Parenteel van Dirk (Theodorus) Eussen.
Parenteel van Dirk (Theodorus) Eussen.

Generatie I

I.  Dirk (Theodorus) Eussen, zn. van Stephanus Eussen en Elisabeth Foncken
 geb. voor 1725 vermoedelijk te Voerendaal [Li], 
 ovl. (minstens 42 jaar oud) op woensdag 3 februari 1768, 
 begr. op woensdag 3 februari 1768 te Voerendaal [Li], 
 tr. (resp. minstens 24 en ongeveer 21 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zaterdag 11 april 1750 te Heerlen [Li] (getuigen: zijn broer en haar zwager Joannes Eussen als Johannes Eussen en zijn schoonzuster en haar zus Maria Catharina Stevens), 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 26 april 1750 te Heerlen [Li] (getuigen: zijn broer en haar zwager Joannes Eussen als Johannes Eussen en zijn schoonzuster en haar zus Maria Catharina Stevens
 met Lucia (Maria Lucia) Stevens, dr. van Franciscus Stevens en Maria Bocken
 ged. Rooms Katholiek op zondag 25 april 1728 te Voerendaal [Li] (getuige: Maria Catharina Pricaerts, Joannes Daemen, Balthasar van den Coeve), 
 doopgetuige van haar kleindochter Maria Lucia Eussen (IIIa) op maandag 24 november 1783 te Voerendaal [Li], 
 doopgetuige van haar kleinzoon Joannes Wilhelmus Eussen (IIIb) op zaterdag 4 oktober 1788 te Voerendaal [Li], 
 doopgetuige van haar kleinzoon Franciscus Eussen op zondag 14 november 1790 te Voerendaal [Li], 
 doopgetuige van haar kleinzoon Jan Jacob (Joannes Jacobus) Eussen op dinsdag 17 april 1792 te Voerendaal [Li], 
 doopgetuige van haar kleinzoon Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Eussen (IIId) op donderdag 3 november 1785 te Spaubeek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Stephanus ,  
   geb. op zondag 15 maart 1750 te Ubachsberg [Li],  
   ovl. (81 jaar oud) op donderdag 21 april 1831 te Hoeve - Spaubeek [Li], volgt IIa
  2.  Fransis (Franciscus) ,  
   geb. te Ubachsberg [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 31 oktober 1754 te Voerendaal [Li] (getuigen: zijn oom Paulus Eussen, Anna Catharina Stevens),  
   doopgetuige van zijn neef Franciscus Eussen op zondag 14 november 1790 te Voerendaal [Li],  
   getuige bij kerk. huw. van zijn broer Joannes Petrus Eussen (IIb) en zijn schoonzuster Maria Anna Henssen op dinsdag 25 januari 1785 te Spaubeek [Li],  
   doopgetuige van Anna Catharina Goossens op dinsdag 29 april 1800 te Munstergeleen [Li],  
   doopgetuige van zijn achterneef Joannes Franciscus Leo Hubertus Eussen op dinsdag 11 april 1826 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 80 jaar oud) op vrijdag 4 september 1835 te Schimmert [Li] - akte 79,  
   tr.  
   kerk.huw. (resp. ongeveer 34 en ongeveer 49 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zondag 18 oktober 1789 te Spaubeek [Li] 18va 8bris post trinas denuntiationes, et requisitas litteras dimissorias conjuncti sunt Franciscus Eussen ex Ubaghs-Bergh majorennis, et Anna Elisabeth Frijns majorennis ex Bies sub parochia de Spaubeeck: testes fuere Arnoldus Eussen, et Maria Catharina Frijns. in fidem subsignarunt Franciscus Eussen: x hoc est signum sponsae nescientis scribere. Arnoldus Eussen testes Maria Catharina Frijns quod testor A.G. Somijn past. loci. (getuigen: zijn oom Arnoldus Eussen en zijn schoonzuster en haar zus Maria Catharina Frijns)  
   met Anna Elisabeth Frijns (Friens), dr. van Christiaan (Christianus) Freins en Maria Jans,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 20 december 1739 te Schimmert [Li] (getuigen: haar grootmoeder Bina (Balbina) Voncken, haar grootvader Claes (Nicolaus) Frijns en haar oom Franciscus Frijns),  
   doopgetuige van Anna Maria Schaeps op maandag 26 maart 1759 te Nuth [Li],  
   doopgetuige van haar nicht Anna Elisabetha Frijns op donderdag 1 augustus 1776 te Schimmert [Li],  
   ovl. (ongeveer 85 jaar oud) op maandag 16 mei 1825 te Schimmert [Li] - akte 26,  
   begr. op maandag 16 mei 1825 aldaar. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Joannes Petrus ,  
   geb. te Ubachsberg [Li],  
   ovl. (ongeveer 61 jaar oud) op donderdag 18 juni 1818 te Spaubeek [Li], volgt IIb
  4. pastoor Theodorus ,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 30 mei 1760 te Voerendaal [Li] (getuigen: zijn oom Stephanus Eussen, Maria Agnes Stevens),  
   pastoor in Spaubeek,  
    
   Korte beschrijving:,  
   Theodorus Eussen 1816. 3 mei 1760 op Houffalizerhof te Ubagsberg-Voerendaal geboren als zoon van Theodoor en Lucia Stevens. Zij had drie ooms die ook de geestelijke staat hadden verkozen. Hij deed zijn plechtige geloften in het klooster der E.E. Paters Capucijnen te Stavelot op 27 sept. 1780 en ontving de kloosternaam Pater Seraphinus. Priestergewijd werd 16 juli 1783 te Luik, waar hij tot aan de Franse Revolutie de post van biechtvader en Franse predikant beklede in de kloosterkerk te Spa. 26 juni 1798 kreeg hij toestemming over de Rhijn te gaan om daar zaken van het klooster waar te nemen. Ook hij weigerde standvastig de eed van trouw te zweren aan de Fransche Republiek. Eerst op 31 aug. 1802 onderwierp hij zich in vereniging met Mgr.Zaepfef aan het Concordaat en werd in 1803 benoemd tot kaplaan te Schim-mert, waarna hij 21 nov.1816 hier pastoor werd. Hij richtte 20 nov.1826 de H.Broederschap van het Allerh.Hart van Jezus op. Hij was toen 68 jaar oud, 45 jaar priester en 11 jaren pastoor. 
   Ovl. (Ongeveer 67 jaar oud) op donderdag 15 november 1827 om drie uur 's morgens in het Pastorie huis in deze gemeente te Spaubeek [Li] - akte 33 (getuigen: Nicolaus (Joannes Nicolaus) Stassen (landbouwer, 48 jaar, nabuur) en Pieter (Joannes Petrus) Muijlkens (dagloner, 59 jaar, nabuur)). 
  5.  Jacobus ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 23 januari 1763 te Voerendaal [Li] (getuigen: zijn aangetrouwde tante Maria Agnes Schils, Arnoldus Ments). 
  6.  Maria Elisabeth ,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 28 juni 1766 te Voerendaal [Li] (getuige: Joannes Roosenboom, Sybilla Prickaerts),  
   getuige bij kerk. huw. van haar broer Joannes Petrus Eussen (IIb) en haar schoonzuster Maria Anna Henssen op dinsdag 25 januari 1785 te Spaubeek [Li],  
   getuige bij kerk. huw. van haar broer Stephanus Eussen (IIa) en haar schoonzuster Maria Sophia Ramekers op zondag 16 februari 1783 te Voerendaal [Li]. 

