$boomnaam$
Leonardus Welters
Leonardus Welters (Wolters),
ged. Rooms Katholiek op zaterdag 16 november 1743 te Schimmert [Li] (getuigen: zijn grootvader Leonardus Welters en zijn tante Juditha Maes),
ovl. (ongeveer 40 jaar oud) op donderdag 30 september 1784,
begr. op donderdag 30 september 1784 te Schimmert [Li] (Leonard Welters e.v. Maria Sebilla Kusters).

tr,
kerk.huw. (resp. ongeveer 35 en minstens 20 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zondag 3 oktober 1779 te Spaubeek [Li] 3tia praevijs tribus proclamationibus matrimonio juncti sunt Leonardus Wolters oriundus ex hac parochia, et habitans in eadem, majorennis. et Sijbilla Kusters oriunda ex Geleen, habitans in hac parochia majorennis, testes fuerunt Petrus Erckens aedituus hujus parochiae, et Joannes Arnoldus Erckens incola hujus parochiae: in fidem C.E. van den Bock pastor Leonardus Welters sponsus hoc est x signum Sijbillae Kusters sponsae declarantis se scribendi ignorans Peter Erckens testis. Joannes Arnoldus Erckens testis. (getuige: Peter Erckens, Joannes Arnoldus Erckens)
met

Sijbilla (Maria Sebilla) Kusters (Keusters, Custers),
geb. voor 1759 te Geleen [Li].

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anna*1781 Krawinkel [Li] †1814 Schimmert [Li] 33
Maria~1783 Schimmert [Li]    


Maria Welters
Maria Welters,
ged. Rooms Katholiek op donderdag 16 juni 1746 te Schimmert [Li] (getuigen: haar oom Wilm (Wilhelmus) Welters en haar oudtante Maria Muijlkens als Maria Meulkens),
doopgetuige van haar nicht Barbara (Maria Barbara) Houben op maandag 18 oktober 1784 te Schimmert [Li].


Joannes Wilhelmus Welters
Joannes Wilhelmus Welters,
ged. Rooms Katholiek op vrijdag 21 februari 1749 te Schimmert [Li] (getuigen: zijn tante Jenne (Joanna) Welters en zijn oom Joannes Maes),
ovl. (hoogstens 7 jaar oud) voor 1756 waarschijnlijk te Schimmert [Li].


Petrus Welters
Petrus Welters,
ged. Rooms Katholiek op dinsdag 24 november 1750 te Schimmert [Li] (getuigen: zijn aangetrouwde oom Pieter (Petrus) Schillinx en zijn oudtante Judith Muijlkens).


Joannes Wilhelmus Welters
Joannes Wilhelmus Welters,
ged. Rooms Katholiek op dinsdag 12 oktober 1756 te Schimmert [Li] (getuigen: zijn grootvader Leonardus Welters en Cornelia Kerckhofs),
doopgetuige van zijn neef Joannes Wilhelmus Houben op vrijdag 5 januari 1787 te Schimmert [Li],
doopgetuige van zijn nicht Maria Ida Houben op maandag 25 maart 1793 te Schimmert [Li].


Matthias Welters
Matthias Welters,
ged. Rooms Katholiek op zaterdag 1 mei 1762 te Schimmert [Li] (getuigen: Maria Anna Bemelmans, zijn oudoom Matthias Muijlkens als Matthias Meulkens, Joannes Voncken).


Margareta Muijlkens
Margareta Muijlkens (Meulkens),
geb. voor 1687.

tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 25 jaar oud) voor 1707
met

Wilhelmus Maes,
geb. voor 1682,
doopgetuige van zijn kleinzoon Wilhelmus Maes op woensdag 13 januari 1734 te Schimmert [Li].

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joannes*1708 Oensel [Li] †1779 Schimmert [Li] 71
Maria~1712 Schimmert [Li]    
Anna~1714 Schimmert [Li]    
Guilielmus~1716 Schimmert [Li]    
Juditha~1720 Schimmert [Li]    
Grietje~1722 Schimmert [Li]    


Maria Catharina Maes
Maria Catharina Maes,
ged. Rooms Katholiek op zondag 9 oktober 1712 te Schimmert [Li] (getuige: Conrardus Lebens, Maria).


Anna Maes
Anna Maes,
ged. Rooms Katholiek op vrijdag 11 mei 1714 te Schimmert [Li] (getuigen: Anna Houben, Joannes van Haer).


Guilielmus Maes
Guilielmus (Wilhelmus) Maes,
ged. Rooms Katholiek op maandag 22 juni 1716 te Schimmert [Li] (getuigen: Wilm (Wilhelmus) Welters als Guilielmus Welters en Maria Tolleners als Maria Tullenaers),
doopgetuige van zijn nicht Maria Gertrudis Maes op zondag 9 september 1736 te Schimmert [Li].


