$boomnaam$
Joannes Mathias Adriaens
Joannes Mathias Adriaens,
geb. op woensdag 13 oktober 1790 te Spaubeek [Li],
ged. Rooms Katholiek op woensdag 13 oktober 1790 aldaar 13 8bris circa horam undecimam antemeridianam natus et eodem baptisatus est Joannes Mathias filius legitimus Henrici Adriaens et Mariae Catharinae Hellebrants conjugum: susceptores Andreas Stassen et Maria Elisabeth Dols loco Mariae Hellebrants Andries Stassen. hoc est x signum matrinae scribere nescientis jn fidem J.J. Raemakers sacell. loci (getuigen: zijn achterneef Andreas Stassen, zijn grootmoeder Maria Elisabeth Dols nms. Maria Hellebrants en zijn tante Maria Hellebrant door Maria Elisabeth Dols),
leidekker, akkerman,
overlijdensgetuige van Anna Gertrudis Schutgens op donderdag 27 mei 1824,
overlijdensgetuige van Leonardus Monen op donderdag 24 november 1825,
ovl. (75 jaar oud) op zondag 23 september 1866 te Spaubeek [Li] (Jan Mathijs Adriaens zn van Hendricus Adriaens en Maria Catharina Hellebrants; ongehuwd).


Catharina Elisabeth Adriaens
Catharina Elisabeth Adriaens,
geb. op donderdag 16 mei 1793 te Spaubeek [Li],
ged. Rooms Katholiek op vrijdag 17 mei 1793 aldaar 16. maij circa 11.mam vespertinam nata et sequenti die baptizata est Catharina Elisabeth filia legitima Henrici Adriaens, et Mariae Catharinae Hellebrant. conjugum: susceptores Andreas Hellebrants et Catharina Stassen in fidem subsignarunt pater abest. Andreas Hellebrants. x hoc est signum matrinae scribere nescientis quod testor JJ Raemakers sacell. loci. (getuigen: haar oom Andreas (Joannes Andreas) Hellebrant en haar achternicht Catharina Stassen),
ovl. (78 jaar oud) op maandag 11 december 1871 te Munstergeleen [Li] - akte 18.

otr. op zondag 30 september 1827 en op 7 oktober 1827 te Spaubeek [Li],
tr. (resp. 34 en ongeveer 51 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 13 oktober 1827 om vijf uur 's middags te Spaubeek [Li] - akte 26,
kerk.huw. (Rooms Katholiek) op dinsdag 16 oktober 1827 aldaar (getuige: Petrus Mevis, Joannes Leonardus Boesten)
met

Renier (Reijnerus) Beckers, zn. van Leo (Leonardus) Beckers en Maria Elisabeth Frissen,
geb. te Nuth [Li] - Straten,
ged. Rooms Katholiek op donderdag 18 januari 1776 aldaar (getuige: Maria Limpens, Reijnerus Frissen, vervangende getuige Anna Maria Beckers),
landbouwer,
ovl. (ongeveer 77 jaar oud) op woensdag 28 september 1853 te Nuth [Li] - akte 21 [BS: 79 jaar].


Joannes Gerardus Adriaens
Joannes Gerardus Adriaens,
geb. op maandag 28 september 1795,
ged. Rooms Katholiek op maandag 28 september 1795 te Spaubeek [Li] 28va 7bris hora 5a pomeridiana natus et eadem baptizatus est Joannis Gerardus filius legitimus Henrici Adriaens et Mariae Catharinae Hellebrant conj. susceptores Henricus Koecken loco Rut Gerardi Hellebrant, et Maria Anna Reumkens. pater abest hoc x est signum gerentis vices patrini nescientis scribere Maria Anna Reumkens quod testor A.G. Somijn pastor. (getuigen: Henricus Koecken nms. Rut Gerardus Hellebrant, zijn oom Ruthgerus Hellebrand als Rut Gerardus Hellebrant door Henricus Koecken en Maria Anna Rumpkens als Maria Anna Reumkens),
pastoor in Amstenrade en in Born,
getuige bij kerk. huw. van Louis Francois (Lodovicus Franciscus) Wouters en Anna Catharina Jongen op maandag 30 augustus 1824 te Spaubeek [Li],

Korte omschrijving:
,
1824-1829 Joannes Gerardus Adriaens, van hier naar Vaals, in1838 pastoor te Amstenrade, vanaf 1861 pastoor te Born


Ovl. (72 jaar oud) op donderdag 21 november 1867 te Spaubeek [Li] (Joannes Gerardus Adriaens zn van Hendricus Adriaens en Maria Catharina Hellebrants).


