$boomnaam$
Anna Wouters
Anna Wouters,
ged. Rooms Katholiek op dinsdag 11 september 1708 Genoemd naar de grootmoeder aan vaderszijde [Anna Gerkens alias Martens] te Beek [Li] 11 Anna filia Ottonis Wouters et Siby[llae] Fremmen conj. sus. Otto Haghema[ns] et Petronilla Wouters. (getuigen: Otto (Ottonis) Haghmans, als Otto Haghemans en haar tante Petronella Wouters),
doopgetuige van haar neef Joannes Jacobus Wouters op donderdag 2 maart 1752 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar achternicht Maria Peeters op zondag 23 januari 1757 te Beek [Li],
doopgetuige van Joannes Petrus Penders op vrijdag 30 augustus 1765 te Beek [Li],
ovl. (ongeveer 61 jaar oud) op donderdag 28 september 1769 te Beek [Li],
begr. op donderdag 28 september 1769 aldaar 28 obijt Anna Wouters uxor Jo[ann]is Haagmans.

tr. (beiden ongeveer 29 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zaterdag 28 september 1737 te Beek [Li] 28 dito [7-bris] Joh. Haagmans j.m. van Beek met Anna Wouters j.d. uit Beek,
kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 13 oktober 1737 aldaar 13. Jo(ann)es Hagemans cum Annâ Wouters, testibus Petronillâ Hagemans et Christinâ Hagemans. (getuigen: zijn halfzus en haar schoonzuster Petronilla Haegmans als Petronella Hagemans en zijn halfzus en haar schoonzuster Christina Haghemans als Christina Hagemans),

Verder onderzoek
,
Collectie Habets:
Jan Haagmans x Anna Wouters Beek 4173-107-1739


met

Johan (Joannes), genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde [Joannes Haghmans] Haeghemans (Haagmans, Hagmans, Hagemans), zn. van Tijs (Matthias) Haghmans en Ida Kerckhoffs,
ged. Rooms Katholiek op woensdag 25 juli 1708 te Beek [Li] (getuigen: zijn oom Frembertus Kerckhoffs, als Francisens Kerckhofs, Maria Haghemans),
doopgetuige van zijn kleinzoon Joannes Hoppers op zaterdag 20 oktober 1770 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn nicht Maria Gertrudis Haghmans op dinsdag 26 januari 1751 te Schimmert [Li].

Uit dit huwelijk 8 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Ida~1738 Beek [Li]    
Maria~1740 Beek [Li]    
Matthias~1741 Beek [Li]    
Judith~1743 Beek [Li] †1823 Beek [Li] 80
Otto~1744 Beek [Li] †1749 Beek [Li] 5
Maria~1745 Beek [Li]    
Anna~1746 Beek [Li]    
Otto~1749 Beek [Li]    


Ida Wolters
Ida Wolters (Wouters),
ged. Rooms Katholiek op zondag 22 juni 1710 te Beek [Li] 22 Ida filia Ottonis Wolters et Sibyllae Fremmen conj. sus. Jo(ann)es Martens et Elisabetha Swilden (getuigen: Jan (Joannes) Martens, Elisabeth Swilden),
doopgetuige van haar nicht Ida Hagemans op maandag 1 september 1738 te Beek [Li],
doopgetuige van haar achterneef Joannes Henricus Peters op woensdag 13 augustus 1749 te Beek [Li],
ovl. (hoogstens 72 jaar oud) voor 1782.

tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 22 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zaterdag 25 september 1734 te Beek [Li] Paulis Gosens J.M. met Ida Wouters J.D. beijde alhier van Beeck,
kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 10 oktober 1734 aldaar 10. Paulus Gosens cum Idâ Wouters = testibus Petro Wouters et Idâ Greven. [in marge: = cum dispensatione in 4[to] consanguinit[atis] gradu laterali aequali] (getuigen: zijn zwager en haar broer Petrus Wouters en haar nicht Ida Greven)
met

Paulus Goesens (Gosens, Goosens), zn. van Jan (Joannes) Goesens en Neleken (Cornelia) Ceulen,
ged. Rooms Katholiek op dinsdag 29 maart 1712 te Beek [Li] 29 Paulus filius Jo(ann)is Goesens et Corneliae Keulen conj. sus. Paulus Keulen et Elisabetha Goesens. (getuigen: zijn grootvader Paulus Koelen als Paulus Keulen en zijn oudtante Elisabeth Goossen als Elisabetha Goesens),
doopgetuige van zijn nicht Catharina Ceulen op zondag 18 maart 1731 te Beek [Li],
ovl. (ongeveer 70 jaar oud) op dinsdag 3 december 1782,
begr. op dinsdag 3 december 1782 te Beek [Li] 3 obyt Paulus Goosens septuag: viduus Idae Wouters.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joannes~1735 Beek [Li]    
Anna~1736 Beek [Li]    
Wilhelmus~1740 Beek [Li]    


Petrus Wouters
Petrus Wouters,
ged. Rooms Katholiek op woensdag 27 juli 1712 27 Petrus filius Othonis Wouters et et [sic] Zibyllae Haghemans conj. sus. Jo(ann)es Kerckhofs et Helena Haghemans Haghemans is de familienaam van de eerste echtgenoot van Bille Fremmen. Genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde (petrus Odekirchen alias Wouters) te Beek [Li] (getuigen: Jacob (Jacobus) Wouters, Helena Haghemans),
doopgetuige van zijn neef Joannes Jacobus Wouters op donderdag 2 maart 1752 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn nicht Anna Sibilla Gosens op maandag 1 oktober 1736 te Beek [Li],
getuige bij kerk. huw. van zijn zwager Paulus Goesens en zijn zus Ida Wolters op zondag 10 oktober 1734 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn achternicht Maria Peeters op maandag 24 juli 1758 te Beek [Li].


Matthias Wouters
Matthias Wouters,
ged. Rooms Katholiek op zondag 22 september 1715 te Beek [Li] 22 baptizatus est Matthias filius Othonis Wouters et Sibyllae Fremmen conj. sus. Franciscus Martens et Margaretha Haghemans. (getuigen: zijn achternicht Grietjen (Margareta) Haghmans alias Wouters, als Margaretha Haghemans, Franciscus Martens),
doopgetuige van zijn neef Matthias Hagemans op dinsdag 6 juni 1741 te Beek [Li],
doopgetuige van Anna Maria Loijson op zondag 26 september 1773 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn achterneef Petrus Peters op dinsdag 24 september 1743 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn achternicht Anna Elisabeth Greven op donderdag 13 februari 1744 te Beek [Li],
doopgetuige van Jan Mathijs (Joannes Mathias) Henssen op zondag 15 augustus 1773 te Geleen [Li],
ovl. (ongeveer 70 jaar oud) op zaterdag 11 maart 1786 te Spaubeek [Li] - in Hoeve,
begr. op maandag 13 maart 1786 aldaar 11ma obyt subitanea in Hoeve circa 5am matutinam Mathias Wouters aetatis 74 circiter annorum, et viduus Mariae Wouters, qui 13tia ejusdem sepultus est..

tr,
kerk.huw. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 36 jaar oud) op donderdag 10 oktober 1748 te Spaubeek [Li] 10 octobris matrimonio juncti sunt cum dispensatione in 4to gradu consanguinitatis semel et in bannis Matthias Wouters et Maria Wouters testes Henricus Vromen custos et Jda Mevis (getuigen: Henricus Vroemen als Henricus Vromen de koster en Ida Mevis),

Verder onderzoek
,
Mathias Wouters x Maria Wouters te Spaans-Neerbeek (Collectie Habets 4233-34-1753 en 4230-24-1749),

Verwantschap Matthias Wouters x Maria Wouters op donderdag 10 oktober 1748 te Spaubeek [Li],
Matthias en Maria zijn verre neef en nicht van elkaar (zie ook dispensatie bij huwelijk, zij weten dus dat ze ver familie van elkaar zijn).
Matthias Wouters is zoon van Otto Wouters x Bille Fremmen is zoon van Petrus Odekirchen/Wouters x Anna Gerkens/Martens is zoon van Hendrick Odekercke/Wouters x Margaretha Schetseneers (3 generaties terug in tak Henricus)
Maria (Catharina) Wouters is dochter van Peter Wouters x Ida Coumans is zoon van Jacob Wouters x Maria Vromen is zoon van Walter Wouters x Heijlken Nijsten is zoon van Jacob Odekercke/Wouters x Mayken Otten (4 generaties terug in tak Jacobus)
Jacobus Odekercke/Wouters en Henricus Odekercke/Wouters zijn beide zonen van Walterus Odekercke x Christina NN de stamvader van onze familie.


met

Maria Catharina (Catharina) Wolters (Wouters), dr. van Jacob (Jacobus) Wouters en Mecken (Maria) Vromen,
ged. Rooms Katholiek op zaterdag 17 oktober 1711 [naam vader: Jacobus Wolters] te Spaubeek [Li] 17 baptisata est Maria Catharina filia Jacobi Wolters et Mariae Vroomen susceptores Petrus Vroomen et Elsken Leenardts (getuigen: Petrus Vroemen als Petrus Vroomen en Elsken (Elisabeth) Lenarts als Elsken Leenardts),
doopgetuige van haar achterneef Joannes Wilhelmus Erkens op zondag 25 oktober 1750 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar achternicht Ida (Maria Ida) Wauters op vrijdag 13 augustus 1762 te Beek [Li],
doopgetuige van haar neef Otto Hagemans op vrijdag 25 april 1749 te Beek [Li],
doopgetuige van haar kleinzoon Joannes Wilhelmus Loijson op zaterdag 8 oktober 1774 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar neef Louis (Ludovicus) Raemeckers op woensdag 25 augustus 1745 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar achternicht Joanna Pitzwegh op woensdag 6 februari 1737 te Spaubeek [Li],
ovl. (ongeveer 65 jaar oud) op donderdag 18 september 1777 door een plotselinge dood te Spaubeek [Li],
begr. op zaterdag 20 september 1777 aldaar 18 obyt Maria Catharina Wouters morte subitanea, conjux Matthiae Wouters, quae 20 ejusd(em): sepultus est.,
tr. (1)
met haar achterneef Wilm (Wilhelmus), genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde [Wilhelmus Hengsten] Henssen, zn. van Andreas Henssen (scabinus [=schepen, wethouder]) en Maria Cuijpers. Uit dit huwelijk 5 kinderen.

Uit dit huwelijk 3 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacobus~1749 Spaubeek [Li] †1751 Spaubeek [Li] 1
Joannes~1752 Spaubeek [Li] †1781 Schimmert [Li] 28
Otto~1752 Spaubeek [Li] †1752 Spaubeek [Li] 0


Jacobus Wouters
Jacobus, genoemd naar zijn overleden broer [Jacobus Henssen] Wouters,
ged. Rooms Katholiek op maandag 7 juli 1749 te Spaubeek [Li] 7 julij baptisatus est Jacobus filius legitimus Matthiae Wouters et Mariae Wouters susceptores Petrus Wouters et Ida Mevis (getuigen: zijn oom Peter (Petrus) Wouters en Ida Mevis),
ovl. (ongeveer 1 jaar oud) op zaterdag 6 maart 1751 te Spaubeek [Li] (Jacobus Wouters zn van Mathias Wouters en Maria Wouters) opmerking: 1 anni [= 1 jaar oud],
begr. op zondag 7 maart 1751 aldaar 6 martij obijt Jacobus infans 1 anni et medij filius Matthiae Wouters et Mariae Wouters et 7 eiusdem sepultus..

