Parenteel van Jan Nicolaas A Campo.
Parenteel van Jan Nicolaas A Campo.

Generatie I

I.  Jan Nicolaas (Joannes Nicolaes, Jean Nicolaas (Fr.)) A Campo, zn. van Nicolas Gabriël A Campo en Maria Christina Hardije (landbouwster), 
 geb. op woensdag 5 mei 1802 te Nuth [Li] [huw.reg.], 
 landbouwer, 
  
 Lid van het kerkbestuur op zondag 2 april 1865 te Spaubeek [Li], 
 Op 2 april 1865, de eerste zondag van april, dag van de voorgeschreven vernieuwing van het bestuur der kerkraad en het bureau van kerkmeesters, zag de raad er als volgt uit: Jan Muijlkens, voorzitter (herkozen in 1860), Jan Mathijs Mullens, secretaris (herkozen in 1860), koster Jan Jacob Schutgens (herkozen in 1863), Jan Mathijs Adrians (herkozen in 1863) en tenslotte Jan Nicolaas a Campo gekozen in 1865 ter vervanging van overleden Gaspar Vroemen. 
 (bron: Spaubeek en zijn historie 1815-1945 deel 14 "Wat Baek ós bud"
 Ovl. (69 jaar oud) op woensdag 26 juli 1871 te Spaubeek [Li], 
 otr. op zondag 10 oktober 1830 en ook op 17 oktobert 1830 bekend gemaakt te Spaubeek [Li], 
 tr. (resp. 28 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 23 oktober 1830 om twee uur in de namiddag te Spaubeek [Li] - akte 42, 
  
 Verband tussen familie a Campo en Wouters te Spaubeek [Li], 
 Twee zonen van Jan Nicolaas a Campo zijn getrouw met twee nichtjes Wouters, t.w. Joannes Wilhelmus x Maria Agnes (v= Joannes Andreas) en Gaspar x Maria Sebilla Antonetta (v= Petrus Martinus) 
 met Maria Catharina (Joanna Catharina, Jeanette Catherine (Fr.)) Vroemen, dr. van Mathijs (Matthias) Vroemen (assessor in Spaubeek 1825-1830, landbouwer) en Anna Maria Hoppers (landbouwster), 
 geb. op donderdag 6 september 1804 te Spaubeek [Li] - akte 25, 
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 6 september 1804 aldaar 1804 6 7bris circa 6tam matutinam nata eodemque baptisata est Joanna Catharina filia leg: Matthiae Vroomen et Joannae Mariae Hoppers conj: susc: Petrus Mevis loco Petri Hoppers et Joanna Catharina Heijnen testor J:J: Raemaeckers. past. in Spaubeck. (getuigen: Peter (Petrus) Mevis nms. Petrus Hoppers, haar grootvader Pieter (Petrus) Hoppers door Petrus Mevis en haar grootmoeder Joanna Catharina Heijnen), 
 huishoudster, 
 ovl. (72 jaar oud) op woensdag 14 maart 1877 te Spaubeek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Maria Christina ,  
   geb. op dinsdag 22 november 1831 om zes uur in de namiddag in het huis van haar ouders te Spaubeek [Li] - akte 31,  
   ovl. (3 jaar oud) op donderdag 12 februari 1835 thuis om negen uur in de voormiddag te Spaubeek [Li] - akte 11 [ww: aan cholera ?] (getuigen: Jan (Joannes) Aelffers (zonder beroep, 80 jaar, nabuur) en Francis Knols (landbouwer, 34 jaar, nabuur)). 
  2.  Joannes Leonardus ,  
   geb. op vrijdag 18 januari 1833 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (66 jaar oud) op zondag 13 augustus 1899 te Geleen [Li], volgt IIa
  3.  Maria Josepha ,  
   geb. op dinsdag 26 augustus 1834 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (70 jaar oud) op donderdag 15 juni 1905 aldaar, volgt IIb
  4.  Anna Maria ,  
   geb. op dinsdag 8 september 1835 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (65 jaar oud) op donderdag 15 augustus 1901 aldaar, volgt IIc
  5.  Gaspar ,  
   geb. op zaterdag 15 juli 1837 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (72 jaar oud) op zondag 20 februari 1910 aldaar, volgt IId
  6.  Pieter Hubertus ,  
   geb. op zondag 28 juli 1839 om zes uur 's middags te Spaubeek [Li] - akte 17,  
   ovl. (6 jaar oud) op zondag 5 juli 1846 aldaar. 
  7.  Maria Christina ,  
   geb. op zaterdag 9 juli 1842 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (68 jaar oud) op dinsdag 28 februari 1911 aldaar, volgt IIe
  8.  Jan Mathijs (Joannes Mathijs) ,  
   geb. op maandag 2 december 1844 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (59 jaar oud) op woensdag 9 december 1903 om 14:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1903/13 (getuigen: zijn neef Jan Peter (Joannes Pieter) Quax, (33 jaar, landbouwer, Spaubeek, neef) en Jan Hendrik (Joannes Henricus) Vroemen, (57 jaar, Hoofd der school, Spaubeek, bekende)). 
  9.  Willem (Joannes Wilhelmus) ,  
   geb. op donderdag 19 juli 1849 te Spaubeek [Li],  
   landbouwer/tapper,  
   overlijdensgetuige van zijn schoonmoeder Maria Sibilla Meens op vrijdag 20 juli 1883,  
    
   Kerbestuur circa 1890 te Spaubeek [Li],  
   In het kerkbestuur zetelden, naast pastoor Leonard, J. Slangen, M.H. Kerckhoffs, J.W. a Campo en P. Stassen (1890) 
   Ovl. (74 jaar oud) op dinsdag 17 juni 1924 om 20:00 uur te Sittard [Li] & Spaubeek - akte 1924/13,  
   begr. te Spaubeek [Li] ingeschreven 27-06-1924,  
   tr. (resp. 27 en 32 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 6 november 1876 te Spaubeek [Li],  
    
   woonden Dorpstraat 69 Spaubeek [Li] tussen maandag 6 november 1876 en vrijdag 10 november 1893  te Spaubeek [Li],  
   Volgens het Bevolkingsregister van 1880. 
    
   Dit uitreksel is in een aantal punten interessant. We lezen: 
   - haar moeder Maria Sibilla Meens woornt bij hun in tot aan haar dood. 
   - haar broer Jan Christiaan keert op 10 oktober 1882 terug uit Ambij en blijft daar tot 29 januari 1883 wonen, waarna hij naar hof te Lorsbeck bij Jülich Preußen vertrekt. 
   - haar neef Joannes Theodorus Muijlkens woont er. 
   - de familie Pieter Hubertus Swelsen woont bij hun in.,  
   Woonden Heijenrath 95 Slenaken [Li] tussen vrijdag 10 november 1893 en zaterdag 4 mei 1895 ,  
   Zij woonden als oom en tante bij hun nicht Maria Magdalena Muilkens (dochter van Peter Joseph Muijlkens en Maria Elisabeth Hubertina Wouters) welke gehuwd is met Jan Mathijs Linckens (uit Schin op Geul). 
   Als beroep geven zij op: "zonder". [ww: Zijn zij gaan rentenieren met de erfenis na de dood van Maria Sibilla Meens de moeder van Maria Agnes Wouters?],  
   woonden Limmel Meerssen [Li] tussen zaterdag 4 mei 1895 en donderdag 8 april 1897  Bij beroep staat géén vermelding. [ww: rentenieren?],  
   woonden Bergstraat 9A Amby [Li] tussen donderdag 8 april 1897 en donderdag 1 maart 1900  Bij beroep staat géén vermelding. [ww: rentenieren?],  
    
