$boomnaam$
Johannes Martinus Heijnen
Johannes Martinus (Joannes Martinus, Jean Martin (Fr.)) Heijnen,
geb. op donderdag 6 december 1810 om elf uur 's avonds in het huis van zijn ouders te Spaubeek [Li] - akte 33,
ged. Rooms Katholiek op donderdag 6 december 1810 aldaar baptisatus ab obstetrice bokken anna maria [=gedoopt door de vroedvrouw Anna Maria  Bokken]. 1810 6ta xbris circa 11 vespertinam natus est et ab obstetrice Anna Maria Bokken assecuratus fuit Joannes Martinus filius leg: Petri Mathiae Heynen et Catharinae Elisabethae Wouters postera die suppletae sunt ceremoniae in favorem prolis susc fuere Martinus Wouters et Maria Agnes Hanssen. testor JJ Raemaekers pastor in Spaubeck (getuigen: zijn oom Marten (Martinus) Wouters en zijn aangetrouwde tante Maria Agnes (Maria Agnetis) Hanssen),
geen beroep,
ovl. op zaterdag 29 maart 1834 om tien uur 's avonds in het huis van zijn ouders te Spaubeek [Li] - akte 11 (getuigen: Jozef (Joseph) Waldraeth als Jozef Walraad (zadelaar, 70 jaar, nabuur, kan niet schrijven) en Jan (Joannes) Cremers (zonder beroep, 78 jaar, nabuur, kan niet schrijven)).


Matthias Heijnen
Matthias Heijnen,
geb. voor 1699 te Spaubeek [Li],
brandewijnstoker,
doopgetuige van zijn nicht Maria Sijbilla Heijnen op dinsdag 17 januari 1741 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn achternicht Judith (Maria Judith) Boschouers op vrijdag 20 december 1754 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn kleinzoon Matthias Cuijpers op woensdag 19 mei 1756 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Geurt (Godefridus) Geurts op maandag 10 juli 1752 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn kleinzoon Mathijs (Matthias) Vroemen op dinsdag 9 februari 1768 te Schinnen [Li],
doopgetuige van Maria Anna Menis op woensdag 7 oktober 1767 te Schimmert [Li],

De bokkerijders stelen koperen stookketel op donderdag 10 november 1740 te Spaubeek [Li]
,
Antoon Winckens is op 19 juli 1751 nog postuum beschuldigd door Peter Schols uit Spaubeek van:

Het afnemen van de eed in 1738 in het boschken achter Wolfhagen, mede aanwezig Geerlingh Daniëls, Wijn Wijnen e.a.
Het verstoppen van een koperen brouwketel welke in de nacht van 10 op 11 november 1740 was gestolen bij Mathijs Heijnen te Spaubeek. De ketel werd gedragen bij zeker Toontje in de beemden in het dorp Schinnen (Wolfhagen), deze is in 1743 gexecuteerd. De ketel is na 3 dagen en 3 nachten in diens coolhof te hebben gestaan naar Broeksittard gebracht en van daar naar Sittard en aldaar verkocht aan de ouden Jood Levy.

Vanwege de bekentenissen van zijn complicen werd Antoon Winckens op 11 november 1743 gearresteerd en op kasteel ter Borg gevangen gezet. Na confrontatie met de beide Catsberghen werd besloten tot een scherper examen.

Na behoorlijke territie op 3 december 1743 recollectie op 5 december 1743 bekent Antoon dat hij:
Tijdens de diefstal bij Duijckers in het Raath als schildwacht te hebben dienst gedaan.
Tijdens de diefstal bij Clemens te Sittard als schildwacht op de Boonenbrug te hebben dienst gedaan, zijn aandeel was 3 specie-schillingen.
Tijdens de diefstal bij Mathijs Houtvast te Grijsegrubben als schildwacht te hebben dienst gedaan, zijn aandeel was 3 blamusers.
Tijdens de inbraak op de capelanie te Hoensbroek aan de Schure-eik gepost te hebben, zijn aandeel was 3 specie-schillingen.
Tijdens de inbraak in de kerk te Amstenrade als schildwacht in het veld te hebben gestaan

Na ingewonnen advies van twee rechtsgeleerden werd Antoon Winckens als schuldig aan diverse diefstallen met braak op 14 december 1743 gevonnist. Het vonnis luidde als volgt: “gecondemneert om aan eenen paal geworgd te worden totdat den doodt volgt ende daernaer verbrant te worden met confiscatie zijner goederen en effecten met verbott van in 100 jaeren niet meer te bouwen op de plaetse van het huis dat sall worden afgebroken omdat het gediend heeft tot schuilplaats van dieven en schelmen”

Op 17 december 1743 wordt Antoon Winckens tesamen met Joes Catsberg (de rode speelman van Nagelbeek), diens zoon Johannes Catsberg jr. (Henske van Nagelbeek), Johannes Schoerens (het Scheuerke) en Hendrick Witmakers (Marien Hentjen) op de Danikerberg gewurgd aan een paal en worden hun lijken verbrand.

(Bron: De Bokkenrijders in de familie Winkens; www.winkens.eu/Bokkenrijders.htm)


Ovl. (Minstens 70 jaar oud) in juli 1769 te Spaubeek [Li],
begr. in juli 1769 aldaar [geen datum] obyt Matthias Heynen conjux Mariae Vlocken qui ejusd(em): sepultus est, o[mn]ibus eccl[es]iae sacramentis ante obitum rite praemunitus..

tr. (1),
kerk.huw. (resp. minstens 22 en minstens 19 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zondag 1 februari 1722 te Spaubeek [Li] 1 februarij cum dispensatione et tertio et quarto gradu consanguinitas contraxerunt matrimonium Matthias Heynen et Mari[a] Geurts testes fuerunt Jo[ann]es Wouters et Jo(ann)es Stassen (getuigen: Jan (Joannes) Wouters en Joannes Stassen [koster])
met

Maria Geurts, dr. van Peter (Petrus) Geurts en Agnes (Agnetis) Preuts,
geb. voor 1702,
doopgetuige van Maria Haemers op vrijdag 14 februari 1721 te Spaubeek [Li],
ovl. (minstens 21 jaar oud) op zondag 24 oktober 1723 te Spaubeek [Li],
begr. op dinsdag 26 oktober 1723 die 24. octobris pie in domino obijt Maria Geurts uxor Matthiae Heijnen sacro viatico et extrema unxione munita et 26. more catholico sepulta aldaar.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Mechtildis~1722 Spaubeek [Li]    

tr. (2),
kerk.huw. (resp. minstens 25 en minstens 20 jaar oud) (Rooms Katholiek) op dinsdag 31 oktober 1724 aldaar 31 octobris sacramento matrimonii copulati sunt Matthias Heijnen, viduus Mariae Geurts et Maria Vlecken testes fuerunt Theodorus Heynen et Jo(ann)es Stassen. (getuigen: zijn broer en haar zwager Theodorus Heijnen en Joannes Stassen)
met

Maria Vlecken (Flecken), dr. van Christianus Vlecken en Helena Cocx,
geb. voor 1704 vermoedelijk te Millen [Nw, Duitsland],
doopgetuige van Joannes Petrus Geurts op zondag 16 augustus 1744 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar kleindochter Maria Helena Vroemen op maandag 4 november 1765 te Schinnen [Li],
ovl. (minstens 66 jaar oud) op zondag 23 december 1770 te Spaubeek [Li],
begr. op dinsdag 25 december 1770 aldaar 23 o[mn]ibus eccl(es)iae sacramentis rite praemunita obyt: Maria Vlecken vidua Mathiae Heynen quae 25 ejusd(em): sepultus est..

Uit dit huwelijk 8 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Petrus~1725 Spaubeek [Li] †1779 Spaubeek [Li] 53
Christiaan~1727 Spaubeek [Li] †1797 Spaubeek [Li] 69
Sophia~1729 Spaubeek [Li] †1775 Schin op Geul [Li] 45
Maria*1731 Spaubeek [Li] †1806 Schinnen [Li] 74
Helena~1732 Spaubeek [Li]    
Theodorus~1734 Spaubeek [Li] †1818 Spaubeek [Li] 84
Joanna~1737 Spaubeek [Li] †1819 Spaubeek [Li] 82
Petrus~1741 Spaubeek [Li] †1747 Spaubeek [Li] 6


Maria Vlecken
Maria Vlecken (Flecken),
geb. voor 1704 vermoedelijk te Millen [Nw, Duitsland],
doopgetuige van Joannes Petrus Geurts op zondag 16 augustus 1744 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar kleindochter Maria Helena Vroemen op maandag 4 november 1765 te Schinnen [Li],
ovl. (minstens 66 jaar oud) op zondag 23 december 1770 te Spaubeek [Li],
begr. op dinsdag 25 december 1770 aldaar 23 o[mn]ibus eccl(es)iae sacramentis rite praemunita obyt: Maria Vlecken vidua Mathiae Heynen quae 25 ejusd(em): sepultus est..

tr,
kerk.huw. (resp. minstens 20 en minstens 25 jaar oud) (Rooms Katholiek) op dinsdag 31 oktober 1724 te Spaubeek [Li] 31 octobris sacramento matrimonii copulati sunt Matthias Heijnen, viduus Mariae Geurts et Maria Vlecken testes fuerunt Theodorus Heynen et Jo(ann)es Stassen. (getuigen: zijn broer en haar zwager Theodorus Heijnen en Joannes Stassen)
met

Matthias Heijnen, zn. van Peter (Petrus) Heijnen op de Stein en Mechel (Mechtildis) Engels,
geb. voor 1699 te Spaubeek [Li],
brandewijnstoker,
doopgetuige van zijn nicht Maria Sijbilla Heijnen op dinsdag 17 januari 1741 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn achternicht Judith (Maria Judith) Boschouers op vrijdag 20 december 1754 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn kleinzoon Matthias Cuijpers op woensdag 19 mei 1756 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Geurt (Godefridus) Geurts op maandag 10 juli 1752 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn kleinzoon Mathijs (Matthias) Vroemen op dinsdag 9 februari 1768 te Schinnen [Li],
doopgetuige van Maria Anna Menis op woensdag 7 oktober 1767 te Schimmert [Li],

De bokkerijders stelen koperen stookketel op donderdag 10 november 1740 te Spaubeek [Li]
,
Antoon Winckens is op 19 juli 1751 nog postuum beschuldigd door Peter Schols uit Spaubeek van:

Het afnemen van de eed in 1738 in het boschken achter Wolfhagen, mede aanwezig Geerlingh Daniëls, Wijn Wijnen e.a.
Het verstoppen van een koperen brouwketel welke in de nacht van 10 op 11 november 1740 was gestolen bij Mathijs Heijnen te Spaubeek. De ketel werd gedragen bij zeker Toontje in de beemden in het dorp Schinnen (Wolfhagen), deze is in 1743 gexecuteerd. De ketel is na 3 dagen en 3 nachten in diens coolhof te hebben gestaan naar Broeksittard gebracht en van daar naar Sittard en aldaar verkocht aan de ouden Jood Levy.

Vanwege de bekentenissen van zijn complicen werd Antoon Winckens op 11 november 1743 gearresteerd en op kasteel ter Borg gevangen gezet. Na confrontatie met de beide Catsberghen werd besloten tot een scherper examen.