 • Vader:
  Matthias Wouters, zn. van Otto Wouters en Bille (Sibijlla) Fremmen,
  ged. Rooms Katholiek op zondag 22 september 1715 te Beek [Li] 22 baptizatus est Matthias filius Othonis Wouters et Sibyllae Fremmen conj. sus. Franciscus Martens et Margaretha Haghemans. (getuigen: zijn achternicht Grietjen (Margareta) Haghmans alias Wouters, als Margaretha Haghemans, Franciscus Martens),
  doopgetuige van zijn neef Matthias Hagemans op dinsdag 6 juni 1741 te Beek [Li],
  doopgetuige van Anna Maria Loijson op zondag 26 september 1773 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn achterneef Petrus Peters op dinsdag 24 september 1743 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achternicht Anna Elisabeth Greven op donderdag 13 februari 1744 te Beek [Li],
  doopgetuige van Jan Mathijs (Joannes Mathias) Henssen op zondag 15 augustus 1773 te Geleen [Li],
  ovl. (ongeveer 70 jaar oud) op zaterdag 11 maart 1786 te Spaubeek [Li] - in Hoeve,
  begr. op maandag 13 maart 1786 aldaar 11ma obyt subitanea in Hoeve circa 5am matutinam Mathias Wouters aetatis 74 circiter annorum, et viduus Mariae Wouters, qui 13tia ejusdem sepultus est.,
  tr.
  kerk.huw. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 36 jaar oud) op donderdag 10 oktober 1748 aldaar 10 octobris matrimonio juncti sunt cum dispensatione in 4to gradu consanguinitatis semel et in bannis Matthias Wouters et Maria Wouters testes Henricus Vromen custos et Jda Mevis (getuigen: Henricus Vroemen als Henricus Vromen de koster en Ida Mevis),

  Verder onderzoek
  ,
  Mathias Wouters x Maria Wouters te Spaans-Neerbeek (Collectie Habets 4233-34-1753 en 4230-24-1749),

  Verwantschap Matthias Wouters x Maria Wouters op donderdag 10 oktober 1748 te Spaubeek [Li],
  Matthias en Maria zijn verre neef en nicht van elkaar (zie ook dispensatie bij huwelijk, zij weten dus dat ze ver familie van elkaar zijn).
  Matthias Wouters is zoon van Otto Wouters x Bille Fremmen is zoon van Petrus Odekirchen/Wouters x Anna Gerkens/Martens is zoon van Hendrick Odekercke/Wouters x Margaretha Schetseneers (3 generaties terug in tak Henricus)
  Maria (Catharina) Wouters is dochter van Peter Wouters x Ida Coumans is zoon van Jacob Wouters x Maria Vromen is zoon van Walter Wouters x Heijlken Nijsten is zoon van Jacob Odekercke/Wouters x Mayken Otten (4 generaties terug in tak Jacobus)
  Jacobus Odekercke/Wouters en Henricus Odekercke/Wouters zijn beide zonen van Walterus Odekercke x Christina NN de stamvader van onze familie.

  met
 • Moeder:
  Maria Catharina (Catharina) Wolters (Wouters), dr. van Jacob (Jacobus) Wouters en Mecken (Maria) Vromen,
  ged. Rooms Katholiek op zaterdag 17 oktober 1711 [naam vader: Jacobus Wolters] te Spaubeek [Li] 17 baptisata est Maria Catharina filia Jacobi Wolters et Mariae Vroomen susceptores Petrus Vroomen et Elsken Leenardts (getuigen: Petrus Vroemen als Petrus Vroomen en Elsken (Elisabeth) Lenarts als Elsken Leenardts),
  doopgetuige van haar achterneef Joannes Wilhelmus Erkens op zondag 25 oktober 1750 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar achternicht Ida (Maria Ida) Wauters op vrijdag 13 augustus 1762 te Beek [Li],
  doopgetuige van haar neef Otto Hagemans op vrijdag 25 april 1749 te Beek [Li],
  doopgetuige van haar kleinzoon Joannes Wilhelmus Loijson op zaterdag 8 oktober 1774 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar neef Louis (Ludovicus) Raemeckers op woensdag 25 augustus 1745 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar achternicht Joanna Pitzwegh op woensdag 6 februari 1737 te Spaubeek [Li],
  ovl. (ongeveer 65 jaar oud) op donderdag 18 september 1777 door een plotselinge dood te Spaubeek [Li],
  begr. op zaterdag 20 september 1777 aldaar 18 obyt Maria Catharina Wouters morte subitanea, conjux Matthiae Wouters, quae 20 ejusd(em): sepultus est.,
  tr. (1),
  kerk.huw. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 27 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zaterdag 1 februari 1738 aldaar 1 februarij anno praefato matrimonio juncti sunt cum dispensatione in tertio consanguinitatis gradu aequali Wilhelmus Henssen et Maria Wolters testes fuerunt Petrus Mevis et Wilhelmus Peulen (getuigen: haar aangetrouwde oom Peter (Petrus) Mevis en zijn neef en haar achterneef Wilm (Wilhelmus) Peulen),

  koopt tussen 1740 en 1744 te Spaubeek [Li]
  ,
  Op 10 februari 1740 kopen Wilhelm Henssen en Maria Wouters een stuk land te Hobbelrade in het "het Huijerbecken" van de heer Penders en zijn moeder, Maria Cuijpers, weduwe van Jan Penders.

  Op 9 april 1744 kopen Willem Henssen en Maria Wouters 40 kleine roeden beempt onder Spaubeek van Geret Wijnen, getrouwd met Maria Hagemans.
  (Bron: Mathis Hubertus Bemelmans en Maria Antoinetta Hubertina Brandts blz. 128),

  Geld lening in 1747,
  Op 6 mei 1747 leent Willem Henssen namens zijn schoonzuster, Helena Wouters, geestelijke dochter (religieuse) 600 gulden à 4% aan Joannes Hanssen cum suis [=met gevolg, met de zijnen].
  (Bron: Mathis Hubertus Bemelmans en Maria Antoinetta Hubertina Brandts blz. 128),

  Overlijden familieleden binnen 2 weken tussen woensdag 20 september 1747 en zondag 1 oktober 1747  te Spaubeek [Li],
  Twee kinderen en hun vader overlijden binnen 2 weken in dit gezin. Mogelijk als gevolg van de runderpest, die hier heerste tussen 1745 en 1748, of aan disenterie.
  In het overlijdensregister van Spaubeek lezen we: "In den winter 1746-1747 heerstte alhier eene kwaadaardige ziekte onder het vee. . .vele (omtrent 35) koebeesten stierven . . . en vele inwoners stierven aan disenterie of buikloop"


  met haar achterneef Wilm (Wilhelmus), genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde [Wilhelmus Hengsten] Henssen. Uit dit huwelijk 5 kinderen.


Joannes Jacobus Wouters
Joannes Jacobus, genoemd naar zijn overleden broer [Joannes Henssen] Wouters,
ged. Rooms Katholiek op donderdag 2 maart 1752 (tweeling) te Spaubeek [Li] 2 martij baptisati sunt gemini filii legitimi Matthiae Wouters et Mariae Wouters 1mus Otto cujus suscep(tores) fuerunt Joannes Hagemans et Elisabeth Kerckhofs 2dus Joannes Jacobus cujus suscep(tores) fuerunt Petrus Wouters et Anna Wouters (getuigen: zijn oom Petrus Wouters en zijn tante Anna Wouters),
kapelaan (sacellanus in Schimmert),
doopgetuige van zijn nicht Maria Ida Henssen op maandag 28 augustus 1780 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn neef Joannes Jacobus Arnoldus Loijson op vrijdag 26 juni 1778 te Spaubeek [Li],
ovl. (ongeveer 28 jaar oud) op woensdag 3 januari 1781 opmerking: capellaan deses kerspel;tot sc. te Schimmert [Li],
begr. op donderdag 4 januari 1781 aldaar.

 • Vader:
  Matthias Wouters, zn. van Otto Wouters en Bille (Sibijlla) Fremmen,
  ged. Rooms Katholiek op zondag 22 september 1715 te Beek [Li] 22 baptizatus est Matthias filius Othonis Wouters et Sibyllae Fremmen conj. sus. Franciscus Martens et Margaretha Haghemans. (getuigen: zijn achternicht Grietjen (Margareta) Haghmans alias Wouters, als Margaretha Haghemans, Franciscus Martens),
  doopgetuige van zijn neef Matthias Hagemans op dinsdag 6 juni 1741 te Beek [Li],
  doopgetuige van Anna Maria Loijson op zondag 26 september 1773 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn achterneef Petrus Peters op dinsdag 24 september 1743 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achternicht Anna Elisabeth Greven op donderdag 13 februari 1744 te Beek [Li],
  doopgetuige van Jan Mathijs (Joannes Mathias) Henssen op zondag 15 augustus 1773 te Geleen [Li],
  ovl. (ongeveer 70 jaar oud) op zaterdag 11 maart 1786 te Spaubeek [Li] - in Hoeve,
  begr. op maandag 13 maart 1786 aldaar 11ma obyt subitanea in Hoeve circa 5am matutinam Mathias Wouters aetatis 74 circiter annorum, et viduus Mariae Wouters, qui 13tia ejusdem sepultus est.,
  tr.
  kerk.huw. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 36 jaar oud) op donderdag 10 oktober 1748 aldaar 10 octobris matrimonio juncti sunt cum dispensatione in 4to gradu consanguinitatis semel et in bannis Matthias Wouters et Maria Wouters testes Henricus Vromen custos et Jda Mevis (getuigen: Henricus Vroemen als Henricus Vromen de koster en Ida Mevis),

  Verder onderzoek
  ,
  Mathias Wouters x Maria Wouters te Spaans-Neerbeek (Collectie Habets 4233-34-1753 en 4230-24-1749),

  Verwantschap Matthias Wouters x Maria Wouters op donderdag 10 oktober 1748 te Spaubeek [Li],
  Matthias en Maria zijn verre neef en nicht van elkaar (zie ook dispensatie bij huwelijk, zij weten dus dat ze ver familie van elkaar zijn).
  Matthias Wouters is zoon van Otto Wouters x Bille Fremmen is zoon van Petrus Odekirchen/Wouters x Anna Gerkens/Martens is zoon van Hendrick Odekercke/Wouters x Margaretha Schetseneers (3 generaties terug in tak Henricus)
  Maria (Catharina) Wouters is dochter van Peter Wouters x Ida Coumans is zoon van Jacob Wouters x Maria Vromen is zoon van Walter Wouters x Heijlken Nijsten is zoon van Jacob Odekercke/Wouters x Mayken Otten (4 generaties terug in tak Jacobus)
  Jacobus Odekercke/Wouters en Henricus Odekercke/Wouters zijn beide zonen van Walterus Odekercke x Christina NN de stamvader van onze familie.

  met
 • Moeder:
  Maria Catharina (Catharina) Wolters (Wouters), dr. van Jacob (Jacobus) Wouters en Mecken (Maria) Vromen,
  ged. Rooms Katholiek op zaterdag 17 oktober 1711 [naam vader: Jacobus Wolters] te Spaubeek [Li] 17 baptisata est Maria Catharina filia Jacobi Wolters et Mariae Vroomen susceptores Petrus Vroomen et Elsken Leenardts (getuigen: Petrus Vroemen als Petrus Vroomen en Elsken (Elisabeth) Lenarts als Elsken Leenardts),
  doopgetuige van haar achterneef Joannes Wilhelmus Erkens op zondag 25 oktober 1750 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar achternicht Ida (Maria Ida) Wauters op vrijdag 13 augustus 1762 te Beek [Li],
  doopgetuige van haar neef Otto Hagemans op vrijdag 25 april 1749 te Beek [Li],
  doopgetuige van haar kleinzoon Joannes Wilhelmus Loijson op zaterdag 8 oktober 1774 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar neef Louis (Ludovicus) Raemeckers op woensdag 25 augustus 1745 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar achternicht Joanna Pitzwegh op woensdag 6 februari 1737 te Spaubeek [Li],
  ovl. (ongeveer 65 jaar oud) op donderdag 18 september 1777 door een plotselinge dood te Spaubeek [Li],
  begr. op zaterdag 20 september 1777 aldaar 18 obyt Maria Catharina Wouters morte subitanea, conjux Matthiae Wouters, quae 20 ejusd(em): sepultus est.,
  tr. (1),
  kerk.huw. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 27 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zaterdag 1 februari 1738 aldaar 1 februarij anno praefato matrimonio juncti sunt cum dispensatione in tertio consanguinitatis gradu aequali Wilhelmus Henssen et Maria Wolters testes fuerunt Petrus Mevis et Wilhelmus Peulen (getuigen: haar aangetrouwde oom Peter (Petrus) Mevis en zijn neef en haar achterneef Wilm (Wilhelmus) Peulen),

  koopt tussen 1740 en 1744 te Spaubeek [Li]
  ,
  Op 10 februari 1740 kopen Wilhelm Henssen en Maria Wouters een stuk land te Hobbelrade in het "het Huijerbecken" van de heer Penders en zijn moeder, Maria Cuijpers, weduwe van Jan Penders.

  Op 9 april 1744 kopen Willem Henssen en Maria Wouters 40 kleine roeden beempt onder Spaubeek van Geret Wijnen, getrouwd met Maria Hagemans.
  (Bron: Mathis Hubertus Bemelmans en Maria Antoinetta Hubertina Brandts blz. 128),

  Geld lening in 1747,
  Op 6 mei 1747 leent Willem Henssen namens zijn schoonzuster, Helena Wouters, geestelijke dochter (religieuse) 600 gulden à 4% aan Joannes Hanssen cum suis [=met gevolg, met de zijnen].
  (Bron: Mathis Hubertus Bemelmans en Maria Antoinetta Hubertina Brandts blz. 128),

  Overlijden familieleden binnen 2 weken tussen woensdag 20 september 1747 en zondag 1 oktober 1747  te Spaubeek [Li],
  Twee kinderen en hun vader overlijden binnen 2 weken in dit gezin. Mogelijk als gevolg van de runderpest, die hier heerste tussen 1745 en 1748, of aan disenterie.
  In het overlijdensregister van Spaubeek lezen we: "In den winter 1746-1747 heerstte alhier eene kwaadaardige ziekte onder het vee. . .vele (omtrent 35) koebeesten stierven . . . en vele inwoners stierven aan disenterie of buikloop"


  met haar achterneef Wilm (Wilhelmus), genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde [Wilhelmus Hengsten] Henssen. Uit dit huwelijk 5 kinderen.