   woonden Dorpstraat Spaubeek [Li] na donderdag 1 maart 1900,  
   In BVR vanaf 1880: In maart 1900 keren Joannes Wilhelmus A Campo x Maria Agnes Wouters terug uit Ambij naar Spaubeek. Zij vestigen als hoofd zich in het huis aan de Dorpstraat nr 74 van Joannes Quax (geb in 1834) x Maria Christiaan A Campo (geb in 1842). Zij is een oudere zuster van Joannes Wilhelmus. 
   [ter referentie: op Dorpstraat 72 woont Michiel Hubertus Luijten x Maria Sibilla Hubertina Moonen; op Dorpstraat 73 woont Joannes Jozef Ritterbeeks (geb 1838) x Maria Barbara Op de Camp (geb in 1842) en aan de andere zijde: 
   op Dorpstraat 75 woont: Andries Hubert Otermans (geb in 1850) x Maria Elisabeth Paes (geb in 1864); op Dorpstraat 76 woont Pieter Soons, gevolgd door Hubert Willem Crombags x Maria Cornelia Bougie
   Later komt hun neef Wilhelm Wouters (zoon van Jan Christiaan Wouters en Gertrud Schroeder) bij hun inwonen. 
   met Maria Agnes, genoemd naar de overgrootmoeder aan moederszijde (vier geslachten) [Maria Agnes Diederen] Wouters, dr. van Andries (Joannes Andreas) Wouters (landbouwer) en Maria Sibilla Meens (huishoudster),  
   geb. op dinsdag 17 september 1844 om 02:00 uur vm te Spaubeek [Li] (getuigen: Jan Jacob (Joannes Jacobus) Schutjens koster, Gaspar Vroeme (schepen, 44jr)),  
   woonde als dienstmeid in Maastricht [Li] tussen maandag 10 augustus 1868 en vrijdag 5 juli 1872 ,  
   ovl. (70 jaar oud) op donderdag 18 februari 1915 om 16:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1915/5 (getuigen: haar neef Jan Peter (Joannes Pieter) Quax (44 jaar, landbouwer, Spaubeek, neef) en haar neef Joannes Martinus Wouters (60 jaar, landbouwer, Spaubeek, neef)). Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Generatie II

IIa.  Joannes Leonardus A Campo, zn. van Jan Nicolaas A Campo (I) en Maria Catharina Vroemen
 geb. op vrijdag 18 januari 1833 om half zeven 's morgen in het huis van zijn ouders te Spaubeek [Li] - akte 3 [BS: naam moeder: Joanna Catharina Vroemen], 
 ovl. (66 jaar oud) op zondag 13 augustus 1899 te Geleen [Li], 
 tr. (resp. 31 en 33 jaar oud) op zaterdag 28 mei 1864 te Geleen [Li] 
 met Maria Sophia Willems, dr. van Jan Rogeer Willems en Maria Cornelia Baggen
 geb. op vrijdag 28 januari 1831 te Geleen [Li], 
 ovl. (81 jaar oud) op donderdag 31 oktober 1912 aldaar. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Maria Cecilia ,  
   geb. op vrijdag 2 juni 1865 te Geleen [Li],  
   ovl. (76 jaar oud) op donderdag 12 maart 1942 opm. ongehuwd aldaar. 
  2.  Philomena Catharina ,  
   geb. op dinsdag 11 september 1866 te Geleen [Li],  
   ovl. (35 jaar oud) op zondag 18 mei 1902 opm. ongehuwd aldaar. 
  3.  Caspar ,  
   geb. op zaterdag 14 maart 1868 te Geleen [Li],  
   ovl. (63 jaar oud) op donderdag 27 augustus 1931 opm. ongehuwd aldaar. 
  4.  Petrus Marcellinus ,  
   geb. op zondag 3 september 1871 te Geleen [Li],  
   ovl. (17 jaar oud) op zaterdag 3 augustus 1889 opm. ongehuwd aldaar. 
  5.  Maria Johanna ,  
   geb. op maandag 28 december 1874 te Geleen [Li],  
   ovl. (50 jaar oud) op maandag 26 januari 1925 opm. ongehuwd aldaar ook aangegeven in: Gulpen. 
  6.  Martha Christina ,  
   geb. op zaterdag 15 april 1876 te Geleen [Li],  
   ovl. (72 jaar oud) op zondag 6 maart 1949 (Martha C. à Campo) te Sittard [Li]. 

IIb.  Maria Josepha A Campo, dr. van Jan Nicolaas A Campo (I) en Maria Catharina Vroemen
 geb. op dinsdag 26 augustus 1834 om vier uur in de voormiddag in het huis van haar ouders te Spaubeek [Li] - akte 31, 
 ovl. (70 jaar oud) op donderdag 15 juni 1905 om 13:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1905/7 (getuigen: haar echtgenoot Pieter Mathijs Moonen (zie IIb), (71 jaar, landbouwer, Spaubeek, echtgenoot) en Jan Adam (Joannes Adamus) Welzen, (60 jaar, veldwachter, Spaubeek, bekende)), 
 tr. (resp. 32 en 33 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 31 oktober 1866 te Spaubeek [Li] 
 met Pieter Mathijs Moonen, zn. van Louis (Ludovicus) Moonen (tapper, landbouwer) en Maria Margaretha Quaedvlieg
 geb. op maandag 12 augustus 1833 te Nuth [Li], 
 overlijdensgetuige van zijn echtgenote Maria Josepha A Campo (IIb) op donderdag 15 juni 1905, 
 ovl. (79 jaar oud) op woensdag 21 mei 1913 om 18:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1913/11 (getuigen: zijn achterneef Michiel (Joannes Michael Hubertus) Moonen, (35 jaar, landbouwer, Spaubeek, verwant) en Theodoor (Jan Theodoor) Hamers, (35 jaar, landbouwer, Spaubeek, kennis)). 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Joannes Nicolaas ,  
   geb. op maandag 23 november 1868 te Spaubeek [Li],  
   dienstknecht,  
   ovl. (49 jaar oud) op dinsdag 12 november 1918 om 21:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1918/14 (getuigen: zijn achterneef Mathieu (Joannes Mathijs Hubertus) Moonen, (38 jaar, landbouwer, Spaubeek) en Leonard (Petrus Leonardus) Mevis, (61 jaar, landbouwer, Spaubeek)). 
  2.  Philomina ,  
   geb. op donderdag 2 september 1875 te Spaubeek [Li],  
   huishoudster,  
   ovl. (71 jaar oud) op zondag 20 oktober 1946 te Meerssen [Li],  
   otr. op zaterdag 8 februari 1919 te Spaubeek [Li],  
   tr. (resp. 43 en 45 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 26 februari 1919 te Spaubeek [Li] - akte 1919/2 (getuigen: Jan Hubert (Joannes Hubertus) Vrancken, (67 jaar, herbergier, Spaubeek) en Sjang (Joannes) Welzen, (36 jaar, veldwachter, Spaubeek))  
   met Gerardus Leopoldus Hamers, zn. van Jan gerard Hamers en Catharina Elisabeth Beugels,  
   geb. op vrijdag 7 november 1873 te Munstergeleen [Li],  
   landbouwer,  
   ovl. (69 jaar oud) op dinsdag 1 december 1942 om 15:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1942/15 (getuige: Hendrik Joseph Hamers (30 jaar, smid, Munstergeleen)). Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IIc.  Anna Maria A Campo (Acampo), dr. van Jan Nicolaas A Campo (I) en Maria Catharina Vroemen
 geb. op dinsdag 8 september 1835 om tien uur in de voormiddag in de woning van haar ouders te Spaubeek [Li] - akte 39, 
 winkelierster, 
 ovl. (65 jaar oud) op donderdag 15 augustus 1901 om 21:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1901/10 (getuigen: haar echtgenoot Jan (Joannes) Bouwens (zie IIc), (53 jaar, winkelier, Spaubeek, echtgenoot) en Jan Adam (Joannes Adamus) Welzen, (55 jaar, veldwachter, Spaubeek, bekende)), 
 tr. (resp. 25 en 28 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op donderdag 11 april 1861 te Spaubeek [Li] 
 met Jean Andreas (Joannes Andreas) Kusters (Custers), zn. van Herman (Joannes Hermanus) Custers (schoenmaker, landbouwer) en Anna Elisabeth Allers
 geb. op vrijdag 24 augustus 1832 om twee uur in de morgen in hun huis te Spaubeek [Li] - akte 23, 
 landbouwer, 
 ovl. (36 jaar oud) op vrijdag 26 februari 1869 te Spaubeek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Philomina Custers,  
   geb. op dinsdag 6 mei 1862 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (29 jaar oud) op dinsdag 16 februari 1892 aldaar, volgt IIIa
  2.  Joannes Nicolaus Custers (Kusters),  
   geb. op zaterdag 24 oktober 1863 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (1 jaar oud) op zaterdag 25 februari 1865 te Spaubeek [Li]. 
  3.  Pieter Frans (Pieter Francis) ,  
   geb. op dinsdag 28 november 1865 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (79 jaar oud) op woensdag 30 mei 1945 aldaar, volgt IIIb
  4.  Maria Hubertina ,  
   geb. op zondag 10 november 1867 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (9 maanden oud) op zondag 30 augustus 1868 aldaar. 


