgetuige van zijn achternicht Anna (Anna Maria) Haen op maandag 8 februari 1734 te Spaubeek [Li],  
   doopgetuige van Joanna Elisabetha Sleijpen op dinsdag 24 mei 1757 te Beek [Li]. Uit dit huwelijk 3 dochters. 

IVr.  Otto, genoemd naar zijn overleden broer Wouters, zn. van Marten (Martinus) Jacobus Walteri alias Wouters (IIIf) en Meijken (Maria) Kerckhoffs
 ged. Rooms Katholiek op dinsdag 22 oktober 1669 te Beek [Li] 22 sub conditione baptizatis fuit Otto filius Martini Wouters et Maria Kerkhoffs coning. suscept. Joannes Kerkhoffs op de Linde et Cornelia Haghmans (getuigen: zijn oom Jan (Joannes) Kerckhoffs op de Linde en zijn achternicht Cornelia Haghemans), 
 ovl. (ongeveer 45 jaar oud) op zondag 15 september 1715, 
 begr. op zondag 15 september 1715 te Beek [Li] 15 Otho Wouters conj. s[olvit]
 tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 22 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zondag 20 juni 1700 te Beek [Li] Otto Wouters J.M. van Beeck met Margareta Bombaerts J.D. van Geule beijde woonagtig tot Beeck
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zaterdag 12 juni 1700 aldaar Otto Wouters cum Gertude Boijnbaij, coram meis 
 met Margareta Bombaerts (Bombaij, Bombarts, Lambaerts), dr. van Petrus Bombarts en Helena Conen alias Martens
 ged. Rooms Katholiek op vrijdag 7 januari 1678 te Geulle [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Joanna Maria Wouters (Vr) op dinsdag 9 november 1700 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar kleinzoon Theodoricus Lenaerts op vrijdag 13 januari 1741 te Elsloo [Li], 
 doopgetuige van Maria Elisabeth Lenaerts op vrijdag 26 augustus 1729 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar kleinzoon Wilhelmus Vreen op woensdag 5 februari 1744 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Martinus Gouble op maandag 7 september 1761 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Maria Lucia Stijnen op donderdag 18 februari 1740 te Beek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Anna Maria ,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 27 juli 1702 te Beek [Li] 27 [hierboven: sub condit] Anna Maria filia Otthonis Wouters et et [sic] Margaretae Bombeij coniug(um) susceptores Walterus Wouters et Catharina Coenen (getuigen: Walter (Walterus) Walteri (IIIk) als Walterus Wouters en haar oudtante Catharina Coonen als Catharina Coenen). 
  2.  Maria Catharina, genoemd naar haar meter ,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 10 augustus 1703 te Beek [Li] 10 Maria Catharina filia Ottonis Wouter et Margarethae Bombarts conj. suscept. Jacobus van der Molen et Catharina Coumans. (getuigen: aangetrouwde oudtante Trijn (Catharina) Coumans [e.v. Adamus Kerkhoffs ww], Jacobus van der Molen),  
   ovl. (hoogstens 2 jaar oud) voor 1706 waarschijnlijk te Beek [Li]. 
  3.  Jacobus ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 14 december 1704 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 78 jaar oud) op maandag 5 mei 1783, volgt Vw
  4.  Catharina, genoemd naar haar overleden zuster ,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 14 oktober 1706 te Beek [Li] 14 Catharina filia Ottonis Wouters et Margarethae Bombaerts conj. sus. Jo(ann)es Lenaerts et Gertrudis Lenaerts,  
   doopgetuige van haar nicht Maria Catharina Lenaerts op dinsdag 8 december 1744 te Elsloo [Li],  
   doopgetuige van haar neef Mathias Lenaerts op woensdag 13 juni 1753 te Elsloo [Li],  
   doopgetuige van haar neef Peter (Joannes Petrus) Wouters (VIq) op vrijdag 7 februari 1755 te Beek [Li],  
   getuige bij kerk. huw. van haar broer Jacobus Wouters (Vw) en haar schoonzuster Anna Kerckhoffs op zaterdag 20 mei 1747 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 69 jaar oud) op zaterdag 3 februari 1776 te Beek [Li],  
   begr. op zaterdag 3 februari 1776 aldaar 3tia obyt Cath Wouters caelebs filia Martini [=grootvader!] Wouters et Margaritae Bombaarts
  5.  Mathias, genoemd naar zijn oom aan vaderszijde [Matthijs Wouters] ,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 9 juni 1708 te Beek [Li] 9 Mathias filius Ottonis Wouters et Margarethae Bombaerts conj. sus. Jo(ann)es Wouters et Jo(ann)a Bombaerts. (getuigen: zijn oom Jan (Joannes) Wouters (IVm), als Joannes Wouters en zijn tante Jenne (Joanna) Bombaerts, als Joanne Bombaerts),  
   doopgetuige van zijn neef Otto Lenaerts op woensdag 13 december 1747 te Elsloo [Li]. 
  6.  Martinus, genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde [Marten Walteri alias Wouters] ,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 11 januari 1710 te Beek [Li] 30 Martinus filius Ottonis Wouters. et Margarethae Bombaerts conj. sus. Mathias Wouters et Catharina Coenen. (getuigen: zijn neef Mattijs (Matthias) Wouters (Vo) en zijn oudtante Catharina Coonen, as Catharina Coenen),  
   doopgetuige van zijn nicht Helena (Maria Helena) Lenaerts op woensdag 23 maart 1746 te Elsloo [Li],  
   doopgetuige van zijn nicht Anna Margaretha Wauters op woensdag 11 oktober 1752 te Beek [Li]. 
  7.  Helena ,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 23 april 1712 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 31 jaar oud) op dinsdag 18 februari 1744, volgt Vx
  8.  Maria Lucia ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 31 mei 1713 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 68 jaar oud) op woensdag 20 februari 1782 te Elsloo [Li], volgt Vy
  Margareta Bombaerts, dr. van Petrus Bombarts en Helena Conen alias Martens
 tr. (resp. ongeveer 38 en ongeveer 23 jaar oud) (2) (Nederlands Hervormd) op zaterdag 13 juni 1716 te Beek [Li] Jan Nijsten J.M. alhier van Beeck met Margarith Mombarts weduwe van Otto Wouters alhier van Beeck
  
 Dispensatie op vrijdag 3 juli 1716 te Beek [Li], 
 Beek - 3 juli 1716 - brief en schema van Wilhelmus DŲemens kapellan tot Beeck, als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen: 
 - Jan Nijsten, zoon van Janes Nijsten, Janes zoon van Janes Nijsten, Janes zoon van Catharina Kerckhoofs, Catharina dochter van Joannes Kerckhoofs; en 
 - Margaretha Wouters weduwe van Otto Wouters, Otto zoon van Maria Kerckhoofs, Maria dochter van Mathis Kerckhoofs, Mathis zoon van Joannes Kerckhoofs. 
 Trouwen in Beek (Limburg) 3 juli 1716 als Joannes Nijsten en Margaretha Bombaerts. Foutief geindexeerd bij Beeck bij Erkelens (D) hoort echter bij Beek (Limburg). 
 RHCL Maastricht (8-1716-120 - foto 3622a+b) 
 met Joannes Nijsten, zn. van Sebastianus Nijsten en Maria Thijssen
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 16 april 1693 te Beek [Li] (getuige: Hubertus Nalen, Agnes Thijssen), 
 doopgetuige van zijn neef Wilhelmus Martens op woensdag 9 juni 1723 te Beek [Li]. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Sebastianus, genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde [Sebastianus Nijsten] ,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 3 april 1723 naam moeder Margareta Lambaerts/Lintaerts te Beek [Li] 3 Sebastianus filius Jo(ann)is Nysten et Margaritae Lintaerts conjugum suscept: Jacobo Wouters et Elizabethae [sic] Nijsten (getuigen: Jacob (Jacobus) Wouters (IVp) en zijn tante Elisabeth Nijsten). 

IVs.  Meijken (Maria) Walteri alias Wouters (Wouters), dr. van Otto Jacobus Wouters (IIIg) en Catharina Ceulen
 ged. Rooms Katholiek op zondag 29 november 1654 te Beek [Li] 29o. Maria filia Ottonis Jacobi Walteri, et Catharinae Keulen coniugum: suscip: Hubertus Lamberti, et Mechteldis uxor Jo(ann)is Odekercke per sororem [= zuster van] Elizabetham relictam [= nagelatene weduwe jh] Nicolai Romens. (getuigen: Met (Mechtildis) Schillinx (zie IIa), als Mechtildis gehuwd met Joannes Odekercke, Hubertus Lamberti), 
 doopgetuige van Wilhelmus Goesens op woensdag 19 november 1710 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar kleinzoon Joannes Odekercken op vrijdag 20 oktober 1719 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar kleinzoon Gerard (Gerardus) Martens op dinsdag 1 augustus 1724 te Beek [Li], 
 ovl. (ongeveer 73 jaar oud) op donderdag 8 april 1728 te Beek [Li], 
 begr. op donderdag 8 april 1728 aldaar 8. subitane‚ morte [= door een plotselinge dood] sublata est Maria Wouters relicta quondam Gerardi Martens.
 tr. (beiden ongeveer 29 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op woensdag 23 februari 1684 Geerken Martens J.M. van Geverijck en Maria Wouters J.D. van Gen Hout te Beek [Li], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op donderdag 24 februari 1684 24 Gerardus Martens ac Maria Wouters past ac duobus ancillis praesentibus renouarerunt matrim(oniu)m. aldaar 
 met Gerken (Gerardus, Geerken) Martini (Martens), zn. van Gerardus Martini en Cornelia Cocks
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 12 september 1654 te Beek [Li] 12o. Gerardus filius Gerardi Martini et Corneliae Coecks coniugum: suscip: Matthias Smets et Maria Waben van Schum(m)ert. (getuige: Matthias Smets, Maria Waben [= Wauben? ww] uit Schimmert), 
 doopgetuige van Joanna Haesen op donderdag 13 april 1702 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Maria Wouters op woensdag 4 februari 1693 te Beek [Li], 
 ovl. (ongeveer 57 jaar oud) op zaterdag 19 september 1711 te Beek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Neleken (Cornelia), genoemd naar haar grootmoeder aan vaderszijde [Cornelia Cocks] Martens,  
   ged. op donderdag 28 december 1684 te Beek [Li] 28 Neliken filia Gerken Martens et Mariae Wouters con(i)ug(um). suscept. Wouter Wouters et Catharina Kock op die Bijse. (getuigen: haar oudoom Walter (Walterus) Jacobus Walteri alias Wouters (IIIe), als Wouter Wouters, Catharina Kock op de Bies [=zuster van grootmoeder aan vaderszijde ww?]),  
   ovl. (hoogstens 10 jaar oud) voor 1695 waarschijnlijk te Beek [Li]. 
  2.  Otto, genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde [Otto Wouters] Martens,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 26 januari 1686 te Beek [Li] Otto filius Gerardi Martens et Maria Wouters coning. suscept. Gerken Thijssen et Maria Wouters (getuigen: zijn achterneef Geerken (Gerardus) Thijssen, als Gerken Thijssen en zijn achternicht Meyken (Maria) Wouters (IVt)). 
  3.  Gerardus, genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde [Gerardus Martini] Martens,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 8 augustus 1687 te Beek [Li] Gerardus filius Gerardi Martens et Maria Wouters coning. suscept. Joannes Keulen et Ida Nijsten (getuigen: Ida Nijsten, Joannes Keulen [zijn oudoom? ww]),  
   getuige bij kerk. huw. van Lambertus Haghemans en zijn nicht Maria Odekercken op zondag 12 april 1750 te Beek [Li]. 
  4.  Wilelmus, genoemd naar zijn oom aan vaderszijde [Wilhelmus Martini] Martens,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 25 maart 1689 te Beek [Li] Wilelmus filius Gerken Martens et Maria Wouters coning. suscept. Erken Vrancken et Judith Wouters (getuigen: zijn aangetrouwde oudtante Judith Canisius (zie IIIh) als Judith Wouters, Erken Vrancken),  
   doopgetuige van zijn nicht Maria Odekercken op zondag 19 april 1722 te Beek [Li],  
   doopgetuige van zijn nicht Gertrudis Martens op vrijdag 13 januari 1736 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 68 jaar oud) op zaterdag 11 maart 1758 te Beek [Li],  
   tr. (resp. ongeveer 34 en ongeveer 29 jaar oud) (1) (Nederlands Hervormd) op zaterdag 15 mei 1723 (Wilhelm Martens x Neeleken Haegmans) te Beek [Li],  
   kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 30 mei 1723 30 Wilhelmus Martens cum Corneli‚ Haeghmans dispensante ill(ustrissi)mo: ill(ustrissi)mo. [sic] ep(isco)po Ruraemundensi in quarto consanguinitatis gradu collaterali aequali /: ut probabiliter dubitabatur :/ testibus r(evere)ndo d: DŲemens et Jo(ann)e Odekircken. aldaar (getuige: Doemens, Joannes Odekercken)  
   met Neeleken (Cornelia) Haghmans (Haegmans), dr. van Jan (Joannes) Haghemans alias Kerckhoffs en Petronella Smets alias Nijsten,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 30 augustus 1693 30 Cornelia filia Jo(ann)is Haghmans et Petronillae Nijsten coniug(um). suscept Henricus Kerckhoffs et Meij Wouters uxor Jo(ann)is Penris te Beek [Li] (getuigen: Meijken (Maria) Walteri (IVg), als Meij Wouters e.v. Joannes Penris en haar achterneef Henricus Kerckhoffs),  
   ovl. (ongeveer 31 jaar oud) op donderdag 31 augustus 1724,  
   begr. op donderdag 31 augustus 1724 (Cornelia Haghmanas gehuwd met Wilhelmus Martens) te Beek [Li]. Uit dit huwelijk een zoon.  
   tr. (2)  
   met Catharina Nijsten, dr. van Sebastianus Nijsten en Maria Thijssen,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 19 april 1699 te Beek [Li] 19. [hierboven: Catharina] filia Sebastianus [sic] Nijsten et Annae Thijssen coniug(um). suscept Trineken Thijssen et Henricus Greuen [= Greven] (getuigen: Henricus Greven en haar tante Cathrijn (Catharina) Thijssen als Trijneken Thijssen). Uit dit huwelijk een zoon. 
  5.  Catharina (Anna) Martens,  
   woonachtig te Geverik [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 13 augustus 1690 te Beek [Li] 13. Catharina filia Gerardi Martens et Mariae Wouters coniug(um). suscept Gerken Haghmans et Gretien Coumans (getuigen: Gerken (Gerardus) Haghemans en aangetrouwde achternicht Gretien (Margaretha) Coumans (zie IVp) e.v. Jacobus Wouters),  
   doopgetuige van haar kleindochter Anna Catharina Odekercken op vrijdag 15 november 1743 te Beek [Li],  
   doopgetuige van haar nicht Maria Odekircken op woensdag 20 december 1724 te Beek [Li],  
   doopgetuige van haar kleindochter Catharina Haagmans op maandag 1 januari 1753 te Beek [Li],  
   doopgetuige van Catharina Gelissen op zaterdag 1 juni 1748 te Beek [Li],  
   doopgetuige van haar nicht Maria Martens op zondag 28 maart 1734 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 67 jaar oud) op donderdag 5 januari 1758 te Beek [Li],  
   tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 39 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zaterdag 17 september 1718 Anno 1778 op 17 7br Frans Odekerken j.m. van Geverijk met Cath Martens j.d. ook van Geverijk te Beek [Li],  
   kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zaterdag 1 oktober 1718 aldaar (getuige: Wilhelmus Doemens, Maria Penris),  
    
