$boomnaam$
Joannes Nijsten
Joannes Nijsten,
ged. op woensdag 5 januari 1656 te Beek [Li],
doopgetuige van Bille (Sibijlla) Fremmen op zondag 8 juli 1674 te Beek [Li],
doopgetuige van Margaretha Odekercken op dinsdag 29 januari 1704 te Beek [Li].


Gerardus Nijsten
Gerardus Nijsten,
ged. op vrijdag 1 juni 1657 te Beek [Li].


Ida Nijsten
Ida Nijsten,
ged. op dinsdag 24 juni 1659 te Beek [Li] (getuige: Petrus Nulens, Maria Harden),
doopgetuige van Wilelmus (Wilhelmus) Wouters op zondag 6 oktober 1697 te Beek [Li].


Elisabetha Haghemans
Lijsbeth (Elisabetha) Haghemans,
geb. voor 1619 vermoedelijk te Beek [Li],
doopgetuige van haar achterneef Joannes Wouters op woensdag 3 april 1675 te Beek [Li],
doopgetuige van Enken (Anna) Cuijpers op zondag 11 januari 1643 te Beek [Li],
doopgetuige van Sebastianus Pijpers op zondag 17 maart 1669 te Beek [Li],
doopgetuige van Joannes Stienen op woensdag 7 oktober 1654 te Beek [Li],
doopgetuige van haar dochter Catharina Nijsten op zondag 28 maart 1660 te Beek [Li],
ovl. (minstens 54 jaar oud) op dinsdag 3 april 1674 (Lyseken uxor Sebastiani Nijsten) te Beek [Li].

tr,
kerk.huw. (resp. minstens 27 en minstens 23 jaar oud) op woensdag 28 november 1646 (Sebastianus Janus filius Sebastiani Nijsten, et Elisabetha filia Joannis Haghemans testes Walterus Odekircke custos, Matthias frater sponsius [=broer van de bruidigom]) te Beek [Li] (getuigen: Walter (Walterus) Joannes Odekercke en zijn broer Matthias Nijsten)
met

Janis (Sebastianus) Nijsten, zn. van Jannes (Sebastianus) Nijsten en Catharina Kerckhoffs,
geb. voor 1623 vermoedelijk te Beek [Li],
doopgetuige van zijn achternicht Maria Greeffs op maandag 22 november 1655 te Beek [Li],
doopgetuige van Christiana Wouters op zondag 7 januari 1646 te Beek [Li],
doopgetuige van Petrus Nijsten op dinsdag 18 april 1651 te Beek [Li],
doopgetuige van Thomas Timmermans op dinsdag 26 februari 1664 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn achternicht Sybilla Kerckhoffs op zondag 26 september 1649 te Beek [Li],
doopgetuige van Maria Christina Penris op vrijdag 19 juli 1675 te Beek [Li],
getuige bij kerk. huw. van Gerardus Martini en Cornelia Cocks op woensdag 9 juli 1642 te Beek [Li],

Gichtregister (LvO 4130 - scan 66) op maandag 22 december 1664 te Beek [Li]
,
Rencken Lemmens verkoopt aan Janis Nijsten gehuwd met Lijsbeth Haegemans twee morgen 16 kleine roeden en 12 voeten op de Gheulder weech, rgt Hencken Penders, Peter Vrancken voor 37 stuivers de roede. item noch een morgen 66 kleine roeden aan kolhoffs Calhoff, rgt Willem Haemers, Jan Roemans, ook voor 37 stuivers, item noch 90 kleine roede en vier voeten aen den kerckenbergh, rgy Peter Wolters, Wolter Odekecken, ook voor 37 stuivers,
Gichtregister (LvO 4130 - scan 66) op maandag 22 december 1664 te Beek [Li],
Janis Nijsten verkoopt aan Jan Haessen 44 kleine roeden te Cleijgenhout {sic}, rgy Giel Erckens, den cooper, voorhooft Marten Haegemans, bvoor 36 stuivers de roede, item nog 57 kleine roeden iny selve velt gelegen, rgt erfgenamen Jan Haegemans, Peter Thonissen, Thijs Haegemans, voor dezelfde prijs

Ovl. (Minstens 53 jaar oud) op zondag 13 september 1676 te Beek [Li].

Uit dit huwelijk 8 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelia~1647 Beek [Li] †1663 Beek [Li] 15
Sibylla~1649 Beek [Li]    
Jenna~1652 Beek [Li]    
Lijseken~1654 Beek [Li]    
Joannes~1657 Beek [Li]    
Catharina~1660 Beek [Li] †1721 Beek [Li] 61
Sebastianus~1663 Beek [Li]    
Maria~1669 Beek [Li]    


Cornelia Nijsten
Cornelia Nijsten,
ged. Rooms Katholiek op dinsdag 24 december 1647 te Beek [Li] (getuigen: haar oudoom Henrick (Henricus) Kerckhoffs en Cornelia op den Hoove, als Cornelia uxor Petri Nijsten),
ovl. (ongeveer 15 jaar oud) in december 1663 te Beek [Li].


Sibylla Nijsten
Sibylla Nijsten,
ged. Rooms Katholiek op vrijdag 24 december 1649 te Beek [Li] (getuigen: Joannes Petrus Nijsten en Sophia (Caecillia) Ceulen, als Sophia uxor Math Kerckhoffs).


