$boomnaam$
Maria Mulkens
Maria Mulkens (Muijlkens, Mulckens),
ged. Rooms Katholiek op zondag 6 augustus 1730 te Spaubeek [Li] 6 hujus baptisavi Mariam filiam Matthiae Mulkens et Annae Haen leg cong: quam e sacro fonte susceperunt Matthias Mulkens avus [grootvader] hujus infantis et Maria Schuttiens uxor Clementis Haen (getuigen: haar grootvader Thijs (Matthias) Mulckens en haar (stief)grootmoeder Maria Schutgens als Maria Schuttiens e.v. Clementinus Haen),
doopgetuige van haar neef Mathias Muijlkens op vrijdag 4 juli 1783 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar achterneef Jan (Joannes) Muijlkens op dinsdag 23 november 1802 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar nicht Anna Maria Muijlkens op donderdag 21 januari 1790 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar kleinzoon Joannes Jacobus Hensen op woensdag 11 augustus 1790 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Servatius Hermans op donderdag 13 mei 1762 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar kleinzoon Hendrik (Henricus) Bovens op zaterdag 18 april 1789 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar neef Mathias Muijlkens op zaterdag 22 september 1792 te Spaubeek [Li],
ovl. (ongeveer 78 jaar oud) op donderdag 6 april 1809 te Spaubeek [Li] - akte 6 [BS: 81 jaar],
begr. op zaterdag 8 april 1809 aldaar 1809 6ta aprilis circa 8vam vespertinam obyt Maria Muijlkens vidua Jacobi Henssen aetatis 81 annorum extremis s:r:e: sacramentis munita et 8va hujus sepulta..

tr,
kerk.huw. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 24 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zondag 7 mei 1758 aldaar 7 maij matrimonio juncti sunt Jacobus Henssen et Maria Mulkens testes Joannes et Jacobus Henssen filius fratris sponsi (getuigen: zijn broer en haar zwager Jan (Joannes) Henssen en zijn oom Jacobus Henssen [er staat filius fratris sponsi=zoon van broer bruidegom=neef bestaat deze??])
met

Jacobus Henssen, zn. van Joannes Henssen en Maria Hanssen,
ged. Rooms Katholiek op zondag 30 augustus 1733 te Spaubeek [Li] 30 aug: anni praefati baptisatus est Jacobus filius Jo(ann)is Henssen et Mariae Hanssen quem e sacro fonte susceperunt Theodorus Hanssen et Catharina Haen (getuigen: zijn oudoom Dirck (Theodorus) Hanssen en Catharina Haen),
doopgetuige van zijn nicht Joanna Elisabetha Hamers op zondag 5 januari 1777 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn kleindochter Maria Elisabetha Bovens op dinsdag 15 november 1791 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn neef Joannes Jacobus Henssen op dinsdag 27 november 1770 te Schinnen [Li],
ovl. (ongeveer 46 jaar oud) op maandag 6 maart 1780 te Spaubeek [Li],
begr. op woensdag 8 maart 1780 aldaar 6ta circa 5am pomeridianam obijt Jacobus Hensen sexagenarius conjux
Mariae Muylkens, qui 8va ejusdem sepultus est.
.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacobus~1759 Hobbelrade [Li]    
Matthias~1759 Spaubeek [Li]    
Anna~1761 Spaubeek [Li] †1827 Spaubeek [Li] 66
Anna~1765 Spaubeek [Li] †1780 Spaubeek [Li] 14


Clementus Mulkens
Clemens (Clementus), genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde [Clemens Haenen] Mulkens (Muijlkens),
geb. te Hobbelrade [Li],
ged. Rooms Katholiek op dinsdag 23 oktober 1731 te Spaubeek [Li] 23 oct anni praecedentis baptisatus est Clemens filius Matthiae Mulkens et Annae Haen leg: conj(u)g: quem e sacro fonte susceperunt Lambertus Baenens ex Geleen et Petronella Mulkens ex Schinnen (getuigen: Lemmen (Lambertus) Banens als Lambertus Baenens uit Geleen en zijn oudtante Petronella Mulckens als Petronella Mulkens uit Schinnen [?? Schimmert ww]),
doopgetuige van zijn nicht Anna Maria Henssen op donderdag 14 mei 1761 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn neef Joannes Mathias Muijlkens op dinsdag 15 november 1791 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn achternicht Maria Catharina Moonen op maandag 10 februari 1766 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Petrus Nicolaus de Bie op zondag 24 december 1758 te Spaubeek [Li],
ovl. (ongeveer 68 jaar oud) op maandag 11 augustus 1800 (Franse tijd: 23 termidor VIII) te Spaubeek [Li] - akte 12.

otr. (1) op zaterdag 6 november 1779 te Beek [Li],
tr. (resp. ongeveer 48 en ongeveer 29 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zondag 21 november 1779 te Beek [Li] [ingeschreven] 6 nov Klemens Mulkens j.m. geb en woon te Spauwbeek en Maria Helena Hermens j:d. geb en woon te Bekergenhout [getrouwd] 21 nov,
kerk.huw. op zondag 21 november 1779 aldaar 21ma 9bris matrimonio juncti sunt Clemens Muylkens ex Spaubeeck et Maria Helena Hermans ex Beeck coram me et testibus Jo(ann)e Muylkens et Leonardo Hermans et pluribus alys. (getuigen: zijn broer en haar zwager Johan (Joannes) Muijlkens als Joannes Muijlkens en zijn zwager en haar broer Leonardus Hermans)
met

Maria Helena Hermans, dr. van Hemannus Hermans en Gertrudis Eggen,
ged. Rooms Katholiek op maandag 29 juni 1750 te Beek [Li] (getuigen: Joannes Ramakers als Joannes Raemaeckers en haar aangetrouwde tante Maria Campo),
ovl. (ongeveer 38 jaar oud) op vrijdag 8 mei 1789 te Hobbelrade [Li],
begr. op zondag 10 mei 1789 te Spaubeek [Li] 8va obijt in Hobbelraedt Maria Helena Hermans aetatis circiter 38 annorum, uxor Clementis Muylkens; extremis s.r.e. sacramentis munita, et 10ma ejusdem sepulta..

Uit dit huwelijk 3 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hermannus*1780 Hobbelrade [Li] †1838 Hobbelrade [Li] 58
Mathias*1783 Spaubeek [Li] †1789 Hobbelrade [Li] 5
Joannes*1786 Spaubeek [Li] †1789 Hobbelrade [Li] 2

tr. (2),
kerk.huw. (resp. ongeveer 59 en ongeveer 26 jaar oud) (Rooms Katholiek) op woensdag 3 november 1790 te Spaubeek [Li] 3tia 9bris conjuncti sunt matrimonio Clemens Muylkens ex Hobbelraed, et Maria Elisabeth Paulissen ex Spaubeek: testes fuere Joannes Paulissen et Arnoldus Erkens in fidem subsignarunt. x hoc est signum sponsi nescientis scribere x hoc est signum sponsae nescientis scribere. Joannes Arnoldus Erckens x hoc est signum Joannis Paulissen nescientis scribere quod testor A.G. Somijn past. loci. (getuigen: zijn schoonvader en haar vader Joannes Poulsen als Joannes Paulissen en Arn(out) (Joannes Arnoldus) Erckens)
met

