Parenteel van Hendrik (Henricus) Meens.
Parenteel van Hendrik (Henricus) Meens.

Generatie I

I.  Hendrik (Henricus, Henrij (Fr.), Hendricus) Meens (Mentz), zn. van Matthias Meens en Joanna Dautzenbergh
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 13 januari 1718 te Heerlen [Li] (getuigen: zijn tante Oda (Odilia) Dautzenbergh als Odilia Doutzenbergh en zijn achterneef Matthias Vouragie als Matthias Vraetzen), 
 halfwin op hoeve "Ten Dijke", 
 huwelijksgetuige van zijn broer Joannes Meens en zijn schoonzuster Barbara Hennen op zaterdag 20 juli 1748 te Heerlen [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van zijn broer Joannes Meens en zijn schoonzuster Barbara Hennen op zondag 4 augustus 1748 te Heerlen [Li], 
 doopgetuige van Maria Gertrudis Schurgers op woensdag 30 september 1767 te Heerlen [Li], 
 ovl. (ongeveer 64 jaar oud) op zondag 2 juni 1782 te Spaubeek [Li] [50 jaar], 
 begr. op dinsdag 4 juni 1782 aldaar 2a circa 2am vespertinam obyt Henricus Meens. 50 annorum conjux Magdalenae Heusschen, qui 4a hujus sepultus est.
 tr. (resp. hoogstens 33 en hoogstens 28 jaar oud) (1) voor 1751 
 met Agnes Ritzervelt (Ritservelt), dr. van Michael Ritzervelt en Maria Bruls
 ged. Rooms Katholiek op zondag 27 september 1722 te Heerlen [Li] (getuige: Agnes Rotkrans, Agnes Ritzen, Simon Krekels), 
 ovl. (hoogstens 37 jaar oud) voor 1760 te Heerlen [Li]. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Henricus (Hendricus) ,  
   geb. [ovl.reg,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 14 maart 1752 te Heerlen [Li] (getuigen: zijn oom Wilhelmus Ritzervelt, zijn grootmoeder Maria Bruls, vervangende getuige: Nicolaus Braun),  
   ovl. (ongeveer 46 jaar oud) op donderdag 29 november 1798 te Ten Dijken [Li] - akte 2 [BS: 46 jaar geb. te Spaubeek, zn. van Hendricus Mentz en Maria Elisabeth Ritzen],  
   begr. [waarschijnlijk 30 november 1798 of 1 december 1798] te Spaubeek [Li] 00-00-1798   obyt Henricus Meens coelebs 40 annorum, in Dijken
  Hendrik (Henricus) Meens
 tr. (2), 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 42 en ongeveer 29 jaar oud) op zondag 6 april 1760 te Heerlen [Li] (getuige: Jenne Marie Merkelbach, Willem Heuschen) 
 met Magdalena (Maria Magdalena, Maria Helena) Heuschen (Heussen, Henssen), dr. van Joannes Heusschen en Johanna Lousberg
 ged. Rooms Katholiek op woensdag 17 mei 1730 te Heerlen [Li] (getuigen: haar oom Joseph Heusschen, Wilhelmus Schepers, Magdalena Lausberg, Maria Bisschops), 
 doopgetuige van haar kleindochter Maria Magdalena Meens (IIIa) op maandag 25 oktober 1790 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar kleindochter Maria Elisabeth Meens op maandag 30 maart 1795 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar kleinzoon Joannes Meens op maandag 30 januari 1797 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar kleindochter Maria Margarita Martens op zondag 8 december 1793 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Catharina Elisabeth Baenens op zaterdag 19 juli 1788 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Fany (Francisca Josepha Maria Antoinette) Caselli op zondag 4 september 1803 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar kleinzoon Joannes Andreas Meens op donderdag 12 september 1805 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 79 jaar oud) op maandag 8 januari 1810 te Schimmert [Li]. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Joanna Maria Meentz (Meens),  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 20 februari 1761 te Nuth [Li] (getuigen: haar grootvader Matthias Meens als Matthias Meentz, haar grootmoeder Johanna Lousberg als Joanna Lousberg, vervangende getuigen Catharina Limpens, Gerard Goossens),  
   ovl. (ongeveer 26 jaar oud) op zaterdag 16 juni 1787 in villa Ten Dijken, ongehuwd te Spaubeek [Li],  
   begr. op maandag 18 juni 1787 aldaar 16ta obyt in villa Dyken circa 7am vespertinam Joanna Maria Meens coelebs aetatis circiter 25 annorum, extremis s.r.e. sacramentis munita, et 18 ejusdem sepulta
  2.  Maria Magdalena Meents,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 21 september 1763 te Nuth [Li],  
   ovl. (ongeveer 76 jaar oud) op maandag 18 november 1839 te Groot Genhout [Li], volgt IIa
  3.  Joannes ,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 20 augustus 1765 te Nuth [Li],  
   ovl. (ongeveer 63 jaar oud) op zondag 10 mei 1829 te Sweikhuizen [Li], volgt IIb
  4.  Maria Agatha Mentz (Meens),  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 29 augustus 1767 te Spaubeek [Li] 29 baptisata est Maria Agatha filia leg: Henrici Mentz et Magdalenae Heuschen susceperunt Jacobus Mentz et Maria Agatha Heuschen (getuigen: haar oom Jacobus Meens als Jacobus Mentz en haar tante Maria Agatha Heuschen),  
   doopgetuige van haar nicht Joanna Maria Lienaerts (IIIc) op zondag 28 april 1805 te Spaubeek [Li],  
   doopgetuige van haar neef Joannes Meens op maandag 30 januari 1797 te Spaubeek [Li],  
   doopgetuige van haar neef Peter Theodorus (Petrus Theodorus) Meens op woensdag 10 januari 1810 te Spaubeek [Li]. 
  5.  Joanna Catharina Mentz (Meens),  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 22 maart 1770 te Spaubeek [Li] 20 baptisata est Anna Catharina filia leg Henrici Mentz et Magdalenae Heussen susceperunt Wernerus Mentz et Joanna Catharina de Hesell (getuigen: haar oom Wernerus Meens als Wernerus Mentz, Joanna Catharina de Hesell). 
  6.  Joanna Barbara ,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 20 juli 1772 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 59 jaar oud) op donderdag 19 januari 1832 te Op het Broek [Li], volgt IIc
  7.  Christianus Meentz,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 1 maart 1775 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 76 jaar oud) op woensdag 21 mei 1851 te Jabeek [Li], volgt IId
  8.  Maria Gertrudis Mentz (Meens),  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 18 september 1778 te Spaubeek [Li] 18 baptisata est Maria Gertrudis filia leg: Henrici Mentz et Magdalenae Heuschen susceperunt Jo(ann)es Wilhelmus Hesell et Gertrudis Snackers (getuige: Joannes Wilhelmus Hessell, Gertrudis Snackers),  
   ovl. (ongeveer 4 maanden oud) op woensdag 27 januari 1779 om 2 uur ín de middag te Spaubeek [Li],  
   begr. op donderdag 28 januari 1779 aldaar 27ma circa horam 2am pomeridianam obijt infans 4 mensium nomine Maria Gertrudis filia legitima Henrici Ments, et Magdalenae Heusschen habitantum in hoc parochia, quae 28 ejusdem sepulta est.

Generatie II

IIa.  Maria Magdalena Meents, dr. van Hendrik (Henricus) Meens (I) en Magdalena (Maria Magdalena) Heuschen
 ged. Rooms Katholiek op woensdag 21 september 1763 te Nuth [Li] (getuigen: haar tante Maria Meens als Maria Meents en haar grootvader Joannes Heusschen als Joannes Heuszen), 
 doopgetuige van haar nicht Maria Catharina Leenaerts op maandag 13 juli 1807 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Maria Elisabeth Meens op maandag 30 maart 1795 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Petrus Nicolaus Meens (IIIf) op vrijdag 26 augustus 1808 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 76 jaar oud) op maandag 18 november 1839 [naam moeder: Marie Mechtilde Hesse] te Groot Genhout [Li] [BS: 78 jaar], 
 tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 37 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op donderdag 15 augustus 1793 te Beek [Li], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 11 augustus 1793 aldaar (getuige: Joanna Catharina Meens, Adamus Martens) 
 met Joannes Jacobus Martens, zn. van Petrus Martens en Maria Ernestina Diederen
 ged. Rooms Katholiek op maandag 21 juni 1756 te Beek [Li] (getuige: Anna Raedemackers, Petrus Meijers, Jacobus Martens), 
 doopgetuige van zijn neef Joannes Jacobus Meens op zondag 19 januari 1800 te Munstergeleen [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Jan Jacob (Joannes Jacobus) Meens op vrijdag 15 mei 1812 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 82 jaar oud) op maandag 24 december 1838 te Groot Genhout [Li] [80 jaar]. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Maria Margarita ,  
   geb. op zaterdag 7 december 1793 om 10 uur 's avonds te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 8 december 1793 aldaar 7ma xbris circa 10ma vespertinam nata, et die sequenti baptizata est Maria Margarita filia legitima Joannis Jacobi Martens et Mariae Magdalenae Meens conj: susceptores Joannes Petrus Martens et Magdalena Heusschen. in fidem subsignarunt. pat. abest. Joannes Peter Martens. hoc x est signum matrinae nescientis scribere quod testor JJ. Raemakers sacell. loci. (getuigen: haar oom Joannes Petrus Martens en haar grootmoeder Magdalena (Maria Magdalena) Heuschen (zie I), als Magdalena Heusschen),  
   ovl. (18 jaar oud) op zaterdag 8 augustus 1812 te Groot Genhout [Li] naam: Maria Magdalaine Meens (naam moeder). 
  2.  Joannes Petrus ,  
   geb. op maandag 12 februari 1798 te Heerlen [Li]. 
  3.  Christiaan (Chretien (Fr.)) ,  
   geb. op zaterdag 19 januari 1799 te Heerlen [Li],  
   ovl. (5 jaar oud) op dinsdag 10 april 1804 (Christian Meens zn van Jacque Meens en Marie Magdaleen Meens) te Beek [Li]. 
  4.  Joannes Henricus ,  
   ged. op zaterdag 18 juli 1801 te Beek [Li] (getuige: Arnoldus Vleugels, Joannes Henricus Rosenboom vervangende getuigen Maria Catharina Penris, Maria Ida Martens),  
   ovl. op zondag 13 maart 1803 [2 jaar oud]
(Jean Henry Martens zn van Jacque Martens en Magdalene Meens) aldaar. 

IIb.  Joannes Meens (Mens), zn. van Hendrik (Henricus) Meens (I) en Magdalena (Maria Magdalena) Heuschen
 ged. Rooms Katholiek op dinsdag 20 augustus 1765 te Nuth [Li] (getuigen: zijn oom Joannes Meens als Joannes Meents, Maria Boon), 
 werkman, 
 doopgetuige van zijn kleindochter Maria Sibilla Meens (IVa) op vrijdag 3 april 1812 te Schinnen [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Maria Magdalena Lienaerts op zondag 13 maart 1803 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Joannes Josephus Meens (IIIe) op vrijdag 23 januari 1807 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Maria Agnes Limpens op woensdag 1 oktober 1794 te Nuth [Li], 
 ovl. (ongeveer 63 jaar oud) op zondag 10 mei 1829 te Sweikhuizen [Li] [BS: 63 jaar], 
 tr. 
 kerk.huw. (beiden ongeveer 24 jaar oud) (Rooms Katholiek) op maandag 19 april 1790 te Spaubeek [Li] 19 april. conjuncti sunt in facie ecclesiae Joannes Meens natus in Nuth, et incola hujus parochiae, et Maria Agnes Dederen ex Sweijkhuisen. de consensu parentum: testes Christianus Meens, et Maria Gertrudis Dederen in fidem subsignarunt Joannes Meens Maria Agnes Diederen. Christiaen Meens Maria Gertrudis Dideren quod testor A.G. Somijn pastor loci [er blijken 2 verschillende uitvoeringen te zijn, in RHCL in boek 4 stempel/blz. 123 staat duidelijk als huwelijks datum 19 april, maar mormonen/FS kopie afb. 240 staat duidelijk als datum 1 april] (getuigen: zijn broer en haar zwager Christianus Meentz (IId) als Christianus Meens en zijn schoonzuster en haar zus Maria Gertrudis Diederen as Maria Gertrudis Dederen), 
 woont op adres Spaubeek 34 in 1833 te Spaubeek [Li] 
 met Maria Agnes Diederen (Dederen, Dideren), dr. van Franciscus Diederen en Maria Elisabetha Bocken
 geb. te Sweikhuizen [Li], 
 ged. op vrijdag 14 maart 1766 te Schinnen [Li] (getuige: Henricus Diederen, Maria Agnetis Bocken, vervangende getuigen: Wilhelmus Demacker, Cathariana Biessen), 
 werkster, 
 ovl. (ongeveer 79 jaar oud) op donderdag 16 oktober 1845 te Sittard [Li] [BS: 81 jaar]. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Maria Magdalena ,  
   geb. op maandag 25 oktober 1790 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (83 jaar oud) op dinsdag 20 oktober 1874 aldaar, volgt IIIa
  2.  Christian (Christianus) ,  
   geb. op zaterdag 3 november 1792 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (83 jaar oud) op maandag 26 juni 1876 te Munstergeleen [Li], volgt IIIb
  3.  Maria Elisabeth ,  
   geb. op maandag 30 maart 1795 te Ten Dijken [Li] - Spaubeek,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 30 maart 1795 te Spaubeek [Li] 30ma martij hora 7ma matutina nata est in Dijcken; et eadem baptizata est Maria Elisabeth filia legitima Joannis Meens et Mariae Agnetis Dederen conjugum: susceptores fuere Joannes Petrus Dederen loco Joannis Leonardi Zelissen, et Magdalena Heusschen loco Mariae Magdalenae Meens pater abest Joannes Petrus Diederen x hoc est signum Magdalena Heusschen vices gerentis matrinae nescientis scribere quod testor A.G. Somijn past. loci (getuigen: haar oom Joannes Petrus Diederen als Joannes Petrus Dederen nms. Joannes Leonardus Zelissen, Joannes Leonardus Zelis als Joannes Leonardus Zelissen door Joannes Petrus Dederen, haar grootmoeder Magdalena (Maria Magdalena) Heuschen (zie I) nms. Maria Magdalena Meens en haar tante Maria Magdalena Meents (IIa) als Maria Magdalena Meens door Magdalena Heusschen),  
   ovl. (44 jaar oud) op vrijdag 5 juli 1839 te Sittard [Li]. 
  4.  Joannes ,  
   geb. op zondag 29 januari 1797 te Ten Dijken [Li] - Spaubeek akte 12,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 30 januari 1797 te Spaubeek [Li] 29a jan: circa 12am nocturnam natus est in villa de Dijcken, et die sequenti baptizatus est Joannes filius legitimus Joannis Meens, et Mariae Agnetis Dederen: susceptores fuere Joannes Smeets, et Magdalena Heusschen, loco Mariae Agathae Meens. (getuigen: Jan (Joannes) Smeets, zijn grootmoeder Magdalena (Maria Magdalena) Heuschen (zie I) nms. Maria Agatha Meens en zijn tante Maria Agatha Mentz als Maria Agatha Meens door Magdalena Heusschen),  
   ovl. (35 jaar oud) op donderdag 12 april 1832 te Maastricht [Li],  
   tr. (resp. 30 en 40 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 13 september 1827 te Maastricht [Li]  
   met Clara (Joanna Clara) Widdershoven, dr. van Joannes Wilhemus Widdershoven en Maria Catharina Pluijmaekers,  
   geb. op vrijdag 20 juli 1787 te Hoensbroek [Li],  
   ovl. (48 jaar oud) op zaterdag 21 november 1835 aldaar. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  5.  Joannes Jacobus ,  
   ged. op zondag 19 januari 1800 te Munstergeleen [Li] (getuigen: zijn tante Maria Sijbilla Diederen, als Maria Sijbilla Diederen, zijn aangetrouwde oom Joannes Jacobus Martens (zie IIa), Joannes Michael Bouts),  
   ovl. (ongeveer 21 jaar oud) op maandag 11 juni 1821 te Spaubeek [Li]. 
  6.  Jan Hendrik (Joannes Henricus) ,  
   geb. op zaterdag 13 februari 1802 te Ten Dijken [Li] - Spaubeek akte 9,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 13 februari 1802 te Spaubeek [Li] 13tia febrij natus in villa de Dijken et eadem baptizatus est Joannes Henricus filius legitimus Joannis Meens et Mariae Agnetis Dederen conjugum: susceperunt de sacro fonte Jo(ann)es Mathias Banens loco Arnoldi de Macker, et Joanna Barbara Meens. in fidem A.G. Somijn pastor loci. (getuigen: Jean Mathijs (Joannes Matthias) Banens nms. Arnoldus de Macker, zijn tante Joanna Barbara Meens (IIc), Arnoldus de Macker door Joannes Mathias Banens),  
   marechaussee te paard bij de Koninklijke Marechausse van Limburg,  
   ovl. (27 jaar oud) op zondag 24 januari 1830 om 12 uur in de voormiddag, ongehuwd en gestationeerd te Maastricht [Li] - Spaubeek akte 13 [BS: 26 jaar]. 
  7.  Maria Theresia Ferdinanda ,  
   geb. op woensdag 18 april 1804 te Spaubeek [Li] - akte 6 [BS: geb.dat. 14-11-1804],  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 18 april 1804 aldaar 1804 18va aprilis circa 6tam vespertinam nata et eodem baptisata est Maria Theresia Ferdinanda filia leg: Joannis Meens et Mariae Agnetis Diederen conj: susc. fuerunt dominus Ferdinandus Julianus Josephus Caselli et praenobilis domina Maria Theresia Josepha de Negri quod testor J:J: Raemaeckers pastor in Spaubeck (getuigen: Ferdinandus Julianus Josephus Caselli en Maria Theresia de Negri),  
   ovl. (6 maanden oud) op woensdag 14 november 1804 te Spaubeek [Li] [BS: 7 maanden],  
   begr. op vrijdag 16 november 1804 aldaar 1804 14 9bris circa 10mam vespertina[m] obijt Maria Theresia Ferdinanda aetatis septem mensium filia Joannis Meens et Mariae Agnetis Diederen quae 16 hujus sepulta est.

IIc.  Joanna Barbara (Maria Barbara, Jeanne Berbe (Fr.)) Meens (Mentz, Meins), dr. van Hendrik (Henricus) Meens (I) en Magdalena (Maria Magdalena) Heuschen
 ged. Rooms Katholiek op maandag 20 juli 1772 te Spaubeek [Li] 20 baptisata est Joanna Barbara filia leg: Henrici Mentz et Magdalenae Heusschen susceperunt Wilhelmus Heusschen et Joanna Barbara Mentz (getuige: haar nicht Joanna Barbara Meens als Joanna Barbara Mentz) Wilhelmus Heusschen, 
 doopgetuige van haar neef Jan Hendrik (Joannes Henricus) Meens op zaterdag 13 februari 1802 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Joannes Wilhelmus Leenaerts op donderdag 20 maart 1806 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Meens (IIIg) op zondag 6 maart 1814 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 59 jaar oud) op donderdag 19 januari 1832 om twee uur voormiddags in hun huis te Op het Broek [Li] - Spaubeek akte 3 (getuigen: Caspar (Gaspar) Vromen (1ste assessor, 33 jaar, nabuur) en Peter Mathijs (Petrus Mathias) Heijnen (lid van de gemeenteraad, 58 jaar, nabuur)), 
 tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 32 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 1 maart 1800 naam moeder bruidigom: Marie Janssen (i.p.v. Franssen) te Oirsbeek [Li] 
 met Severinus (Severijn), genoemd naar zijn oom aan moederszijde [Severinus Franssen] Lenaerts (Lijenders, Lienaerds, Leinaerts), zn. van Peter (Petrus) Lienaerts en Maria (Joanna Maria) Franssen
 ged. Rooms Katholiek op vrijdag 20 maart 1767 te Spaubeek [Li] 20 baptisatus est Severinus filius legitimus Petri Lenaerts et Mariae Franssen susceperunt Severinus Franssen et Maria Horsmans (getuigen: zijn oom Severinus Franssen en Maria Horsmans, als de tweede echtenote van zijn grootvader (=stiefgrootmoeder) aan vaderszijde), 
 landbouwer, dagloner (kan niet schrijven), 
 doopgetuige van zijn neef Severinus Lienaerts op zondag 13 maart 1803 te Spaubeek [Li], 
 geboortegetuige van zijn achterneef Pieter Martinus (Petrus Martinus) Wouters op dinsdag 15 april 1806, 
 overlijdensgetuige van Elisabeth Baltus op vrijdag 21 mei 1830, 
 overlijdensgetuige van Maria Anna Hubertina Hautvast op donderdag 24 januari 1833, 
 overlijdensgetuige van Joanna Elisabeth Hautvast op maandag 5 augustus 1833, 
 overlijdensgetuige van zijn neef Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters op vrijdag 23 september 1825, 
 overlijdensgetuige van Jan (Joannes) Aelffers op woensdag 24 augustus 1836, 
 overlijdensgetuige van Joseph Ropperich op maandag 6 augustus 1838, 
 overlijdensgetuige van Maria Josephina Hautvast op maandag 5 november 1838, 
 overlijdensgetuige van Maria Josepha Kusters op maandag 5 november 1838, 
 overlijdensgetuige van Maria Gertrudis Kusters op vrijdag 15 maart 1839, 
 overlijdensgetuige van Joannes Henricus Custers op vrijdag 19 juli 1839, 
 overlijdensgetuige van zijn nicht Maria Wouters op zaterdag 9 november 1839, 
 ovl. (ongeveer 76 jaar oud) op maandag 26 juni 1843 te Spaubeek [Li] - akte 7. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Maria Magdalena, genoemd naar haar grootmoeder aan moederszijde [Maria Magdalena Heuschen] Lienaerts,  
   geb. op zondag 13 maart 1803 te Spaubeek [Li] - akte 14,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 13 maart 1803 aldaar 1803 13tia marty nata et baptisata est Maria Magdalena filia leg: Severini Leenaerts et Joannae Barbarae Meents et Maria Fransen. testor J.J. Raemaeckers vic in Spaubeck ex commissione r: d: pastoris (getuigen: haar oom Joannes Meens (IIb) en haar grootmoeder Maria (Joanna Maria) Franssen als Maria Fransen),  
   ovl. (58 jaar oud) op zondag 10 november 1861 te Neerbeek [Li],  
   tr. (resp. 43 en 42 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 26 oktober 1846 te Beek [Li] - akte 13 [BS: opm. Bgm wdnr van Maria Catharina Mevis overleden 12-11-1843]  
   met Jan Willem Kaenen (Caenen, Caanen), zn. van Christiaan Caenen/Kaenen en Maria Sibilla Lenaerts/Leenders,  
   geb. op zondag 22 april 1804 te Heerlen [Li],  
   landbouwer,  
   ovl. (66 jaar oud) op zondag 29 januari 1871 te Stein [Li] - akte 6. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Joanna Maria Lienaerts,  
   geb. op zondag 28 april 1805 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (69 jaar oud) op dinsdag 19 mei 1874 te Maastricht [Li], volgt IIIc
  3.  Maria Catharina Leenaerts (Lienaerts, Lenaerts, Leinaerts),  
   geb. op zondag 12 juli 1807 te Spaubeek [Li] - akte 15,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 13 juli 1807 aldaar 1807 12 julij circa 10mam vespertinam nata, et postera die baptisata est Maria Catharina filia leg: Severini Leenaerts et Joannae Barbarae Meens conj: susc fuere Petrus Mevis loco Petri Leenaerts et Maria Magdalena Meens testor J:J: Raemaekers pastor in Spaubeck (getuigen: Peter (Petrus) Mevis nms. Petrus Leenaerts, haar oom Petrus (Joannes Petrus) Lenaerts als Petrus Leenaerts door Petrus Mevis en haar tante Maria Magdalena Meents (IIa)),  
   dienstmeid,  
   ovl. (19 jaar oud) op vrijdag 15 september 1826 thuis om twaalf uur 's middags te Op het Broek [Li] - Spaubeek akte 38 [BS: 18 jaar] (getuigen: haar achterneef Jan (Joannes) Wouters (landbouwer, 41 jaar, nabuur) en haar achterneef Marten (Martinus) Wouters (landbouwer, 65 jaar, nabuur)). 
  4.  Maria Mechtildis Lienaerts,  
   geb. op dinsdag 21 februari 1809 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (64 jaar oud) op vrijdag 30 januari 1874 aldaar, volgt IIId
  5.  Joannes Wilhelmus Lienaerts,  
   geb. op zondag 3 februari 1811 te Spaubeek [Li] - akte 3,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 3 februari 1811 aldaar 1811 3tia febrij natus eod: baptisatus est Joannes Wilhelmus filius leg: Severini Leenaerts et Joannae Barbarae Meens conj: susc fuere Joannes Wilhelmus Franssen et Maria Sibilla Leenaerts testor JJ Raemaekers pastor in Spaubeck (getuigen: zijn achterneef Joannes Wilhelmus Franssen en zijn tante Maria Sijbilla Lenaerts),  
   ovl. (2 maanden oud) op vrijdag 19 april 1811 te Spaubeek [Li] - akte 12 [BS: ovl.dat. 04-04-1811, 7 weken],  
   begr. op zaterdag 20 april 1811 aldaar 1811 19 aprilis obyt Joannes Wilhelmus aetatis 7 septimanarum filius leg: Severini Leenaerts et Joannae Barbarae Meens qui 20 hujus sepultus est.
  6.  Severinus Lienaerts,  
   geb. op zaterdag 28 maart 1812 te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 28 maart 1812 aldaar 1812 28 martij natus eodemque baptisatus est Severinus filius leg Severini Lenaerts et Joannae Barbarae Meens conj susc fuere Petrus Mevis loco Andreae Puts ex Ambi et Maria Sibilla Lenaerts [loco] Mariae Elisabethae Lenaerts testor JJ Raemaekers pastor in Spaubeck (getuigen: Peter (Petrus) Mevis nms. Andreas Puts uit Amby, zijn aangetrouwde oom Andreas Puts uit Amby door Petrus Mevis, zijn tante Maria Sijbilla Lenaerts nms. Maria Elisabeth Lenaerts en zijn tante Maria Elisabeth Lenaerts door Maria Sibilla Lenaerts),  
   ovl. (60 jaar oud) op woensdag 12 maart 1873 (Severinus Leenders zn van NN en NN) te Heerlen [Li]. 
  7.  Maria Agnes Lienaerts (Lijenders),  
   geb. op maandag 24 juli 1815 te Spaubeek [Li] - akte 13,  
   ged. op dinsdag 25 juli 1815 tweeling aldaar 1815. 24 julij natae sunt et postera die baptisatae geminae Maria Agnes, et Maria Sibilla filiae leg: Severini Leenaerts et Joannae Barbarae Meens conj: susc primae Joannes Wilhelmus Wouters et Maria Agnes Vonken secundae Petrus Mevis et Maria Sibilla Leenaerts. testor JJ Raemaekers pastor in Spaubeck (getuigen: haar achterneef Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters en haar aangetrouwde tante Maria Agnes Voncken (zie IId)),  
   ovl. (12 dagen oud) op zaterdag 5 augustus 1815 te Spaubeek [Li] - akte 16 [BS: 11 dagen],  
   begr. op zondag 6 augustus 1815 aldaar 1815 5ta aug[u]st obijt Maria Agnes filia leg: Severini Leenaerts et Joannae Barbarae Meens conj aetatis 9 dierum et 6 hujus sepulta
  8.  Maria Sibilla Lienaerts (Lijenders),  
   geb. op maandag 24 juli 1815 te Spaubeek [Li] - akte 14,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 25 juli 1815 tweeling aldaar 1815. 24 julij natae sunt et postera die baptisatae geminae Maria Agnes, et Maria Sibilla filiae leg: Severini Leenaerts et Joannae Barbarae Meens conj: susc primae Joannes Wilhelmus Wouters et Maria Agnes Vonken secundae Petrus Mevis et Maria Sibilla Leenaerts. testor JJ Raemaekers pastor in Spaubeck (getuigen: Peter (Petrus) Mevis, haar tante Maria Sijbilla Lenaerts, Petrus Mevis),  
   ovl. (één week oud) op maandag 31 juli 1815 te Spaubeek [Li] - akte 15 [BS: ovl.dat. 30-07-1815, 6 dagen],  
   begr. op woensdag 2 augustus 1815 aldaar 1815 31 julij circa 10 vespertinam obijt Maria Sibilla filia. leg: Severini Leenaerts et Joannae Barbarae Meens conj aetatis sex dierum et 2da aug[u]st sepulta

