$boomnaam$
Nn Wolters
Nn Wolters,
ged. Rooms Katholiek op zondag 23 december 1663 23. [niets geschreven] fil. Jo[ann]is Wolters et Corneliae coniug(um). suscept Trijneken filia Damiani Kerckhoffs. [mogelijk is dit Trijn (Catharina) Wolters begraven 14 maart 1664 in Beek ww] te Beek [Li] (getuige: Trijn (Catharina) Kerckhoffs, dr van Damianus (Adamus) Kerckhoffs).


Sophia Wolters
Sophia Wolters (Wouters),
ged. Rooms Katholiek op zondag 7 augustus 1667 Sophia filia Joannis Wolters et Cornelia Crijns connig. susceptores Jan Coumans et Petien Crijns te Beek [Li] (getuigen: haar tante Petrien (Petronella) Krins, als Petrien Crijns, Joannes Coumans),
doopgetuige van Sijbilla Wouters op vrijdag 12 juli 1726 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Maria Wouters op dinsdag 2 april 1720 te Spaubeek [Li].


Andreas Wouters
Andreas Wouters,
ovl. op vrijdag 13 november 1648,
begr. op vrijdag 13 november 1648 13o. Andreas filius quondam Matthiae Wouters. s[olvit]. te Beek [Li].


Franciscus Odekercke
Frans (Franciscus) Odekercke (Lenssen),
geb. circa 1615 vermoedelijk te Beek [Li],
doopgetuige van Anna Gerkens alias Martens op zondag 23 juli 1645 te Beek [Li],
doopgetuige van Arnoldus Haesen op donderdag 12 oktober 1662 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn nicht Heliken (Helena) Fremmen op zondag 17 januari 1666 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn nicht Elisabetha Fremmen op donderdag 12 december 1658 te Beek [Li],

circa 1663 te Beek [Li]
,
Frans Odikercken bewoont sijn eijgen huijs, aen erve drij boender twee morgen, ende aen pacht goet drij boender, twee morgen, noch twee morgen, ende twee ennegentich roeden, tsamen


Ovl. (Ongeveer 57 jaar oud) op dinsdag 25 april 1673 te Kelmond [Li],
begr. op dinsdag 25 april 1673 25. Franciscus Odekircken sol[vit] te Beek [Li].

tr,
kerk.huw. (beiden ongeveer 25 jaar oud) (Rooms Katholiek) op donderdag 1 november 1640 1º. Franciscus Odekercke et Ghijsel filia Hermanni Fremmen. testes Jo(ann)es Odekercke et Jda Fre(m)men. aldaar (getuigen: Jan (Joannes) Odekercke en zijn schoonzuster en haar zus Ida Fremmen),

Verder onderzoek
,
Frans Odekercken x Gisel Fremmen Kelmond Beek (GAM notaris acten, Collectie Habets 1269-19-1669)
Gijsel Fremmen wed v Frans Odekerken (Collectie Habets 4131-29-1675)


met

Ghijsel (Gislena, Gisela, Leen) Fremmen, dr. van Hermannus Fremmen en Helena Biesmans ?,
geb. circa 1615 vermoedelijk te Beek [Li],
doopgetuige van haar nicht Elisabetha Haesen op zondag 19 juli 1637 te Beek [Li],
doopgetuige van haar neef Jan (Joannes) Haesen op zaterdag 24 mei 1642 te Beek [Li],
doopgetuige van Jacobus Haesen op zondag 22 februari 1688 te Beek [Li],
doopgetuige van haar neef Jacobus Fremmen op woensdag 17 april 1641 te Beek [Li],
doopgetuige van haar achterneef Henricus Odekircken op zondag 17 juli 1678 te Beek [Li],
doopgetuige van haar nicht Gijssel (Gisela) Fremmen op woensdag 21 februari 1663 te Beek [Li],
doopgetuige van haar achternicht Margareta Janssen op woensdag 6 april 1689 te Beek [Li],
ovl. (ongeveer 82 jaar oud) op donderdag 9 januari 1698,
begr. op donderdag 9 januari 1698 9 Gijsela uxor Jo[ann]is Odekircken s[olvit] te Beek [Li].

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Laurentius~1641 Beek [Li] †1722 Maastricht [Li] 81
Jacobus~1645 Beek [Li] †1673 Beek [Li] 28
Cornelia~1646 Beek [Li]    
Joannes~1652 Beek [Li] †1722 Geverik [Li] 69


Jacobus Odekercke
Jacobus Odekercke,
ged. Rooms Katholiek op vrijdag 10 maart 1645 10o. Jacobus filius Francisci Odekercke et Gijsel conjugum: suscip: Aegidius Hasen et Sybilla Odekercke. te Beek [Li] (getuigen: zijn aangetrouwde oom Egidius (Aegidius) Haesen, als Aegidius Hasen en Sibilla Odekercke alias Wouters),
ovl. (ongeveer 28 jaar oud) op maandag 29 mei 1673,
begr. op maandag 29 mei 1673 29 Jacobus Odekircken sol[vit] te Beek [Li].


Cornelia Odekercke
Cornelia Odekercke,
ged. Rooms Katholiek op zondag 11 november 1646 11o. Cornelia filia Francisci Odekercke et Gijsel Frem(m)en coniugum: suscipientes Jacobus Fremmen nomine Jo(ann)is Schroete(n) Sittardiensis, et Anna uxor Martini Geerkens. te Beek [Li] (getuigen: haar oom Jacobus Fremmen, namens Joannes Schroeten, Anna e.v. Martinus Geerkens).


Joannes Odekercke
Joannes Odekercke (Odekircken),
ged. Rooms Katholiek op zondag 22 september 1652 te Beek [Li] 22o. Joannes filius Francisci Odekercke et Ghijsel Frem(m)en coniugum: suscipientes Leonardus Odekercke et Anna uxor Joannis Frem(m)en. (getuigen: zijn oom Lienart (Leonardus) Odekercken en zijn aangetrouwde tante Anna Streulen als Anna e.v. Joannes Fremmen),
doopgetuige van zijn kleinzoon Joannes Odekercken op vrijdag 20 oktober 1719 te Beek [Li],
ovl. (ongeveer 69 jaar oud) op woensdag 8 april 1722 te Geverik [Li],
begr. op woensdag 8 april 1722 te Beek [Li] 8 aprilis Jo(ann)es Odekercken in Geverick viduus..

tr. (resp. hoogstens 25 en hoogstens 29 jaar oud) voor 1678 vermoedelijk te Beek [Li],

Verder onderzoek te Beek [Li]
,
Jan Odekercken x Maria Vrancken Geverick
GAM notaris acten 137-10-1698 1556-1-1691 1551-4-1683 1570-12-1698 1596-10-1690 1557-1-1691
(bron:Collecte Habets)


met

Maria Vrancken, dr. van Leonardus Vrancken en Maria Hamers,
ged. Rooms Katholiek op maandag 17 augustus 1648 te Beek [Li] 17o. Maria filia Leonardi Vrancken et Mariae Hamers coniugum: suscip: Joannes Nijsten et Mechteldis uxor Gerardi Hamers. (getuigen: Joannes Petrus Nijsten als Joannes Nijsten en Mechtildis Coenen e.v. Gerardus Hamers),
doopgetuige van Maria Vromen op zondag 14 oktober 1703 te Beek [Li],
ovl. (hoogstens 73 jaar oud) voor 1722.

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Frans~1679 Geverik [Li] †1743 Beek [Li] 63
Maria~1681 Beek [Li]    
Leonadus~1683 Beek [Li] †1745 Beek [Li] 61
Jacobus~1686 Beek [Li]    
Cornelia~1689 Geverik [Li]    
Catharina~1691 Beek [Li]    
Joannes~1694 Geverik [Li] †1779 Beek [Li] 85


Petrus Banens
Peter (Petrus) Banens (Banits),
ged. Rooms Katholiek op zondag 30 november 1659 te Beek [Li] - Neerbeek (?) (getuigen: zijn aangetrouwde oom Peter (Christianus Petrus) Dolmans, van den Beek, zijn tante Anna Hagens, filia receptoris [=ontvanger van bijv. belastingen], Petrus Dolmans van den Beek),
landbouwer woonde op Neerbekerhof, kocht de halve winhof Oensel (11 maart 1699),
doopgetuige van zijn achterneef Matheus Kerckhoffs op donderdag 27 december 1691 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn neef Joannes Luijten op woensdag 22 november 1673 te Munstergeleen [Li],
doopgetuige van zijn neef Petrus Luijten op dinsdag 7 december 1677 te Munstergeleen [Li],
doopgetuige van zijn neef Petrus Keulen op maandag 20 februari 1679 te Geleen [Li],
doopgetuige van zijn neef Servatius Kerckhofs op zondag 22 september 1709 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn nicht Maria Wouters op zondag 3 oktober 1717 te Beek [Li],
getuige bij kerk. huw. van Joannes Penders en zijn achternicht Sophia Creeften op zondag 11 mei 1727 te Beek [Li],
doopgetuige van Nelecken (Cornelia) Wouters op woensdag 3 juni 1705 te Beek [Li],
doopgetuige van Joannes Hendricks op donderdag 27 december 1725 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn achterneef Petrus Ceulen op zondag 16 mei 1734 te Beek [Li],
doopgetuige van Joannes Nobers op zondag 17 augustus 1727 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn achternicht Petronella Luithen op dinsdag 24 december 1715 te Munstergeleen [Li],
ovl. (ongeveer 84 jaar oud) op zaterdag 10 oktober 1744 te Beek [Li].

tr,
kerk.huw. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 20 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zaterdag 3 juli 1683 (dispensatione facta in quatro consanguinitatis gradu Petrus Banits contraxit matrimonium cum Maria Wouters praesentae pastoro et testibus Petrus Wouters et Maria Penis)
(dispensatie in 4e graad bloedverwantschap; zie Hamers Bulletin 93.1) aldaar (getuigen: zijn zwager en haar broer Petrus Wouters en Thijs (Matthias) Penris, als Matthia Penris),

LvO 4004 Leenhof Valkenburg Staats 1661-1671 (Jo Hoen) op vrijdag 28 januari 1684 te Beek [Li]
,
scan 163-164
Peter Banens en Peter Couwens [Coumans?] delen aan de stadhouder mede dat ze van Jan Ceulen woonende in den Lande van Gulijc hebben gekocht 2 parcelen gelegen omtrent Neerbeeck welke koop zij willen laten realiseren
volgt de realisatie op 29 januari 1684
Op 28 januari 1684 Jan Ceulen gehuwd met Barbara Timmers verkoopt 3 morgen en 60 roeden akkerland gelegen achter den hoff vanden Hr van Geelen tot Beeck, rgt de erfgenamen van Otto Wouters, ter andere Jan Ceulen, voorhooft Renerken, ander hoofd den Hr vander Steijn, voor 15 stuivers de kleine roede aan Peter Coumens gehuwd met Nelcken Verwisch, item een halve bunder en 75 roeden int beusservelt, rgt Heijnken Schols, ter andere Jan Culen voor 10 stuivers de kleine roede aan Peters Banens gehuwd met Meijken Wouters, de bunder belast met 6 vaten rogge. Akte voor Bormans met als getuigen Jan Kerckhoffs schatheffer en Wouter Odekercken bediender der kercke van Beeck


met

Meyken (Maria) Wouters, dr. van Peter (Petrus) Wouters (landmeter) en Judith Canisius,
ged. Rooms Katholiek op zondag 15 april 1663 15. Maria filia Petri Wouters et Judith Canisius coniug(um). suscept Lenart Canisius et Helena Nijsten uxor: Wouter Wouters tot Printhagen. te Beek [Li] (getuigen: haar aangetrouwde tante Heijlken (Helena) Nijsten e.v. Wouter Wouters uit Printhagen en haar oom Lenart (Leonardus) Canisius),
doopgetuige van haar neef Mathias Banens op woensdag 24 januari 1685 te Geleen [Li],
doopgetuige van Joannes Penris op zondag 17 februari 1686 te Beek [Li],
doopgetuige van haar neef Mathias Kerckhofs op vrijdag 30 januari 1711 te Beek [Li],
doopgetuige van haar achterneef Jacobus Kerchofs op woensdag 13 maart 1743 te Beek [Li],
doopgetuige van haar achterneef Otto Martens op zaterdag 26 januari 1686 te Beek [Li],
doopgetuige van haar kleindochter Anna Kerckhoffs op zondag 19 juli 1705 te Beek [Li],
doopgetuige van Joannes Banens op zondag 28 februari 1700 te Geleen [Li],
doopgetuige van Joannes Penners op zondag 8 juli 1714 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Joannes Nobers op zondag 17 augustus 1727 te Beek [Li],
ovl. (ongeveer 80 jaar oud) op woensdag 19 februari 1744 te Beek [Li],
begr. op woensdag 19 februari 1744 19. Maria Wouters uxor Petri Banens in Neerbeeck aldaar,
tr. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 12 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joannes~1684 Beek [Li] †1687 Beek [Li] 3
Maria~1685 Neerbeek [Li]    10 
Joannes~1687 Beek [Li]    
Jacobus~1689 Beek [Li]    
Matthias~1691 Beek [Li]    
Servatius~1692 Beek [Li]    
Sibijlla~1694 Beek [Li]    
Petrus~1696 Beek [Li]    
Franciscus~1698 Beek [Li] †1756 Beek [Li] 58
10 Judich~1701 Beek [Li]    
11 Petrus~1703 Beek [Li]    
12 Petronilla~1706 Beek [Li]    


Christianus Hautvast
Christianus Hautvast (Houtvast),
geb. te Grijzegrubben [Li],
ged. Rooms Katholiek op woensdag 1 december 1723 te Nuth [Li] (getuigen: zijn oudoom Thijs (Matthias) Hautvast, Judith Frissen (vervangende getuige), Maria Wusten),
doopgetuige van zijn neef Martinus Lemmens,
doopgetuige van Maria Elisabeth Erckens op zaterdag 16 december 1769 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Anna Elijsabetha Hautvast op woensdag 3 februari 1762 te Nuth [Li],
getuige bij kerk. huw. van Joes (Joannes) Hautvast en Maria Catharina la Heij op zondag 19 juli 1750 te Nuth [Li],
doopgetuige van zijn nicht Anna Maria Hautvast op donderdag 15 juni 1758 te Nuth [Li],
ovl. (ongeveer 79 jaar oud) op vrijdag 20 mei 1803 te Nuth [Li] (Cretien Hautvast, zn v Matthias Hautvast en Catrin Meijs, e.v. Elisabeth Wouters).