Otto Wouters
Otto, genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde [Otto Wouters] Wouters,
ged. Rooms Katholiek op donderdag 2 maart 1752 te Spaubeek [Li] 2 martij baptisati sunt gemini filii legitimi Matthiae Wouters et Mariae Wouters 1mus Otto cujus suscep(tores) fuerunt Joannes Hagemans et Elisabeth Kerckhofs 2dus Joannes Jacobus cujus suscep(tores) fuerunt Petrus Wouters et Anna Wouters (getuigen: zijn oom Joannes Haegmans, als Johannes Hagemans en Elisabetha Kerckhoffs),
ovl. (ongeveer 30 dagen oud) op zaterdag 1 april 1752 te Spaubeek [Li] opm. unius mensis [= 1 maand],
begr. op zondag 2 april 1752 aldaar 1. aprilis obijt Otto infans unius mensis, filius Matthiae Wouters et Mariae Wouters et 2 huius sepultus..

 • Vader:
  Matthias Wouters, zn. van Otto Wouters en Bille (Sibijlla) Fremmen,
  ged. Rooms Katholiek op zondag 22 september 1715 te Beek [Li] 22 baptizatus est Matthias filius Othonis Wouters et Sibyllae Fremmen conj. sus. Franciscus Martens et Margaretha Haghemans. (getuigen: zijn achternicht Grietjen (Margareta) Haghmans alias Wouters, als Margaretha Haghemans, Franciscus Martens),
  doopgetuige van zijn neef Matthias Hagemans op dinsdag 6 juni 1741 te Beek [Li],
  doopgetuige van Anna Maria Loijson op zondag 26 september 1773 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn achterneef Petrus Peters op dinsdag 24 september 1743 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achternicht Anna Elisabeth Greven op donderdag 13 februari 1744 te Beek [Li],
  doopgetuige van Jan Mathijs (Joannes Mathias) Henssen op zondag 15 augustus 1773 te Geleen [Li],
  ovl. (ongeveer 70 jaar oud) op zaterdag 11 maart 1786 te Spaubeek [Li] - in Hoeve,
  begr. op maandag 13 maart 1786 aldaar 11ma obyt subitanea in Hoeve circa 5am matutinam Mathias Wouters aetatis 74 circiter annorum, et viduus Mariae Wouters, qui 13tia ejusdem sepultus est.,
  tr.
  kerk.huw. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 36 jaar oud) op donderdag 10 oktober 1748 aldaar 10 octobris matrimonio juncti sunt cum dispensatione in 4to gradu consanguinitatis semel et in bannis Matthias Wouters et Maria Wouters testes Henricus Vromen custos et Jda Mevis (getuigen: Henricus Vroemen als Henricus Vromen de koster en Ida Mevis),

  Verder onderzoek
  ,
  Mathias Wouters x Maria Wouters te Spaans-Neerbeek (Collectie Habets 4233-34-1753 en 4230-24-1749),

  Verwantschap Matthias Wouters x Maria Wouters op donderdag 10 oktober 1748 te Spaubeek [Li],
  Matthias en Maria zijn verre neef en nicht van elkaar (zie ook dispensatie bij huwelijk, zij weten dus dat ze ver familie van elkaar zijn).
  Matthias Wouters is zoon van Otto Wouters x Bille Fremmen is zoon van Petrus Odekirchen/Wouters x Anna Gerkens/Martens is zoon van Hendrick Odekercke/Wouters x Margaretha Schetseneers (3 generaties terug in tak Henricus)
  Maria (Catharina) Wouters is dochter van Peter Wouters x Ida Coumans is zoon van Jacob Wouters x Maria Vromen is zoon van Walter Wouters x Heijlken Nijsten is zoon van Jacob Odekercke/Wouters x Mayken Otten (4 generaties terug in tak Jacobus)
  Jacobus Odekercke/Wouters en Henricus Odekercke/Wouters zijn beide zonen van Walterus Odekercke x Christina NN de stamvader van onze familie.

  met
 • Moeder:
  Maria Catharina (Catharina) Wolters (Wouters), dr. van Jacob (Jacobus) Wouters en Mecken (Maria) Vromen,
  ged. Rooms Katholiek op zaterdag 17 oktober 1711 [naam vader: Jacobus Wolters] te Spaubeek [Li] 17 baptisata est Maria Catharina filia Jacobi Wolters et Mariae Vroomen susceptores Petrus Vroomen et Elsken Leenardts (getuigen: Petrus Vroemen als Petrus Vroomen en Elsken (Elisabeth) Lenarts als Elsken Leenardts),
  doopgetuige van haar achterneef Joannes Wilhelmus Erkens op zondag 25 oktober 1750 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar achternicht Ida (Maria Ida) Wauters op vrijdag 13 augustus 1762 te Beek [Li],
  doopgetuige van haar neef Otto Hagemans op vrijdag 25 april 1749 te Beek [Li],
  doopgetuige van haar kleinzoon Joannes Wilhelmus Loijson op zaterdag 8 oktober 1774 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar neef Louis (Ludovicus) Raemeckers op woensdag 25 augustus 1745 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar achternicht Joanna Pitzwegh op woensdag 6 februari 1737 te Spaubeek [Li],
  ovl. (ongeveer 65 jaar oud) op donderdag 18 september 1777 door een plotselinge dood te Spaubeek [Li],
  begr. op zaterdag 20 september 1777 aldaar 18 obyt Maria Catharina Wouters morte subitanea, conjux Matthiae Wouters, quae 20 ejusd(em): sepultus est.,
  tr. (1),
  kerk.huw. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 27 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zaterdag 1 februari 1738 aldaar 1 februarij anno praefato matrimonio juncti sunt cum dispensatione in tertio consanguinitatis gradu aequali Wilhelmus Henssen et Maria Wolters testes fuerunt Petrus Mevis et Wilhelmus Peulen (getuigen: haar aangetrouwde oom Peter (Petrus) Mevis en zijn neef en haar achterneef Wilm (Wilhelmus) Peulen),

  koopt tussen 1740 en 1744 te Spaubeek [Li]
  ,
  Op 10 februari 1740 kopen Wilhelm Henssen en Maria Wouters een stuk land te Hobbelrade in het "het Huijerbecken" van de heer Penders en zijn moeder, Maria Cuijpers, weduwe van Jan Penders.

  Op 9 april 1744 kopen Willem Henssen en Maria Wouters 40 kleine roeden beempt onder Spaubeek van Geret Wijnen, getrouwd met Maria Hagemans.
  (Bron: Mathis Hubertus Bemelmans en Maria Antoinetta Hubertina Brandts blz. 128),

  Geld lening in 1747,
  Op 6 mei 1747 leent Willem Henssen namens zijn schoonzuster, Helena Wouters, geestelijke dochter (religieuse) 600 gulden à 4% aan Joannes Hanssen cum suis [=met gevolg, met de zijnen].
  (Bron: Mathis Hubertus Bemelmans en Maria Antoinetta Hubertina Brandts blz. 128),

  Overlijden familieleden binnen 2 weken tussen woensdag 20 september 1747 en zondag 1 oktober 1747  te Spaubeek [Li],
  Twee kinderen en hun vader overlijden binnen 2 weken in dit gezin. Mogelijk als gevolg van de runderpest, die hier heerste tussen 1745 en 1748, of aan disenterie.
  In het overlijdensregister van Spaubeek lezen we: "In den winter 1746-1747 heerstte alhier eene kwaadaardige ziekte onder het vee. . .vele (omtrent 35) koebeesten stierven . . . en vele inwoners stierven aan disenterie of buikloop"


  met haar achterneef Wilm (Wilhelmus), genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde [Wilhelmus Hengsten] Henssen. Uit dit huwelijk 5 kinderen.


Andreas Henssen
André (Andreas), genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde [Andreas Henssen] Henssen,
ged. Rooms Katholiek op maandag 20 april 1739 te Spaubeek [Li] 20 aprilis anno praefato baptisatus est Andreas filius Wilhelmi Henssen et Mariae Wolters quem e sacro fonte susceperunt Christianus Peulen et Catharina Vroemen uxor Petri Mevis (getuigen: Christiaen (Christianus) Peulen en zijn oudtante Catharina Vroemen, echtgenote van Petrus Mevis),
burgemeester van Spaubeek (1792-1794),
getuige bij kerk. huw. van zijn neef Peter (Petrus) Wouters en Catharina Koumans op zondag 11 februari 1759 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn neef Johan Andries (Joannes Andreas) Loijson op dinsdag 25 juni 1776 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Adamus Wijnen op donderdag 16 april 1767 te Beek [Li],
ovl. (ongeveer 55 jaar oud) op donderdag 14 augustus 1794 te Spaubeek [Li],
begr. op zaterdag 16 augustus 1794 aldaar 14ta obijt in Hoeve circa 10am vespertinam Andreas Hensen 55 annorum, maritus Annae Cath: Haerden extremis s.r.e. sacramentis munitus, et 16. ejusdem sepultus est..

 • Vader:
  Wilm (Wilhelmus), genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde [Wilhelmus Hengsten] Henssen, zn. van Andreas Henssen (scabinus [=schepen, wethouder]) en Maria Cuijpers,
  ged. Rooms Katholiek op donderdag 4 december 1710 te Spaubeek [Li] 4 xbris baptisatus est Wilhelmus filius Andreae Henssen et Mariae Cuijpers suscept. Lambertus Heijnen et Margareta Didden nomine Annae Cuijpers. (getuigen: zijn achterneef Lambertus Heijnen, Margareta Didden nms. haar moeder Anna Cuijpers en Enken (Anna) Cuijpers door haar dochter Margareta Didden),
  landbouwer-grondeigenaar,
  getuige bij kerk. huw. van zijn achterneef Peter (Petrus) Wouters en zijn schoonzuster Petronilla Peters op dinsdag 18 november 1738 te Beek [Li],
  getuige bij kerk. huw. van Dirick (Theodorus) Geurts en Cornelia Coumans op zondag 25 november 1736 te Spaubeek [Li],
  getuige bij kerk. huw. van Jan (Joannes) Boosten en Maria Meijers op zondag 7 oktober 1731 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Anna Maria Duque op zondag 11 september 1735 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn achterneef Jacobus Pitswegh op zaterdag 25 december 1745 te Spaubeek [Li],
  wonen in Hobbelrade te Spaubeek [Li],
  ovl. (ongeveer 36 jaar oud) op zondag 1 oktober 1747 - aan runderpest of disenterie te Hobbelrade [Li],
  begr. op zondag 1 oktober 1747 te Spaubeek [Li] 1 pie in domino obijt ex dissenteria sacris ecclesiae sacramentis rite praemunitus Wilhelmus Hensen maritus Mariae Wolters ex Hobbelray et eodem sepultus.,
  tr,
  kerk.huw. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 26 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zaterdag 1 februari 1738 aldaar 1 februarij anno praefato matrimonio juncti sunt cum dispensatione in tertio consanguinitatis gradu aequali Wilhelmus Henssen et Maria Wolters testes fuerunt Petrus Mevis et Wilhelmus Peulen (getuigen: haar aangetrouwde oom Peter (Petrus) Mevis en zijn neef en haar achterneef Wilm (Wilhelmus) Peulen),

  koopt tussen 1740 en 1744 te Spaubeek [Li]
  ,
  Op 10 februari 1740 kopen Wilhelm Henssen en Maria Wouters een stuk land te Hobbelrade in het "het Huijerbecken" van de heer Penders en zijn moeder, Maria Cuijpers, weduwe van Jan Penders.