  Anna Maria A Campo
 tr. (resp. 39 en 25 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op woensdag 25 november 1874 te Spaubeek [Li] 
 met Jan (Joannes) Bouwens, zn. van Hendrik (Jan Hendrik) Bouwels (werkman, landbouwer) en Maria Catharina Crombags (werkster (kan niet schrijven)), 
 geb. op zondag 18 februari 1849 te Schinnen [Li], 
 winkelier, tuinier, 
 overlijdensgetuige van zijn schoonzuster Maria Mechtildis Bougie op zondag 10 maart 1895, 
 overlijdensgetuige van zijn echtgenote Anna Maria A Campo (IIc) op vrijdag 16 augustus 1901, 
 geboortegetuige van Nn Kusters op maandag 13 juli 1908, 
 overlijdensgetuige van Maria Elisabeth Bovens op vrijdag 6 mei 1910, 
 ovl. (70 jaar oud) op donderdag 24 april 1919 te Voerendaal [Li]. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Hendricus Lodewijk ,  
   geb. op zondag 18 februari 1877 te Spaubeek [Li]. 
  Jan (Joannes) Bouwens, zn. van Hendrik (Jan Hendrik) Bouwels (werkman, landbouwer) en Maria Catharina Crombags (werkster (kan niet schrijven)), 
 tr. (resp. 56 en ongeveer 51 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op donderdag 9 november 1905 te Voerendaal [Li] 
 met Anna Maria Weijers, dr. van Jan Jozef Weijers en Catharina Kahl, 
 geb. in 1854 te Oedekoven [Nw, Duitsland] Bij huwelijk 51 jaar. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IId.  Gaspar (Caspar) A Campo, zn. van Jan Nicolaas A Campo (I) en Maria Catharina Vroemen
 geb. op zaterdag 15 juli 1837 om negen uur 's avonds [in de namiddag] te Spaubeek [Li] - akte 24, 
 tapper later (vanaf kind 4) landbouwer, 
 overlijdensgetuige van zijn echtgenote Maria Sebilla Antonetta Wouters (zie IId) op zaterdag 23 juli 1892, 
 ovl. (72 jaar oud) op zondag 20 februari 1910 om 08:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1910/2 (getuigen: zijn zwager Joannes Martinus Wouters, (55 jaar, landbouwer, Spaubeek, zwager) en Andries (Joannes Andreas) Stassen, (52 jaar, landbouwer, Spaubeek, kennis)), 
 begr. ,  
 tr. (resp. 43 en 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 30 april 1881 te Spaubeek [Li] 
 met Maria Sebilla Antonetta Wouters, dr. van Pieter Martinus (Petrus Martinus) Wouters (gemeente raadslid, landbouwer) en Maria Anna Catharina Heijnen (huishoudster; landbouwster), 
 geb. op maandag 4 april 1859 te Spaubeek [Li], 
 huishoudster, 
 ovl. (33 jaar oud) op zaterdag 23 juli 1892 om 09:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1892/7 (getuigen: haar echtgenoot Gaspar A Campo (IId), (55 jaar, landbouwer, Spaubeek, echtgenoot) en Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens, (51 jaar, koster, Spaubeek, bekende)). 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Leonardus Martinus ,  
   geb. op zondag 12 februari 1882 aangifte 13-02-1882 te Spaubeek [Li]. 
  2.  Josephina (Maria Josephina) ,  
   geb. op vrijdag 30 november 1883 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (87 jaar oud) op vrijdag 4 december 1970 te Nuth [Li], volgt IIIc
  3.  Jan (Joannes) ,  
   geb. op vrijdag 21 januari 1887 aangifte 22-01-1887 te Spaubeek [Li],  
   landbouwer,  
   ovl. (79 jaar oud) op vrijdag 2 december 1966 te Beek [Li] - akte 43,  
   tr. (resp. 38 en 29 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 24 januari 1925 te Beek [Li]  
   met Maria Anna Dols, dr. van Jan Willem Dols (landbouwer) en Maria Sophia Lemmens, dr. van Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Dols (landbouwer) en Maria Sophia Lemmens (landbouwster),  
   geb. op woensdag 28 augustus 1895 te Beek [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Maria Christiana ,  
   geb. op zondag 7 april 1889 aangifte: 08-04-1889 te Spaubeek [Li]. 
  5.  Frans (Fransiscus) ,  
   geb. op dinsdag 5 mei 1891 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (69 jaar oud) op vrijdag 7 oktober 1960 te Houthem [Li] - akte 59,  
   tr. (resp. 32 en ongeveer 20 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 24 mei 1923 (bron: www.archieven.nl) te Heerlen [Li] (getuige: Henri Lenoire, Jacobus Hueber)  
   met Maria Jozefina Meijs, dr. van Pieter Jozef Meijs (handelaar) en Margaretha Albert,  
   geb. in 1902 te Heerlen [Li] Bij huwelijk 21 jaar oud. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 

IIe.  Maria Christina A Campo, dr. van Jan Nicolaas A Campo (I) en Maria Catharina Vroemen
 geb. op zaterdag 9 juli 1842 om elf uur 's avonds te Spaubeek [Li] - akte 17, 
 winkelierster, 
 ovl. (68 jaar oud) op dinsdag 28 februari 1911 om 02:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1911/3 (getuigen: haar zoon Jan Peter (Joannes Pieter) Quax, (40 jaar, landbouwer, Spaubeek, zoon) en haar schoonzoon Gerardus Jacobus Erkens, (37 jaar, landbouwer, Spaubeek, schoonzoon)), 
 tr. (resp. 27 en 35 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 19 november 1869 te Spaubeek [Li] - akte 9 
 met Joannes Quax, zn. van Joannes Pietrus (Joannes Petrus) Quax (werkknecht, werkman) en Anna Maria Vrouwenraets (dienstmeid), 
 geb. op maandag 19 mei 1834 om elf uur 's avonds in het huis van zijn ouders te Hegge [Li] - Spaubeek akte 18, 
 geboortegetuige van zijn dochter Nn Quax op zaterdag 5 januari 1889, 
 ovl. (68 jaar oud) op zondag 5 oktober 1902 om 08:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1902/9 (getuigen: zijn zoon Jan Peter (Joannes Pieter) Quax, (31 jaar, landbouwer, Spaubeek, zoon) en Jan Adam (Joannes Adamus) Welzen, (57 jaar, veldwachter, Spaubeek, kennis)). 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Jan Peter (Joannes Pieter, Jan Pieter) ,  
   geb. op zaterdag 22 oktober 1870 te Spaubeek [Li] - akte 13,  
   landbouwer, lid van het R.K. kerkbestuur,  
   overlijdensgetuige van zijn vader Joannes Quax (zie IIe) op zondag 5 oktober 1902,  
   overlijdensgetuige van zijn oom Jan Mathijs (Joannes Mathijs) A Campo op donderdag 10 december 1903,  
   overlijdensgetuige van zijn moeder Maria Christina A Campo (IIe) op woensdag 1 maart 1911,  
   overlijdensgetuige van Pieter Mathijs Paes op vrijdag 19 februari 1915,  
   overlijdensgetuige van zijn aangetrouwde tante Maria Agnes Wouters op vrijdag 19 februari 1915,  
   overlijdensgetuige van pastoor Hubertus Noël Brune op dinsdag 10 december 1918,  
   overlijdensgetuige van zijn zus Maria Johanna Quax op zaterdag 1 maart 1924,  
   ovl. (63 jaar oud) op maandag 29 januari 1934 om 10:30 uur. Ongehuwd te Heerlen [Li] & Spaubeek - akte 1934/2 ,  
   begr. op zaterdag 3 februari 1934 om 10:00 uur in de H. Laurentius kerk te Spaubeek [Li]. 
  2.  Hubertina Elisabeth ,  
   geb. op vrijdag 7 februari 1873 te Spaubeek [Li] - akte 2,  
   ovl. (53 jaar oud) op woensdag 28 april 1926 om 05:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1926/8 (getuigen: haar zwager Mathieu (Joannes Mathijs) Erkens (zie IIIa), (61 jaar, landbouwer, Spaubeek) en Pieter (Joannes Pieter) Stassen, (41 jaar, gemeente ontvanger, Spaubeek)),  
   otr. op zondag 11 november 1906 te Spaubeek [Li],  
   tr. (resp. 33 en 32 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 22 november 1906 te Spaubeek [Li] - akte 1906/6 (getuigen: haar achterneef Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens, (65 jaar, koster, Spaubeek, kennis), Jan Adam (Joannes Adamus) Welzen, (61 jaar, veldwachter, Spaubeek, kennis), Pieter Hubertus Aelmans, (27 jaar, landbouwer. Spaubeek, kennis) en Jan Hendrik (Joannes Henricus) Vroemen, (60 jaar, hoofd der school, Spaubeek, kennis))  
   met Gerardus Jacobus (Jacobus Gerardus) Erkens, zn. van Joannes Erkens en Maria Sibilla Henssen,  
   geb. op zondag 11 januari 1874 te Spaubeek [Li],  
   landbouwer,  
   huwelijksgetuige van Piet (Pieter Hubert) Buskens (zie IVe) en zijn nicht Maria (Maria Catharina) Erkens op vrijdag 26 januari 1940 te Spaubeek [Li],  
   overlijdensgetuige van zijn schoonmoeder Maria Christina A Campo (IIe) op woensdag 1 maart 1911. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  3.  Josephina (Maria Josephina) ,  
   geb. op vrijdag 10 juli 1874 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (61 jaar oud) op vrijdag 13 december 1935 te Heerlen [Li], volgt IIId
  4.  Hubertina (Maria Hubertina) ,  
   geb. op zondag 8 oktober 1876 te Spaubeek [Li] - akte 14,  
   winkelierster,  
    
