$boomnaam$
Maria Hubertina Waltmans
Maria Hubertina Waltmans,
geb. op woensdag 10 november 1875 opgegeven namen Maria Elisabeth Hubertina te Nuth [Li],
dienstmeid,
ovl. (66 jaar oud) op zondag 23 augustus 1942 te Nuth [Li].

tr. (resp. 28 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 8 juni 1904 te Maastricht [Li]
met

Pieter Jozef Hubertus Willems,
geb. op maandag 22 november 1880 zn van Hendrik Hubert Willems en Maria Voncken (landbouwster) te Meerssen [Li],
dagloner.


Nn Waltmans
Nn Waltmans,
geb. op maandag 22 oktober 1883 te Schimmert [Li] (doodgeb.).


Maria Catharina Elisabeth Waltmans
 
Maria Catharina Elisabeth Waltmans,
geb. op donderdag 18 december 1884 te Schimmert [Li],
ovl. (77 jaar oud) op maandag 10 september 1962 (bron: www.bidprentjesbank.nl) aldaar.

tr. (resp. 31 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 3 augustus 1916 te Schimmert [Li],

woont
,
31-07-1941: Schimmert -
01-01-1961: Schimmert - Hoofdstraat 61 (vernieuwd)
09-08-1962: Schimmert - Kruisstraat 27
24-07-1963: Hulsberg - Valkenburgerweg 1
30-10-1963: Schimmert - Kruisstraat 27
22-01-1974: Geleen - Lienaertsstraat 159
31-07-1974: Nuth - Valkenburgerweg 67


met

Jan Hubert Erven, zn. van Jan Christiaan Erven en Anna Catharina Phelomena Schillings,
geb. op maandag 6 januari 1890 te Schin op Geul [Li],
mijnwerker,
ovl. (89 jaar oud) op zondag 28 januari 1979 te Nuth [Li].

 

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1917 Schimmert [Li] †1941 Schimmert [Li] 24
Mai*1919 Schimmert [Li] †2005  85
Jan*1921 Schimmert [Li]    
Anna*1922 Schimmert [Li] †1947 Schimmert [Li] 24


Gerardus Lemmens
Gerard (Gerardus) Lemmens,
ged. op zondag 29 oktober 1752 te Beek [Li] 29. bapt(isatus). est Gerardus filius leg: Michaelis Lemmens ex Beek et Joannae Schneijders ex Spaubeek, suscep: Wilhelmo Lemmens ex Beek et Cath: Elisabetha Daniels ex Munstergeleen. (getuigen: zijn oom Wilhelmus Lemmens uit Beek en zijn aangetrouwde tante Catharina Elisabeth Daniels uit Munstergeleen),
brouwer, vendeur d'eau de vie en detaille,
doopgetuige van zijn nicht Joanna Gertrudis Boscheuers op zaterdag 23 november 1793 te Spaubeek [Li],
geboortegetuige van zijn neef Hans Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters op dinsdag 24 juli 1798,
ovl. (ongeveer 65 jaar oud) op zaterdag 9 mei 1818 om zeven uur 's avonds te Spaubeek [Li] - akte 6 [BS: 67 jaar]
(getuigen: Jan Leonard (Joannes Leonardus) Reijns (landbouwer, 54 jaar, nabuur) en Mathijs (Mathias) Peulen (landbouwer, 51 jaar, nabuur)).

tr,
kerk.huw. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 28 jaar oud) (Rooms Katholiek) op woensdag 6 oktober 1784 te Spaubeek [Li] 6ta 8bris post consuetas proclamationes in facie ecclesiae contraxerunt matrimonium Gerardus Lemmens ex Beeck, et Maria Gertrudis Wouters: testibus Petro Erckens et Philippo Coumans in fidem subsignarunt x est signum sponsi nescientis scribere Maria Gertrudis Wouters sponsa Peter Erckens testis P.J. Coumans testis quod testor A.G. Somijn past. loci. (getuigen: Peter (Petrus) Erckens, Philippus Coumans),

Verder onderzoek
,
M.Getrud x Gerard Lemmens te Spaubeek (Collectie Habets 3261-74-1792 3727-28-1794 3739-32-1811 3739-202-1811),

Verband tussen de families Lemmens en Houdvast (Hautvast) via familie Wouters te Spaubeek [Li],
Twee dochters van Gerard Lemmens x Maria Gertrudis Wouters huwen met twee zonen van Matthias Hautfast x Joanna Maria Willems
1. Maria Gertrudis Lemmens (geb 1803) huwt in 1819 met Petrus Josephus Houdvast (geb 1796)
2. Maria Helena Lemmens (geb 1796) huwt in 1820 met Joannes Houdvast (geb 1792).

Beide families hebben echter een bloedband met elkaar, via de familie Wouters. Hun gemeenschappelijke voorouders zijn: Jan Wouters x Elsken Lenarts. Deze ouders hebben o.a. als kinderen:
1. Jacobus Wouters x Elisabetha Hanssen hun zoon is Joes Wouters x Gertrudis Lenaerts, hun dochter is Maria Gertrudis Wouters x Gerardus Lemmens. Zij zijn de ouders van Maria Helena en Maria Gertrudis. (4 generaties)
2. Merten Wouters x Sijbilla Stassen hun dochter is Lisbeth Wouters x Christianus Houtvast hun zoon is Matthias Hautfast x Joanna Maria Willems. Zij zijn de ouders van Joannes en Petrus Josephus. (4 generaties)

Dit is een van de mogelijke verklaringen voor de hoge kindersterfte die beide gezinnen kennen.
Hoewel voor derde zoon Joannes Wilhelmus Houdfast x Maria Theresia Coumans geldt ook een hogere kindersterfte.

Brouwer tussen 1797 en 1799 te Hobbelrade [Li],
In de late middel-eeuwen werd de hele dag door bier gedronken. Het was volksdrank nummer één. Bij velen kwam vier keer per dag de bierkan op tafel. Gewoon drinkwater was vaak vervuild en werd alleen dooor de allerarmsten gedronken. Bier wordt tijdens de bereiding landurig gekookt en was dus veel veiliger.
Aan bier werd als eerste eis gesteld dat het goedkoop was en verder moets het goed verteerbaar zijn, dat wil zeggen meehelpen om de zware vette kost van het dageijkse menu te verdragen.
Met de komst van de Fransen (1795) werd iedereen verplicht een beroep naar keuze te maken en hiervoor een patent aan te vragen. Dit gold ook voor brouwers [zoals Martin Wouters ww] , die voor anderen of voor zichzelf bier maakten. De hierbij verschuldigde patentbelasting diende men jaarlijks te voldoen. De Minister van Financiën bepaalde begin januari 1797 dat iedereen die een brouwketel bezat zich moest voorien van een brouwerspatent, behalve wanneer men alleen voor eigen gebruik bier maakte.
In de lijst van brouwers met patenten in Spaubeek worden genoemd:
Gerardus Lemmens (1797-1799), Joannes Gerardus Cuijpers (1811-(+)1812), Joannes Petrus Kuijpers (1814) en (Jean) Jacques Lienaerts (1811-1814)
(bron: Pastoor Fr. Crutzen - Brouwers in Zuid-Limburg isbn: 978-90-821329-0-8 druk: Janssen Grafimedia - Beek)

