Parenteel van Matthias Mulckens.
Parenteel van Matthias Mulckens.

Generatie I

I.  Thijs (Matthias) Mulckens (Mulkens) (Mulkens), zn. van Thijs (Matthias) Mulckens en Maria Zijen
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 5 maart 1676 te Beek [Li] 5 Matthias filius Matthiae Mulckens et Mariae Zijen coniug(um). suscept. Jencken Vrancken ex Ulenstraet et et [sic] Mettien Baryens (getuige: Jencken Vrancken uit Ulestraten, Mettien Baryens), 
 doopgetuige van Jacobus Henssen op donderdag 29 september 1718 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn kleindochter Maria Mulkens (IIIa) op zondag 6 augustus 1730 te Spaubeek [Li], 
 tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 16 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zaterdag 15 november 1698 te Beek [Li] den 15. dito Tys Mulkens j. man van Beeck met Anna Brouwers j. d. van Spaebeeck.
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op dinsdag 6 oktober 1699 te Spaubeek [Li] 6 oct matrimonio copulati sunt Matthias Mulckens et Anna Borvelts testibus Petro Borvelts et d(omi)no Thoma de Negri. (getuigen: zijn zwager en haar broer Petrus Borvels, als Petrus Borvelts en Thomas (Petrus Thomas) de Negri als de heer Thomas de Negri), 
 woont op zondag 22 juni 1732 te Hobbelrade [Li] 
 met Anna Borvels (Borvelts, Brouwers), dr. van Jacob (Jacobus) Borvels en Margarieta Diederen
 ged. Rooms Katholiek op woensdag 29 juli 1682 te Spaubeek [Li] 29 bapt est Anna filia Jacobi Borvets et Margarietae con(iu)g(um) suscep. Jo(ann)es Erckens et Maria Diederen (getuigen: haar aangetrouwde achterneef Joannes Erckens en haar achternicht Maria Diederen), 
 doopgetuige van haar nicht Margareta Campo op zaterdag 1 november 1710 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Anna Borfelts op maandag 12 oktober 1716 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar achternicht Anna Elisabetha Campo op zondag 20 april 1749 te Schinnen [Li], 
 ovl. (ongeveer 49 jaar oud) op zondag 22 juni 1732 te Spaubeek [Li], 
 begr. op dinsdag 24 juni 1732 aldaar 22. junij anno praecedenti pie in domino obijt sacris prouisa Anna Brouwers uxor Mathiae Mulkens ex Hubbelroe et 24 eiusdem sepulta est.
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Matthias ,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 1 november 1704 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 64 jaar oud) op donderdag 23 maart 1769 aldaar, volgt II
  2.  Catharina Mulkens,  
   geb. voor 1712,  
   doopgetuige van Matthias Pilzweeg op maandag 6 augustus 1742 te Spaubeek [Li],  
   doopgetuige van haar nicht Catharina Mulkens op woensdag 13 juni 1742 te Spaubeek [Li],  
   tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 35 jaar oud) voor 1742  
   met Petrus Hanssen,  
   geb. voor 1707. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Generatie II

II.  Matthias Mulckens (Mulkens, Muijlkens), zn. van Thijs (Matthias) Mulckens (I) en Anna Borvels
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 1 november 1704 te Spaubeek [Li] 1 nouembris bapt est Matthias filius Matthiae Mulckens et Annae. sus Laurentius Clenen et Petronella Mulckens (getuigen: Laurentius Kleijnjans als Laurentius Cleijnen en zijn tante Petronella Mulckens), 
 doopgetuige van zijn kleinzoon Matthias Henssen op zaterdag 29 september 1759 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 64 jaar oud) op donderdag 23 maart 1769 te Spaubeek [Li], 
 begr. op zaterdag 25 maart 1769 aldaar 23 obyt Matthys Mulkens conjus Annae Hanen qui 25e ejusd(em): sepultus est. o(mn)ibus eccl(es)iae sacromentis ante obitum rite praemunitus.
 tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 27 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zaterdag 12 november 1729 te Beek [Li] d(en) 12. 9b(er). Matthys Mulkens j. m. van Spaubeeck met Anna Haghens van Groot gen hout
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op donderdag 24 november 1729 te Spaubeek [Li] anno 1729 die 24 9bris matrimonio juncti sunt Matthias Mulkens et Anna Haen testes fuerunt Jo(ann)es Stassen et Petrus Lemmens (getuigen: haar neef Joannes Stassen [koster] en Petrus Lemmens [molenaar van St. Jansgeleen]) 
 met Anna Haenen (Haen, Hoen, Haghens), dr. van Clemens (Clementinus) Haenen en Elisabeth Didden
 afkomstig uit Groot Genhout [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op zondag 7 mei 1702 te Beek [Li] 7. Anna filia Clementis Haen et Elisabethae Didden coniug(um) suscept Joannes Sielis et Christina Didden. (getuigen: Jan (Joannes) Zelis als Joannes Sielis, Christina Didden), 
 doopgetuige van haar kleinzoon Hermannus Muijlkens (IVc) op donderdag 17 augustus 1780 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Jacobus (Jacobus Dominicus) Henssen op dinsdag 5 augustus 1732 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Anna Maria Custers op zaterdag 19 augustus 1752 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Anna Custers op maandag 28 oktober 1743 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 83 jaar oud) op zaterdag 22 oktober 1785 op een leeftijd van ongeveer 85 jaar te Hobbelrade [Li] - Spaubeek, 
 begr. op maandag 24 oktober 1785 te Spaubeek [Li] 22a 8bris obijt in Hobbelraedt Anna Hoen 85 circiter annorum, extremis s.r. ecclesiae sacramentis munita, vidua Mathiae Muylkens, quae fuit 24 ejusdem sepulta.
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Maria Mulkens,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 6 augustus 1730 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 78 jaar oud) op donderdag 6 april 1809 aldaar, volgt IIIa
  2.  Clemens (Clementus) Mulkens,  
   geb. te Hobbelrade [Li],  
   ovl. (ongeveer 68 jaar oud) op maandag 11 augustus 1800 aldaar, volgt IIIb
  3.  Matthias, genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde [Matthias Mulckens] Mulkens,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 29 december 1733 te Spaubeek [Li] 29 xbris baptisatus est Matthias filius Matthiae Mulkens et Annae Haen leg: conjug(um): quem e sacro fonte susceperunt Jo(ann)is Habets ex Beck et Maria Mulkens ex Beeck (getuigen: Joannes Habets uit Beek en Maria Mulkens uit Beek),  
   ovl. (hoogstens 1 jaar oud) voor 1735 vermoedelijk te Spaubeek [Li]. 
  4.  Matthias, genoemd naar zijn overleden broer Mulkens,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 1 augustus 1735 te Spaubeek [Li] 1: aug 1735 baptisatus est Matthias filius Matthiae Mulkens et Annae Haen quem e sacro fonte susceperunt [niets geschreven] et Cornelia Lemmens (getuige: zijn aangetrouwde tante Cornelia Lemmens),  
   ovl. (ongeveer 12 jaar oud) op zondag 24 september 1747 aan dyssenterie te Spaubeek [Li],  
   begr. op maandag 25 september 1747 aldaar eodem [=24-09-1747] obijt pie in domino ex dissenteria sacris ecclesiae sacramentis praemunitus Matthias Mulkens in coelibatu filius Mathiae Mulkens et Annae Haen et 25 eiusdem sepultus
  5.  Anna Elisabetha, genoemd naar haar grootmoeders [Anna Borvels en Elisabeth Didden] Mulkens,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 21 april 1739 te Spaubeek [Li] 21 mensis et anni praenatati baptisata est Anna Elisabetha filia Matthiae Mulkens et Annae Haen quam e sacro fonte susceperunt Jo(ann)es Stassen loco Jacob Smeets ex Beck et Sijbilla Stassen uxor Martini Wouters (getuigen: haar achterneef Joannes Stassen [koster] nms. Jacob Smeets uit Beek, haar achterneef Jacobus Smeets uit Beek door Joannes Stassen [koster] en haar achternicht Sibilla (Sijbilla) Stassen e.v. Martinus Wouters). 
  6.  Catharina, genoemd naar haar meter Mulkens,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 13 juni 1742 te Spaubeek [Li] 13 junij anni praefati baptisata est Catarina filia leg: Matthiae Mulkens et Annae Haen quam e sacro fonte susceperunt Vaes Haen viduus Annae Schillers et Catharina Mulkens uxor Petri Hanssen (getuigen: haar oudoom Vaes (Servatius) Hanen weduwnaar van Anna Schillers en haar tante Catharina Mulkens e.v. Petrus Hanssen). 
  7.  Johan (Joannes) Muijlkens,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 25 september 1744 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 60 jaar oud) op vrijdag 29 maart 1805 aldaar, volgt IIIc
  8.  Joannes Matthias Mulken,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 9 februari 1748 te Spaubeek [Li] die 9 feb: baptisatus est Joannes Matthias filius legitimus Matthiae Mulkens et Annae Haen susceptores Joannes Andreas Hensen et Maria Cuijpers (getuigen: zijn achterneef Andries (Joannes Andreas) Henssen en Maria Cuijpers),  
   ovl. (ongeveer 3 jaar oud) op zondag 6 juni 1751 te Spaubeek [Li]. 

Generatie III

IIIa.  Maria Mulkens (Muijlkens, Mulckens), dr. van Matthias Mulckens (II) en Anna Haenen
 ged. Rooms Katholiek op zondag 6 augustus 1730 te Spaubeek [Li] 6 hujus baptisavi Mariam filiam Matthiae Mulkens et Annae Haen leg cong: quam e sacro fonte susceperunt Matthias Mulkens avus [grootvader] hujus infantis et Maria Schuttiens uxor Clementis Haen (getuigen: haar grootvader Thijs (Matthias) Mulckens (I) en haar (stief)grootmoeder Maria Schutgens als Maria Schuttiens e.v. Clementinus Haen), 
 doopgetuige van haar neef Mathias Muijlkens op vrijdag 4 juli 1783 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar achterneef Jan (Joannes) Muijlkens (Ve) op dinsdag 23 november 1802 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Anna Maria Muijlkens (IVe) op donderdag 21 januari 1790 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar kleinzoon Joannes Jacobus Hensen op woensdag 11 augustus 1790 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Servatius Hermans op donderdag 13 mei 1762 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar kleinzoon Hendrik (Henricus) Bovens (Vb) op zaterdag 18 april 1789 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Mathias Muijlkens op zaterdag 22 september 1792 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 78 jaar oud) op donderdag 6 april 1809 te Spaubeek [Li] - akte 6 [BS: 81 jaar], 
 begr. op zaterdag 8 april 1809 aldaar 1809 6ta aprilis circa 8vam vespertinam obyt Maria Muijlkens vidua Jacobi Henssen aetatis 81 annorum extremis s:r:e: sacramentis munita et 8va hujus sepulta.
 tr. 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 24 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zondag 7 mei 1758 aldaar 7 maij matrimonio juncti sunt Jacobus Henssen et Maria Mulkens testes Joannes et Jacobus Henssen filius fratris sponsi (getuigen: zijn broer en haar zwager Jan (Joannes) Henssen en zijn oom Jacobus Henssen [er staat filius fratris sponsi=zoon van broer bruidegom=neef bestaat deze??]) 
 met Jacobus Henssen, zn. van Joannes Henssen en Maria Hanssen
 ged. Rooms Katholiek op zondag 30 augustus 1733 te Spaubeek [Li] 30 aug: anni praefati baptisatus est Jacobus filius Jo(ann)is Henssen et Mariae Hanssen quem e sacro fonte susceperunt Theodorus Hanssen et Catharina Haen (getuigen: zijn oudoom Dirck (Theodorus) Hanssen en Catharina Haen), 
 doopgetuige van zijn nicht Joanna Elisabetha Hamers op zondag 5 januari 1777 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn kleindochter Maria Elisabetha Bovens op dinsdag 15 november 1791 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Joannes Jacobus Henssen op dinsdag 27 november 1770 te Schinnen [Li], 
 ovl. (ongeveer 46 jaar oud) op maandag 6 maart 1780 te Spaubeek [Li], 
 begr. op woensdag 8 maart 1780 aldaar 6ta circa 5am pomeridianam obijt Jacobus Hensen sexagenarius conjux
Mariae Muylkens, qui 8va ejusdem sepultus est.
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Jacobus ,  
   geb. te Hobbelrade [Li], volgt IVa
  2.  Matthias, genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde en peter [Matthias Mulckens] ,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 29 september 1759 (tweeling) te Spaubeek [Li] 29 7bris baptisati sunt duo gemini filii legitimi Jacobi Henssen et Mariae Mulkens primus vocatur Jacobus susc(eptores) Bernardus Otermans et Margaritha Jessen secundus vocatur Matthias cujus susc Matthias Mulkens et Elisabetha Cuijpers nomine Mariae Henssen (getuigen: zijn grootvader Matthias Mulckens (II), Lijsbeth (Elisabeth) Cuijpers nms. Maria Henssen en zijn oudtante Maria Henssen door Elisabetha Cuijpers). 
  3.  Anna Maria ,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 14 mei 1761 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 66 jaar oud) op donderdag 11 oktober 1827 aldaar, volgt IVb
  4.  Anna Catharina ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 10 april 1765 te Spaubeek [Li] 10 baptisata est Anna Catharina filia leg: Jacobi Henssen et Mariae Mulkens susceperunt Martinus Hoedemaeckers et Catharina Henssen (getuigen: Martinus Hoijmaekers als Martinus Hoedemaeckers en haar oudtante Catharina Henssen),  
   ovl. (ongeveer 14 jaar oud) op woensdag 8 maart 1780 (2 dagen na haar vader) [besmettelijke ziekte? ww] te Spaubeek [Li],  
   begr. op zaterdag 11 maart 1780 (3 dagen na haar vader) aldaar 8va circa 6tam matutinam obyt Anna Cath: Henssen coelebs 15 annorum filia legit: parentum supra nominatorum, quae 11 ma ejusdem sepulta est.

IIIb.  Clemens (Clementus), genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde [Clemens Haenen] Mulkens (Muijlkens), zn. van Matthias Mulckens (II) en Anna Haenen
 geb. te Hobbelrade [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op dinsdag 23 oktober 1731 te Spaubeek [Li] 23 oct anni praecedentis baptisatus est Clemens filius Matthiae Mulkens et Annae Haen leg: conj(u)g: quem e sacro fonte susceperunt Lambertus Baenens ex Geleen et Petronella Mulkens ex Schinnen (getuigen: Lemmen (Lambertus) Banens als Lambertus Baenens uit Geleen en zijn oudtante Petronella Mulckens als Petronella Mulkens uit Schinnen [?? Schimmert ww]), 
 doopgetuige van zijn nicht Anna Maria Henssen (IVb) op donderdag 14 mei 1761 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Joannes Mathias Muijlkens op dinsdag 15 november 1791 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn achternicht Maria Catharina Moonen op maandag 10 februari 1766 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Petrus Nicolaus de Bie op zondag 24 december 1758 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 68 jaar oud) op maandag 11 augustus 1800 (Franse tijd: 23 termidor VIII) te Spaubeek [Li] - akte 12, 
 otr. (1) op zaterdag 6 november 1779 te Beek [Li], 
 tr. (resp. ongeveer 48 en ongeveer 29 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zondag 21 november 1779 te Beek [Li] [ingeschreven] 6 nov Klemens Mulkens j.m. geb en woon te Spauwbeek en Maria Helena Hermens j:d. geb en woon te Bekergenhout [getrouwd] 21 nov
 kerk.huw. op zondag 21 november 1779 aldaar 21ma 9bris matrimonio juncti sunt Clemens Muylkens ex Spaubeeck et Maria Helena Hermans ex Beeck coram me et testibus Jo(ann)e Muylkens et Leonardo Hermans et pluribus alys. (getuigen: zijn broer en haar zwager Johan (Joannes) Muijlkens (IIIc) als Joannes Muijlkens en zijn zwager en haar broer Leonardus Hermans
 met Maria Helena Hermans, dr. van Hemannus Hermans en Gertrudis Eggen
 ged. Rooms Katholiek op maandag 29 juni 1750 te Beek [Li] (getuigen: Joannes Ramakers als Joannes Raemaeckers en haar aangetrouwde tante Maria Campo), 
 ovl. (ongeveer 38 jaar oud) op vrijdag 8 mei 1789 te Hobbelrade [Li], 
 begr. op zondag 10 mei 1789 te Spaubeek [Li] 8va obijt in Hobbelraedt Maria Helena Hermans aetatis circiter 38 annorum, uxor Clementis Muylkens; extremis s.r.e. sacramentis munita, et 10ma ejusdem sepulta.
 Uit dit huwelijk 3 zonen: 
  1.  Hermannus Muijlkens,  
   geb. op woensdag 16 augustus 1780 te Hobbelrade [Li],  
   ovl. (58 jaar oud) op vrijdag 30 november 1838 te Hobbelrade [Li], volgt IVc
  2.  Mathias Muijlkens,  
   geb. op donderdag 3 juli 1783 te Spaubeek [Li],  
   ged. op vrijdag 4 juli 1783 aldaar 3a julij circa medium 8vae vespertinae natus, et 4a ejusdem baptizatus est Mathias filius legitimus Clementis Muijlkens et Mariae Helenae Hermans conjugum: susceptores Petrus Hermans, et Maria Muijlkens in fidem subsignarunt hoc est x signum patris nescientis scribere hoc x est signum patrini nescientis scribere hoc est x signum matrinae nescientis scribere quod testor A.G. Somijn past. loci (getuigen: zijn oom Petrus Hermens als Petrus Hermans en zijn tante Maria Mulkens (IIIa) als Maria Muijlkens),  
   ovl. (5 jaar oud) op woensdag 18 maart 1789 op een leeftijd van 5 jaar en 8 maanden te Hobbelrade [Li],  
   begr. op vrijdag 20 maart 1789 te Spaubeek [Li] 18va obyt in Hobbelraedt Mathias Muijlkens aetatis quinque annorum, et circiter 8 mensium, et 20ma sepultus est in coemiterio de Spaubeck.
  3.  Joannes Muijlkens,  
   geb. op donderdag 3 augustus 1786 te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 3 augustus 1786 aldaar 3a aug. circa medium 3tiae nocturnae, natus, et eadem baptizatus est Joannes filius legitimus Clementis Muijlkens, et Mariae Helenae Hermans conjugum: susceptores Joannes Muijlkens et Catharina Penders. in fidem subsignarunt pater abest. Jo(ann)es Muylkens x signum matrinae nescientis scribere quod testor A.G. Somijn pastor loci (getuigen: zijn oom Johan (Joannes) Muijlkens (IIIc) en Catharina Penris als Catharina Penders),  
   ovl. (2 jaar oud) op zaterdag 23 mei 1789 te Hobbelrade [Li],  
   begr. op zondag 24 mei 1789 te Spaubeek [Li] 23tia obijt in Hobbelraedt hora 9na antemeridiana Joannes aetatis 2. annorum et 10 circiter mensium, filius legitimus Clementis Muijlkens, et Mariae Helenae Hermans, et die postera sepultus est
  Clemens (Clementus), genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde [Clemens Haenen] Mulkens
 tr. (2), 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 59 en ongeveer 26 jaar oud) (Rooms Katholiek) op woensdag 3 november 1790 te Spaubeek [Li] 3tia 9bris conjuncti sunt matrimonio Clemens Muylkens ex Hobbelraed, et Maria Elisabeth Paulissen ex Spaubeek: testes fuere Joannes Paulissen et Arnoldus Erkens in fidem subsignarunt. x hoc est signum sponsi nescientis scribere x hoc est signum sponsae nescientis scribere. Joannes Arnoldus Erckens x hoc est signum Joannis Paulissen nescientis scribere quod testor A.G. Somijn past. loci. (getuigen: zijn schoonvader en haar vader Joannes Poulsen als Joannes Paulissen en Arn(out) (Joannes Arnoldus) Erckens
 met Maria Elisabeth Poulsen (Paulissen, Poulissen, Paulssen), dr. van Joannes Poulsen en Maria Corvers
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 29 december 1763 te Spaubeek [Li] 29 baptisata est Maria Elisabeth filia legitima Jo(ann)is Poulsen et Mariae Corvers susceperunt Petrus Corvers et Maria Poulsen (getuigen: haar grootvader Peter (Petrus) Corvers, Maria Poulsen), 
 doopgetuige van haar neef Christianus Kurvers op donderdag 23 oktober 1788 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Mathias (Petrus Mathias) Muijlkens (IVf) op vrijdag 11 april 1794 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 67 jaar oud) op dinsdag 22 februari 1831 om 12 uur 's middags in hun huis te Hobbelrade [Li] - Spaubeek akte 6 (getuigen: Johan (Joannes) Erkens (lid van de gemeenteraad, 38 jaar, nabuur) en Jan (Joannes) Muijlkens (Ve) (lid van de gemeenteraad, 27 jaar, nabuur)). 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Anna Maria Muijlkens,  
   geb. op dinsdag 12 april 1791 te Hobbelrade [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 12 april 1791 te Spaubeek [Li] 12. april. nata est in Hobbelraedt hora 5ta matutina et eadem baptizata est Anna Maria filia legitima Clementis Muijlkens et Mariae Elisabeth Paulissen conjugum: susceptores fuere Petrus Erckens loco Joannis Muylkens, et Maria Curvers. in fidem subsignarunt pater abest Peter Erckens x hoc est signum matrinae nescientis scribere quod testor A.G. Somijn past. loci (getuigen: Peter (Petrus) Erckens nms. Joannes Muijlkens, haar oom Johan (Joannes) Muijlkens (IIIc) door Petrus Erckens en haar grootmoeder Maria Corvers als Maria Curvers),  
   doopgetuige van haar neef Petrus Winandus Muijlkens op maandag 5 juli 1813 te Spaubeek [Li]. 
  2.  Mathias Muijlkens,  
   geb. op zaterdag 22 september 1792 te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 22 september 1792 aldaar 22a 7bris circa horam 9am matutinam natus. et eadem baptizatus est Mathias filius legitimus Clementis Muylkens et Mariae Elisabeth Paulissen conjugum. susceptores Petrus Erckens loco Joannis Paulissen et Maria Muylkens in fidem subsignarunt pater abest Peter Erckens hoc x est signum matrinae nescientis scribere quod testor A.G. Somijn pastor loci (getuigen: Peter (Petrus) Erckens nms. Joannes Paulissen, zijn grootvader Joannes Poulsen als Joannes Paulissen door Petrus Erckens en zijn tante Maria Mulkens (IIIa) als Maria Muijlkens). 
  3.  Joannes Muijlkens,  
   geb. op woensdag 4 juni 1794 te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 4 juni 1794 aldaar 4a jun: circa horam 5am vespertinam natus et eodem baptizatus est Joannes filius legitimus Clementis Muijlkens et Mariae Elisabethae Paulissen conj: suscept: Joannes Leonardus Paulissen et Maria Anna Moonen in fidem subsignarunt pater abest. x hoc est signum matrini nescientis scribere Maria Anna Moonen manu propria quod testor A.G. Somijn past. (getuigen: zijn oom Joannes Leonardus Paulissen en zijn aangetrouwde tante Maria Anna Moonen (zie IIIc)),  
   ovl. (2 jaar oud) op vrijdag 16 september 1796 te Hobbelrade [Li] [29 maanden],  
   begr. op zaterdag 17 september 1796 te Spaubeek [Li] 16ta 7bris obyt in Hobbelraede circa 12am meridianam Joannes [hierboven: 29 mensium] filius legitimus Clementis Muylkens, et Mariae Elisabeth Paulissen; fuitque die sequenti sepultus.
  4.  Clement (Clemens) ,  
   geb. op donderdag 5 januari 1797 te Hobbelrade [Li],  
   ovl. (85 jaar oud) op dinsdag 7 november 1882 aldaar, volgt IVd
  5.  Maria Catharina ,  
   geb. op donderdag 23 januari 1800 te Spaubeek [Li] - akte 4,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 23 januari 1800 aldaar (getuige: Petrus Mohnen, Maria Cornelia Körvers, vervangende getuige Laurentius Klinkenberg),  
   ovl. (37 jaar oud) op zondag 2 april 1837 om half tien 's morgens in de woning van haar broer Clement [= ovl.getuige] te Spaubeek [Li] - akte 14 [BS: 35 jaar] (getuigen: Anton (Joannes Antonius) van der Hagen (hoefsmid, 62 jaar, nabuur) en haar broer Clement (Clemens) Mulkens (IVd) als Clement Muijlkens (koopman in appelazijn, 38 jaar, broer van de overlede)). 
  Maria Elisabeth Poulsen, dr. van Joannes Poulsen en Maria Corvers
 tr. (resp. ongeveer 43 en 43 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op maandag 16 februari 1807 te Spaubeek [Li] - akte 31 [BS: opm. Bgm wdnr van Anne Catrine Winkens Brd wed van Clement Muijlkens], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op maandag 23 februari 1807 aldaar 23 feb(rua)rij praemissis tribus bannis in facie ecclesiae contraxerunt matrimonium, cum dispensatione in tempore clauso data ab amplissimo domino Del-Ruëlle episcopo Leodiensis in spiritualibus commissione 17 febrij 1807: Petrus Lenssen et Maria Elisabetha Paulissen ambo incolae de Spaubeck testes fuerunt Petrus Mevis en Henricus Adriaens testor JJ. Raemaekers pastor in Spaubeck (getuigen: Peter (Petrus) Mevis en Henricus Adriaens
 met Peter (Petrus, Pieter) Lenssen (Lensen, Linsen), zn. van Petrus Lenssen en Barbara Everts alias Corvers
 geb. op zaterdag 26 februari 1763 te Hobbelrade [Li] - Spaubeek, 
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 26 februari 1763 [buitenechtelijk] te Spaubeek [Li] 26 baptisatus est Petrus filius jllegitimus Petri Lenssen et Barbarae Everts susceperunt Jo(ann)es Vromen loco Petri Scheffers et Catharina Notermans (getuige: Joannes Vromen nms. Petrus Scheffers, Catharina Notermans), 
 dagloner, wolspinner, 
 overlijdensgetuige van Maria Joanna Gijzen op vrijdag 8 maart 1839, 
 overlijdensgetuige van Elisabeth (Maria Elisabetha) Moonen op maandag 20 mei 1839, 
 ovl. (82 jaar oud) op zondag 6 april 1845 te Spaubeek [Li] - akte 3 [BS: Pieter Lensen, 86 jaar, zn. van Barbara Lensen; e.v. Anna Catharina Wintgens; 2 wdnr van Elisabeth Paulissen]. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Maria Elisabeth ,  
   geb. op dinsdag 12 april 1808 te Spaubeek [Li] - akte 11,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 12 april 1808 aldaar 1808 12 aprilis circa 7 matutinam nata et eodem baptisata est Maria Elisabetha filia leg: Petri Lenssen et Mariae Elisabethae Paulissen conj: susc fuere Joannes Cornelius Jaquemain loco Joannis van Diest et Maria Kurvers testor J:J: Raemaekers pastor in Spaubeck (getuigen: Jan Cornelius (Joannes Cornelius) Jacquemin als Joannes Cornelius Jaquemain nms. Joannes van Diest, Joannes van Diest door Joannes Cornelius Jaquemain en haar grootmoeder Maria Corvers als Maria Kurvers),  
   ovl. (7 maanden oud) op woensdag 30 november 1808 te Spaubeek [Li] - akte 32,  
   begr. op vrijdag 2 december 1808 aldaar 1808 30 9bris circa 11mam vespertinam obijt Maria Elisabetha aetatis circiter: 7 mensium filia leg: Petri Lenssen et Mariae Elisabethae Poulissen et 2da xbris sepulta.

IIIc.  Johan (Joannes) Muijlkens (Mulkens), zn. van Matthias Mulckens (II) en Anna Haenen
 ged. Rooms Katholiek op vrijdag 25 september 1744 te Spaubeek [Li] 25 7bris anno praecedenti baptisatus est Jo(ann)es filius leg: Matthiae Mulkens et Annae Haen quem e sacro fonte susceperunt Henricus Vroemen custos nomine Martini Wouters et Maria Diden (getuigen: zijn oudtante Maria Didden als Maria Diden, Henricus Vroemen koster nms. Martinus Wouters en Merten (Martinus) Wouters door Henricus Vroemen de koster), 
 getuige bij kerk. huw. van zijn broer Clemens (Clementus) Mulkens (IIIb) en zijn schoonzuster Maria Helena Hermans op zondag 21 november 1779 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Joannes Muijlkens op donderdag 3 augustus 1786 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Joannes Peters op donderdag 30 oktober 1766 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Pieter (Joannes Petrus) Bovens (zie IVb) en zijn nicht Anna Maria Henssen op dinsdag 22 april 1788 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Cornelia Kusters op woensdag 7 juni 1780 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Anna Maria Muijlkens op dinsdag 12 april 1791 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 60 jaar oud) op vrijdag 29 maart 1805 te Spaubeek [Li] - akte 21 [BS: ovl.dat. 19-04-1805, Jean Muijlkens, 60 jaar, geb. te Spabeek, zn. van NN en NN; e.v. Marie Anne Moonen], 
 begr. op zondag 31 maart 1805 aldaar 1805 29 martij circa 1mam pomeridianam obijt Joannes Muijlkens aetatis 60 annorum conjux Mariae Annae Moonen extremis s:r:e: sacramentis munitus et 31 hujus sepultus
 tr. 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 44 en ongeveer 20 jaar oud) (Rooms Katholiek) op maandag 6 april 1789 aldaar 6ta april. conjuncti sunt matrimonio Joannes Muijlkens majorennis, et Maia Anna Moonen minorennis de consensu parentum ambo ex Hobbelraedt. testes fuere Jacobus Henssen, et Theodorus Moonen in fidem subsignarunt. Joannes Muijlkens. Maria Anna Moonen. Jacobus Henssen. Theodorus Moonen ita testor A.G. Somijn past. loci. (getuigen: zijn achterneef Jacobus Henssen en zijn zwager en haar broer Theodor (Theodorus) Moonen), 
 woont op adres Hobbelraede 110 in 1833 te Spaubeek [Li] 
 met Maria Anna Moonen, dr. van Pieter (Petrus) Moonen en Anna Bemelmans
 geb. te Hobbelrade [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 1 september 1768 te Spaubeek [Li] 1 baptisata est Maria Anna filia leg: Petri Moonen et Annae Bemelmans susceperunt Jo(ann)es Henssen et Maria Bemelmans (getuigen: haar oudoom Joannes Henssen en haar achternicht Maria Bemelmans), 
 landbouwster, 
 doopgetuige van haar neef Willem (Wilhelmus) Moonen op vrijdag 19 juni 1789 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Hans Peter (Joannes Petrus) Moonen op donderdag 10 januari 1799 te Munstergeleen [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Maria Anna Moonen op maandag 17 december 1792 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Henderik (Joannes Henricus) Gielen op zaterdag 13 december 1806 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Catharina Elisabetha Gielen op zaterdag 8 augustus 1812 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Johanna (Maria Anna) Notten op zaterdag 13 april 1799 te Munstergeleen [Li], 
 doopgetuige van haar neef Joannes Muijlkens op woensdag 4 juni 1794 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Maria Catharina Hensen op zaterdag 25 april 1795 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Maria Catharina Curfs op donderdag 25 september 1806 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Joanna Notten op dinsdag 9 december 1806 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Joannes Michael Moonen op dinsdag 15 december 1807 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar kleindochter Maria Joanna Henssen op zondag 16 april 1815 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 84 jaar oud) op zondag 7 november 1852 te Spaubeek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Anna Maria ,  
   geb. op donderdag 21 januari 1790 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (79 jaar oud) op dinsdag 16 maart 1869 aldaar, volgt IVe
  2.  Joannes Mathias ,  
   geb. op maandag 14 november 1791 om 11 uur 's avonds te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 15 november 1791 aldaar 14. 9bris circa horam 11mam vespertinam natus, et die postera baptizatus est Joannes Mathias filius legitimus Joannis Muylkens et Mariae Annae Moonen conjugum: susceptores Clemens Muylkens et Maria Elisabeth Moonen loco Annae Bemelmans pater abest. x hoc est signum patrini [hierachter en eronder:] scribere nescientium x hoc est signum matrinae in fidem JJ Raemakers. sacell. loci [in marge:] 1798 obijt. (getuigen: zijn oom Clemens (Clementus) Mulkens (IIIb), zijn tante Elisabeth (Maria Elisabetha) Moonen nms. Anna Bemelmans en zijn grootmoeder Anna Bemelmans door Maria Elisabeth Moonen),  
   ovl. (6 jaar oud) op maandag 15 januari 1798 te Spaubeek [Li] - akte 3. 
  3.  Mathias (Petrus Mathias) ,  
   geb. op vrijdag 11 april 1794 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (24 jaar oud) op maandag 12 oktober 1818 aldaar, volgt IVf
  4.  Theodorus ,  
   geb. op maandag 22 mei 1797 te Hobbelrade [Li] - Spaubeek akte 17,  
   ged. op maandag 22 mei 1797 te Spaubeek [Li] 22a maij circa 4am pomeridianam natus in Hobbelraede, et eodem baptisatus est Theodorus filius legitimus Joannis Muijlkens, et Mariae Annae Moenen conj: susceptores Theodorus Moenen, et Anna Haen (getuigen: zijn oom Theodor (Theodorus) Moonen en Anna Haen),  
   ovl. (2 jaar oud) op donderdag 25 juli 1799 [Franse tijd: 7 messidor VII] te Spaubeek [Li] - akte 7 [BS: 26-07-1799]. 
  5.  Jan Andries (Joannes Andreas) ,  
   geb. op woensdag 9 september 1801 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (61 jaar oud) op maandag 24 augustus 1863 te Spaubeek [Li], volgt IVg
  6.  Jan (Joannes) ,  
   geb. op zaterdag 18 juni 1803 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (73 jaar oud) op donderdag 1 februari 1877 aldaar, volgt IVh

Generatie IV

IVa.  Jacobus (Jean Jacque (Fr.), Jacobus Laurentius) Henssen (Hensen), zn. van Jacobus Henssen en Maria Mulkens (IIIa), 
 geb. te Hobbelrade [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 29 september 1759 (tweeling) te Spaubeek [Li] 29 7bris baptisati sunt duo gemini filii legitimi Jacobi Henssen et Mariae Mulkens primus vocatur Jacobus susc(eptores) Bernardus Otermans et Margaritha Jessen secundus vocatur Matthias cujus susc Matthias Mulkens et Elisabetha Cuijpers nomine Mariae Henssen (getuigen: Bernardus Ottermans als Bernardus Otermans en Greetgen (Margaretha) Jessen), 
 getuige bij kerk. huw. van Jacobus Waltmans en Cornelia Muilkens op zondag 8 september 1782 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Maria Elisabeth Bovens op vrijdag 6 mei 1796 te Spaubeek [Li], 
 tr. 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 35 jaar oud) (Rooms Katholiek) op dinsdag 27 oktober 1789 te Spaubeek [Li] 27. 8bris post trinas proclamationes conjuncti sunt matrimonio Jacobus Henssen ex Hobbelraedt, et Maria Catharina Cals nata in de Hegge sub Schinnen, ambo majorennes, et incolae hujus parochiae: testes fuere Joannes Mathias Campo, et Anna Maria Cals. in fidem subsignarunt Jacobus Henssen x est signum sponsae nescientis scribere Joannes Mathis Campo x est signum Annae Mariae Cals nescientis scribere quod testor A.G. Somijn pastor loci. (getuigen: Jan Mattis (Joannes Matthias) Campo en zijn schoonzuster en haar zus Anna Maria Cals
 met Maria Catharina Cals (Kals), dr. van Peter (Petrus) Cals en Joanna Erckens
 geb. te Hegge [Li] - Schinnen, 
 ged. op zondag 5 mei 1754 te Schinnen [Li] (getuige: Maria Janssen), 
 doopgetuige van haar neef Peter Laurens (Petrus Laurentius) Bovens (Vc) op dinsdag 22 januari 1793 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Jan (Joannes) Muijlkens (Ve) op dinsdag 23 november 1802 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van haar neef Joannes Wilhelmus Moonen en Maria Anna Preuts op donderdag 5 februari 1789 te Schinnen [Li], 
 ovl. (ongeveer 59 jaar oud) op vrijdag 15 april 1814 te Spaubeek [Li] - akte 17 [BS: 61 jaar] (getuige: Petrus Gielen), 
 begr. op zondag 17 april 1814 aldaar 1814 15ta aprilis obijt Maria Catharina Cals aetatis 60 annorum uxor Jacobi Henssen extremis s:r:e: sacramentis munita et 17 hujus sepulta.
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Joannes Jacobus Hensen (Henssen),  
   geb. op woensdag 11 augustus 1790 te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 11 augustus 1790 aldaar 11ma aug. hora 3a matutina natus est, et eodem baptisatus est Joannes Jacobus filius [hierboven: leg:] Jacobi Hensen et Mariae Catharinae Cals conjugum: susc: fuerunt Joannes Cals et Maria Muylkens pater abest. Joannes Cals hoc est signum x matrinae scribere nescientis in fidem. J.J. Raemakers sacell. (getuigen: zijn oudoom Joannes Kals als Joannes Cals en zijn grootmoeder Maria Mulkens (IIIa)),  
   1e Bataljon Pontonniers. Stamboeknummer: 1321. 
  2.  Petrus Mathias Laurentius Hensen,  
   geb. op zaterdag 24 december 1791 te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 24 december 1791 aldaar 24. xbris circa 5am matutinam natus, et eodem baptizatus est Petrus Mathias Laurentius filius legitimus Jacobi Hensen et Mariae Catharinae Cals conjugum: susceptores fuere Petrus Erckens loco Mathiae Cals, et Anna Maria Hensen. in fidem subsignarunt pater abest Peter Erckens Anna Maria Hensen. quod testor A.G. Somijn past. loci. finis 1791. (getuigen: zijn achterneef Peter (Petrus) Erckens nms. Mathias Cals, zijn oom Matthias Cals door Petrus Erckens en zijn tante Anna Maria Henssen (IVb)),  
   ovl. (10 dagen oud) op dinsdag 3 januari 1792 te Hobbelrade [Li] - Spaubeek [10 dagen],  
   begr. op woensdag 4 januari 1792 te Spaubeek [Li] 3tia obyt in Hobbelraede circa 5am matutinam Mathias Laurentius decem dierum infans Jacob[i] Laurenty Hensen, et Mariae Cath: Cals conj, qui die sequenti sepultus est.
  3.  Maria Joanna Hensen,  
   geb. op zaterdag 13 april 1793 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (68 jaar oud) op donderdag 27 maart 1862 aldaar, volgt Va
  4.  Maria Catharina Hensen,  
   geb. op zaterdag 25 april 1795 te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 25 april 1795 aldaar 25a april. circa horam 4tam vespertinam nata et eodem baptizata est Maria Catharina filia legitima Jacobi Hensen et Mariae Catharinae Cals conjugum: susceptores Joannes Hartmans, et Maria Anna Moonen loco Annae Mariae Cals. pater abest. Joannes Hartmans Maria Anna Moonen quod testor A.G. Somijn pastor: (getuigen: Joannes Haertmans als Joannes Hartmans, Maria Anna Moonen (zie IIIc) nms. Anna Maria Cals en haar tante Anna Maria Cals door Maria Anna Moonen),  
   doopgetuige van haar neef Peter (Petrus) Lemmens op maandag 17 april 1826 te Spaubeek [Li]. 
  5.  Maria Gertrudis (Maria Geertruidis) Hensen (Henssen),  
   geb. op dinsdag 29 augustus 1797 te Hobbelrade [Li] - Spaubeek akte 20 [BS: geb.dat. 30-08-1797],  
   ged. op dinsdag 29 augustus 1797 te Spaubeek [Li] 29na aug(us)ti circa 12am meridianam nata est in Hobbelraed, et eadem baptizata est in Munstergeleen Maria Gertrudes filia legitima Jacobi Hensen, et Mariae Catharinae Cals conjugum: susceptores Michael Bous, loco Mathia Cals, et Gertrudes Ubaghs. (getuigen: haar oom Matthias Cals door Michael Bous, Michael Bautz als Michael Bous nms. Mathias Cals, Gertrudes Ubaghs),  
   ovl. (11 jaar oud) op woensdag 19 oktober 1808 te Spaubeek [Li] - akte 26 [BS: 10 jaar],  
   begr. op vrijdag 21 oktober 1808 aldaar 1808 19 8bris circa 8vam vespertinam obijt Maria Gertrudis aetatis circiter undecim annorum filia leg: Jacobi Henssen et Mariae Catharinae Cals sacramentis paenitentiae et extremae unctionis munita et 21 ejusdem sepulta

IVb.  Anna Maria Henssen, dr. van Jacobus Henssen en Maria Mulkens (IIIa), 
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 14 mei 1761 te Spaubeek [Li] 14 maij baptisata est Anna Maria filia Jacobi Henssen et Mariae Mulkens conjugum suscipientibus Clemente Mulkens et Maria Hanssen (getuigen: haar oom Clemens (Clementus) Mulkens (IIIb) en haar grootmoeder Maria Hanssen), 
 doopgetuige van Gerardus Lemmens op donderdag 28 januari 1802 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Johan (Joannes) Otermans op zondag 1 mei 1825 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Petrus Mathias Laurentius Hensen op zaterdag 24 december 1791 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar achterneef Peter (Petrus) Lemmens op maandag 17 april 1826 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar achterneef Joannes Renerus Lemmens op maandag 17 april 1826 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Clement (Clemens) Mulkens (IVd) op donderdag 5 januari 1797 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 66 jaar oud) op donderdag 11 oktober 1827 om half tien uur 's morgens te Spaubeek [Li] - akte 25 (getuigen: haar neef Hermannus Muijlkens (IVc) (landman, 47 jaar, nabuur) en Theodor (Theodorus) Cupers als Theodor Kuijpers (landman, geen leeftijd opgegeven, nabuur)), 
 tr. 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 29 jaar oud) (Rooms Katholiek) op dinsdag 22 april 1788 te Spaubeek [Li] 22a april. contraxerunt matrimonium in facie ecclesiae Joannes Petrus Bovens, et Anna Maria Hensen, ambo majorennes ex Hobbelraedt: testes fuere Joannes Muylkens, et Maria Catharina Moonen. in fidem subsignarunt. Joannes Petrus Bovens Anna Maria Hensen Joannes Muijlkens. Maria Catharina Moonen. quod testor A.G. Somijn past. loci. (getuigen: haar oom Johan (Joannes) Muijlkens (IIIc) en Maria Catharina Moonen
 met Pieter (Joannes Petrus, Joannes Peter, Johan Peter) Bovens, zn. van Henricus Bovens en Elisabetha Cuijpers
 ged. Rooms Katholiek op zondag 15 april 1759 te Spaubeek [Li] 15 aprilis baptisatus est Joannes Petrus filius legitimus Henrici Bovens et Elisabethae Cuypers susc(eptores) Goswinus Bovens et Elisabetha Cuijpers hic aperuit fontem (getuigen: Elisabetha Cuijpers, Goswijnus Bovens), 
 doopgetuige van zijn achterneef Johan Peter (Joannes Petrus) Otermans op maandag 1 februari 1808 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Joannes Petrus Lenssen op woensdag 7 juni 1797 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Maria Joanna Hensen (Va) op zaterdag 13 april 1793 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 67 jaar oud) op vrijdag 5 januari 1827 om een uur 's middags in zijn huis te Hobbelrade [Li] - Spaubeek akte 1 [BS: 68 jaar] (getuigen: Pieter Nicolaas (Petrus Nicolaus) Otermans (molenmeester, 30 jaar, nabuur) en Theodor (Theodorus) Cupers als Theodorus Kuijpers (landman, 58 jaar, nabuur)). 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Hendrik (Henricus) ,  
   geb. op zaterdag 18 april 1789 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (64 jaar oud) op dinsdag 20 december 1853 te Meerssen [Li], volgt Vb
  2.  Maria Elisabetha ,  
   geb. op dinsdag 15 november 1791 te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 15 november 1791 aldaar 15 9bris circa horam 4am vespertinam nata et eodem baptizata est Maria Elisabetha filia legitima Joannis Petri Bovens, et Annae Mariae Hensen conjugum: susceptores Jacobus Hensen et Elisabetha Cupers. pater abest. Jacobus Hensen x hoc est signum matrinae scribere nescientis quod testor JJ Raemakers sacell. loci. (getuigen: haar grootvader Jacobus Henssen (zie IIIa) als Jacobus Hensen en haar grootmoeder Elisabetha Cuijpers als Elisabetha Cupers),  
   ovl. (7 weken oud) op zaterdag 7 januari 1792 te Hobbelrade [Li] - Spaubeek [23 dagen],  
   begr. op zondag 8 januari 1792 te Spaubeek [Li] 7ma obyt in Hobbelraedt circa 9am matutina[m] Maria Elisabeth aetatis 23 dierum, filia Jo(ann)is Petri Bovens, et Annae Mariae Hensen, qu[ae] 8va ejusdem sepulta est.
  3.  Peter Laurens (Petrus Laurentius) ,  
   geb. op dinsdag 22 januari 1793 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (74 jaar oud) op woensdag 6 maart 1867 aldaar, volgt Vc
  4.  Maria Elisabeth ,  
   geb. op vrijdag 6 mei 1796 te Spaubeek [Li] - akte 3 [BS: aangifte 20 jan 1797 opm. 8 maanden oud],  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 6 mei 1796 aldaar 6ta maij circa medium 6tae matutinae nata, et eadem baptisata est Maria Elisabeth filia legitima, Jo(ann)is Petri Bovens, et Annae Mariae Hensen conj: susceptores. Jacobus Hensen, et Elisabeth Cupers. in fidem pater abest. Jacobus Henssen x signum matrinae nescientis scribere quod testor A.G. Somijn past. (getuigen: haar oom Jacobus Henssen (IVa) als Jacobus Hensen en haar grootmoeder Elisabetha Cuijpers als Elisabeth Cupers),  
   ovl. (8 maanden oud) op vrijdag 20 januari 1797 te Spaubeek [Li] - akte 3. 
  5.  Jan Michiel (Joannes Michael) ,  
   geb. op woensdag 28 maart 1798 te Hobbelrade [Li],  
   ovl. (67 jaar oud) op maandag 18 december 1865 te Bunde [Li], volgt Vd