Joanna Nijsten
Jenna (Joanna) Nijsten,
ged. Rooms Katholiek op woensdag 28 februari 1652 te Beek [Li] (getuige: Fremmen Kerckhoffs per Walterus Odekircken custodis, Maria uxor Wilhelmi Haghemans per Catharina uxoris Jois Petri Nijsten),
doopgetuige van Matthijs (Matthijas) Kerckhoffs op donderdag 17 september 1699 te Beek [Li],
doopgetuige van Sebastianus Boesten op dinsdag 15 december 1733 te Beek [Li],
doopgetuige van haar achterneef Joannes Dominicus Koumans op dinsdag 18 januari 1724 te Beek [Li],
doopgetuige van haar neef Mathhias Stijnen op maandag 24 januari 1701 te Beek [Li],
doopgetuige van haar achterneef Petrus Martinus Lemmens op zondag 12 november 1719 te Beek [Li],
doopgetuige van haar neef Mathias Stijnen op donderdag 2 december 1700 te Beek [Li],
doopgetuige van haar nicht Helena Stijnen op zondag 16 maart 1704 te Beek [Li],
doopgetuige van Nicolaus Thijssen op maandag 30 augustus 1728 te Beek [Li].

tr. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 30 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zondag 25 november 1685 Matthijs Stijnen j.m. van Beeck en Jenna Nijsten j.d. mede van Beeck te Beek [Li]
met

Thijs (Matthias, Matthijs) Stijnen, zn. van Thijs (Matthias) Stijnen en Maria Elisabeth Coumans,
ged. Rooms Katholiek op dinsdag 26 januari 1655 (donderdag 10 dec 1637) te Beek [Li] (getuigen: zijn oom Gerit (Gerardus) Stijnen, Catharina NN Hubertus Keulen),
doopgetuige van Catharina Penris op vrijdag 29 december 1690 te Beek [Li],
doopgetuige van Matthijs Haesen op zondag 3 april 1689 te Beek [Li],
doopgetuige van Cornelia Martens op donderdag 3 november 1695 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn nicht Elisabeth (Maria Elisabeth) Coumans op zondag 20 januari 1692 te Beek [Li].


Elisabeth Nijsten
Lijseken (Elisabeth) Nijsten,
ged. Rooms Katholiek op donderdag 3 december 1654 te Beek [Li] (getuigen: haar tante Maria Haghemans, Joannes Raymackers, Maria soror dictus [=zuster van genoemde] Elisabeth),
doopgetuige van haar nicht Catharina Nijsten op maandag 13 mei 1686 te Beek [Li],
doopgetuige van Henricus Penris op dinsdag 10 maart 1671 te Beek [Li].


Joannes Nijsten
Joannes Nijsten (Nisten),
ged. Rooms Katholiek op donderdag 27 december 1657 te Beek [Li] (getuigen: zijn tante Jenneke (Joanna) Nijsten, als Joanna uxor Walteri Odekircke custodis, Joannes Nijsten nms Aegidius Swilden),
doopgetuige van zijn neef Sebastianus Nijsten op vrijdag 9 juni 1702 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn neef Joannes Coumans op zaterdag 25 juli 1705 te Beek [Li].

tr. (resp. ongeveer 27 en minstens 27 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zondag 25 februari 1685 Jan Nijsten j.m. van Kelmont met Maria Erkens j.d. van gen hout te Beek [Li]
met

Maria Erkens, dr. van Stamvader Erkens en Nn ,
geb. voor 1657,
ovl. (minstens 30 jaar oud) op dinsdag 8 juni 1688,
begr. op dinsdag 8 juni 1688 8 Meijken Eerkens uxor Jo[ann]is Nijsten te Beek [Li].

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Catharina~1686 Beek [Li]    
Peter~1687 Groot Genhout [Li]    
Janus*1697 Beek [Li]    


Catharina Nijsten
Catharina Nijsten (Nisten),
ged. Rooms Katholiek op zondag 28 maart 1660 te Beek [Li] 28 Catharina filia Sebastiani Nijsten et Elisabethae Haghmans coniugum suscept Henricus Odekircken, et Elisabeth Haghmans. (getuigen: haar aangetrouwde oom Henderick (Henricus) Odekercken en haar moeder Lijsbeth (Elisabetha) Haghemans),
doopgetuige van Ida Erkens op zaterdag 24 mei 1738 te Schinnen [Li],
doopgetuige van haar neef Joannes Hanssen op zondag 28 december 1704 te Beek [Li],
doopgetuige van haar kleinzoon Matthias Coumans op donderdag 15 februari 1720 te Beek [Li],
doopgetuige van haar nicht Ida Coumans op donderdag 1 februari 1691 te Beek [Li],
doopgetuige van haar neef Sebastianus Pils op maandag 16 augustus 1694 te Beek [Li],
ovl. (hoogstens 61 jaar oud) voor donderdag 13 november 1721 te Beek [Li],
begr. op donderdag 13 november 1721 aldaar (Catharina Nijsten gehuwd met Matthias Koumans).

tr,
kerk.huw. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 35 jaar oud) (Rooms Katholiek) op maandag 16 mei 1689 16 Matthias Coumans cum Catharina Nijsten coram sorore sponsae Maria [zus van bruid] ancilla, cum pastore. aldaar (getuige: haar zus Maria Elisabeth Nijsten)
met

Thijs (Matthias) Coumans (Koumans), zn. van Thijsken (Matthias) Petrus Coumans en Catharina Vartenberch,
ged. Rooms Katholiek op woensdag 31 december 1653 te Beek [Li] 31o. Matthias filius Matthiae Koumans et Catharinae Vartenberch coniugum: suscip: Matthias Arnoldi van de Busselen, en(de) Heyliken uxor Joannis Schols. (getuigen: zijn aangetrouwde oom Matthias Arnoldus van de Busselkens als Matthias Arnoldi van de Busselen en Heijliken (Helena) Schurkens als Heijliken e.v. Joannes Schols),
doopgetuige van zijn kleindochter Elisabeth Coumans op woensdag 23 november 1718 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn nicht Maria Nijsten op vrijdag 16 maart 1696 te Beek [Li].