 • Vader:
  Matthias Hautvast, zn. van Jacobus Hautvast en Catharina Bruls,
  ged. op zondag 7 juni 1665 te Nuth [Li] (getuigen: zijn aangetrouwde tante Anna Haghens, Joannes Smeets, vervangende getuige: Henricus Schepers),
  doopgetuige van zijn neef Severinus Bemelmans op donderdag 12 november 1705 te Nuth [Li],
  doopgetuige van zijn kleindochter Anna Catharina Hautvast op woensdag 2 maart 1746 te Nuth [Li],
  tr,
  kerk.huw. (resp. ongeveer 41 en ongeveer 23 jaar oud) op zondag 9 januari 1707 te Nuth [Li] (getuige: Guilhelmus Scheepers, Joannes Hautvast) met

tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 29 jaar oud) (1) op zondag 29 augustus 1751 te Spaubeek [Li] 29 augusti cum testimonio libertatis matrimonio juncti sunt Zittardiae [=zijn door het huwelijk verbonden in Sittard] apud patrem confessarium monentium Christianus Houtvast ex Nuth et Elisabeth Wouters ex Spaubeeck,
kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 29 augustus 1751 te Nuth [Li] [volgens GenDaLim7] (getuigen: zijn broer en haar zwager Petrus Hautvast en zijn achterneef Laurentius Meijs),

RAL-LvO stukken vanaf 1758 te Grijzegrubben [Li]
,
RAL-LvO 1759, 187v: Op 1 juni 1758 verklaarden de broers Paulus Hautvast, gehuwd met Maria Catharina Sijstermans, en Christiaen Hautvast, gehuwd met Anna Elisabeth Wouters, dat zij op 4 april 1754, zoals per handschrift vastgelegd, 3000 gulden tegen 4% hadden geleend van Maria Anna Hautvast, gehuwd met baron Louis Claude Joseph de Rahier. Met het geld hadden zij schulden aan schepen Heldevier van Maastricht afgelost. Tot onderpand stelde Paulus Hautvast 388 kleine roeden weide "den houwenast ofte overweijde" met inbegrip van de moestuin, grenzend aan Peter Cremers, erfgenamen Vaes Vroemen en Hendrick Drummen. Christiaan Hautvast borgde met 402 kleine roeden weide "den houwenast", grenzend aan de Holleweg, Paulus Hautvast en Hendrick van Loo. Gezamenlijk stelden zij nog tot onderpand hun huis met moestuin en weide te Grijzegrubben, ca. een bunder groot en grenzend aan de erfgenamen Vaes Dormans, en Bartel Drummen; voorts nog 286 kleine roeden weiland "de Neij", grenzend aan Joannes Meijs, Hendrick Vroemen en De Neijerweg; en verder nog 384 kleine roeden akkerland "aen het witgen in de swaertcuijl", grenzend aan Jacob Bemelmans, de erfgenamen Keuten en de broers Hautvast zelf.
RAL-LvO 1760, 169r: Op 12 juli 1769 verklaarde Paulus Hautvast, gehuwd met Maria Catharina Sijstermans, dat hij aan zijn broer Christiaen Hautvast, gehuwd met Elisabeth Wouters, zijn helft in huis, gebouwen, moestuin en weide, gelegen te Grijzegrubben, oostwaarts Hermen Meijs, westwaarts Christiaan Hautvast, hoofdzijden de straat en de holleweg. De koopsom bedroeg 2000 gulden, waarvoor de koper 2/3 deel van een lening van 3000 gulden zou overnemen, staande op de Armentafel van St.-Nicolaas te Maastricht.
RAL-LvO 1759, 187v: Op 1 juni 1758 verklaarden de broers Paulus Hautvast, gehuwd met Maria Catharina Sistermans, en Christiaen Hautvast, gehuwd met Elisabeth Wouters, dat zij op 4 april 1758 van Maria Anna Hautvast, gehuwd met Louis Joseph, baron de Rahier, 3000 gulden geleend hadden tegen 4%. Met dit bedrag zouden zij een schuld aan schepen Heldevier van Maastricht aflossen. Daartoe borgde Paulus Hautvast met 388 kleine roeden weiland "aen de Houwenast oft overweijde", met inbegrip van de "kempkoelhoff", oostwaarts Peter Cremers en de erfgenamen Vaes Vroemen, westwaarts Hendrick Drummen. Christiaen Hautvast stelde tot onderpand 402 kleine roeden weiland "aen de Houwenast", oostwaarts de Holleweg, westwaarts Paulus Hautvast en Hendrick van Loo. Gezamenlijk borgden zij met:
a) hun deel in ca. een bunder huis, moestuin en huiswei te Grijzegrubben, grenzend aan de erfgenamen Vaes Dormans en Bartel Drummen;
b) hun deel in 286 kleine roeden weiland "de Neij" te Grijzegrubben gelegen, grenzend aan Joannes Meijs en Hendrick Vroemen, Joannes Frissen en de Nijerweg;
c) hun deel in 384 kleine roeden akkerland "aen 't witgen in de swartcuijl", grenzend aan Jacob Bemelmans en de erfgenamen Keuten.
RAL-LvO 1760, 11v: Op 2 november 1763 leende Christiaen Hautvast, inwoner van Grijzegrubben-Nuth en gehuwd met Elisabeth Wouters, 100 pattacons of 400 gulden tegen 5% van Maria Elisabeth Canisius, weduw van der Meer. Hij borgde daartoe met de volgende, onder Nuth gelegen, goederen:
a) 200 kleine roeden akkerland "aen het peulken", grenzend aan Joannes Drummen, het voetpad en Nicolaes a Campo;
b) circa een halve bunder akkerland "aen het peetjen", grenzend aan de erfgenamen Claes Hermens, het voetpad en heer Habets;
c) anderhalve morgen akkerland op de Karrestraat, grenzend aan Bartel Drummen en de weg.
RAL-LvO 1760, 25v: Op 3 augustus 1764 leende Christiaen Hautvast, inwoner van Grijzegrubben-Nuth en gehuwd met Elisabeth Wouters, 600 gulden tegen 5% van het klooster der Augustijnen te Maastricht. Hij stelde daartoe tot onderpand de volgende, onder Nuth gelegen, goederen:
a) ca. vijftien grote roeden huis met moestuin en huiswei te Grijzegrubben, grenzend aan Mathijs Schetters en de erfgenamen Joannes Drummen;
b) een halve bunder akkerland "aen het Peulken", grenzend aan Joannes Drummen en het voetpad naar Spaubeek;
c) een halve bunder akkerland "aen het peetjen", grenzend aan de erfgenamen Claes Hermens en het voetpad;
d) anderhalve morgen akkerland op de Karrestraat, grenzend aan Bartel Drummen en de Wijenweg.
Met het geld werd de lening van 2 november 1763 aan de weduwe van der Meer afgelost.
RAL-LvO 1760, 169r: Op 12 juli 1769 verklaarde Paulus Hautvast, gehuwd met Maria Catharina Sijstermans, dat hij aan zijn broer Christiaen, gehuwd met Anna Elisabeth Wouters, had overgedragen de helft van huis, hof en weide te Grijzegrubben onder Nuth, oostwaarts Hermen Meijs, westwaarts Christiaen Hautvast zelf, hoofdzijden de straat en de Holleweg, voor 2000 gulden. Als betaling zou hij 2/3 van een schuld van 3000 gulden aan de Armentafel van St.-Nicolaas te Maastricht overnemen.
RAL-LvO 1763, 64r: Op 30 januari 1786 leende Christiaen Hautvast, weduwnaar Elisabeth Wouters en nu in tweede huwelijk met Joanna Maria Laurtije, samen met zijn zonen Mathijs, Joannes Martinus en Joannes Petrus Hautvast 4000 gulden tegen 4% van juffrouw Ida Maurissen, rentenierse te Maastricht. Tot onderpand dienden de goederen die op 7 november 1785 door Christiaen Hautvast als hoogstbiedende bij een veiling namens Johan Baptista Dispa verworven waren. Het ging daarbij om:
a) 166 kleine roeden akkerland "aen het wetjen", grenzend aan heer a Blisia, Servaes Bemelmans, Hermanus Meijs en Lambert Dols, belast met twee malder haver en vijf oort in de Nieuwenhof, verkocht voor 61 stuivers per kleine roede;
b) 68 kleine roeden akkerland "in de Baersgrubben, genaemt tiendevrij" onder Schinnen, grenzend aan baron de Negri en Lambert Dols, verkocht voor 73 stuivers per kleine roede;
c) 390 kleine roeden akkerland "aen het Cruijs", grenzend aan Dirck Clootz, hof Reijmersbeek en de Wijenweg, verkocht voor 71 stuivers per kleine roede en belast met de 33e en 11e schoof;
d) 207 kleine roeden beemd "omtrent den vroeghop", grenzend aan de weduwe van der Meer, de beek en Paulus Hautvast, vallend onder de leenhof Schinnen, verkocht voor 56 stuivers per kleine roede.
De goederen waren bestemd voor zijn zonen, die zich medeborg stelden en tevens hun erfdeel, verworven bij verdeling der goederen van wijlen hun grootouders Marten Wouters en Sibilla Stassen op 30 oktober 1780.
De lening werd door de zonen op 25 maart 1788 afgelost.
RAL-LvO 1763, 69v: Op 1 februari 1786 verkocht Joannes Baptista Dispa, advocaat te Maastricht, 390 kleine roeden akkerland aan het Kruis onder Nuth, grenzend aan hof Reijmersbeek, Dirck Clootz en de Wijenweg, voor drie gulden en dertien stuivers per kleine roede aan de kinderen van Christiaen Hautvast en Elisabeth Wouters, te weten Mathias Hautvast, gehuwd met Catharina Roebroeck, Joannes Martinus en Joannes Petrus Hautvast.
SA Sittard, NA Delahaye 1807, 649: Op 25 oktober 1807 sluiten Mathias Hautvast en Joanna Maria Wilms een pachtcontract voor de Hoeve Haagsittard, met als borg Martin Hautvast wonende te Hulsberg (mededeling Toine Hendriks).
SA Sittard, NA Delahaye 1814, 70: Op 10 november 1814, na de dood van beide echtelieden, wordt een regeling getroffen met de eigenaar door de voogd Jean Martin Hautvast, wonende te Haagsittard, en toeziend voogd Jean Guillaume Willems te Brunssum. Op 22 november 1811 wass al inventaris opgemaakt ( akte is verloren gegaan, notaris Delahaye, 1811 no 386)(mededeling Toine Hendriks).
SA Sittard, NA Delahaye 1817, 418: Op 9 april 1817 volgt een openbare verkoop van alles wat los en vast zit, beschreven in een uitvoerig en interessante akte, waarbij elk stukje apart is beschreven (mededeling Toine Hendriks).
Bron: Genwiki


met

Lisbet (Elisabetha, An Elisabeth), genoemd naar haar aangetrouwde tante/meter aan vaderszijde Wouters, dr. van Merten (Martinus) Wouters en Sibilla (Sijbilla) Stassen,
ged. Rooms Katholiek op dinsdag 27 januari 1722 te Spaubeek [Li] 27 januarij baptisata est Elisabetha filia Martini Wouters et Sybilliae Stassen leg. conjuges quam e scaro fonte susceperunt Jo(ann)es Stassen filius Rutgeri Stassen et Elisabetha Hanssen uxor Jacobi Wouters (getuigen: haar oom Joannes Stassen zn. van Rutgerus Stassen en haar aangetrouwde tante Elisabetha Hanssen e.v. Jacobus Wouters),
doopgetuige van haar neef Peter Mathijs (Petrus Matthias) Lemmens op zaterdag 26 april 1755 te Geleen [Li],
doopgetuige van haar achterneef Jan Mattis (Joannes Matthias) Campo op zondag 9 maart 1766 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Theodorus Duque op zaterdag 25 december 1745 te Spaubeek [Li],
ovl. (ongeveer 50 jaar oud) op zaterdag 7 maart 1772 (Elisabetha Wouters x Christianus Hautvast) te Nuth [Li].

