Genealogie van stamvader van Oenselse Walteri alias Wouters.
Genealogie van stamvader van Oenselse Walteri alias Wouters.

Generatie I

I.  stamvader Oenselse Walteri alias Wouters
 geb. voor 1580 vermoedelijk te Oensel [Li], 
 tr. 
 met Nn
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Thijs (Matthias) ,  
   geb. voor 1601 vermoedelijk te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 47 jaar oud) voor 1648, volgt IIa
  2.  Wilhelmus [?] ,  
   geb. voor 1603 vermoedelijk te Oensel [Li], volgt IIb

Generatie II

IIa.  Thijs (Matthias, Jeuck) Walteri alias Wouters (Wouters, Wolters), zn. van stamvader Oenselse Walteri alias Wouters (I) en Nn
 geb. voor 1601 vermoedelijk te Beek [Li], 
  
 Is Thijs Walteri familie?, 
 Het is mij niet helemaal duidelijk of deze Thijs wel of niet familie is. Er zijn een aantal argumente voor en tegen te noemen. 
 Voor: 
 - Martinus Jacobus Walteri x Meijken Kerckhoffs krijgen zoon die Matthias heet. Hij kan genoemd zijn naar deze Thijs Walteri (de oom van Marten Jacobus), maar ook naar Thijs Kerckhoffs (de vader van Meijken). Dit laatste acht ik waarschijnlijker. 
 - bij de getuigen komt familie Stijnen voor (hier ligt link met Christina Odekercke x Gerit Stijnen), maar beiden treden niet op als getuige! 
 - bij de getuige komt familie Fremmen voor (hier ligt link met Franciscus Odeketrcke x Ghijsel Fremmen), maar beiden treden niet op als getuige! 
 Tegen: 
 - er is (in Beek) géén enkele invoer onder de naam Matthias Odekercke te vinden, terwijl dit wel geldt voor zijn (vermeende) broers en zusters. Ook bij degene die jongen als deze Thijs zijn. 
 - hij is nergens getuige bij de kinderen van een van de andere broers en zusters. 
 - Henricus Odekerke en Walterus Walteri treden op als getuigen, maar dit is waarschijnlijk steeds in hun functie als koster en niet als familielid. 
 Het kan ook zijn dat Thijs ook de vader is van ene Walterus Walteri alias Wouters x Maria Wilhelmi (xBeek RK 05-10-1649), welke in deze tijd ook in Beek leefde en waarvan bekend is dat hij een veldbode uit Oensel is. Deze Walterus Walteri is hoogste waarschijnlijk géén familie van ons. 
 Verder is hij waarschijnlijk ook de vader van ene Godefridus Walteri alias Wouters (huwt ongeveer 1644) met Maria van de Busselkens. 
 Omdat het niet helemaal duidelijk is en er meer argumenten tegen als voor zijn is hij niet opgenomen als familielid [ww]., 
 Gichtregister (LvO 4130 scan 20) op dinsdag 16 mei 1662 te Beek [Li]
 Claes Hagens verkoopt derdenhalven morgen weijden gelegen tot grootgenholt, rgt die gemeine steegh, Thijs Comens, die gemeine straat, Hendrick Wolters, voor dardenhalve gulden de roede, belast met een cappuyn jaarlijks aan de graaf van Geleen, aan Jeuck Wolters. 
 Ovl. (Ongeveer 47 jaar oud) voor 1648, 
 tr. (beiden ongeveer 20 jaar oud) voor 1621 vermoedelijk te Beek [Li] 
 met Fijken (Sophia) Nn
 geb. voor 1601, 
 ovl. (minstens 49 jaar oud) op dinsdag 2 mei 1651, 
 begr. op dinsdag 2 mei 1651 2o. Fijken weduwe van Thijs Wouters. soluit. te Beek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 3 zonen: 
  1.  Jan (Joannes) ,  
   geb. in 1620 vermoedelijk te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 49 jaar oud) op zondag 10 november 1669, volgt IIIa
  2.  Peter (Petrus) Matthias ,  
   geb. voor 1622 vermoedelijk te Beek [Li], volgt IIIb
  3.  Andreas Wouters,  
   ovl. op vrijdag 13 november 1648,  
   begr. op vrijdag 13 november 1648 13o. Andreas filius quondam Matthiae Wouters. s[olvit]. te Beek [Li]. 

IIb.  Wilhelmus [?] Walteri alias Wouters (Wouters), zn. van stamvader Oenselse Walteri alias Wouters (I) en Nn
 geb. voor 1603 vermoedelijk te Oensel [Li] [alleen als getuige te vinden. Hypothese: hij is vader van Walterus en Godefridus. ww], 
 doopgetuige van zijn kleindochter Helena Walteri op zondag 29 mei 1650 te Beek [Li], 
 tr. (beiden ongeveer 20 jaar oud) voor 1623 
 met Nn
 geb. voor 1603. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Godefridus ,  
   geb. voor 1624,  
   ovl. (minstens 32 jaar oud) op woensdag 14 februari 1657 te Beek [Li], volgt IIIc
  2.  Walterus Walteri,  
   geb. voor 1629 vermoedelijk te Oensel [Li], volgt IIId

Generatie III

IIIa.  Jan (Joannes), genoemd naar zijn oom aan vaderszijde Walteri alias Wouters (Wouters, Wolters), zn. van Thijs (Matthias) Walteri alias Wouters (IIa) en Fijken (Sophia) Nn
 geb. in 1620 vermoedelijk te Beek [Li], 
 raijmaecker [= rademaker], 
 doopgetuige van zijn neef Petrus Goosens op dinsdag 16 februari 1649 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Joannes Haeckens op woensdag 20 oktober 1666 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Maria Thijssen op zondag 20 mei 1668 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Sophia Wouters op zaterdag 22 mei 1655 te Beek [Li], 
  
 Jan Wouters kan goed rekenen of toeval?, 
 Het is opmerkelijk dat Jan voor zijn huwelijken twee datums kiest, waarin mogelijk een opzettelijke keuze in zit: 
 Zijn eerste huwelijk is op 4 november 1644. Is hij uitgegaan van 4 x 11 = 44 en kiest hij daarom als datum 04-11-44? 
 Zijn tweede huwelijk op 5 november 1655. Is hij uitgegaan van 5 x 11 = 55 en kiest hij daarom als datum 05-11-55? 
 Het blijft gissen, maar het is toch opmerkelijk en kan bijna geen toeval zijn [ww]. 
 Ovl. (Ongeveer 49 jaar oud) op zondag 10 november 1669, 
 begr. op zondag 10 november 1669 10 Jan Wolters op de Beeck sol[vit]. te Beek [Li], 
 tr. (1), 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 24 en minstens 20 jaar oud) (Rooms Katholiek) op vrijdag 4 november 1644 (Joannes filius Matthia Walteri et Ida filia Gasparis Daemen testes Henricus Odekercke et Petronilla Henrici) aldaar (getuigen: Hendrick (Henricus) Walteri Odekercke alias Wouters en Petronilla Henrici Petri, als Petronilla Henrici) 
 met Ida Daemen, dr. van Jasper (Gasparis) Daemen en Nn
 geb. voor 1624 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Griet (Gertrudis) Wouters alias Thijssens (IVa) op zaterdag 6 januari 1646 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Joannes Goesens op donderdag 2 oktober 1653 te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van haar zwager Geeren (Gerardus) Pisters en haar zus Anna Daemen op woensdag 27 februari 1647 te Beek [Li], 
 ovl. (minstens 29 jaar oud) op maandag 15 juni 1654, 
 begr. op maandag 15 juni 1654 15o. Ida uxor Joannis Walteri s[olvit] te Beek [Li]. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Barbara Wouters,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 25 januari 1651 genoemd naar haar meter. 25o. Barbara filia Jo(ann)is Wouters et Jdae coniugum: suscipientes Petrus Wouters, et Barbara Daemen, vidua. te Beek [Li] (getuigen: haar oom Peter (Petrus) Matthias Walteri alias Wouters (IIIb), als Petrus Wouters en haar tante Barbara Daemen). 
  Jan (Joannes), genoemd naar zijn oom aan vaderszijde Walteri alias Wouters
 tr. (2), 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 35 en minstens 22 jaar oud) op vrijdag 5 november 1655 5ŗ. Joannes filius leg. Matthiae Walteri, et Cornelia filia Jo(ann)is Krins: testes Walterus Odekercke custos, et Sebastianus filius Henrici Wouters. te Beek [Li] (getuigen: Walter (Walterus) Joannes Odekercke, koster en Janis (Sebastianus) Odekercke, als Sebastianus Wouters) 
 met Cornelia Krins (Krijns, Crins, Crijns), dr. van Joannes Krins en Giesel (Gisberta) Fremmen
 geb. voor 1633, 
 doopgetuige van Fijken (Sophia) Greven op vrijdag 25 juli 1670 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Petronilla Henckens op maandag 4 september 1684 te Beek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Sophia Wouters,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 26 juli 1656 genoemd naar haar grootmoeder aan vaderszijde. Sophia filia Jois Wouters et Cornelia Crins coniugum; suscip: Arnoldus S'hoghen et Gertrudis uxor Fremmen Kerckhoffs te Beek [Li] (getuigen: Gertrudis Stijnen, e.v. Fremmen Kerckhoffs en Erken (Arnoldus) S'hoghen),  
   ovl. (hoogstens 10 jaar oud) voor 1667 waarschijnlijk te Beek [Li]. 
  2.  Maria Wolters (Wouters),  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 28 oktober 1659 Maria filia Joannis Wolters et Corneliae Crins coniugum suscept[ores] Wilhelmus Hagemans et Eva Wessels nomine Aleidis Fremmen) te Beek [Li] (getuigen: Guilielmus Haghemans, als Wilelmus Hagemans en Eva Robijns alias Roebroex, als Eva Wessels namens Aleidis Fremmen),  
   doopgetuige van haar achternicht Cornelia Wolters op zaterdag 15 augustus 1693 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 49 jaar oud) op donderdag 1 november 1708,  
   begr. op donderdag 1 november 1708 1 defuncta est Maria Wouters coelebs [=ongehuwd] s[olvit] te Beek [Li]. 
  3.  Gertrudis Wouters,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 27 maart 1662 (Gertrudis filia Corneliae Krijns et [doorgehaald: Peter] [bovengeschreven: Joannes] Wouters coniugum suscept[ores] Walterus Odekircken nomine Jacobi Gerkens et Catharina Kerckhoffs nomine Petronillae Krijns habitantis Masech [=wonende te Maaseik]) te Beek [Li] (getuigen: Jueck (Jacobus) Martini, als Jacobus Gerkens, Petronella Krijns (uit Maaseik)),  
   ovl. (getuige: haar tante Petrien (Petronella) Krins, wonende te Maaseik). 
  4.  Nn Wolters,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 23 december 1663 23. [niets geschreven] fil. Jo[ann]is Wolters et Corneliae coniug(um). suscept Trijneken filia Damiani Kerckhoffs. [mogelijk is dit Trijn (Catharina) Wolters begraven 14 maart 1664 in Beek ww] te Beek [Li] (getuige: Trijn (Catharina) Kerckhoffs, dr van Damianus (Adamus) Kerckhoffs). 
  5.  Sophia Wolters (Wouters),  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 7 augustus 1667 Sophia filia Joannis Wolters et Cornelia Crijns connig. susceptores Jan Coumans et Petien Crijns te Beek [Li] (getuigen: haar tante Petrien (Petronella) Krins, als Petrien Crijns, Joannes Coumans),  
   doopgetuige van Sijbilla Wouters op vrijdag 12 juli 1726 te Spaubeek [Li],  
   doopgetuige van Maria Wouters op dinsdag 2 april 1720 te Spaubeek [Li]. 