Na behoorlijke territie op 3 december 1743 recollectie op 5 december 1743 bekent Antoon dat hij:
Tijdens de diefstal bij Duijckers in het Raath als schildwacht te hebben dienst gedaan.
Tijdens de diefstal bij Clemens te Sittard als schildwacht op de Boonenbrug te hebben dienst gedaan, zijn aandeel was 3 specie-schillingen.
Tijdens de diefstal bij Mathijs Houtvast te Grijsegrubben als schildwacht te hebben dienst gedaan, zijn aandeel was 3 blamusers.
Tijdens de inbraak op de capelanie te Hoensbroek aan de Schure-eik gepost te hebben, zijn aandeel was 3 specie-schillingen.
Tijdens de inbraak in de kerk te Amstenrade als schildwacht in het veld te hebben gestaan

Na ingewonnen advies van twee rechtsgeleerden werd Antoon Winckens als schuldig aan diverse diefstallen met braak op 14 december 1743 gevonnist. Het vonnis luidde als volgt: “gecondemneert om aan eenen paal geworgd te worden totdat den doodt volgt ende daernaer verbrant te worden met confiscatie zijner goederen en effecten met verbott van in 100 jaeren niet meer te bouwen op de plaetse van het huis dat sall worden afgebroken omdat het gediend heeft tot schuilplaats van dieven en schelmen”

Op 17 december 1743 wordt Antoon Winckens tesamen met Joes Catsberg (de rode speelman van Nagelbeek), diens zoon Johannes Catsberg jr. (Henske van Nagelbeek), Johannes Schoerens (het Scheuerke) en Hendrick Witmakers (Marien Hentjen) op de Danikerberg gewurgd aan een paal en worden hun lijken verbrand.

(Bron: De Bokkenrijders in de familie Winkens; www.winkens.eu/Bokkenrijders.htm)


Ovl. (Minstens 70 jaar oud) in juli 1769 te Spaubeek [Li],
begr. in juli 1769 aldaar [geen datum] obyt Matthias Heynen conjux Mariae Vlocken qui ejusd(em): sepultus est, o[mn]ibus eccl[es]iae sacramentis ante obitum rite praemunitus.,
tr. (1)
met Maria Geurts. Uit dit huwelijk een dochter.

Uit dit huwelijk 8 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Petrus~1725 Spaubeek [Li] †1779 Spaubeek [Li] 53
Christiaan~1727 Spaubeek [Li] †1797 Spaubeek [Li] 69
Sophia~1729 Spaubeek [Li] †1775 Schin op Geul [Li] 45
Maria*1731 Spaubeek [Li] †1806 Schinnen [Li] 74
Helena~1732 Spaubeek [Li]    
Theodorus~1734 Spaubeek [Li] †1818 Spaubeek [Li] 84
Joanna~1737 Spaubeek [Li] †1819 Spaubeek [Li] 82
Petrus~1741 Spaubeek [Li] †1747 Spaubeek [Li] 6


Petrus Heijnen
Petrus,genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde [Peter Heijnen] Heijnen,
ged. Rooms Katholiek op donderdag 16 augustus 1725 te Spaubeek [Li] item 16 aug anni praefati baptisatus Petrus filius Matthiae Heynen et Mariae Vlecken quem e sacrofonte susceperunt Petrus Heijnen op de Stein et [verder niets geschreven] (getuige: zijn grootvader Peter (Petrus) Heijnen op de Stein),
doopgetuige van zijn nicht Maria Joanna Heijnen op donderdag 14 april 1774 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn neef Peter Mathijs (Petrus Mathias) Heijnen op zaterdag 31 oktober 1772 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn nicht Maria Mechtildis Cuijpers op woensdag 11 augustus 1762 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Joannes Petrus Peters op zondag 22 mei 1768 te Spaubeek [Li],
getuige bij kerk. huw. van zijn broer Theodorus Heijnen en zijn achternicht Catharina (Maria Catharina) Bemelmans op dinsdag 12 november 1771 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Joannes Boesten op dinsdag 10 maart 1772 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn nicht Joanna Catharina Vroemen op zondag 6 september 1772 te Schinnen [Li],
doopgetuige van zijn achterneef Jan Pieter (Joannes Petrus) Coumans op zondag 19 mei 1776 te Spaubeek [Li],
getuige bij kerk. huw. van zijn broer Christiaan (Christianus) Heijnen en zijn schoonzuster Maria Agnes Lambertina Eijsschen op zondag 18 juli 1773 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn nicht Maria Catharina Martens op zondag 16 augustus 1772 te Beek [Li],
ovl. (ongeveer 53 jaar oud) op vrijdag 19 maart 1779 ongehuwd op 56 jarige leeftijd te Spaubeek [Li],
begr. op zondag 21 maart 1779 aldaar 19 martij circa 1am nocturnam obyt Petrus Heijnen coelebs 56 annorum, qui 21ma ejusdem sepultus est..

 • Vader:
  Matthias Heijnen, zn. van Peter (Petrus) Heijnen op de Stein en Mechel (Mechtildis) Engels,
  geb. voor 1699 te Spaubeek [Li],
  brandewijnstoker,
  doopgetuige van zijn nicht Maria Sijbilla Heijnen op dinsdag 17 januari 1741 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn achternicht Judith (Maria Judith) Boschouers op vrijdag 20 december 1754 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn kleinzoon Matthias Cuijpers op woensdag 19 mei 1756 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Geurt (Godefridus) Geurts op maandag 10 juli 1752 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn kleinzoon Mathijs (Matthias) Vroemen op dinsdag 9 februari 1768 te Schinnen [Li],
  doopgetuige van Maria Anna Menis op woensdag 7 oktober 1767 te Schimmert [Li],

  De bokkerijders stelen koperen stookketel op donderdag 10 november 1740 te Spaubeek [Li]
  ,
  Antoon Winckens is op 19 juli 1751 nog postuum beschuldigd door Peter Schols uit Spaubeek van:

  Het afnemen van de eed in 1738 in het boschken achter Wolfhagen, mede aanwezig Geerlingh Daniëls, Wijn Wijnen e.a.
  Het verstoppen van een koperen brouwketel welke in de nacht van 10 op 11 november 1740 was gestolen bij Mathijs Heijnen te Spaubeek. De ketel werd gedragen bij zeker Toontje in de beemden in het dorp Schinnen (Wolfhagen), deze is in 1743 gexecuteerd. De ketel is na 3 dagen en 3 nachten in diens coolhof te hebben gestaan naar Broeksittard gebracht en van daar naar Sittard en aldaar verkocht aan de ouden Jood Levy.

  Vanwege de bekentenissen van zijn complicen werd Antoon Winckens op 11 november 1743 gearresteerd en op kasteel ter Borg gevangen gezet. Na confrontatie met de beide Catsberghen werd besloten tot een scherper examen.

  Na behoorlijke territie op 3 december 1743 recollectie op 5 december 1743 bekent Antoon dat hij:
  Tijdens de diefstal bij Duijckers in het Raath als schildwacht te hebben dienst gedaan.
  Tijdens de diefstal bij Clemens te Sittard als schildwacht op de Boonenbrug te hebben dienst gedaan, zijn aandeel was 3 specie-schillingen.
  Tijdens de diefstal bij Mathijs Houtvast te Grijsegrubben als schildwacht te hebben dienst gedaan, zijn aandeel was 3 blamusers.
  Tijdens de inbraak op de capelanie te Hoensbroek aan de Schure-eik gepost te hebben, zijn aandeel was 3 specie-schillingen.
  Tijdens de inbraak in de kerk te Amstenrade als schildwacht in het veld te hebben gestaan

  Na ingewonnen advies van twee rechtsgeleerden werd Antoon Winckens als schuldig aan diverse diefstallen met braak op 14 december 1743 gevonnist. Het vonnis luidde als volgt: “gecondemneert om aan eenen paal geworgd te worden totdat den doodt volgt ende daernaer verbrant te worden met confiscatie zijner goederen en effecten met verbott van in 100 jaeren niet meer te bouwen op de plaetse van het huis dat sall worden afgebroken omdat het gediend heeft tot schuilplaats van dieven en schelmen”

  Op 17 december 1743 wordt Antoon Winckens tesamen met Joes Catsberg (de rode speelman van Nagelbeek), diens zoon Johannes Catsberg jr. (Henske van Nagelbeek), Johannes Schoerens (het Scheuerke) en Hendrick Witmakers (Marien Hentjen) op de Danikerberg gewurgd aan een paal en worden hun lijken verbrand.

  (Bron: De Bokkenrijders in de familie Winkens; www.winkens.eu/Bokkenrijders.htm)


  Ovl. (Minstens 70 jaar oud) in juli 1769 te Spaubeek [Li],
  begr. in juli 1769 aldaar [geen datum] obyt Matthias Heynen conjux Mariae Vlocken qui ejusd(em): sepultus est, o[mn]ibus eccl[es]iae sacramentis ante obitum rite praemunitus.,
  tr. (1),
  kerk.huw. (resp. minstens 22 en minstens 19 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zondag 1 februari 1722 aldaar 1 februarij cum dispensatione et tertio et quarto gradu consanguinitas contraxerunt matrimonium Matthias Heynen et Mari[a] Geurts testes fuerunt Jo[ann]es Wouters et Jo(ann)es Stassen (getuigen: Jan (Joannes) Wouters en Joannes Stassen [koster])
  met Maria Geurts. Uit dit huwelijk een dochter.
  tr. (2),
  kerk.huw. (resp. minstens 25 en minstens 20 jaar oud) (Rooms Katholiek) op dinsdag 31 oktober 1724 te Spaubeek [Li] 31 octobris sacramento matrimonii copulati sunt Matthias Heijnen, viduus Mariae Geurts et Maria Vlecken testes fuerunt Theodorus Heynen et Jo(ann)es Stassen. (getuigen: zijn broer en haar zwager Theodorus Heijnen en Joannes Stassen) met
 • Moeder:
  Maria Vlecken (Flecken), dr. van Christianus Vlecken en Helena Cocx,
  geb. voor 1704 vermoedelijk te Millen [Nw, Duitsland],
  doopgetuige van Joannes Petrus Geurts op zondag 16 augustus 1744 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar kleindochter Maria Helena Vroemen op maandag 4 november 1765 te Schinnen [Li],
  ovl. (minstens 66 jaar oud) op zondag 23 december 1770 te Spaubeek [Li],
  begr. op dinsdag 25 december 1770 aldaar 23 o[mn]ibus eccl(es)iae sacramentis rite praemunita obyt: Maria Vlecken vidua Mathiae Heynen quae 25 ejusd(em): sepultus est..