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Mattis~1752 Amstenrade [Li] †1811 Wehr [Rp, Duitsland] 59
Joannes~1753 Amstenrade [Li]    
Joannes~1758 Nuth [Li]    
Maria~1760 Nuth [Li]    
Jan Pieter~1762 Nuth [Li] †1834 Grijzegrubben [Li] 71

tr. (2),
kerk.huw. (resp. ongeveer 49 en ongeveer 41 jaar oud) (Rooms Katholiek) op dinsdag 15 juni 1773 te Wijnandsrade [Li]
met

Anna Maria Lortije (L'ortye), dr. van Nicolaas L'ortye en Maria Cobben,
ged. Rooms Katholiek op vrijdag 14 maart 1732 te Nuth [Li] (getuige: Joannes Pricken namens heer Balthasar Jouppen, Maria Nelissen namens Anna Maria Lorti),
ovl. (ongeveer 73 jaar oud) op zaterdag 16 maart 1805 te Oirsbeek [Li].


Matthias Hautfast
Mattis (Matthias) Hautfast (Hautvast, Houdvast),
ged. op maandag 24 juli 1752 te Amstenrade [Li] (getuigen: zijn grootvader Merten (Martinus) Wouters, zijn oudtante Maria Meijs, Frans Dirck Geilen),
ovl. (ongeveer 59 jaar oud) op vrijdag 4 oktober 1811 te Wehr [Rp, Duitsland].

 • Vader:
  Christianus Hautvast (Houtvast), zn. van Matthias Hautvast en Catharina Meijs,
  geb. te Grijzegrubben [Li],
  ged. Rooms Katholiek op woensdag 1 december 1723 te Nuth [Li] (getuigen: zijn oudoom Thijs (Matthias) Hautvast, Judith Frissen (vervangende getuige), Maria Wusten),
  doopgetuige van zijn neef Martinus Lemmens,
  doopgetuige van Maria Elisabeth Erckens op zaterdag 16 december 1769 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Anna Elijsabetha Hautvast op woensdag 3 februari 1762 te Nuth [Li],
  getuige bij kerk. huw. van Joes (Joannes) Hautvast en Maria Catharina la Heij op zondag 19 juli 1750 te Nuth [Li],
  doopgetuige van zijn nicht Anna Maria Hautvast op donderdag 15 juni 1758 te Nuth [Li],
  ovl. (ongeveer 79 jaar oud) op vrijdag 20 mei 1803 te Nuth [Li] (Cretien Hautvast, zn v Matthias Hautvast en Catrin Meijs, e.v. Elisabeth Wouters),
  tr. (2)
  met Anna Maria Lortije. Uit dit huwelijk geen kinderen,
  tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 29 jaar oud) (1) op zondag 29 augustus 1751 te Spaubeek [Li] 29 augusti cum testimonio libertatis matrimonio juncti sunt Zittardiae [=zijn door het huwelijk verbonden in Sittard] apud patrem confessarium monentium Christianus Houtvast ex Nuth et Elisabeth Wouters ex Spaubeeck,
  kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 29 augustus 1751 te Nuth [Li] [volgens GenDaLim7] (getuigen: zijn broer en haar zwager Petrus Hautvast en zijn achterneef Laurentius Meijs),

  RAL-LvO stukken vanaf 1758 te Grijzegrubben [Li]
  ,
  RAL-LvO 1759, 187v: Op 1 juni 1758 verklaarden de broers Paulus Hautvast, gehuwd met Maria Catharina Sijstermans, en Christiaen Hautvast, gehuwd met Anna Elisabeth Wouters, dat zij op 4 april 1754, zoals per handschrift vastgelegd, 3000 gulden tegen 4% hadden geleend van Maria Anna Hautvast, gehuwd met baron Louis Claude Joseph de Rahier. Met het geld hadden zij schulden aan schepen Heldevier van Maastricht afgelost. Tot onderpand stelde Paulus Hautvast 388 kleine roeden weide "den houwenast ofte overweijde" met inbegrip van de moestuin, grenzend aan Peter Cremers, erfgenamen Vaes Vroemen en Hendrick Drummen. Christiaan Hautvast borgde met 402 kleine roeden weide "den houwenast", grenzend aan de Holleweg, Paulus Hautvast en Hendrick van Loo. Gezamenlijk stelden zij nog tot onderpand hun huis met moestuin en weide te Grijzegrubben, ca. een bunder groot en grenzend aan de erfgenamen Vaes Dormans, en Bartel Drummen; voorts nog 286 kleine roeden weiland "de Neij", grenzend aan Joannes Meijs, Hendrick Vroemen en De Neijerweg; en verder nog 384 kleine roeden akkerland "aen het witgen in de swaertcuijl", grenzend aan Jacob Bemelmans, de erfgenamen Keuten en de broers Hautvast zelf.
  RAL-LvO 1760, 169r: Op 12 juli 1769 verklaarde Paulus Hautvast, gehuwd met Maria Catharina Sijstermans, dat hij aan zijn broer Christiaen Hautvast, gehuwd met Elisabeth Wouters, zijn helft in huis, gebouwen, moestuin en weide, gelegen te Grijzegrubben, oostwaarts Hermen Meijs, westwaarts Christiaan Hautvast, hoofdzijden de straat en de holleweg. De koopsom bedroeg 2000 gulden, waarvoor de koper 2/3 deel van een lening van 3000 gulden zou overnemen, staande op de Armentafel van St.-Nicolaas te Maastricht.
  RAL-LvO 1759, 187v: Op 1 juni 1758 verklaarden de broers Paulus Hautvast, gehuwd met Maria Catharina Sistermans, en Christiaen Hautvast, gehuwd met Elisabeth Wouters, dat zij op 4 april 1758 van Maria Anna Hautvast, gehuwd met Louis Joseph, baron de Rahier, 3000 gulden geleend hadden tegen 4%. Met dit bedrag zouden zij een schuld aan schepen Heldevier van Maastricht aflossen. Daartoe borgde Paulus Hautvast met 388 kleine roeden weiland "aen de Houwenast oft overweijde", met inbegrip van de "kempkoelhoff", oostwaarts Peter Cremers en de erfgenamen Vaes Vroemen, westwaarts Hendrick Drummen. Christiaen Hautvast stelde tot onderpand 402 kleine roeden weiland "aen de Houwenast", oostwaarts de Holleweg, westwaarts Paulus Hautvast en Hendrick van Loo. Gezamenlijk borgden zij met:
  a) hun deel in ca. een bunder huis, moestuin en huiswei te Grijzegrubben, grenzend aan de erfgenamen Vaes Dormans en Bartel Drummen;
  b) hun deel in 286 kleine roeden weiland "de Neij" te Grijzegrubben gelegen, grenzend aan Joannes Meijs en Hendrick Vroemen, Joannes Frissen en de Nijerweg;
  c) hun deel in 384 kleine roeden akkerland "aen 't witgen in de swartcuijl", grenzend aan Jacob Bemelmans en de erfgenamen Keuten.
  RAL-LvO 1760, 11v: Op 2 november 1763 leende Christiaen Hautvast, inwoner van Grijzegrubben-Nuth en gehuwd met Elisabeth Wouters, 100 pattacons of 400 gulden tegen 5% van Maria Elisabeth Canisius, weduw van der Meer. Hij borgde daartoe met de volgende, onder Nuth gelegen, goederen:
  a) 200 kleine roeden akkerland "aen het peulken", grenzend aan Joannes Drummen, het voetpad en Nicolaes a Campo;
  b) circa een halve bunder akkerland "aen het peetjen", grenzend aan de erfgenamen Claes Hermens, het voetpad en heer Habets;
  c) anderhalve morgen akkerland op de Karrestraat, grenzend aan Bartel Drummen en de weg.
  RAL-LvO 1760, 25v: Op 3 augustus 1764 leende Christiaen Hautvast, inwoner van Grijzegrubben-Nuth en gehuwd met Elisabeth Wouters, 600 gulden tegen 5% van het klooster der Augustijnen te Maastricht. Hij stelde daartoe tot onderpand de volgende, onder Nuth gelegen, goederen:
  a) ca. vijftien grote roeden huis met moestuin en huiswei te Grijzegrubben, grenzend aan Mathijs Schetters en de erfgenamen Joannes Drummen;
  b) een halve bunder akkerland "aen het Peulken", grenzend aan Joannes Drummen en het voetpad naar Spaubeek;
  c) een halve bunder akkerland "aen het peetjen", grenzend aan de erfgenamen Claes Hermens en het voetpad;
  d) anderhalve morgen akkerland op de Karrestraat, grenzend aan Bartel Drummen en de Wijenweg.
  Met het geld werd de lening van 2 november 1763 aan de weduwe van der Meer afgelost.
  RAL-LvO 1760, 169r: Op 12 juli 1769 verklaarde Paulus Hautvast, gehuwd met Maria Catharina Sijstermans, dat hij aan zijn broer Christiaen, gehuwd met Anna Elisabeth Wouters, had overgedragen de helft van huis, hof en weide te Grijzegrubben onder Nuth, oostwaarts Hermen Meijs, westwaarts Christiaen Hautvast zelf, hoofdzijden de straat en de Holleweg, voor 2000 gulden. Als betaling zou hij 2/3 van een schuld van 3000 gulden aan de Armentafel van St.-Nicolaas te Maastricht overnemen.
  RAL-LvO 1763, 64r: Op 30 januari 1786 leende Christiaen Hautvast, weduwnaar Elisabeth Wouters en nu in tweede huwelijk met Joanna Maria Laurtije, samen met zijn zonen Mathijs, Joannes Martinus en Joannes Petrus Hautvast 4000 gulden tegen 4% van juffrouw Ida Maurissen, rentenierse te Maastricht. Tot onderpand dienden de goederen die op 7 november 1785 door Christiaen Hautvast als hoogstbiedende bij een veiling namens Johan Baptista Dispa verworven waren. Het ging daarbij om:
  a) 166 kleine roeden akkerland "aen het wetjen", grenzend aan heer a Blisia, Servaes Bemelmans, Hermanus Meijs en Lambert Dols, belast met twee malder haver en vijf oort in de Nieuwenhof, verkocht voor 61 stuivers per kleine roede;
  b) 68 kleine roeden akkerland "in de Baersgrubben, genaemt tiendevrij" onder Schinnen, grenzend aan baron de Negri en Lambert Dols, verkocht voor 73 stuivers per kleine roede;
  c) 390 kleine roeden akkerland "aen het Cruijs", grenzend aan Dirck Clootz, hof Reijmersbeek en de Wijenweg, verkocht voor 71 stuivers per kleine roede en belast met de 33e en 11e schoof;
  d) 207 kleine roeden beemd "omtrent den vroeghop", grenzend aan de weduwe van der Meer, de beek en Paulus Hautvast, vallend onder de leenhof Schinnen, verkocht voor 56 stuivers per kleine roede.
  De goederen waren bestemd voor zijn zonen, die zich medeborg stelden en tevens hun erfdeel, verworven bij verdeling der goederen van wijlen hun grootouders Marten Wouters en Sibilla Stassen op 30 oktober 1780.
  De lening werd door de zonen op 25 maart 1788 afgelost.
  RAL-LvO 1763, 69v: Op 1 februari 1786 verkocht Joannes Baptista Dispa, advocaat te Maastricht, 390 kleine roeden akkerland aan het Kruis onder Nuth, grenzend aan hof Reijmersbeek, Dirck Clootz en de Wijenweg, voor drie gulden en dertien stuivers per kleine roede aan de kinderen van Christiaen Hautvast en Elisabeth Wouters, te weten Mathias Hautvast, gehuwd met Catharina Roebroeck, Joannes Martinus en Joannes Petrus Hautvast.
  SA Sittard, NA Delahaye 1807, 649: Op 25 oktober 1807 sluiten Mathias Hautvast en Joanna Maria Wilms een pachtcontract voor de Hoeve Haagsittard, met als borg Martin Hautvast wonende te Hulsberg (mededeling Toine Hendriks).
  SA Sittard, NA Delahaye 1814, 70: Op 10 november 1814, na de dood van beide echtelieden, wordt een regeling getroffen met de eigenaar door de voogd Jean Martin Hautvast, wonende te Haagsittard, en toeziend voogd Jean Guillaume Willems te Brunssum. Op 22 november 1811 wass al inventaris opgemaakt ( akte is verloren gegaan, notaris Delahaye, 1811 no 386)(mededeling Toine Hendriks).
  SA Sittard, NA Delahaye 1817, 418: Op 9 april 1817 volgt een openbare verkoop van alles wat los en vast zit, beschreven in een uitvoerig en interessante akte, waarbij elk stukje apart is beschreven (mededeling Toine Hendriks).
  Bron: Genwiki

  met

tr. (1),
kerk.huw. (resp. ongeveer 31 en minstens 20 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zondag 19 oktober 1783 te Hulsberg [Li]
met

Catharina Robroex (Roebroex),
geb. voor 1763 vermoedelijk te Hulsberg [Li],
ovl. (minstens 26 jaar oud) op zaterdag 13 februari 1790 (Catharina Robroex gehuwd met Matthijs Houtvast)
in kinderbed bij geboorte van zoon te Hulsberg [Li].