IIIb.  Peter (Petrus) Matthias Walteri alias Wouters (Wouters, Wolters), zn. van Thijs (Matthias) Walteri alias Wouters (IIa) en Fijken (Sophia) Nn
 geb. voor 1622 vermoedelijk te Beek [Li], 
 raijckmaecker (=wielmaker), 
 doopgetuige van zijn nicht Barbara Wouters op woensdag 25 januari 1651 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn kleindochter Maria Greven op woensdag 13 december 1679 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Laurentius Thijssens alias Kessels op zondag 16 januari 1650 te Beek [Li], 
 geboortegetuige van Wilhelmus Roebroecx
 doopgetuige van Petronilla Henckens op maandag 4 september 1684 te Beek [Li], 
  
 Gichtregister (LvO 4130 - scan 95) op maandag 31 mei 1666 te Beek [Li], 
 Peter Wolters verkoopt aan Triniken Malders 46 kleine roeden weijden in die koelstigh, rgt Linten Lemmens, Triniken voors. een joft die koelstigh voor 4 gulden 2½ stuiver de roede, 
 Gichtregister (LvO 4130 - scan 96) op woensdag 9 juni 1666 te Beek [Li]
 Helena Tissens verkoopt aan Peter Wolters 90 kleine roeden weijden in den moelenbergh steighe, rgt Tevis Lemmens, Lens Penris, hooft die voors steghe, voor 46 stuivers de roede, belast met een vat rogge aan de pastoor van Beeck en een pint wijn aan de kerk van Beeck, 
 Gichtregister (LvO 4130 - scan 105) op maandag 13 mei 1669 te Beek [Li]
 Frans Daers borger der stadt Venlo leent bij Peter Wolthers 200 gulden, onderpand 7 morgen akkerland in verscheidene percelen welke landerije de voors Peter Wolthers in pacht heeft 
 In de marge: 29 december 1685 Jan Greven, getrout hebbende de dochter van Peter Wolters verklaart dat de momboir van de kinderenen van Frans Daers 100 gulden heeft afgelost., 
 tr. 
 kerk.huw. (beiden minstens 20 jaar oud) (Rooms Katholiek) op woensdag 16 juli 1642 16ŗ. Petrus Walteri et Elizabetha filia Jo(ann)is Thijsens, testes ven[erabi]lis d(omi)n(u)s Andreas Penris et Jacobus Mutsenich. te Beek [Li] (getuigen: pastoor Andreas Penris, Jacobus Mutsenich) 
 met Lijseken (Elisabeth) Thijssens alias Kessels (Kessels, Thijsens), dr. van Joes (Joannes) Thijssens alias Kessels en Nn
 geb. voor 1622, 
 doopgetuige van haar neef Leonardus Thijssens alias Kessels op woensdag 20 september 1651 te Beek [Li], 
 ovl. (minstens 50 jaar oud) op dinsdag 17 januari 1673 te Beek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Catrijn (Catharina) Walteri (Wouters, Wolters),  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 29 september 1644 te Beek [Li] (getuigen: haar aangetrouwde tante Maria Martens, Leonardus Philippi [gehuwd met Maria Crijns]),  
   doopgetuige van haar nicht Margareta Thijssen alias Wouters (Va) op vrijdag 11 november 1695 te Beek [Li]. 
  2.  Griet (Gertrudis) Wouters alias Thijssens,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 6 januari 1646 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 36 jaar oud) op donderdag 5 februari 1682, volgt IVa
  3.  Maria Walteri (Wouters),  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 2 juni 1651 genoemd naar haar meter. (Maria filia Petri Matthiae Walteri et Elisabeth Kessels  coniugum; suscept: Fremmen Kerckhoffs et Maria uxor Jois Joannes Kessels) te Beek [Li] (getuigen: Fremmen (Frambertus) Kerckhoffs en haar aangetrouwde tante Maria Martens, als Maria uxor Jois Joannes Kessels),  
   ovl. (hoogstens 6 jaar oud) voor 1657 waarschijnlijk te Beek [Li]. 
  4.  Christianus Walteri (Wouters),  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 16 mei 1652 tweeling. (Christianus filius Petri Walteri et Elisabeth Kessels coniugum; suscepiontis Otto Martini per Walterus Odekecke custos et Catharina uxor Adami Kerckhoffs) te Beek [Li] (getuigen: Otto Gerardi Martini, wordt vervangen door Walter Odekercke en Trijn (Catharina) Coumans, als Catharina e.v. Adamus Kerckhoffs). 
  5.  Joannes Walteri (Wouters),  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 16 mei 1652 tweeling. (Joannes filius … Petri et Elisabeth; susrip: Hubertus Keulen et Maria uxor Matthiae Thijsens per Joan Jois Wouters) te Beek [Li] (getuigen: Houb (Hubertus) Keulen en zijn aangetrouwde tante Maria Tollenaers, als Maria uxor Matthiae Thijsens),  
   ovl. (hoogstens 7 jaar oud) voor 1659 waarschijnlijk te Beek [Li]. 
  6.  Sophia Wouters (Thijssen),  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 22 mei 1655 genoemd naar haar grootmoeder aan vaderszijde. Sophia filia Petri Wouters et Elisabeth Kessels coniugum; suscep: Joannes Wouters et Maria uxor Mathiae Stienen te Beek [Li] (getuigen: haar oom Jan (Joannes) Walteri alias Wouters (IIIa) als Joannes Wouters en Maria Elisabeth Coumans als Maria e.v. Mathias Stienen),  
   doopgetuige van Catharina Didden op dinsdag 18 februari 1676 te Beek [Li],  
   doopgetuige van haar achternicht Sophia Lenarts op dinsdag 23 januari 1714 te Spaubeek [Li]. 
  7.  Maria Wouters (Wolters),  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 22 april 1657 22 Maria filia Petri Wouters et Lijseken Thijssen coniugum susceptores Arnoldus Vrencken et Catharina Kerckhoffs no(min)e Mariae Tulleners. te Beek [Li] (getuigen: Maria Kerckhoffs, haar aangetrouwde tante Maria Tollenaers, als Maria Tulleners, Arnoldus Vrencken [=Arnoldus Vrancken, gehuwd met Helena Stijnen]),  
   doopgetuige van haar neef Jacobus Greven op zaterdag 11 november 1673 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 11 maanden oud) op donderdag 4 april 1658,  
   begr. op donderdag 4 april 1658 4. Maria Wouters. pauper te Beek [Li]. 
  8.  Joannes Wouters,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 2 april 1659 Jo(ann)es filius Petri Wolters et [niets geschreven] Kessels coniugum suscep Joannes Coumans et [verder niets geschreven]) te Beek [Li] (getuige: Joannes Coumans). 
  9.  Dries (Andreas) Wouters,  
   geb. circa 1661 te Neerbeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 79 jaar oud) op dinsdag 22 november 1740, volgt IVb

IIIc.  Godefridus Walteri alias Wouters (Wouters), zn. van Wilhelmus [?] Walteri alias Wouters (IIb) en Nn
 geb. voor 1624, 
 ovl. (minstens 32 jaar oud) op woensdag 14 februari 1657 opm. pauper [=arm] te Beek [Li] 14 Godefridus Wouters. paup[er]
 tr. (beiden ongeveer 20 jaar oud) voor 1644, 
  
 Aldenbiesen 4202-5 (transcriptie Jo Hoen), 
 Folio 52 
 Loespacht 
 Goertgen Wouters placht te gelden vj vat roggen. Ieder vat is belast met vier rijnsgl den rijnsgl ad 25 st soude tegen den penninck zesthien beloopen vj st. 
 Hiervan gelden geerken erkens erven i½ vat roggen Gelden geerken erckens erven i½ vat roggen. Gelden noch van Claes wagengoet naer David der duijtser huijsvroou iij cop roggen. 
 met Maria van de Busselkens, dr. van Erken (Arnoldus) van de Busselkens en Cornelia
 geb. voor 1624. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Walterus (Wouter) ,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 28 februari 1645 te Beek [Li] 28o. Walterus filius Godefridi Walteri, et Mariae coniugum: suscip: Franciscus Koumans, et Jda Schaa. (getuige: Franciscus Koumans, Ida Schaa). 
  2.  Ida ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 10 januari 1649 te Beek [Li] 10o. Jda filia Godefridi Walteri et Mariae van de Busselkens coniugum: suscip: Jo(ann)es Odekercke per Henricum filium suum, et Anna uxor Martini Bien. (getuigen: Jan (Joannes) Odekercke door Henricus zijn zoon, Henderick (Henricus) Odekercken nms. zijn vader Joannes Odekercke, Anna e.v. Martinus Bien). 
  3.  Willem (Wilhelmus) Wouters,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 22 januari 1653 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 36 jaar oud) op donderdag 27 januari 1689, volgt IVc

