Genealogie van Lens (Laurentius) Odekercke.
Genealogie van Lens (Laurentius) Odekercke.

Generatie I

I.  Lens (Laurentius) Odekercke (Lenssen)
 voor 1590 afkomstig uit Wijnandsrade [Li], 
  
 Is Laurentius Odekercke familie?, 
 Het is mij niet helemaal duidelijk of deze Lens wel of niet familie van Walterus Okekercke is. 
 Het is mogelijk dat Walter en Lens Odekercke neven zijn. 
 Ovl. (Minstens 65 jaar oud) op maandag 22 mei 1656 te Beek [Li] eod: [=22-05-1656] die: Lens Odekercke. bet(...)n
 tr. (beiden ongeveer 20 jaar oud) voor 1610 
 met Trijneken (Catharina) Nn
 geb. voor 1590 vermoedelijk te Geverik [Li], 
 ovl. (minstens 60 jaar oud) op donderdag 29 juni 1651, 
 begr. op donderdag 29 juni 1651 29o. Trijneken, de vrouwe van Lens Odekercken, tot  Ghieverich. s[olvit]. te Beek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Frans (Franciscus) ,  
   geb. circa 1615 vermoedelijk te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 57 jaar oud) op dinsdag 25 april 1673 te Kelmond [Li], volgt II
  2.  Lienart (Leonardus) Odekercken,  
   geb. voor 1632 vermoedelijk te Schimmert [Li],  
   doopgetuige van zijn neef Joannes Odekercke (III) op zondag 22 september 1652 te Beek [Li],  
   ovl. (minstens 41 jaar oud) op donderdag 21 september 1673,  
   begr. op donderdag 21 september 1673 (Lienart Odekercken) te Schimmert [Li]. 

Generatie II

II.  Frans (Franciscus) Odekercke (Lenssen), zn. van Lens (Laurentius) Odekercke (I) en Trijneken (Catharina) Nn
 geb. circa 1615 vermoedelijk te Beek [Li], 
 doopgetuige van Anna Gerkens alias Martens op zondag 23 juli 1645 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Arnoldus Haesen op donderdag 12 oktober 1662 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Heliken (Helena) Fremmen op zondag 17 januari 1666 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Elisabetha Fremmen op donderdag 12 december 1658 te Beek [Li], 
  
 circa 1663 te Beek [Li], 
 Frans Odikercken bewoont sijn eijgen huijs, aen erve drij boender twee morgen, ende aen pacht goet drij boender, twee morgen, noch twee morgen, ende twee ennegentich roeden, tsamen 
 Ovl. (Ongeveer 57 jaar oud) op dinsdag 25 april 1673 te Kelmond [Li], 
 begr. op dinsdag 25 april 1673 25. Franciscus Odekircken sol[vit] te Beek [Li], 
 tr. 
 kerk.huw. (beiden ongeveer 25 jaar oud) (Rooms Katholiek) op donderdag 1 november 1640 1ļ. Franciscus Odekercke et Ghijsel filia Hermanni Fremmen. testes Jo(ann)es Odekercke et Jda Fre(m)men. aldaar (getuigen: Jan (Joannes) Odekercke en zijn schoonzuster en haar zus Ida Fremmen), 
  
 Verder onderzoek, 
 Frans Odekercken x Gisel Fremmen Kelmond Beek (GAM notaris acten, Collectie Habets 1269-19-1669) 
 Gijsel Fremmen wed v Frans Odekerken (Collectie Habets 4131-29-1675) 
 met Ghijsel (Gislena, Gisela, Leen) Fremmen, dr. van Hermannus Fremmen en Helena Biesmans ?
 geb. circa 1615 vermoedelijk te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Elisabetha Haesen op zondag 19 juli 1637 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Jan (Joannes) Haesen op zaterdag 24 mei 1642 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Jacobus Haesen op zondag 22 februari 1688 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Jacobus Fremmen op woensdag 17 april 1641 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar achterneef Henricus Odekircken op zondag 17 juli 1678 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Gijssel (Gisela) Fremmen op woensdag 21 februari 1663 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar achternicht Margareta Janssen op woensdag 6 april 1689 te Beek [Li], 
 ovl. (ongeveer 82 jaar oud) op donderdag 9 januari 1698, 
 begr. op donderdag 9 januari 1698 9 Gijsela uxor Jo[ann]is Odekircken s[olvit] te Beek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Laurentius Lenssen (Odekercke),  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 28 juli 1641 Laurentius filius Francisci Lenssen et Ghiessel connigum; suscep: Jacobus Fremmen et Catharina Lenssen Genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde ( Lens (Laurentius) Odekercke) te Beek [Li] (getuigen: zijn oom Jacobus Fremmen, Catharina Lenssen (=grootmoeder Trijneken NN ww?)),  
   Minderbroeder, lekenbroeder,  
   ovl. (ongeveer 81 jaar oud) op donderdag 1 oktober 1722,  
   begr. op donderdag 1 oktober 1722 te Maastricht [Li]. 
  2.  Jacobus ,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 10 maart 1645 10o. Jacobus filius Francisci Odekercke et Gijsel conjugum: suscip: Aegidius Hasen et Sybilla Odekercke. te Beek [Li] (getuigen: zijn aangetrouwde oom Egidius (Aegidius) Haesen, als Aegidius Hasen en Sibilla Odekercke alias Wouters),  
   ovl. (ongeveer 28 jaar oud) op maandag 29 mei 1673,  
   begr. op maandag 29 mei 1673 29 Jacobus Odekircken sol[vit] te Beek [Li]. 
  3.  Cornelia ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 11 november 1646 11o. Cornelia filia Francisci Odekercke et Gijsel Frem(m)en coniugum: suscipientes Jacobus Fremmen nomine Jo(ann)is Schroete(n) Sittardiensis, et Anna uxor Martini Geerkens. te Beek [Li] (getuigen: haar oom Jacobus Fremmen, namens Joannes Schroeten, Anna e.v. Martinus Geerkens). 
  4.  Joannes ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 22 september 1652 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 69 jaar oud) op woensdag 8 april 1722 te Geverik [Li], volgt III

Generatie III

III.  Joannes Odekercke (Odekircken), zn. van Frans (Franciscus) Odekercke (II) en Ghijsel (Gislena) Fremmen
 ged. Rooms Katholiek op zondag 22 september 1652 te Beek [Li] 22o. Joannes filius Francisci Odekercke et Ghijsel Frem(m)en coniugum: suscipientes Leonardus Odekercke et Anna uxor Joannis Frem(m)en. (getuigen: zijn oom Lienart (Leonardus) Odekercken en zijn aangetrouwde tante Anna Streulen als Anna e.v. Joannes Fremmen), 
 doopgetuige van zijn kleinzoon Joannes Odekercken (Va) op vrijdag 20 oktober 1719 te Beek [Li], 
 ovl. (ongeveer 69 jaar oud) op woensdag 8 april 1722 te Geverik [Li], 
 begr. op woensdag 8 april 1722 te Beek [Li] 8 aprilis Jo(ann)es Odekercken in Geverick viduus.
 tr. (resp. hoogstens 25 en hoogstens 29 jaar oud) voor 1678 vermoedelijk te Beek [Li], 
  
 Verder onderzoek te Beek [Li], 
 Jan Odekercken x Maria Vrancken Geverick 
 GAM notaris acten 137-10-1698 1556-1-1691 1551-4-1683 1570-12-1698 1596-10-1690 1557-1-1691 
 (bron:Collecte Habets
 met Maria Vrancken, dr. van Leonardus Vrancken en Maria Hamers
 ged. Rooms Katholiek op maandag 17 augustus 1648 te Beek [Li] 17o. Maria filia Leonardi Vrancken et Mariae Hamers coniugum: suscip: Joannes Nijsten et Mechteldis uxor Gerardi Hamers. (getuigen: Joannes Petrus Nijsten als Joannes Nijsten en Mechtildis Coenen e.v. Gerardus Hamers), 
 doopgetuige van Maria Vromen op zondag 14 oktober 1703 te Beek [Li], 
 ovl. (hoogstens 73 jaar oud) voor 1722. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Frans (Franciscus) Odekircken,  
   woonachtig te Geverik [Li],  
   ovl. (ongeveer 63 jaar oud) op dinsdag 19 februari 1743, volgt IVa
  2.  Maria Odekircken,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 14 juli 1681 Genoemd naar haar meter te Beek [Li] 14. Maria filia Joannis Odekircken et Mariae Vrancken coniug(um). suscept Joannes Hamers et Maria Vrancken. (getuige: Joannes Hamers, Maria Vrancken). 
  3.  Leonadus Odekircken,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 19 november 1683 Genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde (Leonardus Vrancken) te Beek [Li] 19. Leonardus filius Jo(ann)is Odekircken et Mariae Vrancken coniug(um). suscept Jo[ann]es Kerckhoffs. Trijn Fremmen (getuigen: zijn oudtante Trijn (Catharina) Fremmen alias Streulen, Joannes Kerckhoffs),  
   doopgetuige van zijn nicht Catharina Odekercken op zondag 2 maart 1727 te Beek [Li],  
   doopgetuige van zijn achterneef Laurentius Odekercken op zondag 21 januari 1742 te Beek [Li],  
   doopgetuige van zijn neef Joannes Odekircken op vrijdag 25 februari 1729 te Beek [Li],  
   doopgetuige van zijn neef Leonardus Vreen op donderdag 24 maart 1729 te Beek [Li],  
   doopgetuige van Jacobus Hendrix op zaterdag 26 december 1733 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 61 jaar oud) op zaterdag 16 oktober 1745 te Beek [Li],  
   begr. op zaterdag 16 oktober 1745 aldaar 16 octob: obiit o(mn)ibus s:r:e: sacramentis munitus Leonardus Odekerken r:i:p:
  4.  Jacobus Odekircken,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 2 oktober 1686 te Beek [Li] Jacobus filius Jois Odekircken et Maria Vrancken coning. suscept. Custos Walterus Odekircken nos fraters fui [=die onze predikheer was] Henrici Odekircken (getuigen: Walter (Walterus) Joannes Odekercke als koster en predikheer en Henderick (Henricus) Odekercken als Henricus Odekircken). 
  5.  Cornelia ,  
   woonachtig te Geverik [Li], volgt IVb
  6.  Catharina Odekircken,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 9 december 1691 te Beek [Li] 9. Catharina filia Jo(ann)is Odekircken et Mariae Vrancken coniug(um). suscept. Jan Pauwen, et Beatrix Lemmens. (getuige: Jan Pauwen, Beatrix Lemmens),  
   doopgetuige van haar nicht Elizabeth Odekercken op woensdag 28 september 1729 te Beek [Li],  
   doopgetuige van haar neef Leonardus Odekircken (Ve) op maandag 23 mei 1735 te Beek [Li],  
   doopgetuige van haar neef Wilhelmus Vreen op zaterdag 25 mei 1726 te Beek [Li],  
   doopgetuige van Anna Hendrix op vrijdag 19 januari 1731 te Beek [Li]. 
  7.  Joannes Odekircken,  
   woonachtig te Geverik [Li],  
   ovl. (ongeveer 85 jaar oud) op woensdag 22 december 1779, volgt IVc

