$boomnaam$
Joannes Boesten
Joannes Boesten (Boosten),
geb. te Groot Genhout [Li],
ged. op dinsdag 1 juli 1732 te Beek [Li] 1. baptizatus est sub conditione Jo(ann)es filius Gerardi Boesten et Joannae Houdeens conjugum, suscept: Petro Heijnen et Mariâ Boesten. (getuige: Petrus Heijnen, Maria Boesten),
doopgetuige van zijn achternicht Maria Agnes Houdiens op woensdag 13 juni 1781 te Spaubeek [Li].

otr. op vrijdag 15 oktober 1756 te Beek [Li],
tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 23 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zondag 31 oktober 1756 te Beek [Li] [inschrijving] dito ut supra Johannes Boosten j:m: van G. gen hout met Catharina Niessen j:d: ook van G. gen hout. [copulatie] d(en). 31. octob:,
kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 31 oktober 1756 aldaar eodem [=31-10-1756] matrimonio juncti sunt Joannes Boesten et Catharina Nijsten ambo ex Beck coram me et testibus Joanne Nijsten et Joanne Hodiens ex Spaubeck. (getuige: Joannes Nijsten, Joannes Hodiens uit Spaubeek)
met

Catharina Nijsten (Niessen), dr. van Janus (Sebastianus) Nijsten en Aleidis Paesmans,
geb. te Groot Genhout [Li],
ged. Rooms Katholiek op dinsdag 20 januari 1733 te Beek [Li] 20. baptizata est Catharina filia Sebastiani Nysten et Aleijdis Paesmans conjugum, susceptoribus Gerardo Hoppers et Gertrude Speer. (getuige: Gerardus Hoppers, Gertrude Speer),
getuige bij kerk. huw. van Joannes Voncken en haar zus Maria Nijsten op zondag 13 oktober 1748 te Beek [Li],
doopgetuige van haar kleindochter Maria Catharina Leenarts op dinsdag 28 juni 1796 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar kleinzoon Gerardus Leenarts op woensdag 25 februari 1801 te Spaubeek [Li].

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerardus~1758 Beek [Li]    
Sebastianus~1761 Beek [Li]    
Joannes~1764 Beek [Li]    
Joanna~1766 Beek [Li]    
Maria~1769 Beek [Li] †1845 Groot Genhout [Li] 76
Joannes~1772 Beek [Li]    


Stamvader Boesten
Stamvader Boesten.

tr.
met

Nn .

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Egidius*1666     
Joannes*1678     


Gerardus Boesten
Gerardus Boesten,
ged. Rooms Katholiek op dinsdag 14 februari 1758 te Beek [Li] 14. bap(ti)s(atus) est Gerardus filius leg: Jo(ann)is Boesten et Cath: Nijsten coniug(um) suscept. Gerardo Boesten et Maria Nijsten no(min)e Aleijdis Pasmans. (getuigen: zijn grootvader Gerardus Boesten, zijn tante Maria Nijsten nms. Aleijdis Pasmans en zijn grootmoeder Aleidis Paesmans als Aleijdis Pasmans door Maria Nijsten),
doopgetuige van zijn neef Gerardus Leenarts op woensdag 25 februari 1801 te Spaubeek [Li].


Sebastianus Boesten
Sebastianus Boesten,
ged. Rooms Katholiek op zondag 8 maart 1761 te Beek [Li] 8va martij bapt. est Sebastianus Boesten et Cath: Nijsten coniug. ex Beeck. suscept: Jo(ann)e Nijsten et Joanna Hodiens. (getuigen: zijn oom Joannes Nijsten en zijn grootmoeder Jenne (Joanna) Houdiens als Joanna Hodiens),
getuige bij kerk. huw. van Pieter Mathijs (Petrus Matthias) Lenaerts en zijn zus Maria Helena Boesten op donderdag 2 juli 1795 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn achternicht Maria Judith Leenarts op donderdag 28 augustus 1794 te Spaubeek [Li].


Joannes Petrus Boesten
Joannes Petrus Boesten,
ged. Rooms Katholiek op donderdag 19 januari 1764 te Beek [Li] 19na Jo(ann)es Petrus fil. leg: Jo(ann)is Boesten et Cathar: Nijsten coniug: suscept. Petro Hodiens et Maria Nijsten (getuigen: zijn achterneef Petrus Houdiens als Petrus Hodiens en zijn tante Maria Nijsten),
doopgetuige van zijn nicht Maria Agnes Leenarts op zondag 24 oktober 1802 te Spaubeek [Li].