Maria Catharina Adriaens
Maria Catharina Adriaens,
geb. op dinsdag 17 juli 1798 te Spaubeek [Li],
ged. Rooms Katholiek op dinsdag 17 juli 1798 aldaar 1798 17 julij nata in Spaubeck et eodem baptisata est in Munstergeleen Maria Catharina filia leg: Henrici Adriaens et Mariae Catharinae Hellebrandt conj susc. Andreas Dols et Catharina Elisabetha Hellebrand concordat quoad substantiam cum testimonio baptismali dato a r: d: de la Haije pastore in Munstergeleen testor JJ Raemackers past: in Spaubeck (getuigen: haar oudoom Andreas Dols en haar tante Catharina Elisabeth Hellebrant),
ovl. (81 jaar oud) op vrijdag 9 januari 1880 te Spaubeek [Li] (Maria Catharina Adriaens dr van Hendricus Adriaens en Maria Hellebrand; ongehuwd).


Maria Vaes
Maria Vaes,
geb. voor 1746 te Hulsberg [Li].

tr,
kerk.huw. (resp. minstens 20 en ongeveer 60 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zondag 26 oktober 1766 te Spaubeek [Li] 26 octobris praevijs 3 bannis matrimonio juncti sunt Wolterus Dormans hujus parochiae et Maria Vaes parochiae de Hulsbergh testibus Jo(ann)e Laurentio Vromen et Maria Sophia Goossens (getuigen: Joannes Laurentius Vroemen als Joannes Laurentius Vromen, Maria Sophia Goossens)
met

Wolter (Wolterus, Wouter), zn. van Servatius Dormans en Agnetus janssen Dormans,
ged. Rooms Katholiek op zaterdag 7 augustus 1706 te Brunssum [Li] (getuige: Woltherus Janssen, Gertruijdis Hartmans),
doopgetuige van Ida (Maria Ida) Cremers op zaterdag 19 juli 1755 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn nicht Catharina Stassen op donderdag 1 oktober 1739 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van zijn nicht Anna Gertrudis Adriaens op maandag 10 februari 1744 te Schinnen [Li],
doopgetuige van Joannes Wilhelmus Canisius op woensdag 8 november 1730 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Joannes Walterus Stassen op woensdag 1 september 1734 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Andreas Sangen op zondag 9 juli 1752 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Joannes Matthias Bijen op dinsdag 30 oktober 1753 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Henricus Bijen op vrijdag 31 januari 1755 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Joannes Petrus Coimans op zondag 14 oktober 1742 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Martinus Sangen op maandag 22 juli 1754 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Antonius Schoonbroedt op vrijdag 18 januari 1754 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Joanna Catharina Vromen op zaterdag 23 februari 1754 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van Agnes Lenaerts op dinsdag 14 januari 1755 te Spaubeek [Li],
ovl. (ongeveer 66 jaar oud) op zaterdag 19 juni 1773 te Spaubeek [Li],
begr. op zondag 20 juni 1773 aldaar 19 omnibus eccl(es)iae sacramentis rite praemunitus obijt Wolterus Dormans conjux Mariae Vaes qui 20 hujus sepultus est.,
tr. (1)
met Anna Adriaens. Uit dit huwelijk geen kinderen.


Theodorus Erckens
Theodorus Erckens,
ged. Rooms Katholiek op zondag 1 maart 1671 te Schinnen [Li] (getuige: Regina Rameckers, Joannes Erckens),
doopgetuige van zijn neef Aegidius Kals op zondag 31 december 1713 te Schinnen [Li].

tr,
kerk.huw. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 27 jaar oud) (Rooms Katholiek) op dinsdag 12 november 1697 aldaar (getuige: Leonardus Erckens, Catharina Deumens)
met

Catharina Jans (Janssen), dr. van Guilielmus Janssen en Joanna Dieteren,
ged. Rooms Katholiek op woensdag 12 november 1670 te Schinnen [Li] (getuigen: haar oom Lambertus Janssen als Lambertus Jans, haar tante Catharina Jans, vervangende getuigen Tilmannus Pricken),
doopgetuige van Elisabeth (Maria Elisabetha) Erkens op vrijdag 11 augustus 1724 te Spaubeek [Li],
doopgetuige van haar nicht Sibilla Kals op maandag 9 maart 1705 te Schinnen [Li],
ovl. (ongeveer 65 jaar oud) op zondag 30 september 1736,
begr. op zondag 30 september 1736 te Schinnen [Li] (Catharina Janssen e.v. Theodorus Erckens).