   Verder onderzoek te Beek [Li],  
   Frans Odekercken x Catharina Martens Geverick 
   GAM notarissen inv 4172-38-1737 
   (bron: Collectie Habets
   met Frans (Franciscus) Odekircken (Odekercken), zn. van Joannes Odekercke en Maria Vrancken,  
   woonachtig te Geverik [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 1 april 1679 Genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde (Franciscus Odekercke) te Beek [Li] 1. Franciscus filius Jo(ann)is Odekircken et Mariae Vrancken coniug(um). suscept. Wilken Fremmen et Neliken Fremmen. (getuigen: zijn oudoom Wilken (Guillielmus) Hermannus Fremmen en zijn oudtante Neliken (Cornelia) Fremmen),  
   doopgetuige van zijn neef Joannes Vreen op maandag 24 november 1727 te Beek [Li],  
   doopgetuige van Martinus Biesmans op vrijdag 26 oktober 1725 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 63 jaar oud) op dinsdag 19 februari 1743,  
   begr. op dinsdag 19 februari 1743 te Beek [Li] 19. Franciscus Odekercken uxoratus.. Uit dit huwelijk 6 kinderen. 
  6.  Jacobus Martens (Mertens),  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 2 maart 1692 te Beek [Li] Jacobus filius Gerardi Martens et Maria Wouters coning. suscept. Daem Wouters et Ida Kerckhoffs (getuigen: zijn oom Daem (Adamus) Wouters en Ida Kerckhoffs),  
   tr.  
   kerk.huw. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 23 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zondag 24 februari 1715 te Spaubeek [Li] 24 copulati sunt Jacob Martens ex parochia de Beeck et Elisabetha Goessens ex Bijse testes fuerunt Wilm. Lenaerts et soror conjugis et Neleken Goessens (getuigen: Willem (Guijlielmus) Lenarts als Wilm Lenaerts, zuster gehuwden, Neleken Goessens)  
   met Elisabetha, genoemd naar haar grootmoeder aan moederszijde [Elisabetha Stassen] Goessens (Goesens, Gosens), dr. van Jan (Joannes) Goessens en Aleidis Roebroeck,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 3 december 1691 te Schimmert [Li] Arnoldus Haccourt, Catharina Koex,  
   doopgetuige van haar nicht Catharina Habets op dinsdag 8 december 1711 te Schimmert [Li],  
   doopgetuige van haar achterneef Petrus Muijlkens op zondag 28 oktober 1742 te Schimmert [Li]. Uit dit huwelijk 7 kinderen. 
  7.  Peter (Petrus) Martens,  
   geb. te Geverik [Li] - Beek,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 14 januari 1694 te Beek [Li] 14. Petrus filius Gerken Martens et Mariae Wouters coniug(um). suscept Thijs Martens et Anna Keulen. (getuigen: zijn achterneef Thijs (Matthias) Martini, als Thijs Martens en Anna Keulers),  
   doopgetuige van zijn nicht Maria Cornelia Odekercken op vrijdag 8 september 1724 te Beek [Li],  
   doopgetuige van zijn achternicht Anna Elisabeth Martens op maandag 29 juni 1761 te Beek [Li],  
   getuige bij kerk. huw. van Michael Voegs en Catharina Martens op zondag 7 oktober 1725 te Beek [Li],  
   doopgetuige van zijn kleinzoon Joannes Mathias Martens op dinsdag 2 maart 1784 te Beek [Li],  
   tr. (resp. ongeveer 39 en ongeveer 31 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zaterdag 23 mei 1733 te Beek [Li] d(en) 23 meij. x Peter Martens j:m: van Geverijk met Maria Smeets j.d. van Kraewinkel,  
   kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 7 juni 1733 aldaar 7. Petrus Martens cum Mari‚ Smeets, testibus Petro Kerchofs et Paulo Smeets. (getuige: Petrus Kerchofs, Paulus Smeets)  
   met Maria Smeets, dr. van Marten (Martinus) Smeets en Giertgen (Gertrudis) Allerts,  
   geb. te Krawinkel [Li] - Geleen,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 16 oktober 1701 te Geleen [Li] (getuige: Thisken Smeets, Leen Otten),  
   ovl. (ongeveer 83 jaar oud) op donderdag 28 oktober 1784 te Beek [Li] (Maria Smeets e.v. Petrus Martens). Uit dit huwelijk 7 kinderen. 
  8.  Cornelia Martens,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 3 november 1695 te Beek [Li] 3 Cornelia filia Gerardi Martens et Mariae Wouters coniug(um). suscept. Thijsken Stijnen [verder niets geschreven] (getuige: Thijs (Matthias) Stijnen). 

IVt.  Meyken (Maria) Wouters, dr. van Peter (Petrus) Wouters (IIIh) en Judith Canisius
 ged. Rooms Katholiek op zondag 15 april 1663 15. Maria filia Petri Wouters et Judith Canisius coniug(um). suscept Lenart Canisius et Helena Nijsten uxor: Wouter Wouters tot Printhagen. te Beek [Li] (getuigen: haar aangetrouwde tante Heijlken (Helena) Nijsten (zie IIIe) e.v. Wouter Wouters uit Printhagen en haar oom Lenart (Leonardus) Canisius), 
 doopgetuige van haar neef Mathias Banens op woensdag 24 januari 1685 te Geleen [Li], 
 doopgetuige van Joannes Penris op zondag 17 februari 1686 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Mathias Kerckhofs op vrijdag 30 januari 1711 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar achterneef Jacobus Kerchofs op woensdag 13 maart 1743 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar achterneef Otto Martens op zaterdag 26 januari 1686 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar kleindochter Anna Kerckhoffs op zondag 19 juli 1705 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Joannes Banens op zondag 28 februari 1700 te Geleen [Li], 
 doopgetuige van Joannes Penners op zondag 8 juli 1714 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Joannes Nobers op zondag 17 augustus 1727 te Beek [Li], 
 ovl. (ongeveer 80 jaar oud) op woensdag 19 februari 1744 te Beek [Li], 
 begr. op woensdag 19 februari 1744 19. Maria Wouters uxor Petri Banens in Neerbeeck aldaar, 
 tr. (hoogstens 17 jaar oud) voor 1680 vermoedelijk te Beek [Li]. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Meyken (Maria) Wouters
 tr. 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 23 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zaterdag 3 juli 1683 (dispensatione facta in quatro consanguinitatis gradu Petrus Banits contraxit matrimonium cum Maria Wouters praesentae pastoro et testibus Petrus Wouters et Maria Penis)
(dispensatie in 4e graad bloedverwantschap; zie Hamers Bulletin 93.1) te Beek [Li] (getuigen: zijn zwager en haar broer Petrus Wouters en Thijs (Matthias) Penris, als Matthia Penris), 
  
 LvO 4004 Leenhof Valkenburg Staats 1661-1671 (Jo Hoen) op vrijdag 28 januari 1684 te Beek [Li], 
 scan 163-164 
 Peter Banens en Peter Couwens [Coumans?] delen aan de stadhouder mede dat ze van Jan Ceulen woonende in den Lande van Gulijc hebben gekocht 2 parcelen gelegen omtrent Neerbeeck welke koop zij willen laten realiseren 
 volgt de realisatie op 29 januari 1684 
 Op 28 januari 1684 Jan Ceulen gehuwd met Barbara Timmers verkoopt 3 morgen en 60 roeden akkerland gelegen achter den hoff vanden Hr van Geelen tot Beeck, rgt de erfgenamen van Otto Wouters, ter andere Jan Ceulen, voorhooft Renerken, ander hoofd den Hr vander Steijn, voor 15 stuivers de kleine roede aan Peter Coumens gehuwd met Nelcken Verwisch, item een halve bunder en 75 roeden int beusservelt, rgt Heijnken Schols, ter andere Jan Culen voor 10 stuivers de kleine roede aan Peters Banens gehuwd met Meijken Wouters, de bunder belast met 6 vaten rogge. Akte voor Bormans met als getuigen Jan Kerckhoffs schatheffer en Wouter Odekercken bediender der kercke van Beeck 
 met Peter (Petrus) Banens (Banits), zn. van Joannes Petrus Banents (woonden waarschijnlijk op de Neerbekerhof) en Sibilla Wilhelmina Hamers
 ged. Rooms Katholiek op zondag 30 november 1659 te Beek [Li] - Neerbeek (?) (getuigen: zijn aangetrouwde oom Peter (Christianus Petrus) Dolmans, van den Beek, zijn tante Anna Hagens, filia receptoris [=ontvanger van bijv. belastingen], Petrus Dolmans van den Beek), 
 landbouwer woonde op Neerbekerhof, kocht de halve winhof Oensel (11 maart 1699), 
 doopgetuige van zijn achterneef Matheus Kerckhoffs op donderdag 27 december 1691 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Joannes Luijten op woensdag 22 november 1673 te Munstergeleen [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Petrus Luijten op dinsdag 7 december 1677 te Munstergeleen [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Petrus Keulen op maandag 20 februari 1679 te Geleen [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Servatius Kerckhofs op zondag 22 september 1709 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Maria Wouters op zondag 3 oktober 1717 te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Joannes Penders en zijn achternicht Sophia Creeften (zie Vo) op zondag 11 mei 1727 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Nelecken (Cornelia) Wouters op woensdag 3 juni 1705 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Joannes Hendricks op donderdag 27 december 1725 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn achterneef Petrus Ceulen op zondag 16 mei 1734 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Joannes Nobers op zondag 17 augustus 1727 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn achternicht Petronella Luithen op dinsdag 24 december 1715 te Munstergeleen [Li], 
 ovl. (ongeveer 84 jaar oud) op zaterdag 10 oktober 1744 te Beek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 12 kinderen: 
  1.  Joannes ,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 29 juni 1684 Genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde (Joannes Banents) te Beek [Li] 29 Joannes filius Petri Banits et Mariae Wouters coniug(um) suscept Wouter Wouters et Joanna Banits per Maram Kerckhoffs (getuigen: Walter (Walterus) Walteri (IIIk), als Wouter Wouters en zijn tante Joanna Banens, als Joanna Banits door Maria Kerckhoffs),  
   ovl. (ongeveer 3 jaar oud) in 1687 waarschijnlijk te Beek [Li]. 
  2.  Maria (Banits),  
   geb. te Neerbeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 19 mei 1685 te Beek [Li] 19 Maria filia Petri Banits et Mariae Wouters coniug suscept. d. Servatius Canisius per Petrum Mannarts et Petronilla Banits per Mariam Wouters (getuigen: haar overgrootvader Vaes (Servatius) Huntgens, als Servatius Canisius door Petrus Mannarts en haar tante Petronella Banens, als Petronilla Banits door Maria Wouters),  
   doopgetuige van Maria Agnes Kerckhofs op zaterdag 12 september 1739 te Beek [Li],  
   doopgetuige van haar kleinzoon Petrus Penris op zaterdag 13 juli 1743 te Beek [Li],  
   doopgetuige van Petrus Haghemans op zondag 6 juli 1721 te Beek [Li],  
   tr. (resp. ongeveer 18 en ongeveer 26 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zondag 27 april 1704 te Beek [Li] den 27. Johannes Kerckhoffs j. m. van Geveryk. met Maria Banens. j. d. Neerbeeck x.x.,  
   kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 13 april 1704 aldaar omissi sunt Joannes Kerckhofs et Maria Banens qui praevie obtenta in quarto consanguinitatis gradu dispensatione meoq(ue) consensu conjugati sunt Zittardiae a r(everen)do patre patre [sic] Joris ord. fr. praedicatoru(m) 13 aprilis, testes fuerunt fratres Vincentius et Guihelmus ejusdem ord.  
   met haar achterneef Jan (Joannes), genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde Kerckhoffs (Kerchofs, Kerckhofs), zn. van Matthias Kerckhoffs en Petronilla Zijechels,  
   geb. te Geverik [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 26 oktober 1677 te Beek [Li] (getuigen: zijn grootvader Peter (Petrus) Seghels, als Petrus Siegels, Lijsken (Elisabeth) Meijs, als Leiseken Meis, zijn oudtante Petronella Kerckhoffs en Adam (Adamus) Kerckhoffs),  
   doopgetuige van zijn nicht Anna Kerckhoffs (zie Vw) op dinsdag 18 november 1710 te Beek [Li],  
   doopgetuige van zijn nicht Petronilla Kerckhoffs op maandag 16 maart 1716 te Beek [Li]. Uit dit huwelijk 10 kinderen. 
  3.  Joannes ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 21 mei 1687 te Beek [Li] 11. Joannes filius Petri Banits et Mariae Wouters coniug(um). suscept. Martinus Wouters no(min)e illustriss: r(everen)dissim(i) d. provinc[ia] Bocholts ord. Teut. com. et [niets geschreven] no(min)e Elisabethae Corten (getuige: zijn oudoom Marten (Martinus) Jacobus Walteri alias Wouters (IIIf), als Martinus Wouters),  
   doopgetuige van Anna Elisabetha Lemmens op vrijdag 26 juni 1716 te Spaubeek [Li]. 
  4.  Jacobus ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 25 december 1689 te Beek [Li] [e]od. [=25-12-1689] die Jacobus filius Petri Banits et Mariae Wouters coniug(um). suscept Petrus Wouters no(min)e Dijrck Wiers et Sibijlla Wouters. (getuigen: zijn grootvader Peter (Petrus) Wouters (IIIh), namens Dijrck Wiers en zijn achternicht Bilken (Sijbilla) Wouters (IVh), als Sibilla Wouters). 
  5.  Matthias ,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 20 februari 1691 Genoemd naar zijn peter te Beek [Li] 20 sub conditione Matthias filius Petri Banits et Mariae Wouters coniug(um). suscept Matthijs Cuijpers et Mettien Canisius. (getuigen: Thijs (Mathias) Cuypers, als Matthijs Cuijpers en zijn oudoom Melchior Huntgens, als Mettien Canisius). 
  6.  Servatius ,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 28 januari 1692 Genoemd naar zijn overgrootvader aan moederszijde (Vaes Huntgens) te Beek [Li] 28 Servatius filius Petri Banits et Mariae Wouters coniug. suscept r[everendus] d. Melchior Canisius per Petrum Wouters et Catharina Hagens. uxor Euchstaghij [sic] Bartholomaei. (getuigen: zijn oudoom Melchior Huntgens, als eerwaarde Melchior Canisius door Petrus Wouters, Catharina Haghens e.v. Euchstachius Bartholomaeus). 
  7.  Sibijlla ,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 24 december 1694 Genoem naar haar grootmoeder aan vaderszijde (Sibilla Hamers) te Beek [Li] 27 Sibijlla filia Petri Banits et Mariae Wouters coniug(um). suscept Petrus Wouters et Anna Keulen. (getuigen: haar oom Petrus Wouters en Anna Keulers). 
  8.  Petrus ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 16 december 1696 Genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde (Peter Wouters) te Beek [Li] 16. Petrus filius Petri Banits et Mariae Wouters coniug(um) suscept Petrus Wouters et Margareta Banits. (getuigen: zijn grootvader Peter (Petrus) Wouters (IIIh), als Petrus Wouters en zijn tante Margaretha Banens, als Margareta Banits). 
  9.  Franciscus ,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 22 april 1698 te Beek [Li] 22 Franciscus filius Petri Banits et Mariae Wouters coniug(um) suscept Joannes Ceulen loco Nicolaij Stijnaert et Judith Wouters. (getuigen: zijn grootmoeder Judith Canisius (zie IIIh), als Judith Wouters, Joannes Ceulen namens Nicolaus Stijnaert),  
   doopgetuige van zijn neef Frans (Franciscus) Kerchofs op woensdag 12 maart 1727 te Beek [Li],  
   getuige bij kerk. huw. van Adamus Penris (zie Vl) en zijn achternicht Helena Wouters op zaterdag 29 januari 1718 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 58 jaar oud) in 1756 te Beek [Li]. 
  10.  Judich (Judith) ,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 28 mei 1701 Genoemd naar haar grootmoeder aan moederszijde (Judith Canisius/Huntjens) te Beek [Li] 28. sub condit. Judich [sic] filia Petri Banits et Mariae Wouters coniug(um) suscept. Jacobus Wouters frater Mariae et Joanna Banits uxor Jo[ann]is Penris. (getuigen: haar oom Jacobus Wouters (IVu), Joanna Banits e.v. Joannes Penris),  
   doopgetuige van haar neef Joannes Kerckhofs op zaterdag 2 januari 1717 te Beek [Li]. 
  11.  Petrus Henricus ,  
   ged. op donderdag 25 januari 1703 te Beek [Li] 25 in ecclesiam parochialem delatus est Petrus Henricus filius Petri Banens et Mariae Woulters, conjugum circa quem pridie certo rite baptizatum supplevi ceremonias in pastorali nostrae dioecesis praescriptas. patrinus ill(ustrissi)mus baro de Wassenaer veterum juncorum archicommendator, cupis simul ac suo nomine infantem suscepit Joannes Kerckhoffs, matrina Maria Didderen est proles undecima praedictorum parentum. (getuige: de zeer verhevene baron van Wassenaar, Joannes Kerckhoffs, Maria Didderen). 
  12.  Petronilla ,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 11 maart 1706 te Beek [Li] 11 Petronilla filia Petri Banens et Mariae Wouters conj. suscep. Wilhelmus Wouters et Maria Salden (getuigen: haar oom Wilhelmus Wouters, Maria Salden). 