Generatie IV

IVa.  Frans (Franciscus) Odekircken (Odekercken), zn. van Joannes Odekercke (III) en Maria Vrancken
 woonachtig te Geverik [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 1 april 1679 Genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde (Franciscus Odekercke) te Beek [Li] 1. Franciscus filius Jo(ann)is Odekircken et Mariae Vrancken coniug(um). suscept. Wilken Fremmen et Neliken Fremmen. (getuigen: zijn oudoom Wilken (Guillielmus) Hermannus Fremmen en zijn oudtante Neliken (Cornelia) Fremmen), 
 doopgetuige van zijn neef Joannes Vreen op maandag 24 november 1727 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Martinus Biesmans op vrijdag 26 oktober 1725 te Beek [Li], 
 ovl. (ongeveer 63 jaar oud) op dinsdag 19 februari 1743, 
 begr. op dinsdag 19 februari 1743 te Beek [Li] 19. Franciscus Odekercken uxoratus.
 tr. (resp. ongeveer 39 en ongeveer 28 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zaterdag 17 september 1718 Anno 1778 op 17 7br Frans Odekerken j.m. van Geverijk met Cath Martens j.d. ook van Geverijk te Beek [Li], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zaterdag 1 oktober 1718 aldaar (getuige: Wilhelmus Doemens, Maria Penris), 
  
 Verder onderzoek te Beek [Li], 
 Frans Odekercken x Catharina Martens Geverick 
 GAM notarissen inv 4172-38-1737 
 (bron: Collectie Habets
 met Catharina (Anna) Martens, dr. van Gerken (Gerardus) Martini en Meijken (Maria) Walteri alias Wouters
 woonachtig te Geverik [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op zondag 13 augustus 1690 te Beek [Li] 13. Catharina filia Gerardi Martens et Mariae Wouters coniug(um). suscept Gerken Haghmans et Gretien Coumans (getuigen: Gerken (Gerardus) Haghemans en aangetrouwde achternicht Gretien (Margaretha) Coumans e.v. Jacobus Wouters), 
 doopgetuige van haar kleindochter Anna Catharina Odekercken op vrijdag 15 november 1743 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Maria Odekircken (Vd) op woensdag 20 december 1724 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar kleindochter Catharina Haagmans op maandag 1 januari 1753 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Catharina Gelissen op zaterdag 1 juni 1748 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Maria Martens op zondag 28 maart 1734 te Beek [Li], 
 ovl. (ongeveer 67 jaar oud) op donderdag 5 januari 1758 te Beek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Joannes Odekercken,  
   woonachtig te Geverik [Li], volgt Va
  2.  Maria Odekercken,  
   woonachtig te Geverik [Li],  
   ovl. (ongeveer 30 jaar oud) op maandag 5 februari 1753, volgt Vb
  3.  Maria Cornelia Odekercken,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 8 september 1724 te Beek [Li] 8. Maria Cornelia filia Francisci Odekircken et Cath: Martens conjugum, suscept: Petro Martens et Elizabeth Zegels. (getuigen: haar aangetrouwde tante Elisabeth (Maria Elisabeth) Siegels (zie IVc) als Elizabeth Zegels en haar oom Peter (Petrus) Martens),  
   getuige bij kerk. huw. van haar zwager Lambertus Haghemans (zie Vb) en haar zus Maria Odekercken op zondag 12 april 1750 te Beek [Li],  
   doopgetuige van haar neef Walterus Philips op woensdag 11 september 1771 te Beek [Li]. 
  4.  Catharina Odekercken,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 2 maart 1727 te Beek [Li] 2. Catharina filia Francisci Odekircken et Cath: Martens conjugum, suscept: Leonardo Odekircken et Id‚ Wouters. (getuigen: haar oom Leonadus Odekircken, Ida Wouters [relatie?]),  
   doopgetuige van haar neef Wilhelmus Haagmans op zondag 2 mei 1751 te Beek [Li],  
   doopgetuige van haar nicht Maria Catharina Philips op dinsdag 24 april 1759 te Beek [Li],  
   getuige bij kerk. huw. van haar zwager Walterus Phijlips (zie Vc) en haar zus Elisabeth Odekercken op zondag 30 juli 1758 te Beek [Li]. 
  5.  Elizabeth Odekercken,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 28 september 1729 te Beek [Li] 28. Elizabeth filia Francisci Odekircken et Catharinae Martens conjugum, suscept: Petro Wouters et Cath: Odekircken. (getuigen: haar oudoom Petrus Wouters en haar tante Catharina Odekircken),  
   ovl. (hoogstens 1 jaar oud) voor 1731 waarschijnlijk te Beek [Li]. 
  6.  Elisabeth Odekercken,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 30 november 1731 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 50 jaar oud) op dinsdag 12 maart 1782, volgt Vc

IVb.  Cornelia Odekercke, dr. van Joannes Odekercke (III) en Maria Vrancken
 woonachtig te Geverik [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op woensdag 9 maart 1689 te Beek [Li] 9 Cornelia filia Jo(ann)is Odekircken et Mariae Vrancken. coniug(um). suscept. Heliken Fremmen. ac Petrus Goesens. (getuigen: haar achternicht Heliken (Helena) Fremmen en Petrus Goosens, als Petrus Goesens), 
 doopgetuige van haar nicht Maria Odekercken (Vb) op zondag 19 april 1722 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Petrus Odekircken op maandag 5 maart 1731 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Maria Sophia Vreen op dinsdag 1 september 1744 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Maria Lucia Peters op dinsdag 27 oktober 1739 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Johan (Joannes) Wouters op woensdag 13 maart 1743 te Schinnen [Li], 
 doopgetuige van Maria Erckens op zaterdag 13 mei 1741 te Beek [Li], 
 tr. (resp. ongeveer 35 en ongeveer 32 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zaterdag 7 oktober 1724 te Beek [Li] Melten Vreen wed. van Maria Martens uit Beek met Neeleken Odekerken j.d. van Geverijk
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 22 oktober 1724 aldaar 22 Melchior Vreen cum Corneli‚ Odekircken testibus Wilhelmo Vreen et Alberto Odekircken (getuigen: zijn vader en haar schoonvader Willem (Wilhelmus) Vreijen als Wilhelmus Vreen en Albertus Odekercken
 met Melten (Melchioris) Vreen (Vreijen), zn. van Willem (Wilhelmus) Vreijen en Fijken (Sophia) Greven
 geb. circa 1692 vermoedelijk te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Wilhelmus Kerckhofs op maandag 2 april 1742 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Joannes Jacobus Smeets op woensdag 17 september 1727 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Marijcken (Maria) Martens op zondag 29 november 1722 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Jacobus Odekircken (Vf) op woensdag 14 mei 1738 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Joannes Martens op zaterdag 29 mei 1723 te Schinnen [Li]. 
 Uit dit huwelijk 3 zonen: 
  1.  Wilhelmus ,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 25 mei 1726 Genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde (Wilhelmus Vreen) te Beek [Li] 25. Wilhelmus filius Melchioris Vreen et Corneliae Odekircken conjugum, suscept: Wilhelmo Vreen et Cath: Odekircken. (getuigen: zijn grootvader Willem (Wilhelmus) Vreijen als Wilhelmus Vreen) en zijn tante Catharina Odekircken). 
  2.  Joannes ,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 24 november 1727 Genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde (Joannes Odekercke) te Beek [Li] 24. Jo(ann)es filius Melchioris Vreen et Corneliae Odekercken coniugum, suscept: Francisco Odekercken et Elizabeth Vreen. (getuigen: zijn oom Frans (Franciscus) Odekircken (IVa) als Franciscus Odekercken en zijn tante Elisabeth Vreen),  
   doopgetuige van zijn achternicht Cornelia Philips op zaterdag 25 juni 1768 te Beek [Li]. 
  3.  Leonardus ,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 24 maart 1729 te Beek [Li] e‚dem [=24-03-1729] die. Leonardus filius Melchioris Vreen et Corneliae Odekircken conjugum, suscept: Leonardo Odekircken et Elizabeth Greven. (getuigen: zijn oom Leonadus Odekircken en zijn oudtante Elisabetha Greven),  
   getuige bij kerk. huw. van zijn oom Marten (Martinus) Vreen en zijn aangetrouwde tante Helena Wouters op zondag 5 mei 1743 te Beek [Li],  
   getuige bij kerk. huw. van Jan (Joannes) Ummelen en Maria Nobers op zondag 29 juli 1753 te Beek [Li],  
    