IIId.  Walterus Walteri (Wouters), zn. van Wilhelmus [?] Walteri alias Wouters (IIb) en Nn
 geb. voor 1629 vermoedelijk te Oensel [Li], 
 veltbode, 
 tr. 
 kerk.huw. (beiden minstens 20 jaar oud) op dinsdag 5 oktober 1649 Walterus Walteri van Oensel et Maria filia Wilhelmi Wilhelmi van Leyenbroeck: testes Walterus Odekercke custos et Petronilla Henrici Petri te Beek [Li] (getuigen: Walter (Walterus) Joannes Odekercke, custos [=koster] en Petronilla Henrici Petri
 met Maria Wilhelmi alias Smets (Smets), dr. van Wilhelmus Wilhelmi en Nn Smets [?]
 geb. voor 1629 te Leyenbroek - Sittard [Li]. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Helena ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 29 mei 1650 Helena filia Walteri Walteri van Oensel et Maria Wilhelmi coniugum: suscept Wilhelmus Walteri per Walterus Odekercke et Catharina uxor Martini Ghielen te Beek [Li] (getuigen: haar grootvader Wilhelmus [?] Walteri alias Wouters (IIb), Catharina gehuwd met Martinus Ghielen),  
   ovl. (hoogstens 2 jaar oud) voor 1652 waarschijnlijk te Beek [Li]. 
  2.  Heijlken (Helena) Wouters,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 12 augustus 1652 Heylken docht. van Wouter Wouters en Marijke Wilhelmi suscep: Joes Odekercke et Gertrudis Wilhelmi te Beek [Li] (getuigen: Jan (Joannes) Odekercke en haar tante Gertrudis Wilhelmi),  
    
   gehuwd met te Beek [Li],  
   zij treedt op als getuige op 00-03-1664 Margareta filia Fred [e]rici Romens et Judith coniugum. suscept Jan Vrancken et Heliken Wouters no(min)e uxoris Hermen Bijen.,  
   doopgetuige van Anna Roebroeks op zondag 15 november 1671 te Beek [Li],  
   doopgetuige van Joanna Hoen op dinsdag 11 juli 1679 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 27 jaar oud) op woensdag 4 oktober 1679,  
   begr. op woensdag 4 oktober 1679 4 Helena Wouters s[olvit] te Beek [Li],  
   tr.  
   met Hermen (Hermanus) Bijen. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Wilhelmus ,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 24 oktober 1654 genoemd naar een van zijn beide grootvaders. Wilhelmus filius Walteri Walterus van Oensel et Maria Wilhelmi coniugum: suscept Joanna Nijsten uxor Walterus custodis per Eva uxor Wilhelmus Wessels et Matthias Kerckhoff te Beek [Li] (getuigen: Jenneke (Joanna) Nijsten, echtgenote van Walterus de koster, Eva Robijns alias Roebroex, als Eva echtgenote van Wilhelmus Wessels en Thijs (Matthias) Kerckhoffs, als Matthias Kerckhoffs),  
   ovl. (hoogstens 5 jaar oud) voor 1660 waarschijnlijk te Beek [Li]. 
  4.  Martinus ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 2 april 1656 Martinus filius Walteri Walteri ex Oensel et Maria coniugum: suscept Michael Martini et Maria Cleijns uxor Adami Zeverins te Beek [Li] (getuigen: Maria Cleijns, gehuwd met Adamus Zeverins, Michael Martini). 
  5.  Henricus Wouters,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 21 oktober 1657 Henricus filius Walteri Wouters veltbode et Mariae [niets geschreven] coniugum: patrini Geren Damen et Meijken Kerckhoffs no(min)e Enken Kerckhoffs huijsvrouwe van Jan Kerckhoffs te Beek [Li] (getuigen: Entgen (Anna) Haesen, als Enken Kerckhoffs huijsvrouwe van Jan Kerckhoffs, Geren Damen, Meijken Kerckhoffs namens Enken Haesen e.v. Jan Kerckhoffs). 
  6.  Wilelmus Wouters,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 5 maart 1660 te Beek [Li], volgt IVd

Generatie IV

IVa.  Griet (Gertrudis, Geertruijt) Wouters alias Thijssens (Wolters, Thijssens), dr. van Peter (Petrus) Matthias Walteri alias Wouters (IIIb) en Lijseken (Elisabeth) Thijssens alias Kessels
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 6 januari 1646 6o. Gertrudis filia Petri Wouters et Elizabethae coniugum: suscip: Jo(ann)es Tim(m)ermans, no(m)i(n)e Jo(ann)is Hopmans, et Jda Daemen uxor Jo(ann)is Wouters. te Beek [Li] (getuigen: haar aangetrouwde tante Ida Daemen (zie IIIa), Joannes Timmermans namens Joannes Hopmans), 
 doopgetuige van haar neef Jan (Joannes) Didden op woensdag 5 juli 1673 te Beek [Li], 
 ovl. (ongeveer 36 jaar oud) op donderdag 5 februari 1682, 
 begr. op donderdag 5 februari 1682 5. Gertrudis Wolters uxor Jo(ann)is Greven te Beek [Li], 
 tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 33 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zondag 28 oktober 1668 te Beek [Li], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op woensdag 31 oktober 1668 31 Joannes Greuen [= Greven] et Getien Wouters contraxerunt matrimonium coram me meisq(ue) praesentibus. aldaar, 
 Verder onderzoek Jan Greven x Griet Wouters Beek [Collectie Habets 4131-30-1675
 met Jan (Joannes) de Greef (Greven), zn. van Jacobus de Greef (schoolmeester (?)) en Adrianna Nn
 ged. op zondag 7 oktober 1635 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Anna Odekircken op maandag 12 november 1696 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn achternicht Christina Lemmens op zondag 17 september 1673 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Catharina Didden op dinsdag 18 februari 1676 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn kleindochter Elisabeth Lemmens op vrijdag 20 juli 1703 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn kleindochter Catharina Hopperts alias Lemmens op dinsdag 13 december 1695 te Beek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Heliken (Helena) Thijssen (Thissens, Greven) [naam van de moeder],  
   geb. in 1669 te Beek [Li],  
   doopgetuige van haar kleinzoon Antonius Ackermans op zondag 3 oktober 1728 te Schimmert [Li],  
   tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 27 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op maandag 28 mei 1691 te Beek [Li] den 28. mey Teunis Lemmens j m. ende Neleken Tyssen j. d. beyde van Beeck  
   met Antonius Lemmens (Hopperts), zn. van Tewis (Matthias) Lemmens en Enken (Anna) Hopperts,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 30 december 1663 30. Antonius filius Tewis Lemmens et Annae Hopperts coniug(um). suscept Trineken uxor Jexxken [sic] Haesen Zeuerens [= Zeverens]  Zeuerens te Beek [Li] (getuigen: Severinus Severini, als Severen Severinus, Triniken e.v. Jexxken Haesen),  
   doopgetuige van zijn kleinzoon Joannes Ackermans op donderdag 13 juni 1726 te Beek [Li]. Uit dit huwelijk 6 dochters. 
  2.  Fijken (Sophia), genoemd naar haar tante aan moederszijde Greven,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 25 juli 1670 te Beek [Li] Sophia filia Joannis Greven et Gertrudis Wouters coningung. suscept. Matthias Greven et Cornelia vidua Joannis Wouters (getuigen: haar achterneef Thijs (Mathias) de Greef en Cornelia Krins (zie IIIa) als Cornelia weduwe van Joannes Wouters),  
   ovl. (hoogstens 31 jaar oud) voor 1702 waarschijnlijk te Beek [Li],  
   tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 26 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zondag 19 november 1690 Willem Vreen j.m. ende Fijken Greven j.d. beijde van Beeck te Beek [Li]  
   met Willem (Wilhelmus, Wilelmus, Guilielmus) Vreijen (Vreen), zn. van Gerardus Vreen en Agatha Dederen,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 10 augustus 1664 te Schinnen [Li] (getuige: Leonardus Dieteren),  
   doopgetuige van zijn kleinzoon Wilhelmus Vreen op woensdag 15 april 1739 te Beek [Li],  
   doopgetuige van zijn kleinzoon Wilhelmus Vreen op zaterdag 25 mei 1726 te Beek [Li],  
   doopgetuige van zijn neef Laurentius Lenarts op vrijdag 14 juli 1702 te Beek [Li],  
   getuige bij kerk. huw. van zijn zoon Melten (Melchioris) Vreen en zijn schoondochter Cornelia Odekercke op zondag 22 oktober 1724 te Beek [Li],  
   doopgetuige van zijn kleinzoon Wilhelmus Vreen op woensdag 5 februari 1744 te Beek [Li],  
   doopgetuige van Otto Lemmens op donderdag 21 juli 1707 te Beek [Li]. Uit dit huwelijk 5 kinderen. 
  3.  Christina Greven,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 28 maart 1672 Christina filia Joannis Greven et Gertrudis Wolters coning. suscept. Joannes Alberts et Judith Stijnen te Beek [Li] (getuige: Judith Stijnen, Joannes Alberts). 
  4.  Jacobus Greven,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 11 november 1673 naam moeder is Gertrudis Thijssen. Genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde (Jacobus de Greef) te Beek [Li] (getuigen: zijn aangetrouwde oom Leonardus Didden en zijn tante Maria Wouters, als Maria Thijssen),  
   doopgetuige van Christina Odekircken op dinsdag 8 maart 1695 te Beek [Li]. 
  5.  Elisabetha Greven,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 7 november 1675 7. Elisabeth filia Jo(ann)is Greven et Gertrudis Thijssen. coniug(um) suscept. Albertus Lemmens no(min)e Thijs Wouters. Barbara Greven, per Christinam Greven. Genoemd naar haar grootmoeder aan moederszijde (Elisabeth Thijssen alias Kessels) te Beek [Li] (getuigen: haar tante Barbara de Greef, als Barbara Greven door Christina Greven, Albert (Albertus) Lemmens, namens Thijs Wouters en haar tante Stincken (Christina) de Greef, namens Barbara Greven),  
   doopgetuige van haar achterneef Leonardus Vreen op donderdag 24 maart 1729 te Beek [Li],  
   tr. (resp. hoogstens 25 en hoogstens 18 jaar oud) voor 1701 vermoedelijk te Beek [Li]  
   met Joannes Lenarts, zn. van Marten (Martinus) Lenarts en Maria Vromen,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 21 december 1682 te Spaubeek [Li] 21 bapt Joannes filius Martini Lienarts et Mariae con(iu)g(um) suscep Wilhelmus Gossens et Catharina Lienarts. (getuigen: Willem (Wilhelmus) Goessens als Wilhelmus Gossens en zijn tante Catharina Lienaarts),  
   doopgetuige van zijn neef Petrus Lenardts op maandag 10 december 1657 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 45 jaar oud) op woensdag 22 september 1728 te Spaubeek [Li]. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  6.  Petrus Greven,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 11 november 1677 11 Petrus filius Jo(ann)is Greuen [= Greven] et Geetien Wolters coniug(um). suscept Berb Wolters per Catharinam Willems. et Albertus Lemmens. te Beek [Li] (getuigen: Albert (Albertus) Lemmens, Berb Wolters [=Greven ? ww] door Catharina Willems). 
  7.  Maria Greven,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 13 december 1679 12. Maria filia Jo(ann)is Greven et Gertrudis Wolters coniug(um). suscept Peter Wolters no(min)e Jan Gerkens ex Vleeck et Helena Greven te Beek [Li] (getuigen: haar grootvader Peter (Petrus) Matthias Walteri alias Wouters (IIIb), als Peter Wolters namens Jan Gerkens, Helena Greven),  
   doopgetuige van Otto Romans op maandag 30 mei 1746 te Beek [Li],  
   doopgetuige van haar achterneef Mathias Degender op zondag 29 maart 1744 te Beek [Li],  
   doopgetuige van Catharina Brakelmans op zondag 16 december 1742 te Beek [Li],  
   doopgetuige van Ida Braeckelmans op zondag 27 maart 1746 te Beek [Li]. 
  8.  Henricus Greven,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 6 november 1681 6 Henricus filius Jo(ann)is Greven et Gertrudis Wolters coniug(um). suscept custos Walterus no(min)e Thijs Greven et Christina Greven te Beek [Li] (getuigen: zijn achterneef Thijs (Mathias) de Greef, als Thijs Greven en zijn tante Stincken (Christina) de Greef, als Christina Greven),  
   doopgetuige van Catharina Nijsten op zondag 19 april 1699 te Beek [Li]. 