IVu.  Jacobus, genoemd naar zijn overleden oudste broer Wouters, zn. van Peter (Petrus) Wouters (IIIh) en Judith Canisius
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 18 september 1670 te Beek [Li] Jacobus filius Petri Wouters et Judith Canisius coning. suscept. Melchior Canisius huius [=van hier] frater [=predikheer], et Maria Canisius (getuigen: zijn oom Melchior Huntgens als Melchior Canisius prediker van hier en zijn tante Maria Huntgens [=Maria Canisius]), 
 doopgetuige van zijn nicht Judich Banens op zaterdag 28 mei 1701 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn achternicht Judith Kerchofs op dinsdag 16 december 1721 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Catharina Haegmans op vrijdag 31 mei 1720 te Beek [Li], 
 ovl. (ongeveer 52 jaar oud) op woensdag 23 december 1722, 
 begr. op woensdag 23 december 1722 te Beek [Li] 23. Jacobus Wouters conjugatus.
 relatie (1) 
 met Anna Mulckens (Mulkens), dr. van Petrus Mulkens en Metien (Mechtildis) Swilden
 ged. Rooms Katholiek op maandag 19 februari 1674 te Beek [Li] 19. Anna filia Petri Mulckens et Mechtildis Swilden coniug(um). suscept. Blasius Damas et Maria Swilden per sororem. (getuigen: Blasius Damas en haar tante Maria Swilden door haar zuster). 
 Uit deze relatie een dochter: 
  1.  Maria ,  
   geb. te Kelmond [Li], volgt Vz
  Jacobus, genoemd naar zijn overleden oudste broer Wouters
 tr. (resp. ongeveer 41 en ongeveer 23 jaar oud) (2) (Nederlands Hervormd) op zaterdag 31 oktober 1711 te Beek [Li] Jacob Wouters J.M. van Grootgenhout onder de hoofdbanck Beek, met Cornelia Koumans J.D. van Neer Beek onder de hoofdbank Beek
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op vrijdag 13 november 1711 aldaar eodem [=13-11-1711] die Jacobus Wouters et Cornelia Comans testibus ysdem. 
 met Cornelia Coumans (Coijmans, Comans, Coimans), dr. van Peter (Petrus) Coumans en Cornelia Verwisch
 ged. Rooms Katholiek op vrijdag 19 maart 1688 te Beek [Li] 19. Cornelia filia Petri Coumans et Corneliae Verwisch coniug(um) suscept. Dijrck Coumans no(min)e ex Geleen Wil[h]elmi Nijsten et Trijn Kerckhoffs. (getuigen: haar oom Dirik (Theodorus) Coumans als Dijrck Coumans nms. Wilhelmus Nijsten uit Geleen, Willem Nijssen als Wilhelmus Nijsten uit Geleen door Dijrck Coumans en Trijn (Catharina) Kerckhoffs), 
 doopgetuige van haar nicht Cornelia Wouters (VIe) op vrijdag 2 november 1725 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar achterneef Peter (Petrus) Wouters (VIp) op dinsdag 18 november 1732 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar achterneef Joannes Janssen op woensdag 3 oktober 1753 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Joanna Elisabeth Borfelts op zondag 8 september 1743 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Petrus Hanssen op woensdag 24 maart 1717 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Cornelia (Maria Cornelia) Campo op donderdag 17 april 1760 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Servatius Kerckhofs op maandag 12 september 1712 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Joannes Wouters (VIc) op maandag 15 september 1721 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Cornelia Geurts op zondag 2 maart 1738 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Andreas Sangen op zondag 9 juli 1752 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Joannes Petrus Coimans op zondag 14 oktober 1742 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Joannes Wilhelmus Hermens op woensdag 13 januari 1751 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Joanna Erckens op maandag 7 juni 1751 te Schinnen [Li], 
 doopgetuige van haar neef Joannes Josephus Schols op woensdag 31 augustus 1740 te Beek [Li], 
 ovl. (ongeveer 72 jaar oud) op dinsdag 4 november 1760 te Spaubeek [Li], 
 begr. op dinsdag 4 november 1760 aldaar 4ta novembris obijt Cornelia Coumans uxor Theodori Geurts et vidua Jacobi Wouters ex Spaubeeck jura solvit ita testor Theod: Penris deservitor
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Judith, genoemd naar haar grootmoeder aan vaderszijde [Judith Canisius alias Huntjens] ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 18 september 1712 te Beek [Li] 18 Judith filia Jacobi Wouters [et] Corneliae Comans conj. [sus.] Petr[us] Wouters et Cornelia Comans (getuigen: haar oom Petrus Wouters, Cornelia Comans [= grootmoeder Cornelia Verwisch e.v. Petrus Coumans ww?]),  
   ovl. (hoogstens 3 maanden oud) voor 1713 waarschijnlijk te Beek [Li]. 
  2.  Judith, genoemd naar overleden zuster ,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 30 oktober 1713 te Beek [Li] 30 Judith filia Jacobi Wouters et Corneliae Comans conj. sus. Martinus Wouters et Margaretha Comans. (getuigen: haar oudoom Marten (Martinus) Jacobus Walteri alias Wouters (IIIf) en haar oudtante Gretien (Margaretha) Coumans (zie IVp) als Margaretha Comans),  
   getuige bij kerk. huw. van haar aangetrouwde oom Henricus Schols en haar tante Margareta Coumans op zondag 27 juli 1732 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 19 jaar oud) op donderdag 12 maart 1733,  
   begr. op donderdag 12 maart 1733 te Beek [Li] 12. Judith Wouters filia quondam Jacobi Wouters omnibus except‚ extrem‚ unctione munita.
  3.  Elisabetha, genoemd naar haar meter ,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 6 september 1715 te Beek [Li] 6 Elisabetha filia Jacobi Wo[u]ters et Corneliae Coumans con[j.] sus. Servatius Wouters et M[a]ria Wouters no(min)e Elisabeth[ae] Coumans. (getuigen: haar tante Elisabetha Coumans en haar oom Servatius Wouters),  
   ovl. (ongeveer 10 jaar oud) op zondag 21 april 1726 te Beek [Li],  
   begr. op zondag 21 april 1726 aldaar 21. Elizabeth Wouters puella unium circiter annorum sacr‚ communione [= in de leeftijd van haar Heilige Communie] pro prima vice per modum viatici refec[ta] et extrem‚ unctione suscept‚ [=voorzien van het Oliesel] obijt.
  4.  Maria ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 3 oktober 1717 te Beek [Li] 3tia 8bris baptizata est Maria filia Jacobi Wouters et Corneliae Coumans conjugum suscept[o]ribus Petro Banens et Corneli‚ Coumans. (getuigen: haar aangetrouwde oom Peter (Petrus) Banens (zie IVt), Cornelia Coumans [= grootmoeder Cornelia Verwisch e.v. Petrus Coumans ww?]). 
  5.  Matthias ,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 22 augustus 1719
[Zie aparte opmerking over ouders!!! ww] te Beek [Li] 22 Matthias filius Jacobi Wouters et Jdae Coumans conjugu(m) suscept: Petro Wouters et Margaret‚ Coumans (getuigen: zijn aangetrouwde oom Peter (Petrus) Wouters (Vm) en zijn tante Margareta Coumans),  
   doopgetuige van zijn achterneef Joannes Janssen op woensdag 3 oktober 1753 te Beek [Li],  
    
   Wie zijn de ouders van Matthias Wouters? op dinsdag 22 augustus 1719 te Beek [Li],  
   22 Matthias filius Jacobi Wouters et Jdae Coumans conjugu(m) suscept: Petro Wouters et Margaret‚ Coumans 
   De combinatie van ouders is foutief, zij zijn niet gehuwd. Hier zit een conflict: 
   - is dit de zoon van Jacobus Wouters x Cornelia Coumans (kinderen 1712 - 1713 - 1715 - 1717 - 1721) 
   - of de zoon van Petrus Wouters x Ida Coumans. (kinderen 1717 - 1721 -1723 - 1725 - 1729) 
   Beide oplossingen zijn theoretisch mogelijk, want bij beiden ontbreekt er een kind in 1719!  
   Jacobus en Petrus Wouters zijn geen broers, maar Cornelia en Ida Coumans zijn zusters. Zo zijn Jacobus en Petrus dus zwagers van elkaar. 
   - Op grond van getuige (oom) Petrus Wouters is hij de zoon van Jacobus Wouters x Cornelia Coumans 
   - Maar als er een verwisseling in de voornamen van de mannen is opgetreden dan is hij de zoon van Petrus Wouters x Ida Coumans en is oom Jacobus Wouters de getuige is geweest. [ww]. 
  6.  Petrus, genoemd naar zijn peter ,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 3 januari 1721 te Beek [Li] 3. suppletae ceremoniae circa Petru(m) filium Jacobi Wouters et Corneliae Coumans conj: ab obstetrice privatim et rite baptizatum. respondebant Petrus Wouters et Cornelia Verwisschen. (getuigen: zijn oom Petrus Wouters en zijn grootmoeder Cornelia Verwisch [=Cornelia Verwischen]),  
   ovl. (ongeveer 24 jaar oud) op dinsdag 28 december 1745 te Beek [Li],  
   begr. op dinsdag 28 december 1745 aldaar 28 obiit o(mn)ibus s:r:e: sacra: munitus Petrus Wouters r:i p:
  Cornelia Coumans, dr. van Peter (Petrus) Coumans en Cornelia Verwisch
 tr. (resp. ongeveer 48 en ongeveer 55 jaar oud) (2) (Nederlands Hervormd) op vrijdag 9 november 1736 te Beek [Li] 9 november Dirick Geurts weduwenaer van Sophia Mevis van Spaebeeek. met Cornelia Coumans weduwe wijlen Jacob Wouter van Genhout.
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 25 november 1736 te Spaubeek [Li] 25 9b[r]i[s] anno praecedenti matrimonio juncti sunt Theodorus Geurts et Cornelia Coijmans testes fuerunt Wilm Henssen et Petrus Mevis (getuigen: Wilm (Wilhelmus) Henssen (zie Vn) en zijn zwager Peter (Petrus) Mevis
 met Dirick (Theodorus, Dirck) Geurts (Geurdts), zn. van Peter (Petrus) Geurts en Agnes (Agnetis) Preuts
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 3 april 1681 [naam vader: Theodorus Geurts] te Spaubeek [Li] 3 april bapt est Theodorus filius Theodori Geurts et Agnetis con(iu)g(um) suscep Michael Diederen et Barbara Brents (getuigen: Michael Diederen, Barbara Brents), 
 scabinus = schepen van de bank Geleen, 
 doopgetuige van zijn kleinzoon Petrus Geurts op zaterdag 2 juni 1736 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn achternicht Ida Geurts op vrijdag 23 februari 1742 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Sophia Catharina Mevissen op zondag 5 november 1713 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Peter (Petrus) Mevis (zie VIIk) op zaterdag 6 september 1755 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Mathias Penders op maandag 4 april 1712 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Maria Helena Henssen op dinsdag 29 mei 1714 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Maria Anna Henssen op zondag 18 december 1746 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Anna Maria Raemekers op woensdag 26 juli 1752 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Catharina (Maria Catharina) Erkens op donderdag 19 mei 1735 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Matthias Sangen op vrijdag 22 maart 1748 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Joannes Mewis op zondag 26 augustus 1714 te Geleen [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Pieter (Petrus) Moonen en Anna Bemelmans op donderdag 13 april 1758 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Petrus Mevis op dinsdag 31 augustus 1751 te Spaubeek [Li], 
  