   Gevlucht als vermeend bokkenrijder tussen 1775 en 1786 te Beek [Li],  
   Leonard Vreen is uit Beek gevlucht als vermeend bokkenrijder. Hierna is hij voor eeuwig verbannen uit Beek. 
   "Nog voor 26 mei 1786 had de toen zestigjarige en (vroeger) welgestelde Leonard Vreen uit het Wolfseind te Beek gevraag aan de Staten-Generaal om te mogen wederkeren en zijn verbanningsstraf te herzien. 
   Hij gaf zijn verhaal: hij was gevlucht na sterke aanmaning van zijn vrienden om het gevolg van de ongegronde beschuldigingen tegen hem te ontgaan. De luitenant-drossard had in zijn afwezigheid tegen hem geprocedeerd en de schepenen van Valkenburg op 3 februari 1775 hem als gezochte vluchteling bij verstek veroordeeld. Vreen schreef niet waar hij woonde en diende ook geen akten van goed gedrag in. 
   Op 26 mei 1786 vroeg de Staten-Generaal aan Pťlťrin advies. Vreen mocht terugkomen." 
   (bron: FranÁois Van Gehuchten - Bokkenrijders De schande van Limburg II - bladzijde 216). 
  Melten (Melchioris) Vreen, zn. van Willem (Wilhelmus) Vreijen en Fijken (Sophia) Greven
 tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 25 jaar oud) (1) (Nederlands Hervormd) op vrijdag 26 april 1720 te Beek [Li] Melser Vreeen j.m. alhier van Beeck met Maria Martens j.d. van groot gen Hout
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op donderdag 9 mei 1720 aldaar 
 met Maria Martens, dr. van Henricus Martens en Maria Thijssen
 ged. Rooms Katholiek op zondag 10 oktober 1694 te Beek [Li] 10 Maria filia Henrici Martens et Mariae Thijssen. coniug(um) suscept Corst Haesen. et Lijseken Thissen (getuigen: haar aangetrouwde oom Korst (Christianus) Haesen, Lijseken Thijssen), 
 doopgetuige van Joannes Corvers op zondag 21 april 1720 te Beek [Li], 
 ovl. (ongeveer 27 jaar oud) op donderdag 10 september 1722, 
 begr. op donderdag 10 september 1722 (Maria Martens gehuwd met Melchioris Vreen) te Beek [Li]. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IVc.  Joannes Odekircken (Odekerken), zn. van Joannes Odekercke (III) en Maria Vrancken
 woonachtig te Geverik [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 7 oktober 1694 te Beek [Li] 7 Joannes filius Jo(ann)is Odekircken et Mariae Vrancken coniug(um). suscept Wilken Fremmen. et Trineken Vrancken. (getuigen: zijn oudoom Wilken (Guillielmus) Hermannus Fremmen en Trineken (Catharina) Vrancken), 
 doopgetuige van zijn kleinzoon Jan Willem (Wilhelmus) Martens op zondag 22 juli 1759 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Maria Malders op dinsdag 11 augustus 1722 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Catharina Malders op zaterdag 15 mei 1728 te Beek [Li], 
 ovl. (ongeveer 85 jaar oud) op woensdag 22 december 1779, 
 begr. op woensdag 22 december 1779 te Beek [Li] 22 obyt Jo[ann]es Odekercken 86 ann: viduus Elis. Zegels en 22da xbris obyt eccl ss. praemunitus Jo[ann]es Odekercken 86 ann: viduus [niets geschreven] pro quo in sepult. nihil sol jura
 tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 30 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zondag 14 november 1723 te Beek [Li] Johannes Odekerken j.m. van Geverijk met Elisabeth Seegels j.d. van Geverijk
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zaterdag 27 november 1723 aldaar 27 Jo(ann)es Odekircken cum Elizabeth‚ Zegels testibus Arnoldo Erkens et Ann‚ Kerc[k]hofs. (getuigen: Ercken (Arnoldus) Erkens, Anna Kerchofs) 
 met Elisabeth (Maria Elisabeth) Siegels (Zegels, Seegels, Segels), dr. van Mr. Jan (Joannes) Segels en Bilken (Sijbilla) Wouters
 woonachtig te Geverik [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op vrijdag 21 november 1692 te Beek [Li] 21 Maria Elisabeth filia magistri Jo(ann)is Sieghels et Sibijllae Wouters coniug(um). suscept m. Jo(ann)es [niets geschreven] ex Herle et Jda Kirckhoffs uxor Sebastiani Kerckhoffs (getuigen: haar oudtante Ida Nijsten als Ida Kerckhoffs e.v. Sebastianus Kerckhoffs, Joannes (van Heerlen)), 
 doopgetuige van haar nicht Maria Cornelia Odekercken op vrijdag 8 september 1724 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar kleindochter Anna Elisabeth Martens op maandag 29 juni 1761 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Maria Petronilla Stijnen op donderdag 8 november 1736 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Wilhelmus Hendricks op dinsdag 2 juni 1744 te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van haar neef Matthijs (Matthijas) Kerckhoffs en Maria Wilhems op vrijdag 13 februari 1722 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Petrus Hanssen op vrijdag 7 januari 1724 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (hoogstens 86 jaar oud) voor 1779. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Maria ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 20 december 1724 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 78 jaar oud) op dinsdag 1 maart 1803 aldaar, volgt Vd
  2.  Sibilla Odekercken,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 1 september 1727 te Beek [Li] prim‚. Sibilla filia Jo(ann)is Odekercken et Elizabeth Zegels conjugum, suscept: Jacobo Wouters et Cath: Daemen. (getuigen: Jacob (Jacobus) Wouters, Catharina Daemen). 
  3.  Joannes ,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 25 februari 1729 te Beek [Li] 25. Jo(ann)es filius Jo(ann)is Odekricken et Elizabeth Zegels conjugum, suscept: Leonardo Odekircken et Ann‚ Kerchofs. (getuigen: zijn oom Leonadus Odekircken, Anna Kerchofs),  
   getuige bij kerk. huw. van zijn broer Leonardus Odekircken (Ve) en zijn schoonzuster Anna Maria Waelen op zondag 20 september 1767 te Beek [Li],  
   doopgetuige van zijn nicht Maria Elisabeth Odekercken op maandag 27 juni 1768 te Beek [Li],  
   doopgetuige van zijn nicht Helena (Maria Helena) Odekercken (VIa) op zaterdag 20 april 1771 te Beek [Li],  
   doopgetuige van zijn neef Joannes Martens op woensdag 16 november 1763 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 77 jaar oud) op vrijdag 14 november 1806 te Beek [Li] (Jean Odekirken zn van Jean Odekirken en Elisabeth Segels),  
   tr.  
   kerk.huw. (resp. ongeveer 27 en minstens 19 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zondag 29 februari 1756 hac 29 februarij matrimonio juncti sunt Joannes Odekerken ex Grootgenhaut et Maria Habets ex Mersen coram me et testibus Gerardo Odekerken et Helena Arets ex Mersen. aldaar (getuige: Gerardus Odekerken [relatie ww?], Helena Arets uit Meersen)  
   met Maria Habets,  
   geb. voor 1736 te Meerssen [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Petrus ,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 5 maart 1731 te Beek [Li] 5. Petrus filius Jo(ann)is Odekircken et Elizabeth Zegels conjugum suscept: Jo(ann)e Zegels et Corneli‚ Odekircken. (getuigen: zijn oom Joannes Seghels, als Joannes Zegels en zijn tante Cornelia Odekercke (IVb)),  
   doopgetuige van zijn nicht Maria Sibilla Odekercken op woensdag 17 augustus 1774 te Beek [Li],  
   doopgetuige van zijn neef Pieter (Petrus) Martens op zondag 28 september 1766 te Beek [Li]. 
  5.  Leonardus ,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 23 mei 1735 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 68 jaar oud) op zaterdag 12 november 1803 aldaar, volgt Ve
  6.  Jacobus ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 14 mei 1738 te Beek [Li], volgt Vf

Generatie V

Va.  Joannes Odekercken, zn. van Frans (Franciscus) Odekircken (IVa) en Catharina Martens
 woonachtig te Geverik [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op vrijdag 20 oktober 1719 Genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde (Joannes Odekercke) te Beek [Li] 20 sub conditione Jo(ann)es filius Francisci Odekercken et Cath: Martens conjugum suscept: Jo(ann)e Odekercken et Maria Wouters (getuigen: zijn grootvader Joannes Odekercke (III) als Joannes Odekercken en zijn grootmoeder Meijken (Maria) Walteri alias Wouters als Maria Wouters), 
 tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 23 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zaterdag 29 oktober 1740 29 8bris Joh. Odekirken j.m. geb. en won. te Geverik met Cathrin Hasen j.d. geb. en woon. in kl.g.hout te Beek [Li], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 13 november 1740 13. Jo(ann)es Odekercken cum Catharin‚ Hasen, testibus Leonardo Maes et Jd‚ Hasen. aldaar (getuigen: Lenard (Leonardus Wilhelmus) Maes en zijn schoonzuster en haar zus Ida Hasen
 met Catharina Hasen (Haesen), dr. van Joannes Haesen en Anna Pijpers
 geb. circa 1717 te Klein Genhout [Li], 
 doopgetuige van haar neef Franciscus Philips op dinsdag 23 oktober 1764 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Pieter (Joannes Petrus) Coumans op dinsdag 19 maart 1771 te Beek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Laurentius ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 21 januari 1742 te Beek [Li] 21 baptizatus est Laurentius filius Jo(ann)is Odekercken et Catharinae Hasen conj: suscept: Leonardo Odekercken et Jd‚ Hasen. (getuigen: zijn oudoom Leonadus Odekircken als Leonardus Odekercken en zijn tante Ida Hasen). 
  2.  Anna Catharina ,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 15 november 1743 te Beek [Li] 15. Anna Cath: filia Jo(ann)is Odekercken et Cath: Hasen conj: suscept: Jo(ann)e Hasen et Cath: Martens (getuigen: haar grootvader Joannes Haesen en haar grootmoeder Catharina Martens (zie IVa)). 

Vb.  Maria Odekercken, dr. van Frans (Franciscus) Odekircken (IVa) en Catharina Martens
 woonachtig te Geverik [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op zondag 19 april 1722 Genoemd naar haar grootmoeder aan moederszijde (Maria Wouters) te Beek [Li] 19 Maria filia Francisci Odekercken et Mariae Martens conjugu(m), suscept: Wilhelmo Martens et Corneli‚ Odekercken. (getuigen: haar oom Wilelmus Martens en haar tante Cornelia Odekercke (IVb)), 
 ovl. (ongeveer 30 jaar oud) op maandag 5 februari 1753, 
 begr. op maandag 5 februari 1753 te Beek [Li] 5. obijt s:s: munita Maria Odekerken uxor Lamberti Hagemans.
 tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 33 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zaterdag 11 april 1750 te Beek [Li] 11. April Lambertus Haagmans j.m. van Beek met Maria Odekirken j.d. geb: en woonende tot Geverik gecop: de: 26: dito:
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 12 april 1750 aldaar d: 12. aprilis contrax: matrim: Lambertus filius Wilhelmi Haagmans et Joannae Lemmens conj: in Beeck: et Maria filia Francisci Odekercken et Catharinae Martens conj: in Beeck: coram me et testibus Gerardo Martens, et Corneli‚ Odekercken (getuigen: haar oom Gerardus Martens en zijn schoonzuster en haar zus Maria Cornelia Odekercken, als Cornelia Odekercken) 
 met Lambertus Haghemans (Haagmans), zn. van Willem (Wilelmus) Haghmans en Jenne (Joanna) Lemmens
 ged. Rooms Katholiek op maandag 16 november 1716 te Beek [Li] eodem [=16-11-1716] die Lambertus filius Wilhelmi Haghemans et Jo(ann)ae Lemmens conj. sus. Lambertus Lemmens et Helen[a] Lemmens. eodem die Lambertus filius Wilhelmi Haghemans et Jo(ann)ae Lemmens conj. sus. Lambertus Lemmens et Helen[a] Lemmens. (getuigen: zijn oom Lambertus Lemmens en zijn tante Helena Lemmens), 
 doopgetuige van zijn neef Joannes Philips op vrijdag 5 maart 1762 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Wilhelmus Sleijpen op zaterdag 18 februari 1747 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Maria Gertrudis Sleijpen op dinsdag 14 augustus 1759 te Beek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Wilhelmus Haagmans,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 2 mei 1751 Genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde (Wilhelmus Haghmans) te Beek [Li] d: 2. maij b: est Wilhelmus filius Lamberti Hagemans et Mariae Odekercken conj: ex Geveri[ck] susc. Joannes Sleijpen et Catharina Odekercken ambo ex Beeck (getuigen: zijn tante Catharina Odekercken uit Beek, Joannes Sleijpen uit Beek). 
  2.  Catharina Haagmans,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 1 januari 1753 Genoemd naar haar grootmoeder aan moederszijde (Catharina Martens) te Beek [Li] 1ma ja(nu)arij bap(ti)s(a)ta est Catharina filia leg(i)t(i)ma Lamberti Hagemans et Mariae Odekerken coniug: ex Beek, suscept: Gerardo Wijnen et Catharina Martens ambo ex Beek. (getuigen: haar grootmoeder Catharina Martens (zie IVa) uit Beek, Gerardus Wijnen uit Beek). 
  Lambertus Haghemans, zn. van Willem (Wilelmus) Haghmans en Jenne (Joanna) Lemmens
 tr. (2), 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 41 en minstens 29 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zondag 28 mei 1758 te Beek [Li] 28. maij 1758. matrimonio juncti sunt Lambertus Hagmans viduus Mariae Odekerken cum Maria Brants ex Mersen coram me et testibus Leonardus Pijls ex Beck et Catharina Fransen. (getuige: Leonardus Pijls uit Beek, Catharina Fransen) 
 met Maria Brants, dr. van Franciscus Brans en Maria Honť
 geb. voor 1728 te Meerssen [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van haar zwager Jan (Joannes) Martens en haar zus Helena Brans op maandag 18 mei 1750 te Beek [Li]. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Vc.  Elisabeth Odekercken (Odekercke), dr. van Frans (Franciscus) Odekircken (IVa) en Catharina Martens
 ged. Rooms Katholiek op vrijdag 30 november 1731 te Beek [Li] 30. novembris. baptizata est Elizabeth filia Francisci Odekircken et Cath: Martens conjugum, suscept: Martino Hamers loco Wilhelmi Hamers et Elizabeth Zegels loco Mariae Catharinae Roobroex. (getuigen: Maria Catharina Roobroex, door Elisabeth Zegels, Martinus Hamers nms. Wilhelmus Hamers), 
 doopgetuige van haar achternicht Maria Elisabeth Odekercken (VIb) op vrijdag 6 maart 1778 te Beek [Li], 
 ovl. (ongeveer 50 jaar oud) op dinsdag 12 maart 1782, 
 begr. op dinsdag 12 maart 1782 te Beek [Li] 12ma obyt Elis: Odekercken uxor Walteri Philips
 tr. 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 27 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zondag 30 juli 1758 30 julij matrimonio juncti s(un)t Wolterus Philips et Elisabetha Odekerken ambo ex Beck, coram me et testibus Jo(ann)es Philips et Catharina Odekerken ex Beck. aldaar (getuigen: zijn vader en haar schoonvader Joannes Philips en zijn schoonzuster en haar zus Catharina Odekercken
 met Walterus (Wolterus) Phijlips (Philips), zn. van Joannes Philips en Chrisitina Hoen
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 25 januari 1731 te Beek [Li] 25. sub conditione Walterus filius Jo(ann)is Phijlips et Christinae Hoenen conj: suscept: Christiano Haeghmans et Mechtilde Phijlips. (getuige: Christianus Haeghmans, Mechtildis Phijlips), 
 doopgetuige van zijn neef Joannes Nijsten op dinsdag 19 maart 1754 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Joannes Boschhauwers op zondag 21 november 1762 te Beek [Li], 
 ovl. (ongeveer 53 jaar oud) op donderdag 18 maart 1784, 
 begr. op donderdag 18 maart 1784 te Beek [Li] (Walterus Philips e.v. Elisabeth Odekercken). 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Maria Catharina Philips,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 24 april 1759 te Beek [Li] 24. Maria Cath: Wolteri Philips et Elisabethae Odekerken filia leg: coniugum ex Beeck suscept Henrico Philips et Cath: Odekerken. (getuigen: haar oom Henricus Phijlips als Henricus Philips en haar tante Catharina Odekercken als Catharina Odekerken). 
  2.  Joannes Philips,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 5 maart 1762 Genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde (Joannes Philips) te Beek [Li] 5ta martij Jo(ann)es fil. leg: Walteri Philips et Elisabethae Odekerken coniug: ex Beeck, suscept. Lamberto Haegmans et Margareta Philips no(min)e Mariae Philips. (getuigen: zijn aangetrouwde oom Lambertus Haghemans (Vb) als Lambertus Haegmans, zijn tante Margarita Phijlips als Margaretha Philips nms. Maria Philips en zijn tante Maria Phijlips als Maria Philips door Margareta Philips). 
  3.  Franciscus Philips,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 23 oktober 1764 Genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde (Franciscus Odekircken) te Beek [Li] 23tia octobris Franciscus fil. leg: Walteri Philips et Elisabethae Odekerken coniug: suscept Jo(ann)e Nijsten et Cath(a)r: Haesen. (getuigen: zijn aangetrouwde oom Joannes Nijsten en zijn aangetrouwde tante Catharina Hasen (zie Va) als Catharina Haesen). 
  4.  Cornelia Philips,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 25 juni 1768 te Beek [Li] 25ta junij Cornelia fil. leg: Walteri Philips et Elisabetae Odekerken coniug: suscept. Jo(ann)e Vreen et Mechtilde Philips. (getuigen: haar achterneef Joannes Vreen, Mechtilde Philips). 
  5.  Walterus Philips,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 11 september 1771 te Beek [Li] 11. 7bris Walterus fil. leg. Walteri Philips et Elisabet Odekerken conjug: ex Beeck suscept. Jo(ann)e Boschhauwers et Maria Odekerken (getuigen: zijn aangetrouwde oom Joannes Boschouwers en zijn tante Maria Cornelia Odekercken als Maria Odekerken),  
   doopgetuige van zijn achterneef Joannes Wilhelmus Selis op maandag 29 oktober 1792 te Spaubeek [Li]. 