IVc.  Hermannus Muijlkens, zn. van Clemens (Clementus) Mulkens (IIIb) en Maria Helena Hermans
 geb. op woensdag 16 augustus 1780 om elf uur 's avonds te Hobbelrade [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 17 augustus 1780 te Spaubeek [Li] 16 circa undecimam vespertinam natus et ab obstetrice assecuratus est Hermannus filius legitimus Clementis Muylkens et Mariae Helenae Hermans incolarum hujus parochiae. in fidem. C.E. van den Bock pastor hoc est x signum Mariae Catharinae van Oppen obstetricis, quae prolem assecuravit. 17 suppletae sunt ceremoniae baptismalis in favorem prolis supradictae, susceptores fuerunt Hermannus Hermans, ex Beeck, et Anna Haen hujus parochiae. in fidem C.E. van den Bock pastor. hoc est x signum Clementis Muylkens patris prolis. hoc est x signum Hermanni Hermans patrini. hoc est x signum Annae Haen matrinae. (getuigen: zijn grootvader Hemannus Hermans uit Beek, zijn grootmoeder Anna Haenen (zie II), Hermannes Hermans), 
 landman, landbouwer, 
 overlijdensgetuige van Joanna Bovens op donderdag 5 juni 1828, 
 overlijdensgetuige van Christiaen Otermans op donderdag 25 mei 1826, 
 overlijdensgetuige van Johan Peter (Joannes Petrus) Otermans op zaterdag 14 juli 1827, 
 overlijdensgetuige van zijn nicht Anna Maria Henssen (IVb) op donderdag 11 oktober 1827, 
 ovl. (58 jaar oud) op vrijdag 30 november 1838 om half vier 's morgens te Hobbelrade [Li] - Spaubeek akte 40 (getuigen: Arnold Jozef (Arnoldus Joseph) Dieteren (zonder beroep, 50 jaar, nabuur) en Jan (Joannes) Stevens (zonder beroep, 70 jaar, nabuur)), 
 tr. (resp. 21 en ongeveer 27 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op woensdag 10 februari 1802 te Spaubeek [Li] - akte 2, 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op woensdag 10 februari 1802 aldaar 1802. 10ma febr(uar)ij in facie ecclesiae juncti sunt Hermanus Muijlkens natus in Hobbelraedt et Helena Thijssen incola de Hobbelraedt, et nata in Oirsbeek: testes fuerunt Jo(ann)es Andreas Moonen, et Maria Cornelia Thyssen. quod testor A.G. Somijn pastor loci de Spaubeck. (getuigen: Joannes Andreas Moonen, Maria Cornelia Thyssen) 
 met Helena Tijssen (Thijssen), dr. van Jan (Joannes) Tijssen en Gertrudis (Anna Gertrudis) Willems
 geb. in 1774 te Oirsbeek [Li] [ovl.reg. Merkelbeek], 
 ovl. (ongeveer 61 jaar oud) op maandag 15 februari 1836 om vijf uur 's middags te Hobbelrade [Li] - Spaubeek akte 7 [BS: 62 jaar] (getuigen: haar zoon Jan (Joannes) Muijlkens (Ve) (lid van de gemeenteraad, 29 jaar, zoon van de overledene) en Arnold Jozef (Arnoldus Joseph) Dieteren (dagloner, 47 jaar, nabuur)). 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Jan (Joannes) ,  
   geb. op maandag 22 november 1802 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (71 jaar oud) op vrijdag 21 augustus 1874 aldaar, volgt Ve
  2.  Maria Helena ,  
   geb. op zaterdag 1 september 1810 te Spaubeek [Li] - akte 25,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 1 september 1810 aldaar 1810 prima 7bris circa 3tiam matutinam nata eodemq baptisata est Maria Helena filia leg: Hermani Muijlkens et Mariae Helenae Tijssen conj. susc Petrus Mevis loco Leonardi Hermans, et Elisabetha Cuijpers loco Mariae Corneliae Tijssen testor JJ Raemaekers pastor in Spaubeck (getuigen: Peter (Petrus) Mevis nms. Leonardus Hermans, haar oudoom Leonardus Hermans door Petrus Mevis, Elisabetha Cuijpers nms. Maria Cornelia Tijssen en haar tante Maria Cornelia Tijssen door Elisabetha Cuijpers),  
   ovl. (11 maanden oud) op donderdag 22 augustus 1811 te Spaubeek [Li] - akte 26,  
   begr. op zaterdag 24 augustus 1811 aldaar 1811 22 aug[u]st obyt Maria Helena filia leg: Hermani Muylkens et Maria Helenae Thyssen aetatis unius anni quae 24 hujus sepulta
  3.  Petrus Winandus (Pierre Wijnand (Fr.)), genoemd naar zijn peter ,  
   geb. op maandag 5 juli 1813 te Spaubeek [Li] - akte 16,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 5 juli 1813 aldaar 1813 5ta julij natus eodemque: baptisatus est Petrus Winandus filius leg: Hermani Muijlkens et Helenae Thijssen susc: Petrus Mevis loco Winandi Kreemers et Anna Maria Muijlkens testor J:J: Raemaekers pastor in Spaubeck (getuigen: Peter (Petrus) Mevis [koster] nms. Winandus Kreemers, zijn aangetrouwde oom Winandus Cremers als Winandus Kreemers door Petrus Mevis en zijn tante Anna Maria Muijlkens),  
   ovl. (5 jaar oud) op zaterdag 20 februari 1819 te Spaubeek [Li] - akte 7 [BS: 4 jaar]. 
  Hermannus Muijlkens
 otr. (2) op zondag 1 oktober 1837 en op 8 oktober 1837 te Spaubeek [Li], 
 tr. (resp. 57 en 39 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 17 oktober 1837 om vier uur 's middags te Spaubeek [Li] - akte 33 [BS: opm. Bgm wdnr van Helena Tijssen
 met Maria Odilia Jongen, genoemd naar haar grootmoeder aan vaderszijde [Odilia Eggen], dr. van Hendrik (Joannes Henricus) Jongen en Maria Catharina Maas (herbergierster), 
 geb. op donderdag 22 maart 1798 (Franse tijd: 2 germinal VI) te Wijnandsrade [Li] - akte 12 [bij huwelijk woonachting in Hobbelrade], 
 ovl. (77 jaar oud) op vrijdag 26 november 1875 te Spaubeek [Li]. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Maria Odilia Jongen, genoemd naar haar grootmoeder aan vaderszijde [Odilia Eggen], dr. van Hendrik (Joannes Henricus) Jongen en Maria Catharina Maas (herbergierster), 
 Zij krijgt een zoon: 
  1.  Henricus Jongen,  
   geb. in 1828 [ovl.reg. geb. te Heugen Pruissisch grondgebied],  
   ovl. (ongeveer 7 jaar oud) op maandag 23 mei 1836 om elf uur 's avonds in de woning van zijn moeder te Hobbelrade [Li] - Spaubeek akte 17 [BS: 8 jaar] (getuigen: Dorus (Theodorus) Claessens (zonder bepaald beroep, 44 jaar, nabuur) en Mathijs (Matthias) Moonen (landbouwer, 37 jaar, nabuur)). 
  Maria Odilia Jongen, genoemd naar haar grootmoeder aan vaderszijde [Odilia Eggen], 
 otr. (2) op zondag 2 februari 1840 en op 9 februari 1840 te Spaubeek [Li] en idem in Bunde, 
 tr. (resp. 41 en 49 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 13 februari 1840 om twee uur 's middags te Spaubeek [Li] - akte 1 [BS: opm. Brd wed van Herman Muylkens
 met Francis Heunen, zn. van Paulus Heunen (+Margraten 06-03-1829) en Maria Goijen (+Bunde 12-08-1819), 
 geb. op maandag 22 februari 1790 te Bunde [Li], 
 brander en landbouwer, 
 ovl. (77 jaar oud) op vrijdag 30 augustus 1867 te Spaubeek [Li] - akte 11. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IVd.  Clement (Clemens) Mulkens (Muijlkens), zn. van Clemens (Clementus) Mulkens (IIIb) en Maria Elisabeth Poulsen
 geb. op donderdag 5 januari 1797 te Hobbelrade [Li] - Spaubeek akte 8, 
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 5 januari 1797 te Spaubeek [Li] 6a jan: natus in Hobbelraed circa medium 3tiae nocturnae, et eadem baptisatus est Clemens filius legitimus Clementis Muylkens, et Joannae Elisabeth Paulissen conj: susceptores Leonardus Curvers, et Anna Maria Hensen. (getuigen: zijn oudoom Leonardus Corvers als Leonardus Curvers en zijn nicht Anna Maria Henssen (IVb) als Anna Maria Hensen), 
 dienstknecht, landbouwer, werkman, dagloner, koopman in appelazijn, 
 getuige bij kerk. huw. van Michiel (Joannes Michael) Ummelen en Maria Anna Hamers op dinsdag 25 november 1823 te Spaubeek [Li], 
 overlijdensgetuige van Maria Anna Rumpkens op zondag 9 februari 1834, 
 overlijdensgetuige van Johannes Kuijpers op zaterdag 8 augustus 1835, 
 overlijdensgetuige van Jean Mathijs (Joannes Matthias) Banens op dinsdag 31 januari 1837, 
 overlijdensgetuige van Joannes Cuijpers op donderdag 16 februari 1837, 
 overlijdensgetuige van zijn zus Maria Catharina Mulkens op zondag 2 april 1837, 
 overlijdensgetuige van Maria Cornelia Schols op zondag 12 mei 1839, 
 woont als dienstknecht op woensdag 1 juli 1840 te Munstergeleen [Li], 
 ovl. (85 jaar oud) op dinsdag 7 november 1882 te Spaubeek [Li], 
 tr. (resp. 33 en 21 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 24 juli 1830 te Wijnandsrade [Li] - akte 15 
 met Maria Catharina Joosten (Joesten), dr. van Jan Gerard Joosten en Maria Elisabeth Bruls, 
 geb. op zondag 11 juni 1809 te Wijnandsrade [Li], 
 ovl. (57 jaar oud) op woensdag 10 oktober 1866 te Spaubeek [Li] - akte 18 [BS: 56 jaar]. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Maria Elisabeth Muijlkens,  
   geb. op woensdag 21 september 1831 te Hobbelrade [Li],  
   ovl. (41 jaar oud) op maandag 8 september 1873 te Spaubeek [Li], volgt Vf
  2.  Pieter (Petrus) Muijlkens,  
   geb. op maandag 26 mei 1834 om drie uur in de voormiddag in het huis van zijn ouders te Hobbelrade [Li] - Spaubeek akte 20. 
  3.  Joannes Nicolaes Muijlkens,  
   geb. op zaterdag 26 augustus 1837 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (86 jaar oud) op zaterdag 19 januari 1924 aldaar, volgt Vg
  4.  Maria Anna Muijlkens,  
   geb. op woensdag 1 juli 1840 om twee uur 's morgens te Hobbelrade [Li] - Spaubeek akte 15. 
  5.  Joannes Wilhelmus Muijlkens,  
   geb. op dinsdag 24 januari 1843 te Spaubeek [Li] - akte 3. 
  6.  Hubertus Joseph Muijlkens,  
   geb. op vrijdag 25 juni 1847 te Spaubeek [Li] - akte 8. 
  7.  Joannes Andreas Muijlkens,  
   geb. op dinsdag 17 december 1850 te Spaubeek [Li] - akte 13,  
   ovl. (8 dagen oud) op woensdag 25 december 1850 aldaar - akte 17. 
  8.  Maria Johanna Muijlkens,  
   geb. op vrijdag 9 februari 1855 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (43 jaar oud) op zaterdag 12 maart 1898 te Ulestraten [Li], volgt Vh

IVe.  Anna Maria (Joanna Maria) Muijlkens (Mulkens), dr. van Johan (Joannes) Muijlkens (IIIc) en Maria Anna Moonen
 geb. op donderdag 21 januari 1790 te Spaubeek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 21 januari 1790 aldaar 21. jan: circa medium 3tiae nocturnae nata, et eodem baptizata est Anna Maria filia legitima Joannis Muylkens et Mariae Annae Moonen conjugum: susceperunt Petrus Moonen et Maria Muijlkens. quod testor A. Somijn pastor. (getuigen: haar grootvader Pieter (Petrus) Moonen en haar tante Maria Mulkens (IIIa)), 
 huishoudster, 
 doopgetuige van haar neef Johan Peter (Joannes Petrus) Bijen op zaterdag 10 juni 1826 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (79 jaar oud) op dinsdag 16 maart 1869 te Spaubeek [Li], 
 tr. (resp. 24 en 30 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 27 mei 1814 te Spaubeek [Li] - akte 21, 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op maandag 30 mei 1814 aldaar 30 maij praeviis tribus bannis cum dispensatione in tertio et quarto consanguinitatis gradu collaterali mixto, data 12 maij 1814 a reverendissimo domino Partouns diaecesis Leodiensis sede vacante vicario generali captulari, in facie ecclesiae contraxerunt matrimonium Joannes Michael Henssen et Anna Maria Moonen [hierboven in ander handschrift: Mulkens] ambo hujus parochiae testes fuere Petrus Mevis et Mathias Muijlkens testor JJ Raemaekers pastor in Spaubeck (getuigen: Peter (Petrus) Mevis en zijn zwager en haar broer Mathias (Petrus Mathias) Muijlkens (IVf)), 
 woont op adres Hoeve 77 in 1833 te Spaubeek [Li] 
 met Jan Michiel (Joannes Michael, Jean Michiel (Fr.), Johan Michiel), genoemd naar zijn peter Henssen, zn. van Willem (Wilhelmus) Henssen (azijnmaker) en Catrin (Catharina) Borvels
 geb. op woensdag 10 maart 1784 te Spaubeek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 11 maart 1784 aldaar 10ma martij hora 11a nocturna natus et 11a ejusdem baptizatus est Joannes Michael, filius legitimus Wilhelmi Hensen, et Catharinae Borvels conjugum: susceptores Michael Hamers, et Joanna Cupers, loco Corneliae Wouters in fidem subsignarunt pater est absens: hoc x est signum patrini nescientis scribere IJ. Kupers. quod testor A.G. Somijn pastor loci (getuigen: zijn aangetrouwde oom Michael Hamers, Joanna (Maria Johanna) Cuijpers nms. Cornelia Wouters en zijn oudtante Cornelia Wouters door Joanna Cupers), 
 landbouwer, fabrikant van appelazijn, grondeigenaar, 
 doopgetuige van zijn neef Joannes Michael Wouters op dinsdag 19 juli 1808 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Anna Sibilla Henssen op zaterdag 30 maart 1816 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van zijn broer Wouter (Wolterus) Henssen en zijn schoonzuster Maria Sibilla Ummelen op dinsdag 4 mei 1813 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Bartholomaeus Bemelmans en Anna Catharina Gelissen op zondag 14 oktober 1810 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van zijn zwager Pieter Nicolaus (Petrus Nicolaus) Beijen en zijn zus Catharina Elisabeth Henssen op dinsdag 12 januari 1813 te Spaubeek [Li], 
 overlijdensgetuige van Joannes Mattias Hennen op woensdag 5 november 1828, 
 ovl. (85 jaar oud) op zaterdag 29 januari 1870 te Spaubeek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Maria Joanna ,  
   geb. op zondag 16 april 1815 te Spaubeek [Li] - akte 2 [BS: geb.dat. 17-04-1815],  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 16 april 1815 aldaar 1815 16 aprilis nata eod: baptisata est Maria Joanna filia leg: Joannis Michaelis Henssen et Annae Mariae Muijlkens conj susc fuere Wilhelmus Henssen et Maria Anna Moonen testor J:J: Raemaekers pastor in Spaubeck (getuigen: haar grootvader Willem (Wilhelmus) Henssen en haar grootmoeder Maria Anna Moonen (zie IIIc)),  
   ovl. (71 jaar oud) op maandag 14 februari 1887 te Nuth [Li] - akte 5,  
   tr. (resp. 49 en 68 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 16 november 1864 te Nuth [Li] - akte 6  
   met Ludovicus Antonius Kerckhoffs, zn. van Joannes Franciscus Kerckhoffs en Maria Gertrudis Lintjens,  
   geb. op zondag 17 januari 1796 te Hoensbroek [Li] [huw.reg.],  
   dokter,  
   ovl. (80 jaar oud) op dinsdag 1 februari 1876 te Nuth [Li] - akte 5 [BS: 80 jaar]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Maria Catharina ,  
   geb. op dinsdag 1 juli 1817 te Spaubeek [Li] - akte 18,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 1 juli 1817 aldaar (getuigen: haar oom Mathias (Petrus Mathias) Muijlkens (IVf) en haar tante Maria Catherina Henssen),  
   ovl. (77 jaar oud) op vrijdag 22 maart 1895 om 08:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1895/8 [BS: 76 jaren] (getuigen: haar neef Auguste (Joannes Michel Augustinus) Erkens, (32 jaar, landbouwer, Spaubeek, neef) en haar achterneef Jan Mathijs (Joannes Mathijs) Moonen, (58 jaar, landbouwer, Spaubeek, bekende)). 
  3.  Maria Elisabeth ,  
   geb. op zondag 5 december 1819 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (77 jaar oud) op woensdag 9 juni 1897 te Beek [Li], volgt Vi
  4.  Joannes Andreas ,  
   geb. op donderdag 30 mei 1822 om vier uur 's middags te Spaubeek [Li] - akte 11,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 30 mei 1822 aldaar (getuigen: zijn oom Jan Andries (Joannes Andreas) Muijlkens (IVg) als Joannes Andreas Mulkens en zijn tante Catharina Elisabeth Henssen),  
   ovl. (44 jaar oud) op vrijdag 18 januari 1867 opm. ongehuwd te Spaubeek [Li]. 
  5.  Joannes ,  
   geb. op vrijdag 24 september 1824 om tien uur 's avonds te Spaubeek [Li] - akte 23,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 25 september 1824 aldaar (getuigen: Peter (Petrus) Mevis, zijn oom Jan (Joannes) Muijlkens (IVh) als Joannes Mulkens en zijn aangetrouwde tante Maria Ida Buskens),  
   ovl. (78 jaar oud) op zaterdag 20 december 1902 te Elsloo [Li] (Joannes Henssen zn van Joannes Michiel Henssen en Anna Maria Muijlkens; e.v. Joanna Lucia Annatolia Claessen),  
   tr. (resp. 48 en 36 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 17 april 1873 te Elsloo [Li]  
   met Joanna Lucia (Joanna Lucia Annatolia) Claessen, dr. van Joannes Claessen en Lucia Boots,  
   geb. op vrijdag 13 januari 1837 te Elsloo [Fr],  
   ovl. (64 jaar oud) op zaterdag 10 augustus 1901 te Elsloo [Li] (opgegeven namen Joannes Lucia Annatolia Claessen). Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Maria Elisabeth Hubertina ,  
   geb. op donderdag 15 februari 1827 om vier uur 's middags te Hoeve - Spaubeek [Li] - akte 7,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 15 februari 1827 te Spaubeek [Li] (getuigen: Peter (Petrus) Mevis, haar aangetrouwde oom Jan Peter (Joannes Petrus) Wouters en haar oudtante Elisabeth (Maria Elisabetha) Moonen),  
   ovl. (68 jaar oud) op donderdag 21 februari 1895 om 02:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1895/4 (getuigen: haar neef Auguste (Joannes Michel Augustinus) Erkens, (32 jaar, landbouwer, Spaubeek, neef) en haar achterneef Jan Mathijs (Joannes Mathijs) Moonen, (58 jaar, landbouwer, Spaubeek, bekende)). 
  7.  Peter Nicolaas (Pieter Nicolaas) ,  
   geb. op vrijdag 3 juli 1829 's morgens om 8 uur in het huis van zijn ouders te Hoeve - Spaubeek [Li] - Spaubeek akte 18,  
   ovl. op dinsdag 30 december 1834 om vijf uur 's avonds in het huis van zijn ouders te Hoeve - Spaubeek [Li] - akte 47 (getuigen: Willem (Joannes Wilhelmus) Curvers als Willem Curffs (dagloner, 60 jaar, nabuur) en Reinier (Reinerus) Koecken als Reijnier Koeken (dagloner, 67 jaar, nabuur)). 
  8.  Maria Cornelia ,  
   geb. op woensdag 17 oktober 1832 te Hoeve - Spaubeek [Li],  
   ovl. (39 jaar oud) op zaterdag 23 maart 1872 te Jabeek [Li], volgt Vj
  9.  Maria Sibilla ,  
   geb. op woensdag 17 oktober 1832 te Hoeve - Spaubeek [Li],  
   ovl. (76 jaar oud) op zondag 16 mei 1909 te Spaubeek [Li], volgt Vk

IVf.  Mathias (Petrus Mathias) Muijlkens, zn. van Johan (Joannes) Muijlkens (IIIc) en Maria Anna Moonen
 geb. op vrijdag 11 april 1794 te Spaubeek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op vrijdag 11 april 1794 aldaar 11ma april. circa horam 11mam antemeridianam natus et eodem baptizatus est Petrus Mathias filius legitimus Joannis Muijlkens, et Mariae Annae Moonen conjugum. susceptores Petrus Mathias Moonen, et Maria Elisabetha Paulissen in fidem subsignarunt pater abest. Peter Mattis Moonen hoc x est signum matrinae nescientis scribere quod testor JJ Raemakers sacell. loci. (getuigen: zijn oom Pieter Mathijs (Petrus Matthias) Monen, zijn aangetrouwde tante Maria Elisabeth Poulsen (IIIb) als Maria Elisabeth Paulissen en zijn oom Pieter Mathijs (Petrus Mathias) Moonen), 
 getuige bij kerk. huw. van zijn zwager Jan Michiel (Joannes Michael) Henssen (zie IVe) en zijn zus Anna Maria Muijlkens op maandag 30 mei 1814 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Maria Catharina Henssen op dinsdag 1 juli 1817 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (24 jaar oud) op maandag 12 oktober 1818 te Spaubeek [Li] - akte 24 [BS: 26 jaar], 
 tr. (resp. 21 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 4 september 1815 te Spaubeek [Li] - akte 20, 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op dinsdag 5 september 1815 aldaar 1815 5ta 7bris praeviis tribus bannis contraxerunt matrimonium in facie ecclesiae. Petrus Mathias Muijlkens et Maria Elisabetha Frijns ambo hujus parochiae testes fuerunt Petrus Mevis et Joannes Andreas Muylkens testor J:J: Raemaekers pastor in Spaubeck (getuigen: Peter (Petrus) Mevis en zijn broer en haar zwager Jan Andries (Joannes Andreas) Muijlkens (IVg)) 
 met Elisabeth (Maria Elisabeth) Frijns (Frins), dr. van Francis (Franciscus) Frins en Anna Sibilla Pijls (landbouwster, raapolie slagerin), 
 geb. op maandag 25 mei 1789 te Nuth [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Gijsbert (Joannes Gijsbertus) Cocx en Kartijn (Maria Catharina) Schreurs op zaterdag 16 oktober 1802 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Maria Elisabeth Henssen (Vi) op zondag 5 december 1819 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (76 jaar oud) op dinsdag 4 juli 1865 te Spaubeek [Li]. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Franciscus ,  
   geb. op zaterdag 20 juli 1816 te Spaubeek [Li] - akte 13,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 20 juli 1816 aldaar,  
   ovl. (39 jaar oud) op vrijdag 20 juni 1856 aldaar. 
  Elisabeth (Maria Elisabeth) Frijns, dr. van Francis (Franciscus) Frins en Anna Sibilla Pijls (landbouwster, raapolie slagerin), 
 otr. (2) op zondag 20 oktober 1822 en op 27 oktober 1822 te Spaubeek [Li], 
 tr. (resp. 33 en 35 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 2 november 1822 om vier uur 's middags te Spaubeek [Li] - akte 27 [BS: opm. Brd wed van Peter Mattis Muijlkens], 
 woont in de oliemolen op maandag 4 april 1831 te Spaubeek [Li], 
 wonen op Oliemolen 1 in 1833 te Spaubeek [Li] 
 met Peter Mattis (Petrus Mathias) Moonen, zn. van Pieter Mathijs (Petrus Matthias) Monen (landbouwer) en Maria Sibilla Peulen (landbouwster), 
 geb. op vrijdag 5 oktober 1787 te Spaubeek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op vrijdag 5 oktober 1787 aldaar 5a 8bris hora 3a matutina natus, et eodem baptizatus est Petrus Mathias filius legitimus Petri Mathiae Moonen, et Mariae Sibillae Peulen conjugum: susceptores Petrus Moonen, et Maria Mechtildis Peulen. in fidem subsignarunt pater absens est. x signum est patrini impotentis scribere Maria Mechtildis Peulen quod testor A.G. Somijn past. loci. (getuigen: zijn grootvader Pieter (Petrus) Moonen en zijn tante Mechel (Maria Mechtildis) Peulen), 
 akkerman, landman, koopman in rondzaad, 
 getuige bij kerk. huw. van zijn zwager Pieter Mathijs (Petrus Mathias) Geurts en zijn schoonzuster Maria Catharina Frijns op dinsdag 2 oktober 1821 te Spaubeek [Li], 
 overlijdensgetuige van Leonardus (Joannes Leonardus) Schiffers op woensdag 24 februari 1830, 
 ovl. (50 jaar oud) op dinsdag 18 september 1838 om een uur 's middags in zijn woning aan de oliemolen te Spaubeek [Li] - akte 29 (getuigen: zijn broer Pieter Jozef (Petrus Josephus) Moonen (schoenmaker, 35 jaar, broer van de overledene) en Jacobus Spaetgens (dienstknecht, 38 jaar, nabuur)). 
 Uit dit huwelijk 5 zonen: 
  1.  Pieter Mathijs ,  
   geb. op woensdag 13 augustus 1823 om een uur 's morgens in hun woning in de oliemolen te Spaubeek [Li] - akte 16,  
   landbouwer,  
   ovl. (80 jaar oud) op zaterdag 5 december 1903 te Neerbeek [Li],  
   tr.  
   met zijn achternicht Maria Elisabeth Henssen, dr. van Jan Michiel (Joannes Michael) Henssen en Anna Maria Muijlkens (IVe) (zie Vi). Uit dit huwelijk 6 kinderen. 
  2.  Peter Nicolaas ,  
   geb. op zaterdag 12 maart 1825 om drie uur 's middags in zijn huis in de oliemolen te Spaubeek [Li] - akte 10,  
   ovl. (71 jaar oud) op zondag 14 februari 1897 te Gulpen [Li],  
   tr. (resp. 34 en 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 20 oktober 1859 te Spaubeek [Li]  
   met Maria Joanna Muijlkens, dr. van Jan (Joannes) Muijlkens (Ve) en Maria Magdalena Kuijpers,  
   geb. op donderdag 28 augustus 1834 om half twee in de namiddag in het huis van haar ouders te Hobbelrade [Li] - Spaubeek akte 33,  
   ovl. (63 jaar oud) op vrijdag 3 december 1897 (Anna Maria Muijlkens dr van Johannes Muijlkens en Maria Magdalena Cuijpers; gehuwd met Pieter Nicolaas Moonen) te Gulpen [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Willem (Joannes Wilhelmus Basilius) ,  
   geb. op zondag 15 april 1827 om negen uur 's avonds in het huis bij de oliemolen te Spaubeek [Li] - akte 10,  
   landbouwer,  
   overlijdensgetuige van zijn broer Hubertus Eustachius Moonen op dinsdag 26 april 1904,  
   overlijdensgetuige van zijn broer Joannes Moonen op maandag 29 oktober 1894,  
   ovl. (81 jaar oud) op zondag 3 januari 1909 te Gulpen [Li]. 
  4.  Hubertus Eustachius ,  
   geb. op woensdag 29 april 1829 om half zeven voor de middag in hun huis in de oliemolen te Spaubeek [Li] - akte 9,  
   ovl. (74 jaar oud) op dinsdag 26 april 1904 om 06:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1904/2 (getuigen: zijn broer Willem (Joannes Wilhelmus Basilius) Moonen, (78 jaar, landbouwer, Spaubeek, broeder) en Jan Hendrik (Joannes Henricus) Vroemen, (57 jaar, Hoofd der school, Spaubeek, bekende)). 
  5.  Joannes ,  
   geb. op maandag 4 april 1831 om elf uur 's avonds in hun huis in de oliemolen te Spaubeek [Li] - akte,  
   landbouwer,  
   ovl. (63 jaar oud) op zondag 28 oktober 1894 om 23:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1894/15 (getuigen: zijn broer Willem (Joannes Wilhelmus Basilius) Moonen, (67 jaar, landbouwer, Spaubeek, broeder) en zijn neef Jan Mathijs (Joannes Mathijs) Moonen, (57 jaar, landbouwer, Spaubeek, neef)). 

IVg.  Jan Andries (Joannes Andreas, Jean Andries) Muijlkens (Mulkens), zn. van Johan (Joannes) Muijlkens (IIIc) en Maria Anna Moonen
 geb. op woensdag 9 september 1801 te Spaubeek [Li]
- akte 13 (22 fructidor IX),  
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 19 september 1801 [doopdatum in akte 19-09-1800] te Oud-Geleen [Li] 1800 19 7bris natus est et baptisatus in Opgeleen Joannes Andreas filius leg: Joannis Muijlkens et Mariae Annae Moonen conj susc: fuere Joannes Andreas Henssen et Elisabetha Moonen. concordat quoad substantiam cum testimonio baptismali dato a r(everen)do fr: Arnulpho capuerno deservitore in Opgeleen testor J.J. Raemackers pastor in Spaubeck (getuigen: Joannes Andreas Henssen en zijn tante Elisabeth (Maria Elisabetha) Moonen), 
 landbouwer, assessor, schepen in Spaubeek 1835-1855, 
 getuige bij kerk. huw. van zijn broer Mathias (Petrus Mathias) Muijlkens (IVf) en zijn schoonzuster Elisabeth (Maria Elisabeth) Frijns op dinsdag 5 september 1815 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Joannes Andreas Henssen op donderdag 30 mei 1822 te Spaubeek [Li], 
 overlijdensgetuige van Joannes Bovens op zondag 24 september 1837, 
 overlijdensgetuige van Cornelia (Maria Cornelia) Campo op zondag 21 januari 1838, 
 overlijdensgetuige van zijn neef Louis (Ludovicus) Moonen op dinsdag 23 januari 1838, 
 overlijdensgetuige van zijn zoon Pieter Mathijs Muijlkens op woensdag 1 april 1840, 
 overlijdensgetuige van zijn schoonmoeder Anna Sibilla Pijls op woensdag 14 oktober 1840, 
 overlijdensgetuige van zijn dochter Maria Catharina Muijlkens op woensdag 17 november 1841, 
 ovl. (61 jaar oud) op maandag 24 augustus 1863 te Spaubeek [Li], 
 otr. op zondag 30 januari 1831 en op 6 februari 1831 te Spaubeek [Li], 
 tr. (resp. 29 en ongeveer 34 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 10 februari 1831 om zeven uur in de voormiddag te Spaubeek [Li] - akte 4 
 met Maria Cornelia Frijns, dr. van Francis (Franciscus) Frins en Anna Sibilla Pijls (landbouwster, raapolie slagerin), 
 ged. op woensdag 22 juni 1796 [naam moeder: Joanna Sibilla Pijls] te Nuth [Li] (getuigen: haar tante Maria Cornelia Pijls, haar oom Christianus (Petrus Chrstianus) Frijns en haar oudoom Wilhelmus Frins als vervangende getuige), 
 ovl. (ongeveer 51 jaar oud) op zondag 4 juli 1847 te Spaubeek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Joannes ,  
   geb. op zaterdag 7 april 1832 om vijf uur 's morgens in het huis van zijn ouders te Spaubeek [Li] - akte 10,  
   ovl. op woensdag 23 april 1834 om half drie in de namiddag in het huis van zijn ouders te Hobbelrade [Li] - Spaubeek akte 14 (getuigen: Pieter (Petrus) Lemmens (zie Va) (zonder beroep, 53 jaar, nabuur, kan niet schrijven) en Mathijs (Joannes Mattis) Beaumont (verkoper van appelazijn, 35 jaar, nabuur, kan niet schrijven)). 
  2.  Pieter Mathijs ,  
   geb. op vrijdag 19 juli 1833 om tien uur 's avonds in het huis van zijn ouders te Hobbelrade [Li] - Spaubeek akte 23,  
   ovl. op donderdag 8 januari 1835 om zes uur 's morgens in het huis van zijn ouders te Hobbelrade [Li] - Spaubeek akte 6 [BS: 1,5 jaar] (getuigen: Pieter (Petrus) Lemmens (zie Va) (landbouwer, 54 jaar, nabuur) en Mathijs (Joannes Mattis) Beaumont (koopman in appelazijn, 36 jaar, nabuur)). 
  3.  Jean Michiel (Joannes Michael) ,  
   geb. op woensdag 10 december 1834 om vijf uur in de namiddag in het huis van zijn ouders te Hobbelrade [Li] - Spaubeek akte 44,  
   ovl. (24 jaar oud) op dinsdag 25 oktober 1859 te Spaubeek [Li]. 
  4.  Pieter Mathijs ,  
   geb. op donderdag 20 december 1838 om vijf uur 's morgens te Hobbelrade [Li] - Spaubeek akte 44,  
   ovl. (1 jaar oud) op woensdag 1 april 1840 om een uur 's nachts te Hobbelrade [Li] - Spaubeek akte 7 [BS: 16 maanden] (getuigen: zijn vader Jan Andries (Joannes Andreas) Muijlkens (IVg) (schepen, 39 jaar, Hobbelrade, vander van de overledene) en Pieter (Petrus) Lemmens (zie Va) (landbouwer, 58 jaar, Hobbelrade, bij het overlijden aanwezig geweest)). 
  5.  Maria Catharina ,  
   geb. op woensdag 26 augustus 1840 om een uur 's middags te Hobbelrade [Li] - Spaubeek akte 17,  
   ovl. (1 jaar oud) op woensdag 17 november 1841 om zes uur 's middags te Hobbelrade [Li] - Spaubeek akte 13 [BS: 14 maanden] (getuigen: haar vader Jan Andries (Joannes Andreas) Muijlkens (IVg) (schepen, 41 jaar, Spaubeek, vader van de overledene) en Christiaan (Christianus) Claesens (werkman, 42 jaar, Hobbelrade, nabuur)). 

IVh.  Jan (Joannes) Muijlkens (Mulkens), zn. van Johan (Joannes) Muijlkens (IIIc) en Maria Anna Moonen
 geb. op zaterdag 18 juni 1803 te Spaubeek [Li] - akte 18, 
 ged. Rooms Katholiek op zondag 19 juni 1803 aldaar 1803 18va junij natus et die postera baptisatus est Joannes filius legitimu[s] Joannis Muijlkens et Mariae Annae Moonen conj: susc fuere Joannes Habets et Anna Mechtildis Moonen quod testor J:J: Raemaeckers deservitor in Spaubeck (getuigen: Jan (Joannes) Habets en zijn tante Anna (Anna Mechtildis) Moonen), 
 akkerman, landbouwer, 
 doopgetuige van Johan Andries (Joannes Andreas) Otermans op donderdag 15 mei 1828 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Joannes Henssen op zaterdag 25 september 1824 te Spaubeek [Li], 
 overlijdensgetuige van zijn schoonmoeder Maria Cornelia Pijls op woensdag 10 februari 1841, 
 ovl. (73 jaar oud) op donderdag 1 februari 1877 te Spaubeek [Li], 
 otr. op zondag 12 augustus 1827 en op 19 augustus 1827 te Spaubeek [Li], 
 tr. (beiden 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 27 augustus 1827 om zes uur 's middags te Spaubeek [Li] - akte 21, 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op dinsdag 28 augustus 1827 aldaar 
 met Maria Jeanne (Maria Joanna, Marie Jeanette (Fr.)) Otermans, dr. van Christiaen Otermans (molenaar) en Maria Cornelia Pijls (landbouwster), 
 geb. op donderdag 10 maart 1803 te Spaubeek [Li] - akte 12, 
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 10 maart 1803 aldaar 10ma marty baptisata est Maria Joanna filia leg: Christiani Otermans et Mariae Corneliae Pijls conj: susc: fuere Petrus Mevis loco Joannis Pijls et Maria Catharina Hellebrants loco Mariae Joannae Otermans quod testor J J. Raemaeckers vic in Spaubeck ex commissione r: d: pastoris (getuigen: Peter (Petrus) Mevis nms. Joannes Pijls, haar oom Jan (Joannes Laurentius) Pijls als Joannes Pijls door Petrus Mevis, Maria Catharina Hellebrandt nms. Maria Joanna Otermans en haar tante Maria Joanna Otermans door Maria Catharina Hellebrants), 
 ovl. (77 jaar oud) op woensdag 2 juni 1880 te Spaubeek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Maria Cornelia ,  
   geb. op zaterdag 12 juli 1828 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (66 jaar oud) op donderdag 20 december 1894 aldaar, volgt Vl
  2.  Maria Anna ,  
   geb. op woensdag 11 november 1829 te Hobbelrade [Li],  
   ovl. (76 jaar oud) op donderdag 7 december 1905 te Nuth [Li], volgt Vm
  3.  Joannes Michiel ,  
   geb. op dinsdag 20 november 1832 om tien uur 's avonds in het huis van zijn ouders te Hobbelrade [Li] - Spaubeek akte 35,  
   ovl. (24 jaar oud) op vrijdag 13 november 1857 te Spaubeek [Li]. 
  4.  Pieter Hubertus ,  
   geb. op maandag 11 januari 1836 te Hobbelrade [Li],  
   ovl. (29 jaar oud) op woensdag 25 januari 1865 te Spaubeek [Li], volgt Vn
  5.  Pieter Mathijs Hubertus ,  
   geb. op vrijdag 3 november 1837 om zeven uur 's morgens te Hobbelrade [Li] - Spaubeek akte 37. 
  6.  Maria Elisabeth ,  
   geb. op zaterdag 10 april 1841 om drie uur 's middags te Hobbelrade [Li] - Spaubeek akte 5,  
   ovl. (30 jaar oud) op zondag 23 juli 1871 te Spaubeek [Li],  
   tr. (resp. 21 en 33 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 17 mei 1862 te Spaubeek [Li] - akte 4  
   met Mathijs Philippus Ackermans, zn. van Jan Lambert Ackermans (landbouwer) en Maria Anna Josepha Baenens (molenaarster),  
   geb. op maandag 26 mei 1828 te Nuth [Li],  
   geboortegetuige van zijn zoon Nn Ackermans op woensdag 4 mei 1887,  
   overlijdensgetuige van zijn nicht Maria Antonia Ackermans op donderdag 27 april 1899,  
   ovl. (82 jaar oud) op zondag 9 april 1911 om 16:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1911/5

[ww: ovl.adv. 84 jaar(?) ] (getuigen: zijn zoon Guillaume (Augustinus Willem Remigius) Ackermans, (22 jaar, winkelbediende, Spaubeek, zoon) en Michiel (Joannes Michael Hubertus) Moonen, (33 jaar, landbouwer, Spaubeek, kennis)). Uit dit huwelijk geen kinderen bekend.  

Generatie V

Va.  Maria Joanna (Joanna Maria, Joanne Marie (Fr.)) Hensen (Heussen, Henssen), dr. van Jacobus Henssen (IVa) en Maria Catharina Cals
 geb. op zaterdag 13 april 1793 te Spaubeek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 13 april 1793 aldaar 13. april. circa horam 5am vespertinam natus et eadem baptizata est Joanna Maria filia legitima Jacobi Hensen et Mariae Catharinae Cals conj: susceptores fuerunt Joannes Petrus Bovens, et Anna Maria Stassen loco Joannae Elisabeth Cals. in fidem subsignarunt pater abest. Joannes Peter Bovens Anna Maria Stassen. quod testor JJ Raemakers. sacell. loci (getuigen: haar aangetrouwde oom Pieter (Joannes Petrus) Bovens (zie IVb), Anna (Anna Maria) Stassen nms. Joanna Elisabeth Cals en haar tante Joanna Elisabetha Cals door Anna Maria Stassen), 
 landbouwster, 
 ovl. (68 jaar oud) op donderdag 27 maart 1862 te Spaubeek [Li] - akte 2 [BS: 69 jaar], 
 tr. (resp. 19 en ongeveer 31 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 25 februari 1813 te Spaubeek [Li] - akte 9, 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op dinsdag 2 maart 1813 aldaar 1813 2da martij praeviis tribus bannis in facie ecclesiae contraxerunt matrimonium Petrus Lemmens ex Steijn et Joanna Maria Henssen ex Spaubeck testes fuere Petrus Mevis et Jacobus Lemmens testor J.J. Raemaekers pastor in
Spaubeck
(getuigen: haar achterneef Peter (Petrus) Mevis en zijn broer en haar zwager Jacobus Lemmens
 met Pieter (Petrus, Peter, Pierre (Fr.), Jan Pieter) Lemmens, zn. van René (Reinuerus) Lemmens en Elisabeth (Anna Elisabetha) Goossens
 ged. Rooms Katholiek op maandag 28 januari 1782 te Stein [Li] (getuigen: zijn oom Petrus Lemmens, Elisabetha Janssens), 
 dagloner, landbouwer, zonder beroep (kan niet schrijven), 
 overlijdensgetuige van Joannes Muijlkens op woensdag 23 april 1834, 
 overlijdensgetuige van Pieter Mathijs Muijlkens op donderdag 8 januari 1835, 
 overlijdensgetuige van Jan Peter (Joannes Petrus) Kuijpers op woensdag 14 januari 1835, 
 overlijdensgetuige van Joannes Wilhelmus Nijsten op vrijdag 4 september 1835, 
 overlijdensgetuige van Anna Sibilla (Joanna Sibilla) Houben op donderdag 19 maart 1840, 
 overlijdensgetuige van Pieter Mathijs Muijlkens op woensdag 1 april 1840, 
 overlijdensgetuige van Joannes Laurens Foxen op zondag 17 oktober 1841, 
 ovl. (ongeveer 84 jaar oud) op woensdag 23 januari 1867 te Spaubeek [Li] - akte 3 [BS: 85 jaar]. 
 Uit dit huwelijk 4 zonen: 
  1.  Jan Jacobus (Joannes Jacobus) ,  
   geb. op donderdag 1 september 1814 te Schinnen [Li],  
   ovl. (45 jaar oud) op dinsdag 24 juli 1860 te Spaubeek [Li], volgt VIa
  2.  Joannes Renerus ,  
   geb. op zondag 22 oktober 1820 te Spaubeek [Li] - akte 24,  
   ged. op zondag 22 oktober 1820 aldaar (getuigen: Peter (Petrus) Mevis, zijn oom Lambertus Lemmens, Maria Anna Moenen),  
   ovl. (1 jaar oud) op vrijdag 9 november 1821 te Spaubeek [Li] - akte 38. 
  3.  Peter (Petrus, Joannes Peter, Johan Peter) ,  
   geb. op maandag 17 april 1826 om een uur 's morgens te Hobbelrade [Li] - Spaubeek akte 17 (tweeling),  
   ged. op maandag 17 april 1826 te Spaubeek [Li] (getuigen: Peter (Petrus) Mevis, zijn oom Jacobus Lemmens, zijn oudtante Anna Maria Henssen (IVb) en zijn tante Maria Catharina Hensen),  
   ovl. (65 jaar oud) op zaterdag 7 november 1891 om 01:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1891/9 (getuigen: Joannes Pieter Moonen (zie VIIb), (53 jaar, landbouwer, Spaubeek, zwager) en Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens, (50 jaar, koster, Spaubeek, bekende)). 
  4.  Joannes Renerus ,  
   geb. op maandag 17 april 1826 om een uur 's morgens te Hobbelrade [Li] - Spaubeek akte 18 (tweeling),  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 17 april 1826 te Spaubeek [Li] (getuigen: Peter (Petrus) Mevis, zijn oom Lambertus Lemmens en zijn oudtante Anna Maria Henssen (IVb)),  
   ovl. op vrijdag 21 juni 1833 in de voormiddag om tien uur in het huis van zijn ouders te Spaubeek [Li] - akte 18 (getuigen: Johan (Joannes) Erkens (lid van de gemeenteraad, 37 jaar, nabuur) en Jan (Joannes) Muijlkens (Ve) (lid van de gemeenteraad, 27 jaar, nabuur)). 

Vb.  Hendrik (Henricus) Bovens, zn. van Pieter (Joannes Petrus) Bovens en Anna Maria Henssen (IVb), 
 geb. op zaterdag 18 april 1789 te Spaubeek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 18 april 1789 aldaar 18va april. circa horam 8vam matutinam natus, et eodem baptizatus est Henricus filius legitimus Joannis Petri Bovens, et Annae Mariae Hensen conjugum: susceptores fuere Henricus Bovens, et Maria Muijlkens. in fidem subsignarunt. Jo(ann)es Petrus: Bovens. hoc x est signum patrini }scribere x hoc est signum matrinae }nescientium. J: Raemakers sacell. loci. (getuigen: zijn grootvader Henricus Bovens en zijn grootmoeder Maria Mulkens (IIIa) als Maria Muijlkens), 
 werkknecht, dagloner, dienstknecht, landbouwersknecht, 
 ovl. (64 jaar oud) op dinsdag 20 december 1853 te Meerssen [Li] - akte 53 [BS: 63 jaar], 
 tr. (resp. 27 en 21 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op donderdag 9 januari 1817 te Spaubeek [Li] - akte 2 
 met Anna Christina (Maria Christina) de Bie (Debie, Debije), dr. van Joannes de Bie en Anna Maria Ignatius, 
 geb. op zaterdag 5 december 1795 te Pieterheim - Lanaken [Lm, België] [huw.reg.], 
 huisvrouw, 
 ovl. (42 jaar oud) op dinsdag 10 juli 1838 om negen uur 's avonds te Hobbelrade [Li] - Spaubeek akte 23 [BS: 44 jaar] (getuigen: Arnold Jozef (Arnoldus Joseph) Dieteren (dagloner, 49 jaar, nabuur) en Jan (Joannes) Stevens (zonder beroep, 70 jaar, nabuur)). 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Anna Maria ,  
   geb. op donderdag 7 augustus 1817 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (37 jaar oud) op woensdag 14 februari 1855 te Oud-Vroenhoven [Li], volgt VIb
  2.  Maria Elisabeth ,  
   geb. op vrijdag 10 maart 1820 te Spaubeek [Li] - akte 6,  
   ovl. (84 jaar oud) op woensdag 1 februari 1905 te Bunde [Li] - akte 1. 
  3.  Maria Catharina ,  
   geb. op zaterdag 26 oktober 1822 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (68 jaar oud) op woensdag 25 maart 1891 te Maastricht [Li], volgt VIc
  4.  Jan Michiel ,  
   geb. op maandag 2 januari 1826 om vier uur 's morgens te Spaubeek [Li] - akte 2,  
   ovl. (23 dagen oud) op woensdag 25 januari 1826 om vijf uur 's morgens te Spaubeek [Li] - akte 7 (getuigen: Pieter Nicolaas (Petrus Nicolaus) Otermans als Nicolaes Otermans (molenmeester, 26 jaar) en Theodor (Theodorus) Cupers als Theodor Kuijpers (landman, 58 jaar)). 
  5.  Joanna ,  
   geb. op zaterdag 24 mei 1828 om acht uur 's morgens in het huis van haar ouders te Spaubeek [Li] - akte 17,  
   ovl. (12 dagen oud) op donderdag 5 juni 1828 thuis om drie uur 's morgens te Hobbelrade [Li] - Spaubeek akte 18 [BS: 3 weken] (getuigen: Johan (Joannes) Bougie (azijnkoopman, 36 jaar, Spaubeek) en Hermannus Muijlkens (IVc) (landsman, 48 jaar, Spaubeek)). 
  6.  Nn ,  
   geb. op maandag 24 augustus 1829 's morgens om half negen in het huis van zijn ouders te Hobbelrade [Li] - Spaubeek akte 23 [BS: man]. 
  7.  Maria Johanna ,  
   geb. op zondag 26 december 1830 om zes uur 's avonds in het huis van haar ouders te Hobbelrade [Li] - Spaubeek akte 49,  
   ovl. (20 dagen oud) op zaterdag 15 januari 1831 thuis om zes uur 's morgens te Hobbelrade [Li] - Spaubeek akte 2 (getuigen: Johan (Joannes) Erkens (lid van de gemeenteraad, 38 jaar, nabuur) en Jan (Joannes) Muijlkens (Ve) (lid van de gemeenteraad, 27 jaar, nabuur)). 
  8.  Joannes ,  
   geb. op donderdag 27 maart 1834 om vijf uur in de namiddag in het huis van zijn ouders te Hobbelrade [Li] - Spaubeek akte 10,  
   ovl. (11 maanden oud) op dinsdag 10 maart 1835 thuis om twaalf uur 's nachts te Hobbelrade [Li] - Spaubeek akte 19 (getuigen: Arnold Jozef (Arnoldus Joseph) Dieteren (landbouwer, 46 jaar, nabuur) en Theodor (Theodorus) Cupers als Theodorus Kuijpers (landbouwer, 65 jaar, nabuur)). 
  9.  Joannes ,  
   geb. op donderdag 30 maart 1837 om twaalf uur 's middags te Spaubeek [Li] - akte 13,  
   ovl. (5 maanden oud) op zondag 24 september 1837 [geen tijdstip genoemd] in zijn woning te Hobbelrade [Li] - Spaubeek akte 29 [BS: 6 maanden] (getuigen: Johan (Joannes) Erkens (lid van de gemeenteraad, 45 jaar, nabuur) en Jan Andries (Joannes Andreas) Muijlkens (IVg) (assessor, 36 jaar, nabuur)). 
  Hendrik (Henricus) Bovens
 tr. (resp. 54 en 28 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op donderdag 5 oktober 1843 te Bunde [Li] - akte 3 [BS: opm. Bgm wdnr van Maria Christina de Bie
 met Margaretha (Anna Marguaritha) Bartholomeus (Bartholomi), dr. van Michiel Bartholomeus en Elisabeth Smeets, 
 geb. op vrijdag 18 augustus 1815 te Bunde [Li] [huw.reg.], 
 ovl. (64 jaar oud) op woensdag 26 november 1879 te Bunde [Li] - akte 12. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Pieter ,  
   geb. op maandag 18 november 1844 te Bunde [Li],  
   ovl. (53 jaar oud) op vrijdag 23 september 1898 aldaar, volgt VId
  2.  Joannes Michiel ,  
   geb. op zondag 14 februari 1847 te Spaubeek [Li] - akte 2. 
  3.  Theresia (Maria Theresia) ,  
   geb. op woensdag 7 januari 1852 te Spaubeek [Li] - akte 3,  
   ovl. (5 jaar oud) op zondag 28 juni 1857 te Bunde [Li] - akte 14. 

Vc.  Peter Laurens (Petrus Laurentius, Pieter Laurens) Bovens, zn. van Pieter (Joannes Petrus) Bovens en Anna Maria Henssen (IVb), 
 geb. op dinsdag 22 januari 1793 te Spaubeek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op dinsdag 22 januari 1793 aldaar 22a jan. circa medium 12mae pomeridianae natus, et eadem baptizatus est Petrus Laurentius filius legitimus Joanni Petri Bovens et Annae Mariae Hensen conjugum: susceptores fuere Petrus Cupers et Maria Catharina Cals. in fidem subsignarunt. pater abest. Peter Cupers. x hoc est signum matrinae nescientis scribere. quod testor A.G. Somijn pastor loci. (getuigen: zijn oudoom Petrus Cupers en zijn aangetrouwde tante Maria Catharina Cals (zie IVa)), 
 schoenmaker, 
 doopgetuige van zijn achternicht Maria Ida Otermans op maandag 14 april 1823 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (74 jaar oud) op woensdag 6 maart 1867 te Spaubeek [Li] (Pieter Laurens Bovens zn van Joannes Pieter Bovens en Anna Maria Henssen; e.v. Maria Helena Wouters), 
 tr. (resp. 35 en 34 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 30 juni 1828 te Schinnen [Li] 
 met Helena Mechtildis (Maria Mechtildis) Wouters, dr. van Joannes Wouters en Joanna Catharina Janssen
 geb. op donderdag 26 september 1793 te Vaesrade [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 26 september 1793 te Nuth [Li] (getuigen: haar oom Henricus Wouters, Helena Wijnen vervangende getuigen Maria Janssen, Leonardus Houben), 
 ovl. (82 jaar oud) op donderdag 20 juli 1876 te Spaubeek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Maria Louisa ,  
   geb. op donderdag 30 april 1829 's morgens om 1 uur te Hobbelrade [Li] - Spaubeek akte 11,  
   ovl. (73 jaar oud) op donderdag 19 juni 1902 om 11:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1902/7 (getuigen: haar broer Jan Michiel (Joannes Michiel) Bovens, (71 jaar, siroopstoker, Spaubeek, broeder) en Jan Adam (Joannes Adamus) Welzen, (57 jaar, veldwachter, Spaubeek, bekend)). 
  2.  Jan Michiel (Joannes Michiel) ,  
   geb. op woensdag 8 juni 1831 om twee uur 's morgens in hun woning te Hobbelrade [Li] - Spaubeek akte 14,  
   siroopstoker,  
   overlijdensgetuige van Joes (Joannes Joseph) Dieteren op woensdag 24 april 1895,  
   overlijdensgetuige van zijn zus Maria Louisa Bovens op donderdag 19 juni 1902,  
   overlijdensgetuige van Maria Elisabeth Wouters op donderdag 11 maart 1897,  
   woont op donderdag 11 maart 1897 te Hobbelrade [Li],  
   ovl. (80 jaar oud) op donderdag 8 juni 1911 te Beek [Li]. 