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Catharina~1699 Schinnen [Li]    
Maria~1702 Schinnen [Li]    
Joanna~1704 Schinnen [Li]    
Mechtildis~1706 Schinnen [Li]    
Theodorus~1708 Schinnen [Li] 1747 Schinnen [Li] 38
Gertrudis~1713 Schinnen [Li]    


Jacobus Moenen
Jacobus Moenen (Moonen),
ged. Rooms Katholiek op zondag 13 juli 1681 te Heerlen [Li] (getuige: Joannes Moenen, Maria Jabighs),
doopgetuige van zijn neef Jacobus Moenen op zondag 31 maart 1720 te Nuth [Li],
ovl. (ongeveer 55 jaar oud) op woensdag 25 juli 1736,
begr. op woensdag 25 juli 1736 te Hulsberg [Li] (Jacobus Moonen).

tr. (resp. hoogstens 29 en ongeveer 20 jaar oud) voor 1711
met

Joanna Reemen,
geb. voor 1691.

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Stephanus~1712 Hulsberg [Li]    
Elisabeth~1715 Klimmen [Li]    
Guilielmus~1717 Hulsberg [Li]    
Anna~1718 Hulsberg [Li]    
Peter~1724 Heerlen [Li] 1800 Spaubeek [Li] 76
Henricus~1727 Hulsberg [Li]    
Anna~1729 Hulsberg [Li]    


Catharina Erckens
Catharina Erckens,
ged. Rooms Katholiek op woensdag 21 januari 1699 te Schinnen [Li],
doopgetuige van haar neef Wilhelmus Adriaens op dinsdag 10 juni 1732 te Schinnen [Li],
doopgetuige van haar nicht Anna Catharina Adriaens op zaterdag 9 november 1737 te Schinnen [Li],
doopgetuige van Joannes Martens op zaterdag 29 mei 1723 te Schinnen [Li],
doopgetuige van Cornelia Geerlings op vrijdag 28 maart 1749 te Schinnen [Li].


Joanna Erckens
Joanna Erckens,
ged. Rooms Katholiek op zondag 13 januari 1704 te Schinnen [Li],
doopgetuige van haar nicht Maria Anna Bemelmans op vrijdag 2 februari 1748 te Schinnen [Li].


Mechtildis Erckens
Mechtildis Erckens,
ged. Rooms Katholiek op dinsdag 5 januari 1706 te Schinnen [Li].


Theodorus Erckens
Theodorus Erckens (Eerkens),
ged. Rooms Katholiek op woensdag 12 december 1708 te Schinnen [Li],
doopgetuige van zijn nicht Maria Bemelmans op donderdag 20 oktober 1746 te Schinnen [Li],
ovl. (ongeveer 38 jaar oud) op maandag 2 oktober 1747 te Schinnen [Li] 1747 2 8bris Theodorus Erckens maritus Elisabetha Goossens ex Nagelbeck solvit..

tr. (resp. hoogstens 35 en ongeveer 17 jaar oud) voor 1744 vermoedelijk te Schinnen [Li]
met