IVb.  Dries (Andreas, Andries) Wouters (Wolters, Thijssen), zn. van Peter (Petrus) Matthias Walteri alias Wouters (IIIb) en Lijseken (Elisabeth) Thijssens alias Kessels
 geb. circa 1661 Genoemd naar zijn overleden oom (Andreas Wouters) te Neerbeek [Li], 
 doopgetuige van zijn kleinzoon Wilhelmus Ganders op woensdag 10 september 1732 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn kleindochter Anna Ceulen op donderdag 12 oktober 1724 te Beek [Li], 
 ovl. (ongeveer 79 jaar oud) op dinsdag 22 november 1740, 
 begr. op dinsdag 22 november 1740 22. obijt plane subito et improvise [=plotseling en onvoorzien] Andreas Wouters viduus. te Beek [Li], 
 tr. (beiden ongeveer 31 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zondag 5 oktober 1692 te Beek [Li] Andries Wouters J.M. met Catharina Kempenaers J.D. beijde van Neerbeeck
 kerk.huw. (Rooms Katholiek), 
  
 Verder onderzoek (Collectie Habets) te Beek [Li], 
 Andries Wouters x 1692 Cath. Kempeners te Beek 1561-7-11-1698 
 met Trijn (Catharina) Kempenerts (Kempeners, Kempenaers), dr. van Herman (Hermannus) Campenaerts en Margareta Didden
 geb. te Neerbeek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op zondag 25 september 1661 te Beek [Li] (getuigen: haar tante Maria Campenaerts, als Maria Kempeners, Jacob Craechs), 
 doopgetuige van haar kleindochter Catharina Ceulen op zondag 18 maart 1731 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar kleinzoon Theodorus Erkens op dinsdag 30 mei 1730 te Beek [Li], 
 ovl. (ongeveer 70 jaar oud) op zaterdag 5 april 1732 te Beek [Li], 
 begr. op zaterdag 5 april 1732 5. obijt Catharina Kempenaers uxor Andreae Wouters. aldaar. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Cornelia Wolters (Wouters),  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 15 augustus 1693 15. Cornelia filia Andreae Wolters et Catharinae Kempeners coniug(um) suscept. Thijs Wolters. no(min)e [niets geschreven] et Maria Wolters te Beek [Li] (getuigen: haar achternicht Maria Wolters, Thijs Wolters [=overgrootvader van 92 jaar oud? ww]),  
   ovl. (hoogstens 11 jaar oud) voor 1705 waarschijnlijk te Beek [Li]. 
  2.  Margareta Thijssen alias Wouters,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 11 november 1695 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 41 jaar oud) op dinsdag 21 mei 1737 aldaar, volgt Va
  3.  Joannes ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 20 april 1701 20 Joannes filius Andreae Wouters et Catharinae Kempeners coniug(um) suscept Hermen Kempeners et Cornelia Ruckens Genoemd naar zijn oom aan vaderszijde (Joannes Wouters) te Beek [Li] (getuigen: zijn grootvader Herman (Hermannus) Campenaerts, als Hermen Kempeners, Cornelia Ruckens). 
  4.  Nelecken (Cornelia) ,  
   woonachtig te Neerbeek [Li], volgt Vb

IVc.  Willem (Wilhelmus) Wouters, zn. van Godefridus Walteri alias Wouters (IIIc) en Maria van de Busselkens
 ged. Rooms Katholiek op woensdag 22 januari 1653 22o. Wilhelmus filius Godefridi Wouters van de Busselkens, et Mariae coniugum: suscipientes Henricus Odekercke per fratrem suum Walterum custodem. te Beek [Li] (getuigen: Hendrick (Henricus) Walteri Odekercke alias Wouters, door zijn broer Walterus koster, Henricus Odekercken {get. Henricus Odekercke door zijn broer Walter koster}), 
 doopgetuige van zijn nicht Joanna Wijnen op woensdag 27 november 1680 te Beek [Li], 
 ovl. (ongeveer 36 jaar oud) op donderdag 27 januari 1689, 
 begr. op donderdag 27 januari 1689 27 Willem Wouters te Beek [Li], 
 tr. 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 31 jaar oud) (Rooms Katholiek) op donderdag 16 november 1679 16 Willem Wouters cum Maria Geurden praemissis sponsalibus more solito praesentibus pastore ac ejsdem [= eisdem] testibus Joanne Erkens et Gertrude Wijnen contraxerunt matrimonium. aldaar (getuige: Jan Erkens, Gertruid Wijnen) 
 met Maria Geurts (Geurden), dr. van Godefridus Geurts en Joanna
 ged. Rooms Katholiek op zondag 30 augustus 1648 te Beek [Li] (getuigen: Mees (Bartholomeus) Haghemans, als Bartholomeus Haghemans, Paulus Meessen, Ida Maes), 
 doopgetuige van haar kleinzoon Jacobus Wouters op zondag 9 oktober 1718 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Peter (Petrus) Wijnen op zondag 11 augustus 1675 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Joannes Geurts op dinsdag 24 februari 1688 te Beek [Li], 
 ovl. (ongeveer 76 jaar oud) op maandag 13 november 1724, 
 begr. op maandag 13 november 1724 13 Maria Geurts relicta Wilhelmi Wouters. te Beek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Maria ,  
   geb. te Kelmond [Li], volgt Vc
  2.  Geurt (Godefridus) ,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 9 maart 1682 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 76 jaar oud) op zaterdag 10 juni 1758 aldaar, volgt Vd
  3.  Joanna ,  
   ged. Rooms Katholiek in oktober 1684 [geen datum vermeld] Joanna filia Wil[h]elmi Wouters et Mariae Geurts coniug(um). suscept. Christianus Haghmans et Joanna Wouters loco Mariae Damens. Genoemd naar haar grootmoeder aan moederszijde (Joanna NN) te Beek [Li] (getuigen: Corst (Christianus) Haghemans, haar aangetrouwde tante Maria Daemen, als Maria Damens door Joanna Wouters, Joanna Wouters),  
   doopgetuige van Joannes Roomens op zaterdag 15 juni 1697 te Beek [Li]. 
  4.  Joannes ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 25 mei 1687 25 Joannes filius Wil[h]elmi Wouters et Mariae Geurden coniug(um). suscept Walterus Odekircken no(min)e Erken Erkens et Neliken Geurden. te Beek [Li] (getuigen: Ercken (Arnoldus) Erkens door Walterus Odekircken, Neliken Geurden [=Geurts ww]). 