   heeft winkel op de Dorpsstraat te Spaubeek [Li],  
    
   Warenhuis Gezusters Quax en links op de foto het postkantoor. 
   Ovl. (65 jaar oud) op donderdag 11 december 1941 om 19:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1941/17 (getuige: haar neef Jan (Joannes Hubertus) Erkens, (26 jaar, landbouwer, Spaubeek)). 
  5.  Maria (Anna Maria) ,  
   geb. op maandag 23 september 1878 te Spaubeek [Li] - akte 17,  
   ovl. (75 jaar oud) op zaterdag 7 augustus 1954 om 18:00 uur te Spaubeek [Li] (getuige: haar neef Jan (Joannes Hubertus) Erkens, (40 jaar, landbouwer, Spaubeek)). 
  6.  Maria Johanna ,  
   geb. op dinsdag 8 juni 1880 te Spaubeek [Li] - akte 14,  
   ovl. (43 jaar oud) op vrijdag 29 februari 1924 om 01:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1924/7 (getuigen: haar broer Jan Peter (Joannes Pieter) Quax, (53 jaar, landbouwer, Spaubeek) en Jan Mathijs (Joannes Mathijs Hubertus) Erkens, (58 jaar, landbouwer, Spaubeek)). 
  7.  Pieter Hubert (Pieter Hubertus) ,  
   geb. op zondag 13 mei 1883 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (52 jaar oud) op dinsdag 18 februari 1936 te Brunssum [Li], volgt IIIe
  8.  Philomina (Maria Philomina) ,  
   geb. op maandag 25 mei 1885 te Spaubeek [Li] - akte 16,  
   ovl. (61 jaar oud) op vrijdag 31 mei 1946 om 02:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1946/9 (getuige: Piet (Pieter Hubert) Buskens (zie IVe), (36 jaar, landbouwer, Spaubeek)). 
  9.  Nn ,  
   geb. op zaterdag 5 januari 1889 om 15:00 uur (vrouwelijk geslacht) te Spaubeek [Li] - ovl.akte 1889/1 (getuigen: haar vader Joannes Quax (zie IIe), (44 jaar, landbouwer, Spaubeek, vader) en haar achterneef Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens, (47 jaar, koster, Spaubeek, bekende)) (doodgeb.). 

Generatie III

IIIa.  Philomina Custers (Kusters), dr. van Jean Andreas (Joannes Andreas) Kusters en Anna Maria A Campo (IIc), 
 geb. op dinsdag 6 mei 1862 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (29 jaar oud) op dinsdag 16 februari 1892 om 05:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1892/2 (getuigen: haar echtgenoot Mathieu (Joannes Mathijs) Erkens (zie IIIa), (27 jaar, landbouwer, Spaubeek, echtgenoot) en haar achterneef Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens, (51 jaar, koster, Spaubeek, bekende)), 
 otr. op zondag 2 juni 1889 te Spaubeek [Li], 
 tr. (resp. 27 en 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 14 juni 1889 te Sauwerd [Gr] - akte 1889/3 (getuigen: haar achterneef Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens, (48 jaar, koster, Spaubeek, kennis), Jan Hendrik (Joannes Henricus) Vroemen, (42 jaar, hoofd der school, Spaubeek, kennis), zijn oom Jan Mathijs (Joannes Mathias) Erkens, (65 jaar, landbouwer, Spaubeek, kennis) en Jan Andreas (Joannes Andreas) Meeks, (60 jaar, landbouwer, Spaubeek, kennis)) 
 met Mathieu (Joannes Mathijs, Joannes Mathijs Hubertus, Jan Mathijs) Erkens , zn. van Joannes Erkens en Maria Sibilla Henssen
 geb. op zondag 2 april 1865 te Spaubeek [Li], 
 landbouwer, 
 huwelijksgetuige van Huub (Jan Hubert) Limpens en Bertha (Maria Hubertina Bertha) Boesten op vrijdag 19 november 1937 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Joep (Joseph) Paulissen en An (Anna Maria) Bouwens op vrijdag 19 november 1937 te Spaubeek [Li], 
 overlijdensgetuige van zijn schoonzuster Hubertina Elisabeth Quax op woensdag 28 april 1926, 
 overlijdensgetuige van zijn echtgenote Philomina Custers (IIIa) op dinsdag 16 februari 1892, 
 overlijdensgetuige van zijn zoon Julius Antonus Erkens op zondag 8 mei 1892, 
 overlijdensgetuige van zijn moeder Maria Sibilla Henssen op maandag 17 mei 1909, 
 overlijdensgetuige van zijn broer Auguste (Joannes Michel Augustinus) Erkens op zaterdag 6 januari 1940, 
 ovl. (90 jaar oud) op woensdag 29 februari 1956 te Geleen [Li]  
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1. pater Sjang (Joannes Hubertus) ,  
   geb. op woensdag 2 april 1890 te Spaubeek [Li],  
   Montfortaan. Priesterwijding 29-05-1920 in Den Bosch,  
    
   Familiefoto bij gelegenheid van het priesterfeest van pater Sjang Erkens te Spaubeek [Li],  
    