Elisabeth Goossens, dr. van Joannes Goessens en Catharina (Maria Catharina) Limpens,
geb. voor 1727 vermoedelijk te Schinnen [Li],
ovl. (minstens 51 jaar oud) op maandag 8 maart 1779 te Breyenrode [Li] - Schinnen,
begr. op woensdag 10 maart 1779 te Schinnen [Li] 1779 10 martii Octava hora undecima matutinali in Breijenraeth Elisabetha Goossens uxor Henrici Hoen in aetatis anno eratque vidua ex primo thoro Theodori Eerkens et ex 2do Petri Gerlings consuetis ecclesia sacramentis praemunita et 10a ejusdem in coemeterio nostro sepulta. N. Somija pastor.,
tr. (resp. ongeveer 21 en hoogstens 34 jaar oud) (2) voor 1748 vermoedelijk te Schinnen [Li]
met Petrus Geerlinghx (Geerlings), zn. van Gerlachus Gerlinx en Neleken (Cornelia) Dieteren,
ged. Rooms Katholiek op vrijdag 18 augustus 1713 te Schinnen [Li] (getuige: Catharina Peters, Theodorus Palmen, vervangende getuige: Petrus Bemelmans),
ovl. (ongeveer 40 jaar oud) op donderdag 25 oktober 1753 ex infelia lapsu te Nagelbeek [Li] 1753 25ta octobris Pie obiit Petrus Gerlings ex Nagelbeck maritus Elisabetha Goossens,S: ecclesia sacramentis rite munitus ex infelia lapsu. ex carruca. Solv.. Uit dit huwelijk 3 kinderen,
tr. (3),
kerk.huw. (resp. minstens 27 en ongeveer 28 jaar oud) (Rooms Katholiek) op vrijdag 25 oktober 1754 te Schinnen [Li] 1754 25ta octobris Contraxerunt legitime, et in facie ecclesia matrtimonium Henricus Hoen ex Nagelbeck /:filius legitimus Henrici Hoen, et Elisabetha Rameckers :/ et Elisabetha Goossens ex Schinnen /:vidua ex 1mo thoro Theodori Erckens, et ex 2do toro Petri Gerlings, et filia legitima Joannis Goossens, et Catharina Limpens :/. Praesentibus testibus Petro Hoen, et Nicolao Goossens, cum dispensatione illmi et Rmi Dni Joannis Antonii Ruramundensis episcopi in 4to consanguinitatis gradu collaterali aequali, sicut et in tribus bannis. (getuige: Petrus Hoen, Nicolaus Goossens)
met Henricus Hoen (Heunen, Huenen), zn. van Henricus Hoen en Elisabetha Rameckers,
geb. te Nagelbeek [Li],
ged. Rooms Katholiek op dinsdag 16 juli 1726 [naam vader: Petrus Hoen] te Schinnen [Li] (getuigen: zijn oom Matthias Ramaeckers als Matthaus Raemeckers, Anna Severens),
doopgetuige van zijn nicht Elisabeth Claessen op maandag 21 februari 1763 te Schinnen [Li],
doopgetuige van Christianus Kerckhoffs op vrijdag 21 december 1759 te Spaubeek [Li],
ovl. (ongeveer 60 jaar oud) op zondag 1 april 1787 te Spaubeek [Li],
begr. op dinsdag 3 april 1787 aldaar 1a obijt in Spaubeck circa 4am matutinam Henricus Huenen sexagenarius, viduus extremis s.r. ecclesiae sacramentis munitus, et 3tia ejusdem sepultus est.. Uit dit huwelijk 4 kinderen.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Catharina~1745 Schinnen [Li]    


Theodorus Erckens
Theodorus Erckens,
ged. Rooms Katholiek op maandag 1 augustus 1639 te Schinnen [Li] (getuige: Casparus Heinen, Catharina Erckens),
getuige bij kerk. huw. van zijn schoonzoon Franciscus Peusens en zijn dochter Gertrudis Erckens op woensdag 29 januari 1687 te Schinnen [Li],
doopgetuige van Vincentius Hoemakers op dinsdag 17 juli 1663 te Spaubeek [Li],
ovl. (ongeveer 50 jaar oud) op zondag 28 mei 1690,
begr. op zondag 28 mei 1690 te Schinnen [Li] (Theodorus Erckens gehuwd met Maria Peters).

 • Vader:
  Joannes Erckens, zn. van Stamvader Erckens en Nn ,
  geb. voor 1613,
  Hij krijgt geen kinderen,
  tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 20 jaar oud) voor 1638 met

tr. (resp. hoogstens 24 en ongeveer 20 jaar oud) voor 1664 vermoedelijk te Schinnen [Li]
met

Maria Peters,
geb. voor 1644 vermoedelijk te Schinnen [Li],
doopgetuige van haar nicht Mechtildis Erckens op dinsdag 10 december 1680 te Spaubeek [Li],
ovl. (minstens 55 jaar oud) op zaterdag 17 oktober 1699,
begr. op zaterdag 17 oktober 1699 (Maria Peters gehuwd met Theodorus Erckens) te Schinnen [Li].