Generatie II

IIa.  Stephanus (Etienne (Fr.)) Eussen, zn. van Dirk (Theodorus) Eussen (I) en Lucia (Maria Lucia) Stevens
 geb. op zondag 15 maart 1750 te Ubachsberg [Li] - Voerendaal [ovl.reg.], 
 ged. (1 jaar oud) op donderdag 25 maart 1751 [ww: bron GenDaLim is doopdatum juist?] te Voerendaal [Li] (getuigen: zijn grootvader Stephanus Eussen, zijn oom Paulus Eussen, Sybilla Stevens, Maria Stevens), 
 landbouwer, grondeigenaar, 
 doopgetuige van zijn nicht Anna Maria Peusens op maandag 21 oktober 1793 te Schinnen [Li], 
 ovl. (81 jaar oud) op donderdag 21 april 1831 om half tien 's avonds in hun huis te Hoeve - Spaubeek [Li] - akte 9 (getuigen: Jan Jacob (Joannes Jacobus) Schutjens (ontvanger van het kerk en armbestuur, 33 jaar, nabuur) en Jan Mathijs (Joannes Mathias) Henssen (lid van het gemeente bestuur, 55 jaar, nabuur)), 
 tr. (resp. 32 en ongeveer 27 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zaterdag 1 februari 1783 te Heerlen [Li], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 16 februari 1783 te Voerendaal [Li] (getuigen: zijn zwager en haar broer Joannes Andreas Raemekers en zijn zus en haar schoonzuster Maria Elisabeth Eussen
 met Maria Sophia Ramekers (Raemaeckers), dr. van Joannes Rameckers en Maria Henssen
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 14 augustus 1755 te Spaubeek [Li] 17 augusti baptisata est Maria Sophia filia legitima Joannis Ramekers et Mariae Hensen suscep Hermanus Florax no(min)e Winandi Peulen et Agatha Fransen no(min)e Sophiae Pijls ex Puth (getuigen: Herman (Hermannus) Florax nms. Winandus Peulen, haar achterneef Wijnandus Peulen door Hermanus Florax, Agatha Franssen nms. Sophia Pijls uit Puth en haar oudtante Sophia Pijls uit Puth door Agatha Fransen), 
 landbouwster, grondeigenares, 
 getuige bij kerk. huw. van haar zwager Petrus Dionisius Peusens en haar zus Anna Maria Raemekers op dinsdag 14 augustus 1781 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 83 jaar oud) op dinsdag 29 januari 1839 om een uur 's middags te Spaubeek [Li] (getuigen: Jan Jacob (Joannes Jacobus) Schutjens (winkelier, 41 jaar, Spaubeek, nabuur) en Willem (Wilhelmus) Moonen (herbergier, 48 jaar, Spaubbek, nabuur)). 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Maria Lucia ,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 24 november 1783 te Voerendaal [Li],  
   ovl. (ongeveer 75 jaar oud) op maandag 15 augustus 1859 te Schimmert [Li], volgt IIIa
  2.  Jacobus Ludovicus (Jacques Lodovicus) ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 15 maart 1786 te Voerendaal [Li] (getuigen: zijn aangetrouwde tante Maria Anna Henssen (zie IIb), als Maria Hensen, zijn tante Maria Helena Rameckers, Jacobus Sijben, Arnoldus Eussen),  
   ovl. (ongeveer 23 jaar oud) op vrijdag 20 oktober 1809 [ongehuwd] te Spaubeek [Li] - akte 23 [BS: 24 jaar],  
   begr. op maandag 23 oktober 1809 aldaar 1809 20 8bris circa 7mam vespertinam obijt Jacobus Ludovicus Eussen caelebs aetatis 24 circiter annorum extremis s:r:e: sacramentis munitus et 23 hujus sepultus.
  3.  Joannes Wilhelmus ,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 4 oktober 1788 te Voerendaal [Li],  
   ovl. (ongeveer 85 jaar oud) op maandag 12 januari 1874 te Spaubeek [Li], volgt IIIb
  4.  Franciscus ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 14 november 1790 te Voerendaal [Li] (getuigen: zijn grootmoeder Lucia (Maria Lucia) Stevens (zie I) als Maria Lucia Stevens, zijn oom Fransis (Franciscus) Eussen, zijn tante Maria Helena Rameckers, Joannes Daemen). 
  5.  Jan Jacob (Joannes Jacobus, Jean Jacob) ,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 17 april 1792 te Voerendaal [Li] (getuigen: zijn grootmoeder Lucia (Maria Lucia) Stevens (zie I), zijn oom pastoor Jan Jacob (Joannes Jacobus) Raemackers als Joannes Jacobus Ramaekers, Maria Anna Frijns, Petrus Daemen),  
   landbouwer, secretaris van het kerkbestuur,  
   overlijdensgetuige van Hendrick (Henricus) Bemelmans op vrijdag 3 april 1829,  
   huwelijksgetuige van Pieter Jozef (Petrus Josephus) Moonen en Maria Catharina Feron op maandag 4 mei 1829 te Spaubeek [Li],  
   overlijdensgetuige van Jacobus Leenarts op dinsdag 9 juni 1829,  
   overlijdensgetuige van Jan Nicolaas (Johan Nicolaas) Meex op woensdag 28 juli 1830,  
   overlijdensgetuige van Peter (Petrus) Mevis op dinsdag 15 mei 1832,  
   overlijdensgetuige van Gertrudis (Maria Gertrudis) Sassen op maandag 7 april 1834,  
   overlijdensgetuige van Maria Voncken op zondag 31 augustus 1834,  
   overlijdensgetuige van Joanna Maria Koecken op dinsdag 26 mei 1835,  
   huwelijksgetuige van Andries (Joannes Andreas) Wouters en Maria Sibilla Meens op zaterdag 28 mei 1836 te Spaubeek [Li],  
   overlijdensgetuige van Maria Elisabeth Hanssen op woensdag 9 augustus 1837,  
   huwelijksgetuige van Jan Leonard (Joannes Leonardus) Wouters en Anna Elisabeth Lienaerts op zaterdag 20 april 1839 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Gerard (Joannes Gerardus) Wouters en Maria Josepha Geurts op vrijdag 12 juli 1839 te Spaubeek [Li],  
   overlijdensgetuige van Godefridus Mathijs Schutgens op woensdag 6 maart 1839,  
   overlijdensgetuige van Maria Judith Dieteren op zondag 29 augustus 1841,  
   geboortegetuige van Maria Elisabeth Hubertina Wouters op maandag 16 mei 1842,  
   ovl. (ongeveer 73 jaar oud) op donderdag 15 juni 1865 te Spaubeek [Li]. 
  6.  Jean Andreas (Joannes Andreas) ,  
   geb. op zaterdag 24 januari 1795 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (90 jaar oud) op maandag 2 februari 1885 aldaar, volgt IIIc
  7.  Theodorus ,  
   geb. op woensdag 24 oktober 1798 te Hoeve - Spaubeek [Li] - akte 2,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 25 oktober 1798 te Munstergeleen [Li] 1798 24 8bris natus in de Hoeve et die postera baptisatus est in Munstergeleen Theodorus filius legitimus Stephani Eussen et Mariae Sophiae Raemackers conjugum:  e sacro fonte susceptus a Joanne Michaele Bouts loco Jo(ann)is Leonardi Stevens Trajectensis et Maria Gertrudis Doveren loco Annae Mariae Raemackers parochiae de Schinnen. concordat quoad substantiam cum testimonio baptismali dato a r: d: de la Haije pastore in Munstergeleen testor J:J: Raemaeckers past. in Spaubeck (getuigen: Michael Bautz als Joannes Michael Bouts nms. Joannes Leonardus Stevens uit Maastricht, Maria Gertrudis Douveren als Maria Gertrudis Doveren nms. Anna Maria Raemackers uit Schinnen, zijn tante Anna Maria Raemekers als Anna Maria Raemaekers uit Schinnen door Maria Gertrudis Doveren, Joannes Leonardus Stevens uit Maastricht door Joannes Michael Bouts),  
   getuige bij kerk. huw. van Christianus Meentz en Maria Agnes Voncken op dinsdag 14 mei 1811 te Spaubeek [Li],  
   getuige bij kerk. huw. van Jacob (Jacobus) Söeren en Maria Judith Kleijnjans op dinsdag 26 november 1811 te Spaubeek [Li],  
   doopgetuige van Maria Anna Gielen alias Sollet op dinsdag 20 augustus 1811 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (23 jaar oud) op woensdag 17 juli 1822 om vier 's middags te Spaubeek [Li] - akte 16 [BS: 24 jaar] (getuigen: zijn achterneef Jan Mathijs (Joannes Mathias) Henssen (landbouwer, 45 jaar, nabuur) en Geurt (Godefridus) Schutjens (timmermans, 50 jaar, nabuur)). IIb.  Joannes Petrus Eussen, zn. van Dirk (Theodorus) Eussen (I) en Lucia (Maria Lucia) Stevens
 geb. te Ubachsberg [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 28 april 1757 te Voerendaal [Li] (getuigen: zijn oom Joannes Eussen, Anna Elisabeth Stevens), 
 doopgetuige van Maria Joanna Smeijsters op woensdag 11 november 1789 te Spaubeek [Li], 
 geboortegetuige van Andries (Joannes Andreas) Baltus op woensdag 17 januari 1816, 
 geboortegetuige van Joanna Sebilla Kremers op zaterdag 3 februari 1816, 
 geboortegetuige van Maria Elisabeth Wouters op donderdag 22 februari 1816, 
 geboortegetuige van Maria Johanna Gertruijdis Hennen op zondag 17 maart 1816, 
 ovl. (ongeveer 61 jaar oud) op donderdag 18 juni 1818 te Spaubeek [Li] - akte 9, 
 tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 38 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zaterdag 8 januari 1785 te Heerlen [Li], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op dinsdag 25 januari 1785 te Spaubeek [Li] 25 jan: contraxerunt in facie ecclesiae matrimonium Joannes Petrus Eussen majorennis natus et baptizatus in Voerendael, et Maria Anna Hensen incolae de Spaubeeck; testes fuerunt Franciscus Eussen, et Maria Elisabetha Eussen Joannes Peter Eussen, Maria Anna Hensen Franciscus Eussen, Maria Elisabeth Eussen testes quod testor A.G. Somijn past. loci (getuigen: zijn broer en haar zwager Fransis (Franciscus) Eussen en zijn zus en haar schoonzuster Maria Elisabeth Eussen
 met Maria Anna (Maria Joanna) Henssen (Hensen), dr. van Wilm (Wilhelmus) Henssen (landbouwer-grondeigenaar) en Maria Catharina Wolters
 ged. Rooms Katholiek op zondag 18 december 1746 te Spaubeek [Li] 18 decembris anno praenotato de mea licentia p r: dominum Hoen baptisata est Maria Anna filia Wilhelmi Henssen et Mariae Wolters quam e sacro fonte suceperunt Dyrck Geurts [verder niets geschreven] (getuige: Dirick (Theodorus) Geurts als Dijrck Geurts [schepen van Geleen en Spaubeek]), 
 doopgetuige van haar nicht Maria Anna Henssen op donderdag 25 december 1777 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Jean Andreas (Joannes Andreas) Eussen (IIIc) op zaterdag 24 januari 1795 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Jacobus Ludovicus Eussen op woensdag 15 maart 1786 te Voerendaal [Li], 
 doopgetuige van haar neef Joannes Wilhelmus Eussen (IIIb) op zaterdag 4 oktober 1788 te Voerendaal [Li], 
 doopgetuige van haar neef Joannes Wilhelmus Bürgens op maandag 2 oktober 1780 te Sittard [Li], 
 doopgetuige van Petrus Wilhelmus Robroeckx op maandag 14 september 1795 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Joannes Wilhelmus Henssen op donderdag 22 augustus 1782 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar kleindochter Maria Anna Loijson op donderdag 4 juni 1818 te Beek [Li], 
 ovl. (ongeveer 75 jaar oud) op zaterdag 16 februari 1822 om twee uur 's morgens in het huis van St. Jansgeleen te Spaubeek [Li] - akte 4 [aangifte 17 februari 1822] (getuigen: Jan Mathijs (Joannes Matthias) Zelis (molenaar, 70 jaar, nabuur) en Hendrik (Henricus) Hamers (dagloner, 50 jaar, nabuur)), 
 begr. op zondag 17 februari 1822 te Spaubeek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Jan Willem (Joannes Wilhelmus) ,  
   geb. op donderdag 3 november 1785 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (68 jaar oud) op woensdag 5 april 1854 te Schimmert [Li], volgt IIId
  2.  Jan Pieter (Joannes Petrus) ,  
   geb. op zaterdag 26 juli 1788 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (48 jaar oud) op vrijdag 23 december 1836 te Geleen [Li], volgt IIIe
  Maria Anna Henssen, dr. van Wilm (Wilhelmus) Henssen (landbouwer-grondeigenaar) en Maria Catharina Wolters
 tr. (1), 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 31 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zondag 8 november 1772 te Spaubeek [Li] 8va novembris cum dispensatione in tribus bannis matrimonio juncti sunt Jo(ann)es Loijson et Maria Anna Henssen testes fuerunt Franciscus Loyson Jo(ann)es Wilhelmus Loijson Maria et Helena Widdershoven (getuigen: zijn neef Franciscus Loison als Franciscus Loijson, zijn neef Joannes Wilhelmus Loison als Joannes Wilhelmus Loijson, Maria Widdershoven, Helena Widdershoven), 
  
