Parenteel van Alexander Baltissen.
Parenteel van Alexander Baltissen.

Generatie I

I.  Alexander, genoemd naar zijn peter Baltissen (Baltus), zn. van Joannes Baltissen en Barbara (Anna Barbara) Hendrix
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 11 december 1788 te Hulsberg [Li] (getuigen: zijn oom Alexander Hendrix en zijn tante Maria Helena (Maria Magdalena) Balthus), 
 werkman, dagloner, werkknecht (kan niet schrijven), 
 doopgetuige van zijn kleinzoon Alexander Baltus op donderdag 15 september 1842 te Beek [Li], 
 geboortegetuige van zijn dochter Maria Catharina Baltus (IIc) op maandag 12 mei 1828, 
 ovl. (ongeveer 60 jaar oud) op dinsdag 8 mei 1849 te Spaubeek [Li] [BS: 61 jaar] verkeerde opgave van ouders (eigen namen als ouders opgegeven), 
 tr. 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 24 en 25 jaar oud) op dinsdag 26 oktober 1813 te Nuth [Li] 
 met Maria Helena Bruls, dr. van Andries (Joannes Andreas) Brull en Anna Catharina Quax
 geb. op zondag 12 oktober 1788 te Spaubeek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op maandag 13 oktober 1788 aldaar 12ma 8bris nata et die postera baptizata est Maria Helena filia legitima Andreae Bruls et Annae Catharinae Quax conjugum: susceptores fuere Mathias Bruls loco Joannis Quax, et Maria Helena Bruls. in fidem subsignarunt x hoc est signum patrini [hierachter en eronder: scribere nescientium.] x hoc est signum matrinae quod testor J. Raemakers sacell: (getuigen: haar oom Mathijs (Matthias) Brulls als Mathias Bruls nms. Joannes Quax, haar oom Johan (Joannes) Quax door Mathias Bruls en haar tante Helena (Maria Helena) Brull als Maria Helena Bruls), 
 dagloonster, 
 doopgetuige van haar kleindochter Maria Magdalena Baltus op donderdag 24 oktober 1844 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Arnoldus Cremers op zaterdag 16 februari 1754 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (75 jaar oud) op maandag 9 november 1863 te Spaubeek [Li] - akte 10. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Anna Catharina Baltus,  
   geb. op dinsdag 10 mei 1814 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (64 jaar oud) op vrijdag 18 april 1879 aldaar, volgt IIa
  2.  Andries (Joannes Andreas) Baltus,  
   geb. op woensdag 17 januari 1816 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (67 jaar oud) op vrijdag 22 juni 1883 te Beek [Li], volgt IIb
  3.  Elisabeth Baltus,  
   geb. op zondag 24 januari 1819 te Spaubeek [Li] - akte 3,  
   ovl. op vrijdag 21 mei 1830 om drie uur voormiddag in het huis van haar ouders te Op het Broek [Li] - Spaubeek akte 29 (getuigen: Peter (Petrus) Kurvers als Joannes Peter Kurvers (dagloner, 42 jaar, nabuur, kan niet schrijven) en Severinus Lenaerts als Severinus Lienaerds (dagloner, 62 jaar, nabuur, kan niet schrijven)). 
  4.  Joannes Wilhelmus Baltus,  
   geb. op zaterdag 3 februari 1821 te Spaubeek [Li] - akte 2. 
  5.  Maria Barbara (Joanna Barbara) Baltus,  
   geb. op zaterdag 17 mei 1823 om vier uur 's morgens te Spaubeek [Li] - akte 9,  
   ovl. (2 jaar oud) op vrijdag 18 november 1825 om vier uur 's morgens te Spaubeek [Li] - akte 29 [BS: Joanna Barbara Baltus] (getuigen: Peter (Petrus) Kurvers (dagloner, 39 jaar, nabuur) en Herman (Joannes Hermanus) Custers als Herman Kusters (schoenmaker, 31 jaar, nabuur)). 
  6.  Johan Peter (Joannes Petrus) Baltus,  
   geb. op dinsdag 24 januari 1826 om zes uur 's morgens te Op het Broek [Li] - Spaubeek akte 6,  
   ovl. op woensdag 24 maart 1830 om half zeven in de namiddag in het huis van zijn ouders te Op het Broek [Li] - Spaubeek akte 23 [BS: 5 jaar] (getuigen: Mathijs (Matthias) Vroemen (eerste assessor, 60 jaar, nabuur) en Pieter (Joannes Petrus) Muijlkens (dagloner, nabuur)). 
  7.  Maria Catharina Baltus,  
   geb. op maandag 12 mei 1828 te Op het Broek [Li],  
   ovl. (64 jaar oud) op zondag 4 december 1892 te Spaubeek [Li], volgt IIc
  8.  Jacobus Baltus,  
   geb. op maandag 10 januari 1831 om zeven uur 's morgens in hun huis te Op het Broek [Li] - Spaubeek akte 1,  
   ovl. (67 jaar oud) op zaterdag 27 augustus 1898 om 23:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1898/10 (getuigen: zijn neef Willem Baltus (IIIe), (43 jaar, houtzager, Spaubeek) en Arius Johannes Mentes Rodenhuis, (42 jaar, zonder beroep, Spaubeek, bekende)). 

Generatie II

IIa.  Anna Catharina Baltus, dr. van Alexander Baltissen (I) en Maria Helena Bruls
 geb. op dinsdag 10 mei 1814 te Spaubeek [Li] - akte 22, 
 ged. Rooms Katholiek op dinsdag 10 mei 1814 aldaar 1814 10 maij nata eodemq: baptisata est Anna Catharina filia leg: Alexandri Baltus et Mariae Helenae Bruls conj: susc Petrus Mevis loco Lamberti Baltus et Anna Catharina Quax testor J.J. Raemaekers pastor in Spaubeck (getuigen: Peter (Petrus) Mevis nms. Lambertus Baltus, haar oudoom Lambertus Baltissen als Lambertus Baltus door Petrus Mevis en haar grootmoeder Anna Catharina Quax), 
 dienstmeid, 
 woont als huisvrouw Op het Broek op zondag 8 juli 1838 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (64 jaar oud) op vrijdag 18 april 1879 te Spaubeek [Li] [BS: 65 jaar], 
 tr. (resp. 23 en 32 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 3 februari 1838 te Meerssen [Li], 
 woont in de Dorpstraat op zaterdag 4 april 1885 te Spaubeek [Li] 
 met Joannes (Jean (Fr.)) Lonis (Lones), zn. van Mathijs (Mathaeus) Lonis en Petronella Moobers
 geb. op zondag 29 december 1805 te Geulle [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op zondag 29 december 1805 aldaar (getuige: Michael Jonckhout, Maria Catharina Damen, vervangende getuige Maria Helena Schults), 
 dienstknecht, werkman, landbouwer, 
 woont als werkman op zondag 8 juli 1838 te Meerssen [Li], 
 woont als dienstknecht op dinsdag 4 februari 1840 te Beek [Li], 
 ovl. (79 jaar oud) op zaterdag 4 april 1885 om 06:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1885/8 (getuigen: Jan Laurens (Joannes Laurentius) Waggelders, (57 jaar, dagloner, Spaubeek, nabuur) en Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens, (43 jaar, koster, Spaubeek, bekende)). 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Pieter (Petrus) Lones,  
   geb. op zondag 8 juli 1838 te Op het Broek [Li], volgt IIIa
  2.  Maria Elisabeth ,  
   geb. op dinsdag 4 februari 1840 om negen uur 's avonds te Op het Broek [Li] - Spaubeek akte 4,  
   ovl. (5 jaar oud) op zaterdag 17 januari 1846 opgegeven namen Maria Johanna Lones te Spaubeek [Li]. 
  3.  Anna Catharina Lones,  
   geb. op woensdag 9 februari 1842 om elf uur 's morgens te Op het Broek [Li] - Spaubeek akte 5. 
  4.  Joannes Jacobus (Jacobus) Lones,  
   geb. op zondag 5 mei 1844 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (4 jaar oud) op dinsdag 7 november 1848 opgegeven naam Jacobus Lones te Spaubeek [Li]. 
  5.  Arnold (Alnoldus) Lones,  
   geb. op donderdag 2 juli 1846 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (63 jaar oud) op maandag 20 juni 1910 te Wittem [Li], volgt IIIb
  6.  Willem Aloijsius Lones,  
   geb. op donderdag 21 juni 1849 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (52 jaar oud) op donderdag 21 november 1901 te Gulpen [Li], volgt IIIc
  7.  Maria Catharina Lones,  
   geb. op zaterdag 25 december 1852 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (16 jaar oud) op vrijdag 30 juli 1869 aldaar. 

IIb.  Andries (Joannes Andreas) Baltus, zn. van Alexander Baltissen (I) en Maria Helena Bruls
 geb. op woensdag 17 januari 1816 om vijf uur te Spaubeek [Li] - akte 1
(getuigen: Joannes Petrus Eussen oud 58 jaren en Johan Andries (Joannes Andreas) Loijson oud 38 jaren, ackerbouwer),  
 dienstknecht, 
 ovl. (67 jaar oud) op vrijdag 22 juni 1883 te Beek [Li], 
 tr. (resp. 26 en 28 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 19 juli 1842 te Beek [Li] (getuige: Joannes Hendricus Peters, Petrus Geerkens) 
 met Cecillia Wijnen, dr. van Gerard (Gerardus) Wijnen (landbouwer, strodekker) en Helena Hermans
 geb. op woensdag 4 augustus 1813 te Beek [Li], 
 ovl. (77 jaar oud) op dinsdag 16 december 1890 aldaar. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Alexander ,  
   ged. op donderdag 15 september 1842 te Beek [Li] (getuigen: zijn grootvader Alexander Baltissen (I), Maria Elisabeth Wijnen). 
  2.  Maria Magdalena ,  
   ged. op donderdag 24 oktober 1844 te Beek [Li] (getuigen: haar grootvader Gerard (Gerardus) Wijnen en haar grootmoeder Maria Helena Bruls (zie I)). 
  3.  Joannes Jacobus ,  
   ged. op vrijdag 9 februari 1849 te Beek [Li] (getuige: Sophia Mobers, Maria Hermens, Jacobus Bruls). 
  4.  Pieter Hubert ,  
   ged. op woensdag 18 juli 1855 te Beek [Li] (getuige: Catharina Elisabeth Wolfs, Joannes Petrus Carcel),  
   ovl. op vrijdag 16 februari 1934 [70 jaar oud] te Beek [Li]. 

IIc.  Maria Catharina Baltus, dr. van Alexander Baltissen (I) en Maria Helena Bruls
 geb. op maandag 12 mei 1828 om 8 uur 's morgens te Op het Broek [Li] - Spaubeek akte 14 (getuigen: haar vader Alexander Baltissen (I) (werkknecht, Spaubeek), Jean Mathijs (Joannes Matthias) Banens als Mattis Banens (ontvanger, 77 jaar, Spaubeek) en Godfried (Godefridus) Geurts (assessor, 59 jaar, Spaubeek)), 
 ovl. (64 jaar oud) op zondag 4 december 1892 om 02:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1892/11 (getuigen: haar zoon Willem Baltus (IIIe), (37 jaar, werkman, Spaubeek, zoon) en Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens, (52 jaar, koster, Spaubeek, bekende)), 
 Zij krijgt 2 zonen: 
  1.  Jan Jacob (Joannes Jacobus) Baltus,  
   geb. op donderdag 17 augustus 1848 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (78 jaar oud) op donderdag 21 juli 1927 aldaar, volgt IIId
  2.  Willem Baltus,  
   geb. op vrijdag 6 april 1855 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (73 jaar oud) op dinsdag 3 juli 1928 aldaar, volgt IIIe

Generatie III

IIIa.  Pieter (Petrus) Lones (Lonis, Lonissen), zn. van Joannes Lonis en Anna Catharina Baltus (IIa), 
 geb. op zondag 8 juli 1838 om elf uur 's avonds in de woning van zijn moeder te Op het Broek [Li] - Spaubeek akte 22, 
 schaapsherder, 
 tr. (resp. 30 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 5 november 1868 te St. Geertruid [Li] 
 met Maria Honjet
 geb. op donderdag 28 november 1844 dr van Nicolaas Honjet (arbeider) en Maria van der Linden te Cadier en Keer [Li], 
 dienstmeid, 
 ovl. (39 jaar oud) op vrijdag 14 november 1884 (4 dagen na geboorte dochter Elisabeth) te Cadier en Keer [Li]. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Catharina Lonissen,  
   geb. op vrijdag 6 augustus 1869 te Cadier en Keer [Li],  
   ovl. (72 jaar oud) op zaterdag 4 april 1942 te Vaals [Li], volgt IVa
  2.  Johannes Lonissen,  
   geb. op woensdag 22 februari 1871 te Cadier en Keer [Li]. 
  3.  Nicolaas Lonissen,  
   geb. op vrijdag 8 november 1872 te Cadier en Keer [Li],  
   ovl. (80 jaar oud) op donderdag 22 januari 1953 (gehuwd met Anna Maria Crutzen) te Wittem [Li]. 
  4.  Maria Lonissen,  
   geb. op vrijdag 12 februari 1875 te Cadier en Keer [Li]. 
  5.  Agnes Lonissen,  
   geb. op zondag 15 juli 1877 te Cadier en Keer [Li],  
   ovl. (7 jaar oud) op vrijdag 23 januari 1885 aldaar. 
  6.  Pieter Lonissen,  
   geb. op vrijdag 5 december 1879 te Cadier en Keer [Li],  
   ovl. (4 jaar oud) op maandag 4 februari 1884 aldaar. 
  7.  Margaretha Lonissen,  
   geb. op vrijdag 11 mei 1883 te Cadier en Keer [Li],  
   ovl. (19 dagen oud) op woensdag 30 mei 1883 aldaar. 
  8.  Elisabeth Lonissen,  
   geb. op maandag 10 november 1884 te Cadier en Keer [Li],  
   ovl. (4 maanden oud) op maandag 30 maart 1885 aldaar. 