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gertrudis~1665 Schinnen [Li]    
Leonardus~1669 Schinnen [Li] 1677 Schinnen [Li] 7
Theodorus~1671 Schinnen [Li]    
Leonardus~1677 Schinnen [Li]    


Maria Peters
Maria Peters,
geb. voor 1644 vermoedelijk te Schinnen [Li],
doopgetuige van haar nicht Mechtildis Erckens op dinsdag 10 december 1680 te Spaubeek [Li],
ovl. (minstens 55 jaar oud) op zaterdag 17 oktober 1699,
begr. op zaterdag 17 oktober 1699 (Maria Peters gehuwd met Theodorus Erckens) te Schinnen [Li].

tr. (resp. ongeveer 20 en hoogstens 24 jaar oud) voor 1664 vermoedelijk te Schinnen [Li]
met

Theodorus Erckens, zn. van Joannes Erckens en Mettela (Mechtildis) Heinen,
ged. Rooms Katholiek op maandag 1 augustus 1639 te Schinnen [Li] (getuige: Casparus Heinen, Catharina Erckens),
getuige bij kerk. huw. van zijn schoonzoon Franciscus Peusens en zijn dochter Gertrudis Erckens op woensdag 29 januari 1687 te Schinnen [Li],
doopgetuige van Vincentius Hoemakers op dinsdag 17 juli 1663 te Spaubeek [Li],
ovl. (ongeveer 50 jaar oud) op zondag 28 mei 1690,
begr. op zondag 28 mei 1690 te Schinnen [Li] (Theodorus Erckens gehuwd met Maria Peters).

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gertrudis~1665 Schinnen [Li]    
Leonardus~1669 Schinnen [Li] 1677 Schinnen [Li] 7
Theodorus~1671 Schinnen [Li]    
Leonardus~1677 Schinnen [Li]    


Gertrudis Erckens
Gertrudis Erckens,
ged. Rooms Katholiek op woensdag 18 maart 1665 te Schinnen [Li] (getuige: Judith Martens, Joannes Dieteren),
doopgetuige van haar neef Joannes Corvers op donderdag 30 december 1688 te Schinnen [Li].

 • Vader:
  Theodorus Erckens, zn. van Joannes Erckens en Mettela (Mechtildis) Heinen,
  ged. Rooms Katholiek op maandag 1 augustus 1639 te Schinnen [Li] (getuige: Casparus Heinen, Catharina Erckens),
  getuige bij kerk. huw. van zijn schoonzoon Franciscus Peusens en zijn dochter Gertrudis Erckens op woensdag 29 januari 1687 te Schinnen [Li],
  doopgetuige van Vincentius Hoemakers op dinsdag 17 juli 1663 te Spaubeek [Li],
  ovl. (ongeveer 50 jaar oud) op zondag 28 mei 1690,
  begr. op zondag 28 mei 1690 te Schinnen [Li] (Theodorus Erckens gehuwd met Maria Peters),
  tr. (resp. hoogstens 24 en ongeveer 20 jaar oud) voor 1664 vermoedelijk te Schinnen [Li] met
 • Moeder:
  Maria Peters,
  geb. voor 1644 vermoedelijk te Schinnen [Li],
  doopgetuige van haar nicht Mechtildis Erckens op dinsdag 10 december 1680 te Spaubeek [Li],
  ovl. (minstens 55 jaar oud) op zaterdag 17 oktober 1699,
  begr. op zaterdag 17 oktober 1699 (Maria Peters gehuwd met Theodorus Erckens) te Schinnen [Li].

tr,
kerk.huw. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 22 jaar oud) (Rooms Katholiek) op woensdag 29 januari 1687 aldaar (getuigen: zijn schoonvader en haar vader Theodorus Erckens, Catharina Peters)
met

Franciscus Peusens (Peussens), zn. van Theodorus Peusens alias Pesch en Barbara Dederens,
ged. Rooms Katholiek op zondag 28 september 1664 te Schinnen [Li] 1664 28 7bris Baptizatus est Franciscus filius Theodori Peusens et Barbarae Dieteren conjugum. Susceptores Joannes den Smit pro Henrico Gielen et Agnes Dieteren. Joannes den Smit nms. Henricus Gielen, Agnes Dieteren,
doopgetuige van Theodorus Adriaens op woensdag 10 februari 1740 te Schinnen [Li],
doopgetuige van zijn nicht Margaretha Corvers op donderdag 17 oktober 1686 te Schinnen [Li].

