Genealogie van stamvader Klimmense Wouters.
Genealogie van stamvader Klimmense Wouters.

Generatie I

I.  Jacobus Wouters (stamvader Klimmense Wouters-tak), 
 geb. voor 1596, 
 tr. (beiden ongeveer 21 jaar oud) voor 1617 te Klimmen [Li] 
 met Elisabeth Sleipen (Sleijpen)
 geb. voor 1596. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Cristiaen (Christianus) ,  
   geb. voor 1617,  
   ovl. (minstens 65 jaar oud) op dinsdag 9 maart 1683 te Klimmen [Li], volgt IIa
  2.  Aegidius ,  
   geb. voor 1622 vermoedelijk te Klimmen [Li],  
   ovl. (minstens 66 jaar oud) op zondag 17 oktober 1688, volgt IIb
  3.  Catharina ,  
   geb. voor 1636,  
   doopgetuige van haar neef Willem (Wilhelmus) Wouters (IIIc) op maandag 23 december 1658 te Klimmen [Li],  
   doopgetuige van Theodorus Houben op zondag 26 maart 1656 te Schimmert [Li]. 
  4.  Gertrudis ,  
   geb. voor 1646,  
   doopgetuige van haar nicht Gertrudis Wouters op vrijdag 5 januari 1657 te Klimmen [Li],  
   tr. (beiden minstens 20 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op maandag 20 december 1666 te Klimmen [Li],  
   kerk.huw. (Rooms Katholiek) op maandag 20 december 1666 aldaar  
   met Joannes Ramakers,  
   geb. voor 1646. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Elisabeth ,  
   ovl. op woensdag 1 mei 1641 te Klimmen [Li]. 
  6.  Agnes ,  
   ovl. in 1686 te Klimmen [Li]. 

Generatie II

IIa.  Cristiaen (Christianus) Wouters, zn. van Jacobus Wouters (I) en Elisabeth Sleipen
 geb. voor 1617, 
 ovl. (minstens 65 jaar oud) op dinsdag 9 maart 1683 te Klimmen [Li], 
 tr. (beiden minstens 23 jaar oud) in 1640 te Klimmen [Li] 
 met Elisabetha Ronden
 geb. voor 1617, 
 ovl. (minstens 67 jaar oud) in 1684 te Klimmen [Li]. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Petrus ,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 7 oktober 1638 te Valkenburg a/d Geul [Li],  
   ovl. (ongeveer 84 jaar oud) op maandag 26 april 1723, volgt IIIa
  2.  Christianus ,  
   geb. in 1639 te Klimmen [Li],  
   ovl. (ongeveer 28 jaar oud) op zaterdag 7 april 1668 aldaar. 
  3.  Maria ,  
   geb. op zondag 6 januari 1641 te Klimmen [Li]. 
  4.  Johannes ,  
   geb. op dinsdag 4 maart 1642 te Klimmen [Li]. 
  5.  Sibertus ,  
   geb. op maandag 8 februari 1644 te Klimmen [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 8 februari 1644 aldaar. 
  6.  Sigabertus ,  
   geb. op maandag 7 augustus 1645 te Klimmen [Li],  
   ged. op maandag 7 augustus 1645 aldaar. 
  7.  Elisabeth ,  
   geb. op zaterdag 7 augustus 1649 te Hulsberg [Li],  
   ged. op zaterdag 7 augustus 1649 te Klimmen [Li]. 
  8.  Caecilia ,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 25 september 1651 te Klimmen [Li],  
   ovl. (ongeveer 34 jaar oud) op donderdag 4 april 1686 aldaar, volgt IIIb

IIb.  Aegidius Wouters, zn. van Jacobus Wouters (I) en Elisabeth Sleipen
 geb. voor 1622 vermoedelijk te Klimmen [Li], 
 ovl. (minstens 66 jaar oud) op zondag 17 oktober 1688, 
 begr. op zondag 17 oktober 1688 te Klimmen [Li], 
 tr. 
 kerk.huw. (resp. minstens 30 en minstens 20 jaar oud) (Rooms Katholiek) op dinsdag 22 oktober 1652 aldaar (getuige: Nicolas Rameckers, Adami Segas) 
 met Helena Raven
 geb. voor 1632, 
 ovl. (minstens 78 jaar oud) op zaterdag 30 mei 1711, 
 begr. op zaterdag 30 mei 1711 te Klimmen [Li]. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Christianus ,  
   geb. op zaterdag 14 maart 1654 te Hulsberg [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 14 maart 1654 aldaar,  
   ovl. (hoogstens 8 jaar oud) voor 1662. 
  2.  Maria Barbara ,  
   geb. op woensdag 17 maart 1655 te Hulsberg [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 17 maart 1655 aldaar,  
   ovl. (16 jaar oud) op zondag 3 mei 1671 te Klimmen [Li]. 
  3.  Gertrudis ,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 5 januari 1657 te Klimmen [Li] (getuige: haar tante Gertrudis Wouters),  
   doopgetuige van haar neef Cornelius Wouters op donderdag 25 november 1706 te Klimmen [Li],  
   ovl. (ongeveer 58 jaar oud) op dinsdag 7 mei 1715 te Klimmen [Li],  
   begr. op dinsdag 7 mei 1715 aldaar. 
  4.  Willem (Wilhelmus) ,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 23 december 1658 te Klimmen [Li],  
   ovl. (ongeveer 50 jaar oud) op maandag 10 juni 1709, volgt IIIc
  5.  Christianus ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 13 december 1662 te Klimmen [Li],  
   ovl. (ongeveer 76 jaar oud) op dinsdag 12 mei 1739, volgt IIId
  6.  Helena ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 17 maart 1666 te Klimmen [Li],  
   ovl. (ongeveer 79 jaar oud) op maandag 7 maart 1746, volgt IIIe
  7.  Bartholomeus ,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 26 april 1669 te Klimmen [Li],  
   ovl. (ongeveer 78 jaar oud) op woensdag 18 oktober 1747, volgt IIIf

Generatie III

IIIa.  Petrus Wouters, zn. van Cristiaen (Christianus) Wouters (IIa) en Elisabetha Ronden
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 7 oktober 1638 te Valkenburg a/d Geul [Li] Elisabeth Ubachs, Leonardus Corduwener, 
 koster, 
 doopgetuige van zijn achterneef Gelis (Aegidius) Wouters (IVc) op zaterdag 15 december 1708 te Klimmen [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Ida Pleugmekers op donderdag 8 december 1695 te Klimmen [Li], 
 doopgetuige van zijn achternicht Margareta Wouters op vrijdag 22 februari 1704 te Klimmen [Li], 
 doopgetuige van zijn kleinzoon Petrus Wouters op zaterdag 11 september 1706 te Klimmen [Li], 
 doopgetuige van zijn achternicht Agnes Wouters op zondag 11 april 1700 te Klimmen [Li], 
 doopgetuige van Catharina Habets op woensdag 11 januari 1696 te Klimmen [Li], 
 doopgetuige van Maria Habets op maandag 2 november 1693 te Klimmen [Li], 
 doopgetuige van zijn kleinzoon Peeter (Petrus) Wouters (Vc) op vrijdag 6 oktober 1713 te Klimmen [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Margareta Pleugmekers op zaterdag 24 februari 1691 te Klimmen [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Martinus Pleugmekers op maandag 9 maart 1693 te Klimmen [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Anna Pleugmekers op dinsdag 2 april 1697 te Klimmen [Li], 
 doopgetuige van Maria Odekircken op zaterdag 9 oktober 1717 te Klimmen [Li], 
 doopgetuige van Henricus Doutsenbergh op maandag 15 augustus 1712 te Klimmen [Li], 
 doopgetuige van Catharina Schillinx op vrijdag 30 januari 1693 te Klimmen [Li], 
 doopgetuige van Barbara Schillinx op zondag 10 juni 1696 te Klimmen [Li], 
 ovl. (ongeveer 84 jaar oud) op maandag 26 april 1723, 
 begr. op maandag 26 april 1723 (26 april obijt Petrus Wouters matricularius hujus ecclisia [=koster van deze kerk]) te Valkenburg a/d Geul [Li], 
 tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 26 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zondag 12 september 1666 (Peter Wouters jongman van Climmen met Grietje Pluijmakers jongd van Climmen) te Valkenburg a/d Geul [Li], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 12 september 1666 te Klimmen [Li] 
 met Grietje (Margaretha) Pluegers (Pluijmakers, Pleugmekers, Ploegmekers, Pluckmeckers), dr. van Wilhelmus Pluemeckers en Catharina Rietraed
 ged. op vrijdag 8 juni 1640 te Heerlen [Li] (getuige: Joannes Retroe, Margaretha Ellenborn), 
 doopgetuige van Margareta Wouters op woensdag 1 februari 1702 te Klimmen [Li], 
 doopgetuige van haar kleinzoon Matthias Wouters (Va) op dinsdag 15 november 1707 te Klimmen [Li], 
 doopgetuige van Catharina Schillinx op vrijdag 30 januari 1693 te Klimmen [Li], 
 doopgetuige van Barbara Schillinx op zondag 10 juni 1696 te Klimmen [Li], 
 ovl. (ongeveer 88 jaar oud) op vrijdag 14 januari 1729 te Klimmen [Li] (Margareta Pleumeekers). 
 Uit dit huwelijk 5 zonen: 
  1.  Christianus ,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 1 november 1667 te Klimmen [Li],  
   ovl. (ongeveer 5 maanden oud) op zaterdag 7 april 1668,  
   begr. op zaterdag 7 april 1668 aldaar. 
  2.  Wilhelmus ,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 29 mei 1671 te Klimmen [Li],  
   doopgetuige van Paulus Duijs op zondag 27 januari 1697 te Klimmen [Li]. 
  3.  Joannes ,  
   geb. voor 1675, volgt IVa
  4.  Christianus ,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 19 mei 1678 te Schin op Geul [Li] (getuige: Henricus Schepers, Cecilia Ronden),  
   ovl. (ongeveer 4 jaar oud) op dinsdag 9 maart 1683,  
   begr. op dinsdag 9 maart 1683 te Klimmen [Li]. 
  5.  Petrus ,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 30 mei 1682 te Klimmen [Li],  
   doopgetuige van zijn nicht Anna Wouters (Ve) op woensdag 15 januari 1721 te Klimmen [Li]. 

IIIb.  Caecilia Wouters, dr. van Cristiaen (Christianus) Wouters (IIa) en Elisabetha Ronden
 ged. Rooms Katholiek op maandag 25 september 1651 te Klimmen [Li], 
 ovl. (ongeveer 34 jaar oud) op donderdag 4 april 1686 aldaar, 
 tr. 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 26 en minstens 14 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zaterdag 30 oktober 1677 aldaar 
 met Joannes Brouns
 geb. voor 1663, 
 ovl. (minstens 56 jaar oud) op maandag 4 maart 1720 te Klimmen [Li]. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Petrus ,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 26 juni 1684 te Klimmen [Li] (getuigen: zijn neef Joannes Wouters (IVa), Maria Quatacker, Petrus Jeucken),  
   ovl. (ongeveer 56 jaar oud) op donderdag 11 augustus 1740 te Klimmen [Li],  
   tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 19 jaar oud) in 1708 te Klimmen [Li]  
   met Ursula Bindels,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 19 juni 1689 te Klimmen [Li],  
   ovl. (ongeveer 32 jaar oud) in 1721 aldaar. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IIIc.  Willem (Wilhelmus) Wouters, zn. van Aegidius Wouters (IIb) en Helena Raven
 ged. Rooms Katholiek op maandag 23 december 1658 te Klimmen [Li] (getuige: zijn tante Catharina Wouters), 
 doopgetuige van Catharina Wouters (Vb) op zaterdag 8 juni 1709 te Klimmen [Li], 
 doopgetuige van Ida Pleugmekers op donderdag 8 december 1695 te Klimmen [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van zijn broer Bartholomeus Wouters (IIIf) en zijn schoonzuster Maria Habets op zondag 23 oktober 1695 te Hulsberg [Li], 
 ovl. (ongeveer 50 jaar oud) op maandag 10 juni 1709, 
 begr. op maandag 10 juni 1709 te Klimmen [Li], 
 tr. 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 38 en ongeveer 34 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zondag 27 oktober 1697 aldaar 
 met Maria Swilden (Swilsens), dr. van Jan (Joannes) Swilden alias Sibilden en Lijsbeth (Elisabetha) Penris
 ged. Rooms Katholiek op zondag 19 november 1662 te Beek [Li] (getuige: Martinus Stijnen, Cornelia NN), 
 doopgetuige van Franciscus Vrancken op woensdag 18 augustus 1723 te Schimmert [Li], 
 ovl. (ongeveer 60 jaar oud) op zondag 16 mei 1723, 
 begr. op zondag 16 mei 1723 te Klimmen [Li]. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Petrus ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 25 maart 1699 genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde (Petrus Wouters) te Klimmen [Li] (getuige: Isabella Wijnen, Catharina Moulingen, Wilhelmus Coox),  
   doopgetuige van Hubertus Odekircken op vrijdag 1 november 1720 te Klimmen [Li]. 
  2.  Maria ,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 30 oktober 1700 te Klimmen [Li],  
   ovl. (ongeveer 80 jaar oud) op zaterdag 1 september 1781, volgt IVb
  3.  Margareta ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 1 februari 1702 genoemd naar haar grootmoeder aan vaderszijde (Margareta Pluckmeckers) te Klimmen [Li] (getuigen: Grietje (Margaretha) Pluegers (zie IIIa), als Margareta Pleugmekers, Cornelius Swildens),  
   ovl. (hoogstens 9 maanden oud) voor donderdag 9 november 1702,  
   begr. op donderdag 9 november 1702 te Klimmen [Li]. 
  4.  Margareta ,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 22 februari 1704 genoemd naar haar overleden zuster te Klimmen [Li] (getuigen: haar achterneef Petrus Wouters (IIIa), Maria Brants),  
   doopgetuige van haar nicht Margaritta Odekercken op donderdag 22 oktober 1733 te Hulsberg [Li]. 
  5.  Cornelius ,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 25 november 1706 te Klimmen [Li] (getuigen: Wilhelmus Pleuchmeekers, als Wilhelmus Ploegmekers en zijn tante Gertrudis Wouters),  
   doopgetuige van zijn neef Joannes Odekercken op vrijdag 23 juni 1724 te Hulsberg [Li]. 
  6.  Elisabeth ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 24 februari 1709 te Klimmen [Li] (getuigen: Agnes Habets (zie IVa), Helgerus Pluijmen),  
   doopgetuige van haar nicht Elisabeth Odekercken op donderdag 1 december 1729 te Hulsberg [Li]. 

IIId.  Christianus Wouters, zn. van Aegidius Wouters (IIb) en Helena Raven
 ged. Rooms Katholiek op woensdag 13 december 1662 te Klimmen [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Joannes Starmans op dinsdag 11 januari 1689 te Klimmen [Li], 
 ovl. (ongeveer 76 jaar oud) op dinsdag 12 mei 1739, 
 begr. op dinsdag 12 mei 1739 (Christianus Wouters gehuwd met Anna Houben) te Nuth [Li], 
 tr. 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 44 en ongeveer 32 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zondag 21 augustus 1707 te Hoensbroek [Li] 
 met Anna Houben, dr. van Joannes Houbben en Maria Habets
 ged. Rooms Katholiek op woensdag 10 juli 1675 te Nuth [Li], 
 doopgetuige van haar kleinzoon Christianus Wouters op donderdag 5 januari 1747 te Nuth [Li], 
 ovl. (ongeveer 76 jaar oud) op donderdag 17 februari 1752, 
 begr. op donderdag 17 februari 1752 (Anna Houben gehuwd met Christianus Wouters) te Nuth [Li]. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Gelis (Aegidius) ,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 15 december 1708 te Klimmen [Li],  
   ovl. (ongeveer 44 jaar oud) op maandag 28 mei 1753, volgt IVc
  2.  Joannes ,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 14 april 1710 te Klimmen [Li],  
   ovl. (ongeveer 74 jaar oud) op donderdag 9 december 1784, volgt IVd
  3.  Maria ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 3 februari 1712 te Nuth [Li] (getuige: Barbara Plumeckers, Franciscus Crijns). 
  4.  Wilhelmus (Joannes Wilhelmus) ,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 27 januari 1714 te Nuth [Li] (getuige: Anna Schuls, Christina Nijssen),  
   doopgetuige van zijn neef Joannes Wilhelmus Wouters op maandag 3 april 1747 te Nuth [Li]. 
  5.  Matthias ,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 24 september 1715 te Nuth [Li] (getuigen: Catharina Crijns, Stephanus Eggen),  
   doopgetuige van zijn nicht Anna Mechtildis Wouters op woensdag 26 maart 1749 te Nuth [Li],  
   doopgetuige van zijn nicht Anna Wouters op woensdag 7 januari 1750 te Nuth [Li],  
   doopgetuige van zijn nicht Maria Bruls op maandag 30 december 1754 te Nuth [Li],  
   ovl. (ongeveer 47 jaar oud) op woensdag 20 april 1763,  
   begr. op woensdag 20 april 1763 (Mathias Wouters gehuwd met Ida Hoen) te Nuth [Li],  
   tr. (resp. ongeveer 40 en ongeveer 42 jaar oud) op maandag 16 augustus 1756 (Matthias Wouters x Ida Hoenen) te Schinnen [Li],  
   kerk.huw. (Rooms Katholiek) op dinsdag 17 augustus 1756 te Nuth [Li] (getuige: Petrus Hoenen, Matthias Bruls)  
   met Ida Hoenen (Hoen, Haen), dr. van Joannes Hoenen en Cornelia Willen,  
   ged. op dinsdag 12 juni 1714 te Schinnen [Li] (getuige: Theodorus Vleugels, Catharina Claessen),  
   doopgetuige van haar neef Joannes Bruls op woensdag 14 juni 1758 te Nuth [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Helena ,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 18 september 1717 te Nuth [Li],  
   ovl. (ongeveer 60 jaar oud) op zaterdag 31 januari 1778, volgt IVe
  7.  Christianus ,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 10 januari 1722 te Nuth [Li],  
   ovl. (ongeveer 73 jaar oud) op vrijdag 27 februari 1795, volgt IVf

IIIe.  Helena Wouters, dr. van Aegidius Wouters (IIb) en Helena Raven
 ged. Rooms Katholiek op woensdag 17 maart 1666 te Klimmen [Li], 
 doopgetuige van Dorothea Wouters op dinsdag 14 september 1723 te Klimmen [Li], 
 doopgetuige van haar neef Petrus Wouters op donderdag 4 mei 1719 te Klimmen [Li], 
 ovl. (ongeveer 79 jaar oud) op maandag 7 maart 1746, 
 begr. op maandag 7 maart 1746 (Helena Wouters gehuwd met Jan Starmans) te Berg en Terblijt [Li], 
 tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 27 jaar oud) op zondag 27 juni 1688 te Klimmen [Li] 
 met Jan (Joannes) Starmans, zn. van Joannes Starmans en Elisabeth Prickarts
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 11 juni 1661 te Voerendaal [Li] (getuige: Arret Scheren, Margrit Widerszhoven), 
 ovl. (ongeveer 79 jaar oud) op dinsdag 10 januari 1741, 
 begr. op dinsdag 10 januari 1741 te Klimmen [Li]. 
 Uit dit huwelijk 5 zonen: 
  1.  Joannes ,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 11 januari 1689 te Klimmen [Li] (getuige: zijn oom Christianus Wouters (IIId)). 
  2.  Wilhelmus Staermans,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 19 november 1690 te Voerendaal [Li] (getuige: Anna Staermans, Michael Staermans). 
  3.  Michael ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 18 februari 1693 te Voerendaal [Li] (getuigen: zijn oom Bartholomeus Wouters (IIIf) en zijn tante Elisabeth Starmans),  
   doopgetuige van Michael Jabighs op woensdag 15 maart 1747 te Spaubeek [Li]. 
  4.  Petrus ,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 9 februari 1696 te Voerendaal [Li] (getuige: Petrus Heuts, Maria Schillinx, vervangende getuigen Cornelia Riemen, Joannes Habets). 
  5.  Aegidius ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 8 januari 1698 genoemd naar zijn grootvader aan moederzijde (Aegidius Wouters) te Klimmen [Li] (getuige: Arnoldus Starmans, Anna Maria Schillinx, Raven, Petrus Bemelmans). 

IIIf.  Bartholomeus Wouters, zn. van Aegidius Wouters (IIb) en Helena Raven
 ged. Rooms Katholiek op vrijdag 26 april 1669 te Klimmen [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Michael Starmans op woensdag 18 februari 1693 te Voerendaal [Li], 
 ovl. (ongeveer 78 jaar oud) op woensdag 18 oktober 1747, 
 begr. op woensdag 18 oktober 1747 (Bartholomaeus Wouters) te Klimmen [Li], 
 tr. (1), 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 32 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zondag 23 oktober 1695 te Hulsberg [Li] (getuigen: zijn broer en haar zwager Willem (Wilhelmus) Wouters (IIIc), Alet Bellen) 
 met Maria Habets
 ged. Rooms Katholiek op zondag 25 februari 1663 dr van Severinus Habets en Maria NN te Hulsberg [Li] (getuige: Mathias Habets, Elisabeth Conen), 
 doopgetuige van haar neef Gelis (Aegidius) Wouters (IVc) op zaterdag 15 december 1708 te Klimmen [Li], 
 doopgetuige van Catharina Wouters (Vb) op zaterdag 8 juni 1709 te Klimmen [Li], 
 ovl. (ongeveer 52 jaar oud) op zaterdag 26 oktober 1715 (Maria Habets) te Klimmen [Li]. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Helena ,  
   geb. op vrijdag 1 juni 1696 te Hulsberg [Li], volgt IVg
  2.  Agnes ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 11 april 1700 te Klimmen [Li] (getuigen: haar achterneef Petrus Wouters (IIIa) en Anna Duijs),  
   ovl. (ongeveer 6 jaar oud) op dinsdag 11 januari 1707 te Klimmen [Li]. 
  3.  Aegidius ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 4 februari 1703 te Klimmen [Li] (getuige: Catharina Reintiens, Lambertus Ramekers). 
  4.  Wilhelmus ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 30 december 1705 te Klimmen [Li] (getuigen: Wilhelmus Pleuchmeekers, als Wilhelmus Ploegmekers, Helena Raven). 
  5.  Maria Catharina ,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 18 februari 1709 te Klimmen [Li] (getuige: Joannes Ramekers, Aleidis Gijsen),  
   ovl. (ongeveer 10 jaar oud) op dinsdag 20 juni 1719 (Catharina Wouters dr van Bartholomeus Wouters) aldaar. 
  Bartholomeus Wouters
 tr. (2), 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 49 en minstens 23 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zondag 10 juli 1718 te Klimmen [Li] (getuige: Cornelis Rameckers, Maria Meijers), 
 huwelijk op zondag 10 juli 1718 te Klimmen [Li]  
 met Elisabeth Hoeben (Houben)
 geb. voor 1695 dr van Pieter Hoeben en Petronella van den Bergh, 
 doopgetuige van Egidius Wouters op dinsdag 4 maart 1732 te Klimmen [Li], 
 doopgetuige van Nicolaus Wouters op dinsdag 26 februari 1726 te Klimmen [Li], 
 ovl. (minstens 39 jaar oud) op zondag 4 juli 1734 (Elisabeth Houben gehuwd met Bartholomeus Wouters) te Klimmen [Li]. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Petrus ,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 4 mei 1719 te Klimmen [Li] (getuigen: zijn tante Helena Wouters (IIIe), Johanna Houben, Leonardus Houben, Petrus Wouters),  
   doopgetuige van zijn neef Peter (Petrus) Wouters (Vj) op woensdag 20 augustus 1760 te Schimmert [Li]. 
  2.  Christianus ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 8 juni 1721 te Klimmen [Li] (getuige: Lambertus Rameckers, Gertrudis Houben). 
  3.  Petronella ,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 14 november 1722 te Klimmen [Li] (getuige: Anna Raven, Matthias Brouwers). 
  4.  Joannes ,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 16 augustus 1725 te Klimmen [Li],  
   ovl. (ongeveer 50 jaar oud) op zaterdag 13 juli 1776 te Aalbeek [Li], volgt IVh
  5.  Bartholomeus ,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 10 juli 1727 te Klimmen [Li] (getuige: Wilhelmus Rietraedt, Maria Rameekers). 
  6.  Martinus ,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 10 juli 1727 (tweeling) te Klimmen [Li] (getuige: Sijbilla Wijnen, Martinus Raven). 

Generatie IV

IVa.  Joannes Wouters, zn. van Petrus Wouters (IIIa) en Grietje (Margaretha) Pluegers
 geb. voor 1675, 
 doopgetuige van zijn achternicht Maria Wouters (IVb) op zaterdag 30 oktober 1700 te Klimmen [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Petrus Brouns op maandag 26 juni 1684 te Klimmen [Li], 
 doopgetuige van zijn kleindochter Anna Catharina Wouters op woensdag 17 oktober 1736 te Klimmen [Li], 
 tr. (resp. minstens 29 en ongeveer 15 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zaterdag 14 februari 1705 te Klimmen [Li] 
 met Agnes Habets, dr. van Matthias Habets en Dorothea Schillinx
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 26 november 1689 te Klimmen [Li] (getuige: Catharina Schils, Joannes Ramekers), 
 doopgetuige van Elisabeth Wouters op zondag 24 februari 1709 te Klimmen [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Elisabeth Vuchten op donderdag 2 februari 1713 te Klimmen [Li], 
 doopgetuige van haar kleinzoon Joannes Wilhelmus Lassouw op donderdag 9 november 1747 te Hulsberg [Li], 
 doopgetuige van haar kleinzoon Dionisius Lassoux op zaterdag 23 oktober 1751 te Schin op Geul [Li], 
 doopgetuige van haar kleindochter Anna Catharina Wouters op dinsdag 3 november 1744 te Schin op Geul [Li]. 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.  Petrus ,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 11 september 1706 genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde (Petrus Wouters) te Klimmen [Li] (getuigen: zijn grootvader Petrus Wouters (IIIa) en zijn grootmoeder Dorothea Schillinx, als Dorethea Schillinx),  
   ovl. (ongeveer 4 jaar oud) op donderdag 14 mei 1711 te Klimmen [Li]. 
  2.  Matthias ,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 15 november 1707 te Klimmen [Li], volgt Va
  3.  Catharina ,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 8 juni 1709 te Klimmen [Li],  
   ovl. (ongeveer 52 jaar oud) op dinsdag 22 december 1761 te Schin op Geul [Li], volgt Vb
  4.  Maria ,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 12 juni 1711 te Klimmen [Li] (getuigen: haar tante Catharina Habets, Nicolaus Silverentant),  
   doopgetuige van haar neef Joannes Petrus Wouters (VIa) op donderdag 9 april 1739 te Klimmen [Li],  
   doopgetuige van haar neef Joannes Philippus Wouters op zaterdag 10 maart 1742 te Schin op Geul [Li],  
   doopgetuige van haar neef Henricus Lips op zondag 5 maart 1752 te Wijlre [Li]. 
  5.  Peeter (Petrus) ,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 6 oktober 1713 te Klimmen [Li],  
   ovl. (ongeveer 62 jaar oud) op maandag 25 maart 1776 aldaar, volgt Vc
  6.  Elisabeth ,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 25 november 1715 te Schin op Geul [Li],  
   ovl. (ongeveer 76 jaar oud) op zondag 18 maart 1792 te Wijlre [Li], volgt Vd
  7.  Anna ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 15 januari 1721 te Klimmen [Li], volgt Ve
  8.  Dorothea ,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 14 september 1723 te Klimmen [Li] (getuigen: Helena Wouters (IIIe), Michael Pluijmen). 
  9.  Agnes ,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 19 juni 1727 te Klimmen [Li] (getuigen: haar achterneef Wilhelmus Pleugmekers en haar tante Elisabeth Habets),  
   doopgetuige van haar neef Joannes Petrus Lips op donderdag 11 juni 1750 te Wijlre [Li],  
   ovl. (ongeveer 52 jaar oud) op donderdag 9 maart 1780 te Mechelen [Li],  
   tr.  
   kerk.huw. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 22 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zondag 2 maart 1755 te Klimmen [Li]  
   met Joannes Henricus Boston,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 3 mei 1732 zn van Cornelius Bosten en Maria Joanna Jansen te Mechelen [Li] (getuige: Anna Catharina Jansen, Aegidius Broun, Joannes Henricus Bosten),  
   ovl. (ongeveer 51 jaar oud) op woensdag 14 mei 1783 (Joannes Bosten) aldaar. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  10.  Elisabeth ,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 7 mei 1729 te Klimmen [Li] (getuige: Elisabeth Ubachs, Martinus Pleumeckers),  
   doopgetuige van haar achterneef Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters (VIIa) op woensdag 23 maart 1785 te Schin op Geul [Li],  
   doopgetuige van haar achterneef Henricus Wouters op donderdag 15 maart 1787 te Schin op Geul [Li]. 
  11.  Margaritha ,  
   ovl. op dinsdag 1 juli 1749 (Margaritha Wouters dr van Joannes Wouters en Agnetis Habets) te Klimmen [Li]. 

IVb.  Maria Wouters, dr. van Willem (Wilhelmus) Wouters (IIIc) en Maria Swilden
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 30 oktober 1700 te Klimmen [Li] (getuigen: haar achterneef Joannes Wouters (IVa), Gertrudis Swildens), 
 doopgetuige van haar neef Joannes Rameckers op zondag 25 juli 1734 te Klimmen [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Gertrudis Drummen op zondag 3 oktober 1734 te Klimmen [Li], 
 doopgetuige van haar neef Joannes Drummen op maandag 28 juli 1732 te Klimmen [Li], 
 ovl. (ongeveer 80 jaar oud) op zaterdag 1 september 1781, 
 begr. op zaterdag 1 september 1781 (Maria Wouters e.v. Wilhelmus Odekercken) te Hulsberg [Li], 
 tr. 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 27 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zaterdag 28 augustus 1723 te Klimmen [Li] (getuige: Joanna Meijers, Leonardus Meijers), 
  
 woont (bron: Eugene Dubois e.a. Genwiki Odekercken Weustenrade), 
 Koopt huis, hof, weide en landerijen gelegen te Weustenrade van Franciscus de la Haye. Hiervoor heeft Willem Broun dit huis gehuurd. Het huis heet de Leers. Het kost 1600,-. Er moet jaarlijks een vat rogge betaald worden aan de kerk van Hulsberg. De schuur aan het huis is geheel vervallen. 
 Leent 400 gld, onderpand huis, hof, weide en schuur te Weustenrade. Een kant de halfwin van het Steenhuis Jan Ubachs, de andere kant Willem Broens, een hoofd de straat. Deze lening neemt hij om het gekochte huis te kunnen betalen. 
 Verkoopt deel van de goederen die hij geerft heeft in de Heek. 
 Wonende te Weustenrade, verkoopt land op de Dolberg. 
 Pachter van het Weustenrader tiende van de proosdij van Meerssen van 1726 t/m 1728 en 1732 t/m 1755 
 Verkoopt aan zijn zwager Cornelis Wouters, nog ongehuwd, zijn kindsgedeelte zoals het hem bij loting is toegevallen, gelegen te Dolberg, bestaande uit de halve bouw, gelegen naast de koper, voor een bedrag van 100 gld. 
 Ruilt een erfdeel gelegen te Klimmen met Cornelis Wouters, en diens oom en voormunder, Geerd Gelders. Deze doet dat ook voor zijn absente zussen Elisabeth en Margriet Wauters. 
 Verkoopt een weide te Weustenrade aan Jan Schoenmaeckers, burgemeester van Klimmen. 
 Verkoopt een stuk grond gelegen op de achtboender te Klimmen 
 Verkoopt een huis gelegen te Klimmen 
 Pacht een huis, weide en koolhof gelegen te Weustenrade voor een periode van 12 jaar van Jan Vernaus, gehuwd met Margaretha Ubachs. Een van de voorwaarden is dat hij elk jaar drie appelbomen moet planten en deze beschermen tegen de beesten. De pacht zal een aanvang nemen op Remigius 1739 
 Verkoopt grond gelegen op de Walemerweg. 
 Verkoopt stuk grond gelegen naast het voetpad naar de oliemolen, aan de andere kant de beek. 
 Leent 300,- van Francois de la Haije gehuwd met Jenneton Josset. Onderpand zijn de goederen genaamd de Leers gelegen te Weustenrade. 
 Koopt stuk grond gelegen te Weustenrade. 
 Leent 350 gld. Onderpand: goederen gelegen te weustenrade. 
 Erft stuk grond gelegen in de Heek. Erft dit van de zus van zijn vrouw. 
 Verkoopt grond gelegen in de Heek 
 Verkoopt stuk akkerland achter Weustenrade gelegen. 
 Verkoopt een halve morgen land gelegen aan de Rader Reijn, genaamd het Cuijlken.  
 met Willem (Wilhelmus) Odekercken, zn. van Joannes Odekercken en Helena Duijs
 ged. Rooms Katholiek op vrijdag 6 juli 1696 (tweeling) te Klimmen [Li] (getuige: zijn tante Sybilla Odekircken, als Sibilla Odekircken) Joannes Widdershoven, 
 doopgetuige van zijn neef Wilhelmus Odekircken op vrijdag 15 oktober 1717 te Klimmen [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Catharina Odekircken op zondag 8 maart 1722 te Klimmen [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Wilhelmus Drummen op zondag 15 maart 1744 te Klimmen [Li], 
 doopgetuige van zijn kleinzoon Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Odekercken op dinsdag 11 augustus 1772 te Hulsberg [Li], 
 ovl. (ongeveer 79 jaar oud) op donderdag 7 december 1775, 
 begr. op donderdag 7 december 1775 (Wilhelmus Odekercken) te Hulsberg [Li]. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Joannes ,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 23 juni 1724 te Hulsberg [Li] (getuigen: zijn oom Cornelius Wouters, zijn grootmoeder Helena Duijs, als Helena Duijsch, NN Wouters),  
   ovl. (ongeveer 9 jaar oud) op zondag 6 juni 1734,  
   begr. op zondag 6 juni 1734 (uit Weustenrade) te Hulsberg [Li]. 
  2.  Maria ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 3 februari 1726 te Hulsberg [Li] (getuige: NN Wouters, Coleta Schoonbroot, Gerardus Gelders),  
   doopgetuige van haar neef Leonaard (Joannes Leonardus) Odekercken op donderdag 13 april 1775 te Hulsberg [Li]. 
  3.  Elisabeth ,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 1 december 1729 Genoemd naar haar meter te Hulsberg [Li] (getuigen: haar tante Elisabeth Wouters, Balthasar Lenssen),  
   ovl. (hoogstens 2 jaar oud) voor 1732 waarschijnlijk te Hulsberg [Li]. 
  4.  Henricus Wilhelmus ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 13 mei 1731 te Hulsberg [Li] (getuige: Henricus Ubaghs, Catharina Goffius). 
  5.  Elisabeth ,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 13 juni 1732 te Hulsberg [Li] (getuige: Caspar Wouters). 
  6.  Margaritta ,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 22 oktober 1733 te Hulsberg [Li] (getuigen: haar tante Margareta Wouters, als Margaritta Wouters, Josephus Heusschen),  
   getuige bij kerk. huw. van haar broer Willem (Joannes Wilhelmus) Odekercken en haar schoonzuster Anna Maria Heuts op zondag 5 februari 1764 te Wijnandsrade [Li],  
   doopgetuige van haar nicht Maria Margaritta Odekercken op zaterdag 20 juli 1782 te Hulsberg [Li]. 
  7.  Anna Maria (Maria Anna) ,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 15 maart 1736 te Hulsberg [Li] (getuige: Joannes Moonen, Maria Haerst),  
   doopgetuige van haar neef Joannes Petrus Odekercken op donderdag 17 december 1767 te Heerlen [Li],  
   doopgetuige van haar neef Joannes Odekercken op zaterdag 16 mei 1772 te Voerendaal [Li],  
   doopgetuige van haar nicht Maria Anna Odekercken op zondag 27 maart 1774 te Hulsberg [Li],  
   doopgetuige van haar neef Matthias Josephus Odekercken op vrijdag 22 januari 1790 te Hulsberg [Li]. 
  8.  Peter (Petrus, Joannes Petrus) ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 3 september 1738 te Hulsberg [Li] (getuigen: zijn oom Petrus Odekircken, als Petrus Odekercken, Maria Catharina Gelders),  
   doopgetuige van zijn nicht Maria Barbara Odekercken op dinsdag 4 oktober 1785 te Wijnandsrade [Li],  
   doopgetuige van zijn nicht Anna Barbara Odekercken op woensdag 22 augustus 1770 te Heerlen [Li],  
   doopgetuige van zijn kleindochter Barbara (Anna Barbara) Odekerken op zaterdag 29 november 1794 te Voerendaal [Li],  
   ovl. (ongeveer 58 jaar oud) op dinsdag 7 februari 1797,  
   begr. op dinsdag 7 februari 1797 te Hulsberg [Li],  
   otr. (1) op vrijdag 4 oktober 1771 te Klimmen [Li],  
   tr. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 17 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zondag 20 oktober 1771 Peter Odekerken j.m. geboren en wonende te Weustenrade resort Hulsberg,
Marie de Muuters j.d. geboren en wonende op den Ubasberg, resort Voerendaal
te Klimmen [Li],  
   kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 20 oktober 1771 te Hulsberg [Li]  
   met Odilia Muters (Meuters, Muijters),  
   geb. in 1754 vermoedelijk te Ubachsberg [Li] [beg.reg.],  
   ovl. (ongeveer 37 jaar oud) op vrijdag 20 april 1792,  
   begr. op vrijdag 20 april 1792 te Hulsberg [Li] Odilia Muters, uxor Petri Odekercken, 38 circiter annorum, in het Weustenraet. Uit dit huwelijk 8 kinderen.  
   otr. (2) op zondag 22 juni 1794 te Klimmen [Li],  
   tr. (resp. ongeveer 55 en minstens 20 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zondag 27 juli 1794 te Klimmen [Li] weduwnaar uit weustenrade, j.d. van Voerendaal,  
   kerk.huw. (Rooms Katholiek) op vrijdag 8 augustus 1794 te Hulsberg [Li]  
   met Joanna Catharina Dumouling (Moulin),  
   geb. voor 1774. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
  9.  Maria Helena ,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 2 maart 1743 te Hulsberg [Li] (getuige: Maria Weusten, Wilhelmus Goffin),  
   ovl. (ongeveer 6 jaar oud) op vrijdag 16 mei 1749,  
   begr. op vrijdag 16 mei 1749 (uit Weustenrade, 7 jaar) aldaar. 
  10.  Willem (Joannes Wilhelmus) ,  
   geb. voor 1744 vermoedelijk te Hulsberg [Li],  
   doopgetuige van zijn neef Joannes Petrus Odekercken op donderdag 2 oktober 1777 te Hulsberg [Li],  
   ovl. (minstens 61 jaar oud) op zaterdag 15 maart 1806 (Jean Guillaume Odekerchen zn van Jean Guillaume Odekerchen en Marie Wouters; gehuwd met NN NN) te Wijnandsrade [Li],  
   otr. op zaterdag 21 januari 1764 te Klimmen [Li],  
   tr. (resp. minstens 19 en ongeveer 19 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zondag 5 februari 1764 j.m. geboren en wonende te Weustenrade onder Hulsberg, j.d. geboren en wonende te Wijnandsrade te Klimmen [Li],  
   kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 5 februari 1764 Joannes Wilhelmus Odenkercken x Maria Heuts te Wijnandsrade [Li] (getuigen: zijn zus en haar schoonzuster Margaritta Odekercken, als Margareta Odenkercken, haar broer (Joannes) Wernerus Heuts),  
    
   woont (Bron: Eugene Dubois e.a. - Genwiki Odekecken Weustenrade),  
   Woont te Schandelen, verkoopt gedeelte van zijn ouderlijk huis gelegen te Weustenrade 
   met Anna Maria Heuts,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 18 maart 1744 dr van Joannes Heuts en Anna Maria Doussenbergh te Wijnandsrade [Li] (getuige: Laurentius Meijers, Gertrudis Boesten),  
   ovl. (ongeveer 51 jaar oud) op woensdag 9 december 1795,  
   begr. op woensdag 9 december 1795 (Anna Maria Heuts gehuwd met Wilhelmus Odekercken) aldaar. Uit dit huwelijk 9 kinderen. 

IVc.  Gelis (Aegidius, Egidius) Wouters, zn. van Christianus Wouters (IIId) en Anna Houben
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 15 december 1708 te Klimmen [Li] (getuigen: zijn achterneef Petrus Wouters (IIIa) en zijn aangetrouwde tante Maria Habets (zie IIIf)), 
 doopgetuige van zijn nicht Maria Wouters op dinsdag 30 januari 1748 te Nuth [Li], 
 ovl. (ongeveer 44 jaar oud) op maandag 28 mei 1753, 
 begr. op maandag 28 mei 1753 (Aegidius Wouters gehuwd met Maria Comans) te Nuth [Li], 
 tr. 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 28 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zondag 7 oktober 1742 aldaar 
 met Maria Comans (Coumans), dr. van Hubertus Coumans en Mechtildis Gruels
 ged. Rooms Katholiek op vrijdag 14 september 1714 dr van Hubertus Coumans en Mechtildis Gruels te Nuth [Li] (getuige: Elisabetha Hennen, Franciscus Crijns), 
 ovl. (ongeveer 43 jaar oud) op maandag 26 december 1757, 
 begr. op maandag 26 december 1757 (Maria Coumans gehuwd met Egidius Wouters) te Nuth [Li]. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Christianus ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 21 juli 1743 genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde (Christianus Wouters) te Nuth [Li] (getuigen: zijn tante Helena Wouters (IVe), zijn oom Hermannus Coomans, als Hermannus Comans en zijn aangetrouwde oom Joannes Bruls (zie IVe), als vervangende getuige),  
   doopgetuige van zijn nicht Maria Helena Wouters op zaterdag 15 augustus 1778 te Nuth [Li]. 
  2.  Hubertus ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 7 maart 1745 te Nuth [Li], volgt Vf
  3.  Joannes Wilhelmus ,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 3 april 1747 te Nuth [Li] (getuigen: zijn oom Wilhelmus Wouters, zijn oom Hermannus Coomans, als Hermannus Comans, vervangende getuige, Catharina Gruils),  
   ovl. (ongeveer 23 jaar oud) op woensdag 6 februari 1771,  
   begr. op woensdag 6 februari 1771 (Joannes Wilhelmus Wouters) te Nuth [Li]. 
  4.  Anna Mechtildis (Mechtildis) ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 26 maart 1749 te Nuth [Li] (getuigen: haar oom Matthias Wouters, Anna Catharina Slangen),  
   doopgetuige van haar neef Martinus Wouters op zondag 16 februari 1783 te Nuth [Li]. 
  5.  Joannes Petrus ,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 27 augustus 1751 te Nuth [Li] (getuigen: zijn aangetrouwde tante Joanna Horstmans (zie IVd), als vervangende getuige, Joannes Pricken, Maria Brandts). 
  6.  Michael ,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 19 juli 1753 genoemd naar zijn peter te Nuth [Li] (getuigen: zijn aangetrouwde tante Joanna Horstmans (zie IVd), Michael Gruils (oudoom)). 