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Peter~1690 Beek [Li]    
Elisabeth~1692 Beek [Li]    
Matthias~1694 Beek [Li]    
Christianus~1699 Beek [Li] †1777 Beek [Li] 77
Sebastianus~1702 Beek [Li]    
Henricus*1705 Neerbeek [Li]    
Joannes~1705 Beek [Li]    


Sebastianus Nijsten
Sebastianus Nijsten,
ged. Rooms Katholiek op dinsdag 30 oktober 1663 30 Sebastianus filius Sebastiani Nijsten et Elisabethae Haghmans coniugum suscept. Wolterus Odekircken no(min)e Anselmi Aechten Sittardiensis. et Joanna Nijsten uxor custodis. te Beek [Li] (getuigen: zijn tante Jenneke (Joanna) Nijsten, e.v. de koster, Walterus Odekircken nms Anselmus Aegten uit Sittard),
doopgetuige van zijn achterneef Petrus Nijsten op vrijdag 10 april 1722 te Beek [Li],
getuige bij kerk. huw. van zijn neef Sebastianus Odekercken en Trineken (Catharina) Lemmens op woensdag 25 oktober 1679 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn kleinzoon Bastiaan (Sebastianus) Nijsten op dinsdag 22 mei 1736 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn achterneef Sebastianus Lemmens op zondag 13 februari 1729 te Beek [Li],
doopgetuige van Adamus Ceulen op zondag 12 september 1683 te Beek [Li].

otr. op zondag 21 november 1688 (Janus Nijsten JM met Maeijken Tijssen JD beyde van Beeck) te Beek [Li],
tr,
kerk.huw. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 20 jaar oud) (Rooms Katholiek) op vrijdag 3 december 1688 (Janus Nijsten et Maria Thijssen coram meis) aldaar
met

Maria Thijssen, dr. van Jan (Joannes) Thijssen en Bilke (Sibilla) Hagemans,
ged. Rooms Katholiek op zondag 20 mei 1668 20. Maria filia Joannis Thijssen et Sybillae Haghmans coniug(um). suscept Jan Wouters den Raijmaecker et Anna Stijnen. te Beek [Li] (getuigen: Jan (Joannes) Walteri alias Wouters, als Jan Wouters Raijmaecker en haar oudtante Anna Stijnen),
doopgetuige van Maria Boesten op zondag 31 maart 1737 te Beek [Li],
doopgetuige van haar neef Matthias Coumans op zondag 14 februari 1694 te Beek [Li],
doopgetuige van haar achternicht Ida Haesen op woensdag 29 oktober 1698 te Beek [Li],
doopgetuige van haar achternicht Anna Thijssen op vrijdag 12 maart 1745 te Beek [Li].

Uit dit huwelijk 8 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elisabeth~1689 Beek [Li]    
Joannes~1691 Beek [Li] †1693 Beek [Li] 2
Joannes~1693 Beek [Li]    
Maria~1696 Kelmond [Li]    
Catharina~1699 Beek [Li]    
Sebastianus~1702 Beek [Li] †1704 Beek [Li] 2
Sebastianus~1704 Beek [Li]    
Willem~1707 Elsloo [Li]    


Maria Elisabeth Nijsten
Maria Elisabeth Nijsten,
ged. Rooms Katholiek op donderdag 17 januari 1669 te Beek [Li] (getuige: Henricus Huysmans, Enken Haghemans),
doopgetuige van haar achternicht Maria Nijsten op dinsdag 14 maart 1719 te Beek [Li],
doopgetuige van haar achterneef Walterus Nijsten op zondag 21 december 1727 te Beek [Li],
getuige bij kerk. huw. van Thijs (Matthias) Coumans en haar zus Catharina Nijsten op maandag 16 mei 1689 te Beek [Li].


Petrus Odekercken
Petrus Odekercken,
ged. Rooms Katholiek op zaterdag 24 maart 1646 te Beek [Li] 24o. Petrus filius Henrici Odekercke et Jdae coniugum: suscip: Petr(us) Banents et Elizabetha vidua Petri Schellincx (getuigen: Peter (Petrus) Banents alias Peumans en zijn overgrootmoeder Elisabeth , weduwe van Petrus Schellinx),
ovl. (hoogstens 10 jaar oud) voor 1656 waarschijnlijk te Beek [Li].