Juditha Maes
Juditha Maes,
ged. Rooms Katholiek op zaterdag 27 januari 1720 te Schimmert [Li] (getuigen: haar oom Erken (Arnoldus) Mulkens, haar tante Maria Muijlkens en haar tante Judith Muijlkens als Juditha Muijlkens),
doopgetuige van haar neef Leonardus Welters op zaterdag 16 november 1743 te Schimmert [Li],
doopgetuige van haar nicht Judith Maes op maandag 12 januari 1750 te Schimmert [Li],
doopgetuige van haar nicht Margaretha Maes op zaterdag 1 februari 1738 te Schimmert [Li],
getuige bij kerk. huw. van Petrus (Joannes Petrus) Thijssen en haar nicht Gertrudis (Anna Gertrudis) Maes op zaterdag 1 december 1770 te Beek [Li],
doopgetuige van haar achternicht Maria Anna Muijlkens op woensdag 7 mei 1749 te Schimmert [Li].


Reinerus Gemini
Reinerus Gemini,
ged. Rooms Katholiek op donderdag 13 januari 1752 te Beek [Li] (getuigen: zijn tante Elisabetha Zeverens als Elisabetha Severens en zijn oudoom Renerus Kerckhoffs als Reinerus Kerckhofs),
doopgetuige van zijn neef Wilhelmus Celissen op zondag 21 september 1783 te Beek [Li],
doopgetuige van zijn neef Christianus Kurvers op donderdag 23 oktober 1788 te Spaubeek [Li].

otr. op zaterdag 31 oktober 1778 te Beek [Li],
tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 27 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zondag 15 november 1778 te Beek [Li] [ingeschreven] dito. Reinier Gemini j.m: geb: en woon te Geverik en Lisbet Seilissen j.d: geb geb. [sic] en woon te Bekergenhout [getrouwd] 15 nov,
kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 15 november 1778 aldaar eādem die matrimonio juncti sunt Reynerus Gemini ex Beeck et Elisabetha Zelissen ex Beeck coram me et testibus Jo[ann]e Gemini et Maria Zelissen etc. (getuigen: zijn oom Joannes Gemenich als Joannes Gemini, zijn schoonzuster en haar zus Maria Selissen als Maria Zelissen, Joannes Gemini)
met

Elisabetha, genoemd naar haar grootmoeder aan vaderszijde [Lijsbeth Paes] Selissen, dr. van Wilhelmus Zelis en Catharina Odekercken,
ged. Rooms Katholiek op zaterdag 19 juni 1751 te Beek [Li] 19 junij b: est Elisabetha filia Wilhelmi Selissen ex Geelen  [sic], et Catharinae Odekercken ex Beeck conj: susc: Jo(ann)es Erkens ex Beeck et Sijbilla Tijssen nomine Margarita Ramaeckers ex Schinnen. (getuige: Joannes Erkens uit Beeck, Sijbilla Tijssen namens Margarita Ramaeckers uit Schinnen),
doopgetuige van haar neef Wilhelmus Zelissen op donderdag 17 juni 1790 te Beek [Li],
getuige bij kerk. huw. van haar broer Joannes Zelissen en haar schoonzuster Elisabeth (Catharina Elizabeth) Moonen op zondag 16 februari 1777 te Beek [Li],
ovl. (ongeveer 51 jaar oud) op zaterdag 19 februari 1803 te Beek [Li] (Marie Elisabeth Zelissen e.v. Renier Gemini).

Uit dit huwelijk 8 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Christianus~1779 Beek [Li] †1784 Beek [Li] 4
Maria~1781 Beek [Li]    
Joannes~1782 Beek [Li]    
Christianus~1784 Beek [Li]    
Maria~1787 Beek [Li]    
Joannes~1788 Beek [Li]    
Joannes~1791 Beek [Li]    
Joanna~1793 Beek [Li]    


Maria Catharina Bemelmans
Maria Catharina Bemelmans,
ged. Rooms Katholiek op vrijdag 1 oktober 1779 te Schimmert [Li] (getuigen: haar grootvader Joannes Waltmans, haar tante Catharina Bemelmans, Joannes Kerckhofs),
ovl. (ongeveer 33 jaar oud) op donderdag 26 november 1812 te Schimmert [Li] - akte 61.