Vd.  Jan Michiel (Joannes Michael) Bovens, zn. van Pieter (Joannes Petrus) Bovens en Anna Maria Henssen (IVb), 
 geb. op woensdag 28 maart 1798 te Hobbelrade [Li] - Spaubeek akte 9 [BS: geb.dat. 29-03-1798], 
 ged. Rooms Katholiek op woensdag 28 maart 1798 te Munstergeleen [Li] 1798 28va martij natus in Hobbelraedt, et eadem die baptizatus est in Munstergeleen Joannes Michael filius legitimus Joannis Petri Bovens et Annae Mariae Hensen conjugum; qui e sacro fonte susceptus fuit a Joanne Michaele Bouts, [hierboven: loco Joannis Stevens] et Elisabetha Cuypers loco Joannae Hamers. concordantium [hierboven: cum] authentico testimonio baptismatis infrascripto ex habito testor A.G. Somijn past. loci de Spaubeck (getuigen: Michael Bautz als Joannes Michael Bouts nms. Joannes Stevens, Joannes Stevens door Joannes Michael Bouts, zijn grootmoeder Elisabetha Cuijpers nms. Joanna Hamers en haar aangetrouwde oudtante Joanna Hamers [e.v. Petrus Cuijpers] door Elisabeth Cuijpers) Elisabetha Cuypers nms. Joanna Hamers, 
 ovl. (67 jaar oud) op maandag 18 december 1865 te Bunde [Li] - akte 13, 
 tr. (resp. 27 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 21 juli 1825 te Bunde [Li] - akte 17 
 met Elisabeth (Maria Elisabeth) Franssen, dr. van Francis Franssen en Maria Theresia Kricher, 
 geb. op maandag 28 september 1801 te Maastricht [Li] [huw.reg.], 
 ovl. (36 jaar oud) op vrijdag 1 juni 1838 te Bunde [Li] - akte 25. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Maria Theresia ,  
   geb. op woensdag 9 november 1825 te Maastricht [Li] - akte 645. 
  2.  Hendrik ,  
   geb. op zaterdag 27 september 1828 te Maastricht [Li] - akte 512,  
   ovl. (9 jaar oud) op donderdag 14 december 1837 te Bunde [Li] - akte 32. 
  3.  Pieter ,  
   geb. op dinsdag 16 november 1830 te Bunde [Li] - akte 40. 
  4.  Catharina ,  
   geb. op donderdag 7 maart 1833 te Bunde [Li] - akte 2. 
  5.  Joannes Theodorus ,  
   geb. op vrijdag 23 september 1836 te Bunde [Li] - akte 29. 
  6.  Maria Elisabeth Lodevica (Maria Elisabeth Louisa) ,  
   geb. op donderdag 24 mei 1838 te Bunde [Li] - akte 21,  
   ovl. (16 jaar oud) op maandag 25 december 1854 te Bunde [Li] - akte 17. 

Ve.  Jan (Joannes, Jean (Fr.)) Muijlkens, zn. van Hermannus Muijlkens (IVc) en Helena Tijssen
 geb. op maandag 22 november 1802 te Spaubeek [Li] - akte 4, 
 ged. op dinsdag 23 november 1802 aldaar [1]2da 9bris natus, et die postera baptizatus est Joannes filius legitimus: Hermani Muijlkens et Helenae Thyssen conjugum: susceptores Joannes Thyssen, et [M]aria Catharina Cals loco Mariae Muijlkens. in fidem A.G. Somijn pastor loci de Spaubeck. (getuigen: zijn grootvader Jan (Joannes) Tijssen als Joannes Thijssen, Maria Catharina Cals (zie IVa) nms. Maria Muijlkens en zijn oudtante Maria Mulkens (IIIa) als Maria Muijlkens door Maria Catharina Cals), 
 gemeente ontvanger, lid van de gemeenteraad, landbouwer, 
 overlijdensgetuige van Willem (Wilhelmus) Henssen op woensdag 7 april 1830, 
 overlijdensgetuige van Jan Mathijs (Joannes Mathijs) Beaumont op vrijdag 19 november 1830, 
 overlijdensgetuige van Maria Johanna Bovens op zaterdag 15 januari 1831, 
 overlijdensgetuige van Maria Elisabeth Poulsen (IIIb) op dinsdag 22 februari 1831, 
 overlijdensgetuige van Anna Elisabeth Otermans op vrijdag 17 juni 1831, 
 overlijdensgetuige van Gerard (Joannes Gerardus) Peters op woensdag 27 juli 1831, 
 overlijdensgetuige van Maria Joanna Otermans op vrijdag 8 juni 1832, 
 overlijdensgetuige van Johan Peter (Joannes Petrus) Bijen op maandag 18 juni 1832, 
 overlijdensgetuige van Jan Peter (Joannes Petrus) Wouters op dinsdag 25 september 1832, 
 overlijdensgetuige van Joannes Renerus Lemmens op vrijdag 21 juni 1833, 
 overlijdensgetuige van Joannes Michael Wouters op zondag 17 november 1833, 
 overlijdensgetuige van Pieter (Petrus) Notten op zaterdag 7 december 1833, 
 overlijdensgetuige van zijn moeder Helena Tijssen (zie IVc) op maandag 15 februari 1836, 
 overlijdensgetuige van Joanna Gertrudis Bijen op maandag 31 mei 1830, 
 overlijdensgetuige van Catharina Elisabeth Henssen op maandag 10 mei 1830, 
 overlijdensgetuige van Maria Ida Otermans op woensdag 20 januari 1830, 
 overlijdensgetuige van Johan Peter Leonardus Loijson op woensdag 20 januari 1830, 
 ovl. (71 jaar oud) op vrijdag 21 augustus 1874 te Spaubeek [Li] - akte 8, 
 tr. (resp. 26 en 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 9 oktober 1829 te Merkelbeek [Li] - akte 24 
 met Maria Magdalena (Maria Madelaine) Kuijpers (Cuijpers), dr. van  Theodorus Henricus Kuijpers en Maria Cornelia Douven, 
 geb. op zaterdag 7 maart 1807 naam: Maria Madelaine te Merkelbeek [Li], 
 ovl. (66 jaar oud) op zondag 8 juni 1873 te Spaubeek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Joannes Hermanus ,  
   geb. op zaterdag 19 juni 1830 's morgens om tien uur te Hobbelrade [Li] - Spaubeek akte 32,  
   ovl. (78 jaar oud) op maandag 17 mei 1909 te Wijnandsrade [Li] - akte 4. 
  2.  Maria Helena ,  
   geb. op donderdag 13 september 1832 om vijf uur in de morgen in het woonhuis van haar ouders te Spaubeek [Li] - akte 25,  
   ovl. (2 jaar oud) op donderdag 26 maart 1835 thuis om twee uur in de voormiddag te Hobbelrade [Li] - Spaubeek akte 21 (getuigen: Jan (Joannes) Stevens (dagloner, 72 jaar, nabuur) en Theodor (Theodorus) Cupers als Theodor Kuijpers (landbouwer, 65 jaar, nabuur)). 
  3.  Maria Joanna ,  
   geb. op donderdag 28 augustus 1834 om half twee in de namiddag in het huis van haar ouders te Hobbelrade [Li] - Spaubeek akte 33,  
   ovl. (63 jaar oud) op vrijdag 3 december 1897 (Anna Maria Muijlkens dr van Johannes Muijlkens en Maria Magdalena Cuijpers; gehuwd met Pieter Nicolaas Moonen) te Gulpen [Li],  
   tr.  
   met Peter Nicolaas Moonen, zn. van Peter Mattis (Petrus Mathias) Moonen en Elisabeth (Maria Elisabeth) Frijns (zie IVf). Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Jan Theodor Hubert ,  
   geb. op zaterdag 4 maart 1837 te Merkelbeek [Li]. 
  5.  Peter Joseph ,  
   geb. op vrijdag 3 mei 1839 te Merkelbeek [Li],  
   ovl. (78 jaar oud) op maandag 18 maart 1918 te Slenaken [Li], volgt VIe
  6.  Jan Andreas ,  
   geb. op woensdag 30 juni 1841 om elf uur 's avonds te Hobbelrade [Li] - Spaubeek akte 9,  
   ovl. (80 jaar oud) op zaterdag 13 mei 1922 te Voerendaal [Li] - akte 22 [BS: 81 jaar],  
   tr. (resp. 55 en 37 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 28 april 1897 te Nuth [Li] - akte 6  
   met Maria Anna Hubertina L'Ortije, dr. van Leonard Joseph L'Ortije en Maria Hubertina L'Ortije,  
   geb. op zondag 28 augustus 1859 te Nuth [Li] - akte 29,  
   ovl. (52 jaar oud) op donderdag 2 mei 1912 aldaar - akte 5. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Maria Sophia Angelina ,  
   geb. op dinsdag 1 augustus 1843 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (16 jaar oud) op zaterdag 16 juni 1860 aldaar - akte 12 [BS: 17 jaar]. 
  8.  Jan Mathijs (Joannes Mathijs August) ,  
   geb. op donderdag 31 juli 1845 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Joseph Hubert Adam Limpens en Maria Theresia Anna Sophia Poll op dinsdag 24 september 1901 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (80 jaar oud) op zaterdag 24 oktober 1925 te Slenaken [Li]. 
  9.  Joannes Michiel Hubertus ,  
   geb. op donderdag 11 januari 1849 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (één dag oud) op vrijdag 12 januari 1849 aldaar. 

Vf.  Maria Elisabeth Muijlkens, dr. van Clement (Clemens) Mulkens (IVd) en Maria Catharina Joosten
 geb. op woensdag 21 september 1831 om half vier in de namiddag in hun huis te Hobbelrade [Li] - Spaubeek akte 27, 
 ovl. (41 jaar oud) op maandag 8 september 1873 te Spaubeek [Li] (dr. van Jacob Spaetgens en Anna Maria Heijnen; e.v. Jan Gerard Spaetgens) [verkeerde ouders genoemd! Dit zijn ouders van echtgenoot!], 
 tr. (resp. 30 en 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 3 mei 1862 te Spaubeek [Li] 
 met Jan Gerard (Joannes Gerardus) Spaetgens, zn. van Jacobus Spaetgens (dienstknecht) en Anna Maria Heijnen
 geb. op woensdag 24 december 1834 om half zeven 's avonds in de woning van zijn ouders te Hobbelrade [Li] - Spaubeek akte 46, 
 dagloner, dienstknecht (kan niet schrijven), 
 geboortegetuige van zijn kleinzoon Pieter Joseph Hubertus Bruls op woensdag 1 maart 1899, 
 overlijdensgetuige van Jacobus Walther op vrijdag 21 september 1906. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Maria Catharina ,  
   geb. op zaterdag 5 september 1863 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (2 jaar oud) op maandag 29 januari 1866 (Maria Catharina Spaetgens dr van Jan Gerard Spaetgens en Maria Elisabeth Muijlkens) aldaar. 
  2.  Clement ,  
   geb. op maandag 11 september 1865 te Spaubeek [Li],  
   ovl. op zaterdag 24 oktober 1942 [77 jaar oud] te Kerkrade [Li] ook aangegeven in Ubach over Worms. 
  3.  Rosalina (Anna Maria Rosalia) ,  
   geb. op donderdag 2 januari 1868 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (35 jaar oud) op zaterdag 27 juni 1903 aldaar, volgt VIf
  4.  Pieter Joseph ,  
   geb. op zaterdag 29 januari 1870 te Spaubeek [Li],  
   mijnwerker,  
   ovl. op vrijdag 5 juni 1936 [76 jaar oud] te Nuth [Li],  
   tr. (resp. 36 en ongeveer 28 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 24 augustus 1906 te Nuth [Li]  
   met Maria Lucia Mertens, dr. van Pieter Joseph Mertens (landbouwer) en Maria Gertrudios Moonen,  
   geb. in 1878 te Nuth [Li] Bij huwelijk 28 jaar. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Maria Josephina ,  
   geb. op maandag 29 april 1872 te Spaubeek [Li],  
   tr. (resp. 21 en 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 6 oktober 1893 te Vaals [Li]  
   met Jan Jacob Lienaerts, zn. van Pieter Antoon Lienaerts (dagloner) en Anna Catharina Keulers),  
   geb. op woensdag 8 september 1869 te Geleen [Li],  
   voerknecht. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Vg.  Joannes Nicolaes Muijlkens (Muylkens), zn. van Clement (Clemens) Mulkens (IVd) en Maria Catharina Joosten
 geb. op zaterdag 26 augustus 1837 om vijf uur 's morgens te Spaubeek [Li] - akte 27, 
 dienstknecht, landbouwer, werkman - kan niet schrijven, 
 geboortegetuige van zijn zoon Nn Muijlkens op woensdag 19 september 1883, 
 overlijdensgetuige van zijn zoon Franciscus Gerardus Muijlkens op zaterdag 3 maart 1888, 
 overlijdensgetuige van zijn zoon Frans Joseph Muijlkens op dinsdag 5 maart 1889, 
 overlijdensgetuige van zijn dochter Hubertina Muijlkens op zaterdag 14 februari 1903, 
 ovl. (86 jaar oud) op zaterdag 19 januari 1924 om 11:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1924/4 (getuigen: zijn zoon Louis (Jan Lodewijk) Muijlkens (VIj), (43 jaar, arbeider, Spaubeek) en Pieter (Joannes Pieter) Stassen, (39 jaar, gemeente ontvanger, Spaubeek)), 
 tr. (resp. 30 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 16 april 1868 te Schimmert [Li] - akte 2, 
 woont in Hobbelrade op woensdag 19 september 1883 te Spaubeek [Li], 
 woont op woensdag 12 april 1893 te Spaubeek [Li] 
 met Philomina (Maria Christina Philomina, Maria Philomina) Coumans, dr. van Pieter Coumans (landbouwer) en Maria Agnes Voncken, 
 geb. op dinsdag 2 juli 1844 te Hulsberg [Li] - Aalbeek, 
 dienstmeid, huishoudster - kan niet schrijven, 
 ovl. (68 jaar oud) op donderdag 2 januari 1913 om 01:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1913/1 (getuigen: haar zoon Joannes Hermanus Muijlkens, (30 jaar, mijnwerker, Spaubeek, zoon) en Mathieu (Joannes Mathijs Hubertus) Moonen, (32 jaar, landbouwer, Spaubeek, kennis)). 
 Uit dit huwelijk 12 kinderen: 
  1.  Clement Hubert ,  
   geb. op maandag 25 januari 1869 te Schimmert [Li],  
   ovl. (84 jaar oud) op zondag 3 mei 1953 te Kerkrade [Li], volgt VIg
  2.  Elisabeth Muylkens,  
   geb. op zaterdag 1 oktober 1870 te Schimmert [Li],  
   ovl. (59 jaar oud) op zondag 2 februari 1930 te Meerssen [Li], volgt VIh
  3.  Joseph (Josephus Hubertus) ,  
   geb. op dinsdag 25 maart 1873 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (79 jaar oud) op zondag 22 juni 1952 te Heerlen [Li], volgt VIi
  4.  Maria Anna ,  
   geb. op donderdag 30 september 1875 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (2 jaar oud) op maandag 28 januari 1878 aldaar. 
  5.  Wilhemus ,  
   geb. op maandag 3 december 1877 te Spaubeek [Li]. 
  6.  Louis (Jan Lodewijk) ,  
   geb. op maandag 5 januari 1880 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (57 jaar oud) op dinsdag 16 februari 1937 te Heerlen [Li], volgt VIj
  7.  Hubertina ,  
   geb. op woensdag 14 juni 1882 (tweeling) te Spaubeek [Li],  
   ovl. (20 jaar oud) op vrijdag 13 februari 1903 om 07:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1903/3 (getuigen: haar vader Joannes Nicolaes Muijlkens (Vg), (65 jaar, werkman, Spaubeek, vader) en Jan Hendrik (Joannes Henricus) Vroemen, (56 jaar, Hoofd der school, Saubeek, bekende)). 
  8.  Joannes Hermanus ,  
   geb. op woensdag 14 juni 1882 (tweeling) te Spaubeek [Li],  
   los arbeider,  
   overlijdensgetuige van zijn moeder Philomina (Maria Christina Philomina) Coumans (zie Vg) op vrijdag 3 januari 1913,  
   woont in wijk D op nummer 4 op dinsdag 5 januari 1937 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (54 jaar oud) op dinsdag 5 januari 1937 om 02:30 uur te Spaubeek [Li] - akte 1937/3 (getuige: zijn broer Louis (Jan Lodewijk) Muijlkens (VIj), (56 jaar, landbouwer, Spaubeek)). 
  9.  Nn ,  
   geb. op woensdag 19 september 1883 om 05:00 uur (mannelijk geslacht) te Spaubeek [Li] - ovl.akte 1883/11 (getuigen: zijn vader Joannes Nicolaes Muijlkens (Vg), (44 jaar, werkbode, Hobbelraede, vader) en Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens, (42 jaar, koster, Spaubeek, bekende)) (doodgeb.). 
  10.  Maria Theresia Josephina ,  
   geb. op woensdag 19 november 1884 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (24 jaar oud) op maandag 13 september 1909 te Heerlen [Li] ook aangifte in Kerkrade,  
   otr. op zondag 6 oktober 1907 te Spaubeek [Li] & Kerkrade,  
   tr. (resp. 22 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 25 oktober 1907 te Spaubeek [Li] - akte 1907/4 (getuigen: Jan Adam (Joannes Adamus) Welzen, (62 jaar, veldwachter, Spaubeek, kennis), Louis (Frans Louis Joseph) Pijls, (37 jaar, landmeter, Spaubeek, kennis), Leonard (Petrus Leonardus) Mevis, (50 jaar, landbouwer, Spaubeek, kennis) en Jozef (Henricus Josephus) Meijers, (36 jaar, winkelier, Spaubeek, kennis))  
   met Karl Theodor Wolfs, zn. van Johan Ernest Wolf en Anna Maria Wetzelaar,  
   geb. op woensdag 14 september 1881 te Kerkrade [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  11.  Franciscus Gerardus ,  
   geb. op dinsdag 5 april 1887 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (10 maanden oud) op zaterdag 3 maart 1888 voormiddags om 12:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1888/3 (getuigen: zijn vader Joannes Nicolaes Muijlkens (Vg), (50 jaar, werkman, Spaubeek, vader) en Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens, (46 jaar, koster, Spaubeek, bekende)). 
  12.  Frans Joseph ,  
   geb. op woensdag 9 januari 1889 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (7 weken oud) op maandag 4 maart 1889 om 19:00 uur. [BS: 53 dagen] te Spaubeek [Li] - akte 1889/4 (getuigen: zijn vader Joannes Nicolaes Muijlkens (Vg), (52 jaar, werkman, Spaubeek, vader) en Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens, (48 jaar, koster, Spaubeek, bekende)). 

Vh.  Maria Johanna Muijlkens, dr. van Clement (Clemens) Mulkens (IVd) en Maria Catharina Joosten
 geb. op vrijdag 9 februari 1855 te Spaubeek [Li] - akte 5, 
 dienstmeid, 
 ovl. (43 jaar oud) op zaterdag 12 maart 1898 te Ulestraten [Li] [BS: 39 jaar], 
 tr. (resp. 27 en 33 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 13 april 1882 te Ulestraten [Li] 
 met Pieter Nicolaas Courage, zn. van Godefriedus Courage (wever) en Wilhelmina Coumans, 
 geb. op maandag 19 juni 1848 te Ulestraten [Li], 
 wever, 
 ovl. (68 jaar oud) op vrijdag 12 januari 1917 te Ulestraten [Li]. 
 Uit dit huwelijk 3 dochters: 
  1.  Maria Johanna ,  
   geb. op woensdag 24 januari 1883 te Ulestraten [Li]. 
  2.  Maria Catharina ,  
   geb. op woensdag 15 oktober 1884 te Ulestraten [Li]. 
  3.  Nn ,  
   geb. op zondag 15 mei 1892 te Ulestraten [Li] - Slak (doodgeb.). 

Vi.  Maria Elisabeth Henssen, dr. van Jan Michiel (Joannes Michael) Henssen en Anna Maria Muijlkens (IVe), 
 geb. op zondag 5 december 1819 te Spaubeek [Li] - akte 36, 
 ged. Rooms Katholiek op zondag 5 december 1819 aldaar (getuigen: haar oom Jan Leonard (Joannes Leonardus) Henssen en haar aangetrouwde tante Elisabeth (Maria Elisabeth) Frijns (IVf)), 
 landbouwster, 
 ovl. (77 jaar oud) op woensdag 9 juni 1897 te Beek [Li], 
 tr. (resp. 31 en 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 11 januari 1851 te Spaubeek [Li] 
 met haar achterneef Pieter Mathijs Moonen, zn. van Peter Mattis (Petrus Mathias) Moonen en Elisabeth (Maria Elisabeth) Frijns (zie IVf). 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Anna Maria Clementina ,  
   geb. op zondag 16 november 1851 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (66 jaar oud) op zaterdag 24 augustus 1918 te Kerkrade [Li], volgt VIk
  2.  Anna Maria Marta ,  
   geb. op zondag 29 mei 1853 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (74 jaar oud) op dinsdag 31 januari 1928 te Graetheide [Li], volgt VIl
  3.  Jan Willem (Joannes Wilhelmus) ,  
   geb. op dinsdag 24 juli 1855 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (56 jaar oud) op dinsdag 11 juni 1912 te Krawinkel [Li], volgt VIm
  4.  Hubert (Hubertus Eustachius, Jan Hubert) ,  
   geb. op vrijdag 27 maart 1857 te Spaubeek [Li],  
   landbouwer,  
   ovl. (61 jaar oud) op donderdag 29 augustus 1918 te Sittard [Li] - akte 97 [[BS: Joannes Hubertus Moonen, 59 jaar, geb. te NN, zn. van Pieter Mathijs Moonen en Maria Elisabeth Henssen; e.v. NN] [bidprentje e.v. Josephine Hellebrandt],  
   tr. (resp. 47 en 44 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 8 november 1904 te Schin op Geul [Li]  
   met Maria Hubertina (Josephina Hubertina) Hellebrandt, dr. van Jan Joseph Hellebrandt en Maria Elisabeth Erckens,  
   geb. op zaterdag 17 maart 1860 te Beek [Li] - akte 14,  
   huishoudster,  
   ovl. (74 jaar oud) op vrijdag 8 maart 1935 te Beek [Li] - akte 9 [BS: Maria Hubertina Hellebrandt, 74 jaar, dr. van Jan Joseph Hellebrandt en Maria Elisabeth Erckens; e.v. Jan Hubert Moonen] [bidprentje Josephina Hubertina Hellebrandt e.v. Hubert Moonen+ ]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Jan Hubert (Joannes Hubertus) ,  
   geb. op vrijdag 29 april 1859 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (82 jaar oud) op dinsdag 10 juni 1941 te Maastricht [Li], volgt VIn
  6.  Joannes Andreas ,  
   geb. op maandag 20 januari 1862 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (83 jaar oud) op maandag 30 april 1945 te Graetheide [Li] [bidprentje]. Vj.  Maria Cornelia Henssen (Heussen), dr. van Jan Michiel (Joannes Michael) Henssen en Anna Maria Muijlkens (IVe), 
 geb. op woensdag 17 oktober 1832 om vijf uur in de namiddag in het huis van haar ouders te Hoeve - Spaubeek [Li] - akte 28 (tweeling), 
 ovl. (39 jaar oud) op zaterdag 23 maart 1872 te Jabeek [Li], 
 tr. (resp. 30 en 48 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 9 februari 1863 huwt tegelijkertijd met haar tweelingzuster te Spaubeek [Li] 
 met Jan Willem (Joannes Wilhelmus, Jean Guillaume (Fr.)) Meens (Meins), zn. van Christianus Meentz (werkman, verkoper van bronwater) en Maria Agnes Voncken
 geb. op zondag 6 maart 1814 te Spaubeek [Li] - akte 9 [BS: geb.dat. 16-03-1814], 
 ged. Rooms Katholiek op zondag 6 maart 1814 aldaar 1814 6ta marty natus eod: baptisatus est Joannes Wilhelmus filius legitimus Christiani Meens et Mariae Agnetis Vonken conj(ugum) susc fuere Petrus Mevis loco Wilhelmi Henssen et Maria Anna Poelmans loco Joannae Barbarae Meens testor JJ: Raemaekers pastor in Spaubeck (getuigen: Peter (Petrus) Mevis nms. Wilhelmus Henssen, Willem (Wilhelmus) Henssen door Petrus Mevis, Maria Anna Polman als Maria Anna Poelmans nms. Joanna Barbara Meens en zijn tante Joanna Barbara Meens door Maria Anna Poelmans), 
 landbouwer, 
  
 woont Elzenraad 91 Jabeek [Li] voor 1862, 
 Jan Willem gaat hier wonen samen met zijn broers Jan Jacob en Peter Nicolas Meens, allen geboren in Spaubeek. 
 Ovl. (71 jaar oud) op donderdag 10 december 1885 te Spaubeek [Li] (Jan Willem Meens zn van Christiaan Meens en Maria Agnes Voncken; e.v. Maria Cornelia Henssen; e.v. Anna Gertrudis Cremers). 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Joannes Jacobus Ludovicus ,  
   geb. op vrijdag 1 januari 1864 te Jabeek [Li],  
   ovl. (67 jaar oud) op donderdag 7 mei 1931 om 08:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1931/6 (getuigen: zijn broer August (Jan Nicolaas August) Meens (VIo), (64 jaar, landbouwer, Spaubeek) en Pieter (Joannes Pieter) Stassen, (46 jaar, gemeente ontvanger, Spaubeek)). 
  2.  Anna Maria Martha (Anna Martha, Zuster Alexia) ,  
   geb. op maandag 31 juli 1865 te Jabeek [Li],  
   kloosterzuster,  
   ovl. (83 jaar oud) op donderdag 23 juni 1949 te Maastricht [Li],  
   begr. op maandag 27 juni 1949 om 07:45 uur aldaar Zusterklooster Onder de Bogen. 
  3.  August (Jan Nicolaas August) ,  
   geb. op zondag 17 februari 1867 te Jabeek [Li],  
   ovl. (81 jaar oud) op vrijdag 27 februari 1948 te Spaubeek [Li], volgt VIo
  4.  Jan Joseph ,  
   geb. op woensdag 16 december 1868 te Jabeek [Li],  
   ovl. (6 weken oud) op dinsdag 2 februari 1869 (Jan Joseph Meens zn van Willem Meens en Maria Cornelia Henssen) aldaar. 
  5.  Jan Willem Hubert ,  
   geb. op dinsdag 29 maart 1870 te Jabeek [Li],  
   ovl. (2 maanden oud) op zaterdag 4 juni 1870 (Willem Hubert Meens zn van Jan Willem Meens en Maria Cornelia Henssen) aldaar. 
  6.  Maria Elisabeth Rosalia ,  
   geb. op zondag 18 juni 1871 te Jabeek [Li],  
   ovl. (4 weken oud) op zondag 16 juli 1871 (Maria Elisa Rosa Meens dr van Jan Willem Meens en Maria Cornelia Henssen) aldaar. 


  Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Meens, zn. van Christianus Meentz (werkman, verkoper van bronwater) en Maria Agnes Voncken
 tr. (resp. 42 en 38 jaar oud) (1) op zaterdag 20 september 1856 te Jabeek [Li] 
 met Anna Gertrudis Cremers, dr. van Jan (Joannes) Cremers en Maria Catharina Aloffs
 geb. op donderdag 18 juni 1818 te Jabeek [Li], 
 ovl. (40 jaar oud) op maandag 13 juni 1859 aldaar - akte 13 [BS: 41 jaar]. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Vk.  Maria Sibilla Henssen, dr. van Jan Michiel (Joannes Michael) Henssen en Anna Maria Muijlkens (IVe), 
 geb. op woensdag 17 oktober 1832 om vijf uur in de namiddag in het huis van haar ouders te Hoeve - Spaubeek [Li] - akte 29 (tweeling), 
 ovl. (76 jaar oud) op zondag 16 mei 1909 om 04:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1909/13 (getuigen: haar zoon Mathieu (Joannes Mathijs) Erkens (VIp), (44 jaar, landbouwer, Spaubeek, zoon), Guillaume Lemmens (35 jaar, ambtenaar ter secretarie, Beek, kennis)), 
 tr. (resp. 30 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 9 februari 1863 huwt tegelijkertijd met haar tweelingzuster te Spaubeek [Li] 
 met Joannes Erkens, zn. van Johan (Joannes) Erkens (akkerbouwer, landman, lid van de gemeenteraad) en Maria Catharina Campo (landbouwster), 
 geb. op zondag 10 april 1836 om zes uur 's middags te Spaubeek [Li] - akte 12, 
 ovl. (39 jaar oud) op woensdag 29 september 1875 aldaar. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Auguste (Joannes Michel Augustinus) ,  
   geb. op vrijdag 11 december 1863 te Spaubeek [Li],  
   landbouwer,  
   overlijdensgetuige van zijn tante Maria Elisabeth Hubertina Henssen op donderdag 21 februari 1895,  
   overlijdensgetuige van zijn tante Maria Catharina Henssen op vrijdag 22 maart 1895,  
   huwelijksgetuige van Herman Kusters en Catharina Hubertina Bougie op donderdag 26 september 1901 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Hubert (Hubertus) Offermans en Maria Johanna Otermans op donderdag 3 april 1902 te Spaubeek [Li],  
   woont in Wijk A op nummer 34 op vrijdag 5 januari 1940 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (76 jaar oud) op vrijdag 5 januari 1940 om 20:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1940/1 (getuige: zijn broer Mathieu (Joannes Mathijs) Erkens (VIp), (74 jaar, zonder beroep, Spaubeek)). 
  2.  Mathieu (Joannes Mathijs) ,  
   geb. op zondag 2 april 1865 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (90 jaar oud) op woensdag 29 februari 1956 te Geleen [Li], volgt VIp
  3.  Jan (Joannes Pieter Hubertus) ,  
   geb. op donderdag 12 september 1867 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (87 jaar oud) op donderdag 23 juni 1955 aldaar, volgt VIq
  4.  Joannes Hubertus Eugenius ,  
   geb. op zondag 6 juni 1869 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (63 jaar oud) op vrijdag 28 oktober 1932 (Johannes H.E. Erkens gehuwd met Maria K. Keulers) te Geleen [Li],  
   tr.  
   met Maria Katharina Keulers,  
   geb. op donderdag 19 mei 1870 te Lutterade [Li],  
   ovl. (70 jaar oud) op vrijdag 14 maart 1941 te Geleen [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  5.  Nn ,  
   geb. op woensdag 13 september 1871 te Spaubeek [Li] (doodgeb.). 
  6.  Gerardus Jacobus (Jacobus Gerardus) ,  
   geb. op zondag 11 januari 1874 te Spaubeek [Li],  
   landbouwer,  
   huwelijksgetuige van Piet (Pieter Hubert) Buskens (zie VIIu) en zijn nicht Maria (Maria Catharina) Erkens op vrijdag 26 januari 1940 te Spaubeek [Li],  
   overlijdensgetuige van zijn schoonmoeder Maria Christina A Campo op woensdag 1 maart 1911,  
   otr. op zondag 11 november 1906 te Spaubeek [Li],  
   tr. (resp. 32 en 33 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 22 november 1906 te Spaubeek [Li] - akte 1906/6 (getuigen: haar achterneef Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens, (65 jaar, koster, Spaubeek, kennis), Jan Adam (Joannes Adamus) Welzen, (61 jaar, veldwachter, Spaubeek, kennis), Pieter Hubertus Aelmans, (27 jaar, landbouwer. Spaubeek, kennis) en Jan Hendrik (Joannes Henricus) Vroemen, (60 jaar, hoofd der school, Spaubeek, kennis))  
   met Hubertina Elisabeth Quax, dr. van Joannes Quax en Maria Christina A Campo (winkelierster),  
   geb. op vrijdag 7 februari 1873 te Spaubeek [Li] - akte 2,  
   ovl. (53 jaar oud) op woensdag 28 april 1926 om 05:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1926/8 (getuigen: haar zwager Mathieu (Joannes Mathijs) Erkens (VIp), (61 jaar, landbouwer, Spaubeek) en Pieter (Joannes Pieter) Stassen, (41 jaar, gemeente ontvanger, Spaubeek)). Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. Vl.  Maria Cornelia Muijlkens, dr. van Jan (Joannes) Muijlkens (IVh) en Maria Jeanne (Maria Joanna) Otermans
 geb. op zaterdag 12 juli 1828 in de namiddag om half 8 te Spaubeek [Li] - akte 21 (getuigen: Jan Gerard (Joannes Gerardus) Cuijpers als Johan Gerard Kuijpers (28 jaar, Spaubeek) en haar oudoom Pieter Mathijs (Petrus Matthias) Monen als Peter Mattis Moonen (67 jaar, Spaubeek)), 
 akkerbouwster, 
 ovl. (66 jaar oud) op donderdag 20 december 1894 om 18:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1894/16 [BS: 67 jaar] (getuigen: haar echtgenoot Jan Lambert (Joannes Lambertus) Bougie (zie Vl), (67 jaar, landbouwer, Spaubeek, echtgenoot) en haar achterneef Jan Mathijs (Joannes Mathijs) Moonen, (57 jaar, landbouwer, Spaubeek, bekende)), 
 tr. (resp. 27 en 28 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 7 januari 1856 te Spaubeek [Li] 
 met Jan Lambert (Joannes Lambertus, Johan Lambert) Bougie, zn. van Johan Peter (Joannes Petrus) Bougie (landman) en Maria Anna Sleijpen
 geb. op maandag 17 september 1827 om drie uur 's morgens te Hobbelrade [Li] - Spaubeek akte 23, 
 akkerbouwer, landbouwer, 
 overlijdensgetuige van zijn echtgenote Maria Cornelia Muijlkens (Vl) op vrijdag 21 december 1894, 
 ovl. (80 jaar oud) op dinsdag 17 maart 1908 om 02:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1908/4 (getuigen: zijn zoon Jeuëpke (Joannes Joseph) Bougie (VIt), (38 jaar, landbouwer, Spaubeek, zoon) en August (Jan Nicolaas August) Meens (VIo), (40 jaar, landbouwer, Spaubeek, kennis)). 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Joannes Pieter ,  
   geb. op maandag 27 oktober 1856 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (77 jaar oud) op zaterdag 22 september 1934 te Schimmert [Li], volgt VIr
  2.  Maria Mechtildis ,  
   geb. op zaterdag 2 oktober 1858 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (36 jaar oud) op zondag 10 maart 1895 aldaar, volgt VIs
  3.  Maria Anna ,  
   geb. op vrijdag 9 augustus 1861 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (56 jaar oud) op zondag 4 augustus 1918 (Maria Anna Bougie dr van Jan Lambert Bougie en NN Mulkens; gehuwd met Jan Leonard Steins) te Geleen [Li],  
   otr. op zondag 12 januari 1908 te Spaubeek [Li] & Geleen,  
   tr. (resp. 46 en 39 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 23 januari 1908 te Spaubeek [Li] - akte 1908/2 (getuigen: Jan Adam (Joannes Adamus) Welzen, (62 jaar, veldwachter, Spaubeek, kennis), haar achterneef August (Jan Nicolaas August) Meens (VIo), (40 jaar, landbouwer, Spaubeek, kennis), Pieter Hubertus Aelmans, (28 jaar, landbouwer, Spaubeek, kennis), Guillaume Lemmens (34 jaar, secretaris, Beek, kennis))  
   met Leonard (Jan Leonard) Steijns (Steyns, Steins), zn. van Nicolaas Joseph Steijns Maria Helena Smeets,  
   geb. op vrijdag 3 juli 1868 te Geleen [Li] - akte 46,  
   schoenmaker,  
   ovl. (74 jaar oud) op woensdag 3 maart 1943 te Kerkrade [Li] - akte 64. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Maria Elisabeth ,  
   geb. op donderdag 23 juli 1863 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (63 jaar oud) op woensdag 29 juni 1927 om 13:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1927/7 (getuigen: haar broer Jeuëpke (Joannes Joseph) Bougie (VIt), (57 jaar, landbouwer, Spaubeek), William Muris (21 jaar, secretarie ambtenaar, Maastricht)). 
  5.  Jeuëpke (Joannes Joseph) ,  
   geb. op vrijdag 18 maart 1870 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (92 jaar oud) op woensdag 13 maart 1963 te Hulsberg [Li], volgt VItVm.  Maria Anna (Maria Agnes) Muijlkens, dr. van Jan (Joannes) Muijlkens (IVh) en Maria Jeanne (Maria Joanna) Otermans
 geb. op woensdag 11 november 1829 in de voormiddag om drie uur in hun huis te Hobbelrade [Li] - Spaubeek akte 31, 
 winkelierster, 
 ovl. (76 jaar oud) op donderdag 7 december 1905 te Nuth [Li] - akte 18 [BS: e.v. Jan Nicolaas Wintjens], 
 tr. (resp. 23 en 26 jaar oud) (1) op vrijdag 7 januari 1853 te Spaubeek [Li] 
 met Joannes Laurentius Garé, zn. van Jan Reinier Garé en Joanna Maria Smeets, 
 geb. op woensdag 12 april 1826 te Wessem [Li], 
 ovl. (38 jaar oud) op woensdag 25 mei 1864 te Nuth [Li]. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Joannes Hubertus ,  
   geb. op maandag 30 januari 1854 te Nuth [Li]. 
  2.  Leonard Hubert ,  
   geb. op zaterdag 11 augustus 1855 te Nuth [Li],  
   ovl. op dinsdag 6 mei 1873 [BS: 17 jaar oud]
opgegeven namen: Jan Leonard Hubert aldaar. 
  3.  Ferdinand Hubert ,  
   geb. op dinsdag 24 februari 1857 te Spaubeek [Li]. 
  4.  Karel Hubert Marie ,  
   geb. op zaterdag 15 januari 1859 te Nuth [Li],  
   ovl. op zondag 18 oktober 1891 [BS: 32 jaar oud] aldaar. 
  5.  Nn ,  
   geb. op maandag 8 oktober 1860 te Nuth [Li] (doodgeb.). 
  6.  Maria Elisabeth Hubertina ,  
   geb. op zondag 11 augustus 1861 te Nuth [Li],  
   ovl. op zondag 10 november 1861 [BS: 3 maanden oud] aldaar. 
  7.  Andries Hubert ,  
   geb. op woensdag 5 november 1862 te Nuth [Li],  
   ovl. op vrijdag 17 juli 1863 [BS: 6 maanden oud] aldaar. 
  8.  Anna Maria ,  
   geb. op zaterdag 25 juni 1864 te Nuth [Li],  
   ovl. op donderdag 22 december 1864 [BS: 6 maanden oud] aldaar. 
  Maria Anna Muijlkens
 tr. (resp. 35 en 29 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 24 juni 1865 te Nuth [Li] - akte 4 [BS: opm. Brd wed van Jan Laurins Gare
 met Jan Nicolaas Wintjens, zn. van Jan Pieter Wintjens (landbouwer) en Maria Johanna Kleinen (landbouwster), 
 geb. op zaterdag 19 december 1835 te Wijlre [Li] [huw.reg.], 
 landbouwer, 
 ovl. (64 jaar oud) op maandag 26 maart 1900 te Nuth [Li] - akte 13. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Jan Hubert Aloisius ,  
   geb. op vrijdag 9 november 1866 te Nuth [Li],  
   ovl. (79 jaar oud) op vrijdag 13 september 1946 te Noorbeek [Li], volgt VIu
  2.  Pieter Jozef ,  
   geb. op donderdag 2 september 1869 te Nuth [Li] - akte 28,  
   ovl. (53 jaar oud) op dinsdag 29 mei 1923 aldaar - akte 19. 
  3.  Maria Johanna Hubertina ,  
   geb. op vrijdag 27 oktober 1871 te Nuth [Li] - akte 35,  
   ovl. (79 jaar oud) op dinsdag 3 juli 1951 aldaar - akte 22,  
   tr. (resp. 25 en 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 24 juni 1897 te Nuth [Li] - akte 9  
   met Jan Lodewijk Harst, zn. van Ludovicus Harst en Anna Maria Vleugels,  
   geb. op donderdag 16 juni 1870 te Nuth [Li] - akte 21. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Jan Leonard ,  
   geb. op dinsdag 23 mei 1876 te Nuth [Li] - akte 11,  
   ovl. (1 jaar oud) op zondag 7 april 1878 aldaar - akte 9 [BS: 22 maanden]. 

Vn.  Pieter Hubertus Muijlkens, zn. van Jan (Joannes) Muijlkens (IVh) en Maria Jeanne (Maria Joanna) Otermans
 geb. op maandag 11 januari 1836 om half twee 's morgens te Hobbelrade [Li] - Spaubeek akte 2, 
 ovl. (29 jaar oud) op woensdag 25 januari 1865 te Spaubeek [Li], 
 tr. (resp. 26 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 23 oktober 1862 te Spaubeek [Li] 
 met Anna Maria Cuijpers, dr. van Christiaan Cuijpers (akkerbouwer, landbouwer) en Maria Cornelia van Hees (akkerbouwster, huishoudster), 
 geb. op donderdag 13 december 1838 dr van Christiaan Cuijpers en Maria Cornelia van Hees te Schimmert [Li], 
 doopgetuige van Erken (Arnoldus) Didden op zondag 4 september 1678 te Beek [Li], 
 ovl. op vrijdag 1 oktober 1909 [77 jaar oud] te Echt [Li] - Putbroek. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Joannes Hubertus ,  
   geb. op woensdag 19 augustus 1863 te Spaubeek [Li],  
   ovl. op woensdag 21 september 1864 [1 jaar oud] aldaar. 
  Anna Maria Cuijpers, dr. van Christiaan Cuijpers (akkerbouwer, landbouwer) en Maria Cornelia van Hees (akkerbouwster, huishoudster), 
 tr. (resp. 28 en 38 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 25 oktober 1867 te Spaubeek [Li] 
 met Lambert Erckens (Erkens, Eerkens), zn. van Jan Pieter Erckens en Anna Gertrudis Huyveneers, 
 geb. op dinsdag 8 september 1829 te Beek [Li], 
 ovl. (87 jaar oud) op woensdag 5 september 1917 te Echt [Li] - Putbroek [BS: 88 jaar oud]. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Maria Cornelia Lizetta Eerkens (Erkens),  
   geb. op maandag 16 september 1867 te Beek [Li]. 
  2.  Maria Elisabeth Erkens,  
   geb. op zaterdag 29 januari 1870 te Schinveld [Li],  
   tr. (resp. 24 en 35 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 27 september 1894 te Echt [Li]  
   met Jacobus Munnichs,  
   geb. op vrijdag 14 januari 1859 zn van Peter Munnichs (landbouwer) en Anna Mechtildis van der Loo te Melick [Li] (Melich-Herkenbosch). Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Maria Philomena Erkens,  
   geb. op donderdag 12 oktober 1871 te Schinveld [Li]. 
  4.  Jan Louis Hubert Erkens,  
   geb. op donderdag 8 juli 1875 te Schinveld [Li]. 
  5.  Nn ,  
   geb. op zondag 22 juli 1877 te Schinveld [Li] (doodgeb.). 

Generatie VI

VIa.  Jan Jacobus (Joannes Jacobus) Lemmens, zn. van Pieter (Petrus) Lemmens en Maria Joanna Hensen (Va), 
 geb. op donderdag 1 september 1814 te Schinnen [Li], 
 ovl. (45 jaar oud) op dinsdag 24 juli 1860 te Spaubeek [Li], 
 tr. (beiden 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 23 november 1836 te Geleen [Li] 
 met Joanna Elisabeth (Johanna Elisabeth) Keulers, dr. van Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Keulers en Mia (Maria) Feron (landbouwster), 
 geb. op vrijdag 3 juni 1814 te Geleen [Li] - Krawinkel, 
 huishoudster, 
 ovl. (66 jaar oud) op zondag 19 september 1880 te Spaubeek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Maria ,  
   geb. op zondag 4 juni 1837 te Geleen [Li],  
   ovl. (3 jaar oud) op zaterdag 27 juni 1840 aldaar. 
  2.  Maria Joanna ,  
   geb. op vrijdag 23 augustus 1839 te Hobbelrade [Li], volgt VIIa
  3.  Pieter Jacobus ,  
   geb. op dinsdag 28 september 1841 om twee uur 's morgens te Spaubeek [Li] - akte 15,  
   ovl. (7 jaar oud) op donderdag 8 maart 1849 aldaar. 
  4.  Maria Cornelia ,  
   geb. op dinsdag 10 oktober 1843 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (34 jaar oud) op donderdag 7 februari 1878 aldaar, volgt VIIb
  5.  Maria (Maria Catharina) ,  
   geb. op zaterdag 15 november 1845 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (82 jaar oud) op woensdag 25 januari 1928 aldaar, volgt VIIc
  6.  Joannes Lambertus Antonius ,  
   geb. op dinsdag 1 augustus 1848 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (2 jaar oud) op maandag 10 maart 1851 aldaar. 
  7.  Maria Elisabeth ,  
   geb. op dinsdag 15 oktober 1850 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (9 jaar oud) op woensdag 2 mei 1860 aldaar. 
  8.  Helena (Maria Helena) ,  
   geb. op vrijdag 4 maart 1853 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (30 jaar oud) op zondag 6 januari 1884 te Meerssen [Li], volgt VIId
  9.  Joannes Jacobus ,  
   geb. op vrijdag 2 februari 1855 te Spaubeek [Li]. 
  10.  Maria Gertrudis ,  
   geb. op zaterdag 4 juli 1857 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (1 jaar oud) op dinsdag 19 april 1859 aldaar. 

