$boomnaam$
Petrus Wouters
Peter (Petrus), genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde [Petrus Coumans] Wouters,
woonachtig te Neerbeek [Li],
ged. Rooms Katholiek op zaterdag 22 januari 1729 te Beek [Li] 22. sub conditione Petrus filius Petri Wouters et Idae Koumans conjugum, suscept: Jacobo Wouters et Margaritâ Koumans. (getuigen: zijn grootvader Jacob (Jacobus) Wouters en zijn tante Margareta Coumans),
getuige bij kerk. huw. van zijn zwager Peter (Petrus) Peters en zijn zus Cornelia Wouters op zondag 16 juli 1758 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn achternicht Maria Ida Peters op maandag 14 juli 1806 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn neef Jacobus Janssen op donderdag 18 september 1760 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn kleindochter Maria Catharina Martijns op zondag 19 augustus 1804 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn kleinzoon Joannes Petrus Wouters op woensdag 17 september 1794 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn neef Neelis (Cornelius) Wauters op woensdag 21 augustus 1765 te Beek [Li],
getuige bij kerk. huw. van Jan (Joannes) Scholts en zijn nicht Ida (Maria Ida) Wauters op donderdag 7 januari 1796 te Beek [Li],
doopgetuige van Maria Elisabeth Snijders op woensdag 22 januari 1777 te Beek [Li],
getuige bij kerk. huw. van zijn zwager Peter (Petrus) Peters en zijn zus Cornelia Wouters op zondag 16 juli 1758 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn achternicht Maria Agnes Peters op maandag 18 april 1791 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn neef Jan Peter (Joannes Petrus) Wouters op zondag 14 november 1756 te Meerssen [Li],
ovl. (ongeveer 80 jaar oud) op woensdag 17 januari 1810 te Beek [Li] (Pierre Wouters zn van Pierre Wouters en Elisabeth Coumans; gehuwd met Barbe Paes; gehuwd met Catharina Coumans).

tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 19 jaar oud) (1) (Nederlands Hervormd) op zondag 11 februari 1759 te Beek [Li] [inschrijving] dito: Peter Wouters. j:m: van Neerbeek. met Catharina Koumans j:d: ook van Neerbeek [copulatie] d(en). 11. february,
kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 11 februari 1759 aldaar hac. 11ma febrij. matrimonio juncti sunt Petrus Wouters et Catharina Coumans ec Beeck vi dispensationis in 3tio consanguinit(a)tis gradu collaterali aequali ab jllustrissimo ac reverendissimo d(omi)no episcopo Ruremondensi coram me pastore et testibus Andrea Hensen et Maria Stijnen. (getuigen: zijn neef André (Andreas) Henssen, zijn schoonmoeder en haar moeder Maria Stijnen, Andreas Hensen),

Verwantschap tussen families Wouters en Coumans/Koumans in 1759
,
Beide echtgenoten hebben een (of meer dan een) bloedverwantschap:
1. De naam van de moeder van Peter Wouters is Ida Coumans en de naam van de bruid Catharina K(C)oumans doet vermoeden dat hier een bloedverwantschap aanwezig kan zijn. Wellicht is dit ook zo, maar er zijn géén geboortegegevens van de vader (Henricus Coumans) van de bruid Catharina K(C)oumans te vinden.
2. Er is wel een bloedband via de familie Wouters aanwezig:
Peter Wouters is de zoon van Peter Wouters x Ida Coumans. Hij is de zoon van Jacob Wouters x Maria Vromen. Hij is de zoon van Walter Walteri alias Wouters x Helena Nijsten. Hij is de zoon van Jacob Odekercke alias Wouters x Maria Haghemans alias Otten.
Catharina Koumans is de dochter van Henricus Coumans x Maria Stijnen. Zij is de dochter van Jan Stijnen x Trijneken Wouters. Zij is de dochter van Marten Walteris alias Wouters x Maria Kerckhoffs. Hij is de zoon van Jacobus Odekercke alias Wouters en Maria Haghemans alias Otten.


met

Catharina Koumans (Coumans), dr. van Henricus Coumans en Maria Stijnen,
woonachtig te Neerbeek [Li],
ged. op maandag 26 oktober 1739 te Beek [Li] 26. suppletae sunt ceremoniae super Cath: filiam Henrici Koumans et Mariae Stijnen conj: respondentibus Jo(ann)e Hanssen et Corneliâ Penris. (getuigen: Joannes Hanssen en Cornelia Penris),
doopgetuige van haar nicht Maria Catharina Coumans op zaterdag 11 juli 1761 te Beek [Li],
ovl. (ongeveer 30 jaar oud) op zaterdag 23 juni 1770,
begr. op zaterdag 23 juni 1770 te Beek [Li] 23 Catharina Coumans uxor Petri Wouters.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria~1760 Beek [Li] †1840 Beek [Li] 79
Ida~1762 Beek [Li] †1821 Beek [Li] 59
Jan~1765 Beek [Li] †1824 Beek [Li] 59
Henricus~1768 Beek [Li]    

otr. (2) op vrijdag 1 oktober 1773 te Beek [Li],
tr. (resp. ongeveer 44 en minstens 20 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op vrijdag 15 oktober 1773 te Beek [Li] [inschrijving] d(en). 1. octob. Peter Wouters. weduwenaar van Neerbeek. met Barbara Paas. geb. van Geleen en woon. in Neerbeek. [getrouwt] d(en). 15 octob,
kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 17 oktober 1773 aldaar 17timâ 8bris matrimonio juncti sunt Petrus Wouters ex Beeck viduus Catharinae Comans et Barbara Paes ex Gheleen coram me et testibus Jo[ann]e Petro Wouters et Helena Paes et pluribus alys. (getuigen: zijn vader en haar schoonvader Peter (Petrus) Wouters, als Joannes Petrus Wouters, Helena Paes),

Verder onderzoek (Collectie Habets)
,
I-1 Pierre Wouters wednr v Barbara Vaes te Neerbeek [Vaes = Paes ww]
II-1 Maria Cornelia Wouters verkoopt aan
Jan Wouters wednr v M.Anna Lenarts (3277-126-1809)


met

Barbara Paes,
geb. voor 1753 te Geleen [Li],
ovl. (minstens 28 jaar oud) op dinsdag 11 september 1781,
begr. op dinsdag 11 september 1781 te Beek [Li] 11ma obyt ex eod: morbo Barbara Paes ex Gheleen uxor Petri Wouters ex Beeck.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria~1775 Beek [Li]    


Jacobus Wouters
Jacobus, genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde [Jacob Wouters] Wouters,
ged. Rooms Katholiek op zondag 8 februari 1733 te Beek [Li] 8. baptizatus est Jacobus filius Petri Wouters et Jdae Koumans conjugum, suscept: Jo(ann)e Hanssen et Mariâ Wouters. (getuigen: Joannes Hanssen en zijn tante Maria Wouters),
ovl. (ongeveer 14 jaar oud) op woensdag 10 januari 1748 te Neerbeek [Li],
begr. op woensdag 10 januari 1748 te Beek [Li] d: 10. ja(nu)arij obijt solo viatico munitus Jacobus Wouters, filius Petri Wouters ex Neerbeeck. r.i.p..


Petronilla Peters
Petronilla Peters,
woonachtig te Neerbeek [Li],
ged. Rooms Katholiek op dinsdag 19 oktober 1683 te Beek [Li] 19 Petronilla filia Thijsken Peters et Jdae Erckens coniug(um) suscept. Walt Odekir[c]k[e]n et Catharina Eijnaten ex Spaubeeck. (getuigen: Walter (Walterus) Joannes Odekercke als Walt Odekircken, Catharina Eijnaten uit Spaubeek),
doopgetuige van haar neef Henricus Peters op donderdag 1 februari 1720 te Beek [Li],
doopgetuige van Maria Ida Janssen op maandag 18 januari 1751 te Beek [Li],
doopgetuige van haar neef Petrus Boesten op maandag 25 november 1720 te Beek [Li],
doopgetuige van Albertus Lemmens op vrijdag 23 december 1740 te Beek [Li].

tr. (resp. ongeveer 55 en ongeveer 43 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op vrijdag 7 november 1738 te Beek [Li] de 7 9bris Peter Wouters weduwenaer woonagtig tot Neerbeek met Peternel Peters weduwe woonagtig ten Beek,
kerk.huw. (Rooms Katholiek) op dinsdag 18 november 1738 aldaar 18. Petrus Wouters cum Petronillâ Peters de meo consensu contraxerunt coram r:d: Jo(ann)e Wouters pastore in Velden dispensante ill(ustrissi)mo Ruraemundensi in 3tio affinitatis gradu lineae lateralis aequali. testibus utroque Wilhelmo Henssen (getuigen: zijn broer en haar zwager Joannes Wouters, pastoor in Velden en zijn achterneef en haar zwager Wilm (Wilhelmus) Henssen),

Verder onderzoek in 1767 te Neerbeek [Li]
,
Peter Wouters x Petronel Peters te Neerbeek (bron: Collectie Habets 4240-7-1767)


met

Peter (Petrus), genoemd naar zijn oom aan vaderszijde Wouters (Wolters), zn. van Jacob (Jacobus) Wouters en Mecken (Maria) Vromen,
geb. te Hobbelrade [Li],
ged. Rooms Katholiek op woensdag 16 februari 1695 te Spaubeek [Li] 16 bapt est Petrus filius Jacobi Wouters et Mariae con(iu)g(um) susc Godefridus Gossens et Maria Saueren [Saveren] (getuigen: zijn aangetrouwde oudoom Geurt (Godefridus) Goessens als Godefridus Gossens e.v. Catharina Vroemen, Maria Saveren/Severen),
doopgetuige van zijn neef Matthias Wouters op dinsdag 22 augustus 1719 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn neef Joannes Franciscus Henssen op zaterdag 3 oktober 1744 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn kleinzoon Joannes Janssen op donderdag 7 maart 1748 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn kleindochter Maria Cornelia Wouters op maandag 14 juli 1760 te Beek [Li],
getuige bij kerk. huw. van zijn zoon Peter (Petrus) Wouters en zijn schoondochter Barbara Paes op zondag 17 oktober 1773 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn kleindochter Maria Wouters op donderdag 12 januari 1775 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn achterneef Petrus Hanssen op woensdag 24 maart 1717 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Petrus Erkens op zondag 30 augustus 1716 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn neef Jacobus Vroemen op woensdag 25 februari 1722 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn neef Jacobus Wouters op maandag 7 juli 1749 te Spaubeek [Li],
ovl. (ongeveer 82 jaar oud) op woensdag 3 december 1777 te Beek [Li],
begr. op woensdag 3 december 1777 aldaar 3tia obyt Petrus Wouters octogen. vid: 1mi thori Idae Coumans, et 2di Petronillae Peters,
tr. (1)
met Ida Coumans. Uit dit huwelijk 6 kinderen.