  Op 9 april 1744 kopen Willem Henssen en Maria Wouters 40 kleine roeden beempt onder Spaubeek van Geret Wijnen, getrouwd met Maria Hagemans.
  (Bron: Mathis Hubertus Bemelmans en Maria Antoinetta Hubertina Brandts blz. 128),

  Geld lening in 1747,
  Op 6 mei 1747 leent Willem Henssen namens zijn schoonzuster, Helena Wouters, geestelijke dochter (religieuse) 600 gulden à 4% aan Joannes Hanssen cum suis [=met gevolg, met de zijnen].
  (Bron: Mathis Hubertus Bemelmans en Maria Antoinetta Hubertina Brandts blz. 128),

  Overlijden familieleden binnen 2 weken tussen woensdag 20 september 1747 en zondag 1 oktober 1747  te Spaubeek [Li],
  Twee kinderen en hun vader overlijden binnen 2 weken in dit gezin. Mogelijk als gevolg van de runderpest, die hier heerste tussen 1745 en 1748, of aan disenterie.
  In het overlijdensregister van Spaubeek lezen we: "In den winter 1746-1747 heerstte alhier eene kwaadaardige ziekte onder het vee. . .vele (omtrent 35) koebeesten stierven . . . en vele inwoners stierven aan disenterie of buikloop"

  met
 • Moeder:
  Maria Catharina (Catharina) Wolters (Wouters), dr. van Jacob (Jacobus) Wouters en Mecken (Maria) Vromen,
  ged. Rooms Katholiek op zaterdag 17 oktober 1711 [naam vader: Jacobus Wolters] te Spaubeek [Li] 17 baptisata est Maria Catharina filia Jacobi Wolters et Mariae Vroomen susceptores Petrus Vroomen et Elsken Leenardts (getuigen: Petrus Vroemen als Petrus Vroomen en Elsken (Elisabeth) Lenarts als Elsken Leenardts),
  doopgetuige van haar achterneef Joannes Wilhelmus Erkens op zondag 25 oktober 1750 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar achternicht Ida (Maria Ida) Wauters op vrijdag 13 augustus 1762 te Beek [Li],
  doopgetuige van haar neef Otto Hagemans op vrijdag 25 april 1749 te Beek [Li],
  doopgetuige van haar kleinzoon Joannes Wilhelmus Loijson op zaterdag 8 oktober 1774 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar neef Louis (Ludovicus) Raemeckers op woensdag 25 augustus 1745 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar achternicht Joanna Pitzwegh op woensdag 6 februari 1737 te Spaubeek [Li],
  ovl. (ongeveer 65 jaar oud) op donderdag 18 september 1777 door een plotselinge dood te Spaubeek [Li],
  begr. op zaterdag 20 september 1777 aldaar 18 obyt Maria Catharina Wouters morte subitanea, conjux Matthiae Wouters, quae 20 ejusd(em): sepultus est.,
  tr. (2)
  met Matthias Wouters. Uit dit huwelijk 3 zonen.

tr,
kerk.huw. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 25 jaar oud) (Rooms Katholiek) op donderdag 7 juni 1770 te Geleen [Li] (getuige: Joannes Haerden, Mari Anna)
met

Anna Catharina Haerden (Haarden, Harden), dr. van Joannes Harden en Sijbilla Erkens,
ged. Rooms Katholiek op vrijdag 26 februari 1745 te Geleen [Li] (getuigen: haar grootvader Jan (Joannes) Erckens en haar grootmoeder Enken (Anna) Demacker),
doopgetuige van haar kleindochter Anna Catharina Schörgers op donderdag 4 december 1800 te Munstergeleen [Li],
doopgetuige van haar kleindochter Anna Gertrudis Kölen op vrijdag 4 mei 1810 te Munstergeleen [Li],
doopgetuige van Anna Catharina Dederen op maandag 23 mei 1785 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Petrus Anthonius Lenarts op zondag 15 december 1782 te Spaubeek [Li],
ovl. (ongeveer 66 jaar oud) op vrijdag 6 september 1811 te Spaubeek [Li] - akte 30 [BS: 60 jaar],
begr. op zaterdag 7 september 1811 aldaar 1811 6 7bris obijt Anna Catharina Haerden aetatis 67 annorum vidua [= 67 jr. oud] Andreae Henssen extremis s:r:e: sacramentis munita et 7tima post meridiem sepulta.

Uit dit huwelijk 8 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria~1771 Geleen [Li] †1844 Munstergeleen [Li] 72
Jan Mathijs~1773 Geleen [Li] †1846 Spaubeek [Li] 73
Maria~1775 Spaubeek [Li] †1833 Hoeve - Spaubeek [Li] 57
Maria~1777 Spaubeek [Li] †1818 Munstergeleen [Li] 40
Maria*1780 Spaubeek [Li] †1843 Spaubeek [Li] 63
Joannes*1782 Spaubeek [Li] †1804 Spaubeek [Li] 21
Joannes*1784 Spaubeek [Li] †1805 Spaubeek [Li] 20
Joannes~1788 Spaubeek [Li] †1801 Spaubeek [Li] 13


Maria Helena Henssen
Maria Helena, genoemd naar haar tante aan moederszijde [Helena Wouters] Henssen,
ged. Rooms Katholiek op donderdag 8 november 1742 te Spaubeek [Li] 8 novembris anno praecedenti baptisata est Maria Helena filia Wilhelmi Henssen et Mariae Wolters quam e sacro fonte susceperunt Jacobus Wolters no(m)i(n)e r: d: Jo(ann)is Wolters pastoris in Velden et Maria Henssen uxor Jo[ann]is Raemeckers (getuigen: haar grootvader Jacob (Jacobus) Wouters nms. eerwaarde heer Joannes Wolters pastoor in Velden, haar oom Joannes Wouters als eerwaarde heer Joannes Wolters pastoor in Velden door Jacobus Wouters en haar tante Maria Helena Henssen e.v. Joannes Raemeckers),
doopgetuige van haar nicht Maria Helena Henssen op dinsdag 28 november 1775 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar neef Jan Pieter (Joannes Petrus) Eussen op zondag 27 juli 1788 te Spaubeek [Li],
ovl. (ongeveer 86 jaar oud) op vrijdag 1 mei 1829 te Beek [Li].

 • Vader:
  Wilm (Wilhelmus), genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde [Wilhelmus Hengsten] Henssen, zn. van Andreas Henssen (scabinus [=schepen, wethouder]) en Maria Cuijpers,
  ged. Rooms Katholiek op donderdag 4 december 1710 te Spaubeek [Li] 4 xbris baptisatus est Wilhelmus filius Andreae Henssen et Mariae Cuijpers suscept. Lambertus Heijnen et Margareta Didden nomine Annae Cuijpers. (getuigen: zijn achterneef Lambertus Heijnen, Margareta Didden nms. haar moeder Anna Cuijpers en Enken (Anna) Cuijpers door haar dochter Margareta Didden),
  landbouwer-grondeigenaar,
  getuige bij kerk. huw. van zijn achterneef Peter (Petrus) Wouters en zijn schoonzuster Petronilla Peters op dinsdag 18 november 1738 te Beek [Li],
  getuige bij kerk. huw. van Dirick (Theodorus) Geurts en Cornelia Coumans op zondag 25 november 1736 te Spaubeek [Li],
  getuige bij kerk. huw. van Jan (Joannes) Boosten en Maria Meijers op zondag 7 oktober 1731 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Anna Maria Duque op zondag 11 september 1735 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn achterneef Jacobus Pitswegh op zaterdag 25 december 1745 te Spaubeek [Li],
  wonen in Hobbelrade te Spaubeek [Li],
  ovl. (ongeveer 36 jaar oud) op zondag 1 oktober 1747 - aan runderpest of disenterie te Hobbelrade [Li],
  begr. op zondag 1 oktober 1747 te Spaubeek [Li] 1 pie in domino obijt ex dissenteria sacris ecclesiae sacramentis rite praemunitus Wilhelmus Hensen maritus Mariae Wolters ex Hobbelray et eodem sepultus.,
  tr.
  kerk.huw. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 26 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zaterdag 1 februari 1738 aldaar 1 februarij anno praefato matrimonio juncti sunt cum dispensatione in tertio consanguinitatis gradu aequali Wilhelmus Henssen et Maria Wolters testes fuerunt Petrus Mevis et Wilhelmus Peulen (getuigen: haar aangetrouwde oom Peter (Petrus) Mevis en zijn neef en haar achterneef Wilm (Wilhelmus) Peulen),

  koopt tussen 1740 en 1744 te Spaubeek [Li]
  ,
  Op 10 februari 1740 kopen Wilhelm Henssen en Maria Wouters een stuk land te Hobbelrade in het "het Huijerbecken" van de heer Penders en zijn moeder, Maria Cuijpers, weduwe van Jan Penders.

  Op 9 april 1744 kopen Willem Henssen en Maria Wouters 40 kleine roeden beempt onder Spaubeek van Geret Wijnen, getrouwd met Maria Hagemans.
  (Bron: Mathis Hubertus Bemelmans en Maria Antoinetta Hubertina Brandts blz. 128),

  Geld lening in 1747,
  Op 6 mei 1747 leent Willem Henssen namens zijn schoonzuster, Helena Wouters, geestelijke dochter (religieuse) 600 gulden à 4% aan Joannes Hanssen cum suis [=met gevolg, met de zijnen].
  (Bron: Mathis Hubertus Bemelmans en Maria Antoinetta Hubertina Brandts blz. 128),

  Overlijden familieleden binnen 2 weken tussen woensdag 20 september 1747 en zondag 1 oktober 1747  te Spaubeek [Li],
  Twee kinderen en hun vader overlijden binnen 2 weken in dit gezin. Mogelijk als gevolg van de runderpest, die hier heerste tussen 1745 en 1748, of aan disenterie.
  In het overlijdensregister van Spaubeek lezen we: "In den winter 1746-1747 heerstte alhier eene kwaadaardige ziekte onder het vee. . .vele (omtrent 35) koebeesten stierven . . . en vele inwoners stierven aan disenterie of buikloop"

  met
 • Moeder:
  Maria Catharina (Catharina) Wolters (Wouters), dr. van Jacob (Jacobus) Wouters en Mecken (Maria) Vromen,
  ged. Rooms Katholiek op zaterdag 17 oktober 1711 [naam vader: Jacobus Wolters] te Spaubeek [Li] 17 baptisata est Maria Catharina filia Jacobi Wolters et Mariae Vroomen susceptores Petrus Vroomen et Elsken Leenardts (getuigen: Petrus Vroemen als Petrus Vroomen en Elsken (Elisabeth) Lenarts als Elsken Leenardts),
  doopgetuige van haar achterneef Joannes Wilhelmus Erkens op zondag 25 oktober 1750 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar achternicht Ida (Maria Ida) Wauters op vrijdag 13 augustus 1762 te Beek [Li],
  doopgetuige van haar neef Otto Hagemans op vrijdag 25 april 1749 te Beek [Li],
  doopgetuige van haar kleinzoon Joannes Wilhelmus Loijson op zaterdag 8 oktober 1774 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar neef Louis (Ludovicus) Raemeckers op woensdag 25 augustus 1745 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar achternicht Joanna Pitzwegh op woensdag 6 februari 1737 te Spaubeek [Li],
  ovl. (ongeveer 65 jaar oud) op donderdag 18 september 1777 door een plotselinge dood te Spaubeek [Li],
  begr. op zaterdag 20 september 1777 aldaar 18 obyt Maria Catharina Wouters morte subitanea, conjux Matthiae Wouters, quae 20 ejusd(em): sepultus est.,
  tr. (2),
  kerk.huw. (resp. ongeveer 36 en ongeveer 33 jaar oud) op donderdag 10 oktober 1748 aldaar 10 octobris matrimonio juncti sunt cum dispensatione in 4to gradu consanguinitatis semel et in bannis Matthias Wouters et Maria Wouters testes Henricus Vromen custos et Jda Mevis (getuigen: Henricus Vroemen als Henricus Vromen de koster en Ida Mevis),

  Verder onderzoek
  ,
  Mathias Wouters x Maria Wouters te Spaans-Neerbeek (Collectie Habets 4233-34-1753 en 4230-24-1749),

  Verwantschap Matthias Wouters x Maria Wouters op donderdag 10 oktober 1748 te Spaubeek [Li],
  Matthias en Maria zijn verre neef en nicht van elkaar (zie ook dispensatie bij huwelijk, zij weten dus dat ze ver familie van elkaar zijn).
  Matthias Wouters is zoon van Otto Wouters x Bille Fremmen is zoon van Petrus Odekirchen/Wouters x Anna Gerkens/Martens is zoon van Hendrick Odekercke/Wouters x Margaretha Schetseneers (3 generaties terug in tak Henricus)
  Maria (Catharina) Wouters is dochter van Peter Wouters x Ida Coumans is zoon van Jacob Wouters x Maria Vromen is zoon van Walter Wouters x Heijlken Nijsten is zoon van Jacob Odekercke/Wouters x Mayken Otten (4 generaties terug in tak Jacobus)
  Jacobus Odekercke/Wouters en Henricus Odekercke/Wouters zijn beide zonen van Walterus Odekercke x Christina NN de stamvader van onze familie.


  met Matthias Wouters. Uit dit huwelijk 3 zonen.