VIb.  Anna Maria Bovens, dr. van Hendrik (Henricus) Bovens (Vb) en Anna Christina de Bie
 geb. op donderdag 7 augustus 1817 te Spaubeek [Li] - akte 20, 
 ovl. (37 jaar oud) op woensdag 14 februari 1855 te Oud-Vroenhoven [Li] - akte 7, 
 Zij krijgt een dochter: 
  1.  Christina Bovens,  
   geb. in 1844 te Urmond [Li] [ovl.reg. niet gevonden in Urmond / andere bron noemt Eimoul (?)],  
   ovl. (ongeveer 2 jaar oud) op dinsdag 13 april 1847 te Spaubeek [Li] - akte 12 [BS: 3 jaar]. 
  Anna Maria Bovens
 tr. (resp. 31 en 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 9 maart 1849 te Oud-Vroenhoven [Li] - akte 2 [BS: opm. Wett/erk van Catharina Bovens geb alhier op 29-01-1849
 met Laurentius Bastiaans, zn. van Catharina Bastiaans, 
 geb. op zaterdag 13 september 1823 te Oud-Vroenhoven [Li] [1e en 2e huw.reg.], 
 dagloner, 
 ovl. (61 jaar oud) op vrijdag 5 december 1884 te Maastricht [Li] - akte 831 [BS: 70 jaar, zn. van Thomas Bastiaans en Catharina Bastiaans; e.v. Maria Helena Hubertina Nederbergh]. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Catharina Bovens (Bastiaans),  
   geb. op maandag 29 januari 1849 te Oud-Vroenhoven [Li],  
   ovl. (6 jaar oud) op dinsdag 20 februari 1855 te Oud-Vroenhoven [Li] - akte 8 [BS: 6 jaar, Catharina Bastiaans, dr. van Laurentius Bastiaans en Anna Maria Bovens]. 
  Laurentius Bastiaans, zn. van Catharina Bastiaans, 
 tr. (resp. 32 en 36 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op donderdag 24 januari 1856 te Oud-Vroenhoven [Li] - akte 1 [BS: opm. Bgm wdnr van Anna Maria Bovens overl alhier op 14-02-1855
 met Maria Helena Hubertina Nederbergh, dr. van Nicolaas Nederbergh en Joanna Margaretha Dirikx, 
 geb. op zondag 27 juni 1819 te Maastricht [Li], 
 dagloonster, 
 ovl. (62 jaar oud) op zaterdag 9 juli 1881 te Maastricht [Li] - akte 420. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Hendrik ,  
   geb. op donderdag 25 december 1856 te Maastricht [Li] - akte 803,  
   ovenwerker,  
   ovl. (72 jaar oud) op zaterdag 21 december 1929 te Maastricht [Li] - akte 811 [BS: opm. 2 wdnr van Maria van Beek 3 wdnr van Catharina Schelling],  
   tr. (resp. 21 en 27 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op woensdag 11 december 1878 te Maastricht [Li] - akte 206 [BS: opm. Gewettigd en erkend bij huwelijk Laurentius Betsch geboren 12-11-1877 te Maastricht]  
   met Maria Catharina Barbara Betsch, dr. van Joannes Betsch (schoenmaker) en Eva Deneke,  
   geb. op vrijdag 5 december 1851 te Maastricht [Li] - akte 771,  
   dagloonster,  
   ovl. (33 jaar oud) op zaterdag 2 mei 1885 te Maastricht [Li] - akte 276. Uit dit huwelijk 4 kinderen.  
   tr. (resp. 28 en 47 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op woensdag 23 september 1885 te Maastricht [Li] - akte 152 [BS: opm. Bgm wdnr van Maria Catharina Barbara Betsch Brd wed van Pieter Bank]  
   met Maria van Beek, dr. van Gerardus van Beek en Johanna Reemers,  
   geb. op donderdag 10 mei 1838 te Woensel en Eckart [Nb] - Archief 15434 Ref.nr. 1516 Pag. 45 [1e huw.reg. Woensel 09-05-1838]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Hubertus ,  
   geb. op zondag 8 augustus 1858 te Maastricht [Li] - akte 532. 
  3.  Catharina ,  
   geb. op dinsdag 11 september 1860 te Maastricht [Li] - akte 646,  
   fabriekswerkster,  
   ovl. (74 jaar oud) op vrijdag 1 maart 1935 te Maastricht [Li] - akte 144,  
   tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 14 februari 1883 te Maastricht [Li] - akte 32  
   met Peter (Pieter) Lion, zn. van Johannes Frederik Lion (dagloner) en Josephina Helena Wessels,  
   geb. op dinsdag 29 november 1859 te Maastricht [Li] - akte 849,  
   aardewerker,  
   ovl. (52 jaar oud) op zaterdag 12 oktober 1912 te Maastricht [Li] - akte 668. Uit dit huwelijk 10 kinderen. 
  4.  Catharina ,  
   geb. op dinsdag 10 november 1863 te Maastricht [Li] - akte 839. 
  5.  Jacques ,  
   geb. op dinsdag 17 april 1866 te Maastricht [Li] - akte 328,  
   ovl. (42 jaar oud) op maandag 16 november 1908 aldaar - akte 760 & Meerssen akte 88,  
   tr. (beiden 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 27 juli 1888 te 's-Hertogenbosch [Nb] - akte 108  
   met Johanna Maria Theresia Bank, dr. van Pieter Bank en Maria van Beek,  
   geb. op donderdag 14 december 1865 te 's-Hertogenbosch [Nb] [bev.reg.],  
   ovl. (72 jaar oud) op dinsdag 29 november 1938 te Maastricht [Li] - akte 656 [BS: 73 jaar]. Uit dit huwelijk 18 kinderen. 

VIc.  Maria Catharina Bovens, dr. van Hendrik (Henricus) Bovens (Vb) en Anna Christina de Bie
 geb. op zaterdag 26 oktober 1822 om acht uur 's morgens te Spaubeek [Li] - akte 25, 
 ovl. (68 jaar oud) op woensdag 25 maart 1891 te Maastricht [Li] - akte 269 [BS: 67 jaar], 
 tr. (resp. 20 en 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 20 april 1843 te Bunde [Li] - akte 1 
 met Jan Willem Delvaux, zn. van Jan Delvaux en Anna Kerckhofs, 
 geb. op zaterdag 16 december 1815 te Bunde [Li] [huw.reg.], 
 ovl. (62 jaar oud) op maandag 28 oktober 1878 te Maastricht [Li] - akte 781. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Maria Johanna ,  
   geb. op dinsdag 6 februari 1844 te Bunde [Li] - akte 6. 
  2.  Jan Mathijs ,  
   geb. op dinsdag 27 januari 1846 te Bunde [Li] - akte 1. 
  3.  Jan Willem ,  
   geb. op dinsdag 25 september 1849 te Bunde [Li] - akte 17,  
   ovl. (24 dagen oud) op vrijdag 19 oktober 1849 aldaar - akte 9 [BS: 23 dagen]. 
  4.  Maria Elisabeth ,  
   geb. op dinsdag 25 februari 1851 te Bunde [Li] - akte 9,  
   ovl. (4 dagen oud) op zaterdag 1 maart 1851 aldaar - akte 7 [BS: 3 dagen]. 
  5.  Jan Hendrik ,  
   geb. op dinsdag 22 juni 1852 te Bunde [Li] - akte 13. 

VId.  Pieter Bovens, zn. van Hendrik (Henricus) Bovens (Vb) en Margaretha (Anna Marguaritha) Bartholomeus
 geb. op maandag 18 november 1844 te Bunde [Li] - akte 23, 
 ovl. (53 jaar oud) op vrijdag 23 september 1898 aldaar - akte 13 [BS: 55 jaar], 
 tr. (resp. 24 en 32 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 8 mei 1869 te Bunde [Li] - akte 3 
 met Gertrudis Akkermans, dr. van Willem Akkermans en Maria Kurvers, 
 geb. op zaterdag 23 juli 1836 te Bunde [Li] [huw.reg.], 
 ovl. (80 jaar oud) op woensdag 20 december 1916 aldaar - akte 17. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Maria Hubertina ,  
   geb. op zondag 11 juli 1869 te Bunde [Li] - akte 14,  
   ovl. (3 maanden oud) op zaterdag 16 oktober 1869 aldaar - akte 12. 
  2.  Maria Barbara ,  
   geb. op donderdag 25 augustus 1870 te Bunde [Li] - akte 19,  
   ovl. (19 jaar oud) op maandag 10 maart 1890 aldaar - akte 10. 

VIe.  Peter Joseph (Petrus Joseph, Pieter Joseph) Muijlkens, zn. van Jan (Joannes) Muijlkens (Ve) en Maria Magdalena Kuijpers
 geb. op vrijdag 3 mei 1839 te Merkelbeek [Li], 
 landbouwer, 
 ovl. (78 jaar oud) op maandag 18 maart 1918 te Slenaken [Li], 
 tr. (resp. 25 en 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 20 oktober 1864 te Spaubeek [Li] - akte 3, 
 woonde in Hobbelrade 84 Spaubeek [Li] op woensdag 26 oktober 1864, 
  
 woont in 1885 te Wijnandsrade [Li], 
   
 Boerderij "De Velde" te Swier-Wijnandsrade, welke gepacht is van de baron. 
 Swier nummer 63 
 (bron: artikel van pastoor J. L'Ortye over familie Muijlkens-Voragen
 met Maria Elisabeth Hubertina, genoemd naar haar grootmoeder aan vaderszijde [Maria Elisabeth Boschouers] Wouters, dr. van Andries (Joannes Andreas) Wouters (landbouwer) en Maria Sibilla Meens (huishoudster), 
 geb. op maandag 16 mei 1842 om twee uur 's morgens te Op het Broek [Li] - Spaubeek akte 12
(getuigen: haar vader Andries (Joannes Andreas) Wouters (landbouwer, 40 jaar, Op het broek), Jan Jacob (Joannes Jacobus) Eussen (landbouwer, 48 jaar, Spaubeek) en Jan Peeter (Joannes Petrus) Heijnen (dienstknecht, 30 jaar, Spaubeek)),  
 huishoudster, 
  
 woonde als dienstmeid op Elzenraad 91 Jabeek [Li] tussen augustus 1862 en donderdag 1 oktober 1863 , 
 bij Jan Willem Meens, gehuwd met Maria Cornelia Henssen, Jan Jacob Meens en Peter Nicolas Meens, dit zijn neven van haar moeder. Deze neven komen oorspronkelijk uit Spaubeek. 
 Ovl. (74 jaar oud) op vrijdag 9 februari 1917 te Hulsberg [Li]. 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.  Maria Magdalena ,  
   geb. op woensdag 30 augustus 1865 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (81 jaar oud) op donderdag 26 september 1946 te Slenaken [Li], volgt VIIe
  2.  Andreas (Joannes Andreas) ,  
   geb. op donderdag 15 augustus 1867 genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde te Spaubeek [Li]. 
  3.  Sjang (Joannes Egidius) ,  
   geb. op woensdag 1 september 1869 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (51 jaar oud) op zaterdag 11 december 1920 te Wijnandsrade [Li], volgt VIIf
  4.  Jozef (Gerardus Jozef) ,  
   geb. op woensdag 8 november 1871 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (89 jaar oud) op maandag 24 juli 1961 te Nederweert [Li], volgt VIIg
  5.  Joannes Theodorus Hubertus, genoemd naar zijn oom aan vaderszijde ,  
   geb. op vrijdag 23 januari 1874 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (15 jaar oud) op woensdag 15 mei 1889 te Wijnandsrade [Li]. 
  6.  August (Joannes Augustinus) ,  
   geb. op maandag 27 december 1875 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (66 jaar oud) op vrijdag 5 juni 1942 te Hulsberg [Li], volgt VIIh
  7.  Leo (Leo Hubertus) ,  
   geb. op woensdag 10 april 1878 te Spaubeek [Li], volgt VIIi
  8.  Maria Antoinetta ,  
   geb. op zondag 27 juni 1880 te Hulsberg [Li],  
   ovl. (46 jaar oud) op dinsdag 29 maart 1927 te Spaubeek [Li], volgt VIIj
  9.  Joannes Julius August ,  
   geb. op maandag 21 mei 1883 te Hulsberg [Li],  
   ovl. (34 dagen oud) op zondag 24 juni 1883 aldaar. 
  10.  Pieter Nicolaas Alphonsus ,  
   geb. op maandag 29 september 1884 te Hulsberg [Li],  
   ovl. (72 jaar oud) op vrijdag 19 juli 1957 te Schimmert [Li] - akte 5,  
   tr. (resp. 27 en 35 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 14 februari 1912 te Schimmert [Li]  
   met Maria Elisabeth Francisca Voncken, dr. van Jan Lambert Voncken en Maria Anna Mechtildis Voncken,  
   geb. op donderdag 1 februari 1877 tweeling te Schimmert [Li],  
   ovl. (90 jaar oud) op dinsdag 5 september 1967 aldaar. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  11.  Joannes Augustinus Dominicus ,  
   geb. op dinsdag 2 maart 1886 genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde te Wijnandsrade [Li],  
   ovl. (2 maanden oud) op vrijdag 7 mei 1886 aldaar. 

VIf.  Rosalina (Anna Maria Rosalia) Spaetgens (Speetgens), dr. van Jan Gerard (Joannes Gerardus) Spaetgens en Maria Elisabeth Muijlkens (Vf), 
 geb. op donderdag 2 januari 1868 te Spaubeek [Li], 
 dienstmeid, 
 overlijdensgetuige van haar zoon Pieter Joseph Hubertus Bruls op vrijdag 19 mei 1899, 
 ovl. (35 jaar oud) op zaterdag 27 juni 1903 om 07:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1903/6 (getuigen: haar echtgenoot Hendrik (Joannes Henricus) Bruls (zie VIf), (36 jaar, zonder beroep, Spaubeek, echtgenoot) en Jan Hendrik (Joannes Henricus) Vroemen, (56 jaar, Hoofd der school, Spaubeek, bekende)), 
 otr. op zondag 25 oktober 1891 te Spaubeek [Li], 
 tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 5 november 1891 te Spaubeek [Li] - akte 1891/2 (getuigen: Jan Gerard (Joannes Gerardus) Bemelmans, (39 jaar, winkelier, Spaubeek, kennis), Joannes Martinus Wouters, (36 jaar, landbouwer, Spaubeek, kennis), Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens, (50 jaar, koster, Spaubeek, kennis) en Pieter Jozef (Joannes Pieter Joseph) Jötten, (45 jaar, landbouwer, Spaubeek, kennis)) 
 met Hendrik (Joannes Henricus) Bruls, zn. van Gerard (Gerardus) Bruls (werkbode, dagloner) en Joanna Maria Curvers (huishoudster (kan niet schrijven)), 
 geb. op woensdag 14 november 1866 te Spaubeek [Li], 
 dienstknecht, 
 overlijdensgetuige van zijn zoon Antoon Joseph Bruls op vrijdag 31 augustus 1900, 
 overlijdensgetuige van zijn echtgenote Rosalina (Anna Maria Rosalia) Spaetgens (VIf) op zaterdag 27 juni 1903. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Joannes Gerardus Hubertus ,  
   geb. op vrijdag 9 september 1892 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (32 jaar oud) op donderdag 26 februari 1925 aldaar, volgt VIIk
  2.  John (Joannes Hubertus Andreas) ,  
   geb. op dinsdag 19 juni 1894 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (34 jaar oud) op zondag 24 februari 1929 in het ziekenhuis te Heerlen [Li]. 
  3.  Anna Maria Francisca ,  
   geb. op dinsdag 29 december 1896 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (23 jaar oud) op zaterdag 2 oktober 1920 te Heerlen [Li] & Spaubeek - akte 1920/12. 
  4.  Maria Hubertina Josephina ,  
   geb. op zondag 16 januari 1898 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (16 jaar oud) op donderdag 14 januari 1915 om 04:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1915/2 (getuigen: haar broer Joannes Gerardus Hubertus Bruls (VIIk), (22 jaar, kleermaker, Spaubeek, broeder) en Jan Hubert (Joannes Hubertus) Vrancken, (63 jaar, herbergier, Spaubeek, kennis)). 
  5.  Pieter Joseph Hubertus ,  
   geb. op woensdag 1 maart 1899 om 20:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1899/3 (getuigen: zijn grootvader Jan Gerard (Joannes Gerardus) Spaetgens (zie Vf), (64 jaar, dienstknecht, Groot Genhout Beek), Jan Adam (Joannes Adamus) Welzen, (54 jaar, veldwachter, Spaubeek) en Sjeng (Joannes Nicolaas) Janssen, (28 jaar, landbouwer, Spaubeek)),  
   ovl. (2 maanden oud) op donderdag 18 mei 1899 om 12:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1899/8 (getuigen: zijn moeder Rosalina (Anna Maria Rosalia) Spaetgens (VIf), (30 jaar, huisvrouw, Spaubeek, moeder) en Jan Adam (Joannes Adamus) Welzen, (54 jaar, veldwachter, Spaubeek, bekende)). 
  6.  Antoon Joseph (Joseph Antoon) ,  
   geb. op donderdag 22 maart 1900 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (5 maanden oud) op vrijdag 31 augustus 1900 om 14:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1900/12 (getuigen: zijn vader Hendrik (Joannes Henricus) Bruls (zie VIf), (34 jaar, zonder beroep, Spaubeek, vader) en Jan Hendrik (Joannes Henricus) Vroemen, (52 jaar, Hoofd der school, Spaubeek, bekende)). 
  7.  Maria Hubertina Josephina ,  
   geb. op zondag 22 maart 1903 naam vader Joannes Hendricus Erkens te Spaubeek [Li] - akte 4,  
   ovl. (4 maanden oud) op maandag 17 augustus 1903 te Heel [Li] & Spaubeek - akte 1903/8 [BS: 5 maanden. opgegeven namen: Maria Josephina Hubertina]. 

VIg.  Clement Hubert Muijlkens, zn. van Joannes Nicolaes Muijlkens (Vg) en Philomina (Maria Christina Philomina) Coumans
 geb. op maandag 25 januari 1869 te Schimmert [Li], 
 mijnwerker, 
 ovl. (84 jaar oud) op zondag 3 mei 1953 te Kerkrade [Li], 
 tr. (resp. 38 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 25 januari 1907 te Kerkrade [Li] 
 met Helena Ploum, dr. van Willem Joseph Ploum en Anna Maria Weelen, 
 geb. op vrijdag 2 april 1880 te Kerkrade [Li], 
 dienstmeid. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Anna (Anna Maria Hubertina) ,  
   geb. op dinsdag 14 januari 1908 te Kerkrade [Li],  
   ovl. (85 jaar oud) op zondag 22 augustus 1993 in het ziekenhuis aldaar,  
   gecr. op donderdag 26 augustus 1993 te Heerlen [Li],  
   tr.  
   met Mathieu Hanssen,  
   geb. circa 1908. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  2.  Franciscus Lambertus ,  
   geb. op donderdag 7 oktober 1909 te Kerkrade [Li],  
   kantoorbediende,  
   ovl. (73 jaar oud) op woensdag 5 oktober 1983 te Kerkrade [Li],  
   tr. (beiden 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 17 april 1935 te Kerkrade [Li]  
   met Jozefa Körver,dr. van Joseph Körver en Agnes Jansen,  
   geb. op zaterdag 23 oktober 1909 te Kerkrade [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIh.  Elisabeth Muylkens (Muijlkens), dr. van Joannes Nicolaes Muijlkens (Vg) en Philomina (Maria Christina Philomina) Coumans
 geb. op zaterdag 1 oktober 1870 te Schimmert [Li] . Bij huwelijk wonend in Spaubeek, 
 dienstmeid, 
 ovl. (59 jaar oud) op zondag 2 februari 1930 te Meerssen [Li], 
 otr. op zondag 2 april 1893 te Spaubeek [Li], 
 tr. (resp. 22 en 31 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 12 april 1893 te Spaubeek [Li] - akte 1893/2 (getuigen: Willem (Wilhelmus) Maassen, (75 jaar, rentenier, Spaubeek, kennis), Sjang (Joannes) Schutgens, (38 jaar, landbouwer, Spaubeek, kennis), Frans (Frans Mathijs) Schrooten, (43 jaar, bakker, Spaubeek, kennis), Joannes Raven (28 jaar, dienstknecht, Elsloo, kennis)) 
 met Jacobus van Wanrooy (van Wanrooij), zn. van Wilhelmus van Wanrooy en Maria Anna Schillings, 
 geb. op zondag 23 maart 1862 te Maastricht [Li] . Bij huwelijk wonend in Meerssen, 
 fabrieksarbeider, fabrieksopzichter (1922), 
 ovl. (78 jaar oud) op woensdag 3 april 1940 te Maastricht [Li], 
 begr. op zaterdag 6 april 1940 te St. Pieter [Li]. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Maria van Wanrooij,  
   geb. op zondag 14 oktober 1894 te Meerssen [Li]. 
  2.  Hubertina van Wanrooij,  
   geb. op maandag 8 februari 1897 te Meerssen [Li],  
   dienstbode,  
   ovl. (53 jaar oud) op donderdag 21 december 1950 te Maastricht [Li],  
   begr. op zaterdag 23 december 1950 te St. Pieter [Li],  
   tr. (resp. 30 en 31 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 28 mei 1927 te Meerssen [Li]  
   met Edouard Perelaer, zn. van Theophile Perelaer (sigarenmaker) en Anna Catharina Bekkers,  
   geb. op dinsdag 5 mei 1896 te Maastricht [Li],  
   fabrieksopzichter (1927),  
   ovl. (ongeveer 74 jaar oud) in 1970. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Jozef ,  
   geb. op zondag 19 februari 1899 te Amby [Li]. 
  4.  Anna Maria Wilhelmina van Wanrooij,  
   geb. op zondag 1 december 1901 te Amby [Li]. 

VIi.  Joseph (Josephus Hubertus) Muijlkens, zn. van Joannes Nicolaes Muijlkens (Vg) en Philomina (Maria Christina Philomina) Coumans
 geb. op dinsdag 25 maart 1873 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (79 jaar oud) op zondag 22 juni 1952 te Heerlen [Li], 
 tr. (resp. hoogstens 33 en hoogstens 29 jaar oud) voor 1906 
 met Maria Helena Janssen
 geb. op maandag 16 oktober 1876 te Lanaken [Lm, België], 
 ovl. (69 jaar oud) op zondag 23 juni 1946 in het ziekenhuis te Heerlen [Li]. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Philomena Lucia ,  
   geb. op woensdag 16 oktober 1907 te Lanaken [Lm, België],  
   ovl. (72 jaar oud) op woensdag 5 december 1979 te Heerlen [Li],  
   tr. (resp. 21 en 25 jaar oud) op woensdag 17 juli 1929 te Heerlen [Li]  
   met Francois Xavier Jean Moureau, zn. van Xaverius Josephus Moureau en Gertrudis Hubertina Satijn,  
   geb. op donderdag 3 december 1903 te Maastricht [Li] - akte 1189,  
   ovl. (58 jaar oud) op zondag 15 april 1962 te Heerlen [Li]. Uit dit huwelijk 8 kinderen. 

VIj.  Louis (Jan Lodewijk) Muijlkens (Muylkens), zn. van Joannes Nicolaes Muijlkens (Vg) en Philomina (Maria Christina Philomina) Coumans
 geb. op maandag 5 januari 1880 te Spaubeek [Li], 
 koopman, arbeider, landarbeider, mijnwerker, 
 overlijdensgetuige van zijn broer Joannes Hermanus Muijlkens op dinsdag 5 januari 1937, 
 overlijdensgetuige van zijn dochter Antonia Philomina Justina Muijlkens op zondag 3 april 1910, 
 overlijdensgetuige van zijn vader Joannes Nicolaes Muijlkens (Vg) op maandag 21 januari 1924, 
 ovl. (57 jaar oud) op dinsdag 16 februari 1937 om 01:15 uur te Heerlen [Li] - Ziekenhuis & Spaubeek - akte 1937/4, 
 otr. op zondag 11 oktober 1908 te Spaubeek [Li], 
 tr. (resp. 28 en ongeveer 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 22 oktober 1908 te Spaubeek [Li] - akte 1908/8 (getuigen: Sjang (Joannes) Schutgens, (53 jaar, burgemeester, Spaubeek, kennis), Jan Hubert (Joannes Hubertus) Vrancken, (56 jaar, landbouwer, Spaubeek, kennis), Jan Adam (Joannes Adamus) Welzen, (63 jaar, veldwachter, Spaubeek, kennis), Guillaume Lemmens (35 jaar, secretaris, Beek, kennis)), 
 woont in Hobbelrade op zaterdag 2 april 1910 te Spaubeek [Li] 
 met Hermina Berendina Steunenberg, dr. van Albert Steunenberg en Geertruida Maria Mulder, 
 geb. in 1884 te Brummen [Ge] Bij huwelijk 24 jaar en wonend in Spaubeek, onlangs in Kerkrade, 
 dienstmeid, 
 ovl. (ongeveer 79 jaar oud) op vrijdag 3 januari 1964 te Schinnen [Li], 
 begr. op dinsdag 7 januari 1964 om 09:30 uur te Spaubeek [Li] H. Laurentius. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Antonia Philomina Justina ,  
   geb. op donderdag 17 maart 1910 te Spaubeek [Li] - akte 11,  
   ovl. (16 dagen oud) op zaterdag 2 april 1910 om 03:00 uur te Hobbelrade [Li] Spaubeek - akte 1910/5 [BS: 17 dagen] (getuigen: haar vader Louis (Jan Lodewijk) Muijlkens (VIj), (30 jaar, mijnwerker, Spaubeek, vader) en August (Jan Nicolaas August) Meens (VIo), (43 jaar, landbouwer, Spaubeek, onverwant)). 
  2.  Jan Albert ,  
   geb. op donderdag 12 oktober 1911 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (7 jaar oud) op dinsdag 12 november 1918 om 23:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1918/15 (getuigen: Mathieu (Joannes Mathijs Hubertus) Moonen, (38 jaar, landbouwer, Spaubeek) en Christiaan Rademakers, (53 jaar, landbouwer, Spaubeek)). 
  3.  Mčne (Hubertina Philomina) ,  
   geb. op maandag 14 juli 1913 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (85 jaar oud) op zaterdag 26 juni 1999 te Sittard [Li] [bidprentje 2e e.v. Harie Smeets +],  
   begr. op woensdag 30 juni 1999 te Spaubeek [Li],  
   tr. (beiden 32 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 9 augustus 1945 te Spaubeek [Li] - akte 4  
   met Hari (Johannes Hendrikus Jacobus) Steinbusch, zn. van Jan Hubert Steinbusch en Maria Catharina Daemen,  
   geb. op donderdag 5 december 1912 te Ulestraten [Li] - akte 23,  
   ovl. (56 jaar oud) op zondag 14 september 1969 te Geleen [Li] - akte 118. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Marie (Josephina Maria) ,  
   geb. op maandag 9 november 1914 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (86 jaar oud) op zaterdag 12 mei 2001 te Beek [Li], volgt VIIl
  5.  Frans Willem ,  
   geb. op zondag 25 februari 1917 te Spaubeek [Li]. 
  6.  Nie (Johanna Helena) ,  
   geb. op maandag 9 juni 1919 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (92 jaar oud) op zaterdag 8 oktober 2011 te Beek [Li],  
   tr. (resp. 21 en 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 6 september 1940 te Beek [Li] - akte 28  
   met Hub (Hubertus Jacobus) Vonken, zn. van Joannes Nicolaas Vonken en Maria Catharina Josephina Frissen,  
   geb. op donderdag 14 maart 1918 te Genhout [Li] - Beek akte 27,  
   ovl. (71 jaar oud) op zondag 2 april 1989 te Geleen [Li],  
   begr. op donderdag 6 april 1989 te Genhout [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Tilla (Huberta Mathilda) ,  
   geb. op zaterdag 14 januari 1922 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (73 jaar oud) op zondag 15 januari 1995 te Sittard [Li], volgt VIIm
  8.  Afgeschermd
  9.  Toon (Gerardus Antonius) ,  
   geb. op woensdag 21 december 1927 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (74 jaar oud) op zondag 21 juli 2002 te Sittard [Li], volgt VIInVIk.  Anna Maria Clementina Moonen, dr. van Pieter Mathijs Moonen en Maria Elisabeth Henssen (Vi), 
 geb. op zondag 16 november 1851 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (66 jaar oud) op zaterdag 24 augustus 1918 te Kerkrade [Li], 
 tr. (resp. 28 en 35 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 26 januari 1880 te Spaubeek [Li] 
 met Joannes Andreas Hubertus (Johannes Andreas Hubertus) Hennen, zn. van Joannes Henricus Hennen en Maria Mechtildis Antonia Loijson
 geb. op dinsdag 21 januari 1845 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (91 jaar oud) op vrijdag 23 oktober 1936 te Bleijerheide [Li] - Kerkrade. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Henri (Leopold Hendrikus Hubertus, Hendrik) ,  
   geb. op maandag 15 november 1880 te Spaubeek [Li],  
   landbouwer, verkiezingslijst gemeenteraadslid, bestuurslid fanfare St. Caecilia,lid Burg. Armbestuur,  
   overlijdensgetuige van Jan Nicolaas (Joannes Nicolas) Otermans op zaterdag 30 juni 1928,  
   overlijdensgetuige van zijn oom Leonardus (Pieter Leonardus Hubertus) Hennen op maandag 8 januari 1940,  
   woont in 1946 te Spaubeek [Li] Hobbelrade 28,  
   ovl. (73 jaar oud) op zondag 22 november 1953 om 18:30 uur te Spaubeek [Li] [akte 1953/18] (getuige: zijn neef Dominicus Hubertus Joseph Hennen, (54 jaar, landbouwer, Spaubeek)),  
   begr. op donderdag 26 november 1953 om 10:00 uur te Spaubeek [Li] H. Laurentius,  
   tr. (resp. 39 en 40 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 26 mei 1920 te Kerkrade [Li]  
   met Maria Cornelia Wöltgens (Woltgens), dr. van Jospeh Woltgens en Maria Christina Buck,  
   geb. op vrijdag 27 februari 1880 te Kerkrade [Li],  
   ovl. (84 jaar oud) op vrijdag 20 november 1964 in het ziekenhuis te Geleen [Li],  
   begr. op woensdag 25 november 1964 om 10:00 uur te Spaubeek [Li] H. Laurentius daarna begrafenis te Bleijerheide-Kerkrade. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  2.  Pieter Mathijs Hubert ,  
   geb. op maandag 13 februari 1882 te Spaubeek [Li]. 
  3.  Maria Mechtildis Antonetta ,  
   geb. op donderdag 22 maart 1883 te Spaubeek [Li]. 
  4.  Martinus Wilhelmus Hubertus Maria ,  
   geb. op donderdag 26 november 1885 te Sittard [Li]. 
  5.  Sibilla Hubertina ,  
   geb. op maandag 2 september 1889 te Sittard [Li]. 
  6.  Maria Josephus Hubertus Andreas ,  
   geb. op maandag 2 februari 1891 te Sittard [Li]. 
  7.  Maria Philomena ,  
   geb. op vrijdag 11 oktober 1895 te Kerkrade [Li]. 

VIl.  Anna Maria Marta (Anna Martha) Moonen , dr. van Pieter Mathijs Moonen en Maria Elisabeth Henssen (Vi), 
 geb. op zondag 29 mei 1853 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (74 jaar oud) op dinsdag 31 januari 1928 te Graetheide [Li] ,  
 tr. (resp. 28 en 42 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 15 april 1882 te Beek [Li], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op dinsdag 18 april 1882 aldaar (getuige: Wilhelmus Moonen, Joannes Wilhelmus Claassens) 
 met Joannes Jacobus Diederen, zn. van Willem (Joannes Wilhelmus) Diederen (domistique, dienstknegt, akkerman, landbouwer) en Sibilla (Maria Sibilla) Wouters (huishoudster), 
 geb. op maandag 30 december 1839 om negen uur 's middags te Op het Broek [Li] - Spaubeek akte 29, 
 ovl. (81 jaar oud) op vrijdag 10 juni 1921 te Sittard [Li]. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Pieter Martinus ,  
   geb. op vrijdag 2 februari 1883 te Beek [Li]. 
  2.  Nn ,  
   geb. op maandag 22 september 1884 te Beek [Li] (doodgeb.). 
  3.  Nn ,  
   geb. op vrijdag 3 juli 1885 te Beek [Li] (doodgeb.). 
  4.  Pieter Hubert Mathijs ,  
   geb. op maandag 16 augustus 1886 te Beek [Li],  
   ovl. (2 maanden oud) op zondag 14 november 1886 aldaar. 
  5.  Pieter Johannes ,  
   geb. op vrijdag 14 oktober 1887 te Beek [Li],  
   ovl. (40 jaar oud) op donderdag 13 september 1928 te Margraten [Li],  
   tr. (resp. 31 en 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 17 februari 1919 te Beek [Li]  
   met Anna Maria Catharina Visschers, dr. van Jan Christiaan Visschers (koopman; groothandelaar) en Maria Agatha Luijten,  
   geb. op vrijdag 11 mei 1894 te Beek [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  6.  Nn ,  
   geb. op maandag 12 augustus 1889 te Beek [Li] (doodgeb.). 
  7.  Gerard Hubert ,  
   geb. op zondag 13 december 1896 te Beek [Li],  
   ovl. (6 weken oud) op maandag 25 januari 1897 aldaar. VIm.  Jan Willem (Joannes Wilhelmus, Guillaume) Moonen, zn. van Pieter Mathijs Moonen en Maria Elisabeth Henssen (Vi), 
 geb. op dinsdag 24 juli 1855 te Spaubeek [Li], 
 landbouwer, 
 ovl. (56 jaar oud) op dinsdag 11 juni 1912 te Krawinkel [Li] - Geleen, 
 tr. (resp. 27 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 18 januari 1883 te Geleen [Li] 
 met Sybilla (Maria Sibilla) Soons, dr. van Michiel Soons (rademaker, landbouwer) en Maria Agnes Göbbels (landbouwster), 
 geb. op woensdag 24 december 1856 te Geleen [Li] - akte 61, 
 landbouwster, 
 ovl. (82 jaar oud) op zaterdag 11 februari 1939 te Oirsbeek [Li] [bidprentje]. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Pieter Mathijs (Petrus Mathias) ,  
   geb. op woensdag 7 november 1883 te Spaubeek [Li],  
   ovl. op woensdag 16 april 1952 [68 jaar oud] te Geleen [Li],  
   tr. (resp. 32 en 37 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 19 november 1915 te Geleen [Li]  
   met Maria Antonia Catsberg, dr. van Jan Lambert Catsberg en Maria Elisabeth Keulen,  
   geb. op vrijdag 2 augustus 1878 te Geleen [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Maria Elisabeth Clementina (Anna Maria Clementina) ,  
   geb. op donderdag 5 februari 1885 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (13 jaar oud) op maandag 19 december 1898 (Anna Maria Clementina Moonen dr van Jan Willem Moonen en Maria Sibilla Soons) te Geleen [Li]. 
  3.  Maria Johanna Antoinetta ,  
   geb. op dinsdag 2 november 1886 te Geleen [Li],  
   ovl. (61 jaar oud) op donderdag 11 december 1947 te Neerbeek [Li], volgt VIIo
  4.  Maria Cornelia Hubertina ,  
   geb. op zaterdag 14 juli 1888 te Geleen [Li],  
   tr. (resp. 26 en 30 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 23 april 1915 te Geleen [Li]  
   met Leonard Alphons Genders, zn. van Pieter Jacobus Genders en Joanna Catharina Eymael (Eijmaal),  
   geb. op vrijdag 23 januari 1885 te Nuth [Li],  
   veldwachter. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Anna Maria Martha ,  
   geb. op maandag 29 september 1890 te Geleen [Li],  
   ovl. op zondag 6 maart 1960 [69 jaar oud] aldaar,  
   tr. (resp. 37 en 33 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 30 januari 1928 te Geleen [Li]  
   met Jan Godfried Boijens, zn. van Pieter Joseph Boijens (landbouwer) en Maria Catharina  Kubben),  
   geb. op dinsdag 17 april 1894 te Schinnen [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Jan Hubert (Joannes Hubertus) ,  
   geb. op donderdag 25 augustus 1892 te Geleen [Li]. 
  7.  Maria ,  
   geb. op donderdag 14 juni 1894 te Geleen [Li],  
   tr. (resp. 28 en 29 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 11 september 1922 te Geleen [Li]  
   met Leonard Jozef Thijssen, zn. van Jan Jozef Thijssen en Maria Elisabeth Even,  
   geb. op dinsdag 11 juli 1893 te Oirsbeek [Li],  
   bureaubeambte. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  8.  Anna Josephina ,  
   geb. op vrijdag 28 december 1900 te Geleen [Li],  
   tr. (resp. 28 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 13 november 1929 te Geleen [Li]  
   met Heinrich Drees, zn. van Anton Drees en Maria Francisca Pöppelbaum,  
   geb. op zaterdag 6 juni 1903 te Dortmund [Nw, Duitsland],  
   electricien. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIn.  Jan Hubert (Joannes Hubertus) Moonen, zn. van Pieter Mathijs Moonen en Maria Elisabeth Henssen (Vi), 
 geb. op vrijdag 29 april 1859 te Spaubeek [Li], 
 expediteur, veekoopman, 
 ovl. (82 jaar oud) op dinsdag 10 juni 1941 te Maastricht [Li] - akte 445 & Heer akte 30 [BS: Joannes Hubertus Moonen, 82 jaar, zn. van Pieter Mathijs Moonen en Maria Elisabeth Henssen; e.v. Maria Catharina Bergmans], 
 tr. (resp. hoogstens 29 en hoogstens 26 jaar oud) voor 1888 
 met Maria Catharina Bergmans
 geb. op maandag 19 augustus 1861 te Moulingen [Li, België] [bev.reg.]. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Maria Elisabeth Ludovica (Maria Elisabeth Louisa) ,  
   geb. op maandag 8 april 1889 te Beek [Li] - akte 26. 
  2.  Petrus Joannes Hubertus ,  
   geb. op zondag 16 maart 1890 te Oud-Vroenhoven [Li] [bev.reg.],  
   electriciën,  
   tr. (resp. 31 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 11 november 1921 te Maastricht [Li]  
   met Guillemine Hubertina Agnes Colette, dr. van François Joseph Michel Colette (landbouwer) en Elisabeth Massot,  
   geb. op maandag 31 januari 1898 te Maastricht [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Maria Catharina ,  
   geb. op zondag 7 juni 1891 te Susteren [Li] [bev.reg.]. 
  4.  Maria Martha Clementina ,  
   geb. op donderdag 22 september 1892 te Susteren [Li] [bev.reg.]. 
  5.  Peter Hubertus ,  
   geb. op woensdag 27 september 1893 te Susteren [Li]. 
  6.  Maria Sibilla ,  
   geb. op zaterdag 13 oktober 1894 te Susteren [Li]. 
  7.  Maria Urgunia Rosalia (Maria Virguna Rosalie) ,  
   geb. op zondag 3 november 1895 te Obbicht en Papenhoven [Li],  
   ziekenverpleegster,  
   tr. (resp. 33 en 30 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 16 augustus 1929 te Maastricht [Li]  
   met François Mathieu Hubert Bartels, zn. van Cornelius Dominicus Mathias Bartels (onderwijzer) en Elisabeth Joseva Maria Goor,  
   geb. op dinsdag 6 juni 1899 te Gronsveld [Li],  
   onderwijzer. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  8.  Auguste ,  
   geb. op maandag 15 maart 1897 te Maastricht [Li],  
   ovl. op zondag 13 juni 1897 [BS: 3 maanden oud] aldaar. 
  9.  Pierre Mathieu ,  
   geb. op vrijdag 31 maart 1899 te Maastricht [Li],  
   expediteur,  
   tr. (resp. 32 en 29 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 23 oktober 1931 te Valkenburg a/d Geul [Li]  
   met Maria Hubertina Anna Janssen, dr. van Joannes Hubertus Janssen (hotelhouder) en Maria Hubertina Savelberg,  
   geb. op donderdag 24 oktober 1901 te Valkenburg a/d Geul [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  10.  Johannes Lambertus ,  
   geb. op zondag 21 juli 1901 te Heer en Keer [Li],  
   expediteur,  
   ovl. op donderdag 9 januari 1936 [BS: 34 jaar oud] te Sittard [Li] aangegeven 7 februari 1936 in Stein,  
   tr. (resp. 31 en 30 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 21 april 1933 te Stein [Li]  
   met Maria Catharina Lucia Houben, dr. van Laurens Houben (landbouwer) en Maria Catharina Muris,  
   geb. op zondag 22 maart 1903 te Stein [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 22 maart 1903 aldaar (getuige: Lucia Muris, Lodevicus Houben). Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIo.  August (Jan Nicolaas August, Nicolaas August) Meens, zn. van Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Meens en Maria Cornelia Henssen (Vj), 
 geb. op zondag 17 februari 1867 te Jabeek [Li], 
 landbouwer, wethouder van Spaubeek 1905-1911, 
 overlijdensgetuige van zijn broer Joannes Jacobus Ludovicus Meens op donderdag 7 mei 1931, 
 overlijdensgetuige van Jan Lambert (Joannes Lambertus) Bougie (zie Vl) op dinsdag 17 maart 1908, 
 huwelijksgetuige van Leonard (Jan Leonard) Steijns en zijn achternicht Maria Anna Bougie op donderdag 23 januari 1908 te Spaubeek [Li], 
 overlijdensgetuige van zijn dochter Maria Lucia Meens op donderdag 10 januari 1907, 
 overlijdensgetuige van Jan Willem Sleijpen op maandag 9 maart 1908, 
 overlijdensgetuige van Maria Gertruid Diederen op zondag 4 oktober 1908, 
 overlijdensgetuige van Antonia Philomina Justina Muijlkens op zondag 3 april 1910, 
 overlijdensgetuige van zijn achterneef Phylippes Hubertus Luijten op maandag 18 november 1918, 
 ovl. (81 jaar oud) op vrijdag 27 februari 1948 om 09:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1948/3 (getuige: zijn zoon Sjeng (Joannes Louis) Meens (VIIs), (40 jaar, landbouwer, Spaubeek)), 
 tr. (resp. 27 en 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 16 mei 1894 te Geleen [Li] 
 met Anna Sophia Hollands, dr. van Frans Winand Hollands en Maria Josephina Kallen, 
 geb. op vrijdag 29 januari 1869 te Geleen [Li], 
 landbouwster, 
 ovl. (77 jaar oud) op maandag 27 januari 1947 om 06:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1947/4 (getuige: haar zoon Giel (Joannes Josephus Wilhelmus) Meens (VIIp), (51 jaar, landbouwer, Spaubeek)), 
 begr.  
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Giel (Joannes Josephus Wilhelmus) ,  
   geb. op woensdag 6 maart 1895 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (78 jaar oud) op woensdag 28 november 1973 aldaar, volgt VIIp
  2.  Anna Maria Henrietta ,  
   geb. op donderdag 6 augustus 1896 te Spaubeek [Li] - akte 13,  
   ovl. (57 jaar oud) op maandag 5 juli 1954 te Geleen [Li] - akte 78,  
   tr. (resp. 25 en 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 18 november 1921 te Spaubeek [Li] - akte 10 (getuigen: Willem (Wilhelmus Hubertus Willibrordus) Stevens, (35 jaar, brievenbesteller, Spaubeek) en Jan Hubert (Joannes Hubertus) Vrancken, (69 jaar, landbouwer, Spaubeek)),  
   woont op donderdag 23 juni 1949 te Walhorn [Li, België]  
   met Pierre (Pieter Mathijs) Kubben , zn. van Jan Martin Kubben (lanbouwer) en Anna Catharina Ramakers (landbouwster),  
   geb. op vrijdag 13 juli 1894 te Geleen [Li],  
   landbouwer,  
   ovl. (83 jaar oud) op maandag 10 april 1978 te Buchten [Li],  
   begr. op zaterdag 15 april 1978 te Oud-Geleen [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  3.  Math (Franciscus Mathias) ,  
   geb. op woensdag 28 december 1898 te Spaubeek [Li] - akte 19,  
   landbouwer,  
   huwelijksgetuige van Pieter Mathijs Sassen en Elisabeth Wilhelmina Stassen op maandag 13 oktober 1924 te Spaubeek [Li],  
   tr. (beiden 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 27 april 1925 te Nuth [Li] - akte 7,  
   woont op donderdag 23 juni 1949 te Homberg [Li]  
   met Maria Sophia Hubertina Smeijsters, dr. van Johannes Wilhelmus Hubertus Smeijsters (landbouwer) en Maria Elisabeth Hubertina Beckers,  
   geb. op zaterdag 14 mei 1898 te Nuth [Li] - akte 15. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  4.  Maria Hubertina ,  
   geb. op donderdag 5 september 1901 te Spaubeek [Li], volgt VIIq
  5.  Maria Philomena Paulina ,  
   geb. op woensdag 2 maart 1904 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (70 jaar oud) op maandag 14 oktober 1974 te Geleen [Li], volgt VIIr
  6.  Maria Lucia ,  
   geb. op donderdag 8 november 1906 te Spaubeek [Li] - akte 22,  
   ovl. (2 maanden oud) op woensdag 9 januari 1907 om 22:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1907/1 (getuigen: haar vader August (Jan Nicolaas August) Meens (VIo), (39 jaar, landbouwer, Spaubeek, vader) en Jan Hendrik (Joannes Henricus) Vroemen, (60 jaar, Hoofd der school, Spaubeek, bekende)). 
  7.  Sjeng (Joannes Louis) ,  
   geb. op donderdag 6 februari 1908 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (65 jaar oud) op donderdag 15 februari 1973 te Sittard [Li], volgt VIIsVIp.  Mathieu (Joannes Mathijs, Joannes Mathijs Hubertus, Jan Mathijs) Erkens , zn. van Joannes Erkens en Maria Sibilla Henssen (Vk), 
 geb. op zondag 2 april 1865 te Spaubeek [Li], 
 landbouwer, 
 huwelijksgetuige van Huub (Jan Hubert) Limpens en Bertha (Maria Hubertina Bertha) Boesten op vrijdag 19 november 1937 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Joep (Joseph) Paulissen (zie VIIIak) en An (Anna Maria) Bouwens op vrijdag 19 november 1937 te Spaubeek [Li], 
 overlijdensgetuige van zijn schoonzuster Hubertina Elisabeth Quax op woensdag 28 april 1926, 
 overlijdensgetuige van zijn echtgenote Philomina Custers (zie VIp) op dinsdag 16 februari 1892, 
 overlijdensgetuige van zijn zoon Julius Antonus Erkens op zondag 8 mei 1892, 
 overlijdensgetuige van zijn moeder Maria Sibilla Henssen (Vk) op maandag 17 mei 1909, 
 overlijdensgetuige van zijn broer Auguste (Joannes Michel Augustinus) Erkens op zaterdag 6 januari 1940, 
 ovl. (90 jaar oud) op woensdag 29 februari 1956 te Geleen [Li] ,  
 otr. op zondag 2 juni 1889 te Spaubeek [Li], 
 tr. (resp. 24 en 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 14 juni 1889 te Sauwerd [Gr] - akte 1889/3 (getuigen: haar achterneef Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens, (48 jaar, koster, Spaubeek, kennis), Jan Hendrik (Joannes Henricus) Vroemen, (42 jaar, hoofd der school, Spaubeek, kennis), zijn oom Jan Mathijs (Joannes Mathias) Erkens, (65 jaar, landbouwer, Spaubeek, kennis) en Jan Andreas (Joannes Andreas) Meeks, (60 jaar, landbouwer, Spaubeek, kennis)) 
 met Philomina Custers (Kusters), dr. van Jean Andreas (Joannes Andreas) Kusters (landbouwer) en Anna Maria A Campo (winkelierster), 
 geb. op dinsdag 6 mei 1862 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (29 jaar oud) op dinsdag 16 februari 1892 om 05:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1892/2 (getuigen: haar echtgenoot Mathieu (Joannes Mathijs) Erkens (VIp), (27 jaar, landbouwer, Spaubeek, echtgenoot) en haar achterneef Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens, (51 jaar, koster, Spaubeek, bekende)). 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1. pater Sjang (Joannes Hubertus) ,  
   geb. op woensdag 2 april 1890 te Spaubeek [Li],  
   Montfortaan. Priesterwijding 29-05-1920 in Den Bosch,  
    
   Familiefoto bij gelegenheid van het priesterfeest van pater Sjang Erkens te Spaubeek [Li],  
    
   Ovl. (77 jaar oud) op donderdag 12 oktober 1967 na een zware operatie te Maastricht [Li],  
   begr. op het kloosterkerkhof te Meerssen [Li]. 
  2.  Julius Antonus ,  
   geb. op zondag 12 april 1891 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (1 jaar oud) op zondag 8 mei 1892 om 10:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1892/5 (getuigen: zijn vader Mathieu (Joannes Mathijs) Erkens (VIp), (28 jaar, landbouwer, Spaubeek, vader) en Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens, (51 jaar, koster, Spaubeek, bekende)). VIq.  Jan (Joannes Pieter Hubertus, Victor (Ovl.Adv.)) Erkens, zn. van Joannes Erkens en Maria Sibilla Henssen (Vk), 
 geb. op donderdag 12 september 1867 te Spaubeek [Li], 
 landbouwer, 
 ovl. (87 jaar oud) op donderdag 23 juni 1955 om 04:00 uur te Spaubeek [Li] (getuige: zijn zoon Jan (Joannes Hubertus) Erkens, (40 jaar, landbouwer, Spaubeek)), 
 begr. op zaterdag 25 juni 1955 om 10:00 uur te Spaubeek [Li] H. Laurentius, 
 otr. op zondag 2 oktober 1910 te Spaubeek [Li], 
 tr. (resp. 43 en 36 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 19 oktober 1910 te Spaubeek [Li] - akte 1910/5 (getuigen: Leonard (Petrus Leonardus) Mevis, (53 jaar, landbouwer, Spaubeek, kenniss), Jan Hubert (Joannes Hubertus) Vrancken, (58 jaar, herbergier, Spaubeek, kennis), Pieter Hubertus Aelmans, (31 jaar, landbouwer, Spaubeek, kennis) en Jan Adam (Joannes Adamus) Welzen, (66 jaar, veldwachter, Spaubeek, kennis)) 
 met Josephina (Maria Josephina, Maria Jozefina) Quax, dr. van Joannes Quax en Maria Christina A Campo (winkelierster), 
 geb. op vrijdag 10 juli 1874 te Spaubeek [Li] - akte 16 [opgegeven naam: Maria Christina], 
 ovl. (61 jaar oud) op vrijdag 13 december 1935 om 20:00 uur te Heerlen [Li] & Spaubeek - akte 1935/15  
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Christien (Maria Christina) ,  
   geb. op donderdag 27 juli 1911 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (96 jaar oud) op dinsdag 22 juli 2008 te Elsloo [Li], volgt VIIt
  2.  Maria (Maria Catharina) ,  
   geb. op maandag 28 april 1913 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (82 jaar oud) op woensdag 16 augustus 1995 te Geleen [Li], volgt VIIu
  3.  Jan (Joannes Hubertus, Johannes Hubertus, Jan Hubertus) ,  
   geb. op zondag 20 december 1914 te Spaubeek [Li],  
   landbouwer,  
   overlijdensgetuige van zijn vader Jan (Joannes Pieter Hubertus) Erkens (VIq) op donderdag 23 juni 1955,  
   overlijdensgetuige van zijn tante Maria (Anna Maria) Quax op zaterdag 7 augustus 1954,  
   overlijdensgetuige van zijn tante Hubertina (Maria Hubertina) Quax op zaterdag 13 december 1941,  
   woont op Dorpstraat 93 op donderdag 15 januari 1981 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (66 jaar oud) op donderdag 15 januari 1981 te Spaubeek [Li],  
   begr. op dinsdag 20 januari 1981 om 11:00 uur aldaar St. Laurentius. 
  4.  Tina (Maria Hubertina) ,  
   geb. op zondag 2 juli 1916 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (75 jaar oud) op zaterdag 15 februari 1992 te Geleen [Li], volgt VIIvVIr.  Joannes Pieter Bougie, zn. van Jan Lambert (Joannes Lambertus) Bougie en Maria Cornelia Muijlkens (Vl), 
 geb. op maandag 27 oktober 1856 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (77 jaar oud) op zaterdag 22 september 1934 (Joannes Pieter Bougie zn van Joannes Lambertus Bougie en Maria Cornelia Muylkens; gehuwd met Maria Hubertina Aarts) te Schimmert [Li], 
 tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 9 februari 1882 te Schimmert [Li] 
 met Maria Hubertina Aarts, dr. van Jan Hendrik Aarts en Anna Elisabeth Timmers, 
 geb. op donderdag 22 oktober 1857 te Schimmert [Li]. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Anna Hubertina ,  
   geb. op donderdag 11 september 1884 te Schimmert [Li],  
   ovl. (88 jaar oud) op dinsdag 26 september 1972 te Geleen [Li], volgt VIIw
  2.  Joseph Hubert ,  
   geb. op maandag 7 juni 1886 te Schimmert [Li],  
   ovl. (25 jaar oud) op donderdag 9 november 1911 aldaar. 