Vd.  Maria Odekircken (Odekerken), dr. van Joannes Odekircken (IVc) en Elisabeth (Maria Elisabeth) Siegels
 ged. Rooms Katholiek op woensdag 20 december 1724 te Beek [Li] 20. Maria filia Jo(ann)is Odekircken et Elizabeth Zegels conjugum suscept: Jo(ann)e Kerchofs et Cath: Martens. (getuigen: haar aangetrouwde tante Catharina Martens (zie IVa), Joannes Kerchofs), 
 doopgetuige van haar neef Joannes Wilhelmus Odekercken op vrijdag 6 april 1770 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Joannes Wilhelmus Odekercken op vrijdag 10 mei 1776 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Anna Maria Odekercken op vrijdag 17 februari 1792 te Beek [Li], 
 ovl. (ongeveer 78 jaar oud) op dinsdag 1 maart 1803 te Beek [Li] (Marie Odekerke gehuwd met Gerardus Martens), 
 tr. 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 34 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zondag 1 oktober 1758 1ma 8bris matrimonio juncti sunt Gerardus Martens et Maria Odekerken ambo ex Beck dispensante jllustrissimo et reverendissimo d(omi)no episcopo Ruremondensi in quarto consanguinitatis gradi collaterali aequali coram me et testibus. Petro Leenerts et Maria Catharina Martens. aldaar (getuige: Petrus Leenarts, Maria Catharina Martens) 
 met Gerard (Gerardus) Martens, zn. van Wilelmus Martens en Neeleken (Cornelia) Haghmans
 ged. Rooms Katholiek op dinsdag 1 augustus 1724 Genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde (Gerken Martini) te Beek [Li] prim‚. suppletae sunt coeremoniae super Gerardum filium Wilhelmi Martens et Corneliae Haeghmans conjugum respondentibus Jo(ann)e Haeghmans et Mari‚ Wouters. (getuige: zijn grootmoeder Meijken (Maria) Walteri alias Wouters, als Maria Wouters), 
 doopgetuige van zijn nicht Maria Judith Odekercken op zondag 6 april 1788 te Beek [Li], 
 ovl. (getuige: zijn grootvader Jan (Joannes) Haghemans alias Kerckhoffs, als Joannes Haeghmans). 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Jan Willem (Wilhelmus) ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 22 juli 1759 Genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde (Wilhelmus Martens) te Beek [Li] 22. sub cond(ition)e Jo(ann)es Wilhelmus filius leg: Gerardi Martens et Mariae Odekerken coniugum ex Beeck suscept: Jo(ann)e Odekerken et Joanna Hagmans. (getuigen: zijn grootvader Joannes Odekircken (IVc), als Joannes Odekerken en zijn oudtante Joanna Kerckhoffs alias Haghmans, als Joanna Hagmans),  
   doopgetuige van zijn achternicht Maria Cornelia Geerlings op woensdag 5 september 1810 te Beek [Li],  
   doopgetuige van zijn achternicht Anna Maria Smeets op maandag 8 juli 1816 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 75 jaar oud) op zaterdag 21 februari 1835 te Beek [Li] (Jan Willem Martens zn van Gerard Martens en Maria Odekerken; gehuwd met Anna Margaretha Raeven),  
   tr.  
   met Anna Margaretha Raeven,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 16 mei 1767 dr van Gerardus Raeven en Anna Boeses te Beek [Li] (getuige: Catharina Slangen, Catharina Haesen),  
   doopgetuige van Leonardus Odekerken op donderdag 23 augustus 1804 te Beek [Li],  
   doopgetuige van Anna Margaretha Smeets op maandag 25 januari 1819 te Beek [Li],  
   doopgetuige van Mathias Smeets op zaterdag 8 mei 1824 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 64 jaar oud) op donderdag 23 februari 1832 (Anna Margaretha Raeven dr van Gerard Raeven en Anna Marie Bosems; gehuwd met Jan Willem Martens) te Beek [Li],  
   begr. op donderdag 23 februari 1832 aldaar. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Anna Elisabeth ,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 29 juni 1761 te Beek [Li] 29. junij Anna Elisabetha fil. leg: Gerardi Martens et Mariae Odekerken coniug, suscept Petro Martens et Elisabeth Zegels. (getuigen: haar oudoom Peter (Petrus) Martens en haar grootmoeder Elisabeth (Maria Elisabeth) Siegels (zie IVc), als Elisabetha Zegels). 
  3.  Joannes ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 16 november 1763 Genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde (Joannes Odekircken/Odekerken) te Beek [Li] 16ta Jo(ann)es fil. leg: Gerardi Martens et Mariae Odekerken coniug: suscept. Jo(ann)e Odekerken et Jo(ann)a Hagmans. no(min)e Annae Hagmans (getuigen: zijn oom Joannes Odekircken, als Joannes Odekerken, zijn oudtante Joanna Kerckhoffs alias Haghmans, als Joanna Hagmans namens Anna Hagmans en zijn oudtante Anna Haghmans, als Anna Hagmans door Joanna Hagmans). 
  4.  Pieter (Petrus) ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 28 september 1766 Genoemd naar zijn peter (Pieter Odekerken) te Beek [Li] 28. Petrus fil: leg: Gerardi Martens et Mariae Odekerken coniug ex Beeck, suscept: Petro Odekerken et Maria Sibilla Martens. (getuigen: zijn oom Petrus Odekircken, als Petrus Odekerken, Maria Sibilla Martens),  
   ovl. (ongeveer 62 jaar oud) op woensdag 20 mei 1829 te Beek [Li],  
   begr. op woensdag 20 mei 1829 aldaar (Petrus Martens zn van Gerardus Martens en Maria Odekerken). 