Uit dit huwelijk 4 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Christianus~1784 Hulsberg [Li] †1791 Hulsberg [Li] 6
Joannes~1786 Hulsberg [Li]    
Jan Martin~1788 Hulsberg [Li]    
Petrus~1790 Hulsberg [Li]    

tr. (2),
kerk.huw. (resp. ongeveer 38 en ongeveer 26 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zondag 6 maart 1791 aldaar
met

Joanna Maria Willems, dr. van Joannes Willems en Margaretha Houben,
ged. Rooms Katholiek op maandag 18 februari 1765 te Amstenrade [Li] (getuige: Gertrudis Houben, Franciscus Theodorus Gielen vervangende getuige Petrus Willems),
ovl. (ongeveer 44 jaar oud) op zondag 9 juli 1809 te Wehr [Nw, Duitsland].

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Christianus~1791 Hulsberg [Li]    
Johan*1792 Hulsberg [Li] †1874 Groot Genhout [Li] 81
Pieter Jozef~1796 Hulsberg [Li] †1859 Spaubeek [Li] 6215 
Maria*1798 Nuth [Li] †1823 Grijzegrubben [Li] 24
Wilhelmus*1801 Hulsberg [Li] †1867 Spaubeek [Li] 65


Joannes Jacobus Hautvast
Joannes Jacobus Hautvast,
ged. op donderdag 8 november 1753 te Amstenrade [Li] (getuigen: zijn tante Maria Wouters, zijn oom Jacobus Hautvast, als Jacobus Hautfast, Frans Dirck Geilen).

 • Vader:
  Christianus Hautvast (Houtvast), zn. van Matthias Hautvast en Catharina Meijs,
  geb. te Grijzegrubben [Li],
  ged. Rooms Katholiek op woensdag 1 december 1723 te Nuth [Li] (getuigen: zijn oudoom Thijs (Matthias) Hautvast, Judith Frissen (vervangende getuige), Maria Wusten),
  doopgetuige van zijn neef Martinus Lemmens,
  doopgetuige van Maria Elisabeth Erckens op zaterdag 16 december 1769 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Anna Elijsabetha Hautvast op woensdag 3 februari 1762 te Nuth [Li],
  getuige bij kerk. huw. van Joes (Joannes) Hautvast en Maria Catharina la Heij op zondag 19 juli 1750 te Nuth [Li],
  doopgetuige van zijn nicht Anna Maria Hautvast op donderdag 15 juni 1758 te Nuth [Li],
  ovl. (ongeveer 79 jaar oud) op vrijdag 20 mei 1803 te Nuth [Li] (Cretien Hautvast, zn v Matthias Hautvast en Catrin Meijs, e.v. Elisabeth Wouters),
  tr. (2),
  kerk.huw. (resp. ongeveer 49 en ongeveer 41 jaar oud) (Rooms Katholiek) op dinsdag 15 juni 1773 te Wijnandsrade [Li]
  met Anna Maria Lortije. Uit dit huwelijk geen kinderen,
  tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 29 jaar oud) (1) op zondag 29 augustus 1751 te Spaubeek [Li] 29 augusti cum testimonio libertatis matrimonio juncti sunt Zittardiae [=zijn door het huwelijk verbonden in Sittard] apud patrem confessarium monentium Christianus Houtvast ex Nuth et Elisabeth Wouters ex Spaubeeck,
  kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 29 augustus 1751 te Nuth [Li] [volgens GenDaLim7] (getuigen: zijn broer en haar zwager Petrus Hautvast en zijn achterneef Laurentius Meijs),

  RAL-LvO stukken vanaf 1758 te Grijzegrubben [Li]
  ,
  RAL-LvO 1759, 187v: Op 1 juni 1758 verklaarden de broers Paulus Hautvast, gehuwd met Maria Catharina Sijstermans, en Christiaen Hautvast, gehuwd met Anna Elisabeth Wouters, dat zij op 4 april 1754, zoals per handschrift vastgelegd, 3000 gulden tegen 4% hadden geleend van Maria Anna Hautvast, gehuwd met baron Louis Claude Joseph de Rahier. Met het geld hadden zij schulden aan schepen Heldevier van Maastricht afgelost. Tot onderpand stelde Paulus Hautvast 388 kleine roeden weide "den houwenast ofte overweijde" met inbegrip van de moestuin, grenzend aan Peter Cremers, erfgenamen Vaes Vroemen en Hendrick Drummen. Christiaan Hautvast borgde met 402 kleine roeden weide "den houwenast", grenzend aan de Holleweg, Paulus Hautvast en Hendrick van Loo. Gezamenlijk stelden zij nog tot onderpand hun huis met moestuin en weide te Grijzegrubben, ca. een bunder groot en grenzend aan de erfgenamen Vaes Dormans, en Bartel Drummen; voorts nog 286 kleine roeden weiland "de Neij", grenzend aan Joannes Meijs, Hendrick Vroemen en De Neijerweg; en verder nog 384 kleine roeden akkerland "aen het witgen in de swaertcuijl", grenzend aan Jacob Bemelmans, de erfgenamen Keuten en de broers Hautvast zelf.
  RAL-LvO 1760, 169r: Op 12 juli 1769 verklaarde Paulus Hautvast, gehuwd met Maria Catharina Sijstermans, dat hij aan zijn broer Christiaen Hautvast, gehuwd met Elisabeth Wouters, zijn helft in huis, gebouwen, moestuin en weide, gelegen te Grijzegrubben, oostwaarts Hermen Meijs, westwaarts Christiaan Hautvast, hoofdzijden de straat en de holleweg. De koopsom bedroeg 2000 gulden, waarvoor de koper 2/3 deel van een lening van 3000 gulden zou overnemen, staande op de Armentafel van St.-Nicolaas te Maastricht.
  RAL-LvO 1759, 187v: Op 1 juni 1758 verklaarden de broers Paulus Hautvast, gehuwd met Maria Catharina Sistermans, en Christiaen Hautvast, gehuwd met Elisabeth Wouters, dat zij op 4 april 1758 van Maria Anna Hautvast, gehuwd met Louis Joseph, baron de Rahier, 3000 gulden geleend hadden tegen 4%. Met dit bedrag zouden zij een schuld aan schepen Heldevier van Maastricht aflossen. Daartoe borgde Paulus Hautvast met 388 kleine roeden weiland "aen de Houwenast oft overweijde", met inbegrip van de "kempkoelhoff", oostwaarts Peter Cremers en de erfgenamen Vaes Vroemen, westwaarts Hendrick Drummen. Christiaen Hautvast stelde tot onderpand 402 kleine roeden weiland "aen de Houwenast", oostwaarts de Holleweg, westwaarts Paulus Hautvast en Hendrick van Loo. Gezamenlijk borgden zij met:
  a) hun deel in ca. een bunder huis, moestuin en huiswei te Grijzegrubben, grenzend aan de erfgenamen Vaes Dormans en Bartel Drummen;
  b) hun deel in 286 kleine roeden weiland "de Neij" te Grijzegrubben gelegen, grenzend aan Joannes Meijs en Hendrick Vroemen, Joannes Frissen en de Nijerweg;
  c) hun deel in 384 kleine roeden akkerland "aen 't witgen in de swartcuijl", grenzend aan Jacob Bemelmans en de erfgenamen Keuten.
  RAL-LvO 1760, 11v: Op 2 november 1763 leende Christiaen Hautvast, inwoner van Grijzegrubben-Nuth en gehuwd met Elisabeth Wouters, 100 pattacons of 400 gulden tegen 5% van Maria Elisabeth Canisius, weduw van der Meer. Hij borgde daartoe met de volgende, onder Nuth gelegen, goederen:
  a) 200 kleine roeden akkerland "aen het peulken", grenzend aan Joannes Drummen, het voetpad en Nicolaes a Campo;
  b) circa een halve bunder akkerland "aen het peetjen", grenzend aan de erfgenamen Claes Hermens, het voetpad en heer Habets;
  c) anderhalve morgen akkerland op de Karrestraat, grenzend aan Bartel Drummen en de weg.
  RAL-LvO 1760, 25v: Op 3 augustus 1764 leende Christiaen Hautvast, inwoner van Grijzegrubben-Nuth en gehuwd met Elisabeth Wouters, 600 gulden tegen 5% van het klooster der Augustijnen te Maastricht. Hij stelde daartoe tot onderpand de volgende, onder Nuth gelegen, goederen:
  a) ca. vijftien grote roeden huis met moestuin en huiswei te Grijzegrubben, grenzend aan Mathijs Schetters en de erfgenamen Joannes Drummen;
  b) een halve bunder akkerland "aen het Peulken", grenzend aan Joannes Drummen en het voetpad naar Spaubeek;
  c) een halve bunder akkerland "aen het peetjen", grenzend aan de erfgenamen Claes Hermens en het voetpad;
  d) anderhalve morgen akkerland op de Karrestraat, grenzend aan Bartel Drummen en de Wijenweg.
  Met het geld werd de lening van 2 november 1763 aan de weduwe van der Meer afgelost.
  RAL-LvO 1760, 169r: Op 12 juli 1769 verklaarde Paulus Hautvast, gehuwd met Maria Catharina Sijstermans, dat hij aan zijn broer Christiaen, gehuwd met Anna Elisabeth Wouters, had overgedragen de helft van huis, hof en weide te Grijzegrubben onder Nuth, oostwaarts Hermen Meijs, westwaarts Christiaen Hautvast zelf, hoofdzijden de straat en de Holleweg, voor 2000 gulden. Als betaling zou hij 2/3 van een schuld van 3000 gulden aan de Armentafel van St.-Nicolaas te Maastricht overnemen.
  RAL-LvO 1763, 64r: Op 30 januari 1786 leende Christiaen Hautvast, weduwnaar Elisabeth Wouters en nu in tweede huwelijk met Joanna Maria Laurtije, samen met zijn zonen Mathijs, Joannes Martinus en Joannes Petrus Hautvast 4000 gulden tegen 4% van juffrouw Ida Maurissen, rentenierse te Maastricht. Tot onderpand dienden de goederen die op 7 november 1785 door Christiaen Hautvast als hoogstbiedende bij een veiling namens Johan Baptista Dispa verworven waren. Het ging daarbij om:
  a) 166 kleine roeden akkerland "aen het wetjen", grenzend aan heer a Blisia, Servaes Bemelmans, Hermanus Meijs en Lambert Dols, belast met twee malder haver en vijf oort in de Nieuwenhof, verkocht voor 61 stuivers per kleine roede;
  b) 68 kleine roeden akkerland "in de Baersgrubben, genaemt tiendevrij" onder Schinnen, grenzend aan baron de Negri en Lambert Dols, verkocht voor 73 stuivers per kleine roede;
  c) 390 kleine roeden akkerland "aen het Cruijs", grenzend aan Dirck Clootz, hof Reijmersbeek en de Wijenweg, verkocht voor 71 stuivers per kleine roede en belast met de 33e en 11e schoof;
  d) 207 kleine roeden beemd "omtrent den vroeghop", grenzend aan de weduwe van der Meer, de beek en Paulus Hautvast, vallend onder de leenhof Schinnen, verkocht voor 56 stuivers per kleine roede.
  De goederen waren bestemd voor zijn zonen, die zich medeborg stelden en tevens hun erfdeel, verworven bij verdeling der goederen van wijlen hun grootouders Marten Wouters en Sibilla Stassen op 30 oktober 1780.
  De lening werd door de zonen op 25 maart 1788 afgelost.
  RAL-LvO 1763, 69v: Op 1 februari 1786 verkocht Joannes Baptista Dispa, advocaat te Maastricht, 390 kleine roeden akkerland aan het Kruis onder Nuth, grenzend aan hof Reijmersbeek, Dirck Clootz en de Wijenweg, voor drie gulden en dertien stuivers per kleine roede aan de kinderen van Christiaen Hautvast en Elisabeth Wouters, te weten Mathias Hautvast, gehuwd met Catharina Roebroeck, Joannes Martinus en Joannes Petrus Hautvast.
  SA Sittard, NA Delahaye 1807, 649: Op 25 oktober 1807 sluiten Mathias Hautvast en Joanna Maria Wilms een pachtcontract voor de Hoeve Haagsittard, met als borg Martin Hautvast wonende te Hulsberg (mededeling Toine Hendriks).
  SA Sittard, NA Delahaye 1814, 70: Op 10 november 1814, na de dood van beide echtelieden, wordt een regeling getroffen met de eigenaar door de voogd Jean Martin Hautvast, wonende te Haagsittard, en toeziend voogd Jean Guillaume Willems te Brunssum. Op 22 november 1811 wass al inventaris opgemaakt ( akte is verloren gegaan, notaris Delahaye, 1811 no 386)(mededeling Toine Hendriks).
  SA Sittard, NA Delahaye 1817, 418: Op 9 april 1817 volgt een openbare verkoop van alles wat los en vast zit, beschreven in een uitvoerig en interessante akte, waarbij elk stukje apart is beschreven (mededeling Toine Hendriks).
  Bron: Genwiki