 Schepen van de bank Geleen in 1750 te Geleen [Li], 
 Treedt op als schepen bij de rechtbank van Geleen tegen o.a. bokkerijders uit Spaubeek: Willem Caldenberg, "Scheele Willem"; Peter Schols landloper van Gebusselke in 1724 gehuwd met Maria Nijssen en Peter Tacken gehuwd met zuster van Michel Hennix . 
 Samen met de schepenen: Lambert Banens, J. Bormans, Lambert Claessen en Jan Selissen. De Schout is: Leopold Duijckers. 
 De zittingen vonden plaats op het kasteel St. Jansgeleen, de terechtstellingen in de "Raescuyl". 
 (bron: Anton Blok: De bokkerijders blz 293-297
 Ovl. (Ongeveer 84 jaar oud) op dinsdag 12 november 1765 is plotseling gestorven te Spaubeek [Li], 
 begr. op donderdag 14 november 1765 aldaar 12 subitanea morte obyt The[o]dorus Geurts, viduus qui 14. ejusd(em): sepultus est.
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IVv.  Agnes (Agatha) Wouters, dr. van Peter (Petrus) Wouters (IIIh) en Judith Canisius
 geb. te Groot Genhout [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 13 november 1677 13. Agatha filia Petri Wouters et Judith Hunckens coniug(um). suscept. r. d. past. Arnoldus Wolter per custodem. et Maria Hamers te Beek [Li] (getuige: pastoor Arnoldus Wolters door de koster, Maria Hamers), 
 ovl. (ongeveer 32 jaar oud) op donderdag 14 november 1709, 
 begr. op donderdag 14 november 1709 14 Agatha Wouters conjugata [=gehuwd] s[olvit] aldaar, 
 tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 27 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zaterdag 19 februari 1707 Matthijs Kaumans J.M. van NeerBeeck met Agata Wouters J.D. van Groot Genhout te Beek [Li], 
 kerk.huw. op zaterdag 5 februari 1707 5 Mathias Coumans et Agatha Wouters testibus Casparo Kusters et Agnete Kusters. aldaar (getuige: Casparo Kusters, Agnete Kusters) 
 met Matthijs (Matthias) Coumans (Kaumans), zn. van Peter (Petrus) Coumans en Cornelia Verwisch
 ged. Rooms Katholiek op maandag 12 februari 1680 te Beek [Li] 12. Matthias filius Petri Coumans et Corneliae Verwisch coniug(um). suscept. Stas Renckens ex Geleen et Margareta Coumans. (getuigen: zijn tante Gretien (Margaretha) Coumans (zie IVp), Stas Renckens uit Geleen), 
 doopgetuige van zijn neef Mathias Kerckhofs op vrijdag 30 januari 1711 te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Peter (Petrus) Coijmans en Catrin (Catharina) van den Eschen op dinsdag 18 september 1736 te Spaubeek [Li]. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Judith ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 19 februari 1708 19 Judith filia Mathiae Coumans et Agnetis Wouters conj. sus. Mathias Coumans avus patris [=grootvader aan vaderszijde] et Maria Kerckhofs. Genoemd naar haar grootmoeder aan moederszijde (Judith Canisius alias Huntjens) te Beek [Li] (getuigen: haar overgrootvader Thijsken (Matthias) Petrus Coumans, Maria Kerckhofs). 

IVw.  Sibilla (Zijbilla) Wouters, dr. van Peter (Petrus) Wouters (IIIh) en Judith Canisius
 geb. voor 1679 vermoedelijk te Beek [Li], 
 doopgetuige van Barbara Kerchofs op dinsdag 4 december 1736 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar achterneef Conradus Kerchofs op woensdag 6 oktober 1723 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar kleinzoon Joannes Kerchofs op zondag 12 november 1741 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar kleinzoon Matthias Kerckhofs op dinsdag 31 januari 1747 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Wilhelmus Kerkhoffs (zie Vc) op donderdag 16 december 1706 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Matthias Smeets op woensdag 18 oktober 1741 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Josephus Kerchofs op woensdag 19 maart 1738 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar kleindochter Maria Sibilla Kerckhoffs op zondag 1 mei 1746 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Henricus Vrancken op zondag 11 oktober 1739 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Sibilla Martens op zondag 6 april 1738 te Beek [Li], 
 ovl. (minstens 78 jaar oud) op vrijdag 10 februari 1758, 
 begr. op vrijdag 10 februari 1758 10. feb[ruar]ij obijt ss: munita Sibilla Wouters. [RK 14 januari 1758 ??] te Beek [Li], 
 tr. (resp. minstens 20 en ongeveer 32 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op dinsdag 24 november 1699 te Beek [Li] den 24 novemb(er): Johannes Kerckhofs J.M. van Geverijck met Sibilla Wouters J.D. van genhout
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zaterdag 21 november 1699 aldaar 21 Joannes Kerckhoffs et Sibijlla Wouters coram meis
  
 Verder onderzoek (Collectie Habets) te Beek [Li], 
 Jan Kerckhoffs neef van Jan Kerckhoffs x Ida Wouters 4170-120-1735 4233-44-50-1753 4167-18-1725 4171-3-1735 4443-95-1760 4166-73-1724 4174-150-1740 
 Jan Kerckhoffs x Ida Wouters, schepen te Beek en Jan de jonge x Sibilla Wouters lenen samen geld 1683-9-1702 1724-7-1711 
 met Jan (Joannes) Kerckhoffs, zn. van Janus (Sebastianus) Kerckhoffs en Ida Nijsten
 ged. Rooms Katholiek op vrijdag 14 oktober 1667 Genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde (Joannes Kerckhoffs) te Beek [Li] (getuigen: Ida Nijsten (zie IIId), echtgenote van Henricus Wouters, Lijseken NN [echtgenote van Wilhelmi Hamers]), 
 doopgetuige van zijn neef Petrus Kerckhofs op vrijdag 25 maart 1712 te Beek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Joannes ,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 7 oktober 1700 7 Joannes filius Jo(ann)is Kerckhoffs et Sibijllae Wouters coniug(um). suscept. Wouter Wouters et Maria Kerckhoffs. te Beek [Li] (getuigen: zijn tante Maria Kerckhoffs en Walter (Walterus) Walteri (IIIk), als Wouter Wouters),  
   getuige bij kerk. huw. van zijn neef Joannes Petrus Kerckhofs en Ida (Maria Ida) Dullens op zondag 8 november 1772 te Beek [Li]. 
  2.  Maria ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 26 februari 1702 26 Maria filia Joannis Kerckhoffs et Sibijllae Wouters coniug(um). suscept Jo(ann)es Kerckhoffs collector et Elisabeth Corten te Beek [Li] (getuigen: haar oudoom Jan (Joannes) Kerckhoffs, Elisabeth Corten),  
   doopgetuige van haar neef Matthias Kerckhofs op dinsdag 31 januari 1747 te Beek [Li]. 
  3.  Peter (Petrus) Kerckhofs,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 11 januari 1704 11 Petrus filius Jo(ann)is Kerckhofs et Zijbillae Wouters conj. patr. Jo(ann)es Penders matr. Maria Kerckhofs. Genoemn naar zijn grootvader aan moederszijde (Petrus Wouters) te Beek [Li] (getuigen: aangetrouwde oudoom Jan (Joannes) Penris (IVg) als Joannes Penders [e.v. Catharina Kerckhoffs ww] en zijn tante Maria Kerckhoffs),  
   doopgetuige van zijn nicht Maria Catharina Slangen op donderdag 12 mei 1740 te Beek [Li],  
   tr. (resp. ongeveer 36 en ongeveer 23 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zondag 25 september 1740 25 7bris Peter Kerkhofs j.m. van Geverik met Helena Kerkhofs j.d. woonachtig tot Beek (huwelijks dispensatie) te Beek [Li],  
    
   Huwelijksdispensatie op woensdag 28 september 1740 te Beek [Li],  
   1 1 
   Peter Wouters = Broeder van Wouter Wouters met 
   x Judith Canisius x Helena Nijsten 
   2 2 
   Sibil Wouters met Jan Heleken Wouters met  
   Kerchofs Matthijs Kerchofs  
   3 3 
   Peter Kerchofs Bruijde Jacob Kerchofs met Anna Claessens 
  
   Heijleken Kerchofs Bruijd 
   met Helena Kerckhofs, dr. van Jacobus Kerckhoffs en Anna Claessens,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 31 januari 1717 te Beek [Li] bapt. 31 jan. omissa est Helena filia Jacobi Kerckhofs et Annae Claessen conj. sus. Jo(ann)es Kerckhofs et Gertrudis Doemen (getuigen: haar oom Joannes Domenicus Kerckhoffs, Gertrudis Doemen/Daemen),  
   doopgetuige van haar kleindochter Maria Helena Slangen op donderdag 7 november 1782 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 66 jaar oud) op zondag 30 maart 1783,  
   begr. op zondag 30 maart 1783 te Beek [Li] (Helena Kerckhoffs e.v. Petrus Kerckhoffs). Uit dit huwelijk 11 kinderen. 
  4.  Ida (Maria Ida) Kerckhofs,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 30 juli 1705 30 Ida filia Jo(ann)is Kerckhofs et Zibillae Wouters conj. sus. Petrus Wouters et Ida Nisten. Genoemd naar haar meter en grootmoeder aan vaderszijde (Ida Nijsten) te Beek [Li] (getuigen: haar grootmoeder Ida Nijsten, als Ida Nisten en haar oom Petrus Wouters),  
   doopgetuige van haar kleindochter Ida (Maria Ida) Slangen op zaterdag 4 september 1784 te Beek [Li],  
   tr. (resp. ongeveer 34 en ongeveer 27 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zaterdag 23 april 1740 23 april Erken Slangen j.m. van Neerbeek met Ida Kerkhofs j.dogter van Geverik te Beek [Li],  
   kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 8 mei 1740 aldaar (getuige: Anna Stevens, Joannes Slangen)  
   met Arnoldus Slangen, zn. van Henricus Slangen en Catharina Aerts,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 29 mei 1712 te Beek [Li] (getuige: Arnoldus Sassen, Sibijlla Comans),  
   ovl. (ongeveer 73 jaar oud) op vrijdag 30 december 1785 te Geverik [Li] (RK) 30ma obijt rite admin: Arnold: Slangen maritus Idae Kerckhoffs,  
   begr. op zaterdag 31 december 1785 te Beek [Li] (NH) 31 overleeden Aarnold Slangen tot Geverik 38. Uit dit huwelijk 12 kinderen. 
  5.  Jacobus Kerckhofs,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 24 april 1707 24 Jacobus filius Jo(ann)is Kerckhofs et Zibyllae Wouters conj. sus. Theodorus Wedershoven et Petronilla Segels. te Beek [Li] (getuigen: Petronilla Zijechels, als Petronilla Segels, Theodorus Wedershoven),  
   ovl. (hoogstens 7 jaar oud) voor 1714 waarschijnlijk te Beek [Li]. 
  6.  Sebastianus Kerckhofs (Kerckhoffs),  
   geb. te Geverik [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 26 april 1708 26 Sebastianus filius Jo(ann)is Kerckhofs et Zibyllae Wouters conj. sus. Martinus Voncken et Ida Wouters. Genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde (Sebastianus Kerckhoffs) te Beek [Li] (getuigen: zijn aangetrouwde oudtante Ida Wouters (gehuwd met Joannes Kerckhoffs), Martinus Voncken),  
   doopgetuige van zijn neef Jacobus Kerckhofs op zondag 1 februari 1750 te Beek [Li],  
   doopgetuige van zijn kleinzoon Sebastianus Kerkhoffs op dinsdag 24 augustus 1773 te Beek [Li],  
   doopgetuige van zijn kleinzoon Reijnerus Kerckhoffs op vrijdag 21 juli 1780 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 73 jaar oud) op vrijdag 12 oktober 1781 te Beek [Li] (Sebastianus Kerckhoffs e.v. Catharina Vrancken),  
   tr. (resp. ongeveer 34 en ongeveer 15 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op vrijdag 12 oktober 1742 te Beek [Li] d(en). 12. octob. Sebastiaan Kerkhofs. j.m. van Geverik met Cathrin Franken j. dochter mede van Geverik.,  
   kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 28 oktober 1742 aldaar 28. Sebastianus Kerchofs cum Catharin‚ Vrancken, testibus Matthi‚ Kerchofs et Henrico Kampers. (getuigen: zijn broer en haar zwager Mathias Kerckhofs als Mathias Kerchofs, Henricus Kampers)  
   met Catharina Vrancken (Franken), dr. van Arnoldus Vrancken en Maria Zijben,  
   geb. te Geverik [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 25 mei 1727 te Beek [Li] (getuigen: haar grootvader Martinus Vrancken, Martinus Vrancken, Elisabeth Meijers),  
   doopgetuige van haar kleinzoon Jan Peter (Joannes Petrus) Kerkhoffs op vrijdag 6 januari 1775 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 47 jaar oud) op zaterdag 14 januari 1775 te Beek [Li] (Catharina Vrancken e.v. Sebastianus Kerckhoffs). Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
  7.  Servatius Kerckhofs,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 22 september 1709 22 Servatius filius Jo(ann)is Kerckhofs et et [sic] Sibyllae Wouters conj. sus. Petr[us] Banens et Margaretha Haghemans. te Beek [Li] (getuigen: zijn aangetrouwde tante Grietjen (Margareta) Haghmans alias Wouters, als Margaretha Haghemans en zijn aangetrouwde oom Peter (Petrus) Banens (zie IVt)),  
   ovl. (hoogstens 2 jaar oud) voor 1712 waarschijnlijk te Beek [Li]. 
  8.  Mathias Kerckhofs,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 30 januari 1711 30 Mathias filius Jo(ann)is Kerckhofs et Sibyllae Wouters conj sus. Mathias Comans et Maria Wouters. Genoemd naar zijn peter te Beek [Li] (getuigen: zijn aangetrouwde oom Matthijs (Matthias) Coumans (zie IVv), als Mathias Comans en zijn tante Meyken (Maria) Wouters (IVt)),  
   doopgetuige van Anna Elisabeth Kerckhofs op donderdag 2 april 1744 te Beek [Li],  
   doopgetuige van zijn neef Jacobus Kerchofs op woensdag 13 maart 1743 te Beek [Li],  
   doopgetuige van zijn nicht Maria Catharina Kerkhoffs op zaterdag 19 augustus 1758 te Beek [Li],  
   getuige bij kerk. huw. van zijn broer Sebastianus Kerckhofs en zijn schoonzuster Catharina Vrancken op zondag 28 oktober 1742 te Beek [Li],  
   doopgetuige van zijn achterneef Petrus Matthias Kerkhoffs op zondag 3 november 1776 te Beek [Li],  
   doopgetuige van Joanna Martens op woensdag 19 mei 1745 te Beek [Li],  
   tr.  
   kerk.huw. (resp. ongeveer 48 en minstens 38 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zondag 18 februari 1759 te Beek [Li] (getuige: Maria Catharina Vrancken, Christianus Gijsen),  
    