IVd.  Wilelmus (Wilhelmus) Wouters, zn. van Walterus Walteri (IIId) en Maria Wilhelmi alias Smets
 ged. Rooms Katholiek op vrijdag 5 maart 1660 Wilelmus filius Walteri Wouters et Maria Smets coniugum: suscept Egidius Martens et Maria Lemmens uxor Petri Vrancken te Beek [Li] (getuige: Egidius Martens, Maria Lemmens e.v. Petrus Vrancken), 
 tr. (resp. hoogstens 36 en hoogstens 30 jaar oud) voor 1696 vermoedelijk te Beek [Li] 
 met Heliken (Helena) Fremmen, dr. van Frem (Frambertus) Fremmen en Trijneken (Catharina) Alberts
 ged. Rooms Katholiek op zondag 17 januari 1666 te Beek [Li] (getuigen: haar aangetrouwde oom Frans (Franciscus) Odekercke, als Frans Odekircken, Maria Haghmans), 
 doopgetuige van haar achternicht Cornelia Odekercke op woensdag 9 maart 1689 te Beek [Li]. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Wilelmus (Wilhelmus) ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 6 oktober 1697 te Beek [Li] (getuigen: Ida Nijsten, Heliken Goesens). 

Generatie V

Va.  Margareta Thijssen alias Wouters (Wolters, Wouters), dr. van Dries (Andreas) Wouters (IVb) en Trijn (Catharina) Kempenerts
 ged. Rooms Katholiek op vrijdag 11 november 1695 11 Margareta filia Dries Thijssen [hierboven: Wolters] et Trijn Kempeners coniug(um). suscept Peter Kempeners et Catrijn Wolters - Boven de naam Thijssen is toegevoegd Wolters - [Thijssen is de naam van de overgrootmoeder aan vaderszijde (Lijsken Thijssen)]. - Margareta is genoemd naar haar grootmoeder aan moederszijde (Margareta Didden) te Beek [Li] (getuigen: haar oom Peter (Petrus) Kempenerts, als Peter Kempeners en haar tante Catrijn (Catharina) Walteri, als Catrijn Wolters), 
 doopgetuige van haar neef Wilhelmus Ganders op vrijdag 1 februari 1737 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Theodorus Erkens op dinsdag 30 mei 1730 te Beek [Li], 
 ovl. (ongeveer 41 jaar oud) op dinsdag 21 mei 1737 te Beek [Li], 
 begr. op dinsdag 21 mei 1737 21. obijt in puerperio Margarita Wouters, uxor Petri Ceulen. aldaar, 
 tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 44 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zaterdag 18 september 1723 Peter Keulen J.M. met Margaretha Wouters J.D. beyde alhier van Beeck te Beek [Li], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 3 oktober 1723 3 Petrus Ceulen cum Margaritā Wouters testibus Arnoldo Erkens et Alberto Odekircken aldaar (getuigen: Albertus Odekercken en Ercken (Arnoldus) Erkens
 met Petrus Keulen (Ceulen), zn. van Paulus Koelen en Anneken (Anna) Banens
 ged. Rooms Katholiek op maandag 20 februari 1679 genoemd naar zijn peter te Geleen [Li] (getuigen: zijn tante Lijsbeth (Elisabetha) Koelen, als Lijsbeth Keulen en zijn oom Peter (Petrus) Banens), 
 doopgetuige van zijn achterneef Joannes Gosens op zaterdag 2 juli 1735 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Joanna Ganders op dinsdag 21 februari 1741 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn kleinzoon Petrus Sleijpen op maandag 27 november 1752 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Margaretha Keulen op dinsdag 13 september 1707 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn achternicht Maria Elisabetha Abrams op vrijdag 10 juli 1750 te Beek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Anna Ceulen (Keulen),  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 12 oktober 1724 12 sub conditione Anna filia Petri Ceulen et Margaritae Wouters conjugum, suscept: Andreā Wouters et Mariā Wouters. Genoemd naar haar grootmoeder aan vaderszijde (Anna Banens) te Beek [Li] (getuigen: haar grootvader Dries (Andreas) Wouters (IVb), Maria Wouters),  
   ovl. (hoogstens 41 jaar oud) voor 1766,  
   tr.  
   kerk.huw. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 34 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zondag 30 november 1749 d: 30. 9bris quae fuit dom. 1. adventus cum dispensatione in tempore clauso contraxere matrimonium Cornelius Sleijpen fil: Jo(ann)is Sleijpen et Mariae Ackermans conj: in Beeck. et Anna Ceulen filia Petri Ceulen et Margarethae Wouters conj: in Beeck. coram me, et test. Godefrido Sleijpen, et Catharinā Ceulen. te Beek [Li] (getuige: Godefridus Sleijpen, Catharina Ceulen)  
   met Cornelis Sleijpen,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 5 juli 1715 zn van Joannes Sleipen en Maria Ackermans te Hulsberg [Li] (getuige: Elisabeth Quix, Joannes Budij, Maria NN). Uit dit huwelijk 6 kinderen. 
  2.  Catharina Ceulen,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 18 maart 1731 18. Catharina filia Petri Ceulen et Margaritae Wouters conjugum, suscept: Paulo Gosens loco Pauli Ceulen et Corneliā Wouters loco Catharinae Kempenaers Genoemd naar haar grootmoeder aan moederszijde (Catharina Kempenaers) te Beek [Li] (getuigen: haar grootmoeder Trijn (Catharina) Kempenerts (zie IVb), als Catharina Kempenaers door Cornelia Wouters, haar grootvader Paulus Koelen, als Paulus Ceulen door Paulus Gosens, haar tante Nelecken (Cornelia) Wouters (Vb), namens Catharina Kempenaers en haar neef Paulus Goesens, als Paulus Gosens namens Paulus Ceulen). 
  3.  Petrus Ceulen (Keulen),  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 16 mei 1734 16. sub conditione Petrus filius Petri Ceulen et Margaritae Wouters conj: suscept: Petro Banens et Caeciliā Matthijs. te Beek [Li] (getuigen: zijn oudoom Peter (Petrus) Banens, Caecilia Matthijs),  
   doopgetuige van zijn nicht Anna Maria Sleijpen op dinsdag 21 januari 1755 te Beek [Li],  
   relatie  
   met Catharina Gelissen (Gielissen), dr. van Christianus Gielissen en Elisabetha Wouters (VIa),  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 1 juni 1748 die 1mā junij baptisata est Catharina, filia illegitima Christiani Gelissen ex Beeck, ut mater asserit quae est Elisabetha Wouters ex Beeck: susc. Wilhelmus Wouters ex Beeck, et Catharina Martens ex Beeck, nomine Annae Craenen ex Geleen. Genoemd naar haar grootmoeder aan vaderszijde (Catharina Philippens) te Beek [Li] (getuigen: Wilelmus Wouters, uit Beek, Catharina Martens, uit Beek namens Anna Craenen uit Geleen en haar grootmoeder Anna Kranen (zie Vd), uit Geleen door Catharina Martens uit Beek),  
   getuige bij kerk. huw. van haar neef Jan (Joannes) Wouters en Maria Stijnen op vrijdag 28 juni 1765 te Beek [Li]. Uit deze relatie een zoon. 