Maria Elisabeth Poulsen (Paulissen, Poulissen, Paulssen), dr. van Joannes Poulsen en Maria Corvers,
ged. Rooms Katholiek op donderdag 29 december 1763 te Spaubeek [Li] 29 baptisata est Maria Elisabeth filia legitima Jo(ann)is Poulsen et Mariae Corvers susceperunt Petrus Corvers et Maria Poulsen (getuigen: haar grootvader Peter (Petrus) Corvers, Maria Poulsen),
doopgetuige van haar neef Christianus Kurvers op donderdag 23 oktober 1788 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar neef Mathias (Petrus Mathias) Muijlkens op vrijdag 11 april 1794 te Spaubeek [Li],
ovl. (ongeveer 67 jaar oud) op dinsdag 22 februari 1831 om 12 uur 's middags in hun huis te Hobbelrade [Li] - Spaubeek akte 6 (getuigen: Johan (Joannes) Erkens (lid van de gemeenteraad, 38 jaar, nabuur) en Jan (Joannes) Muijlkens (lid van de gemeenteraad, 27 jaar, nabuur)),
tr. (resp. ongeveer 43 en 43 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op maandag 16 februari 1807 te Spaubeek [Li] - akte 31 [BS: opm. Bgm wdnr van Anne Catrine Winkens Brd wed van Clement Muijlkens],
kerk.huw. (Rooms Katholiek) op maandag 23 februari 1807 aldaar 23 feb(rua)rij praemissis tribus bannis in facie ecclesiae contraxerunt matrimonium, cum dispensatione in tempore clauso data ab amplissimo domino Del-Ruëlle episcopo Leodiensis in spiritualibus commissione 17 febrij 1807: Petrus Lenssen et Maria Elisabetha Paulissen ambo incolae de Spaubeck testes fuerunt Petrus Mevis en Henricus Adriaens testor JJ. Raemaekers pastor in Spaubeck (getuigen: Peter (Petrus) Mevis en Henricus Adriaens)
met Peter (Petrus, Pieter) Lenssen (Lensen, Linsen), zn. van Petrus Lenssen en Barbara Everts alias Corvers,
geb. op zaterdag 26 februari 1763 te Hobbelrade [Li] - Spaubeek,
ged. Rooms Katholiek op zaterdag 26 februari 1763 [buitenechtelijk] te Spaubeek [Li] 26 baptisatus est Petrus filius jllegitimus Petri Lenssen et Barbarae Everts susceperunt Jo(ann)es Vromen loco Petri Scheffers et Catharina Notermans (getuige: Joannes Vromen nms. Petrus Scheffers, Catharina Notermans),
dagloner, wolspinner,
overlijdensgetuige van Maria Joanna Gijzen op vrijdag 8 maart 1839,
overlijdensgetuige van Elisabeth (Maria Elisabetha) Moonen op maandag 20 mei 1839,
ovl. (82 jaar oud) op zondag 6 april 1845 te Spaubeek [Li] - akte 3 [BS: Pieter Lensen, 86 jaar, zn. van Barbara Lensen; e.v. Anna Catharina Wintgens; 2 wdnr van Elisabeth Paulissen]. Uit dit huwelijk een dochter.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anna*1791 Hobbelrade [Li]    
Mathias*1792 Spaubeek [Li]    
Joannes*1794 Spaubeek [Li] †1796 Hobbelrade [Li] 2
Clement*1797 Hobbelrade [Li] †1882 Spaubeek [Li] 85
Maria*1800 Spaubeek [Li] †1837 Spaubeek [Li] 37


Matthias Mulkens
Matthias, genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde [Matthias Mulckens] Mulkens,
ged. Rooms Katholiek op dinsdag 29 december 1733 te Spaubeek [Li] 29 xbris baptisatus est Matthias filius Matthiae Mulkens et Annae Haen leg: conjug(um): quem e sacro fonte susceperunt Jo(ann)is Habets ex Beck et Maria Mulkens ex Beeck (getuigen: Joannes Habets uit Beek en Maria Mulkens uit Beek),
ovl. (hoogstens 1 jaar oud) voor 1735 vermoedelijk te Spaubeek [Li].


Matthias Mulkens
Matthias, genoemd naar zijn overleden broer Mulkens,
ged. Rooms Katholiek op maandag 1 augustus 1735 te Spaubeek [Li] 1: aug 1735 baptisatus est Matthias filius Matthiae Mulkens et Annae Haen quem e sacro fonte susceperunt [niets geschreven] et Cornelia Lemmens (getuige: zijn aangetrouwde tante Cornelia Lemmens),
ovl. (ongeveer 12 jaar oud) op zondag 24 september 1747 aan dyssenterie te Spaubeek [Li],
begr. op maandag 25 september 1747 aldaar eodem [=24-09-1747] obijt pie in domino ex dissenteria sacris ecclesiae sacramentis praemunitus Matthias Mulkens in coelibatu filius Mathiae Mulkens et Annae Haen et 25 eiusdem sepultus.


Anna Elisabetha Mulkens
Anna Elisabetha, genoemd naar haar grootmoeders [Anna Borvels en Elisabeth Didden] Mulkens,
ged. Rooms Katholiek op dinsdag 21 april 1739 te Spaubeek [Li] 21 mensis et anni praenatati baptisata est Anna Elisabetha filia Matthiae Mulkens et Annae Haen quam e sacro fonte susceperunt Jo(ann)es Stassen loco Jacob Smeets ex Beck et Sijbilla Stassen uxor Martini Wouters (getuigen: haar achterneef Joannes Stassen [koster] nms. Jacob Smeets uit Beek, haar achterneef Jacobus Smeets uit Beek door Joannes Stassen [koster] en haar achternicht Sibilla (Sijbilla) Stassen e.v. Martinus Wouters).


Catharina Mulkens
Catharina, genoemd naar haar meter Mulkens,
ged. Rooms Katholiek op woensdag 13 juni 1742 te Spaubeek [Li] 13 junij anni praefati baptisata est Catarina filia leg: Matthiae Mulkens et Annae Haen quam e sacro fonte susceperunt Vaes Haen viduus Annae Schillers et Catharina Mulkens uxor Petri Hanssen (getuigen: haar oudoom Vaes (Servatius) Hanen weduwnaar van Anna Schillers en haar tante Catharina Mulkens e.v. Petrus Hanssen).


Joannes Muijlkens
Johan (Joannes) Muijlkens (Mulkens),
ged. Rooms Katholiek op vrijdag 25 september 1744 te Spaubeek [Li] 25 7bris anno praecedenti baptisatus est Jo(ann)es filius leg: Matthiae Mulkens et Annae Haen quem e sacro fonte susceperunt Henricus Vroemen custos nomine Martini Wouters et Maria Diden (getuigen: zijn oudtante Maria Didden als Maria Diden, Henricus Vroemen koster nms. Martinus Wouters en Merten (Martinus) Wouters door Henricus Vroemen de koster),
getuige bij kerk. huw. van zijn broer Clemens (Clementus) Mulkens en zijn schoonzuster Maria Helena Hermans op zondag 21 november 1779 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn neef Joannes Muijlkens op donderdag 3 augustus 1786 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Joannes Peters op donderdag 30 oktober 1766 te Spaubeek [Li],
getuige bij kerk. huw. van Pieter (Joannes Petrus) Bovens en zijn nicht Anna Maria Henssen op dinsdag 22 april 1788 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Cornelia Kusters op woensdag 7 juni 1780 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn nicht Anna Maria Muijlkens op dinsdag 12 april 1791 te Spaubeek [Li],
ovl. (ongeveer 60 jaar oud) op vrijdag 29 maart 1805 te Spaubeek [Li] - akte 21 [BS: ovl.dat. 19-04-1805, Jean Muijlkens, 60 jaar, geb. te Spabeek, zn. van NN en NN; e.v. Marie Anne Moonen],
begr. op zondag 31 maart 1805 aldaar 1805 29 martij circa 1mam pomeridianam obijt Joannes Muijlkens aetatis 60 annorum conjux Mariae Annae Moonen extremis s:r:e: sacramentis munitus et 31 hujus sepultus.

tr,
kerk.huw. (resp. ongeveer 44 en ongeveer 20 jaar oud) (Rooms Katholiek) op maandag 6 april 1789 aldaar 6ta april. conjuncti sunt matrimonio Joannes Muijlkens majorennis, et Maia Anna Moonen minorennis de consensu parentum ambo ex Hobbelraedt. testes fuere Jacobus Henssen, et Theodorus Moonen in fidem subsignarunt. Joannes Muijlkens. Maria Anna Moonen. Jacobus Henssen. Theodorus Moonen ita testor A.G. Somijn past. loci. (getuigen: zijn achterneef Jacobus Henssen en zijn zwager en haar broer Theodor (Theodorus) Moonen),
woont op adres Hobbelraede 110 in 1833 te Spaubeek [Li]
met