VIs.  Maria Mechtildis Bougie, dr. van Jan Lambert (Joannes Lambertus) Bougie en Maria Cornelia Muijlkens (Vl), 
 geb. op zaterdag 2 oktober 1858 te Spaubeek [Li] . Woont in Hobbelrade, 
 ovl. (36 jaar oud) op zondag 10 maart 1895 om 05:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1895/5 [BS: 37 jaar] (getuigen: haar zwager Jan (Joannes) Bouwens, (45 jaar, landbouwer, Spaubeek, zwager) en Frans (Frans Mathijs) Schrooten, (46 jaar, bakker, Spaubeek, bekende)), 
 otr. op zondag 16 september 1883 te Spaubeek [Li], 
 tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 28 september 1883 te Spaubeek [Li] - akte 1883/4 (getuigen: Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens, (42 jaar, koster, Spaubeek, kennis), Joannes Augustinus Eussen, (23 jaar, landbouwer, Spaubeek, kennis), Jan Pieter (Joannes Petrus) Meex, (54 jaar, winkelier, Spaubeek, kennis) en Jan Mathijs (Joannes Mathijs) Moonen, (45 jaar, landbouwer, Spaubeek, kennis)) 
 met Joes (Mathijs, Jan Mathijs) Bouwens, zn. van Hendrik (Jan Hendrik) Bouwels (werkman, landbouwer) en Maria Catharina Crombags (werkster (kan niet schrijven)), 
 geb. op vrijdag 16 december 1859 te Schinnen [Li], 
 landbouwer, 
 ovl. (58 jaar oud) op woensdag 13 maart 1918 om 05:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1918/4 (getuigen: zijn zoon Martinus Hubertus Bouwens (VIIz), (26 jaar, mijnwerker, Spaubeek) en Sjang (Joannes) Welzen, (35 jaar, veldwachter, Spaubeek)). 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Maria Cornelia ,  
   geb. op zaterdag 16 augustus 1884 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (53 jaar oud) op zondag 27 maart 1938 te Beek [Li], volgt VIIx
  2.  Joannes Hubertus ,  
   geb. op donderdag 4 februari 1886 te Spaubeek [Li],  
   ovl. op zondag 21 maart 1886 [1 maand oud] aldaar. 
  3.  Maria Anna ,  
   geb. op woensdag 4 mei 1887 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (31 jaar oud) op donderdag 21 november 1918 te Munstergeleen [Li], volgt VIIy
  4.  Maria Agnes ,  
   geb. op zondag 28 april 1889 te Spaubeek [Li],  
   ovl. op vrijdag 7 juli 1950 [61 jaar oud] te Heerlen [Li],  
   tr. (resp. 23 en ongeveer 28 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 24 april 1913 te Heerlen [Li]  
   met Petrus Nerkens, zn. van Wilhelmus Nerkens en Maria IJkhout,  
   geb. in 1884 te Valburg [Ge] Bij huwelijk 29 jaar,  
   wisselwachter. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Martinus Hubertus ,  
   geb. op dinsdag 9 juni 1891 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (76 jaar oud) op vrijdag 16 juni 1967 aldaar, volgt VIIz
  6.  Jeuëp (Peter Joseph) ,  
   geb. op donderdag 4 augustus 1892 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (64 jaar oud) op dinsdag 18 december 1956 te Sittard [Li], volgt VIIaa
  7.  Jan Willem ,  
   geb. op dinsdag 11 december 1894 te Spaubeek [Li],  
   ovl. op zondag 14 juli 1895 [7 maanden oud] te Schimmert [Li]. 


  Joes (Mathijs) Bouwens, zn. van Hendrik (Jan Hendrik) Bouwels (werkman, landbouwer) en Maria Catharina Crombags (werkster (kan niet schrijven)), 
 tr. (resp. 39 en 40 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op maandag 27 november 1899 te Munstergeleen [Li] 
 met Maria Helena (Maria Magdalena) Brands (Brandts), dr. van Hubertus Brands en Maria  Sibilla Paes, 
 geb. op dinsdag 14 december 1858 te Munstergeleen [Li], 
 ovl. (68 jaar oud) op vrijdag 29 april 1927 om 22:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1927/4 (getuigen: haar zoon Maria Joseph Hendricus Bouwens, (23 jaar, mijnwerker, Spaubeek), William Muris (21 jaar, secretarie ambtenaar, Maastricht)). 
 Uit dit huwelijk 3 zonen: 
  1.  Jan (Joannes Hubertus Joseph, Johannes Hubertus Jozef) ,  
   geb. op woensdag 6 februari 1901 te Spaubeek [Li],  
   landbouwer,  
   ovl. (67 jaar oud) op maandag 6 mei 1968 te Geleen [Li],  
   begr. op donderdag 9 mei 1968 om 10:00 uur te Spaubeek [Li] H. Laurentius,  
   tr. (resp. 28 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 30 december 1929 te Spaubeek [Li] (getuigen: Jan Hubert (Joannes Hubertus) Vrancken, (77 jaar, landbouwer te Spaubeek) en Louis (Joannes Ludovicus) Vrancken, (36 jaar, wonende te Spaubeek)),  
   woont op Hobbelrade 95 op donderdag 10 maart 1988 te Spaubeek [Li]  
   met Tonia (Helena Antonia, Antonia Helena) Kusters, dr. van Herman Kusters (werkman, landbouwer) en Catharina Hubertina Bougie (dienstmeid),  
   geb. op zaterdag 3 februari 1906 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (82 jaar oud) op donderdag 10 maart 1988 te Geleen [Li],  
   begr. op zaterdag 12 maart 1988 om 11:00 uur te Spaubeek [Li] H. Laurentius. Uit dit huwelijk 10 kinderen. 
  2.  Wiel (Joannes Josephus Wilhelmus, Wilhelmus, Jozefhus Wilhelmus) ,  
   geb. op woensdag 9 april 1902 te Spaubeek [Li],  
   mijnwerker,  
   overlijdensgetuige van zijn dochter Josephina Hubertina Bouwens op dinsdag 19 mei 1936,  
   ovl. (62 jaar oud) op zaterdag 31 oktober 1964 in het ziekenhuis te Sittard [Li],  
   begr. op dinsdag 3 november 1964 om 09:30 uur in de H. Laurentius kerk te Spaubeek [Li],  
   otr. op zaterdag 13 maart 1926 te Spaubeek [Li],  
   tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 6 april 1926 te Spaubeek [Li] (getuigen: Hub (Thomas Hubertus) Heijnen, (36 jaar, timmerman te Spaubeek), Joseph Daniëls (ambtenaar ter secretarie te Maastricht)),  
   woont in wijk C op nummer 14 op dinsdag 19 mei 1936 te Spaubeek [Li]  
   met Roos (Rosina Hubertina, Rozina) Leblanc (le Blanc), dr. van Henricus Hubertus Leblanc en Margaretha Gielen,  
   geb. op zaterdag 18 augustus 1900 te Wessem [Li],  
   ovl. (80 jaar oud) op vrijdag 30 januari 1981 te Geleen [Li],  
   begr. op woensdag 4 februari 1981 om 11:00 uur in de H. Laurentius kerk te Spaubeek [Li] Uit dit huwelijk 13 kinderen.  
  3.  Maria Joseph Hendricus ,  
   geb. op vrijdag 29 mei 1903 te Spaubeek [Li],  
   mijnopzichter,  
   overlijdensgetuige van zijn moeder Maria Helena Brands (zie VIs) op maandag 2 mei 1927,  
   tr. (resp. 25 en 21 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 17 oktober 1928 te Beek [Li]  
   met Maria Cornelia Erkens, dr. van Joannes Erkens (schrijnwerker, landbouwer) en Maria Hubertina Wouters,  
   geb. op zondag 6 januari 1907 genoemd naar haar tante aan moederszijde (Maria Cornelia Wouters) dr van Joannes Erkens (landbouwer) en Maria Hubertina Wouters te Beek [Li] - akte 1. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIt.  Jeuëpke (Joannes Joseph, Juup, Jozef, Jan Joseph, Johannes Jozef, Jozeph Joannes, Joseph Joannes) Bougie , zn. van Jan Lambert (Joannes Lambertus) Bougie en Maria Cornelia Muijlkens (Vl), 
 geb. op vrijdag 18 maart 1870 te Spaubeek [Li], 
 landbouwer, directeur Boerenleenbank Spaubeek, voorzitter Boerenbond, ridder Orde van Oranje Nassau, 
 overlijdensgetuige van zijn nicht Maria Hubertina Christina Vroemen op woensdag 19 september 1928, 
 overlijdensgetuige van zijn vader Jan Lambert (Joannes Lambertus) Bougie (zie Vl) op dinsdag 17 maart 1908, 
 huwelijksgetuige van zijn zwager Jan Hendrik (Joannes Henricus) Vroemen en zijn achternicht Maria Wilhelmina Janssen op vrijdag 9 oktober 1903 te Spaubeek [Li], 
 overlijdensgetuige van zijn oom Joannes Jacobus Bougie op woensdag 24 januari 1917, 
 overlijdensgetuige van zijn oom Jan Andreas Bougie op maandag 25 juni 1917, 
 overlijdensgetuige van Hubert (Jan Lambert) Soons op donderdag 27 december 1917, 
 overlijdensgetuige van zijn zus Maria Elisabeth Bougie op donderdag 30 juni 1927, 
 overlijdensgetuige van zijn dochter Wilhelmina (Johanna Wilhelmina) Bougie (VIIad) op woensdag 4 september 1940, 
 ovl. (92 jaar oud) op woensdag 13 maart 1963 bij de Eerw. Zusters Oblaten te Hulsberg [Li], 
 begr. op zaterdag 16 maart 1963 om 10:00 uur te Spaubeek [Li] H. Laurentius, 
 otr. op zondag 26 mei 1901 te Spaubeek [Li], 
 tr. (resp. 31 en 28 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 7 juni 1901 te Spaubeek [Li] - akte 1900/2 (getuigen: haar achterneef Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens, (59 jaar, koster, Spaubeek), zijn zwager en haar zwager Jan Hendrik (Joannes Henricus) Vroemen, (53 jaar, hoofd der school, Spaubeek), Jan Adam (Joannes Adamus) Welzen, (56 jaar, veldwachter, Spaubeek) en Herman Kusters, (25 jaar, werkman, Spaubeek)), 
 woont in wijk C (Hobbelrade) op nummer 78 op dinsdag 3 september 1940 te Spaubeek [Li], 
  
 Jeuëpke Bougie en Maria Anna Janssen 50 jarig huwelijksfeest in 1951 te Spaubeek [Li], 
   
 (foto Annemarie Bovens) 
 met zijn achternicht Maria Anna (Anna Maria) Janssen, dr. van Peter Nicolaas Janssen (landbouwer) en Maria Antonetta Otermans
 geb. op donderdag 17 april 1873 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (88 jaar oud) op maandag 4 december 1961 te Hulsberg [Li], 
 begr. op vrijdag 8 december 1961 te Spaubeek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Guus (Joannes Antonius Augustinus) ,  
   geb. op zaterdag 11 oktober 1902 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (69 jaar oud) op dinsdag 26 september 1972 aldaar, volgt VIIab
  2.  Felix (Joseph Nicolaas Felix) ,  
   geb. op maandag 7 maart 1910 te Spaubeek [Li], volgt VIIac
  3.  Wilhelmina (Johanna Wilhelmina) ,  
   geb. in 1912 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 28 jaar oud) op dinsdag 3 september 1940 aldaar, volgt VIIadVIu.  Jan Hubert Aloisius Wintjens, zn. van Jan Nicolaas Wintjens en Maria Anna Muijlkens (Vm), 
 geb. op vrijdag 9 november 1866 te Nuth [Li] - akte 33, 
 onderwijzer, 
 ovl. (79 jaar oud) op vrijdag 13 september 1946 te Noorbeek [Li] - akte 9, 
 tr. (resp. 37 en 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 10 februari 1904 te Noorbeek [Li] - akte 1 
 met Maria Barbara Hubertina Notermans, dr. van Jan  Nicolaas Notermans (winkelier) en Maria Catharina Hacquier (huishoudster), 
 geb. op zaterdag 8 juni 1878 te Noorbeek [Li] [huw.reg.]. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Josef Hubert Jan Nicolaas ,  
   geb. op vrijdag 1 december 1905 te Noorbeek [Li] - akte 19. 

Generatie VII

VIIa.  Maria Joanna Lemmens, dr. van Jan Jacobus (Joannes Jacobus) Lemmens (VIa) en Joanna Elisabeth Keulers
 geb. op vrijdag 23 augustus 1839 om twaalf uur 's middags te Hobbelrade [Li] - Spaubeek akte 20, 
 tr. (resp. 33 en 34 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 28 oktober 1872 te Spaubeek [Li], 
 woont in Hobbelrade op zaterdag 27 december 1884 te Spaubeek [Li] 
 met Severijnus Dieteren, zn. van Jan Arnold (Joannes Arnoldus) Dieteren (dagloner, strodekker) en Maria Sibilla Claessens (huishoudster), 
 geb. op donderdag 30 augustus 1838 om zes uur 's morgens te Spaubeek [Li] - akte 28, 
 klompenmaker, 
 overlijdensgetuige van zijn zoon Jan Jacob Dieteren op zaterdag 27 december 1884, 
 huwelijksgetuige van Jacob (Jan Jacob) Bovens en Maria Catharina Schreurs op maandag 22 januari 1883 te Spaubeek [Li], 
 overlijdensgetuige van zijn dochter Maria Mechtildis Hubertina Dieteren op maandag 23 mei 1887. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Joannes Hubertus ,  
   geb. op maandag 6 oktober 1873 te Spaubeek [Li]. 
  2.  Jan Jacob ,  
   geb. op zaterdag 7 november 1874 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (10 jaar oud) op zaterdag 27 december 1884 om 05:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1884/14 (getuigen: zijn vader Severijnus Dieteren (zie VIIa), (46 jaar, klompenmaker, Hobbelrade alhier, vader) en Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens, (43 jaar, koster, Spaubeek, bekende)). 
  3.  Cornelius Hubertus ,  
   geb. op donderdag 16 maart 1876 te Spaubeek [Li]. 
  4.  Maria Mechtildis Hubertina ,  
   geb. op dinsdag 22 mei 1877 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (10 jaar oud) op zondag 22 mei 1887 om 23:00 uur te Hulsberg [Li] & Spaubeek - akte 1887/11 (getuigen: haar vader Severijnus Dieteren (zie VIIa), (48 jaar, landbouwer, Spaubeek, vader), Emmanuel Luchtmann (23 jaar, winkelbediende, Hulsberg, niet verwant)). 
  5.  Godefridus Hubertus ,  
   geb. op maandag 30 juni 1879 te Spaubeek [Li]. 
  6.  Nn ,  
   geb. op zondag 3 december 1882 te Spaubeek [Li] (doodgeb.). 
  7.  Maria Catharina Hubertina ,  
   geb. op maandag 28 januari 1884 te Spaubeek [Li]. 

VIIb.  Maria Cornelia Lemmens, dr. van Jan Jacobus (Joannes Jacobus) Lemmens (VIa) en Joanna Elisabeth Keulers
 geb. op dinsdag 10 oktober 1843 te Spaubeek [Li], 
 huishoudster, 
 ovl. (34 jaar oud) op donderdag 7 februari 1878 te Spaubeek [Li] - akte 2, 
 tr. (resp. 25 en 31 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 10 juni 1869 te Spaubeek [Li] - akte 4, 
 woont in Hobbelrade op donderdag 30 april 1885 te Spaubeek [Li] 
 met Joannes Pieter Moonen, zn. van Mathijs (Matthias) Moonen (landbouwer, timmerman) en Maria Ida Bougie
 geb. op maandag 19 februari 1838 om half twaalf 's avonds te Hobbelrade [Li] - Spaubeek akte 10, 
 landbouwer, 
 overlijdensgetuige van zijn dochter Maria Joanna Hubertina Moonen op donderdag 30 april 1885, 
 overlijdensgetuige van Peter (Petrus) Lemmens op zaterdag 7 november 1891, 
 overlijdensgetuige van zijn dochter Anna Mechtildis Hubertina Moonen op dinsdag 10 april 1894, 
 overlijdensgetuige van zijn zwager Jan Leonard (Joannes Leonardus) Curfs op maandag 23 november 1891, 
 ovl. (56 jaar oud) op zaterdag 23 juni 1894 te Maastricht [Li] - akte 411 & Spaubeek - akte 1894/10 (getuige: Ernest Hollman). 
 Uit dit huwelijk 5 dochters: 
  1.  Maria Elisabeth ,  
   geb. op dinsdag 19 april 1870 te Spaubeek [Li] - akte 10,  
   ovl. (24 jaar oud) op dinsdag 2 april 1895 te Maastricht [Li] - akte 254 & Spaubeek - akte 1895/9. 
  2.  Anna Mechtildis Hubertina ,  
   geb. op donderdag 28 december 1871 te Spaubeek [Li] - akte 13,  
   dienstmeid,  
   ovl. (22 jaar oud) op dinsdag 10 april 1894 om 03:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1894/4 [BS: 23  jaar] (getuigen: haar vader Joannes Pieter Moonen (zie VIIb), (56 jaar, landbouwer, Spaubeek, vader) en haar achterneef Jan Mathijs (Joannes Mathijs) Moonen, (57 jaar, landbouwer, Spaubeek, bekende)). 
  3.  Maria Joanna Hubertina ,  
   geb. op zondag 24 mei 1874 te Spaubeek [Li] - akte 12,  
   ovl. (10 jaar oud) op donderdag 30 april 1885 om 02:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1885/11 (getuigen: haar vader Joannes Pieter Moonen (zie VIIb), (47 jaar, landbouwer, Spaubeek/Hobbelraede, vader) en Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens, (43 jaar, koster, Spaubeek, bekende)). 
  4.  Maria Catharina Hubertina ,  
   geb. op vrijdag 10 maart 1876 te Spaubeek [Li] - akte 4. 
  5.  Maria Helena Hubertina ,  
   geb. op woensdag 30 januari 1878 te Spaubeek [Li] - akte 3,  
   ovl. (10 dagen oud) op zaterdag 9 februari 1878 - akte 3 aldaar. 

VIIc.  Maria (Maria Catharina) Lemmens, dr. van Jan Jacobus (Joannes Jacobus) Lemmens (VIa) en Joanna Elisabeth Keulers
 geb. op zaterdag 15 november 1845 te Spaubeek [Li], 
 kan niet schrijven, 
 doopgetuige van haar achterkleindochter Mia (Joanna Catharina Maria) Wouters (Xa) op dinsdag 26 januari 1926 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (82 jaar oud) op woensdag 25 januari 1928 om 15:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1928/3 (getuigen: haar zoon Hoebér (Joannes Hubertus) Baltus (VIIIb), (49 jaar, mijnwerker, Spaubeek) en Sjang (Joannes) Welzen, (45 jaar, veldwachter, Spaubeek)), 
 tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 30 augustus 1871 te Beek [Li], 
 woont in Hobbelrade op maandag 24 mei 1886 te Spaubeek [Li] 
 met Jan Jacob (Joannes Jacobus) Baltus, zn. van Maria Catharina Baltus
 geb. op donderdag 17 augustus 1848 te Spaubeek [Li], 
 landbouwer, werkman - kan niet schrijven, 
 overlijdensgetuige van zijn dochter Maria Elisabeth Baltus op maandag 24 mei 1886, 
 overlijdensgetuige van zijn zoon Jaac (Joannes Jacobus) Baltus op maandag 27 augustus 1906, 
 overlijdensgetuige van zijn zoon Godefridus Servaas Hubertus Baltus op dinsdag 5 maart 1901, 
 ovl. (78 jaar oud) op donderdag 21 juli 1927 om 10:30 uur te Spaubeek [Li] - akte 1927/9 (getuigen: zijn schoonzoon Frits (Frederik Hubertus Godefridus) Welzen (zie VIIId), (41 jaar, mijnwerker, Spaubeek) en Sjang (Joannes) Welzen, (45 jaar, gemeente veldwachter, Spaubeek)). 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Maria Elisabeth ,  
   geb. op vrijdag 22 december 1871 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (14 jaar oud) op maandag 24 mei 1886 om 13:30 uur te Spaubeek [Li] - akte 1886/7 (getuigen: haar vader Jan Jacob (Joannes Jacobus) Baltus (zie VIIc), (38 jaar, werkbode, Hobbelrade alhier, vader) en Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens, (44 jaar, koster, Spaubeek, bekende)). 
  2.  Jaac (Joannes Jacobus) ,  
   geb. op dinsdag 6 januari 1874 te Spaubeek [Li],  
   werkman,  
   ovl. (32 jaar oud) op maandag 27 augustus 1906 om 14:00 uur. Doodgeslagen op de kermis in Neerbeek te Spaubeek [Li] - akte 1906/7
(getuigen: zijn vader Jan Jacob (Joannes Jacobus) Baltus (zie VIIc), (56 jaar, landbouwer, Spaubeek, vader, kan niet schrijven) en Jan Adam (Joannes Adamus) Welzen, (61 jaar, veldwachter, Spaubeek, kennis)).  
  3.  Anna (Maria Joanna Hubertina) ,  
   geb. op dinsdag 29 februari 1876 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (77 jaar oud) op woensdag 28 oktober 1953 aldaar, volgt VIIIa
  4.  Hoebér (Joannes Hubertus) ,  
   geb. op woensdag 22 mei 1878 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (77 jaar oud) op vrijdag 12 augustus 1955 te Sittard [Li], volgt VIIIb
  5.  Godefridus Servaas Hubertus ,  
   geb. op donderdag 13 mei 1880 te Spaubeek [Li],  
   werkman,  
   ovl. (20 jaar oud) op maandag 4 maart 1901 om 18:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1901/5 (getuigen: zijn vader Jan Jacob (Joannes Jacobus) Baltus (zie VIIc), (53 jaar, landbouwer, Spaubeek, vader) en Jan Hendrik (Joannes Henricus) Vroemen, (53 jaar, hoofd der school, Spaubeek, bekende)). 
  6.  Marie (Maria Catharina) ,  
   geb. op donderdag 19 oktober 1882 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (34 jaar oud) op donderdag 30 augustus 1917 aldaar, volgt VIIIc
  7.  Net (Maria Annetta) ,  
   geb. op zondag 17 mei 1885 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (90 jaar oud) op zondag 8 februari 1976 te Sittard [Li], volgt VIIId
  8.  Pie (Petrus) ,  
   geb. op woensdag 23 maart 1887 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (49 jaar oud) op maandag 15 maart 1937 aldaar, volgt VIIIeVIId.  Helena (Maria Helena) Lemmens, dr. van Jan Jacobus (Joannes Jacobus) Lemmens (VIa) en Joanna Elisabeth Keulers
 geb. op vrijdag 4 maart 1853 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (30 jaar oud) op zondag 6 januari 1884 [BS: 31 jaar] te Meerssen [Li], 
 tr. (resp. 24 en 31 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 8 november 1877 te Meerssen [Li] 
 met Pieter Conings, zn. van Willem Conings en Anna Catharina Schepers, 
 geb. op woensdag 29 juli 1846 te Meerssen [Li], 
 ovl. (46 jaar oud) op maandag 20 februari 1893 aldaar. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Hubertus Wilhelmus ,  
   geb. op zondag 8 september 1878 te Meerssen [Li]. 
  2.  Johannes Hubertus Hermanus ,  
   geb. in oktober 1879 te Meerssen [Li],  
   ovl. (9 maanden oud) op donderdag 15 juli 1880 [BS: 9 maanden] aldaar. 
  3.  Maria Wilhelmina ,  
   geb. op zaterdag 25 juni 1881 te Meerssen [Li]. 
  4.  Anna Maria Hubertina ,  
   geb. op vrijdag 2 februari 1883 te Meerssen [Li],  
   ovl. (72 jaar oud) op woensdag 2 februari 1955 aldaar, volgt VIIIf

VIIe.  Maria Magdalena (Maria Helena) Muijlkens, dr. van Peter Joseph Muijlkens (VIe) en Maria Elisabeth Hubertina Wouters
 geb. op woensdag 30 augustus 1865 genoemd naar haar grootmoeder aan vaderszijde te Spaubeek [Li], 
 landbouwster, 
 ovl. (81 jaar oud) op donderdag 26 september 1946 te Slenaken [Li] - akte 5, 
 tr. (resp. 27 en 30 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 7 februari 1893 te Wijnandsrade [Li] 
 met Jan Mathijs Linckens, zn. van Leonard (Joannes Leonardus) Linckens en Maria Agnes Emons (landbouwster), 
 geb. op dinsdag 18 november 1862 te Schin op Geul [Li], 
 landbouwer, 
  
 woonden Heijenrath 95 Slenaken [Li] vanaf donderdag 13 april 1893, 
 Tussen 10 november 1893 en 4 mei 1895 woonden hun oom Jan Willem A Campo en Maria Agnes Wouters bij hun in. 
 Ovl. (88 jaar oud) op zondag 1 april 1951 te Slenaken [Li] - akte 1. 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.  Maria Agnes Josephina ,  
   geb. op zondag 12 november 1893 te Slenaken [Li],  
   ovl. (60 jaar oud) op vrijdag 27 november 1953 te Brunssum [Li], volgt VIIIg
  2.  Maria Elisabeth Hubertina ,  
   geb. op vrijdag 30 november 1894 te Slenaken [Li],  
   ovl. (66 jaar oud) op zaterdag 3 december 1960 te Kerkrade [Li], volgt VIIIh
  3.  Marie Eugenie ,  
   geb. op zondag 15 maart 1896 te Slenaken [Li],  
   ovl. (63 jaar oud) op dinsdag 29 september 1959 te Wijlre [Li], volgt VIIIi
  4.  Maria Hubertina ,  
   geb. op maandag 28 maart 1898 te Slenaken [Li],  
   ovl. (58 jaar oud) op vrijdag 18 mei 1956 te Meerssen [Li],  
   tr. (resp. 33 en 31 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 8 april 1931 te Slenaken [Li]  
   met Hubertus Johannes Dolmans, zn. van Joseph Arnold Dolmans (landbouwer) en Hubertina Ummels (landbouwster),  
   geb. op woensdag 24 januari 1900 te Meerssen [Li],  
   landbouwer. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Mathijs Jozef ,  
   geb. op vrijdag 9 juni 1899 te Slenaken [Li],  
   ovl. (2 jaar oud) op vrijdag 27 december 1901 te Maastricht [Li] aangegeven in Slenaken. 
  6.  Maria Philomena Léontina ,  
   geb. op donderdag 3 september 1903 te Slenaken [Li]. 
  7.  Maria Alphonsus Theresia ,  
   geb. op vrijdag 3 februari 1905 (tweeling) te Slenaken [Li],  
   ovl. (3 maanden oud) op maandag 29 mei 1905 [BS: 4 maanden] aldaar. 
  8.  Maria Hubertina Joseph Johannes ,  
   geb. op vrijdag 3 februari 1905 (tweeling) te Slenaken [Li],  
   ovl. (7 weken oud) op woensdag 29 maart 1905 [BS: 59 dagen] aldaar. 
  9.  Leo (Johannes Hubertus Maria Leon) ,  
   geb. op vrijdag 3 augustus 1906 te Slenaken [Li],  
   tr.  
   woont te Hombourg - Aubel [Li, België]  
   met Muijlkens,  
   geb. circa 1906. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  10.  Marie Hubert Joseph Richard ,  
   geb. op vrijdag 27 november 1908 te Slenaken [Li],  
   tr.  
   met Nn van de Gaar,  
   geb. circa 1908. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  11.  Marie Jozef Hubertus ,  
   geb. op zondag 22 mei 1910 te Slenaken [Li]. 

VIIf.  Sjang (Joannes Egidius, Jan) Muijlkens, zn. van Peter Joseph Muijlkens (VIe) en Maria Elisabeth Hubertina Wouters
 geb. op woensdag 1 september 1869 genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde te Spaubeek [Li], 
 winkelier, 
 ovl. (51 jaar oud) op zaterdag 11 december 1920 te Wijnandsrade [Li], 
 tr. (resp. 21 en 24 jaar oud) op vrijdag 28 augustus 1891 te Wijnandsrade [Li], 
 woont na 1891 te Wijnandsrade [Li] Swier nummer 66 
 met Lisette (Maria Elisabeth Hubertina, Eliza) Voragen, dr. van Gilles (Egidius Antoon Jozef) Voragen (landbouwer) en Isabella (Margaretha Hubertina Izabella) Lallemant
 geb. op vrijdag 19 april 1867 te Wijnandsrade [Li] - Swier, 
 winkelierster, 
 ovl. (68 jaar oud) op maandag 3 februari 1936 te Wijnandsrade [Li] - Swier. 
 Uit dit huwelijk 12 kinderen: 
  1.  Maria (Maria Isabella Josephina) ,  
   geb. op vrijdag 18 september 1891 te Wijnandsrade [Li],  
   ovl. (25 jaar oud) op zaterdag 27 januari 1917 opgegeven naam: Maria Isabella Hubertina aldaar. 
  2.  Zef (Maria Hubertus Josephus) ,  
   geb. op woensdag 7 december 1892 te Wijnandsrade [Li],  
   (huis-)slager van groot-vee,  
   ovl. (78 jaar oud) op zondag 11 juli 1971 te Brunssum [Li] verpleeghuis St. Gregorius,  
   begr. te Wijnandsrade [Li]. 
  3.  Maria Helena Philomina Johanna ,  
   geb. op dinsdag 5 juni 1894 te Wijnandsrade [Li],  
   ovl. (5 maanden oud) op maandag 5 november 1894 (Maria Philomena Johanna Muijlkens dr van Joannes Muijlkens en Maria Elisabeth Voragen) aldaar. 
  4.  Guus (Maria Andreas Hubertus Augustinus) ,  
   geb. op dinsdag 14 januari 1896 te Wijnandsrade [Li],  
   slagerij te Swier later te Brunssum,  
   ovl. (82 jaar oud) op zondag 4 juni 1978 te Brunssum [Li],  
   begr. op donderdag 8 juni 1978 aldaar,  
   tr. (resp. 29 en 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 4 juni 1925 te Klimmen [Li]  
   met Hubertina (Catharina Elisabeth Hubertina) Heijlands, dr. van Peter Joseph Heijlands (landbouwer) en Maria Josepha Josephina Orbons,  
   geb. op dinsdag 27 juni 1899 te Brunssum [Li],  
   ovl. (100 jaar oud) op maandag 13 september 1999 aldaar,  
   begr. aldaar. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Hubert (Hubertus Franciscus Augustinus) ,  
   geb. op vrijdag 4 juni 1897 te Wijnandsrade [Li],  
   ovl. (21 jaar oud) op zondag 1 december 1918 aldaar. 
  6.  Lies (Maria Helena Elisa Louisa) ,  
   geb. op dinsdag 20 december 1898 naam moeder Elisa Vivagen te Wijnandsrade [Li],  
   ovl. (82 jaar oud) op zaterdag 14 november 1981 te Kerkrade [Li] Lückerheidekliniek,  
   tr. (beiden 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 4 mei 1926 te Wijnandsrade [Li]  
   met Harry (Cornelius Hendrik) Jongen, zn. van Nicolaas Joseph Jongen en Maria Louisa Catharina Hubertina Folmer,  
   geb. op zondag 23 oktober 1898 te Heerlen [Li],  
   slagerij te Heerlen,  
   ovl. (68 jaar oud) op zaterdag 7 oktober 1967 te Heerlen [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Giel (Wilhelmus Hubertus) ,  
   geb. op zaterdag 6 januari 1900 te Wijnandsrade [Li],  
   ovl. (61 jaar oud) op dinsdag 2 januari 1962, volgt VIIIj
  8.  Maria Angelina Johannetha ,  
   geb. op donderdag 28 februari 1901 te Wijnandsrade [Li],  
   ovl. (40 dagen oud) op dinsdag 9 april 1901 aldaar. 
  9.  Andreas (Maria Hubertus Andreas) ,  
   geb. op maandag 22 december 1902 naam moeder Maria Elisabeth Hubertina Vivagen te Wijnandsrade [Li],  
   ovl. (één maand oud) op maandag 16 februari 1903 [BS: 8 weken] aldaar. 
  10.  Sjeng (Johannes Augustinus Josephus, Jan) ,  
   geb. op zondag 22 november 1903 te Wijnandsrade [Li],  
   (huis-)slager van klein-vee,  
   ovl. (58 jaar oud) op woensdag 16 mei 1962 te Sittard [Li] Ziekenhuis,  
   begr. op woensdag 16 mei 1962 te Wijnandsrade [Li]. 
  11.  Maria Leonardus Alphonsus ,  
   geb. op donderdag 11 januari 1906 te Wijnandsrade [Li]. 
  12.  Maria Felix Hubertus ,  
   geb. op zaterdag 22 december 1906 te Wijnandsrade [Li],  
   ovl. (9 maanden oud) op woensdag 25 september 1907 aldaar. 

VIIg.  Jozef (Gerardus Jozef) Muijlkens, zn. van Peter Joseph Muijlkens (VIe) en Maria Elisabeth Hubertina Wouters
 geb. op woensdag 8 november 1871 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (89 jaar oud) op maandag 24 juli 1961 te Nederweert [Li] - akte 30, 
 tr. (resp. 22 en 29 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 5 april 1894 te Merkelbeek [Li], 
  
 bijzondere huwelijksband Muijlkens - Kuipers op donderdag 5 april 1894 te Merkelbeek [Li], 
 Het bruidspaar Mathias Wouters x Maria Eugelina L'ortije heeft een bijzondere binding met het bruidspaar (Gerardus) Jozef Muijlkens x Maria Magdalena Kuipers
 Mathias Wouters en Jozef Muijlkens hebben gemeenschappelijke voorouders: Marten Wouters x (Maria) Elisabetha Boschouers. Dit is als volgt: 
 Mathias Wouters is zn van Jan Andries Wouters x Elisabeth Viehöver. Jan Andries Wouters is zn van Hans Willem Wouters x Maria Catharina Hautvast. Deze Hans Willem Woutes is zn van Marten Wouters x (Maria) Elisabeth Boschouers 
 (Gerardus) Jozef Muijlkens is zn van Peter Joseph Muijlkens x Maria Elisabeth Hubertina Wouters. Deze Maria Elisabeth Hubertina Wouters is dr van Jan Andries Wouters x Maria Sibilla Meens. Deze Jan Andries Wouters is de zn van Marten Wouters x (Maria) Elisabeth Boschouers. 
 Ook de echtgenotes hebben gemeenschappelijke (voor)ouders: Jan Mathijs Kuipers x Maria Anna Pijls
 Maria Eugelina L'ortije is de dr van Jan Hubert L'ortije x Maria Elisabeth Kuipers. Deze Maria Elisabeth Kuipers is de dr van Jan Mathijs Kuipers x Maria Anna Pijls. 
 Maria Magdalena Kuipers is de dr van Jan Mathijs Kuipers x Maria Anna Pijls 
 met Maria Magdalena Kuipers, dr. van Jan Mathijs Kuipers en Maria Anna Pijls
 geb. op zondag 23 oktober 1864 te Merkelbeek [Li]. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Maria Elisabeth ,  
   geb. op vrijdag 19 oktober 1894 te Roermond [Li],  
   tr. (resp. 33 en 64 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 31 maart 1928 te Echt [Li] - akte 9  
   met Joannes Hubertus Rademakers, zn. van Joannes Peter Hubert Rademakers en Beatrix Hubertina Smeets,  
   geb. op dinsdag 28 april 1863 te Echt [Li] - akte 43. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIh.  August (Joannes Augustinus, Johannes Augustinus) Muijlkens, zn. van Peter Joseph Muijlkens (VIe) en Maria Elisabeth Hubertina Wouters
 geb. op maandag 27 december 1875 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (66 jaar oud) op vrijdag 5 juni 1942 te Hulsberg [Li], 
 tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) in februari 1899 te Hulsberg [Li] 
 met Casparina Mathilda Gorissen (Goorissen)
 geb. op zondag 24 augustus 1873 te Hulsberg [Li]. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Maria Nicolaas Joseph ,  
   geb. op dinsdag 6 december 1910 te Hulsberg [Li]. 

VIIi.  Leo (Leo Hubertus) Muijlkens, zn. van Peter Joseph Muijlkens (VIe) en Maria Elisabeth Hubertina Wouters
 geb. op woensdag 10 april 1878 te Spaubeek [Li], 
 landbouwer, 
 tr. (resp. 26 en 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zondag 24 april 1904 te Noorbeek [Li] - akte 2 
 met Anna Elisabeth Francisca Crijns, dr. van Jan Theodoor Crijns (landbouwer) en Maria Anna Wetzels (huishoudster), 
 geb. op donderdag 5 februari 1880 te Noorbeek [Li]. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Theodoor Joseph ,  
   geb. op maandag 11 juni 1917 te Voerendaal [Li] - akte 62,  
   ovl. (1 jaar oud) op zaterdag 30 november 1918 te Heerlen [Li] - akte 669 & Voerendaal akte 72 [BS: 17 maanden]. 

VIIj.  Maria Antoinetta Muijlkens, dr. van Peter Joseph Muijlkens (VIe) en Maria Elisabeth Hubertina Wouters
 geb. op zondag 27 juni 1880 te Hulsberg [Li], 
 ovl. (46 jaar oud) op dinsdag 29 maart 1927 om 04:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1927/2 (getuigen: haar echtgenoot Felix (Maria Johan Joseph Felix) Voragen (zie VIIj), (50 jaar, landbouwer, Spaubeek), William Muris (21 jaar, secretarie ambtenaar, Maastricht)), 
 tr. (resp. 21 en 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 3 oktober 1901 te Wijnandsrade [Li], 
 woonachtig na 1914 te Spaubeek [Li] Hoeve 
 met Felix (Maria Johan Joseph Felix) Voragen, zn. van Gilles (Egidius Antoon Jozef) Voragen (landbouwer) en Isabella (Margaretha Hubertina Izabella) Lallemant
 geb. op dinsdag 30 mei 1876 te Wijnandsrade [Li] - Swier, 
 landbouwer, 
 overlijdensgetuige van zijn echtgenote Maria Antoinetta Muijlkens (VIIj) op woensdag 30 maart 1927, 
 ovl. (69 jaar oud) op donderdag 15 november 1945 te Stolberg [Nw, Duitsland]. 
 Uit dit huwelijk 4 zonen: 
  1.  Maria Jozef ,  
   geb. op woensdag 11 december 1901 te Wijnandsrade [Li],  
   mijnwerker,  
   tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 14 oktober 1927 te Maastricht [Li]  
   met Marie Hubertine Scheen, dr. van Henri Jseph Scheen (landbouwer) en Marie Marguerite Hubertine Stassen,  
   geb. op zondag 8 maart 1903 te Baelen sur Vesdre [Li, België],  
   dienstbode. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  2.  Frans Joseph ,  
   geb. op maandag 16 maart 1903 te Wijnandsrade [Li],  
   ovl. op woensdag 3 juni 1903 [2 maanden oud] aldaar. 
  3.  Frans Joseph ,  
   geb. op zondag 10 april 1904 te Wijnandsrade [Li],  
   ovl. (65 jaar oud) in september 1969 te Spaubeek [Li], volgt VIIIk
  4.  Andreas Felix ,  
   geb. op woensdag 17 december 1913 te Wijnandsrade [Li],  
   ovl. (12 jaar oud) op woensdag 26 mei 1926 om 21:00 uur te Heerlen [Li] &  Spaubeek - akte 1926/12. 

VIIk.  Joannes Gerardus Hubertus Bruls, zn. van Hendrik (Joannes Henricus) Bruls en Rosalina (Anna Maria Rosalia) Spaetgens (VIf), 
 geb. op vrijdag 9 september 1892 te Spaubeek [Li], 
 kleermaker, 
 overlijdensgetuige van zijn zus Maria Hubertina Josephina Bruls op vrijdag 15 januari 1915, 
 ovl. (32 jaar oud) op donderdag 26 februari 1925 om 17:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1925/4 (getuigen: Pieter Hubertus Wachelder, (62 jaar, kleermaker, Spaubeek) en Sjang (Joannes) Welzen, (42 jaar, veldwacher, Spaubeek)), 
 otr. op zaterdag 4 oktober 1919 te Spaubeek [Li], 
 tr. (resp. 27 en 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 23 oktober 1919 te Spaubeek [Li] - akte 1919/8 (getuigen: Leonardus (Pieter Leonardus Hubertus) Hennen, (65 jaar, landbouwer, Spaubeek) en Jan Hubert (Joannes Hubertus) Vrancken, (67 jaar, herbergier, Spaubeek)) 
 met Anna Maria Ramakers, dr. van Jan Hubert Ramakers (mijnwerker, wonend in Kerkrade) en Maria Louisa Kloth, 
 geb. op zaterdag 7 april 1894 te Vaals [Li] Bij huwelijk wonend in Spaubeek, onlangs te Valkenburg. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Louise Magdalena ,  
   geb. op woensdag 4 augustus 1920 te Spaubeek [Li]. 
  2.  Maria Anna ,  
   geb. op vrijdag 13 januari 1922 te Spaubeek [Li]. 
  3.  Albert ,  
   geb. op vrijdag 6 juli 1923 te Spaubeek [Li]. 

VIIl.  Marie (Josephina Maria) Muijlkens, dr. van Louis (Jan Lodewijk) Muijlkens (VIj) en Hermina Berendina Steunenberg
 geb. op maandag 9 november 1914 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (86 jaar oud) op zaterdag 12 mei 2001 te Beek [Li], 
 gecr. op donderdag 17 mei 2001 na plechtige eucharistieviering in de St. Laurentiuskerk n Spaubeek, daarna gecremeerd in crematorium Nedermaas te Geleen [Li], daarna is er een urnengraf op de begraafplaats in Spaubeek geplaatst.
,  
 tr. (resp. 30 en 29 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 9 augustus 1945 te Spaubeek [Li] 
 met Hub (Huub) Stijnen , zn. van Jan Henrik Stijnen (kleermaker, mijnwerker) en Maria Agnes Coumans
 geb. op maandag 25 oktober 1915 te Beek [Li] - akte 90, 
 kapper, 
 ovl. op dinsdag 8 november 2005 te Sittard [Li], 
 gecr. te Geleen [Li] Spaubeek:
 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
  4.  AfgeschermdVIIm.  Tilla (Huberta Mathilda) Muijlkens (Muylkens), dr. van Louis (Jan Lodewijk) Muijlkens (VIj) en Hermina Berendina Steunenberg
 geb. op zaterdag 14 januari 1922 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (73 jaar oud) op zondag 15 januari 1995 te Sittard [Li], 
 begr. te Spaubeek [Li] ,  
 tr. (resp. 25 en 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 16 mei 1947 te Spaubeek [Li], 
  
 dochters van de Moosdijk, 
   
 vlnr. Herma, Ria, José en Lilian van de Moosdijk 
 (foto Annemarie Bovens), 
 woont op Beatrixlaan 15 op maandag 28 juli 1969 te Spaubeek [Li], 
 woont op Bongert 16 op donderdag 25 juni 1981 te Spaubeek [Li], 
 woont op Bongert 18 op maandag 20 april 1987 te Spaubeek [Li] 
 met Cor (Cornelus) van de Moosdijk, zn. van Martinus Cornelus van de Moosdijk en Johanna Cox
 geb. op woensdag 5 november 1919 te Maarheeze [Nb], 
 rijschoolhouder, 
 ovl. (61 jaar oud) op donderdag 25 juni 1981 in het ziekenhuis te Geleen [Li], 
 begr. op maandag 29 juni 1981 om 11:00 uur in de H. Laurentius kerk te Spaubeek [Li]
 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Afgeschermd , volgt VIIIl
  2.  Afgeschermd , volgt VIIIm
  3.  John (Johannes Philip Cornelis, Jan) ,  
   geb. op zaterdag 3 november 1951 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (16 jaar oud) op zondag 28 juli 1968 door noodlottig ongeval te Spaubeek [Li],  
   begr. op woensdag 31 juli 1968 om 10:00 uur in de St. Laurentius kerk aldaar
 
  4.  Afgeschermd , volgt VIIIn
  5.  Nico ,  
   geb. op zondag 28 februari 1954 te Meerssen [Li],  
   ovl. op maandag 20 april 1987 te Maastricht [Li] ,  
   begr. op vrijdag 24 april 1987 om 11:00 uur in de H. Laurentius kerk te Spaubeek [Li]  
  6.  Afgeschermd , volgt VIIIo
  7.  Math ,  
   geb. op zondag 10 november 1957 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (37 jaar oud) op dinsdag 22 augustus 1995,  
   begr. aldaar  
  8.  Afgeschermd
  9.  AfgeschermdVIIn.  Toon (Gerardus Antonius) Muijlkens (Muylkens), zn. van Louis (Jan Lodewijk) Muijlkens (VIj) en Hermina Berendina Steunenberg
 geb. op woensdag 21 december 1927 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (74 jaar oud) op zondag 21 juli 2002 te Sittard [Li], 
 tr. (resp. minstens 22 en minstens 20 jaar oud) na 1950 woonachtig te Spaubeek [Li] 
 met Bertha Franssen
 geb. op zaterdag 15 maart 1930 te Elsloo [Li], 
 ovl. op donderdag 19 januari 2012 te Beek [Li], 
 begr. op donderdag 26 januari 2012 te Spaubeek [Li]. 
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Afgeschermd , volgt VIIIp

VIIo.  Maria Johanna Antoinetta (Maria Johanna Antonia Paulina [Ovl.Adv.]) Moonen, dr. van Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Moonen (VIm) en Sybilla (Maria Sibilla) Soons
 geb. op dinsdag 2 november 1886 te Geleen [Li], 
 ovl. (61 jaar oud) op donderdag 11 december 1947 te Neerbeek [Li], 
 tr. (resp. 25 en 28 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 4 oktober 1912 te Beek [Li] 
 met Pieter Hubert (Petrus Huberts) Wouters, zn. van Jan Hendrik (Joannes Henricus) Wouters (landbouwer) en Maria Petronella Wouters
 geb. op maandag 29 oktober 1883 te Neerbeek [Li], 
 landbouwer, 
 ovl. (62 jaar oud) op maandag 25 februari 1946 te Neerbeek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Jan Hendrik (Joannes Henricus) ,  
   geb. op dinsdag 9 september 1913 genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde te Neerbeek [Li] - Beek akte 79,  
   ovl. (21 jaar oud) op woensdag 10 april 1935 aldaar. 
  2.  Maria (Anna Maria) ,  
   geb. op dinsdag 27 juli 1915 te Beek [Li],  
   ovl. (65 jaar oud) op maandag 2 maart 1981 aldaar, volgt VIIIq
  3.  Maria Hubertina ,  
   geb. op maandag 29 oktober 1917 te Beek [Li],  
   tr. (resp. 24 en ongeveer 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 15 mei 1942  
   met J. A. Janssen,  
   geb. circa 1917. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Annie (Hubertina Anna) ,  
   geb. op donderdag 18 maart 1920 te Beek [Li],  
   ovl. (92 jaar oud) op maandag 30 juli 2012 te Neerbeek [Li], volgt VIIIr
  5.  Maria Martha ,  
   geb. op dinsdag 27 december 1921 te Beek [Li],  
   ovl. (14 jaar oud) op maandag 7 december 1936 te Sittard [Li] - akte 189 [BS: 15 jaar] & Beek akte 56 [BS: 14 jaar]. 
  6.  Clementien (Maria Clementina) ,  
   op zaterdag 19 januari 1924 woonachtig te Neerbeek [Li]. 
  7.  Afgeschermd
  8.  Felix (Joseph Felix) ,  
   geb. op zaterdag 11 januari 1930 te Neerbeek [Li],  
   ovl. (41 jaar oud) op donderdag 11 november 1971 te Heerlen [Li], volgt VIIIs
  9.  Afgeschermd

VIIp.  Giel (Joannes Josephus Wilhelmus, Gieljam, Guillaume) Meens, zn. van August (Jan Nicolaas August) Meens (VIo) en Anna Sophia Hollands
 geb. op woensdag 6 maart 1895 te Spaubeek [Li] - akte 3, 
 veehouder, fruitteler, wethouder, 
 overlijdensgetuige van zijn schoonzuster Marie Josephine Hubertine Gerekens (zie VIIs) op vrijdag 28 oktober 1960, 
 woont in 1946 te Spaubeek [Li] Dorpstraat 52a, 
 overlijdensgetuige van zijn moeder Anna Sophia Hollands (zie VIo) op dinsdag 28 januari 1947, 
 ovl. (78 jaar oud) op woensdag 28 november 1973 te Spaubeek [Li], 
 begr. op maandag 3 december 1973 om 11:00 uur aldaar St. Laurentius, 
 tr. (resp. 43 en 31 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 12 mei 1938 te Hoensbroek [Li] - akte 34 (getuige: Joseph Willems (40 jaar, ambtenaar ter secretarie, Hoensbroek); Antoon Peeters (37 jaar, ambtenaar ter secretarie, Hoensbroek)), 
 woont op Stationsstraat 36 op woensdag 28 november 1973 te Spaubeek [Li] 
 met Berthin Creusen, dr. van Joannes Michael Joseph Creusen (landbouwer) en Johanna Maria Geelesen
 geb. op donderdag 14 februari 1907 te Hoensbroek [Li], 
 ovl. op maandag 27 februari 1995 in verzorgtehuis St. Jansgeleen te Geleen [Li], 
 begr. op zaterdag 4 maart 1995 te Spaubeek [Li]. 
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Afgeschermd , volgt VIIIt

VIIq.  Maria Hubertina Meens, dr. van August (Jan Nicolaas August) Meens (VIo) en Anna Sophia Hollands
 geb. op donderdag 5 september 1901 te Spaubeek [Li] - akte 15, 
 otr. op donderdag 20 september 1928 te Spaubeek [Li], 
 tr. (resp. 27 en 29 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 16 oktober 1928 te Spaubeek [Li] - akte 5 (getuigen: Hub (Thomas Hubertus) Heijnen, (38 jaar, timmerman te Spaubeek) en Hubert (Joannes Hubertus Ferdinand) Mullens, (42 jaar, landbouwer te Spaubeek)), 
 woont op donderdag 23 juni 1949 te Neerbeek [Li] 
 met Jan Hubert Jacob Stassen, zn. van Jan Mathias Hubert Stassen en Maria Elisabeth Smeijsters, 
 geb. op maandag 17 juli 1899 te Beek [Li], 
 landbouwer. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Eugčne Chislain August ,  
   geb. in 1938 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 16 maanden oud) op zondag 2 april 1939 te Sittard [Li] & aangifte in Beek op 13 april 1989 [BS: 1 jaar]. 