Joannes Franciscus Henssen
Joannes Franciscus Henssen,
ged. Rooms Katholiek op zaterdag 3 oktober 1744 te Spaubeek [Li] 3 oct: anno praefato baptisatus est Joannes Franciscus filius leg: Wilhelmi Henssen et Mariae Wolters quem e sacro fonte susceperunt Petrus Wolters et [verder niets geschreven] (getuige: zijn oom Peter (Petrus) Wouters, als Petrus Wolters),
ovl. (ongeveer 2 jaar oud) op woensdag 20 september 1747 - aan runderpest of dyssenterie te Spaubeek [Li],
begr. op vrijdag 22 september 1747 aldaar die 20 obijt ex dissenteria Ioannis 3 annorum filius Wilhelmi Hensen et Mariae Wolters et 22 eiusdem sepultus.

 • Vader:
  Wilm (Wilhelmus), genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde [Wilhelmus Hengsten] Henssen, zn. van Andreas Henssen (scabinus [=schepen, wethouder]) en Maria Cuijpers,
  ged. Rooms Katholiek op donderdag 4 december 1710 te Spaubeek [Li] 4 xbris baptisatus est Wilhelmus filius Andreae Henssen et Mariae Cuijpers suscept. Lambertus Heijnen et Margareta Didden nomine Annae Cuijpers. (getuigen: zijn achterneef Lambertus Heijnen, Margareta Didden nms. haar moeder Anna Cuijpers en Enken (Anna) Cuijpers door haar dochter Margareta Didden),
  landbouwer-grondeigenaar,
  getuige bij kerk. huw. van zijn achterneef Peter (Petrus) Wouters en zijn schoonzuster Petronilla Peters op dinsdag 18 november 1738 te Beek [Li],
  getuige bij kerk. huw. van Dirick (Theodorus) Geurts en Cornelia Coumans op zondag 25 november 1736 te Spaubeek [Li],
  getuige bij kerk. huw. van Jan (Joannes) Boosten en Maria Meijers op zondag 7 oktober 1731 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Anna Maria Duque op zondag 11 september 1735 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn achterneef Jacobus Pitswegh op zaterdag 25 december 1745 te Spaubeek [Li],
  wonen in Hobbelrade te Spaubeek [Li],
  ovl. (ongeveer 36 jaar oud) op zondag 1 oktober 1747 - aan runderpest of disenterie te Hobbelrade [Li],
  begr. op zondag 1 oktober 1747 te Spaubeek [Li] 1 pie in domino obijt ex dissenteria sacris ecclesiae sacramentis rite praemunitus Wilhelmus Hensen maritus Mariae Wolters ex Hobbelray et eodem sepultus.,
  tr.
  kerk.huw. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 26 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zaterdag 1 februari 1738 aldaar 1 februarij anno praefato matrimonio juncti sunt cum dispensatione in tertio consanguinitatis gradu aequali Wilhelmus Henssen et Maria Wolters testes fuerunt Petrus Mevis et Wilhelmus Peulen (getuigen: haar aangetrouwde oom Peter (Petrus) Mevis en zijn neef en haar achterneef Wilm (Wilhelmus) Peulen),

  koopt tussen 1740 en 1744 te Spaubeek [Li]
  ,
  Op 10 februari 1740 kopen Wilhelm Henssen en Maria Wouters een stuk land te Hobbelrade in het "het Huijerbecken" van de heer Penders en zijn moeder, Maria Cuijpers, weduwe van Jan Penders.

  Op 9 april 1744 kopen Willem Henssen en Maria Wouters 40 kleine roeden beempt onder Spaubeek van Geret Wijnen, getrouwd met Maria Hagemans.
  (Bron: Mathis Hubertus Bemelmans en Maria Antoinetta Hubertina Brandts blz. 128),

  Geld lening in 1747,
  Op 6 mei 1747 leent Willem Henssen namens zijn schoonzuster, Helena Wouters, geestelijke dochter (religieuse) 600 gulden à 4% aan Joannes Hanssen cum suis [=met gevolg, met de zijnen].
  (Bron: Mathis Hubertus Bemelmans en Maria Antoinetta Hubertina Brandts blz. 128),

  Overlijden familieleden binnen 2 weken tussen woensdag 20 september 1747 en zondag 1 oktober 1747  te Spaubeek [Li],
  Twee kinderen en hun vader overlijden binnen 2 weken in dit gezin. Mogelijk als gevolg van de runderpest, die hier heerste tussen 1745 en 1748, of aan disenterie.
  In het overlijdensregister van Spaubeek lezen we: "In den winter 1746-1747 heerstte alhier eene kwaadaardige ziekte onder het vee. . .vele (omtrent 35) koebeesten stierven . . . en vele inwoners stierven aan disenterie of buikloop"

  met
 • Moeder:
  Maria Catharina (Catharina) Wolters (Wouters), dr. van Jacob (Jacobus) Wouters en Mecken (Maria) Vromen,
  ged. Rooms Katholiek op zaterdag 17 oktober 1711 [naam vader: Jacobus Wolters] te Spaubeek [Li] 17 baptisata est Maria Catharina filia Jacobi Wolters et Mariae Vroomen susceptores Petrus Vroomen et Elsken Leenardts (getuigen: Petrus Vroemen als Petrus Vroomen en Elsken (Elisabeth) Lenarts als Elsken Leenardts),
  doopgetuige van haar achterneef Joannes Wilhelmus Erkens op zondag 25 oktober 1750 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar achternicht Ida (Maria Ida) Wauters op vrijdag 13 augustus 1762 te Beek [Li],
  doopgetuige van haar neef Otto Hagemans op vrijdag 25 april 1749 te Beek [Li],
  doopgetuige van haar kleinzoon Joannes Wilhelmus Loijson op zaterdag 8 oktober 1774 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar neef Louis (Ludovicus) Raemeckers op woensdag 25 augustus 1745 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar achternicht Joanna Pitzwegh op woensdag 6 februari 1737 te Spaubeek [Li],
  ovl. (ongeveer 65 jaar oud) op donderdag 18 september 1777 door een plotselinge dood te Spaubeek [Li],
  begr. op zaterdag 20 september 1777 aldaar 18 obyt Maria Catharina Wouters morte subitanea, conjux Matthiae Wouters, quae 20 ejusd(em): sepultus est.,
  tr. (2),
  kerk.huw. (resp. ongeveer 36 en ongeveer 33 jaar oud) op donderdag 10 oktober 1748 aldaar 10 octobris matrimonio juncti sunt cum dispensatione in 4to gradu consanguinitatis semel et in bannis Matthias Wouters et Maria Wouters testes Henricus Vromen custos et Jda Mevis (getuigen: Henricus Vroemen als Henricus Vromen de koster en Ida Mevis),

  Verder onderzoek
  ,
  Mathias Wouters x Maria Wouters te Spaans-Neerbeek (Collectie Habets 4233-34-1753 en 4230-24-1749),

  Verwantschap Matthias Wouters x Maria Wouters op donderdag 10 oktober 1748 te Spaubeek [Li],
  Matthias en Maria zijn verre neef en nicht van elkaar (zie ook dispensatie bij huwelijk, zij weten dus dat ze ver familie van elkaar zijn).
  Matthias Wouters is zoon van Otto Wouters x Bille Fremmen is zoon van Petrus Odekirchen/Wouters x Anna Gerkens/Martens is zoon van Hendrick Odekercke/Wouters x Margaretha Schetseneers (3 generaties terug in tak Henricus)
  Maria (Catharina) Wouters is dochter van Peter Wouters x Ida Coumans is zoon van Jacob Wouters x Maria Vromen is zoon van Walter Wouters x Heijlken Nijsten is zoon van Jacob Odekercke/Wouters x Mayken Otten (4 generaties terug in tak Jacobus)
  Jacobus Odekercke/Wouters en Henricus Odekercke/Wouters zijn beide zonen van Walterus Odekercke x Christina NN de stamvader van onze familie.


  met Matthias Wouters. Uit dit huwelijk 3 zonen.


Maria Anna Henssen
Maria Anna (Maria Joanna) Henssen (Hensen),
ged. Rooms Katholiek op zondag 18 december 1746 te Spaubeek [Li] 18 decembris anno praenotato de mea licentia p r: dominum Hoen baptisata est Maria Anna filia Wilhelmi Henssen et Mariae Wolters quam e sacro fonte suceperunt Dyrck Geurts [verder niets geschreven] (getuige: Dirick (Theodorus) Geurts als Dijrck Geurts [schepen van Geleen en Spaubeek]),
doopgetuige van haar nicht Maria Anna Henssen op donderdag 25 december 1777 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar neef Jean Andreas (Joannes Andreas) Eussen op zaterdag 24 januari 1795 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar neef Jacobus Ludovicus Eussen op woensdag 15 maart 1786 te Voerendaal [Li],
doopgetuige van haar neef Joannes Wilhelmus Eussen op zaterdag 4 oktober 1788 te Voerendaal [Li],
doopgetuige van haar neef Joannes Wilhelmus Bürgens op maandag 2 oktober 1780 te Sittard [Li],
doopgetuige van Petrus Wilhelmus Robroeckx op maandag 14 september 1795 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar neef Joannes Wilhelmus Henssen op donderdag 22 augustus 1782 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar kleindochter Maria Anna Loijson op donderdag 4 juni 1818 te Beek [Li],
ovl. (ongeveer 75 jaar oud) op zaterdag 16 februari 1822 om twee uur 's morgens in het huis van St. Jansgeleen te Spaubeek [Li] - akte 4 [aangifte 17 februari 1822] (getuigen: Jan Mathijs (Joannes Matthias) Zelis (molenaar, 70 jaar, nabuur) en Hendrik (Henricus) Hamers (dagloner, 50 jaar, nabuur)),
begr. op zondag 17 februari 1822 te Spaubeek [Li].

 • Vader:
  Wilm (Wilhelmus), genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde [Wilhelmus Hengsten] Henssen, zn. van Andreas Henssen (scabinus [=schepen, wethouder]) en Maria Cuijpers,
  ged. Rooms Katholiek op donderdag 4 december 1710 te Spaubeek [Li] 4 xbris baptisatus est Wilhelmus filius Andreae Henssen et Mariae Cuijpers suscept. Lambertus Heijnen et Margareta Didden nomine Annae Cuijpers. (getuigen: zijn achterneef Lambertus Heijnen, Margareta Didden nms. haar moeder Anna Cuijpers en Enken (Anna) Cuijpers door haar dochter Margareta Didden),
  landbouwer-grondeigenaar,
  getuige bij kerk. huw. van zijn achterneef Peter (Petrus) Wouters en zijn schoonzuster Petronilla Peters op dinsdag 18 november 1738 te Beek [Li],
  getuige bij kerk. huw. van Dirick (Theodorus) Geurts en Cornelia Coumans op zondag 25 november 1736 te Spaubeek [Li],
  getuige bij kerk. huw. van Jan (Joannes) Boosten en Maria Meijers op zondag 7 oktober 1731 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Anna Maria Duque op zondag 11 september 1735 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn achterneef Jacobus Pitswegh op zaterdag 25 december 1745 te Spaubeek [Li],
  wonen in Hobbelrade te Spaubeek [Li],
  ovl. (ongeveer 36 jaar oud) op zondag 1 oktober 1747 - aan runderpest of disenterie te Hobbelrade [Li],
  begr. op zondag 1 oktober 1747 te Spaubeek [Li] 1 pie in domino obijt ex dissenteria sacris ecclesiae sacramentis rite praemunitus Wilhelmus Hensen maritus Mariae Wolters ex Hobbelray et eodem sepultus.,
  tr,
  kerk.huw. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 26 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zaterdag 1 februari 1738 aldaar 1 februarij anno praefato matrimonio juncti sunt cum dispensatione in tertio consanguinitatis gradu aequali Wilhelmus Henssen et Maria Wolters testes fuerunt Petrus Mevis et Wilhelmus Peulen (getuigen: haar aangetrouwde oom Peter (Petrus) Mevis en zijn neef en haar achterneef Wilm (Wilhelmus) Peulen),

  koopt tussen 1740 en 1744 te Spaubeek [Li]
  ,
  Op 10 februari 1740 kopen Wilhelm Henssen en Maria Wouters een stuk land te Hobbelrade in het "het Huijerbecken" van de heer Penders en zijn moeder, Maria Cuijpers, weduwe van Jan Penders.