Maria Anna Moonen, dr. van Pieter (Petrus) Moonen en Anna Bemelmans,
geb. te Hobbelrade [Li],
ged. Rooms Katholiek op donderdag 1 september 1768 te Spaubeek [Li] 1 baptisata est Maria Anna filia leg: Petri Moonen et Annae Bemelmans susceperunt Jo(ann)es Henssen et Maria Bemelmans (getuigen: haar oudoom Joannes Henssen en haar achternicht Maria Bemelmans),
landbouwster,
doopgetuige van haar neef Willem (Wilhelmus) Moonen op vrijdag 19 juni 1789 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar neef Hans Peter (Joannes Petrus) Moonen op donderdag 10 januari 1799 te Munstergeleen [Li],
doopgetuige van haar nicht Maria Anna Moonen op maandag 17 december 1792 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar neef Henderik (Joannes Henricus) Gielen op zaterdag 13 december 1806 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar nicht Catharina Elisabetha Gielen op zaterdag 8 augustus 1812 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar nicht Johanna (Maria Anna) Notten op zaterdag 13 april 1799 te Munstergeleen [Li],
doopgetuige van haar neef Joannes Muijlkens op woensdag 4 juni 1794 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Maria Catharina Hensen op zaterdag 25 april 1795 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Maria Catharina Curfs op donderdag 25 september 1806 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar nicht Joanna Notten op dinsdag 9 december 1806 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar neef Joannes Michael Moonen op dinsdag 15 december 1807 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar kleindochter Maria Joanna Henssen op zondag 16 april 1815 te Spaubeek [Li],
ovl. (ongeveer 84 jaar oud) op zondag 7 november 1852 te Spaubeek [Li].

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anna*1790 Spaubeek [Li] †1869 Spaubeek [Li] 79
Joannes*1791 Spaubeek [Li] †1798 Spaubeek [Li] 6
Mathias*1794 Spaubeek [Li] †1818 Spaubeek [Li] 24
Theodorus*1797 Hobbelrade [Li] †1799 Spaubeek [Li] 2
Jan Andries*1801 Spaubeek [Li] †1863 Spaubeek [Li] 61
Jan*1803 Spaubeek [Li] †1877 Spaubeek [Li] 73


Joannes Matthias Mulken
Joannes Matthias Mulken,
ged. Rooms Katholiek op vrijdag 9 februari 1748 te Spaubeek [Li] die 9 feb: baptisatus est Joannes Matthias filius legitimus Matthiae Mulkens et Annae Haen susceptores Joannes Andreas Hensen et Maria Cuijpers (getuigen: zijn achterneef Andries (Joannes Andreas) Henssen en Maria Cuijpers),
ovl. (ongeveer 3 jaar oud) op zondag 6 juni 1751 te Spaubeek [Li].

 • Vader:
  Matthias Mulckens (Mulkens, Muijlkens), zn. van Thijs (Matthias) Mulckens en Anna Borvels,
  ged. Rooms Katholiek op zaterdag 1 november 1704 te Spaubeek [Li] 1 nouembris bapt est Matthias filius Matthiae Mulckens et Annae. sus Laurentius Clenen et Petronella Mulckens (getuigen: Laurentius Kleijnjans als Laurentius Cleijnen en zijn tante Petronella Mulckens),
  doopgetuige van zijn kleinzoon Matthias Henssen op zaterdag 29 september 1759 te Spaubeek [Li],
  ovl. (ongeveer 64 jaar oud) op donderdag 23 maart 1769 te Spaubeek [Li],
  begr. op zaterdag 25 maart 1769 aldaar 23 obyt Matthys Mulkens conjus Annae Hanen qui 25e ejusd(em): sepultus est. o(mn)ibus eccl(es)iae sacromentis ante obitum rite praemunitus.,
  tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 27 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zaterdag 12 november 1729 te Beek [Li] d(en) 12. 9b(er). Matthys Mulkens j. m. van Spaubeeck met Anna Haghens van Groot gen hout,
  kerk.huw. (Rooms Katholiek) op donderdag 24 november 1729 te Spaubeek [Li] anno 1729 die 24 9bris matrimonio juncti sunt Matthias Mulkens et Anna Haen testes fuerunt Jo(ann)es Stassen et Petrus Lemmens (getuigen: haar neef Joannes Stassen [koster] en Petrus Lemmens [molenaar van St. Jansgeleen]) met
 • Moeder:
  Anna Haenen (Haen, Hoen, Haghens), dr. van Clemens (Clementinus) Haenen en Elisabeth Didden,
  afkomstig uit Groot Genhout [Li],
  ged. Rooms Katholiek op zondag 7 mei 1702 te Beek [Li] 7. Anna filia Clementis Haen et Elisabethae Didden coniug(um) suscept Joannes Sielis et Christina Didden. (getuigen: Jan (Joannes) Zelis als Joannes Sielis, Christina Didden),
  doopgetuige van haar kleinzoon Hermannus Muijlkens op donderdag 17 augustus 1780 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar neef Jacobus (Jacobus Dominicus) Henssen op dinsdag 5 augustus 1732 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Anna Maria Custers op zaterdag 19 augustus 1752 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Anna Custers op maandag 28 oktober 1743 te Spaubeek [Li],
  ovl. (ongeveer 83 jaar oud) op zaterdag 22 oktober 1785 op een leeftijd van ongeveer 85 jaar te Hobbelrade [Li] - Spaubeek,
  begr. op maandag 24 oktober 1785 te Spaubeek [Li] 22a 8bris obijt in Hobbelraedt Anna Hoen 85 circiter annorum, extremis s.r. ecclesiae sacramentis munita, vidua Mathiae Muylkens, quae fuit 24 ejusdem sepulta..


Maria Stassen
Maria Stassen,
ged. Rooms Katholiek op zondag 10 mei 1693 te Spaubeek [Li] 10 bapt est Maria filia Andreae Stassen et Elisabetae con(iu)g(um) susc Clemens Haen et Aghata Dols (getuigen: haar oom Clemens (Clementinus) Haenen, Aghata Dols),
getuige bij kerk. huw. van Joannes Gosewijnus Ruijters en Bina (Balbina) Cnols op dinsdag 2 oktober 1753 te Spaubeek [Li],
getuige bij kerk. huw. van Christianus Schols en Gertrudis van Diest op woensdag 11 januari 1769 te Spaubeek [Li].

 • Vader:
  Andreas Stassen, genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde [Andreas Dols], zn. van Jan (Joannes) Stassen en Maria Dols,
  ged. Rooms Katholiek op maandag 2 oktober 1662 te Spaubeek [Li] 2 bapt(i)z(atus) est Andraeas Stass[en] filius Jo(ann)is Stassen et Mariae Dols, susceptores. Gisbertus Hermans et Elisabeta Peters. (getuigen: zijn aangetrouwde oom Gijs (Gisbertus) Hermans, Elisabeta Peters),
  molenaar woont in Weberig,
  doopgetuige van Andreas Peulen op donderdag 7 augustus 1721 te Spaubeek [Li],
  ovl. (ongeveer 77 jaar oud) op woensdag 29 juni 1740 doodsoorzaak: subitaneo [=plotseling] te Spaubeek [Li],
  begr. op vrijdag 1 juli 1740 aldaar 29: iunij anni praefati subitanea morte obijt Andreas Stassen viduus Elisabethae Haen et 1. iulij sepultus,
  tr. met
 • Moeder:
  Elisabetha Haen, dr. van Corst (Christianus) Haen en Triniken (Catharina) Vromen,
  ged. Rooms Katholiek op zaterdag 13 augustus 1672 te Spaubeek [Li] 13 bapt est Elisabetha filia Christiani Haen et Catharinae con(iu)g(um) susc Wouterus Odenkercken et Jda Ubach. (getuigen: Walter (Walterus) Joannes Odekercke als Wouterus Odenkercken, Ida Ubachs),
  doopgetuige van haar achternicht Anna (Anna Maria) Stassen op zaterdag 2 oktober 1728 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar achternicht Maria Stassen op vrijdag 28 juli 1724 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar achternicht Mechtel (Mechtildis) Schutjens op woensdag 17 mei 1719 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Mechtildis Leenarts op dinsdag 22 april 1727 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar neef Christianus Stassen op vrijdag 29 juni 1696 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Elisabeth Borfelts op woensdag 18 mei 1718 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar nicht Catharina Stassen op zondag 28 februari 1683 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Joannes Sangen op donderdag 3 augustus 1713 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Elisabetha Erkens op donderdag 20 mei 1723 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Elisabetha Hermens op zondag 7 november 1723 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Elisabeth Pitswegh op woensdag 11 mei 1729 te Spaubeek [Li],
  ovl. (ongeveer 57 jaar oud) op zondag 25 december 1729 plotseling overleden te Spaubeek [Li],
  begr. op woensdag 28 december 1729 aldaar 25: xbris obijt subitanea ac improvisa non tamen ut sperem? mala morte Elisabetha Haen uxor Andreae Stassen et 28. huius sepulta est..