 toestemming tot huwelijk op vrijdag 30 oktober 1772 te Spaubeek [Li], 
 Spaubeek - 30 oktober 1772 - brief van C. E. van den Bock pastoor in Spaubeek als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen: 
 Joannes Loijson en Maria Anna Henssen. 
 RHCL Maastricht (26-1772-59 - foto 3818) 
 met Joannes Loijson, zn. van Joannes Loijson en Anna Maria Loijson
 ged. Rooms Katholiek op vrijdag 13 oktober 1741 te Spaubeek [Li] 13 oct: anni praefati baptisatus est Joannes filius Jo(ann)is Loyson et Annae Mariae Loijson p: r: d: Penris quem e sacro fonte susceperunt Matthias Loyson et Martina Voes (getuigen: zijn oom Matthias Loijson, Martina Voes), 
 ondertrouw getuige van zijn zwager Joannes Leonardus Voraetzen en zijn zus Maria Mechtildis Loison op zaterdag 2 mei 1761 te Heerlen [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Joannes Vragien op maandag 14 maart 1763 te Heerlen [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van zijn zwager Matthias Burgens en zijn zus Joanna (Johanna Maria) Loijson op zondag 3 juli 1763 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Sophia Helena Bürgens op dinsdag 24 april 1770 te Sittard [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Wilhelmus Kisters en Gertrud (Gertrudis) Smeets op woensdag 23 mei 1764 te Geleen [Li], 
 ovl. (ongeveer 42 jaar oud) op woensdag 25 februari 1784 in het kasteel van St. Jansgeleen op ongeveer 40 jarige leeftijd te Spaubeek [Li], 
 begr. op vrijdag 27 februari 1784 aldaar 25ta circa medium 1ae nocturnae obyt in castro de st. Jansgeleen Joannes Loijson aetatis circiter 40 annorum maritus Mariae Annae Hensen, et 27 ejusdem sepultus in ecclesia
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Anna Maria ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 26 september 1773 26 baptisata Anna Maria filia leg: Jo(ann)is Loijson et Mariae Annae Henssen susceperunt Matthias Wouters et Anna Maria Loyson te Spaubeek [Li] (getuigen: haar (stief)grootvader Matthias Wouters en haar grootmoeder Anna Maria Loijson). 
  2.  Joannes Wilhelmus ,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 8 oktober 1774 te Spaubeek [Li] 8va baptisatus est Jo(ann)es Wilhelmus filius leg: Jo(ann)is Loijson et Mariae Annae Henssen susceperunt Jo(ann)es Leonardus Fraesschen et Maria Wouters (getuigen: zijn grootmoeder Maria Catharina Wolters als Maria Wouters, Joannes Leonardus Fransschen). 
  3.  Johan Andries (Joannes Andreas, Johan Andreas) ,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 25 juni 1776 te Spaubeek [Li] 25 baptisatus est Joannes Andreas filius leg: Jo(ann)is Loyson et Mariae Annae Henssen susceperunt Andreas Henssen et Joanna Maria Loyson (getuigen: zijn oom André (Andreas) Henssen en zijn tante Joanna (Johanna Maria) Loijson),  
   landbouwer,  
   geboortegetuige van Arnoldus Wouters op zaterdag 3 augustus 1816,  
   doopgetuige van zijn neef Joannes Andreas Eussen op donderdag 13 november 1828 te Spaubeek [Li],  
   geboortegetuige van zijn dochter Johanna Elisabeth Loijson op maandag 4 februari 1828,  
   geboortegetuige van Andries (Joannes Andreas) Baltus op woensdag 17 januari 1816,  
   geboortegetuige van Joanna Sebilla Kremers op zaterdag 3 februari 1816,  
   geboortegetuige van Maria Elisabeth Wouters op donderdag 22 februari 1816,  
   geboortegetuige van zijn achternicht Maria Johanna Gertruijdis Hennen op zondag 17 maart 1816,  
   ovl. (ongeveer 72 jaar oud) op donderdag 5 april 1849 te Spaubeek [Li] (Joannes Andreas Loijson zn van  Joannes Loijson en Maria Anna Henssen; e.v. Helena Zelis; e.v. Maria Elisabeth Kerckhoffs),  
   tr. (resp. ongeveer 41 en ongeveer 20 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op maandag 24 november 1817 te Spaubeek [Li] - akte 26,  
   kerk.huw. (Rooms Katholiek) op maandag 24 november 1817 te Beek [Li]  
   met Maria Elisabeth Kerckhoffs, dr. van Willem (Wilhelmus) Kerckhoffs en Maria Catharina Pluijmeekers,  
   geb. in 1797 te Beek [Li] [huw.reg. 20 jaar],  
   doopgetuige van haar neef Peter (Johannes Petrus Wilhelmus Hubertus) Eussen op vrijdag 6 juni 1823 te Spaubeek [Li],  
   doopgetuige van haar neef Mattis (Matthias Joannes Hubertus) Eussen op woensdag 2 maart 1825 te Spaubeek [Li],  
   doopgetuige van haar nicht Elisabeth (Maria Elisabeth) Eussen op dinsdag 1 mei 1827 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 30 jaar oud) op donderdag 14 februari 1828 om 10 uur voormiddag in hun woonhuis te Hobbelrade [Li] - Spaubeek akte 7 (getuigen: Jan (Joannes) Stevens als Johan Stevens (daglooner, 64 jaar, Spaubeek) en Jacob (Jacobus) Sterken (tapper, 75 jaar, Spaubeek, buurman, kan niet schrijven)),  
   begr. op donderdag 14 februari 1828 te Spaubeek [Li]. Uit dit huwelijk 5 kinderen.  
   otr. (2) op zondag 14 november 1830 en 21 november 1830 te Spaubeek [Li],  
   tr. (resp. ongeveer 54 en 44 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 25 november 1830 om twee uur in de namiddag te Spaubeek [Li] - akte 46 [BS: opm. bgm wdnr van Maria Elisabeth Kerckhofs]  
   met Maria Helena Zelis, dr. van Jan Mathijs (Joannes Matthias) Zelis (graanwerkman, molenaar) en Maria Joanna Pijls,  
   geb. op woensdag 11 januari 1786 te Daniken [Li] [huw.reg. Geleen],  
   ged. op woensdag 11 januari 1786 te Geleen [Li] 11mâ jan(uarij): circa primam noctis nata est Maria Helena in Daniken, cujus parentes Joannes Mathias Zelis et Maria Joanna Pijls, pater ortus in Daniken et mater orta in Schinnen et habitantes ambo in Daniken, susceptores Joannes Pyls ortus et habitans in Schinnen et Anna Helena Geilen oriunda et habitans in Sittardt, hâc eâdem â me baptizata. patrinus [handtekening:] J: Pijls matrina [handtekening:] Anna Helena Gielen in fidem Brewer (getuige: Joannes Pijls uit Schinnen, Anna Helena Geilen uit Sittard),  
   ovl. (61 jaar oud) op dinsdag 9 november 1847 te Spaubeek [Li] [BS: 61 jaar, geboren in Geleen]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Joannes Jacobus Arnoldus ,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 26 juni 1778 te Spaubeek [Li] 26 baptisatus est Jo(ann)es Jacobus Arnoldus filius leg. Jo(ann)is Loijson et Mariae Annae Henssen susc r: d: Jo(ann)es Jacobus Wouters et Joanna Loyson (getuigen: de weledele heer zijn oom Joannes Jacobus Wouters [kapelaan in Schimmert] en zijn tante Joanna (Johanna Maria) Loijson). 