  Op 9 april 1744 kopen Willem Henssen en Maria Wouters 40 kleine roeden beempt onder Spaubeek van Geret Wijnen, getrouwd met Maria Hagemans.
  (Bron: Mathis Hubertus Bemelmans en Maria Antoinetta Hubertina Brandts blz. 128),

  Geld lening in 1747,
  Op 6 mei 1747 leent Willem Henssen namens zijn schoonzuster, Helena Wouters, geestelijke dochter (religieuse) 600 gulden à 4% aan Joannes Hanssen cum suis [=met gevolg, met de zijnen].
  (Bron: Mathis Hubertus Bemelmans en Maria Antoinetta Hubertina Brandts blz. 128),

  Overlijden familieleden binnen 2 weken tussen woensdag 20 september 1747 en zondag 1 oktober 1747  te Spaubeek [Li],
  Twee kinderen en hun vader overlijden binnen 2 weken in dit gezin. Mogelijk als gevolg van de runderpest, die hier heerste tussen 1745 en 1748, of aan disenterie.
  In het overlijdensregister van Spaubeek lezen we: "In den winter 1746-1747 heerstte alhier eene kwaadaardige ziekte onder het vee. . .vele (omtrent 35) koebeesten stierven . . . en vele inwoners stierven aan disenterie of buikloop"

  met
 • Moeder:
  Maria Catharina (Catharina) Wolters (Wouters), dr. van Jacob (Jacobus) Wouters en Mecken (Maria) Vromen,
  ged. Rooms Katholiek op zaterdag 17 oktober 1711 [naam vader: Jacobus Wolters] te Spaubeek [Li] 17 baptisata est Maria Catharina filia Jacobi Wolters et Mariae Vroomen susceptores Petrus Vroomen et Elsken Leenardts (getuigen: Petrus Vroemen als Petrus Vroomen en Elsken (Elisabeth) Lenarts als Elsken Leenardts),
  doopgetuige van haar achterneef Joannes Wilhelmus Erkens op zondag 25 oktober 1750 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar achternicht Ida (Maria Ida) Wauters op vrijdag 13 augustus 1762 te Beek [Li],
  doopgetuige van haar neef Otto Hagemans op vrijdag 25 april 1749 te Beek [Li],
  doopgetuige van haar kleinzoon Joannes Wilhelmus Loijson op zaterdag 8 oktober 1774 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar neef Louis (Ludovicus) Raemeckers op woensdag 25 augustus 1745 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar achternicht Joanna Pitzwegh op woensdag 6 februari 1737 te Spaubeek [Li],
  ovl. (ongeveer 65 jaar oud) op donderdag 18 september 1777 door een plotselinge dood te Spaubeek [Li],
  begr. op zaterdag 20 september 1777 aldaar 18 obyt Maria Catharina Wouters morte subitanea, conjux Matthiae Wouters, quae 20 ejusd(em): sepultus est.,
  tr. (2),
  kerk.huw. (resp. ongeveer 36 en ongeveer 33 jaar oud) op donderdag 10 oktober 1748 aldaar 10 octobris matrimonio juncti sunt cum dispensatione in 4to gradu consanguinitatis semel et in bannis Matthias Wouters et Maria Wouters testes Henricus Vromen custos et Jda Mevis (getuigen: Henricus Vroemen als Henricus Vromen de koster en Ida Mevis),

  Verder onderzoek
  ,
  Mathias Wouters x Maria Wouters te Spaans-Neerbeek (Collectie Habets 4233-34-1753 en 4230-24-1749),

  Verwantschap Matthias Wouters x Maria Wouters op donderdag 10 oktober 1748 te Spaubeek [Li],
  Matthias en Maria zijn verre neef en nicht van elkaar (zie ook dispensatie bij huwelijk, zij weten dus dat ze ver familie van elkaar zijn).
  Matthias Wouters is zoon van Otto Wouters x Bille Fremmen is zoon van Petrus Odekirchen/Wouters x Anna Gerkens/Martens is zoon van Hendrick Odekercke/Wouters x Margaretha Schetseneers (3 generaties terug in tak Henricus)
  Maria (Catharina) Wouters is dochter van Peter Wouters x Ida Coumans is zoon van Jacob Wouters x Maria Vromen is zoon van Walter Wouters x Heijlken Nijsten is zoon van Jacob Odekercke/Wouters x Mayken Otten (4 generaties terug in tak Jacobus)
  Jacobus Odekercke/Wouters en Henricus Odekercke/Wouters zijn beide zonen van Walterus Odekercke x Christina NN de stamvader van onze familie.


  met Matthias Wouters. Uit dit huwelijk 3 zonen.

tr. (1),
kerk.huw. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 31 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zondag 8 november 1772 te Spaubeek [Li] 8va novembris cum dispensatione in tribus bannis matrimonio juncti sunt Jo(ann)es Loijson et Maria Anna Henssen testes fuerunt Franciscus Loyson Jo(ann)es Wilhelmus Loijson Maria et Helena Widdershoven (getuigen: zijn neef Franciscus Loison als Franciscus Loijson, zijn neef Joannes Wilhelmus Loison als Joannes Wilhelmus Loijson, Maria Widdershoven, Helena Widdershoven),

toestemming tot huwelijk op vrijdag 30 oktober 1772 te Spaubeek [Li]
,
Spaubeek - 30 oktober 1772 - brief van C. E. van den Bock pastoor in Spaubeek als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:
Joannes Loijson en Maria Anna Henssen.
RHCL Maastricht (26-1772-59 - foto 3818)


met

Joannes Loijson, zn. van Joannes Loijson en Anna Maria Loijson,
ged. Rooms Katholiek op vrijdag 13 oktober 1741 te Spaubeek [Li] 13 oct: anni praefati baptisatus est Joannes filius Jo(ann)is Loyson et Annae Mariae Loijson p: r: d: Penris quem e sacro fonte susceperunt Matthias Loyson et Martina Voes (getuigen: zijn oom Matthias Loijson, Martina Voes),
ondertrouw getuige van zijn zwager Joannes Leonardus Voraetzen en zijn zus Maria Mechtildis Loison op zaterdag 2 mei 1761 te Heerlen [Li],
doopgetuige van zijn neef Joannes Vragien op maandag 14 maart 1763 te Heerlen [Li],
getuige bij kerk. huw. van zijn zwager Matthias Burgens en zijn zus Joanna (Johanna Maria) Loijson op zondag 3 juli 1763 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn nicht Sophia Helena Bürgens op dinsdag 24 april 1770 te Sittard [Li],
getuige bij kerk. huw. van Wilhelmus Kisters en Gertrud (Gertrudis) Smeets op woensdag 23 mei 1764 te Geleen [Li],
ovl. (ongeveer 42 jaar oud) op woensdag 25 februari 1784 in het kasteel van St. Jansgeleen op ongeveer 40 jarige leeftijd te Spaubeek [Li],
begr. op vrijdag 27 februari 1784 aldaar 25ta circa medium 1ae nocturnae obyt in castro de st. Jansgeleen Joannes Loijson aetatis circiter 40 annorum maritus Mariae Annae Hensen, et 27 ejusdem sepultus in ecclesia.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anna~1773 Spaubeek [Li]    
Joannes~1774 Spaubeek [Li]    
Johan Andries~1776 Spaubeek [Li] †1849 Spaubeek [Li] 72
Joannes~1778 Spaubeek [Li]    

tr. (resp. ongeveer 38 en ongeveer 27 jaar oud) (2) (Nederlands Hervormd) op zaterdag 8 januari 1785 te Heerlen [Li],
kerk.huw. (Rooms Katholiek) op dinsdag 25 januari 1785 te Spaubeek [Li] 25 jan: contraxerunt in facie ecclesiae matrimonium Joannes Petrus Eussen majorennis natus et baptizatus in Voerendael, et Maria Anna Hensen incolae de Spaubeeck; testes fuerunt Franciscus Eussen, et Maria Elisabetha Eussen Joannes Peter Eussen, Maria Anna Hensen Franciscus Eussen, Maria Elisabeth Eussen testes quod testor A.G. Somijn past. loci (getuigen: zijn broer en haar zwager Fransis (Franciscus) Eussen en zijn zus en haar schoonzuster Maria Elisabeth Eussen)
met

Joannes Petrus Eussen, zn. van Dirk (Theodorus) Eussen en Lucia (Maria Lucia) Stevens,
geb. te Ubachsberg [Li],
ged. Rooms Katholiek op donderdag 28 april 1757 te Voerendaal [Li] (getuigen: zijn oom Joannes Eussen, Anna Elisabeth Stevens),
doopgetuige van Maria Joanna Smeijsters op woensdag 11 november 1789 te Spaubeek [Li],
geboortegetuige van Andries (Joannes Andreas) Baltus op woensdag 17 januari 1816,
geboortegetuige van Joanna Sebilla Kremers op zaterdag 3 februari 1816,
geboortegetuige van Maria Elisabeth Wouters op donderdag 22 februari 1816,
geboortegetuige van Maria Johanna Gertruijdis Hennen op zondag 17 maart 1816,
ovl. (ongeveer 61 jaar oud) op donderdag 18 juni 1818 te Spaubeek [Li] - akte 9.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan Willem*1785 Spaubeek [Li] †1854 Schimmert [Li] 68
Jan Pieter*1788 Spaubeek [Li] †1836 Geleen [Li] 48


Jacobus Henssen
Jacobus, genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde [Jacob Wouters] Henssen,
geb. in 1744 Is hij een tweelingbroer van Joannes Franciscus en dus ook geboren op 3 oktober 1744, want bij het sterven heeft hij de leeftijd van 3 jaar? waarschijnlijk te Spaubeek [Li],
ovl. (ongeveer 3 jaar oud) op zondag 24 september 1747 - aan runderpest of dyssenterie te Spaubeek [Li],
begr. op dinsdag 26 september 1747 aldaar eodem [24-09-1747] obijt ex dissenteria Iacobus filius 3 annorum Wilhelmi Hensen et Mariae Wolters et 26 eiusdem sepultus.

 • Vader:
  Wilm (Wilhelmus), genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde [Wilhelmus Hengsten] Henssen, zn. van Andreas Henssen (scabinus [=schepen, wethouder]) en Maria Cuijpers,
  ged. Rooms Katholiek op donderdag 4 december 1710 te Spaubeek [Li] 4 xbris baptisatus est Wilhelmus filius Andreae Henssen et Mariae Cuijpers suscept. Lambertus Heijnen et Margareta Didden nomine Annae Cuijpers. (getuigen: zijn achterneef Lambertus Heijnen, Margareta Didden nms. haar moeder Anna Cuijpers en Enken (Anna) Cuijpers door haar dochter Margareta Didden),
  landbouwer-grondeigenaar,
  getuige bij kerk. huw. van zijn achterneef Peter (Petrus) Wouters en zijn schoonzuster Petronilla Peters op dinsdag 18 november 1738 te Beek [Li],
  getuige bij kerk. huw. van Dirick (Theodorus) Geurts en Cornelia Coumans op zondag 25 november 1736 te Spaubeek [Li],
  getuige bij kerk. huw. van Jan (Joannes) Boosten en Maria Meijers op zondag 7 oktober 1731 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Anna Maria Duque op zondag 11 september 1735 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn achterneef Jacobus Pitswegh op zaterdag 25 december 1745 te Spaubeek [Li],
  wonen in Hobbelrade te Spaubeek [Li],
  ovl. (ongeveer 36 jaar oud) op zondag 1 oktober 1747 - aan runderpest of disenterie te Hobbelrade [Li],
  begr. op zondag 1 oktober 1747 te Spaubeek [Li] 1 pie in domino obijt ex dissenteria sacris ecclesiae sacramentis rite praemunitus Wilhelmus Hensen maritus Mariae Wolters ex Hobbelray et eodem sepultus.,
  tr.
  kerk.huw. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 26 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zaterdag 1 februari 1738 aldaar 1 februarij anno praefato matrimonio juncti sunt cum dispensatione in tertio consanguinitatis gradu aequali Wilhelmus Henssen et Maria Wolters testes fuerunt Petrus Mevis et Wilhelmus Peulen (getuigen: haar aangetrouwde oom Peter (Petrus) Mevis en zijn neef en haar achterneef Wilm (Wilhelmus) Peulen),

  koopt tussen 1740 en 1744 te Spaubeek [Li]
  ,
  Op 10 februari 1740 kopen Wilhelm Henssen en Maria Wouters een stuk land te Hobbelrade in het "het Huijerbecken" van de heer Penders en zijn moeder, Maria Cuijpers, weduwe van Jan Penders.