Vb.  Nelecken (Cornelia) Wouters, dr. van Dries (Andreas) Wouters (IVb) en Trijn (Catharina) Kempenerts
 woonachtig te Neerbeek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op woensdag 3 juni 1705 te Beek [Li] 3. jun. Cornelia filia Andreae Wouters et Catharinae Kempeners conj. sus. Petrus Banits et Corn. Veurvischen. (getuigen: Peter (Petrus) Banens, als Petrus Banits, Cornelia Veurvisschen (=Verwischen?)), 
 doopgetuige van haar nicht Catharina Ceulen op zondag 18 maart 1731 te Beek [Li], 
 tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 38 jaar oud) (1) (Nederlands Hervormd) op zaterdag 8 april 1730 te Beek [Li] 8 april Peter Erkens - met Cornelia Wouters bijde van Neerbeek
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op maandag 1 mei 1730 aldaar primā mensis Petrus Erkens cum Cornelia Wouters. testibus Jo(ann)e Thijmister et Joannā Kinckers. (getuige: Joannes Thijmister, Joannes Kinckers) 
 met Peter (Petrus) Erkens (Erckens), zn. van Dirck (Theodorus) Eerkens en Ytje (Ida) Ganzer
 ged. op donderdag 13 september 1691 opgegeven naam moeder: Cornelia Verwisch [=getuige!] te Beek [Li] woonde in Neerbeek (getuigen: zijn oudoom Jacobus Ganzer en Cornelia Verwisch), 
 ovl. (ongeveer 38 jaar oud) op donderdag 13 juli 1730, 
 begr. op donderdag 13 juli 1730 (Petrus Erkens) te Beek [Li]. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Theodorus ,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 30 mei 1730 30. sub conditione Theod: filius Petri Erkens et Corneliae Wouters conj: suscept: Theodoro Erkens et Margaritā Wouters loco Cath: Kempenaers. Genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde (Dirck Eerkens) te Beek [Li] (getuigen: zijn grootvader Dirck (Theodorus) Eerkens, als Theodorus Erckens, zijn grootmoeder Trijn (Catharina) Kempenerts (zie IVb), als Catharina Kempenaers door Margaretha Thijssen alias Wouters en zijn tante Margareta Thijssen alias Wouters (Va), als Margarita Wouters namens Catharina Kempenaers). 
  Nelecken (Cornelia) Wouters
 tr. (2), 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 34 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zondag 29 juli 1731 te Geleen [Li] 29. julij Marten Ganders Nelecken Wouters testes Marten Custers. et Anna Ganders. (getuigen: zijn zus en haar schoonzuster Anna Janders, als Anna Ganders, Marten Custers) 
 met Marten (Martinus) Janders (Ganders, Genders), zn. van Willem (Wilhelmus) Janders en Jenne (Joanna) Gielen
 ged. Rooms Katholiek op dinsdag 16 juli 1697 te Geleen [Li] (getuigen: zijn grootvader Marten (Martinus) Gielen, Urm Luijten), 
 doopgetuige van zijn neef Hans Willem (Joannes Wilhelmus) Nijssen op woensdag 22 januari 1738 te Geleen [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van zijn zwager Tevis Glasmeckers en zijn zus Agnetis Janders op dinsdag 28 januari 1727 te Geleen [Li], 
 doopgetuige van Anna Elisabetha Schols op vrijdag 19 september 1727 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Catharina Ganders op zondag 27 november 1735 te Geleen [Li]. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Wilhelmus Ganders,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 10 september 1732 Genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde (Willem Ganders) te Beek [Li] 10. Wilhelmus filius Martini Ganders et Corneliae Wouter[s] conjugum, suscept: Andreā Wouters et Joannā Gelen. (getuigen: zijn grootvader Dries (Andreas) Wouters (IVb) en zijn grootmoeder Jenne (Joanna) Gielen, als Jenne Gelen),  
   ovl. (hoogstens 4 jaar oud) voor 1737 waarschijnlijk te Beek [Li]. 
  2.  Joannes Ganders (Genders, Penders),  
   woonachtig te Neerbeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 28 mei 1734 te Beek [Li] 28. Jo(ann)es filius Martini Ganders et Corneliae Wouters conjugum suscept: Leonardo Lemmens et Mariā Ganders. (getuigen: Leendert (Leonardus) Lemmens en zijn tante Maria Elisabeth Janders als Maria Ganders),  
   tr.  
   kerk.huw. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 30 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zondag 23 oktober 1757 23. 8bris matrimonio juncti sunt Joannes Ganders ex Neerbeck et Anna Corvers ex Spaubeck coram me et testibus Hermanno Corvers et Maria Corvers ambo ex Spaubeck. te Beek [Li] (getuigen: zijn schoonzuster en haar zus Maria Corvers en zijn zwager en haar broer Herman (Hermannus) Corvers)  
   met Anna Corvers (Curvers), dr. van Joannes Corvers en Margaretha Meuris,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 17 mei 1727 te Spaubeek [Li] 17 maij anni praenatati baptisata est Anna filia Jo[ann]is Corvers et Margarithae Murers leg: cong: quam e sacro fonte susceperunt Jo(ann)es Murers et Cornelia Corvers (getuigen: haar oom Joannes Meuris als Joannes Murers en haar tante Cornelia Corvers),  
   getuige bij kerk. huw. van haar broer Herman (Hermannus) Corvers en haar schoonzuster Maria (Anna Maria) Heunen op dinsdag 17 september 1754 te Spaubeek [Li],  
   doopgetuige van haar neef Hendrick (Henricus) Curvers op maandag 22 maart 1756 te Spaubeek [Li],  
   doopgetuige van haar nicht Margaretha (Anna Margaretha) Kurvers op zaterdag 24 augustus 1754 te Beek [Li]. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 
  3.  Wilhelmus Ganders,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 1 februari 1737 te Beek [Li] 1. Wilhelmus filius Martini Genders et Corneliae Wouters conj: suscept: Jo(ann)e Genders et Margaritā Wouters (getuigen: zijn tante Margareta Thijssen alias Wouters (Va), als Margarita Wouters, zijn oom Jan (Joannes) Janders, als Joannes Genders, zijn oom Jan (Joannes) Janders, als Joannes Genders, zijn achterneef Jan (Joannes) Janders, als Joannes Genders en zijn achterneef Jan (Joannes) Janders, als Joannes Genders). 
  4.  Andreas Ganders,  
   ged. op vrijdag 12 september 1738 Genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde (Andreas Wouters) te Beek [Li] 12. Andreas filius Martini Ganders et Corneliae Wouters conj: [suscept:] Jo(ann)e Lenaerts et Annā Ganders. (getuigen: zijn tante Anna Janders, Joannes Lenaerts). 
  5.  Joanna Ganders,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 21 februari 1741 Genoemd naar haar grootmoeder aan vaderszijde (Jenne Gielen) te Beek [Li] 21. Joanna filia Martini Ganders et Corneliae Wouters conj: suscept: Petro Ceulen et Mechtilde Gielen. (getuigen: haar aangetrouwde oom Petrus Keulen (zie Va), als Petrus Ceulen, Mechtilde Gielen). 
  6.  Mathias Degender (Ganders, Genders),  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 29 maart 1744 te Beek [Li] eodem die bap(tisa)tus est Mathias fil: leg: Martini Degender et Corneliae Wouters con: susc: Jo(ann)es Degenders et Maria Greven. (getuigen: zijn achternicht Maria Greven, Joannes Degenders [=Ganders ww]),  
   doopgetuige van zijn neef Joannes Mathias Ganders op maandag 11 december 1758 te Beek [Li]. 

Vc.  Maria Wouters, dr. van Willem (Wilhelmus) Wouters (IVc) en Maria Geurts
 geb. te Kelmond [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op dinsdag 4 juni 1680 4. Maria filia Wil[h]elmi Wouters et Maria[e] Geurts coniug(um). suscept. Stas Wijnen et Catharina Jacobs. Genoemd naar haar grootmoeder aan vaderszijde (Maria van de Busselkens) te Beek [Li] (getuigen: haar aangetrouwde oom Stas (Eustachius) Wijnen, Catharina Jacobs), 
 doopgetuige van haar nicht Maria Mechtildis Wouters op dinsdag 13 augustus 1709 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Margarita Wijnen op dinsdag 18 november 1738 te Beek [Li], 
 tr. (resp. ongeveer 30 en minstens 30 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zaterdag 20 december 1710 Gerhardij Biesmans J.M. alhier van Beeck met Maria Wouters J.D. van Kelmont te Beek [Li], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op maandag 12 januari 1711 12 Gerardus Biesmans et Maria Wouters testibus Jo(ann)e Kerckhofs et Petro Kerckhofs. aldaar (getuige: Joanna Kerckhofs, Petrus Kerckhofs) 
 met Gerardus Biesmans, zn. van Nn Biesmans en Nn
 geb. voor 1680 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Joanna Wouters op dinsdag 3 december 1720 te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Mattijs (Matthias) Wouters en Sophia Creeften op zaterdag 31 oktober 1711 te Beek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Joanna ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 14 december 1712 14 Joanna filia Gerardi Biesmans et Mariae Wouters conj. sus. Gerardus Wouters et Anna Biesmans te Beek [Li] (getuigen: haar oom Geurt (Godefridus) Wouters (Vd), als Gerardus Wouters, Anna Biesmans). 
  2.  Christianus ,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 27 december 1714 27 Christianus filius Gerardi Biesmans et Mariae Wouters conj. sus. Rutgerus Krieckelbergh et Maria Damen. te Beek [Li] (getuigen: zijn aangetrouwde oom Ruth (Rutgerus) Krieckelbergh, Maria Damen). 
  3.  Georgius ,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 10 juli 1716 omissus [=vergeten] est Georgius filius Gerardi Biesmans et Mariae Wouters conj. baptizatus 10 july. sus. Georgius Biesmans et Margaretha Francken. te Beek [Li] (getuige: Margaretha Francken, Georgius Biesmans). 
  4.  Wilhelmus ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 13 november 1718 13 Wilhelmus filius Gerardi Biesmans et Mariae Wouters conjugu(m) suscept: Jo(ann)e Geurts et Annā Cranen. te Beek [Li] (getuigen: zijn aangetrouwde tante Anna Kranen (zie Vd), als Anna Cranen, Joanna Geurts). 
  5.  Maria ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 20 september 1722 te Beek [Li] (getuige: Ottonis Henrici, Anna Biesmans vervangende getuige Joannes Odekercken). 
  6.  Martinus ,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 26 oktober 1725 16. Martinus filius Gerardi Biesmans et Mariae Wouters conjugum. suscept: Francisco Odekircken et Mariā Helenā Wijers. te Beek [Li] (getuigen: Frans (Franciscus) Odekircken, Maria Helena Wijers). 

Vd.  Geurt (Godefridus, Gerardus) Wouters [geen naam opgeschreven], zn. van Willem (Wilhelmus) Wouters (IVc) en Maria Geurts
 ged. Rooms Katholiek op maandag 9 maart 1682 genoemd naar een van zijn beide grootvaders (Godefridus Walteri alias Wouters of Godefridus Geurts) te Beek [Li] (getuige: Helena Kerckhoffs, Willem Ercken van de Busselken), 
 doopgetuige van Henricus Wouters op donderdag 16 januari 1721 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn kleinzoon Jan (Joannes) Gerlinx op zaterdag 29 juni 1743 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Joanna Biesmans op woensdag 14 december 1712 te Beek [Li], 
 ovl. (ongeveer 76 jaar oud) op zaterdag 10 juni 1758 te Beek [Li], 
 begr. op zaterdag 10 juni 1758 10. junij obijt Gerardus Wouters o(mn)ibus s(acra)m(en)tis munitus aldaar, 
 tr. (beiden ongeveer 26 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zondag 30 september 1708 Geurt Wouters J.M. van Kelmont met Anna Kraenen geboortig van Geleen woonende te Kelmont te Beek [Li] 
 met Anna Kranen (Cranen, Kraenen), dr. van Jacob (Jacobus) Kranen en Lijsbeth (Elisabeth) Soutsen
 ged. op dinsdag 14 april 1682 te Geleen [Li] (getuige: Peter Wessels, Bilken Banens), 
 doopgetuige van haar neef Wilhelmus Biesmans op zondag 13 november 1718 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar kleindochter Catharina Gelissen op zaterdag 1 juni 1748 te Beek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Maria Mechtildis ,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 13 augustus 1709 13 Maria Mechtildis filia Godefridi Wo[u]ters et Annae Cranen conj. sus. Jacobus Cranen et Maria Wouters. Genoemd naar haar grootmoeder aan vaderszijde (Maria Geurts) te Beek [Li] (getuigen: haar tante Maria Wouters (Vc) en haar grootvader Jacob (Jacobus) Kranen, als Jacobus Cranen). 
  2.  Elisabetha ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 5 april 1711 te Beek [Li], volgt VIa
  3.  Guilielmus ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 27 december 1713 te Beek [Li], volgt VIb
  4.  Joannes ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 8 april 1716 te Beek [Li], volgt VIc
  5.  Jacobus ,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 18 april 1716 (tweeling) eodem die Jacobus filius eorumdem parentum sus. Wernerus Craenen et Cornelia van den Bong[...] Genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde (Jacobus Kranen) te Beek [Li] (getuige: Wernerus Craenen, Cornelia van den Bomgardts),  
   ovl. (hoogstens 2 jaar oud) voor 1718 waarschijnlijk te Beek [Li]. 
  6.  Jacobus ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 9 oktober 1718 9nā Jacobus filius Godefridi Wouters et Annae Cranen conjugu(m) suscept: Martino Vrancken et Mariā Geurts Genoemd naar zijn overleden broer te Beek [Li] (getuigen: zijn grootmoeder Maria Geurts (zie IVc), Martinus Vrancken),  
   doopgetuige van zijn neef Jacobus Wouters op donderdag 10 september 1744 te Geleen [Li]. 
  7.  Joanna ,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 3 december 1720 3. Joanna filia Godefridi Wouters et Annae Cranen conj: suscept: Gerardo Biesmans nomine Henrici Cranen et Gertude Ritzelveldt. Genoemd naar haar tante (Joanna Wouters) te Beek [Li] (getuigen: haar aangetrouwde oom Gerardus Biesmans (zie Vc), namens Henricus Cranen, Gertrudes Ritzelveldt),  
   doopgetuige van haar neef Jan (Joannes) Gerlinx op zaterdag 29 juni 1743 te Beek [Li]. 
  8.  Anna ,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 14 februari 1724 te Beek [Li], volgt VId