IIIb.  Arnold (Alnoldus) Lones, zn. van Joannes Lonis en Anna Catharina Baltus (IIa), 
 geb. op donderdag 2 juli 1846 te Spaubeek [Li], 
 knecht, 
 ovl. (63 jaar oud) op maandag 20 juni 1910 te Wittem [Li] - Eis, 
 tr. (resp. 32 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zondag 29 juni 1879 te Wittem [Li] 
 met Anna Margaretha Liepperts
 geb. op zaterdag 12 april 1856 dr van Gerard Joseph Liepperts  en Hubertina Hesdahl (landbouwster) te Wittem [Li], 
 ovl. (72 jaar oud) op woensdag 27 juni 1928 aldaar - Eis. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Maria Hubertina ,  
   geb. circa 1884 te Wittem [Li],  
   ovl. (ongeveer 1 jaar oud) op maandag 9 november 1885 [BS: 1 jaar] aldaar - Eis. 
  2.  Maria Hubertina ,  
   geb. op vrijdag 2 april 1886 te Wittem [Li],  
   tr. (resp. 26 en 29 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 30 januari 1913 te Wittem [Li]  
   met Johannes Hendrik Strijthagen,  
   geb. op woensdag 11 april 1883 zn van Frans Strijthagen (landbouwer) en Philomena Kusters te Wittem [Li],  
   metselaar. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Wilhelm Hubertus ,  
   geb. op zondag 21 september 1890 te Wittem [Li],  
   ovl. (65 jaar oud) op woensdag 1 februari 1956 te Kerkrade [Li]. 
  4.  Gertrud ,  
   geb. op dinsdag 10 december 1895 te Wittem [Li],  
   tr. (resp. 27 en 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 5 juli 1923 te Wittem [Li]  
   met Johan van Wersch,  
   geb. op donderdag 20 januari 1898 zn van Stephan van Wersch en Josepha Senden te Simpelveld [Li],  
   mijnwerker. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IIIc.  Willem Aloijsius Lones, zn. van Joannes Lonis en Anna Catharina Baltus (IIa), 
 geb. op donderdag 21 juni 1849 te Spaubeek [Li], 
 knecht, 
 ovl. (52 jaar oud) op donderdag 21 november 1901 te Gulpen [Li], 
 tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 21 oktober 1873 te Schinnen [Li] 
 met Margaretha Vrouenraets (Vrouwenraets), dr. van Jan Joseph Vrouwenraets (arbeider) en Maria Ida Leunissen, 
 geb. op woensdag 6 maart 1850 te Schinnen [Li], 
 dienstmeid, 
 ovl. (65 jaar oud) op zaterdag 21 augustus 1915 te Venray [Li]. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Anna Catharina (Maria Catharina) ,  
   geb. op dinsdag 17 november 1874 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (77 jaar oud) op dinsdag 4 december 1951 te Heerlen [Li],  
   tr. (resp. 23 en ongeveer 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 14 april 1898 te Gulpen [Li]  
   met Hendrik Joseph Lipsch, zn. van Joannes Lipsch en Maria Anna Souren,  
   geb. circa 1874 te Wijlre [Li],  
   dienstknecht. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IIId.  Jan Jacob (Joannes Jacobus) Baltus, zn. van Maria Catharina Baltus (IIc), 
 geb. op donderdag 17 augustus 1848 te Spaubeek [Li], 
 landbouwer, werkman - kan niet schrijven, 
 overlijdensgetuige van zijn dochter Maria Elisabeth Baltus op maandag 24 mei 1886, 
 overlijdensgetuige van zijn zoon Jaac (Joannes Jacobus) Baltus op maandag 27 augustus 1906, 
 overlijdensgetuige van zijn zoon Godefridus Servaas Hubertus Baltus op dinsdag 5 maart 1901, 
 ovl. (78 jaar oud) op donderdag 21 juli 1927 om 10:30 uur te Spaubeek [Li] - akte 1927/9 (getuigen: zijn schoonzoon Frits (Frederik Hubertus Godefridus) Welzen (zie IVe), (41 jaar, mijnwerker, Spaubeek) en Sjang (Joannes) Welzen, (45 jaar, gemeente veldwachter, Spaubeek)), 
 tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 30 augustus 1871 te Beek [Li], 
 woont in Hobbelrade op maandag 24 mei 1886 te Spaubeek [Li] 
 met Maria (Maria Catharina) Lemmens, dr. van Jan Jacobus (Joannes Jacobus) Lemmens en Joanna Elisabeth Keulers (huishoudster), 
 geb. op zaterdag 15 november 1845 te Spaubeek [Li], 
 kan niet schrijven, 
 doopgetuige van haar achterkleindochter Mia (Joanna Catharina Maria) Wouters (VIa) op dinsdag 26 januari 1926 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (82 jaar oud) op woensdag 25 januari 1928 om 15:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1928/3 (getuigen: haar zoon Hoebér (Joannes Hubertus) Baltus (IVc), (49 jaar, mijnwerker, Spaubeek) en Sjang (Joannes) Welzen, (45 jaar, veldwachter, Spaubeek)). 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Maria Elisabeth ,  
   geb. op vrijdag 22 december 1871 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (14 jaar oud) op maandag 24 mei 1886 om 13:30 uur te Spaubeek [Li] - akte 1886/7 (getuigen: haar vader Jan Jacob (Joannes Jacobus) Baltus (IIId), (38 jaar, werkbode, Hobbelrade alhier, vader) en Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens, (44 jaar, koster, Spaubeek, bekende)). 
  2.  Jaac (Joannes Jacobus) ,  
   geb. op dinsdag 6 januari 1874 te Spaubeek [Li],  
   werkman,  
   ovl. (32 jaar oud) op maandag 27 augustus 1906 om 14:00 uur. Doodgeslagen op de kermis in Neerbeek te Spaubeek [Li] - akte 1906/7
(getuigen: zijn vader Jan Jacob (Joannes Jacobus) Baltus (IIId), (56 jaar, landbouwer, Spaubeek, vader, kan niet schrijven) en Jan Adam (Joannes Adamus) Welzen, (61 jaar, veldwachter, Spaubeek, kennis)).  
  3.  Anna (Maria Joanna Hubertina) ,  
   geb. op dinsdag 29 februari 1876 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (77 jaar oud) op woensdag 28 oktober 1953 aldaar, volgt IVb
  4.  Hoebér (Joannes Hubertus) ,  
   geb. op woensdag 22 mei 1878 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (77 jaar oud) op vrijdag 12 augustus 1955 te Sittard [Li], volgt IVc
  5.  Godefridus Servaas Hubertus ,  
   geb. op donderdag 13 mei 1880 te Spaubeek [Li],  
   werkman,  
   ovl. (20 jaar oud) op maandag 4 maart 1901 om 18:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1901/5 (getuigen: zijn vader Jan Jacob (Joannes Jacobus) Baltus (IIId), (53 jaar, landbouwer, Spaubeek, vader) en Jan Hendrik (Joannes Henricus) Vroemen, (53 jaar, hoofd der school, Spaubeek, bekende)). 
  6.  Marie (Maria Catharina) ,  
   geb. op donderdag 19 oktober 1882 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (34 jaar oud) op donderdag 30 augustus 1917 aldaar, volgt IVd
  7.  Net (Maria Annetta) ,  
   geb. op zondag 17 mei 1885 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (90 jaar oud) op zondag 8 februari 1976 te Sittard [Li], volgt IVe
  8.  Pie (Petrus) ,  
   geb. op woensdag 23 maart 1887 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (49 jaar oud) op maandag 15 maart 1937 aldaar, volgt IVfIIIe.  Willem Baltus, zn. van Maria Catharina Baltus (IIc), 
 geb. op vrijdag 6 april 1855 te Spaubeek [Li], 
 werkbode, werkman - kan niet schrijven, 
 geboortegetuige van zijn dochter Nn Baltus op dinsdag 4 maart 1884, 
 overlijdensgetuige van zijn moeder Maria Catharina Baltus (IIc) op zondag 4 december 1892, 
 overlijdensgetuige van zijn oom Jacobus Baltus op maandag 29 augustus 1898, 
 overlijdensgetuige van zijn echtgenote Maria Gertrudis Knooren (zie IIIe) op vrijdag 18 augustus 1916, 
 ovl. (73 jaar oud) op dinsdag 3 juli 1928 om 15:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1928/8 (getuigen: zoon van zijn vrouw Johan Offermans, (23 jaar, mijnwerker, Spaubeek) en Sjang (Joannes) Welzen, (46 jaar, veldwachter, Spaubeek)), 
 tr. (resp. 23 en 34 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 28 september 1878 te Spaubeek [Li], 
 woont in Kup op dinsdag 4 maart 1884 te Spaubeek [Li] 
 met Maria Gertrudis Knooren, dr. van Joannes Knooren en Maria Helena Daemen, 
 geb. op zondag 1 september 1844 te Bingelrade [Li], 
 huishoudster, 
 ovl. (71 jaar oud) op donderdag 17 augustus 1916 om 23:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1916/10 (getuigen: haar echtgenoot Willem Baltus (IIIe), (61 jaar, werkman, Spaubeek, echtgenoot) en Jan Hubert (Joannes Hubertus) Vrancken, (64 jaar, herbergier, Spaubeek, kennis)). 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Nn ,  
   geb. op zondag 20 oktober 1878 te Spaubeek [Li] (doodgeb.). 
  2.  Maria Hubertina Helena ,  
   geb. op zondag 22 februari 1880 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (6 weken oud) op maandag 5 april 1880 aldaar. 
  3.  Nn ,  
   geb. op donderdag 31 maart 1881 te Spaubeek [Li] (doodgeb.). 
  4.  Maria Elisabeth ,  
   geb. op donderdag 6 juli 1882 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (2 maanden oud) op maandag 2 oktober 1882 aldaar. 
  5.  Nn ,  
   geb. op dinsdag 4 maart 1884 om 10:30 uur. (vrouwelijk geslacht) te Spaubeek [Li] - ovl.akte 1884/6 (getuigen: haar vader Willem Baltus (IIIe), (27 jaar, werkbode, Spaubeek/Kup, vader) en Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens, (42 jaar, koster, Spaubeek, bekende)) (doodgeb.). 
  6.  Maria Helena Carolina ,  
   geb. op woensdag 17 juni 1885 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (3 jaar oud) op dinsdag 22 januari 1889 aldaar. 
  Willem Baltus
 otr. (2) op zaterdag 21 juli 1917 te Spaubeek [Li], 
 tr. (resp. 62 en 49 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 3 augustus 1917 te Spaubeek [Li] - akte 1917/2 (getuigen: Sjang (Joannes) Welzen, (35 jaar, veldwachter, Spaubeek) en Jos (Pieter Joseph) Vrancken, (29 jaar, mijnwerker, Spaubeek)) 
 met Maria Catharina Curfs (Crufs), dr. van Jan Jozef Curfs (arbeider) en Marij Elizabeth Haartmans (arbeidster), 
 geb. op dinsdag 7 juli 1868 te Hoensbroek [Li] . Bij tweede huwelijk wonend in Spaubeek, 
 huishoudster, dienstmeid - kan niet schrijven, 
 ovl. (65 jaar oud) op dinsdag 12 december 1933 om 05:30 uur te Spaubeek [Li] - akte 1933/14 (getuigen: haar schoonzoon Frans Joseph Voragen, (29 jaar, grondwerker, Spaubeek), Pierre Kusters (25 jaar, secretarie ambtenaar, Meerssen)). 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Maria Catharina Curfs, dr. van Jan Jozef Curfs (arbeider) en Marij Elizabeth Haartmans (arbeidster), 
 tr. (resp. 33 en 43 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 15 november 1901 te Oirsbeek [Li] - akte 7 
 met Jan Werner Offermans, zn. van Lambert (Jan Lambert) Offermans (dagloner) en Maria Agnes Stevens
 geb. op woensdag 15 september 1858 te Nuth [Li], 
 dagloner, landbouwer, mijnwerker, 
 overlijdensgetuige van zijn zoon Hubert Offermans op zondag 4 december 1910, 
 overlijdensgetuige van zijn dochter Anna Maria Offermans op zaterdag 29 januari 1910, 
 ovl. (54 jaar oud) op woensdag 14 mei 1913 om 06:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1913/10 (getuigen: zijn broer Hubert (Hubertus) Offermans, (48 jaar, landbouwer, Spaubeek, broeder) en Mathieu (Joannes Mathijs Hubertus) Moonen, (32 jaar, landbouwer, Spaubeek, kennis)). 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Maria Elisabeth ,  
   geb. op zaterdag 22 augustus 1903 te Nuth [Li],  
   ovl. (84 jaar oud) op donderdag 10 september 1987 te Sittard [Li],  
   begr. op maandag 14 september 1987 om 11:00 uur te Spaubeek [Li] H. Laurentius,  
   otr. op zaterdag 27 oktober 1928 te Spaubeek [Li],  
   tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 14 november 1928 te Spaubeek [Li] (getuigen: Hub (Thomas Hubertus) Heijnen, (38 jaar, timmerman te Spaubeek), Jean Louis van Hees (26 jaar, grossier te Elsloo))  
   met Frans Joseph Voragen, zn. van Felix (Maria Johan Joseph Felix) Voragen (landbouwer) en Maria Antoinetta Muijlkens,  
   geb. op zondag 10 april 1904 te Wijnandsrade [Li],  
   landbouwer, grondwerker,  
   doopgetuige van zijn achternicht Afgeschermd (VIc),  
   overlijdensgetuige van zijn schoonmoeder Maria Catharina Curfs (IIIe) op woensdag 13 december 1933,  
   ovl. (65 jaar oud) in september 1969 te Spaubeek [Li] [6 wekendienst op 8 november 1969]. Uit dit huwelijk 10 kinderen. 
  2.  Johan ,  
   geb. op zondag 9 oktober 1904 te Nuth [Li],  
   mijnwerker,  
   overlijdensgetuige van zijn moeders andere man Willem Baltus (IIIe) op woensdag 4 juli 1928,  
   ovl. (88 jaar oud) op zondag 25 oktober 1992 in Huize Franciscus te Beek [Li],  
   begr. op woensdag 28 oktober 1992 om 11:00 uur in de H. Laurentius kerk te Spaubeek [Li]
,  
   tr. (resp. 24 en 21 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 30 oktober 1928 te Elsloo [Li] - akte 11,  
    
   Familie Offermans-Lemmens te Spaubeek [Li],  
    
    
    
   met Greet (Maria Margaretha Hubertina, Margaretha Hubertina Maria) Lemmens, dr. van Jacobus Hubertus Lemmens (sigarenmaker) en Maria Catharina Lemmens ,  
   geb. op donderdag 9 mei 1907 te Elsloo [Li] - akte 23,  
   ovl. (57 jaar oud) op vrijdag 20 november 1964 om 11:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1964/9 (getuige: Lucas Sjoerd Schoonhoven, (46 jaar, wachtmeester rijkspolitie, Spaubeek)),  
   begr. op dinsdag 24 november 1964 om 10:15 uur in de H. Laurentius kerk te Spaubeek [Li]
Uit dit huwelijk 16 kinderen.  
  3.  Hubert ,  
   geb. op donderdag 30 december 1909 (tweeling) te Spaubeek [Li] - akte 26,  
   ovl. (11 maanden oud) op zondag 4 december 1910 om 13:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1910/12 (getuigen: zijn vader Jan Werner Offermans (zie IIIe), (52 jaar, mijnwerker, Spaubeek, vader) en Pieter Jozef (Joannes Pieter Joseph) Jötten, (64 jaar, landbouwer, Spaubeek, kennis)). 
  4.  Anna Maria ,  
   geb. op donderdag 30 december 1909 (tweeling) te Spaubeek [Li] - akte 27,  
   ovl. (27 dagen oud) op woensdag 26 januari 1910 om 23:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1910/1 (getuigen: haar vader Jan Werner Offermans (zie IIIe), (51 jaar, mijnwerker, Spaubeek, vader) en Pieter Jozef (Joannes Pieter Joseph) Jötten, (63 jaar, landbouwer, Spaubeek, kennis)). Generatie IV

IVa.  Catharina Lonissen, dr. van Pieter (Petrus) Lones (IIIa) en Maria Honjet
 geb. op vrijdag 6 augustus 1869 te Cadier en Keer [Li], 
 ovl. (72 jaar oud) op zaterdag 4 april 1942 te Vaals [Li], 
 tr. (resp. 23 en ongeveer 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 13 april 1893 te Heerlen [Li] 
 met Jan Antoon (Jean Antoon) Ramakers, zn. van Jan Franciscus Ramakers en Petronella Hochs, 
 geb. in 1865 te Vaals [Li] [huw.reg. 28 jaar], 
 knecht, 
 ovl. (ongeveer 71 jaar oud) op vrijdag 26 februari 1937 te Mesch [Li] - akte 3 [BS: 72 jaar]. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Petronella Hubertina ,  
   geb. op donderdag 22 februari 1894 te Heerlen [Li],  
   ovl. (69 jaar oud) op donderdag 11 april 1963 te Wittem [Li], volgt Va
  2.  Maria ,  
   geb. op dinsdag 5 mei 1896 te Wittem [Li] - akte 44. 
  3.  Nicolaas ,  
   geb. op zondag 23 januari 1898 te Wittem [Li] - akte 6,  
   tr. (resp. 41 en 31 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 16 februari 1939 te Mesch [Li] - akte 1  
   met Elisabeth Maria Wilhelmina Weerts, dr. van Eugidius Weerts en Ida Hubertina Lemmelijn, dr. van Eugidius Weerts en Ida Hubertina Lemmelijn,  
   geb. op woensdag 20 februari 1907 te Mesch [Li] - akte 2. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Maria Hubertina ,  
   geb. op dinsdag 28 november 1899 te Wittem [Li] - akte 105,  
   tr. (beiden 30 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 19 februari 1930 te Noorbeek [Li] - akte 3  
   met Petrus Josephus Hubertus Strijthagen, zn. van Petrus Josephus Wilhelmus Strijthagen en Maria Hubertina Janssen,  
   geb. op vrijdag 20 oktober 1899 te Noorbeek [Li] - akte 8. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Nn ,  
   geb. op maandag 17 oktober 1904 te Epen [Li] - Wittem akte 79 [BS: vrouw] (doodgeb.). 
  6.  Johan ,  
   geb. op dinsdag 20 november 1906 te Wittem [Li] - akte 104,  
   tr. (resp. 32 en 28 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 13 april 1939 te Wittem [Li] - akte 10  
   met Anna Maria Antoinetta Pricken, dr. van Leonardus Gerlachus Pricken en Anna Maria Meesters,  
   geb. op maandag 9 januari 1911 te Wittem [Li] - akte 3. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Andreas ,  
   geb. op vrijdag 25 september 1908 te Wittem [Li] - akte 112,  
   ovl. (33 jaar oud) op zondag 19 april 1942 te Mesch [Li] - akte 2,  
   tr. (resp. 32 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 7 november 1940 te Mesch [Li] - akte 3  
   met Louisa Josephina Weerts, dr. van Eugidius Weerts en Ida Hubertina Lemmelijn,  
   geb. op woensdag 31 december 1913 te Mesch [Li] - akte 8. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  8.  Petronelle Josephina ,  
   geb. op dinsdag 9 november 1909 te Wittem [Li] - akte 115. 