Joannes Odekercke
Jan (Joannes), genoemd naar zijn peter Odekercke (Odekircken),
geb. te Neerbeek [Li],
ged. Rooms Katholiek op vrijdag 16 september 1650 te Beek [Li] 16o. Joannes filius Petri Odekerke et Joannae coniugum: suscip: Jo(ann)es filius l(e)g. Nicolai Roomens et Mechtildis uxor Jacobi Schillinx ex Schum(m)ert. (getuigen: Jan (Joannes) Romens, als Joannes wettelijke zn van Nicolaus Roomens en Mechtildis , e.v. Jacobus Schillinx uit Schimmert),
koster,
getuige bij kerk. huw. van zijn achterneef Walter (Walterus) Walteri en Trijn (Catharina) Fremmen op woensdag 21 oktober 1676 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn neef Peter (Petrus) Lemmens op dinsdag 28 februari 1696 te Beek [Li],
doopgetuige van Bilken (Sibilla) Keulen op dinsdag 2 maart 1677 te Geleen [Li],
doopgetuige van zijn neef Joannes Mulders op maandag 17 mei 1688 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn nicht Ida Odekircken op zaterdag 26 augustus 1684 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn kleindochter Barbara Kerchofs op dinsdag 4 december 1736 te Beek [Li],
doopgetuige van Ida Haesen op woensdag 26 september 1674 te Beek [Li],
doopgetuige van Christina Roemens op dinsdag 19 februari 1709 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn kleinzoon Joannes Arnoldus Lenaerts op maandag 16 maart 1722 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn kleindochter Joanna Hermans op vrijdag 5 juni 1739 te Beek [Li],
doopgetuige van Anna Curvers op dinsdag 27 november 1725 te Beek [Li],
doopgetuige van Cornelia Cφrvers op zondag 11 juli 1728 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn achternicht An (Anna) Nobers op woensdag 31 augustus 1718 te Beek [Li],
doopgetuige van Jacobus Lemmens op donderdag 31 december 1733 te Beek [Li],
doopgetuige van Maria Stijnen op maandag 23 maart 1716 te Beek [Li],
doopgetuige van Peter (Petrus) Penris op woensdag 21 juli 1700 te Beek [Li],
ovl. (ongeveer 90 jaar oud) op donderdag 13 juli 1741,
begr. op donderdag 13 juli 1741 te Beek [Li] 13. Jo(ann)es Odekercken matricularius et aetate nonagenarius [=90 jarige]..

tr. (resp. ongeveer 34 en ongeveer 24 jaar oud) (1) (Nederlands Hervormd) op zondag 25 februari 1685 Jan Odekercken j.m. van Neerbeek met Entje Lemmens j.d. van Beeck te Beek [Li]
met

Entje (Anna) Lemmens, dr. van Houb (Hubertus) Lemmen Lemmens (koster) en Maria Custers alias Gerkens,
ged. Rooms Katholiek op zaterdag 29 mei 1660 te Beek [Li] 29 Anna filia Huberti Lemmens et Mariae Gerkens coniug(um). suscept. Petrus Vrancken et Trijneken Gerkens. (getuige: Petrus Vrancken, Trijneken Gerkens),
ovl. (ongeveer 29 jaar oud) op zaterdag 10 december 1689,
begr. op zaterdag 10 december 1689 aldaar 10. Enken Lemmens. s[olvit].

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Mechtilde~1686 Beek [Li]    
Anna~1688 Beek [Li]    
Hubertus~1689 Beek [Li]    

tr. (resp. ongeveer 42 en ongeveer 22 jaar oud) (2) (Nederlands Hervormd) op zondag 3 mei 1693 Jan Odekerken weduw: van Anna Lemmens met Elisabeth Lemmens j.d. van Beeck te Beek [Li],
kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 26 april 1693 Huwelijk Beek, 25 Aprilis 1693
Joannes Odekircken habita dispen
satione in tertio et quarto affinitates
gradi cum Elisbeth Lemmens
consanguineus prioris uxoris (bloedverwant aan de eerste echtgenote)
defuarto (=overleden) Anna Lemmens contraxe
coram meritis?
aldaar
met

Elisabeth Lemmens alias Greven (Greven), dr. van Albert (Albertus) Lemmens en Meiken (Maria) de Greef,
ged. Rooms Katholiek op zondag 21 december 1670 te Beek [Li] 21. Elisabeth filia Alberti Lemmens et Mariae Greuen [= Greven] coniug(um). suscept. Paulus Greuen et Sibijlla Lemmen[s]. (getuigen: haar grootvader Paulus de Greef, als Paulus Greven, Sibijlla Lemmens),
doopgetuige van haar kleindochter Anna Margarita Kerchofs op zaterdag 6 oktober 1731 te Beek [Li],
doopgetuige van haar kleinzoon Joannes Kerchofs op vrijdag 18 juni 1734 te Beek [Li],
doopgetuige van haar kleinzoon Petrus Hermans op dinsdag 2 februari 1745 te Beek [Li],
doopgetuige van haar kleinzoon Walterus Lenaerts op woensdag 21 april 1723 te Beek [Li],
doopgetuige van haar kleindochter Barbara Weelsch op zondag 29 september 1743 te Beek [Li],
doopgetuige van haar neef Arnoldus Lemmens op zondag 24 maart 1715 te Beek [Li],
doopgetuige van haar neef Henricus Lemmens op woensdag 2 december 1711 te Beek [Li].

Uit dit huwelijk 11 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Petrus~1693 Beek [Li]    
Christina~1695 Beek [Li]    
Anna~1696 Beek [Li] †1698 Beek [Li] 1
Maria*1697     
Barbara~1698 Beek [Li] †1771 Beek [Li] 73
Anna~1700 Beek [Li] †1781 Beek [Li] 81
Margaretha~1704 Beek [Li]    
Petrus~1705 Beek [Li] †1714 Beek [Li] 9
Albertus~1708 Beek [Li] †1728 Beek [Li] 20
10 Petronilla~1711 Beek [Li]    
11 Petrus~1714 Beek [Li]    


Catharina Odekercken
Catharina Odekercken,
ged. Rooms Katholiek op maandag 13 maart 1651 te Beek [Li] 13o. Catharina filia Henrici Odekercken et Jdae Nijsten coniugum: suscipientes Joannes filius l(e)g. Nicolai Romens, et Petronilla Banens, vidua Jo(ann)is Lem(m)ens. (getuigen: haar achternicht Petronella Banens als weduwe van Joannes Lemmens en Jan (Joannes) Romens als Joannes wettelijke zn van Nicolaus Romens).