Joanna Maria Boesten
Joanna Maria Boesten,
ged. Rooms Katholiek op vrijdag 24 oktober 1766 te Beek [Li] 24ta Jo(ann)a Maria fil. leg: Jo(ann)is Boesten et Cath(a)r(inae) Nijsten coniug: suscept: Petro Nijsten et Agnete Foukens ex Spaubeeck no(min)e Annae Meusch. (getuigen: haar oom Petrus Nijsten, Agnes (Agnetis) Fokens als Agnete Foukens uit Spaubeek nms. Anna Meusch, Anna Meusch [Vreusch?] door Agnete Foukens uit Spaubeek).


Joannes Boesten
Joannes Boesten,
ged. Rooms Katholiek op dinsdag 10 maart 1772 te Beek [Li] 10. Jo(ann)es filius leg: Jo(ann)is Boesten et Cathar: Nijsten coniug: ex Beeck, suscept: Petro Heinen et Maria Nijsten (getuigen: Petrus Heijnen als Petrus Heinen en zijn tante Maria Nijsten).


Joanna Houdiens
Jenne (Joanna) Houdiens (Houdeens),
geb. voor 1711,
doopgetuige van haar kleinzoon Sebastianus Boesten op zondag 8 maart 1761 te Beek [Li],
ovl. (minstens 64 jaar oud) op zondag 21 januari 1776,
begr. op zondag 21 januari 1776 te Beek [Li] (Joanna Hodiens e.v. Gerardus Boesten).

tr. (resp. minstens 20 en ongeveer 38 jaar oud) (Nederlands Hervormd) in 1731 te Beek [Li] denselv(en) dito nogh Gerhardus Boosten weduwena[a]r van Peternella Frissen van Schimmert. met Jenne Houdiens woonende aen het Busseltjen.,
kerk.huw. op zondag 4 februari 1731 aldaar item eâdem [=04-02-1731] die Gerardus Boesten cum Annâ Houdeens, testibus Martino Boesten et Elizabeth Houdeens. (getuigen: zijn neef Martinus Boesten, Elizabeth Houdeens)
met

Gerardus Boesten (Boosten), zn. van Egidius Boesten en Maria Sijben,
geb. te Schimmert [Li] Byse [=Op de Bies],
ged. Rooms Katholiek op zondag 7 september 1692 aldaar (getuige: Kerchofs, Gertrudis Hoen),
doopgetuige van zijn kleinzoon Gerardus Boesten op dinsdag 14 februari 1758 te Beek [Li],
doopgetuige van Gerard (Joannes Gerardus) Peters op zaterdag 17 augustus 1771 te Spaubeek [Li],
tr. (1),
kerk.huw. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 36 jaar oud) (Rooms Katholiek) op woensdag 10 oktober 1725 te Spaubeek [Li] 10 mensis oct anni praecedentis matrimonio juncti sunt Gerardus Boesten ex Byse et Petronella Frijschen testes fuerunt Jo(ann)es Frijschen et Joannes Stassen (getuigen: haar broer Joannes Frissen als Joannes Frijsschen en Joannes Stassen [koster])
met Petronilla Frissen. Uit dit huwelijk 3 kinderen.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joannes~1732 Groot Genhout [Li]    
Agnes~1734 Beek [Li] †1738 Beek [Li] 3
Agnes~1738 Beek [Li]    


Agnes Boesten
Agnes Boesten,
ged. Rooms Katholiek op dinsdag 14 september 1734 te Beek [Li] 14. baptizata est Agnes filia Gerardi Boesten et Joannae Houdeens conj: suscept: Theodoro Houdeens et Joannâ Boesten loco Elizabeth Boesten. (getuigen: haar oom Theodorus Houdiens als Theodorus Houdeens, haar tante Joanna Boesten nms. Elizabeth Boesten en haar tante Elisabetha Boesten als Elizabeth Boesten door Joanna Boesten),
ovl. (hoogstens 3 jaar oud) voor 1738 te Beek [Li].


Agnes Boesten
Agnes Boesten,
ged. Rooms Katholiek op woensdag 9 juli 1738 te Beek [Li] 9. Agnes filia Gerardi Boesten et Joannae Houdeens conj: suscept: Hermanno Dederen et Joannâ Boesten. (getuigen: Hermannus Dederen en haar tante Joanna Boesten).