  Op 9 april 1744 kopen Willem Henssen en Maria Wouters 40 kleine roeden beempt onder Spaubeek van Geret Wijnen, getrouwd met Maria Hagemans.
  (Bron: Mathis Hubertus Bemelmans en Maria Antoinetta Hubertina Brandts blz. 128),

  Geld lening in 1747,
  Op 6 mei 1747 leent Willem Henssen namens zijn schoonzuster, Helena Wouters, geestelijke dochter (religieuse) 600 gulden à 4% aan Joannes Hanssen cum suis [=met gevolg, met de zijnen].
  (Bron: Mathis Hubertus Bemelmans en Maria Antoinetta Hubertina Brandts blz. 128),

  Overlijden familieleden binnen 2 weken tussen woensdag 20 september 1747 en zondag 1 oktober 1747  te Spaubeek [Li],
  Twee kinderen en hun vader overlijden binnen 2 weken in dit gezin. Mogelijk als gevolg van de runderpest, die hier heerste tussen 1745 en 1748, of aan disenterie.
  In het overlijdensregister van Spaubeek lezen we: "In den winter 1746-1747 heerstte alhier eene kwaadaardige ziekte onder het vee. . .vele (omtrent 35) koebeesten stierven . . . en vele inwoners stierven aan disenterie of buikloop"

  met
 • Moeder:
  Maria Catharina (Catharina) Wolters (Wouters), dr. van Jacob (Jacobus) Wouters en Mecken (Maria) Vromen,
  ged. Rooms Katholiek op zaterdag 17 oktober 1711 [naam vader: Jacobus Wolters] te Spaubeek [Li] 17 baptisata est Maria Catharina filia Jacobi Wolters et Mariae Vroomen susceptores Petrus Vroomen et Elsken Leenardts (getuigen: Petrus Vroemen als Petrus Vroomen en Elsken (Elisabeth) Lenarts als Elsken Leenardts),
  doopgetuige van haar achterneef Joannes Wilhelmus Erkens op zondag 25 oktober 1750 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar achternicht Ida (Maria Ida) Wauters op vrijdag 13 augustus 1762 te Beek [Li],
  doopgetuige van haar neef Otto Hagemans op vrijdag 25 april 1749 te Beek [Li],
  doopgetuige van haar kleinzoon Joannes Wilhelmus Loijson op zaterdag 8 oktober 1774 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar neef Louis (Ludovicus) Raemeckers op woensdag 25 augustus 1745 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar achternicht Joanna Pitzwegh op woensdag 6 februari 1737 te Spaubeek [Li],
  ovl. (ongeveer 65 jaar oud) op donderdag 18 september 1777 door een plotselinge dood te Spaubeek [Li],
  begr. op zaterdag 20 september 1777 aldaar 18 obyt Maria Catharina Wouters morte subitanea, conjux Matthiae Wouters, quae 20 ejusd(em): sepultus est.,
  tr. (2),
  kerk.huw. (resp. ongeveer 36 en ongeveer 33 jaar oud) op donderdag 10 oktober 1748 aldaar 10 octobris matrimonio juncti sunt cum dispensatione in 4to gradu consanguinitatis semel et in bannis Matthias Wouters et Maria Wouters testes Henricus Vromen custos et Jda Mevis (getuigen: Henricus Vroemen als Henricus Vromen de koster en Ida Mevis),

  Verder onderzoek
  ,
  Mathias Wouters x Maria Wouters te Spaans-Neerbeek (Collectie Habets 4233-34-1753 en 4230-24-1749),

  Verwantschap Matthias Wouters x Maria Wouters op donderdag 10 oktober 1748 te Spaubeek [Li],
  Matthias en Maria zijn verre neef en nicht van elkaar (zie ook dispensatie bij huwelijk, zij weten dus dat ze ver familie van elkaar zijn).
  Matthias Wouters is zoon van Otto Wouters x Bille Fremmen is zoon van Petrus Odekirchen/Wouters x Anna Gerkens/Martens is zoon van Hendrick Odekercke/Wouters x Margaretha Schetseneers (3 generaties terug in tak Henricus)
  Maria (Catharina) Wouters is dochter van Peter Wouters x Ida Coumans is zoon van Jacob Wouters x Maria Vromen is zoon van Walter Wouters x Heijlken Nijsten is zoon van Jacob Odekercke/Wouters x Mayken Otten (4 generaties terug in tak Jacobus)
  Jacobus Odekercke/Wouters en Henricus Odekercke/Wouters zijn beide zonen van Walterus Odekercke x Christina NN de stamvader van onze familie.


  met Matthias Wouters. Uit dit huwelijk 3 zonen.


Maria Peulen
Maria Peulen,
ged. Rooms Katholiek op woensdag 15 november 1656 te Spaubeek [Li] 15a Maria filia Wijnandi Peulen et Mariae coniug(um) suscept: Henricus Loers ex Geleen per custodem Lambertum et Catharina uxor Christiani Haen. (getuigen: haar aangetrouwde tante Triniken (Catharina) Vromen e.v. Christianus Haen, Henricus Loers uit Geleen door koster Lambertus),
doopgetuige van haar neef Laurentius Peulen op zondag 18 april 1717 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Maria Schutjens op donderdag 11 september 1710 te Spaubeek [Li],
getuige bij kerk. huw. van Mathias Snijders en Catharina Lienaarts op zondag 3 mei 1671 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Petrus Boesten op vrijdag 8 april 1695 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Ida Smits op woensdag 17 april 1697 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Joanna (Maria Johanna) Cuijpers op vrijdag 1 november 1726 te Spaubeek [Li],
ovl. (ongeveer 87 jaar oud) op maandag 3 augustus 1744 te Spaubeek [Li],
begr. op woensdag 5 augustus 1744 aldaar 3. aug: pie in domino obijt Maria Peulen vidua Mathiae Cuijpers sacris e(c)cl(es)iae sacr(a)m(en)tis praeviae munita et 5ta eiusdem sepulta..

 • Vader:
  Wincken (Winandus, Wijnandus) Peulen, zn. van Tisken (Mathias) Peulen en Meijken (Maria) Beckers,
  geb. voor 1622 vermoedelijk te Geleen [Li],
  doopgetuige van Maria Snijders op donderdag 1 januari 1671 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Philippus Renckbergh op maandag 11 februari 1675 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn kleindochter Elisabetha Cuijpers op zaterdag 5 juli 1692 te Spaubeek [Li],
  ovl. (minstens 77 jaar oud) op vrijdag 15 januari 1700 te Spaubeek [Li],
  begr. op zondag 17 januari 1700 aldaar 15 january obijt Wijnandus Peulen et 17 sepultus,
  tr. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 20 jaar oud) voor 1655 vermoedelijk te Spaubeek [Li] met
 • Moeder:
  Mecken (Maria) Haen, dr. van Stamvader Haen en Nn ,
  geb. voor 1635,
  doopgetuige van Catharina Sleuters op zondag 4 november 1657 te Spaubeek [Li],
  ovl. (minstens 41 jaar oud) op vrijdag 28 augustus 1676 aan diarree te Spaubeek [Li],
  begr. op vrijdag 28 augustus 1676 aldaar 28 gestoruen Mecken Haen begrauen xxviii.

tr,
kerk.huw. (resp. ongeveer 27 en minstens 25 jaar oud) (Rooms Katholiek) op dinsdag 3 oktober 1684 aldaar 8ber 3 ma(t)r(imon)io copulati sunt Mathias Cuijpers et Maria Peulen testibus Gulielmo Cuijpers et Wilhelmo Schuttel (getuigen: zijn neef en haar neef Wilhelmus Cupers als Gulielmus Cuijpers en Wilhelmus Schuttens als Wilhelmus Schuttel)
met

Mathias Cuijpers, zn. van Jacob (Jacobus) Joannes Cuijpers en Mechtildis Haghens,
geb. voor 1659,
getuige bij kerk. huw. van Joannes Ruijters en Ida Caters op zondag 24 juli 1695 te Spaubeek [Li],
ovl. (minstens 44 jaar oud) op woensdag 5 maart 1704 te Spaubeek [Li],
begr. op vrijdag 7 maart 1704 aldaar 5 martij obijt Matthias Cuijpers et 7 sepultus..

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elisabetha~1692 Spaubeek [Li] †1696 Spaubeek [Li] 3
Cors~1694 Spaubeek [Li] †1756 Hobbelrade [Li] 61
Elisabetha~1696 Spaubeek [Li]    


Joannes Peulen
Joannes Peulen,
ged. op maandag 15 december 1664 [naam vader: Vinandi Peulen] te Spaubeek [Li] 15 bap est Jo(ann)es Peulen filius Vinandi Peulen et Mariae Hanen coniugum. suscep(tores) Hyeronimus Leunen, et Wernel Peulen. (getuigen: zijn tante Wendel (Wendelina) Peulen als Wernel Peulen, Hyeronimus Leunen).

 • Vader:
  Wincken (Winandus, Wijnandus) Peulen, zn. van Tisken (Mathias) Peulen en Meijken (Maria) Beckers,
  geb. voor 1622 vermoedelijk te Geleen [Li],
  doopgetuige van Maria Snijders op donderdag 1 januari 1671 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Philippus Renckbergh op maandag 11 februari 1675 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn kleindochter Elisabetha Cuijpers op zaterdag 5 juli 1692 te Spaubeek [Li],
  ovl. (minstens 77 jaar oud) op vrijdag 15 januari 1700 te Spaubeek [Li],
  begr. op zondag 17 januari 1700 aldaar 15 january obijt Wijnandus Peulen et 17 sepultus,
  tr. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 20 jaar oud) voor 1655 vermoedelijk te Spaubeek [Li] met
 • Moeder:
  Mecken (Maria) Haen, dr. van Stamvader Haen en Nn ,
  geb. voor 1635,
  doopgetuige van Catharina Sleuters op zondag 4 november 1657 te Spaubeek [Li],
  ovl. (minstens 41 jaar oud) op vrijdag 28 augustus 1676 aan diarree te Spaubeek [Li],
  begr. op vrijdag 28 augustus 1676 aldaar 28 gestoruen Mecken Haen begrauen xxviii.


Wilhelmus Peulen
Wilm (Wilhelmus), genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde [Wilhelmus Hengsten] Peulen,
ged. Rooms Katholiek op zaterdag 27 september 1704 te Spaubeek [Li] 27 sept bapt est Wilhelmus filius Christiani Peulen et et [sic] Mariae con(iu)g(um) susc Andraeas Hensten et Maria Peulen. (getuige: zijn oom Andreas Henssen als Andreas Hensten),
getuige bij kerk. huw. van zijn neef Wilm (Wilhelmus) Henssen en zijn achternicht Maria Catharina Wolters op zaterdag 1 februari 1738 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Wilhelmus Andreas Bruls op dinsdag 26 juni 1764 te Spaubeek [Li],
getuige bij kerk. huw. van zijn neef Cors (Christianus) Cupers en Maria Hamers op zaterdag 1 december 1731 te Spaubeek [Li],
getuige bij kerk. huw. van zijn broer Nicolaus Peulen en zijn schoonzuster Mechtildis (Maria Mechtldis) Cloots op zaterdag 14 september 1754 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn neef Wilhelmus Peulen op dinsdag 29 april 1760 te Spaubeek [Li],
ovl. (ongeveer 85 jaar oud) op zaterdag 17 oktober 1789 op ongeveen 85 jarige leeftijd te Hobbelrade [Li],
begr. op maandag 19 oktober 1789 te Spaubeek [Li] 7ma obyt in Hobbelraedt Wilhelmus Peulen coelebs aetatis 85 annorum, extremis s.r. ecclesiae sacramentis munitus, et 19na ejusdem sepultus est..

 • Vader:
  Christiaen (Christianus) Peulen (Pulen), zn. van Wincken (Winandus) Peulen en Mecken (Maria) Haen,
  ged. Rooms Katholiek in 1669 te Spaubeek [Li] bapt est Christianus Peulen [datum niet vermeld] filius Winandi Peulen et Mariae Haen. susceptores Jacobus Sleutters et Catharina Betheniers (getuigen: Jacob (Jacobus) Sleuters als Jacobus Sleutters, Catharina Betheniers),
  doopgetuige van André (Andreas) Henssen op maandag 20 april 1739 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn neef Cors (Christianus) Cupers op zondag 28 maart 1694 te Spaubeek [Li],
  getuige bij kerk. huw. van Gerardus Schuttens en Barbara Vanderhaghen op vrijdag 2 november 1708 te Spaubeek [Li],
  getuige bij kerk. huw. van Petrus Cuijpers en Elisabetha Stevens op zondag 29 januari 1730 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn achternicht Maria Cuijpers op woensdag 14 mei 1732 te Spaubeek [Li],
  ovl. (ongeveer 78 jaar oud) op donderdag 28 september 1747 te Spaubeek [Li],
  begr. op zaterdag 30 september 1747 aldaar 28 cum maxima resignatione in divinam voluntatem pie in domino obijt sacris ecclesiae sacramentis rite praemunitus Christianus Peulen maritus Mariae Hensen ex Hobbelroij et 30 eiusdem sepultus.,
  tr.
  kerk.huw. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 26 jaar oud) (Rooms Katholiek) op woensdag 19 oktober 1701 aldaar 19 octobris matr[i]mo[nio] copulati sunt Chr[i]st[ia]nus Peulen et Maria Hensten testibus Seruatio Hoen et Elisabetha Goessen (getuigen: zijn neef Vaes (Servatius) Hanen als Servatius Hoen en zijn schoonzuster en haar zus Elisabetha Henssen als Elisabeth Goessen),
  wonen in Hobbelrade te Spaubeek [Li] met
 • Moeder:
  Maria Henssen (Hensten), dr. van Wilhelmus Hengsten en Maria Vroemen,
  ged. Rooms Katholiek op zondag 25 augustus 1675 te Spaubeek [Li] 25 bapt est Maria filia Wilhelmi Henssen et Mariae con(iu)g(um) susc Christianus Haen et Anna Vromen (getuigen: Corst (Christianus) Haen, als Christianus Haen en haar tante Anna Vromen),
  doopgetuige van haar achternicht Maria Helena Rameckers op zondag 7 januari 1748 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar kleinzoon Christianus Peulen op zaterdag 8 november 1755 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Maria Elisabeth Koecken op maandag 28 februari 1757 te Spaubeek [Li],
  ovl. (ongeveer 83 jaar oud) op zondag 31 december 1758 te Spaubeek [Li],
  begr. op dinsdag 2 januari 1759 aldaar 31 10bris mortificatione tribus mensibus cum patientia et plena resignatione tolerata obdormivit Maria Henssen vidua Christiani Peulen omnibus ecclesiae sacramentis provisa ut aeterna requiescat in pace aetatis 84 et 2da hujus anni [begraven in 1759] sepulta est..