   Huwelijksdispensatie op zondag 11 februari 1759 te Beek [Li],  
   Er bestaat een bloedverwantschap tussen de echtlieden: 
   Mathias Kerckhofs is zn van Jan Kerckhoffs x Sibilla Wouters. Jan Kerckhoffs is zn van Sebastianus Kerckhoffs x Ida Nijsten. Ida Nijsten is dr van Petrus Nijsten x Cornelia op den Hoove
   Catharina Alofs is dr van Wilhelmus Alofs x Elisabeth Nijsten. Elisabeth Nijsten is dr van Petrus Nijsten x Ida Daemen. Petrus Nijsten is zn van Joannes Nijsten x Trin Hagmans. Joannes Nijsten is zn van Petrus Nijsten x Cornelis op den Hoove 
   Beek - 11 februari 1759 - brief en schema van J. G. Soutzen pastoor in Beek, als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen: 
   - Mathias Kerkhoffs, zoon van Joannes Kerkhoffs en Sibilla Wouters, Joannes zoon van Sebastianus Kerkhoffs en Ida Nysten; en 
   - Catharina Alofs, dochter van Wilhelmus Alofs en Elisabetha Nijsten, Elisabeth dochter van Petrus Nijsten en Ida Daemen, Petrus zoon van Joannes Nijsten en Catharina Hagmans. 
   Ida Nysten en Joannes Nijsten zijn zus en broer. Het paar trouwen 18 febr. 1759 te Beek (Limburg). 
   RHCL Maastricht (21-1759-1 - foto 3812a+b) 
   met Catharina Alofs, dr. van Wilhelmus Alofs en Elisabeth Nisten,  
   geb. voor 1720,  
   doopgetuige van Maria Catharina Hoppers op woensdag 9 juli 1777 te Beek [Li],  
   doopgetuige van Maria Catharina Martens op donderdag 2 april 1761 te Beek [Li],  
   getuige bij kerk. huw. van Mathijs (Matthias) Martens en Ida Hopperts op zondag 24 oktober 1756 te Beek [Li],  
   doopgetuige van Reijnerus Kerckhoffs op vrijdag 21 juli 1780 te Beek [Li],  
   ovl. (minstens 90 jaar oud) op woensdag 26 september 1810 (Catharia Aloffs dr van Guillaume Aloffs en Marie Nijsten; gehuwd met Mathieu Kerkhoffs) te Beek [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  9.  Servatius Kerckhofs,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 12 september 1712 12 Servatius filius Jo(ann)is Kerckhofs et Zibyllae Wouters conj. sus. Sebastianus Kerckhofs et Cornelia Comans. te Beek [Li] (getuigen: zijn grootvader Janus (Sebastianus) Kerckhoffs, als Sebastianus Kerckhofs en zijn aangetrouwde tante Cornelia Coumans (IVu), als Cornelia Comans). 
  10.  Jacobus Kerckhofs,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 29 december 1714 29 Jacobus filius Jo(ann)is Kerckhofs et Sibyllae Wouters conj. sus. Petrus Wouters et Cornelia Kerckhofs. te Beek [Li] (getuigen: zijn tante Cornelia Kerckhoffs en zijn oom Petrus Wouters),  
   getuige bij kerk. huw. van zijn neef Theodoor (Theodorus) Slangen en Catharina Elisabetha Knoren op zondag 8 januari 1792 te Spaubeek [Li]. 

IVx.  Henrick (Henricus) Wouters, zn. van Peter (Petrus) Henricus Odekirchen alias Wouters (IIIi) en Anna Gerkens alias Martens
 ged. Rooms Katholiek op woensdag 20 april 1678 Genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde (Hendrik Odekercke alias Wouters) te Beek [Li] 20. Henricus filius Petri Wouters et Annae Martens coniug(um). suscept Gerardus Martens et Joanna Odekircken. (getuigen: zijn oudoom Gerardus Martini, als Gerardus Martens, Joanna Odekircken), 
 koster, 
 doopgetuige van zijn kleindochter Petronella Wouters op woensdag 13 oktober 1745 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn achterneef Petrus Wouters in juli 1717 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn achternicht Petronilla Greven op dinsdag 22 oktober 1737 te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Marten (Martinus) Pisters en Helena Soogen op zaterdag 1 maart 1710 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Bilcken (Sijbilla) Henxten op vrijdag 26 april 1715 te Geleen [Li], 
 ovl. (ongeveer 77 jaar oud) op vrijdag 19 maart 1756, 
 begr. op vrijdag 19 maart 1756 te Beek [Li] 9. obijt Henricus Wouters
o(mn)ib(us) ecc(le)siae s(a)cr(a)m(en)tis munit(us)
 tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 34 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zaterdag 20 september 1710 De 20 7ber Henderijck Wouters J.M. alhier van Beeck met Margaritha Hamers J.D. van Neerbeeck te Beek [Li], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zaterdag 4 oktober 1710 4 Henricus Wouters et Margareteta [sic] Hamers obtent‚ praevie in 4to consanguinitatis gradu dispensatione. testes fuerunt Jo(ann)es Lenarts et Anna Ganders. aldaar (getuige: Joannes Lenarts, Anna Ganders), 
  
 Dispensatie op dinsdag 23 september 1710 te Beek [Li], 
 Beek - 23 september 1710 - brief van Adamus Nicolaus Daemen pastoor in Beeck, als aanvraag 
 voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen: 
 Henricus Wouters en Margaretha Hamers. 
 RHCL Maastricht (6-1710-16 - foto 3799a+b) 
 met Greetgen (Margareta) Hamers, dr. van Willem (Guilielmus) Hamers en Sybilla Lemmens alias Penris
 geb. te Neerbeek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op woensdag 15 januari 1676 te Beek [Li] (getuige: Wilhelmus Penris, Joanna NN), 
 koster, 
 doopgetuige van Anna Margaretha Haegemans op vrijdag 18 november 1746 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar kleinzoon Hendrik (Henricus) Wouters (VIs) op dinsdag 7 april 1750 te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Marten (Martinus) Pisters en Helena Soogen op zaterdag 1 maart 1710 te Beek [Li], 
 ovl. (ongeveer 74 jaar oud) op vrijdag 11 december 1750, 
 begr. op vrijdag 11 december 1750 te Beek [Li] 11 obijt ss. m: Margareta Hamers uxor Henrici Wouters r:i:p:
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Peter (Petrus) ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 9 maart 1712 te Geleen [Li], volgt Vaa
  2.  Maria ,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 30 juni 1714 te Geleen [Li] 30. junij baptizavi Mariam parentes Henrick Wouters Greetge(n) Hamers patrini This Martens Marij Beckers (getuigen: haar oudoom Thijs (Matthias) Martini, als This Martens en Marijken (Maria) Beckers, als Marij Beckers),  
   doopgetuige van haar nicht Sophia (Maria Sophia) Wouters (VIr) op zondag 12 februari 1747 te Beek [Li],  
   doopgetuige van haar achternicht Ida Peters op zondag 1 april 1753 te Beek [Li]. 
  3.  Guilielmus (Wilhelmus) ,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 29 juli 1717 Genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde (Guiliemus/Willem Hamers) te Beek [Li] 29 Guilielmus filius Henrici Wouters et Margarethae Hamers coniug: susceptores Ian Martens et Peter Hamers. (getuigen: Jan (Joannes) Martens en zijn oudoom Peter (Petrus) Hamers). 

IVy.  Petronella Wouters, dr. van Peter (Petrus) Henricus Odekirchen alias Wouters (IIIi) en Anna Gerkens alias Martens
 ged. Rooms Katholiek op zondag 10 augustus 1681 10 Petronilla filia Petri Wouters et Annae Martens coniug(um). suscept. Erken Martens et Christina Haghmans soror Petri. Genoemd naar de eerste overleden echtgenote van vader (Petronella Henrici Petri) te Beek [Li] (getuigen: haar tante Stijnken (Cristina) Oudekerken alias Wouters (IIIj), als Christina Haghmans zuster van Petrus, Erken Martens), 
 doopgetuige van haar nicht Anna Wouters (Vab) op dinsdag 11 september 1708 te Beek [Li], 
 ovl. (ongeveer 34 jaar oud) op donderdag 2 april 1716, 
 begr. op donderdag 2 april 1716 2 Petronilla Wouters conj s[olvit] te Beek [Li], 
 tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 50 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zaterdag 18 februari 1708 Johannes Greven J.M. van Beeck met Peternella Wouters J.D. alhier van Beeck te Beek [Li], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zaterdag 18 februari 1708 18 Jo[ann]es Grieven et Petronilla Wouters testibus ijsdem ut ante. aldaar 
 met haar achterneef Joannes Greven (de Greef), zn. van Thijs (Mathias) de Greef en Maria Kerckhoffs
 ged. Rooms Katholiek op woensdag 28 februari 1657 te Beek [Li] (getuigen: Maria Elisabeth Coumans, Andreas van Wesel, vervangende getuige Walterus Odekercke), 
 doopgetuige van Johan (Joannes) Vreen op donderdag 21 februari 1697 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Wilm (Guilielmus) Caldenbergh op donderdag 12 mei 1707 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn achternicht Maria Lemmens op woensdag 27 januari 1706 te Beek [Li], 
 ovl. (ongeveer 66 jaar oud) op zaterdag 13 november 1723 (Joannes Greven) te Beek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Beatrix ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 23 december 1708 23 Beatrix filia Jo(ann)is Greven et Petronillae Wouters conj. sus. Otto Wouters et Helena Swilden. te Beek [Li] (getuigen: haar oom Otto Wouters (IVz) en Heiliken (Helena) Swilden alias Sibilden, als Helena Swilden oudtante gehuwd met Wilhelmus Greven). 
  2.  Petrus Grieven (Greven),  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 27 maart 1711 27 Petrus filius Jo(ann)is Grieven et Petronillae Wouters conj. sus. Jo(ann)es Martens et Christina Grieven. te Beek [Li] (getuigen: zijn achterneef Jan (Joannes) Martens, Christina Grieven [=Greven]),  
   tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 31 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zaterdag 27 oktober 1736 27 octob: Peter Greeven geboortigh van Beeck j:m: met Regijn Cremers j:d: uijt de heerlijckheijt van Schinnen wonende tot Beeck te Beek [Li],  
   kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 11 november 1736 11. Petrus Greven cum Regina Kremers, testibus Jo(ann)e Greven et Id‚ Greven aldaar (getuigen: zijn zus en haar schoonzuster Ida Greven, Joannes Greven)  
   met Regijn (Regina) Cremers (Kremers),  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 7 januari 1705 dr van Joannes Cremers en Elisabetha Wijnen te Schinnen [Li] (getuige: Catharina Peters, Petrus Beeckx, vervangende getuigen Gerardus Wijnen, Catharina Bellen). Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  3.  Ida ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 28 januari 1714 28 Ida filia Jo(ann)is Greven et Petroni[llae] Wouters conj. sus. Albertus Lemmens et Catharina Martens. te Beek [Li] (getuigen: haar achternicht Catharina Martens en Albert (Albertus) Lemmens, oudoom gehuwd met Maria de Greef),  
   getuige bij kerk. huw. van Paulus Goesens (zie Vac) en haar nicht Ida Wolters op zondag 10 oktober 1734 te Beek [Li],  
   getuige bij kerk. huw. van haar broer Petrus Grieven en haar schoonzuster Regijn (Regina) Cremers op zondag 11 november 1736 te Beek [Li],  
   doopgetuige van Maria Thijssen op woensdag 12 oktober 1768 te Beek [Li],  
   getuige bij kerk. huw. van Arnoldus Erkens en Margriet (Margaretha) van Ham op zondag 11 november 1736 te Beek [Li],  
   tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 20 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op dinsdag 24 september 1737 te Beek [Li],  
   kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 11 oktober 1739 aldaar (getuige: Wilhelmus Kerckhofs, Sebastianus Kerckhofs)  
   met Bastianus (Sebastianus) Peters, zn. van Petrus Peters en Maria Wouters alias Odekercken (Vg),  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 7 augustus 1717 te Beek [Li] 7 Bastianus filius Petri Peters et Mariae Odekercken coniug: susceptores Ian Lenaerts et Ioanna Peters. (getuigen: zijn tante Joanna Peters, Jan Lenaerts),  
   doopgetuige van zijn neef Joannes Greven op zaterdag 12 maart 1740 te Beek [Li]. Uit dit huwelijk 8 kinderen. 

