$boomnaam$
Sebastianus Haesen
Janus (Sebastianus) Haesen,
ged. Rooms Katholiek op zondag 22 december 1658 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn nicht Anna Hoen op zaterdag 29 januari 1678 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn nicht Chrisitina Hoen op woensdag 2 november 1689 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn neef Egidius Hoen op maandag 25 juni 1696 te Beek [Li].


Ida Haesen
Ida Haesen,
ged. Rooms Katholiek op zaterdag 15 januari 1661 te Beek [Li],
getuige bij kerk. huw. van haar achterneef Jan (Joannes) Kerckhoffs en haar achternicht Trijn (Catharina) Haghemans op dinsdag 23 februari 1677 te Beek [Li],
doopgetuige van haar achterneef Aegdius Kerckhoffs op zaterdag 31 maart 1685 te Beek [Li],
doopgetuige van haar achternicht Anna Philijps op maandag 28 april 1721 te Beek [Li].


Joannes Haesen
Joannes Haesen,
ged. Rooms Katholiek op vrijdag 30 maart 1657 naam vader: Joannes Haesen te Beek [Li] (getuigen: zijn aangetrouwde tante Trijneken (Catharina) Hopperts en Guilielmus Haghemans, als Wilhelmus Hagemans),
doopgetuige van zijn neef Egidius (Aegidius) Haesen op zondag 23 december 1696 te Beek [Li],
doopgetuige van Petrus Stijnen op vrijdag 15 februari 1709 te Beek [Li].


Hermannus Haesen
Hermannus Haesen,
ged. Rooms Katholiek op dinsdag 11 november 1659 te Beek [Li] (getuigen: zijn tante Joanna Haghemans, als Joanna Hagemans, Gerardus Thijssen).


Ida Haesen
Ida Haesen,
ged. Rooms Katholiek op woensdag 26 september 1674 te Beek [Li] (getuigen: Jan (Joannes) Odekercke, als Joannes Odekircken en aangetrouwde oudtante Ida Haghemans (e.v. Jacobus Fremmen) als Ida Haghmans).


Joannes Haesen
Joannes Haesen,
ged. Rooms Katholiek op donderdag 3 mei 1663 te Beek [Li] (getuige: Peter (Petrus) Banents alias Peumans, als Petrus Banits),
doopgetuige van zijn achternicht Joanna Phijlips op zondag 31 augustus 1732 te Beek [Li].


Egidius Haesen
Egidius Haesen,
ged. Rooms Katholiek op zondag 21 september 1664 genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde te Beek [Li] (getuigen: zijn grootmoeder Maria Fremmen, als Maria uxor Egidii Haesen, Joannes Coumans),
doopgetuige van zijn achternicht Lucia Haesen op zaterdag 15 mei 1694 te Beek [Li].


Sebastianus Haesen
Sebastianus Haesen,
woonachtig te Kelmond [Li],
ged. op dinsdag 15 februari 1667 te Beek [Li] (getuigen: Fremmen Streulen, als Frem Streulen en Trijn (Catharina) Coumans, als Trijn Coumans uxor Adami Kerckhoffs),
ovl. (ongeveer 57 jaar oud) op vrijdag 2 februari 1725,
begr. op vrijdag 2 februari 1725 (Sebastianus Haesen) te Beek [Li].

tr. (resp. ongeveer 28 en minstens 20 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op maandag 24 oktober 1695 Den 24 Octber segge 8ber Janus Haesen j.m. van Kelmont met Lijsbet Sogen j.d. van Gever: beyde onder Beeck te Beek [Li]
met

Elisabeth Shogen,
geb. voor 1675 te Geverik [Li],
ovl. (minstens 52 jaar oud) op zondag 18 januari 1728,
begr. op zondag 18 januari 1728 (Elisabeth Sogen gehuwd met Sebastianus Hasen) te Beek [Li].