Christianus Heijnen
Christiaan (Christianus) Heijnen,
ged. Rooms Katholiek op vrijdag 21 november 1727 te Spaubeek [Li] 21 9bris 1727 baptisatus est Christianus filius Matthiae Heijnen et Mariae Vlecken patrinus Theodorus Heynen et Helena Schil[i]ngs ex Schimmert (getuigen: zijn oom Theodorus Heijnen, Helena Schil[i]ngs uit Schimmert [=e.v. Leonardus Habets ww]),
getuige bij kerk. huw. van zijn zwager Jasparus Vroemen en zijn zus Joanna Catharina Heijnen op woensdag 30 januari 1765 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn achternicht Elisabeth (Maria Elisabeth) Boschouers op zondag 2 november 1760 te Spaubeek [Li],
getuige bij kerk. huw. van Geurt (Godefridus) Cremers en Maria Willems op dinsdag 26 november 1748 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn neef Christiaan Cuijpers op donderdag 26 april 1764 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn neef Crist (Christianus) Heijnen op maandag 10 november 1777 te Spaubeek [Li],
getuige bij kerk. huw. van Joannes Wilhelmus Führen en zijn nicht Cornelia Heijnen op donderdag 9 oktober 1755 te Geilenkirchen [Nw, Duitsland],
getuige bij kerk. huw. van zijn broer Theodorus Heijnen en zijn achternicht Catharina (Maria Catharina) Bemelmans op dinsdag 12 november 1771 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn nicht Maria Catharina Martens op zondag 16 augustus 1772 te Beek [Li],
doopgetuige van Maria Anna Menis op woensdag 7 oktober 1767 te Schimmert [Li],
ovl. (ongeveer 69 jaar oud) op maandag 12 juni 1797 te Spaubeek [Li] - akte 9,
begr. [waarschijnlijk 13 of 14 juni 1797] aldaar 00-00-1797 Christianus Heynen maritus Mariae Agnetis Eijssen.

 • Vader:
  Matthias Heijnen, zn. van Peter (Petrus) Heijnen op de Stein en Mechel (Mechtildis) Engels,
  geb. voor 1699 te Spaubeek [Li],
  brandewijnstoker,
  doopgetuige van zijn nicht Maria Sijbilla Heijnen op dinsdag 17 januari 1741 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn achternicht Judith (Maria Judith) Boschouers op vrijdag 20 december 1754 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn kleinzoon Matthias Cuijpers op woensdag 19 mei 1756 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Geurt (Godefridus) Geurts op maandag 10 juli 1752 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn kleinzoon Mathijs (Matthias) Vroemen op dinsdag 9 februari 1768 te Schinnen [Li],
  doopgetuige van Maria Anna Menis op woensdag 7 oktober 1767 te Schimmert [Li],

  De bokkerijders stelen koperen stookketel op donderdag 10 november 1740 te Spaubeek [Li]
  ,
  Antoon Winckens is op 19 juli 1751 nog postuum beschuldigd door Peter Schols uit Spaubeek van:

  Het afnemen van de eed in 1738 in het boschken achter Wolfhagen, mede aanwezig Geerlingh Daniëls, Wijn Wijnen e.a.
  Het verstoppen van een koperen brouwketel welke in de nacht van 10 op 11 november 1740 was gestolen bij Mathijs Heijnen te Spaubeek. De ketel werd gedragen bij zeker Toontje in de beemden in het dorp Schinnen (Wolfhagen), deze is in 1743 gexecuteerd. De ketel is na 3 dagen en 3 nachten in diens coolhof te hebben gestaan naar Broeksittard gebracht en van daar naar Sittard en aldaar verkocht aan de ouden Jood Levy.

  Vanwege de bekentenissen van zijn complicen werd Antoon Winckens op 11 november 1743 gearresteerd en op kasteel ter Borg gevangen gezet. Na confrontatie met de beide Catsberghen werd besloten tot een scherper examen.

  Na behoorlijke territie op 3 december 1743 recollectie op 5 december 1743 bekent Antoon dat hij:
  Tijdens de diefstal bij Duijckers in het Raath als schildwacht te hebben dienst gedaan.
  Tijdens de diefstal bij Clemens te Sittard als schildwacht op de Boonenbrug te hebben dienst gedaan, zijn aandeel was 3 specie-schillingen.
  Tijdens de diefstal bij Mathijs Houtvast te Grijsegrubben als schildwacht te hebben dienst gedaan, zijn aandeel was 3 blamusers.
  Tijdens de inbraak op de capelanie te Hoensbroek aan de Schure-eik gepost te hebben, zijn aandeel was 3 specie-schillingen.
  Tijdens de inbraak in de kerk te Amstenrade als schildwacht in het veld te hebben gestaan

  Na ingewonnen advies van twee rechtsgeleerden werd Antoon Winckens als schuldig aan diverse diefstallen met braak op 14 december 1743 gevonnist. Het vonnis luidde als volgt: “gecondemneert om aan eenen paal geworgd te worden totdat den doodt volgt ende daernaer verbrant te worden met confiscatie zijner goederen en effecten met verbott van in 100 jaeren niet meer te bouwen op de plaetse van het huis dat sall worden afgebroken omdat het gediend heeft tot schuilplaats van dieven en schelmen”

  Op 17 december 1743 wordt Antoon Winckens tesamen met Joes Catsberg (de rode speelman van Nagelbeek), diens zoon Johannes Catsberg jr. (Henske van Nagelbeek), Johannes Schoerens (het Scheuerke) en Hendrick Witmakers (Marien Hentjen) op de Danikerberg gewurgd aan een paal en worden hun lijken verbrand.

  (Bron: De Bokkenrijders in de familie Winkens; www.winkens.eu/Bokkenrijders.htm)


  Ovl. (Minstens 70 jaar oud) in juli 1769 te Spaubeek [Li],
  begr. in juli 1769 aldaar [geen datum] obyt Matthias Heynen conjux Mariae Vlocken qui ejusd(em): sepultus est, o[mn]ibus eccl[es]iae sacramentis ante obitum rite praemunitus.,
  tr. (1),
  kerk.huw. (resp. minstens 22 en minstens 19 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zondag 1 februari 1722 aldaar 1 februarij cum dispensatione et tertio et quarto gradu consanguinitas contraxerunt matrimonium Matthias Heynen et Mari[a] Geurts testes fuerunt Jo[ann]es Wouters et Jo(ann)es Stassen (getuigen: Jan (Joannes) Wouters en Joannes Stassen [koster])
  met Maria Geurts. Uit dit huwelijk een dochter,
  tr. (2),
  kerk.huw. (resp. minstens 25 en minstens 20 jaar oud) (Rooms Katholiek) op dinsdag 31 oktober 1724 te Spaubeek [Li] 31 octobris sacramento matrimonii copulati sunt Matthias Heijnen, viduus Mariae Geurts et Maria Vlecken testes fuerunt Theodorus Heynen et Jo(ann)es Stassen. (getuigen: zijn broer en haar zwager Theodorus Heijnen en Joannes Stassen) met
 • Moeder:
  Maria Vlecken (Flecken), dr. van Christianus Vlecken en Helena Cocx,
  geb. voor 1704 vermoedelijk te Millen [Nw, Duitsland],
  doopgetuige van Joannes Petrus Geurts op zondag 16 augustus 1744 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar kleindochter Maria Helena Vroemen op maandag 4 november 1765 te Schinnen [Li],
  ovl. (minstens 66 jaar oud) op zondag 23 december 1770 te Spaubeek [Li],
  begr. op dinsdag 25 december 1770 aldaar 23 o[mn]ibus eccl(es)iae sacramentis rite praemunita obyt: Maria Vlecken vidua Mathiae Heynen quae 25 ejusd(em): sepultus est..

otr. op zaterdag 3 juli 1773 te Beek [Li],
tr. (resp. ongeveer 45 en ongeveer 24 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zondag 18 juli 1773 te Beek [Li] [inschrijv:] d(en). 3. jullij [sic] Christiaen Heinen. j.m. van Spa[u]beek met Maria Agnees Eissens. j.d. van Prenthagen. [getrouwd] d(en). 18. jullij.,
kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 18 juli 1773 aldaar hac 18va july anni 1773 matrimonio juncti sunt Christianus Heijnen ex Spaubeeck et Maria Agnes Eijsschen ex Beeck coram me et testibus Petro Heijnen et Maria Eijschen et pluribus alys. (getuigen: zijn broer en haar zwager Petrus Heijnen en zijn schoonzuster en haar zus Maria Eijsschen),

woont in Spaubeek(dorp) in 1798 te Spaubeek [Li]
,
in het bevolkingsregister van 1798 woont Maria Agnes Eijsschen weduwe van (Christianus) Heijnen en Andries (Arnold?) Heijnen (soon) in Spaubeek nr. 48,

woont op adres Spaubeek 54 in 1833 te Spaubeek [Li]
met

Maria Agnes Lambertina Eijsschen (Eijssen), dr. van Arnoldus Eijsschen (bewoner van Printhagen [Genhout]) en Anna (Maria Anna) Danen,
geb. te Zichem [Vb, België] [ovl.reg. Spaubeek],
ged. Rooms Katholiek op donderdag 10 oktober 1748 aldaar,
doopgetuige van haar neef Joannes Wilhelmus Vromen op donderdag 11 april 1776 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Catrina (Catharina) Aelfers op zondag 20 januari 1799 te Munstergeleen [Li],
ovl. (ongeveer 59 jaar oud) op donderdag 28 januari 1808 te Spaubeek [Li] - akte 2 [BS: 60 jaar],
begr. op zaterdag 30 januari 1808 aldaar 1808 28 jan(ua)rij circa 9nam matutinam obijt Maria Agnes Eijssen aetatis 60 annorum vidua Christiani Heijnen extremis s:r:e: sacramentis munita et 30 hujus sepulta.

Uit dit huwelijk 8 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria~1774 Spaubeek [Li] †1857 Born [Li] 83
Arnold~1775 Spaubeek [Li] †1850 Spaubeek [Li] 74
Mathijs~1778 Spaubeek [Li] †1850 Spaubeek [Li] 71
Pieter*1780 Spaubeek [Li] †1848 Spaubeek [Li] 67
Joannes*1783 Spaubeek [Li] †1811 Spaubeek [Li] 28
Anna*1785 Spaubeek [Li] †1794 Spaubeek [Li] 8
Maria*1788 Spaubeek [Li] †1826 Spaubeek [Li] 38
Helena*1790 Spaubeek [Li] †1876 Spaubeek [Li] 85


Sophia Heijnen
Sophia (Maria Sophia), genoemd naar haar meter Heijnen,
ged. Rooms Katholiek op donderdag 29 december 1729 te Spaubeek [Li] 29 xbris 1729 baptisata est Sophia filia Matthiae Heijnen et Mariae Vlecken quam e sacro fonte susceperunt Leonardus Habet et Sophia Mevis uxor Theodori Geurts (getuigen: Sophia Mevis, e.v. Theodorus Geurts, Leonardus Habets [uit Schimmert ww]),
doopgetuige van Joannes Petrus Geurts op zondag 16 augustus 1744 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Maria Catharina Cleijnen op zaterdag 21 maart 1761 te Spaubeek [Li],
ovl. (ongeveer 45 jaar oud) op maandag 20 maart 1775,
begr. op maandag 20 maart 1775 te Schin op Geul [Li] (Sophia Heijnen e.v. Andreas Kupers).