Christianus Stassen
Christianus Stassen,
ged. Rooms Katholiek op donderdag 6 januari 1695 te Spaubeek [Li] 6 bapt est Christianus filius Andreae Stassen et Elisabethae con(iu)g(um) sus Petrus Boervelts et Catharina Meuis [Mevis] (getuigen: zijn aangetrouwde oom Peter (Petrus) Borvelts als Petrus Boervelts en Catrijn Mevis),
doopgetuige van zijn neef Andries (Andreas) Stassen op donderdag 30 april 1744 te Nuth [Li].

 • Vader:
  Andreas Stassen, genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde [Andreas Dols], zn. van Jan (Joannes) Stassen en Maria Dols,
  ged. Rooms Katholiek op maandag 2 oktober 1662 te Spaubeek [Li] 2 bapt(i)z(atus) est Andraeas Stass[en] filius Jo(ann)is Stassen et Mariae Dols, susceptores. Gisbertus Hermans et Elisabeta Peters. (getuigen: zijn aangetrouwde oom Gijs (Gisbertus) Hermans, Elisabeta Peters),
  molenaar woont in Weberig,
  doopgetuige van Andreas Peulen op donderdag 7 augustus 1721 te Spaubeek [Li],
  ovl. (ongeveer 77 jaar oud) op woensdag 29 juni 1740 doodsoorzaak: subitaneo [=plotseling] te Spaubeek [Li],
  begr. op vrijdag 1 juli 1740 aldaar 29: iunij anni praefati subitanea morte obijt Andreas Stassen viduus Elisabethae Haen et 1. iulij sepultus,
  tr. met
 • Moeder:
  Elisabetha Haen, dr. van Corst (Christianus) Haen en Triniken (Catharina) Vromen,
  ged. Rooms Katholiek op zaterdag 13 augustus 1672 te Spaubeek [Li] 13 bapt est Elisabetha filia Christiani Haen et Catharinae con(iu)g(um) susc Wouterus Odenkercken et Jda Ubach. (getuigen: Walter (Walterus) Joannes Odekercke als Wouterus Odenkercken, Ida Ubachs),
  doopgetuige van haar achternicht Anna (Anna Maria) Stassen op zaterdag 2 oktober 1728 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar achternicht Maria Stassen op vrijdag 28 juli 1724 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar achternicht Mechtel (Mechtildis) Schutjens op woensdag 17 mei 1719 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Mechtildis Leenarts op dinsdag 22 april 1727 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar neef Christianus Stassen op vrijdag 29 juni 1696 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Elisabeth Borfelts op woensdag 18 mei 1718 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar nicht Catharina Stassen op zondag 28 februari 1683 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Joannes Sangen op donderdag 3 augustus 1713 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Elisabetha Erkens op donderdag 20 mei 1723 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Elisabetha Hermens op zondag 7 november 1723 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Elisabeth Pitswegh op woensdag 11 mei 1729 te Spaubeek [Li],
  ovl. (ongeveer 57 jaar oud) op zondag 25 december 1729 plotseling overleden te Spaubeek [Li],
  begr. op woensdag 28 december 1729 aldaar 25: xbris obijt subitanea ac improvisa non tamen ut sperem? mala morte Elisabetha Haen uxor Andreae Stassen et 28. huius sepulta est..


Mechtildis Stassen
Mechtildis Stassen,
ged. op woensdag 22 mei 1697 te Spaubeek [Li] 22 maij bapt est Mechildis filia Andreae Stassen et Elisabethae con(iu)g(um) sus. Leonardus Lijenarts et Sijbilla Haen (getuigen: Leonardus Lenardts, als Leonardus Lijenarts en haar tante Sijbilla Haen),
ovl. (ongeveer 18 jaar oud) op woensdag 20 mei 1716 te Spaubeek [Li],
begr. op vrijdag 22 mei 1716 aldaar 20: obijt Mechtildis Stassen et 22 sepulta est..

 • Vader:
  Andreas Stassen, genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde [Andreas Dols], zn. van Jan (Joannes) Stassen en Maria Dols,
  ged. Rooms Katholiek op maandag 2 oktober 1662 te Spaubeek [Li] 2 bapt(i)z(atus) est Andraeas Stass[en] filius Jo(ann)is Stassen et Mariae Dols, susceptores. Gisbertus Hermans et Elisabeta Peters. (getuigen: zijn aangetrouwde oom Gijs (Gisbertus) Hermans, Elisabeta Peters),
  molenaar woont in Weberig,
  doopgetuige van Andreas Peulen op donderdag 7 augustus 1721 te Spaubeek [Li],
  ovl. (ongeveer 77 jaar oud) op woensdag 29 juni 1740 doodsoorzaak: subitaneo [=plotseling] te Spaubeek [Li],
  begr. op vrijdag 1 juli 1740 aldaar 29: iunij anni praefati subitanea morte obijt Andreas Stassen viduus Elisabethae Haen et 1. iulij sepultus,
  tr. met
 • Moeder:
  Elisabetha Haen, dr. van Corst (Christianus) Haen en Triniken (Catharina) Vromen,
  ged. Rooms Katholiek op zaterdag 13 augustus 1672 te Spaubeek [Li] 13 bapt est Elisabetha filia Christiani Haen et Catharinae con(iu)g(um) susc Wouterus Odenkercken et Jda Ubach. (getuigen: Walter (Walterus) Joannes Odekercke als Wouterus Odenkercken, Ida Ubachs),
  doopgetuige van haar achternicht Anna (Anna Maria) Stassen op zaterdag 2 oktober 1728 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar achternicht Maria Stassen op vrijdag 28 juli 1724 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar achternicht Mechtel (Mechtildis) Schutjens op woensdag 17 mei 1719 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Mechtildis Leenarts op dinsdag 22 april 1727 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar neef Christianus Stassen op vrijdag 29 juni 1696 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Elisabeth Borfelts op woensdag 18 mei 1718 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar nicht Catharina Stassen op zondag 28 februari 1683 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Joannes Sangen op donderdag 3 augustus 1713 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Elisabetha Erkens op donderdag 20 mei 1723 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Elisabetha Hermens op zondag 7 november 1723 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Elisabeth Pitswegh op woensdag 11 mei 1729 te Spaubeek [Li],
  ovl. (ongeveer 57 jaar oud) op zondag 25 december 1729 plotseling overleden te Spaubeek [Li],
  begr. op woensdag 28 december 1729 aldaar 25: xbris obijt subitanea ac improvisa non tamen ut sperem? mala morte Elisabetha Haen uxor Andreae Stassen et 28. huius sepulta est..


Matthias Stassen
Matthias Stassen,
ged. Rooms Katholiek op woensdag 16 februari 1707 te Spaubeek [Li] 16 feb: baptisatus est Matthias filius Andreae Stassen et Elisabethae. suscep. Peter Heijnen et Maria Vromen (getuigen: zijn aangetrouwde oom Peter (Petrus) Heijnen op de Stein en zijn achternicht Maria Vromen),
doopgetuige van zijn kleinzoon Joannes Matthias Stassen op zaterdag 6 oktober 1770 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn kleinzoon Joannes Matthias Schiffers op dinsdag 26 november 1771 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn neef Wilhelmus Adriaens op maandag 5 juli 1745 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn achternicht Petronella Stassen op donderdag 5 augustus 1734 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Joannes Matthias Dols op zaterdag 19 mei 1759 te Spaubeek [Li],
ovl. (ongeveer 77 jaar oud) op vrijdag 9 april 1784 te Spaubeek [Li],
begr. op zondag 11 april 1784 aldaar 9na obyt 11ma vespertina Mathias Stassen septuagenarius viduus Mariae Adriaens, et 11ma ejusdem sepultus est..