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elisabeth*1695     
Theodorus*1706  1786 Nagelbeek [Li] 79


Leonardus Erckens
Leonardus Erckens,
ged. Rooms Katholiek op zondag 1 september 1669 te Schinnen [Li] (getuige: Gisela Keulen, Godefridus Guerten),
ovl. (hoogstens 7 jaar oud) voor 1677 waarschijnlijk te Schinnen [Li].

 • Vader:
  Theodorus Erckens, zn. van Joannes Erckens en Mettela (Mechtildis) Heinen,
  ged. Rooms Katholiek op maandag 1 augustus 1639 te Schinnen [Li] (getuige: Casparus Heinen, Catharina Erckens),
  getuige bij kerk. huw. van zijn schoonzoon Franciscus Peusens en zijn dochter Gertrudis Erckens op woensdag 29 januari 1687 te Schinnen [Li],
  doopgetuige van Vincentius Hoemakers op dinsdag 17 juli 1663 te Spaubeek [Li],
  ovl. (ongeveer 50 jaar oud) op zondag 28 mei 1690,
  begr. op zondag 28 mei 1690 te Schinnen [Li] (Theodorus Erckens gehuwd met Maria Peters),
  tr. (resp. hoogstens 24 en ongeveer 20 jaar oud) voor 1664 vermoedelijk te Schinnen [Li] met
 • Moeder:
  Maria Peters,
  geb. voor 1644 vermoedelijk te Schinnen [Li],
  doopgetuige van haar nicht Mechtildis Erckens op dinsdag 10 december 1680 te Spaubeek [Li],
  ovl. (minstens 55 jaar oud) op zaterdag 17 oktober 1699,
  begr. op zaterdag 17 oktober 1699 (Maria Peters gehuwd met Theodorus Erckens) te Schinnen [Li].


Leonardus Erckens
Leonardus Erckens,
ged. Rooms Katholiek op donderdag 18 november 1677 te Schinnen [Li] (getuige: Catharina Dieteren, Tilmannus Pricken).

 • Vader:
  Theodorus Erckens, zn. van Joannes Erckens en Mettela (Mechtildis) Heinen,
  ged. Rooms Katholiek op maandag 1 augustus 1639 te Schinnen [Li] (getuige: Casparus Heinen, Catharina Erckens),
  getuige bij kerk. huw. van zijn schoonzoon Franciscus Peusens en zijn dochter Gertrudis Erckens op woensdag 29 januari 1687 te Schinnen [Li],
  doopgetuige van Vincentius Hoemakers op dinsdag 17 juli 1663 te Spaubeek [Li],
  ovl. (ongeveer 50 jaar oud) op zondag 28 mei 1690,
  begr. op zondag 28 mei 1690 te Schinnen [Li] (Theodorus Erckens gehuwd met Maria Peters),
  tr. (resp. hoogstens 24 en ongeveer 20 jaar oud) voor 1664 vermoedelijk te Schinnen [Li] met
 • Moeder:
  Maria Peters,
  geb. voor 1644 vermoedelijk te Schinnen [Li],
  doopgetuige van haar nicht Mechtildis Erckens op dinsdag 10 december 1680 te Spaubeek [Li],
  ovl. (minstens 55 jaar oud) op zaterdag 17 oktober 1699,
  begr. op zaterdag 17 oktober 1699 (Maria Peters gehuwd met Theodorus Erckens) te Schinnen [Li].


Franciscus Peusens
Franciscus Peusens (Peussens),
ged. Rooms Katholiek op zondag 28 september 1664 te Schinnen [Li] 1664 28 7bris Baptizatus est Franciscus filius Theodori Peusens et Barbarae Dieteren conjugum. Susceptores Joannes den Smit pro Henrico Gielen et Agnes Dieteren. Joannes den Smit nms. Henricus Gielen, Agnes Dieteren,
doopgetuige van Theodorus Adriaens op woensdag 10 februari 1740 te Schinnen [Li],
doopgetuige van zijn nicht Margaretha Corvers op donderdag 17 oktober 1686 te Schinnen [Li].