Nn
Nn .

tr.
met

Stamvader Boesten.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Egidius*1666     
Joannes*1678     


Anna Margaretha Kurvers
Margaretha (Anna Margaretha) Kurvers (Curvers, Cörvers),
ged. Rooms Katholiek op zaterdag 24 augustus 1754 [buitenechtelijk gedoopt] te Beek [Li] 24. aug: bapt(i)s(ata) est Anna Margaretha filia illeg(i)t(i)ma, per subsequens matrimonium legitimata Annae Maria Huijn ex Spauwbeek, ex patre Hermanno Kurvers  et Anna Maria Huyn, suscept Petro Huijn ex Spaubek et Anna Korvers ex Spaubeek. (getuigen: haar oom Petrus Hoen als Petrus Huijn uit Spaubeek en haar tante Anna Corvers als Anna Korvers uit Spaubeek),
ovl. (ongeveer 43 jaar oud) op vrijdag 27 oktober 1797,
begr. op vrijdag 27 oktober 1797 te Schinnen [Li] (Margaretha Cörvers e.v. Theodorus Ramekers; e.v. Hermannus Claessens).

tr. (1),
kerk.huw. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 26 jaar oud) (Rooms Katholiek) op woensdag 13 mei 1778 aldaar 13 maij praevijs 3 bannis matrimonio juncti sunt Hermanus Claessens et Mageritha Kurvers testibus Petro Erckens et Sijbilla [verder niets geschreven] (getuigen: Peter (Petrus) Erckens, Sijbilla [verder niets geschreven])
met

Hermanus Klaessen (Claessen, Claessens), zn. van Mathias Claessen en Sibilla (Maria Sibilla) Damas,
ged. op zondag 26 december 1751 te Schimmert [Li] (getuige: Henricus Voncken, Maria Pitsweggen, Theodorus Kals),
doopgetuige van zijn neef Hermannus Monnissen op maandag 12 mei 1777 te Beek [Li],
ovl. (ongeveer 37 jaar oud) op zaterdag 11 april 1789,
begr. op zaterdag 11 april 1789 te Schinnen [Li] (Hermannus Claessens e.v. Margaretha Curvers).

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Mathias~1778 Schinnen [Li] †1778 Schinnen [Li] 0
Anna~1779 Schinnen [Li] †1779 Schinnen [Li] 0
Nn~1780 Schinnen [Li] †1780 Schinnen [Li] 0
Henricus~1781 Schinnen [Li] †1788 Schinnen [Li] 6
Anna~1784 Schinnen [Li]    
Maria~1787 Schinnen [Li]    
Joannes~1789 Schinnen [Li]    

tr. (2),
kerk.huw. (resp. ongeveer 35 en ongeveer 26 jaar oud) (Rooms Katholiek) op dinsdag 15 september 1789 aldaar (getuigen: haar zus Maria Gertrudis Curvers, Petrus Mathias Reijnaerdts)
met

Theodorus Rameckers, zn. van Servatius Bovens en Anna Raemeckers,
ged. op woensdag 22 september 1762 te Schinnen [Li] (getuigen: zijn oom Theodorus Raemeckers, Helena Erckens),
ovl. (ongeveer 32 jaar oud) op zondag 9 augustus 1795,
begr. op zondag 9 augustus 1795 te Schinnen [Li] (Theodorus Rameckers e.v. Margaretha Cörvers).

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Catharina~1790 Schinnen [Li]    
Nn*1794 Schinnen [Li]   0


Servatius Bovens
Servatius Bovens,
geb. voor 1739,
ovl. (minstens 39 jaar oud) op woensdag 4 november 1778,
begr. op woensdag 4 november 1778 te Schinnen [Li] (Servatius Bovens e.v. Anna Ramekers).

tr,
kerk.huw. (resp. minstens 25 en ongeveer 31 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zondag 4 november 1764 aldaar (getuige: Joanna Gertrudis Winckens, Petrus Josephus Diederen, Wilhelmus Demacker)
met

Anna Raemeckers (Rameckers), dr. van Henricus Rameckers en Anna Offermans,
ged. Rooms Katholiek op donderdag 5 maart 1733 te Schinnen [Li] (getuigen: haar oom Jacobus Offermans, haar oom Mevis (Bartholomaeus) Offermans (vervangende getuige), Anna Maessen, vervangende getuige: Elisabetha de Macker),
ovl. (ongeveer 62 jaar oud) op donderdag 3 maart 1796,
begr. op donderdag 3 maart 1796 te Schinnen [Li] (Anna Rameckers e.v. Servatius Bovens).