Ve.  Leonardus Odekircken (Odekerken), zn. van Joannes Odekircken (IVc) en Elisabeth (Maria Elisabeth) Siegels
 ged. Rooms Katholiek op maandag 23 mei 1735 te Beek [Li] 23. Leonardus filius Jo(ann)is Odekercken et Elizabethae Zegels conjugum, suscept: Gerardo Malders loco Jo(ann)is Malders et Catharin‚ Odekercken. (getuigen: Gerardus Malders, door Joannes Malders, zijn tante Catharina Odekircken, als Catharina Odekercken, Gerardus Malders door Joannes Malders), 
 ovl. (ongeveer 68 jaar oud) op zaterdag 12 november 1803 te Beek [Li] [BS: 65 jaar], 
 tr. 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 21 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zondag 20 september 1767 hac 20. 7bris matrimonio juncti sunt Leonardus Odekerken et Anna Mar: Walen coram me et testibus Joanne Odekerken et Sophia Waelen. aldaar (getuigen: zijn broer en haar zwager Joannes Odekircken, als Joannes Odekercken en zijn schoonzuster en haar zus Sophia Waelen
 met Anna Maria, genoemd naar haar meter Waelen (Walen), dr. van Wilhelmus Walen en Helena Haghemans
 ged. Rooms Katholiek op vrijdag 2 september 1746 te Beek [Li] (getuigen: haar aangetrouwde oom Gillis (Aegidius) Heijnen als Aegidius Heinen, Wilhelmus Kerckhofs, Anna Maria Kerckhofs), 
 doopgetuige van haar kleinzoon Leonardus Odekerken op donderdag 23 augustus 1804 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar kleinzoon Joannes Petrus Habets op woensdag 3 december 1806 te Beek [Li], 
 ovl. (ongeveer 61 jaar oud) op zaterdag 9 juli 1808 te Kelmond [Li] [BS: 65 jaar]. 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.  Maria Elisabeth Odekercken,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 27 juni 1768 27ma Maria Elisabeta fil. leg: Leonardi Odekerken et Annae Mariae Waelen coniug: ex Beeck, suscept: Jo(ann)e Odekerken et Helena Haegmans. te Beek [Li] (getuigen: haar oom Joannes Odekircken, als Joannes Odekercken en haar grootmoeder Helena Haghemans, als Helena Haegmans),  
   ovl. (hoogstens 10 jaar oud) voor 1778 waarschijnlijk te Beek [Li]. 
  2.  Joannes Wilhelmus Odekercken,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 6 april 1770 6ta aprilis Jo(ann)es Wilhelm: fil. leg. Leonardi Odekerken et Annae Mariae Waelen coniug. suscept. Wilhelmo Waelen et Maria Odekerken. Genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde (Wilhelmus Walen) te Beek [Li] (getuigen: zijn grootvader Wilhelmus Walen, als Wilhelmus Waelen en zijn tante Maria Odekircken (Vd), als Maria Odekercken),  
   ovl. (hoogstens 6 jaar oud) voor 1776 waarschijnlijk te Beek [Li]. 
  3.  Helena (Maria Helena) Odekercken,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 20 april 1771 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 50 jaar oud) op woensdag 31 oktober 1821 te Kelmond [Li], volgt VIa
  4.  Maria Sibilla Odekercken,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 17 augustus 1774 17 aug: baptisata est Maria Sibilla l(e)g(iti)ma Leonardi Odekercken et Annae Mariae Waelen ex Beeck suscept Petro Odekercken et Elisabetha Waelen te Beek [Li] (getuigen: haar oom Petrus Odekircken, als Petrus Odekercken en haar tante Elisabetha Waelen). 
  5.  Joannes Wilhelmus Odekercken,  
   ged. op vrijdag 10 mei 1776 10ma maij baptisatus est Jo[ann]es Wilhelmus fil: leg: Leonardi Odekercken et Annae Mariae Waelen conj: ex Beeck susc: Jo[ann]e Waelen et Maria Odekercken Genoemd naar zijn grootmoeder aan moederszijde (Wilhelmus Walen) te Beek [Li] (getuigen: zijn oom Joannes Walen, als Joannes Waelen en zijn tante Maria Odekircken (Vd), als Maria Odekercken). 
  6.  Maria Elisabeth Odekercken,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 6 maart 1778 te Beek [Li], volgt VIb
  7.  Maria Catharina Odekercken,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 15 november 1780 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 27 jaar oud) op donderdag 24 maart 1808 te Kelmond [Li], volgt VIc
  8.  Joannes Petrus Odekercken,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 11 juli 1783 11a baptis: est Jo[ann]es Petrus fil. leg Leonardi Odekercken et Annae Mariae Waalen conj in et ex Beck. sus[c]ep. Wilhel Waalen et Maria Cornelia Dolmans no[m]i[n]e Mariae Malders te Beek [Li] (getuigen: zijn grootvader Wilhelmus Walen, als Wilhelmus Waalen, Maria Malders). 
  9.  Maria Cornelia Odekercken,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 27 maart 1786 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 56 jaar oud) op donderdag 21 april 1842 te Geverik [Li], volgt VId
  10.  Maria Judith Odekercken,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 6 april 1788 6t‚ bap: est Maria Judith filia leg(iti)ma Leonardi Odekercken et Annae Mariae Waelen conj ex et in Beek suscep: Gerardus Martens et Maria Judith Heynen. te Beek [Li] (getuigen: haar aangetrouwde oom Gerard (Gerardus) Martens (zie Vd), Maria Judith Heijnen),  
   ovl. (ongeveer 20 jaar oud) op vrijdag 15 april 1808 te Kelmond [Li]. 
  11.  Anna Maria Odekercken,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 17 februari 1792 17m‚ baptisata est Anna Maria filia legit Leonardi Odekercken et Annae Mariae Waelen conj ex et in Beeck. sus[c]ep Jo[ann]es Waelen et Maria Odekercken te Beek [Li] (getuigen: haar oom Joannes Walen, als Joannes Waelen en haar tante Maria Odekircken (Vd), als Maria Odekercken). 

Vf.  Jacobus Odekircken (Odekercken), zn. van Joannes Odekircken (IVc) en Elisabeth (Maria Elisabeth) Siegels
 ged. Rooms Katholiek op woensdag 14 mei 1738 te Beek [Li] 14. Jacobus filius Jo(ann)is Odekercken et Elizabeth Zegels conj: suscept: Melchiore Vreen et Jd‚ Zegels. (getuigen: zijn aangetrouwde oom Melten (Melchioris) Vreen (IVb), als Melchior Vreen en zijn tante Ida Seghels, als Ida Zegels), 
 tr. (resp. hoogstens 42 en ongeveer 20 jaar oud) voor 1780 
 met Joanna (Maria Joanna) Jansen
 geb. voor 1760 te Geleen [Li]. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Jacob (Joannes Jacobus) Odekercken,  
   geb. te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 45 jaar oud) op donderdag 7 juni 1827 te Lutterade [Li], volgt VIe

Generatie VI

VIa.  Helena (Maria Helena) Odekercken, dr. van Leonardus Odekircken (Ve) en Anna Maria Waelen
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 20 april 1771 20ma Maria Helena fil. leg: Leonardi Odekerken et Mariae Waelen coniug. ex Beek, suscept Jo(ann)e Odekerken et Sophia Waelen. [datum onduidelijk; zou ook 21 kunnen zijn] Genoemd naar haar grootmoeder aan moederszijde (Helena Haegmans) te Beek [Li] (getuigen: haar oom Joannes Odekircken en haar tante Sophia Waelen), 
 ovl. (ongeveer 50 jaar oud) op woensdag 31 oktober 1821 dr van Konrad Odekerken en Anna Maria Corden
(GenDaLim: Maria Helena Odekerken dr van Leonard Odekerken en Anna Maria Waelen; gehuwd met Jan Geerlings) te Kelmond [Li], 
 Zij krijgt een zoon: 
  1.  Leonardus Odekerken,  
   geb. op donderdag 23 augustus 1804 te Beek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 23 augustus 1804 aldaar (getuigen: zijn oudoom Christianus Walen, zijn grootmoeder Anna Maria Waelen (zie Ve) en Anna Margaretha Raeven),  
   ovl. (1 jaar oud) op dinsdag 10 december 1805 (Leonard Odekirken) te Beek [Li]. 
  Helena (Maria Helena) Odekercken
 tr. (resp. ongeveer 38 en ongeveer 65 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zondag 14 mei 1809 te Beek [Li] 
 met Jan (Joannes, Jean (Fr.)) Gerlinx (Geerlings, Gerlinghs), zn. van Gerlachus Gerlinx en Elisabetha Wouters
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 29 juni 1743 29. suppletae sunt ceremoniae super Jo(ann)em filium illegitimum Gerlac[h]i Gerlinx /: ut mater asseri[t :/] et Elizabeth Wouters respondentibus Godefrido Wouters et Joann[ae] Hagemans loco Joannae Wouters. te Beek [Li] (getuigen: zijn grootvader Geurt (Godefridus) Wouters, als Godefridus Wouters, zijn tante Joanna Wouters, door Joanna Hagemans en Joanna Haghmans, als Joanna Hagemans namens Joanna Wouters), 
 dagloner, 
 getuige bij kerk. huw. van zijn oom Guilielmus Wouters en zijn aangetrouwde tante Ida Pijsters op zaterdag 18 februari 1769 te Beek [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Joanna Coumans op dinsdag 9 februari 1773 te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van zijn neef Jan (Joannes) Wouters en Maria Stijnen op vrijdag 28 juni 1765 te Beek [Li], 
 ovl. (ongeveer 77 jaar oud) op maandag 14 mei 1821 te Beek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Maria Cornelia (Marie Cornelie (Fr.)) Geerlings,  
   geb. op dinsdag 4 september 1810 te Beek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 5 september 1810 aldaar (getuigen: haar tante Maria Cornelia Odekercken (VId), als Maria Cornelia Odekerken, haar achterneef Jan Willem (Wilhelmus) Martens, als Joannes Wilhelmus Martens, Maria Catharina Martens),  
   dienstmeid,  
   ovl. (71 jaar oud) op woensdag 23 augustus 1882 [BS: 72 jaar] te Meerssen [Li],  
   tr. (resp. 45 en 37 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 6 oktober 1855 te Meerssen [Li]  
   met Pieter Lambertus Heusschen,  
   geb. op maandag 17 november 1817 zn van Jacobus Heusschen en Elisabeth Lecoeur te Meerssen [Li],  
   dienstknecht. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Maria Judith (Maria Judigh) Geerlings,  
   geb. op donderdag 4 maart 1813 te Beek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 4 maart 1813 aldaar (getuigen: haar aangetrouwde oom Jan Mathijs Smeets (zie VId), Maria Judith Haegmans),  
   dienstmeid,  
   ovl. (33 jaar oud) op vrijdag 16 oktober 1846 [BS: 30 jaar] te Schinnen [Li],  
   tr. (beiden 30 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 2 november 1843 te Bunde [Li]  
   met Jan Jacob (Joannes Jacobus, Jean Jacques (Fr.)) Smeets,  
   geb. op maandag 28 december 1812 zn van Hendrik Smeets (dagloner) en Maria Elisabeth Dressens/Driessens (dagloonster) te Schinnen [Li],  
   landbouwersknecht, dagloner,  
   ovl. (72 jaar oud) op dinsdag 13 oktober 1885 te Heer [Li]. Uit dit huwelijk een dochter. 
  Jan (Joannes) Gerlinx, zn. van Gerlachus Gerlinx en Elisabetha Wouters
 tr. (1), 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 31 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zondag 11 februari 1776 te Beek [Li] (getuige: Joannes Wilhelmus Pisters, Maria Sibilla Lamberschop) 
 met Joanna (Maria Joanna) Haesen, dr. van Gerardus Haesen en Elisabeth Kengen
 ged. Rooms Katholiek op woensdag 8 april 1744 te Beek [Li] (getuige: Stephanus Pijsters, Joanna Notermans), 
 ovl. (ongeveer 41 jaar oud) op vrijdag 2 december 1785, 
 begr. op vrijdag 2 december 1785 (Joanna Haesen gehuwd met Joannes Geerlings) aldaar. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Joannes Gerardus Geerlings,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 12 november 1776 Genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde (Gerardus Haesen) te Beek [Li] (getuigen: zijn grootmoeder Elisabetha Wouters, als Elisabeth Wouters en zijn oom Joannes Hasen, als Joannes Haesen). 
  2.  Elisabeth Geerlinghs,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 24 augustus 1778 24ta baptisata est Elisabetha filia leg: Jo[ann]is Geerlinghs et Joannae Haesen conj ex et in Beeck suscept Jo[ann]e Geurts no[m]i[n]e Wilhelmo Wouters et Elis: Oensels Genoemd naar zijn grootmoeder aan vaderszijde (Elisabeth Wouters) te Beek [Li] (getuigen: haar oudoom Guilielmus Wouters, als Wilhelmus Wouters door Joannes Geurts, Elisabeth Oensels),  
   ovl. (ongeveer 26 jaar oud) op zondag 17 maart 1805 (Elisabeth Geerlings dr van Jean Geerlings en Joanna Haesen) te Beek [Ge]. 
  3.  Joannes Wilhelmus Geerlinx,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 15 februari 1781 te Beek [Li] (getuigen: Maria Stijnen, Wilhelmus Lammerschop). 
  4.  Joannes Geerlings,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 31 augustus 1785 31m‚ baptisatus est Jo(ann)es fil: leg: Jo[ann]is Geerlings ex [sic] Joannae Haesen conj: ex et in Beek. sus[c]ep: Jo[ann]es Wouters et Lucia Lammerschop te Beek [Li] (getuigen: zijn oudoom Joannes Wouters, Lucia Lammerschop). 