IVb.  Anna (Maria Joanna Hubertina) Baltus , dr. van Jan Jacob (Joannes Jacobus) Baltus (IIId) en Maria (Maria Catharina) Lemmens
 geb. op dinsdag 29 februari 1876 te Spaubeek [Li], 
 dienstmeid, 
 doopgetuige van haar kleinzoon Frits (Godfried Joannes Gerardus) Wouters op woensdag 4 juni 1930 te Spaubeek [Li], 
  
 Foto's Anna Baltus, 
   
 Anna Baltus op weg naar de kerk 
   
 Ovl. (77 jaar oud) op woensdag 28 oktober 1953 om 02:05 uur te Spaubeek [Li] [akte 1953/16]

(getuige: haar schoonzoon Jan (Joannes Antonius) Swelsen (zie Vf), (45 jaar, mijnwerker, Spaubeek)),  
 begr. te Spaubeek [Li] ,  
 otr. op zondag 6 mei 1900 te Spaubeek [Li] & Schimmert & Maastricht, 
 tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 25 mei 1900 te Spaubeek [Li] - akte 1900/1 (getuigen: Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens, (58 jaar, koster, Spaubeek), Jan Hendrik (Joannes Henricus) Vroemen, (53 jaar, hoofd der school, Spaubeek), Jan Adam (Joannes Adamus) Welzen, (55 jaar, veldwachter, Spaubeek) en Sjang (Joannes) Schutgens, (45 jaar, zonder, Spaubeek)), 
  
 50 jarig huwelijksfeest Waltmans-Baltus, 
   
 Personen op het 50 jarig huwelijksfeest Waltmans-Baltus in Spaubeek mei 1950: 
 01. Jan Waltmans (zn van Hub Waltmans x Bertha Heutz) (van Genek ouders-> winkel gehad) 
 02. Leo Waltmans (zn Jacques Waltmans x Lies Meijers) 
 03. Sjaak Waltmans (zn van Hub Waltmans x Bertha Heutz) 
 04. Mia Waltmans (dr van Sjeng Waltmans x Trautje Stijfs) 
 05. Sjaak Waltmans (zn van Sjeng Waltmans x Trautje Stijfs) 
 06. Wil Waltmans (zn van Sjeng Waltmans x Trautje Stijfs) 
 07. Jo Waltmans (zn van Sjeng Waltmans x Trautje Stijfs) 
 08. Elly Wouters (dr van Willem Wouters x Netteke Waltmans) 
 09. Yvonne Waltmans (dr van Sjeng Waltmans x Trautje Stijfs) 
 10. Toke Smeets (dr van Drees Smeets x Tina Waltmans) 
 11. Anni Waltmans (dr van Hub Waltmans x Bertha Heutz) 
 12. Sjaak Swelsen (zn van Jan Swelsen x Fien Waltmans) 
 13. Marjo Swelsen (dr van Jan Swelsen x Fien Waltmans) 
 14. Elly Swelsen (dr van Jan Swelsen x Fien Waltmans) 
 15. Sjennie Smeets (dr van Drees Smeets x Tina Waltmans) 
 16. Netty Waltmans (dr van Hub Waltmans x Bertha Heutz) 
 17. Fienie Waltmans (dr van Jacques Waltmans x Lies Meijers) 
 18. Tiny Waltmans (dr van Hub Waltmans x Bertha Heutz) 
 19. Fien Waltmans (dr van Hub Waltmans x Bertha Heutz) 
 20. Annie Penders-Swelsen (dr van Jan Swelsen x Fien Waltmans) 
 21. Jos Waltmans (dr van Sjeng Waltmans x Trautje Stijfs) 
 22. Annie Waltmans (dr van Sjeng Waltmans x Trautje Stijfs) 
 23. Ton Smeets (zn van Drees Smeets x Tina Waltmans) 
 24. Wil Wouters (zn van Willem Wouters x Netteke Waltmans) 
 25. Pastoor Loo 
 26. Anna Baltus-Maas (weduwe van Pie Baltus = jongste broer van 30) 
 27. Jan Hubert Erven (xMaria Catharina Elisabeth Waltmans) (zie 28) 
 28. Maria Catharina Elisabeth Erven-Waltmans (zie 27) (zuster van 29) 
 29. Sjang Waltmans 
 30. Anna Waltmans-Baltus 
 31. Net Welzen-Baltus (jongste zuster van 30; gehuwd met Frits Welzen ontbreekt op foto!) 
 32. onbekende vrouw 
 33. Hoebér (Hubert) Baltus (broer van 30; weduwnaar van Anna Maria Elisabeth Bruls +10-01-1950) 
 34. Jan Antoon Smeets (vader van 47 Drees Smeets x Tina Waltmans) 
 35. kokkin mevr. Schouteten-Monissen uit Hegge 
 36. Jacques Waltmans (zn van Hub Waltmans x Diny Daemen) (zie 37) 
 37. Diny Daemen (x Hub Waltmans = zn Jacques Waltmans x Lies Meijers) (zie 51) 
 38. Sjaak Waltmans (zn van Sjang Waltmans x Anna Baltus) (x Lies Meijers) 
 39. Lies Waltmans-Meijers (zie 38) 
 40. Jan Swelsen (zn van Swelsen-van den Bosch) (x Fien Waltmans) 
 41. Fien Swelsen-Waltmans (dr van Sjang Waltmans x Anna Baltus) 
 42. Sjeng Waltmans (zn van Sjang Waltmans x Anna Baltus) (x Trautje Stijfs) 
 43. Trautje Waltmans-Stijfs (zie 42) 
 44. Berta Waltmans-Heutz (zie 45) 
 45. Huub Waltmans (zn van Sjang Waltmans x Anna Baltus) (x Berta Heutz) 
 46. Tina Smeets-Waltmans (dr van Sjang Waltmans x Anna Baltus) 
 47. Drees (Andries) Smeets (x Tina Waltmans) (zie 46) 
 48. Carola Baltus (dr van Pie Baltus x Anna Maas) 
 49. Tina Swelsen-Limpens (x Jan Jacob Swelsen = broer van 40) 
 50. Marie Luyten-Swelsen (zuster van 40) (xMichiel Luyten) 
 51. Hub Waltmans (zn Jacques Waltmans x Lies Meijers) politie agent 
 52. Maria Bours (dr van Peter August Bours x Marie Baltus) 
 53. Mai Erven (dr van Jan Hubert Erven x Maria Catharina Elisabeth Waltmans) 
 54. Ot Splithof (vriendin van Frits Wouters) (zie 55) 
 55. Frits Wouters (zn van Willem Wouters x Netteke Waltmans) 
 56. Netteke Waltmans (dr Waltmans-Baltus) 
 57. Willem Wouters (x Netteke Waltmans) 
 58. Mia Wouters (dr van Willem Wouters x Netteke Waltmans) 
 59. Joske Venema (dr van Guus Venema x Mia Wouters) 
 60. Jo Wouters (zn van Willem Wouters x Netteke Waltmans) 
 61. Gerda Wouters (dr van Willem Wouters x Netteke Waltmans) 
 62. Annie Wouters (dr van Willem Wouters x Netteke Waltmans) 
 63. Net Baltus (dr van Pie Baltus x Anna Maas) 
 64. Piet Bours (zn van Peter August Bours x Marie Baltus) 
 65. Mientje Bours (dr van Peter August Bours x Marie Baltus) 
 66. Mia Waltmans (van Jacques Waltmans x Lies Meijers) 
 67. André Hendriksen (x Mia Waltmans = dr van Jacques Waltmans x Lies Meijers) (zie 66) 
 68. Mia van de Akker (uit Geulle) van Jeu Waltmans (zie 69) 
 69. Jeu Waltmans (zn van Jacques Waltmans x Lies Meijers) 
 70. Wiel Waltmans (zn van Jacques Waltmans x Lies Meijers) Café in Klimmen 
 71. Geert Welzen (kleinzoon van Frits Welzen x Net Baltus) 
 72. Toke Waltmans (dr van Jacques Waltmans x Lies Meijers) 
 73. Piet Bours zoon van Maria Bours (dr van Peter August Bours x Marie Baltus) 
 74. Mia Dentener-Swelsen (dr van Jan Swelsen x Fien Waltmans) 
 75. Guus Venema (x Mia Wouters, dr van Willem Wouters x Netteke Waltmans) 
 76. Marie Baltus (dr van Pie Baltus x Anna Maas) huishoudster van pastoor Loo 
 77. Thea Baltus (dr van Pie Baltus x Anna Maas) 
 met Sjang (Joannes Wilhelmus, Jan Willem) Waltmans , zn. van Jan Mathijs Waltmans (knecht, landbouwersknecht) en Hubertina Knols (naaister - kan niet schrijven), 
 geb. op zondag 10 mei 1874 te Schimmert [Li], 
 fabrieksarbeider, landbouwer, mijnwerker, 
 doopgetuige van zijn kleinzoon Jo ; Chris (Gerardus Wilhelmus Johannes) Wouters op zondag 25 maart 1928 te Spaubeek [Li], 
 Foto's van Jan Willem Waltmans te Spaubeek [Li] ,  
 huwelijksgetuige van Sjeng (Joannes Martinus) Debets en zijn nicht Cato (Catharina) Baltus op vrijdag 18 april 1941 te Spaubeek [Li], 
 overlijdensgetuige van Petrus Jacobus Leonard Maes op donderdag 27 december 1923, 
 overlijdensgetuige van Anna Barbara Hubertina Aelmans op maandag 2 maart 1931, 
 ovl. (80 jaar oud) op maandag 28 juni 1954 om 00:45 uur te Spaubeek [Li] - akte 11

(getuige: zijn zoon Jacques (Hubertus Jacobus) Waltmans (Vc), (51 jaar, mijnwerker, Spaubeek)),  
 begr. te Spaubeek [Li]
 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Netteke (Trinetta Maria Hubertina) ,  
   geb. op donderdag 23 mei 1901 te Meerssen [Li],  
   ovl. (75 jaar oud) op vrijdag 10 december 1976 te Geleen [Li], volgt Vb
  2.  Jacques (Hubertus Jacobus) ,  
   geb. op maandag 16 maart 1903 te Meerssen [Li],  
   ovl. (82 jaar oud) op maandag 3 maart 1986 te Geulle [Li], volgt Vc
  3.  Huub (Hubertus Gerardus) ,  
   geb. op zondag 16 april 1905 te Meerssen [Li],  
   ovl. (69 jaar oud) op dinsdag 25 juni 1974 te Sittard [Li], volgt Vd
  4.  Sjeng (Johannes Hubertus) ,  
   geb. op vrijdag 19 juni 1908 te Meerssen [Li],  
   ovl. (85 jaar oud) op zondag 26 december 1993 te Geleen [Li], volgt Ve
  5.  Fien (Josephina Trinetta Hubertina) ,  
   geb. op vrijdag 1 december 1911 te Meerssen [Li],  
   ovl. (72 jaar oud) op dinsdag 24 april 1984 te Geleen [Li], volgt Vf
  6.  Tina (Maria Jacoba Hubertina) ,  
   geb. op woensdag 21 april 1915 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (83 jaar oud) op woensdag 4 november 1998 te Sittard [Li], volgt VgIVc.  Hoebér (Joannes Hubertus) Baltus , zn. van Jan Jacob (Joannes Jacobus) Baltus (IIId) en Maria (Maria Catharina) Lemmens
 geb. op woensdag 22 mei 1878 te Spaubeek [Li], 
 mijnwerker, 
 overlijdensgetuige van zijn echtgenote Bertha (Anna Maria Elisabeth) Bruls (zie IVc) op dinsdag 10 januari 1950, 
 overlijdensgetuige van zijn dochter Maria Sibilla Baltus op dinsdag 11 februari 1919, 
 overlijdensgetuige van zijn echtgenote Maria (Maria Hubertina) Maes (zie IVc) op donderdag 2 mei 1907, 
 geboortegetuige van zijn dochter Nn Baltus op woensdag 10 april 1907, 
 overlijdensgetuige van zijn zoon Johannes Jacobus Baltus op donderdag 14 januari 1909, 
 overlijdensgetuige van zijn zoon Hubertus Leonardus Baltus op dinsdag 11 februari 1919, 
 overlijdensgetuige van zijn moeder Maria (Maria Catharina) Lemmens (zie IIId) op vrijdag 27 januari 1928, 
 ovl. (77 jaar oud) op vrijdag 12 augustus 1955 te Sittard [Li] - akte 219, 
 tr. (resp. 26 en 31 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op donderdag 27 april 1905 te Schimmert [Li] 
 met Maria (Maria Hubertina) Maes (Maas), dr. van Peter (Pieter Hendrik) Maes (landbouwer) en Hubertina (Maria Hubertina) Thewissen (landbouwster), 
 geb. op maandag 15 september 1873 te Schimmert [Li], 
 dienstmeid, 
 ovl. (33 jaar oud) op donderdag 2 mei 1907 om 07:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1906/6. Zij overlijdt 22 dagen na de geboorte van haar doodgeboren dochter (getuigen: haar echtgenoot Hoebér (Joannes Hubertus) Baltus (IVc), (29 jaar, mijnwerker, Spaubeek, echtgenoot) en Jan Adam (Joannes Adamus) Welzen, (62 jaar, veldwachter, Spaubeek, kennis)). 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Nn ,  
   geb. op woensdag 10 april 1907 om 14:00 uur (vrouwelijk geslacht) te Spaubeek [Li] - ovl.akte 1907/4 (getuigen: haar vader Hoebér (Joannes Hubertus) Baltus (IVc), (28 jaar, mijnwerker, Spaubeek, vader) en Jan Adam (Joannes Adamus) Welzen, (62 jaar, veldwachter, Spaubeek, bekende)) (doodgeb.). 