 • Vader:
  Matthias Heijnen, zn. van Peter (Petrus) Heijnen op de Stein en Mechel (Mechtildis) Engels,
  geb. voor 1699 te Spaubeek [Li],
  brandewijnstoker,
  doopgetuige van zijn nicht Maria Sijbilla Heijnen op dinsdag 17 januari 1741 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn achternicht Judith (Maria Judith) Boschouers op vrijdag 20 december 1754 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn kleinzoon Matthias Cuijpers op woensdag 19 mei 1756 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Geurt (Godefridus) Geurts op maandag 10 juli 1752 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn kleinzoon Mathijs (Matthias) Vroemen op dinsdag 9 februari 1768 te Schinnen [Li],
  doopgetuige van Maria Anna Menis op woensdag 7 oktober 1767 te Schimmert [Li],

  De bokkerijders stelen koperen stookketel op donderdag 10 november 1740 te Spaubeek [Li]
  ,
  Antoon Winckens is op 19 juli 1751 nog postuum beschuldigd door Peter Schols uit Spaubeek van:

  Het afnemen van de eed in 1738 in het boschken achter Wolfhagen, mede aanwezig Geerlingh Daniëls, Wijn Wijnen e.a.
  Het verstoppen van een koperen brouwketel welke in de nacht van 10 op 11 november 1740 was gestolen bij Mathijs Heijnen te Spaubeek. De ketel werd gedragen bij zeker Toontje in de beemden in het dorp Schinnen (Wolfhagen), deze is in 1743 gexecuteerd. De ketel is na 3 dagen en 3 nachten in diens coolhof te hebben gestaan naar Broeksittard gebracht en van daar naar Sittard en aldaar verkocht aan de ouden Jood Levy.

  Vanwege de bekentenissen van zijn complicen werd Antoon Winckens op 11 november 1743 gearresteerd en op kasteel ter Borg gevangen gezet. Na confrontatie met de beide Catsberghen werd besloten tot een scherper examen.

  Na behoorlijke territie op 3 december 1743 recollectie op 5 december 1743 bekent Antoon dat hij:
  Tijdens de diefstal bij Duijckers in het Raath als schildwacht te hebben dienst gedaan.
  Tijdens de diefstal bij Clemens te Sittard als schildwacht op de Boonenbrug te hebben dienst gedaan, zijn aandeel was 3 specie-schillingen.
  Tijdens de diefstal bij Mathijs Houtvast te Grijsegrubben als schildwacht te hebben dienst gedaan, zijn aandeel was 3 blamusers.
  Tijdens de inbraak op de capelanie te Hoensbroek aan de Schure-eik gepost te hebben, zijn aandeel was 3 specie-schillingen.
  Tijdens de inbraak in de kerk te Amstenrade als schildwacht in het veld te hebben gestaan

  Na ingewonnen advies van twee rechtsgeleerden werd Antoon Winckens als schuldig aan diverse diefstallen met braak op 14 december 1743 gevonnist. Het vonnis luidde als volgt: “gecondemneert om aan eenen paal geworgd te worden totdat den doodt volgt ende daernaer verbrant te worden met confiscatie zijner goederen en effecten met verbott van in 100 jaeren niet meer te bouwen op de plaetse van het huis dat sall worden afgebroken omdat het gediend heeft tot schuilplaats van dieven en schelmen”

  Op 17 december 1743 wordt Antoon Winckens tesamen met Joes Catsberg (de rode speelman van Nagelbeek), diens zoon Johannes Catsberg jr. (Henske van Nagelbeek), Johannes Schoerens (het Scheuerke) en Hendrick Witmakers (Marien Hentjen) op de Danikerberg gewurgd aan een paal en worden hun lijken verbrand.

  (Bron: De Bokkenrijders in de familie Winkens; www.winkens.eu/Bokkenrijders.htm)


  Ovl. (Minstens 70 jaar oud) in juli 1769 te Spaubeek [Li],
  begr. in juli 1769 aldaar [geen datum] obyt Matthias Heynen conjux Mariae Vlocken qui ejusd(em): sepultus est, o[mn]ibus eccl[es]iae sacramentis ante obitum rite praemunitus.,
  tr. (1),
  kerk.huw. (resp. minstens 22 en minstens 19 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zondag 1 februari 1722 aldaar 1 februarij cum dispensatione et tertio et quarto gradu consanguinitas contraxerunt matrimonium Matthias Heynen et Mari[a] Geurts testes fuerunt Jo[ann]es Wouters et Jo(ann)es Stassen (getuigen: Jan (Joannes) Wouters en Joannes Stassen [koster])
  met Maria Geurts. Uit dit huwelijk een dochter,
  tr. (2),
  kerk.huw. (resp. minstens 25 en minstens 20 jaar oud) (Rooms Katholiek) op dinsdag 31 oktober 1724 te Spaubeek [Li] 31 octobris sacramento matrimonii copulati sunt Matthias Heijnen, viduus Mariae Geurts et Maria Vlecken testes fuerunt Theodorus Heynen et Jo(ann)es Stassen. (getuigen: zijn broer en haar zwager Theodorus Heijnen en Joannes Stassen) met
 • Moeder:
  Maria Vlecken (Flecken), dr. van Christianus Vlecken en Helena Cocx,
  geb. voor 1704 vermoedelijk te Millen [Nw, Duitsland],
  doopgetuige van Joannes Petrus Geurts op zondag 16 augustus 1744 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar kleindochter Maria Helena Vroemen op maandag 4 november 1765 te Schinnen [Li],
  ovl. (minstens 66 jaar oud) op zondag 23 december 1770 te Spaubeek [Li],
  begr. op dinsdag 25 december 1770 aldaar 23 o[mn]ibus eccl(es)iae sacramentis rite praemunita obyt: Maria Vlecken vidua Mathiae Heynen quae 25 ejusd(em): sepultus est..

tr. (resp. hoogstens 25 en ongeveer 25 jaar oud) voor 1755
met

Andreas Cuijpers (Kupers),
geb. voor 1730,
ovl. (minstens 49 jaar oud) op vrijdag 26 november 1779,
begr. op vrijdag 26 november 1779 (Andreas Cuijpers) te Schin op Geul [Li].

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Matthias~1756 Spaubeek [Li]    
Andreas~1758 Spaubeek [Li] †1831 Waterval [Li] 73
Maria~1760 Spaubeek [Li]    
Maria~1762 Spaubeek [Li]    
Christiaan~1764 Spaubeek [Li]    
Theodor~1767 Strucht [Li] †1847 Spaubeek [Li] 79


Helena Heijnen
Helena Heijnen,
ged. Rooms Katholiek op zondag 10 februari 1732 te Spaubeek [Li] 10 fbrij anni praecedentis baptisata est Helena filia Matthiae Heijen et Mariae Vlecken conjug quam e sacro fonte susceperunt Servatius Vlecken et Anna Cuypers uxor Petri Lemmens (getuigen: haar achterneef Servatius Flecken, als Servatius Vlecken en Anna Cuijpers e.v. Petrus Lemmens),
getuige bij kerk. huw. van haar zwager Jasparus Vroemen en haar zus Joanna Catharina Heijnen op woensdag 30 januari 1765 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar neef Arnold (Arnoldus) Heijnen op zondag 24 december 1775 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar neef Andreas Cuijpers op dinsdag 17 oktober 1758 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar nicht Maria Helena Cuijpers op zaterdag 12 april 1760 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar neef Hendrick (Henricus) Heijnen op maandag 31 oktober 1774 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar nicht Maria Helena Meex op zondag 4 mei 1755 te Schinnen [Li],
getuige bij kerk. huw. van Joannes Wilhelmus Führen en haar nicht Cornelia Heijnen op donderdag 9 oktober 1755 te Geilenkirchen [Nw, Duitsland],
doopgetuige van Maria Helena Boesten op maandag 13 maart 1769 te Beek [Li],
doopgetuige van haar neef Jacobus (Joannes Jacobus) Vroemen op zondag 18 februari 1770 te Schinnen [Li].

 • Vader:
  Matthias Heijnen, zn. van Peter (Petrus) Heijnen op de Stein en Mechel (Mechtildis) Engels,
  geb. voor 1699 te Spaubeek [Li],
  brandewijnstoker,
  doopgetuige van zijn nicht Maria Sijbilla Heijnen op dinsdag 17 januari 1741 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn achternicht Judith (Maria Judith) Boschouers op vrijdag 20 december 1754 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn kleinzoon Matthias Cuijpers op woensdag 19 mei 1756 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Geurt (Godefridus) Geurts op maandag 10 juli 1752 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn kleinzoon Mathijs (Matthias) Vroemen op dinsdag 9 februari 1768 te Schinnen [Li],
  doopgetuige van Maria Anna Menis op woensdag 7 oktober 1767 te Schimmert [Li],

  De bokkerijders stelen koperen stookketel op donderdag 10 november 1740 te Spaubeek [Li]
  ,
  Antoon Winckens is op 19 juli 1751 nog postuum beschuldigd door Peter Schols uit Spaubeek van:

  Het afnemen van de eed in 1738 in het boschken achter Wolfhagen, mede aanwezig Geerlingh Daniëls, Wijn Wijnen e.a.
  Het verstoppen van een koperen brouwketel welke in de nacht van 10 op 11 november 1740 was gestolen bij Mathijs Heijnen te Spaubeek. De ketel werd gedragen bij zeker Toontje in de beemden in het dorp Schinnen (Wolfhagen), deze is in 1743 gexecuteerd. De ketel is na 3 dagen en 3 nachten in diens coolhof te hebben gestaan naar Broeksittard gebracht en van daar naar Sittard en aldaar verkocht aan de ouden Jood Levy.

  Vanwege de bekentenissen van zijn complicen werd Antoon Winckens op 11 november 1743 gearresteerd en op kasteel ter Borg gevangen gezet. Na confrontatie met de beide Catsberghen werd besloten tot een scherper examen.

  Na behoorlijke territie op 3 december 1743 recollectie op 5 december 1743 bekent Antoon dat hij:
  Tijdens de diefstal bij Duijckers in het Raath als schildwacht te hebben dienst gedaan.
  Tijdens de diefstal bij Clemens te Sittard als schildwacht op de Boonenbrug te hebben dienst gedaan, zijn aandeel was 3 specie-schillingen.
  Tijdens de diefstal bij Mathijs Houtvast te Grijsegrubben als schildwacht te hebben dienst gedaan, zijn aandeel was 3 blamusers.
  Tijdens de inbraak op de capelanie te Hoensbroek aan de Schure-eik gepost te hebben, zijn aandeel was 3 specie-schillingen.
  Tijdens de inbraak in de kerk te Amstenrade als schildwacht in het veld te hebben gestaan

  Na ingewonnen advies van twee rechtsgeleerden werd Antoon Winckens als schuldig aan diverse diefstallen met braak op 14 december 1743 gevonnist. Het vonnis luidde als volgt: “gecondemneert om aan eenen paal geworgd te worden totdat den doodt volgt ende daernaer verbrant te worden met confiscatie zijner goederen en effecten met verbott van in 100 jaeren niet meer te bouwen op de plaetse van het huis dat sall worden afgebroken omdat het gediend heeft tot schuilplaats van dieven en schelmen”

  Op 17 december 1743 wordt Antoon Winckens tesamen met Joes Catsberg (de rode speelman van Nagelbeek), diens zoon Johannes Catsberg jr. (Henske van Nagelbeek), Johannes Schoerens (het Scheuerke) en Hendrick Witmakers (Marien Hentjen) op de Danikerberg gewurgd aan een paal en worden hun lijken verbrand.