IVd.  Joannes (Jean (Fr.)) Wouters, zn. van Christianus Wouters (IIId) en Anna Houben
 ged. Rooms Katholiek op maandag 14 april 1710 te Klimmen [Li] (getuige: Joannes Ramekers, Anna Pasmans), 
 doopgetuige van zijn neef Joannes Bruls op woensdag 14 juni 1758 te Nuth [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Joannes Wouters op zaterdag 4 april 1750 te Berg en Terblijt [Li], 
 doopgetuige van Catharina Odekircken op zondag 8 maart 1722 te Klimmen [Li], 
 ovl. (ongeveer 74 jaar oud) op donderdag 9 december 1784, 
 begr. op donderdag 9 december 1784 (Joannes Wouters gehuwd met Joanna Horstmans) te Nuth [Li], 
 tr. 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 35 en ongeveer 26 jaar oud) (Rooms Katholiek) op woensdag 16 februari 1746 aldaar (getuigen: zijn zwager en haar broer Godefridus Horstmans, Petrus Houben) 
 met Joanna (Jenne (Fr.)) Horstmans (Horsmans), dr. van Joannes Horsmans en Maria Ackermans
 ged. Rooms Katholiek op dinsdag 26 december 1719 te Nuth [Li] (getuige: Horstmans, Godefridus Habets vervangende getuige: Helena Onnouw), 
 doopgetuige van haar neef Michael Wouters op donderdag 19 juli 1753 te Nuth [Li], 
 doopgetuige van haar neef Joannes Petrus Wouters op vrijdag 27 augustus 1751 te Nuth [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Anna Bruls op zaterdag 31 maart 1753 te Nuth [Li], 
 ovl. (ongeveer 48 jaar oud) op dinsdag 1 november 1768 te Nuth [Li], 
 begr. op woensdag 2 november 1768 aldaar. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Christianus ,  
   ged. op donderdag 5 januari 1747 genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde (Christianus Wouters) te Nuth [Li] (getuigen: zijn grootmoeder Anna Houben (zie IIId) en zijn grootvader Joannes Horsmans),  
   ovl. (hoogstens 4 jaar oud) voor 1751 vermoedelijk te Nuth [Li]. 
  2.  Maria ,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 30 januari 1748 genoemd naar haar grootmoeder aan moederszijde (Maria Ackermans) te Nuth [Li] (getuigen: haar grootmoeder Maria Ackermans en haar oom Gelis (Aegidius) Wouters (IVc)). 
  3.  Anna ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 7 januari 1750 genoemd naar haar grootmoeder aan vaderszijde (Anna Houben) te Nuth [Li] (getuigen: haar tante Caecilia Horstmans en haar oom Matthias Wouters). 
  4.  Christianus ,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 23 maart 1751 te Nuth [Li],  
   ovl. (ongeveer 58 jaar oud) op vrijdag 19 januari 1810 aldaar, volgt Vg
  5.  Joannes ,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 6 augustus 1753 te Nuth [Li],  
   ovl. (ongeveer 50 jaar oud) op dinsdag 27 maart 1804 te Vaesrade [Li], volgt Vh
  6.  Jacobus ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 13 april 1755 genoemd naar zijn peter te Nuth [Li] (getuigen: zijn grootmoeder Maria Ackermans, Jacobus Houben). 
  7.  Helena ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 20 oktober 1756 te Nuth [Li] (getuigen: haar tante Helena Wouters (IVe), haar oom Paulus Horstmans, vervangde getuige Joannes Pricken). 
  8.  Henricus ,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 23 oktober 1758 te Nuth [Li],  
   ovl. (ongeveer 62 jaar oud) op zaterdag 19 mei 1821 aldaar, volgt Vi

IVe.  Helena Wouters, dr. van Christianus Wouters (IIId) en Anna Houben
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 18 september 1717 te Nuth [Li] (getuige: Jacobus Rameckers, Aleida Lambrichts), 
 doopgetuige van haar nicht Helena Wouters op woensdag 20 oktober 1756 te Nuth [Li], 
 doopgetuige van haar neef Christianus Wouters op zondag 21 juli 1743 te Nuth [Li], 
 doopgetuige van haar neef Matheus Wouters op woensdag 2 juni 1745 te Bemelen [Li], 
 ovl. (ongeveer 60 jaar oud) op zaterdag 31 januari 1778, 
 begr. op zaterdag 31 januari 1778 (Helena Wouters gehuwd met Joannes Bruls) te Nuth [Li], 
 tr. 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 40 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zaterdag 3 mei 1749 aldaar (getuige: Hermannus Comans, Joannes Ackermans) 
 met Joannes Bruls
 ged. op maandag 20 augustus 1708 zn van Thomas Bruls en Anna Peters te Nuth [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Christianus Wouters op zondag 21 juli 1743 te Nuth [Li], 
 ovl. (ongeveer 70 jaar oud) op dinsdag 2 maart 1779 te Nuth [Li], 
 begr. op donderdag 4 maart 1779 aldaar. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Leonardus ,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 13 april 1750 te Nuth [Li] (getuige: Leonardus Slangen, Maria Comans),  
   ovl. (hoogstens 11 jaar oud) voor 1761 waarschijnlijk te Nuth [Li]. 
  2.  Anna ,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 31 maart 1753 te Nuth [Li] (getuigen: haar aangetrouwde tante Joanna Horstmans (zie IVd), Theodorus Lönissen),  
   ovl. (ongeveer 53 jaar oud) op maandag 8 september 1806 (Anne Bruls dr van Jean Bruls en Helene Wouters; gehuwd met Martin Vrenken) te Nuth [Li]. 
  3.  Maria ,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 30 december 1754 te Nuth [Li] (getuigen: haar oom Matthias Wouters, Maria Schutjens). 
  4.  Joannes ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 14 juni 1758 te Nuth [Li] (getuigen: Ida Hoen, zijn oom Joannes Wouters (IVd) en zijn aangetrouwde tante Ida Hoenen). 
  5.  Leonardus ,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 9 april 1761 te Nuth [Li] (getuige: Leonardus Slangen, Maria Boesten). 

IVf.  Christianus Wouters, zn. van Christianus Wouters (IIId) en Anna Houben
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 10 januari 1722 te Nuth [Li] (getuige: Mechtildis Meijs, Arnoldus Hermens vervangende getuige Joannes Pricken), 
 ovl. (ongeveer 73 jaar oud) op vrijdag 27 februari 1795, 
 begr. op vrijdag 27 februari 1795 (Christianus Wouters gehuwd met Catharina Carleij) te Klimmen [Li], 
 tr. 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 23 en minstens 19 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zondag 28 februari 1745 te Berg en Terblijt [Li] (getuige: Petrus Wouters, Wilhelmus Carleij, Helana Carleij, Maria Gerardts) 
 met Catharina Carleij (Calleij)
 geb. voor 1725, 
 ovl. (minstens 63 jaar oud) op zaterdag 14 februari 1789, 
 begr. op zaterdag 14 februari 1789 (Catharina Carleij gehuwd met Christianus Wouters) te Berg en Terblijt [Li]. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Matheus ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 2 juni 1745 genoemd naar zijn peter te Bemelen [Li] (getuigen: zijn tante Helena Wouters (IVe), Eva Duijsinx, Mathaeus Calleij). 
  2.  Maria Elisabetha ,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 29 juli 1747 te Klimmen [Li] (getuige: Bartholomeus Wouters, Petrus Wouters, Helena Carleij, Maria Hermens),  
   ovl. (ongeveer 17 jaar oud) op zaterdag 24 november 1764,  
   begr. op zaterdag 24 november 1764 (Maria Elisabeth Wouters dr van Christianus Wouters en Catharina Calleij) te Berg en Terblijt [Li]. 
  3.  Joannes ,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 4 april 1750 genoemd naar zijn peter te Berg en Terblijt [Li] (getuigen: zijn oom Joannes Wouters (IVd), Catharina Stelten vervangende getuige Helena Carleij). 
  4.  Christianus ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 3 september 1752 te Berg en Terblijt [Li] (getuige: Catharina Scheepers, Wilhelmus Carleij). 
  5.  Helena ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 9 maart 1755 te Berg en Terblijt [Li] (getuige: Laurentius Starmans, Cornelia Hendricx),  
   ovl. (ongeveer 1 jaar oud) op woensdag 17 maart 1756,  
   begr. op woensdag 17 maart 1756 (Helena Wouters dr van Christianus Wouters en Catharina Carleij) aldaar. 
  6.  Catharina ,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 3 juni 1756 te Berg en Terblijt [Li] (getuige: Catharina Vaesen, Caspar Hendricx). 
  7.  Wilhelmus ,  
   geb. tussen 1758 en 1760 vermoedelijk te Berg en Terblijt [Li],  
   ovl. (hoogstens 1 jaar oud) op dinsdag 1 april 1760,  
   begr. op dinsdag 1 april 1760 (Wilhelmus Wouters zn van Christianus Wouters en Catharina Calleij) te Berg en Terblijt [Li]. 
  8.  Petrus ,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 19 februari 1762 te Berg en Terblijt [Li] (getuige: Anna Starmans, Arnoldus Heuts),  
   ovl. (ongeveer 12 jaar oud) op zaterdag 23 april 1774,  
   begr. op zaterdag 23 april 1774 (Petrus Wouters zn van Christianus Wouters en Catharina Calleij) aldaar. 

IVg.  Helena Wouters, dr. van Bartholomeus Wouters (IIIf) en Maria Habets
 geb. op vrijdag 1 juni 1696 te Hulsberg [Li], 
 tr. (1) 
 met Nicolaus van den Bergen
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Nicolaus Wouters (van den Bergen),  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 26 februari 1726 26 febru: Baptisatus est Nicolaus filius illegitimus Helena Wouters et Nicolai vandenbergen uti mater affert quem Susceperunt Petrus Vrouns et Elisabeth Houben te Klimmen [Li] (getuigen: Elisabeth Hoeben (zie IIIf), als Elisabeth Houben (stiefmoeder), Petrus Brouns). 
  Helena Wouters
 tr. (2) 
 met Egidius Blomendael
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Egidius Wouters (Blomendael),  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 4 maart 1732 4 martus baptisatus est Egidius filius illegitimaus Helena Wouters et alienius [buitenlandse] auriga [voerman,wagenknecht] nomine Egidius Blomendael ut [zoals,evenals] mater [moeder] affent [...] quem [welk] Suscept Elisabeth Houben te Klimmen [Li] (getuige: Elisabeth Hoeben (zie IIIf), als Elisabeth Houben (stiefmoeder)). 

IVh.  Joannes (Jan Hendrink) Wouters, zn. van Bartholomeus Wouters (IIIf) en Elisabeth Hoeben
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 16 augustus 1725 [???] te Klimmen [Li] (getuige: Petrus Raven, Anna Elisabeth Habets), 
 doopgetuige van zijn neef Joannes Petrus Goffings op maandag 24 oktober 1774 te Schimmert [Li], 
 ovl. (ongeveer 50 jaar oud) op zaterdag 13 juli 1776 te Aalbeek [Li], 
 tr. 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 35 en ongeveer 29 jaar oud) (Rooms Katholiek) op maandag 1 september 1760 te Schimmert [Li] (getuige: Joannes Voncken, Cornelia Kerckhofs) 
 met Maria (Anna Maria) Slangen, dr. van Joannes Slangen en Elisabetha Voncken
 ged. Rooms Katholiek op zondag 18 maart 1731 te Schimmert [Li] (getuigen: haar grootvader Joannes Slangen, Joannes Slangen, Elisabetha Roulants), 
 doopgetuige van haar kleinzoon Joannes Nicolaus Huntjens op donderdag 6 oktober 1785 te Schimmert [Li], 
 doopgetuige van Anna Elizabetha Meinis op woensdag 21 april 1762 te Schimmert [Li], 
 doopgetuige van haar kleinzoon Nicolas (Joannes Nicolaus) Huntjens op dinsdag 29 april 1800 te Munstergeleen [Li], 
 ovl. (ongeveer 73 jaar oud) op zaterdag 31 maart 1804 te Hulsberg [Li]. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Peter (Petrus) ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 20 augustus 1760 te Schimmert [Li],  
   ovl. (ongeveer 62 jaar oud) op zaterdag 19 april 1823 te Hulsberg [Li], volgt Vj
  2.  Joanna Elisabeth ,  
   geb. op zaterdag 18 september 1762 te Aalbeek [Li],  
   ovl. (66 jaar oud) op maandag 3 november 1828 aldaar, volgt Vk
  3.  Maria Catharina ,  
   geb. op donderdag 25 oktober 1764 te Hulsberg [Li],  
   ovl. (28 jaar oud) op maandag 17 december 1792 aldaar, volgt Vl
  4.  Emerentiana (Maria Emerentiana) ,  
   geb. in 1767 te Hulsberg [Li],  
   ovl. (ongeveer 71 jaar oud) op zondag 3 februari 1839 aldaar, volgt Vm
  5.  Maria Juditha ,  
   geb. op maandag 4 december 1769 te Hulsberg [Li]. 
  6.  Lambertus ,  
   geb. op vrijdag 22 januari 1773 te Wijnandsrade [Li],  
   ovl. (62 jaar oud) op donderdag 30 april 1835 aldaar, volgt Vn

Generatie V

Va.  Matthias Wouters, zn. van Joannes Wouters (IVa) en Agnes Habets
 ged. Rooms Katholiek op dinsdag 15 november 1707 genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde (Matthias Habets) te Klimmen [Li] (getuigen: zijn grootmoeder Grietje (Margaretha) Pluegers (zie IIIa), als Margareta Ploegmekers en zijn grootvader Matthias Habets), 
 doopgetuige van zijn kleindochter Cornelia Wouters op maandag 19 mei 1783 te Schin op Geul [Li], 
 tr. (beiden ongeveer 28 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zaterdag 21 januari 1736 (Matthijs Wouters x Elisabeth Bouwmans) te Klimmen [Li], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 5 februari 1736 aldaar (getuige: Joannes Speirts, Mechtildis Heuts) 
 met Elisabetha Boumans
 ged. Rooms Katholiek op maandag 2 januari 1708 dr van Joannes Boumans en Anna Clemens te Klimmen [Li] (getuige: Maria Riemen, Melchior Palmen), 
 ovl. (ongeveer 57 jaar oud) op vrijdag 15 november 1765 (Elisabetha Boumans) aldaar. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Anna Catharina ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 17 oktober 1736 te Klimmen [Li] (getuigen: haar grootvader Joannes Wouters (IVa), Anna Boumans). 
  2.  Joannes Petrus ,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 9 april 1739 te Klimmen [Li],  
   ovl. (ongeveer 74 jaar oud) op vrijdag 10 september 1813 te Schin op Geul [Li], volgt VIa
  3.  Franciscus ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 4 maart 1742 genoemd naar zijn peter te Klimmen [Li] (getuigen: zijn tante Elisabeth Wouters (Vd) en Franciscus Sparla, als aangetrouwde oudoom). 
  4.  Wilhelmus ,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 14 maart 1744 genoemd naar zijn peter te Klimmen [Li] (getuigen: Willem (Wilhelmus) Vuchten, als aangetrouwde oudoom, Sophia Schillings). 
  5.  Mathias ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 4 augustus 1745 te Klimmen [Li] (getuigen: Franciscus Sparla, als aangetrouwde oudoom, Maria Winthaegen). 
  6.  Gerardus ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 16 oktober 1748 te Klimmen [Li] (getuige: Maria Vuchten, Godefridus Peters),  
   ovl. (ongeveer 19 jaar oud) op woensdag 18 mei 1768 (Gerardus Wouters zn van Matthijs Wouters en Elizabet Boumans) aldaar. 

Vb.  Catharina Wouters, dr. van Joannes Wouters (IVa) en Agnes Habets
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 8 juni 1709 te Klimmen [Li] (getuigen: Willem (Wilhelmus) Wouters (IIIc) en Maria Habets (zie IIIf)), 
 doopgetuige van haar nicht Elisabeth (Maria Elisabeth) Wouters (VIc) op zaterdag 12 maart 1740 te Klimmen [Li], 
 doopgetuige van Petrus Paulissen op vrijdag 16 oktober 1744 te Oud Valkenburg [Li], 
 ovl. (ongeveer 52 jaar oud) op dinsdag 22 december 1761 te Schin op Geul [Li], 
 tr. 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 26 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zondag 2 oktober 1740 aldaar (getuige: Anna van Eijs, Jacobus Wuen) 
 met Peter (Petrus) Lassaux, zn. van Cornelius Lassaux en Margarita Quixc
 ged. op zondag 17 december 1713 te Klimmen [Li] (getuige: Catharina Waelen, Petrus Laffaux), 
 ovl. (ongeveer 46 jaar oud) op maandag 14 juli 1760 aldaar. 
 Uit dit huwelijk 4 zonen: 
  1.  Cornelius Lasau,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 24 oktober 1742 genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde te Klimmen [Li] (getuigen: zijn oom Peeter (Petrus) Wouters (Vc), zijn grootmoeder Margarita Quixc, als Margareta Quixs, Margareta Quixs),  
   ovl. (ongeveer 5 jaar oud) op dinsdag 14 mei 1748,  
   begr. op dinsdag 14 mei 1748 (Cornelius Lassauw) te Hulsberg [Li]. 
  2.  Joannes Wilhelmus Lassouw,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 9 november 1747 te Hulsberg [Li] (getuigen: zijn grootmoeder Agnes Habets (zie IVa) en Willem (Wilhelmus) Vuchten, als Wilhelmus Vughten (aangetrouwde oudoom)). 
  3.  Joannes de la Sau,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 22 juli 1749 te Klimmen [Li] (getuigen: zijn grootmoeder Margarita Quixc, als Margaretha Quix, Jacobus Retraedt, Rutgerus de la Sau). 
  4.  Dionisius Lassoux,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 23 oktober 1751 te Schin op Geul [Li] (getuigen: zijn grootmoeder Agnes Habets (zie IVa), Joannes Dionisius Kleintiens). 

Vc.  Peeter (Petrus) Wouters, zn. van Joannes Wouters (IVa) en Agnes Habets
 ged. Rooms Katholiek op vrijdag 6 oktober 1713 te Klimmen [Li] (getuigen: zijn grootvader Petrus Wouters (IIIa), Guilielmus Vuchten, Joanna Remen, Barbara Huntiens), 
 doopgetuige van zijn neef Cornelius Lasau op woensdag 24 oktober 1742 te Klimmen [Li], 
 doopgetuige van zijn kleinzoon Joannes Petrus Brouns op vrijdag 31 augustus 1770 te Klimmen [Li], 
 doopgetuige van zijn kleindochter Catharina Brouns op donderdag 5 januari 1769 te Klimmen [Li], 
 ovl. (ongeveer 62 jaar oud) op maandag 25 maart 1776 (Petrus Wouters gehuwd met Anna Haesen) te Klimmen [Li], 
 begr. op maandag 25 maart 1776 aldaar, 
 tr. (resp. hoogstens 23 en hoogstens 28 jaar oud) voor 1737 
 met Anna Haesen
 geb. circa 1709, 
 ovl. (ongeveer 58 jaar oud) op woensdag 29 juni 1768 (Anna Haasen gehuwd met Peeter Wouters) te Klimmen [Li], 
 begr. op woensdag 29 juni 1768 (Anna Haesen gehuwd met Petrus Wouters) aldaar. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Agnes ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 8 januari 1738 te Klimmen [Li],  
   ovl. (ongeveer 69 jaar oud) op zondag 11 januari 1807 aldaar, volgt VIb
  2.  Elisabeth (Maria Elisabeth) ,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 12 maart 1740 te Klimmen [Li],  
   ovl. (ongeveer 61 jaar oud) op dinsdag 17 maart 1801 aldaar, volgt VIc
  3.  Joannes Philippus ,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 10 maart 1742 genoemd naar zijn peter te Schin op Geul [Li] (getuigen: zijn tante Maria Wouters, Philippus Winthaegen [zn van Stephanus Winthagen en Anna Haesen ww]),  
   ovl. (ongeveer 25 jaar oud) op vrijdag 4 december 1767 (Johannes Philippus Wouters zn van Peeter Wouters en Anna Haasen) te Klimmen [Li]. 
  4.  Anna Catharina ,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 3 november 1744 te Schin op Geul [Li] (getuigen: haar grootmoeder Agnes Habets (zie IVa), als Agneta Habets, Matthias Cremers),  
   doopgetuige van haar neef Joannes Wilhelmus Brouns op vrijdag 25 maart 1774 te Klimmen [Li],  
   ovl. (ongeveer 63 jaar oud) op woensdag 14 september 1808 (Anne Catharine Wouters dr van Pierre Wouters en Anne Haezen; gehuwd met Gaspar Geelen) te Klimmen [Li]. 
  5.  Elisabeth Wouwters (Wouters),  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 20 maart 1748 te Schin op Geul [Li] (getuigen: haar tante Elisabeth Wouters (Vd), als Elisabeth Wouwters, Mathias Vughten),  
   doopgetuige van haar nicht Catharina Brouns op woensdag 22 november 1780 te Klimmen [Li],  
   doopgetuige van haar nicht Joanna Elisabeth Brouns op maandag 11 november 1782 te Klimmen [Li]. 
  6.  Joanna ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 29 juli 1750 te Klimmen [Li] (getuige: Elisabeth Ubachs, Joanna Lips, Maria Hermens). 
  7.  Franciscus ,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 5 februari 1753 te Klimmen [Li],  
   ovl. (ongeveer 63 jaar oud) op dinsdag 16 april 1816 te Boekel [Nb], volgt VId

Vd.  Elisabeth Wouters, dr. van Joannes Wouters (IVa) en Agnes Habets
 ged. Rooms Katholiek op maandag 25 november 1715 te Schin op Geul [Li], 
 doopgetuige van haar neef Franciscus Wouters op zondag 4 maart 1742 te Klimmen [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Elisabeth Wouwters op woensdag 20 maart 1748 te Schin op Geul [Li], 
 doopgetuige van haar neef Joannes Petrus Kessel op maandag 2 november 1761 te Klimmen [Li], 
 ovl. (ongeveer 76 jaar oud) op zondag 18 maart 1792 te Wijlre [Li], 
 tr. 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 41 jaar oud) (Rooms Katholiek) op maandag 11 november 1748 aldaar (getuigen: zijn schoonzuster en haar zus Anna Wouters (Ve), Cornelius Lips) 
 met Johannes Lipsch (Lips)
 ged. in 1707 zn van Lipsch te Wijlre [Li]. 
 Uit dit huwelijk 4 zonen: 
  1.  Joannes Petrus Lips,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 11 juni 1750 te Wijlre [Li] (getuigen: zijn tante Agnes Wouters, Petrus Lips, vervangende getuige Leonardus Timmers). 
  2.  Henricus Lips,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 5 maart 1752 te Wijlre [Li] (getuigen: zijn tante Maria Wouters, Henricus Lips, vervangende getuige Maria Vuchten). 
  3.  Nicolaus Lips,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 30 september 1754 te Wijlre [Li] (getuige: Nicolaus Leufkens, Maria Elizabetha Boumans). 
  4.  Joannes Wilhelmus Lips,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 10 november 1757 te Wijlre [Li] (getuige: Wilhelmus Winthagen, Agnes Lips). 

Ve.  Anna Wouters, dr. van Joannes Wouters (IVa) en Agnes Habets
 ged. Rooms Katholiek op woensdag 15 januari 1721 te Klimmen [Li] (getuigen: haar oom Petrus Wouters, Gertrudis Hollants), 
 getuige bij kerk. huw. van haar zwager Johannes Lipsch (zie Vd) en haar zus Elisabeth Wouters op maandag 11 november 1748 te Wijlre [Li], 
 tr. (resp. hoogstens 39 en ongeveer 30 jaar oud) voor 1760 
 met Joannes Henricus Kessel
 geb. voor 1730. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Joannes Petrus ,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 2 november 1761 te Klimmen [Li] (getuigen: zijn tante Elisabeth Wouters (Vd), Lambertus Schonmeekers, Petrus Lips). 

Vf.  Hubertus Wouters, zn. van Gelis (Aegidius) Wouters (IVc) en Maria Comans
 ged. Rooms Katholiek op zondag 7 maart 1745 te Nuth [Li] (getuige: Anna Comans, Servatius Comans), 
 tr. 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 33 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zondag 5 oktober 1777 aldaar (getuige: Maria Wouters, Leonardus Coumans) 
 met Catharina Judith Vrencken, dr. van Lins (Laurentius) Vrencken en Agatha Dormans
 ged. Rooms Katholiek op dinsdag 26 november 1743 dr van Lins (Laurentius) Vrencken en Agatah Dormans te Nuth [Li] (getuige: Catharina Vrencken, Joannes Bocken). 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Maria Helena ,  
   geb. op zaterdag 15 augustus 1778 te Tervoorst [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 15 augustus 1778 te Nuth [Li] (getuigen: haar oom Christianus Wouters, Maria Helena Ackermans, J Casparus Goosens),  
   ovl. (4 jaar oud) op zondag 5 januari 1783,  
   begr. op zondag 5 januari 1783 (Maria Helena Wouters dr van Hubertus Wouters en Catharina Vrencken) te Amstenrade [Li]. 
  2.  Martinus ,  
   geb. op zondag 16 februari 1783 te Grijzegrubben [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 16 februari 1783 genoemd naar zijn peter te Nuth [Li] (getuigen: zijn tante Anna Mechtildis Wouters, als Mechtildis Wouters, zijn oom Martinus Vrencken, vervangende getuige Barbara Dormans). 
  3.  Maria Anna Wauters (Wouters),  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 4 maart 1783 te Amstenrade [Li] (getuigen: haar oom Matthias Vrencken, Petrus Josephus Gielen, vervangende getuige Anna Bruls). 
  4.  Joannes Laurentius Wauters (Wouters),  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 25 oktober 1785 te Amstenrade [Li] (getuige: Maria Barbara Metsemaeckers, Joannes Bruels),  
   dagloner,  
   ovl. op woensdag 9 februari 1842 [BS: 57 jaar oud]
(Joannes Laurentius Wouters zn van NN en NN; gehuwd met Maria Sophia Marks) te Amstenrade [Li],  
   tr. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 48 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op zondag 26 januari 1817 te Amstenrade [Li]  
   met Maria Barbara Jans (Janssen), dr. van Jacobus Jans(sen) en Cornelia Lodeur/Ladeur,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 19 mei 1768 te Amstenrade [Li] (getuige: Maria Catharina Roix, Henricus Houben),  
   ovl. (ongeveer 67 jaar oud) op dinsdag 22 december 1835 aangifte 23 december 1835 te Amstenrade [Li] (Maria Barbara Jenssen dr van Jacob Janssen en Cornelia Ladeur; e.v. Joannes Wouters),  
   begr. op dinsdag 22 december 1835 aldaar. Uit dit huwelijk geen kinderen,  
   tr. (resp. ongeveer 55 en 44 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 24 juli 1841 te Amstenrade [Li],  
   kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 25 juli 1841 aldaar (getuige: Servatius Marks, Wilhelmus Claessens)  
   met Maria Sophia Marks (Marx),  
   geb. op zondag 16 april 1797 dr van Gerard Marks en Maria Gertrudis Crijns te Amstenrade [Li],  
   ovl. (81 jaar oud) op vrijdag 31 januari 1879 (Maria Sophia Marx dr van Gerard Marx en Maria Gertrudis Crijns; gehuwd met Martinus Meijs) te Eygelshoven [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Maria Catharina Wauters (Wouters),  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 1 mei 1788 te Amstenrade [Li] (getuige: Maria Wauters, Mathias Schetters, Barbara Metsemaeckers),  
   ovl. (ongeveer 11 maanden oud) op dinsdag 14 april 1789,  
   begr. op dinsdag 14 april 1789 (Maria Catharina Wauters dr van Hubertus Wauters en Catharina Vrencken) te Amstenrade [Li]. 

Vg.  Christianus (Cretien (Fr.)) Wouters, zn. van Joannes Wouters (IVd) en Joanna Horstmans
 ged. Rooms Katholiek op dinsdag 23 maart 1751 te Nuth [Li] (getuige: Catharina Wusten, Hubertus Houben), 
 doopgetuige van zijn nicht Helena Wouters op donderdag 10 december 1789 te Nuth [Li], 
 ovl. (ongeveer 58 jaar oud) op vrijdag 19 januari 1810 (Cretien Wouters zn van Jean Wouters en Jeanne Horstmans; gehuwd met Marie Catrin Colaris) te Nuth [Li], 
 tr. 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 45 en ongeveer 40 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zondag 2 oktober 1796 aldaar (getuige: zijn broer en haar zwager Henricus Wouters (Vi)) Maria Catharina Frijns 
 met Maria Catharina Claris (Charissen, Colaris, Clarissen)
 ged. Rooms Katholiek op zondag 9 mei 1756 dr van Joannes Collaris en Catharina Westrick te Hulsberg [Li] - Aelbeek, 
 ovl. (ongeveer 51 jaar oud) op vrijdag 5 februari 1808 (Maria Catrin Claris dr van Jean Claris en Catharina Westrijk; gehuwd met Cretien Wouters) te Nuth [Li] om 16:00 uur. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Johannes Petrus ,  
   geb. op dinsdag 7 november 1797 te Nuth [Li],  
   ovl. (74 jaar oud) op woensdag 16 oktober 1872 te Ubach over Worms [Li], volgt VIe

Vh.  Joannes Wouters, zn. van Joannes Wouters (IVd) en Joanna Horstmans
 ged. Rooms Katholiek op maandag 6 augustus 1753 te Nuth [Li] (getuigen: zijn tante Maria Elisabeth Horstmans, zijn grootmoeder Maria Ackermans, als vervangende getuige, Joannes Wouters), 
 ovl. (ongeveer 50 jaar oud) op dinsdag 27 maart 1804 te Vaesrade [Li], 
 tr. 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 34 en ongeveer 22 jaar oud) (Rooms Katholiek) op dinsdag 22 april 1788 te Nuth [Li] (getuige: Servatius Janssen, Maria Catharina Eijsschen) 
 met Joanna Catharina (Maria Catharina) Janssen
 ged. Rooms Katholiek op maandag 26 augustus 1765 dr van Jacobus Janssen en Helena Wijnen te Nuth [Li], 
 ovl. (ongeveer 70 jaar oud) op woensdag 23 december 1835 te Amstenrade [Li]. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Helena ,  
   geb. op donderdag 10 december 1789 te Vaesrade [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 10 december 1789 te Nuth [Li] (getuigen: haar oom Christianus Wouters (Vg), als Christian Wouters, Helena Wijnen),  
   ovl. (19 dagen oud) op dinsdag 29 december 1789 te Nuth [Li]. 
  2.  Joannes Servatius ,  
   geb. op zaterdag 7 mei 1791 te Vaesrade [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 7 mei 1791 te Nuth [Li] (getuige: Servatius Janssen, Maria Janssen, Joanna Maria Wouters). 
  3.  Helena Mechtildis ,  
   geb. op donderdag 26 september 1793 te Vaesrade [Li],  
   ovl. (82 jaar oud) op donderdag 20 juli 1876 te Spaubeek [Li], volgt VIf
  4.  Maria Catharina ,  
   geb. op donderdag 17 mei 1798 te Vaesrade [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 18 mei 1798 te Nuth [Li] (getuige: Leonardus Curfs, Maria Catharina Wijnen). 

Vi.  Henricus Wouters, zn. van Joannes Wouters (IVd) en Joanna Horstmans
 ged. Rooms Katholiek op maandag 23 oktober 1758 te Nuth [Li] (getuige: Elisabetha Crins, Henricus Ackermans, Henricus Weustenraet), 
 doopgetuige van zijn nicht Helena Mechtildis Wouters (VIf) op donderdag 26 september 1793 te Nuth [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van zijn broer Christianus Wouters (Vg) en zijn schoonzuster Maria Catharina Claris op zondag 2 oktober 1796 te Nuth [Li], 
 ovl. (ongeveer 62 jaar oud) op zaterdag 19 mei 1821 (Henricus Wouters zn van Joannes Wouters en Joanna Horstmans; gehuwd met Maria Barbara Cobben) te Nuth [Li], 
 tr. (resp. ongeveer 41 en ongeveer 43 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 29 juli 1800 (Henri Wouters x Barbe Cobben) te Oirsbeek [Li] - akte 58 
 met Barbara (Maria Barbara) Cobben, dr. van Pierre (Petrus) Cobben en Elisabeth Ruters/Reuters/Ruijters, 
 ged. op vrijdag 26 november 1756 te Wijnandsrade [Li] (getuige: Maria Ruters, Ferdinandus Lutgens). 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Marie Louise ,  
   geb. op maandag 27 oktober 1800 te Nuth [Li],  
   ovl. (69 jaar oud) op zondag 1 mei 1870 te Valkenburg a/d Geul [Li], volgt VIg
  Barbara (Maria Barbara) Cobben, dr. van Pierre (Petrus) Cobben en Elisabeth Ruters/Reuters/Ruijters, 
 tr. (1), 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 21 jaar oud) (Rooms Katholiek) op woensdag 18 juli 1781 te Wijnandsrade [Li] (getuige: Franciscus Onnuw, Maria Helena Cobben) 
 met Joannes Onnouw (Onnuw), zn. van Leonardus Onnouw en Joanna Brans, 
 ged. Rooms Katholiek op woensdag 28 november 1759 te Nuth [Li] (getuige: Anna Maria Onnouw, Joannes Bruns vervangende getuige Maria Snijders), 
 ovl. (hoogstens 40 jaar oud) voor 1800. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Joanna Elijsabetha ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 17 februari 1782 te Nuth [Li] (getuige: Petrus Cobben, Joanna Bruns). 
  2.  Joannes Leonardus ,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 15 december 1783 te Nuth [Li] (getuige: Maria Sophia Stijnen, Leonardus Onnouw). 
  3.  Maria Helena Onnou,  
   geb. na 1784,  
   ovl. (hoogstens 3 jaar oud) op vrijdag 16 november 1787,  
   begr. op vrijdag 16 november 1787 (Maria Helena Onnou dr van Joannes Onnou en Barbara Cobben) te Nuth [Li]. 

Vj.  Peter (Petrus), genoemd naar zijn peter Wouters, zn. van Joannes Wouters (IVh) en Maria (Anna Maria) Slangen
 ged. Rooms Katholiek op woensdag 20 augustus 1760 één maand voor het huwelijk geboren te Schimmert [Li] (getuigen: zijn oom Petrus Wouters en zijn grootmoeder Elisabetha Voncken), 
 dagloner, 
 getuige bij kerk. huw. van zijn zwager Servais (Servatius) Heuntjens (zie Vk) en zijn zus Joanna Elisabeth Wouters op dinsdag 5 oktober 1784 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Franciscus Petrus Huntjens op vrijdag 4 april 1788 te Schimmert [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Maria Catharina Luten op vrijdag 16 november 1792 te Hulsberg [Li], 
 ovl. (ongeveer 62 jaar oud) op zaterdag 19 april 1823 te Hulsberg [Li] (Petrus Wouters zn van Joannes Wouters en Maria Slangen; e.v. Maria Helena Habets), 
 tr. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 35 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zondag 20 mei 1792 te Hulsberg [Li] 
 met Maria Helena Habets, dr. van Petrus Habets en Maria Catharina Willems
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 30 december 1756 te Hulsberg [Li] Helena Willems, Aegidius Gelders, 
 ovl. (ongeveer 65 jaar oud) op dinsdag 22 januari 1822 te Hulsberg [Li] (Maria Helena Habets dr van Peter Habets en Maria Catharina Willems; e.v. Peter Wouters, maandag 22 jul 1822). 
 Uit dit huwelijk 3 zonen: 
  1.  Lambert ,  
   geb. op maandag 14 januari 1793 te Hulsberg [Li],  
   ovl. (68 jaar oud) op zaterdag 4 januari 1862 aldaar, volgt VIh
  2.  Clemens ,  
   geb. op donderdag 4 februari 1796 te Hulsberg [Li],  
   ovl. (72 jaar oud) op woensdag 27 januari 1869 aldaar, volgt VIi
  3.  Jan Hendrik (Henricus) ,  
   geb. op vrijdag 14 maart 1800 te Hulsberg [Li],  
   ovl. (70 jaar oud) op dinsdag 5 juli 1870 aldaar, volgt VIj

Vk.  Joanna Elisabeth (Anna Elisabeth) Wouters, dr. van Joannes Wouters (IVh) en Maria (Anna Maria) Slangen
 geb. op zaterdag 18 september 1762 te Aalbeek [Li] - Schimmert, 
 ged. Rooms Katholiek te Hulsberg [Li], 
 ovl. (66 jaar oud) op maandag 3 november 1828 te Hulsberg [Li] (Joanna Elisabetha Wouters dr van Joannes Wouters en Elisabetha Slanghen; e.v. Servatius Huntjens), 
 tr. 
 kerk.huw. (resp. 22 en ongeveer 29 jaar oud) (Rooms Katholiek) op dinsdag 5 oktober 1784 5a 8bris post consuetas proclamationes in facie ecclesiae contraxerunt matrimonium Servatius Huntjens ex Biese, et baptizatus in Schimmert, et Joanna Elisabeth Wouters baptizata in Hulsbergh: testibus Petro Huntjens et Petro Wouters in fidem subsignarunt hoc x est signum sponsi nescientis scribere hoc x est signum sponsae nescientis scribere hoc x est signum Petri Huntjens testis nescientis scribere hoc x est signum Petri Wouters testis nescientis scribere quod testor
A.G. Somijn pastor loci.
te Spaubeek [Li] (getuigen: zijn zwager en haar broer Peter (Petrus) Wouters (Vj), tekent met X (kan niet schrijven), Petrus Huntjens) 
 met Servais (Servatius) Heuntjens (Huntjens), zn. van Nicolaus Huntjens en Anna Bemelmans
 woonachtig te Schimmert [Li] - Biese, 
 ged. Rooms Katholiek op zondag 1 december 1754 te Schimmert [Li] (getuigen: zijn grootmoeder Helena Raemeckers, zijn tante Anna Maria Huntjens als Anna Maria Heuntjens en zijn oom Servatius Bemelmans), 
 schoenmaker, 
 doopgetuige van Maria Cornelia Bemelmans op zaterdag 7 november 1801 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 76 jaar oud) op woensdag 25 mei 1831 te Hulsberg [Li]. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Joannes Nicolaus Huntjens,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 6 oktober 1785 te Schimmert [Li] (getuigen: zijn grootmoeder Maria (Anna Maria) Slangen (zie IVh), Nicolaus Huntjens),  
   ovl. (hoogstens 4 jaar oud) voor zaterdag 7 augustus 1790,  
   begr. op zaterdag 7 augustus 1790 (Johannes Nicolaus Huntjens zn van Sevaes Huntjens en Jenne Liesbeth Wouters) te Schimmert [Li]. 
  2.  Franciscus Petrus Huntjens,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 4 april 1788 te Schimmert [Li] (getuigen: zijn oom Peter (Petrus) Wouters (Vj) en zijn grootmoeder Anna Bemelmans). 
  3.  Anna Maria ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 28 februari 1790 te Schimmert [Li] (getuigen: haar tante Emerentiana (Maria Emerentiana) Wouters (Vm) en haar oom Pieter (Petrus) Huntjens als Petrus Heuntjens). 
  4.  Maria Helena Huntjens,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 28 oktober 1793 te Schimmert [Li] (getuigen: haar oudoom Franciscus Huntgens als Franciscus Huntjens, Henricus Voncken, Maria Helena Habets). 
  5.  Maria Chatarina Huntjens,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 9 oktober 1796 te Schimmert [Li] (getuigen: haar oom Lambertus Wouters (Vn), Maria Agnetis Pelsers, Maria). 
  6.  Nicolas (Joannes Nicolaus) Huntjens,  
   geb. op zondag 27 april 1800 te Bies [Li] - Schimmert akte 18,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 29 april 1800 te Munstergeleen [Li] 1800 27ma aprilis natus in Bies sub Spaubeck, et 29na ejusdem a r(everen)do d (omi)no Dirckx baptizatus est Jo(ann)es Nicolaus filius legitimus Servatij Huntjens et Joannae Elisabeth Wouters conjugum, et incolarum de Bies: susceptores Joannes Goossens loco Nicolai Bemelmans, et Maria Slangen loco Annae Mechtildis Willems. quod testor infrascriptus conformiter testimonio baptismali a praedicto d(omi)no Derikx mihi transmisso. A.G. Somijn past. in Spaubeck (getuigen: Jan (Joannes) Goessens nms. Nicolaus Bemelmans, Nicolaas (Nicolaus) Bemelmans door Joannes Goossens, zijn grootmoeder Maria (Anna Maria) Slangen (zie IVh) nms. Anna Mechtildis Willems en zijn aangetrouwde tante Anna Mechtildis Willems (zie Vn) door Maria Slangen),  
   dagloner, landbouwer,  
   ovl. (71 jaar oud) op woensdag 10 januari 1872 te Hulsberg [Li] (Nicolaas Huntjens, zn. van Servaas Huntjens en Anna Elizabeth Wouters; e.v. Maria Elisabeth Valkenberg),  
   tr. (resp. 22 en 30 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 11 mei 1822 te Wijnandsrade [Li]  
   met Catharina Elisabeth (Maria Elisabeth) Valkenberg, dr. van Jan Valkenberg (dagloner) en Maria Helena Pais,  
   geb. op zondag 12 juni 1791 te Wijnandsrade [Li],  
   ovl. (89 jaar oud) op maandag 7 februari 1881 te Hulsberg [Li] (Maria Elisabeth Valkenberg, dr. van Joannes Valkenberg en Gertrudis Senden; e.v. Nicolaas Huntjens). Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

Vl.  Maria Catharina Wouters, dr. van Joannes Wouters (IVh) en Maria (Anna Maria) Slangen
 geb. op donderdag 25 oktober 1764 te Hulsberg [Li], 
 ovl. (28 jaar oud) op maandag 17 december 1792 aldaar (Maria Catharina Wouters e.v. Wilhelmus Luten), 
 tr. (resp. 25 en 26 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zondag 11 april 1790 te Hulsberg [Li] 
 met Willem (Leonard Guillaume) Luijten (Luten), zn. van Wilhelmus Luijten en Maria Bessems
 geb. op donderdag 24 november 1763 te Bemelen [Li], 
 ged. Rooms Katholiek (Wilhelmus Leuten zn van Wilhelmus Leuten en Maria Bessems) aldaar Josephus Smets, Eva Avia Duijsinx, 
 landbouwer, dagloner, 
 ovl. op woensdag 31 augustus 1831 (Wilhelmus Luijten zn van Wilhelmus Luijten en Maria Bessems; gehuwd met Maria Catharina Stijlen)
[BS: 71 jaar oud] te Bemelen [Li]. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Wilhelmus Luten,  
   ged. op donderdag 7 oktober 1790 te Bemelen [Li] (getuige: Maria Slangen, Wilhelmus Avus Luten, Catharina Bessems). 
  2.  Maria Catharina Luten,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 16 november 1792 te Hulsberg [Li] (getuigen: haar grootmoeder Maria Bessems en haar oom Peter (Petrus) Wouters (Vj)). 
  Willem (Leonard Guillaume) Luijten, zn. van Wilhelmus Luijten en Maria Bessems
 tr. (resp. 35 en 24 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op zondag 30 december 1798 te Wittem [Li] op dezelfde dag ook in Vaals gehuwd 
 met Joanna Catharina (Jeanne Catharine (Fr.)) Stijlen (Stielen)
 geb. op donderdag 1 september 1774 dr van Jean Stijlen en Jeanne Kempeners te Wijlre [Li], 
 dagloonster. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Barbara (Joanna Barbara) ,  
   geb. op zondag 30 juni 1799 naam moeder: Marie Catharine Stilleur te Margraten [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 30 juni 1799 aldaar (getuigen: haar oom Ludovicus Leuten, als Ludovicus Luijten, Anna Barbara Hanssen). 
  2.  Anna Maria ,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 21 november 1801 te Margraten [Li] (getuige: Maria Snook, Josephus Nelissen, vervangende getuigen Wilhelmus Thomanssen, Maria Catharina Daemen). 
  3.  Maria Helena (Merie Helene (Fr.)) ,  
   geb. op vrijdag 3 augustus 1804 naam moeder Janette Catrin Steijlen te Margraten [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 3 augustus 1804 aldaar (getuige: Martinus Kusters, Maria Helena Girts, vervangende getuige Joannes Kockelmans),  
   ovl. (35 jaar oud) op woensdag 27 november 1839 (Maria Helena Luyten dr van Willem Luyten en Joanna Catharina Stylen; gehuwd met Paulus Kengen) te Oud Valkenburg [Li]. 
  4.  Maria Catharina ,  
   geb. op dinsdag 30 december 1806 naam moeder Jeanne Catherina Stile
[BS: bij huwelijk opgave 21 jaar oud] te Bemelen [Li],  
   ged. Rooms Katholiek naam vader Wilhelmus Lueten, naam moeder Maria Anna Stielen aldaar (getuige: Maria Catharina Waterval, Joannes Petrus Kempenaarts, Martinus van Kan),  
   dienstmeid,  
   ovl. (32 jaar oud) op zondag 2 juni 1839 (Maria Catharina Luijten dr van Willem Luijten en Joanna Catharina Stijlen; gehuwd met Peter Beckers) te Gronsveld [Li],  
   tr. (resp. 23 en ongeveer 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 1 oktober 1830 te Gronsveld [Li]  
   met Peter Beckers, zn. van Peter Beckers en Maria Wijnands (landbouwster),  
   geb. in 1806 te Gronsveld [Li] Bij huwelijk 24 jaar,  
   akkerman. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Joannes (Jean (Fr.)) ,  
   geb. op dinsdag 6 november 1810 naam moeder Catharina Stilen te Bemelen [Li],  
   ged. Rooms Katholiek aldaar (getuige: Johannes Stijlen, Anna Catharina Leuten, Martinus van Can),  
   ovl. op donderdag 21 januari 1813 [BS: 2 jaar oud] te Bemelen [Li]. 
  6.  Nicolas ,  
   geb. op maandag 18 september 1815 te Bemelen [Li],  
   ovl. (66 jaar oud) op donderdag 9 februari 1882 (Nicolaas Luijten zn van Willem Luijten en Maria Catharina Stijlen; gehuwd met Catharina Cornelia van Kan) aldaar,  
   tr. (resp. 32 en ongeveer 32 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 13 januari 1848 te Bemelen [Li]  
   met Catharina Cornelia van Kan, dr. van Nicolaas van Kan en Anna Margaretha Lomberg,  
   geb. circa 1815. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Christian (Christianus) ,  
   geb. op zaterdag 24 oktober 1818 te Bemelen [Li],  
   ged. Rooms Katholiek aldaar (getuige: Maria Agnes Thewissen, Elisabeth Stijlen, Christianus Leveaux). 

