Parenteel van Jan (Joannes) Wouters.
Parenteel van Jan (Joannes) Wouters.

Generatie I

I.  Jan (Joannes), genoemd naar zijn oom aan moedersszijde [Jan (Joannes) Kerckhoffs e.v. Anna Haesen] Wouters, zn. van Marten (Martinus) Jacobus Walteri alias Wouters en Meijken (Maria) Kerckhoffs
 ged. Rooms Katholiek op woensdag 12 augustus 1654 te Beek [Li]
Joannes filius Martini Jacobi Wouters et Maria Kerckhoffs coniugum [=echtlieden]; suscep [=doopgetuigen]: Walterus Odekecke custos et Elisabetha uxor Adami Keulen (getuigen: zijn achterneef Walter (Walterus) Joannes Odekercke custos [=koster] en Lijseken (Elisabeth) Lemmens de schoonmoeder van oom Otto Wouters, als Elisabetha e.v. Adamus Keulen),  
 doopgetuige van zijn neef Mathias Wouters op zaterdag 9 juni 1708 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn achternicht Maria Sibilla Koumans op zondag 22 april 1731 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn achternicht Maria Catharina Stijnen op donderdag 19 juli 1731 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Elisabetha Schutjens op vrijdag 20 oktober 1713 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn kleinzoon Willem (Wilhelmus) Wouters (IIIa) op vrijdag 26 juni 1716 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Cornelia Henssen op zaterdag 17 december 1718 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn kleindochter Maria Wouters (IIIc) op zondag 28 april 1720 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Andreas Henssen en Maria Cuijpers op dinsdag 18 februari 1710 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Matthias Heijnen en Maria Geurts op zondag 1 februari 1722 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 87 jaar oud) op vrijdag 12 januari 1742 voorzien van de Heilige sacrementen, in de leeftijd van 88 jaar te Spaubeek [Li], 
 begr. op zondag 14 januari 1742 aldaar 12 jan: 1742. pie in domino
obijt sacris ecclesiae s(ac)r(a)m(en)tis provisus Joannes Wouters viduus Elis[ab]ettae Leenarts et 14 huius sepultus est: aetatis suae 88.
 tr. (resp. ongeveer 35 en ongeveer 30 jaar oud) (Nederlands Hervormd) wegens Egtreglement op zondag 21 augustus 1689 Jan Wouters J.M. van Beeck  met Elsken Leenders J.D. van Spaebeeck te Beek [Li], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek), 
  
 Familie relaties, 
 Petrus Wouters x Gertruijdes Leenarts en Joannes Wouters x Elsken Leenarts. Hier zijn Petrus en Joannes twee broers, net zoals Gertruijdes en Elsken twee zussen zijn., 
 Benaming Op 't Broek in Spaubeek
 De benaming Op 't (het) Broek is een toponiem (plaatsnaam) en dit is als volgt ontstaan: 
 Op het = boven op de helling of heuvel 
 Broek = "moeras". De moerasgronden vindt men gewoonlijk aangeduid als: meersen, broeken of gebroeken. 
 (bron: drs. Ruud J.E. Offermans - BECHA jaargang 13 nr 3 blz. 39-99), 
 Woont in boerderijen B en C, Op 't Broek te Spaubeek [Li] na zondag 21 augustus 1689 te Spaubeek [Li]
 Jan Lenaerts sijn huijs (C?) en hoffplaets met bergh reiginoet ter eenre Merten Lenaerts (B) ter andere syden Gereth Willem (D) voor een hoff het gemeijn Broeck groot aen maeyten 338 R. Nu Jan Wouters [=boerderij C?] 
 Merten Lenaerts huijs (B) en hoff weydt en bergh reiginoet ten eenre die stegh ter ander syden Peter Hoydiens (A) met meer andere voorhoff oock den voorschreven Hoijdiens groot 470 R. [=boerderij B] 
 Nu Jan Wouters en comt hier bij de volgende nu groot = 808 R [R=roeden=21m²] 
 Jan Wouters komt in 1689 door het huwelijk met Elsken Lenarts in het bezit van boerderij (B) Deze was van Elskens vader Marten Lenarts (+1696) die gehuwd was met Elisabth Meijs (+1661). Waarschijnlijk gaat hij in deze boerderij ook echt wonen. 
 De andere boerderij (C?) zal hij van te voren gekocht hebben van Jan Lenarts (+1697), de broer van Marten Lenarts. Als dit niet de boederij op het kaartje is, dan is deze dus rond 1800 afgebroken. Mijn vermoeden is dat dit niet de boerderij C is, want deze is eigendom van de familie Heijnen. 
 Op grond van de situatie beschrijving wonen in deze volgorde de personen (A t/m D). Het echter heel goed mogelijk dat boerderij B door twee gezinnen bewoont werd, nl Merten Lenarts (B) en Peter Hoydiens (A). Dit is aannemelijk omdat: 
 - er weinig boerderijen staan op het Broek (zie kaart uit 1839) 
 - de boerderijen een grote omvang hebben 
 - in de bevolkingsregisters (na 1840) worden op sommige bladzijden meerdere gezinnen genoemd, wat m.i. kan duiden op het feit dat ze samenwoonden in dezelfde boerderij., 
 Verder onderzoek in 1774
 Merten Wouters wednr v Elis. Leenders te Spaubeek (Collectie Habets 72-1-1774) 
 [Voor mij een heel vreemde invoer: 
 1. Merten (Martin) Wouters is NIET gehuwd met Elisabeth Leenders, wel: Jan (Joannes) Wouters x Elsken (Elisabeth) Lenarts/Leenders. De laatste (Elsken) is overleden in 1741. 
 2. Merten (Martin) Wouters is WEL gehuwd met Sijbilla Stassen 
 3. Hun (groot)vader Marten Walteri/Wouters is gehuwd met Meijken (Maria) Kerckhoffs. Hij is overleden in 1716 en zij in 1712. 
 4. Het jaartal 1774 duidt op Merten Wouters x Sijbilla Stassen 
 Dus verder onderzoek is het zeker waard ww] 
  
 met Elsken (Elisabeth) Lenarts (Lienarts, Leenarts, Leenders), dr. van Marten (Martinus) Lenarts en Elisabeth Meijs
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 5 juni 1659 te Spaubeek [Li] 5a baptisata est Elsken filia Martini Lenarts et Elisabethae coniug(um) suscept: Wilhelmus Nierbeeck ex Geleen per Lambertum custodem et Catharina Penres uxor Nicolai Vromen. (getuigen: Catrijn (Catharina) Roomens alias Wolters als Catharina Penres e.v. Nicolaus Vromen, Wilhelmus Nierbeeck uit Geleen door Lambertus de koster), 
 doopgetuige van Maria Catharina Wolters op zaterdag 17 oktober 1711 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Matthias Lenarts op maandag 20 december 1677 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Catharina Wouters op zaterdag 28 juni 1698 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar halfbroer Wilm (Wilhelmus) Leenarts op vrijdag 13 april 1691 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar halfzus Gertrudis Lenarts op vrijdag 13 april 1691 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar achterneef Gerardus Schutjens op zondag 11 oktober 1716 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Joannes Cuijpers op vrijdag 21 maart 1681 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar achterneef Otto Henssen op vrijdag 20 januari 1713 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar kleinzoon Willem (Wilhelmus) Wouters (IIIa) op vrijdag 26 juni 1716 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Maria Leenarts op maandag 2 maart 1722 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 81 jaar oud) op donderdag 2 maart 1741 improvisa morte [= onvoorziene dood] te Spaubeek [Li], 
 begr. op zaterdag 4 maart 1741 aldaar 2. martij 1741 obijt improvisa morte Elsken uxor Jo(ann)is Wouters et 4. eiusdem sepulta est.
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Jacobus ,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 20 mei 1690 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 57 jaar oud) op zondag 7 april 1748 aldaar, volgt IIa
  2.  Merten (Martinus) ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 10 oktober 1691 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 89 jaar oud) op zondag 24 december 1780 aldaar, volgt IIb
  3.  Lisbet (Elisabetha) ,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 23 februari 1696 genoemd naar haar grootmoeder aan moederszijde [=Eisabeth Meijs] te Spaubeek [Li] 23 bapt est Elisabetha filia Jo(ann)is Wouters et Elisabethae con(iu)g(um) suscep Petrus Wouters et Catharina Kerckhoef [sic] (getuigen: haar oom Peter (Petrus) Walteri als Petrus Wouters en haar achternicht Trijneken (Catharina) Kerckhoffs alias Haesen als Catharina Kerckhoef),  
   doopgetuige van haar achterneef Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters (IVf) op maandag 3 december 1753 te Spaubeek [Li]. 
  4.  Matthias ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 26 april 1699 genoemd naar zijn oom en deze is ook zijn peter te Spaubeek [Li] 26 apr[i]l bapt est Matthias filius Joannis Wouters en Elisabetae con(iu)g(um) Matthias Wouters en Maria Lienarts (getuigen: zijn oom Matthijs (Matthias) Wouters en Maria Vromen als Maria Lienarts),  
   doopgetuige van zijn achterneef Jacobus Wouters op zondag 25 juni 1713 te Beek [Li],  
   doopgetuige van Maria Ida Janssen op zaterdag 13 oktober 1764 te Beek [Li]. 

Generatie II

IIa.  Jacobus Wouters, zn. van Jan (Joannes) Wouters (I) en Elsken (Elisabeth) Lenarts
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 20 mei 1690 Genoemd naar zijn overgrootvader aan vaderszijde te Spaubeek [Li] 20 bapt est Jacobus filius Jo(ann)is Wouters et Elisabethae co(niu)g(um) suscep Walterus Wouters et uxor Martini Wouters (getuigen: zijn oudoom Walter (Walterus) Jacobus Walteri alias Wouters als Walterus Wouters en zijn grootmoeder Meijken (Maria) Kerckhoffs e.v. Martinus Wouters), 
 scabinus [=schepen, wethouder] van het Graafschap Geleen (& Spaubeek) in de gemeente Spaubeek, 
 doopgetuige van zijn neef Joannes Hanssen op vrijdag 11 oktober 1720 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn halfneef Joannes Laurentius Leenaerts op vrijdag 29 maart 1748 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Petrus Mevis op zondag 8 september 1743 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn kleinzoon Joannes Wouters op donderdag 2 maart 1747 te Merkelbeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Leonardus Borfelts en Catharina Wouters op zondag 14 februari 1740 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 57 jaar oud) op zondag 7 april 1748 te Spaubeek [Li], 
 begr. op dinsdag 9 april 1748 aldaar 7 aprilis pie in domino obijt sacris ecclesiae sacramentis rite praemunitus Iacobus Wouters scabinus viduus Elisabethae Hansen et 9 huius sepultus
 tr. 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 22 en minstens 20 jaar oud) (Rooms Katholiek) op donderdag 3 november 1712 aldaar matrimonio juncti sunt Jacobus Wouters et Elisabetha Hanssen testes Petrus Wouters et Joannes Heinen (getuigen: zijn oom Peter (Petrus) Walteri als Petrus Wouters en Joannes Heijnen als Joannes Heinen), 
  
 woont in boerderij B, Op 't Broek te Spaubeek [Li]
 Jacobus Wouters en Elisabeth Hanssen wonen waarschijnlijk Op 't Broek in boerderij B, welke ze van hun ouders Jan Wouters x Elsken Lenarts overnemen. Dit vermoeden wordt versterkt door het feit dat zijn broer Marten (Merten) Op 't Broek in boederij D gaat wonen en zijn broer Matthias op 23 jarige leeftijd overlijdt. Verder zien we dat zijn jongste zoon Joes ook weer in boerderij B woont., 
 Woont in Hegge op zondag 4 september 1729 te Spaubeek [Li]
 anno 1729 quarta 7bris baptisata est Elisabetha filia Jo(ann)is Henzen et Mariae Hanssen quem e sacro fonte susceperunt Gulielmus Siben ex Beck et Elisabetha Hansen uxor Jacobi Wouters ex Hegge
 Mede ondertekening van acte als schepen van Graafschap Geleen (& Spaubeek) op donderdag 27 april 1741 te Spaubeek [Li]
 Overdracht van den weleedelen heere Heer Jean Thomas de Negri als collator van des capellanie tot profijt van de selve capellanie  
 Extract uijt het Gicht en transpoortboek de graefschappe geleen. 
 Op heden den 27 april 1741 sijn gecompareert ten huijse de dijcken om volgens ordinantie gedaen op de hoeve bij Peter Mevis ten volle vergarderinge van de ingesetenen der heerligheit Spaubeck af te leggen de somme van twee duijsent guldens bbs maestrichter cours aen den heere Jean Thomas de Negri, heere de dijcken, daen aen den heere Heere Lemmens gerestitueert waeren sesthien hondert gls ten welcken eijnde dagh gestelt was en en ten selven daege sijn gecompareert de borgemeesters met de schepenen en ondernoemt maer soo questie ontstaen was wegens schat der thiende welcke de borgemeesters wilden aftrecken en corten van de voorse somme en geene capitale kan gerestitueert worden als ten geheelen sonder consentement van den crediteur, soo hebben de borgemeesters hun geabsenteert welck niet tegenstaende heeft de Heere de Negri de bovenstaende somme geaccepteert en bekent ten geheelen van de selve voldaen en vergeneight te sijn en dies ten volgens de twee obligatien van twee duijsent gls eene van joffrouw Henrica de Negri, de andere van Dirck Schillars aen den heere Lemmens als cappelaen ad vier ten hondert overgedraegen en gesurrogeert te hebben met alle recht en actie der selve acten, consenterende in de realisatie voor rechter competent soo nodigh dese te konnen laeten gichten en goijen en in teeken der waerheijt, soo hebben dese eijgenhandigh onderteekent in presentie der schepenen op dagh en dato als boven, waeren geteekent Joes Th de Negri, Dirck Geurts als getuigh, And Henssen als getuigh, Jacob Wouters als getuigh, Peter Lemmens.  
 (bron: kopie afkomstig uit het kerkregister, bewaard in het archief in Born en opgeschreven door Jo Ritterbeeks
 met Elisabetha, genoemd naar haar grootmoeder aan moederzijde [Elisabetha Heinen] Hanssen, dr. van Willem (Wilhelmus) Hanssen en Meijken (Maria) Dederens
 geb. voor 1692 (ontbreekt in doopregister) vermoedelijk te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar achternicht Elisabetha Henzen op zondag 4 september 1729 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Elisabeth (Maria Elisabetha) Erkens op vrijdag 11 augustus 1724 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Lambertus Hanssen op maandag 23 april 1731 te Spaubeek [Li], 
  
 dochter van Jacobus Hanssen en Maria Vromen? op woensdag 7 oktober 1693 te Spaubeek [Li], 
 In het geboorte register van Spaubeek staat het volgende: 
 7 bapt est Elisabetha filia Jacobi Henssen et Mariae coniugum suscep Wilhelmus Lemmen et Elisabeth Vromen 
 Zijn dit de ouders van Elisabeth Hanssen en heeft er een schrijffout plaatsgevonden dus Henssen ipv Hanssen? 
 Volgens mij spreken een aantal argumenten tegen deze veronderstelling: 
 1. de naam van de vader Jacobus komt bij géén van de kinderen voor, de naam Willem komt voor bij de tweede zoon. 
 2. Maria Vromen komt nergens voor als getuige, terwijl Maria Dederen de doopgetuige van de oudste zoon is. Dit geldt ook voor Jacobus Henssen/Hanssen hij is nergens de doopgetuige, terwijl Joannes en Willem Hanssen als doogetuigen optreden. Dit zijn broers van Elisabeth. [vader Willem is in 1693 al overleden] 
 3. Jacobus Henssen noemt zich consequent Henssen en nooit Hanssen. 
 4. haar echtgenote Jacobus Wouters is doopgetuige bij een van de kinderen van haar broer Theodorus gehuwd met Ida Claessens. 
 Feit blijft dat er in deze periode géén Elisabeth Hanssen in het doopregister van Spaubeek opgenomen is en we dus geen 100% zekerheid hebben [ww], 
 doopgetuige van haar nicht Lisbet (Elisabetha) Wouters (IIId) op dinsdag 27 januari 1722 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Joannes Walterus Stassen op woensdag 1 september 1734 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (minstens 49 jaar oud) op dinsdag 25 juli 1741 te Spaubeek [Li], 
 begr. op donderdag 27 juli 1741 aldaar 25. julij anno praefato pie in domino obijt sacris ecclesiae sacramentis munita Elisabetha Hanssen uxor Jacobi Wouters scabini et 27. eiusdem sepulta est.
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1. Pater P. Magister Martinus, genoemd zijn oom, deze is ook zijn peter ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 20 juni 1714 te Spaubeek [Li] 20 baptisatus est Martinus filius Jacobi Wouters et Elisabethae Hansen susceptores Martinus Wouters et Maria Hansen loco Meijken Dederen (getuigen: zijn oom Merten (Martinus) Wouters (IIb), zijn nicht Maria Hanssen nms. Meijken Dederens en zijn grootmoeder Meijken (Maria) Dederens door Maria Hansen),  
   professor theologie en schrijver,  
   doopgetuige van zijn nicht Catharina Elisabeth Wouters (IVa) op dinsdag 20 mei 1749 te Spaubeek [Li],  
   doopgetuige van zijn nicht Maria Sibilla Wouters op maandag 2 februari 1750 te Spaubeek [Li],  
   doopgetuige van zijn neef Marten (Martinus) Wouters (IVi) op donderdag 28 mei 1761 te Spaubeek [Li],  
    
   professor en schrijver,  
   Hij voert de titel Magister dit betekent: meerdere, aanvoerder, meester, onderwijzer, academische titel 
   WOUTERS (Martinus), Augustijn, geb. te Spaubeek bij Maastricht, trad op 17-jarigen leeftijd 1731 te Maastricht in de orde der Eremieten van den H. Augustinus en overleed aldaar 31 Jan. 1775, oud 61 jaar. Hij behaalde 1742 aan de universiteit te Leuven den graad van licentiaat in de godgeleerdheid. Eerst was hij werkzaam geweest als professor der filosofie in het klooster te Brussel, daarna der theologie te Antwerpen. 1748-60 en 1763-66 gaf hij de lessen der schriftuur in het college zijner orde aan de universiteit te Leuven en was tevens regent der studiën. Bovendien komt hij nog voor als visitator en definitor der orde en als secretaris van den provinciaal, Ant. Loodts, 1760. Hij zou tijdens het provinciaal kapittel te Antwerpen, 21 Apr. 1766, de verdediging der reeds gedrukte theses voorzitten: Theses sacrae in Acta apostolorum et Apocalypsim. Hij werd echter 19 Apr. tot provinciaal gekozen en verkreeg van Rome de noodige volmachten als prefekt der missiën zijner orde in Holland (Archief aartsb. Utrecht XXVIII, 211). De werken der H. Schriftuur door P. Wouters in druk uitgegeven met verklaringen volgens het algemeen gevoelen der H. Kerkvaders werden zeer gunstig beoordeeld en zagen herhaalde malen het licht. Het eerst zijn verschenen: Dilucidationes selectarum quaestionum S. Scripturae (Leuven 1752-58), zes delen in 8o, waarbij nog gevoegd werd: Dilucidatio selectarum quaestionum in Apocalypsim S. Joannis Apostoli, dat 1763 en 1779 afzonderlijk verscheen te Leuven. Opnieuw werden Dilucidationes selectarum S. Script. quaestionum partes sex, gedrukt Coloniae sumpt. frat. De Tournes (1776), 2 dln. 4o; Lovanii typ. J.F. van Overbeke (1779-80), 6 dln. 8o; Trajecti ad Mosam (1778), 2 dln. 4o. Hurter, Nomenclator Litt. III (ed. 1895), 83, (ed. 1912), V, 93, citeert nog een uitgave Wurciburgi 1763, fol. 1773, 1774, zes dln. 8o. Migne, Cursus Compl. Sac. Scriptur. (Par. 1840) t. 23, col. 767-1174, drukt enkele werken van P. Wouters af  
   en voegt er een kleine aanteekening over hem bij, die overgenomen is uit Lantherius, Illustriores viri Augustinenses III (1860), 91.  
   (bibliografie Joannes Josephus Habets: Publication de la Société historique et archéologique dans le Limbourg - volume 65
    
   Dezelfde aantekening vindt men in Vigouroux, Dictionnaire de la Bible. 
   Volgens het Wekelijks Nieuws van Loven V, (1775), 203, 296 was hij ook ‘historieschrijver zijner orde’. Nog zijn van hem bewaard enkele theses, zooals: Theses sacrae in Divi Pauli epistolas quas preside F. Martino Wouters O. Erem. S. Aug. in Alma universitate Lov. Theol. Licentiato S.S. Litter. professore ac studii theologici regente defendent Fr. Winandus Frische, Fr. Victor Thienpont ejusdem ordinis Lovanii in schola Augustiniana, die 6 Aug. 1759 (Lov. Typ. Joan. Jacobs), 16 pp. Zie: Keelhoff, Gesch. August. te Gent, 284; Analectes hist. eccl. Belg. XXII (1890), 311-313; Publications de la soc. hist. et arch. dans le duché de Limbourg XXV, 437-43 
   bron: Fruytier - Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW) 
   Voormalige Kloosterkerk c.a. van de Dominicanen (Predikheren) te Maastricht. 16. Binnen een cartouche in stijl Lodewijk XV een wapen: een schuinbalk vergezeld boven en onder van twee gekruiste dorre takken. (160-1961). - Hic Jacet/ Admodum Rdus ac Erud. Pater,/ P. Magister, Martinus Wouters,/ Ord. F.F. Erem. S.P. Augustini / In Alma Univers. Lovaniensi/ Sac-Theologiae Licentiatus/ Provinc. Flandro-Belgicae Ex-provincialis, / Definitor, Visitator, Secretarius, Stud. Theol. Regens ac Professor,/ Ordinis Historiographus/ Capituli Provinc. Praesidens/ Ac huius Conventus Filius etc. etc./ Obiit die 31 Jan / 1775 / R.I.P.  
   (J. Belonje: " Genealogische en heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de kerken der Provincie Limburg, Maastricht 1961, P.S.H.A.L. XCVI-XCVII (160-1961). 
   Ovl. (Ongeveer 60 jaar oud) op dinsdag 31 januari 1775 te Maastricht [Li]. 
  2.  Willem (Wilhelmus) ,  
   woonachtig te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 62 jaar oud) op donderdag 10 juni 1779 aldaar, volgt IIIa
  3.  Maria, genoemd naar haar grootmoeder aan moederszijde [=Meijken (Maria) Dederen] ,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 2 april 1720 te Spaubeek [Li] 2 baptisata est Maria filia Jacobi Wouters et Elisabethae Hanssen conjugum quam e sacro fonte [=Heilig doopfont] susceperunt Joannes Hanssen et Soffia Wouters (getuigen: haar oom Joannes Hanssen en Sophia Wolters als Soffia Wouters [relatie ?? ww]),  
   ovl. (ongeveer 19 jaar oud) op vrijdag 24 juli 1739 tussen 2-3 uur nm te Spaubeek [Li] [leeftijd 19 jaar en 3 maanden],  
   begr. op zondag 26 juli 1739 aldaar 24: julij inter 2dam et 3tiam postmeridiem sacris ecclesiae et exempelariter in domino obijt Maria Wouters filia Iacobi Wouters et Elisabethae Hanssen conj: et 26. eiusdem sepulta est: r(e)q(uies)cat in pace soror ssmus Rosarij: 19. annorum et 3. menses
  4.  Joes (Joannes) ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 25 maart 1722 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 86 jaar oud) op zaterdag 27 augustus 1808 aldaar, volgt IIIb

IIb.  Merten (Martinus) Wouters, zn. van Jan (Joannes) Wouters (I) en Elsken (Elisabeth) Lenarts
 ged. Rooms Katholiek op woensdag 10 oktober 1691 genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde en/of moederszijde te Spaubeek [Li] 10. bapt est Martinus filius Jo(ann)is Wouters et Elisabethae con(iu)g(um) suscep Matthias Habets et Elisabet Stassen (getuigen: Matthijs (Mathias) Habets en Elisabeth Stassen e.v. oudoom Leonardus Lienarts), 
 doopgetuige van zijn neef Pater P. Magister Martinus Wouters op woensdag 20 juni 1714 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Cornelia (Maria Cornelia) Campo op donderdag 17 april 1760 te Spaubeek [Li], 
  
 RAL-LvO (genoemd), 
 RAL-LvO 1759, 101v: Op 18 april 1753 verkocht Henderijck Eggen, inwoner van Nagelbeek-Schinnen, weduwnaar van Catharina Beckers, bijgestaan door schoonzoon Peter Goessens, aan Dirck Leunissen, inwoner van Spaubeek en gehuwd met Maria Limpens, 96 kleine roeden akkerland "in de swartcuijl" onder Nuth, grenzend aan de erfgenamen Paulus Meijs, erfgenamen Jan Cremers, de "overste Wijenwegh" en Marten Wouters, voor 25 stuivers per kleine roede. 
 RAL-LvO 1759, 217r: Op 27 april 1759 verkocht Lienaert Eggen, gehuwd met Anna Vroemen, aan Marten Wouters, inwoner van Spaubeek: 
 a) 134 1/2 kleine roeden akkerland "aen den watercoul" in het Grijzegrubberveld onder Nuth, grenzend aan Arnoldus Bemelmans, heer Habets, erfgenamen Frans Frijns en juffrouw Matthis; 
 b) 67 1/2 kleine roeden "aen 't witten" in het Grijzegrubberveld onder Nuth, grenzend aan Caspar Brants, erfgenamen Nelis Cremers, de vloedgraaf en heer Schaesbergh. 
 Iedere kleine roede kostte 22 stuivers. Het koren op het eerste stuk land zou gedeeld worden., 
 doopgetuige van zijn kleinzoon Jasper (Jasparus) Penris op donderdag 18 mei 1752 te Geleen [Li], 
 doopgetuige van Peter (Petrus) Peters op dinsdag 23 juli 1720 te Geleen [Li], 
 doopgetuige van Petrus Peters alias Glaudi op zondag 18 mei 1721 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Maria Catharina Erckens op dinsdag 1 september 1761 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Joanna Elisabeth Cals op dinsdag 28 januari 1755 te Schinnen [Li], 
 doopgetuige van zijn achternicht Cornelia Henssen op zaterdag 17 december 1718 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Anna (Anna Maria) Stassen op zaterdag 2 oktober 1728 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Johan (Joannes) Muijlkens op vrijdag 25 september 1744 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn kleinzoon Mattis (Matthias) Hautfast (IVm) op maandag 24 juli 1752 te Amstenrade [Li], 
 doopgetuige van Arn(out) (Joannes Arnoldus) Erckens (zie IVd) op zondag 12 juni 1763 te Spaubeek [Li], 
 Verder onderzoek Merten wednr v Sibilla Stassen te Spaubeek (Collectie Habets 72-5-1775)
  
 woont in boerderij D, Op t Broek te Spaubeek [Li] na 1700, 
 Gerardt Willem syn huijs (D) en hoffplaets met Bergh reiginoet ten eenre Jan Lenaerts (C) ter andere syden Jan Kleijnen (E) voor een hoff het gemeijn broeck groot aen maeten 253 R. Nu Marten Wouters [R=roeden=21m²] [=boerderij D], 
 woont op zaterdag 25 december 1745 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 89 jaar oud) op zondag 24 december 1780 circa 4:00 uur nm te Spaubeek [Li], 
 begr. op dinsdag 26 december 1780 aldaar 24ta circa 4am  pomeridianam obyt Martinus Wouters nonagenarius [=negentigjarige, negentiger] viduus Sijbillae Stassen, qui 26 ejusdem sepultus est.
 tr. 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 26 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zondag 4 februari 1720 die 4 f(e)br(uar)ij contraxerunt matrimonium Martinus Wouters et Sybilla Stassen testes fuerunt Jo(ann)es Stassen et Maria Stassen aldaar (getuigen: zijn zwager en haar broer Joannes Stassen [koster] en zijn schoonzuster en haar zus Meijken (Maria) Stassen), 
  
 koopt op donderdag 18 januari 1759 te Grijzegrubben [Li], 
 RAL-LvO 1759, 200r: Op 18 januari 1759 verkocht Paulus Hautvast, gehuwd met Maria Catharina Sijstermans, aan de weduwnaar Martinus Wouters, de goederen die hem op 18 september 1757 bij loting waren toebedeeld: 
 a) 111 kleine roeden akkerland op de Tiendevrij, grenzend aan Nicolaes a Campo en het wederdeel; 
 b) 192 kleine roeden land "aen 't witgen", grenzend aan de weduwe Matthijs en het wederdeel; 
 c) de helft in 907 kleine roeden op de zevenmorgen, grenzend aan Paulus Leunissen en het wederdeel; 
 d) de helft uit 210 kleine roeden akkerland "het palsmenken", grenzend aan Cornelis Cremers en het wederdeel; 
 e) de helft in 213 kleine roeden akkerland "aen het peetjen", grenzend aan het voetpad en het wederdeel; 
 f) de helft in 149 1/2 kleine roeden akkerland "aen het peulken", grenzend aan de weduwe Hendrick Drummen en het wederdeel. 
 Elke kleine roede kostte een gulden en tien stuivers. 
 RAL-LvO 1759, 217r: Op 27 april 1759 verkocht Lienaert Eggen, gehuwd met Anna Vroemen, aan Marten Wouters, inwoner van Spaubeek: 
 a) 134 1/2 kleine roeden akkerland "aen den watercoul" in het Grijzegrubberveld onder Nuth, grenzend aan Arnoldus Bemelmans, heer Habets, erfgenamen Frans Frijns en juffrouw Matthis; 
 b) 67 1/2 kleine roeden "aen 't witten" in het Grijzegrubberveld onder Nuth, grenzend aan Caspar Brants, erfgenamen Nelis Cremers, de vloedgraaf en heer Schaesbergh. 
 Iedere kleine roede kostte 22 stuivers. Het koren op het eerste stuk land zou gedeeld worden. 
 Bron: Genwiki 
 met Sibilla (Sijbilla) Stassen, dr. van Ruth (Rutgerus) Stassen en Sijbilla Haen
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 19 februari 1693 te Spaubeek [Li] 19 bapt est Sijbilla filia Ruth Stassen et Sijbillae con(iu)g(um) susc Petrus Vromen et Catharina Stassen (getuigen: Petrus Vroemen als Petrus Vromen en haar tante Catharina Stassen), 
 doopgetuige van haar achternicht Anna Elisabetha Mulkens op dinsdag 21 april 1739 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Sijbilla Campo op maandag 21 november 1729 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar achternicht Anna Elisabetha Stassen op donderdag 11 juli 1737 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Maria Sijbilla Heijnen op dinsdag 17 januari 1741 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Joes (Joannes) Wouters (IIIb) op woensdag 25 maart 1722 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Jacobus Leenarts op vrijdag 25 juli 1732 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Wilhelmus Leenarts op donderdag 15 juni 1730 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Wilm (Wilhelmus) Habets en Maria Leenaerts op zondag 20 oktober 1715 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 48 jaar oud) op donderdag 27 april 1741 te Spaubeek [Li], 
 begr. op zaterdag 29 april 1741 aldaar 27. huius 1741 pie in domino obijt sacris ecclesiae sacramentis provisa Sijbilla Stassen uxor Martini Wouters et 29. sepulta est.
 Uit dit huwelijk 3 dochters: 
  1.  Maria ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 28 april 1720 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 69 jaar oud) op zaterdag 27 maart 1790 te Geleen [Li], volgt IIIc
  2.  Lisbet (Elisabetha) ,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 27 januari 1722 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 50 jaar oud) op zaterdag 7 maart 1772 te Nuth [Li], volgt IIId
  3.  Sijbilla, genoemd naar haar grootmoeder aan moederszijde [Sijbilla Haen] ,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 12 juli 1726 te Spaubeek [Li] 12 hujus anno quo supra baptisata est Sijbilla filia Martini Wouters et Sijbillae Stassen leg. cong. quem e sacro fonte susceperunt Clemens Haen ex Bekergenhout et Sophia Wouters ex Beek (getuigen: haar oudoom Clemens (Clementinus) Haenen als Clemens Haen uit Beekergenhout en Sophia Wolters als Sophia Wouters uit Beek),  
   ovl. (ongeveer 21 jaar oud) op maandag 11 maart 1748 te Spaubeek [Li],  
   begr. op woensdag 13 maart 1748 aldaar 11 martij pie in domino obijt sacris ecclesiae sacramentis rite praemunita Sibilla filia Martini Wouters et Sibillae Stassen ex Spaubeeck et 13 eiusdem sepulta

Generatie III

IIIa.  Willem (Wilhelmus), genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde [Willem Hanssen] Wouters, zn. van Jacobus Wouters (IIa) en Elisabetha Hanssen
 woonachtig te Spaubeek [Li] - Hegge, 
 ged. Rooms Katholiek op vrijdag 26 juni 1716 te Spaubeek [Li] 26. baptisatus est Wilhelmus filius Jacobi Wouters et Elisabethae Hanssen conjugum patrinus Jan Wouters pat. Elisabeth Leenarts (getuigen: zijn grootvader Jan (Joannes) Wouters (I) en zijn grootmoeder Elsken (Elisabeth) Lenarts (zie I) als Elisabeth Leenarts), 
 doopgetuige van zijn nicht Gertrudis (Maria Gertrudis) Wouters (IVg) op zaterdag 17 juli 1756 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn achterneef Willem (Wilhelmus) Snijders op zondag 3 september 1752 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Maria Sibilla Bijen op vrijdag 2 november 1759 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn achternicht Maria Catharina Hansen op zaterdag 27 augustus 1757 te Schinnen [Li], 
 doopgetuige van zijn achterneef Petrus Matthias Hanssen op dinsdag 21 april 1767 te Schinnen [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Joannes Wilhelmus Lenaerts op vrijdag 30 juni 1769 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn kleindochter Maria Agnes Geurts (Vb) op dinsdag 31 januari 1775 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 62 jaar oud) op donderdag 10 juni 1779 om 10 uur 's morgens op 62 jarige leeftijd te Spaubeek [Li], 
 begr. op zaterdag 12 juni 1779 aldaar 10ma circa 10am matutinam obyt Wilhelmus Wouters annorum 62 [=62 in de leeftijd], dum viveret conjux Agnetis Meutjens, qui 12 ejusdem sepultus est.
 tr. 
 kerk.huw. (beiden ongeveer 30 jaar oud) (Rooms Katholiek) op vrijdag 13 januari 1747 te Merkelbeek [Li] (getuigen: zijn schoonzuster en haar zus Catharina Meutens als Catharina Muestins, Petrus Muestins (oom Agnetis?)) 
 met Agnes (Agnetis) Meutens (Meutjens, Muijtjens), dr. van Stephanus Meutens en Anna Hamekers
 ged. Rooms Katholiek op maandag 14 december 1716 te Merkelbeek [Li], 
 doopgetuige van haar kleinzoon Godefridus Geurts (Va) op dinsdag 21 september 1773 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Maria Agnes (Maria Agnetis) Hanssen op maandag 31 juli 1775 te Schinnen [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Agnes Lenaerts op dinsdag 14 januari 1755 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar kleindochter Maria Agnes Peusens (Ve) op maandag 18 februari 1782 te Nagelbeek [Li], 
 doopgetuige van Joannes Matthias Bijen op dinsdag 30 oktober 1753 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Henricus Bijen op vrijdag 31 januari 1755 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Maria Gertrudis Bijen op donderdag 23 december 1756 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Michael Bijen op vrijdag 6 januari 1758 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Maria Anna Erkens op zondag 26 februari 1758 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Laurentius Leenarts op zaterdag 8 oktober 1763 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 65 jaar oud) op donderdag 8 augustus 1782 op ongeveer 64 jarige leeftijd te Spaubeek [Li], 
 begr. op zaterdag 10 augustus 1782 aldaar 8va circa 4am vespertinam obyt Agnes Muijtjens vidua Wilhelmi Wouters circiter 64 annorum, quae 10ma ejusdem sepulta est.
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Joannes, genoemd naar zijn oom aan vaderszijde ,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 2 maart 1747 te Merkelbeek [Li] (getuigen: zijn grootvader Jacobus Wouters (IIa), zijn grootmoeder Anna Hamekers als Anna Raemeekers, zijn tante Elisabetha Meutens, Augustinus Celissen). 
  2.  Catharina Elisabeth ,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 20 mei 1749 te Spaubeek [Li], volgt IVa
  3.  Ida (Maria Ida), genoemd naar haar meter ,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 20 mei 1749 (tweeling) te Spaubeek [Li] 20 maij baptisatae sunt duae geminae legitimae Wilhelmi Wouters et Agnetis Meutens conjugum prima Catharina Elisabetha cujus susceptores fuerunt Martinus Wouters et Catharina Meutens 2dæ Maria Jda cujus susceptores fuerunt Stephanus Meutens et Jda Claessen (getuigen: haar grootvader Stephanus Meutens en Ida Claessens),  
   ovl. (ongeveer 4 jaar oud) op donderdag 20 december 1753 te Spaubeek [Li],  
   begr. op vrijdag 21 december 1753 aldaar 20. decembris obijt Ida infans 4 annorum [=4 in de leeftijd] filia Wilhelmi Wouters et Agnetis Meutens ex Spaubeeck et 21 huius sepulta.
  4.  Anna Elisabetha, genoemd naar haar beide grootmoeders [Anna Hamekers en Elisabetha Hanssen] ,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 9 januari 1751 te Spaubeek [Li] 9 januarij baptisata est Anna Elisabetha filia legitima Wilhelmi Wouters et Agnetis Meutens suscep Matthias Lenaerts no(min)e Petri Meutens et Catharina Keysers no(min)e Elisabethae Hansen (getuigen: haar oudoom Petrus Meutens, Catharina (Maria Catharina) Keijsers nms. Elisabetha Hanssen en haar achternicht Elisabetha Hanssen door Catharina Keijsers),  
   ovl. (één dag oud) op zondag 10 januari 1751 te Spaubeek [Li],  
   begr. op dinsdag 12 januari 1751 aldaar 10 ianuarij obijt Anna Elisabetha infans 4 dierum [=4 van de dagen] filia Wilhelmi Wouters et Agnetis Meutens et 12 huius sepulta.
  5.  Joannes Jacobus, genoemd naar zijn peter en zijn grootvader aan vaderszijde ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 19 april 1752 te Spaubeek [Li] 19 aprilis baptisatus est Joannes Jacobus filius legitimus Wilhelmi Wouters et Agnetis Meutens sucep: Joannes Hansen et Catharina Meutens (getuigen: zijn achterneef Joannes Hanssen, zijn tante Catharina Meutens, Joannes Hansen (oom Wilhelmus?)),  
   ovl. (ongeveer 17 jaar oud) op vrijdag 15 december 1769 opm. coelebs [=caelebs=ongetrouwd, vrijgezel] te Spaubeek [Li],  
   begr. op zondag 17 december 1769 aldaar 15 obyt o[mn]ibus eccl [es]iae sacramentis praemunitus Jo(ann)es Jacob Wouters coelebs filius Wilhelmi Wouters et Agnetis Meutjens conjux, qui 17 ejusd(em): sepultus est.
  6.  Anna Maria ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 6 februari 1754 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 57 jaar oud) op zaterdag 2 november 1811 te Schinnen [Li], volgt IVb
  7.  Agnes (Maria Agnes) ,  
   woonachtig te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 64 jaar oud) op maandag 20 maart 1820 te Gulpen [Li], volgt IVc
  8.  Anna Catharina ,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 18 oktober 1757 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 47 jaar oud) op donderdag 25 april 1805 aldaar, volgt IVd

IIIb.  Joes (Joannes, Jan, Jean (Fr.)) (Jo~ann~es=Jo~es=Joes) genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde Wouters, zn. van Jacobus Wouters (IIa) en Elisabetha Hanssen
 ged. Rooms Katholiek op woensdag 25 maart 1722 te Spaubeek [Li] die 25 martij sacramento baptismatis initiatus est Joannes filius Jacobi Wouters et Elisabethae Hanssen legitimi conjuges [=wettelijk gehuwd] quem e sacro fonte susceperunt Wilhelmus Hanssen et Sybilla Stassen (getuigen: zijn oom Willem (Wilhelmus) Hanssen en zijn aangetrouwde tante Sibilla (Sijbilla) Stassen (zie IIb) [e.v. Merten Wouters]), 
 landbouwer, 
  
 Naamgeving bij geboren kinderen, 
 De "betere" klasse burgers gaan twee namen gebruiken voor hun kinderen. Deze bevatten veelal de namen Jo(h)annes bij jongens en Maria bij meisjes. De reden hiervoor komt uit het RK geloof. 
 Als laatste bij de dood van Jezus Christus aan het kruis zijn bij hem gebleven de apostel Jo(h)annes, de evangelist (schrijver van het nieuwe testament) en zijn moeder Maria (de heilige maagd). Na de dood van Jezus vertrekken zij samen naar Efeze (Ephesos [Grieks], Efes [Turks]) in het huidige Turkije waar ze later overlijden. De naamdag van Jo(h)annes is 27 december en die van Maria is 15 augustus. 
 Het volgende citaat uit een boek geeft dit dan ook weer: 
 "Ook vandaag laat de Heer geen mens alleen. Hij weet voor iedereen de juiste Johannes te vinden en de juiste Maria, om gezamenlijk het kruis van het leven te dragen.". 
 Door het bovenstaande staan de namen symbool voor personen (heiligen) waarop je in de slechtste tijd van je leven op kunt steunen. Daarom worden deze namen veelal als eerste gebruikt gevolgd door de tweede, welke in feite de persoon uniek maakt binnen het gezin., 
 doopgetuige van zijn neef Petrus (Joannes Petrus) Lenaerts op vrijdag 23 december 1768 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Anna Sijbilla Penris op zaterdag 12 mei 1753 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Sophia Penris op zondag 29 september 1754 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Agnes (Maria Agnes) Wouters (IVc) op zaterdag 14 februari 1756 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Joannes Wilhelmus Lenaerts op vrijdag 10 december 1756 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn achterneef Joannes Martinus Hautvast op maandag 25 december 1758 te Nuth [Li], 
 doopgetuige van Maria Catharina Cremers op zondag 7 januari 1759 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn kleindochter Maria Sijbilla Boshouwers (Vn) op zaterdag 23 juni 1781 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn kleindochter Maria Sijbilla Mevissen (Vi) op zaterdag 1 juni 1782 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn kleinzoon Jan (Joannes) Wouters (Vk) op woensdag 10 augustus 1785 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn kleinzoon Joannes Lemmens op zaterdag 20 oktober 1787 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn kleinzoon Jan (Joannes) Wouters op donderdag 24 november 1791 te Spaubeek [Li], 
  
 Bokkerijders in de Landen van Overmaas tussen juli 1740 en augustus 1745  te Spaubeek [Li], 
 In de 18 de eeuw (1730-1774) worden de Landen van Overmaas geteisterd door roversbendes, die we kennen onder de naam: "Bokkerijders". 
 Onze streek wordt in de tweede periode door hen getroffen. Deze bendes richten zich met name op de kerkelijke bezittingen en rijke(re) boeren. Zij gaan niet zachtzinnig te werk om hun doel te bereiken, waarbij de buit niet altijd groot is. Zo wordt o.a. in 1737 ingebroken in de kerk van Spaubeek en in 1740 wordt de brouwketel van Matthijs Heijnen gestolen, uitgevoerd door bendeleden uit Schinnen en andere omliggende dorpen (zie ook Marten Wouters 1761-1830). 
 Tot de bendeleden behoren: vilders en andere "gezellen" (wevers, dagloners, haammakers [van haam=paardentuig], zadelmakers, schoenlappers, slotenmakers, marskramers e.d. dus beroepen die op diverse plaatsen worden uitgevoerd. In het algemeen reizende werklieden). Het zijn echter niet alleen arme lieden, maar ook aan lager wal geraakte edellieden, die hun stand niet meer kunnen hooghouden en gewezen millitairen (ook met hogere rang). Onder hen bevinden zich ook een veldbode en een chirurg. De verzamelplaatsen van de Bokkerijders zijn lokale herbergen of de woonhuizen van de bendeleiders, die vaak op de rand van het dorp wonen. Hierdoor kunnen ze zich gemakkelijk verplaatsen zonder dat dit bij andere dorpsgenoten opvalt. 
 In Spaubeek wonen de volgende Bokkerijders: 
 - Michel Hennix, geb te Beek. Deze schoenmaker, wolspinner wordt in 1751 te Geleen gearrestreerd en ter dood veroordeeld. 
 - zijn zonen Peter Hennix en Joannes Hennix 
 Na de veroordeling door drossaard Leopold Duijckers, van de schepenbank Geleen, wordt zijn woonhuis kasteel Raath te Bingelrade op 20 augustus 1751 in brand gestoken en dit brandt grotendeels af. Verantwoordelijk hiervoor is: 
 - Peter Tacken hij is met een dochter van Michel Hennix getrouwd. (hij is geholpen door Joannes en Andries Jeurissn) 
 - Mevis Offermans, wolspinner en buurman en zwager van Hennix. Deze Mevis heeft in het Hollandse leger gediend. 
 - Peter Schols, de zwager van Mevis Offermans. Peter woont in Gebösselke en is eind mei 1751 gearresteerd. 
 - Willem Caldenberg 
 In Hobbelrade wonen: 
 - Matthijs Crull, afkomstig uit Frankrijk.Hij is een gedeserteerde soldaat uit Namen. Zijn beroep is: schoenmaken en bijenkorfmaker. 
 - Du Jadrdin, afkomstig uit Frankrijk. 
 In Hegge woont: 
 - Daem Haenen 
 In Nagelbeek woont: 
 - Nol Caldenberg, alias de Trouwe Jongen of Nol met de zieke ogen. Nol is in 1731 geboren in Schinnen en zijn beroep is bedelaaar. Zijn moeder is een zuster van de beruchte Gerlingh Daniëls uit Wolfhagen-Schinnen (zie ook Marten Wouters 1761-1830). Deze Gerlingh is op kasteel Ter Borch in Schinnen in gevangenschap tijdens het onderzoek gestorven. Ook tot de groep behoort Wijn Wijnen, de buurman en zwager van Gerlingh Daniëls. 
 In Geleen wonen onder andere: 
 - Jonker Willem de Gavarelle, alias de Dikke achter de kerk. Van beroep belastinginnner. 
 - Winand Duprez, hij behoort tot de (verarmde?) notabelen. Van beroep is hij secretaris van de schepenbank te Vaesrade. 
 We zien dat de laatste twee geen slecht beroep hebben. 
 Voor de mensen die in Schinnen op Ter Borch worden veroordeeld vindt de executie plaats op de Daniker berg (op de rand van Schinnen en Geleen-Spaubeek) 
 Voor de mensen die door de schepenbank van Geleen op kasteel St. Jansgeleen worden veroordeeld vindt de executie plaats in de Raadskuil (op de rand van Geleen en Sittard. Dit ter hoogte van de huidige holle weg, tegenover het neuwe ziekenhuis van Geleen) 
 (bron: Antok Blok: De Bokkerijders in de landen van Overmaas 1730-1774), 
 Franse legers komen in Spaubeek. Definitieve regeling voor inkwartiering op zaterdag 29 november 1794 te Spaubeek [Li]
 In Spaubeek wordt een register bijgehouden, waarin de gebeurtenissen van dag tot dag worden vermeld door A. Smeijsters (griffier = secretaris). 
 "Daghrolle van de municipaliteijt van Spaubeek vergaedert wegens alle 't geene voorgekomen en daerinne gedaen." 
 Op 26 november 1794 komen de Franse legers in Spaubeek aan via Hobbelrade. Wij lezen: 
 "Zijn alhier gearriveert 's middags ten 5 uren twee compagnien Voluntairs (= vrijwillig dienenden), welcke provisioneelijck (= voorlopig) in alle haast hebben gebilleteert (= biljetten hebben verstrekt voor inkwartiering bij inwoners)." 
 Op diezelfde dag komt het eerste oorlogsmaterieel in Spaubeek aan. "sijn hier aengekomen 3 canons en 4 aminitie wagens tot houbbelraed." 
 Kennelijk was de last zwaar en de holleweg in een slechte staat van onderhoud, zodat de bevolking gedwongen werd om hulp te bieden. We lezen: 
 "overmits den quaden weg vastleggende doen kommanderen 2 perden om dito wagens los te helpen en voor te spannen tot Nuth sulkx op requisitie (= vordering) van den officier van dit transport met last op den griffier om sulkx te annotteren (= aan te tekenen." 
 Op 29 november 1794 komt het bestuur van Spaubeek, bestaande uit de heren Banens (maire = burgemeester), Snijders (1e adjoint = wethouder), Heijnen (2e adjoint) en A. Smeijsters (griffier = secretaris) met de bevelvoerend officier bijeen voor het treffen van een definitieve regeling van inkwartiering. Wij lezen. 
 "Op requisitie (= vordering) van den capiteijn Menge mede gevaceert (= vrijgemaakt of ambtelijk bezig geweest) tot visitatie (= bezoek) van alle logementen, wes gedaen zijnde, op de requisitie als voorens, geprocedeert (= gehandeld) tot uijtvindinge en bekominge van twee leedige (= leegstaande) huijsen, 't eene in Spaubeek, het andere binnen hobbelraede om te dienen tot cortegaerde (= legering?), welcke eijndelijck gevonden, naementlijck in Spaubeek het huijs van Joes Woutes, in hobbelraede het huijs van Joes Peter Moonen, beijdens voor huize van dezelfde huijzen belooft een billige loon ad twee gls (= gulden) p maent, lastende den griffier aen jeder proprietaris (= eigenaar) van dito huijzen, als aen den officier requirant (= vorderend) bij biljetten hier af immediaet (= onmiddellijk) de behoorlijcke depeschen (= berichten) te doen exploiteren (= uit te reiken)". 
 In de kantlijn is aangetekend, dat de eigenaren, na hiervan in kennis te zijn gesteld (behoorlijcke insinuaties af gedaen), hierop verschillend reageerden. Wouters ging akkoord, maar Moonen protesteerde tegen de vordering van zijn huis. 
 (bron: Jacques Aussems, BECHA jaargang 1 nr 1 blz 18-87), 
 Diefstal door ingekwarierde militair bij Bernhard Ottermans. tussen dinsdag 19 mei 1795 en vrijdag 23 mei 1975  te Spaubeek [Li]
 "Informatie genomen over sekere diefstal geschiet aen het onbewont huijs van Bernhard Ottermans gelegen boven aan het eijnde van 't gehugt Hobbelraede tussen den 19 en 23 Meij 1795 sulx ten overstaen van ons onders. (ondergetekende) municipalen heden den 23 Meij 1795." 
 . . . (na een lang betoog) . . . 
 "Den deponent (= die een verklaring aflegt) verklaert ook, dat op den ovensolder ontnomen is eenige dicke nooten wel 7 a 800 ontrent vorts aen ons door den deponent gevraegt zijnde of hij deesen aengaende niets meer weet te getuijgen segt dat nog in den koijstal gevonden heeft een half afgevreeten hamme dan dat hij quaet vermoëden heeft op 2 militairen doens gelogeert bij 
 Lambert Hanssen sulx digt neffens 't huijs waer den diefstal geschiet is nu logeerende den eenen bij Nijklaes Pijls den aderen bij Joes Wouters. 
 Daer bijgevoegende voor redenen van niet alleen suspicie (= verdenking) maer van welwetentheijd, dat hij deponent heden is geweest ten huijse van N. Pijls daer gevonden in den sack van den soldaet, twee hammen welverstaende een soo genaemd knorbeen (= hespebeen?) een ruckstuk en een stuck Braedworst noch met assen bestroijt, dat hier aen present (= aanwezig) en sulx ook soo gesien hebben de dogters van N. Pijls en eijndelijk dat hij deponent op sijnen Eede verklaert dat het vlees in den sack van den soldaet bij N. Pijls gelogeert, in de presentie der dogters geopent en gevonden, effectivelijck (= werkelijk) is van het vlees hem deponent gestolen daer voor nogmaels bereijdt over al sulx met eede te vestigen., 
 doopgetuige van zijn kleindochter Maria Catharina Wouters (Vaa) op donderdag 22 september 1796 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn kleinzoon Joannes Mathias Heijnen op woensdag 4 juli 1798 te Munstergeleen [Li], 
 doopgetuige van zijn kleinzoon Gerardus Lemmens op donderdag 28 januari 1802 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn achterkleindochter Elisabeth (Maria Elisabetha) Geurts (VIac) op dinsdag 16 oktober 1804 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van zijn kleinzoon Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Boshouwers (Vo) en Maria Judith Coumans op dinsdag 17 juni 1806 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn achterkleinzoon Joannes Andreas Boshouwers op dinsdag 10 maart 1807 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 86 jaar oud) op zaterdag 27 augustus 1808 om 08:00 vm te Spaubeek [Li] - akte 23. In het huis van zoon Joannes Wilhelmus (Jean Guillaume) (getuigen: zijn zoon Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters (IVf), als Jean Guillaume Wouters (55 jaar, cultivateur, Spaubeek, zoon) en Jasparus Vroemen, als Gaspar Vroomen (66 jaar, cultivateur, Spaubeek, voisin=buurman)),  
 begr. op maandag 29 augustus 1808 te Spaubeek [Li] 1808 27 aug[u]st circa 10mam antemeridianam obijt Joannes Wouters aetatis 86 annorum viduus Gertrudis Leenaerts extremis s:r:e: sacramentis munitus et 29 hujus sepultus.
 tr. 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 24 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zondag 13 juli 1749 13 julij matrimonio juncti sunt cum dispensatione in tertio gradu [=dispenatie in de derde graad (bloedverwantschap)] et in bannis [=en na het roepen van huwelijksafkondigingen] Joannes Wouters et Gertrudis Lenaerts testes Henricus Vromen custos et Martinus Lenaerts aldaar (getuigen: Henricus Vroemen als Henricus Vromen de koster en zijn achterneef en haar broer Martinus Leenarts, (Lenaerts)), 
  
 Ondertrouw, 
 In de periode van de verplichte ondertrouw, die voor het huwelijk plaatsvond, gingen de pastoor(s) na of aan alle wettelijke en kerkelijke eisen voor het aangaan van het huwelijk was voldaan. De pastoor(s) gingen onder andere bij de ouders, grootouders en overgrootouders na of er een familieband tussen de bruid en bruidigom bestond. Afhankelijk van de soort familieband (graad van verwantschap) kon men eventueel (tegen betaling?) dispensatie krijgen om toch te mogen trouwen. 
 De ondertrouw begon na een pastoraal gesprek bij de parochiepriester van de toekomstige bruid. Daarna kondigde de pastoor drie zondagen achter elkaar in de mis het huwelijk aan. In het Latijn: præmissis tribus bannis [=na de roepen, na de 3 huwelijks -afkondigingen]. 
 In ons dialect heette dit: in de reupe zeen, van de praeksjtool rolle of euver de benk gaon., 
 Woont in boerderij B, Op 't Broek te Spaubeek [Li] na 1749
   
 In het eerste bevolkingsregister (BVR) van 1798 wonen hier, (zie ook de scan van de originele inschrijving hierboven): 
 Joes Wouters - 76 (jaar) - ouden man 
 Mari Gertrud Lenaerts - 76 - oude vrouw 
 Martin Frissen - 38 - cultivateur [=landbouwer] (uit) Spaubeek 
 Marie Wouters - 40 - sijne vrouw 
 Mari Sebil Bosheuers - 17 - dochter; Hans Willem Bosheuers - 13 - soon; en de kinderen (onder de 12 jaar): M(aria); M(aria) Joanna; An Gertrud. 
 Maria Wouters is de dochter van Joes en Gertrudis Lenaerts. Zij is eerst gehuwd (x1780) geweest met Joannes Gerardus Bosheuers (+1794). Daarna huwt (x1798) ze opnieuw met Martinus Frissen. 
 Maria Gertrudis Lenaerts overlijdt een jaar later (+1799) op 75 jarige leeftijd. 
 In het BVR 1800 zien we dat Joes Wouters (78 jr) bij zijn oudste zoon Jan Willem x Maria Helena Vlecken op de Dorpstraat woont. 
 In het BVR 1807 zien we dat Joes Wouters (85 jr) bij zijn oudste dochter Maria Sibilla x Peter Mevis op Hoeve woont. 
 Joes Wouters overlijdt (+1808) op 86 jarige leeftijd bij zijn zoon Jan Willem op de Dorpstraat., 
 Verband tussen families Wouters en Lenaerts (derde graads bloedverwantschap) op zondag 13 juli 1749 te Spaubeek [Li]
 Gertrudis Lenaerts is de dochter van Wilhelmus Leenarts en Cornelia Zijfers. Deze Wilhelmus (zoon van Marten x Maria Vromen) is de halfbroer van Elsken Lenarts (dochter van Marten x Elisabeth Meijs), welke gehuwd is met Jan Wouters, de grootvader van Joes Wouters. 
 Elsken Lenarts is de grootmoeder van Joes Wouters en een oudtante van Gerrtudis Lenaerts. Van beiden is Marten Lenarts dus een gemeenschappelijke overgrootvader., 
 Verband tussen de families Wouters en Boshouers te Spaubeek [Li]
 Van de familie Wouters trouwen een zuster en broer met een broer en zuster van de familie Boshouers. 
 1. In 1780 trouwt Joannes Gerardus Boshouwers met (Anna) Maria Wouters 
 2. In1790 trouwt Marten Wouters met Maria Elisabeth Boshouers., 
 Woont op het Broek in 1798 te Spaubeek [Li]
 in het bevolkingsregister van 1798 woont Joes Wouters en Mari Gertud Lenaerts in op het Broek nr. 38 
 met zijn achternicht Gertrudis Lenaerts (Lenders, Lienarts, Leenaerts), dr. van Wilm (Wilhelmus) Leenarts en Cornelia Zijffers
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 11 november 1724 te Spaubeek [Li] 11 9bris 1724 baptisata est Gertrudis filia Wilhelmi Leenarts et Corneliae Zijffers ligt: conjug(es) quam e sacro fonte, susceperunt Jo(ann)es Gossen ex Bijse et Maria uxor Petri Zijfers (getuigen: Jan (Joannes) Goessens als Joannes Gossen uit Op de Bies en haar grootmoeder Maria e.v. Petrus Zijfers), 
 doopgetuige van haar nicht Maria Gertrudis Lenaerts op zondag 16 maart 1760 te Schinnen [Li], 
 doopgetuige van haar neef Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Lenaerts op zaterdag 27 augustus 1763 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Maria Gertrudis Campo op vrijdag 21 oktober 1763 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Jan Jacob (Joannes Jacobus) Lenaerts op zaterdag 7 augustus 1773 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Maria Agnes Lenaerts op woensdag 9 februari 1763 te Schinnen [Li], 
 doopgetuige van haar kleinzoon Peter (Petrus) Mevissen (Vg) op maandag 12 januari 1778 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar kleindochter Gertrudis (Maria Gertrudis) Boshouwers op donderdag 18 mei 1780 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar kleinzoon Joannes Michael Lemmens op zondag 21 augustus 1785 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar kleinzoon Chris (Christianus) Wouters op maandag 17 maart 1788 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar kleinzoon Gerard (Joannes Gerardus) Wouters (Vs) op dinsdag 5 augustus 1794 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar kleindochter Gertrud (Maria Gertudis) Heijnen (Vx) op dinsdag 2 mei 1797 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar kleinzoon Hans Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters op dinsdag 24 juli 1798 te Munstergeleen [Li], 
  
 kan niet schrijven op donderdag 18 mei 1780 te Spaubeek [Li], 
 is getuige bij kleindochter: 18. circa tertiam matutinam nata et eodem [18-05-1780] die baptisata est Maria Gertrudis filia legitima Joannis Gerardi Boshouwers et Mariae Wouters incolarum hujus parochiae, susceperunt Jo(ann)es Wilhelmus Boshouwers, et ertrudis Lenaerts, ambo ex hac parochia. in fidem. 
 C.E. van den Bock pastor. Joannes Gerardus Busheuer pater prolis. Joannes Willem Buscheuer patrinus Gertrudis Lenaerts hoc x signum posuit 
 Ovl. (Ongeveer 75 jaar oud) op donderdag 5 december 1799 te Spaubeek [Li] - akte 2 [BS: Gertruijd Lienaerts, 72 jaar, dr. van NN en NN; e.v. Joannes Wouters], 
 begr. [waarschijnlijk 6 of 7 december 1799] aldaar 00-00-1799 obyt Gertrudes Leenaerts 70 annorum uxor Jo(ann)is Wouters
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Maria Sibilla, genoemd naar haar meter ,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 2 februari 1750 te Spaubeek [Li] 2 feb: baptisata est Maria Sibilla filia legitima Joannis Wouters et Gertrudis Lenaerts susceptores Martinus Wouters et Maria Horsmans (getuigen: haar oom Pater P. Magister Martinus Wouters en Maria Horsmans [de stiefmoeder van Gertrudis Lenaerts]),  
   ovl. (ongeveer één week oud) op maandag 9 februari 1750 opm. octo dierum [=8 van de dagen] te Spaubeek [Li],  
   begr. op dinsdag 10 februari 1750 aldaar 9: feb: obijt Maria Sibilla infans octo dierum filia Joannis Wouters et Gertrudis Lenaerts et 10 huius sepulta.
  2.  Sibilla (Maria Sibilla) ,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 26 januari 1751 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 82 jaar oud) op dinsdag 10 september 1833 aldaar, volgt IVe
  3.  Jan Willem (Joannes Wilhelmus) ,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 3 december 1753 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 71 jaar oud) op vrijdag 23 september 1825 aldaar, volgt IVf
  4.  Gertrudis (Maria Gertrudis) ,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 17 juli 1756 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 61 jaar oud) op woensdag 10 juni 1818 aldaar, volgt IVg
  5.  Maria ,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 25 augustus 1758 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 81 jaar oud) op zaterdag 9 november 1839 aldaar, volgt IVh
  6.  Marten (Martinus) ,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 28 mei 1761 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 68 jaar oud) op vrijdag 15 januari 1830 te Op het Broek [Li], volgt IVi
  7.  Maria Elisabetha, genoemd naar haar grootmoeder aan vaderszijde [Elisabetha Hanssen] ,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 22 maart 1764 te Spaubeek [Li] 22 baptisata est Maria Elisabetha filia legitima Jo(ann)is Wouters et Gertrudis Lenaerts susceperunt Wilhelmus Lenaerts et Maria Geurts (getuigen: haar oom Wilhelmus Leenarts en Maria (Maria Sophia) Geurts dit is een buur/vriendin?),  
   doopgetuige van Bartholomeus Geurts op maandag 10 december 1792 te Spaubeek [Li]. 
  8.  Catrin (Catharina Elisabetha) ,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 13 april 1767 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 44 jaar oud) op donderdag 2 januari 1812 aldaar, volgt IVj
  9.  Jan Peter (Joannes Petrus) ,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 8 juni 1770 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 62 jaar oud) op dinsdag 25 september 1832 te Hobbelrade [Li], volgt IVk

IIIc.  Maria, genoemd naar  haar tante aan moederszijde Wouters (Wauters), dr. van Merten (Martinus) Wouters (IIb) en Sibilla (Sijbilla) Stassen
 ged. Rooms Katholiek op zondag 28 april 1720 te Spaubeek [Li] 28 baptisata est Maria filia Martini Wouters et Sibillae Stassen conjugum susceptores Joannes Wouters et Sibilla Haen uxor [=echtgenote van] Ruth Stassen (getuigen: haar grootvader Jan (Joannes) Wouters (I) en haar grootmoeder Sijbilla Haen e.v. Ruth Stassen), 
 doopgetuige van haar achterneef Andries (Andreas) Stassen op donderdag 30 april 1744 te Nuth [Li], 
 doopgetuige van haar achterneef Joannes Theodorus Campo op zondag 7 maart 1762 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar achternicht Maria Stassen op maandag 22 februari 1745 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Maria Caecilia Luijten op donderdag 22 november 1764 te Geleen [Li], 
 doopgetuige van Nicolaus Luyten op maandag 15 juni 1772 te Geleen [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Henricus Goessens en Anna Drummen op donderdag 27 november 1749 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Maria Catharina Essers op zaterdag 31 augustus 1748 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Anna Catharina Snijders op dinsdag 13 december 1757 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Christianus Peulen op zaterdag 8 november 1755 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Leonard (Leonardus) Peulen op woensdag 19 januari 1757 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Wijnandus Peulen op donderdag 13 juli 1758 te Spaubeek [Li], 
 geboortegetuige van Joannes Henricus Bürgens
 doopgetuige van Maria Joanna Bürgens op woensdag 22 april 1778 te Sittard [Li], 
 doopgetuige van Gerard (Gerardus) Cuijpers op donderdag 4 december 1760 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Ludovicus Fredericus Smeijsters op maandag 21 september 1778 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Joannes Jacobus Hautvast op donderdag 8 november 1753 te Amstenrade [Li], 
 doopgetuige van Peter (Petrus) Mevis (zie IVe) op zaterdag 6 september 1755 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar achternicht Maria Wouters (IVh) op vrijdag 25 augustus 1758 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Maria Sibilla Hautvast op zaterdag 18 oktober 1760 te Nuth [Li], 
 ovl. (ongeveer 69 jaar oud) op zaterdag 27 maart 1790 te Geleen [Li], 
 tr. (1), 
 kerk.huw. (beiden ongeveer 29 jaar oud) (Rooms Katholiek) op woensdag 28 januari 1750 aldaar [.]. januarij in praesentia d[omi]ni confr[atr]is Petri Kirberich â me commissi contraxerunt matrimonium Balthasar Penris et Maria Wouters ex Spaubeck. testes Lemmen Leenarts, Henricus Deljeu. F: H: Heimbach pastor in Geleen. (getuige: Lemmen Henricus Lenarts, Henricus Delieu) 
 met Baltus (Bartholomeus, Balthasar, Baltes) Penris
 geb. circa 1720, 
 doopgetuige van Sibilla (Maria Sibilla) Wouters (IVe) op dinsdag 26 januari 1751 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 32 jaar oud) op dinsdag 9 januari 1753 te Lutterade [Li], 
 begr. op dinsdag 9 januari 1753 te Geleen [Li] 9 jan obijt Balthasar Penris villicus in Luterade
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Jasper (Jasparus) ,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 18 mei 1752 te Geleen [Li] 18 maj bapt(izat)us Jasper c[onfirmatus] parent(es) Baltes Penris Maria Wouters suscep(tores) Marten Wouters Jen Dullens (getuigen: zijn grootvader Merten (Martinus) Wouters (IIb), als Marten Wouters, Jen Dullens). 
  Maria, genoemd naar  haar tante aan moederszijde Wouters
 tr. (2), 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 34 en 29 jaar oud) (Rooms Katholiek) op vrijdag 7 juni 1754 te Geleen [Li] 7 junij copulati sunt Jo(ann)es Petrus Lemmens et Maria Wouters cum dispensatione in tribus bannis et impedimento affinitatis tertij quarto mixti gradus testes Wilhelmus Kirckhoofs Lemmen Lenerts (getuige: Wilhelmus Lemmens) Wilhelmus Kirckhoofs, Lemmen Lenerts, 
  
 Familie relaties, 
 Maria Lemmens-Wouters is de oma van de Geleense burgemeester Jan Reinier Lemmens (1788-1870) (Burg. Lemmensstraat in Geleen is naar hem genoemd) 
 met Hans Peter (Joannes Petrus) Lemmens, zn. van Petrus Lemmens (molenaar van St. Jansgeleen) en Anna Cuijpers
 geb. op donderdag 21 september 1724, 
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 21 september 1724 te Spaubeek [Li] 21 septembris baptisatus est Jo(ann)es Petrus filius Petri Lemmens et Annae Cuypers legt: conjug: quem e sacro fonte susceperunt Reynerius Hagens secr(e)t(ariu)s in Schinnen no(min)e Jo(ann)es Franssen ex Herel et [verder niets geschreven] (getuige: Reinerus Hagens secretaris in Schinnen nms. Joannes Franssen uit Heerlen) Joannes Franssen uit Heerlen, 
 pachter in Lutterade, 
 doopgetuige van Jan Peter (Joannes Petrus) Wouters (IVk) op vrijdag 8 juni 1770 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Maria Gertrudis Mevis op zaterdag 25 maart 1786 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Jacobus (Joannes Jacobus) Burgens op maandag 24 juli 1741 te Sittard [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van zijn zwager Petrus Roijen en zijn zus Anna Elisabetha Lemmens op woensdag 14 oktober 1744 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn achternicht Maria Ida Smeijsters op vrijdag 2 april 1773 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn achterneef Petrus Mathias Smeijsters op maandag 14 november 1785 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (67 jaar oud) op dinsdag 27 maart 1792 te Geleen [Li]. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Peter Mathijs (Petrus Matthias) ,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 26 april 1755 te Geleen [Li],  
   ovl. (ongeveer 92 jaar oud) op zondag 1 augustus 1847 te Lutterade [Li], volgt IVl
  2.  Sybilla ,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 8 augustus 1757 te Geleen [Li] (getuigen: Joannes Wouters en haar tante Joanna (Maria Joanna) Lemmens, als Marian Lemmens),  
   doopgetuige van haar achternicht Maria Sijbilla Smeijsters op vrijdag 2 augustus 1782 te Spaubeek [Li]. 
  3.  Martinus ,  
   geb. op zondag 8 juni 1760 te Geleen [Li],  
   ged. Rooms Katholiek (getuigen: zijn tante Ida Lemmens, villicus in luterad [=inwoner van Lutterade] en zijn aangetrouwde oom Christianus Hautvast (zie IIId), als Christian Houtvaet). 
  4.  Joannes Josephus ,  
   geb. op woensdag 16 juni 1762 te Geleen [Li],  
   ged. Rooms Katholiek (getuigen: zijn achterneef Joannes Campo en zijn tante Ida Lemmens, Luteraed in villicus [=inwoner van Lutterade]). 