  (Bron: De Bokkenrijders in de familie Winkens; www.winkens.eu/Bokkenrijders.htm)


  Ovl. (Minstens 70 jaar oud) in juli 1769 te Spaubeek [Li],
  begr. in juli 1769 aldaar [geen datum] obyt Matthias Heynen conjux Mariae Vlocken qui ejusd(em): sepultus est, o[mn]ibus eccl[es]iae sacramentis ante obitum rite praemunitus.,
  tr. (1),
  kerk.huw. (resp. minstens 22 en minstens 19 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zondag 1 februari 1722 aldaar 1 februarij cum dispensatione et tertio et quarto gradu consanguinitas contraxerunt matrimonium Matthias Heynen et Mari[a] Geurts testes fuerunt Jo[ann]es Wouters et Jo(ann)es Stassen (getuigen: Jan (Joannes) Wouters en Joannes Stassen [koster])
  met Maria Geurts. Uit dit huwelijk een dochter,
  tr. (2),
  kerk.huw. (resp. minstens 25 en minstens 20 jaar oud) (Rooms Katholiek) op dinsdag 31 oktober 1724 te Spaubeek [Li] 31 octobris sacramento matrimonii copulati sunt Matthias Heijnen, viduus Mariae Geurts et Maria Vlecken testes fuerunt Theodorus Heynen et Jo(ann)es Stassen. (getuigen: zijn broer en haar zwager Theodorus Heijnen en Joannes Stassen) met
 • Moeder:
  Maria Vlecken (Flecken), dr. van Christianus Vlecken en Helena Cocx,
  geb. voor 1704 vermoedelijk te Millen [Nw, Duitsland],
  doopgetuige van Joannes Petrus Geurts op zondag 16 augustus 1744 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar kleindochter Maria Helena Vroemen op maandag 4 november 1765 te Schinnen [Li],
  ovl. (minstens 66 jaar oud) op zondag 23 december 1770 te Spaubeek [Li],
  begr. op dinsdag 25 december 1770 aldaar 23 o[mn]ibus eccl(es)iae sacramentis rite praemunita obyt: Maria Vlecken vidua Mathiae Heynen quae 25 ejusd(em): sepultus est..

otr. op zaterdag 21 september 1771 te Beek [Li],
tr. (resp. ongeveer 39 en ongeveer 40 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zondag 6 oktober 1771 te Beek [Li] [inges:] dito ut supra Jacobus Martens j:m. van G.genhout met Helena Heijlen. j.d. van Spa[u]beek [getrouwd] d(en). 6 octob.,
kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 13 oktober 1771 aldaar hac 13tia 8bris matrimonium contraxerunt Jacobus Martins ex Beeck. et Helena Heinen ex Spauwbeeck coram me et testibus Theodoro Heinen et Jacobo Martens ex Beck. (getuigen: zijn zwager en haar broer Theodorus Heijnen als Theodorus Heinen, Jacobus Martens)
met

Jacobus Martens, zn. van Gerardus Martens en Catharina (Anna Catharina) Habets,
ged. Rooms Katholiek op donderdag 24 mei 1731 te Beek [Li] 24. Jacobus filius Gerardi Martens et Annae Cath: Habets coniugum, suscept: Jo(ann)e Martens et Mariâ Habets. (getuigen: zijn oom Jan (Joannes) Martens en zijn tante Maria Habets),
doopgetuige van zijn nicht Maria Odilia Heijnen op zondag 24 februari 1788 te Spaubeek [Li],
ovl. (ongeveer 82 jaar oud) op woensdag 22 december 1813 te Groot Genhout [Li] - Beek akte 151 [BS: 86 jaar, geb te Beek, zn. van NN en NN; e.v. Maria Helena Heijnen].

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria*1772 Beek [Li] †1814 Genhout [Li] 41


Joanna Catharina Heijnen
Joanna Catharina Heijnen,
ged. Rooms Katholiek op woensdag 26 juni 1737 te Spaubeek [Li] 26 junij 1737 baptisata est per rdum dominum Kerckhoofs qua deservitore capellaniae hujus Joanna Catharina filia legitima Matthiae Heijnen et Mariae Vlecken susceptores Angelus Heijnen et Helena Vlecken (getuigen: haar oom Engel (Angelus) Heijnen, als Angelus Heijnen en haar achternicht Helena Vlecken),
doopgetuige van haar neef Pieter (Petrus) Heijnen op vrijdag 17 november 1780 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar achterneef Willem (Jan Willem) Heijnen op dinsdag 17 juni 1806 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Jan (Joannes) Wouters op woensdag 10 augustus 1785 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar achterneef Peter (Joannes Petrus) Heijnen op zaterdag 12 februari 1814 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar nicht Maria Helena Vromen op donderdag 5 maart 1767 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar kleindochter Maria Catharina Vroemen op donderdag 6 september 1804 te Spaubeek [Li],
ovl. (ongeveer 82 jaar oud) op zondag 26 december 1819 te Spaubeek [Li] - akte 41 [BS: 83 jaar].

 • Vader:
  Matthias Heijnen, zn. van Peter (Petrus) Heijnen op de Stein en Mechel (Mechtildis) Engels,
  geb. voor 1699 te Spaubeek [Li],
  brandewijnstoker,
  doopgetuige van zijn nicht Maria Sijbilla Heijnen op dinsdag 17 januari 1741 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn achternicht Judith (Maria Judith) Boschouers op vrijdag 20 december 1754 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn kleinzoon Matthias Cuijpers op woensdag 19 mei 1756 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Geurt (Godefridus) Geurts op maandag 10 juli 1752 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn kleinzoon Mathijs (Matthias) Vroemen op dinsdag 9 februari 1768 te Schinnen [Li],
  doopgetuige van Maria Anna Menis op woensdag 7 oktober 1767 te Schimmert [Li],

  De bokkerijders stelen koperen stookketel op donderdag 10 november 1740 te Spaubeek [Li]
  ,
  Antoon Winckens is op 19 juli 1751 nog postuum beschuldigd door Peter Schols uit Spaubeek van:

  Het afnemen van de eed in 1738 in het boschken achter Wolfhagen, mede aanwezig Geerlingh Daniëls, Wijn Wijnen e.a.
  Het verstoppen van een koperen brouwketel welke in de nacht van 10 op 11 november 1740 was gestolen bij Mathijs Heijnen te Spaubeek. De ketel werd gedragen bij zeker Toontje in de beemden in het dorp Schinnen (Wolfhagen), deze is in 1743 gexecuteerd. De ketel is na 3 dagen en 3 nachten in diens coolhof te hebben gestaan naar Broeksittard gebracht en van daar naar Sittard en aldaar verkocht aan de ouden Jood Levy.

  Vanwege de bekentenissen van zijn complicen werd Antoon Winckens op 11 november 1743 gearresteerd en op kasteel ter Borg gevangen gezet. Na confrontatie met de beide Catsberghen werd besloten tot een scherper examen.

  Na behoorlijke territie op 3 december 1743 recollectie op 5 december 1743 bekent Antoon dat hij:
  Tijdens de diefstal bij Duijckers in het Raath als schildwacht te hebben dienst gedaan.
  Tijdens de diefstal bij Clemens te Sittard als schildwacht op de Boonenbrug te hebben dienst gedaan, zijn aandeel was 3 specie-schillingen.
  Tijdens de diefstal bij Mathijs Houtvast te Grijsegrubben als schildwacht te hebben dienst gedaan, zijn aandeel was 3 blamusers.
  Tijdens de inbraak op de capelanie te Hoensbroek aan de Schure-eik gepost te hebben, zijn aandeel was 3 specie-schillingen.
  Tijdens de inbraak in de kerk te Amstenrade als schildwacht in het veld te hebben gestaan

  Na ingewonnen advies van twee rechtsgeleerden werd Antoon Winckens als schuldig aan diverse diefstallen met braak op 14 december 1743 gevonnist. Het vonnis luidde als volgt: “gecondemneert om aan eenen paal geworgd te worden totdat den doodt volgt ende daernaer verbrant te worden met confiscatie zijner goederen en effecten met verbott van in 100 jaeren niet meer te bouwen op de plaetse van het huis dat sall worden afgebroken omdat het gediend heeft tot schuilplaats van dieven en schelmen”

  Op 17 december 1743 wordt Antoon Winckens tesamen met Joes Catsberg (de rode speelman van Nagelbeek), diens zoon Johannes Catsberg jr. (Henske van Nagelbeek), Johannes Schoerens (het Scheuerke) en Hendrick Witmakers (Marien Hentjen) op de Danikerberg gewurgd aan een paal en worden hun lijken verbrand.

  (Bron: De Bokkenrijders in de familie Winkens; www.winkens.eu/Bokkenrijders.htm)


  Ovl. (Minstens 70 jaar oud) in juli 1769 te Spaubeek [Li],
  begr. in juli 1769 aldaar [geen datum] obyt Matthias Heynen conjux Mariae Vlocken qui ejusd(em): sepultus est, o[mn]ibus eccl[es]iae sacramentis ante obitum rite praemunitus.,
  tr. (1),
  kerk.huw. (resp. minstens 22 en minstens 19 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zondag 1 februari 1722 aldaar 1 februarij cum dispensatione et tertio et quarto gradu consanguinitas contraxerunt matrimonium Matthias Heynen et Mari[a] Geurts testes fuerunt Jo[ann]es Wouters et Jo(ann)es Stassen (getuigen: Jan (Joannes) Wouters en Joannes Stassen [koster])
  met Maria Geurts. Uit dit huwelijk een dochter,
  tr. (2),
  kerk.huw. (resp. minstens 25 en minstens 20 jaar oud) (Rooms Katholiek) op dinsdag 31 oktober 1724 te Spaubeek [Li] 31 octobris sacramento matrimonii copulati sunt Matthias Heijnen, viduus Mariae Geurts et Maria Vlecken testes fuerunt Theodorus Heynen et Jo(ann)es Stassen. (getuigen: zijn broer en haar zwager Theodorus Heijnen en Joannes Stassen) met
 • Moeder:
  Maria Vlecken (Flecken), dr. van Christianus Vlecken en Helena Cocx,
  geb. voor 1704 vermoedelijk te Millen [Nw, Duitsland],
  doopgetuige van Joannes Petrus Geurts op zondag 16 augustus 1744 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar kleindochter Maria Helena Vroemen op maandag 4 november 1765 te Schinnen [Li],
  ovl. (minstens 66 jaar oud) op zondag 23 december 1770 te Spaubeek [Li],
  begr. op dinsdag 25 december 1770 aldaar 23 o[mn]ibus eccl(es)iae sacramentis rite praemunita obyt: Maria Vlecken vidua Mathiae Heynen quae 25 ejusd(em): sepultus est..

tr,
kerk.huw. (beiden ongeveer 27 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op woensdag 30 januari 1765 aldaar 30 januarij cum dispensatione in quarto consang(uinita)tis gradu collaterali aequali et in 3 bannis matrimonio juncti sunt Gasparus Vromen parochianus de Schinnen et Joanna Catharina Heijnen parochiana mea testibus Christiano Heijnen et Helena Heynen et pluribus aliis (getuigen: zijn zwager en haar broer Christiaan (Christianus) Heijnen en zijn schoonzuster en haar zus Helena Heijnen),

woont in Spaubeek(dorp) in 1798 te Spaubeek [Li]
,
in het bevolkingsregister van 1798 woont Jaspar Vromen (cultivateur) en Joan Catrin Heijnen (sijne vrouw) in Spaubeek nr. 43


met

Jasparus (Gasparus, Casparus) Vroemen (Vromen), zn. van Jacobus Vroemen en Maria Pijls,
ged. Rooms Katholiek op maandag 16 december 1737 te Schinnen [Li] (getuige: Joannes Hagens, Catharina Pijls, vervangende getuigen: Sophia Diederen, Wilhelmus Demacker),
overlijdensgetuige van Joes (Joannes) Wouters op zaterdag 27 augustus 1808,
doopgetuige van zijn kleinzoon Caspar (Gaspar) Vromen op dinsdag 16 juli 1799 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn neef Casparus Vroemen op zaterdag 21 april 1764 te Schinnen [Li],
getuige bij kerk. huw. van Joannes Hoen en Catharina Meens op dinsdag 1 juni 1756 te Schinnen [Li],
ovl. (ongeveer 83 jaar oud) op maandag 5 maart 1821 te Spaubeek [Li] - akte 7 [BS: 85 jaar].