Generatie III

IIIa.  Maria Lucia Eussen, dr. van Stephanus Eussen (IIa) en Maria Sophia Ramekers
 ged. Rooms Katholiek op maandag 24 november 1783 te Voerendaal [Li] (getuigen: haar grootvader Joannes Rameckers en haar grootmoeder Lucia (Maria Lucia) Stevens (zie I)), 
 landbouwster, 
 ovl. (ongeveer 75 jaar oud) op maandag 15 augustus 1859 te Schimmert [Li] - akte 24, 
 tr. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 39 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 22 november 1817 te Spaubeek [Li] - akte 25 
 met Gerard (Gerardus) Frijns, zn. van Hans Willem (Joannes Wilhelmus) Frijns en Maria Catharina Mans
 ged. Rooms Katholiek op maandag 6 april 1778 te Schimmert [Li] (getuigen: zijn oudtante Anna Mans en zijn oudoom Jan (Joannes) Jans als Joannes Janssen), 
 landbouwer, 
 getuige bij kerk. huw. van zijn zwager Joannes Bemelmans en zijn zus Maria Catharina Frijns op zondag 12 juli 1795 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 61 jaar oud) op vrijdag 21 juni 1839 te Schimmert [Li] - akte 38. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Johannes Wilhelmus ,  
   geb. in 1820 te Schimmert [Li] [ovl.reg.],  
   ovl. (ongeveer 18 jaar oud) op zaterdag 7 juli 1838 aldaar - akte 42 [BS: 18 jaar]. 
  2.  Maria Elisabeth ,  
   geb. op zaterdag 24 augustus 1822 te Schimmert [Li],  
   ovl. (49 jaar oud) op vrijdag 15 maart 1872 aldaar, volgt IVa
  3.  Maria Katharina (Maria Catharina) ,  
   geb. op donderdag 12 augustus 1824 te Schimmert [Li] - akte 42,  
   ovl. (17 jaar oud) op dinsdag 17 mei 1842 te Schimmert [Li] - akte 14. 

IIIb.  Joannes Wilhelmus Eussen, zn. van Stephanus Eussen (IIa) en Maria Sophia Ramekers
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 4 oktober 1788 te Voerendaal [Li] (getuigen: zijn grootmoeder Lucia (Maria Lucia) Stevens (zie I), zijn aangetrouwde tante Maria Anna Henssen (IIb) en zijn oom Louis (Ludovicus) Raemeckers als Ludovicus Wilhelmus Ramakers), 
 landbouwer, 
 ovl. (ongeveer 85 jaar oud) op maandag 12 januari 1874 te Spaubeek [Li], 
 tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 1 september 1815 te Born [Li] 
 met Maria Josepha Schulpen, dr. van Jan Wilhelm Schulpen (akkerman) en Anna Sibilla Broren, 
 ged. Rooms Katholiek op vrijdag 25 januari 1793 te Susteren [Li] (getuige: Joannes Casparus Schulpen, Maria Ida Erckens), 
 ovl. (ongeveer 72 jaar oud) op woensdag 18 oktober 1865 te Spaubeek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Stevanus Ludowicus (Stephanus Ludovicus) ,  
   geb. op vrijdag 31 oktober 1817 te Born [Li],  
   landbouwer,  
   woont in Hoeve op vrijdag 17 oktober 1884 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (66 jaar oud) op vrijdag 17 oktober 1884 om 18:30 uur. Ongehuwd te Spaubeek [Li] - akte 1884/9 (getuigen: zijn zwager Jan Andries Kallen (zie IVb), (61 jaar, burgemeester, Spaubeek/op de Hoeve, zwager) en Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens, (43 jaar, koster, Spaubeek, nabuur)). 
  2.  Anna Sophia ,  
   geb. op zondag 11 juli 1819 te Born [Li],  
   ovl. (77 jaar oud) op zaterdag 5 december 1896 te Spaubeek [Li], volgt IVb

IIIc.  Jean Andreas (Joannes Andreas) Eussen , zn. van Stephanus Eussen (IIa) en Maria Sophia Ramekers
 geb. op zaterdag 24 januari 1795 om 1 uur 's middags te Spaubeek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 24 januari 1795 aldaar 24ta jan circa horam 1am pomeridianam natus, et eodem baptizatus est Joannes Andreas filius legitimus Stephani Eussen et Mariae Sophiae Raemakers conjugum: susceptores Petrus Erckens loco Joannis Andreae Raemakers, et Maria Joanna Hensen, loco Annae Catharinae Eussen pater abest. Peter Erkens Maria Anna Hensen in fidem A.G. Somijn pastor. (getuigen: Peter (Petrus) Erckens nms. Joannes Andreas Raemakers, zijn oom Joannes Andreas Raemekers door Petrus Erckens, zijn aangetrouwde tante Maria Anna Henssen (IIb) als Maria Joanna Hensen nms. Anna Catharina Eussen en zijn oudtante Anna Catharina Eussen door Maria Joanna Hensen), 
 secretaris 1829-1875, burgemeester van Spaubeek 1829-1874, grondeigenaar, 
 doopgetuige van Maria Margreta Stevens op woensdag 5 oktober 1808 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Andries (Joannes Andreas) Wouters en Maria Sibilla Meens op zaterdag 28 mei 1836 te Spaubeek [Li], 
 geboortegetuige van Joannes Martinus Wouters op woensdag 17 mei 1837, 
 ovl. (90 jaar oud) op maandag 2 februari 1885 om 23:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1885/4 (getuigen: zijn zoon Joannes Augustinus Eussen (IVc), (25 jaar, landbouwer, Spaubeek/Hoeve, zoon) en Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens, (43 jaar, koster, Spaubeek, nabuur)), 
 tr. (resp. 53 en 31 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 29 januari 1848 te Grevenbicht [Li] - akte 1, 
 woont in Hoeve op maandag 2 februari 1885 te Spaubeek [Li] 
 met Catharina Elisabeth (Maria Elisabeth) Koten, dr. van Johannes Wilhelmus Koten (burgemeester) en Maria Gertrudis Wintraken (huishoudster), 
 geb. op woensdag 26 juni 1816 te Grevenbicht [Li], 
 huishoudster, 
 ovl. (48 jaar oud) op donderdag 8 juni 1865 te Spaubeek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Maria Lucia Angelina ,  
   geb. op zondag 31 december 1848 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (20 jaar oud) op zondag 2 mei 1869 aldaar. 
  2.  Sophia Angelina ,  
   geb. op dinsdag 2 april 1850 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (91 jaar oud) op maandag 2 februari 1942 om 22:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1942/3 (getuige: haar achterneef Gerard (Gerardus Joannes Gerlachus Marie) Janssen (VI), (31 jaar, dierenarts, Spaubeek)),  
   begr. te Spaubeek [Li]  
  3.  Maria Elisabeth ,  
   geb. op vrijdag 17 oktober 1851 te Spaubeek [Li],  
   woont in oude Kerk op vrijdag 1 maart 1901 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (49 jaar oud) op vrijdag 1 maart 1901 om 04:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1901/4 (getuigen: haar schoonzuster Leonia Maria Kruijen (zie IVc), (39 jaar, landbouwster, Spaubeek, schoonzuster) en Jan Adam (Joannes Adamus) Welzen, (55 jaar, veldwachter, Spaubeek, nabuur)). 
  4.  Louis (Ludovicus) ,  
   geb. op donderdag 8 februari 1855 te Spaubeek [Li],  
   priester en missionaris o.a. Van Couver-Eiland in Canada,  
   woont in Hoeve op woensdag 14 juli 1886 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (31 jaar oud) op woensdag 14 juli 1886 om 22:30 uur te Spaubeek [Li] - akte 1886/11 (getuigen: zijn broer Joannes Augustinus Eussen (IVc), (26 jaar, landbouwer, Spaubeek, broeder) en Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens, (44 jaar, koster, Spaubeek, nabuur)),  
   begr.  
  5.  Joannes Augustinus ,  
   geb. op woensdag 12 oktober 1859 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (35 jaar oud) op woensdag 17 april 1895 aldaar, volgt IVcIIId.  Jan Willem (Joannes Wilhelmus, Johan Wilhelm) Eussen, zn. van Joannes Petrus Eussen (IIb) en Maria Anna Henssen
 geb. op donderdag 3 november 1785 om 2 uur 's middags te Spaubeek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 3 november 1785 aldaar 3tia 9bris circa 2am pomeridianam natus, et eodem baptizatus est Joannes Wilhelmus filius legitimus Joannis Petri Eussen et Mariae Annae Hensen conjugum: susceptores Wilhelmus Waelen, et Maria Lucia Stevens in fidem subsignarunt pater abest. W: Waelen x signum matrinae nescientis scribere quod testor A.G. Somijn pastor loci (getuigen: Wilhelmus Waelen, zijn grootmoeder Lucia (Maria Lucia) Stevens (zie I) als Maria Lucia Stevens, Wilhelmus Waelen), 
 schout, pachter van St. Jansgeleen, secretaris 1814-1820, 
 getuige bij kerk. huw. van Pieter (Joannes Petrus) Muijlkens en Catharina Philips op dinsdag 8 januari 1805 te Spaubeek [Li], 
 geboortegetuige van zijn zoon Joannes Andreas Eussen op donderdag 13 november 1828, 
 doopgetuige van zijn neef Joannes Wilhelmus Hubertus Loijson op vrijdag 28 april 1820 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (68 jaar oud) op woensdag 5 april 1854 te Schimmert [Li] - akte 13, 
 tr. (resp. 36 en 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 22 juni 1822 te Bocholtz [Li], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op maandag 24 juni 1822 te Spaubeek [Li] 
 met Maria Elisabeth Deutz, dr. van Joannes Michiel Deutz en Joanna Elisabeth Meijers, 
 geb. op zondag 18 januari 1795 te Bocholtz [Li], 
 pachteres van St. Jansgeleen, 
 doopgetuige van haar nicht Johanna Elisabeth Loijson op dinsdag 5 februari 1828 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (39 jaar oud) op zondag 9 november 1834 om zes uur 's avonds in haar woning te St. Jansgeleen [Li] - Spaubeek akte 41 (getuigen: Anton (Joannes Antonius) van der Hagen als Anton Vanderhaegen (hoefsmid, 60 jaar, nabuur) en Michiel (Joannes Michael) Ummelen als Michiel Eummelen (drupkesschenker, 43 jaar, nabuur)). 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Peter (Johannes Petrus Wilhelmus Hubertus) ,  
   geb. op vrijdag 6 juni 1823 om twee uur 's middags in woonhuis ter jans geleen te Spaubeek [Li] - akte 10 (getuige: zijn oom Jan Pieter (Joannes Petrus) Eussen (IIIe) (zonder beroep, broer van de declarant/schout/vader Johan Willem Eussen)),  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 6 juni 1823 doopnamen:  Petrus Wilhelmus Hubertus te Spaubeek [Li] (getuigen: zijn oom Jan Pieter (Joannes Petrus) Eussen (IIIe), zijn aangetrouwde tante Maria Elisabeth Kerckhoffs, Maria Josepha Deutz),  
   ovl. (73 jaar oud) op zaterdag 13 februari 1897 te Zonhoven [Lm, België]. 
  2.  Mattis (Matthias Joannes Hubertus) ,  
   geb. op woensdag 2 maart 1825 om twee uur 's morgens in zijn huis ter Sint Jans geleen te Spaubeek [Li] - akte 7,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 2 maart 1825 aldaar (getuigen: zijn aangetrouwde tante Maria Elisabeth Kerckhoffs, Maria Sijbilla Haarden, Mathias Josephus Deutz),  
   ovl. (74 jaar oud) op vrijdag 21 juli 1899 te Zonhoven [Lm, België]. 
  3.  Joannes Franciscus Leo Hubertus ,  
   geb. op dinsdag 11 april 1826 om negen uur 's morgens in zijn huis ter Sint Jans Geleen te Spaubeek [Li] - akte 16,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 11 april 1826 doopnamen: Joannes Franciscus Leo aldaar (getuigen: zijn oudoom Fransis (Franciscus) Eussen, Maria Josepha Meijers),  
   ovl. (3 jaar oud) op vrijdag 1 januari 1830 in de namiddag om zeven uur in zijn huis te St. Jansgeleen [Li] - Spaubeek akte 1 [BS: 3 jaar en 8,5 maand] (getuigen: Jan Mathijs (Joannes Matheus) Mullens als Mattis Mullers (landbouwer en molenaar, 35 jaar, Spaubeek, nabuur) en Jan Arnold (Joannes Arnoldus) Dederen als Jan Arnold Diederen (veldwachter, 45 jaar, Spaubeek, nabuur)). 
  4.  Elisabeth (Maria Elisabeth) ,  
   geb. op dinsdag 1 mei 1827 om acht uur 's morgens in het woonhuis ter Sint Jans Geleen te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 1 mei 1827 aldaar (getuigen: haar aangetrouwde tante Maria Elisabeth Kerckhoffs, Adolphus Deutz, Henricus Dominicus Deutz),  
   ovl. (72 jaar oud) op donderdag 21 september 1899 te Zonhoven [Lm, België]. 
  5.  Joannes Andreas ,  
   geb. op donderdag 13 november 1828 om 2 uur 's morgens in hun woonhuis ter Sint Jans Geleen te Spaubeek [Li] - akte 31 (getuigen: zijn vader Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Eussen (IIId) als Johan Wilhelmus Eussen (pachter, Spaubeek), Pieter Mathijs (Petrus Matthias) Monen als Peter Mathijs Moonen (landbouwer, 68 jaar, Spaubeek) en Jean Mathijs (Joannes Matthias) Banens als Johan Mathijs Banens (gemeente ontvanger, 78 jaar, Spaubeek)),  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 13 november 1828 te Spaubeek [Li] (getuigen: zijn oom Johan Andries (Joannes Andreas) Loijson, Anna Maria Schwartz, Maria Gertrudis Narins),  
   ovl. (18 dagen oud) op maandag 1 december 1828 om 3 uur 's morgens te Spaubeek [Li] - akte 32 [BS: 16 dagen]. 