   Ovl. (77 jaar oud) op donderdag 12 oktober 1967 na een zware operatie te Maastricht [Li],  
   begr. op het kloosterkerkhof te Meerssen [Li]. 
  2.  Julius Antonus ,  
   geb. op zondag 12 april 1891 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (1 jaar oud) op zondag 8 mei 1892 om 10:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1892/5 (getuigen: zijn vader Mathieu (Joannes Mathijs) Erkens (zie IIIa), (28 jaar, landbouwer, Spaubeek, vader) en Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens, (51 jaar, koster, Spaubeek, bekende)). IIIb.  Pieter Frans (Pieter Francis, Peter Frans) Kusters, zn. van Jean Andreas (Joannes Andreas) Kusters en Anna Maria A Campo (IIc), 
 geb. op dinsdag 28 november 1865 te Spaubeek [Li], 
 landbouwer, 
 overlijdensgetuige van zijn dochter Anna Maria Regina Kusters op dinsdag 15 juli 1890, 
 geboortegetuige van zijn dochter Nn Kusters op maandag 11 december 1893, 
 overlijdensgetuige van zijn achterneef Hendrik Hubert (Joannes Hendricus Hubertus) Moonen op maandag 29 mei 1916, 
 ovl. (79 jaar oud) op woensdag 30 mei 1945 om 04:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1945/11 (getuige: zijn zoon Thé (Theodorus Petrus Hubertus) Kusters (IVa), (48 jaar, assistent directeur zuivelfabriek, Spaubeek)), 
 tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) op vrijdag 19 oktober 1888 te Beek [Li], 
 kerk.huw. op dinsdag 23 oktober 1888 aldaar (getuige: Voncken, Alexander Lemmens) 
 met Theresia (Maria Theresia) Nijsten, dr. van Jan Gerard (Joannes Gerardus) Nijsten (landbouwer) en Maria Gertrudis Hautvast (landbouwster), 
 geb. op zondag 9 april 1865 te Beek [Li], 
 landbouwster, huishoudster, 
 ovl. (66 jaar oud) op zaterdag 9 mei 1931 om 17:00 uur te Spaubeek [Li] (getuigen: haar zoon Joannes Gerardus Kusters, (41 jaar, schilder, 's Gravenhage) en Sjang (Joannes) Welzen, (48 jaar, gemeente veldwachter, Spaubeek)). 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Joannes Gerardus ,  
   geb. op vrijdag 18 oktober 1889 te Spaubeek [Li],  
   schilder,  
   overlijdensgetuige van zijn moeder Theresia (Maria Theresia) Nijsten (zie IIIb) op maandag 11 mei 1931. 
  2.  Anna Maria Regina ,  
   geb. op vrijdag 18 oktober 1889 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (8 maanden oud) op maandag 14 juli 1890 om 15:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1890/11 (getuigen: haar vader Pieter Frans (Pieter Francis) Kusters (IIIb), (25 jaar, landbouwer, Spaubeek vader) en Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens, (49 jaar, koster, Spaubeek bekende)). 
  3.  Joanna Philomina ,  
   geb. op donderdag 1 januari 1891 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (5 jaar oud) op woensdag 24 juni 1896 te Beek [Li] & Spaubeek - akte 1896/4. 
  4.  Jan Hubert ,  
   geb. op zaterdag 7 mei 1892 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (70 jaar oud) op dinsdag 11 december 1962 te Meerssen [Li] - akte 41,  
   tr. (resp. 28 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 27 november 1920 te Meerssen [Li] - akte 49  
   met Maria Josephina Boutsen, dr. van Mathijs Boutsen en Maria Catharina op den Akker,  
   geb. op zaterdag 27 januari 1894 te Meerssen [Li] - akte 11,  
   ovl. (71 jaar oud) op zondag 7 maart 1965 aldaar - akte 8. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  5.  Nn ,  
   geb. op zondag 10 december 1893 om 15:00 uur (vrouwelijk geslacht) te Spaubeek [Li] - ovl.akte 1893/12 (getuigen: haar vader Pieter Frans (Pieter Francis) Kusters (IIIb), (28 jaar, landbouwer, Spaubeek, vader) en Jan Mathijs (Joannes Mathijs) Moonen, (56 jaar, landbouwer, Spaubeek, bekende)) (doodgeb.). 
  6.  Thé (Theodorus Petrus Hubertus) ,  
   geb. op donderdag 11 februari 1897 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (72 jaar oud) op maandag 3 november 1969 te Geleen [Li], volgt IVa
  7.  Maria Hubertina ,  
   geb. op donderdag 23 november 1899 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (66 jaar oud) op dinsdag 23 november 1965 te Sittard [Li], volgt IVb
  8.  Anna Maria Elisabeth ,  
   geb. op vrijdag 28 augustus 1903 te Spaubeek [Li], volgt IVcIIIc.  Josephina (Maria Josephina) A Campo, dr. van Gaspar A Campo (IId) en Maria Sebilla Antonetta Wouters
 geb. op vrijdag 30 november 1883 te Spaubeek [Li], 
 landbouwster, 
 ovl. (87 jaar oud) op vrijdag 4 december 1970 te Nuth [Li] - akte 21, 
 otr. op zondag 5 mei 1912 te Spaubeek [Li] & Nuth, 
 tr. (resp. 28 en 36 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 15 mei 1912 te Spaubeek [Li] - akte 1912/2 (getuigen: Michiel (Joannes Michael Hubertus) Moonen, (34 jaar, landbouwer, Spaubeek, kennis), Willem (Wilhelm Hubertus) Moonen, (33 jaar, landbouwer, Spaubeek, kennis), Jan Hubert (Joannes Hubertus) Vrancken, (60 jaar, herbergier, Spaubeek, kennis) en Jan (Joannes Hubertus) Cremers, (27 jaar, mijnwerker, Spaubeek, kennis)) 
 met Pieter Joseph Hubert Meex, zn. van Pieter Dominicus Meex (landbouwer) en Maria Helena Hubertina Maassen (landbouwster), 
 geb. op vrijdag 23 juli 1875 te Nuth [Li] - akte 24, 
 landbouwer, 
 ovl. (58 jaar oud) op donderdag 14 september 1933 te Nuth [Li] - akte 27. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Maria ,  
   geb. in oktober 1922 te Nuth [Li],  
   ovl. (5 maanden oud) op dinsdag 13 maart 1923 aldaar [BS: 5 maanden]. 

IIId.  Josephina (Maria Josephina, Maria Jozefina) Quax, dr. van Joannes Quax en Maria Christina A Campo (IIe), 
 geb. op vrijdag 10 juli 1874 te Spaubeek [Li] - akte 16 [opgegeven naam: Maria Christina], 
 ovl. (61 jaar oud) op vrijdag 13 december 1935 om 20:00 uur te Heerlen [Li] & Spaubeek - akte 1935/15 ,  
 otr. op zondag 2 oktober 1910 te Spaubeek [Li], 
 tr. (resp. 36 en 43 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 19 oktober 1910 te Spaubeek [Li] - akte 1910/5 (getuigen: Leonard (Petrus Leonardus) Mevis, (53 jaar, landbouwer, Spaubeek, kenniss), Jan Hubert (Joannes Hubertus) Vrancken, (58 jaar, herbergier, Spaubeek, kennis), Pieter Hubertus Aelmans, (31 jaar, landbouwer, Spaubeek, kennis) en Jan Adam (Joannes Adamus) Welzen, (66 jaar, veldwachter, Spaubeek, kennis)) 
 met Jan (Joannes Pieter Hubertus, Victor (Ovl.Adv.)) Erkens, zn. van Joannes Erkens en Maria Sibilla Henssen
 geb. op donderdag 12 september 1867 te Spaubeek [Li], 
 landbouwer, 
 ovl. (87 jaar oud) op donderdag 23 juni 1955 om 04:00 uur te Spaubeek [Li] (getuige: zijn zoon Jan (Joannes Hubertus) Erkens, (40 jaar, landbouwer, Spaubeek)), 
 begr. op zaterdag 25 juni 1955 om 10:00 uur te Spaubeek [Li] H. Laurentius. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Christien (Maria Christina) ,  
   geb. op donderdag 27 juli 1911 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (96 jaar oud) op dinsdag 22 juli 2008 te Elsloo [Li], volgt IVd
  2.  Maria (Maria Catharina) ,  
   geb. op maandag 28 april 1913 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (82 jaar oud) op woensdag 16 augustus 1995 te Geleen [Li], volgt IVe
  3.  Jan (Joannes Hubertus, Johannes Hubertus, Jan Hubertus) ,  
   geb. op zondag 20 december 1914 te Spaubeek [Li],  
   landbouwer,  
   overlijdensgetuige van zijn vader Jan (Joannes Pieter Hubertus) Erkens (zie IIId) op donderdag 23 juni 1955,  
   overlijdensgetuige van zijn tante Maria (Anna Maria) Quax op zaterdag 7 augustus 1954,  
   overlijdensgetuige van zijn tante Hubertina (Maria Hubertina) Quax op zaterdag 13 december 1941,  
   woont op Dorpstraat 93 op donderdag 15 januari 1981 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (66 jaar oud) op donderdag 15 januari 1981 te Spaubeek [Li],  
   begr. op dinsdag 20 januari 1981 om 11:00 uur aldaar St. Laurentius. 
  4.  Tina (Maria Hubertina) ,  
   geb. op zondag 2 juli 1916 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (75 jaar oud) op zaterdag 15 februari 1992 te Geleen [Li], volgt IVfIIIe.  Pieter Hubert (Pieter Hubertus) Quax, zn. van Joannes Quax en Maria Christina A Campo (IIe), 
 geb. op zondag 13 mei 1883 te Spaubeek [Li] - akte 15, 
 ovl. (52 jaar oud) op dinsdag 18 februari 1936 te Brunssum [Li], 
 tr. (resp. 36 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 21 januari 1920 te Spaubeek [Li] 
 met Carolina Maria Spronk, dr. van Johannes Florus Spronk en Anna Carolina Luijten
 geb. op woensdag 8 maart 1893 te Besoyen [Nb], 
 ovl. (86 jaar oud) op woensdag 21 maart 1979 (Carolina Maria Spronk gehuwd met Pieter Hubert Quax) te Geleen [Li]. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Jo (Johannes Jozefus) ,  
   geb. op maandag 22 oktober 1923 te Heerlen [Li],  
   ovl. (81 jaar oud) op woensdag 1 december 2004 te Geleen [Li], volgt IVg
  2.  Mia (Maria Jacoba) ,  
   geb. op maandag 1 juni 1925 te Heerlen [Li],  
   kantoorbediende,  
   ovl. (75 jaar oud) op maandag 9 april 2001 (bron: www.bidprentjesbank.nl) te Geleen [Li]. 
  3.  Hubertina Johanna ,  
   geb. op dinsdag 14 september 1926 te Heerlen [Li],  
   winkelbediende,  
   ovl. (72 jaar oud) op zondag 29 november 1998 te Geleen [Li]. 
  4.  Afgeschermd
  5.  Afgeschermd
  6.  Miny (Maria Philomena) ,  
   geb. op donderdag 1 maart 1934 vermoedelijk te Heerlen [Li],  
   ovl. (59 jaar oud) op zaterdag 6 maart 1993 (bron: www.bidprentjesbank.nl) te Sittard [Li],  
   tr.  
   met Sef (Josephus G.) Pelzers,  
   geb. op zondag 29 september 1929 te Beek [Li],  
   ovl. (67 jaar oud) op vrijdag 26 september 1997 (bron: www.bidprentjesbank.nl)
ook gehuwd geweeest met K. Poth te Sittard [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Afgeschermd