Generatie VI

VIa.  Elisabetha Wouters (Wauters), dr. van Geurt (Godefridus) Wouters (Vd) en Anna Kranen
 ged. Rooms Katholiek op zondag 5 april 1711 5 Elisabetha filia Gerardi Wouters et Annae Kraen conj. sus. Jo(ann)es Gerits et Maria Kraen vader = Gerardus Wouters; moeder = Anna Kraen; genoemd naar haar grootmoeder aan moederszijde (Elisabeth Soutsen) te Beek [Li] (getuige: Maria Kraen, Joannes Gerits), 
 doopgetuige van haar kleinzoon Mathias Coumans op vrijdag 3 januari 1772 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar kleinzoon Joannes Matthias Coumans in december 1775 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar kleinzoon Joannes Gerardus Geerlings op dinsdag 12 november 1776 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar kleinzoon Joannes Petrus Gielissen op woensdag 9 december 1778 te Beek [Li], 
 relatie (1) 
 met Gerlachus Gerlinx
 ged. Rooms Katholiek op maandag 14 oktober 1715 zn van Gerlachus Gierlincks en Cornelia Diederen te Schinnen [Li] (getuige: Maria Heinen, Joannes Diederen). 
 Uit deze relatie een zoon: 
  1.  Jan (Joannes, Jean (Fr.)) ,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 29 juni 1743 29. suppletae sunt ceremoniae super Jo(ann)em filium illegitimum Gerlac[h]i Gerlinx /: ut mater asseri[t :/] et Elizabeth Wouters respondentibus Godefrido Wouters et Joann[ae] Hagemans loco Joannae Wouters. te Beek [Li] (getuigen: zijn grootvader Geurt (Godefridus) Wouters (Vd), als Godefridus Wouters, zijn tante Joanna Wouters, door Joanna Hagemans en Joanna Haghmans, als Joanna Hagemans namens Joanna Wouters),  
   dagloner,  
   getuige bij kerk. huw. van zijn oom Guilielmus Wouters (VIb) en zijn aangetrouwde tante Ida Pijsters op zaterdag 18 februari 1769 te Beek [Li],  
   doopgetuige van zijn nicht Joanna Coumans op dinsdag 9 februari 1773 te Beek [Li],  
   getuige bij kerk. huw. van zijn neef Jan (Joannes) Wouters en Maria Stijnen op vrijdag 28 juni 1765 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 77 jaar oud) op maandag 14 mei 1821 te Beek [Li],  
   tr. (1),  
   kerk.huw. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 31 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zondag 11 februari 1776 aldaar (getuige: Joannes Wilhelmus Pisters, Maria Sibilla Lamberschop)  
   met Joanna (Maria Joanna) Haesen, dr. van Gerardus Haesen en Elisabeth Kengen,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 8 april 1744 te Beek [Li] (getuige: Stephanus Pijsters, Joanna Notermans),  
   ovl. (ongeveer 41 jaar oud) op vrijdag 2 december 1785,  
   begr. op vrijdag 2 december 1785 (Joanna Haesen gehuwd met Joannes Geerlings) aldaar. Uit dit huwelijk 4 kinderen.  
   tr. (resp. ongeveer 65 en ongeveer 38 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op zondag 14 mei 1809 te Beek [Li]  
   met Helena (Maria Helena) Odekercken, dr. van Leonardus Odekircken en Anna Maria Waelen,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 20 april 1771 20ma Maria Helena fil. leg: Leonardi Odekerken et Mariae Waelen coniug. ex Beek, suscept Jo(ann)e Odekerken et Sophia Waelen. [datum onduidelijk; zou ook 21 kunnen zijn] Genoemd naar haar grootmoeder aan moederszijde (Helena Haegmans) te Beek [Li] (getuigen: haar oom Joannes Odekircken en haar tante Sophia Waelen),  
   ovl. (ongeveer 50 jaar oud) op woensdag 31 oktober 1821 dr van Konrad Odekerken en Anna Maria Corden
(GenDaLim: Maria Helena Odekerken dr van Leonard Odekerken en Anna Maria Waelen; gehuwd met Jan Geerlings) te Kelmond [Li]. Uit dit huwelijk 2 dochters. 
  Elisabetha Wouters
 relatie (2) 
 met Christianus Gielissen (Gelissen)
 ged. op zondag 23 maart 1721 zn van Gilis Gielissen en Catharina Philippens te Elsloo [Li] (getuige: Christianus Philippens, Mechtildis Gielissen). 
 Uit deze relatie een dochter: 
  1.  Catharina Gelissen,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 1 juni 1748 die 1mā junij baptisata est Catharina, filia illegitima Christiani Gelissen ex Beeck, ut mater asserit quae est Elisabetha Wouters ex Beeck: susc. Wilhelmus Wouters ex Beeck, et Catharina Martens ex Beeck, nomine Annae Craenen ex Geleen. Genoemd naar haar grootmoeder aan vaderszijde (Catharina Philippens) te Beek [Li] (getuigen: Wilelmus Wouters, uit Beek, Catharina Martens, uit Beek namens Anna Craenen uit Geleen en haar grootmoeder Anna Kranen (zie Vd), uit Geleen door Catharina Martens uit Beek),  
   getuige bij kerk. huw. van haar neef Jan (Joannes) Wouters en Maria Stijnen op vrijdag 28 juni 1765 te Beek [Li],  
   tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 72 jaar oud) (1) (Nederlands Hervormd) op zondag 9 februari 1772 te Beek [Li],  
   kerk.huw. op zaterdag 9 februari 1771 hac 9na febr(uary) matrimonio juncti s(un)t X[ris]tianus Coumans viduus Mariae Menen et Anna Catharina Gielissen ambo ex Beeck testibus Maria Helena Gouble et Petro Hodiens aldaar (getuige: Maria Helena Gouble, Petrus Hodiens)  
   met Christianus Coumans, zn. van Thijs (Matthias) Coumans en Catharina Nijsten,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 26 december 1699 te Beek [Li] item [=26-12-1699] Christianus filius Thijsken Coumans et Catharinae Nijstens coniug(um). suscept Bartelet Bildens et Catharina Gratenborgh. (getuige: Bartelet Bildens, Catharina Gratenborgh),  
   ovl. (ongeveer 77 jaar oud) op maandag 12 mei 1777,  
   begr. op maandag 12 mei 1777 aldaar (Christianus Coumens e.v. Maria Kerckhoffs; e.v. Catharina Gielissen). Uit dit huwelijk 3 kinderen.  
   relatie (2)  
   met Petrus Ceulen, zn. van Petrus Keulen en Margareta Thijssen alias Wouters (Va). Uit deze relatie een zoon. 
  Elisabetha Wouters
 relatie (2). 
 Zij krijgt geen kinderen. 