IIIe.  Jan Pieter (Joannes Petrus) Eussen, zn. van Joannes Petrus Eussen (IIb) en Maria Anna Henssen
 geb. op zaterdag 26 juli 1788 te Spaubeek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op zondag 27 juli 1788 aldaar 26ta julij hora 6ta pomeridiana natus, et 27 ejusdem baptizatus est Joannes Petrus filius legitimus Joannis Petri Eussen et Mariae Annae Henssen conjugum: susceptores Petrus Erckens loco Jacobi Sijben et Maria Helena Henssen. in fidem subsignarunt Joannes Petrus Eussen Petrus Erckens Maria Helena Henssen. quod testor A.G. Somijn past. loci. (getuigen: Peter (Petrus) Erckens nms. Jacobus Sijben, zijn tante Maria Helena Henssen, Jacobus Sijben door Petrus Erckens), 
 76e Cohorte. Stamboeknummer: 111, 
 12e Regiment Infanterie van Linie. Stamboeknummer: 9649, 
 geboortegetuige van Arnoldus Wouters op zaterdag 3 augustus 1816, 
 doopgetuige van zijn neef Peter (Johannes Petrus Wilhelmus Hubertus) Eussen op vrijdag 6 juni 1823 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Johan Peter Leonardus Loijson op donderdag 7 juli 1825 te Spaubeek [Li], 
 overlijdensgetuige van Mari Lisbeth (Maria Elisabeth) Luyten op zaterdag 23 maart 1822, 
 geboortegetuige van zijn neef Peter (Johannes Petrus Wilhelmus Hubertus) Eussen op vrijdag 6 juni 1823, 
 ovl. (48 jaar oud) op vrijdag 23 december 1836 te Geleen [Li] - akte 131 [BS: 50 jaar], 
 tr. (resp. 35 en 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 14 mei 1824 te Geleen [Li] - akte 42 
 met Maria Sibilla Haerden (Harden, Haarden), dr. van Lambert Haerden en Elisabetha Sleijpen (landbouwster), 
 geb. op zondag 4 december 1796 te Geleen [Li] [huw.reg.], 
 ovl. (63 jaar oud) op vrijdag 4 mei 1860 te Geleen [Li] - akte 19. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Johan Pieter Willem Hubert (Jan Pieter Willem Hubert) ,  
   geb. op dinsdag 15 maart 1825 te Broeksittard [Li] - akte 5,  
   tr. (beiden 32 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 24 april 1857 te Geleen [Li] - akte 6  
   met Maria Sophia Göbbels, dr. van Pieter Joseph Göbbels (landbouwer) en Anna Sibilla Baggen (landbouwster),  
   geb. op vrijdag 18 juni 1824 te Geleen [Li] [huw.reg.]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Maria Elisabeth ,  
   geb. op woensdag 21 juni 1826 te Broeksittard [Li] - akte 14. 
  3.  Maria Helena Francisca ,  
   geb. op zaterdag 5 april 1828 te Broeksittard [Li] - akte 9. 
  4.  Jan Hendrik (Johan Henderik) ,  
   geb. op woensdag 16 september 1829 te Broeksittard [Li] - akte 23,  
   tr. (resp. 29 en 28 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 23 oktober 1858 te Geleen [Li] - akte 14  
   met Anna Maria Baggen, dr. van Jan (Joannes) Baggen en Maria Sibilla Cloots,  
   geb. op zondag 25 april 1830 te Geleen [Li] - akte 63. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Jan Andries ,  
   geb. op vrijdag 19 augustus 1831 te Broeksittard [Li] - akte 22,  
   tr. (beiden 32 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 2 november 1863 te Geleen [Li] - akte 14  
   met Anna Catharina Baggen, dr. van Jan (Joannes) Baggen en Maria Sibilla Cloots,  
   geb. op zaterdag 22 oktober 1831 te Geleen [Li] - akte 115. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Jan Jacob ,  
   geb. op dinsdag 1 januari 1833 te Broeksittard [Li] - akte 1,  
   tr. (resp. 29 en 21 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 15 mei 1862 te Geleen [Li] - akte 6  
   met Anna Elisabeth Willems, dr. van Jan Egidius Willems en Anna Maria Boesten,  
   geb. op maandag 30 november 1840 te Geleen [Li] [huw.reg.]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Jan Mathijs (Joan Mathis) ,  
   geb. op donderdag 6 augustus 1835 te Broeksittard [Li] - akte 34,  
   tr. (resp. 23 en 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 23 oktober 1858 te Geleen [Li] - akte 15  
   met Anna Elisabeth Meijs, dr. van Pieter Egidius Meijs en Maria Gertrudis Willems,  
   geb. op maandag 15 februari 1836 te Geleen [Li] [huw.reg.]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Generatie IV

IVa.  Maria Elisabeth Frijns, dr. van Gerard (Gerardus) Frijns en Maria Lucia Eussen (IIIa), 
 geb. op zaterdag 24 augustus 1822 te Schimmert [Li] - akte 57, 
 ovl. (49 jaar oud) op vrijdag 15 maart 1872 aldaar - akte 7, 
 tr. (resp. 28 en 32 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 19 september 1850 te Schimmert [Li] - akte 7 
 met Pieter (Petrus) Swelsen, zn. van Petrus Swelsen (landbouwer) en Maria Daemen, 
 geb. op dinsdag 17 maart 1818 te Itteren [Li] [huw.reg.], 
 landbouwer. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Maria Lucia Hubertina ,  
   geb. op maandag 1 december 1851 te Schimmert [Li] - akte 33,  
   ovl. (5 maanden oud) op zaterdag 15 mei 1852 aldaar - akte 19. 
  2.  Johannes Arnoldus Hubertus ,  
   geb. op vrijdag 1 december 1854 te Schimmert [Li],  
   ovl. (73 jaar oud) op donderdag 25 oktober 1928 aldaar, volgt Va
  3.  Maria Helena Bernardina ,  
   geb. op zaterdag 28 juli 1860 te Schimmert [Li] - akte 26,  
   ovl. (20 jaar oud) op maandag 20 september 1880 aldaar - akte 27. 
  4.  Maria Clara ,  
   geb. op maandag 26 juni 1865 te Schimmert [Li] - akte 16,  
   Rooms Katholiek,  
   ovl. (31 jaar oud) op woensdag 12 mei 1897 aldaar - akte 12. 
  5.  Maria Josephina ,  
   geb. op maandag 1 april 1867 te Schimmert [Li] - akte 11,  
   ovl. (17 jaar oud) op maandag 26 mei 1884 aldaar - akte 13. 