 • Vader:
  Theodorus Peusens alias Pesch (Pesch),
  geb. voor 1628,
  ovl. (minstens 44 jaar oud) op donderdag 16 maart 1673,
  begr. op donderdag 16 maart 1673 (Theodorus Peusens) te Schinnen [Li],
  tr,
  kerk.huw. (beiden minstens 19 jaar oud) (Rooms Katholiek) op dinsdag 11 februari 1648 (Theodorus Pesch x Barbara Dederen) aldaar (getuige: Maria Pesch, Casparus Pesch) met

tr,
kerk.huw. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 21 jaar oud) (Rooms Katholiek) op woensdag 29 januari 1687 te Schinnen [Li] (getuigen: zijn schoonvader en haar vader Theodorus Erckens, Catharina Peters)
met

Gertrudis Erckens, dr. van Theodorus Erckens en Maria Peters,
ged. Rooms Katholiek op woensdag 18 maart 1665 te Schinnen [Li] (getuige: Judith Martens, Joannes Dieteren),
doopgetuige van haar neef Joannes Corvers op donderdag 30 december 1688 te Schinnen [Li].

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elisabeth*1695     
Theodorus*1706  1786 Nagelbeek [Li] 79


Anna Maria Hubertina Maas
Anna Maria Hubertina Maas,
geb. op vrijdag 25 maart 1887 te Maastricht [Li].

 • Vader:
  Servaas Maes (Maas), zn. van Willem Maes (dienstknecht) en Anna Maria Brouns,
  geb. op donderdag 30 december 1852 te Houthem [Li] - akte 27,
  ovl. (40 jaar oud) op maandag 10 april 1893 te Maastricht [Li] - akte 271,
  tr. (resp. 33 en 31 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 28 april 1886 te Maastricht [Li] - akte 57 met


Anna Maria Hubertina Regina Maas
Anna Maria Hubertina Regina Maas,
geb. op donderdag 15 augustus 1889 te Maastricht [Li],
ovl. (20 jaar oud) op zaterdag 16 juli 1910 aldaar - akte 531.

 • Vader:
  Servaas Maes (Maas), zn. van Willem Maes (dienstknecht) en Anna Maria Brouns,
  geb. op donderdag 30 december 1852 te Houthem [Li] - akte 27,
  ovl. (40 jaar oud) op maandag 10 april 1893 te Maastricht [Li] - akte 271,
  tr. (resp. 33 en 31 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 28 april 1886 te Maastricht [Li] - akte 57 met
 • Moeder:
  Maria Regina Hanssen (Henssen), dr. van Joannes Andreas Hanssen (werkbode) en Anna Catharina Hubertina Curfs (huishoudster),
  geb. op zaterdag 23 september 1854 te Spaubeek [Li] - akte 14,
  ovl. (50 jaar oud) op zaterdag 11 maart 1905 te Maastricht [Li],
  tr. (resp. 48 en 54 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op donderdag 29 januari 1903 te Oud-Vroenhoven [Li]
  met Renier Dijk, zn. van Jan Dijk en Margaretha Rutten. Uit dit huwelijk geen kinderen.

otr. op zondag 24 mei 1908 te Spaubeek [Li] & Maastricht,
tr. (resp. 18 en 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 3 juni 1908 te Spaubeek [Li] - akte 1908/5 (getuigen: Sjang (Joannes) Schutgens, (53 jaar, burgemeester, Spaubeek, kennis), haar aangetrouwde oom Jozef (Henricus Josephus) Meijers, (38 jaar, winkelier, Spaubeek, kennis), Jan Adam (Joannes Adamus) Welzen, (62 jaar, veldwachter, Spaubeek, kennis), Guillaume Lemmens (34 jaar, secretaris, Beek, kennis))
met

Petrus Johannes Wackerzapp, zn. van Franz Carl Wackerzapp en Maria Cornelia Gelabbeeck,
geb. op woensdag 24 juni 1885 te Maastricht [Li] - akte 511. Bij huwelijk wonend in Spaubeek,
behanger,
ovl. (75 jaar oud) op woensdag 7 september 1960 te Maastricht [Li] - akte 636,
tr. (resp. 27 en 31 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op woensdag 9 oktober 1912 te Maastricht [Li] - akte 177
met Maria Petronella Antoinetta Ronda, dr. van Joannes Hubertus Ronda en Anna Maria Nijpels,
geb. op zondag 12 juni 1881 te Maastricht [Li] - akte 499,
ovl. (83 jaar oud) op zaterdag 15 augustus 1964 aldaar. Uit dit huwelijk 2 dochters.