 • Vader:
  Andreas Stassen, genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde [Andreas Dols], zn. van Jan (Joannes) Stassen en Maria Dols,
  ged. Rooms Katholiek op maandag 2 oktober 1662 te Spaubeek [Li] 2 bapt(i)z(atus) est Andraeas Stass[en] filius Jo(ann)is Stassen et Mariae Dols, susceptores. Gisbertus Hermans et Elisabeta Peters. (getuigen: zijn aangetrouwde oom Gijs (Gisbertus) Hermans, Elisabeta Peters),
  molenaar woont in Weberig,
  doopgetuige van Andreas Peulen op donderdag 7 augustus 1721 te Spaubeek [Li],
  ovl. (ongeveer 77 jaar oud) op woensdag 29 juni 1740 doodsoorzaak: subitaneo [=plotseling] te Spaubeek [Li],
  begr. op vrijdag 1 juli 1740 aldaar 29: iunij anni praefati subitanea morte obijt Andreas Stassen viduus Elisabethae Haen et 1. iulij sepultus,
  tr. met
 • Moeder:
  Elisabetha Haen, dr. van Corst (Christianus) Haen en Triniken (Catharina) Vromen,
  ged. Rooms Katholiek op zaterdag 13 augustus 1672 te Spaubeek [Li] 13 bapt est Elisabetha filia Christiani Haen et Catharinae con(iu)g(um) susc Wouterus Odenkercken et Jda Ubach. (getuigen: Walter (Walterus) Joannes Odekercke als Wouterus Odenkercken, Ida Ubachs),
  doopgetuige van haar achternicht Anna (Anna Maria) Stassen op zaterdag 2 oktober 1728 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar achternicht Maria Stassen op vrijdag 28 juli 1724 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar achternicht Mechtel (Mechtildis) Schutjens op woensdag 17 mei 1719 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Mechtildis Leenarts op dinsdag 22 april 1727 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar neef Christianus Stassen op vrijdag 29 juni 1696 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Elisabeth Borfelts op woensdag 18 mei 1718 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar nicht Catharina Stassen op zondag 28 februari 1683 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Joannes Sangen op donderdag 3 augustus 1713 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Elisabetha Erkens op donderdag 20 mei 1723 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Elisabetha Hermens op zondag 7 november 1723 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Elisabeth Pitswegh op woensdag 11 mei 1729 te Spaubeek [Li],
  ovl. (ongeveer 57 jaar oud) op zondag 25 december 1729 plotseling overleden te Spaubeek [Li],
  begr. op woensdag 28 december 1729 aldaar 25: xbris obijt subitanea ac improvisa non tamen ut sperem? mala morte Elisabetha Haen uxor Andreae Stassen et 28. huius sepulta est..

tr,
kerk.huw. (resp. ongeveer 30 en minstens 30 jaar oud) (Rooms Katholiek) op woensdag 11 september 1737 aldaar 11 7bris matrimonio juncti sunt Matthias Stassen et Maria Adriaens testes fuerunt Jo(ann)es Stassen et Anna Adriaens (getuigen: zijn broer en haar zwager Joannes Stassen [koster] en zijn schoonzuster en haar zus Anna Adriaens)
met

Maria Adriaens, dr. van Wilhelmus Adriaens en Catharina van den Essen,
geb. voor 1707,
doopgetuige van haar kleinzoon Gerardus Stassen op zondag 10 juli 1768 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar kleindochter Maria Anna Schiffers op zondag 3 april 1774 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar nicht Catharina Adriaens op zondag 14 oktober 1742 te Spaubeek [Li],
getuige bij kerk. huw. van Peter (Petrus) Coijmans en Catrin (Catharina) van den Eschen op dinsdag 18 september 1736 te Spaubeek [Li],
ovl. (minstens 48 jaar oud) op dinsdag 15 juli 1755 vermoedelijk te Spaubeek [Li],
begr. op donderdag 17 juli 1755 te Spaubeek [Li] [.] omnibus eccl(es)iae sacramentis rite praemunita obyt Maria Adriaens conjux Matthiae Stassen, quae 17 ejusd(em): sepulta est. maar ook: 00-07-1775 [!] : [.] omnibus eccl(es)iae sacramentis rite praemunita obyt Maria Adriaens conjux Matthiae Stassen, quae 17 ejusd(em): sepulta est..

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Andreas~1738 Spaubeek [Li] †1795 Spaubeek [Li] 57
Catharina~1739 Spaubeek [Li]    
Anna~1742 Spaubeek [Li] †1747 Spaubeek [Li] 5
Maria~1745 Spaubeek [Li]    
Elisabeth~1748 Spaubeek [Li] †1826 Spaubeek [Li] 77
Joannes~1752 Spaubeek [Li]    


Andreas Stassen
Andreas Stassen,
ged. Rooms Katholiek op woensdag 11 april 1714 te Spaubeek [Li] 1714. 11 aprilis baptisatus est Andreas filius Andreae Stassen et Elisabethae Haen susceptores Jacobus Henssen et Catharina Stassen loco Margaritae Dools. (getuigen: zijn achterneef Jacobus Henssen en zijn tante Catharina Stassen nms. Margareta Dols),
doopgetuige van zijn neef Andreas Stassen op donderdag 9 januari 1738 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn achternicht Maria Theresia Stassen op maandag 7 februari 1791 te Spaubeek [Li].

 • Vader:
  Andreas Stassen, genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde [Andreas Dols], zn. van Jan (Joannes) Stassen en Maria Dols,
  ged. Rooms Katholiek op maandag 2 oktober 1662 te Spaubeek [Li] 2 bapt(i)z(atus) est Andraeas Stass[en] filius Jo(ann)is Stassen et Mariae Dols, susceptores. Gisbertus Hermans et Elisabeta Peters. (getuigen: zijn aangetrouwde oom Gijs (Gisbertus) Hermans, Elisabeta Peters),
  molenaar woont in Weberig,
  doopgetuige van Andreas Peulen op donderdag 7 augustus 1721 te Spaubeek [Li],
  ovl. (ongeveer 77 jaar oud) op woensdag 29 juni 1740 doodsoorzaak: subitaneo [=plotseling] te Spaubeek [Li],
  begr. op vrijdag 1 juli 1740 aldaar 29: iunij anni praefati subitanea morte obijt Andreas Stassen viduus Elisabethae Haen et 1. iulij sepultus,
  tr. met
 • Moeder:
  Elisabetha Haen, dr. van Corst (Christianus) Haen en Triniken (Catharina) Vromen,
  ged. Rooms Katholiek op zaterdag 13 augustus 1672 te Spaubeek [Li] 13 bapt est Elisabetha filia Christiani Haen et Catharinae con(iu)g(um) susc Wouterus Odenkercken et Jda Ubach. (getuigen: Walter (Walterus) Joannes Odekercke als Wouterus Odenkercken, Ida Ubachs),
  doopgetuige van haar achternicht Anna (Anna Maria) Stassen op zaterdag 2 oktober 1728 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar achternicht Maria Stassen op vrijdag 28 juli 1724 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar achternicht Mechtel (Mechtildis) Schutjens op woensdag 17 mei 1719 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Mechtildis Leenarts op dinsdag 22 april 1727 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar neef Christianus Stassen op vrijdag 29 juni 1696 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Elisabeth Borfelts op woensdag 18 mei 1718 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar nicht Catharina Stassen op zondag 28 februari 1683 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Joannes Sangen op donderdag 3 augustus 1713 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Elisabetha Erkens op donderdag 20 mei 1723 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Elisabetha Hermens op zondag 7 november 1723 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Elisabeth Pitswegh op woensdag 11 mei 1729 te Spaubeek [Li],
  ovl. (ongeveer 57 jaar oud) op zondag 25 december 1729 plotseling overleden te Spaubeek [Li],
  begr. op woensdag 28 december 1729 aldaar 25: xbris obijt subitanea ac improvisa non tamen ut sperem? mala morte Elisabetha Haen uxor Andreae Stassen et 28. huius sepulta est..


Catharina Stassen
Catharina Stassen,
ged. Rooms Katholiek op zondag 28 februari 1683 te Spaubeek [Li] 28 bapt Catharina filia Rut Stassen et Sijbillae con(iu)g(um) susc Godefridus Gossens et Elisabeth Haen (getuigen: Geurt (Godefridus) Goessens als Godefridus Gossens en haar tante Elisabetha Haen),
ovl. (ongeveer 18 jaar oud) op dinsdag 6 september 1701 te Spaubeek [Li],
begr. op donderdag 8 september 1701 aldaar 6 7bris obijt Catharina Stassen et 8 sepulta.