,

Woont in Hobbelrade in 1798 te Spaubeek [Li],
in het bevolkingsregister van 1798 woont Gerardus Lemmens (brouwer) en Mari Gertrus Wouters (sijne vrouw) in Hobbelrade nr. 96


met

Gertrudis (Maria Gertrudis) Wouters, dr. van Joes (Joannes) Wouters (landbouwer) en Gertrudis Lenaerts,
ged. Rooms Katholiek op zaterdag 17 juli 1756 te Spaubeek [Li] 17 julij baptisata est Maria Gertrudis filia legitima Joannis Wouters et Gertrudis Lenaerts suscep(tores) Wilhelmus Wouters et Catharina Martens (getuigen: haar oom Willem (Wilhelmus) Wouters en haar aangetrouwde tante Catharina Martens [e.v. Joannes Lenaerts, de broer van de moeder]),
getuige bij kerk. huw. van haar zwager Peter (Petrus) Mevis en haar zus Sibilla (Maria Sibilla) Wouters op woensdag 26 april 1775 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar nicht Maria Gertrudis Lenaerts op maandag 5 juni 1780 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar neef Joannes Jacobus Lemmens op donderdag 5 mei 1796 te Beek [Li],
doopgetuige van haar neef Christiaan Mevissen op dinsdag 8 februari 1780 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar nicht Maria Gertrudis Mevis op zaterdag 25 maart 1786 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar neef Gerard (Joannes Gerardus) Wouters op dinsdag 5 augustus 1794 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar neef Andries (Joannes Andreas) Wouters op zaterdag 5 december 1801 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar nicht Maria Gertrudis Wouters op zaterdag 9 oktober 1802 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar neef Christiaan Heijnen op zaterdag 17 december 1803 te Spaubeek [Li],
ovl. (ongeveer 61 jaar oud) op woensdag 10 juni 1818 te Spaubeek [Li] - akte 8 [BS: 62 jaar],
begr. op dinsdag 16 juni 1818 aldaar (Maria Gertrud Wouters e.v. Gerardus Lemmens).

Uit dit huwelijk 8 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joannes*1785 Spaubeek [Li]    
Joannes*1787 Spaubeek [Li] †1788 Spaubeek [Li] 0
Pieter*1789 Spaubeek [Li]    
Joannes*1792 Spaubeek [Li] †1818 Spaubeek [Li] 25
Maria*1796 Hobbelrade [Li] †1862 Beek [Li] 66
Joannes*1798 Spaubeek [Li] †1811 Spaubeek [Li] 13
Gerardus*1802 Hobbelrade [Li]    
Maria*1803 Spaubeek [Li] †1870 Spaubeek [Li] 6715 


Joannes Michael Lemmens
Joannes Michael Lemmens,
geb. op zondag 21 augustus 1785 om 1 uur 's nachts te Spaubeek [Li],
ged. Rooms Katholiek op zondag 21 augustus 1785 aldaar 21. aug. hora 1a nocturna natus, et eodem baptizatus est Joannes Michael filius legitimus Gerardi Lemmens et Mariae Gertrudis Wouters conjugum: susceptores Joannes Lemmens, et Gertrudis Leenarts in fidem subsignarunt x signum patris nescientis scribere Johannes Lemmens signum x matrinae nescientis scribere quod testor A.G. Somijn pastor loci (getuigen: zijn oom Jan (Joannes) Lemmens en zijn grootmoeder Gertrudis Lenaerts),

Soldaat van Napoleon
,
7 e bataillon des equipages militaires, stamb nr 198,
Inv.nr. SHD: 26Yc80.
.


Joannes Lemmens
Joannes, genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde [Joes Wouters)] Lemmens,
geb. op vrijdag 19 oktober 1787 om 8 uur 's avonds te Spaubeek [Li],
ged. Rooms Katholiek op zaterdag 20 oktober 1787 aldaar 19na 8bris hora 8va vespertina natus et die postera baptizatus est Joannes filius legitimus Gerardi Lemmens et Mariae Gertrudis Wouters conjugum: susceptores fuerunt Joannes Wouters, et Joanna Elisabeth Souren. in fidem subsignarunt. pater abest. Joannes Wouters. x hoc est signum matrinae nescientis scribere J.J. Ramakers. vic: loci (getuigen: zijn grootvader Joes (Joannes) Wouters en Joanna Elisabeth Suijren als Joanna Elisabeth Souren),
ovl. (6 maanden oud) op dinsdag 22 april 1788 op een leeftijd van 6 maanden te Spaubeek [Li],
begr. op woensdag 23 april 1788 aldaar 22a obyt in Hobbelraedt circa 5am matutinam Joannes Lemmens aetatis sex mensium filius legit: Gerardi Lemmens, et Mariae Gertrudis Wouters conj. qui postridie sepultus est..


Petrus Mathias Lemmens
Pieter (Petrus Mathias) Lemmens,
geb. op dinsdag 24 november 1789 om 9 's avonds te Spaubeek [Li],
ged. Rooms Katholiek op woensdag 25 november 1789 aldaar 24ta 9bris circa 9.am vespertinam natus, et die postera baptisatus est Petrus Mathias filius legitimus Gerardi Lemmens et Mariae Gertrudis Wouters conjugum: susc: Mathias Lemmens et Maria Sibilla Wouters. pater abest. Mathijs Lemmens, Maria Elisabeth Wouters. quod testor A.G. Somijn past. loci. (getuigen: zijn oom Matthias Lemmens en zijn tante Sibilla (Maria Sibilla) Wouters),
dagloner (kan niet schrijven),
overlijdensgetuige van Catharina (Maria Catharina) Heijnen op zondag 8 juni 1834.


Joannes Wilhelmus Lemmens
Joannes Wilhelmus, genoemd naar zijn peter [Wilhelmus Lemmens] Lemmens,
geb. op vrijdag 7 september 1792 om 10 uur 's avonds te Spaubeek [Li],
ged. Rooms Katholiek op zaterdag 8 september 1792 aldaar 7ma 7bris circa 10am vespertinam natus est et [hierboven: die 8va ejusdem] baptizatus est Joannes Wilhelmus filius legitimus Gerardi Lemmens, et Mariae Gertrudis Wouters conjugum: susceptores Wilhelmus Lemmens et Maria Wouters. pater abest. in fidem subsignarunt. hoc x est signum patrini nescientis scribere. hoc x est signum matrinae nescientis scribere quod testor A.G. Somijn past. loci. (getuigen: zijn oudoom Wilhelmus Lemmens en zijn tante Maria Wouters),
getuige bij kerk. huw. van zijn neef Christiaan Mevissen en Maria Mechtildis Beckers op donderdag 24 september 1812 te Spaubeek [Li],
ovl. (25 jaar oud) op woensdag 5 augustus 1818 te Spaubeek [Li] - akte 14.