 • Vader:
  Vaes (Servatius) Bemelmans, zn. van Jacobus Bemelmans en Joanna Dormans,
  ged. Rooms Katholiek op vrijdag 2 november 1731 te Nuth [Li] (getuigen: zijn tante Agatha Dormans als Agnes Dormans, Joannes Meijs),
  ovl. (ongeveer 57 jaar oud) op donderdag 27 november 1788 te Schimmert [Li],
  begr. op vrijdag 28 november 1788 aldaar (Vaas Bemelmans e.v. Agata Waltmans),
  tr. (1)
  met Maria Hermens. Uit dit huwelijk 7 kinderen,
  tr. (2),
  kerk.huw. (resp. ongeveer 47 en ongeveer 40 jaar oud) (Rooms Katholiek) op dinsdag 9 februari 1779 te Spaubeek [Li] die 9na feb(rua)rij praevijs 3 consuetis eccl(es)iae bannis coram me contraxerunt matrimonium Servatius Bemelmans oriundus ex Hul[sberg] parochia et habitans in ea, viduus rusticae conditionis, et Agathae Waltmans, majorennis oriunda ex Hulsberg, et habitans in hac parochia ejusdem conditionis cum sponso, testes fuerunt Arnoldus Erckens, oriundus ex hac parochia et habitans in ea[dem] et Aendreae Waltmans, oriundus ex Hulsbergh, et habitans in hac parochia, ejusdem conditionis cum desponsatis, in fidem C. E. van den Bock pastor in Spaubeeck Servas Bemelmans sponsus. hoc est x signum Agathae Waltmans sponsae declarantis de scribere nesciam. Arnoldus Erkens testis. hoc est x signum Andreae Waltmans testis declarantis de scribe[re] nescium. (getuigen: Arn(out) (Joannes Arnoldus) Erckens als Arnoldus Erckens, zijn zwager en haar broer Andreas Waltmans uit Hulsberg, Arnoldus Erckens, Andreas Waltmans uit Hulsberg) met

tr. (resp. ongeveer 21 en 21 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 17 september 1801 te Schimmert [Li] - akte 11
met

Jacobus Meessen, zn. van Joannes Meessen en Agnes Smeets,
geb. op vrijdag 11 augustus 1780 te Schimmert [Li] [huw.reg.].


Jacobus Meessen
Jacobus Meessen, zn. van Joannes Meessen en Agnes Smeets,
geb. op vrijdag 11 augustus 1780 te Schimmert [Li] [huw.reg.].

tr. (resp. 21 en ongeveer 21 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 17 september 1801 te Schimmert [Li] - akte 11
met

Maria Catharina Bemelmans, dr. van Vaes (Servatius) Bemelmans en Agatha Waltmans,
ged. Rooms Katholiek op vrijdag 1 oktober 1779 te Schimmert [Li] (getuigen: haar grootvader Joannes Waltmans, haar tante Catharina Bemelmans, Joannes Kerckhofs),
ovl. (ongeveer 33 jaar oud) op donderdag 26 november 1812 te Schimmert [Li] - akte 61.


Jacobus Bemelmans
Jacobus Bemelmans,
ged. Rooms Katholiek op vrijdag 11 september 1778 te Nuth [Li] (getuigen: zijn grootmoeder Maria Catharina Sijstermans en zijn overgrootvader Jacobus Bemelmans),
ovl. (hoogstens 12 jaar oud) voor 1791 waarschijnlijk te Nuth [Li].


Paulus Bemelmans
Paulus Bemelmans,
ged. Rooms Katholiek op zaterdag 30 december 1780 te Nuth [Li] (getuigen: zijn grootvader Paulus Hautvast, zijn oudtante Catharina Bemelmans als Joanna Catharina Bemelmans en zijn oudtante Helena Hermens (vervangende getuige)).


Maria Catharina Bemelmans
Maria Catharina Bemelmans,
ged. Rooms Katholiek op maandag 22 oktober 1781 (tweeling) te Nuth [Li] (getuigen: haar oom Henricus Hautvast, haar tante Anna Mechtildis Hautvast en haar oudoom Joannes Bemelmans (vervangende getuige)).


Joanna Catharina Bemelmans
Joanna Catharina Bemelmans,
ged. Rooms Katholiek op maandag 22 oktober 1781 (tweeling) te Nuth [Li] (getuigen: haar oudoom Joannes Bemelmans, Helena Bruls).


Severinus Jacobus Bemelmans
Severinus Jacobus Bemelmans,
ged. Rooms Katholiek op zondag 30 maart 1783 te Nuth [Li] (getuigen: zijn tante Anna Catharina Hautvast, zijn oudoom Severinus Bemelmans, vervangende getuige: Elisabetha de la Haije).


Nicolaus Bemelmans
Nicolaus Bemelmans,
ged. Rooms Katholiek op dinsdag 2 mei 1786 te Nuth [Li] (getuigen: Nicolaus Corduweners als Nicolaus Cordeweners, Maria Gertrudis Papperts, vervangende getuige: Leonardus Houben).