 • Vader:
  Ruth (Rutgerus) Stassen, zn. van Jan (Joannes) Stassen en Maria Dols,
  ged. Rooms Katholiek op dinsdag 15 januari 1658 te Spaubeek [Li] 15a Ruth filius Johannis Stassen et Mariae coniug(um) suscept: Leonardus Deijderen per Lambert(um) custodem, et Cornelia uxor Jo(ann)is Maessens Sittardiensis. (getuigen: Leonardus Dederens als Leonardus Deijderen door Lambertus de koster, Cornelia e.v. Joannes Maessens Sittardse),
  doopgetuige van zijn kleindochter Sijbilla Stassen op dinsdag 31 oktober 1724 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn kleindochter Maria Stassen op vrijdag 28 juli 1724 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Joannes Peulen op maandag 30 oktober 1713 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn neef Joannes Haen op vrijdag 9 mei 1710 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn kleinzoon Martinus Campo op maandag 23 december 1726 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Mechtildis Vroemen op donderdag 8 november 1714 te Beek [Li],
  ovl. (ongeveer 69 jaar oud) op zondag 2 november 1727 aan dyssenterie te Spaubeek [Li] 2. 9bris anni praenotati pie in domino obijt sacris sacramentis provisus Rutgerus Stassen viduus Sybillae uxoris suae ,
  begr. op maandag 3 november 1727 aldaar et 3. eiusdem sepultus est hic de dissenteria obijt,
  tr. (resp. hoogstens 25 en hoogstens 24 jaar oud) voor 1683 (voor 1682) vermoedelijk te Spaubeek [Li] met
 • Moeder:
  Sijbilla (Sibilla) Haen, dr. van Corst (Christianus) Haen en Triniken (Catharina) Vromen,
  ged. op dinsdag 17 december 1658 te Spaubeek [Li] 17a Sijbilla filia Christ[i]ani Haen et Catharinae coniug(um) susceptores Petrus Gielen ex Weer et Helena uxor Gijsberti Hagens. (getuigen: Heyliken (Helena) Cuijpers e.v. Gijsbertus Hagens, Petrus Gielen uit Weer [=Wehr?]),
  doopgetuige van haar kleindochter Maria Wouters op zondag 28 april 1720 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar nicht Mechtildis Stassen op woensdag 22 mei 1697 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar nicht Sijbilla Haen op maandag 6 mei 1715 te Spaubeek [Li],
  ovl. (ongeveer 64 jaar oud) op vrijdag 29 januari 1723 plotseling overleden te Spaubeek [Li],
  begr. op maandag 1 februari 1723 aldaar 29. huius subitanea [=plotseling] sio non spero mala morte obijt Sijbilla [hierboven: uxor] Rutgeri Stassen et 1 februarij sepulta e(st)..


Joannes a Campo
Joannes a Campo (Campo),
ged. Rooms Katholiek op zaterdag 26 augustus 1702 Genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde [Joannes Bruls] te Hoensbroek [Li],
doopgetuige van Joannes Erckens op zondag 15 september 1771 te Spaubeek [Li],
ovl. (ongeveer 38 jaar oud) op zondag 9 april 1741 te Spaubeek [Li],
begr. op dinsdag 11 april 1741 9. aprilis a(nn)o praefato pie in domino obijt sacris e(cc)l(es)iae sacramentis praemunitus Joannes Campo maritus Mariae Stassen et 11 eiusdem sepultus est. aldaar.

 • Vader:
  Martinus a Campo, zn. van Wilhelmus a Campo en Johanna Cremers,
  ged. op woensdag 1 december 1666 te Hoensbroek [Li],
  doopgetuige van Maria Catharina Meijs op zondag 5 augustus 1708 te Nuth [Li],
  ovl. (ongeveer 50 jaar oud) op woensdag 16 juni 1717,
  begr. op woensdag 16 juni 1717 te Hoensbroek [Li] (Martinus a Campo),
  tr,
  kerk.huw. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 19 jaar oud) (Rooms Katholiek) op dinsdag 22 februari 1689 aldaar met
 • Moeder:
  Catharina Bruls, dr. van Joannes Bruls en Margaretha Vruels,
  ged. op dinsdag 26 maart 1669 te Hoensbroek [Li],
  doopgetuige van haar kleinzoon Martinus Campo op maandag 23 december 1726 te Spaubeek [Li],
  ovl. (ongeveer 62 jaar oud) op maandag 15 oktober 1731,
  begr. op maandag 15 oktober 1731 te Hoensbroek [Li] (Catharina Bruls e.v. Martinus a Campo).

tr,
kerk.huw. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 35 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zaterdag 23 februari 1726 te Spaubeek [Li] 23 februarij sacramento matrimonij juncti sunt Joannes Campo et Maria Stassen testes fuerunt Joannes Stassen custos et Sophia Zelis. (getuigen: zijn zwager en haar broer Joannes Stassen de koster en Sophia Zelis)
met

Meijken (Maria) Stassen, dr. van Ruth (Rutgerus) Stassen en Sijbilla Haen,
ged. Rooms Katholiek op donderdag 2 maart 1690 te Spaubeek [Li] 2 bapt est Maria filia Ruth Stassen et Sijbillae con(iu)g(um) suscept Petrus Boesten et Maria Dols (getuigen: Peter (Petrus) Boesten en haar grootmoeder Maria Dols),
doopgetuige van haar nicht Sijbilla Stassen op dinsdag 12 februari 1732 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar achternicht Maria Sijbilla Stassen op vrijdag 25 maart 1740 te Spaubeek [Li],
getuige bij kerk. huw. van haar zwager Merten (Martinus) Wouters en haar zus Sibilla (Sijbilla) Stassen op zondag 4 februari 1720 te Spaubeek [Li],
getuige bij kerk. huw. van Henricus Glaesmeckers en Marijken (Maria) Eumelen op dinsdag 10 april 1731 te Spaubeek [Li],
ovl. (ongeveer 51 jaar oud) op woensdag 8 maart 1741 te Spaubeek [Li],
begr. op vrijdag 10 maart 1741 aldaar 8: martij anno praecedenti pie in domino obijt Maria Stassen sacris ecclesiae sacramentis praevie praemunita uxor Jo(ann)is Campo et decima eiusdem sepulta..

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Martinus~1726 Spaubeek [Li] †1747 Spaubeek [Li] 20
Sijbilla~1729 Spaubeek [Li]    
Joannes~1733 Spaubeek [Li] †1808 Spaubeek [Li] 75


Martinus Campo
Martinus Campo,
ged. Rooms Katholiek op maandag 23 december 1726 Genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde [Martinus a Campo] te Spaubeek [Li] 23 xbris an(n)o quo supra baptisatus est Martinus filius Jo(ann)is Campo et Mariae Stassen leg: cong: quem e sacro fonte susceperunt Ruth Stassen et Catharina Bruls (getuigen: zijn grootvader Ruth (Rutgerus) Stassen, zijn grootmoeder Catharina Bruls, Catharina Bruls),
ovl. (ongeveer 20 jaar oud) op zondag 17 september 1747 aan dyssenterie, als ongehuwde,
begr. op zondag 17 september 1747 te Spaubeek [Li] 17 in dominio obijt [hierboven: ex dissenteria] morte improvisa Martinus Campo in coelibatu filius Ioannis Campo et Mariae Stassen et eodem sepultus.

 • Vader:
  Joannes a Campo (Campo), zn. van Martinus a Campo en Catharina Bruls,
  ged. Rooms Katholiek op zaterdag 26 augustus 1702 Genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde [Joannes Bruls] te Hoensbroek [Li],
  doopgetuige van Joannes Erckens op zondag 15 september 1771 te Spaubeek [Li],
  ovl. (ongeveer 38 jaar oud) op zondag 9 april 1741 te Spaubeek [Li],
  begr. op dinsdag 11 april 1741 9. aprilis a(nn)o praefato pie in domino obijt sacris e(cc)l(es)iae sacramentis praemunitus Joannes Campo maritus Mariae Stassen et 11 eiusdem sepultus est. aldaar,
  tr.
  kerk.huw. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 35 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zaterdag 23 februari 1726 aldaar 23 februarij sacramento matrimonij juncti sunt Joannes Campo et Maria Stassen testes fuerunt Joannes Stassen custos et Sophia Zelis. (getuigen: zijn zwager en haar broer Joannes Stassen de koster en Sophia Zelis) met


Sijbilla Campo
Sijbilla Campo,
ged. Rooms Katholiek op maandag 21 november 1729 genoemd naar haar tante (Sybilla Stassen) en deze is ook haar meter te Spaubeek [Li] 21 9bris baptisata est Sybilla filia Jo(ann)is Campo et Mariae Stassen quam e sacro fonte susceperunt Jo(ann)es Stassen loco [niets geschreven] et Sybilla Stassen uxor Martini Wouters (getuigen: haar oom Joannes Stassen en haar tante Sibilla (Sijbilla) Stassen e.v. Martinus Wouters).

 • Vader:
  Joannes a Campo (Campo), zn. van Martinus a Campo en Catharina Bruls,
  ged. Rooms Katholiek op zaterdag 26 augustus 1702 Genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde [Joannes Bruls] te Hoensbroek [Li],
  doopgetuige van Joannes Erckens op zondag 15 september 1771 te Spaubeek [Li],
  ovl. (ongeveer 38 jaar oud) op zondag 9 april 1741 te Spaubeek [Li],
  begr. op dinsdag 11 april 1741 9. aprilis a(nn)o praefato pie in domino obijt sacris e(cc)l(es)iae sacramentis praemunitus Joannes Campo maritus Mariae Stassen et 11 eiusdem sepultus est. aldaar,
  tr.
  kerk.huw. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 35 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zaterdag 23 februari 1726 aldaar 23 februarij sacramento matrimonij juncti sunt Joannes Campo et Maria Stassen testes fuerunt Joannes Stassen custos et Sophia Zelis. (getuigen: zijn zwager en haar broer Joannes Stassen de koster en Sophia Zelis) met


Joannes Campo
Joannes (Jean (Fr.)) Campo,
ged. Rooms Katholiek op dinsdag 10 februari 1733 te Spaubeek [Li] 10 februarij anni praecedentis baptisatus est Joannes filius Joannis Campo et Mariae Stassen leg: cong: quem e sacro fonte susceperunt Jo(ann)es Stassen custos et Anna Cuijpers uxor Petri Lemmens (getuigen: zijn oom Joannes Stassen [koster] en Anna Cuijpers e.v. Petrus Lemmens [molenaar van St. Jansgeleen]),
doopgetuige van zijn achterneef Joannes Josephus Lemmens,
doopgetuige van Maria Ida Henssen op donderdag 29 juli 1819 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn neef Joannes Theodorus Geurts op vrijdag 19 januari 1787 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn kleindochter Maria Catharina Hoen op zaterdag 4 juni 1791 te Schinnen [Li],
doopgetuige van zijn kleindochter Maria Catharina Campo op donderdag 18 augustus 1796 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn kleindochter Anna Sibilla Geurts op zaterdag 30 oktober 1802 te Spaubeek [Li],
ovl. (ongeveer 75 jaar oud) op zondag 3 juli 1808 te Spaubeek [Li] - akte 19 [BS: ovl.dat. 03-07-1806],
begr. op dinsdag 5 juli 1808 aldaar 1808 3tia julij circa 11mam antemeridianam obijt Joannes Campo aetatis 75 annorum conjux Mariae Geurts extremis s:r:e: sacramentis munitus et 5 hujus sepultus..

 • Vader:
  Joannes a Campo (Campo), zn. van Martinus a Campo en Catharina Bruls,
  ged. Rooms Katholiek op zaterdag 26 augustus 1702 Genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde [Joannes Bruls] te Hoensbroek [Li],
  doopgetuige van Joannes Erckens op zondag 15 september 1771 te Spaubeek [Li],
  ovl. (ongeveer 38 jaar oud) op zondag 9 april 1741 te Spaubeek [Li],
  begr. op dinsdag 11 april 1741 9. aprilis a(nn)o praefato pie in domino obijt sacris e(cc)l(es)iae sacramentis praemunitus Joannes Campo maritus Mariae Stassen et 11 eiusdem sepultus est. aldaar,
  tr,
  kerk.huw. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 35 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zaterdag 23 februari 1726 aldaar 23 februarij sacramento matrimonij juncti sunt Joannes Campo et Maria Stassen testes fuerunt Joannes Stassen custos et Sophia Zelis. (getuigen: zijn zwager en haar broer Joannes Stassen de koster en Sophia Zelis) met

tr,
kerk.huw. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 25 jaar oud) (Rooms Katholiek) op donderdag 14 juni 1759 aldaar 14 junij matrimonio juncti sunt Joannes Campo et Maria Geurts testibus Joannes Matthis et Bartholomæo Geurts (getuigen: zijn zwager en haar broer Joannes Mathias Geurts en zijn zwager en haar broer Bartholomeus Geurts)
met

Maria (Maria Sophia) Geurts, dr. van Geurt (Goedefridus) Geurts (scabinus) en Margaretha Hagens,
ged. Rooms Katholiek op zaterdag 24 oktober 1733 [naam moeder: Mechtildis Hagens] te Spaubeek [Li] 24 8bris anni praecedentis baptisata est Maria Sophia filia Goedefridi Geurts et Mechtildis Hagens leg: cong: quam e sacro fonte susceperunt Mevis Hagens et Maria Cuypers uxor Joannis Penners (getuigen: haar grootvader Mevis (Bartholomeus) Hagens en haar oudtante Maria Cuijpers e.v. Joannes Penners),
doopgetuige van haar nicht Maria Agnes Geurts op dinsdag 31 januari 1775 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Maria Elisabetha Wouters op donderdag 22 maart 1764 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar neef Petrus Matthias Geurts op zondag 30 december 1781 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar nicht Maria Catharina Geurts op maandag 29 mei 1786 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Maria Gertrudis Hermans op maandag 19 februari 1759 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar neef Joannes Matthias Stassen op zaterdag 6 oktober 1770 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar nicht Maria Ida Geurts op zondag 12 januari 1772 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar kleinzoon Jan Mathijs (Joannes Mathias) Hoenen op maandag 2 december 1793 te Schinnen [Li],
doopgetuige van haar kleindochter Maria Catharina Hoen op zaterdag 4 juni 1791 te Schinnen [Li],
doopgetuige van haar kleinzoon Jan Mathijs (Joannes Mathias) Geurts op dinsdag 4 november 1806 te Spaubeek [Li],
ovl. (ongeveer 75 jaar oud) op maandag 16 januari 1809 te Spaubeek [Li] - akte 2 [BS: 76 jaar],
begr. op donderdag 19 januari 1809 aldaar 16 jan(ua)rij circa 6 vespertinam obijt Maria Geurts aetatis 76 annorum vidua Jo(ann)is Campo extremis s:r:e: sacramentis munita, et 19 sepulta.

Uit dit huwelijk 8 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelia*1760 Spaubeek [Li] †1838 Hobbelrade [Li] 77
Joannes~1762 Spaubeek [Li] †1808 Spaubeek [Li] 46
Maria~1763 Spaubeek [Li]    
Jan Mattis~1766 Spaubeek [Li] †1845 Spaubeek [Li] 79
Margaretha~1768 Spaubeek [Li] †1856 Spaubeek [Li] 88
Arnoldus~1770 Spaubeek [Li] †1799 Spaubeek [Li] 28
Maria~1773 Spaubeek [Li]    
Maria~1776 Spaubeek [Li]    


Maria Bemelmans
Maria Bemelmans,
geb. voor 1701,
doopgetuige van Maria Borfelts op zondag 26 januari 1721 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Nicolaus Sangen op zaterdag 5 maart 1718 te Spaubeek [Li],
ovl. (minstens 24 jaar oud) op vrijdag 1 maart 1726 te Spaubeek [Li],
begr. op zaterdag 2 maart 1726 aldaar unno quo supra pie in domino de puerperio obijt /: praevie t(ame)n praemunita sacris :/ Maria Bemelmans uxor Christiani Stassen die. 1 martij. et 2. martij eiusdem sepulta est..