IVz.  Otto, genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde [Otto Martini] Wouters (Wolters), zn. van Peter (Petrus) Henricus Odekirchen alias Wouters (IIIi) en Anna Gerkens alias Martens
 ged. Rooms Katholiek op maandag 27 september 1683 te Beek [Li] Otto filius Petri Wouters et Anna Martens coning. suscept. Thijs Stijnen et Anna Henschen uxor Driesken Henschen (getuigen: zijn oudoom Thijs (Matthias) Stijnen, Anna Frambach, als Anna Henschen e.v. Driesken Henschen en zijn achterneef Thijs (Matthias) Stijnen), 
 doopgetuige van zijn nicht Beatrix Greven op zondag 23 december 1708 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Henricus Lemmens op woensdag 2 december 1711 te Beek [Li], 
 ovl. (ongeveer 47 jaar oud) op dinsdag 13 februari 1731, 
 begr. op dinsdag 13 februari 1731 te Beek [Li] 13. Ottho Wouters uxoratus.
 tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 33 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zaterdag 28 januari 1708 te Beek [Li] Ott Wouters J.M. alhier van Beeck met Sibilla Fremmen, weduwe van Willem Haegmans
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op donderdag 19 april 1708 aldaar Otto Wouters et Sibijlla Fremmen obtenta [=verkregen] in 2do affinitatis [=aanverwantschap] gradu dispensatione [=ontheffing] coram [=in tegenwoordigheid van] testibus Joanne Mulckens en Margaretha Hamers (getuige: Joanna Mulckens, Margaretha Hamers), 
  
 Verder onderzoek, 
 Otto Wouters x 1707 Sibilla Fremmen wed v Willem Haagmans t/o kerk te Beek (Collectie Habets 1725-9-1716), 
 Bloedverwantschap tussen echtgenoten in 1708 te Beek [Li]
 De echtgenoten van Bille Fremmen zijn neven van elkaar. 
 Willem Haghmans is zn van Otto Haghmans x Stijnken (Christina) Odekercke alias Wouters. Zij is de dr van Hendrik Odekercke alias Wouters x Margaretha Schetseneers. 
 Otto Wouters is zn van Petrus Odekircken alias Wouters x Anna Gerkens alias Martens. Hij is de zn van Hendrik Odekercke alias Wouters x Margaretha Schetseneers. 
 met Bille (Sibijlla) Fremmen, dr. van Willem (Wilhelmus) Fremmen en Marijken (Maria) Kerckhoffs (zie IIIj). 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Anna ,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 11 september 1708 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 61 jaar oud) op donderdag 28 september 1769 aldaar, volgt Vab
  2.  Ida Wolters,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 22 juni 1710 te Beek [Li],  
   ovl. (hoogstens 72 jaar oud) voor 1782, volgt Vac
  3.  Petrus ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 27 juli 1712 27 Petrus filius Othonis Wouters et et [sic] Zibyllae Haghemans conj. sus. Jo(ann)es Kerckhofs et Helena Haghemans Haghemans is de familienaam van de eerste echtgenoot van Bille Fremmen. Genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde (petrus Odekirchen alias Wouters) te Beek [Li] (getuigen: Jacob (Jacobus) Wouters (IVp), Helena Haghemans),  
   doopgetuige van zijn neef Joannes Jacobus Wouters op donderdag 2 maart 1752 te Spaubeek [Li],  
   doopgetuige van zijn nicht Anna Sibilla Gosens op maandag 1 oktober 1736 te Beek [Li],  
   getuige bij kerk. huw. van zijn zwager Paulus Goesens (zie Vac) en zijn zus Ida Wolters op zondag 10 oktober 1734 te Beek [Li],  
   doopgetuige van zijn achternicht Maria Peeters op maandag 24 juli 1758 te Beek [Li]. 
  4.  Matthias ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 22 september 1715 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 70 jaar oud) op zaterdag 11 maart 1786 te Spaubeek [Li], volgt Vad
  Bille (Sibijlla) Fremmen, dr. van Willem (Wilhelmus) Fremmen en Marijken (Maria) Kerckhoffs
 tr. (1) 
 met Willem (Wilhelmus) Haghmans, zn. van Otto (Ottonis) Haghmans en Stijnken (Cristina) Oudekerken alias Wouters (IIIj). 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Maria ,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 29 juli 1695 te Beek [Li] eod. [=29-07-1695] die Maria filia Wil[h]elmi Haghmans et Bille Fremmen coniug(um) suscept Jo(ann)es Kerckhoffs senior et Joanna Odekircken. (getuigen: Joannes Henricus Kerckhoffs op de Linde senior en Jenneke (Joanna) Nijsten (zie IIIa) als Joanna Odekircken). 
  2.  Wilhelmus ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 6 oktober 1697 Genoemd [=naam moeder Christina Odekercke alias Wouters] te Beek [Li] 6. Wil[h]elmus filius Wilelmi Wouters et Bilken Fremmen coniug(um) suscept. Hencken Goesens et Jda Nijsten uxor Sebastiani Kerckhoffs. Wilhelmus Haghmans wordt Wilhelmus Wouters (getuigen: Ida Nijsten e.v. Sebastiani Kerckhoffs en Hanken (Henricus) Goosens),  
   doopgetuige van zijn neef Wilhelmus Gosens op vrijdag 29 januari 1740 te Beek [Li],  
   doopgetuige van zijn achterneef Petrus Kerkhofs op dinsdag 28 april 1739 te Beek [Li]. 
  3.  Otto ,  
   ged. op zondag 5 september 1700 te Beek [Li] 5. Otto filius Wil[h]e[l]mi Haghmans et Sibijllae Haghmans coniug(um). suscept Joannes Mergels et Jda Kerckhofs uxor Jo[ann]is Kerckhoffs collectoris. (getuigen: zijn oudtante Ida Wouters als Ida Kerckhoffs e.v. Joannes Kerckhoffs, Joannes Mengels). 
  4.  Joannes Haegmans (Haghmans),  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 11 februari 1703 te Beek [Li] die undecima 11 Jo(ann)es filius Guilielmi Haegmans et Sijbilla Fremmen coniugum suscept: Jo(ann)es Pijpers et Anna Martens (getuigen: zijn oom Jan (Joannes) Pijpers en Anna Martens),  
   doopgetuige van zijn neef Otto Wouters op donderdag 2 maart 1752 te Spaubeek [Li],  
   doopgetuige van zijn neef Otto Haagmans op donderdag 4 juni 1744 te Beek [Li]. 

IVaa.  Henricus Wouters, zn. van Walter (Walterus) Walteri (IIIk) en Petronilla Pijpers
 ged. Rooms Katholiek op dinsdag 22 februari 1667 Henricus filius illegitimus Wouteri Wouters et Petronilla Pijpers suscept Joannes Penris et Sibijlla vidua Huberti Lemmens Genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde (Hendrick Odekercke alias Wouters) te Beek [Li] (getuigen: zijn oudtante Sibilla Odekercke alias Wouters (IIc), weduwe van Hubertus Lemmens en Jan (Joannes) Penris (IVg)), 
 ovl. (ongeveer 63 jaar oud) op zaterdag 25 maart 1730, 
 begr. op zaterdag 25 maart 1730 25. Henricus Wouters conjugatus. te Beek [Li], 
 tr. (resp. hoogstens 46 en ongeveer 20 jaar oud) voor 1713 vermoedelijk te Beek [Li] 
 met Joanna Dirichs (Dirx, Diericks, Derickx)
 geb. voor 1693. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Walterus ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 19 december 1714 19 Walterus filius Henrici Wouters et Jo(ann)ae Derickx conj. sus. Sebastianus Wouters et Sibylla Wouters. Genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde (Walterus Walteri alias Wouters) te Beek [Li] (getuigen: zijn oom Janus (Sebastianus) Wouters (IVab) en zijn oudtante Bil (Sibilla) Odekirchen, als Sibijlla Wouters),  
   ovl. (hoogstens 5 jaar oud) voor 1720 waarschijnlijk te Beek [Li]. 
  2.  Petrus ,  
   ged. Rooms Katholiek in juli 1717 Petrus filius Henrici Wouters et Jo(ann)[ae] Diricks conj. sus. Henricus Wouters e[t] Margaretha Haghemans. te Beek [Li] (getuigen: zijn achterneef Henrick (Henricus) Wouters (IVx) en zijn achternicht Grietjen (Margareta) Haghmans alias Wouters). 
  3.  Walterus ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 29 mei 1720 29. Walterus filius Henrici Wouters et Joannae Diericks conj: suscept: Jo(ann)e Hermens et Sibill‚ Fremmen. te Beek [Li] (getuigen: Bille (Sibijlla) Fremmen (IVz) en zijn aangetrouwde oudoom Jan (Joannes) Hermanni als Joannes Hermens e.v. Bil Odekercke alias Wouters). 
  4.  Maria Catharina ,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 11 april 1724 11. Maria Catharina filia Henrici Wouters et Joannae Diricks conjugum suscept: Jo(ann)e Koumans et Sophi‚ Kreeften. te Beek [Li] (getuigen: Sophia Creeften (zie Vo), als Sophia Kreeften, Joannes Koumans),  
   ovl. (hoogstens 53 jaar oud) voor woensdag 1 april 1778 te Beek [Li],  
   begr. op woensdag 1 april 1778 1ma april. obyt eccl ss: munita Maria Catharina Wouters caelebs [=ongehuwd] filia Henrici Wouters et Joannae Dirx sol: jura. aldaar. 

IVab.  Janus (Sebastianus, Bastiaan, Janis, Joannes) Wouters, zn. van Walter (Walterus) Walteri (IIIk) en Trijn (Catharina) Fremmen
 ged. Rooms Katholiek op vrijdag 2 oktober 1682 te Beek [Li] sub conditione baptizana fuiut Sebastianus filus Walteri Wouters et Nelicken Fremmen coning. suscept. Jacob Fremmen et Bille Wouters (getuigen: zijn oom Jacob (Jacobus) Fremmen en zijn tante Bil (Sibilla) Odekirchen als Bille Wouters), 
 doopgetuige van zijn neef Walterus Wouters op woensdag 19 december 1714 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn achterneef Jacobus Vroemen in maart 1710 te Beek [Li], 
 ovl. (ongeveer 56 jaar oud) op maandag 12 januari 1739 te Spaubeek [Li], 
 begr. op woensdag 14 januari 1739 aldaar 12. mensis jan(uar)y pie in d(omi)no obijt sacris ecclesiae sacram[en]tis munitus Sebastianus Wouters maritus Iohannae Zelis et 14 eiusdem sepultus est.
 tr. 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 32 jaar oud) op zaterdag 16 mei 1711 te Beek [Li], 
 woont in Hobbelrade op woensdag 13 februari 1737 te Spaubeek [Li] 
 met Jen (Joanna, Anna) Zelis (Selis, Sielis, Zelissen), dr. van Jan (Joannes) Zelis en Neleken (Cornelia) Vromen
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 12 november 1678 te Spaubeek [Li] 12 b[apt] Joanna Zelis filia Jo[ann]is Zelis et Corneliae coniug(um) suscep Gerardus Schuttens et Maria Vromen (getuigen: Gerrit (Gerardus) Schutgens als Gerardus Schuttens en haar oudtante Maria Vroemen als Maria Vromen), 
 doopgetuige van haar kleinzoon Sebastianus Wouters op dinsdag 25 januari 1757 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Henricus Nijssen op dinsdag 5 december 1679 te Geleen [Li], 
 doopgetuige van haar neef Andreas Zelis op vrijdag 8 oktober 1723 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Helena Cuijpers op woensdag 13 februari 1737 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar achternicht Joanna Elisabetha Zelis op zaterdag 18 mei 1748 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar achterneef Joannes Wouters op woensdag 6 juli 1740 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Peter (Petrus) Stassen op dinsdag 28 november 1747 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 82 jaar oud) op vrijdag 17 april 1761 te Spaubeek [Li] (getuige: Theodorus Penris koster), 
 begr. op vrijdag 17 april 1761 te Spaubeek [Li] 17 aprilis obijt Joanna Zelissen vidua Sebastiani Wouters ex Hobbelraedt solvit jura ita testor Theod: Penris deservitor.
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Catharina ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 23 maart 1712 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 79 jaar oud) op zaterdag 28 januari 1792 te Hobbelrade [Li], volgt Vae
  2.  Cornelia ,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 12 maart 1714 te Spaubeek [Li] 12 baptisata est Cornelia filia Janis Wouters et Joannae Sieles susceptores [niets geschreven] Roemers et Maria Vroomen (getuigen: haar oudtante Maria Vromen als Maria Vroomen, NN Roemers),  
   ovl. (ongeveer 1 jaar oud) op vrijdag 19 april 1715 te Spaubeek [Li] [naam vader: Joannes Wouters],  
   begr. op zaterdag 20 april 1715 aldaar 19: obijt Cornelia filia Ioan[n]is Wouters et Ioannae Zelis coniug: et sepulta 20.
  3.  Joannes, genoemd naar zijn peter ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 29 januari 1716 te Spaubeek [Li] 29 baptisatus est Joannes filius Janis Wouters et Joannae Zelis conjugum susceptores Joannes Stassen loco Joannis Wouters et Meiken Zelis patrina (getuigen: Joannes Stassen [koster] nms. Joannes Wouters, zijn oom Jan (Joannes) Wolters als Joannes Wouters door Joannes Stassen [koster], Meiken Zelis),  
   ovl. (ongeveer 60 jaar oud) op woensdag 24 juli 1776 ongehuwd te Spaubeek [Li],  
   begr. op woensdag 24 juli 1776 aldaar 24 omnibus eccl(es)iae sacramentis rite praemunitus obyt Jo(ann)es Wouters coelebs qui 24 ejusd: sepultus est.
  4.  Cornelia (Cernelie (Fr.)) ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 11 september 1720 te Spaubeek [Li] 11 baptisata est Cornelia filia Janis Wouters et Annae Selis conjugum susceptores Janis Penners van Geleen et Jda Haesen ex Beek (getuige: Janis Penners van Geleen, Ida Haesen uit Beek),  
   doopgetuige van haar achterneef Jan Michiel (Joannes Michael) Henssen op donderdag 11 maart 1784 te Spaubeek [Li],  
   doopgetuige van haar nicht Cornelia (Maria Cornelia) Wouters op dinsdag 2 februari 1768 te Spaubeek [Li]. 
  5.  Wouter (Walterus) ,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 27 januari 1724 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 65 jaar oud) op maandag 13 juli 1789 te Hobbelrade [Li], volgt Vaf