Sebastianus Odekercken
Sebastianus Odekercken (Odekircken, Wouters),
ged. Rooms Katholiek op donderdag 20 februari 1653 te Beek [Li] 20o. Sebastianus filius Henrici Odekercke et Jdae Nijsten coniugum: suscip: Petrus Banens et Gertrudis uxor Frem(m)en Kerckhoffs. (getuigen: Gertrudis Stijnen als aangetrouwde oudtante als Gertrudis e.v. Fremmen Kerckhoffs en Peter (Petrus) Banents alias Peumans),
doopgetuige van zijn achterneef Sebastianus Nijsten op woensdag 17 september 1704 te Beek [Li],
doopgetuige van Gertrudis Stijnen op vrijdag 29 november 1720 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn nicht Maria Malders op vrijdag 4 februari 1695 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn nicht Catharina Malders op dinsdag 23 december 1698 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn kleinzoon Lambertus Meulenberg op zaterdag 29 juli 1719 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn kleinzoon Matthias Peters op woensdag 24 april 1715 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn achternicht Petronilla Odekercken op maandag 8 juni 1711 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn kleindochter Catharina Odekercken op donderdag 6 juli 1719 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn achterkleindochter Maria Peters op zaterdag 22 oktober 1740 te Beek [Li],
doopgetuige van Sophia Tack op dinsdag 13 februari 1714 te Beek [Li],
doopgetuige van Maria Malders op dinsdag 24 januari 1719 te Beek [Li],
doopgetuige van Lambertus Stijnen op vrijdag 22 december 1713 te Beek [Li],
ovl. (ongeveer 88 jaar oud) op dinsdag 17 oktober 1741,
begr. op dinsdag 17 oktober 1741 te Beek [Li] 17. Sebastianus Odekercken viduus..

tr,
kerk.huw. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 27 jaar oud) (Rooms Katholiek) op woensdag 25 oktober 1679 25 sponsalibus rite ac legitime praemissis sub eodem pastore d[omin]o Henckeles ac testibus Sebastiano Nijsten et Margareta Lemmens contraxerunt sponsalia matrimonium. Janus Odekircken et Catharina Lemmens. ook opgenomen op datum 25 november 1679: 25 Sebastiaen Nijsten met Margereet Lemmens voor den pastoor als getuijgen zijn getrout. Jan Odekircken ende Catharina Lemmens aldaar (getuigen: zijn neef Sebastianus Nijsten en haar zus Gretien (Margarita) Lemmens)
met

Trineken (Catharina) Lemmens, dr. van Houb (Hubertus) Lemmen Lemmens (koster) en Maria Custers alias Gerkens,
ged. Rooms Katholiek op donderdag 30 mei 1652 te Beek [Li] 30o. Catharina filia Huberti Lem(m)ens et Mariae coniugum suscip: Wilhelmus Lem(m)ens per Walterum Odekercke et Cornelia uxor Gerardi Martini. (getuigen: Guilielmus Lemmens als Wilhelmus Lemmens door Walterus Odekercke [koster], Walter (Walterus) Joannes Odekercke [koster] nms. Wilhelmus Lemmens en Cornelia Cocks als Cornelia e.v. Gerardus Martens),
doopgetuige van haar nicht Anna Melders op woensdag 21 augustus 1686 te Beek [Li],
doopgetuige van haar neef Arnoldus Melders op vrijdag 1 februari 1692 te Beek [Li],
ovl. (hoogstens 89 jaar oud) voor 1741.

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joannes~1681 Beek [Li] †1719 Groot Genhout [Li] 37
Maria~1683 Beek [Li] †1753 Beek [Li] 70
Ida~1684 Beek [Li] †1689 Beek [Li] 4
Hubertus~1686 Beek [Li] †1692 Beek [Li] 6
Catharina~1687 Beek [Li] †1724 Beek [Li] 36
Ida~1689 Beek [Li]    
Hubertus~1692 Beek [Li]    


Petrus Odekercken
Petrus Odekercken (Wouters, Odekircken),
ged. Rooms Katholiek op dinsdag 26 september 1656 te Beek [Li] 26 Petrus Odekercken filius Hendrici Odekercken alias Wouters et Jdae Nijsten coniugum susceptores Adamus Kerckhoffs per custodem Walterum et Petronilla Hendrix uxor Petri Wouters. (getuigen: Petronilla Henrici Petri e.v. Petrus Wouters en zijn achterneef Adam (Adamus) Kerckhoffs door de koster Walterus [Odekercken]) (Adamus Kerckhoffs [= oom (broer van moeder) van Ida Nijsten)] per custodem Walterem, Petronilla Hendrix uxor Petri Wouters),
doopgetuige van zijn halfzus Maria Odekircken op donderdag 17 januari 1675 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn neef Hubertus Odekircken op zaterdag 23 februari 1686 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn achternicht Barbara Odekircken op donderdag 20 februari 1698 te Beek [Li].