  met


Joannes Martinus Hautvast
Joannes Martinus Hautvast,
ged. op maandag 25 december 1758 te Nuth [Li] (getuigen: zijn achterneef Joes (Joannes) Wouters, zijn tante Maria Anna Hautvast, Maria Catharina Sijstermans).

 • Vader:
  Christianus Hautvast (Houtvast), zn. van Matthias Hautvast en Catharina Meijs,
  geb. te Grijzegrubben [Li],
  ged. Rooms Katholiek op woensdag 1 december 1723 te Nuth [Li] (getuigen: zijn oudoom Thijs (Matthias) Hautvast, Judith Frissen (vervangende getuige), Maria Wusten),
  doopgetuige van zijn neef Martinus Lemmens,
  doopgetuige van Maria Elisabeth Erckens op zaterdag 16 december 1769 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Anna Elijsabetha Hautvast op woensdag 3 februari 1762 te Nuth [Li],
  getuige bij kerk. huw. van Joes (Joannes) Hautvast en Maria Catharina la Heij op zondag 19 juli 1750 te Nuth [Li],
  doopgetuige van zijn nicht Anna Maria Hautvast op donderdag 15 juni 1758 te Nuth [Li],
  ovl. (ongeveer 79 jaar oud) op vrijdag 20 mei 1803 te Nuth [Li] (Cretien Hautvast, zn v Matthias Hautvast en Catrin Meijs, e.v. Elisabeth Wouters),
  tr. (2),
  kerk.huw. (resp. ongeveer 49 en ongeveer 41 jaar oud) (Rooms Katholiek) op dinsdag 15 juni 1773 te Wijnandsrade [Li]
  met Anna Maria Lortije. Uit dit huwelijk geen kinderen,
  tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 29 jaar oud) (1) op zondag 29 augustus 1751 te Spaubeek [Li] 29 augusti cum testimonio libertatis matrimonio juncti sunt Zittardiae [=zijn door het huwelijk verbonden in Sittard] apud patrem confessarium monentium Christianus Houtvast ex Nuth et Elisabeth Wouters ex Spaubeeck,
  kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 29 augustus 1751 te Nuth [Li] [volgens GenDaLim7] (getuigen: zijn broer en haar zwager Petrus Hautvast en zijn achterneef Laurentius Meijs),

  RAL-LvO stukken vanaf 1758 te Grijzegrubben [Li]
  ,
  RAL-LvO 1759, 187v: Op 1 juni 1758 verklaarden de broers Paulus Hautvast, gehuwd met Maria Catharina Sijstermans, en Christiaen Hautvast, gehuwd met Anna Elisabeth Wouters, dat zij op 4 april 1754, zoals per handschrift vastgelegd, 3000 gulden tegen 4% hadden geleend van Maria Anna Hautvast, gehuwd met baron Louis Claude Joseph de Rahier. Met het geld hadden zij schulden aan schepen Heldevier van Maastricht afgelost. Tot onderpand stelde Paulus Hautvast 388 kleine roeden weide "den houwenast ofte overweijde" met inbegrip van de moestuin, grenzend aan Peter Cremers, erfgenamen Vaes Vroemen en Hendrick Drummen. Christiaan Hautvast borgde met 402 kleine roeden weide "den houwenast", grenzend aan de Holleweg, Paulus Hautvast en Hendrick van Loo. Gezamenlijk stelden zij nog tot onderpand hun huis met moestuin en weide te Grijzegrubben, ca. een bunder groot en grenzend aan de erfgenamen Vaes Dormans, en Bartel Drummen; voorts nog 286 kleine roeden weiland "de Neij", grenzend aan Joannes Meijs, Hendrick Vroemen en De Neijerweg; en verder nog 384 kleine roeden akkerland "aen het witgen in de swaertcuijl", grenzend aan Jacob Bemelmans, de erfgenamen Keuten en de broers Hautvast zelf.
  RAL-LvO 1760, 169r: Op 12 juli 1769 verklaarde Paulus Hautvast, gehuwd met Maria Catharina Sijstermans, dat hij aan zijn broer Christiaen Hautvast, gehuwd met Elisabeth Wouters, zijn helft in huis, gebouwen, moestuin en weide, gelegen te Grijzegrubben, oostwaarts Hermen Meijs, westwaarts Christiaan Hautvast, hoofdzijden de straat en de holleweg. De koopsom bedroeg 2000 gulden, waarvoor de koper 2/3 deel van een lening van 3000 gulden zou overnemen, staande op de Armentafel van St.-Nicolaas te Maastricht.
  RAL-LvO 1759, 187v: Op 1 juni 1758 verklaarden de broers Paulus Hautvast, gehuwd met Maria Catharina Sistermans, en Christiaen Hautvast, gehuwd met Elisabeth Wouters, dat zij op 4 april 1758 van Maria Anna Hautvast, gehuwd met Louis Joseph, baron de Rahier, 3000 gulden geleend hadden tegen 4%. Met dit bedrag zouden zij een schuld aan schepen Heldevier van Maastricht aflossen. Daartoe borgde Paulus Hautvast met 388 kleine roeden weiland "aen de Houwenast oft overweijde", met inbegrip van de "kempkoelhoff", oostwaarts Peter Cremers en de erfgenamen Vaes Vroemen, westwaarts Hendrick Drummen. Christiaen Hautvast stelde tot onderpand 402 kleine roeden weiland "aen de Houwenast", oostwaarts de Holleweg, westwaarts Paulus Hautvast en Hendrick van Loo. Gezamenlijk borgden zij met:
  a) hun deel in ca. een bunder huis, moestuin en huiswei te Grijzegrubben, grenzend aan de erfgenamen Vaes Dormans en Bartel Drummen;
  b) hun deel in 286 kleine roeden weiland "de Neij" te Grijzegrubben gelegen, grenzend aan Joannes Meijs en Hendrick Vroemen, Joannes Frissen en de Nijerweg;
  c) hun deel in 384 kleine roeden akkerland "aen 't witgen in de swartcuijl", grenzend aan Jacob Bemelmans en de erfgenamen Keuten.
  RAL-LvO 1760, 11v: Op 2 november 1763 leende Christiaen Hautvast, inwoner van Grijzegrubben-Nuth en gehuwd met Elisabeth Wouters, 100 pattacons of 400 gulden tegen 5% van Maria Elisabeth Canisius, weduw van der Meer. Hij borgde daartoe met de volgende, onder Nuth gelegen, goederen:
  a) 200 kleine roeden akkerland "aen het peulken", grenzend aan Joannes Drummen, het voetpad en Nicolaes a Campo;
  b) circa een halve bunder akkerland "aen het peetjen", grenzend aan de erfgenamen Claes Hermens, het voetpad en heer Habets;
  c) anderhalve morgen akkerland op de Karrestraat, grenzend aan Bartel Drummen en de weg.
  RAL-LvO 1760, 25v: Op 3 augustus 1764 leende Christiaen Hautvast, inwoner van Grijzegrubben-Nuth en gehuwd met Elisabeth Wouters, 600 gulden tegen 5% van het klooster der Augustijnen te Maastricht. Hij stelde daartoe tot onderpand de volgende, onder Nuth gelegen, goederen:
  a) ca. vijftien grote roeden huis met moestuin en huiswei te Grijzegrubben, grenzend aan Mathijs Schetters en de erfgenamen Joannes Drummen;
  b) een halve bunder akkerland "aen het Peulken", grenzend aan Joannes Drummen en het voetpad naar Spaubeek;
  c) een halve bunder akkerland "aen het peetjen", grenzend aan de erfgenamen Claes Hermens en het voetpad;
  d) anderhalve morgen akkerland op de Karrestraat, grenzend aan Bartel Drummen en de Wijenweg.
  Met het geld werd de lening van 2 november 1763 aan de weduwe van der Meer afgelost.
  RAL-LvO 1760, 169r: Op 12 juli 1769 verklaarde Paulus Hautvast, gehuwd met Maria Catharina Sijstermans, dat hij aan zijn broer Christiaen, gehuwd met Anna Elisabeth Wouters, had overgedragen de helft van huis, hof en weide te Grijzegrubben onder Nuth, oostwaarts Hermen Meijs, westwaarts Christiaen Hautvast zelf, hoofdzijden de straat en de Holleweg, voor 2000 gulden. Als betaling zou hij 2/3 van een schuld van 3000 gulden aan de Armentafel van St.-Nicolaas te Maastricht overnemen.
  RAL-LvO 1763, 64r: Op 30 januari 1786 leende Christiaen Hautvast, weduwnaar Elisabeth Wouters en nu in tweede huwelijk met Joanna Maria Laurtije, samen met zijn zonen Mathijs, Joannes Martinus en Joannes Petrus Hautvast 4000 gulden tegen 4% van juffrouw Ida Maurissen, rentenierse te Maastricht. Tot onderpand dienden de goederen die op 7 november 1785 door Christiaen Hautvast als hoogstbiedende bij een veiling namens Johan Baptista Dispa verworven waren. Het ging daarbij om:
  a) 166 kleine roeden akkerland "aen het wetjen", grenzend aan heer a Blisia, Servaes Bemelmans, Hermanus Meijs en Lambert Dols, belast met twee malder haver en vijf oort in de Nieuwenhof, verkocht voor 61 stuivers per kleine roede;
  b) 68 kleine roeden akkerland "in de Baersgrubben, genaemt tiendevrij" onder Schinnen, grenzend aan baron de Negri en Lambert Dols, verkocht voor 73 stuivers per kleine roede;
  c) 390 kleine roeden akkerland "aen het Cruijs", grenzend aan Dirck Clootz, hof Reijmersbeek en de Wijenweg, verkocht voor 71 stuivers per kleine roede en belast met de 33e en 11e schoof;
  d) 207 kleine roeden beemd "omtrent den vroeghop", grenzend aan de weduwe van der Meer, de beek en Paulus Hautvast, vallend onder de leenhof Schinnen, verkocht voor 56 stuivers per kleine roede.
  De goederen waren bestemd voor zijn zonen, die zich medeborg stelden en tevens hun erfdeel, verworven bij verdeling der goederen van wijlen hun grootouders Marten Wouters en Sibilla Stassen op 30 oktober 1780.
  De lening werd door de zonen op 25 maart 1788 afgelost.
  RAL-LvO 1763, 69v: Op 1 februari 1786 verkocht Joannes Baptista Dispa, advocaat te Maastricht, 390 kleine roeden akkerland aan het Kruis onder Nuth, grenzend aan hof Reijmersbeek, Dirck Clootz en de Wijenweg, voor drie gulden en dertien stuivers per kleine roede aan de kinderen van Christiaen Hautvast en Elisabeth Wouters, te weten Mathias Hautvast, gehuwd met Catharina Roebroeck, Joannes Martinus en Joannes Petrus Hautvast.
  SA Sittard, NA Delahaye 1807, 649: Op 25 oktober 1807 sluiten Mathias Hautvast en Joanna Maria Wilms een pachtcontract voor de Hoeve Haagsittard, met als borg Martin Hautvast wonende te Hulsberg (mededeling Toine Hendriks).
  SA Sittard, NA Delahaye 1814, 70: Op 10 november 1814, na de dood van beide echtelieden, wordt een regeling getroffen met de eigenaar door de voogd Jean Martin Hautvast, wonende te Haagsittard, en toeziend voogd Jean Guillaume Willems te Brunssum. Op 22 november 1811 wass al inventaris opgemaakt ( akte is verloren gegaan, notaris Delahaye, 1811 no 386)(mededeling Toine Hendriks).
  SA Sittard, NA Delahaye 1817, 418: Op 9 april 1817 volgt een openbare verkoop van alles wat los en vast zit, beschreven in een uitvoerig en interessante akte, waarbij elk stukje apart is beschreven (mededeling Toine Hendriks).
  Bron: Genwiki

  met


Maria Sibilla Hautvast
Maria Sibilla Hautvast,
ged. op zaterdag 18 oktober 1760 te Nuth [Li] (getuigen: haar tante Maria Wouters en haar oom Paulus Hautvast).