VIb.  Maria Elisabeth Odekercken, dr. van Leonardus Odekircken (Ve) en Anna Maria Waelen
 ged. Rooms Katholiek op vrijdag 6 maart 1778 6ta martij baptisata est Maria Elisabetha filia leg: Leonardi Odekercken et Annae Mariae Waelen conj: ex et in Beeck suscept: Christiano Waelen et Elis: Odekercken te Beek [Li] (getuigen: haar oom Christianus Walen, als Christianus Waelen en haar achternicht Elisabeth Odekercken (Vc)), 
 tr. (resp. ongeveer 20 en 37 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 2 mei 1798 te Beek [Li] 
 met Lambert Bocken
 geb. op woensdag 7 januari 1761 zn van Pierre Bocken en Catharine Biessen te Schinnen [Li], 
 schoenmaker, 
 doopgetuige van Joanna Maria Bovens op zondag 27 juli 1806 te Schinnen [Li]. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Marie Catharine Boccken (Bocken),  
   geb. op zaterdag 2 februari 1799 te Maastricht [Li]. 

VIc.  Maria Catharina Odekercken, dr. van Leonardus Odekircken (Ve) en Anna Maria Waelen
 ged. Rooms Katholiek op woensdag 15 november 1780 15ta baptisata est Maria Catharina filia leg: Leonardi Odekercken et Annae Mariae Waalen conj in et ex Beeck. suscep: Matthias Snyders, et Maria Judith Haegmans no[m]i[n]e Cath: Waalen. te Beek [Li] (getuigen: haar oudtante Maria (Maria Catharina) Waelen, als Catharina Waelen, Matthia Snijders), 
 ovl. (ongeveer 27 jaar oud) op donderdag 24 maart 1808 [BS: 26 jaar] (gehuwd met Jean Habets) te Kelmond [Li], 
 tr. (resp. ongeveer 25 en 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 17 februari 1806 te Beek [Li] 
 met Jean (Joannes) Habets
 geb. op maandag 10 december 1781 zn van Pierre Haberts en Jeannette Helene Geuskens te Hulsberg [Li], 
 dagloner. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Joannes Petrus (Jean Pierre (Fr.)) ,  
   geb. op zondag 9 november 1806 te Beek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 3 december 1806 aldaar (getuigen: zijn grootmoeder Anna Maria Waelen (zie Ve), Joannes Henricus Peters, Petrus Habets). 

VId.  Maria Cornelia Odekercken, dr. van Leonardus Odekircken (Ve) en Anna Maria Waelen
 ged. Rooms Katholiek op maandag 27 maart 1786 te Beek [Li] 27ma baptisata est Maria Cornelia filia leg(iti)ma Leonardi Odekercken et Annae Mariae Waelen conj ex et in Beck. suscep Henricus Haegmans et Maria Elis. Stynen (getuige: Henricus Haegmans, Maria Elisabeth Stijnen), 
 dienstmeid, 
 doopgetuige van haar nicht Maria Cornelia Geerlings op woensdag 5 september 1810 te Beek [Li], 
 ovl. (ongeveer 56 jaar oud) op donderdag 21 april 1842 te Geverik [Li] [BS: e.v. Jan Mathijs Smeets], 
 tr. (resp. ongeveer 24 en 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 18 oktober 1810 te Amby [Li] 
 met Jan Mathijs (Jean Mathieu (Fr.)) Smeets, zn. van Arnold Smeets (landbouwer) en Anne Marie Baltes, 
 geb. op maandag 31 maart 1788 te Geleen [Li], 
 dienstknecht, landbouwer, 
 doopgetuige van zijn nicht Maria Judith Geerlings op donderdag 4 maart 1813 te Beek [Li], 
 ovl. (85 jaar oud) op donderdag 18 december 1873 te Geverik [Li]. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Joannes Arnoldus (Jean Arnold (Fr.)) ,  
   geb. op zondag 28 juli 1811 te Geverik [Li],  
   ged. op zondag 28 juli 1811 te Beek [Li] (getuige: Arnoldus Smeets, Anna Elisabetha Martens),  
   dienstknecht,  
   ovl. (53 jaar oud) op donderdag 6 juli 1865 te Bunde [Li] [BS: 52 jaar, e.v. Maria Frissen; e.v. Barbara Schepers],  
   tr. (resp. 26 en 32 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 12 mei 1838 te Beek [Li]  
   met Marie (Maria) Frissen, dr. van Michael Frisschen (arbeider) en Maria Gertrudis Seegers,  
   geb. op vrijdag 14 februari 1806 te Ulestraten [Li],  
   dienstmeid,  
   ovl. (hoogstens 46 jaar oud) voor 1852. Uit dit huwelijk 3 zonen.  
   tr. (resp. 40 en 37 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op donderdag 19 februari 1852 te Beek [Li]  
   met Barbara Scheepers (Schepers), dr. van Pieter Scheepers en Barbara Aarts (landbouwster),  
   geb. op dinsdag 18 oktober 1814 te Stein [Li],  
   dienstmeid. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
  2.  Anna Maria ,  
   geb. op maandag 8 juli 1816 te Beek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 8 juli 1816 aldaar (getuigen: haar achterneef Jan Willem (Wilhelmus) Martens, als Joannes Wilhelmus Martens, Maria Joanna Smeets, Anna Maria Baltus),  
   ovl. (63 jaar oud) op maandag 22 december 1879 te Beek [Li]. 
  3.  Anna Margaretha (Anne Marguerithe (Fr.)) ,  
   geb. op maandag 25 januari 1819 te Geverik [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 25 januari 1819 genoemd naar haar meter te Beek [Li] (getuigen: Anna Margaretha Raeven, als Anna Margarita Raeven, Henricus Smeets),  
   huishoudster,  
   ovl. (60 jaar oud) op vrijdag 2 januari 1880 te Geverik [Li],  
   tr. (resp. 34 en 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 26 april 1853 te Beek [Li]  
   met Joannes Dionisius Schols,  
   geb. op maandag 14 januari 1828 zn van Christiaan Schols (dagloner) en Anna Catharina Willems (dagloonster) te Geverik [Li],  
   dienstknecht. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Mathias ,  
   geb. op zaterdag 8 mei 1824 opgegeven naam NN Smeets te Beek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 8 mei 1824 aldaar (getuigen: Anna Margaretha Raeven, als Anna Margarita Raeven, Gerardus Pisters, Joannes Henricus Peeters, Maria Elisabetha Dreesens),  
   ovl. op zaterdag 8 mei 1824 (Mathias Smeets zn van Mathias Smeets en Cornelia Odekerken) te Beek [Li]. 
  5.  Maria Anna (Maria Johanna) ,  
   geb. op maandag 5 juni 1826 te Geverik [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 6 juni 1826 te Beek [Li] (getuige: Maria Anna Smeets, Joannes Henricus Peeters, Joannes Mathias Olbers),  
   dienstmeid,  
   ovl. (55 jaar oud) op zaterdag 4 februari 1882 te Geverik [Li],  
   tr. (resp. 26 en 29 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 26 april 1853 te Beek [Ge]  
   met Peter Laurens Dormans, zn. van Martin Dormans en Anna Mechtilda Willems,  
   geb. op zaterdag 24 januari 1824 te Schimmert [Li],  
   rademakersknecht, landbouwer,  
   ovl. (93 jaar oud) op vrijdag 2 februari 1917 te Geverik [Li]. Uit dit huwelijk 5 kinderen. 
  6.  Jan Francis (Joannes Franciscus) ,  
   geb. op dinsdag 3 augustus 1830 te Beek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 3 augustus 1830 aldaar (getuige: Joannes Franciscus Smeets, Anna Maria Jaspers),  
   ovl. (4 jaar oud) op woensdag 15 april 1835 te Geverik [Li]. 

VIe.  Jacob (Joannes Jacobus, Joes Jacobus) Odekercken gedoopt als: Joannes Jacobus Jansen, zn. van Jacobus Odekircken (Vf) en Joanna (Maria Joanna) Jansen
 geb. te Beek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op zondag 8 juli 1781 aldaar 8va baptisatus est Jo[ann]es Jacob. fil. illeg: Joannae Jansen  ex Gheleen, ex patre, uti mater asserit Jacobo Odekercken ex [doorgestreept] Meersen suscep Jo[ann]es Stynen et Cath. Colpin. (getuige: Joannes Stijnen, Catharina Colpin), 
 ovl. (ongeveer 45 jaar oud) op donderdag 7 juni 1827 te Lutterade [Li] - Geleen akte 58 [BS: 46 jaar], 
 tr. 
 met Maria Catharina Willems, dr. van Servaas Willems en Margaretha van Mulken, 
 geb. in 1782 te Lutterade [Li] - Geleen, 
 ovl. (ongeveer 77 jaar oud) op donderdag 17 mei 1860 aldaar - Geleen akte 28 [BS: 78 jaar]. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Anna Maria ,  
   geb. op dinsdag 12 april 1808 te Lutterade [Li] - Geleen,  
   werkvrouw,  
   ovl. (77 jaar oud) op zaterdag 13 juni 1885 te Lutterade [Li] - Geleen akte 13,  
   tr. (resp. 43 en 45 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 8 september 1851 te Geleen [Li] - akte 10  
   met Jan Willem Eummelen, zn. van Bartholomeus Eummelen en Petronella Janssen,  
   geb. op maandag 10 februari 1806 te Lutterade [Li] - Geleen,  
   werkman. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Jan (Joannes) Odekerken,  
   geb. in 1811 te Geleen [Li],  
   ovl. (ongeveer 61 jaar oud) op zaterdag 7 juni 1873 te Lutterade [Li], volgt VIIa
  3.  Anna Margaretha ,  
   geb. op donderdag 22 oktober 1812 te Geleen [Li],  
   ovl. (73 jaar oud) op zaterdag 7 november 1885 te Daniken [Li], volgt VIIb
  4.  Jacobus (Joannes Jacobus) ,  
   geb. op zondag 25 december 1814 te Geleen [Li] - akte 121,  
   ovl. (64 jaar oud) op zaterdag 20 december 1879 te Lutterade [Li] - Geleen akte 59 [BS: 60 jaar],  
   tr.  
   met Catharina (Maria Catharina, Maria Elisabeth) Hermans, dr. van Jan Herman Hermans (landbouwer) en Maria Sibilla Raemaekers (werkvrouw),  
   geb. op vrijdag 15 juni 1827 te Geleen [Li] - akte 60. Opgegeven naam Maria Elisabeth,  
   ovl. (80 jaar oud) op zondag 29 december 1907 te Lutterade [Li] - Geleen akte 62. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Johanna Maria (Joanna Maria) Odekerken,  
   geb. op dinsdag 22 april 1817 te Lutterade [Li] - Geleen akte 59,  
   dienstmeid,  
   ovl. (74 jaar oud) op maandag 12 oktober 1891 te Geleen [Li] - akte 45 [BS: 73 jaar],  
   tr. (resp. 48 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 14 april 1866 te Geleen [Li] - akte 3  
   met Laurens Franssen, zn. van Gerard Franssen en Maria Catharina Proossen (landbouwster),  
   geb. op woensdag 16 november 1842 te Lutterade [Li] - Geleen,  
   dienstknecht,  
   ovl. op donderdag 5 januari 1928 te Geleen [Li] - akte 1. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Pieter Joseph Odekircken,  
   geb. op zondag 2 juli 1820 te Geleen [Li] - akte 59,  
   ovl. (6 dagen oud) op zaterdag 8 juli 1820 te Lutterade [Li] - Geleen akte 61. 
  7.  Jan Lambert Odekircken,  
   geb. op woensdag 30 mei 1821 te Lutterade [Li],  
   ovl. (78 jaar oud) op zaterdag 25 november 1899 aldaar, volgt VIIc
  8.  Nn Odekerken,  
   geb. op dinsdag 20 april 1824 (vrouwelijk geslacht) te Lutterade [Li] - Geleen akte 34 (doodgeb.). 