VIIr.  Maria Philomena Paulina Meens , dr. van August (Jan Nicolaas August) Meens (VIo) en Anna Sophia Hollands
 geb. op woensdag 2 maart 1904 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (70 jaar oud) op maandag 14 oktober 1974 in een verppleegtehuis te Geleen [Li]
,  
 begr. op vrijdag 18 oktober 1974 om 11:00 uur in de St. Augustinuskerk te Lutterade [Li], 
 otr. op zaterdag 29 september 1928 te Spaubeek [Li] idem te Geleen, 
 tr. (resp. 24 en 30 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 16 oktober 1928 te Spaubeek [Li] - akte 6 (getuigen: Hub (Thomas Hubertus) Heijnen, (38 jaar, timmerman te Spaubeek) en Hubert (Joannes Hubertus Ferdinand) Mullens, (42 jaar, landbouwer te Spaubeek)), 
 woont op donderdag 23 juni 1949 te Lutterade [Li], 
 woont Daalstraat 15 a op maandag 14 oktober 1974 te Geleen [Li] 
 met Jos (Jan Hubert Joseph, Jan Hubert Jozeph) Kösters (Cösters, Kosters), zn. van Jan Lambert Kösters en Margeretha Hubertina Hennekens
 geb. op donderdag 28 oktober 1897 te Geleen [Li] - akte 66, 
 ovl. (77 jaar oud) op donderdag 5 december 1974 in het St. Barbara ziekenhuis na een kortstondige ziekte te Geleen [Li] ,  
 begr. op dinsdag 10 december 1974 om 11 uur in de St. Augustinuskerk te Lutterade [Li]. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Maria Hubertina Leonie ,  
   geb. in oktober 1932 te Geleen [Li] [ovl.reg.],  
   ovl. (5 maanden oud) op donderdag 9 maart 1933 aldaar - akte 27 [BS: 5 maand]. 
  4.  Afgeschermd , volgt VIIIuVIIs.  Sjeng (Joannes Louis, Jean Louis, Jan) Meens , zn. van August (Jan Nicolaas August) Meens (VIo) en Anna Sophia Hollands
 geb. op donderdag 6 februari 1908 te Spaubeek [Li], 
 landbouwer, verkiezingslijst gemeenteraadslid, voorzitter Vriendenkoor en Groene Kruis, 
 geboortegetuige van zijn kind Nn Meens op maandag 22 januari 1934, 
 overlijdensgetuige van zijn vader August (Jan Nicolaas August) Meens (VIo) op maandag 1 maart 1948, 
 ovl. (65 jaar oud) op donderdag 15 februari 1973 in het ziekenhuis t.g.v. longkanker te Sittard [Li], 
 begr. op dinsdag 20 februari 1973 om 11:00 uur in de St. Laurentius kerk te Spaubeek [Li] ,  
 tr. (resp. 25 en 28 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op woensdag 22 februari 1933 te Gulpen [Li], 
 woont in 1946 te Spaubeek [Li] Dorpstraat 59 
 met Maria Augustina Hubertina Peerboom, dr. van Johannes Petrus Hubertus Peerboom (landbouwer) en Maria Hubertina Sour
 geb. op dinsdag 27 september 1904 te Gulpen [Li], 
 ovl. (52 jaar oud) op donderdag 19 september 1957 in het ziekenhuis te Heerlen [Li]. 
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Nn ,  
   geb. op maandag 22 januari 1934 om 09:00 uur te Spaubeek [Li] - ovl.akte 1934/1 (getuigen: vader Sjeng (Joannes Louis) Meens (VIIs), (25 jaar, landbouwer, Spaubeek), Pierre Kusters (25 jaar, secretarie ambtenaar, Meerssen)) (doodgeb.). 


  Sjeng (Joannes Louis) Meens
 tr. (resp. minstens 49 en minstens 32 jaar oud) (2) na 1957 
 met Marie Josephine Hubertine Gerekens, dr. van Peter Joseph Gerekens en Marie Josephine Hubertine Peerboom
 geb. op dinsdag 3 maart 1925 te Noorbeek [Li], 
 ovl. (35 jaar oud) op vrijdag 28 oktober 1960 om 16:00 uur aan kanker te Spaubeek [Li] - akte 8 (getuige: haar zwager Giel (Joannes Josephus Wilhelmus) Meens (VIIp), (65 jaar, landbouwer, Spaubeek)), 
 begr. op woensdag 2 november 1960 te Spaubeek [Li]. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  Sjeng (Joannes Louis) Meens
 tr. (resp. minstens 52 en minstens 44 jaar oud) (3) na 1960, 
 woont op Dorpstraat 17 in februari 1974 te Spaubeek [Li], 
 woont op Dorpstraat 71 op dinsdag 20 februari 1990 te Spaubeek [Li] 
 met Gerardina Hubertina Jaminon
 geb. op maandag 1 mei 1916 te Gulpen [Li], 
 erelid en lid damescomité fanfare St. Caecilia, zangvereniging Vriendenkoor, 
 ovl. (73 jaar oud) op dinsdag 20 februari 1990 te Spaubeek [Li], 
 begr. op zaterdag 24 februari 1990 om 11:00 uur in de St. Laurentius kerk aldaar  
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIt.  Christien (Maria Christina) Erkens , dr. van Jan (Joannes Pieter Hubertus) Erkens (VIq) en Josephina (Maria Josephina) Quax
 geb. op donderdag 27 juli 1911 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (96 jaar oud) op dinsdag 22 juli 2008 te Elsloo [Li], 
 begr. te Spaubeek [Li] ,  
 tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 21 augustus 1935 te Spaubeek [Li] - akte 5 (getuige: Sjang (Joannes) Welzen, (53 jaar, veldwachter, Spaubeek)), 
 woont op Kupstraat 3 op zaterdag 22 augustus 1992 te Spaubeek [Li] 
 met Math (Joseph Hubert Mathieu) Janssen, zn. van Sjeng (Joannes Nicolaas) Janssen (landbouwer, wethouder in Spaubeek 1920-1923) en Maria Elisabeth Rouschop
 geb. op woensdag 6 september 1911 te Spaubeek [Li], 
 chauffeur, taxi ondernemer, controleur, kruidenierswinkel, 
 overlijdensgetuige van zijn vader Sjeng (Joannes Nicolaas) Janssen op zaterdag 24 december 1955, 
 overlijdensgetuige van zijn moeder Maria Elisabeth Rouschop op dinsdag 7 februari 1939, 
 ovl. (80 jaar oud) op zaterdag 22 augustus 1992 te Sittard [Li], 
 begr. op woensdag 26 augustus 1992 om 11:00 uur in de H. Laurentius kerk te Spaubeek [Li]  
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Afgeschermd , volgt VIIIv
  2.  Joke (Jan Jozef) ,  
   geb. op maandag 9 mei 1938 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (9 jaar oud) op maandag 24 november 1947 om 23:55 uur te Sittard [Li] - akte 267 & Spaubeek akte 1947/16,  
   begr. op vrijdag 28 november 1947 om 09:30 uur in de St. Laurentius kerk te Spaubeek [Li]  
  3.  Vic (Victor Johannes Mathieu) ,  
   geb. op vrijdag 9 juni 1939 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (56 jaar oud) op vrijdag 13 oktober 1995 aldaar, volgt VIIIw
  4.  Tiny (Petronella Hubertina) ,  
   geb. op donderdag 2 april 1942 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (65 jaar oud) op zaterdag 8 maart 2008 te Elsloo [Li], volgt VIIIx
  5.  Piet (Petrus Hubertus) ,  
   geb. op donderdag 24 augustus 1944 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (43 jaar oud) op zaterdag 12 maart 1988 te Hasselt [Lm, België], volgt VIIIy
  6.  Afgeschermd , volgt VIIIz
  7.  Afgeschermd , volgt VIIIaaVIIu.  Maria (Maria Catharina) Erkens , dr. van Jan (Joannes Pieter Hubertus) Erkens (VIq) en Josephina (Maria Josephina) Quax
 geb. op maandag 28 april 1913 te Spaubeek [Li], 
 landbouwster, 
 ovl. (82 jaar oud) op woensdag 16 augustus 1995 te Geleen [Li], 
 begr. te Spaubeek [Li] ,  
 tr. (resp. 26 en 30 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 26 januari 1940 te Spaubeek [Li] - akte 1940/1 (getuigen: haar oom Gerardus Jacobus Erkens, (66 jaar, landbouwer, Spaubeek) en Sjang (Jan Hubert) Luijten, (42 jaar, landbouwer, Spaubeek)), 
  
 woont op Dorpstraat 93 op vrijdag 22 april 1983 te Spaubeek [Li], 
   
 Links boerderij Vrouenraets en rechts eraan vast huize Buskens-Erkens. 
 (foto Annemarie Bovens) 
 met Piet (Pieter Hubert) Buskens, zn. van Pieter Hubert Buskens (landbouwer) en Maria Catharina Hubertina Clerx
 geb. op woensdag 1 september 1909 te Geleen [Li], 
 landbouwer, 
 overlijdensgetuige van Philomina (Maria Philomina) Quax op zaterdag 1 juni 1946, 
 ovl. (73 jaar oud) op vrijdag 22 april 1983 t.g.v. een val van de vlizotrap te Heerlen [Li], 
 begr. op woensdag 27 april 1983 om 11:00 uur in de St. Laurentius kerk te Spaubeek [Li]
 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.  Vic (Victor Pieter Marie) ,  
   geb. op zondag 8 december 1940 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (69 jaar oud) op maandag 6 september 2010 te Maastricht [Li] ,  
   tr. woonachtig te Maastricht [Li]  
   met Afgeschermd . Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  2.  Afgeschermd
  3.  Jean ,  
   geb. op maandag 22 november 1943 vermoedelijk te Spaubeek [Li],  
   ovl. op vrijdag 27 april 2007 te Schinnen [Li], volgt VIIIab
  4.  Ger ,  
   geb. op vrijdag 16 februari 1945 vermoedelijk te Spaubeek [Li],  
   ovl. op vrijdag 15 november 2019 te Geulle [Li] ,  
   tr. woonachtig te Beek [Li]  
   met Afgeschermd . Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  5.  Afgeschermd
  6.  Afgeschermd
  7.  Afgeschermd
  8.  Afgeschermd
  9.  Jos ,  
   geb. op vrijdag 24 augustus 1951 te Spaubeek [Li],  
   ovl. op woensdag 18 januari 2023 te Sittard [Li], volgt VIIIac
  10.  Afgeschermd
  11.  AfgeschermdVIIv.  Tina (Maria Hubertina) Erkens, dr. van Jan (Joannes Pieter Hubertus) Erkens (VIq) en Josephina (Maria Josephina) Quax
 geb. op zondag 2 juli 1916 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (75 jaar oud) op zaterdag 15 februari 1992 te Geleen [Li] ,  
 begr. op woensdag 19 februari 1992 om 11:00 uur in de H. Laurentius kerk te Spaubeek [Li] ,  
 otr. op zaterdag 24 juli 1937 te Spaubeek [Li], 
 tr. (resp. 21 en 29 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 11 augustus 1937 te Spaubeek [Li]
(foto Annemarie Bovens: familie Schumacher-Erkens) (getuige: Pierre Kusters (28 jaar, ambtenaar ter secretarie, Meerssen); Pieter Hubert Adolf Houben (23 jaar, volontair ter secretarie, Wittem))  
 met Lambertus Leonardus Schumacher, zn. van Antoon (Antonius) Schumacher (koopman, handelaar, mijnwerker) en Maria Mechtildis Hubertina Jötten
 geb. op vrijdag 3 april 1908 te Spaubeek [Li], 
 mijnwerker, 
 overlijdensgetuige van zijn zoon Hendricus Bernardus Gerardus Schumacher op woensdag 14 februari 1945, 
 ovl. (66 jaar oud) op dinsdag 10 december 1974 te Geleen [Li] ,  
 begr. op zaterdag 14 december 1974 om 10:00 uur in de H. Laurentius kerk te Spaubeek [Li]  
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.  Vic (Victor Antonius Gerardus) ,  
   geb. op woensdag 1 februari 1939 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (73 jaar oud) op donderdag 28 juni 2012 te Einighausen [Li], volgt VIIIad
  2.  Fien (Josephina Christina Maria) ,  
   geb. op woensdag 17 april 1940 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (65 jaar oud) op maandag 5 september 2005,  
   gecr. herdenkingssteen (Spaubeek):
,  
   tr. woonachtig te Elsloo [Li]  
   met Afgeschermd . Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
  3.  Toon ,  
   geb. in 1941 te Spaubeek [Li],  
   ovl. op zondag 19 maart 2017 aldaar, volgt VIIIae
  4.  Marie (Maria Mathilda Gerarda) ,  
   geb. op dinsdag 29 september 1942 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (77 jaar oud) op dinsdag 28 april 2020 aldaar, volgt VIIIaf
  5.  Hendricus Bernardus Gerardus ,  
   geb. in november 1944 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (3 maanden oud) op woensdag 14 februari 1945 om 06:00 uur [BS: 3 maanden] te Spaubeek [Li] - akte 1945/3 (getuige: zijn vader Lambertus Leonardus Schumacher (zie VIIv), (36 jaar, mijnwerker, Spaubeek)). 
  6.  Afgeschermd
  7.  Afgeschermd
  8.  Afgeschermd , volgt VIIIag
  9.  Afgeschermd
  10.  Afgeschermd , volgt VIIIah
  11.  Afgeschermd

VIIw.  Anna Hubertina Bougie, dr. van Joannes Pieter Bougie (VIr) en Maria Hubertina Aarts
 geb. op donderdag 11 september 1884 te Schimmert [Li], 
 ovl. (88 jaar oud) op dinsdag 26 september 1972 te Geleen [Li], 
 tr. (resp. 23 en 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 9 juli 1908 te Schimmert [Li] 
 met Jan Joseph Nelissen, zn. van Johannes Hubertus Nelissen en Maria Catharina Lennerts, 
 geb. op zaterdag 21 mei 1881 te Schimmert [Li], 
 ovl. (82 jaar oud) op zaterdag 13 juli 1963 te Sittard [Li]. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Jan Joseph Hubert ,  
   geb. op zaterdag 1 mei 1909 te Schimmert [Li],  
   ovl. (ongeveer 80 jaar oud) in 1989 te Valkenburg a/d Geul [Li]. 
  2.  Maria Catharina ,  
   geb. op donderdag 20 oktober 1910 te Schimmert [Li],  
   ovl. (89 jaar oud) op woensdag 30 augustus 2000. 
  3.  Hendrik Hubert ,  
   geb. op dinsdag 25 februari 1913. 
  4.  Hubert Pierre ,  
   geb. op zaterdag 15 januari 1916. 

VIIx.  Maria Cornelia Bouwens, dr. van Joes (Mathijs) Bouwens en Maria Mechtildis Bougie (VIs), 
 geb. op zaterdag 16 augustus 1884 te Spaubeek [Li], 
 dienstmeid, 
 ovl. op zondag 27 maart 1938 [53 jaar oud] te Beek [Li], 
 tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 1 mei 1908 te Beek [Li], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op dinsdag 5 mei 1908 aldaar (getuige: Anna Bouwens, Wilhelmus Bogman) 
 met Jan Hubert Bogman, zn. van Hubert Bogman (metselaar) en Hubertina Seijpers, 
 geb. op maandag 28 januari 1884 te Beek [Li], 
 metselaar, 
 overlijdensgetuige van zijn zoon Antoon Hubert Bogman op woensdag 8 september 1909, 
 ovl. (92 jaar oud) op donderdag 18 maart 1976 te Geulle [Li]. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Antoon Hubert ,  
   geb. op dinsdag 18 mei 1909 te Spaubeek [Li] - akte 15,  
   ovl. (3 maanden oud) op woensdag 8 september 1909 om 08:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1909/16 (getuigen: zijn vader Jan Hubert Bogman (zie VIIx), (25 jaar, metselaar, Spaubeek, vader) en Jan Adam (Joannes Adamus) Welzen, (64 jaar, veldwachter, Spaubeek, kennis)). 
  2.  Huub (Jan Hubert) ,  
   geb. op vrijdag 19 augustus 1910 te Spaubeek [Li] - akte 23,  
   ovl. (78 jaar oud) op donderdag 10 november 1988 te Beek [Li],  
   begr. op maandag 14 november 1988 aldaar ,  
   tr. (resp. 26 en 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 15 juni 1937 te Beek [Li] - akte 18  
   met Lisa (Maria Elisabeth) Maassen , dr. van Johannes Hubertus Maassen (landbouwer) en Maria Gertruid Martens,  
   geb. op vrijdag 14 juni 1912 te Beek [Li] - akte 61,  
   ovl. (73 jaar oud) op maandag 6 januari 1986 te Sittard [Li],  
   begr. op vrijdag 10 januari 1986 te Beek [Li]. Uit dit huwelijk 10 kinderen. 
  3.  Anna Maria ,  
   geb. op maandag 11 september 1911 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (14 jaar oud) op dinsdag 6 juli 1926 te Beek [Li]. 
  4.  Hubert Joseph ,  
   geb. in oktober 1913 te Beek [Li],  
   ovl. (2 maanden oud) op maandag 22 december 1913 aldaar [BS: 2 maanden]. VIIy.  Maria Anna Bouwens, dr. van Joes (Mathijs) Bouwens en Maria Mechtildis Bougie (VIs), 
 geb. op woensdag 4 mei 1887 te Spaubeek [Li], 
 dienstmeid, 
 ovl. op donderdag 21 november 1918 [31 jaar oud] te Munstergeleen [Li], 
 tr. (resp. 21 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 30 april 1909 te Munstergeleen [Li] 
 met Godfried Latten, zn. van Theodor Latten en Gertrude Dols, 
 geb. op vrijdag 13 november 1885 te Munstergeleen [Li], 
 leidekker, 
 ovl. (53 jaar oud) op vrijdag 16 december 1938 te Heerlen [Li] & Munstergeleen. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Maria Helena ,  
   geb. op zaterdag 26 maart 1910 te Munstergeleen [Li],  
   ovl. op zondag 1 maart 1914 [2 jaar oud]
(Maria Helena Latten dr van Godfried Latten en Maria Anna Bouwens) aldaar. 
  Godfried Latten, zn. van Theodor Latten en Gertrude Dols, 
 tr. (resp. 33 en 27 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 13 juni 1919 te Munstergeleen [Li] 
 met Maria Agnes Wijnants (Wijnands), dr. van Johannes Christiaan Wijnants en Maria Catharina Erckens, 
 geb. op dinsdag 1 maart 1892 te Wijlre [Li]. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIz.  Martinus Hubertus Bouwens (Bouwers) , zn. van Joes (Mathijs) Bouwens en Maria Mechtildis Bougie (VIs), 
 geb. op dinsdag 9 juni 1891 te Spaubeek [Li], 
 mijnwerker, 
 huwelijksgetuige van Willem (Wilhelmus Hubertus Willibrordus) Stevens en Maria Petronella Moonen op maandag 6 juni 1921 te Spaubeek [Li], 
 overlijdensgetuige van zijn vader Joes (Mathijs) Bouwens (VIs) op woensdag 13 maart 1918, 
 overlijdensgetuige van Maria Antonetta Otermans op woensdag 13 maart 1918, 
 geboortegetuige van zijn kind Nn Bouwens op donderdag 4 mei 1922, 
 overlijdensgetuige van zijn schoonvader Christiaan Maassen op woensdag 12 oktober 1927, 
 ovl. (76 jaar oud) op vrijdag 16 juni 1967 te Spaubeek [Li] - akte 1967/6, 
 begr. op dinsdag 20 juni 1967 om 10:00 uur aldaar H. Laurentius, 
 tr. (beiden 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 11 februari 1916 te Munstergeleen [Li] - akte 1, 
  
 Gouden bruidspaar te Spaubeek [Li], 
   
 "Gouden bruidspaar Bouwens, wonende in de Dorpstraat 6 te Spaubeek. De gouden bruidegom, Martinus Hubertus Bouwens, werd geboren te Spaubeek op 7 juni 1891. Voordat hij bij de staatsmijn Emma te Hoensbroek op 16 maart 1914 in dienst trad, had hij ook ondergronds bij de Laura & Vereeniging gewerkt. Hij was achtereenvolgend hulphouwer, houwer, ploegbaas en meesterhouwer in het ondergrondse bedrijf van de staatsmijn Emma. Op 1 mei 1948 ging hij met pensioen". 
   
 Bron: De Nieuwe Limberger d.d. 26 maart 1966 
 met Maria Anna Maassen , dr. van Christiaan Maassen (arbeider, landbouwer) en Lisa (Maria Elisabeth) Haartmans (dienstmeid), 
 geb. op woensdag 9 september 1891 te Munstergeleen [Li]. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Jan Mathijs ,  
   geb. op zondag 2 september 1917 te Spaubeek [Li],  
   tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 2 april 1943 te Maastricht [Li] - akte 191 [woonachtig in Tilburg]  
   met Antoinetta Barrois, dr. van Hubertus Martinus Barrois en Margaretha Hubertina Zengers,  
   geb. op zondag 19 mei 1918 te Heer en Keer [Li] - akte 56. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  2.  Chrit (Jan Christiaan) ,  
   geb. op donderdag 19 december 1918 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (75 jaar oud) op maandag 7 februari 1994 in het ziekenhuis te Heerlen [Li],  
   gecr. op donderdag 10 februari 1994 aldaar,  
   tr. woonachtig te Nuth [Li]  
   met Rika (H. M. Rica) van Eert,  
   geb. op donderdag 18 augustus 1921 te Nuth [Li],  
   ovl. (84 jaar oud) op maandag 24 juli 2006 in een verpleegtehuis te Nuth [Li],  
   begr. op vrijdag 28 juli 2006 aldaar. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  3.  Johannes Gerardus ,  
   geb. op woensdag 9 maart 1921 te Spaubeek [Li]. 
  4.  Nn ,  
   geb. op woensdag 3 mei 1922 om 23:00 uur te Spaubeek [Li] - ovl.akte 1922/4 (getuigen: vader Martinus Hubertus Bouwens (VIIz), (30 jaar, mijnwerker, Spaubeek) en Leo (Martinus Leonardus) Kusters, (48 jaar, klompenmaker, Spaubeek)) (doodgeb.). 
  5.  Jo (Gerardus Peter Joseph) ,  
   geb. op vrijdag 5 november 1926 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (80 jaar oud) op donderdag 9 augustus 2007 te Sittard [Li],  
   begr. op maandag 13 augustus 2007 te Spaubeek [Li]. VIIaa.  Jeuëp (Peter Joseph, Joseph) Bouwens , zn. van Joes (Mathijs) Bouwens en Maria Mechtildis Bougie (VIs), 
 geb. op donderdag 4 augustus 1892 te Spaubeek [Li], 
 mijnwerker, 
 ovl. (64 jaar oud) op dinsdag 18 december 1956 in het ziekenhuis te Sittard [Li], 
 begr. op vrijdag 21 december 1956 om 09:30 uur te Spaubeek [Li] H. Laurentius, 
 otr. op zaterdag 4 oktober 1913 te Spaubeek [Li] & Stein, 
 tr. (resp. 21 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 17 oktober 1913 te Spaubeek [Li] - akte 1913/1 (getuigen: Bartholomeus Stijfs, (28 jaar, mijnwerker, Spaubeek, kennis), Andrees (Joannes Andreas) Bruls, (43 jaar, mijnwerker, Spaubeek, kennis), Jan Hubert (Joannes Hubertus) Vrancken, (61 jaar, herbergier, Spaubeek, kennis) en Jan Adam (Joannes Adamus) Welzen, (67 jaar, veldwachter, Spaubeek, kennis)) . De vader Jan Mathijs Bouwens heeft ondanks diverse oproepen niet zijn toestemming tot dit huwelijk gegeven, 
 woont op Dorpstraat 31 op dinsdag 18 december 1956 te Spaubeek [Li] 
 met Mina (Philomina) Janssen, dr. van Peter Janssen en Maria Josephina Thomassen (huishoudster)
 geb. op maandag 20 januari 1890 te Stein [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op dinsdag 21 januari 1890 aldaar (getuige: Elisabeth Muris, Christianus Meijers), 
  
 Foto Mina Bouwens-Janssen, 
   
 (Mina Bouwens-Janssen samen met Billa Bovens-Bruls) 
 Ovl. (75 jaar oud) op vrijdag 3 december 1965 in het ziekenhuis te Geleen [Li], 
 begr. op dinsdag 7 december 1965 om 10:00 uur te Spaubeek [Li] H. Laurentius. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Fien (Hubertina Josephina) ,  
   geb. op maandag 9 maart 1914 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (79 jaar oud) op donderdag 30 december 1993 aldaar, volgt VIIIai
  2.  Huub (Martinus Hubertus) ,  
   geb. op zondag 9 mei 1915 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (80 jaar oud) op woensdag 10 januari 1996 te Sittard [Li], volgt VIIIaj
  3.  An (Anna Maria) ,  
   geb. op zondag 4 juni 1916 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (82 jaar oud) op woensdag 13 januari 1999 te Geleen [Li], volgt VIIIak
  4.  Tilla (Maria Mechtilda) ,  
   geb. op dinsdag 29 oktober 1918 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (62 jaar oud) op woensdag 29 oktober 1980 te Geleen [Li], volgt VIIIal
  5.  Mia (Maria Philomina) ,  
   geb. op donderdag 25 november 1920 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (80 jaar oud) op vrijdag 9 februari 2001 te Sittard [Li], volgt VIIIam
  6.  Joos (Peter Joseph) ,  
   geb. op vrijdag 14 april 1922 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (90 jaar oud) op dinsdag 18 december 2012 te Born [Li], volgt VIIIan
  7.  Harie (Hendrik, Harry) ,  
   geb. op maandag 13 september 1926 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (76 jaar oud) op vrijdag 4 juli 2003 te Sittard [Li],  
   begr. op dinsdag 8 juli 2003 te Geleen [Li] ,  
   tr. woonachtig te Spaubeek [Li]  
   met Thea (Theodora Gerarda Petronella) Linders, dr. van Louis (Lodewijk) Linders (spoorwegarbeider, seinhuiswachter) en Maria Gertruda Cuijpers (dienstbode, naaister-coupeuse),  
   geb. op vrijdag 14 juli 1933 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (85 jaar oud) op dinsdag 30 april 2019 in de hospice Daniken te Geleen [Li] ,  
   gecr. op maandag 6 mei 2019 om 11:00 uur in de St. Laurentius kerk te Spaubeek, daarna in stilte gecremeerd vermoedelijk te Geleen [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  8.  Leida (Maria Ida) ,  
   geb. op donderdag 18 oktober 1928 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (94 jaar oud) op zaterdag 28 januari 2023 te Sittard [Li], volgt VIIIaoVIIab.  Guus (Joannes Antonius Augustinus, Johannes Antonius Augustinus, August) Bougie, zn. van Jeuëpke (Joannes Joseph) Bougie (VIt) en Maria Anna Janssen
 geb. op zaterdag 11 oktober 1902 te Spaubeek [Li], 
 Ridder in de orde van Oranje-Nassau, 
 overlijdensgetuige van zijn tante Anna Maria Janssen op vrijdag 31 december 1943, 
 ovl. (69 jaar oud) op dinsdag 26 september 1972, na een langdurige ziekte te Spaubeek [Li], 
 begr. op zaterdag 30 september 1972 om 10:00 uur in de St. Laurentius kerk aldaar, 
 otr. op woensdag 30 april 1930 te Spaubeek [Li] [adv. Limburgs Dagblad], 
 tr. (resp. 27 en 25 jaar oud) in mei 1930, 
 woont op Hobbelrade 6 op dinsdag 26 september 1972 te Spaubeek [Li] 
 met Jeanette (Johanna Maria Hubertina) Gelissen , dr. van Johannes Michiel Gelissen (smid) en Maria Elisabeth Hubertina Clerkx
 geb. op woensdag 10 mei 1905 te Genhout [Li] - Beek akte 48, 
 ovl. (79 jaar oud) op zaterdag 26 januari 1985 te Spaubeek [Li], 
 begr. op woensdag 30 januari 1985 om 11:00 uur in de St. Laurentius kerk aldaar  
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Afgeschermd , volgt VIIIap
  2.  Afgeschermd , volgt VIIIaq
  3.  Felix (Felix Augustinus Franciscus) ,  
   geb. op donderdag 12 april 1934 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (63 jaar oud) op woensdag 24 december 1997 te Schaesberg [Li], volgt VIIIar
  4.  Afgeschermd , volgt VIIIas
  5.  Afgeschermd , volgt VIIIat
  6.  Afgeschermd , volgt VIIIauVIIac.  Felix (Joseph Nicolaas Felix, Joseph) Bougie, zn. van Jeuëpke (Joannes Joseph) Bougie (VIt) en Maria Anna Janssen
 geb. op maandag 7 maart 1910 te Spaubeek [Li] - akte 10, 
 landbouwer, 
 otr. op zaterdag 8 juni 1940 te Spaubeek [Li], 
 tr. (resp. 30 en 29 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 26 juni 1940 te Spaubeek [Li] - akte 1940/5 (getuigen: zijn neef Pierre (Pieter Nicolaas) Janssen, (34 jaar, landbouwer, Spaubeek) en haar nicht Pauline (Johanna Paulina) Maase, (31 jaar, zonder beroep, Spaubeek)), 
 woont op Holstraat 3 op woensdag 22 augustus 1973 te Spaubeek [Li] 
 met Maria Hubertina Paulina Kösters, dr. van Pie (Pieter Paulus) Kösters (landbouwer) en Anna Maria Hubertina Maase
 geb. op woensdag 22 maart 1911 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (62 jaar oud) op woensdag 22 augustus 1973 te Heerlen [Li], 
 begr. op zaterdag 25 augustus 1973 om 11:00 uur te Spaubeek [Li] St. Laurentius. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Paul ,  
   geb. op donderdag 30 april 1942 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (52 jaar oud) op donderdag 13 april 1995 aldaar, volgt VIIIav
  2.  Afgeschermd , volgt VIIIawVIIad.  Wilhelmina (Johanna Wilhelmina) Bougie, dr. van Jeuëpke (Joannes Joseph) Bougie (VIt) en Maria Anna Janssen
 geb. in 1912 te Spaubeek [Li], 
 zonder beroep, 
 ovl. (ongeveer 28 jaar oud) op dinsdag 3 september 1940 om 23:00 uur [BS: 28 jaar] te Spaubeek [Li] - akte 1940/9 (getuige: haar vader Jeuëpke (Joannes Joseph) Bougie (VIt), (70 jaar, landbouwer, Spaubeek)), 
 begr. te Spaubeek [Li] ,  
 otr. op vrijdag 20 augustus 1937 te Spaubeek [Li], 
 tr. (resp. ongeveer 25 en 21 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 15 september 1937 te Spaubeek [Li] (getuigen: Sjang (Joannes) Welzen, (55 jaar, gemeente-veldwachter, Spaubeek), Pieter Hubert Adolf Houben (23 jaar, volontair ter secretarie, Wittem)) 
 met Hub (Hubertus Joannes) Vrancken , zn. van Jos (Pieter Joseph) Vrancken (mijnwerker, wethouder in Spaubeek 1918-1923, reserve verkiezingslijst gemeenteraadslid) en Anna (Maria Anna Hubertina) Bovens
 geb. op donderdag 28 oktober 1915 te Spaubeek [Li], 
 mijnwerker, 
 overlijdensgetuige van zijn moeder Anna (Maria Anna Hubertina) Bovens op zondag 26 juni 1955, 
 geboortegetuige van zijn zoon Nn Vrancken op donderdag 21 april 1938, 
 ovl. (80 jaar oud) op zaterdag 29 juni 1996 op zaterdagavond overleden, zijn echtgenote op zondagnacht overleden te Spaubeek [Li] ,  
 begr. op vrijdag 5 juli 1996 van beide overledenen om 11:00 uur in de St. Laurentius kerk aldaar  
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Nn ,  
   geb. op donderdag 21 april 1938 om 11:00 uur (mannelijk geslacht) te Spaubeek [Li] - ovl.akte 1938/1 (getuige: zijn vader Hub (Hubertus Joannes) Vrancken (zie VIIad), (22 jaar, mijnwerker, Spaubeek)) (doodgeb.). 
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd


  Hub (Hubertus Joannes) Vrancken, zn. van Jos (Pieter Joseph) Vrancken (mijnwerker, wethouder in Spaubeek 1918-1923, reserve verkiezingslijst gemeenteraadslid) en Anna (Maria Anna Hubertina) Bovens
 tr. (resp. 26 en 29 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 10 april 1942 te Beek [Li] - akte 4
,  
 woont Hobbelrade 34, 6176 CH op zaterdag 29 juni 1996 te Spaubeek [Li] 
 met Antonetta (Maria Josephina Antonetta) Lemmens , dr. van Nicolaas Jan Hubert Lemmens (landbouwer) en Maria Margaretha Frusch
 geb. op dinsdag 15 oktober 1912 te Beek [Li] - akte 102, 
 ovl. (83 jaar oud) op maandag 1 juli 1996 op zondagnacht overleden, haar echtgenoot op zaterdag avond overleden te Spaubeek [Li], 
 begr. op vrijdag 5 juli 1996 van beide overledenen om 11:00 uur in de St. Laurentius kerk aldaar  
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Harrie (Hendricus Josephus Hubertus) ,  
   geb. in 1948 te Spaubeek [Li] [ovl.reg.],  
   ovl. (ongeveer 14 jaar oud) op woensdag 8 augustus 1962 te Schinnen [Li] - akte 25 [BS: 14 jaar]. 
  4.  AfgeschermdGeneratie VIII

VIIIa.  Anna (Maria Joanna Hubertina) Baltus , dr. van Jan Jacob (Joannes Jacobus) Baltus en Maria (Maria Catharina) Lemmens (VIIc), 
 geb. op dinsdag 29 februari 1876 te Spaubeek [Li], 
 dienstmeid, 
 doopgetuige van haar kleinzoon Frits (Godfried Joannes Gerardus) Wouters op woensdag 4 juni 1930 te Spaubeek [Li], 
  
 Foto's Anna Baltus, 
   
 Anna Baltus op weg naar de kerk 
   
 Ovl. (77 jaar oud) op woensdag 28 oktober 1953 om 02:05 uur te Spaubeek [Li] [akte 1953/16]

(getuige: haar schoonzoon Jan (Joannes Antonius) Swelsen (zie IXe), (45 jaar, mijnwerker, Spaubeek)),  
 begr. te Spaubeek [Li] ,  
 otr. op zondag 6 mei 1900 te Spaubeek [Li] & Schimmert & Maastricht, 
 tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 25 mei 1900 te Spaubeek [Li] - akte 1900/1 (getuigen: Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens, (58 jaar, koster, Spaubeek), Jan Hendrik (Joannes Henricus) Vroemen, (53 jaar, hoofd der school, Spaubeek), Jan Adam (Joannes Adamus) Welzen, (55 jaar, veldwachter, Spaubeek) en Sjang (Joannes) Schutgens, (45 jaar, zonder, Spaubeek)), 
  
 50 jarig huwelijksfeest Waltmans-Baltus, 
   
 Personen op het 50 jarig huwelijksfeest Waltmans-Baltus in Spaubeek mei 1950: 
 01. Jan Waltmans (zn van Hub Waltmans x Bertha Heutz) (van Genek ouders-> winkel gehad) 
 02. Leo Waltmans (zn Jacques Waltmans x Lies Meijers) 
 03. Sjaak Waltmans (zn van Hub Waltmans x Bertha Heutz) 
 04. Mia Waltmans (dr van Sjeng Waltmans x Trautje Stijfs) 
 05. Sjaak Waltmans (zn van Sjeng Waltmans x Trautje Stijfs) 
 06. Wil Waltmans (zn van Sjeng Waltmans x Trautje Stijfs) 
 07. Jo Waltmans (zn van Sjeng Waltmans x Trautje Stijfs) 
 08. Elly Wouters (dr van Willem Wouters x Netteke Waltmans) 
 09. Yvonne Waltmans (dr van Sjeng Waltmans x Trautje Stijfs) 
 10. Toke Smeets (dr van Drees Smeets x Tina Waltmans) 
 11. Anni Waltmans (dr van Hub Waltmans x Bertha Heutz) 
 12. Sjaak Swelsen (zn van Jan Swelsen x Fien Waltmans) 
 13. Marjo Swelsen (dr van Jan Swelsen x Fien Waltmans) 
 14. Elly Swelsen (dr van Jan Swelsen x Fien Waltmans) 
 15. Sjennie Smeets (dr van Drees Smeets x Tina Waltmans) 
 16. Netty Waltmans (dr van Hub Waltmans x Bertha Heutz) 
 17. Fienie Waltmans (dr van Jacques Waltmans x Lies Meijers) 
 18. Tiny Waltmans (dr van Hub Waltmans x Bertha Heutz) 
 19. Fien Waltmans (dr van Hub Waltmans x Bertha Heutz) 
 20. Annie Penders-Swelsen (dr van Jan Swelsen x Fien Waltmans) 
 21. Jos Waltmans (dr van Sjeng Waltmans x Trautje Stijfs) 
 22. Annie Waltmans (dr van Sjeng Waltmans x Trautje Stijfs) 
 23. Ton Smeets (zn van Drees Smeets x Tina Waltmans) 
 24. Wil Wouters (zn van Willem Wouters x Netteke Waltmans) 
 25. Pastoor Loo 
 26. Anna Baltus-Maas (weduwe van Pie Baltus = jongste broer van 30) 
 27. Jan Hubert Erven (xMaria Catharina Elisabeth Waltmans) (zie 28) 
 28. Maria Catharina Elisabeth Erven-Waltmans (zie 27) (zuster van 29) 
 29. Sjang Waltmans 
 30. Anna Waltmans-Baltus 
 31. Net Welzen-Baltus (jongste zuster van 30; gehuwd met Frits Welzen ontbreekt op foto!) 
 32. onbekende vrouw 
 33. Hoebér (Hubert) Baltus (broer van 30; weduwnaar van Anna Maria Elisabeth Bruls +10-01-1950) 
 34. Jan Antoon Smeets (vader van 47 Drees Smeets x Tina Waltmans) 
 35. kokkin mevr. Schouteten-Monissen uit Hegge 
 36. Jacques Waltmans (zn van Hub Waltmans x Diny Daemen) (zie 37) 
 37. Diny Daemen (x Hub Waltmans = zn Jacques Waltmans x Lies Meijers) (zie 51) 
 38. Sjaak Waltmans (zn van Sjang Waltmans x Anna Baltus) (x Lies Meijers) 
 39. Lies Waltmans-Meijers (zie 38) 
 40. Jan Swelsen (zn van Swelsen-van den Bosch) (x Fien Waltmans) 
 41. Fien Swelsen-Waltmans (dr van Sjang Waltmans x Anna Baltus) 
 42. Sjeng Waltmans (zn van Sjang Waltmans x Anna Baltus) (x Trautje Stijfs) 
 43. Trautje Waltmans-Stijfs (zie 42) 
 44. Berta Waltmans-Heutz (zie 45) 
 45. Huub Waltmans (zn van Sjang Waltmans x Anna Baltus) (x Berta Heutz) 
 46. Tina Smeets-Waltmans (dr van Sjang Waltmans x Anna Baltus) 
 47. Drees (Andries) Smeets (x Tina Waltmans) (zie 46) 
 48. Carola Baltus (dr van Pie Baltus x Anna Maas) 
 49. Tina Swelsen-Limpens (x Jan Jacob Swelsen = broer van 40) 
 50. Marie Luyten-Swelsen (zuster van 40) (xMichiel Luyten) 
 51. Hub Waltmans (zn Jacques Waltmans x Lies Meijers) politie agent 
 52. Maria Bours (dr van Peter August Bours x Marie Baltus) 
 53. Mai Erven (dr van Jan Hubert Erven x Maria Catharina Elisabeth Waltmans) 
 54. Ot Splithof (vriendin van Frits Wouters) (zie 55) 
 55. Frits Wouters (zn van Willem Wouters x Netteke Waltmans) 
 56. Netteke Waltmans (dr Waltmans-Baltus) 
 57. Willem Wouters (x Netteke Waltmans) 
 58. Mia Wouters (dr van Willem Wouters x Netteke Waltmans) 
 59. Joske Venema (dr van Guus Venema x Mia Wouters) 
 60. Jo Wouters (zn van Willem Wouters x Netteke Waltmans) 
 61. Gerda Wouters (dr van Willem Wouters x Netteke Waltmans) 
 62. Annie Wouters (dr van Willem Wouters x Netteke Waltmans) 
 63. Net Baltus (dr van Pie Baltus x Anna Maas) 
 64. Piet Bours (zn van Peter August Bours x Marie Baltus) 
 65. Mientje Bours (dr van Peter August Bours x Marie Baltus) 
 66. Mia Waltmans (van Jacques Waltmans x Lies Meijers) 
 67. André Hendriksen (x Mia Waltmans = dr van Jacques Waltmans x Lies Meijers) (zie 66) 
 68. Mia van de Akker (uit Geulle) van Jeu Waltmans (zie 69) 
 69. Jeu Waltmans (zn van Jacques Waltmans x Lies Meijers) 
 70. Wiel Waltmans (zn van Jacques Waltmans x Lies Meijers) Café in Klimmen 
 71. Geert Welzen (kleinzoon van Frits Welzen x Net Baltus) 
 72. Toke Waltmans (dr van Jacques Waltmans x Lies Meijers) 
 73. Piet Bours zoon van Maria Bours (dr van Peter August Bours x Marie Baltus) 
 74. Mia Dentener-Swelsen (dr van Jan Swelsen x Fien Waltmans) 
 75. Guus Venema (x Mia Wouters, dr van Willem Wouters x Netteke Waltmans) 
 76. Marie Baltus (dr van Pie Baltus x Anna Maas) huishoudster van pastoor Loo 
 77. Thea Baltus (dr van Pie Baltus x Anna Maas) 
 met Sjang (Joannes Wilhelmus, Jan Willem) Waltmans , zn. van Jan Mathijs Waltmans (knecht, landbouwersknecht) en Hubertina Knols (naaister - kan niet schrijven), 
 geb. op zondag 10 mei 1874 te Schimmert [Li], 
 fabrieksarbeider, landbouwer, mijnwerker, 
 doopgetuige van zijn kleinzoon Jo ; Chris (Gerardus Wilhelmus Johannes) Wouters op zondag 25 maart 1928 te Spaubeek [Li], 
 Foto's van Jan Willem Waltmans te Spaubeek [Li] ,  
 huwelijksgetuige van Sjeng (Joannes Martinus) Debets en zijn nicht Cato (Catharina) Baltus op vrijdag 18 april 1941 te Spaubeek [Li], 
 overlijdensgetuige van Petrus Jacobus Leonard Maes op donderdag 27 december 1923, 
 overlijdensgetuige van Anna Barbara Hubertina Aelmans op maandag 2 maart 1931, 
 ovl. (80 jaar oud) op maandag 28 juni 1954 om 00:45 uur te Spaubeek [Li] - akte 11

(getuige: zijn zoon Jacques (Hubertus Jacobus) Waltmans (IXb), (51 jaar, mijnwerker, Spaubeek)),  
 begr. te Spaubeek [Li]
 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Netteke (Trinetta Maria Hubertina) ,  
   geb. op donderdag 23 mei 1901 te Meerssen [Li],  
   ovl. (75 jaar oud) op vrijdag 10 december 1976 te Geleen [Li], volgt IXa
  2.  Jacques (Hubertus Jacobus) ,  
   geb. op maandag 16 maart 1903 te Meerssen [Li],  
   ovl. (82 jaar oud) op maandag 3 maart 1986 te Geulle [Li], volgt IXb
  3.  Huub (Hubertus Gerardus) ,  
   geb. op zondag 16 april 1905 te Meerssen [Li],  
   ovl. (69 jaar oud) op dinsdag 25 juni 1974 te Sittard [Li], volgt IXc
  4.  Sjeng (Johannes Hubertus) ,  
   geb. op vrijdag 19 juni 1908 te Meerssen [Li],  
   ovl. (85 jaar oud) op zondag 26 december 1993 te Geleen [Li], volgt IXd
  5.  Fien (Josephina Trinetta Hubertina) ,  
   geb. op vrijdag 1 december 1911 te Meerssen [Li],  
   ovl. (72 jaar oud) op dinsdag 24 april 1984 te Geleen [Li], volgt IXe
  6.  Tina (Maria Jacoba Hubertina) ,  
   geb. op woensdag 21 april 1915 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (83 jaar oud) op woensdag 4 november 1998 te Sittard [Li], volgt IXfVIIIb.  Hoebér (Joannes Hubertus) Baltus , zn. van Jan Jacob (Joannes Jacobus) Baltus en Maria (Maria Catharina) Lemmens (VIIc), 
 geb. op woensdag 22 mei 1878 te Spaubeek [Li], 
 mijnwerker, 
 overlijdensgetuige van zijn echtgenote Bertha (Anna Maria Elisabeth) Bruls (zie VIIIb) op dinsdag 10 januari 1950, 
 overlijdensgetuige van zijn dochter Maria Sibilla Baltus op dinsdag 11 februari 1919, 
 overlijdensgetuige van zijn echtgenote Maria (Maria Hubertina) Maes (zie VIIIb) op donderdag 2 mei 1907, 
 geboortegetuige van zijn dochter Nn Baltus op woensdag 10 april 1907, 
 overlijdensgetuige van zijn zoon Johannes Jacobus Baltus op donderdag 14 januari 1909, 
 overlijdensgetuige van zijn zoon Hubertus Leonardus Baltus op dinsdag 11 februari 1919, 
 overlijdensgetuige van zijn moeder Maria (Maria Catharina) Lemmens (VIIc) op vrijdag 27 januari 1928, 
 ovl. (77 jaar oud) op vrijdag 12 augustus 1955 te Sittard [Li] - akte 219, 
 tr. (resp. 26 en 31 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op donderdag 27 april 1905 te Schimmert [Li] 
 met Maria (Maria Hubertina) Maes (Maas), dr. van Peter (Pieter Hendrik) Maes (landbouwer) en Hubertina (Maria Hubertina) Thewissen (landbouwster), 
 geb. op maandag 15 september 1873 te Schimmert [Li], 
 dienstmeid, 
 ovl. (33 jaar oud) op donderdag 2 mei 1907 om 07:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1906/6. Zij overlijdt 22 dagen na de geboorte van haar doodgeboren dochter (getuigen: haar echtgenoot Hoebér (Joannes Hubertus) Baltus (VIIIb), (29 jaar, mijnwerker, Spaubeek, echtgenoot) en Jan Adam (Joannes Adamus) Welzen, (62 jaar, veldwachter, Spaubeek, kennis)). 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Nn ,  
   geb. op woensdag 10 april 1907 om 14:00 uur (vrouwelijk geslacht) te Spaubeek [Li] - ovl.akte 1907/4 (getuigen: haar vader Hoebér (Joannes Hubertus) Baltus (VIIIb), (28 jaar, mijnwerker, Spaubeek, vader) en Jan Adam (Joannes Adamus) Welzen, (62 jaar, veldwachter, Spaubeek, bekende)) (doodgeb.). 