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria~1765 Schinnen [Li] †1782 Spaubeek [Li] 16
Mathijs~1768 Schinnen [Li] †1831 Spaubeek [Li] 63
Jacobus~1770 Schinnen [Li] †1856 Spaubeek [Li] 86
Joanna~1772 Schinnen [Li]    
Joannes~1776 Spaubeek [Li] †1782 Spaubeek [Li] 6
Caspar*1782 Spaubeek [Li] †1786 Spaubeek [Li] 4
Joannes*1782 Spaubeek [Li]    


Petrus Matthias Heijnen
Petrus Matthias Heijnen,
ged. Rooms Katholiek op zondag 25 juni 1741 te Spaubeek [Li] 25 junij anni praefati baptisatus est Petrus Matthias filius Matthiae Heynen et Mariae Vlecken con(iu)gu(m) quem e sacro fonte susceperunt Theodorus Heynen nomine Petri Vlecken r: d: pastoris in Valckengerg et Barbara Schrödder uxor Ang[e]li Heynen (getuigen: zijn oom Theodorus Heijnen mns. de heer Petrus Vlecken pastoor te Valkenburg, zijn oom Petrus Vlecken pastoor te Valkenburg door Theodorus Heijnen en zijn aangetrouwde tante Barbara Schrödder e.v. Engel Heijnen),
ovl. (ongeveer 6 jaar oud) op woensdag 20 september 1747 aan dyssenterie te Spaubeek [Li],
begr. op vrijdag 22 september 1747 aldaar eodem obijt ex dissenteria Petrus Mathias 6 annorum filius Mathiae Heijnen et Mariae Vlecken et 22 eiusdem sepultus..

 • Vader:
  Matthias Heijnen, zn. van Peter (Petrus) Heijnen op de Stein en Mechel (Mechtildis) Engels,
  geb. voor 1699 te Spaubeek [Li],
  brandewijnstoker,
  doopgetuige van zijn nicht Maria Sijbilla Heijnen op dinsdag 17 januari 1741 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn achternicht Judith (Maria Judith) Boschouers op vrijdag 20 december 1754 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn kleinzoon Matthias Cuijpers op woensdag 19 mei 1756 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Geurt (Godefridus) Geurts op maandag 10 juli 1752 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn kleinzoon Mathijs (Matthias) Vroemen op dinsdag 9 februari 1768 te Schinnen [Li],
  doopgetuige van Maria Anna Menis op woensdag 7 oktober 1767 te Schimmert [Li],

  De bokkerijders stelen koperen stookketel op donderdag 10 november 1740 te Spaubeek [Li]
  ,
  Antoon Winckens is op 19 juli 1751 nog postuum beschuldigd door Peter Schols uit Spaubeek van:

  Het afnemen van de eed in 1738 in het boschken achter Wolfhagen, mede aanwezig Geerlingh Daniëls, Wijn Wijnen e.a.
  Het verstoppen van een koperen brouwketel welke in de nacht van 10 op 11 november 1740 was gestolen bij Mathijs Heijnen te Spaubeek. De ketel werd gedragen bij zeker Toontje in de beemden in het dorp Schinnen (Wolfhagen), deze is in 1743 gexecuteerd. De ketel is na 3 dagen en 3 nachten in diens coolhof te hebben gestaan naar Broeksittard gebracht en van daar naar Sittard en aldaar verkocht aan de ouden Jood Levy.

  Vanwege de bekentenissen van zijn complicen werd Antoon Winckens op 11 november 1743 gearresteerd en op kasteel ter Borg gevangen gezet. Na confrontatie met de beide Catsberghen werd besloten tot een scherper examen.

  Na behoorlijke territie op 3 december 1743 recollectie op 5 december 1743 bekent Antoon dat hij:
  Tijdens de diefstal bij Duijckers in het Raath als schildwacht te hebben dienst gedaan.
  Tijdens de diefstal bij Clemens te Sittard als schildwacht op de Boonenbrug te hebben dienst gedaan, zijn aandeel was 3 specie-schillingen.
  Tijdens de diefstal bij Mathijs Houtvast te Grijsegrubben als schildwacht te hebben dienst gedaan, zijn aandeel was 3 blamusers.
  Tijdens de inbraak op de capelanie te Hoensbroek aan de Schure-eik gepost te hebben, zijn aandeel was 3 specie-schillingen.
  Tijdens de inbraak in de kerk te Amstenrade als schildwacht in het veld te hebben gestaan

  Na ingewonnen advies van twee rechtsgeleerden werd Antoon Winckens als schuldig aan diverse diefstallen met braak op 14 december 1743 gevonnist. Het vonnis luidde als volgt: “gecondemneert om aan eenen paal geworgd te worden totdat den doodt volgt ende daernaer verbrant te worden met confiscatie zijner goederen en effecten met verbott van in 100 jaeren niet meer te bouwen op de plaetse van het huis dat sall worden afgebroken omdat het gediend heeft tot schuilplaats van dieven en schelmen”

  Op 17 december 1743 wordt Antoon Winckens tesamen met Joes Catsberg (de rode speelman van Nagelbeek), diens zoon Johannes Catsberg jr. (Henske van Nagelbeek), Johannes Schoerens (het Scheuerke) en Hendrick Witmakers (Marien Hentjen) op de Danikerberg gewurgd aan een paal en worden hun lijken verbrand.

  (Bron: De Bokkenrijders in de familie Winkens; www.winkens.eu/Bokkenrijders.htm)


  Ovl. (Minstens 70 jaar oud) in juli 1769 te Spaubeek [Li],
  begr. in juli 1769 aldaar [geen datum] obyt Matthias Heynen conjux Mariae Vlocken qui ejusd(em): sepultus est, o[mn]ibus eccl[es]iae sacramentis ante obitum rite praemunitus.,
  tr. (1),
  kerk.huw. (resp. minstens 22 en minstens 19 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zondag 1 februari 1722 aldaar 1 februarij cum dispensatione et tertio et quarto gradu consanguinitas contraxerunt matrimonium Matthias Heynen et Mari[a] Geurts testes fuerunt Jo[ann]es Wouters et Jo(ann)es Stassen (getuigen: Jan (Joannes) Wouters en Joannes Stassen [koster])
  met Maria Geurts. Uit dit huwelijk een dochter.
  tr. (2),
  kerk.huw. (resp. minstens 25 en minstens 20 jaar oud) (Rooms Katholiek) op dinsdag 31 oktober 1724 te Spaubeek [Li] 31 octobris sacramento matrimonii copulati sunt Matthias Heijnen, viduus Mariae Geurts et Maria Vlecken testes fuerunt Theodorus Heynen et Jo(ann)es Stassen. (getuigen: zijn broer en haar zwager Theodorus Heijnen en Joannes Stassen) met
 • Moeder:
  Maria Vlecken (Flecken), dr. van Christianus Vlecken en Helena Cocx,
  geb. voor 1704 vermoedelijk te Millen [Nw, Duitsland],
  doopgetuige van Joannes Petrus Geurts op zondag 16 augustus 1744 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar kleindochter Maria Helena Vroemen op maandag 4 november 1765 te Schinnen [Li],
  ovl. (minstens 66 jaar oud) op zondag 23 december 1770 te Spaubeek [Li],
  begr. op dinsdag 25 december 1770 aldaar 23 o[mn]ibus eccl(es)iae sacramentis rite praemunita obyt: Maria Vlecken vidua Mathiae Heynen quae 25 ejusd(em): sepultus est..


Jasparus Vroemen
Jasparus (Gasparus, Casparus) Vroemen (Vromen),
ged. Rooms Katholiek op maandag 16 december 1737 te Schinnen [Li] (getuige: Joannes Hagens, Catharina Pijls, vervangende getuigen: Sophia Diederen, Wilhelmus Demacker),
overlijdensgetuige van Joes (Joannes) Wouters op zaterdag 27 augustus 1808,
doopgetuige van zijn kleinzoon Caspar (Gaspar) Vromen op dinsdag 16 juli 1799 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn neef Casparus Vroemen op zaterdag 21 april 1764 te Schinnen [Li],
getuige bij kerk. huw. van Joannes Hoen en Catharina Meens op dinsdag 1 juni 1756 te Schinnen [Li],
ovl. (ongeveer 83 jaar oud) op maandag 5 maart 1821 te Spaubeek [Li] - akte 7 [BS: 85 jaar].

 • Vader:
  Jacobus Vroemen (Vroomen), zn. van Dirck (Theodorus) Vromen en Helena Schurkens,
  ged. Rooms Katholiek op zaterdag 4 juli 1705 te Schinnen [Li] (getuige: Joannes Roomers, Anna Hamers),
  doopgetuige van zijn kleinzoon Jacobus Vroemen op zondag 26 september 1756 te Schinnen [Li],
  doopgetuige van zijn kleindochter Maria Helena Vroemen op maandag 4 november 1765 te Schinnen [Li],
  ovl. (ongeveer 81 jaar oud) op vrijdag 29 december 1786 aan een beroerte te Schinnen [Li],
  begr. op zondag 31 december 1786 aldaar vigesima nona decembris hora nona vespertinali apoplexia tactus obiit in domo Nicolai Claessens in Schinnen Jacobus Vroemen viduus Maria Pijls fuit consuetis ecclesiae sacramentis praemunitus et 31ma sepultus in coemeterio nostro. testor N. Somija pastor. ,
  tr,
  kerk.huw. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 25 jaar oud) (Rooms Katholiek) op dinsdag 29 juni 1728 te Amstenrade [Li] idem in Schinnen (getuige: Catharina Pijls, Joanne Pijls) met
 • Moeder:
  Maria Pijls, dr. van Theodorus Pijls en Elisabeth Cleuters,
  ged. Rooms Katholiek op vrijdag 29 juni 1703 te Amstenrade [Li] (getuige: Catharina Cleuters, Christophorus Berlo, vervangende getuige: Joannes Boors),
  ovl. (ongeveer 48 jaar oud) op donderdag 6 januari 1752,
  begr. op donderdag 6 januari 1752 te Schinnen [Li] (Maria Pijls e.v. Jacobus Vroemen).