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jasparis~1696 Beek [Li]    
Gerardus~1698 Geverik [Li]    
Joanna~1702 Beek [Li]    
Henricus~1704 Beek [Li]    
Franciscus~1708 Beek [Li]    


Mathias Haesen
Mathias Haesen,
ged. Rooms Katholiek op zaterdag 22 juni 1669 22. Matthias filius Jasparis Haesen et Joannae Kerckhoffs. coniug(um). suscept. Martinus Wouters et Lucia Stijnen. te Beek [Li] (getuigen: Marten (Martinus) Jacobus Walteri alias Wouters, als Martinus Wouters, Lucia Stijnen).


Gertrudis Haesen
Getien (Gertrudis) Haesen,
ged. Rooms Katholiek op zondag 24 april 1672 te Beek [Li] (getuigen: Gerken (Gerardus) Martini, als Gerken Martens en haar aangetrouwde tante Anna Haghmans, als Jen Haghemans),
doopgetuige van haar achterneef Bartholomeus Kerckhoffs op maandag 23 maart 1733 te Beek [Li],
doopgetuige van haar nicht Ida Hoen op vrijdag 21 september 1691 te Beek [Li],
doopgetuige van haar achternicht Joanna Phijlips op zondag 31 augustus 1732 te Beek [Li],
doopgetuige van haar achternicht Elisabeth Hasen op donderdag 10 mei 1736 te Beek [Li],
doopgetuige van haar kleindochter Joanna Voeghs op maandag 18 februari 1726 te Beek [Li].

tr. (beiden ongeveer 25 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zaterdag 11 januari 1698 1968 Den 11 januarij Derik Voogt j.m. van Weinen uyt het stift Paterborn met Geete Haesen j.d. van Beeck te Beek [Li]
met

Theodorus Voogt,
geb. circa 1672,
doopgetuige van zijn neef Henricus Haesen op zondag 9 maart 1704 te Beek [Li].

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Michael~1700 Kelmond [Li]    
Joanna~1703 Beek [Li]    
Ida~1707 Beek [Li]    


Joanna Haghemans
Joanna Haghemans,
ged. Rooms Katholiek op zaterdag 11 februari 1640 te Beek [Li] (getuigen: haar grootvader Corst (Christianus) Haghemans en haar tante Sibilla Haghemans),
ovl. (hoogstens 1 jaar oud) voor 1641 waarschijnlijk te Beek [Li].


Joanna Haghemans
Joanna Haghemans,
ged. op maandag 1 april 1641 1o. Joanna filia Jacobi Haghemans et Annae coniugum: suscip: Jo(ann)es Haghemans et Maria uxor Petri Banents. te Beek [Li] (getuigen: haar oom Jan (Joannes Christianus) Haghemans en haar oudtante Maria Kerckhoffs, e.v. Petrus Banents).


Catharina Haghemans
Trijn (Catharina) Haghemans (Haghmans, Haesen) alias Haesen,
ged. Rooms Katholiek op dinsdag 4 november 1642 te Beek [Li] (getuigen: haar oom Jan (Joannes Christianus) Haghemans, Sophia uxor Matthaei Kerckhoffs per Heijlicken uxorem Joannis Christiani Haghemans),
doopgetuige van haar achterneef Jan (Joannes) Martens op woensdag 22 januari 1670 te Beek [Li],
ovl. (ongeveer 47 jaar oud) op zondag 11 december 1689 (Trijn Kerckhoffs) te Beek [Li].

tr,
kerk.huw. (resp. ongeveer 34 en ongeveer 22 jaar oud) (Rooms Katholiek) op dinsdag 23 februari 1677 aldaar 23 Jan Kerckhoffs et Catharina Haesen praemissis sponsalibus more solito coram testibus habita dispensatione in quarto consanguinitatis gradu praesentibus testibus Jacob Haghmans Jda Haesen et Sibylla Kerckhoffs contraxerunt matrimonium coram me parocho suo. en ook op dezelfde datum opgeschreven 23 Joannes Kerckhoffs et Catharina Ha[esen] coram pastore Jacobo Haghmans et Jda Haesen. (getuigen: zijn achternicht en haar achternicht Ida Haesen, Jacobus Haghemans, Sibijlla Kerckhoffs)
met