 • Vader:
  Christianus Hautvast (Houtvast), zn. van Matthias Hautvast en Catharina Meijs,
  geb. te Grijzegrubben [Li],
  ged. Rooms Katholiek op woensdag 1 december 1723 te Nuth [Li] (getuigen: zijn oudoom Thijs (Matthias) Hautvast, Judith Frissen (vervangende getuige), Maria Wusten),
  doopgetuige van zijn neef Martinus Lemmens,
  doopgetuige van Maria Elisabeth Erckens op zaterdag 16 december 1769 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Anna Elijsabetha Hautvast op woensdag 3 februari 1762 te Nuth [Li],
  getuige bij kerk. huw. van Joes (Joannes) Hautvast en Maria Catharina la Heij op zondag 19 juli 1750 te Nuth [Li],
  doopgetuige van zijn nicht Anna Maria Hautvast op donderdag 15 juni 1758 te Nuth [Li],
  ovl. (ongeveer 79 jaar oud) op vrijdag 20 mei 1803 te Nuth [Li] (Cretien Hautvast, zn v Matthias Hautvast en Catrin Meijs, e.v. Elisabeth Wouters),
  tr. (2),
  kerk.huw. (resp. ongeveer 49 en ongeveer 41 jaar oud) (Rooms Katholiek) op dinsdag 15 juni 1773 te Wijnandsrade [Li]
  met Anna Maria Lortije. Uit dit huwelijk geen kinderen,
  tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 29 jaar oud) (1) op zondag 29 augustus 1751 te Spaubeek [Li] 29 augusti cum testimonio libertatis matrimonio juncti sunt Zittardiae [=zijn door het huwelijk verbonden in Sittard] apud patrem confessarium monentium Christianus Houtvast ex Nuth et Elisabeth Wouters ex Spaubeeck,
  kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 29 augustus 1751 te Nuth [Li] [volgens GenDaLim7] (getuigen: zijn broer en haar zwager Petrus Hautvast en zijn achterneef Laurentius Meijs),

  RAL-LvO stukken vanaf 1758 te Grijzegrubben [Li]
  ,
  RAL-LvO 1759, 187v: Op 1 juni 1758 verklaarden de broers Paulus Hautvast, gehuwd met Maria Catharina Sijstermans, en Christiaen Hautvast, gehuwd met Anna Elisabeth Wouters, dat zij op 4 april 1754, zoals per handschrift vastgelegd, 3000 gulden tegen 4% hadden geleend van Maria Anna Hautvast, gehuwd met baron Louis Claude Joseph de Rahier. Met het geld hadden zij schulden aan schepen Heldevier van Maastricht afgelost. Tot onderpand stelde Paulus Hautvast 388 kleine roeden weide "den houwenast ofte overweijde" met inbegrip van de moestuin, grenzend aan Peter Cremers, erfgenamen Vaes Vroemen en Hendrick Drummen. Christiaan Hautvast borgde met 402 kleine roeden weide "den houwenast", grenzend aan de Holleweg, Paulus Hautvast en Hendrick van Loo. Gezamenlijk stelden zij nog tot onderpand hun huis met moestuin en weide te Grijzegrubben, ca. een bunder groot en grenzend aan de erfgenamen Vaes Dormans, en Bartel Drummen; voorts nog 286 kleine roeden weiland "de Neij", grenzend aan Joannes Meijs, Hendrick Vroemen en De Neijerweg; en verder nog 384 kleine roeden akkerland "aen het witgen in de swaertcuijl", grenzend aan Jacob Bemelmans, de erfgenamen Keuten en de broers Hautvast zelf.
  RAL-LvO 1760, 169r: Op 12 juli 1769 verklaarde Paulus Hautvast, gehuwd met Maria Catharina Sijstermans, dat hij aan zijn broer Christiaen Hautvast, gehuwd met Elisabeth Wouters, zijn helft in huis, gebouwen, moestuin en weide, gelegen te Grijzegrubben, oostwaarts Hermen Meijs, westwaarts Christiaan Hautvast, hoofdzijden de straat en de holleweg. De koopsom bedroeg 2000 gulden, waarvoor de koper 2/3 deel van een lening van 3000 gulden zou overnemen, staande op de Armentafel van St.-Nicolaas te Maastricht.
  RAL-LvO 1759, 187v: Op 1 juni 1758 verklaarden de broers Paulus Hautvast, gehuwd met Maria Catharina Sistermans, en Christiaen Hautvast, gehuwd met Elisabeth Wouters, dat zij op 4 april 1758 van Maria Anna Hautvast, gehuwd met Louis Joseph, baron de Rahier, 3000 gulden geleend hadden tegen 4%. Met dit bedrag zouden zij een schuld aan schepen Heldevier van Maastricht aflossen. Daartoe borgde Paulus Hautvast met 388 kleine roeden weiland "aen de Houwenast oft overweijde", met inbegrip van de "kempkoelhoff", oostwaarts Peter Cremers en de erfgenamen Vaes Vroemen, westwaarts Hendrick Drummen. Christiaen Hautvast stelde tot onderpand 402 kleine roeden weiland "aen de Houwenast", oostwaarts de Holleweg, westwaarts Paulus Hautvast en Hendrick van Loo. Gezamenlijk borgden zij met:
  a) hun deel in ca. een bunder huis, moestuin en huiswei te Grijzegrubben, grenzend aan de erfgenamen Vaes Dormans en Bartel Drummen;
  b) hun deel in 286 kleine roeden weiland "de Neij" te Grijzegrubben gelegen, grenzend aan Joannes Meijs en Hendrick Vroemen, Joannes Frissen en de Nijerweg;
  c) hun deel in 384 kleine roeden akkerland "aen 't witgen in de swartcuijl", grenzend aan Jacob Bemelmans en de erfgenamen Keuten.
  RAL-LvO 1760, 11v: Op 2 november 1763 leende Christiaen Hautvast, inwoner van Grijzegrubben-Nuth en gehuwd met Elisabeth Wouters, 100 pattacons of 400 gulden tegen 5% van Maria Elisabeth Canisius, weduw van der Meer. Hij borgde daartoe met de volgende, onder Nuth gelegen, goederen:
  a) 200 kleine roeden akkerland "aen het peulken", grenzend aan Joannes Drummen, het voetpad en Nicolaes a Campo;
  b) circa een halve bunder akkerland "aen het peetjen", grenzend aan de erfgenamen Claes Hermens, het voetpad en heer Habets;
  c) anderhalve morgen akkerland op de Karrestraat, grenzend aan Bartel Drummen en de weg.
  RAL-LvO 1760, 25v: Op 3 augustus 1764 leende Christiaen Hautvast, inwoner van Grijzegrubben-Nuth en gehuwd met Elisabeth Wouters, 600 gulden tegen 5% van het klooster der Augustijnen te Maastricht. Hij stelde daartoe tot onderpand de volgende, onder Nuth gelegen, goederen:
  a) ca. vijftien grote roeden huis met moestuin en huiswei te Grijzegrubben, grenzend aan Mathijs Schetters en de erfgenamen Joannes Drummen;
  b) een halve bunder akkerland "aen het Peulken", grenzend aan Joannes Drummen en het voetpad naar Spaubeek;
  c) een halve bunder akkerland "aen het peetjen", grenzend aan de erfgenamen Claes Hermens en het voetpad;
  d) anderhalve morgen akkerland op de Karrestraat, grenzend aan Bartel Drummen en de Wijenweg.
  Met het geld werd de lening van 2 november 1763 aan de weduwe van der Meer afgelost.
  RAL-LvO 1760, 169r: Op 12 juli 1769 verklaarde Paulus Hautvast, gehuwd met Maria Catharina Sijstermans, dat hij aan zijn broer Christiaen, gehuwd met Anna Elisabeth Wouters, had overgedragen de helft van huis, hof en weide te Grijzegrubben onder Nuth, oostwaarts Hermen Meijs, westwaarts Christiaen Hautvast zelf, hoofdzijden de straat en de Holleweg, voor 2000 gulden. Als betaling zou hij 2/3 van een schuld van 3000 gulden aan de Armentafel van St.-Nicolaas te Maastricht overnemen.
  RAL-LvO 1763, 64r: Op 30 januari 1786 leende Christiaen Hautvast, weduwnaar Elisabeth Wouters en nu in tweede huwelijk met Joanna Maria Laurtije, samen met zijn zonen Mathijs, Joannes Martinus en Joannes Petrus Hautvast 4000 gulden tegen 4% van juffrouw Ida Maurissen, rentenierse te Maastricht. Tot onderpand dienden de goederen die op 7 november 1785 door Christiaen Hautvast als hoogstbiedende bij een veiling namens Johan Baptista Dispa verworven waren. Het ging daarbij om:
  a) 166 kleine roeden akkerland "aen het wetjen", grenzend aan heer a Blisia, Servaes Bemelmans, Hermanus Meijs en Lambert Dols, belast met twee malder haver en vijf oort in de Nieuwenhof, verkocht voor 61 stuivers per kleine roede;
  b) 68 kleine roeden akkerland "in de Baersgrubben, genaemt tiendevrij" onder Schinnen, grenzend aan baron de Negri en Lambert Dols, verkocht voor 73 stuivers per kleine roede;
  c) 390 kleine roeden akkerland "aen het Cruijs", grenzend aan Dirck Clootz, hof Reijmersbeek en de Wijenweg, verkocht voor 71 stuivers per kleine roede en belast met de 33e en 11e schoof;
  d) 207 kleine roeden beemd "omtrent den vroeghop", grenzend aan de weduwe van der Meer, de beek en Paulus Hautvast, vallend onder de leenhof Schinnen, verkocht voor 56 stuivers per kleine roede.
  De goederen waren bestemd voor zijn zonen, die zich medeborg stelden en tevens hun erfdeel, verworven bij verdeling der goederen van wijlen hun grootouders Marten Wouters en Sibilla Stassen op 30 oktober 1780.
  De lening werd door de zonen op 25 maart 1788 afgelost.
  RAL-LvO 1763, 69v: Op 1 februari 1786 verkocht Joannes Baptista Dispa, advocaat te Maastricht, 390 kleine roeden akkerland aan het Kruis onder Nuth, grenzend aan hof Reijmersbeek, Dirck Clootz en de Wijenweg, voor drie gulden en dertien stuivers per kleine roede aan de kinderen van Christiaen Hautvast en Elisabeth Wouters, te weten Mathias Hautvast, gehuwd met Catharina Roebroeck, Joannes Martinus en Joannes Petrus Hautvast.
  SA Sittard, NA Delahaye 1807, 649: Op 25 oktober 1807 sluiten Mathias Hautvast en Joanna Maria Wilms een pachtcontract voor de Hoeve Haagsittard, met als borg Martin Hautvast wonende te Hulsberg (mededeling Toine Hendriks).
  SA Sittard, NA Delahaye 1814, 70: Op 10 november 1814, na de dood van beide echtelieden, wordt een regeling getroffen met de eigenaar door de voogd Jean Martin Hautvast, wonende te Haagsittard, en toeziend voogd Jean Guillaume Willems te Brunssum. Op 22 november 1811 wass al inventaris opgemaakt ( akte is verloren gegaan, notaris Delahaye, 1811 no 386)(mededeling Toine Hendriks).
  SA Sittard, NA Delahaye 1817, 418: Op 9 april 1817 volgt een openbare verkoop van alles wat los en vast zit, beschreven in een uitvoerig en interessante akte, waarbij elk stukje apart is beschreven (mededeling Toine Hendriks).
  Bron: Genwiki

  met


Joannes Petrus Hautvast
Jan Pieter (Joannes Petrus, Joes Peter, Jan Peter, Pierre (Fr.)) Hautvast,
ged. op zondag 31 oktober 1762 te Nuth [Li] (getuigen: zijn achternicht Anna (Anna Maria) Stassen, zijn oudoom Petrus Meijs, vervangende getuige Mathias Habets),
landbouwer,
doopgetuige van zijn neef Pieter Jozef (Petrus Josephus) Houdtvast op zaterdag 19 november 1796 te Hulsberg [Li],
doopgetuige van zijn achterneef Pieter Bernardus (Petrus Bernardus) Hautvast op woensdag 20 augustus 1823 te Spaubeek [Li],
ovl. (ongeveer 71 jaar oud) op zondag 23 februari 1834 te Grijzegrubben [Li] [BS: 77 jaar].