Joannes Leonardus Reijns
Jan Leonard (Joannes Leonardus, Johan Leonard) Reijns (Rents, Rentz),
ged. Rooms Katholiek op zondag 26 augustus 1764 te Amstenrade [Li] (getuige: Anna Catharina Vluegels, Joannes Clueters),
kuiper, azijnmaker, schepen,
doopgetuige van zijn nicht Joanna Elisabeth Kuijpers op zaterdag 6 november 1802 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn neef Leonardus Reijns op donderdag 15 augustus 1799 te Roermond [Li],
overlijdensgetuige van Joannes Mathias Erkens op zaterdag 31 augustus 1822,
overlijdensgetuige van Winandus Laurentius Peulen op donderdag 19 juni 1823,
overlijdensgetuige van Anna Margaretha Foxen op woensdag 10 september 1823,
overlijdensgetuige van Maria Stans op maandag 21 maart 1825,
overlijdensgetuige van Gerard (Gerardus) Lemmens op zaterdag 9 mei 1818,
ovl. (ongeveer 61 jaar oud) op vrijdag 10 maart 1826 om drie uur 's middags te Hobbelrade [Li] - Spaubeek akte 14 [BS: 63 jaar, Joannes Leonardus Reijns,  zn. van NN en NN; e.v. Maria Wouters] (getuigen: Jan Mattis (Joannes Matthias) Campo (landman, 58 jaar) en Pieter Laurens (Petrus Laurentius) Henssen (azijn koopman, 55 jaar)).

 • Vader:
  Joannes Baptist Reijns,
  geb. voor 1738,
  ovl. (minstens 56 jaar oud) op vrijdag 10 april 1795 te Amstenrade [Li] (Joannes Baptist Reijns e.v. Barbara Vluegels),
  tr,
  kerk.huw. (resp. minstens 24 en minstens 19 jaar oud) (Rooms Katholiek) op maandag 2 mei 1763 aldaar (getuige: Maria Anna Vluegels, Joannes Lindemans) met

tr,
kerk.huw. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 28 jaar oud) (Rooms Katholiek) op woensdag 13 april 1796 te Spaubeek [Li] 13tia april. conjuncti sunt in facie ecclesiae Joannes Leonardus Rents, oriundus ex Amstenrade et Maria Cornelia Wouters, ambo incolae hujus loci: testes fuere Petrus-Joseph[us] Reijns, et Joanna Maria Wouters. in fidem subsignarunt Jo(ann)es Leonardus Reijns sponsus: Maria Cornelia Wouters sponsa Peter Joseph Reijns testis Anna Maria Wouters testis quod testor A.G. Somijn past. loci (getuigen: zijn broer en haar zwager Petrus Josephus Reijns en zijn schoonzuster en haar zus Maria Joanna Wouters)
met

Cornelia (Maria Cornelia), genoemd naar haar meter [Cornelia Wouters] Wouters, dr. van Wouter (Walterus) Wouters en Joanna (Maria Johanna) Cuijpers,
ged. Rooms Katholiek op dinsdag 2 februari 1768 te Spaubeek [Li] 2da baptisata est Maria Cornelia filia leg: Wolteri Wouters et Joannae Cuijpers susceperunt Winandus Knaps et Cornelia Wouters (getuigen: haar tante Cornelia Wouters, Winandus Knaps),
getuige bij kerk. huw. van haar zwager Joannes Jacobus Maes en haar zus Maria Joanna Wouters op zondag 26 april 1789 te Beek [Li],
doopgetuige van haar neef Jan Gerard (Joannes Gerardus) Cuijpers op woensdag 31 oktober 1798 te Munstergeleen [Li],
doopgetuige van haar nicht Cornelia (Maria Cornelia) Kuijpers op dinsdag 19 november 1805 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar neef Leonardus Reijns op donderdag 15 augustus 1799 te Roermond [Li],
ovl. (ongeveer 87 jaar oud) op dinsdag 8 mei 1855 te Heerlen [Li].


Cornelia Penris
Cornelia Penris (Penders),
ged. Rooms Katholiek op zaterdag 10 februari 1748 te Geleen [Li],
doopgetuige van haar neef Wilhelmus Wouters op zaterdag 6 februari 1779 te Meerssen [Li],
ovl. (ongeveer 86 jaar oud) op zondag 2 maart 1834 te Geleen [Li] (Cornelia Penris dr van Mathis Penris en Gertrud Dols; e.v. Joseph Wouters).

tr,
kerk.huw. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 31 jaar oud) (Rooms Katholiek) op dinsdag 13 mei 1777 te Spaubeek [Li] 13 maij praevijs 3 bannis matrimonio juncti sunt Josephus Wouters hujus et Cornelia Penris parochiae de Geleen testibus Matthia Penris et Sybilla Dols et pluribus aliis (getuigen: zijn zwager en haar broer Mathias Penris, Sybilla Dols)
met

Jozef (Josephus) Wouters, zn. van Joannes Wouters en Sophia Zelis,
ged. Rooms Katholiek op dinsdag 29 maart 1746 te Schinnen [Li] (getuigen: zijn oom Wilm (Wilhelmus) Zelis als Wilhelmus Zelissen, zijn tante Maria Wouters als Maria Woeters, vervangende getuigen Godefridus Notermans, Anna Lensens),
doopgetuige van zijn broer Gillis (Aegidius) Wouters op maandag 28 augustus 1741 te Schinnen [Li],
ovl. (ongeveer 64 jaar oud) op dinsdag 21 augustus 1810 te Geleen [Li].

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria~1777 Spaubeek [Li]    
Maria*1779 Spaubeek [Li] †1843 Krawinkel [Li] 63
Joannes*1781 Spaubeek [Li] †1799 Geleen [Li] 17


Maria Sophia Wouters
Maria Sophia, genoemd naar haar grootmoeder aan vaderszijde [Sophia Zelis] Wouters,
ged. Rooms Katholiek op zaterdag 7 juni 1777 te Spaubeek [Li] 7 baptisata est Maria Sophia filia leg Josephi Wouters et Corneliae Penris susceperunt Joannes Wouters et Cornelia Coumans (getuigen: haar grootvader Joannes Wouters, als Joannes Wouters en Cornelia Coumans).

 • Vader:
  Jozef (Josephus) Wouters, zn. van Joannes Wouters en Sophia Zelis,
  ged. Rooms Katholiek op dinsdag 29 maart 1746 te Schinnen [Li] (getuigen: zijn oom Wilm (Wilhelmus) Zelis als Wilhelmus Zelissen, zijn tante Maria Wouters als Maria Woeters, vervangende getuigen Godefridus Notermans, Anna Lensens),
  doopgetuige van zijn broer Gillis (Aegidius) Wouters op maandag 28 augustus 1741 te Schinnen [Li],
  ovl. (ongeveer 64 jaar oud) op dinsdag 21 augustus 1810 te Geleen [Li],
  tr.
  kerk.huw. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 29 jaar oud) (Rooms Katholiek) op dinsdag 13 mei 1777 te Spaubeek [Li] 13 maij praevijs 3 bannis matrimonio juncti sunt Josephus Wouters hujus et Cornelia Penris parochiae de Geleen testibus Matthia Penris et Sybilla Dols et pluribus aliis (getuigen: zijn zwager en haar broer Mathias Penris, Sybilla Dols) met


Maria Gertrudis Wouters
Maria Gertrudis, genoemd naar haar grootmoeder aan moederszijde [Gertruidt Dols] Wouters,
geb. op vrijdag 1 oktober 1779 te Spaubeek [Li],
ged. Rooms Katholiek op vrijdag 1 oktober 1779 aldaar 1ma circa primam nocturnam nata, et eodem [01-10-1779] die baptisata est Maria Gertrudis filia legitima Josephi Wouters, et Corneliae Penders incolarum hujus parochiae, susceperunt Matthias Penders ex Geleen, et Helena Muijters ex Meerssen. in fidem C.E. van den Bock, pastor: Joseph Wouters pater Matthes Penris patrinus. hoc est x signum Helenae Muyters scribere nescientis matrinae (getuigen: haar oom Mathias Penris als Matthias Penders uit Geleen en haar aangetrouwde tante Helena Muijters uit Meerssen),
ovl. (63 jaar oud) op vrijdag 1 september 1843 te Krawinkel [Li] (bron: rhcl.nl).

 • Vader:
  Jozef (Josephus) Wouters, zn. van Joannes Wouters en Sophia Zelis,
  ged. Rooms Katholiek op dinsdag 29 maart 1746 te Schinnen [Li] (getuigen: zijn oom Wilm (Wilhelmus) Zelis als Wilhelmus Zelissen, zijn tante Maria Wouters als Maria Woeters, vervangende getuigen Godefridus Notermans, Anna Lensens),
  doopgetuige van zijn broer Gillis (Aegidius) Wouters op maandag 28 augustus 1741 te Schinnen [Li],
  ovl. (ongeveer 64 jaar oud) op dinsdag 21 augustus 1810 te Geleen [Li],
  tr.
  kerk.huw. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 29 jaar oud) (Rooms Katholiek) op dinsdag 13 mei 1777 te Spaubeek [Li] 13 maij praevijs 3 bannis matrimonio juncti sunt Josephus Wouters hujus et Cornelia Penris parochiae de Geleen testibus Matthia Penris et Sybilla Dols et pluribus aliis (getuigen: zijn zwager en haar broer Mathias Penris, Sybilla Dols) met


Joannes Matthias Wouters
Joannes Matthias Wouters,
geb. op donderdag 28 juni 1781 te Spaubeek [Li],
ged. Rooms Katholiek op donderdag 28 juni 1781 aldaar 28 baptisatus est Joannes Matthias filius legitimus Josephi Wouters, et Corneliae Penris incolarum hujus parochiae susceperunt Matthias Penris ex Geleen, et Aldegundis Coenen ex Nuth. in fidem. C.E. van den Bock pastor. Matthijs Penris patrinus. hoc est x signum matrinae scribere nescientis. (getuigen: zijn oom Mathias Penris uit Geleen, Aldegundis Coenen uit Nuth),
ovl. (17 jaar oud) op dinsdag 15 januari 1799 te Geleen [Li] - akte 17.

 • Vader:
  Jozef (Josephus) Wouters, zn. van Joannes Wouters en Sophia Zelis,
  ged. Rooms Katholiek op dinsdag 29 maart 1746 te Schinnen [Li] (getuigen: zijn oom Wilm (Wilhelmus) Zelis als Wilhelmus Zelissen, zijn tante Maria Wouters als Maria Woeters, vervangende getuigen Godefridus Notermans, Anna Lensens),
  doopgetuige van zijn broer Gillis (Aegidius) Wouters op maandag 28 augustus 1741 te Schinnen [Li],
  ovl. (ongeveer 64 jaar oud) op dinsdag 21 augustus 1810 te Geleen [Li],
  tr.
  kerk.huw. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 29 jaar oud) (Rooms Katholiek) op dinsdag 13 mei 1777 te Spaubeek [Li] 13 maij praevijs 3 bannis matrimonio juncti sunt Josephus Wouters hujus et Cornelia Penris parochiae de Geleen testibus Matthia Penris et Sybilla Dols et pluribus aliis (getuigen: zijn zwager en haar broer Mathias Penris, Sybilla Dols) met