  Hoebér (Joannes Hubertus) Baltus
 otr. (2) op zondag 10 mei 1908 te Spaubeek [Li] & Sittard, 
 tr. (resp. 30 en 28 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 29 mei 1908 te Spaubeek [Li] - akte 1908/4 (getuigen: Sjang (Joannes) Schutgens, (53 jaar, burgemeester, Spaubeek, kennis), Jan Jacob Heutz, (45 jaar, winkelier, Schinnen, kennis), Jan Adam (Joannes Adamus) Welzen, (62 jaar, veldwachter, Spaubeek, kennis), Guillaume Lemmens (34 jaar, secretaris, Beek, kennis)) 
 met Bertha (Anna Maria Elisabeth, Eliza) Bruls, dr. van Willem (Jan Willem) Bruls (dagloner, arbeider, landbouwer, werkman - kan niet schrijven) en Maria Josepha Hoenen (huishoudster, landbouwster - kan niet schrijven), 
 geb. op zaterdag 16 augustus 1879 te Spaubeek [Li] . Bij huwelijk wonend in Sittard, 
 ovl. (70 jaar oud) op dinsdag 10 januari 1950 om 03:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1950/1 (getuige: haar echtgenoot Hoebér (Joannes Hubertus) Baltus (IVc), (71 jaar, gepensioneerd, Spaubeek)). 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Johannes Jacobus ,  
   geb. op zondag 7 maart 1909 te Sittard [Li] - akte 51,  
   ovl. (3 maanden oud) op zondag 13 juni 1909 om 21:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1909/14 (getuigen: zijn vader Hoebér (Joannes Hubertus) Baltus (IVc), (31 jaar, mijnwerker, Spaubeek, vader) en Jan Adam (Joannes Adamus) Welzen, (64 jaar, veldwachter, Spaubeek, onverwant)). 
  2.  Netta (Maria Catharina) ,  
   geb. op vrijdag 15 april 1910 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (90 jaar oud) op maandag 24 juli 2000, volgt Vh
  3.  Anna Helena Maria Barbara ,  
   geb. op zaterdag 8 juli 1911 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (91 jaar oud) op dinsdag 18 maart 2003 te Sittard-Geleen [Li], volgt Vi
  4.  Huub (Hubertus Reinier) ,  
   geb. op donderdag 24 april 1913 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (75 jaar oud) op zaterdag 3 december 1988 te Sittard [Li], volgt Vj
  5.  Marie (Johanna Sibilla Maria, Johanna Sybilla Maria) ,  
   geb. op zaterdag 19 september 1914 te Spaubeek [Li] - akte 19,  
   dienstbode,  
   ovl. (67 jaar oud) op woensdag 25 november 1981 te Geleen [Li] - ziekenhuis,  
   begr. op zaterdag 28 november 1981 te Neerbeek [Li],  
   otr. op zaterdag 28 oktober 1939 (aankondiging) te Spaubeek [Li] en ook in Geleen,  
   tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 17 november 1939 te Spaubeek [Li] - akte 1939/14 (getuigen: Sjang (Joannes) Welzen, (57 jaar, gemeenteveldwachter, Spaubeek), Willem Nicolaas Pieters (36 jaar, chauffeur, Geleen))  
   met Sef (Jozef) Janssen, zn. van Peter Frans Hubert Janssen (mijnwerker) en Maria Anna Vossen,  
   geb. op zondag 21 november 1915 te Geleen [Li],  
   mijnwerker,  
   ovl. (76 jaar oud) op zaterdag 18 januari 1992 te Sittard [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  6.  Sjan (Johanna Josepha) ,  
   geb. op zondag 13 augustus 1916 te Spaubeek [Li] - akte 18 [BS: geen geb.dat],  
   ovl. (70 jaar oud) op donderdag 4 december 1986 in het ziekenhuid "De Goddelijke Voorzienigheid" te Sittard [Li],  
   begr. op maandag 8 december 1986 een uitvaartdienst in de St. Dionysiuskerk te Schinnen [Li] ,  
   tr. (resp. 19 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 7 augustus 1936 te Spaubeek [Li] (getuige: Pieter Hubert Adolf Houben (22 jaar, volontair ter secretarie, Wittem); Pierre Kusters (28 jaar, ambtenaar ter secretarie, Meerssen))  
   met Nic (Jan Nicolaas Sebastiaan) Spronk, zn. van Antoon Spronk (mijnwerker) en Maria Martha Heutz,  
   geb. op maandag 20 januari 1913 te Schinnen [Li],  
   mijnwerker,  
   ovl. (85 jaar oud) op donderdag 23 april 1998 te Schinnen [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  7.  Maria Sibilla ,  
   geb. op vrijdag 26 oktober 1917 te Heerlen [Li] - akte 975,  
   ovl. (1 jaar oud) op dinsdag 11 februari 1919 om 14:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1919/4 [BS: 15 maanden] Is dit aan een besmettelijke ziekte? Binnen 2 dagen sterven 2 kinderen! (getuigen: haar vader Hoebér (Joannes Hubertus) Baltus (IVc), (40 jaar, mijnwerker, Spaubeek) en Jan Hubert (Joannes Hubertus) Vrancken, (67 jaar, herbergier, Spaubeek)). 
  8.  Hubertus Leonardus ,  
   geb. op vrijdag 26 oktober 1917 te Heerlen [Li] - akte 976,  
   ovl. (1 jaar oud) op maandag 10 februari 1919 om 23:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1919/3 [BS: 15 maanden] Is dit aan een besmettelijke ziekte? Binnen 2 dagen sterven 2 kinderen! (getuigen: zijn vader Hoebér (Joannes Hubertus) Baltus (IVc), (40 jaar, mijnwerker, Spaubeek) en Jan Hubert (Joannes Hubertus) Vrancken, (67 jaar, herbergier, Spaubeek)). 
  9.  Billa (Maria Sibilla) ,  
   geb. op zondag 28 mei 1922 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (95 jaar oud) op zaterdag 13 januari 2018 te Neerbeek [Li], volgt Vk
  10.  Nieke (Leonie) ,  
   geb. op zondag 6 juli 1924 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (90 jaar oud) op woensdag 6 augustus 2014 te Beek [Li], volgt VlIVd.  Marie (Maria Catharina) Baltus, dr. van Jan Jacob (Joannes Jacobus) Baltus (IIId) en Maria (Maria Catharina) Lemmens
 geb. op donderdag 19 oktober 1882 te Spaubeek [Li], 
 dienstmeid, 
 ovl. (34 jaar oud) op donderdag 30 augustus 1917 om 22:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1917/8 (getuigen: haar echtgenoot Peter Auguste Bours (zie IVd), (38 jaar, mijnwerker, Spaubeek) en Jan Hubert (Joannes Hubertus) Vrancken, (65 jaar, herbergier, Spaubeek)), 
 otr. op zondag 8 april 1906 te Spaubeek [Li] & Sittard, 
 tr. (resp. 23 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 27 april 1906 te Spaubeek [Li] - akte 1906/2 (getuigen: Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens, (64 jaar, koster, Spaubeek, kennis), Jan Adam (Joannes Adamus) Welzen, (61 jaar, veldwachter, Spaubeek, kennis), Auguste (Jacobus Augustus) Schutgens, (48 jaar, landbouwer, Spaubeek, kennis) en Remigius Stijfs, (23 jaar, landbouwer, Spaubeek, kennis)) 
 met Peter Auguste Bours (Brours), zn. van Conrard Hubert Bours (dienstbode) en Maria Catharina Driessen (dienstmeid), 
 geb. op dinsdag 13 mei 1879 te Elsloo [Li] - akte 18 [BS: naam moeder: Anna Maria Driessen], 
 stoker aan de gasfabriek, mijnwerker, 
 overlijdensgetuige van zijn echtgenote Marie (Maria Catharina) Baltus (IVd) op vrijdag 31 augustus 1917, 
 ovl. (79 jaar oud) op maandag 17 november 1958 te Urmond [Li] - akte 12. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Peter Joseph Conrard ,  
   geb. op woensdag 20 maart 1907 te Sittard [Li] - akte 46. 
  2.  Mia (Johanna Maria Catharina) ,  
   geb. op zondag 24 mei 1908 te Sittard [Li],  
   ovl. (83 jaar oud) op woensdag 19 februari 1992 te Geleen [Li],  
   tr. (resp. 21 en 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 28 februari 1930 te Sittard [Li] - akte 15  
   met Victor (Victor Willem Marie) Laudy (Laudij), zn. van Jan Willem Joseph Laudy (brievenbesteller) en Maria Philomina Beckers,  
   geb. op zaterdag 21 september 1907 te Sittard [Li],  
   mijnwerker,  
   ovl. (42 jaar oud) op donderdag 29 december 1949 te Sittard [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  3.  Leonard Hubertus ,  
   geb. in 1909 te Sittard [Li] - buj huwelijk 26 jaar,  
   bankwerker,  
   tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 20 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 11 januari 1935 te Sittard [Li] - akte 4  
   met Maria Martha Helena Tummers, dr. van Jan Stephan Hubert Tummers (koopman) en Maria Catharina Hermens,  
   geb. in 1914 te Sittard [Li] - bij huwelijk 21 jaar,  
   dienstbode. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Maria ,  
   geb. circa 1910 vermoedelijk te Sittard [Li], volgt Vm
  5.  Louis (Lodewijk Jacobus Martinus) ,  
   geb. op maandag 30 december 1912 te Sittard [Li] - akte 278,  
   electriciën,  
   ovl. (68 jaar oud) op zondag 12 april 1981 te Sittard [Li],  
   tr. (resp. 24 en ongeveer 19 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 2 april 1937 te Sittard [Li] - akte 24  
   met Mia (Maria) Smolders, dr. van Carolus Jean Augustinus Smolders (kleermaker) en Anna Katharina Engels,  
   geb. in 1917 te Sittard [Li] - bij huwelijk 20 jaar. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  6.  Mientje (Maria Hubertina Philemina) ,  
   geb. op zaterdag 21 februari 1914 te Sittard [Li] - akte 42,  
   ovl. (86 jaar oud) op woensdag 5 juli 2000,  
   tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 5 februari 1937 te Sittard [Li] - akte 12  
   met Franz Joseph van Cleef, zn. van Jakob van Cleef (stucadoor) en Maria Christina Dautzenberg,  
   geb. op dinsdag 27 januari 1914 te Duisburg [Nw, Duitsland] - Meiderich,  
   kleermaker. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Piet (Peter Marie) ,  
   geb. op woensdag 15 augustus 1917 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (71 jaar oud) op woensdag 1 februari 1989 te Maasbracht [Li],  
   begr. op zaterdag 4 februari 1989 aldaar ,  
   tr.  
   met Melanie Schulpen,  
   geb. op dinsdag 7 juni 1921 te Susteren [Li],  
   ovl. op maandag 6 augustus 2007 te Echt [Li] [bidprentje],  
   gecr. op vrijdag 10 augustus 2007 te Baexem [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. IVe.  Net (Maria Annetta) Baltus , dr. van Jan Jacob (Joannes Jacobus) Baltus (IIId) en Maria (Maria Catharina) Lemmens
 geb. op zondag 17 mei 1885 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (90 jaar oud) op zondag 8 februari 1976 te Sittard [Li], 
 begr. op zaterdag 14 februari 1976 te Spaubeek [Li] (bron: genealogie.dannypeeters.nl), 
 otr. op zondag 12 april 1908 te Spaubeek [Li], 
 tr. (beiden 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 23 april 1908 te Spaubeek [Li] - akte 1908/3 (getuigen: Michiel (Joannes Michael Hubertus) Moonen, (31 jaar, landbouwer, Spaubeek, kennis), Peter Jan (Peter Johannes) Truijen, (28 jaar, telegrafist, Spaubeek, kennis), Sjang (Joannes) Schutgens, (53 jaar, burgemeester, Spaubeek, kennis), Guillaume Lemmens (34 jaar, secretaris, Beek, kennis)), 
 woont op Hobbelrade C 39 op vrijdag 18 juni 1943 te Spaubeek [Li], 
 woont op Uranusstraat 3 op woensdag 31 maart 1954 te Lutterade [Li] 
 met Frits (Frederik Hubertus Godefridus) Welzen (Swelzen), zn. van Jan Adam (Joannes Adamus) Welzen (veldwachter (de Boa), gemeentebode) en Maria Elisabeth Moonen (huishoudster), 
 geb. op vrijdag 23 april 1886 te Spaubeek [Li], 
 mijnwerker, wethouder in Spaubeek 1931-1935, 
 geboortegetuige van zijn kind Nn Welzen op dinsdag 29 maart 1921, 
 geboortegetuige van zijn kind Nn Welzen op donderdag 23 juni 1927, 
 overlijdensgetuige van zijn schoonvader Jan Jacob (Joannes Jacobus) Baltus (IIId) op vrijdag 22 juli 1927, 
 ovl. (67 jaar oud) op woensdag 31 maart 1954 om 00:45 uur in het ziekenhuis te Geleen [Li] - akte 41 & Spaubeek akte 8, 
 begr. om 9:30 uur in de H. Augustinuskerk te Lutterade [Li]. 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.  Jan (Jan Adam) ,  
   geb. op zondag 28 maart 1909 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (72 jaar oud) op vrijdag 4 september 1981 te Sittard [Li], volgt Vn
  2.  Maria Hubertina ,  
   geb. op maandag 31 oktober 1910 te Spaubeek [Li] - akte 29,  
   ovl. (86 jaar oud) op zaterdag 18 januari 1997 in het ziekenhuis te Heerlen [Li],  
   otr. op zaterdag 27 mei 1933 te Spaubeek [Li] idem in Schinnen,  
   tr. (resp. 22 en 30 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 16 juni 1933 te Spaubeek [Li] (getuigen: Antoon (Peter Antoon Hubertus) van den Camp, (47 jaar, hoofd der school, Spaubeek), Pierre Kusters (25 jaar, secretaris ambtenaar, Meerssen)),  
   woont op woensdag 31 maart 1954 te Schinnen [Li]  
   met Jozef (Jan Hubert Jozef) Houben, zn. van Jan Hubert Houben (landbouwer) en Maria Catharina Elisabeth Damoiseaux,  
   geb. op woensdag 4 maart 1903 te Schinnen [Li],  
   landbouwer,  
   ovl. (66 jaar oud) op woensdag 19 november 1969 te Schinnen [Li],  
   begr. aldaar. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  3.  Thomas (Peter Thomas) ,  
   geb. op donderdag 7 november 1912 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (48 jaar oud) op dinsdag 31 oktober 1961 in het ziekenhuis te Sittard [Li] - akte 362,  
   tr. (resp. 33 en 31 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 1 maart 1946 te Spaubeek [Li],  
   woont op woensdag 31 maart 1954 te Genhout [Li]  
   met Christina (Christina Magdalena) Peeters (Peters),  
   geb. op dinsdag 11 augustus 1914 te Odenkirchen - Mülfort [Nw, Duitsland],  
   ovl. (78 jaar oud) op woensdag 30 december 1992 in het ziekenhuis te Sittard [Li],  
   begr. op maandag 4 januari 1993 te Genhout [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  4.  Josephina (Maria Hubertina Josephina) ,  
   geb. op maandag 18 mei 1914 te Spaubeek [Li] Wonend in Geleen,  
   ovl. (68 jaar oud) op dinsdag 15 juni 1982 te Schinnen [Li],  
   begr. op zaterdag 19 juni 1982 (bron: www.bidprentjes-archief.nl) gehuwd Jan Hubert Habets,  
   otr. op dinsdag 20 april 1937 te Spaubeek [Li] idem in Geleen en Schinnen,  
   tr. (resp. 22 en 28 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 11 mei 1937 te Spaubeek [Li] (getuigen: Arnoldus Cools, (62 jaar, stoffeerder, Spaubeek) en Jacobus Wilhelmus Hahn, (75 jaar, zonder beroep, Spaubeek)),  
   kerk.huw. (Rooms Katholiek),  
   woont op woensdag 31 maart 1954 te Schinnen [Li]  
   met Jan Hubert Florax, zn. van Hendrik Florax (dagloner, landbouwer) en Sibilla (Maria Sibilla) Hoenen,  
   geb. op dinsdag 9 maart 1909 te Schinnen [Li],  
   landbouwer,  
   ovl. (86 jaar oud) op dinsdag 9 mei 1995 te Sittard [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  5.  Bertha ,  
   geb. op zaterdag 3 juni 1916 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (31 jaar oud) op zondag 21 september 1947 te Sittard [Li], volgt Vo
  6.  Peter Hubertus ,  
   geb. op dinsdag 26 februari 1918 te Spaubeek [Li], volgt Vp
  7.  Frits (Joannes Godefridus) ,  
   geb. op donderdag 17 juli 1919 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (57 jaar oud) op maandag 21 februari 1977 te Sittard [Li], volgt Vq
  8.  Nn ,  
   geb. op dinsdag 29 maart 1921 om 02:00 uur te Spaubeek [Li] - ovl.akte 1921/4 (getuigen: vader Frits (Frederik Hubertus Godefridus) Welzen (zie IVe), (34 jaar, mijnwerker, Spaubeek) en oom Sjang (Joannes) Welzen, (38 jaar, veldwachter, Spaubeek)) (doodgeb.). 
  9.  Anna Wilhelmina ,  
   geb. op maandag 10 april 1922 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (70 jaar oud) op woensdag 15 juli 1992 (bron: www.bidprentjesbank.nl) te Sittard [Li],  
   otr. op vrijdag 18 juni 1943 te Spaubeek [Li] [adv. Limburger Koerier],  
   tr. (resp. 21 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 25 juni 1943 te Sittard [Li] - akte 89,  
   woont op woensdag 31 maart 1954 te Sittard [Li]  
   met Willem (Jan Willem) Cortlever,  
   geb. op zaterdag 21 april 1917 te Sittard [Li],  
   mijnwerker,  
   ovl. (80 jaar oud) op zondag 15 februari 1998 te Sittard [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  10.  Gerard (Joannes Gerardus) ,  
   geb. op vrijdag 7 maart 1924 te Spaubeek [Li],  
   tr. (23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 2 mei 1947 te Spaubeek [Li],  
   woont in Australië op woensdag 31 maart 1954  
   met Afgeschermd . Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  11.  Nn ,  
   geb. op woensdag 22 juni 1927 om 04:30 uur te Spaubeek [Li] (getuigen: vader Frits (Frederik Hubertus Godefridus) Welzen (zie IVe), (41 jaar, mijnwerker, Spaubeek), William Muris (21 jaar, secretarie ambtenaar, Maastricht)) (doodgeb.). IVf.  Pie (Petrus, Peter) Baltus, zn. van Jan Jacob (Joannes Jacobus) Baltus (IIId) en Maria (Maria Catharina) Lemmens
 geb. op woensdag 23 maart 1887 te Spaubeek [Li], 
 mijnwerker (houwer), 
 overlijdensgetuige van zijn dochter Regina (Maria Jacoba Regina) Baltus op vrijdag 26 maart 1909, 
 ovl. (49 jaar oud) op maandag 15 maart 1937 om 18:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1937/5 (getuige: zijn zoon Pierre (Peter Hubertus) Baltus (Vr), (26 jaar, mijnwerker, Stein)), 
 otr. op zondag 6 oktober 1907 te Spaubeek [Li], 
 tr. (resp. 20 en 19 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 24 oktober 1907 te Spaubeek [Li] - akte 1907/3 (getuigen: Jan Adam (Joannes Adamus) Welzen, (62 jaar, veldwachter, Spaubeek, kennis), Joannes Meijs, (27 jaar, mijnwerker, Schinnen, kennis), Pieter Hubertus Aelmans, (28 jaar, landbouwer, Spaubeek, kennis) en Jan Hubert (Joannes Hubertus) Vrancken, (55 jaar, herbergier, Spaubeek, kennis)), 
 woont in wijk C (Hobbelrade) op nummer 79 op maandag 15 maart 1937 te Spaubeek [Li] 
 met Anna (Anna Wilhelmina) Maas , dr. van Servaas Maes en Maria Regina Hanssen
 geb. op donderdag 26 april 1888 te Maastricht [Li], 
 dienstmeid, 
 ovl. (75 jaar oud) op maandag 30 maart 1964 te Geleen [Li], 
 begr. op donderdag 2 april 1964 te Spaubeek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 13 kinderen: 
  1.  Regina (Maria Jacoba Regina) ,  
   geb. op zaterdag 9 januari 1909 te Spaubeek [Li] - akte 1,  
   ovl. (2 maanden oud) op vrijdag 26 maart 1909 om 10:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1909/7 (getuigen: haar vader Pie (Petrus) Baltus (IVf), (21 jaar, mijnwerker, Hobbelrade onder Spaubeek, vader) en Jan Adam (Joannes Adamus) Welzen, (64 jaar, veldwachter, Spaubeek, onverwant)). 
  2.  Pierre (Peter Hubertus) ,  
   geb. op zondag 22 mei 1910 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (63 jaar oud) op zondag 6 januari 1974 te Sittard [Li], volgt Vr
  3.  Bertha (Hubertina Juliana) ,  
   geb. op donderdag 16 november 1911 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (79 jaar oud) op dinsdag 23 juli 1991 te Heerlen [Li] - ziekenhuis,  
   begr. op vrijdag 26 juli 1991 te Schinnen [Li],  
   tr. (resp. 28 en ongeveer 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zondag 21 april 1940 te Spaubeek [Li] - akte 1940/4 Wonen in Schinnen (getuigen: zijn schoonzuster en haar zus Cato (Catharina) Baltus, (23 jaar, dienstbode, Maastricht, zuster van de bruid), Jan Debets (27 jaar, grondwerker, Schinnen))  
   met Joseph Schoffelen, zn. van Peter Hubertus Schoffelen (kan niet schrijven) en Maria Anna Bruls,  
   geb. in 1912 vermoedelijk te Schinnen [Li] Bij huwelijk is leeftijd 28 jaar,  
   wegwerker,  
   ovl. (hoogstens 79 jaar oud) voor 1991. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  4.  Anneke (Anna Josephina) ,  
   geb. op zondag 9 november 1913 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (74 jaar oud) op maandag 13 juni 1988 te Hierden [Ge], volgt Vs
  5.  Marieke (Maria Johanna) ,  
   geb. op woensdag 16 december 1914 te Spaubeek [Li],  
   huishoudster bij pastoor Loo,  
   ovl. (80 jaar oud) op donderdag 21 september 1995 te Beek [Li]. 
  6.  Cato (Catharina) ,  
   geb. op maandag 10 april 1916 te Spaubeek [Li],  
   dienstbode,  
   huwelijksgetuige van haar zwager Joseph Schoffelen en haar zus Bertha (Hubertina Juliana) Baltus op zondag 21 april 1940 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (90 jaar oud) op woensdag 19 juli 2006 in een verpleegtehuis te Beek [Li],  
   begr. op zaterdag 22 juli 2006 aldaar,  
   otr. op zaterdag 4 januari 1941 te Spaubeek [Li] & Schinnen,  
   tr. (resp. 25 en 28 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 18 april 1941 te Spaubeek [Li] - akte 1941/02 Wonen in Schinnen (getuigen: haar aangetrouwde oom Sjang (Joannes Wilhelmus) Waltmans (zie IVb), (66 jaar, landbouwer, Spaubeek) en Drees (Andreas Marie) Smeets (zie Vg), (25 jaar, mijnwerker, Schinnen))  
   met Sjeng (Joannes Martinus, Jan Martin) Debets, zn. van Willem Hubert Debets (dienstknecht, landbouwer) en Maria Wilhelmina Schoonbrood,  
   geb. op maandag 18 november 1912 te Schinnen [Li],  
   fabrieksarbeider,  
   huwelijksgetuige van Drees (Andreas Marie) Smeets (zie Vg) en Tina (Maria Jacoba Hubertina) Waltmans op vrijdag 18 april 1941 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (92 jaar oud) op dinsdag 3 mei 2005. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  7.  Guus (August) ,  
   geb. op dinsdag 2 oktober 1917 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (73 jaar oud) op dinsdag 19 februari 1991 te Sittard [Li], volgt Vt
  8.  Netteke (Antonet Hermina) ,  
   geb. op zondag 13 februari 1921 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (89 jaar oud) op dinsdag 25 mei 2010 te Sittard [Li],  
   tr. (resp. 30 en 29 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 18 januari 1952 te Spaubeek [Li] Wonen in Munstergeleen  
   met Jac (Jacobus Peter) Schreurs, zn. van Peter Hendrikus Schreurs en Hubertina Maria Janssen,  
   geb. op zaterdag 25 november 1922 te Maastricht [Li],  
   ovl. (88 jaar oud) op vrijdag 10 juni 2011 te Geleen [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  9.  Frits (Frederik Hubertus Godefridus) ,  
   geb. op donderdag 20 juli 1922 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (76 jaar oud) op donderdag 28 januari 1999 te Geleen [Li], volgt Vu
  10.  Carola (Carolina) ,  
   geb. op donderdag 17 oktober 1929 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (92 jaar oud) op woensdag 31 augustus 2022 aldaar, volgt Vv
  11.  Jo (Joseph) ,  
   geb. op dinsdag 16 december 1930 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (70 jaar oud) op zaterdag 27 januari 2001 te Sittard [Li], volgt Vw
  12.  Wiel (Guillaume) ,  
   geb. op dinsdag 16 december 1930 (tweeling) te Spaubeek [Li],  
   ovl. (69 jaar oud) op woensdag 15 november 2000 te Neerbeek [Li],  
   tr. woonachtig te Neerbeek [Li]  
   met Odila (Odilia) Nijbelen,  
   geb. op dinsdag 30 juli 1935 te Sittard [Li],  
   ovl. (76 jaar oud) op donderdag 22 maart 2012 te Neerbeek [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  13.  AfgeschermdGeneratie V