IId.  Christianus (Cretien (Fr.)) Meentz (Meens, Meins), zn. van Hendrik (Henricus) Meens (I) en Magdalena (Maria Magdalena) Heuschen
 ged. Rooms Katholiek op woensdag 1 maart 1775 [huw.reg. 01-03-1774] te Spaubeek [Li] 1ma baptisatus est Christianus filius leg. Henrici Meintz et Magdalenae Heusschen et Maria Judith Meintz (getuigen: zijn oom Christianus Heuschen, Maria Judith Meentz), 
 werkman, verkoper van bronwater, 
 doopgetuige van zijn neef Christian (Christianus) Meens (IIIb) op zondag 4 november 1792 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Leonard Mevis op zaterdag 3 juli 1813 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Maria Mechtildis Lienaerts (IIId) op woensdag 22 februari 1809 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van zijn broer Joannes Meens (IIb) en zijn schoonzuster Maria Agnes Diederen op maandag 19 april 1790 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 76 jaar oud) op woensdag 21 mei 1851 te Jabeek [Li], 
 tr. (resp. ongeveer 29 en 21 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 10 april 1804 te Spaubeek [Li] - akte 20, 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op dinsdag 10 april 1804 aldaar 1804 10 aprilis praeviis tribus bannis in facie ecclesiae contraxerunt matrimonium Christianus Meens et Maria Cornelia Stassen ambo incolae de Spaubeck testes feuerunt Joannes Wilhelmus Boscheuers et Petrus Meijers. quod testor J:J: Raemaeckers pastor in Spaubeek (getuigen: haar neef Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Boshouwers als Joannes Wilhelmus Bosheuers en Petrus Meijers
 met Maria Cornelia Stassen, dr. van Andries (Andreas) Stassen (landbouwer) en Barbara (Maria Barbara) Boschouers
 geb. op vrijdag 10 januari 1783 om 6 uur 's avonds te Spaubeek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 11 januari 1783 aldaar 10a jan: circa horam 6am vespertinam nata, et 11a baptizata et Maria Cornelia filia legitima Joannis Andreae Stassen, et Mariae Barbarae Bousheuers conjugum: susceptores Petrus Meijs, et Maria Cornelia Heijnen, cujus vices supplevit Mechtildis Heijnen Andreas Stassen x Petri Meijs scribere ignavi Mechtildis Heijnen matrina in fidem A.G. Somijn pastor (getuigen: haar aangetrouwde oom Pieter (Petrus) Meijs, haar oudtante Mechtildis Heijnen en haar oudtante Cornelia Heijnen als Maria Cornelia Heijnen), 
 doopgetuige van haar neef Lambertus Josephus Raemaeckers op zondag 30 oktober 1808 te Schinnen [Li], 
 ovl. (27 jaar oud) op woensdag 24 januari 1810, veertien dagen na de geboorte van zoon Petrus Theodorus te Spaubeek [Li] - akte 3 [BS: 28 jaar], 
 begr. op vrijdag 26 januari 1810 aldaar 24 jan(ua)rij medio undecimae matutinae obijt Maria Cornelia Stassen aetatis 28 annorum uxor Christiani Meens extremis s:r:e: sacramentis munita et 26 hujus sepulta
 Uit dit huwelijk 4 zonen: 
  1.  Joannes Andreas Meens,  
   geb. op donderdag 12 september 1805 te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 12 september 1805 aldaar 12 7bris circa 4tam matutinam natus eodemq: baptisatus est Joannes Andreas filius leg: Christiani Meens et Mariae Corneliae Stassen conj: susc Petrus Mevis loco Andreae Stassen et Magdalena Heusschen testor J:J: Raemaekers pastor in Spaubeck (getuigen: Peter (Petrus) Mevis nms. Andreas Stassen, zijn grootvader Andries (Andreas) Stassen door Petrus Mevis en zijn grootmoeder Magdalena (Maria Magdalena) Heuschen (zie I)),  
   ovl. (9 jaar oud) op maandag 6 februari 1815 te Spaubeek [Li] - akte 4 [BS: 10 jaar],  
   begr. op dinsdag 7 februari 1815 aldaar 1815 6ta febrij obyt Joannes Andreas filius leg Christiani Meens et Mariae Corneliae Stassen aetatis 9vem annorum et 7 hujus sepultus
  2.  Joannes Josephus Meens,  
   geb. op donderdag 22 januari 1807 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (71 jaar oud) op maandag 11 november 1878 te Merkelbeek [Li], volgt IIIe
  3.  Petrus Nicolaus Meens,  
   geb. op vrijdag 26 augustus 1808 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (52 jaar oud) op vrijdag 9 augustus 1861 te Jabeek [Li], volgt IIIf
  4.  Peter Theodorus (Petrus Theodorus, Pierre Theodor (Fr.)) Meens,  
   geb. op woensdag 10 januari 1810 te Spaubeek [Li] - akte 2,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 10 januari 1810 aldaar 1810 10 jan(ua)rij circa 3tiam matutinam natus eodemq. baptisatus est Petrus Theodorus filius leg. Christiani Meens et Mariae Corneliae Stassen conj susc fuere Petrus Mevis loco Joannis Theodori Raemaekers et Elisabetha Stassen loco Mariae Agathae Meens testor JJ Raemaekers pastor in Spaubeck (getuigen: Peter (Petrus) Mevis nms. Joannes Theodorus Raemaekers, zijn aangetrouwde oom Theodoor (Theodorus) Rameckers als Joannes Theodorus Raemaekers door Petrus Mevis, zijn tante Elisabeth (Anna Elisabeth) Stassen nms. Maria Agtha Meens en zijn tante Maria Agatha Mentz als Maria Agatha Meens door Elisabeth Stassen),  
   ovl. (5 jaar oud) op zondag 5 februari 1815 te Spaubeek [Li] - akte 3 [BS: ovl.dat. 05-02-1815, 50 jaar],  
   begr. op dinsdag 7 februari 1815 aldaar 5ta feb(rua)rij obijt Petrus Theodorus filius leg: Christiani Meens et Mariae Corneliae Stassen aetatis quinque [=5] annorum et 7ma hujus sepultus
  Christianus Meentz
 tr. (resp. ongeveer 36 en ongeveer 26 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op maandag 13 mei 1811 te Spaubeek [Li] - akte 17 [BS: opm. Bgm wedn van Marie Cornelie Stassen], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op dinsdag 14 mei 1811 aldaar 1811 14 maij praeviis tribus bannis in facie ecclesiae contraxerunt matrimonium Christianus Meens et Maria Agnes Vonken ambo incolae de Spaubeck testes fuerunt Petrus Mevis et Theodorus Eussen testor J:J: Raemaekers pastor in Spaubeck (getuigen: Peter (Petrus) Mevis en Theodorus Eussen
 met Maria Agnes (Marie Agnette (Fr.)), genoemd naar haar meter Voncken, dr. van Herman (Hermanus) Voncken en Gertrudis (Anna Gertrudis) Houdiens
 ged. Rooms Katholiek op dinsdag 12 april 1785 te Schinnen [Li] (getuigen: haar grootvader Wilhelmus Vuncken, als Wilhelmus Voncken en haar grootmoeder Agnes (Agnetis) Fokens, als Maria Agnes Fokens), 
 doopgetuige van haar nicht Maria Agnes Lienaerts op dinsdag 25 juli 1815 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Maria Joanna Peters op donderdag 10 september 1807 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 71 jaar oud) op maandag 3 november 1856 te Jabeek [Li] (Maria Agnes Voncken dr van Herman Voncken en Anna Gertrruda Houdiens; e.v. Christiaan Meens). 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Jan Jacob (Joannes Jacobus, Jean Jaques (Fr.)) Meens,  
   geb. op vrijdag 15 mei 1812 te Spaubeek [Li] - akte 19,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 15 mei 1812 aldaar 15 maij natus eodemq baptisatus est Joannes Jacobus filius leg: Christiani Meens et Mariae Agnetis Vonken conj: susc: fuere Petrus Mevis loco Joannis Jacobi Martens et Catharina Elisabetha Stassen loco Annae Gertrudis Houdiens testor J:J Raemaekers pastor in Spaubeck (getuigen: Peter (Petrus) Mevis nms. Joannes Jacobus Martens, zijn aangetrouwde oom Joannes Jacobus Martens (zie IIa) door Petrus Mevis, Elisabeth (Catharina Elisabeth) Stassen nms. Anna Gertrudis Houdiens en zijn grootmoeder Gertrudis (Anna Gertrudis) Houdiens door Catharina Elisabetha Stassen),  
    
   woont Elzenraad 91 Jabeek [Li] voor 1862,  
   Jan Willem gaat hier wonen samen met zijn broers Jan Jacob en Peter Nicolas Meens, allen geboren in Spaubeek. 
   Ovl. (62 jaar oud) op vrijdag 22 mei 1874 te Jabeek [Li]. 
  2.  Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Meens,  
   geb. op zondag 6 maart 1814 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (71 jaar oud) op donderdag 10 december 1885 aldaar, volgt IIIg
  3.  Pierre Louis Meens,  
   geb. circa maandag 8 april 1816 te Schinnen [Li],  
   ovl. (minder dan één jaar oud) op maandag 29 april 1816 [3 weken] aldaar (Pierre Louis Meens zn van Christian Meens en Maria Agatha Voncken),  
   begr. op maandag 29 april 1816 aldaar (Petrus Theodorus Meens zn van Christianus Meens en Maria Agatha Voncken). 
  4.  Pierre Louis (Petrus Lodewicus) Meens,  
   geb. op woensdag 7 mei 1817 te Schinnen [Li],  
   ovl. op woensdag 7 mei 1817 [3 uur oud]
(Pierre Louis Meens zn van Chrétien Meens en Agatha Voncken) aldaar,  
   begr. op woensdag 7 mei 1817 aldaar (Petrus Lodewicus Meens zn van  Christianus Meens en Agatha Vonken). 
  5.  Jean Martin (Jan Martin) Meens,  
   geb. op woensdag 22 juli 1818 te Schinnen [Li],  
   ovl. op woensdag 23 december 1829 [10 jaar oud] te Beek [Li]. 
  6.  Maria Anna Meens,  
   geb. op vrijdag 21 september 1821 te Schinnen [Li]. 
  7.  Nn Meens,  
   geb. op woensdag 7 april 1824 [levenloos geboren] te Beek [Li] (doodgeb.). 
  8.  Nn Meens,  
   geb. op zaterdag 2 april 1825 [levenloos geboren] te Beek [Li] (doodgeb.). 
  9.  Peter Louis (Pieter Lodewijk) Meens,  
   geb. op zondag 24 september 1826 te Beek [Li],  
   ovl. (3 jaar oud) op dinsdag 29 december 1829 te Beek [Li]. 

Generatie III

IIIa.  Maria Magdalena (Maria Helena) Meens, dr. van Joannes Meens (IIb) en Maria Agnes Diederen
 geb. op maandag 25 oktober 1790 te Spaubeek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op maandag 25 oktober 1790 aldaar 25: 8bris hora 1a nocturna nata, et eadem baptizata est Maria Magdalena filia legitima Joannis Meens et Mariae Agnetis Dederen conjugum: susceptores Joannes Petrus Dederen et Magdalena Heusschen. Joannes Meens Joannes Petrus Dederen x hoc est signum matrinae nescientis scribere. quod testor A.G. Somijn pastor (getuigen: haar oom Joannes Petrus Diederen als Joannes Petrus Dederen en haar grootmoeder Magdalena (Maria Magdalena) Heuschen (zie I)), 
 huishoudster, 
 ovl. (83 jaar oud) op dinsdag 20 oktober 1874 te Spaubeek [Li] Op het Broek (Maria Magdalena Meens dr van Joannes Meens en Maria Agnelis Dederen; e.v. Martinus Wouters), 
 Zij krijgt een dochter: 
  1.  Maria Sibilla Meens,  
   ged. op vrijdag 3 april 1812 te Schinnen [Li],  
   ovl. (ongeveer 71 jaar oud) op donderdag 19 juli 1883 te Spaubeek [Li], volgt IVa
  Maria Magdalena Meens
 tr. (resp. 23 en 26 jaar oud) op zondag 2 oktober 1814 (op burg.stand gebruikt hij de naam Martin Wouters) te Schinnen [Li], 
 Bezit landpercelen (registratie van Kadaster) te Spaubeek [Li]  
 met Martin (Martinus, Joannes Martinus) Wolters (Wouters), zn. van Joannes Petrus Wolters en Elisabeth Diebets
 geb. op dinsdag 29 januari 1788 om 14:00 uur te Puth [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op dinsdag 29 januari 1788 te Schinnen [Li] 1788 Vigesima nona januarii Hora secunda pomeridiana natus est in Puth et hora quarta fuit a R.D.Willems baptizatus nomine Martinus filius legitimus Joannis Petri Wolters ex Igendorp prope Coloniam et Elisabethae Diebets ex Puth. Susceptores erant Martinus Cremers ex Puth et Maria Agnes Tilmans pro Petronellae Keulen ex Jabeck. Testor N.Somija pastor. (getuige: Martinus Cremers uit Puth, Maria Agnes Tilmans nms. Petronella Keulen uit Jabeek), 
 dagloner (kan niet schrijven), 
 overlijdensgetuige van Joannes Martinus Wouters op vrijdag 10 mei 1839, 
 doopgetuige van zijn neef Joannes Martinus Sijben op zaterdag 25 november 1815 te Schinnen [Li], 
 overlijdensgetuige van Maria Magdalena Haegmans op vrijdag 25 januari 1833, 
 overlijdensgetuige van Martinus Kusters op zaterdag 29 januari 1825, 
 overlijdensgetuige van Johan Peter (Joannes Petrus) Haegmans op dinsdag 17 mei 1825, 
 overlijdensgetuige van Martinus Custers op zondag 6 maart 1836, 
 overlijdensgetuige van Joseph Ropperich op maandag 6 augustus 1838, 
 overlijdensgetuige van Maria Josephina Hautvast op maandag 5 november 1838, 
 overlijdensgetuige van Maria Josepha Kusters op maandag 5 november 1838, 
 overlijdensgetuige van Maria Sibilla Aelfers op zondag 11 november 1838, 
 overlijdensgetuige van Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Luijten op maandag 3 december 1838, 
 ovl. (70 jaar oud) op zaterdag 27 maart 1858 te Spaubeek [Li] - akte 5. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IIIb.  Christian (Christianus, Cretien (Fr.)), genoemd naar zijn peter Meens (Meins (Fr.)), zn. van Joannes Meens (IIb) en Maria Agnes Diederen
 geb. op zaterdag 3 november 1792 om 9 uur 's avonds te Spaubeek [Li], 
 ged. op zondag 4 november 1792 aldaar 3tia 9bris circa horam 9nam vespertinam natus et die sequenti baptizatus est Christianus filius legitimus Joannis Meens et Mariae Agnetis Diederen conj: susceptores Christianus Meens et Maria Elisabeth Bockens. Christianus Meens. Maria Elisabeth Bocken. in fidem J.J. Raemakers. sacell. loci (getuigen: zijn oom Christianus Meentz (IId), als Christianus Meens, zijn grootmoeder Maria Elisabetha Bocken als Maria Elisabeth Bockens, Maria Elisabeth Bockens), 
 paardenknecht, landbouwer, 
 Soldaat van Napoleon 123e Regiment Infanterie van Linie, stamboeknr. 3547, 21Yc866, 
 ovl. (83 jaar oud) op maandag 26 juni 1876 te Munstergeleen [Li], 
 tr. (resp. 35 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 23 augustus 1828 te Munstergeleen [Li] 
 met Amelia (Amelija, Amalia) Nijsten (Nissen, Niesten), dr. van Andries Nissen (arbeider) en Barbara Hermans (arbeidster), 
 geb. op woensdag 26 december 1804 te Munstergeleen [Li], 
 dienstmeid, landbouwster, 
 ovl. (82 jaar oud) op donderdag 24 november 1887 te Munstergeleen [Li] - akte 7. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Maria Agnes ,  
   geb. op donderdag 2 juli 1829 te Munstergeleen [Li],  
   ovl. op woensdag 9 november 1887 [58 jaar oud]
(Maria Agnes Meens dr van Christian Meens en Maria Amelia Nijsten; gehuwd met Peter Hendrik Bronneberg) te Sittard [Li],  
   tr. (resp. 21 en 32 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 17 april 1851 te Sittard [Li]  
   met Peter Hendrik Bronneberg (Brunneberg),  
   geb. op dinsdag 15 december 1818 zn van Joseph Brunneberg (landbouwer) en Maria Agnes Kerens (landbouwster) te Sittard [Li],  
   timmerman. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Barbara ,  
   geb. op dinsdag 6 september 1831 te Munstergeleen [Li],  
   ovl. op zondag 24 mei 1903 [71 jaar oud]
(Barbara Meens dr van Christiaan Meens en Amelia Nijsten; gehuwd met Peter Paes) aldaar,  
   tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 8 november 1856 te Sittard [Li]  
   met Pieter Paes,  
   geb. op maandag 24 september 1832 zn van Jan Willem Paes (landbouwer) en Sophia Gelissen (landbouwster) te Munstergeleen [Li],  
   ramaker. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Maria Magdalena ,  
   geb. op zondag 9 maart 1834 te Munstergeleen [Li],  
   ovl. op donderdag 28 mei 1835 [14 maanden oud] te Sittard [Li]. 
  4.  Maria Helena ,  
   geb. op vrijdag 6 mei 1836 te Sittard [Li],  
   ovl. op maandag 5 februari 1838 [21 maanden oud]
(Maria Magdalena Meens dr van Christian Meens en Maria Amelia Niesten) aldaar. 
  5.  Maria Anna ,  
   geb. op vrijdag 20 april 1838 te Sittard [Li],  
   ovl. op zaterdag 28 april 1923 [85 jaar oud]
(Maria Anna Meens dr van Christiaan Meens en Amelia Nijsten) te Munstergeleen [Li]. 
  6.  Jan Andries ,  
   geb. op vrijdag 3 april 1840 te Sittard [Li],  
   ovl. op maandag 10 maart 1924 [83 jaar oud]
(Jan Meens zn van Christian Meens en Amelia Niesten; gehuwd met Anna Maria Meyers) te Urmond [Li],  
   tr. (resp. 36 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 24 april 1876 te Urmond [Li]  
   met Anna Maria Meijers,  
   geb. op maandag 24 september 1849 dr van Mathijs Meijers (landbouwer) en Anna Maria Kusters te Urmond [Li],  
   landbouwster. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Maria Agatha ,  
   geb. op zaterdag 3 december 1842 te Sittard [Li],  
   ovl. op woensdag 29 december 1915 [74 jaar oud]
(Maria Agatha Meens dr van Christaan Meens en Amilia Nijsten) te Munstergeleen [Li]. 
  8.  Anna Margaretha ,  
   geb. op maandag 27 september 1847 te Sittard [Li]. 
  9.  Maria Gertrudis Josephina ,  
   geb. op vrijdag 2 april 1852 te Sittard [Li],  
   ovl. op zondag 3 november 1946 [94 jaar oud] te Beek [Li],  
   tr. (resp. 34 en 33 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 24 april 1886 te Munstergeleen [Li]  
   met Frans Joseph Donners,  
   geb. op vrijdag 31 december 1852 zn van Leonard Donners en Maria Anna Nijsten (landbouwster) te Munstergeleen [Li],  
   akkerbouwer,  
   ovl. op zondag 28 februari 1915 [62 jaar oud] te Munstergeleen [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IIIc.  Joanna Maria Lienaerts, dr. van Severinus Lenaerts en Joanna Barbara Meens (IIc), 
 geb. op zondag 28 april 1805 te Spaubeek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op zondag 28 april 1805 aldaar 1805 28 aprilis circa 9nam matutinam nata eodemque baptisata est Joanna Maria filia leg Severini Lienaerts et Mariae Barbarae Meens conj: susc. Petrus Mevis loco Joannis Francisci Lienaerts et Maria Agnes Houdiens loco Mariae Agatae Meens testor JJ Raemaekers pastor in Spaubeck (getuigen: Peter (Petrus) Mevis nms. Joannes Franciscus Lienaerts, haar oom Joannes Franciscus Lenaerts door Petrus Mevis, Maria Agnes Houdiens nms. Maria Agata Meens en haar tante Maria Agatha Mentz als Maria Agata Meens door Maria Agnes Houdiens), 
 dienstmeid, 
 ovl. (69 jaar oud) op dinsdag 19 mei 1874 te Maastricht [Li] - akte 277, 
 tr. (resp. 32 en 41 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 6 juli 1837 te Maastricht [Li] - akte 64 [BS: opm. Bgm wdnr van Maria Sibilla Lenaerts], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op donderdag 6 juli 1837 aldaar 
 met Engelbert (Engelbertus) Henket (Henkel), zn. van Arnoldus Henket en Maria Ida Blanckers, 
 geb. op vrijdag 1 juli 1796 te St. Pieter [Li], 
 spekslager, winkelier, 
 ovl. (73 jaar oud) op dinsdag 14 december 1869 te Maastricht [Li]. 
 Uit dit huwelijk 3 zonen: 
  1.  Wilhelmus Hubertus Henkes (Henket),  
   geb. op zaterdag 9 juni 1838 te Maastricht [Li] - akte 329,  
   ovl. (3 jaar oud) op donderdag 10 juni 1841 te Maastricht [Li] - akte 278. 
  2.  Severinus Arnoldus Josephus ,  
   geb. op donderdag 26 maart 1840 te Maastricht [Li] - akte 182,  
   geweermaker,  
   tr. (resp. 27 en ongeveer 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 17 september 1867 te Maastricht [Li] - akte 156  
   met Louise Heloïse Brossois, dr. van Nicolas Alphonse Brossois (wapencontroleur) Maria Françoise Charlier,  
   geb. in 1841 te Parijs [75, Frankrijk] [huw.reg. 26 jaar]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Hubertus Egidius ,  
   geb. op vrijdag 15 april 1842 te Maastricht [Li] - akte 251,  
   tr. (resp. 31 en 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 14 april 1874 te Maastricht [Li] - akte 46  
   met Christina Cecilia Defize, dr. van Lambertus Christianus Wilhelmus Defize en Maria Elisabeth van Beneden,  
   geb. op maandag 15 maart 1847 te Maastricht [Li] - akte 159. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Engelbert (Engelbertus) Henket, zn. van Arnoldus Henket en Maria Ida Blanckers, 
 tr. (resp. 29 en 26 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 15 april 1826 naam man: Engelbert Henkel te Oud-Vroenhoven [Li] 
 met Maria Sibilla (Isabella) Leenders (Lenaerts), dr. van Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Lenaerts (dagloner) en Catharina Menis
 geb. op donderdag 27 februari 1800 te Schimmert [Li] - akte 12, 
 ovl. (34 jaar oud) op zondag 17 augustus 1834 te Maastricht [Li] - akte 443. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Arnoldus Hendricus Hubertus ,  
   geb. op zaterdag 27 januari 1827 te Maastricht [Li] - akte 53. 
  2.  Maria Catharina Hubertina ,  
   geb. op zondag 23 november 1828 te Maastricht [Li] - akte 642. 
  3.  Jan Baptis Hubert ,  
   geb. op zondag 2 mei 1830 te Maastricht [Li] - akte 255. 
  4.  Maria Anna Louisa Hubertina ,  
   geb. op zondag 19 februari 1832 te Maastricht [Li] - akte 108. 
  5.  Joanna Maria ,  
   geb. op zaterdag 29 maart 1834 naam moeder: Maria Sibilla Lepaerts te Maastricht [Li] - akte 188,  
   ovl. (10 dagen oud) op dinsdag 8 april 1834 aldaar - akte 329 [BS: 10 weken]. 

IIId.  Maria Mechtildis Lienaerts (Leenders), dr. van Severinus Lenaerts en Joanna Barbara Meens (IIc), 
 geb. op dinsdag 21 februari 1809 te Spaubeek [Li] - akte 4, 
 ged. Rooms Katholiek op woensdag 22 februari 1809 aldaar 1809 21 feb[rua]rij circa 7mam vespertinam nata et postera die baptisata est Maria Mechtildis filia leg: Severini Leenaerts et Joannae Barbarae Meens conj susc Christianus Meens et Maria Sibilla Leenaerts loco Mariae Mechtildis Leenaert[s] testor JJ Raemaekers pastor in Spaubeck (getuigen: haar oom Christianus Meentz (IId) als Christianus Meens, haar tante Maria Sijbilla Lenaerts nms. Maria Mechtildis Leenaerts en haar tante Anna Mechtildis Lenaerts als Maria Mechtildis Leenaerts door Maria Sibilla Leenaerts), 
 ovl. (64 jaar oud) op vrijdag 30 januari 1874 te Spaubeek [Li], 
 tr. (resp. 35 en 36 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 27 november 1844 te Spaubeek [Li] 
 met Hendrik (Henricus, Henrij (Fr.)) Heijnen, zn. van Hendrick (Henricus) Heijnen (dagloner, timmerman) en Maria Agnes (Maria Agnetis) Hanssen
 geb. op zaterdag 17 september 1808 te Spaubeek [Li] - akte 26, 
 ged. Rooms Katholiek op zondag 18 september 1808 aldaar 1808. 17. 7bris circa 6tam vespertinam natus, et postera die baptisatus est Henricus filius leg: Henrici Heijnen et Mariae Agnetis Hanssen conj: susc: fuere Theodorus Heijnen et Maria Elisabetha Meijs loco Annae Elisabethae Hanssen. testor: JJ Raemaekers pastor in Spaubeck (getuigen: zijn grootvader Theodorus Heijnen, zijn achternicht Maria Elisabeth Meijs nms. Anna Elisabetha Hanssen en zijn tante Anna Elisabeth Hanssen door Maria Elisabetha Meijs), 
 houtzager, 
 ovl. (74 jaar oud) op dinsdag 26 september 1882 te Spaubeek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Hendrikus Hubertus ,  
   geb. op woensdag 3 september 1845 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (77 jaar oud) op zaterdag 11 november 1922 aldaar, volgt IVb
  2.  Johanna Maria ,  
   geb. op vrijdag 29 december 1848 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (75 jaar oud) op donderdag 8 mei 1924 te Meerssen [Li], volgt IVc
  3.  Nn ,  
   geb. op woensdag 25 augustus 1852 te Spaubeek [Li]. 
  4.  Pieter Hubertus Joseph ,  
   geb. op woensdag 23 augustus 1854 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (68 jaar oud) op dinsdag 5 september 1922 te Maastricht [Li], volgt IVd

IIIe.  Joannes Josephus (Jean Joseph (Fr.)) Meens, zn. van Christianus Meentz (IId) en Maria Cornelia Stassen
 geb. op donderdag 22 januari 1807 te Spaubeek [Li] - akte 3, 
 ged. Rooms Katholiek op vrijdag 23 januari 1807 aldaar 1807 22 jan(ua)rij circa 12mam nocturnam natus et postera die baptisatus est est [sic] Joannes Josephus filius legitimus Christiani Meens et Mariae Corneliae Stassen conj susc fuere Joannes Meens et Mariae Annae Reumkens loco Mariae Sibillae Stassen testor JJ Raemaekers pastor in Spaubeck (getuigen: zijn oom Joannes Meens (IIb), Maria Anna Rumpkens als Maria Anna Reumkens nms. Maria Sibilla Stassen en zijn tante Sebil (Anna Sijbilla) Stassen als Maria Sibilla Stassen door Maria Anna Reumkens), 
 landbouwer, 
 ovl. (71 jaar oud) op maandag 11 november 1878 te Merkelbeek [Li], 
 tr. (resp. 34 en 20 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 23 oktober 1841 te Merkelbeek [Li] 
 met Anna Mechtildis Packbier, dr. van Hendrik Joseph Packbier (landbouwer) en Maria Agatha Douven (landbouwster), 
 geb. op vrijdag 16 februari 1821 te Merkelbeek [Li], 
 landbouwster, 
 ovl. (77 jaar oud) op donderdag 8 december 1898 te Merkelbeek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Hubert Joseph ,  
   geb. op woensdag 27 juli 1842 te Merkelbeek [Li]. 
  2.  Maria Josephina ,  
   geb. op woensdag 17 juli 1844 te Merkelbeek [Li],  
   ovl. (61 jaar oud) op zondag 1 april 1906 te Maastricht [Li], volgt IVe
  3.  Anna Maria Catharina ,  
   geb. op zaterdag 13 februari 1847 te Merkelbeek [Li],  
   ovl. op woensdag 29 november 1916 [69 jaar oud] te Roermond [Li],  
   tr.  
   met Jan Leonardus Hoedemakers,  
   geb. circa 1847. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Hendrik Alphonsius ,  
   geb. op zondag 9 september 1849 te Merkelbeek [Li],  
   ovl. (72 jaar oud) op donderdag 10 november 1921 aldaar, volgt IVf
  5.  Maria Johanna ,  
   geb. in 1855 te Klimmen [Li],  
   ovl. (ongeveer 64 jaar oud) op dinsdag 6 april 1920 te Meerssen [Li] [BS: 65 jaar],  
   tr.  
   met Hubertus Martinus van Driel, zn. van Godefridus van Driel en Joanna Geertrudis Stienen,  
   geb. in 1850 te Nederweert [Li],  
   ovl. (ongeveer 69 jaar oud) op dinsdag 13 januari 1920 te Venray [Li] [BS: 70 jaar]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IIIf.  Petrus Nicolaus (Pierre Nicolas (Fr.)) Meens, zn. van Christianus Meentz (IId) en Maria Cornelia Stassen
 geb. op vrijdag 26 augustus 1808 te Spaubeek [Li] - akte 24 [BS: geb.dat. 27-08-1808], 
 ged. Rooms Katholiek op vrijdag 26 augustus 1808 aldaar 26 augst circa 1mam nocturnam natus eodemq: baptisatus est Petrus Nicolaus filius legitimus Christiani Meens et Mariae Corneliae Stassen conj: susc: fuere Joannes Nicolaus Stassen et Catharina Coumans loco Mariae Magdalenae Meens testor JJ Raemaekers past: in Spaubeck (getuigen: zijn oom Nicolaus (Joannes Nicolaus) Stassen, Catharina Coumans nms. Maria Magdalena Meens en zijn tante Maria Magdalena Meents (IIa) als Maria Magdalena Meens door Catharina Coumans), 
 ovl. (52 jaar oud) op vrijdag 9 augustus 1861 te Jabeek [Li] (Peter Nicolaus Meens zn van Christiaan Meens en Maria Cornelia Stassen; e.v. Maria Gertrudis Josephina Albrigts), 
 tr. (resp. 25 en ongeveer 36 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 7 november 1833 te Jabeek [Li] 
 met Maria Gertrude Josepha Albrechts, dr. van Karel Joseph Albrechts en  Maria Margaretha Gijzen, 
 geb. in 1797 te Mechelen aan de Maas [Lm, België] Bij huwelijk 36 jaar. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Margaritha Hubertina ,  
   geb. op donderdag 26 januari 1837 te Mechelen aan de Maas [Lm, België],  
   ovl. (4 dagen oud) op maandag 30 januari 1837 aldaar. 
  2.  Jan Hubert Karel Joseph ,  
   geb. op zondag 17 maart 1839 te Mechelen aan de Maas [Lm, België],  
   ovl. (6 maanden oud) op maandag 14 oktober 1839 aldaar. 

IIIg.  Jan Willem (Joannes Wilhelmus, Jean Guillaume (Fr.)) Meens (Meins), zn. van Christianus Meentz (IId) en Maria Agnes Voncken
 geb. op zondag 6 maart 1814 te Spaubeek [Li] - akte 9 [BS: geb.dat. 16-03-1814], 
 ged. Rooms Katholiek op zondag 6 maart 1814 aldaar 1814 6ta marty natus eod: baptisatus est Joannes Wilhelmus filius legitimus Christiani Meens et Mariae Agnetis Vonken conj(ugum) susc fuere Petrus Mevis loco Wilhelmi Henssen et Maria Anna Poelmans loco Joannae Barbarae Meens testor JJ: Raemaekers pastor in Spaubeck (getuigen: Peter (Petrus) Mevis nms. Wilhelmus Henssen, Willem (Wilhelmus) Henssen door Petrus Mevis, Maria Anna Polman als Maria Anna Poelmans nms. Joanna Barbara Meens en zijn tante Joanna Barbara Meens (IIc) door Maria Anna Poelmans), 
 landbouwer, 
  
 woont Elzenraad 91 Jabeek [Li] voor 1862, 
 Jan Willem gaat hier wonen samen met zijn broers Jan Jacob en Peter Nicolas Meens, allen geboren in Spaubeek. 
 Ovl. (71 jaar oud) op donderdag 10 december 1885 te Spaubeek [Li] (Jan Willem Meens zn van Christiaan Meens en Maria Agnes Voncken; e.v. Maria Cornelia Henssen; e.v. Anna Gertrudis Cremers), 
 tr. (resp. 42 en 38 jaar oud) (1) op zaterdag 20 september 1856 te Jabeek [Li] 
 met Anna Gertrudis Cremers, dr. van Jan (Joannes) Cremers en Maria Catharina Aloffs
 geb. op donderdag 18 juni 1818 te Jabeek [Li], 
 ovl. (40 jaar oud) op maandag 13 juni 1859 aldaar - akte 13 [BS: 41 jaar]. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Meens
 tr. (resp. 48 en 30 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op maandag 9 februari 1863 huwt tegelijkertijd met haar tweelingzuster te Spaubeek [Li] 
 met Maria Cornelia Henssen (Heussen), dr. van Jan Michiel (Joannes Michael) Henssen (landbouwer, fabrikant van appelazijn, grondeigenaar) en Anna Maria Muijlkens (huishoudster), 
 geb. op woensdag 17 oktober 1832 om vijf uur in de namiddag in het huis van haar ouders te Hoeve - Spaubeek [Li] - akte 28 (tweeling), 
 ovl. (39 jaar oud) op zaterdag 23 maart 1872 te Jabeek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Joannes Jacobus Ludovicus ,  
   geb. op vrijdag 1 januari 1864 te Jabeek [Li],  
   ovl. (67 jaar oud) op donderdag 7 mei 1931 om 08:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1931/6 (getuigen: zijn broer August (Jan Nicolaas August) Meens (IVg), (64 jaar, landbouwer, Spaubeek) en Pieter (Joannes Pieter) Stassen, (46 jaar, gemeente ontvanger, Spaubeek)). 
  2.  Anna Maria Martha (Anna Martha, Zuster Alexia) ,  
   geb. op maandag 31 juli 1865 te Jabeek [Li],  
   kloosterzuster,  
   ovl. (83 jaar oud) op donderdag 23 juni 1949 te Maastricht [Li],  
   begr. op maandag 27 juni 1949 om 07:45 uur aldaar Zusterklooster Onder de Bogen. 
  3.  August (Jan Nicolaas August) ,  
   geb. op zondag 17 februari 1867 te Jabeek [Li],  
   ovl. (81 jaar oud) op vrijdag 27 februari 1948 te Spaubeek [Li], volgt IVg
  4.  Jan Joseph ,  
   geb. op woensdag 16 december 1868 te Jabeek [Li],  
   ovl. (6 weken oud) op dinsdag 2 februari 1869 (Jan Joseph Meens zn van Willem Meens en Maria Cornelia Henssen) aldaar. 
  5.  Jan Willem Hubert ,  
   geb. op dinsdag 29 maart 1870 te Jabeek [Li],  
   ovl. (2 maanden oud) op zaterdag 4 juni 1870 (Willem Hubert Meens zn van Jan Willem Meens en Maria Cornelia Henssen) aldaar. 
  6.  Maria Elisabeth Rosalia ,  
   geb. op zondag 18 juni 1871 te Jabeek [Li],  
   ovl. (4 weken oud) op zondag 16 juli 1871 (Maria Elisa Rosa Meens dr van Jan Willem Meens en Maria Cornelia Henssen) aldaar. Generatie IV

IVa.  Maria Sibilla Meens (Meentz, Meents, Meins, Mentz, Mens), dr. van Maria Magdalena Meens (IIIa), 
 ged. op vrijdag 3 april 1812 buiten echtelijk geboren te Schinnen [Li] (getuigen: haar grootvader Joannes Meens (IIb) en haar oudtante Maria Sijbilla Diederen) vervangende getuigen: Maria Josepha Diederen, Arnoldus Demacker, 
 huishoudster, 
 ovl. (ongeveer 71 jaar oud) op donderdag 19 juli 1883 om 18:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1883/9. (getuigen: haar schoonzoon Willem (Joannes Wilhelmus) A Campo (34 jaar, tapper, Spaubeek, schoonzoon) en Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens (42 jaar, koster, Spaubeek, bekende)),  
 otr. op zondag 15 mei 1836 en op 22 mei 1836 te Spaubeek [Li], 
 tr. (resp. ongeveer 24 en 34 jaar oud) op zaterdag 28 mei 1836
(Andries van beroep: landbouwer. Hij heeft gediend in het leger met als speciale regel dat hij verlof krijgt om op het land te helpen als dat nodig is. Van deze regeling heeft hij gebruik gemaakt.
Lengte 1m 639 mm
) te Spaubeek [Li] - akte 19

(getuigen: Geurt (Godefridus) Schutjens als Godfried Schutgens (timmerman, 73jr), Jan Jacob (Joannes Jacobus) Schutjens als Jan Jacob Schutgens (koster, 35 jr), zijn moeder en haar schoonmoeder Elisabeth (Maria Elisabeth) Boschouers, Caspar (Gaspar) Vromen als Gaspar Vroemen (schepen, 36 jr), Jan Jacob (Joannes Jacobus) Eussen (zonder beroep, 42 jaar) en Burgemeester Jean Andreas (Joannes Andreas) Eussen (landbouwer)),  
 Kaart in 1867 te Spaubeek [Li] ,  
  
 Historische achtergrond in 1845, 
 In 1845 was de aardappeloogst mislukt: niet alleen in Nederland, maar ook elders in Europa. De aardappel had in de 19e eeuw het graan als belangrijkste voedingsmiddel verdrongen. Ook de volgende jaren mislukten de oogsten door de aardappelziekte. Dit had een enorme prijsstijging van andere voedingsmiddelen tot gevolg, waarvan vooral de minder bedeelden de dupe waren. Voor de boeren, die op grote schaal graan voor de markt verbouwden, waren het gouden jaren. De regering greep in door de invoerbelemmerende maatregelen voor graan op te heffen. Tevens werd er naar aardappelrassen gezocht die ongevoelig waren voor de aardappelziekte. De aardappelziekte is een van de oorzaken geweest van de 19e eeuwse emigratiestromen naar ‘Het nieuwe land’. 
 Door de opheffing van de invoerbeperkingen kwamen er grote hoeveelheden goedkoop graan uit vele delen van de wereld, zoals Argentinië, Rusland en de Verenigde Staten en zagen de boeren hun winsten wegvloeien., 
 Woont Dorpstraat 34 Spaubeek [Li] in 1836
 In het Bevolkingsregister van 1836 zien we: 
 Na hun huwelijk in 1836 blijven Jan Andries Wouters en Maria Sebilla Meens in hun eigen ouderlijke woning wonen. Heel vaak zien we dat Maria Sebilla de familienaam van haar stiefvader gebruikt, dit is Wolters in plaats van Meens. 
 Als hun eerste zoontje (Joannes) Martinus Wouters wordt geboren (1837) dan blijft deze bij zijn moeder op de Dorpstraat wonen. Op 1 april 1839 wordt hun tweede zoon Jan Gerard Wouters geboren en 1½ maand later sterft hun eerste zoontje Martin. 
 In BVR 1840-1843: zien we dat ook Jan Andries Wouters zich bij hun gezin op de Dorpstraat heeft gevoegd. 
 In BVR 1847: Vestigt het gehele gezin zich in de ouderlijke woning van Jan Andries Wouters in Op 't Broek, 
 Woont boerderij C, op het Broek 49 Spaubeek [Li] tussen 1847 en 1880
 Vanaf Bevolkingsregister van 1847: 
 wonen Marten Wouters en Maria Sibilla als een gezin naast: 
 - zijn zuster Maria Sibilla Wouters x Jan Willem Dieteren (nr. 50). Dit is volgens mij ook een deel van boerdeij C 
 - zijn broer Jan Gerard Wouters x Maria Josephina Geurts (nr. 51). Dit is boederij E 
 BVR 1847: het gezin bestaat uit 
 Jan Andries Wouters; Maria Sebilla Meens en de kinderen: Jan Gerard Wouters, Maria Hubertina Eliabetha Wouters en Maria Agnes Wouters. (huisnummer 49) 
 BVR 1850: moeder Maria Sibilla gebruikt als familienaam Wolters, in plaats van Meens. Hun zoon Jan Christiaan Wouters is geboren. (huisnummer 51) 
   
 BVR 1861:De familienaam Wolters bij Maria Sibilla wordt doorgestreept en vervangen door Meens, Haar moeder Maria Helena Meens woont na het overlijden in 1858 van haar echtgenoot Martinus Wolters (de stiefvader van Maria Sibilla) ook in de boerderij C. Bij haar wordt de naam Helena doorgestreept en vervangen door Magdalena. 
 In augustus 1862 wordt de dochter Maria Elisabeth Hubertina Wouters opnieuw in BVR van Spaubeek opgenomen, omdat ze als dienstmeid bij Jan Willem Meens en zijn broers te Jabeek heeft gewerkt. Deze Jan Willem Meens is een neef van Maria Helena Meens en hij koopt in 1869 op de Dorpstraat de boerdrij G, welke voorheen eigendom van Jan Willem Wouters x Maria Helena Vlecken is geweest. 
 Op 20 oktober 1864 huwt Maria Elisabeth Hubertina Wouters x Peter Joseph Muijlkens en op 26 oktober 1864 verhuist ze met haar echtgenoot, naar zijn ouderlijke woning gelegen op Hobbelrade 84. 
 Op 10 augustus 1868 wordt Maria Agnes Wouters uitgeschreven omdat ze als dienstmeid gaat werken in Maastricht. [bij wie ze gaat werken en wonen is mij onbekend ww] 
 BVR 1869: Zoon (Jan) Gerard Wouters overlijdt op 33 jarige leeftijd op 1juni 1872. [de reden van zijn overlijden is mij onbekend] Hierdoor wordt Jan Christiaan de enige zoon die de boerderij kan overnemen. 
 Op 5 juli 1872 wordt Maria Agnes Wouters. weer opnieuw in BVR van Spaubeek ingeschreven, nadat ze 4 jaar als dienstmeid in Maastricht heeft gewerkt. 
 Op 20 oktober 1874 overlijdt Maria Helena/Magdalena Meens, de moeder van Maria Sibilla Meens. 
 Een jaar later op 4 mei 1875 overlijdt vader Jan Andries Wouters
 Een jaar later op 6 november 1876 huwt Maria Agnes Wouters x Jan Willem A Campo en ze gaat met haar echtgenoot wonen bij zijn ouders het gezin Jan Nicolaas A Campo (+1871) x Joanna Catharina Vroemen. Hierbij wordt de foutieve datum 5 juli 1872 genoteerd (de uit Maastricht datum zie hierboven). Binnen dit gezin woont ook nog Gaspar/Caspar A Campo die in 1881 huwt met Maria Sibilla Antonetta Wouters (dochter van Pieter Martinus Wouters x Mara Anna Catharina Heijnen) en dus de nicht Maria Anges is. 
 Na november 1876 blijven als enige bewoners van de boerderij C over: 
 moeder Maria Sibilla Meens en zoon an Christiaan Wouters. (huisnumer 59) 
 Tussen 1877 en 1880 wordt de boerderij C verkocht aan . Heijnen. 
 Na 1880 vinden we moeder en zoon terug in het huis van Jan Willem A Campo x Maria Agnes Wouters op de Dorpstraat., 
 Woont boerderij C, op het Broek 49 Spaubeek [Li]
   
 foto van de hoeve op het Broek die bewoont is door de families Wouters en Heijnen. De hoeve is anno 1706 gebouwd. 
   
 foto uit de eerste helft van 1900 van de binnenplaats woongedeelte van de vakwerkboerderij Wouters, Heijnen, nu sauna 
   
 Achterzijde van de boerderij met een Dina Heijnen en op het paard Fien Linders 
 (bron: foto's van Jo Ritterbeeks en tekst Annemarie Bovens), 
 Wie zijn de buren van Jan AndriesWouters x Maria Sibilla Meens circa 1861 te Spaubeek [Li]
 In het BVR 1861 kunnen we de buren op 't Broek en/of Dorpstraat nagaan: [de nummering klopt m.i. niet helemaal. Ik geef volgorde aan hoe de mensen er waarschijnlijk wonen ww
 Er wordt geen verschil tussen de Dorpstraat en Op 't Broek gemaakt. De straatnaam is steeds Spaubeek. 
 Spaubeek nr. 50: het gezin van Pieter Martinus Wouters x Maria Anna Catharina Heijnen.Dit is de jongste broer van Jan Andries Wouters. We bevinden ons waarschijnlijk op de Dorpstraat [1 à 2 boerderijen rechts naast boerderij G ww
 Spaubeek nr. 51: hier woont Anna Catharina Baltus met 6 van haar kinderen van vader Joannes Lones (geb in 1805 te Geulle), deze wordt hier echter niet genoemd [waarschijnlijk werkzaam op een boerderij waar hij wel staat ingeschreven ww]. Beroep: gedeeltelijk van arme middelen.. Anna Catharina is de oudste dochter van Alexander Baltissen (geb in 1788 te Hulsberg) x Maria Helena Bruls (geb in 1788 te Spaubeek) [de grootouders van de grootvader van Netteke Waltmans aan moederszijde (zie ook nummer 54) ww]. Het huis waarin zij wonen is in 1885 afgebroken. [waarschijnlijk woonden ze samen met het volgende gezin in één boerderij hoek Dorpstraat/Op 't Broek ? ww
 Spaubeek nr. 53: het gezin Jan Jacob Christoffels (geb 1789 te Spaubeek) x Maria Catharina Wintgens(geb in 1779 te Baalen B.). [De families Baltus en Christoffels wonen als sinds 1840 naast elkaar Op 't Broek, mogelijk is één familie verhuisd en één woning verder gaan wonen, maar dit lijkt mij niet waarschijnlijk ww] Op 28 oktober 1869 verkopen zij hun huis aan de familie Francis Soeren (geb in 1820 te Spaubeek) x Maria Cathrijn Kubben (geb in 1830 te Geleen). 
 Spaubeek nr. 52: hier woont weduwe Maria Gertrudis Lemmens (geb in 1803 te Spaubeek), met 8 haar kinderen van de overleden Jan Jozef Hautvast (geb in 1798 te Hulsberg). Zij wonen sinds 1840 in de boerderij B. Maria Gertrudis Lemmens is de dochter van de tante Maria Gertudus Wouters x Gerardus Lemmens en dus een nicht van Jan Andries Wouters. Op 20 oktober 1870 wordt hun huis verkocht aan de familie Joannes Quax (geb in 1834 te Spaubeek) x Maria Christina A Campo (geb in 1842 te Spaubeek). Maria Christina A Campo een dochter van Jan Nicolaas A Campo x Maria Catharina Vroemen en dus een zuster van Gaspar A Campo x Maria Sebilla Antonetta Wouters (dochter van Peter Martinus Wouters) en een zuster van Jan Willem A Campo x Maria Agnes Wouters (dochter van Jan Andries Wouters) 
 Spaubeek nr. 54: hier woont weduwe Maria Helena Bruls, met haar jongste dochter Maria Catrijn (Catharina) Baltus (geb 12 mei 1825 te Spaubeek). Zij wonen waarschijnlijk in boerderij B. Deze Maria Catrijn Baltus is nooit getrouwd geweest en heeft twee buitenechtelijke kinderen Jan Jacob Baltus (geb 17 augustus 1848 te Spaubeek) en Jan Willem Baltus (geb 6 april 1856 te Spaubeek). Dit gezin is erg arm ("leeft gedeeltelijk van de arme middelen") en we zien dat haar kinderen op jonge leeftijd moeten gaan werken op geld te verdienen. Zoon Jan Jacob moet bij Moonen op de oliem(olen) gaan werken en zoon Jan Willem verlaat op 13 jarige leeftijd voor 7 maanden Spaubeek om in Schilveld op den heering(?) bij Erkens te werken. Jan Jacob Baltus huwt later met Maria Catharina Lemmens. Zij zijn de ouders van Anna (Maria Joanna Hubertina) Baltus de moeder van Netteke Waltmans. 
 Spaubeek nr. 55: hier woont ons gezin Jan Andries Wouters x Maria Sibilla Meens in boerderij C. Bij hun woont de schoonmoeder en weduwe Maria Magdalena (Helena) Meens in. Zij overlijdt op 20 oktober 1874. Jan Andries Wouters overlijdt op 4 april 1875. 
 Spaubeek nr. 56: hier woont weduwe Maria Sebilla Wouters (geb in 1799 te Spaubeek), met 3 van haar kinderen met de overleden Jan Willem Diederen (geb in 1792 te Nuth-Vaesrade). Naast de eigen kinderen wonen er ook nog 2 kleinkinderen uit het huwelijk Maria Elisabeth Diederen (geb in 1835 te Spaubeek) x Joannes Mathijs Swelsen (geb 1838 te Beek). Later worden nog 4 kleinkinderen uit dit gezin op de boerderij geboren. Vader Joannes Mathijs Swelsen wordt pas 18 december 1872 in Spaubeek ingeschreven. 
 De familie Maria Sebilla Wouters x Jan Willem Diederen woont sinds 1847 in de boerderij C. Maria Sebilla Wouters is de zuster Jan Andries Wouters., 
 Woont Hobbelrade 97 Spaubeek [Li] tussen donderdag 1 januari 1880 en november 1881 
 In BVR 1880 vinden we Maria Sibilla Meens en Jan Christiaan Wouters, de twee overgebleven bewoners van boerderij C terug in Hobbelrade. [Dit betekent dat de boerderij C reeds is verkocht en de erfenis onder de kinderen is verdeeld. Op welke wijze is mij op dit moment nog niet duidelijk ww
 Zij wonen in bij Peter Jozef Muijlkens x Maria Elisabeth Hubertina Wouters, de dochter van moeder Maria Sibilla Meens. Dit inwonen moet reeds vóór 1 januari 1880 hebben plaatsgevonden. 
 De familie Muijlkens is niet van plan om in Spaubeek te blijven wonen [mede door de erfenis uit de verkoop van boerderij C ww?]. Het gehele gezin vertrekt fasen op 14 april 1880, op 28 oktober 1880 en de laatste groep 24 december 1881, inclusief de broers van Peter Jozef naar Hulsberg. Dit alles volgens het BVR van Spaubeek. Op 24 december 1880 wordt de familie in het BVR van Hulsberg ingeschreven, en na 6 jaar (op 10 mei 1886) verhuizen ze naar Wijnandsrade
 Jan Christiaan Wouters wordt op 31 oktober 1881 in de gemeente Spaubeek uitgeschreven, omdat hij naar Ambij vertrekt. [Waarschijnlijk om als knecht op een grotere boerderij te gaan werken. Ik heb nog niet ontdekt bij wie dat is ww
 Maria Sibilla Meens vertrekt in november 1881 naar de Dorpstraat 69 (gemeenteblad 55). Dit is het huis van Jan Willem A Campo x Maria Agnes Wouters, haar jongste dochter. 
 In het pand op Hobbelrade worden op 20 maart 1883 ingeschreven het gezin: 
 Joannes Jacobus Pijls x Maria Catharina Hubertina Heijnen
 Woont Dorpstraat 69 Spaubeek [Li] na november 1881
 In BVR 1880 wordt dit pand bewoont door: landbouwer Jan Willem A Campo, met zijn vrouw Maria Agnes Wouters. [Zij hebben deze boerderij waarschijnlijk uit hun erfenis (de verkoop van o.a. boerderij C) gekocht ww
 In november 1881 komt Maria Sibilla Meens, als schoonmoeder (69) bij hun wonen, nadat ze de woning van Peter Jozef Muijlkens x Maria Elisabet Hubertina Wouters, haar oudste dochter, in Hobbelrade verlaten heeft. 
 Een jaar later (10 oktober 1882) vesticht Jan Christiaan Wouters zich ook bij hun na zijn vertrek naar Ambij (op 31 oktober 1881). Lang blijft hij hier echter niet wonen, want 3 maanden later (op 29 januari 1883) verlaat hij definitief Spaubeek om naar hof Lorsbeek gemeente Hambach Kreis Jülich Pruissen te vertrekken. (ingeschreven door Henri Roosenboom, ambtenaar). 
 Een ½ jaar later (op 19 juli 1883) overlijdt Maria Sibilla Meens op 71 jarige leeftijd. 
 In november 1883 komt Joannes Theodorus Hubertus Muijlkens, neef en zoon van Peter Jozef x Maria Elisabeth Hubertina Wouters bij hun inwonen. (ambtshalve ingeschreven [dit betekent? ww]) 
 Op 10 nov 1893 verlaten Jan Willem A Campo x Maria Agnes Wouters de woning om naar Slenaken te verhuizen. 
 De boerderij wordt daarna bewoont door: Pieter Hubertus Swelsen x Maria Sibilla Lienaerts met hun kinderen., 
 Kinderen werken niet volledig op de eigen boerderij
 Het valt op dat de twee dochters als dienstmeisje buitenshuis gaan werken. 
 - Maria Elisabeth Hubertina gaat naar Jabeek 
 - Maria Agnes gaat naar Maastricht. 
 Ik vind dit vreemd, omdat er normaal zo veel werk op de eigen boerderij is, zodat alle kinderen hier aan het werk worden gezet (dit is zo bij de vorige generaties). 
 Het kan ook zijn dat er al delen van de boerderij en landerijen verkocht zijn, zodat er niet meer genoeg werk is. 
 Als Jan Christiaan naar Amby gaat om te werken dan is de vader overleden en de boerderij al verkocht., 
 Verbanden tussen families Wouters en a Campo te Spaubeek [Li]
 Twee zonen van Jan Nicolaas a Campo zijn getrouw met twee nichtjes Wouters, t.w. Joannes Wilhelmus x Maria Agnes (v= Joannes Andreas) en Gaspar x Maria Sebilla Antonetta (v= Petrus Martinus) 
 met Andries (Joannes Andreas, Jan Andries, Jean André (Fr.)), genoemd naar zijn peter [Andreas Coumans] Wouters, zn. van Marten (Martinus) Wouters (gemeente raadslid, bierbouwer, landbouwer (cultivateur)) en Elisabeth (Maria Elisabeth) Boschouers (landbouwerse), 
 geb. op vrijdag 4 december 1801 (Franse datum: 14 frimaire [=koude maand] X) te Spaubeek [Li] - akte 2
(getuigen: zijn oom Jan Peter (Joannes Petrus) Wouters als Pierre Wouters en zijn achterneef Jan Pieter (Joannes Petrus) Coumans als Pierre Coumans de zoon van Andries Coumans),  
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 5 december 1801 te Spaubeek [Li] 1801. 4ta xbris natus et die postera baptizatus est Joannes Andreas filius legitimus Martini Wouters. et Mariae Elisabeth Boscheuers incolarum de Spaubeck, et conjugum: susceptores Andreas Coumans, et Maria Gertrudis Wouters. quod testor A:G. Somijn pastor in Spaubeck
(getuigen: zijn aangetrouwde oudoom Andries (Andreas) Coumans [e.v. zuster van grootmoeder aan moederszijde] en zijn tante Gertrudis (Maria Gertrudis) Wouters),  
 landbouwer, 
 overlijdensgetuige van zijn moeder Elisabeth (Maria Elisabeth) Boschouers op zondag 18 december 1853, 
 geboortegetuige van zijn zoon Joannes Martinus Wouters op woensdag 17 mei 1837, 
 geboortegetuige van zijn dochter Maria Elisabeth Hubertina Wouters (Va) op maandag 16 mei 1842, 
 ovl. (73 jaar oud) op zondag 4 april 1875 om 07:00 uur 's morgens.
te Spaubeek [Li] (getuigen: Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Diederen als Jan Willem Dieteren (59jr), veldwachter en bekende en zijn zoon Jan Christiaan (Joannes Christiaan) Wouters (Vb)).  
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Joannes Martinus, genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde ,  
   geb. op woensdag 17 mei 1837 om zes uur 's morgens te Spaubeek [Li] (getuigen: zijn vader Andries (Joannes Andreas) Wouters (zie IVa) (landbouwer, vader), Jean Andreas (Joannes Andreas) Eussen (burgemeester en secretaris (zonder beroep), 42 jaar) en Henderik (Joannes Henricus) Gielen (dienstknecht, 29 jaar)),  
   ovl. (1 jaar oud) op vrijdag 10 mei 1839 om acht uur 's avonds [in het huis van Martinus Wolters en Maria Magdalena Meens (ww)] te Spaubeek [Li] - akte 8 [BS: 2 jaar]
(getuigen: zijn (stief)grootvader Martin (Martinus) Wolters (zie IIIa) (dagloner, 51 jaar, bij het overlijden aanwezig) en zijn aangetrouwde achterneef Jan Mathijs Luijten als Joannes Luijten (dagloner, 28 jaar, nabuur)).  
  2.  Jan Gerard (Joannes Gerardus), genoemd naar zijn oom aan vaderszijde [Joannes Gerardus Wouters] ,  
   geb. op maandag 1 april 1839 om elf uur 's morgens. Bij de geboorte aangifte schrijffout voornamen: genoemd Joannes Andreas (vader) in plaats van Joannes Gerardus te Spaubeek [Li] - akte 9
(getuige: Jan Jacob Eussen (landbouwer 34 jaar oud), Jan Hendrick Gielen (dienstknecht 30 jaar oud)),  
   landbouwer,  
   ovl. (33 jaar oud) op zaterdag 1 juni 1872 om 22:00 uur. Opmerking:  ongehuwd te Op het Broek [Li] - Spaubeek akte 8
 
  3.  Maria Elisabeth Hubertina ,  
   geb. op maandag 16 mei 1842 te Op het Broek [Li],  
   ovl. (74 jaar oud) op vrijdag 9 februari 1917 te Hulsberg [Li], volgt Va
  4.  Maria Agnes, genoemd naar de overgrootmoeder aan moederszijde (vier geslachten) [Maria Agnes Diederen] ,  
   geb. op dinsdag 17 september 1844 om 02:00 uur vm te Spaubeek [Li] (getuigen: Jan Jacob (Joannes Jacobus) Schutjens koster, Gaspar Vroeme (schepen, 44jr)),  
   woonde als dienstmeid in Maastricht [Li] tussen maandag 10 augustus 1868 en vrijdag 5 juli 1872 ,  
   ovl. (70 jaar oud) op donderdag 18 februari 1915 om 16:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1915/5 (getuigen: haar neef Jan Peter (Joannes Pieter) Quax (44 jaar, landbouwer, Spaubeek, neef) en haar neef Joannes Martinus Wouters (60 jaar, landbouwer, Spaubeek, neef)),  
   tr. (resp. 32 en 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 6 november 1876 te Spaubeek [Li],  
    
   woonden Dorpstraat 69 Spaubeek [Li] tussen maandag 6 november 1876 en vrijdag 10 november 1893  te Spaubeek [Li],  
   Volgens het Bevolkingsregister van 1880. 
    
   Dit uitreksel is in een aantal punten interessant. We lezen: 
   - haar moeder Maria Sibilla Meens woornt bij hun in tot aan haar dood. 
   - haar broer Jan Christiaan keert op 10 oktober 1882 terug uit Ambij en blijft daar tot 29 januari 1883 wonen, waarna hij naar hof te Lorsbeck bij Jülich Preußen vertrekt. 
   - haar neef Joannes Theodorus Muijlkens woont er. 
   - de familie Pieter Hubertus Swelsen woont bij hun in.,  
   Woonden Heijenrath 95 Slenaken [Li] tussen vrijdag 10 november 1893 en zaterdag 4 mei 1895 ,  
   Zij woonden als oom en tante bij hun nicht Maria Magdalena Muilkens (dochter van Peter Joseph Muijlkens en Maria Elisabeth Hubertina Wouters) welke gehuwd is met Jan Mathijs Linckens (uit Schin op Geul). 
   Als beroep geven zij op: "zonder". [ww: Zijn zij gaan rentenieren met de erfenis na de dood van Maria Sibilla Meens de moeder van Maria Agnes Wouters?],  
   woonden Limmel Meerssen [Li] tussen zaterdag 4 mei 1895 en donderdag 8 april 1897  Bij beroep staat géén vermelding. [ww: rentenieren?],  
   woonden Bergstraat 9A Amby [Li] tussen donderdag 8 april 1897 en donderdag 1 maart 1900  Bij beroep staat géén vermelding. [ww: rentenieren?],  
    
   woonden Dorpstraat Spaubeek [Li] na donderdag 1 maart 1900,  
   In BVR vanaf 1880: In maart 1900 keren Joannes Wilhelmus A Campo x Maria Agnes Wouters terug uit Ambij naar Spaubeek. Zij vestigen als hoofd zich in het huis aan de Dorpstraat nr 74 van Joannes Quax (geb in 1834) x Maria Christiaan A Campo (geb in 1842). Zij is een oudere zuster van Joannes Wilhelmus. 
   [ter referentie: op Dorpstraat 72 woont Michiel Hubertus Luijten x Maria Sibilla Hubertina Moonen; op Dorpstraat 73 woont Joannes Jozef Ritterbeeks (geb 1838) x Maria Barbara Op de Camp (geb in 1842) en aan de andere zijde: 
   op Dorpstraat 75 woont: Andries Hubert Otermans (geb in 1850) x Maria Elisabeth Paes (geb in 1864); op Dorpstraat 76 woont Pieter Soons, gevolgd door Hubert Willem Crombags x Maria Cornelia Bougie
   Later komt hun neef Wilhelm Wouters (zoon van Jan Christiaan Wouters en Gertrud Schroeder) bij hun inwonen. 
   met Willem (Joannes Wilhelmus) A Campo (à Campo), zn. van Jan Nicolaas A Campo (landbouwer) en Maria Catharina Vroemen (huishoudster),  
   geb. op donderdag 19 juli 1849 te Spaubeek [Li],  
   landbouwer/tapper,  
   overlijdensgetuige van zijn schoonmoeder Maria Sibilla Meens (IVa) op vrijdag 20 juli 1883,  
    
   Kerbestuur circa 1890 te Spaubeek [Li],  
   In het kerkbestuur zetelden, naast pastoor Leonard, J. Slangen, M.H. Kerckhoffs, J.W. a Campo en P. Stassen (1890) 
   Ovl. (74 jaar oud) op dinsdag 17 juni 1924 om 20:00 uur te Sittard [Li] & Spaubeek - akte 1924/13,  
   begr. te Spaubeek [Li] ingeschreven 27-06-1924. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Jan Christiaan (Joannes Christiaan) ,  
   geb. op woensdag 7 maart 1849 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (77 jaar oud) op zaterdag 30 oktober 1926 te Jülich [Nw, Duitsland], volgt VbIVb.  Hendrikus Hubertus Heijnen, zn. van Hendrik (Henricus) Heijnen en Maria Mechtildis Lienaerts (IIId), 
 geb. op woensdag 3 september 1845 te Spaubeek [Li], 
 dagloner, landbouwer, houtzager, 
 overlijdensgetuige van zijn zoon Joannes Joseph Heijnen op donderdag 9 november 1893, 
 ovl. (77 jaar oud) op zaterdag 11 november 1922 om 13:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1922/11 (getuigen: zijn zoon Hub (Thomas Hubertus) Heijnen (Vd), (32 jaar, timmerman, Spaubeek) en Sjang (Joannes) Welzen, (40 jaar, veldwachter, Spaubeek)), 
 tr. (beiden 31 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 9 april 1877 te Spaubeek [Li] - akte 1 
 met Maria Anna (Anna Maria) Wenmakers, dr. van Johannes Jacobus Wenmakers en Maria Elisabeth Kaldenberg, 
 geb. op donderdag 4 december 1845 te Urmond [Li] - Berg aan de Maas, 
 dienstmeid, huishoudster, 
 ovl. (87 jaar oud) op zondag 29 oktober 1933 om 14:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1933/11 (getuigen: haar zoon Hub (Thomas Hubertus) Heijnen (Vd), (43 jaar, timmerman, Spaubeek) en Sjang (Joannes) Welzen, (51 jaar, veldwachter, Spaubeek)). 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Maria Hubertina ,  
   geb. op maandag 25 februari 1878 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (75 jaar oud) op dinsdag 24 maart 1953 om 22:00 uur na een kortstondige ziekte te Spaubeek [Li] - akte 1953/8 (getuige: haar neef Zef (Peter Joseph) Heijnen (VIi), (43 jaar, landbouwer, Spaubeek)). 
  2.  Nicolaas (Joannes Nicolaas) ,  
   geb. op zondag 19 oktober 1879 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (34 jaar oud) op woensdag 17 december 1913 aldaar, volgt Vc
  3.  Joannes Joseph ,  
   geb. op zondag 25 december 1881 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (11 jaar oud) op woensdag 8 november 1893 om 17:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1893/8 [BS: 12 jaren] (getuigen: zijn vader Hendrikus Hubertus Heijnen (IVb), (38 jaar, houtzager, Spaubeek, vader) en Jan Mathijs (Joannes Mathijs) Moonen, (56 jaar, landbouwer, Spaubeek, bekende)). 
  4.  Lei (Leonardus) ,  
   geb. op donderdag 17 juli 1884 te Spaubeek [Li],  
   landbouwer,  
   overlijdensgetuige van zijn broer Petrus Heijnen op vrijdag 15 november 1918,  
   overlijdensgetuige van zijn broer Nicolaas (Joannes Nicolaas) Heijnen (Vc) op vrijdag 19 december 1913,  
   overlijdensgetuige van zijn nicht Maria Hubertina Heijnen op vrijdag 9 juli 1926,  
   ovl. (75 jaar oud) op maandag 18 april 1960 - akte 187 (géén datum vermeld, datum van ovl.adv.) te Sittard [Li] - ziekenhuis. Ook aangegeven in Spaubeek,  
   begr. op vrijdag 22 april 1960 om 09:30 uur in de H. Laurentius kerk te Spaubeek [Li]  
  5.  Petrus ,  
   geb. op maandag 30 augustus 1886 te Spaubeek [Li],  
   overlijdensgetuige van zijn schoonzuster Maria Sophia Hubertina Brassé (zie Vc) op maandag 13 januari 1913,  
   ovl. (32 jaar oud) op vrijdag 15 november 1918 om 03:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1918/17 (getuigen: zijn broer Lei (Leonardus) Heijnen, (34 jaar, landbouwer, Spaubeek) en Leonard (Petrus Leonardus) Mevis, (61 jaar, landbouwer, Spaubeek)). 
  6.  Hub (Thomas Hubertus) ,  
   geb. op vrijdag 28 februari 1890 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (75 jaar oud) op donderdag 11 maart 1965 te Geleen [Li], volgt VdIVc.  Johanna Maria (Joanna Maria) Heijnen, dr. van Hendrik (Henricus) Heijnen en Maria Mechtildis Lienaerts (IIId), 
 geb. op vrijdag 29 december 1848 te Spaubeek [Li], 
 ovl. op donderdag 8 mei 1924 [BS: 75 jaar oud] te Meerssen [Li], 
 tr. (resp. 28 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 14 mei 1877 te Spaubeek [Li] 
 met Pieter Mulkens (Muijlkens)
 geb. op woensdag 18 mei 1853 zn van Willem Mulkens (landbouwer) en Margaretha Houben te Schimmert [Li], 
 landbouwer, 
 ovl. (55 jaar oud) op zondag 4 april 1909 (Pieter Mulkens zn van Wollem Mulkens en Margaretha Houben; gehuwd met Maria Heijnen) te Schimmert [Li]. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Maria Anna ,  
   geb. op vrijdag 5 april 1878 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (65 jaar oud) op donderdag 23 maart 1944 te Schimmert [Li], volgt Ve

IVd.  Pieter Hubertus Joseph (Peter Joseph) Heijnen, zn. van Hendrik (Henricus) Heijnen en Maria Mechtildis Lienaerts (IIId), 
 geb. op woensdag 23 augustus 1854 te Spaubeek [Li], 
 werkbode, landbouwer, houtzager, 
 overlijdensgetuige van zijn zoon Joannes Martinus Heijnen op donderdag 12 november 1891, 
 overlijdensgetuige van zijn echtgenote Helena (Maria Helena) Daemen (zie IVd) op donderdag 9 november 1893, 
 ovl. (68 jaar oud) op dinsdag 5 september 1922 om 01:30 uur te Maastricht [Li] & Spaubeek - akte 1922/10, 
 tr. (resp. 28 en 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 9 oktober 1882 te Spaubeek [Li] 
 met Helena (Maria Helena) Daemen (Damen), dr. van Joannes Daemen en Anna Maria Habets, 
 geb. op dinsdag 20 december 1859 te Hulsberg [Li], 
 ovl. (33 jaar oud) op donderdag 9 november 1893 om 09:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1893/9 (getuigen: haar echtgenoot Pieter Hubertus Joseph Heijnen (IVd), (39 jaar, houtzager, Spaubeek, echtgenoot) en Jan Mathijs (Joannes Mathijs) Moonen, (56 jaar, landbouwer, Spaubeek, bekende)). 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Hendricus Hubertus ,  
   geb. op dinsdag 24 april 1883 te Spaubeek [Li]. 
  2.  Pie (Petrus Hendricus) ,  
   geb. op zondag 11 januari 1885 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (91 jaar oud) op dinsdag 18 mei 1976 aldaar, volgt Vf
  3.  Maria Elisabeth ,  
   geb. op zaterdag 7 mei 1887 te Spaubeek [Li]. 
  4.  Maria Anna ,  
   geb. op woensdag 13 februari 1889 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (23 jaar oud) op donderdag 23 januari 1913 te Schimmert [Li] - akte 3. 
  5.  Joannes Martinus ,  
   geb. op woensdag 1 juli 1891 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (4 maanden oud) op donderdag 12 november 1891 om 09:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1891/10 (getuigen: zijn vader Pieter Hubertus Joseph Heijnen (IVd), (37 jaar, houtzager, Spaubeek, vader) en Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens, (50 jaar, koster, Spaubeek, bekende)). 

IVe.  Maria Josephina Meens, dr. van Joannes Josephus Meens (IIIe) en Anna Mechtildis Packbier
 geb. op woensdag 17 juli 1844 te Merkelbeek [Li], 
 ovl. (61 jaar oud) op zondag 1 april 1906 te Maastricht [Li] - akte 187, 
 tr. (resp. 32 en 36 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 25 juni 1877 te Merkelbeek [Li] 
 met Jan Paul (Joannes Paulus) Meijs, zn. van Martinus Meijs en Maria Helena Vonken (huishoudster), 
 geb. op zaterdag 19 juni 1841 te Schinnen [Li] - akte 70, 
 timmerman, 
 ovl. (46 jaar oud) op donderdag 23 juni 1887 te Merkelbeek [Li] - akte 10 [BS: 47 jaar]. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Jan Joseph ,  
   geb. op zaterdag 14 september 1878 te Schinnen [Li],  
   ovl. (76 jaar oud) op donderdag 24 maart 1955 te Sittard [Li], volgt Vg
  2.  Andries Jan ,  
   geb. op vrijdag 26 januari 1883 te Schinnen [Li] - akte 3. 

IVf.  Hendrik Alphonsius Meens, zn. van Joannes Josephus Meens (IIIe) en Anna Mechtildis Packbier
 geb. op zondag 9 september 1849 te Merkelbeek [Li], 
 landbouwer, 
 ovl. op donderdag 10 november 1921 [72 jaar oud] te Merkelbeek [Li], 
 tr. (resp. 29 en 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 4 januari 1879 te Merkelbeek [Li] 
 met Gertruid Elisabeth Campo (A Campo), dr. van Jan Pieter Campo en Maria Elisabeth Petri, 
 geb. op dinsdag 12 december 1854 te Schinnen [Li], 
 ovl. (59 jaar oud) op vrijdag 20 februari 1914 te Merkelbeek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 14 kinderen: 
  1.  Alphons Joseph ,  
   geb. op woensdag 29 oktober 1879 te Merkelbeek [Li],  
   ovl. op vrijdag 5 augustus 1938 [59 jaar oud] aldaar,  
   tr. (resp. 37 en 36 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 4 oktober 1917 te Merkelbeek [Li]  
   met Maria Elisabeth Oberje, dr. van Pieter Oberje en Maria Magdalena Nijsten,  
   geb. op donderdag 17 maart 1881 te Brunssum [Li],  
   ovl. (68 jaar oud) op donderdag 28 april 1949 te Merkelbeek [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Charles Joseph ,  
   geb. op zondag 31 oktober 1880 te Merkelbeek [Li]. 
  3.  Josephina Maria ,  
   geb. op zondag 18 december 1881 te Merkelbeek [Li],  
   ovl. op dinsdag 31 januari 1922 [40 jaar oud] te Hulsberg [Li],  
   tr. (resp. 33 en 57 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 4 november 1915 te Merkelbeek [Li]  
   met Hubertus Josephus Erens,  
   geb. op maandag 25 januari 1858 zn van Jacob Erens en Maria Elisabeth Vroomen
bij huwelijk 57 jaar te Wijnandsrade [Li],  
   landbouwer,  
   ovl. (79 jaar oud) op zaterdag 26 juni 1937 (Hubertus Josephus Erens zn van Jacob Erens en Maria Elisabeth Vroomen; gehuwd met Maria Helena Beltgens) te Hulsberg [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Maria Catharina ,  
   geb. op woensdag 21 februari 1883 te Merkelbeek [Li],  
   ovl. (11 jaar oud) op zaterdag 8 december 1894 aldaar. 
  5.  Maria Jeanetha ,  
   geb. op donderdag 17 april 1884 te Merkelbeek [Li],  
   ovl. (2 maanden oud) op vrijdag 11 juli 1884 aldaar. 
  6.  Jan Peter Theodoor ,  
   geb. op maandag 28 juni 1886 te Merkelbeek [Li]. 
  7.  Alphons Lodewijk ,  
   geb. op vrijdag 11 november 1887 te Merkelbeek [Li],  
   voerman,  
   ovl. op vrijdag 29 juli 1927 [39 jaar oud] te Merkelbeek [Li],  
   tr. (resp. 33 en 32 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 22 januari 1921 te Heerlen [Li]  
   met Maria Louisa Franssen,dr van Johan Kaspar Franssen en Maria Johanna Huadakkers,  
   geb. op dinsdag 7 augustus 1888 te Voerendaal [Li],  
   ovl. (69 jaar oud) op dinsdag 29 oktober 1957 te Merkelbeek [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  8.  August (Karel August) ,  
   geb. op zondag 28 april 1889 te Merkelbeek [Li], volgt Vh
  9.  Gertruid Leonie ,  
   geb. op donderdag 1 januari 1891 te Merkelbeek [Li],  
   ovl. (66 jaar oud) op vrijdag 21 juni 1957 te Jabeek [Li], volgt Vi
  10.  Jan Theodoor Egidius ,  
   geb. op dinsdag 9 februari 1892 te Merkelbeek [Li]. 
  11.  Anna Maria Catharina ,  
   geb. op zaterdag 29 april 1893 te Merkelbeek [Li]. 
  12.  Leo Johan ,  
   geb. op maandag 15 april 1895 te Merkelbeek [Li]. 
  13.  Hubert Hendrik ,  
   geb. op donderdag 8 oktober 1896 te Merkelbeek [Li]. 
  14.  Maria Antonetta ,  
   geb. op zaterdag 16 december 1899 te Merkelbeek [Li]. 

IVg.  August (Jan Nicolaas August, Nicolaas August) Meens, zn. van Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Meens (IIIg) en Maria Cornelia Henssen
 geb. op zondag 17 februari 1867 te Jabeek [Li], 
 landbouwer, wethouder van Spaubeek 1905-1911, 
 overlijdensgetuige van zijn broer Joannes Jacobus Ludovicus Meens op donderdag 7 mei 1931, 
 overlijdensgetuige van Jan Lambert (Joannes Lambertus) Bougie op dinsdag 17 maart 1908, 
 huwelijksgetuige van Leonard (Jan Leonard) Steijns en zijn achternicht Maria Anna Bougie op donderdag 23 januari 1908 te Spaubeek [Li], 
 overlijdensgetuige van zijn dochter Maria Lucia Meens op donderdag 10 januari 1907, 
 overlijdensgetuige van Jan Willem Sleijpen op maandag 9 maart 1908, 
 overlijdensgetuige van Maria Gertruid Diederen op zondag 4 oktober 1908, 
 overlijdensgetuige van Antonia Philomina Justina Muijlkens op zondag 3 april 1910, 
 overlijdensgetuige van zijn achterneef Phylippes Hubertus Luijten op maandag 18 november 1918, 
 ovl. (81 jaar oud) op vrijdag 27 februari 1948 om 09:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1948/3 (getuige: zijn zoon Sjeng (Joannes Louis) Meens (Vm), (40 jaar, landbouwer, Spaubeek)), 
 tr. (resp. 27 en 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 16 mei 1894 te Geleen [Li] 
 met Anna Sophia Hollands, dr. van Frans Winand Hollands en Maria Josephina Kallen, 
 geb. op vrijdag 29 januari 1869 te Geleen [Li], 
 landbouwster, 
 ovl. (77 jaar oud) op maandag 27 januari 1947 om 06:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1947/4 (getuige: haar zoon Giel (Joannes Josephus Wilhelmus) Meens (Vj), (51 jaar, landbouwer, Spaubeek)), 
 begr.  
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Giel (Joannes Josephus Wilhelmus) ,  
   geb. op woensdag 6 maart 1895 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (78 jaar oud) op woensdag 28 november 1973 aldaar, volgt Vj
  2.  Anna Maria Henrietta ,  
   geb. op donderdag 6 augustus 1896 te Spaubeek [Li] - akte 13,  
   ovl. (57 jaar oud) op maandag 5 juli 1954 te Geleen [Li] - akte 78,  
   tr. (resp. 25 en 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 18 november 1921 te Spaubeek [Li] - akte 10 (getuigen: Willem (Wilhelmus Hubertus Willibrordus) Stevens, (35 jaar, brievenbesteller, Spaubeek) en Jan Hubert (Joannes Hubertus) Vrancken, (69 jaar, landbouwer, Spaubeek)),  
   woont op donderdag 23 juni 1949 te Walhorn [Li, België]  
   met Pierre (Pieter Mathijs) Kubben , zn. van Jan Martin Kubben (lanbouwer) en Anna Catharina Ramakers (landbouwster),  
   geb. op vrijdag 13 juli 1894 te Geleen [Li],  
   landbouwer,  
   ovl. (83 jaar oud) op maandag 10 april 1978 te Buchten [Li],  
   begr. op zaterdag 15 april 1978 te Oud-Geleen [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  3.  Math (Franciscus Mathias) ,  
   geb. op woensdag 28 december 1898 te Spaubeek [Li] - akte 19,  
   landbouwer,  
   huwelijksgetuige van Pieter Mathijs Sassen en Elisabeth Wilhelmina Stassen op maandag 13 oktober 1924 te Spaubeek [Li],  
   tr. (beiden 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 27 april 1925 te Nuth [Li] - akte 7,  
   woont op donderdag 23 juni 1949 te Homberg [Li]  
   met Maria Sophia Hubertina Smeijsters, dr. van Johannes Wilhelmus Hubertus Smeijsters (landbouwer) en Maria Elisabeth Hubertina Beckers,  
   geb. op zaterdag 14 mei 1898 te Nuth [Li] - akte 15. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  4.  Maria Hubertina ,  
   geb. op donderdag 5 september 1901 te Spaubeek [Li], volgt Vk
  5.  Maria Philomena Paulina ,  
   geb. op woensdag 2 maart 1904 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (70 jaar oud) op maandag 14 oktober 1974 te Geleen [Li], volgt Vl
  6.  Maria Lucia ,  
   geb. op donderdag 8 november 1906 te Spaubeek [Li] - akte 22,  
   ovl. (2 maanden oud) op woensdag 9 januari 1907 om 22:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1907/1 (getuigen: haar vader August (Jan Nicolaas August) Meens (IVg), (39 jaar, landbouwer, Spaubeek, vader) en Jan Hendrik (Joannes Henricus) Vroemen, (60 jaar, Hoofd der school, Spaubeek, bekende)). 
  7.  Sjeng (Joannes Louis) ,  
   geb. op donderdag 6 februari 1908 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (65 jaar oud) op donderdag 15 februari 1973 te Sittard [Li], volgt VmGeneratie V

Va.  Maria Elisabeth Hubertina, genoemd naar haar grootmoeder aan vaderszijde [Maria Elisabeth Boschouers] Wouters, dr. van Andries (Joannes Andreas) Wouters en Maria Sibilla Meens (IVa), 
 geb. op maandag 16 mei 1842 om twee uur 's morgens te Op het Broek [Li] - Spaubeek akte 12
(getuigen: haar vader Andries (Joannes Andreas) Wouters (zie IVa) (landbouwer, 40 jaar, Op het broek), Jan Jacob (Joannes Jacobus) Eussen (landbouwer, 48 jaar, Spaubeek) en Jan Peeter (Joannes Petrus) Heijnen (dienstknecht, 30 jaar, Spaubeek)),  
 huishoudster, 
  
 woonde als dienstmeid op Elzenraad 91 Jabeek [Li] tussen augustus 1862 en donderdag 1 oktober 1863 , 
 bij Jan Willem Meens, gehuwd met Maria Cornelia Henssen, Jan Jacob Meens en Peter Nicolas Meens, dit zijn neven van haar moeder. Deze neven komen oorspronkelijk uit Spaubeek. 
 Ovl. (74 jaar oud) op vrijdag 9 februari 1917 te Hulsberg [Li], 
 tr. (resp. 22 en 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 20 oktober 1864 te Spaubeek [Li] - akte 3, 
 woonde in Hobbelrade 84 Spaubeek [Li] op woensdag 26 oktober 1864, 
  
 woont in 1885 te Wijnandsrade [Li], 
   
 Boerderij "De Velde" te Swier-Wijnandsrade, welke gepacht is van de baron. 
 Swier nummer 63 
 (bron: artikel van pastoor J. L'Ortye over familie Muijlkens-Voragen
 met Peter Joseph (Petrus Joseph, Pieter Joseph) Muijlkens, zn. van Jan (Joannes) Muijlkens (gemeente ontvanger, lid van de gemeenteraad, landbouwer) en Maria Magdalena Kuijpers
 geb. op vrijdag 3 mei 1839 te Merkelbeek [Li], 
 landbouwer, 
 ovl. (78 jaar oud) op maandag 18 maart 1918 te Slenaken [Li]. 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.  Maria Magdalena ,  
   geb. op woensdag 30 augustus 1865 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (81 jaar oud) op donderdag 26 september 1946 te Slenaken [Li], volgt VIa
  2.  Andreas (Joannes Andreas) ,  
   geb. op donderdag 15 augustus 1867 genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde te Spaubeek [Li]. 
  3.  Sjang (Joannes Egidius) ,  
   geb. op woensdag 1 september 1869 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (51 jaar oud) op zaterdag 11 december 1920 te Wijnandsrade [Li], volgt VIb
  4.  Jozef (Gerardus Jozef) ,  
   geb. op woensdag 8 november 1871 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (89 jaar oud) op maandag 24 juli 1961 te Nederweert [Li], volgt VIc
  5.  Joannes Theodorus Hubertus, genoemd naar zijn oom aan vaderszijde ,  
   geb. op vrijdag 23 januari 1874 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (15 jaar oud) op woensdag 15 mei 1889 te Wijnandsrade [Li]. 
  6.  August (Joannes Augustinus) ,  
   geb. op maandag 27 december 1875 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (66 jaar oud) op vrijdag 5 juni 1942 te Hulsberg [Li], volgt VId
  7.  Leo (Leo Hubertus) ,  
   geb. op woensdag 10 april 1878 te Spaubeek [Li], volgt VIe
  8.  Maria Antoinetta ,  
   geb. op zondag 27 juni 1880 te Hulsberg [Li],  
   ovl. (46 jaar oud) op dinsdag 29 maart 1927 te Spaubeek [Li], volgt VIf
  9.  Joannes Julius August ,  
   geb. op maandag 21 mei 1883 te Hulsberg [Li],  
   ovl. (34 dagen oud) op zondag 24 juni 1883 aldaar. 
  10.  Pieter Nicolaas Alphonsus ,  
   geb. op maandag 29 september 1884 te Hulsberg [Li],  
   ovl. (72 jaar oud) op vrijdag 19 juli 1957 te Schimmert [Li] - akte 5,  
   tr. (resp. 27 en 35 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 14 februari 1912 te Schimmert [Li]  
   met Maria Elisabeth Francisca Voncken, dr. van Jan Lambert Voncken en Maria Anna Mechtildis Voncken,  
   geb. op donderdag 1 februari 1877 tweeling te Schimmert [Li],  
   ovl. (90 jaar oud) op dinsdag 5 september 1967 aldaar. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  11.  Joannes Augustinus Dominicus ,  
   geb. op dinsdag 2 maart 1886 genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde te Wijnandsrade [Li],  
   ovl. (2 maanden oud) op vrijdag 7 mei 1886 aldaar. 

Vb.  Jan Christiaan (Joannes Christiaan, Johann Christiaan (D.), Christiaan), genoemd naar zijn oudoom aan moederszijde [Christianus Meens] Wouters , zn. van Andries (Joannes Andreas) Wouters en Maria Sibilla Meens (IVa), 
 geb. op woensdag 7 maart 1849 om 10:00 uur v.m te Spaubeek [Li] (getuigen: Jan Jacob Eussen (landbouwer 56 jaar oud), Gerardus Gielen (werkbode  53 jaar oud) en burgemeester Jan Andreas Eussen),  
 dienstknecht, fabrieksarbeider, tuinman, 
 doopgetuige van zijn kleindochter Mia (Joanna Catharina Maria) Wouters (VIIf) op dinsdag 26 januari 1926 te Spaubeek [Li], 
 geboortegetuige van zijn dochter Maria Gertrud Wouters op woensdag 14 december 1892, 
 geboortegetuige van zijn zoon Willem (Wilhelm) Wouters (VIg) op zondag 9 augustus 1891, 
 overlijdensgetuige van zijn dochter Maria Gertrud Wouters op dinsdag 14 februari 1893, 
 geboortegetuige van zijn dochter Maria Agnes (Anna Maria Agnes) Wouters (VIh) op zaterdag 3 maart 1894, 
 geboortegetuige van zijn zoon Nn Wouters op dinsdag 6 augustus 1895, 
 geboortegetuige van zijn dochter Maria Margaretha Wouters op donderdag 7 april 1898, 
 huwelijksgetuige van zijn schoonzoon Johann Hübert Saint-Mont (zie VIh) en zijn dochter Maria Agnes (Anna Maria Agnes) Wouters op zaterdag 26 november 1910 te Jülich [Nw, Duitsland], 
 overlijdensgetuige van zijn vader Andries (Joannes Andreas) Wouters (zie IVa) op maandag 5 april 1875, 
  
 Woonde tussen donderdag 1 januari 1880 en maandag 31 oktober 1881  te Hobbelrade [Li], 
 Jan Christiaan en zijn moeder wonen in bij zijn zuster Maria Elisabeth Hubertina Wouters x Peter Jozef Muijlkens in Hobbelrade. Op 31-10-1881 vertrekt Jan Christiaan naar Ambij. De rest van de familie Muijlkens-Wouters zijn naar Hulsberg vertrokken 
 (bron: Spaubeek BVR 1880 scan 262), 
 Woonde (als knecht) in tussen maandag 31 oktober 1881 en dinsdag 10 oktober 1882  te Amby [Li]
 Zes jaar na de dood van zijn vader in 1875 wordt Jan Christiaan op 31 oktober 1881 uitgeschreven in het bevolkingsregister van Spaubeek. Van hieruit vertrekt hij naar Amby. Omdat Amby in deze tijd vooral een agrarische streek is, waar zeer veel jongere mannen en vrouwen heen gaan, is het aannemelijk dat Jan Christaan hier als knecht bij een boerenbedrijf gaat werken. 
 In de bevolkingsregisters van Amby is hier niets van terug te vinden, waarschijnlijk door het ontbreken van een aantal pagina's uit deze registers. 
 Op 10 oktober 1882 wordt Jan Christiaan weer ingeschreven in het bevolkingsregister van Spaubeek. Hij gaat dan inwonen bij zijn zuster Maria Agnes, die met landbouwer/tapper Willem A Campo gehuwd is. Deze wonen in de Dorpstraat nr 69. Hij blijft hier wonen tot 29 januari 1883. 
 In dit gezin woont ook sinds 6 november 1876 zijn moeder en weduwe Maria Sibilla Meens. Zij overlijdt hier op 19 juli 1883., 
 Woonde vanaf maandag 29 januari 1883 te Hambach [Nw, Duitsland]
 Op 29 januari 1883 wordt Jan Christiaan uitgeschreven in het bevolkingsregister van Spaubeek. Hierin staat vermeld dat hij zich gaat vestigen in hof te Lorsbeck gemeente Hambach kreis Jülich Pruissen. 
 Over dit hof te Lorsbeck is het volgende te vinden: 
 Haus Lorsbeck 
 Das Haus war seit dem 14. Jahrhundert als Rittersitz bekannt und ursprünglich von einem Dorf umgeben. Vermutlich wurde das Dorf im Jahre 1542 in der Brabanter Fehde vollständig zerstört und nicht mehr aufgebaut. Nur das Haus blieb übrig und wurde nach den Besitzern „Haus Lorsbeck“ genannt. 1750 wurde das Herrenhaus neu errichtet. Im Zweiten Weltkrieg wurde der größte Teil der Gebäude zerstört. Es blieben nur vom Schloss der Turm und die Vorburg übrig. Nach 1945 wurde das Haus neu aufgebaut. 
 Im Februar 2011 wurde die gesamte Anlage bis auf den denkmalgeschützten Turm abgerissen. Türen und Fensteröffnungen wurden vermauert. Eigentümer waren: 
 Familie von Lorsbeck 
 Familie von Harff 
 1669 Brüder Wilhelm und Johann von Blittersdorf zu Oberempt 
 durch Heirat an Theodor Joseph von Rossum 
 1817 Wilhelm Schneiders, Posthalter 
 (bron: Wikipedia) 
 Een andere internet bron vermeld: 
 Im Osten verläuft der Iktebach, im Westen hinter der Bundesstraße 56, mit deren Bau im Jahre 1971 begonnen wurde, die Rur. Nördlich liegen Altenburg und Jülich-Süd mit dem Systeminstandsetzungswerk der Bundeswehr und dem Forschungszentrum Jülich (Waldstraße-Leo-Brandt-Straße) sowie das Gut Lorsbeck (wird abgerissen). Westlich jenseits der Rur liegt Schophoven, Ortsteil der Gemeinde Inden.Selgersdorf ist umgeben von den Braunkohle-Tagebauen Hambach im Osten sowie Inden II im Westen. Diese Tagebaue werden betrieben von der RWE Power AG. Unmittelbar am Waldrand liegt der kleinste Ortsteil der Stadt Jülich, Daubenrath, sowie der Kirchholzer Hof weiter südlich. Im Süden befindet sich Krauthausen (Niederzier), bis zur kommunalen Neugliederung 1973 ebenfalls ein Ortsteil der Stadt Jülich, jetzt Gemeinde Niederzier. 
 Zijn kinderen worden geboren in Selgersdorf. Hierover vinden we: 
 Wie viele ländliche Siedlungen der Region dürfte auch Selgersdorf seine Ursprünge als Ortschaft in fränkischer Zeit haben. Aber einiges spricht auch für die Römer, seit es im Bereich des Tagebaus Hambach den Fund eines Bruchstücke einer steinernen Inschrift aus Altenburg gibt. Vielleicht war der Fischreichtum der damals weit verzweigten Rur der Grund des Verbleibens. In Zusammenhang mir Fischereirechten wird[1] Selgersdorf als SALECHENBRUOCH erstmals urkundlich am Freitag, dem 25.Juli 973 erwähnt. 973 wird auch schon Altenburg „in burgina“ erwähnt. 1225 wird erstmals eine Kirche in SALECHINDORP erwähnt; das zeugt von schnellen Wachstum der Ortschaft. Von 1283 bis 1312 wird die Ortschaft unter den Namen SALGENDORP und SALKINDORF in kirchlichen Urkunden erwähnt. Zu diesem Zeitpunkt muss das Dorf mit Altenburg, Daubenrath, Krauthausen, Hambach (teilweise), Kirchholzer Hof, den Höfen in Dohr, Lorsbeck und Viehöfen und mit Besitzungen, die an die Stadt Jülich heran reichten, für den Klerikus hoch interessant gewesen sein, sodass sich der Stift St. Gereon Köln sich die Pfarre „einverleibte“. 1324 wird der Ort als SAYLGENDORPE in einer kirchlichen Urkunde erwähnt, als ein neuer Priester eingeführt wurde. SALCHENDORP stand auf einer 1475 gegossen Glocke. Selgersdorf wurde 1916 Stadtteil von Jülich. 
   
 Na de eerste wereldoorlog (1914-1918) heeft Jan Christiaan een speciale pas nodig om uit het bezette Duitsland zijn familie in Nederland te bezoeken. 
   
 Ovl. (77 jaar oud) op zaterdag 30 oktober 1926 om 4:45 uur n.m te Jülich [Nw, Duitsland] (Akte  82 / 1926) (getuige: zijn dochter Maria Elisabeth Wouters (aang.), als Ordenschwester Romana Gertrud Wouters), 
 tr. (resp. 41 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 31 mei 1890 te Jülich [Nw, Duitsland] (akte nr. 16 - 1890) (getuige: Bäcker (=bakker) Andreas Erven (47 Jahre alt, wohnhaft zu Jülich), Gerber (=leerlooier) Heinrich Weitz (35 Jahre alt, wohnhaft zu Jülich)), 
  
 woont, 
   
 Jan Christiaan Wouters en Gertrud Schroeder 
 Na hun huwelijk wonen zij in: 
 Lorsbeck - (Bahn)wärtershaus - Lorsbeck 19 
 hun oudste zoon Wilhelm wordt aangegeven in: Stetternich op zijn overlijdenskaartje staat geboren te Selgersdorf 
 de andere kinderen worden aangegeven in Hambach 
 Bij hun overlijden wonen Jan Christiaan Wouters en Gertud Schroeder in: 
 Herrenstraße 12 - Jülich 
   
 met Gertrud (Anna Maria) Schroeder (Schröder) , dr. van Elisabeth (Maria Elisabeth) Schroeder (zonder beroep (Gewerblose)), 
 geb. op woensdag 5 augustus 1863 te Nottuln [Nw, Duitsland], 
 ged. Rooms Katholiek op vrijdag 7 augustus 1863 opgegeven doopnamen: Anna Maria Schroeder (bron: IGI-Index GS Film nummer 872006; Index C94156-5) aldaar - Sankt Martinus Ref. 1863-08-07, 
 dienstmaagd, 
 overlijdensgetuige van haar dochter Maria Margaretha Wouters op zondag 3 juli 1898, 
 ovl. (60 jaar oud) op maandag 7 april 1924 om 12:15 uur n.m te Jülich [Nw, Duitsland] (Akte 32 / 1924) (getuige: haar dochter Maria Elisabeth Wouters, als Krankenschwester Romana Gertrud Wouters). 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Willem (Wilhelm) ,  
   geb. op zondag 9 augustus 1891 te Stetternich [Nw, Duitsland],  
   ovl. (61 jaar oud) op zondag 24 augustus 1952 te Sittard [Li], volgt VIg
  2.  Maria Gertrud ,  
   geb. op woensdag 14 december 1892 tussen een en half twee v.m te Hambach [Nw, Duitsland] (Akte 88 / 1892) (getuige: haar vader Jan Christiaan (Joannes Christiaan) Wouters (Vb)),  
   Rooms Katholiek,  
   ovl. (2 maanden oud) op dinsdag 14 februari 1893 tussen twaalf en half een n.m. (zwei Monaten alt) te Hambach [Nw, Duitsland] - Akte 1893/8 (getuige: haar vader Jan Christiaan (Joannes Christiaan) Wouters (Vb)). 
  3.  Maria Agnes (Anna Maria Agnes) ,  
   geb. op zaterdag 3 maart 1894 te Hambach [Nw, Duitsland],  
   ovl. (50 jaar oud) op donderdag 16 november 1944 te Jülich [Nw, Duitsland], volgt VIh
  4.  Nn ,  
   geb. op dinsdag 6 augustus 1895 om negen uur v.m. (mannelijk geslacht) te Hambach [Nw, Duitsland] - Akte 1895/41 (getuige: zijn vader Jan Christiaan (Joannes Christiaan) Wouters (Vb)) (doodgeb.). 
  5.  Maria Margaretha ,  
   geb. op donderdag 7 april 1898 om 4 uur v.m te Hambach [Nw, Duitsland] (Akte 25 / 1898) (getuige: haar vader Jan Christiaan (Joannes Christiaan) Wouters (Vb)),  
   Rooms Katholiek,  
   ovl. (2 maanden oud) op zondag 3 juli 1898 om drie uur v.m. (zwei Monaten, sechs und zwanzig Tage alt) te Hambach [Nw, Duitsland] - Akte 1898/36 (getuige: haar moeder Gertrud Schroeder (zie Vb), als Ehefrau Johann Christian Wouters Gertrud gebohren Schröder). 
  6.  Maria Elisabeth (Gertrud, Romana (Kloosternaam)), genoemd naar haar grootmoeder  aan moederszijde [Maria Elisabeth Schroeder] ,  
   geb. op vrijdag 28 april 1899 om 10 uur v.m te Hambach [Nw, Duitsland] (Akte 29 / 1899) Wellicht is zij het niet eens met deze naam (haar oma was een ongehuwde moeder) en noemt ze zich altijd en overal Gertrud (naar haar moeder),  
   Rooms Katholiek,  
   kloosterzuster onder de naam Romana,  
   doopgetuige van haar nicht Gerda (Gerarda Jacoba Jozefina) Wouters (VIIg) op dinsdag 19 april 1932 te Spaubeek [Li],  
   foto van Gertrud Wouters als zuster Romana ,  
   overlijdensgetuige van haar moeder Gertrud Schroeder (zie Vb) op maandag 7 april 1924,  
    
   testament: Schwester Romana op woensdag 26 januari 1921 te Düren [Nw, Duitsland],  
   Gertrud Wouters (Schwester Romana) maakt "testament" vanuit het klooster in 26-01-1921, waarbij alles nagelaten wordt aan de orde van de Cellibinnen in Düren (Pletzergasse).  
   Deze overeekomst in in Nederland niet rechtsgeldig, zodat haar erfenis toekomt aan de familie Wouters. Verschillende uit orde (waaronder bisschop) trachten alsnog zonder resultaat de erfenis op te eisen.,  
   overlijdensgetuige (aang.) van haar vader Jan Christiaan (Joannes Christiaan) Wouters (Vb) op dinsdag 2 november 1926,  
   ovl. (71 jaar oud) op zaterdag 1 augustus 1970 te Birgel [Nw, Duitsland] - Akte 1970/186. In Lendersdorf, Standesamt Birgel (nahe Düren). Vc.  Nicolaas (Joannes Nicolaas, Johannes Nicolaas) Heijnen, zn. van Hendrikus Hubertus Heijnen (IVb) en Maria Anna Wenmakers
 geb. op zondag 19 oktober 1879 te Spaubeek [Li], 
 schrijnwerker, 
 geboortegetuige van zijn kind Nn Heijnen op woensdag 6 september 1911, 
 ovl. (34 jaar oud) op woensdag 17 december 1913 om 22:00 uur aan TBC te Spaubeek [Li] - akte 1913/16 (getuigen: zijn broer Lei (Leonardus) Heijnen, (29 jaar, landbouwer, Spaubeek, broeder) en Sjang (Joannes) Welzen, (32 jaar, landbouwer, Spaubeek, kennis)), 
 tr. (resp. 27 en 28 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 4 oktober 1907 te Wijnandsrade [Li] 
 met Maria Sophia Hubertina (Maria Josephina Hubertina) Brassé, dr. van Paulus Joseph Brassé (landbouwer) en Maria Anna Helena Duysings (huishoudster), 
 geb. op maandag 10 maart 1879 te Nuth [Li], 
 dienstmeid, 
 ovl. (33 jaar oud) op vrijdag 10 januari 1913 om 18:00 uur aan TBS. Genoemd als: Maria Josephina Hubertina Brassé te Spaubeek [Li] - akte 1913/3 (getuigen: haar zwager Petrus Heijnen, (26 jaar, landbouwer, Spaubeek, zwager) en Michiel (Joannes Michael Hubertus) Moonen, (26 jaar, landbouwer, Spaubeek, kennis)). 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Maria Hubertina ,  
   geb. op zondag 12 juli 1908 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (17 jaar oud) op donderdag 8 juli 1926 om 08:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1926/14 (getuigen: haar oom Lei (Leonardus) Heijnen, (41 jaar, landbouwer, Spaubeek) en Sjang (Joannes) Welzen, (42 jaar, gemeente veldwachter, Spaubeek)). 
  2.  Zef (Peter Joseph) ,  
   geb. op maandag 10 januari 1910 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (88 jaar oud) op maandag 14 december 1998 aldaar, volgt VIi
  3.  Nn ,  
   geb. op woensdag 6 september 1911 om 15:00 uur (geen geslacht opgegeven) te Spaubeek [Li] - ovl.akte 1911/8 (getuigen: vader Nicolaas (Joannes Nicolaas) Heijnen (Vc), (31 jaar, schrijnwerker, Spaubeek, vader) en Mathieu (Joannes Mathijs Hubertus) Moonen, (30 jaar, landbouwer, Spaubeek)) (doodgeb.). 
  4.  Leo Bernard ,  
   geb. op vrijdag 10 januari 1913 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (3 jaar oud) op zondag 21 mei 1916 te Schaesberg [Li] & Spaubeek - akte 1916/6 [BS: 3 jaar]. Vd.  Hub (Thomas Hubertus) Heijnen , zn. van Hendrikus Hubertus Heijnen (IVb) en Maria Anna Wenmakers
 geb. op vrijdag 28 februari 1890 te Spaubeek [Li], 
 timmerman, café eigenaar, winkelier, 
 huwelijksgetuige van Jan Joseph Dieteren en Antonetta Crombags op dinsdag 13 juni 1922 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Joseph Hermens en Maria Huberta Regina Soons op vrijdag 1 februari 1924 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Math (Joannes Mathijs) Luijten en Elisabeth Wilting op woensdag 6 mei 1925 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Jan Mathijs Meijers en Josephina (Maria Josephina) Snackers op dinsdag 20 oktober 1925 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Joannes Arnoldus Swelsen en Anna Barbara Jakobs op vrijdag 23 oktober 1925 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Wiel (Joannes Josephus Wilhelmus) Bouwens en Roos (Rosina Hubertina) Leblanc op dinsdag 6 april 1926 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Leonardus Baggen en Mechtildis Otermans op woensdag 16 juni 1926 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Heinrich Winnen en Maria Gertrudis Molin op woensdag 7 juli 1926 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Theodorus Hubertus van de Berg en Cornelia Augusta Teneij op woensdag 18 augustus 1926 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Jan Louis (Joannes Ludovicus) Swelsen en Maria Margareta Boesten op vrijdag 24 september 1926 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Hendrik Jan Boesten en Maria Hubertina Swelsen op vrijdag 24 september 1926 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Joannes Hendrikus Lambertus Rikers en Maria Philomina Antonia Bouwens op woensdag 26 oktober 1927 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Leo (Leonardus Joseph Reinhard) Riedel en Anna (Maria Johanna) Bruls op woensdag 16 november 1927 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Mathias Hubertus Wachelder en May (Maria Gertrudis) Heijnen op woensdag 11 januari 1928 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Jan Hubert Jacob Stassen (zie Vk) en Maria Hubertina Meens op dinsdag 16 oktober 1928 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Jos (Jan Hubert Joseph) Kösters (zie Vl) en Maria Philomena Paulina Meens op dinsdag 16 oktober 1928 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Frans Joseph Voragen (VIIe) en Maria Elisabeth Offermans op woensdag 14 november 1928 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Hein (Heinrich) Jansen en Maria Elisabeth Molin op woensdag 15 mei 1929 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Jan Mathijs Bouwens en Maria Elisabeth Breukers op woensdag 13 november 1929 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Jan (Hubertus Johannes) Coumans en Marieke (Maria Josephina) Schumacher op woensdag 9 juli 1930 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Jan Meessen en Elisabeth Otermans op woensdag 8 oktober 1930 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Willem (Jan Willem) Limpens en Tina (Anna Hubertina) Meijers op woensdag 11 februari 1931 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Jan (Joannes Antoon Hubertus) Otermans en Rosa Leopoldinn Wosatka op vrijdag 31 juli 1931 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Sjaak (Jan Jacob) Swelsen en Tina (Anna Hubertina) Limpens op woensdag 9 augustus 1933 te Nuth [Li], 
 overlijdensgetuige van Maria Johanna Feron op maandag 28 mei 1923, 
 huwelijksgetuige van Peter Johannes Gilissen en Maria Hubertina Simons op vrijdag 11 augustus 1939 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van zijn neef Zef (Peter Joseph) Heijnen (VIi) en Netta (Emilia Maria Antonetta) Ritzen op vrijdag 10 november 1939 te Spaubeek [Li], 
 overlijdensgetuige van zijn vader Hendrikus Hubertus Heijnen (IVb) op dinsdag 14 november 1922, 
 overlijdensgetuige van Henrietta Maria Stijnen op dinsdag 24 april 1923, 
 overlijdensgetuige van zijn achterneef Joannes Joseph Heijnen op maandag 14 januari 1924, 
 overlijdensgetuige van Hubert Jan Houwers op donderdag 17 januari 1924, 
 overlijdensgetuige van Maria Theresia Francisca Caselli op dinsdag 5 februari 1924, 
 overlijdensgetuige van Jan Arnold Welzen op woensdag 11 februari 1925, 
 overlijdensgetuige van Franciscus Jacobus van de Geijn op woensdag 15 april 1925, 
 overlijdensgetuige van Maria Elisabeth Nijsters op zaterdag 16 maart 1929, 
 overlijdensgetuige van Matheu (Johannes Mathijs) Meuleners op vrijdag 10 februari 1933, 
 overlijdensgetuige van zijn moeder Maria Anna Wenmakers (zie IVb) op maandag 30 oktober 1933, 
 ovl. (75 jaar oud) op donderdag 11 maart 1965 in het ziekenhuis te Geleen [Li], 
 begr. op dinsdag 16 maart 1965 om 10:00 uur in de H. Laurentius kerk te Spaubeek [Li] ,  
 tr. (resp. 30 en 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 6 augustus 1920 te Born [Li], 
 woont op Bongerd A 11 op vrijdag 31 december 1954 te Spaubeek [Li] Café, Kruideniers en Tabaksart. 
 woont op Bongerd 1 op donderdag 19 april 1979 te Spaubeek [Li] 
 met Maria Meuleners, dr. van Renier Meuleners en Maria Petronella Hochstenbach
 geb. op dinsdag 15 november 1892 te Born [Li] - akte 40, 
 ovl. (86 jaar oud) op donderdag 19 april 1979 te Spaubeek [Li], 
 begr. op dinsdag 24 april 1979 om 11:00 uur aldaar St. Laurentius. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Hubertus Hendricus ,  
   geb. op vrijdag 15 juli 1921 te Spaubeek [Li],  
   huisschilder,  
   ovl. (22 jaar oud) op donderdag 12 augustus 1943 om 18:00 uur te Sittard [Li] & Spaubeek - akte 1943/5,  
   begr. op maandag 16 augustus 1943 om 10:00 uur te Spaubeek [Li] H. Laurentius. 
  2.  Mia (Anna Maria) ,  
   geb. op vrijdag 1 december 1922 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (82 jaar oud) op woensdag 6 juli 2005 te Born [Li], volgt VIj
  3.  Leo (Leo Renier, Pater Ambrosius O.C.D.) ,  
   geb. op zondag 31 augustus 1924 te Spaubeek [Li],  
   Missionaris De Ongeschoeide Karmelieten OCD in Brazilië,  
    
   woont in Brazilië op donderdag 19 april 1979,  
    
   Priesterwijding Leo Heijnen oftewel pater Ambrosius OCD 
   Ovl. (83 jaar oud) op dinsdag 11 maart 2008 te Nova Serrana [Mi, Brazilië]
 
  4.  Wiel (Wilhelmus Hubertus) ,  
   geb. op vrijdag 11 december 1925 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (76 jaar oud) op zaterdag 15 december 2001 in het ziekenhuis te Sittard [Li],  
   begr. op woensdag 19 december 2001 te Geleen [Li] - Vouersveld,  
   tr. woonachtig te Geleen [Li]  
   met Nettie (C. W.) Haemakers,  
   geb. circa 1925 vermoedelijk te Geleen [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  5.  Sjir (Gerardus Jozef, Gerard) ,  
   geb. op dinsdag 15 maart 1927 te Spaubeek [Li],  
   winkelier (kruidenier),  
    
   Winkel van Sjir Heijnen (bijnaam Kwikbulke),  
    
    
   (foto Annemaria Bovens: Sjir Heijnen in zijn kruidenierszaak) 
   Ovl. (86 jaar oud) op vrijdag 14 maart 2014

,  
   begr. op woensdag 19 maart 2014 in de H. Laurentius kerk te Spaubeek [Li] ,  
   tr. (resp. minstens 28 en minstens 24 jaar oud) (1) na 1955 woonachtig te Spaubeek [Li],  
   woont op Bongerd 1 op maandag 11 oktober 1982 te Spaubeek [Li]  
   met Gerda (Maria Hubertina Gerarda) Smeets,  
   geb. op donderdag 20 november 1930 te Beek [Li],  
   ovl. (51 jaar oud) op maandag 11 oktober 1982 in het ziekenhuis te Geleen [Li]
,  
   begr. op vrijdag 15 oktober 1982 om 11:00 uur in de St. Laurentius kerk te Spaubeek [Li] Uit dit huwelijk geen kinderen bekend,  
   tr. (resp. minstens 55 en minstens 49 jaar oud) (2) na 1982  
   met Sophie (Gerarda Sophia) Vluggen ,  
   geb. op woensdag 7 juni 1933 te Wittem [Li],  
   ovl. (87 jaar oud) op maandag 15 maart 2021 te Geleen [Li] Uit dit huwelijk geen kinderen.  
  6.  Afgeschermd
  7.  Pie (Peter Johannes) ,  
   geb. op zondag 12 juli 1931 te Spaubeek [Li],  
    
   Pie Heijnen vult de kogels voor de schutterij te Spaubeek [Li],  
   ,  
   Pie Heijnen achter de tap van zijn ouders te Spaubeek [Li],  
    
   Ovl. (77 jaar oud) op maandag 23 maart 2009 te Geleen [Li],  
   tr. (resp. 24 en hoogstens 21 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 14 oktober 1955 te Spaubeek [Li]  
   met Toos (Catharina) Aerts, dr. van Adrianus Aerts (herbergier) en Jacoba van Zimmeren,  
   geb. na 1934,  
   ovl. (hoogstens 75 jaar oud) voor 2009. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. Ve.  Maria Anna Mulkens, dr. van Pieter Mulkens en Johanna Maria Heijnen (IVc), 
 geb. op vrijdag 5 april 1878 te Spaubeek [Li] - akte 6, 
 ovl. (65 jaar oud) op donderdag 23 maart 1944 te Schimmert [Li] - akte 3, 
 tr. (resp. 34 en 29 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 30 januari 1913 te Schimmert [Li] - akte 1 
 met Jan Willem Muylkens (Muijlkens), zn. van Jan Willem Muijlkens en Catharina Elisabeth Lenaerts
 geb. op vrijdag 23 november 1883 te Schimmert [Li] - akte 27, 
 ovl. (76 jaar oud) op zondag 31 januari 1960 te Schimmert [Li] - akte 2. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Pieter Willem Marie Muijlkens,  
   geb. op zaterdag 25 oktober 1913 te Schimmert [Li] - akte 32. 
  2.  Hariette Anna Elisabeth (Mariette Anna Elisabeth) Muijlkens,  
   geb. op maandag 21 september 1914 te Schimmert [Li] - akte 33,  
   ovl. (één maand oud) op woensdag 18 november 1914 te Schimmert [Li] - akte 25 [BS: 2 maanden]. 
  3.  Wilhelmina Susanna Mariette Muijlkens,  
   geb. op woensdag 11 augustus 1915 te Schimmert [Li] - akte 28. 
  4.  Philomine Antonette Muijlkens,  
   geb. op woensdag 12 juli 1916 te Schimmert [Li] - akte 22. 
  5.  Pieter Felix Everhard Muijlkens,  
   geb. op vrijdag 13 juli 1917 te Schimmert [Li] - akte 26,  
   ovl. (7 maanden oud) op woensdag 20 februari 1918 aldaar - akte 4. 
  6.  Lucia Maria Carolina Muijlkens,  
   geb. op dinsdag 20 augustus 1918 te Schimmert [Li] - akte 24,  
   ovl. (5 maanden oud) op dinsdag 11 februari 1919 aldaar - akte 7. 
  7.  Hubert Maria Joseph Muijlkens,  
   geb. op woensdag 21 april 1920 te Schimmert [Li] - akte 10. 

Vf.  Pie (Petrus Hendricus, Pieter Hendrik) Heijnen, zn. van Pieter Hubertus Joseph Heijnen (IVd) en Helena (Maria Helena) Daemen
 geb. op zondag 11 januari 1885 te Spaubeek [Li], 
 vrachtrijder; landbouwer, 
 huwelijksgetuige van Pierre Jean Joseph Debets en Maria Josephina Hubertina Paes op vrijdag 22 juli 1927 te Spaubeek [Li], 
 overlijdensgetuige van zijn zoon Joannes Joseph Heijnen op maandag 14 januari 1924, 
 overlijdensgetuige van zijn schoonvader Joannes Hubertus Eduardus Brouwers op dinsdag 6 oktober 1925, 
 ovl. (91 jaar oud) op dinsdag 18 mei 1976 te Spaubeek [Li], 
 tr. (resp. 37 en 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 3 november 1922 te Hulsberg [Li], 
  
 woont te Spaubeek [Li], 
 09-09-1941: Spaubeek - B45 
 01-06-1961: Spaubeek - Dorpstraat 40 
 15-09-1971: Spaubeek - Dorpstraat 38b 
 05-03-1974: Beek - Printhagenstraat 18 
 21-08-1975: Geleen - Lienaertsstraat 159 
 met Maria Sophia Brouwers, dr. van Joannes Hubertus Eduardus Brouwers (dienstknecht, landbouwer) en Maria Margaretha Habets (landbouwster), 
 geb. op donderdag 4 juli 1895 te Hulsberg [Li] - akte 21, 
 ovl. (70 jaar oud) op maandag 20 december 1965 te Geleen [Li] (ziekenhuis). 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Joannes Joseph ,  
   geb. op maandag 10 september 1923 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (4 maanden oud) op donderdag 10 januari 1924 om 05:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1924/2 (getuigen: zijn vader Pie (Petrus Hendricus) Heijnen (Vf), (39 jaar, vrachtrijder, Spaubeek) en zijn achterneef Hub (Thomas Hubertus) Heijnen (Vd), (33 jaar, timmerman, Saubeek)). 
  2.  Sjef (Joseph Hendrik) ,  
   geb. op donderdag 27 november 1924 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (73 jaar oud) op zondag 16 augustus 1998 te Geleen [Li] - Verpleegtehuis,  
   tr. (resp. 40 en 34 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 16 december 1964 te Valkenburg a/d Geul [Li]  
   met May (Maria Anna, Anna Maria) Defauwes,  
   geb. op dinsdag 11 november 1930 te Schin op Geul [Li],  
   ovl. (63 jaar oud) op zondag 30 januari 1994 te Sittard [Li],  
   begr. op donderdag 3 februari 1994. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Pie (Peter Eduard) ,  
   geb. op dinsdag 12 juli 1927 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (77 jaar oud) op vrijdag 31 december 2004 te Heerlen [Li],  
   tr. (resp. 23 en ongeveer 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 18 april 1951 te Spaubeek [Li]  
   met Mia (Anna Maria) Lamine,  
   geb. circa 1928 vermoedelijk te Stein [Li],  
   ovl. (ongeveer 86 jaar oud) in 2014. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Harie (Hendrikus Gerardus) ,  
   geb. op zaterdag 22 december 1928 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (84 jaar oud) op maandag 10 juni 2013 te Sittard-Geleen [Li], volgt VIk
  5.  Bertien (Maria Gerarda Hubertina) ,  
   geb. op dinsdag 30 juni 1931 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (67 jaar oud) op zaterdag 13 maart 1999 aldaar, volgt VIl
  6.  Tee (Antonius Martinus Marcus) ,  
   geb. op woensdag 25 april 1934 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (49 jaar oud) op dinsdag 11 oktober 1983 te Sittard [Li], volgt VImVg.  Jan Joseph Meijs, zn. van Jan Paul (Joannes Paulus) Meijs en Maria Josephina Meens (IVe), 
 geb. op zaterdag 14 september 1878 te Schinnen [Li] - akte 32, 
 metselaar, 
 ovl. (76 jaar oud) op donderdag 24 maart 1955 te Sittard [Li] - akte 87 & Merkelbeek akte 1, 
 tr. (resp. 31 en ongeveer 35 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 3 februari 1910 te Merkelbeek [Li] - akte 1 
 met Maria Anna Schrijen, dr. van Hendrik Joseph Schrijen (landbouwer) en Maria Elisabeth Molls, 
 geb. in 1874 te Aachen [Nw, Duitsland] [huw.reg. 36 jaar]. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Anna Maria Mechtildis ,  
   geb. op woensdag 25 januari 1911 te Merkelbeek [Li] - akte 7. 
  2.  Anna Maria ,  
   geb. op dinsdag 30 april 1912 te Merkelbeek [Li] - akte 7,  
   tr. (resp. 26 en 31 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 23 juni 1938 te Merkelbeek [Li] - akte 3  
   met Gertrudis Johannes Hubertus Sijben, zn. van Alphonsus Sijben en Maria Hubertina Schrooten,  
   geb. op dinsdag 28 mei 1907 te Hulsberg [Li] - akte 19. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Zef (Jan Joseph) ,  
   geb. op vrijdag 16 januari 1914 te Merkelbeek [Li] - akte 2,  
   ovl. (82 jaar oud) op vrijdag 12 juli 1996 te Brunssum [Li] [bidprentje]. 
  4.  Willem ,  
   geb. op maandag 22 mei 1916 te Merkelbeek [Li] - akte 16. 
  5.  Maria Anna ,  
   geb. in 1918 te Merkelbeek [Li] [huw.reg. 23 jaar],  
   tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 31 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 26 juni 1941 te Merkelbeek [Li] - akte 6  
   met Jan Ferdinant Pijls, zn. van Jan Hubert Pijls en Anna Maria Elisabeth Pijls,  
   geb. in 1909 te Schinnen [Li] [huw.reg. 32 jaar],  
   ovl. (ongeveer 58 jaar oud) op donderdag 25 april 1968 te Venray [Li] - akte 100 [BS: woonplaats Heerlen] (getuige: Jozef Elisabeth Maria Ferdinand Pijls). Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Vh.  August (Karel August) Meens, zn. van Hendrik Alphonsius Meens (IVf) en Gertruid Elisabeth Campo
 geb. op zondag 28 april 1889 te Merkelbeek [Li] . Bij huwelijk wonend in Nuth, 
 landbouwersknecht, 
 otr. op zaterdag 13 september 1919 te Spaubeek [Li], 
 tr. (resp. 30 en 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 1 oktober 1919 te Spaubeek [Li] - akte 1919/7 (getuigen: Jan Hubert (Joannes Hubertus) Vrancken, (67 jaar, herbergier, Spaubeek) en Sjang (Joannes) Welzen, (37 jaar, veldwachter, Spaubeek)) 
 met Maria Susanna (Maria Suzanna) Dieteren, dr. van Joes (Joannes Joseph) Dieteren (werkman, landbouwer) en Maria Boijmans (huishoudster, landbouwster), 
 geb. op zaterdag 9 april 1892 te Spaubeek [Li] . Bij huwelijk onlangs wonend in Nuth, 
 ovl. (99 jaar oud) op zondag 15 maart 1992 te Hulsberg [Li] - verpleegtehuis. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Hendrik Alphons ,  
   geb. circa donderdag 26 februari 1920 te Groot Genhout [Li],  
   ovl. op donderdag 18 maart 1920 [3 weken oud] aldaar. 
  2.  Maria Leonie Hubertina ,  
   geb. na 1920 te Groot Genhout [Li],  
   ovl. op dinsdag 15 juni 1926 [22 jaar oud ww?] aldaar. 
  3.  Hubertina Antoinetta ,  
   geb. circa 1923 te Groot Genhout [Li],  
   ovl. op zondag 6 januari 1924 [1 jaar oud] aldaar. 

Vi.  Gertruid Leonie Meens, dr. van Hendrik Alphonsius Meens (IVf) en Gertruid Elisabeth Campo
 geb. op donderdag 1 januari 1891 te Merkelbeek [Li], 
 ovl. (66 jaar oud) op vrijdag 21 juni 1957 te Jabeek [Li], 
 tr. (resp. 29 en 39 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 24 april 1920 te Merkelbeek [Li] 
 met Johannes Wolterus Marie Custers, zn. van Jan Peter Custers en Maria Catharina Josepha Palant, 
 geb. op maandag 13 september 1880 te Brunssum [Li], 
 landbouwer, 
 ovl. (79 jaar oud) op dinsdag 22 december 1959 te Jabeek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Maria Antonetta ,  
   geb. circa december 1924 te Merkelbeek [Li],  
   ovl. op maandag 30 november 1925 [11 maander oud] aldaar. 
  2.  August ,  
   geb. op zondag 29 december 1935 te Jabeek [Li],  
   ovl. op maandag 6 januari 1936 [8 dagen oud] aldaar. 

Vj.  Giel (Joannes Josephus Wilhelmus, Gieljam, Guillaume) Meens, zn. van August (Jan Nicolaas August) Meens (IVg) en Anna Sophia Hollands
 geb. op woensdag 6 maart 1895 te Spaubeek [Li] - akte 3, 
 veehouder, fruitteler, wethouder, 
 overlijdensgetuige van zijn schoonzuster Marie Josephine Hubertine Gerekens (zie Vm) op vrijdag 28 oktober 1960, 
 woont in 1946 te Spaubeek [Li] Dorpstraat 52a, 
 overlijdensgetuige van zijn moeder Anna Sophia Hollands (zie IVg) op dinsdag 28 januari 1947, 
 ovl. (78 jaar oud) op woensdag 28 november 1973 te Spaubeek [Li], 
 begr. op maandag 3 december 1973 om 11:00 uur aldaar St. Laurentius, 
 tr. (resp. 43 en 31 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 12 mei 1938 te Hoensbroek [Li] - akte 34 (getuige: Joseph Willems (40 jaar, ambtenaar ter secretarie, Hoensbroek); Antoon Peeters (37 jaar, ambtenaar ter secretarie, Hoensbroek)), 
 woont op Stationsstraat 36 op woensdag 28 november 1973 te Spaubeek [Li] 
 met Berthin Creusen, dr. van Joannes Michael Joseph Creusen (landbouwer) en Johanna Maria Geelesen
 geb. op donderdag 14 februari 1907 te Hoensbroek [Li], 
 ovl. op maandag 27 februari 1995 in verzorgtehuis St. Jansgeleen te Geleen [Li], 
 begr. op zaterdag 4 maart 1995 te Spaubeek [Li]. 
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Afgeschermd , volgt VIn

Vk.  Maria Hubertina Meens, dr. van August (Jan Nicolaas August) Meens (IVg) en Anna Sophia Hollands
 geb. op donderdag 5 september 1901 te Spaubeek [Li] - akte 15, 
 otr. op donderdag 20 september 1928 te Spaubeek [Li], 
 tr. (resp. 27 en 29 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 16 oktober 1928 te Spaubeek [Li] - akte 5 (getuigen: Hub (Thomas Hubertus) Heijnen (Vd), (38 jaar, timmerman te Spaubeek) en Hubert (Joannes Hubertus Ferdinand) Mullens, (42 jaar, landbouwer te Spaubeek)), 
 woont op donderdag 23 juni 1949 te Neerbeek [Li] 
 met Jan Hubert Jacob Stassen, zn. van Jan Mathias Hubert Stassen en Maria Elisabeth Smeijsters, 
 geb. op maandag 17 juli 1899 te Beek [Li], 
 landbouwer. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Eugène Chislain August ,  
   geb. in 1938 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 16 maanden oud) op zondag 2 april 1939 te Sittard [Li] & aangifte in Beek op 13 april 1989 [BS: 1 jaar]. 

Vl.  Maria Philomena Paulina Meens , dr. van August (Jan Nicolaas August) Meens (IVg) en Anna Sophia Hollands
 geb. op woensdag 2 maart 1904 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (70 jaar oud) op maandag 14 oktober 1974 in een verppleegtehuis te Geleen [Li]
,  
 begr. op vrijdag 18 oktober 1974 om 11:00 uur in de St. Augustinuskerk te Lutterade [Li], 
 otr. op zaterdag 29 september 1928 te Spaubeek [Li] idem te Geleen, 
 tr. (resp. 24 en 30 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 16 oktober 1928 te Spaubeek [Li] - akte 6 (getuigen: Hub (Thomas Hubertus) Heijnen (Vd), (38 jaar, timmerman te Spaubeek) en Hubert (Joannes Hubertus Ferdinand) Mullens, (42 jaar, landbouwer te Spaubeek)), 
 woont op donderdag 23 juni 1949 te Lutterade [Li], 
 woont Daalstraat 15 a op maandag 14 oktober 1974 te Geleen [Li] 
 met Jos (Jan Hubert Joseph, Jan Hubert Jozeph) Kösters (Cösters, Kosters), zn. van Jan Lambert Kösters en Margeretha Hubertina Hennekens
 geb. op donderdag 28 oktober 1897 te Geleen [Li] - akte 66, 
 ovl. (77 jaar oud) op donderdag 5 december 1974 in het St. Barbara ziekenhuis na een kortstondige ziekte te Geleen [Li] ,  
 begr. op dinsdag 10 december 1974 om 11 uur in de St. Augustinuskerk te Lutterade [Li]. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Maria Hubertina Leonie ,  
   geb. in oktober 1932 te Geleen [Li] [ovl.reg.],  
   ovl. (5 maanden oud) op donderdag 9 maart 1933 aldaar - akte 27 [BS: 5 maand]. 
  4.  Afgeschermd , volgt VIoVm.  Sjeng (Joannes Louis, Jean Louis, Jan) Meens , zn. van August (Jan Nicolaas August) Meens (IVg) en Anna Sophia Hollands
 geb. op donderdag 6 februari 1908 te Spaubeek [Li], 
 landbouwer, verkiezingslijst gemeenteraadslid, voorzitter Vriendenkoor en Groene Kruis, 
 geboortegetuige van zijn kind Nn Meens op maandag 22 januari 1934, 
 overlijdensgetuige van zijn vader August (Jan Nicolaas August) Meens (IVg) op maandag 1 maart 1948, 
 ovl. (65 jaar oud) op donderdag 15 februari 1973 in het ziekenhuis t.g.v. longkanker te Sittard [Li], 
 begr. op dinsdag 20 februari 1973 om 11:00 uur in de St. Laurentius kerk te Spaubeek [Li] ,  
 tr. (resp. 25 en 28 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op woensdag 22 februari 1933 te Gulpen [Li], 
 woont in 1946 te Spaubeek [Li] Dorpstraat 59 
 met Maria Augustina Hubertina Peerboom, dr. van Johannes Petrus Hubertus Peerboom (landbouwer) en Maria Hubertina Sour
 geb. op dinsdag 27 september 1904 te Gulpen [Li], 
 ovl. (52 jaar oud) op donderdag 19 september 1957 in het ziekenhuis te Heerlen [Li]. 
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Nn ,  
   geb. op maandag 22 januari 1934 om 09:00 uur te Spaubeek [Li] - ovl.akte 1934/1 (getuigen: vader Sjeng (Joannes Louis) Meens (Vm), (25 jaar, landbouwer, Spaubeek), Pierre Kusters (25 jaar, secretarie ambtenaar, Meerssen)) (doodgeb.). 


  Sjeng (Joannes Louis) Meens
 tr. (resp. minstens 49 en minstens 32 jaar oud) (2) na 1957 
 met Marie Josephine Hubertine Gerekens, dr. van Peter Joseph Gerekens en Marie Josephine Hubertine Peerboom
 geb. op dinsdag 3 maart 1925 te Noorbeek [Li], 
 ovl. (35 jaar oud) op vrijdag 28 oktober 1960 om 16:00 uur aan kanker te Spaubeek [Li] - akte 8 (getuige: haar zwager Giel (Joannes Josephus Wilhelmus) Meens (Vj), (65 jaar, landbouwer, Spaubeek)), 
 begr. op woensdag 2 november 1960 te Spaubeek [Li]. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  Sjeng (Joannes Louis) Meens
 tr. (resp. minstens 52 en minstens 44 jaar oud) (3) na 1960, 
 woont op Dorpstraat 17 in februari 1974 te Spaubeek [Li], 
 woont op Dorpstraat 71 op dinsdag 20 februari 1990 te Spaubeek [Li] 
 met Gerardina Hubertina Jaminon
 geb. op maandag 1 mei 1916 te Gulpen [Li], 
 erelid en lid damescomité fanfare St. Caecilia, zangvereniging Vriendenkoor, 
 ovl. (73 jaar oud) op dinsdag 20 februari 1990 te Spaubeek [Li], 
 begr. op zaterdag 24 februari 1990 om 11:00 uur in de St. Laurentius kerk aldaar  
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Generatie VI

VIa.  Maria Magdalena (Maria Helena) Muijlkens, dr. van Peter Joseph Muijlkens en Maria Elisabeth Hubertina Wouters (Va), 
 geb. op woensdag 30 augustus 1865 genoemd naar haar grootmoeder aan vaderszijde te Spaubeek [Li], 
 landbouwster, 
 ovl. (81 jaar oud) op donderdag 26 september 1946 te Slenaken [Li] - akte 5, 
 tr. (resp. 27 en 30 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 7 februari 1893 te Wijnandsrade [Li] 
 met Jan Mathijs Linckens, zn. van Leonard (Joannes Leonardus) Linckens en Maria Agnes Emons (landbouwster), 
 geb. op dinsdag 18 november 1862 te Schin op Geul [Li], 
 landbouwer, 
  
 woonden Heijenrath 95 Slenaken [Li] vanaf donderdag 13 april 1893, 
 Tussen 10 november 1893 en 4 mei 1895 woonden hun oom Jan Willem A Campo en Maria Agnes Wouters bij hun in. 
 Ovl. (88 jaar oud) op zondag 1 april 1951 te Slenaken [Li] - akte 1. 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.  Maria Agnes Josephina ,  
   geb. op zondag 12 november 1893 te Slenaken [Li],  
   ovl. (60 jaar oud) op vrijdag 27 november 1953 te Brunssum [Li], volgt VIIa
  2.  Maria Elisabeth Hubertina ,  
   geb. op vrijdag 30 november 1894 te Slenaken [Li],  
   ovl. (66 jaar oud) op zaterdag 3 december 1960 te Kerkrade [Li], volgt VIIb
  3.  Marie Eugenie ,  
   geb. op zondag 15 maart 1896 te Slenaken [Li],  
   ovl. (63 jaar oud) op dinsdag 29 september 1959 te Wijlre [Li], volgt VIIc
  4.  Maria Hubertina ,  
   geb. op maandag 28 maart 1898 te Slenaken [Li],  
   ovl. (58 jaar oud) op vrijdag 18 mei 1956 te Meerssen [Li],  
   tr. (resp. 33 en 31 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 8 april 1931 te Slenaken [Li]  
   met Hubertus Johannes Dolmans, zn. van Joseph Arnold Dolmans (landbouwer) en Hubertina Ummels (landbouwster),  
   geb. op woensdag 24 januari 1900 te Meerssen [Li],  
   landbouwer. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Mathijs Jozef ,  
   geb. op vrijdag 9 juni 1899 te Slenaken [Li],  
   ovl. (2 jaar oud) op vrijdag 27 december 1901 te Maastricht [Li] aangegeven in Slenaken. 
  6.  Maria Philomena Léontina ,  
   geb. op donderdag 3 september 1903 te Slenaken [Li]. 
  7.  Maria Alphonsus Theresia ,  
   geb. op vrijdag 3 februari 1905 (tweeling) te Slenaken [Li],  
   ovl. (3 maanden oud) op maandag 29 mei 1905 [BS: 4 maanden] aldaar. 
  8.  Maria Hubertina Joseph Johannes ,  
   geb. op vrijdag 3 februari 1905 (tweeling) te Slenaken [Li],  
   ovl. (7 weken oud) op woensdag 29 maart 1905 [BS: 59 dagen] aldaar. 
  9.  Leo (Johannes Hubertus Maria Leon) ,  
   geb. op vrijdag 3 augustus 1906 te Slenaken [Li],  
   tr.  
   woont te Hombourg - Aubel [Li, België]  
   met Muijlkens,  
   geb. circa 1906. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  10.  Marie Hubert Joseph Richard ,  
   geb. op vrijdag 27 november 1908 te Slenaken [Li],  
   tr.  
   met Nn van de Gaar,  
   geb. circa 1908. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  11.  Marie Jozef Hubertus ,  
   geb. op zondag 22 mei 1910 te Slenaken [Li]. 

VIb.  Sjang (Joannes Egidius, Jan) Muijlkens, zn. van Peter Joseph Muijlkens en Maria Elisabeth Hubertina Wouters (Va), 
 geb. op woensdag 1 september 1869 genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde te Spaubeek [Li], 
 winkelier, 
 ovl. (51 jaar oud) op zaterdag 11 december 1920 te Wijnandsrade [Li], 
 tr. (resp. 21 en 24 jaar oud) op vrijdag 28 augustus 1891 te Wijnandsrade [Li], 
 woont na 1891 te Wijnandsrade [Li] Swier nummer 66 
 met Lisette (Maria Elisabeth Hubertina, Eliza) Voragen, dr. van Gilles (Egidius Antoon Jozef) Voragen (landbouwer) en Isabella (Margaretha Hubertina Izabella) Lallemant
 geb. op vrijdag 19 april 1867 te Wijnandsrade [Li] - Swier, 
 winkelierster, 
 ovl. (68 jaar oud) op maandag 3 februari 1936 te Wijnandsrade [Li] - Swier. 
 Uit dit huwelijk 12 kinderen: 
  1.  Maria (Maria Isabella Josephina) ,  
   geb. op vrijdag 18 september 1891 te Wijnandsrade [Li],  
   ovl. (25 jaar oud) op zaterdag 27 januari 1917 opgegeven naam: Maria Isabella Hubertina aldaar. 
  2.  Zef (Maria Hubertus Josephus) ,  
   geb. op woensdag 7 december 1892 te Wijnandsrade [Li],  
   (huis-)slager van groot-vee,  
   ovl. (78 jaar oud) op zondag 11 juli 1971 te Brunssum [Li] verpleeghuis St. Gregorius,  
   begr. te Wijnandsrade [Li]. 
  3.  Maria Helena Philomina Johanna ,  
   geb. op dinsdag 5 juni 1894 te Wijnandsrade [Li],  
   ovl. (5 maanden oud) op maandag 5 november 1894 (Maria Philomena Johanna Muijlkens dr van Joannes Muijlkens en Maria Elisabeth Voragen) aldaar. 
  4.  Guus (Maria Andreas Hubertus Augustinus) ,  
   geb. op dinsdag 14 januari 1896 te Wijnandsrade [Li],  
   slagerij te Swier later te Brunssum,  
   ovl. (82 jaar oud) op zondag 4 juni 1978 te Brunssum [Li],  
   begr. op donderdag 8 juni 1978 aldaar,  
   tr. (resp. 29 en 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 4 juni 1925 te Klimmen [Li]  
   met Hubertina (Catharina Elisabeth Hubertina) Heijlands, dr. van Peter Joseph Heijlands (landbouwer) en Maria Josepha Josephina Orbons,  
   geb. op dinsdag 27 juni 1899 te Brunssum [Li],  
   ovl. (100 jaar oud) op maandag 13 september 1999 aldaar,  
   begr. aldaar. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Hubert (Hubertus Franciscus Augustinus) ,  
   geb. op vrijdag 4 juni 1897 te Wijnandsrade [Li],  
   ovl. (21 jaar oud) op zondag 1 december 1918 aldaar. 
  6.  Lies (Maria Helena Elisa Louisa) ,  
   geb. op dinsdag 20 december 1898 naam moeder Elisa Vivagen te Wijnandsrade [Li],  
   ovl. (82 jaar oud) op zaterdag 14 november 1981 te Kerkrade [Li] Lückerheidekliniek,  
   tr. (beiden 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 4 mei 1926 te Wijnandsrade [Li]  
   met Harry (Cornelius Hendrik) Jongen, zn. van Nicolaas Joseph Jongen en Maria Louisa Catharina Hubertina Folmer,  
   geb. op zondag 23 oktober 1898 te Heerlen [Li],  
   slagerij te Heerlen,  
   ovl. (68 jaar oud) op zaterdag 7 oktober 1967 te Heerlen [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Giel (Wilhelmus Hubertus) ,  
   geb. op zaterdag 6 januari 1900 te Wijnandsrade [Li],  
   ovl. (61 jaar oud) op dinsdag 2 januari 1962, volgt VIId
  8.  Maria Angelina Johannetha ,  
   geb. op donderdag 28 februari 1901 te Wijnandsrade [Li],  
   ovl. (40 dagen oud) op dinsdag 9 april 1901 aldaar. 
  9.  Andreas (Maria Hubertus Andreas) ,  
   geb. op maandag 22 december 1902 naam moeder Maria Elisabeth Hubertina Vivagen te Wijnandsrade [Li],  
   ovl. (één maand oud) op maandag 16 februari 1903 [BS: 8 weken] aldaar. 
  10.  Sjeng (Johannes Augustinus Josephus, Jan) ,  
   geb. op zondag 22 november 1903 te Wijnandsrade [Li],  
   (huis-)slager van klein-vee,  
   ovl. (58 jaar oud) op woensdag 16 mei 1962 te Sittard [Li] Ziekenhuis,  
   begr. op woensdag 16 mei 1962 te Wijnandsrade [Li]. 
  11.  Maria Leonardus Alphonsus ,  
   geb. op donderdag 11 januari 1906 te Wijnandsrade [Li]. 
  12.  Maria Felix Hubertus ,  
   geb. op zaterdag 22 december 1906 te Wijnandsrade [Li],  
   ovl. (9 maanden oud) op woensdag 25 september 1907 aldaar. 

VIc.  Jozef (Gerardus Jozef) Muijlkens, zn. van Peter Joseph Muijlkens en Maria Elisabeth Hubertina Wouters (Va), 
 geb. op woensdag 8 november 1871 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (89 jaar oud) op maandag 24 juli 1961 te Nederweert [Li] - akte 30, 
 tr. (resp. 22 en 29 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 5 april 1894 te Merkelbeek [Li], 
  
 bijzondere huwelijksband Muijlkens - Kuipers op donderdag 5 april 1894 te Merkelbeek [Li], 
 Het bruidspaar Mathias Wouters x Maria Eugelina L'ortije heeft een bijzondere binding met het bruidspaar (Gerardus) Jozef Muijlkens x Maria Magdalena Kuipers
 Mathias Wouters en Jozef Muijlkens hebben gemeenschappelijke voorouders: Marten Wouters x (Maria) Elisabetha Boschouers. Dit is als volgt: 
 Mathias Wouters is zn van Jan Andries Wouters x Elisabeth Viehöver. Jan Andries Wouters is zn van Hans Willem Wouters x Maria Catharina Hautvast. Deze Hans Willem Woutes is zn van Marten Wouters x (Maria) Elisabeth Boschouers 
 (Gerardus) Jozef Muijlkens is zn van Peter Joseph Muijlkens x Maria Elisabeth Hubertina Wouters. Deze Maria Elisabeth Hubertina Wouters is dr van Jan Andries Wouters x Maria Sibilla Meens. Deze Jan Andries Wouters is de zn van Marten Wouters x (Maria) Elisabeth Boschouers. 
 Ook de echtgenotes hebben gemeenschappelijke (voor)ouders: Jan Mathijs Kuipers x Maria Anna Pijls
 Maria Eugelina L'ortije is de dr van Jan Hubert L'ortije x Maria Elisabeth Kuipers. Deze Maria Elisabeth Kuipers is de dr van Jan Mathijs Kuipers x Maria Anna Pijls. 
 Maria Magdalena Kuipers is de dr van Jan Mathijs Kuipers x Maria Anna Pijls 
 met Maria Magdalena Kuipers, dr. van Jan Mathijs Kuipers en Maria Anna Pijls
 geb. op zondag 23 oktober 1864 te Merkelbeek [Li]. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Maria Elisabeth ,  
   geb. op vrijdag 19 oktober 1894 te Roermond [Li],  
   tr. (resp. 33 en 64 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 31 maart 1928 te Echt [Li] - akte 9  
   met Joannes Hubertus Rademakers, zn. van Joannes Peter Hubert Rademakers en Beatrix Hubertina Smeets,  
   geb. op dinsdag 28 april 1863 te Echt [Li] - akte 43. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VId.  August (Joannes Augustinus, Johannes Augustinus) Muijlkens, zn. van Peter Joseph Muijlkens en Maria Elisabeth Hubertina Wouters (Va), 
 geb. op maandag 27 december 1875 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (66 jaar oud) op vrijdag 5 juni 1942 te Hulsberg [Li], 
 tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) in februari 1899 te Hulsberg [Li] 
 met Casparina Mathilda Gorissen (Goorissen)
 geb. op zondag 24 augustus 1873 te Hulsberg [Li]. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Maria Nicolaas Joseph ,  
   geb. op dinsdag 6 december 1910 te Hulsberg [Li]. 

VIe.  Leo (Leo Hubertus) Muijlkens, zn. van Peter Joseph Muijlkens en Maria Elisabeth Hubertina Wouters (Va), 
 geb. op woensdag 10 april 1878 te Spaubeek [Li], 
 landbouwer, 
 tr. (resp. 26 en 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zondag 24 april 1904 te Noorbeek [Li] - akte 2 
 met Anna Elisabeth Francisca Crijns, dr. van Jan Theodoor Crijns (landbouwer) en Maria Anna Wetzels (huishoudster), 
 geb. op donderdag 5 februari 1880 te Noorbeek [Li]. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Theodoor Joseph ,  
   geb. op maandag 11 juni 1917 te Voerendaal [Li] - akte 62,  
   ovl. (1 jaar oud) op zaterdag 30 november 1918 te Heerlen [Li] - akte 669 & Voerendaal akte 72 [BS: 17 maanden]. 

VIf.  Maria Antoinetta Muijlkens, dr. van Peter Joseph Muijlkens en Maria Elisabeth Hubertina Wouters (Va), 
 geb. op zondag 27 juni 1880 te Hulsberg [Li], 
 ovl. (46 jaar oud) op dinsdag 29 maart 1927 om 04:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1927/2 (getuigen: haar echtgenoot Felix (Maria Johan Joseph Felix) Voragen (zie VIf), (50 jaar, landbouwer, Spaubeek), William Muris (21 jaar, secretarie ambtenaar, Maastricht)), 
 tr. (resp. 21 en 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 3 oktober 1901 te Wijnandsrade [Li], 
 woonachtig na 1914 te Spaubeek [Li] Hoeve 
 met Felix (Maria Johan Joseph Felix) Voragen, zn. van Gilles (Egidius Antoon Jozef) Voragen (landbouwer) en Isabella (Margaretha Hubertina Izabella) Lallemant
 geb. op dinsdag 30 mei 1876 te Wijnandsrade [Li] - Swier, 
 landbouwer, 
 overlijdensgetuige van zijn echtgenote Maria Antoinetta Muijlkens (VIf) op woensdag 30 maart 1927, 
 ovl. (69 jaar oud) op donderdag 15 november 1945 te Stolberg [Nw, Duitsland]. 
 Uit dit huwelijk 4 zonen: 
  1.  Maria Jozef ,  
   geb. op woensdag 11 december 1901 te Wijnandsrade [Li],  
   mijnwerker,  
   tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 14 oktober 1927 te Maastricht [Li]  
   met Marie Hubertine Scheen, dr. van Henri Jseph Scheen (landbouwer) en Marie Marguerite Hubertine Stassen,  
   geb. op zondag 8 maart 1903 te Baelen sur Vesdre [Li, België],  
   dienstbode. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  2.  Frans Joseph ,  
   geb. op maandag 16 maart 1903 te Wijnandsrade [Li],  
   ovl. op woensdag 3 juni 1903 [2 maanden oud] aldaar. 
  3.  Frans Joseph ,  
   geb. op zondag 10 april 1904 te Wijnandsrade [Li],  
   ovl. (65 jaar oud) in september 1969 te Spaubeek [Li], volgt VIIe
  4.  Andreas Felix ,  
   geb. op woensdag 17 december 1913 te Wijnandsrade [Li],  
   ovl. (12 jaar oud) op woensdag 26 mei 1926 om 21:00 uur te Heerlen [Li] &  Spaubeek - akte 1926/12. 

VIg.  Willem (Wilhelm, Wullem) Wouters , zn. van Jan Christiaan (Joannes Christiaan) Wouters (Vb) en Gertrud Schroeder
 geb. op zondag 9 augustus 1891 om vier uur v.m te Stetternich [Nw, Duitsland] (Akte 58 / 1891). In de overlijdensakte te Sittard (#240) wordt foutief Hoensbroek genoemd (getuige: zijn vader Jan Christiaan (Joannes Christiaan) Wouters (Vb)), 
 ged. Rooms Katholiek op woensdag 12 augustus 1891 te Hambach [Nw, Duitsland], 
 mijnwerker op staatsmijnen Hendrik te Brunssum en Maurits te Geleen, 
  
 Koopt gronden uit erfenis op donderdag 1 januari 1925 te Spaubeek [Li], 
 Jan Christiaan Wouters, tuinman te Jülich; Anna Maria Agnes Hölters geb. Wouters, zonder beroep; Frederik Hölters, arbeider te Jülich; Gertruda Wouters, kloosterzuster te Düren verkopen aan: Wilhelm Wouters, mijnwerker, een boomgaard sectie B nr. 2223 en 2226 totaal 20 are 30 ca voor fl 720,00 uit erfenis van Andries Wolters en Maria Sibilla Meens [Dit is de overgrootmoeder van Wilhelm Wouters]. De gekochte goederen zijn verhuurd voor 6 jaar per 01-01-1925. 
   
 Een kopie van de handtekeningen onder de verkoopakte
 geboortegetuige van zijn zoon Nn Wouters op woensdag 22 november 1933, 
 overlijdensgetuige van zijn dochter Fientje (Josephina Johanna Maria) Wouters op maandag 17 februari 1941, 
  
 Militaire dienst vanaf 1911 te Amsterdam [Nh], 
   
 NL - Dienstplicht ontslagbewijs diensteindiging op 01-10-1931 (Wilhelm is 40 jaar oud). Hij zat in 5e Regiment Infantrie dienstplichtige lichting 1911 Amsterdam (N-H) als soldaat. 
 Op 31-08-1917 ingeschreven te Spaubeek, 
 Na millitaire dienstplicht na 1911 te Spaubeek [Li]
 Wilhelm Wouters is Nederlander en voelt zich absoluut geen Duitser (of Pruis/Preuß toentertijd). Hij bezit immers via zijn vader de Nederlandse nationaliteit en dient in het Nederlands leger bij de infanterie te Amsterdam. Ik weet wel van mijn vader Jo/Chris, de oudste zoon van Wilhelm: "Als iemand hem Pruis noemde dan was hij zo kwaad dat hij voor de rest zijn leven niets meer tegen deze persoon zei". Dit is bij diverse personen in Spaubeek het geval geweest. Wat aangeeft hoe diep dit gevoel bij hem heeft gezeten. 
 Hierna gaat hij in de kost bij zijn tante Maria Agnes Wouters (gehuwd met Joannes Wilhelmus A Campo) die op de Dorpstraat wonen. 
 Naast zijn tante woont Trinetta Maria Hubertina Waltmans, waarmee hij later huwt. Later gaat hij inwonen bij de smid op de Zandstraat.[dit zal waarschijnlijk na de dood van zijn tante Maria Agnes Wouters in 1915 gebeurd zijn ww], 
 Lening bij Limburgse Steenkolenmijnen voor bouw van huis aan de Dorpstraat op dinsdag 29 maart 1927 te Spaubeek [Li]
 Wilhelm Wouters x Maria Hubertina Antoinette [? moet zijn Trinetta Maria Hubertina ww] Waltmans nemen lening voor de bouw van een huis (maximaal fl 2800,00). Rente 4% starten met fl 1800,00 op 29-03-1927. 
   
 de handtekening van Wilhelm Wouters onder de akte
 Zes weken dienst van Wilhelm Wouters op zaterdag 4 oktober 1952 te Spaubeek [Li]
   
 [opmerking: als vrouw (Netteke Wouters-Waltmans) wordt genoemd: Antonetta Waltmans, i.p.v. Trinetta Waltmans (de naam Antonetta wordt ook in het trouwboekje gebruikt!) ww] 
   
 Willem Wouters 
 Ovl. (61 jaar oud) op zondag 24 augustus 1952 om 00:20 uur in het ziekenhuis  "De Goddelijke Voorzienigheid" aan een maagbloeding te Sittard [Li] - akte 240 & Spaubeek akte 1952/12. Opmerking: ab intestato [= zonder testament] overleden.  ,  
 begr. te Spaubeek [Li] ,  
 otr. op zaterdag 6 januari 1923 te Spaubeek [Li], 
 tr. (resp. 31 en 21 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 24 januari 1923
te Spaubeek [Li] (getuigen: Louis (Joannes Ludovicus) Vrancken, (29 jaar, mijnwerker, Spaubeek) en Jan Hubert (Joannes Hubertus) Vrancken, (71 jaar, landbouwer, Spaubeek)),  
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zaterdag 27 januari 1923 opm.: in trouwboekje foutieve naam: Maria Catharina Hubertina Waltmans te Spaubeek [Li] (getuige: Pastoor E. Beckers), 
  
 woont Dorpstraat 54 Spaubeek [Li] na 1927, 
   
 Netteke en Willem Wouters-Waltmans 
 De oudste dochter Mia wordt in 1926 in een van de vijf huisjes op de Dorpstraat geboren. 
 Mijn vader Jo wordt als eerste (in 1928) van de nog 8 volgende kinderen in deze woning geboren. 
   
 Willem Wouters met zijn echtgenote Netteke Waltmans en oudste dochter Mia voor de nieuwe woning. 
   
 rij 1 (v.l.n.r.): Fientje, Frits, Wil, Annie 
 rij 2 (v.l.n.r.): Ellie (op arm), Netteke Wouters- Waltmans, Mia, Gerda, Jo 
 (foto ca. 1940) 
   
 Een foto midden jaren 1950 voor het huis op de Dorpsraat. Van links naar rechts zien we een gedeelte van de familie Wouters: dochter Gerda, moeder Netteke, schoondochter Dina van de Ende [mijn moeder ww], onbekend (met hand boven ogen), zoon Jo [mijn vader ww] en op de tweede rij van links naar rechts: zoon Wil en zoon Frits
 woont in wijk B (Dorpstraat) op nummer 24 op zaterdag 15 februari 1941 te Spaubeek [Li], 
  
 Vier generaties circa 1950 te Spaubeek [Li], 
 Vier generaties vrouwelijke opvolgers in het geslacht: 
   
 overgrootmoeder Anna Waltmans-Baltus, grootmoeder Netteke Wouters-Waltmans, moeder Mia Venema-Wouters en dochter Joske Venema
 woont op Dorpstraat 54 op vrijdag 10 december 1976 te Spaubeek [Li] 
 met Netteke (Trinetta Maria Hubertina, Antonetta) Waltmans , dr. van Sjang (Joannes Wilhelmus) Waltmans (fabrieksarbeider, landbouwer, mijnwerker) en Anna (Maria Joanna Hubertina) Baltus (dienstmeid), 
 geb. op donderdag 23 mei 1901 te Meerssen [Li], 
  
 Foto van Netteke Waltmans op 17 jarige leeftijd
 ,  
 Foto Netteke Wouters-Waltmans met zuster Tina Waltmans te Hobbelrade [Li], 
 ,  
 doopgetuige van haar nicht Toke (Catharina Gerarda) Waltmans
 Foto Netteke Wouters-Waltmans ,  
 ovl. (75 jaar oud) op vrijdag 10 december 1976 in het St. Barbara ziekenhuis te Geleen [Li] ,  
 begr. op dinsdag 14 december 1976 om 10:00 uur in de H. Laurentiuskerk te Spaubeek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Mia (Joanna Catharina Maria) ,  
   geb. op zondag 24 januari 1926 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (74 jaar oud) op donderdag 1 juni 2000 te Sittard [Li], volgt VIIf
  2.  Gerardus Wilhelmus Johannes (Jo, Chris) ,  
   geb. op zaterdag 24 maart 1928 te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 25 maart 1928 aldaar, zijn roepnaam Jo is genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde [Sjang Waltmans]. Zijn vader is het hiermee absoluut oneens. Hij vindt dat zijn zoon naar zijn vader (Jan Christiaan) moet worden genoemd en hij blijft hem dus consequent Chris noemen (getuigen: zijn grootvader Sjang (Joannes Wilhelmus) Waltmans, geschreven als Johannes Waltmans en zijn tante Maria Agnes (Anna Maria Agnes) Wouters (VIh)),  
   mijnwerker (houwer) op staatsmijn Maurits te Geleen; conciërge,  
    
   Laurentiusschool van de leerlingen van klas 2 en 3 circa 1937 te Spaubeek [Li],  
    
   1e rij (zittend) v.l.n.r. 
   1. Adrie Aerts, 2. Jan Crombags, 3. Hub Vrancken, 4. Jeu Selder, 5. Jan Bouwens 
   2e rij v.l.n.r. 
   1. Jos Riedel, 2. Wil Crombags, 3. Jeu (Math) Waltmans, 4. Wil Maes, 5. Hein Steijns, 6. Harrie Selder, 7. Harrie Heijnen, 8. Hub Crombags 
   3e rij v.l.n.r. 
   1. Gerard Terwint, 2. Wim Roozen, 3. Jan Bouwens, 4. Pie Heijnen, 5. Piet van Megen, 6. Eed Moonen, 7. Hendrik Luijten, 8. Joke Bouwens 
   4e rij v.l.n.r. 
   1. Math Maes, 2. Pierre Bouwens, 3. Math Geurts, 4. Lei op de Camp, 5. Niek Vanderbooren, 6. Jo Wouters, 7. Jo Duijzings, 8. Wim Terwint, 9. Zef Ritterbeeks 
   5e rij v.l.n.r. 
   1. Jaac Roelofsen, 2. Pierre Wachelder, 3. Lowie Welters, 4. Jan Bouwens, 5. Jo Meijers, 6. Wil Jacobs, 7. Piet Meijers, 8. Charel Vrancken, 9. Jo Voncken 
   (bron: foto en namen Jo Ritterbeeks),  
   Vrienden samen op de foto circa 1943 te Spaubeek [Li],  
    
   op de bovenstaande foto zien we van links naar rechts: 
   Harie Linders, Math Ritterbeeks (in uniform van Arbeidsdienst [geverfde Nederlandse legeruniformen]), Jo Wouters, Harie Bouwens, Pierre Wachelder, Sef Meijers, Jo Consten, Pierre Ritterbeeks. 
   (bron: foto en namen Jo Ritterbeeks
    
   vlnr. Lei op den Camp, Jo Wouters. 
    
   vlnr. Jo Wouters, Harie Linders, Harie Bouwens, Jo Consten. 
   Ovl. (68 jaar oud) op vrijdag 21 maart 1997 aan mesothelioom (astbest longkanker) te Sittard [Li] - ziekenhuis de Goddelijke Voorzienigheid,  
   gecr. op woensdag 26 maart 1997 te Geleen [Li],  
   tr. (resp. 25 en 19 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 9 september 1953 te Geleen [Li],  
   kerk.huw. op zaterdag 17 oktober 1953 in de O.L.V. van Altijddurende Bijstand te Lindenheuvel [Li] (getuigen: zijn zus en haar schoonzuster Gerda (Gerarda Jacoba Jozefina) Wouters (VIIg) en zijn schoonzuster en haar zus Sophie (Sophia Gertruda Leonora) van den Ende)  
   met Dina (Bernardina Josepha), genoemd naar haar grootmoeder aan moederszijde [Dina Ormans] van den Ende , dr. van Janus (Adrianus Johannes Hubertus) van den Ende (mijnwerker (o) Mts 592, houwer) en Stiena (Ernestina Maria) Gubbels,  
   geb. op dinsdag 8 mei 1934 te Geleen [Li],  
   (getuigen: haar grootmoeder Dina (Anna Catharina Bernardina) Ormans en haar tante Jo (Josefa) Gubbels),  
   ovl. (86 jaar oud) op maandag 8 maart 2021 om 22:15 uur in het Zuyderland ziekenhuis te Geleen [Li],  
   gecr. op dinsdag 16 maart 2021 in crematorium Nedermaas aldaar Uit dit huwelijk 4 kinderen.  
  3.  Frits (Godfried Joannes Gerardus), genoemd naar zijn oom en deze is ook zijn peter ,  
   geb. op dinsdag 3 juni 1930 te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 4 juni 1930 aldaar (getuigen: zijn aangetrouwde oom Frits (Gottfried) Hölters (zie VIh), uit Jülich en zijn grootmoeder Anna (Maria Joanna Hubertina) Baltus),  
   Groente verkoper (huis aan huis verkoop met auto),  
    
   Verkoper van aardappelen, groente en fruit te Spaubeek [Li],  
    
   (bron: advertentie Limburgs Dagblad 30 december 1972
    
   (foto Annemaria Bovens: groenteboer Frits Wouters) 
   Ovl. (77 jaar oud) op zondag 30 maart 2008 te Geleen [Li] - ziekenhuis Orbis,  
   gecr. aldaar  
  4.  Gerda (Gerarda Jacoba Jozefina) ,  
   geb. op maandag 18 april 1932 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (70 jaar oud) op zondag 16 maart 2003 aldaar, volgt VIIg
  5.  Nn ,  
   geb. op maandag 20 november 1933 om 23:00 uur. Het kind is van het mannelijk geslacht te Spaubeek [Li] - ovl.akte 1933/12 (getuigen: zijn vader Willem (Wilhelm) Wouters (VIg), (42 jaar, mijnwerker, Spaubeek) en Sjang (Joannes) Welzen, (51 jaar, veldwachter, Spaubeek)) (doodgeb.). 
  6.  Afgeschermd
  7.  Fientje (Josephina Johanna Maria, Jozefientje), genoemd naar haar tante en deze is ook haar meter ,  
   geb. op woensdag 2 december 1936 te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 3 december 1936 aldaar (getuigen: haar oom Sjeng (Johannes Hubertus) Waltmans en haar tante Fien (Josephina Trinetta Hubertina) Waltmans),  
   ovl. (4 jaar oud) op zaterdag 15 februari 1941 om 05:30 uur.
te Spaubeek [Li] (getuige: haar vader Willem (Wilhelm) Wouters (VIg), (49 jaar, mijnwerker, Spaubeek)),  
   begr. te Spaubeek [Li]. 
  8.  Wil (Willem Johannes Hubertus), genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde ,  
   geb. op zaterdag 1 oktober 1938 te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 2 oktober 1938 aldaar (getuigen: zijn tante Tina (Maria Jacoba Hubertina) Waltmans, als Hubertina Waltmans en zijn aangetrouwde oom Jan (Joannes Antonius) Swelsen),  
   metselaar en kantonier bij gem. Spaubeek-Beek,  
    
   Grote hobby jagen in 1985 te Spaubeek [Li],  
    
   Huub Bruls en Wil Wouters (1985) 
   (foto: Annemarie Bovens
   Ovl. (83 jaar oud) op maandag 10 januari 2022 te Spaubeek [Li],  
   gecr. in besloten kring i.v.m. Corona te Geleen [Li],  
   tr. (28 jaar oud) (Burgerlijke Stand) in juli 1967 te Spaubeek [Li]  
   met Afgeschermd , kind van Mathieu (Hubertus Mathias) Pieters en Helena (Helena Hubertina) Lahaye. Uit dit huwelijk een kind. 
  9.  Afgeschermd , volgt VIIhVIh.  Maria Agnes (Anna Maria Agnes) Wouters, dr. van Jan Christiaan (Joannes Christiaan) Wouters (Vb) en Gertrud Schroeder
 geb. op zaterdag 3 maart 1894 om elf uur v.m te Hambach [Nw, Duitsland] (Akte 16 / 1894) (getuige: haar vader Jan Christiaan (Joannes Christiaan) Wouters (Vb)), 
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 3 maart 1894 genoemd naar haar tante aan vaderszijde (Maria Agnes Wouters) te Hambach [Nw, Duitsland], 
 Gewerblose (zonder beroep), 
 doopgetuige van haar neef Jo ; Chris (Gerardus Wilhelmus Johannes) Wouters op zondag 25 maart 1928 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (50 jaar oud) op donderdag 16 november 1944 te Jülich [Nw, Duitsland] - Akte 1946/168. [Na binnengaan van hotel dat enkele minuten later werd gebombardeerd in W.O. II. In de familie wordt verteld dat men van Anna Maria Agnes alleen nog een been heeft teruggevonden. [op 16 november 1944 bombardement door Engelse/Amerikaanse luchtmacht. Hierbij werd Düren bijna volledig verwoest (3.126 doden), ook Jülich werd zwaar getroffen. De burgerlijke stand (Zivilverwaltung) werd weer in 1946 opnieuw ingesteld, en in dit jaar was Anna Maria Agnes officiëel als gestorven opgegeven], 
 tr. (resp. 16 en 20 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 26 november 1910 te Jülich [Nw, Duitsland] (Akte 33 / 1910) (getuigen: zijn schoonvader en haar vader Jan Christiaan (Joannes Christiaan) Wouters (Vb), (Fabrikarbeiter, 61 jr uit Jülich), Phillipp Cassen (Bahnarbeiter, 33 jr uit Jülich)), 
  
 Scheiding op maandag 24 mei 1920 te Aachen [Nw, Duitsland], 
 De scheiding werd voor het Landgericht te Aken uitgesproken op 24 mei 1920. 
 Deze uitspraak is op 22 juni 1920 in het register te Jülich opgenomen. 
 
 (gesch. resp. 26 en 30 jaar oud op dinsdag 22 juni 1920 te Jülich [Nw, Duitsland]) 
 met Johann Hübert Saint-Mont, zn. van Hübert Saint-Mont (overleden, Nachtwächter uit Jülich) en Margaretha Neunzig (uit Jülich), 
 geb. op zondag 11 mei 1890 te Jülich [Nw, Duitsland], 
 Rooms Katholiek, 
 Fuhrmann (vervoeder). 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Margareta Agnes ,  
   geb. op woensdag 5 april 1911 te Hambach [Nw, Duitsland],  
   ovl. (5 maanden oud) op donderdag 14 september 1911. 
  2.  Johann Christian ,  
   geb. op vrijdag 24 april 1914 genoemd zijn grootvader aan moederszijde te Hambach [Nw, Duitsland],  
   ovl. (één dag oud) op vrijdag 24 april 1914. 
  3.  Anni (Anna Maria) ,  
   geb. op zaterdag 28 augustus 1915 te Hambach [Nw, Duitsland],  
   ovl. (77 jaar oud) op woensdag 16 september 1992 vermoedelijk te Hambach [Nw, Duitsland], volgt VIIi


  Maria Agnes (Anna Maria Agnes) Wouters
 tr. (resp. minstens 27 en minstens 20 jaar oud) (2) na 1921 vermoedelijk te Jülich [Nw, Duitsland] 
 met haar schoonzoon Frits (Gottfried) Hölters
 geb. op woensdag 30 januari 1901, 
 doopgetuige van zijn neef Frits (Godfried Joannes Gerardus) Wouters op woensdag 4 juni 1930 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (74 jaar oud) op dinsdag 11 maart 1975 Telegram 11-03-1975 15.15 uur aan Trinetta Wouters-Waltmans: "Fritz tot beaerdigung Donnerstag den 13-3-75 9.30 uhr Julich. Grus Anni". 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 


  Frits (Gottfried) Hölters
 tr. (2) 
 met dochter van zijn vrouw Anni (Anna Maria) Saint-Mont, dr. van Johann Hübert Saint-Mont en Maria Agnes (Anna Maria Agnes) Wouters (VIh) (zie VIIi). 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd
  5.  AfgeschermdVIi.  Zef (Peter Joseph, Joseph, Jos) Heijnen , zn. van Nicolaas (Joannes Nicolaas) Heijnen (Vc) en Maria Sophia Hubertina Brassé
 geb. op maandag 10 januari 1910 te Spaubeek [Li] - akte 1, 
 landbouwer, 
 overlijdensgetuige van zijn tante Maria Hubertina Heijnen op dinsdag 24 maart 1953, 
 geboortegetuige van zijn zoon Nn Heijnen op vrijdag 13 januari 1950, 
 overlijdensgetuige van Arthur Hubert Frissen op dinsdag 23 februari 1943, 
 ovl. (88 jaar oud) op maandag 14 december 1998 te Spaubeek [Li] ,  
 begr. aldaar ,  
 tr. (resp. 29 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 10 november 1939 te Spaubeek [Li] - akte 1939/13

(foto Annemaria Bovens: Zef Heijnen en Netta Ritzen)

(foto Annemaria Bovens: Mia Frissen, Netta Ritzen en Zef Heijnen in Banneux) (getuigen: Sjang (Joannes) Welzen, (57 jaar, gemeente veldwachter, Spaubeek) en zijn oom Hub (Thomas Hubertus) Heijnen (Vd), (49 jaar, timmerman, Spaubeek))  
 met Netta (Emilia Maria Antonetta, Maria Emilia Antonetta) Ritzen, dr. van Nikolaas Jozef Emile Ritzen (mijnwerker) en Maria Ida Schillings
 geb. op maandag 29 september 1913 te Heerlen [Li] Bij huwelijk is leeftijd 26 jaar, 
 ovl. (94 jaar oud) op zondag 11 mei 2008 te Geleen [Li], 
 begr. op vrijdag 16 mei 2008 na een plechtige Eucheristieviering in de St. Laurentius kerk te Spaubeek [Li]  
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Marianne ,  
   geb. op maandag 21 augustus 1944 te Sittard [Li],  
   ovl. (63 jaar oud) op maandag 28 april 2008 te Spaubeek [Li], volgt VIIj
  2.  Nn ,  
   geb. op vrijdag 13 januari 1950 te Spaubeek [Li] - ovl.akte 1950/2 (getuige: zijn vader Zef (Peter Joseph) Heijnen (VIi), (40 jaar, landbouwer. Spaubeek)) (doodgeb.). VIj.  Mia (Anna Maria) Heijnen, dr. van Hub (Thomas Hubertus) Heijnen (Vd) en Maria Meuleners
 geb. op vrijdag 1 december 1922 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (82 jaar oud) op woensdag 6 juli 2005 in Zorgcentrum St. Maarten te Born [Li], 
 begr. op zaterdag 9 juli 2005 te Papenhoven [Li], 
 tr. (resp. 34 en 38 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 17 mei 1957 te Spaubeek [Li] [wonen in Grevenbricht] 
 met Louis Hoofwijk, zn. van Theodorus Hoofwijk en Maria Barbara Hermans, 
 geb. op woensdag 18 december 1918 te Grevenbicht [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op woensdag 18 december 1918 aldaar (getuigen: Joannes Hermans i.p.v. Joannes Hermans en Elisabeth Hoofwijk (Cramers)), 
 mijnwerker, handelsreiziger, fabrieksarbeider, 
 ovl. op maandag 10 mei 1976 te Grevenbicht [Li], 
 begr. op donderdag 13 mei 1976 te Papenhoven [Li] - Grevenbricht. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Nien (Leonie Cornelia Hendrika) ,  
   geb. op donderdag 14 februari 1963 te Grevenbicht [Li],  
   ovl. (47 jaar oud) op donderdag 13 januari 2011 aldaar,  
   gecr. op woensdag 19 januari 2011 te Geleen [Li],  
   tr. (32 jaar oud) op vrijdag 10 november 1995  
   met Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd . Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIk.  Harie (Hendrikus Gerardus) Heijnen, zn. van Pie (Petrus Hendricus) Heijnen (Vf) en Maria Sophia Brouwers
 geb. op zaterdag 22 december 1928 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (84 jaar oud) op maandag 10 juni 2013 te Sittard-Geleen [Li] ,  
 gecr. op vrijdag 14 juni 2013 om 10:30 uur in de St. Laurentiuskerk te Spaubeek, daarna gecremeerd in crematorium Nedermaas te Geleen [Li], 
 tr. (35 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 11 december 1964 te Spaubeek [Li] 
 met Afgeschermd , kind van Thom (Peter Thomas) Welzen (electriciën) en Cato (Maria Catharina) van Peij
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd , volgt VIIk

VIl.  Bertien (Maria Gerarda Hubertina) Heijnen , dr. van Pie (Petrus Hendricus) Heijnen (Vf) en Maria Sophia Brouwers
 geb. op dinsdag 30 juni 1931 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (67 jaar oud) op zaterdag 13 maart 1999 (bron: bidprentjesbank.nl) aldaar, 
 tr. (resp. 19 en 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 8 juni 1951 te Spaubeek [Li], 
 woont op het Broek te Spaubeek [Li], 
 woont op Dorpstraat 14 op woensdag 21 juni 1967 te Spaubeek [Li] 
 met Pie (Peter) Janssen, zn. van Peter Janssen (landbouwer) en Maria Vaassen
 geb. op donderdag 15 oktober 1925 te Stein [Li], 
 mijnw.leesjongen, Mrts werkno. 7005, fabrieksarbeider SBB, mijnwerker (o), bouwvak arb. 
 ovl. (64 jaar oud) op woensdag 6 december 1989 te Sittard [Li] [ziekenhuis]. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Maria José ,  
   geb. op maandag 3 december 1951 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (24 dagen oud) op donderdag 27 december 1951 om 23:00 uur [BS: 24 dagen] te Sittard [Li] - ziekenhuis. Aangifte Spaubeek [akte 1952/1]. 
  2.  Afgeschermd
  3.  Til (Mechtilda Maria Josephina) ,  
   geb. op dinsdag 26 april 1955 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (59 jaar oud) op zaterdag 24 mei 2014 aldaar, volgt VIIl
  4.  Afgeschermd
  5.  Marlies (Maria Elisabeth Hendrika) ,  
   geb. op woensdag 21 augustus 1957 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (64 jaar oud) op vrijdag 22 april 2022 te Elsloo [Li], volgt VIIm
  6.  Alex (Alexander Maria Antonius) ,  
   geb. op donderdag 8 juni 1967 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (55 jaar oud) op donderdag 25 augustus 2022 te Maastricht [Li], volgt VIInVIm.  Tee (Antonius Martinus Marcus, Martin) Heijnen, zn. van Pie (Petrus Hendricus) Heijnen (Vf) en Maria Sophia Brouwers
 geb. op woensdag 25 april 1934 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (49 jaar oud) op dinsdag 11 oktober 1983 te Sittard [Li], 
 begr. te Spaubeek [Li] ,  
 tr. (resp. 27 en 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 26 oktober 1961 te Spaubeek [Li], 
 woont op Dorpstraat B 38 op donderdag 26 januari 1967 te Spaubeek [Li] 
 met Lies (G.) Höeveler (Hoeveler)
 geb. op donderdag 21 januari 1937 te Elsloo [Li], 
 ovl. (85 jaar oud) op vrijdag 8 april 2022 te Kerkrade [Li], 
 begr. op vrijdag 15 april 2022 te Spaubeek [Li]  
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Peter ,  
   geb. op dinsdag 27 november 1962 te Spaubeek [Li],  
   ovl. op vrijdag 16 januari 1981 te Geleen [Li] ,  
   begr. te Spaubeek [Li]  
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd
  5.  AfgeschermdVIn.  Afgeschermd , kind van Giel (Joannes Josephus Wilhelmus) Meens (Vj) en Berthin Creusen

VIo.  Afgeschermd , kind van Jos (Jan Hubert Joseph) Kösters en Maria Philomena Paulina Meens (Vl). 

Generatie VII

VIIa.  Maria Agnes Josephina Linckens, dr. van Jan Mathijs Linckens en Maria Magdalena Muijlkens (VIa), 
 geb. op zondag 12 november 1893 te Slenaken [Li], 
 ovl. (60 jaar oud) op vrijdag 27 november 1953 te Brunssum [Li], 
 tr. (resp. 31 en 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 16 juni 1925 te Slenaken [Li] 
 met Jan Mathijs Smeets, zn. van Jan Leonard Smeets (landbouwer) en Maria Josepha Keulen
 geb. op woensdag 16 augustus 1899 genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde waarschijnlijk te Brunssum [Li], 
 landbouwer, 
 ovl. (91 jaar oud) op zaterdag 8 september 1990 te Simpelveld [Li] in het ziekenhuis van Brunssum. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Jan Leonard Hubert ,  
   geb. op woensdag 24 maart 1926 te Brunssum [Li],  
   arbeider,  
   ovl. (54 jaar oud) op zondag 25 mei 1980 gehuwd met Gerda Sevarts (bron: bidprentjesbank.nl) te Simpelveld [Li]. 
  2.  Afgeschermd
  3.  Laurens Gerardus Hubertus ,  
   geb. op zondag 5 februari 1928 te Brunssum [Li],  
   landbouwer,  
   ovl. (76 jaar oud) op vrijdag 2 juli 2004 te Landgraaf [Li]. 

VIIb.  Maria Elisabeth Hubertina Linckens, dr. van Jan Mathijs Linckens en Maria Magdalena Muijlkens (VIa), 
 geb. op vrijdag 30 november 1894 te Slenaken [Li], 
 ovl. (66 jaar oud) op zaterdag 3 december 1960 te Kerkrade [Li], 
 tr. (resp. 28 en 31 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 6 februari 1923 te Slenaken [Li] 
 met Hubertus Wilhelmus Kroonen, zn. van Jan Pieter Croonen (landbouwer) en Maria Helena Hubertina Raeven (landbouwster), 
 geb. op zaterdag 30 januari 1892 te Gulpen [Li], 
 landbouwer, 
 ovl. (81 jaar oud) op maandag 5 november 1973 (Kroonen Hubertus W. gehuwd met Maria E.H. Linckens) te Kerkrade [Li]. 
 Uit dit huwelijk 13 kinderen: 
  1.  Gerardus Wilhelmus Mathieu ,  
   geb. op vrijdag 11 januari 1924 te Meerssen [Li],  
   ovl. (78 jaar oud) op dinsdag 9 juli 2002 te Kerkrade [Li],  
   tr. (resp. 32 en ongeveer 32 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 26 september 1956 te Kerkrade [Li]  
   met M Huisman,  
   geb. circa 1924. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd
  5.  Guillaume Richard Gerardus ,  
   geb. op woensdag 1 februari 1928 te Kerkrade [Li],  
   ovl. (75 jaar oud) op donderdag 26 juni 2003 te Ingber [Li],  
   tr. (22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 4 mei 1950 te Gulpen [Li]  
   met Afgeschermd . Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Afgeschermd
  7.  Maria Gerda Eugenie ,  
   geb. op zondag 26 januari 1930 te Kerkrade [Li],  
   ovl. (2 maanden oud) op donderdag 3 april 1930 aldaar. 
  8.  Hub (Hubertus Gerardus Guillaume) ,  
   geb. op woensdag 29 april 1931 te Kerkrade [Li],  
   ovl. (75 jaar oud) op woensdag 7 maart 2007 te Schin op Geul [Li],  
   tr. (25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 6 februari 1957 te Valkenburg a/d Geul [Li]  
   met Afgeschermd . Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  9.  Afgeschermd
  10.  Afgeschermd
  11.  Afgeschermd
  12.  Afgeschermd
  13.  Afgeschermd

VIIc.  Marie Eugenie Linckens, dr. van Jan Mathijs Linckens en Maria Magdalena Muijlkens (VIa), 
 geb. op zondag 15 maart 1896 te Slenaken [Li], 
 ovl. (63 jaar oud) op dinsdag 29 september 1959 gehuwd met Leonard Joseph Hintjens te Wijlre [Li], 
 tr. (resp. 34 en 36 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 4 juni 1930 te Slenaken [Li] 
 met Leonard Joseph Huntjens (Hintjens), zn. van Godefridus Franciscus Huntjens en Maria Joanna Philomena Odekerken (landbouwster), 
 geb. op dinsdag 12 december 1893 te Wijlre [Li], 
 landbouwer. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd
  5.  Leonardus Johannes Winandus ,  
   geb. op dinsdag 11 februari 1936 te Wijlre [Li],  
   woont te Schin op Geul [Li],  
   ovl. (64 jaar oud) op woensdag 22 november 2000 vermoedelijk te Schin op Geul [Li]. 
  6.  Afgeschermd

VIId.  Giel (Wilhelmus Hubertus) Muijlkens, zn. van Sjang (Joannes Egidius) Muijlkens (VIb) en Lisette (Maria Elisabeth Hubertina) Voragen
 geb. op zaterdag 6 januari 1900 naam moeder Maria Elisabeth Vervagen te Wijnandsrade [Li], 
 jager; café in Heer en later in Heugem; voorzitter van fanfare, 
 ovl. (61 jaar oud) op dinsdag 2 januari 1962, 
 tr. (resp. 34 en 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 12 juli 1934 te Wijnandsrade [Li] 
 met Roza (Anna Rosa) Dobbelstein, dr. van Anton Aloys Dobbelstein (wever) en Theresia van Hoegen, 
 geb. op zondag 8 augustus 1909 te Brand [Nw, Duitsland], 
 ovl. (77 jaar oud) op vrijdag 13 maart 1987 te Maastricht [Li]. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Rosa Maria ,  
   geb. na 1935 vermoedelijk te Heerlen [Li],  
   ovl. (hoogstens 16 jaar oud) op vrijdag 12 oktober 1951 te Heerlen [Li]. 
  2.  Josephus Gertrudis Bernard ,  
   geb. circa 1937 vermoedelijk te Heerlen [Li],  
   ovl. (ongeveer 15 maanden oud) op zaterdag 12 maart 1938 te Heerlen [Li]. 

VIIe.  Frans Joseph Voragen, zn. van Felix (Maria Johan Joseph Felix) Voragen en Maria Antoinetta Muijlkens (VIf), 
 geb. op zondag 10 april 1904 te Wijnandsrade [Li], 
 landbouwer, grondwerker, 
 doopgetuige van zijn achternicht Afgeschermd (VIIh), 
 overlijdensgetuige van zijn schoonmoeder Maria Catharina Curfs op woensdag 13 december 1933, 
 ovl. (65 jaar oud) in september 1969 te Spaubeek [Li] [6 wekendienst op 8 november 1969], 
 otr. op zaterdag 27 oktober 1928 te Spaubeek [Li], 
 tr. (resp. 24 en 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 14 november 1928 te Spaubeek [Li] (getuigen: Hub (Thomas Hubertus) Heijnen (Vd), (38 jaar, timmerman te Spaubeek), Jean Louis van Hees (26 jaar, grossier te Elsloo)) 
 met Maria Elisabeth Offermans, dr. van Jan Werner Offermans (dagloner, landbouwer, mijnwerker) en Maria Catharina Curfs (huishoudster, dienstmeid - kan niet schrijven), 
 geb. op zaterdag 22 augustus 1903 te Nuth [Li], 
 ovl. (84 jaar oud) op donderdag 10 september 1987 te Sittard [Li], 
 begr. op maandag 14 september 1987 om 11:00 uur te Spaubeek [Li] H. Laurentius. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Netteke (Maria Gerarda Antoinetta) ,  
   geb. op donderdag 19 december 1929 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (89 jaar oud) op dinsdag 5 maart 2019 aldaar, volgt VIIIa
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd , volgt VIIIb
  4.  Afgeschermd
  5.  Afgeschermd
  6.  Afgeschermd
  7.  Afgeschermd
  8.  Annie (Josephina Annie) ,  
   geb. op vrijdag 19 januari 1940 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (82 jaar oud) op vrijdag 12 augustus 2022 aldaar,  
   begr. uitvaart in besloten kring,  
   tr. (20 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 8 april 1960 te Spaubeek [Li]  
   met Afgeschermd . Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  9.  Afgeschermd
  10.  Afgeschermd

VIIf.  Mia (Joanna Catharina Maria), genoemd naar haar overgrootmoeder aan moederszijde Wouters , dr. van Willem (Wilhelm) Wouters (VIg) en Netteke (Trinetta Maria Hubertina) Waltmans
 geb. op zondag 24 januari 1926 te Spaubeek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op dinsdag 26 januari 1926 aldaar (getuigen: haar grootvader Jan Christiaan (Joannes Christiaan) Wouters (Vb) en haar overgrootmoeder Maria (Maria Catharina) Lemmens, geschreven als: Catharina Lemmens), 
 ovl. (74 jaar oud) op donderdag 1 juni 2000 in het ziekenhuis de Goddelijke Voorzienigheid te Sittard [Li]
,  
 begr. op dinsdag 6 juni 2000 om 11:00 uur in de H. Laurentius kerk te Spaubeek [Li] ,  
 tr. (resp. 22 en 20 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 23 april 1948 te Spaubeek [Li], 
 woont Burgemeester Eussenlaan 37, 6176 BA op donderdag 1 juni 2000 te Spaubeek [Li] 
 met Guus (Auke) Venema , zn. van Derk Venema (mijnwerker) en Eefke Zandvoort
 geb. op dinsdag 3 januari 1928 te Urmond [Li], 
 ovl. (82 jaar oud) op maandag 15 maart 2010 te Sittard [Li]
,  
 begr. op zaterdag 20 maart 2010 na plechtige Eucharistieviering om 10:30 uur in St. Laurentius kerk te Spaubeek [Li]  
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Joske (Josephina Catharina Wilma) ,  
   geb. op zondag 29 januari 1950 te Spaubeek [Li],  
   ged. aldaar ,  
   ovl. (69 jaar oud) op zondag 5 januari 2020 te Geleen [Li]
,  
   begr. op zaterdag 11 januari 2020 om 10:30 in O.L.V. Tenhemelopneming te Einighausen [Li],  
   tr. woonachtig te Geleen [Li]  
   met Afgeschermd . Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
  2.  Afgeschermd
  3.  Frits (Godfried Dirk Johannes) ,  
   geb. op maandag 5 mei 1952 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (68 jaar oud) op vrijdag 22 januari 2021 aldaar, volgt VIIIc
  4.  Afgeschermd
  5.  AfgeschermdVIIg.  Gerda (Gerarda Jacoba Jozefina, Gert), genoemd naar haar tante en deze is ook haar meter Wouters , dr. van Willem (Wilhelm) Wouters (VIg) en Netteke (Trinetta Maria Hubertina) Waltmans
 geb. op maandag 18 april 1932 te Spaubeek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op dinsdag 19 april 1932 aldaar (getuigen: haar oom Huub (Hubertus Gerardus) Waltmans en haar tante Maria Elisabeth Wouters), 
 getuige bij kerk. huw. van haar broer Jo ; Chris (Gerardus Wilhelmus Johannes) Wouters en haar schoonzuster Dina (Bernardina Josepha) van den Ende op zaterdag 17 oktober 1953 te Lindenheuvel [Li], 
 ovl. (70 jaar oud) op zondag 16 maart 2003 te Spaubeek [Li], 
 begr. aldaar ,  
 tr. (resp. 26 en 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 14 november 1958 te Spaubeek [Li], 
 woont in 1985 te Spaubeek [Li] Musschenberg 22 
 met Jo (Johannes Hubertus) Bruls , zn. van Walter (Hubertus Walterus) Bruls (mijnwerker) en Maria Philomena Breemen
 geb. op woensdag 7 januari 1931 te Hulsberg [Li], 
 ovl. (54 jaar oud) op woensdag 8 mei 1985 te Spaubeek [Li], 
 begr. op zaterdag 11 mei 1985 om 11:00 uur in de St. Laurentius kerk aldaar  
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd , volgt VIIId
  2.  Afgeschermd , volgt VIIIeVIIh.  Afgeschermd , kind van Willem (Wilhelm) Wouters (VIg) en Netteke (Trinetta Maria Hubertina) Waltmans

VIIi.  Anni (Anna Maria) Saint-Mont , dr. van Johann Hübert Saint-Mont en Maria Agnes (Anna Maria Agnes) Wouters (VIh), 
 geb. op zaterdag 28 augustus 1915 te Hambach [Nw, Duitsland], 
 doopgetuige van haar nicht Afgeschermd
 ovl. (77 jaar oud) op woensdag 16 september 1992 vermoedelijk te Hambach [Nw, Duitsland], 
 tr. (resp. 31 en 46 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 8 maart 1947 te Jülich [Nw, Duitsland] (Akte 12 / 1947), 
  
 foto familie Hölters - Saint-Mont, 
   
 eerste rij (v.l.n.r.) Wilhelm - Gottfried - Agnes - Inge 
 tweede rij (v.l.n.r) Frits - Anni - Hans 
 met haar moeders andere man Frits (Gottfried) Hölters (zie VIh). 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd
  5.  Afgeschermd


  Frits (Gottfried) Hölters
 tr. (1) 
 met zijn schoonmoeder Maria Agnes (Anna Maria Agnes) Wouters (zie VIh). 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. VIIj.  Marianne Heijnen , dr. van Zef (Peter Joseph) Heijnen (VIi) en Netta (Emilia Maria Antonetta) Ritzen
 geb. op maandag 21 augustus 1944 te Sittard [Li], 
 lerares op Basisschool de Kluis in Geleen-Zuid, 
 ovl. (63 jaar oud) op maandag 28 april 2008 te Spaubeek [Li] ,  
 begr. op zaterdag 3 mei 2008 aldaar ,  
 tr. 
 met Jac (Jacobus Joannes) Swelsen , zn. van Pie (Pieter Hubertus) Swelsen (mijnwerker) en Tring (Maria Catharina) Smeets
 geb. op zaterdag 8 februari 1936 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (80 jaar oud) op dinsdag 12 april 2016 te Sittard [Li], 
 begr. op maandag 18 april 2016 om 11:00 uur in de H. Laurentius kerk te Spaubeek [Li]  
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  AfgeschermdVIIk.  Afgeschermd , kind van Harie (Hendrikus Gerardus) Heijnen (VIk) en Afgeschermd

VIIl.  Til (Mechtilda Maria Josephina) Janssen , dr. van Pie (Peter) Janssen en Bertien (Maria Gerarda Hubertina) Heijnen (VIl), 
 geb. op dinsdag 26 april 1955 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (59 jaar oud) op zaterdag 24 mei 2014 aldaar ,  
 gecr. op zaterdag 31 mei 2014 dienst om 11:00 uur in de H. Laurentius te Spaubeek, daarna gecremeerd in crematorium Nedermaas te Geleen [Li] ,  
 tr. (22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 24 juni 1977 te Spaubeek [Li] 
 met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  AfgeschermdVIIm.  Marlies (Maria Elisabeth Hendrika) Janssen , dr. van Pie (Peter) Janssen en Bertien (Maria Gerarda Hubertina) Heijnen (VIl), 
 geb. op woensdag 21 augustus 1957 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (64 jaar oud) op vrijdag 22 april 2022 te Elsloo [Li], 
 begr. op vrijdag 29 april 2022 om 13:30 uur in crematorium Nedermaas te Geleen [Li] ,  
 tr. (23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 19 december 1980 te Spaubeek [Li] 
 met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  AfgeschermdVIIn.  Alex (Alexander Maria Antonius) Janssen , zn. van Pie (Peter) Janssen en Bertien (Maria Gerarda Hubertina) Heijnen (VIl), 
 geb. op donderdag 8 juni 1967 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (55 jaar oud) op donderdag 25 augustus 2022 te Maastricht [Li] ,  
 tr. (minstens 33 jaar oud) na 2000 woonachtig te Valkenburg a/d Geul [Li] 
 met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  AfgeschermdGeneratie VIII

VIIIa.  Netteke (Maria Gerarda Antoinetta) Voragen, dr. van Frans Joseph Voragen (VIIe) en Maria Elisabeth Offermans
 geb. op donderdag 19 december 1929 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (89 jaar oud) op dinsdag 5 maart 2019 aldaar ,  
 begr. in besloten kring, 
 tr. (resp. 22 en 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 31 oktober 1952 te Spaubeek [Li] 
 met Toon Palmen
 geb. op maandag 31 oktober 1927 te Brunssum [Li], 
 ovl. op donderdag 21 april 2005 te Spaubeek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd , volgt IX

VIIIb.  Afgeschermd , kind van Frans Joseph Voragen (VIIe) en Maria Elisabeth Offermans

VIIIc.  Frits (Godfried Dirk Johannes) Venema , zn. van Guus (Auke) Venema en Mia (Joanna Catharina Maria) Wouters (VIIf), 
 geb. op maandag 5 mei 1952 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (68 jaar oud) op vrijdag 22 januari 2021 aldaar, 
 gecr. op donderdag 28 januari 2021 om 11:00 uur crematorium Nedermaas te Geleen [Li] ,  
 tr. woonachtig te Spaubeek [Li]
(foto: Marjan, Ilona en Frits Venema-Schreijvens)  
 met Marjan Scheijvens , dr. van Afgeschermd en Nn
 geb. op zaterdag 26 december 1953 te Sittard [Li], 
 ovl. (65 jaar oud) op dinsdag 22 oktober 2019 aan suikerziekte aldaar  
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  AfgeschermdVIIId.  Afgeschermd , kind van Jo (Johannes Hubertus) Bruls en Gerda (Gerarda Jacoba Jozefina) Wouters (VIIg). 

VIIIe.  Afgeschermd , kind van Jo (Johannes Hubertus) Bruls en Gerda (Gerarda Jacoba Jozefina) Wouters (VIIg). 

Generatie IX

IX.  Afgeschermd , kind van Toon Palmen en Netteke (Maria Gerarda Antoinetta) Voragen (VIIIa).