Matthias Peters
Thijsken (Matthias) Peters,
ged. Rooms Katholiek op woensdag 21 december 1661 te Beek [Li] (getuige: Gretien Dijrx, Dijrck Corten).

tr,
kerk.huw. (resp. ongeveer 20 en minstens 20 jaar oud) op donderdag 27 augustus 1682 (Thijs Lenarts [naam moeder ww] x Ida Erkens) te Beek [Li] (getuige: Maria Penris, Walterus)
met

Ida Erckens alias Thijssen (Thijssen) (Erckens), dr. van Thijs (Matthias) Eerkens en Petronilla Vartenberch,
geb. voor 1662,
doopgetuige van haar neef Joannes Erkens op zondag 3 augustus 1698 te Beek [Li],
doopgetuige van haar kleinzoon Matthias Peters op woensdag 24 april 1715 te Beek [Li],
ovl. (minstens 69 jaar oud) op maandag 19 november 1731 (Ida Erkens gehuwd met Matthias Peters) te Beek [Li].

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Petronilla~1683 Neerbeek [Li]    
Petrus~1689 Beek [Li] †1753  64
Joanna~1692 Beek [Li]    
Catharina~1693 Beek [Li]    
Anna*1694 Neerbeek [Li] †1748 Beek [Li] 53


Ida Erckens alias Thijssen
Ida Erckens alias Thijssen (Thijssen) (Erckens),
geb. voor 1662,
doopgetuige van haar neef Joannes Erkens op zondag 3 augustus 1698 te Beek [Li],
doopgetuige van haar kleinzoon Matthias Peters op woensdag 24 april 1715 te Beek [Li],
ovl. (minstens 69 jaar oud) op maandag 19 november 1731 (Ida Erkens gehuwd met Matthias Peters) te Beek [Li].

tr,
kerk.huw. (resp. minstens 20 en ongeveer 20 jaar oud) op donderdag 27 augustus 1682 (Thijs Lenarts [naam moeder ww] x Ida Erkens) te Beek [Li] (getuige: Maria Penris, Walterus)
met

Thijsken (Matthias) Peters, zn. van Janus (Sebastianus) Peters en Enken (Anna) Lenarts,
ged. Rooms Katholiek op woensdag 21 december 1661 te Beek [Li] (getuige: Gretien Dijrx, Dijrck Corten).

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Petronilla~1683 Neerbeek [Li]    
Petrus~1689 Beek [Li] †1753  64
Joanna~1692 Beek [Li]    
Catharina~1693 Beek [Li]    
Anna*1694 Neerbeek [Li] †1748 Beek [Li] 53


Joanna Peters
Joanna Peters,
ged. Rooms Katholiek op maandag 17 maart 1692 te Beek [Li] 17 Joanna filia Thijs Peters et Jdae Erkens coniug(um) suscept Janus Peters et Trijn Coumans no(min)e Bille Hamers. (getuigen: haar grootvader Janus (Sebastianus) Peters, Trijn Coumans nms. Bille Hamers),
doopgetuige van haar neef Bastianus (Sebastianus) Peters op zaterdag 7 augustus 1717 te Beek [Li],
doopgetuige van haar neef Mathijs (Matthias) Boosten op zaterdag 21 september 1715 te Beek [Li].

 • Vader:
  Thijsken (Matthias) Peters, zn. van Janus (Sebastianus) Peters en Enken (Anna) Lenarts,
  ged. Rooms Katholiek op woensdag 21 december 1661 te Beek [Li] (getuige: Gretien Dijrx, Dijrck Corten),
  tr.
  kerk.huw. (resp. ongeveer 20 en minstens 20 jaar oud) op donderdag 27 augustus 1682 (Thijs Lenarts [naam moeder ww] x Ida Erkens) aldaar (getuige: Maria Penris, Walterus) met


Matthias Lenaerts
Matthias Lenaerts (Leenarts, Leenaerts),
ged. Rooms Katholiek op donderdag 8 december 1729 te Spaubeek [Li] 8 mensis xbris anni praecedentis baptisatus est Matthias filius Petri Leenarts et Judith Notermans susceptores Jo(ann)es Wouters et Maria Schuttiens (getuigen: Joannes Wouters en zijn achternicht Maria Schutjens, als Maria Schuttjens),
getuige bij kerk. huw. van Joannes Hagemans en Catharina Jans op dinsdag 26 november 1748 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Maria Gertrudis Hermans op maandag 19 februari 1759 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn neef Petrus Matthias Coumans op dinsdag 2 oktober 1759 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn nicht Sophia (Maria Sophia) Wijnen op zaterdag 10 november 1764 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn kleindochter Maria Lenaerts op donderdag 17 december 1778 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn kleindochter Maria Helena Leenarts op donderdag 12 september 1793 te Spaubeek [Li].

 • Vader:
  Petrus Lijenarts (Lenaerts, Leenarts, Lienarts), zn. van Petrus Lenardts en Ida Hermans,
  ged. Rooms Katholiek op zaterdag 14 maart 1682 te Spaubeek [Li] 14 bapt est Petrus filius Petr[i] Lyenarts et Jdae con(iu)g(um) susc: Martinus Lienarts et Elisabetha Stassen (getuigen: zijn oudoom Marten (Martinus) Lenarts als Martinus Lienarts en Elisabeth Stassen, tweede echtgenote van grootvader Leonardus Lenardts),
  ovl. (ongeveer 50 jaar oud) op zaterdag 10 januari 1733 te Spaubeek [Li],
  begr. op maandag 12 januari 1733 aldaar 10. januarij obijt Petrus Leenarts maritus Iudith Notermans sacris praevie praemunitus et 12 eiusdem sepultus est.,
  tr,
  kerk.huw. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 22 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zondag 13 oktober 1715 aldaar 13 matrimonio juncti sunt Petrus Lenaarts et Judith Notermans ex Geleen Peter Corsers Jo(ann)es Stassen fuerunt testes. (getuigen: Joannes Stassen [koster] en Peter (Petrus) Corvers als Peter Corsers) met
 • Moeder:
  Judith (Juda, Ida) Notermans, dr. van Thonis (Antonius) Notermans en Metgen (Mechtildis) Penris,
  ged. Rooms Katholiek op woensdag 18 maart 1693 te Geleen [Li] (getuigen: haar oom Hermen (Hermanus) Notermans, haar oom Hendrijck (Henricus) Noelmans, Enken Penris),
  doopgetuige van Petrus Coumans op donderdag 9 april 1716 te Spaubeek [Li],
  getuige bij kerk. huw. van haar zwager Jan (Joannes) Wilms en haar zus An (Anna) Notermans op woensdag 1 mei 1715 te Geleen [Li],
  doopgetuige van haar nicht Catharina Wilms op woensdag 23 augustus 1719 te Geleen [Li],
  doopgetuige van Joannes Ludovicus Croes op dinsdag 11 oktober 1735 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar achternicht Judith Lenaerts op zaterdag 12 januari 1737 te Geleen [Li],
  ovl. (ongeveer 54 jaar oud) op zondag 3 december 1747 te Spaubeek [Li],
  begr. op dinsdag 5 december 1747 aldaar 3 pie in domino obijt sacris ecclesiae sacramentis rite praemunita Judith Notermans, uxor Henrici Gossens ex Spaubeeck et 5 eiusdem sepulta.,
  tr. (2),
  kerk.huw. (resp. ongeveer 40 en minstens 24 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zaterdag 30 mei 1733 aldaar 30 maij anni praenatati coram me matrimonium contraxerunt Henricus Goessens adolescens et Judith Notermans vidua Petri Leenaerts testes fuerunt Matthias Coumans et Jo(ann)es Stassen (getuigen: Matthias Coumans en Joannes Stassen [koster])
  met Henricus Goessens (Goossens, Gossens),
  geb. voor 1708,
  getuige bij kerk. huw. van Matthis (Matthias) Hamers en Maria Muijlkens op dinsdag 26 mei 1733 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Petronella Coijmans op maandag 26 september 1740 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn kleindochter Joanna Wijnen op zaterdag 4 oktober 1760 te Beek [Li],
  ovl. (minstens 55 jaar oud) op vrijdag 2 maart 1764 te Spaubeek [Li],
  begr. op zondag 4 maart 1764 aldaar 2 praevijs extremis sacramentis pie in domino obijt Henricus Goossens, conjux Annae Drummen qui 4ta ejusdem sepultus est.. Uit dit huwelijk 3 dochters.

tr,
kerk.huw. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 23 jaar oud) (Rooms Katholiek) op dinsdag 17 oktober 1752 aldaar 17 octobris matrimonio juncti sunt Matthias Lenaerts et Maria Meutens testes Henricus Vromen custos et Catharina Meutens (getuigen: Henricus Vroemen als Henricus Vromen koster en zijn schoonzuster en haar zus Catharina Meutens)
met

Maria Meutens (Meutjens), dr. van Stephanus Meutens en Anna Hamekers,
ged. Rooms Katholiek op donderdag 6 januari 1729 te Merkelbeek [Li],
doopgetuige van haar nicht Agnes (Maria Agnes) Wouters op zaterdag 14 februari 1756 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Maria Ida Coumans op maandag 28 februari 1791 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar kleindochter Anna Maria Leenders op zondag 11 februari 1781 te Beek [Li],
doopgetuige van haar kleindochter Maria Catharina Leenders op vrijdag 15 augustus 1783 te Beek [Li],
doopgetuige van haar neef Joannes Matthias Lenaerts op vrijdag 31 augustus 1781 te Spaubeek [Li],
ovl. (ongeveer 66 jaar oud) op zondag 28 juni 1795 te Spaubeek [Li],
begr. op dinsdag 30 juni 1795 aldaar 28va obijt in Spaubeck Maria Meutjens sexagenaria, vidua Mathiae Leenarts, extremis s.r. ecclesiae sacramentis munita, et 30ma ejusdem sepulta est..

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anna~1753 Spaubeek [Li] †1757 Spaubeek [Li] 3
Agnes~1755 Spaubeek [Li] †1757 Spaubeek [Li] 2
Pieter Mathijs~1757 Spaubeek [Li] †1806 Spaubeek [Li] 4813 
Jan Pieter~1760 Spaubeek [Li] †1840 Spaubeek [Li] 80
Anna~1765 Spaubeek [Li]    
Maria~1766 Spaubeek [Li] †1794 Geleen [Li] 27
Joannes~1769 Spaubeek [Li] †1780 Spaubeek [Li] 11


Petrus Lijenarts
Petrus Lijenarts (Lenaerts, Leenarts, Lienarts),
ged. Rooms Katholiek op zaterdag 14 maart 1682 te Spaubeek [Li] 14 bapt est Petrus filius Petr[i] Lyenarts et Jdae con(iu)g(um) susc: Martinus Lienarts et Elisabetha Stassen (getuigen: zijn oudoom Marten (Martinus) Lenarts als Martinus Lienarts en Elisabeth Stassen, tweede echtgenote van grootvader Leonardus Lenardts),
ovl. (ongeveer 50 jaar oud) op zaterdag 10 januari 1733 te Spaubeek [Li],
begr. op maandag 12 januari 1733 aldaar 10. januarij obijt Petrus Leenarts maritus Iudith Notermans sacris praevie praemunitus et 12 eiusdem sepultus est..

 • Moeder:
  Ida Hermans (Hermens), dr. van Egidius Hermans en Beatrix Biesmans,
  ged. Rooms Katholiek op zaterdag 16 september 1656 te Beek [Li],
  doopgetuige van haar kleinzoon Anton (Antonius) Leenarts op dinsdag 18 oktober 1718 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Joannes Heuts op maandag 5 juli 1723 te Schinnen [Li].

tr,
kerk.huw. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 22 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zondag 13 oktober 1715 te Spaubeek [Li] 13 matrimonio juncti sunt Petrus Lenaarts et Judith Notermans ex Geleen Peter Corsers Jo(ann)es Stassen fuerunt testes. (getuigen: Joannes Stassen [koster] en Peter (Petrus) Corvers als Peter Corsers)
met

Judith (Juda, Ida) Notermans, dr. van Thonis (Antonius) Notermans en Metgen (Mechtildis) Penris,
ged. Rooms Katholiek op woensdag 18 maart 1693 te Geleen [Li] (getuigen: haar oom Hermen (Hermanus) Notermans, haar oom Hendrijck (Henricus) Noelmans, Enken Penris),
doopgetuige van Petrus Coumans op donderdag 9 april 1716 te Spaubeek [Li],
getuige bij kerk. huw. van haar zwager Jan (Joannes) Wilms en haar zus An (Anna) Notermans op woensdag 1 mei 1715 te Geleen [Li],
doopgetuige van haar nicht Catharina Wilms op woensdag 23 augustus 1719 te Geleen [Li],
doopgetuige van Joannes Ludovicus Croes op dinsdag 11 oktober 1735 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar achternicht Judith Lenaerts op zaterdag 12 januari 1737 te Geleen [Li],
ovl. (ongeveer 54 jaar oud) op zondag 3 december 1747 te Spaubeek [Li],
begr. op dinsdag 5 december 1747 aldaar 3 pie in domino obijt sacris ecclesiae sacramentis rite praemunita Judith Notermans, uxor Henrici Gossens ex Spaubeeck et 5 eiusdem sepulta.,
tr. (2),
kerk.huw. (resp. ongeveer 40 en minstens 24 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zaterdag 30 mei 1733 aldaar 30 maij anni praenatati coram me matrimonium contraxerunt Henricus Goessens adolescens et Judith Notermans vidua Petri Leenaerts testes fuerunt Matthias Coumans et Jo(ann)es Stassen (getuigen: Matthias Coumans en Joannes Stassen [koster])
met Henricus Goessens. Uit dit huwelijk 3 dochters.

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Leonardus~1716 Spaubeek [Li] †1746 Spaubeek [Li] 29
Anton~1718 Spaubeek [Li] †1790 Geleen [Li] 71
Petrus~1722 Spaubeek [Li] †1750 Spaubeek [Li] 28
Joannes~1724 Spaubeek [Li] †1746 Spaubeek [Li] 22
Mechtildis~1727 Spaubeek [Li]    
Matthias~1729 Spaubeek [Li]    
Jacobus~1732 Spaubeek [Li] †1829 Hoeve - Spaubeek [Li] 96


Christiaan Hubertus Colaris
Christiaan Hubertus Colaris,
geb. op woensdag 15 december 1869 te Beek [Li] - akte 77.

 • Vader:
  Peter Mathijs (Pieter Mathijs) Kolaris (Colaris), zn. van Joan Kolaris en Maria Helena Bemelmans,
  geb. op dinsdag 6 april 1824 te Sittard [Li] [huw.reg.],
  herbergier,
  ovl. (73 jaar oud) op vrijdag 14 januari 1898 te Beek [Li] - akte 1,
  tr. (resp. 27 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 13 juni 1851 te Beek [Li] - akte 8 met

tr. (resp. 29 en 31 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op maandag 24 april 1899 te Houthem [Li] - akte 3
met

Maria Paulina van der Schuren, dr. van Joannes Peter van der Schuren en Maria Elisabeth Bindels,
geb. op zaterdag 29 februari 1868 dr van joannes Peter van der Schuren en Maria Elisabetrh Bindels te Klimmen [Li],
ovl. (37 jaar oud) op donderdag 30 maart 1905 (Maria Paulina van der Schuren dr van Joannes Peter van der Schuren en Maria Elisabeth Bindels; gehuwd met Christiaan Hubertus Colaris) te Beek [Li] - akte 21.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joseph*1900 Beek [Li]    
Servaas*1902 Beek [Li]    
Camille*1903 Beek [Li]    
Agnes*1905 Beek [Li] †1968 Heerlen [Li] 63

tr. (2)
met

Maria Margaretha Hubertina Caselli, dr. van Joannes Ferdinandus Hubertus Caselli (landbouwer) en Maria Margaretha Hubertina Albrechts (landbouwster),
geb. op zaterdag 9 september 1871 te Beek [Li] - akte 45,
ovl. (46 jaar oud) op zondag 14 april 1918 te Eijsden [Li] - akte 13.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Julia*1909 Beek [Li]    
Antoinette*1911 Beek [Li]    

tr. (49 jaar oud) (3) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 13 mei 1919 te Berlicum [Nb] - akte 8
met

Petronella Mathilda Cornelia de Jong, dr. van Cornelis de Jong en Megchelina Magdalena Toirkens,
geb. te Berlicum [Nb] [huw.reg.].


Leonardus Leenarts
Leonardus Leenarts (Lenaerts, Lienarts),
ged. Rooms Katholiek op zondag 6 december 1716 te Spaubeek [Li] 6 baptisatus est Leonardus filius Petri Leenarts et Judae Notermans conjugum susceptores fuerunt Antonius Notermans et Margaretha Leenarts (getuigen: zijn grootvader Thonis (Antonius) Notermans, Margaretha Leenarts),
ovl. (ongeveer 29 jaar oud) op maandag 10 oktober 1746 aan dyssenterie te Spaubeek [Li],
begr. op dinsdag 11 oktober 1746 aldaar eodem die obijt Leonardus Leenarts maritus Catharinae Ianssen ex dissenteria praevie omnibus sacramentis praemunitus et 11 huius sepultus..

 • Vader:
  Petrus Lijenarts (Lenaerts, Leenarts, Lienarts), zn. van Petrus Lenardts en Ida Hermans,
  ged. Rooms Katholiek op zaterdag 14 maart 1682 te Spaubeek [Li] 14 bapt est Petrus filius Petr[i] Lyenarts et Jdae con(iu)g(um) susc: Martinus Lienarts et Elisabetha Stassen (getuigen: zijn oudoom Marten (Martinus) Lenarts als Martinus Lienarts en Elisabeth Stassen, tweede echtgenote van grootvader Leonardus Lenardts),
  ovl. (ongeveer 50 jaar oud) op zaterdag 10 januari 1733 te Spaubeek [Li],
  begr. op maandag 12 januari 1733 aldaar 10. januarij obijt Petrus Leenarts maritus Iudith Notermans sacris praevie praemunitus et 12 eiusdem sepultus est.,
  tr,
  kerk.huw. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 22 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zondag 13 oktober 1715 aldaar 13 matrimonio juncti sunt Petrus Lenaarts et Judith Notermans ex Geleen Peter Corsers Jo(ann)es Stassen fuerunt testes. (getuigen: Joannes Stassen [koster] en Peter (Petrus) Corvers als Peter Corsers) met
 • Moeder:
  Judith (Juda, Ida) Notermans, dr. van Thonis (Antonius) Notermans en Metgen (Mechtildis) Penris,
  ged. Rooms Katholiek op woensdag 18 maart 1693 te Geleen [Li] (getuigen: haar oom Hermen (Hermanus) Notermans, haar oom Hendrijck (Henricus) Noelmans, Enken Penris),
  doopgetuige van Petrus Coumans op donderdag 9 april 1716 te Spaubeek [Li],
  getuige bij kerk. huw. van haar zwager Jan (Joannes) Wilms en haar zus An (Anna) Notermans op woensdag 1 mei 1715 te Geleen [Li],
  doopgetuige van haar nicht Catharina Wilms op woensdag 23 augustus 1719 te Geleen [Li],
  doopgetuige van Joannes Ludovicus Croes op dinsdag 11 oktober 1735 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar achternicht Judith Lenaerts op zaterdag 12 januari 1737 te Geleen [Li],
  ovl. (ongeveer 54 jaar oud) op zondag 3 december 1747 te Spaubeek [Li],
  begr. op dinsdag 5 december 1747 aldaar 3 pie in domino obijt sacris ecclesiae sacramentis rite praemunita Judith Notermans, uxor Henrici Gossens ex Spaubeeck et 5 eiusdem sepulta.,
  tr. (2),
  kerk.huw. (resp. ongeveer 40 en minstens 24 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zaterdag 30 mei 1733 aldaar 30 maij anni praenatati coram me matrimonium contraxerunt Henricus Goessens adolescens et Judith Notermans vidua Petri Leenaerts testes fuerunt Matthias Coumans et Jo(ann)es Stassen (getuigen: Matthias Coumans en Joannes Stassen [koster])
  met Henricus Goessens. Uit dit huwelijk 3 dochters.

tr,
kerk.huw. (resp. ongeveer 24 en minstens 20 jaar oud) (Rooms Katholiek) op dinsdag 17 oktober 1741 te Spaubeek [Li] 17 oct matrimonio juncti sunt Lenaert Leenaerts et Catharina Janssen testes fuerunt p:r: Penris et Arnold Stassen (getuigen: Arnoldus Hubertus Stassen, Penris)
met

Catharina Janssen,
geb. voor 1721,
doopgetuige van Anne Maria Leenarts op maandag 9 februari 1761 te Spaubeek [Li].

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Petrus~1743 Spaubeek [Li]    
Maria~1746 Spaubeek [Li]    


Antonius Leenarts
Anton (Antonius), genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde [Antonius Notermans] Leenarts (Lenaerts),
ged. Rooms Katholiek op dinsdag 18 oktober 1718 te Spaubeek [Li] eodem [=18-10-1718] die baptisatus est Antonius filius Petri Leenarts et Judith Notermans susceptores fuerunt Henricus Notermans et Jda Hermens (getuigen: zijn oom Henrick (Henricus) Notermans en zijn grootmoeder Ida Hermans als Ida Hermens),
doopgetuige van zijn nicht Anna Judith Lenaerts op vrijdag 14 september 1753 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn neef Petrus Leenarts op maandag 16 september 1743 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn nicht Maria Catharina Leenarts op vrijdag 11 maart 1746 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn kleinzoon Petrus Anthonius Lenarts op zondag 15 december 1782 te Spaubeek [Li],
ovl. (ongeveer 71 jaar oud) op zondag 10 oktober 1790 te Geleen [Li] (Antonius Lenaerts).

 • Vader:
  Petrus Lijenarts (Lenaerts, Leenarts, Lienarts), zn. van Petrus Lenardts en Ida Hermans,
  ged. Rooms Katholiek op zaterdag 14 maart 1682 te Spaubeek [Li] 14 bapt est Petrus filius Petr[i] Lyenarts et Jdae con(iu)g(um) susc: Martinus Lienarts et Elisabetha Stassen (getuigen: zijn oudoom Marten (Martinus) Lenarts als Martinus Lienarts en Elisabeth Stassen, tweede echtgenote van grootvader Leonardus Lenardts),
  ovl. (ongeveer 50 jaar oud) op zaterdag 10 januari 1733 te Spaubeek [Li],
  begr. op maandag 12 januari 1733 aldaar 10. januarij obijt Petrus Leenarts maritus Iudith Notermans sacris praevie praemunitus et 12 eiusdem sepultus est.,
  tr,
  kerk.huw. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 22 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zondag 13 oktober 1715 aldaar 13 matrimonio juncti sunt Petrus Lenaarts et Judith Notermans ex Geleen Peter Corsers Jo(ann)es Stassen fuerunt testes. (getuigen: Joannes Stassen [koster] en Peter (Petrus) Corvers als Peter Corsers) met
 • Moeder:
  Judith (Juda, Ida) Notermans, dr. van Thonis (Antonius) Notermans en Metgen (Mechtildis) Penris,
  ged. Rooms Katholiek op woensdag 18 maart 1693 te Geleen [Li] (getuigen: haar oom Hermen (Hermanus) Notermans, haar oom Hendrijck (Henricus) Noelmans, Enken Penris),
  doopgetuige van Petrus Coumans op donderdag 9 april 1716 te Spaubeek [Li],
  getuige bij kerk. huw. van haar zwager Jan (Joannes) Wilms en haar zus An (Anna) Notermans op woensdag 1 mei 1715 te Geleen [Li],
  doopgetuige van haar nicht Catharina Wilms op woensdag 23 augustus 1719 te Geleen [Li],
  doopgetuige van Joannes Ludovicus Croes op dinsdag 11 oktober 1735 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar achternicht Judith Lenaerts op zaterdag 12 januari 1737 te Geleen [Li],
  ovl. (ongeveer 54 jaar oud) op zondag 3 december 1747 te Spaubeek [Li],
  begr. op dinsdag 5 december 1747 aldaar 3 pie in domino obijt sacris ecclesiae sacramentis rite praemunita Judith Notermans, uxor Henrici Gossens ex Spaubeeck et 5 eiusdem sepulta.,
  tr. (2),
  kerk.huw. (resp. ongeveer 40 en minstens 24 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zaterdag 30 mei 1733 aldaar 30 maij anni praenatati coram me matrimonium contraxerunt Henricus Goessens adolescens et Judith Notermans vidua Petri Leenaerts testes fuerunt Matthias Coumans et Jo(ann)es Stassen (getuigen: Matthias Coumans en Joannes Stassen [koster])
  met Henricus Goessens. Uit dit huwelijk 3 dochters.

tr,
kerk.huw. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 28 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zondag 7 augustus 1746 te Geleen [Li] (getuige: Staes Maes, Peter Lenarts)
met

Christina Maes (Maas, Maesen), dr. van Jan Maes en Meijken Matthis,
ged. Rooms Katholiek op maandag 27 juni 1718 te Geleen [Li] (getuige: Cathrin Thissen, Thsken Haenen),
ovl. (ongeveer 39 jaar oud) op maandag 14 november 1757 bij geboorte van zoon te Geleen [Li] (Stijncken Maes).

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Marijcken~1747 Lutterade [Li] †1811 Lutterade [Li] 64
Pieter~1749 Geleen [Li] †1820 Schinnen [Li] 71
Joannes~1752 Geleen [Li]    
Jaspar*1753 Lutterade [Li] †1812 Krawinkel [Li] 58
Jacobus~1757 Geleen [Li]    


Petrus Leenarts
Petrus, genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde [Petrus Lenardts] Leenarts (Lenaerts),
ged. Rooms Katholiek op zondag 26 april 1722 te Spaubeek [Li] 26 baptisatus est Petrus filius Petri Leenarts et Judith Notermans susceptores fuerunt Joannes Snijders et Anna Notermans (getuigen: Jan (Joannes) Sniders als Joannes Snijders en zijn tante An (Anna) Notermans),
ovl. (ongeveer 28 jaar oud) op donderdag 12 november 1750 (ongehuwd) te Spaubeek [Li],
begr. op zaterdag 14 november 1750 aldaar 12 9bris pie in domino obijt sacris ecclesiae sacramentis rite praemunitus Petrus Lenaerts coelebs ex Spaubeeck et 14 huius sepultus..

 • Vader:
  Petrus Lijenarts (Lenaerts, Leenarts, Lienarts), zn. van Petrus Lenardts en Ida Hermans,
  ged. Rooms Katholiek op zaterdag 14 maart 1682 te Spaubeek [Li] 14 bapt est Petrus filius Petr[i] Lyenarts et Jdae con(iu)g(um) susc: Martinus Lienarts et Elisabetha Stassen (getuigen: zijn oudoom Marten (Martinus) Lenarts als Martinus Lienarts en Elisabeth Stassen, tweede echtgenote van grootvader Leonardus Lenardts),
  ovl. (ongeveer 50 jaar oud) op zaterdag 10 januari 1733 te Spaubeek [Li],
  begr. op maandag 12 januari 1733 aldaar 10. januarij obijt Petrus Leenarts maritus Iudith Notermans sacris praevie praemunitus et 12 eiusdem sepultus est.,
  tr.
  kerk.huw. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 22 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zondag 13 oktober 1715 aldaar 13 matrimonio juncti sunt Petrus Lenaarts et Judith Notermans ex Geleen Peter Corsers Jo(ann)es Stassen fuerunt testes. (getuigen: Joannes Stassen [koster] en Peter (Petrus) Corvers als Peter Corsers) met
 • Moeder:
  Judith (Juda, Ida) Notermans, dr. van Thonis (Antonius) Notermans en Metgen (Mechtildis) Penris,
  ged. Rooms Katholiek op woensdag 18 maart 1693 te Geleen [Li] (getuigen: haar oom Hermen (Hermanus) Notermans, haar oom Hendrijck (Henricus) Noelmans, Enken Penris),
  doopgetuige van Petrus Coumans op donderdag 9 april 1716 te Spaubeek [Li],
  getuige bij kerk. huw. van haar zwager Jan (Joannes) Wilms en haar zus An (Anna) Notermans op woensdag 1 mei 1715 te Geleen [Li],
  doopgetuige van haar nicht Catharina Wilms op woensdag 23 augustus 1719 te Geleen [Li],
  doopgetuige van Joannes Ludovicus Croes op dinsdag 11 oktober 1735 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar achternicht Judith Lenaerts op zaterdag 12 januari 1737 te Geleen [Li],
  ovl. (ongeveer 54 jaar oud) op zondag 3 december 1747 te Spaubeek [Li],
  begr. op dinsdag 5 december 1747 aldaar 3 pie in domino obijt sacris ecclesiae sacramentis rite praemunita Judith Notermans, uxor Henrici Gossens ex Spaubeeck et 5 eiusdem sepulta.,
  tr. (2),
  kerk.huw. (resp. ongeveer 40 en minstens 24 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zaterdag 30 mei 1733 aldaar 30 maij anni praenatati coram me matrimonium contraxerunt Henricus Goessens adolescens et Judith Notermans vidua Petri Leenaerts testes fuerunt Matthias Coumans et Jo(ann)es Stassen (getuigen: Matthias Coumans en Joannes Stassen [koster])
  met Henricus Goessens. Uit dit huwelijk 3 dochters.


Joannes Leenarts
Joannes Leenarts (Lenaerts),
ged. Rooms Katholiek op maandag 26 juni 1724 [naam moeder: Ida Notermans] te Spaubeek [Li] 26 hujus baptisatus est Joannes filius Petri Leenarts et Jdae Notermans legt: conjug: quem e sacro fonte susceperunt Jo(ann)es Coumans et Maria Notermans (getuigen: Jan (Joannes) Coumans en zijn tante Marijken (Maria) Notermans),
ovl. (ongeveer 22 jaar oud) op donderdag 3 november 1746 te Spaubeek [Li],
begr. op vrijdag 4 november 1746 aldaar 3: 9bris a(n)no praenotato eodem morbo pie in domino [hierboven: obijt] sacris ecclesiae sacramentis provisus Io(ann)es Leenarts adolescens filius Petri Leenarts et Iudae Notermans et quarta eiusdem sepultus..

 • Vader:
  Petrus Lijenarts (Lenaerts, Leenarts, Lienarts), zn. van Petrus Lenardts en Ida Hermans,
  ged. Rooms Katholiek op zaterdag 14 maart 1682 te Spaubeek [Li] 14 bapt est Petrus filius Petr[i] Lyenarts et Jdae con(iu)g(um) susc: Martinus Lienarts et Elisabetha Stassen (getuigen: zijn oudoom Marten (Martinus) Lenarts als Martinus Lienarts en Elisabeth Stassen, tweede echtgenote van grootvader Leonardus Lenardts),
  ovl. (ongeveer 50 jaar oud) op zaterdag 10 januari 1733 te Spaubeek [Li],
  begr. op maandag 12 januari 1733 aldaar 10. januarij obijt Petrus Leenarts maritus Iudith Notermans sacris praevie praemunitus et 12 eiusdem sepultus est.,
  tr.
  kerk.huw. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 22 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zondag 13 oktober 1715 aldaar 13 matrimonio juncti sunt Petrus Lenaarts et Judith Notermans ex Geleen Peter Corsers Jo(ann)es Stassen fuerunt testes. (getuigen: Joannes Stassen [koster] en Peter (Petrus) Corvers als Peter Corsers) met
 • Moeder:
  Judith (Juda, Ida) Notermans, dr. van Thonis (Antonius) Notermans en Metgen (Mechtildis) Penris,
  ged. Rooms Katholiek op woensdag 18 maart 1693 te Geleen [Li] (getuigen: haar oom Hermen (Hermanus) Notermans, haar oom Hendrijck (Henricus) Noelmans, Enken Penris),
  doopgetuige van Petrus Coumans op donderdag 9 april 1716 te Spaubeek [Li],
  getuige bij kerk. huw. van haar zwager Jan (Joannes) Wilms en haar zus An (Anna) Notermans op woensdag 1 mei 1715 te Geleen [Li],
  doopgetuige van haar nicht Catharina Wilms op woensdag 23 augustus 1719 te Geleen [Li],
  doopgetuige van Joannes Ludovicus Croes op dinsdag 11 oktober 1735 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar achternicht Judith Lenaerts op zaterdag 12 januari 1737 te Geleen [Li],
  ovl. (ongeveer 54 jaar oud) op zondag 3 december 1747 te Spaubeek [Li],
  begr. op dinsdag 5 december 1747 aldaar 3 pie in domino obijt sacris ecclesiae sacramentis rite praemunita Judith Notermans, uxor Henrici Gossens ex Spaubeeck et 5 eiusdem sepulta.,
  tr. (2),
  kerk.huw. (resp. ongeveer 40 en minstens 24 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zaterdag 30 mei 1733 aldaar 30 maij anni praenatati coram me matrimonium contraxerunt Henricus Goessens adolescens et Judith Notermans vidua Petri Leenaerts testes fuerunt Matthias Coumans et Jo(ann)es Stassen (getuigen: Matthias Coumans en Joannes Stassen [koster])
  met Henricus Goessens. Uit dit huwelijk 3 dochters.


Mechtildis Leenarts
Mechtildis Leenarts (Lenaerts, Leenerts, Leinaerts),
ged. Rooms Katholiek op dinsdag 22 april 1727 Genoemd naar haar grootmoeder aan moederszijde (Metgen/Mechtilde Penris) te Spaubeek [Li] 22 aprilis anni praenatati baptisata est Mechtildis filia Petri Lenarts et Judith Notermans quam e sacro fonte susceperunt Petrus Snyders et Elisabeth Haen uxor Andreae Stassen (getuigen: Petrus Snijders en Elisabetha Haen e.v. Andreas Stassen),
doopgetuige van haar nicht Mechtildis Lenaerts op vrijdag 14 oktober 1763 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Maria Hagemans op zaterdag 6 januari 1759 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar achterneef Joannes Nicolaus Paes op maandag 17 april 1758 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar achterneef Jan Jakob (Joannes Jacobus) Leenaerts op zaterdag 3 november 1804 te Spaubeek [Li].

 • Vader:
  Petrus Lijenarts (Lenaerts, Leenarts, Lienarts), zn. van Petrus Lenardts en Ida Hermans,
  ged. Rooms Katholiek op zaterdag 14 maart 1682 te Spaubeek [Li] 14 bapt est Petrus filius Petr[i] Lyenarts et Jdae con(iu)g(um) susc: Martinus Lienarts et Elisabetha Stassen (getuigen: zijn oudoom Marten (Martinus) Lenarts als Martinus Lienarts en Elisabeth Stassen, tweede echtgenote van grootvader Leonardus Lenardts),
  ovl. (ongeveer 50 jaar oud) op zaterdag 10 januari 1733 te Spaubeek [Li],
  begr. op maandag 12 januari 1733 aldaar 10. januarij obijt Petrus Leenarts maritus Iudith Notermans sacris praevie praemunitus et 12 eiusdem sepultus est.,
  tr,
  kerk.huw. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 22 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zondag 13 oktober 1715 aldaar 13 matrimonio juncti sunt Petrus Lenaarts et Judith Notermans ex Geleen Peter Corsers Jo(ann)es Stassen fuerunt testes. (getuigen: Joannes Stassen [koster] en Peter (Petrus) Corvers als Peter Corsers) met
 • Moeder:
  Judith (Juda, Ida) Notermans, dr. van Thonis (Antonius) Notermans en Metgen (Mechtildis) Penris,
  ged. Rooms Katholiek op woensdag 18 maart 1693 te Geleen [Li] (getuigen: haar oom Hermen (Hermanus) Notermans, haar oom Hendrijck (Henricus) Noelmans, Enken Penris),
  doopgetuige van Petrus Coumans op donderdag 9 april 1716 te Spaubeek [Li],
  getuige bij kerk. huw. van haar zwager Jan (Joannes) Wilms en haar zus An (Anna) Notermans op woensdag 1 mei 1715 te Geleen [Li],
  doopgetuige van haar nicht Catharina Wilms op woensdag 23 augustus 1719 te Geleen [Li],
  doopgetuige van Joannes Ludovicus Croes op dinsdag 11 oktober 1735 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar achternicht Judith Lenaerts op zaterdag 12 januari 1737 te Geleen [Li],
  ovl. (ongeveer 54 jaar oud) op zondag 3 december 1747 te Spaubeek [Li],
  begr. op dinsdag 5 december 1747 aldaar 3 pie in domino obijt sacris ecclesiae sacramentis rite praemunita Judith Notermans, uxor Henrici Gossens ex Spaubeeck et 5 eiusdem sepulta.,
  tr. (2),
  kerk.huw. (resp. ongeveer 40 en minstens 24 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zaterdag 30 mei 1733 aldaar 30 maij anni praenatati coram me matrimonium contraxerunt Henricus Goessens adolescens et Judith Notermans vidua Petri Leenaerts testes fuerunt Matthias Coumans et Jo(ann)es Stassen (getuigen: Matthias Coumans en Joannes Stassen [koster])
  met Henricus Goessens. Uit dit huwelijk 3 dochters.

otr. op zaterdag 2 oktober 1751,
tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 22 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zondag 17 oktober 1751 te Beek [Li] d(en): 2. octob: 1751. Mathijs Coumans. j:m. van Neerbeek. met Magdalena Leenerts j:d: geb. van Spabeek en woon: tot Neerbeek. getrouwd d(en): 17. octob:,
kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 17 oktober 1751 aldaar 17mâ octobris contraxerunt matrimonium Matthias Coomans et Mechtildis Leenaerts: coram me et testibus Joanne Coomans et Matthiâ Lenaerts (getuige: Joannes Coomans, Matthias Lenaerts)
met

Mathijs (Mathias), genoemd naar zijn peter Koumans (Coumans, Coomans), zn. van Henricus Coumans en Maria Stijnen,
geb. te Neerbeek [Li],
ged. Rooms Katholiek op zaterdag 11 december 1728 te Beek [Li] 11. Matthias filius Henrici Koumans et Mariae Stijnen conjugum, suscept: Matthiâ Stijnen et Petronillâ Koumans. (getuigen: zijn oom Mathhias Stijnen en zijn oudtante Peetje (Petronilla) Coumans als Petronilla Koumans),
doopgetuige van zijn nicht Agnes Lenaerts op dinsdag 14 januari 1755 te Spaubeek [Li].

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Henricus~1752 Spaubeek [Li]    
Joannes~1756 Spaubeek [Li]    
Petrus~1759 Spaubeek [Li] †1807 Spaubeek [Li] 47
Maria~1761 Beek [Li]    
Maria~1763 Beek [Li]    


Jacobus Leenarts
Jacobus Leenarts (Lenaerts, Lienaerts),
ged. Rooms Katholiek op vrijdag 25 juli 1732 te Spaubeek [Li] 25 july festo s. Jacobi anni praecedentis baptisatus est Jacobus filius Petri Leenarts et Judith Notermans leg: cong: quem e sacro fonte susceperunt Jo(ann)es Caenen et Sybilla Stassen (getuigen: Joannes Canen als Joannes Caenen en Sibilla (Sijbilla) Stassen),
doopgetuige van zijn neef Pieter Mathijs (Petrus Matthias) Lenaerts op vrijdag 2 december 1757 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn nicht Maria Ida Geurts op zondag 7 december 1783 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn kleinzoon Jacobus (Joannes Jacobus) Rademaekers op donderdag 9 februari 1804 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Maria Catharina Jansen op zaterdag 14 januari 1797 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn kleindochter Anna Maria Schutjens op dinsdag 23 juli 1793 te Spaubeek [Li],
getuige bij kerk. huw. van Jacobus Paes en zijn achternicht Mechtel (Mechtildis) Schutjens op dinsdag 25 januari 1757 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn nicht Maria Catharina Coumans op zaterdag 11 juli 1761 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn achternicht Maria Elisabeth Schutgens op woensdag 23 januari 1754 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn achterneef Joannes Jacobus Leenaerts op woensdag 1 juni 1803 te Spaubeek [Li],
getuige bij kerk. huw. van zijn neef Jan Pieter (Joannes Petrus) Lenaerts en Mari Catrin (Maria Catharina) Cremers op dinsdag 27 november 1792 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Anna Margarita Haen op woensdag 4 oktober 1809 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn kleindochter Anna Elisabeth Lienaerts op dinsdag 1 september 1801 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn achterneef Jan Jakob (Joannes Jacobus) Leenaerts op zaterdag 3 november 1804 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn kleinzoon Christianus Ramakers op dinsdag 16 september 1806 te Spaubeek [Li],
ovl. (ongeveer 96 jaar oud) op dinsdag 9 juni 1829 's morgens om half elf in zijn huis te Hoeve - Spaubeek [Li] - akte 15 [BS: 97 jaar] (getuigen: Jan Mathijs (Joannes Mathias) Henssen (landman, 55 jaar, Spaubeek, nabuur) en Jan Jacob (Joannes Jacobus) Eussen (landbouwer, 35 jaar, Spaubeek, nabuur)).

 • Vader:
  Petrus Lijenarts (Lenaerts, Leenarts, Lienarts), zn. van Petrus Lenardts en Ida Hermans,
  ged. Rooms Katholiek op zaterdag 14 maart 1682 te Spaubeek [Li] 14 bapt est Petrus filius Petr[i] Lyenarts et Jdae con(iu)g(um) susc: Martinus Lienarts et Elisabetha Stassen (getuigen: zijn oudoom Marten (Martinus) Lenarts als Martinus Lienarts en Elisabeth Stassen, tweede echtgenote van grootvader Leonardus Lenardts),
  ovl. (ongeveer 50 jaar oud) op zaterdag 10 januari 1733 te Spaubeek [Li],
  begr. op maandag 12 januari 1733 aldaar 10. januarij obijt Petrus Leenarts maritus Iudith Notermans sacris praevie praemunitus et 12 eiusdem sepultus est.,
  tr,
  kerk.huw. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 22 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zondag 13 oktober 1715 aldaar 13 matrimonio juncti sunt Petrus Lenaarts et Judith Notermans ex Geleen Peter Corsers Jo(ann)es Stassen fuerunt testes. (getuigen: Joannes Stassen [koster] en Peter (Petrus) Corvers als Peter Corsers) met
 • Moeder:
  Judith (Juda, Ida) Notermans, dr. van Thonis (Antonius) Notermans en Metgen (Mechtildis) Penris,
  ged. Rooms Katholiek op woensdag 18 maart 1693 te Geleen [Li] (getuigen: haar oom Hermen (Hermanus) Notermans, haar oom Hendrijck (Henricus) Noelmans, Enken Penris),
  doopgetuige van Petrus Coumans op donderdag 9 april 1716 te Spaubeek [Li],
  getuige bij kerk. huw. van haar zwager Jan (Joannes) Wilms en haar zus An (Anna) Notermans op woensdag 1 mei 1715 te Geleen [Li],
  doopgetuige van haar nicht Catharina Wilms op woensdag 23 augustus 1719 te Geleen [Li],
  doopgetuige van Joannes Ludovicus Croes op dinsdag 11 oktober 1735 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar achternicht Judith Lenaerts op zaterdag 12 januari 1737 te Geleen [Li],
  ovl. (ongeveer 54 jaar oud) op zondag 3 december 1747 te Spaubeek [Li],
  begr. op dinsdag 5 december 1747 aldaar 3 pie in domino obijt sacris ecclesiae sacramentis rite praemunita Judith Notermans, uxor Henrici Gossens ex Spaubeeck et 5 eiusdem sepulta.,
  tr. (2),
  kerk.huw. (resp. ongeveer 40 en minstens 24 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zaterdag 30 mei 1733 aldaar 30 maij anni praenatati coram me matrimonium contraxerunt Henricus Goessens adolescens et Judith Notermans vidua Petri Leenaerts testes fuerunt Matthias Coumans et Jo(ann)es Stassen (getuigen: Matthias Coumans en Joannes Stassen [koster])
  met Henricus Goessens. Uit dit huwelijk 3 dochters.

tr,
kerk.huw. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 26 jaar oud) (Rooms Katholiek) op donderdag 3 februari 1763 te Spaubeek [Li] 3tia februarij praevijs 3 proclamationibus matrimonio juncti sunt Jacobus Lenaerts et Joannæ Geurts parochiani de Spaubeeck testibus Petro Geurts et Helena Geurts (getuigen: zijn neef en haar neef Petrus Leenarts en zijn schoonzuster en haar zus Helena Geurts)
met

Joanna Geurts, dr. van Petrus Geurts en Judith Snijders,
ged. Rooms Katholiek op woensdag 29 februari 1736 te Spaubeek [Li] 29 fbrij an(n)o praecedenti baptisata est Joanna filia Petri Geurts et Judith Snijders con(iu)g: quam e sacro fonte susceperunt Henderick Snyders et Helena Snijders nomine Annae Cuypers (getuigen: haar grootvader Hendrick (Henricus) Snijders, haar oudtante Helena Snijders nms. Anna Cuijpers en Anna Cuijpers door Helena Snijders),
doopgetuige van haar nicht Joanna Maria Geurts op dinsdag 5 maart 1776 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar nicht Maria Elisabetha Geurts op zondag 5 maart 1780 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar nicht Maria Joanna Coumans op vrijdag 3 juni 1763 te Beek [Li],
doopgetuige van haar neef Joannes Snijders op zondag 31 augustus 1760 te Spaubeek [Li],
ovl. (ongeveer 45 jaar oud) op donderdag 20 september 1781 aan dissenterie te Spaubeek [Li],
begr. op zaterdag 22 september 1781 aldaar 20ma circa 8vam vespertinam ex dijssenteria obijt Joanna Geurts 50 annorum conjux Jacob[i] Leenaerts, quae 22a ejusdem sepulta est..

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Mechtildis~1763 Spaubeek [Li] †1846 Spaubeek [Li] 82
Maria*1765 Spaubeek [Li] †1843 Spaubeek [Li] 77
Maria*1769 Spaubeek [Li] †1855 Geulle [Li] 85
Jan Jacob~1773 Hoeve - Spaubeek [Li] †1853 Spaubeek [Li] 79
Maria~1775 Spaubeek [Li]    
Joannes~1777 Spaubeek [Li] †1798 Hoeve - Spaubeek [Li] 20
Joannes*1781 Spaubeek [Li] †1781 Spaubeek [Li] 0


Anna Judith Lenaerts
Anna Judith, genoemd naar haar beide meters Lenaerts,
ged. Rooms Katholiek op vrijdag 14 september 1753 te Spaubeek [Li] 14 septembris baptisata est Anna Judith filia legitima Matthiae Lenaerts et Mariae Meutens susceptores Anton Lenaerts et Judith Dols no(min)e Annae Ramekers (getuigen: haar oom Anton (Antonius) Leenarts, Judith Dols nms. Anna Ramekers en haar grootmoeder Anna Hamekers als Anna Ramekers door Judith Dols),
ovl. (ongeveer 3 jaar oud) op vrijdag 1 april 1757 te Spaubeek [Li],
begr. op vrijdag 1 april 1757 aldaar 1. aprilis obijt Anna Judith infans filia Matthiae Lenaerts et Mariae Meutjens..

 • Vader:
  Matthias Lenaerts (Leenarts, Leenaerts), zn. van Petrus Lijenarts en Judith Notermans,
  ged. Rooms Katholiek op donderdag 8 december 1729 te Spaubeek [Li] 8 mensis xbris anni praecedentis baptisatus est Matthias filius Petri Leenarts et Judith Notermans susceptores Jo(ann)es Wouters et Maria Schuttiens (getuigen: Joannes Wouters en zijn achternicht Maria Schutjens, als Maria Schuttjens),
  getuige bij kerk. huw. van Joannes Hagemans en Catharina Jans op dinsdag 26 november 1748 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Maria Gertrudis Hermans op maandag 19 februari 1759 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn neef Petrus Matthias Coumans op dinsdag 2 oktober 1759 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn nicht Sophia (Maria Sophia) Wijnen op zaterdag 10 november 1764 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn kleindochter Maria Lenaerts op donderdag 17 december 1778 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn kleindochter Maria Helena Leenarts op donderdag 12 september 1793 te Spaubeek [Li],
  tr.
  kerk.huw. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 23 jaar oud) (Rooms Katholiek) op dinsdag 17 oktober 1752 te Spaubeek [Li] 17 octobris matrimonio juncti sunt Matthias Lenaerts et Maria Meutens testes Henricus Vromen custos et Catharina Meutens (getuigen: Henricus Vroemen als Henricus Vromen koster en zijn schoonzuster en haar zus Catharina Meutens) met
 • Moeder:
  Maria Meutens (Meutjens), dr. van Stephanus Meutens en Anna Hamekers,
  ged. Rooms Katholiek op donderdag 6 januari 1729 te Merkelbeek [Li],
  doopgetuige van haar nicht Agnes (Maria Agnes) Wouters op zaterdag 14 februari 1756 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Maria Ida Coumans op maandag 28 februari 1791 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar kleindochter Anna Maria Leenders op zondag 11 februari 1781 te Beek [Li],
  doopgetuige van haar kleindochter Maria Catharina Leenders op vrijdag 15 augustus 1783 te Beek [Li],
  doopgetuige van haar neef Joannes Matthias Lenaerts op vrijdag 31 augustus 1781 te Spaubeek [Li],
  ovl. (ongeveer 66 jaar oud) op zondag 28 juni 1795 te Spaubeek [Li],
  begr. op dinsdag 30 juni 1795 aldaar 28va obijt in Spaubeck Maria Meutjens sexagenaria, vidua Mathiae Leenarts, extremis s.r. ecclesiae sacramentis munita, et 30ma ejusdem sepulta est..


Agnes Lenaerts
Agnes, genoemd naar haar meter Lenaerts,
ged. Rooms Katholiek op dinsdag 14 januari 1755 te Spaubeek [Li] 14 januarij baptisata est Agnes filia legitima Matthiae Lenaerts et Mariae Meutiens suscep(tores): Wolterus Dormans no(min)e Matthiae Coumens et Agnes Meutjens (getuigen: Wolter (Wolterus) Dormans nms. Matthias Coumens, haar aangetrouwde oom Mathijs (Mathias) Koumans als Matthhias Coumens door Wolterus Dormans en haar tante Agnes (Agnetis) Meutens),
ovl. (ongeveer 2 jaar oud) op vrijdag 8 juli 1757 te Spaubeek [Li],
begr. op vrijdag 8 juli 1757 aldaar 8 julij obijt Agnes filia Matthiae Lenarts et Mariae Meutjens.

 • Vader:
  Matthias Lenaerts (Leenarts, Leenaerts), zn. van Petrus Lijenarts en Judith Notermans,
  ged. Rooms Katholiek op donderdag 8 december 1729 te Spaubeek [Li] 8 mensis xbris anni praecedentis baptisatus est Matthias filius Petri Leenarts et Judith Notermans susceptores Jo(ann)es Wouters et Maria Schuttiens (getuigen: Joannes Wouters en zijn achternicht Maria Schutjens, als Maria Schuttjens),
  getuige bij kerk. huw. van Joannes Hagemans en Catharina Jans op dinsdag 26 november 1748 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Maria Gertrudis Hermans op maandag 19 februari 1759 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn neef Petrus Matthias Coumans op dinsdag 2 oktober 1759 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn nicht Sophia (Maria Sophia) Wijnen op zaterdag 10 november 1764 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn kleindochter Maria Lenaerts op donderdag 17 december 1778 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn kleindochter Maria Helena Leenarts op donderdag 12 september 1793 te Spaubeek [Li],
  tr.
  kerk.huw. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 23 jaar oud) (Rooms Katholiek) op dinsdag 17 oktober 1752 te Spaubeek [Li] 17 octobris matrimonio juncti sunt Matthias Lenaerts et Maria Meutens testes Henricus Vromen custos et Catharina Meutens (getuigen: Henricus Vroemen als Henricus Vromen koster en zijn schoonzuster en haar zus Catharina Meutens) met
 • Moeder:
  Maria Meutens (Meutjens), dr. van Stephanus Meutens en Anna Hamekers,
  ged. Rooms Katholiek op donderdag 6 januari 1729 te Merkelbeek [Li],
  doopgetuige van haar nicht Agnes (Maria Agnes) Wouters op zaterdag 14 februari 1756 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Maria Ida Coumans op maandag 28 februari 1791 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar kleindochter Anna Maria Leenders op zondag 11 februari 1781 te Beek [Li],
  doopgetuige van haar kleindochter Maria Catharina Leenders op vrijdag 15 augustus 1783 te Beek [Li],
  doopgetuige van haar neef Joannes Matthias Lenaerts op vrijdag 31 augustus 1781 te Spaubeek [Li],
  ovl. (ongeveer 66 jaar oud) op zondag 28 juni 1795 te Spaubeek [Li],
  begr. op dinsdag 30 juni 1795 aldaar 28va obijt in Spaubeck Maria Meutjens sexagenaria, vidua Mathiae Leenarts, extremis s.r. ecclesiae sacramentis munita, et 30ma ejusdem sepulta est..


Petrus Matthias Lenaerts
Pieter Mathijs (Petrus Matthias, Pierre Mathieu (Fr.), Peter Mattis) Lenaerts (Leenarts, Leenders, Lienarts),
ged. Rooms Katholiek op vrijdag 2 december 1757 te Spaubeek [Li] 2 10bris baptisatus est Petrus Matthias filius legitimus Matthiae Lenarts et Mariae Meutjens susceptores Jacobus Lenaerts et Catharina Meutjens ex Merkelbeck (getuigen: zijn oom Jacobus Leenarts en zijn tante Catharina Meutens uit Merkelbeek),
doopgetuige van zijn neef Petrus Mathias Leenarts op dinsdag 12 januari 1796 te Spaubeek [Li],
ovl. (ongeveer 48 jaar oud) op vrijdag 14 maart 1806 te Spaubeek [Li] - akte 16 [BS: Pierre Mathieu Lienaers, 50 jaar, zn. van NN en NN; e.v. Marie Helene Boosten],
begr. op zondag 16 maart 1806 aldaar 1806 14 martij circa 7mam vespertinam obijt Petrus Matthias Leenaerts aetatis circiter 50 annorum maritus 2di thori Mariae Helenae Boesten extremis sacramentis s.r:e: munitus et 16 hujus sepultus..

 • Vader:
  Matthias Lenaerts (Leenarts, Leenaerts), zn. van Petrus Lijenarts en Judith Notermans,
  ged. Rooms Katholiek op donderdag 8 december 1729 te Spaubeek [Li] 8 mensis xbris anni praecedentis baptisatus est Matthias filius Petri Leenarts et Judith Notermans susceptores Jo(ann)es Wouters et Maria Schuttiens (getuigen: Joannes Wouters en zijn achternicht Maria Schutjens, als Maria Schuttjens),
  getuige bij kerk. huw. van Joannes Hagemans en Catharina Jans op dinsdag 26 november 1748 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Maria Gertrudis Hermans op maandag 19 februari 1759 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn neef Petrus Matthias Coumans op dinsdag 2 oktober 1759 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn nicht Sophia (Maria Sophia) Wijnen op zaterdag 10 november 1764 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn kleindochter Maria Lenaerts op donderdag 17 december 1778 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn kleindochter Maria Helena Leenarts op donderdag 12 september 1793 te Spaubeek [Li],
  tr,
  kerk.huw. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 23 jaar oud) (Rooms Katholiek) op dinsdag 17 oktober 1752 te Spaubeek [Li] 17 octobris matrimonio juncti sunt Matthias Lenaerts et Maria Meutens testes Henricus Vromen custos et Catharina Meutens (getuigen: Henricus Vroemen als Henricus Vromen koster en zijn schoonzuster en haar zus Catharina Meutens) met
 • Moeder:
  Maria Meutens (Meutjens), dr. van Stephanus Meutens en Anna Hamekers,
  ged. Rooms Katholiek op donderdag 6 januari 1729 te Merkelbeek [Li],
  doopgetuige van haar nicht Agnes (Maria Agnes) Wouters op zaterdag 14 februari 1756 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Maria Ida Coumans op maandag 28 februari 1791 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar kleindochter Anna Maria Leenders op zondag 11 februari 1781 te Beek [Li],
  doopgetuige van haar kleindochter Maria Catharina Leenders op vrijdag 15 augustus 1783 te Beek [Li],
  doopgetuige van haar neef Joannes Matthias Lenaerts op vrijdag 31 augustus 1781 te Spaubeek [Li],
  ovl. (ongeveer 66 jaar oud) op zondag 28 juni 1795 te Spaubeek [Li],
  begr. op dinsdag 30 juni 1795 aldaar 28va obijt in Spaubeck Maria Meutjens sexagenaria, vidua Mathiae Leenarts, extremis s.r. ecclesiae sacramentis munita, et 30ma ejusdem sepulta est..

tr. (1),
kerk.huw. (resp. ongeveer 19 en ongeveer 20 jaar oud) (Rooms Katholiek) op dinsdag 7 oktober 1777 aldaar 7 8bris praevijs 3 bannis matrimonio juncti sunt Petrus Matthias Lenaerts et Maria Anna Voncken testibus Petro et Arnoldo Erckens et pluribus aliis (getuigen: Peter (Petrus) Erckens, Arn(out) (Joannes Arnoldus) Erckens als Arnoldus Erckens, Petrus Erckens, Arnoldus Erckens)
met

Maria Anna Voncken, dr. van Joannes Voncken en Maria Nijsten,
ged. Rooms Katholiek op maandag 11 april 1757 te Beek [Li] 11. aprilis bap(ti)s(ata): est Maria Anna filia leg(i)t(i)m(a): Joannis Voncken ex Schinnen et Mariae Nijsten coniugum ex Beck, suscept: Joanne Boesten et Anna Philipps ut(er)q(ue) ex Beck. (getuige: Joannes Boesten uit Beek, Anna Philipps uit Beek),
ovl. (ongeveer 37 jaar oud) op maandag 22 september 1794 te Webrig [Li] [39 jaar],
begr. op woensdag 24 september 1794 te Spaubeek [Li] 22a obijt in Weberich circa 4am pomeridianam Maria Anna Voncken, nata et baptisata in parochia de Beck, aetatis 39 annorum, uxor Petri Mathiae Leenarts, extremis s.r.e. sacramentis munita, et [2]4ta ejusdem sepulta est..

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria~1778 Spaubeek [Li]    
Anna~1781 Beek [Li]    
Maria~1783 Beek [Li]    
Joanna~1786 Beek [Li]    
Anna~1788 Beek [Li]    
Joannes~1791 Beek [Li]    
Maria*1794 Webrig [Li] †1794 Spaubeek [Li] 0

tr. (2),
kerk.huw. (resp. ongeveer 37 en ongeveer 26 jaar oud) (Rooms Katholiek) op donderdag 2 juli 1795 aldaar 2a jul. cum dispensatione in 2do affinitatis gradu lineae collateralis ac in bannis, solemniter in facie ecclesiae contraxerunt Petrus Mathias Leenarts ex Weberich, et Maria Helena Boesten majorennis ex Busschelken sub Beek: testes fuere Sebastianus Boesten, et Maria Catharina Boesten. in fidem subsignarunt. Peter Mathijs Leenarts x hoc est signum sponsae nescientis scribere x hoc est signum S. Boesten qua testis nescientis scribere x hoc est signum Mariae Cath. Boesten qua testis nescientis scribere quod testor A. Somijn past. (getuigen: zijn zwager en haar broer Sebastianus Boesten, Maria Catharina Boesten)
met

Maria Helena Boesten (Boosten), dr. van Joannes Boesten en Catharina Nijsten,
ged. Rooms Katholiek op maandag 13 maart 1769 te Beek [Li] 13. Maria Helena fil. leg: Jo(ann)is Boesten et Cath(a)r(inae): Nijsten coniug: ex Beeck, suscept. Martino Voncken no(min)e Jo(ann)is Voncken, et Maria Helena Heinen. (getuigen: Martinus Voncken nms. Joannes Voncken, haar aangetrouwde oom Joannes Voncken door Martinus Voncken en Helena Heijnen als Maria Helena Heinen),
doopgetuige van Maria Josephina Snijders op woensdag 8 april 1801 te Spaubeek [Li],
ovl. (ongeveer 76 jaar oud) op zondag 10 augustus 1845 te Groot Genhout [Li] - Beek akte 47 [BS: 78 jaar].