Va.  Petronella Hubertina Ramakers, dr. van Jan Antoon Ramakers en Catharina Lonissen (IVa), 
 geb. op donderdag 22 februari 1894 te Heerlen [Li] - akte 30, 
 ovl. (69 jaar oud) op donderdag 11 april 1963 te Wittem [Li] - akte 10, 
 tr. (resp. 24 en 35 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 27 december 1918 te Wittem [Li] - akte 36 
 met Johannes Hubertus Schnakkers, zn. van Hubert Schnakkers (landbouwer) en Anna Maria van Houten, 
 geb. op woensdag 31 januari 1883 te Wittem [Li] [huw.reg.], 
 mijnwerker, 
 ovl. (79 jaar oud) op dinsdag 23 oktober 1962 te Wittem [Li] - akte 19. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Johan Gerard ,  
   geb. in 1920 evt. 1930? te Wittem [Li] [ovl.reg],  
   ovl. (ongeveer 19 jaar oud) op donderdag 4 januari 1940 te Heerlen [Li] - akte 16 [BS: 9 jaar] & Wittem akte 3 [BS: 19 jaar]. 
  2.  Bertha Johanna ,  
   geb. vermoedelijk maandag 20 september 1926 te Schin op Geul [Li] [ovl.reg.],  
   ovl. (5 weken oud) op maandag 25 oktober 1926 aldaar - akte 13 [BS: 5 weken]. 
  3.  Anna Josephina ,  
   geb. op donderdag 21 februari 1929 te Wijlre [Li] [ovl.reg.],  
   ovl. (11 dagen oud) op maandag 4 maart 1929 te Wahlwiller [Li] - Wittem akte 23 [BS: 11 dagen]. 
  4.  Cornelis Joseph ,  
   geb. in mei 1929 te Wittem [Li] [ovl.reg. datum kan niet juist zijn zie geb.dat. zus],  
   ovl. (10 maanden oud) op zaterdag 22 maart 1930 te Wahlwiller [Li] - Wittem akte 21 [BS: 10 maanden]. 
  5.  Joseph Hubert Gerard ,  
   geb. in 1934 te Wittem [Li] [ovl.reg.],  
   ovl. (ongeveer 32 jaar oud) op zaterdag 29 oktober 1966 aldaar - akte 20 [BS: 32 jaar, e.v. Anna Maria Hubertina van Loo]. 
  6.  Nn ,  
   geb. op zaterdag 6 augustus 1938 te Mechelen [Li] - Wittem akte 24 [BS: vrouw] (doodgeb.). 

Vb.  Netteke (Trinetta Maria Hubertina, Antonetta) Waltmans , dr. van Sjang (Joannes Wilhelmus) Waltmans en Anna (Maria Joanna Hubertina) Baltus (IVb), 
 geb. op donderdag 23 mei 1901 te Meerssen [Li], 
  
 Foto van Netteke Waltmans op 17 jarige leeftijd
 ,  
 Foto Netteke Wouters-Waltmans met zuster Tina Waltmans te Hobbelrade [Li], 
 ,  
 doopgetuige van haar nicht Toke (Catharina Gerarda) Waltmans
 Foto Netteke Wouters-Waltmans ,  
 ovl. (75 jaar oud) op vrijdag 10 december 1976 in het St. Barbara ziekenhuis te Geleen [Li] ,  
 begr. op dinsdag 14 december 1976 om 10:00 uur in de H. Laurentiuskerk te Spaubeek [Li], 
 otr. op zaterdag 6 januari 1923 te Spaubeek [Li], 
 tr. (resp. 21 en 31 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 24 januari 1923
te Spaubeek [Li] (getuigen: Louis (Joannes Ludovicus) Vrancken, (29 jaar, mijnwerker, Spaubeek) en Jan Hubert (Joannes Hubertus) Vrancken, (71 jaar, landbouwer, Spaubeek)),  
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zaterdag 27 januari 1923 opm.: in trouwboekje foutieve naam: Maria Catharina Hubertina Waltmans te Spaubeek [Li] (getuige: Pastoor E. Beckers), 
  
 woont Dorpstraat 54 Spaubeek [Li] na 1927, 
   
 Netteke en Willem Wouters-Waltmans 
 De oudste dochter Mia wordt in 1926 in een van de vijf huisjes op de Dorpstraat geboren. 
 Mijn vader Jo wordt als eerste (in 1928) van de nog 8 volgende kinderen in deze woning geboren. 
   
 Willem Wouters met zijn echtgenote Netteke Waltmans en oudste dochter Mia voor de nieuwe woning. 
   
 rij 1 (v.l.n.r.): Fientje, Frits, Wil, Annie 
 rij 2 (v.l.n.r.): Ellie (op arm), Netteke Wouters- Waltmans, Mia, Gerda, Jo 
 (foto ca. 1940) 
   
 Een foto midden jaren 1950 voor het huis op de Dorpsraat. Van links naar rechts zien we een gedeelte van de familie Wouters: dochter Gerda, moeder Netteke, schoondochter Dina van de Ende [mijn moeder ww], onbekend (met hand boven ogen), zoon Jo [mijn vader ww] en op de tweede rij van links naar rechts: zoon Wil en zoon Frits
 woont in wijk B (Dorpstraat) op nummer 24 op zaterdag 15 februari 1941 te Spaubeek [Li], 
  
 Vier generaties circa 1950 te Spaubeek [Li], 
 Vier generaties vrouwelijke opvolgers in het geslacht: 
   
 overgrootmoeder Anna Waltmans-Baltus, grootmoeder Netteke Wouters-Waltmans, moeder Mia Venema-Wouters en dochter Joske Venema
 woont op Dorpstraat 54 op vrijdag 10 december 1976 te Spaubeek [Li] 
 met Willem (Wilhelm, Wullem) Wouters , zn. van Jan Christiaan (Joannes Christiaan) Wouters (dienstknecht, fabrieksarbeider, tuinman) en Gertrud Schroeder (dienstmaagd), 
 geb. op zondag 9 augustus 1891 om vier uur v.m te Stetternich [Nw, Duitsland] (Akte 58 / 1891). In de overlijdensakte te Sittard (#240) wordt foutief Hoensbroek genoemd (getuige: zijn vader Jan Christiaan (Joannes Christiaan) Wouters), 
 ged. Rooms Katholiek op woensdag 12 augustus 1891 te Hambach [Nw, Duitsland], 
 mijnwerker op staatsmijnen Hendrik te Brunssum en Maurits te Geleen, 
  
 Koopt gronden uit erfenis op donderdag 1 januari 1925 te Spaubeek [Li], 
 Jan Christiaan Wouters, tuinman te Jülich; Anna Maria Agnes Hölters geb. Wouters, zonder beroep; Frederik Hölters, arbeider te Jülich; Gertruda Wouters, kloosterzuster te Düren verkopen aan: Wilhelm Wouters, mijnwerker, een boomgaard sectie B nr. 2223 en 2226 totaal 20 are 30 ca voor fl 720,00 uit erfenis van Andries Wolters en Maria Sibilla Meens [Dit is de overgrootmoeder van Wilhelm Wouters]. De gekochte goederen zijn verhuurd voor 6 jaar per 01-01-1925. 
   
 Een kopie van de handtekeningen onder de verkoopakte
 geboortegetuige van zijn zoon Nn Wouters op woensdag 22 november 1933, 
 overlijdensgetuige van zijn dochter Fientje (Josephina Johanna Maria) Wouters op maandag 17 februari 1941, 
  
 Militaire dienst vanaf 1911 te Amsterdam [Nh], 
   
 NL - Dienstplicht ontslagbewijs diensteindiging op 01-10-1931 (Wilhelm is 40 jaar oud). Hij zat in 5e Regiment Infantrie dienstplichtige lichting 1911 Amsterdam (N-H) als soldaat. 
 Op 31-08-1917 ingeschreven te Spaubeek, 
 Na millitaire dienstplicht na 1911 te Spaubeek [Li]
 Wilhelm Wouters is Nederlander en voelt zich absoluut geen Duitser (of Pruis/Preuß toentertijd). Hij bezit immers via zijn vader de Nederlandse nationaliteit en dient in het Nederlands leger bij de infanterie te Amsterdam. Ik weet wel van mijn vader Jo/Chris, de oudste zoon van Wilhelm: "Als iemand hem Pruis noemde dan was hij zo kwaad dat hij voor de rest zijn leven niets meer tegen deze persoon zei". Dit is bij diverse personen in Spaubeek het geval geweest. Wat aangeeft hoe diep dit gevoel bij hem heeft gezeten. 
 Hierna gaat hij in de kost bij zijn tante Maria Agnes Wouters (gehuwd met Joannes Wilhelmus A Campo) die op de Dorpstraat wonen. 
 Naast zijn tante woont Trinetta Maria Hubertina Waltmans, waarmee hij later huwt. Later gaat hij inwonen bij de smid op de Zandstraat.[dit zal waarschijnlijk na de dood van zijn tante Maria Agnes Wouters in 1915 gebeurd zijn ww], 
 Lening bij Limburgse Steenkolenmijnen voor bouw van huis aan de Dorpstraat op dinsdag 29 maart 1927 te Spaubeek [Li]
 Wilhelm Wouters x Maria Hubertina Antoinette [? moet zijn Trinetta Maria Hubertina ww] Waltmans nemen lening voor de bouw van een huis (maximaal fl 2800,00). Rente 4% starten met fl 1800,00 op 29-03-1927. 
   
 de handtekening van Wilhelm Wouters onder de akte
 Zes weken dienst van Wilhelm Wouters op zaterdag 4 oktober 1952 te Spaubeek [Li]
   
 [opmerking: als vrouw (Netteke Wouters-Waltmans) wordt genoemd: Antonetta Waltmans, i.p.v. Trinetta Waltmans (de naam Antonetta wordt ook in het trouwboekje gebruikt!) ww] 
   
 Willem Wouters 
 Ovl. (61 jaar oud) op zondag 24 augustus 1952 om 00:20 uur in het ziekenhuis  "De Goddelijke Voorzienigheid" aan een maagbloeding te Sittard [Li] - akte 240 & Spaubeek akte 1952/12. Opmerking: ab intestato [= zonder testament] overleden.  ,  
 begr. te Spaubeek [Li]  
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Mia (Joanna Catharina Maria) ,  
   geb. op zondag 24 januari 1926 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (74 jaar oud) op donderdag 1 juni 2000 te Sittard [Li], volgt VIa
  2.  Gerardus Wilhelmus Johannes (Jo, Chris) ,  
   geb. op zaterdag 24 maart 1928 te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 25 maart 1928 aldaar, zijn roepnaam Jo is genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde [Sjang Waltmans]. Zijn vader is het hiermee absoluut oneens. Hij vindt dat zijn zoon naar zijn vader (Jan Christiaan) moet worden genoemd en hij blijft hem dus consequent Chris noemen (getuigen: zijn grootvader Sjang (Joannes Wilhelmus) Waltmans (zie IVb), geschreven als Johannes Waltmans en zijn tante Maria Agnes (Anna Maria Agnes) Wouters),  
   mijnwerker (houwer) op staatsmijn Maurits te Geleen; conciërge,  
    
   Laurentiusschool van de leerlingen van klas 2 en 3 circa 1937 te Spaubeek [Li],  
    
   1e rij (zittend) v.l.n.r. 
   1. Adrie Aerts, 2. Jan Crombags, 3. Hub Vrancken, 4. Jeu Selder, 5. Jan Bouwens 
   2e rij v.l.n.r. 
   1. Jos Riedel, 2. Wil Crombags, 3. Jeu (Math) Waltmans, 4. Wil Maes, 5. Hein Steijns, 6. Harrie Selder, 7. Harrie Heijnen, 8. Hub Crombags 
   3e rij v.l.n.r. 
   1. Gerard Terwint, 2. Wim Roozen, 3. Jan Bouwens, 4. Pie Heijnen, 5. Piet van Megen, 6. Eed Moonen, 7. Hendrik Luijten, 8. Joke Bouwens 
   4e rij v.l.n.r. 
   1. Math Maes, 2. Pierre Bouwens, 3. Math Geurts, 4. Lei op de Camp, 5. Niek Vanderbooren, 6. Jo Wouters, 7. Jo Duijzings, 8. Wim Terwint, 9. Zef Ritterbeeks 
   5e rij v.l.n.r. 
   1. Jaac Roelofsen, 2. Pierre Wachelder, 3. Lowie Welters, 4. Jan Bouwens, 5. Jo Meijers, 6. Wil Jacobs, 7. Piet Meijers, 8. Charel Vrancken, 9. Jo Voncken 
   (bron: foto en namen Jo Ritterbeeks),  
   Vrienden samen op de foto circa 1943 te Spaubeek [Li],  
    
   op de bovenstaande foto zien we van links naar rechts: 
   Harie Linders, Math Ritterbeeks (in uniform van Arbeidsdienst [geverfde Nederlandse legeruniformen]), Jo Wouters, Harie Bouwens, Pierre Wachelder, Sef Meijers, Jo Consten, Pierre Ritterbeeks. 
   (bron: foto en namen Jo Ritterbeeks
    
   vlnr. Lei op den Camp, Jo Wouters. 
    