Generatie IV

IVa.  Thé (Theodorus Petrus Hubertus, Tee) Kusters , zn. van Pieter Frans (Pieter Francis) Kusters (IIIb) en Theresia (Maria Theresia) Nijsten
 geb. op donderdag 11 februari 1897 te Spaubeek [Li], 
 assistent-directeur en directeur zuivelfabriek, verkiezingslijst gemeenteraadslid, café-vergunning, 
 huwelijksgetuige van Mathias Hubertus Wachelder en May (Maria Gertrudis) Heijnen op woensdag 11 januari 1928 te Spaubeek [Li], 
 overlijdensgetuige van zijn vader Pieter Frans (Pieter Francis) Kusters (IIIb) op woensdag 30 mei 1945, 
 overlijdensgetuige van zijn zoon Frans (Franciscus Theodorus Marie) Kusters op woensdag 4 december 1940, 
 woont in 1946 te Spaubeek [Li] Dorpstraat 25, 
 ovl. (72 jaar oud) op maandag 3 november 1969 in het ziekenhuis (leukemie) te Geleen [Li] St. Barbara, 
 begr. op donderdag 6 november 1969 om 10:00 uur in de St. Laurentius kerk te Spaubeek [Li] ,  
 otr. op dinsdag 18 augustus 1936 te Spaubeek [Li], 
 tr. (resp. 39 en 24 jaar oud) op woensdag 26 augustus 1936 te Spaubeek [Li] (getuige: Pieter Hubert Adolf Houben (22 jaar, volontair ter secretarie, Wittem); Pierre Kusters (28 jaar, ambtenaar ter secretarie, Meerssen)), 
  
 Melkfabriek Spaubeek, 
   
 Theo Kusters, Louis Boesten, Lei Kusters 
   
 Commentaar bij foto. Schrijver onbekend
 woont in wijk B (Dorpstraat) op nummer 25 op dinsdag 3 december 1940 te Spaubeek [Li] 03-11-1969: Dorpstraat 10, 
 woont Dorpstraat 41, 6176 AA op woensdag 3 juli 1996 te Spaubeek [Li] 
 met Marie (Maria Josephina) Vrancken , dr. van Jos (Pieter Joseph) Vrancken (mijnwerker, wethouder in Spaubeek 1918-1923, reserve verkiezingslijst gemeenteraadslid) en Anna (Maria Anna Hubertina) Bovens
 geb. op woensdag 11 oktober 1911 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (84 jaar oud) op woensdag 3 juli 1996 te Sittard [Li] ,  
 begr. op maandag 8 juli 1996 om 11:00 uur in de St. Laurentius kerk te Spaubeek [Li]
 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Frans (Franciscus Theodorus Marie) ,  
   geb. op zaterdag 5 juni 1937 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (3 jaar oud) op dinsdag 3 december 1940 om 18:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1940/13 (getuige: zijn vader Thé (Theodorus Petrus Hubertus) Kusters (IVa), (43 jaar, assistent-directeur zuivelfabriek, Spaubeek)),  
   begr. op vrijdag 6 december 1940 op het kinderkerkhof, op de feestdag van St. Nicolaas te Spaubeek [Li]  
  2.  Afgeschermd , volgt Va
  3.  Lucie ,  
   geb. in 1943 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 75 jaar oud) op zondag 4 november 2018 te Geleen [Li] [ovl.ber. 75 jaar],  
   gecr. op donderdag 8 november 2018 om 9:30 uur in het crematorium Nedermaas aldaar. 
  4.  Loet ,  
   geb. op donderdag 22 februari 1945 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (66 jaar oud) op woensdag 21 september 2011 aldaar, volgt Vb
  5.  AfgeschermdIVb.  Maria Hubertina Kusters, dr. van Pieter Frans (Pieter Francis) Kusters (IIIb) en Theresia (Maria Theresia) Nijsten
 geb. op donderdag 23 november 1899 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (66 jaar oud) op dinsdag 23 november 1965 te Sittard [Li] (Hospitaal), 
 begr. te Echt [Li], 
 tr. (resp. 22 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 30 december 1921 te Spaubeek [Li] (getuigen: Pierre (Pieter Willem) Wouters, (23 jaar, bierbottelaar, Beek) en Jan Hubert (Joannes Hubertus) Vrancken, (69 jaar, landbouwer, Spaubeek)) 
 met Joannes Adam (Jan Adam) Pietermans, zn. van Willem Pietermans (arbeider) en Maria Josephina Sibilla Welzen (wonende te Lixhe - België), 
 geb. op zaterdag 22 juni 1895 te Oud-Vroenhoven [Li], 
 telegrafist, stationassistent, 
 overlijdensgetuige van Jan Adam (Joannes Adamus) Welzen op vrijdag 22 mei 1925, 
 ovl. (87 jaar oud) op vrijdag 17 juni 1983 te Sittard [Li] (Hospitaal), 
 begr. te Echt [Li]. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Johannes Wilhelmus ,  
   geb. op vrijdag 24 november 1922 te Spaubeek [Li]. 