Jan (Joannes) Kerckhoffs, zn. van Jan (Joannes) Kerckhoffs op de Linde en Entgen (Anna) Haesen,
ged. Rooms Katholiek op dinsdag 7 april 1654 te Beek [Li] 7o. Joannes filius Jo(ann)is Kerckhoffs et Annae Hasen coniugum: suscip: Jannes / Sebastianus / Nijsten, et Maria Frem(m)en uxor Aegidij Hasen. (getuigen: zijn aangetrouwde oudoom Jannes (Sebastianus) Nijsten als Jannes Nijsten [e.v. Catharina Kerckhoffs] en zijn aangetrouwde tante Maria Fremmen e.v. Aegidius Haesen),
doopgetuige van zijn achterneef Matthias Haesen op dinsdag 23 mei 1690 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn achternicht Lucia Wouters op maandag 13 februari 1696 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn nicht Maria Fremmen op zaterdag 26 september 1676 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn kleindochter Ida Severens op zondag 3 april 1707 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn achternicht Maria Kerckhoffs op zondag 26 februari 1702 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn kleinzoon Joannes Kerckhofs op zaterdag 20 november 1723 te Schimmert [Li],
doopgetuige van Helena Penris op maandag 19 februari 1680 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn achterneef Gerardus Haesen op donderdag 25 december 1698 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn achternicht Ida Voegs op zondag 5 juni 1707 te Beek [Li],
doopgetuige van Gerardus Caldenbergh op zaterdag 1 februari 1681 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn achterneef Joannes Kerkhofs op vrijdag 22 november 1720 te Schimmert [Li],
doopgetuige van zijn achternicht Cornelia Kerckhofs op zondag 24 oktober 1717 te Schimmert [Li],
doopgetuige van zijn kleinzoon Bartholomeus Kerkhofs op maandag 9 januari 1730 te Schimmert [Li],
tr. (resp. ongeveer 36 en ongeveer 32 jaar oud) (2) (Nederlands Hervormd) op zondag 16 juli 1690 te Beek [Li] den 16 julij Jan Kerckhofs weduw(enaer): van Kelmont met Maeijke(n) Gilkens j. d. van Spaebeeck,
kerk.huw. (Rooms Katholiek) op dinsdag 11 juli 1690 aldaar 11 Joannes Kerckhoffs et Maria Gielkens praesentibus Petro Mulckens et Maria Penris contraxerunt coram parocho suo (getuigen: zijn nicht en haar nicht Maria Penris, Petrus Mulckens)
met Maria Gielkens. Uit dit huwelijk 6 kinderen.

Uit dit huwelijk 8 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Catharina~1677 Beek [Li]    
Joannes~1679 Beek [Li] 1766 Schimmert [Li] 86
Anna~1680 Beek [Li] 1705 Beek [Li] 24
Aegidius~1682 Beek [Li] 1685 Beek [Li] 3
Martinus~1684 Beek [Li]    
Aegdius~1685 Beek [Li] 1744 Beek [Li] 59
Bartholomeus~1688 Beek [Li]    
Maria~1689 Beek [Li] 1702 Beek [Li] 12


Petronilla Haghemans
Petronilla Haghemans (Kerckhoffs),
ged. Rooms Katholiek op zondag 26 februari 1645 26o. Petronilla filia Jacobi Haghemans et Annae coniugum: suscip: Martinus Streulen, et Catharina uxor Matthiae Haghemans. te Beek [Li] (getuige: Martinus Streulen, Catharina e.v. Matthias Haghemans),
doopgetuige van haar nicht Joanna Kerckhoffs alias Haghmans op zondag 9 maart 1687 te Beek [Li].