tr,
kerk.huw. (beiden ongeveer 27 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op woensdag 30 januari 1765 te Spaubeek [Li] 30 januarij cum dispensatione in quarto consang(uinita)tis gradu collaterali aequali et in 3 bannis matrimonio juncti sunt Gasparus Vromen parochianus de Schinnen et Joanna Catharina Heijnen parochiana mea testibus Christiano Heijnen et Helena Heynen et pluribus aliis (getuigen: zijn zwager en haar broer Christiaan (Christianus) Heijnen en zijn schoonzuster en haar zus Helena Heijnen),

woont in Spaubeek(dorp) in 1798 te Spaubeek [Li]
,
in het bevolkingsregister van 1798 woont Jaspar Vromen (cultivateur) en Joan Catrin Heijnen (sijne vrouw) in Spaubeek nr. 43


met

Joanna Catharina Heijnen, dr. van Matthias Heijnen (brandewijnstoker) en Maria Vlecken,
ged. Rooms Katholiek op woensdag 26 juni 1737 te Spaubeek [Li] 26 junij 1737 baptisata est per rdum dominum Kerckhoofs qua deservitore capellaniae hujus Joanna Catharina filia legitima Matthiae Heijnen et Mariae Vlecken susceptores Angelus Heijnen et Helena Vlecken (getuigen: haar oom Engel (Angelus) Heijnen, als Angelus Heijnen en haar achternicht Helena Vlecken),
doopgetuige van haar neef Pieter (Petrus) Heijnen op vrijdag 17 november 1780 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar achterneef Willem (Jan Willem) Heijnen op dinsdag 17 juni 1806 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Jan (Joannes) Wouters op woensdag 10 augustus 1785 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar achterneef Peter (Joannes Petrus) Heijnen op zaterdag 12 februari 1814 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar nicht Maria Helena Vromen op donderdag 5 maart 1767 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar kleindochter Maria Catharina Vroemen op donderdag 6 september 1804 te Spaubeek [Li],
ovl. (ongeveer 82 jaar oud) op zondag 26 december 1819 te Spaubeek [Li] - akte 41 [BS: 83 jaar].

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria~1765 Schinnen [Li] †1782 Spaubeek [Li] 16
Mathijs~1768 Schinnen [Li] †1831 Spaubeek [Li] 63
Jacobus~1770 Schinnen [Li] †1856 Spaubeek [Li] 86
Joanna~1772 Schinnen [Li]    
Joannes~1776 Spaubeek [Li] †1782 Spaubeek [Li] 6
Caspar*1782 Spaubeek [Li] †1786 Spaubeek [Li] 4
Joannes*1782 Spaubeek [Li]    


Maria Geurts
Maria Geurts,
geb. voor 1702,
doopgetuige van Maria Haemers op vrijdag 14 februari 1721 te Spaubeek [Li],
ovl. (minstens 21 jaar oud) op zondag 24 oktober 1723 te Spaubeek [Li],
begr. op dinsdag 26 oktober 1723 die 24. octobris pie in domino obijt Maria Geurts uxor Matthiae Heijnen sacro viatico et extrema unxione munita et 26. more catholico sepulta aldaar.

 • Vader:
  Peter (Petrus, Theodorus) Geurts, zn. van Nn Geurts en Nn ,
  geb. voor 1641 vermoedelijk te Schinnen [Li],
  doopgetuige van zijn kleinzoon Petrus Geurts op maandag 13 september 1700 te Spaubeek [Li],
  getuige bij kerk. huw. van zijn zoon Dirick (Theodorus) Geurts en zijn schoondochter Sophia Mevis op zaterdag 21 november 1711 te Spaubeek [Li],
  ovl. (minstens 81 jaar oud) op dinsdag 18 augustus 1722,
  begr. op vrijdag 21 augustus 1722 te Spaubeek [Li] 18. augusti [hierboven: pie] obijt Petrus Geurts viduus Agnetis Preuten et 21. huius sepultus est more catholicæ,
  tr,
  kerk.huw. (resp. minstens 30 en ongeveer 25 jaar oud) (Rooms Katholiek) op donderdag 2 juli 1671 aldaar 2 july getrouwt Peter Geurts en Agnes Preuts getuigen Cattharina Hagens Francisce Randenraet. (getuigen: Helena Hagens als Cattharina Hagens en Francisca van Randenraedt als Francisca Randenraet) met
 • Moeder:
  Agnes (Agnetis) Preuts (Preuten, Pruts), dr. van Simon Preuts en Cornelia ,
  ged. Rooms Katholiek op maandag 13 november 1645 te Schinnen [Li],
  doopgetuige van haar kleinzoon Albertus Slangen op zondag 17 april 1701 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Maria Hanssen op maandag 15 januari 1714 te Schinnen [Li],
  ovl. (ongeveer 70 jaar oud) op maandag 27 januari 1716 te Spaubeek [Li],
  begr. op woensdag 29 januari 1716 aldaar 27. obijt Agnes Preuten [hieronder: uxor Petri Geurts] et 29. de more sepulta.

tr,
kerk.huw. (resp. minstens 19 en minstens 22 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zondag 1 februari 1722 aldaar 1 februarij cum dispensatione et tertio et quarto gradu consanguinitas contraxerunt matrimonium Matthias Heynen et Mari[a] Geurts testes fuerunt Jo[ann]es Wouters et Jo(ann)es Stassen (getuigen: Jan (Joannes) Wouters en Joannes Stassen [koster])
met

Matthias Heijnen, zn. van Peter (Petrus) Heijnen op de Stein en Mechel (Mechtildis) Engels,
geb. voor 1699 te Spaubeek [Li],
brandewijnstoker,
doopgetuige van zijn nicht Maria Sijbilla Heijnen op dinsdag 17 januari 1741 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn achternicht Judith (Maria Judith) Boschouers op vrijdag 20 december 1754 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn kleinzoon Matthias Cuijpers op woensdag 19 mei 1756 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Geurt (Godefridus) Geurts op maandag 10 juli 1752 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn kleinzoon Mathijs (Matthias) Vroemen op dinsdag 9 februari 1768 te Schinnen [Li],
doopgetuige van Maria Anna Menis op woensdag 7 oktober 1767 te Schimmert [Li],

De bokkerijders stelen koperen stookketel op donderdag 10 november 1740 te Spaubeek [Li]
,
Antoon Winckens is op 19 juli 1751 nog postuum beschuldigd door Peter Schols uit Spaubeek van:

Het afnemen van de eed in 1738 in het boschken achter Wolfhagen, mede aanwezig Geerlingh Daniëls, Wijn Wijnen e.a.
Het verstoppen van een koperen brouwketel welke in de nacht van 10 op 11 november 1740 was gestolen bij Mathijs Heijnen te Spaubeek. De ketel werd gedragen bij zeker Toontje in de beemden in het dorp Schinnen (Wolfhagen), deze is in 1743 gexecuteerd. De ketel is na 3 dagen en 3 nachten in diens coolhof te hebben gestaan naar Broeksittard gebracht en van daar naar Sittard en aldaar verkocht aan de ouden Jood Levy.

Vanwege de bekentenissen van zijn complicen werd Antoon Winckens op 11 november 1743 gearresteerd en op kasteel ter Borg gevangen gezet. Na confrontatie met de beide Catsberghen werd besloten tot een scherper examen.

Na behoorlijke territie op 3 december 1743 recollectie op 5 december 1743 bekent Antoon dat hij:
Tijdens de diefstal bij Duijckers in het Raath als schildwacht te hebben dienst gedaan.
Tijdens de diefstal bij Clemens te Sittard als schildwacht op de Boonenbrug te hebben dienst gedaan, zijn aandeel was 3 specie-schillingen.
Tijdens de diefstal bij Mathijs Houtvast te Grijsegrubben als schildwacht te hebben dienst gedaan, zijn aandeel was 3 blamusers.
Tijdens de inbraak op de capelanie te Hoensbroek aan de Schure-eik gepost te hebben, zijn aandeel was 3 specie-schillingen.
Tijdens de inbraak in de kerk te Amstenrade als schildwacht in het veld te hebben gestaan

Na ingewonnen advies van twee rechtsgeleerden werd Antoon Winckens als schuldig aan diverse diefstallen met braak op 14 december 1743 gevonnist. Het vonnis luidde als volgt: “gecondemneert om aan eenen paal geworgd te worden totdat den doodt volgt ende daernaer verbrant te worden met confiscatie zijner goederen en effecten met verbott van in 100 jaeren niet meer te bouwen op de plaetse van het huis dat sall worden afgebroken omdat het gediend heeft tot schuilplaats van dieven en schelmen”

Op 17 december 1743 wordt Antoon Winckens tesamen met Joes Catsberg (de rode speelman van Nagelbeek), diens zoon Johannes Catsberg jr. (Henske van Nagelbeek), Johannes Schoerens (het Scheuerke) en Hendrick Witmakers (Marien Hentjen) op de Danikerberg gewurgd aan een paal en worden hun lijken verbrand.

(Bron: De Bokkenrijders in de familie Winkens; www.winkens.eu/Bokkenrijders.htm)


Ovl. (Minstens 70 jaar oud) in juli 1769 te Spaubeek [Li],
begr. in juli 1769 aldaar [geen datum] obyt Matthias Heynen conjux Mariae Vlocken qui ejusd(em): sepultus est, o[mn]ibus eccl[es]iae sacramentis ante obitum rite praemunitus.,
tr. (2)
met Maria Vlecken. Uit dit huwelijk 8 kinderen.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Mechtildis~1722 Spaubeek [Li]    


Mechtildis Heijnen
Mechtildis, genoemd naar haar grootmoeder aan vaderszijde [Mechel Engels] Heijnen,
ged. Rooms Katholiek op dinsdag 14 juli 1722 te Spaubeek [Li] 14 hujus baptisata est Mechtildis filia Matthiae Heynen et Mariae Geurts legitimi conjug: quam e sacro fonte susceperunt Jo(ann)es Penners et Catharina uxor Petri Heynen (getuigen: Jan (Joannes) Penris als Joannes Penners, haar (stief)grootmoeder Catharina Stassen als Catharina e.v. Petrus Heijnen, Joannes Penners, Catharina e.v. Petrus Heijnen),
getuige bij kerk. huw. van Joannes Houdiens en Agnes (Agnetis) Fokens op dinsdag 30 januari 1759 te Spaubeek [Li].

 • Vader:
  Matthias Heijnen, zn. van Peter (Petrus) Heijnen op de Stein en Mechel (Mechtildis) Engels,
  geb. voor 1699 te Spaubeek [Li],
  brandewijnstoker,
  doopgetuige van zijn nicht Maria Sijbilla Heijnen op dinsdag 17 januari 1741 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn achternicht Judith (Maria Judith) Boschouers op vrijdag 20 december 1754 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn kleinzoon Matthias Cuijpers op woensdag 19 mei 1756 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Geurt (Godefridus) Geurts op maandag 10 juli 1752 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn kleinzoon Mathijs (Matthias) Vroemen op dinsdag 9 februari 1768 te Schinnen [Li],
  doopgetuige van Maria Anna Menis op woensdag 7 oktober 1767 te Schimmert [Li],

  De bokkerijders stelen koperen stookketel op donderdag 10 november 1740 te Spaubeek [Li]
  ,
  Antoon Winckens is op 19 juli 1751 nog postuum beschuldigd door Peter Schols uit Spaubeek van:

  Het afnemen van de eed in 1738 in het boschken achter Wolfhagen, mede aanwezig Geerlingh Daniëls, Wijn Wijnen e.a.
  Het verstoppen van een koperen brouwketel welke in de nacht van 10 op 11 november 1740 was gestolen bij Mathijs Heijnen te Spaubeek. De ketel werd gedragen bij zeker Toontje in de beemden in het dorp Schinnen (Wolfhagen), deze is in 1743 gexecuteerd. De ketel is na 3 dagen en 3 nachten in diens coolhof te hebben gestaan naar Broeksittard gebracht en van daar naar Sittard en aldaar verkocht aan de ouden Jood Levy.