 • Vader:
  Christianus Hautvast (Houtvast), zn. van Matthias Hautvast en Catharina Meijs,
  geb. te Grijzegrubben [Li],
  ged. Rooms Katholiek op woensdag 1 december 1723 te Nuth [Li] (getuigen: zijn oudoom Thijs (Matthias) Hautvast, Judith Frissen (vervangende getuige), Maria Wusten),
  doopgetuige van zijn neef Martinus Lemmens,
  doopgetuige van Maria Elisabeth Erckens op zaterdag 16 december 1769 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van Anna Elijsabetha Hautvast op woensdag 3 februari 1762 te Nuth [Li],
  getuige bij kerk. huw. van Joes (Joannes) Hautvast en Maria Catharina la Heij op zondag 19 juli 1750 te Nuth [Li],
  doopgetuige van zijn nicht Anna Maria Hautvast op donderdag 15 juni 1758 te Nuth [Li],
  ovl. (ongeveer 79 jaar oud) op vrijdag 20 mei 1803 te Nuth [Li] (Cretien Hautvast, zn v Matthias Hautvast en Catrin Meijs, e.v. Elisabeth Wouters),
  tr. (2),
  kerk.huw. (resp. ongeveer 49 en ongeveer 41 jaar oud) (Rooms Katholiek) op dinsdag 15 juni 1773 te Wijnandsrade [Li]
  met Anna Maria Lortije. Uit dit huwelijk geen kinderen,
  tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 29 jaar oud) (1) op zondag 29 augustus 1751 te Spaubeek [Li] 29 augusti cum testimonio libertatis matrimonio juncti sunt Zittardiae [=zijn door het huwelijk verbonden in Sittard] apud patrem confessarium monentium Christianus Houtvast ex Nuth et Elisabeth Wouters ex Spaubeeck,
  kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 29 augustus 1751 te Nuth [Li] [volgens GenDaLim7] (getuigen: zijn broer en haar zwager Petrus Hautvast en zijn achterneef Laurentius Meijs),

  RAL-LvO stukken vanaf 1758 te Grijzegrubben [Li]
  ,
  RAL-LvO 1759, 187v: Op 1 juni 1758 verklaarden de broers Paulus Hautvast, gehuwd met Maria Catharina Sijstermans, en Christiaen Hautvast, gehuwd met Anna Elisabeth Wouters, dat zij op 4 april 1754, zoals per handschrift vastgelegd, 3000 gulden tegen 4% hadden geleend van Maria Anna Hautvast, gehuwd met baron Louis Claude Joseph de Rahier. Met het geld hadden zij schulden aan schepen Heldevier van Maastricht afgelost. Tot onderpand stelde Paulus Hautvast 388 kleine roeden weide "den houwenast ofte overweijde" met inbegrip van de moestuin, grenzend aan Peter Cremers, erfgenamen Vaes Vroemen en Hendrick Drummen. Christiaan Hautvast borgde met 402 kleine roeden weide "den houwenast", grenzend aan de Holleweg, Paulus Hautvast en Hendrick van Loo. Gezamenlijk stelden zij nog tot onderpand hun huis met moestuin en weide te Grijzegrubben, ca. een bunder groot en grenzend aan de erfgenamen Vaes Dormans, en Bartel Drummen; voorts nog 286 kleine roeden weiland "de Neij", grenzend aan Joannes Meijs, Hendrick Vroemen en De Neijerweg; en verder nog 384 kleine roeden akkerland "aen het witgen in de swaertcuijl", grenzend aan Jacob Bemelmans, de erfgenamen Keuten en de broers Hautvast zelf.
  RAL-LvO 1760, 169r: Op 12 juli 1769 verklaarde Paulus Hautvast, gehuwd met Maria Catharina Sijstermans, dat hij aan zijn broer Christiaen Hautvast, gehuwd met Elisabeth Wouters, zijn helft in huis, gebouwen, moestuin en weide, gelegen te Grijzegrubben, oostwaarts Hermen Meijs, westwaarts Christiaan Hautvast, hoofdzijden de straat en de holleweg. De koopsom bedroeg 2000 gulden, waarvoor de koper 2/3 deel van een lening van 3000 gulden zou overnemen, staande op de Armentafel van St.-Nicolaas te Maastricht.
  RAL-LvO 1759, 187v: Op 1 juni 1758 verklaarden de broers Paulus Hautvast, gehuwd met Maria Catharina Sistermans, en Christiaen Hautvast, gehuwd met Elisabeth Wouters, dat zij op 4 april 1758 van Maria Anna Hautvast, gehuwd met Louis Joseph, baron de Rahier, 3000 gulden geleend hadden tegen 4%. Met dit bedrag zouden zij een schuld aan schepen Heldevier van Maastricht aflossen. Daartoe borgde Paulus Hautvast met 388 kleine roeden weiland "aen de Houwenast oft overweijde", met inbegrip van de "kempkoelhoff", oostwaarts Peter Cremers en de erfgenamen Vaes Vroemen, westwaarts Hendrick Drummen. Christiaen Hautvast stelde tot onderpand 402 kleine roeden weiland "aen de Houwenast", oostwaarts de Holleweg, westwaarts Paulus Hautvast en Hendrick van Loo. Gezamenlijk borgden zij met:
  a) hun deel in ca. een bunder huis, moestuin en huiswei te Grijzegrubben, grenzend aan de erfgenamen Vaes Dormans en Bartel Drummen;
  b) hun deel in 286 kleine roeden weiland "de Neij" te Grijzegrubben gelegen, grenzend aan Joannes Meijs en Hendrick Vroemen, Joannes Frissen en de Nijerweg;
  c) hun deel in 384 kleine roeden akkerland "aen 't witgen in de swartcuijl", grenzend aan Jacob Bemelmans en de erfgenamen Keuten.
  RAL-LvO 1760, 11v: Op 2 november 1763 leende Christiaen Hautvast, inwoner van Grijzegrubben-Nuth en gehuwd met Elisabeth Wouters, 100 pattacons of 400 gulden tegen 5% van Maria Elisabeth Canisius, weduw van der Meer. Hij borgde daartoe met de volgende, onder Nuth gelegen, goederen:
  a) 200 kleine roeden akkerland "aen het peulken", grenzend aan Joannes Drummen, het voetpad en Nicolaes a Campo;
  b) circa een halve bunder akkerland "aen het peetjen", grenzend aan de erfgenamen Claes Hermens, het voetpad en heer Habets;
  c) anderhalve morgen akkerland op de Karrestraat, grenzend aan Bartel Drummen en de weg.
  RAL-LvO 1760, 25v: Op 3 augustus 1764 leende Christiaen Hautvast, inwoner van Grijzegrubben-Nuth en gehuwd met Elisabeth Wouters, 600 gulden tegen 5% van het klooster der Augustijnen te Maastricht. Hij stelde daartoe tot onderpand de volgende, onder Nuth gelegen, goederen:
  a) ca. vijftien grote roeden huis met moestuin en huiswei te Grijzegrubben, grenzend aan Mathijs Schetters en de erfgenamen Joannes Drummen;
  b) een halve bunder akkerland "aen het Peulken", grenzend aan Joannes Drummen en het voetpad naar Spaubeek;
  c) een halve bunder akkerland "aen het peetjen", grenzend aan de erfgenamen Claes Hermens en het voetpad;
  d) anderhalve morgen akkerland op de Karrestraat, grenzend aan Bartel Drummen en de Wijenweg.
  Met het geld werd de lening van 2 november 1763 aan de weduwe van der Meer afgelost.
  RAL-LvO 1760, 169r: Op 12 juli 1769 verklaarde Paulus Hautvast, gehuwd met Maria Catharina Sijstermans, dat hij aan zijn broer Christiaen, gehuwd met Anna Elisabeth Wouters, had overgedragen de helft van huis, hof en weide te Grijzegrubben onder Nuth, oostwaarts Hermen Meijs, westwaarts Christiaen Hautvast zelf, hoofdzijden de straat en de Holleweg, voor 2000 gulden. Als betaling zou hij 2/3 van een schuld van 3000 gulden aan de Armentafel van St.-Nicolaas te Maastricht overnemen.
  RAL-LvO 1763, 64r: Op 30 januari 1786 leende Christiaen Hautvast, weduwnaar Elisabeth Wouters en nu in tweede huwelijk met Joanna Maria Laurtije, samen met zijn zonen Mathijs, Joannes Martinus en Joannes Petrus Hautvast 4000 gulden tegen 4% van juffrouw Ida Maurissen, rentenierse te Maastricht. Tot onderpand dienden de goederen die op 7 november 1785 door Christiaen Hautvast als hoogstbiedende bij een veiling namens Johan Baptista Dispa verworven waren. Het ging daarbij om:
  a) 166 kleine roeden akkerland "aen het wetjen", grenzend aan heer a Blisia, Servaes Bemelmans, Hermanus Meijs en Lambert Dols, belast met twee malder haver en vijf oort in de Nieuwenhof, verkocht voor 61 stuivers per kleine roede;
  b) 68 kleine roeden akkerland "in de Baersgrubben, genaemt tiendevrij" onder Schinnen, grenzend aan baron de Negri en Lambert Dols, verkocht voor 73 stuivers per kleine roede;
  c) 390 kleine roeden akkerland "aen het Cruijs", grenzend aan Dirck Clootz, hof Reijmersbeek en de Wijenweg, verkocht voor 71 stuivers per kleine roede en belast met de 33e en 11e schoof;
  d) 207 kleine roeden beemd "omtrent den vroeghop", grenzend aan de weduwe van der Meer, de beek en Paulus Hautvast, vallend onder de leenhof Schinnen, verkocht voor 56 stuivers per kleine roede.
  De goederen waren bestemd voor zijn zonen, die zich medeborg stelden en tevens hun erfdeel, verworven bij verdeling der goederen van wijlen hun grootouders Marten Wouters en Sibilla Stassen op 30 oktober 1780.
  De lening werd door de zonen op 25 maart 1788 afgelost.
  RAL-LvO 1763, 69v: Op 1 februari 1786 verkocht Joannes Baptista Dispa, advocaat te Maastricht, 390 kleine roeden akkerland aan het Kruis onder Nuth, grenzend aan hof Reijmersbeek, Dirck Clootz en de Wijenweg, voor drie gulden en dertien stuivers per kleine roede aan de kinderen van Christiaen Hautvast en Elisabeth Wouters, te weten Mathias Hautvast, gehuwd met Catharina Roebroeck, Joannes Martinus en Joannes Petrus Hautvast.
  SA Sittard, NA Delahaye 1807, 649: Op 25 oktober 1807 sluiten Mathias Hautvast en Joanna Maria Wilms een pachtcontract voor de Hoeve Haagsittard, met als borg Martin Hautvast wonende te Hulsberg (mededeling Toine Hendriks).
  SA Sittard, NA Delahaye 1814, 70: Op 10 november 1814, na de dood van beide echtelieden, wordt een regeling getroffen met de eigenaar door de voogd Jean Martin Hautvast, wonende te Haagsittard, en toeziend voogd Jean Guillaume Willems te Brunssum. Op 22 november 1811 wass al inventaris opgemaakt ( akte is verloren gegaan, notaris Delahaye, 1811 no 386)(mededeling Toine Hendriks).
  SA Sittard, NA Delahaye 1817, 418: Op 9 april 1817 volgt een openbare verkoop van alles wat los en vast zit, beschreven in een uitvoerig en interessante akte, waarbij elk stukje apart is beschreven (mededeling Toine Hendriks).
  Bron: Genwiki

  met

tr,
kerk.huw. (resp. ongeveer 32 en 26 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zondag 4 oktober 1795 aldaar
met

Anna Elisabetha (Maria Elisabeth) Drummen, dr. van Bartholomeus Drummen (burgemeester) en Catharina Curfs,
geb. op zondag 6 november 1768 te Grijzegrubben [Li] - Nuth,
ged. Rooms Katholiek op zondag 6 november 1768 te Nuth [Li] (getuige: Mathias Bemelmans, Elisabetha Maessen),
ovl. (61 jaar oud) op woensdag 23 december 1829 te Nuth [Li].