IVc.  Anna Maria Elisabeth Kusters, dr. van Pieter Frans (Pieter Francis) Kusters (IIIb) en Theresia (Maria Theresia) Nijsten
 geb. op vrijdag 28 augustus 1903 te Spaubeek [Li], 
 otr. op zaterdag 14 mei 1927 te Spaubeek [Li], 
 tr. (resp. 23 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 25 mei 1927 te Spaubeek [Li] (getuigen: Mathias Hubertus Wachelder, (28 jaar, spoorwegbeambte te Spaubeek) en Jan Mathijs (Joannes Mathijs) Meuleners, (46 jaar, mijnwerker te Spaubeek)) 
 met Antoon Gerard Gillade, zn. van Josephus Gillade en Anna Catharina Janssen, 
 geb. op dinsdag 14 mei 1901 te Hasselt [Lm, België], 
 mijnwerker. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd

IVd.  Christien (Maria Christina) Erkens , dr. van Jan (Joannes Pieter Hubertus) Erkens en Josephina (Maria Josephina) Quax (IIId), 
 geb. op donderdag 27 juli 1911 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (96 jaar oud) op dinsdag 22 juli 2008 te Elsloo [Li], 
 begr. te Spaubeek [Li] ,  
 tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 21 augustus 1935 te Spaubeek [Li] - akte 5 (getuige: Sjang (Joannes) Welzen, (53 jaar, veldwachter, Spaubeek)), 
 woont op Kupstraat 3 op zaterdag 22 augustus 1992 te Spaubeek [Li] 
 met Math (Joseph Hubert Mathieu) Janssen, zn. van Sjeng (Joannes Nicolaas) Janssen (landbouwer, wethouder in Spaubeek 1920-1923) en Maria Elisabeth Rouschop
 geb. op woensdag 6 september 1911 te Spaubeek [Li], 
 chauffeur, taxi ondernemer, controleur, kruidenierswinkel, 
 overlijdensgetuige van zijn vader Sjeng (Joannes Nicolaas) Janssen op zaterdag 24 december 1955, 
 overlijdensgetuige van zijn moeder Maria Elisabeth Rouschop op dinsdag 7 februari 1939, 
 ovl. (80 jaar oud) op zaterdag 22 augustus 1992 te Sittard [Li], 
 begr. op woensdag 26 augustus 1992 om 11:00 uur in de H. Laurentius kerk te Spaubeek [Li]  
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Afgeschermd , volgt Vc
  2.  Joke (Jan Jozef) ,  
   geb. op maandag 9 mei 1938 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (9 jaar oud) op maandag 24 november 1947 om 23:55 uur te Sittard [Li] - akte 267 & Spaubeek akte 1947/16,  
   begr. op vrijdag 28 november 1947 om 09:30 uur in de St. Laurentius kerk te Spaubeek [Li]  
  3.  Vic (Victor Johannes Mathieu) ,  
   geb. op vrijdag 9 juni 1939 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (56 jaar oud) op vrijdag 13 oktober 1995 aldaar, volgt Vd
  4.  Tiny (Petronella Hubertina) ,  
   geb. op donderdag 2 april 1942 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (65 jaar oud) op zaterdag 8 maart 2008 te Elsloo [Li], volgt Ve
  5.  Piet (Petrus Hubertus) ,  
   geb. op donderdag 24 augustus 1944 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (43 jaar oud) op zaterdag 12 maart 1988 te Hasselt [Lm, België], volgt Vf
  6.  Afgeschermd , volgt Vg
  7.  Afgeschermd , volgt VhIVe.  Maria (Maria Catharina) Erkens , dr. van Jan (Joannes Pieter Hubertus) Erkens en Josephina (Maria Josephina) Quax (IIId), 
 geb. op maandag 28 april 1913 te Spaubeek [Li], 
 landbouwster, 
 ovl. (82 jaar oud) op woensdag 16 augustus 1995 te Geleen [Li], 
 begr. te Spaubeek [Li] ,  
 tr. (resp. 26 en 30 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 26 januari 1940 te Spaubeek [Li] - akte 1940/1 (getuigen: haar oom Gerardus Jacobus Erkens, (66 jaar, landbouwer, Spaubeek) en Sjang (Jan Hubert) Luijten, (42 jaar, landbouwer, Spaubeek)), 
  
 woont op Dorpstraat 93 op vrijdag 22 april 1983 te Spaubeek [Li], 
   
 Links boerderij Vrouenraets en rechts eraan vast huize Buskens-Erkens. 
 (foto Annemarie Bovens) 
 met Piet (Pieter Hubert) Buskens, zn. van Pieter Hubert Buskens (landbouwer) en Maria Catharina Hubertina Clerx
 geb. op woensdag 1 september 1909 te Geleen [Li], 
 landbouwer, 
 overlijdensgetuige van Philomina (Maria Philomina) Quax op zaterdag 1 juni 1946, 
 ovl. (73 jaar oud) op vrijdag 22 april 1983 t.g.v. een val van de vlizotrap te Heerlen [Li], 
 begr. op woensdag 27 april 1983 om 11:00 uur in de St. Laurentius kerk te Spaubeek [Li]
 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.  Vic (Victor Pieter Marie) ,  
   geb. op zondag 8 december 1940 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (69 jaar oud) op maandag 6 september 2010 te Maastricht [Li] ,  
   tr. woonachtig te Maastricht [Li]  
   met Afgeschermd . Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  2.  Afgeschermd
  3.  Jean ,  
   geb. op maandag 22 november 1943 vermoedelijk te Spaubeek [Li],  
   ovl. op vrijdag 27 april 2007 te Schinnen [Li], volgt Vi
  4.  Ger ,  
   geb. op vrijdag 16 februari 1945 vermoedelijk te Spaubeek [Li],  
   ovl. op vrijdag 15 november 2019 te Geulle [Li] ,  
   tr. woonachtig te Beek [Li]  
   met Afgeschermd . Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  5.  Afgeschermd
  6.  Afgeschermd
  7.  Afgeschermd
  8.  Afgeschermd
  9.  Jos ,  
   geb. op vrijdag 24 augustus 1951 te Spaubeek [Li],  
   ovl. op woensdag 18 januari 2023 te Sittard [Li], volgt Vj
  10.  Afgeschermd
  11.  AfgeschermdIVf.  Tina (Maria Hubertina) Erkens, dr. van Jan (Joannes Pieter Hubertus) Erkens en Josephina (Maria Josephina) Quax (IIId), 
 geb. op zondag 2 juli 1916 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (75 jaar oud) op zaterdag 15 februari 1992 te Geleen [Li] ,  
 begr. op woensdag 19 februari 1992 om 11:00 uur in de H. Laurentius kerk te Spaubeek [Li] ,  
 otr. op zaterdag 24 juli 1937 te Spaubeek [Li], 
 tr. (resp. 21 en 29 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 11 augustus 1937 te Spaubeek [Li]
(foto Annemarie Bovens: familie Schumacher-Erkens) (getuige: Pierre Kusters (28 jaar, ambtenaar ter secretarie, Meerssen); Pieter Hubert Adolf Houben (23 jaar, volontair ter secretarie, Wittem))  
 met Lambertus Leonardus Schumacher, zn. van Antoon (Antonius) Schumacher (koopman, handelaar, mijnwerker) en Maria Mechtildis Hubertina Jötten
 geb. op vrijdag 3 april 1908 te Spaubeek [Li], 
 mijnwerker, 
 overlijdensgetuige van zijn zoon Hendricus Bernardus Gerardus Schumacher op woensdag 14 februari 1945, 
 ovl. (66 jaar oud) op dinsdag 10 december 1974 te Geleen [Li] ,  
 begr. op zaterdag 14 december 1974 om 10:00 uur in de H. Laurentius kerk te Spaubeek [Li]  
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.  Vic (Victor Antonius Gerardus) ,  
   geb. op woensdag 1 februari 1939 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (73 jaar oud) op donderdag 28 juni 2012 te Einighausen [Li], volgt Vk
  2.  Fien (Josephina Christina Maria) ,  
   geb. op woensdag 17 april 1940 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (65 jaar oud) op maandag 5 september 2005,  
   gecr. herdenkingssteen (Spaubeek):
,  
   tr. woonachtig te Elsloo [Li]  
   met Afgeschermd . Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
  3.  Toon ,  
   geb. in 1941 te Spaubeek [Li],  
   ovl. op zondag 19 maart 2017 aldaar, volgt Vl
  4.  Marie (Maria Mathilda Gerarda) ,  
   geb. op dinsdag 29 september 1942 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (77 jaar oud) op dinsdag 28 april 2020 aldaar, volgt Vm
  5.  Hendricus Bernardus Gerardus ,  
   geb. in november 1944 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (3 maanden oud) op woensdag 14 februari 1945 om 06:00 uur [BS: 3 maanden] te Spaubeek [Li] - akte 1945/3 (getuige: zijn vader Lambertus Leonardus Schumacher (zie IVf), (36 jaar, mijnwerker, Spaubeek)). 
  6.  Afgeschermd
  7.  Afgeschermd
  8.  Afgeschermd , volgt Vn
  9.  Afgeschermd
  10.  Afgeschermd , volgt Vo
  11.  Afgeschermd