   vlnr. Jo Wouters, Harie Linders, Harie Bouwens, Jo Consten. 
   Ovl. (68 jaar oud) op vrijdag 21 maart 1997 aan mesothelioom (astbest longkanker) te Sittard [Li] - ziekenhuis de Goddelijke Voorzienigheid,  
   gecr. op woensdag 26 maart 1997 te Geleen [Li],  
   tr. (resp. 25 en 19 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 9 september 1953 te Geleen [Li],  
   kerk.huw. op zaterdag 17 oktober 1953 in de O.L.V. van Altijddurende Bijstand te Lindenheuvel [Li] (getuigen: zijn zus en haar schoonzuster Gerda (Gerarda Jacoba Jozefina) Wouters (VIb) en zijn schoonzuster en haar zus Sophie (Sophia Gertruda Leonora) van den Ende)  
   met Dina (Bernardina Josepha), genoemd naar haar grootmoeder aan moederszijde [Dina Ormans] van den Ende , dr. van Janus (Adrianus Johannes Hubertus) van den Ende (mijnwerker (o) Mts 592, houwer) en Stiena (Ernestina Maria) Gubbels,  
   geb. op dinsdag 8 mei 1934 te Geleen [Li],  
   (getuigen: haar grootmoeder Dina (Anna Catharina Bernardina) Ormans en haar tante Jo (Josefa) Gubbels),  
   ovl. (86 jaar oud) op maandag 8 maart 2021 om 22:15 uur in het Zuyderland ziekenhuis te Geleen [Li],  
   gecr. op dinsdag 16 maart 2021 in crematorium Nedermaas aldaar Uit dit huwelijk 4 kinderen.  
  3.  Frits (Godfried Joannes Gerardus), genoemd naar zijn oom en deze is ook zijn peter ,  
   geb. op dinsdag 3 juni 1930 te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 4 juni 1930 aldaar (getuigen: zijn aangetrouwde oom Frits (Gottfried) Hölters, uit Jülich en zijn grootmoeder Anna (Maria Joanna Hubertina) Baltus (IVb)),  
   Groente verkoper (huis aan huis verkoop met auto),  
    
   Verkoper van aardappelen, groente en fruit te Spaubeek [Li],  
    
   (bron: advertentie Limburgs Dagblad 30 december 1972
    
   (foto Annemaria Bovens: groenteboer Frits Wouters) 
   Ovl. (77 jaar oud) op zondag 30 maart 2008 te Geleen [Li] - ziekenhuis Orbis,  
   gecr. aldaar  
  4.  Gerda (Gerarda Jacoba Jozefina) ,  
   geb. op maandag 18 april 1932 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (70 jaar oud) op zondag 16 maart 2003 aldaar, volgt VIb
  5.  Nn ,  
   geb. op maandag 20 november 1933 om 23:00 uur. Het kind is van het mannelijk geslacht te Spaubeek [Li] - ovl.akte 1933/12 (getuigen: zijn vader Willem (Wilhelm) Wouters (zie Vb), (42 jaar, mijnwerker, Spaubeek) en Sjang (Joannes) Welzen, (51 jaar, veldwachter, Spaubeek)) (doodgeb.). 
  6.  Afgeschermd
  7.  Fientje (Josephina Johanna Maria, Jozefientje), genoemd naar haar tante en deze is ook haar meter ,  
   geb. op woensdag 2 december 1936 te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 3 december 1936 aldaar (getuigen: haar oom Sjeng (Johannes Hubertus) Waltmans (Ve) en haar tante Fien (Josephina Trinetta Hubertina) Waltmans (Vf)),  
   ovl. (4 jaar oud) op zaterdag 15 februari 1941 om 05:30 uur.
te Spaubeek [Li] (getuige: haar vader Willem (Wilhelm) Wouters (zie Vb), (49 jaar, mijnwerker, Spaubeek)),  
   begr. te Spaubeek [Li]. 
  8.  Wil (Willem Johannes Hubertus), genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde ,  
   geb. op zaterdag 1 oktober 1938 te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 2 oktober 1938 aldaar (getuigen: zijn tante Tina (Maria Jacoba Hubertina) Waltmans (Vg), als Hubertina Waltmans en zijn aangetrouwde oom Jan (Joannes Antonius) Swelsen (zie Vf)),  
   metselaar en kantonier bij gem. Spaubeek-Beek,  
    
   Grote hobby jagen in 1985 te Spaubeek [Li],  
    
   Huub Bruls en Wil Wouters (1985) 
   (foto: Annemarie Bovens
   Ovl. (83 jaar oud) op maandag 10 januari 2022 te Spaubeek [Li],  
   gecr. in besloten kring i.v.m. Corona te Geleen [Li],  
   tr. (28 jaar oud) (Burgerlijke Stand) in juli 1967 te Spaubeek [Li]  
   met Afgeschermd , kind van Mathieu (Hubertus Mathias) Pieters en Helena (Helena Hubertina) Lahaye. Uit dit huwelijk een kind. 
  9.  Afgeschermd , volgt VIcVc.  Jacques (Hubertus Jacobus, Sjaak, Jacobus, Jac) Waltmans , zn. van Sjang (Joannes Wilhelmus) Waltmans en Anna (Maria Joanna Hubertina) Baltus (IVb), 
 geb. op maandag 16 maart 1903 te Meerssen [Li], 
 mijnwerker, verkiezingslijst gemeenteraadslid, 
 doopgetuige van zijn nicht Afgeschermd
 huwelijksgetuige van Harie (Jan Hendrik) Offermans en Maria (Maria Victoria) Riedel op woensdag 13 november 1929 te Spaubeek [Li], 
 overlijdensgetuige van zijn vader Sjang (Joannes Wilhelmus) Waltmans (zie IVb) op maandag 28 juni 1954, 
 ovl. (82 jaar oud) op maandag 3 maart 1986 in Huize Ave Maria te Geulle [Li] ,  
 begr. op vrijdag 7 maart 1986 om 10:00 uur in de St. Laurentiuskerk te Spaubeek [Li] ,  
 tr. (resp. 20 en 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 27 december 1923 te Spaubeek [Li] (getuigen: Leo (Leonardus) Maes, (40 jaar, timmerman, Spaubeek), Godefridus Arends (47 jaar, arbeider, Spaubeek)), 
 woont op Hobbelrade 41 in 1946 te Spaubeek [Li], 
 woont in Huize Avé Maria, Hussenbergstraat 21 op dinsdag 22 augustus 1978 te Geulle [Li] 
 met Lies (Maria Elisabeth, Elisabeth) Meijers , dr. van Louis (Jan Louis) Meijers (dagloner, mijnwerker) en Elisabeth (Maria Elisabeth) Swelsen (dienstmeid - kan niet schrijven), 
 geb. op vrijdag 25 januari 1901 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Afgeschermd (VIc), 
 ovl. (77 jaar oud) op dinsdag 22 augustus 1978 na een langdurige ziekte in het ziekenhuis te Sittard [Li], 
 begr. op zaterdag 26 augustus 1978 om 11:00 uur in de St. Laurentiuskerk te Spaubeek [Li]  
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Hub (Johannes Hubertus) ,  
   geb. op maandag 17 november 1924 te Spaubeek [Li], volgt VId
  2.  Mia (Petronella Philomena) ,  
   geb. op woensdag 3 november 1926 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (hoogstens 51 jaar oud) voor 1978 waarschijnlijk te Rijssen [Ov],  
   tr. (25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 23 november 1951 te Spaubeek [Li],  
   woont op dinsdag 22 augustus 1978 te Rijssen [Ov]  
   met Afgeschermd , zn. van Johannes Theodoor Hendriksen en Gertrud Rix. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  3.  Jeu (Johannes Pieter Mathijs, Jan, Mathieu) ,  
   geb. op zaterdag 7 juli 1928 te Spaubeek [Li],  
   bankwerker,  
   ovl. (21 jaar oud) op vrijdag 23 juni 1950 om 16:15 uur. Door verkeersongeluk. Bij verlaten van bakkerswagen in de regen te Kelmond [Li] - akte 1950/11 (27 juni 1950),  
   begr. op dinsdag 27 juni 1950 om 09:30 uur in de H.Laurentius kerk te Spaubeek [Li] ,  
   tr.  
   met Afgeschermd . Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Afgeschermd
  5.  Toke (Catharina Gerarda, Catho) ,  
   geb. op woensdag 24 januari 1934 te Spaubeek [Li],  
   (getuige: haar tante Netteke (Trinetta Maria Hubertina) Waltmans (Vb)),  
   verpleegster bij groene kruis in Spaubeek,  
   ovl. (87 jaar oud) op dinsdag 24 augustus 2021 te Beek [Li] ,  
   tr. (resp. 21 en ongeveer 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 19 oktober 1955 te Spaubeek [Li],  
   woont op dinsdag 22 augustus 1978 te Spaubeek [Li]  
   met Jo (Joseph Hubertus) Gerards, zn. van Mathias Hubertus Gerards en Anna Maria Dreessen,  
   geb. in 1931,  
   ovl. (ongeveer 86 jaar oud) op vrijdag 1 december 2017 te Geleen [Li],  
   gecr. op dinsdag 5 december 2017 in de St. Martinuskerk te Beek [Li], waarna in stilte gecremeerd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Afgeschermd , volgt VIe
  7.  Leo (Jacobus Leonardus Hubertus, Lei) ,  
   geb. op vrijdag 17 maart 1939 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (75 jaar oud) op donderdag 17 april 2014 te Elsloo [Li],  
   gecr. op donderdag 24 april 2014 te Geleen [Li] [bidprentje],  
   tr.  
   woont op dinsdag 22 augustus 1978 te Elsloo [Li]  
   met Afgeschermd . Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. Vd.  Huub (Hubertus Gerardus) Waltmans , zn. van Sjang (Joannes Wilhelmus) Waltmans en Anna (Maria Joanna Hubertina) Baltus (IVb), 
 geb. op zondag 16 april 1905 te Meerssen [Li], 
 mijnwerker (houwer), kruidenier, 
 doopgetuige van zijn nicht Gerda (Gerarda Jacoba Jozefina) Wouters (VIb) op dinsdag 19 april 1932 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (69 jaar oud) op dinsdag 25 juni 1974 te Sittard [Li] - ziekenhuis de Goddelijke Voorzienigheid, 
 tr. (resp. 30 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 15 februari 1936 te Schinnen [Li], 
  
 woont in Genčk te Schinnen [Li], 
 09-03-1936: Schinnen 
 17-10-1941: PB 2375 
 01-05-1947: Hegge 33 
 29-02-1968: Hegge 154 (vernumm), 
 Woont te Spaubeek [Li]
 09-03-1936: Schinnen 
 17-10-1941: PB 2375 
 01-05-1947: Hegge 33 
 19-02-1968: Hegge 154 (vernumm) 
 met Bertha (Maria Helena Bertha) Heutz , dr. van Jan Jacob Heutz (herbergier te Schinnen, vrachtrijder, winkelier) en Maria Anna Essers
 geb. op donderdag 7 oktober 1909 te Schinnen [Li], 
 ovl. (79 jaar oud) op woensdag 9 augustus 1989 (bron: www.dannypeeters.nl) te Geleen [Li] (verpleeghuis). 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd
  5.  Afgeschermd
  6.  Hubertus Jan Antonius ,  
   geb. op dinsdag 24 april 1945 te Schinnen [Li],  
   ovl. op dinsdag 28 augustus 1945 [4 maanden oud] te Sittard [Li] op 12 september 1945 aangegeven in Schinnen. 
  7.  Tiny (Hubertina Wilhelmina Maria) ,  
   geb. op maandag 23 september 1946 te Schinnen [Li],  
   ovl. (52 jaar oud) op zondag 31 januari 1999 (bron: www.dannypeeters.nl) te Heerlen [Li],  
   begr. op donderdag 4 februari 1999 te Geleen [Li],  
   tr. (22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 1 oktober 1968 te Schinnen [Li]  
   met Afgeschermd . Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  8.  AfgeschermdVe.  Sjeng (Johannes Hubertus, Jan) Waltmans , zn. van Sjang (Joannes Wilhelmus) Waltmans en Anna (Maria Joanna Hubertina) Baltus (IVb), 
 geb. op vrijdag 19 juni 1908 te Meerssen [Li], 
 mijnwerker, verkiezingslijst gemeenteraad, 
 doopgetuige van zijn nicht Fientje (Josephina Johanna Maria) Wouters op donderdag 3 december 1936 te Spaubeek [Li], 
 woont in 1946 te Spaubeek [Li] Dorpstraat 60, 
 ovl. (85 jaar oud) op zondag 26 december 1993 te Geleen [Li] ,  
 begr. op donderdag 30 december 1993 te Spaubeek [Li] ,  
 tr. (resp. 27 en ongeveer 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 31 juli 1935 te Spaubeek [Li] (getuigen: Jacobus Wilhelmus Hahn, (74 jaar, zonder beroep, Spaubeek) en Hubert Marie Joseph Stohr, (25 jaar, onderwijzer, Spaubeek)) 
 met Trautje (Maria Gertrud) Stijfs , dr. van Hubert (Johannes Leonardus Hubertus) Stijfs (dienstknecht, mijnwerker) en Maria Elisabeth Prevo
 geb. in 1912 te Ubach over Worms [Li] wonend te Spaubeek, 
 woont op woensdag 31 juli 1935 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 83 jaar oud) op maandag 6 mei 1996 te Spaubeek [Li], 
 begr. aldaar  
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Afgeschermd , volgt VIf
  2.  Annie (Johanna Hubertina) ,  
   geb. op zondag 17 december 1939 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (76 jaar oud) op dinsdag 7 juni 2016 te Geleen [Li], volgt VIg
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd
  5.  Afgeschermd
  6.  Afgeschermd
  7.  AfgeschermdVf.  Fien (Josephina Trinetta Hubertina) Waltmans , dr. van Sjang (Joannes Wilhelmus) Waltmans en Anna (Maria Joanna Hubertina) Baltus (IVb), 
 geb. op vrijdag 1 december 1911 te Meerssen [Li], 
 gezondheid: ziekte M.S. te Geleen [Li] Verpleegt in Odilia kliniek, 
 doopgetuige van haar nicht Fientje (Josephina Johanna Maria) Wouters op donderdag 3 december 1936 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (72 jaar oud) op dinsdag 24 april 1984 te Geleen [Li] ,  
 begr. op zaterdag 28 april 1984 om 11:00 uur in de St. Laurentius kerk te Spaubeek [Li] ,  
 otr. op zaterdag 24 september 1932 te Spaubeek [Li], 
 tr. (resp. 20 en 23 jaar oud) op vrijdag 14 oktober 1932 te Spaubeek [Li] (getuigen: Sjang (Joannes) Welzen, (50 jaar, veldwachter, Spaubeek), Pierre Kusters (24 jaar, secretarie ambtenaar, Meerssen)), 
 woont in 1946 te Spaubeek [Li] Dorpstraat 62a, 
 woont op Dorpstraat 104 op dinsdag 24 april 1984 te Spaubeek [Li] 
 met Jan (Joannes Antonius, Johannes Antonius) Swelsen (Welzen) , zn. van Jan Louis (Joannes Ludovicus) Swelsen (metselaar, aannemer) en Anna Maria van den Bosch
 geb. op zondag 18 oktober 1908 te Spaubeek [Li], 
 mijnwerker (hulp-houwer), verkiezingslijst gemeenteraadslid, secr. KAB, best.lid RK Mijnwerkersbond, 
 doopgetuige van zijn neef Wil (Willem Johannes Hubertus) Wouters op zondag 2 oktober 1938 te Spaubeek [Li], 
 geboortegetuige van zijn kind Nn Swelsen op zaterdag 27 november 1937, 
 getuige bij kerk. huw. van zijn broer Pie (Pieter Hubertus) Swelsen en zijn schoonzuster Tring (Maria Catharina) Smeets op zaterdag 4 oktober 1930 te Stein [Li], 
 overlijdensgetuige van zijn broer Pie (Pieter Hubertus) Swelsen op maandag 27 december 1943, 
 overlijdensgetuige van zijn moeder Anna Maria van den Bosch op maandag 4 augustus 1947, 
 overlijdensgetuige van zijn schoonmoeder Anna (Maria Joanna Hubertina) Baltus (IVb) op woensdag 28 oktober 1953, 
 ovl. (51 jaar oud) op woensdag 30 december 1959 om 23:30 uur aan kanker te Spaubeek [Li] - akte 7 (getuige: zijn schoonzoon Thij (Theodorus Gerardus) Dentener (zie VIh), (28 jaar, mijnwerker, Spaubeek)), 
 begr. te Spaubeek [Li]  
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Mia (Maria Johanna Gerarda) ,  
   geb. op zaterdag 9 december 1933 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (86 jaar oud) op zondag 3 mei 2020 te Geleen [Li], volgt VIh
  2.  Afgeschermd , volgt VIi
  3.  Nn ,  
   geb. op zaterdag 27 november 1937 om 18:00 uur te Spaubeek [Li] - ovl.akte 1937/11 (getuige: vader Jan (Joannes Antonius) Swelsen (zie Vf), (29 jaar, mijnwerker, Spaubeek)) (doodgeb.). 
  4.  Elly (Elisabeth Maria Jacoba) ,  
   geb. op dinsdag 29 augustus 1939 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (64 jaar oud) op maandag 29 september 2003 aldaar, volgt VIj
  5.  Afgeschermd
  6.  AfgeschermdVg.  Tina (Maria Jacoba Hubertina) Waltmans , dr. van Sjang (Joannes Wilhelmus) Waltmans en Anna (Maria Joanna Hubertina) Baltus (IVb), 
 geb. op woensdag 21 april 1915 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Wil (Willem Johannes Hubertus) Wouters op zondag 2 oktober 1938 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (83 jaar oud) op woensdag 4 november 1998 in het ziekenhuis (MS vanaf 35 jaar) te Sittard [Li] ,  
 begr. op zaterdag 7 november 1998 om  13:30 uur in de H. Laurentiuskerk te Spaubeek [Li], 
 otr. (1) op zaterdag 18 januari 1941 te Spaubeek [Li] & Schinnen, 
 tr. (beiden 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 18 april 1941 te Spaubeek [Li] - akte 1941/03 (getuigen: Sjeng (Joannes Martinus) Debets, (28 jaar, fabrieksarbeider, Schinnen) en Willem Hubert Debets, (59 jaar, landbouwer, Schinnen)), 
  
 woont te Spaubeek [Li], 
 23-04-1941: Dorpstraat 61 
 25-09-1941: PB 790 
 08-07-1948: vernumm 72 
 20-12-1956: 73a 
 01-06-1961: Dorpstraat 68, 
 woont op Dorpstraat 68 op zondag 11 juli 1971 te Spaubeek [Li] 
 met Drees (Andreas Marie, Andries Marie) Smeets , zn. van Jan Antoon Smeets (arbeider) en Maria Catharina Goessens
 geb. op vrijdag 6 augustus 1915 te Schinnen [Li], 
 timmermanmeubelmaker, mijnwerker (houwer), 
 huwelijksgetuige van Sjeng (Joannes Martinus) Debets en Cato (Catharina) Baltus op vrijdag 18 april 1941 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (55 jaar oud) op zondag 11 juli 1971 te Heerlen [Li] & Spaubeek
,  
 begr. te Spaubeek [Li]  
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd , volgt VIk
  2.  Afgeschermd , volgt VIl
  3.  Afgeschermd