IIId.  Lisbet (Elisabetha, An Elisabeth), genoemd naar haar aangetrouwde tante/meter aan vaderszijde Wouters, dr. van Merten (Martinus) Wouters (IIb) en Sibilla (Sijbilla) Stassen
 ged. Rooms Katholiek op dinsdag 27 januari 1722 te Spaubeek [Li] 27 januarij baptisata est Elisabetha filia Martini Wouters et Sybilliae Stassen leg. conjuges quam e scaro fonte susceperunt Jo(ann)es Stassen filius Rutgeri Stassen et Elisabetha Hanssen uxor Jacobi Wouters (getuigen: haar oom Joannes Stassen zn. van Rutgerus Stassen en haar aangetrouwde tante Elisabetha Hanssen (zie IIa) e.v. Jacobus Wouters), 
 doopgetuige van haar neef Peter Mathijs (Petrus Matthias) Lemmens (IVl) op zaterdag 26 april 1755 te Geleen [Li], 
 doopgetuige van haar achterneef Jan Mattis (Joannes Matthias) Campo op zondag 9 maart 1766 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Theodorus Duque op zaterdag 25 december 1745 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 50 jaar oud) op zaterdag 7 maart 1772 (Elisabetha Wouters x Christianus Hautvast) te Nuth [Li], 
 tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 27 jaar oud) op zondag 29 augustus 1751 te Spaubeek [Li] 29 augusti cum testimonio libertatis matrimonio juncti sunt Zittardiae [=zijn door het huwelijk verbonden in Sittard] apud patrem confessarium monentium Christianus Houtvast ex Nuth et Elisabeth Wouters ex Spaubeeck
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 29 augustus 1751 te Nuth [Li] [volgens GenDaLim7] (getuigen: zijn broer en haar zwager Petrus Hautvast en zijn achterneef Laurentius Meijs), 
  
 RAL-LvO stukken vanaf 1758 te Grijzegrubben [Li], 
 RAL-LvO 1759, 187v: Op 1 juni 1758 verklaarden de broers Paulus Hautvast, gehuwd met Maria Catharina Sijstermans, en Christiaen Hautvast, gehuwd met Anna Elisabeth Wouters, dat zij op 4 april 1754, zoals per handschrift vastgelegd, 3000 gulden tegen 4% hadden geleend van Maria Anna Hautvast, gehuwd met baron Louis Claude Joseph de Rahier. Met het geld hadden zij schulden aan schepen Heldevier van Maastricht afgelost. Tot onderpand stelde Paulus Hautvast 388 kleine roeden weide "den houwenast ofte overweijde" met inbegrip van de moestuin, grenzend aan Peter Cremers, erfgenamen Vaes Vroemen en Hendrick Drummen. Christiaan Hautvast borgde met 402 kleine roeden weide "den houwenast", grenzend aan de Holleweg, Paulus Hautvast en Hendrick van Loo. Gezamenlijk stelden zij nog tot onderpand hun huis met moestuin en weide te Grijzegrubben, ca. een bunder groot en grenzend aan de erfgenamen Vaes Dormans, en Bartel Drummen; voorts nog 286 kleine roeden weiland "de Neij", grenzend aan Joannes Meijs, Hendrick Vroemen en De Neijerweg; en verder nog 384 kleine roeden akkerland "aen het witgen in de swaertcuijl", grenzend aan Jacob Bemelmans, de erfgenamen Keuten en de broers Hautvast zelf. 
 RAL-LvO 1760, 169r: Op 12 juli 1769 verklaarde Paulus Hautvast, gehuwd met Maria Catharina Sijstermans, dat hij aan zijn broer Christiaen Hautvast, gehuwd met Elisabeth Wouters, zijn helft in huis, gebouwen, moestuin en weide, gelegen te Grijzegrubben, oostwaarts Hermen Meijs, westwaarts Christiaan Hautvast, hoofdzijden de straat en de holleweg. De koopsom bedroeg 2000 gulden, waarvoor de koper 2/3 deel van een lening van 3000 gulden zou overnemen, staande op de Armentafel van St.-Nicolaas te Maastricht. 
 RAL-LvO 1759, 187v: Op 1 juni 1758 verklaarden de broers Paulus Hautvast, gehuwd met Maria Catharina Sistermans, en Christiaen Hautvast, gehuwd met Elisabeth Wouters, dat zij op 4 april 1758 van Maria Anna Hautvast, gehuwd met Louis Joseph, baron de Rahier, 3000 gulden geleend hadden tegen 4%. Met dit bedrag zouden zij een schuld aan schepen Heldevier van Maastricht aflossen. Daartoe borgde Paulus Hautvast met 388 kleine roeden weiland "aen de Houwenast oft overweijde", met inbegrip van de "kempkoelhoff", oostwaarts Peter Cremers en de erfgenamen Vaes Vroemen, westwaarts Hendrick Drummen. Christiaen Hautvast stelde tot onderpand 402 kleine roeden weiland "aen de Houwenast", oostwaarts de Holleweg, westwaarts Paulus Hautvast en Hendrick van Loo. Gezamenlijk borgden zij met: 
 a) hun deel in ca. een bunder huis, moestuin en huiswei te Grijzegrubben, grenzend aan de erfgenamen Vaes Dormans en Bartel Drummen; 
 b) hun deel in 286 kleine roeden weiland "de Neij" te Grijzegrubben gelegen, grenzend aan Joannes Meijs en Hendrick Vroemen, Joannes Frissen en de Nijerweg; 
 c) hun deel in 384 kleine roeden akkerland "aen 't witgen in de swartcuijl", grenzend aan Jacob Bemelmans en de erfgenamen Keuten. 
 RAL-LvO 1760, 11v: Op 2 november 1763 leende Christiaen Hautvast, inwoner van Grijzegrubben-Nuth en gehuwd met Elisabeth Wouters, 100 pattacons of 400 gulden tegen 5% van Maria Elisabeth Canisius, weduw van der Meer. Hij borgde daartoe met de volgende, onder Nuth gelegen, goederen: 
 a) 200 kleine roeden akkerland "aen het peulken", grenzend aan Joannes Drummen, het voetpad en Nicolaes a Campo; 
 b) circa een halve bunder akkerland "aen het peetjen", grenzend aan de erfgenamen Claes Hermens, het voetpad en heer Habets; 
 c) anderhalve morgen akkerland op de Karrestraat, grenzend aan Bartel Drummen en de weg. 
 RAL-LvO 1760, 25v: Op 3 augustus 1764 leende Christiaen Hautvast, inwoner van Grijzegrubben-Nuth en gehuwd met Elisabeth Wouters, 600 gulden tegen 5% van het klooster der Augustijnen te Maastricht. Hij stelde daartoe tot onderpand de volgende, onder Nuth gelegen, goederen: 
 a) ca. vijftien grote roeden huis met moestuin en huiswei te Grijzegrubben, grenzend aan Mathijs Schetters en de erfgenamen Joannes Drummen; 
 b) een halve bunder akkerland "aen het Peulken", grenzend aan Joannes Drummen en het voetpad naar Spaubeek; 
 c) een halve bunder akkerland "aen het peetjen", grenzend aan de erfgenamen Claes Hermens en het voetpad; 
 d) anderhalve morgen akkerland op de Karrestraat, grenzend aan Bartel Drummen en de Wijenweg. 
 Met het geld werd de lening van 2 november 1763 aan de weduwe van der Meer afgelost. 
 RAL-LvO 1760, 169r: Op 12 juli 1769 verklaarde Paulus Hautvast, gehuwd met Maria Catharina Sijstermans, dat hij aan zijn broer Christiaen, gehuwd met Anna Elisabeth Wouters, had overgedragen de helft van huis, hof en weide te Grijzegrubben onder Nuth, oostwaarts Hermen Meijs, westwaarts Christiaen Hautvast zelf, hoofdzijden de straat en de Holleweg, voor 2000 gulden. Als betaling zou hij 2/3 van een schuld van 3000 gulden aan de Armentafel van St.-Nicolaas te Maastricht overnemen. 
 RAL-LvO 1763, 64r: Op 30 januari 1786 leende Christiaen Hautvast, weduwnaar Elisabeth Wouters en nu in tweede huwelijk met Joanna Maria Laurtije, samen met zijn zonen Mathijs, Joannes Martinus en Joannes Petrus Hautvast 4000 gulden tegen 4% van juffrouw Ida Maurissen, rentenierse te Maastricht. Tot onderpand dienden de goederen die op 7 november 1785 door Christiaen Hautvast als hoogstbiedende bij een veiling namens Johan Baptista Dispa verworven waren. Het ging daarbij om: 
 a) 166 kleine roeden akkerland "aen het wetjen", grenzend aan heer a Blisia, Servaes Bemelmans, Hermanus Meijs en Lambert Dols, belast met twee malder haver en vijf oort in de Nieuwenhof, verkocht voor 61 stuivers per kleine roede; 
 b) 68 kleine roeden akkerland "in de Baersgrubben, genaemt tiendevrij" onder Schinnen, grenzend aan baron de Negri en Lambert Dols, verkocht voor 73 stuivers per kleine roede; 
 c) 390 kleine roeden akkerland "aen het Cruijs", grenzend aan Dirck Clootz, hof Reijmersbeek en de Wijenweg, verkocht voor 71 stuivers per kleine roede en belast met de 33e en 11e schoof; 
 d) 207 kleine roeden beemd "omtrent den vroeghop", grenzend aan de weduwe van der Meer, de beek en Paulus Hautvast, vallend onder de leenhof Schinnen, verkocht voor 56 stuivers per kleine roede. 
 De goederen waren bestemd voor zijn zonen, die zich medeborg stelden en tevens hun erfdeel, verworven bij verdeling der goederen van wijlen hun grootouders Marten Wouters en Sibilla Stassen op 30 oktober 1780. 
 De lening werd door de zonen op 25 maart 1788 afgelost. 
 RAL-LvO 1763, 69v: Op 1 februari 1786 verkocht Joannes Baptista Dispa, advocaat te Maastricht, 390 kleine roeden akkerland aan het Kruis onder Nuth, grenzend aan hof Reijmersbeek, Dirck Clootz en de Wijenweg, voor drie gulden en dertien stuivers per kleine roede aan de kinderen van Christiaen Hautvast en Elisabeth Wouters, te weten Mathias Hautvast, gehuwd met Catharina Roebroeck, Joannes Martinus en Joannes Petrus Hautvast. 
 SA Sittard, NA Delahaye 1807, 649: Op 25 oktober 1807 sluiten Mathias Hautvast en Joanna Maria Wilms een pachtcontract voor de Hoeve Haagsittard, met als borg Martin Hautvast wonende te Hulsberg (mededeling Toine Hendriks). 
 SA Sittard, NA Delahaye 1814, 70: Op 10 november 1814, na de dood van beide echtelieden, wordt een regeling getroffen met de eigenaar door de voogd Jean Martin Hautvast, wonende te Haagsittard, en toeziend voogd Jean Guillaume Willems te Brunssum. Op 22 november 1811 wass al inventaris opgemaakt ( akte is verloren gegaan, notaris Delahaye, 1811 no 386)(mededeling Toine Hendriks). 
 SA Sittard, NA Delahaye 1817, 418: Op 9 april 1817 volgt een openbare verkoop van alles wat los en vast zit, beschreven in een uitvoerig en interessante akte, waarbij elk stukje apart is beschreven (mededeling Toine Hendriks). 
 Bron: Genwiki 
 met Christianus Hautvast (Houtvast), zn. van Matthias Hautvast en Catharina Meijs
 geb. te Grijzegrubben [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op woensdag 1 december 1723 te Nuth [Li] (getuigen: zijn oudoom Thijs (Matthias) Hautvast, Judith Frissen (vervangende getuige), Maria Wusten), 
 doopgetuige van zijn neef Martinus Lemmens
 doopgetuige van Maria Elisabeth Erckens op zaterdag 16 december 1769 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Anna Elijsabetha Hautvast op woensdag 3 februari 1762 te Nuth [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Joes (Joannes) Hautvast en Maria Catharina la Heij op zondag 19 juli 1750 te Nuth [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Anna Maria Hautvast op donderdag 15 juni 1758 te Nuth [Li], 
 ovl. (ongeveer 79 jaar oud) op vrijdag 20 mei 1803 te Nuth [Li] (Cretien Hautvast, zn v Matthias Hautvast en Catrin Meijs, e.v. Elisabeth Wouters). 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Mattis (Matthias) Hautfast,  
   ged. op maandag 24 juli 1752 te Amstenrade [Li],  
   ovl. (ongeveer 59 jaar oud) op vrijdag 4 oktober 1811 te Wehr [Rp, Duitsland], volgt IVm
  2.  Joannes Jacobus ,  
   ged. op donderdag 8 november 1753 te Amstenrade [Li] (getuigen: zijn tante Maria Wouters (IIIc), zijn oom Jacobus Hautvast, als Jacobus Hautfast, Frans Dirck Geilen). 
  3.  Joannes Martinus ,  
   ged. op maandag 25 december 1758 te Nuth [Li] (getuigen: zijn achterneef Joes (Joannes) Wouters (IIIb), zijn tante Maria Anna Hautvast, Maria Catharina Sijstermans). 
  4.  Maria Sibilla ,  
   ged. op zaterdag 18 oktober 1760 te Nuth [Li] (getuigen: haar tante Maria Wouters (IIIc) en haar oom Paulus Hautvast). 
  5.  Jan Pieter (Joannes Petrus) ,  
   ged. op zondag 31 oktober 1762 te Nuth [Li],  
   ovl. (ongeveer 71 jaar oud) op zondag 23 februari 1834 te Grijzegrubben [Li], volgt IVn
  Christianus Hautvast, zn. van Matthias Hautvast en Catharina Meijs
 tr. (2), 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 49 en ongeveer 41 jaar oud) (Rooms Katholiek) op dinsdag 15 juni 1773 te Wijnandsrade [Li] 
 met Anna Maria Lortije (L'ortye), dr. van Nicolaas L'ortye en Maria Cobben
 ged. Rooms Katholiek op vrijdag 14 maart 1732 te Nuth [Li] (getuige: Joannes Pricken namens heer Balthasar Jouppen, Maria Nelissen namens Anna Maria Lorti), 
 ovl. (ongeveer 73 jaar oud) op zaterdag 16 maart 1805 te Oirsbeek [Li]. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Generatie IV

IVa.  Catharina Elisabeth, genoemd naar haar meter [Catharina Meutens] en haar grootmoeder aan vaderszijde [Elisabetha Hanssen] Wouters, dr. van Willem (Wilhelmus) Wouters (IIIa) en Agnes (Agnetis) Meutens
 ged. Rooms Katholiek op dinsdag 20 mei 1749 (tweeling) te Spaubeek [Li] 20 maij baptisatae sunt duae geminae legitimae Wilhelmi Wouters et Agnetis Meutens conjugum prima Catharina Elisabetha cujus susceptores fuerunt Martinus Wouters et Catharina Meutens 2dæ Maria Jda cujus susceptores fuerunt Stephanus Meutens et Jda Claessen (getuigen: haar oom Pater P. Magister Martinus Wouters en haar tante Catharina Meutens), 
 doopgetuige van haar neef Johan Peter (Joannes Petrus) Erckens op dinsdag 4 mei 1784 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Joannes Wilhelmus Peusens op maandag 5 maart 1787 te Schinnen [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Catharina Elisabeth Stassen op vrijdag 15 juni 1787 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Petrus Meijers op donderdag 28 juli 1774 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Petrus Mathias Geurts op donderdag 13 maart 1783 te Spaubeek [Li], 
 tr. 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 31 jaar oud) (Rooms Katholiek) op donderdag 1 oktober 1772 te Spaubeek [Li] 1ma octobris cum dispensatione in tribus bannis
matrimonio juncti sunt Bartholomaeus Geurts et Elisabetha Wouters testibus Henrico van Oppen Gerardo et Theodoro Geurts et Maria et Jo(ann)a Catharina Wouters et pluribus aliis
(getuigen: Henricus van Oppen, zijn broer en haar zwager Geurt (Godefridus) Geurts als Gerardus Geurts, zijn broer en haar zwager Dirck (Theodorus) Geurts, zijn schoonzuster en haar zus Anna Maria Wouters (IVb) als Maria Wouters en zijn schoonzuster en haar zus Anna Catharina Wouters (IVd)), 
  
 Dispensatie op zondag 27 september 1772 te Spaubeek [Li], 
 Spaubeek - 27 september 1772 - Brief van C. E. van den Bock pastoor in Spaubeek, als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen: Bartholomeus Geurts en Elisabetha Wouters. 
 RHCL Maastricht (26-1772-82 - foto 3819a+b), 
 Toestemming tot huwelijk op zondag 27 september 1772 te Spaubeek [Li]
 Spaubeek - 27 september 1772 - brief van C. E. van den Bock pastoor in Spaubeek als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen: 
 Bartholomeus Geurts en Elisabetha Wouters. 
 RHCL Maastricht (26-1772-82 - foto 3819a+b) 
 met Bartholomeus (Bartel (Fr.)), genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde [Bartholomeus Hagens] Geurts, zn. van Geurt (Goedefridus) Geurts (scabinus) en Margaretha Hagens
 ged. Rooms Katholiek op maandag 13 maart 1741 te Spaubeek [Li] 13 martij a(nn)o praecedenti baptisatus est Bartholomaeus filius Goedefridi Geurts et Margarethae Hagens conjugum quem e sacro fonte susceperunt Melser Deideren et Anna Cuijpers uxor Petri Lemmens (getuigen: zijn aangetrouwde oom Melchior Dederen als Melser Deideren en zijn oudtante Anna Cuijpers e.v. Petrus Lemmens [molenaar van St. Jansgeleen]), 
 doopgetuige van zijn neef Theodorus Sebastianus Peusens op dinsdag 20 januari 1784 te Schinnen [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van zijn zwager Joannes Campo en zijn zus Maria (Maria Sophia) Geurts op donderdag 14 juni 1759 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Maria Mechtildis Campo op zaterdag 19 juni 1773 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Gillis (Aegidius) Geurts op maandag 10 oktober 1785 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Maria Catharina Stassen op donderdag 26 november 1772 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Maria Helena Lenaerts op zaterdag 24 juni 1769 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Bartholomeus Antonius Gardeniers op vrijdag 12 november 1762 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van zijn broer Joannes Mathias Geurts en zijn schoonzuster Maria Anna Limpens op zondag 19 oktober 1766 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Maria Sijbilla Geurts op zaterdag 16 januari 1779 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Maria Agnes Erckens op maandag 7 augustus 1786 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Maria Elisabetha Peusens op dinsdag 15 juni 1790 te Schinnen [Li], 
 ovl. (ongeveer 50 jaar oud) op zaterdag 18 juni 1791 te Schinnen [Li], 
 begr. op dinsdag 21 juni 1791 aldaar decima octava junii hora circiter quinta obiit ex phthijsi in Hegge Bartholomaeus Geurts maritus Catharina Elisabetha Wouters ambo ex Spaubeck fuit consuetis ecclesiae sacramentis munitus et 21ma sepultus in coemeterio nostro.
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Godefridus ,  
   geb. te Hegge [Li],  
   ovl. (ongeveer 74 jaar oud) op vrijdag 10 december 1847 te Schinnen [Li], volgt Va
  2.  Maria Agnes ,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 31 januari 1775 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 34 jaar oud) op vrijdag 20 oktober 1809 te Schinnen [Li], volgt Vb
  3.  Anna Margaretha, genoemd naar tante [Anna Maria Wouters] en deze is ook haar meter aangevuld met de naam van haar grootmoeder aan vaderszijde [Margaretha Hagens] ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 11 september 1776 te Spaubeek [Li] 11 baptisata est Anna Margaritha filia leg: Bartholomaei Geurts et Elisabethae Wouters susceperunt Jo(ann)es Matthias Geurts et Anna Maria Wouters (getuigen: haar oom Joannes Mathias Geurts en haar tante Anna Maria Wouters (IVb)),  
   ovl. (ongeveer 11 jaar oud) op zondag 15 juni 1788 op 13 jarige leeftijd aan phthisi te Hegge [Li] [Genek],  
   begr. op dinsdag 17 juni 1788 te Schinnen [Li] 1788 Decima quinta junii Hora octava pomeridiana obiit ex phthisi in Hegh Anna Margaretha caelebs 13tium aetatis annum agens legitima filia Bartholomaei Geurts et Catharina Elisabetha Wouters ambo ex Spaubeck fuit consuetis ecclesia sacramentis praemunita et 17ma sepulta in coemeterio nostro.
  4.  Joannes Petrus ,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 17 september 1778 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 56 jaar oud) op dinsdag 24 februari 1835 te Höngen [Nw, Duitsland], volgt Vc
  5.  Wilhelmus, genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde [Wilhelmus Wouters] ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 11 februari 1781 te Spaubeek [Li] 11 circa octavam matutinam natus et eodem die baptisatus est Wilhelmus filius legitimus Bartholomaei Geurts, et Catharinae Elisabethae Wouters, susceperunt Godefridus Geurts, et Maria Agnes Wouters, omnes incolae hujus parochiae. in fidem. C.E. van den Bock pastor. Bartholomeus Geurts pater prolis. Goedefridus Geurts patrinus. Maria Angenes Wouters matrina. (getuigen: zijn oom Geurt (Godefridus) Geurts en zijn tante Agnes (Maria Agnes) Wouters (IVc)),  
   ovl. (ongeveer 53 jaar oud) op dinsdag 28 oktober 1834 te Schinnen [Li]. 
  6.  Anna Catharina, genoemd naar haar meter [Anna Catharina Wouters] ,  
   geb. op zondag 24 februari 1782 te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 24 februari 1782 aldaar 24 circa primam pomeridianam nata, et eadem baptisata est Anna Catharina filia legitima Bartholomaei Geurts et Elisabethae Wouters incolarum hujus parochiae susceptores fuerunt Andreas Stassen et Anna Catharina Wouters in fidem. C.E. van den Bock pastor (getuigen: Andreas Stassen en haar tante Anna Catharina Wouters (IVd)),  
   ovl. (7 jaar oud) op vrijdag 24 april 1789 te Hegge [Li],  
   begr. op zondag 26 april 1789 te Schinnen [Li] 1789 Vigesima quarta aprilis Circa vesperam obiit in Hegge Anna Catharina infans octavum annum agens filia legitima Bartholomaei Geurts et Catharina Elisabetha Wouters ambo ex Spaubeck fuit 26ta sepulta in coemeterio nostro.
  7.  Jan Jacob (Joannes Jacobus) ,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 12 juli 1784 te Schinnen [Li],  
   ovl. (ongeveer 65 jaar oud) op maandag 29 april 1850 aldaar, volgt Vd
  8.  Maria Elisabetha ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 11 februari 1787 te Schinnen [Li] (getuigen: haar aangetrouwde oom Joannes Wilhelmus Voncken (zie IVc) en haar tante Anna Catharina Wouters (IVd) (vervangende getuige)). 
  9.  Maria Joanna, genoemd naar haar meter ,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 18 mei 1789 te Schinnen [Li] (getuigen: haar aangetrouwde tante Maria Joanna Snijders en Joannes Arnoldus Erkens),  
   ovl. (ongeveer 41 jaar oud) op maandag 2 augustus 1830 te Schinnen [Li]. 

IVb.  Anna Maria, genoemd naar haar tante aan moederszijde [Anna Meutens] Wouters, dr. van Willem (Wilhelmus) Wouters (IIIa) en Agnes (Agnetis) Meutens
 ged. Rooms Katholiek op woensdag 6 februari 1754 te Spaubeek [Li] 6 februarij baptisata est Anna Maria filia legitima Wilhelmi Wouters et Agnetis Meutens suscep(tores) Henricus Vromen no(min)e Joannis Hansen et Maria Catharina van Oppen no(min)e Elisabethae Meutens (getuigen: Henricus Vroemen als Henricus Vromen [koster] nms. Joannes Hansen, haar achterneef Joannes Hanssen door Henricus Vroemen [koster], Maria Catharina van Oppen nms. Elisabetha Meutens en haar tante Elisabetha Meutens door Maria Catharina van Oppen), 
 doopgetuige van haar nicht Anna Margaretha Geurts op woensdag 11 september 1776 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Anna Maria Erckens op zaterdag 6 december 1788 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar kleinzoon Joannes Matthias Cals op woensdag 7 november 1804 te Schinnen [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van haar zwager Bartholomeus Geurts (zie IVa) en haar zus Catharina Elisabeth Wouters op donderdag 1 oktober 1772 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 57 jaar oud) op zaterdag 2 november 1811 te Schinnen [Li], 
 tr. 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 31 jaar oud) (Rooms Katholiek) op dinsdag 8 mei 1781 aldaar (getuigen: zijn schoonzuster en haar zus Agnes (Maria Agnes) Wouters (IVc), Joannes Peusens) 
 met Wilhelmus Peusens, zn. van Theodorus Peusens en Maria Deumens
 geb. te Nagelbeek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op zondag 29 juni 1749 te Schinnen [Li] 1749 29 junij Baptizatus est Wilhelmus filius Theodori Peusens et Mariae Deumens conjugum. Suscipientibus Bartholomaeo Deumens loco Rdi Dni Wilhelmi Deumens Pastoris in Bingenraede et Ida Deumens. (getuigen: zijn oom Mevis (Bartholomaeus) Deumens nms. de weledele heer Wilhelmus Deumens pastoor in Bingelrade, zijn oom de weledele heer zijn oom Wilhelmus Deumens pastoor in Bingelrade door Bartholomaeus Deumens en zijn tante Ida Deumens), 
 doopgetuige van zijn neef Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Erckens (Vf) op zaterdag 30 april 1791 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Jan Jacob (Joannes Jacobus) Geurts (Vd) op maandag 12 juli 1784 te Schinnen [Li], 
 doopgetuige van Petronella Lienaerts op donderdag 22 maart 1804 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van zijn zwager Petrus Raemeckers en zijn zus Gertrudis Peusens op zaterdag 29 november 1766 te Schinnen [Li]. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Maria Agnes ,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 18 februari 1782 te Nagelbeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 73 jaar oud) op vrijdag 22 juni 1855 te Schinnen [Li], volgt Ve
  2.  Theodorus Sebastianus ,  
   ged. op dinsdag 20 januari 1784 te Schinnen [Li] (getuigen: zijn aangetrouwde oom Bartholomeus Geurts (zie IVa) en zijn tante Anna Catharina Wouters (IVd)). 
  3.  Joannes Wilhelmus ,  
   geb. te Nagelbeek [Li],  
   ged. op maandag 5 maart 1787 te Schinnen [Li] 1787 Quintta martii Hora quarta matutinali natus est in Nagelbeck et hora nona fuit a R.D.Roijen baptizatus Joannes Wilhelmus filius legitimus Wilhelmi Peusens ex Nagelbeck et Annae Mariae Wouters ex Spaubeeck. Susceptores fuerunt Joannes Peusens ex Nagelbeek et Anna Catharina Wouters pro Catharinae Elisabethae Wouters ex Spaubeeck. Testor N.Somija pastor. (getuigen: zijn tante Anna Catharina Wouters (IVd) nms. Catharina Elisabetha Wouters uit Spaubeek, zijn tante Catharina Elisabeth Wouters (IVa) uit Spaubeek door Anna Catharina Wouters, Joannes Peusens uit Nagelbeek). 
  4.  Maria Elisabetha ,  
   ged. op dinsdag 15 juni 1790 te Schinnen [Li] (getuige: haar aangetrouwde oom Bartholomeus Geurts (zie IVa)). 
  5.  Maria Gertrudis ,  
   geb. op woensdag 21 augustus 1793 te Nagelbeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 21 augustus 1793 te Schinnen [Li] 1793 Vigesima prima augusti Hora quarta pomeridiana nata est in Nagelbeek et hora sexta baptizavi eam nomine Maria Gertrudis filia legitima Wilhelmi Peusens ex Nagelbeek et Mariae Annae Wouters ex Spaubeek. Susceptores erant Rdus Dnus Joannes Doemens praesbiter ex Nagelbeck et Catharina Elisabetha Wouters loco Catharinae Elisabethae Wouters, amita prolis. (getuige: haar achternicht Catrin (Catharina Elisabetha) Wouters (IVj)). 
  6.  Maria Catharina ,  
   ged. op woensdag 20 februari 1799 te Schinnen [Li] (getuige: haar tante Anna Catharina Wouters (IVd)),  
   ovl. (ongeveer 9 maanden oud) op vrijdag 29 november 1799 (de opgegeven naam is Anna Catharina) te Schinnen [Li]. 

IVc.  Agnes (Maria Agnes), genoemd naar tante aan vaderszijde en haar moeder Wouters, dr. van Willem (Wilhelmus) Wouters (IIIa) en Agnes (Agnetis) Meutens
 woonachtig te Spaubeek [Li] - Hegge, 
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 14 februari 1756 te Spaubeek [Li] eodem [14-02-1756] baptisata est Maria Agnes filia legitima Wilhelmi Wouters et Agnetis Meutens suscep(tores): Joannes Wouters et Maria Meutens (getuigen: haar oom Joes (Joannes) Wouters (IIIb) en haar tante Maria Meutens), 
 doopgetuige van haar neef Wilhelmus Geurts op zondag 11 februari 1781 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Maria Agnes Peusens (Ve) op maandag 18 februari 1782 te Nagelbeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Arnoldus Erckens op maandag 28 januari 1793 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van haar zwager Wilhelmus Peusens (zie IVb) en haar zus Anna Maria Wouters op dinsdag 8 mei 1781 te Schinnen [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van haar zwager Arn(out) (Joannes Arnoldus) Erckens (zie IVd) en haar zus Anna Catharina Wouters op donderdag 26 juni 1783 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 64 jaar oud) op maandag 20 maart 1820 te Gulpen [Li], 
 tr. 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 24 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zondag 26 september 1784 26. 7bris factus tribus proclamationibus contraxerunt in facie ecclesiae matrimonium Joannes Wilhelmus Voncken ex Biese, et Maria Agnes Wouters ex Hegge: testibus Joanno Petro Leenarts et Margarita Minus. in cujus fidem subsignarunt Joannes Wilhelmus Voncken Maria Agnes Wouters Joannus Peter Leenarts Margarita Minus quod testor A.G. Somijn pastor loci. te Spaubeek [Li] (getuigen: Peter (Petrus) Lienaerts, als Joanno Petro Leenarts, Margarita Minus) 
 met Joannes Wilhelmus Voncken, zn. van Willem (Wilhelmus) Voncken en Maria Habets
 woonachtig te Schimmert [Li] - Biese, 
 ged. op woensdag 30 juli 1760 te Schimmert [Li] (getuigen: Anna Goessens als Anna Goossens, Joannes Alofs), 
 doopgetuige van zijn nicht Maria Elisabetha Geurts op zondag 11 februari 1787 te Schinnen [Li], 
 ovl. (ongeveer 58 jaar oud) op woensdag 3 februari 1819 te Gulpen [Li]. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Bartholomeus ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 18 februari 1787 te Gulpen [Li] (getuige: Voncken, Maria Catharina Limpens, Bartholomeus Geurts),  
   ovl. (ongeveer 67 jaar oud) op dinsdag 21 maart 1854. 
  2.  Joannes Wilhelmus ,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 15 mei 1788 te Gulpen [Li] (getuige: Wouters, Michael Vliegen, Maria Catharina Limpens, Lambertus Frijns),  
   ovl. (ongeveer 73 jaar oud) op donderdag 27 juni 1861. 
  3.  Martinus ,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 10 november 1789 te Gulpen [Li] (getuige: Voncken, Henricus Vliegen, Wilhelmus Peusens, Maria Catharina Limpens),  
   ovl. (ongeveer 10 jaar oud) op woensdag 13 augustus 1800 aldaar. 
  4.  Joannes Nicolaus ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 4 maart 1792 te Gulpen [Li] (getuige: Wouters, Henricus Vliegen, Maria Catharina Limpens, Joannes van de Kampt),  
   ovl. (ongeveer 78 jaar oud) op zaterdag 29 oktober 1870. 
  5.  Maria Agnes ,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 18 augustus 1794 te Gulpen [Li] (getuige: Joannes Vliegen, Raeven, Maria Catharina Limpens, Godefridus Geurts),  
   ovl. (ongeveer 11 maanden oud) op donderdag 13 augustus 1795 aldaar. 
  6.  Maria Agnes ,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 2 april 1798 te Gulpen [Li] (getuige: Petrus Geurden, Elisabeth Bouwens). 

IVd.  Anna Catharina (Joanna Catharina, Jen Catharina (Fr.)), genoemd naar twee tantes van haar aan moederszijde Wouters, dr. van Willem (Wilhelmus) Wouters (IIIa) en Agnes (Agnetis) Meutens
 ged. Rooms Katholiek op dinsdag 18 oktober 1757 te Spaubeek [Li] 18 8br[is] baptisata est Anna Catharina filia legitima Wilhelmi Wouters et Agnetis Meutjens susceptores Matthias Hanssen ex Nierbeek et Anna Meutjens ex Merkelbeck (getuigen: haar achterneef Matthias Hanssen uit Neerbeek en haar tante Anna Meutens als Anna Meutjens uit Merkelbeek), 
 doopgetuige van haar nicht Anna Catharina Geurts op zondag 24 februari 1782 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van haar zwager Bartholomeus Geurts (zie IVa) en haar zus Catharina Elisabeth Wouters op donderdag 1 oktober 1772 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar achternicht Maria Agnes Leenarts op zondag 24 oktober 1802 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Maria Catharina Glasemakers op zaterdag 22 januari 1791 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Theodorus Sebastianus Peusens op dinsdag 20 januari 1784 te Schinnen [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Maria Elisabetha Geurts op zondag 11 februari 1787 te Schinnen [Li], 
 doopgetuige van haar neef Joannes Wilhelmus Peusens op maandag 5 maart 1787 te Schinnen [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Maria Catharina Peusens op woensdag 20 februari 1799 te Schinnen [Li], 
  
 Franse legers komen in Spaubeek. Inkwartiering dragonders. circa zondag 7 december 1794 te Spaubeek [Li], 
 De Franse manschappen, waaronder dragonders (= lichte calvaleristen) worden verplicht, tegen betaling, ingekwartiert onder de Spaubeekse bevolking. Verder dient de bevolking allerlei diensten te verlenen zoals o.a. het vervoer van bagage naar Nuth en zieken naar Urmond. 
 Kapitein Penreau vordert ook vervoer voor de man die veversingen verkoopt aan de soldaten van zijn compagnie. We lezen: 
 ". . . om voorspan te doen aen den merkitenter van sijn compagnie, gelogeert bij de wed. Meens, welck versoeck geaccorddeert en daertoe gecommandeert 1 peert." 
 Al op 4 december 1794 komt een dragonder in Spaubeek aan en vraagt om verzorging. We lezen: 
 "vermits den dragonder gearriveert met gemeld versoek begeert heeft inquartieringe, eeten, drincken, en vouragie (= voedsel) voor sijn peert, en vermits dit een redelijck versoek zijnde, hebben de requirant (= vorderende) dragonder een herberge aengeweesen, alwaer denselven in alles vertiert (= verteerd heeft) eenen dulden 5 strs (= stuivers)." 
 Dat inkwartieren ging met allerlei problemen gepaard. Zo klaagt Christ Peulen, dat bij hem 5 dragonders ingekwartierd lagen, maar dat de 2 aan Muijlkens toegewezen dragonders bij hem in huis waren en niet wilden vertrekken. Her gemeentebestuur kon regelen, dat deze twee ondergebracht werden bij de weduwe Wouters, die tegenover Peulen woonde. 
 (bron: Jacques Aussems, BECHA jaargang 1 nr. 2 bladzijden 23-87 en 24-87) 
 Ovl. (Ongeveer 47 jaar oud) op donderdag 25 april 1805 te Spaubeek [Li] - akte 22 [BS: ovl.dat. 26-04-1805, Anne Catherine Wouters, 47 jaar, geb. te Spaubeek, dr. van NN en NN; e.v. Arnout Erkens]
(getuigen: Hendrik (Henricus) Snijders burgemeester van Spaubeek en Joannes Ackermans dagloner),  
 begr. op zaterdag 27 april 1805 te Spaubeek [Li] 1805 25 aprilis circa 10 vespertinam obijt Anna Catharina Wouters aetatis circiter 47 annorum vidua Joannis Arnoldi Erkens extremis s:r:e: sacramentis munita et 27 hujus sepulta.
 tr. 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 20 jaar oud) (Rooms Katholiek) op donderdag 26 juni 1783 25 junij. post trinas denuntiationes conjuncti sunt in facie ecclesiae Joannes Arnoldus Erckens, et Anna Catharina Wouters hujus parochiae incolae: testibus Joanne Wilhelmo Moonen, et Maria Agnete Wouters. in fidem subsignarunt J. Arnoldus Erckens Anna Catharina Wouters J. Wilhelmus Moonen Maria Agnes Wouters. quod testor A.G. Somijn past. loci aldaar (getuigen: zijn schoonzuster en haar zus Agnes (Maria Agnes) Wouters (IVc), J. Wilhelmus Moonen), 
  
 woont in Hegge in 1798 te Spaubeek [Li], 
 In het eerste Bevolkingsregister van 1798 woont Jen Catharina Wouters weduwe van Arn Erkens met haar kinderen in Hegge nr. 11 
 met Arn(out) (Joannes Arnoldus, Johan Arnold, Arnoldus) Erckens (Erkens), zn. van Peter (Petrus) Erckens (koster) en Anna (Anna Maria) Stassen
 ged. Rooms Katholiek op zondag 12 juni 1763 te Spaubeek [Li] 12 baptisatus est Jo(ann)es Arnoldus filius legitimus Petri Eerckens et Annae Mariae Stassen susceptores Martinus Wouters et Elisabetha Erckens (getuigen: zijn aangetrouwde oudoom Merten (Martinus) Wouters (IIb) [e.v. Sijbilla Stassen] en zijn tante Elisabetha Erkens als Elisabetha Erckens), 
 getuige bij kerk. huw. van Clemens (Clementus) Mulkens en Maria Elisabeth Poulsen op woensdag 3 november 1790 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Hendrik (Henricus) Houben en Agnes Welters op dinsdag 1 september 1778 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Petrus (Joannes Petrus) Hermans en Anna Maria Slangen op woensdag 30 april 1777 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Pieter Mathijs (Petrus Matthias) Lenaerts en Maria Anna Voncken op dinsdag 7 oktober 1777 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Vaes (Servatius) Bemelmans en Agatha Waltmans op dinsdag 9 februari 1779 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Pieter (Petrus) Leenarts en Gertrudis (Maria Gertudis) Palmen op zondag 14 oktober 1781 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Maria Mechtildis Vromen op woensdag 19 januari 1780 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Joannes Michael Lensen op dinsdag 30 januari 1787 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Joannes Franciscus Wolter op zondag 6 juli 1783 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Maria Catharina Schols op vrijdag 6 mei 1785 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Joannes Jacobus Wolter op maandag 23 mei 1785 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Leonardus (Joannes Leonardus) Schiffers op vrijdag 1 december 1786 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Pieter (Joannes Petrus) Meulkens en Catharina Heijnen op zondag 16 oktober 1791 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 29 jaar oud) op vrijdag 23 november 1792 met een ploeg op het veld bij toeval van zijn paard viel [ bekneld raakte en overleed ww?] te Hegge [Ge] - Spaubeek [30 jaar], 
 begr. op vrijdag 23 november 1792 te Spaubeek [Li] 23tia obyt in de Hegge circa 5am vespertinam Jo(ann)es Arnoldus Erckens aetatis circiter 30 annorum maritus Annae Cath: Wouters, qui ducendo car[r]ucam ad campum, infeliciter et fortuito de equo decidens, ab equo car[r]ucam ferenti tam violente fuit calcatus ut vix de media hora supervixerit, sepultus est in coemeterio de Spaubeck 25ta ejusdem.
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Johan Peter (Joannes Petrus) ,  
   geb. op maandag 3 mei 1784 om  elf uur 's avonds te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 4 mei 1784 aldaar 3a maij hora 11a vespertina natus, et 4a ejusdem baptizatus est Joannes Petrus filius legitimus [hierboven: Joannis] Arnoldi Erckens et Annae Catharinae Wouters conjugum: susceptores Petrus Erckens, et Catharina Elisabeth Wouters. in fidem subsignarunt. Joannes Arnoldus Erckens. Petrus Erckens. hoc x signum matrinae nescientis scribere quod testor. A.G. Somijn pastor loci (getuigen: zijn grootvader Peter (Petrus) Erckens en zijn tante Catharina Elisabeth Wouters (IVa)),  
   ovl. (39 jaar oud) op zondag 23 november 1823 om een uur 's morgens [= voormiddag] te Spaubeek [Li] - akte 28 (getuigen: Jan Cornelius (Joannes Cornelius) Jacquemin (herbergier, 50 jaar, nabuur) en Jacob (Joannes Jacobus) Moonen (herbergier, 36 jaar, nabuur)). 
  2.  Maria Agnes ,  
   geb. op maandag 7 augustus 1786 om 4 uur 's morgens te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 7 augustus 1786 aldaar 7ma aug. circa horam 4am matutinam nata, et eadem baptizata est Maria Agnes filia legitima Joannis Arnoldi Erckens, et Annae Catharinae Wouters conjugum: susceptores fuere Bartholomaeus Geurts, et Anna Maria Stassen. Joannes Arnoldus Erckens. Bartholomaeus Geurts.  Anna Maria Stassen in fidem J. Ramakers sacell. loci. (getuigen: haar aangetrouwde oom Bartholomeus Geurts (zie IVa) en haar grootmoeder Anna (Anna Maria) Stassen),  
   getuige bij kerk. huw. van Jan (Joannes) Sijben en Anna Catharina Siestermans op woensdag 5 oktober 1803 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (32 jaar oud) op dinsdag 9 februari 1819 te Schinnen [Li]. 
  3.  Anna Maria (Anne Marie (Fr.)) ,  
   geb. op zaterdag 6 december 1788 te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 6 december 1788 aldaar 6ta xbris nata et eadem baptizata est Anna Maria filia legitima Joannis Arnoldi Erckens, et Annae Catharinae Wouters conjugum: susceptores fuerunt Petrus Erckens, loco Henrici Maes et Anna Maria Wouters. in fidem subsignarunt. Joannes Arnoldus Erckens. Petrus Erckens. Anna Maria Wouters. quod testor A.G. Somijn past (getuigen: haar grootvader Peter (Petrus) Erckens nms. Henricus Maes, haar tante Anna Maria Wouters (IVb), Henricus Maes door Petrus Erckens),  
   ovl. (14 jaar oud) op vrijdag 17 december 1802 te Hegge [Li] onder Spaubeek [= Genèk] - akte 2 [BS: Anne Marie Erkens, 14 jaar, geb. te Spaubeek, dr. van Arnout  Erkens en Marie Agnes Wouters],  
   begr. op zondag 19 december 1802 te Spaubeek [Li] 1802 17ma xbris obyt in Hegge sub Spaubeck Anna Maria Erkens. caelebs 14 annorum omnibus s.r.e. sacramentis munita, et 19na ejusdem fuit sepulta.
  4.  Jan Willem (Joannes Wilhelmus) ,  
   geb. op zaterdag 30 april 1791 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (43 jaar oud) op dinsdag 7 oktober 1834 te Geleen [Li], volgt Vf
  5.  Arnoldus, genoemd naar zijn net overleden vader ,  
   geb. op maandag 28 januari 1793 om 9 uur 's avonds te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 28 januari 1793 aldaar 28. jan. circa medium 9nae vespertinae natus et eodem baptizatus est Arnoldus filius posthumus Joannis Arnoldi Erckens et Annae Catharinae Wouters conjugum: susceptores Joannes Quax loco Joannis Kisters, et Maria Agnes Wouters. in fidem subsignarunt. x hoc est signum vices gerentis patrini. Maria Agnes Wouters. quod testor A.G. Somijn past. loci. (getuigen: zijn aangetrouwde oudoom Johan (Joannes) Quax [e.v. Anna Maria Erkens] nms. Joannes Kisters, zijn aangetrouwde oudoom Joannes Kisters [e.v. Elisabetha Erkens] door Joannes Quax en zijn tante Agnes (Maria Agnes) Wouters (IVc)),  
   ovl. (één dag oud) op dinsdag 29 januari 1793 te Hegge [Li] - Spaubeek,  
   begr. op donderdag 31 januari 1793 te Spaubeek [Li] 29na obijt in Hegge sub parochia de Spaubeck Jo(ann)is Arnoldus Erckens trium dierum infans Jo(ann)is Arnoldus Erckens, et Annae  Cath. Wouters conj: et 31 ejusdem sepultus est.

IVe.  Sibilla (Maria Sibilla, Sijbilla, Maria Cebilla, Marie Sebille (Fr.)), genoemd naar haar overleden zuster 1 Wouters, dr. van Joes (Joannes) Wouters (IIIb) en Gertrudis Lenaerts
 geb. [ovl.reg. geb.dat. 02-02-1750 (ww: dit is de geb.dat. van haar zus die 8 dagen oud is geworden)], 
 ged. Rooms Katholiek op dinsdag 26 januari 1751 te Spaubeek [Li] 26 januarij baptisata est Maria Sybilla filia legitima Joannis Wouters et Gertrudis Lenaerts suscep(tores) Balthasar Penris et Maria Meijers (getuigen: Baltus (Bartholomeus) Penris (zie IIIc) en Maria Meijers [e.v. Joannes Boesten]), 
 doopgetuige van haar kleinzoon Leonard Mevis op zaterdag 3 juli 1813 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar kleinzoon Peeter (Petrus) Mevis op vrijdag 4 januari 1805 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar kleindochter Maria Sibilla Mevis op zaterdag 1 juli 1809 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Maria Sijbilla Lenaerts op maandag 27 maart 1775 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar kleinzoon Joannes Andreas Coumans op maandag 17 augustus 1807 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar kleinzoon Joannes Theodorus Coumans op zaterdag 25 mei 1816 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Maria Helena Souren op zaterdag 21 december 1822 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Maria Sijbilla Soons op zondag 8 juli 1804 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Reinerus Creemers en Anna Drummen op dinsdag 7 februari 1769 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar kleindochter Maria Sijbilla Mevissen op maandag 16 oktober 1797 te Munstergeleen [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Anna Maria Soons op dinsdag 6 december 1808 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Maria Anna Stassen op maandag 5 maart 1781 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Pieter (Petrus Mathias) Lemmens op woensdag 25 november 1789 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Gertrud (Maria Gertudis) Heijnen (Vx) op dinsdag 2 mei 1797 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Joannes Mathias Heijnen op woensdag 4 juli 1798 te Munstergeleen [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Sibilla (Maria Sibilla) Wouters (Vu) op maandag 15 juli 1799 te Munstergeleen [Li], 
 doopgetuige van haar neef Hendrik (Henricus) Heijnen (Vy) op zaterdag 4 januari 1800 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Jan Leonard (Joannes Leonardus) Wouters (Vab) op vrijdag 15 augustus 1800 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar achterneef Pieter (Petrus) Wouters op maandag 13 oktober 1823 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 82 jaar oud) op dinsdag 10 september 1833 's morgens om zes uur in het huis van Pieter Coumans te Spaubeek [Li] - akte 28 [BS: 83 jaar] (getuigen: haar neef Hendrik (Henricus) Heijnen (Vy) (landbouwer, 32 jaar, nabuur) en Pieter (Joannes Petrus) Muijlkens als Jean Pieter Muijlkens (zonder beroep, 68 jaar, nabuur)), 
 tr. 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 19 jaar oud) (Rooms Katholiek) op woensdag 26 april 1775 te Spaubeek [Li] 26 aprilis praevijs 3 proclamationibus matrimonio juncti sunt Petrus Mevis et Maria Sybilla Wouters testibus Jo(ann)e Wilhelmo Wouters et Gertrude Wouters et pluribus [aliis] (getuigen: zijn zwager en haar broer Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters (IVf) en zijn schoonzuster en haar zus Gertrudis (Maria Gertrudis) Wouters (IVg)), 
  