 • Vader:
  Jacobus Christianus Haghemans, zn. van Corst (Christianus) Haghemans en Helena Nn,
  geb. voor 1614 vermoedelijk te Beek [Li],
  doopgetuige van Wilhelmus Greven op vrijdag 16 april 1666 te Beek [Li],
  doopgetuige van Claes (Nicolaus) S'hoghen op dinsdag 13 februari 1646 te Beek [Li],
  getuige bij kerk. huw. van zijn oom Guilielmus Haghemans en zijn aangetrouwde tante Maria Stijnen op dinsdag 21 februari 1634 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn nicht Catharina Streulen op zondag 17 december 1651 te Beek [Li],
  ondertrouw getuige van zijn oom Guilielmus Haghemans en zijn aangetrouwde tante Maria Stijnen op zaterdag 4 februari 1634 te Beek [Li],
  ovl. (minstens 41 jaar oud) op woensdag 15 maart 1656 te Beek [Li],
  begr. op woensdag 15 maart 1656 15o. Jacobus Haghemans. bet(...)n aldaar,
  tr.
  kerk.huw. (resp. minstens 24 en ongeveer 22 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zondag 5 juni 1639 (Jacobus Haghemans et Anna filia Henrici Kerckhofs, get. Petrus Banents, Gerardus Gerardi Martini en Walterus filius custodis) aldaar (getuigen: Walter (Walterus) Joannes Odekercke, filius custodis, Petrus Banents, Gerardus Gerardi Martini) met


Maria Brouns
Maria Brouns (Broere),
geb. voor 1629 te Elsloo [Li],
doopgetuige van Wilhelmus Stijnen op zaterdag 28 november 1671 te Beek [Li].

tr,
kerk.huw. (resp. minstens 19 en ongeveer 28 jaar oud) (Rooms Katholiek) op dinsdag 6 oktober 1648 te Beek [Li] (Joannes filius Henrici Kerckhoffs et Maria filia Petri Brouns ex Elsloo, testes Walterus Odekercke et Mechtildis Theodori ex Elsloo)
met

Hans (Joannes) Henrici Kerckhoffs, zn. van Henrick (Henricus) Kerckhoffs (halfwin op de Landscommandeurshof te Ransdaal) en Enke (Anna) Banens alias Kerckhoffs,
geb. circa 1620 waarschijnlijk te Beek [Li],
ovl. (ongeveer 28 jaar oud) op woensdag 3 februari 1649,
begr. op woensdag 3 februari 1649 (Hans Kerckhoffs zoon van Henrick Kerckhoffs) te Beek [Li].

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joannes~1649 Beek [Li]    


Joannes Kerckhoffs
Joannes Kerckhoffs,
ged. Rooms Katholiek op woensdag 20 oktober 1649 postuum geboren te Beek [Li] (getuige: Joannes Thijskens uit Sittard per [=door] Walterus Odekerke, Maria uxor Petri Banens).

 • Vader:
  Hans (Joannes) Henrici Kerckhoffs, zn. van Henrick (Henricus) Kerckhoffs (halfwin op de Landscommandeurshof te Ransdaal) en Enke (Anna) Banens alias Kerckhoffs,
  geb. circa 1620 waarschijnlijk te Beek [Li],
  ovl. (ongeveer 28 jaar oud) op woensdag 3 februari 1649,
  begr. op woensdag 3 februari 1649 (Hans Kerckhoffs zoon van Henrick Kerckhoffs) te Beek [Li],
  tr.
  kerk.huw. (resp. ongeveer 28 en minstens 19 jaar oud) (Rooms Katholiek) op dinsdag 6 oktober 1648 aldaar (Joannes filius Henrici Kerckhoffs et Maria filia Petri Brouns ex Elsloo, testes Walterus Odekercke et Mechtildis Theodori ex Elsloo) met


Maria Campenaerts
Maria Campenaerts,
geb. voor 1623 vermoedelijk te Beek [Li].

tr.
met

Joannes Henricus Kerckhoffs op de Linde, zn. van Henrick (Henricus) Kerckhoffs (halfwin op de Landscommandeurshof te Ransdaal) en Enke (Anna) Banens alias Kerckhoffs,
ged. op donderdag 29 april 1621 te Ransdaal [Li],
getuige bij kerk. huw. van zijn zwager Martin (Martinus) Streulen en zijn zus Petronella Kerckhoffs op donderdag 23 februari 1645 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn achternicht Trijneken (Catharina) Kerckhoffs alias Haesen op woensdag 9 maart 1639 te Beek [Li],
doopgetuige van Maria Haghmans op vrijdag 29 juli 1695 te Beek [Li],
tr. (2)
met Liseken (Elisabetha) Haghemans. Uit dit huwelijk 7 kinderen.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Matthias~1643 Beek [Li] 1680 Beek [Li] 37