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Christiaan*1796 Nuth [Li]    
Anna*1798 Nuth [Li] †1811 Nuth [Li] 12
Marij Katharijn*1803 Nuth [Li] †1878 Nuth [Li] 7410 
Joanna*1803 Nuth [Li]    
Jan Mathijs*1806 Nuth [Li] †1877 Schinnen [Li] 71
Bartholomi*1809 Nuth [Li] †1809 Nuth [Li] 0
Maria*1811 Nuth [Li] †1852 Schimmert [Li] 40


Matthias Hautvast
Matthias Hautvast,
ged. op zondag 7 juni 1665 te Nuth [Li] (getuigen: zijn aangetrouwde tante Anna Haghens, Joannes Smeets, vervangende getuige: Henricus Schepers),
doopgetuige van zijn neef Severinus Bemelmans op donderdag 12 november 1705 te Nuth [Li],
doopgetuige van zijn kleindochter Anna Catharina Hautvast op woensdag 2 maart 1746 te Nuth [Li].

 • Vader:
  Jacobus Hautvast, zn. van Matthias Hautvast en Anna Offergelts,
  ged. Rooms Katholiek op woensdag 4 april 1629 te Nuth [Li] ,
  tr,
  kerk.huw. (resp. ongeveer 23 en minstens 20 jaar oud) (Rooms Katholiek) op maandag 8 juli 1652 aldaar Conrardus Hautvast, Gertrudis Bruls met

tr,
kerk.huw. (resp. ongeveer 41 en ongeveer 23 jaar oud) op zondag 9 januari 1707 te Nuth [Li] (getuige: Guilhelmus Scheepers, Joannes Hautvast)
met

Catharina Meijs, dr. van Jacobus Meijs en Catharina Nuchelmans,
ged. op zondag 15 augustus 1683 te Nuth [Li] (getuige: Nicolaus Walen Ida Smeets),
doopgetuige van Joannes Matthias Hautvast op dinsdag 20 maart 1759 te Nuth [Li],
doopgetuige van haar kleindochter Margaretha Hautvast op zaterdag 16 december 1752 te Nuth [Li],
doopgetuige van haar kleinzoon Bavo Jacobus Hautvast op zondag 24 augustus 1755 te Nuth [Li],
doopgetuige van haar kleinzoon Henricus Hautvast op zaterdag 23 december 1747 te Nuth [Li],
doopgetuige van Matthias Frins op vrijdag 30 april 1734 te Nuth [Li].

Uit dit huwelijk 10 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Mattheus~1707 Nuth [Li]    
Catharina~1709 Nuth [Li]    
Jacobus~1711 Nuth [Li]    
Anna~1713 Nuth [Li]    
Paulus~1715 Nuth [Li] †1787 Nuth [Li] 72
Joannes~1717 Nuth [Li]    
Petrus~1719 Nuth [Li]    
Henricus~1721 Nuth [Li]    
Christianus~1723 Grijzegrubben [Li] †1803 Nuth [Li] 79
10 Maria~1728 Nuth [Li]    


Catharina Meijs
Catharina Meijs,
ged. op zondag 15 augustus 1683 te Nuth [Li] (getuige: Nicolaus Walen Ida Smeets),
doopgetuige van Joannes Matthias Hautvast op dinsdag 20 maart 1759 te Nuth [Li],
doopgetuige van haar kleindochter Margaretha Hautvast op zaterdag 16 december 1752 te Nuth [Li],
doopgetuige van haar kleinzoon Bavo Jacobus Hautvast op zondag 24 augustus 1755 te Nuth [Li],
doopgetuige van haar kleinzoon Henricus Hautvast op zaterdag 23 december 1747 te Nuth [Li],
doopgetuige van Matthias Frins op vrijdag 30 april 1734 te Nuth [Li].

 • Vader:
  Jacobus Meijs, zn. van Paulus Meijs en Cornelia Jacobs,
  ged. op zondag 28 juni 1643 te Nuth [Li],
  doopgetuige van zijn kleinzoon Mattheus Hautvast op maandag 5 december 1707 te Nuth [Li],
  doopgetuige van zijn neef Michael Meijs op zondag 2 oktober 1667 te Nuth [Li],
  doopgetuige van zijn achternicht Anna Mechtild (Anna Mechtildis) Meijs op zaterdag 17 januari 1705 te Nuth [Li],
  doopgetuige van zijn achternicht Elisabeth Crijns op zondag 10 januari 1712 te Nuth [Li],
  doopgetuige van Hermanus Rameckers op woensdag 15 maart 1684 te Nuth [Li],
  doopgetuige van zijn achternicht Helena Raven op zondag 21 augustus 1689 te Nuth [Li],
  tr,
  kerk.huw. (resp. ongeveer 27 en minstens 19 jaar oud) op woensdag 4 februari 1671 te Nuth [Li] (getuige: Joannes Weustenraedt, Henricus Schepers) met

tr,
kerk.huw. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 41 jaar oud) op zondag 9 januari 1707 te Nuth [Li] (getuige: Guilhelmus Scheepers, Joannes Hautvast)
met

Matthias Hautvast, zn. van Jacobus Hautvast en Catharina Bruls,
ged. op zondag 7 juni 1665 te Nuth [Li] (getuigen: zijn aangetrouwde tante Anna Haghens, Joannes Smeets, vervangende getuige: Henricus Schepers),
doopgetuige van zijn neef Severinus Bemelmans op donderdag 12 november 1705 te Nuth [Li],
doopgetuige van zijn kleindochter Anna Catharina Hautvast op woensdag 2 maart 1746 te Nuth [Li].

Uit dit huwelijk 10 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Mattheus~1707 Nuth [Li]    
Catharina~1709 Nuth [Li]    
Jacobus~1711 Nuth [Li]    
Anna~1713 Nuth [Li]    
Paulus~1715 Nuth [Li] †1787 Nuth [Li] 72
Joannes~1717 Nuth [Li]    
Petrus~1719 Nuth [Li]    
Henricus~1721 Nuth [Li]    
Christianus~1723 Grijzegrubben [Li] †1803 Nuth [Li] 79
10 Maria~1728 Nuth [Li]    


Jacobus Hautvast
Jacobus Hautvast,
ged. Rooms Katholiek op woensdag 4 april 1629 te Nuth [Li] .

 • Vader:
  Matthias Hautvast,
  geb. voor 1601,
  tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 20 jaar oud) voor 1626 met

tr,
kerk.huw. (resp. ongeveer 23 en minstens 20 jaar oud) (Rooms Katholiek) op maandag 8 juli 1652 te Nuth [Li] Conrardus Hautvast, Gertrudis Bruls
met

Catharina Bruls, dr. van Petrus Bruls en Catharina Segraet,
geb. voor 1632.

Uit dit huwelijk 9 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Guilhelmus~1655 Nuth [Li]    
Catharina*1662 Nuth [Li]    
Matthias~1663 Nuth [Li] †1665 Nuth [Li] 2
Matthias~1665 Nuth [Li]    10 
Anna~1666 Nuth [Li]    
Jacobus~1669 Nuth [Li]    
Coen~1670 Nuth [Li] †1756 Nuth [Li] 86
Joanna~1671 Nuth [Li]    
Maria~1675 Nuth [Li]    


Catharina Bruls
Catharina Bruls,
geb. voor 1632.

 • Vader:
  Petrus Bruls,
  geb. voor 1598,
  tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 20 jaar oud) voor 1623 vermoedelijk te Hoensbroek [Li] met

tr,
kerk.huw. (resp. minstens 20 en ongeveer 23 jaar oud) (Rooms Katholiek) op maandag 8 juli 1652 te Nuth [Li] Conrardus Hautvast, Gertrudis Bruls
met

Jacobus Hautvast, zn. van Matthias Hautvast en Anna Offergelts,
ged. Rooms Katholiek op woensdag 4 april 1629 te Nuth [Li] .

Uit dit huwelijk 9 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Guilhelmus~1655 Nuth [Li]    
Catharina*1662 Nuth [Li]    
Matthias~1663 Nuth [Li] †1665 Nuth [Li] 2
Matthias~1665 Nuth [Li]    10 
Anna~1666 Nuth [Li]    
Jacobus~1669 Nuth [Li]    
Coen~1670 Nuth [Li] †1756 Nuth [Li] 86
Joanna~1671 Nuth [Li]    
Maria~1675 Nuth [Li]    


Mattheus Hautvast
Mattheus Hautvast,
ged. Rooms Katholiek op maandag 5 december 1707 te Nuth [Li] (getuigen: zijn grootvader Jacobus Meijs, Anna Haghens als Anna Hagens, vervangende getuige: Wilhelmus Scheepers).

 • Vader:
  Matthias Hautvast, zn. van Jacobus Hautvast en Catharina Bruls,
  ged. op zondag 7 juni 1665 te Nuth [Li] (getuigen: zijn aangetrouwde tante Anna Haghens, Joannes Smeets, vervangende getuige: Henricus Schepers),
  doopgetuige van zijn neef Severinus Bemelmans op donderdag 12 november 1705 te Nuth [Li],
  doopgetuige van zijn kleindochter Anna Catharina Hautvast op woensdag 2 maart 1746 te Nuth [Li],
  tr.
  kerk.huw. (resp. ongeveer 41 en ongeveer 23 jaar oud) op zondag 9 januari 1707 te Nuth [Li] (getuige: Guilhelmus Scheepers, Joannes Hautvast) met


Jacobus Meijs
Jacobus Meijs,
ged. op zondag 28 juni 1643 te Nuth [Li],
doopgetuige van zijn kleinzoon Mattheus Hautvast op maandag 5 december 1707 te Nuth [Li],
doopgetuige van zijn neef Michael Meijs op zondag 2 oktober 1667 te Nuth [Li],
doopgetuige van zijn achternicht Anna Mechtild (Anna Mechtildis) Meijs op zaterdag 17 januari 1705 te Nuth [Li],
doopgetuige van zijn achternicht Elisabeth Crijns op zondag 10 januari 1712 te Nuth [Li],
doopgetuige van Hermanus Rameckers op woensdag 15 maart 1684 te Nuth [Li],
doopgetuige van zijn achternicht Helena Raven op zondag 21 augustus 1689 te Nuth [Li].

 • Vader:
  Paulus Meijs, zn. van Lens (Laurentius) Meijs en Nn ,
  geb. voor 1610,
  doopgetuige van zijn neef Nn Meijs op donderdag 21 maart 1630 te Nuth [Li],
  ovl. (minstens 53 jaar oud) op vrijdag 25 april 1664 te Nuth [Li] (Paulus Meijs),
  tr. (1),
  kerk.huw. (resp. minstens 22 en ongeveer 25 jaar oud) (Rooms Katholiek) op dinsdag 30 november 1632 aldaar
  met Gertrudis Elsroeck (Elsraeck), dr. van Jodocus Elsroeck en Gerarda NN,
  ged. Rooms Katholiek op zondag 4 februari 1607 te Nuth [Li],
  ovl. (hoogstens 33 jaar oud) voor 1640. Uit dit huwelijk 2 kinderen,
  tr. (3),
  kerk.huw. (resp. minstens 37 en ongeveer 32 jaar oud) (Rooms Katholiek) op woensdag 5 februari 1648 te Nuth [Li] (getuige: Henricus Schepers, Petrus Pluchmeeckers)
  met Maria Erckens, dr. van Joannes Erckens (van Busselken) en Margaretha Slangen,
  geb. in 1615,
  ovl. (ongeveer 61 jaar oud) in maart 1677,
  begr. in maart 1677 te Nuth [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen,
  tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 20 jaar oud) (2) voor 1640 met
 • Moeder:
  Cornelia Jacobs, dr. van Jacobus Jacobs en Margaretha Syllen, dr. van Stamvader Houben en Margaretha Jacobs,
  geb. voor 1620,
  doopgetuige van haar kleindochter Mechtildis Meijs op vrijdag 17 november 1679 te Nuth [Li],
  ovl. (minstens 25 jaar oud) op zondag 14 januari 1646 te Nuth [Li].

tr,
kerk.huw. (resp. ongeveer 27 en minstens 19 jaar oud) op woensdag 4 februari 1671 aldaar (getuige: Joannes Weustenraedt, Henricus Schepers)
met

Catharina Nuchelmans,
geb. voor 1651,
doopgetuige van haar nicht Agatha Meijs op vrijdag 17 november 1679 te Nuth [Li].

Uit dit huwelijk 10 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Mel~1673 Nuth [Li]    
Petrus~1675 Nuth [Li] †1682 Nuth [Li] 6
Maria~1676 Nuth [Li]    
Margarita~1680 Nuth [Li] †1686 Nuth [Li] 5
Petrus~1682 Nuth [Li] †1689 Nuth [Li] 7
Catharina~1683 Nuth [Li]    10 
Margarita~1686 Nuth [Li]    
Jacobus~1687 Nuth [Li]    
Petrus~1689 Nuth [Li]    
10 Christianus~1691 Nuth [Li]