IVb.  Anna Sophia Eussen, dr. van Joannes Wilhelmus Eussen (IIIb) en Maria Josepha Schulpen
 geb. op zondag 11 juli 1819 te Born [Li], 
 huishoudster, 
 ovl. (77 jaar oud) op zaterdag 5 december 1896 om 04:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1896/9 (getuigen: Frans (Franciscus Leonardus Hubertus) Pijls, (54 jaar, landbouwer, Spaubeek, bekende), Jan Arnold Hubert Swelsen (42 jaar, landbouwer, Schimmert, familie)), 
 tr. (resp. 40 en 37 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 21 juni 1860 te Spaubeek [Li], 
 woont in op de Hoeve op vrijdag 17 oktober 1884 te Spaubeek [Li] 
 met Jan Andries Kallen, zn. van Hendrik (Henricus) Kallen (landbouwer) en Maria Margaretha Baggen
 geb. op maandag 9 juni 1823 te Geleen [Li], 
 landbouwer, burgemeester van Spaubeek 1874-1886, wethouder in Spaubeek 1887-1889, 
 huwelijksgetuige van Emmanuel Franck en Maria Blocken op vrijdag 4 februari 1887 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Jan Nicolaas (Joannes Nicolaas) Otermans en Theresia Meijs op woensdag 14 september 1887 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Pieter Hubertus Wachelder en Maria Catharina Debie op donderdag 8 november 1888 te Spaubeek [Li], 
 overlijdensgetuige van zijn zwager Stevanus Ludowicus Eussen op zaterdag 18 oktober 1884, 
 overlijdensgetuige van Anna Maria Roekx op woensdag 29 februari 1888, 
 ovl. (68 jaar oud) op vrijdag 12 februari 1892 om 05:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1892/1 (getuigen: Sjang (Joannes) Schutgens, (37 jaar, dienstknecht, Spaubeek, bekende) en Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens, (51 jaar, koster, Spaubeek, bekende)). 
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Nn ,  
   geb. op maandag 26 augustus 1861 te Spaubeek [Li] (doodgeb.). 

IVc.  Joannes Augustinus Eussen , zn. van Jean Andreas (Joannes Andreas) Eussen (IIIc) en Catharina Elisabeth Koten
 geb. op woensdag 12 oktober 1859 te Spaubeek [Li], 
 landbouwer, wethouder 1875-1884, raadslid 1885-1887, burgemeester van Spaubeek 1886-1895, 
 overlijdensgetuige van zijn dochter Anna Sophia Eussen op maandag 8 juni 1891, 
 huwelijksgetuige van Jan Frans Hubert Crijns en Anna Sibilla Caselli op maandag 15 januari 1883 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Jacob (Jan Jacob) Bovens en Maria Catharina Schreurs op maandag 22 januari 1883 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Hubert (Michiel Hubertus) Luijten en Maria Sebilla Martha Moonen op zaterdag 5 mei 1883 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Joes (Mathijs) Bouwens en Maria Mechtildis Bougie op vrijdag 28 september 1883 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Godfried (Godefridus) Claessens en Maria Josepha Beaumont op zaterdag 13 september 1884 te Spaubeek [Li], 
 overlijdensgetuige van zijn vader Jean Andreas (Joannes Andreas) Eussen (IIIc) op dinsdag 3 februari 1885, 
 overlijdensgetuige van zijn broer Louis (Ludovicus) Eussen op donderdag 15 juli 1886, 
 ovl. (35 jaar oud) op woensdag 17 april 1895 om 04:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1895/10 (getuigen: Jan Mathijs (Joannes Mathijs) Moonen, (58 jaar, landbouwer, Spaubeek, bekende), Franciscus Hubertus Kruijen (24 jaar, landbouwer, Nieuwstadt, zwager)), 
 begr. te Spaubeek [Li] ,  
 tr. (resp. 20 en 18 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 2 september 1880 te Nieuwstadt [Li] - akte 5

(het echtpaar Eussen-Kruijen met hun twee oudste dochtertjes),  
 woont in Hoeve op maandag 2 februari 1885 te Spaubeek [Li] 
 met Leonia Maria (Maria Leonia) Kruijen (Kruyen), dr. van Frans Hubert Kruijen en Justina Mechtildis Beusmans (grondeigenares)
 geb. op donderdag 19 december 1861 te Nieuwstadt [Li], 
 landbouwster, 
 overlijdensgetuige van haar schoonzuster Maria Elisabeth Eussen op vrijdag 1 maart 1901, 
 ovl. (65 jaar oud) op dinsdag 29 november 1927 om 06:30 uur te Spaubeek [Li] - akte 1927/15 (getuigen: haar zoon Arnold Leo Eussen, (34 jaar, kweeker, Spaubeek) en Sjang (Joannes) Welzen, (45 jaar, veldwachter, Spaubeek)), 
 begr. op vrijdag 2 december 1927 om 10:00 uur in de Laurentius kerk te Spaubeek [Li]  
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Justine (Maria Justina Adriana) ,  
   geb. op maandag 8 mei 1882 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (70 jaar oud) op zondag 15 februari 1953 aldaar, volgt Vb
  2.  Maria Angelina ,  
   geb. op woensdag 8 augustus 1883 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (75 jaar oud) op vrijdag 14 november 1958 om 18:00 uur, vrij plotseling (bidprentje) te Spaubeek [Li] (getuige: haar broer Arnold Leo Eussen, (65 jaar, tuinder, Spaubeek)),  
   begr. te Spaubeek [Li]  
  3.  Lucia Elisabeth ,  
   geb. op zaterdag 7 maart 1885 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (88 jaar oud) op woensdag 27 juni 1973 te Heerlen [Li],  
   otr. op zondag 6 oktober 1912 te Spaubeek [Li] & Ubach over Worms,  
   tr. (resp. 27 en 39 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 21 oktober 1912 te Spaubeek [Li] - akte 1912/4 (getuigen: Michiel (Joannes Michael Hubertus) Moonen, (35 jaar, landbouwer, Spaubeek, kennis), Willem (Wilhelm Hubertus) Moonen, (33 jaar, landbouwer, Spaubeek, kennis), Jan Hubert (Joannes Hubertus) Vrancken, (60 jaar, herbergier, Spaubeek, kennis) en Jan Adam (Joannes Adamus) Welzen, (67 jaar, veldwachter, Spaubeek, kennis)),  
   woont op zondag 5 november 1972 te Maastricht [Li]  
   met Pieter Dominicus Maria Beckers, zn. van Joannes Mathijs Beckers en Barbara Joseph Wilhelmina Pelzer,  
   geb. op vrijdag 12 september 1873 te Ubach over Worms [Li],  
   burgemeester van Ubach over Worms,  
   ovl. (72 jaar oud) op maandag 29 april 1946 te Ubach over Worms [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  4.  Rosalia ,  
   geb. op vrijdag 21 januari 1887 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (50 jaar oud) op donderdag 27 mei 1937 te Maastricht [Li],  
   begr. te Spaubeek [Li] ,  
   otr. op zaterdag 16 april 1932 te Spaubeek [Li] idem in Maastricht,  
   tr. (resp. 45 en 46 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 2 mei 1932 te Spaubeek [Li] (getuigen: zijn zwager en haar broer Louis Eussen, (44 jaar, koopman, Geleen), Pierre Kusters (23 jaar, ambtenaar ter secretarie, Meerssen))  
   met Oscar Jean François Hustinx, zn. van Felix Auguste Hubert Hunstinx en Mathilde Nathalie Lebens,  
   geb. op maandag 8 maart 1886 te Maastricht [Li],  
   steenkoolhandelaar. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  5.  Louis ,  
   geb. op dinsdag 6 maart 1888 te Spaubeek [Li],  
   landbouwer, koopman,  
   huwelijksgetuige van Mathieu (Joannes Mathijs Hubertus) Moonen en Anna Maria Mevis op woensdag 14 juni 1916 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Hubert Jan Feron en Maria Elisabeth Swelsen op vrijdag 20 april 1917 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Hubert (Joannes Hubertus Ferdinand) Mullens en Maria Antonetta Moonen op woensdag 13 november 1918 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Joseph Winand Cleven en Maria Elisabeth Josephina Moonen op woensdag 19 februari 1919 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Franciscus Joseph Cremers en Hendrina Petronella Antonia Hermsen op woensdag 27 april 1921 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van zijn zwager Oscar Jean François Hustinx en zijn zus Rosalia Eussen op maandag 2 mei 1932 te Spaubeek [Li],  
   overlijdensgetuige van Maria Anna Smeets op vrijdag 7 juni 1912,  
   geboortegetuige van Nn Bronneberg op maandag 9 juli 1917,  
   ovl. (69 jaar oud) op dinsdag 5 november 1957 in het ziekenhuis te Heerlen [Li],  
   tr. (resp. 35 en 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 4 februari 1924 te Geleen [Li] - akte 3  
   met Maria Sibilla Bertha Schrijnemakers, dr. van Hubert Nicolaas Schrijnemakers en Catharina (Anna Catharina) Buskens,  
   geb. op donderdag 3 september 1896 te Geleen [Li] - akte 59,  
   ovl. (72 jaar oud) op vrijdag 23 mei 1969 te Sittard [Li] - akte 291. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Frans (Franciscus) ,  
   geb. op dinsdag 4 juni 1889 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (52 jaar oud) op dinsdag 3 maart 1942 in het ziekenhuis te Sittard [Li] - akte 78 & Elsloo akte 8,  
   begr. te Spaubeek [Li] ,  
   tr. (resp. 28 en 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 16 april 1918 te Beek [Li] - akte 12  
   met Johanna Maria Hubertina Corten, dr. van Frederik Jan Hubert Corten (bierbrouwer) en Maria Catharina Hubertina Beckers,  
   geb. op zaterdag 3 augustus 1895 te Beek [Li] - akte 51,  
   ovl. (63 jaar oud) op woensdag 6 augustus 1958 te Elsloo [Li] - akte 10,  
   begr. te Spaubeek [Li] Uit dit huwelijk geen kinderen.  
  7.  Anna Sophia ,  
   geb. op vrijdag 12 december 1890 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (5 maanden oud) op maandag 8 juni 1891 om 11:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1891/4 (getuigen: haar vader Joannes Augustinus Eussen (IVc), (30 jaar, burgemeester, Spaubeek, vader) en Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens, (50 jaar, koster, Spaubeek, bekende)). 
  8.  Anna Sophia ,  
   geb. op zaterdag 4 juni 1892 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (80 jaar oud) op donderdag 5 oktober 1972 te Maastricht [Li] ongehuwd,  
   begr. op zaterdag 7 oktober 1972 om 11:00 uur in de H. Laurentius kerk te Spaubeek [Li]  
  9.  Arnold Leo ,  
   geb. op woensdag 8 november 1893 te Spaubeek [Li],  
   tuinder, kweker,  
   overlijdensgetuige van zijn zus Maria Angelina Eussen op vrijdag 14 november 1958,  
   overlijdensgetuige van zijn moeder Leonia Maria Kruijen (zie IVc) op woensdag 30 november 1927,  
   otr. (resp. 29 en ongeveer 29 jaar oud) op woensdag 8 november 1922 te Spaubeek [Li] [adv. Limburger koerier 11-11-1922],  
   tr.  
   woont op donderdag 5 oktober 1972 te Poeldijk [Zh]  
   met Plonie Krijger,  
   geb. circa 1893 te Poeldijk [Zh]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  10.  Mien (Wilhelmina) ,  
   geb. op zaterdag 2 maart 1895 te Spaubeek [Li],  
   otr. op zondag 2 maart 1924 te Spaubeek [Li] & Eygelshoven [adv. Limburg Koerier 01-03-1924],  
   tr. (resp. 29 en 47 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 24 april 1924 te Spaubeek [Li] (getuige: Peter Dominicus Beckers (50 jaar, burgemeester te Ubach over Worms); Louis Eussen (36 jaar, landbouwer te Geleen)),  
   kerk.huw. (Rooms Katholiek) op dinsdag 29 april 1924 aldaar  
   met Jacobus Antonius Lambertus Hubertus Gadiot, zn. van Jacobus Hubertus Antonius Gadiot en Marie Hubertine Gertrude Leontine Rutten,  
   geb. op dinsdag 27 juni 1876 te Maastricht [Li] woonachtig te Eijgelshoven,  
   ingenieur,  
   ovl. (56 jaar oud) op maandag 6 februari 1933 te Eygelshoven [Li] - akte 2. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. Generatie V