VIb.  Guilielmus (Wilhelmus) Wouters, zn. van Geurt (Godefridus) Wouters (Vd) en Anna Kranen
 ged. Rooms Katholiek op woensdag 27 december 1713 27 Guilielmus filius Godefridi Wouters et Annae Kraenen conj. sus. Adamus Guerts et Cornelia Houdeėns. Genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde (Willem Wouters) te Beek [Li] (getuigen: zijn achterneef Adamus Geurts, als Adamus Guerts, Cornelia Houdeens), 
 doopgetuige van zijn achternicht Elisabeth Geerlinghs op maandag 24 augustus 1778 te Beek [Li], 
 tr. (resp. ongeveer 34 en ongeveer 43 jaar oud) (1) (Nederlands Hervormd) op zondag 4 februari 1748 20 jan. 1748 Wilh. Wouters j.m: van Kelmond met Anna Hasen weduwe ook van Kelmond gecop. de 4 februarij te Beek [Li], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 4 februari 1748 4ta: febr: contraxerūnt matr: Wilhelmūs Wouters et Anna Haesen, coram me et test: Jo(ann)e Wouters, et Maria Cristina Penders: etc: aldaar (getuigen: zijn broer en haar zwager Joannes Wouters (VIc), Maria Christiana Penders), 
  
 Collectie Habets, 
 nog op te zoeken 
 Willem x 1748 Anna Haesen, (wed. v. NN Penders) stiefvader van Jan en Christina Penders 4241-24-1769 
 Anna Haesen wed v NN Penders x Willem Wouters 4241-24-1770 
 met Anna, dr van Joannes Haesen en Christina Penders Haesen
 ged. Rooms Katholiek op maandag 25 februari 1704 te Beek [Li] (getuige: Maria Kerckhofs, Joannes Kerckhofs), 
 doopgetuige van haar nicht Maria Gertrudis Wens op zaterdag 9 november 1748 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Joannes Penris op zaterdag 30 september 1741 te Beek [Li], 
 ovl. (hoogstens 65 jaar oud) voor 1769. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Anna, dr van Joannes Haesen en Christina Penders Haesen
 tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 29 jaar oud) (1) (Nederlands Hervormd) op zaterdag 7 januari 1730 te Beek [Li], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 22 januari 1730 aldaar (getuige: Joannes Hasen, Helena Haegmans) 
 met Peter (Petrus), genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde [Petrus Lemmens alias Finers] Penris (Penders), zn. van Geerke (Gerardus) Penris en Maria Finers alias Lemmens
 ged. Rooms Katholiek op woensdag 21 juli 1700 te Beek [Li] 21 Petrus filius Gerardi Penris et Mariae Lemmens coniug(um). su[s]cept Joannes Odekircken no(min)e Henrici Lemmens et Catharinae Lemmens. (getuigen: Jan (Joannes) Odekercke als Joannes Odekircken nms. Henricus Lemmens en zijn tante Trijniken (Catharina) Lemmens) Henricus [ww: Hubertus?] Lemmens door Joannes Odekircken, 
 ovl. (hoogstens 47 jaar oud) voor 1748 waarschijnlijk te Kelmond [Li]. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Christina (Maria Christina) Penders,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 9 januari 1731 te Beek [Li] (getuige: Maria Lemmens, Joannes Hasen (grootvader aan moederszijde)),  
   doopgetuige van Sebastianus Hasen op vrijdag 19 augustus 1774 te Beek [Li]. 
  2.  Jan (Joannes) Penders (Penris),  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 10 april 1733 te Beek [Li] (getuige: Joannes Penris, Maria Hasen),  
   doopgetuige van zijn nicht Maria Catharina Penris op dinsdag 14 april 1750 te Beek [Li]. 
  3.  Gerardus Penders,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 10 januari 1735 te Beek [Li] (getuige: Maria Penris, Catharina Coninchs, Joannes Hasen),  
   ovl. (hoogstens 3 jaar oud) voor 1738 waarschijnlijk te Beek [Li]. 
  4.  Helena Penders,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 4 september 1736 te Beek [Li] (getuige: Martinus Wijnen, Helena Penris, Joanna Notermans). 
  5.  Gerardus Penders,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 20 september 1738 te Beek [Li] (getuige: Maria Penders, Joannes Penris, Wilhelmus Kerchofs),  
   doopgetuige van Mathijs (Joannes Mathijs) Boesten op dinsdag 3 november 1789 te Spaubeek [Li]. 
  6.  Sebastianus Penders,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 16 september 1740 te Beek [Li] (getuige: Mechtilde Vroemen, Christianus Hagemans). 
  7.  Petrus Penders,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 4 december 1743 te Beek [Li] (getuige: Joannes Hasen (broer 2. Anna), Barbara Gijsens). 
  8.  Franciscus Penders,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 11 april 1745 te Beek [Li] (getuige: Franciscus Schoenmakers, Agnes Penders, Wilhelmus Keckhofs). 
  Guilielmus Wouters
 tr. (resp. ongeveer 56 en ongeveer 42 jaar oud) (2) (Nederlands Hervormd) op zondag 18 februari 1770 (Willem Wouters x Ida Pisters) te Beek [Li], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zaterdag 18 februari 1769 hac 18. februarij 1769 juncti s(un)t matrimonio Wilhelmus Wouters viduus Annae Haesen et Jda Pisters ex Beeck testibus Joanna Pisters et Jo[ann]es Gerlinghs ex Beeck. aldaar (getuigen: zijn neef en haar neef Jan (Joannes) Gerlinx, als Joannes Gerlinghs en haar broer Joannes Pisters
 met Ida Pijsters (Pisters), dr. van Marten (Martinus) Pisters en Helena Soogen
 ged. Rooms Katholiek op maandag 26 januari 1728 (tweeling) te Beek [Li] (getuige: Catharina Penders, Petrus Penders), 
 doopgetuige van haar neef Martinus Gelissen op woensdag 10 april 1765 te Schimmert [Li]. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Godefridus Wauters (Wouters),  
   ged. op vrijdag 23 november 1770 23tia 9bris Godefridus fil: leg. Wilhelmi Wouters et Idae Pisters coniug: ex Beeck, suscept Jo(ann)e Wouters et Cathar: Pisters Genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde (Godefridus Wouters) te Beek [Li] (getuigen: zijn oom Joannes Wouters (VIc), Catharina Pisters). 
  Ida Pijsters, dr. van Marten (Martinus) Pisters en Helena Soogen
 Zij krijgt een zoon: 
  1.  Joannes Pisters,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 28 april 1757 te Beek [Li] (getuigen: zijn oom Joannes Pisters, Catharina Hamers). 

VIc.  Joannes Wouters (Wolters), zn. van Geurt (Godefridus) Wouters (Vd) en Anna Kranen
 ged. Rooms Katholiek op woensdag 8 april 1716 (tweeling) 8 Jo(ann)es filius Godefridi Wouters et Annae Craenen conj. sus. Wilhelmus Wouters et Elisabetha van der Schueren te Beek [Li] (getuige: Wilhelmus Wouters, Elisabetha van der Schueren), 
 doopgetuige van Matthias Lenaerts op donderdag 8 december 1729 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Matthias Coumans en Maria Catharina Wouters op zondag 19 februari 1730 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Godefridus Wauters op vrijdag 23 november 1770 te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van zijn broer Guilielmus Wouters (VIb) en zijn schoonzuster Anna Haesen op zondag 4 februari 1748 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn achterneef Joannes Geerlings op woensdag 31 augustus 1785 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn achterneef Joannes Petrus Gielissen op woensdag 9 december 1778 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Joannes Lambertus Dols op maandag 18 juli 1746 te Geleen [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Hans Jacob Penris op dinsdag 7 november 1752 te Geleen [Li], 
 tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 18 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zaterdag 12 oktober 1743 12 Octob. Joh. Wouters j.m. van Beek met Cathrin Dolls j.d. van Geleen te Beek [Li], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) in november 1743 aldaar (getuige: Michael Klinckhamers, Bilcken Dols) 
 met Cathrijn (Catharina) Dols, dr. van Matthis (Matthias) Dols en Jenne (Joanna) Nijssen
 ged. op vrijdag 9 maart 1725 te Geleen [Li] (getuige: Henrick Nijsten, Peetgen Haemers). 
 Uit dit huwelijk 3 zonen: 
  1.  Jacobus ,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 10 september 1744 te Geleen [Li] 10. 7bris baptus Jacobus parentes Jo(ann)es Wouters Cathrijn Dols. sponsores Jacob Wouters. Jen Nijssen. (getuigen: zijn oom Jacobus Wouters en zijn grootmoeder Jenne (Joanna) Nijssen). 
  2.  Jan (Joannes) ,  
   geb. circa 1745 te Beek [Li],  
   tr. (resp. ongeveer 19 en ongeveer 18 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op vrijdag 28 juni 1765 [inschrijving] d(en). 11 junij Jan Wouters. j.m. van Kelmond met Maria Stienen j.d: ook van Kelmond [copulatie] d(en). 28. junij te Beek [Li],  
   kerk.huw. (Rooms Katholiek) op vrijdag 28 juni 1765 hac 28. j(u)nij matrimon[io] juncti s(un)t Maria Stijnen et Jo(ann)es Wouters coram me et testibus Joanne Gerlinx et Catharina Gielissen. aldaar (getuigen: zijn neef Jan (Joannes) Gerlinx en zijn nicht Catharina Gelissen, als Catharina Gielissen)  
   met Maria Stijnen (Stienen),  
   geb. te Kelmond [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 19 juli 1746 dr van Joannes Stijnen en Elisabeth Bemelmans te Beek [Li] (getuige: Maria Stijnen, Matthias Stijnen). Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Mathias Wolters (Wouters),  
   ged. op zondag 3 december 1747 naam vader: Joannes Wolters. Genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde (Mathijs Dols) te Geleen [Li] (getuige: Petronella Peters). 

VId.  Anna (Joanna) Wouters, dr. van Geurt (Godefridus) Wouters (Vd) en Anna Kranen
 ged. Rooms Katholiek op maandag 14 februari 1724 14 Anna filia Godefridi Wouters et Annae Cranen conjugum suscept: Christiano Sogen et Elizabeth Banens. te Beek [Li] (getuige: Christianus Sogen, Elisabeth Banens), 
 tr. 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 24 en minstens 20 jaar oud) (Rooms Katholiek) op maandag 5 augustus 1748 te Venlo [Li] 
 met Franciscus Matthias Wens
 geb. voor 1728 te Aachen [Nw, Duitsland]. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Maria Gertrudis ,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 9 november 1748 d: 9. 9bris b. est Maria Gertrudis filia Francisci Matthiae Wens aquisgranensis [uit Aken], et Joannae Wouters, ex Beeck conjugum, Venlonae /: uti ex litteris testimonialibus pastoris [=brief van de pastoor uit Venlo] ibidem de dato 1mā 10bris hujus anni vidi :/ matrimonio junctorum d: 5. aug(us)ti 1748. susc. Georgius Biessmans nomine Jo(ann)is Jacobi Wens aquisgr:, et Anna Haesen ex Beeck. te Beek [Li] (getuigen: haar aangetrouwde tante Anna Haesen (VIb), Georgius Biessmans namens Joannes Jacobus Wens uit Aken).