 • Vader:
  Reijnken (Reinerus) Bemelmans,
  geb. voor 1659,
  doopgetuige van Leonardus Borfelts op woensdag 1 augustus 1714 te Spaubeek [Li],
  ovl. (minstens 58 jaar oud) op donderdag 5 augustus 1717 te Spaubeek [Li],
  begr. op zaterdag 7 augustus 1717 aldaar 5ta. obijt Reinerus Bemelmans provisus sacris s(ac)r(a)m(en)tis et septima sepultus est fr. ssmi Rosarij,
  tr,
  kerk.huw. (resp. minstens 24 en ongeveer 23 jaar oud) (Rooms Katholiek) op maandag 7 februari 1684 aldaar 7 feb matrimonio copulati sunt Reinerus Bemelmans et Maria Diederen Eustachio Meuis [Mevis] et Francisca Randenraedt testibus. (getuigen: Stas (Eustachius) Mevis en Francisca van Randenraedt als Francisca Randenraedt) met
 • Moeder:
  Maria Diederen (Deideren, Dederen), dr. van Peter (Petrus) Dederen en Elisabetha Vromen,
  ged. Rooms Katholiek op zondag 14 november 1660 te Spaubeek [Li] 14a Maria filia Petri Deideren et Elisabethae coniugum suscept: Nicolaus Hagens, et Catharina uxor Nicolai Vromen ex Beeck. (getuigen: Claes (Nicolaus) Hagens en haar aangetrouwde tante Catrijn (Catharina) Roomens alias Wolters e.v. Nicolaus Vromen uit Beek),
  doopgetuige van haar achternicht Anna Borvels op woensdag 29 juli 1682 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar achternicht Joanna Erckens op donderdag 10 september 1711 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van haar achterneef Henricus Hoen op vrijdag 27 september 1720 te Schinnen [Li],
  ovl. (ongeveer 61 jaar oud) op maandag 5 oktober 1722 te Spaubeek [Li],
  begr. op woensdag 7 oktober 1722 aldaar 5a: huius sacris prouisa [= provisa] pie in domino obijt Maria Deideren vidua Reineri Bemelmans et 7tim[a] eiusdem more catholico sepulta est.

tr. (resp. ongeveer 20 en hoogstens 25 jaar oud) voor 1721 vermoedelijk te Spaubeek [Li]
met

Christianus Stassen, zn. van Ruth (Rutgerus) Stassen en Sijbilla Haen,
ged. Rooms Katholiek op vrijdag 29 juni 1696 te Spaubeek [Li] 29 bapt est Christianus filius Rutheri Stassen et Sijbillae con(iu)g(um) susc Theodorus Schillarts et Elisabetha Haen. (getuigen: Theodorus Schillarts en zijn tante Elisabetha Haen),
doopgetuige van Joannes Erkens op vrijdag 10 mei 1748 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn kleinzoon Andries (Joannes Andreas) Brull op maandag 12 augustus 1748 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Margarita Borvelts op dinsdag 14 april 1722 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Maria Dressen op donderdag 19 april 1731 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Henricus Hamers op woensdag 29 oktober 1727 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Petrus Schols op zondag 10 februari 1732 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Petrus Matthias Sangen op woensdag 11 februari 1750 te Spaubeek [Li],
ovl. (ongeveer 76 jaar oud) op maandag 10 augustus 1772,
begr. op maandag 10 augustus 1772 te Schinnen [Li] (Christianus Stassen e.v. Christina Diederen; e.v. Maria Bemelmans),
tr. (2)
met Christina Dieteren. Uit dit huwelijk 5 kinderen,
relatie (3)
met Wilhelmina Sleijpens, dr. van Catharina Haemers (buitenechtelijk). Uit deze relatie een zoon.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elisabetha~1722 Spaubeek [Li]    10 
Maria~1724 Spaubeek [Li] †1778 Spaubeek [Li] 53


Elisabetha Stassen
Elisabetha Stassen,
ged. Rooms Katholiek op vrijdag 4 september 1722 te Spaubeek [Li] 4 hujus baptisata est Elisabetha filia Christiani Stassen et Mariae Bemelmans conjugum susceptores fuerunt Jan Erkens et Catharina Stassen (getuigen: Jan (Joannes) Erkens als Jan Erkens en haar oudtante Catharina Stassen),
doopgetuige van haar kleindochter Maria Elisabetha Cals op vrijdag 21 mei 1779 te Spaubeek [Li],
getuige bij kerk. huw. van Joannes Fredericus Guller en Maria Boesten op zaterdag 29 november 1760 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar kleinzoon Nicolaus (Joannes Nicolaus) Cals op vrijdag 5 augustus 1785 te Schinnen [Li].

 • Vader:
  Christianus Stassen, zn. van Ruth (Rutgerus) Stassen en Sijbilla Haen,
  ged. Rooms Katholiek op vrijdag 29 juni 1696 te Spaubeek [Li] 29 bapt est Christianus filius Rutheri Stassen et Sijbillae con(iu)g(um) susc Theodorus Schillarts et Elisabetha Haen. (getuigen: Theodorus Schillarts en zijn tante Elisabetha Haen),
  doopgetuige van Joannes Erkens op vrijdag 10 mei 1748 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn kleinzoon Andries (Joannes Andreas) Brull op maandag 12 augustus 1748 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Margarita Borvelts op dinsdag 14 april 1722 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Maria Dressen op donderdag 19 april 1731 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Henricus Hamers op woensdag 29 oktober 1727 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Petrus Schols op zondag 10 februari 1732 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Petrus Matthias Sangen op woensdag 11 februari 1750 te Spaubeek [Li],
  ovl. (ongeveer 76 jaar oud) op maandag 10 augustus 1772,
  begr. op maandag 10 augustus 1772 te Schinnen [Li] (Christianus Stassen e.v. Christina Diederen; e.v. Maria Bemelmans),
  tr. (2),
  kerk.huw. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 31 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zondag 6 oktober 1726 te Spaubeek [Li] anno 1726 die 6ta octobris sacramento matrimonii juncti sunt Christianus Stassen, viduus Mariae Bemelmans, et Christina Dederen testes fuerunt Jo(ann)es Stassen et Nicolaus Stassen (getuigen: zijn broer en haar zwager Joannes Stassen en zijn neef Nicolaas (Nicolaus) Stassen)
  met Christina Dieteren. Uit dit huwelijk 5 kinderen,
  relatie (3)
  met Wilhelmina Sleijpens, dr. van Catharina Haemers (buitenechtelijk). Uit deze relatie een zoon,
  tr. (resp. hoogstens 25 en ongeveer 20 jaar oud) (1) voor 1721 vermoedelijk te Spaubeek [Li] met
 • Moeder:
  Maria Bemelmans, dr. van Reijnken (Reinerus) Bemelmans en Maria Diederen,
  geb. voor 1701,
  doopgetuige van Maria Borfelts op zondag 26 januari 1721 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Nicolaus Sangen op zaterdag 5 maart 1718 te Spaubeek [Li],
  ovl. (minstens 24 jaar oud) op vrijdag 1 maart 1726 te Spaubeek [Li],
  begr. op zaterdag 2 maart 1726 aldaar unno quo supra pie in domino de puerperio obijt /: praevie t(ame)n praemunita sacris :/ Maria Bemelmans uxor Christiani Stassen die. 1 martij. et 2. martij eiusdem sepulta est..

tr. (resp. hoogstens 24 en hoogstens 25 jaar oud) voor 1747
met

Nicolaus Cals, zn. van Petrus Cals en Maria Janssen,
ged. Rooms Katholiek op zondag 3 mei 1722 te Schinnen [Li] (getuige: Petrus Reijnärtz, Elisabetha Peters).

Uit dit huwelijk 10 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Petrus~1748 Schinnen [Li]    
Christianus~1751 Schinnen [Li]    
Willem~1753 Schinnen [Li]    
Joanna~1755 Schinnen [Li]    
Joannes~1758 Schinnen [Li]    
Maria~1760 Schinnen [Li]    
Nn~1762 Schinnen [Li]    
Anna~1764 Schinnen [Li]    
Anna~1766 Schinnen [Li]    
10 Joanna~1768 Schinnen [Li]