  Vanwege de bekentenissen van zijn complicen werd Antoon Winckens op 11 november 1743 gearresteerd en op kasteel ter Borg gevangen gezet. Na confrontatie met de beide Catsberghen werd besloten tot een scherper examen.

  Na behoorlijke territie op 3 december 1743 recollectie op 5 december 1743 bekent Antoon dat hij:
  Tijdens de diefstal bij Duijckers in het Raath als schildwacht te hebben dienst gedaan.
  Tijdens de diefstal bij Clemens te Sittard als schildwacht op de Boonenbrug te hebben dienst gedaan, zijn aandeel was 3 specie-schillingen.
  Tijdens de diefstal bij Mathijs Houtvast te Grijsegrubben als schildwacht te hebben dienst gedaan, zijn aandeel was 3 blamusers.
  Tijdens de inbraak op de capelanie te Hoensbroek aan de Schure-eik gepost te hebben, zijn aandeel was 3 specie-schillingen.
  Tijdens de inbraak in de kerk te Amstenrade als schildwacht in het veld te hebben gestaan

  Na ingewonnen advies van twee rechtsgeleerden werd Antoon Winckens als schuldig aan diverse diefstallen met braak op 14 december 1743 gevonnist. Het vonnis luidde als volgt: “gecondemneert om aan eenen paal geworgd te worden totdat den doodt volgt ende daernaer verbrant te worden met confiscatie zijner goederen en effecten met verbott van in 100 jaeren niet meer te bouwen op de plaetse van het huis dat sall worden afgebroken omdat het gediend heeft tot schuilplaats van dieven en schelmen”

  Op 17 december 1743 wordt Antoon Winckens tesamen met Joes Catsberg (de rode speelman van Nagelbeek), diens zoon Johannes Catsberg jr. (Henske van Nagelbeek), Johannes Schoerens (het Scheuerke) en Hendrick Witmakers (Marien Hentjen) op de Danikerberg gewurgd aan een paal en worden hun lijken verbrand.

  (Bron: De Bokkenrijders in de familie Winkens; www.winkens.eu/Bokkenrijders.htm)


  Ovl. (Minstens 70 jaar oud) in juli 1769 te Spaubeek [Li],
  begr. in juli 1769 aldaar [geen datum] obyt Matthias Heynen conjux Mariae Vlocken qui ejusd(em): sepultus est, o[mn]ibus eccl[es]iae sacramentis ante obitum rite praemunitus.,
  tr. (2),
  kerk.huw. (resp. minstens 25 en minstens 20 jaar oud) (Rooms Katholiek) op dinsdag 31 oktober 1724 aldaar 31 octobris sacramento matrimonii copulati sunt Matthias Heijnen, viduus Mariae Geurts et Maria Vlecken testes fuerunt Theodorus Heynen et Jo(ann)es Stassen. (getuigen: zijn broer en haar zwager Theodorus Heijnen en Joannes Stassen)
  met Maria Vlecken. Uit dit huwelijk 8 kinderen.
  tr. (1),
  kerk.huw. (resp. minstens 22 en minstens 19 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zondag 1 februari 1722 te Spaubeek [Li] 1 februarij cum dispensatione et tertio et quarto gradu consanguinitas contraxerunt matrimonium Matthias Heynen et Mari[a] Geurts testes fuerunt Jo[ann]es Wouters et Jo(ann)es Stassen (getuigen: Jan (Joannes) Wouters en Joannes Stassen [koster]) met
 • Moeder:
  Maria Geurts, dr. van Peter (Petrus) Geurts en Agnes (Agnetis) Preuts,
  geb. voor 1702,
  doopgetuige van Maria Haemers op vrijdag 14 februari 1721 te Spaubeek [Li],
  ovl. (minstens 21 jaar oud) op zondag 24 oktober 1723 te Spaubeek [Li],
  begr. op dinsdag 26 oktober 1723 die 24. octobris pie in domino obijt Maria Geurts uxor Matthiae Heijnen sacro viatico et extrema unxione munita et 26. more catholico sepulta aldaar.


Joannes Dols
Joannes Dols (Dolß),
geb. voor 1673,
doopgetuige van Maria Joanna Doels op dinsdag 27 juni 1780 te Geleen [Li].

tr,
kerk.huw. (beiden minstens 20 jaar oud) op vrijdag 2 oktober 1693 te Munstergeleen [Li]
met

Sijbilla Meijs (Meijes, Meijß),
geb. voor 1673,
doopgetuige van haar kleindochter Sijbilla (Joanna Sijbilla) Heijnen op zondag 26 juni 1729 te Beek [Li],
doopgetuige van haar kleinzoon Joannes Dols op zaterdag 15 augustus 1739 te Munstergeleen [Li].

Uit dit huwelijk 9 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Andreas~1694 Munstergeleen [Li]    
Peter~1696 Munstergeleen [Li]    
Sophia~1698 Munstergeleen [Li]    
Judith~1701 Munstergeleen [Li] †1777 Spaubeek [Li] 75
Maria~1703 Munstergeleen [Li]    
Joannes~1706 Munstergeleen [Li]    
Nicolaus~1706 Munstergeleen [Li] †1710 Munstergeleen [Li] 4
Sibilla~1709 Munstergeleen [Li]    
Nicolaus~1710 Munstergeleen [Li] †1776 Munstergeleen [Li] 65


Sijbilla Meijs
Sijbilla Meijs (Meijes, Meijß),
geb. voor 1673,
doopgetuige van haar kleindochter Sijbilla (Joanna Sijbilla) Heijnen op zondag 26 juni 1729 te Beek [Li],
doopgetuige van haar kleinzoon Joannes Dols op zaterdag 15 augustus 1739 te Munstergeleen [Li].

tr,
kerk.huw. (beiden minstens 20 jaar oud) op vrijdag 2 oktober 1693 te Munstergeleen [Li]
met

Joannes Dols (Dolß),
geb. voor 1673,
doopgetuige van Maria Joanna Doels op dinsdag 27 juni 1780 te Geleen [Li].

Uit dit huwelijk 9 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Andreas~1694 Munstergeleen [Li]    
Peter~1696 Munstergeleen [Li]    
Sophia~1698 Munstergeleen [Li]    
Judith~1701 Munstergeleen [Li] †1777 Spaubeek [Li] 75
Maria~1703 Munstergeleen [Li]    
Joannes~1706 Munstergeleen [Li]    
Nicolaus~1706 Munstergeleen [Li] †1710 Munstergeleen [Li] 4
Sibilla~1709 Munstergeleen [Li]    
Nicolaus~1710 Munstergeleen [Li] †1776 Munstergeleen [Li] 65


Andreas Dols
Andreas Dols,
ged. in 1694 te Munstergeleen [Li] (getuige: Agata Smets, Nicolaus Meijer),
doopgetuige van zijn nicht Judith Heijnen op zondag 28 augustus 1735 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn nicht Mechtildis Luithen op zondag 24 december 1741 te Munstergeleen [Li],
doopgetuige van zijn achterneef Mathias (Joannes Mathias) Dols op woensdag 29 november 1775 te Munstergeleen [Li].

 • Vader:
  Joannes Dols (Dolß),
  geb. voor 1673,
  doopgetuige van Maria Joanna Doels op dinsdag 27 juni 1780 te Geleen [Li],
  tr.
  kerk.huw. (beiden minstens 20 jaar oud) op vrijdag 2 oktober 1693 te Munstergeleen [Li] met


Petrus Martins Dols
Peter (Petrus Martins) Dols,
ged. op maandag 12 november 1696 te Munstergeleen [Li] (getuige: Anna Buessen, G… Buessen),
doopgetuige van zijn neef Peter (Petrus) Dols op dinsdag 24 oktober 1752 te Munstergeleen [Li].

 • Vader:
  Joannes Dols (Dolß),
  geb. voor 1673,
  doopgetuige van Maria Joanna Doels op dinsdag 27 juni 1780 te Geleen [Li],
  tr.
  kerk.huw. (beiden minstens 20 jaar oud) op vrijdag 2 oktober 1693 te Munstergeleen [Li] met


Sophia Dols
Sophia Dols,
ged. op zondag 26 oktober 1698 te Munstergeleen [Li] (getuige: Caecilia Dols, Guahelmus Meijes),
doopgetuige van haar nicht Cornelia Heijnen op maandag 17 maart 1732 te Beek [Li].

 • Vader:
  Joannes Dols (Dolß),
  geb. voor 1673,
  doopgetuige van Maria Joanna Doels op dinsdag 27 juni 1780 te Geleen [Li],
  tr.
  kerk.huw. (beiden minstens 20 jaar oud) op vrijdag 2 oktober 1693 te Munstergeleen [Li] met


Maria Dolß
Maria Dolß (Dols),
ged. op vrijdag 24 augustus 1703 te Munstergeleen [Li] (getuige: ahn Dolß, Sibilla Meiß, Jahn Kölen, Trincken Custers).

 • Vader:
  Joannes Dols (Dolß),
  geb. voor 1673,
  doopgetuige van Maria Joanna Doels op dinsdag 27 juni 1780 te Geleen [Li],
  tr.
  kerk.huw. (beiden minstens 20 jaar oud) op vrijdag 2 oktober 1693 te Munstergeleen [Li] met


Joannes Dols
Joannes Dols,
ged. op zondag 7 maart 1706 tweeling te Munstergeleen [Li] (getuigen: Catharina Stassen, Jan Dolß, Sibilla Meijß, Jan Dolß),
doopgetuige van zijn neef Joannes Theodorus Dols op donderdag 8 mei 1755 te Munstergeleen [Li].

 • Vader:
  Joannes Dols (Dolß),
  geb. voor 1673,
  doopgetuige van Maria Joanna Doels op dinsdag 27 juni 1780 te Geleen [Li],
  tr.
  kerk.huw. (beiden minstens 20 jaar oud) op vrijdag 2 oktober 1693 te Munstergeleen [Li] met


Nicolaus Dols
Nicolaus Dols,
ged. op zondag 7 maart 1706 tweeling te Munstergeleen [Li] (getuige: Jan Dolß, Sibilla Meijß, Gielis Meijß, Berb Dolß),
ovl. (hoogstens 4 jaar oud) voor 1710 waarschijnlijk te Munstergeleen [Li].

 • Vader:
  Joannes Dols (Dolß),
  geb. voor 1673,
  doopgetuige van Maria Joanna Doels op dinsdag 27 juni 1780 te Geleen [Li],
  tr.
  kerk.huw. (beiden minstens 20 jaar oud) op vrijdag 2 oktober 1693 te Munstergeleen [Li] met