Generatie VII

VIIa.  Jan (Joannes, Johannes) Odekerken, zn. van Jacob (Joannes Jacobus) Odekercken (VIe) en Maria Catharina Willems
 geb. in 1811 te Geleen [Li] Bij huwelijk 26 jaar, 
 slotenmaker, landbouwer, 
 ovl. (ongeveer 61 jaar oud) op zaterdag 7 juni 1873 te Lutterade [Li] - Geleen akte 23 [BS: 63 jaar], 
 tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 33 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 1 februari 1837 te Urmond [Li] - akte 4 
 met Maria Helena Strijkers (Strykers, Struykers), dr. van Fransus Strijkers en Gertrud HendrixHendrikx, 
 geb. in 1803 te Urmond [Li] Bij huwelijk 34 jaar, 
 landbouwster, huishoudster, 
 ovl. (ongeveer 68 jaar oud) op maandag 18 december 1871 te Lutterade [Li] - Geleen akte 106. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Maria Cornelia ,  
   geb. op woensdag 13 december 1837 te Lutterade [Li], volgt VIIIa
  2.  Jan Jacob ,  
   geb. op donderdag 27 juni 1839 te Lutterade [Li],  
   ovl. (76 jaar oud) op woensdag 27 oktober 1915 te Geleen [Li], volgt VIIIb
  3.  Francis ,  
   geb. op donderdag 4 november 1841 te Geleen [Li] - akte 100. 
  4.  Maria Catharina ,  
   geb. op dinsdag 16 januari 1844 te Geleen [Li],  
   ovl. (78 jaar oud) op donderdag 4 mei 1922 aldaar, volgt VIIIc
  5.  Maria Johanna ,  
   geb. op zaterdag 15 augustus 1846 te Lutterade [Li] - Geleen akte 36,  
   ovl. (3 jaar oud) op vrijdag 8 februari 1850 aldaar - Geleen akte 4. 

VIIb.  Anna Margaretha (Anne Marguerite (Fr.)) Odekercken, dr. van Jacob (Joannes Jacobus) Odekercken (VIe) en Maria Catharina Willems
 geb. op donderdag 22 oktober 1812 te Geleen [Li] - akte 135, 
 mandenmaakster, 
 ovl. (73 jaar oud) op zaterdag 7 november 1885 te Daniken [Li] - Geleen akte 55, 
 tr. (resp. 33 en 37 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 24 november 1845 te Geleen [Li] - akte 5 
 met Lambert (Joannes Lambertus) Cuijpers, zn. van Lambert Cuijpers en Anna Maria Kichelaers, 
 geb. op vrijdag 18 december 1807 te Daneken [Li] - Geleen, 
 korver, 
 ovl. (57 jaar oud) op dinsdag 17 januari 1865 te Daneken [Li] - Geleen akte 6. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Maria Catharina ,  
   geb. op vrijdag 30 oktober 1846 te Geleen [Li] - akte 45,  
   ovl. (38 jaar oud) op zondag 10 mei 1885 te Geleen [Li] - akte 33,  
   tr. (resp. 26 en 35 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 17 januari 1873 te Geleen [Li] - akte 1  
   met Jan Joseph Boesten, zn. van Jan Hendrik Boesten en Petronella Kleynen,  
   geb. op donderdag 2 maart 1837 te Geleen [Li],  
   dagloner. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Jan Lambert ,  
   geb. op dinsdag 12 december 1848 te Daniken [Li] - Geleen akte 53,  
   ovl. (23 jaar oud) op dinsdag 1 oktober 1872 aldaar - Geleen akte 58. 
  3.  Hubert Jacob ,  
   geb. op maandag 21 oktober 1850 te Geleen [Li] - akte 57,  
   mandenmaker,  
   ovl. (70 jaar oud) op woensdag 20 april 1921 te Geleen [Li] - akte 26 [BS: opgegeven naam: Jan Lambert Cuijpers - 73 jaar. Dit is de naam van de vader en ook de reeds overleden broer],  
   tr. (resp. 40 en 33 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 3 april 1891 te Geleen [Li] - akte 5  
   met Maria Cornelia Janssen, dr. van Peter Jan Janssen en Maria Catharina Ceulen (landbouwster),  
   geb. op dinsdag 30 maart 1858 te Born [Li] - akte 12,  
   dienstmeid. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIc.  Jan Lambert Odekircken (Odekerken), zn. van Jacob (Joannes Jacobus) Odekercken (VIe) en Maria Catharina Willems
 geb. op woensdag 30 mei 1821 te Lutterade [Li] - Geleen akte 56, 
 klompenmaker, 
 ovl. (78 jaar oud) op zaterdag 25 november 1899 te Lutterade [Li] - Geleen akte 57, 
 tr. (beiden 35 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 24 april 1857 te Geleen [Li] - akte 7 
 met Maria Christina Baggen, dr. van Jan Lambert Baggen en Anna Maria Smeets, 
 geb. op dinsdag 19 juni 1821 te Lutterade [Li] - Geleen, 
 ovl. (64 jaar oud) op dinsdag 20 april 1886 aldaar - Geleen akte 23. 
 Uit dit huwelijk 5 zonen: 
  1.  Jan Lambert Odekerken,  
   geb. in mei 1858 te Krawinkel [Li] - Geleen,  
   ovl. (1 jaar oud) op zaterdag 29 oktober 1859 aldaar - Geleen akte 46 [BS: 17 maanden]. 
  2.  Jan Hendrik Odekerken,  
   geb. in augustus 1859 te Krawinkel [Li] - Geleen,  
   ovl. (7 maanden oud) op donderdag 8 maart 1860 aldaar - Geleen akte 12 [BS: 7 maanden]. 
  3.  Joannes Odekerken,  
   geb. op maandag 4 februari 1861 te Geleen [Li],  
   ovl. (63 jaar oud) op woensdag 14 januari 1925 aldaar, volgt VIIId
  4.  Jacob Odekerken,  
   geb. op zondag 3 januari 1864 te Geleen [Li] - akte 1,  
   ovl. (43 jaar oud) op zondag 1 december 1907 te Lutterade [Li] - Geleen akte 58. 
  5.  Lambert Odekerken,  
   geb. op vrijdag 9 juli 1869 te Lutterade [Li] - Geleen akte 42,  
   ovl. (1 jaar oud) op zondag 2 april 1871 aldaar - Geleen akte 43 [BS: 8 maanden]. 

Generatie VIII

VIIIa.  Maria Cornelia Odekerken (Odekercken), dr. van Jan (Joannes) Odekerken (VIIa) en Maria Helena Strijkers
 geb. op woensdag 13 december 1837 te Lutterade [Li] - Geleen, 
 tr. (resp. 35 en 38 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 22 augustus 1873 te Geleen [Li] - akte 5 
 met Adam (Jan Adam) Eummelen, zn. van Jan Gerard Eummelen en Maria Sibilla Bormans, 
 geb. op zondag 8 maart 1835 te Lutterade [Li] - Geleen akte 39, 
 ovl. (74 jaar oud) op zondag 27 juni 1909 aldaar - Geleen akte 41. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Anna Maria ,  
   geb. op dinsdag 1 september 1874 te Geleen [Li] - akte 55,  
   ovl. (64 jaar oud) op maandag 19 juni 1939 te Geleen [Li] - akte 70,  
   tr. (beiden 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 12 januari 1900 te Geleen [Li] - akte 2  
   met Johannes Martinus Keulers, zn. van Pieter Mathijs (Petrus Matheus) Keulers (akkerbouwer) en Maria Petronella Wouters,  
   geb. op woensdag 18 november 1874 te Beek [Li],  
   landbouwer,  
   ovl. (81 jaar oud) op zaterdag 17 november 1956 te Sittard [Li] - akte 384. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Jan Mathijs ,  
   geb. op dinsdag 30 november 1875 te Geleen [Li] - akte 76,  
   ovl. (2 maanden oud) op woensdag 9 februari 1876 te Lutterade [Li] - Geleen akte 13 Opgegeven naam vader: Wijnand Eummelen. 

VIIIb.  Jan Jacob Odekerken, zn. van Jan (Joannes) Odekerken (VIIa) en Maria Helena Strijkers
 geb. op donderdag 27 juni 1839 te Lutterade [Li] - Geleen [huw.reg.], 
 werkman, 
 ovl. (76 jaar oud) op woensdag 27 oktober 1915 te Geleen [Li] - akte 69, 
 tr. (resp. 36 en 28 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 10 september 1875 te Geleen [Li] - akte 16 
 met Anna Maria Penders, dr. van Jan Antoon (Joannes Antonius) Penners (arbeider) en Maria Agnes Tummers (arbeidster), 
 geb. op vrijdag 6 augustus 1847 te Krawinkel [Li] - Geleen akte 36, 
 ovl. (39 jaar oud) op maandag 9 augustus 1886 1 dag na geboorte van levenloze dochter te Lutterade [Li] - Geleen akte 38 [BS: 40 jaar]. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Frans ,  
   geb. op zondag 15 oktober 1876 te Geleen [Li] - akte 59. 
  2.  Sjang (Johannes Antonius) ,  
   geb. op dinsdag 30 juli 1878 te Geleen [Li],  
   ovl. (72 jaar oud) op zondag 10 juni 1951 aldaar, volgt IXa
  3.  Maria Catharina ,  
   geb. op vrijdag 10 december 1880 te Geleen [Li] - akte 72. 
  4.  Maria Elisabeth ,  
   geb. op vrijdag 3 augustus 1883 te Geleen [Li] - akte 29. 
  5.  Nn ,  
   geb. op vrijdag 6 augustus 1886 (vrouwelijk geslacht) te Geleen [Li] - akte 37 (doodgeb.). 