Matthias Kerckhoffs
Matthias Kerckhoffs,
ged. Rooms Katholiek op dinsdag 8 september 1643 illegitieme zoon te Beek [Li] (getuige: Jacobus Haghemans, Cornelia Campenaerts),
doopgetuige van Matthias Kerckhoffs op zondag 16 juni 1669 te Beek [Li],
doopgetuige van Anna Pijpers op woensdag 14 oktober 1665 te Beek [Li],
doopgetuige van Matthias Lenarts op donderdag 17 mei 1668 te Beek [Li],
doopgetuige van Catharina Vromen op zondag 28 augustus 1667 te Beek [Li],
ovl. (ongeveer 37 jaar oud) op dinsdag 15 oktober 1680 te Beek [Li].

tr,
kerk.huw. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 24 jaar oud) (Rooms Katholiek) op woensdag 27 januari 1677 te Beek [Li] (getuige: zijn achternicht en haar zus Sibijlla Seijghels, als Bilcken Seghels)
met

Petronilla Zijechels (Seghels, Zegels, Siegels), dr. van Peter (Petrus) Seghels (magister [=meester in de rechten, advocaat], chirurg) en Ida Banens,
ged. Rooms Katholiek op woensdag 27 november 1652 27o. Petronilla filia magistri Petri Zijeghels et Jdae Banens coniugum: suscipientes Jaspar Dullens et Catharina uxor magistri Jo(ann)is chirurgi in Nutt per Margaretam uxorem Simonis Haen. te Beek [Li] (getuige: Jaspar Dullens, Catharina e.v.  meester Joannis chirurg in Nuth door Margareta e.v. Simon Haen),
doopgetuige van haar nicht Helena Seghels op maandag 1 september 1687 te Beek [Li],
doopgetuige van haar achternicht Joanna (Maria Joanna) Lemmens op woensdag 19 september 1708 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar neef Petrus Gerardus Franssen op vrijdag 4 juli 1687 te Heerlen [Li],
doopgetuige van Jacobus Kerckhofs op zondag 24 april 1707 te Beek [Li],
doopgetuige van haar nicht Maria Keulen op dinsdag 10 augustus 1683 te Geleen [Li],
tr. (2)
met Houb (Hubertus) Keulen. Uit dit huwelijk 6 kinderen.

Uit dit huwelijk 3 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan~1677 Geverik [Li]    10 
Petrus~1678 Beek [Li]    
Matthijs~1680 Beek [Li]    


Martinus Kerckhoffs
Martinus (Mathias) mogelijk Mathias (slecht te lezen) Kerckhoffs,
ged. Rooms Katholiek op zondag 13 februari 1684 te Beek [Li] 13 [hierboven: Martinus] filius Jo(ann)is Kerckhoffs et Trijn Haghmans coniug(um) suscept Wauterus Wouters et [niets geschreven] uxor Thijsken Coumans (getuigen: Walter (Walterus) Walteri als Wauterus Wouters en Catharina Vartenberch als NN e.v. Thijsken Coumans),
doopgetuige van zijn neef Joannes Geurts op donderdag 28 september 1730 te Beek [Li].