IVg.  Jo (Johannes Jozefus) Quax, zn. van Pieter Hubert (Pieter Hubertus) Quax (IIIe) en Carolina Maria Spronk
 geb. op maandag 22 oktober 1923 te Heerlen [Li], 
 leraar, 
 ovl. (81 jaar oud) op woensdag 1 december 2004 te Geleen [Li], 
 tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 29 jaar oud) circa 1954 
 met Annie Strijdhagen
 geb. op dinsdag 22 juli 1924 te Geleen [Li] - Kroankel, 
 ovl. (81 jaar oud) op maandag 27 februari 2006 (bron: www.bidprentjesbank.nl) vermoedelijk te Geleen [Li]. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd

Generatie V

Va.  Afgeschermd , kind van Thé (Theodorus Petrus Hubertus) Kusters (IVa) en Marie (Maria Josephina) Vrancken

Vb.  Loet Kusters, zn. van Thé (Theodorus Petrus Hubertus) Kusters (IVa) en Marie (Maria Josephina) Vrancken
 geb. op donderdag 22 februari 1945 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (66 jaar oud) op woensdag 21 september 2011 aldaar, 
 tr. (beiden minstens 25 jaar oud) na 1970 woonachtig te Spaubeek [Li] 
 met Annelies Houben
 geb. in 1945 [ovl.reg. 72 jaar], 
 ovl. (ongeveer 72 jaar oud) op zaterdag 14 oktober 2017 te Spaubeek [Li]  
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd

Vc.  Afgeschermd , kind van Math (Joseph Hubert Mathieu) Janssen en Christien (Maria Christina) Erkens (IVd). 

Vd.  Vic (Victor Johannes Mathieu) Janssen , zn. van Math (Joseph Hubert Mathieu) Janssen en Christien (Maria Christina) Erkens (IVd), 
 geb. op vrijdag 9 juni 1939 te Spaubeek [Li], 
 loco-burgemeester van Spaubeek, 
 Krantenartikel op woensdag 10 april 1974 ,  
 Vic Janssen met dokter Tolk ,  
 ovl. (56 jaar oud) op vrijdag 13 oktober 1995 te Spaubeek [Li], 
 begr. aldaar ,  
 tr. (minstens 25 jaar oud) na 1964 te Spaubeek [Li] 
 met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd
  5.  Afgeschermd
  6.  AfgeschermdVe.  Tiny (Petronella Hubertina) Janssen, dr. van Math (Joseph Hubert Mathieu) Janssen en Christien (Maria Christina) Erkens (IVd), 
 geb. op donderdag 2 april 1942 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (65 jaar oud) op zaterdag 8 maart 2008 te Elsloo [Li], 
 tr. (minstens 24 jaar oud) na 1966 woonachtig te Elsloo [Li] 
 met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd

Vf.  Piet (Petrus Hubertus) Janssen, zn. van Math (Joseph Hubert Mathieu) Janssen en Christien (Maria Christina) Erkens (IVd), 
 geb. op donderdag 24 augustus 1944 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (43 jaar oud) op zaterdag 12 maart 1988 aan darmkanker te Hasselt [Lm, België], 
 tr. woonachtig te Spaubeek [Li] 
 met Afgeschermd , kind van Johannes Hendrikus Schepers (mijnwerker) en Maria Catharina Josephina Meijers
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Claudia ,  
   geb. op donderdag 8 juni 1967 te Spaubeek [Li] [bidprentje],  
   ovl. (33 jaar oud) op donderdag 30 november 2000 te Sittard [Li],  
   begr. te Beek [Li],  
   tr. (hoogstens 25 jaar oud) (1) voor 1992  
   met Afgeschermd . Uit dit huwelijk geen kinderen bekend,  
   tr. (2)  
   met Afgeschermd . Uit dit huwelijk een kind. 

Vg.  Afgeschermd , kind van Math (Joseph Hubert Mathieu) Janssen en Christien (Maria Christina) Erkens (IVd). 

Vh.  Afgeschermd , kind van Math (Joseph Hubert Mathieu) Janssen en Christien (Maria Christina) Erkens (IVd). 

Vi.  Jean Buskens , zn. van Piet (Pieter Hubert) Buskens en Maria (Maria Catharina) Erkens (IVe), 
 geb. op maandag 22 november 1943 vermoedelijk te Spaubeek [Li], 
 ovl. op vrijdag 27 april 2007 te Schinnen [Li]
,  
 tr. (minstens 24 jaar oud) na 1968 woonachtig te Schinnen [Li] 
 met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  AfgeschermdVj.  Jos Buskens , zn. van Piet (Pieter Hubert) Buskens en Maria (Maria Catharina) Erkens (IVe), 
 geb. op vrijdag 24 augustus 1951 te Spaubeek [Li], 
 ovl. op woensdag 18 januari 2023 te Sittard [Li]
(in adv staat overlijdensdatum 18-01-2022),  
 begr. op maandag 23 januari 2023 in besloten kring ,  
 tr. (minstens 23 jaar oud) na 1975 woonachtig te Sittard [Li] 
 met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  AfgeschermdVk.  Vic (Victor Antonius Gerardus) Schumacher, zn. van Lambertus Leonardus Schumacher en Tina (Maria Hubertina) Erkens (IVf), 
 geb. op woensdag 1 februari 1939 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (73 jaar oud) op donderdag 28 juni 2012 te Einighausen [Li] ,  
 gecr. op woensdag 4 juli 2012 een eucharistieviering om 10:00 uur in de O.L.V. ten Hemelopneming in Einighausen, daarna gecremeerd in crematorium Nedermaas te Geleen [Li], 
 tr. (minstens 20 jaar oud) na 1959 
 met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd

Vl.  Toon Schumacher, zn. van Lambertus Leonardus Schumacher en Tina (Maria Hubertina) Erkens (IVf), 
 geb. in 1941 te Spaubeek [Li] [ovr.reg. 75 jaar], 
 ovl. op zondag 19 maart 2017 aldaar
,  
 gecr. op zaterdag 25 maart 2017 om 14:15 uur in crematorium Nedermaas te Geleen [Li], 
 tr. (minstens 24 jaar oud) (1) na 1965 vermoedelijk te Spaubeek [Li], 
 (gesch.) 
 met Afgeschermd , kind van Jan (Johannes Hubertus) Cerfontaine (veehandelaar) en Maria (Maria Elizabeth) Thomassen
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Afgeschermd , volgt VIa
  Toon Schumacher
 tr. (2) 
 met Riet Breuren
 geb. op zaterdag 16 september 1944 te Wilnis [Ut], 
 ovl. (67 jaar oud) op zaterdag 7 januari 2012 te Sittard [Li], 
 gecr. op donderdag 12 januari 2012 te Geleen [Li]. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Vm.  Marie (Maria Mathilda Gerarda) Schumacher, dr. van Lambertus Leonardus Schumacher en Tina (Maria Hubertina) Erkens (IVf), 
 geb. op dinsdag 29 september 1942 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (77 jaar oud) op dinsdag 28 april 2020 aldaar ,  
 begr. in besloten kring i.v.m. richtlijnen RIVM [Corona], 
 tr. (minstens 24 jaar oud) na 1967 woonachtig te Spaubeek [Li], 
 woont op dinsdag 28 april 2020 te Spaubeek [Li] Kupstraat 7B 
 met Afgeschermd , kind van Vader1 Weesouder en Moeder1 Weesouder
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd , volgt VIb
  2.  Afgeschermd , volgt VIc

Vn.  Afgeschermd , kind van Lambertus Leonardus Schumacher en Tina (Maria Hubertina) Erkens (IVf). 

Vo.  Afgeschermd , kind van Lambertus Leonardus Schumacher en Tina (Maria Hubertina) Erkens (IVf). 

Generatie VI

VIa.  Afgeschermd , kind van Toon Schumacher (Vl) en Afgeschermd

VIb.  Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Marie (Maria Mathilda Gerarda) Schumacher (Vm). 

VIc.  Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Marie (Maria Mathilda Gerarda) Schumacher (Vm).