Maria Helena Lemmens
Maria Helena, genoemd naar haar meter [Maria Helena Lemmens] Lemmens,
geb. op vrijdag 8 januari 1796 om 6 uur 's morgens te Hobbelrade [Li] - Spaubeek,
ged. Rooms Katholiek op vrijdag 8 januari 1796 te Spaubeek [Li] 8va jan: nata est in Hobbelraede 6ta matutinam, et eodem baptisata est Maria Helena filia legitima Gerardi Lemmens, et Mariae Gertrudis Wouters conjugum: susceptores fuere Joannes Wilhelmus Wouters, et Maria Helena Lemmens. quod testor A.G. Somijn pastor. (getuigen: haar oom Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters en haar achternicht Helena (Maria Helena) Lemmens),
landbouwster,
getuige bij kerk. huw. van haar zwager Pieter Jozef (Petrus Josephus) Houdtvast en haar zus Maria Gertrudis Lemmens op dinsdag 23 november 1819 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar neef Joannes Wilhelmus Hautvast op donderdag 6 september 1821 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar neef Joannes Henricus Hautvast op vrijdag 11 januari 1828 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar kleindochter Maria Helena Hubertina Nijsten op zaterdag 29 september 1860 te Beek [Li],
doopgetuige van haar kleindochter Maria Helena Hautvast op woensdag 20 mei 1857 te Beek [Li],
ovl. (66 jaar oud) op maandag 17 februari 1862 te Beek [Li].

tr. (resp. 24 en 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 7 februari 1820 te Spaubeek [Li] - akte 5,
kerk.huw. (Rooms Katholiek) op vrijdag 8 december 1820 aldaar
met

Johan (Joannes, Johannes) Houdtvast (Hautvast, Houtvast), zn. van Mattis (Matthias) Hautfast en Joanna Maria Willems,
geb. op zaterdag 22 december 1792 aangifte 24 december 1792 te Hulsberg [Li],
ged. Rooms Katholiek op zaterdag 22 december 1792 aldaar (getuige: Joannes Willems, Joanna Maria Lortije),
landbouwer, akkerman,
getuige bij kerk. huw. van zijn broer Pieter Jozef (Petrus Josephus) Houdtvast en zijn schoonzuster Maria Gertrudis Lemmens op dinsdag 23 november 1819 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn nicht Maria Helena Hautvast op vrijdag 13 oktober 1820 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn neef Jan Bernard (Joannes Bernardus) Hautvast op zaterdag 19 augustus 1826 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn kleinzoon Joannes Visschers op vrijdag 2 maart 1855 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn kleinzoon Jan Hubert (Joannes Hubertus) Nijsten op woensdag 4 juni 1862 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn kleinzoon Jan Hubert (Joannes Hubertus) Hautvast op donderdag 2 september 1858 te Beek [Li],
geboortegetuige van zijn dochter Maria Theresia Hautvast op woensdag 20 februari 1828,
overlijdensgetuige van Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Lenaerts op maandag 20 juni 1831,
overlijdensgetuige van Jacob (Jacobus) Söeren op vrijdag 19 oktober 1827,
ovl. (81 jaar oud) op dinsdag 15 september 1874 te Groot Genhout [Li] - Beek akte 38.

Uit dit huwelijk 9 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Peter Joseph*1820 Spaubeek [Li] †1885 Klein Genhout [Li] 64
Joannes*1822 Spaubeek [Li] †1893 Groot Genhout [Li] 71
Maria*1823 Spaubeek [Li] †1830 Op het Broek [Li] 6
Martinus*1825 Spaubeek [Li]    
Maria*1828 Spaubeek [Li] †1888 Beek [Li] 60
Maria*1830 Op het Broek [Li] †1890 Groot Genhout [Li] 59
Joanna*1832 Op het Broek [Li] †1833 Op het Broek [Li] 0
Joannes*1834 Op het Broek [Li]    
Maria*1836 Op het Broek [Li] †1848 Spaubeek [Li] 11


Joannes Lemmens
Joannes, genoemd naar zijn overleden broer 2 Lemmens,
geb. op maandag 23 juli 1798 te Spaubeek [Li] - akte 19,
ged. Rooms Katholiek op maandag 23 juli 1798 te Munstergeleen [Li] 23 julij natus et postera die baptisatus est in Munstergeleen Joannes filius leg: Gerardi Lemmens et Mariae Gertrudis Wouters conj: susc fuere Henricus Janssen loco Jo[ann]is Lemmens et Maria Anna Bokken loco Mariae Elisabethae Bosheuers concordat quoad substantiam cum testimonio baptismali dato a r: d: de la Haije pastore in Munstergeleen testor JJ Raemackers p. in Spaubeck. (getuigen: Henricus Jansen als Henricus Janssen nms. Joannes Lemmens, zijn oom Jan (Joannes) Lemmens, door Henricus Janssen, Anna Maria Bokken [vroedvrouw] nms. Maria Elisabeth Bosheuers en zijn aangetrouwde tante Elisabeth (Maria Elisabeth) Boschouers, door Maria Anna Bokken [vroedvrouw]),
doopgetuige van zijn achternicht Maria Catharina Geurts op zaterdag 29 maart 1823 te Spaubeek [Li],
ovl. (13 jaar oud) op zaterdag 7 september 1811 te Spaubeek [Li],
begr. op maandag 9 september 1811 aldaar 1811 7ma 7bris Joannes Lemmens coelebs aetatis 13 annorum extremis s:r:e: sacramentis munitus, et 9na hujus sepultus..

 • Vader:
  Gerard (Gerardus) Lemmens, zn. van Michiel (Michaelis) Lemmens en Joanna Schneijders,
  ged. op zondag 29 oktober 1752 te Beek [Li] 29. bapt(isatus). est Gerardus filius leg: Michaelis Lemmens ex Beek et Joannae Schneijders ex Spaubeek, suscep: Wilhelmo Lemmens ex Beek et Cath: Elisabetha Daniels ex Munstergeleen. (getuigen: zijn oom Wilhelmus Lemmens uit Beek en zijn aangetrouwde tante Catharina Elisabeth Daniels uit Munstergeleen),
  brouwer, vendeur d'eau de vie en detaille,
  doopgetuige van zijn nicht Joanna Gertrudis Boscheuers op zaterdag 23 november 1793 te Spaubeek [Li],
  geboortegetuige van zijn neef Hans Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters op dinsdag 24 juli 1798,
  ovl. (ongeveer 65 jaar oud) op zaterdag 9 mei 1818 om zeven uur 's avonds te Spaubeek [Li] - akte 6 [BS: 67 jaar]
  (getuigen: Jan Leonard (Joannes Leonardus) Reijns (landbouwer, 54 jaar, nabuur) en Mathijs (Mathias) Peulen (landbouwer, 51 jaar, nabuur)),
  tr.
  kerk.huw. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 28 jaar oud) (Rooms Katholiek) op woensdag 6 oktober 1784 te Spaubeek [Li] 6ta 8bris post consuetas proclamationes in facie ecclesiae contraxerunt matrimonium Gerardus Lemmens ex Beeck, et Maria Gertrudis Wouters: testibus Petro Erckens et Philippo Coumans in fidem subsignarunt x est signum sponsi nescientis scribere Maria Gertrudis Wouters sponsa Peter Erckens testis P.J. Coumans testis quod testor A.G. Somijn past. loci. (getuigen: Peter (Petrus) Erckens, Philippus Coumans),

  Verder onderzoek
  ,
  M.Getrud x Gerard Lemmens te Spaubeek (Collectie Habets 3261-74-1792 3727-28-1794 3739-32-1811 3739-202-1811),

  Verband tussen de families Lemmens en Houdvast (Hautvast) via familie Wouters te Spaubeek [Li],
  Twee dochters van Gerard Lemmens x Maria Gertrudis Wouters huwen met twee zonen van Matthias Hautfast x Joanna Maria Willems
  1. Maria Gertrudis Lemmens (geb 1803) huwt in 1819 met Petrus Josephus Houdvast (geb 1796)
  2. Maria Helena Lemmens (geb 1796) huwt in 1820 met Joannes Houdvast (geb 1792).

  Beide families hebben echter een bloedband met elkaar, via de familie Wouters. Hun gemeenschappelijke voorouders zijn: Jan Wouters x Elsken Lenarts. Deze ouders hebben o.a. als kinderen:
  1. Jacobus Wouters x Elisabetha Hanssen hun zoon is Joes Wouters x Gertrudis Lenaerts, hun dochter is Maria Gertrudis Wouters x Gerardus Lemmens. Zij zijn de ouders van Maria Helena en Maria Gertrudis. (4 generaties)
  2. Merten Wouters x Sijbilla Stassen hun dochter is Lisbeth Wouters x Christianus Houtvast hun zoon is Matthias Hautfast x Joanna Maria Willems. Zij zijn de ouders van Joannes en Petrus Josephus. (4 generaties)

  Dit is een van de mogelijke verklaringen voor de hoge kindersterfte die beide gezinnen kennen.
  Hoewel voor derde zoon Joannes Wilhelmus Houdfast x Maria Theresia Coumans geldt ook een hogere kindersterfte.