Generatie V

Va.  Mechtilde (Mechtildis) Odekercke (Odekircken), dr. van Jan (Joannes) Odekercke (IVd) en Entje (Anna) Lemmens
 ged. Rooms Katholiek op dinsdag 9 april 1686 te Beek [Li] 9. Mechtildis filia Joannis Odekircken et Annae Lemmens coniug(um). suscept. Gerardus Malders per custodem et Joanna Kerckhoffs. per Helenam filiam eius. (getuigen: haar aangetrouwde oom Gerardus Malders en Jenne (Joanna) Kerckhoffs), 
 tr. (resp. ongeveer 29 en minstens 20 jaar oud) (1) (Nederlands Hervormd) op zondag 8 september 1715 te Beek [Li] Henderijk Muzers J.M. van Raar onder Heer met Mechel Odekerken alhier van Beeck
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 29 september 1715 aldaar 29 Henricus Muerers et Mechtildis Odekercken testibus Matthia Kinckers et Elisabetha Comans (getuige: Matthia Kinckers, Elisabetha Comans) 
 met Henderijk Muzers (Muerers)
 geb. voor 1695 te Heer [Li], 
 ovl. (ongeveer 54 jaar oud) voor 1749. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Maria Muerers,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 28 mei 1721 te Beek [Li] 28 ejusdem Maria filia Henrici MuŽrers et Mechtildis Odekercken conjugum, suscept: Jo(ann)e Lenaerts et Mari‚ Bouwens (getuige: Joanna Lenaerts, Maria Bouwens). 
  Mechtilde (Mechtildis) Odekercke
 tr. (resp. ongeveer 63 en minstens 57 jaar oud) (2) (Nederlands Hervormd) op zaterdag 26 april 1749 te Beek [Li] Den 26 April. Simon Herts weduwnaer Woon: te Neerbeck geb: te Nut met Mechtel Odekerken Weduwe Muurers: van Beek gecop: den 11 Maij
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 11 mei 1749 aldaar (getuige: Joannes Koumans, Leonardus Claessens) 
 met Simon Herts (Hertz)
 geb. voor 1691 te Nuth [Li], 
 doopgetuige van Maria Ida Boesten op zondag 16 september 1742 te Beek [Li], 
 ovl. (minstens 64 jaar oud) op dinsdag 29 juli 1755 te Beek [Li] 29. julij obyt o(mn)ibus ecclesiae sacramentis rite munitus Simon Herts maritus
Mechtildis Odekerken ex Beck.
 begr. op donderdag 31 juli 1755 vermoedelijk te Beek [Li] 31 overleeden Simon Harts Beek 28
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Simon Herts
 tr. (beiden minstens 20 jaar oud) (1) op zaterdag 19 september 1711 
 met Maria Engelen, dr. van Theodorus Engelen en Margareta Aelmans
 geb. voor 1691 vermoedelijk te Nuth [Li], 
 ovl. (minstens 50 jaar oud) op maandag 1 januari 1742, 
 begr. op maandag 1 januari 1742 te Nuth [Li] (Maria Engelen e.v. Simon Hertz). 
 Uit dit huwelijk 3 zonen: 
  1.  Petrus ,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 16 november 1711 te Nuth [Li] (getuigen: zijn aangetrouwde tante Anna Franssen, Christianus Herts),  
   ovl. (hoogstens 3 jaar oud) voor 1715 waarschijnlijk te Nuth [Li]. 
  2.  Petrus ,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 13 december 1715 te Nuth [Li] (getuigen: zijn oom Hermannus Engelen, Gertrudis Conincx, vervangende getuigen Wilhelmus Scheepers, Judith Limpens). 
  3.  Hermannus ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 16 juli 1719 te Nuth [Li] (getuige: Josephus Gelders, Anna, vervangende getuigen W Scheepers, Judith Limpens). 
  Simon Herts
 tr. (resp. minstens 56 en minstens 53 jaar oud) (2) (Nederlands Hervormd) op zondag 25 februari 1748 den 10 febr. Simon Herts Weduwenaer van Nut met Anna Peters weduwe van Neerbeek. gecop. den 25. dito te Beek [Li] 
 met Anna Peters (Peeters), dr. van Thijsken (Matthias) Peters en Ida Erckens alias Thijssen
 geb. voor 1694 te Neerbeek [Li], 
 ovl. (minstens 53 jaar oud) op zaterdag 15 juni 1748 te Beek [Li]. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Vb.  Maria Odekercken, dr. van Jan (Joannes) Odekercke (IVd) en Elisabeth Lemmens alias Greven
 geb. voor 1697, 
 tr. (resp. minstens 20 en minstens 30 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zondag 25 juli 1717 te Beek [Li] Joh: Lenaerts weduwenaer alhier van Beeck met Maria Odekerken j.d. alhier van Beeck
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 8 augustus 1717 aldaar 8v‚ augusti matrimonium contraxerunt Jo(ann)es Lenarts, et Maria Odekercken testibus Mari‚ Muijsen et Barbar‚ Tornat (getuige: Barbara Tonnat, Maria Muijsen) 
 met Jan (Joannes) Lenaerts
 geb. voor 1687 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Sibilla Martens op zondag 6 april 1738 te Beek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Joannes Richardus ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 16 februari 1721 te Beek [Li] 16. Jo(ann)es Richardus filius Jo(ann)is Lenaerts et Mariae Odekercken conjugum suscept: Alberto Odekercken loco Richardi Scheffers et Joann‚ Lenaerts loco Christinae Odekercken (getuigen: zijn oom Albertus Odekercken, namens Richardus Scheffers en zijn tante Christina Odekircken, door Joanna Lenaerts). 
  2.  Joannes Arnoldus ,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 16 maart 1722 te Beek [Li] 16. Jo(ann)es Arnoldus filius Jo(ann)is Lenaerts et Mariae Odekercken conjugum, suscept: Jo(ann)e Odekercken et Joann‚ Lenaerts. (getuigen: zijn grootvader Jan (Joannes) Odekercke (IVd), Joanna Lenaerts). 
  3.  Walterus ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 21 april 1723 te Beek [Li] 21 Walterus filius Jo(ann)is Lenaerts et Mariae Odekircken conjugum. suscept. Petro Peters et Elizabeth‚ Lemmens loco Christinae Jaspers. (getuigen: Petrus Peters (zie Vg) en zijn grootmoeder Elisabeth Lemmens alias Greven (zie IVd), namens Christina Jaspers). 
  4.  Sophia (Anna Sophia) ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 16 januari 1726 te Beek [Li] 16. Anna Sophia filia Jo(ann)is Lenaerts et Mariae Odekircken conjugum, suscept: Jo(ann)e Hasen et Petronill‚ Zegels loco Margaritae Lemmens. (getuige: Joannes Hasen, Petronilla Zegels nms. Margarita Lemmens),  
   tr.  
   met Gerardus Thijssen, zn. van Gerardus Thijssen en Mechtildis Perebooms,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 9 januari 1721 te Geulle [Li] (getuige: Petronella Thijssen, Leonardus Lentjens),  
   getuige bij kerk. huw. van zijn broer Gosiunus Thijssen en zijn schoonzuster Catharina Lemmens op zondag 11 september 1746 te Geulle [Li],  
   doopgetuige van Elisabeth (Maria Elisabeth) Cuijpers op maandag 13 augustus 1781 te Beek [Li]. Uit dit huwelijk 8 kinderen. 
  5.  Maria Elisabeth ,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 26 augustus 1729 te Beek [Li] 26. suppletae sunt caeremoniae super Mariam Elizabetham filiam Jo(ann)is Lenaerts et Mariae Odekircken conjugum, respondentibus suscept: Petro Cardux et Margarit‚ Bombaerts. (getuigen: Margareta Bombaerts (IVr), Petrus Cardux),  
   doopgetuige van haar nicht Maria Elisabetha Hermans op donderdag 1 januari 1750 te Beek [Li],  
   doopgetuige van haar nicht Ida Tijssen op vrijdag 2 oktober 1761 te Beek [Li]. 

Vc.  Barbara Odekircken, dr. van Jan (Joannes) Odekercke (IVd) en Elisabeth Lemmens alias Greven
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 20 februari 1698 te Beek [Li] (getuigen: haar achterneef Petrus Odekercken, als Petrus Odekircken en Maria Gielkens), 
 doopgetuige van haar nicht Anna Margarita Smeets op maandag 28 februari 1735 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Arnoldus Hermans op zondag 27 augustus 1741 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar achterneef Gerardus Thijssen op zaterdag 23 november 1765 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Petrus Wilhelmus Smits op woensdag 21 oktober 1744 te Beek [Li], 
 ovl. (ongeveer 73 jaar oud) op donderdag 19 september 1771, 
 begr. op donderdag 19 september 1771 te Beek [Li] eodem [=19-09-1771] Barbara Odekercken mater mea anno aetatis suae 74to r:i:p: uxor Wilhelmi Kerckhoffs
 tr. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 24 jaar oud) (Nederlands Hervormd) in 1731 te Beek [Li] Wilhelmus Kerkhoffs j.m. met Barbara Odekerken j.d. beijde alhier van Beek
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 4 februari 1731 aldaar 4. Wilhelmus Kerchofs cum Barbar‚ Odekercken dispensante ill(ustrissi)mo ep(isco)po Ruraemundensi, in quarto consanguinitatis gradu
collaterali aequali, testibus r:d: Kerchofs sacellano [=kapelaan] et Petronill‚ Odekercken.
(getuigen: zijn schoonzuster en haar zus Petronilla Odekercken (Ve), kapelaan Kerchofs) 
 met Wilhelmus Kerkhoffs, zn. van Peter (Petrus) Kerckhoffs en Grietjen (Margareta) Haghmans alias Wouters
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 16 december 1706 te Beek [Li] 16 Wilhelmus filius Petri Kerckhofs et Margarethae Haghemans conj. sus. Jo(ann)es Berckelier et Zijbilla Wouters. (getuigen: zijn aangetrouwde tante Sibilla Wouters (IVw), Joannes Berckelier), 
 doopgetuige van zijn neef Petrus Hermans op dinsdag 2 februari 1745 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Maria Helena Hermans op woensdag 29 maart 1747 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Joannes Henricus Peters op woensdag 13 augustus 1749 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Barbara Weelsch op zondag 29 september 1743 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Petrus Smeets op woensdag 26 november 1738 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Elisabeth (Maria Elisabeth) Bemelmans op zondag 12 april 1733 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Sibilla Bemelmans op dinsdag 24 december 1737 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Sophia Koumans op vrijdag 14 juli 1741 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Anna Bemelmans op dinsdag 17 juni 1755 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Joannes Henninx op zondag 2 maart 1732 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Neleken (Cornelia) Henninx op donderdag 28 juli 1740 te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Joannes Stijnen en Maria Clara Janssen op zondag 16 oktober 1763 te Beek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Anna Margarita, genoemd naar haar grootmoeders [Anna Lemmens stiefgrootmoeder] en [Margareta Haghmans] Kerchofs,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 6 oktober 1731 te Beek [Li] 6. Anna Margarita filia Wilhelmi Kerchofs et Barbarae Odekircken conj: suscept: Petro Kerchofs et Elizabeth Lemmens. (getuigen: haar grootvader Peter (Petrus) Kerckhoffs, als Petrus Kerchofs en haar grootmoeder Elisabeth Lemmens alias Greven (zie IVd)). 
  2.  Joannes, genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde [Joannes Odekercken] Kerchofs,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 18 juni 1734 te Beek [Li] 18. Jo(ann)es filius Wilhelmi Kerchofs et Barbarae Odekercken conjugum, suscept: r: d: Kerchofs sacellano, et Elizabeth Lemmens loco Petronillae Odekercken. (getuigen: zijn grootmoeder Elisabeth Lemmens alias Greven (zie IVd), namens Petronella Odekercken, zijn tante Petronilla Odekercken (Ve), door Elisabeth Lemmens, kapelaan Kerchofs). 
  3.  Barbara Kerchofs,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 4 december 1736 te Beek [Li] 4. Barbara filia Wilh: Kerchofs et Barbarae Odekercken conj: suscept: Jo(ann)e Odekercken et Sibilla Woute[rs] (getuigen: haar grootvader Jan (Joannes) Odekercke (IVd) en Sibilla Wouters (IVw)). 
  4.  Petrus Kerkhofs,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 28 april 1739 genoemd nar zijn grootvader aan vaderszijde (Petrus Kerckhoffs) te Beek [Li] (getuigen: zijn achterneef Wilhelmus Haghmans, als Wilhelmus Hagemans, Maria Greven). 

Vd.  Anna Odekircken (Odekercke), dr. van Jan (Joannes) Odekercke (IVd) en Elisabeth Lemmens alias Greven
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 9 december 1700 te Beek [Li] 9. Anna filia Jo(ann)is Odekircken et Elisabethae Greven coniug(um). suscept. Thijs Haghmans et Christina Odekircken. (getuigen: haar tante Christina Odekercke (IVb), als Christina Odekircken en Thijs (Matthias) Hagemans, als Thijs Haghmans), 
 doopgetuige van haar achterneef Petrus Thijssen op zondag 4 november 1759 te Beek [Li], 
 ovl. (ongeveer 81 jaar oud) op zondag 30 december 1781, 
 begr. op zondag 30 december 1781 te Beek [Li] 30ma obyt Anna Odekercken octogen: vidua Henrici Wels
 tr. (resp. hoogstens 41 en hoogstens 42 jaar oud) voor 1742 
 met Henricus Welsch (Weelsch)
 geb. circa 1700. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Barbara Weelsch (Wels),  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 29 september 1743 te Beek [Li] 29. Barbara filia Henrici Weelsch et Annae Odekercken conj: suscept. Wilhelmo Kerchofs et Elizabetha Lemmens. (getuigen: haar aangetrouwde oom Wilhelmus Kerkhoffs (zie Vc) en haar grootmoeder Elisabeth Lemmens alias Greven (zie IVd)). 