Uit dit huwelijk een kind:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Nn*1909 Maastricht [Li]   0


Joannes Andreas Hanssen
Joannes Andreas Hanssen,
geb. op woensdag 25 februari 1824 te Schinnen [Li] - akte 25,
werkbode,
ovl. (60 jaar oud) op donderdag 2 oktober 1884 om 20:30 uur te Spaubeek [Li] - akte 1884/8 (getuigen: Pieter Hubertus Aelmans, (42 jaar, timmerman, Spaubeek, nabuur) en Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens, (43 jaar, koster, Spaubeek, nabuur)).

 • Vader:
  Michiel (Joannes Michael) Hanssen, zn. van Lambertus Hanssen en Anna Boesten,
  ged. Rooms Katholiek op maandag 16 juni 1777 te Spaubeek [Li] 16 baptisatus est Jo(ann)es Michael filius leg: Lamberti Hanssen et Annae Boosten susceperunt Michael Cubben et Catharina Hanssen (getuigen: zijn tante Catharina Hanssen, Michael Cubben),
  getuige bij kerk. huw. van Jan Pieter (Joannes Petrus) Otermans en Elisabeth (Maria Elisabeth) Cuijpers op woensdag 5 mei 1802 te Spaubeek [Li],
  getuige bij kerk. huw. van Gerard (Joannes Gerardus) Peters en Maria Agnes Houdiens op zondag 29 augustus 1802 te Spaubeek [Li],
  doopgetuige van zijn neef Joannes Michiel Lienaerts op maandag 24 augustus 1812 te Spaubeek [Li],
  ovl. (ongeveer 66 jaar oud) op zondag 14 januari 1844 te Schinnen [Li] - akte 3 [BS: 55 jaar],
  tr. (resp. ongeveer 37 en 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 3 mei 1815 te Spaubeek [Li] - akte 12,
  kerk.huw. (Rooms Katholiek) op donderdag 4 mei 1815 aldaar 4ta maij praeviis tribus bannis contraxerunt matrimonium in facie ecclesiae Joannes Michael Hanssen ex Spaubeck et Maria Josepha Hamers ex Schinnen testes fuere Petrus Mevis et Joannes Jacobus Hanssen testor J.J: Raemaekers pastor in Spaubeck (getuigen: Peter (Petrus) Mevis en zijn broer en haar zwager Joannes Jacobus Hanssen) met
 • Moeder:
  Maria Josepha Hamers (Haemers), dr. van Joannes Josephus Hamers en Catharina Elisa Waterschepers,
  geb. op vrijdag 20 november 1789 te Schinnen [Li] [huw.reg.].

tr. (resp. 26 en 21 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 23 oktober 1850 te Spaubeek [Li] - akte 6,
woont in Hoeve op donderdag 2 oktober 1884 te Spaubeek [Li]
met

Anna Catharina Hubertina Curfs (Kurfs), dr. van Willem (Joannes Wilhelmus) Curvers (dagloner) en Petronilla Dederen,
geb. op woensdag 12 augustus 1829 in de namiddag om een uur in hun huis te Hoeve - Spaubeek [Li] - akte 20,
huishoudster,
ovl. (65 jaar oud) op woensdag 23 januari 1895 om 11:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1895/1 (getuigen: haar zoon Willem (Joannes Wilhelmus) Hanssen, (43 jaar, werkman, Spaubeek, zoon) en Jan Mathijs (Joannes Mathijs) Moonen, (57 jaar, landbouwer, Spaubeek, bekende)).

Uit dit huwelijk 9 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willem*1851 Spaubeek [Li] 1922 Heer [Li] 70
Maria*1854 Spaubeek [Li] 1905 Maastricht [Li] 50
Anna*1858 Spaubeek [Li]    
Hermanus*1861 Spaubeek [Li] 1940 Hoensbroek [Li] 79
Joannes*1863 Spaubeek [Li]    
Francisca*1867 Spaubeek [Li] 1939 Heerlen [Li] 71
Joannes*1867 Spaubeek [Li]    
Nn*1870 Spaubeek [Li]   0
Maria*1873 Spaubeek [Li] 1932 Geleen [Li] 59