  Hoebér (Joannes Hubertus) Baltus
 otr. (2) op zondag 10 mei 1908 te Spaubeek [Li] & Sittard, 
 tr. (resp. 30 en 28 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 29 mei 1908 te Spaubeek [Li] - akte 1908/4 (getuigen: Sjang (Joannes) Schutgens, (53 jaar, burgemeester, Spaubeek, kennis), Jan Jacob Heutz, (45 jaar, winkelier, Schinnen, kennis), Jan Adam (Joannes Adamus) Welzen, (62 jaar, veldwachter, Spaubeek, kennis), Guillaume Lemmens (34 jaar, secretaris, Beek, kennis)) 
 met Bertha (Anna Maria Elisabeth, Eliza) Bruls, dr. van Willem (Jan Willem) Bruls (dagloner, arbeider, landbouwer, werkman - kan niet schrijven) en Maria Josepha Hoenen (huishoudster, landbouwster - kan niet schrijven), 
 geb. op zaterdag 16 augustus 1879 te Spaubeek [Li] . Bij huwelijk wonend in Sittard, 
 ovl. (70 jaar oud) op dinsdag 10 januari 1950 om 03:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1950/1 (getuige: haar echtgenoot Hoebér (Joannes Hubertus) Baltus (VIIIb), (71 jaar, gepensioneerd, Spaubeek)). 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Johannes Jacobus ,  
   geb. op zondag 7 maart 1909 te Sittard [Li] - akte 51,  
   ovl. (3 maanden oud) op zondag 13 juni 1909 om 21:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1909/14 (getuigen: zijn vader Hoebér (Joannes Hubertus) Baltus (VIIIb), (31 jaar, mijnwerker, Spaubeek, vader) en Jan Adam (Joannes Adamus) Welzen, (64 jaar, veldwachter, Spaubeek, onverwant)). 
  2.  Netta (Maria Catharina) ,  
   geb. op vrijdag 15 april 1910 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (90 jaar oud) op maandag 24 juli 2000, volgt IXg
  3.  Anna Helena Maria Barbara ,  
   geb. op zaterdag 8 juli 1911 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (91 jaar oud) op dinsdag 18 maart 2003 te Sittard-Geleen [Li], volgt IXh
  4.  Huub (Hubertus Reinier) ,  
   geb. op donderdag 24 april 1913 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (75 jaar oud) op zaterdag 3 december 1988 te Sittard [Li], volgt IXi
  5.  Marie (Johanna Sibilla Maria, Johanna Sybilla Maria) ,  
   geb. op zaterdag 19 september 1914 te Spaubeek [Li] - akte 19,  
   dienstbode,  
   ovl. (67 jaar oud) op woensdag 25 november 1981 te Geleen [Li] - ziekenhuis,  
   begr. op zaterdag 28 november 1981 te Neerbeek [Li],  
   otr. op zaterdag 28 oktober 1939 (aankondiging) te Spaubeek [Li] en ook in Geleen,  
   tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 17 november 1939 te Spaubeek [Li] - akte 1939/14 (getuigen: Sjang (Joannes) Welzen, (57 jaar, gemeenteveldwachter, Spaubeek), Willem Nicolaas Pieters (36 jaar, chauffeur, Geleen))  
   met Sef (Jozef) Janssen, zn. van Peter Frans Hubert Janssen (mijnwerker) en Maria Anna Vossen,  
   geb. op zondag 21 november 1915 te Geleen [Li],  
   mijnwerker,  
   ovl. (76 jaar oud) op zaterdag 18 januari 1992 te Sittard [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  6.  Sjan (Johanna Josepha) ,  
   geb. op zondag 13 augustus 1916 te Spaubeek [Li] - akte 18 [BS: geen geb.dat],  
   ovl. (70 jaar oud) op donderdag 4 december 1986 in het ziekenhuid "De Goddelijke Voorzienigheid" te Sittard [Li],  
   begr. op maandag 8 december 1986 een uitvaartdienst in de St. Dionysiuskerk te Schinnen [Li] ,  
   tr. (resp. 19 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 7 augustus 1936 te Spaubeek [Li] (getuige: Pieter Hubert Adolf Houben (22 jaar, volontair ter secretarie, Wittem); Pierre Kusters (28 jaar, ambtenaar ter secretarie, Meerssen))  
   met Nic (Jan Nicolaas Sebastiaan) Spronk, zn. van Antoon Spronk (mijnwerker) en Maria Martha Heutz,  
   geb. op maandag 20 januari 1913 te Schinnen [Li],  
   mijnwerker,  
   ovl. (85 jaar oud) op donderdag 23 april 1998 te Schinnen [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  7.  Maria Sibilla ,  
   geb. op vrijdag 26 oktober 1917 te Heerlen [Li] - akte 975,  
   ovl. (1 jaar oud) op dinsdag 11 februari 1919 om 14:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1919/4 [BS: 15 maanden] Is dit aan een besmettelijke ziekte? Binnen 2 dagen sterven 2 kinderen! (getuigen: haar vader Hoebér (Joannes Hubertus) Baltus (VIIIb), (40 jaar, mijnwerker, Spaubeek) en Jan Hubert (Joannes Hubertus) Vrancken, (67 jaar, herbergier, Spaubeek)). 
  8.  Hubertus Leonardus ,  
   geb. op vrijdag 26 oktober 1917 te Heerlen [Li] - akte 976,  
   ovl. (1 jaar oud) op maandag 10 februari 1919 om 23:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1919/3 [BS: 15 maanden] Is dit aan een besmettelijke ziekte? Binnen 2 dagen sterven 2 kinderen! (getuigen: zijn vader Hoebér (Joannes Hubertus) Baltus (VIIIb), (40 jaar, mijnwerker, Spaubeek) en Jan Hubert (Joannes Hubertus) Vrancken, (67 jaar, herbergier, Spaubeek)). 
  9.  Billa (Maria Sibilla) ,  
   geb. op zondag 28 mei 1922 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (95 jaar oud) op zaterdag 13 januari 2018 te Neerbeek [Li], volgt IXj
  10.  Nieke (Leonie) ,  
   geb. op zondag 6 juli 1924 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (90 jaar oud) op woensdag 6 augustus 2014 te Beek [Li], volgt IXkVIIIc.  Marie (Maria Catharina) Baltus, dr. van Jan Jacob (Joannes Jacobus) Baltus en Maria (Maria Catharina) Lemmens (VIIc), 
 geb. op donderdag 19 oktober 1882 te Spaubeek [Li], 
 dienstmeid, 
 ovl. (34 jaar oud) op donderdag 30 augustus 1917 om 22:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1917/8 (getuigen: haar echtgenoot Peter Auguste Bours (zie VIIIc), (38 jaar, mijnwerker, Spaubeek) en Jan Hubert (Joannes Hubertus) Vrancken, (65 jaar, herbergier, Spaubeek)), 
 otr. op zondag 8 april 1906 te Spaubeek [Li] & Sittard, 
 tr. (resp. 23 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 27 april 1906 te Spaubeek [Li] - akte 1906/2 (getuigen: Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens, (64 jaar, koster, Spaubeek, kennis), Jan Adam (Joannes Adamus) Welzen, (61 jaar, veldwachter, Spaubeek, kennis), Auguste (Jacobus Augustus) Schutgens, (48 jaar, landbouwer, Spaubeek, kennis) en Remigius Stijfs, (23 jaar, landbouwer, Spaubeek, kennis)) 
 met Peter Auguste Bours (Brours), zn. van Conrard Hubert Bours (dienstbode) en Maria Catharina Driessen (dienstmeid), 
 geb. op dinsdag 13 mei 1879 te Elsloo [Li] - akte 18 [BS: naam moeder: Anna Maria Driessen], 
 stoker aan de gasfabriek, mijnwerker, 
 overlijdensgetuige van zijn echtgenote Marie (Maria Catharina) Baltus (VIIIc) op vrijdag 31 augustus 1917, 
 ovl. (79 jaar oud) op maandag 17 november 1958 te Urmond [Li] - akte 12. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Peter Joseph Conrard ,  
   geb. op woensdag 20 maart 1907 te Sittard [Li] - akte 46. 
  2.  Mia (Johanna Maria Catharina) ,  
   geb. op zondag 24 mei 1908 te Sittard [Li],  
   ovl. (83 jaar oud) op woensdag 19 februari 1992 te Geleen [Li],  
   tr. (resp. 21 en 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 28 februari 1930 te Sittard [Li] - akte 15  
   met Victor (Victor Willem Marie) Laudy (Laudij), zn. van Jan Willem Joseph Laudy (brievenbesteller) en Maria Philomina Beckers,  
   geb. op zaterdag 21 september 1907 te Sittard [Li],  
   mijnwerker,  
   ovl. (42 jaar oud) op donderdag 29 december 1949 te Sittard [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  3.  Leonard Hubertus ,  
   geb. in 1909 te Sittard [Li] - buj huwelijk 26 jaar,  
   bankwerker,  
   tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 20 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 11 januari 1935 te Sittard [Li] - akte 4  
   met Maria Martha Helena Tummers, dr. van Jan Stephan Hubert Tummers (koopman) en Maria Catharina Hermens,  
   geb. in 1914 te Sittard [Li] - bij huwelijk 21 jaar,  
   dienstbode. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Maria ,  
   geb. circa 1910 vermoedelijk te Sittard [Li], volgt IXl
  5.  Louis (Lodewijk Jacobus Martinus) ,  
   geb. op maandag 30 december 1912 te Sittard [Li] - akte 278,  
   electriciën,  
   ovl. (68 jaar oud) op zondag 12 april 1981 te Sittard [Li],  
   tr. (resp. 24 en ongeveer 19 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 2 april 1937 te Sittard [Li] - akte 24  
   met Mia (Maria) Smolders, dr. van Carolus Jean Augustinus Smolders (kleermaker) en Anna Katharina Engels,  
   geb. in 1917 te Sittard [Li] - bij huwelijk 20 jaar. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  6.  Mientje (Maria Hubertina Philemina) ,  
   geb. op zaterdag 21 februari 1914 te Sittard [Li] - akte 42,  
   ovl. (86 jaar oud) op woensdag 5 juli 2000,  
   tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 5 februari 1937 te Sittard [Li] - akte 12  
   met Franz Joseph van Cleef, zn. van Jakob van Cleef (stucadoor) en Maria Christina Dautzenberg,  
   geb. op dinsdag 27 januari 1914 te Duisburg [Nw, Duitsland] - Meiderich,  
   kleermaker. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Piet (Peter Marie) ,  
   geb. op woensdag 15 augustus 1917 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (71 jaar oud) op woensdag 1 februari 1989 te Maasbracht [Li],  
   begr. op zaterdag 4 februari 1989 aldaar ,  
   tr.  
   met Melanie Schulpen,  
   geb. op dinsdag 7 juni 1921 te Susteren [Li],  
   ovl. op maandag 6 augustus 2007 te Echt [Li] [bidprentje],  
   gecr. op vrijdag 10 augustus 2007 te Baexem [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. VIIId.  Net (Maria Annetta) Baltus , dr. van Jan Jacob (Joannes Jacobus) Baltus en Maria (Maria Catharina) Lemmens (VIIc), 
 geb. op zondag 17 mei 1885 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (90 jaar oud) op zondag 8 februari 1976 te Sittard [Li], 
 begr. op zaterdag 14 februari 1976 te Spaubeek [Li] (bron: genealogie.dannypeeters.nl), 
 otr. op zondag 12 april 1908 te Spaubeek [Li], 
 tr. (beiden 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 23 april 1908 te Spaubeek [Li] - akte 1908/3 (getuigen: Michiel (Joannes Michael Hubertus) Moonen, (31 jaar, landbouwer, Spaubeek, kennis), Peter Jan (Peter Johannes) Truijen, (28 jaar, telegrafist, Spaubeek, kennis), Sjang (Joannes) Schutgens, (53 jaar, burgemeester, Spaubeek, kennis), Guillaume Lemmens (34 jaar, secretaris, Beek, kennis)), 
 woont op Hobbelrade C 39 op vrijdag 18 juni 1943 te Spaubeek [Li], 
 woont op Uranusstraat 3 op woensdag 31 maart 1954 te Lutterade [Li] 
 met Frits (Frederik Hubertus Godefridus) Welzen (Swelzen), zn. van Jan Adam (Joannes Adamus) Welzen (veldwachter (de Boa), gemeentebode) en Maria Elisabeth Moonen (huishoudster), 
 geb. op vrijdag 23 april 1886 te Spaubeek [Li], 
 mijnwerker, wethouder in Spaubeek 1931-1935, 
 geboortegetuige van zijn kind Nn Welzen op dinsdag 29 maart 1921, 
 geboortegetuige van zijn kind Nn Welzen op donderdag 23 juni 1927, 
 overlijdensgetuige van zijn schoonvader Jan Jacob (Joannes Jacobus) Baltus (zie VIIc) op vrijdag 22 juli 1927, 
 ovl. (67 jaar oud) op woensdag 31 maart 1954 om 00:45 uur in het ziekenhuis te Geleen [Li] - akte 41 & Spaubeek akte 8, 
 begr. om 9:30 uur in de H. Augustinuskerk te Lutterade [Li]. 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.  Jan (Jan Adam) ,  
   geb. op zondag 28 maart 1909 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (72 jaar oud) op vrijdag 4 september 1981 te Sittard [Li], volgt IXm
  2.  Maria Hubertina ,  
   geb. op maandag 31 oktober 1910 te Spaubeek [Li] - akte 29,  
   ovl. (86 jaar oud) op zaterdag 18 januari 1997 in het ziekenhuis te Heerlen [Li],  
   otr. op zaterdag 27 mei 1933 te Spaubeek [Li] idem in Schinnen,  
   tr. (resp. 22 en 30 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 16 juni 1933 te Spaubeek [Li] (getuigen: Antoon (Peter Antoon Hubertus) van den Camp, (47 jaar, hoofd der school, Spaubeek), Pierre Kusters (25 jaar, secretaris ambtenaar, Meerssen)),  
   woont op woensdag 31 maart 1954 te Schinnen [Li]  
   met Jozef (Jan Hubert Jozef) Houben, zn. van Jan Hubert Houben (landbouwer) en Maria Catharina Elisabeth Damoiseaux,  
   geb. op woensdag 4 maart 1903 te Schinnen [Li],  
   landbouwer,  
   ovl. (66 jaar oud) op woensdag 19 november 1969 te Schinnen [Li],  
   begr. aldaar. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  3.  Thomas (Peter Thomas) ,  
   geb. op donderdag 7 november 1912 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (48 jaar oud) op dinsdag 31 oktober 1961 in het ziekenhuis te Sittard [Li] - akte 362,  
   tr. (resp. 33 en 31 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 1 maart 1946 te Spaubeek [Li],  
   woont op woensdag 31 maart 1954 te Genhout [Li]  
   met Christina (Christina Magdalena) Peeters (Peters),  
   geb. op dinsdag 11 augustus 1914 te Odenkirchen - Mülfort [Nw, Duitsland],  
   ovl. (78 jaar oud) op woensdag 30 december 1992 in het ziekenhuis te Sittard [Li],  
   begr. op maandag 4 januari 1993 te Genhout [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  4.  Josephina (Maria Hubertina Josephina) ,  
   geb. op maandag 18 mei 1914 te Spaubeek [Li] Wonend in Geleen,  
   ovl. (68 jaar oud) op dinsdag 15 juni 1982 te Schinnen [Li],  
   begr. op zaterdag 19 juni 1982 (bron: www.bidprentjes-archief.nl) gehuwd Jan Hubert Habets,  
   otr. op dinsdag 20 april 1937 te Spaubeek [Li] idem in Geleen en Schinnen,  
   tr. (resp. 22 en 28 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 11 mei 1937 te Spaubeek [Li] (getuigen: Arnoldus Cools, (62 jaar, stoffeerder, Spaubeek) en Jacobus Wilhelmus Hahn, (75 jaar, zonder beroep, Spaubeek)),  
   kerk.huw. (Rooms Katholiek),  
   woont op woensdag 31 maart 1954 te Schinnen [Li]  
   met Jan Hubert Florax, zn. van Hendrik Florax (dagloner, landbouwer) en Sibilla (Maria Sibilla) Hoenen,  
   geb. op dinsdag 9 maart 1909 te Schinnen [Li],  
   landbouwer,  
   ovl. (86 jaar oud) op dinsdag 9 mei 1995 te Sittard [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  5.  Bertha ,  
   geb. op zaterdag 3 juni 1916 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (31 jaar oud) op zondag 21 september 1947 te Sittard [Li], volgt IXn
  6.  Peter Hubertus ,  
   geb. op dinsdag 26 februari 1918 te Spaubeek [Li], volgt IXo
  7.  Frits (Joannes Godefridus) ,  
   geb. op donderdag 17 juli 1919 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (57 jaar oud) op maandag 21 februari 1977 te Sittard [Li], volgt IXp
  8.  Nn ,  
   geb. op dinsdag 29 maart 1921 om 02:00 uur te Spaubeek [Li] - ovl.akte 1921/4 (getuigen: vader Frits (Frederik Hubertus Godefridus) Welzen (zie VIIId), (34 jaar, mijnwerker, Spaubeek) en oom Sjang (Joannes) Welzen, (38 jaar, veldwachter, Spaubeek)) (doodgeb.). 
  9.  Anna Wilhelmina ,  
   geb. op maandag 10 april 1922 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (70 jaar oud) op woensdag 15 juli 1992 (bron: www.bidprentjesbank.nl) te Sittard [Li],  
   otr. op vrijdag 18 juni 1943 te Spaubeek [Li] [adv. Limburger Koerier],  
   tr. (resp. 21 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 25 juni 1943 te Sittard [Li] - akte 89,  
   woont op woensdag 31 maart 1954 te Sittard [Li]  
   met Willem (Jan Willem) Cortlever,  
   geb. op zaterdag 21 april 1917 te Sittard [Li],  
   mijnwerker,  
   ovl. (80 jaar oud) op zondag 15 februari 1998 te Sittard [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  10.  Gerard (Joannes Gerardus) ,  
   geb. op vrijdag 7 maart 1924 te Spaubeek [Li],  
   tr. (23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 2 mei 1947 te Spaubeek [Li],  
   woont in Australië op woensdag 31 maart 1954  
   met Afgeschermd . Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  11.  Nn ,  
   geb. op woensdag 22 juni 1927 om 04:30 uur te Spaubeek [Li] (getuigen: vader Frits (Frederik Hubertus Godefridus) Welzen (zie VIIId), (41 jaar, mijnwerker, Spaubeek), William Muris (21 jaar, secretarie ambtenaar, Maastricht)) (doodgeb.). VIIIe.  Pie (Petrus, Peter) Baltus, zn. van Jan Jacob (Joannes Jacobus) Baltus en Maria (Maria Catharina) Lemmens (VIIc), 
 geb. op woensdag 23 maart 1887 te Spaubeek [Li], 
 mijnwerker (houwer), 
 overlijdensgetuige van zijn dochter Regina (Maria Jacoba Regina) Baltus op vrijdag 26 maart 1909, 
 ovl. (49 jaar oud) op maandag 15 maart 1937 om 18:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1937/5 (getuige: zijn zoon Pierre (Peter Hubertus) Baltus (IXq), (26 jaar, mijnwerker, Stein)), 
 otr. op zondag 6 oktober 1907 te Spaubeek [Li], 
 tr. (resp. 20 en 19 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 24 oktober 1907 te Spaubeek [Li] - akte 1907/3 (getuigen: Jan Adam (Joannes Adamus) Welzen, (62 jaar, veldwachter, Spaubeek, kennis), Joannes Meijs, (27 jaar, mijnwerker, Schinnen, kennis), Pieter Hubertus Aelmans, (28 jaar, landbouwer, Spaubeek, kennis) en Jan Hubert (Joannes Hubertus) Vrancken, (55 jaar, herbergier, Spaubeek, kennis)), 
 woont in wijk C (Hobbelrade) op nummer 79 op maandag 15 maart 1937 te Spaubeek [Li] 
 met Anna (Anna Wilhelmina) Maas , dr. van Servaas Maes en Maria Regina Hanssen
 geb. op donderdag 26 april 1888 te Maastricht [Li], 
 dienstmeid, 
 ovl. (75 jaar oud) op maandag 30 maart 1964 te Geleen [Li], 
 begr. op donderdag 2 april 1964 te Spaubeek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 13 kinderen: 
  1.  Regina (Maria Jacoba Regina) ,  
   geb. op zaterdag 9 januari 1909 te Spaubeek [Li] - akte 1,  
   ovl. (2 maanden oud) op vrijdag 26 maart 1909 om 10:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1909/7 (getuigen: haar vader Pie (Petrus) Baltus (VIIIe), (21 jaar, mijnwerker, Hobbelrade onder Spaubeek, vader) en Jan Adam (Joannes Adamus) Welzen, (64 jaar, veldwachter, Spaubeek, onverwant)). 
  2.  Pierre (Peter Hubertus) ,  
   geb. op zondag 22 mei 1910 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (63 jaar oud) op zondag 6 januari 1974 te Sittard [Li], volgt IXq
  3.  Bertha (Hubertina Juliana) ,  
   geb. op donderdag 16 november 1911 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (79 jaar oud) op dinsdag 23 juli 1991 te Heerlen [Li] - ziekenhuis,  
   begr. op vrijdag 26 juli 1991 te Schinnen [Li],  
   tr. (resp. 28 en ongeveer 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zondag 21 april 1940 te Spaubeek [Li] - akte 1940/4 Wonen in Schinnen (getuigen: zijn schoonzuster en haar zus Cato (Catharina) Baltus, (23 jaar, dienstbode, Maastricht, zuster van de bruid), Jan Debets (27 jaar, grondwerker, Schinnen))  
   met Joseph Schoffelen, zn. van Peter Hubertus Schoffelen (kan niet schrijven) en Maria Anna Bruls,  
   geb. in 1912 vermoedelijk te Schinnen [Li] Bij huwelijk is leeftijd 28 jaar,  
   wegwerker,  
   ovl. (hoogstens 79 jaar oud) voor 1991. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  4.  Anneke (Anna Josephina) ,  
   geb. op zondag 9 november 1913 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (74 jaar oud) op maandag 13 juni 1988 te Hierden [Ge], volgt IXr
  5.  Marieke (Maria Johanna) ,  
   geb. op woensdag 16 december 1914 te Spaubeek [Li],  
   huishoudster bij pastoor Loo,  
   ovl. (80 jaar oud) op donderdag 21 september 1995 te Beek [Li]. 
  6.  Cato (Catharina) ,  
   geb. op maandag 10 april 1916 te Spaubeek [Li],  
   dienstbode,  
   huwelijksgetuige van haar zwager Joseph Schoffelen en haar zus Bertha (Hubertina Juliana) Baltus op zondag 21 april 1940 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (90 jaar oud) op woensdag 19 juli 2006 in een verpleegtehuis te Beek [Li],  
   begr. op zaterdag 22 juli 2006 aldaar,  
   otr. op zaterdag 4 januari 1941 te Spaubeek [Li] & Schinnen,  
   tr. (resp. 25 en 28 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 18 april 1941 te Spaubeek [Li] - akte 1941/02 Wonen in Schinnen (getuigen: haar aangetrouwde oom Sjang (Joannes Wilhelmus) Waltmans (zie VIIIa), (66 jaar, landbouwer, Spaubeek) en Drees (Andreas Marie) Smeets (zie IXf), (25 jaar, mijnwerker, Schinnen))  
   met Sjeng (Joannes Martinus, Jan Martin) Debets, zn. van Willem Hubert Debets (dienstknecht, landbouwer) en Maria Wilhelmina Schoonbrood,  
   geb. op maandag 18 november 1912 te Schinnen [Li],  
   fabrieksarbeider,  
   huwelijksgetuige van Drees (Andreas Marie) Smeets (zie IXf) en Tina (Maria Jacoba Hubertina) Waltmans op vrijdag 18 april 1941 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (92 jaar oud) op dinsdag 3 mei 2005. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  7.  Guus (August) ,  
   geb. op dinsdag 2 oktober 1917 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (73 jaar oud) op dinsdag 19 februari 1991 te Sittard [Li], volgt IXs
  8.  Netteke (Antonet Hermina) ,  
   geb. op zondag 13 februari 1921 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (89 jaar oud) op dinsdag 25 mei 2010 te Sittard [Li],  
   tr. (resp. 30 en 29 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 18 januari 1952 te Spaubeek [Li] Wonen in Munstergeleen  
   met Jac (Jacobus Peter) Schreurs, zn. van Peter Hendrikus Schreurs en Hubertina Maria Janssen,  
   geb. op zaterdag 25 november 1922 te Maastricht [Li],  
   ovl. (88 jaar oud) op vrijdag 10 juni 2011 te Geleen [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  9.  Frits (Frederik Hubertus Godefridus) ,  
   geb. op donderdag 20 juli 1922 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (76 jaar oud) op donderdag 28 januari 1999 te Geleen [Li], volgt IXt
  10.  Carola (Carolina) ,  
   geb. op donderdag 17 oktober 1929 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (92 jaar oud) op woensdag 31 augustus 2022 aldaar, volgt IXu
  11.  Jo (Joseph) ,  
   geb. op dinsdag 16 december 1930 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (70 jaar oud) op zaterdag 27 januari 2001 te Sittard [Li], volgt IXv
  12.  Wiel (Guillaume) ,  
   geb. op dinsdag 16 december 1930 (tweeling) te Spaubeek [Li],  
   ovl. (69 jaar oud) op woensdag 15 november 2000 te Neerbeek [Li],  
   tr. woonachtig te Neerbeek [Li]  
   met Odila (Odilia) Nijbelen,  
   geb. op dinsdag 30 juli 1935 te Sittard [Li],  
   ovl. (76 jaar oud) op donderdag 22 maart 2012 te Neerbeek [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  13.  AfgeschermdVIIIf.  Anna Maria Hubertina Conings, dr. van Pieter Conings en Helena (Maria Helena) Lemmens (VIId), 
 geb. op vrijdag 2 februari 1883 te Meerssen [Li], 
 ovl. (72 jaar oud) op woensdag 2 februari 1955 aldaar, 
 tr. 
 met Willem Frederik Ghijsen, zn. van Willem Gijsen en Mechtildis Weusten
 geb. op zondag 7 november 1875 te Maastricht [Li], 
 tuinier, 
 ovl. (72 jaar oud) op woensdag 25 februari 1948 te Meerssen [Li]. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Marie ,  
   geb. op dinsdag 3 december 1907 te Meerssen [Li],  
   ovl. (82 jaar oud) op maandag 9 april 1990 te Houthem [Li]. 
  2.  Hubertina Maria ,  
   geb. op woensdag 13 oktober 1909 dr van Willem Frederik Ghijsen (landbouwer) zn van Willem Ghijsen en Mechtildis Weusten en Anna Maria Hubertina Conings dr van Pieter Conings en Helena Lemmens te Meerssen [Li],  
   ovl. (83 jaar oud) op vrijdag 22 januari 1993 18-01-1932 te Meerssen gehuwd met Johannes Hubertus Severijns (*Meerssen 22-06-1905), zn van Willem Hubertus Severijns en Maria Hubertina Scheepers te Maastricht [Li],  
   tr. (resp. 22 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 18 januari 1932 te Meerssen [Li]  
   met Johannes Hubertus Severeijns, zn. van Willem Hubertus Severeijns en Maria Hubertina Scheepers,  
   geb. op donderdag 22 juni 1905 te Meerssen [Li],  
   schilder. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Giel (Guillaume J.) ,  
   geb. op dinsdag 11 februari 1913 te Meerssen [Li],  
   ovl. (86 jaar oud) op dinsdag 19 oktober 1999 gehuwd met Louise Neven (*Meersen 18-03-1916 +Maastricht 01-07-1991) aldaar. 
  4. pater Ferno (Ferninand) ,  
   geb. op donderdag 6 april 1916 te Meerssen [Li],  
   Rooms Katholiek Monfortaan,  
   priester-missionaris,  
    
   Is Pater Ferno Ghijsen is neef van Netteke Wouters-Waltmans?,  
   Als pater Ferno Ghijsen terug uit Mozambique weer in Nederland was, dan bezocht hij altijd Netteke Wouters-Waltmans in Spaubeek.  
   Zij vertelde iedereen dat pater Ferno haar neef was. 
   Hoe is de familieband nu percies? 
   De grootouders van Netteke Wouters-Waltmans aan moederszijde zijn Jan Jacob Baltus (1847-1927) x Maria Catharina Lemmens (1845-1928), deze Maria Catharina heeft een zuster Maria Helena Lemmens (1853-1884) x Pieter Conings (1846-1893). Zij krijgen o.a. een dochter Anna Maria Hubertina Conings (1883-1955) deze huwt met Willem Frederik Ghijsen (1875-1948). Een van hun kinderen is onze Ferno Ghijsen (1916-1991). 
   De moeder van Netteke, dus Anna Baltus en Anna Maria Hubertina Conings zijn nichten van elkaar. Hun kinderen Netteke en Ferno zijn in feite achternicht en achterneef.,  
   Woont na 1936,  
    
   Ferno Ghijsen 
   18-09-1936: Meerssen - Bunderstraat 29 
   11-09-1937: Oirschot - Bijsterveld 49 
   17-09-1943: Nijmegen - v. Triestraat 1 
   23-05-1944: Nijmegen - Breedestraat 148 
   18-09-1945: Meerssen - Gasthuistraat 15 
   26-01-1946: MOZAMBIQUE POR AF 
   22-12-1951: Meerssen- Gasthuisstraat 15 
   30-01-1953: MOZAMBIQUE POR AF 
   25-02-1958: Meerssen - Gasthuisstraat 15 
   15-09-1958: MOZAMBIQUE POR AF 
   31-12-1963: Meerssen - Gasthuisstraat 15 
   12-10-1964: MOZAMBIQUE POR AF 
   11-06-1970: Meerssen - Gasthuisstraat 15 
   17-02-1971: MOZAMBIQUE POR AF 
   05-02-1975: Meerssen - Gasthuisstraat 15 
   18-10-1976: Oirschot - Montfortlaan 12 
   Ovl. (75 jaar oud) op donderdag 10 oktober 1991 te Oirschot [Nb]. 
  5.  Anna ,  
   geb. op donderdag 20 december 1917 te Meerssen [Li],  
   ovl. (82 jaar oud) op dinsdag 15 februari 2000 (in 1938?) gehuwd met Jan M.J.van de Berg aldaar. VIIIg.  Maria Agnes Josephina Linckens, dr. van Jan Mathijs Linckens en Maria Magdalena Muijlkens (VIIe), 
 geb. op zondag 12 november 1893 te Slenaken [Li], 
 ovl. (60 jaar oud) op vrijdag 27 november 1953 te Brunssum [Li], 
 tr. (resp. 31 en 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 16 juni 1925 te Slenaken [Li] 
 met Jan Mathijs Smeets, zn. van Jan Leonard Smeets (landbouwer) en Maria Josepha Keulen
 geb. op woensdag 16 augustus 1899 genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde waarschijnlijk te Brunssum [Li], 
 landbouwer, 
 ovl. (91 jaar oud) op zaterdag 8 september 1990 te Simpelveld [Li] in het ziekenhuis van Brunssum. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Jan Leonard Hubert ,  
   geb. op woensdag 24 maart 1926 te Brunssum [Li],  
   arbeider,  
   ovl. (54 jaar oud) op zondag 25 mei 1980 gehuwd met Gerda Sevarts (bron: bidprentjesbank.nl) te Simpelveld [Li]. 
  2.  Afgeschermd
  3.  Laurens Gerardus Hubertus ,  
   geb. op zondag 5 februari 1928 te Brunssum [Li],  
   landbouwer,  
   ovl. (76 jaar oud) op vrijdag 2 juli 2004 te Landgraaf [Li]. 

VIIIh.  Maria Elisabeth Hubertina Linckens, dr. van Jan Mathijs Linckens en Maria Magdalena Muijlkens (VIIe), 
 geb. op vrijdag 30 november 1894 te Slenaken [Li], 
 ovl. (66 jaar oud) op zaterdag 3 december 1960 te Kerkrade [Li], 
 tr. (resp. 28 en 31 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 6 februari 1923 te Slenaken [Li] 
 met Hubertus Wilhelmus Kroonen, zn. van Jan Pieter Croonen (landbouwer) en Maria Helena Hubertina Raeven (landbouwster), 
 geb. op zaterdag 30 januari 1892 te Gulpen [Li], 
 landbouwer, 
 ovl. (81 jaar oud) op maandag 5 november 1973 (Kroonen Hubertus W. gehuwd met Maria E.H. Linckens) te Kerkrade [Li]. 
 Uit dit huwelijk 13 kinderen: 
  1.  Gerardus Wilhelmus Mathieu ,  
   geb. op vrijdag 11 januari 1924 te Meerssen [Li],  
   ovl. (78 jaar oud) op dinsdag 9 juli 2002 te Kerkrade [Li],  
   tr. (resp. 32 en ongeveer 32 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 26 september 1956 te Kerkrade [Li]  
   met M Huisman,  
   geb. circa 1924. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd
  5.  Guillaume Richard Gerardus ,  
   geb. op woensdag 1 februari 1928 te Kerkrade [Li],  
   ovl. (75 jaar oud) op donderdag 26 juni 2003 te Ingber [Li],  
   tr. (22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 4 mei 1950 te Gulpen [Li]  
   met Afgeschermd . Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Afgeschermd
  7.  Maria Gerda Eugenie ,  
   geb. op zondag 26 januari 1930 te Kerkrade [Li],  
   ovl. (2 maanden oud) op donderdag 3 april 1930 aldaar. 
  8.  Hub (Hubertus Gerardus Guillaume) ,  
   geb. op woensdag 29 april 1931 te Kerkrade [Li],  
   ovl. (75 jaar oud) op woensdag 7 maart 2007 te Schin op Geul [Li],  
   tr. (25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 6 februari 1957 te Valkenburg a/d Geul [Li]  
   met Afgeschermd . Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  9.  Afgeschermd
  10.  Afgeschermd
  11.  Afgeschermd
  12.  Afgeschermd
  13.  Afgeschermd

VIIIi.  Marie Eugenie Linckens, dr. van Jan Mathijs Linckens en Maria Magdalena Muijlkens (VIIe), 
 geb. op zondag 15 maart 1896 te Slenaken [Li], 
 ovl. (63 jaar oud) op dinsdag 29 september 1959 gehuwd met Leonard Joseph Hintjens te Wijlre [Li], 
 tr. (resp. 34 en 36 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 4 juni 1930 te Slenaken [Li] 
 met Leonard Joseph Huntjens (Hintjens), zn. van Godefridus Franciscus Huntjens en Maria Joanna Philomena Odekerken (landbouwster), 
 geb. op dinsdag 12 december 1893 te Wijlre [Li], 
 landbouwer. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd
  5.  Leonardus Johannes Winandus ,  
   geb. op dinsdag 11 februari 1936 te Wijlre [Li],  
   woont te Schin op Geul [Li],  
   ovl. (64 jaar oud) op woensdag 22 november 2000 vermoedelijk te Schin op Geul [Li]. 
  6.  Afgeschermd

VIIIj.  Giel (Wilhelmus Hubertus) Muijlkens, zn. van Sjang (Joannes Egidius) Muijlkens (VIIf) en Lisette (Maria Elisabeth Hubertina) Voragen
 geb. op zaterdag 6 januari 1900 naam moeder Maria Elisabeth Vervagen te Wijnandsrade [Li], 
 jager; café in Heer en later in Heugem; voorzitter van fanfare, 
 ovl. (61 jaar oud) op dinsdag 2 januari 1962, 
 tr. (resp. 34 en 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 12 juli 1934 te Wijnandsrade [Li] 
 met Roza (Anna Rosa) Dobbelstein, dr. van Anton Aloys Dobbelstein (wever) en Theresia van Hoegen, 
 geb. op zondag 8 augustus 1909 te Brand [Nw, Duitsland], 
 ovl. (77 jaar oud) op vrijdag 13 maart 1987 te Maastricht [Li]. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Rosa Maria ,  
   geb. na 1935 vermoedelijk te Heerlen [Li],  
   ovl. (hoogstens 16 jaar oud) op vrijdag 12 oktober 1951 te Heerlen [Li]. 
  2.  Josephus Gertrudis Bernard ,  
   geb. circa 1937 vermoedelijk te Heerlen [Li],  
   ovl. (ongeveer 15 maanden oud) op zaterdag 12 maart 1938 te Heerlen [Li]. 

VIIIk.  Frans Joseph Voragen, zn. van Felix (Maria Johan Joseph Felix) Voragen en Maria Antoinetta Muijlkens (VIIj), 
 geb. op zondag 10 april 1904 te Wijnandsrade [Li], 
 landbouwer, grondwerker, 
 doopgetuige van zijn achternicht Afgeschermd (Xc), 
 overlijdensgetuige van zijn schoonmoeder Maria Catharina Curfs op woensdag 13 december 1933, 
 ovl. (65 jaar oud) in september 1969 te Spaubeek [Li] [6 wekendienst op 8 november 1969], 
 otr. op zaterdag 27 oktober 1928 te Spaubeek [Li], 
 tr. (resp. 24 en 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 14 november 1928 te Spaubeek [Li] (getuigen: Hub (Thomas Hubertus) Heijnen, (38 jaar, timmerman te Spaubeek), Jean Louis van Hees (26 jaar, grossier te Elsloo)) 
 met Maria Elisabeth Offermans, dr. van Jan Werner Offermans (dagloner, landbouwer, mijnwerker) en Maria Catharina Curfs (huishoudster, dienstmeid - kan niet schrijven), 
 geb. op zaterdag 22 augustus 1903 te Nuth [Li], 
 ovl. (84 jaar oud) op donderdag 10 september 1987 te Sittard [Li], 
 begr. op maandag 14 september 1987 om 11:00 uur te Spaubeek [Li] H. Laurentius. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Netteke (Maria Gerarda Antoinetta) ,  
   geb. op donderdag 19 december 1929 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (89 jaar oud) op dinsdag 5 maart 2019 aldaar, volgt IXw
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd , volgt IXx
  4.  Afgeschermd
  5.  Afgeschermd
  6.  Afgeschermd
  7.  Afgeschermd
  8.  Annie (Josephina Annie) ,  
   geb. op vrijdag 19 januari 1940 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (82 jaar oud) op vrijdag 12 augustus 2022 aldaar,  
   begr. uitvaart in besloten kring,  
   tr. (20 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 8 april 1960 te Spaubeek [Li]  
   met Afgeschermd . Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  9.  Afgeschermd
  10.  Afgeschermd

VIIIl.  Afgeschermd , kind van Cor (Cornelus) van de Moosdijk en Tilla (Huberta Mathilda) Muijlkens (VIIm). 

VIIIm.  Afgeschermd , kind van Cor (Cornelus) van de Moosdijk en Tilla (Huberta Mathilda) Muijlkens (VIIm). 

VIIIn.  Afgeschermd , kind van Cor (Cornelus) van de Moosdijk en Tilla (Huberta Mathilda) Muijlkens (VIIm). 

VIIIo.  Afgeschermd , kind van Cor (Cornelus) van de Moosdijk en Tilla (Huberta Mathilda) Muijlkens (VIIm). 

VIIIp.  Afgeschermd , kind van Toon (Gerardus Antonius) Muijlkens (VIIn) en Bertha Franssen

VIIIq.  Maria (Anna Maria) Wouters, dr. van Pieter Hubert (Petrus Huberts) Wouters en Maria Johanna Antoinetta Moonen (VIIo), 
 geb. op dinsdag 27 juli 1915 te Beek [Li] - akte 70, 
 ovl. (65 jaar oud) op maandag 2 maart 1981 aldaar, 
 tr. (resp. 25 en 33 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 8 november 1940 te Beek [Li] - akte 36, 
  
 woont vanaf woensdag 21 juni 1944 te Beek [Li], 
 21-06-1944: Fattstr 21 - Beek 
 11-12-1941: PB4181 Geverik 34 
 01-01-1958: Geverikerstr 82, 
 Woont in 1982 te Beek [Li]
 Geverikerstraat 82 
 Beek 
 met Sef (Johannes Joseph Antoon, Sjef) Klinkers, zn. van Nicolaas Joseph Klinkers (landbouwer) en Anna Maria Hubertina Kruitzer, 
 geb. op dinsdag 3 september 1907 te Beek [Li], 
 ovl. (84 jaar oud) op vrijdag 14 februari 1992 te Geverik [Li], 
 begr. op woensdag 19 februari 1992 te Beek [Li] St. Martinuskerk om 10:30 uur. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd , volgt IXy
  3.  Afgeschermd , volgt IXz
  4.  Afgeschermd , volgt IXaa
  5.  Afgeschermd , volgt IXab
  6.  Afgeschermd , volgt IXac
  7.  Afgeschermd
  8.  Afgeschermd , volgt IXad
  9.  Afgeschermd , volgt IXae

VIIIr.  Annie (Hubertina Anna) Wouters, dr. van Pieter Hubert (Petrus Huberts) Wouters en Maria Johanna Antoinetta Moonen (VIIo), 
 geb. op donderdag 18 maart 1920 te Beek [Li], 
 ovl. (92 jaar oud) op maandag 30 juli 2012 te Neerbeek [Li], 
 tr. (resp. 25 en 34 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 22 mei 1945 te Geverik [Li] 
 met Leon (Andries Carolus Leonard) Klinkers
 geb. op zondag 9 april 1911 te Geverik [Li], 
 ovl. (77 jaar oud) op dinsdag 9 augustus 1988 [overijdensadv 77 jaar] te Neerbeek [Li], 
 begr. op zaterdag 13 augustus 1988 om 11:00 uur aldaar St. Callistuskerk. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd , volgt IXaf
  2.  Afgeschermd , volgt IXag
  3.  Afgeschermd

VIIIs.  Felix (Joseph Felix) Wouters, zn. van Pieter Hubert (Petrus Huberts) Wouters en Maria Johanna Antoinetta Moonen (VIIo), 
 geb. op zaterdag 11 januari 1930 te Neerbeek [Li], 
 ged. op maandag 13 januari 1930 in de St. Martinuskerk te Beek [Li] (getuige: Godfried Boyens, Helena Catsberg uit Lutterade), 
 zuivelarbeider, melkventer, 
 ovl. (41 jaar oud) op donderdag 11 november 1971 in LD (d.d. 13-07-1971 blad 28) staat als datum 12 november 1971 te Beek. Door noodlottig ongeval.
te Heerlen [Li],  
 begr. op dinsdag 16 november 1971 om 10:00 uur in de H. Martinuskerk te Beek [Li], 
 tr. (resp. 21 en 24 jaar oud) op vrijdag 28 september 1951 te Beek [Li], 
 kerk.huw. op dinsdag 6 mei 1952 aldaar - St. Martinuskerk, 
  
 woont in 1966 te Beek [Li], 
 Hoolstraat 14 
 Beek 
 met Lies (Elisabeth Paulina Gerarda) Sangers, dr. van Louis Joseph Hubertus Sangers (landbouwer) en Maria Hubertina Wilhelmina Bruls
 geb. op woensdag 6 april 1927 te Beek [Li], 
 ged. in de St. Martinus kerk aldaar (getuige: P. Sangers, E. Freins-Bruls), 
 woont te Geleen [Li] Bunderhof, 
 ovl. (87 jaar oud) op vrijdag 18 april 2014 te Geleen [Li] - Bunderhof, 
 begr. op donderdag 24 april 2014 om 10:30 uur te Beek [Li] St. Martinus. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Afgeschermd , volgt IXah
  2.  Afgeschermd , volgt IXai
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd
  5.  Afgeschermd
  6.  Afgeschermd

VIIIt.  Afgeschermd , kind van Giel (Joannes Josephus Wilhelmus) Meens (VIIp) en Berthin Creusen

VIIIu.  Afgeschermd , kind van Jos (Jan Hubert Joseph) Kösters en Maria Philomena Paulina Meens (VIIr). 

VIIIv.  Afgeschermd , kind van Math (Joseph Hubert Mathieu) Janssen en Christien (Maria Christina) Erkens (VIIt). 

VIIIw.  Vic (Victor Johannes Mathieu) Janssen , zn. van Math (Joseph Hubert Mathieu) Janssen en Christien (Maria Christina) Erkens (VIIt), 
 geb. op vrijdag 9 juni 1939 te Spaubeek [Li], 
 loco-burgemeester van Spaubeek, 
 Krantenartikel op woensdag 10 april 1974 ,  
 Vic Janssen met dokter Tolk ,  
 ovl. (56 jaar oud) op vrijdag 13 oktober 1995 te Spaubeek [Li], 
 begr. aldaar ,  
 tr. (minstens 25 jaar oud) na 1964 te Spaubeek [Li] 
 met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd
  5.  Afgeschermd
  6.  AfgeschermdVIIIx.  Tiny (Petronella Hubertina) Janssen, dr. van Math (Joseph Hubert Mathieu) Janssen en Christien (Maria Christina) Erkens (VIIt), 
 geb. op donderdag 2 april 1942 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (65 jaar oud) op zaterdag 8 maart 2008 te Elsloo [Li], 
 tr. (minstens 24 jaar oud) na 1966 woonachtig te Elsloo [Li] 
 met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd

VIIIy.  Piet (Petrus Hubertus) Janssen, zn. van Math (Joseph Hubert Mathieu) Janssen en Christien (Maria Christina) Erkens (VIIt), 
 geb. op donderdag 24 augustus 1944 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (43 jaar oud) op zaterdag 12 maart 1988 aan darmkanker te Hasselt [Lm, België], 
 tr. woonachtig te Spaubeek [Li] 
 met Afgeschermd , kind van Johannes Hendrikus Schepers (mijnwerker) en Maria Catharina Josephina Meijers
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Claudia ,  
   geb. op donderdag 8 juni 1967 te Spaubeek [Li] [bidprentje],  
   ovl. (33 jaar oud) op donderdag 30 november 2000 te Sittard [Li],  
   begr. te Beek [Li],  
   tr. (hoogstens 25 jaar oud) (1) voor 1992  
   met Afgeschermd . Uit dit huwelijk geen kinderen bekend,  
   tr. (2)  
   met Afgeschermd . Uit dit huwelijk een kind. 

VIIIz.  Afgeschermd , kind van Math (Joseph Hubert Mathieu) Janssen en Christien (Maria Christina) Erkens (VIIt). 

VIIIaa.  Afgeschermd , kind van Math (Joseph Hubert Mathieu) Janssen en Christien (Maria Christina) Erkens (VIIt). 

VIIIab.  Jean Buskens , zn. van Piet (Pieter Hubert) Buskens en Maria (Maria Catharina) Erkens (VIIu), 
 geb. op maandag 22 november 1943 vermoedelijk te Spaubeek [Li], 
 ovl. op vrijdag 27 april 2007 te Schinnen [Li]
,  
 tr. (minstens 24 jaar oud) na 1968 woonachtig te Schinnen [Li] 
 met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  AfgeschermdVIIIac.  Jos Buskens , zn. van Piet (Pieter Hubert) Buskens en Maria (Maria Catharina) Erkens (VIIu), 
 geb. op vrijdag 24 augustus 1951 te Spaubeek [Li], 
 ovl. op woensdag 18 januari 2023 te Sittard [Li]
(in adv staat overlijdensdatum 18-01-2022),  
 begr. op maandag 23 januari 2023 in besloten kring ,  
 tr. (minstens 23 jaar oud) na 1975 woonachtig te Sittard [Li] 
 met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  AfgeschermdVIIIad.  Vic (Victor Antonius Gerardus) Schumacher, zn. van Lambertus Leonardus Schumacher en Tina (Maria Hubertina) Erkens (VIIv), 
 geb. op woensdag 1 februari 1939 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (73 jaar oud) op donderdag 28 juni 2012 te Einighausen [Li] ,  
 gecr. op woensdag 4 juli 2012 een eucharistieviering om 10:00 uur in de O.L.V. ten Hemelopneming in Einighausen, daarna gecremeerd in crematorium Nedermaas te Geleen [Li], 
 tr. (minstens 20 jaar oud) na 1959 
 met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd

VIIIae.  Toon Schumacher, zn. van Lambertus Leonardus Schumacher en Tina (Maria Hubertina) Erkens (VIIv), 
 geb. in 1941 te Spaubeek [Li] [ovr.reg. 75 jaar], 
 ovl. op zondag 19 maart 2017 aldaar
,  
 gecr. op zaterdag 25 maart 2017 om 14:15 uur in crematorium Nedermaas te Geleen [Li], 
 tr. (minstens 24 jaar oud) (1) na 1965 vermoedelijk te Spaubeek [Li], 
 (gesch.) 
 met Afgeschermd , kind van Jan (Johannes Hubertus) Cerfontaine (veehandelaar) en Maria (Maria Elizabeth) Thomassen
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Afgeschermd , volgt IXaj
  Toon Schumacher
 tr. (2) 
 met Riet Breuren
 geb. op zaterdag 16 september 1944 te Wilnis [Ut], 
 ovl. (67 jaar oud) op zaterdag 7 januari 2012 te Sittard [Li], 
 gecr. op donderdag 12 januari 2012 te Geleen [Li]. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIIaf.  Marie (Maria Mathilda Gerarda) Schumacher, dr. van Lambertus Leonardus Schumacher en Tina (Maria Hubertina) Erkens (VIIv), 
 geb. op dinsdag 29 september 1942 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (77 jaar oud) op dinsdag 28 april 2020 aldaar ,  
 begr. in besloten kring i.v.m. richtlijnen RIVM [Corona], 
 tr. (minstens 24 jaar oud) na 1967 woonachtig te Spaubeek [Li], 
 woont op dinsdag 28 april 2020 te Spaubeek [Li] Kupstraat 7B 
 met Afgeschermd , kind van Vader1 Weesouder en Moeder1 Weesouder
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd , volgt IXak
  2.  Afgeschermd , volgt IXal

VIIIag.  Afgeschermd , kind van Lambertus Leonardus Schumacher en Tina (Maria Hubertina) Erkens (VIIv). 