Joannes Kerckhoffs
Jan (Joannes), genoemd naar zijn oom aan vaderszijde Kerckhoffs,
ged. Rooms Katholiek op maandag 21 september 1643 te Beek [Li] (getuigen: zijn aangetrouwde tante Entgen (Anna) Haesen en Peter (Petrus) Banents alias Peumans),
doopgetuige van Helena Seghels op maandag 1 september 1687 te Beek [Li],
doopgetuige van Leonardus Claesen op zaterdag 23 augustus 1681 te Beek [Li],
ovl. (hoogstens 40 jaar oud) voor 1684 waarschijnlijk te Beek [Li].

tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 21 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op woensdag 13 januari 1666 Johannes Kerkhofs jonkm: van Beek met Helena Odekercke jongd: van Beek getrout den 3  febr: te Beek [Li],
kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 7 februari 1666 3Ί habitata Bruxellis dispensatione in tertio consanguinitatis gradu linae collaterali contraxerunt matrimo(iu)m coram me, meisq(ue) Joannes Kerckhoffs, et Helena Odekircken 7. febr. aldaar
met

Heilicken (Helena) Odekercke (Odekircken), dr. van Walter (Walterus) Joannes Odekercke (koster) en Jenneke (Joanna) Nijsten,
ged. Rooms Katholiek op dinsdag 5 april 1644 te Beek [Li] 5o. Helena filia Walteri Odekercke et Joannae coniugum: suscip: Petrus Banents et Maria Kerckhoffs. (getuigen: Petrus Banendts en haar oudtante Maria Kerckhoffs),
doopgetuige van haar neef Jacobus Kerckhoffs op vrijdag 9 november 1685 te Beek [Li],
doopgetuige van Maria Pullen op zondag 9 juli 1684 te Beek [Li],
doopgetuige van haar neef Joannes Lenarts op zaterdag 11 februari 1673 te Beek [Li],
doopgetuige van Joseph Leonardus Claessens op woensdag 5 maart 1692 te Beek [Li],
doopgetuige van Gerrit (Gerardus) Stijnen op woensdag 29 mei 1675 te Beek [Li],

Lid van het Aertsbroederschap des Heiligen Roosen-Crans circa 1640 te Beek [Li]
,
Onder de leden wordt genoemd:
Heilicken is de dochter van koster (custodis) Wouter Odekircken.
(bron: Jacques Aussems - BECHA jaargang 5 nr 3 blz 41-91)

Ovl. (Hoogstens 56 jaar oud) voor 1700 waarschijnlijk te Beek [Li],
tr. (2)
met Peter (Petrus) Wiers, zn. van Arnoldus Wijers en Gerluca Caldenborch. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Matthias~1669 Beek [Li]    
Mechtildis~1671 Beek [Li]    
Elisabetha~1673 Beek [Li]    
Jan~1676 Beek [Li]    


Maria Gertrudis Sassen
Gertrudis (Maria Gertrudis, Mari Gertud (Fr.)) Sassen (Zassen),
ged. Rooms Katholiek op vrijdag 14 augustus 1767 te Geleen [Li] opmerking bij huwelijk: ex craijwinckel sub geleen [=uit Krawinkel onder Geleen] (getuigen: haar oom Steven Henricus Sassen en haar tante An Mechel (Anna Mechtildis) Daemen),
doopgetuige van haar nicht Maria Gertrudis Wouters op vrijdag 10 juli 1795 te Nuth [Li],
doopgetuige van Joanna Gertrudis Soons op woensdag 24 april 1799 te Munstergeleen [Li],
doopgetuige van Joannes Wilhelmus Schurgers op zaterdag 19 april 1800 te Munstergeleen [Li],
doopgetuige van Godefridus Schurgers op zaterdag 19 februari 1803 te Spaubeek [Li],
ovl. (ongeveer 66 jaar oud) op maandag 7 april 1834 om vier uur in de namiddag in haar huis te Hoeve - Spaubeek [Li] - Spaubeek akte 13 [BS: 67 jaar] (getuigen: Jan Jacob (Joannes Jacobus) Schutjens als Jean Jacob Schutgens (koster, 35 jaar, nabuur) en Jan Jacob (Joannes Jacobus) Eussen (zonder bepaald beroep, 39 jaar, nabuur)).

tr. (1),
kerk.huw. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 50 jaar oud) op zondag 10 november 1793 aldaar 10ma 9bris post duas proclamationes et in 3tia dispensata per reverendum dominum decanum conjuncti sunt in facie ecclesiae Joannes Wouters ex Hoeve et Gertrudes Sassen oriunda ex Craijwinckel: testes fuere Petrus Erckens, et Joanna Maria Geurts. in fidem subsignarunt Joannes Wouters hoc x est signum sponsae nescientis scribere Peter Erckens testis hoc x est signum Joannae Mariae Geurts testis et nescientis scribere. quod testor A.G. Somijn past. loci (getuigen: Peter (Petrus) Erckens, Joanna Maria Geurts),

woont in Hoeve in 1798 te Spaubeek [Li]
,
in het bevolkingsregister van 1798 woont Joannes Wouters (cultivateur) en Gertrud Sassen (sijne vrouw) in Hoeve nr. 59

met

Joannes (Johan) Wouters (Jean (Fr.)), zn. van Joannes Wouters en Sophia Zelis,
ged. Rooms Katholiek op woensdag 13 maart 1743 te Schinnen [Li] opmering bij huwelijk: ex hoeve sub spaubeek [=uit Hoeve onder Spaubeek] (getuigen: zijn oom Nicolaus Zelis als Nicolaus Zielissen en Cornelia Odekercke als Cornelia Odekirck),
journalier,
doopgetuige van zijn neef Joannes Wilhelmus Wouters op maandag 9 maart 1772 te Nuth [Li],
doopgetuige van zijn neef Joannes Wouters op zondag 15 augustus 1773 te Meerssen [Li],
ovl. (ongeveer 64 jaar oud) op dinsdag 8 september 1807 (ΰ six heures du matin) te Spaubeek [Li] akte 20. - Op de Hoeve,
begr. op donderdag 10 september 1807 aldaar [1]807 8va 7bris obijt Joannes Wouters [ae]tatis circiter 64 annorum conjux [M]ariae Gertrudis S[t]assen extremis s:r:[e:] sacramentis munitus qui 10 hujus [s]epultus est.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joannes*1793 Spaubeek [Li] †1798 Spaubeek [Li] 5
Joanna*1795 Hoeve - Spaubeek [Li] †1866 Spaubeek [Li] 70
Joannes*1807 Spaubeek [Li] †1808 Spaubeek [Li] 0