Va.  Johannes Arnoldus Hubertus Swelsen, zn. van Pieter (Petrus) Swelsen en Maria Elisabeth Frijns (IVa), 
 geb. op vrijdag 1 december 1854 te Schimmert [Li] - akte 32, 
 ovl. (73 jaar oud) op donderdag 25 oktober 1928 aldaar - akte 13, 
 tr. (resp. 26 en 21 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 23 februari 1881 te Schimmert [Li] - akte 3 
 met Maria Elisabeth Goossens, dr. van Johannes (Joannes) Goossens (landbouwer) en Maria Anna Knols (landbouwster), 
 geb. op woensdag 10 augustus 1859 te Schimmert [Li] [huw.reg.]. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Pieter Hubert Jospeh ,  
   geb. in juli 1883 te Schimmert [Li] [ovl.reg.],  
   ovl. (2 maanden oud) op donderdag 20 september 1883 aldaar - akte 26 [BS: 2 maanden]. 
  2.  Pieter Hubert Joseph ,  
   geb. op vrijdag 15 augustus 1884 te Schimmert [Li] - akte 22. 
  3.  Lodewijk Joseph ,  
   geb. op dinsdag 3 april 1888 te Schimmert [Li] - akte 11. 
  4.  Elisa Hubertina ,  
   geb. op vrijdag 19 juli 1889 te Schimmert [Li] - akte 18,  
   ovl. (73 jaar oud) op vrijdag 28 december 1962 aldaar - akte 8. 
  5.  Jan Laurens ,  
   geb. op dinsdag 15 december 1891 te Schimmert [Li] - akte 23. 

Vb.  Justine (Maria Justina Adriana, Maria Adriana Justine) Eussen, dr. van Joannes Augustinus Eussen (IVc) en Leonia Maria Kruijen
 geb. op maandag 8 mei 1882 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (70 jaar oud) op zondag 15 februari 1953 om 19:00 uur. Akte: 1953/6 te Spaubeek [Li] (getuige: Gerardus Joannes Gerlochus Marie Janssen (42 jaar, dierenarts, Heerlen)), 
 begr. aldaar ,  
 otr. op zondag 26 september 1909 te Spaubeek [Li] & Houthem, 
 tr. (beiden 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 12 oktober 1909 te Spaubeek [Li] - akte 1909/6 (getuigen: Sjang (Joannes) Schutgens, (54 jaar, burgemeester, Spaubeek, kennis), Jan Mathijs (Joannes Mathijs) Moonen, (71 jaar, landbouwer, Spaubeek, kennis), Jan Hubert (Joannes Hubertus) Vrancken, (57 jaar, herbergier, Spaubeek, kennis) en Jan Adam (Joannes Adamus) Welzen, (65 jaar, veldwachter, Spaubeek, kennis)) 
 met August (Pieter Joseph August) Janssen, zn. van Joannes Janssen (landbouwer) en Maria Hubertina Elisbeth Willems, 
 geb. op woensdag 21 juni 1882 te Schin op Geul [Li] in ovl.adv. Houthem - St. Gerlach. Bij huwelijk wonend in Houthem, 
 veekoopman, veeteeltconsulent, 
 ovl. (48 jaar oud) op vrijdag 5 december 1930 in het ziekenhuis te Heerlen [Li] & Houthem akte 13. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Gerard (Gerardus Joannes Gerlachus Marie) ,  
   geb. op dinsdag 13 september 1910 te Houthem [Li],  
   ovl. (69 jaar oud) op dinsdag 10 juni 1980 te Heerlen [Li], volgt VI
  2. pater Louis (Ludovicus Hubertus Joannes Gerlachus) ,  
   geb. op donderdag 12 september 1912 te Houthem [Li] - akte 22,  
   Pater Louis Janssen in het zwarte tuniek van de Benedictijnen. ,  
   ovl. (80 jaar oud) op zondag 11 juli 1993 te Leuven [Vb, België],  
   begr. op het kerkhof van de Abdij Keizersberg aldaar. Generatie VI

VI.  Gerard (Gerardus Joannes Gerlachus Marie) Janssen, zn. van August (Pieter Joseph August) Janssen en Justine (Maria Justina Adriana) Eussen (Vb), 
 geb. op dinsdag 13 september 1910 te Houthem [Li] - akte 34, 
 dierenarts, 
 overlijdensgetuige van zijn oudtante Sophia Angelina Eussen op woensdag 4 februari 1942, 
 ovl. (69 jaar oud) op dinsdag 10 juni 1980 te Heerlen [Li], 
 otr. op zaterdag 5 augustus 1939 te Spaubeek [Li] [adv. De Limburger], 
 tr. (resp. 28 en 23 jaar oud) op woensdag 23 augustus 1939 te Heerlen [Li] - akte 244, 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op dinsdag 29 augustus 1939 om 10:00 uur aldaar H. Pancratius 
 met Marietje (Maria Alphonsa) Duysens (Duijsens), dr. van Jozef Maria Jakob Emile Duysens en Maria Hubertina Paulina Kerckhoffs, 
 geb. op zondag 9 april 1916 te Heerlen [Li] - akte 263. 
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Afgeschermd