 woont in Hoeve in 1798 te Spaubeek [Li], 
 in het bevolkingsregister van 1798 woont Peter Mevis (brandewijnstoker, asijnmaeker) en Mari Sebilla Wouters (sijne vrouw) in Hoeve nr. 73 
 met Peter (Petrus, Pieter) Mevis (Mevissen), zn. van Peter (Petrus Bartholomeus) Mevis en Catharina Erkens
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 6 september 1755 te Spaubeek [Li] 6 7bris baptisatus est Petrus filius legitimus Petri Mevis et Catharinae Erkens suscep(tores) Theodorus Geurts scabinus no(min)e Petri Erkens et Maria Wouters (getuigen: Dirick (Theodorus) Geurts scabinus [=wethouden van de bank Geleen] nms. Petrus Erkens, zijn oom Petrus Erkens door Theodorus Geurts scabinus en Maria Wouters (IIIc)), 
 landbouwer, brandewijnstoker/azijnstoker, kerkmeester/koster, agent municipal 1796, 
 doopgetuige van zijn nicht Maria Anna Bosheurs (Vp) op woensdag 16 februari 1791 te Spaubeek [Li], 
 overlijdensgetuige van zijn achternicht Maria Sebilla Soons op zaterdag 26 november 1825, 
 doopgetuige van Jan Gerard (Joannes Gerardus) Henssen op donderdag 1 oktober 1807 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Maria Ida Henssen op donderdag 29 juli 1819 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Joannes Wouters op zaterdag 26 december 1807 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn kleinzoon Petrus Leonard Mevis op zondag 17 juli 1814 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn kleindochter Maria Catharina Mevis op zondag 15 augustus 1802 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Joanna Maria Lienaerts op zondag 28 april 1805 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Carolus Josephus Hubertus Ramekers op vrijdag 28 augustus 1812 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Louis Francois (Lodovicus Franciscus) Wouters en Anna Catharina Jongen op maandag 30 augustus 1824 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn kleindochter Maria Mechtildis Coumans (VIo) op vrijdag 22 september 1809 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn kleinzoon Pieter (Petrus) Coumans op donderdag 12 september 1811 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Maria Helena Souren op zaterdag 21 december 1822 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Jacob (Jacobus) Söeren en Maria Judith Kleijnjans op dinsdag 26 november 1811 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Maria Ida Souren op maandag 8 augustus 1814 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Elisabeth (Joanna Elisabeth) Souren op donderdag 18 augustus 1825 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Maria Mechtildis Peulen op zaterdag 18 juli 1807 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Jan Mathijs (Joannes Matthias) Peulen op vrijdag 17 november 1815 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Joseph (Petrus Josephus) Gielen en Elisabeth (Maria Elisabetha) Moonen op woensdag 28 januari 1801 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Gertrudis (Anna Gertrudis) Gielen op zaterdag 5 december 1801 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Catharina Elisabetha Gielen op zaterdag 8 augustus 1812 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Anna Catharina Gielen op donderdag 24 maart 1814 te Spaubeek [Li], 
 geboortegetuige van zijn neef Joannes Michael Wouters op maandag 18 juli 1808, 
 doopgetuige van Godefridus Lensen op dinsdag 7 september 1802 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Peter (Petrus) Soons op zondag 4 maart 1792 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Petronella Lienaerts op donderdag 22 maart 1804 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Joannes Matthias Schiffers op zaterdag 17 januari 1807 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Hubertina (Joanna Maria Hubertina) Curvers op maandag 4 februari 1828 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Maria Anna Cremers op zondag 25 november 1804 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Winand (Winandus) Meex op zaterdag 15 september 1804 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Joannes Ludovicus Leenaerts op woensdag 3 januari 1810 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn kleinzoon Petrus Mevissen op maandag 2 november 1795 te Schimmert [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Willem (Joannes Wilhelmus) Curvers en Anna Maria Bours op donderdag 7 januari 1796 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Michiel (Michael) Boest en Joanna Wilms op dinsdag 21 juni 1796 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Maria Catharina Jansen op zaterdag 14 januari 1797 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Henricus Ummelen op zondag 22 januari 1797 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Pieter Laurens (Petrus Laurentius) Henssen en Anna Sibilla (Joanna Sibilla) Houben op zaterdag 16 mei 1801 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Theodorus Meijers en Anna Elisabeth Dederen op maandag 6 juli 1801 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Nicolaus Wallmans en Maria Elisabeth Willerjans op vrijdag 10 juli 1801 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Joannes Joseph Severens en Anna Cathatina Laumen op zondag 24 januari 1802 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Godefridus Geurts en Margaretha (Anna Margaretha) Campo op dinsdag 23 februari 1802 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Peter (Joannes Petrus) Bovens en Maria Elisabeth Sangen op maandag 21 juni 1802 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Joseph Ropperich en Maria Lucia Meijers op maandag 21 juni 1802 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Gerard (Joannes Gerardus) Peters en Maria Agnes Houdiens op zondag 29 augustus 1802 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Willem (Guilleaume) Raemaekers en Mechtildis Lenaerts op zaterdag 2 oktober 1802 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Hendrik (Henricus) Willems en Joanna Elisabetha Hamers op zondag 31 oktober 1802 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Karel Joseph (Carolus Josephus) Goffin en Maria Joanna Banens op dinsdag 9 augustus 1803 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Pieter (Joannes Petrus) Muijlkens en Catharina Philips op dinsdag 8 januari 1805 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Hendricus (Henricus) Schols en Joanna Elisabeth Geurts op dinsdag 5 februari 1805 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Maria Johanna Gertruijdis Hennen op zondag 17 maart 1816 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Fredericus Hennen op zaterdag 12 april 1823 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Hendrick (Henricus) Heijnen en Maria Agnes (Maria Agnetis) Hanssen op vrijdag 10 oktober 1806 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Peter (Petrus) Lenssen en Maria Elisabeth Poulsen op maandag 23 februari 1807 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Jan (Joannes) Aelffers en Catharina Elisabeth Raemakers op dinsdag 5 mei 1807 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Pieter (Joannes Petrus) Meijers en Maria Mechtildis Kappes op dinsdag 5 mei 1807 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Frederik (Fredericus) Köhlen en Maria Anna Henssen op woensdag 14 juni 1809 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Hendrik (Henricus) Moonen op woensdag 16 september 1801 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Maria Catharina Stassen op woensdag 20 mei 1801 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Michiel (Joannes Michael) Stevens op woensdag 21 april 1802 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Joanna Catharina Henssen op vrijdag 30 april 1802 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Joanna Sibilla Ummelen op zondag 6 februari 1803 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Maria Elisabetha Meijs op woensdag 6 juli 1803 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Joannes Wilhelmus Stevens op zaterdag 12 november 1803 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Jan Jacob (Joannes Jacobus) Slangen op donderdag 24 november 1803 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Jan Hubert Karel (Joannes Hubertus Carolus) Goffin op donderdag 22 december 1803 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Joannes Jacobus Goossens op maandag 23 januari 1804 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Jacobus (Joannes Jacobus) Rademaekers op donderdag 9 februari 1804 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Maria Sijbilla Soons op zondag 8 juli 1804 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Petrus Leonardus Meijs op woensdag 15 augustus 1804 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Maria Catharina Vroemen op donderdag 6 september 1804 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Maria Anna Konings op zondag 23 september 1804 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Anna Elisabeth Henssen op zaterdag 20 oktober 1804 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Maria Judith Rademaekers op maandag 3 juni 1805 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Joannes Andreas Meens op donderdag 12 september 1805 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Joannes Petrus Hamers op vrijdag 27 september 1805 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Joannes Petrus Dieteren op dinsdag 7 januari 1806 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Catharina Elisabeth Stevens op zaterdag 18 januari 1806 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Maria Anna Selis op vrijdag 7 februari 1806 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Joanna Catharina Zelis op woensdag 17 augustus 1803 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Catharina Elisabetha Slangen op zaterdag 23 augustus 1806 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Alexander (Alexander Edmundus Josephus Hubertus) Caselli op dinsdag 26 augustus 1806 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Jan (Joannes) Henssen op zaterdag 30 augustus 1806 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Snijders op zondag 12 oktober 1806 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Martinus Christianus Jacquemain op donderdag 25 december 1806 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Maria Catharina Leenaerts op maandag 13 juli 1807 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Joannes Hamers op zaterdag 10 oktober 1807 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Joannes Michael Moonen op dinsdag 15 december 1807 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Jan Hubert (Joannes Hubertus) Muijlkens op donderdag 17 december 1807 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Pieter Jozef (Pieter Joseph) Jacquemin op zondag 31 januari 1808 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Anna Maria Soons op dinsdag 6 december 1808 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Maria Helena Sijben op woensdag 26 juli 1809 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Joannes Antonius Cremers op zaterdag 2 september 1809 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Petronella Aelfers op woensdag 15 november 1809 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Jan (Joannes) Nijsten en Catharina Elisabeth Hamers op woensdag 24 januari 1810 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Jan Peter (Joannes Petrus) Vroomen en Maria Cornelia Kerckhoffs op woensdag 28 februari 1810 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Martinus Kleinen en Anna Maria van Kan op dinsdag 12 februari 1811 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Christianus Meentz en Maria Agnes Voncken op dinsdag 14 mei 1811 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Peter (Joannes Petrus) Penders en Odilia (Maria Odilia) Aelfers op woensdag 15 april 1812 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Willem (Joannes Wilhelmus) Curvers en Cornelia Corvers op dinsdag 24 november 1812 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Pieter Nicolaus (Petrus Nicolaus) Beijen en Catharina Elisabeth Henssen op dinsdag 12 januari 1813 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Theodoor (Theodorus) Slangen en Maria Anna Menten op dinsdag 23 februari 1813 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Wouter (Wolterus) Henssen en Maria Sibilla Ummelen op dinsdag 4 mei 1813 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Maria Elisabeth Dols op maandag 25 september 1815 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Johan Arnold (Joannes Arnoldus) Beltgens en Maria Odilia Heijnen op zondag 17 oktober 1813 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Jan Michiel (Joannes Michael) Henssen en Anna Maria Muijlkens op maandag 30 mei 1814 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Gerard (Joannes Gerardus) Peters en Maria Anna Spee op woensdag 7 september 1814 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van zijn schoonzoon Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Jacobs (zie Vj) en zijn dochter Catharina Elisabeth Mevis op zondag 16 oktober 1814 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Jan (Joannes) Haegens en Anna Maria Linssen op zondag 16 oktober 1814 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Stephanus Tummers en Maria Joanna Kuijpers op dinsdag 31 januari 1815 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Michiel (Joannes Michael) Hanssen en Maria Josepha Hamers op donderdag 4 mei 1815 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Mathias (Petrus Mathias) Muijlkens en Elisabeth (Maria Elisabeth) Frijns op dinsdag 5 september 1815 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Theodor (Theodorus) Cupers en Maria Catharina Moonen op woensdag 8 november 1815 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Peter Theodorus (Petrus Theodorus) Meens op woensdag 10 januari 1810 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Jan (Joannes) Souren op woensdag 21 februari 1810 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Maria Lucia Jacquemin op donderdag 8 maart 1810 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Joannes Jacobus Curvers op woensdag 11 juli 1810 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Severinus Dieteren op donderdag 2 augustus 1810 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Martinus Nijsten op woensdag 22 augustus 1810 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Anna Maria Vroemen op dinsdag 6 november 1810 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Jacobus Koninckx op donderdag 6 december 1810 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Petrus Josephus Meijers op maandag 4 februari 1811 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Nicolaas (Joannes Nicolaus) Hamers op zaterdag 4 mei 1811 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Joannes Antonius Cremers op zondag 12 mei 1811 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Theodoor (Joannes Theodorus) Diederen op maandag 17 juni 1811 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Joannes Bemelmans op woensdag 17 juli 1811 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Severinus Lienaerts op zaterdag 28 maart 1812 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Petrus Josephus Meijers op maandag 4 mei 1812 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Jan Jacob (Joannes Jacobus) Meens op vrijdag 15 mei 1812 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Jan Joseph (Joannes Josephus) Sijben op maandag 6 juli 1812 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Catharina Theresia Juliana Rombout op zondag 27 september 1812 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Jan (Joannes) Stevens op maandag 16 november 1812 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Godfried Cremers op zondag 18 juli 1813 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Joannes Wilhelmus Bemelmans op donderdag 30 september 1813 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Maria Elisabeth Meijers op zaterdag 9 oktober 1813 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Peter (Joannes Petrus) Heijnen op zaterdag 12 februari 1814 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Meens op zondag 6 maart 1814 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Joanna Catharina Aelfers op dinsdag 30 augustus 1814 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Maria Catharina Peeters op zondag 11 december 1814 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Joannes Henssen op zaterdag 25 september 1824 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Maria Elisabeth Hubertina Henssen op donderdag 15 februari 1827 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Maria Sibilla Lienaerts op dinsdag 25 juli 1815 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Maria Catharina Hagens op zaterdag 2 september 1815 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Joannes Petrus Bijen op maandag 4 december 1815 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Maria Josephina Heijnen op donderdag 4 april 1816 te Spaubeek [Li], 
 overlijdensgetuige van Johan (Joannes) Dederen op maandag 11 mei 1829, 
 doopgetuige van Johanna Elisabeth Loijson op dinsdag 5 februari 1828 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Anna Catharina Baltus op dinsdag 10 mei 1814 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Jacobus Bruls op woensdag 29 juni 1796 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Maria Agnes Moonen (zie Vz) op donderdag 10 december 1801 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Maria Jeanne (Maria Joanna) Otermans op donderdag 10 maart 1803 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Jan Godfried (Joannes Goedefridus) Geurts (VIab) op dinsdag 21 juni 1803 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Theodorus Coumans op dinsdag 6 december 1803 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Elisabeth (Maria Elisabetha) Geurts (VIac) op dinsdag 16 oktober 1804 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van zijn neef Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Boshouwers (Vo) en Maria Judith Coumans op dinsdag 17 juni 1806 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Maria Helena Muijlkens op zaterdag 1 september 1810 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Pieter (Petrus) Lemmens en zijn achternicht Maria Joanna Hensen op dinsdag 2 maart 1813 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Petrus Winandus Muijlkens op maandag 5 juli 1813 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Maria Ida Wouters (Vad) op dinsdag 12 oktober 1813 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Maria Elisabeth Wouters (Vae) op donderdag 22 februari 1816 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Joannes Wilhelmus Moonen op donderdag 18 juli 1816 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Petrus Nicolaus Hubertus Otermans op woensdag 14 augustus 1816 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Otermans op donderdag 12 oktober 1820 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Joannes Renerus Lemmens op zondag 22 oktober 1820 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Maria Agnes Wouters (VIr) op woensdag 28 februari 1821 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Joannes Wilhelmus Hautvast op donderdag 6 september 1821 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Jan Peter (Joannes Petrus) Kuijpers op vrijdag 12 april 1822 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Pieter Bernardus (Petrus Bernardus) Hautvast (VIx) op woensdag 20 augustus 1823 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Jan Pieter (Joannes Petrus) Diederen op zaterdag 29 november 1823 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Peter (Petrus) Lemmens op maandag 17 april 1826 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Joannes Renerus Lemmens op maandag 17 april 1826 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Maria Joanna Cuijpers op maandag 3 juli 1826 te Spaubeek [Li], 
  
 schoolmeester vanaf 1777 te Spaubeek [Li], 
 Pieter Mevis is de eerste schoolmeester in Spaubeek. Hij is tevens koster in de Laurentius kerk van Spaubeek. 
 Ovl. (Ongeveer 76 jaar oud) op dinsdag 15 mei 1832 om half elf 's avonds in zijn huis te Hoeve - Spaubeek [Li] -  akte 14 [BS: 77 jaar] (getuigen: Jan Mathijs (Joannes Mathias) Henssen (lid van de gemeenteraad, 58 jaar, nabuur) en Jan Jacob (Joannes Jacobus) Eussen (secretaris van het kerbestuur, 37 jaar, nabuur)). 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Petrus, genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde [Petrus Mevis] Mevissen,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 20 februari 1776 te Spaubeek [Li] 20 baptisatus est Petrus filius leg Petri Mevis et Mariae Sijbillae Wouters susceperunt Martinus Wouters junior: loco avi sui ejusdem nominis et Catharina Erckens (getuigen: zijn oom Marten (Martinus) Wouters (IVi) junior, namens de grootouders en zijn grootmoeder Catharina Erkens als Catharia Erckens),  
   ovl. (hoogstens 2 jaar oud) voor 1778 waarschijnlijk te Spaubeek [Li]. 
  2.  Peter (Petrus) Mevissen,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 12 januari 1778 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 72 jaar oud) op dinsdag 29 januari 1850 te Norg [Dr], volgt Vg
  3.  Christiaan Mevissen,  
   geb. op maandag 7 februari 1780 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (80 jaar oud) op zaterdag 11 februari 1860 te Straten - Nuth [Li], volgt Vh
  4.  Maria Sijbilla Mevissen,  
   geb. op zaterdag 1 juni 1782 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (47 jaar oud) op donderdag 18 februari 1830 aldaar, volgt Vi
  5.  Joannes Wilhelmus, genoemd naar zijn peter [Jan Willem Wouters] Mevissen,  
   geb. op dinsdag 8 februari 1785 om 1 uur 's nachts te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 8 februari 1785 aldaar 8va feb. medio 1ae nocturnae natus, et eadem baptizatus est Joannes Wilhelmus filius legitimus Petri Mevissen et Mariae Sibillae Wouters conjugum: susceptores fuere Joannes Wilhelmus Wouters et Maria Wouters. in fidem subsignarunt Petrus Mevissen. Joannes Wilhelmus Wouters. Maria Wouters quod testor A.G. Somijn pastor loci (getuigen: zijn oom Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters (IVf) en zijn tante Maria Wouters (IVh)),  
   ovl. (34 dagen oud) op maandag 14 maart 1785 te Spaubeek [Li],  
   begr. op dinsdag 15 maart 1785 aldaar [14t]a obyt Joannes Wilhelmus aetatis circiter 25 dierum filius Petri Mevis, et Mariae Sibillae Wouters conj: qui 15 ejusdem fuit sepultus.
  6.  Maria Gertrudis, genoemd naar haar meter [Gertrudis Wouters] ,  
   geb. op zaterdag 25 maart 1786 1 uur 's nachts te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 25 maart 1786 aldaar 25ta martij circa horam 1am vespertinam nata, et eodem baptizata est Maria Gertrudis filia legitima Petri Mevissen, et Mariae Sibillae Wouters conjugum: susceptores fuerunt Joannes Petrus Lemmens, et Maria Wouters in fidem Peter Mevis. Joannes Petrus Lemmens. hoc x est signum matrinae nescientis scribere J. Ramakers sacell. loci (getuigen: Hans Peter (Joannes Petrus) Lemmens (zie IIIc) en haar tante Gertrudis (Maria Gertrudis) Wouters (IVg)),  
   ovl. (24 jaar oud) op donderdag 27 september 1810 te Spaubeek [Li] - akte 27 [BS: 25 jaar],  
   begr. op zaterdag 29 september 1810 aldaar 1810 27 7bris obijt Maria Gertrudis Mevis coelebs aetatis circiter 25 annorum extremis s:r:e: sacramentis munita et 29 hujus sepulta.
  7.  Walterus (Wolterus, Victor (Fr.)), genoemd naar zijn peter [Walterus Soons] Mevissen,  
   geb. op donderdag 27 maart 1788 te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 27 maart 1788 aldaar 27ma martij. circa medium 3tiae pomeridianae, natus, et eadem baptizatus est Wolterus filius legitimus Petri Mevissens, et Mariae Sibillae Wouters conjugum: susceptores Walterus Soons, et Maria Wouters. in fidem subsignarunt. pater abest. Walterus Soons. Maria Wouters. quod testor A.G. Somijn past. loci. (getuigen: zijn aangetrouwde oom Wouter (Walterus) Soons en zijn tante Maria Wouters (IVh)),  
   getuige bij kerk. huw. van zijn zwager Jan Pieter (Joannes Petrus) Coumans (zie Vi) en zijn zus Maria Sijbilla Mevissen op dinsdag 22 april 1806 te Spaubeek [Li],  
   72e Regiment Infanterie van Linie. Stamboeknummer: 8942,  
   doopgetuige van Arnold (Joannes Arnoldus) Cremers op maandag 6 mei 1805 te Spaubeek [Li],  
   doopgetuige van Martinus Leenaerts op dinsdag 10 maart 1807 te Spaubeek [Li]. 
  8.  Maria Catharina Mevissen,  
   geb. op woensdag 27 april 1791 om 6 uur 's avonds te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 28 april 1791 aldaar 27. april. circa horam 6tam vespertinam nata et die postera baptizata est Maria Catharina filia legitima Petri Mevis, et Mariae Sibillae Wouters. conjugum: susceptores Martinus Wouters et Maria Sibilla Cremers loco Catharinae Erckens. pater abest. Martinus Wouters. Maria Sibilla Cremers. in fidem JJ. Raemakers sacell. loci. (getuigen: haar oom Marten (Martinus) Wouters (IVi), haar grootmoeder Catharina Erkens en haar tante Maria Sijbilla Cremers nms. Catharina Erkens). 
  9.  Catharina Elisabeth ,  
   geb. op woensdag 22 augustus 1792 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (64 jaar oud) op donderdag 8 januari 1857 te Bunde [Li], volgt Vj

IVf.  Jan Willem (Joannes Wilhelmus, Willem, Jois Willem, Jean Guilliaume (Fr.)), genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde/peter [Wilhelmus Leenarts] Wouters, zn. van Joes (Joannes) Wouters (IIIb) en Gertrudis Lenaerts
 ged. Rooms Katholiek op maandag 3 december 1753 te Spaubeek [Li] 3 decembris baptisatus est Joannes Wilhelmus filius legitimus Joannis Wouters et Gertrudis Lenaerts susceptores fuerunt Wilhelmus Lenaerts et Anna Maria Stassen no[min]e Elisabethae Wouters (getuigen: zijn grootvader Wilm (Wilhelmus) Leenarts, Anna (Anna Maria) Stassen nms. Elisabeth Wouters en zijn oudtante Lisbet (Elisabetha) Wouters door Maria Stassen), 
  
 Erelid van fanfare Sint-Caecilia te Spaubeek [Li], 
 Op de lijst van van ereleden van fanfare Sint-Caecilia wordt J.G. (=Jean Guilliaume = Joannes Wilhelmus = Johann Wilhelm) Wouters genoemd., 
 overlijdensgetuige van zijn vader Joes (Joannes) Wouters (IIIb) op zaterdag 27 augustus 1808, 
 geboortegetuige van Caspar (Gaspar) Vromen op dinsdag 16 juli 1799, 
 huwelijksgetuige van zijn zwager Martijn (Martinus) Frissen (zie IVh) en zijn zus Maria Wouters op zaterdag 28 april 1798 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Joannes Wilhelmus Coumans op zaterdag 17 april 1802 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van zijn zwager Jan Gerard (Joannes Gerardus) Boschouers (zie IVh) en zijn zus Maria Wouters op woensdag 5 april 1780 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Maria Elisabetha Coumans op vrijdag 16 januari 1801 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Maria Elisabeth Lenaerts op vrijdag 2 januari 1778 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Boshouwers (Vo) op vrijdag 17 september 1784 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Joannes Wilhelmus Mevissen op dinsdag 8 februari 1785 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Joannes Wilhelmus Flecken op zaterdag 17 februari 1787 te Millen [Nw, Duitsland], 
 doopgetuige van zijn nicht Maria Helena Lemmens (Vl) op vrijdag 8 januari 1796 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Hans Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters (Vt) op dinsdag 3 januari 1797 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Willem (Jan Willem) Heijnen (Vz) op dinsdag 17 juni 1806 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn kleinzoon Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters (VIq) op maandag 17 januari 1814 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn achternicht Maria Agnes Lienaerts op dinsdag 25 juli 1815 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn achternicht Maria Catharina Coumans (VIp) te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van zijn zwager Peter (Petrus) Mevis (zie IVe) en zijn zus Sibilla (Maria Sibilla) Wouters op woensdag 26 april 1775 te Spaubeek [Li], 
  
 Petitie naar tweede kamer in 1848 te Spaubeek [Li], 
 In 1848 wordt een petitie opgesteld voor de Tweede Kamer. Hierin klagen de mensen over de hoge belastingdruk vanuit Den Haag. 
 Deze wordt door 60 belasting betalende inwoners ondertekend, waaronder J. (=Joannes) Wouters, P.M. (=Petrus Martinus) Wouters, J.G. (=Jean Guilliaume = Joannes Wilhelmus) Wouters en J.L. (=Joannes Leonardus) Wouters., 
 doopgetuige van zijn achterneef Joannes Wilhelmus Hautvast (VIt) op zaterdag 12 januari 1822 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 71 jaar oud) op vrijdag 23 september 1825 op twaalf uur 's middags te Spaubeek [Li] - akte 24 [BS: 72 jaar] (getuigen: Jacobus (Joannes Jacobus) Vroemen (landman, 50 jaar, nabuur) en zijn neef Severinus Lenaerts als Severinus Lienaerts (dagloner, 50 jaar, nabuur)), 
 tr. 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 31 jaar oud) (Rooms Katholiek) op donderdag 27 februari 1783 27. feb. cum dispensatione in tribus bannis conjuncti sunt matrimonio Joannes Wilhelmus Wouters, et Maria Helena Vleeken nata in Mille: testes fuerunt Christianus Vleeken, et Wilhelmus Leenarts. in fidem subsignarunt. Joannes Wilhelmus Wouters Maria Helena Vleeken Christiaen Vleeken hoc x signum Wi[l]helmi Leenarts nescientis scribere quod testor A. Somijn pastor loci. te Spaubeek [Li] dispensatie: in tribus bannis [=in de derde graad] (getuigen: zijn oom Wilhelmus Leenarts met X getekend (kan niet schrijven) en zijn zwager en haar broer Christianus Flecken als Christianus Vlecken), 
  
 Dispensatie op vrijdag 21 februari 1783 te Spaubeek [Li], 
 Spaubeek - 21 februari 1783 - Brief van A. Somija pastoor in Spaubeek, als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen: Joannes Wilhelmus Wouters en Helena Vlecken. 
 RHCL Maastricht (29-1783-19 - foto 3823), 
 Woont boerderij G, Dorpstraat te Spaubeek [Li] na 1798
 In het bevolkingsregister (BVR) van 1798 zijn de bewoners van deze boerderij: 
 Joes Willem Wouters (46) cultivateur, Helena Vlecken (46) sijne vrouw, Joannes Wouters kint en Cristian Wouters kint. 
 Ook woont er: Frans Vlecken (49), de broer van Helena. 
 BVR 1800: wedeman J. Wouters (72) dit is Joes Wouters (de vader van Jan Willem) komt in het huis wonen, na het overlijden van zijn echtgenote Gertrudis Lenaerts 
 - aantal kinderen beneden 12 jaar: 1 (dit is Cristian, Joannes is inmiddels 13 jaar) 
 - aantal deuren en vensters: 3, totaal getal der zielen per huijs: 6 
 - getal der peerden boven 2 jaar: 2, getal hoornder boven een jaar: 3 
 BVR 1801: er is niets wezenlijks veranderd. Behalve het aantal paarden (chevaeux) is 1 en het aantal hoornbeesten (vaches) is 2. Dus beide zijn met één afgenomen. Tijdens de Franse bezetting moesten de boeren paarden en koeien afstaan t.b.v. het Franse leger. Wellicht heeft deze vermindering hiermee te maken. 
 BVR 1807: er ontbreken een groot aantal blazijden, waaronder deze. Wel is bekend dat vader Joes (83) de boerderij heeft verlaten en woont nu op Hoeve bij zijn oudste dochter Maria Sybilla x Peter Mevis samen met 4 van hun kinderen. 
 Joes Wouters overlijdt in 1808 op 84 jarige leeftijd weer in het huis van Jan Willem Wouters op de Dorpstraat. 
 BVR 1814: zoon Christiaan ontbreekt en ook op andere plaatsen komen we zijn naam niet meer tegen. Hij is hoogst waarschijnlijk voor zijn 26-ste overleden. Hiervan is echter niets in het overlijdensregister te vinden. 
 Wel vinden we: Maria Helena Heijnen, die in 1812 gehuwd is met zoon Jan (Joannes) Wouters en hun zoon Joannes Wilhelmus van 1 jaar oud. 
 Ook woont er: Adamus Deumes (31), zoon van Henricus x Maria Broerens, gedoopt op 12-11-1782 te Schinveld. Zijn beroep is journalier [= dagloner]. In 1827 huwt hij te Oirsbeek met Maria Gertrudis Roekx. Hij is met zekerheid géén famile. 
 BVR 1819: het gezin van Jan Wouters x Maria Helena Heijnen is met de kinderen Arnold en Joannes Martinus uitgebreid. 
 Ook treffen we aan: 
 Jacobus Lienaerts (22) 
 Maria Joanna Boshouwers (28) 
 Van de aanwezige dieren lezen we: 
 - getal der hoornbeesten boven de twee jaaren: 3, onder de twee jaaren: 2 
 - getal der peerden boven 3 jaaren: 2, onder 3 jaaren: 1 
 - getal der schaepen: 5 
 BVR 1821: het gezin van Jan Wouters x Maria Helena Heijnen is weer uitgebreid met Maria Agnes. 
 Bij Maria Helena Vlecken (geb te Millen) staat foutief geb te Nieuwstad. [Millen D. ligt bij Nieuwstad NL] 
 Ook wonen er: 
 Peter van de Broek (37) geboren te Nuth en gehuwd. Hij is waarschijnlijk een knecht. 
 J.Catrin Meijers (22) geboren te Schinnen en ongehuwd. Zij is waarschijnlijk de dienstmeid 
 Jan Willem Wouters overlijdt in 1825 op 72 jarige leeftijd en Maria Helena Vlecken blijft tot aan haar dood (1830) inwonen bij haar kinderen., 
 Woont in Spabeek(dorp) in 1798 te Spaubeek [Li]
 in het bevolkingsregister van 1798 woont Joes Willem Wouters (cultivateur) en Helena Vlecken (sijne vrouw) in Spaubeek nr. 42
 Verbouwen boerderij G op de Dorpstraat in 1804 te Spaubeek [Li]
   
 In 1804 is de boerderij (grotendeels) verbouwd door Jan Willem Wouters en Maria Helena Vlecken. 
   
 Daarom staan op de voorgevel de volgende letters: IHS IW W 1804 MH V. Deze letters staan voor: 
 IWW = Joannes Wilhelmus Wouters 
 MHV = Maria Helena Vlecken 
 IHS = is een monogram dat geregeld gebruikt wordt op katholieke voorwerpen. Dit monogram kwam op in de hoge middeleeuwen. In de oudheid werd het monogram XP meer gebruikt : XP zijn de eerste twee Griekse letters van Christos. Het monogram IHS is de weergave van de eerste drie letters van Jezus in Griekse hoofdletters (IHSOS) : Iota, Eta en Sigma. Dit wordt ook geschreven als IHC. De hoofdletter S wordt in het Grieks oorspronkelijk als sigma geschreven. In de late oudheid en gedurende de vroege middeleeuwen werd dit geschreven als een C. Vanaf de latere middeleeuwen (ca. 14de eeuw) werd de S gebruikt, steeds als weergave van de sigma. De H bleef echter H, ook al gaat het eigenlijk om een E. IHS vindt men bijvoorbeeld terug op kerkgevels, biechtstoelen, bidprentjes, kazuifels en altaardwalen., 
 Bezit landpercelen (registratie van Kadaster) te Spaubeek [Li] ,  
  
 Wie zijn de buren (registratie van Kadaster) te Spaubeek [Li], 
   
   
 met Helena (Maria Helena) Flecken (Vlekken, Vlecken, Vleckken), dr. van Christianus Flecken en Gertrudis (Gertrud) Kurinx
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 24 februari 1752 opmerking bij huwelijk: nata in mille [=meisje geboren in Millen] te Millen [Nw, Duitsland] - St. Nicolaus rk (ref. 1752/159/06) (getuige: Henricus Jansen, Anna Maria Rulandt), 
 doopgetuige van haar nicht Maria Helena Flecken op zondag 10 mei 1778 te Millen [Nw, Duitsland], 
 doopgetuige van Maria Mechtildis Paesch op maandag 28 augustus 1786 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Jan Leonard (Joannes Leonardus) Meijers
 doopgetuige van haar schoondochter Helena (Maria Helena) Heijnen (zie Vk) op dinsdag 21 december 1790 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Maria Helena Wouters (Vac) op zaterdag 11 mei 1805 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar kleinzoon Arnoldus Wouters op zaterdag 3 augustus 1816 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Maria Helena Hautvast op vrijdag 13 oktober 1820 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 78 jaar oud) op donderdag 15 april 1830 om half elf 's avonds in het huis van zoon [Joannes] te Spaubeek [Li] - akte 25
(getuigen: Mathijs (Matthias) Vroemen (eerste assessor, 60 jaar, nabuur) en Peter (Petrus) Kurvers als Joannes Peter Kurvers (dagloner, 42 jaar, nabuur)).  
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Jan (Joannes) ,  
   geb. op woensdag 10 augustus 1785 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (73 jaar oud) op vrijdag 8 april 1859 aldaar, volgt Vk
  2.  Chris (Christianus, Chrétien (Fr.)), genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde [Christianus Flecken] ,  
   geb. op zondag 16 maart 1788 om 7 uur 's avonds te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 17 maart 1788 aldaar 16 martij. hora 7ma vespertina natus, et 17. ejusdem baptizatus est Christianus filius legitimus [boven: Joannis] Wilhelmi Wouters, et Mariae Helenae Vlecken nata in Millen prope Sittardiam, conjugum: susceptores Franciscus Wolfgangus Vlecken loco Christiani Vlecken, et Gertrudes Lenaerts. in fidem subsignarunt pater abest. Franciscus Wolfgangus Vlecken. x hoc est signum matrinae nescientis scribere. quod testor A.G. Somijn past: loci. (getuigen: zijn oom Frans (Franciscus Wolfgangus) Flecken nms.Christianus Vlecken, zijn oom Christianus Flecken als Christianus Vlecken door Franciscus Wolfgangus Vlecken en zijn grootmoeder Gertrudis Lenaerts (zie IIIb)),  
   soldaat onder Napoleon,  
    
   Soldaat in het leger van Napoleon,  
   Inschrijving van Chretien Wauters, Dépôt des Conscrits Chasseurs, stamboeknr. 539 
   Eenheid: Dépôt des Conscrits Chasseurs 
   Geregistreerde: Chretien Wauters 
   Geboortedatum: 16-03-1788 
   Geboorteplaats: Spaubeek 
   Departement: Beneden-Maas 
   Kanton: Oirsbeek 
   Stamboeknummer: 539 
   Vader: Jean Guillaume Wauters 
   Moeder: Marie Helene Neken 
   Bewaarplaats: Service Historique de la Défense, Vincennes/Parijs (niet te raadplegen bij het NIMH) 
   Inv.nr. SHD: 20YC120 
    
   ook opgenomen als: 
   Inschrijving van Chretien Wauters, 4e Regiment Voltigeurs van de Garde, stamboeknr. 1971 
   Eenheid: 4e Regiment Voltigeurs van de Garde 
   Geregistreerde: Chretien Wauters  
   Geboortedatum: 16-03-1788 
   Geboorteplaats: Spaubeek 
   Departement: Beneden-Maas 
   Kanton: Oirsbeek 
   Stamboeknummer: 1971 
   Vader: Jean Guillaume Wauters 
   Moeder: Marie Helene Vleken 
   Bewaarplaats: Service Historique de la Défense, Vincennes/Parijs (niet te raadplegen bij het NIMH) 
   Inv.nr. SHD: 20YC70 
   (bron: archieven.nl onderdeel: Nederlandse militairen in het leger van Napoleon) 
    
   in de laatste kolom staat: 
   ad. aux cohorte le 8 9bre 1809 [in het cohort op 08-11-1809] 
   a fait les campagnes en 1810 [nam deel aan campagnes in 1810] 
   et 1811 en Epagne [en 1811 in Spanje] 
   Royé le 30 novembre 1812 [uitgeschreven op 30-11-1812] 
   pr trop . abreu{?} [te . iets gebeurd ???] 
   est cet kop l[?] du 7 fv 1812 en [ ??? op 07-02-1812 in] 
   Espagne [Spanje] 
   ook gevonden:  
   Wouters Chrétien lichting 1808 afd. 15. Reg. Inf. Légère opm. vermist 
   (Bron: Geleen door de eeuwen heen, artikel W.H. van Bergen - Geleen in de Franse Tijd blz. 79). 

IVg.  Gertrudis (Maria Gertrudis) Wouters, dr. van Joes (Joannes) Wouters (IIIb) en Gertrudis Lenaerts
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 17 juli 1756 te Spaubeek [Li] 17 julij baptisata est Maria Gertrudis filia legitima Joannis Wouters et Gertrudis Lenaerts suscep(tores) Wilhelmus Wouters et Catharina Martens (getuigen: haar oom Willem (Wilhelmus) Wouters (IIIa) en haar aangetrouwde tante Catharina Martens [e.v. Joannes Lenaerts, de broer van de moeder]), 
 getuige bij kerk. huw. van haar zwager Peter (Petrus) Mevis (zie IVe) en haar zus Sibilla (Maria Sibilla) Wouters op woensdag 26 april 1775 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Maria Gertrudis Lenaerts op maandag 5 juni 1780 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Joannes Jacobus Lemmens op donderdag 5 mei 1796 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Christiaan Mevissen (Vh) op dinsdag 8 februari 1780 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Maria Gertrudis Mevis op zaterdag 25 maart 1786 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Gerard (Joannes Gerardus) Wouters (Vs) op dinsdag 5 augustus 1794 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Andries (Joannes Andreas) Wouters (Vv) op zaterdag 5 december 1801 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Maria Gertrudis Wouters op zaterdag 9 oktober 1802 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Christiaan Heijnen op zaterdag 17 december 1803 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 61 jaar oud) op woensdag 10 juni 1818 te Spaubeek [Li] - akte 8 [BS: 62 jaar], 
 begr. op dinsdag 16 juni 1818 aldaar (Maria Gertrud Wouters e.v. Gerardus Lemmens), 
 tr. 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 31 jaar oud) (Rooms Katholiek) op woensdag 6 oktober 1784 aldaar 6ta 8bris post consuetas proclamationes in facie ecclesiae contraxerunt matrimonium Gerardus Lemmens ex Beeck, et Maria Gertrudis Wouters: testibus Petro Erckens et Philippo Coumans in fidem subsignarunt x est signum sponsi nescientis scribere Maria Gertrudis Wouters sponsa Peter Erckens testis P.J. Coumans testis quod testor A.G. Somijn past. loci. (getuigen: Peter (Petrus) Erckens, Philippus Coumans), 
  
 Verder onderzoek, 
 M.Getrud x Gerard Lemmens te Spaubeek (Collectie Habets 3261-74-1792 3727-28-1794 3739-32-1811 3739-202-1811), 
 Verband tussen de families Lemmens en Houdvast (Hautvast) via familie Wouters te Spaubeek [Li]
 Twee dochters van Gerard Lemmens x Maria Gertrudis Wouters huwen met twee zonen van Matthias Hautfast x Joanna Maria Willems 
 1. Maria Gertrudis Lemmens (geb 1803) huwt in 1819 met Petrus Josephus Houdvast (geb 1796) 
 2. Maria Helena Lemmens (geb 1796) huwt in 1820 met Joannes Houdvast (geb 1792). 
 Beide families hebben echter een bloedband met elkaar, via de familie Wouters. Hun gemeenschappelijke voorouders zijn: Jan Wouters x Elsken Lenarts. Deze ouders hebben o.a. als kinderen: 
 1. Jacobus Wouters x Elisabetha Hanssen hun zoon is Joes Wouters x Gertrudis Lenaerts, hun dochter is Maria Gertrudis Wouters x Gerardus Lemmens. Zij zijn de ouders van Maria Helena en Maria Gertrudis. (4 generaties) 
 2. Merten Wouters x Sijbilla Stassen hun dochter is Lisbeth Wouters x Christianus Houtvast hun zoon is Matthias Hautfast x Joanna Maria Willems. Zij zijn de ouders van Joannes en Petrus Josephus. (4 generaties) 
 Dit is een van de mogelijke verklaringen voor de hoge kindersterfte die beide gezinnen kennen. 
 Hoewel voor derde zoon Joannes Wilhelmus Houdfast x Maria Theresia Coumans geldt ook een hogere kindersterfte., 
 Brouwer tussen 1797 en 1799 te Hobbelrade [Li]
 In de late middel-eeuwen werd de hele dag door bier gedronken. Het was volksdrank nummer één. Bij velen kwam vier keer per dag de bierkan op tafel. Gewoon drinkwater was vaak vervuild en werd alleen dooor de allerarmsten gedronken. Bier wordt tijdens de bereiding landurig gekookt en was dus veel veiliger. 
 Aan bier werd als eerste eis gesteld dat het goedkoop was en verder moets het goed verteerbaar zijn, dat wil zeggen meehelpen om de zware vette kost van het dageijkse menu te verdragen. 
 Met de komst van de Fransen (1795) werd iedereen verplicht een beroep naar keuze te maken en hiervoor een patent aan te vragen. Dit gold ook voor brouwers [zoals Martin Wouters ww], die voor anderen of voor zichzelf bier maakten. De hierbij verschuldigde patentbelasting diende men jaarlijks te voldoen. De Minister van Financiën bepaalde begin januari 1797 dat iedereen die een brouwketel bezat zich moest voorien van een brouwerspatent, behalve wanneer men alleen voor eigen gebruik bier maakte. 
 In de lijst van brouwers met patenten in Spaubeek worden genoemd: 
 Gerardus Lemmens (1797-1799), Joannes Gerardus Cuijpers (1811-(+)1812), Joannes Petrus Kuijpers (1814) en (Jean) Jacques Lienaerts (1811-1814) 
 (bron: Pastoor Fr. Crutzen - Brouwers in Zuid-Limburg isbn: 978-90-821329-0-8 druk: Janssen Grafimedia - Beek
 
 Woont in Hobbelrade in 1798 te Spaubeek [Li]
 in het bevolkingsregister van 1798 woont Gerardus Lemmens (brouwer) en Mari Gertrus Wouters (sijne vrouw) in Hobbelrade nr. 96 
 met Gerard (Gerardus) Lemmens, zn. van Michiel (Michaelis) Lemmens en Joanna Schneijders
 ged. op zondag 29 oktober 1752 te Beek [Li] 29. bapt(isatus). est Gerardus filius leg: Michaelis Lemmens ex Beek et Joannae Schneijders ex Spaubeek, suscep: Wilhelmo Lemmens ex Beek et Cath: Elisabetha Daniels ex Munstergeleen. (getuigen: zijn oom Wilhelmus Lemmens uit Beek en zijn aangetrouwde tante Catharina Elisabeth Daniels uit Munstergeleen), 
 brouwer, vendeur d'eau de vie en detaille, 
 doopgetuige van zijn nicht Joanna Gertrudis Boscheuers (Vq) op zaterdag 23 november 1793 te Spaubeek [Li], 
 geboortegetuige van zijn neef Hans Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters op dinsdag 24 juli 1798, 
 ovl. (ongeveer 65 jaar oud) op zaterdag 9 mei 1818 om zeven uur 's avonds te Spaubeek [Li] - akte 6 [BS: 67 jaar]
(getuigen: Jan Leonard (Joannes Leonardus) Reijns (landbouwer, 54 jaar, nabuur) en Mathijs (Mathias) Peulen (landbouwer, 51 jaar, nabuur)).  
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Joannes Michael ,  
   geb. op zondag 21 augustus 1785 om 1 uur 's nachts te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 21 augustus 1785 aldaar 21. aug. hora 1a nocturna natus, et eodem baptizatus est Joannes Michael filius legitimus Gerardi Lemmens et Mariae Gertrudis Wouters conjugum: susceptores Joannes Lemmens, et Gertrudis Leenarts in fidem subsignarunt x signum patris nescientis scribere Johannes Lemmens signum x matrinae nescientis scribere quod testor A.G. Somijn pastor loci (getuigen: zijn oom Jan (Joannes) Lemmens en zijn grootmoeder Gertrudis Lenaerts (zie IIIb)),  
    
   Soldaat van Napoleon,  
   7 e bataillon des equipages militaires, stamb nr 198, 
   Inv.nr. SHD: 26Yc80.. 
  2.  Joannes, genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde [Joes Wouters)] ,  
   geb. op vrijdag 19 oktober 1787 om 8 uur 's avonds te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 20 oktober 1787 aldaar 19na 8bris hora 8va vespertina natus et die postera baptizatus est Joannes filius legitimus Gerardi Lemmens et Mariae Gertrudis Wouters conjugum: susceptores fuerunt Joannes Wouters, et Joanna Elisabeth Souren. in fidem subsignarunt. pater abest. Joannes Wouters. x hoc est signum matrinae nescientis scribere J.J. Ramakers. vic: loci (getuigen: zijn grootvader Joes (Joannes) Wouters (IIIb) en Joanna Elisabeth Suijren als Joanna Elisabeth Souren),  
   ovl. (6 maanden oud) op dinsdag 22 april 1788 op een leeftijd van 6 maanden te Spaubeek [Li],  
   begr. op woensdag 23 april 1788 aldaar 22a obyt in Hobbelraedt circa 5am matutinam Joannes Lemmens aetatis sex mensium filius legit: Gerardi Lemmens, et Mariae Gertrudis Wouters conj. qui postridie sepultus est.
  3.  Pieter (Petrus Mathias) ,  
   geb. op dinsdag 24 november 1789 om 9 's avonds te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 25 november 1789 aldaar 24ta 9bris circa 9.am vespertinam natus, et die postera baptisatus est Petrus Mathias filius legitimus Gerardi Lemmens et Mariae Gertrudis Wouters conjugum: susc: Mathias Lemmens et Maria Sibilla Wouters. pater abest. Mathijs Lemmens, Maria Elisabeth Wouters. quod testor A.G. Somijn past. loci. (getuigen: zijn oom Matthias Lemmens en zijn tante Sibilla (Maria Sibilla) Wouters (IVe)),  
   dagloner (kan niet schrijven),  
   overlijdensgetuige van Catharina (Maria Catharina) Heijnen op zondag 8 juni 1834. 
  4.  Joannes Wilhelmus, genoemd naar zijn peter [Wilhelmus Lemmens] ,  
   geb. op vrijdag 7 september 1792 om 10 uur 's avonds te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 8 september 1792 aldaar 7ma 7bris circa 10am vespertinam natus est et [hierboven: die 8va ejusdem] baptizatus est Joannes Wilhelmus filius legitimus Gerardi Lemmens, et Mariae Gertrudis Wouters conjugum: susceptores Wilhelmus Lemmens et Maria Wouters. pater abest. in fidem subsignarunt. hoc x est signum patrini nescientis scribere. hoc x est signum matrinae nescientis scribere quod testor A.G. Somijn past. loci. (getuigen: zijn oudoom Wilhelmus Lemmens en zijn tante Maria Wouters (IVh)),  
   getuige bij kerk. huw. van zijn neef Christiaan Mevissen (Vh) en Maria Mechtildis Beckers op donderdag 24 september 1812 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (25 jaar oud) op woensdag 5 augustus 1818 te Spaubeek [Li] - akte 14. 
  5.  Maria Helena ,  
   geb. op vrijdag 8 januari 1796 te Hobbelrade [Li],  
   ovl. (66 jaar oud) op maandag 17 februari 1862 te Beek [Li], volgt Vl
  6.  Joannes, genoemd naar zijn overleden broer 2 ,  
   geb. op maandag 23 juli 1798 te Spaubeek [Li] - akte 19,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 23 juli 1798 te Munstergeleen [Li] 23 julij natus et postera die baptisatus est in Munstergeleen Joannes filius leg: Gerardi Lemmens et Mariae Gertrudis Wouters conj: susc fuere Henricus Janssen loco Jo[ann]is Lemmens et Maria Anna Bokken loco Mariae Elisabethae Bosheuers concordat quoad substantiam cum testimonio baptismali dato a r: d: de la Haije pastore in Munstergeleen testor JJ Raemackers p. in Spaubeck. (getuigen: Henricus Jansen als Henricus Janssen nms. Joannes Lemmens, zijn oom Jan (Joannes) Lemmens, door Henricus Janssen, Anna Maria Bokken [vroedvrouw] nms. Maria Elisabeth Bosheuers en zijn aangetrouwde tante Elisabeth (Maria Elisabeth) Boschouers (zie IVi), door Maria Anna Bokken [vroedvrouw]),  
   doopgetuige van zijn achternicht Maria Catharina Geurts (VIag) op zaterdag 29 maart 1823 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (13 jaar oud) op zaterdag 7 september 1811 te Spaubeek [Li],  
   begr. op maandag 9 september 1811 aldaar 1811 7ma 7bris Joannes Lemmens coelebs aetatis 13 annorum extremis s:r:e: sacramentis munitus, et 9na hujus sepultus.
  7.  Gerardus ,  
   geb. op woensdag 27 januari 1802 te Hobbelrade [Li] - Spaubeek akte 7,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 28 januari 1802 te Spaubeek [Li] 1802. 27ma jan: natus in Hobbelraedt, et eadem sine cæremonijs, quas die postera supplevit in domo parentium propter debilitatem baptizatus est Gerardus filius legitimus Gerardi Lemmens, et Mariae Gertrudis Wouters conjugum: suscep: Jo(ann)es Wouters, et Anna Maria Bocken loco Mariae Annae Hensen. quod testor A.G. Somijn pastor loci. (getuigen: zijn grootvader Joes (Joannes) Wouters (IIIb), Anna Maria Bokken als Anna Maria Bocken [vroedvrouw] nms. Maria Anna Hensen en Anna Maria Henssen als Maria Anna Hensen door Anna Maria Bocken [vroedvrouw]). 
  8.  Maria Gertrudis ,  
   geb. op zondag 13 februari 1803 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (67 jaar oud) op donderdag 16 juni 1870 aldaar, volgt Vm

IVh.  Maria (Marie (Fr.), Anna Maria), genoemd naar haar tante/meter  [Maria Wouters] Wouters, dr. van Joes (Joannes) Wouters (IIIb) en Gertrudis Lenaerts
 ged. Rooms Katholiek op vrijdag 25 augustus 1758 te Spaubeek [Li] 25 aug[us]ti baptisata est Maria filia legitima Joannis Wouters et Gertrudis Lenders susc Petrus Lenders et Maria Wouters uxor Jo[ann]is Petri Lemmens ex Geleen (getuigen: haar oom Peter (Petrus) Lienaerts als Petrus Lenders en haar achternicht Maria Wouters (IIIc) e.v. Joannes Petrus Lemmens uit Geleen), 
 cultivatrice (kan niet schrjven), 
 doopgetuige van haar neef Joannes Wilhelmus Mevissen op dinsdag 8 februari 1785 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Frans (Franciscus) Souren op vrijdag 14 januari 1820 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar achterneef Peter (Petrus) Bijen op maandag 16 september 1765 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Walterus Mevissen op donderdag 27 maart 1788 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Joannes Wilhelmus Lemmens op zaterdag 8 september 1792 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar kleinzoon Jan Godfried (Joannes Goedefridus) Geurts (VIab) op dinsdag 21 juni 1803 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Pieter Martinus (Petrus Martinus) Wouters (Vw) op woensdag 16 april 1806 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Joannes Michael Wouters op dinsdag 19 juli 1808 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar kleindochter Maria Mechtildis Boshouwers (VIah) op woensdag 22 februari 1809 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar kleindochter Maria Catharina Caldenberg op zaterdag 24 april 1813 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 81 jaar oud) op zaterdag 9 november 1839 om twaalf uur 's middags te Spaubeek [Li] - akte 18 [BS: 82 jaar]
(getuigen: haar schoonzoon Jan Jacob (Joannes Jacobus) Schutjens (zie Vq) (koster, 42 jaar, op de Hoeve, schoonzoon van de overledene) en haar neef Severinus Lenaerts (dagloner, 71 jaar, Spaubeek, nabuur)),  
 tr. (1), 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 22 jaar oud) (Rooms Katholiek) op woensdag 5 april 1780 5ta praevijs 3 proclamationibus matrimonio juncti sunt Joannes Gerardus Boshouwers minorennis de consensu parentium, et Maria Wouters minorennis de consensu parentium, hujus parochiae rusticae conditionis, testis fuerunt Joannes Wilhelmus Wouters, et Maria Elisabetha Boshouwers incolae hujus parochiae. in fidem C. E. van den Bock pastor Joannes Gerardus Busheuer sponsus hoc est x signum Mariae Wouters sponsae Joannis Wilhelmus Wouters testis Maria Elisabeth Busheuer testis. Joaenes Will[e]m Bushheuer pater sponsi Joannes Wouters pater sponsae te Spaubeek [Li] (getuigen: zijn zwager en haar broer Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters (IVf) en zijn zus en haar schoonzuster Elisabeth (Maria Elisabeth) Boschouers (zie IVi)), 
  
 Verwantschap tussen families Boshouwers en Wouters te Spaubeek [Li], 
 1. Joannes Gerardus Boschouwers x Maria Wouters en Martinus Wouters x Maria Elisabeth Boshouers. Hier zijn Joannes Gerardus en Maria Elisabeth broer en zus, net zoals Maria en Martinus zus en broer zijn. 
 2. De kleindochter Maria Josepha Geurts van Maria WoutersxJoannes Gerardus Boschouwers huwt met Gerardus Wouters de zoon van Martinus Wouters x Maria Elisabeth Boshouers en zijn dus neef en achternicht
 met Jan Gerard (Joannes Gerardus, Gerard (Fr.)) Boschouers (Boschouwers, Boshouwers, Bosheuers, Bosheurs), zn. van Joannes Wilhelmus Boschouers en Sijbilla (Joanna Sijbilla) Heijnen
 ged. Rooms Katholiek op dinsdag 11 oktober 1757 te Spaubeek [Li] 11. 8bris baptisatus est Jo(ann)es Gerardus filius legitimus Jo(ann)is Wilhelmi Boschower et Joannae Sebille Heynen susceptores Jo(ann)es Vuren ex Geijlekercken et Judith Heynen no(min)e Mariae Elisabethae Velroet ex Gangelt (getuigen: zijn tante Judith Heijnen, Joannes Vuren uit Geilenkirchen, Judith Heijnen nms. Maria Elisabetha Velroet uit Gangelt), 
 doopgetuige van zijn neef Gerard (Joannes Gerardus) Wouters (Vs) op dinsdag 5 augustus 1794 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Maria Anna Stassen op maandag 5 maart 1781 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 36 jaar oud) op dinsdag 9 september 1794 te Spaubeek [Li] [± 38 jaar], 
 begr. op donderdag 11 september 1794 aldaar 9na obijt in Spaubeck Joannes Gerardus Boscheuers aetatis circiter 38 annorum, maritus Mariae Wouters, extremis s.r.e. sacramentis munitus, et 11ma ejusdem sepultus est.
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Gertrudis (Maria Gertrudis), genoemd naar haar meter [Gertrudis Lenaerts] Boshouwers (Boscheuers),  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 18 mei 1780 te Spaubeek [Li] 8. circa tertiam matutinam nata et eodem die baptisata est Maria Gertrudis filia legitima Joannis Gerardi Boshouwers et Mariae Wouters incolarum hujus parochiae, susceperunt Jo(ann)es Wilhelmus Boshouwers, et Gertrudis Lenaerts, ambo ex hac parochia. in fidem. C.E. van den Bock pastor. Joannes Gerardus Busheuer pater prolis. Joannes Willem Buscheuer patrinus Gertrudis Lenaerts hoc x signum posuit (getuigen: haar grootvader Joannes Wilhelmus Boschouers en haar grootmoeder Gertrudis Lenaerts (zie IIIb)),  
   ovl. (ongeveer 16 dagen oud) op zaterdag 3 juni 1780 te Spaubeek [Li],  
   begr. op zondag 4 juni 1780 aldaar 3ta circa 11am matutinam obyt infans 20 circiter iterum nomine Maria Gertrudes filia legitima Jo(ann)is Gerardi Boscheuers et Mariae Wouters, quae 4ta ejusdem sepulta est.
  2.  Maria Sijbilla Boshouwers,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 23 juni 1781 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 69 jaar oud) op vrijdag 26 juli 1850 aldaar, volgt Vn
  3.  Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Boshouwers,  
   geb. op donderdag 16 september 1784 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (87 jaar oud) op donderdag 1 augustus 1872 aldaar, volgt Vo
  4.  Martin (Martinus), genoemd naar zijn oom/peter [Martinus Wouters] Bosheuers,  
   geb. op donderdag 20 maart 1788 om 1 uur 's nachts te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 20 maart 1788 20ma martij hora 1ma nocturna natus, et eadem baptizatus est Martinus filius legitimus Joannis Gerardi Boscheuers, et Mariae Wouters conjugum: susceptores Martinus Wouters, et Maria Elisabeth Boscheuers. in fidem subsignarunt. pater abest. Martinus Wouters. Maria Elisabeth Boscheuers. quod testor A.G. Somijn past loci. aldaar (getuigen: zijn oom Marten (Martinus) Wouters (IVi) en zijn tante Elisabeth (Maria Elisabeth) Boschouers (zie IVi)),  
   ovl. (23 jaar oud) op vrijdag 20 september 1811 te Spaubeek [Li] - akte 42,  
   begr. op zaterdag 21 september 1811 aldaar 1811 20 7bris obijt Martinus Bosheuers caelebs aetatis 23 annorum s:r:e: sacramentis munitus et 21 hujus sepultus
  5.  Maria Anna Bosheurs,  
   geb. op dinsdag 15 februari 1791 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (31 jaar oud) op vrijdag 3 mei 1822 aldaar, volgt Vp
  6.  Joanna Gertrudis Boscheuers,  
   geb. op zaterdag 23 november 1793 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (66 jaar oud) op zondag 11 maart 1860 aldaar, volgt Vq
  Maria, genoemd naar haar tante/meter  [Maria Wouters] Wouters
 tr. (resp. ongeveer 39 en ongeveer 30 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 28 april 1798 (9 floreal 6) te Spaubeek [Li] - akte 3 [BS: opm. Brd wed van Gerardus Bosheuers]
(getuigen: zijn neef en haar neef Christiaan Mevissen (Vh) als C. Mevis, zijn zwager en haar broer Jan Peter (Joannes Petrus) Wouters (IVk) als Joannes Peter Wouters, Wilhelmus Henssen als W. Henssen de jon en zijn zwager en haar broer Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters (IVf) als J.W. Wouters),  
  
 Verder onderoek, 
 Maria Wouters wed v Gerard Boshouwers x Martin Frissen te Spaubeek (Collectie Habets 378-26-1827)
 in boerderij B, Op 't Broek te Spaubeek [Li] tussen 1798 en 1819
 In het BVR 1800 lezen we: 
 Martinus Frissen - 27 [?moet zijn 42] - cultivateur 
 Maria Wouters -44- sijne vrouwe 
 Maria Sebilla Bushouer - 19 - sijn kint; Joannes Wilhelm Bushouer - 14 - sijn kint. 
 Verder nog de volgende (interessante) invoer: 
 - aantal kinderen beneden 12 jaar:3 
 - aantal deuren en vensters: 3 
 - totaal getal der zielen in huijs: 7 
 - getal der peerden boven 2 jaar: 2 
 - getal hoornder boven een jaar: 2 
 In het BVR van 1801 lezen we dat Martijn Frissen als beroep opgeeft herbergier. 
 Het BVR van 1807 ontbreekt voor deze woning. 
 Martijn Frissen overlijdt in 1812 op 45 jarige leeftijd. 
 In het BVR van 1814 noemt Maria zich Anna Maria Wouters. Zij woont dan in de boerderij met de kinderen: 
 Maria Anna Boushouwers (24); Maria Catharina Frisschen (15). 
 Daarnaast woont er: Joan Andreas Kaldenbergh (34) taillist, met wie dochter Maria Anna in 1812 gehuwd is en de knecht Stheeven Kleintjens (31) domistique. 
 In BVR van 1819 woont Maria Wouters (65) in de boerderij met: 
 een aantal van de kinderen van haar overleden zuster Maria Gertrudis (+1818) x Gerardus Lemmens (+1818). Deze Gerard is één maand voor zijn vrouw Maria Gertrudis overleden. Hun kinderen heten: Maria Gertruid (17) en Maria Helena (23) Lemmens. We zien hun oom Joannes Lemmens (68) uit Beek, de broer van Gerard Lemmens. 
 Ook woont er Peter Joseph Houdvast (23) uit Hulsberg, hij is de echtenoot (xSpaubeek 1819) van Maria Gertrudis Lemmens. 
 Tenslotte woont er Bartholomeus Otten (34) uit Schinnen. Hij is de zoon van Arnoldus x Maria Anna Cremers, geboren op 01-06-1784 te Schinnen. Hij is waarschijnlijk een knecht. 
 In het BVR van 1821 vinden we Maria Wouters niet meer in deze woning. Zij is op Hoeve gaan wonen bij haar dochter Johanna Gertrudis x Jan Jacob Schutgens (koster). Hier overlijdt ze in 1839. 
 met Martijn (Martinus, Martin (Fr.), Frijesschen) Frissen (Frijssen, Frisschen, Frisen), zn. van Reijnierus Frijsen (dagloner/ackerman) en Marie Reimersdal
 ged. Rooms Katholiek op vrijdag 8 mei 1767 te Meerssen [Li], 
 dagloner/ackerman, 
 doopgetuige van Maria Catharina Boshouwers op zondag 13 oktober 1811 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Maria Josepha Geurts (VIad) op zaterdag 31 oktober 1807 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 44 jaar oud) op vrijdag 14 februari 1812 te Spaubeek [Li] - akte 7 [BS: 50 jaar], 
 begr. op zondag 16 februari 1812 aldaar 1812 14 feb(rua)ry obyt Martinus Frisschen aetatis 50 annorum conjux Mariae Wouters extremis s:r:e: sacramentis munitus et 16 hujus sepultus
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Maria Catharina, genoemd naar haar tante aan moederszijde Frisschen,  
   geb. op donderdag 7 maart 1799 te Spaubeek [Li] - akte 9,  
   ged. op donderdag 7 maart 1799 te Munstergeleen [Li] 7ma martii nata est Maria Catharina filia legitima Martini Frischen et Mariae Wouters et eadem baptizata ac e sacro fonte suscepta a Jo(ann)e Michaele Bouts loco Mathiae Frischen et Maria Mechtilde Flekken loco Catharinae Elisabethae Wouters (getuigen: Michael Bautz als Joannes Michael Bouts nms. Mathias Frischen, haar oom Mathijs (Mathieu) Frisschen door Joannes Michael Bouts, Mechtildis (Maria Mechtildis) Vlecken als Maria Mechtildis Flekken nms. Catharina Elisabetha Wouters en haar tante Catrin (Catharina Elisabetha) Wouters (IVj) door Maria Mechtildis Flekken),  
   ovl. (5 dagen oud) op dinsdag 12 maart 1799 te Spaubeek [Li] - akte 5. 
  2.  Maria Catharina ,  
   geb. op vrijdag 8 augustus 1800 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (69 jaar oud) op zaterdag 23 oktober 1869 aldaar, volgt Vr

IVi.  Marten (Martinus, Martijn, Martin (Fr.)), genoemd naar zijn oom/peter Wouters, zn. van Joes (Joannes) Wouters (IIIb) en Gertrudis Lenaerts
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 28 mei 1761 te Spaubeek [Li] 28 maij baptisatus est Martinus filius Joannis Wouters et Gertrudis Lenarts conjugum suscipientibus Martino Wouters et Maria Driessens ita testor Theod: Penris deservitor (getuigen: zijn oom Pater P. Magister Martinus Wouters, Maria Dreessen [e.v. Andreas Corvers/Kurvers, dit zijn buren/vrienden?] en Theodorus Penris de koster), 
 gemeente raadslid, bierbouwer, landbouwer (cultivateur), 
 doopgetuige van zijn neef Petrus Mevissen op dinsdag 20 februari 1776 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Anna Elisabetha Josepha Raemekers op zondag 23 oktober 1814 te Spaubeek [Li], 
 geboortegetuige van zijn zoon Pieter Martinus (Petrus Martinus) Wouters (Vw) op dinsdag 15 april 1806, 
 geboortegetuige van zijn dochter Sibilla (Maria Sibilla) Wouters (Vu) op maandag 15 juli 1799, 
 overlijdensgetuige van zijn achterneef Martinus Ludovicus Hautvast op vrijdag 11 april 1828, 
 geboortegetuige van zijn achterneef Joannes Wilhelmus Hautvast op donderdag 6 september 1821, 
 geboortegetuige van zijn achterneef Pieter Bernardus (Petrus Bernardus) Hautvast (VIx) op woensdag 20 augustus 1823, 
 overlijdensgetuige van Maria Agnes Peters op maandag 27 september 1824, 
 overlijdensgetuige van zijn achternicht Maria Sebilla Hautvast op woensdag 19 april 1826, 
 overlijdensgetuige van zijn achternicht Maria Catharina Leenaerts op vrijdag 15 september 1826, 
 doopgetuige van zijn neef Martin (Martinus) Bosheuers op donderdag 20 maart 1788 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Maria Catharina Mevissen op donderdag 28 april 1791 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Martinus Wouters op dinsdag 28 augustus 1810 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Johannes Martinus Heijnen op donderdag 6 december 1810 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn achterneef Joannes Martinus Wouters op vrijdag 2 april 1819 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn kleinzoon Peter Martinus Diederen (VIax) op zondag 23 september 1821 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn achterneef Martinus Cornelis Hautvast (VIu) op zondag 18 september 1825 te Spaubeek [Li], 
  
 Raadsvergadering op woensdag 10 september 1828 te Spaubeek [Li], 
 In hun vergadering hadden Mathijs Vroemen, Godfried Geurts, Jan Mathijs Henssen, Martin Wouters en Jan Hautvast, voorgezeten door burgemeester Zelis geen goed woord voor meester Jan Jacob Schutgens over.
 Installatie burgemeester op woensdag 25 februari 1829 te Spaubeek [Li]
 Jan Andries Eussen burgemeester, wordt op 23-02-1829 door koning Willem I te Brussel benoemd. 
 De installatie is op 25-02-1829 door eerste wethouder Mathijs Vroemen ten overstaan van de (raads-)leden Jan Michel Heussen, Johan Hautvast en Martinus Wouters. 
 Ovl. (Ongeveer 68 jaar oud) op vrijdag 15 januari 1830 om twee uur in de namiddag in zijn huis te Op het Broek [Li] - Spaubeek akte 6
(getuigen: Mathijs (Matthias) Vroemen (1ste assessor, 62 jaar, Spaubeek, nabuur) en Godfried (Godefridus) Geurts (2de assessor, 60 jaar, Spaubeek, nabuur)),  
 tr. 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 30 jaar oud) (Rooms Katholiek) op woensdag 24 november 1790 te Spaubeek [Li] 24 9bris conjuncti sunt [=zijn getrouwd] in facie ecclesiae [=ten overstaan van de kerk] Martinus Wouters et Maria Elisabeth Boscheuers ambo majorennes ex spaubeeck [=beiden meerderjarig uit Spaubeek]: testes fuere [=getuigen zijn]  Joannes Petrus Wouters, et Anna Sibilla Boschheuers. Getekend: Martinus Wouters, Maria Elisabeth Boscheuers, Joannes Peter Wouters, Joanna Sibilla Boscheuers, quod testor A.G. Somijn pastor loci (getuigen: zijn broer en haar zwager Jan Peter (Joannes Petrus) Wouters (IVk) en zijn schoonzuster en haar zus Anna Sibilla (Joanna Sibijlla) Boschouers), 
  