tr. (resp. ongeveer 41 en ongeveer 27 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 28 oktober 1808 te Spaubeek [Li] - akte 38,
kerk.huw. (Rooms Katholiek) op maandag 31 oktober 1808 aldaar 31 8bris praeviis tribus bannis in facie ecclesiae contraxerunt matrimonium Arnoldus Vrancken oriundus ex Houthem ad s: Gerlacum et Maria Gertrudis Sassen incola de Spaubeck testes fuerunt Joannes Wilhelmus Bosch et Elisabetha Vrancken testor J:J: Raemaekers pastor in Spaubeck (getuige: Joannes Wilhelmus Bosch, Elisabetha Vrancken)
met

Arnout (Arnoldus) Vrancken (Vranken, Vrenken), zn. van Nicolaus Vrancken en Anna Gertrudis Odekercken,
ged. Rooms Katholiek op dinsdag 24 juli 1781 te Houthem [Li],
ovl. (ongeveer 43 jaar oud) op dinsdag 15 februari 1825 te Spaubeek [Li] - akte 6 [BS: Arnold Vrenken, 41 jaar, geb. te NN, zn. van NN en NN; e.v. Maria Gertruid Zassen].


Henricus Vroemen
Henricus Vroemen (Vromen),
geb. voor 1724 vermoedelijk te Geleen [Li],
custos [=koster],
getuige bij kerk. huw. van Jaspar (Gasparus) Jabeecks en Maria Jessen op zondag 14 oktober 1742 te Spaubeek [Li],
getuige bij kerk. huw. van Michael Snijders en Catharina Elisabeth Daniels op zaterdag 28 september 1743 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Johan (Joannes) Muijlkens op vrijdag 25 september 1744 te Spaubeek [Li],
getuige bij kerk. huw. van Dijrck (Theodorus) Leunis en Maria Limpens op dinsdag 6 oktober 1744 te Spaubeek [Li],
getuige bij kerk. huw. van Joannes Hartmans en Elijsabetha Baggen op dinsdag 13 oktober 1744 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Sijbilla Penners op zaterdag 20 maart 1745 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Wilhelmus Adriaens op maandag 5 juli 1745 te Spaubeek [Li],
getuige bij kerk. huw. van Matthias Banens en Maria Cuijpers op zondag 17 oktober 1745 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Joanna (Johanna Maria) Loijson op maandag 29 november 1745 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Catharina Jabighs op donderdag 27 januari 1746 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Anna Crul op zaterdag 26 maart 1746 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Servatius Penris op donderdag 1 september 1746 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Anna Catharina Banens op vrijdag 28 oktober 1746 te Spaubeek [Li],
getuige bij kerk. huw. van Wilm (Wilhelmus) Leenarts en Maria Horsmans op dinsdag 30 mei 1747 te Spaubeek [Li],
getuige bij kerk. huw. van Mevis (Bartholomaeus) Notermans en Maria Bijen op maandag 11 september 1747 te Spaubeek [Li],
getuige bij kerk. huw. van Joannes Kerkhofs en Elisabeth Meex op vrijdag 27 oktober 1747 te Spaubeek [Li],
getuige bij kerk. huw. van Theodorus Hamers en Catharina Curvers op woensdag 29 november 1747 te Spaubeek [Li],
getuige bij kerk. huw. van Wilm (Wilhelmus) Zelis en Agatha Franssen op dinsdag 6 februari 1748 te Spaubeek [Li],
getuige bij kerk. huw. van Joannes Haertmans en Maria Martens op dinsdag 6 februari 1748 te Spaubeek [Li],
getuige bij kerk. huw. van Paulus Jansen en Catharina Bemelmans op zondag 18 februari 1748 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Matthias Moonen op donderdag 18 juli 1748 te Spaubeek [Li],
getuige bij kerk. huw. van Joannes Bijen en Catharina (Maria Catharina) Keijsers op donderdag 3 oktober 1748 te Spaubeek [Li],
getuige bij kerk. huw. van Matthias Wouters en Maria Catharina Wolters op donderdag 10 oktober 1748 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Maria Isabella Mevis op dinsdag 25 maart 1749 te Spaubeek [Li],
getuige bij kerk. huw. van Joes (Joannes) Wouters en Gertrudis Lenaerts op zondag 13 juli 1749 te Spaubeek [Li],
getuige bij kerk. huw. van Henricus Goessens en Anna Drummen op donderdag 27 november 1749 te Spaubeek [Li],
getuige bij kerk. huw. van Gilis (Michaelis) Pelsers en Cornelia Bemelmans op zaterdag 29 november 1749 te Spaubeek [Li],
getuige bij kerk. huw. van Fredericus Snijders en Anna (Anna Elisabetha) Stevens op donderdag 5 februari 1750 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Petrus Matthias Sangen op woensdag 11 februari 1750 te Spaubeek [Li],
getuige bij kerk. huw. van Arnoldus Wevers en Elisabeth Hagemans op dinsdag 2 juni 1750 te Spaubeek [Li],
getuige bij kerk. huw. van Joannes Cloots en Catharina Meijs op donderdag 6 augustus 1750 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Joannes Lauretntius Aelfers op zondag 13 september 1750 te Spaubeek [Li],
getuige bij kerk. huw. van Joannes Fischer en Judith Sleuters op dinsdag 6 oktober 1750 te Spaubeek [Li],
getuige bij kerk. huw. van Joannes Hermens en Maria Geurts op dinsdag 13 oktober 1750 te Spaubeek [Li],
getuige bij kerk. huw. van Joannes Wilhelmus Boschouers en Sijbilla (Joanna Sijbilla) Heijnen op woensdag 28 oktober 1750 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Andreas Boesten op vrijdag 8 oktober 1751 te Spaubeek [Li],
getuige bij kerk. huw. van Gerardus Bosch en Maria Vuncken op donderdag 25 november 1751 te Spaubeek [Li],
getuige bij kerk. huw. van Matthias Sangen en Elisabeth Lenarts op zaterdag 15 april 1752 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Anna Maria Custers op zaterdag 19 augustus 1752 te Spaubeek [Li],
getuige bij kerk. huw. van Matthias Kaldenberchs en Maria Schols op dinsdag 3 oktober 1752 te Spaubeek [Li],
getuige bij kerk. huw. van Matthias Lenaerts en Maria Meutens op dinsdag 17 oktober 1752 te Spaubeek [Li],
getuige bij kerk. huw. van Joannes Wilhelmus Canisius en Anna Mechtildis Frissen op donderdag 30 november 1752 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Maria Catharina Crull op zondag 26 augustus 1753 te Spaubeek [Li],
getuige bij kerk. huw. van Frans (Franciscus Theodorus) Eijmael en Gertrudis Heunen op zondag 14 oktober 1753 te Spaubeek [Li],
getuige bij kerk. huw. van Joannes Genders en Anna Thijssen op dinsdag 16 oktober 1753 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Anna Maria Wouters op woensdag 6 februari 1754 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Petrus Hamers op woensdag 10 april 1754 te Spaubeek [Li],
ovl. (minstens 29 jaar oud) op vrijdag 7 juni 1754 te Spaubeek [Li],
begr. op zaterdag 8 juni 1754 aldaar 7. junij pie in domino obijt sacris ecclesiae sacramentis rite praemunitus, Henricus Vromen, custos huius ecclesiae parochialis, maritus Mariae Bellen et 8 huius sepultus..