Ve.  Petronilla Odekercken, dr. van Jan (Joannes) Odekercke (IVd) en Elisabeth Lemmens alias Greven
 ged. Rooms Katholiek op maandag 8 juni 1711 te Beek [Li] 8 Petronilla filia Jo(ann)is Odekercken custodis et Elisabeth[ae] Lemmens conj. sus. Sebastianu[s] Odekercken et Maria Grieven (getuigen: haar achterneef Sebastianus Odekercken (IVf) en haar achternicht Maria Greeffs, als Maria Grieven), 
 doopgetuige van haar neef Joannes Kerchofs op vrijdag 18 juni 1734 te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van haar zwager Wilhelmus Kerkhoffs (zie Vc) en haar zus Barbara Odekircken op zondag 4 februari 1731 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar achternicht Petronella Thijssen op woensdag 28 september 1763 te Beek [Li], 
 tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 34 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zaterdag 24 mei 1738 24 Maij Frans Hermans j.m. geb. te Nut en woon. te Beek met Petronella Odekirken j.d. geb. en woonagtig te Beek te Beek [Li], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 8 juni 1738 8. Franciscus Hermens cum Petronill‚ Odekercken, testibus Od‚ Tielmans et Elizabeth‚ Ments aldaar (getuige: Oda Tielmans, Elisabeth Ments) 
 met Frans (Franciscus), genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde [Franciscus Onnuw] Hermans (Hermens), zn. van Arnoldus Hermans en Helena Onnuw
 ged. Rooms Katholiek op maandag 17 september 1703 te Wijnandsrade [Li] (getuige: Agatha Onnouw), 
 ovl. (ongeveer 69 jaar oud) op dinsdag 6 juli 1773 te Beek [Li] 6 overleeden Frans Hermens 20
 begr. in juli 1773 aldaar [geen dag vermeld] obijt Franciscus Hermans viduus Petronillae Odekercken
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Joanna ,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 5 juni 1739 5. Jo(ann)es filius Francisci Hermens et Petronillae Odekercken conj. susceptoribus Jo(ann)e Odekercken et Elizabeth Zeverens. te Beek [Li] (getuigen: haar grootvader Jan (Joannes) Odekercke (IVd) en Elisabetha Zeverens). 
  2.  Arnoldus ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 27 augustus 1741 27 augusti baptizatus est Arnoldus filius Francisci Hermens et Petronillae Odekercken conj: suscept: Arnoldo Hermens et Barbar‚ Odekercken. Genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde (Arnoldus Hermans) te Beek [Li] (getuigen: zijn grootvader Arnoldus Hermans, als Arnoldus Hermens en zijn tante Barbara Odekircken (Vc), als Barbara Odekercken). 
  3.  Petrus ,  
   geb. te Groot Genhout [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 2 februari 1745 2 bap(tisa)tus est Petrus fil: leg: Francisci Hermans et Petronellae Odekercken con: susc[:] Wilhelmus Kerckhofs loco Jo(ann)is Herman[s] et Elisabetha Lemmens. te Beek [Li] (getuigen: zijn aangetrouwde oom Wilhelmus Kerkhoffs (zie Vc), namens Joannes Hermans, zijn oom Joannes Hermans, door Wilhelmus Kerckhofs en zijn grootmoeder Elisabeth Lemmens alias Greven (zie IVd)),  
   doopgetuige van zijn kleinzoon Joannes Petrus Peulen op zaterdag 30 december 1786 te Beek [Li],  
   otr. op zaterdag 1 oktober 1763 te Beek [Li],  
   tr. (resp. ongeveer 18 en minstens 20 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zondag 16 oktober 1763 te Beek [Li] [inschrijving] dito ut supra Peter Hermens j:m. van G.genhout met Anna Hanen j:d: ook van G.g.hout [copulatie] d(en). 16. octob:,  
   kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 16 oktober 1763 aldaar eodem [=16-10-1763] juncti s(un)t: Petrus Hermens et Anna Haenen coram me et testibus Leonard(o) Hermens et Helena Hermens. (getuige: Leonardus Hermens, Helena Hermens)  
   met Anna Haen (Haenen),  
   geb. voor 1743 te Groot Genhout [Li],  
   doopgetuige van haar kleinzoon Nicolaus Peulen op vrijdag 20 mei 1785 te Beek [Li],  
   doopgetuige van haar kleinzoon Jan (Joannes) Peulen op maandag 11 augustus 1794 te Beek [Li],  
   doopgetuige van haar kleindochter Maria Mechtildis Peulen op woensdag 20 april 1796 te Beek [Li],  
   doopgetuige van Maria Josepha Haemers op donderdag 22 juli 1802 te Beek [Li],  
   doopgetuige van Theodorus Muijlkens op maandag 22 mei 1797 te Spaubeek [Li],  
   doopgetuige van haar kleindochter Anna Koumans op maandag 30 januari 1804 te Spaubeek [Li]. Uit dit huwelijk 6 dochters. 
  4.  Maria Helena ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 29 maart 1747 d: 29n‚ bapt(isat)a est Maria Helena, filia legit: Francisci Hermens ex Nutt, et Petronellae Odekercken ex Beeck. susc. Wilhelmus Kerckhofs loco Petri Kempenaers ex Beeck, et Maria Odekercken ex Beeck. te Beek [Li] (getuigen: haar aangetrouwde oom Wilhelmus Kerkhoffs (zie Vc), namens Petrus Kempenaers, haar achterneef Petrus Kempeners, als Petus Kempenaers door Wilhelmus Kerckhofs en Maria Odekircken, als Maria Odekercken),  
   doopgetuige van haar nicht Maria Helena Hermans op zondag 16 december 1770 te Beek [Li]. 
  5.  Maria Elisabetha ,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 1 januari 1750 d: 1. ja(nu)arij b: est Maria Elisabetha filia Francisci Hermans ex Nut, et Petronellae Odekerken ex Beeck conj: susc: Jo(ann)es Kempeners ex Neerbeeck, et Maria Elisabetha Leenders ex Beeck te Beek [Li] (getuigen: haar nicht Maria Elisabeth Lenaerts, als Maria Elisabetha Leenders uit Beek, Joannes Kempeners uit Neerbeek). 

Vf.  Joannes Odekircken, zn. van Sebastianus Odekercken (IVf) en Trineken (Catharina) Lemmens
 ged. Rooms Katholiek op dinsdag 10 juni 1681 te Beek [Li] 10 Joannes filius Sebastiani Odekircken et Catharinae Lemmens coniug(um). suscept. Sebastianus Nijsten et Joanna Odekircken uxor custodis. (getuige: Sebastianus Nijsten, Joanna Odekircken e.v. de koster [=Joanna Nijsten e.v. Walter Odekercke?, maar overleden? ww]), 
 ovl. (ongeveer 37 jaar oud) op maandag 24 april 1719 te Groot Genhout [Li] Beek 24 Jo(ann)es Odekercken conjugatus
 tr. (resp. ongeveer 37 en minstens 19 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zondag 15 januari 1719 Joh. Odekerken j.m. alhier van Beeck met Maria Schurgers j.d. van groot gen Hout te Beek [Li], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op donderdag 26 januari 1719 26 januarij Jo(ann)es Odekercken et Maria Schurkens testibus Id‚ Ceulen et Id‚ Jacobs. aldaar (getuige: Ida Ceulen, Ida Jacobs) 
 met Maria Schurkens (Schurgens, Scheurkens)
 geb. voor 1699 te Groot Genhout [Li]. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Catharina Odekercken,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 6 juli 1719 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 63 jaar oud) op maandag 17 februari 1783, volgt VIa
  Maria Schurkens
 tr. (resp. minstens 23 en minstens 20 jaar oud) (2) (Nederlands Hervormd) op zaterdag 10 oktober 1722 te Beek [Li] d(en) 10 8b(er). Steffan Erkens j.m van Geverijk met Maria Scheurkens weduwe van Jan: Odekerken uij[t] Groot gen hout vide pag: sequenten.
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 25 april 1723 aldaar 25 Stephanus Erkens cum Mari‚ Schurkens testibus Arnoldo Erkens et Joann‚ Kinckers. (getuige: Arnoldus Erkens, Joanna Kinckers) 
 met Stephanus Erkens
 geb. voor 1702 te Geverik [Li]. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Franciscus ,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 23 oktober 1722 te Beek [Li] 23 Franciscus filius illegitimus / legitimatus autem per subsequens matrimonium / Stephani Erkens et Mariae Schurkens suscept: Francisco Erkens et Joann‚ Hermens. (getuige: Franciscus Erkens, Joanna Hermens). 
  2.  Joanna ,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 17 oktober 1724 te Beek [Li] 17 octobris baptizata est Joanna filia Stephani Erkens et Mariae Schurgers conjugum, suscept: Jo(ann)e Erkens et Mari‚ Vrancken (getuige: Joannes Erkens, Maria Vrancken). 

Vg.  Maria Wouters alias Odekercken (Odekercken), dr. van Sebastianus Odekercken (IVf) en Trineken (Catharina) Lemmens
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 6 maart 1683 te Beek [Li] Maria filia Sebastianus Wouters et Catharina Lemmens coniugum suscept Petrus Finers aut [=alias] Lemmens et Judith Wouters (getuigen: haar oom Petrus Lemmens alias Finers als Petrus Finers (alias Lemmens), Judith Wouters [=Judith Canisius/Huntjens e.v. Petrus Wouters ww?]), 
 doopgetuige van haar neef Sebastianus Meulenberg op dinsdag 1 april 1721 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar achternicht Maria Celis op zondag 4 april 1745 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar kleindochter Maria Peters op zaterdag 22 oktober 1740 te Beek [Li], 
 ovl. (ongeveer 70 jaar oud) op maandag 28 mei 1753, 
 begr. op maandag 28 mei 1753 te Beek [Li] 28. obijt ss: munita Maria Odekerken uxor relicti Petri Peeters.
 tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 24 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zaterdag 29 april 1713 (Petrus Peeters x Maria Odekerken) te Beek [Li] 
 met Petrus Peters (Peeters), zn. van Thijsken (Matthias) Peters en Ida Erckens alias Thijssen
 ged. Rooms Katholiek op zondag 3 april 1689 [naam moeder: Ida Thijssen (voornaam vader van moeder)] te Beek [Li] 3. Petrus filius Matthiae Peters et Jdae Thijssen coniug(um). suscept Thijs Hamers et Joanna Peters (getuigen: zijn tante Joanna Peters, Thijs Hamers), 
 doopgetuige van zijn nicht Margarita Meulenberg op dinsdag 13 juli 1723 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Maria Wouters op woensdag 8 september 1723 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Walterus Lenaerts op woensdag 21 april 1723 te Beek [Li], 
 ovl. (hoogstens 64 jaar oud) voor 1753. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Matthias ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 24 april 1715 te Beek [Li] 24 Matthias filius Petri Pel[...] et Mariae Odekercken con[j.] sus. Sebastianus Odekercke[n] et Ida Erckens. (getuigen: zijn grootvader Sebastianus Odekercken (IVf) en zijn grootmoeder Ida Erckens alias Thijssen),  
   ovl. (hoogstens 34 jaar oud) voor 1749 waarschijnlijk te Beek [Li],  
   tr. (resp. ongeveer 23 en minstens 31 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op donderdag 18 december 1738 den 18 xbris Maria Manen weduwe Kerkhoffs woonagtig tot Beek met Matthijs Peters j.m. woon. tot Beek te Beek [Li],  
   kerk.huw. (Rooms Katholiek) op donderdag 8 januari 1739 8. contraxerunt Matthias Peters cum Mari‚ Mšenen, dispensante ill(ustrissi)mo Ruraemunden[si] in 4to affinitatis gradu laterali aequali, testibus Henrico Peters et Jo(ann)e Thimister. aldaar (getuigen: zijn broer en haar zwager Henricus Peters, Joannes Thimister)  
   met Maria Maenen, dr. van Reinerus Maenen en Anna Terkaes,  
   geb. voor 1707 te Weert [Li],  
   ovl. (ongeveer 65 jaar oud) voor 1772 waarschijnlijk te Beek [Li]. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
  2.  Bastianus (Sebastianus) ,  
   tr.  
   met Ida Greven, dr. van Joannes Greven en Petronella Wouters (IVy). Uit dit huwelijk 8 kinderen. 
  3.  Henricus ,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 1 februari 1720 te Beek [Li] prim‚. Henricus filius Petri Peters et Mariae Odekercken conj: suscept: Nicolao Peters et Petronill‚ Peters. (getuigen: zijn oudoom Claes (Nicolaus) Peters en zijn tante Petronilla Peters (zie Vm)),  
   doopgetuige van zijn neef Joannes Henricus Peters op woensdag 13 augustus 1749 te Beek [Li],  
   getuige bij kerk. huw. van zijn broer Matthias Peters en zijn schoonzuster Maria Maenen op donderdag 8 januari 1739 te Beek [Li]. 
  4.  Maria Catharina ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 7 oktober 1722 te Beek [Li] (getuigen: haar tante Catharina Odekircken (Vh), als Catharina Odekercken en haar overgrootvader Thijs (Matthias) Eerkens, als Matthias Erkens),  
   getuige bij kerk. huw. van Wilhelmus Zelis (zie VIa) en haar nicht Catharina Odekercken op zondag 9 september 1742 te Beek [Li],  
   doopgetuige van haar neef Petrus Peters op dinsdag 24 september 1743 te Beek [Li]. 

Vh.  Catharina Odekircken, dr. van Sebastianus Odekercken (IVf) en Trineken (Catharina) Lemmens
 ged. Rooms Katholiek op vrijdag 19 september 1687 te Beek [Li] 19 Catharina filia Janus Odekircken et Trijn Lemmens coniug(um) suscept Adamus Kerckhoffs et Stincken Wouters. (getuigen: Stijnken (Cristina) Oudekerken alias Wouters (IIIj) als Stincken Wouters en Adam (Adamus) Kerckhoffs), 
 doopgetuige van haar nicht Maria Catharina Peters op woensdag 7 oktober 1722 te Beek [Li], 
 ovl. (ongeveer 36 jaar oud) op maandag 11 september 1724, 
 begr. op maandag 11 september 1724 te Beek [Li] 11 Catharina Odekircken uxor Petri Meulenbergh.
 tr. (beiden ongeveer 31 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zaterdag 8 oktober 1718 Petrus Meulen j.m. geboortigh van Nutt woonende alhier te Beek met Catharina Odekerken j.d. van Beeck te Beek [Li], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 16 oktober 1718 16 ejusdem Petrus Meulenbergh et Cath: Odekercken testibus Bartholomaeo GrŲenvisch et Cath: DŲemens. alda