 Over brouwketels en Bokkenrijders in Spaubeek en omstreken in 1798, 
 Jo Ritterbeeks oppert de volgende mogelijkheid: 
 "De koperen brouwketels heeft hij wellicht overgenomen van de oudoom van zijn vrouw Matthias Heijnen (1702-1769)".  
 Het volgende verhaal is in dit verband interessant: 
 Antoon Winckens is op 19 juli 1751 nog postuum beschuldigd door Peter Schols uit Spaubeek van: 
 Het afnemen van de eed in 1738 in het boschken achter Wolfhagen, mede aanwezig Geerlingh Daniëls, Wijn Wijnen e.a. 
 Het verstoppen van een koperen brouwketel welke in de nacht van 10 op 11 november 1740 was gestolen bij Mathijs Heijnen te Spaubeek. De ketel werd gedragen bij zeker Toontje in de beemden in het dorp Schinnen (Wolfhagen), deze is in 1743 gexecuteerd. De ketel is na 3 dagen en 3 nachten in diens coolhof te hebben gestaan naar Broeksittard gebracht en van daar naar Sittard en aldaar verkocht aan de ouden Jood Levy. 
 Vanwege de bekentenissen van zijn complicen werd Antoon Winckens op 11 november 1743 gearresteerd en op kasteel ter Borg gevangen gezet. Na confrontatie met de beide Catsberghen werd besloten tot een scherper examen. 
 Na behoorlijke territie op 3 december 1743 recollectie op 5 december 1743 bekent Antoon dat hij: 
 Tijdens de diefstal bij Duijckers in het Raath als schildwacht te hebben dienst gedaan. 
 Tijdens de diefstal bij Clemens te Sittard als schildwacht op de Boonenbrug te hebben dienst gedaan, zijn aandeel was 3 specie-schillingen. 
 Tijdens de diefstal bij Mathijs Houtvast te Grijsegrubben als schildwacht te hebben dienst gedaan, zijn aandeel was 3 blamusers. 
 Tijdens de inbraak op de capelanie te Hoensbroek aan de Schure-eik gepost te hebben, zijn aandeel was 3 specie-schillingen. 
 Tijdens de inbraak in de kerk te Amstenrade als schildwacht in het veld te hebben gestaan 
 Na ingewonnen advies van twee rechtsgeleerden werd Antoon Winckens als schuldig aan diverse diefstallen met braak op 14 december 1743 gevonnist. Het vonnis luidde als volgt: gecondemneert om aan eenen paal geworgd te worden totdat den doodt volgt ende daernaer verbrant te worden met confiscatie zijner goederen en effecten met verbott van in 100 jaeren niet meer te bouwen op de plaetse van het huis dat sall worden afgebroken omdat het gediend heeft tot schuilplaats van dieven en schelmen 
 Op 17 december 1743 wordt Antoon Winckens tesamen met Joes Catsberg (de rode speelman van Nagelbeek), diens zoon Johannes Catsberg jr. (Henske van Nagelbeek), Johannes Schoerens (het Scheuerke) en Hendrick Witmakers (Marien Hentjen) op de Danikerberg gewurgd aan een paal en worden hun lijken verbrand. 
 (bron: De Bokkenrijders in de familie Winkens; www.winkens.eu/Bokkenrijders.htm
 
 Bezit landpercelen (registratie van Kadaster) te Spaubeek [Li] ,  
  
 Wie zijn de buren (registratie van Kadaster) te Spaubeek [Li], 
   
 ,  
 Verwantschap tussen families Wouters en Boshouers te Spaubeek [Li]
 1. Joannes Gerardus Boschouwers x Maria Wouters en Martinus Wouters x Maria Elisabeth Boshouers. Hier zijn Joannes Gerardus en Maria Elisabeth broer en zus, net zoals Maria en Martinus zus en broer zijn. 
 2. De kleindochter Maria Josepha Geurts van Maria WoutersxJoannes Gerardus Boschouwers huwt met Gerardus Wouters de zoon van Martinus Wouters x Maria Elisabeth Boshouers en zijn dus neef en achternicht
 
 Verder onderzoek
 Martin Wouters x M.Elis. Boshouwers te Spaubeek (Collectie Habets 3742-104-1816) 
 
 Woont boerderij C, op 't Broek te Spaubeek [Li] na 1798 te Spaubeek [Li]
   
 In het eerste bevolkingsregister (BVR) van 1798 wonen hier, (zie ook de scan van de originele inschrijving hierboven): 
 Marten Wouters (37) cultivateur [=landbouwer], Mari Elisabeth Buscheuer (38) sijne vrouwe, 
 met hun kinderen (jonger dan 12 jaar) Joes [=Joannes] Wouters kint; Gerardus Wouters kint; Hans Willem Wouters kint 
 Jen Sebil Heijnen (67) weduwe, dit is de moeder van Maria Elisabeth Boshouers 
 Joes Hendrick Kooken (46) knegt. Waarschijnlijk is dit Joannes Henricus Koecken zoon van dagloner/wolspinner Henricus Koecken x Catharina Limpens, die op Hoeve wonen. Deze Joannes Henricus is gedoopt op 3 juli 1752 te Spaubeek. 
 Mari Sebil Geuts (19) meijdt. Zij is de dochter van Joannes Matthias Geurts (+1794) x Elisabetha Leunissen, die op de Dorpstraat woont. Deze Maria Sibilla is gedoopt op 16 januari 1779 te Spaubeek. Zij is de meter en tante van Maria Josepha Geurts, met wie in 1839 (Jan) Gerard Wouters, de zoon van Marten en Maria Elisabeth huwt. 
 Tevens zien we de opmerking: Marten Wouters cesseert [=eindigt] met brouwer (zie ook aparte uitwerking) 
 BVR 1800: (Maria) Siblilla Wouters is in 1799 geboren, dus zien we het aantal kinderen onder de 12 jaar stijgen naar 4. Knecht Joes Hendrick Kooken wordt nu Hendricus Kocken genoemd. Maria Sibilla Geurts heeft als dienstmeid de woning verlaten. Nieuw zijn: 
 Nijcolas Hamers (17) domistique. Dit is waarschijnlijk Joannes Nicolaus Hamers, zoon van Joannes Hamers x Maria Catharina Houben. Deze Joannes Nicolaus is gedoopt op 8 september 1782 te Spaubeek en huwt op 7 oktober 1822 met Maria Gertrude Schurgers, zij is de dochter van Henricus Schurgers x Maria Voncken. 
 Maria Joseph Tijssen (20) domistique. Dit is waarschijnlijk Maria Josepha Tijssen, dochter van Wilhelmus Tijssen x Catharina Habets. Maria Joasepha is gedoopt op 20 februari 1777 te Beek. 
 Interessant zijn de volgende opnames in het BVR: 
 - aantal deuren en vensters: 3; aantal poorten: 1 
 - totaal getal der zielen per huijs: 10 
 - getal der peerden boven 2 jaar: 2; getal der hoornder boven een jaar: 3 
 BVR 1801: geen van de knechten en dienstmeiden worden meer genoemd. Wel worden alle kinderen genoemd: Joannes Wouters (9) kint; Joes Gerard Wouters (7) kint; Joes Wilm Wouters (4) kint; Marie Sebille Wouters (2) kint. 
 Naast de ouders woont er nog altijd Joanne Sibille Heijnen (70) grootmoeder. 
 - nombres des enfants ou depous de 12 ans par famille: 4 (dus 4 kinderen onder de 12 jaar) 
 - nombres des Chevaeux [=paarden] 2; nombres de Vaches [=koeien/hoornbeesten] 3; nombres des Moutans [=schapen] 0. Hier is dus niets gewijzigd ten opzichte van de vorige opgave (dit in tegenstelling tot bij zijn broer Jan Willem Wouters) 
 BVR 1807: hier ontbreken de opgaven voor deze woning. 
 BVR 1814: wat meteen opvalt is dat de gegevens van zoon Joannes ontbreken en ook op andere plaatsen komen we zijn naam niet meer tegen. Hij is hoogst waarschijnlijk voor zijn 23-ste overleden. Hiervan is echter niets in het overlijdensregister te vinden. 
 Ook ontbreek Joanne Sibilla Heijnen, want deze is in 1802 op 73 jarige leefijd overleden. 
 Als nieuwe kinderen worden genoemd: Joannes Andreas Wouters (12) en Martinus Wouters (7) [= Petrus Martinus Wouters]. 
 Ook wonen in de boerderij: 
 Joannes Kremers (59).Dit is waarschijnlijk Joannes Cremers, zoon van Joannes Cremers (+1776) x Isabella Pelsers (+1767). Joannes is op 21 oktober 1756 gedoopt te Spaubeek. Hij huwt in 1787 met Maria Barbara Muijlkens (+1852), dochter van Gilis Muijlkens x Maria Helena Raemakers. Samen krijgen ze 8 kinderen. Joannes Cremers overlijdt 86 jarige leeftijd op 30 mei 1842 te Spaubeek. 
 Elisabeth Hermens (20). Dit is waarschijnlijk Gertrudis Elisabeth Hermens, dochter van Petrus Hermens x Maria Babara Eijmael. Gertudis Elisabeth is op 11 december 1794 geboren te Schinnen. 
 BVR 1819: geen wezenlijke wijzigingen bij de familie Wouters. De knecht en de dienstmeid uit BVR 1814 wonen niet meer in de boerderij. Nieuw is: 
 Hubertina Raemaekers (9) geboren te Schinnen. [Van haar kan ik géén enkele gegevens terug te vinden. ww] 
 - getal der hoornbeesten boven 2 jaaren: 3; getal der hoornbeesten onder 2 jaaren: 1 
 - getal der peerden boven 3 jaaren 2; getal der peerden onder 3 jaaren: 1 
 - getal der schaepen: 18 
 BVR 1821: in de gezinsamenstelling van de familie Wouters is niets veranderd, behalve het feit dat: 
 Maria Sebilla Wouters (21) getrout. Zij is in 1820 gehuwd met Willem Diederen uit Nuth-Vaesrade. Deze staat echter niet geregistreerd als bewoner van de boerderij! 
 BVR 1828: Maria Sebilla Wouters en Willem Diederen hebben inmiddels 3 kinderen gekregen. Deze wonen allemaal in de boerderij van Marten en Maria Elisabeth. Hun namen zijn: 
 Martinus Diederen (4); J Peter Diederen (3); J Gerard Diederen (1) allen zijn geboren in Spaubeek. Alleen vader Willem Diederen woont nog altijd niet in de boerderij. 
 Hubertina Ramakers (nu circa 18 jaar) geboren te Schinnen woont ook niet meer in de boerderij. 
 BVR 1829: Er is een nieuwe kind van Maria Sebilla Wouters en Willem Diederen geboren: Maria Ida Hubertina Diederen (5 weken). 
 BVR 1834: Marten Wouters ontbreekt. Hij is op 69 jarige leeftijd in 1830 overleden. 
 Joannes (Hans) Willem Wouters is in 1832 gehuwd met Maria Catharina Hautvast en is gaan wonen in Nuth-Grijzegrubbe. 
 Als zonen van Marten en Maria Elisabeth wonen nu in de boerderij: Jan Gerard (40), Jan Andries (32) en Peter Martinus (26). Als dochter Maria Sebilla (35) met haar 4 kinderen, zonder haar echtgenoot Willem Diederen! 
 BVR 1835. Geen wijzigingen. 
 BVR 1836: Maria Sebilla Wouters en Willem Diederen hebben twee kinderen gekregen: Elisabeth Diederen (1) en Maria Jospeha Diederen (6 mnd). De vader Willem Diederen woont nog altijd niet bij zijn vrouw en kinderen (nu al 16 jaar!) 
 Hier ligt verder een technisch probleem (?). Van Maria Josepha wordt gezegd dat ze 6 maanden oud is. Haar geboorte aangiftedatum is 16 november 1837 en als we hier een ½ jaar bij optellen zitten we in 1838 en dus niet 1836!. [Een mogelijke verklaring kan zijn: De gegevens zijn waarschijnlijk in een later stadium definitief in het BVR opgenomen, waarbij de schrijver de gegevens verder heeft aangevuld naar de stand van zaken op de datum van het opschrijven ww] 
 Op 28 mei 1836 is Jan Andries Wouters gehuwd met Maria Sebilla Meens. Ook zij blijven gescheiden wonen! Maria Sebilla blijft met hun zoon Martin Wouters (1), geboren 12 maanden na hun huwelijk, wonen bij haar ouders op de Dorpstraat. 
 Is de boerderij C te klein voor nog meer personen? Er wonen nu 5 volwassenen en 6 kinderen. 
 BVR 1840-1843: Jan Andries Wouters heeft de boerderij verlaten en is gaan wonen bij zijn schoonouders op de Dorpstraat, waar inmiddels hun oudste zoon Martinus is overleden (+1839). 
 Zoon Jan Gerard Woutes is in 1839 gehuwd met zijn nicht Maria Josepha Geurts. Ook zij woont niet op de boerderij, terwijl haar man hier wel blijft wonen. 
 In de volgende BVR 1847 is een deel van de boerderij C (Broek nr 49) verkocht aan Jan Andries Wouters x Maria Sebilla Meens
 Van de personen die tot nu in de boerderij woonden is iedereen vertrokken! 
 - Maria Sebilla Wouters x Willem Diederen gaan samen met hun 5 kinderen wonen in het ander deel van boerderij C (Broek nr. 50). Echtgenoot (Jan) Willem Diederen wordt voor het eerst genoemd in het BVR!. Het beroep van hun oudste zoon Jan Pieter is kleedermaker
 - Jan Gerard Wouters x Maria Josepha Geurts gaan samen wonen in boerderij E (Broek nr. 51). In het andere gedeelte van deze boerderij (Broek nr. 52) wonen Joannes Godefridus Geurts (niet opgenomen in BVR) x Maria Johanna Souren (geb in Beek) met hun 4 kinderen. Deze Joannes Godefridus is de broer van Maria Josepha. Hij is op diverse plaatsen werkzaam. Hierdoor verhuist het gezin meer maals tussen de plaatsen, Beek, Nuth, Schinnen en Spaubeek. 
 - Maria Elisabeth Boshouers gaat samen met haar haar jongste zoon Peter Martinus Wouters wonen op de Dorpstraat nr. 44. In het ander gedeelte (Dorpstraat nr. 45) van deze boerderij wonen haar neef Jan Willem Boshouers (is de zoon van haa broer Joannes Gerardus Boshouwers (+1794) x (Anna) Maria Wouters) en diens zoon Jan Gerard Boshouwers, beide landbouwers samen met Gertrudis Martens, die werkbode is. 
 Het gescheiden wonen van man, vrouw en kinderen blijf ik vreemd vinden en ik kan hier niet gemakkelijk een verklaring voor geven. 
 - Wellicht wordt men ingeschreven waar men werkzaam is en het grootste deel van de week ook inwoont, omdat de afstand tot de woning van de vrouw en de kinderen te groot is, en komt men alleen in het weekend naar huis? 
 - Dit argument kan echter niet gebruikt worden voor Jan Andries Wouters x Maria Sebilla Meens. Hij woont Op 't Broek en zij op de Dorpstraat! 
 Dit zelfde geldt ook voor Jan Gerard Wouters x Maria Josepha Geurts. Misschien is moeder Maria Elisabeth Boshouers het niet eens met de keuze van hun echtgenotes en kunnen zij onderling niet goed overweg met elkaar? NB Marie Sebilla Meens is een buitenechtelijke dochter en Maria Josepha Geurts is een achternicht. 
 Elisabeth Boschouers woont bij haar overlijden in een huurwoning en dus niet in bij een van haar kinderen, zoals vroeger gebruikelijk is. [ww]  
 
 Martin Wouters cesseert met brouwen ? in 1798 te Spaubeek [Li]
 [in het volgende stuk zijn enkele passages genomen uit het zeer verhelderende boek van pastoor Fr. Crutzen uit Klimmen-Ransdaal. Zie ook bronvermelding onder het artikel ww] 
 In de late middel-eeuwen werd de hele dag door bier gedronken. Het was volksdrank nummer één. Bij velen kwam vier keer per dag de bierkan op tafel. Gewoon drinkwater was vaak vervuild en werd alleen door de allerarmsten gedronken. Bier wordt tijdens de bereiding landurig gekookt en was dus veel veiliger. 
 Aan bier werd als eerste eis gesteld dat het goedkoop was en verder moest het goed verteerbaar zijn, dat wil zeggen meehelpen om de zware vette kost van het dagelijkse menu te verdragen. 
 Met de komst van de Fransen (1795) werd iedereen verplicht een beroep naar keuze te maken en hiervoor een patent aan te vragen. Dit gold ook voor brouwers [zoals Martin Wouters ww], die voor anderen of voor zichzelf bier maakten. De hierbij verschuldigde patentbelasting diende men jaarlijks te voldoen. De Minister van Financiën bepaalde begin januari 1797 dat iedereen die een brouwketel bezat zich moest voorzien van een brouwerspatent, behalve wanneer men alleen voor eigen gebruik bier maakte. 
 [opmerking ww] Daarom is het een beetje vreemd dat in het BVR van 1798 geschreven wordt bij Martin Wouters "cesseert [=eindigt] met brouwen". Het is maar de vraag of Martin daadwerkelijk met brouwen is gestopt. Mij lijkt het eerder dat Martin absoluut niets meer te maken wil hebben met de Fransen, die in zijn ogen verantwoordelijk zijn voor de dood van zijn oudste zoon Jan, welke opgeroepen is om te dienen in het leger van Napoleon en die waarschijnlijk in Rusland krijgsgevangene is geworden (of gedood?). Deze Jan Wouters is nooit meer teruggekeerd naar Spaubeek. 
 We lezen verder in het boek van pastoor Fr. Crutzen: Omdat hij alleen voor eigen gebruik bier maakte werd Martin Wouters uit Spaubeek in An XIII ((1804/1805) eb An XIV (1805/1806) als brouwer van de patentlijst geschrapt. 
 Als de Fransen vertrokken zijn en het bestuur gevoerd wordt door het Koninkrijk ver Verenigde Nederlanden zien we tussen 1823 en 1830 in Spaubeek 5 brouwers: 
 Johan Willem Eussen (1823) [burgemeester? ww], Johan Cornelis Jaquemin (1823), Jan Gerard Kuipers (1823-1830), Johan Jacob Lenaerts (1823-1825), Johan Andries Loison (gestopt in 1823) [van Ten Dijke? ww] en Martinus Wouters (1823-1828). Het stoppen van Martin in 1828 kan samenhangen met zijn overlijden in 1830. 
 (bron: Pastoor Fr. Crutzen - Brouwers in Zuid-Limburg isbn: 978-90-821329-0-8 druk: Janssen Grafimedia - Beek
 
 Woont in op het Broek in 1798 te Spaubeek [Li]
 in het bevolkingsregister van 1798 woont Marten Wouters en Mari Elisabeth Bosheuers in op het Broek nr. 39
 Wie woont in Op 't Broek in 1801 te Spaubeek [Li]
   
 Als we kijken naar de bewoners van op 't Broek dat zien we in de boerderijen (een aantal zijn dubbel bewoond): 
 B nr. 37 Martijn Frissen x Maria Wouters met 4 kinderen Boshouers en 1 kind Frissen. Vader Joes Wouters heeft de boerderij verlaten en woont nu bij zijn oudste zoon Jan Willem x Maria Helena Vlecken (zie boerderij G). Martijn Frissen heeft van boerdeij B een herberg gemaakt. 
 C nr. 38 Jan Peter Wouters x Maria Catharina Henssen met 2 kinderen Wouters en Catharina Elisabeth Geurts (20) dienstmeid. Hun dochter Catharina Wouters (4) woont bij haar grootouders Willem Hensen x Catharina Borvelts in Hobbelrade. Tussen 1807 en 1814 verhuizen Jan Peter en Maria Catharina ook naar deze boerderij in Hobbelrade. De boerderij C is in zijn totaliteit eigendom Marten Wouters (zie nr. 39) 
 C nr. 39 Marten Wouters x Maria Elisabeth Boshouers met 4 kinderen Wouters en Joanna Sibilla Heijnen, de moeder van Maria Elisabeth. Recht tegenover boerderij C ligt op de Dorpstraat de boerderij waar Jan Willem Boshouers x Joanna Sibilla Heijnen, de ouders van Maria Elisabeth hebben gewoond. 
 E nr. 40 Arnold Meijers (zonder beroep) en zijn dochter Maria Lucia Meijers. 
 E nr. 41 Joes Coumans x Maria Mechtildis Vlecken. Hij is van beroep journalier [=dagloner]. Hoogst waarschijnlijk is Maria Helena Vlecken (xJan Willem Wouters) geen nabije familie is van deze Maria Mechtildis . De woning waarin zij wonen is eigendom van Marten Wouters (zie boerderij C nr. 39) 
 ? nr. 30 Anna Catharina Quax (weduwe van Andries Bruls), geb. circa 1764 te Meerssen, met haar dochter Maria Helena Bruls. Deze Maria Helena huwt in 1813 met Alexander Baltus (Baltissen), geb 1788 te Hulsberg. Zij zijn dus de grootouders van de grootouders van Netteke (Trinetta) Waltmans dochter van Jan Willem Waltmans x Anna Baltus. Netteke huwt in 1923 met Wilhelm Wouters
 Positiebepaling woning nr. 30 door Jo Ritterbeeks 
 Woning nr 30 lag aan de dorpstraat, een 100 tal meter aan de overkant van voormalig cafe Boszicht 
 De 2e woning aan de rechterzijde is in 1690 eigendom van Willem Penners, op 11 mei 1716 overleden. Zijn dochter Cornelia Penners huwt met Peter Hennix, een broer van Michiel en Anna Hennix. Peter Hennix wordt 6 januari 1742 begraven, Cornelia 1 oktober 1752. 
 Uit hun huwelijk zijn geen kinderen bekend. 
 In 1798 woont er het echtpaar Andreas Bruls en zijn vrouw Anna Catharina Quax met hun kinderen Helena, Joannes Michiel en Jacobus. Wanneer de familie Bruls de woning heeft betrokken is niet bekend, waarschijnlijk na de dood van Cornelia Penners in 1752. Andreas Bruls vader Mathias Bruls geboren in 1722 in Beek, huwt 4 juni 1747 met de Spaubeekse Maria Stassen. Zoon Andreas wordt 20 augustus 1748 in Spaubeek gedoopt. 
 De woning is in 1938 bij de wegverbreding gesloopt.  
   
 De woning van Willem Penners, nadien Hennix, Bruls. Links en rechts gezien 
 Goed is te zien hoe kort de woning aan de wegkant lag.  
 ? nr. 31 Jacobus Cristoffels x Joanna Elisabeth Zelis. Hij is van beroep: journalier [=dagloner]. 
 Positiebepaling woning nr. 30 door Jo Ritterbeeks 
 De woning van Christoffel lag in het bos onder aan het openluchttheater 
 lenaert heudts syn huys en hoffplaets bergh ende bosch reiginoet ter eenre merten lenaerts met meer andere ter andere syden scheper jans boschken voor een hoff het gemeijn broeck 
 groot 100 R. nu claes selis. 
 Over Leonard Heuts is niets bekend. Volgende eigenaar Nicolaas Selis is enkele malen getuige bij de doop en huwelijk van diverse naburen in de dorpstraat. Dit wettigt enigszins te mogen stellen dat Claes Selis zeker vanaf 1710, getuige bij het huwelijk van Ida Segels en Wilhelmus Hanssen in 1710, aan de bosrand woonde. Nicolaas is niet in spaubeek geboren. In 1733 overlijdt Maria Goessens, echtgenote van Claes Selis. Het beroep van Claes Selis is wel bekend, kleermaker.  
   
 Tweemaal, in 1715 en 1716 is Caes Selis schutterskoning, zijn koningsschild beeldt zijn beroep uit, de kleermakersschaar. 
 In 1798 woont in de woning dagloner Jacob Christoffels. Jacob is 39 jaar oud en gehuwd met Joanna Elisabeth (S)Zelis. Joanna is in 1748 geboren, dochter van Nicolaus Zelis en Mina Knols. Hoe de familierelatie is met Claes Selis en deze Nicolaus is niet duidelijk, Nicolaus Selis overlijdt in 1753. 
 Het echtpaar Jacob Christoffels-Zelis heeft de volgende kinderen, 
 - Joannes Wilhelmus 09-09-1785 gedoopt 
 - Joanna Elisabeth 12-05-1787 gedoopt 
 - Joannes Jacobus 03-05-1789 gedoopt 
 Nadat Jacob Christoffels in 1838 en Joanna Elisabeth (S)Zelis reeds in 1830 zijn overleden huwt op 20 juni 1839 Joanna Elisabeth Christoffels met Joannes Roelands. 
 Joannes is in 1840 eigenaar van de woning aan het bos. De woning is einde 19e eeuw gesloopt. 
 Het is aan deze helling waar de schoolkinderen uit de omgeving in de 19e en 20e eeuw hun vertier vonden. Uit de helling ontsprong her en der een bron waarvan het water drinkbaar was. De tot bos geworden helling was een grote speelplaats voor de kinderen uit de omgeving. In de 1920ér jaren werd in de helling een openluchttheater gebouwd door de toneelvereniging A.K.D.IJ. (Alles Komt Door IJver). 
 In 1801 behoren de meeste bewoners van Op 't Broek tot onze familie Wouters [ww]. 
 
 
 met Elisabeth (Maria Elisabeth, Marie Lisette (Fr.)) Boschouers (Bosheuers, Boscheuwers Boshewers), dr. van Joannes Wilhelmus Boschouers en Sijbilla (Joanna Sijbilla) Heijnen
 ged. Rooms Katholiek op zondag 2 november 1760 te Spaubeek [Li] 2 novembris Maria Elisabetha filia Jo(ann)es Wilhelmi Boschouwers et Joannae Heynen conjugum baptisata est suscipientibus Christiano Heijnen et Judith Heynen loco Corneliae Heijnen ita testor Theod Penris deservitor (getuigen: haar achterneef Christiaan (Christianus) Heijnen, haar tante Judith Heijnen nms. Cornelia Heijnen en haar tante Cornelia Heijnen door Judith Heijnen), 
 landbouwerse, 
 doopgetuige van haar nicht Maria Elisabeth Stassen op dinsdag 16 maart 1784 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van haar zoon Andries (Joannes Andreas) Wouters (Vv) en haar schoondochter Maria Sibilla Meens op zaterdag 28 mei 1836 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar achterneef Carolus Josephus Hubertus Ramekers op vrijdag 28 augustus 1812 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van haar broer Jan Gerard (Joannes Gerardus) Boschouers (zie IVh) en haar schoonzuster Maria Wouters op woensdag 5 april 1780 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar achternicht Maria Catharina Coumans (VIp) te Beek [Li], 
 doopgetuige van Maria Elisabetha Coumans op vrijdag 16 januari 1801 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Martin (Martinus) Bosheuers op donderdag 20 maart 1788 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Joannes Lemmens op maandag 23 juli 1798 te Munstergeleen [Li], 
 doopgetuige van haar achterneef Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Geurts (VIae) op zondag 18 maart 1810 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar kleinzoon Jan Pieter (Joannes Petrus) Diederen op zaterdag 29 november 1823 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van haar zwager Andries (Andreas) Stassen en haar zus Barbara (Maria Barbara) Boschouers op woensdag 14 februari 1776 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van haar zwager Hendrik (Henricus) Dormans en haar zus Anna (Maria Anna) Boschouers op zondag 27 april 1788 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 93 jaar oud) op zondag 18 december 1853 - om 09:00 uur 's morgens te Spaubeek [Li] - Dorpstraat in huurwoning. (getuigen: haar zoon Andries (Joannes Andreas) Wouters (Vv) en haar zoon Pieter Martinus (Petrus Martinus) Wouters (Vw)).  
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Jan (Joannes, Jean (Fr.)), genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde /peter [Joes Wouters] ,  
   geb. op donderdag 24 november 1791 om 12 uur 's morgens te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 24 november 1791 aldaar 24. 9bris circa horam 12am matutinam natus est, et eodem baptizatus est Joannis filius legitimus Martini Wouters, et Mariae Elisabethae. Boscheüers conjugum: susceptores Joannes Wouters et Joanna Sibilla Heynen. in fidem. pater abest. Joannes Wouters. Joanna Sibilla Heynen. quod testor JJ Ramakers sacell. loci. (getuigen: zijn grootvader Joes (Joannes) Wouters (IIIb) en zijn grootmoeder Sijbilla (Joanna Sijbilla) Heijnen),  
   landbouwer, soldaat onder Napoleon,  
    
   Soldaat in 25e Regiment d'Infanterie de Ligne op donderdag 29 augustus 1811,  
   Joannes Wouters ontbreekt in het Bevolkings register vanaf 1814 omdat hij is opgenomen in het 25e Regiment Infantrie van Linie  
   Geregistreerde: Jean Wouters 
   Eenheid: 25e Regiment Infanterie van Linie 
   Geboortedatum: 24-11-1791 
   Geboorteplaats: Spaubeek 
   Departement: Beneden-Maas 
   Kanton: Oirsbeek 
   Stamboeknummer: 10269 
   Vader: Martin Wouters 
   Moeder: Marie Elizabeth Boscheurs 
   Bewaarplaats: Service Historique de la Défense, Vincennes/Parijs (niet te raadplegen bij het NIMH) 
   Inv.nr. SHD: 21Yc233 
   Ovl. (Ongeveer 20 jaar oud) circa augustus 1812 presumé prisonniere en Russie en 1812 (= waarschijnlijk gevangene in Rusland in 1812) vermoedelijk te Smolensk [Russian Federation]  
  2.  Gerard (Joannes Gerardus) ,  
   geb. op maandag 4 augustus 1794 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (68 jaar oud) op woensdag 4 februari 1863 te Op het Broek [Li], volgt Vs
  3.  Hans Willem (Joannes Wilhelmus) ,  
   geb. op maandag 2 januari 1797 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (81 jaar oud) op woensdag 13 maart 1878 te Nuth [Li], volgt Vt
  4.  Sibilla (Maria Sibilla) ,  
   geb. op maandag 15 juli 1799 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (78 jaar oud) op zondag 28 oktober 1877 te Spaubeek [Li], volgt Vu
  5.  Andries (Joannes Andreas) ,  
   geb. op vrijdag 4 december 1801 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (73 jaar oud) op zondag 4 april 1875 aldaar, volgt Vv
  6.  Pieter Martinus (Petrus Martinus) ,  
   geb. op dinsdag 15 april 1806 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (71 jaar oud) op woensdag 23 mei 1877 aldaar, volgt Vw

IVj.  Catrin (Catharina Elisabetha) Wouters, dr. van Joes (Joannes) Wouters (IIIb) en Gertrudis Lenaerts
 ged. Rooms Katholiek op maandag 13 april 1767 te Spaubeek [Li] 13 baptisata est Catharina Elisabeth filia legitima Jo(ann)is Wouters et Gertrudis Lenaerts susceperunt Arnoldus Hubertus Stassen et Catharina Kurvers (getuigen: Arnoldus Hubertus Stassen en Catharina Curvers [oudste dochter van Andreas Kurvers x Maria Driessen dit zijn buren/vrienden?]), 
 doopgetuige van haar nicht Catharina Elisabeth Mevis (Vj) op woensdag 22 augustus 1792 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Maria Catharina Frisschen op donderdag 7 maart 1799 te Munstergeleen [Li], 
 doopgetuige van haar achternicht Maria Gertrudis Peusens op woensdag 21 augustus 1793 te Schinnen [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van haar broer Jan Peter (Joannes Petrus) Wouters (IVk) en haar schoonzuster Maria Catherina Henssen op woensdag 25 november 1795 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Sibilla (Maria Sibilla) Wouters (Vu) op maandag 15 juli 1799 te Munstergeleen [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Maria Gertrudis Lemmens (Vm) op zondag 13 februari 1803 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 44 jaar oud) op donderdag 2 januari 1812 te Spaubeek [Li] - akte 2, 
 begr. op zaterdag 4 januari 1812 aldaar 2da jan[ua]rij obyt Catharina Elisabetha Wouters aetatis 44 annorum uxor Petri Mathiae Heijnen extremis s:r:e: sacramentis munita et 4ta hujus sepulta
 tr. 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 23 jaar oud) (Rooms Katholiek) op woensdag 6 april 1796 6ta april. conjuncti sunt in facie ecclesiae Petrus Mathias Heijnen, et Cath: Elisabeth Wouters ambo incolae de Spaubeek: testes fuerunt Henricus Heynen, et Maria Sibilla Boscheuers. in fidem subsignarunt. Peter Mathijs Heynen sponsus x signum sponsae nescientis scribere Henricus Heynen testis, Maria Sibilla Boscheuers testis quod testor A.G. Somijn pastor loci. aldaar (getuigen: zijn broer en haar zwager Hendrick (Henricus) Heijnen en zijn nicht en haar nicht Maria Sijbilla Boshouwers (Vn)), 
  
 woont Dorpstraat 54 Spaubeek [Li] in 1798, 
 In het bevolkingsregister van 1798 zien we: 
 Catharina Wouters x Peter Mattis Heijnen wonen samen met haar schoonouders Theodorus Heijnen x Catharina Bemelmans in de laatste boerderij op de Dorpstraat, deze ligt tegen Gebusselke en Webrig., 
 woont op adres Spaubeek 59 in 1833 te Spaubeek [Li] 
 met Peter Mathijs (Petrus Mathias, Pieter Mathijs, Matthijs, Pierre Mathieu (Fr.)) Heijnen, zn. van Theodorus Heijnen en Catharina (Maria Catharina) Bemelmans
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 31 oktober 1772 te Spaubeek [Li] 31 baptisatus est Petrus Matthias fil: legitimus Theodori Heijnen et Mariae Catharinae Bemelmans susceptores fuerunt Petrus Heijnen et Cornelia Erckens (getuigen: zijn oom Petrus Heijnen, Cornelia Erckens), 
 gemeente raadslid/adjoint 1794-1796/cultivateur/akkerman, 
 doopgetuige van zijn neef Pieter Martinus (Petrus Martinus) Wouters (Vw) op woensdag 16 april 1806 te Spaubeek [Li], 
 overlijdensgetuige van Maria Elisabeth Stassen op zondag 9 juni 1822, 
 overlijdensgetuige van Peter Mattis Stassen op dinsdag 10 augustus 1824, 
 overlijdensgetuige van Laurent (Joannes Laurentius) Stassen op zondag 13 maart 1836, 
 overlijdensgetuige van Jozef (Joseph) Waldraeth op vrijdag 24 juni 1836, 
 overlijdensgetuige van Anna Catharina Lenners op zaterdag 23 februari 1839, 
 overlijdensgetuige van Maria Gertrudis Gardeniers op vrijdag 11 februari 1842, 
 doopgetuige van zijn nicht Maria Ida Wouters (Vad) op dinsdag 12 oktober 1813 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Petrus Mathias Heijnen op zondag 25 maart 1810 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Petronilla Heijnen op dinsdag 23 september 1817 te Beek [Li], 
 geboortegetuige van zijn neef Hans Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters op dinsdag 24 juli 1798, 
 overlijdensgetuige van Joanna Barbara Meens op donderdag 19 januari 1832, 
 overlijdensgetuige van zijn kleindochter Catharina Elisabeth Geurts op maandag 4 februari 1833, 
 ovl. (ongeveer 77 jaar oud) op maandag 21 oktober 1850 te Spaubeek [Li] - Dorpstraat. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Gertrud (Maria Gertudis) ,  
   geb. op dinsdag 2 mei 1797 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (38 jaar oud) op zondag 18 oktober 1835 aldaar, volgt Vx
  2.  Joannes Mathias ,  
   geb. op woensdag 4 juli 1798 te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 4 juli 1798 te Munstergeleen [Li] 4ta julii natus est Jo(ann)es Mathias filius leg(iti)mus Petri Mathiae Heijnen et Catharinae Elisabethae Wouters, et eadem baptizatus ac e sacro fonte susceptu[s] a Jo(ann)e Wouters et Maria Sijbilla Wouters loco Catharinae Bemelmans (getuigen: zijn tante Sibilla (Maria Sibilla) Wouters (IVe) nms. Catharina Bemelmans, zijn grootmoeder Catharina (Maria Catharina) Bemelmans door Maria Sibilla Wouters en zijn grootvader Joes (Joannes) Wouters (IIIb), als Jo(ann)e Wouters),  
   ovl. (16 dagen oud) op vrijdag 20 juli 1798 te Spaubeek [Li] - akte 16. 
  3.  Hendrik (Henricus) ,  
   geb. op zaterdag 4 januari 1800 te Spaubeek [Li], volgt Vy
  4.  Christiaan, genoemd naar zijn peter ,  
   geb. op zaterdag 17 december 1803 om 3 uur in de na middag te Spaubeek [Li] - akte 7,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 17 december 1803 aldaar 17ma xbris circa horam 3 pomeridianam natus et eodem baptisatus est Christianus filius legitimus Petri Matthiae Heijnen et Catharinae Elisabethae Wouters conj susc: fuere Christianus Heijnen et Maria Gertrudis Wouters testor J:J: Raemaeckers pastor in Spaubeek (getuigen: zijn oom Crist (Christianus) Heijnen en zijn tante Gertrudis (Maria Gertrudis) Wouters (IVg)),  
   ovl. (35 jaar oud) op maandag 22 juli 1839 om zes uur 's middags te Spaubeek [Li] - akte 13 [BS: 36 jaar] (getuigen: zijn achterneef Caspar (Gaspar) Vromen als Gaspar Vroemen (schepen, 40 jaar, Spaubeek, nabuur) en Jan (Joannes) Cremers (zonder beroep, 84 jaar, Spaubeek, nabuur)),  
   gecr. 
  5.  Willem (Jan Willem) ,  
   geb. op dinsdag 17 juni 1806 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (52 jaar oud) op donderdag 2 september 1858 aldaar, volgt Vz
  6.  Johannes Martinus (Joannes Martinus, Jean Martin (Fr.)) ,  
   geb. op donderdag 6 december 1810 om elf uur 's avonds in het huis van zijn ouders te Spaubeek [Li] - akte 33,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 6 december 1810 aldaar baptisatus ab obstetrice bokken anna maria [=gedoopt door de vroedvrouw Anna Maria  Bokken]. 1810 6ta xbris circa 11 vespertinam natus est et ab obstetrice Anna Maria Bokken assecuratus fuit Joannes Martinus filius leg: Petri Mathiae Heynen et Catharinae Elisabethae Wouters postera die suppletae sunt ceremoniae in favorem prolis susc fuere Martinus Wouters et Maria Agnes Hanssen. testor JJ Raemaekers pastor in Spaubeck (getuigen: zijn oom Marten (Martinus) Wouters (IVi) en zijn aangetrouwde tante Maria Agnes (Maria Agnetis) Hanssen),  
   geen beroep,  
   ovl. op zaterdag 29 maart 1834 om tien uur 's avonds in het huis van zijn ouders te Spaubeek [Li] - akte 11 (getuigen: Jozef (Joseph) Waldraeth als Jozef Walraad (zadelaar, 70 jaar, nabuur, kan niet schrijven) en Jan (Joannes) Cremers (zonder beroep, 78 jaar, nabuur, kan niet schrijven)). 

IVk.  Jan Peter (Joannes Petrus, Jan Pieter, Peter, Jean Pierre (Fr.), Pierre), genoemd naar zijn oom aan moederszijde [Petrus Lienaerts] Wouters, zn. van Joes (Joannes) Wouters (IIIb) en Gertrudis Lenaerts
 ged. Rooms Katholiek op vrijdag 8 juni 1770 te Spaubeek [Li] 8 baptisatus est Jo(ann)es Petrus filius leg: Jo(ann)es Wouters et Gertrudis Lenaerts susceperunt Jo(ann)es Petrus Lemmens et Anna Caenen (getuigen: Hans Peter (Joannes Petrus) Lemmens (zie IIIc) en zijn achternicht Anna (Joanna Elisaberth) Caenen [e.v. Nicolaus Stassen]), 
 akkerman/cultivateur, landbouwer, 
 geboortegetuige van zijn zoon Joannes Michael Wouters op maandag 18 juli 1808, 
 geboortegetuige van zijn dochter Maria Helena Wouters (Vac) op zaterdag 11 mei 1805, 
 huwelijksgetuige van zijn zwager Martijn (Martinus) Frissen (zie IVh) en zijn zus Maria Wouters op zaterdag 28 april 1798 te Spaubeek [Li], 
 geboortegetuige van zijn zoon Hans Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters op dinsdag 24 juli 1798, 
 doopgetuige van zijn nicht Maria Elisabeth Hubertina Henssen op donderdag 15 februari 1827 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van zijn broer Marten (Martinus) Wouters (IVi) en zijn schoonzuster Elisabeth (Maria Elisabeth) Boschouers op woensdag 24 november 1790 te Spaubeek [Li], 
 geboortegetuige van zijn neef Andries (Joannes Andreas) Wouters (Vv) op vrijdag 4 december 1801, 
 doopgetuige van zijn kleinzoon Jan Peter (Joannes Petrus) Kuijpers op vrijdag 12 april 1822 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 62 jaar oud) op dinsdag 25 september 1832 te Hobbelrade [Li] - Spaubeek akte 26
(getuigen: Jan (Joannes) Muijlkens (lid van de gemeenteraad, 30 jaar, nabuur) en zijn zwager Pieter Nicolaus (Petrus Nicolaus) Beijen (landbouwer, 39 jaar, nabuur)),  
 tr. 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 21 jaar oud) (Rooms Katholiek) op woensdag 25 november 1795 25ta 9bris conjuncti sunt in facie ecclesiae Joannes Petrus Wouters et Maria Catharina Hensen ambo incolae hujus loci: testes fuere Christianus Mevissen, et Catharina Wouters in fidem subsignarunt Joannes Peter Wouters. Maria Cath. Hensen, Christiaen Mevis hoc x est signum Cath: Wouters testis nescientis scribere quod testor A. Somijn pastor te Spaubeek [Li] (getuigen: zijn zus en haar schoonzuster Catrin (Catharina Elisabetha) Wouters (IVj) en zijn neef en haar neef Christiaan Mevissen (Vh)), 
  
 woont Hobbelrade Spaubeek [Li] tussen 1798 en 1800, 
   
 In het eerste bevolkingsregister (BVR) van 1798 wonen bij de schoonouders Willem Henssen x Catrin Borvelts (zie ook de scan van de originele inschrijving hierboven): 
 J.P. Wouters (28) schoonsoon [= Jan Peter], M.Catrin Henssen (25) vrouw van j.p. wouters, [= Maria Catharina] 
 met hun kinderen (jonger dan 12 jaar) Catrin Wouters kint; J.W. Wouters kint [= Joannes Wilhelmus of Hans Willem], 
 De takken Jacobus Wouters en Henricus Wouters komen samen circa 1800 te Spaubeek [Li]
 In Spaubeek heeft de tak Jacobus Wouters connecties met de tak Henricus Wouters via de families Henssen en Cupers (Cuijpers). Een aantal interessante punten: 
 - op 25 november 1795 huwt Joannes Petrus Wouters uit de tak Jacobus Wouters met Maria Catharina Henssen. Zij stamt af uit de tak Henricus Wouters via haar grootmoeder aan moederszijde Catharina Wouters (geb 23 maart 1712 dochter van Janus Wouters x Joanna (Jen) Zelis). De eerste verbinding tussen de takken Jacobus en Henricus Wouters
 - op 22 september 1796 geven zij (samen?) in Spaubeek de geboorte op van Catharina (dochter van Joannes Petrus Wouters x Maria Catherina Henssen) en Wouter (zoon van Gerardus Cupers x Joanna Catharina Wouters). Deze Joanna Catharina Wouters stamt ook de tak Henricus Wouters via haar vader Wouter (Wolterus) Wouters (geb 27 januani 1724 zoon van Janus Wouters x Joanna (Jen) Zelis). Hij is dus de broer van de in het vorige punt genoemde grootmoeder Catharina Wouters
 - in 25 oktober 1821 trouw Maria Catharina Wouters (geb 22 september 1796 dochter van Joannes Petrus Wouters x Maria Catharina Henssen ) met Joannes Gerardus Cuijpers (geb 30 december 1798 zoon van Gerardus Cuijpers x Joanna Catharina Wouters). Hij is de broer van Wouter Cuijpers uit het vorige punt. Hiermee is weer en nieuwe vebinding tussen de takken Jacobus en Henricus Wouters tot stand gebracht
 Voor mij blijft de volgende vraag open: "Wisten zij allemaal van de verbanden en dat zij dus verre familie van elkaar waren (5-6 gereraties terug)?", 
 Woont Boerderij C, Op 't Broek Spaubeek [Li] tussen 1800 en 1814
 BVR 1800: op nr 32 wonen (Marten woont op nr 33): 
 J. Peeter Wouters (36) cultivateur [=landbouwer], Maria Katharina Henssen (28) sijne vrouwe, 
 Het aantal kinderen onder de 12 jaar is: 1 [dit is hun zoon: Hans Willem, want hun oudste dochter Maria Catharina is bij haar opa en oma in Hobbelade blijven wonen ww
 Interessant zijn de volgende opnames in het BVR: 
 - aantal deuren en vensters: 2; aantal poorten: 1 
 - totaal getal der zielen per huijs: 3 
 - getal der peerden boven 2 jaar: 1; getal der hoornder boven een jaar: 2 
 BVR 1801: Alle kinderen worden genoemd: Joes Wilm Wouters (3) kint; Joes Leonard Wouters (1j 7d) kint;. 
 Naast de familieleden woont er nog een dienstmeisje bij hun in: Catrine Elys Geurts (20), domistique. Dit is Catharina Elisabeth Geurts, geb 31 oktober 1780 te Spaubeek, dochter van Joannes Matthias Geurts en Elisabetha Leunissen (geen familie). Zij is de jongere zuster van Godefridus Geurts, waarmee Maria Sibilla Moonen in 1838 in het huwelijk treedt. Deze Maria Sibilla Moonen huwt later in 1845 Arnold Wouters (zn van Jan Wouters x Maria Helena Heijnen). Verder lezen we: 
 - nombres des enfants ou depous de 12 ans par famille: 2 (dus 2 kinderen onder de 12 jaar) 
 - nombres des Chevaeux [=paarden] 1; nombres de Vaches [=koeien/hoornbeesten] 2; nombres des Moutans [=schapen] 0. Hier is dus niets gewijzigd ten opzichte van de vorige opgave. 
 BVR 1807: hier ontbreken de opgaven voor deze woning. 
 BVR 1814: Het gezin Jan Peter Wouters x Maria Catharina Henssen vinden we terug in Hobbelrade nr 30. Waarschijnlijk is het gezin tussen 1807 en 1814 naar Hobbelrade vertrokken en hebben ze dus niet tot 1814 in boerderij C samen met Marten Wouters x Maria Elisabeth Boshouers in Op 't Broek gewoond., 
 Woont Hobbelrade Spaubeek [Li] tussen 1814 en 1851
 BVR 1807: op nr 94 wonen: 
 Guill. Henssen (71), cultivateur [= Willem, de vader]. Met zijn kinderen: 
 Wouter Henssen (27), Jean Guill Henssen (25), Jean Michiel Henssen (22), Chat. Elis. Henssen (18), Gerard Henssen (14) 
 De oudste zoon Joannes Leonardus Henssen woont niet meer op dit adres, verder is Catharina Borvels, de moeder van de kinderen in 1802 overleden. 
 Het dienstmeisje: Marie Ida Phijlips (20) Van haar zijn geen verdere gegevens gevonden 
 Verder lezen we: 
 chevaeux [=paarden] 3, vaches [=hoornbeesten] 5, genisse [=kalveren] 4, moutants [=schapen] 0 
 BVR 1814: Het gehele gezin Henssen, met uitzondering van de vader is vertrokken! De woning wordt nu bewoont door: 
 Joan. Peter Wouters (45), cultivateur, Wilhelm Henssen (76), Maria Catharina Henssen (40). Hun kinderen zijn: 
 Catharina Wouters (18), Joan.Wilhel. Wouters (16), Joannes Leonardus Wouters (14), Maria Getruydes Wouters (12), Maria Helena Wouters (10), Joannes Michael Wouters (7), Martinus Wouters (4), Maria Ida Wouters (1). 
 Als knecht wordt genoemd: Michael Bout (26), domistique. Hiervan zijn geen verdere gegevens te vinden. 
 In BVR 1819Het gezin is uitgebreid met een nieuwe dochter Maria Elisabeth (4). We missen echter de kinderen 
 - Maria Getruydis, zij is waarschijnlijk vóór 1819 overleden [hiervan is echter geen registratie te vinden
 - Martinus, hij is in 1819 op 8 jarige leeftijd overleden. 
 Vader Willem Henssen (80) woont ook nog bij hen. Over de dieren staat het volgende geregistreerd: 
 getal der hoornbeesten boven 2 jaaren: 3; getal der hoornbeesten onder 2 jaaren: 2 
 getal der peerden boven 3 jaaren: 2; getal der peerden onder 3 jaaren: (geen opgave) 
 In BVR 1821: bij de personen is geen wijziing opgetreden. 
 Bij de dieren is: getal der hoornbeesten onder 2 jaaren: 1 (was 2) 
 In BVR 1828: bij de personen is géén wijziging opgetreden, behalve voor: Maria Catharina Wouters. Zij heeft het huis verlaten omdat ze in 1821 gehuwd is met Joannes Gerardus Cuijpers uit Spaubeek. Zij zijn ook in Hobbelrade gaan wonen. 
 In BVR 1829: zoon Michiel Wouters staat niet opgenomen in het register, hij is dan 20-21 jaar. Deze Michiel overlijdt in 1833 op 25 jarige leeftijd. 
 Ook missen we vader Willem Henssen, hij is in 1830 overleden op 90 jarige leeftijd. 
 Als knecht wordt Peter Notten (17) uit Spaubeek genoemd. Dit is Joannes Petrus Notten geb 24 november 1811 te Spaubeek, zoon van Petrus Notten x Anna Mechtildus Moonen. [het verwantschap is iets moeilijker: hij is de zoon van de zuster van de schoonmoeder van broer Joannes Michael Henssen, of uitgebreid: broer Joannes Michiel Henssen x Anna Muijlkens, dochter van Johan Muijlkens x Maria Anna Moonen. Haar zuster is Anna Mechtildis Moonen, de moeder van Peter Notten ww
 In BVR 1834: Jan Peter Wouters ontbreekt in dit register, omdat hij in 1832 op 62 jarige leeftijd is overleden. De rest van de familie is ongewijzigd. 
 Ook opgenomen is 
 - Joanna Antonia Boulls (2) geboren te Brussel. [van wie dit kind is is mij niet duidelijk ww 
 - Jacob Rademakers (29) geboren te Spaubeek. Dit is Joannes Jacobus Rademakers, geboren op 3 februari 1804 te Spaubeek, zoon van Wilhelmus Ramakers x Mechtildis Lienaerts. Deze Jacobus overlijdt ongehuwd op 8 januari 1890 te Spaubeek. 
 In BVR 1835: de situatie is dientiek aan diet van 1834 (inclusief Joanna Antonia Boullsen Jacob Rademakers). De enige die ontbrekt is: 
 Maria Ida Wouters, want zij in in 1835 gehuwd met Jan Mathijs Luijten uit Geleen. Hun eerste dochter wordt in Geleen geboren en de rest van de kinderen weer in Spaubeek. 
 In BVR 1836: er is niets gewijzigd t.o.v. 1835, behalve Joanna Antonia Boulls wordt nu Antonetta Boussens (5) genoemd. 
 De dochter Maria Ida Wouters (23) x Jan Mathijs Luijten (26) wonen op de Dorpstraat .nr 35, als buren van Martin Wolters (49) x Maria Helena Meens (47) op nr 34 en hun getrouwde dochter Maria Sibilla Wouters-Meens (23) met hun zoon Martin Wouters (1). De vader Jan Andries Wouters woont dan nog Op 't Broek bij zijn ouders. 
 In BVR 1840-1843 :er is niets gewijzigd t.o.v. 1836, behalve Joanna Antonia Boulls en Jacob Rademakers worden niet meer genoemd. 
 Als knechts wordt nu Jan Theodor Steijns (21) uit Hulsberg genoemd. Dit is waarschijnlijk Joannes Theodorus Steijns geboren 20 januari 1819 te Hulsberg, zoon van Jacobus Steijns x Joanna Maria Nijsten (geen famile?) 
 In BVR 1847: van de familie woont hier nog: 
 Maria Catharina Henssen (73) moeder en landbouwer, met haar 3 kinderen: Jan Willem Wouters (49) landbouwer, Maria Helena Wouters huishoudster, Maria Elisabeth Wouters zonder beroep.Ook treffen we aan: 
 - Willem Schurgens, werkbode. Hij is op 1 oktober 1847 vertrokken naar Hobbelrade. 
 - Jan Willem Muijlkens zonder beroep. Hij is de echtgenoot van Maria Helena Wouters. Ze zijn in 1841 getrouw en hebben twee kinderen Jan Muijlkens geb 1843 te Spaubeek en Wilhelmus Muijlkens geb 1845 te Spaubeek. Of deze kinderen hier ook wonen wordt niet vermeld. 
 - Joannes Luijten uit Geleen, werkbode. Is dit de echtgenoot Jan Mathijs Luijten, die met Maria Ida Wouters is getrouwd? Hij komt na 1 oktober 1847 vanuit Spaubeek (de Dorpstraat? Zie ook BVR 1840-1843) hier wonen. 
 In BVR 1850: In de oorspronkelijke boerderij wonen: (adres Dorpstraat 77 in Hobbelrade
 Maria Elisabeth Wouters x Herman Jozef Diederen, met hun zoon Arnold Jozef. Verder wonen hier ook nog (Hans) Willem Wouters, de oudste broer van Maria Elisabeth. 
 Maria Catharina Henssen, haar moeder. Zij gaat het laatste jaar van haar leven wonen bij zoon Jan Michiel Wouters, die op Hoeve woont (zie hieronder) 
 Maria Helena Wouters (gehuwd met Jan Muijlkens), met haar zoon Willem Muijlkens. zij verhuizen samen op 15 maart (jaar 185?) naar Schimmert. 
 Later wordt het gezin Diederen-Wouters nog uitgebreid met twee kinderen Maria Judith (geb in 1851) en Joannes Jozef (geb in 1854). 
 Als buren zien we: (adres Dorpstraat 78 in Hobbelrade
 Maria Ida Wouters x Jan Mathijs Luijten, met hun kinderen: Peter Jacobus, Bernardus, Philip Hubert, Maria Catharina, Joannes Mathijs. Later wordt het gezin nog uitgebreid met de kinderen Elisabeth (geb in 1855) en Gertruidis (geb in 1860) 
 De tweede zoon vinden we terug op adres: Op de Hoeve nr 9 
 - Jan Leonard Wouters x Anna Elisabeth Lienaerts, met hun drie kinderen: Jan Willem, Maria Catharina, Elisabeth [ter referentie: burgemeester Jan Willen Eussen woont op Hoeve nr 12; Francis Mevis op nr 15; Jan Michiel Henssen (broer van Maria Catharina) x Anna Maria Muijlkens op nr 16 ww
 Maria Catharina Henssen overlijdt in 1851 op 77 jarige leeftijd, in het huis van haar tweede zoon Jan Leonard Wouters., 
 Bezit landpercelen (registratie van Kadaster) te Spaubeek [Li] ,  
  
 Wie zijn de buren (registratie van Kadaster) te Spaubeek [Li], 
   
   
 met Maria Catherina (Catharina Maria), genoemd naar haar grootmoeder aan moederszijde [Catharina Wouters] Henssen (Lenssen), dr. van Willem (Wilhelmus) Henssen (azijnmaker) en Catrin (Catharina) Borvels
 ged. Rooms Katholiek op vrijdag 28 januari 1774 te Spaubeek [Li] 28 baptisata est Maria Catharina filia leg: Wilm Henssen et Catharinae Borvels susceperunt Leonardus Borvels et Maria Henssen (getuigen: haar grootvader Leonardus Borfelts als Leonardus Borvels en haar grootmoeder Maria Hanssen), 
 landbouwster (kan niet schrijven), 
 doopgetuige van haar kleindochter Maria Catharina Cuijpers op zondag 25 juli 1824 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Maria Joanna Henssen op zaterdag 16 februari 1805 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Jan Jakob (Joannes Jacobus) Leenaerts op zaterdag 3 november 1804 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Maria Catharina Henssen op dinsdag 1 juli 1817 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Joannes Petrus Bijen op maandag 4 december 1815 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 77 jaar oud) op zaterdag 8 februari 1851 te Spaubeek [Li] - Op de Hoeve. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Maria Catharina ,  
   geb. op donderdag 22 september 1796 te Hobbelrade [Li],  
   ovl. (64 jaar oud) op zondag 16 juni 1861 aldaar, volgt Vaa
  2.  Hans Willem (Joannes Wilhelmus), genoemd naar zijn peter (grootvader aan moederszijde Willem Henssen) ,  
   geb. op dinsdag 24 juli 1798 te Spaubeek [Li] - akte 21
(getuigen: zijn vader Jan Peter (Joannes Petrus) Wouters (IVk) (ackerman, Hobbelrade, vader), zijn aangetrouwde oom Gerard (Gerardus) Lemmens (zie IVg) (brouwer, kan niet schrijven) en zijn aangetrouwde oom Peter Mathijs (Petrus Mathias) Heijnen (zie IVj) (ackerman)),  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 24 juli 1798 te Munstergeleen [Li] natus est Jo(ann)es Wilhelmus filius leg(iti)mus Jo(ann)es Petri Wouters et Mariae Catharinae Henssen et eadem baptizatus ac e sacro fonte susceptus a Jo(ann)es Michaele Bouts loco Jo(ann)es Wlhelmus Henssen et Maria Anna Boken loco Maria Gertrud Leenders Ook aangegeven in Spaubeek. 1798. 24 julij natus et in Munstergeleen bap: est Joannes Wilhelmus filius leg: Joannis Petri Wouters et Mariae Catharinae Henssen conj susc fuere Joannes Wilhelmus Henssen et Maria Gertrudis Leenders concordat ut supra testor JJ Raemackers pastor in Spaubeck (getuigen: zijn oom Joannes Wilhelmus Henssen en zijn grootmoeder Gertrudis Lenaerts (zie IIIb)),  
   doopgetuige van zijn nicht Maria Joanna Cuijpers op maandag 3 juli 1826 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (65 jaar oud) op woensdag 26 augustus 1863 te Hobbelrade [Li] - Spaubeek. 
  3.  Jan Leonard (Joannes Leonardus) ,  
   geb. op vrijdag 15 augustus 1800 te Hobbelrade [Li],  
   ovl. (54 jaar oud) op dinsdag 8 mei 1855 te Hoeve - Spaubeek [Li], volgt Vab
  4.  Maria Gertrudis (Marie Gertrude (Fr.)), genoemd naar haar meter (tante aan vaderszijde) ,  
   geb. op zaterdag 9 oktober 1802 te Spaubeek [Li] - akte 19 [BS: geb.dat. 22-09-1802],  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 9 oktober 1802 aldaar 9na 8bris baptizata est Maria Gertrudis filia legitima Jo(ann)is Petri Wouters, et Mariae Catharinae Hensen conjugum: incolarum de Spaubeck: quam de sacro fonte susceperunt Walterus Hensen et Maria Gertrudis Wouters. in fidem A.G. Somijn pastor (getuigen: haar oom Wouter (Wolterus) Henssen en haar tante Gertrudis (Maria Gertrudis) Wouters (IVg)),  
   ovl. (hoogstens 16 jaar oud) voor 1819 waarschijnlijk te Spaubeek [Li]. 
  5.  Maria Helena ,  
   geb. op zaterdag 11 mei 1805 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (77 jaar oud) op maandag 15 januari 1883 te Schimmert [Li], volgt Vac
  6.  Joannes Michael (Jean Michel (Fr.)), genoemd naar zijn peter (oom aan moederszijde) ,  
   geb. op maandag 18 juli 1808 (à cinq heures du matin) te Spaubeek [Li] - akte 20  
(getuigen: zijn vader Jan Peter (Joannes Petrus) Wouters (IVk) (cultivateur, Spaubeek, vader), zijn aangetrouwde oom Peter (Petrus) Mevis (zie IVe) als Pierre Mevis (54 jaar, Spaubeek) en zijn oudoom Joannes Wilhelmus Lenaerts als Jean Guillaume Lienarts (50 jaar, Spaubeek, voisins=naburen)),  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 19 juli 1808 te Spaubeek [Li] 1808 18 julij circa 10mam vespertinam natus et postera die baptisatus est Joannes Michael filius leg: Joannis Petri Wouters et Mariae Catharinae Henssen conj: susc: fuere Joannes Michael Henssen et Mariae Wouters. testor J:J: Raemaekers pastor in Spaubeck (getuigen: zijn oom Jan Michiel (Joannes Michael) Henssen en zijn tante Maria Wouters (IVh)),  
   soldaat bij de 5e compagnie 3e bataillon de Siegne [= de Linie?],  
   ovl. op zondag 17 november 1833 om half twee 's morgens in het huis van zijn ouders te Hobbelrade [Li] - Spaubeek akte 34
(getuigen: Jan (Joannes) Muijlkens (lid van de gemeenteraad, 31 jaar, nabuur) en Theodor (Theodorus) Cupers (landbouwer, 63 jaar, nabuur, kan niet schrijven)).  
  7.  Martinus (Martin (Fr.)), genoemd naar zijn peter (oom aan vaderszijde) ,  
   geb. op dinsdag 28 augustus 1810 om 6 uur 's avonds (22 aout 1810) te Spaubeek [Li] - akte 22 [BS: geb.dat. 22-08-1810],  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 28 augustus 1810 aldaar 1810 28 augsti circa 6 vespertinam natus eodemq. baptisatus est Martinus filius leg Joannis Petri Wouters et Mariae Catharinae Henssen conj: suscep: Martinus Wouters et Catharina Elisabetha Henssen. testor J:J: Raemaekers pastor in Spaubeck (getuigen: zijn oom Marten (Martinus) Wouters (IVi) en zijn tante Catharina Elisabeth Henssen),  
   ovl. (8 jaar oud) op maandag 7 juni 1819 om 11 uur 's avonds te Spaubeek [Li] - akte 19
(getuigen: Jan (Joannes) Stevens oud 50 jaren, daglooner en zijn aangetrouwde oom Pieter Nicolaus (Petrus Nicolaus) Beijen als Nicolaes Bijen oud 30 jaren, ackerbouwer).  
  8.  Maria Ida ,  
   geb. op maandag 11 oktober 1813 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (59 jaar oud) op dinsdag 18 februari 1873 aldaar, volgt Vad
  9.  Maria Elisabeth ,  
   geb. op donderdag 22 februari 1816 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (81 jaar oud) op woensdag 10 maart 1897 aldaar, volgt Vae

IVl.  Peter Mathijs (Petrus Matthias, Pieter Mathieu) Lemmens, zn. van Hans Peter (Joannes Petrus) Lemmens en Maria Wouters (IIIc), 
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 26 april 1755 te Geleen [Li] 26 april bapt(izat)us Petrus Matthias c[onfirmatus] confirmatus in Spaubeck. parent(es) Hans Peter Lemmens villicus in Lutteraed Maria Wouters suscept(ores) Rener Dullens loco d: Matt: Lemmens Lisbet Wouters (getuigen: zijn tante Lisbet (Elisabetha) Wouters (IIId), zijn oom Rener (Joannes Reinerus) Lemmens, als Rener Dullens ip plaats van Matthias Lemmens en zijn oom pastoor Matthias Lemmens, door Rener Dullens), 
 doopgetuige van zijn achternicht Maria Mechtildis Bürgens op maandag 6 september 1784 te Sittard [Li], 
 doopgetuige van zijn achterneef Servatius Smeijsters op maandag 14 januari 1788 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 92 jaar oud) op zondag 1 augustus 1847 te Lutterade [Li] (bron: rhcl.nl), 
 tr. (resp. ongeveer 32 en 39 jaar oud) op maandag 27 augustus 1787 te Geleen [Li] 
 met Maria Theresia Corten, dr. van Reinerus Corten (drossaard van het graafschap Geleen en Amstenrade) en jonkvrouw Petronella (Joanna Petronella) Gade
 geb. op zaterdag 17 augustus 1748 te Amstenrade [Li], 
 ovl. (87 jaar oud) op dinsdag 18 augustus 1835 te Lutterade [Li] - Geleen akte 92 [BS: 87 jaar]. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Jan Renier ,  
   geb. op donderdag 31 juli 1788 te Geleen [Li],  
   Burgermeester van Geleen,  
   De straat: Burgemeester Lemmensstraat in Geleen is naar hem genoemd.  
   ovl. (81 jaar oud) op woensdag 11 mei 1870 te Geleen [Li]. 
  2.  Maria Sibilla ,  
   geb. op vrijdag 28 mei 1790 te Lutterade [Li] - Geleen,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 29 mei 1790 te Geleen [Li] 28vâ maji circa horam undecimam nocturnam nata est in Lutteraedt Maria Sijbilla, cujus parentes Petrus Mathias Lemmens, et Maria Theresia Corten: susceptores d[omi]nus Fridericus Corten juris  utriusque licentiatus, et Maria Sijbilla Lemmens, pater oriundus in parochia de Opgeleen et mater in parochia de Ambstenraedt; patrinus oriundus in Ambstenraedt, et habitans in parochia de Beck, matrina oriunda in parochia de Opgeleen, et habitans Sittardiae: hac 29nâ maji a me baptizata patre absente. susceptores. [handtekening: ] F: Corten J: U: L: [handtekening: ] Maria Sibilla Lemmens. in fidem H. Havenith pastor m(anu) p(ro)priâ.,  
   ovl. (66 jaar oud) op zaterdag 6 december 1856 aldaar,  
   tr. (resp. 41 en ongeveer 44 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zondag 20 november 1831 te Geleen [Li]  
   met Jan Renier (Joannes Reinerus) Martens,  
   ged. op zondag 21 januari 1787 te Sittard [Li] (getuige: Maria Elisabetha Martens, Joannes Reinerus Kamps),  
   ovl. (ongeveer 55 jaar oud) op zondag 13 februari 1842 te Geleen [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Maria Theresia Petronella ,  
   geb. op zaterdag 27 juli 1793 te Lutterade [Li] - Geleen [huw.reg.],  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 27 juli 1793 te Geleen [Li] 27ma julii circa horam quintam matutinam nata est in Lutterae Maria Theresia Petronilla, cujus parentes Petrus Mathias Lemmens et Maria Theresia Corten, susceptores Martinus Lemmens et Maria Theresia Josepha Corten oriunda et in [sic] habitans in Beek, cœteri omnes oriundi et habitantes in parochia de Opgeleen, hac eâdem â me baptizata patre absente. patrinus [handtekening: ] Martinus Lemmens matrina [handtekening:] M: T: J: Corten, in fidem f. A. E. Nijbelen v(i)c(e)p(a)st(o)r m(anu) p(ro)pria [in marge:] Lutterae,  
   ovl. (73 jaar oud) op maandag 10 december 1866 te Eygelshoven [Li],  
   tr. (resp. 28 en 29 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zondag 14 oktober 1821 te Geleen [Li] - akte 107  
   met Francis Erwin Joseph Rüssel, zn. van Hugo Francis Ferdinand Rüssel en Maria Christina Wilthelm,  
   geb. op zondag 1 juli 1792 te Aachen [Nw, Duitsland] [huw.reg.],  
   ovl. (83 jaar oud) op zondag 15 augustus 1875 te Eygelshoven [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Peter Frans (Petrus Franciscus) ,  
   geb. op woensdag 21 januari 1795 te Geleen [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 22 januari 1795 aldaar 21ma ja(nu)arij circa horam undecimam nocturnam natus est in Lutterae Petrus Franciscus, cujus parentes Petrus Mathias Lemmens et Maria Theresia Corten oriunda in Amsteraede, susceptores Petrus de Maes cujus vice levavit Franciscus Theodorus Corten oriundus et habitans in Beck, et Anna Catharina de la Haije oriunda in Nuth cœteri omnes oriundi et habitantes in parochia de Opgeleen, 22da hujus â me baptizatus patre absente. substitutus [handtekening: ] F. Corten [handtekening: ] A. C. de la Haije in fidem f. A. E. Nijbelen d[e]s[e]rv[i]t[o]r [in marge:] Lutterae,  
   ovl. (86 jaar oud) op dinsdag 20 december 1881 aldaar,  
   tr. (resp. 46 en 29 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 24 maart 1841 te Geleen [Li]  
   met Maria Elisabeth Vonken (Voncken),  
   geb. op woensdag 12 juni 1811 te Hoensbroek [Li],  
   ovl. (60 jaar oud) op zondag 10 december 1871 te Geleen [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IVm.  Mattis (Matthias) Hautfast (Hautvast, Houdvast), zn. van Christianus Hautvast en Lisbet (Elisabetha) Wouters (IIId), 
 ged. op maandag 24 juli 1752 te Amstenrade [Li] (getuigen: zijn grootvader Merten (Martinus) Wouters (IIb), zijn oudtante Maria Meijs, Frans Dirck Geilen), 
 ovl. (ongeveer 59 jaar oud) op vrijdag 4 oktober 1811 te Wehr [Rp, Duitsland], 
 tr. (1), 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 31 en minstens 20 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zondag 19 oktober 1783 te Hulsberg [Li] 
 met Catharina Robroex (Roebroex)
 geb. voor 1763 vermoedelijk te Hulsberg [Li], 
 ovl. (minstens 26 jaar oud) op zaterdag 13 februari 1790 (Catharina Robroex gehuwd met Matthijs Houtvast)
in kinderbed bij geboorte van zoon te Hulsberg [Li]. 
 Uit dit huwelijk 4 zonen: 
  1.  Christianus Hautvast,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 4 juli 1784 te Hulsberg [Li],  
   ovl. (hoogstens 6 jaar oud) voor 1791 waarschijnlijk te Hulsberg [Li]. 
  2.  Joannes Petrus Houdtvast (Hautvast),  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 16 januari 1786 te Hulsberg [Li] (getuige: Franciscus Petrus Robroex, Joanna Maria Lortije). 
  3.  Jan Martin (Joannes Martinus) Hautvast,  
   ged. op zaterdag 15 maart 1788 te Hulsberg [Li], volgt Vaf
  4.  Petrus Matthijas Houdtvast (Hautvast),  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 12 maart 1790 te Hulsberg [Li] (getuige: Anna Maria Lintjens, Joannes Petrus Houdtvast). 
  Mattis (Matthias) Hautfast
 tr. (2), 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 38 en ongeveer 26 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zondag 6 maart 1791 te Hulsberg [Li] 
 met Joanna Maria Willems, dr. van Joannes Willems en Margaretha Houben
 ged. Rooms Katholiek op maandag 18 februari 1765 te Amstenrade [Li] (getuige: Gertrudis Houben, Franciscus Theodorus Gielen vervangende getuige Petrus Willems), 
 ovl. (ongeveer 44 jaar oud) op zondag 9 juli 1809 te Wehr [Nw, Duitsland]. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Christianus Haudtvast (Hautvast),  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 4 september 1791 te Hulsberg [Li] (getuige: Maria Margaritta Houben, Christianus Haudtvast). 
  2.  Johan (Joannes) Houdtvast,  
   geb. op zaterdag 22 december 1792 te Hulsberg [Li],  
   ovl. (81 jaar oud) op dinsdag 15 september 1874 te Groot Genhout [Li], volgt Vag
  3.  Pieter Jozef (Petrus Josephus) Houdtvast,  
   ged. op zaterdag 19 november 1796 te Hulsberg [Li],  
   ovl. (ongeveer 62 jaar oud) op zaterdag 25 juni 1859 te Spaubeek [Li], volgt Vah
  4.  Maria Catharina Hautvast,  
   geb. op woensdag 21 november 1798 te Nuth [Li] [1e huw.reg. & 2e huw.reg. 21 jaar?],  
   ovl. (24 jaar oud) op zondag 6 april 1823 te Grijzegrubben [Li] - Nuth akte 37 [BS: 22 jaar],  
   tr. (beiden 21 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 11 februari 1820 te Nuth [Li] - akte 10  
   met Joannes Peter (Jean Pierre (Fr.)) Limpens, zn. van Caspar Limpens en Maria Catharina Smeets,  
   geb. op zaterdag 8 december 1798 te Nuth [Li] - akte 7 [huw.reg. geb.dat. 07-12-1798],  
   ovl. (22 jaar oud) op donderdag 29 maart 1821 te Grijzegrubben [Li] - Nuth akte 19. Uit dit huwelijk geen kinderen,  
   tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 15 februari 1823 te Nuth [Li] - akte 18 [BS: opm. Brd wed van Joannes Peter Limpens]  
   met Gerardus Bemelmans, zn. van Joannes Bemelmans en Maria Catharina Frijns,  
   geb. op maandag 28 april 1800 te Schimmert [Li] [2e huw.reg.]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Wilhelmus (Joannes Wilhelmus) Hautvast,  
   geb. op vrijdag 21 augustus 1801 te Hulsberg [Li],  
   ovl. (65 jaar oud) op zaterdag 16 maart 1867 te Spaubeek [Li], volgt Vai

IVn.  Jan Pieter (Joannes Petrus, Joes Peter, Jan Peter, Pierre (Fr.)) Hautvast, zn. van Christianus Hautvast en Lisbet (Elisabetha) Wouters (IIId), 
 ged. op zondag 31 oktober 1762 te Nuth [Li] (getuigen: zijn achternicht Anna (Anna Maria) Stassen, zijn oudoom Petrus Meijs, vervangende getuige Mathias Habets), 
 landbouwer, 
 doopgetuige van zijn neef Pieter Jozef (Petrus Josephus) Houdtvast (Vah) op zaterdag 19 november 1796 te Hulsberg [Li], 
 doopgetuige van zijn achterneef Pieter Bernardus (Petrus Bernardus) Hautvast (VIx) op woensdag 20 augustus 1823 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 71 jaar oud) op zondag 23 februari 1834 te Grijzegrubben [Li] [BS: 77 jaar], 
 tr. 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 32 en 26 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zondag 4 oktober 1795 te Nuth [Li] 
 met Anna Elisabetha (Maria Elisabeth) Drummen, dr. van Bartholomeus Drummen (burgemeester) en Catharina Curfs
 geb. op zondag 6 november 1768 te Grijzegrubben [Li] - Nuth, 
 ged. Rooms Katholiek op zondag 6 november 1768 te Nuth [Li] (getuige: Mathias Bemelmans, Elisabetha Maessen), 
 ovl. (61 jaar oud) op woensdag 23 december 1829 te Nuth [Li]. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Christiaan ,  
   geb. op maandag 14 november 1796 te Nuth [Li],  
   tr. (resp. 30 en ongeveer 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 13 januari 1827 te Nuth [Li]  
   met Maria Barbara Eijnmaal, dr. van Jan Leonardus Eijnmaal (hoefsmit) en Joanna Catharina Slangen,  
   ged. op zondag 25 december 1803 te Nuth [Li],  
   ovl. (ongeveer 74 jaar oud) op vrijdag 16 augustus 1878 aldaar. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Anna Maria (Anne Marie (Fr.)) ,  
   geb. op zaterdag 27 oktober 1798 te Nuth [Li],  
   ovl. (12 jaar oud) op vrijdag 4 oktober 1811 (Jeanette Maria Hautvast dr van Jean Pierre Hautvast en Marie Elisabeth Drummen) te Nuth [Li]. 
  3.  Marij Katharijn (Maria Catharina) ,  
   geb. op zondag 28 augustus 1803 te Nuth [Li],  
   ovl. (74 jaar oud) op zondag 24 maart 1878 aldaar, volgt Vaj
  4.  Joanna Elisabeth ,  
   geb. op dinsdag 8 november 1803 te Nuth [Li], volgt Vak
  5.  Jan Mathijs (Joannes Matthias) ,  
   geb. op woensdag 12 februari 1806 te Nuth [Li],  
   ovl. (71 jaar oud) op zondag 18 november 1877 te Schinnen [Li], volgt Val
  6.  Bartholomi (Bartholomeus) ,  
   geb. op woensdag 22 februari 1809 als vader wordt genoemd Matthias Hautvast te Nuth [Li],  
   ovl. (20 dagen oud) op dinsdag 14 maart 1809 (zoon van Jean Pierre Hautvast en Anne Elisabeth Drummen) aldaar. 
  7.  Maria Elisabeth ,  
   geb. op donderdag 13 juni 1811 te Nuth [Li],  
   ovl. (40 jaar oud) op donderdag 1 januari 1852 te Schimmert [Li], volgt Vam

Generatie V

Va.  Godefridus (Godfroid (Fr.)) Geurts, zn. van Bartholomeus Geurts en Catharina Elisabeth Wouters (IVa), 
 geb. te Hegge [Li] - Schinnen, 
 ged. Rooms Katholiek op dinsdag 21 september 1773 te Spaubeek [Li] 21 baptisatus est Godefridus filius leg: Bartholomaei Geurts et Elisabethae Wouters susceperunt Godefridus Geurts et Agnes Meutjens (getuigen: zijn grootvader Geurt (Goedefridus) Geurts en zijn grootmoeder Agnes (Agnetis) Meutens (zie IIIa) als Agnes Meutjens), 
 ovl. (ongeveer 74 jaar oud) op vrijdag 10 december 1847 te Schinnen [Li] - akte 47, 
 tr. 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 22 jaar oud) (Rooms Katholiek) op woensdag 18 november 1801 te Spaubeek [Li] 1801. 18va 9bris cum dispensatione in tertio et quarto consanguinitatis gradu inaequali coram infrascripto specialiter ab ill(ustrissi)mo Ruraemundensi authorisato conjuncti sunt in facie ecclesiae Godefridus Geurts ex pago de Hegge sub Schinnen, et Maria Mechtildis Petri ex Nagelbeck: testes fuerunt r(everen)dus pater Jo(ann)es Haerden ordinis eremitarum s(anc)ti Augustini, et Joannes Michael Bouts. quod testor A.G. Somijn pastor in Spaubeck (getuigen: r(everen)dus pater Jo(ann)es Haerden ordinis eremitarum s(anc)ti Augustini, en Joannes Michael Bouts) 
 met Mechtild (Maria Mechtildis) Petri (Petrij), dr. van Hendrik Petri en Maria Anna Daemens, 
 geb. in 1779 te Nagelbeek [Li] - Schinnen, 
 ovl. (ongeveer 77 jaar oud) op vrijdag 8 augustus 1856 te Schinnen [Li] - akte 23 [BS: 77 jaar]. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Maria Joanna (Maria Anna) ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 24 augustus 1803 te Schinnen [Li],  
   ovl. (ongeveer 1 jaar oud) op donderdag 18 april 1805 te Schinnen [Li]. 
  2.  Anna Elisabetha ,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 6 februari 1806 te Schinnen [Li],  
   ovl. (ongeveer 67 jaar oud) op zaterdag 3 januari 1874 aldaar, volgt VIa
  3.  Joannes Henricus (Jean Henri (Fr.)) ,  
   geb. op donderdag 4 augustus 1808 te Schinnen [Li] - akte 82,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 4 augustus 1808 aldaar,  
   ovl. (5 jaar oud) op dinsdag 11 januari 1814 te Schinnen [Li] - akte 3 [BS: 2 jaar]. 
  4.  Maria Gertrudis ,  
   geb. op zondag 14 april 1811 te Schinnen [Li] - akte 41,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 14 april 1811 aldaar,  
   ovl. (63 jaar oud) op dinsdag 30 maart 1875 aldaar - akte 9,  
   tr. (resp. 37 en 40 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 17 januari 1849 te Schinnen [Li] - akte 2 [BS: opm. Bdg wdnr van Catharina Elisabeth Smeets]  
   met Jan Theodoor Goessens (Goossens), zn. van Pieter Arnold Goessens en Catharina Elisabeth Hansen,  
   geb. op woensdag 17 augustus 1808 te Schinnen [Li] [huw.reg.],  
   ovl. (83 jaar oud) op donderdag 28 januari 1892 te Schinnen [Li] - akte 5. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Maria Anna ,  
   geb. op zondag 26 december 1813 te Schinnen [Li],  
   ovl. (36 jaar oud) op zaterdag 4 mei 1850 aldaar, volgt VIb
  6.  Maria Johanna ,  
   geb. in 1820 te Schinnen [Li],  
   ovl. (ongeveer 50 jaar oud) op zaterdag 15 april 1871 te Krawinkel [Li], volgt VIc
  7.  Joanna Maria (Anna Maria) ,  
   geb. op woensdag 10 juli 1822 te Schinnen [Li] - akte 62,  
   ovl. (13 jaar oud) op zondag 26 juni 1836 te Schinnen [Li] - akte 65 [BS: 14 jaar]. 
  8.  Joannes Hendrikus ,  
   geb. op dinsdag 26 september 1826 te Schinnen [Li] - akte 87,  
   ovl. (17 jaar oud) op zondag 17 maart 1844 aldaar - akte 14. 

Vb.  Maria Agnes, genoemd naar haar grootmoeder aan moederszijde [Agnes Meutens] Geurts, dr. van Bartholomeus Geurts en Catharina Elisabeth Wouters (IVa), 
 ged. Rooms Katholiek op dinsdag 31 januari 1775 te Spaubeek [Li] 31 baptisata est Maria Agnes filia leg: Bartholomaei Geurts et Elisabethae Wouters susceperunt Wilhelmus Wouters et Maria Geurts (getuigen: haar grootvader Willem (Wilhelmus) Wouters (IIIa) en haar tante Maria (Maria Sophia) Geurts), 
 ovl. (ongeveer 34 jaar oud) op vrijdag 20 oktober 1809 te Schinnen [Li] - akte 95 [BS: 30 jaar, Marie Agnes Geurts, dr. van NN en NN; e.v. Jean Wijnande Crousen], 
 tr. 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 23 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zondag 4 oktober 1801 aldaar (getuige: Maria Agnes Peusens, Petrus Notermans) 
 met Wijnandus (Joannes Winandus) Crousen, zn. van Willem (Wilhelmus) Crousen en Maria Agnes Haemeckers
 ged. Rooms Katholiek op vrijdag 5 juni 1778 te Schinnen [Li] (getuige: Joannes Hameckers, Joannes Crousen vervangende getuige Wilhelmus de Macker), 
 ovl. (ongeveer 65 jaar oud) op zondag 16 juli 1843 te Schinnen [Li] - akte 35 [BS: 63 jaar, zn. van Willem crousen en Maria Agnes Hamekers; e.v. Maria Agnes Heuts; 2 echtgenoot van Maria Gertruid Cremers]. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Bartholomeus (Barthelemi (Fr.)), genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde [Bartholomeus Geurts] ,  
   geb. in 1807 te Schinnen [Li] [ovl.reg.],  
   ovl. (ongeveer 1 jaar oud) op maandag 12 juni 1809 te Schinnen [Li] - akte 65 [BS: 2 jaar]. 
  2.  Joannes Josephus (Jean Joseph (Fr.), Petrus Josephus) ,  
   geb. op donderdag 23 februari 1809 te Schinnen [Li] - akte 22,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 23 februari 1809 [doopnamen: Petrus Josephus] aldaar (getuigen: zijn oom Joannes Petrus Geurts (Vc), Joannes Petrus Geurts, Anna Margaritha Cuijpers, vervangende getuige: Arnoldus Demacker),  
   ovl. (2 jaar oud) op zaterdag 30 maart 1811 te Schinnen [Li] - akte 36 [BS: 2 jaar, Pierre Joseph Crousen, zn. van Winand Crousen en Agne Geurts]. 
  Wijnandus Crousen, zn. van Willem (Wilhelmus) Crousen en Maria Agnes Haemeckers
 tr. (resp. ongeveer 33 en 27 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op woensdag 5 februari 1812 te Schinnen [Li] - akte 16 [BS: opm. Bdg wdnr van Marie Agnes Geurts] 
 met Joanna Gertrudis Cremers, dr. van Martinus Cremers en Joanna Catharina Bemelmans
 geb. op dinsdag 25 mei 1784 te Schinnen [Li] [huw.reg.], 
 ged. Rooms Katholiek op dinsdag 25 mei 1784 aldaar (getuige: Arnoldus Cremers, Joanna Catharina Bemelmans, vervangende getuige: Elisabetha Cruts), 
 doopgetuige van haar nicht Joanna Gertrudis Peulen op maandag 11 juni 1810 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (67 jaar oud) op donderdag 21 augustus 1851 te Schinnen [Li] - akte 34. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Joanna Gertrudis (Jeanne Gertrude (Fr.)) ,  
   geb. op zaterdag 12 december 1812 te Schinnen [Li] - akte 152. 
  2.  Maria Mechtildis (Marie Mechtildis (Fr.)) ,  
   geb. op vrijdag 21 oktober 1814 te Schinnen [Li] - akte 105,  
   tr. (resp. 30 en 31 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 23 april 1845 te Schinnen [Li] - akte 4  
   met Peter Mathijs (Pierre Matthieu) Mannens, zn. van Jan Hermanus Mannens (landbouwer) en Maria Catharina Hautvast (landbouwster),  
   geb. op vrijdag 17 december 1813 te Hoensbroek [Li] - akte 57. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Maria Agnes ,  
   geb. op zondag 25 februari 1816 te Schinnen [Li] - akte 17,  
   ovl. (7 jaar oud) op dinsdag 24 juni 1823 aldaar - akte 58. 
  4.  Jacobus (Jacque (Fr.), Jan Jakob) ,  
   geb. op vrijdag 12 september 1817 te Schinnen [Li] - akte 69,  
   ovl. (40 jaar oud) op zondag 23 mei 1858 te Schinnen [Li] - akte 28,  
   tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 20 februari 1843 te Schinnen [Li] - akte 3  
   met Maria Gertruid (Maria Gertrudis, Marie Gertrude (Fr.)) Pijls, dr. van Joannes Gerardus Pijls (landbouwer) en Joanna Sibilla Dormans (landbouwster),  
   geb. op dinsdag 14 september 1819 te Schinnen [Li] - akte 79. Uit dit huwelijk 7 kinderen. 
  5.  Jacobus Martinus (Jacues Martin (Fr.)) ,  
   geb. op maandag 3 mei 1819 te Schinnen [Li] - akte 42,  
   ovl. (2 jaar oud) op vrijdag 29 juni 1821 te Schinnen [Li] - akte 66. 
  6.  Joannes Mathijs ,  
   geb. op maandag 19 februari 1821 te Schinnen [Li] - akte 28,  
   ovl. (3 maanden oud) op maandag 21 mei 1821 aldaar - akte 56. 
  7.  Joannes Wijnandus ,  
   geb. op donderdag 21 maart 1822 te Schinnen [Li] - akte 29. 
  8.  Joannes Martinus ,  
   geb. op maandag 6 september 1824 te Schinnen [Li] - akte 73. 

Vc.  Joannes Petrus, genoemd naar zijn peter [Petrus Meutjens] Geurts, zn. van Bartholomeus Geurts en Catharina Elisabeth Wouters (IVa), 
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 17 september 1778 te Spaubeek [Li] 17 baptisatus est Jo(ann)es Petrus filius leg: Bartholomaei Geurts et Elisabethae Wouters susceperunt Petrus Meutjens et Mechtildis Geurts (getuigen: Petrus Meutens en zijn tante Mechtildis Geurts), 
 doopgetuige van zijn neef Joannes Josephus Crousen op donderdag 23 februari 1809 te Schinnen [Li], 
 ovl. (ongeveer 56 jaar oud) op dinsdag 24 februari 1835 te Höngen [Nw, Duitsland], 
 tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 13 mei 1805 te Saeffelen [Nw, Duitsland], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op maandag 13 mei 1805 aldaar - St. Lucia 
 met Marie Gertruid Plumechers, dr. van Carl (Gerardus Carolus Philippus) Plumechers en Anna Margaretha Vraets
 ged. Rooms Katholiek op zondag 30 mei 1779 te Höngen [Nw, Duitsland], 
 ovl. (ongeveer 26 jaar oud) op donderdag 8 augustus 1805 aldaar. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Charl Philippe (Charolus Philippus) Goertz (Geurts),  
   geb. op vrijdag 12 juni 1807 te Saeffelen [Nw, Duitsland]. 
  2.  Bartholomi Goertz (Geurts),  
   geb. op zaterdag 6 mei 1809 te Saeffelen [Nw, Duitsland]. 
  3.  Johannes Petrus Goertz (Geurts),  
   geb. in 1811. 
  4.  Maria Anna Adelgunda Goertz (Geurts),  
   geb. in 1813. 

Vd.  Jan Jacob (Joannes Jacobus, Jean Jacob) Geurts, zn. van Bartholomeus Geurts en Catharina Elisabeth Wouters (IVa), 
 ged. Rooms Katholiek op maandag 12 juli 1784 te Schinnen [Li] (getuigen: zijn aangetrouwde oom Wilhelmus Peusens (zie IVb) en zijn aangetrouwde tante Anna Elisabetha Leunissen), 
 ovl. (ongeveer 65 jaar oud) op maandag 29 april 1850 te Schinnen [Li] - akte 24, 
 tr. (resp. ongeveer 41 en 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 19 november 1825 te Schinnen [Li] - akte 97 
 met Maria Agnes Pijls, dr. van Arnold (Franciscus Arnoldus) Pijls en Maria Elisabeth Wingaerts
 geb. op vrijdag 16 september 1803 te Schinnen [Li] [huw.reg. 09-09-1803], 
 ged. (1 jaar oud) Rooms Katholiek op maandag 1 oktober 1804 [datum?] aldaar (getuige: Nicolaus Josephus Pijls, Maria Agnes Cremers), 
 ovl. (81 jaar oud) op vrijdag 15 mei 1885 aldaar - akte 21 [BS: Maria Agnes Pijls, 81 jaar, dr. van Frans Arnold Pijls en Maria Elisabeth Bongaerts; e.v. Jan Jacob Geurts]. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Godefridus Joseph ,  
   geb. op woensdag 7 maart 1827 te Schinnen [Li] - akte 16 (tweeling),  
   ovl. (85 jaar oud) op zaterdag 22 februari 1913 aldaar - akte 7 [BS: 86 jaar]. 
  2.  Nn ,  
   geb. op woensdag 7 maart 1827 te Schinnen [Li] - akte 17 [BS: man] (tweeling) (doodgeb.). 
  3.  Jan Arnold (Joannes Arnoldus) ,  
   geb. op vrijdag 13 maart 1829 te Schinnen [Li] - akte 23,  
   ovl. (66 jaar oud) op dinsdag 28 mei 1895 aldaar - akte 14. 
  4.  Anna Elisabeth ,  
   geb. op dinsdag 16 augustus 1831 te Schinnen [Li] - akte 69,  
   ovl. (1 jaar oud) op maandag 8 juli 1833 aldaar - akte 51 [BS: Maria Elisabeth Geurts, 22 maanden, dr. van Jean Jacob Geurts en Maria Anna Pijls]. 
  5.  Bartholomeus ,  
   geb. op zondag 27 april 1834 te Schinnen [Li] - akte 49,  
   ovl. (52 jaar oud) op zondag 15 augustus 1886 aldaar - akte 29. 
  6.  Maria Gertrudis ,  
   geb. op zaterdag 23 mei 1840 te Schinnen [Li] - akte 66,  
   ovl. (1 jaar oud) op zondag 23 januari 1842 aldaar - akte 4 [BS: 15 maanden]. 
  7.  Jan Mathijs ,  
   geb. op zondag 4 juni 1843 te Schinnen [Li],  
   ovl. (73 jaar oud) op dinsdag 8 augustus 1916 aldaar, volgt VId
  8.  Laurent Joseph (Lambert Joseph) ,  
   geb. op zondag 4 juni 1843 te Schinnen [Li] - akte 26 (tweeling),  
   ovl. (76 jaar oud) op vrijdag 28 november 1919 te Schinnen [Li] - akte 49,  
   tr. (resp. 37 en 40 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 1 september 1880 te Jabeek [Li] - akte 1  
   met Joanna Hubertina Vaessen, dr. van Peter Lambert Vaessen en Margaretha Classen,  
   geb. op maandag 2 december 1839 te Amby [Li] - akte 32,  
   ovl. (72 jaar oud) op vrijdag 18 oktober 1912 te Schinnen [Li] - akte 40. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  9.  Maria Gertruid (Maria Geertruid) ,  
   geb. op woensdag 1 maart 1848 te Schinnen [Li] - akte 7,  
   ovl. (62 jaar oud) op zaterdag 11 februari 1911 te Schinnen [Li] - akte 5. 

Ve.  Maria Agnes Peusens, dr. van Wilhelmus Peusens en Anna Maria Wouters (IVb), 
 ged. Rooms Katholiek op maandag 18 februari 1782 te Nagelbeek [Li] - Schinnen (getuigen: haar grootmoeder Agnes (Agnetis) Meutens (zie IIIa) en haar tante Agnes (Maria Agnes) Wouters (IVc)), 
 landbouwster, 
 doopgetuige van haar nicht Maria Agnes Damiseaux op zaterdag 7 februari 1807 te Schinnen [Li], 
 ovl. (ongeveer 73 jaar oud) op vrijdag 22 juni 1855 te Schinnen [Li] - akte 33, 
 tr. (resp. ongeveer 51 en ongeveer 59 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 30 januari 1834 te Schinnen [Li] - akte 13 [BS: opm. Zeven kinderen voor het huwelijk geboren 5 mannelijke 2 vrouwelijke erkend
 met Bartel (Bartholomaeus) Cals, zn. van Matthias Cals en Maria Mechtildis Diederen
 geb. te Hegge [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op dinsdag 22 maart 1774 te Schinnen [Li] (getuigen: zijn grootmoeder Joanna Erckens en zijn oom Bartholomaeus Diederen), 
 landbouwer, 
 doopgetuige van zijn nicht Petronella Damoiseaux op donderdag 9 mei 1811 te Schinnen [Li], 
 ovl. (ongeveer 78 jaar oud) op woensdag 7 april 1852 te Schinnen [Li] (Bartholomeus Cals, zn. van Mathijs Cals en Maria Diederen; e.v. Maria Agnes Peusens). 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Joannes Matthias ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 7 november 1804 te Schinnen [Li] (getuigen: zijn grootmoeder Anna Maria Wouters (IVb) en zijn grootvader Matthias Cals). 
  2.  Jan Willem (Joannes Wilhelmus) ,  
   geb. op zondag 11 januari 1807 te Schinnen [Li],  
   ovl. (81 jaar oud) op vrijdag 8 juni 1888 te Kerkrade [Li], volgt VIe
  3.  Anna Maria (Anne Marie (Fr.)) ,  
   geb. op donderdag 9 november 1809 [naam moeder: Marie Agnés Puts] te Schinnen [Li] - akte 105,  
   ovl. (2 jaar oud) op dinsdag 25 februari 1812 te Schinnen [Li] - akte 30 [BS: 3 jaar]. 
  4.  Bartholomeus (Barthelemis (Fr.)) ,  
   geb. op donderdag 18 juni 1812 (tweeling) te Schinnen [Li] - akte 100,  
   ovl. (3 dagen oud) op zondag 21 juni 1812 te Schinnen [Li] - akte 101 [BS: 38 jaar, Barthelemi Cals, zn. van Barthelemi Cals en Marie Agnes Peussens]. 
  5.  Theodorus (Theodore (Fr.)) ,  
   geb. op donderdag 18 juni 1812 (tweeling) te Schinnen [Li] - akte 100. 
  6.  Anna Maria ,  
   geb. op zaterdag 4 september 1813 te Schinnen [Li],  
   ovl. (44 jaar oud) op donderdag 8 juli 1858 aldaar, volgt VIf
  7.  Marije Agenes ,  
   geb. op vrijdag 14 juni 1816 te Schinnen [Li],  
   ovl. (61 jaar oud) op dinsdag 8 januari 1878 aldaar, volgt VIg
  8.  Bartholomeus (Barthelemi (Fr.)) ,  
   geb. op dinsdag 20 april 1819 [naam moeder: Marie Agnes Pinkers] te Schinnen [Li] - akte 33. 
  9.  Petrus Josephus ,  
   geb. op zondag 20 oktober 1822 te Schinnen [Li],  
   ovl. (63 jaar oud) op donderdag 21 januari 1886 aldaar, volgt VIh
  10.  Theodorus Lodovicus ,  
   geb. op zaterdag 4 maart 1826 te Schinnen [Li],  
   ovl. (75 jaar oud) op maandag 15 april 1901 te Geleen [Li], volgt VIi

Vf.  Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Erckens (Erkens), zn. van Arn(out) (Joannes Arnoldus) Erckens en Anna Catharina Wouters (IVd), 
 geb. op zaterdag 30 april 1791 te Spaubeek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 30 april 1791 aldaar 30ma april. natus, et eadem  baptizatus est Joannes Wilhelmus filius legitim[us] Joannis Arnoldi Erckens et Annae Catharinae Wouters conjugum susceptores. Wilhelmus Peusens et Maria Anna Erckens. pater abest. Wilhelmus Peusens. Maria Anna Erckens. quod testor A.G. Somijn past. loci (getuigen: zijn aangetrouwde oom Wilhelmus Peusens (zie IVb) en zijn oudtante Anna Maria Erkens als Maria Anna Erckens), 
 looier, halver van carréboerderij "De Biesenhof" (1812-1834), 
 ovl. (43 jaar oud) op dinsdag 7 oktober 1834 te Geleen [Li] (Jan Willem Erkens zn van Jan Arnold Erkens en Anna Catharina Wouters; gehuwd met Maria Gertruide Narings), 
 tr. (resp. 29 en 30 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 13 november 1820 te Geleen [Li] 
 met Maria Gertrudis Narings, dr. van Peter Narings en Maria Elisabeth Frijns, 
 geb. op maandag 8 februari 1790 te Gulpen [Li], 
 landbouwster. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Peter Hubert Erkens,  
   geb. op zondag 19 augustus 1821 te Geleen [Li]. 
  2.  Nn Erkens,  
   geb. op donderdag 16 oktober 1823 (levenloos geboren) te Geleen [Li] (doodgeb.). 
  3.  Pieter Jozef Erkens,  
   geb. op donderdag 7 oktober 1824 te Geleen [Li],  
   landbouwer,  
   ovl. (70 jaar oud) op woensdag 21 november 1894 te Geleen [Li],  
   tr. (resp. 23 en 28 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 23 september 1848 te Geleen [Li]  
   met Maria Johanna Göbbels,  
   geb. op zondag 2 april 1820 dr van Pieter Jozef Göbbels (landbouwer) en Anna Sibilla Baggen (landbouwster) te Geleen [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Maria Catharina Erkens,  
   geb. op zondag 8 april 1827 te Geleen [Li],  
   ovl. (41 jaar oud) op woensdag 19 augustus 1868 te Nuth [Li], volgt VIj
  5.  Anna Elisabeth Gertrudis Erkens,  
   geb. op woensdag 23 december 1829 te Geleen [Li],  
   ovl. (één maand oud) op zaterdag 20 februari 1830 [BS: 2 maanden] aldaar. 
  6.  Maria Antonetta Erkens,  
   geb. op maandag 10 januari 1831 te Geleen [Li],  
   ovl. (59 jaar oud) op woensdag 15 januari 1890 aldaar, volgt VIk
  7.  Nn Erkens,  
   geb. op zondag 17 november 1833 te Geleen [Li] (doodgeb.). 

Vg.  Peter (Petrus), genoemd naar zijn overleden broer 1 Mevissen (Mevis), zn. van Peter (Petrus) Mevis en Sibilla (Maria Sibilla) Wouters (IVe), 
 ged. Rooms Katholiek op maandag 12 januari 1778 te Spaubeek [Li] 12 baptisatus est Petrus filius leg: Petri Mevis et Mariae Sybillae Wouters susceperunt Theodorus Kremers et Gertrudis Lenaerts (getuigen: Theodorus Cremers als Theodorus Kremers en zijn grootmoeder Gertrudis Lenaerts (zie IIIb)), 
 kolonist, 
 doopgetuige van zijn nicht Maria Elisabeth Mevis op maandag 19 februari 1821 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Peter (Petrus) Mevis (VIl) op dinsdag 15 april 1806 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Pieter (Petrus) Coumans op donderdag 12 september 1811 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 72 jaar oud) op dinsdag 29 januari 1850 te Norg [Dr] - akte 18 & Maastricht akte 112
,  
 tr. (Burgerlijke Stand), 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 17 en ongeveer 27 jaar oud) op donderdag 16 juli 1795 te Spaubeek [Li] 16ta jul. cum dispensatione in tribus bannis coram r.d. Ramaekers ex speciali commissione infrascripti contraxerunt Petrus Mevis ex Spaubeek et Anna Juliana Willems ex Schimmert oriunda; testes fuerunt Christianus Mevis et Maria Anna Bouwens in fidem subsignarunt Peter Mevis  A. Juliana Willems. Christiaen Mevis Maria Anna Bouwens quod testor. A. Somijn past. loci. (getuigen: zijn broer en haar zwager Christiaan Mevissen (Vh) als Christianus Mevis, Maria Anna Bouwens) 
 met Juliana (Anna Juliana) Willems (Wilms), dr. van Stephanus Willems en Sillia (Cecilia) Somija
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 26 mei 1768 te Schimmert [Li] (getuige: Servatius Sijen, Maria Frijns, Margaretha), 
 doopgetuige van haar neef Mathias Retroth op woensdag 12 april 1797 te Schimmert [Li], 
 ovl. (ongeveer 61 jaar oud) op woensdag 24 maart 1830 te Maastricht [Li] - akte 205 [BS: 60 jaar]. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Petrus ,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 2 november 1795 te Schimmert [Li] (getuigen: zijn tante Maria Helena Willems, zijn grootvader Peter (Petrus) Mevis (zie IVe) als Petrus Mevissen, Henricus Voncken). 
  2.  Maria Sijbilla (Marua Cibilla) ,  
   geb. op maandag 16 oktober 1797 te Spaubeek [Li] - akte 1,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 16 oktober 1797 te Munstergeleen [Li] (getuigen: haar grootmoeder Sibilla (Maria Sibilla) Wouters (IVe), haar grootvader Stephanus Willems als Stephanus Wilms, vervangende getuige: Sijbilla Willems). 
  3.  Cecilia Mevis,  
   geb. op donderdag 4 september 1800 te Ulestraten [Li] - akte 11. 
  4.  Joannes Wilhelmus (Jean Guillaume (Fr.)) Mevis,  
   geb. op zaterdag 15 april 1809 te Ulestraten [Li] - akte 22,  
   ovl. (8 maanden oud) op vrijdag 12 januari 1810 te Ulestraten [Li] - akte 1 [BS: 9 maanden]. 
  5.  Anna Elisabeth Mevis,  
   geb. op vrijdag 19 april 1811 te Ulestraten [Li] - akte 19. 

Vh.  Christiaan (Cristiaan, Crétien (Fr.)), genoemd naar zijn peter de pastoor Mevissen (Mevis), zn. van Peter (Petrus) Mevis en Sibilla (Maria Sibilla) Wouters (IVe), 
 geb. op maandag 7 februari 1780 te Spaubeek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op dinsdag 8 februari 1780 aldaar 7 circa quintam pomeridianam natus, et postridie baptizatus est Christianus filius legitimus Petri Mevissen et Mariae Sibillae Wouters incolarum hujus parochiae susceptores fuerunt Christianus Emmanuel van den Bock pastor hujus parochiae et Maria Getrudis Wouters huius parochiae in fidem.
J: Penris vicarius huius parochiae Peter Mevis pater prolis C.E. van den Bock pastor patrinus Maria Gertrudiis Wouters matrina
(getuigen: pastoor Christianus Emanuel van den Bock pastoor van deze parochie en zijn tante Gertrudis (Maria Gertrudis) Wouters (IVg) van deze parochie), 
 landbouwer, 
 getuige bij kerk. huw. van zijn oom Jan Peter (Joannes Petrus) Wouters (IVk) en zijn aangetrouwde tante Maria Catherina Henssen op woensdag 25 november 1795 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Aegidius Heijnen op dinsdag 5 januari 1813 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van zijn aangetrouwde oom Martijn (Martinus) Frissen (zie IVh) en zijn tante Maria Wouters op zaterdag 28 april 1798 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van zijn broer Peter (Petrus) Mevissen (Vg) en zijn schoonzuster Juliana Willems op donderdag 16 juli 1795 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van zijn zwager Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Jacobs (zie Vj) en zijn zus Catharina Elisabeth Mevis op zondag 16 oktober 1814 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Jan (Joannes) Haegens en Anna Maria Linssen op zondag 16 oktober 1814 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Joannes Henricus Diederen op zondag 7 maart 1813 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Maria Catharina Muijlkens op zondag 20 januari 1811 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (80 jaar oud) op zaterdag 11 februari 1860 te Straten - Nuth [Li] - akte 3, 
 tr. (resp. 21 en ongeveer 22 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op maandag 5 oktober 1801 te Beek [Li] - akte 2 
 met Maria Sibilla Snijders, dr. van Piter (Petrus) Snijders en Maria Catharina Maes
 geb. te Beek [Li] [huw.reg. geb.dat. 18-08-1781], 
 ged. Rooms Katholiek op zondag 19 september 1779 aldaar 19na baptisata est Maria Sybilla filia legit: Petri Snijders ex Spaubeeck et Mariae Cath: Maes ex Beeck conj: in Beeck. susceperunt Petrus Nicolaus Stassen et Maria Sybilla Maes (getuigen: haar aangetrouwde oom Peter Nicolaes (Petrus Nicolaus) Stassen en haar tante Sibilla (Maria Sibilla) Maes), 
 ovl. (ongeveer 29 jaar oud) op vrijdag 7 juli 1809 (zes dagen na geboorte van dochter Maria Sibilla) te Beek [Li] (Marie Sibilla Snijders dr van Pierre Snijders en Maria Catharine Maas; e.v. Chretien Mevissen). 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Maria Catharina Mevis (Meves (Fr.)),  
   geb. op zondag 1 augustus 1802 te Beek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 15 augustus 1802 aldaar (getuigen: haar grootvader Peter (Petrus) Mevis (zie IVe), Joannes Maes, Maria Catharina Maes),  
   ovl. (54 jaar oud) op donderdag 8 januari 1857 te Bunde [Li]. 
  2.  Peeter (Petrus), genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde [Petrus Mevis] Mevis (Mevisen (Fr.)),  
   geb. op donderdag 6 december 1804 te Beek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 4 januari 1805 aldaar (getuigen: zijn grootmoeder Sibilla (Maria Sibilla) Wouters (IVe), Petrus Snijders),  
   ovl. (5 maanden oud) op maandag 20 mei 1805 te Beek [Li] - akte 76 [BS: 4 maanden]. 
  3.  Peter (Petrus) Mevis,  
   geb. op maandag 14 april 1806 te Beek [Li], volgt VIl
  4.  Maria Sibilla, genoemd naar haar grootmoeder aan vaderszijde [Maria Sibilla Wouters] Mevis,  
   geb. op zaterdag 1 juli 1809 te Beek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 1 juli 1809 aldaar (getuige: haar grootmoeder Sibilla (Maria Sibilla) Wouters (IVe)) Wilhelmus Snijders,  
   ovl. (één dag oud) op zaterdag 1 juli 1809 te Beek [Li] (Marie Sibille Mevissen dr van Cretien Mevissen en Marie Sibille Snijders). 
  Christiaan, genoemd naar zijn peter de pastoor Mevissen
 tr. (resp. 32 en ongeveer 34 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op donderdag 24 september 1812 te Nuth [Li], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op donderdag 24 september 1812 te Spaubeek [Li] 1812 24 7bris praeviis tribus ban[nis] in facie ecclesiae contraxerunt matrimonium Christianus Mevis et Maria Mechtildis Beckers ex Nuth testes fuerunt Joannes Wilhelmus Lemmens et Maria Elisabetha Mevis testor JJ Raemaekers pastor in Spaubeck (getuigen: zijn neef Joannes Wilhelmus Lemmens, zijn zus en haar schoonzuster Catharina Elisabeth Mevis (Vj) als Maria Elisabeth Mevis, Maria Elisabeth Mevis, Joannes Wilhelmus Lemmens) 
 met Maria Mechtildis (Marie Matilde (Fr.)) Beckers (Bekkers), dr. van Leo (Leonardus) Beckers en Maria Elisabeth Frissen
 ged. op donderdag 13 augustus 1778 te Nuth [Li] (getuige: Joannes Wilhelmus Frissen, Joannes Casparus Goossens vervangende getuige Anna Maria Beckers), 
 landbouwster, 
 doopgetuige van haar zoon Petrus Leonard Mevis op zondag 17 juli 1814 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 84 jaar oud) op vrijdag 29 mei 1863 (Maria Mechtildis Beckers dr van  Leonardus Beckers en Maria Elisabeth Frissen; gehuwd met Christiaan Mevis) te Nuth [Li]. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Leonard, genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde [Leonardus Beckers] Mevis,  
   geb. op zaterdag 3 juli 1813 te Spaubeek [Li] - akte 17 [BS: geb.dat. 05-07-1813],  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 3 juli 1813 aldaar 1813 3tia julij natus eodemque baptisatus est Leonardus filius leg: Christiani Mevis et Mariae Mechtildis Bekkers conj: susc: fuere Christianus Meens loco Joannis  Leonardi Bekkers et Maria Sibilla Wouters. testor JJ Raemaekers pastor in Spaubeck (getuigen: Christianus Meentz als Christianus Meens nms. Joannes Leonardus Bekkers, zijn oom Leonardus (Joannes Leonardus) Beckers door Christianus Meens en zijn grootmoeder Sibilla (Maria Sibilla) Wouters (IVe)),  
   ovl. (17 dagen oud) op dinsdag 20 juli 1813 te Spaubeek [Li] - akte 19,  
   begr. op woensdag 21 juli 1813 aldaar 1813 20. julij obyt Leonardus aetatis 17 dierum filius leg: Christiani Mevis et Mariae Mechtildis Bekkers qui 21 hujus sepultus est
  2.  Petrus Leonard, genoemd naar zijn beide grootouders [Petrus Mevis en Leonardus Beckers] Mevis,  
   geb. op zaterdag 16 juli 1814 te Spaubeek [Li] - akte 26,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 17 juli 1814 aldaar 16 julij natus et postera die baptisatus est Petrus Leonardus filius leg. Christiani Mevis et Mariae Mechtildis Beckers conj: susc fuere Petrus Mevis et Maria Elisabetha Beckers testor JJ Raemaekers pastor in Spaubeck (getuigen: zijn grootvader Peter (Petrus) Mevis (zie IVe) en zijn moeder Maria Mechtildis Beckers (zie Vh)). 
  3.  Jan (Joannes) Mevis,  
   geb. op donderdag 14 november 1816 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (63 jaar oud) op woensdag 6 oktober 1880 te Nuth [Li], volgt VIm
  4.  Jan Francis (Joannes Franciscus) Mevis,  
   geb. op maandag 6 juli 1818 te Spaubeek [Li], volgt VIn
  5.  Maria Elisabeth Mevis,  
   geb. op maandag 19 februari 1821 te Spaubeek [Li] - akte 4,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 19 februari 1821 aldaar (getuigen: haar oom Peter (Petrus) Mevissen (Vg), als Petrus Mevis, haar oom Joannes Wilhelmus Beckers, Juliana Willems, Maria Ida Henssen),  
   ovl. (82 jaar oud) op donderdag 7 januari 1904 om 06:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1904/1 (getuigen: haar neef Leonard (Petrus Leonardus) Mevis (VIIak), (47 jaar, landbouwer, Spaubeek, neef) en Jan Hendrik (Joannes Henricus) Vroemen, (57 jaar, landbouwer, Spaubeek, bekende)),  
   tr. (resp. 40 en 35 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 15 juli 1861 te Nuth [Li] - akte 3  
   met Kaspar Lodewijk (Gaspar Lodewijk, Lodewijk) Cuijpers, zn. van Petrus Theodorus Cuijpers en Maria Joanna Schetjens,  
   geb. op dinsdag 6 december 1825 te Nuth [Li],  
   landbouwer,  
   ovl. (68 jaar oud) op maandag 24 september 1894 om 02:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1894/13 (getuigen: zijn neef Leonard (Petrus Leonardus) Mevis (VIIak), (37 jaar, landbouwer, Spaubeek, neef) en Jan Mathijs (Joannes Mathijs) Moonen, (57 jaar, landbouwer, Spaubeek, bekende)). Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Vi.  Maria Sijbilla (Maria Sibilla, Maria Cibilla) Mevissen (Mevis), dr. van Peter (Petrus) Mevis en Sibilla (Maria Sibilla) Wouters (IVe), 
 geb. op zaterdag 1 juni 1782 te Spaubeek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 1 juni 1782 aldaar 1 circa septimam matutinam nata et eodem die baptisata est Maria Sybilla filia legitima Petri Mevis et Mariae Sybillae Wouters susc: fuerunt Joannes Wouters et Catharina Erkens loco Mariae Sybillae Cremers in fidem. J:J: Raemaeckers deservitor. Peter Mevis pater Joannes Wouters patrinus. hoc est x matrinae scribere nescientis (getuigen: haar grootvader Joes (Joannes) Wouters (IIIb), haar grootmoeder Catharina Erkens nms. Maria Sibilla Cremers en haar tante Maria Sijbilla Cremers door Catharina Erkens), 
 landbouwster, 
 getuige bij kerk. huw. van Jan Theodoor (Joannes Theodorus) Geurts (zie Vn) en haar nicht Maria Sijbilla Boshouwers op zondag 21 november 1802 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Jan (Joannes) Mevis (VIm) op donderdag 14 november 1816 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Joannes Jacobus Curvers op woensdag 11 juli 1810 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (47 jaar oud) op donderdag 18 februari 1830 om half tien in de voormiddag in haar huis te Spaubeek [Li] - akte 15 [BS: 50 jaar] (getuigen: Jan Mathijs (Joannes Mathias) Henssen (landbouwer, 57 jaar, nabuur) en Pieter (Joannes Petrus) Muijlkens (dagloner, 66 jaar, nabuur)), 
 tr. 
 kerk.huw. (resp. 23 en ongeveer 29 jaar oud) (Rooms Katholiek) op dinsdag 22 april 1806 te Spaubeek [Li] 22 aprilis praeviis tribus bannis in facie ecclesiae contraxerunt matrimonium Joannes Petrus Koumans et Maria Sibilla Mevis ambo incolae de Spaubeek testes fuerunt Wolterus Mevis et Maria Judith Koumans testor. J J. Raemaekers pastor in Spaubeck (getuigen: zijn zwager en haar broer Walterus Mevissen als Wolterus Mevis en zijn zus en haar schoonzuster Maria Judith Coumans (zie Vo) als Maria Judith Koumans), 
 wonen op adres Spaubeek 25 in 1833 te Spaubeek [Li] 
 met Jan Pieter (Joannes Petrus, Jean Pierre (Fr.)) Coumans (Koumans, Coumens), zn. van Andries (Andreas) Coumans (cultivateur) en Mechtildis Heijnen
 ged. Rooms Katholiek op zondag 19 mei 1776 te Spaubeek [Li] 19 baptisatus est Jo[ann]es Petrus filius leg: Andreae Coumans et Mechtildis Heynen susc Petrus Heynen et Maria Sophia Vreen (getuigen: zijn achterneef Petrus Heijnen en Maria Sophia Vreen), 
 geboortegetuige van zijn achterneef Andries (Joannes Andreas) Wouters (Vv) op vrijdag 4 december 1801, 
 doopgetuige van zijn neef Joannes Petrus Moonen op donderdag 5 juli 1798 te Munstergeleen [Li], 
 ovl. (ongeveer 80 jaar oud) op maandag 9 maart 1857 te Spaubeek [Li] - akte 4 [BS: 81 jaar]. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Joannes Andreas (Jean André (Fr.)), genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde [Andreas Coumans] ,  
   geb. op maandag 17 augustus 1807 te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 17 augustus 1807 aldaar 1807 17 augst natus circa 5tam vespertinam et eodem baptisatus est Joannes Andreas filius leg: Joannis Petri Coumans et Mariae Sibillae Mevis conj: susc: fuere Andreas Coumans et Maria Sibilla Wouters testor J:J: Raemaekers pastor in Spaubeck (getuigen: zijn grootvader Andries (Andreas) Coumans en zijn grootmoeder Sibilla (Maria Sibilla) Wouters (IVe)),  
   ovl. (9 maanden oud) op maandag 13 juni 1808 om 10 uur 's middags te Spaubeek [Li] - akte 15 [BS: 1 jaar, ovl.dat. 08-06-1808] (getuige: Pieter (Joannes Petrus) Muijlkens, als Jean Pierre Muijlkens (journalier)),  
   begr. op dinsdag 14 juni 1808 te Spaubeek [Li] 1808 13 junij obyt Joannes Andreas filius leg: Joannis Petri Coumans et Mariae Sibillae Mevis aetatis unius anni et 14 hujus sepultus
  2.  Maria Mechtildis ,  
   geb. op vrijdag 22 september 1809 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (75 jaar oud) op woensdag 10 december 1884 te Beek [Li], volgt VIo
  3.  Pieter (Petrus, Pierre (Fr.)), genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde [Petrus Mevis] ,  
   geb. op donderdag 12 september 1811 te Spaubeek [Li] - akte 37 [BS: geb.dat. 04-09-1811],  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 12 september 1811 aldaar 1811 12 7bris natus eodemq: baptisatus est Petrus filius leg: Joannis Petri Coumans et Mariae Sibillae Mevis susc Petrus Mevis senior loco Petri Mevi[s] junioris et Catharina Coumans testor JJ Raemaekers pastor in Spaubeck (getuigen: zijn grootvader Peter (Petrus) Mevis (zie IVe) senior nms. Petrus Mevis Junior, zijn oom Peter (Petrus) Mevissen (Vg) als Petrus Mevis junior door Petrus Mevis senior en zijn tante Catharina Coumans),  
   kleermaker, herbergier,  
   ovl. (54 jaar oud) op maandag 8 januari 1866 te Spaubeek [Li] - akte 3,  
   tr. (resp. 37 en 38 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 14 april 1849 te Spaubeek [Li] - akte 4,  
   woont in de Kup op vrijdag 24 september 1886 te Spaubeek [Li]  
   met Maria Catharina (Marie Catharine (Fr.)) Muijlkens (Muylkens), dr. van Pieter (Joannes Petrus) Muijlkens (dagloner) en Catharina Philips,  
   geb. op zaterdag 19 januari 1811 te Spaubeek [Li] - akte 1,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 20 januari 1811 aldaar 19 jan(ua)rij: circa 7mam vespertinam nata et postera die baptisata est Maria Catharina filia leg: Jo(ann)is Petri Muijlkens et Catharinae Philips conj susc fuere Christianus Mevis loco Nicolai Schaeps et Anna Catharina Philips loco Mariae Catharinae Kisters testor JJ Raemaekers pastor in Spaubeck (getuigen: Christiaan Mevissen (Vh) als Christianus Mevis nms. Nicolaus Schaeps, haar aangetrouwde oom Nicolaas (Nicolaus) Schaeps door Christianus Mevis, haar tante Maria Catharina Philips nms. Maria Catharina Kisters en Maria Catharina Kisters door Anna Catharina Philips),  
   werkbode,  
   ovl. (75 jaar oud) op vrijdag 24 september 1886 om 08:30 uur te Spaubeek [Li] - akte 1886/17 (getuigen: haar neef Hub (Andreas Hubertus) van de Wall (VIIal), (25 jaar, daglooner, Spaubeek, neef van moederszijde vierde graad) en Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens, (45 jaar, koster, Spaubeek, bekende)). Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Joannes Andreas (Jean André (Fr.)), genoemd naar zijn overleden broer ,  
   geb. op woensdag 1 juni 1814 te Beek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 1 juni 1814 aldaar (getuigen: Joannes Henricus Peters, zijn oom Jan (Joannes) Coumans, Anna Elisabetha Mevis). 
  5.  Joannes Theodorus (Jean Theodore (Fr.)), genoemd naar zijn peter [Theodor Moonen] ,  
   geb. op zaterdag 25 mei 1816 te Beek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 25 mei 1816 aldaar (getuigen: zijn grootmoeder Sibilla (Maria Sibilla) Wouters (IVe) en zijn aangetrouwde oom Theodor (Theodorus) Moonen). 
  6.  Joannes Wilhelmus, genoemd naar zijn peter [Joannes Wilhelmus Boshouwers] ,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 7 juli 1818 te Beek [Li] (getuigen: zijn aangetrouwde oom Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Boshouwers (Vo) als Joannes Wilhelmus Boschhouwers, Anna Juliana Willems). 
  7.  Maria Joanna, genoemd naar haar meter [Maria Joanna Schols] ,  
   geb. op maandag 16 oktober 1820 te Beek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 16 oktober 1820 aldaar (getuige: Maria Joanna Schols, Joannes Henricus Peters, Joannes Wilhelmus Jacobs). 
  8.  Maria Elisabetha, genoemd naar haar meter [Elisabeth Boschouers] ,  
   geb. op dinsdag 3 juni 1823 aangifte: 04-06-1823 te Beek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 3 juni 1823 aldaar. 
  9.  Maria Catharina ,  
   geb. op dinsdag 8 augustus 1826 te Beek [Li],  
   ovl. (61 jaar oud) op zaterdag 26 november 1887 te Spaubeek [Li], volgt VIp

Vj.  Catharina Elisabeth Mevis (Meeves), dr. van Peter (Petrus) Mevis en Sibilla (Maria Sibilla) Wouters (IVe), 
 geb. op woensdag 22 augustus 1792 te Spaubeek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op woensdag 22 augustus 1792 aldaar 22a aug. nata et eodem baptizata est Catharina Elisabeth filia legitima Petri Mevis et Mariae Sijbillae Wouters conjugum: susceptores Petrus Erckens, et Catharina Elisabeth Wouters. pater abest. Peter Erkens. Catharina Elisabeth Wouters. in fidem: JJ. Raemakers. sacell. loci (getuigen: haar achterneef Peter (Petrus) Erckens en haar tante Catrin (Catharina Elisabetha) Wouters (IVj)), 
 doopgetuige van haar neef Jan Francis (Joannes Franciscus) Mevis (VIn) op maandag 6 juli 1818 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van haar broer Christiaan Mevissen (Vh) en haar schoonzuster Maria Mechtildis Beckers op donderdag 24 september 1812 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (64 jaar oud) op donderdag 8 januari 1857 te Bunde [Li] - akte 1, 
 tr. (resp. 22 en 29 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 15 oktober 1814 te Spaubeek [Li] - akte 33, 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 16 oktober 1814 aldaar 1814 16 8bris praeviis tribus bannis contraxerunt matrimonium in facie ecclesiae Joannes Wilhelmus Jacobs ex Meerssen et Catharina Elisabetha Mevis hujus parochiae testes Petrus Mevis et Christianus Mevis testor JJ Raemaekers pastor in Spaubeck (getuigen: zijn schoonvader en haar vader Peter (Petrus) Mevis (zie IVe) en zijn zwager en haar broer Christiaan Mevissen (Vh) als Christianus Mevis) 
 met Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Jacobs, zn. van Cornelius Jacobs en Anna Mechtildis Canisius, 
 geb. op donderdag 21 oktober 1784 te Meerssen [Li] [huw.reg.], 
 landbouwer, 
 ovl. (57 jaar oud) op donderdag 3 maart 1842 te Bunde [Li] (Johannes Wilhelmus Jacobs zn van Cornelis Jacobs en Megtildis Canisius; e.v. Maria Elisabeth Mewissen). 
 Uit dit huwelijk 6 dochters: 
  1.  Maria Helena ,  
   geb. op zondag 28 januari 1821 te Hulsberg [Li] - akte 6. 
  2.  Maria Catharina ,  
   geb. op woensdag 14 april 1824 te Hulsberg [Li]. 
  3.  Elisabetha ,  
   geb. op zaterdag 6 januari 1827 (tweeling) te Hulsberg [Li]. 
  4.  Maria Sibilla ,  
   geb. op zaterdag 6 januari 1827 (tweeling) te Hulsberg [Li]. 
  5.  Maria Marguaritha ,  
   geb. op zondag 22 maart 1829 te Bunde [Li]. 
  6.  Anna Elisabeth ,  
   geb. op zaterdag 8 januari 1831 te Bunde [Li]. 
  Catharina Elisabeth Mevis
 tr. (resp. 56 en 51 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op woensdag 2 mei 1849 te Bunde [Li] - akte 5 [BS: opm. Brd wed van Jan Willem Jacobs
 met Hubert Vrancken, zn. van Jan Vrancken en Anna Marguaritha Ummels, 
 geb. op vrijdag 9 juni 1797 te Bunde [Li] [huw.reg.], 
 hoefsmid, 
 ovl. (99 jaar oud) op maandag 17 mei 1897 te Bunde [Li] - akte 8. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Vk.  Jan (Joannes, Jean (Fr.), Johan), genoemd naar grootvader aan vaderszijde [Joannes Wouters] en deze is ook zijn peter Wouters, zn. van Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters (IVf) en Helena (Maria Helena) Flecken
 geb. op woensdag 10 augustus 1785 om 2 uur n.m te Spaubeek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op woensdag 10 augustus 1785 aldaar 10ma aug. hora 2a meridiana natus, et eadem baptizatus est Joannes filius legitimus Joanni Wilhelmi Wouters, et Mariae Helenae Vlecken conjugum: susceptores fuere Joannes Wouters, et Joanna Catharina Heijnen loco Mariae Jdae Kreemers subsignarunt Joannes Wilhelmus Wouters. Joannes Wouters. Joanna Catharina Heijnen. quod testor A.G. Somijn past. loci.   (getuigen: zijn grootvader Joes (Joannes) Wouters (IIIb), Joanna Catharina Heijnen en zijn aangetrouwde tante Maria Ida Cremers als Maria Ida Creemers (stiefzuster en e.v. broer van Maria Helena Vlecken)), 
 landbouwer, cultivateur, 
 overlijdensgetuige van zijn zoon Arnoldus Wouters op woensdag 16 januari 1850, 
 getuige bij kerk. huw. van Andreas Caldenberg (zie Vp) en zijn nicht Maria Anna Bosheurs op donderdag 2 juli 1812 te Spaubeek [Li], 
 geboortegetuige van zijn achternicht Maria Theresia Hautvast (VIv) op woensdag 20 februari 1828, 
 overlijdensgetuige van Mathijs (Matthias) Vroemen op zaterdag 23 juli 1831, 
 overlijdensgetuige van Peter Henricus (Petrus Henricus) Quijs op zaterdag 13 juli 1822, 
 geboortegetuige van Peter Mattis Boesten op dinsdag 24 december 1822, 
 overlijdensgetuige van Maria Agnes Peters op maandag 27 september 1824, 
 overlijdensgetuige van zijn achternicht Maria Catharina Leenaerts op vrijdag 15 september 1826, 
  
 Gemeenteraadslid midden 1843 te Spaubeek [Li], 
 In de zomer van 1843 drong het gemeentebestuur - te weten Burgemeester Eussen, de schepenen Gaspar Vroemen en Jan Andries Muijlkens en de raadsleden Jan Wouters en Jan Erkens - in het voorgeschreven jaarverslag van de plaatselijke onderwijssituatie nogmaals aan op het vertrek van schoolmeester Jan Reinier Kruchten., 
 Gemeenteraadslid op zaterdag 12 april 1845 te Spaubeek [Li]
 12 april 1845 De ouders uiten hun ongenoegen over meester Jan Reinier Kruchten. Het gemeentebestuur bestond op dat moment naast burgemeester Eussen uit de schepenen Gaspar Vroemen en Jan Andries Muijlkens en de vier raadsleden Jan Erkens, Pieter Mathijs Heijnen, Jan Wouters en Jan Mathijs Adriaans., 
 Belasting in 1848 te Spaubeek [Li]
 (Belasting 1848) Wouters, Joannes, gemeenteraadslid, Spaubeek, f. 26,70 (omgerekend € 650,-) en heeft dus stemrecht!, 
 Petitie naar Tweede Kamer in 1848 te Spaubeek [Li]
 In 1848 wordt een petitie opgesteld voor de Tweede Kamer. Hierin klagen de mensen over de hoge belastingdruk vanuit Den Haag. 
 Deze wordt door 60 belasting betalende inwoners ondertekend, waaronder J. (=Joannes) Wouters, P.M. (=Petrus Martinus) Wouters, J.G. (=Jean Guilliaume = Joannes Wilhelmus) Wouters en J.L. (=Joannes Leonardus) Wouters
 Ovl. (73 jaar oud) op vrijdag 8 april 1859 te Spaubeek [Li] (Joannes Wouters zn van Willem Wouters en Maria Helena Vlecken; e.v. Maria Helena Heijnen), 
 begr. op zaterdag 9 april 1859 aldaar, 
 tr. (resp. 27 en 21 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 1 oktober 1812 te Spaubeek [Li] - akte 29, 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op dinsdag 6 oktober 1812 1812 6ta 8bris praeviis tribus bannis cum dispensatione in tertio consanguinitatis gradu collaterali aequali data 28 7bris 1812 ab amplissimo domino Henrard vicario generali diocesis Leodiensis, in facie ecclesiae contraxerunt matrimonium Joannes Wouters, et Maria Helena Heijnen ambo incolae de Spaubeek testes fuere Mathias Heijnen et Petrus Heijnen testor JJ. Raemaekers pastor in Spaubeck
Dispensatie=in tertio consanguinitatis gradu collateralis aequali data 28-9-1812 ab implis.ambo incolae de spaubeek aldaar (getuigen: zijn zwager en haar broer Mathijs (Mathias) Heijnen en zijn zwager en haar broer Pieter (Petrus) Heijnen), 
  
 woont In boerderij G, Dorpstraat te Spaubeek [Li] na 1828 te Spaubeek [Li], 
 In het Bevolkingsreister (BVR) van 1828 zien we Jan Wouters x Maria Helena Heijnen, na de dood van zijn vader Jan Willem in 1825, als hoofd van deze woning. Naast de ouders wonen hier ook de kinderen: Jan Willem (14), Arnold (11), Maria Agnes (6), Peter (4). Verder worden genoemd de moeder Maria Vleckken 
 Als knecht treffen we aan: Peter Moonen (28). Dit is waarschijnlijk Joannes Petrus (Hans Peter) Moonen geb op 10 januari 1799 te Spaubeek. Hij is de buitenechtelijke zoon van Maria Elisabetha Moonen, die geboren is op 1 maart 1771 te Spaubeek en de dochter is van Petrus Moonen en Anna Bemelmans 
 Als dienstmeid staat ingeschreven: Klara Strijthagen geb te Ambtlaarend(?). De enige die hier aan kan voldoen is Maria Clara Strijthagen geboren (aangifte) 2 (en 3) december 1803 te Bingelrade, dochter van Henrij Strijthagen en Catharina Smeets. 
 Over het aantal beesten lezen we: 
 getal der hoornbeesten boven 2 jaaren: 3; getal der hoornbeesten onder 2 jaaren: 1 
 getal der peerden boven 3 jaaren: 2; getal der peerden onder 3 jaaren: 0 
 In BVR 1829: in de samenstelling van het gezin is niets veranderd. 
 Bij hun is komen wonen Maria Agnes Beltjens (9), dit is de dochter van Joannes Arnoldus Beltgens x Maria Odilia Heijnen, geboren op 20 september 1819, samen met haar tweelingbroer Mathijs. Deze Maria Odilia Heijnen is de oudere zuster van Maria Helena, 
 Grappig is opgave van de geboorteplaats Nieuwstad van Maria Helena Vleckken. [waarschijlijk is dit als volgt ontstaan. Men heeft bij de geboorteplaats van Maria Helena Vleckken genoemd Millen (D.), waarop de ambetnaar die niet weet waar dit ligt gevraagd heeft: "Waar ligt dat?". Het antwoord zal zijn geweest bij Nieuwstad, waarop hij dit als geboorteplaats opschrijft ww
 Als knecht treffen we aan: 
 Peter Dorsnant (48) uit Nuth. Onder deze naam is niemand te vinden die aan de voornaam, leeftijd en plaats voldoet. Dit zelfde geldt voor de familienamen Dortans en Dorsers. 
 Ook zien we de naam (dienstmeid?) van Maria (S of C of J) Heijnen (23) uit Beek. Dit kan zijn Maria Judith Heijnen geb 21 augustus 1806 te Beek, dochter van Leonardus Heijnen x Maria Ida Nicolai. 
 In BVR 1834: het gezin is uitgebreid met twee dochters Maria Catharina (3) en Maria Josephina (15 mnd). 
 Ook zoon Jan Willem (20) wordt niet onder de bewoners genoemd. [Waarschijnlijk is hij gaan studeren of dienstplichtig ww?] 
 Moeder Maria Helena Vlecken is in 1830 overleden. 
 Als knecht treffen we aan: Theodor Heijnen (27), hij kleinzoon van een oom van Maria Helena Heijnen. Familierelaties: de knecht is Theodorus Heijnen, geboren op 24 juni 1807 te Spaubeek, zoon van Henricus Heijnen x Maria Agnetis Hanssen. Deze Henricus Heijnen is de zoon van Theodorus Heijnen x Maria Catharina Bemelmans en deze Theodorus is een broer van Maria Helena's vader Christianus Heijnen x Maria Agnetis Eijsschen
 Als dienstmeid treffen we aan: Maria Liers (29) geboren te Heerlen. Hiervan zijn geen verdere gegevens te vinden (ook niet onder Leurs e.d.] 
 In BVR 1835: Dit is een rampjaar voor de familie. In één week tijd sterven de drie jongste kinderen: Pieter (11), Maria Catharina (4) en Maria Josephina (2) [mogelijk aan cholera ww] 
 Als gevolg hiervan wonen nu nog maar twee kinderen in huis: Arnoldus (18) en Maria Agnes (13). [Is dit de reden dat zoon Jan Willem medicijnen is gaan studeren ww?
 Als knecht staat ingeschreven: Jacob Habets (17) uit Heerlen. Dit is waarschijnlijk Johan Jacob Habets geboren op 28 juli 1818 te Heerlen, zoon van Laurens Habets x Anna Geertruida Vonken. (geen familie) 
 Als dienstmeid: Maria Catharina Rocks (22) uit Nuth. Mogelijk is dit Joanna Catharina Rooxs geboren 5 juli 1814 te Vaesrade (gem Nuth) dochter van Guillaume Roox x Susanne Magdalaine Kunscher. (geen familie) 
 In BVR 1836: de samenstellng van het gezin is niet gewijzigd. 
 De knecht Jacob Habets (18) uit Heerlen wordt doorgestreept en dus uitgeschreven, hetzelfde geldt voor dienstmeid Marie Joan Leers (32) uit Heerlen. [is dit Maria Liers (29) uit Heerlen in BVR 1834? In BVR 1835 wordt ze niet genoemd! ww
 Zonder verdere toevoeging worden de volgende namen ingeschreven: 
 Joannes Luijten. Is dit mogelijk de aangetrouwde neef Joannes Mathias Luijten (geb 19 november 1811 te Geleen) x Maria Ida Wouters? Maria Ida is de dochter van oom Jan Peter Wouters x Maria Catharina Henssen, zij wonen in Hobbelrade. 
 Corneli Souren is dit mogelijk Maria Cornelia Souren geb 19 maart 1817 te Spaubeek en dochter van Jacobus Souren x Maria Judith Kleinjans? (geen familie) 
 In BVR 1840-1843: de samenstelling van het gezin is nog altijd ongewijzigd. Ook ontbreekt de oudste zoon Jan Willem (26-29) in het register [Hij is werkzaam in Maastricht als Heel en vroedmeester in het Armen en gebrekkigen ziekenhuis ww?
 Als knecht vinden we: Martinus Bovens (17) geboren in Spaubeek. Hier zijn geen gegevens van terug te vinden. [in de periode 1817-1830 wordt maar één mannelijke Bovens in Spaubeek geboren met de voornaam Joannes Michiel. In heel Limburg (GenDaLim) wordt een Martinus Bovens in 1820 te Elsloo en in 1821 te Geleen geboren ww
 In 1843 huwt in Spaubeek dochter Maria Agnes Wouters x Gerardus Janssen geb 30 maart 1819 te Ulestraten. Hij is orgnist van beroep. 
 In 1845 huwt in Maastricht de oudste zoon Jan Willem Woutes x Elisa du Moulin geb 1821 te Maastricht. 
 In 1845 huwt in Spaubeek ook de tweede zoon Arnold Wouters x Maria Moonen geb 1796 te Spaubeek. 
 In BVR 1847 mede door de huwelijken treffen we in dit register een sterk uitgedunde familie aan. Deze bestaat dan nog uit: vader Jan Wouters (62) en moeder Maria Helena Heijnen (57). Ook is ingeschreven de eerste kleinzoon: Joannes Alphonsus Janssen (3), zoon van Gerardus Janssen x Maria Agnes Wouters. 
 Als werkbode (dienstmeisje) zien we: Anna Maria Maes geboren in Nuth, waarschijnlijk is dit Anna Maria Maes geb 21 febuari 1825 òf Maria Anna Maes geb 10 maart 1827 dochter van Jan Willem Maes x Catharina (òf Maria) Elisabeth Dritte. [waarschijnlijk is het meisje van de eerste datum overleden en is de tweede datum correct ww] (geen familie) 
 in BVR 1850: de inwoners zijn nu: 
 vader Jan Wouters (65), moeder Maria Helena Heijnen (60) en hun kleinzoon Jan Alphons Janssen (6) . 
 Een jaar later (op 03-10-1851) neemt het aantal bewoners is flink toe, want het gehele gezin van dochter Maria Agnes komt inwonen. Hun vorige woonplaats is Ulestraten. 
 Erbij komen schoonzoon Gerard Janssen (32) dochter Maria Agnes Wouters (31) en hun kinderen: Hubertus (6), Wilhelmus (4), Andries (1). 
 Een jaar later wordt zoon Joannes Paulus Janssen geboren. 
 In maart 1855 verlaat het gezin Janssen-Wouters Spaubeek. [Hij is van beroep musicus en zal dit verkiezen boven het beroep van landbouwer ww
 Op 8 april 1859 overlijdt Jan Wouters op 73 jarige leeftijd. Een jaar later verkoopt Maria Helena Heijnen boerderij G, omdat er niemand is die deze kan en/of wil overnemen. Ze verlaat Spaubeek op 4 april 1860 om naar haar zoon Jan Willem Wouters in Meerssen te gaan. Hier blijft ze wonen tot aan zijn dood. Hierna keert ze terug naar Spaubeek 
 De nieuwe eigenaren van de boerderij zijn Jan Peter Loop (geb 1826 in Voerstreek/Fourant B.) x Maria Anna Mullens (geb 1837 te Spaubeek). Deze verkopen de boerderij in 1869 aan weduwnaar Jan Willem Meens (geb 1814 te Spaubeek), die met zijn kinderen vanuit Jabeek terug naar Spaubeek komt. 
 Op 5 maart 1866 keert Maria Helena Heijnen terug naar Spaubeek. Dit gebeurt na het overlijden van haar oudste zoon Jan Willem Wouters in Meerssen. De rest van haar kinderen zijn op dit moment al overleden. 
 Als we de balans opmaken dan zijn de kinderen van Jan Wouters x Maria Helena Heijnen niet uit een sterk geslacht geboren. De leeftijden die ze bereiken zijn
 Vader Jan wordt 79, moeder Maria Helena 85 jaar. De kinderen worden: Jan Willem 51, Arnoldus 33, Maria Agnes 38, Joannes Martinus 1, Pieter 11, Maria Catharina 4 en Jozepha (Maria Josephina) 2 jaar. 
 Maria Helena Heijnen overlijdt tien jaar later te Spaubeek in 1876. [nog uitzoeken waar ze de rest van haar leven heeft gewoont ww], 
 woont op adres Spaubeek aan het Kruis 49 in 1833 te Spaubeek [Li], 
  
 gezondheid: Overlijden van drie kinderen tussen vrijdag 2 januari 1835 en donderdag 8 januari 1835  te Spaubeek [Li], 
 Binnen één week overlijden drie van hun kinderen. In deze tijd heerst er in deze streek cholera. 
 Cholera is bacteriële ziekte (hevig braken, zware diarree, uitdroging). Hiertegen stond de toenmalige wetenschap en gezondheidszorg machteloos. 
 Aangewakkerd door povere hygiënische omstandigheden maakte de besmettelijke ziekte tussen 1832 en 1867 65.614 slachtoffers in ons land. 
 Mogelijk zijn deze kinderen ook het slachtofer van deze ziekte geworden., 
 Verder onderzoek Jan Wouters x M.Helena Heynen te Spaubeek (Collectie Habets 3750-128-1831), 
 woont Dorpstraat 55 Spaubeek [Li] circa 1850 
 met Helena (Maria Helena), genoemd naar haar meter Heijnen, dr. van Christiaan (Christianus) Heijnen en Maria Agnes Lambertina Eijsschen
 geb. op dinsdag 21 december 1790 te Spaubeek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op dinsdag 21 december 1790 aldaar 21ma xbris hora 1ma matutina nata et eodem baptizata est Maria Helena filia legitima Christiani Heijnen et Mariae Agnetis Eysschen conj: susceptores Petrus Erckens loco reverendi domini Lamberti Eyssen sacerdotis ex Printhagen, et Maria Helena Vlecken. pater abest. Peter Erkens Maria Helena Vlecken. in fidem. J.J. Raemakers sacel. loci (getuigen: Peter (Petrus) Erckens nms. weledele heer Lambertus Eijssen priester uit Printhagen, haar oom Lambertus Eijsschen als de wel. heer Lambertus Eijssen priester uit Printhagen door Petrus Erckens, haar schoonmoeder Helena (Maria Helena) Flecken (zie IVf) [e.v. Joannes Wilhelmus Wouters], Petrus Erckens loco reverendi domini Lamberti Eyssen sacerdotis ex Printhagen, en Maria Helena Vlecken), 
 huishoudster, rentenierse, 
 doopgetuige van Martinus Cornelis Hautvast (VIu) op zondag 18 september 1825 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Maria Catharina Peeters op zondag 11 december 1814 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (85 jaar oud) op donderdag 30 maart 1876 te Spaubeek [Li] - Hobbelrade. (Maria Helena Heijnen dr van Christiaan Heijnen en Maria Agnes Eijssen; e.v. Joannes Wouters). 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Jan Willem (Joannes Wilhelmus) ,  
   geb. op maandag 17 januari 1814 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (51 jaar oud) op dinsdag 17 oktober 1865 te Meerssen [Li], volgt VIq
  2.  Arnoldus, genoemd naar zijn peter ,  
   geb. op zaterdag 3 augustus 1816 's morgens om 2 uur te Spaubeek [Li] - Spaubeek akte 18 [aangifte 02-09-1816]

(getuigen: Jan Pieter (Joannes Petrus) Eussen oud 30 jaren en Johan Andries (Joannes Andreas) Loijson oud 38 jaren, akkerbouwer),  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 3 augustus 1816 te Spaubeek [Li] (getuigen: zijn grootmoeder Helena (Maria Helena) Flecken (zie IVf), zijn oom Mathijs (Mathias) Heijnen en zijn oom Arnold (Arnoldus) Heijnen),  
   rentenier (1848),  
   ovl. (33 jaar oud) op woensdag 16 januari 1850 om  04:00 uur te Hobbelrade [Li] - Spaubeek (getuigen: zijn vader Jan (Joannes) Wouters (Vk) (gemeenteraadslid, 65jr) en Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Diederen (veldwachter, 33jr)),  
   tr. (resp. 29 en 48 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 18 september 1845 te Spaubeek [Li]

(Arnoldus beroep: geen opgave. Is door loting vrijgesteld van militaire dienstplicht.
Lengte: 7 palmen, 0 duim, 0 streep. Verdere kenmerken: Aangezicht: rond, voorhoofd: groot, oogen: blauw, neus: klein,  mond: matig, kin: rond, haar: -, wenbrauwen: bruin, merkbare teekenen: geen
),  
   kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zaterdag 6 september 1845 aldaar,  
    
   woont Dorpstraat 113 Hobbelrade [Li] tot 1850,  
    
   Volgens Bevolkingsregister 1860: leven hier naast Arnoldus Wouters en Maria Sibilla Moonen ook nog: 
   - Maria Catharina Puts, geb 23 september 1774 te Roermond, dochter van Joanns Puts en Joanna Mooren (geen familie). Zij is ongehuwd gebleven als ze op 13 februari 1859 te Spaubeek op 84 jarige leeftijd overlijdt. (aangegeven op 14 februari 1859 door Jacob Bemelmans, wethouder te Hobbelrade en Jan Willem Diederen, veldwachter en buurman). 
   - Mes??? Peulen geen verdere gegevens bekend. 
   Arnoldus Wouters is op 16 januari 1850 overleden. 
   Maria Sibilla Moonen is een interessante persoon, want: 
   - in 1838 huwt ze op 41 jarige leeftijd de 68 jarige Godefridus Geurts. Zij is 27 jaar jonger dan haar echtgenoot. Zes jaar later overlijdt Godefridus Geurts op 74 jarige leeftijd en laat haar na als rentenierse [ze hoeft dus niet meer te werken om te leven ww
   - in 1845 huwt ze op 48 jarige leeftijd de 29 jarige Arnoldus Wouters. Zij is dus 19 jaar ouder dan haar echtgenoot. Vier jaar later overlijdt Arnold Wouters op 33 jarige leeftijd. 
   met Maria Sibilla Moonen, dr. van Pieter Mathijs (Petrus Matthias) Monen (landbouwer) en Maria Sibilla Peulen (landbouwster),  
   geb. op vrijdag 30 december 1796 te Hobbelrade [Li] - Spaubeek akte 5 [BS: 29-12-1796],  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 30 december 1796 te Spaubeek [Li] 30ma xbris nata in Hobbelraed, et eadem baptizata est Maria Sibilla filia legitima Petri Mathiae Moonen, et Mariae Sibillae Peulen conjugum: susceptores Christianus Peulen loco r[everen]di d(omi)n(u)s W. Peulen pastoris in Schimmert, et Sibilla Bemelmans. (getuigen: haar oudtante Sibilla Bemelmans, haar oom Christianus Peulen nms. weledele heer W. Peulen pastoor in Schimmert, weledele heer W. Peulen pastoor in Schimmert door Christianus Peulen [ww: mogelijk broer Wilhelmus]),  
   rentenierse,  
   ovl. (80 jaar oud) op zondag 31 december 1876 te Spaubeek [Li] - Hobbelraede (Maria Sibilla Moonen dr van Pieter Mathijs Moonen en Mareia Sibilla Peulen; e.v. Anoldus Wouters; e.v. Godefridus Geurts). Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Joannes Martinus, genoemd naar zijn oudoom deze is ook zijn peter ,  
   geb. op donderdag 1 april 1819 te Spaubeek [Li] - akte 12,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 2 april 1819 aldaar (getuigen: zijn oudoom Marten (Martinus) Wouters (IVi) en zijn tante Maria Odilia Heijnen),  
   ovl. (1 jaar oud) op maandag 24 april 1820 te Spaubeek [Li] - akte 0. 
  4.  Maria Agnes ,  
   geb. op woensdag 28 februari 1821 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (38 jaar oud) op vrijdag 23 december 1859 te Ulestraten [Li], volgt VIr
  5.  Pieter (Petrus), genoemd naar zijn peter ,  
   geb. op maandag 13 oktober 1823 om vier uur 's middags te Spaubeek [Li] - akte 24,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 13 oktober 1823 aldaar (getuigen: zijn oudtante Sibilla (Maria Sibilla) Wouters (IVe) en zijn oom Pieter (Petrus) Heijnen),  
   ovl. (11 jaar oud) op vrijdag 2 januari 1835 thuis om twee uur 's middags te Spaubeek [Li] - akte 2 [ww: aan cholera?] (getuigen: Joseph Ropperich als Joseph Roperich (winkelier, 75 jaar, nabuur) en Martinus Custers als Martinus Kusters (landbouwer, 69 jaar, nabuur)). 
  6.  Maria Catharina ,  
   geb. op woensdag 30 juni 1830 om vijf uur in de namiddag in het huis van haar ouders te Spaubeek [Li] - akte 33,  
   ovl. (4 jaar oud) op zaterdag 3 januari 1835 thuis om twaalf uur 's middags te Spaubeek [Li] - akte 3 [ww: aan cholera?] (getuigen: Jozef (Joseph) Waldraeth als Jozef Walraed (haemacker, 71 jaar, nabuur) en Jan (Joannes) Cremers (zonder beroep, 79 jaar, nabuur)). 
  7.  Jozepha (Maria Jozepha, Maria Josephina) ,  
   geb. op zaterdag 20 oktober 1832 om half elf 's avonds in het huis van haar ouders te Spaubeek [Li] - akte 30,  
   ovl. (2 jaar oud) op donderdag 8 januari 1835 thuis om half zes in de voormiddag te Spaubeek [Li] - akte 5 [ww: aan cholera?] (getuigen: Martinus Custers als Martinus Kusters (landbouwer, 69 jaar, nabuur) en Jan (Joannes) Cremers (zonder beroep, 79 jaar, nabuur)). 

Vl.  Maria Helena, genoemd naar haar meter [Maria Helena Lemmens] Lemmens (Vl), dr. van Gerard (Gerardus) Lemmens en Gertrudis (Maria Gertrudis) Wouters (IVg), 
 geb. op vrijdag 8 januari 1796 om 6 uur 's morgens te Hobbelrade [Li] - Spaubeek, 
 ged. Rooms Katholiek op vrijdag 8 januari 1796 te Spaubeek [Li] 8va jan: nata est in Hobbelraede 6ta matutinam, et eodem baptisata est Maria Helena filia legitima Gerardi Lemmens, et Mariae Gertrudis Wouters conjugum: susceptores fuere Joannes Wilhelmus Wouters, et Maria Helena Lemmens. quod testor A.G. Somijn pastor. (getuigen: haar oom Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters (IVf) en haar achternicht Helena (Maria Helena) Lemmens), 
 landbouwster, 
 getuige bij kerk. huw. van haar zwager Pieter Jozef (Petrus Josephus) Houdtvast (Vah) en haar zus Maria Gertrudis Lemmens (Vm) op dinsdag 23 november 1819 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Joannes Wilhelmus Hautvast op donderdag 6 september 1821 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Joannes Henricus Hautvast op vrijdag 11 januari 1828 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar kleindochter Maria Helena Hubertina Nijsten op zaterdag 29 september 1860 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar kleindochter Maria Helena Hautvast op woensdag 20 mei 1857 te Beek [Li], 
 ovl. (66 jaar oud) op maandag 17 februari 1862 te Beek [Li], 
 tr. (resp. 24 en 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 7 februari 1820 te Spaubeek [Li] - akte 5, 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op vrijdag 8 december 1820 aldaar 
 met Johan (Joannes) Houdtvast, zn. van Mattis (Matthias) Hautfast (IVm) en Joanna Maria Willems (zie Vag). 

Vm.  Maria Gertrudis Lemmens (Vm), dr. van Gerard (Gerardus) Lemmens en Gertrudis (Maria Gertrudis) Wouters (IVg), 
 geb. op zondag 13 februari 1803 te Spaubeek [Li] - akte 10
,  
 ged. Rooms Katholiek op zondag 13 februari 1803 aldaar 13tia febrij baptisata est Maria Gertrudis filia leg: Gerardi Lemmens et Mariae Gertrudis Wouters conj. susc. Henricus Snijders et Catharina Elijsabeta Wouters quod testor J:J: Raemaeckers vic loci ex commissione r: d: pastoris (getuigen: Hendrik (Henricus) Snijders en haar tante Catrin (Catharina Elisabetha) Wouters (IVj)), 
 doopgetuige van haar nicht Maria Gertruidis Hautvast op maandag 22 december 1823 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (67 jaar oud) op donderdag 16 juni 1870 te Spaubeek [Li] - akte 7 (Op het Broek), 
 tr. (resp. 16 en ongeveer 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 22 november 1819 te Spaubeek [Li] - akte 34, 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op dinsdag 23 november 1819 aldaar (getuigen: zijn schoonzuster en haar zus Maria Helena Lemmens (Vl) en zijn broer en haar zwager Johan (Joannes) Houdtvast (Vag), als Joannes Hautvaest), 
  
 Verband tussen de families Hautvast en Lemmens (via Wouters), 
 Petrus Josephus Houdtvast (Hautvast) heeft afs oma Lisbeth (Elisabeth) Wouters x Christianus Hautvast. Deze Lisbeth is de dochter van Merten Wouters x Sijbilla Stassen en deze is de zoon van Jan Wouters x Elsken Lenarts
 Maria Lemmens heeft als moeder Maria Gerrtudis Wouters, zij is de dochter van Joes Wouters x Gertrudis Lenaerts. Deze is de zoon van Jacobus Wouters x Elisabetha Hanssen. Zijn ouders zijn weer Jan Wouters x Elsken Lenarts
 Dus zowel Petrus Josephus als ook Maria Gertrudis hebben gemeenschappelijke voorouders Jan Wouters x Elsken Lenarts (4 generaties terug). 
 Persoonlijke opmerking [ww]: "Is dit de reden van de opvallend grote kindersterfte binnen hun gezin?" 
 met Pieter Jozef (Petrus Josephus) Houdtvast, zn. van Mattis (Matthias) Hautfast (IVm) en Joanna Maria Willems (zie Vah). 

Vn.  Maria Sijbilla (Marie Sibelle (Fr.), Maria Cebilla), genoemd naar haar meter [Sibilla Heijnen] Boshouwers, dr. van Jan Gerard (Joannes Gerardus) Boschouers en Maria Wouters (IVh), 
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 23 juni 1781 te Spaubeek [Li] 23 circa decimam matutinam nata, et eodem [23-06-1781] baptisata est Maria Sijbilla filia legitima Joannis Gerardi Boshouwers, et Mariae Wouters, susceperunt Joannes Wouters, et Joanna Sybilla Heynen hujus parochiae: in fidem. C.E. van den Bock pastor. pater prolis abest. hoc est x signum patrini scribere nescientis. hoc est x signum matrinae scribere nescientis. (getuigen: haar grootvader Joes (Joannes) Wouters (IIIb) en haar grootmoeder Sijbilla (Joanna Sijbilla) Heijnen), 
 huishoudster, landbouwster, 
 doopgetuige van haar nicht Maria Catharina Boshouwers op zondag 13 oktober 1811 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Jan Gerard (Joannes Gerardus) Boshouwers (VIai) op maandag 16 januari 1815 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar kleinzoon Leonardus Geurts (VIIba) op zondag 2 juni 1833 te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van haar aangetrouwde oom Peter Mathijs (Petrus Mathias) Heijnen (zie IVj) en haar tante Catrin (Catharina Elisabetha) Wouters op woensdag 6 april 1796 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Maria Josepha Caldeberg op woensdag 19 augustus 1818 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Peter (Petrus) Demacker op vrijdag 10 januari 1817 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Peter (Petrus) Demacker op vrijdag 10 januari 1817 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Joanna Catharina Wouters op zaterdag 12 augustus 1826 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 69 jaar oud) op vrijdag 26 juli 1850 te Spaubeek [Li] Dorpstraat. (Maria Cibilla Boshouers dr. van Jan Gerard Boshouers en Maria Catharina Wouters; e.v. Theodorus Geurts), 
 tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 22 november 1802 te Spaubeek [Li] - akte 3, 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 21 november 1802 aldaar 1802. 21ma 9bris praeviis consuetis bannis in facie ecclesiae sacramentaliter conjuncti sunt Joannes Theodorus Geurts, et Maria Sibilla Boscheuers ex Spaubeck: testes fuere Godefridus Geurts, et Maria Sibilla Mevis. in fidem A.G. Somijn pastor loci de Spaubeck (getuigen: zijn halfbroer en haar zwager Godfried (Godefridus) Geurts en haar nicht Maria Sijbilla Mevissen (Vi)), 
 woont adres Spaubeek 53 in 1833 te Spaubeek [Li] 
 met Jan Theodoor (Joannes Theodorus, Jean Theodore (Fr.), Theodorus, Johan Theodor) Geurts, zn. van Joannes Mathias Geurts en Anna Elisabetha Leunissen
 ged. Rooms Katholiek op maandag 26 mei 1777 te Spaubeek [Li] 26 baptisatus est Jo(ann)es Theodorus filius leg Jo(ann)is Matthiae Geurts et Annae Elisabethae Leunissen susceperunt Theodorus Leunissen et Mechtildis Geurts (getuigen: zijn grootvader Dijrck (Theodorus) Leunis als Theodorus Leunissen en zijn tante Mechtildis Geurts), 
 landbouwer, landman, 
 doopgetuige van zijn neef Jan Severin (Joannes Severinus) Geurts op maandag 9 maart 1807 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn kleindochter Maria Johanna Geurts op vrijdag 11 maart 1831 te Beek [Li], 
 ovl. (ongeveer 82 jaar oud) op dinsdag 15 mei 1860 te Spaubeek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Jan Godfried (Joannes Goedefridus) ,  
   geb. op dinsdag 21 juni 1803 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (70 jaar oud) op zondag 24 augustus 1873 te Beek [Li], volgt VIab
  2.  Elisabeth (Maria Elisabetha) ,  
   geb. op dinsdag 16 oktober 1804 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (42 jaar oud) op donderdag 1 april 1847 aldaar, volgt VIac
  3.  Maria Josepha ,  
   geb. op zaterdag 31 oktober 1807 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (62 jaar oud) op zaterdag 6 november 1869 aldaar, volgt VIad
  4.  Jan Willem (Joannes Wilhelmus) ,  
   geb. op zondag 18 maart 1810 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (70 jaar oud) op zondag 6 februari 1881 te Heerlen [Li], volgt VIae
  5.  Joannes Andeas (Jean Andre) ,  
   geb. op zondag 1 mei 1814 te Spaubeek [Li] - akte 19 [BS: geb.dat. 02-05-1814],  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 1 mei 1814 aldaar 1814 1ma maij natus eodq: baptisatus est Joannes Andreas filius legitimus Joannis Theodori Geurts et Mariae Sibillae Bosheuers conj susc: Joannes Andreas Kaldeberg et Anna Koumans testor JJ Raemaekers pastor in Spaubeck (getuigen: zijn aangetrouwde oom Andreas Caldenberg (zie Vp) als Joannes Andreas Kaldeberg en zijn aangetrouwde oudtante Anna Coumans als Anna Koumans [e.v. Geurt Geurts]),  
   ovl. (11 maanden oud) op maandag 24 april 1815 te Spaubeek [Li] - akte 10 [BS: ovl.dat. 04-04-1815, 1 jaar],  
   begr. op dinsdag 25 april 1815 aldaar 1815 24 aprilis obijt Joannes Andreas filius leg: Joannis Theodori Geurts et Mariae Sibillae Bosheuers aetatis unius circiter anni et 25 hujus sepultus.
  6.  Maria Mechtildis, genoemd naar meter ,  
   geb. op vrijdag 8 november 1816 te Spaubeek [Li] - akte 21,  
   ged. op zondag 10 november 1816 aldaar (getuige: Maria Mechtildis Geurts, Andreas Caldeberg),  
   ovl. (één week oud) op vrijdag 15 november 1816 aldaar - akte 23 [BS: 8 dagen]. 
  7.  Maria Joanna ,  
   geb. op maandag 15 februari 1819 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (63 jaar oud) op dinsdag 2 januari 1883 aldaar, volgt VIaf
  8.  Maria Catharina ,  
   geb. op zaterdag 29 maart 1823 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (58 jaar oud) op woensdag 28 september 1881 aldaar, volgt VIag

Vo.  Jan Willem (Joannes Wilhelmus), genoemd naar zijn oom/peter [Jan Willem Wouters] Boshouwers, zn. van Jan Gerard (Joannes Gerardus) Boschouers en Maria Wouters (IVh), 
 geb. op donderdag 16 september 1784 om 6 uur 's avonds te Spaubeek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op vrijdag 17 september 1784 aldaar 16. 7bris hora 6a vespertina natus, et 17 ejusdem baptizatus est Joannes Wilhelmus filius legitimus Joannis Gerardi Boscheuers, et Mariae Wouters conjugum: susceptores Joannes Wilhelmus Wouters, et Maria Barbara Boscheuers in fidem subsignarunt. pater est absens. J.W: Wouters patrinus. M.B. Boscheuers matrina. quod testor. A.G. Somijn past. loci. (getuigen: zijn oom Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters (IVf) en zijn tante Barbara (Maria Barbara) Boschouers), 
 doopgetuige van zijn neef Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Geurts (VIae) op zondag 18 maart 1810 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Kaldeberg (VIaj) op zaterdag 24 december 1814 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Maria Sibilla Moonen op woensdag 8 juni 1808 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Christianus Meentz en zijn nicht Maria Cornelia Stassen op dinsdag 10 april 1804 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Joannes Wilhelmus Coumans op dinsdag 7 juli 1818 te Beek [Li], 
 overlijdensgetuige van zijn echtgenote Maria Judith Coumans (zie Vo) op maandag 13 juni 1842, 
 ovl. (87 jaar oud) op donderdag 1 augustus 1872 te Spaubeek [Li], 
 tr. (resp. 21 en ongeveer 35 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 14 juni 1806 te Spaubeek [Li], 
 kerk.huw. op dinsdag 17 juni 1806 aldaar 1806. 17 junij praeviis tribus bannis cum dispensatione in secundo et tertio consanguinitatis gradu collaterali mixto data 30 maij 1806 ab amplissimo domino Del-Ruelle episcopi Leodiensis commissario in facie ecclesiae contraxerunt Joannes Wilhelmus Boscheuers et Maria Judith Koumans ambo incolae de Spaubeck testes fuerunt Petrus Mevis et Joannes Wouters quod testor J:J: Raemaekers pastor in Spaubeck (getuigen: zijn aangetrouwde oom Peter (Petrus) Mevis (zie IVe) en zijn grootvader Joes (Joannes) Wouters (IIIb)), 
 woont op adres Spaubeek 40 in 1833 te Spaubeek [Li] 
 met zijn achternicht Maria Judith Coumans (Koumans), dr. van Andries (Andreas) Coumans (cultivateur) en Mechtildis Heijnen
 ged. Rooms Katholiek op woensdag 15 augustus 1770 te Spaubeek [Li] 15 baptisata est Maria Judith filia leg: Andreae Coumans et Mechtildis Heijnen susceperunt Jo(ann)es Boosten et Jo[ann]a Sybilla Heynen (getuigen: Joannes Boesten als Joannes Boosten en haar tante Sijbilla (Joanna Sijbilla) Heijnen), 
 landbouwster, 
 getuige bij kerk. huw. van haar zwager Theodor (Theodorus) Moonen en haar zus Catharina Coumans op zondag 10 mei 1789 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Petrus Mathias Moonen op donderdag 30 oktober 1794 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van haar broer Jan Pieter (Joannes Petrus) Coumans (zie Vi) en haar schoonzuster Maria Sijbilla Mevissen op dinsdag 22 april 1806 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van haar broer Matthias Coumans en haar schoonzuster Maria Agnes (Maria Agnetis) Hanssen op zondag 15 november 1801 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Maria Joanna Aelffers op zondag 14 februari 1808 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Petronella Aelfers op woensdag 15 november 1809 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 71 jaar oud) op maandag 13 juni 1842 om half twaalf 's morgens te Spaubeek [Li] - akte 12 (getuigen: haar echtgenoot Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Boshouwers (Vo) (landbouwer, 57 jaar, Spaubeek, wettige man van de overledene) en haar zwager Jan Jacob (Joannes Jacobus) Schutjens (zie Vq) (herbergier, 45 jaar, Spaubeek, zwager van overledene) [aangetrouw achterneef]). 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Joannes Andreas (Johan Andries) ,  
   geb. op dinsdag 10 maart 1807 om 11 uur 's morgens te Spaubeek [Li] - akte 11,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 10 maart 1807 aldaar 1807 10 martij circa 11 antemeridianam natus et eodem baptisatus est Joannes Andreas filius leg: Joannis Wilhelmi Bosheuers et Mariae Judith Coumans conj: susc: fuere Joannes Wouters et Mechtildis Heijnen. testor J:J Raemaekers pastor in Spaubeck (getuigen: zijn overgrootvader Joes (Joannes) Wouters (IIIb) en zijn grootmoeder Mechtildis Heijnen),  
   ovl. (19 jaar oud) op zaterdag 29 juli 1826 om vier uur 's morgens te Spaubeek [Li] - akte 30 (getuigen: Joseph Ropperich (winkelier, 65 jaar, nabuur) en Herman (Joannes Hermanus) Custers als Herman Kusters (schoenmaker, 26 jaar, nabuur)). 
  2.  Maria Mechtildis ,  
   geb. op woensdag 22 februari 1809 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (65 jaar oud) op zondag 27 december 1874 te Klein Genhout [Li], volgt VIah
  3.  Maria Catharina ,  
   geb. op zondag 13 oktober 1811 te Spaubeek [Li] - akte 52,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 13 oktober 1811 aldaar 1811 13 8bris nata eodemq: baptisata est Maria Catharina filia leg: Joannis Wilhelmi Bosheuers et Mariae Judith Coumans conj susc fuere Martinus Frisschen et Maria Sibilla Bosheuers loco Catharinae Coumans testor JJ Raemaekers pastor in Spaubeck (getuigen: Martijn (Martinus) Frissen (zie IVh), haar tante Maria Sijbilla Boshouwers (Vn) als Maria Sibilla Bosheuers nms. Catharina Coumans en haar tante Catharina Coumans door Maria Sibliia Bosheuers),  
   ovl. (2 jaar oud) op donderdag 25 november 1813 te Spaubeek [Li] - akte 28 [BS: 26 jaar, ww: op 26 (nov 1813) begraven!],  
   begr. op vrijdag 26 november 1813 aldaar 1813 25 9bris obijt Maria Catharina filia leg(itima) Joannis Wilhelmi Bosheuers et Mariae Judith Coumans aetatis duorum annorum quae 26 hujus sepulta est.
  4.  Jan Gerard (Joannes Gerardus) ,  
   geb. op zondag 15 januari 1815 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (75 jaar oud) op zaterdag 6 september 1890 te Schinnen [Li], volgt VIai

Vp.  Maria Anna, genoemd naar haar meter [Anna Boscheuers] Bosheurs (Boushouwers), dr. van Jan Gerard (Joannes Gerardus) Boschouers en Maria Wouters (IVh), 
 geb. op dinsdag 15 februari 1791 om 11 uur 's avonds te Spaubeek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op woensdag 16 februari 1791 aldaar 15. feb. circa 11mam vespertinam nata, et die postera baptizata est Maria Anna filia legitima Joannis Gerardi Boscheuers, et Mariae Wouters. conjugum: susceptores Petrus Mevis et Maria Anna Boscheuers. in fidem. pater abest. Peter Mevis. Maria Anna Boscheüers. quod testor JJ Ramakers. sacell. loci. (getuigen: haar aangetrouwde oom Peter (Petrus) Mevis (zie IVe) en haar tante Anna (Maria Anna) Boschouers), 
 ovl. (31 jaar oud) op vrijdag 3 mei 1822 te Spaubeek [Li] idem Schinnen (Maria Anna Boshouwers dr van  Joannes Gerardus Boshouwers en Anna Maria Wouters; e.v. Joannes Andreas Kaldeberg), 
 tr. (resp. 21 en ongeveer 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 1 juli 1812 te Spaubeek [Li] - akte 21, 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op donderdag 2 juli 1812 2da julij in facie ecclesiae contraxerunt matrimonium praeviis trib[us] bannis Andreas Kaldenberg et Maria Anna Bosheuers testes fuerunt Joannes Wouters et Gasper Vleugels testor JJ Raemaekers pastor in Spaubeck aldaar (getuigen: haar neef Jan (Joannes) Wouters (Vk) en Caspar (Gerard Caspar) Vleugels
 met Andreas (Joannes Andreas), genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde Caldenberg (Kaldeberg, Chaldeberg), zn. van Godefridus Jacobus Caldeberg en Anna Maria Penders
 ged. op woensdag 25 augustus 1784 Naam vader Gerardus? te Schinnen [Li] - Nagelbeek (getuigen: zijn grootvader Andries (Andreas) Caldebergh, Sophia Penders), 
 doopgetuige van zijn neef Joannes Andeas Geurts op zondag 1 mei 1814 te Spaubeek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Maria Catharina ,  
   geb. op vrijdag 23 april 1813 te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 24 april 1813 aldaar 23 aprilis nata et postera die baptisata est Maria Catharina filia leg: Joannis Andreae Kaldenberg et Mariae Annae Bosheuers conj: susc(eptores): fuere Joannes Jacobus Leenaerts loco Godefridi Kaldenberg et Maria Wouters. testor JJ Raemaekers pastor in Spaubeck (getuigen: Jan Jacob (Joannes Jacobus) Lenaerts als Joannes Jacobus Leenaerts nms. Godefridus Kaldenberg, haar grootvader Godefridus Jacobus Caldeberg als Godefridus Kaldenberg door Joaanes Jacobus Leenaerts en haar grootmoeder Maria Wouters (IVh)),  
   ovl. (10 maanden oud) op vrijdag 25 februari 1814 te Spaubeek [Li] - akte 10,  
   begr. op zaterdag 26 februari 1814 aldaar 1814 25 feb(rua)ry obijt Maria Catharina filia leg Joannis Andreae Kaldenbirg et Mariae Annae Bosheuers aetatis 10 mensium quae 26 hujus sepulta est
  2.  Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Kaldeberg,  
   geb. op zaterdag 24 december 1814 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (70 jaar oud) op donderdag 26 november 1885 aldaar, volgt VIaj
  3.  Maria Josepha Caldeberg,  
   geb. op woensdag 19 augustus 1818 te Spaubeek [Li] - akte 16 [BS: naam moeder: Maria Anna Frissen, ww: dit is de naam van haar stiefvader, zij heet: Boshouwers],  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 19 augustus 1818 aldaar (getuigen: haar tante Maria Sijbilla Boshouwers (Vn), Petrus Mathias Hartmans). 
  4.  Joanna Gertrudis Caldeberg,  
   geb. op zaterdag 17 maart 1821 te Schinnen [Li],  
   ovl. (5 dagen oud) op donderdag 22 maart 1821 aldaar. 

Vq.  Joanna Gertrudis Boscheuers, dr. van Jan Gerard (Joannes Gerardus) Boschouers en Maria Wouters (IVh), 
 geb. op zaterdag 23 november 1793 om 2 uur 's morgens te Spaubeek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 23 november 1793 aldaar 23. 9bris circa horam 2am matutinam nata et eadem baptizata est Joanna Gertrudes filia legitima Joannis Gerardi Boscheüers et Mariae Wouters conjugum: suscept. fuere Gerardus Lemmens, et Joanna Sibilla Boscheüers. in fidem subsignarunt. pater abest. x hoc est signum patrini nescientis scribere. Joanna Sibilla Boscheüers. quod testor A.G. Somijn pastor (getuigen: haar aangetrouwde oom Gerard (Gerardus) Lemmens (zie IVg) en haar tante Anna Sibilla (Joanna Sibijlla) Boschouers), 
 dienstmeid, huishoudster, 
 ovl. (66 jaar oud) op zondag 11 maart 1860 te Spaubeek [Li] - Op de Hoeve. (Johanna Gertrudes Boschouers dr van Jan Gerard Boschouers en Maria Wouters; e.v. Jan Jacob Schutgens), 
 tr. (resp. 27 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 7 mei 1821 te Spaubeek [Li] - akte 12 
 met Jan Jacob (Joannes Jacobus, Jean Jacob, Jacob) Schutjens (Schutgens), zn. van Geurt (Godefridus) Schutjens (rademaker, timmerman) en Maria Judith Leenaerts (landbouwster), 
 geb. op zaterdag 11 november 1797 te Spaubeek [Li] - akte 3, 
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 11 november 1797 i.v.m. bezetting door Fransen en het sluiten van de kerk in Spaubeek. Wel opgenomen in het Spaubeekse doopregister. te Munstergeleen [Li] 1797 11 9bris natus est et eodem baptisatus est in Munstergeleen Jo(ann)es Jacobus filius legi: Godefridi Schutjens et Mariae Judith Leenaerts conj susc Joannes Michael Bouts loco Joannis Gerardi Schutjens et Maria Helena Creemers concordat quoad substantiam cum testimonio baptismali dato a r: d: de la Haije pastore in Munstergeleen testor JJ Raemakers pastor in Spaubeck (getuigen: Michael Bautz als Joannes Michael Bouts nms. Joannes Gerardus Schutjens, zijn oom Gerardus Schuttens als Joannes Gerardus Schutjens door Joannes Michael Bouts en Maria Helena Cremers), 
 koster, rademaker, landbouwer, schoolonderwijzer, ontvanger van het kerk en armbestuur, 
 overlijdensgetuige van Pieter Martinus (Petrus Martinus) Wouters (Vw) op woensdag 23 mei 1877, 
 geboortegetuige van Maria Agnes Wouters op dinsdag 17 september 1844, 
 huwelijksgetuige van Andries (Joannes Andreas) Wouters (Vv) en Maria Sibilla Meens op zaterdag 28 mei 1836 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Pieter Jozef (Petrus Josephus) Moonen en Maria Catharina Feron op maandag 4 mei 1829 te Spaubeek [Li], 
 overlijdensgetuige van Stephanus Eussen op donderdag 21 april 1831, 
 overlijdensgetuige van Gertrudis (Maria Gertrudis) Sassen op maandag 7 april 1834, 
 overlijdensgetuige van Joanna Maria Koecken op dinsdag 26 mei 1835, 
 overlijdensgetuige van Johannes Jacobus Beltgens op woensdag 16 augustus 1826, 
 huwelijksgetuige van Jan Leonard (Joannes Leonardus) Wouters (Vab) en zijn nicht Anna Elisabeth Lienaerts op zaterdag 20 april 1839 te Spaubeek [Li], 
 overlijdensgetuige van Maria Sophia Ramekers op dinsdag 29 januari 1839, 
 overlijdensgetuige van zijn schoonmoeder Maria Wouters (IVh) op zaterdag 9 november 1839, 
 huwelijksgetuige van Jan Mathijs Bovens en zijn nicht Maria Judith Lienaerts op vrijdag 30 april 1841 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van zijn achterneef Thomas (Pieter Thomas) Moonen (zie VIaf) en zijn nicht Maria Joanna Geurts op zaterdag 23 oktober 1841 te Spaubeek [Li], 
 overlijdensgetuige van zijn schoonzuster Maria Judith Coumans (zie Vo) op maandag 13 juni 1842, 
 geboortegetuige van Hubertus Josephus Cals op vrijdag 13 augustus 1847, 
 ovl. (71 jaar oud) op maandag 31 mei 1869 te Spaubeek [Li] (Joannes Jacobus Schutgens zn van Godefridus Schutgens en Maria Judith Lienarts; e.v. Joanna Gertrudis Boschouers). 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Maria Catharina Schutgens,  
   geb. op woensdag 17 april 1822 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (32 jaar oud) op maandag 2 april 1855 aldaar, volgt VIak
  2.  Joannes Wilhelmus Schutgens,  
   geb. op dinsdag 14 november 1826 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (43 jaar oud) op vrijdag 7 oktober 1870 aldaar, volgt VIal
  3.  Maria Mechtildis Hubertina Schutgens,  
   geb. op zondag 1 november 1829 te Hoeve - Spaubeek [Li], volgt VIam
  4.  Joannes Jacobus Schutgens,  
   geb. op vrijdag 12 juli 1833 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (77 jaar oud) op dinsdag 1 november 1910 te Maastricht [Li], volgt VIan

Vr.  Maria Catharina, genoemd naar haar overleden zuster 1 Frissen, dr. van Martijn (Martinus) Frissen en Maria Wouters (IVh), 
 geb. op vrijdag 8 augustus 1800 te Spaubeek [Li] - akte 9, 
 dienstmeid, huishoudster, 
 doopgetuige van haar nicht Maria Catharina Geurts (VIag) op zaterdag 29 maart 1823 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (69 jaar oud) op zaterdag 23 oktober 1869 te Spaubeek [Li], 
 tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 31 oktober 1822 te Schinnen [Li] 
 met Joannes Michiel (Joannes Machiel) Otermans, zn. van Nicolaas Notermans en Maria Anna Vijgen
 geb. op maandag 25 februari 1799 te Schinnen [Li], 
 werkman. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Maria Catharina ,  
   geb. op dinsdag 17 februari 1824 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (67 jaar oud) op donderdag 10 september 1891 aldaar, volgt VIao
  2.  Antoon (Joannes Antonius) ,  
   geb. op zondag 2 juli 1826 te Schinnen [Li],  
   ovl. (73 jaar oud) op vrijdag 14 juli 1899 te Spaubeek [Li], volgt VIap
  3.  Maria Anna ,  
   geb. op zondag 7 juni 1829 te Schinnen [Li],  
   ovl. (60 jaar oud) op woensdag 4 juni 1890 aldaar, volgt VIaq
  4.  Maria Joanna ,  
   geb. op donderdag 7 juni 1832 te Schinnen [Li]. 

Vs.  Gerard (Joannes Gerardus), genoemd naar zijn peter [Joannes Gerardus Boschouers] Wouters (Vs), zn. van Marten (Martinus) Wouters (IVi) en Elisabeth (Maria Elisabeth) Boschouers
 geb. op maandag 4 augustus 1794 om 7 uur 's avonds te Spaubeek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op dinsdag 5 augustus 1794 aldaar 4ta aug. hora 7ma vespertina [hierboven: natus], et die sequenti baptizatus est Gerardus filius legitimus Martini Wouters, et Mariae Elisabeth Boscheüers conjugum: susceptores Joannes Gerardus Boscheüers, et Maria Gertrudes Wouters loco Gertrudis Leenarts. in fidem subsignarunt. pater abest. [=huisvader hij is afwezig] Joannes Gerardus Boscheuers manu propria. Maria Gertrudes Wouters manu propria. quod testor A.G. Somijn pastor loci. (getuigen: zijn oom Jan Gerard (Joannes Gerardus) Boschouers (zie IVh), zijn tante Gertrudis (Maria Gertrudis) Wouters (IVg) nms. Gertrudis Leenarts en zijn grootmoeder Gertrudis Lenaerts (zie IIIb) als Gertrudis Leenarts door Maria Gertrudis Wouters), 
 landbouwer, 
 doopgetuige van zijn neef Joannes Gerardus Diederen op zaterdag 17 juni 1826 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (68 jaar oud) op woensdag 4 februari 1863 om tien uur 's avonds te Op het Broek [Li] - Spaubeek akte 1 (getuigen: zijn zwager Thomas (Pieter Thomas) Moonen (zie VIaf) (landbouwer, 42 jaar, Spaubeek, zwager) en Jan Severin (Joannes Severinus) Geurts (landbouwer, 55 jaar, Spaubeek, nabuur)), 
 otr. op zondag 30 juni 1839 en op 7 juli 1839 te Spaubeek [Li] ,  
 tr. (resp. 44 en 31 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 12 juli 1839 om zeven uur 's middags te Spaubeek [Li] - akte 4


(Gerard beroep: géén opgave. Hij heeft géén dag in het leger gediend.) (getuigen: Jan Jacob (Joannes Jacobus) Eussen (43 jaar, landbouwer, Spaubeek, kennis), Henderik (Joannes Henricus) Gielen (30 jaar, dienstknecht, Spaubeek, kennis), Peter (Petrus) Soons (46 jaar, timmerman, Spaubeek, kennis) en Pieter Leonard Cremers als Pieter Ceremans (27 jaar, dienstknecht, n.n. kennis, kan niet schrijven)),  
  
 Verband tussen de familie Wouters en de familie Geurts (neef en achternicht) in 1839 te Spaubeek [Li], 
 In 1839 trouwen Jan Gerard Wouters en Maria Josepha Geurts
 Beide families hebben echter meer dan een bloedband met elkaar. 
 A. Hun gemeenschappelijke voorouders zijn: 
 Joes Wouters x Gertrudis Lenaerts. Deze ouders hebben o.a. als kinderen: 
 1. Marten Wouters x Maria Elisabeth Boshouers. Zij zijn de ouders van Jan Gerard (2 generaties) 
 2. (Anna) Maria Wouters x Joannes Gerardus Boshouers hun dochter is Maria Sijbilla Boshouers x Joannes Theodorus Geurts. Zij zijn de ouders van Maria Josepha Geurts. (3 generaties) 
 B. Hun gemeenschappelijke voorouders zijn ook: 
 Jan Boshouwers x Sijbilla Heijnen. Deze ouders hebben o.a. als kinderen: 
 1. Joannes Gerardus Boshouers x (Anna) Maria Wouters hun dochter is Maria Sijbilla Boshouers x Joannes Theodorus Geurts. Zij zijn de ouders van Maria Josepha Geurts. (3 generaties) 
 2. Maria Elisabeth Boshouwers x Marten Wouters. Zij zijn de ouders van Jan Gerard (2 generaties), 
 Woonde boerderij E, op het Broek 51 Spaubeek [Li] vanaf 1847
 Hoewel Jan Gerard en Maria Josephina in 1839 gehuwd zijn, zien we hun voor het eerst samenwonen in 1847. In het BVR van 1840-1843 wonen beide echtlieden nog in hun ouderlijke woning! 
 In bevolkingsregister (BVR) van 1847
 Jan Gerard en Maria Josephina woonden naast: 
 - zijn zuster Maria Sibilla Wouters x Jan Willem Dieteren (nr. 50) 
 - zijn broer Andries Wouters x Maria Sibilla Meens (nr. 49) 
 Aan de andere zijde (in dezelfde boerderij E) woont: 
 - hun schoonzuster Maria Joanna Souren (geboren te Beek), gehuwd met Joannes Godefridus Geurts, de boer van Maria Josephina. De vader wordt echter niet in het BVR genoemd [werkzaam in een andere plaats?]. Wel worden 4 van hun kinderen genoemd, waaronder hun oudste zoon Christiaan Geurts ook geboren te Beek (nr. 52). Deze familie is 3 jaar geleden (in 1844) vanuit Nuth in deze woning komen wonen. In dit zelfde jaar vertrekken ze naar Schinnen. 
 In BVR 1850: hun zoon Joannes Theodorus wordt in 1852 geboren. Het huisnummer is gewijzigd in 53. 
 De families Wouters-Meens en Diederen-Wouters uit boerderij C zijn hier blijven wonen. 
 In hun eigen boerderij E zijn er nieuwe buren gekomen. Dit zijn: 
 - hun schoonzuster Maria Catharina Geurts, de zuster van Maria Josephina zij is gehuwd met Jan Willem Kaldenberg. De vader wordt pas als laatste (na het kind Christiaan Caldeberg geboren te Spaubeek op 6 januari 1859) in het BVR genoemd [voorheen werkzaam in een andere plaats, mogelijk Schinnen? ww]. Wel worden 6 kinderen genoemd, die afwisselend in Schinnen en Spaubeek zijn geboren. Deze Maria Catharina Geurts en Jan Willem Kaldenberg zijn nicht en neef van elkaar, omdat hun respectievelijke moeders Maria Sibilla en Maria Anna Boshouwers zusters van elkaar zijn. Hun ouders zijn Joannes Gerardus Boshouwers x (Anna) Maria Wouters. Zij is de dochter van Joes Wouters x Gertrudis Leenaerts. De Bokkerijder Nol Kaldenberg uit Schinnen-Nagelbeek is een ver familielifd van deze Jan Willem Kaldenberg [géén rechtstreekse afstammeling ww!
 In BVR 1861: De straat wordt nu aangegeven als Bergh nr 58 
 In 1863 overlijdt Jan Gerard en in 1869 Maria Josepha. Hierna wordt het huis verkocht en gesloopt. 
 Hun zoon Jan Theodor Wouters gaat wonen in het huis van zijn oom en tante Peter Thomans Moonen x Maria Joanna Geurts op de Dorpstraat op nummer 65. [richting Schimmert ter referentie boerderij G heeft op dat moment nr 61, en Gaspar A Campo en Jan Willem A Campo x Maria Agnes Wouters wonen op nr 62 ww
 met zijn achternicht Maria Josepha Geurts, dr. van Jan Theodoor (Joannes Theodorus) Geurts en Maria Sijbilla Boshouwers (Vn) (zie VIad). 

Vt.  Hans Willem (Joannes Wilhelmus, Jan Willem), genoemd naar zijn peter [Joannes Wilhelmus Wouters] Wouters (Vt), zn. van Marten (Martinus) Wouters (IVi) en Elisabeth (Maria Elisabeth) Boschouers
 geb. op maandag 2 januari 1797 om 10 uur 's avonds te Spaubeek [Li] - akte 7 [Op het Broek], 
 ged. Rooms Katholiek op dinsdag 3 januari 1797 aldaar 2da jan: circa medium 10mae vespertinae natus in Spaubeck, et die sequenti baptizatus est Joannes filius legitimus Martini Wouters et Mariae Elisabeth Boscheüers conjugum: susceptores Joannes Wilhelmus Wouters, et Maria Anna Boscheüers. (getuigen: zijn oom Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters (IVf) en zijn tante Anna (Maria Anna) Boschouers), 
 landbouwer, 
 getuige bij kerk. huw. van Jan Gerard (Joannes Gerardus) Cuijpers (zie Vaa) en zijn nicht Maria Catharina Wouters op woensdag 24 oktober 1821 te Spaubeek [Li], 
  
 uitreksel van militaire dienst, 
   
 Kermerken: 
 Lengte 5 voeten, 3 duim 
 Aangezigt: ovaal; Voorhhoofd: laag; Ogen: blauw; Neus: middel; Mond: idem; Kin: spits; Haar en Wenkbrouwen: bruin 
 Ovl. (81 jaar oud) op woensdag 13 maart 1878 om 11:00 uur 's middags te Nuth [Li] - Grijzegrubbe. (getuigen: zijn zoon Jan Gerard (Joannes Gerardus) Wouters, Pieter Jaex, (70 jr) buurman. de aangevers verklaren niet te kunnen teekenen),  
 tr. (resp. 35 en 28 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 28 januari 1832 te Nuth [Li] - akte 7, 
  
 Verband tussen de families Wouters en Hautvast in 1832 te Nuth [Li], 
 In 1832 huwt Hans Willem Wouters met Marij Katharijn Hautvast
 Beide families hebben echter een bloedband met elkaar. Hun gemeenschappelijke voorouders zijn: Jan Wouters x Elsken Lenarts. Deze ouders hebben o.a. als kinderen: 
 1. Jacobus Wouters x Elisabetha Hanssen hun zoon is Joes Wouters x Gertrudis Lenaerts, hun zoon is Marten Wouters x Elisabeth Boshouers. Zij zijn de ouders van Hans Willem (4 generaties) 
 2. Merten Wouters x Sijbilla Stassen hun dochter is Lisbeth Wouters x Christianus Houtvast hun zoon is Jan Pieter Hautfast x Anna Elisabetha Drummen. Zij zijn de ouders van Marij Katharijn (Maria Catharina). (4 generaties) 
 met Marij Katharijn (Maria Catharina) Hautvast, dr. van Jan Pieter (Joannes Petrus) Hautvast (IVn) en Anna Elisabetha Drummen (zie Vaj). 

Vu.  Sibilla (Maria Sibilla), genoemd naar haar meter [Maria Sibilla Wouters] Wouters, dr. van Marten (Martinus) Wouters (IVi) en Elisabeth (Maria Elisabeth) Boschouers
 geb. op maandag 15 juli 1799 om 6 uur 's avonds te Spaubeek [Li] (Franse datum: 27 messidor [=oogstmaand] VII). (getuigen: haar vader Marten (Martinus) Wouters (IVi) (38 jaar, cultivateur, Spaubeek-op het Brouck, vader), Mathijs (Matthias) Vroemen (31 jaar, cultivator, Spaubeek, gebuur) en Frans (Franciscus Wolfgangus) Flecken (53 jaar, cultivator, Spaubeek, gebuur)),  
 ged. Rooms Katholiek op maandag 15 juli 1799 te Munstergeleen [Li] Munstergeleen: nata est Maria Sijbilla filia leg(iti)ma Martini Wouters et Elisabethae Boschheuers et eadem baptizata ac e sacro fonte suscepta a Jo(ann)e Michael Bouts loco Henrici Dormans et Catharina Wouters loco Mariae Sijbillae Wouters
Spaubeek: 1799 15 july nata et eod: baptisata est in Munstergeleen Maria Sibilla filia leg: Martini Wouters et Elisabethae Bosheuers conj susc: fuere Jo(ann)es Michael Bouts loco Henrici Dormans et Catharina Wouters loco Mariae Sibillae Wouters concordat quoad substantiam cum testimonio r: d(omi)ni de la Haije pastoris in Munstergeleen testor JJ Raemackers pastor in Spaubeck (getuigen: Michael Bautz als Joannes Michael Bouts nms. Henricus Dormans, haar aangetrouwde oom Hendrik (Henricus) Dormans door Joannes Michael Bouts, haar tante Catrin (Catharina Elisabetha) Wouters (IVj) nms. Maria Sibilla Wouters en haar tante Sibilla (Maria Sibilla) Wouters (IVe) door Maria Catharina Wouters), 
 huishoudster, 
 doopgetuige van haar achterneef Peter Joseph (Petrus Josephus) Hautvaest (VIs) op zaterdag 14 oktober 1820 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (78 jaar oud) op zondag 28 oktober 1877 om 04:00 uur 's morgens te Spaubeek [Li] - Op het Broek. (getuigen: haar zoon Peter Martinus Diederen (VIax), Joannes Hermanus Muijlkens, (47 jr) bekende),  
 tr. (resp. 21 en 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 27 november 1820 (27 9bre 1820) te Spaubeek [Li] - akte 27, 
 kerk.huw. op dinsdag 28 november 1820 aldaar, 
  
 woonde Op het Broek 52 Spaubeek [Li] circa 1850, 
 Volgens Bevolkingsregister van 1860. 
 Maria Sibilla en Jan Willem woonden naast: 
 - haar broer Andries Wouters x Maria Sibilla Meens (nr. 51) 
 - haar broer Jan Gerard Wouters x Maria Josephina Geurts (nr. 53) 
 met Willem (Joannes Wilhelmus, Jan Willem, Johan Willem, Jean Willem) Diederen (Dederen), zn. van Peter (Petrus Cornelius) Diederen en Maria Ida Weustenraed
 geb. op maandag 11 maart 1793 te Vaesrade [Li], 
 ged. op dinsdag 12 maart 1793 te Nuth [Li] - Vaesrade (getuige: Joannes Wilhelmus Rietraed, Maria Diederen), 
 domistique, dienstknegt, akkerman, landbouwer, 
 overlijdensgetuige van Joannes Mattias Zelis op donderdag 25 januari 1838, 
 ovl. (75 jaar oud) op zondag 14 februari 1869 te Spaubeek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Peter Martinus ,  
   geb. op zondag 23 september 1821 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (72 jaar oud) op maandag 18 december 1893 aldaar, volgt VIax
  2.  Jan Pieter (Joannes Petrus, Johannes Petrus), genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde ,  
   geb. op zaterdag 29 november 1823 om vier uur 's morgens te Spaubeek [Li] - akte 30,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 29 november 1823 aldaar (getuigen: Peter (Petrus) Mevis (zie IVe), zijn oom Joannes Michael Diederen als Michaelus Dederen en zijn grootmoeder Elisabeth (Maria Elisabeth) Boschouers (zie IVi) als Maria Elijsabeth Boschowers),  
   ovl. (70 jaar oud) op maandag 4 december 1893 te Schimmert [Li] - akte 21 [BS: 60 jaar]. 
  3.  Joannes Gerardus (Johan Gerard), genoemd naar zijn oom en deze is ook zijn peter ,  
   geb. op zaterdag 17 juni 1826 [BS: geen ijdstip opgegeven] te Op het Broek [Li] - Spaubeek akte 23,  
   ged. op zaterdag 17 juni 1826 te Spaubeek [Li] (getuigen: zijn oom Gerard (Joannes Gerardus) Wouters (Vs), zijn tante Maria Catharina Diederen als Maria Catharina Dederen, Maria Anna Vroomen). 
  4.  Maria Ida Hubertina ,  
   geb. op woensdag 14 januari 1829 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (62 jaar oud) op zondag 25 januari 1891 aldaar, volgt VIay
  5.  Maria Elisabeth ,  
   geb. op zaterdag 27 juni 1835 te Op het Broek [Li],  
   ovl. (72 jaar oud) op maandag 14 oktober 1907 te Spaubeek [Li], volgt VIaz
  6.  Maria Josephina ,  
   geb. op donderdag 16 november 1837 om acht uur 's middags in de woning van de schoonouders van de vader Jan Willem Diederen [d.i. de woning van grootouders Martinus Wouters en Elisabeth Boschouers] te Spaubeek [Li] - akte 42,  
   naaister,  
   ovl. (21 jaar oud) op dinsdag 2 augustus 1859 te Spaubeek [Li] - Op het Broek. (Maria Josepha Diederen dr van Jan Willem Diederen en Maria Sibilla Wouters; opgehuwd). 
  7.  Joannes Jacobus ,  
   geb. op maandag 30 december 1839 te Op het Broek [Li],  
   ovl. (81 jaar oud) op vrijdag 10 juni 1921 te Sittard [Li], volgt VIbaVv.  Andries (Joannes Andreas, Jan Andries, Jean André (Fr.)), genoemd naar zijn peter [Andreas Coumans] Wouters, zn. van Marten (Martinus) Wouters (IVi) en Elisabeth (Maria Elisabeth) Boschouers
 geb. op vrijdag 4 december 1801 (Franse datum: 14 frimaire [=koude maand] X) te Spaubeek [Li] - akte 2
(getuigen: zijn oom Jan Peter (Joannes Petrus) Wouters (IVk) als Pierre Wouters en zijn achterneef Jan Pieter (Joannes Petrus) Coumans (zie Vi) als Pierre Coumans de zoon van Andries Coumans),  
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 5 december 1801 te Spaubeek [Li] 1801. 4ta xbris natus et die postera baptizatus est Joannes Andreas filius legitimus Martini Wouters. et Mariae Elisabeth Boscheuers incolarum de Spaubeck, et conjugum: susceptores Andreas Coumans, et Maria Gertrudis Wouters. quod testor A:G. Somijn pastor in Spaubeck
(getuigen: zijn aangetrouwde oudoom Andries (Andreas) Coumans [e.v. zuster van grootmoeder aan moederszijde] en zijn tante Gertrudis (Maria Gertrudis) Wouters (IVg)),  
 landbouwer, 
 overlijdensgetuige van zijn moeder Elisabeth (Maria Elisabeth) Boschouers (zie IVi) op zondag 18 december 1853, 
 geboortegetuige van zijn zoon Joannes Martinus Wouters op woensdag 17 mei 1837, 
 geboortegetuige van zijn dochter Maria Elisabeth Hubertina Wouters (VIbb) op maandag 16 mei 1842, 
 ovl. (73 jaar oud) op zondag 4 april 1875 om 07:00 uur 's morgens.
te Spaubeek [Li] (getuigen: Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Diederen als Jan Willem Dieteren (59jr), veldwachter en bekende en zijn zoon Jan Christiaan (Joannes Christiaan) Wouters (VIbc)),  
 otr. op zondag 15 mei 1836 en op 22 mei 1836 te Spaubeek [Li], 
 tr. (resp. 34 en ongeveer 24 jaar oud) op zaterdag 28 mei 1836
(Andries van beroep: landbouwer. Hij heeft gediend in het leger met als speciale regel dat hij verlof krijgt om op het land te helpen als dat nodig is. Van deze regeling heeft hij gebruik gemaakt.
Lengte 1m 639 mm
) te Spaubeek [Li] - akte 19

(getuigen: Geurt (Godefridus) Schutjens als Godfried Schutgens (timmerman, 73jr), Jan Jacob (Joannes Jacobus) Schutjens (zie Vq) als Jan Jacob Schutgens (koster, 35 jr), zijn moeder en haar schoonmoeder Elisabeth (Maria Elisabeth) Boschouers (zie IVi), Caspar (Gaspar) Vromen als Gaspar Vroemen (schepen, 36 jr), Jan Jacob (Joannes Jacobus) Eussen (zonder beroep, 42 jaar) en Burgemeester Jean Andreas (Joannes Andreas) Eussen (landbouwer)),  
 Kaart in 1867 te Spaubeek [Li] ,  
  
 Historische achtergrond in 1845, 
 In 1845 was de aardappeloogst mislukt: niet alleen in Nederland, maar ook elders in Europa. De aardappel had in de 19e eeuw het graan als belangrijkste voedingsmiddel verdrongen. Ook de volgende jaren mislukten de oogsten door de aardappelziekte. Dit had een enorme prijsstijging van andere voedingsmiddelen tot gevolg, waarvan vooral de minder bedeelden de dupe waren. Voor de boeren, die op grote schaal graan voor de markt verbouwden, waren het gouden jaren. De regering greep in door de invoerbelemmerende maatregelen voor graan op te heffen. Tevens werd er naar aardappelrassen gezocht die ongevoelig waren voor de aardappelziekte. De aardappelziekte is een van de oorzaken geweest van de 19e eeuwse emigratiestromen naar ‘Het nieuwe land’. 
 Door de opheffing van de invoerbeperkingen kwamen er grote hoeveelheden goedkoop graan uit vele delen van de wereld, zoals Argentinië, Rusland en de Verenigde Staten en zagen de boeren hun winsten wegvloeien., 
 Woont Dorpstraat 34 Spaubeek [Li] in 1836
 In het Bevolkingsregister van 1836 zien we: 
 Na hun huwelijk in 1836 blijven Jan Andries Wouters en Maria Sebilla Meens in hun eigen ouderlijke woning wonen. Heel vaak zien we dat Maria Sebilla de familienaam van haar stiefvader gebruikt, dit is Wolters in plaats van Meens. 
 Als hun eerste zoontje (Joannes) Martinus Wouters wordt geboren (1837) dan blijft deze bij zijn moeder op de Dorpstraat wonen. Op 1 april 1839 wordt hun tweede zoon Jan Gerard Wouters geboren en 1½ maand later sterft hun eerste zoontje Martin. 
 In BVR 1840-1843: zien we dat ook Jan Andries Wouters zich bij hun gezin op de Dorpstraat heeft gevoegd. 
 In BVR 1847: Vestigt het gehele gezin zich in de ouderlijke woning van Jan Andries Wouters in Op 't Broek, 
 Woont boerderij C, op het Broek 49 Spaubeek [Li] tussen 1847 en 1880
 Vanaf Bevolkingsregister van 1847: 
 wonen Marten Wouters en Maria Sibilla als een gezin naast: 
 - zijn zuster Maria Sibilla Wouters x Jan Willem Dieteren (nr. 50). Dit is volgens mij ook een deel van boerdeij C 
 - zijn broer Jan Gerard Wouters x Maria Josephina Geurts (nr. 51). Dit is boederij E 
 BVR 1847: het gezin bestaat uit 
 Jan Andries Wouters; Maria Sebilla Meens en de kinderen: Jan Gerard Wouters, Maria Hubertina Eliabetha Wouters en Maria Agnes Wouters. (huisnummer 49) 
 BVR 1850: moeder Maria Sibilla gebruikt als familienaam Wolters, in plaats van Meens. Hun zoon Jan Christiaan Wouters is geboren. (huisnummer 51) 
   
 BVR 1861:De familienaam Wolters bij Maria Sibilla wordt doorgestreept en vervangen door Meens, Haar moeder Maria Helena Meens woont na het overlijden in 1858 van haar echtgenoot Martinus Wolters (de stiefvader van Maria Sibilla) ook in de boerderij C. Bij haar wordt de naam Helena doorgestreept en vervangen door Magdalena. 
 In augustus 1862 wordt de dochter Maria Elisabeth Hubertina Wouters opnieuw in BVR van Spaubeek opgenomen, omdat ze als dienstmeid bij Jan Willem Meens en zijn broers te Jabeek heeft gewerkt. Deze Jan Willem Meens is een neef van Maria Helena Meens en hij koopt in 1869 op de Dorpstraat de boerdrij G, welke voorheen eigendom van Jan Willem Wouters x Maria Helena Vlecken is geweest. 
 Op 20 oktober 1864 huwt Maria Elisabeth Hubertina Wouters x Peter Joseph Muijlkens en op 26 oktober 1864 verhuist ze met haar echtgenoot, naar zijn ouderlijke woning gelegen op Hobbelrade 84. 
 Op 10 augustus 1868 wordt Maria Agnes Wouters uitgeschreven omdat ze als dienstmeid gaat werken in Maastricht. [bij wie ze gaat werken en wonen is mij onbekend ww] 
 BVR 1869: Zoon (Jan) Gerard Wouters overlijdt op 33 jarige leeftijd op 1juni 1872. [de reden van zijn overlijden is mij onbekend] Hierdoor wordt Jan Christiaan de enige zoon die de boerderij kan overnemen. 
 Op 5 juli 1872 wordt Maria Agnes Wouters. weer opnieuw in BVR van Spaubeek ingeschreven, nadat ze 4 jaar als dienstmeid in Maastricht heeft gewerkt. 
 Op 20 oktober 1874 overlijdt Maria Helena/Magdalena Meens, de moeder van Maria Sibilla Meens. 
 Een jaar later op 4 mei 1875 overlijdt vader Jan Andries Wouters
 Een jaar later op 6 november 1876 huwt Maria Agnes Wouters x Jan Willem A Campo en ze gaat met haar echtgenoot wonen bij zijn ouders het gezin Jan Nicolaas A Campo (+1871) x Joanna Catharina Vroemen. Hierbij wordt de foutieve datum 5 juli 1872 genoteerd (de uit Maastricht datum zie hierboven). Binnen dit gezin woont ook nog Gaspar/Caspar A Campo die in 1881 huwt met Maria Sibilla Antonetta Wouters (dochter van Pieter Martinus Wouters x Mara Anna Catharina Heijnen) en dus de nicht Maria Anges is. 
 Na november 1876 blijven als enige bewoners van de boerderij C over: 
 moeder Maria Sibilla Meens en zoon an Christiaan Wouters. (huisnumer 59) 
 Tussen 1877 en 1880 wordt de boerderij C verkocht aan . Heijnen. 
 Na 1880 vinden we moeder en zoon terug in het huis van Jan Willem A Campo x Maria Agnes Wouters op de Dorpstraat., 
 Woont boerderij C, op het Broek 49 Spaubeek [Li]
   
 foto van de hoeve op het Broek die bewoont is door de families Wouters en Heijnen. De hoeve is anno 1706 gebouwd. 
   
 foto uit de eerste helft van 1900 van de binnenplaats woongedeelte van de vakwerkboerderij Wouters, Heijnen, nu sauna 
   
 Achterzijde van de boerderij met een Dina Heijnen en op het paard Fien Linders 
 (bron: foto's van Jo Ritterbeeks en tekst Annemarie Bovens), 
 Wie zijn de buren van Jan AndriesWouters x Maria Sibilla Meens circa 1861 te Spaubeek [Li]
 In het BVR 1861 kunnen we de buren op 't Broek en/of Dorpstraat nagaan: [de nummering klopt m.i. niet helemaal. Ik geef volgorde aan hoe de mensen er waarschijnlijk wonen ww
 Er wordt geen verschil tussen de Dorpstraat en Op 't Broek gemaakt. De straatnaam is steeds Spaubeek. 
 Spaubeek nr. 50: het gezin van Pieter Martinus Wouters x Maria Anna Catharina Heijnen.Dit is de jongste broer van Jan Andries Wouters. We bevinden ons waarschijnlijk op de Dorpstraat [1 à 2 boerderijen rechts naast boerderij G ww
 Spaubeek nr. 51: hier woont Anna Catharina Baltus met 6 van haar kinderen van vader Joannes Lones (geb in 1805 te Geulle), deze wordt hier echter niet genoemd [waarschijnlijk werkzaam op een boerderij waar hij wel staat ingeschreven ww]. Beroep: gedeeltelijk van arme middelen.. Anna Catharina is de oudste dochter van Alexander Baltissen (geb in 1788 te Hulsberg) x Maria Helena Bruls (geb in 1788 te Spaubeek) [de grootouders van de grootvader van Netteke Waltmans aan moederszijde (zie ook nummer 54) ww]. Het huis waarin zij wonen is in 1885 afgebroken. [waarschijnlijk woonden ze samen met het volgende gezin in één boerderij hoek Dorpstraat/Op 't Broek ? ww
 Spaubeek nr. 53: het gezin Jan Jacob Christoffels (geb 1789 te Spaubeek) x Maria Catharina Wintgens(geb in 1779 te Baalen B.). [De families Baltus en Christoffels wonen als sinds 1840 naast elkaar Op 't Broek, mogelijk is één familie verhuisd en één woning verder gaan wonen, maar dit lijkt mij niet waarschijnlijk ww] Op 28 oktober 1869 verkopen zij hun huis aan de familie Francis Soeren (geb in 1820 te Spaubeek) x Maria Cathrijn Kubben (geb in 1830 te Geleen). 
 Spaubeek nr. 52: hier woont weduwe Maria Gertrudis Lemmens (geb in 1803 te Spaubeek), met 8 haar kinderen van de overleden Jan Jozef Hautvast (geb in 1798 te Hulsberg). Zij wonen sinds 1840 in de boerderij B. Maria Gertrudis Lemmens is de dochter van de tante Maria Gertudus Wouters x Gerardus Lemmens en dus een nicht van Jan Andries Wouters. Op 20 oktober 1870 wordt hun huis verkocht aan de familie Joannes Quax (geb in 1834 te Spaubeek) x Maria Christina A Campo (geb in 1842 te Spaubeek). Maria Christina A Campo een dochter van Jan Nicolaas A Campo x Maria Catharina Vroemen en dus een zuster van Gaspar A Campo x Maria Sebilla Antonetta Wouters (dochter van Peter Martinus Wouters) en een zuster van Jan Willem A Campo x Maria Agnes Wouters (dochter van Jan Andries Wouters) 
 Spaubeek nr. 54: hier woont weduwe Maria Helena Bruls, met haar jongste dochter Maria Catrijn (Catharina) Baltus (geb 12 mei 1825 te Spaubeek). Zij wonen waarschijnlijk in boerderij B. Deze Maria Catrijn Baltus is nooit getrouwd geweest en heeft twee buitenechtelijke kinderen Jan Jacob Baltus (geb 17 augustus 1848 te Spaubeek) en Jan Willem Baltus (geb 6 april 1856 te Spaubeek). Dit gezin is erg arm ("leeft gedeeltelijk van de arme middelen") en we zien dat haar kinderen op jonge leeftijd moeten gaan werken op geld te verdienen. Zoon Jan Jacob moet bij Moonen op de oliem(olen) gaan werken en zoon Jan Willem verlaat op 13 jarige leeftijd voor 7 maanden Spaubeek om in Schilveld op den heering(?) bij Erkens te werken. Jan Jacob Baltus huwt later met Maria Catharina Lemmens. Zij zijn de ouders van Anna (Maria Joanna Hubertina) Baltus de moeder van Netteke Waltmans. 
 Spaubeek nr. 55: hier woont ons gezin Jan Andries Wouters x Maria Sibilla Meens in boerderij C. Bij hun woont de schoonmoeder en weduwe Maria Magdalena (Helena) Meens in. Zij overlijdt op 20 oktober 1874. Jan Andries Wouters overlijdt op 4 april 1875. 
 Spaubeek nr. 56: hier woont weduwe Maria Sebilla Wouters (geb in 1799 te Spaubeek), met 3 van haar kinderen met de overleden Jan Willem Diederen (geb in 1792 te Nuth-Vaesrade). Naast de eigen kinderen wonen er ook nog 2 kleinkinderen uit het huwelijk Maria Elisabeth Diederen (geb in 1835 te Spaubeek) x Joannes Mathijs Swelsen (geb 1838 te Beek). Later worden nog 4 kleinkinderen uit dit gezin op de boerderij geboren. Vader Joannes Mathijs Swelsen wordt pas 18 december 1872 in Spaubeek ingeschreven. 
 De familie Maria Sebilla Wouters x Jan Willem Diederen woont sinds 1847 in de boerderij C. Maria Sebilla Wouters is de zuster Jan Andries Wouters., 
 Woont Hobbelrade 97 Spaubeek [Li] tussen donderdag 1 januari 1880 en november 1881 
 In BVR 1880 vinden we Maria Sibilla Meens en Jan Christiaan Wouters, de twee overgebleven bewoners van boerderij C terug in Hobbelrade. [Dit betekent dat de boerderij C reeds is verkocht en de erfenis onder de kinderen is verdeeld. Op welke wijze is mij op dit moment nog niet duidelijk ww
 Zij wonen in bij Peter Jozef Muijlkens x Maria Elisabeth Hubertina Wouters, de dochter van moeder Maria Sibilla Meens. Dit inwonen moet reeds vóór 1 januari 1880 hebben plaatsgevonden. 
 De familie Muijlkens is niet van plan om in Spaubeek te blijven wonen [mede door de erfenis uit de verkoop van boerderij C ww?]. Het gehele gezin vertrekt fasen op 14 april 1880, op 28 oktober 1880 en de laatste groep 24 december 1881, inclusief de broers van Peter Jozef naar Hulsberg. Dit alles volgens het BVR van Spaubeek. Op 24 december 1880 wordt de familie in het BVR van Hulsberg ingeschreven, en na 6 jaar (op 10 mei 1886) verhuizen ze naar Wijnandsrade
 Jan Christiaan Wouters wordt op 31 oktober 1881 in de gemeente Spaubeek uitgeschreven, omdat hij naar Ambij vertrekt. [Waarschijnlijk om als knecht op een grotere boerderij te gaan werken. Ik heb nog niet ontdekt bij wie dat is ww
 Maria Sibilla Meens vertrekt in november 1881 naar de Dorpstraat 69 (gemeenteblad 55). Dit is het huis van Jan Willem A Campo x Maria Agnes Wouters, haar jongste dochter. 
 In het pand op Hobbelrade worden op 20 maart 1883 ingeschreven het gezin: 
 Joannes Jacobus Pijls x Maria Catharina Hubertina Heijnen
 Woont Dorpstraat 69 Spaubeek [Li] na november 1881
 In BVR 1880 wordt dit pand bewoont door: landbouwer Jan Willem A Campo, met zijn vrouw Maria Agnes Wouters. [Zij hebben deze boerderij waarschijnlijk uit hun erfenis (de verkoop van o.a. boerderij C) gekocht ww
 In november 1881 komt Maria Sibilla Meens, als schoonmoeder (69) bij hun wonen, nadat ze de woning van Peter Jozef Muijlkens x Maria Elisabet Hubertina Wouters, haar oudste dochter, in Hobbelrade verlaten heeft. 
 Een jaar later (10 oktober 1882) vesticht Jan Christiaan Wouters zich ook bij hun na zijn vertrek naar Ambij (op 31 oktober 1881). Lang blijft hij hier echter niet wonen, want 3 maanden later (op 29 januari 1883) verlaat hij definitief Spaubeek om naar hof Lorsbeek gemeente Hambach Kreis Jülich Pruissen te vertrekken. (ingeschreven door Henri Roosenboom, ambtenaar). 
 Een ½ jaar later (op 19 juli 1883) overlijdt Maria Sibilla Meens op 71 jarige leeftijd. 
 In november 1883 komt Joannes Theodorus Hubertus Muijlkens, neef en zoon van Peter Jozef x Maria Elisabeth Hubertina Wouters bij hun inwonen. (ambtshalve ingeschreven [dit betekent? ww]) 
 Op 10 nov 1893 verlaten Jan Willem A Campo x Maria Agnes Wouters de woning om naar Slenaken te verhuizen. 
 De boerderij wordt daarna bewoont door: Pieter Hubertus Swelsen x Maria Sibilla Lienaerts met hun kinderen., 
 Kinderen werken niet volledig op de eigen boerderij
 Het valt op dat de twee dochters als dienstmeisje buitenshuis gaan werken. 
 - Maria Elisabeth Hubertina gaat naar Jabeek 
 - Maria Agnes gaat naar Maastricht. 
 Ik vind dit vreemd, omdat er normaal zo veel werk op de eigen boerderij is, zodat alle kinderen hier aan het werk worden gezet (dit is zo bij de vorige generaties). 
 Het kan ook zijn dat er al delen van de boerderij en landerijen verkocht zijn, zodat er niet meer genoeg werk is. 
 Als Jan Christiaan naar Amby gaat om te werken dan is de vader overleden en de boerderij al verkocht., 
 Verbanden tussen families Wouters en a Campo te Spaubeek [Li]
 Twee zonen van Jan Nicolaas a Campo zijn getrouw met twee nichtjes Wouters, t.w. Joannes Wilhelmus x Maria Agnes (v= Joannes Andreas) en Gaspar x Maria Sebilla Antonetta (v= Petrus Martinus) 
 met Maria Sibilla Meens (Meentz, Meents, Meins, Mentz, Mens), dr. van Maria Magdalena Meens (huishoudster), 
 ged. op vrijdag 3 april 1812 buiten echtelijk geboren te Schinnen [Li] (getuigen: haar grootvader Joannes Meens en haar oudtante Maria Sijbilla Diederen) vervangende getuigen: Maria Josepha Diederen, Arnoldus Demacker, 
 huishoudster, 
 ovl. (ongeveer 71 jaar oud) op donderdag 19 juli 1883 om 18:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1883/9. (getuigen: haar schoonzoon Willem (Joannes Wilhelmus) A Campo (34 jaar, tapper, Spaubeek, schoonzoon) en Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens (42 jaar, koster, Spaubeek, bekende)).  
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Joannes Martinus, genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde ,  
   geb. op woensdag 17 mei 1837 om zes uur 's morgens te Spaubeek [Li] (getuigen: zijn vader Andries (Joannes Andreas) Wouters (Vv) (landbouwer, vader), Jean Andreas (Joannes Andreas) Eussen (burgemeester en secretaris (zonder beroep), 42 jaar) en Henderik (Joannes Henricus) Gielen (dienstknecht, 29 jaar)),  
   ovl. (1 jaar oud) op vrijdag 10 mei 1839 om acht uur 's avonds [in het huis van Martinus Wolters en Maria Magdalena Meens (ww)] te Spaubeek [Li] - akte 8 [BS: 2 jaar]
(getuigen: zijn (stief)grootvader Martin (Martinus) Wolters (dagloner, 51 jaar, bij het overlijden aanwezig) en zijn aangetrouwde achterneef Jan Mathijs Luijten (zie Vad) als Joannes Luijten (dagloner, 28 jaar, nabuur)).  
  2.  Jan Gerard (Joannes Gerardus), genoemd naar zijn oom aan vaderszijde [Joannes Gerardus Wouters] ,  
   geb. op maandag 1 april 1839 om elf uur 's morgens. Bij de geboorte aangifte schrijffout voornamen: genoemd Joannes Andreas (vader) in plaats van Joannes Gerardus te Spaubeek [Li] - akte 9
(getuige: Jan Jacob Eussen (landbouwer 34 jaar oud), Jan Hendrick Gielen (dienstknecht 30 jaar oud)),  
   landbouwer,  
   ovl. (33 jaar oud) op zaterdag 1 juni 1872 om 22:00 uur. Opmerking:  ongehuwd te Op het Broek [Li] - Spaubeek akte 8
 
  3.  Maria Elisabeth Hubertina ,  
   geb. op maandag 16 mei 1842 te Op het Broek [Li],  
   ovl. (74 jaar oud) op vrijdag 9 februari 1917 te Hulsberg [Li], volgt VIbb
  4.  Maria Agnes, genoemd naar de overgrootmoeder aan moederszijde (vier geslachten) [Maria Agnes Diederen] ,  
   geb. op dinsdag 17 september 1844 om 02:00 uur vm te Spaubeek [Li] (getuigen: Jan Jacob (Joannes Jacobus) Schutjens (zie Vq) koster, Gaspar Vroeme (schepen, 44jr)),  
   woonde als dienstmeid in Maastricht [Li] tussen maandag 10 augustus 1868 en vrijdag 5 juli 1872 ,  
   ovl. (70 jaar oud) op donderdag 18 februari 1915 om 16:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1915/5 (getuigen: haar neef Jan Peter (Joannes Pieter) Quax (44 jaar, landbouwer, Spaubeek, neef) en haar neef Joannes Martinus Wouters (60 jaar, landbouwer, Spaubeek, neef)),  
   tr. (resp. 32 en 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 6 november 1876 te Spaubeek [Li],  
    
   woonden Dorpstraat 69 Spaubeek [Li] tussen maandag 6 november 1876 en vrijdag 10 november 1893  te Spaubeek [Li],  
   Volgens het Bevolkingsregister van 1880. 
    
   Dit uitreksel is in een aantal punten interessant. We lezen: 
   - haar moeder Maria Sibilla Meens woornt bij hun in tot aan haar dood. 
   - haar broer Jan Christiaan keert op 10 oktober 1882 terug uit Ambij en blijft daar tot 29 januari 1883 wonen, waarna hij naar hof te Lorsbeck bij Jülich Preußen vertrekt. 
   - haar neef Joannes Theodorus Muijlkens woont er. 
   - de familie Pieter Hubertus Swelsen woont bij hun in.,  
   Woonden Heijenrath 95 Slenaken [Li] tussen vrijdag 10 november 1893 en zaterdag 4 mei 1895 ,  
   Zij woonden als oom en tante bij hun nicht Maria Magdalena Muilkens (dochter van Peter Joseph Muijlkens en Maria Elisabeth Hubertina Wouters) welke gehuwd is met Jan Mathijs Linckens (uit Schin op Geul). 
   Als beroep geven zij op: "zonder". [ww: Zijn zij gaan rentenieren met de erfenis na de dood van Maria Sibilla Meens de moeder van Maria Agnes Wouters?],  
   woonden Limmel Meerssen [Li] tussen zaterdag 4 mei 1895 en donderdag 8 april 1897  Bij beroep staat géén vermelding. [ww: rentenieren?],  
   woonden Bergstraat 9A Amby [Li] tussen donderdag 8 april 1897 en donderdag 1 maart 1900  Bij beroep staat géén vermelding. [ww: rentenieren?],  
    
   woonden Dorpstraat Spaubeek [Li] na donderdag 1 maart 1900,  
   In BVR vanaf 1880: In maart 1900 keren Joannes Wilhelmus A Campo x Maria Agnes Wouters terug uit Ambij naar Spaubeek. Zij vestigen als hoofd zich in het huis aan de Dorpstraat nr 74 van Joannes Quax (geb in 1834) x Maria Christiaan A Campo (geb in 1842). Zij is een oudere zuster van Joannes Wilhelmus. 
   [ter referentie: op Dorpstraat 72 woont Michiel Hubertus Luijten x Maria Sibilla Hubertina Moonen; op Dorpstraat 73 woont Joannes Jozef Ritterbeeks (geb 1838) x Maria Barbara Op de Camp (geb in 1842) en aan de andere zijde: 
   op Dorpstraat 75 woont: Andries Hubert Otermans (geb in 1850) x Maria Elisabeth Paes (geb in 1864); op Dorpstraat 76 woont Pieter Soons, gevolgd door Hubert Willem Crombags x Maria Cornelia Bougie
   Later komt hun neef Wilhelm Wouters (zoon van Jan Christiaan Wouters en Gertrud Schroeder) bij hun inwonen. 
   met Willem (Joannes Wilhelmus) A Campo (à Campo), zn. van Jan Nicolaas A Campo (landbouwer) en Maria Catharina Vroemen (huishoudster),  
   geb. op donderdag 19 juli 1849 te Spaubeek [Li],  
   landbouwer/tapper,  
   overlijdensgetuige van zijn schoonmoeder Maria Sibilla Meens (zie Vv) op vrijdag 20 juli 1883,  
    
   Kerbestuur circa 1890 te Spaubeek [Li],  
   In het kerkbestuur zetelden, naast pastoor Leonard, J. Slangen, M.H. Kerckhoffs, J.W. a Campo en P. Stassen (1890) 
   Ovl. (74 jaar oud) op dinsdag 17 juni 1924 om 20:00 uur te Sittard [Li] & Spaubeek - akte 1924/13,  
   begr. te Spaubeek [Li] ingeschreven 27-06-1924. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Jan Christiaan (Joannes Christiaan) ,  
   geb. op woensdag 7 maart 1849 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (77 jaar oud) op zaterdag 30 oktober 1926 te Jülich [Nw, Duitsland], volgt VIbcVw.  Pieter Martinus (Petrus Martinus, Martinus, Pierre Martin (Fr.)) Wouters, zn. van Marten (Martinus) Wouters (IVi) en Elisabeth (Maria Elisabeth) Boschouers
 geb. op dinsdag 15 april 1806 om 5 uur 's morgens (à cinq heures du matin; le vingtcenq=25 germinal 1806) te Spaubeek [Li] - akte 20
(getuigen: zijn vader Marten (Martinus) Wouters (IVi) (cultivateur, Spaubeek), zijn achterneef Severinus Lenaerts als Severin Lienaerts (46 jaar) en zijn achterneef Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Lenaerts als Jean Guilleaume Leenaerts (43 jaar,)),  
 ged. Rooms Katholiek op woensdag 16 april 1806 te Spaubeek [Li] 1806 15 aprilis circa medium undecimae vespertinae natus et postera die baptisatus est Petrus Martinus filius leg: Martini Wouters et Mariae Elisabethae Bosheuers conj. susc: fuere Petrus Mathias Heijnen et Maria Wouters. testor: J:J: Raemaekers past: in Spaubeck (getuigen: zijn aangetrouwde oom Peter Mathijs (Petrus Mathias) Heijnen (zie IVj) en zijn tante Maria Wouters (IVh)), 
 gemeente raadslid, landbouwer, 
 overlijdensgetuige van zijn moeder Elisabeth (Maria Elisabeth) Boschouers (zie IVi) op zondag 18 december 1853, 
  
 Petitie naar Tweede Kamer in 1848 te Spaubeek [Li], 
 In 1848 wordt een petitie opgesteld voor de Tweede Kamer. Hierin klagen de mensen over de hoge belastingdruk vanuit Den Haag. 
 Deze wordt door 60 belasting betalende inwoners ondertekend, waaronder J. (=Joannes) Wouters, P.M. (=Petrus Martinus) Wouters, J.G. (=Jean Guilliaume = Joannes Wilhelmus) Wouters en J.L. (=Joannes Leonardus) Wouters., 
 Belastingaanslag in 1848 te Spaubeek [Li]
 (Belasting 1848) Wouters, Martinus, landbouwer, Spaubeek, f. 21,- (omgerekend € 500,-) en heeft dus stemrecht! 
 Ovl. (71 jaar oud) op woensdag 23 mei 1877 om 08:00 uur 's morgens te Spaubeek [Li] - Dorpstraat. (getuigen: zijn zoon Alphonsus Wilhelmus Wouters en Jan Jacob (Joannes Jacobus) Schutjens (zie Vq) koster en bekende),  
 tr. (resp. 41 en 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 15 januari 1848 te Spaubeek [Li], 
  
 woonde Dorpstraat 44 Spaubeek [Li] circa 1847, 
 Volgens Bevolkingsregister van 1847 
 Na de verkoop van boerderij C aan Jan Andries Wouters x Maria Sibilla Meens verhuizen Maria Elisabeth Boshouwers met haar zoon Pieter Martinus Wouters naar de Dorpstraat op nummer 44. [mogelijk is dit haar ouderlijke woning op de Dorpstraat
 Naast hen (of in dezelfde boerderij?) op nummer 45 wonen: weduwnaar Jan Willem Boshouers, hij is gehuwd geweest met de in 1842 overleden Maria Coumans, met zijn zoon Jan Gerard Boshouwers en de werkbode Gertrudis Martens. Deze Jan Willem Boshouwers is de zoon van Jan Gerard Boshouwers (broer van Maria Elisabeth) x (Anna) Maria Wouters (zuster van Marten Wouters). 
 Tot de andere buren van Pieter Martinus Wouters behoren: 
 - Martinus Wolters x Maria Magdalena (Helena) Meens, de stiefvader en moeder van Maria Sibilla Meens gehuwd met Andries Wouters. Dit huis is (oorspronkelijk) eigendom van Marten Wouters de vader van Andries. (nr. 39) 
 - zijn neef Joannes Wouters x Maria Helena Heijnen. Zoon van Joannes Wilhelmus Wouters x Maria Helena Vlecken (nr. 53)Boerderij G 
 In BVR 1850: Pieter Martinus Wouters is in 1848 gehuwd met Maria Anna Catharina Heijnen Moeder Maria Elisabeth Boshouers blijft tot aan haar doord op 18 december 1853 bij hun inwonen. In de periode tot 1860 worden de kinderen: Maria Elisabeth (1849), Alphonsus Wilhelmus (1851), Joannes Martinus (1855), Maria Joannetta (1857) en Maria Sebilla Antonetta (1859) geboren. Maria Joannetta overlijdt in 1858. 
 Het bevolkingsregister van 1860 en 1869 geven weer: 
   
 In BVR 1860: Zoon Joannes Andreas wordt geboren (1862). Ook komt Martinus Heijnen, de broer van Maria Anna Catharina Heijnen bij hun inwonen. 
 In BVR 1869: in 1872 huwt dchter Maria Elisabeth Wouters x Jan Franciscus Cuijpers (geb 1843 te Schimmert). Hun dochter Maria Catharina Francisca wordt in 1873 geboren en woont bij hun in. In 1874 verlaat Maria Elisabeth Wouters met haar dochter Spaubeek en zij gaan naar Beek wonen. Hier krijgen de famile Cuijers-Wouters nog 11 kinderen. 
 Op 23 mei 1877 overlijdt Pieter Martinus Wouters 
 In BVR 1880: In 1881 huwt dochter Maria Sebilla Antonetta x Gaspar A Campo en verlaat daarna de woning. 
 Martinus Heijnen vertrekt in 1887 weer naar Beek. 
 De drie zonen zetten het boerenbedrijf voort, zonder te huwen. Wel zien we nog enige dienstmeiden afwisselend in de boerderij wonen. 
 Kleindochter (Maria) Christina A Campo geb op 7 april 1889 wordt nog bij hun ingeschreven 
 In 1906 overlijdt moeder Maria Anna Chatharina Heijnen. Van de achtergebleven ongehuwde zonen overlijden Alphonsus Wilhelmus en Joannes Andreas in 1930 en Joannes Martins in 1931. 
 [dit zijn de laatste naamdragers Wouters in deze tak ww], 
 Verband tussen de families Wouters en Heijnen in 1848 te Spaubeek [Li]
 In 1848 huwt Pieter Martinus Wouters met Maria Anna Catharina Heijnen
 Beide families hebben een bloedband met elkaar. Hun gemeenschappelijke voorouders zijn: Peter Heijnen x Mechel Engels. Deze ouders, gehuwd in 1680, hebben o.a. als kinderen: 
 1. Joannes Heijnen x Judith Dols hun dochter is Sijbilla Heijnen x JoannesWilhelmus Boshouers, hun dochter Elisabeth Boshouers x Marten Wouters. Zij zijn de ouders van Pieter Martinus (4 generaties) 
 2. Matthias Heijnen x Maria Vlecken hun zoon is Theodorus Heijnen x Maria Catharina Bemelmans hun zoon is Christ Heijnen x Anna Gertrudis Spaetgens. Zij zijn de ouders van Maria Anna Catharina. (4 generaties), 
 Verbanden tussen families Wouters en a Campo te Spaubeek [Li]
 Twee zonen van Jan Nicolaas a Campo zijn getrouw met twee nichtjes Wouters, t.w. Joannes Wilhelmus x Maria Agnes (v= Joannes Andreas) en Gaspar x Maria Sebilla Antonetta (v= Petrus Martinus) 
 met Maria Anna Catharina Heijnen, dr. van Crist (Christianus) Heijnen (landbouwer, president van het armenbestuur) en Anna Gertrudis Spetjens
 geb. op woensdag 9 oktober 1822 om vijf uur 's middags te Spaubeek [Li] - akte 22, 
 ged. Rooms Katholiek op woensdag 9 oktober 1822 aldaar (getuigen: haar oom Hendrick (Henricus) Heijnen, haar achternicht Maria Odilia Heijnen, Anna Catharina Lemmens), 
 huishoudster; landbouwster, 
 ovl. (83 jaar oud) op maandag 18 juni 1906 om 06:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1906/5 (getuigen: haar zoon Joannes Martinus Wouters, (51 jaar, landbouwer, Spaubeek, zoon) en Jan Adam (Joannes Adamus) Welzen (zie VIIbl), (61 jaar, veldwachter, Spaubeek, bekende)). 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Maria Elisabeth ,  
   geb. op woensdag 18 juli 1849 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (54 jaar oud) op maandag 7 september 1903 te Groot Genhout [Li], volgt VIbd
  2.  Alphonsus Wilhelmus ,  
   geb. op donderdag 16 oktober 1851 te Spaubeek [Li],  
   wethouder in Spaubeek 1895-1896,  
   overlijdensgetuige van zijn vader Pieter Martinus (Petrus Martinus) Wouters (Vw) op woensdag 23 mei 1877,  
   overlijdensgetuige van Mathijs Hubertus Gielen op dinsdag 10 april 1894,  
   ovl. (78 jaar oud) op donderdag 31 juli 1930 om 18:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1930/14 (getuigen: zijn broer Joannes Martinus Wouters, (75 jaar, landbouwer, Spaubeek), Pierre Kusters (22 jaar, ambtenaar ter secretarie, Meerssen)). 
  3.  Joannes Martinus (Jan Martinus) ,  
   geb. op woensdag 7 februari 1855 te Spaubeek [Li] Op doodprentje op: 06 februari 1855,  
   landbouwer,  
   huwelijksgetuige van Hendrik (Joannes Henricus) Bruls en Rosalina (Anna Maria Rosalia) Spaetgens op donderdag 5 november 1891 te Spaubeek [Li],  
   overlijdensgetuige van Maria Roselina Diederen op vrijdag 29 april 1904,  
   overlijdensgetuige van zijn moeder Maria Anna Catharina Heijnen (zie Vw) op dinsdag 19 juni 1906,  
   overlijdensgetuige van zijn zwager Gaspar A Campo (zie VIbe) op zondag 20 februari 1910,  
   overlijdensgetuige van Pieter Mathijs Paes (zie VIIcv) op vrijdag 19 februari 1915,  
   overlijdensgetuige van zijn nicht Maria Agnes Wouters op vrijdag 19 februari 1915,  
   overlijdensgetuige van Anna Maria Vrancken op donderdag 14 februari 1918,  
   overlijdensgetuige van zijn broer Joannes Andreas Wouters op dinsdag 11 maart 1930,  
   overlijdensgetuige van zijn broer Alphonsus Wilhelmus Wouters op vrijdag 1 augustus 1930,  
   ovl. (76 jaar oud) op dinsdag 7 april 1931 om 11:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1931/4. Een foutieve invoer met als getuige Alphons Meex uit Nuth. Deze is doorgehaald met goedkeuring van J. Maassen ambtenaar BS. Later wel correcte invoer onder zelfde akte nummer 4. (getuigen: Sjang (Joannes) Welzen, (48 jaar, gemeente veldwachter, Spaubeek), Pierre Kusters (23 jaar, secretarie ambtenaar, Meerssen)).  
  4.  Joanetta (Maria Joannetta) ,  
   geb. op zaterdag 31 oktober 1857 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (1 jaar oud) op zaterdag 6 november 1858 aldaar. 
  5.  Maria Sebilla Antonetta ,  
   geb. op maandag 4 april 1859 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (33 jaar oud) op zaterdag 23 juli 1892 aldaar, volgt VIbe
  6.  Joannes Andreas ,  
   geb. op woensdag 9 juli 1862 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (67 jaar oud) op dinsdag 11 maart 1930 om 08:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1930/5 (getuigen: zijn broer Joannes Martinus Wouters, (75 jaar, landbouwer, Spaubeek), Pierre Kusters (22 jaar, ambtenaar ter secretarie, Meerssen)).  

Vx.  Gertrud (Maria Gertudis) Heijnen, dr. van Peter Mathijs (Petrus Mathias) Heijnen en Catrin (Catharina Elisabetha) Wouters (IVj), 
 geb. op dinsdag 2 mei 1797 om 8 uur 's morgens te Spaubeek [Li] - akte 15, 
 ged. Rooms Katholiek op dinsdag 2 mei 1797 aldaar 2a maij circa 8vam matutinam nata est in Spaubeck Maria Gertrudes et eadem baptisata est filia legitima Petri Mathiae Heijnen et Catharinae Elisabeth Wouters. conj: susceptores Theodorus Heijnen et Maria Sibilla Wouters loco Gertrudis Leenaerts. (getuigen: haar grootvader Theodorus Heijnen, haar tante Sibilla (Maria Sibilla) Wouters (IVe) nms. Gertrudis Leenaerts en haar grootmoeder Gertrudis Lenaerts (zie IIIb) als Gertrudis Leenaerts door Maria Sibilla Wouters), 
 ovl. (38 jaar oud) op zondag 18 oktober 1835 om elf uur in de voormiddag in het huis van haar vader te Spaubeek [Li] - akte 41 (getuigen: Jozef (Joseph) Waldraeth als Henricus Jozef Walrath (zadelaar, 71 jaar, nabuur) en Jan (Joannes) Cremers (zonder beroep, 79 jaar, nabuur)), 
 otr. op zondag 11 juni 1826 en op 18 juni 1826 te Spaubeek [Li], 
 tr. (resp. 29 en 19 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 26 juni 1826 om drie uur 's middags te Spaubeek [Li] - akte 24, 
 woont op adres Spaubeek 59 in 1833 te Spaubeek [Li] 
 met Jan Mathijs (Joannes Mathias, Jean Mathieu (Fr.), Johan Mattis) Geurts, zn. van Godefridus Geurts (landbouwer) en Margaretha (Anna Margaretha) Campo (landbouwster), 
 geb. op dinsdag 4 november 1806 (à huit heures du matin) te Spaubeek [Li] - akte 34 (getuigen: zijn vader Godefridus Geurts (cultivateur, Spaubeek) en zijn oom Jan Mattis (Joannes Matthias) Campo als Jean Mathieu Campo (42 jaar, cultivateur)), 
 ged. op dinsdag 4 november 1806 te Spaubeek [Li] 1806 4 9bris circa 6tam vespertinam natus et postera die baptisatus est Joannes Mathias filius leg: Godefridi Geurts et Annae Margarethae Campo conj susc fuere Joannes Mathias Boesten ex Genhoud sub Beck et Maria Geurts testor J:J: Raemaekers pastor in Spaubeck (getuigen: zijn oudoom Mathias Boesten uit Genhout onder Beek en zijn grootmoeder Maria (Maria Sophia) Geurts), 
 landbouwer, 
 geboortegetuige van zijn dochter Anna Margrietha Geurts (VIbf) op zaterdag 19 januari 1828, 
 ovl. (75 jaar oud) op dinsdag 14 februari 1882 te Spaubeek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Nn ,  
   geb. op maandag 20 november 1826 om vier uur 's morgens te Spaubeek [Li] - akte 45 [BS: geen geslacht vermeld] (doodgeb.). 
  2.  Anna Margrietha ,  
   geb. op zaterdag 19 januari 1828 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (70 jaar oud) op vrijdag 8 juli 1898 aldaar, volgt VIbf
  3.  Peter Mathijs ,  
   geb. op woensdag 21 juli 1830 's morgens om een uur in het huis van zijn ouders te Spaubeek [Li] - akte 34,  
   landbouwer,  
   woont in Hobbelrade op donderdag 5 april 1883 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (52 jaar oud) op donderdag 5 april 1883 om 04:30 uur te Spaubeek [Li] - akte 1883/4 (getuigen: zijn broer Joannes Hubertus Fredericus Geurts, (48 jaar, landbouwer, Spaubeek/Hobbelrade, broeder) en Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens, (41 jaar, koster, Spaubeek, bekende)). 
  4.  Catharina Elisabeth ,  
   geb. op maandag 4 februari 1833 om een uur in de namiddag in de woning van haar ouders te Spaubeek [Li] - akte 8,  
   ovl. op maandag 4 februari 1833 om drie uur in de namiddag in de woning van haar ouders te Spaubeek [Li] - akte 9 [BS: 2 uur] (getuigen: Caspar (Gaspar) Vromen als Caspar Vroemen (eerste assessor, 33 jaar, nabuur) en haar grootvader Peter Mathijs (Petrus Mathias) Heijnen (zie IVj) (lid van het gemeente bestuur, 59 jaar, nabuur)). 
  5.  Joannes Hubertus Fredericus (Jan Frederik Hubert) ,  
   geb. op zondag 27 april 1834 om twee uur in de voormiddag in het huis van zijn ouders te Hobbelrade [Li] - Spaubeek akte 16,  
   landbouwer,  
   overlijdensgetuige van zijn broer Peter Mathijs Geurts op donderdag 5 april 1883,  
   ovl. (66 jaar oud) op maandag 1 april 1901 om 01:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1901/7 (getuigen: zijn neef Mathijs (Pieter Mathijs) Mullens (VIIdp) (44 jaar, landbouwer, Spaubeek, neef) en Jan Hendrik (Joannes Henricus) Vroemen (53 jaar, hoofd der school, Spaubeek, bekende)). 

Vy.  Hendrik (Henricus) Heijnen, zn. van Peter Mathijs (Petrus Mathias) Heijnen en Catrin (Catharina Elisabetha) Wouters (IVj), 
 geb. op zaterdag 4 januari 1800 te Spaubeek [Li] - akte 7 [BS: geb.dat. 06-06-1800], 
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 4 januari 1800 te Beek [Li] 1800: 4ta jan[ua]rij natus et baptisatus est Henricus filius leg: Petri Mathiae Heijnen et Catharinae Elisabethae Wouters conj susc fuere Henricus Heijnen et Maria Sijbilla Wouters concordat cum testimonio r dni J:S: Grouwels presbyteri testor JJ Raemackers past in Spaubeck (getuigen: zijn oom Hendrick (Henricus) Heijnen en zijn tante Sibilla (Maria Sibilla) Wouters (IVe)), 
 akkerman, 
 geboortegetuige van zijn zoon Franciscus Antonius Laurentius Heijnen op zondag 10 augustus 1828, 
 overlijdensgetuige van zijn tante Sibilla (Maria Sibilla) Wouters (IVe) op dinsdag 10 september 1833, 
 overlijdensgetuige van Francis (Franciscus) Souren op zaterdag 3 april 1841, 
 woont in den Kup op donderdag 19 december 1839 te Spaubeek [Li], 
 otr. op zondag 30 september 1827 en op 7 oktober 1827 te Spaubeek [Li], 
 tr. (resp. 27 en 21 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 13 oktober 1827 om vijf uur 's middags te Spaubeek [Li] - akte 27
 
 met Maria Josephina (Maria Josefina, Maria Jozepha) Henoul (Enouel), dr. van Joseph Michiel Henoul (advocaat) en Maria Mechtildis Meijs
 geb. op dinsdag 5 augustus 1806 te Leuven [Vb, België] (getuige: Guillaume Nysmans, Pierre Joseph Redemans).  
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Franciscus Antonius Laurentius ,  
   geb. op zondag 10 augustus 1828 om 2 uur 's middags in hun woonhuis te Spaubeek [Li] - akte 24 (getuigen: zijn vader Hendrik (Henricus) Heijnen (Vy) (akkerman, Spaubeek), Jan Arnold (Joannes Arnoldus) Dederen als Jan Arnold Diederen (daglooner, 43 jaar, Spaubeek) en Godfried (Godefridus) Geurts (assessor, 59 jaar, Spaubeek)). 
  2.  Peter Mattis ,  
   geb. op zaterdag 13 februari 1830 's avonds om tien uur in hun huis te Spaubeek [Li] - akte 11. 
  3.  Anna Gertrudis ,  
   geb. op vrijdag 27 april 1832 om elf uur 's avonds in het huis van haar ouders te Spaubeek [Li] - akte 11,  
   ovl. op zaterdag 23 maart 1833 in de namiddag om vijf uur in het huis van haar ouders te Spaubeek [Li] - akte 12 [BS: 11 maanden] (getuigen: Pieter (Joannes Petrus) Muijlkens (dagloner, 69 jaar, nabuur) en Christianus Kurvers als Christiaan Curvers (dagloner, 41 jaar, nabuur)). 
  4.  Christiaan ,  
   geb. op maandag 9 september 1833 om vier uur in de morgen in het huis van zijn ouders te Spaubeek [Li] - akte 27. 
  5.  Nn ,  
   geb. op woensdag 28 juni 1837 om zes uur 's middags te Spaubeek [Li] - akte 21 [BS: man] (doodgeb.). 
  6.  Jan Willem ,  
   geb. op donderdag 19 december 1839 om een uur 's morgens te Spaubeek [Li] - akte 28. 
  7.  Joannes Jozef ,  
   geb. op maandag 20 december 1841 om vijf uur 's morgens te Spaubeek [Li] - akte 21. 

Vz.  Willem (Jan Willem, Joannes Wilhelmus), genoemd naar zijn peter Heijnen, zn. van Peter Mathijs (Petrus Mathias) Heijnen en Catrin (Catharina Elisabetha) Wouters (IVj), 
 geb. op dinsdag 17 juni 1806 om 8 uur 's avonds te Spaubeek [Li] - akte 23, 
 ged. Rooms Katholiek op dinsdag 17 juni 1806 aldaar 17 junij circa 8vam vespertinam natus eodemq: baptisatus est Joannes Wilhelmus filius leg: Petri Mathiae Heijnen et Catharinae Elisabethae Wouters conj susc: Joannes Wilhelmus Wouters et Joanna Catharina Heijnen. testor JJ Raemaekers pastor in Spaubeck (getuigen: zijn oom Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters (IVf) en zijn oudtante Joanna Catharina Heijnen), 
 landbouwer, 
 ovl. (52 jaar oud) op donderdag 2 september 1858 te Spaubeek [Li] - Dorpstraat, 
 otr. op zondag 15 april 1838 en op 22 april 1838 te Spaans-Neerbeek [Li], 
 tr. (resp. 31 en 36 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 25 april 1838 om zeven uur 's midags te Spaubeek [Li] - akte 17 
 met Maria Agnes, genoemd naar haar meter Moonen, dr. van Theodor (Theodorus) Moonen (akkerman, landbouwer) en Catharina Coumans (landbouwster), 
 geb. op donderdag 10 december 1801 te Spaubeek [Li] - akte 5, 
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 10 december 1801 aldaar 10ma xbris baptisata est Maria Agnes filia legitima Theodori Moonen et Catharinae Coumans conjugum: et incolarum de Spaubeck susceptores Petrus Mevis loco Eustachij Moonen, et Maria Agnes Hansen. in fidem: A.G. Somijn pastor loci. (getuigen: Peter (Petrus) Mevis (zie IVe) nms. Eustachius Moonen, haar oom Stas (Anastasius) Monen als Eustachius Moonen door Petrus Mevis, haar aangetrouwde tante Maria Agnes (Maria Agnetis) Hanssen, Eustachius Moonen), 
 ovl. (79 jaar oud) op donderdag 24 november 1881 te Maastricht [Li]. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Pieter Mathijs ,  
   geb. op dinsdag 5 maart 1839 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (39 jaar oud) op vrijdag 5 april 1878 te Maastricht [Li], volgt VIbg
  2.  Anna Margaretha ,  
   geb. op woensdag 11 mei 1842 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (21 jaar oud) op donderdag 28 mei 1863 aldaar, volgt VIbh

Vaa.  Maria Catharina, genoemd naar haar meter (grootmoeder aan moederszijde Catharina Borvelts) Wouters, dr. van Jan Peter (Joannes Petrus) Wouters (IVk) en Maria Catherina Henssen
 geb. op donderdag 22 september 1796 om 5 uur 's avonds te Hobbelrade [Li] - Spaubeek akte 2, 
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 22 september 1796 te Spaubeek [Li] 22a 7bris hora 5a  vespertina nata in Hobbelraed, et eadem baptizata est Catharina filia legitima Joannis Petri Wouters, et Mariae Catharinae Hensen. conjugum: susceptores Joannes Wouters, et Catharina Borvelts. (getuigen: haar grootvader Joes (Joannes) Wouters (IIIb) en haar grootmoeder Catrin (Catharina) Borvels), 
 huishoudster, 
 woont Hobbelraederdorpstraat Spaubeek [Li] op donderdag 25 oktober 1821, 
 ovl. (64 jaar oud) op zondag 16 juni 1861 te Spaubeek [Li] (Maria Catharina Wouters dr van Jan Pieter Wouters en Maria Catharina Henssen; e.v. Jan Gerard Cuijpers), 
 tr. (resp. 25 en 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 25 oktober 1821 te Spaubeek [Li] - akte 35, 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op woensdag 24 oktober 1821 aldaar Dispensatie=in tertio et quarto consanguinitatis gradu mixto data 18 oct ab amplissimo dom. (getuigen: haar neef Hans Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters (Vt), als Wilhelmus Wouters en zijn zus en haar schoonzuster Joanna Elisabeth Kuijpers), 
 woont Boerderij, Hobbelrade 45 Spaubeek [Li]
  
 Opmerkelijke verbanden tussen de families Cuijpers en Wouters, 
 Er is een verre bloedband tussen de families Cuijpers en Wouters
 - Joannes Cuijpers is een zoon van Gerardus Kuijpers x Joanna Catharina Wouters, zij is een dochter van Wouter Wouters x Joanna Cuijpers, hij is een zoon van Janus (Sebastianus) Wouters x Jen (Joanna) Zelis, hij is een zoon van Walter Walteri x Trijn (Catharina) Fremmen, hij is een zoon van Hendrick Odekercke alias Wouters x Magaretha Schetseneers en hij is de zoon van Walterus Odekercke x Christina ("de tak Henricus"
 - Maria Catherina Wouters. is een dochter van Jan Peter Wouters x Maria Catharina Henssen, hij is de zoon van Joes Wouters x Gertrudis Lenaerts, hij is de zoon van Jacobus Wouters x Elisabetha Hanssen, hij is de zoon van Jan Wouters x Elsken Lenarts, hij is de zoon van Marten Walteri alias Wouters x Meijken Kerckhoffs, hij is de zoon van Jacobus Odekercke alias Wouters x Mayken Haagmans en hij is de zoon van Walterus Odekercke x Christina ("tak Jacobus"
 We zien dat we bij Joannes Cuijpers 6 en bij Maria Catharina Wouters 7 generaties terug moeten gaan om bij de gemeenschappelijke voorouders Walterus Odekercke x Christina aan te komen. 
 Kinderen uit beide families worden op dezelfde dag (22 september 1796) gedoopt
 - Maria Catharina Wouters, dochter van Jan Peter Wouters x Maria Catharina Henssen 
 - Wouter Cuijpers (Cupers), zoon van Gerardus Cupers (Cuijpers) x Joanna Catharina Wouters en dus een broer van Joannes de echtgenoot van Maria Catharina Wouters., 
 Brouwer eind 1823 te Hobbelrade [Li]
 In de late middel-eeuwen werd de hele dag door bier gedronken. Het was volksdrank nummer één. Bij velen kwam vier keer per dag de bierkan op tafel. Gewoon drinkwater was vaak vervuild en werd alleen dooor de allerarmsten gedronken. Bier wordt tijdens de bereiding landurig gekookt en was dus veel veiliger. 
 Aan bier werd als eerste eis gesteld dat het goedkoop was en verder moets het goed verteerbaar zijn, dat wil zeggen meehelpen om de zware vette kost van het dageijkse menu te verdragen. 
 Met de komst van de Fransen (1795) werd iedereen verplicht een beroep naar keuze te maken en hiervoor een patent aan te vragen. Dit gold ook voor brouwers [zoals Martin Wouters ww], die voor anderen of voor zichzelf bier maakten. De hierbij verschuldigde patentbelasting diende men jaarlijks te voldoen. De Minister van Financiën bepaalde begin januari 1797 dat iedereen die een brouwketel bezat zich moest voorien van een brouwerspatent, behalve wanneer men alleen voor eigen gebruik bier maakte. 
 Als de Fransen vertrokken zijn en het bestuur gevoerd wordt door het Koninkrijk ver Verenigde Nederlanden zien we tussen 1823 en 1830 in Spaubeek 5 brouwers: 
 Johan Willem Eussen (1823) [burgemeester? ww], Johan Cornelis Jaquemin (1823), Jan Gerard Kuipers (1823-1830), Johan Jacob Lenaerts (1823-1825), Johan Andries Loison (gestopt in 1823) [van Ten Dijke? ww] en Martinus Wouters (1823-1828). Het stoppen van Martin in 1828 kan samenhangen met zijn overlijden in 1830. 
 (bron: Pastoor Fr. Crutzen - Brouwers in Zuid-Limburg isbn: 978-90-821329-0-8 druk: Janssen Grafimedia - Beek
 
 
 Jan Gerard Cuijpers zal waarschijnlijk de brouwerij, die oorspronkelijk van zijn vader Gerard Cuijpers is geweest, hebben overgenomen van zijn broer Jan Pieter Cuijpers [ww] 
 
 woont op adres Hobbelraede 117 in 1833 te Spaubeek [Li], 
 woont in Hobbelrade op dinsdag 24 februari 1885 te Spaubeek [Li] 
 met Jan Gerard (Joannes Gerardus, Johan Gerard) Cuijpers (Kuijpers) jr, zn. van Gerard (Gerardus) Cuijpers (schoenmaker, brouwer (brasseur)) en Joanna Catharina Wouters (huisvrouw, landbouwerse), 
 geb. op dinsdag 30 oktober 1798 te Hobbelrade [Li] - Spaubeek, 
 ged. Rooms Katholiek op woensdag 31 oktober 1798 te Munstergeleen [Li] 30ma xbris natus est in Hobbelraedt et 31ma ejusdem baptizatus est in Munstergeleen Jo(ann)es Gerardus filius legitimus Gerardi Cupers et Joannae Catharinae Wouters conj. e sacro fonte fuit susceptus a Joanne Michaele Bouts loco Joannis Schutjens et Cornelia Wouters loco Mariae Joannae Wouters. concordat cum testimonio baptismali dato a r. d. de la Haije pastore in Munstergeleen quod testor A.G. Somijn pastor loci de Spaubeck. (getuigen: Michael Bautz als Joannes Michael Bouts nms. Joannes Schutjens, Joannes Schuttens als Joannes Schutjens door Joannes Michael Bouts, zijn tante Cornelia (Maria Cornelia) Wouters nms. Maria Joanna Wouters en zijn tante Maria Joanna Wouters door Cornelia Wouters), 
 bierbrouwer, kuiper, 
 geboortegetuige van Jan Hubert (Joannes Hubertus) Bemelmans op vrijdag 21 maart 1828, 
 geboortegetuige van Joanna Gertrudis Heijnen op donderdag 17 april 1828, 
 geboortegetuige van Maria Catharina Souren op donderdag 1 mei 1828, 
 geboortegetuige van Maria Cornelia Muijlkens op zaterdag 12 juli 1828, 
 geboortegetuige van zijn zoon Joannes Leonardus Cuijpers (VIbi) op vrijdag 18 juli 1828, 
 huwelijksgetuige van Matthijs (Matthis) Crombags en Maria Doemen op vrijdag 7 november 1828 te Spaubeek [Li], 
 overlijdensgetuige van Hendrick (Henricus) Zelis op maandag 9 november 1829, 
 geboortegetuige van Pieter Bernardus (Petrus Bernardus) Hautvast (VIx) op woensdag 20 augustus 1823, 
 overlijdensgetuige van zijn broer Jan Pieter (Joannes Petrus) Cuijpers op dinsdag 14 november 1837, 
 overlijdensgetuige van zijn neef Pieter Mathijs Cuijpers op maandag 21 mei 1838, 
 overlijdensgetuige van zijn schoonzuster Theresia (Maria Theresia) Crousen op zaterdag 21 september 1839, 
 overlijdensgetuige van zijn zoon Joannes Cuijpers op zaterdag 15 mei 1841, 
 ovl. (86 jaar oud) op dinsdag 24 februari 1885 om 03:30 uur te Spaubeek [Li] - akte 1885/5 (getuigen: Frans (Franciscus Leonardus Hubertus) Pijls (zie VIIz), (42 jaar, landbouwer, Spaubeek/Hobbelraede, nabuur) en Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens, (43 jaar, koster, Spaubeek, bekende)). 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Jan Peter (Joannes Petrus), genoemd naar zijn peter Kuijpers (Cuijpers),  
   geb. op vrijdag 12 april 1822 om drie uur 's morgens te Spaubeek [Li] - akte 6,  
   ged. op vrijdag 12 april 1822 aldaar (getuigen: zijn grootvader Jan Peter (Joannes Petrus) Wouters (IVk), zijn grootmoeder Joanna Catharina Wouters en Peter (Petrus) Mevis (zie IVe)),  
   ovl. (12 jaar oud) op woensdag 14 januari 1835 om zes uur 's morgens thuis te Hobbelrade [Li] - Spaubeek akte 7 [ww: aan cholera?] (getuigen: Mathijs (Joannes Mattis) Beaumont (koopman in appelazijn, 36 jaar, nabuur) en Pieter (Petrus) Lemmens (landbouwer, 54 jaar, nabuur)). 
  2.  Maria Catharina, genoemd naar haar meter ,  
   geb. op zondag 25 juli 1824 om drie uur 's middags te Spaubeek [Li] - akte 15,  
   ged. op zondag 25 juli 1824 aldaar (getuigen: haar grootmoeder Maria Catherina Henssen (zie IVk) en haar oom Jan Pieter (Joannes Petrus) Cuijpers),  
   werkbode,  
   ovl. (19 jaar oud) op dinsdag 15 augustus 1843 te Hobbelrade [Li] - Spaubeek. (Maria Catharina Cuijpers dr van Jan Gerard Cuijpers en Maria Catharina Wouters). 
  3.  Maria Joanna, genoemd naar haar meter ,  
   geb. op maandag 3 juli 1826 om zeven uur 's morgens te Hobbelrade [Li] - Spaubeek akte 26,  
   ged. op maandag 3 juli 1826 te Spaubeek [Li] (getuigen: haar oom Hans Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters, Peter (Petrus) Mevis (zie IVe), haar tante Maria Joanna Kuijpers en haar aangetrouwde tante Maria Catharina Raeven),  
   ovl. (78 jaar oud) op maandag 24 oktober 1904 te Schin op Geul [Li] - akte 14. 
  4.  Joannes Leonardus ,  
   geb. op vrijdag 18 juli 1828 te Spaubeek [Li], volgt VIbi
  5.  Maria Gertrudis Kuijpers,  
   geb. op woensdag 1 juni 1831 te Hobbelrade [Li],  
   ovl. (72 jaar oud) op zaterdag 19 december 1903 te Heer [Li], volgt VIbj
  6.  Willem (Wilhelmus) ,  
   geb. op vrijdag 1 maart 1833 te Hobbelrade [Li],  
   ovl. (63 jaar oud) op donderdag 7 januari 1897 te Maastricht [Li], volgt VIbk
  7.  Nn ,  
   geb. op woensdag 2 december 1835 om half drie 's middags te Hobbelrade [Li] - Spaubeek akte 47 [BS: man, geboren zonder leven] (doodgeb.). 
  8.  Joannes ,  
   geb. op woensdag 8 februari 1837 om drie uur 's morgens te Hobbelrade [Li] - Spaubeek akte 6,  
   ovl. (8 dagen oud) op donderdag 16 februari 1837 om vier uur 's morgens te Hobbelrade [Li] - Spaubeek akte 7 (getuigen: Clement (Clemens) Mulkens als Clement Muijlkens (dagloner, 35 jaar, nabuur) en Theodoor (Joannes Theodorus) Diederen (veldwachter, 25 jaar, nabuur)). 
  9.  Joannes Pieter, genoemd naar zijn overleden broer 1 ,  
   geb. op vrijdag 16 maart 1838 om negen uur 's morgens te Hobbelrade [Li] - Spaubeek akte 12. 
  10.  Joannes, genoemd naar zijn overleden broer 8 ,  
   geb. op donderdag 6 mei 1841 om zes uur 's morgens te Hobbelrade [Li] - Spaubeek akte 6,  
   ovl. (9 dagen oud) op zaterdag 15 mei 1841 om negen uur 's morgens te Spaubeek [Li] - akte 6 (getuigen: zijn vader Jan Gerard (Joannes Gerardus) Cuijpers (zie Vaa) (bierbrouwer, 42 jaar, Spaubeek, de vader van de overledene) en Mathijs (Joannes Mattis) Beaumont (werkman, 44 jaar, Hobbelrade, nabuur)). 

Vab.  Jan Leonard (Joannes Leonardus), genoemd naar zijn peter (oudste oom aan moederszijde) Wouters, zn. van Jan Peter (Joannes Petrus) Wouters (IVk) en Maria Catherina Henssen
 geb. op vrijdag 15 augustus 1800 te Hobbelrade [Li] - Spaubeek, 
 ged. Rooms Katholiek op vrijdag 15 augustus 1800 te Spaubeek [Li] 15 augst natus et baptisatus est a r(everen)do d(omi)no Leenaerts presbytero, Joannes Leonardus filius leg: Jo(ann)is Petri Wouters et Mariae Catharinae Henssen conj susc fuere Joannes Leonardus Henssen et Maria Sibilla Wouters concordat quoad substantia[m] cum testimonio baptismali a praedicto domino Leenaerts dato testor JJ Raemackers pastor in Spaubeck (getuigen: zijn oom Jan Leonard (Joannes Leonardus) Henssen en zijn tante Sibilla (Maria Sibilla) Wouters (IVe)), 
 landbouwer, 
 doopgetuige van zijn neef Joannes Leonardus Cuijpers (VIbi) op vrijdag 18 juli 1828 te Spaubeek [Li], 
 woont als landbouwer op zaterdag 29 februari 1840 te Hobbelrade [Li], 
  
 Petitie naar Tweede Kamer in 1848 te Spaubeek [Li], 
 In 1848 wordt een petitie opgesteld voor de Tweede Kamer. Hierin klagen de mensen over de hoge belastingdruk vanuit Den Haag. 
 Deze wordt door 60 belasting betalende inwoners ondertekend, waaronder J. (=Joannes) Wouters, P.M. (=Petrus Martinus) Wouters, J.G. (=Jean Guilliaume = Joannes Wilhelmus) Wouters en J.L. (=Joannes Leonardus) Wouters
 Ovl. (54 jaar oud) op dinsdag 8 mei 1855 te Hoeve - Spaubeek [Li], 
 otr. op zondag 7 april 1839 en op 14 april 1839 te Spaubeek [Li], 
 tr. (resp. 38 en 37 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 20 april 1839 om zes uur 's middags te Spaubeek [Li] - akte 2

(Jean Leonard beroep: zonder. Hij is niet geschikt om in het leger de dienen) (getuigen: Jan Jacob (Joannes Jacobus) Eussen (43 jaar, landbouwer, Spaubeek, kennis), haar neef Jan Jacob (Joannes Jacobus) Schutjens (zie Vq) (31 jaar, koster, Spaubeek, neef van de bruid), Willem (Wilhelmus) Moonen (49 jaar, herbergier, Spaubeek, kennis) en Henderik (Joannes Henricus) Gielen (30 jaar, dienstknecht, Spaubeek, kennis)),  
  
 woont Op de Hoeve 9 Spaubeek [Li] tussen 1850 en 1872, 
 In BVR 1850: we vinden in dit huis: 
 Jan Leonard Wouters (50), die gehuwd is met Anna Elisabeth Lienaarts (49) met hun kinderen: Jan Willem Wouters (8), Maria Catharina Wouters (10) en Elisabeth Wouters (6). Verder woont er ook: 
 - Jan Jacob Lienaerts, de vader van Anna Elisabeth. [dit is waarschijnlijk haar ouderlijk huis ww]. Deze Jan Jacob overlijdt hier op 10 mei 1853. 
 - Maria Catharina Henssen, de moeder van Jan Leonard komt hier vanuit Hobbelrade wonen. Zij overlijdt in dit huis in 1851 op 77 jarige leeftijd. 
 In BVR 1861: we missen Jan Leonard Wouters omdat deze in 1855 op 55 jarige leeftijd is overleden. 
 Dochter Maria Catharina Wouters huwt in 1869 met Pieter Swelsen en verlaat Spaubeek om in Beek te gaan wonen. 
 Zoon Jan Willem Wouters huwt in 1869 met Catharina Elisabeth Philips en hij verlaat in 1870 Spaubeek om in Beek (Groot Genhout) te gaan wonen. 
 Dochter Maria Elisabeth Wouters huwt in 1872 met Pieter Hubertus Aelmans en het gezin gaat in deze woning wonen. 
 Moeder Anna Elisabeth Lienaerts overlijdt in deze woning in 1876 op 75 jarige leeftijd. 
 met Anna Elisabeth Lienaerts (Leenarts), dr. van Jan Jacob (Joannes Jacobus) Lenaerts (landbouwer en herbergier, brouwer, timmerman) en Maria Elisabeth Hanssen (huishoudster, landbouwster), 
 geb. op dinsdag 1 september 1801 te Spaubeek [Li] - akte 10 [BS: geb.dat. 02-09-1801], 
 ged. Rooms Katholiek op dinsdag 1 september 1801 aldaar 1ma 7bris. 1801 baptizata est Anna Elisabeth filia legitima Joannis Jacobi Leenarts, et Mariae Elisabeth Hansen conjugum: incolarum ex Hoef: susceptores Jacobus Leenarts et Anna Boesten. quod testor A. Somijn past. loci. (getuigen: haar grootvader Jacobus Leenarts en haar grootmoeder Anna Boesten), 
 huishoudster, 
 ovl. (75 jaar oud) op maandag 11 september 1876 te Spaubeek [Li] - akte 9. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Maria Catharina ,  
   geb. op zaterdag 29 februari 1840 te Hoeve - Spaubeek [Li],  
   ovl. (78 jaar oud) op donderdag 13 februari 1919 te Geverik [Li], volgt VIbl
  2.  Joannes Wilhelmus ,  
   geb. op vrijdag 28 januari 1842 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (78 jaar oud) op donderdag 29 januari 1920 te Beek [Li], volgt VIbm
  3.  Maria Elisabeth ,  
   geb. op zaterdag 30 november 1844 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (87 jaar oud) op zaterdag 16 januari 1932 aldaar, volgt VIbn

Vac.  Maria Helena (Marie Helene (Fr.)), genoemd naar haar meter (aangetrouwde tante aan vaderszijde) Wouters, dr. van Jan Peter (Joannes Petrus) Wouters (IVk) en Maria Catherina Henssen
 geb. op zaterdag 11 mei 1805 om zes uur 's morgens (à six heures du matin) te Spaubeek [Li] - akte 24
(getuige: haar vader Jan Peter (Joannes Petrus) Wouters (IVk) (cultivateur, Spaubeek, vader)),  
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 11 mei 1805 te Spaubeek [Li] 11ma maij circa 2dam pomeridianam nata eodemq: baptisata est Maria Helena filia leg: Joannis Petri Wouters et Mariae Catharinae Henssen conj. susc Joannes Wilhelmus Henssen et Maria Helena Vlekken. testor J:J: Raemaekers past[or] in Spaubeck (getuigen: haar oom Joannes Wilhelmus Henssen en haar aangetrouwde tante Helena (Maria Helena) Flecken (zie IVf) als Maria Helena Vlekken [e.v. Jan Willem Wouters]), 
 (kan niet schrijven), 
 ovl. (77 jaar oud) op maandag 15 januari 1883 te Schimmert [Li], 
 otr. op zondag 10 oktober 1841 en ook 17 oktober 1841 te Spaubeek [Li] en idem in Schimmert, 
 tr. (resp. 36 en 32 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 23 oktober 1841 om negen uur 's morgens te Spaubeek [Li] - akte 4 
 met Willem (Guillaume (Fr.)) Meulkens (Muilkens, Muijlkens), zn. van Mathijs (Matthias) Meulkens en Maria Catharina Gielckens
 geb. op zaterdag 10 december 1808 te Schimmert [Li], 
 zadelaar, 
 ovl. (78 jaar oud) op dinsdag 25 januari 1887 te Schimmert [Li]. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Jan Willem Muijlkens,  
   geb. op dinsdag 13 juni 1843 te Schimmert [Li],  
   ovl. (70 jaar oud) op zaterdag 26 juli 1913 aldaar, volgt VIbo
  2.  Wilhelmus Muilkens,  
   geb. op vrijdag 7 maart 1845 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (11 jaar oud) op dinsdag 13 mei 1856 te Schimmert [Li]. 

Vad.  Maria Ida Wouters, dr. van Jan Peter (Joannes Petrus) Wouters (IVk) en Maria Catherina Henssen
 geb. op maandag 11 oktober 1813 te Spaubeek [Li] - akte 26 [BS: geb.dat. 12-10-1813], 
 ged. Rooms Katholiek op dinsdag 12 oktober 1813 aldaar 1813 11 8bris nata et postera die baptisata est Maria Jda filia leg: Joannis Petri Wouters et Mariae Catharinae Henssen conj susc fuere Petrus Mevis loco Petri Mathiae Heijnen et Maria Jda Buskens testor JJ Raemaekers pastor in Spaubeck (getuigen: haar aangetrouwde oom Peter (Petrus) Mevis (zie IVe) nms. Petrus Mathias Heijnen, haar aangetrouwde oom Peter Mathijs (Petrus Mathias) Heijnen (zie IVj) door Petrus Mevis en haar aangetrouwde tante Maria Ida Buskens), 
 ovl. (59 jaar oud) op dinsdag 18 februari 1873 te Spaubeek [Li] (Maria Ida Wouters dr van Jan Pieter Wouters en Maria Catharina Henssen; e.v. Joannes Luijten), 
 tr. (resp. 21 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 16 januari 1835 te Geleen [Li] - akte 8 
 met Jan Mathijs (Jean Mathieu (Fr.)) Luijten, zn. van Jan Pieter Luijten en Maria Ida Cremers
 geb. op woensdag 20 november 1811 te Krawinkel [Li] - Geleen [huw.reg], 
 werkbode, dagloner, 
 overlijdensgetuige van Joannes Martinus Wouters op vrijdag 10 mei 1839, 
 ovl. (65 jaar oud) op dinsdag 17 april 1877 te Spaubeek [Li] (Joannes Mathijs Luijten zn van Jan Pieter Luijten en Maria Ida Cremers; e.v. Maria Ida Wouters). 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Maria Catharina ,  
   geb. op dinsdag 8 september 1835 te Krawinkel [Li],  
   ovl. (72 jaar oud) op zondag 16 februari 1908 te Houthem [Li], volgt VIbp
  2.  Jan Willem (Joannes Wilhelmus) ,  
   geb. op woensdag 1 november 1837 om half acht "na middag" [ww: moet zijn voormiddag] te Hobbelrade [Li] - Spaubeek akte 36,  
   ovl. (1 jaar oud) op maandag 3 december 1838 om half elf 's morgens te Spaubeek [Li] - akte 41 [BS: 13 maanden] (getuigen: Martin (Martinus) Wolters (dagloner, 50 jaar, nabuur) en Jan Laurens (Joannes Laurentius) Haegmans (zonder beroep, 70 jaar, nabuur)). 
  3.  Pieter Jacobus ,  
   geb. op dinsdag 19 januari 1841 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (81 jaar oud) op zaterdag 25 februari 1922 te Voerendaal [Li], volgt VIbq
  4.  Jan Bernard (Bernardus) ,  
   geb. op donderdag 29 augustus 1844 te Hobbelrade [Li],  
   ovl. (63 jaar oud) op vrijdag 3 april 1908 te Voerendaal [Li], volgt VIbr
  5.  Phylippes Hubertus ,  
   geb. op zondag 3 december 1848 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (69 jaar oud) op zondag 17 november 1918 aldaar, volgt VIbs
  6.  Joannes Mathijs ,  
   geb. op donderdag 27 november 1851 te Spaubeek [Li],  
   ovl. aldaar, volgt VIbt
  7.  Elisabeth ,  
   geb. op woensdag 28 november 1855 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (72 jaar oud) op zaterdag 7 april 1928 te Schaesberg [Li], volgt VIbu
  8.  Gertrudis ,  
   geb. op vrijdag 30 november 1860 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (76 jaar oud) op zaterdag 17 juli 1937 te Bunde [Li], volgt VIbvVae.  Maria Elisabeth (Marie Elisabeth (Fr.)), genoemd naar haar meter (oudtante aan moederszijde) Wouters, dr. van Jan Peter (Joannes Petrus) Wouters (IVk) en Maria Catherina Henssen
 geb. op donderdag 22 februari 1816 om elf uur 's nachts te Spaubeek [Li] - akte 3 (getuigen: Joannes Petrus Eussen oud 58 jaar en Johan Andries (Joannes Andreas) Loijson oud 38 jaar, akkerbouwer), 
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 22 februari 1816 te Spaubeek [Li] (getuigen: haar aangetrouwde oom Peter (Petrus) Mevis (zie IVe) en haar oudtante Maria Elisabeth Henssen), 
 ovl. (81 jaar oud) op woensdag 10 maart 1897 om 17:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1897/2 (getuigen: Jan Michiel (Joannes Michiel) Bovens (66 jaar, landbouwer, Spaubeek, nabuur) en Jan Hendrik (Joannes Henricus) Vroemen (50 jaar, hoofd der school, Spaubeek, bekende)), 
 tr. (resp. 32 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 29 april 1848 te Spaubeek [Li] 
 met Herman Jozef (Hermanus Joseph) Dieteren (Diederen), zn. van Arnold Jozef (Arnoldus Joseph) Dieteren (landbouwer, dagloner (kan niet schrijven)) en Maria Judith Sophia Bijen (landbouwerse), 
 geb. op maandag 3 september 1821 te Spaubeek [Li] - akte 25, 
 landbouwer, werkman, 
 ovl. (71 jaar oud) op donderdag 15 juni 1893 om 18:00 uur te Spaubeek [Li] (Hobbelraed) - akte 1893/5 [BS: 72 jaar] (getuigen: zijn zoon Joes (Joannes Joseph) Dieteren (VIbx), (39 jaar, werkman, Spaubeek, zoon) en Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens, (52 jaar, koster, Spaubeek, bekende)). 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Arnoldus Jozef, genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde ,  
   geb. op woensdag 23 mei 1849 te Spaubeek [Li],  
   daglooner,  
   ovl. (28 jaar oud) op dinsdag 29 mei 1877 te Spaubeek [Li] - Hobbelrade (Arnoldus Jozef Diederen zn van Hermanus Joseph Diederen en Maria Elisabeth Wouters; ongehuwd). 
  2.  Maria Judith Sophia ,  
   geb. op dinsdag 9 september 1851 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (66 jaar oud) op vrijdag 25 januari 1918 te Schin op Geul [Li], volgt VIbw
  3.  Joes (Joannes Joseph) ,  
   geb. op vrijdag 29 september 1854 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (40 jaar oud) op woensdag 24 april 1895 aldaar, volgt VIbx

Vaf.  Jan Martin (Joannes Martinus, Martinus) Hautvast, zn. van Mattis (Matthias) Hautfast (IVm) en Catharina Robroex
 ged. op zaterdag 15 maart 1788 te Hulsberg [Li] (getuige: Maria Margaritta Robroex, Joannes Martinus Hautvast), 
 tr. (resp. ongeveer 33 en 30 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zondag 5 augustus 1821 te Schimmert [Li] - akte 38 
 met Anna Maria Lemmens, dr. van Bartholomeus Lemmens en Maria Elisabeth Cuijpers
 geb. op vrijdag 8 april 1791 te Schimmert [Li] [huw.reg. 08-09-1791], 
 ged. Rooms Katholiek op vrijdag 8 april 1791 aldaar (getuige: Winandus Cuijpers, Maria Coox, Maria), 
 ovl. (58 jaar oud) op woensdag 29 augustus 1849 aldaar - akte 18 [BS: 58 jaar]. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Pieter Mathijs ,  
   geb. op dinsdag 17 september 1822 te Schimmert [Li] - akte 62,  
   tr. (resp. 31 en 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 2 augustus 1854 te Schimmert [Li] - akte 9  
   met Anna Elisbeth van Oppen, dr. van Jan Andries van Oppen en Anna Maria Coox,  
   geb. op dinsdag 6 januari 1829 te Schimmert [Li] [huw.reg.]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Maria Helena Houtvast (Hautvast),  
   geb. op zondag 2 mei 1824 te Schimmert [Li] - akte 24,  
   dienstmeid,  
   tr. (beiden 31 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 10 juli 1855 te Slenaken [Li] - akte 2  
   met Johannes Franciscus Ruijters, zn. van Lambertus Ruijters (werkman) en Maria Catharina Siben,  
   geb. op zaterdag 27 december 1823 te Schimmert [Li] [huw.reg.],  
   radermaker. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Johannes Arnoldus (Joannes Arnoldus) Houtvast (Hautvast),  
   geb. op vrijdag 3 maart 1826 te Schimmert [Li] - akte 13,  
   ovl. (28 jaar oud) op woensdag 15 maart 1854 te Schimmert [Li] - akte 12. 
  4.  Anna Catharina Houtvast (Hautvast),  
   geb. op zondag 27 januari 1828 te Schimmert [Li] - akte 6. 
  5.  Pieter Jozef ,  
   geb. op maandag 14 februari 1831 te Schimmert [Li] - akte 15. 

Vag.  Johan (Joannes, Johannes) Houdtvast (Hautvast, Houtvast), zn. van Mattis (Matthias) Hautfast (IVm) en Joanna Maria Willems
 geb. op zaterdag 22 december 1792 aangifte 24 december 1792 te Hulsberg [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 22 december 1792 aldaar (getuige: Joannes Willems, Joanna Maria Lortije), 
 landbouwer, akkerman, 
 getuige bij kerk. huw. van zijn broer Pieter Jozef (Petrus Josephus) Houdtvast (Vah) en zijn schoonzuster Maria Gertrudis Lemmens (Vm) op dinsdag 23 november 1819 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Maria Helena Hautvast op vrijdag 13 oktober 1820 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Jan Bernard (Joannes Bernardus) Hautvast op zaterdag 19 augustus 1826 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn kleinzoon Joannes Visschers (VIIan) op vrijdag 2 maart 1855 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn kleinzoon Jan Hubert (Joannes Hubertus) Nijsten (VIIas) op woensdag 4 juni 1862 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn kleinzoon Jan Hubert (Joannes Hubertus) Hautvast op donderdag 2 september 1858 te Beek [Li], 
 geboortegetuige van zijn dochter Maria Theresia Hautvast (VIv) op woensdag 20 februari 1828, 
 overlijdensgetuige van Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Lenaerts op maandag 20 juni 1831, 
 overlijdensgetuige van Jacob (Jacobus) Söeren op vrijdag 19 oktober 1827, 
 ovl. (81 jaar oud) op dinsdag 15 september 1874 te Groot Genhout [Li] - Beek akte 38, 
 tr. (resp. 27 en 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 7 februari 1820 te Spaubeek [Li] - akte 5, 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op vrijdag 8 december 1820 aldaar 
 met Maria Helena Lemmens (zie Vl). 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Peter Joseph (Petrus Josephus) Hautvaest,  
   geb. op vrijdag 13 oktober 1820 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (64 jaar oud) op maandag 6 april 1885 te Klein Genhout [Li], volgt VIs
  2.  Joannes Wilhelmus Hautvast,  
   geb. op zaterdag 12 januari 1822 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (71 jaar oud) op woensdag 26 april 1893 te Groot Genhout [Li], volgt VIt
  3.  Maria Gertruidis Hautvast,  
   geb. op maandag 22 december 1823 om een uur 's morgens te Spaubeek [Li] - akte 31,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 22 december 1823 aldaar (getuigen: haar tante Maria Gertrudis Lemmens (Vm) en haar oom Wilhelmus (Joannes Wilhelmus) Hautvast (Vai), als Joannes Wilhelmus Hautvaest),  
   ovl. (6 jaar oud) op vrijdag 29 januari 1830 thuis in de namiddag om drie uur te Op het Broek [Li] - Spaubeek akte 10 [BS: 5 jaar] (getuigen: Mathijs (Matthias) Vroemen (1. assessor, 62 jaar, nabuur) en Cornelius Dieteren als Kornelius Diederen (werkknecht, 30 jaar, nabuur)). 
  4.  Martinus Cornelis Hautvast,  
   geb. op vrijdag 16 september 1825 te Spaubeek [Li], volgt VIu
  5.  Maria Theresia Hautvast,  
   geb. op woensdag 20 februari 1828 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (60 jaar oud) op zondag 18 maart 1888 te Beek [Li], volgt VIv
  6.  Maria Gertrudis Hautvast,  
   geb. op dinsdag 31 augustus 1830 te Op het Broek [Li],  
   ovl. (59 jaar oud) op woensdag 13 augustus 1890 te Groot Genhout [Li], volgt VIw
  7.  Joanna Elisabeth Hautvast,  
   geb. op vrijdag 7 december 1832 om vijf uur in de voormiddag in het huis van haar ouders te Op het Broek [Li] - Spaubeek akte 36,  
   ovl. (7 maanden oud) op maandag 5 augustus 1833 thuis om vijf uur 's morgens te Op het Broek [Li] - Spaubeek akte 25 (getuigen: Caspar (Gaspar) Vromen (eerste assessor, 33 jaar, nabuur) en Severinus Lenaerts (dagloner, 66 jaar, nabuur)). 
  8.  Joannes Gerardus Hautvast,  
   geb. op vrijdag 27 juni 1834 om zes uur in de namiddag in het huis van zijn ouders te Op het Broek [Li] - Spaubeek akte 25. 
  9.  Maria Elisabeth Hautvast,  
   geb. op woensdag 9 november 1836 om drie uur 's morgens te Op het Broek [Li] - Spaubeek akte 34,  
   ovl. (11 jaar oud) op vrijdag 24 maart 1848 te Spaubeek [Li]. 

Vah.  Pieter Jozef (Petrus Josephus, Peter Joseph, Jan Jozef), genoemd naar zijn peter Houdtvast (Hautvast), zn. van Mattis (Matthias) Hautfast (IVm) en Joanna Maria Willems
 ged. op zaterdag 19 november 1796 te Hulsberg [Li] (getuigen: zijn oom Jan Pieter (Joannes Petrus) Hautvast (IVn), als Joannes Petrus Haudtvast, Anna Elisabeth Willems), 
 landman, landbouwer, 
 doopgetuige van zijn neef Peter Joseph (Petrus Josephus) Hautvaest (VIs) op zaterdag 14 oktober 1820 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Elisabeth (Catharina Elisabetha) Hautvast (VIby) op zaterdag 6 december 1828 te Spaubeek [Li], 
 overlijdensgetuige van Jan (Joannes) Aelffers op woensdag 24 augustus 1836, 
 ovl. (ongeveer 62 jaar oud) op zaterdag 25 juni 1859 te Spaubeek [Li] - akte 10 [BS: 63 jaar], 
 tr. (resp. ongeveer 23 en 16 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 22 november 1819 te Spaubeek [Li] - akte 34, 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op dinsdag 23 november 1819 aldaar (getuigen: zijn schoonzuster en haar zus Maria Helena Lemmens (Vl) en zijn broer en haar zwager Johan (Joannes) Houdtvast (Vag), als Joannes Hautvaest), 
  
 Verband tussen de families Hautvast en Lemmens (via Wouters), 
 Petrus Josephus Houdtvast (Hautvast) heeft afs oma Lisbeth (Elisabeth) Wouters x Christianus Hautvast. Deze Lisbeth is de dochter van Merten Wouters x Sijbilla Stassen en deze is de zoon van Jan Wouters x Elsken Lenarts
 Maria Lemmens heeft als moeder Maria Gerrtudis Wouters, zij is de dochter van Joes Wouters x Gertrudis Lenaerts. Deze is de zoon van Jacobus Wouters x Elisabetha Hanssen. Zijn ouders zijn weer Jan Wouters x Elsken Lenarts
 Dus zowel Petrus Josephus als ook Maria Gertrudis hebben gemeenschappelijke voorouders Jan Wouters x Elsken Lenarts (4 generaties terug). 
 Persoonlijke opmerking [ww]: "Is dit de reden van de opvallend grote kindersterfte binnen hun gezin?" 
 met Maria Gertrudis Lemmens (zie Vm). 
 Uit dit huwelijk 15 kinderen: 
  1.  Maria Helena, genoemd naar haar meter Hautvast,  
   geb. op vrijdag 13 oktober 1820 te Spaubeek [Li] - akte 22,  
   ged. op vrijdag 13 oktober 1820 aldaar (getuigen: Helena (Maria Helena) Flecken (zie IVf) en haar oom Johan (Joannes) Houdtvast (Vag) als Joannes Hautvaest),  
   ovl. (24 dagen oud) op maandag 6 november 1820 te Spaubeek [Li] - akte 25 [BS: 3 weken]. 
  2.  Joannes Wilhelmus, genoemd naar zijn peter Hautvast,  
   geb. op donderdag 6 september 1821 om elf uur 's avonds te Spaubeek [Li] - akte 26 (getuigen: zijn oudoom Marten (Martinus) Wouters (IVi) (akkerbouwer, 55 jaar) en Godfried (Godefridus) Geurts (akkerbouwer, 50 jaar)),  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 6 september 1821 te Spaubeek [Li] (getuigen: Peter (Petrus) Mevis (zie IVe), als koster [? ww], zijn tante Maria Helena Lemmens (Vl) en zijn oom Wilhelmus (Joannes Wilhelmus) Hautvast (Vai) als Joannes Wilhelmus Hautvaest). 
  3.  Pieter Bernardus (Petrus Bernardus) Hautvast,  
   geb. op woensdag 20 augustus 1823 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (36 jaar oud) op woensdag 23 mei 1860 aldaar, volgt VIx
  4.  Maria Sebilla Hautvast,  
   geb. op woensdag 4 januari 1826 [BS: geen tijdstip genoemd] te Op het Broek [Li] - Spaubeek akte 3,  
   ovl. (3 maanden oud) op woensdag 19 april 1826 om elf uur 's avonds te Spaubeek [Li] - akte 19 (getuigen: Joseph Ropperich (winkelier, 62 jaar, gebeur) en haar oudoom Marten (Martinus) Wouters (IVi) (akkerman, 60 jaar, gebeur)),  
   begr. op donderdag 20 april 1826 te Spaubeek [Li]. 
  5.  Martinus Ludovicus Hautvast,  
   geb. op woensdag 30 mei 1827 om vier uur 's morgens te Op het Broek [Li] - Spaubeek akte 15,  
   ovl. op vrijdag 11 april 1828 om 10 uur 's morgens in het huis van zijn ouders te Spaubeek [Li] - akte 10 (getuigen: zijn oudoom Marten (Martinus) Wouters (IVi) (akkerman, 65 jaar, Spaubeek) en Joseph Ropperich (winkelier, 64 jaar, Spaubeek, kan niet schrijven)). 
  6.  Peter Mattijs Hubertus Hautvast,  
   geb. op dinsdag 13 januari 1829 om negen uur 's avonds in het huis van zijn ouders te Spaubeek [Li] - akte 1,  
   ovl. op dinsdag 12 januari 1830 om half elf voormiddag in het huis van zijn ouders te Op het Broek [Li] - Spaubeek akte 5 (getuigen: Mathijs (Matthias) Vroemen (1ste assessor, 62 jaar, Spabeek, nabuur) en Godfried (Godefridus) Geurts (2de assessor, Spaubeek, nabuur)). 
  7.  Maria Catharina Hautvast,  
   geb. op dinsdag 25 januari 1831 om twee uur in de namiddag in het huis van haar ouders te Op het Broek [Li] - Spaubeek akte 3,  
   woont in huis nummer 152 B op zaterdag 15 april 1899 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (68 jaar oud) op zaterdag 15 april 1899 om 11:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1899/4 (getuigen: Jan Leonard Hubert Ummels, (45 jaar, werkman, Spaubeek, huisbaas van de overledene) en Jan Adam (Joannes Adamus) Welzen (zie VIIbl), (54 jaar, veldwachter, Spaubeek, bekende)). 
  8.  Maria Anna Hubertina Hautvast,  
   geb. op zondag 20 januari 1833 om half twee in de namiddag in het huis van haar ouders te Op het Broek [Li] - Spaubeek akte 4,  
   ovl. op donderdag 24 januari 1833 om negen uur in de voormiddag in het huis van haar ouders te Op het Broek [Li] - Spaubeek akte 5 (getuigen: Jacob (Jacobus) Chrijstoffels als Jacobus Christoffels (zonder bepaald beroep, 75 jaar, nabuur) en Severinus Lenaerts als Severijn Lienaerts (dagloner, 66 jaar, nabuur)). 
  9.  Jean Hubert Hautvast,  
   geb. op vrijdag 7 maart 1834 's morgens om half vijf in het huis van zijn ouders te Op het Broek [Li] - Spaubeek akte 7 (tweeling). 
  10.  Pieter Jozef Hautvast,  
   geb. op vrijdag 7 maart 1834 's morgens om vijf uur in het huis van zijn ouders te Op het Broek [Li] - Spaubeek akte 8 (tweeling). 
  11.  Jan Louis (Joannes Lodewijk) Hautvast,  
   geb. op woensdag 31 augustus 1836 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (69 jaar oud) op woensdag 2 mei 1906 te Schinnen [Li], volgt VIy
  12.  Maria Josephina Hautvast,  
   geb. op dinsdag 23 oktober 1838 om zeven uur 's avonds te Op het Broek [Li] - Spaubeek akte 33,  
   ovl. (13 dagen oud) op maandag 5 november 1838 om zes uur 's avonds te Spaubeek [Li] - akte 35 [BS: 12 dagen] (getuigen: Severinus Lenaerts (zonder beroep, 70 jaar, nabuur) en Martin (Martinus) Wolters (zonder beroep, 50 jaar, nabuur)). 
  13.  Maria Mechtildis Hautvast,  
   geb. op zondag 8 december 1839 om vijf uur 's morgens te Op het Broek [Li] - Spaubeek akte 27,  
   ovl. (1 jaar oud) op woensdag 22 september 1841 te Schinnen [Li]. 
  14.  Maria Theresia Hautvast,  
   geb. op woensdag 30 november 1842 te Schinnen [Li],  
   ovl. (58 jaar oud) op vrijdag 3 mei 1901 te Schimmert [Li], volgt VIz
  15.  Maria Barbara ,  
   geb. op vrijdag 24 oktober 1845 te Schinnen [Li],  
   ovl. (56 jaar oud) op donderdag 9 januari 1902 te Spaubeek [Li], volgt VIaa

Vai.  Wilhelmus (Joannes Wilhelmus, Jan Willem, Johan Wilhelmus) Hautvast (Houdtfast), zn. van Mattis (Matthias) Hautfast (IVm) en Joanna Maria Willems
 geb. op vrijdag 21 augustus 1801 te Hulsberg [Li] [huw.reg. 3 Fructedor IX (fr.)], 
 zadelmaker, haammaker, 
 doopgetuige van zijn neef Joannes Wilhelmus Hautvast op donderdag 6 september 1821 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Maria Gertruidis Hautvast op maandag 22 december 1823 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (65 jaar oud) op zaterdag 16 maart 1867 te Spaubeek [Li], 
 otr. op zondag 2 oktober 1825 en op 9 oktober 1825 te Spaubeek [Li], 
 tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 15 oktober 1825 om drie uur 's middags te Spaubeek [Li] - akte 27, 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op dinsdag 18 oktober 1825 aldaar (getuige: Nicolaus Campo, Wilhelmus Hautvast) 
 met Maria Theresia (Marie Thérèse (Fr.)) Coumans (Kauman, Koumans), dr. van Matthias Coumans en Maria Agnes (Maria Agnetis) Hanssen
 geb. op zaterdag 26 juni 1802 te Spaubeek [Li] - akte 14 [huw.reg. 27 Messidor X (fr.)], 
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 26 juni 1802 aldaar 1802. 26ta junij baptizata est Maria Theresia filia legitima Joannis Mathiae Coumans, et Mariae Agnetis Hansen conjugum: susceptores fuere. Andreas Coumans, et Maria Stassen. in fidem A.G. Somijn pastor. (getuigen: haar grootvader Andries (Andreas) Coumans en haar grootmoeder Maria (Maria Elisabeth) Stassen), 
 huishoudster, 
 ovl. (77 jaar oud) op dinsdag 15 juni 1880 te Spaubeek [Li] [78 jaar]. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Jan Bernard (Joannes Bernardus, Johan Bernardus) ,  
   geb. op zaterdag 19 augustus 1826 om vijf uur 's middags te Spaubeek [Li] - akte 37,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 19 augustus 1826 aldaar (getuigen: zijn oom Johan (Joannes) Houdtvast (Vag) en zijn oudtante Catharina Coumans, als Catharina Kaumans),  
   zadelaar,  
   ovl. (60 jaar oud) op zaterdag 16 juli 1887 om 16:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1887/14 (getuigen: zijn broer Jozef (Petrus Josephus) Hautvast (VIbz), (48 jaar, landbouwer, Spaubeek, broeder) en Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens, (46 jaar, koster, Spaubeek, bekende)). 
  2.  Joannes Henricus (Johan Hendrik) ,  
   geb. op vrijdag 11 januari 1828 om twee uur 's middags te Spaubeek [Li] - akte 1 (getuigen: Godfried (Godefridus) Geurts (assessor, 59 jaar, Spaubeek) en Herman (Joannes Hermanus) Custers als Hermaen Kusters (schoenmaker, 27 jaar, Spaubeek)),  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 11 januari 1828 te Spaubeek [Li] (getuigen: zijn aangetrouwde tante Maria Helena Lemmens (Vl) en Hendrick (Henricus) Heijnen),  
   ovl. (6 dagen oud) op donderdag 17 januari 1828 om vijf uur 's morgens te Spaubeek [Li] - akte 2 (getuigen: Mathijs (Joannes Mathijs) Boesten als Mattis Boesten (landman, 39 jaar, Spaubeek) en Pieter (Joannes Petrus) Muijlkens als Johan Peter Muijlkens (daglooner, 60 jaar, Spaubeek)). 
  3.  Elisabeth (Catharina Elisabetha) ,  
   geb. op vrijdag 5 december 1828 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (26 jaar oud) op donderdag 27 september 1855 te Heerlen [Li], volgt VIby
  4.  Maria Gertrudis ,  
   geb. op woensdag 23 maart 1831 om elf uur 's avonds in het huis van haar ouders te Spaubeek [Li] - akte 7 [ovl.reg. 31-08-1830 (ww: doopdatum van Maria Gertrudis Hautvast, dr. van Joannes Hautvast en Maria Helena Lemmens)],  
   ovl. (4 jaar oud) op vrijdag 28 augustus 1835 thuis om acht uur in de voormiddag te Spaubeek [Li] - akte 33 (getuigen: Francis (Franciscus) Souren (zonder beroep, 69 jaar, nabuur) en Pieter (Joannes Petrus) Muijlkens als Jean Pieter Muijlkens (zonder beroep, 72 jaar, nabuur)). 
  5.  Anna Helena Hubertina ,  
   geb. op vrijdag 12 april 1833 om vier uur 's morgens in de woning van haar ouders te Spaubeek [Li] - akte 14,  
   huishoudster, winkelierster,  
   ovl. (60 jaar oud) op vrijdag 15 december 1893 om 08:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1893/14 (getuigen: haar zwager Jan Mathijs (Joannes Mathijs) Moonen, (56 jaar, landbouwer, Spaubeek, nabuur) en Sjang (Joannes) Schutgens (VIIbu), (39 jaar, landbouwer, Spaubeek, bekende)),  
   tr. (resp. 38 en 44 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 17 november 1871 te Spaubeek [Li]  
   met Jan Pieter (Joannes Petrus, Joannes Pieter, Johan Peter) Meex, zn. van Jan Nicolaas (Johan Nicolaas) Meex (snijder, kledermaker, winkelier (kan niet schrijven)) en Joanna Catharina Wouters (herbergierse, landbouwster),  
   geb. op maandag 4 december 1826 om vijf uur 's morgens te Hoeve - Spaubeek [Li] - Spaubeek akte 46,  
   winkelier (op de Hoeve),  
   huwelijksgetuige van Joes (Mathijs) Bouwens en Maria Mechtildis Bougie op vrijdag 28 september 1883 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Godfried (Godefridus) Claessens en zijn achternicht Maria Josepha Beaumont op zaterdag 13 september 1884 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Winandus Hubertus Reintjens en Maria Theresia Francisca Caselli op zaterdag 8 mei 1886 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Jan Gerard (Joannes Gerardus) Bemelmans en Maria Martha Hubertina Caselli op donderdag 10 juni 1886 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (60 jaar oud) op donderdag 27 januari 1887 te Spaubeek [Li] [BS: 45 jaar ?]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Henricus (Hendricus) ,  
   geb. op zondag 15 maart 1835 om tien uur 's avonds in het huis van zijn ouders te Spaubeek [Li] - akte 20,  
   landbouwer,  
   ovl. (79 jaar oud) op vrijdag 14 augustus 1914 om 06:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1914/9 (getuigen: Lambèr (Nicolaas Lambertus Leonardus) Jötten, (26 jaar, kleermaker, Spaubeek, kennis) en Mathieu (Joannes Mathijs Hubertus) Moonen (zie VIIIau), (33 jaar, landbouwer, Spaubeek, kennis)). 
  7.  Maria Gertrudis ,  
   geb. op zaterdag 25 maart 1837 tussen twee en drie uur 's morgens te Spaubeek [Li] - akte 12,  
   ovl. (5 jaar oud) op zaterdag 2 juli 1842 om drie uur 's morgens te Spaubeek [Li] - akte 13 (getuigen: Theodoor (Joannes Theodorus) Diederen (veldwachter, 31 jaar, Spaubeek, nabuur) en Christianus Kurvers als Christiaan Curvers (werkman, 53 jaar, Soaubeek, nabuur)). 
  8.  Jozef (Petrus Josephus) ,  
   geb. op maandag 12 augustus 1839 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (78 jaar oud) op zondag 3 maart 1918 aldaar, volgt VIbz
  9.  Anna Maria ,  
   geb. op zaterdag 4 december 1841 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (66 jaar oud) op vrijdag 31 juli 1908 aldaar, volgt VIca

Vaj.  Marij Katharijn (Maria Catharina) Hautvast, dr. van Jan Pieter (Joannes Petrus) Hautvast (IVn) en Anna Elisabetha Drummen
 geb. op zondag 28 augustus 1803 te Nuth [Li] als moeder wordt genoemd Maria Elisabeth, 
 doopgetuige van haar achterneef Joannes Wilhelmus Hautvast (VIt) op zaterdag 12 januari 1822 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (74 jaar oud) op zondag 24 maart 1878 om 02:00 uur te Nuth [Li] - Grijzegrubbe. ,  
 tr. (resp. 28 en 35 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 28 januari 1832 te Nuth [Li] - akte 7, 
  
 Verband tussen de families Wouters en Hautvast in 1832 te Nuth [Li], 
 In 1832 huwt Hans Willem Wouters met Marij Katharijn Hautvast
 Beide families hebben echter een bloedband met elkaar. Hun gemeenschappelijke voorouders zijn: Jan Wouters x Elsken Lenarts. Deze ouders hebben o.a. als kinderen: 
 1. Jacobus Wouters x Elisabetha Hanssen hun zoon is Joes Wouters x Gertrudis Lenaerts, hun zoon is Marten Wouters x Elisabeth Boshouers. Zij zijn de ouders van Hans Willem (4 generaties) 
 2. Merten Wouters x Sijbilla Stassen hun dochter is Lisbeth Wouters x Christianus Houtvast hun zoon is Jan Pieter Hautfast x Anna Elisabetha Drummen. Zij zijn de ouders van Marij Katharijn (Maria Catharina). (4 generaties) 
 met Hans Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters (zie Vt). 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Pieter Jozef ,  
   geb. op vrijdag 2 augustus 1833 te Nuth [Li], volgt VIas
  2.  Jan Gerard (Joannes Gerardus), genoemd naar zijn oom aan vaderszijde ,  
   geb. op zondag 18 januari 1835 te Nuth [Li] - akte 2,  
   overlijdensgetuige van zijn vader Hans Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters (Vt) op donderdag 14 maart 1878,  
   verhuist op zondag 4 mei 1879 naar Schinnen [Li] (BVR Nuth 1860-1880 bladnummer 285). 
  3.  Maria Sibilla ,  
   geb. op woensdag 28 september 1836 te Nuth [Li],  
   ovl. (49 jaar oud) op donderdag 18 maart 1886 te Margraten [Li], volgt VIat
  4.  An Elisabeth (Maria Elisabeth), genoemd naar haar grootmoeder aan vaderszijde ,  
   geb. op donderdag 26 april 1838 te Grijzegrubben [Li] - Nuth akte 34,  
   ovl. (1 jaar oud) op donderdag 9 mei 1839 aldaar - Nuth akte 24. 
  5.  Hubertus Martinus ,  
   geb. op donderdag 6 juni 1839 te Nuth [Li] - akte 30,  
   tr. (resp. 23 en 28 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 29 januari 1863 te Nothberg [Nw, Duitsland] Ref. 1863-01-29_m  
   met Anna Mechtildis Hubertine Bayer, dr. van Leonard Bayer en Anna Maria Frings,  
   geb. op zondag 25 mei 1834 te Eilendorf [Nw, Duitsland]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Jacob Bernardus ,  
   geb. op vrijdag 28 augustus 1840 te Nuth [Li] - akte 64,  
   ovl. (39 jaar oud) op vrijdag 9 april 1880 aldaar. 
  7.  Marij Barb (Maria Barbara) ,  
   geb. op vrijdag 15 oktober 1841 te Nuth [Li] - akte 71. 
  8.  Maria Catharina ,  
   geb. op zaterdag 29 juli 1843 te Nuth [Li],  
   ovl. (35 jaar oud) op vrijdag 13 september 1878 te Maastricht [Li], volgt VIau
  9.  Jan Andries (Joannes Andreas) ,  
   geb. op zaterdag 23 augustus 1845 te Nuth [Li],  
   ovl. (73 jaar oud) op vrijdag 11 juli 1919 aldaar, volgt VIav
  10.  Catharina Elisabeth ,  
   geb. op dinsdag 22 januari 1850 te Nuth [Li],  
   ovl. (79 jaar oud) op zaterdag 4 mei 1929 aldaar, volgt VIaw

Vak.  Joanna Elisabeth (Jeanne Elisabeth (Fr.)) Hautvast, dr. van Jan Pieter (Joannes Petrus) Hautvast (IVn) en Anna Elisabetha Drummen
 geb. op dinsdag 8 november 1803 te Nuth [Li] [huw.reg.], 
 tr. (resp. 25 en 37 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 8 januari 1829 te Nuth [Li] - akte 2 
 met haar achterneef Jacobus Bemelmans, zn. van Servatius Bemelmans en Margaretha Hautvast
 geb. op maandag 14 maart 1791 te Grijzegrubben [Li] [huw.reg.], 
 ged. Rooms Katholiek op maandag 14 maart 1791 te Nuth [Li] (getuigen: zijn oom Bavo Jacobus Hautvast als Jacobus Bavo Hautvast uit Nuth, Anna Maria Eggen uit Nuth nms. Joanna Catharina Bemelmans uit Nuth en zijn oudtante Catharina Bemelmans als Joanna Catharina Bemelmans uit Nuth door Anna Maria Eggen uit Nuth). 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Anna Elisabeth ,  
   geb. op zaterdag 7 november 1829 te Nuth [Li] - akte 65,  
   ovl. (73 jaar oud) op donderdag 26 maart 1903 aldaar - akte 6. 

Val.  Jan Mathijs (Joannes Matthias, Jean Matthias (Fr.)) Hautvast, zn. van Jan Pieter (Joannes Petrus) Hautvast (IVn) en Anna Elisabetha Drummen
 geb. op woensdag 12 februari 1806 te Nuth [Li], 
 landbouwer, 
 ovl. (71 jaar oud) op zondag 18 november 1877 te Schinnen [Li] - akte 45, 
 tr. (resp. 38 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 11 mei 1844 te Schinnen [Li] - akte 3 
 met Anna Elisabeth (Anna Elijsebeth) Damoiseaux, dr. van Mathijs (Matthias) Damoiseaux en Joanna Maria Cals
 geb. op woensdag 11 juni 1817 te Nuth [Li] - akte 21, 
 landbouwster, 
 ovl. (68 jaar oud) op zondag 6 december 1885 te Schinnen [Li] - akte 47 [BS: 69 jaar, Maria Elisabeth Damoiseaux, dr. van Jan Mathijs Damoiseaux en Anna Maria Cals; e.v. Jan Mathijs Houtvast]. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Anna Maria Elisabeth ,  
   geb. op donderdag 27 februari 1845 te Nuth [Li] - akte 8. 
  2.  Pieter Mathijs ,  
   geb. op woensdag 24 februari 1847 te Nuth [Li] - akte 5. 
  3.  Maria Gertrude ,  
   geb. op donderdag 3 mei 1849 te Nuth [Li] - akte 14,  
   ovl. (72 jaar oud) op maandag 29 augustus 1921 te Schinnen [Li] - akte 31,  
   tr. (resp. 27 en 33 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 26 mei 1876 te Schinnen [Li] - akte 6  
   met Pieter Lambert Vonken, zn. van Jan Pieter Vonken en Anna Catharina Huijveneers,  
   geb. op zaterdag 18 maart 1843 te Beek [Li] - akte 27,  
   ovl. (79 jaar oud) op vrijdag 14 april 1922 te Schinnen [Li] - akte 22. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Andries Leopold ,  
   geb. op zaterdag 15 november 1851 te Nuth [Li] - akte 30,  
   ovl. (88 jaar oud) op dinsdag 30 april 1940 te Heerlen [Li] - akte 294,  
   tr. (resp. 46 en 48 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 10 februari 1898 te Schinveld [Li] - akte 1  
   met Maria Francisca Frijns, dr. van Hubert Aloisius Frijns en Maria Hubertina Beckers,  
   geb. op dinsdag 5 juni 1849 te Nuth [Li] - akte 18,  
   ovl. (89 jaar oud) op dinsdag 4 april 1939 te Schinnen [Li] - akte 14. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Maria Barbara Hubertina Houtvast,  
   geb. op zondag 4 juni 1854 te Schinnen [Li],  
   ovl. (76 jaar oud) op vrijdag 24 oktober 1930 aldaar, volgt VIcb
  6.  Jacob ,  
   geb. op zaterdag 23 augustus 1856 te Schinnen [Li],  
   ovl. (54 jaar oud) op zondag 18 december 1910 aldaar, volgt VIcc
  7.  Jan Willem ,  
   geb. op maandag 12 december 1859 te Schinnen [Li] - akte 59. 
  8.  Jan Mathijs ,  
   geb. op donderdag 1 augustus 1861 te Schinnen [Li],  
   ovl. (47 jaar oud) op maandag 19 april 1909 aldaar, volgt VIcd

Vam.  Maria Elisabeth Hautvast, dr. van Jan Pieter (Joannes Petrus) Hautvast (IVn) en Anna Elisabetha Drummen
 geb. op donderdag 13 juni 1811 te Nuth [Li], 
 ovl. (40 jaar oud) op donderdag 1 januari 1852 (Maria Elisabeth Hautvast dr van Jan Peter Hautvast en Joanna Maria Elisabeth Drummen; gehuwd met Jan Adam Vrenken) te Schimmert [Li], 
 tr. (resp. 21 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 4 oktober 1832 te Nuth [Li] 
 met Joannes Adamus Vrencken (Vrenken), zn. van Jan Vrencken en Maria Sibilla Delahaije, 
 geb. op maandag 30 juni 1806 te Nuth [Li], 
 landbouwer, 
 ovl. (72 jaar oud) op woensdag 27 november 1878 te Nuth [Li]. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Maria Elisabeth ,  
   geb. op vrijdag 28 februari 1834 te Nuth [Li],  
   ovl. (75 jaar oud) op maandag 1 november 1909 aldaar, volgt VIce
  2.  Maria Sebilla ,  
   geb. op zondag 17 mei 1835 te Schimmert [Li],  
   ovl. (84 jaar oud) op vrijdag 19 december 1919 te Nuth [Li], volgt VIcf

Generatie VI

VIa.  Anna Elisabetha (Johanna Elisabeth) Geurts, dr. van Godefridus Geurts (Va) en Mechtild (Maria Mechtildis) Petri
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 6 februari 1806 te Schinnen [Li], 
 landbouwster, 
 ovl. (ongeveer 67 jaar oud) op zaterdag 3 januari 1874 te Schinnen [Li] - akte 1, 
 tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 33 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 1 mei 1830 te Schinnen [Li] - akte 47 
 met Hendrik Joseph Pijls, zn. van Rogerius Anton Hendrik Pijls en Maria Agnes Cremers, 
 geb. in 1796 te Oirsbeek [Li] [huw.reg. 34 jaar], 
 landbouwer, 
 ovl. (ongeveer 74 jaar oud) op zondag 25 december 1870 te Schinnen [Li] - akte 46. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Godfried Joseph ,  
   geb. op zondag 5 januari 1834 te Oirsbeek [Li],  
   ovl. (81 jaar oud) op vrijdag 9 april 1915 te Schinnen [Li], volgt VIIa
  2.  Marie Gertruid ,  
   geb. op zaterdag 19 maart 1836 te Oirsbeek [Li] - akte 10,  
   ovl. (3 jaar oud) op vrijdag 24 januari 1840 te Schinnen [Li] - akte 11 [BS: 4 jaar]. 
  3.  Hendrik Joseph ,  
   geb. op zaterdag 9 juni 1838 te Oirsbeek [Li],  
   ovl. (85 jaar oud) op zondag 21 oktober 1923 te Schinnen [Li], volgt VIIb
  4.  Jan Willem ,  
   geb. op maandag 3 mei 1841 te Oirsbeek [Li],  
   ovl. (72 jaar oud) op maandag 27 april 1914 te Schinnen [Li], volgt VIIc
  5.  Peter Hubertus ,  
   geb. op maandag 3 april 1843 te Schinnen [Li],  
   ovl. (74 jaar oud) op vrijdag 6 april 1917 aldaar, volgt VIId
  6.  Marie Elisabeth ,  
   geb. op zaterdag 6 september 1845 te Oirsbeek [Li],  
   ovl. (74 jaar oud) op zondag 7 maart 1920 te Schinnen [Li], volgt VIIe

VIb.  Maria Anna (Maria Johanna) Geurts, dr. van Godefridus Geurts (Va) en Mechtild (Maria Mechtildis) Petri
 geb. op zondag 26 december 1813 te Schinnen [Li] - akte 89, 
 ovl. (36 jaar oud) op zaterdag 4 mei 1850 te Schinnen [Li] - akte 28, 
 tr. (resp. 20 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 27 januari 1834 te Schinnen [Li] - akte 9 
 met Nicolaas (Peter Nicolaas) Meijers, zn. van Theodorus Meijers en Anna Elisabeth Dederen
 geb. op maandag 2 november 1807 te Nuth [Li] [huw.reg.], 
 kuiper, 
 overlijdensgetuige van Antoon (Antonius) Cremers op woensdag 20 mei 1840, 
 geboortegetuige van zijn zoon Nn Meijers op zondag 10 april 1842, 
 ovl. (74 jaar oud) op zondag 8 januari 1882 te Schinnen [Li]. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Goedefridus ,  
   geb. op donderdag 17 april 1834 te Schinnen [Li], volgt VIIf
  2.  Maria Mechtildis ,  
   geb. op vrijdag 8 januari 1836 om elf uur 's morgens te Spaubeek [Li] - akte 1,  
   ovl. (55 jaar oud) op zondag 15 november 1891 te Schinnen [Li] - akte 30. 
  3.  Maria Anna Elisabeth ,  
   geb. op vrijdag 13 juli 1838 om twaalf uur 's nachts te Hegge [Li] - Spaubeek akte 24. 
  4.  Nn ,  
   geb. op zondag 10 april 1842 om twee uur 's morgens te Hegge [Li] - Spaubeek [ovl.] akte 5 [BS: man] (getuigen: zijn vader Nicolaas (Peter Nicolaas) Meijers (zie VIb) (cuijper [kuiper], 34 jaar, Hegge, vader van het levenloos kind) en Theodorus Heijnen (timmerman, 34 jaar, Hegge, nabuur)) (doodgeb.). 
  5.  Maria Catharina ,  
   geb. op woensdag 1 maart 1843 te Spaubeek [Li] [ovl.reg.],  
   ovl. (9 dagen oud) op vrijdag 10 maart 1843 aldaar - akte 3 [BS: 9 dagen]. 
  6.  Frans Joseph ,  
   geb. op zaterdag 20 januari 1844 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (70 jaar oud) op dinsdag 20 januari 1914 te Heerlen [Li], volgt VIIg
  Nicolaas (Peter Nicolaas) Meijers, zn. van Theodorus Meijers en Anna Elisabeth Dederen
 tr. (resp. 44 en 37 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 19 oktober 1852 te Spaubeek [Li] 
 met Anna Gertrudis Martens, dr. van Mathijs Martens en Maria Ida Ceulders/Keulers, 
 geb. op maandag 5 juni 1815 te Beek [Li], 
 werkbode, 
 ovl. (52 jaar oud) op donderdag 26 december 1867 te Schinnen [Li] - akte 39 [BS: 54 jaar]. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Anna Elisabeth ,  
   geb. op zondag 8 maart 1857 te Schinnen [Li] - akte 7,  
   ovl. (40 jaar oud) op maandag 27 december 1897 om 03:00 uur te Spaubeek