 • Vader:
  Jan (Joannes) Kerckhoffs, zn. van Jan (Joannes) Kerckhoffs op de Linde en Entgen (Anna) Haesen,
  ged. Rooms Katholiek op dinsdag 7 april 1654 te Beek [Li] 7o. Joannes filius Jo(ann)is Kerckhoffs et Annae Hasen coniugum: suscip: Jannes / Sebastianus / Nijsten, et Maria Frem(m)en uxor Aegidij Hasen. (getuigen: zijn aangetrouwde oudoom Jannes (Sebastianus) Nijsten als Jannes Nijsten [e.v. Catharina Kerckhoffs] en zijn aangetrouwde tante Maria Fremmen e.v. Aegidius Haesen),
  doopgetuige van zijn achterneef Matthias Haesen op dinsdag 23 mei 1690 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achternicht Lucia Wouters op maandag 13 februari 1696 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn nicht Maria Fremmen op zaterdag 26 september 1676 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn kleindochter Ida Severens op zondag 3 april 1707 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achternicht Maria Kerckhoffs op zondag 26 februari 1702 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn kleinzoon Joannes Kerckhofs op zaterdag 20 november 1723 te Schimmert [Li],
  doopgetuige van Helena Penris op maandag 19 februari 1680 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achterneef Gerardus Haesen op donderdag 25 december 1698 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achternicht Ida Voegs op zondag 5 juni 1707 te Beek [Li],
  doopgetuige van Gerardus Caldenbergh op zaterdag 1 februari 1681 te Beek [Li],
  doopgetuige van zijn achterneef Joannes Kerkhofs op vrijdag 22 november 1720 te Schimmert [Li],
  doopgetuige van zijn achternicht Cornelia Kerckhofs op zondag 24 oktober 1717 te Schimmert [Li],
  doopgetuige van zijn kleinzoon Bartholomeus Kerkhofs op maandag 9 januari 1730 te Schimmert [Li],
  tr. (resp. ongeveer 36 en ongeveer 32 jaar oud) (2) (Nederlands Hervormd) op zondag 16 juli 1690 te Beek [Li] den 16 julij Jan Kerckhofs weduw(enaer): van Kelmont met Maeijke(n) Gilkens j. d. van Spaebeeck,
  kerk.huw. (Rooms Katholiek) op dinsdag 11 juli 1690 aldaar 11 Joannes Kerckhoffs et Maria Gielkens praesentibus Petro Mulckens et Maria Penris contraxerunt coram parocho suo (getuigen: zijn nicht en haar nicht Maria Penris, Petrus Mulckens)
  met Maria Gielkens. Uit dit huwelijk 6 kinderen.
  tr. (1),
  kerk.huw. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 34 jaar oud) (Rooms Katholiek) op dinsdag 23 februari 1677 te Beek [Li] 23 Jan Kerckhoffs et Catharina Haesen praemissis sponsalibus more solito coram testibus habita dispensatione in quarto consanguinitatis gradu praesentibus testibus Jacob Haghmans Jda Haesen et Sibylla Kerckhoffs contraxerunt matrimonium coram me parocho suo. en ook op dezelfde datum opgeschreven 23 Joannes Kerckhoffs et Catharina Ha[esen] coram pastore Jacobo Haghmans et Jda Haesen. (getuigen: zijn achternicht en haar achternicht Ida Haesen, Jacobus Haghemans, Sibijlla Kerckhoffs) met


Joannes Haghemans
Joannes Haghemans,
geb. voor 1593 vermoedelijk te Beek [Li],
doopgetuige van zijn achterneef Tijs (Matthias) Haghmans op dinsdag 15 mei 1674 te Beek [Li].

 • Vader:
  Otto Haghemans,
  geb. circa 1565 (geschat) vermoedelijk te Beek [Li],
  schepen van de hoofdbank Beek, lid van het Land (staten) van Valkenburg,
  ovl. (hoogstens 72 jaar oud) voor woensdag 2 juni 1638 vermoedelijk omstreeks 1625,
  tr. (resp. hoogstens 27 en hoogstens 22 jaar oud) voor 1592 vermoedelijk te Beek [Li] met

tr. (beiden ongeveer 25 jaar oud) voor 1618
met

Elisabeth Penris, dr. van Stamvader Penris en Nn ,
geb. voor 1593,
doopgetuige van Margaretha Enghels op zondag 17 maart 1647 te Beek [Li],
doopgetuige van Cornelia Penris op zondag 11 november 1663 te Beek [Li],
doopgetuige van haar achternicht Sybilla Penris op woensdag 20 december 1656 te Geleen [Li].

Uit dit huwelijk 4 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lijsbeth*1619 Beek [Li] 1674 Beek [Li] 54
Maria*1620     
Ida*1622 Beek [Li]    
Cornelia*1624 Beek [Li]