Vm.  Emerentiana (Maria Emerentiana, Amerentia) Wouters, dr. van Joannes Wouters (IVh) en Maria (Anna Maria) Slangen
 geb. in 1767 te Hulsberg [Li], 
 dagloonster, landbouwster, 
 doopgetuige van haar nicht Anna Maria Heuntjens op zondag 28 februari 1790 te Schimmert [Li], 
 ovl. (ongeveer 71 jaar oud) op zondag 3 februari 1839 te Hulsberg [Li] [BS: 72 jaar], 
 tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 41 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zondag 23 augustus 1795 te Hulsberg [Li] 
 met Willem (Wilhelmus, Guillaume) Habets, zn. van Petrus Habets en Maria Catharina Willems
 ged. Rooms Katholiek op woensdag 12 juni 1754 genoemd naar zijn grootvader? aan moederszijde te Hulsberg [Li] (getuige: Wilhelmus Willems [grootvader? ww], Maria Houben [grootmoeder? ww] Wilhelmus Willems, Maria Houben), 
 dagloner, landbouwer, 
 ovl. (ongeveer 76 jaar oud) op woensdag 18 mei 1831 [BS: 77 jaar] te Hulsberg [Li]. 
 Uit dit huwelijk 3 zonen: 
  1.  Clemens (Clement) ,  
   geb. op donderdag 5 mei 1796 te Hulsberg [Li],  
   kleermaker,  
   ovl. (65 jaar oud) op maandag 3 februari 1862 [BS: 67 jaar] te Hulsberg [Li],  
   tr. (resp. 27 en ongeveer 17 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 9 augustus 1823 te Hulsberg [Li]  
   met Maria Helena Raeven, dr. van Gilis (Aegidius) Raeven (akkerman, landbouwer) en Catharina Bisschops,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 18 december 1805 (tweeling) te Hulsberg [Li] (getuige: Jacobus Raven, Maria Helena Bisschops),  
   ovl. (ongeveer 41 jaar oud) op zaterdag 23 januari 1847 (Maria Helena Raeven dr van Egidius Raeven en Catarina Bisschops; gehuwd met Clement Habets) aldaar. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Lambert ,  
   geb. op zaterdag 23 maart 1799 te Hulsberg [Li],  
   landbouwer,  
   ovl. (59 jaar oud) op dinsdag 20 april 1858 te Hulsberg [Li],  
   tr. (resp. 36 en ongeveer 29 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 2 oktober 1835 te Hulsberg [Li] - akte 7  
   met zijn schoonzuster Catharina Elisabeth Raeven, dr. van Gilis (Aegidius) Raeven (akkerman, landbouwer) en Catharina Bisschops,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 18 december 1805 (tweeling) te Hulsberg [Li] (getuige: Johanna Elisabeth Voncken, Joannes Raeven),  
   landbouwster,  
   ovl. (ongeveer 72 jaar oud) op maandag 8 april 1878 (Maria Eisabeth Raeven dr van Egidius Raeven en Catharina Bisschops; gehuwd met Lambert Habets) te Hulsberg [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Jan Peter (Jean Pierre (Fr.)) ,  
   geb. op vrijdag 19 november 1802 te Hulsberg [Li] - akte 4,  
   landbouwer,  
   ovl. (29 jaar oud) op donderdag 26 april 1832 te Hulsberg [Li] [BS: 30 jaar],  
   tr. (resp. 27 en ongeveer 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 13 november 1830 te Hulsberg [Li] - akte 7  
   met Catharina Elisabeth Raeven, dr. van Gilis (Aegidius) Raeven (akkerman, landbouwer) en Catharina Bisschops. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Vn.  Lambertus Wouters, zn. van Joannes Wouters (IVh) en Maria (Anna Maria) Slangen
 geb. op vrijdag 22 januari 1773 te Wijnandsrade [Li], 
 akkerman, 
 doopgetuige van zijn nicht Maria Chatarina Huntjens op zondag 9 oktober 1796 te Schimmert [Li], 
 ovl. (62 jaar oud) op donderdag 30 april 1835 te Wijnandsrade [Li] (Lambertus Wouters zn van Jan Hendrik Wouters en Maria Slangen; e.v. Maria Mechtildis Willems), 
 tr. (resp. 23 en ongeveer 22 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zondag 6 maart 1796 te Hulsberg [Li] 
 met Anna Mechtildis Willems, dr. van Peter Willems en Mechtildis Habets, 
 geb. in 1773, 
 akkersvrouw, landbouwster, 
 doopgetuige van Joannes Hermanus Ceurvers op donderdag 20 mei 1790 te Hulsberg [Li], 
 doopgetuige van haar neef Nicolas (Joannes Nicolaus) Huntjens op dinsdag 29 april 1800 te Munstergeleen [Li], 
 ovl. (ongeveer 78 jaar oud) op dinsdag 13 januari 1852 te Hulsberg [Li]. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Jan Peter (Joannes Petrus) ,  
   geb. op maandag 10 oktober 1796 te Wijnandsrade [Li],  
   ovl. (69 jaar oud) op vrijdag 3 augustus 1866 te Hulsberg [Li], volgt VIk
  2.  Anna Mechtildis ,  
   geb. op maandag 22 oktober 1798 te Hulsberg [Li],  
   ovl. (24 jaar oud) op dinsdag 23 september 1823 aldaar, volgt VIl
  3.  Joanna Elisabeth ,  
   geb. op maandag 10 augustus 1801 te Wijnandsrade [Li] - Hulsberg akte 30,  
   ovl. (27 jaar oud) op maandag 20 oktober 1828 te Aalbeek [Li]. 
  4.  Jan Mathijs ,  
   geb. op zaterdag 12 mei 1804 te Wijnandsrade [Li],  
   ovl. (67 jaar oud) op donderdag 9 mei 1872 te Hulsberg [Li], volgt VIm
  5.  Maria Catharina ,  
   geb. op maandag 13 oktober 1806 te Wijnandsrade [Li],  
   ovl. (73 jaar oud) op zaterdag 27 december 1879 te Hulsberg [Li], volgt VIn
  6.  Nicolas ,  
   geb. op dinsdag 10 januari 1809 te Wijnandsrade [Li],  
   ovl. (66 jaar oud) op donderdag 30 december 1875 te Bunde [Li], volgt VIo
  7.  Servais ,  
   geb. op maandag 22 juli 1811 te Aalbeek [Li],  
   ovl. (24 jaar oud) op donderdag 30 juli 1835 (Servaas Wouters zn van Lambert Wouters en Anna Mechtildis Willems) aldaar. 
  8.  Agnes (Maria Agnes) ,  
   geb. op zondag 10 juli 1814 te Hulsberg [Li],  
   ovl. (59 jaar oud) op zondag 15 maart 1874 te Maastricht [Li], volgt VIp

Generatie VI

VIa.  Joannes Petrus Wouters, zn. van Matthias Wouters (Va) en Elisabetha Boumans
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 9 april 1739 te Klimmen [Li] (getuige: zijn tante Maria Wouters) Petrus Laven, 
 ovl. (ongeveer 74 jaar oud) op vrijdag 10 september 1813 (Jean Pierre Wouters zn van NN en NN; gehuwd met Mechtilde Schoenmackers) te Schin op Geul [Li], 
 tr. (1), 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 34 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zondag 7 augustus 1763 te Klimmen [Li] (getuige: Maria Nisten, Stephanus Eggen) 
 met Mechtildis Schoenmeckers (Schoenmackers)
 ged. op dinsdag 5 april 1729 dr van Wilhelmus Schoenmeckers en Gertrudis Rietraedt te Klimmen [Li] (getuige: Maria Schoenmeckers, Arnoldus Huntgens), 
 ovl. (ongeveer 52 jaar oud) op donderdag 25 oktober 1781, 
 begr. op donderdag 25 oktober 1781 (Mechtildis Schoenmackers gehuwd met Joannes Petrus Wouters) te Schin op Geul [Li]. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Joannes Petrus Wouters
 tr. (resp. hoogstens 43 en hoogstens 27 jaar oud) (2) voor 1782 
 met Elisabeth (Anna Elisabeth) Rameekers (Raemaeckers, Ramakers), dr. van Wilhelmus Rameckers en Cornelia Rietraedt
 ged. op woensdag 5 februari 1755 te Klimmen [Li] (getuige: Wilhelmus Vuchten, Elisabeth Smismans), 
 ovl. (ongeveer 35 jaar oud) op maandag 30 augustus 1790, 
 begr. op maandag 30 augustus 1790 (Anna Elisabeth Raemeckers gehuwd met Joannes Petrus Wouters) te Schin op Geul [Li]. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Cornelia ,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 19 mei 1783 te Schin op Geul [Li] (getuigen: haar grootvader Matthias Wouters (Va), haar tante Gertrudis Rameckers, als Gertrudis Raeijmakers en haar grootmoeder Cornelia Rietraedt, als Cornelia Retra),  
   ovl. (ongeveer 20 jaar oud) op dinsdag 24 mei 1803 (Cornelius Wouters zn van Jean Pierre Wouters en Anna Elisabeth Ramaeckers) te Schin op Geul [Li]. 
  2.  Nn ,  
   geb. op woensdag 23 maart 1785 (tweeling) te Schin op Geul [Li] (doodgeb.). 
  3.  Willem (Joannes Wilhelmus) ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 23 maart 1785 te Schin op Geul [Li], volgt VIIa
  4.  Henricus ,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 15 maart 1787 te Schin op Geul [Li] (getuigen: zijn oom Henricus Rameekers, als Henricus Ramaeckers en zijn oudtante Elisabeth Wouters),  
   ovl. (ongeveer 13 dagen oud) op woensdag 28 maart 1787,  
   begr. op woensdag 28 maart 1787 (Henricus Wouters zn van Joannes Petrus Wouters) te Schin op Geul [Li]. 
  5.  Jan Pieter (Joannes Petrus) ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 9 april 1788 te Schin op Geul [Li],  
   ovl. (ongeveer 72 jaar oud) op zondag 27 mei 1860 te Ransdaal [Li], volgt VIIb
  6.  Nn ,  
   geb. op donderdag 15 april 1790 te Schin op Geul [Li] (doodgeb.). 

VIb.  Agnes Wouters, dr. van Peeter (Petrus) Wouters (Vc) en Anna Haesen
 ged. Rooms Katholiek op woensdag 8 januari 1738 te Klimmen [Li] (getuige: Anna Haesen), 
 doopgetuige van haar nicht Maria Agnes Brouns op zaterdag 2 juni 1770 te Klimmen [Li], 
 ovl. (ongeveer 69 jaar oud) op zondag 11 januari 1807 (Agnes Wouters dr van Pierre Wouters en Anne Haezen; gehuwd met Pierre Brouns) te Klimmen [Li], 
 tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 27 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zondag 25 september 1768 te Klimmen [Li] 
 met Pierre (Petrus) Brouns, zn. van Joannes Brouns en Catharina Huntgens
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 13 oktober 1740 genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde te Klimmen [Li] (getuige: Joannes Huntgens, Catharina Dalen, Anna Brouns), 
 doopgetuige van zijn nicht Anna Brouns op donderdag 5 januari 1769 te Klimmen [Li], 
 ovl. (ongeveer 39 jaar oud) op vrijdag 8 september 1780 te Klimmen [Li]. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Joannes Petrus ,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 31 augustus 1770 te Klimmen [Li] (getuigen: zijn grootvader Peeter (Petrus) Wouters (Vc) en zijn grootmoeder Catharina Huntgens, als Catharina Huntiens),  
   ovl. (ongeveer 41 jaar oud) op maandag 23 maart 1812 (Pierre Brouns zn van Pierre Brouns en Maria Agnes Wouters; gehuwd met Maria Anna Scheelen) te Klimmen [Li],  
   begr. op maandag 23 maart 1812 (Joannes Petrus Brouns gehuwd met Maria Anna Schielen) aldaar,  
   tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 23 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zondag 6 maart 1791 (Johannes Petrus Brouns x Marga Scheelen) te Klimmen [Li]  
   met Marga (Maria Anna) Scheelen (Scheilen, Schielen),  
   ged. Rooms Katholiek in 1767 te Schin op Geul [Li],  
   ovl. (ongeveer 68 jaar oud) op dinsdag 7 juli 1835 (Maria Anna Scheelen dr van Pieter Casper Scheelen en Anna Catharina Meijers; gehuwd met Jan Pieter Brouns) te Klimmen [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Joannes Wilhelmus ,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 25 maart 1774 te Klimmen [Li] (getuigen: zijn tante Anna Catharina Wouters en zijn oom Willem (Wilhelmus) Brouns (zie VIc)). 
  3.  Catharina ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 22 november 1780 te Klimmen [Li] (getuigen: haar tante Elisabeth Wouwters, als Elisabeth Wouters en haar oom Servatius Brouns),  
   ovl. (ongeveer 62 jaar oud) op vrijdag 23 december 1842 te Klimmen [Li]. 

VIc.  Elisabeth (Maria Elisabeth) Wouters (Wauters), dr. van Peeter (Petrus) Wouters (Vc) en Anna Haesen
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 12 maart 1740 te Klimmen [Li] (getuigen: haar tante Catharina Wouters (Vb), Joannes Haesen), 
 ovl. (ongeveer 61 jaar oud) op dinsdag 17 maart 1801 (Marie Elisabeth Wauters dr van Pierre Wauters en Anne Haazen; gehuwd met Guillaume Brouns) te Klimmen [Li], 
 tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 22 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op donderdag 27 oktober 1768 (Willem Brouns x Elisabeth Wouters) te Klimmen [Li] 
 met Willem (Wilhelmus) Brouns (Broens), zn. van Joannes Brouns en Catharina Huntgens
 geb. circa 1746 te Klimmen [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Joannes Wilhelmus Brouns op vrijdag 25 maart 1774 te Klimmen [Li], 
 ovl. op dinsdag 22 november 1825 (BS: 79 jaar oud)
(Willem Brouns zn van Johannes Brouns en Catharina Huntjens; gehuwd met Elisabeth Wouters) te Klimmen [Li]. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Catharina ,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 5 januari 1769 (tweeling) genoemd naar haar grootmoeder aan vaderszijde (Catharina Huntgens) te Klimmen [Li] (getuigen: haar grootvader Peeter (Petrus) Wouters (Vc), haar grootmoeder Catharina Huntgens, als Catharina Huntiens, Lambertus Schoenmeekers),  
   ovl. op vrijdag 6 januari 1769 (Catharina Brouns dr van Willem Brouns en Maria Elizabeth Wouters) te Klimmen [Li]. 
  2.  Anna ,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 5 januari 1769 (tweeling) genoemd naar haar grootmoeder aan moederszijde (Anna Haesen) te Klimmen [Li] (getuigen: haar oom Pierre (Petrus) Brouns (zie VIb), Wouters, Alexandrina Heijlgers),  
   ovl. op vrijdag 6 januari 1769 (Anna Brouns dr van Willem Brouns en Maria Elisabeth Wouters) te Klimmen [Li]. 
  3.  Maria Agnes ,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 2 juni 1770 te Klimmen [Li] (getuigen: haar tante Agnes Wouters (VIb) en haar oom Servatius Brouns). 
  4.  Maria Catharina ,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 2 november 1772 te Klimmen [Li] (getuigen: haar tante Anna Maria Brouns en haar oom Franciscus Wouters (VId)),  
   ovl. (ongeveer 9 jaar oud) op zaterdag 8 juni 1782 (Anna Catharina Broens dr van Wilm Broens en Anna Elisabeth Wouters) te Klimmen [Li]. 
  5.  Mathieu ,  
   geb. op donderdag 29 juni 1775 te Hulsberg [Li] - Klimmen,  
   huisbediende,  
   ovl. (28 jaar oud) op zaterdag 8 oktober 1803 te Hulsberg [Li] - akte 4,  
   tr. (resp. 25 en 30 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 2 oktober 1800 te Wijnandsrade [Li] - akte 1  
   met Marie Marguerite Heusschen, dr. van Pierre Heusschen en Marie Catharine Meijs,  
   geb. op zaterdag 24 februari 1770 te Fouron-Saint-Pierre [Lm, België]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Maria Helena ,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 23 december 1780 te Klimmen [Li] (getuige: Casper Wouters [relatie ww?], Maria Helena Eggen). 
  7.  Nn ,  
   geb. op zondag 26 augustus 1781 te Klimmen [Li] (doodgeb.). 
  8.  Joanna Elisabeth ,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 11 november 1782 te Klimmen [Li] (getuigen: haar tante Elisabeth Wouwters, als Elisabeth Wouters en haar oom Andreas Brouns). 

VId.  Franciscus Wouters, zn. van Peeter (Petrus) Wouters (Vc) en Anna Haesen
 ged. Rooms Katholiek op maandag 5 februari 1753 genoemd naar zijn peter te Klimmen [Li] (getuigen: Franciscus Sparla, aangetrouwde oudoom, Margaritha Pluijmeckers), 
 doopgetuige van zijn nicht Maria Catharina Brouns op maandag 2 november 1772 te Klimmen [Li], 
 ovl. (ongeveer 63 jaar oud) op dinsdag 16 april 1816 te Boekel [Nb], 
 tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 27 jaar oud) in 1785 te Boekel [Nb] 
 met Helena Abraham Dirks
 ged. in 1758 te Boekel [Nb], 
 ovl. (ongeveer 77 jaar oud) op dinsdag 2 februari 1836 te Gemert [Nb]. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Jacomijna ,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 3 november 1785 te Boekel [Nb],  
   ovl. (ongeveer 67 jaar oud) op zondag 6 maart 1853 aldaar,  
   tr. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 30 september 1819 te Boekel [Nb]  
   met Gerardus Petrus van der Wijst,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 10 maart 1792 te Uden [Nb],  
   ovl. (ongeveer 52 jaar oud) op zaterdag 25 januari 1845 te Boekel [Nb]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Hendrik ,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 28 december 1790 te Boekel [Nb],  
   ovl. (ongeveer 81 jaar oud) op woensdag 18 december 1872 te Beek en Donk [Nb],  
   tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 18 april 1818 te Erp [Nb]  
   met Anna van den Eijnde,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 12 oktober 1791 te Beek en Donk [Nb],  
   ovl. (ongeveer 77 jaar oud) op zondag 26 september 1869 aldaar. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIe.  Johannes Petrus Wouters, zn. van Christianus Wouters (Vg) en Maria Catharina Claris
 geb. op dinsdag 7 november 1797 te Nuth [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op dinsdag 7 november 1797 aldaar (getuige: Joannes Scherpenseel (pastoor van Nuth), Joannes Clarissen, Joanna Maria Wouters), 
 dienstknecht, 
 ovl. (74 jaar oud) op woensdag 16 oktober 1872 te Ubach over Worms [Li] om 11:00 uur, 
 tr. (resp. 35 en 28 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zondag 28 april 1833 te Ubach over Worms [Li] 
 met Anna Catharina Jozepha Janssen
 geb. op vrijdag 14 september 1804 dr van Johannes Mathis Janssen (dagloner) en Maria Anna Aretz te Ubach over Worms [Li] om 23:00 uur, 
 ovl. (79 jaar oud) op zondag 2 december 1883 te Nuth [Li] om 21:00 uur. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Anna Maria ,  
   geb. op zondag 30 juni 1833 te Ubach over Worms [Li] om 04:00 uur,  
   ovl. (7 maanden oud) op woensdag 26 februari 1834 aldaar om 11:00 uur. 
  2.  Mathias Joseph Wolters,  
   geb. op woensdag 25 februari 1835 te Ubach over Worms [Li],  
   ovl. op maandag 12 maart 1894 [BS: 58 jaar oud] te Kerkrade [Li]. 
  3.  Johannes Leonardus Wolters,  
   geb. op vrijdag 10 februari 1837 te Ubach over Worms [Li]. 
  4.  Pieter Heinrich (Petrus Henricus) Wolters,  
   geb. op zondag 18 augustus 1839 aangifte op 19 augustus 1839 te Ubach over Worms [Li] om 21:00 uur. 
  5.  Johannes Leonardus Wolters,  
   geb. op donderdag 1 december 1842 te Ubach over Worms [Li],  
   ovl. (72 jaar oud) op zaterdag 30 januari 1915 te Waubach [Li]. 
  6.  Petrus Dominicus Wolters,  
   geb. op woensdag 4 juni 1845 te Ubach over Worms [Li],  
   ovl. (72 jaar oud) op donderdag 21 maart 1918 te Waubach [Li]. 

VIf.  Helena Mechtildis (Maria Mechtildis) Wouters, dr. van Joannes Wouters (Vh) en Joanna Catharina Janssen
 geb. op donderdag 26 september 1793 te Vaesrade [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 26 september 1793 te Nuth [Li] (getuigen: haar oom Henricus Wouters (Vi), Helena Wijnen vervangende getuigen Maria Janssen, Leonardus Houben), 
 ovl. (82 jaar oud) op donderdag 20 juli 1876 te Spaubeek [Li], 
 tr. (resp. 34 en 35 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 30 juni 1828 te Schinnen [Li] 
 met Peter Laurens (Petrus Laurentius, Pieter Laurens) Bovens, zn. van Pieter (Joannes Petrus) Bovens en Anna Maria Henssen
 geb. op dinsdag 22 januari 1793 te Spaubeek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op dinsdag 22 januari 1793 aldaar 22a jan. circa medium 12mae pomeridianae natus, et eadem baptizatus est Petrus Laurentius filius legitimus Joanni Petri Bovens et Annae Mariae Hensen conjugum: susceptores fuere Petrus Cupers et Maria Catharina Cals. in fidem subsignarunt. pater abest. Peter Cupers. x hoc est signum matrinae nescientis scribere. quod testor A.G. Somijn pastor loci. (getuigen: zijn oudoom Petrus Cupers en zijn aangetrouwde tante Maria Catharina Cals), 
 schoenmaker, 
 doopgetuige van zijn achternicht Maria Ida Otermans op maandag 14 april 1823 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (74 jaar oud) op woensdag 6 maart 1867 te Spaubeek [Li] (Pieter Laurens Bovens zn van Joannes Pieter Bovens en Anna Maria Henssen; e.v. Maria Helena Wouters). 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Maria Louisa ,  
   geb. op donderdag 30 april 1829 's morgens om 1 uur te Hobbelrade [Li] - Spaubeek akte 11,  
   ovl. (73 jaar oud) op donderdag 19 juni 1902 om 11:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1902/7 (getuigen: haar broer Jan Michiel (Joannes Michiel) Bovens, (71 jaar, siroopstoker, Spaubeek, broeder) en Jan Adam (Joannes Adamus) Welzen, (57 jaar, veldwachter, Spaubeek, bekend)). 
  2.  Jan Michiel (Joannes Michiel) ,  
   geb. op woensdag 8 juni 1831 om twee uur 's morgens in hun woning te Hobbelrade [Li] - Spaubeek akte 14,  
   siroopstoker,  
   overlijdensgetuige van Joes (Joannes Joseph) Dieteren op woensdag 24 april 1895,  
   overlijdensgetuige van zijn zus Maria Louisa Bovens op donderdag 19 juni 1902,  
   overlijdensgetuige van Maria Elisabeth Wouters op donderdag 11 maart 1897,  
   woont op donderdag 11 maart 1897 te Hobbelrade [Li],  
   ovl. (80 jaar oud) op donderdag 8 juni 1911 te Beek [Li]. 

VIg.  Marie Louise Wouters, dr. van Henricus Wouters (Vi) en Barbara (Maria Barbara) Cobben
 geb. op maandag 27 oktober 1800 te Nuth [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op maandag 27 oktober 1800 aldaar (getuige: Petrus Hermans, Maria Lonissen), 
 ovl. (69 jaar oud) op zondag 1 mei 1870 te Valkenburg a/d Geul [Li], 
 tr. (resp. 30 en 33 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 8 april 1831 te Valkenburg a/d Geul [Li] 
 met Joannes Wouterus Hindricks
 geb. op woensdag 30 augustus 1797 zn van Joannes Hindricks en Maria Cornelia Bouwens te Valkenburg a/d Geul [Li], 
 ovl. (56 jaar oud) op maandag 10 juli 1854 (Jan Wouter Hindriks zn van Jan Hindriks en Maria Cornelia Bauwens; gehuwd met Maria Wouters) aldaar. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Johannes Hubertus Hindrikx,  
   geb. na 1831 waarschijnlijk te Valkenburg a/d Geul [Li],  
   ovl. (hoogstens 15 maanden oud) op dinsdag 20 maart 1832 (Johannes Hubertus Hindrikx zn van Johannes Wolterus Hendrikx  en Maria Louisa Wouters) te Valkenburg a/d Geul [Li]. 
  2.  Johanna Hubertina Hindrikx,  
   geb. op dinsdag 13 maart 1832 te Valkenburg a/d Geul [Li]. 
  3.  Hubertina Lucia Hindrikx,  
   geb. op maandag 1 april 1833 te Valkenburg a/d Geul [Li]. 
  4.  Pieter Hubertus ,  
   geb. op donderdag 1 oktober 1835 te Valkenburg a/d Geul [Li]. 
  5.  Maria Catharina Antonia ,  
   geb. op vrijdag 5 januari 1838 te Valkenburg a/d Geul [Li]. 
  6.  Maria Louisa ,  
   geb. op vrijdag 22 mei 1840 te Valkenburg a/d Geul [Li]. 

VIh.  Lambert Wouters, zn. van Peter (Petrus) Wouters (Vj) en Maria Helena Habets
 geb. op maandag 14 januari 1793 te Hulsberg [Li], 
 dagloner, 
 ovl. (68 jaar oud) op zaterdag 4 januari 1862 (Lambert Wouters zn van Jan Pieter Wouters en Maria Helena Habets; gehuwd met Maria Starmans) te Hulsberg [Li], 
 tr. (resp. 40 en 35 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 12 oktober 1833 te Hulsberg [Li] 
 met Maria (Anna Maria) Starmans, dr. van Pieter Starmans (dagloner) en Maria Joanna Theunissen (dagloonster), 
 geb. op donderdag 21 december 1797 te Houthem [Li], 
 dienstmeid. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Anna Maria (Joanna Maria) ,  
   geb. op maandag 27 januari 1834 te Hulsberg [Li],  
   ovl. (79 jaar oud) op donderdag 30 januari 1913 te Schin op Geul [Li], volgt VIIc
  2.  Jan Willem ,  
   geb. op zaterdag 9 september 1837 te Hulsberg [Li],  
   ovl. (11 maanden oud) op dinsdag 4 september 1838 (Jan Willem Wouters zn van Lambert Wouters en Joanna Maria Starmans) aldaar. 
  3.  Elisabeth ,  
   geb. op zondag 1 november 1840 te Hulsberg [Li],  
   ovl. (66 jaar oud) op donderdag 20 december 1906 te Gulpen [Li], volgt VIId

VIi.  Clemens (Clement) Wouters, zn. van Peter (Petrus) Wouters (Vj) en Maria Helena Habets
 geb. op donderdag 4 februari 1796 te Hulsberg [Li], 
 dagloner, landbouwer, 
 ovl. (72 jaar oud) op woensdag 27 januari 1869 te Hulsberg [Li], 
 tr. (resp. 26 en 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 12 oktober 1822 te Hulsberg [Li] - akte 5 
 met Joanna Catharina Schoorens, dr. van Jan Michael Schoorens (timmerman en landbouwer) en Maria Elisabeth Houben, 
 geb. op maandag 11 november 1799 te Nuth [Li], 
 huishoudster, 
 ovl. (79 jaar oud) op zaterdag 13 september 1879 te Hulsberg [Li]. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Petrus Lambertus ,  
   geb. op zaterdag 31 mei 1823 te Aalbeek [Li],  
   ovl. (68 jaar oud) op maandag 30 november 1891 te Hulsberg [Li], volgt VIIe
  2.  Joannes Michael ,  
   geb. op dinsdag 1 februari 1825 opgegeven 2 maart 1825 [mogelijk schrijfout en is datum 1 maart 1825 (zie ook sterfdatum) ww?] te Hulsberg [Li],  
   ovl. (34 dagen oud) op maandag 7 maart 1825 [BS: 6 dagen] (Joannes Michael Wouters zn van Clemens Wouters en Joanna Catharina Schoorens) aldaar. 
  3.  Jan (Joannes) ,  
   geb. op woensdag 9 mei 1827 te Aalbeek [Li],  
   ovl. (65 jaar oud) op zaterdag 10 september 1892 te Hulsberg [Li], volgt VIIf
  4.  Alexander ,  
   geb. op zaterdag 10 april 1830 te Hulsberg [Li],  
   ovl. (73 jaar oud) op dinsdag 12 januari 1904 aldaar. 
  5.  Pieter Jozef ,  
   geb. op donderdag 24 januari 1833 te Hulsberg [Li],  
   ovl. (4 weken oud) op donderdag 21 februari 1833 (Pieter Jozef Wouters zn van Clemens Wouters en Joanna Catharina Schoorens) aldaar. 
  6.  Joanna Maria ,  
   geb. op zaterdag 7 juni 1834 te Hulsberg [Li],  
   ovl. (21 jaar oud) op zaterdag 15 december 1855 aldaar. 
  7.  Hendrik (Jan Hendrik) ,  
   geb. op vrijdag 13 oktober 1837 te Hulsberg [Li],  
   ovl. (64 jaar oud) op woensdag 3 september 1902 te Maastricht [Li], volgt VIIg

VIj.  Jan Hendrik (Henricus) Wouters, zn. van Peter (Petrus) Wouters (Vj) en Maria Helena Habets
 geb. op vrijdag 14 maart 1800 te Hulsberg [Li], 
 dienstknecht, dagloner, 
 ovl. (70 jaar oud) op dinsdag 5 juli 1870 te Hulsberg [Li] [BS: 71 jaar], 
 tr. (resp. 24 en 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 29 april 1824 te Hulsberg [Li] 
 met Maria Josepha Valkenbergh, dr. van Joannes Valkenbergh en Maria Helena Paes, 
 geb. op donderdag 16 maart 1797 te Wijnandsrade [Li], 
 ovl. (55 jaar oud) op maandag 13 december 1852 te Hulsberg [Li]. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Isabella ,  
   geb. op zondag 27 maart 1825 te Hulsberg [Li],  
   ovl. (48 jaar oud) op maandag 7 juli 1873 aldaar. 
  2.  Jan Jacob (Joannes Jacobus) ,  
   geb. op maandag 26 januari 1829 te Hulsberg [Li],  
   ovl. (47 jaar oud) op donderdag 15 juni 1876 [BS: 46 jaar] aldaar. 
  3.  Elisabeth ,  
   geb. op zaterdag 10 maart 1832 te Hulsberg [Li],  
   ovl. (67 jaar oud) op zaterdag 25 maart 1899 te Heerlen [Li], volgt VIIh
  4.  Maria Gertrudis ,  
   geb. op zondag 22 februari 1835 te Hulsberg [Li],  
   ovl. (76 jaar oud) op dinsdag 11 april 1911 te Klimmen [Li], volgt VIIi
  5.  Jan Hubertus (Joannes Hubertus) ,  
   geb. op maandag 25 februari 1839 te Hulsberg [Li],  
   ovl. (39 jaar oud) op zondag 6 oktober 1878 aldaar, volgt VIIj

VIk.  Jan Peter (Joannes Petrus) Wouters, zn. van Lambertus Wouters (Vn) en Anna Mechtildis Willems
 geb. op maandag 10 oktober 1796 te Wijnandsrade [Li], 
 akkerman, landbouwer, 
 ovl. op vrijdag 3 augustus 1866 [BS: 69 jaar oud]
(Jan Pieter Wouters zn van Lambertus Wouters en Anna Mechtildis Willems; gehuwd met Maria Mechtildis Senden) te Hulsberg [Li], 
 tr. (resp. 27 en ongeveer 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 15 november 1823 te Hulsberg [Li] 
 met Maria Mechtildes (Anna Mechtildis) Senden (Zenden), dr. van Henricus Senden en Anna Catharina Snackers, 
 ged. Rooms Katholiek op vrijdag 21 oktober 1796 te Hulsberg [Li] (getuige: Petrus Senden, Anna Mechtildis Gelders), 
 landbouwster, 
 ovl. (ongeveer 63 jaar oud) op donderdag 12 januari 1860 te Hulsberg [Li]. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Joannes Hubertus ,  
   geb. op vrijdag 30 juli 1824 te Hulsberg [Li],  
   ovl. (11 jaar oud) op woensdag 30 september 1835 (Joannes Hubertus Wouters zn van Jan Peter Wouters en Maria Mechtildis Senden) te Wijnandsrade [Li]. 
  2.  Anna Mechtildis ,  
   geb. op donderdag 27 oktober 1825 te Hulsberg [Li],  
   ovl. (5 maanden oud) op woensdag 19 april 1826 (Anna Mechtildis Wouters dr van Joannes Petrus Wouters en Maria Mechtildis Senden) aldaar. 
  3.  Joanna Elisabeth ,  
   geb. op zondag 8 april 1827 te Hulsberg [Li],  
   ovl. (77 jaar oud) op zondag 25 december 1904 aldaar, volgt VIIk
  4.  Maria Mechtildis ,  
   geb. op zaterdag 7 februari 1829 te Hulsberg [Li],  
   ovl. op zondag 5 november 1865 [BS: 36 jaar oud]
(Maria Mechtildis Wouters dr van Jan Pieter Wouters en Maria Mechtildis Senden; gehuwd met Joannes Souren) aldaar,  
   tr. (resp. 33 en 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 13 november 1862 te Hulsberg [Li]  
   met Jan Winand Souren,  
   geb. op maandag 20 november 1837 zn van Mathijs Souren en Joanna Catharina Meex (landbouwster) te Hulsberg [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Jan Willem ,  
   geb. op zaterdag 12 november 1831 te Hulsberg [Li],  
   ovl. op zaterdag 29 oktober 1887 [BS: 55 jaar oud]
(Jan Willem Wouters zn van Jan Pieter Wouters en Anna Mechtildis Senden) aldaar. 
  6.  Nn ,  
   geb. op woensdag 5 februari 1834 te Hulsberg [Li] (doodgeb.). 
  7.  Maria Catharina ,  
   geb. op maandag 13 april 1835 te Hulsberg [Li] - akte 12,  
   ovl. (22 jaar oud) op vrijdag 14 augustus 1857 (Maria Catharina Wouters dr van Jan Pieter Wouters en Maria Mechtildis Senden) aldaar. 
  8.  Joannes Hubertus ,  
   geb. op maandag 31 juli 1837 te Hulsberg [Li] - akte 50,  
   ovl. (20 jaar oud) op zondag 11 oktober 1857 (Joannes Hubertus Wouters zn van Jan Pieter Wouters en Anna Mechtildis Zenden) aldaar. 

VIl.  Anna Mechtildis Wouters, dr. van Lambertus Wouters (Vn) en Anna Mechtildis Willems
 geb. op maandag 22 oktober 1798 te Hulsberg [Li], 
 ovl. (24 jaar oud) op dinsdag 23 september 1823 (Anna Mechtildis Wouters dr van Lambertus Wouters en Anna Mechtildis Willems; gehuwd met Joannes Leonardus Deckers) aldaar, 
 tr. (resp. 21 en 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 8 januari 1820 te Hulsberg [Li] 
 met Joannes Leonardus Dekkers, zn. van Jacobus Dekkers (dagloner) en Anna Drummen (dagloonster), 
 geb. op woensdag 25 november 1795 te Hulsberg [Li], 
 dienstknecht, 
 ovl. (64 jaar oud) op woensdag 19 september 1860 te Hulsberg [Li] [BS: 66 jaar]. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Anna Mechtildis ,  
   geb. op zaterdag 12 februari 1820 te Hulsberg [Li],  
   ovl. (84 jaar oud) op vrijdag 29 april 1904 (Anna Mechtildis Dekkers dr van Leonardus Dekkers en Anna Mechtild Wouters; gehuwd met Jan Pieter Haagmans) te Amstenrade [Li],  
   tr. (resp. 19 en 31 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 12 juli 1839 te Hulsberg [Li]  
   met Jan Pieter Haagmans,  
   geb. op maandag 15 februari 1808 zn van Adam Haagmans (landbouwer) en Maria Agnes Heunen te Schinnen [Li],  
   gardenier. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIm.  Jan Mathijs (Jean Mathieu (Fr.)) Wouters, zn. van Lambertus Wouters (Vn) en Anna Mechtildis Willems
 geb. op zaterdag 12 mei 1804 te Wijnandsrade [Li], 
 landbouwer, 
 ovl. (67 jaar oud) op donderdag 9 mei 1872 (Jan Mathijs Wouters zn van Lambert Wouters en Anna Mechtildis Willems; gehuwd met  Maria Gertrudis Schreurs) te Hulsberg [Li], 
 tr. (resp. 24 en 21 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 15 november 1828 te Hulsberg [Li] 
 met Maria Gertrudis (Marie Gertruide (Fr.), Anna Gertrudis) Schreurs (Scrurs), dr. van Jean Mathieu Schreurs en Marie Helene Voncken, 
 geb. op zondag 27 september 1807 te Hulsberg [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op zondag 27 september 1807 aldaar (getuige: Gertrudis Raven), 
 ovl. (38 jaar oud) op vrijdag 26 december 1845 te Hulsberg [Li] (Anna Gertrudis Schreurs dr van Jan Mathijs Schreurs en Maria Helena Voncken; gehuwd met Jan Mathijs Wouters). 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Jan Hubert (Joannes Hubertus) ,  
   geb. op donderdag 6 augustus 1829 te Wijnandsrade [Li],  
   ovl. (31 jaar oud) op woensdag 6 maart 1861 te Hulsberg [Li], volgt VIIl
  2.  Jan Mathijs ,  
   geb. op maandag 12 maart 1832 te Hulsberg [Li],  
   ovl. (81 jaar oud) op dinsdag 15 juli 1913 te Klimmen [Li], volgt VIIm
  3.  Maria Hubertina ,  
   geb. op vrijdag 30 januari 1835 naam moeder: Anna Gertrude Schreurs te Hulsberg [Li],  
   ovl. (6 jaar oud) op dinsdag 16 maart 1841 (Maria Hubertina Wouters dr van Jan Mathijs Wouters en Anna Gertrud Schreurs) aldaar. 
  4.  Jan Pieter ,  
   geb. op zondag 28 januari 1838 naam moeder: Anna Gertruidis Schreurs te Hulsberg [Li],  
   ovl. (24 jaar oud) op dinsdag 24 juni 1862 (Jan Pieter Wouters zn van Joannes Mathijs Wouters en Anna Gertrudis Schreurs) aldaar. 
  5.  Jan Nicolaas ,  
   geb. op woensdag 3 juni 1840 naam moeder: Anna Gertrudis Schreurs te Hulsberg [Li],  
   ovl. (20 jaar oud) op vrijdag 14 december 1860 (Joannes Nicolaas Wouters zn van Joannes Mathijs Wouters en Anna Gertrudis Schreurs) aldaar. 
  6.  Jan Joseph ,  
   geb. op maandag 26 september 1842 te Hulsberg [Li],  
   ovl. (18 dagen oud) op vrijdag 14 oktober 1842 (Jan Joseph Wouters zn van Jan Mathijs Wouters en Maria Gertrudis Schreurs) aldaar. 
  7.  Jan Willem ,  
   geb. op dinsdag 10 oktober 1843 te Hulsberg [Li],  
   ovl. (17 jaar oud) op dinsdag 12 maart 1861 (Joannes Wilhelmus Wouters zn van Jan Mathijs Wouters en Anna Gertrudis Schreurs) aldaar. 

VIn.  Maria Catharina Wouters, dr. van Lambertus Wouters (Vn) en Anna Mechtildis Willems
 geb. op maandag 13 oktober 1806 te Wijnandsrade [Li], 
 ovl. (73 jaar oud) op zaterdag 27 december 1879 te Hulsberg [Li] (Maria Catharina Wouters dr van Lambert Wouters en Mechtildis Willems; e.v. Lodewijk Curvers), 
 tr. (resp. 24 en 20 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 23 juli 1831 te Hulsberg [Li] 
 met Lodewijk (Joannes) Cörvers (Curvers), zn. van Joannes Corvers en Maria Catharina Bemelmans
 geb. op dinsdag 21 augustus 1810 te Nuth [Li]. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Joannes Hermanus Curvers,  
   geb. op donderdag 3 mei 1832 te Wijnandsrade [Li]. 
  2.  Jan Peter Curvers,  
   geb. op zaterdag 16 april 1836 te Hulsberg [Li]. 
  3.  Jan Mathijs ,  
   geb. op vrijdag 27 april 1838 te Hulsberg [Li]. 
  4.  Maria Catharina Curvers,  
   geb. op zaterdag 14 november 1840 te Hulsberg [Li]. 
  5.  Agnes (Maria Agnes) Curvers,  
   geb. op donderdag 9 maart 1843 te Aalbeek [Li] - Hulsberg akte 9,  
   tr. (resp. 28 en 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 11 november 1871 te Hulsberg [Li] - akte 6  
   met Jan Mathijs (Johannes Baptist) Aarts, zn. van Johannes Aarts en Maria Helena van Eijs,  
   geb. op donderdag 24 juni 1847 te Valkenburg a/d Geul [Li] [huw.reg.]. Uit dit huwelijk 8 kinderen. 
  6.  Jan Ludovicus Curvers,  
   geb. op donderdag 24 juli 1845 te Hulsberg [Li]. 
  7.  Nicolaas Lambertus Curvers,  
   geb. op zaterdag 4 december 1847 te Hulsberg [Li]. 
  8.  Maria Theresia Curvers,  
   geb. op dinsdag 17 december 1850 te Hulsberg [Li] - akte 33,  
   tr. (resp. 34 en 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 10 april 1885 te Valkenburg a/d Geul [Li] - akte 3  
   met Maria Arnold Hubert Mullens, zn. van Martinus Mullens en Maria Francisca Charlier,  
   geb. op dinsdag 1 mei 1860 te Valkenburg a/d Geul [Li] [huw.reg.]. Uit dit huwelijk 5 kinderen. 

VIo.  Nicolas Wouters, zn. van Lambertus Wouters (Vn) en Anna Mechtildis Willems
 geb. op dinsdag 10 januari 1809 te Wijnandsrade [Li], 
 landbouwer, 
 ovl. (66 jaar oud) op donderdag 30 december 1875 (Nicolaas Wouters zn van Lambertus Wouters en Anna Mechtildis Willems; gehuwd met Anna Maria Gertrud Houben) te Bunde [Li], 
 tr. (resp. 29 en 33 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 23 juni 1838 te Hulsberg [Li] 
 met Jeanne Elisabeth Starmans, dr. van Jan Starmans (landbouwer) en Maria Catharina Bruls, 
 geb. op vrijdag 14 juni 1805 te Hulsberg [Li], 
 ovl. (38 jaar oud) op woensdag 1 mei 1844 te Wijnandsrade [Li] - Aalbeek [BS: 39 jaar]. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Joannes ,  
   geb. op woensdag 17 april 1839 te Wijnandsrade [Li],  
   ovl. (39 dagen oud) op zondag 26 mei 1839 [BS: 6 weken] aldaar - Aalbeek. 
  2.  Nn ,  
   geb. op zondag 24 mei 1840 (levenloos geboren) te Wijnandsrade [Li] (doodgeb.). 
  Nicolas Wouters
 tr. (resp. 39 en 22 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op donderdag 2 maart 1848 te Bunde [Li] 
 met Anna Maria Gertruid Houben, dr. van Jan Pieter Houben (landbouwer) en Maria Werens, 
 geb. op vrijdag 17 februari 1826 te Bunde [Li], 
 ovl. (36 jaar oud) op zondag 11 januari 1863 aldaar. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Petrus Nicolaus ,  
   geb. op woensdag 9 augustus 1848 te Wijnandsrade [Li],  
   ovl. (71 jaar oud) op zondag 14 december 1919 te Maastricht [Li], volgt VIIn
  2.  Petrus Josephus ,  
   geb. op dinsdag 14 september 1852 te Wijnandsrade [Li], volgt VIIo
  3.  Maria Agnes ,  
   geb. op zondag 15 april 1855 te Bunde [Li],  
   ovl. (77 jaar oud) op vrijdag 24 februari 1933 aldaar, volgt VIIp
  4.  Maria Hubertina ,  
   geb. op maandag 23 juni 1862 te Bunde [Li],  
   ovl. (19 jaar oud) op maandag 5 december 1881 te Maastricht [Li]. 

VIp.  Agnes (Maria Agnes) Wouters, dr. van Lambertus Wouters (Vn) en Anna Mechtildis Willems
 geb. op zondag 10 juli 1814 te Hulsberg [Li], 
 ovl. (59 jaar oud) op zondag 15 maart 1874 te Maastricht [Li], 
 tr. (resp. 30 en ongeveer 29 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 11 september 1844 te Hulsberg [Li] 
 met Nicolaas (Nicolaus) Lamberti, zn. van Mathias/Matthaeus Lamberti en Maria Elisabeth Erens, 
 ged. Rooms Katholiek op dinsdag 13 december 1814 te Geulle [Li] (getuige: Oda Vossen, Henricus Eerens). 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Mathijs ,  
   geb. op zaterdag 16 augustus 1845 te Maastricht [Li]. 
  2.  Maria Catharina Hubertina ,  
   geb. op vrijdag 21 augustus 1846 te Maastricht [Li],  
   tr. (resp. 44 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 27 mei 1891 te Maastricht [Li]  
   met Jan Dionis Dormans, zn. van Peter Laurens Dormans (rademakersknecht, landbouwer) en Maria Anna Smeets (dienstmeid),  
   geb. op zaterdag 1 april 1865 te Beek [Li],  
   tafelbediende. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Leonardus ,  
   geb. op maandag 19 januari 1852 te Maastricht [Li]. 

Generatie VII

VIIa.  Willem (Joannes Wilhelmus, Jean Guillaume (Fr.)) Wouters, zn. van Joannes Petrus Wouters (VIa) en Elisabeth Rameekers
 ged. Rooms Katholiek op woensdag 23 maart 1785 (tweeling) genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde (Wilhelmus Rameckers) te Schin op Geul [Li] (getuigen: zijn grootvader Wilhelmus Rameckers, als Wilhelmus Raemaeckers, zijn oudtante Elisabeth Wouters, oudtante Maria Boumans), 
 veldwachter, 
 tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 21 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 8 november 1810 te Klimmen [Li] 
 met Anna Elisabeth Nuchelmans (Nuggelmans), dr. van Thomas Nuchelmans en Joanna Maria Beuken, 
 ged. Rooms Katholiek op maandag 17 augustus 1789 te Klimmen [Li] (getuige: Joanna Elisabeth Prevogs, Christianus Nuchelmans). 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Peter (Joannes Petrus) ,  
   geb. op vrijdag 10 mei 1811 te Schin op Geul [Li],  
   ovl. (76 jaar oud) op zaterdag 14 januari 1888 te Nuth [Li], volgt VIIIa
  2.  Anna Maria ,  
   geb. op zondag 26 april 1818 te Klimmen [Li],  
   ovl. (52 jaar oud) op woensdag 11 januari 1871 te Voerendaal [Li], volgt VIIIb
  3.  Joanna Maria ,  
   geb. op donderdag 1 april 1824 te Voerendaal [Li]. 
  4.  Cornelius Thomas ,  
   geb. op donderdag 22 februari 1827 te Klimmen [Li]. 
  5.  Anna Maria (Johanna Maria) ,  
   geb. op woensdag 13 februari 1833 te Klimmen [Li],  
   ovl. (34 jaar oud) op zondag 9 februari 1868 te Hoensbroek [Li], volgt VIIIc

VIIb.  Jan Pieter (Joannes Petrus, Jean Pierre (Fr.), Jean Peter, Johan Peter) Wouters, zn. van Joannes Petrus Wouters (VIa) en Elisabeth Rameekers
 ged. Rooms Katholiek op woensdag 9 april 1788 te Schin op Geul [Li] (getuigen: zijn tante Gertrudis Rameckers, als Gertrudis Raemaeckers, Joannes Petrus Ackermans), 
 ovl. (ongeveer 72 jaar oud) op zondag 27 mei 1860 te Ransdaal [Li] - Schin op Geul akte 3, 
 tr. 
 met Maria Catharina Huijts (Heuts), dr. van hendrik Huijts en Anna Catharina Jacobs, 
 geb. in 1787 te Voerendaal [Li] [ovl.reg.], 
 ovl. (ongeveer 72 jaar oud) op dinsdag 29 november 1859 te Ransdaal [Li] - Schin op Geul akte 7 [BS: 72 jaar]. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Hendrik (Joannes Henricus, Jean Henri (Fr.)) ,  
   geb. op zaterdag 23 november 1811 te Heerlen [Li] - akte 301,  
   ovl. (18 jaar oud) op zondag 8 augustus 1830 te Ransdaal [Li] - Schin op Geul akte 7 [BS: 19 jaar]. 
  2.  Maria Josepha ,  
   geb. op donderdag 28 oktober 1813 te Schin op Geul [Li] - akte 18,  
   ovl. (1 jaar oud) op dinsdag 11 juli 1815 aldaar - akte 8. 
  3.  Johann Wilhelm ,  
   geb. op dinsdag 15 augustus 1815 te Schin op Geul [Li], volgt VIIId
  4.  Maria Helena ,  
   geb. op vrijdag 26 september 1817 te Schin op Geul [Li] - akte 18 [huw.reg. Ransdaal],  
   tr. (resp. 44 en ongeveer 57 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 30 mei 1862 te Haaren - Aachen [Nw, Duitsland],  
   kerk.huw. (Rooms Katholiek) op vrijdag 30 mei 1862 aldaar St. Germanus Ref. 1862/81/1 (getuige: Anna Catharina Esser, Petrus Esser)  
   met Johannes Mathias Havenet, zn. van Casparus Havenet en Anna Sophia Erfens uit Höngen en weduwnaar van Elisabetha Esser,  
   geb. in 1804 te Broich - Jülich [Nw, Duitsland] [huw.reg.]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Maria Catharina ,  
   geb. op zondag 26 december 1819 te Schin op Geul [Li] - akte 17,  
   ovl. (2 jaar oud) op zaterdag 20 april 1822 te Ransdaal [Li] - Schin op Geul akte 10. 
  6.  Gertrudis (Maria Gertrudis) ,  
   geb. op zaterdag 7 september 1822 te Schin op Geul [Li],  
   ovl. (84 jaar oud) op donderdag 28 februari 1907 te Ransdaal [Li], volgt VIIIe
  7.  Maria Josepha ,  
   geb. op woensdag 17 november 1824 te Schin op Geul [Li] - akte 18,  
   ovl. (21 jaar oud) op maandag 18 mei 1846 te Ransdaal [Li] - Schin op Geul akte 5. 
  8.  Peter Hubert ,  
   geb. op donderdag 31 mei 1827 te Schin op Geul [Li] - akte 8. 
  9.  Lambert ,  
   geb. in 1828 te Schin op Geul [Li] [ovl.reg.],  
   ovl. (ongeveer 6 jaar oud) op vrijdag 17 april 1835 te Ransdaal [Li] - Schin op Geul akte 9 [BS: 7 jaar]. 

VIIc.  Anna Maria (Joanna Maria, Maria Catharina) Wouters, dr. van Lambert Wouters (VIh) en Maria Starmans
 geb. op maandag 27 januari 1834 te Hulsberg [Li] - akte 6, 
 dienstmeid, 
 ovl. (79 jaar oud) op donderdag 30 januari 1913 te Schin op Geul [Li] (Maria Catharina Wouters dr van Jan Pieter Wouters en Maria Mechtild Senden; gehuwd met Frans Bertrand)
FOUTIEF: moet zijn dr van Lambert Wouters en Maria Starmans
 tr. (resp. 30 en 31 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 27 oktober 1864 te Strucht [Li] - akte 4 
 met Frans (Francis Pieter) Bertrand, zn. van Francis Pieter Bertrand en Maria Josepha Willems, 
 geb. op zaterdag 15 juni 1833 te Strucht [Li], 
 dagloner, 
 ovl. (58 jaar oud) op zondag 21 februari 1892 te Schin op Geul [Li] - akte 6. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Jan Hubert Stephanus ,  
   geb. op woensdag 16 augustus 1865 te Schin op Geul [Li] - akte 6,  
   ovl. (7 maanden oud) op dinsdag 3 april 1866 aldaar - akte 4. 
  2.  Frans Pieter ,  
   geb. op dinsdag 21 mei 1867 te Schin op Geul [Li] - akte 2,  
   ovl. (12 jaar oud) op maandag 5 april 1880 aldaar - akte 9 (Opscheumer). 
  3.  Frans Hubert ,  
   geb. op donderdag 6 mei 1869 te Schin op Geul [Li] - akte 6,  
   spoorwegarbeider. 
  4.  Maria Hubertina ,  
   geb. op woensdag 25 september 1872 te Schin op Geul [Li] - akte 8,  
   ovl. (66 jaar oud) op donderdag 21 september 1939 aldaar - akte 38 e.v. Petrus Josephus Hubertus Packbier. 
  5.  Maria Gertrudis ,  
   geb. op dinsdag 20 april 1875 te Schin op Geul [Li] - akte 4. 
  6.  Anna Maria Gertrudis ,  
   geb. op vrijdag 21 april 1876 [berekend] te Schin op Geul [Li],  
   ovl. (12 dagen oud) op woensdag 3 mei 1876 aldaar - akte 3 [BS: 12 dagen]. 

VIId.  Elisabeth (Anna Maria) Wouters, dr. van Lambert Wouters (VIh) en Maria Starmans
 geb. op zondag 1 november 1840 bij geboorte aangifte Anna Maria (naam moeder) te Hulsberg [Li], 
 dienstmeid, 
 ovl. (66 jaar oud) op donderdag 20 december 1906 (Elisabeth Wouters dr van Lambert Wouters en Anna Maria Starmans) te Gulpen [Li], 
 tr. (resp. 35 en 31 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 6 mei 1876 te Wittem [Li] 
 met Arnoldus Thissen
 geb. op donderdag 17 april 1845 zn van Jan Hubert Thissen en Barbara Detalle te Gulpen [Li], 
 knecht, 
 ovl. (42 jaar oud) op donderdag 14 juli 1887 (zn van Jan Hubert Thissen en Barbara Detalle; gehuwd met Elisabeth Wouters te Gulpen [Li]. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Anna Maria Hubertina ,  
   geb. op vrijdag 8 maart 1878 te Gulpen [Li],  
   ovl. (3 jaar oud) op dinsdag 13 december 1881 aldaar. 
  2.  Maria Catharina ,  
   geb. op dinsdag 1 maart 1881 te Gulpen [Li],  
   ovl. (5 jaar oud) op vrijdag 6 augustus 1886 aldaar. 

VIIe.  Petrus Lambertus Wouters (Wauters), zn. van Clemens Wouters (VIi) en Joanna Catharina Schoorens
 geb. op zaterdag 31 mei 1823 te Aalbeek [Li] - Hulsberg, 
 dienstknecht, 
 ovl. (68 jaar oud) op maandag 30 november 1891 te Hulsberg [Li], 
 tr. (resp. 26 en 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 15 november 1849 te Hulsberg [Li] 
 met Maria Gertrudis Smeets, dr. van Martinus (Joannes Martinus) Smeets (landbouwer, dagloner) en Anna Maria Cremers (landbouwster, huishoudster), 
 geb. op woensdag 28 maart 1827 opgegeven naam bij huwelijk Maria Petronella (BS) te Heek [Li] - Hulsberg, 
 ovl. (81 jaar oud) op woensdag 10 maart 1909 te Hulsberg [Li]. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Jan Joseph ,  
   geb. op woensdag 19 maart 1851 te Hulsberg [Li],  
   ovl. (86 jaar oud) op zondag 2 januari 1938 te Roermond [Li], volgt VIIIf
  2.  Elisabeth ,  
   geb. op donderdag 2 juni 1853 te Hulsberg [Li],  
   ovl. (71 jaar oud) op vrijdag 3 april 1925 te Houthem [Li], volgt VIIIg
  3.  Maria Catharina Hubertina ,  
   geb. op donderdag 12 juni 1856 te Hulsberg [Li], volgt VIIIh
  4.  Joannes Hendrikus ,  
   geb. op zondag 26 juni 1859 te Hulsberg [Li],  
   ovl. (85 jaar oud) op dinsdag 12 juni 1945 te Beek [Li], volgt VIIIi
  5.  Maria Helena ,  
   geb. op zaterdag 13 december 1862 te Hulsberg [Li],  
   ovl. (één maand oud) op woensdag 11 februari 1863 aldaar. 
  6.  Alexander Augustinus ,  
   geb. op vrijdag 1 september 1865 te Hulsberg [Li],  
   ovl. (81 jaar oud) op vrijdag 28 maart 1947 te Borgharen [Li], volgt VIIIj
  7.  Hendrikkus Léonardus Wauters,  
   geb. op zondag 20 september 1868 te Hulsberg [Li],  
   ovl. (78 jaar oud) op donderdag 27 maart 1947 aldaar, volgt VIIIk

VIIf.  Jan (Joannes) Wouters, zn. van Clemens Wouters (VIi) en Joanna Catharina Schoorens
 geb. op woensdag 9 mei 1827 te Aalbeek [Li] - Hulsberg, 
 dienstknecht, 
 ovl. (65 jaar oud) op zaterdag 10 september 1892 (Joannes Wouters zn van Clement Wouters en Joanna Catharina Schoorens; gehuwd met Helena  Smeets) te Hulsberg [Li], 
 tr. (resp. 27 en 21 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 7 oktober 1854 te Hulsberg [Li] 
 met Maria Helena Smeets, dr. van Martinus (Joannes Martinus) Smeets (landbouwer, dagloner) en Anna Maria Cremers (landbouwster, huishoudster), 
 geb. op vrijdag 15 februari 1833 te Heek [Li] - Hulsberg, 
 dienstmeid, 
 ovl. (33 jaar oud) op maandag 30 juli 1866 (Maria Helena Smeets dr van Joannes Martinus Smeets en Anna Maria Kremers; gehuwd met Joannes Wouters) te Hulsberg [Li]. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Jan Joseph ,  
   geb. op dinsdag 14 augustus 1855 te Hulsberg [Li],  
   ovl. (33 dagen oud) op zondag 16 september 1855 (Jan Joseph Wouters zn van Joannes Wouters en Maria Helena Smeets) aldaar. 
  2.  Maria Elisabeth ,  
   geb. op vrijdag 14 november 1856 te Hulsberg [Li],  
   ovl. (75 jaar oud) op zaterdag 13 februari 1932 te Hoensbroek [Li], volgt VIIIl
  3.  Johannes Hubertus ,  
   geb. op donderdag 22 september 1859 te Hulsberg [Li],  
   ovl. (84 jaar oud) op dinsdag 30 november 1943 gehuwd met Camille Marie Houtet te Maastricht [Li],  
   tr.  
   met Camille Marie Houtet,  
   geb. circa 1859. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Maria Hubertina ,  
   geb. op maandag 3 november 1862 te Hulsberg [Li],  
   ovl. (65 jaar oud) op dinsdag 21 februari 1928 te Heerlen [Li], volgt VIIIm
  5.  Joannes Hubertus ,  
   geb. op dinsdag 29 augustus 1865 te Hulsberg [Li],  
   ovl. (8 maanden oud) op zondag 20 mei 1866 aldaar. 
  Jan (Joannes) Wouters
 tr. (resp. 42 en 36 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 13 november 1869 te Schin op Geul [Li] 
 met Maria Gertrudis Keijdener, dr. van Jan Keijdener en Maria Gertrudis Packbier, 
 geb. op zondag 31 maart 1833 te Klimmen [Li], 
 landbouwster. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Jan Alexander ,  
   geb. op zaterdag 17 december 1870 te Schin op Geul [Li],  
   ovl. (69 jaar oud) op dinsdag 13 augustus 1940 te Borgharen [Li], volgt VIIIn
  2.  Jan Hendrik Joseph ,  
   geb. op zondag 23 juni 1872 te Schin op Geul [Li],  
   ovl. (69 jaar oud) op dinsdag 26 mei 1942 te Hulsberg [Li], volgt VIIIo
  3.  Pieter Joseph ,  
   geb. op woensdag 26 augustus 1874 te Schin op Geul [Li],  
   ovl. (69 jaar oud) op vrijdag 18 augustus 1944 te Maastricht [Li], volgt VIIIp
  4.  Maria Elisabeth ,  
   geb. op zaterdag 11 mei 1878 te Klimmen [Li],  
   ovl. (77 jaar oud) op zondag 8 januari 1956 te Houthem [Li], volgt VIIIq

VIIg.  Hendrik (Jan Hendrik) Wouters, zn. van Clemens Wouters (VIi) en Joanna Catharina Schoorens
 geb. op vrijdag 13 oktober 1837 te Hulsberg [Li], 
 dienstknecht, 
 ovl. (64 jaar oud) op woensdag 3 september 1902 te Maastricht [Li] & opgave Hulsberg op 16 september 1902, 
 tr. (resp. 23 en 20 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 25 april 1861 te Hulsberg [Li] - akte 2 
 met Catharina Josepha (Maria Catharina Josepha) Cordewener, dr. van Antoon Joseph Cordewener (dagloner) en Anna Gertrudis Veusterjans, 
 geb. op zondag 14 juni 1840 te Kerkrade [Li], 
 dienstmeid, 
 ovl. (54 jaar oud) op vrijdag 6 juli 1894 (Maria Catharina Cordewener dr van Antoon Joseph Cordewener en Maria Kusterjans; gehuwd met Jan Hendrik Wouters) te Hulsberg [Li]. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Maria Helena ,  
   geb. op maandag 26 januari 1863 te Hulsberg [Li],  
   ovl. (25 dagen oud) op vrijdag 20 februari 1863 (Maria Helena Wouters dr van Joannes Hendrik Wouters en Maria Catharina Josepha Cordewener) aldaar. 
  2.  Maria Catharina Elizabeth ,  
   geb. op zaterdag 11 juni 1864 te Hulsberg [Li],  
   ovl. (75 jaar oud) op dinsdag 4 juni 1940 te Kerkrade [Li], volgt VIIIr
  3.  Nn ,  
   geb. op zondag 16 mei 1869 te Hulsberg [Li] (doodgeb.). 
  4.  Maria Helena ,  
   geb. op zondag 30 april 1871 te Hulsberg [Li],  
   ovl. (73 jaar oud) op zondag 11 juni 1944 te Kerkrade [Li] - Bleijerheide,  
   tr. (resp. 32 en 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 25 september 1903 te Kerkrade [Li] - akte 50  
   met Mathijs Joseph Ploum, zn. van Hendrik Joseph Ploum en Josephina Fürpiel,  
   geb. op zondag 2 december 1877 te Kerkrade [Li],  
   mijnwerker. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Lambert Clemens ,  
   geb. op zaterdag 29 mei 1875 te Hulsberg [Li],  
   ovl. (73 jaar oud) op donderdag 19 augustus 1948 te Kerkrade [Li], volgt VIIIs
  6.  Maria Hubertina ,  
   geb. op maandag 14 oktober 1878 te Hulsberg [Li],  
   ovl. (50 jaar oud) op zaterdag 15 juni 1929 te Kerkrade [Li],  
   tr. (resp. 31 en 36 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 4 februari 1910 te Kerkrade [Li]  
   met Hubertus Mathias Gusting, zn. van Christiaan Gusting en Anna Ursula Hubertina Crombach,  
   geb. op vrijdag 9 januari 1874 te Wijlre [Li] - akte 1,  
   dagloner,  
   ovl. (79 jaar oud) op woensdag 18 maart 1953 te Heerlen [Li] - akte 11. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Maria Hubertina Ida ,  
   geb. op maandag 3 oktober 1881 te Hulsberg [Li],  
   ovl. (1 jaar oud) op donderdag 19 oktober 1882 (Huberina Ida Wouters dr van Jan hendrik Wouters en Maria Catharina Josepha Cordewener) aldaar. 

VIIh.  Elisabeth Wouters, dr. van Jan Hendrik (Henricus) Wouters (VIj) en Maria Josepha Valkenbergh
 geb. op zaterdag 10 maart 1832 te Hulsberg [Li], 
 ovl. (67 jaar oud) op zaterdag 25 maart 1899 te Heerlen [Li], 
 tr. (resp. 33 en 44 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 3 januari 1866 te Heerlen [Li] 
 met Peter Joseph (Pieter Jozef) Bosten, zn. van Jan Willem Bosten en Maria Anna Knols, 
 geb. op donderdag 5 juli 1821 te Simpelveld [Li]. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Jan Jacob Hubert ,  
   geb. op donderdag 2 april 1868 te Heerlen [Li],  
   ovl. (82 jaar oud) op zondag 24 december 1950 te Heerlerheide [Li] - Heerlen akte 716,  
   tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 27 november 1893 te Hulsberg [Li]  
   met Maria Catharina Huberta Huntjens, dr. van Peter (Petrus) Huntjens en Maria Elisabeth Wouters (IXa),  
   geb. op zaterdag 13 augustus 1870 te Hulsberg [Li],  
   ovl. (84 jaar oud) op donderdag 26 mei 1955 te Hoensbroek [Li] - akte 44 [Heerlerheide]. Uit dit huwelijk 8 kinderen. 
  2.  Maria Anna ,  
   geb. op donderdag 8 februari 1872 te Heerlen [Li] - akte 23,  
   ovl. (85 jaar oud) op zaterdag 23 november 1957 te Hoensbroek [Li] - akte 53 [BS: 85 jaar],  
   tr. (resp. 27 en 31 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 28 september 1899 te Heerlen [Li] - akte 38  
   met Jan Joseph Canisius, zn. van Martijn Canisius en Johanna Catharina Hermans,  
   geb. op donderdag 16 april 1868 te Hoensbroek [Li] - akte 15,  
   handelaar. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Anna Maria Jozefa ,  
   geb. op vrijdag 21 november 1873 te Heerlen [Li] - akte 162,  
   ovl. (81 jaar oud) op zondag 21 november 1954 te Venlo [Li] - akte 395,  
   tr. (resp. 25 en ongeveer 29 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 15 september 1899 te Maasbree [Li] - akte 48  
   met Willem Adriaan Johan Hendrikx, zn. van Jacobus Hendrikx (arbeider) en Catarina Hubertina Stiene,  
   geb. in 1870 te Venlo [Li] - bij huwelijk 29 jaar,  
   spoorarbeider. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Wilhelmina Jozefa ,  
   geb. op donderdag 23 december 1875 te Heerlen [Li],  
   ovl. (78 jaar oud) op zondag 13 juni 1954 te Kerkrade [Li],  
   tr. (resp. 27 en ongeveer 28 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 23 november 1903 te Kerkrade [Li] - akte 74  
   met Leonard Jozef Habets, zn. van Wijnand Jozef Habets en Maria Magdalena Koullen (vroedvrouw),  
   geb. in 1875 te Kerkrade [Li] - bij huwelijk 28 jaar,  
   bakker,  
   ovl. (ongeveer 76 jaar oud) op donderdag 16 augustus 1951 te Kerkrade [Li] - akte 253. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

VIIi.  Maria Gertrudis Wouters, dr. van Jan Hendrik (Henricus) Wouters (VIj) en Maria Josepha Valkenbergh
 geb. op zondag 22 februari 1835 te Hulsberg [Li], 
 dienstmeid, dagloonster, 
 ovl. (76 jaar oud) op dinsdag 11 april 1911 (Maria Gertrudis Wouters dr van Hendrik Wouters en Maria Josepha Valkenberg; gehuwd met Nicolaas Paulissen) te Klimmen [Li], 
 tr. (resp. 26 en 20 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 17 oktober 1861 te Hulsberg [Li] 
 met Nicolaas Poulissen (Poulussen, Paulissen)
 geb. op maandag 20 september 1841 zn van Jan Joseph Poulissen (dienstknecht) en Anna Maria Knubben (huishoudster) te Hulsberg [Li], 
 dienstknecht, dagloner, 
 ovl. (64 jaar oud) op maandag 17 september 1906 [BS: 65 jaar] te Hulsberg [Li]. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Maria Hubertina ,  
   geb. op dinsdag 3 januari 1865 te Hulsberg [Li],  
   ovl. (34 jaar oud) op zaterdag 22 april 1899 te Klimmen [Li],  
   tr. (resp. 24 en 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 24 oktober 1889 te Klimmen [Li]  
   met Jan Theodoor Moonen,  
   geb. op zondag 8 november 1863 zn van Jan Hendrik Moonen (dagloner) en Anna Margaretha Demolain (dagloonster) te Klimmen [Li],  
   dagloner,  
   ovl. (77 jaar oud) op zaterdag 26 april 1941 te Klimmen [Li]. Uit dit huwelijk een dochter. 
  2.  Joannes Hendrikkus Paulissen,  
   geb. op zondag 24 oktober 1869 te Hulsberg [Li],  
   dienstknecht,  
   ovl. (81 jaar oud) op zondag 28 januari 1951 te Klimmen [Li] - akte 4,  
   tr. (resp. 33 en 30 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 6 november 1902 te Voerendaal [Li]  
   met Anna Maria Dounen (Doenen),  
   geb. op vrijdag 8 december 1871 dr van Mathijs Jozef Dounen en Maria Anna Römkens te Voerendaal [Li],  
   dienstmeid,  
   ovl. (74 jaar oud) op donderdag 20 juni 1946 te Klimmen [Li]. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 
  3.  Joannes Jacobus Paulissen (Paulussen),  
   geb. op zaterdag 25 mei 1872 te Hulsberg [Li],  
   spoorwegwachter,  
   ovl. (53 jaar oud) op donderdag 10 december 1925 te Heerlen [Li] - Hospitaal op 22 december 1925 aangegeven in Hulsberg,  
   tr. (resp. 45 en 35 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 27 september 1917 te Hulsberg [Li]  
   met Helena Schoffelen,  
   geb. op dinsdag 12 september 1882 dr van Jan Hubert Schoffelen en Maria Hubertina Welters te Hulsberg [Li],  
   dienstmeid,  
   ovl. (52 jaar oud) op vrijdag 14 juni 1935 (Helena Schoffelen dr van Jan Hubert Schoffelen en Maria Hubertina Welters; gehuwd met Joannes Jacobus Hubertus Paulussen) te Hulsberg [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Hubertus Joseph Paulissen,  
   geb. op zaterdag 24 oktober 1874 te Hulsberg [Li]. 

VIIj.  Jan Hubertus (Joannes Hubertus) Wouters, zn. van Jan Hendrik (Henricus) Wouters (VIj) en Maria Josepha Valkenbergh
 geb. op maandag 25 februari 1839 te Hulsberg [Li], 
 ovl. (39 jaar oud) op zondag 6 oktober 1878 [BS: 40 jaar] aldaar, 
 tr. (resp. 39 en 38 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 24 januari 1879 te Beek [Li], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op vrijdag 24 januari 1879 aldaar (getuige: Petrus Josephus Lemmens, Hubertus Damen), 
  
 woont in 1880 te Groot Genhout [Li], 
 (bron: Genhout: deel 12 uit serie "Wat Baek ós bud", blz 43.) 
 Boerderij 70 rond 1880 woont hier de fam Wouters-Houtbeckers 
 [deze Jan Hubert Wouters behoort niet tot onze tak van de familie Wouters ww] 
 met Maria Catharina Houtbekkers, dr. van Jan Leonard (Joannes Leonardus) Houtbekkers en Margaritha Heunen
 geb. op zondag 16 augustus 1840 te Beek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op zondag 16 augustus 1840 aldaar (getuige: Maria Catharina Maes, Maria Barbara Lonissen), 
 ovl. (43 jaar oud) op maandag 17 maart 1884 (Maria Catharina Houtbeckers dr van Jan Leonard Houtbeckers en Maria Margaretha Heunen; gehuwd met Jan Hubert Wouters) aldaar. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Maria Hubertina ,  
   geb. op zaterdag 6 december 1879 te Beek [Li],  
   ovl. (16 dagen oud) op maandag 22 december 1879 aldaar. 

VIIk.  Joanna Elisabeth (Maria Elisabeth, Anna Maria Elisabeth) Wouters, dr. van Jan Peter (Joannes Petrus) Wouters (VIk) en Maria Mechtildes Senden
 geb. op zondag 8 april 1827 te Hulsberg [Li], 
 ovl. op zondag 25 december 1904 [BS: 79 jaar oud]
(Maria Elisabeth Wouters dr van Joannes Petrus Wouters en Maria Mechtildis Senden; gehuwd met Jan Michiel Deckers) te Hulsberg [Li], 
 tr. 
 met Jan Michiel (Joannes Michael) Deckers
 geb. op zondag 31 augustus 1823 zn van Joannes Petrus Deckers (rademaker) en Maria Catharina Brouns te Hulsberg [Li], 
 landbouwer, 
 ovl. (77 jaar oud) op dinsdag 21 mei 1901 [BS: 78 jaar]
(Michiel Deckers zn van Pieter Deckers en Maria Anna Brouns; gehuwd met Maria Elisabeth Wouters) te Hulsberg [Li]. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Anna Maria ,  
   geb. op vrijdag 1 juli 1864 te Aalbeek [Li],  
   huishoudster,  
   tr. (resp. 19 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 12 juni 1884 te Hulsberg [Li] - akte 6  
   met Jan Andreas Muijs,  
   geb. op maandag 22 juni 1857 zn van Jan Michiel Muijs (landbouwer) en Anna Maria Eggen (huishoudster) te Aalbeek [Li] - Hulsberg. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIl.  Jan Hubert (Joannes Hubertus) Wouters, zn. van Jan Mathijs Wouters (VIm) en Maria Gertrudis Schreurs
 geb. op donderdag 6 augustus 1829 te Wijnandsrade [Li], 
 landbouwer, 
 ovl. (31 jaar oud) op woensdag 6 maart 1861 te Hulsberg [Li] (Jan Hubert Wouters zn van Jan Mathijs Wouters en Anna Gertrudis Schreurs; e.v. Maria Elisabeth Brouns), 
 tr. (resp. 30 en 33 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 10 november 1859 te Klimmen [Li] 
 met Anna Catharina (Anna Elisabeth) Brouns, dr. van Hendrik (Hendricus) Brouns (akkerman, landbouwer) en Johanna Catharina Jacobs (landbouwster), 
 geb. op zondag 21 mei 1826 te Klimmen [Li], 
 ovl. op zaterdag 21 juli 1900 [BS: 74 jaar oud]
opgegeven naam: Anna Elisabeth Brouns te Hulsberg [Li]. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Joannes Hubertus ,  
   geb. op dinsdag 20 november 1860 te Hulsberg [Li],  
   ovl. (66 jaar oud) op vrijdag 11 maart 1927 aldaar, volgt VIIIt

VIIm.  Jan Mathijs Wouters, zn. van Jan Mathijs Wouters (VIm) en Maria Gertrudis Schreurs
 geb. op maandag 12 maart 1832 te Hulsberg [Li], 
 landbouwer, 
 ovl. (81 jaar oud) op dinsdag 15 juli 1913 te Klimmen [Li], 
 tr. (resp. 30 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 15 januari 1863 te Klimmen [Li] 
 met Johanna Elisabeth (Maria Anna) Brouns, dr. van Hendrik Brouns (landbouwer) en Joanna Catharina Jacobs (huishoudster), dr. van Hendrik (Hendricus) Brouns (akkerman, landbouwer) en Johanna Catharina Jacobs (landbouwster), 
 geb. op vrijdag 3 mei 1839 te Schinnen [Li], 
 ovl. (39 jaar oud) op zaterdag 21 december 1878 te Hulsberg [Li] [BS: 38 jaar] opgegeven naam: Maria Anna Brouns. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Anna Catharina ,  
   geb. op zondag 15 november 1863 te Hulsberg [Li],  
   ovl. (56 jaar oud) op vrijdag 10 september 1920 te Heer [Li], volgt VIIIu
  2.  Jan Hendrik (Joannes Hendrikkus) ,  
   geb. op zondag 19 februari 1865 te Hulsberg [Li],  
   landbouwer,  
   ovl. (83 jaar oud) op zaterdag 14 augustus 1948 te Klimmen [Li] - Retersbeek,  
   tr. (beiden 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 7 november 1889 te Klimmen [Li]  
   met Maria Carolina (Maria Cornelia Carrolina) Sporken, dr. van Joannes Petrus Sporken en Christina Maria Sibilla Henzen, dr. van Jan Peter (Joannes Petrus) Sporken (landbouwer) en Christina Sibilla Maria Henzen (dienstmaagd, landbouwster),  
   geb. op zaterdag 13 mei 1865 te Klimmen [Li],  
   ovl. (80 jaar oud) op donderdag 31 mei 1945 aldaar. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Maria Elisabeth ,  
   geb. op dinsdag 29 januari 1867 te Hulsberg [Li],  
   ovl. (75 jaar oud) op zondag 28 juni 1942 aldaar, volgt VIIIv
  4.  Pieter Hubertus ,  
   geb. op dinsdag 22 september 1868 te Hulsberg [Li],  
   ovl. (11 jaar oud) op dinsdag 27 januari 1880 aldaar. 
  5.  Andries Jozef (Andries Joseph) ,  
   geb. op donderdag 22 september 1870 te Hulsberg [Li],  
   ovl. (9 jaar oud) op zaterdag 24 januari 1880 aldaar. 
  6.  Nn ,  
   geb. op zaterdag 10 januari 1874 (levenloos geboren) te Hulsberg [Li] (doodgeb.). 
  7.  Anna Gertrudis ,  
   geb. op vrijdag 1 januari 1875 te Hulsberg [Li],  
   ovl. (25 dagen oud) op dinsdag 26 januari 1875 [BS: 3 weken] aldaar. 
  8.  Joannes Augustinus ,  
   geb. op maandag 24 april 1876 te Hulsberg [Li],  
   ovl. (74 jaar oud) op dinsdag 30 mei 1950 te Voerendaal [Li], volgt VIIIw

VIIn.  Petrus Nicolaus Wouters, zn. van Nicolas Wouters (VIo) en Anna Maria Gertruid Houben
 geb. op woensdag 9 augustus 1848 te Wijnandsrade [Li], 
 dienstknecht, 
 ovl. (71 jaar oud) op zondag 14 december 1919 te Maastricht [Li], 
 tr. (resp. 30 en 29 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 29 januari 1879 te Maastricht [Li] 
 met Maria Hubertina Ramakers, dr. van Jan Ramakers (metselaar) en Anna Maria Waterval, 
 geb. op maandag 20 augustus 1849 te Valkenburg a/d Geul [Li], 
 ovl. (77 jaar oud) op maandag 6 september 1926 te Maastricht [Li]. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Petrus Joseph ,  
   geb. op dinsdag 28 oktober 1879 te Maastricht [Li],  
   ovl. (22 jaar oud) op donderdag 31 juli 1902 aldaar. 
  2.  Ida ,  
   geb. op woensdag 19 januari 1887 te Maastricht [Li],  
   ovl. (71 jaar oud) op zondag 2 maart 1958 aldaar, volgt VIIIx

VIIo.  Petrus Josephus Wouters, zn. van Nicolas Wouters (VIo) en Anna Maria Gertruid Houben
 geb. op dinsdag 14 september 1852 te Wijnandsrade [Li], 
 landbouwer, 
 tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zondag 22 juli 1877 te Bunde [Li] 
 met Francisca Jongen, dr. van Petrus Jongen en Helena Caberg, 
 geb. op donderdag 18 augustus 1853 te Lanaken [Lm, België]. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Pieter Joseph ,  
   geb. op dinsdag 12 april 1881 te Maastricht [Li],  
   ovl. (23 jaar oud) op maandag 13 juni 1904 te Oud-Vroenhoven [Li]. 

VIIp.  Maria Agnes Wouters, dr. van Nicolas Wouters (VIo) en Anna Maria Gertruid Houben
 geb. op zondag 15 april 1855 te Bunde [Li], 
 ovl. (77 jaar oud) op vrijdag 24 februari 1933 aldaar, 
 tr. (resp. 23 en 29 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 3 april 1879 te Meerssen [Li] 
 met Jean (Jan Ferdinand) Maurissen, zn. van Gisbertus Maurissen en Maria Agnes Buntinx, 
 geb. op dinsdag 4 september 1849 te Bilsen [Lm, België], 
 schoenmaker, 
 ovl. (68 jaar oud) op vrijdag 26 juli 1918 te Meerssen [Li]. 
 Uit dit huwelijk 12 kinderen: 
  1.  Maria Agnes ,  
   geb. op maandag 16 februari 1880 te Meerssen [Li],  
   ovl. (9 jaar oud) op donderdag 23 januari 1890 [BS: 10 jaar] aldaar - Rothem. 
  2.  Egidius ,  
   geb. op zondag 5 juni 1881 te Meerssen [Li],  
   ovl. (1 jaar oud) op maandag 7 augustus 1882 aldaar. 
  3.  Johannes ,  
   geb. op dinsdag 5 juni 1883 te Meerssen [Li],  
   ovl. (40 dagen oud) op zondag 15 juli 1883 [BS: 1 maand] aldaar. 
  4.  Anna Maria ,  
   geb. circa april 1886 te Meerssen [Li],  
   ovl. (minder dan één jaar oud) op zaterdag 26 juni 1886 [BS: 2 maanden] aldaar. 
  5.  Alphonse ,  
   geb. op dinsdag 2 augustus 1887 te Meerssen [Li]. 
  6.  Pieter ,  
   geb. op woensdag 9 oktober 1889 te Meerssen [Li],  
   ovl. (8 dagen oud) op donderdag 17 oktober 1889 [BS: 10 dagen] aldaar - Rothem. 
  7.  Maria Agnes ,  
   geb. op zondag 21 december 1890 te Meerssen [Li],  
   ovl. (7 weken oud) op dinsdag 10 februari 1891 [BS: 2 maanden] aldaar - Rothem. 
  8.  Maria Theresia ,  
   geb. op vrijdag 15 januari 1892 te Meerssen [Li],  
   fabrieksarbeidster,  
   tr. (resp. 26 en ongeveer 21 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 4 mei 1918 te Meerssen [Li]  
   met Jan Hubert Rongen, zn. van Jan Joseph Rongen (timmerman) en Agatha Johanna Maria Baai,  
   geb. circa 1896 te Geulle [Li],  
   timmerman. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  9.  Maria Elisabeth ,  
   geb. op vrijdag 13 januari 1893 te Meerssen [Li],  
   ovl. (7 weken oud) op vrijdag 3 maart 1893 [BS: 2 maanden] aldaar - Rothem. 
  10.  Maria Josephina ,  
   geb. op vrijdag 21 september 1894 te Meerssen [Li]. 
  11.  Philomena ,  
   geb. op woensdag 27 november 1895 te Meerssen [Li],  
   ovl. (4 maanden oud) op vrijdag 27 maart 1896 aldaar -Rothem. 
  12.  Lambert ,  
   geb. op woensdag 17 november 1897 te Meerssen [Li]. 

Generatie VIII

VIIIa.  Peter (Joannes Petrus, Jan Pieter) (Jan Pieter) Wouters, zn. van Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters (VIIa) en Anna Elisabeth Nuchelmans
 geb. op vrijdag 10 mei 1811 te Schin op Geul [Li], 
 diensknecht, landbouwer, 
 ovl. op zaterdag 14 januari 1888 [75 jaar oud] te Nuth [Li], 
 tr. (resp. 28 en 37 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op woensdag 23 oktober 1839 te Klimmen [Li] 
 met Anna Elisabeth (Maria Elisabeth) Dewez, dr. van Gerard Joseph Dewez (landbouwer) en Sibilla Leunissen, 
 geb. op dinsdag 12 oktober 1802 te Grijzegrubben [Li], 
 ovl. (52 jaar oud) op zondag 22 oktober 1854 te Grijzegrubben [Li] [BS: 52 jaar]. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Maria Elisabeth ,  
   geb. op zaterdag 7 oktober 1843 te Nuth [Li],  
   ovl. (51 jaar oud) op woensdag 24 juli 1895 te Hulsberg [Li], volgt IXa
  2.  Maria Jozefa ,  
   geb. op zaterdag 22 augustus 1846 te Nuth [Li],  
   werkmeid,  
   tr. (resp. 26 en 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 30 augustus 1872 te Heerlen [Li]  
   met Frans Pieter Dierks, zn. van Frans Pieter Dierks en Maria Isabella Lindelauf,  
   geb. op woensdag 25 december 1844 te Heerlen [Li],  
   tuinier. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Jan Cornelis ,  
   geb. op woensdag 24 oktober 1849 te Nuth [Li],  
   ovl. (74 jaar oud) op woensdag 1 oktober 1924 aldaar, volgt IXb
  4.  Maria Rosalena ,  
   geb. op dinsdag 27 januari 1852 te Nuth [Li],  
   ovl. (82 jaar oud) op vrijdag 1 juni 1934 aldaar, volgt IXc
  Peter (Joannes Petrus) (Jan Pieter) Wouters
 tr. (resp. 46 en 28 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op woensdag 28 april 1858 te Hoensbroek [Li] 
 met Anna Catharina (Maria Johanna, Maria Joanna) Severens, dr. van Hendrik Josef Severens (dagloner, herbergier, beenhakker) en Maria Gertrudis Peters (dagloonster, herbergierster), 
 geb. op dinsdag 4 augustus 1829 te Hoensbroek [Li], 
 landbouwster. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Nn ,  
   geb. op zondag 20 maart 1859 (levenloos geboren) te Grijzegrubben [Li] (doodgeb.). 
  2.  Maria Gertrud ,  
   geb. op maandag 4 juni 1860 te Nuth [Li],  
   ovl. (91 jaar oud) op vrijdag 9 mei 1952 aldaar, volgt IXd
  3.  Maria Anna (Maria Johanna) ,  
   geb. op dinsdag 27 oktober 1863 te Nuth [Li],  
   ovl. (82 jaar oud) op maandag 5 augustus 1946 te Merkelbeek [Li], volgt IXe
  4.  Nn ,  
   geb. op zondag 15 juli 1866 (levenloos geboren) te Nuth [Li] (doodgeb.). 
  5.  Hubert Joseph ,  
   geb. op zondag 8 september 1867 te Nuth [Li]. 
  6.  Nn ,  
   geb. op woensdag 12 oktober 1870 (levenloos geboren) te Grijzegrubben [Li] (doodgeb.). 
  7.  Maria Rosalina ,  
   geb. op donderdag 21 december 1871 te Nuth [Li],  
   ovl. (2 maanden oud) op zondag 3 maart 1872 te Grijzegrubben [Li]. 
  8.  Pieter Hendrik ,  
   geb. op dinsdag 3 november 1874 te Nuth [Li],  
   ovl. (74 jaar oud) op maandag 5 september 1949 te Terwinselen [Li], volgt IXf

VIIIb.  Anna Maria (Johanna, Maria Johanna) Wouters, dr. van Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters (VIIa) en Anna Elisabeth Nuchelmans
 geb. op zondag 26 april 1818 te Klimmen [Li], 
 ovl. (52 jaar oud) op woensdag 11 januari 1871 te Voerendaal [Li], 
 tr. (resp. 26 en 40 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 8 mei 1844 te Wijlre [Li] 
 met Jan Willem (Jan Wilhelm, Willem) Cremers, zn. van Arnoldus Cremers en Maria Catharina Smitsmans, 
 geb. op maandag 17 oktober 1803 te Schimmert [Li], 
 ovl. (76 jaar oud) op donderdag 30 oktober 1879 te Spaubeek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Jan Willem ,  
   geb. op donderdag 22 augustus 1844 te Klimmen [Li],  
   ovl. (8 dagen oud) op vrijdag 30 augustus 1844 aldaar. 
  2.  Nn ,  
   geb. op donderdag 22 augustus 1844 (levenloos geboren) te Klimmen [Li] (doodgeb.). 
  3.  Pieter (Jan Petrus, Jan Pieter) ,  
   geb. op donderdag 18 september 1845 te Klimmen [Li],  
   arbeider, landbouwer, werkman, dagloner - kan niet schrijven,  
   overlijdensgetuige van zijn dochter Maria Anna Cremers op vrijdag 4 juli 1890,  
   overlijdensgetuige van zijn schoonvader Martinus Vrancken op maandag 15 augustus 1892,  
   huwelijksgetuige van Hubertus (Joseph Hubertus) Welzen en zijn nicht Hubertina (Maria Catharina Hubertina) Vrancken op vrijdag 1 april 1910 te Spaubeek [Li],  
   overlijdensgetuige van Joannes Daemen op woensdag 13 december 1893,  
   overlijdensgetuige van zijn echtgenote Maria (Anna Maria) Vrancken op dinsdag 14 mei 1901,  
   ovl. (86 jaar oud) op vrijdag 19 augustus 1932 om 07:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1932/12
(getuigen: zijn schoonzoon Houb (Joannes Hubertus) Meijers, (46 jaar, mijnwerker, Spaubeek), Pierre Kusters (24 jaar, secretarie ambtenaar, Meerssen)),  
   tr. (resp. 28 en 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 24 oktober 1873 te Spaubeek [Li]  
   met Maria (Anna Maria) Vrancken (Vranken), dr. van Martinus Vrancken (werkbode, landbouwer, dagloner) en Petronella Diederen (linnennaaister),  
   geb. op maandag 5 maart 1849 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (52 jaar oud) op maandag 13 mei 1901 om 21:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1901/9 (getuigen: haar echtgenoot Pieter (Jan Petrus) Cremers, (55 jaar, werkman, Spaubeek, echtgenoot, kan niet schrijven) en Jan Hendrik (Joannes Henricus) Vroemen, (53 jaar, hoofd der school, Spaubeek, kennis)). Uit dit huwelijk 9 kinderen. 
  4.  Maria Odilia ,  
   geb. op donderdag 29 juni 1848 te Klimmen [Li],  
   ovl. (79 jaar oud) op vrijdag 6 april 1928 (Maria Odilia Cremers dr van Jan Willem Cremers en Maria Johanna Wouters; gehuwd met Jan Leonard Kleijntjens) te Heerlen [Li]. 
  5.  Joannes Martinus Hubertus ,  
   geb. op dinsdag 10 juni 1851 te Klimmen [Li]. 
  6.  Joannes Leonardus ,  
   geb. op donderdag 21 september 1854 te Klimmen [Li]. 
  7.  Hubertus ,  
   geb. op dinsdag 23 februari 1858 te Klimmen [Li],  
   ovl. (76 jaar oud) op woensdag 4 april 1934 (Hubertus Cremers zn van Jan Willem Cremers en Maria Johanna Wouters; gehuwd met Maria Josephina Pijls) te Heerlen [Li]. 
  8.  Hubertus ,  
   geb. op dinsdag 23 februari 1858 te Klimmen [Li]. 
  9.  Jan Machiel ,  
   geb. in 1864 te Voerendaal [Li],  
   ovl. (ongeveer 13 maanden oud) op zaterdag 28 januari 1865 aldaar [BS: 1 jaar]. 

VIIIc.  Anna Maria (Johanna Maria) Wouters, dr. van Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters (VIIa) en Anna Elisabeth Nuchelmans
 geb. op woensdag 13 februari 1833 te Klimmen [Li] bij overlijden: Voedendaal, 
 dienstmeid, 
 ovl. (34 jaar oud) op zondag 9 februari 1868 [BS: 43 jaar] te Hoensbroek [Li], 
 tr. (resp. 19 en 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 22 november 1852 te Hoensbroek [Li] 
 met Joannes Martinus (Martinus, Jan Martinus) Severens, zn. van Hendrik Josef Severens (dagloner, herbergier, beenhakker) en Maria Gertrudis Peters (dagloonster, herbergierster), 
 geb. op donderdag 17 maart 1825 te Hoensbroek [Li], 
 schoenmaker, gemeenteveldwachter, 
 ovl. (89 jaar oud) op donderdag 4 maart 1915 te Hoensbroek [Li] [BS: 90 jaar]. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Josef ,  
   geb. circa 1854 te Hoensbroek [Li],  
   ovl. (ongeveer 56 jaar oud) op maandag 31 oktober 1910 [BS: 56 jaar] (gehuwd met Johanna Gerber) te Maastricht [Li]. 
  2.  Maria Gertrudis ,  
   geb. op vrijdag 15 februari 1856 te Hoensbroek [Li],  
   huishoudster,  
   ovl. (89 jaar oud) op woensdag 21 november 1945 te Heerlen [Li],  
   tr. (resp. 27 en 37 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 2 juni 1883 te Hoensbroek [Li]  
   met Jan Jacob Dortu,  
   geb. op zondag 31 mei 1846 zn van Laurens Dortu en Maria Josepha Jongen (landbouwster) te Hoensbroek [Li],  
   landbouwer. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Gerard Jozef ,  
   geb. op dinsdag 31 augustus 1858 te Hoensbroek [Li]. 
  4.  Maria Catharina Hubertina ,  
   geb. op zondag 31 maart 1861 te Hoensbroek [Li]. 
  5.  Jan Hubert ,  
   geb. op woensdag 25 maart 1863 te Hoensbroek [Li],  
   ovl. (74 jaar oud) op woensdag 28 juli 1937 (gehuwd met Maria Agnes Hubertina van Haen) aldaar. 
  6.  Johanna Maria Elisbeth ,  
   geb. op zondag 24 november 1867 te Hoensbroek [Li]. 

VIIId.  Johann Wilhelm Wouters, zn. van Jan Pieter (Joannes Petrus) Wouters (VIIb) en Maria Catharina Huijts
 geb. op dinsdag 15 augustus 1815 te Schin op Geul [Li] - akte 5, 
 tr. (resp. 40 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 14 september 1855 te Haaren - Aachen [Nw, Duitsland], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 4 november 1855 aldaar St. Germanus Ref. 1855/64/5 (getuige: Edmundus Bremen, Martinus Bremen) 
 met Anna Josepha Franssen, dr. van Mathias Franssen en Anna Catharina Schepers, 
 geb. op maandag 14 november 1831 te Cronemig - Heerlen [Li] [huw.reg.]. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Maria Elisabeth ,  
   geb. op maandag 29 oktober 1855 te Haaren - Aachen [Nw, Duitsland]. 
  2.  Joseph ,  
   geb. op zondag 22 november 1857 te Haaren - Aachen [Nw, Duitsland]. 
  3.  Wilhelmus Henricus ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 21 oktober 1860 te Haaren - Aachen [Nw, Duitsland] St Germanus Ren 1860/020/01 (getuige: Henricus Soulen, Caecilia Wouters). 
  4.  Wilhelm ,  
   geb. op zaterdag 20 december 1862 te Haaren - Aachen [Nw, Duitsland]. 
  5.  Maria ,  
   geb. op maandag 3 april 1865 te Haaren - Aachen [Nw, Duitsland]. 
  6.  Cornel (Joannes Cornelius) ,  
   geb. op woensdag 14 oktober 1868 te Haaren - Aachen [Nw, Duitsland],  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 16 oktober 1868 aldaar St. Germanus Ref. 1868/074/06 (getuige: Cornelius Wouters, Anna Mar. Kommer). 
  7.  Leonard (Leonardus) ,  
   geb. op maandag 26 december 1870 te Haaren - Aachen [Nw, Duitsland],  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 27 december 1870 aldaar St. Germanus Ref. 1870/092/06 (getuige: Joannes Leonardus Wouters, Gertrudis Horbach). 
  8.  Franz (Franciscus) ,  
   geb. op woensdag 27 augustus 1873 te Haaren - Aachen [Nw, Duitsland],  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 27 augustus 1873 aldaar St, Germanus Ref. 1873/114/07 (getuige: Franciscus Minartz, Petronilla Nießen). 
  9.  Hermannus Jospehus Petrus ,  
   geb. op dinsdag 29 februari 1876 te Haaren - Aachen [Nw, Duitsland],  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 2 maart 1876 aldaar St. Germanus Ref. 1876/137/03 (getuige: Hermannus Josephus Kommer, Josephina Ludwigs). 

VIIIe.  Gertrudis (Maria Gertrudis) Wouters, dr. van Jan Pieter (Joannes Petrus) Wouters (VIIb) en Maria Catharina Huijts
 geb. op zaterdag 7 september 1822 te Schin op Geul [Li] - akte 19, 
 ovl. (84 jaar oud) op donderdag 28 februari 1907 te Ransdaal [Li] - Schin op Geul akte 7, 
 tr. (beiden 28 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 17 oktober 1850 te Schin op Geul [Li] - akte 2 
 met Hendrik (Jan Hendrik) Hendriks, zn. van Jan Wijnand Hendriks en Maria Catharina Theunissen, 
 geb. op dinsdag 27 augustus 1822 te Amstenrade [Li] [huw.reg.]. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Pieter Joseph ,  
   geb. op maandag 14 juli 1851 te Schin op Geul [Li] - akte 4. 
  2.  Jan Mathijs ,  
   geb. op donderdag 10 november 1853 te Schin op Geul [Li] - akte 7. 
  3.  Lambert Joseph ,  
   geb. op dinsdag 10 februari 1857 te Schin op Geul [Li] - akte 4. 
  4.  Maria Helena ,  
   geb. op maandag 27 december 1858 te Schin op Geul [Li] - akte 14. 

VIIIf.  Jan Joseph Wouters, zn. van Petrus Lambertus Wouters (VIIe) en Maria Gertrudis Smeets
 geb. op woensdag 19 maart 1851 te Hulsberg [Li], 
 dienstknecht, gemeenteveldwachter, hoofdagent van politie, 
 ovl. (86 jaar oud) op zondag 2 januari 1938 (Ja Josephus Wouters zn van Petrus Lambertus Wouters en Maria Gertrudis Smeets; gehuwd met Maria Ida Packbier) te Roermond [Li], 
 tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 1 juli 1875 te Klimmen [Li] 
 met Maria Ida Pakbiers (Packbiers), dr. van Jan Hendrik Pakbiers (daghuurder) en Maria Gertrudis Luiten (daghuurster), 
 geb. op woensdag 10 december 1851 te Klimmen [Li], 
 naaister, 
 ovl. (76 jaar oud) op dinsdag 14 februari 1928 te Roermond [Li]. 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.  Maria Gertrudis ,  
   geb. op vrijdag 26 mei 1876 te Klimmen [Li]. 
  2.  Maria Gertrudis Henriëtta ,  
   geb. op vrijdag 6 juli 1877 te Klimmen [Li],  
   ovl. (16 jaar oud) op woensdag 30 augustus 1893 (Maria Gertruda Henrietta Wouters dr van Jan Joseph Wouters en Maria Ida Packbier) te Roermond [Li]. 
  3.  Jan Hendrik ,  
   geb. op zaterdag 20 juli 1878 te Klimmen [Li],  
   ovl. (66 jaar oud) op zondag 31 december 1944 te Venlo [Li], volgt IXg
  4.  Hubert Jozef (Joseph Jan) ,  
   geb. op woensdag 13 oktober 1880 te Klimmen [Li],  
   ovl. (11 jaar oud) op donderdag 24 december 1891 [BS: 11 jaar] (Joseph Jan Wouters zn van Jan Joseph Wouters en Maria Ida Packbiers) te Roermond [Li]. 
  5.  Anna Maria Hubertina ,  
   geb. op dinsdag 3 oktober 1882 te Klimmen [Li], volgt IXh
  6.  Anna Catharina Hubertina ,  
   geb. op donderdag 15 mei 1884 te Klimmen [Li],  
   ovl. (2 jaar oud) op zondag 15 augustus 1886 (Anna Catharina Hubertina Wouters dr van Jan Joseph Wouters en Maria Ida Packbier) te Roermond [Li]. 
  7.  Jules Leo Maria ,  
   geb. op dinsdag 17 augustus 1886 te Roermond [Li], volgt IXi
  8.  Anna Maria Catharina ,  
   geb. op maandag 1 juli 1889 te Roermond [Li],  
   ovl. (19 dagen oud) op zaterdag 20 juli 1889 (Anna Maria Catharina Wouters dr van Jan Joseph Wouters en Maria Ida Packbiers) aldaar. 
  9.  Willem Bernardus Hubertus Maria ,  
   geb. op dinsdag 16 september 1890 te Roermond [Li],  
   ovl. (18 dagen oud) op zaterdag 4 oktober 1890 (Willem Bernardus Hubertus Maria Wouters zn van Jan Joseph Wouters en Maria Ida Packbiers) aldaar. 
  10.  Catharina Hubertina ,  
   geb. op dinsdag 23 februari 1892 te Roermond [Li],  
   ovl. (65 jaar oud) op dinsdag 28 mei 1957 te Venlo [Li] [Roermond?],  
   tr. (resp. 21 en ongeveer 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 12 augustus 1913 te Roermond [Li]  
   met Henri (Hendrikus Hubertus) Rucker (Rücker), zn. van Herman Eduard Rucker en Ida Sophia Hubertina Rietjens,  
   geb. in 1887 te Vught [Nb],  
   ambtenaar gemeentewerken,  
   ovl. (ongeveer 68 jaar oud) op dinsdag 17 april 1956 te Roermond [Li] - akte 120 [BS: 69 jaar]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  11.  Petrus ,  
   geb. op maandag 23 juli 1894 te Roermond [Li],  
   controleur Raad van Arbeid,  
   ovl. (58 jaar oud) op vrijdag 15 mei 1953 te Heerlen [Li] - akte 287,  
   tr. (resp. 27 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 10 november 1921 te Heerlen [Li]  
   met Josepha Maria Philomena Kessels, dr. van Johan Hubert Kessels en Maria Jozefa Meessen,  
   geb. op zaterdag 27 augustus 1898 te Heerlen [Li],  
   ovl. (61 jaar oud) op zondag 29 november 1959 te Houthem [Li] - akte 57. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIIg.  Elisabeth Wouters, dr. van Petrus Lambertus Wouters (VIIe) en Maria Gertrudis Smeets
 geb. op donderdag 2 juni 1853 te Hulsberg [Li], 
 dienstmeid, 
 ovl. (71 jaar oud) op vrijdag 3 april 1925 te Houthem [Li], 
 tr. (resp. 24 en 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 18 oktober 1877 te Berg en Terblijt [Li], 
 woont op zaterdag 7 april 1894 te Berg en Terblijt [Li] 
 met Joannes Jacobus Heijnen, zn. van Jan Peeter (Joannes Petrus) Heijnen (dienstknecht) en Anna Mechtildis Pepels (dienstmeid), 
 geb. op vrijdag 16 april 1852 te Spaubeek [Li], 
 dienstknecht, 
 overlijdensgetuige van zijn moeder Anna Mechtildis Pepels op zaterdag 7 april 1894, 
 ovl. (85 jaar oud) op zondag 16 januari 1938 te Houthem [Li]. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Pieter Lambertus ,  
   geb. op maandag 24 december 1877 te Hulsberg [Li],  
   dienstknecht,  
   ovl. (66 jaar oud) op vrijdag 17 november 1944 te Berg en Terblijt [Li],  
   tr. (beiden 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 2 juni 1904 te Gronsveld [Li]  
   met Maria Mechtilda Heijnen, dr. van Joannes Hendrikus Heijnen (landbouwer) en Maria Anna Cerfontaine (landbouwster),  
   geb. op maandag 13 augustus 1877 te Eijsden [Li],  
   naaister. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Henrie Hubertus ,  
   geb. op woensdag 7 juni 1882 te Houthem [Li],  
   landbouwer,  
   tr. (resp. 40 en 37 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 16 mei 1923 te Maastricht [Li]  
   met Elisabeth Maria Hubertina Schuffelers, dr. van Reinier Schuffelers (landbouwer) en Barbara Hubertina Vrijens,  
   geb. op woensdag 30 december 1885 te St. Pieter [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Maria Elisabeth ,  
   geb. op vrijdag 17 juni 1887 te Houthem [Li],  
   tr. (resp. 22 en 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 18 juni 1909 te Houthem [Li]  
   met Joannes Hubertus Lambriks, zn. van Joannes Lambriks en Gertrudis Huinen,  
   geb. op vrijdag 9 mei 1884 te Houthem [Li],  
   landbouwer. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIIh.  Maria Catharina Hubertina Wouters, dr. van Petrus Lambertus Wouters (VIIe) en Maria Gertrudis Smeets
 geb. op donderdag 12 juni 1856 opgegeven naam vader Jan Lambert Wouters (bij doop als ook bij beide huwelijken) naam moeder: Maria Gertrudis Smeets
bij huwelijk geboorteplaats is Arensgenhout te Hulsberg [Li], 
 naaister, 
 tr. (resp. 26 en 41 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op donderdag 7 juni 1883 te Hulsberg [Li] 
 met Lambert Hubert Joseph Cordewener, zn. van Caspar Joseph Cordewener en Maria Josepha Herpers, 
 geb. op woensdag 20 april 1842 te Kerkrade [Li], 
 stucadoor, 
 ovl. (52 jaar oud) op woensdag 26 september 1894 te Hulsberg [Li]. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Lambert Hubert Joseph ,  
   geb. op zaterdag 4 oktober 1884 te Hulsberg [Li],  
   mijnwerker,  
   ovl. (74 jaar oud) op donderdag 22 januari 1959 te Heerlen [Li] - akte 68,  
   tr. (resp. 26 en 21 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 21 oktober 1910 te Nuth [Li]  
   met Rosalina Kerens, dr. van Ulrik Jan Willem Kerens (mijnwerker) en Maria Hubertina  Machelissen,  
   geb. op zondag 25 augustus 1889 te Nuth [Li],  
   dienstmeid,  
   ovl. (22 jaar oud) op zaterdag 4 november 1911 te Nuth [Li]. Uit dit huwelijk een dochter.  
   tr. (beiden 28 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op maandag 23 december 1912 te Amstenrade [Li]  
   met Maria Agnes Kerens, dr. van Jan Willem Ulrik Kerens (mijnwerker) en Maria Hubertina  Machelissen,  
   geb. op donderdag 18 december 1884 te Nuth [Li],  
   ovl. (31 jaar oud) op vrijdag 14 juli 1916 te Heerlen [Li]. Uit dit huwelijk een dochter.  
   tr. (resp. 34 en 30 jaar oud) (3) (Burgerlijke Stand) op donderdag 6 februari 1919 te Doesburg [Ge]  
   met Wilhelmina Francisca Maria Klawer, dr. van Johannes Wilhelmus Klawer (schoenmaker) en Antonia Catharina Godelina Kronenburg,  
   geb. op donderdag 6 september 1888 te Zutphen [Ge],  
   ovl. (53 jaar oud) op zaterdag 15 augustus 1942 te Heerlen [Li]. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
  2.  Maria Gertrudis ,  
   geb. op dinsdag 23 maart 1886 te Hulsberg [Li],  
   ovl. (67 jaar oud) op donderdag 2 april 1953 te Heerlen [Li] - akte 202,  
   tr. (resp. 28 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 14 januari 1915 te Klimmen [Li]  
   met Nikolaas Jozef Hubert Wierts, zn. van Pieter Jozef Wierts (landbouwer) en Anna Maria Delnui (landbouwster),  
   geb. op woensdag 8 augustus 1888 te Heerlen [Li],  
   mijnwerker. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Jan Jozef Hendrik ,  
   geb. op donderdag 25 september 1890 te Hulsberg [Li],  
   mijnwerker,  
   ovl. (62 jaar oud) op woensdag 18 maart 1953 te Voerendaal [Li] - akte 12,  
   tr. (beiden 34 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op donderdag 9 april 1925 te Voerendaal [Li]  
   met Barbara Josephina Boumans, dr. van Michiel Jozef Boumans (arbeider) en Maria Elisabeth Wijnands,  
   geb. op dinsdag 12 augustus 1890 te Voerendaal [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen,  
   tr. (2)  
   met Anna Maria Hubertina Ahn,  
   geb. circa 1890. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Hendrikus Joannes ,  
   geb. op dinsdag 11 april 1893 te Hulsberg [Li],  
   koopman,  
   tr. (beiden 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 4 september 1919 te Wittem [Li]  
   met Catharina Kuijpers, dr. van Joannes Hubertus Kuijpers (gemeenteveldwachter) en Maria Anna Krutzer,  
   geb. op dinsdag 11 april 1893 te Vlodrop [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Maria Catharina Hubertina Wouters
 tr. (resp. 42 en 36 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op donderdag 27 oktober 1898 te Hulsberg [Li] 
 met Jan Hubertus Antonius Weerts, zn. van Joannes Weerts (landbouwer) en Anna Catharina Franssen (landbouwster), 
 geb. op dinsdag 18 februari 1862 te Klimmen [Li], 
 landbouwer. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Maria Josephina ,  
   geb. op maandag 19 maart 1900 te Klimmen [Li],  
   ovl. (18 jaar oud) op woensdag 27 november 1918 aldaar. 

VIIIi.  Joannes Hendrikus Wouters, zn. van Petrus Lambertus Wouters (VIIe) en Maria Gertrudis Smeets
 geb. op zondag 26 juni 1859 te Hulsberg [Li], 
 dienstknecht, landbouwer, 
 ovl. (85 jaar oud) op dinsdag 12 juni 1945 te Beek [Li] e.v. Maria Catharina Bosehaerts
 tr. (resp. 34 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 24 april 1894 te Heer [Li], 
 woont te Webrig te Spaubeek [Li] (bron: Beek Toen en Nu deel 22 Wat Baek ós bud blz. 151, 
 woont op maandag 1 januari 1900 te Groot Genhout [Li] Webrig C. 63 
 met Maria Catharina Mouchaerts (Monchaerts, Mouchart), dr. van Pieter Leonard Mouchaerts (landbouwer) en Maria Catharina Hoenen (dienstbode, landbouwster), 
 geb. op dinsdag 14 januari 1868 te Beek [Li], 
 ovl. (78 jaar oud) op donderdag 24 januari 1946 te Beek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Maria Gertruid ,  
   geb. op dinsdag 26 februari 1895 te Beek [Li],  
   ovl. (69 jaar oud) op dinsdag 1 december 1964 te Brunssum [Li], volgt IXj
  2.  Marie Helena ,  
   geb. op zondag 19 april 1896 te Beek [Li],  
   ovl. (9 jaar oud) op maandag 16 april 1906 aldaar (Maria Helena Wouters dr van Joannes Hendrikus Wouters en Maria Catharina Mouchaerts). 
  3.  Maria Elisabeth ,  
   geb. op donderdag 27 mei 1897 te Beek [Li],  
   ovl. (72 jaar oud) op dinsdag 23 december 1969 te Brunssum [Li], volgt IXk
  4.  August (Alexander August) ,  
   geb. op zondag 11 december 1898 te Webrig [Li] - Beek,  
   ovl. (79 jaar oud) op woensdag 21 december 1977 te Geleen [Li]. 
  5.  Hubert Frans ,  
   geb. op zondag 1 april 1900 te Beek [Li],  
   ovl. (11 maanden oud) op dinsdag 5 maart 1901 aldaar (Hubert Frans Wouters zn van Joannes Hendrikus Wouters en Maria Catharina Mouchaerts). 
  6.  Maria Catharina ,  
   geb. op zondag 22 december 1901 te Beek [Li],  
   ovl. (24 jaar oud) op maandag 6 december 1926 aldaar (Maria Catharina Wouters dr van Joannes Hendrikus Wouters en Maria Catharina Mouchaerts). 
  7.  Maria Philomena ,  
   geb. op zondag 23 oktober 1904 te Beek [Li] - akte 80,  
   ovl. (30 jaar oud) op zondag 29 september 1935 aldaar. 
  8.  Anna (Maria Anna) ,  
   geb. op zaterdag 15 september 1906 te Beek [Li] - akte 79,  
   naaister,  
   ovl. (91 jaar oud) op maandag 10 augustus 1998 te Beek [Li],  
   tr. (beiden 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 8 mei 1931 te Beek [Li],  
   Modehuis Spätgens op maandag 29 augustus 1977 te Beek [Li] Advertentie op deze dag is Modehuis Spätgens de gehele dag gesloten  
   met Hub (Hubert Walther) Spätgens, zn. van Johann Gerhard Spätgens (landbouwer) en Anna Maria Winandts,  
   geb. op donderdag 27 december 1906 te Hoengen [Nw, Duitsland],  
   stucadoor,  
   ovl. (70 jaar oud) op donderdag 25 augustus 1977 te Beek [Li],  
   begr. op maandag 29 augustus 1977 om 10:30 uur aldaar H. Martinus. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 

VIIIj.  Alexander Augustinus Wouters, zn. van Petrus Lambertus Wouters (VIIe) en Maria Gertrudis Smeets
 geb. op vrijdag 1 september 1865 te Hulsberg [Li], 
 fabrieksarbeider, 
 ovl. (81 jaar oud) op vrijdag 28 maart 1947 te Borgharen [Li], 
 tr. (resp. 25 en 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 11 november 1890 te Borgharen [Li] 
 met Maria Catharina Sassen (Stassen), dr. van Joannes Sassen (dagloner) en Maria Helena Smeets, 
 geb. op dinsdag 3 december 1867 te Borgharen [Li], 
 dagloonster, 
 ovl. (62 jaar oud) op vrijdag 9 mei 1930 te Borgharen [Li]. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Lambert (Pieter Lambertus) ,  
   geb. op woensdag 4 februari 1891 te Borgharen [Li],  
   ovl. (91 jaar oud) op donderdag 30 september 1982 te Heerlen [Li], volgt IXl
  2.  Gertrudis (Maria Gertruidis Henriette) ,  
   geb. op zaterdag 21 oktober 1893 te Borgharen [Li],  
   ovl. (89 jaar oud) op donderdag 17 maart 1983 te Maastricht [Li], volgt IXm
  3.  Maria Elisabeth ,  
   geb. op woensdag 6 mei 1896 te Borgharen [Li],  
   ovl. (hoogstens 77 jaar oud) voor woensdag 6 juni 1973 [overlijdensadv 78 jaar] aldaar,  
   begr. op donderdag 7 juni 1973 om 11:00 uur aldaar St. Martinus,  
   tr. (resp. 24 en 29 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 3 juli 1920 te Borgharen [Li]  
   met Pieter Hubertus Bastings, zn. van Leonard Bastings (landbouwer) en Hubertin Aloijsine Wijnands,  
   geb. op woensdag 25 februari 1891 te Borgharen [Li],  
   fabrieksarbeider,  
   ovl. (hoogstens 82 jaar oud) voor 1973. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Johannes Wilhelmus ,  
   geb. op dinsdag 14 maart 1899 te Borgharen [Li],  
   tr. (resp. 26 en 19 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 27 november 1925  
   met Maria Elisabeth Smeets, dr. van Wilhelmus Smeets en Cornelia Reijnaers,  
   geb. op zondag 3 juni 1906 te Borgharen [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Jos (Josephus Cornelis) ,  
   geb. op woensdag 25 december 1901 te Borgharen [Li],  
   metaaldraaier,  
   ovl. (82 jaar oud) in januari 1984,  
   begr. op zaterdag 14 januari 1984 om 11:00 uur te Limmel [Li] - Maastricht St. Jan de Doper,  
   tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 9 september 1927 te Maastricht [Li]  
   met Lucie (Maria Wilhelmina Lucia) Swakhoven, dr. van Damianus Swakhoven (zinkwitwerker) en Maria Catharina Karel,  
   geb. op woensdag 8 april 1903 te Meerssen [Li],  
   ovl. (77 jaar oud) op vrijdag 6 februari 1981 te Maastricht [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Johannes Hendrikus ,  
   geb. op donderdag 26 mei 1904 te Borgharen [Li] - akte 18,  
   hoefsmid,  
   ovl. (35 jaar oud) op zaterdag 11 mei 1940 te 's-Gravenhage [Zh] aangegeven in Maastricht op 17 november 1942.
(bron foto: Ton Bos),  
   tr. (resp. 23 en 21 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 6 januari 1928 te Maastricht [Li],  
   woont op Mr. Ulrichweg 100 te Maastricht [Li]  
   met Maria Margaretha Antoinetta Schoutrop, dr. van Jozef Schoutrop en Maria Antoinetta Bemelmans,  
   geb. op zaterdag 20 januari 1906 te Oud-Vroenhoven [Li],  
   ovl. (70 jaar oud) op zondag 21 november 1976 [geschatte datum] te Maastricht [Li] - Bejaardencentrum Champagne,  
   begr. op donderdag 25 november 1976 om 10:30 uur aldaar - kapel van het Bejaardencentrum Champagne. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Maria Paulina ,  
   geb. op maandag 20 mei 1907 te Borgharen [Li] - akte 7,  
   tr. (resp. 32 en ongeveer 30 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 2 november 1939 te Borgharen [Li] - akte 4  
   met Pierre Mathieu Boesten, zn. van Hubertus Jacobus Boesten en Gertrudis Johanna Sluijs,  
   geb. in 1909 te Meerssen [Li] - bij huwelijk 30 jaar,  
   fabrieksarbeider. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIIk.  Hendrikkus Léonardus (Hendrik Leonardus, Henricus Leonardus) Wauters (Wouters), zn. van Petrus Lambertus Wouters (VIIe) en Maria Gertrudis Smeets
 geb. op zondag 20 september 1868 te Hulsberg [Li], 
 landbouwer, 
 ovl. (78 jaar oud) op donderdag 27 maart 1947 te Hulsberg [Li] [BS: 79 jaar], 
 tr. (resp. 27 en 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 18 september 1896 te Borgharen [Li] 
 met Maria Agnes (Anna Maria) Haesen, dr. van Hendricus Hubertus Haesen (landbouwer) en maria Philomina Leenders (landbouwster), 
 geb. op dinsdag 11 oktober 1870 te Schimmert [Li], 
 ovl. (86 jaar oud) op maandag 12 augustus 1957 te Hulsberg [Li] - akte 9. 
 Uit dit huwelijk 3 zonen: 
  1.  Hubertus Leonardus Wouters,  
   geb. op donderdag 29 april 1897 te Venlo [Li],  
   controleur,  
   ovl. (73 jaar oud) op dinsdag 2 maart 1971 te Maastricht [Li],  
   tr. (resp. 33 en 38 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 21 april 1931 te Amby [Li]  
   met Maria Rosalie Daemen, dr. van Joannes Hubertus Daemen (kleermaker) en Maria Anna Schillings,  
   geb. op zondag 15 mei 1892 te Hulsberg [Li],  
   naaister,  
   ovl. (77 jaar oud) op zaterdag 24 januari 1970 te Maastricht [Li] - akte 89. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Augustinus Johannes (Joannes Augustinus) Wouters,  
   geb. op vrijdag 9 december 1898 te Borgharen [Li] - akte 30,  
   ovl. (36 jaar oud) op donderdag 28 februari 1935 te Venray [Li] - akte 44 & Huldberg aangifte: 1 april 1935 akte 8. 
  3.  Lambert (Hubertus Lambertus) Wouters,  
   geb. op zaterdag 15 juli 1916 te Hulsberg [Li],  
   ovl. (48 jaar oud) op zaterdag 19 september 1964 te Heerlen [Li], volgt IXn

VIIIl.  Maria Elisabeth Wouters, dr. van Jan (Joannes) Wouters (VIIf) en Maria Helena Smeets
 geb. op vrijdag 14 november 1856 te Hulsberg [Li], 
 ovl. (75 jaar oud) op zaterdag 13 februari 1932 te Hoensbroek [Li], 
 tr. (beiden 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 22 april 1882 te Hoensbroek [Li] 
 met Karel Joseph Cörvers, zn. van Jan Mathijs Cörvers (werkman) en Johanna Catharina Urlings (werkster), 
 geb. op donderdag 28 augustus 1856 te Hoensbroek [Li], 
 dienstknecht. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Johannes ,  
   geb. in 1884 te Hoensbroek [Li],  
   mijnwerker,  
   ovl. (ongeveer 66 jaar oud) op donderdag 18 januari 1951 te Heerlen [Li] - akte 47 & Hoensbroek akte 10 [BS: 67 jaar],  
   tr. (resp. ongeveer 24 en 18 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 20 februari 1909 te Hoensbroek [Li] - akte 3  
   met Hubertina Paulina Hermans, dr. van Hendrik Leopold Hermans en Johanna Maria Hubertina Willems,  
   geb. op dinsdag 1 april 1890 te Hoensbroek [Li] - akte 15. Uit dit huwelijk 6 kinderen. 

VIIIm.  Maria Hubertina Wouters, dr. van Jan (Joannes) Wouters (VIIf) en Maria Helena Smeets
 geb. op maandag 3 november 1862 te Hulsberg [Li], 
 dienstmeid, 
 ovl. (65 jaar oud) op dinsdag 21 februari 1928 te Heerlen [Li] & Wijlre op 25 februari 1928, 
 tr. (resp. 29 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 20 oktober 1892 te Wijlre [Li] 
 met Peter Hubert (Pieter Hubert) Meens, zn. van Jan Theodoor Meens (dagloner) en Alexandrina Bischops, 
 geb. op zaterdag 14 april 1866 te Wijlre [Li], 
 dagloner, spoorwegarbeider, grondwerker, 
 ovl. (72 jaar oud) op woensdag 4 januari 1939 te Wijlre [Li] - akte 1. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Maria Gertrudis ,  
   geb. op dinsdag 10 oktober 1893 te Wijlre [Li],  
   tr. (resp. 20 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 18 december 1913 te Wijlre [Li]  
   met Joannes Stephanus Bisschops, zn. van Joseph Bisschops (dagloner) en Maria Gertrudis Hodiamont,  
   geb. op dinsdag 29 april 1890 te Wijlre [Li],  
   mijnwerker. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Jan Mathijs ,  
   geb. op zondag 25 november 1894 te Schin op Geul [Li],  
   ovl. (23 jaar oud) op woensdag 24 juli 1918 te Wijlre [Li]. 
  3.  Elisabeth ,  
   geb. op vrijdag 14 augustus 1896 te Schin op Geul [Li],  
   ovl. (52 jaar oud) op maandag 4 april 1949 te Hoensbroek [Li] - akte 26,  
   tr. (resp. 22 en ongeveer 30 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 12 juni 1919 te Wijlre [Li]  
   met Jan Mathijs Curvers, zn. van Jan Mathijs Curvers (dagloner) en Maria Elisabeth Geraerdts,  
   geb. circa 1888 te Hoensbroek [Li],  
   mijnwerker. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Joannes Hubertus ,  
   geb. op maandag 17 januari 1898 te Wijlre [Li],  
   mijnwerker,  
   tr. (resp. 22 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 21 oktober 1920 te Wittem [Li]  
   met Margaretha Hubertina Wenders, dr. van Pieter Hubertus Wenders (dagloner) en Maria Magdalena Frings,  
   geb. op zaterdag 25 november 1893 te Wittem [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Maria Hubertina ,  
   geb. op zondag 7 januari 1900 te Wijlre [Li],  
   ovl. (5 maanden oud) op woensdag 13 juni 1900 aldaar - Etenaken. 
  6.  Johannes Petrus Nicolaas ,  
   geb. op woensdag 26 juni 1901 te Wijlre [Li],  
   ovl. (23 dagen oud) op vrijdag 19 juli 1901 [BS: 3 weken] aldaar - Fromberg. 
  7.  Maria Elisabeth ,  
   geb. op dinsdag 8 juli 1902 te Wijlre [Li] - akte 39,  
   ovl. (11 maanden oud) op zondag 21 juni 1903 aldaar - Fromberg. 
  8.  Maria Sibilla ,  
   geb. op zaterdag 16 januari 1904 te Wijlre [Li] - akte 5,  
   ovl. (2 jaar oud) op dinsdag 18 december 1906 aldaar - Fromberg. 
  9.  Maria Gertrudis ,  
   geb. op vrijdag 12 april 1907 te Wijlre [Li] - akte 16,  
   tr. (resp. 6 weken oud en 3 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 27 mei 1907 te Wijlre [Li]  
   met Antonius Knarren, zn. van Paulus Knarren en Maria Catharina Hanssen,  
   geb. op vrijdag 25 september 1903 te Schinnen [Li],  
   mijnwerker. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIIn.  Jan Alexander Wouters, zn. van Jan (Joannes) Wouters (VIIf) en Maria Gertrudis Keijdener
 geb. op zaterdag 17 december 1870 te Schin op Geul [Li], 
 fabrieksarbeider, mijnwerker, 
 ovl. (69 jaar oud) op dinsdag 13 augustus 1940 te Borgharen [Li], 
 tr. (resp. 30 en 32 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 30 november 1901 te Borgharen [Li] 
 met Maria Elisabeth van den Hof (Vandenhof), dr. van Mathijs van den Hof (metselaar) en Maria Elisabeth Claassens
 geb. op vrijdag 21 mei 1869 te Borgharen [Li], 
 naaister, 
 ovl. (54 jaar oud) op zaterdag 29 maart 1924 te Borgharen [Li]. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Liza (Maria Gertrudis Elisabeth) ,  
   geb. op maandag 17 november 1902 te Borgharen [Li] - akte 29,  
   ovl. (75 jaar oud) op zondag 16 april 1978 [geschatte datum] [overlijdensadv 75 jaar] aldaar,  
   begr. op vrijdag 21 april 1978 om 10:30 uur aldaar St. Martinus,  
   tr. (resp. 27 en 30 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 19 juni 1930 te Borgharen [Li]  
   met Alphons (Alphonsius Hubertus) Jansen, zn. van Lambert Jansen (schoenmaker) en Maria Anna Wijnands,  
   geb. op vrijdag 9 maart 1900 te Borgharen [Li],  
   kleermaker,  
   ovl. (68 jaar oud) op woensdag 2 oktober 1968 te Maastricht [Li] - akte 771. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIIo.  Jan Hendrik Joseph (Joannes Henricus) Wouters, zn. van Jan (Joannes) Wouters (VIIf) en Maria Gertrudis Keijdener
 geb. op zondag 23 juni 1872 te Schin op Geul [Li], 
 dagloner, mijnwerker, fabrieksarbeider, 
 ovl. (69 jaar oud) op dinsdag 26 mei 1942 te Hulsberg [Li] - akte 11, 
 tr. (beiden 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 17 mei 1900 te Hulsberg [Li] 
 met Maria Catharina Vankan (van Kan), dr. van Joannes Andreas Vankan (landbouwer) en Maria Theresia Essers (landbouwster), 
 geb. op donderdag 28 november 1872 te Houthem [Li], 
 ovl. (58 jaar oud) op zondag 15 februari 1931 te Heerlen [Li]. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Maria Gertrudis ,  
   geb. op woensdag 27 maart 1901 te Hulsberg [Li],  
   ovl. (69 jaar oud) op zondag 3 januari 1971 te Valkenburg a/d Geul [Li],  
   begr. op donderdag 7 januari 1971 om 10:00 uur aldaar O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand,  
   tr. (resp. 21 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 20 april 1922 te Hulsberg [Li]  
   met Joseph Hubertus Rokx, zn. van Caspar Rokx (dakdekker) en maria Catharina Hanssen,  
   geb. op woensdag 29 juni 1898 te Meerssen [Li],  
   chauffeur,  
   ovl. (59 jaar oud) op vrijdag 11 oktober 1957 te Houthem [Li] - akte 51. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Joannes Alexander ,  
   geb. op maandag 9 juni 1902 te Hulsberg [Li]. 
  3.  Nn ,  
   geb. op zondag 23 augustus 1903 (levenloos geboren) te Hulsberg [Li] (doodgeb.). 
  4.  Harrie (Jan Hendrik) ,  
   geb. op maandag 24 oktober 1904 te Hulsberg [Li],  
   ovl. (75 jaar oud) op dinsdag 17 juni 1980 te Valkenburg a/d Geul [Li], volgt IXo
  5.  Pieter Joseph ,  
   geb. op woensdag 6 februari 1907 te Hulsberg [Li] - akte 4,  
   ovl. (6 weken oud) op donderdag 21 maart 1907 aldaar. 
  6.  Fien (Maria Josephina Octavie) ,  
   geb. op zaterdag 27 februari 1909 te Hulsberg [Li],  
   ovl. (75 jaar oud) op vrijdag 23 november 1984 aldaar, volgt IXp
  7.  Tina (Maria Hubertina) ,  
   geb. op vrijdag 30 september 1910 te Hulsberg [Li],  
   ovl. (68 jaar oud) op donderdag 26 april 1979 aldaar, volgt IXq
  8.  Joannes Hubertus ,  
   geb. op dinsdag 10 juni 1913 te Hulsberg [Li] - akte 25,  
   ovl. (1 jaar oud) op dinsdag 11 augustus 1914 aldaar. 
  9.  Antonia ,  
   geb. op zaterdag 12 juni 1915 te Hulsberg [Li],  
   ovl. (76 jaar oud) op dinsdag 5 november 1991 te Heerlen [Li], volgt IXr

VIIIp.  Pieter Joseph Wouters, zn. van Jan (Joannes) Wouters (VIIf) en Maria Gertrudis Keijdener
 geb. op woensdag 26 augustus 1874 te Schin op Geul [Li], 
 arbeider, mijnwerker, 
 ovl. (69 jaar oud) op vrijdag 18 augustus 1944 te Maastricht [Li] [BS: 70 jaar] bombardement op Maastricht
 tr. (resp. 29 en 33 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 2 augustus 1904 te Borgharen [Li] 
 met Maria Cornelia van den Hof (Vandenhof), dr. van Mathijs van den Hof (metselaar) en Maria Elisabeth Claassens
 geb. op zaterdag 3 december 1870 te Borgharen [Li], 
 naaister, 
 ovl. (54 jaar oud) op donderdag 18 juni 1925 [BS: 42 jaar] te Borgharen [Li]. 
 Uit dit huwelijk 3 dochters: 
  1.  Cornelia Gertrudis Maria ,  
   geb. op woensdag 7 juni 1905 te Borgharen [Li] - akte 17. 
  2.  Maria Johanna ,  
   geb. op vrijdag 13 juli 1906 te Borgharen [Li] - akte 18,  
   tr. (resp. 27 en 33 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 21 juni 1934 te Borgharen [Li]  
   met Johannes Matheus Stevens, zn. van Frederik Willem Stevens (caféhouder) en Maria Lucia van den Hof,  
   geb. op woensdag 29 mei 1901 te Borgharen [Li],  
   bankwerker,  
   ovl. (70 jaar oud) op zondag 19 september 1971 [berekend] [overlijdensadv 71 jaar] te Borgharen [Li],  
   begr. op vrijdag 24 september 1971 aldaar. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Nel (Maria Elisa Cornelia, Cornelia, Elia Maria Cornelia) ,  
   geb. op woensdag 20 mei 1908 te Borgharen [Li] - akte 17,  
   ovl. (78 jaar oud) op maandag 25 augustus 1986 te Borgharen [Li],  
   tr. (resp. 23 en 29 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op donderdag 3 september 1931 te Borgharen [Li]  
   met Pierre (Petrus Joseph, Pieter Joseph) Delarue, zn. van Pieter Delarue en Maria Magdalena Mathijssen,  
   geb. op vrijdag 13 juni 1902 te Borgharen [Li],  
   koehandelaar,  
   ovl. (42 jaar oud) op vrijdag 18 augustus 1944 bombardement op Maastricht te Maastricht [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen,  
   tr. (resp. minstens 37 en minstens 20 jaar oud) (2) na 1945  
   met Giel Ubachs,  
   geb. op zaterdag 23 augustus 1924 te Borgharen [Li],  
   ovl. op dinsdag 20 februari 2001 te Maastricht [Li],  
   begr. op zaterdag 24 februari 2001 te Borgharen [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIIq.  Maria Elisabeth Wouters, dr. van Jan (Joannes) Wouters (VIIf) en Maria Gertrudis Keijdener
 geb. op zaterdag 11 mei 1878 te Klimmen [Li], 
 ovl. (77 jaar oud) op zondag 8 januari 1956 te Houthem [Li] - akte 2, 
 tr. (resp. 22 en 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 22 mei 1900 te Hulsberg [Li] 
 met Jan Hendrik Vankan, zn. van Jan Nicolaas Vankan (veldwachter) en Maria Hubertina Ida Limpens, 
 geb. op vrijdag 24 juli 1874 te Hulsberg [Li], 
 dienstknecht, 
 ovl. (87 jaar oud) op zaterdag 24 februari 1962 in het ziekenhuis te Heerlen [Li] - akte 146, 
 begr. op woensdag 28 februari 1962 te Valkenburg a/d Geul [Li]. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Joannes Franciscus ,  
   geb. op zondag 15 maart 1903 te Hulsberg [Li]. 
  2.  Joannes Hendrik ,  
   geb. op donderdag 19 januari 1905 te Hulsberg [Li] - akte 3,  
   mijnwerker,  
   ovl. (63 jaar oud) op donderdag 1 februari 1968 te Nuth [Li] - akte 1 [BS: 62 jaar],  
   tr. (resp. 30 en ongeveer 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 23 augustus 1935 te Nuth [Li]  
   met Maria Antonetta Franssen, dr. van Jan Gerard Hubert Franssen en Anna Maria Brassé,  
   geb. circa 1909 te Nuth [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Hendrik Joseph ,  
   geb. op zondag 18 april 1909 te Hulsberg [Li] - akte 17,  
   tr. (resp. 27 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 20 november 1936 te Nuth [Li] - akte 28  
   met Anna Maria Francisca Franssen, dr. van Jan Gerard Hubert Franssen en Anna Maria Brassé,  
   geb. op donderdag 13 maart 1913 te Nuth [Li] - akte 5. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Maria Catharina Elisabeth ,  
   geb. op donderdag 6 oktober 1910 te Hulsberg [Li] - akte 39. 
  5.  Peter Joseph (Peter Jozef) ,  
   geb. op zaterdag 15 februari 1913 te Hulsberg [Li] - akte 8,  
   mijnwerker,  
   tr. (resp. 24 en ongeveer 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 14 januari 1938 te Valkenburg a/d Geul [Li] - akte 1  
   met Hubertina Maria Anna Pessers, dr. van Karel Hubert Pessers en Maria Hubertina Dauven,  
   geb. in 1912 te Valkenburg a/d Geul [Li] - bij huwelijk 26 jaar. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIIr.  Maria Catharina Elizabeth Wouters, dr. van Hendrik (Jan Hendrik) Wouters (VIIg) en Catharina Josepha Cordewener
 geb. op zaterdag 11 juni 1864 te Hulsberg [Li], 
 dienstmeid, 
 ovl. (75 jaar oud) op dinsdag 4 juni 1940 [BS: 76 jaar] te Kerkrade [Li], 
 tr. (resp. 29 en 21 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 5 april 1894 te Hulsberg [Li] - akte 4 
 met Johann Lambert Friedrichs (Friederichs, Friedericks), zn. van Jan (Jan Lodewijk Hubert) Fredrix (dagloner, landbouwer) en Agnes (Maria Agnes) Tummers (dienstmeid, landbouwster), 
 geb. op donderdag 16 mei 1872 te Breyell [Nw, Duitsland] - Ref. 1872-05-16_m, 
 dienstknecht, 
 ovl. (76 jaar oud) op maandag 31 januari 1949 te Kerkrade [Li]. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Nn Friederichs,  
   geb. op zondag 26 april 1896 (levenloos geboren) te Beek [Li] (doodgeb.). 
  2.  Jan Alphonse Hendrik Friederichs,  
   geb. op maandag 2 augustus 1897 te Beek [Li],  
   ovl. (50 jaar oud) op dinsdag 26 augustus 1947 te Kerkrade [Li],  
   tr. (resp. 24 en 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 15 mei 1922 te Eindhoven [Nb]  
   met Anna Maria Rombouts, dr. van Mathijs Rombouts en Johanna Maria van Luit,  
   geb. op donderdag 1 oktober 1896 te Eindhoven [Nb]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Jan Louis Hubert Friederichs,  
   geb. op vrijdag 23 september 1898 te Beek [Li],  
   ovl. (16 dagen oud) op zondag 9 oktober 1898 aldaar. 
  4.  Jan Hubert Friederichs,  
   geb. op maandag 15 januari 1900 te Kerkrade [Li]. 
  5.  Herman (Johan Herman) Friederichs,  
   geb. op donderdag 18 april 1901 te Kerkrade [Li],  
   ovl. (10 maanden oud) op woensdag 26 februari 1902 aldaar. 
  6.  Mathias Hubert Friederichs,  
   geb. op zondag 17 juli 1904 te Kerkrade [Li] - akte 305,  
   ovl. (33 dagen oud) op vrijdag 19 augustus 1904 aldaar [BS: 1 maand] opgegeven naam moeder Anna Catharina Elisabeth Wouters. 

VIIIs.  Lambert Clemens (Hubertus Lambertus Clemens, Lambert Clement) Wouters, zn. van Hendrik (Jan Hendrik) Wouters (VIIg) en Catharina Josepha Cordewener
 geb. op zaterdag 29 mei 1875 te Hulsberg [Li], 
 mijnwerker, 
 ovl. (73 jaar oud) op donderdag 19 augustus 1948 te Kerkrade [Li] - akte 252, 
 tr. (resp. 29 en 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 23 september 1904 te Beek [Li] - akte 15, 
  
 woont tussen maandag 13 mei 1907 en woensdag 7 oktober 1908  te Beek [Li], 
 komt uit Kerkrade en gaat wonen in de Adsteeg. Op 7 oktober 1908 vertrekt het gezin naar Heerlen. 
 met Maria Hubertina Fredrix, dr. van Jan (Jan Lodewijk Hubert) Fredrix (dagloner, landbouwer) en Agnes (Maria Agnes) Tummers (dienstmeid, landbouwster), 
 geb. op vrijdag 15 augustus 1879 te Beek [Li], 
 ovl. (85 jaar oud) op zaterdag 14 november 1964 te Chevremont [Li], 
 begr. op donderdag 19 november 1964 aldaar. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Johanna Maria Hubertina ,  
   geb. op zaterdag 22 juli 1905 te Kerkrade [Li] - akte 330,  
   ovl. (25 dagen oud) op woensdag 16 augustus 1905 aldaar - akte 159. 
  2.  Maria Hubertina Agnes ,  
   geb. op zaterdag 1 december 1906 te Kerkrade [Li] - akte 536,  
   winkeljuffrouw,  
   tr. (resp. 29 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 21 oktober 1936 te Kerkrade [Li] - akte 282  
   met Jacobus Hubertus Smeets, zn. van Joseph Hubert Smeets (reiziger) en Maria Hubertina Savelberg,  
   geb. op zondag 10 november 1912 te Heerlen [Li] - akte 520,  
   reiziger. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Jacob Hubert ,  
   geb. op zondag 22 maart 1908 te Beek [Li] - akte 20. 
  4.  Jozef Hubertus Herman ,  
   geb. op woensdag 31 maart 1909 te Heerlen [Li] - akte 110. 
  5.  Finy (Maria Hubertina Jozefina) ,  
   geb. op maandag 17 oktober 1910 te Heerlen [Li],  
   ovl. (63 jaar oud) op zaterdag 27 oktober 1973 aldaar, volgt IXs
  6.  Nettie (Maria Lambertina Katharina) ,  
   geb. op dinsdag 2 september 1913 te Kerkrade [Li] - akte 597,  
   ovl. (83 jaar oud) op donderdag 27 februari 1997 te Sittard [Li],  
   tr.  
   met Alphons Rieter,  
   geb. op dinsdag 6 juni 1911 te Arnhem [Ge],  
   ovl. (85 jaar oud) op zaterdag 28 december 1996 te Sittard [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Lambert Hubertus Johannes ,  
   geb. op maandag 12 oktober 1914 te Kerkrade [Li] - akte 728,  
   ovl. (7 maanden oud) op vrijdag 11 juni 1915 aldaar. 

VIIIt.  Joannes Hubertus (Johannes Hubertus) Wouters, zn. van Jan Hubert (Joannes Hubertus) Wouters (VIIl) en Anna Catharina Brouns
 geb. op dinsdag 20 november 1860 te Hulsberg [Li], 
 landbouwer, 
 ovl. (66 jaar oud) op vrijdag 11 maart 1927 te Hulsberg [Li], 
 tr. (resp. 32 en 31 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 24 augustus 1893 te Hulsberg [Li] 
 met Anna Maria Catharina (Hubertina, Maria Catharina) Damoiseaux, dr. van Joannes Hendrikus Damoiseaux en Maria Elisabeth Hautvast (landbouwster), 
 geb. op maandag 5 mei 1862 te Hulsberg [Li], 
 landbouwster. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Maria (Anna Maria Elisabeth) ,  
   geb. op dinsdag 8 december 1896 te Hulsberg [Li],  
   ovl. (90 jaar oud) op maandag 16 februari 1987 te Nuth [Li], volgt IXt
  2.  Joannes Hubertus ,  
   geb. op maandag 25 juli 1898 te Hulsberg [Li],  
   ovl. (58 jaar oud) op maandag 7 januari 1957 te Nuth [Li], volgt IXu
  3.  Harry (Joannes Hendrikus) ,  
   geb. op woensdag 1 januari 1902 te Hulsberg [Li],  
   ovl. (47 jaar oud) op woensdag 26 oktober 1949 te Heerlen [Li], volgt IXv
  4.  Caroliene (Maria Hubertina) ,  
   geb. op zondag 10 april 1904 te Hulsberg [Li] - akte 10,  
   ovl. (88 jaar oud) op maandag 6 juli 1992 aldaar,  
   begr. op zaterdag 11 juli 1992 om 11:00 uur aldaar H. Clemens,  
   tr. (resp. 24 en 28 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 12 april 1928 te Hulsberg [Li]  
   met Jozef (Hubertina Jozef) Bemelmans, zn. van Jan Hendrik Hubertus Bemelmans en Anna Elisabeth Gerardina Bemelmans,  
   geb. op vrijdag 7 juli 1899 te Wijlre [Li],  
   landbouwer,  
   ovl. (94 jaar oud) op woensdag 29 juni 1994 te Hulsberg [Li],  
   begr. op maandag 4 juli 1994 om 10:30 uur aldaar H. Clemens. Uit dit huwelijk 6 kinderen. VIIIu.  Anna Catharina (Maria Catharina) Wouters, dr. van Jan Mathijs Wouters (VIIm) en Johanna Elisabeth Brouns
 geb. op zondag 15 november 1863 te Hulsberg [Li], 
 ovl. (56 jaar oud) op vrijdag 10 september 1920 te Heer [Li], 
 tr. (resp. 24 en 32 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 2 februari 1888 te Hulsberg [Li] - akte 1 
 met Peter Jacobus (Pieter Jacobus) Hoesen (Hoeschen, Heuschen), zn. van Jan Willem Hoesen (landbouwer) en Christina Sibilla Maria Henzen (dienstmaagd, landbouwster), 
 geb. op zondag 9 september 1855 te Klimmen [Li], 
 landbouwer. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Maria Christina Heuschen,  
   geb. op vrijdag 1 februari 1889 te Hulsberg [Li] - akte 4,  
   tr. (resp. 30 en 34 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 31 juli 1919 te Hulsberg [Li] - akte 9  
   met Jan Hubert L'Ortije (Lortije, Lortye), zn. van Jan Hubert Joseph Lortye/L'Ortije en Maria Elisabeth Meessen,  
   geb. op dinsdag 10 februari 1885 te Schimmert [Li] - akte 7. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Maria Helena Hoeschen (Hoesen),  
   geb. op zaterdag 29 november 1890 te Hulsberg [Li],  
   ovl. (34 jaar oud) op dinsdag 10 februari 1925 te Hulsberg [Li]. 
  3.  Maria Elisabeth ,  
   geb. op dinsdag 10 januari 1893 te Hulsberg [Li] - akte 4,  
   winkelbediendster,  
   ovl. (62 jaar oud) op zondag 8 mei 1955 (gehuwd met Tillemans) te Utrecht [Ut] - akte 1042 & Hoeksbroek akte 48,  
   tr. (resp. 39 en 43 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 23 september 1932 te Hoensbroek [Li] - akte 87 (getuige: Josephus Antonius Meeuwis (steendrukker, 37 jaar); Joseph Antonus Hubertus Tillemans (metselaar, 48 jaar))  
   met Franciscus Hubertus Tillemans, zn. van Hubertus Tillemans en Henrica Dirckx,  
   geb. op dinsdag 9 oktober 1888 te Weert [Li] - akte 168 en bij huwelijk woonachtig in Hoensbroek,  
   mijnwerker,  
   ovl. (66 jaar oud) op woensdag 25 mei 1955 te Utrecht [Ut] - akte 1164 & Hoeksbroek akte 49. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Maria Cornelia Carolina (Maria Cornelia) Heuschen,  
   geb. op woensdag 13 februari 1895 te Hulsberg [Li] - akte 5,  
   tr. (resp. 27 en ongeveer 30 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 16 februari 1922 te Klimmen [Li] - akte 3  
   met Peter Joseph Ritzen, zn. van Peter Mathias Ritzen en Maria Agnes Hubertina Janssen,  
   geb. in 1891 te Kohlscheid [Nw, Duitsland] [huw.reg. 31 jaar en ovl.adv. 67 jaar],  
   mijnwerker,  
   ovl. (ongeveer 66 jaar oud) op zondag 26 januari 1958 te Klimmen [Li] ,  
   begr. op woensdag 29 januari 1958 om 10 uur in de O.L. Vrouw Boodschap te Nieuw-Lotbroek (Hoensbroek Zuid) [Li]. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
  5.  Joannes Hendrickus Hoeschen (Hoesen),  
   geb. op woensdag 10 maart 1897 te Hulsberg [Li]. 
  6.  Maria Elisabeth Heuschen,  
   geb. op donderdag 5 januari 1899 te Hulsberg [Li] - akte 1,  
   tr. (resp. 32 en 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 13 mei 1931 te Geleen [Li] - akte 25  
   met Hubert Jan Beckers, zn. van Antoine Hubert Beckers en Anna Maria Dewitte,  
   geb. op dinsdag 25 augustus 1908 te Hoensbroek [Li] - akte 31,  
   ovl. (79 jaar oud) op donderdag 17 september 1987 te Geleen [Li] [bidprentje]. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

VIIIv.  Maria Elisabeth Wouters, dr. van Jan Mathijs Wouters (VIIm) en Johanna Elisabeth Brouns
 geb. op dinsdag 29 januari 1867 te Hulsberg [Li], 
 ovl. (75 jaar oud) op zondag 28 juni 1942 aldaar, 
 tr. (resp. 30 en 33 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 18 februari 1897 te Hulsberg [Li] 
 met Leo (Leonardus Leo) Pluymen (Pluijmen, Pluimen), zn. van Gerard (Joannes Gerardus) Pluijmen (landbouwer) en Anna Maria Houben (dienstmeid, landbouwster), 
 geb. op maandag 3 augustus 1863 te Hulsberg [Li], 
 smid, 
 ovl. op zaterdag 20 december 1947 [BS: 84 jaar oud] te Hulsberg [Li], 
 begr. op woensdag 24 december 1947 om 10:00 uur aldaar H. Clemens. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Joannes Mathijs Pluijmen,  
   geb. op woensdag 5 oktober 1898 te Hulsberg [Li],  
   tr. (resp. 30 en 33 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 25 juli 1929 te Hulsberg [Li]  
   met Anna Maria Damoiseaux,  
   geb. op maandag 4 mei 1896 dr van Joannes Hubertus Damoiseaux en Maria Elisabeth Daemen te Hulsberg [Li]. Uit dit huwelijk een dochter. 
  2.  Maria Catharina Pluijmen,  
   geb. op dinsdag 18 september 1900 te Hulsberg [Li],  
   tr. (resp. 27 en 37 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 9 februari 1928 te Hulsberg [Li]  
   met Willem Koolen,  
   geb. op woensdag 10 september 1890 zn van Thomas Koolen en Maria Hubertina Neeven te Hulsberg [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Jozef (Joseph Hubertus) Pluijmen (Pluymen),  
   geb. op zaterdag 21 maart 1903 te Hulsberg [Li] - akte 16,  
   ovl. (72 jaar oud) op zaterdag 21 juni 1975 in het ziekenhuis te Heerlen [Li],  
   begr. op woensdag 25 juni 1975 te Hulsberg [Li],  
   tr. (resp. minstens 29 en minstens 20 jaar oud) na 1932  
   met Ella (Maria Sibilla) Hodiamont,  
   geb. op zondag 10 maart 1912 te Schaesberg [Li],  
   ovl. (79 jaar oud) op maandag 29 juli 1991 [overlijdensadv 80 jaar] te Heerlen [Li],  
   begr. op donderdag 1 augustus 1991 om 11:00 uur te Hulsberg [Li] H. Clemens. Uit dit huwelijk 6 kinderen. 
  4.  Jan Gerard Pluijmen,  
   geb. op zondag 1 oktober 1905 te Hulsberg [Li] - akte 33. 
  5.  Johannes Augustinus Pluijmen,  
   geb. op donderdag 30 april 1908 te Hulsberg [Li] - akte 13,  
   ovl. (24 jaar oud) op maandag 2 mei 1932 aldaar. 
  Leo (Leonardus Leo) Pluymen, zn. van Gerard (Joannes Gerardus) Pluijmen (landbouwer) en Anna Maria Houben (dienstmeid, landbouwster), 
 tr. (resp. 22 en 28 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op donderdag 25 februari 1886 te Hulsberg [Li] 
 met Maria Elisabeth Souren, dr. van Jan Antoon Souren (landbouwer) en Maria Elisabeth Snakkers (huisvrouw), 
 geb. op zaterdag 23 januari 1858 te Hulsberg [Li], 
 ovl. (34 jaar oud) op woensdag 27 april 1892 aldaar [BS: 35 jaar]. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Maria Elisabeth Pluijmen,  
   geb. op woensdag 15 december 1886 te Hulsberg [Li],  
   ovl. (72 jaar oud) op woensdag 18 februari 1959 te Maastricht [Li],  
   tr. (resp. 24 en 30 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 20 april 1911 te Hulsberg [Li]  
   met Winandus Josephus Meex, zn. van Winandus Simonus Meex (landbouwer) en Maria Catharina Brouns,  
   geb. op woensdag 8 september 1880 te Hulsberg [Li] - akte 32,  
   landbouwer,  
   ovl. (46 jaar oud) op zaterdag 20 november 1926 te Heerlen [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Anna Maria Pluijmen,  
   geb. op zondag 12 februari 1888 te Hulsberg [Li],  
   ovl. op maandag 4 januari 1954 [BS: 65 jaar oud] aldaar,  
   tr. (resp. 23 en 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 24 augustus 1911 te Hulsberg [Li]  
   met Jan Gerard Ritzen,  
   geb. op donderdag 31 juli 1884 zn van Joseph Hubertus Ritzen (schrijnwerker) en Maria Hubertina Eggen te Hulsberg [Li],  
   schrijnwerker,  
   ovl. op zondag 4 juli 1948 [BS: 88 jaar oud] te Hulsberg [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Mathijs Antonius Hubertus Pluijmen,  
   geb. op maandag 24 februari 1890,  
   tr. (beiden 29 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 15 januari 1920 te Klimmen [Li]  
   met Hubertina Monissen,  
   geb. op zaterdag 19 juli 1890 dr van Hubert Monissen (landbouwer) en Catharina Hubertina Diederen (landbouwster) te Klimmen [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Hubertus Lodewijk Pluijmen,  
   geb. op woensdag 23 maart 1892 te Hulsberg [Li],  
   landbouwer,  
   tr. (resp. 25 en 21 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 19 juli 1917 te Geulle [Li]  
   met Maria Gertrudis Mechtildis Penders,  
   geb. op vrijdag 6 december 1895 dr van Ludovicus Penders en Gertrudis Elisabeth Louwet te Geulle [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIIw.  Joannes Augustinus Wouters, zn. van Jan Mathijs Wouters (VIIm) en Johanna Elisabeth Brouns
 geb. op maandag 24 april 1876 te Hulsberg [Li], 
 dienstknecht, landbouwer, 
 ovl. (74 jaar oud) op dinsdag 30 mei 1950 (bron: www.bidprentjesbank.nl) te Voerendaal [Li], 
 tr. (resp. 25 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 16 januari 1902 te Klimmen [Li], 
  
 Foto van drie zusjes Wouters circa 1927, 
   
 (van links naar rechts): 
 Maria Elsiabeth, Ansje (Maria Trinetta) en Marieja (Anna Maria) Wouters 
 met Maria Elisabeth Hambuckers, dr. van Jan Hendrik Hambuckers  (landbouwer) en Maria Gertrudis Meurs, 
 geb. op donderdag 19 augustus 1875 te Gemmenich [Li, België], 
 landbouwster, 
 ovl. (72 jaar oud) op dinsdag 2 december 1947 te Voerendaal [Li]. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Marieja (Anna Maria, Maria) ,  
   geb. op woensdag 14 januari 1903 te Klimmen [Li] - akte 1,  
   ovl. (86 jaar oud) op vrijdag 29 september 1989 te Heerlen [Li],  
   begr. op woensdag 4 oktober 1989 om 11:00 uur te Hulsberg [Li] H. Clemens,  
   tr. (resp. 23 en 28 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 20 mei 1926 te Klimmen [Li]  
   met Jozef (Gerard Jozef) Theunissen,  
   geb. op dinsdag 22 juni 1897 zn van Frans Theunissen (landbouwer) en Anna Theresia Volders te Voerendaal [Li],  
   broodbezorger,  
   ovl. (76 jaar oud) op donderdag 12 juli 1973 te Klimmen [Li],  
   begr. op dinsdag 17 juli 1973 om 11:00 uur aldaar H. Remigius. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 
  2.  Ansje (Maria Trinetta, Anna) ,  
   geb. op maandag 25 januari 1904 te Klimmen [Li] - akte 2,  
   ovl. (78 jaar oud) op donderdag 1 april 1982 in het ziekenhuis te Heerlen [Li],  
   begr. op maandag 5 april 1982 om 11:00 uur te Kunrade [Li] O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand,  
   tr. (resp. 24 en 31 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 21 juni 1928 te Klimmen [Li]  
   met Leo (Leonard) Moonen,  
   geb. op vrijdag 11 juni 1897 zn van Willem Hendrik Jozef Moonen (landbouwer) en Johanna Barbara Josepha Senden te Voerendaal [Li],  
   mijnwerker,  
   ovl. (85 jaar oud) op zondag 11 juli 1982 te Hulsberg [Li],  
   begr. op woensdag 14 juli 1982 om 11:00 uur te Kunrade [Li] O.L Vrouw van Altijddurende Bijstand. Uit dit huwelijk 6 kinderen. 
  3.  Jan Hendrik ,  
   geb. op zaterdag 3 februari 1906 te Klimmen [Li], volgt IXw
  4.  Harie (Hendrik Hubert) ,  
   geb. op dinsdag 10 december 1907 te Klimmen [Li],  
   ovl. (73 jaar oud) op dinsdag 24 november 1981 te Heerlen [Li], volgt IXx
  5.  Maria Elisa ,  
   geb. op woensdag 22 januari 1913 te Klimmen [Li] - akte 2,  
   tr. (resp. 24 en 28 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 8 juli 1937 te Voerendaal [Li] - akte 22  
   met Stefan Hubert Senden, zn. van Martin Jozef Senden (landbouwer) en Anna Lövkens,  
   geb. op woensdag 23 juni 1909 te Richterich (- Aachen) [Nw, Duitsland],  
   verzekeringsagent. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Jan Hubert ,  
   geb. op donderdag 19 augustus 1915 te Klimmen [Li],  
   ovl. (53 jaar oud) op dinsdag 10 juni 1969 te Heerlen [Li], volgt IXy

VIIIx.  Ida Wouters, dr. van Petrus Nicolaus Wouters (VIIn) en Maria Hubertina Ramakers
 geb. op woensdag 19 januari 1887 te Maastricht [Li], 
 ovl. (71 jaar oud) op zondag 2 maart 1958 aldaar - akte 181, 
 tr. (resp. 33 en ongeveer 29 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 11 februari 1920 te Maastricht [Li] 
 met Geurt Roseboom, zn. van Leendert Roseboom (ploegbaas) en Geertruida Arissen, 
 geb. circa 1890 te Duiven [Ge], 
 machinist NS. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Maria Hubertina ,  
   geb. in 1921 te Maastricht [Li] - bij huwelijk 19 jaar,  
   tr. (resp. ongeveer 18 en ongeveer 19 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 3 april 1940 te Maastricht [Li] - akte 148  
   met Johan Fernand Schifflers, zn. van Peter Hubert Schifflers (broodbakker) en Isabella Bancken (filiaalhoudster),  
   geb. in 1920 te Maastricht [Li] - bij huwelijk 20 jaar,  
   etaleur. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Generatie IX

IXa.  Maria Elisabeth Wouters, dr. van Peter (Joannes Petrus) Wouters (VIIIa) en Anna Elisabeth Dewez
 geb. op zaterdag 7 oktober 1843 te Nuth [Li], 
 dienstmeid, 
 ovl. (51 jaar oud) op woensdag 24 juli 1895 te Hulsberg [Li] [BS: 53 jaar], 
 tr. (resp. 21 en 29 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 10 oktober 1864 te Hulsberg [Li] - akte 7 
 met Peter (Petrus) Huntjens, zn. van Nicolas (Joannes Nicolaus) Huntjens (dagloner, landbouwer) en Catharina Elisabeth Valkenberg
 geb. op donderdag 19 februari 1835 te Hulsberg [Li], 
 landbouwer, 
 ovl. (86 jaar oud) op vrijdag 17 juni 1921 te Hulsberg [Li] (Peter Huntjens, zn. van Nicolaas Huntjens en Maria Elisabeth Valkenberg; e.v. Maria Elisabeth Wouters). 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Maria Anna (Anna Maria) ,  
   geb. op donderdag 13 juli 1865 te Hulsberg [Li],  
   ovl. (70 jaar oud) op zaterdag 16 november 1935 te Nuth [Li],  
   tr. (beiden 29 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 25 oktober 1894 te Nuth [Li]  
   met Kaspar Joseph (Caspar Joseph) Souren, zn. van Jan Jacob Souren en Maria Catharina Slangen,  
   geb. op woensdag 10 mei 1865 te Nuth [Li],  
   landbouwer,  
   ovl. (88 jaar oud) op maandag 5 april 1954 te Hoensbroek [Li]. Uit dit huwelijk 8 kinderen. 
  2.  Pieter Hubertus ,  
   geb. op vrijdag 21 februari 1868 te Hulsberg [Li],  
   ovl. (69 jaar oud) op zaterdag 26 juni 1937 aldaar. 
  3.  Maria Catharina Huberta ,  
   geb. op zaterdag 13 augustus 1870 te Hulsberg [Li],  
   ovl. (84 jaar oud) op donderdag 26 mei 1955 te Hoensbroek [Li] - akte 44 [Heerlerheide],  
   tr.  
   met Jan Jacob Hubert Bosten, zn. van Peter Joseph Bosten en Elisabeth Wouters (VIIh). Uit dit huwelijk 8 kinderen. 
  4.  Joannes Wilhelmus Hubertus ,  
   geb. op woensdag 6 augustus 1873 te Hulsberg [Li]. 
  5.  Rosaline (Maria Hubertina Rosalina) ,  
   geb. op maandag 7 februari 1876 te Hulsberg [Li],  
   ovl. (70 jaar oud) op donderdag 26 december 1946 te Nieuwenhagen [Li],  
   tr. (resp. 29 en 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 12 oktober 1905 te Hulsberg [Li]  
   met Mathias Joseph Römkens, zn. van Mathias Joseph Römkens (landbouwer) en Maria Theresia Römkens,  
   geb. op dinsdag 29 juni 1880 te Nieuwenhagen [Li],  
   slager,  
   ovl. (68 jaar oud) op vrijdag 10 december 1948 te Kerkrade [Li]. Uit dit huwelijk 5 zonen. 
  6.  Maria Hubertina ,  
   geb. op woensdag 1 januari 1879 te Hulsberg [Li],  
   ovl. (81 jaar oud) op dinsdag 22 maart 1960 te Heerlen [Li] - akte 249,  
   tr. (resp. 30 en 31 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 18 november 1909 te Hulsberg [Li]  
   met Hubert Leo Janssen, zn. van Peter Hubert Janssen en Maria Catharina Custers (landbouwster),  
   geb. op maandag 24 december 1877 te Hoensbroek [Li],  
   landbouwer. Uit dit huwelijk een dochter. 
  7.  Joannes Hubertus ,  
   geb. op zaterdag 3 september 1881 te Hulsberg [Li],  
   bakker,  
   ovl. (38 jaar oud) op dinsdag 3 augustus 1920 te Heerlen [Li],  
   tr. (resp. 30 en 31 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 10 oktober 1911 te Weert [Li]  
   met Maria Christina Petronella van den Eijnden, dr. van Joannes Baptist Hubertus van der Eijnden (bakker) en Joanna Catharina Trienekens,  
   geb. op donderdag 10 juni 1880 te Weert [Li],  
   ovl. (79 jaar oud) op zondag 17 januari 1960 aldaar. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  8.  Josef Hubertus , zn. van Pieter Huntjens en Maria Elisabeth Wouters,  
   geb. op zaterdag 22 september 1883 te Hulsberg [Li] - akte 27,  
   slachter,  
   ovl. (75 jaar oud) op vrijdag 24 april 1959 te Venray [Li] - akte 102,  
   tr. (resp. 35 en 41 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 31 oktober 1918 te Schimmert [Li] - akte 9  
   met Maria Speetjens, dr. van Pieter Hubert Speetjens en Maria Judith Lenaerts,  
   geb. op woensdag 31 januari 1877 te Schimmert [Li] - akte 1,  
   naaister,  
   ovl. (79 jaar oud) op zaterdag 23 juni 1956 te Nuth [Li] - akte 12. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXb.  Jan Cornelis (Jan Kornelis) Wouters, zn. van Peter (Joannes Petrus) Wouters (VIIIa) en Anna Elisabeth Dewez
 geb. op woensdag 24 oktober 1849 te Nuth [Li], 
 landbouwer, 
 ovl. op woensdag 1 oktober 1924 [75 jaar oud] te Nuth [Li], 
 tr. (resp. 31 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 11 november 1880 te Hulsberg [Li] 
 met Maria Philomina (Maria Felomena) Janssen, dr. van Jan Hendrik Janssen (dienstknecht) en Maria Elisabeth Huntjens (landbouwster), 
 geb. op zaterdag 1 juli 1854 te Hulsberg [Li], 
 diensmeid, landbouwster, 
 ovl. (73 jaar oud) op woensdag 6 juni 1928 te Nuth [Li]. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Maria Elsabeth ,  
   geb. op zondag 13 augustus 1882 te Hulsberg [Li],  
   ovl. (90 jaar oud) op donderdag 11 januari 1973 te Nuth [Li], volgt Xa
  2.  Leonard (Leonardus) ,  
   geb. op dinsdag 23 september 1884 te Merkelbeek [Li],  
   ovl. (80 jaar oud) op dinsdag 13 oktober 1964 te Nuth [Li], volgt Xb
  3.  Willem (Joannes Wilhelmus) ,  
   geb. op zaterdag 3 april 1886 te Merkelbeek [Li],  
   ovl. (66 jaar oud) op dinsdag 11 november 1952 te Terstraten [Li], volgt Xc
  4.  Jan Hubert (Joannes Hubertus) ,  
   geb. op donderdag 10 november 1887 te Merkelbeek [Li],  
   ovl. (92 jaar oud) op dinsdag 29 januari 1980 te Nuth [Li], volgt Xd
  5.  Hubert Joseph (Hubertus Josephus) ,  
   geb. op vrijdag 3 juni 1892 te Nuth [Li],  
   ovl. (70 jaar oud) op vrijdag 1 maart 1963 te Grijzegrubben [Li], volgt Xe

IXc.  Maria Rosalena (Maria Rosalina, Maria Rosalia) Wouters, dr. van Peter (Joannes Petrus) Wouters (VIIIa) en Anna Elisabeth Dewez
 geb. op dinsdag 27 januari 1852 te Nuth [Li], 
 ovl. op vrijdag 1 juni 1934 [82 jaar oud] te Nuth [Li], 
 tr. (resp. 20 en 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 22 november 1872 te Nuth [Li] 
 met Pieter Joseph Hubertus Maasen (Maassen), zn. van Pieter Joseph Maassen (molenaar) en Maria Catharina Vaassen (huishoudster), 
 geb. op donderdag 2 oktober 1845 te Wittem [Li], 
 landbouwer. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Pieter Hubert ,  
   geb. op maandag 7 december 1874 te Nuth [Li] - akte 44,  
   ovl. (80 jaar oud) op zondag 31 juli 1955 aldaar - akte 28,  
   tr. (resp. 41 en ongeveer 43 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 17 november 1916 te Nuth [Li] - akte 11  
   met Maria Elisabeth Brouns, dr. van Mathijs Brouns en Maria Gertrud Snackers,  
   geb. in 1873 te Nuth [Li] - bij huwelijk 43 jaar,  
   landbouwster,  
   ovl. (ongeveer 71 jaar oud) op zaterdag 18 november 1944 te Nuth [Li] - akte 43. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Jan Willem Hubert Maassen,  
   geb. op donderdag 23 november 1876 te Nuth [Li] - akte 31,  
   ovl. (61 jaar oud) op dinsdag 1 november 1938 aldaar - akte 41,  
   tr. (resp. 34 en 40 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 8 juni 1911 te Nuth [Li] - akte 7  
   met Maria Helena Brouns, dr. van Mathijs Brouns en Maria Gertrud Snackers,  
   geb. op dinsdag 27 december 1870 te Nuth [Li] - akte 36,  
   ovl. (88 jaar oud) op zondag 25 januari 1959 aldaar - akte 2. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
  3.  Maria Philomena ,  
   geb. in 1887 te Hoensbroek [Li],  
   ovl. (ongeveer 70 jaar oud) op vrijdag 6 juni 1958 te Heerlen [Li] - akte 427 [BS: 71 jaar],  
   tr.  
   met Christiaan Joseph Brouns, zn. van Mathijs Brouns en Maria Gertrud Snackers,  
   geb. in 1868 te Nuth [Li],  
   ovl. (ongeveer 51 jaar oud) op woensdag 27 augustus 1919 aldaar - akte 26 [BS: 51 jaar]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Frans Hubert Maassen,  
   geb. in februari 1888 te Hoensbroek [Li] [ovl.reg.],  
   ovl. (5 maanden oud) op zaterdag 14 juli 1888 te Nuth [Li] - akte 12 [BS: 5 maanden]. 
  5.  Frans Joseph Hubert Maassen,  
   geb. op donderdag 18 augustus 1892 te Nuth [Li] - akte 26,  
   tr. (resp. 27 en 20 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 28 mei 1920 te Elsloo [Li] - akte 11  
   met Maria Anna Caenen, dr. van Everardus Caenen en Barbara Smeets,  
   geb. op dinsdag 10 oktober 1899 te Elsloo [Li] - akte 28. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Pieter Leonard Hubert ,  
   geb. op donderdag 14 september 1893 te Nuth [Li] - akte 22,  
   ovl. (76 jaar oud) op zaterdag 20 december 1969 te Nuth [Li] - akte 16,  
   tr. (resp. 37 en 41 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 26 juni 1931 te Lopik [Ut] - akte 14  
   met Gijsberta Tukker, dr. van Johannes Tukker en Rezina van Kats,  
   geb. op vrijdag 6 december 1889 te Lopik [Ut] - akte 57,  
   ovl. (73 jaar oud) op zondag 16 juni 1963 te Bunnik [Ut] - akte 7. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Jan Jozef Hubert ,  
   geb. op dinsdag 30 juli 1895 te Nuth [Li] - akte 25. 

IXd.  Maria Gertrud (Maria Gertrudis) Wouters, dr. van Peter (Joannes Petrus) Wouters (VIIIa) en Anna Catharina Severens
 geb. op maandag 4 juni 1860 te Nuth [Li], 
 ovl. (91 jaar oud) op vrijdag 9 mei 1952 te Nuth [Li] - akte 16, 
 tr. (resp. 25 en 34 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 8 oktober 1885 te Nuth [Li] 
 met Nicolaas (Peter Nicolaas) Gielkens, zn. van Jan Mathijs Gielkens en Maria Catharina Driessen, 
 geb. op woensdag 20 november 1850 te Munstergeleen [Li], 
 landbouwer, 
 ovl. (80 jaar oud) op vrijdag 6 februari 1931 te Nuth [Li]. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Peter Andries ,  
   geb. op donderdag 25 december 1890 te Munstergeleen [Li] - akte 19,  
   mijnwerker,  
   ovl. (75 jaar oud) op zondag 15 mei 1966 te Nuth [Li] - akte 4,  
   tr. (resp. 31 en 29 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 4 mei 1922 te Nuth [Li] - akte 6  
   met Maria Cornelia Cremers, dr. van Jan Pieter Cremers en Maria Helena Heijnen,  
   geb. op dinsdag 26 juli 1892 te Nuth [Li] - akte 23,  
   ovl. (57 jaar oud) op zondag 25 december 1949 aldaar - akte 36. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXe.  Maria Anna (Maria Johanna, Anna Maria) Wouters, dr. van Peter (Joannes Petrus) Wouters (VIIIa) en Anna Catharina Severens
 geb. op dinsdag 27 oktober 1863 te Nuth [Li], 
 landbouwster, 
 ovl. (82 jaar oud) op maandag 5 augustus 1946 te Merkelbeek [Li], 
 tr. (resp. 18 en 31 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 24 november 1881 te Merkelbeek [Li] 
 met Paul Joseph Offermans, zn. van Jan Joseph Offermans en Maria Agnes Tilmans, 
 geb. op maandag 1 juli 1850 te Merkelbeek [Li], 
 landbouwer, 
 ovl. (74 jaar oud) op dinsdag 30 juni 1925 te Merkelbeek [Li] [BS: 75 jaar]. 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.  Nn ,  
   geb. op maandag 16 april 1883 te Merkelbeek [Li] (doodgeb.). 
  2.  Peter Joseph ,  
   geb. op dinsdag 29 juli 1884 te Merkelbeek [Li],  
   arbeider,  
   tr. (resp. 25 en 19 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 25 november 1909 te Merkelbeek [Li]  
   met Maria Josepha Rademakers,  
   geb. op dinsdag 4 november 1890 dr van Jan Mathijs Rademakers (arbeider) en Josephina Giebels (arbeidster) te Merkelbeek [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Anna Maria ,  
   geb. op dinsdag 22 juni 1886 te Merkelbeek [Li]. 
  4.  Joseph ,  
   geb. op donderdag 23 mei 1889 te Merkelbeek [Li],  
   ovl. (27 jaar oud) op vrijdag 6 oktober 1916 [BS: 27 jaar] aldaar. 
  5.  Jan Adam ,  
   geb. op donderdag 24 maart 1892 te Merkelbeek [Li]. 
  6.  Jan Adam ,  
   geb. op donderdag 24 maart 1892 te Merkelbeek [Li],  
   landbouwer,  
   tr. (resp. 25 en 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 18 september 1917 te Bingelrade [Li]  
   met Maria Agnes Gooijen,  
   geb. op dinsdag 2 juli 1895 dr van Jan Jacob Gooijen (schijnwerker) en Phelomena Janssen te Bingelrade [Li],  
   naaister. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Hendrik Josef ,  
   geb. op dinsdag 21 augustus 1894 te Merkelbeek [Li],  
   mijnwerker,  
   tr. (resp. 29 en 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 11 oktober 1923 te Merkelbeek [Li]  
   met Anna Hubertina Luijten,  
   geb. op zondag 6 oktober 1901 dr van Hendrik Joseph Luijten en Anna Elisabeth Buijzen te Merkelbeek [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  8.  Hubert Joseph ,  
   geb. op dinsdag 8 september 1896 te Merkelbeek [Li]. 
  9.  Hubertina ,  
   geb. op vrijdag 2 juni 1899 te Merkelbeek [Li],  
   tr. (resp. 23 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 28 december 1922 te Merkelbeek [Li]  
   met Martin Gorissen,  
   geb. op dinsdag 20 oktober 1896 zn van Jan Hendrik Gorissen en Maria Elisabeth Arets te Merkelbeek [Li],  
   mijnwerker. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  10.  Maria Catharina ,  
   geb. op zaterdag 16 maart 1901 te Merkelbeek [Li],  
   naaister,  
   tr. (resp. 27 en 29 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 12 april 1928 te Merkelbeek [Li]  
   met Jn Hendrik Clement,  
   geb. op zaterdag 1 april 1899 zn van Johannes Clement en Eva Houben (landbouwster) te Merkelbeek [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  11.  Leonard ,  
   geb. op donderdag 5 maart 1903 te Merkelbeek [Li] - akte 1,  
   ovl. (18 jaar oud) op vrijdag 16 december 1921 aldaar. 

IXf.  Pieter Hendrik Wouters, zn. van Peter (Joannes Petrus) Wouters (VIIIa) en Anna Catharina Severens
 geb. op dinsdag 3 november 1874 te Nuth [Li], 
 dienstknecht, voerman, bierbottelaar, caféhouder, verlofhouder, 
 ovl. (74 jaar oud) op maandag 5 september 1949 te Terwinselen [Li], 
 begr. op vrijdag 9 september 1949 om 10:00 uur aldaar - Onbevlekte Ontvangenis, 
 tr. (resp. 26 en 20 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 17 oktober 1901 te Wijlre [Li] 
 met Maria Elisabeth Rosalina Bindels, dr. van Pieter Joseph Bindels (metselaar) en Maria Catharina Meessen, 
 geb. op vrijdag 25 maart 1881 te Wijlre [Li], 
 ovl. (80 jaar oud) in december 1961 [dankadv 8 januari 1962, 6-weken dienst op 10 januari 1962) te Terwinselen [Li]. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Anna (Anna Catharina) ,  
   geb. op zondag 7 september 1902 te Wijlre [Li],  
   ovl. (49 jaar oud) op woensdag 7 november 1951 te Brunssum [Li], volgt Xf
  2.  Joseph (Hubert Jozef) ,  
   geb. op dinsdag 5 januari 1904 te Wijlre [Li] - akte 2,  
   wegwerker,  
   ovl. (61 jaar oud) op dinsdag 5 oktober 1965 te Maastricht [Li],  
   begr. op vrijdag 8 oktober 1965 aldaar,  
   tr. (resp. 26 en 20 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 30 oktober 1930 te Schaesberg [Li] - akte 56  
   met Alida Maria Petronella Auwerkerk (Ouwerkerk), dr. van Pieter Auwekerk (chef monteur) en Hendrika Jacoba Cornelia Hermes,  
   geb. op zaterdag 30 april 1910 te Amersfoort [Ut]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Huub (Hubert Jozef Johannes) ,  
   geb. op zondag 20 mei 1906 te Wijlre [Li],  
   ovl. (75 jaar oud) op dinsdag 24 november 1981 te Hoensbroek [Li], volgt Xg
  4.  Maria (Anna Maria) ,  
   geb. op vrijdag 23 augustus 1907 te Wijlre [Li] - akte 35,  
   tr. (resp. 22 en ongeveer 21 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 1 mei 1930 te Heerlen [Li] - akte 89  
   met Dirk Ligtvoet, zn. van Jacobus Ligtvoet (bankwerker) en Maria Hendrika Wentink,  
   geb. in 1908 te Rotterdam [Zh] - bij huwelijk 22 jaar,  
   mijnwerker. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  5.  Elisabeth (Maria Elisabeth) ,  
   geb. op donderdag 17 juni 1909 te Wijlre [Li] - akte 25,  
   ovl. (85 jaar oud) op woensdag 3 mei 1995 in een verpleegtehuis te Nuth [Li],  
   gecr. op maandag 8 mei 1995 te Heerlen [Li],  
   tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 1 september 1932 te Heerlen [Li] - akte 236  
   met Peter (Johannes Petrus Hubertus, Joseph Peter Hubertus) Rademakers (Rademaekers), zn. van Alexander Rademakers en Maria Philomena Vaessen,  
   geb. op zaterdag 5 januari 1907 te Simpelveld [Li],  
   ovl. (47 jaar oud) op vrijdag 4 juni 1954 te Terwinselen [Li] - Heerlen akte 377. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  6.  Eugene ,  
   geb. circa 1911 vermoedelijk te Wijlre [Li], volgt Xh
  7.  Harrij ,  
   geb. circa 1912 vermoedelijk te Wijlre [Li], volgt Xi
  8.  Christina (Anna Christina) ,  
   geb. op donderdag 10 april 1913 te Wijlre [Li] - akte 20,  
   ovl. (84 jaar oud) op donderdag 13 november 1997 te Heerlen [Li],  
   tr. (beiden 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 19 mei 1936 te Heerlen [Li] - akte 115  
   met Frans Hubert Savelsbergh (Savelberg), zn. van Pieter Hubert Savelsbergh (mijnwerker) en Maria Elisabeth Frins,  
   geb. op vrijdag 5 juli 1912 te Schaesberg [Li],  
   schilder,  
   ovl. (80 jaar oud) op woensdag 17 februari 1993 te Heerlen [Li] - Verpleegtehuis - Verpleeghuis,  
   gecr. op zaterdag 20 februari 1993 om 13:30 uur aldaar H. Pancratius. Uit dit huwelijk 5 kinderen. 
  9.  Bertha ,  
   geb. op woensdag 27 augustus 1919 te Wijlre [Li],  
   ovl. op donderdag 28 augustus 1919 [BS: 1 dag oud] aldaar. 

IXg.  Jan Hendrik Wouters, zn. van Jan Joseph Wouters (VIIIf) en Maria Ida Pakbiers
 geb. op zaterdag 20 juli 1878 te Klimmen [Li], 
 kantoorbediende, boekhouder, 
 ovl. (66 jaar oud) op zondag 31 december 1944 te Venlo [Li], 
 tr. (resp. 29 en 28 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 15 oktober 1907 te Roermond [Li] 
 met Louisa Maria Pubben, dr. van Theodorus Hendricus Pubben (gemeentebode) en Maria Hubertina Keeren, 
 geb. op dinsdag 19 november 1878 te Roermond [Li], 
 dienstbode, 
 ovl. (78 jaar oud) op zaterdag 27 april 1957 te Venlo [Li] - akte 163. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Jean Joseph Hubert ,  
   geb. op zondag 27 september 1908 te Roermond [Li], volgt Xj
  2.  Maria (Maria Ida Theodora) ,  
   geb. op maandag 18 maart 1912 te Roermond [Li] - akte 101,  
   tr. (resp. 21 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 7 augustus 1933 te Venlo [Li]  
   met Hermanus Maria Petrus Roebbers, zn. van Engelbert Jacobus Roebbers (leidekker) en Johanna Maria Verrijdt,  
   geb. op vrijdag 21 september 1906 te Blerick [Li],  
   brievenbesteller,  
   ovl. (88 jaar oud) op maandag 3 juli 1995 te Tegelen [Li],  
   gecr. op vrijdag 7 juli 1995 te Blerick [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXh.  Anna Maria Hubertina Wouters, dr. van Jan Joseph Wouters (VIIIf) en Maria Ida Pakbiers
 geb. op dinsdag 3 oktober 1882 te Klimmen [Li], 
 tr. (beiden 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 12 oktober 1909 te Roermond [Li] - akte 72 
 met Hubertus (Leonardus Hubertus) Passage, zn. van Hendrikus Hubertus Passage (smid) en Christina Hubertina van der Goor, 
 geb. op zondag 6 augustus 1882 te Roermond [Li], 
 smid. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Maria Ida Hendrika ,  
   geb. op woensdag 27 juli 1910 te Roermond [Li] - akte 196. 
  2.  Anna Catharina Josephina ,  
   geb. op maandag 24 juli 1911 te Roermond [Li] - akte 217. 
  3.  Hendricus Johannes Christiaan ,  
   geb. op zaterdag 3 augustus 1912 te Roermond [Li] - akte 215,  
   kantoorbediende,  
   tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 10 september 1936 te Roermond [Li] - akte 90  
   met Anna Maria Cardinaals, dr. van Gerardus Hubertus Cardinaals en Maria Hubertina Rijckx,  
   geb. op zaterdag 14 februari 1914 te Beek [Li] - akte 11. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Christiaan Louis Bernard ,  
   geb. op vrijdag 24 juli 1914 te Roermond [Li] - akte 226,  
   bankwerker,  
   tr. (resp. 26 en 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 14 oktober 1940 te Maasniel [Li] - akte 35  
   met Maria Catharina Hubertina Evertz, dr. van Wilhelmus Hubertinus Evertz (papierfabriekmedewerker) en Adelgunda Salden,  
   geb. op dinsdag 4 mei 1915 te Maasniel [Li] - akte 35. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Antoinetta Leonarda ,  
   geb. op vrijdag 29 oktober 1915 te Roermond [Li] - akte 309,  
   tr. (resp. 20 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 7 mei 1936 te Roermond [Li] - akte 37  
   met Joseph Johannes Wilhelmus Biermans, zn. van Joseph Stephanus Biermans en Anna Margaretha Wevers,  
   geb. op donderdag 17 februari 1910 te Maasniel [Li] - akte 17,  
   drogistbediende. Uit dit huwelijk een zoon. 
  6.  Leonardus Hendricus Maria ,  
   geb. op woensdag 7 maart 1917 te Roermond [Li] [bev.reg.],  
   ovl. (53 jaar oud) op vrijdag 17 juli 1970 te Horn [Li] - akte 72. 
  7.  Petrus Johannes Nicolaas ,  
   geb. in 1920 te Roermond [Li],  
   ovl. (ongeveer 28 jaar oud) op dinsdag 31 mei 1949 te Melick [Li] - akte 150 [BS: 29 jaar],  
   tr.  
   met Catharina Elisabeth Ingenhut,  
   geb. circa 1920. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  8.  Joseph Hendricus Marie ,  
   geb. op maandag 3 augustus 1925 te Roermond [Li],  
   ovl. (29 jaar oud) op vrijdag 4 februari 1955 aldaar - akte 31,  
   tr.  
   met Marguerite Emilie Bordon,  
   geb. op zondag 16 mei 1926 te Venlo [Li],  
   ovl. (85 jaar oud) op donderdag 14 juli 2011 aldaar. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 

IXi.  Jules Leo Maria Wouters, zn. van Jan Joseph Wouters (VIIIf) en Maria Ida Pakbiers
 geb. op dinsdag 17 augustus 1886 te Roermond [Li], 
 parketklerk, 
 tr. (resp. 28 en ongeveer 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 6 juli 1915 te Roermond [Li] - akte 44 
 met Johanna Philippina Antonia van Son, dr. van Christoffel Cornelis van Son (vertegenwoordiger) en Johanna Hubertina Antonia Wassermann, 
 geb. circa 1888 te Veghel [Nb]. 
 Uit dit huwelijk 3 zonen: 
  1.  Joseph Johannes ,  
   geb. op maandag 24 april 1916 te Roermond [Li]. 
  2.  Christoffel Cornelis ,  
   geb. op zondag 30 november 1919 te 's-Gravenhage [Zh],  
   ovl. (33 jaar oud) op zaterdag 21 november 1953 te Arnoldstein [Ka, Oostenrijk], volgt Xk
  3.  Henricus Johhannes ,  
   geb. vermoedelijk vrijdag 30 november 1923 te 's-Gravenhage [Zh]. 

IXj.  Maria Gertruid (Maria Gertrudes) Wouters, dr. van Joannes Hendrikus Wouters (VIIIi) en Maria Catharina Mouchaerts
 geb. op dinsdag 26 februari 1895 te Beek [Li], 
 ovl. (69 jaar oud) op dinsdag 1 december 1964 in het ziekenhuis te Brunssum [Li], 
 tr. (resp. 22 en 30 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 5 november 1917 te Schinveld [Li] 
 met Johann Joseph Fiegen, zn. van Peter Joseph Fiegen en Johanna Maria Orbons, 
 geb. op donderdag 10 maart 1887 te Milsen [He, Duitsland] [ovl.adv. opgave Mille], 
 arbeider, 
 ovl. (78 jaar oud) op maandag 15 maart 1965 te Brunssum [Li], 
 begr. op vrijdag 19 maart 1965 om 9:15 uur te Schinveld [Li] St. Eligius. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder: 
  1.  Jan Pieter ,  
   geb. in januari 1919 te Beek [Li],  
   ovl. (2 maanden oud) op zondag 30 maart 1919 [BS: 2 maanden] aldaar. 

IXk.  Maria Elisabeth Wouters, dr. van Joannes Hendrikus Wouters (VIIIi) en Maria Catharina Mouchaerts
 geb. op donderdag 27 mei 1897 te Beek [Li], 
 ovl. (72 jaar oud) op dinsdag 23 december 1969 te Brunssum [Li] - akte 265, 
 begr. op zaterdag 27 december 1969 om 10:00 uur aldaar H. Vincentius te Rumpen-Brunssum, 
 tr. (1) 
 met Pieter Jozef (Peter Jozef) Voragen, zn. van Arnold Voragen en Maria Katharina Thewissen, 
 geb. circa 1865 te Heerlen [Li], 
 ovl. (ongeveer 66 jaar oud) op zondag 12 juni 1932 te Heerlen [Li]. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Anna Maria ,  
   geb. in september 1927 te Heerlen [Li],  
   ovl. (3 maanden oud) op zaterdag 24 december 1927 [BS: 3 maanden] aldaar. 
  2.  Leonard Jozef ,  
   geb. in 1930 te Heerlen [Li],  
   ovl. (ongeveer 33 jaar oud) op zaterdag 21 maart 1964 aldaar - akte 194 [BS: 34 jaar]. 
  Maria Elisabeth Wouters
 tr. (resp. 36 en 51 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op donderdag 3 augustus 1933 te Heerlen [Li] - akte 206 
 met Peter Nicolaas Stienen, zn. van Peter Joseph Stienen en Maria Josepha Franssen, 
 geb. op dinsdag 6 september 1881 te Beek [Li], 
 ovl. (68 jaar oud) op donderdag 24 november 1949 te Heerlen [Li]. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 

IXl.  Lambert (Pieter Lambertus) Wouters, zn. van Alexander Augustinus Wouters (VIIIj) en Maria Catharina Sassen
 geb. op woensdag 4 februari 1891 te Borgharen [Li] - akte 2, 
 fabrieksarbeider, 
 ovl. (91 jaar oud) op donderdag 30 september 1982 te Heerlen [Li], 
 begr. op dinsdag 5 oktober 1982 om 10:30 uur aldaar H. Pius X kerk te Molenberg, 
 tr. (resp. 23 en 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 12 september 1914 te Meerssen [Li] - akte 39 
 met Elisa (Maria Hubertina Elisabeth) Kessen, dr. van Mathias (Joannes Mathias Hubertus) Kessen en Maria Agnes Mesters
 geb. op zondag 31 juli 1892 te Meerssen [Li], 
 fabrieksarbeidster, 
 ovl. (89 jaar oud) op maandag 26 oktober 1981 te Heerlen [Li], 
 begr. op vrijdag 30 oktober 1981 om 10:30 uur aldaar - Molenberg H. Pius X. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Maria Augusta ,  
   geb. op donderdag 19 november 1914 te Borgharen [Li] - akte 27,  
   tr. (resp. 25 en 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 19 september 1940 te Heerlen [Li] - akte 280  
   met Wilhelmus Johannes Adrianus Tumelaire, zn. van Theodorus Hendricus Tumelaire en Pieternella Christina Cornelissen,  
   geb. op dinsdag 11 februari 1913 te Rotterdam [Zh],  
   smid-bankwerker. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  2.  Victorina (Victoria Maria) ,  
   geb. op maandag 11 december 1916 te Borgharen [Li] - akte 22 [huw.reg. 11-12-1919],  
   tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op donderdag 20 augustus 1942 te Heerlen [Li] - akte 282  
   met Johannes Jacobus Vrolijk, zn. van Arnoldus Johannes Vrolijk en Maria Magdalena Suijkerbuijk,  
   geb. op dinsdag 26 februari 1918 te Heerlen [Li] - akte 185,  
   ovl. (51 jaar oud) op woensdag 2 april 1969 aldaar - akte 263. Uit dit huwelijk geen kinderen,  
   tr. (resp. minstens 52 en minstens 55 jaar oud) (2) na 1969 woonachtig te Geleen [Li]  
   met Math (Mathieu H. A.) Lemmens,  
   geb. op zondag 10 augustus 1913,  
   ovl. (91 jaar oud) op maandag 24 januari 2005. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Annie (Anna) ,  
   geb. op zaterdag 19 april 1919 te Borgharen [Li] [huw.reg.],  
   tr. (resp. 23 en 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 20 augustus 1942 te Heerlen [Li] - akte 283  
   met Sjeng (Jan) Raets, zn. van Jean Raets (+Schaesberg 25-12-1948, 60 jaar) en Angela Margarethe Weijnand (+Kerkrade 11-08-1980, 86 jaar),  
   geb. op donderdag 4 maart 1920 te Heerlen [Li] [huw.reg.]. Uit dit huwelijk een kind. 
  4.  Gertruda Maria ,  
   geb. op vrijdag 29 juli 1921 te Heerlen [Li] [huw.reg.],  
   ovl. (81 jaar oud) op vrijdag 30 mei 2003 aldaar,  
   tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 22 juni 1944 te Heerlen [Li] - akte 191  
   met Mathieu (Mattheus Johannes) Beerens, zn. van Joseph Peter Beerens (+Heerlen 11-12-1969, 73 jaar) en Wilhelmina Jacoba Claessens,  
   geb. op vrijdag 24 september 1920 te Venlo [Li] [huw.reg.],  
   ovl. (60 jaar oud) op vrijdag 13 februari 1981 te Heerlen [Li] - Molenberg,  
   begr. op woensdag 18 februari 1981 om 10:00 uur aldaar O.L. Vrouw van Lourdes te Molenberg. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  5.  Eliza Maria ,  
   geb. op dinsdag 14 augustus 1923 te Heerlen [Li] [huw.reg.],  
   tr. (resp. 21 en 26 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op donderdag 22 februari 1945 te Heerlen [Li] - akte 43  
   met Frans Spaubeek, dr. van Philomena Maria Spaubeek,  
   geb. op woensdag 24 juli 1918 te Heerlen [Li] [huw.reg.],  
   ovl. (35 jaar oud) op vrijdag 4 juni 1954 in het ziekenhuis aldaar - akte 376,  
   begr. op dinsdag 8 juni 1954 om 09:00 uur aldaar - Molenberg O.L. Vrouw van Lourdes. Uit dit huwelijk 4 kinderen.  
   tr. (resp. minstens 30 en minstens 37 jaar oud) (2) na 1954  
   met Cornelis van Sprundel, zn. van Jacobus Cornelis van Sprundel en Maria Antonetta Verest,  
   geb. op zondag 5 november 1916 te Bavel-Ginneken [Nb] - akte 199,  
   banketbakker,  
   ovl. (46 jaar oud) op vrijdag 30 november 1962 te Heerlen [Li] - akte 822 [BS: ovl.adv.  geheel onverwacht],  
   begr. op woensdag 5 december 1962 om 9:00 uur aldaar St. Joseph-ziekenhuis. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Hub (H. M.) ,  
   geb. op woensdag 10 juni 1925 te Heerlen [Li],  
   ovl. (76 jaar oud) op zondag 20 januari 2002 aldaar, volgt Xl
  7.  Afgeschermd

IXm.  Gertrudis (Maria Gertruidis Henriette) Wouters, dr. van Alexander Augustinus Wouters (VIIIj) en Maria Catharina Sassen
 geb. op zaterdag 21 oktober 1893 te Borgharen [Li], 
 ovl. (89 jaar oud) op donderdag 17 maart 1983 te Maastricht [Li] - ziekenhuis, 
 begr. op maandag 21 maart 1983 om 10:30 uur te Borgharen [Li] St. Cornelius, 
 tr. (resp. 21 en 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 20 september 1915 te Borgharen [Li] 
 met Leopold Aarts, zn. van Joannes Mathijs Aarts (fabrieksopzichter) en Maria Theresia Heijgelen, 
 geb. op maandag 22 december 1890 te Maastricht [Li], 
 mijnwerker, koopman, 
 ovl. (81 jaar oud) op woensdag 2 februari 1972 te Borgharen [Li], 
 begr. op zaterdag 5 februari 1972 om 10:30 uur aldaar St. Martinus. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Maria Gertrudis ,  
   geb. in 1916 te Borgharen [Li] - bij huwelijk 20 jaar,  
   tr. (resp. ongeveer 20 en 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 14 november 1936 te Borgharen [Li] - akte 14  
   met Johannes Hubertus Cruts, zn van Lambertus Cruts en Anna Maria Hubertina Konings,  
   geb. op zondag 7 mei 1911 te Meerssen [Li] - akte 83,  
   fabrieksarbeider. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXn.  Lambert (Hubertus Lambertus) Wouters, zn. van Hendrikkus Léonardus Wauters (VIIIk) en Maria Agnes Haesen
 geb. op zaterdag 15 juli 1916 te Hulsberg [Li], 
 huisschilder, 
 ovl. (48 jaar oud) op zaterdag 19 september 1964 in het ziekenhuis te Heerlen [Li] - akte 649, 
 begr. op woensdag 23 september 1964 om 10:00 uur te Hulsberg [Li] H. Clemens, 
 tr. (resp. minstens 19 en minstens 21 jaar oud) na 1936 
 met Rosa (Rosalia Bernardina Hubertina, Roza) Geurts
 geb. in 1915, 
 ovl. (ongeveer 66 jaar oud) op dinsdag 18 mei 1982 te Hulsberg [Li] - Bejaardencentrum Panhuis [ovl.adv. 67 jaar], 
 gecr. op dinsdag 25 mei 1982 om 14:30 uur aldaar kapel van bejaardenventrum. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd , volgt Xm
  2.  Jozef Leonardus Lambertus ,  
   geb. in 1943 te Houthem [Li],  
   fabrieksarbeider,  
   ovl. (ongeveer 17 jaar oud) op zaterdag 17 juni 1961 te Heerlen [Li] - akte 404 [BS: 18 jaar]. 

IXo.  Harrie (Jan Hendrik) Wouters, zn. van Jan Hendrik Joseph Wouters (VIIIo) en Maria Catharina Vankan
 geb. op maandag 24 oktober 1904 te Hulsberg [Li] - akte 34, 
 remmer, 
 ovl. (75 jaar oud) op dinsdag 17 juni 1980 te Valkenburg a/d Geul [Li], 
 begr. op vrijdag 20 juni 1980 om 13:00 uur aldaar O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand, 
 tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 4 juli 1930 te Houthem [Li] 
 met Anna Maria Wouters, dr. van Baltus Hubertus Wouters (schoenmaker, postbode, brievengaarder) en Anna Josepha Habets (dienstmeid), 
 geb. op dinsdag 26 september 1905 te Mechelen [Li] - Wittem akte 93, 
 ovl. (50 jaar oud) op woensdag 11 juli 1956 te Houthem [Li] - akte 39. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Mia ,  
   geb. in 1932,  
   ovl. (ongeveer 49 jaar oud) op maandag 13 juli 1981 te Valkenburg a/d Geul [Li] [ovl.adv. 49 jaar],  
   begr. op zaterdag 18 juli 1981 om 11:00 uur aldaar O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand,  
   tr.  
   met Nico Loozen, zn. van Pierre Loozen (+< 1970) en Anna Christina Heidendaal (+Valkenburg 27-09-1970, 72 jaar),  
   geb. op maandag 5 december 1927 te Valkenburg a/d Geul [Li],  
   ovl. (75 jaar oud) op dinsdag 12 augustus 2003 aldaar,  
   gecr. op zaterdag 16 augustus 2003 te Geleen [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Afgeschermd , volgt Xn
  Harrie (Jan Hendrik) Wouters
 tr. (beiden minstens 52 jaar oud) (2) na 1957, 
  
 Stoffenhuis Wouters-Thiery te Valkenburg a/d Geul [Li], 
 [advertentie] 
 Voor de mooiste Terlenka, Trevera, Tergal, Jersey en Brokaatstoffen 
 Stoffenhuis Wouters-Thiery 
 Berkelplein 10 - Valkenburg 
 Ook alle vloerbedekkingen* 
 met Nelly Thiery
 geb. circa 1905. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXp.  Fien (Maria Josephina Octavie) Wouters, dr. van Jan Hendrik Joseph Wouters (VIIIo) en Maria Catharina Vankan
 geb. op zaterdag 27 februari 1909 te Hulsberg [Li] - akte 9, 
 ovl. (75 jaar oud) op vrijdag 23 november 1984 aldaar, 
 begr. op dinsdag 27 november 1984 om 11:00 uur aldaar H. Clemens, 
 Zij krijgt een dochter: 
  1.  Mia Wouters,  
   geb. in 1932,  
   ovl. (ongeveer 55 jaar oud) op vrijdag 24 juli 1987 te Arensgenhout [Li] [ovl.adv. 55 jaar],  
   begr. op dinsdag 28 juli 1987 om 11:00 uur te Hulsberg [Li] H. Clemens,  
   tr. (resp. minstens 20 en minstens 23 jaar oud) na 1952  
   met Wiel Vliegen,  
   geb. op zaterdag 14 juli 1928 zn van Jan Leonard Vliegen (+< 1983) en Philomina Scheepers (+Simpelveld 02-11-1983, 84 jaar) te Voerendaal [Li],  
   ovl. (74 jaar oud) op donderdag 17 oktober 2002 te Heerlen [Li]. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

IXq.  Tina (Maria Hubertina) Wouters, dr. van Jan Hendrik Joseph Wouters (VIIIo) en Maria Catharina Vankan
 geb. op vrijdag 30 september 1910 te Hulsberg [Li] - akte 38, 
 ovl. (68 jaar oud) op donderdag 26 april 1979 aldaar, 
 begr. op dinsdag 1 mei 1979 om 11:00 uur aldaar H. Clemens, 
 tr. (resp. 20 en 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 30 april 1931 te Hulsberg [Li] - akte 6 
 met Frans (Frans Leo Hubert) van der Linden, zn. van Joseph Hubertus van der Linden en Maria Antonetta Jozefina Vaessen, 
 geb. op woensdag 22 november 1905 te Heerlen [Li], 
 landbouwer, 
 ovl. (83 jaar oud) op zondag 19 februari 1989 te Hulsberg [Li], 
 begr. op donderdag 23 februari 1989 om 11:00 uur aldaar H. Clemens. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Nn ,  
   geb. op zondag 20 januari 1946 (levenloos geboren) te Hulsberg [Li] - akte 3 (doodgeb.). 
  2.  Nn ,  
   geb. op zaterdag 18 juni 1955 (levenloos geboren) te Heerlen [Li] - akte 404 (doodgeb.). 

IXr.  Antonia Wouters, dr. van Jan Hendrik Joseph Wouters (VIIIo) en Maria Catharina Vankan
 geb. op zaterdag 12 juni 1915 te Hulsberg [Li] - akte 21, 
 ovl. (76 jaar oud) op dinsdag 5 november 1991 te Heerlen [Li], 
 begr. op zaterdag 9 november 1991 om 11:00 uur te Hulsberg [Li] H. Clemens, 
 tr. (resp. minstens 20 en minstens 24 jaar oud) na 1935 
 met Thei (Theodorus Hubertus) Duijckers
 geb. op vrijdag 14 april 1911 te Berg en Terblijt [Li], 
 35 jaar lid van verdienste van fanfare St.-Clemens op vrijdag 1 juli 1988 te Arensgenhout [Li], 
 ovl. (77 jaar oud) op vrijdag 1 juli 1988 te Heerlen [Li], 
 begr. op dinsdag 5 juli 1988 om 11:00 uur te Hulsberg [Li] H. Clemens. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Martinus Joseph ,  
   geb. in december 1941 te Hulsberg [Li],  
   ovl. (6 weken oud) op woensdag 28 januari 1942 aldaar - akte 5 [BS: 1 maand]. 
  4.  Afgeschermd
  5.  Afgeschermd
  6.  Afgeschermd
  7.  Afgeschermd
  8.  Afgeschermd
  9.  Afgeschermd

IXs.  Finy (Maria Hubertina Jozefina, Finie) Wouters, dr. van Lambert Clemens Wouters (VIIIs) en Maria Hubertina Fredrix
 geb. op maandag 17 oktober 1910 te Heerlen [Li] - akte 417, 
 ovl. (63 jaar oud) op zaterdag 27 oktober 1973 in het iekenhuis te Heerlen [Li], 
 begr. op woensdag 31 oktober 1973 om 10:00 uur te Voerendaal [Li] O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand te Kunrade, 
 tr. (resp. 32 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 4 augustus 1943 te Kerkrade [Li] - akte 229 
 met Harrie (Hendrik Jozef) Moonen, zn. van Jan Christiaan Moonen (+Voerendaal 16-02-1952, 74 jaar) en Maria Rosa Eurlings, 
 geb. op dinsdag 16 januari 1917 te Voerendaal [Li] - akte 7, 
 ovl. (71 jaar oud) op zaterdag 5 maart 1988 aldaar, 
 begr. op donderdag 10 maart 1988 om 11:00 uur te Kunrade [Li] O.L.V. van Altijddurende Bijstand. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
  Harrie (Hendrik Jozef) Moonen, zn. van Jan Christiaan Moonen (+Voerendaal 16-02-1952, 74 jaar) en Maria Rosa Eurlings, 
 sam. beiden ongeveer 56 jaar oud (2) (2) na 1973 te Voerendaal [Li] 
 met Leonie Wouters
 geb. circa 1917. 
 Uit deze relatie geen kinderen. 

IXt.  Maria (Anna Maria Elisabeth) Wouters, dr. van Joannes Hubertus Wouters (VIIIt) en Anna Maria Catharina Damoiseaux
 geb. op dinsdag 8 december 1896 te Hulsberg [Li], 
 ovl. (90 jaar oud) op maandag 16 februari 1987 te Nuth [Li], 
 begr. op vrijdag 20 februari 1987 H. Bavo kerk om 11:00 uur aldaar, 
 tr. (resp. 24 en 34 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 17 november 1921 te Nuth [Li], 
 woont op Valkenbergerweg 67 op maandag 16 februari 1987 te Nuth [Li] 
 met Nicolaas Joseph Collaris (Colaris), zn. van Jan Nicolaas Collaris (landbouwer) en Maria Hubertina Jongen, 
 geb. op maandag 11 april 1887 te Nuth [Li], 
 ovl. (88 jaar oud) op maandag 24 november 1975 te Heerlen [Li], 
 begr. op zaterdag 29 november 1975 te Nuth [Li] St. Bavo om 11:00 uur. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  J. ,  
   geb. na 1922 vermoedelijk te Nuth [Li],  
   tr. woonachtig te Vaesrade [Li],  
    
   in 1987 te Nuth [Li],  
   Henri Hermansstraat 31 
   6361 BS Nuth 
   met J Ritzen,  
   geb. circa 1922,  
   ovl. (hoogstens 65 jaar oud) voor 1987. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  2.  L. ,  
   geb. na 1923 vermoedelijk te Nuth [Li],  
   tr. woonachtig te Schimmert [Li],  
   in 1987 te Schimmert [Li]  
   met S. Jaspar,  
   geb. circa 1923,  
   ovl. (hoogstens 52 jaar oud) voor 1975. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  3.  Mia ,  
   geb. op donderdag 3 december 1925 te Nuth [Li],  
   ovl. (79 jaar oud) op maandag 10 oktober 2005 te Eindhoven [Nb] - ziekenhuis,  
   begr. op vrijdag 14 oktober 2005 te Nuth [Li],  
   tr.  
   in 1987 te Nuth [Li]  
   met Piet Wouters,  
   geb. circa 1925. Uit dit huwelijk een kind. 
  4.  Afgeschermd
  5.  Nicolaas H.H. ,  
   geb. op woensdag 28 maart 1928 te Nuth [Li],  
   ovl. (75 jaar oud) op vrijdag 16 januari 2004 te Brunssum [Li],  
   tr.  
   in 1987 te Munstergeleen [Li]  
   met Afgeschermd . Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Afgeschermd
  7.  Afgeschermd
  8.  Afgeschermd

IXu.  Joannes Hubertus Wouters , zn. van Joannes Hubertus Wouters (VIIIt) en Anna Maria Catharina Damoiseaux
 geb. op maandag 25 juli 1898 te Hulsberg [Li] - akte 25, 
 landbouwer, 
 ovl. (58 jaar oud) op maandag 7 januari 1957 te Nuth [Li] - akte 2, 
 tr. (resp. 28 en 31 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op donderdag 17 februari 1927 te Hulsberg [Li] 
 met Maria Christina Dolmans, dr. van Joannes Arnold Hubert Dolmans (landbouwer) en Anna Maria Dezaire, 
 geb. op zondag 16 juni 1895 te Hulsberg [Li], 
 ovl. (37 jaar oud) op dinsdag 28 juni 1932 in het kraambed te Heerlen [Li]. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Géne (Johannes Maria Antonius) ,  
   geb. op vrijdag 27 juli 1928 te Grijzegrubben [Li],  
   ovl. (84 jaar oud) op zondag 16 december 2012 te Hoensbroek [Li], volgt Xo
  2.  Mia (Maria Hendrika Johanna) ,  
   geb. op woensdag 2 april 1930 te Grijzegrubben [Li],  
   ovl. (89 jaar oud) op zaterdag 25 januari 2020 te Geulle [Li], volgt Xp
  3.  Afgeschermd


  Joannes Hubertus Wouters
 tr. (resp. 36 en 42 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 6 november 1934 te Nuth [Li] 
 met Maria Gertrude Momm, dr. van Peter Joseph Momm en Johanna Frijns, 
 geb. op maandag 22 augustus 1892 te Valkenburg a/d Geul [Li], 
 ovl. (70 jaar oud) op woensdag 19 september 1962 te Grijzegrubben [Li], 
 begr. op zaterdag 22 september 1962 om 10:30 uur te Nuth [Li] St. Bavo. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. IXv.  Harry (Joannes Hendrikus) Wouters, zn. van Joannes Hubertus Wouters (VIIIt) en Anna Maria Catharina Damoiseaux
 geb. op woensdag 1 januari 1902 te Hulsberg [Li], 
 ovl. (47 jaar oud) op woensdag 26 oktober 1949 te Heerlen [Li] - ziekenhuis & Hulsberg aangegeven 3 november 1949, 
 tr. (beiden 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 12 april 1928 te Hulsberg [Li] 
 met Anna (Maria Hubertina Johanna) Hamers, dr. van Andreas Hubertus Hamers (landbouwer) en Gertrud Herberichs, 
 geb. op vrijdag 11 oktober 1901 te Hulsberg [Li], 
 ovl. (84 jaar oud) op dinsdag 24 juni 1986 te Brunssum [Li], 
 begr. op zaterdag 28 juni 1986 om 10:30 uur te Hulsberg [Li] H. Clemens. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Afgeschermd , volgt Xq
  2.  Afgeschermd , volgt Xr
  3.  Harry ,  
   geb. op zondag 8 november 1931 te Hulsberg [Li],  
   ovl. (81 jaar oud) op zondag 17 februari 2013 te Heerlen [Li], volgt Xs
  4.  Afgeschermd , volgt Xt
  5.  Afgeschermd , volgt Xu
  6.  Afgeschermd , volgt Xv
  7.  Afgeschermd , volgt Xw
  8.  Wiel (Wilhelmus) ,  
   geb. in 1938 vermoedelijk te Hulsberg [Li],  
   ovl. (ongeveer 76 jaar oud) op zondag 12 april 2015 te Hulsberg [Li], volgt Xx

IXw.  Jan Hendrik Wouters, zn. van Joannes Augustinus Wouters (VIIIw) en Maria Elisabeth Hambuckers
 geb. op zaterdag 3 februari 1906 te Klimmen [Li] - akte 4, 
 timmerman, 
 tr. (resp. 28 en ongeveer 20 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 21 juni 1934 te Klimmen [Li] 
 met Anna Maria Mechtilda Senden
 geb. circa 1913 dr van Jan Senden (landbouwer) en Anna Theresia Linden te Klimmen [Li], 
 naaister. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Anna Theresia Gerarda ,  
   geb. in februari 1935 (tweeling) te Heerlen [Li],  
   ovl. (6 maanden oud) op donderdag 1 augustus 1935 [BS: 5 maanden] aldaar. 
  2.  Elisabeth Maria Geronda ,  
   geb. in februari 1935 (tweeling) te Heerlen [Li],  
   ovl. (5 maanden oud) op woensdag 17 juli 1935 [BS: 5 maanden] aldaar. 

IXx.  Harie (Hendrik Hubert) Wouters, zn. van Joannes Augustinus Wouters (VIIIw) en Maria Elisabeth Hambuckers
 geb. op dinsdag 10 december 1907 te Klimmen [Li] - akte 39, 
 electricien, 
 ovl. (73 jaar oud) op dinsdag 24 november 1981 te Heerlen [Li] [bidprentje], 
 tr. (resp. 27 en 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 30 augustus 1935 te Kerkrade [Li] 
 met Tiny (Maria Jozefina) Thelen
 geb. op donderdag 7 juli 1910 dr van Jan Mathijs Thelen (landbouwer) en Maria Louisa Lejeune (landbouwster) te Kerkrade [Li], 
 ovl. (77 jaar oud) op woensdag 24 februari 1988 [krantadv.  77 jaar] te Voerendaal [Li], 
 begr. op zaterdag 27 februari 1988 om 11:00 uur aldaar H. Laurentius. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd , volgt Xy
  2.  Afgeschermd , volgt Xz
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd

IXy.  Jan Hubert Wouters, zn. van Joannes Augustinus Wouters (VIIIw) en Maria Elisabeth Hambuckers
 geb. op donderdag 19 augustus 1915 te Klimmen [Li] - akte 26, 
 ovl. (53 jaar oud) op dinsdag 10 juni 1969 in het ziekenhuis te Heerlen [Li] - akte 439, 
 begr. op zaterdag 14 juni 1969 om 10:00 uur te Kunrade [Li] O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand, 
 tr. (resp. minstens 24 en minstens 20 jaar oud) na 1940 
 met Hubertina Josephina Leonie Hendriks, dr. van Johannes Hendriks (+Klimmen 26-08-1971, 79 jaar) en Maria Josepha Habets (+< 1971), 
 geb. voor 1920. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd

Generatie X

Xa.  Maria Elsabeth (Maria Elisabeth) Wouters, dr. van Jan Cornelis Wouters (IXb) en Maria Philomina Janssen
 geb. op zondag 13 augustus 1882 te Hulsberg [Li], 
 dienstmeid, 
 ovl. (90 jaar oud) op donderdag 11 januari 1973 (Maria Elisabeth Wouters gehuwd met Jan Willem Steens) te Nuth [Li], 
 begr. op dinsdag 16 januari 1973 aldaar St. Bavo om 10:00 uur, 
 tr. (resp. 25 en 33 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 25 oktober 1907 te Nuth [Li] 
 met Jan Willem Steens (Steins) (Steins), zn. van Jan Jacobus Steens (landbouwer) en Marij Heleen Snackers
 geb. op zaterdag 23 mei 1874 te Nuth [Li], 
 mijnwerker, 
 ovl. (73 jaar oud) op donderdag 22 januari 1948 te Nuth [Li], 
 begr. op maandag 26 januari 1948 aldaar Bavo om 09:30 uur. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Jan Cornelis ,  
   geb. op dinsdag 9 februari 1909 te Hoensbroek [Li] - akte 2,  
   elektricien,  
   tr. (resp. 26 en ongeveer 20 jaar oud) op vrijdag 14 juni 1935 te Brunssum [Li]  
   met Maria Anetta Crapels,  
   geb. circa 1914 dr van Hendrik Crapels (tuinier) en Maria Cornelia Diederen te Heerlen [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Pieter Hubert ,  
   geb. op donderdag 16 juni 1910 te Hoensbroek [Li] - akte 32,  
   schoenmaker,  
   tr. (resp. 24 en ongeveer 21 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 1 maart 1935 te Hoensbroek [Li] - akte 13 (getuige: Johann Paech [mijnwerker, 45 jaar, Hoensbroek], Jan Renier Degens [winkelier, 53 jaar, Heerlen])  
   met Anna Maria Wilhelmina Collaris, dr. van Jan Willem Antoon Collaris (landbouwer) en Maria Sophia Stevens,  
   geb. in 1913 te Hoensbroek [Li] [bij huwelijk 22 jaar]. Uit dit huwelijk een dochter. 
  3.  Catharina Antonia ,  
   geb. op woensdag 24 januari 1912 te Nuth [Li] - akte 1. 
  4.  Lambert Leonard Steins (Steens),  
   geb. op dinsdag 5 augustus 1913 te Nuth [Li] - akte 31,  
   ovl. (3 jaar oud) op maandag 23 juli 1917 te Nuth [Li]. 
  5.  Jan Willem ,  
   geb. op maandag 8 november 1915 te Nuth [Li] - akte 45,  
   ovl. (4 maanden oud) op zondag 2 april 1916 aldaar. 
  6.  Ludovicus Hubertus ,  
   geb. op dinsdag 5 december 1916 te Nuth [Li] - akte 68,  
   ovl. (50 jaar oud) op dinsdag 4 juli 1967 te Heerlen [Li] - akte 519,  
   tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 21 februari 1941 te Brunssum [Li] - akte 5  
   met Clara Leonie Crapels, dr. van Hendrik Crapels en Maria Cornelia Diederen,  
   geb. op vrijdag 12 oktober 1917 te Heerlen [Li] - akte 943. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

Xb.  Leonard (Leonardus, Jan Leonard) Wouters, zn. van Jan Cornelis Wouters (IXb) en Maria Philomina Janssen
 geb. op dinsdag 23 september 1884 te Merkelbeek [Li], 
 ovl. (80 jaar oud) op dinsdag 13 oktober 1964 te Nuth [Li], 
 begr. op zaterdag 17 oktober 1964 aldaar H. Bavokerk om 9:30 uur, 
 tr. (beiden 35 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 26 augustus 1920 te Nuth [Li] 
 met Maria Elisabeth Nijsten, dr. van Jan Baptist Nijsten en Maria Elisabeth Diederen, 
 geb. op zaterdag 15 november 1884 te Nuth [Li], 
 ovl. (78 jaar oud) op zaterdag 19 oktober 1963 aldaar, 
 begr. op woensdag 23 oktober 1963 aldaar St. Bavokerk om 9:30 uur. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Maria ,  
   geb. na 1921 vermoedelijk te Nuth [Li], volgt XIa
  2.  Jan (Johannes) ,  
   geb. op dinsdag 16 januari 1923 te Nuth [Li],  
   ovl. (83 jaar oud) op vrijdag 7 juli 2006 in het ziekenhuis te Maastricht [Li],  
   tr. (resp. minstens 24 en minstens 23 jaar oud) na 1947,  
   in 1964 te Nuth [Li]  
   met Mia (M. H.) Nijsten, dr. van Hendrik Joseph Nijsten en Anna Knubben (+Nuth 26-02-1982, 80 jaar),  
   geb. op vrijdag 27 juni 1924 te Bunde [Li],  
   ovl. (84 jaar oud) op woensdag 29 april 2009 te Nuth [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Lies (W.) ,  
   geb. na 1925 vermoedelijk te Nuth [Li],  
   tr. (resp. ongeveer 23 en minstens 20 jaar oud) na 1948,  
   in 1964 te Nuth [Li]  
   met Wiel (W. J.) Hubben, zn. van Gerard Joseph Hubben (mijnwerker) en Maria Elisabeth Kremers,  
   geb. op maandag 26 december 1927 te Kerkrade [Li],  
   ovl. (81 jaar oud) op dinsdag 15 december 2009 te Maastricht [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Tiny (D.) ,  
   geb. op vrijdag 3 juni 1927 (bron: binprentjesbank.nl) te Nuth [Li],  
   ovl. (79 jaar oud) op woensdag 20 december 2006 (bron: binprentjesbank.nl) te Geleen [Li],  
   tr. (resp. minstens 22 en minstens 27 jaar oud) na 1949,  
   in 1964 te Geleen [Li]  
   met Daniël Proosten,  
   geb. op donderdag 19 januari 1922 te Neerbeek [Li],  
   ovl. (92 jaar oud) op donderdag 8 januari 2015 te Geleen [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Martin (J. M.) ,  
   geb. op dinsdag 12 november 1929 vermoedelijk te Nuth [Li],  
   ovl. (46 jaar oud) op vrijdag 27 augustus 1976 te Geleen [Li] evt. bgr.adv. 10-10-2004,  
   tr. (beiden minstens 20 jaar oud) na 1950,  
   in 1964 te Geleen [Li]  
   met Mia (M. S.) Leunissen, dr. van Jan Augustijn (Joannus Augustinus) Leunissen (timmerman) en Maria Catharina Elisabeth Schols,  
   geb. op dinsdag 24 juni 1930 te Geleen [Li],  
   ovl. (77 jaar oud) op woensdag 26 december 2007 te Sittard [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xc.  Willem (Joannes Wilhelmus, Jan Willem) Wouters, zn. van Jan Cornelis Wouters (IXb) en Maria Philomina Janssen
 geb. op zaterdag 3 april 1886 te Merkelbeek [Li], 
 dienstknecht; landbouwer; vrachtrijder, 
 ovl. (66 jaar oud) op dinsdag 11 november 1952 te Terstraten [Li] - Nuth akte 31, 
 begr. op vrijdag 14 november 1952 te Nuth [Li] St. Bavokerk om 10:00 uur, 
 tr. (resp. 21 en 28 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 24 januari 1908 te Nuth [Li], 
 woont op Terstraten 12 op dinsdag 11 november 1952 te Nuth [Li] 
 met Rosalina (Maria Helena) Strijdhagen, dr. van Servaas Strijdhagen (landbouwer) en Maria Hubertina Dresschers (landbouwster), 
 geb. op zaterdag 16 augustus 1879 te Heerlen [Li], 
 dienstmeid, 
 ovl. (81 jaar oud) op dinsdag 7 februari 1961 te Nuth [Li]. 
 Uit dit huwelijk 12 kinderen: 
  1.  Jan (Jan Cornelis) ,  
   geb. op maandag 11 januari 1909 te Nuth [Li],  
   ovl. (82 jaar oud) op zondag 7 juli 1991 te Munstergeleen [Li], volgt XIb
  2.  Ferdinand ,  
   geb. op maandag 22 augustus 1910 te Nuth [Li] - akte 25,  
   ovl. (2 maanden oud) op woensdag 16 november 1910 te Heerlen [Li] - akte 236 & Nuth akte 29 [BS: Ferdinand Wouters zn van Willem Wouters en Rosalia Strijdhagen]. 
  3.  Maria ,  
   geb. op woensdag 13 maart 1912 te Nuth [Li],  
   ovl. (85 jaar oud) op zaterdag 15 maart 1997 te Geleen [Li], volgt XIc
  4.  Hub (Hubert) ,  
   geb. op maandag 22 december 1913 te Nuth [Li],  
   ovl. (72 jaar oud) op vrijdag 15 augustus 1986 te Schimmert [Li], volgt XId
  5.  Elisa (Elisabeth) ,  
   geb. op maandag 22 december 1913 (tweeling) te Nuth [Li],  
   ovl. (1 jaar oud) op zaterdag 31 juli 1915 aldaar. 
  6.  Zef (Joseph) ,  
   geb. op zaterdag 27 maart 1915 te Nuth [Li],  
   ovl. (65 jaar oud) op woensdag 4 februari 1981 te Sittard [Li], volgt XIe
  7.  Anna Catharina ,  
   geb. op maandag 8 mei 1916 te Nuth [Li], volgt XIf
  8.  Harie (Hendrikus) ,  
   geb. op maandag 18 februari 1918 te Nuth [Li],  
   ovl. (68 jaar oud) op vrijdag 26 december 1986 aldaar, volgt XIg
  9.  Henriette ,  
   geb. op dinsdag 18 november 1919 te Nuth [Li],  
   ovl. (71 jaar oud) op zondag 3 maart 1991 te Tervoorst [Li], volgt XIh
  10.  Elisa ,  
   geb. op zondag 21 augustus 1921 te Nuth [Li],  
   ovl. (63 jaar oud) op dinsdag 28 mei 1985 aldaar [bidprentje],  
   tr. (resp. 20 en 29 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 29 mei 1942 te Nuth [Li],  
   op dinsdag 11 november 1952 te Nuth [Li]  
   met Alfons (Pieter Alphonsus) Meex,  
   geb. op maandag 31 maart 1913 te Nuth [Li],  
   ovl. (80 jaar oud) op maandag 25 oktober 1993 in het ziekenhuis te Heerlen [Li],  
   begr. op vrijdag 29 oktober 1993 te Nuth [Li]. Uit dit huwelijk 6 kinderen. 
  11.  Pieter ,  
   geb. op zaterdag 3 november 1923 te Nuth [Li],  
   op dinsdag 11 november 1952 te Nuth [Li]. 
  12.  AfgeschermdXd.  Jan Hubert (Joannes Hubertus) Wouters, zn. van Jan Cornelis Wouters (IXb) en Maria Philomina Janssen
 geb. op donderdag 10 november 1887 te Merkelbeek [Li], 
 ovl. (92 jaar oud) op dinsdag 29 januari 1980 (Jan Hubert Wouters gehuwd met Maria Essers) te Nuth [Li], 
 begr. op zaterdag 2 februari 1980 aldaar Bavokerk om 11:00 uur, 
 tr. (beiden 31 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 1 mei 1919 te Nuth [Li], 
  
 in 1980 te Nuth [Li], 
 Bergerverbindingsweg 30 
 Nuth 
 met Maria Catharina Essers, dr. van Jan Willem Essers (dienstknecht) en Catharina Elisabeth Wouters
 geb. op donderdag 12 mei 1887 te Nuth [Li], 
 ovl. (62 jaar oud) op woensdag 31 augustus 1949 aldaar. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Lies (Maria Elisabeth) ,  
   geb. op woensdag 7 april 1920 te Nuth [Li],  
   ovl. (89 jaar oud) op vrijdag 28 augustus 2009 te Horn [Li], volgt XIi
  2.  Piet (Pieter Hubert) ,  
   geb. op zondag 12 maart 1922 te Nuth [Li],  
   ovl. (63 jaar oud) op dinsdag 7 mei 1985 te Vaesrade [Li], volgt XIj
  3.  Gerardus Hubertus ,  
   geb. vermoedelijk vrijdag 18 december 1925 te Nuth [Li],  
   ovl. (één dag oud) op vrijdag 18 december 1925 aldaar. 
  4.  Lei (Leonardus Gerardus) ,  
   geb. op zondag 20 februari 1927 te Nierhoven [Li],  
   ovl. (66 jaar oud) op maandag 30 augustus 1993 te Nuth [Li], volgt XIk

Xe.  Hubert Joseph (Hubertus Josephus) Wouters, zn. van Jan Cornelis Wouters (IXb) en Maria Philomina Janssen
 geb. op vrijdag 3 juni 1892 te Nuth [Li], 
 mijnwerker, 
 ovl. (70 jaar oud) op vrijdag 1 maart 1963 te Grijzegrubben [Li], 
 begr. op dinsdag 5 maart 1963 te Nuth [Li] St. Bavokerk om 10:00 uur, 
 tr. (resp. 32 en 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 20 februari 1925 te Nuth [Li], 
  
 in 1970 te Grijzegrubben [Li], 
 Grijzenbrubben 35 
 Nuth 
 met Maria Catharina Kleintjens, dr. van Pieter Leonard Kleintjens (landbouwer, schoenmaker) en Hubertina Sijmens (dienstmeid), 
 geb. op zondag 7 mei 1899 te Nuth [Li], 
 ovl. (71 jaar oud) op zondag 4 oktober 1970 te Sittard [Li] woont te Grijzebrubben, 
 begr. op donderdag 8 oktober 1970 te Nuth [Li] St. Bavokerk om 10:00 uur. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Lei (Jan Leonard) ,  
   geb. op maandag 15 februari 1926 te Grijzegrubben [Li],  
   ovl. (69 jaar oud) op zaterdag 23 september 1995 aldaar, volgt XIl
  2.  Sjir (L.G.) ,  
   geb. in 1927 vermoedelijk te Grijzegrubben [Li],  
   ovl. (ongeveer 82 jaar oud) op vrijdag 19 maart 2010 te Nuth [Li], volgt XIm
  3.  Wim (J.W.) ,  
   geb. op woensdag 4 maart 1931 vermoedelijk te Grijzegrubben [Li] (tweeling),  
   ovl. (88 jaar oud) op woensdag 30 oktober 2019 te Nuth [Li] ,  
   gecr. op maandag 4 november 2019 om 14:30 uur in crematorium Nedermaas te Geleen [Li]. 
  4.  Cor (L.C.) ,  
   geb. op woensdag 4 maart 1931 vermoedelijk te Grijzegrubben [Li],  
   ovl. (51 jaar oud) op zondag 20 juni 1982 te Groot Genhout [Li], volgt XIn
  5.  Lies ,  
   geb. op zaterdag 30 april 1932 te Nuth [Li],  
   ovl. op donderdag 18 oktober 2018 te Sittard [Li], volgt XIo
  6.  Afgeschermd , volgt XIp
  7.  Maria Catharina ,  
   geb. op maandag 6 juli 1942 te Nuth [Li],  
   ovl. op zondag 12 juli 1942 [6 dagen oud] te Heerlen [Li]. Xf.  Anna (Anna Catharina) Wouters, dr. van Pieter Hendrik Wouters (IXf) en Maria Elisabeth Rosalina Bindels
 geb. op zondag 7 september 1902 te Wijlre [Li] - akte 48, 
 ovl. (49 jaar oud) op woensdag 7 november 1951 te Brunssum [Li] - akte 93, 
 begr. op zaterdag 10 november 1951 om 9:30 uur te Treebeek [Li] H. Barbara, 
 tr. (resp. 19 en 21 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 10 november 1921 te Bocholtz [Li] - akte 27 
 met Joseph (Joseph Hubertus) Duijkers (Duikers, Duykers), zn. van Leonardus Duijkers en Elisabeth Dols, 
 geb. op vrijdag 22 december 1899 te Meerssen [Li], 
 timmerman, bierbottelaar, 
 ovl. (67 jaar oud) op maandag 5 juni 1967 te Heerlen [Li] - akte 435, 
 begr. op vrijdag 9 juni 1967 om 10:00 uur te Treebeek [Li] St. Barbara. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder: 
  1.  Johanna Rosalina Elisabeth ,  
   geb. in 1922 te Meerssen [Li] - bij huwelijk 18 jaar,  
   tr. (resp. ongeveer 18 en ongeveer 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 3 december 1940 te Brunssum [Li] - akte 118  
   met Petrus Johannes Bollen, zn. van Hendrik Bollen en Catharina Ebben,  
   geb. in 1916 te Bergen [Li] - bij huwelijk 24 jaar,  
   mijnwerker. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Anna Hubertina Petronella ,  
   geb. in juni 1934 te Heerlen [Li],  
   ovl. (1 jaar oud) op dinsdag 28 januari 1936 aldaar [BS: 18 maanden]. 

Xg.  Huub (Hubert Jozef Johannes) Wouters, zn. van Pieter Hendrik Wouters (IXf) en Maria Elisabeth Rosalina Bindels
 geb. op zondag 20 mei 1906 te Wijlre [Li] - akte 23, 
 bierhandelaar, 
 ovl. (75 jaar oud) op dinsdag 24 november 1981 te Hoensbroek [Li], 
 begr. op zaterdag 28 november 1981 om 11:00 uur aldaar H. Hart van Jezus te Mariarade, 
 tr. (resp. 25 en ongeveer 21 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 29 januari 1932 te Kerkrade [Li] - akte 27 
 met Josephina (Jozefa) Ladeur
 geb. circa 1910 dr van (Joannes Hubertus?) Franciscus Ladeur (timmerman, +Terwinselen 13-07-1948, 84 jaar) en Johanna Maria Elisabeth Benders te Heerlen [Li]. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Frans (Franciscus Huberus Johannes) ,  
   geb. in 1933 te Heerlen [Li],  
   ovl. (ongeveer 33 jaar oud) op maandag 13 maart 1967 te Hoensbroek [Li], volgt XIq
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd , volgt XIr

Xh.  Eugene Wouters, zn. van Pieter Hendrik Wouters (IXf) en Maria Elisabeth Rosalina Bindels
 geb. circa 1911 vermoedelijk te Wijlre [Li], 
 tr. (beiden minstens 20 jaar oud) na 1931 woonachtig te Schaesberg [Li] 
 met Dora Verpoort
 geb. circa 1911 dr van Jacob Karel Verpoort (+Terwinselen 07-02-1973, 76 jaar) en Barbara Johanna Smeets. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd

Xi.  Harrij Wouters, zn. van Pieter Hendrik Wouters (IXf) en Maria Elisabeth Rosalina Bindels
 geb. circa 1912 vermoedelijk te Wijlre [Li], 
 tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 31 jaar oud) circa 1944 
 met Agnes Meijs
 geb. circa 1913. 
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Afgeschermd

Xj.  Jean Joseph Hubert Wouters, zn. van Jan Hendrik Wouters (IXg) en Louisa Maria Pubben
 geb. op zondag 27 september 1908 te Roermond [Li] - akte 261, 
 rijksklerk, 
 tr. (resp. 26 en 21 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 29 april 1935 te Venlo [Li] 
 met Gertruda Augusta Wilhelmina van Horen (van Horsen), dr. van Arnold Joseph van Horen en Petronella Louisa Deckers, 
 geb. op donderdag 9 april 1914 te Venlo [Li] - bij huwelijk 21 jaar. 
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Afgeschermd

Xk.  Christoffel Cornelis Wouters, zn. van Jules Leo Maria Wouters (IXi) en Johanna Philippina Antonia van Son
 geb. op zondag 30 november 1919 te 's-Gravenhage [Zh], 
 politie Rijksvreemdelingenzaken, 
 ovl. (33 jaar oud) op zaterdag 21 november 1953 te Arnoldstein [Ka, Oostenrijk], 
 tr. 
 met Hetty Maria Kronenburg
 geb. op vrijdag 2 januari 1920, 
 ovl. (86 jaar oud) op dinsdag 5 december 2006. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder: 
  1.  Afgeschermd

Xl.  Hub (H. M.) Wouters, zn. van Lambert (Pieter Lambertus) Wouters (IXl) en Elisa (Maria Hubertina Elisabeth) Kessen
 geb. op woensdag 10 juni 1925 te Heerlen [Li], 
 ovl. (76 jaar oud) op zondag 20 januari 2002 aldaar, 
 tr. (resp. minstens 25 en minstens 22 jaar oud) na 1950 
 met Kitty (C. J.) Dohmen
 geb. op maandag 8 augustus 1927 te Brunssum [Li], 
 ovl. (87 jaar oud) op zaterdag 21 maart 2015 te Heerlen [Li], 
 gecr. op vrijdag 27 maart 2015 om 14:45 uur te Kerkrade [Li] Crematorium Schifferheide. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Bertje ,  
   geb. na 1952,  
   ovl. circa 1952 te Heerlen [Li]. 
  2.  Afgeschermd
  3.  Gertje ,  
   geb. circa 1956,  
   ovl. circa 1956 te Heerlen [Li]. 
  4.  Afgeschermd
  5.  Afgeschermd

Xm.  Afgeschermd , kind van Lambert (Hubertus Lambertus) Wouters (IXn) en Rosa (Rosalia Bernardina Hubertina) Geurts

Xn.  Afgeschermd , kind van Harrie (Jan Hendrik) Wouters (IXo) en Anna Maria Wouters

Xo.  Géne (Johannes Maria Antonius, Eugene) Wouters , zn. van Joannes Hubertus Wouters (IXu) en Maria Christina Dolmans
 geb. op vrijdag 27 juli 1928 te Grijzegrubben [Li] - Nuth, 
 ovl. (84 jaar oud) op zondag 16 december 2012 in zorgcentrum Panhuys te Hoensbroek [Li] ,  
 tr. (resp. 26 en 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 23 juni 1955 te Nuth [Li] 
 met Nelly (Petronella Leonie) van Eert
 geb. op maandag 16 december 1929 te Nuth [Li], 
 ovl. (76 jaar oud) op donderdag 12 oktober 2006 te Heerlen [Li], 
 gecr. op dinsdag 17 oktober 2006 te Geleen [Li]. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  AfgeschermdXp.  Mia (Maria Hendrika Johanna) Wouters , dr. van Joannes Hubertus Wouters (IXu) en Maria Christina Dolmans
 geb. op woensdag 2 april 1930 te Grijzegrubben [Li], 
 ovl. (89 jaar oud) op zaterdag 25 januari 2020 in Zorgcentrum Ave Maria te Geulle [Li] ,  
 begr. op vrijdag 31 januari 2020 om 10:30 uur in de H. Hubertuskerk te Groot Genhout [Li], 
 Zij krijgt een kind: 
  1.  Afgeschermd


  Mia (Maria Hendrika Johanna) Wouters
 tr. (resp. 26 en 31 jaar oud) (Burgerlijke Stand) in januari 1957, 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op dinsdag 6 augustus 1957 
 met Jan (Johannes Hubertus) Nijsten (Nysten), zn. van Pieter Mathijs Nijsten (+Genhout-Beek 04-12-1971, 81 jaar) en Anna Maria Elisabeth Jaspar (+Klein Genhout 06-04-1966, 78 jaar), 
 geb. op zondag 29 november 1925 te Klein Genhout [Li], 
 ovl. (71 jaar oud) op maandag 3 maart 1997 in het ziekenhuis te Sittard [Li], 
 begr. op zaterdag 8 maart 1997 te Groot Genhout [Li]. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder: 
  1.  Afgeschermd

Xq.  Afgeschermd , kind van Harry (Joannes Hendrikus) Wouters (IXv) en Anna (Maria Hubertina Johanna) Hamers

Xr.  Afgeschermd , kind van Harry (Joannes Hendrikus) Wouters (IXv) en Anna (Maria Hubertina Johanna) Hamers

Xs.  Harry Wouters, zn. van Harry (Joannes Hendrikus) Wouters (IXv) en Anna (Maria Hubertina Johanna) Hamers
 geb. op zondag 8 november 1931 te Hulsberg [Li], 
 ovl. (81 jaar oud) op zondag 17 februari 2013 te Heerlen [Li], 
 tr. (minstens 31 jaar oud) na 1963 
 met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Jeaninne ,  
   geb. na 1972 vermoedelijk te Hulsberg [Li],  
   ovl. (hoogstens 41 jaar oud) in 2013. 
  4.  Afgeschermd , volgt XIs

Xt.  Afgeschermd , kind van Harry (Joannes Hendrikus) Wouters (IXv) en Anna (Maria Hubertina Johanna) Hamers

Xu.  Afgeschermd , kind van Harry (Joannes Hendrikus) Wouters (IXv) en Anna (Maria Hubertina Johanna) Hamers

Xv.  Afgeschermd , kind van Harry (Joannes Hendrikus) Wouters (IXv) en Anna (Maria Hubertina Johanna) Hamers

Xw.  Afgeschermd , kind van Harry (Joannes Hendrikus) Wouters (IXv) en Anna (Maria Hubertina Johanna) Hamers

Xx.  Wiel (Wilhelmus) Wouters, zn. van Harry (Joannes Hendrikus) Wouters (IXv) en Anna (Maria Hubertina Johanna) Hamers
 geb. in 1938 vermoedelijk te Hulsberg [Li], 
 ovl. (ongeveer 76 jaar oud) op zondag 12 april 2015 te Hulsberg [Li] [ovl.adv. 77 jaar], 
 begr. op vrijdag 17 april 2015 om 10:30 uur aldaar H. Clemenskerk, 
 tr. (ongeveer 30 jaar oud) circa 1968 
 met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd , volgt XIt
  2.  Afgeschermd , volgt XIu
  3.  Afgeschermd , volgt XIv

Xy.  Afgeschermd , kind van Harie (Hendrik Hubert) Wouters (IXx) en Tiny (Maria Jozefina) Thelen

Xz.  Afgeschermd , kind van Harie (Hendrik Hubert) Wouters (IXx) en Tiny (Maria Jozefina) Thelen

Generatie XI

XIa.  Maria Wouters, dr. van Leonard (Leonardus) Wouters (Xb) en Maria Elisabeth Nijsten
 geb. na 1921 vermoedelijk te Nuth [Li], 
 tr. (resp. ongeveer 25 en minstens 24 jaar oud) na 1946, 
 in 1964 te Nuth [Li] 
 met Jozef Penders, zn. van Jan Gerard Penders (+Nuth 05-06-1972, 82 jaar) en Maria Joanna Hubertina Pijls (+Schimmert 02-02-1967, 78 jaar), 
 geb. op maandag 5 december 1921 te Geleen [Li], 
 ovl. op woensdag 4 december 1974 te Sittard [Li] ,  
 begr. op zaterdag 7 december 1974 om 12:00 uur te Nuth [Li] St. Bavo. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd

XIb.  Jan (Jan Cornelis) Wouters , zn. van Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters (Xc) en Rosalina (Maria Helena) Strijdhagen
 geb. op maandag 11 januari 1909 te Nuth [Li] - akte 1, 
 vrachtrijder, mijnwerker, 
 overlijdensgetuige van zijn schoonvader Hubert (Hubertus) Offermans op vrijdag 4 december 1942, 
 ovl. (82 jaar oud) op zondag 7 juli 1991 in een verzorgingstehuis [?] te Munstergeleen [Li]
,  
 begr. op donderdag 11 juli 1991 om 11:00 uur in de St. Laurentius kerk te Spaubeek [Li] ,  
 otr. op dinsdag 18 februari 1930 te Spaubeek [Li] idem in Nuth, 
 tr. (resp. 21 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 19 februari 1930 te Spaubeek [Li] (getuigen: Hendrik Joseph (Jan Hendrik Joseph) Florax, (58 jaar, landbouwer, Spaubeek), Pierre Kusters (21 jaar, ambtenaar ter secretarie, Meerssen)), 
  
 Verwantschap familie Jan Cornelis Wouters met onze familie Wouters vanaf vrijdag 19 december 1930 te Spaubeek [Li], 
 Hoewel Walterus Odekercke niet de stamvader van Jan Cornelis Wouters is, zijn de kinderen van Jan Cornelis Wouters en Mia Offermans wel afstammelingen van onze stamvader Walterus Odekercke. Deze relatie ontstaat via de moeder. 
 - Mia Offermans is de dochter van Hubert Offermans en Mia Otermans. Mia Otermans is de dochter van Jan Antoon Otermans en Mechtildis Raets. Jan Antoon Otermans is de zoon van Joannes Otermans en Maria Catharina Frissen. Maria Catharina Frissen is de dochter van Martijn Frissen en Maria Wouters, en zij is de dochter van Joes Wouters en Gertrudis Lenaerts
 [een lange weg terug, maar hij is er ww], 
 woont op dinsdag 11 november 1952 te Spaubeek [Li] Kupstraat, 
 woont op Kupstraat 11 op vrijdag 9 november 1973 te Spaubeek [Li] 
 met Mia (Maria Hubertina) Offermans , dr. van Hubert (Hubertus) Offermans (dienstknecht; landbouwer) en Maria Johanna Otermans
 geb. op dinsdag 12 mei 1903 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (70 jaar oud) op vrijdag 9 november 1973 in de St. Odiliakliniek te Geleen [Li] ,  
 begr. op dinsdag 13 november 1973 om 10:00 uur in de St. Laurentiuskerk te Spaubeek [Li]  
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Wil (Willem Johannes Gerardus) ,  
   geb. op vrijdag 19 december 1930 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (63 jaar oud) op zondag 13 maart 1994 te Sittard [Li], volgt XIIa
  2.  Huub (Johannes Gerardus Hubertus) ,  
   geb. op vrijdag 1 april 1932 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (78 jaar oud) op maandag 2 augustus 2010 te Sittard [Li], volgt XIIb
  3.  Mia (Johanna Maria Gerarda) ,  
   geb. op zaterdag 1 juli 1933 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (58 jaar oud) op woensdag 20 mei 1992 aldaar, volgt XIIc
  4.  Tilla (Gerarda Mathilda) ,  
   geb. op maandag 12 november 1934 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (68 jaar oud) op woensdag 7 mei 2003 te Geleen [Li],  
   gecr. aldaar ,  
   tr. (21 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 29 juni 1956 te Spaubeek [Li],  
   woont te Munstergeleen [Li] 1991: Vloedgraaf 15 - Munstergeleen,  
   (gesch. ongeveer 56 jaar oud voor 1991)  
   met Afgeschermd , kind van Jan (Joannes Lambertus) Latten en Anna Maria Muermans. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  5.  Jo (Joseph Gerardus) ,  
   geb. op zondag 22 september 1940 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (76 jaar oud) op zaterdag 5 augustus 2017 te Geleen [Li], volgt XIIdXIc.  Maria Wouters, dr. van Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters (Xc) en Rosalina (Maria Helena) Strijdhagen
 geb. op woensdag 13 maart 1912 te Nuth [Li] - akte 11, 
 ovl. (85 jaar oud) op zaterdag 15 maart 1997 te Geleen [Li] ,  
 begr. op woensdag 19 maart 1997 om 11:00 uur in de H. Laurentius kerk te Spaubeek [Li], 
 tr. (resp. 24 en 29 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 11 september 1936 te Nuth [Li] - akte 19 
 met Jan (Joannes Martinus, Johannes Martinus) Kusters, zn. van Herman Kusters (werkman, landbouwer) en Catharina Hubertina Bougie (dienstmeid), 
 geb. op woensdag 1 mei 1907 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (59 jaar oud) op woensdag 28 december 1966 te Spaubeek [Li] - akte 1966/12, 
 begr. op zaterdag 31 december 1966 om 11:00 uur aldaar St. Laurentius. 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd
  5.  Afgeschermd
  6.  Afgeschermd
  7.  Afgeschermd
  8.  Afgeschermd
  9.  Afgeschermd
  10.  Afgeschermd
  11.  Afgeschermd

XId.  Hub (Hubert) Wouters, zn. van Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters (Xc) en Rosalina (Maria Helena) Strijdhagen
 geb. op maandag 22 december 1913 (tweeling) te Nuth [Li] - akte 56, 
 op dinsdag 11 november 1952 te Schimmert [Li], 
 ovl. (72 jaar oud) op vrijdag 15 augustus 1986 te Schimmert [Li], 
 begr. op dinsdag 19 augustus 1986 aldaar, 
 tr. (resp. 26 en 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 4 november 1940 te Schimmert [Li] - akte 10 
 met Maij (Maike) Timmers (Tummers), dr. van Jan Hubert Timmers (+< 1985) en Maria Huberina Heiligers (+Schimmert 15-11-1985, 88 jaar), 
 geb. op zaterdag 31 augustus 1918 te Schimmert [Li], 
 ovl. (91 jaar oud) op zaterdag 1 mei 2010 te Valkenburg a/d Geul [Li]. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Jan Willem ,  
   geb. op zondag 31 augustus 1941 te Schimmert [Li] [ovl.reg.],  
   ovl. (3 dagen oud) op woensdag 3 september 1941 te Sittard [Li] - Schimmert akte 11 [BS: 3 dagen]. 

XIe.  Zef (Joseph) Wouters, zn. van Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters (Xc) en Rosalina (Maria Helena) Strijdhagen
 geb. op zaterdag 27 maart 1915 te Nuth [Li] - akte 19, 
 ovl. (65 jaar oud) op woensdag 4 februari 1981 te Sittard [Li], 
 begr. op maandag 9 februari 1981 te Schimmert [Li], 
 tr. (resp. 23 en 21 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 27 oktober 1938 te Schimmert [Li] - akte 15, 
 op dinsdag 11 november 1952 te Schimmert [Li] 
 met Marieke (Maria Francisca) Moonen, dr. van hendrik Hubert Moonen (landbouwer) en Maria Philomina Lahaije, 
 geb. op vrijdag 23 februari 1917 te Schimmert [Li], 
 naaister, 
 ovl. (86 jaar oud) op vrijdag 1 augustus 2003 te Nuth [Li], 
 begr. op dinsdag 5 augustus 2003 te Schimmert [Li]. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Jan Willem ,  
   geb. op vrijdag 24 november 1939 te Schimmert [Li],  
   ovl. (32 jaar oud) op vrijdag 31 december 1971 te Kerkrade [Li], volgt XIIe
  2.  Hein ,  
   geb. op donderdag 5 juni 1941 te Schimmert [Li],  
   ovl. op zaterdag 14 juni 2008 te Hulsberg [Li], volgt XIIf
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd , volgt XIIg

XIf.  Anna Catharina Wouters, dr. van Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters (Xc) en Rosalina (Maria Helena) Strijdhagen
 geb. op maandag 8 mei 1916 te Nuth [Li], 
 tr. (resp. 29 en ongeveer 30 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 27 september 1945 te Nuth [Li], 
 in 1952 te Nuth [Li] en 
 in 1971 
 met Mathias Laurentius Delbressine
 geb. circa 1915 bij overlijden leeftijd 56 jaar, 
 ovl. (ongeveer 55 jaar oud) op dinsdag 8 juni 1971 te Nuth [Li], 
 begr. op zaterdag 12 juni 1971 aldaar St. Bavo om 11:00 uur. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd

XIg.  Harie (Hendrikus) Wouters, zn. van Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters (Xc) en Rosalina (Maria Helena) Strijdhagen
 geb. op maandag 18 februari 1918 te Nuth [Li], 
 op dinsdag 11 november 1952 te Nuth [Li], 
 ovl. (68 jaar oud) op vrijdag 26 december 1986 te Nuth [Li], 
 begr. op dinsdag 30 december 1986 aldaar H. Bavo om 11:00 uur, 
 tr. (resp. 27 en 36 jaar oud) op donderdag 14 februari 1946 te Nuth [Li], 
  
 op vrijdag 20 juni 1980 te Nuth [Li], 
 Molenveld 20 
 Nuth en 
 In 1986
 Molenveld 20 
 Nuth 
 met Tonia (Antonia Maria Hubertina) Mulkens, dr. van Jan Pieter Hubert Mulkens en Maria Hubertina Schetters, 
 geb. op maandag 24 januari 1910 te Nuth [Li], 
 ovl. (70 jaar oud) op zondag 4 mei 1980 aldaar, 
 begr. op donderdag 8 mei 1980 aldaar St. Bavo om 11:00 uur. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Rosalie (Roza Johanna Hubertina Maria, Rosa Johanna Hubertina Maria) ,  
   geb. op zaterdag 30 augustus 1947 (bron.genealogie.dannypeeters.nl) te Nuth [Li],  
   ovl. (14 jaar oud) op zondag 15 juli 1962 leeftijd bijna 15 jaar te Nuth [Li],  
   begr. op woensdag 18 juli 1962 aldaar H, Bavokerk om 10:00 uur. 

XIh.  Henriette Wouters, dr. van Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters (Xc) en Rosalina (Maria Helena) Strijdhagen
 geb. op dinsdag 18 november 1919 te Nuth [Li], 
 ovl. (71 jaar oud) op zondag 3 maart 1991 te Tervoorst [Li] - Nuth [bidprentje], 
 begr. op donderdag 7 maart 1991 om 11:00 uur te Nuth [Li] St. Bavo, 
 tr. (resp. 19 en 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 20 oktober 1939 te Nuth [Li] - akte 26, 
  
 woont vanaf 1939, 
 17-09-1937: Nuth - Grijzegrubben 19a 
 16-03-1939: Hoensbroek - Heisterberg 6 
 19-10-1939: Nuth - Bergerweg 14 
 20-10-1939: Nuth - Bergerweg 24a 
 07-01-1941: Nuth - Horenweg 31 
 17-09-1941: PB 2962 
 13-03-1944: Nuth - Horenweg 29 
 01-09-1962: Nuth - Horenweg 57 (vernummering), 
 Samenkomen van twee verschillende Wouters takken op vrijdag 20 oktober 1939 te Nuth [Li]
 Pieter Mathias Wouters (afstammeling van de Beekse Walterus Odekercke) huwt met 
 Henriette Wouters (afstammeling van de Klimmense Wouters tak) 
 met Pieter Mathias Wouters, zn. van Mathias Wilhelm Wouters (mijnarbeider) en Angelina (Maria Engelina) L'ortije
 geb. op vrijdag 18 mei 1917 te Nuth [Li], 
 mijnwerker, 
 ovl. (59 jaar oud) op dinsdag 25 mei 1976 te Nuth [Li]. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Jeu (Mathias Rosalia Wilhelmus) ,  
   geb. op vrijdag 27 september 1940 te Nuth [Li],  
   ovl. (73 jaar oud) op maandag 21 april 2014,  
   tr. (23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 6 maart 1964 te Hulsberg [Li]  
   met Afgeschermd , kind van Math (Mathieu) Gijzen en Leontien (Leontine) Neven. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd
  5.  Afgeschermd
  6.  Afgeschermd

XIi.  Lies (Maria Elisabeth) Wouters, dr. van Jan Hubert (Joannes Hubertus) Wouters (Xd) en Maria Catharina Essers
 geb. op woensdag 7 april 1920 (bron: bidprentjesbank.nl) te Nuth [Li], 
 ovl. (89 jaar oud) op vrijdag 28 augustus 2009 (bron: bidprentjesbank.nl) te Horn [Li] V(erpleeg?), 
 tr. (resp. 22 en 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 18 mei 1942 te Nuth [Li], 
 in 1980 te Nuth [Li] 
 met Albert (A.) Crapels, zn. van Hubert (Pieter Hubert) Crapels (koster, organist) en Anna America
 geb. op maandag 27 november 1916 (bron: www.bidprentjesbank.nl) te Vaesrade [Li], 
 ovl. (69 jaar oud) op dinsdag 29 juli 1986 te Heerlen [Li], 
 begr. op zaterdag 2 augustus 1986 te Nuth [Li] St. Bavokerk om 11:00 uur. 
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Afgeschermd

XIj.  Piet (Pieter Hubert) Wouters, zn. van Jan Hubert (Joannes Hubertus) Wouters (Xd) en Maria Catharina Essers
 geb. op zondag 12 maart 1922 te Nuth [Li], 
 ovl. (63 jaar oud) op dinsdag 7 mei 1985 te Vaesrade [Li], 
 begr. op zaterdag 11 mei 1985 om 11:00 uur aldaar H. Servatius, 
 tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 31 maart 1947 te Nuth [Li], 
 in 1980 te Vaesrade [Li] 
 met Anna (Anna Johanna) Gerits, dr. van Jan Hubert Gerits (mijnwerker) en Maria Catharina Cobben
 geb. op dinsdag 8 augustus 1922 te Nuth [Li], 
 ovl. (69 jaar oud) op dinsdag 8 oktober 1991 zes wekendienst op 17 november 1991 te Vaesrade te Sittard [Li] - ziekenhuis, 
 begr. op zaterdag 12 oktober 1991 om 11:00 uur te Vaesrade [Li] St. Servatiuskerk. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Afgeschermd , volgt XIIh
  2.  Afgeschermd , volgt XIIi
  3.  Afgeschermd , volgt XIIj
  4.  Afgeschermd , volgt XIIk
  5.  Afgeschermd

XIk.  Lei (Leonardus Gerardus) Wouters, zn. van Jan Hubert (Joannes Hubertus) Wouters (Xd) en Maria Catharina Essers
 geb. op zondag 20 februari 1927 te Nierhoven [Li], 
 landbouwer, mijnwerker (Ea 1252), 
 ovl. (66 jaar oud) op maandag 30 augustus 1993 te Nuth [Li], 
 begr. op vrijdag 3 september 1993 aldaar H. Bavokerk om 11:00 uur, 
 tr. (resp. 23 en 18 jaar oud) op woensdag 25 oktober 1950 te Oud-Valkenburg [Li], 
  
 na 1942 te Nuth [Li], 
 19-02-1942: Bergerweg 24a 
 03-03-1954: Bergergweg 25 (vernummering) 
 01-01-1978: Berger verbindingsweg 30 
 met Mia Grispen, dr. van Winandus Hubertus Grispen (landbouwer) en Josephina Bisscheroux (dienstbode), 
 geb. op zaterdag 4 juni 1932 te Oud-Valkenburg [Li], 
 ovl. (60 jaar oud) op woensdag 12 mei 1993 in het ziekenhuis te Heerlen [Li], 
 begr. op zaterdag 15 mei 1993 te Nuth [Li] H.Bavo kerk om 11:00 uur. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Afgeschermd , volgt XIIl
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd , volgt XIIm
  4.  Afgeschermd
  5.  Afgeschermd

XIl.  Lei (Jan Leonard) Wouters, zn. van Hubert Joseph (Hubertus Josephus) Wouters (Xe) en Maria Catharina Kleintjens
 geb. op maandag 15 februari 1926 te Grijzegrubben [Li], 
 ovl. (69 jaar oud) op zaterdag 23 september 1995 aldaar, 
 begr. op woensdag 27 september 1995 te Nuth [Li], 
 tr. (minstens 20 jaar oud) na 1946, 
 in 1963 te Nuth [Li] en 
 in 1970 
 met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Huberina Maria ,  
   geb. in 1956 te Nuth [Li],  
   ovl. (ongeveer 1 jaar oud) op woensdag 25 september 1957 te Sittard [Li] - akte 295 [BS: 1 jaar]. 

XIm.  Sjir (L.G.) Wouters, zn. van Hubert Joseph (Hubertus Josephus) Wouters (Xe) en Maria Catharina Kleintjens
 geb. in 1927 vermoedelijk te Grijzegrubben [Li], 
 bankwerker, 
 ovl. (ongeveer 82 jaar oud) op vrijdag 19 maart 2010 te Nuth [Li] ,  
 begr. op donderdag 25 maart 2010 om 11:00 uur in de St. Bavo kerk aldaar, 
 tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 26 jaar oud) circa 1954 vermoedelijk te Nuth [Li], 
 in 1963 te Nuth [Li], 
  
 woont in 1982 te Grijzegrubben [Li], 
 Grijzegrubben 41 
 Nuth 
 met Mia (Gerarda Josephina Maria) Otten
 geb. op woensdag 30 mei 1928 dr van Wilhelm Josef Otten en Maria Anna Heinrichs te Schinnen [Li], 
 ovl. (53 jaar oud) op donderdag 4 februari 1982 te Grijzegrubben [Li], 
 begr. op maandag 8 februari 1982 te Nuth [Li] St. Bavo om 11:00 uur. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd

XIn.  Cor (L.C.) Wouters, zn. van Hubert Joseph (Hubertus Josephus) Wouters (Xe) en Maria Catharina Kleintjens
 geb. op woensdag 4 maart 1931 vermoedelijk te Grijzegrubben [Li] (tweeling), 
 ovl. (51 jaar oud) op zondag 20 juni 1982 te Groot Genhout [Li] ,  
 begr. op woensdag 23 juni 1982 om 11:00 uur in de H. Hubertus kerk aldaar, 
 tr. (resp. minstens 26 en minstens 21 jaar oud) na 1957 vermoedelijk te Beek [Li], 
 in 1963 te Beek [Li], 
 in 1970, 
  
 in 1982 te Beek [Li], 
 Grootgenhouterstraat 68 
 Beek, 
 Woont in 1983 te Groot Genhout [Li]
 grootgenhouterstraat 68 
 met Gerda Bovens , dr. van Josephus Hubertus Bovens (dienstknecht, mijnwerker) en Anna Dreessen
 geb. op zaterdag 25 januari 1936 te Groot Genhout [Li] - Beek, 
 ovl. (57 jaar oud) op zaterdag 15 januari 1994 in het ziekenhuis te Sittard [Li] ,  
 begr. op woensdag 19 januari 1994 om 11:00 uur in de St. Hubertuskerk te Groot Genhout [Li]. 
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  AfgeschermdXIo.  Lies Wouters, dr. van Hubert Joseph (Hubertus Josephus) Wouters (Xe) en Maria Catharina Kleintjens
 geb. op zaterdag 30 april 1932 te Nuth [Li], 
 ovl. op donderdag 18 oktober 2018 te Sittard [Li] ,  
 gecr. op dinsdag 23 oktober 2018 een plechtige uitvaartdienst om 13:30 uur in de H.Bavo kerk in Nuth daarna in besloten kring gecremeerd, 
 tr. 
 met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd

XIp.  Afgeschermd , kind van Hubert Joseph (Hubertus Josephus) Wouters (Xe) en Maria Catharina Kleintjens

XIq.  Frans (Franciscus Huberus Johannes) Wouters, zn. van Huub (Hubert Jozef Johannes) Wouters (Xg) en Josephina (Jozefa) Ladeur
 geb. in 1933 te Heerlen [Li] [ovl.reg.], 
 ovl. (ongeveer 33 jaar oud) op maandag 13 maart 1967 te Hoensbroek [Li] - akte 25 [BS: 34 jaar], 
 begr. op vrijdag 17 maart 1967 om 9:30 uur aldaar - Mariarade in de H. Hart van Jezus, 
 tr. (resp. minstens 21 en minstens 23 jaar oud) na 1954 
 met Dinie (Anna Maria Hubertina) Mols
 geb. in 1931, 
 ovl. (ongeveer 83 jaar oud) op zaterdag 23 mei 2015 te Susteren [Li] [ovl.adv. 84 jaar], 
 begr. op zaterdag 30 mei 2015 om 11:00 uur te Hoensbroek [Li] St. Jan kerk. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd

XIr.  Afgeschermd , kind van Huub (Hubert Jozef Johannes) Wouters (Xg) en Josephina (Jozefa) Ladeur

XIs.  Afgeschermd , kind van Harry Wouters (Xs) en Afgeschermd

XIt.  Afgeschermd , kind van Wiel (Wilhelmus) Wouters (Xx) en Afgeschermd

XIu.  Afgeschermd , kind van Wiel (Wilhelmus) Wouters (Xx) en Afgeschermd

XIv.  Afgeschermd , kind van Wiel (Wilhelmus) Wouters (Xx) en Afgeschermd

Generatie XII

XIIa.  Wil (Willem Johannes Gerardus) Wouters , zn. van Jan (Jan Cornelis) Wouters (XIb) en Mia (Maria Hubertina) Offermans
 geb. op vrijdag 19 december 1930 te Spaubeek [Li], 
 lasser FvSI, 
 in 1973 te Geleen [Li], 
 ovl. (63 jaar oud) op zondag 13 maart 1994 te Sittard [Li], 
 tr. (22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 16 april 1953 te Geleen [Li], 
  
 woont te Geleen [Li], 
 Spaubeek 
 19-09-1953: Geleen - Dr. Schaepmanstraat 40 
 26-05-1970: Geleen - H. Hermanslaan 105 
 met Afgeschermd , kind van Lei (Leonardus Mathias) Hermans (mijnwerker) en Lies (Maria Elisabeth) Lemmens (dienstbode). 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Nn ,  
   geb. op vrijdag 13 januari 1956 te Geleen [Li] - akte 4 (doodgeb.). 
  2.  Jan Leonardus Gerardus ,  
   geb. op vrijdag 29 maart 1957 te Sittard [Li] [ziekenhuis ww?],  
   ovl. (9 maanden oud) op zaterdag 25 januari 1958 te Geleen [Li] - akte 8. 
  3.  AfgeschermdXIIb.  Huub (Johannes Gerardus Hubertus) Wouters , zn. van Jan (Jan Cornelis) Wouters (XIb) en Mia (Maria Hubertina) Offermans
 geb. op vrijdag 1 april 1932 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (78 jaar oud) op maandag 2 augustus 2010 [ziekenhuis ?] te Sittard [Li] ,  
 tr. (resp. 22 en 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 4 juni 1954 te Spaubeek [Li], 
 woont te Spaubeek [Li] 
 met Maike (Maria Victoria) Riedel, dr. van Wilhelm Maximilian Riedel (mijnwerker) en Anna Maria Catharina Heutz
 geb. op vrijdag 11 oktober 1929 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (93 jaar oud) op zaterdag 26 november 2022 in Zorghuis Beek - Hestia Zorg(voorheen Carmelitessenklooster) te Beek [Li] ,  
 begr. in besloten kring. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd , volgt XIIIa
  2.  AfgeschermdXIIc.  Mia (Johanna Maria Gerarda) Wouters , dr. van Jan (Jan Cornelis) Wouters (XIb) en Mia (Maria Hubertina) Offermans
 geb. op zaterdag 1 juli 1933 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (58 jaar oud) op woensdag 20 mei 1992 aldaar
,  
 begr. op maandag 25 mei 1992 aldaar ,  
 tr. (beiden 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 29 juni 1956 te Spaubeek [Li], 
 woont Kupstraat 4, 6176 AL op donderdag 10 juli 1986 te Spaubeek [Li] en 
 op woensdag 20 mei 1992 
 met Jac (Jan Jacob Johannes Gerardus) Schumans, zn. van Jan Nicolas Schuman en Maria Christina Josephina Bessems, 
 geb. op woensdag 9 augustus 1933 te Sittard [Li], 
 bestuurslid van vereninging "Onze Parkieten", 
 ovl. (52 jaar oud) op donderdag 10 juli 1986 te Spaubeek [Li] ,  
 begr. op dinsdag 15 juli 1986 om 11:00 uur in de St. Laurentius kerk aldaar  
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  AfgeschermdXIId.  Jo (Joseph Gerardus) Wouters , zn. van Jan (Jan Cornelis) Wouters (XIb) en Mia (Maria Hubertina) Offermans
 geb. op zondag 22 september 1940 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (76 jaar oud) op zaterdag 5 augustus 2017 in Zuyderland Glana te Geleen [Li], 
 begr. op woensdag 9 augustus 2017 om 10:00 uur in de H. Mariakerk te Elsloo [Li], daarna gecremeerd in het crematorium Nedermaas te Geleen ,  
 tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 8 oktober 1964 te Elsloo [Li], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op vrijdag 5 februari 1965 aldaar 
 met Maria (Maria Anna Margaretha) Wouters , dr. van Sjeng (Jan Christiaan Hubert) Wouters (metselaar; bestuurslid fanfare de Maasgalm; wethouder in Elsloo [1949?]) en Anna Maria Catharina Schepers
 geb. op vrijdag 28 augustus 1942 te Elsloo [Li], 
 ovl. (76 jaar oud) op donderdag 1 augustus 2019 te Geulle [Li], 
 gecr. op woensdag 7 augustus 2019 om 09:00 uur in de H. Mariakerk te Elsloo [Li] daarna crematie in crematorium Nedermaas te Geleen  
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd , volgt XIIIbXIIe.  Jan Willem Wouters, zn. van Zef (Joseph) Wouters (XIe) en Marieke (Maria Francisca) Moonen
 geb. op vrijdag 24 november 1939 te Schimmert [Li] [bidprentje], 
 huisschilder, bouwvakarbeider, arbeider, 
 ovl. (32 jaar oud) op vrijdag 31 december 1971 te Kerkrade [Li] [ovl.adv.] [bidprentje Stein], 
 tr. (23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 18 januari 1963 te Nieuwstadt [Li] 
 met Afgeschermd , kind van Franz Josef Verjans (mijnwerker) en Maria Hubertina Stefes
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd

XIIf.  Hein Wouters, zn. van Zef (Joseph) Wouters (XIe) en Marieke (Maria Francisca) Moonen
 geb. op donderdag 5 juni 1941 te Schimmert [Li], 
 ovl. op zaterdag 14 juni 2008 te Hulsberg [Li], 
 begr. op donderdag 19 juni 2008 te Geleen [Li], 
 tr. (minstens 20 jaar oud) na 1961 te Hulsberg [Li] 
 met Afgeschermd , kind van Joseph Hubertus Ritzen en Maria Elisabeth Pisters
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd

XIIg.  Afgeschermd , kind van Zef (Joseph) Wouters (XIe) en Marieke (Maria Francisca) Moonen

XIIh.  Afgeschermd , kind van Piet (Pieter Hubert) Wouters (XIj) en Anna (Anna Johanna) Gerits

XIIi.  Afgeschermd , kind van Piet (Pieter Hubert) Wouters (XIj) en Anna (Anna Johanna) Gerits

XIIj.  Afgeschermd , kind van Piet (Pieter Hubert) Wouters (XIj) en Anna (Anna Johanna) Gerits

XIIk.  Afgeschermd , kind van Piet (Pieter Hubert) Wouters (XIj) en Anna (Anna Johanna) Gerits

XIIl.  Afgeschermd , kind van Lei (Leonardus Gerardus) Wouters (XIk) en Mia Grispen

XIIm.  Afgeschermd , kind van Lei (Leonardus Gerardus) Wouters (XIk) en Mia Grispen

Generatie XIII

XIIIa.  Afgeschermd , kind van Huub (Johannes Gerardus Hubertus) Wouters (XIIb) en Maike (Maria Victoria) Riedel

XIIIb.  Afgeschermd , kind van Jo (Joseph Gerardus) Wouters (XIId) en Maria (Maria Anna Margaretha) Wouters