  Tina (Maria Jacoba Hubertina) Waltmans
 tr. (resp. minstens 56 en minstens 62 jaar oud) (2) na 1971 te Spaubeek [Li], 
 woont op Stationstraat 4 op dinsdag 6 januari 1981 te Spaubeek [Li] 
 met Willem (Willem Joseph Leonard) Stijfs, zn. van Hubert (Johannes Leonardus Hubertus) Stijfs (dienstknecht, mijnwerker) en Maria Elisabeth Prevo
 geb. op zondag 16 augustus 1908 te Eygelshoven [Li], 
 timmerman, 
 huwelijksgetuige van zijn broer Joseph (Peter Joseph) Stijfs en zijn schoonzuster Maria (Anna Maria Hubertina) Welzen op woensdag 19 februari 1936 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (72 jaar oud) op dinsdag 6 januari 1981 in het St. Barbara ziekenhuis te Geleen [Li] ,  
 begr. op zaterdag 10 januari 1981 om 11:00 uuri de St. Laurentius kerk te Spaubeek [Li]. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 


  Willem (Willem Joseph Leonard) Stijfs, zn. van Hubert (Johannes Leonardus Hubertus) Stijfs (dienstknecht, mijnwerker) en Maria Elisabeth Prevo
 tr. (resp. 29 en 28 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 13 mei 1938 te Spaubeek [Li] - akte 1938/4 (getuigen: zijn zwager en haar zwager Nic (Nicolaas Franciscus) Beckers, (35 jaar, magazijn knecht, Spaubeek, zwager van bruid) en Jan Hendrik Snellings, (44 jaar, mijnwerker, Spaubeek)), 
 woont op Stationstraat 4 op zaterdag 30 oktober 1971 te Spaubeek [Li] 
 met Antonia Paulina Mulkens, dr. van Joannes Hubertus Wilhelmus Josephus Mulkens (metselaar) en Anna (Maria Johanna) Schoffeleers
 geb. op woensdag 26 januari 1910 te Spaubeek [Li] - akte 4, 
 ovl. (61 jaar oud) op zaterdag 30 oktober 1971 in een kliniek te Heerlen [Li], 
 begr. op woensdag 3 november 1971 om 10:00 uur in de H. Laurentius kerk te Spaubeek [Li]. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Vh.  Netta (Maria Catharina) Baltus, dr. van Hoebér (Joannes Hubertus) Baltus (IVc) en Bertha (Anna Maria Elisabeth) Bruls
 geb. op vrijdag 15 april 1910 te Spaubeek [Li] - akte 15, 
 ovl. (90 jaar oud) op maandag 24 juli 2000, 
 gecr. op zaterdag 29 juli 2000 een plechtige uitvaartdienst in de Christus Hemelvaartskerk te Sittard, daarna gecremeerd te Geleen [Li] ,  
 tr. (resp. 35 en 37 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 2 augustus 1945 te Geleen [Li] - akte 65 
 met Joop (Jacobus Hendrik) Weever, zn. van Hendrik Weever en Eelkje van der Steen, 
 geb. op donderdag 22 augustus 1907 te Amsterdam [Nh], 
 ovl. (56 jaar oud) op maandag 20 juli 1964 te Geleen [Li] - akte 97, 
 begr. op zaterdag 25 juli 1964 te Oud-Geleen [Li]. 
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Afgeschermd

Vi.  Anna Helena Maria Barbara Baltus, dr. van Hoebér (Joannes Hubertus) Baltus (IVc) en Bertha (Anna Maria Elisabeth) Bruls
 geb. op zaterdag 8 juli 1911 te Spaubeek [Li] - akte 15, 
 ovl. (91 jaar oud) op dinsdag 18 maart 2003 te Sittard-Geleen [Li], 
 tr. (resp. 23 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 31 mei 1935 te Spaubeek [Li] Wonen in Neerbeek (getuigen: Joseph (Jan Hubert Joseph) Visschers, (37 jaar, burgemeester, Spaubeek), Pierre Kusters (27 jaar, Meerssen)), 
 woont op donderdag 12 december 1968 te Neerbeek [Li] 
 met Huub (Laurentius Hubertus) Maes, zn. van Pieter Hubertus Maes (mijnwerker) en Maria Elisabeth Mures
 geb. op maandag 17 mei 1909 te Spaubeek [Li] - akte 14, 
 steenfabrieksarbeider, 
 ovl. (69 jaar oud) op dinsdag 22 augustus 1978 te Heerlen [Li]. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd

Vj.  Huub (Hubertus Reinier, Hub) Baltus, zn. van Hoebér (Joannes Hubertus) Baltus (IVc) en Bertha (Anna Maria Elisabeth) Bruls
 geb. op donderdag 24 april 1913 te Spaubeek [Li] - akte 8, 
 mijnwerker, verkiezingslijst gemeenteraadslid, 
 ovl. (75 jaar oud) op zaterdag 3 december 1988 na een langdurige ziekte te Sittard [Li] ,  
 begr. op donderdag 8 december 1988 om 11:00 uur in de St. Laurentius kerk te Spaubeek [Li] ,  
 otr. op zaterdag 20 januari 1934 te Spaubeek [Li], 
 tr. (resp. 20 en 17 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 9 februari 1934 te Spaubeek [Li] (getuigen: Henri (Joannes Hendricus) Boesten, (55 jaar, schoenmaker, Spaubeek), Pierre Kusters (25 jaar, secretarieambtenaar, Meerssen)), 
 woont op Looiwinkelstraat 55 in 1946 te Spaubeek [Li], 
 woont op Rubensstraat 23 op zaterdag 3 december 1988 te Spaubeek [Li] 
 met Anna Maes, dr. van Pieter Hubertus Maes (mijnwerker) en Maria Elisabeth Mures
 geb. op zaterdag 23 september 1916 te Spaubeek [Li], 
 woont op Rubensstraat 23 op vrijdag 8 december 1989 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (82 jaar oud) op donderdag 11 februari 1999 te Spaubeek [Li], 
 begr. op dinsdag 16 februari 1999 aldaar  
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Afgeschermd , volgt VIm
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd
  5.  Afgeschermd
  6.  Jeanny (Jeanne) ,  
   geb. op woensdag 4 juni 1941 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (74 jaar oud) op maandag 15 februari 2016 te Geleen [Li], volgt VInVk.  Billa (Maria Sibilla, Sibilla) Baltus , dr. van Hoebér (Joannes Hubertus) Baltus (IVc) en Bertha (Anna Maria Elisabeth) Bruls
 geb. op zondag 28 mei 1922 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (95 jaar oud) op zaterdag 13 januari 2018 te Neerbeek [Li] ,  
 begr. op donderdag 18 januari 2018 om 10:30 uur in de Callistuskerk aldaar, 
 tr. (resp. 28 en 30 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 15 september 1950 te Spaubeek [Li] 
 met Sjeng (J. M. Jan) Franssen
 geb. op donderdag 22 januari 1920 te Beek [Li], 
 ovl. (78 jaar oud) op donderdag 14 januari 1999 te Sittard [Li]. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  AfgeschermdVl.  Nieke (Leonie) Baltus, dr. van Hoebér (Joannes Hubertus) Baltus (IVc) en Bertha (Anna Maria Elisabeth) Bruls
 geb. op zondag 6 juli 1924 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (90 jaar oud) op woensdag 6 augustus 2014 te Beek [Li], 
 gecr. op dinsdag 12 augustus 2014 te Geleen [Li], 
 tr. (resp. 24 en ongeveer 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 27 mei 1949 te Spaubeek [Li] 
 met Sef (Josephus Hubertus Gerardus) Gelissen
 geb. circa 1924 vermoedelijk te Stein [Li]. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd

Vm.  Maria Bours , dr. van Peter Auguste Bours en Marie (Maria Catharina) Baltus (IVd), 
 geb. circa 1910 vermoedelijk te Sittard [Li], 
 Zij krijgt een kind: 
  1.  AfgeschermdVn.  Jan (Jan Adam) Welzen, zn. van Frits (Frederik Hubertus Godefridus) Welzen en Net (Maria Annetta) Baltus (IVe), 
 geb. op zondag 28 maart 1909 genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde te Spaubeek [Li] - akte 8, 
 mijnwerker, 
 ovl. (72 jaar oud) op vrijdag 4 september 1981 te Sittard [Li] ,  
 begr. op dinsdag 8 september 1981 om 10:30 uur in de St. Augustinus kerk te Geleen [Li], 
 tr. (resp. 23 en 21 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 20 mei 1932 te Geleen [Li], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zaterdag 21 mei 1932 te Beek [Li], 
 woont op woensdag 31 maart 1954 te Geleen [Li], 
 woont O.L. Vrouwenstraat 14 op vrijdag 4 september 1981 te Geleen [Li] 
 met Maria Sibilla Hubertina Kubben, dr. van Jan Mathijs Kubben (landbouwer) en Hubertine Hoenen, dr. van Jan Mathijs Kubben en Hubertina Hoenen (naaister), 
 geb. op woensdag 21 december 1910 te Geleen [Li] - akte 93 (Spaans Neerbeek), 
 ovl. (76 jaar oud) op zaterdag 28 februari 1987 aldaar. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Geer (Godefridus Gerardus, Gerard) ,  
   geb. op zaterdag 15 oktober 1932 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (79 jaar oud) op maandag 7 mei 2012 te Elsloo [Li],  
   gecr. op zaterdag 12 mei 2012 in besloten kring gecremeerd in crematorium Nedermaas te Geleen [Li] ,  
   tr. woonachtig te Elsloo [Li]  
   met Afgeschermd . Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Jan (Jan Jozef Emanuel) ,  
   geb. op dinsdag 22 december 1936 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (72 jaar oud) op dinsdag 2 juni 2009 te Sittard [Li],  
   tr. woonachtig te Geleen [Li]  
   met Afgeschermd . Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  AfgeschermdVo.  Bertha Welzen, dr. van Frits (Frederik Hubertus Godefridus) Welzen en Net (Maria Annetta) Baltus (IVe), 
 geb. op zaterdag 3 juni 1916 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (31 jaar oud) op zondag 21 september 1947 te Sittard [Li] - akte 222 & Schinnen akte 25, 
 begr. op woensdag 24 september 1947 om 09:30 uur te Spaubeek [Li] St. Laurentius, 
 tr. (resp. 22 en 28 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 16 september 1938 te Spaubeek [Li] - akte 1938/8 (getuige: Pieter Hubert Adolf Houben (24 jaar volontair ter secretarie uit Wittem), Louis Marie Joseph Kallen (21 jaar volontair ter secretarie uit Geleen)), 
 woont in de Molen van St. Jansgeleen op zondag 21 september 1947 te Spaubeek [Li], 
 woont op woensdag 31 maart 1954 te Stein [Li] 
 met Nikolaus Joseph Küsters, zn. van Anton Küsters (landbouwer) en Maria Katharina Jansen, 
 geb. op zondag 9 januari 1910 te Süsterseel [Nw, Duitsland] - Wehr. Bij huwelijk wonend te Spaubeek, 
 molenaarsknecht, 
 ovl. (92 jaar oud) op woensdag 27 maart 2002 te Sittard [Li]. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd

Vp.  Peter Hubertus Welzen, zn. van Frits (Frederik Hubertus Godefridus) Welzen en Net (Maria Annetta) Baltus (IVe), 
 geb. op dinsdag 26 februari 1918 te Spaubeek [Li], 
 mijnwerker, 
 tr. (beiden 21 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 8 april 1939 te Schinnen [Li] - akte 4 [BS: opm. Huwelijk ontbonden door echtscheiding op 07-01-1987 te Schinnen], 
 woont op woensdag 31 maart 1954 te Schinnen [Li], 
 (gesch. resp. 68 en 69 jaar oud op woensdag 7 januari 1987 te Schinnen [Li]) 
 met Maria Gertrudis Smeets, dr. van Hendrik Joseph Smeets en Hubertina Hermens, dr. van Hendrik Joseph Smeets en Hubertina Hermens
 geb. op maandag 20 augustus 1917 te Schinnen [Li] - akte 55. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Joseph Emanuel ,  
   geb. op woensdag 12 januari 1944 te Schinnen [Li],  
   ovl. (20 jaar oud) op dinsdag 11 februari 1964 aldaar. 
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd
  5.  Afgeschermd
  6.  Afgeschermd
  7.  Afgeschermd
  8.  Afgeschermd

Vq.  Frits (Joannes Godefridus, Johannes Godefridus) Welzen, zn. van Frits (Frederik Hubertus Godefridus) Welzen en Net (Maria Annetta) Baltus (IVe), 
 geb. op donderdag 17 juli 1919 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (57 jaar oud) op maandag 21 februari 1977 in het ziekenhuis te Sittard [Li], 
 begr. op vrijdag 25 februari 1977 te Schinnen [Li] [bidprentje e.v. Louisa Hubertina Werry], 
 tr. (24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 4 januari 1944 te Geleen [Li] - akte 4 [BS: opm. Huwelijk ontbonden door echtscheiding ingeschreven op 17-12-1964 Geleen], 
 woont op woensdag 31 maart 1954 te Geleen [Li], 
 (gesch. 45 jaar oud op donderdag 17 december 1964 te Geleen [Li]) 
 met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd

Vr.  Pierre (Peter Hubertus) Baltus, zn. van Pie (Petrus) Baltus (IVf) en Anna (Anna Wilhelmina) Maas
 geb. op zondag 22 mei 1910 te Spaubeek [Li] - akte 17, 
 mijnwerker, 
 overlijdensgetuige van zijn vader Pie (Petrus) Baltus (IVf) op dinsdag 16 maart 1937, 
 ovl. (63 jaar oud) op zondag 6 januari 1974 te Sittard [Li], 
 tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op woensdag 29 augustus 1934 te Stein [Li] - akte 18 
 met Bella (Maria Isabella) Bausch, dr. van Frans Rudolph Bausch (mijnwerker) en Anna Elisabeth Smeets, 
 geb. op woensdag 16 augustus 1911 te Stein [Li] - akte 51, 
 ovl. (25 jaar oud) op zaterdag 31 juli 1937 aldaar - akte 17. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd , volgt VIo
  2.  Johanna Wilhelmina ,  
   geb. op vrijdag 1 januari 1937 te Stein [Li],  
   ovl. (46 jaar oud) op zaterdag 10 december 1983 te Boxtel [Nb], volgt VIp
  Pierre (Peter Hubertus) Baltus
 tr. (resp. 28 en 21 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 1 juli 1938 te Hoensbroek [Li] - akte 46 
 met Hetty (Hedwig) Szlapka (Slapka), dr. van Thomas Szlapka (mijnwerker) en Maria Konradowski, 
 geb. op maandag 14 augustus 1916 te Kerkrade [Li] - akte 470, 
 ovl. (45 jaar oud) op donderdag 21 september 1961 te Stein [Li] - akte 13 (getuige: Hubert Mathieu Simons (29 jaar, ambtenaar ter secretarie, Hoensbroek); Jan Hendrik Beckers (24 jaar, ambtenaar ter secretarie, Amstenrade)). 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Afgeschermd , volgt VIq
  2.  Afgeschermd , volgt VIr
  3.  Afgeschermd , volgt VIs
  4.  Afgeschermd , volgt VIt
  5.  Afgeschermd , volgt VIu
  6.  Afgeschermd , volgt VIv
  7.  Afgeschermd , volgt VIw
  8.  Afgeschermd , volgt VIx

Vs.  Anneke (Anna Josephina) Baltus, dr. van Pie (Petrus) Baltus (IVf) en Anna (Anna Wilhelmina) Maas
 geb. op zondag 9 november 1913 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (74 jaar oud) op maandag 13 juni 1988 tijdens haar vakantie op de Veluwe te Hierden [Ge] ,  
 begr. op vrijdag 17 juni 1988 in de St. Dionysiuskerk te Schinnen [Li], 
 tr. (resp. 21 en 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 30 augustus 1935 te Spaubeek [Li] - akte 6 Wonen in Schinnen (getuigen: Jacobus Wilhelmus Hahn, (74 jaar, zonder beroep, Spaubeek), Pierre Kusters (27 jaar, secretarieambtenaar, Meerssen)) 
 met Jan Schonbrodt, zn. van Jan Nicolaas Schonbrodt (mijnwerker) en Maria Anna Schoonbrood, zn. van Jan Nicolaas Schonbrodt en Maria Anna Schoonbrood
 geb. op dinsdag 11 oktober 1910 te Schinnen [Li] - akte 64, 
 mijnwerker, 
 ovl. (65 jaar oud) op maandag 8 maart 1976 te Schinnen [Li]. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Anna Maria ,  
   geb. in november 1941 te Schinnen [Li] [ovl.reg.],  
   ovl. (1 jaar oud) op vrijdag 22 januari 1943 aldaar - akte 2 [BS: 14 maanden]. 