tr. (resp. minstens 19 en ongeveer 30 jaar oud) op dinsdag 18 februari 1744 te Amstenrade [Li],
kerk.huw. (Rooms Katholiek) op dinsdag 18 februari 1744 te Spaubeek [Li] 18 febrij. anni praefati matrimonio juncti sunt Henricus Vroemen custos hujus ecclesiae et Maria Bellen testes fuerunt Petrus Mevis et Jo(ann)es Stassen (getuigen: Catharina Vroemen, Peter (Petrus) Mevis en Joannes Stassen, (koster))
met

Maria (Anna Maria, Joanna Maria) Bellen, dr. van Hermannus Bellen en Joanna Kerckhofs,
ged. Rooms Katholiek op vrijdag 7 april 1713 te Amstenrade [Li] (getuigen: haar aangetrouwde tante Gertrudes Cloots als Gertrude Cloots, Hendricus Bellen vervangende getuige Theodorus Bellen),
doopgetuige van haar kleinzoon Joannes Reinerus Florax op woensdag 3 mei 1786 te Heerlen [Li],
doopgetuige van haar kleindochter Maria Elisabeth Florax op donderdag 19 oktober 1769 te Heerlen [Li],
doopgetuige van haar kleinzoon Reinerus Florax op dinsdag 25 mei 1779 te Heerlen [Li],
doopgetuige van haar kleinzoon Joannes Nicolaus Florax op zaterdag 7 december 1782 te Heerlen [Li],
doopgetuige van haar kleindochter Maria Christina Vroomen op donderdag 4 februari 1773 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar kleindochter Maria Mechtildis Vromen op woensdag 19 januari 1780 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar kleinzoon Jan Peter (Joannes Petrus) Vroomen op zaterdag 12 juli 1783 te Spaubeek [Li],
ovl. (ongeveer 76 jaar oud) op vrijdag 12 februari 1790 te Spaubeek [Li] [Onderspaubeek = Oude Kerk],
begr. op zondag 14 februari 1790 aldaar 12ma obyt in Onderspaubeck circa 2am pomeridianam Maria Bellen octogenaria; vidua Henrici Vroemen, s.r.e. sacramentis munita, et 14ta ejusdem sepulta est.,
tr. (1),
kerk.huw. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 20 jaar oud) (Rooms Katholiek) op vrijdag 30 november 1736 te Merkelbeek [Li] (getuige: Augustinus Selis, Goessen Herfs)
met Bartholomeus Florax, zn. van Petrus Florax en Metgen (Mechtildis) Schrijen,
ged. Rooms Katholiek op zaterdag 7 december 1715 te Oirsbeek [Li] (getuige: Bartholomeus Windorff, Petgen Feijs),
ovl. (ongeveer 24 jaar oud) op zondag 14 februari 1740,
begr. op zondag 14 februari 1740 te Merkelbeek [Li] (Bartholomeus Florax). Uit dit huwelijk 2 zonen.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joannes~1746 Spaubeek [Li]    
Henricus~1748 Spaubeek [Li] †1809 Spaubeek [Li] 60
Joannes~1752 Spaubeek [Li] †1752 Spaubeek [Li] 0
Joanna~1754 Spaubeek [Li]