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Theodorus~1762 Schinnen [Li] †1795 Schinnen [Li] 32
Anna~1764 Schinnen [Li]    
Joannes~1765 Schinnen [Li]    
Hermannus~1767 Schinnen [Li] †1772 Schinnen [Li] 4
Henricus~1769 Schinnen [Li] †1771 Schinnen [Li] 1
Maria~1772 Schinnen [Li] †1773 Schinnen [Li] 0
Jacobus~1774 Schinnen [Li]    


Nn Claessens
Nn Claessens,
ged. Rooms Katholiek op woensdag 30 augustus 1780 te Schinnen [Li],
ovl. op woensdag 30 augustus 1780,
begr. op woensdag 30 augustus 1780 aldaar (NN Claessens kind van Hermannus Claessens en Margaretha Curvers).


Joannes Mathias Claessens
Joannes Mathias (Jean Matthieu (Fr.)) Claessens,
geb. te Schinnen [Li] [huw.reg. 01-01-1789],
ged. Rooms Katholiek op zondag 25 januari 1789 aldaar (getuigen: zijn aangetrouwde oom Joannes Monnissen en zijn aangetrouwde tante Maria Catharina Martens als Maria Catharina Martijns).

tr. (resp. ongeveer 22 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 31 januari 1811 te Spaubeek [Li] - akte 2 [BS: opm. Geboortedatum brg niet correct],
kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 3 februari 1811 aldaar 3tia febrij praeviis tribus bannis in facie ecclesiae contraxerunt matrimonium Joannes Mathias Claessens incola de Spaubeck et Joanna Maria Peters ex Hulsberg testes fuerunt Joannes Wilhelmus Christoffels et Christianus Kurvers testor J.J. Raemaekers pastor in Spaubeck (getuigen: Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Christoffels [veldwachter, gemeentebode] en Christianus Kurvers [de achterneef van moeder Margaretha Kurvers])
met

Joanna Maria (Jeannette Marie (Fr.)) Peters, dr. van Joannes Peters en Maria Sporken,
geb. op vrijdag 25 mei 1787 te Hulsberg [Li] [huw.reg.].


Mathias Claessens
Mathias Claessens,
ged. Rooms Katholiek op vrijdag 9 oktober 1778 te Schinnen [Li] (getuigen: zijn grootmoeder Maria (Anna Maria) Heunen en zijn grootvader Mathias Claessen),
ovl. (ongeveer 8 dagen oud) op zaterdag 17 oktober 1778,
begr. op zaterdag 17 oktober 1778 te Schinnen [Li] (Mathias Claessens zn. van Hermannus Claessens en Anna Margaretha Curvers).


Anna Maria Claessens
Anna Maria Claessens,
ged. Rooms Katholiek op zondag 12 september 1779 te Schinnen [Li] (getuigen: haar grootvader Herman (Hermannus) Corvers als Hermannus Curvers en haar grootmoeder Sibilla (Maria Sibilla) Damas),
ovl. (ongeveer 20 dagen oud) op zaterdag 2 oktober 1779,
begr. op zaterdag 2 oktober 1779 te Schinnen [Li] (Anna Maria Claessens dr. van Hermannus Claessen en Anna Margaretha Curvers).


Henricus Claessens
Henricus Claessens,
ged. Rooms Katholiek op zaterdag 22 december 1781 te Schinnen [Li] (getuigen: zijn oom Hendrick (Henricus) Curvers als Henricus Cörvers en zijn tante Elizabetha Klaessen als Anna Elisabeth Claessens),
ovl. (ongeveer 6 jaar oud) op zaterdag 16 februari 1788,
begr. op zaterdag 16 februari 1788 te Schinnen [Li] (Henricus Claessens zn. van Hermannus Claessens en Anna Margaretha Curvers).


Anna Maria Claessens
Anna Maria Claessens,
ged. Rooms Katholiek op zaterdag 7 augustus 1784 te Schinnen [Li] (getuigen: haar oom Joannes Corvers als Joannes Cörvers en haar tante Anna Maria Claessens).


Maria Gertrudis Claessens
Maria Gertrudis Claessens,
ged. Rooms Katholiek op zaterdag 28 juli 1787 te Schinnen [Li] (getuigen: haar tante Maria Gertrudis Curvers, haar oom Mathias Claessen, vervangende getuige: Anna Maria Hennen).