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria*1796 Webrig [Li]    
Maria~1797 Spaubeek [Li]    
Joannes*1799 Spaubeek [Li] †1868 Schimmert [Li] 69
Gerardus*1801 Spaubeek [Li]    
Maria~1802 Spaubeek [Li] †1803 Spaubeek [Li] 0
Petronella*1804 Spaubeek [Li]    


Joannes Petrus Lenaerts
Jan Pieter (Joannes Petrus), genoemd naar zijn peter Lenaerts (Leenarts, Lienaerts),
geb. te Spaubeek [Li],
ged. Rooms Katholiek op donderdag 17 januari 1760 aldaar 17 jan: baptisatus est Jo(ann)es Petrus filius Matthiae Lenarts et Mariae Meutjens sus(ceptores) Petrus Meutjens et Mechtildis Keulers (getuigen: zijn oudoom Petrus Meutens, Mechtildis Keulers),
doopgetuige van zijn nicht Maria Catharina Leenarts op dinsdag 28 juni 1796 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn nicht Joanna Maria Lenaerts op maandag 6 februari 1786 te Beek [Li],
getuige bij kerk. huw. van zijn zwager Jan (Joannes) Kleijnjans en zijn zus Maria Catharina Lenaerts op dinsdag 6 mei 1788 te Spaubeek [Li],
ovl. (ongeveer 80 jaar oud) op dinsdag 27 oktober 1840 om acht uur 's morgens te Spaubeek [Li] - akte 12 [BS: 84 jaar] (getuigen: Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Raedemackers (klompenmaker, 48 jaar, Spaubeek, is bij overlijden aanwezig geweest) en Peter (Petrus) Kurvers als Pieter Curvers (werkman, 50 jaar, Spaubeek, nabuur)).

 • Vader:
  Matthias Lenaerts (Leenarts, Leenaerts), zn. van Petrus Lijenarts en Judith Notermans,
  ged. Rooms Katholiek op donderdag 8 december 1729 te Spaubeek [Li] 8 mensis xbris anni praecedentis baptisatus est Matthias filius Petri Leenarts et Judith Notermans susceptores Jo(ann)es Wouters et Maria Schuttiens (getuigen: Joannes Wouters en zijn achternicht Maria Schutjens, als Maria Schuttjens),
  getuige bij kerk. huw. van Joannes Hagemans en Catharina Jans op dinsdag 26 november 1748 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Maria Gertrudis Hermans op maandag 19 februari 1759 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn neef Petrus Matthias Coumans op dinsdag 2 oktober 1759 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn nicht Sophia (Maria Sophia) Wijnen op zaterdag 10 november 1764 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn kleindochter Maria Lenaerts op donderdag 17 december 1778 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn kleindochter Maria Helena Leenarts op donderdag 12 september 1793 te Spaubeek [Li],
  tr,
  kerk.huw. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 23 jaar oud) (Rooms Katholiek) op dinsdag 17 oktober 1752 te Spaubeek [Li] 17 octobris matrimonio juncti sunt Matthias Lenaerts et Maria Meutens testes Henricus Vromen custos et Catharina Meutens (getuigen: Henricus Vroemen als Henricus Vromen koster en zijn schoonzuster en haar zus Catharina Meutens) met
 • Moeder:
  Maria Meutens (Meutjens), dr. van Stephanus Meutens en Anna Hamekers,
  ged. Rooms Katholiek op donderdag 6 januari 1729 te Merkelbeek [Li],
  doopgetuige van haar nicht Agnes (Maria Agnes) Wouters op zaterdag 14 februari 1756 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Maria Ida Coumans op maandag 28 februari 1791 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar kleindochter Anna Maria Leenders op zondag 11 februari 1781 te Beek [Li],
  doopgetuige van haar kleindochter Maria Catharina Leenders op vrijdag 15 augustus 1783 te Beek [Li],
  doopgetuige van haar neef Joannes Matthias Lenaerts op vrijdag 31 augustus 1781 te Spaubeek [Li],
  ovl. (ongeveer 66 jaar oud) op zondag 28 juni 1795 te Spaubeek [Li],
  begr. op dinsdag 30 juni 1795 aldaar 28va obijt in Spaubeck Maria Meutjens sexagenaria, vidua Mathiae Leenarts, extremis s.r. ecclesiae sacramentis munita, et 30ma ejusdem sepulta est..

tr,
kerk.huw. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 27 jaar oud) (Rooms Katholiek) op dinsdag 27 november 1792 aldaar 27. 9bris post tres proclamationes conjuncti sunt in facie ecclesiae Joannes Petrus Leenarts et Maria Catharina Cremers ex Craijwinckel ambo majorennes: testes fuere Joannes Jacobus Leenarts et Anna Catharina Cremers. in fidem subsignarunt Joannes Pieter Leenarts. hoc est signum sponsae nescientis scribere. Joannes Jacobus Leenarts hoc x est signum Annae Catharinae Cremers qua testis quod testor A.G. Somijn past. loci. (getuigen: zijn oom Jacobus Leenarts als Joannes Jacobys Leenarts en zijn schoonzuster en haar zus Anna Catrin (Anna Catharina) Cremers)
met

Mari Catrin (Maria Catharina) Cremers (Creemers), dr. van Claes (Nicolaus) Creemers en Heijlecken (Helena) Houben,
geb. te Krawinkel [Li],
ged. Rooms Katholiek op donderdag 18 juli 1765 te Geleen [Li] (getuige: Catrin Paes, Andries Cremers),
doopgetuige van Severinus Lienaerts op zondag 13 maart 1803 te Spaubeek [Li],
ovl. (ongeveer 51 jaar oud) op zaterdag 14 juni 1817 te Spaubeek [Li] - akte 15 [BS: 52 jaar].

Uit dit huwelijk 8 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria*1793 Spaubeek [Li] †1794 Spaubeek [Li] 1
Petrus*1796 Spaubeek [Li]    
Joannes*1798 Spaubeek [Li]    
Maria*1802  †1812 Spaubeek [Li] 9
Joannes*1803 Spaubeek [Li] †1804 Spaubeek [Li] 0
Jan Jakob*1804 Spaubeek [Li] †1878 Rothem [Li] 73
Nicolaus*1807 Spaubeek [Li]    
Joannes*1810 Spaubeek [Li] †1814 Spaubeek [Li] 4


Anna Maria Lenaerts
Anna Maria, genoemd naar haar meter Lenaerts,
ged. Rooms Katholiek op zaterdag 12 januari 1765 te Spaubeek [Li] 12 baptisata est Anna Maria filia leg: Matthiae Lenaerts et Mariae Meutjens susceperunt Adamus Wynen et Anna Meutjens (getuigen: haar aangetrouwde oom Adamus Wijnen en haar tante Anna Meutens).

 • Vader:
  Matthias Lenaerts (Leenarts, Leenaerts), zn. van Petrus Lijenarts en Judith Notermans,
  ged. Rooms Katholiek op donderdag 8 december 1729 te Spaubeek [Li] 8 mensis xbris anni praecedentis baptisatus est Matthias filius Petri Leenarts et Judith Notermans susceptores Jo(ann)es Wouters et Maria Schuttiens (getuigen: Joannes Wouters en zijn achternicht Maria Schutjens, als Maria Schuttjens),
  getuige bij kerk. huw. van Joannes Hagemans en Catharina Jans op dinsdag 26 november 1748 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Maria Gertrudis Hermans op maandag 19 februari 1759 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn neef Petrus Matthias Coumans op dinsdag 2 oktober 1759 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn nicht Sophia (Maria Sophia) Wijnen op zaterdag 10 november 1764 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn kleindochter Maria Lenaerts op donderdag 17 december 1778 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn kleindochter Maria Helena Leenarts op donderdag 12 september 1793 te Spaubeek [Li],
  tr.
  kerk.huw. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 23 jaar oud) (Rooms Katholiek) op dinsdag 17 oktober 1752 te Spaubeek [Li] 17 octobris matrimonio juncti sunt Matthias Lenaerts et Maria Meutens testes Henricus Vromen custos et Catharina Meutens (getuigen: Henricus Vroemen als Henricus Vromen koster en zijn schoonzuster en haar zus Catharina Meutens) met
 • Moeder:
  Maria Meutens (Meutjens), dr. van Stephanus Meutens en Anna Hamekers,
  ged. Rooms Katholiek op donderdag 6 januari 1729 te Merkelbeek [Li],
  doopgetuige van haar nicht Agnes (Maria Agnes) Wouters op zaterdag 14 februari 1756 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Maria Ida Coumans op maandag 28 februari 1791 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar kleindochter Anna Maria Leenders op zondag 11 februari 1781 te Beek [Li],
  doopgetuige van haar kleindochter Maria Catharina Leenders op vrijdag 15 augustus 1783 te Beek [Li],
  doopgetuige van haar neef Joannes Matthias Lenaerts op vrijdag 31 augustus 1781 te Spaubeek [Li],
  ovl. (ongeveer 66 jaar oud) op zondag 28 juni 1795 te Spaubeek [Li],
  begr. op dinsdag 30 juni 1795 aldaar 28va obijt in Spaubeck Maria Meutjens sexagenaria, vidua Mathiae Leenarts, extremis s.r. ecclesiae sacramentis munita, et 30ma ejusdem sepulta est..