  Brouwer tussen 1797 en 1799 te Hobbelrade [Li],
  In de late middel-eeuwen werd de hele dag door bier gedronken. Het was volksdrank nummer één. Bij velen kwam vier keer per dag de bierkan op tafel. Gewoon drinkwater was vaak vervuild en werd alleen dooor de allerarmsten gedronken. Bier wordt tijdens de bereiding landurig gekookt en was dus veel veiliger.
  Aan bier werd als eerste eis gesteld dat het goedkoop was en verder moets het goed verteerbaar zijn, dat wil zeggen meehelpen om de zware vette kost van het dageijkse menu te verdragen.
  Met de komst van de Fransen (1795) werd iedereen verplicht een beroep naar keuze te maken en hiervoor een patent aan te vragen. Dit gold ook voor brouwers [zoals Martin Wouters ww], die voor anderen of voor zichzelf bier maakten. De hierbij verschuldigde patentbelasting diende men jaarlijks te voldoen. De Minister van Financiën bepaalde begin januari 1797 dat iedereen die een brouwketel bezat zich moest voorien van een brouwerspatent, behalve wanneer men alleen voor eigen gebruik bier maakte.
  In de lijst van brouwers met patenten in Spaubeek worden genoemd:
  Gerardus Lemmens (1797-1799), Joannes Gerardus Cuijpers (1811-(+)1812), Joannes Petrus Kuijpers (1814) en (Jean) Jacques Lienaerts (1811-1814)
  (bron: Pastoor Fr. Crutzen - Brouwers in Zuid-Limburg isbn: 978-90-821329-0-8 druk: Janssen Grafimedia - Beek)

  ,

  Woont in Hobbelrade in 1798 te Spaubeek [Li],
  in het bevolkingsregister van 1798 woont Gerardus Lemmens (brouwer) en Mari Gertrus Wouters (sijne vrouw) in Hobbelrade nr. 96

  met


Gerardus Lemmens
Gerardus Lemmens,
geb. op woensdag 27 januari 1802 te Hobbelrade [Li] - Spaubeek akte 7,
ged. Rooms Katholiek op donderdag 28 januari 1802 te Spaubeek [Li] 1802. 27ma jan: natus in Hobbelraedt, et eadem sine cæremonijs, quas die postera supplevit in domo parentium propter debilitatem baptizatus est Gerardus filius legitimus Gerardi Lemmens, et Mariae Gertrudis Wouters conjugum: suscep: Jo(ann)es Wouters, et Anna Maria Bocken loco Mariae Annae Hensen. quod testor A.G. Somijn pastor loci. (getuigen: zijn grootvader Joes (Joannes) Wouters, Anna Maria Bokken als Anna Maria Bocken [vroedvrouw] nms. Maria Anna Hensen en Anna Maria Henssen als Maria Anna Hensen door Anna Maria Bocken [vroedvrouw]).

 • Vader:
  Gerard (Gerardus) Lemmens, zn. van Michiel (Michaelis) Lemmens en Joanna Schneijders,
  ged. op zondag 29 oktober 1752 te Beek [Li] 29. bapt(isatus). est Gerardus filius leg: Michaelis Lemmens ex Beek et Joannae Schneijders ex Spaubeek, suscep: Wilhelmo Lemmens ex Beek et Cath: Elisabetha Daniels ex Munstergeleen. (getuigen: zijn oom Wilhelmus Lemmens uit Beek en zijn aangetrouwde tante Catharina Elisabeth Daniels uit Munstergeleen),
  brouwer, vendeur d'eau de vie en detaille,
  doopgetuige van zijn nicht Joanna Gertrudis Boscheuers op zaterdag 23 november 1793 te Spaubeek [Li],
  geboortegetuige van zijn neef Hans Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters op dinsdag 24 juli 1798,
  ovl. (ongeveer 65 jaar oud) op zaterdag 9 mei 1818 om zeven uur 's avonds te Spaubeek [Li] - akte 6 [BS: 67 jaar]
  (getuigen: Jan Leonard (Joannes Leonardus) Reijns (landbouwer, 54 jaar, nabuur) en Mathijs (Mathias) Peulen (landbouwer, 51 jaar, nabuur)),
  tr.
  kerk.huw. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 28 jaar oud) (Rooms Katholiek) op woensdag 6 oktober 1784 te Spaubeek [Li] 6ta 8bris post consuetas proclamationes in facie ecclesiae contraxerunt matrimonium Gerardus Lemmens ex Beeck, et Maria Gertrudis Wouters: testibus Petro Erckens et Philippo Coumans in fidem subsignarunt x est signum sponsi nescientis scribere Maria Gertrudis Wouters sponsa Peter Erckens testis P.J. Coumans testis quod testor A.G. Somijn past. loci. (getuigen: Peter (Petrus) Erckens, Philippus Coumans),

  Verder onderzoek
  ,
  M.Getrud x Gerard Lemmens te Spaubeek (Collectie Habets 3261-74-1792 3727-28-1794 3739-32-1811 3739-202-1811),

  Verband tussen de families Lemmens en Houdvast (Hautvast) via familie Wouters te Spaubeek [Li],
  Twee dochters van Gerard Lemmens x Maria Gertrudis Wouters huwen met twee zonen van Matthias Hautfast x Joanna Maria Willems
  1. Maria Gertrudis Lemmens (geb 1803) huwt in 1819 met Petrus Josephus Houdvast (geb 1796)
  2. Maria Helena Lemmens (geb 1796) huwt in 1820 met Joannes Houdvast (geb 1792).

  Beide families hebben echter een bloedband met elkaar, via de familie Wouters. Hun gemeenschappelijke voorouders zijn: Jan Wouters x Elsken Lenarts. Deze ouders hebben o.a. als kinderen:
  1. Jacobus Wouters x Elisabetha Hanssen hun zoon is Joes Wouters x Gertrudis Lenaerts, hun dochter is Maria Gertrudis Wouters x Gerardus Lemmens. Zij zijn de ouders van Maria Helena en Maria Gertrudis. (4 generaties)
  2. Merten Wouters x Sijbilla Stassen hun dochter is Lisbeth Wouters x Christianus Houtvast hun zoon is Matthias Hautfast x Joanna Maria Willems. Zij zijn de ouders van Joannes en Petrus Josephus. (4 generaties)

  Dit is een van de mogelijke verklaringen voor de hoge kindersterfte die beide gezinnen kennen.
  Hoewel voor derde zoon Joannes Wilhelmus Houdfast x Maria Theresia Coumans geldt ook een hogere kindersterfte.

  Brouwer tussen 1797 en 1799 te Hobbelrade [Li],
  In de late middel-eeuwen werd de hele dag door bier gedronken. Het was volksdrank nummer één. Bij velen kwam vier keer per dag de bierkan op tafel. Gewoon drinkwater was vaak vervuild en werd alleen dooor de allerarmsten gedronken. Bier wordt tijdens de bereiding landurig gekookt en was dus veel veiliger.
  Aan bier werd als eerste eis gesteld dat het goedkoop was en verder moets het goed verteerbaar zijn, dat wil zeggen meehelpen om de zware vette kost van het dageijkse menu te verdragen.
  Met de komst van de Fransen (1795) werd iedereen verplicht een beroep naar keuze te maken en hiervoor een patent aan te vragen. Dit gold ook voor brouwers [zoals Martin Wouters ww], die voor anderen of voor zichzelf bier maakten. De hierbij verschuldigde patentbelasting diende men jaarlijks te voldoen. De Minister van Financiën bepaalde begin januari 1797 dat iedereen die een brouwketel bezat zich moest voorien van een brouwerspatent, behalve wanneer men alleen voor eigen gebruik bier maakte.
  In de lijst van brouwers met patenten in Spaubeek worden genoemd:
  Gerardus Lemmens (1797-1799), Joannes Gerardus Cuijpers (1811-(+)1812), Joannes Petrus Kuijpers (1814) en (Jean) Jacques Lienaerts (1811-1814)
  (bron: Pastoor Fr. Crutzen - Brouwers in Zuid-Limburg isbn: 978-90-821329-0-8 druk: Janssen Grafimedia - Beek)

  ,

  Woont in Hobbelrade in 1798 te Spaubeek [Li],
  in het bevolkingsregister van 1798 woont Gerardus Lemmens (brouwer) en Mari Gertrus Wouters (sijne vrouw) in Hobbelrade nr. 96

  met


Maria Gertrudis Lemmens
Maria Gertrudis Lemmens,
geb. op zondag 13 februari 1803 te Spaubeek [Li] - akte 10
,
ged. Rooms Katholiek op zondag 13 februari 1803 aldaar 13tia febrij baptisata est Maria Gertrudis filia leg: Gerardi Lemmens et Mariae Gertrudis Wouters conj. susc. Henricus Snijders et Catharina Elijsabeta Wouters quod testor J:J: Raemaeckers vic loci ex commissione r: d: pastoris (getuigen: Hendrik (Henricus) Snijders en haar tante Catrin (Catharina Elisabetha) Wouters),
doopgetuige van haar nicht Maria Gertruidis Hautvast op maandag 22 december 1823 te Spaubeek [Li],
ovl. (67 jaar oud) op donderdag 16 juni 1870 te Spaubeek [Li] - akte 7 (Op het Broek).

 • Vader:
  Gerard (Gerardus) Lemmens, zn. van Michiel (Michaelis) Lemmens en Joanna Schneijders,
  ged. op zondag 29 oktober 1752 te Beek [Li] 29. bapt(isatus). est Gerardus filius leg: Michaelis Lemmens ex Beek et Joannae Schneijders ex Spaubeek, suscep: Wilhelmo Lemmens ex Beek et Cath: Elisabetha Daniels ex Munstergeleen. (getuigen: zijn oom Wilhelmus Lemmens uit Beek en zijn aangetrouwde tante Catharina Elisabeth Daniels uit Munstergeleen),
  brouwer, vendeur d'eau de vie en detaille,
  doopgetuige van zijn nicht Joanna Gertrudis Boscheuers op zaterdag 23 november 1793 te Spaubeek [Li],
  geboortegetuige van zijn neef Hans Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters op dinsdag 24 juli 1798,
  ovl. (ongeveer 65 jaar oud) op zaterdag 9 mei 1818 om zeven uur 's avonds te Spaubeek [Li] - akte 6 [BS: 67 jaar]
  (getuigen: Jan Leonard (Joannes Leonardus) Reijns (landbouwer, 54 jaar, nabuur) en Mathijs (Mathias) Peulen (landbouwer, 51 jaar, nabuur)),
  tr,
  kerk.huw. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 28 jaar oud) (Rooms Katholiek) op woensdag 6 oktober 1784 te Spaubeek [Li] 6ta 8bris post consuetas proclamationes in facie ecclesiae contraxerunt matrimonium Gerardus Lemmens ex Beeck, et Maria Gertrudis Wouters: testibus Petro Erckens et Philippo Coumans in fidem subsignarunt x est signum sponsi nescientis scribere Maria Gertrudis Wouters sponsa Peter Erckens testis P.J. Coumans testis quod testor A.G. Somijn past. loci. (getuigen: Peter (Petrus) Erckens, Philippus Coumans),

  Verder onderzoek
  ,
  M.Getrud x Gerard Lemmens te Spaubeek (Collectie Habets 3261-74-1792 3727-28-1794 3739-32-1811 3739-202-1811),

  Verband tussen de families Lemmens en Houdvast (Hautvast) via familie Wouters te Spaubeek [Li],
  Twee dochters van Gerard Lemmens x Maria Gertrudis Wouters huwen met twee zonen van Matthias Hautfast x Joanna Maria Willems
  1. Maria Gertrudis Lemmens (geb 1803) huwt in 1819 met Petrus Josephus Houdvast (geb 1796)
  2. Maria Helena Lemmens (geb 1796) huwt in 1820 met Joannes Houdvast (geb 1792).

  Beide families hebben echter een bloedband met elkaar, via de familie Wouters. Hun gemeenschappelijke voorouders zijn: Jan Wouters x Elsken Lenarts. Deze ouders hebben o.a. als kinderen:
  1. Jacobus Wouters x Elisabetha Hanssen hun zoon is Joes Wouters x Gertrudis Lenaerts, hun dochter is Maria Gertrudis Wouters x Gerardus Lemmens. Zij zijn de ouders van Maria Helena en Maria Gertrudis. (4 generaties)
  2. Merten Wouters x Sijbilla Stassen hun dochter is Lisbeth Wouters x Christianus Houtvast hun zoon is Matthias Hautfast x Joanna Maria Willems. Zij zijn de ouders van Joannes en Petrus Josephus. (4 generaties)

  Dit is een van de mogelijke verklaringen voor de hoge kindersterfte die beide gezinnen kennen.
  Hoewel voor derde zoon Joannes Wilhelmus Houdfast x Maria Theresia Coumans geldt ook een hogere kindersterfte.

  Brouwer tussen 1797 en 1799 te Hobbelrade [Li],
  In de late middel-eeuwen werd de hele dag door bier gedronken. Het was volksdrank nummer één. Bij velen kwam vier keer per dag de bierkan op tafel. Gewoon drinkwater was vaak vervuild en werd alleen dooor de allerarmsten gedronken. Bier wordt tijdens de bereiding landurig gekookt en was dus veel veiliger.
  Aan bier werd als eerste eis gesteld dat het goedkoop was en verder moets het goed verteerbaar zijn, dat wil zeggen meehelpen om de zware vette kost van het dageijkse menu te verdragen.
  Met de komst van de Fransen (1795) werd iedereen verplicht een beroep naar keuze te maken en hiervoor een patent aan te vragen. Dit gold ook voor brouwers [zoals Martin Wouters ww], die voor anderen of voor zichzelf bier maakten. De hierbij verschuldigde patentbelasting diende men jaarlijks te voldoen. De Minister van Financiën bepaalde begin januari 1797 dat iedereen die een brouwketel bezat zich moest voorien van een brouwerspatent, behalve wanneer men alleen voor eigen gebruik bier maakte.
  In de lijst van brouwers met patenten in Spaubeek worden genoemd:
  Gerardus Lemmens (1797-1799), Joannes Gerardus Cuijpers (1811-(+)1812), Joannes Petrus Kuijpers (1814) en (Jean) Jacques Lienaerts (1811-1814)
  (bron: Pastoor Fr. Crutzen - Brouwers in Zuid-Limburg isbn: 978-90-821329-0-8 druk: Janssen Grafimedia - Beek)

  ,

  Woont in Hobbelrade in 1798 te Spaubeek [Li],
  in het bevolkingsregister van 1798 woont Gerardus Lemmens (brouwer) en Mari Gertrus Wouters (sijne vrouw) in Hobbelrade nr. 96

  met

tr. (resp. 16 en ongeveer 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 22 november 1819 te Spaubeek [Li] - akte 34,
kerk.huw. (Rooms Katholiek) op dinsdag 23 november 1819 aldaar (getuigen: zijn schoonzuster en haar zus Maria Helena Lemmens en zijn broer en haar zwager Johan (Joannes) Houdtvast, als Joannes Hautvaest),

Verband tussen de families Hautvast en Lemmens (via Wouters)
,
Petrus Josephus Houdtvast (Hautvast) heeft afs oma Lisbeth (Elisabeth) Wouters x Christianus Hautvast. Deze Lisbeth is de dochter van Merten Wouters x Sijbilla Stassen en deze is de zoon van Jan Wouters x Elsken Lenarts.
Maria Lemmens heeft als moeder Maria Gerrtudis Wouters, zij is de dochter van Joes Wouters x Gertrudis Lenaerts. Deze is de zoon van Jacobus Wouters x Elisabetha Hanssen. Zijn ouders zijn weer Jan Wouters x Elsken Lenarts.
Dus zowel Petrus Josephus als ook Maria Gertrudis hebben gemeenschappelijke voorouders Jan Wouters x Elsken Lenarts (4 generaties terug).

Persoonlijke opmerking [ww]: "Is dit de reden van de opvallend grote kindersterfte binnen hun gezin?"


met

Pieter Jozef (Petrus Josephus, Peter Joseph, Jan Jozef), genoemd naar zijn peter Houdtvast (Hautvast), zn. van Mattis (Matthias) Hautfast en Joanna Maria Willems,
ged. op zaterdag 19 november 1796 te Hulsberg [Li] (getuigen: zijn oom Jan Pieter (Joannes Petrus) Hautvast, als Joannes Petrus Haudtvast, Anna Elisabeth Willems),
landman, landbouwer,
doopgetuige van zijn neef Peter Joseph (Petrus Josephus) Hautvaest op zaterdag 14 oktober 1820 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn nicht Elisabeth (Catharina Elisabetha) Hautvast op zaterdag 6 december 1828 te Spaubeek [Li],
overlijdensgetuige van Jan (Joannes) Aelffers op woensdag 24 augustus 1836,
ovl. (ongeveer 62 jaar oud) op zaterdag 25 juni 1859 te Spaubeek [Li] - akte 10 [BS: 63 jaar].

Uit dit huwelijk 15 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria*1820 Spaubeek [Li] †1820 Spaubeek [Li] 0
Joannes*1821 Spaubeek [Li]    
Pieter Bernardus*1823 Spaubeek [Li] †1860 Spaubeek [Li] 36
Maria*1826 Op het Broek [Li] †1826 Spaubeek [Li] 0
Martinus*1827 Op het Broek [Li] †1828 Spaubeek [Li] 0
Peter*1829 Spaubeek [Li] †1830 Op het Broek [Li] 0
Maria*1831 Op het Broek [Li] †1899 Spaubeek [Li] 68
Maria*1833 Op het Broek [Li] †1833 Op het Broek [Li] 0
Jean*1834 Op het Broek [Li]    
10 Pieter*1834 Op het Broek [Li]    
11 Jan Louis*1836 Spaubeek [Li] †1906 Schinnen [Li] 69
12 Maria*1838 Op het Broek [Li] †1838 Spaubeek [Li] 0
13 Maria*1839 Op het Broek [Li] †1841 Schinnen [Li] 1
14 Maria*1842 Schinnen [Li] †1901 Schimmert [Li] 58
15 Maria*1845 Schinnen [Li] †1902 Spaubeek [Li] 5613 


Joannes Lonis
Joannes (Jean (Fr.)) Lonis (Lones),
geb. op zondag 29 december 1805 te Geulle [Li],
ged. Rooms Katholiek op zondag 29 december 1805 aldaar (getuige: Michael Jonckhout, Maria Catharina Damen, vervangende getuige Maria Helena Schults),
dienstknecht, werkman, landbouwer,
woont als werkman op zondag 8 juli 1838 te Meerssen [Li],
woont als dienstknecht op dinsdag 4 februari 1840 te Beek [Li],
ovl. (79 jaar oud) op zaterdag 4 april 1885 om 06:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1885/8 (getuigen: Jan Laurens (Joannes Laurentius) Waggelders, (57 jaar, dagloner, Spaubeek, nabuur) en Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens, (43 jaar, koster, Spaubeek, bekende)).

 • Vader:
  Mathijs (Mathaeus) Lonis,
  geb. voor 1771,
  ovl. (minstens 43 jaar oud) op zaterdag 5 november 1814 te Geulle [Li],
  begr. op zondag 6 november 1814 aldaar,
  tr,
  kerk.huw. (resp. minstens 19 en ongeveer 21 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zondag 12 juni 1791 aldaar (getuige: Maria Moobers, Laurentius Lonis) met

tr. (resp. 32 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 3 februari 1838 te Meerssen [Li],
woont in de Dorpstraat op zaterdag 4 april 1885 te Spaubeek [Li]
met

Anna Catharina Baltus, dr. van Alexander Baltissen (werkman, dagloner, werkknecht (kan niet schrijven)) en Maria Helena Bruls (dagloonster),
geb. op dinsdag 10 mei 1814 te Spaubeek [Li] - akte 22,
ged. Rooms Katholiek op dinsdag 10 mei 1814 aldaar 1814 10 maij nata eodemq: baptisata est Anna Catharina filia leg: Alexandri Baltus et Mariae Helenae Bruls conj: susc Petrus Mevis loco Lamberti Baltus et Anna Catharina Quax testor J.J. Raemaekers pastor in Spaubeck (getuigen: Peter (Petrus) Mevis nms. Lambertus Baltus, haar oudoom Lambertus Baltissen als Lambertus Baltus door Petrus Mevis en haar grootmoeder Anna Catharina Quax),
dienstmeid,
woont als huisvrouw Op het Broek op zondag 8 juli 1838 te Spaubeek [Li],
ovl. (64 jaar oud) op vrijdag 18 april 1879 te Spaubeek [Li] [BS: 65 jaar].

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter*1838 Op het Broek [Li]    
Maria*1840 Op het Broek [Li] †1846 Spaubeek [Li] 5
Anna*1842 Op het Broek [Li]    
Joannes*1844 Spaubeek [Li] †1848 Spaubeek [Li] 4
Arnold*1846 Spaubeek [Li] †1910 Wittem [Li] 63
Willem*1849 Spaubeek [Li] †1901 Gulpen [Li] 52
Maria*1852 Spaubeek [Li] †1869 Spaubeek [Li] 16


Petrus Lones
Pieter (Petrus) Lones (Lonis, Lonissen),
geb. op zondag 8 juli 1838 om elf uur 's avonds in de woning van zijn moeder te Op het Broek [Li] - Spaubeek akte 22,
schaapsherder.

 • Vader:
  Joannes (Jean (Fr.)) Lonis (Lones), zn. van Mathijs (Mathaeus) Lonis en Petronella Moobers,
  geb. op zondag 29 december 1805 te Geulle [Li],
  ged. Rooms Katholiek op zondag 29 december 1805 aldaar (getuige: Michael Jonckhout, Maria Catharina Damen, vervangende getuige Maria Helena Schults),
  dienstknecht, werkman, landbouwer,
  woont als werkman op zondag 8 juli 1838 te Meerssen [Li],
  woont als dienstknecht op dinsdag 4 februari 1840 te Beek [Li],
  ovl. (79 jaar oud) op zaterdag 4 april 1885 om 06:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1885/8 (getuigen: Jan Laurens (Joannes Laurentius) Waggelders, (57 jaar, dagloner, Spaubeek, nabuur) en Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens, (43 jaar, koster, Spaubeek, bekende)),
  tr. (resp. 32 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 3 februari 1838 te Meerssen [Li],
  woont in de Dorpstraat op zaterdag 4 april 1885 te Spaubeek [Li] met
 • Moeder:
  Anna Catharina Baltus, dr. van Alexander Baltissen (werkman, dagloner, werkknecht (kan niet schrijven)) en Maria Helena Bruls (dagloonster),
  geb. op dinsdag 10 mei 1814 te Spaubeek [Li] - akte 22,
  ged. Rooms Katholiek op dinsdag 10 mei 1814 aldaar 1814 10 maij nata eodemq: baptisata est Anna Catharina filia leg: Alexandri Baltus et Mariae Helenae Bruls conj: susc Petrus Mevis loco Lamberti Baltus et Anna Catharina Quax testor J.J. Raemaekers pastor in Spaubeck (getuigen: Peter (Petrus) Mevis nms. Lambertus Baltus, haar oudoom Lambertus Baltissen als Lambertus Baltus door Petrus Mevis en haar grootmoeder Anna Catharina Quax),
  dienstmeid,
  woont als huisvrouw Op het Broek op zondag 8 juli 1838 te Spaubeek [Li],
  ovl. (64 jaar oud) op vrijdag 18 april 1879 te Spaubeek [Li] [BS: 65 jaar].

tr. (resp. 30 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 5 november 1868 te St. Geertruid [Li]
met

Maria Honjet,
geb. op donderdag 28 november 1844 dr van Nicolaas Honjet (arbeider) en Maria van der Linden te Cadier en Keer [Li],
dienstmeid,
ovl. (39 jaar oud) op vrijdag 14 november 1884 (4 dagen na geboorte dochter Elisabeth) te Cadier en Keer [Li].

Uit dit huwelijk 8 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Catharina*1869 Cadier en Keer [Li] †1942 Vaals [Li] 72
Johannes*1871 Cadier en Keer [Li]    
Nicolaas*1872 Cadier en Keer [Li] †1953 Wittem [Li] 80
Maria*1875 Cadier en Keer [Li]    
Agnes*1877 Cadier en Keer [Li] †1885 Cadier en Keer [Li] 7
Pieter*1879 Cadier en Keer [Li] †1884 Cadier en Keer [Li] 4
Margaretha*1883 Cadier en Keer [Li] †1883 Cadier en Keer [Li] 0
Elisabeth*1884 Cadier en Keer [Li] †1885 Cadier en Keer [Li] 0


Maria Elisabeth Lonis
Maria Elisabeth Lonis,
geb. op dinsdag 4 februari 1840 om negen uur 's avonds te Op het Broek [Li] - Spaubeek akte 4,
ovl. (5 jaar oud) op zaterdag 17 januari 1846 opgegeven namen Maria Johanna Lones te Spaubeek [Li].

 • Vader:
  Joannes (Jean (Fr.)) Lonis (Lones), zn. van Mathijs (Mathaeus) Lonis en Petronella Moobers,
  geb. op zondag 29 december 1805 te Geulle [Li],
  ged. Rooms Katholiek op zondag 29 december 1805 aldaar (getuige: Michael Jonckhout, Maria Catharina Damen, vervangende getuige Maria Helena Schults),
  dienstknecht, werkman, landbouwer,
  woont als werkman op zondag 8 juli 1838 te Meerssen [Li],
  woont als dienstknecht op dinsdag 4 februari 1840 te Beek [Li],
  ovl. (79 jaar oud) op zaterdag 4 april 1885 om 06:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1885/8 (getuigen: Jan Laurens (Joannes Laurentius) Waggelders, (57 jaar, dagloner, Spaubeek, nabuur) en Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens, (43 jaar, koster, Spaubeek, bekende)),
  tr. (resp. 32 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 3 februari 1838 te Meerssen [Li],
  woont in de Dorpstraat op zaterdag 4 april 1885 te Spaubeek [Li] met
 • Moeder:
  Anna Catharina Baltus, dr. van Alexander Baltissen (werkman, dagloner, werkknecht (kan niet schrijven)) en Maria Helena Bruls (dagloonster),
  geb. op dinsdag 10 mei 1814 te Spaubeek [Li] - akte 22,
  ged. Rooms Katholiek op dinsdag 10 mei 1814 aldaar 1814 10 maij nata eodemq: baptisata est Anna Catharina filia leg: Alexandri Baltus et Mariae Helenae Bruls conj: susc Petrus Mevis loco Lamberti Baltus et Anna Catharina Quax testor J.J. Raemaekers pastor in Spaubeck (getuigen: Peter (Petrus) Mevis nms. Lambertus Baltus, haar oudoom Lambertus Baltissen als Lambertus Baltus door Petrus Mevis en haar grootmoeder Anna Catharina Quax),
  dienstmeid,
  woont als huisvrouw Op het Broek op zondag 8 juli 1838 te Spaubeek [Li],
  ovl. (64 jaar oud) op vrijdag 18 april 1879 te Spaubeek [Li] [BS: 65 jaar].


Anna Catharina Lones
Anna Catharina Lones,
geb. op woensdag 9 februari 1842 om elf uur 's morgens te Op het Broek [Li] - Spaubeek akte 5.

 • Vader:
  Joannes (Jean (Fr.)) Lonis (Lones), zn. van Mathijs (Mathaeus) Lonis en Petronella Moobers,
  geb. op zondag 29 december 1805 te Geulle [Li],
  ged. Rooms Katholiek op zondag 29 december 1805 aldaar (getuige: Michael Jonckhout, Maria Catharina Damen, vervangende getuige Maria Helena Schults),
  dienstknecht, werkman, landbouwer,
  woont als werkman op zondag 8 juli 1838 te Meerssen [Li],
  woont als dienstknecht op dinsdag 4 februari 1840 te Beek [Li],
  ovl. (79 jaar oud) op zaterdag 4 april 1885 om 06:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1885/8 (getuigen: Jan Laurens (Joannes Laurentius) Waggelders, (57 jaar, dagloner, Spaubeek, nabuur) en Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens, (43 jaar, koster, Spaubeek, bekende)),
  tr. (resp. 32 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 3 februari 1838 te Meerssen [Li],
  woont in de Dorpstraat op zaterdag 4 april 1885 te Spaubeek [Li] met
 • Moeder:
  Anna Catharina Baltus, dr. van Alexander Baltissen (werkman, dagloner, werkknecht (kan niet schrijven)) en Maria Helena Bruls (dagloonster),
  geb. op dinsdag 10 mei 1814 te Spaubeek [Li] - akte 22,
  ged. Rooms Katholiek op dinsdag 10 mei 1814 aldaar 1814 10 maij nata eodemq: baptisata est Anna Catharina filia leg: Alexandri Baltus et Mariae Helenae Bruls conj: susc Petrus Mevis loco Lamberti Baltus et Anna Catharina Quax testor J.J. Raemaekers pastor in Spaubeck (getuigen: Peter (Petrus) Mevis nms. Lambertus Baltus, haar oudoom Lambertus Baltissen als Lambertus Baltus door Petrus Mevis en haar grootmoeder Anna Catharina Quax),
  dienstmeid,
  woont als huisvrouw Op het Broek op zondag 8 juli 1838 te Spaubeek [Li],
  ovl. (64 jaar oud) op vrijdag 18 april 1879 te Spaubeek [Li] [BS: 65 jaar].


Joannes Jacobus Lones
Joannes Jacobus (Jacobus) Lones,
geb. op zondag 5 mei 1844 te Spaubeek [Li],
ovl. (4 jaar oud) op dinsdag 7 november 1848 opgegeven naam Jacobus Lones te Spaubeek [Li].

 • Vader:
  Joannes (Jean (Fr.)) Lonis (Lones), zn. van Mathijs (Mathaeus) Lonis en Petronella Moobers,
  geb. op zondag 29 december 1805 te Geulle [Li],
  ged. Rooms Katholiek op zondag 29 december 1805 aldaar (getuige: Michael Jonckhout, Maria Catharina Damen, vervangende getuige Maria Helena Schults),
  dienstknecht, werkman, landbouwer,
  woont als werkman op zondag 8 juli 1838 te Meerssen [Li],
  woont als dienstknecht op dinsdag 4 februari 1840 te Beek [Li],
  ovl. (79 jaar oud) op zaterdag 4 april 1885 om 06:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1885/8 (getuigen: Jan Laurens (Joannes Laurentius) Waggelders, (57 jaar, dagloner, Spaubeek, nabuur) en Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens, (43 jaar, koster, Spaubeek, bekende)),
  tr. (resp. 32 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 3 februari 1838 te Meerssen [Li],
  woont in de Dorpstraat op zaterdag 4 april 1885 te Spaubeek [Li] met
 • Moeder:
  Anna Catharina Baltus, dr. van Alexander Baltissen (werkman, dagloner, werkknecht (kan niet schrijven)) en Maria Helena Bruls (dagloonster),
  geb. op dinsdag 10 mei 1814 te Spaubeek [Li] - akte 22,
  ged. Rooms Katholiek op dinsdag 10 mei 1814 aldaar 1814 10 maij nata eodemq: baptisata est Anna Catharina filia leg: Alexandri Baltus et Mariae Helenae Bruls conj: susc Petrus Mevis loco Lamberti Baltus et Anna Catharina Quax testor J.J. Raemaekers pastor in Spaubeck (getuigen: Peter (Petrus) Mevis nms. Lambertus Baltus, haar oudoom Lambertus Baltissen als Lambertus Baltus door Petrus Mevis en haar grootmoeder Anna Catharina Quax),
  dienstmeid,
  woont als huisvrouw Op het Broek op zondag 8 juli 1838 te Spaubeek [Li],
  ovl. (64 jaar oud) op vrijdag 18 april 1879 te Spaubeek [Li] [BS: 65 jaar].


Margaretha Vrouenraets
Margaretha Vrouenraets (Vrouwenraets), dr. van Jan Joseph Vrouwenraets (arbeider) en Maria Ida Leunissen,
geb. op woensdag 6 maart 1850 te Schinnen [Li],
dienstmeid,
ovl. (65 jaar oud) op zaterdag 21 augustus 1915 te Venray [Li].

tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 21 oktober 1873 te Schinnen [Li]
met

Willem Aloijsius Lones, zn. van Joannes Lonis (dienstknecht, werkman, landbouwer) en Anna Catharina Baltus (dienstmeid),
geb. op donderdag 21 juni 1849 te Spaubeek [Li],
knecht,
ovl. (52 jaar oud) op donderdag 21 november 1901 te Gulpen [Li].

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anna*1874 Spaubeek [Li] †1951 Heerlen [Li] 77


Alnoldus Lones
Arnold (Alnoldus) Lones,
geb. op donderdag 2 juli 1846 te Spaubeek [Li],
knecht,
ovl. (63 jaar oud) op maandag 20 juni 1910 te Wittem [Li] - Eis.

 • Vader:
  Joannes (Jean (Fr.)) Lonis (Lones), zn. van Mathijs (Mathaeus) Lonis en Petronella Moobers,
  geb. op zondag 29 december 1805 te Geulle [Li],
  ged. Rooms Katholiek op zondag 29 december 1805 aldaar (getuige: Michael Jonckhout, Maria Catharina Damen, vervangende getuige Maria Helena Schults),
  dienstknecht, werkman, landbouwer,
  woont als werkman op zondag 8 juli 1838 te Meerssen [Li],
  woont als dienstknecht op dinsdag 4 februari 1840 te Beek [Li],
  ovl. (79 jaar oud) op zaterdag 4 april 1885 om 06:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1885/8 (getuigen: Jan Laurens (Joannes Laurentius) Waggelders, (57 jaar, dagloner, Spaubeek, nabuur) en Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens, (43 jaar, koster, Spaubeek, bekende)),
  tr. (resp. 32 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 3 februari 1838 te Meerssen [Li],
  woont in de Dorpstraat op zaterdag 4 april 1885 te Spaubeek [Li] met
 • Moeder:
  Anna Catharina Baltus, dr. van Alexander Baltissen (werkman, dagloner, werkknecht (kan niet schrijven)) en Maria Helena Bruls (dagloonster),
  geb. op dinsdag 10 mei 1814 te Spaubeek [Li] - akte 22,
  ged. Rooms Katholiek op dinsdag 10 mei 1814 aldaar 1814 10 maij nata eodemq: baptisata est Anna Catharina filia leg: Alexandri Baltus et Mariae Helenae Bruls conj: susc Petrus Mevis loco Lamberti Baltus et Anna Catharina Quax testor J.J. Raemaekers pastor in Spaubeck (getuigen: Peter (Petrus) Mevis nms. Lambertus Baltus, haar oudoom Lambertus Baltissen als Lambertus Baltus door Petrus Mevis en haar grootmoeder Anna Catharina Quax),
  dienstmeid,
  woont als huisvrouw Op het Broek op zondag 8 juli 1838 te Spaubeek [Li],
  ovl. (64 jaar oud) op vrijdag 18 april 1879 te Spaubeek [Li] [BS: 65 jaar].

tr. (resp. 32 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zondag 29 juni 1879 te Wittem [Li]
met

Anna Margaretha Liepperts,
geb. op zaterdag 12 april 1856 dr van Gerard Joseph Liepperts  en Hubertina Hesdahl (landbouwster) te Wittem [Li],
ovl. (72 jaar oud) op woensdag 27 juni 1928 aldaar - Eis.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria*1884 Wittem [Li] †1885 Wittem [Li] 1
Maria*1886 Wittem [Li]    
Wilhelm*1890 Wittem [Li] †1956 Kerkrade [Li] 65
Gertrud*1895 Wittem [Li]    


Anna Margaretha Liepperts
Anna Margaretha Liepperts,
geb. op zaterdag 12 april 1856 dr van Gerard Joseph Liepperts  en Hubertina Hesdahl (landbouwster) te Wittem [Li],
ovl. (72 jaar oud) op woensdag 27 juni 1928 aldaar - Eis.

tr. (resp. 23 en 32 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zondag 29 juni 1879 te Wittem [Li]
met

Arnold (Alnoldus) Lones, zn. van Joannes Lonis (dienstknecht, werkman, landbouwer) en Anna Catharina Baltus (dienstmeid),
geb. op donderdag 2 juli 1846 te Spaubeek [Li],
knecht,
ovl. (63 jaar oud) op maandag 20 juni 1910 te Wittem [Li] - Eis.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria*1884 Wittem [Li] †1885 Wittem [Li] 1
Maria*1886 Wittem [Li]    
Wilhelm*1890 Wittem [Li] †1956 Kerkrade [Li] 65
Gertrud*1895 Wittem [Li]