VIIIc.  Maria Catharina Odekerken, dr. van Jan (Joannes) Odekerken (VIIa) en Maria Helena Strijkers
 geb. op dinsdag 16 januari 1844 te Geleen [Li] - akte 4, 
 landbouwster, 
 ovl. (78 jaar oud) op donderdag 4 mei 1922 te Geleen [Li] - akte 38, 
 tr. (resp. 24 en 38 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 13 februari 1868 te Geleen [Li] - akte 2 
 met Jan Willem Hermans, zn. van Jan Herman Hermans en Maria Sibilla Ramackers (huishoudster), 
 geb. op vrijdag 11 september 1829 te Lutterade [Li] - Geleen, 
 werkman, landbouwer. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Joannes ,  
   geb. op maandag 2 november 1868 te Geleen [Li] - akte 66. 
  2.  Renier Hubert ,  
   geb. op maandag 11 september 1871 te Geleen [Li] - akte 43,  
   landbouwer,  
   ovl. (84 jaar oud) op donderdag 24 november 1955 te Geleen [Li] - akte 99,  
   tr. (resp. 30 en 29 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 4 juli 1902 te Geleen [Li] - akte 14  
   met Anna Catharina Janssen, dr. van Jan Leonard Janssen en Anna Barbara Hahnen,  
   geb. op maandag 14 april 1873 te Geleen [Li] - akte 22. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Hubert (Jacob Hubert) ,  
   geb. op woensdag 7 mei 1873 te Lutterade [Li] - Geleen akte 29,  
   ovl. (14 jaar oud) op vrijdag 16 maart 1888 aldaar - Geleen akte 15. 
  4.  Frans ,  
   geb. op maandag 28 juni 1875 te Geleen [Li] - akte 36. 
  5.  Pieter Caspar ,  
   geb. op vrijdag 4 januari 1878 te Geleen [Li] - akte 2,  
   ovl. (60 jaar oud) op maandag 19 september 1938 aldaar - akte 93. 
  6.  Jan Louis ,  
   geb. op maandag 24 mei 1880 te Geleen [Li] - akte 37. 
  7.  Anna Maria ,  
   geb. in 1884 te Geleen [Li],  
   ovl. (ongeveer 6 jaar oud) op maandag 9 februari 1891 aldaar - akte 10 [BS: 7 jaar]. 
  8.  Maria Anna ,  
   geb. op maandag 27 september 1886 te Geleen [Li] - akte 41,  
   tr. (resp. 27 en ongeveer 34 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 20 april 1914 te Geleen [Li] - akte 3  
   met Willem Hubert Severens, zn. van Wilhelm Severens en Margaretha Gudenau,  
   geb. in 1879 te Sint-TŲnis (Viersen) [Nw, Duitsland] Bij huwelijk 35 jaar. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIId.  Joannes Odekerken, zn. van Jan Lambert Odekircken (VIIc) en Maria Christina Baggen
 geb. op maandag 4 februari 1861 te Geleen [Li] - akte 8, 
 werkman, landbouwer, 
 ovl. (63 jaar oud) op woensdag 14 januari 1925 te Geleen [Li] - akte 2, 
 tr. (resp. 29 en ongeveer 30 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 2 januari 1891 te Geleen [Li] - akte 1 
 met Maria Catharina Mickina (Miekina), dr. van Caspar Mickina (landbouwer) en Ida Canisius (landbouwster), 
 geb. in 1860 te Geleen [Li] Bij huwelijk 30 jaar, 
 landbouwster, 
 ovl. (ongeveer 89 jaar oud) op dinsdag 7 februari 1950 te Geleen [Li] - akte 17. Opgegeven namen Maria Anna Catharina Mickina. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Maria Anna ,  
   geb. op maandag 26 oktober 1891 te Geleen [Li] - akte 55,  
   ovl. (43 jaar oud) op vrijdag 26 oktober 1934 te Heerlen [Li] - akte 468 & Geleen - akte 99,  
   tr. (resp. 29 en 36 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 15 juli 1921 te Geleen [Li] - akte 18  
   met Johannes Peter Joseph Quix, zn. van Joseph Quix en Sibille Claassen,  
   geb. op maandag 28 juli 1884 te Nieuwstadt [Li] - akte 21,  
   landbouwer,  
   ovl. (57 jaar oud) op zondag 1 maart 1942 te Geleen [Li] - akte 25. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  2.  Anna Catharina ,  
   geb. op dinsdag 27 december 1892 te Geleen [Li], volgt IXb
  3.  Jacob ,  
   geb. op vrijdag 9 februari 1894 te Geleen [Li] - akte 10. 
  4.  Joannes ,  
   geb. op zaterdag 4 mei 1895 te Geleen [Li] - akte 20,  
   ovl. (32 jaar oud) op woensdag 15 juni 1927 aldaar - akte 48. 
  5.  Agnes ,  
   geb. op zaterdag 30 juli 1898 te Geleen [Li] - akte 55,  
   ovl. (9 maanden oud) op zondag 21 mei 1899 te Lutterade [Li] - Geleen akte 29. 
  6.  Joannes Servaes ,  
   geb. op donderdag 7 juni 1900 te Geleen [Li],  
   ovl. (72 jaar oud) op maandag 26 maart 1973 te Nuth [Li], volgt IXc
  7.  Maria Agnes ,  
   geb. op dinsdag 1 juli 1902 te Geleen [Li] - akte 51,  
   ovl. (19 jaar oud) op woensdag 22 maart 1922 te Heerlen [Li] & Geleen - akte 30. 

Generatie IX

IXa.  Sjang (Johannes Antonius) Odekerken, zn. van Jan Jacob Odekerken (VIIIb) en Anna Maria Penders
 geb. op dinsdag 30 juli 1878 te Geleen [Li] Lutterade/Krawinkel - akte 42 namen: Jan Jacob, 
 landbouwer, 
 ovl. (72 jaar oud) op zondag 10 juni 1951 te Geleen [Li] - akte 92, 
 tr. (resp. 43 en 34 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 18 november 1921 te Elsloo [Li] - akte 20, 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op dinsdag 22 november 1921 aldaar 
 met Tineke (Anna Maria Hubertina Mechtildus) Pijpers, dr. van Frans Hubert Pijpers (landbouwer, molenaar) en Petronella Hubertina Janssen, 
 geb. op dinsdag 30 november 1886 te Elsloo [Li], 
 ovl. (70 jaar oud) op vrijdag 27 september 1957 aldaar. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Maria Petronella ,  
   geb. op donderdag 7 september 1922 [berekend] te Elsloo [Li],  
   ovl. (8 dagen oud) op vrijdag 15 september 1922 aldaar - akte 30 [BS: 8 dagen]. 
  2.  Maria Catharina ,  
   geb. op zondag 19 augustus 1923 te Elsloo [Li],  
   ovl. (ťťn maand oud) op dinsdag 16 oktober 1923 aldaar - akte 21 [BS: 8 weken]. 
  3.  Marie (Maria Elisabeth) ,  
   geb. op zondag 17 mei 1925 te Elsloo [Li],  
   ovl. (72 jaar oud) op maandag 8 september 1997 te Geleen [Li], volgt Xa
  4.  Frens (Franciscus Hubertus) ,  
   geb. op donderdag 30 juni 1927 te Elsloo [Li],  
   ovl. (66 jaar oud) op zaterdag 7 mei 1994 aldaar, volgt Xb

IXb.  Anna Catharina Odekerken, dr. van Joannes Odekerken (VIIId) en Maria Catharina Mickina
 geb. op dinsdag 27 december 1892 te Geleen [Li] - akte 75, 
 tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 5 oktober 1917 te Geleen [Li] - akte 21 
 met Antonius Storcken, zn. van Jan Willem Storcken (landbouwer) en Maria Joanna Swilden (landbouwster), 
 geb. op maandag 29 december 1890 te Geleen [Li] - akte 58, 
 spoorwegarbeider. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Maria ,  
   geb. in 1921 te Geleen [Li],  
   ovl. (ongeveer 1 jaar oud) op vrijdag 25 mei 1923 aldaar - akte 39 [BS: 2 jaar]. 
  2.  Anna ,  
   geb. in 1922 te Geleen [Li],  
   ovl. (ongeveer 17 maanden oud) op zondag 27 mei 1923 aldaar - akte 40 [BS: 1 jaar]. 

IXc.  Joannes Servaes Odekerken, zn. van Joannes Odekerken (VIIId) en Maria Catharina Mickina
 geb. op donderdag 7 juni 1900 te Geleen [Li] - akte 35, 
 ovl. (72 jaar oud) op maandag 26 maart 1973 te Nuth [Li] [bidprentje], 
 otr. op zaterdag 5 mei 1928 te Spaubeek [Li], 
 tr. (resp. 27 en 28 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 29 mei 1928 te Spaubeek [Li] (getuigen: Sjang (Joannes) Welzen, (46 jaar, gemeente veldwachter te Spaubeek) en Jan Hubert (Joannes Hubertus) Vrancken, (76 jaar, landbouwer te Spaubeek)) 
 met Maria Hubertina Catharina Erkens, dr. van Jan Mathijs (Joannes Mathijs Hubertus) Erkens (landbouwer) en Liza (Maria Elisabeth) Maasen (landbouwster), 
 geb. op maandag 18 september 1899 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (89 jaar oud) op dinsdag 4 oktober 1988 te Geleen [Li]. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Sjaak (Johannes Jacobus) ,  
   geb. op zondag 1 juni 1930 te Nuth [Li],  
   ovl. (40 jaar oud) op zondag 27 december 1970 in het ziekenhuis te Heerlen [Li],  
   begr. te Hoensbroek [Li],  
   tr. (resp. 29 en 28 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 21 november 1959 te Spaubeek [Li]  
   met Roos (Maria Rosalina) Crombaghs (Crombags), dr. van Huub (Joannes Hubertus) Crombags (mijnwerker) en Bernardina (Anna Hubertina Bernardina) Habets,  
   geb. op vrijdag 13 februari 1931 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (81 jaar oud) op woensdag 7 november 2012 in woonzorgcentrum Olympiastaete te Geleen [Li] ,  
   gecr. op dinsdag 13 november 2012 om 12:45 uur in de H. Callistus kerk te Neerbeek, daarna gecremeerd in crematorium Nedermaas aldaar. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 

Generatie X

Xa.  Marie (Maria Elisabeth) Odekerken, dr. van Sjang (Johannes Antonius) Odekerken (IXa) en Tineke (Anna Maria Hubertina Mechtildus) Pijpers
 geb. op zondag 17 mei 1925 te Elsloo [Li], 
 ovl. (72 jaar oud) op maandag 8 september 1997 te Geleen [Li], 
 tr. (resp. 25 en 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 23 mei 1950 te Geleen [Li] 
 met Hub (Johannes Hubertus) Alberti
 geb. op dinsdag 20 juni 1922 te Geleen [Li], 
 ovl. (71 jaar oud) op zaterdag 25 december 1993 aldaar. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd
  5.  Afgeschermd

Xb.  Frens (Franciscus Hubertus) Odekerken, zn. van Sjang (Johannes Antonius) Odekerken (IXa) en Tineke (Anna Maria Hubertina Mechtildus) Pijpers
 geb. op donderdag 30 juni 1927 te Elsloo [Li], 
 fruitteler, 
 ovl. (66 jaar oud) op zaterdag 7 mei 1994 te Elsloo [Li], 
 tr. 
 met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Afgeschermd