Vt.  Guus (August) Baltus , zn. van Pie (Petrus) Baltus (IVf) en Anna (Anna Wilhelmina) Maas
 geb. op dinsdag 2 oktober 1917 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (73 jaar oud) op dinsdag 19 februari 1991 in het ziekenhuis te Sittard [Li], 
 tr. woonachtig te Oirsbeek [Li] 
 met Lies (Maria Elisabeth Johanna) Weusten, dr. van Joannes Hubertus Weusten en Leotina Ackermans, 
 geb. op dinsdag 30 juli 1918 te Oirsbeek [Li], 
 ovl. (48 jaar oud) op zondag 16 juli 1967 in het ziekenhuis te Sittard [Li] - akte 310, 
 begr. op donderdag 20 juli 1967 te Oirsbeek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Anna Hubertina Maria ,  
   geb. vermoedelijk vrijdag 30 juli 1948 te Oirsbeek [Li],  
   ovl. (één dag oud) op vrijdag 30 juli 1948 aldaar - akte 13 [BS: 1 uur]. 
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
  4.  AfgeschermdVu.  Frits (Frederik Hubertus Godefridus) Baltus , zn. van Pie (Petrus) Baltus (IVf) en Anna (Anna Wilhelmina) Maas
 geb. op donderdag 20 juli 1922 te Spaubeek [Li], 
 fotograaf, kledinghersteller, elektricien, 
  
 Frits Baltus kledinghersteller te Spaubeek [Li], 
   
 (foto Annemaria Bovens) 
 Ovl. (76 jaar oud) op donderdag 28 januari 1999 te Geleen [Li], 
 begr. op maandag 1 februari 1999 te Spaubeek [Li] ,  
 tr. (resp. 26 en 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 31 december 1948 te Spaubeek [Li] 
 met Truus (Geertruida Petronella) Joosten , dr. van Johannes Joosten (arbeider op de steenfabriek) en Johanna Wilting
 geb. op vrijdag 23 februari 1923 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (92 jaar oud) op woensdag 18 november 2015 in het verpleeghuis De Baenje te Sittard [Li], 
 gecr. op maandag 23 november 2015 een plechtige uitvaartdienst om 11:00 uur in de St. Laurentus kerk te Spaubeek en daarna in besloten kring gecremeerd  
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd , volgt VIy
  2.  Afgeschermd
  3.  Hub (Hubertus) ,  
   geb. op maandag 8 december 1952 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (69 jaar oud) op dinsdag 1 februari 2022 te Schinnen [Li] ,  
   begr. op woensdag 9 februari 2022 om 10:30 uur in de H. Remigius te Schimmert [Li] ,  
   tr. woonachtig te Schinnen [Li]  
   met Afgeschermd . Uit dit huwelijk geen kinderen. Vv.  Carola (Carolina) Baltus , dr. van Pie (Petrus) Baltus (IVf) en Anna (Anna Wilhelmina) Maas
 geb. op donderdag 17 oktober 1929 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (92 jaar oud) op woensdag 31 augustus 2022 aldaar, 
 begr. op woensdag 7 september 2022 om 11:00 uur in de St. Laurentius kerk aldaar ,  
 tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 26 oktober 1954 te Spaubeek [Li] 
 met Zef (Peter Joseph Odilia) Hausterman, zn. van Jan Joseph Maria Haustermans en  Maria Agnes Momm, 
 geb. op donderdag 27 maart 1930 te Nuth [Li], 
 ovl. (69 jaar oud) op vrijdag 11 juni 1999 in het ziekenhuis te Geleen [Li], 
 begr. op woensdag 16 juni 1999 te Spaubeek [Li]  
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  AfgeschermdVw.  Jo (Joseph) Baltus, zn. van Pie (Petrus) Baltus (IVf) en Anna (Anna Wilhelmina) Maas
 geb. op dinsdag 16 december 1930 (tweeling) te Spaubeek [Li], 
 ovl. (70 jaar oud) op zaterdag 27 januari 2001 te Sittard [Li], 
 tr. 
 met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd

Generatie VI

VIa.  Mia (Joanna Catharina Maria), genoemd naar haar overgrootmoeder aan moederszijde Wouters , dr. van Willem (Wilhelm) Wouters en Netteke (Trinetta Maria Hubertina) Waltmans (Vb), 
 geb. op zondag 24 januari 1926 te Spaubeek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op dinsdag 26 januari 1926 aldaar (getuigen: haar grootvader Jan Christiaan (Joannes Christiaan) Wouters en haar overgrootmoeder Maria (Maria Catharina) Lemmens (zie IIId), geschreven als: Catharina Lemmens), 
 ovl. (74 jaar oud) op donderdag 1 juni 2000 in het ziekenhuis de Goddelijke Voorzienigheid te Sittard [Li]
,  
 begr. op dinsdag 6 juni 2000 om 11:00 uur in de H. Laurentius kerk te Spaubeek [Li] ,  
 tr. (resp. 22 en 20 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 23 april 1948 te Spaubeek [Li], 
 woont Burgemeester Eussenlaan 37, 6176 BA op donderdag 1 juni 2000 te Spaubeek [Li] 
 met Guus (Auke) Venema , zn. van Derk Venema (mijnwerker) en Eefke Zandvoort
 geb. op dinsdag 3 januari 1928 te Urmond [Li], 
 ovl. (82 jaar oud) op maandag 15 maart 2010 te Sittard [Li]
,  
 begr. op zaterdag 20 maart 2010 na plechtige Eucharistieviering om 10:30 uur in St. Laurentius kerk te Spaubeek [Li]  
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Joske (Josephina Catharina Wilma) ,  
   geb. op zondag 29 januari 1950 te Spaubeek [Li],  
   ged. aldaar ,  
   ovl. (69 jaar oud) op zondag 5 januari 2020 te Geleen [Li]
,  
   begr. op zaterdag 11 januari 2020 om 10:30 in O.L.V. Tenhemelopneming te Einighausen [Li],  
   tr. woonachtig te Geleen [Li]  
   met Afgeschermd . Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
  2.  Afgeschermd
  3.  Frits (Godfried Dirk Johannes) ,  
   geb. op maandag 5 mei 1952 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (68 jaar oud) op vrijdag 22 januari 2021 aldaar, volgt VIIa
  4.  Afgeschermd
  5.  AfgeschermdVIb.  Gerda (Gerarda Jacoba Jozefina, Gert), genoemd naar haar tante en deze is ook haar meter Wouters , dr. van Willem (Wilhelm) Wouters en Netteke (Trinetta Maria Hubertina) Waltmans (Vb), 
 geb. op maandag 18 april 1932 te Spaubeek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op dinsdag 19 april 1932 aldaar (getuigen: haar oom Huub (Hubertus Gerardus) Waltmans (Vd) en haar tante Maria Elisabeth Wouters), 
 getuige bij kerk. huw. van haar broer Jo ; Chris (Gerardus Wilhelmus Johannes) Wouters en haar schoonzuster Dina (Bernardina Josepha) van den Ende op zaterdag 17 oktober 1953 te Lindenheuvel [Li], 
 ovl. (70 jaar oud) op zondag 16 maart 2003 te Spaubeek [Li], 
 begr. aldaar ,  
 tr. (resp. 26 en 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 14 november 1958 te Spaubeek [Li], 
 woont in 1985 te Spaubeek [Li] Musschenberg 22 
 met Jo (Johannes Hubertus) Bruls , zn. van Walter (Hubertus Walterus) Bruls (mijnwerker) en Maria Philomena Breemen
 geb. op woensdag 7 januari 1931 te Hulsberg [Li], 
 ovl. (54 jaar oud) op woensdag 8 mei 1985 te Spaubeek [Li], 
 begr. op zaterdag 11 mei 1985 om 11:00 uur in de St. Laurentius kerk aldaar  
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd , volgt VIIb
  2.  Afgeschermd , volgt VIIcVIc.  Afgeschermd , kind van Willem (Wilhelm) Wouters en Netteke (Trinetta Maria Hubertina) Waltmans (Vb). 

VId.  Hub (Johannes Hubertus) Waltmans , zn. van Jacques (Hubertus Jacobus) Waltmans (Vc) en Lies (Maria Elisabeth) Meijers
 geb. op maandag 17 november 1924 te Spaubeek [Li], 
 tr. (ongeveer 23 jaar oud) circa 1948, 
 woont op dinsdag 22 augustus 1978 te Heerlen [Li] 
 met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  AfgeschermdVIe.  Afgeschermd , kind van Jacques (Hubertus Jacobus) Waltmans (Vc) en Lies (Maria Elisabeth) Meijers

VIf.  Afgeschermd , kind van Sjeng (Johannes Hubertus) Waltmans (Ve) en Trautje (Maria Gertrud) Stijfs

VIg.  Annie (Johanna Hubertina) Waltmans , dr. van Sjeng (Johannes Hubertus) Waltmans (Ve) en Trautje (Maria Gertrud) Stijfs
 geb. op zondag 17 december 1939 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (76 jaar oud) op dinsdag 7 juni 2016 te Geleen [Li], 
 begr. op zaterdag 11 juni 2016 om 14:15 uur in het crematorium Nedermaas aldaar, 
 tr. (minstens 19 jaar oud) (Burgerlijke Stand) na 1959 vermoedelijk te Geleen [Li], 
 woont Mozartstraat 5, 6164 CG op dinsdag 7 juni 2016 te Geleen [Li] 
 met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  AfgeschermdVIh.  Mia (Maria Johanna Gerarda) Swelsen , dr. van Jan (Joannes Antonius) Swelsen en Fien (Josephina Trinetta Hubertina) Waltmans (Vf), 
 geb. op zaterdag 9 december 1933 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (86 jaar oud) op zondag 3 mei 2020 in Verzorgingshuis Olympiastaete aan Corona te Geleen [Li] ,  
 begr. in besloten kring i.v.m. Corona-virus te Spaubeek [Li] ,  
 tr. (resp. 20 en 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 21 april 1954 te Spaubeek [Li] 
 met Thij (Theodorus Gerardus) Dentener , zn. van Emmanuel (Joannes Hubertus Emmanuel) Dentener (spoorwegbeambte) en Bertha (Bertha Hubertina) Knops
 geb. op donderdag 10 september 1931 te Schinnen [Li], 
 mijnwerker, pensionhouder, 
 overlijdensgetuige van zijn schoonvader Jan (Joannes Antonius) Swelsen (zie Vf) op woensdag 30 december 1959, 
 overlijdensgetuige van zijn dochter Josephientje (Josephina Emmanuela Maria Gerarda) Dentener op maandag 26 september 1955, 
 ovl. (76 jaar oud) op woensdag 26 december 2007 te Geleen [Li], 
 begr. te Spaubeek [Li]  
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Josephientje (Josephina Emmanuela Maria Gerarda) ,  
   geb. op donderdag 17 maart 1955 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (6 maanden oud) op maandag 26 september 1955 om 22:00 uur te Spaubeek [Li] (getuige: haar vader Thij (Theodorus Gerardus) Dentener (zie VIh), (24 jaar, mijnwerker, Spaubeek)),  
   begr. te Spaubeek [Li]  
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd
  5.  AfgeschermdVIi.  Afgeschermd , kind van Jan (Joannes Antonius) Swelsen en Fien (Josephina Trinetta Hubertina) Waltmans (Vf). 

VIj.  Elly (Elisabeth Maria Jacoba) Swelsen , dr. van Jan (Joannes Antonius) Swelsen en Fien (Josephina Trinetta Hubertina) Waltmans (Vf), 
 geb. op dinsdag 29 augustus 1939 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (64 jaar oud) op maandag 29 september 2003 aldaar ,  
 begr. op zaterdag 4 oktober 2003 om 11:00 uur in de H. Laurentius kerk aldaar ,  
 tr. (resp. 20 en 21 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 24 februari 1960 te Spaubeek [Li] 
 met Hub Tummers, zn. van Jan Hubert Tummers en Anna Elisabeth Quix
 geb. op woensdag 11 januari 1939 te Oirsbeek [Li], 
 ovl. (73 jaar oud) op donderdag 5 juli 2012 te Geleen [Li], 
 begr. te Spaubeek [Li]  
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  AfgeschermdVIk.  Afgeschermd , kind van Drees (Andreas Marie) Smeets en Tina (Maria Jacoba Hubertina) Waltmans (Vg). 

VIl.  Afgeschermd , kind van Drees (Andreas Marie) Smeets en Tina (Maria Jacoba Hubertina) Waltmans (Vg). 

VIm.  Afgeschermd , kind van Huub (Hubertus Reinier) Baltus (Vj) en Anna Maes

VIn.  Jeanny (Jeanne) Baltus , dr. van Huub (Hubertus Reinier) Baltus (Vj) en Anna Maes
 geb. op woensdag 4 juni 1941 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (74 jaar oud) op maandag 15 februari 2016 in de hospice Daniken te Geleen [Li] ,  
 gecr. op vrijdag 19 februari 2016 in besloten kring aldaar Herdenkingssteen (Spaubeek):
,  
 tr. (minstens 20 jaar oud) (1) na 1961 
 met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd


  Jeanny (Jeanne) Baltus
 tr. (2) vermoedelijk te Spaubeek [Li] 
 met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIo.  Afgeschermd , kind van Pierre (Peter Hubertus) Baltus (Vr) en Bella (Maria Isabella) Bausch

VIp.  Johanna Wilhelmina Baltus, dr. van Pierre (Peter Hubertus) Baltus (Vr) en Bella (Maria Isabella) Bausch
 geb. op vrijdag 1 januari 1937 te Stein [Li], 
 ovl. (46 jaar oud) op zaterdag 10 december 1983 te Boxtel [Nb], 
 tr. (minstens 20 jaar oud) na 1957 
 met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd

VIq.  Afgeschermd , kind van Pierre (Peter Hubertus) Baltus (Vr) en Hetty (Hedwig) Szlapka

VIr.  Afgeschermd , kind van Pierre (Peter Hubertus) Baltus (Vr) en Hetty (Hedwig) Szlapka

VIs.  Afgeschermd , kind van Pierre (Peter Hubertus) Baltus (Vr) en Hetty (Hedwig) Szlapka

VIt.  Afgeschermd , kind van Pierre (Peter Hubertus) Baltus (Vr) en Hetty (Hedwig) Szlapka

VIu.  Afgeschermd , kind van Pierre (Peter Hubertus) Baltus (Vr) en Hetty (Hedwig) Szlapka

VIv.  Afgeschermd , kind van Pierre (Peter Hubertus) Baltus (Vr) en Hetty (Hedwig) Szlapka

VIw.  Afgeschermd , kind van Pierre (Peter Hubertus) Baltus (Vr) en Hetty (Hedwig) Szlapka

VIx.  Afgeschermd , kind van Pierre (Peter Hubertus) Baltus (Vr) en Hetty (Hedwig) Szlapka

VIy.  Afgeschermd , kind van Frits (Frederik Hubertus Godefridus) Baltus (Vu) en Truus (Geertruida Petronella) Joosten

Generatie VII

VIIa.  Frits (Godfried Dirk Johannes) Venema , zn. van Guus (Auke) Venema en Mia (Joanna Catharina Maria) Wouters (VIa), 
 geb. op maandag 5 mei 1952 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (68 jaar oud) op vrijdag 22 januari 2021 aldaar, 
 gecr. op donderdag 28 januari 2021 om 11:00 uur crematorium Nedermaas te Geleen [Li] ,  
 tr. woonachtig te Spaubeek [Li]
(foto: Marjan, Ilona en Frits Venema-Schreijvens)  
 met Marjan Scheijvens , dr. van Afgeschermd en Nn
 geb. op zaterdag 26 december 1953 te Sittard [Li], 
 ovl. (65 jaar oud) op dinsdag 22 oktober 2019 aan suikerziekte aldaar  
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  AfgeschermdVIIb.  Afgeschermd , kind van Jo (Johannes Hubertus) Bruls en Gerda (Gerarda Jacoba Jozefina) Wouters (VIb). 

VIIc.  Afgeschermd , kind van Jo (Johannes Hubertus) Bruls en Gerda (Gerarda Jacoba Jozefina) Wouters (VIb).