VIIIah.  Afgeschermd , kind van Lambertus Leonardus Schumacher en Tina (Maria Hubertina) Erkens (VIIv). 

VIIIai.  Fien (Hubertina Josephina) Bouwens, dr. van Jeuëp (Peter Joseph) Bouwens (VIIaa) en Mina (Philomina) Janssen
 geb. op maandag 9 maart 1914 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (79 jaar oud) op donderdag 30 december 1993 aldaar, 
 gecr. op dinsdag 4 januari 1994 te Geleen [Li], 
 tr. (beiden 28 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 14 augustus 1942 te Spaubeek [Li], 
 woont op Bongerd 11 op donderdag 15 februari 1990 te Spaubeek [Li] 
 met Louis (Lodewijk Hubert, Lewie) Boesten (van de Boos) , zn. van Henri (Joannes Hendricus) Boesten (schoenmaker) en Maria Josephina Martha Vrancken
 geb. op dinsdag 13 januari 1914 te Spaubeek [Li], 
 mijnwerker, schoenhandel en schoenreparaties, 
 overlijdensgetuige van zijn vader Henri (Joannes Hendricus) Boesten op zaterdag 24 juni 1944, 
 huwelijksgetuige van zijn zwager Pierre Joseph Vaessen en zijn zus Anna Maria Josephina Boesten op woensdag 27 november 1940 te Spaubeek [Li], 
  
 foto te Spaubeek [Li], 
   
 (foto Annemaria Bovens: Louis Boesten (Lewie van de Boos), schoenreperateur. Midden in de bovenste rij. 
   
 (Schoenreperateur Louis Boesten) 
 Ovl. (76 jaar oud) op donderdag 15 februari 1990 te Spaubeek [Li], 
 begr. op maandag 19 februari 1990 om 11:00 uur in de St.Laurentius kerk aldaar, daarna crematie in het crematorium Nedermaas te Geleen
 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd , volgt IXam
  2.  Afgeschermd , volgt IXanVIIIaj.  Huub (Martinus Hubertus) Bouwens , zn. van Jeuëp (Peter Joseph) Bouwens (VIIaa) en Mina (Philomina) Janssen
 geb. op zondag 9 mei 1915 te Spaubeek [Li], 
 mijnwerker, 
 huwelijksgetuige van zijn zwager Martin (Martinus) Stevens (zie VIIIal) en zijn zus Tilla (Maria Mechtilda) Bouwens op vrijdag 13 juni 1941 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (80 jaar oud) op woensdag 10 januari 1996 in het Maasland ziekenhuis te Sittard [Li], 
 gecr. op zaterdag 13 januari 1996 een plechtige eucharistieviering in de St. Willebrorduskerk te Obbicht, daarna gecremeerd in crematorium Nedermaas te Geleen [Li] ,  
 tr. (resp. minstens 23 en minstens 20 jaar oud) na 1938 woonachtig te Obbicht [Li]  
 met Mia (Maria) Donders
 geb. op zaterdag 27 april 1918 te Obbicht [Li], 
 ovl. (75 jaar oud) op vrijdag 8 april 1994 te Sittard [Li], 
 gecr. op woensdag 13 april 1994 te Geleen [Li]. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  AfgeschermdVIIIak.  An (Anna Maria) Bouwens, dr. van Jeuëp (Peter Joseph) Bouwens (VIIaa) en Mina (Philomina) Janssen
 geb. op zondag 4 juni 1916 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (82 jaar oud) op woensdag 13 januari 1999 te Geleen [Li], 
 otr. op zaterdag 30 oktober 1937 te Spaubeek [Li], 
 tr. (resp. 21 en 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 19 november 1937 te Spaubeek [Li] (getuigen: Mathieu (Joannes Mathijs) Erkens (VIp), (72 jaar, landbouwer, Spaubeek) en Jacobus Wilhelmus Hahn, (76 jaar, Spaubeek)) 
 met Joep (Joseph) Paulissen , zn. van Johann (Joannes) Paulissen en Agnes Muller
 geb. op vrijdag 1 oktober 1915 te Ratheim [Nw, Duitsland] Wonend in Spaubeek, 
 mijnwerker, 
 ovl. (71 jaar oud) op zondag 30 augustus 1987 te Geleen [Li]. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd , volgt IXao
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
  4.  AfgeschermdVIIIal.  Tilla (Maria Mechtilda) Bouwens, dr. van Jeuëp (Peter Joseph) Bouwens (VIIaa) en Mina (Philomina) Janssen
 geb. op dinsdag 29 oktober 1918 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (62 jaar oud) op woensdag 29 oktober 1980 te Geleen [Li], 
 begr. op zaterdag 1 november 1980 om 11:00 uur in de H. Laurentius kerk te Spaubeek [Li] ,  
 otr. op zaterdag 31 mei 1941 te Spaubeek [Li] & Schinnen, 
 tr. (resp. 22 en 24 jaar oud) op vrijdag 13 juni 1941 te Spaubeek [Li] - akte 1941/08 (getuigen: Harrie (Antonius Hendricus) Schumacher, als Hendrikus Antonius Schumacher (29 jaar, mijnwerker, Spaubeek) en zijn zwager en haar broer Huub (Martinus Hubertus) Bouwens (VIIIaj), (26 jaar, mijnwerker, Spaubeek, broeder van de bruid)), 
 woont op Burg. Eussenlaan 6 op woensdag 29 oktober 1980 te Spaubeek [Li] 
 met Martin (Martinus) Stevens, zn. van Hubert Stevens en Maria Philomina Roberts, 
 geb. op zondag 19 november 1916 te Puth [Li], 
 mijnwerker, 
 ovl. (72 jaar oud) op dinsdag 30 mei 1989 te Sittard [Li]
,  
 begr. op zaterdag 3 juni 1989 om 11:00 uur in de H. Laurentius kerk te Spaubeek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd , volgt IXap
  2.  Jo ,  
   geb. op dinsdag 9 mei 1944 te Spaubeek [Li],  
   ovl. op vrijdag 30 juli 2010 aldaar, volgt IXaq
  3.  Afgeschermd , volgt IXarVIIIam.  Mia (Maria Philomina) Bouwens , dr. van Jeuëp (Peter Joseph) Bouwens (VIIaa) en Mina (Philomina) Janssen
 geb. op donderdag 25 november 1920 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (80 jaar oud) op vrijdag 9 februari 2001 te Sittard [Li], 
 gecr. op woensdag 14 februari 2001 te Geleen [Li], 
 tr. (beiden 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 3 mei 1946 te Spaubeek [Li]  
 met Hub (Jan Hubert) Broens, zn. van Jan Willem Broens en Rosa Ubachs
 geb. op zaterdag 18 december 1920 te Schimmert [Li], 
 ovl. (74 jaar oud) op zaterdag 1 juli 1995 te Heerlen [Li], 
 gecr. op woensdag 5 juli 1995 te Geleen [Li]. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Rie ,  
   geb. op vrijdag 16 mei 1947 te Spaubeek [Li],  
   ovl. op zaterdag 25 januari 1997, volgt IXas
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd , volgt IXat
  4.  Afgeschermd , volgt IXauVIIIan.  Joos (Peter Joseph) Bouwens , zn. van Jeuëp (Peter Joseph) Bouwens (VIIaa) en Mina (Philomina) Janssen
 geb. op vrijdag 14 april 1922 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (90 jaar oud) op dinsdag 18 december 2012 te Born [Li], 
 gecr. op vrijdag 21 december 2012 te Geleen [Li], 
 tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 3 januari 1947 te Spaubeek [Li] 
 met Truus (Gertruda Henriette) Linders, dr. van Lodewijk Linders en Maria Gertruda Cuijpers , dr. van Louis (Lodewijk) Linders (spoorwegarbeider, seinhuiswachter) en Maria Gertruda Cuijpers (dienstbode, naaister-coupeuse), 
 geb. op vrijdag 6 juni 1924 te Horst [Li], 
 ovl. (94 jaar oud) op donderdag 27 december 2018 te Born [Li], 
 gecr. op woensdag 2 januari 2019 te Geleen [Li]. 
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  AfgeschermdVIIIao.  Leida (Maria Ida, Ida Maria) Bouwens, dr. van Jeuëp (Peter Joseph) Bouwens (VIIaa) en Mina (Philomina) Janssen
 geb. op donderdag 18 oktober 1928 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (94 jaar oud) op zaterdag 28 januari 2023 in Zuyderland Hoogstaete, afd. 1 te Sittard [Li] ,  
 gecr. in besloten kring, 
 tr. (beiden 21 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 30 december 1949 te Spaubeek [Li] 
 met Jan (Johannes Joseph Marie) Janssen, zn. van Johannes Janssen en Maria Hubertina Beckers, 
 geb. op dinsdag 7 februari 1928 te Schinnen [Li], 
 glasblazer (staat op braderieën), 
 ovl. (76 jaar oud) op maandag 19 juli 2004 te Geleen [Li], 
 begr. op zaterdag 24 juli 2004 aldaar. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd , volgt IXav
  2.  Afgeschermd , volgt IXaw
  3.  Afgeschermd , volgt IXax

VIIIap.  Afgeschermd , kind van Guus (Joannes Antonius Augustinus) Bougie (VIIab) en Jeanette (Johanna Maria Hubertina) Gelissen

VIIIaq.  Afgeschermd , kind van Guus (Joannes Antonius Augustinus) Bougie (VIIab) en Jeanette (Johanna Maria Hubertina) Gelissen

VIIIar.  Felix (Felix Augustinus Franciscus) Bougie, zn. van Guus (Joannes Antonius Augustinus) Bougie (VIIab) en Jeanette (Johanna Maria Hubertina) Gelissen
 geb. op donderdag 12 april 1934 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (63 jaar oud) op woensdag 24 december 1997 te Schaesberg [Li], 
 tr. (26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 20 april 1960 te Spaubeek [Li] 
 met Afgeschermd , kind van Willem (Jan Willem) Limpens (chauffeur, transporteur) en Tina (Anna Hubertina) Meijers
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd , volgt IXay
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd

VIIIas.  Afgeschermd , kind van Guus (Joannes Antonius Augustinus) Bougie (VIIab) en Jeanette (Johanna Maria Hubertina) Gelissen

VIIIat.  Afgeschermd , kind van Guus (Joannes Antonius Augustinus) Bougie (VIIab) en Jeanette (Johanna Maria Hubertina) Gelissen

VIIIau.  Afgeschermd , kind van Guus (Joannes Antonius Augustinus) Bougie (VIIab) en Jeanette (Johanna Maria Hubertina) Gelissen

VIIIav.  Paul Bougie , zn. van Felix (Joseph Nicolaas Felix) Bougie (VIIac) en Maria Hubertina Paulina Kösters
 geb. op donderdag 30 april 1942 te Spaubeek [Li], 
 leraar Duits, 
 ovl. (52 jaar oud) op donderdag 13 april 1995 te Spaubeek [Li], 
 begr. aldaar, 
 tr. (minstens 20 jaar oud) na 1962 te Spaubeek [Li] 
 met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  AfgeschermdVIIIaw.  Afgeschermd , kind van Felix (Joseph Nicolaas Felix) Bougie (VIIac) en Maria Hubertina Paulina Kösters

Generatie IX

IXa.  Netteke (Trinetta Maria Hubertina, Antonetta) Waltmans , dr. van Sjang (Joannes Wilhelmus) Waltmans en Anna (Maria Joanna Hubertina) Baltus (VIIIa), 
 geb. op donderdag 23 mei 1901 te Meerssen [Li], 
  
 Foto van Netteke Waltmans op 17 jarige leeftijd
 ,  
 Foto Netteke Wouters-Waltmans met zuster Tina Waltmans te Hobbelrade [Li], 
 ,  
 doopgetuige van haar nicht Toke (Catharina Gerarda) Waltmans
 Foto Netteke Wouters-Waltmans ,  
 ovl. (75 jaar oud) op vrijdag 10 december 1976 in het St. Barbara ziekenhuis te Geleen [Li] ,  
 begr. op dinsdag 14 december 1976 om 10:00 uur in de H. Laurentiuskerk te Spaubeek [Li], 
 otr. op zaterdag 6 januari 1923 te Spaubeek [Li], 
 tr. (resp. 21 en 31 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 24 januari 1923
te Spaubeek [Li] (getuigen: Louis (Joannes Ludovicus) Vrancken, (29 jaar, mijnwerker, Spaubeek) en Jan Hubert (Joannes Hubertus) Vrancken, (71 jaar, landbouwer, Spaubeek)),  
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zaterdag 27 januari 1923 opm.: in trouwboekje foutieve naam: Maria Catharina Hubertina Waltmans te Spaubeek [Li] (getuige: Pastoor E. Beckers), 
  
 woont Dorpstraat 54 Spaubeek [Li] na 1927, 
   
 Netteke en Willem Wouters-Waltmans 
 De oudste dochter Mia wordt in 1926 in een van de vijf huisjes op de Dorpstraat geboren. 
 Mijn vader Jo wordt als eerste (in 1928) van de nog 8 volgende kinderen in deze woning geboren. 
   
 Willem Wouters met zijn echtgenote Netteke Waltmans en oudste dochter Mia voor de nieuwe woning. 
   
 rij 1 (v.l.n.r.): Fientje, Frits, Wil, Annie 
 rij 2 (v.l.n.r.): Ellie (op arm), Netteke Wouters- Waltmans, Mia, Gerda, Jo 
 (foto ca. 1940) 
   
 Een foto midden jaren 1950 voor het huis op de Dorpsraat. Van links naar rechts zien we een gedeelte van de familie Wouters: dochter Gerda, moeder Netteke, schoondochter Dina van de Ende [mijn moeder ww], onbekend (met hand boven ogen), zoon Jo [mijn vader ww] en op de tweede rij van links naar rechts: zoon Wil en zoon Frits
 woont in wijk B (Dorpstraat) op nummer 24 op zaterdag 15 februari 1941 te Spaubeek [Li], 
  
 Vier generaties circa 1950 te Spaubeek [Li], 
 Vier generaties vrouwelijke opvolgers in het geslacht: 
   
 overgrootmoeder Anna Waltmans-Baltus, grootmoeder Netteke Wouters-Waltmans, moeder Mia Venema-Wouters en dochter Joske Venema
 woont op Dorpstraat 54 op vrijdag 10 december 1976 te Spaubeek [Li] 
 met Willem (Wilhelm, Wullem) Wouters , zn. van Jan Christiaan (Joannes Christiaan) Wouters (dienstknecht, fabrieksarbeider, tuinman) en Gertrud Schroeder (dienstmaagd), 
 geb. op zondag 9 augustus 1891 om vier uur v.m te Stetternich [Nw, Duitsland] (Akte 58 / 1891). In de overlijdensakte te Sittard (#240) wordt foutief Hoensbroek genoemd (getuige: zijn vader Jan Christiaan (Joannes Christiaan) Wouters), 
 ged. Rooms Katholiek op woensdag 12 augustus 1891 te Hambach [Nw, Duitsland], 
 mijnwerker op staatsmijnen Hendrik te Brunssum en Maurits te Geleen, 
  
 Koopt gronden uit erfenis op donderdag 1 januari 1925 te Spaubeek [Li], 
 Jan Christiaan Wouters, tuinman te Jülich; Anna Maria Agnes Hölters geb. Wouters, zonder beroep; Frederik Hölters, arbeider te Jülich; Gertruda Wouters, kloosterzuster te Düren verkopen aan: Wilhelm Wouters, mijnwerker, een boomgaard sectie B nr. 2223 en 2226 totaal 20 are 30 ca voor fl 720,00 uit erfenis van Andries Wolters en Maria Sibilla Meens [Dit is de overgrootmoeder van Wilhelm Wouters]. De gekochte goederen zijn verhuurd voor 6 jaar per 01-01-1925. 
   
 Een kopie van de handtekeningen onder de verkoopakte
 geboortegetuige van zijn zoon Nn Wouters op woensdag 22 november 1933, 
 overlijdensgetuige van zijn dochter Fientje (Josephina Johanna Maria) Wouters op maandag 17 februari 1941, 
  
 Militaire dienst vanaf 1911 te Amsterdam [Nh], 
   
 NL - Dienstplicht ontslagbewijs diensteindiging op 01-10-1931 (Wilhelm is 40 jaar oud). Hij zat in 5e Regiment Infantrie dienstplichtige lichting 1911 Amsterdam (N-H) als soldaat. 
 Op 31-08-1917 ingeschreven te Spaubeek, 
 Na millitaire dienstplicht na 1911 te Spaubeek [Li]
 Wilhelm Wouters is Nederlander en voelt zich absoluut geen Duitser (of Pruis/Preuß toentertijd). Hij bezit immers via zijn vader de Nederlandse nationaliteit en dient in het Nederlands leger bij de infanterie te Amsterdam. Ik weet wel van mijn vader Jo/Chris, de oudste zoon van Wilhelm: "Als iemand hem Pruis noemde dan was hij zo kwaad dat hij voor de rest zijn leven niets meer tegen deze persoon zei". Dit is bij diverse personen in Spaubeek het geval geweest. Wat aangeeft hoe diep dit gevoel bij hem heeft gezeten. 
 Hierna gaat hij in de kost bij zijn tante Maria Agnes Wouters (gehuwd met Joannes Wilhelmus A Campo) die op de Dorpstraat wonen. 
 Naast zijn tante woont Trinetta Maria Hubertina Waltmans, waarmee hij later huwt. Later gaat hij inwonen bij de smid op de Zandstraat.[dit zal waarschijnlijk na de dood van zijn tante Maria Agnes Wouters in 1915 gebeurd zijn ww], 
 Lening bij Limburgse Steenkolenmijnen voor bouw van huis aan de Dorpstraat op dinsdag 29 maart 1927 te Spaubeek [Li]
 Wilhelm Wouters x Maria Hubertina Antoinette [? moet zijn Trinetta Maria Hubertina ww] Waltmans nemen lening voor de bouw van een huis (maximaal fl 2800,00). Rente 4% starten met fl 1800,00 op 29-03-1927. 
   
 de handtekening van Wilhelm Wouters onder de akte
 Zes weken dienst van Wilhelm Wouters op zaterdag 4 oktober 1952 te Spaubeek [Li]
   
 [opmerking: als vrouw (Netteke Wouters-Waltmans) wordt genoemd: Antonetta Waltmans, i.p.v. Trinetta Waltmans (de naam Antonetta wordt ook in het trouwboekje gebruikt!) ww] 
   
 Willem Wouters 
 Ovl. (61 jaar oud) op zondag 24 augustus 1952 om 00:20 uur in het ziekenhuis  "De Goddelijke Voorzienigheid" aan een maagbloeding te Sittard [Li] - akte 240 & Spaubeek akte 1952/12. Opmerking: ab intestato [= zonder testament] overleden.  ,  
 begr. te Spaubeek [Li]  
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Mia (Joanna Catharina Maria) ,  
   geb. op zondag 24 januari 1926 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (74 jaar oud) op donderdag 1 juni 2000 te Sittard [Li], volgt Xa
  2.  Gerardus Wilhelmus Johannes (Jo, Chris) ,  
   geb. op zaterdag 24 maart 1928 te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 25 maart 1928 aldaar, zijn roepnaam Jo is genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde [Sjang Waltmans]. Zijn vader is het hiermee absoluut oneens. Hij vindt dat zijn zoon naar zijn vader (Jan Christiaan) moet worden genoemd en hij blijft hem dus consequent Chris noemen (getuigen: zijn grootvader Sjang (Joannes Wilhelmus) Waltmans (zie VIIIa), geschreven als Johannes Waltmans en zijn tante Maria Agnes (Anna Maria Agnes) Wouters),  
   mijnwerker (houwer) op staatsmijn Maurits te Geleen; conciërge,  
    
   Laurentiusschool van de leerlingen van klas 2 en 3 circa 1937 te Spaubeek [Li],  
    
   1e rij (zittend) v.l.n.r. 
   1. Adrie Aerts, 2. Jan Crombags, 3. Hub Vrancken, 4. Jeu Selder, 5. Jan Bouwens 
   2e rij v.l.n.r. 
   1. Jos Riedel, 2. Wil Crombags, 3. Jeu (Math) Waltmans, 4. Wil Maes, 5. Hein Steijns, 6. Harrie Selder, 7. Harrie Heijnen, 8. Hub Crombags 
   3e rij v.l.n.r. 
   1. Gerard Terwint, 2. Wim Roozen, 3. Jan Bouwens, 4. Pie Heijnen, 5. Piet van Megen, 6. Eed Moonen, 7. Hendrik Luijten, 8. Joke Bouwens 
   4e rij v.l.n.r. 
   1. Math Maes, 2. Pierre Bouwens, 3. Math Geurts, 4. Lei op de Camp, 5. Niek Vanderbooren, 6. Jo Wouters, 7. Jo Duijzings, 8. Wim Terwint, 9. Zef Ritterbeeks 
   5e rij v.l.n.r. 
   1. Jaac Roelofsen, 2. Pierre Wachelder, 3. Lowie Welters, 4. Jan Bouwens, 5. Jo Meijers, 6. Wil Jacobs, 7. Piet Meijers, 8. Charel Vrancken, 9. Jo Voncken 
   (bron: foto en namen Jo Ritterbeeks),  
   Vrienden samen op de foto circa 1943 te Spaubeek [Li],  
    
   op de bovenstaande foto zien we van links naar rechts: 
   Harie Linders, Math Ritterbeeks (in uniform van Arbeidsdienst [geverfde Nederlandse legeruniformen]), Jo Wouters, Harie Bouwens, Pierre Wachelder, Sef Meijers, Jo Consten, Pierre Ritterbeeks. 
   (bron: foto en namen Jo Ritterbeeks
    
   vlnr. Lei op den Camp, Jo Wouters. 
    
   vlnr. Jo Wouters, Harie Linders, Harie Bouwens, Jo Consten. 
   Ovl. (68 jaar oud) op vrijdag 21 maart 1997 aan mesothelioom (astbest longkanker) te Sittard [Li] - ziekenhuis de Goddelijke Voorzienigheid,  
   gecr. op woensdag 26 maart 1997 te Geleen [Li],  
   tr. (resp. 25 en 19 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 9 september 1953 te Geleen [Li],  
   kerk.huw. op zaterdag 17 oktober 1953 in de O.L.V. van Altijddurende Bijstand te Lindenheuvel [Li] (getuigen: zijn zus en haar schoonzuster Gerda (Gerarda Jacoba Jozefina) Wouters (Xb) en zijn schoonzuster en haar zus Sophie (Sophia Gertruda Leonora) van den Ende)  
   met Dina (Bernardina Josepha), genoemd naar haar grootmoeder aan moederszijde [Dina Ormans] van den Ende , dr. van Janus (Adrianus Johannes Hubertus) van den Ende (mijnwerker (o) Mts 592, houwer) en Stiena (Ernestina Maria) Gubbels,  
   geb. op dinsdag 8 mei 1934 te Geleen [Li],  
   (getuigen: haar grootmoeder Dina (Anna Catharina Bernardina) Ormans en haar tante Jo (Josefa) Gubbels),  
   ovl. (86 jaar oud) op maandag 8 maart 2021 om 22:15 uur in het Zuyderland ziekenhuis te Geleen [Li],  
   gecr. op dinsdag 16 maart 2021 in crematorium Nedermaas aldaar Uit dit huwelijk 4 kinderen.  
  3.  Frits (Godfried Joannes Gerardus), genoemd naar zijn oom en deze is ook zijn peter ,  
   geb. op dinsdag 3 juni 1930 te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 4 juni 1930 aldaar (getuigen: zijn aangetrouwde oom Frits (Gottfried) Hölters, uit Jülich en zijn grootmoeder Anna (Maria Joanna Hubertina) Baltus (VIIIa)),  
   Groente verkoper (huis aan huis verkoop met auto),  
    
   Verkoper van aardappelen, groente en fruit te Spaubeek [Li],  
    
   (bron: advertentie Limburgs Dagblad 30 december 1972
    
   (foto Annemaria Bovens: groenteboer Frits Wouters) 
   Ovl. (77 jaar oud) op zondag 30 maart 2008 te Geleen [Li] - ziekenhuis Orbis,  
   gecr. aldaar  
  4.  Gerda (Gerarda Jacoba Jozefina) ,  
   geb. op maandag 18 april 1932 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (70 jaar oud) op zondag 16 maart 2003 aldaar, volgt Xb
  5.  Nn ,  
   geb. op maandag 20 november 1933 om 23:00 uur. Het kind is van het mannelijk geslacht te Spaubeek [Li] - ovl.akte 1933/12 (getuigen: zijn vader Willem (Wilhelm) Wouters (zie IXa), (42 jaar, mijnwerker, Spaubeek) en Sjang (Joannes) Welzen, (51 jaar, veldwachter, Spaubeek)) (doodgeb.). 
  6.  Afgeschermd
  7.  Fientje (Josephina Johanna Maria, Jozefientje), genoemd naar haar tante en deze is ook haar meter ,  
   geb. op woensdag 2 december 1936 te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 3 december 1936 aldaar (getuigen: haar oom Sjeng (Johannes Hubertus) Waltmans (IXd) en haar tante Fien (Josephina Trinetta Hubertina) Waltmans (IXe)),  
   ovl. (4 jaar oud) op zaterdag 15 februari 1941 om 05:30 uur.
te Spaubeek [Li] (getuige: haar vader Willem (Wilhelm) Wouters (zie IXa), (49 jaar, mijnwerker, Spaubeek)),  
   begr. te Spaubeek [Li]. 
  8.  Wil (Willem Johannes Hubertus), genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde ,  
   geb. op zaterdag 1 oktober 1938 te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 2 oktober 1938 aldaar (getuigen: zijn tante Tina (Maria Jacoba Hubertina) Waltmans (IXf), als Hubertina Waltmans en zijn aangetrouwde oom Jan (Joannes Antonius) Swelsen (zie IXe)),  
   metselaar en kantonier bij gem. Spaubeek-Beek,  
    
   Grote hobby jagen in 1985 te Spaubeek [Li],  
    
   Huub Bruls en Wil Wouters (1985) 
   (foto: Annemarie Bovens
   Ovl. (83 jaar oud) op maandag 10 januari 2022 te Spaubeek [Li],  
   gecr. in besloten kring i.v.m. Corona te Geleen [Li],  
   tr. (28 jaar oud) (Burgerlijke Stand) in juli 1967 te Spaubeek [Li]  
   met Afgeschermd , kind van Mathieu (Hubertus Mathias) Pieters en Helena (Helena Hubertina) Lahaye. Uit dit huwelijk een kind. 
  9.  Afgeschermd , volgt XcIXb.  Jacques (Hubertus Jacobus, Sjaak, Jacobus, Jac) Waltmans , zn. van Sjang (Joannes Wilhelmus) Waltmans en Anna (Maria Joanna Hubertina) Baltus (VIIIa), 
 geb. op maandag 16 maart 1903 te Meerssen [Li], 
 mijnwerker, verkiezingslijst gemeenteraadslid, 
 doopgetuige van zijn nicht Afgeschermd
 huwelijksgetuige van Harie (Jan Hendrik) Offermans en Maria (Maria Victoria) Riedel op woensdag 13 november 1929 te Spaubeek [Li], 
 overlijdensgetuige van zijn vader Sjang (Joannes Wilhelmus) Waltmans (zie VIIIa) op maandag 28 juni 1954, 
 ovl. (82 jaar oud) op maandag 3 maart 1986 in Huize Ave Maria te Geulle [Li] ,  
 begr. op vrijdag 7 maart 1986 om 10:00 uur in de St. Laurentiuskerk te Spaubeek [Li] ,  
 tr. (resp. 20 en 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 27 december 1923 te Spaubeek [Li] (getuigen: Leo (Leonardus) Maes, (40 jaar, timmerman, Spaubeek), Godefridus Arends (47 jaar, arbeider, Spaubeek)), 
 woont op Hobbelrade 41 in 1946 te Spaubeek [Li], 
 woont in Huize Avé Maria, Hussenbergstraat 21 op dinsdag 22 augustus 1978 te Geulle [Li] 
 met Lies (Maria Elisabeth, Elisabeth) Meijers , dr. van Louis (Jan Louis) Meijers (dagloner, mijnwerker) en Elisabeth (Maria Elisabeth) Swelsen (dienstmeid - kan niet schrijven), 
 geb. op vrijdag 25 januari 1901 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Afgeschermd (Xc), 
 ovl. (77 jaar oud) op dinsdag 22 augustus 1978 na een langdurige ziekte in het ziekenhuis te Sittard [Li], 
 begr. op zaterdag 26 augustus 1978 om 11:00 uur in de St. Laurentiuskerk te Spaubeek [Li]  
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Hub (Johannes Hubertus) ,  
   geb. op maandag 17 november 1924 te Spaubeek [Li], volgt Xd
  2.  Mia (Petronella Philomena) ,  
   geb. op woensdag 3 november 1926 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (hoogstens 51 jaar oud) voor 1978 waarschijnlijk te Rijssen [Ov],  
   tr. (25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 23 november 1951 te Spaubeek [Li],  
   woont op dinsdag 22 augustus 1978 te Rijssen [Ov]  
   met Afgeschermd , zn. van Johannes Theodoor Hendriksen en Gertrud Rix. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  3.  Jeu (Johannes Pieter Mathijs, Jan, Mathieu) ,  
   geb. op zaterdag 7 juli 1928 te Spaubeek [Li],  
   bankwerker,  
   ovl. (21 jaar oud) op vrijdag 23 juni 1950 om 16:15 uur. Door verkeersongeluk. Bij verlaten van bakkerswagen in de regen te Kelmond [Li] - akte 1950/11 (27 juni 1950),  
   begr. op dinsdag 27 juni 1950 om 09:30 uur in de H.Laurentius kerk te Spaubeek [Li] ,  
   tr.  
   met Afgeschermd . Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Afgeschermd
  5.  Toke (Catharina Gerarda, Catho) ,  
   geb. op woensdag 24 januari 1934 te Spaubeek [Li],  
   (getuige: haar tante Netteke (Trinetta Maria Hubertina) Waltmans (IXa)),  
   verpleegster bij groene kruis in Spaubeek,  
   ovl. (87 jaar oud) op dinsdag 24 augustus 2021 te Beek [Li] ,  
   tr. (resp. 21 en ongeveer 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 19 oktober 1955 te Spaubeek [Li],  
   woont op dinsdag 22 augustus 1978 te Spaubeek [Li]  
   met Jo (Joseph Hubertus) Gerards, zn. van Mathias Hubertus Gerards en Anna Maria Dreessen,  
   geb. in 1931,  
   ovl. (ongeveer 86 jaar oud) op vrijdag 1 december 2017 te Geleen [Li],  
   gecr. op dinsdag 5 december 2017 in de St. Martinuskerk te Beek [Li], waarna in stilte gecremeerd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Afgeschermd , volgt Xe
  7.  Leo (Jacobus Leonardus Hubertus, Lei) ,  
   geb. op vrijdag 17 maart 1939 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (75 jaar oud) op donderdag 17 april 2014 te Elsloo [Li],  
   gecr. op donderdag 24 april 2014 te Geleen [Li] [bidprentje],  
   tr.  
   woont op dinsdag 22 augustus 1978 te Elsloo [Li]  
   met Afgeschermd . Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. IXc.  Huub (Hubertus Gerardus) Waltmans , zn. van Sjang (Joannes Wilhelmus) Waltmans en Anna (Maria Joanna Hubertina) Baltus (VIIIa), 
 geb. op zondag 16 april 1905 te Meerssen [Li], 
 mijnwerker (houwer), kruidenier, 
 doopgetuige van zijn nicht Gerda (Gerarda Jacoba Jozefina) Wouters (Xb) op dinsdag 19 april 1932 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (69 jaar oud) op dinsdag 25 juni 1974 te Sittard [Li] - ziekenhuis de Goddelijke Voorzienigheid, 
 tr. (resp. 30 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 15 februari 1936 te Schinnen [Li], 
  
 woont in Genčk te Schinnen [Li], 
 09-03-1936: Schinnen 
 17-10-1941: PB 2375 
 01-05-1947: Hegge 33 
 29-02-1968: Hegge 154 (vernumm), 
 Woont te Spaubeek [Li]
 09-03-1936: Schinnen 
 17-10-1941: PB 2375 
 01-05-1947: Hegge 33 
 19-02-1968: Hegge 154 (vernumm) 
 met Bertha (Maria Helena Bertha) Heutz , dr. van Jan Jacob Heutz (herbergier te Schinnen, vrachtrijder, winkelier) en Maria Anna Essers
 geb. op donderdag 7 oktober 1909 te Schinnen [Li], 
 ovl. (79 jaar oud) op woensdag 9 augustus 1989 (bron: www.dannypeeters.nl) te Geleen [Li] (verpleeghuis). 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd
  5.  Afgeschermd
  6.  Hubertus Jan Antonius ,  
   geb. op dinsdag 24 april 1945 te Schinnen [Li],  
   ovl. op dinsdag 28 augustus 1945 [4 maanden oud] te Sittard [Li] op 12 september 1945 aangegeven in Schinnen. 
  7.  Tiny (Hubertina Wilhelmina Maria) ,  
   geb. op maandag 23 september 1946 te Schinnen [Li],  
   ovl. (52 jaar oud) op zondag 31 januari 1999 (bron: www.dannypeeters.nl) te Heerlen [Li],  
   begr. op donderdag 4 februari 1999 te Geleen [Li],  
   tr. (22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 1 oktober 1968 te Schinnen [Li]  
   met Afgeschermd . Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  8.  AfgeschermdIXd.  Sjeng (Johannes Hubertus, Jan) Waltmans , zn. van Sjang (Joannes Wilhelmus) Waltmans en Anna (Maria Joanna Hubertina) Baltus (VIIIa), 
 geb. op vrijdag 19 juni 1908 te Meerssen [Li], 
 mijnwerker, verkiezingslijst gemeenteraad, 
 doopgetuige van zijn nicht Fientje (Josephina Johanna Maria) Wouters op donderdag 3 december 1936 te Spaubeek [Li], 
 woont in 1946 te Spaubeek [Li] Dorpstraat 60, 
 ovl. (85 jaar oud) op zondag 26 december 1993 te Geleen [Li] ,  
 begr. op donderdag 30 december 1993 te Spaubeek [Li] ,  
 tr. (resp. 27 en ongeveer 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 31 juli 1935 te Spaubeek [Li] (getuigen: Jacobus Wilhelmus Hahn, (74 jaar, zonder beroep, Spaubeek) en Hubert Marie Joseph Stohr, (25 jaar, onderwijzer, Spaubeek)) 
 met Trautje (Maria Gertrud) Stijfs , dr. van Hubert (Johannes Leonardus Hubertus) Stijfs (dienstknecht, mijnwerker) en Maria Elisabeth Prevo
 geb. in 1912 te Ubach over Worms [Li] wonend te Spaubeek, 
 woont op woensdag 31 juli 1935 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 83 jaar oud) op maandag 6 mei 1996 te Spaubeek [Li], 
 begr. aldaar  
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Afgeschermd , volgt Xf
  2.  Annie (Johanna Hubertina) ,  
   geb. op zondag 17 december 1939 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (76 jaar oud) op dinsdag 7 juni 2016 te Geleen [Li], volgt Xg
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd
  5.  Afgeschermd
  6.  Afgeschermd
  7.  AfgeschermdIXe.  Fien (Josephina Trinetta Hubertina) Waltmans , dr. van Sjang (Joannes Wilhelmus) Waltmans en Anna (Maria Joanna Hubertina) Baltus (VIIIa), 
 geb. op vrijdag 1 december 1911 te Meerssen [Li], 
 gezondheid: ziekte M.S. te Geleen [Li] Verpleegt in Odilia kliniek, 
 doopgetuige van haar nicht Fientje (Josephina Johanna Maria) Wouters op donderdag 3 december 1936 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (72 jaar oud) op dinsdag 24 april 1984 te Geleen [Li] ,  
 begr. op zaterdag 28 april 1984 om 11:00 uur in de St. Laurentius kerk te Spaubeek [Li] ,  
 otr. op zaterdag 24 september 1932 te Spaubeek [Li], 
 tr. (resp. 20 en 23 jaar oud) op vrijdag 14 oktober 1932 te Spaubeek [Li] (getuigen: Sjang (Joannes) Welzen, (50 jaar, veldwachter, Spaubeek), Pierre Kusters (24 jaar, secretarie ambtenaar, Meerssen)), 
 woont in 1946 te Spaubeek [Li] Dorpstraat 62a, 
 woont op Dorpstraat 104 op dinsdag 24 april 1984 te Spaubeek [Li] 
 met Jan (Joannes Antonius, Johannes Antonius) Swelsen (Welzen) , zn. van Jan Louis (Joannes Ludovicus) Swelsen (metselaar, aannemer) en Anna Maria van den Bosch
 geb. op zondag 18 oktober 1908 te Spaubeek [Li], 
 mijnwerker (hulp-houwer), verkiezingslijst gemeenteraadslid, secr. KAB, best.lid RK Mijnwerkersbond, 
 doopgetuige van zijn neef Wil (Willem Johannes Hubertus) Wouters op zondag 2 oktober 1938 te Spaubeek [Li], 
 geboortegetuige van zijn kind Nn Swelsen op zaterdag 27 november 1937, 
 getuige bij kerk. huw. van zijn broer Pie (Pieter Hubertus) Swelsen en zijn schoonzuster Tring (Maria Catharina) Smeets op zaterdag 4 oktober 1930 te Stein [Li], 
 overlijdensgetuige van zijn broer Pie (Pieter Hubertus) Swelsen op maandag 27 december 1943, 
 overlijdensgetuige van zijn moeder Anna Maria van den Bosch op maandag 4 augustus 1947, 
 overlijdensgetuige van zijn schoonmoeder Anna (Maria Joanna Hubertina) Baltus (VIIIa) op woensdag 28 oktober 1953, 
 ovl. (51 jaar oud) op woensdag 30 december 1959 om 23:30 uur aan kanker te Spaubeek [Li] - akte 7 (getuige: zijn schoonzoon Thij (Theodorus Gerardus) Dentener (zie Xh), (28 jaar, mijnwerker, Spaubeek)), 
 begr. te Spaubeek [Li]  
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Mia (Maria Johanna Gerarda) ,  
   geb. op zaterdag 9 december 1933 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (86 jaar oud) op zondag 3 mei 2020 te Geleen [Li], volgt Xh
  2.  Afgeschermd , volgt Xi
  3.  Nn ,  
   geb. op zaterdag 27 november 1937 om 18:00 uur te Spaubeek [Li] - ovl.akte 1937/11 (getuige: vader Jan (Joannes Antonius) Swelsen (zie IXe), (29 jaar, mijnwerker, Spaubeek)) (doodgeb.). 
  4.  Elly (Elisabeth Maria Jacoba) ,  
   geb. op dinsdag 29 augustus 1939 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (64 jaar oud) op maandag 29 september 2003 aldaar, volgt Xj
  5.  Afgeschermd
  6.  AfgeschermdIXf.  Tina (Maria Jacoba Hubertina) Waltmans , dr. van Sjang (Joannes Wilhelmus) Waltmans en Anna (Maria Joanna Hubertina) Baltus (VIIIa), 
 geb. op woensdag 21 april 1915 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Wil (Willem Johannes Hubertus) Wouters op zondag 2 oktober 1938 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (83 jaar oud) op woensdag 4 november 1998 in het ziekenhuis (MS vanaf 35 jaar) te Sittard [Li] ,  
 begr. op zaterdag 7 november 1998 om  13:30 uur in de H. Laurentiuskerk te Spaubeek [Li], 
 otr. (1) op zaterdag 18 januari 1941 te Spaubeek [Li] & Schinnen, 
 tr. (beiden 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 18 april 1941 te Spaubeek [Li] - akte 1941/03 (getuigen: Sjeng (Joannes Martinus) Debets, (28 jaar, fabrieksarbeider, Schinnen) en Willem Hubert Debets, (59 jaar, landbouwer, Schinnen)), 
  
 woont te Spaubeek [Li], 
 23-04-1941: Dorpstraat 61 
 25-09-1941: PB 790 
 08-07-1948: vernumm 72 
 20-12-1956: 73a 
 01-06-1961: Dorpstraat 68, 
 woont op Dorpstraat 68 op zondag 11 juli 1971 te Spaubeek [Li] 
 met Drees (Andreas Marie, Andries Marie) Smeets , zn. van Jan Antoon Smeets (arbeider) en Maria Catharina Goessens
 geb. op vrijdag 6 augustus 1915 te Schinnen [Li], 
 timmermanmeubelmaker, mijnwerker (houwer), 
 huwelijksgetuige van Sjeng (Joannes Martinus) Debets en Cato (Catharina) Baltus op vrijdag 18 april 1941 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (55 jaar oud) op zondag 11 juli 1971 te Heerlen [Li] & Spaubeek
,  
 begr. te Spaubeek [Li]  
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd , volgt Xk
  2.  Afgeschermd , volgt Xl
  3.  Afgeschermd


  Tina (Maria Jacoba Hubertina) Waltmans
 tr. (resp. minstens 56 en minstens 62 jaar oud) (2) na 1971 te Spaubeek [Li], 
 woont op Stationstraat 4 op dinsdag 6 januari 1981 te Spaubeek [Li] 
 met Willem (Willem Joseph Leonard) Stijfs, zn. van Hubert (Johannes Leonardus Hubertus) Stijfs (dienstknecht, mijnwerker) en Maria Elisabeth Prevo
 geb. op zondag 16 augustus 1908 te Eygelshoven [Li], 
 timmerman, 
 huwelijksgetuige van zijn broer Joseph (Peter Joseph) Stijfs en zijn schoonzuster Maria (Anna Maria Hubertina) Welzen op woensdag 19 februari 1936 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (72 jaar oud) op dinsdag 6 januari 1981 in het St. Barbara ziekenhuis te Geleen [Li] ,  
 begr. op zaterdag 10 januari 1981 om 11:00 uuri de St. Laurentius kerk te Spaubeek [Li]. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 


  Willem (Willem Joseph Leonard) Stijfs, zn. van Hubert (Johannes Leonardus Hubertus) Stijfs (dienstknecht, mijnwerker) en Maria Elisabeth Prevo
 tr. (resp. 29 en 28 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 13 mei 1938 te Spaubeek [Li] - akte 1938/4 (getuigen: zijn zwager en haar zwager Nic (Nicolaas Franciscus) Beckers, (35 jaar, magazijn knecht, Spaubeek, zwager van bruid) en Jan Hendrik Snellings, (44 jaar, mijnwerker, Spaubeek)), 
 woont op Stationstraat 4 op zaterdag 30 oktober 1971 te Spaubeek [Li] 
 met Antonia Paulina Mulkens, dr. van Joannes Hubertus Wilhelmus Josephus Mulkens (metselaar) en Anna (Maria Johanna) Schoffeleers
 geb. op woensdag 26 januari 1910 te Spaubeek [Li] - akte 4, 
 ovl. (61 jaar oud) op zaterdag 30 oktober 1971 in een kliniek te Heerlen [Li], 
 begr. op woensdag 3 november 1971 om 10:00 uur in de H. Laurentius kerk te Spaubeek [Li]. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXg.  Netta (Maria Catharina) Baltus, dr. van Hoebér (Joannes Hubertus) Baltus (VIIIb) en Bertha (Anna Maria Elisabeth) Bruls
 geb. op vrijdag 15 april 1910 te Spaubeek [Li] - akte 15, 
 ovl. (90 jaar oud) op maandag 24 juli 2000, 
 gecr. op zaterdag 29 juli 2000 een plechtige uitvaartdienst in de Christus Hemelvaartskerk te Sittard, daarna gecremeerd te Geleen [Li] ,  
 tr. (resp. 35 en 37 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 2 augustus 1945 te Geleen [Li] - akte 65 
 met Joop (Jacobus Hendrik) Weever, zn. van Hendrik Weever en Eelkje van der Steen, 
 geb. op donderdag 22 augustus 1907 te Amsterdam [Nh], 
 ovl. (56 jaar oud) op maandag 20 juli 1964 te Geleen [Li] - akte 97, 
 begr. op zaterdag 25 juli 1964 te Oud-Geleen [Li]. 
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Afgeschermd

IXh.  Anna Helena Maria Barbara Baltus, dr. van Hoebér (Joannes Hubertus) Baltus (VIIIb) en Bertha (Anna Maria Elisabeth) Bruls
 geb. op zaterdag 8 juli 1911 te Spaubeek [Li] - akte 15, 
 ovl. (91 jaar oud) op dinsdag 18 maart 2003 te Sittard-Geleen [Li], 
 tr. (resp. 23 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 31 mei 1935 te Spaubeek [Li] Wonen in Neerbeek (getuigen: Joseph (Jan Hubert Joseph) Visschers, (37 jaar, burgemeester, Spaubeek), Pierre Kusters (27 jaar, Meerssen)), 
 woont op donderdag 12 december 1968 te Neerbeek [Li] 
 met Huub (Laurentius Hubertus) Maes, zn. van Pieter Hubertus Maes (mijnwerker) en Maria Elisabeth Mures
 geb. op maandag 17 mei 1909 te Spaubeek [Li] - akte 14, 
 steenfabrieksarbeider, 
 ovl. (69 jaar oud) op dinsdag 22 augustus 1978 te Heerlen [Li]. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd

IXi.  Huub (Hubertus Reinier, Hub) Baltus, zn. van Hoebér (Joannes Hubertus) Baltus (VIIIb) en Bertha (Anna Maria Elisabeth) Bruls
 geb. op donderdag 24 april 1913 te Spaubeek [Li] - akte 8, 
 mijnwerker, verkiezingslijst gemeenteraadslid, 
 ovl. (75 jaar oud) op zaterdag 3 december 1988 na een langdurige ziekte te Sittard [Li] ,  
 begr. op donderdag 8 december 1988 om 11:00 uur in de St. Laurentius kerk te Spaubeek [Li] ,  
 otr. op zaterdag 20 januari 1934 te Spaubeek [Li], 
 tr. (resp. 20 en 17 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 9 februari 1934 te Spaubeek [Li] (getuigen: Henri (Joannes Hendricus) Boesten, (55 jaar, schoenmaker, Spaubeek), Pierre Kusters (25 jaar, secretarieambtenaar, Meerssen)), 
 woont op Looiwinkelstraat 55 in 1946 te Spaubeek [Li], 
 woont op Rubensstraat 23 op zaterdag 3 december 1988 te Spaubeek [Li] 
 met Anna Maes, dr. van Pieter Hubertus Maes (mijnwerker) en Maria Elisabeth Mures
 geb. op zaterdag 23 september 1916 te Spaubeek [Li], 
 woont op Rubensstraat 23 op vrijdag 8 december 1989 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (82 jaar oud) op donderdag 11 februari 1999 te Spaubeek [Li], 
 begr. op dinsdag 16 februari 1999 aldaar  
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Afgeschermd , volgt Xm
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd
  5.  Afgeschermd
  6.  Jeanny (Jeanne) ,  
   geb. op woensdag 4 juni 1941 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (74 jaar oud) op maandag 15 februari 2016 te Geleen [Li], volgt XnIXj.  Billa (Maria Sibilla, Sibilla) Baltus , dr. van Hoebér (Joannes Hubertus) Baltus (VIIIb) en Bertha (Anna Maria Elisabeth) Bruls
 geb. op zondag 28 mei 1922 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (95 jaar oud) op zaterdag 13 januari 2018 te Neerbeek [Li] ,  
 begr. op donderdag 18 januari 2018 om 10:30 uur in de Callistuskerk aldaar, 
 tr. (resp. 28 en 30 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 15 september 1950 te Spaubeek [Li] 
 met Sjeng (J. M. Jan) Franssen
 geb. op donderdag 22 januari 1920 te Beek [Li], 
 ovl. (78 jaar oud) op donderdag 14 januari 1999 te Sittard [Li]. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  AfgeschermdIXk.  Nieke (Leonie) Baltus, dr. van Hoebér (Joannes Hubertus) Baltus (VIIIb) en Bertha (Anna Maria Elisabeth) Bruls
 geb. op zondag 6 juli 1924 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (90 jaar oud) op woensdag 6 augustus 2014 te Beek [Li], 
 gecr. op dinsdag 12 augustus 2014 te Geleen [Li], 
 tr. (resp. 24 en ongeveer 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 27 mei 1949 te Spaubeek [Li] 
 met Sef (Josephus Hubertus Gerardus) Gelissen
 geb. circa 1924 vermoedelijk te Stein [Li]. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd