Parenteel van Geurt (Goedefridus) Geurts.
Parenteel van Geurt (Goedefridus) Geurts.

Generatie I

I.  Geurt (Goedefridus, Godefridus, Gerardus) Geurts, zn. van Dirick (Theodorus) Geurts (scabinus = schepen van de bank Geleen) en Elisabeth Cuijpers
 geb. voor 1707, 
 doopgetuige van zijn kleinzoon Godefridus Geurts (zie IIc) op dinsdag 21 september 1773 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn kleinzoon Gerardus Stassen (zie IId) op zondag 10 juli 1768 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn kleindochter Maria Gertrudis Campo (IIIa) op vrijdag 21 oktober 1763 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Dirk (Theodorus) Coimans op woensdag 22 juni 1746 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Maria Getrudis Hermans op dinsdag 15 november 1757 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Hans Pieter (Joannes Petrus) Cox en Elisabeth Boschheuwer op zaterdag 9 juni 1781 te Spaubeek [Li], 
 kerk.huw. (resp. minstens 25 en ongeveer 26 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zaterdag 12 juli 1732 te Spaubeek [Li] 12 julij anni praecedentis cum dispensatione illustrissimi d(omi)ni n(ost)ri in tertio et quarto consanguinitatis gradu matrimonio juncti sunt Godefridus Geurts adolescens et Margaretha Hagens testes fuerunt Jo[ann]es Penris et b: dominus Lemmens sacellanus in Spaubeck (getuige: Joannes Penris, de heer Lemmens kapelaan in Spaubeek) 
 met Margaretha (Mechtildis) Hagens (Haegens), dr. van Mevis (Bartholomeus) Hagens en Mechtildis Mertens
 ged. op woensdag 17 maart 1706 te Schinnen [Li] (getuige: Joannes Lijmpens, vervangende getuige Maria Hanssen), 
 doopgetuige van haar kleindochter Maria Mechtildis Campo (zie IIa) op zaterdag 19 juni 1773 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Henricus Geurts op vrijdag 16 september 1746 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 56 jaar oud) op maandag 7 juni 1762 te Spaubeek [Li], 
 begr. op woensdag 9 juni 1762 aldaar 7 subitanea morte obijt Margaretha Hagens conjux Gerardi Geurts, quae 9na ejusdem mensis sepulta est.
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Maria (Maria Sophia) ,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 24 oktober 1733 te Spaubeek [Li], volgt IIa
  2.  Petrus ,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 2 juni 1736 te Spaubeek [Li] 2 junij anni praecedentis baptisatus est Petrus filius Gerardi Geurts et Margarithae Hagens quem e sacro fonte susceperunt Theodorus Geurts et Mechtildis Meutiens uxor Bartholomaei Hagens in de Hegge (getuigen: zijn grootvader Dirick (Theodorus) Geurts [schepen van bank Geleen] en zijn grootmoeder Mechtildis Mertens als Mechtildis Meutjens e.v. Bartholomaeus Hagens in de Hegge),  
   ovl. (ongeveer 29 jaar oud) op woensdag 29 januari 1766 te Spaubeek [Li],  
   begr. op vrijdag 31 januari 1766 aldaar o(mn)ibus eccl[es]iae sacram: praemunitus 29 obyt Petrus Geurts coelebs qui 31 ejusd(em): mensis sepultus est:
  3.  Nicolaus ,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 3 februari 1738 te Spaubeek [Li] 3 fbrij anno praefato de mea licentia baptisatus est Nicolaus per r: d[omi]num Jo(ann)em Penris quo deservitore hic filius Godefridi Geurts et Margarethae Hagens con(iu)g: quem e sacro fonte susceperunt Bartholomaeus Doemens ex Nagelbeck et Maria Cuijpers no[m]i[n]e Helenae Wouters (getuigen: zijn aangetrouwde oom Mevis (Bartholomaeus) Deumens als Bartholomaeus Doemens uit Nagelbeek, zijn oudtante Maria Cuijpers nms. Helena Wouters [religieuse, non] en Helena Wouters [religieuse, non] door Maria Cuijpers). 
  4.  Joannes Mathias ,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 24 februari 1739 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 55 jaar oud) op zondag 12 oktober 1794 aldaar, volgt IIb
  5.  Bartholomeus ,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 13 maart 1741 te Spaubeek [Li], volgt IIc
  6.  Mechtildis ,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 2 november 1743 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 76 jaar oud) op maandag 13 december 1819 aldaar, volgt IId
  7.  Dirck (Theodorus) ,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 2 februari 1747 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 48 jaar oud) op vrijdag 13 maart 1795, volgt IIe
  8.  Godefridus (Gerardus) ,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 10 juli 1752 te Spaubeek [Li] 10 julij baptisatus est Godefridus filius legitimus Godefridi Geurts et Margarithae Hagens suscep(tores): Matthias Heynen et Mechtildis Hagens (getuigen: zijn aangetrouwde oudoom Matthias Heijnen [weduwnaar van Maria Geurts] en zijn tante Mechtildis Hagens),  
   doopgetuige van zijn neef Wilhelmus Geurts (zie IIc) op zondag 11 februari 1781 te Spaubeek [Li],  
   getuige bij kerk. huw. van zijn broer Dirck (Theodorus) Geurts (IIe) en Maria Sibilla Muijlkens op zondag 16 januari 1785 te Beek [Li],  
   getuige bij kerk. huw. van zijn broer Dirck (Theodorus) Geurts (IIe) en Anna Catharina Boesten op zondag 27 september 1778 te Beek [Li],  
   doopgetuige van zijn neef Godefridus Geurts (IIIm) op woensdag 7 juli 1779 te Beek [Li],  
   doopgetuige van zijn neef Gillis (Aegidius) Geurts (IIIn) op maandag 10 oktober 1785 te Spaubeek [Li],  
   doopgetuige van zijn neef Andreas Stassen (IIIk) op maandag 19 augustus 1782 te Spaubeek [Li],  
   doopgetuige van zijn neef Godefridus Geurts (zie IIb) op maandag 30 oktober 1769 te Spaubeek [Li],  
   doopgetuige van zijn neef Joannes Theodorus Campo (zie IIa) op zondag 7 maart 1762 te Spaubeek [Li],  
   getuige bij kerk. huw. van zijn broer Bartholomeus Geurts (IIc) en Catharina Elisabeth Wouters op donderdag 1 oktober 1772 te Spaubeek [Li],  
   getuige bij kerk. huw. van zijn broer Joannes Mathias Geurts (IIb) en Anna Elisabetha Leunissen op donderdag 28 november 1776 te Spaubeek [Li],  
   doopgetuige van zijn nicht Catharina Elisabetha Geurts (zie IIb) op dinsdag 31 oktober 1780 te Spaubeek [Li],  
   doopgetuige van zijn achterneef Joannes Arnoldus Hoonen (zie IIIa) op woensdag 23 oktober 1805 te Schinnen [Li],  
   doopgetuige van zijn achterneef Goedefridus Hoenen (zie IIIa) op donderdag 4 juli 1799 te Schinnen [Li],  
   ovl. (ongeveer 64 jaar oud) op vrijdag 27 december 1816 aangifte 28 december 1816 te Spaubeek [Li] (Godefridus Geurts zn van Godefridus Geurts en Margaretha Hagens; e.v. Anna Koumans),  
   begr. op vrijdag 27 december 1816 aldaar (Godefridus Geurts e.v. Anna Kaumans),  
   tr. (resp. ongeveer 40 en ongeveer 45 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zondag 21 oktober 1792 te Beek [Li],  
   kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 21 oktober 1792 aldaar (getuige: Kerkhoffs, Joannes Hermans),  
    
   woont in Spaubeek(Dorp) in 1798 te Spaubeek [Li],  
   in het bevolkingsregister van 1798 woont Geurt Geurts (cultivateur) en Anna Coumans (sijne vrouw) in Spaubeek nr. 47 
   met Anna Coumans, dr. van Peter Mathis (Petrus Mathias) Keumans en Anna Maria Eummelen,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 3 maart 1747 (tweeling) te Geleen [Li] eodem bapta Anna. parentes qui supra [ouders dezelfde als hierboven] patrini Mathias Coumans. Anna Willems (getuige: Mathias Coumans, Anna Willems),  
   ovl. (ongeveer 73 jaar oud) op maandag 7 augustus 1820 (Anna Coumans dr van Matis Coumans en Anna Maria Ummelen; gehuwd met Hendricus Rutten; gehuwd met Godefridus Geurts) te Beek [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Generatie II

IIa.  Maria (Maria Sophia) Geurts, dr. van Geurt (Goedefridus) Geurts (I) en Margaretha Hagens
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 24 oktober 1733 [naam moeder: Mechtildis Hagens] te Spaubeek [Li] 24 8bris anni praecedentis baptisata est Maria Sophia filia Goedefridi Geurts et Mechtildis Hagens leg: cong: quam e sacro fonte susceperunt Mevis Hagens et Maria Cuypers uxor Joannis Penners (getuigen: haar grootvader Mevis (Bartholomeus) Hagens en haar oudtante Maria Cuijpers e.v. Joannes Penners), 
 doopgetuige van haar nicht Maria Agnes Geurts (IIIf) op dinsdag 31 januari 1775 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Maria Elisabetha Wouters op donderdag 22 maart 1764 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Petrus Matthias Geurts (zie IIe) op zondag 30 december 1781 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Maria Catharina Geurts op maandag 29 mei 1786 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Maria Gertrudis Hermans op maandag 19 februari 1759 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Joannes Matthias Stassen (IIIh) op zaterdag 6 oktober 1770 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Maria Ida Geurts (zie IIb) op zondag 12 januari 1772 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar kleinzoon Joannes Mathias Hoenen (zie IIIa) op maandag 2 december 1793 te Schinnen [Li], 
 doopgetuige van haar kleindochter Maria Catharina Hoen (zie IIIa) op zaterdag 4 juni 1791 te Schinnen [Li], 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 26 jaar oud) (Rooms Katholiek) op donderdag 14 juni 1759 te Spaubeek [Li] 14 junij matrimonio juncti sunt Joannes Campo et Maria Geurts testibus Joannes Matthis et Bartholomæo Geurts (getuigen: haar broer Joannes Mathias Geurts (IIb) en haar broer Bartholomeus Geurts (IIc)) 
 met Joannes Campo, zn. van Joannes a Campo en Meijken (Maria) Stassen
 ged. Rooms Katholiek op dinsdag 10 februari 1733 te Spaubeek [Li] 10 februarij anni praecedentis baptisatus est Joannes filius Joannis Campo et Mariae Stassen leg: cong: quem e sacro fonte susceperunt Jo(ann)es Stassen custos et Anna Cuijpers uxor Petri Lemmens (getuigen: zijn oom Joannes Stassen [koster] en Anna Cuijpers e.v. Petrus Lemmens [molenaar van St. Jansgeleen]), 
 doopgetuige van zijn achterneef Joannes Josephus Lemmens
 doopgetuige van Maria Ida Henssen op donderdag 29 juli 1819 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Joannes Theodorus Geurts (IIIo) op vrijdag 19 januari 1787 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn kleindochter Maria Catharina Hoen (zie IIIa) op zaterdag 4 juni 1791 te Schinnen [Li]. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Cornelia (Maria Cornelia) ,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 17 april 1760 te Spaubeek [Li] 17 aprilis baptisata est Maria Cornelia filia legitima Joannis Campo et Mariae [niets geschreven] susc Martinus Wouters et Cornelia Coumans uxor Theodori Geurts. (getuigen: Merten (Martinus) Wouters als Martinus Wouters en Cornelia Coumans e.v. Theodorus Geurts),  
   getuige bij kerk. huw. van haar neef Godefridus Geurts (IIIm) en haar zus Margaretha (Anna Margaretha) Campo (IIIc) op dinsdag 23 februari 1802 te Spaubeek [Li],  
   doopgetuige van haar neef Goedefridus Hoenen (zie IIIa) op donderdag 4 juli 1799 te Schinnen [Li],  
   getuige bij kerk. huw. van Willem (Wilhelmus) Vleugels en Sophia Penris op zondag 14 november 1784 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 77 jaar oud) op zondag 21 januari 1838 te Spaubeek [Li] (Maria Cornelia Campo dr van Joannes Campo en Maria Geurts; ongehuwd). 
  2.  Joannes Theodorus ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 7 maart 1762 te Spaubeek [Li] 7 baptisatus est Jo(ann)es Theodorus filius legitimus Joannis Campo et Mariae Geurts susceperunt Gerardus Geurts loco Theodori Geurts et Sibilla Haenen loco Mariae Wouters (getuigen: zijn oom Godefridus Geurts (zie I) als Gerardus Geurts nms. Theodorus Geurts, zijn oom Dirck (Theodorus) Geurts (IIe) door Gerardus Geurts, Sijbilla Haen als Sebilla Haenen nms. Maria Wouters en zijn achternicht Maria Wouters door Sibilla Haenen),  
   ovl. (ongeveer 46 jaar oud) op zondag 3 juli 1808 te Spaubeek [Li] (Jean Campo zn van Campo en Marie Geurts). 
  3.  Maria Gertrudis ,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 21 oktober 1763 te Spaubeek [Li], volgt IIIa
  4.  Joannes Matthias ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 9 maart 1766 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 79 jaar oud) op donderdag 16 oktober 1845 aldaar, volgt IIIb
  5.  Margaretha (Anna Margaretha) ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 20 maart 1768 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 88 jaar oud) op donderdag 22 mei 1856 aldaar, volgt IIIc
  6.  Joannes Arnoldus ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 25 maart 1770 te Spaubeek [Li] eodem [=25-03-1770] baptisatus est Jo(ann)es Arnoldus filius leg Jo[ann]is Campo et Mariae Geurts susc Arn(oldus) Hubertus Stassen et Mechtildis Geurts (getuigen: zijn achterneef Arnoldus Hubertus Stassen en zijn tante Mechtildis Geurts (IId)),  
   ovl. (ongeveer 28 jaar oud) op maandag 7 januari 1799 te Spaubeek [Li] (Joannes Arnoldus Campo zn van Joannes Campo en Maria Geurts). 
  7.  Maria Mechtildis ,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 19 juni 1773 te Spaubeek [Li] 19 baptisata est Maria Mechtildis filia leg: Jo(ann)is Campo et Mariae Geurts susceperunt Bartholomaeus Geurts et Mechtildis Hagens (getuigen: haar oom Bartholomeus Geurts (IIc) en haar grootmoeder Margaretha Hagens (zie I), als Mechtildis Hagens),  
   doopgetuige van haar neef Joannes Arnoldus Hoonen (zie IIIa) op woensdag 23 oktober 1805 te Schinnen [Li]. 
  8.  Maria Agnes ,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 24 juni 1776 te Spaubeek [Li] 24 baptisata est Maria Agnes filia leg: Jo(ann)is Campo et Mariae Geurts susc r: d: Penris et Agnes Campo (getuigen: de weledele heer kapelaan Joannes Penris [kapelaan] en haar oudtante Agnes (Maria Agnes) a Campo als Agnes Campo). 

IIb.  Joannes Mathias Geurts, zn. van Geurt (Goedefridus) Geurts (I) en Margaretha Hagens
 ged. Rooms Katholiek op dinsdag 24 februari 1739 te Spaubeek [Li] 24 fbrij anni praecedentis baptisatus est a r: d: Jo(ann)e Penris qua sacellano hic Joannes Matthias filius Godefridi Geurts et Margarithae Haegens cong: quem e sacro fonte susceperunt Jo(ann)es Stassen custos nomine r: d: praenotati et Catharina Hagens (getuigen: kapelaan Joannes Penris, Joannes Stassen de koster nms. de edele heer [?] en zijn tante Catharina Hagens), 
 doopgetuige van zijn nicht Anna Margaretha Geurts (zie IIc) op woensdag 11 september 1776 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Joannes Campo (zie IIa) en zijn zus Maria (Maria Sophia) Geurts op donderdag 14 juni 1759 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Joannes Matthias Campo (IIIb) op zondag 9 maart 1766 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Maria Helena Geurts (zie IIe) op woensdag 30 juni 1784 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Mathijs (Joannes Mathias) Geurts (IIIp) op zondag 15 augustus 1790 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Joannes Laurentius Stassen (IIIj) op maandag 9 augustus 1779 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Pieter Matthijs (Petrus Mathias) Geurts op maandag 9 februari 1789 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 55 jaar oud) op zondag 12 oktober 1794 te Spaubeek [Li], 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 32 jaar oud) (1) (Rooms Katholiek) op zondag 19 oktober 1766 aldaar 19 octobris praevijs 3 bannis matrimonio juncti sunt Jo(ann)es Matthias Geurts et Maria Anna Limpens testibus Bartholomaeo Geurts et Helena Meijs (getuigen: zijn broer Bartholomeus Geurts (IIc) en Helena Meijs
 met Maria Anna Limpens, dr. van Leonardus Limpens en Ida Raven
 ged. Rooms Katholiek op vrijdag 6 augustus 1734 te Nuth [Li] (getuige: Lemmen Raven, Maria Limpens), 
 ovl. (ongeveer 37 jaar oud) op maandag 2 maart 1772 te Spaubeek [Li], 
 begr. op woensdag 4 maart 1772 aldaar 2da o(mn)ibus eccl(es)iae sacramentis rite praemunita obyt Maria Anna Limpens conjux Jo(ann)is Matthiae Geurts, quae 4ta ejusdem mensis sepulta est.
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Godefridus ,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 30 oktober 1769 te Spaubeek [Li] 30 baptisatus est Godefridus filius leg Joannis Matthiae Geurts et Mariae Annae Limpens susceperunt Godefridus Geurts et Jda Raven (getuigen: zijn oom Godefridus Geurts (zie I) en zijn grootmoeder Ida Raven),  
   grondeigenaar,  
   doopgetuige van zijn neef Joannes Goedefridus Geurts (IVd) op dinsdag 21 juni 1803 te Spaubeek [Li],  
   getuige bij kerk. huw. van zijn halfbroer Joannes Theodorus Geurts (IIId) en Maria Sijbilla Boshouwers,  
   ovl. (ongeveer 74 jaar oud) op zaterdag 22 juni 1844 te Spaubeek [Li],  
   tr. (resp. ongeveer 68 en 41 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 17 mei 1838 te Spaubeek [Li]  
   met Maria Sibilla Moonen, dr. van Pieter Mathijs (Petrus Mathias) Moonen (landbouwer) en Maria Sibilla Peulen (landbouwster),  
   geb. op donderdag 29 december 1796 te Spaubeek [Li] - akte 5,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 30 december 1796 aldaar (getuigen: haar oudtante Sibilla Bemelmans, Christianus Peulen),  
   rentenierse,  
   ovl. (80 jaar oud) op zondag 31 december 1876 te Spaubeek [Li] - Hobbelraede (Maria Sibilla Moonen dr van Pieter Mathijs Moonen en Mareia Sibilla Peulen; e.v. Anoldus Wouters; e.v. Godefridus Geurts). Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Maria Ida ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 12 januari 1772 te Spaubeek [Li] 12 baptisata est Maria Jda filia leg Jo(ann)es Matthia[s] Geurts et Mariae Annae Limpens susceperunt Theodorus Leunissen et Maria Geurts (getuigen: Dijrck (Theodorus) Leunis als Theodorus Leunissen en haar tante Maria (Maria Sophia) Geurts (IIa) als Maria Geurts). 
  Joannes Mathias Geurts
 kerk.huw. (resp. ongeveer 37 en ongeveer 36 jaar oud) (2) (Rooms Katholiek) op donderdag 28 november 1776 te Spaubeek [Li] 28 novembris cum dispensatione in 3 bannis matrimonio juncti sunt Jo(ann)es Mathias Geurts et Anna Elisabetha Leunissen testibus Theodoro Geurts et Gerardo Geurts et pluribus aliis (getuigen: zijn broer Dirck (Theodorus) Geurts (IIe) en zijn broer Godefridus Geurts (zie I) als Gerardus Geurts), 
  
 woont in Spaubeek(Dorp) in 1798 te Spaubeek [Li], 
 in het bevolkingsregister van 1798 woont Anna Elisabeth Leunissen weduwe van (Joannes) Geurts en haar zoon Godefridus Geurts in Spaubeek nr. 46 
 met Anna Elisabetha Leunissen, dr. van Dijrck (Theodorus) Leunis en Maria Walen
 geb. in 1740 te Heerlen [Li] [ovl.reg. Spaubeek], 
 doopgetuige van haar neef Joannes Jacobus Geurts (zie IIc) op maandag 12 juli 1784 te Schinnen [Li], 
 doopgetuige van haar kleindochter Maria Elisabetha Geurts (IVe) op dinsdag 16 oktober 1804 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Anna Elisabetha Geurts (zie IIe) op zaterdag 10 oktober 1795 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 67 jaar oud) op maandag 9 november 1807 te Spaubeek [Li] - akte 29 [BS: 67 jaar, Anne Elisabete Leunissen, dr. NN en NN; e.v. Jean Mathieu Geurts]. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Joannes Theodorus ,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 26 mei 1777 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 82 jaar oud) op dinsdag 15 mei 1860 aldaar, volgt IIId
  2.  Maria Sijbilla ,  
   geb. op vrijdag 15 januari 1779 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (81 jaar oud) op donderdag 2 februari 1860 aldaar, volgt IIIe
  3.  Catharina Elisabetha ,  
   geb. op maandag 30 oktober 1780 te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 31 oktober 1780 aldaar 30 circa octavam vespertinam nata et ab obstetrice assecurata est Catharina Elisabetha filia legitima Jo(ann)is Matthiae Geurts, et Elisabethae Leunissen incolarum hujus parochiae: in fidem C.E. van den Bock pastor. hoc est x signum Catharinae van Oppen obstetricis, quae prolem assecuravit. 31 suppletae sunt ceremoniae baptismi in favorem prolis supradictae, susceptores fuerunt Gerardus Geurts, hujus parochiae, et Catharina Sybilla Paes Zittardiensis. in fidem C.E. van den Bock pastor Jo[ann]es Matthis Geurts pater prolis Geurts Geurts patrinus hoc est x signum Catharinae Sybillae Paes matrinae. (getuigen: haar oom Godefridus Geurts (zie I) als Gerardus Geurts en Catharina Elisabetha Paesch als Catharina Sijbilla Paes uit Sittard),  
   doopgetuige van haar neef Joannes Wilhelmus Geurts (IVg) op zondag 18 maart 1810 te Spaubeek [Li]. 
  4.  Petrus Mathias ,  
   geb. op woensdag 12 maart 1783 te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 13 maart 1783 aldaar 12. martij circa 11am vespertinam natus, et 13a ejusdem baptizatus est Petrus Mathias filius legitimus Joannes Mathiae Geurts et Elisabeth[ae] Leunissen conjugum: susceptores Petrus Erckens loco Joannis Petri Leunissen, et Catharina Elisabeth Wouters. Joannes Mathias Geurts Petrus Erckens x hoc est signum matrinae nescientis scribere in fidem A.G. Somijn pastor loci (getuigen: zijn aangetrouwde tante Catharina Elisabeth Wouters (zie IIc), Petrus Erckens nms. Joannes Petrus Leunissen). 

IIc.  Bartholomeus (Bartel (Fr.)), genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde [Bartholomeus Hagens] Geurts, zn. van Geurt (Goedefridus) Geurts (I) en Margaretha Hagens
 ged. Rooms Katholiek op maandag 13 maart 1741 te Spaubeek [Li] 13 martij a(nn)o praecedenti baptisatus est Bartholomaeus filius Goedefridi Geurts et Margarethae Hagens conjugum quem e sacro fonte susceperunt Melser Deideren et Anna Cuijpers uxor Petri Lemmens (getuigen: zijn aangetrouwde oom Melchior Dederen als Melser Deideren en zijn oudtante Anna Cuijpers e.v. Petrus Lemmens [molenaar van St. Jansgeleen]), 
 doopgetuige van zijn neef Theodorus Sebastianus Peusens op dinsdag 20 januari 1784 te Schinnen [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Joannes Campo (zie IIa) en zijn zus Maria (Maria Sophia) Geurts op donderdag 14 juni 1759 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Maria Mechtildis Campo (zie IIa) op zaterdag 19 juni 1773 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Gillis (Aegidius) Geurts (IIIn) op maandag 10 oktober 1785 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Maria Catharina Stassen (zie IId) op donderdag 26 november 1772 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Maria Helena Lenaerts op zaterdag 24 juni 1769 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Bartholomeus Antonius Gardeniers op vrijdag 12 november 1762 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van zijn broer Joannes Mathias Geurts (IIb) en Maria Anna Limpens op zondag 19 oktober 1766 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Maria Sijbilla Geurts (IIIe) op zaterdag 16 januari 1779 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Maria Agnes Erckens op maandag 7 augustus 1786 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Maria Elisabetha Peusens op dinsdag 15 juni 1790 te Schinnen [Li], 
  
 Dispensatie op zondag 27 september 1772 te Spaubeek [Li], 
 Spaubeek - 27 september 1772 - Brief van C. E. van den Bock pastoor in Spaubeek, als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen: Bartholomeus Geurts en Elisabetha Wouters. 
 RHCL Maastricht (26-1772-82 - foto 3819a+b) 
 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 23 jaar oud) (Rooms Katholiek) op donderdag 1 oktober 1772 aldaar 1ma octobris cum dispensatione in tribus bannis
matrimonio juncti sunt Bartholomaeus Geurts et Elisabetha Wouters testibus Henrico van Oppen Gerardo et Theodoro Geurts et Maria et Jo(ann)a Catharina Wouters et pluribus aliis
(getuigen: Henricus van Oppen, zijn broer Godefridus Geurts (zie I) als Gerardus Geurts, zijn broer Dirck (Theodorus) Geurts (IIe), haar zus Anna Catharina Wouters, Maria Wouters) 
 met Catharina Elisabeth, genoemd naar haar meter [Catharina Meutens] en haar grootmoeder aan vaderszijde [Elisabetha Hanssen] Wouters, dr. van Willem (Wilhelmus) Wouters en Agnes (Agnetis) Meutens
 ged. Rooms Katholiek op dinsdag 20 mei 1749 (tweeling) te Spaubeek [Li] 20 maij baptisatae sunt duae geminae legitimae Wilhelmi Wouters et Agnetis Meutens conjugum prima Catharina Elisabetha cujus susceptores fuerunt Martinus Wouters et Catharina Meutens 2dæ Maria Jda cujus susceptores fuerunt Stephanus Meutens et Jda Claessen (getuigen: haar oom Pater P. Magister Martinus Wouters en haar tante Catharina Meutens), 
 doopgetuige van haar neef Johan Peter (Joannes Petrus) Erckens op dinsdag 4 mei 1784 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Joannes Wilhelmus Peusens op maandag 5 maart 1787 te Schinnen [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Catharina Elisabeth Stassen (IIIl) op vrijdag 15 juni 1787 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Petrus Meijers op donderdag 28 juli 1774 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Petrus Mathias Geurts (zie IIb) op donderdag 13 maart 1783 te Spaubeek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Godefridus ,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 21 september 1773 te Spaubeek [Li] 21 baptisatus est Godefridus filius leg: Bartholomaei Geurts et Elisabethae Wouters susceperunt Godefridus Geurts et Agnes Meutjens (getuigen: zijn grootvader Geurt (Goedefridus) Geurts (I) en zijn grootmoeder Agnes (Agnetis) Meutens als Agnes Meutjens),  
   ovl. (ongeveer 74 jaar oud) op vrijdag 10 december 1847 te Schinnen [Li]. 
  2.  Maria Agnes ,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 31 januari 1775 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 34 jaar oud) op vrijdag 20 oktober 1809 te Schinnen [Li], volgt IIIf
  3.  Anna Margaretha, genoemd naar tante [Anna Maria Wouters] en deze is ook haar meter aangevuld met de naam van haar grootmoeder aan vaderszijde [Margaretha Hagens] ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 11 september 1776 te Spaubeek [Li] 11 baptisata est Anna Margaritha filia leg: Bartholomaei Geurts et Elisabethae Wouters susceperunt Jo(ann)es Matthias Geurts et Anna Maria Wouters (getuigen: haar oom Joannes Mathias Geurts (IIb) en haar tante Anna Maria Wouters),  
   ovl. (ongeveer 11 jaar oud) op zondag 15 juni 1788 te Schinnen [Li]. 
  4.  Joannes Petrus ,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 17 september 1778 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 56 jaar oud) op dinsdag 24 februari 1835 te Höngen [Nw, Duitsland], volgt IIIg
  5.  Wilhelmus, genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde [Wilhelmus Wouters] ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 11 februari 1781 te Spaubeek [Li] 11 circa octavam matutinam natus et eodem die baptisatus est Wilhelmus filius legitimus Bartholomaei Geurts, et Catharinae Elisabethae Wouters, susceperunt Godefridus Geurts, et Maria Agnes Wouters, omnes incolae hujus parochiae. in fidem. C.E. van den Bock pastor. Bartholomeus Geurts pater prolis. Goedefridus Geurts patrinus. Maria Angenes Wouters matrina. (getuigen: zijn oom Godefridus Geurts (zie I) en zijn tante Agnes (Maria Agnes) Wouters),  
   ovl. (ongeveer 53 jaar oud) op dinsdag 28 oktober 1834 te Schinnen [Li]. 
  6.  Anna Catharina, genoemd naar haar meter [Anna Catharina Wouters] ,  
   geb. op zondag 24 februari 1782 te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 24 februari 1782 aldaar 24 circa primam pomeridianam nata, et eadem baptisata est Anna Catharina filia legitima Bartholomaei Geurts et Elisabethae Wouters incolarum hujus parochiae susceptores fuerunt Andreas Stassen et Anna Catharina Wouters in fidem. C.E. van den Bock pastor (getuigen: Andreas Stassen en haar tante Anna Catharina Wouters),  
   ovl. (7 jaar oud) op vrijdag 24 april 1789 te Schinnen [Li]. 
  7.  Joannes Jacobus ,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 12 juli 1784 te Schinnen [Li] (getuigen: zijn aangetrouwde oom Wilhelmus Peusens en zijn aangetrouwde tante Anna Elisabetha Leunissen (zie IIb)),  
   ovl. (ongeveer 65 jaar oud) op maandag 29 april 1850 te Schinnen [Li]. 
  8.  Maria Elisabetha ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 11 februari 1787 te Schinnen [Li] (getuigen: haar aangetrouwde oom Joannes Wilhelmus Voncken en haar tante Anna Catharina Wouters (vervangende getuige)). 
  9.  Maria Joanna, genoemd naar haar meter ,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 18 mei 1789 te Schinnen [Li] (getuigen: Maria Joanna Snijders en Joannes Arnoldus Erkens),  
   ovl. (ongeveer 41 jaar oud) op maandag 2 augustus 1830 te Schinnen [Li]. 

IId.  Mechtildis Geurts, dr. van Geurt (Goedefridus) Geurts (I) en Margaretha Hagens
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 2 november 1743 te Spaubeek [Li] 2 9bris anno praefato de licentia mei baptisata est Mechtildis filia legi(tima) Geurt Geurts et Margarethae Hagens p r: d(omi)num Penris quam e sacro fonte susceperunt Petrus Geurts et Maria Hagens uxor Bartholomaei Doemens (getuigen: haar achterneef Petrus Geurts en haar tante Maria Hagens e.v. Bartholomaeus Doemens), 
 doopgetuige van haar neef Joannes Petrus Geurts (IIIg) op donderdag 17 september 1778 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Joannes Lenardus Paulissen op zondag 4 januari 1767 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Joannes Arnoldus Campo (zie IIa) op zondag 25 maart 1770 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Joannes Petrus Geurts (zie IIe) op woensdag 15 oktober 1788 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Wilhelmus Geurts op vrijdag 20 april 1792 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Joannes Theodorus Geurts (IIId) op maandag 26 mei 1777 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 76 jaar oud) op maandag 13 december 1819 te Spaubeek [Li] - akte 39 [BS: 78 jaar], 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 30 jaar oud) (Rooms Katholiek) op woensdag 13 januari 1768 aldaar 13 januarij praevijs 3 bannis matrimonio juncti sunt Andreas Stassen et Mechtildis Geurts testibus Theodoro Geurts Jo(ann)e Matthia Stassen Catharina Stassen et Maria Stassen (getuigen: haar broer Dirck (Theodorus) Geurts (IIe), zijn broer Joannes Matthias Stassen, zijn zus Elisabeth (Catharina Elisabeth) Stassen en zijn zus Maria Stassen
 met Andreas, genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde [Andreas Stassen] Stassen, zn. van Matthias Stassen en Maria Adriaens
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 9 januari 1738 te Spaubeek [Li] 9 jan: anni praefati baptisatus est Andreas filius Matthiae Stassen et Mariae Adriaens quem e sacro fonte susceperunt Jo(ann)es Stassen loco Andreae Stassen et Anna Adriaens loco Catharinae van den Eschen uxor Wilhelmi Adriaens (getuigen: zijn achterneef Joannes Stassen [koster] nms. Andreas Stassen, zijn oom Andreas Stassen door Joannes Stassen [koster], zijn tante Anna Adriaens nms. Catharina van de Eschen e.v. Wilhelmus Adriaens en zijn grootmoeder Catharina van den Essen als Catharina van den Esschen e.v. Wilhelmus Adriaens door Anna Adriaens), 
 doopgetuige van zijn neef Joannes Andreas Schifters op zondag 16 februari 1777 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Anna Mechtildis Schifters op zaterdag 10 oktober 1795 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn achterneef Joannes Mathias Adriaens op dinsdag 19 oktober 1790 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Maria Josepha de Vriese op vrijdag 5 december 1760 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 57 jaar oud) op zaterdag 7 maart 1795, 
 begr. op zaterdag 7 maart 1795 te Spaubeek [Li] (Andreas Stassen e.v. Mechtildis Geurts). 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Gerardus, genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde [Gerardus/Geurt Geurts] ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 10 juli 1768 te Spaubeek [Li] 10 baptisatus est Gerardus filius leg: Andreae Stassen et Mechtildis Geurts susceperunt Gerardus Geurts et Maria Adriaens (getuigen: zijn grootvader Geurt (Goedefridus) Geurts (I) als Gerardus Geurts en zijn grootmoeder Maria Adriaens). 
  2.  Joannes Matthias ,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 6 oktober 1770 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 77 jaar oud) op woensdag 5 april 1848 te Schin op Geul [Li], volgt IIIh
  3.  Maria Catharina ,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 26 november 1772 te Spaubeek [Li] 26 baptisata est Maria Catharina filia leg: Andreae Stassen et Mechtildis Geurts susceperunt Bartholomaeus Geurts et Catharina Stassen (getuigen: haar oom Bartholomeus Geurts (IIc) en haar tante Catharina Stassen),  
   ovl. (ongeveer 78 jaar oud) op donderdag 26 juni 1851 te Geleen [Li] (Maria Catharina Stassen dr van Andries Stassen en Mechtildis Geurts; e.v. Nicolaas Kubben). 
  4.  Maria Mechtildis ,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 13 september 1774 te Spaubeek [Li] eodem [=13-09-1774] baptisata est Maria Mechtildis filia leg: Andreae Stassen et Mechtildis Geurts susceperunt Bartholomaeus Dömens et Maria Stassen (getuigen: Mevis (Bartholomaeus) Deumens als Bartholomaeus Dömens en haar tante Maria Stassen),  
   ovl. (ongeveer 37 jaar oud) op dinsdag 22 oktober 1811 te Beek [Li] (Maria Megtilde Stassen dr van André Stassen en Marie Megtilde Geurts; e.v. Mathieu Kerkhoffs). 
  5.  Maria Elisabeth ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 23 april 1777 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 79 jaar oud) op vrijdag 11 juli 1856 te Beek [Li], volgt IIIi
  6.  Joannes Laurentius ,  
   geb. op maandag 9 augustus 1779 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (56 jaar oud) op zondag 13 maart 1836 aldaar, volgt IIIj
  7.  Andreas ,  
   geb. op maandag 19 augustus 1782 te Spaubeek [Li], volgt IIIk
  8.  Catharina Elisabeth ,  
   geb. op vrijdag 15 juni 1787 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (72 jaar oud) op maandag 12 september 1859 te Wijnandsrade [Li], volgt IIIl

IIe.  Dirck (Theodorus) Geurts, zn. van Geurt (Goedefridus) Geurts (I) en Margaretha Hagens
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 2 februari 1747 te Spaubeek [Li] 2 februarij anni praecedentis baptisatus est Theodorus filius Geurts Geurts et Margarithae Hagens leg: con(iu)g: quem e sacro fonte susceperunt Peter Kals maritus Joannae Erkens et Maria uxor Dijrck Leunis (getuigen: Peter (Petrus) Cals als Peter Kals e.v. Joanna Erkens en Maria Limpens als Maria e.v. Dijrck Leunis), 
 doopgetuige van zijn neef Joannes Theodorus Campo (zie IIa) op zondag 7 maart 1762 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Andreas Stassen (zie IId) en zijn zus Mechtildis Geurts op woensdag 13 januari 1768 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Maria Catharina Schaeps op zaterdag 14 februari 1789 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van zijn broer Bartholomeus Geurts (IIc) en Catharina Elisabeth Wouters op donderdag 1 oktober 1772 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van zijn broer Joannes Mathias Geurts (IIb) en Anna Elisabetha Leunissen op donderdag 28 november 1776 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 48 jaar oud) op vrijdag 13 maart 1795, 
 begr. op vrijdag 13 maart 1795 te Spaubeek [Li] (Theodorus Geurts e.v. Maria Sibilla Muijlkens), 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 37 jaar oud) (1) (Rooms Katholiek) op zondag 27 september 1778 27 7bris matrimonio juncti sunt Theodorus Geurts ex Spaubeeck et Anna Catharina Boesten ex Beeck coram me et testibus Godefrido Geurts et Maria Elisab: Boesten et pluribus alys. te Beek [Li] (getuigen: zijn broer Godefridus Geurts (zie I) en haar zus Maria Elisabeth Boesten
 met Anna Catharina Boesten (Boosten, Borsten), dr. van Mathijs (Matthias) Boosten en Helena Engelen
 ged. Rooms Katholiek op vrijdag 26 mei 1741 te Beek [Li] (getuige: Catharina Peters, Petrus Engelen), 
 ovl. (ongeveer 43 jaar oud) op maandag 26 juli 1784 op leeftijd van 36 jaar, en 11 dagen na het overlijden van haar pas geboren dochtertje Maria Helena te Spaubeek [Li], 
 begr. op woensdag 28 juli 1784 aldaar 26ta circa 10am matutinam obyt Anna Cath: Boesten aetatis circiter 36 annorum uxor Theodori Geurts, extremis s.r.e. sacramentis munita, et 28 ejusdem sepulta est.
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Godefridus ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 7 juli 1779 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 72 jaar oud) op donderdag 13 november 1851 te Spaubeek [Li], volgt IIIm
  2.  Petrus Matthias ,  
   geb. op zaterdag 29 december 1781 om 9 uur 's avonds te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 30 december 1781 aldaar 29 circa nonam vespertinam natus, et postridie baptisatus est Petrus Matthias filius legitimus Theodori Geurts et Annae Catharinae Borsten, incolarum hujus parochiae, susceptores fuerunt Matthias Borsten ex Beeck, et Maria Geurts hujus parochiae in fidem: C.E. van den Bock pastor Th[e]odorus Geurts pater prolis. Matthijs Boesten patrinus. hoc est x signum matrinae scribere nescientis. (getuigen: zijn grootvader Mathijs (Matthias) Boosten als Matthias Borsten uit Beek en zijn tante Maria (Maria Sophia) Geurts (IIa)),  
   ovl. (4 jaar oud) op zaterdag 28 oktober 1786 te Spaubeek [Li],  
   begr. op maandag 30 oktober 1786 aldaar 28va obyt in Spaubeck medio 6tae vespertinae Petrus Mathias Geurts aetatis 5 annorum filius legitimus Theodori Geurts, et Annae Cath: Boesten, et 30ma ejusdem sepultus est.
  3.  Maria Helena ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 30 juni 1784 te Spaubeek [Li] 30ma junij baptizata est Maria Helena filia legitima Theodori Geurts et Annae Catharinae Boesten conjugum: susceptores Joannes Mathias Geurts, et Maria Jda Boesten in fidem subsignarunt Dirck Geurts Joannes Mathias Geurts hoc est signum matrinae nescientis scribere quod testor A.G. Somijn past. loci (getuigen: haar oom Joannes Mathias Geurts (IIb) en haar tante Maria Ida Boesten),  
   ovl. (ongeveer 15 dagen oud) op donderdag 15 juli 1784 te Spaubeek [Li],  
   begr. op zaterdag 17 juli 1784 aldaar 15ta obyt 1a pomeridiana Maria Helena 15 dierum filia Theodori Geurts, et Annae Cath. Boesten conj. et 17. ejusdem sepulta est.
  Dirck (Theodorus) Geurts
 kerk.huw. (resp. ongeveer 37 en ongeveer 29 jaar oud) (2) op zondag 16 januari 1785 te Beek [Li] (getuige: zijn broer Godefridus Geurts (zie I)), 
  
 woont in Spaubeek(Dorp) in 1798 te Spaubeek [Li], 
 in het bevolkingsregister van 1798 woont Marie Sebil Muulkens weduwe van (Theodorus) Geurts met haar zoon Gelis Geurts (soon) in Spaubeek nr. 53 
 met Maria Sibilla Muijlkens (Mulckens, Mulkens), dr. van Gillis (Egidius) Muijlkens en Helena (Maria Helena) Raemaekers
 ged. Rooms Katholiek op vrijdag 28 februari 1755 te Beek [Li] eodem [=28-02-1755] bap(tisa)ta est Maria Sibilla filia leg(i)t(i)ma Egidij Muylkens et Helenae Raemackers coniugum ex Beck, suscept: Wilhelmo Kerkhofs nomine Eustachij Raemakers et Maria Frissen omnes [=allen] ex Beck (getuigen: haar grootmoeder Maria Frissen uit Beek en haar grootvader Stas (Eustachius) Ramecker als Eustachius Raemaekers door Wilhelmus Kerkhofs) Wilhelmus Kerkhofs, 
 werkster, 
 doopgetuige van haar neef Joannes Theodorus Schaeps op maandag 17 februari 1794 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Joannes Gaspar Schaeps op zondag 17 juli 1791 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Henricus Cremers op zaterdag 6 januari 1798 te Munstergeleen [Li]. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Gillis (Aegidius) ,  
   geb. op maandag 10 oktober 1785 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (70 jaar oud) op zaterdag 26 april 1856 te Wijlre [Li], volgt IIIn
  2.  Joannes Theodorus ,  
   geb. op vrijdag 19 januari 1787 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (75 jaar oud) op woensdag 30 juli 1862 te Heer [Li], volgt IIIo
  3.  Joannes Petrus ,  
   geb. op woensdag 15 oktober 1788 te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 15 oktober 1788 aldaar 15ta 8bris circa horam 11. antemeridianam [erboven: natus], et eodem baptizatus est Joannes Petrus filius legitimus Theodori Geurts et Mariae Sibillae Muijkens. conjugum: susceptores fuere Petrus Erckens loco Ægidii Muylkens, et Mechtildis Geurts. in fidem subsignarunt. Petrus Erckens Mechtildis Geurts quod testor J. Raemakers sacellanus. (getuigen: Peter (Petrus) Erckens nms. Aegidius Muijlkens, zijn grootvader Gillis (Egidius) Muijlkens door Petrus Erckens en zijn tante Mechtildis Geurts (IId)). 
  4.  Joanna Margarita ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 15 augustus 1790 (tweeling) te Spaubeek [Li] 15. aug. circa 11mam matutinam nata et eodem baptizata est Joanna Margareta filia legitima Theodori Geurts et Mariae Sibillae Muijlkens conjugum: susc: Nicolaus Schaeps et Maria Joanna Snyders. hoc est x signum patrini nescientis scribere Maria Joanna Snyders. (getuigen: Maria Joanna Snijders en haar aangetrouwde oom Nicolaas (Nicolaus) Schaeps). 
  5.  Mathijs (Joannes Mathias) ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 15 augustus 1790 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 70 jaar oud) op zaterdag 29 juni 1861 te Kerkrade [Li], volgt IIIp
  6.  Bartholomeus ,  
   geb. op zondag 9 december 1792 om 12 uur 's nachts te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 10 december 1792 9na xbris circa 12am nocturnam natus, et die sequenti baptizatus est Bartholomaeus filius legitimus Theodori Geurts et Mariae Sibillae Muijlkens. conjugum: susceptores Joannis Petrus Muijlkens et Maria Elisabeth Wouters. in fidem subsignarunt
pater abest. hoc x est signum patrini nescientis scribere. hoc x est signum matrinae nescientis scribere. quod testor A.G. Somijn pastor loci.
aldaar (getuigen: Maria Elisabetha Wouters en zijn oom Pieter (Joannes Petrus) Muijlkens),  
   69e Regiment Infanterie van Linie. Stamboeknummer: 5222. 
  7.  Anna Elisabetha ,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 10 oktober 1795 genoemd naar haar meter te Spaubeek [Li] (getuigen: haar aangetrouwde tante Anna Elisabetha Leunissen (zie IIb), Henricus Houben, Petrus Erkens),  
   dienstmeid,  
   ovl. (ongeveer 45 jaar oud) op woensdag 11 november 1840 (Maria Elisabeth Geurts dr van Theodoor Geurts en Maria Sibilla Muulkens; gehuwd met Jan Mathijs Schoffelen) te Beek [Li],  
   tr. (resp. ongeveer 32 en 32 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 15 oktober 1827 te Schimmert [Li]  
   met Jan Mathijs Schoffelers,  
   geb. op maandag 28 september 1795 zn van Jan Schoffelers en Maria Anna Erkens (werkster) te Beek [Li],  
   werkman. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Maria Sibilla Muijlkens, dr. van Gillis (Egidius) Muijlkens en Helena (Maria Helena) Raemaekers
 een dochter: 
  1.  Maria Sibilla Muijlkens,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 17 april 1777 te Beek [Li] (getuigen: haar tante Catharina Muijlkens en haar grootvader Gillis (Egidius) Muijlkens, als Agidius Muijlkens). 

Generatie III

IIIa.  Maria Gertrudis Campo, dr. van Joannes Campo en Maria (Maria Sophia) Geurts (IIa), 
 ged. Rooms Katholiek op vrijdag 21 oktober 1763 te Spaubeek [Li] 21 baptisata est Maria Gertrudis filia legitima Jo(ann)is Campo et Mariae Geurts susceperunt Gerardus Geurts et Gertrudis Lenaerts (getuigen: haar grootvader Geurt (Goedefridus) Geurts (I) als Gerardus Geurts en Gertrudis Lenaerts), 
 getuige bij kerk. huw. van Godefridus Geurts en Maria Joanna Snijders op vrijdag 28 juni 1782 te Spaubeek [Li], 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 30 jaar oud) (Rooms Katholiek) op dinsdag 27 april 1790 te Schinnen [Li] (getuige: Joannes Mathias Hoenen, Maria Cornelia Campo) 
 met Joannes Petrus Hoenen, zn. van Joannes Hoen en Catharina Meens
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 24 november 1759 te Schinnen [Li] (getuigen: Anna Baggen, Theodorus Hoenen). 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Maria Catharina Hoen,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 4 juni 1791 te Schinnen [Li] (getuigen: haar grootmoeder Catharina Meens, haar grootvader Joannes Campo (zie IIa), haar grootmoeder Maria (Maria Sophia) Geurts (IIa) (vervangende getuige), vervangende getuige: Arnoldus Demacker). 
  2.  Joannes Mathias ,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 2 december 1793 te Schinnen [Li] (getuigen: zijn oom Joannes Matthias Hoenen en zijn grootmoeder Maria (Maria Sophia) Geurts (IIa)). 
  3.  Petronella ,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 24 maart 1797 te Schinnen [Li] (getuigen: haar oom Joannes Matthias Hoenen, Petronella Neven). 
  4.  Goedefridus (Godefridus) ,  
   geb. op donderdag 4 juli 1799 te Sweikhuizen [Li],  
   ged. op donderdag 4 juli 1799 te Schinnen [Li] quarta julij mane hora tertia natus est in Sweijkhuijsen et hora nona baptizavi eum nomine Goedefridus filius legitimus Petri Hoenen ex Sweijkhuijsen et Mariae Gertrudis Campo ex Spaubeek. susceptores erant Goedefridus Geurts ex Spaubeek et Cornelia Campo amita prolis. (getuigen: zijn oudoom Godefridus Geurts (zie I) uit Spaubeek en zijn tante Cornelia (Maria Cornelia) Campo (zie IIa)),  
   tr. (beiden 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 28 mei 1825 te Geleen [Li]  
   met Maria Mechtildis Cremers, dr. van Hans Dirijck (Joannes Theodorus) Cremers en Maria Cornelia Willen,  
   geb. op donderdag 13 februari 1800 te Geleen [Li] - akte 33,  
   ovl. (25 jaar oud) op dinsdag 27 december 1825 aldaar. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Anna Margaretha ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 1 september 1802 te Schinnen [Li] (getuigen: haar tante Margaretha (Anna Margaretha) Campo (IIIc), Jacobus Petitjan, vervangende getuige: Arnoldus Demacker). 
  6.  Joannes Arnoldus Hoonen (Hoen),  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 23 oktober 1805 te Schinnen [Li] (getuigen: zijn oudoom Godefridus Geurts (zie I) en zijn tante Maria Mechtildis Campo (zie IIa) als Maria Mechtildis Kampo). 

IIIb.  Joannes Matthias Campo, zn. van Joannes Campo en Maria (Maria Sophia) Geurts (IIa), 
 ged. Rooms Katholiek op zondag 9 maart 1766 te Spaubeek [Li] 9 baptisatus est Jo(ann)es Matthias filius leg: Jo(ann)is Campo et Mariae Geurts susceperunt Jo(ann)es Matthias Geurts et Elisabetha Wouters (getuigen: zijn oom Joannes Mathias Geurts (IIb) en zijn achternicht Lisbet (Elisabetha) Wouters als Elisabetha Wouters), 
 doopgetuige van zijn achternicht Maria Joanna Geurts (IVh) op woensdag 15 december 1819 te Spaubeek [Li], 
 geboortegetuige van zijn neef Jan Mathijs (Joannes Mathias) Geurts (IVc) op dinsdag 4 november 1806, 
 getuige bij kerk. huw. van Jacobus Henssen en Maria Catharina Cals op dinsdag 27 oktober 1789 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 79 jaar oud) op donderdag 16 oktober 1845 te Spaubeek [Li] (Joannes Matthias Campo zn van Joannes Campo en Maria Sophia Geurts; e.v. Maria Stans), 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 29 en minstens 20 jaar oud) (Rooms Katholiek) op dinsdag 17 november 1795 aldaar (getuige: Mathias Peulen, Cornelia Campo) 
 met Maria Stans
 geb. voor 1775. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Maria Catharina ,  
   geb. op donderdag 18 augustus 1796 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (75 jaar oud) op maandag 13 november 1871 aldaar, volgt IVa

IIIc.  Margaretha (Anna Margaretha) Campo (IIIc), dr. van Joannes Campo en Maria (Maria Sophia) Geurts (IIa), 
 ged. Rooms Katholiek op zondag 20 maart 1768 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Anna Margaretha Hoenen (zie IIIa) op woensdag 1 september 1802 te Schinnen [Li], 
 ovl. (ongeveer 88 jaar oud) op donderdag 22 mei 1856 te Spaubeek [Li], 
 otr. op dinsdag 23 februari 1802 te Spaubeek [Li], 
 tr. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 5 maart 1802 te Spaubeek [Li], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op dinsdag 23 februari 1802 aldaar (getuige: zijn nicht en haar zus Cornelia (Maria Cornelia) Campo (zie IIa)) Petrus Mevis 
 met haar neef Godefridus Geurts, zn. van Dirck (Theodorus) Geurts (IIe) en Anna Catharina Boesten (zie IIIm). 

IIId.  Joannes Theodorus (Jean Theodore (Fr, Theodorus) Geurts, zn. van Joannes Mathias Geurts (IIb) en Anna Elisabetha Leunissen
 ged. Rooms Katholiek op maandag 26 mei 1777 te Spaubeek [Li] 26 baptisatus est Jo(ann)es Theodorus filius leg Jo(ann)is Matthiae Geurts et Annae Elisabethae Leunissen susceperunt Theodorus Leunissen et Mechtildis Geurts (getuigen: zijn grootvader Dijrck (Theodorus) Leunis als Theodorus Leunissen en zijn tante Mechtildis Geurts (IId)), 
 landbouwer, landman, 
 doopgetuige van zijn neef Jan Severin (Joannes Severinus) Geurts (IVj) op maandag 9 maart 1807 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn kleindochter Maria Johanna Geurts (zie IVd) op vrijdag 11 maart 1831 te Beek [Li], 
 ovl. (ongeveer 82 jaar oud) op dinsdag 15 mei 1860 te Spaubeek [Li], 
 tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 21 jaar oud) op maandag 22 november 1802 te Spaubeek [Li] 
 met Maria Sijbilla (Marie Sibelle (Fr.)), genoemd naar haar meter [Sibilla Heijnen] Boshouwers, dr. van Jan Gerard (Joannes Gerardus) Boschouers en Maria Wouters (cultivatrice (kan niet schrjven)), 
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 23 juni 1781 te Spaubeek [Li] 23 circa decimam matutinam nata, et eodem [23-06-1781] baptisata est Maria Sijbilla filia legitima Joannis Gerardi Boshouwers, et Mariae Wouters, susceperunt Joannes Wouters, et Joanna Sybilla Heynen hujus parochiae: in fidem. C.E. van den Bock pastor. pater prolis abest. hoc est x signum patrini scribere nescientis. hoc est x signum matrinae scribere nescientis. (getuigen: haar grootvader Joes (Joannes) Wouters en haar grootmoeder Sijbilla (Joanna Sijbilla) Heijnen), 
 huishoudster, landbouwster, 
 doopgetuige van haar nicht Maria Catharina Boshouwers op zondag 13 oktober 1811 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Jan Gerard (Joannes Gerardus) Boshouwers op zondag 15 januari 1815 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar kleinzoon Leonardus Geurts (Vh) op zondag 2 juni 1833 te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van haar aangetrouwde oom Peter Mattis (Petrus Mathias) Heijnen en haar tante Catrin (Catharina Elisabetha) Wouters op woensdag 6 april 1796 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Maria Josepha Caldeberg op woensdag 19 augustus 1818 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Pieter (Petrus) Demacker op vrijdag 10 januari 1817 te Spaubeek [Li] en 
 Ovl. (Ongeveer 69 jaar oud) op vrijdag 26 juli 1850 te Spaubeek [Li] Dorpstraat. (Maria Cibilla Boshouers dr. van Jan Gerard Boshouers en Maria Catharina Wouters; e.v. Theodorus Geurts). 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Joannes Goedefridus ,  
   geb. op dinsdag 21 juni 1803 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (70 jaar oud) op zondag 24 augustus 1873 te Beek [Li], volgt IVd
  2.  Maria Elisabetha ,  
   geb. op dinsdag 16 oktober 1804 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (42 jaar oud) op donderdag 1 april 1847 aldaar, volgt IVe
  3.  Maria Josepha ,  
   ged. op zaterdag 31 oktober 1807 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 62 jaar oud) op zaterdag 6 november 1869 aldaar, volgt IVf
  4.  Joannes Wilhelmus ,  
   ged. op zondag 18 maart 1810 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 70 jaar oud) op zondag 6 februari 1881 te Heerlen [Li], volgt IVg
  5.  Joannes Andeas ,  
   ged. op zondag 1 mei 1814 te Spaubeek [Li] (getuige: Anna Koumans, Joannes Andreas Kaldeberg),  
   ovl. (ongeveer 11 maanden oud) op maandag 24 april 1815 aldaar. 
  6.  Maria Mechtilis, genoemd naar meter ,  
   ged. op zondag 10 november 1816 te Spaubeek [Li] (getuige: Maria Mechtildis Geurts, Andreas Caldeberg),  
   ovl. (ongeveer 5 dagen oud) op vrijdag 15 november 1816 aldaar. 
  7.  Maria Joanna ,  
   ged. op woensdag 15 december 1819 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 63 jaar oud) op dinsdag 2 januari 1883 aldaar, volgt IVh
  8.  Maria Catharina ,  
   ged. op zaterdag 29 maart 1823 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 58 jaar oud) op woensdag 28 september 1881 aldaar, volgt IVi

IIIe.  Maria Sijbilla (Maria Sibilla) Geurts, dr. van Joannes Mathias Geurts (IIb) en Anna Elisabetha Leunissen
 geb. op vrijdag 15 januari 1779 om 9 uur 's avonds te Spaubeek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 16 januari 1779 aldaar 15ta circa horam nonam vespertinam nata, et 16 baptisata est Maria Sijbilla filia legitima Joannis Matthiae Geurts, oriundi ex hac parochia, et habitantis in eodem, et Elisabethae Leunissen oriundae ex parochia de Herle, et habitantis in hac parochia, susceptores fuerunt, Bartholomaeus Geurts, habitans in hac parochia, et Maria Sybilla Tummers habitans Zittardiae. in fidem C.E. van den Bock pastor in Spaubeeck Joes Matthis Geurts pater prolis. Bartholomeus Geurts patrinus Sijbilla Tummers matrina (getuigen: haar oom Bartholomeus Geurts (IIc), Sijbilla Tummers uit Sittard), 
 huishoudster, 
 doopgetuige van haar nicht Maria Josepha Geurts (IVf) op zaterdag 31 oktober 1807 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (81 jaar oud) op donderdag 2 februari 1860 te Spaubeek [Li] (Maria Sibilla Geurts dr van Joannes Mathijs Geurts en Elisabeth Leunissen; e.v. Willem Demacker), 
 een zoon: 
  1.  Jan Severin (Joannes Severinus) Geurts,  
   geb. op maandag 9 maart 1807 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (70 jaar oud) op zaterdag 9 februari 1878 aldaar, volgt IVj
  Maria Sijbilla Geurts
 tr. (resp. 49 en ongeveer 42 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 19 mei 1828 te Spaubeek [Li] 
 met Joes Wilhelmus Demacker (de Macker), zn. van Pierre Demacker en Marie Helene Lemmens, 
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 18 juni 1785 te Beek [Li] (getuige: Anna Haemers, Sibilla Haemers, Joannes Demacker), 
 ovl. (ongeveer 81 jaar oud) op dinsdag 10 juli 1866 te Spaubeek [Li]. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Joes Wilhelmus Demacker, zn. van Pierre Demacker en Marie Helene Lemmens, 
 tr. (resp. ongeveer 30 en 32 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 21 november 1815 te Beek [Li], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op dinsdag 21 november 1815 aldaar 
 met Joanna Elisabeth Geurts, dr. van Godefridus Geurts en Maria Joanna Snijders
 geb. op zondag 30 maart 1783 om 6 uur 's avonds te Spaubeek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op maandag 31 maart 1783 aldaar 30 martij medio 6ta vespertina nata est 31 ejusdem baptizata est Joanna Elisabeth filia legitima Godefridi Geurts, et Mariae Joannae Snyders conjugum: susceptores Godefridus Geurts et Elisabeth Hansen Godefridus Geurts pater Godefridus Geurts patrinus hoc x est signum matrinae nescientis scribere in fidem A.G. Somijn past. loci. (getuigen: haar grootmoeder Elisabetha Hanssen, als Elisabeth Hansen, Godefridus Geurts), 
 ovl. (36 jaar oud) op zondag 15 augustus 1819 te Spaubeek [Li]. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Pieter (Petrus) (Joannes Petrus, Peter) ,  
   geb. op vrijdag 10 januari 1817 zn van Jan Willem Demacker en Anna Elisabeth Geurts te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 10 januari 1817 aldaar (getuigen: Maria Sijbilla Boshouwers (zie IIId), als Maria Sijbilla Boshouers, Maria Sijbilla Boshouwers (zie IIId), zijn tante Maria Catharina Geurts, Maria Catharina Geurts, Petrus Demaken Petrus Demaken [=Demacker ww?]),  
   landbouwer,  
   ovl. (80 jaar oud) op woensdag 9 juni 1897 (Pieter Demacker zn van Willem Demacker en Maria Elisabeth Geurts; gehuwd met Maria Joanna Hennen) te Ulestraten [Li],  
   tr. (resp. 27 en 28 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op woensdag 27 november 1844 te Spaubeek [Li]  
   met Maria Johanna Gertruijduis Hennen, dr. van Joannes Arnoldus Hennen en Maria Ida Henssen,  
   geb. op zondag 17 maart 1816 te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 17 maart 1816 aldaar (getuige: Petrus Mevis, Joannes Leonardus Hennen),  
   ovl. (30 jaar oud) op maandag 1 juni 1846 (Maria Johanna Gertrudis Hennen dr van Joannes Arnoldus Hennen en Maria IJda Henssen; gehuwd met Peter Demacker) aldaar. Uit dit huwelijk een zoon,  
   tr. (resp. 33 en 30 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 2 juli 1850 te Spaubeek [Li]  
   met Maria Agnes Beltgens (Beltjens), dr. van Johan Arnold (Joannes Arnoldus) Beltgens en Maria Odilia Heijnen,  
   geb. op maandag 20 september 1819 tweeling te Spaubeek [Li],  
   landbouwster. Uit dit huwelijk 8 kinderen. 

IIIf.  Maria Agnes, genoemd naar haar grootmoeder aan moederszijde [Agnes Meutens] Geurts, dr. van Bartholomeus Geurts (IIc) en Catharina Elisabeth Wouters
 ged. Rooms Katholiek op dinsdag 31 januari 1775 te Spaubeek [Li] 31 baptisata est Maria Agnes filia leg: Bartholomaei Geurts et Elisabethae Wouters susceperunt Wilhelmus Wouters et Maria Geurts (getuigen: haar grootvader Willem (Wilhelmus) Wouters en haar tante Maria (Maria Sophia) Geurts (IIa)), 
 ovl. (ongeveer 34 jaar oud) op vrijdag 20 oktober 1809 te Schinnen [Li] - akte 95 [BS: 30 jaar, Marie Agnes Geurts, dr. van NN en NN; e.v. Jean Wijnande Crousen], 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 23 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zondag 4 oktober 1801 aldaar (getuige: Maria Agnes Peusens, Petrus Notermans) 
 met Wijnandus (Joannes Winandus) Crousen, zn. van Willem (Wilhelmus) Crousen en Maria Agnes Haemeckers
 ged. Rooms Katholiek op vrijdag 5 juni 1778 te Schinnen [Li] (getuige: Joannes Hameckers, Joannes Crousen vervangende getuige Wilhelmus de Macker), 
 ovl. (ongeveer 65 jaar oud) op zondag 16 juli 1843 te Schinnen [Li] - akte 35 [BS: 63 jaar, zn. van Willem crousen en Maria Agnes Hamekers; e.v. Maria Agnes Heuts; 2 echtgenoot van Maria Gertruid Cremers]. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Bartholomeus (Barthelemi (Fr.)), genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde [Bartholomeus Geurts] ,  
   geb. in 1807 te Schinnen [Li] [ovl.reg.],  
   ovl. (ongeveer 2 jaar oud) op maandag 12 juni 1809 te Schinnen [Li] - akte 65 [BS: 2 jaar]. 
  2.  Joannes Josephus (Jean Joseph (Fr.), Petrus Josephus) ,  
   geb. op donderdag 23 februari 1809 te Schinnen [Li] - akte 22,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 23 februari 1809 [doopnamen: Petrus Josephus] aldaar (getuigen: zijn oom Joannes Petrus Geurts (IIIg), Joannes Petrus Geurts, Anna Margaritha Cuijpers, vervangende getuige: Arnoldus Demacker),  
   ovl. (2 jaar oud) op zaterdag 30 maart 1811 te Schinnen [Li] - akte 36 [BS: 2 jaar, Pierre Joseph Crousen, zn. van Winand Crousen en Agne Geurts]. 
  Wijnandus Crousen, zn. van Willem (Wilhelmus) Crousen en Maria Agnes Haemeckers
 tr. (resp. ongeveer 33 en 27 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op woensdag 5 februari 1812 te Schinnen [Li] - akte 16 [BS: opm. Bdg wdnr van Marie Agnes Geurts] 
 met Joanna Gertrudis Cremers, dr. van Martinus Cremers en Joanna Catharina Bemelmans
 geb. op dinsdag 25 mei 1784 te Schinnen [Li] [huw.reg.], 
 ged. Rooms Katholiek op dinsdag 25 mei 1784 aldaar (getuige: Arnoldus Cremers, Joanna Catharina Bemelmans, vervangende getuige: Elisabetha Cruts), 
 doopgetuige van haar nicht Joanna Gertrudis Peulen op maandag 11 juni 1810 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (67 jaar oud) op donderdag 21 augustus 1851 te Schinnen [Li] - akte 34. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Joanna Gertrudis (Jeanne Gertrude (Fr.)) ,  
   geb. op zaterdag 12 december 1812 te Schinnen [Li] - akte 152. 
  2.  Maria Mechtildis (Marie Mechtildis (Fr.)) ,  
   geb. op vrijdag 21 oktober 1814 te Schinnen [Li] - akte 105,  
   tr. (resp. 30 en 31 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 23 april 1845 te Schinnen [Li] - akte 4  
   met Peter Mathijs Mannens, zn. van Jan Hermans Mannens en Maria Catharina Houtvast,  
   geb. op vrijdag 17 december 1813 te Hoensbroek [Li] [huw.reg.]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Maria Agnes ,  
   geb. op zondag 25 februari 1816 te Schinnen [Li] - akte 17,  
   ovl. (7 jaar oud) op dinsdag 24 juni 1823 aldaar - akte 58. 
  4.  Jacobus (Jacque (Fr.), Jan Jakob) ,  
   geb. op vrijdag 12 september 1817 te Schinnen [Li] - akte 69,  
   ovl. (40 jaar oud) op zondag 23 mei 1858 te Schinnen [Li] - akte 28,  
   tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 20 februari 1843 te Schinnen [Li] - akte 3  
   met Maria Gertruid (Maria Gertrudis, Marie Gertrude (Fr.)) Pijls, dr. van Joannes Gerardus Pijls (landbouwer) en Joanna Sibilla Dormans (landbouwster),  
   geb. op dinsdag 14 september 1819 te Schinnen [Li] - akte 79. Uit dit huwelijk 7 kinderen. 
  5.  Jacobus Martinus (Jacues Martin (Fr.)) ,  
   geb. op maandag 3 mei 1819 te Schinnen [Li] - akte 42,  
   ovl. (2 jaar oud) op vrijdag 29 juni 1821 te Schinnen [Li] - akte 66. 
  6.  Joannes Mathijs ,  
   geb. op maandag 19 februari 1821 te Schinnen [Li] - akte 28,  
   ovl. (3 maanden oud) op maandag 21 mei 1821 aldaar - akte 56. 
  7.  Joannes Wijnandus ,  
   geb. op donderdag 21 maart 1822 te Schinnen [Li] - akte 29. 
  8.  Joannes Martinus ,  
   geb. op maandag 6 september 1824 te Schinnen [Li] - akte 73. 

IIIg.  Joannes Petrus, genoemd naar zijn peter [Petrus Meutjens] Geurts, zn. van Bartholomeus Geurts (IIc) en Catharina Elisabeth Wouters
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 17 september 1778 te Spaubeek [Li] 17 baptisatus est Jo(ann)es Petrus filius leg: Bartholomaei Geurts et Elisabethae Wouters susceperunt Petrus Meutjens et Mechtildis Geurts (getuigen: Petrus Meutens en zijn tante Mechtildis Geurts (IId)), 
 doopgetuige van zijn neef Joannes Josephus Crousen (zie IIIf) op donderdag 23 februari 1809 te Schinnen [Li], 
 ovl. (ongeveer 56 jaar oud) op dinsdag 24 februari 1835 te Höngen [Nw, Duitsland], 
 tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 13 mei 1805 te Saeffelen [Nw, Duitsland], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op maandag 13 mei 1805 aldaar - St. Lucia 
 met Marie Gertruid Plumechers, dr. van Carl (Gerardus Carolus Philippus) Plumechers en Anna Margaretha Vraets
 ged. Rooms Katholiek op zondag 30 mei 1779 te Höngen [Nw, Duitsland], 
 ovl. (ongeveer 26 jaar oud) op donderdag 8 augustus 1805 aldaar. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Charl Philippe (Charolus Philippus) Goertz (Geurts),  
   geb. op vrijdag 12 juni 1807 te Saeffelen [Nw, Duitsland]. 
  2.  Bartholomi Goertz (Geurts),  
   geb. op zaterdag 6 mei 1809 te Saeffelen [Nw, Duitsland]. 
  3.  Johannes Petrus Goertz (Geurts),  
   geb. in 1811. 
  4.  Maria Anna Adelgunda Goertz (Geurts),  
   geb. in 1813. 

IIIh.  Joannes Matthias, genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde [Matthias Stassen] Stassen, zn. van Andreas Stassen en Mechtildis Geurts (IId), 
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 6 oktober 1770 te Spaubeek [Li] 6ta baptisatus est Jo(ann)es Matthias filius leg Andreae Stassen et Mechtildis Geurts susceperunt Matthias Stassen et Maria Geurts (getuigen: zijn grootvader Matthias Stassen en zijn tante Maria (Maria Sophia) Geurts (IIa) als Maria Geurts), 
 ovl. (ongeveer 77 jaar oud) op woensdag 5 april 1848 te Schin op Geul [Li] (Joannes Mathias Stassen zn van Andreas Stassen en Anna Mechtildis Geurts; e.v. Maria Gertrudis Habets), 
 tr. (resp. ongeveer 44 en ongeveer 48 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zondag 9 april 1815 te Ulestraten [Li] 
 met Joanna Catharina Habets
 ged. Rooms Katholiek op vrijdag 22 augustus 1766 dr van Mathias Habets en Maria/Joanna Catharina Jacobs te Schin op Geul [Li] (getuige: Joanna Barbara Jacobs, Wilhelmus Habets), 
 ovl. (ongeveer 76 jaar oud) op donderdag 12 januari 1843 (Johanna Gertrudis Habets dr van Mathijs Habets en Maria Catharina Jacobs; gehuwd met Jan Mathijs Stassen) aldaar. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Andreas ,  
   geb. op zaterdag 20 januari 1816 te Schin op Geul [Li]. 
  2.  Joan Wilhelmus ,  
   geb. op zaterdag 21 november 1818 (tweeling) te Schin op Geul [Li]. 
  3.  Joanna Catharina ,  
   geb. op zaterdag 21 november 1818 (tweeling) te Schin op Geul [Li]. 
  4.  Maria Elisabeth ,  
   geb. op zaterdag 9 november 1822 te Schin op Geul [Li]. 
  5.  Maria Mechtildis ,  
   geb. op maandag 7 november 1825 te Schin op Geul [Li]. 

IIIi.  Maria Elisabeth (Elisabeth) Stassen, dr. van Andreas Stassen en Mechtildis Geurts (IId), 
 ged. Rooms Katholiek op woensdag 23 april 1777 te Spaubeek [Li] 23 baptisata est Maria Elisabetha filia leg Andreae Stassen et Mechtildis Geurts susceperunt Bartholomaeus Dederen et Elisabetha Stassen (getuigen: haar achterneef Bartholomaeus Diederen als Bartholomaeus Dederen en haar tante Elisabeth (Catharina Elisabeth) Stassen), 
 huishoudster, 
 ovl. (ongeveer 79 jaar oud) op vrijdag 11 juli 1856 te Beek [Li], 
 tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 2 oktober 1800 te Beek [Li] - akte 5 
 met Leonard (Leonardus) Souren (Soeren), zn. van Joannes Suijren en Ida Habets
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 16 juli 1774 te Beek [Li] Helena Heijnen, Leonardus Hamers, Anna Catharina Habets, 
 doopgetuige van zijn nicht Maria Helena Souren op zaterdag 21 december 1822 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 70 jaar oud) op zaterdag 14 december 1844 te Beek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Jean Andres Soeren,  
   geb. op dinsdag 19 november 1805 te Beek [Li]. 
  2.  Anne Elisabeth Soeren,  
   geb. op dinsdag 29 maart 1808 te Beek [Li]. 
  3.  Marie Joanne Soeren,  
   geb. op vrijdag 26 oktober 1810 te Beek [Li]. 
  4.  Maria Catharina ,  
   geb. op dinsdag 3 december 1816 te Beek [Li], volgt IVk
  5.  Joannes Laurentius Soeren,  
   geb. op maandag 7 februari 1820 te Beek [Li]. 

IIIj.  Joannes Laurentius Stassen, zn. van Andreas Stassen en Mechtildis Geurts (IId), 
 geb. op maandag 9 augustus 1779 te Spaubeek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op maandag 9 augustus 1779 aldaar 9na circa undecimam matutinam natus et eodem die baptisatus est Joannes Laurentius filius leg: Andreae Stassen et Mechtildis Geurts, jncolarum hujus parochiae, susceptores fuerunt Jo(ann)es Matthias Geurts, et Anna Maria Stassen. in fidem C.E. van den Bock pastor. Andreas Stassen pater prolis Jo(ann)es Matthias Geurts patrinus Anna Marya Stassen (getuigen: zijn oom Joannes Mathias Geurts (IIb) en Anna (Anna Maria) Stassen), 
 ovl. (56 jaar oud) op zondag 13 maart 1836 te Spaubeek [Li] (Jean Laurens Stassen zn van Andries Stassen en Mechtildis Geurts; e.v. Maria Joanna Penris), 
 tr. (resp. 26 en ongeveer 21 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 30 oktober 1805 te Beek [Li] 
 met Maria Joanna (Marie Jeannette (Fr.)) Penris, dr. van Joannes Mathias Penris en Maria Catharina Martens, 
 ged. Rooms Katholiek op maandag 10 mei 1784 te Beek [Li] (getuige: Joannes Petrus Martens, Maria Cornelia Dols), 
 ovl. (ongeveer 66 jaar oud) op vrijdag 19 juli 1850 te Spaubeek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Jean Mathieu ,  
   geb. op zaterdag 20 december 1806 te Beek [Li]. 
  2.  Godfroid ,  
   geb. op donderdag 7 september 1809 te Beek [Li]. 
  3.  Marie Catharine ,  
   geb. op zondag 5 april 1812 te Beek [Li],  
   tr. (28 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 6 juni 1840 te Spaubeek [Li]  
   met Hendrik Feron, zn. van Pieter Feron en Maria Johanna Demacker. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Joannes Andreas ,  
   geb. op woensdag 21 december 1814 te Beek [Li], volgt IVl
  5.  Maria Elisabet ,  
   geb. op maandag 12 juli 1819 te Beek [Li]. 
  6.  Joannes Petrus ,  
   geb. op donderdag 18 april 1822 te Beek [Li],  
   ovl. (84 jaar oud) op dinsdag 26 juni 1906 te Groot Genhout [Li], volgt IVm
  7.  Peter Mattis ,  
   geb. op zaterdag 7 augustus 1824 te Beek [Li]. 
  8.  Jacob Paulus ,  
   geb. op zondag 22 januari 1826 te Beek [Li] [bij ovl. opgave: Spaubeek],  
   ovl. (77 jaar oud) op donderdag 26 november 1903 om 23:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1903/11 (getuigen: zijn neef Andries (Joannes Andreas) Stassen (Vac), (46 jaar, landbouwer, Spaubeek, neef) en Jan Hendrik (Joannes Henricus) Vroemen, (57 jaar, Hoofd der school, Spaubeek, bekende)). 

IIIk.  Andreas Stassen, zn. van Andreas Stassen en Mechtildis Geurts (IId), 
 geb. op maandag 19 augustus 1782 te Spaubeek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op maandag 19 augustus 1782 aldaar [1]9. aug. circa horam 1am nocturnam natus et eodem baptizatus est Andreas filius legitimus Andreae Stassen, et Mechtildis Geurts: susceptores fuerunt Godefridus Geurts, et Anna Caenen Andreas Stassen pater Godefridus Geurts patrinus Anna Caenen matrina in fidem A. Somijn pastor (getuigen: zijn oom Godefridus Geurts (zie I) en Anna (Joanna Elisaberth) Caenen), 
 tr. (resp. 41 en ongeveer 44 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 26 november 1823 te Schinnen [Li] - akte 99 [BS: opm. Brd wed van Jean Peter van Oppen
 met Anna Margaretha Jessen, dr. van Michael Jessen en Maria Helena Konings, 
 ged. Rooms Katholiek op zondag 18 april 1779 te Schinnen [Li] (getuige: Petrus Konings, Anna Margaretha Jessen), 
 ovl. (ongeveer 74 jaar oud) op vrijdag 12 augustus 1853 aldaar - akte 23 [BS: 77 jaar, Anna Margaretha Jessen dr. van Pieter Jessen en Maria Heleen Konings; e.v. Andries Stassen]. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Goedefridus ,  
   geb. op zaterdag 19 maart 1825 te Sweikhuizen [Li] - Schinnen,  
   tr. (resp. 25 en 19 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 27 april 1850 te Beek [Li] - akte 7  
   met Maria Elisabeth (Marie Elisabeth) Keulers, dr. van Hendrik (Henricus) Keulers en Anna Catharina Huijveneers,  
   geb. op vrijdag 4 maart 1831 te Beek [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Anna Margaretha Jessen, dr. van Michael Jessen en Maria Helena Konings, 
 tr. (resp. ongeveer 31 en 28 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op maandag 29 oktober 1810 te Schinnen [Li] - akte 87, 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op dinsdag 30 oktober 1810 aldaar (getuige: Maria Anna Jessen, Arnoldus Demacker) 
 met Peter (Joannes Petrus, Jean Pierre (Fr.)) van Oppen (Vanoppen), zn. van Henricus van Oppen en Anna Catharina Beckers, 
 geb. op vrijdag 26 juli 1782 te Schinnen [Li] [huw.reg.], 
 landbouwer, 
 ovl. (35 jaar oud) op zondag 23 november 1817 te Schinnen [Li] - akte 94 [BS: 36 jaar]. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Nicolaas Joseph (Nicolas Joseph (Fr.)) ,  
   geb. op maandag 30 maart 1812 te Schinnen [Li] - akte 60,  
   ovl. (8 jaar oud) op vrijdag 17 november 1820 te Schinnen [Li] - akte 98 [BS: 7 jaar]. 
  2.  Maria Catharina (Marie Chatrine (Fr.)) ,  
   geb. op donderdag 4 augustus 1814 te Schinnen [Li] - akte 69,  
   ovl. (17 jaar oud) op zaterdag 25 februari 1832 te Sweikhuizen [Li] - Schinnen akte 25. 

IIIl.  Catharina Elisabeth, genoemd naar haar meter [Catharina Elisabeth Wouters] Stassen, dr. van Andreas Stassen en Mechtildis Geurts (IId), 
 geb. op vrijdag 15 juni 1787 te Spaubeek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op vrijdag 15 juni 1787 aldaar 15a junij. medio 3ae pomeridianae nata et eadem baptizata est Catharina Elisabetha filia legitima Andreae Stassen et Mechtildis Geurts conjugum: susceptores Petrus Erckens loco Leonardi Voncken et Catharina Elisabeth Wouters. in fidem subsignarunt. pater est absens. Peter Erckens. hoc x est signum matrinae nescientis scribere. quod testor A.G. Somijn past. loci. (getuigen: Peter (Petrus) Erckens nms. Leonardus Voncken, haar aangetrouwde tante Catharina Elisabeth Wouters (zie IIc), Leonardus Voncken door Petrus Erckens), 
 ovl. (72 jaar oud) op maandag 12 september 1859 te Wijnandsrade [Li] (Catharina Elisabeth Stassen dr van Andries Stassen en Mechtildis Geurts; e.v. Alexander Soeren), 
 tr. (resp. 22 en ongeveer 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 29 juni 1809 te Wijnandsrade [Li] 
 met Alexander Souren (Soeren), zn. van Franciscus Souren en Maria Notten, 
 ged. Rooms Katholiek op dinsdag 18 februari 1783 te Klimmen [Li] (getuige: Alexander Souren, Anna Sijen), 
 ovl. (ongeveer 76 jaar oud) op woensdag 23 november 1859 te Wijnandsrade [Li] (Alexander Soeren zn van Franciscus Soeren en NN; e.v. Catharina Elisabeth Stassen). 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Goedefrid ,  
   geb. op zondag 13 december 1812 te Nuth [Li]. 
  2.  Maria Elisabeth Soeren,  
   geb. op zaterdag 15 april 1820 te Wijnandsrade [Li]. 
  3.  Franciscus Laurentius Hubertus Soeren,  
   geb. op zaterdag 21 december 1822 te Wijnandsrade [Li]. 
  4.  Johannes Hubertus Soeren,  
   geb. op woensdag 21 september 1825 te Wijnandsrade [Li]. 
  5.  Maria Sophia ,  
   geb. op zaterdag 8 maart 1828 te Wijnandsrade [Li]. 
  6.  Maria Catharina Soeren,  
   geb. op vrijdag 13 augustus 1830 te Wijnandsrade [Li]. 

IIIm.  Godefridus Geurts, zn. van Dirck (Theodorus) Geurts (IIe) en Anna Catharina Boesten
 ged. Rooms Katholiek op woensdag 7 juli 1779 genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde (Godefridus Geurts) te Beek [Li] (getuigen: zijn oom Godefridus Geurts (zie I) en zijn grootmoeder Helena Engelen), 
 landbouwer, 
 geboortegetuige van zijn zoon Jan Mathijs (Joannes Mathias) Geurts (IVc) op dinsdag 4 november 1806, 
 ovl. (ongeveer 72 jaar oud) op donderdag 13 november 1851 te Spaubeek [Li], 
 tr. 
 met zijn nicht Margaretha (Anna Margaretha) Campo (zie IIIc). 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Anna Sibilla ,  
   geb. op zaterdag 30 oktober 1802 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (59 jaar oud) op dinsdag 3 juni 1862 aldaar, volgt IVb
  2.  Jan Mathijs (Joannes Mathias) ,  
   geb. op dinsdag 4 november 1806 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (75 jaar oud) op dinsdag 14 februari 1882 aldaar, volgt IVc

IIIn.  Gillis (Aegidius, Gille (Fr.)), genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde [Aegidius Muijlkens] Geurts, zn. van Dirck (Theodorus) Geurts (IIe) en Maria Sibilla Muijlkens (werkster), 
 geb. op maandag 10 oktober 1785 te Spaubeek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op maandag 10 oktober 1785 aldaar 10ma 8bris hora 10ma ante meridiam natus, et eodem baptizatus est Ægidius filius legitimus Theodori Geurts, et Mariae Sibillae Mulckens conjugum: susceptores fuerunt Bartholomaeus Geurts loco Godefridi Geurts et Maria Helena Raemakers. pater abest. Bartholomaeus Geurts x signum matrinae asserentis non posse scribere in fidem G. Pijls sacerdos ex commissione pastoris loci (getuigen: zijn oom Bartholomeus Geurts (IIc) nms. Godefridus Geurts, zijn oom Godefridus Geurts (zie I) door Bartholomaeus Geurts en zijn grootmoeder Helena (Maria Helena) Raemaekers als Maria Helena Raemakers), 
 schaapsherder, herbergier, slachter, 
 48e Regiment Infanterie van Linie. Stamboeknummer: 2913, 
 ovl. (70 jaar oud) op zaterdag 26 april 1856 te Wijlre [Li], 
 tr. (resp. 23 en 22 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op zondag 9 juli 1809 te Heer en Keer [Li] 
 met Anna Maria Elissen
 geb. op donderdag 30 november 1786 dr van Gerard Elissen (wagenmaker) en Gertrude Heuts te Heer [Li], 
 herbergierster. 
 Uit dit huwelijk 5 dochters: 
  1.  Maria Isabella ,  
   geb. op woensdag 29 november 1809 te Heer [Li]. 
  2.  Maria Gertruda ,  
   geb. op zaterdag 15 oktober 1814 te Heer [Li]. 
  3.  Anna Catharina ,  
   geb. op vrijdag 26 september 1817 te Heer [Li]. 
  4.  Anna Maria ,  
   geb. op zondag 12 november 1820 te Heer [Li]. 
  5.  Elisabeth ,  
   geb. op dinsdag 29 december 1829 te Heer [Li]. 
  Gillis (Aegidius), genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde [Aegidius Muijlkens] Geurts
 tr. (resp. 64 en ongeveer 53 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op donderdag 13 december 1849 te Maastricht [Li] 
 met Maria Agnes Schweitzer
 ged. Rooms Katholiek op vrijdag 21 oktober 1796 dr van Conrad Schweitzer en Anna Catharina Moberts te Wijlre [Li] - Etenaken (getuige: Maria Agnetis Moberts, Stephanus Duijckers, vervangende getuige Petrus Brouwers), 
 ovl. (ongeveer 79 jaar oud) op woensdag 24 november 1875 (Maria Agnes Schweitzer dr van Conraad Schweitzer en Anna Catharina Moberts; gehuwd met Gilles Geurts) aldaar. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IIIo.  Joannes Theodorus Geurts, zn. van Dirck (Theodorus) Geurts (IIe) en Maria Sibilla Muijlkens (werkster), 
 geb. op vrijdag 19 januari 1787 te Spaubeek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op vrijdag 19 januari 1787 aldaar 19na jan. hora 2a pomeridiana natus, et eodem baptizatus est Joannes Theodorus filius legitimus Theodori Geurts, et Mariae Sibillae Muijlkens conjugum: quem de sacro fonte susceperunt Joannes Schiffers loco Joannis Campo, et Maria Anna Muylkens. in fidem subsignarunt pater abest x signum Jo[ann]is Schiffers vices gerentis patrini x signum Mariae Annae [hierboven: Muylkens] matrinae scribere nescientium quod testor A.G. Somijn past. loci (getuigen: Jan Leopold (Joannes Leopoldus) Schiffers als Joannes Schiffers nms. Joannes Campo, zijn aangetrouwde oom Joannes Campo (zie IIa) door Joannes Schiffers, zijn tante Maria Anna Muijlkens, Joannes Schiffers), 
 schaapsherder, herbergier, 
 ovl. (75 jaar oud) op woensdag 30 juli 1862 te Heer [Li] (Jan Theodoor Geurts zn van Theodoor Geurts en Maria Sibilla Muijlkens; e.v. Joanna Catharina Habets), 
 tr. (resp. 22 en 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 8 april 1809 te Heer en Keer [Li] 
 met Joanna Catharina Habets
 geb. op zaterdag 12 februari 1785 dr van François Habets en Maria Eggen (dagloonster) te Heer [Li], 
 dagloonster, herbergierster. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Maria Isabella ,  
   geb. op dinsdag 3 oktober 1809 te Heer [Li],  
   werkvrouw,  
   tr. (resp. 33 en 39 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 13 januari 1843 te Heer en Keer [Li]  
   met Joannes van der Linden,  
   geb. op vrijdag 8 juli 1803 zn van Mathias van der Linden en Maria Catharina Heuschen te Cadier en Keer [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Anne Marie ,  
   geb. op zaterdag 1 februari 1812 te Heer [Li],  
   ovl. (5 jaar oud) op vrijdag 21 februari 1817 (Anne Marie Geurts dr van Jean Theodore Geurts en Jeanne Catherine Habets) aldaar. 
  3.  Pierre ,  
   geb. op donderdag 16 maart 1815 te Heer [Li],  
   ovl. (32 dagen oud) op maandag 17 april 1815 (Pierre Geurts zn van Jean Theodore Geurts en Jeanne Catharine Habets) aldaar. 
  4.  Anne Catherine ,  
   geb. op maandag 19 augustus 1816 te Heer [Li],  
   tr. (resp. 25 en 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 15 juni 1842 te Heer en Keer [Li]  
   met Hubert Thehu,  
   geb. op zondag 1 januari 1815 zn van Christiaan Thehu (werkman) en maria Beckers (werkster) te Mheer [Li],  
   dienstknecht. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Theodore ,  
   geb. op vrijdag 19 maart 1819 te Heer en Keer [Li],  
   ovl. (5 maanden oud) op donderdag 9 september 1819 (Theodore Geurts dr van Theodore Geurts en Anne Catherine Habets) te Heer [Li]. 
  6.  Theodorus ,  
   geb. op vrijdag 6 oktober 1820 te Heer [Li],  
   tr. (resp. 31 en 28 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 15 november 1851 te Eijsden [Li]  
   met Maria Ida Lukassen,  
   geb. op zaterdag 11 januari 1823 dr van Hendrik Lucassen en Maria Ida Gillissen te Eijsden [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Josephus ,  
   geb. op woensdag 10 december 1823 te Heer [Li]. 
  8.  Godefridus Hubertus ,  
   geb. op woensdag 27 april 1825 te Heer en Keer [Li],  
   ovl. (2 jaar oud) op zaterdag 12 januari 1828 (Godefridus Hubertus Geurts zn van Theodorus Geurts en Anna Catharina Habets) te Heer [Li]. 

IIIp.  Mathijs (Joannes Mathias) Geurts, zn. van Dirck (Theodorus) Geurts (IIe) en Maria Sibilla Muijlkens (werkster), 
 ged. Rooms Katholiek op zondag 15 augustus 1790 (tweeling). Genoemd naar zijn peter te Spaubeek [Li] eadem die circa eandem horam natus et baptizatus est Joannes Mathias filius legitimus Theodori Geurts, et Mariae Sibillae Muylkens conjugum: susceptores Joannes Mathias Geurts, et Maria Helena Raemakers. loco Mariae Elisabethae Muijlkens pater abest. Joannis Mathias Geurts hoc est x signum matrinae nescientis scribere in fidem. JJ Raemakers sacell. loci. (getuigen: zijn grootmoeder Helena (Maria Helena) Raemaekers, als Maria Helena Raemakers, zijn tante Elisabetha Muijlkens, als Maria Elisabetha Muijlkens en zijn oom Joannes Mathias Geurts (IIb)), 
 ovl. (ongeveer 70 jaar oud) op zaterdag 29 juni 1861 (Mathijs Geurts zn van Theodor Geurts en Maria Sibilla Muilkens; gehuwd met Maria Elisabeth Zegers; gehuwd met Marie Elisabeth Herpers) te Kerkrade [Li], 
 tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zondag 26 juli 1818 te Nuth [Li] 
 met Maria Elisabeth Jegers (Zegers)
 geb. circa 1793 dr van Joannes Jegers (dagloner) en Maria Agnes Paes (dagloonster)
bij huwelijk 25 jaar te Nuth [Li]. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Jean Matthieu ,  
   geb. op woensdag 14 oktober 1818 te Nuth [Li]. 

Generatie IV

IVa.  Maria Catharina Campo, dr. van Joannes Matthias Campo (IIIb) en Maria Stans
 geb. op donderdag 18 augustus 1796 te Spaubeek [Li], 
 landbouwster, 
 ovl. (75 jaar oud) op maandag 13 november 1871 te Spaubeek [Li], 
 tr. (resp. 25 en 30 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 19 oktober 1821 te Spaubeek [Li], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op maandag 22 oktober 1821 aldaar (getuige: Philipus Vroomen, Joannes Erkens) 
 met Joannes Erkens (Erckens), zn. van Jan Peter (Joannes Petrus) Erckens en Marie Katijn (Maria Catharina) Penders
 geb. op donderdag 15 september 1791 te Beek [Li], 
 ged. op donderdag 15 september 1791 aldaar, 
 ovl. (67 jaar oud) op donderdag 31 maart 1859 te Spaubeek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Joannes Mathias ,  
   ged. op vrijdag 16 augustus 1822 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 15 dagen oud) op zaterdag 31 augustus 1822 aldaar. 
  2.  Joannes Peter ,  
   ged. op woensdag 24 september 1823 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 20 jaar oud) op vrijdag 5 april 1844 opm. ongehuwd aldaar. 
  3.  Jan Mathijs (Joannes Mathias) ,  
   geb. op woensdag 8 juni 1825 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (64 jaar oud) op woensdag 19 maart 1890 aldaar, volgt Va
  4.  Maria Cornelia ,  
   geb. op zondag 29 oktober 1826 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (72 jaar oud) op vrijdag 25 augustus 1899 te Elsloo [Li], volgt Vb
  5.  Peter Hubertus (Pieter Hubertus) ,  
   geb. op vrijdag 25 september 1829 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (68 jaar oud) op vrijdag 29 april 1898 om 13:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1898/5 (getuigen: zijn neef Joannes Mathijs Hubertus Jakobs (VIe), (23 jaar, landbouwer, Spaubeek, neef) en Arius Johannes Mentes Rodenhuis, (42 jaar, zonder beroep, Spaubeek, bekende)). 
  6.  Anna Catharina Hubertina ,  
   geb. op dinsdag 19 maart 1833 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (76 jaar oud) op dinsdag 9 november 1909 aldaar, volgt Vc
  7.  Joannes ,  
   geb. op zondag 10 april 1836 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (39 jaar oud) op woensdag 29 september 1875 aldaar, volgt Vd

IVb.  Anna Sibilla (Anna Sibill (Fr.), Maria Sibilla) Geurts, dr. van Godefridus Geurts (IIIm) (landbouwer) en Margaretha (Anna Margaretha) Campo (IIIc), 
 geb. op zaterdag 30 oktober 1802 te Spaubeek [Li], 
 ged. op zaterdag 30 oktober 1802 aldaar, 
 huishoudster, 
 ovl. (59 jaar oud) op dinsdag 3 juni 1862 te Spaubeek [Li], 
 tr. (resp. 18 en ongeveer 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 26 januari 1821 te Spaubeek [Li] 
 met Michiel Foxen, zn. van Laurentius Foxen en Maria Gertrudis Keulers
 geb. in 1798 te Beek [Li] Bij huwelijk is leeftijd 23 jaar, 
 akkerbouwer, landbouwer. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Maria Gertrudis ,  
   geb. op woensdag 18 juli 1821 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (72 jaar oud) op zaterdag 14 april 1894 aldaar, volgt Ve
  2.  Anna Margaretha ,  
   geb. op dinsdag 19 augustus 1823 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (38 jaar oud) op donderdag 7 november 1861 aldaar, volgt Vf

IVc.  Jan Mathijs (Joannes Mathias, Jean Mathieu (Fr.)) Geurts, zn. van Godefridus Geurts (IIIm) (landbouwer) en Margaretha (Anna Margaretha) Campo (IIIc), 
 geb. op dinsdag 4 november 1806 (à huit heures du matin) te Spaubeek [Li] (getuigen: zijn vader Godefridus Geurts (IIIm), (cultivateur, Spaubeek) en zijn oom Joannes Matthias Campo (IIIb), als Jean Mathieu Campo (42 jaar, cultivateur)), 
 ged. op dinsdag 4 november 1806 te Spaubeek [Li], 
 landbouwer, 
 ovl. (75 jaar oud) op dinsdag 14 februari 1882 te Spaubeek [Li], 
 tr. (resp. 19 en 29 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 26 juni 1826 te Spaubeek [Li] 
 met Gertrud (Maria Gertudis) Heijnen, dr. van Peter Mattis (Petrus Mathias) Heijnen (gemeente raadslid/cultivateur/akkerman) en Catrin (Catharina Elisabetha) Wouters
 geb. op dinsdag 2 mei 1797 om 8 uur 's morgens te Spaubeek [Li] - akte 15, 
 ged. Rooms Katholiek op dinsdag 2 mei 1797 aldaar 2a maij circa 8vam matutinam nata est in Spaubeck Maria Gertrudes et eadem baptisata est filia legitima Petri Mathiae Heijnen et Catharinae Elisabeth Wouters. conj: susceptores Theodorus Heijnen et Maria Sibilla Wouters loco Gertrudis Leenaerts. (getuigen: haar tante Sibilla (Maria Sibilla) Wouters, haar grootmoeder Gertrudis Lenaerts en haar grootvader Theodorus Heijnen), 
 ovl. (38 jaar oud) op zondag 18 oktober 1835 te Spaubeek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Nn ,  
   geb. op maandag 20 november 1826 te Spaubeek [Li]. 
  2.  Anna Margrietha ,  
   geb. op zaterdag 19 januari 1828 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (70 jaar oud) op vrijdag 8 juli 1898 aldaar, volgt Vg
  3.  Peter Mathijs ,  
   geb. op woensdag 21 juli 1830 te Spaubeek [Li],  
   landbouwer,  
   woont in Hobbelrade op donderdag 5 april 1883 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (52 jaar oud) op donderdag 5 april 1883 om 04:30 uur te Spaubeek [Li] - akte 1883/4 (getuigen: zijn broer Joannes Hubertus Fredericus Geurts (zie IVc), (48 jaar, landbouwer, Spaubeek/Hobbelrade, broeder) en Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens, (41 jaar, koster, Spaubeek, bekende)). 
  4.  Catharina Elisabeth ,  
   geb. en ovl. op maandag 4 februari 1833 te Spaubeek [Li]. 
  5.  Joannes Hubertus Fredericus (Jan Frederik Hubert) ,  
   geb. op zondag 27 april 1834 te Spaubeek [Li],  
   landbouwer,  
   overlijdensgetuige van zijn broer Peter Mathijs Geurts (zie IVc) op donderdag 5 april 1883,  
   ovl. (66 jaar oud) op maandag 1 april 1901 om 01:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1901/7 (getuigen: zijn neef Mathijs (Pieter Mathijs) Mullens (VIi), (44 jaar, landbouwer, Spaubeek, neef) en Jan Hendrik (Joannes Henricus) Vroemen, (53 jaar, hoofd der school, Spaubeek, bekende)). 

IVd.  Joannes Goedefridus (Joannes Godefridus, Johan Godfried, Godfried) Geurts, zn. van Joannes Theodorus Geurts (IIId) (landbouwer, landman) en Maria Sijbilla Boshouwers (huishoudster, landbouwster), 
 geb. op dinsdag 21 juni 1803 te Spaubeek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op dinsdag 21 juni 1803 aldaar 1803 21ma junij natus et eodem baptisatus est Joannes Goedefridus filius legit(imus): Joannis Theodori Geurts et Mariae Sibillae Boscheurs conj: susc: fuerunt Petrus Mevis loco Goedefridi Geurts et Maria Wouters. quod testor J:J: Raemaeckers deservitor in Spaubeck (getuigen: zijn grootmoeder Maria Wouters, Peter (Petrus) Mevis en zijn oom Godefridus Geurts (zie IIb)), 
 landbouwer, schaapsherder, 
 ovl. (70 jaar oud) op zondag 24 augustus 1873 te Beek [Li], 
 tr. (resp. 27 en 19 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 19 juli 1830 te Beek [Li], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op dinsdag 20 juli 1830 aldaar (getuigen: zijn broer Joannes Wilhelmus Geurts (IVg), als Joannes Gullelmus Geurts, Joannes Matthias Stassen) 
 met Maria Joanna Soeren (Souren), dr. van Leonard Soeren (hoefsmid) en Maria Elisabeth Stassen
 geb. op vrijdag 26 oktober 1810 te Beek [Li], 
 ovl. (76 jaar oud) op donderdag 4 november 1886 te Beek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.  Maria Johanna (Marie Johanna) ,  
   geb. op vrijdag 11 maart 1831 te Beek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 11 maart 1831 naam Maria Elisabetha Geurts aldaar (getuigen: haar grootvader Joannes Theodorus Geurts (IIId) en haar grootmoeder Maria Elisabeth Stassen),  
   tr. (resp. 31 en 37 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 19 juni 1862 te Voerendaal [Li]  
   met Willem Cornelis Geelen, zn. van Antoon Geelen en Maria Catharina Didden,  
   geb. op dinsdag 14 juni 1825 te Schin op Geul [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Leonardus ,  
   geb. op zaterdag 2 maart 1833 te Beek [Li],  
   ovl. (78 jaar oud) op zondag 29 oktober 1911 aldaar, volgt Vh
  3.  Christiaen ,  
   geb. op dinsdag 17 februari 1835 te Beek [Li],  
   tr. (resp. 38 en 30 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 18 oktober 1873 te Beek [Li]  
   met Maria Judith Stijnen, dr. van Jan Arnold Stijnen en Maria Barbara Bovens,  
   geb. op dinsdag 20 december 1842 te Beek [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Maria Josephina Hubertina ,  
   geb. op vrijdag 27 januari 1837 te Beek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 27 januari 1837 naam: Josephina Hubertina aldaar (getuigen: haar tante Maria Josepha Geurts (IVf), als Josepha Geurts, Joannes Andreas Souren),  
   ovl. (78 jaar oud) op zaterdag 4 december 1915 te Beek [Li] (Maria Josepha Hubertina Geurts dr van Godefridus Geurts en Marie Johanna Soeren; e.v. Christiaan Pelsers),  
   tr. (resp. 35 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 25 november 1872 te Beek [Li]  
   met Christiaan Pelsers, zn. van Jan Hendrik Pelsers en Maria Ida Haemers,  
   geb. op donderdag 5 april 1849 te Beek [Li],  
   ovl. (73 jaar oud) op dinsdag 27 februari 1923 aldaar. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Maria IJda ,  
   geb. op maandag 5 augustus 1839 te Nuth [Li],  
   ovl. (3 jaar oud) op vrijdag 21 april 1843 aldaar (Maria Ida Geurts dr van Godfried Geurts en Maria Johanna Souren). 
  6.  Jan Thomas ,  
   geb. op zondag 17 april 1842 te Nuth [Li],  
   ovl. (68 jaar oud) op zaterdag 18 maart 1911 te Spaubeek [Li], volgt Vi
  7.  Jan Andries ,  
   geb. op woensdag 27 maart 1844 te Nuth [Li],  
   ovl. (86 jaar oud) op woensdag 11 juni 1930 te Houthem [Li], volgt Vj
  8.  Wilhelmus Hubertus ,  
   geb. op maandag 1 december 1845 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (2 maanden oud) op zondag 22 februari 1846 aldaar (Wilhelmus Hubertus Geurts zn van Joannes Godefridus Geurts en Johanna Soeren). 
  9.  Maria Sebilla Hubertin ,  
   geb. op woensdag 25 april 1849 te Schinnen [Li],  
   ovl. (70 jaar oud) op dinsdag 26 augustus 1919 te Valkenburg a/d Geul [Li], volgt Vk
  10.  Maria Elisabeth Hubertina ,  
   geb. op woensdag 25 april 1849 tweeling te Schinnen [Li]. 
  11.  Maria Johanna ,  
   geb. op donderdag 18 september 1851 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (61 jaar oud) op maandag 7 juli 1913 te Valkenburg a/d Geul [Li], volgt Vl

IVe.  Maria Elisabetha Geurts, dr. van Joannes Theodorus Geurts (IIId) (landbouwer, landman) en Maria Sijbilla Boshouwers (huishoudster, landbouwster), 
 geb. op dinsdag 16 oktober 1804 om 2 uur 's morgens te Spaubeek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op dinsdag 16 oktober 1804 aldaar 1804 16ta 8bris circa 2dam matutinam nata et eodem baptisata est Maria Elisabetha filia leg: Joannis Theodori Geurts et Mariae Sibillae Bosheuers conj susc: Petrus Mevis loco Joannis Wouters et Maria Elisabetha Leunissen testor J:J: Raemaeckers pastor
in Spaubeck
(getuigen: haar overgrootvader Joes (Joannes) Wouters, Peter (Petrus) Mevis en haar grootmoeder Anna Elisabetha Leunissen (zie IIb), als Maria Elisabetha Leunissen), 
 ovl. (42 jaar oud) op donderdag 1 april 1847 te Spaubeek [Li] - akte 10 [BS: 43 jaar], 
 tr. (resp. 23 en 29 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 11 oktober 1828 te Spaubeek [Li] - akte 28 
 met Christiaan (Christianus) Claesens (Claessens), zn. van Michael (Joannes Michael) Claessen (journalier (=dagloner)) en Sibilla (Maria Sibilla) Eummelen
 geb. op woensdag 11 september 1799 te Spaubeek [Li] - akte 1 [BS: aangegeven 14-12-1799, Franse d.d.: 23 frimaire viii], 
 ged. Rooms Katholiek op woensdag 11 september 1799 ingeschreven in doopboek van Spaubeek op 11 december 1799 te Munstergeleen [Li] (getuige: Maria Cornelia Ummelen, Joannes Claessens vervangende getuigen Maria Gertrudis Doveren, Joannes Michael Bouts), 
 dienstknecht, kantonier, dagloner, 
 ovl. (83 jaar oud) op vrijdag 3 augustus 1883 om 08:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1883/10 (getuigen: zijn zoon Jan Theodoor (Joannes Theodorus) Claesens (Vm), (53 jaar, daglooner, Spaubeek. zoon) en Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens, (42 jaar, koster, Spaubeek, bekende)). 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Jan Theodoor (Joannes Theodorus) ,  
   geb. op donderdag 25 februari 1830 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (63 jaar oud) op zondag 10 december 1893 aldaar, volgt Vm
  2.  Jan Michiel (Joannes Michiel) Claessens,  
   geb. op dinsdag 8 januari 1833 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (73 jaar oud) op dinsdag 8 mei 1906 aldaar, volgt Vn
  3.  Josepha Hubertina (Maria Josepha Hubertina) Claessens,  
   geb. op vrijdag 14 april 1837 te Spaubeek [Li] - akte 16,  
   ovl. (14 jaar oud) op donderdag 22 januari 1852 te Spaubeek [Li] - akte 1. 
  4.  Godfried (Godefridus) Claessens,  
   geb. op donderdag 16 april 1840 te Spaubeek [Li] - akte 8 [Bij huwelijk woonden in Hobbelrade],  
   kleermaker,  
   overlijdensgetuige van Maria Josepha Beaumont op woensdag 18 mei 1910,  
   overlijdensgetuige van Joannes Andreas Beaumont op zondag 4 september 1892,  
   ovl. (82 jaar oud) op zondag 14 mei 1922 om 19:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1922/5 (getuigen: Mathieu (Joannes Mathias) Duizings, (24 jaar, arbeider, Spaubeek) en Jan Pieter (Jan Pieter Hubert) Stassen (zie Vab), (37 jaar, koster, Spaubeek)),  
   otr. op zondag 31 augustus 1884 te Spaubeek [Li],  
   tr. (resp. 44 en 50 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 13 september 1884 te Spaubeek [Li] - akte 1884/1 (getuigen: haar achterneef Jan Mathijs (Joannes Mathijs) Moonen, (46 jaar, landbouwer, Spaubeek, kennis), haar achterneef Jan Andreas (Joannes Andreas) Meex, (55 jaar, landbouwer, Saubeek, kennis), Joannes Augustinus Eussen, (24 jaar, landbouwer, Spaubeek, kennis) en haar achterneef Joannes Petrus Meex, (54 jaar, winkelier, Spaubeek, kennis)),  
   woont in Hobbelrade op dinsdag 17 mei 1910 te Spaubeek [Li]  
   met Maria Josepha (Maria Jozepha) Beaumont, dr. van Mathijs (Joannes Mattis) Beaumont (dienstknecht, koopman in appelazijn) en Catharina Elisabeth Sassen (huishoudster),  
   geb. op zondag 22 juni 1834 te Spaubeek [Li] - akte 24. Woont bij huwelijk in Hobbelrade,  
   ovl. (75 jaar oud) op dinsdag 17 mei 1910 om 22:00 uur te Hobbelrade [Li] Spaubeek - akte 1910/8 (getuigen: Godfried (Godefridus) Claessens (zie IVe), (70 jaar, landbouwer, Spaubeek, echtgenoot, kan niet schrijven) en Jan Hubert (Joannes Hubertus) Vrancken, (58 jaar, herbergier, Spaubeek, kennis)). Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Joannes Gerardus Claessens,  
   geb. op maandag 6 januari 1845 te Spaubeek [Li], volgt Vo

IVf.  Maria Josepha Geurts, dr. van Joannes Theodorus Geurts (IIId) (landbouwer, landman) en Maria Sijbilla Boshouwers (huishoudster, landbouwster), 
 ged. op zaterdag 31 oktober 1807 te Spaubeek [Li] (getuigen: haar tante Maria Sijbilla Geurts (IIIe) en Martijn (Martinus) Frissen), 
 huishoudster, 
 doopgetuige van haar neef Leonardus Geurts (Vh) op zondag 2 juni 1833 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Maria Josephina Hubertina Geurts (zie IVd) op vrijdag 27 januari 1837 te Beek [Li], 
 ovl. (ongeveer 62 jaar oud) op zaterdag 6 november 1869 te Spaubeek [Li] - Dorpstraat. (Maria Josepha Geurts dr van Jan Theodoor Geurts en Maria Sibilla Boschouers; e.v. Joannes Gerardus Wouters), 
  
 Verband tussen de familie Wouters en de familie Geurts (Neef en achternicht) in 1839 te Spaubeek [Li], 
 In 1839 trouwen Jan Gerard Wouters en Maria Josepha Geurts
 Beide families hebben echter meer dan een bloedband met elkaar. 
 A. Hun gemeenschappelijke voorouders zijn: 
 Joes Wouters x Gertrudis Lenaerts. Deze ouders hebben o.a. als kinderen: 
 1. Marten Wouters x Maria Elisabeth Boshouers. Zij zijn de ouders van Jan Gerard (2 generaties) 
 2. (Anna) Maria Wouters x Joannes Gerardus Boshouers hun dochter is Maria Sijbilla Boshouers x Joannes Theodorus Geurts. Zij zijn de ouders van Maria Josepha Geurts. (3 generaties) 
 B. Hun gemeenschappelijke voorouders zijn ook: 
 Jan Boshouwers x Sijbilla Heijnen. Deze ouders hebben o.a. als kinderen: 
 1. Joannes Gerardus Boshouers x (Anna) Maria Wouters hun dochter is Maria Sijbilla Boshouers x Joannes Theodorus Geurts. Zij zijn de ouders van Maria Josepha Geurts. (3 generaties) 
 2. Maria Elisabeth Boshouwers x Marten Wouters. Zij zijn de ouders van Jan Gerard (2 generaties) 
 
 otr. op zondag 30 juni 1839 te Spaubeek [Li],  
 tr. (resp. ongeveer 31 en 44 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 12 juli 1839

(Gerard beroep: géén opgave. Hij heeft géén dag in het leger gediend.) te Spaubeek [Li],  
  
 woonde boerderij E, op het Broek 51 Spaubeek [Li] vanaf 1847, 
 Hoewel Jan Gerard en Maria Josephina in 1839 gehuwd zijn, zien we hun voor het eerst samenwonen in 1847. In het BVR van 1840-1843 wonen beide echtlieden nog in hun ouderlijke woning! 
 In bevolkingsregister (BVR) van 1847
 Jan Gerard en Maria Josephina woonden naast: 
 - zijn zuster Maria Sibilla Wouters x Jan Willem Dieteren (nr. 50) 
 - zijn broer Andries Wouters x Maria Sibilla Meens (nr. 49) 
 Aan de andere zijde (in dezelfde boerderij E) woont: 
 - hun schoonzuster Maria Joanna Souren (geboren te Beek), gehuwd met Joannes Godefridus Geurts, de boer van Maria Josephina. De vader wordt echter niet in het BVR genoemd [werkzaam in een andere plaats?]. Wel worden 4 van hun kinderen genoemd, waaronder hun oudste zoon Christiaan Geurts ook geboren te Beek (nr. 52). Deze familie is 3 jaar geleden (in 1844) vanuit Nuth in deze woning komen wonen. In dit zelfde jaar vertrekken ze naar Schinnen. 
 In BVR 1850: hun zoon Joannes Theodorus wordt in 1852 geboren. Het huisnummer is gewijzigd in 53. 
 De families Wouters-Meens en Diederen-Wouters uit boerderij C zijn hier blijven wonen. 
 In hun eigen boerderij E zijn er nieuwe buren gekomen. Dit zijn: 
 - hun schoonzuster Maria Catharina Geurts, de zuster van Maria Josephina zij is gehuwd met Jan Willem Kaldenberg. De vader wordt pas als laatste (na het kind Christiaan Caldeberg geboren te Spaubeek op 6 januari 1859) in het BVR genoemd [voorheen werkzaam in een andere plaats, mogelijk Schinnen? ww]. Wel worden 6 kinderen genoemd, die afwisselend in Schinnen en Spaubeek zijn geboren. Deze Maria Catharina Geurts en Jan Willem Kaldenberg zijn nicht en neef van elkaar, omdat hun respectievelijke moeders Maria Sibilla en Maria Anna Boshouwers zusters van elkaar zijn. Hun ouders zijn Joannes Gerardus Boshouwers x (Anna) Maria Wouters. Zij is de dochter van Joes Wouters x Gertrudis Leenaerts. De Bokkerijder Nol Kaldenberg uit Schinnen-Nagelbeek is een ver familielifd van deze Jan Willem Kaldenberg [géén rechtstreekse afstammeling ww!
 In BVR 1861: De straat wordt nu aangegeven als Bergh nr 58 
 In 1863 overlijdt Jan Gerard en in 1869 Maria Josepha. Hierna wordt het huis verkocht en gesloopt. 
 Hun zoon Jan Theodor Wouters gaat wonen in het huis van zijn oom en tante Peter Thomans Moonen x Maria Joanna Geurts op de Dorpstraat op nummer 65. [richting Schimmert ter referentie boerderij G heeft op dat moment nr 61, en Gaspar A Campo en Jan Willem A Campo x Maria Agnes Wouters wonen op nr 62 ww
 met haar achterneef Gerard (Joannes Gerardus), genoemd naar zijn peter [Joannes Gerardus Boschouers] Wouters, zn. van Marten (Martinus) Wouters (gemeente raadslid, bierbouwer, landbouwer (cultivateur)) en Elisabeth (Maria Elisabeth) Boschouers (landbouwerse), 
 geb. op maandag 4 augustus 1794 om 7 uur 's avonds te Spaubeek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op dinsdag 5 augustus 1794 aldaar 4ta aug. hora 7ma vespertina [hierboven: natus], et die sequenti baptizatus est Gerardus filius legitimus Martini Wouters, et Mariae Elisabeth Boscheüers conjugum: susceptores Joannes Gerardus Boscheüers, et Maria Gertrudes Wouters loco Gertrudis Leenarts. in fidem subsignarunt. pater abest. [=huisvader hij is afwezig] Joannes Gerardus Boscheuers manu propria. Maria Gertrudes Wouters manu propria. quod testor A.G. Somijn pastor loci. (getuigen: zijn tante Gertrudis (Maria Gertrudis) Wouters, zijn oom Jan Gerard (Joannes Gerardus) Boschouers en zijn grootmoeder Gertrudis Lenaerts), 
 landbouwer, 
 doopgetuige van zijn neef Joannes Gerardus Diederen op zaterdag 17 juni 1826 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (68 jaar oud) op zondag 4 januari 1863 te Spaubeek [Li] - Op het Broek. (Joannes Gerardus Wouters zn van Martinus Wouters en Elisabeth Bosheuers; gehuwd met Maria Josepha Geurts). 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Jan Theodor (Joannes Theodorus) ,  
   geb. op dinsdag 10 augustus 1852 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (63 jaar oud) op zaterdag 15 juli 1916 te Kerkrade [Li], volgt Vp

IVg.  Joannes Wilhelmus, genoemd naar zijn peter Geurts, zn. van Joannes Theodorus Geurts (IIId) (landbouwer, landman) en Maria Sijbilla Boshouwers (huishoudster, landbouwster), 
 ged. op zondag 18 maart 1810 te Spaubeek [Li] (getuigen: zijn tante Catharina Elisabetha Geurts (zie IIb), zijn oudtante Elisabeth (Maria Elisabeth) Boschouers en zijn oom Joannes Wilhelmus Boshouwers), 
 getuige bij kerk. huw. van zijn broer Joannes Goedefridus Geurts (IVd) en Maria Joanna Soeren op dinsdag 20 juli 1830 te Beek [Li], 
 ovl. (ongeveer 70 jaar oud) op zondag 6 februari 1881 te Heerlen [Li] (Willem Geurts zn van NN en NN; e.v. Maria Anna Penders), 
 tr. (resp. ongeveer 22 en 28 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 8 november 1832 te Spaubeek [Li] 
 met Maria Joanna Penders, dr. van Leonard Penders en Maria Gertrudis Stassen, 
 geb. op woensdag 31 oktober 1804 te Hoensbroek [Li], 
 ovl. (72 jaar oud) op maandag 27 augustus 1877 te Heerlen [Li]. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Maria Louisa ,  
   geb. op dinsdag 17 september 1833 te Heerlen [Li],  
   tr. (resp. 47 en 60 jaar oud) op donderdag 21 april 1881 te Heerlen [Li]  
   met Frans Theodoor Moonen,  
   geb. op donderdag 15 maart 1821 zn van Edmond Moonen en Anna Kartharina Tribels te Heerlen [Li],  
   ovl. (63 jaar oud) op woensdag 23 juli 1884 (Frans Theodoor Moonen zn van Edmond Moonen en Maria Anna Catharina Cordewener; gehuwd met Maria Louisa Geurts) aldaar. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Maria Sibilla ,  
   geb. op dinsdag 12 januari 1836 te Schinnen [Li],  
   ovl. (89 jaar oud) op zondag 25 januari 1925 te Brunssum [Li], volgt Vq
  3.  Joannes Godefridus ,  
   geb. op woensdag 24 juli 1839 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (7 jaar oud) op dinsdag 3 november 1846 (Godfried Geurts zn van Jan Willem Geurts en Joanna Maria Penders) te Heerlen [Li]. 
  4.  Elizabeth ,  
   geb. op dinsdag 14 oktober 1845 te Heerlen [Li]. 

IVh.  Maria Joanna (Maria Anna) Geurts, dr. van Joannes Theodorus Geurts (IIId) (landbouwer, landman) en Maria Sijbilla Boshouwers (huishoudster, landbouwster), 
 ged. op woensdag 15 december 1819 te Spaubeek [Li] (getuigen: haar achterneef Joannes Matthias Campo (IIIb), Joanna Gertrud Boschoers), 
 landbouwster, huishoudster, 
 ovl. (ongeveer 63 jaar oud) op dinsdag 2 januari 1883 om 02:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1883/1 (getuigen: Jan Adam (Joannes Adamus) Welzen (zie Vt), (37 jaar, veldwachter, Spaubeek (oude Kerk), schoonzoon) en Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens, (41 jaar, koster, Spaubeek, bekende)), 
 tr. (resp. ongeveer 21 en 21 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 23 oktober 1841 te Spaubeek [Li], 
 woont in Dorpstraat op dinsdag 2 januari 1883 te Spaubeek [Li] 
 met Pieter Thomas Moonen, zn. van Jacobus (Joannes Jacobus) Moonen en Anna Gertrudis Schutgens
 geb. op zaterdag 20 mei 1820 te Spaubeek [Li] - akte 15, 
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 20 mei 1820 aldaar, 
 landbouwer, 
 ovl. (76 jaar oud) op zaterdag 19 december 1896 om 12:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1896/10 (getuigen: Hubert (Michiel Hubertus) Luijten (zie Vx), (36 jaar, landbouwer, Spaubeek, bekende) en Andreas Hubertus Moonen, (25 jaar, onderwijzer, Spaubeek, bekende)). 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Maria Sibilla ,  
   geb. op zondag 6 maart 1842 te Spaubeek [Li], volgt Vr
  2.  Joannes Jacobus ,  
   geb. op zondag 17 december 1843 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (5 dagen oud) op vrijdag 22 december 1843 (Joannes Jacobus Moonen zn van Pieter Thomans Moonen en Maria Joanna Geurts) aldaar. 
  3.  Nn ,  
   geb. op dinsdag 26 november 1844 te Spaubeek [Li] (doodgeb.). 
  4.  Maria Johanna Mechtildis ,  
   geb. op donderdag 14 mei 1846 te Spaubeek [Li], volgt Vs
  5.  Maria Elisabeth ,  
   geb. op dinsdag 18 april 1848 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (39 jaar oud) op donderdag 5 mei 1887 aldaar, volgt Vt
  6.  Maria Josepha Hubertina ,  
   geb. op dinsdag 18 april 1848 (tweeling) te Spaubeek [Li]. 
  7.  Maria Catharina ,  
   geb. op donderdag 9 oktober 1851 te Spaubeek [Li], volgt Vu
  8.  Maria Sebilla Theresia ,  
   geb. op dinsdag 20 juni 1854 te Spaubeek [Li], volgt Vv
  9.  Gertruda (Anna Gertrudis) ,  
   geb. op zondag 5 april 1857 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (66 jaar oud) op donderdag 2 augustus 1923 te Hulsberg [Li], volgt Vw
  10.  Maria Sebilla Martha ,  
   geb. op zaterdag 26 januari 1861 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (73 jaar oud) op donderdag 15 november 1934 aldaar, volgt Vx

IVi.  Maria Catharina Geurts (Geurtz), dr. van Joannes Theodorus Geurts (IIId) (landbouwer, landman) en Maria Sijbilla Boshouwers (huishoudster, landbouwster), 
 ged. op zaterdag 29 maart 1823 te Spaubeek [Li] (getuigen: haar achterneef Joannes Lemmens en haar tante Maria Catharina Frissen), 
 ovl. (ongeveer 58 jaar oud) op woensdag 28 september 1881 te Spaubeek [Li], 
 tr. (resp. ongeveer 21 en 29 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 13 november 1844 te Spaubeek [Li] 
 met haar neef Jan Willem (Joannes Wilhelmus, Willem, Jean Guillaume (Fr.)) Kaldeberg (Caldeberg), zn. van Andreas Caldenberg en Maria Anna Bosheurs
 geb. op vrijdag 23 december 1814 te Spaubeek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 24 december 1814 aldaar (getuigen: zijn grootmoeder Anna Maria Penders, als Anna Maria Penders en zijn oom Joannes Wilhelmus Boshouwers, als Joannes Wilhelmus Bosheuers). 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Maria Sibilla Caldeberg,  
   geb. op donderdag 16 januari 1845 te Schinnen [Li]. 
  2.  Jan Theodor (Joannes Theodorus) Caldeberg,  
   geb. op woensdag 28 juli 1847 genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde te Schinnen [Li]. 
  3.  Nicolaes Joseph ,  
   geb. op maandag 9 juli 1849 te Spaubeek [Li]. 
  4.  Maria Anna ,  
   geb. op zondag 12 oktober 1851 genoemd naar haar grootmoeder aan vaderszijde te Spaubeek [Li]. 
  5.  Hubertina Martha ,  
   geb. op zaterdag 25 augustus 1855 te Spaubeek [Li]. 
  6.  Christiaan Caldeberg,  
   geb. op donderdag 6 januari 1859 te Spaubeek [Li]. 
  7.  Joannes Hubertus Caldeberg,  
   geb. op woensdag 28 augustus 1867 te Spaubeek [Li]. 

IVj.  Jan Severin (Joannes Severinus) Geurts, zn. van Maria Sijbilla Geurts (IIIe) (huishoudster), 
 geb. op maandag 9 maart 1807 te Spaubeek [Li], 
 ged. op maandag 9 maart 1807 aldaar (getuige: zijn oom Joannes Theodorus Geurts (IIId)) Anna Coumans, 
 kleermaker, 
 ovl. (70 jaar oud) op zaterdag 9 februari 1878 te Spaubeek [Li], 
 tr. (resp. 30 en 37 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 28 oktober 1837 te Spaubeek [Li] 
 met Maria Judith Henssen, dr. van Jan Jacob Henssen en Joanna Maria Cremers
 geb. op zondag 20 april 1800 te Geleen [Li], 
 ovl. (51 jaar oud) op woensdag 8 oktober 1851 te Spaubeek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Joannes Jacobus ,  
   geb. op vrijdag 28 juni 1839 te Spaubeek [Li]. 
  2.  Willem Hubertus ,  
   geb. op maandag 19 september 1842 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (9 jaar oud) op maandag 26 april 1852 aldaar. 
  Jan Severin (Joannes Severinus) Geurts
 tr. (resp. 47 en 33 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op donderdag 12 oktober 1854 te Spaubeek [Li] 
 met Maria Elisabeth Mengelers, dr. van Leonard (Pierre Leonard) Mengelers (arbeider, bouwersknecht) en Maria Gertrude Grosward (huishoudster), 
 geb. op zaterdag 18 augustus 1821 te Oirsbeek [Li], 
 werkbode, huishoudster, 
 ovl. (73 jaar oud) op zaterdag 26 januari 1895 om 18:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1895/2 (getuigen: haar zoon Leonard Hubertus Geurts (Vy), (37 jaar, landbouwer, Spaubeek, zoon) en Jan Mathijs (Joannes Mathijs) Moonen, (58 jaar, landbouwer, Spaubeek, bekende)). 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Anna Gertrudis Hubertina Martha (Maria Gertrudis Hubertina Martha) ,  
   geb. op vrijdag 25 april 1856 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (10 maanden oud) op maandag 2 maart 1857 te Spaubeek [Li]. 
  2.  Leonard Hubertus ,  
   geb. op vrijdag 4 december 1857 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (59 jaar oud) op vrijdag 13 juli 1917 aldaar, volgt Vy
  3.  Maria Barbara Hubertina ,  
   geb. op donderdag 9 juni 1859 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (2 maanden oud) op dinsdag 9 augustus 1859 aldaar. 
  4.  Maria Hubertina Sibilla ,  
   geb. op zondag 22 juli 1860 te Spaubeek [Li], volgt Vz

IVk.  Maria Catharina Souren (Soeren), dr. van Leonard (Leonardus) Souren en Maria Elisabeth Stassen (IIIi) (huishoudster), 
 geb. op dinsdag 3 december 1816 te Beek [Li], 
 tr. (resp. 28 en 30 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 26 mei 1845 te Beek [Li] - akte 5 
 met Willem Joseph Nijsten, zn. van Jan Willem Nijsten (klompenmaker) en Maria Christina Erkens, 
 geb. op zaterdag 29 oktober 1814 te Geleen [Li], 
 klompenmaker. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Elisabeth Hubertina ,  
   geb. op zondag 15 maart 1846 te Beek [Li] - akte 19. 
  2.  Jan Andries ,  
   geb. op zaterdag 24 november 1849 te Beek [Li] - akte 65. 
  3.  Jan Mathijs ,  
   geb. op maandag 31 mei 1852 te Beek [Li] - akte 38. 
  4.  Maria Hubertina ,  
   geb. op vrijdag 6 januari 1854 te Beek [Li] - akte 2. 
  5.  Willem Joseph Hubertus ,  
   geb. op maandag 25 mei 1857 te Spaubeek [Li],  
   klompenmaker,  
   tr. (resp. 28 en 21 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 29 april 1886 te Geleen [Li] - akte 4  
   met Josephina Antonetta Kusters, dr. van Laurens (Hendricus Laurentius) Custers (klompenmaker, landbouwer) en Josephina Antonnetta Nysten (landbouwster),  
   geb. op zaterdag 31 december 1864 te Spaubeek [Li] - akte 15. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IVl.  Joannes Andreas (Jean André (Fr.)) Stassen, zn. van Joannes Laurentius Stassen (IIIj) en Maria Joanna Penris
 geb. op woensdag 21 december 1814 te Beek [Li] (te Spaubeek), 
 ged. op woensdag 21 december 1814 te Spaubeek [Li] Andreas Stassen, Maria Judith Penris, 
 tr. (resp. 28 en 21 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 27 mei 1843 te Beek [Li], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) 
 met Maria Anna (Maria Johanna) Lenssen (Lensen), dr. van Joannes Godefridus Lensen en Maria Petronella Wouters
 geb. op maandag 3 december 1821 aangifte 5 december 1821 te Beek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op maandag 3 december 1821 aldaar (getuigen: haar grootvader Nicolaus Linsen, als Nicolaus Lenssen en haar grootmoeder Maria Anna Haegens), 
 ovl. (71 jaar oud) op woensdag 30 augustus 1893 (Maria Johanna Lenssen dr van Jan Godefroid Lenssen en Maria Petronella Wouters; gehuwd met Jan Andrees Stassen) te Beek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Maria Johanna ,  
   geb. op maandag 11 maart 1844 te Beek [Li]. 
  2.  Jan Mathias Hubert ,  
   geb. op dinsdag 7 juni 1859 te Beek [Li],  
   ovl. (47 jaar oud) op woensdag 17 april 1907 te Neerbeek [Li], volgt Vaa

IVm.  Joannes Petrus Stassen, zn. van Joannes Laurentius Stassen (IIIj) en Maria Joanna Penris
 geb. op donderdag 18 april 1822 te Beek [Li], 
 ovl. op dinsdag 26 juni 1906 [BS: 84 jaar oud] te Groot Genhout [Li], 
 tr. (beiden 29 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 16 oktober 1851 te Ulestraten [Li] 
 met Maria Catharina Jacobs (Jakobs), dr. van Joannes Jacobs en Margaretha Muller
 geb. op woensdag 9 januari 1822 te Meerssen [Li], 
 ovl. (54 jaar oud) op zaterdag 15 januari 1876 te Spaubeek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Joannes Mathijs Hubertus ,  
   geb. op zondag 27 februari 1853 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (77 jaar oud) op dinsdag 9 december 1930 te Groot Genhout [Li], volgt Vab
  2.  Joannes Pieter Hubertus ,  
   geb. op vrijdag 29 juni 1855 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (44 jaar oud) op vrijdag 15 juni 1900 te Groot Genhout [Li],  
   tr. (resp. 28 en 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 25 oktober 1883 te Beek [Li]  
   met Maria Barbara Hubertina Hermens, dr. van Jan Leonard Hermens (landbouwer) en Maria Catharina Tenders/Penders,  
   geb. op zaterdag 11 september 1858 te Beek [Li],  
   ovl. (27 jaar oud) op zaterdag 17 april 1886 te Groot Genhout [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Andries (Joannes Andreas) ,  
   geb. op woensdag 1 juli 1857 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (61 jaar oud) op maandag 11 november 1918 aldaar, volgt Vac
  4.  Maria Anna ,  
   geb. op maandag 11 juni 1860 te Spaubeek [Li],  
   ovl. op vrijdag 5 oktober 1860 [BS: 4 maanden oud]
(Maria Anna Stassen dr van Jan Pieter Stassen en Maria Catharina Jacobs) aldaar. 
  5.  Nn ,  
   geb. op maandag 11 november 1861 te Spaubeek [Li] (doodgeb.). 

Generatie V

Va.  Jan Mathijs (Joannes Mathias) Erkens, zn. van Joannes Erkens en Maria Catharina Campo (IVa) (landbouwster), 
 geb. op woensdag 8 juni 1825 aangifte 18 juni 1825 te Spaubeek [Li], 
 ged. op woensdag 8 juni 1825 aldaar, 
 landbouwer, 
 huwelijksgetuige van zijn neef Mathieu (Joannes Mathijs) Erkens (VIf) en Philomina Custers op vrijdag 14 juni 1889 te Sauwerd [Gr], 
 ovl. (64 jaar oud) op woensdag 19 maart 1890 om 06:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1890/4 (getuigen: Jan Hendrik Engwegen, (50 jaar, landbouwer, Spaubeek, zwager) en Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens, (49 jaar, koster, Spaubeek, bekende)), 
 tr. (resp. 36 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 28 juni 1861 te Spaubeek [Li], 
 woont in Hegge op woensdag 10 augustus 1910 te Spaubeek [Li] 
 met Maria Gertruid Engwegen, dr. van Leonard (Jan Leonard) Engwegen (landbouwer) en Anna Sijbilla Cuijpers
 geb. op zondag 20 juli 1834 te Schinnen [Li], 
 huishoudster, landbouwster - kan niet schrijven, 
 ovl. (76 jaar oud) op woensdag 10 augustus 1910 om 21:00 uur te Spaubeek [Li] Hegge - akte 1910/11 (getuigen: haar zoon Jan Mathijs (Joannes Mathijs Hubertus) Erkens (VIa), (43 jaar, landbouwer, Spaubeek, zoon) en Jan Hubert (Joannes Hubertus) Vrancken, (58 jaar, herbergier, Spaubeek, kennis)). 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Maria Catharina ,  
   geb. op maandag 20 oktober 1862 te Spaubeek [Li],  
   ovl. op zondag 27 mei 1866 [3 jaar oud] aldaar. 
  2.  Joannes Wilhelmus (Guillaume) ,  
   geb. op maandag 16 januari 1865 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (81 jaar oud) op zondag 11 augustus 1946 om 19:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1946/15 (getuige: zijn neef Joannes Hubertus Erkens (zie VIa), (49 jaar, landbouwer, Spaubeek)). 
  3.  Jan Mathijs (Joannes Mathijs Hubertus) ,  
   geb. op vrijdag 15 maart 1867 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (84 jaar oud) op vrijdag 23 november 1951 aldaar, volgt VIa
  4.  Huba (Maria Hubertina) ,  
   geb. op zaterdag 27 februari 1869 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (85 jaar oud) op zondag 21 november 1954 aldaar, volgt VIb

Vb.  Maria Cornelia Erkens, dr. van Joannes Erkens en Maria Catharina Campo (IVa) (landbouwster), 
 geb. op zondag 29 oktober 1826 te Spaubeek [Li], 
 huishoudster, 
 ovl. (72 jaar oud) op vrijdag 25 augustus 1899 te Elsloo [Li], 
 tr. (resp. 24 en 21 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 17 februari 1851 te Spaubeek [Li] 
 met Jacobus Bernardus Schreurs, zn. van Joannes Schreurs en Maria Margaretha Raemaekers
 geb. op donderdag 20 augustus 1829 te Elsloo [Li], 
 ovl. (31 jaar oud) op dinsdag 13 augustus 1861 aldaar. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Maria Catharina ,  
   geb. op donderdag 25 maart 1852 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (38 jaar oud) op zaterdag 11 oktober 1890 aldaar, volgt VIc
  2.  Anna Maria Hubertina ,  
   geb. op maandag 18 april 1853 te Elsloo [Li]. 
  3.  Mathijs Hubertus ,  
   geb. op vrijdag 31 augustus 1855 te Elsloo [Li]. 

Vc.  Anna Catharina Hubertina Erkens, dr. van Joannes Erkens en Maria Catharina Campo (IVa) (landbouwster), 
 geb. op dinsdag 19 maart 1833 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (76 jaar oud) op dinsdag 9 november 1909 om 11:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1909/19 (getuigen: haar zoon Jan (Joannes Hubertus) Jakobs (VId), (38 jaar, landbouwer, Hobbelrade onder Spaubeek, zoon) en Jan Adam (Joannes Adamus) Welzen (zie Vt), (64 jaar, veldwachter, Spaubeek, kennis)), 
 tr. (resp. 36 en 42 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 22 april 1869 te Spaubeek [Li] 
 met Gerardus Hubertus Jakobs (Jacobs), zn. van Joannes Jacobs en Margaretha Muller
 geb. op zondag 14 januari 1827 te Meerssen [Li], 
 landbouwer, 
 ovl. (77 jaar oud) op dinsdag 27 december 1904 om 08:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1904/11 (getuigen: zijn zoon Joannes Mathijs Hubertus Jakobs (VIe), (30 jaar, landbouwer, Spaubeek, zoon) en Jan Adam (Joannes Adamus) Welzen (zie Vt), (59 jaar, veldwachter, Spaubeek, kennis)). 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Jan (Joannes Hubertus) ,  
   geb. op donderdag 27 oktober 1870 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (86 jaar oud) op dinsdag 26 maart 1957 te Geleen [Li], volgt VId
  2.  Joannes Mathijs Hubertus ,  
   geb. op maandag 18 mei 1874 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (74 jaar oud) op maandag 21 juni 1948 te Houthem [Li], volgt VIe

Vd.  Joannes Erkens, zn. van Joannes Erkens en Maria Catharina Campo (IVa) (landbouwster), 
 geb. op zondag 10 april 1836 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (39 jaar oud) op woensdag 29 september 1875 aldaar, 
 tr. (resp. 26 en 30 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 9 februari 1863 huwt tegelijkertijd met haar tweelingzuster te Spaubeek [Li] 
 met Maria Sibilla Henssen, dr. van Joannes Michael Henssen (landbouwer) en Anna Maria Muijlkens (huishoudster), 
 geb. op woensdag 17 oktober 1832 tweeling te Spaubeek [Li], 
 ovl. (76 jaar oud) op zondag 16 mei 1909 om 04:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1909/13 (getuigen: haar zoon Mathieu (Joannes Mathijs) Erkens (VIf), (44 jaar, landbouwer, Spaubeek, zoon), Guillaume Lemmens (35 jaar, ambtenaar ter secretarie, Beek, kennis)). 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Auguste (Joannes Michel Augustinus) ,  
   geb. op vrijdag 11 december 1863 te Spaubeek [Li],  
   landbouwer,  
   overlijdensgetuige van zijn tante Maria Elisabeth Hubertina Henssen op donderdag 21 februari 1895,  
   overlijdensgetuige van zijn tante Maria Catharina Henssen op vrijdag 22 maart 1895,  
   huwelijksgetuige van Herman Kusters en Catharina Hubertina Bougie op donderdag 26 september 1901 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Hubert (Hubertus) Offermans en Maria Johanna Otermans op donderdag 3 april 1902 te Spaubeek [Li],  
   woont in Wijk A op nummer 34 op vrijdag 5 januari 1940 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (76 jaar oud) op vrijdag 5 januari 1940 om 20:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1940/1 (getuige: zijn broer Mathieu (Joannes Mathijs) Erkens (VIf), (74 jaar, zonder beroep, Spaubeek)). 
  2.  Mathieu (Joannes Mathijs) ,  
   geb. op zondag 2 april 1865 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (90 jaar oud) op woensdag 29 februari 1956 te Geleen [Li], volgt VIf
  3.  Jan (Joannes Pieter Hubertus) ,  
   geb. op donderdag 12 september 1867 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (87 jaar oud) op donderdag 23 juni 1955 aldaar, volgt VIg
  4.  Joannes Hubertus Eugenius ,  
   geb. op zondag 6 juni 1869 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (63 jaar oud) op vrijdag 28 oktober 1932 (Johannes H.E. Erkens gehuwd met Maria K. Keulers) te Geleen [Li],  
   tr.  
   met Maria Katharina Keulers,  
   geb. op donderdag 19 mei 1870 te Lutterade [Li],  
   ovl. (70 jaar oud) op vrijdag 14 maart 1941 te Geleen [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  5.  Nn ,  
   geb. op woensdag 13 september 1871 (doodgeb.). 
  6.  Gerardus Jacobus (Jacobus Gerardus) ,  
   geb. op zondag 11 januari 1874 te Spaubeek [Li],  
   landbouwer,  
   huwelijksgetuige van Piet (Pieter Hubert) Buskens (zie VIIf) en zijn nicht Maria (Maria Catharina) Erkens op vrijdag 26 januari 1940 te Spaubeek [Li],  
   overlijdensgetuige van Maria Christina A Campo op woensdag 1 maart 1911,  
   otr. op zondag 11 november 1906 te Spaubeek [Li],  
   tr. (resp. 32 en 33 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 22 november 1906 te Spaubeek [Li] - akte 1906/6 (getuigen: haar achterneef Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens, (65 jaar, koster, Spaubeek, kennis), Jan Adam (Joannes Adamus) Welzen (zie Vt), (61 jaar, veldwachter, Spaubeek, kennis), Pieter Hubertus Aelmans, (27 jaar, landbouwer. Spaubeek, kennis) en Jan Hendrik (Joannes Henricus) Vroemen, (60 jaar, hoofd der school, Spaubeek, kennis))  
   met Hubertina Elisabeth Quax, dr. van Joannes Quax en Maria Christina A Campo (winkelierster),  
   geb. op vrijdag 7 februari 1873 te Spaubeek [Li] - akte 2,  
   ovl. (53 jaar oud) op woensdag 28 april 1926 om 05:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1926/8 (getuigen: Mathieu (Joannes Mathijs) Erkens (VIf), (61 jaar, landbouwer, Spaubeek) en Pieter (Joannes Pieter) Stassen (VIal), (41 jaar, gemeente ontvanger, Spaubeek)). Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 

Ve.  Maria Gertrudis Foxen, dr. van Michiel Foxen (akkerbouwer, landbouwer) en Anna Sibilla Geurts (IVb) (huishoudster), 
 geb. op woensdag 18 juli 1821 te Spaubeek [Li], 
 huishoudster, 
 ovl. (72 jaar oud) op zaterdag 14 april 1894 om 23:30 uur te Spaubeek [Li] - akte 1894/5 (getuigen: Winandus Hubertus Reintjens (zie VIh), (36 jaar, landbouwer, Spaubeek, schoonzoon) en Jan Mathijs (Joannes Mathijs) Moonen, (57 jaar, landbouwer, Spaubeek, bekende)), 
 tr. (resp. 26 en 41 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 29 mei 1848 te Spaubeek [Li] 
 met Alexander Edmond Hubert Joseph Caselli, zn. van Ferdinandus Julianus Josephus Caselli en Maria Theresia de Negri
 geb. op dinsdag 26 augustus 1806 te Spaubeek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op dinsdag 26 augustus 1806 aldaar (getuige: Maria Anna Reumkens, Adamus Alexander de Negri, Petrus Mevis, Elionora de Blankaert), 
  
 militaire dienst in 1823 te 's-Gravenhage [Zh], 
 Registratie nummer: 12437 datum 1823 akteplaats 's-Gravenhage 
 14e Afdeling Infantrie 1823-1825 
 Archief NL-HaNA 2.13.09 
 Ovl. (60 jaar oud) op maandag 8 juli 1867 te Spaubeek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Louis Ferdinand Josephus ,  
   geb. op zondag 11 maart 1849 te Spaubeek [Li]. 
  2.  Maria Theresia Francisca ,  
   geb. op zaterdag 17 augustus 1850 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (73 jaar oud) op maandag 4 februari 1924 aldaar, volgt VIh
  3.  Adolf Lucien Jozef ,  
   geb. op zaterdag 21 juli 1855 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (8 dagen oud) op zondag 29 juli 1855 aldaar. 
  4.  Anna Catharina Antonia ,  
   geb. op donderdag 28 januari 1858 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (3 dagen oud) op zondag 31 januari 1858 aldaar. 

Vf.  Anna Margaretha Foxen, dr. van Michiel Foxen (akkerbouwer, landbouwer) en Anna Sibilla Geurts (IVb) (huishoudster), 
 geb. op dinsdag 19 augustus 1823 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (38 jaar oud) op donderdag 7 november 1861 aldaar, 
 tr. (resp. 26 en ongeveer 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 12 augustus 1850 te Spaubeek [Li] 
 met Petrus Bernardus Hautvast, zn. van Jan Jozef (Petrus Josephus) Houdtvast en Maria Gertrudis Lemmens
 ged. op woensdag 20 augustus 1823 genoemd naar zijn peter te Spaubeek [Li] (getuigen: Peter (Petrus) Mevis, als koster [?ww], zijn oudoom Jan Pieter (Joannes Petrus) Hautvast, als Petrus Hautvast, Joanna Elijsabeth Souren), 
 ovl. (ongeveer 36 jaar oud) op woensdag 23 mei 1860 te Spaubeek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Pieter Jozef (Petrus Josephus) ,  
   geb. op maandag 11 november 1850 te Spaubeek [Li]. 
  2.  Joannes Michiel (Joannes Michael) ,  
   geb. op vrijdag 12 maart 1852 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (6 jaar oud) op vrijdag 7 januari 1859 aldaar. 
  3.  Hubertus Wilhelmus ,  
   geb. op donderdag 22 december 1853 te Spaubeek [Li]. 
  4.  Joannes Mathijs ,  
   geb. op vrijdag 19 oktober 1855 te Spaubeek [Li],  
   schrijnwerkersgezel,  
   tr. (resp. 22 en 28 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 4 september 1878 te Spaubeek [Li]  
   met Maria Elisabeth Philomina Mevis, dr. van Jan Francis (Joannes Franciscus) Mevis (landbouwer) en Maria Catharina Körvers,  
   geb. op dinsdag 9 oktober 1849 te Spaubeek [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Joannes Hubertus ,  
   geb. op maandag 20 juli 1857 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (2 jaar oud) op donderdag 15 september 1859 aldaar. 
  6.  Maria Gertrudis ,  
   geb. op zaterdag 22 oktober 1859 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (17 jaar oud) op vrijdag 20 juli 1877 opm onghuwd aldaar. 

Vg.  Anna Margrietha Geurts, dr. van Jan Mathijs (Joannes Mathias) Geurts (IVc) (landbouwer) en Gertrud (Maria Gertudis) Heijnen
 geb. op zaterdag 19 januari 1828 te Spaubeek [Li], 
 huishoudster, 
 ovl. (70 jaar oud) op vrijdag 8 juli 1898 om 10:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1898/8 (getuigen: haar zoon Mathijs (Pieter Mathijs) Mullens (VIi), (43 jaar, landbouwer, Spaubeek, zoon) en Arius Johannes Mentes Rodenhuis, (42 jaar, zonder beroep, Spaubeek, nabuur)), 
 tr. (resp. 19 en 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 24 november 1847 te Spaubeek [Li], 
 woont in de graanmolen van St. Jansgeleen op dinsdag 22 januari 1884 te Spaubeek [Li] 
 met Godfried (Godefroid) Mullens, zn. van Jan Mathijs Mullens (molenaar) en Maria Elisabeth Goffin, 
 geb. op donderdag 7 november 1822 te Sittard [Li], 
 molenaar, 
 ovl. (61 jaar oud) op dinsdag 22 januari 1884 om 05:30 uur te Spaubeek [Li] - akte 1884/2 (getuigen: zijn zoon Mathijs (Pieter Mathijs) Mullens (VIi), (27 jaar, molenaar, Spaubeek/St. Jansgeleen, zoon) en Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens, (42 jaar, koster, Spaubeek, bekende)). 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Maria Elisabeth ,  
   geb. op dinsdag 12 december 1848 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (1 jaar oud) op woensdag 31 juli 1850 aldaar [BS: 2 jaar]. 
  2.  Nn ,  
   geb. op donderdag 10 oktober 1850 te Spaubeek [Li] (doodgeb.). 
  3.  Maria Margrietha (Anna Margaretha) ,  
   geb. op vrijdag 4 juni 1852 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (41 jaar oud) op zondag 20 mei 1894 om 00:30 uur te Spaubeek [Li] - akte 1894/6. [BS: 42 jaar]
opgegeven naam Anna Margartha Mullens (getuigen: haar broer Mathijs (Pieter Mathijs) Mullens (VIi), (38 jaar, molenaar, Spaubeek, broeder) en Jan Mathijs (Joannes Mathijs) Moonen, (57 jaar, landbouwer, Spaubeek, bekende)). 
  4.  Nn ,  
   geb. op dinsdag 3 oktober 1854 te Spaubeek [Li] (doodgeb.). 
  5.  Mathijs (Pieter Mathijs) ,  
   geb. op zaterdag 23 augustus 1856 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (57 jaar oud) op donderdag 28 augustus 1913 aldaar, volgt VIi
  6.  Nn ,  
   geb. op zondag 24 april 1859 te Spaubeek [Li] (doodgeb.). 
  7.  Joannes Hubertus Ferdinandus ,  
   geb. op vrijdag 2 oktober 1863 te Spaubeek [Li],  
   landbouwer,  
   ovl. (23 jaar oud) op donderdag 13 januari 1887 om 19:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1887/1 (getuigen: zijn broer Mathijs (Pieter Mathijs) Mullens (VIi), (39 jaar, molenaar, Spaubeek/St. Jansgeleen, broeder) en Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens, (45 jaar, koster, Spaubeek, bekende)). 

Vh.  Leonardus, genoemd naar zijn grootvader en deze is ook zijn peter Geurts, zn. van Joannes Goedefridus Geurts (IVd) (landbouwer, schaapsherder) en Maria Joanna Soeren
 geb. op zaterdag 2 maart 1833 te Beek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op zondag 2 juni 1833 aldaar (getuigen: zijn grootvader Leonard Soeren, zijn grootmoeder Maria Sijbilla Boshouwers (zie IIId) en zijn tante Maria Josepha Geurts (IVf), als Josepha Geurts), 
 dagloner, arbeider, 
 ovl. (78 jaar oud) op zondag 29 oktober 1911 te Beek [Li] (Leonard Geurts zn van Jan Godfried Geurts en Maria Johanna Soeren; e.v. Maria Ida Aerts), 
 tr. (resp. 31 en 28 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 19 oktober 1864 te Beek [Li] 
 met Maria Ida Aerts, dr. van Jan Mathis Aerts en Anne Mechtildis Schiffers, 
 geb. op dinsdag 19 juli 1836 te Beek [Li], 
 dagloonster, 
 ovl. (86 jaar oud) op dinsdag 3 oktober 1922 te Beek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Jan Hubert ,  
   geb. op zondag 16 juli 1865 te Beek [Li]. 
  2.  Maria Johanna ,  
   geb. op woensdag 1 mei 1867 te Beek [Li],  
   ovl. (73 jaar oud) op zaterdag 2 november 1940 te Maastricht [Li], volgt VIj
  3.  Maria Hubertina ,  
   geb. op vrijdag 5 maart 1869 te Beek [Li],  
   tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 12 mei 1893 te Beek [Li]  
   met Willem Jan Gerarts,  
   geb. op zondag 11 juli 1869 zn van Jan Gerarts (landbouwer) en Barbara Bollen (landbouwster) te Uijckhoven [Lm, België],  
   werkman. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Joannes Hubertus ,  
   geb. op maandag 1 januari 1872 te Spaubeek [Li]. 

Vi.  Jan Thomas (Pieter Thomas) Geurts, zn. van Joannes Goedefridus Geurts (IVd) (landbouwer, schaapsherder) en Maria Joanna Soeren
 geb. op zondag 17 april 1842 te Nuth [Li], 
 dienstknecht, dagloner, 
 ovl. (68 jaar oud) op zaterdag 18 maart 1911 om 20:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1911/4 (getuigen: zijn zoon Andries Leonardus Geurts (VIk), (37 jaar, mijnwerker, Spaubeek, zoon) en Jan Hubert (Joannes Hubertus) Vrancken, (59 jaar, herbergier, Spaubeek, kennis)), 
 tr. (resp. 30 en 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 15 januari 1873 te Stein [Li] 
 met Gertruid Dedrog, dr. van Leonard Dedrog (landbouwer) en Maria Catharina Robertz, 
 geb. op vrijdag 26 mei 1848 te Borbeek - Pruissen [Duitsland]. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Andries Leonardus ,  
   geb. op zondag 30 november 1873 te Beek [Li],  
   ovl. (52 jaar oud) op maandag 19 juli 1926 te Heerlen [Li], volgt VIk
  2.  Hendricus Hubertus ,  
   geb. op woensdag 18 augustus 1875 te Stein [Li],  
   ovl. op vrijdag 12 november 1875 [BS: 2 maanden oud] voornaam: Hubertus aldaar. 
  3.  Mathijs ,  
   geb. op woensdag 10 oktober 1877 te Stein [Li]. 
  4.  Hendrik ,  
   geb. op maandag 18 mei 1885 (tweeling) te Beek [Li],  
   ovl. op zondag 12 juli 1885 [BS: 1 maand oud] te Groot Genhout [Li]. 
  5.  Maria Elisabeth ,  
   geb. op maandag 18 mei 1885 (tweeling) te Stein [Li],  
   ovl. op zondag 24 november 1918 [BS: 33 jaar oud] gehuwd met Jan Wijnandus Schoens te Beek [Li]. 

Vj.  Jan Andries Geurts, zn. van Joannes Goedefridus Geurts (IVd) (landbouwer, schaapsherder) en Maria Joanna Soeren
 geb. op woensdag 27 maart 1844 te Nuth [Li], 
 dienstknecht, 
 ovl. (86 jaar oud) op woensdag 11 juni 1930 te Houthem [Li], 
 tr. (resp. 26 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 3 oktober 1870 te Valkenburg a/d Geul [Li] 
 met Maria Elisabeth Prevoo, dr. van Louis (Giles Ludovicus) Prevoo (landbouwer) en Maria Anna Bormans (landbouwster), 
 geb. op vrijdag 26 maart 1847 te Valkenburg a/d Geul [Li], 
 ovl. (79 jaar oud) op zaterdag 17 april 1926 te Oud Valkenburg [Li]. 
 Uit dit huwelijk 12 kinderen: 
  1.  Jan Hubert ,  
   geb. op dinsdag 18 juli 1871 te Valkenburg a/d Geul [Li]. 
  2.  Maria Lodevika ,  
   geb. op dinsdag 23 december 1873 te Valkenburg a/d Geul [Li]. 
  3.  Maria Johanna ,  
   geb. op maandag 30 november 1874 te Valkenburg a/d Geul [Li]. 
  4.  Maria Josephina ,  
   geb. op dinsdag 24 oktober 1876 te Valkenburg a/d Geul [Li]. 
  5.  Rosa Louisa ,  
   geb. op zaterdag 30 augustus 1879 te Valkenburg a/d Geul [Li]. 
  6.  Jan Lodewijk ,  
   geb. op zondag 5 september 1880 te Valkenburg a/d Geul [Li]. 
  7.  Hubertus Leonardus ,  
   geb. op zaterdag 20 mei 1882 te Valkenburg a/d Geul [Li]. 
  8.  Jan Hubert Karel ,  
   geb. op woensdag 19 september 1883 te Valkenburg a/d Geul [Li]. 
  9.  Joannes Lambertus ,  
   geb. op donderdag 31 december 1885 te Berg en Terblijt [Li]. 
  10.  Hendrikkus Hubertus ,  
   geb. op dinsdag 26 april 1887 te Berg en Terblijt [Li]. 
  11.  Joseph Hubertus ,  
   geb. op dinsdag 16 oktober 1888 te Berg en Terblijt [Li]. 
  12.  Maria Johanna ,  
   geb. op zaterdag 13 december 1890 te Berg en Terblijt [Li]. 

Vk.  Maria Sebilla Hubertin Geurts, dr. van Joannes Goedefridus Geurts (IVd) (landbouwer, schaapsherder) en Maria Joanna Soeren
 geb. op woensdag 25 april 1849 tweeling te Schinnen [Li], 
 ovl. (70 jaar oud) op dinsdag 26 augustus 1919 te Valkenburg a/d Geul [Li] (Maria Sibilla Hubertina Geurts dr van Godfrid Geurts en Maria Johanna Souren; e.v. Joseph Janssen), 
 tr. (resp. 32 en 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 25 april 1881 te Valkenburg a/d Geul [Li] 
 met Joseph Janssen
 geb. op woensdag 10 december 1856 zn van Jan Mathijs Janssen en Maria Anna Houppermans te Valkenburg a/d Geul [Li], 
 ovl. (50 jaar oud) op vrijdag 13 september 1907 (Joseph Janssen zn van Jan Mathijs Janssen en Maria Anna Houpermans; gehuwd met Maria Sibilla Hubertina Geurts) te Oud Valkenburg [Li]. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Cornelis Mathijs Hubertus ,  
   geb. op vrijdag 16 september 1881 te Houthem [Li]. 
  2.  Maria Hubertina ,  
   geb. op donderdag 20 september 1883 te Valkenburg a/d Geul [Li]. 
  3.  Maria Hubertina ,  
   geb. op woensdag 17 december 1884 te Oud Valkenburg [Li]. 
  4.  Johannes Hubertus Willem ,  
   geb. op maandag 18 juni 1888 te Oud Valkenburg [Li]. 
  5.  Maria Elisabeth ,  
   geb. op vrijdag 18 september 1891 te Oud Valkenburg [Li]. 
  6.  Franciscus Hubertus ,  
   geb. op zaterdag 17 juni 1893 te Oud Valkenburg [Li]. 

Vl.  Maria Johanna Geurts, dr. van Joannes Goedefridus Geurts (IVd) (landbouwer, schaapsherder) en Maria Joanna Soeren
 geb. op donderdag 18 september 1851 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (61 jaar oud) op maandag 7 juli 1913 te Valkenburg a/d Geul [Li] (Maria Johanna Geurts dr van Godefridus Geurts en Maria Soeren; e.v. Jan Hendrik Beckers), 
 tr. (resp. 27 en 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 18 oktober 1878 te Beek [Li] 
 met Jan Hendrik Beckers
 geb. op donderdag 20 april 1854 zn van Johannes Beckers en Maria Elisabeth Starmans te Valkenburg a/d Geul [Li], 
 ovl. (58 jaar oud) op zaterdag 16 november 1912 (Jan Hendrik Beckers zn van Johannes Beckers en Maria Elisabeth Starmans; gehuwd met Maria Johanna Geurts) aldaar. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Hendrik Leonard Hubert ,  
   geb. op vrijdag 22 augustus 1879 te Oud Valkenburg [Li]. 
  2.  Maria Johanna Hubertina ,  
   geb. op donderdag 16 juni 1881 te Oud Valkenburg [Li]. 
  3.  Maria Hubertina ,  
   geb. op maandag 17 juli 1882 te Oud Valkenburg [Li]. 
  4.  Maria Rosalina Antonia ,  
   geb. op dinsdag 4 september 1883 te Oud Valkenburg [Li]. 
  5.  Maria Rosa Hubertina ,  
   geb. op zaterdag 2 juli 1887 te Oud Valkenburg [Li]. 
  6.  Hubertus Johannes ,  
   geb. op dinsdag 7 mei 1889 te Oud Valkenburg [Li]. 
  7.  Hedrikus Egidius ,  
   geb. op zondag 9 november 1890 te Oud Valkenburg [Li]. 
  8.  Aloijsius Hubertus ,  
   geb. op zondag 3 juli 1892 te Oud Valkenburg [Li]. 

Vm.  Jan Theodoor (Joannes Theodorus) Claesens (Claessens), zn. van Christiaan (Christianus) Claesens (dienstknecht, kantonier, dagloner) en Maria Elisabetha Geurts (IVe), 
 geb. op donderdag 25 februari 1830 te Spaubeek [Li] - akte 19, 
 werkbode, dagloner, landbouwer, 
 overlijdensgetuige van zijn vader Christiaan (Christianus) Claesens (zie IVe) op vrijdag 3 augustus 1883, 
 overlijdensgetuige van Maria Ida Hubertina Diederen (zie Vm) op maandag 26 januari 1891, 
 ovl. (63 jaar oud) op zondag 10 december 1893 om 05:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1893/11 [BS: 64 jaar] (getuigen: zijn zoon Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Claesens (VIl), (33 jaar, landbouwer, Beek, zoon) en Jan Mathijs (Joannes Mathijs) Moonen, (56 jaar, landbouwer, Spaubeek, bekende)), 
 tr. (resp. 28 en 29 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 27 oktober 1858 te Spaubeek [Li] 
 met Maria Ida Hubertina, genoemd naar haar tante aan vaderszijde Diederen, dr. van Willem (Joannes Wilhelmus) Diederen (domistique, dienstknegt, akkerman, landbouwer) en Sibilla (Maria Sibilla) Wouters (huishoudster), 
 geb. op woensdag 14 januari 1829 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (62 jaar oud) op zondag 25 januari 1891 om 19:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1891/1 (getuigen: Jan Theodoor (Joannes Theodorus) Claesens (Vm), (61 jaar, landbouwer, Spaubeek, echtgenoot) en Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens, (50 jaar, koster, Spaubeek, bekende)). 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Christiaan, genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde [Christiaan Claessens] Claessens,  
   geb. op maandag 19 september 1859 te Spaubeek [Li] - akte 14,  
   ovl. (3 weken oud) op maandag 10 oktober 1859 aldaar - akte 15. 
  2.  Jan Willem (Joannes Wilhelmus) ,  
   geb. op zaterdag 22 december 1860 te Spaubeek [Li], volgt VIl
  3.  Maria Mechtildis ,  
   geb. op maandag 8 september 1862 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (70 jaar oud) op maandag 15 mei 1933 aldaar, volgt VIm
  4.  Joannes Gerardus ,  
   geb. op vrijdag 29 juli 1864 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (hoogstens 4 jaar oud) voor 1869 waarschijnlijk te Spaubeek [Li]. 
  5.  Maria Josepha Hubertina ,  
   geb. op woensdag 13 februari 1867 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (85 jaar oud) op zaterdag 22 november 1952 te Beek [Li], volgt VIn
  6.  Joannes Gerardus Claessens,  
   geb. op maandag 5 juli 1869 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (47 jaar oud) op zondag 22 oktober 1916 te Kerkrade [Li], volgt VIo

Vn.  Jan Michiel (Joannes Michiel) Claessens, zn. van Christiaan (Christianus) Claesens (dienstknecht, kantonier, dagloner) en Maria Elisabetha Geurts (IVe), 
 geb. op dinsdag 8 januari 1833 te Spaubeek [Li] - akte 2, 
 werkman, landbouwer, 
 overlijdensgetuige van Maria Catharina Abrams (zie Vn) op dinsdag 7 oktober 1890, 
 ovl. (73 jaar oud) op dinsdag 8 mei 1906 om 05:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1906/4 (getuige: zijn zoon Jan Theodoor (Joannes Theodorus) Claesens (zie Vn), (45 jaar, smid, Meerssen, vader)), 
 tr. (resp. 25 en 28 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op maandag 16 augustus 1858 te Beek [Li] 
 met Anna Maria Buskens, dr. van Christiaan Buskens en Barbara Bours, 
 geb. op donderdag 13 mei 1830 te Stein [Li], 
 ovl. (39 jaar oud) op woensdag 29 december 1869 te Spaubeek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Christiaan Claesens,  
   geb. op dinsdag 12 oktober 1858 te Spaubeek [Li] Genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde (Christiaan Claesens). 
  2.  Jan Theodoor (Joannes Theodorus) Claesens,  
   geb. op zondag 4 november 1860 te Spaubeek [Li] Genoemd naar zijn oom aan vaderszijde (Joannes Theodorus Claesens),  
   smid,  
   overlijdensgetuige van zijn vader Jan Michiel (Joannes Michiel) Claessens (Vn) op dinsdag 8 mei 1906,  
   ovl. (getuige: Jan Hendrik (Joannes Henricus) Vroemen, (59 jaar, hoofd der school, Spaubeek, bekende)). 
  Jan Michiel (Joannes Michiel) Claessens
 tr. (resp. 36 en 44 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op donderdag 14 oktober 1869 te Spaubeek [Li] 
 met Maria Catharina Abrams, dr. van Wilhelmus Abrams en Maria Helena Margermans
 geb. op vrijdag 30 september 1825 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (65 jaar oud) op maandag 6 oktober 1890 om 22:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1890/15 (getuigen: Jan Michiel (Joannes Michiel) Claessens (Vn), (57 jaar, werkman, Spaubeek, echtgenoot, kan niet schrijven) en Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens, (49 jaar, koster, Spaubeek, bekende)). 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Vo.  Joannes Gerardus Claessens, zn. van Christiaan (Christianus) Claesens (dienstknecht, kantonier, dagloner) en Maria Elisabetha Geurts (IVe), 
 geb. op maandag 6 januari 1845 te Spaubeek [Li] - akte 1, 
 tr. (resp. 32 en 19 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 31 mei 1877 te Beek [Li] 
 met Maria Cornelia Hubertina Vroomen, dr. van Herman Vromen en Maria Catharina Jonckhout/Jonkhout, 
 geb. op vrijdag 6 november 1857 te Ulestraten [Li]. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Christiaan ,  
   geb. op vrijdag 29 maart 1878 te Beek [Li]. 
  2.  Maria Antonetta ,  
   geb. op maandag 26 januari 1880 te Beek [Li]. 
  3.  Maria Catharina ,  
   geb. op vrijdag 25 augustus 1882 te Beek [Li]. 
  4.  Maria Hubertina ,  
   geb. op dinsdag 21 oktober 1884 te Beek [Li]. 
  5.  Jan Hubert ,  
   geb. op zondag 3 januari 1886 te Beek [Li]. 
  6.  Godfried ,  
   geb. op zaterdag 9 juli 1887 te Beek [Li]. 
  7.  Jan Leonard ,  
   geb. op dinsdag 19 februari 1889 te Beek [Li]. 
  8.  Maria Hubertina Cornelia ,  
   geb. op donderdag 16 oktober 1890 te Beek [Li]. 
  9.  Maria Josepha ,  
   geb. op vrijdag 22 april 1892 te Beek [Li]. 
  10.  Jean Hubert ,  
   geb. op donderdag 31 januari 1895 te Beek [Li],  
   ovl. (81 jaar oud) op donderdag 26 augustus 1976 in een verpleegtehuis te Spaubeek [Li],  
   begr. op maandag 30 augustus 1976 te Urmond [Li]. 

Vp.  Jan Theodor (Joannes Theodorus), genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde [Joannes Theodorus Geurts] Wouters (Wauters), zn. van Gerard (Joannes Gerardus) Wouters (landbouwer) en Maria Josepha Geurts (IVf) (huishoudster), 
 geb. op dinsdag 10 augustus 1852 te Spaubeek [Li], 
 mijnwerker, arbeider, 
  
 woont Dorpstraat 65 Spaubeek [Li] vanaf 1869, 
 In BVR 1869 zien we 
 Jan Theodor Wouters gaat na het overlijden van zijn ouders wonen in het huis van zijn oom en tante Peter Thomans Moonen x Maria Joanna Geurts op de Dorpstraat op nummer 65. [richting Schimmert ter referentie boerderij G heeft op dat moment nr 61, en Gaspar A Campo en Janwille A Campo x Maria Agnes Wouters wonen op nr 62 ww
 Samen verhuizen ze op 1 oktober 1870 naar Dorpstaat 68. 
 Op 15 oktober 1875 wordt Joannes Theodorus Wouters uitgeschreven in het BVR van Spaubeek, omdat hij naar Kerkrade verhuist. 
 Ovl. (63 jaar oud) op zaterdag 15 juli 1916 te Kerkrade [Li], 
 tr. (resp. 23 en 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 13 augustus 1875 te Kerkrade [Li] 
 met Anna Gertrudis Vinken, dr. van Christian Joseph Vinken en Anna Maria Ploumen
 geb. op dinsdag 21 september 1852 te Kerkrade [Li], 
 arbeidster, 
 ovl. (54 jaar oud) op woensdag 26 juni 1907 te Kerkrade [Li]. 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.  Anna Maria ,  
   geb. op zaterdag 16 oktober 1875 te Kerkrade [Li],  
   tr. (resp. 23 en ongeveer 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 20 januari 1899 te Kerkrade [Li]  
   met Johan Joseph Schulpen,  
   geb. circa 1873 zn van Nicolas Schulpen (werkman) en Maria Aldegunda Meyer
bij huwelijk 26 jaar te Aken [Nw, Duitsland],  
   arbeider. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  2.  Maria Sibilla ,  
   geb. op zaterdag 10 november 1877 te Kerkrade [Li]. 
  3.  Maria Gertruda ,  
   geb. op zaterdag 10 januari 1880 te Kerkrade [Li],  
   ovl. (70 jaar oud) op dinsdag 25 april 1950 te Heerlen [Li], volgt VIp
  4.  Anna Catharina ,  
   geb. op zondag 15 januari 1882 te Kerkrade [Li],  
   ovl. (80 jaar oud) op donderdag 18 oktober 1962 te Sittard [Li], volgt VIq
  5.  Pieter Joseph ,  
   geb. op donderdag 20 september 1883 te Kerkrade [Li],  
   ovl. (68 jaar oud) op woensdag 6 februari 1952 te Geleen [Li], volgt VIr
  6.  Josephine (Catharina Josepha) ,  
   geb. op donderdag 7 juli 1887 te Kerkrade [Li],  
   ovl. (89 jaar oud) op woensdag 22 juni 1977 te Geleen [Li], volgt VIs
  7.  Peter Thomas ,  
   geb. op vrijdag 13 december 1889 te Kerkrade [Li],  
   ovl. (2 maanden oud) op dinsdag 11 maart 1890 aldaar. 
  8.  Johan Andreas ,  
   geb. op zondag 22 februari 1891 te Kerkrade [Li],  
   ovl. (3 maanden oud) op zondag 21 juni 1891 aldaar. 
  9.  Helena Theresia ,  
   geb. op dinsdag 26 april 1892 te Kerkrade [Li],  
   ovl. (4 maanden oud) op donderdag 8 september 1892 aldaar. 
  10.  Johan Peter ,  
   geb. op dinsdag 26 juni 1894 te Kerkrade [Li],  
   ovl. (75 jaar oud) op donderdag 31 juli 1969 te Valkenburg a/d Geul [Li], volgt VIt
  11.  Maria Elisabetha ,  
   geb. op zaterdag 27 maart 1897 te Kerkrade [Li],  
   tr. (beiden 21 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 11 juni 1918 te Kerkrade [Li] - akte 84  
   met Leonard Hubert Scholtissen, zn. van Mathijs Jozef Scholtissen en Maria Anna Offermans,  
   geb. op zaterdag 9 januari 1897 te Heerlen [Li],  
   mijnwerker. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 

Vq.  Maria Sibilla Geurts, dr. van Joannes Wilhelmus Geurts (IVg) en Maria Joanna Penders
 geb. op dinsdag 12 januari 1836 te Schinnen [Li], 
 ovl. (89 jaar oud) op zondag 25 januari 1925 (Maria Sibilla Geurts dr van Jean Willem Geurts en Maria Anna Penders; gehuwd met Joannes Bosch) te Brunssum [Li], 
 tr. (resp. 33 en 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 23 april 1869 te Brunssum [Li] 
 met Nicolaas Bosch
 geb. op zaterdag 26 september 1846 zn van Theodoor Bosch en Petronella Ploem te Brunssum [Li], 
 ovl. (79 jaar oud) op zondag 4 april 1926 (Joannes Bosch zn van Jan Theodor Bosch en Maria Catharina Plum; gehuwd met Sibilla Geurts) aldaar. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Maria Margaretha ,  
   geb. op dinsdag 14 november 1871 te Brunssum [Li]. 

Vr.  Maria Sibilla Moonen, dr. van Pieter Thomas Moonen (landbouwer) en Maria Joanna Geurts (IVh) (landbouwster, huishoudster), 
 geb. op zondag 6 maart 1842 te Spaubeek [Li], 
 tr. (resp. 21 en 28 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 8 april 1863 te Spaubeek [Li], 
 woont in de Dorpstraat op zondag 11 april 1886 te Spaubeek [Li] 
 met Peter Joseph (Pieter Joseph) Eijmael (Eymael), zn. van Hendrik Eymael en Anna Catharina Cremers (huishoudster), 
 geb. op maandag 2 juni 1834 te Schinnen [Li], 
 landbouwer, 
 overlijdensgetuige van zijn zoon Hubertus Joseph Eijmael (zie Vr) op maandag 12 april 1886. 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.  Pieter Thomas Joseph ,  
   geb. op maandag 7 december 1863 te Schinnen [Li]. 
  2.  Anna Maria Martha ,  
   geb. op donderdag 23 februari 1865 te Schinnen [Li]. 
  3.  Maria Mechtild ,  
   geb. op woensdag 26 september 1866 te Schinnen [Li]. 
  4.  Hendrik Joseph ,  
   geb. op dinsdag 9 juni 1868 te Schinnen [Li]. 
  5.  Hendrik Jan ,  
   geb. op zaterdag 12 november 1870 te Schinnen [Li]. 
  6.  Maria Hubertina ,  
   geb. op zondag 28 juli 1872 te Schinnen [Li]. 
  7.  Hubert Jan ,  
   geb. op vrijdag 22 januari 1875 te Schinnen [Li]. 
  8.  Maria Elisabeth ,  
   geb. op zondag 21 januari 1877 te Schinnen [Li]. 
  9.  Hubert Jan ,  
   geb. op zaterdag 2 november 1878 te Schinnen [Li]. 
  10.  Anna Maria ,  
   geb. op dinsdag 15 februari 1881 te Spaubeek [Li]. 
  11.  Hubertus Joseph ,  
   geb. op dinsdag 12 augustus 1884 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (1 jaar oud) op zondag 11 april 1886 om 10:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1886/5 (getuigen: zijn vader Peter Joseph Eijmael (zie Vr), (51 jaar, dienstknecht, Spaubeek/Dorp, vader) en Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens, (44 jaar, koster, Spaubeek, bekende)). 

Vs.  Maria Johanna Mechtildis Moonen, dr. van Pieter Thomas Moonen (landbouwer) en Maria Joanna Geurts (IVh) (landbouwster, huishoudster), 
 geb. op donderdag 14 mei 1846 te Spaubeek [Li], 
 tr. (resp. 31 en 32 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 16 juli 1877 te Spaubeek [Li] 
 met Jan Lodewijk Prevoo, zn. van Louis (Giles Ludovicus) Prevoo (landbouwer) en Maria Anna Bormans (landbouwster), 
 geb. op woensdag 12 februari 1845 te Valkenburg a/d Geul [Li], 
 ovl. (83 jaar oud) op woensdag 16 mei 1928 te Eijsden [Li]. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Jan Louis ,  
   geb. op vrijdag 20 april 1877 te Valkenburg a/d Geul [Li]. 
  2.  Maria Anna Hubertina ,  
   geb. op vrijdag 28 juni 1878 te Berg en Terblijt [Li],  
   ovl. (52 jaar oud) op woensdag 4 maart 1931 te Maastricht [Li]. 
  3.  Hubertus Thomas Eedmondus ,  
   geb. op zondag 16 november 1879 te Berg en Terblijt [Li]. 
  4.  Joseph Hubertus ,  
   geb. op vrijdag 5 mei 1882 te Berg en Terblijt [Li],  
   landbouwer,  
   tr. (resp. 23 en ongeveer 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 7 juli 1905 te Valkenburg a/d Geul [Li]  
   met Maria Catharina Hubertina Jennekens, dr. van Jan Paulus Louis Jennekens en Anna Maria Harren,  
   geb. in 1881 te Schin op Geul [Li] Bij huwelijk 24 jaar. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Joannes Matheus ,  
   geb. op donderdag 11 december 1884 te Berg en Terblijt [Li]. 

Vt.  Maria Elisabeth Moonen, dr. van Pieter Thomas Moonen (landbouwer) en Maria Joanna Geurts (IVh) (landbouwster, huishoudster), 
 geb. op dinsdag 18 april 1848 (tweeling) te Spaubeek [Li], 
 huishoudster, 
 ovl. (39 jaar oud) op donderdag 5 mei 1887 om 18:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1887/9 (getuigen: Jan Adam (Joannes Adamus) Welzen (zie Vt), (42 jaar, veldwachter, Spaubeek/oude Kerk, echtgenoot) en Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens, (45 jaar, koster, Spaubeek, bekende)), 
 tr. (resp. 23 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 19 oktober 1871 te Spaubeek [Li] - akte 2, 
 woont in oude Kerk op zaterdag 13 november 1886 te Spaubeek [Li] 
 met Jan Adam (Joannes Adamus) Welzen (Swelzen, de Bao), zn. van Jan Lambert (Joannes Lambertus) Welzen en Maria Margaretha Hellenbrand
 geb. op zaterdag 11 januari 1845 te Munstergeleen [Li], 
 veldwachter (de Boa), gemeentebode, 
 huwelijksgetuige van Joseph (Peter Joseph) Bouwens en Philomina Janssen op vrijdag 17 oktober 1913 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Johannes Hubertus Keulers en zijn nicht Maria Theresia Hautvast op vrijdag 1 mei 1914 te Spaubeek [Li], 
 overlijdensgetuige van Leonardus Dassen op zondag 6 februari 1916, 
 overlijdensgetuige van Jan Pieter Coumans op vrijdag 27 april 1883, 
 overlijdensgetuige van Maria Mechtildis Moonen op vrijdag 31 oktober 1884, 
 overlijdensgetuige van Joseph Hubertus Bruls op zaterdag 15 mei 1886, 
 overlijdensgetuige van zijn moeder Maria Margaretha Hellenbrand op zaterdag 13 november 1886, 
 overlijdensgetuige van Joannes Jacobus Moonen op zaterdag 13 september 1890, 
 overlijdensgetuige van Pieter Hubertus Kusters op zaterdag 31 januari 1891, 
 overlijdensgetuige van Maria Anna Notermans op woensdag 15 januari 1896, 
 overlijdensgetuige van Anna Elisabeth Meijers op maandag 27 december 1897, 
 overlijdensgetuige van Angelina Maria Wilhelmina Vijgen op dinsdag 27 december 1898, 
 overlijdensgetuige van Peter (Pieter) Soons op donderdag 23 maart 1899, 
 overlijdensgetuige van Frans (Franciscus) Souren op zaterdag 16 december 1899, 
 overlijdensgetuige van Anna Mechtildis Moonen op donderdag 19 april 1900, 
 overlijdensgetuige van Maria Antonetta Franck op maandag 4 februari 1901, 
 overlijdensgetuige van Maria Elisabeth Eussen op vrijdag 1 maart 1901, 
 overlijdensgetuige van Joanna Maria Steijnbusch op zondag 15 september 1901, 
 overlijdensgetuige van Emmanuel Franck op donderdag 3 april 1902, 
 overlijdensgetuige van Maria Louisa Bovens op donderdag 19 juni 1902, 
 overlijdensgetuige van Jan Leonard Ummels op donderdag 25 september 1902, 
 overlijdensgetuige van Joannes Quax op zondag 5 oktober 1902, 
 overlijdensgetuige van Maria Mechtildis Vrouwenraets op vrijdag 12 augustus 1904, 
 overlijdensgetuige van zijn zus Maria Sijbilla Welzen op vrijdag 18 november 1904, 
 overlijdensgetuige van Hubertina Antonetta Hennen op zaterdag 19 november 1904, 
 overlijdensgetuige van Elisa Hubertina Wachelder op woensdag 15 maart 1905, 
 overlijdensgetuige van Theodoor Meijers op dinsdag 23 mei 1905, 
 overlijdensgetuige van Maria Josepha A Campo op donderdag 15 juni 1905, 
 overlijdensgetuige van Anna Gertrudis Moonen op maandag 9 oktober 1905, 
 overlijdensgetuige van Anna Maria Martha Swelsen op maandag 15 januari 1906, 
 geboortegetuige van zijn achterneef Nn Hautvast op maandag 2 april 1906, 
 overlijdensgetuige van Godfried Renkens op dinsdag 7 augustus 1906, 
 overlijdensgetuige van Jaac (Joannes Jacobus) Baltus op maandag 27 augustus 1906, 
 overlijdensgetuige van Leon Philomon van Acker op donderdag 7 maart 1907, 
 overlijdensgetuige van Maria (Maria Hubertina) Maes op donderdag 2 mei 1907, 
 geboortegetuige van Nn Baltus op woensdag 10 april 1907, 
 overlijdensgetuige van Maria Helena Schumacher op maandag 22 april 1907, 
 overlijdensgetuige van Maria Catharina Leonie Dormans op dinsdag 7 mei 1907, 
 overlijdensgetuige van zijn kleinzoon Pieter Joannes Henssen (zie VIw) op donderdag 27 juni 1907, 
 overlijdensgetuige van Maria Elisabeth Diederen op maandag 14 oktober 1907, 
 overlijdensgetuige van Jacob (Jan Jacob) Bovens (zie VIc) op zondag 15 december 1907, 
 overlijdensgetuige van Maria Helena Cremers op woensdag 18 december 1907, 
 overlijdensgetuige van Maria Catharina Antonetta Wachelder op vrijdag 12 juni 1908, 
 overlijdensgetuige van Anna Maria Hautvast op vrijdag 31 juli 1908, 
 overlijdensgetuige van Joseph Theodoor Knarren op donderdag 8 oktober 1908, 
 overlijdensgetuige van Jan Pieter Dols op zaterdag 28 november 1908, 
 overlijdensgetuige van Regina (Maria Jacoba Regina) Baltus op vrijdag 26 maart 1909, 
 overlijdensgetuige van Hubertus Antonius Franciscus Schutgens op zondag 11 april 1909, 
 overlijdensgetuige van zijn achternicht Maria Hubertina Mechtildis Hautvast op woensdag 21 april 1909, 
 overlijdensgetuige van Antoon Hubert Bogman op woensdag 8 september 1909, 
 overlijdensgetuige van Maria Elisabeth Quax op zaterdag 6 november 1909, 
 huwelijksgetuige van Phylippes Hubertus Luijten en Helena (Maria Magdalena) Claessen op woensdag 28 april 1886 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Winandus Hubertus Reintjens (zie VIh) en Maria Theresia Francisca Caselli op zaterdag 8 mei 1886 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Jan Nicolaas (Joannes Nicolaas) Otermans en Theresia Meijs op woensdag 14 september 1887 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Thomas Nicolaas Daemen en Maria Mulder op maandag 25 februari 1889 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Andreas Hubertus Otermans en Maria Elisabeth Paes op donderdag 28 februari 1889 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Pieter Nicolaas Schutgens en Hubertina Elisabeth Moonen op maandag 29 april 1895 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Mathijs Joseph Herpers en Maria Hubertina Schrooten op maandag 28 oktober 1895 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Mathias Joseph Notenborn en Anna Maria Catharina Brulls op donderdag 20 februari 1896 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Joannes Gerardus Claessens (VIo) en Anna Maria Martha Rosalina Cremers op donderdag 9 april 1896 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Jan Mathijs (Joannes Mathijs Hubertus) Erkens (VIa) en Liza (Maria Elisabeth) Maasen op donderdag 9 april 1896 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Hendrik (Jan Hendrik) Dusings en Maria Johanna Otermans op woensdag 26 mei 1897 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Pieter Hubert Vijgen en Anna Josephina Carolina Sleijpen op vrijdag 13 augustus 1897 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Ferdinand (Jan Willem Ferdinand) Meijers en Maria Theresia Hubertina Nohlmans op maandag 4 oktober 1897 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Hubert Heunen en Tieneke (Maria Helena Hubertina) Maasen op donderdag 14 april 1898 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Gerard Hubert Schoffeleers en Joanna Hubertina Josephina Mulkens op zaterdag 23 april 1898 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Pieter Mathijs Paes (zie VIm) en Maria Mechtildis Claesens op vrijdag 30 september 1898 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Jan Willem (Johannes Willem) Jeurissen en Maria Angelina Moonen op zaterdag 13 mei 1899 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Willem Hubert Otten en Maria Catharina Hubertina Schutgens op woensdag 24 mei 1899 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Hubert Joseph Janssen en Maria Hubertina Swelsen op donderdag 25 mei 1899 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Jacob Zelbach en Maria Catharina Koeken op vrijdag 20 oktober 1899 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Sjang (Joannes Wilhelmus) Waltmans en Anna (Maria Joanna Hubertina) Baltus op vrijdag 25 mei 1900 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Pieter (Joannes Pieter Hubertus) Maase (zie VIb) en Huba (Maria Hubertina) Erkens op donderdag 11 oktober 1900 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Hendrik Joseph (Jan Hendrik Joseph) Florax en Cath (Maria Catharina Hubertina) Mulkens op vrijdag 26 oktober 1900 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Hendrik Joseph Hubert Beuken en Maria Magdalena Jötten op vrijdag 26 oktober 1900 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Afgeschermd en Maria Angelina Barbara Ritterbeeks op donderdag 11 april 1901 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Jozef (Joannes Joseph) Bougie en Maria Anna Janssen op vrijdag 7 juni 1901 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Joseph Hubert Adam Limpens en Maria Theresia Anna Sophia Poll op dinsdag 24 september 1901 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Herman Kusters en Catharina Hubertina Bougie op donderdag 26 september 1901 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van zijn neef Jan Bernard (Joannes Bernardus) Hautvast en Maria Trinetta Jötten op donderdag 24 oktober 1901 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Gerardus van Iersel en Maria Elisabeth Soons op donderdag 24 oktober 1901 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Hubert (Hubertus) Offermans en Maria Johanna Otermans op donderdag 3 april 1902 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Pieter Joseph Janssen en Anna Maria Schumacher op donderdag 3 juli 1902 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Henri (Joannes Hendricus) Boesten en Maria Josephina Martha Vrancken op donderdag 11 september 1902 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Andrees (Joannes Andreas) Bruls en Maria Josephina Mulkens op donderdag 19 februari 1903 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Ferdinand (Joannes Ferdinand) Wachelder en Maria Helena Cremers op donderdag 19 februari 1903 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Jan Hendrik (Joannes Henricus) Vroemen en Maria Wilhelmina Janssen op vrijdag 9 oktober 1903 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Jan (Joannes Sebastianus) Rodigas en Maria Cornelia Otermans op donderdag 22 oktober 1903 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Eduard (Peter Eduard) Creusen en Maria Martha Soeren op donderdag 27 april 1905 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Henri (Hendrik Hubert Joseph) Meens en Maria Catharina Wilhelmina Heijnen op woensdag 3 mei 1905 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Jan Mathijs Huijts en Maria Hubertina Stijfs op woensdag 31 mei 1905 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Christiaan Hubertus Otermans en Helena (Maria Helena) Paulssen op donderdag 22 februari 1906 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Peter Auguste Bours en Marie (Maria Catharina) Baltus op vrijdag 27 april 1906 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Mathias Heiligers en Anna Maria Bruls op vrijdag 4 mei 1906 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Willem Hubert Hoven en zijn nicht Maria Margaretha Josepha Frusch op vrijdag 18 mei 1906 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Frans Joseph Bronneberg en Maria Margaretha Kusters op vrijdag 25 mei 1906 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Gerardus Jacobus Erkens (zie Vd) en Hubertina Elisabeth Quax op donderdag 22 november 1906 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Joannes Meijs en Anna Maria Mechtildis Lemmens op donderdag 24 oktober 1907 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Joseph (Matheus Joseph) Bemelmans en Maria Elisabeth Dieteren op donderdag 24 oktober 1907 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Pie (Petrus) Baltus en Anna (Anna Wilhelmina) Maas op donderdag 24 oktober 1907 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Karl Theodor Wolfs en Maria Theresia Josephina Muijlkens op vrijdag 25 oktober 1907 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Afgeschermd en Anna (Maria Anna Catharina) Heijnen op maandag 21 oktober 1907 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Pieter Paulus Kösters en Anna Maria Hubertina Maase op donderdag 2 januari 1908 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Leonard (Jan Leonard) Steijns en Maria Anna Bougie op donderdag 23 januari 1908 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Hoebér (Joannes Hubertus) Baltus en Bertha (Anna Maria Elisabeth) Bruls op vrijdag 29 mei 1908 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Petrus Johannes Wackerzapp en Anna Maria Hubertina Regina Maas op woensdag 3 juni 1908 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Theodoor Rouland en Maria Gertrudis Lemmens op donderdag 15 oktober 1908 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Louis (Jan Lodewijk) Muijlkens en Hermina Berendina Steunenberg op donderdag 22 oktober 1908 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Christiaan Ritterbeeks en Maria Hubertina Cruts op donderdag 5 november 1908 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Jakob (Hubert Jacob) Henderichs en Maria Franck op vrijdag 23 april 1909 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Hubert (Hubertus) Prevo en Anna Maria Josephina Stijfs op vrijdag 21 mei 1909 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Conrad Jan (Conrard Johannes) Goessens (zie VIaf) en Maria Elisabetha Hubertina Geurts op vrijdag 21 mei 1909 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Jos (Pieter Joseph) Vrancken (zie VIIc) en Anna (Maria Anna Hubertina) Bovens op vrijdag 16 juli 1909 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van August (Pieter Joseph August) Janssen en Justine (Maria Justina Adriana) Eussen op dinsdag 12 oktober 1909 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Hermanus Jacobus Ponse (zie VIaa) en zijn nicht Maria Philomina Luijten op woensdag 20 oktober 1909 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Hubert (Andreas Hubert) van de Wall en Maria Josephina Kusters op maandag 15 november 1909 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Pieter (Joannes Pieter) Stassen (VIal) en Martha (Anna Margaretha Martha) Mullens (VIIi) op maandag 22 november 1909 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van zijn neef Hubertus (Joseph Hubertus) Welzen en Hubertina (Maria Catharina Hubertina) Vrancken op vrijdag 1 april 1910 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Jan Mathijs Mevis en Maria Josephina Anna Maes op vrijdag 8 april 1910 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Jan Mathijs Lodewijk op den Camp en Helena Anna Maria Kusters op vrijdag 8 april 1910 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Matheus Hubertus Eugenius Stassen (VIam) en Maria Hubertina Sibilla Mullens (VIIk) op vrijdag 10 juni 1910 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Jan (Joannes Pieter Hubertus) Erkens (VIg) en Josephina (Maria Josephina) Quax op woensdag 19 oktober 1910 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Paulus Eduardus Franck en Elisabeth Janssen op vrijdag 28 april 1911 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Pieter Nicolaas Alphonse Mevis en Maria Gertrudis Heijnen op donderdag 24 augustus 1911 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Gerard Hubert Nijsten en Anna Maria Lemmens op vrijdag 20 oktober 1911 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van zijn neef Joseph Wilhelmus Hubertus Welzen en Maria Philomina Bouwens op vrijdag 17 november 1911 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Houb (Joannes Hubertus) Meijers en Petronella Cremers op vrijdag 12 april 1912 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Pieter Caspar Knooren en Maria Hubertina Colletta Dieteren op donderdag 8 augustus 1912 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Pieter Dominicus Maria Beckers en Lucia Elisabeth Eussen op maandag 21 oktober 1912 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Christiaan (Jan Christiaan Adriaan) de Rooij en Maria Elisabeth Savelberg op woensdag 24 juni 1914 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Pieter (Jan Pieter) Janssen en Maria Hubertina Elisabeth Aelmans op vrijdag 26 juni 1914 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Joannes Hubertus Offermans en zijn nicht Maria Sibilla Frusch op woensdag 18 november 1914 te Spaubeek [Li], 
 geboortegetuige van Pieter Joseph Hubertus Bruls op woensdag 1 maart 1899, 
 geboortegetuige van Joseph Hubertus Stassen (zie Vac) op zaterdag 25 februari 1899, 
 overlijdensgetuige van Maria Elisabeth Moonen (Vt) op vrijdag 6 mei 1887, 
 overlijdensgetuige van Maria Catharina Hautvast op zondag 16 april 1899, 
 overlijdensgetuige van Joseph Johannes Hubertus van der Werf op woensdag 10 mei 1899, 
 overlijdensgetuige van Pieter Joseph Hubertus Bruls op vrijdag 19 mei 1899, 
 overlijdensgetuige van Paulus Custers op zondag 28 januari 1900, 
 overlijdensgetuige van Jan Frans Hubert Crijns op maandag 21 mei 1900, 
 overlijdensgetuige van Anna Maria A Campo op vrijdag 16 augustus 1901, 
 overlijdensgetuige van Johanna (Maria Johanna) Sterken op maandag 17 februari 1902, 
 overlijdensgetuige van Bernardus Christiaan Heskamp op vrijdag 9 januari 1903, 
 overlijdensgetuige van Maria Anna Hermans op dinsdag 20 september 1904, 
 overlijdensgetuige van Joseph Hubertus Quadakkers op woensdag 16 november 1904, 
 overlijdensgetuige van Joannes Henricus Hennen op vrijdag 23 december 1904, 
 overlijdensgetuige van Gerardus Hubertus Jakobs (zie Vc) op woensdag 28 december 1904, 
 overlijdensgetuige van Jan Arnold Pijls op zaterdag 18 februari 1905, 
 overlijdensgetuige van Maria Theresia Hubertina Pijls op dinsdag 7 maart 1905, 
 overlijdensgetuige van Pieter Hubertus Moonen op woensdag 8 maart 1905, 
 overlijdensgetuige van Maria Josephina Drossard op donderdag 15 juni 1905, 
 overlijdensgetuige van Gerardus Joseph Stijfs op woensdag 4 oktober 1905, 
 overlijdensgetuige van Pieter Mathijs Bougie op zaterdag 3 februari 1906, 
 overlijdensgetuige van Maria Anna Catharina Heijnen op dinsdag 19 juni 1906, 
 overlijdensgetuige van Jacobus Walther op vrijdag 21 september 1906, 
 overlijdensgetuige van Anna Catharina Swelsen op dinsdag 9 juli 1907, 
 geboortegetuige van Nn Meuffels op donderdag 30 april 1908, 
 overlijdensgetuige van Maria Helena Crombags op maandag 2 november 1908, 
 overlijdensgetuige van zijn kleinzoon Johannes Leonardus Henssen (zie VIw) op maandag 7 december 1908, 
 overlijdensgetuige van Petrus Joannes Wachelder op maandag 4 januari 1909, 
 overlijdensgetuige van zijn zus Maria Catharina Welzen op maandag 22 februari 1909, 
 geboortegetuige van Nn Vrouwenraets op vrijdag 30 april 1909, 
 overlijdensgetuige van Johannes Jacobus Baltus op maandag 14 juni 1909, 
 overlijdensgetuige van Anna Catharina Hubertina Erkens (Vc) op vrijdag 12 november 1909, 
 geboortegetuige van Nn Hautvast op donderdag 9 december 1909, 
 geboortegetuige van Nn Mullens (zie VIIk) op maandag 14 maart 1910, 
 overlijdensgetuige van Maria Josephina Hubertina Nijsters op vrijdag 22 april 1910, 
 overlijdensgetuige van Maria Hubertina Geurts (zie VIk) op maandag 8 augustus 1910, 
 geboortegetuige van Nn Hautvast op woensdag 25 januari 1911, 
 overlijdensgetuige van Johanna Loduvica Angelina Mullens (zie VIi) op maandag 6 mei 1912, 
 overlijdensgetuige van Joannes Hubertus Bruls op zondag 21 juli 1912, 
 overlijdensgetuige van Johanna Maria Regina Goffin op maandag 7 augustus 1916, 
 overlijdensgetuige van Maria Joanna Geurts (IVh) op zondag 3 januari 1993, 
 overlijdensgetuige van Joannes Jacobus Bougie op woensdag 24 januari 1917, 
 ovl. (80 jaar oud) op woensdag 20 mei 1925 om 22:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1925/12 (getuigen: zijn zoon Sjang (Joannes) Welzen (zie Vt), (43 jaar, gemeente veldwachter, Spaubeek) en Joannes Adam Pietermans, (29 jaar, stationassistent, Sittard)). 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Pieter Thomas ,  
   geb. op zondag 28 juli 1872 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (77 jaar oud) op donderdag 11 mei 1950 te Maastricht [Li], volgt VIu
  2.  Anna Maria Sophia ,  
   geb. op woensdag 6 mei 1874 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (76 jaar oud) op zondag 29 oktober 1950 te Kerkrade [Li], volgt VIv
  3.  Maria Josephina Margaretha ,  
   geb. op maandag 6 december 1875 te Spaubeek [Li] - akte 18,  
   ovl. (3 maanden oud) op woensdag 8 maart 1876 te Spaubeek [Li] - akte 4. 
  4.  Maria Josephina Sibilla ,  
   geb. op dinsdag 13 februari 1877 te Spaubeek [Li]. 
  5.  Maria Sophia ,  
   geb. op dinsdag 21 januari 1879 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (68 jaar oud) op woensdag 13 augustus 1947 aldaar, volgt VIw
  6.  Paulus Hubertus ,  
   geb. op maandag 23 augustus 1880 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (75 jaar oud) op zondag 29 juli 1956 te Sittard [Li], volgt VIx
  7.  Sjang (Joannes, Jan) ,  
   geb. op zaterdag 13 mei 1882 te Spaubeek [Li],  
   landbouwer, veldwachter (de Boa), gemeente bode,  
   woont Oude Kerk te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Joseph Hubert Soons en Maria Rosalina Creusen op vrijdag 18 februari 1938 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Antonius Servatius de Bie en Maria Catharina Bertha Creusen op vrijdag 18 februari 1938 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Sef (Jozef) Janssen en Marie (Johanna Sibilla Maria) Baltus op vrijdag 17 november 1939 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Karel Jacobus Martinus Franciscus Frommar en Dina (Maria Hubertina) Franck op woensdag 4 mei 1921 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Hubert Joseph Boesten en Maria Elisabeth Swelsen op woensdag 18 mei 1921 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Jan (Johannes Rudolf Theodorus) Terwint en Hendrina Maria Peters op woensdag 19 oktober 1921 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Jan Penders en Maria Elisabeth Wilhelmina Aelmans op donderdag 17 november 1921 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Ludwig Mathias Therese Riedel en Anna Maria Josephina Heutz op woensdag 8 februari 1922 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Jan Joseph Dieteren en Antonetta Crombags op dinsdag 13 juni 1922 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Jan Pieter Dominicus Voncken (zie VIan) en Eugenie Anna Huberina Stassen op maandag 5 februari 1923 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Joannes Joseph Geurts (VIaj) en Maria Barbara Nijssen op woensdag 14 november 1923 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Willem Baltus en Maria Catharina Curfs op vrijdag 3 augustus 1917 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Jan (Joannes) Ritterbeeks en Maria Agnes Luijten op woensdag 10 april 1918 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Hubert (Joannes Hubertus Ferdinand) Mullens (VIIj) en Maria Antonetta Moonen op woensdag 13 november 1918 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Joseph Winand Cleven en Maria Elisabeth Josephina Moonen op woensdag 19 februari 1919 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Gerardus Leopoldus Hamers en Philomina Moonen op woensdag 26 februari 1919 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Guillaume (Antonius Josephus Wilhelmus) Douven en Anna (Anna Carolina Hubertina) Hennen op maandag 22 september 1919 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van August (Karel August) Meens en Maria Susanna Dieteren op woensdag 1 oktober 1919 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Jan Martin Hamers en Maria Hubertina Cornelia Soons op woensdag 29 september 1920 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Johan Caspar Raes en Josephina Paulina Wachelder op woensdag 17 november 1920 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Lewie (Pierre Louis) Franssen en Nellie (Petronella) Peters op woensdag 1 februari 1922 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Jan (Hubertus Johannes) Delnoij en Helena Wilhelmina Mulkens op woensdag 1 juli 1925 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Hubertus Frederik Schürgers en Maria Catharina Leonie Creusen op woensdag 3 februari 1926 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Alphons (Joannes Servaes) Odekerken en Maria Hubertina Catharina Erkens (zie VIa) op dinsdag 29 mei 1928 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Friedrik Nieman en Johanna Geertruida Kil op vrijdag 9 oktober 1931 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Gerard Vroomen en zijn nicht Anna Maria Henssen (zie VIw) op vrijdag 20 november 1931 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Jan (Joannes Antonius) Swelsen en Fien (Josephina Trinetta Hubertina) Waltmans op vrijdag 14 oktober 1932 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Sjeng (Joannes Ferdinandus) Wachelder (zie VIIam) en Netta (Maria Hubertina Antonetta) Goessens op woensdag 16 november 1932 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Joseph Hubertus Damen en Maria Anna Wilhelmina Meijs op vrijdag 18 november 1932 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Ferdinand (Willem Ferdinand) Meijers en Maria Helena Stijfs op vrijdag 13 oktober 1933 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Hein (Hendrik) Jacobs en zijn achternicht Maria Hubertina Helena Welzen op vrijdag 17 november 1933 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Joseph Sebastiaan Schroten en Elisabeth Otermans op vrijdag 17 november 1933 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Math (Joseph Hubert Mathieu) Janssen (zie VIIe) en Christien (Maria Christina) Erkens op woensdag 21 augustus 1935 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Joseph (Willem Joseph) Meijers en Maria (Maria Cornelia) Bougie op vrijdag 15 november 1935 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Theodoor Louis Hubert Lenaerts en Hubertina Wilhelmina Bruls op vrijdag 5 februari 1937 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Wiel (Wilhelm Martin) Renssen en zijn achternicht Antonia Hautvast op zaterdag 8 mei 1937 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Maximiliaan Jansen en Maria Elisabeth Josephina Boesten op vrijdag 4 juni 1937 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Hubertus Joannes Vrancken (VIIId) en Johanna Wilhelmina Bougie op woensdag 15 september 1937 te Spaubeek [Li],  
   overlijdensgetuige van Leonard Hubertus Geurts (Vy) op vrijdag 13 juli 1917,  
   overlijdensgetuige van Elisabetha Geertruida Werps op dinsdag 4 september 1917,  
   overlijdensgetuige van Hubertus Joannes Bruls op donderdag 13 september 1917,  
   overlijdensgetuige van Joes (Mathijs) Bouwens op woensdag 13 maart 1918,  
   overlijdensgetuige van Maria Gerarda Christina Soons op maandag 10 februari 1919,  
   overlijdensgetuige van Maria Hubertina Leonie Maes op woensdag 30 juli 1919,  
   overlijdensgetuige van Joseph Hubert Frissen op maandag 15 november 1920,  
   geboortegetuige van Nn Welzen (zie VIz) op dinsdag 29 maart 1921,  
   overlijdensgetuige van Maria Mechtildis Riedel op dinsdag 3 juni 1924,  
   overlijdensgetuige van Hubertus Joseph Savelberg op woensdag 18 februari 1925,  
   overlijdensgetuige van Maria Helena Dieteren op donderdag 17 januari 1929,  
   overlijdensgetuige van Catharina Hubertina Christina Steijns op woensdag 27 februari 1929,  
   overlijdensgetuige van Leonard (Petrus Leonardus) Mevis op donderdag 7 maart 1929,  
   overlijdensgetuige van Jan (Joannes) Dirix op maandag 13 januari 1930,  
   overlijdensgetuige van Maria Theresia Wiener op dinsdag 25 februari 1930,  
   overlijdensgetuige van Joannes Martinus Wouters op dinsdag 7 april 1931,  
   overlijdensgetuige van Helena (Maria Helena) Cordeweners op woensdag 9 maart 1932,  
   geboortegetuige van Nn Lenssen op maandag 25 april 1932,  
   overlijdensgetuige van Josephina Maria Hermens op woensdag 6 december 1933,  
   overlijdensgetuige van zijn neef Pieter Hubertus Henssen (zie VIw) op woensdag 10 mei 1939,  
   huwelijksgetuige van Piet (Petrus Johannes) Drent en Maria (Francisca Maria) Bruls op vrijdag 14 april 1939 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Willem Joseph Hubert Scheepers en Maria Hubertina Kusters op vrijdag 21 april 1939 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van zijn neef Math (Peter Mathieu) Henssen (zie VIw) en Mia (Anna Maria) Rouland op vrijdag 19 mei 1939 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Petrus Johannes Lambertus Beerens en Anna Louisa Franck op vrijdag 9 juni 1939 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Johann Janssen en Filomena (Philomina Elisa Anna) Meijs op vrijdag 14 juli 1939 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Lambert (Joseph Lambert) Dukers en Maria Johanna Rademakers op vrijdag 13 oktober 1939 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Zef (Sebastianus Jozef Maria) Baadjou en Karolien (Karolina) Gabriël op vrijdag 10 november 1939 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Zef (Peter Joseph) Heijnen en Netta (Emilia Maria Antonetta) Ritzen op vrijdag 10 november 1939 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Mienekes (Joannes Dominicus) Janssen en Maria Hubertina Catharina Aelmans op woensdag 29 november 1939 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Hubert (Gerard Mathijs Hubert) Nijsten en Catharina (Maria Johanna Catharina) Schreurs op vrijdag 12 april 1940 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Sjeng (Jan) Wouters en Anneke (Anna Maria) Kusters op woensdag 16 oktober 1940 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Gerard Michiel Hubert Schalleij en Elisabeth Henckens op vrijdag 21 februari 1941 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Joseph Wilhelmus Joannes Blom en Maria Elisabeth Franck op vrijdag 23 mei 1941 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Hendrikus Wijnandus Dumas en Anna Mevis op vrijdag 13 juni 1941 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Arthur (Pieter Arthur) Speetjens en Leonie van de Wall op dinsdag 17 juni 1941 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Lei (Leonard Hubert) Stijnen (zie VIIaq) en Truke (Gertrudis) Goessens op vrijdag 7 november 1941 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Sef (Andreas Nicolaas Joseph) Meijers en Maria Cornelia Linssen op vrijdag 14 november 1941 te Spaubeek [Li],  
   overlijdensgetuige van Nicolaas (Joannes Nicolaas) Heijnen op vrijdag 19 december 1913,  
   geboortegetuige van Nn Bosch op vrijdag 19 december 1913,  
   overlijdensgetuige van Johanna Bernadet Opdenacker op woensdag 28 februari 1917,  
   overlijdensgetuige van Jan Andreas Bougie op maandag 25 juni 1917,  
   overlijdensgetuige van Hubert (Jan Lambert) Soons op donderdag 27 december 1917,  
   overlijdensgetuige van Maria Catharina Hubertina Soons op vrijdag 8 november 1918,  
   overlijdensgetuige van zijn achternicht Wilhelmina Maria Welzen op vrijdag 15 november 1918,  
   overlijdensgetuige van Jan Hendrik Huismans op woensdag 19 februari 1919,  
   overlijdensgetuige van Henricus Hubertus Boesten op maandag 10 maart 1919,  
   overlijdensgetuige van Eduard Mevis op woensdag 16 april 1919,  
   overlijdensgetuige van Maria Agnes Elisabeth Moonen op woensdag 1 oktober 1919,  
   overlijdensgetuige van Jan Martin Bouwens op zondag 10 oktober 1920,  
   overlijdensgetuige van Hendrik Vankan op maandag 14 februari 1921,  
   geboortegetuige van Nn Bougie op maandag 19 december 1921,  
   overlijdensgetuige van Maria Hubertina Antonetta Bouwens op maandag 7 augustus 1922,  
   overlijdensgetuige van Hendrikus Hubertus Heijnen op dinsdag 14 november 1922,  
   overlijdensgetuige van Johannes Jacobus Hubertus Brand op maandag 30 april 1923,  
   overlijdensgetuige van Maria Elisabeth Maes op woensdag 2 april 1924,  
   geboortegetuige van Nn Terwint op dinsdag 17 juni 1924,  
   overlijdensgetuige van Petrus Andreas Joseph van den Broek op maandag 1 september 1924,  
   overlijdensgetuige van Joannes Gerardus Hubertus Bruls op vrijdag 27 februari 1925,  
   overlijdensgetuige van Andrees (Joannes Andreas) Bruls op maandag 16 maart 1925,  
   overlijdensgetuige van zijn vader Jan Adam (Joannes Adamus) Welzen (zie Vt) op vrijdag 22 mei 1925,  
   overlijdensgetuige van Joannes Hubertus Eduardus Brouwers op dinsdag 6 oktober 1925,  
   overlijdensgetuige van Maria Sibilla Lienarts op maandag 30 november 1925,  
   overlijdensgetuige van Leo Rademakers op vrijdag 9 april 1926,  
   overlijdensgetuige van Anna Meijs op maandag 31 mei 1926,  
   overlijdensgetuige van Jan Louis (Joannes Ludovicus) Swelsen op donderdag 1 juli 1926,  
   overlijdensgetuige van Maria Hubertina Heijnen op vrijdag 9 juli 1926,  
   overlijdensgetuige van Marie Alhpons Wilhelmus Huismans op dinsdag 20 juli 1926,  
   overlijdensgetuige van zijn tante Maria Margaretha Welzen op donderdag 30 december 1926,  
   overlijdensgetuige van Jan Jacob (Joannes Jacobus) Baltus op vrijdag 22 juli 1927,  
   overlijdensgetuige van Jacob Zelbach op maandag 28 november 1927,  
   overlijdensgetuige van Leonia Maria Kruijen op woensdag 30 november 1927,  
   overlijdensgetuige van Hermanus Jozef Paulssen op maandag 5 december 1927,  
   overlijdensgetuige van Antonia (Anna Hubertina) Maase (zie VIb) op woensdag 14 december 1927,  
   overlijdensgetuige van Joannes Meijs op maandag 23 januari 1928,  
   overlijdensgetuige van Maria (Maria Catharina) Lemmens op vrijdag 27 januari 1928,  
   overlijdensgetuige van Jan Nicolaas (Joannes Nicolas) Otermans op zaterdag 30 juni 1928,  
   overlijdensgetuige van Willem Baltus op woensdag 4 juli 1928,  
   overlijdensgetuige van Petronella Geertruida Stuard op maandag 10 december 1928,  
   overlijdensgetuige van Jan Louis Laurens Swelsen op vrijdag 22 februari 1929,  
   overlijdensgetuige van Hendrikus Wilting op zaterdag 23 februari 1929,  
   overlijdensgetuige van Maria Cornelia Otermans op maandag 25 februari 1929,  
   overlijdensgetuige van zijn nicht Petronella Helena Custers op dinsdag 2 april 1929,  
   overlijdensgetuige van zijn achterneef Gerardus Johannes Thomas Frusch op maandag 19 augustus 1929,  
   overlijdensgetuige van Gertrudis Maria Bruls op dinsdag 5 november 1929,  
   overlijdensgetuige van Maria Agnes Steijns op dinsdag 19 november 1929,  
   overlijdensgetuige van Maria Gertruid Sijben op maandag 3 maart 1930,  
   overlijdensgetuige van Mathilda Hendrika Meijers op donderdag 1 mei 1930,  
   geboortegetuige van Nn Bruls op dinsdag 13 mei 1930,  
   overlijdensgetuige van Maria Henrietta Mullens (zie VIi) op dinsdag 10 juni 1930,  
   overlijdensgetuige van Maria Elisabeth Paes op vrijdag 11 juli 1930,  
   overlijdensgetuige van Auguste (Jacobus Augustus) Schutgens op zaterdag 11 april 1931,  
   overlijdensgetuige van Theresia (Maria Theresia) Nijsten op maandag 11 mei 1931,  
   overlijdensgetuige van Maria Elisabeth Pommé op maandag 18 april 1932,  
   overlijdensgetuige van Matheu (Johannes Mathijs) Meuleners op vrijdag 10 februari 1933,  
   overlijdensgetuige van Mathilda Nicoline Maria Meijers op donderdag 4 mei 1933,  
   overlijdensgetuige van Maria Anna Wenmakers op maandag 30 oktober 1933,  
   geboortegetuige van Nn Wouters op woensdag 22 november 1933,  
   veldwachter, gemeente bode tussen 1917 en 1946 te Spaubeek [Li] "Jan de Boa",  
   ovl. (76 jaar oud) op woensdag 1 oktober 1958 te Sittard [Li] - ziekenhuis. 
  8.  Jan Jacob ,  
   geb. op maandag 30 juni 1884 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (82 jaar oud) op vrijdag 12 augustus 1966 te Brunssum [Li], volgt VIy
  9.  Frits (Frederik Hubertus Godefridus) ,  
   geb. op vrijdag 23 april 1886 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (67 jaar oud) op woensdag 31 maart 1954 te Geleen [Li], volgt VIz
  10.  Maria Christina ,  
   geb. op vrijdag 22 april 1887 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (24 dagen oud) op maandag 16 mei 1887 te Kelmond [Li] & Spaubeek - akte 1887/10. Vu.  Maria Catharina Moonen, dr. van Pieter Thomas Moonen (landbouwer) en Maria Joanna Geurts (IVh) (landbouwster, huishoudster), 
 geb. op donderdag 9 oktober 1851 te Spaubeek [Li], 
 tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 24 mei 1876 te Spaubeek [Li] 
 met Jan Mathijs Prevoo, zn. van Louis (Giles Ludovicus) Prevoo (landbouwer) en Maria Anna Bormans (landbouwster), 
 geb. op zaterdag 6 oktober 1849 te Valkenburg a/d Geul [Li], 
 landbouwer, 
 ovl. (73 jaar oud) op woensdag 9 mei 1923 om 03:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1923/9 (getuigen: Jan Hubert Frusch, (39 jaar, landbouwer, Spaubeek) en Jan Hubert (Joannes Hubertus) Vrancken, (71 jaar, landbouwer, Spaubeek)). 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Jan Louis ,  
   geb. op vrijdag 20 april 1877 te Valkenburg a/d Geul [Li]. 
  2.  Pieter Thomas ,  
   geb. op vrijdag 5 juli 1878 te Valkenburg a/d Geul [Li]. 
  3.  Maria Mathilda ,  
   geb. op zondag 1 mei 1887 te Valkenburg a/d Geul [Li]. 

Vv.  Maria Sebilla Theresia Moonen, dr. van Pieter Thomas Moonen (landbouwer) en Maria Joanna Geurts (IVh) (landbouwster, huishoudster), 
 geb. op dinsdag 20 juni 1854 te Spaubeek [Li], 
 landbouwster, 
 tr. (resp. 28 en 29 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 23 oktober 1882 te Spaubeek [Li] 
 met Jan Antoon Hubert Hendriks, zn. van Gerard Hubert Hendriks en Maria Ida Ackermans, 
 geb. op vrijdag 16 september 1853 te Valkenburg a/d Geul [Li], 
 landbouwer, 
 ovl. (79 jaar oud) op maandag 24 oktober 1932 te Wijlre [Li]. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Maria Hubertina Ida ,  
   geb. op dinsdag 13 maart 1883 te Spaubeek [Li]. 
  2.  Hubertina Matildis ,  
   geb. op maandag 3 november 1884 te Berg en Terblijt [Li],  
   tr. (resp. 38 en 30 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 25 april 1923 te Berg en Terblijt [Li]  
   met Frederik Aloijs Richard Eichhorst, zn. van Hubertus Augistinus R. Eichhorst (landbouwer) en Maria Hubertina Bergmans (landbouwster),  
   geb. op vrijdag 14 oktober 1892 te Wijlre [Li],  
   landbouwer. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Jan Hubert Gillis ,  
   geb. op donderdag 1 december 1887 te Berg en Terblijt [Li]. 
  4.  Maria Christina ,  
   geb. op zaterdag 9 februari 1889 te Berg en Terblijt [Li]. 
  5.  Peeter Antoo Hubert ,  
   geb. op maandag 21 oktober 1889 te Berg en Terblijt [Li]. 
  6.  Josephina Hubertina ,  
   geb. op vrijdag 25 april 1890 te Berg en Terblijt [Li]. 
  7.  Hubertus Franciscus ,  
   geb. op woensdag 14 december 1892 te Berg en Terblijt [Li]. 
  8.  Hubertus Ludovicus ,  
   geb. op maandag 30 april 1894 te Berg en Terblijt [Li]. 

Vw.  Gertruda (Anna Gertrudis, Maria Anna Gertrudis) Moonen, dr. van Pieter Thomas Moonen (landbouwer) en Maria Joanna Geurts (IVh) (landbouwster, huishoudster), 
 geb. op zondag 5 april 1857 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (66 jaar oud) op donderdag 2 augustus 1923 te Hulsberg [Li], 
 tr. (beiden 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 24 oktober 1881 te Spaubeek [Li] - akte 4 
 met August (Joannes Augustinus) Jennekens, zn. van Jan Mathijs Jennekens en Maria Elisabeth Fransen (huishoudster), 
 geb. op zaterdag 2 mei 1857 te Valkenburg a/d Geul [Li], 
 timmerman, schrijnwerker, 
 ovl. (71 jaar oud) op zondag 16 december 1928 te Hulsberg [Li]. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Thomas August ,  
   geb. op woensdag 2 augustus 1882 te Valkenburg a/d Geul [Li],  
   voerman,  
   ovl. (58 jaar oud) op zaterdag 21 december 1940 te Valkenburg a/d Geul [Li],  
   tr. (resp. 27 en 36 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 7 april 1910 te Hulsberg [Li]  
   met Maria Odilia Wachelder, dr. van Jan Pieter Joseph Wachelder (landbouwer) en Maria Anna Scheeper (landbouwster),  
   geb. op zaterdag 4 oktober 1873 te Heerlen [Li],  
   strijkster. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Joannes Hubertus Mathias ,  
   geb. op dinsdag 13 juli 1886 te Hulsberg [Li],  
   schrijnwerker,  
   ovl. (39 jaar oud) op donderdag 5 november 1925 te Hulsberg [Li],  
   tr. (resp. 28 en 21 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zondag 22 november 1914 te Hulsberg [Li]  
   met Maria Sibilla Renkens, dr. van Nicolaas (Jan Nicolaas) Renkens (schrijnwerker) en Maria Agatha Zinken,  
   geb. op vrijdag 4 augustus 1893 te Schinnen [Li],  
   dienstmeid. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Nicolaas ,  
   geb. op zondag 10 juni 1888 te Hulsberg [Li],  
   ovl. (25 jaar oud) op dinsdag 21 april 1914 aldaar. 
  4.  Johanna Louisa ,  
   geb. op donderdag 17 november 1892 te Hulsberg [Li],  
   tr. (resp. 24 en 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 2 november 1917 te Hulsberg [Li]  
   met Antonius Albertus Claessens,  
   geb. op zondag 17 januari 1892 zn van Jan Hendrik Claessens en Maria Gertrudis Crutzen te Valkenburg a/d Geul [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Maria Mathilda ,  
   geb. circa 1894 bij huwelijk 36 jaar te Valkenburg a/d Geul [Li],  
   tr. (resp. ongeveer 26 en 31 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 29 april 1920 te Schin op Geul [Li]  
   met Martinus Bremen,  
   geb. op dinsdag 24 juli 1888 zn van Gerardus Bremen en Maria Helena Jägers te Houthem [Li],  
   spoorwegwachter. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Anna Maria ,  
   geb. op vrijdag 23 november 1900 te Hulsberg [Li],  
   naaister,  
   tr. (resp. 26 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 30 september 1927 te Valkenburg a/d Geul [Li]  
   met Johannes Antonius Jozef van der Aa,  
   geb. op vrijdag 18 maart 1904 zn van Petrus van der Aa en Mechtilda van de Crommenacker te St. Oedenrode [Nb],  
   kleermaker. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Vx.  Maria Sebilla Martha (Maria Sibilla Martha) Moonen, dr. van Pieter Thomas Moonen (landbouwer) en Maria Joanna Geurts (IVh) (landbouwster, huishoudster), 
 geb. op zaterdag 26 januari 1861 te Spaubeek [Li], 
 landbouwster, 
 ovl. (73 jaar oud) op donderdag 15 november 1934 om 16:30 uur te Spaubeek [Li] - akte 1934/7 (getuigen: Hubert (Michiel Hubertus) Luijten (zie Vx), (74 jjar, landbouwer, Spaubeek), Pierre Kusters (26 jaar, secretarie ambtenaar, Meerssen)), 
 otr. op zondag 22 april 1883 te Spaubeek [Li], 
 tr. (beiden 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 5 mei 1883 te Spaubeek [Li] - akte 1883/3 (getuigen: Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens, (42 jaar, koster, Spaubeek, kennis), Jan Hendrik (Joannes Henricus) Vroemen, (37 jaar, hoofd der school, Spaubeek, kennis), Joannes Augustinus Eussen, (23 jaar, landbouwer, Spaubeek, kennis) en Jan Andreas (Joannes Andreas) Meex, (54 jaar, landbouwer, Spaubeek, kennis)) . Bijgestaan door zijn oom en wettige voogd Willem Luijten, landbouwer uit Nuth en door zijn broer en wettig toeziende voogd Jozef Luijten, dienstknecht wonend te Beek, 
 woont in wijk B (Dorpstraat) op nummer 69 op donderdag 3 november 1938 te Spaubeek [Li] 
 met Hubert (Michiel Hubertus) Luijten, zn. van Hendrik Jozeph Luijten en Maria Catharina Geurts/Geurten, 
 geb. op vrijdag 7 september 1860 te Wijnandsrade [Li] . Bij huwelijk wonend in Beek, 
 dienstknecht, landbouwer, 
 overlijdensgetuige van zijn dochter Margaretha Luijten (zie Vx) op donderdag 12 april 1900, 
 huwelijksgetuige van Andrees (Joannes Andreas) Bruls en Maria Josephina Mulkens op donderdag 19 februari 1903 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Ferdinand (Joannes Ferdinand) Wachelder en Maria Helena Cremers op donderdag 19 februari 1903 te Spaubeek [Li], 
 overlijdensgetuige van Pieter Thomas Moonen (zie IVh) op zondag 20 december 1896, 
 overlijdensgetuige van Maria Sebilla Martha Moonen (Vx) op vrijdag 16 november 1934, 
 ovl. (78 jaar oud) op donderdag 3 november 1938 om 12:30 uur te Spaubeek [Li] - akte 1938/7 (getuige: zijn zoon Michiel (Hubertus Michiel) Luijten (VIad), (44 jaar, steenfabrieksarbeider, Spaubeek)). 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Maria Philomina ,  
   geb. op zondag 24 februari 1884 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (66 jaar oud) op donderdag 28 december 1950 te Beek [Li], volgt VIaa
  2.  Joseph (Hubertus Joseph) ,  
   geb. op zondag 12 juli 1885 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (65 jaar oud) op vrijdag 27 oktober 1950 te Sittard [Li], volgt VIab
  3.  Joseph Hubertus ,  
   geb. op vrijdag 17 december 1886 te Spaubeek [Li],  
   landbouwer,  
   woont in wijk B (Dorpstraat) op nummer 69 op donderdag 16 januari 1941 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (54 jaar oud) op donderdag 16 januari 1941 om 21:30 uur te Spaubeek [Li] - akte 1941/1 (getuige: zijn broer Gulielmus (Wilhelmus) Luijten (zie Vx), (49 jaar, los arbeider, Spaubeek)). 
  4.  Maria Mechtildis ,  
   geb. op maandag 2 juli 1888 te Spaubeek [Li]. 
  5.  Maria Sibilla ,  
   geb. op zondag 18 mei 1890 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (75 jaar oud) op donderdag 2 december 1965 te Geleen [Li], volgt VIac
  6.  Gulielmus (Wilhelmus) ,  
   geb. op woensdag 16 december 1891 te Spaubeek [Li],  
   los arbeider, erebestuurslid Schutterij St. Laurentius,  
   overlijdensgetuige van zijn broer Joseph Hubertus Luijten (zie Vx) op vrijdag 17 januari 1941,  
   ovl. (74 jaar oud) op vrijdag 12 augustus 1966 in het St. Barbara ziekenhuis te Geleen [Li],  
   begr. op woensdag 17 augustus 1966 om 10:00 uur te Spaubeek [Li] St. Laurentius. 
  7.  Michiel (Hubertus Michiel) ,  
   geb. op zondag 18 februari 1894 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (76 jaar oud) op zondag 22 november 1970 aldaar, volgt VIad
  8.  Jan Hubert ,  
   geb. op dinsdag 4 mei 1897 te Spaubeek [Li],  
   landbouwer,  
   huwelijksgetuige van Piet (Pieter Hubert) Buskens (zie VIIf) en Maria (Maria Catharina) Erkens op vrijdag 26 januari 1940 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Frans (Frans Willem) Janssen en zijn nicht Mien (Maria Josephina Philomina) Ponse (zie VIaa) op vrijdag 2 mei 1941 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (86 jaar oud) op dinsdag 31 mei 1983 te Geleen [Li],  
   begr. op zaterdag 4 juni 1983 om 11:00 uur in de St. Laurentiuskerk te Spaubeek [Li],  
   otr. op zaterdag 12 april 1941 te Spaubeek [Li],  
   tr. (resp. 43 en 51 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 2 mei 1941 te Spaubeek [Li] - akte 1941/05 (getuigen: Frans (Frans Willem) Janssen, (32 jaar, zuivelbewerker, Schinveld) en zijn nicht en haar nicht Mien (Maria Josephina Philomina) Ponse (zie VIaa), (27 jaar, zonder beroep, Spaubeek)),  
   woont op Dorpstraat 120 op dinsdag 31 mei 1983 te Spaubeek [Li]  
   met Maria Anna Franssen, dr. van Pieter Franssen (koetsier) en Maria Mechtildis Roomers,  
   geb. op dinsdag 28 januari 1890 te Amby [Li],  
   dienstbode,  
   huwelijksgetuige van Frans (Frans Willem) Janssen en haar nicht Mien (Maria Josephina Philomina) Ponse (zie VIaa) op vrijdag 2 mei 1941 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (90 jaar oud) op zondag 2 maart 1980 te Spaubeek [Li],  
   begr. op woensdag 5 maart 1980 om 11:00 uur aldaar St. Laurentius. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  9.  Margaretha ,  
   geb. op donderdag 12 april 1900 te Spaubeek [Li],  
   ovl. op donderdag 12 april 1900 om 06:30 uur te Spaubeek [Li] - akte 1900/8 [BS: 15 minuten] (getuigen: haar vader Hubert (Michiel Hubertus) Luijten (zie Vx), (39 jaar, landbouwer, Spaubeek, vader) en Jan Hendrik (Joannes Henricus) Vroemen, (53 jaar, Hoofd der school, Spaubeek, bekende)). 
  10.  Antonia (Maria Philomina Antonia) ,  
   geb. op donderdag 16 april 1903 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (77 jaar oud) op donderdag 5 maart 1981 te Brunssum [Li], volgt VIaeVy.  Leonard Hubertus Geurts, zn. van Jan Severin (Joannes Severinus) Geurts (IVj) (kleermaker) en Maria Elisabeth Mengelers (werkbode, huishoudster), 
 geb. op vrijdag 4 december 1857 te Spaubeek [Li], 
 landbouwer, 
 overlijdensgetuige van zijn moeder Maria Elisabeth Mengelers (zie IVj) op zondag 27 januari 1895, 
 ovl. (59 jaar oud) op vrijdag 13 juli 1917 om 10:30 is lijk gevonden te Spaubeek [Li] - akte 1917/7 (getuigen: Conrad Jan (Conrard Johannes) Goessens (zie VIaf), (35 jaar, mijnwerker, Spaubeek) en Sjang (Joannes) Welzen (zie Vt), (35 jaar, veldwachter, Spaubeek)), 
 tr. (resp. 24 en 28 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 19 mei 1882 te Schimmert [Li], 
 woont in wijk C (Hobbelrade) op nummer 78 op donderdag 2 maart 1939 te Spaubeek [Li] 
 met Hubertina (Anna Maria Hubertina) Aelmans (Aalmans), dr. van Jan (Joannes) Aelmans (dienstknecht, landbouwer) en Maria Anna Loijens
 geb. op maandag 22 augustus 1853 te Schimmert [Li], 
 landbouwster, 
 ovl. (85 jaar oud) op donderdag 2 maart 1939 om 22:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1939/5 (getuige: haar zoon Hubertus Wilhelmus Geurts (VIag), (53 jaar, mijnwerker, Geleen)). 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Maria Elisabetha Hubertina ,  
   geb. op zondag 25 maart 1883 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (91 jaar oud) op dinsdag 14 januari 1975 aldaar, volgt VIaf
  2.  Hubertus Wilhelmus ,  
   geb. op vrijdag 6 maart 1885 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (76 jaar oud) op zaterdag 23 december 1961 te Sittard [Li], volgt VIag
  3.  Maria Gertrudis ,  
   geb. op zaterdag 27 november 1886 te Spaubeek [Li],  
   dienstmeid,  
   ovl. (83 jaar oud) op woensdag 18 november 1970 te Bingelrade [Li],  
   begr. aldaar,  
   tr. (resp. 29 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 30 mei 1916 te Bingelrade [Li]  
   met Antoon Joseph Vroemen, zn. van Jan Joseph Vroemen (landbouwer) en Anna Geurten,  
   geb. op maandag 3 maart 1890 te Bingelrade [Li],  
   schoenmaker,  
   ovl. (85 jaar oud) op donderdag 5 februari 1976 te Brunssum [Li] - Hospitaal,  
   begr. op maandag 9 februari 1976 te Bingelrade [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Maria Elisabeth ,  
   geb. op maandag 21 januari 1889 te Spaubeek [Li], volgt VIah
  5.  Hubertina Barbara ,  
   geb. op vrijdag 13 maart 1891 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (31 jaar oud) op donderdag 8 maart 1923 te Geleen [Li], volgt VIai
  6.  Joannes Joseph ,  
   geb. op dinsdag 25 oktober 1892 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (79 jaar oud) op zaterdag 4 maart 1972 aldaar, volgt VIaj
  7.  Maria Regina ,  
   geb. op zaterdag 9 maart 1895 te Spaubeek [Li],  
   tr. (resp. 44 en 41 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 29 september 1939 te Spaubeek [Li] - akte 1939/10 (getuigen: Karel Gabriël, (54 jaar, metselaar, Spaubeek) en Fons (Alphons Hubert) Kessel, (26 jaar, onderwijzer, Spaubeek))  
   met Johannes Josephus Hubertus Coumans, zn. van Joseph Coumans en Mathilda Hermans,  
   geb. op zaterdag 29 januari 1898 te Ulestraten [Li],  
   schoenmaker,  
   ovl. (69 jaar oud) op vrijdag 20 oktober 1967 te Ulestraten [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  8.  Joannes Andreas ,  
   geb. op dinsdag 21 december 1897 te Spaubeek [Li],  
   landbouwer,  
   tr. (resp. 22 en 19 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 12 augustus 1920 te Schinnen [Li]  
   met Maria Johanna Ruijters, dr. van Frederic Ruijters en Maria Helena Antoinetta Derrez,  
   geb. op maandag 25 maart 1901 te Schinnen [Li],  
   ovl. (44 jaar oud) op donderdag 14 juni 1945 te Neerbeek [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Vz.  Maria Hubertina Sibilla Geurts, dr. van Jan Severin (Joannes Severinus) Geurts (IVj) (kleermaker) en Maria Elisabeth Mengelers (werkbode, huishoudster), 
 geb. op zondag 22 juli 1860 te Spaubeek [Li], 
 tr. (resp. 21 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 21 oktober 1881 te Spaubeek [Li] - akte 3 
 met Pieter Joseph Feron, zn. van Philippus Feron (landbouwer) en Anna Maria Cloots, 
 geb. op dinsdag 22 december 1857 te Geleen [Li], 
 werkman. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Joannes Philippus Hubertus (Jan Philip Hubert) ,  
   geb. op woensdag 4 oktober 1882 te Geleen [Li] - akte 45,  
   ovl. (3 jaar oud) op vrijdag 16 april 1886 te Geleen [Li] (Neerbeek) - akte 20. 
  2.  Maria Anna Hubertina ,  
   geb. op vrijdag 27 juni 1884 te Geleen [Li] - akte 34. 
  3.  Joannes Philippus Hubertus (Jan Philip Hubert) ,  
   geb. op woensdag 23 juni 1886 te Geleen [Li] - akte 23. 
  4.  Maria Catharina ,  
   geb. op donderdag 6 september 1888 te Geleen [Li] - akte 41. 
  5.  Maria Louisa Catharina ,  
   geb. op donderdag 3 juli 1890 te Geleen [Li] - akte 30. 
  6.  Jan Hubertina ,  
   geb. op zondag 23 augustus 1891 te Geleen [Li],  
   ovl. (29 dagen oud) op maandag 21 september 1891 aldaar - akte 43 [BS: 4 weken]. 
  7.  Maria Anna Elisabeth ,  
   geb. op vrijdag 19 augustus 1892 te Geleen [Li]. 
  8.  Maria Anna Hubertina ,  
   geb. op zondag 25 november 1894 te Geleen [Li] - akte 68. 
  9.  Maria Anna Hubertina Josephina ,  
   geb. op woensdag 21 april 1897 te Geleen [Li] - akte 21. 

Vaa.  Jan Mathias Hubert Stassen, zn. van Joannes Andreas Stassen (IVl) en Maria Anna Lenssen
 geb. op dinsdag 7 juni 1859 te Beek [Li] [huw.reg.], 
 landbouwer, 
 ovl. (47 jaar oud) op woensdag 17 april 1907 te Neerbeek [Li] - Beek akte 34, 
 tr. (resp. 26 en 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 19 november 1885 te Beek [Li] - akte 11 
 met Maria Elisabeth Smeijsters, dr. van Hubert Willem (Hubertus Wilhelmus) Smeijsters (landbouwer) en Maria Elisabeth Penris (landbouwster), 
 geb. op zaterdag 7 september 1861 te Beek [Li] - akte 56, 
 ged. op zondag 8 september 1861 aldaar (getuige: Petrus Franciscus Penris, Maria Ida Veehovens), 
 ovl. (71 jaar oud) op zaterdag 29 oktober 1932 aldaar - akte 50. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Jan Andries Hubert ,  
   geb. op zondag 10 oktober 1886 te Beek [Li] - akte 70,  
   landbouwer,  
   tr. (resp. 30 en 31 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 14 november 1916 te Beek [Li] - akte 28  
   met Anna Maria (Maria Anna) Roebroek, dr. van Hendrik Hubert Roebroek (landbouwer) en Anna Maria Soons,  
   geb. op donderdag 20 november 1884 te Geleen [Li] - akte 70. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Maria Johanna ,  
   geb. op zaterdag 25 augustus 1888 te Beek [Li] - akte 51,  
   ovl. (5 jaar oud) op woensdag 4 april 1894 aldaar - akte 13. 
  3.  Jan Nicolaas Hubert ,  
   geb. op dinsdag 1 april 1890 te Beek [Li] - akte 18,  
   ovl. (21 jaar oud) op zaterdag 23 september 1911 te Neerbeek [Li] - Beek akte 53. 
  4.  Jan Willem Hubert ,  
   geb. op woensdag 12 april 1893 te Beek [Li] - akte 27. 
  5.  Pieter Hubert ,  
   geb. op dinsdag 5 maart 1895 te Beek [Li] - akte 19. 
  6.  Jan Hubert ,  
   geb. op vrijdag 2 juli 1897 te Beek [Li] - akte 42. 
  7.  Jan Hubert Jacob ,  
   geb. op maandag 17 juli 1899 te Beek [Li] - akte 50. 
  8.  Maria Hubertina ,  
   geb. op maandag 29 juni 1903 te Beek [Li] - akte 64,  
   tr. (resp. 21 en 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 30 december 1924 te Beek [Li] - akte 27  
   met Nöel Innocens Carolus Pijls, zn. van Ferdinan Jospeh Pijls en Maria Gertrudis Bergmans,  
   geb. op dinsdag 28 december 1897 te Beek [Li] [huw.reg.]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Vab.  Joannes Mathijs Hubertus Stassen, zn. van Joannes Petrus Stassen (IVm) en Maria Catharina Jacobs
 geb. op zondag 27 februari 1853 te Spaubeek [Li], 
 landbouwer, 
 ovl. (77 jaar oud) op dinsdag 9 december 1930 te Groot Genhout [Li], 
 tr. (resp. 22 en 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 1 april 1875 te Schimmert [Li] 
 met Maria Hubertina Provaas (Provaes), dr. van Lodewijk Provaas en Margaretha Sieben, 
 geb. op vrijdag 16 november 1849 te Schimmert [Li], 
 ovl. (79 jaar oud) op woensdag 2 oktober 1929 te Beek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Maria Margaretha Huberina ,  
   geb. op dinsdag 25 april 1876 te Schimmert [Li]. 
  2.  Joannes Wilhelmus Servatius ,  
   geb. op zondag 13 mei 1877 te Schimmert [Li],  
   tr. (resp. 34 en 28 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 3 mei 1912 te Beek [Li]  
   met Anna Maria Laven, dr. van Gerardus Hubertus Laven en Elisabeth Jacobs,  
   geb. op zaterdag 24 november 1883 te Hulsberg [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Joannes Pieter Hubertus ,  
   geb. op maandag 3 februari 1879 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (17 dagen oud) op donderdag 20 februari 1879 aldaar. 
  4.  Mariia Hubertina ,  
   geb. op vrijdag 27 februari 1880 te Spaubeek [Li]. 
  5.  Joannes Andreas Hubertus ,  
   geb. op woensdag 8 juni 1881 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (11 jaar oud) op dinsdag 26 juli 1892 te Beek [Li]. 
  6.  Maria Joanna Hubertina ,  
   geb. op dinsdag 30 januari 1883 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (74 jaar oud) op woensdag 24 juli 1957 te Geleen [Li], volgt VIak
  7.  Jan Pieter (Jan Pieter Hubert, Pieter) ,  
   geb. op maandag 23 maart 1885 te Beek [Li],  
   koster,  
   huwelijksgetuige van Thei (Jan Theodoor) van de Wall en Maria Rosalina Bouwens op vrijdag 3 november 1916 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Louis (Joannes Ludovicus) Vrancken en Maria Catharina Cornelia Heutz op woensdag 8 augustus 1917 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Antoon (Peter Antoon Hubertus) van den Camp (zie VIIm) en Maria Catharina Sophia Mullens op dinsdag 9 september 1919 te Spaubeek [Li],  
   geboortegetuige van Nn Stassen (zie VIal) op woensdag 12 oktober 1921,  
   overlijdensgetuige van Hubertus Noël Brune op dinsdag 10 december 1918,  
   overlijdensgetuige van Maria Rosalina Welzen (zie VIx) op maandag 10 februari 1919,  
   overlijdensgetuige van Godfried (Godefridus) Claessens (zie IVe) op maandag 15 mei 1922,  
   ovl. (84 jaar oud) op dinsdag 27 januari 1970 te Beek [Li],  
   tr. (beiden 30 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 12 augustus 1915 te Beek [Li]  
   met Leocardia Maria Hubertina Penders, dr. van Leo Augustinus Penders en Maria Agnes Keulers,  
   geb. op dinsdag 9 december 1884 te Geleen [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  8.  Hubertina Paulina ,  
   geb. op maandag 10 januari 1887 te Beek [Li],  
   ovl. (42 jaar oud) op vrijdag 22 februari 1929 te Hulsberg [Li],  
   tr. (resp. 25 en 30 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 16 februari 1912 te Beek [Li]  
   met Loduvicus Hubertus Eijssen, zn. van Joannes Arnoldus Eijssen en Maria Theresia Hubertina De la haije,  
   geb. op maandag 25 april 1881 te Beek [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  9.  Maria Anna Rosalina ,  
   geb. op maandag 31 december 1888 te Beek [Li],  
   tr. (resp. 28 en 29 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 18 oktober 1917 te Beek [Li]  
   met Joannes Hubertus Hoeberigs, zn. van Gerardus Joannes Hubertus Hoeberigs en Maria Ida Theresia Kengen,  
   geb. op woensdag 19 oktober 1887 te Borgharen [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  10.  Maria Hubertina Josephina ,  
   geb. op maandag 15 december 1890 te Beek [Li],  
   ovl. (36 jaar oud) op dinsdag 11 januari 1927 aldaar. 

Vac.  Andries (Joannes Andreas, Jan Andreas) Stassen, zn. van Joannes Petrus Stassen (IVm) en Maria Catharina Jacobs
 geb. op woensdag 1 juli 1857 te Spaubeek [Li], 
 landbouwer, oud-lid gemeenteraad, kerkbestuur, directeur van kerkelijk zangkoor en fanfare, 
 overlijdensgetuige van Gaspar A Campo op zondag 20 februari 1910, 
 geboortegetuige van zijn zoon Joseph Hubertus Stassen (zie Vac) op zaterdag 25 februari 1899, 
 overlijdensgetuige van zijn oom Jacob Paulus Stassen (zie IIIj) op vrijdag 27 november 1903, 
 ovl. (61 jaar oud) op maandag 11 november 1918 om 19:30 uur te Spaubeek [Li] - akte 1918/13 (getuigen: zijn zoon Joannes Pieter Hubertus Stassen (zie Vac), (27 jaar, winkelier, Elsloo) en Antoon (Peter Antoon Hubertus) van den Camp (zie VIIm), (33 jaar, hoofdonderwijzer, Spaubeek)), 
 tr. (resp. 26 en 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 25 oktober 1883 te Schimmert [Li] 
 met Paulina (Maria Francisca Paulina, Francisca Paulina) Bemelmans, dr. van Jan Mathijs Bemelmans en Maria Catharina Kerkhofs, 
 geb. op zaterdag 27 oktober 1860 te Maastricht [Li], 
 landbouwster, 
 ovl. (80 jaar oud) op zaterdag 2 augustus 1941 te Spaubeek [Li] ook aangegeven in Nuth. 
 Uit dit huwelijk 12 kinderen: 
  1.  Pieter (Joannes Pieter) ,  
   geb. op maandag 28 juli 1884 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (83 jaar oud) op zaterdag 9 maart 1968 te Geleen [Li], volgt VIal
  2.  Matheus Hubertus Eugenius ,  
   geb. op donderdag 3 september 1885 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (71 jaar oud) op maandag 4 maart 1957 te Beek [Li], volgt VIam
  3.  Egidius Hubertus ,  
   geb. op donderdag 31 maart 1887 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (84 jaar oud) op zondag 20 februari 1972 te Valkenburg a/d Geul [Li],  
   begr. op donderdag 24 februari 1972 om 11:00 uur in de H. Hubertus kerk te Groot Genhout [Li]. 
  4.  Maria Hubertina ,  
   geb. op dinsdag 28 mei 1889 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (75 jaar oud) op woensdag 9 september 1964 in het ziekenhuis te Heerlen [Li],  
   otr. op zaterdag 14 juni 1919 te Spaubeek [Li],  
   tr. (resp. 30 en 28 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 30 juni 1919 te Beek [Li] - akte 1919/3 (getuigen: haar broer Pieter (Joannes Pieter) Stassen (VIal), (34 jaar, koster, Spaubeek) en Antoon (Peter Antoon Hubertus) van den Camp (zie VIIm), (33 jaar, hoofd der school, Spaubeek))  
   met Johannes Franciscus Alphonsus Josephus van de Weijer, zn. van Jan Willem van de Weijer en Maria Josephina Goffin,  
   geb. op zondag 21 december 1890 te Bingelrade [Li],  
   landbouwer. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Joannes Pieter Hubertus ,  
   geb. op donderdag 27 november 1890 te Spaubeek [Li],  
   winkelier,  
   overlijdensgetuige van zijn vader Andries (Joannes Andreas) Stassen (Vac) op dinsdag 12 november 1918,  
   tr. (beiden 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 22 mei 1917 te Beek [Li]  
   met Maria Theresia Visschers, dr. van Jan Christiaan Visschers (koopman; groothandelaar) en Maria Agatha Luijten,  
   geb. op maandag 14 juli 1890 te Schinnen [Li],  
   ovl. (69 jaar oud) op maandag 9 mei 1960 in het ziekenhuis te Heerlen [Li],  
   begr. op donderdag 12 mei 1960 te Beek [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Louis (Andreas Hubertus Ludovicus) ,  
   geb. op donderdag 13 oktober 1892 te Spaubeek [Li],  
   onderwijzer,  
   ovl. (83 jaar oud) op dinsdag 10 februari 1976 (bron: www.bindprentjes.nl) te Rhenen [Ut],  
   tr. (resp. 25 en 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 30 september 1918 te Beek [Li],  
   woont op zondag 20 februari 1972 te Rhenen [Ut]  
   met Gertruda (Maria Gertrudis) Visschers, dr. van Jan Christiaan Visschers (koopman; groothandelaar) en Maria Agatha Luijten,  
   geb. op vrijdag 21 augustus 1891 te Beek [Li],  
   ovl. (77 jaar oud) op zondag 3 november 1968 in het ziekenhuis te Sittard [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Josephus Hubertus Jacobus ,  
   geb. op zondag 7 april 1895 te Spaubeek [Li],  
   tr. (resp. 38 en 35 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 16 mei 1933 te Geleen [Li],  
   woont op zondag 20 februari 1972 te Genhout [Li]  
   met Maria Johanna Clerx, dr. van Pieter Joannes Clerx en Maria Sibilla Wouters,  
   geb. op maandag 25 april 1898 te Geleen [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  8.  Eugenie Anna Huberina ,  
   geb. op vrijdag 5 maart 1897 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (83 jaar oud) op zondag 15 juni 1980 te Sittard [Li], volgt VIan
  9.  Joseph Hubertus ,  
   geb. op zaterdag 25 februari 1899 om 22:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1899/2 (getuigen: zijn vader Andries (Joannes Andreas) Stassen (Vac), (41 jaar, landbouwer, Spaubeek), Jan Adam (Joannes Adamus) Welzen (zie Vt), (53 jaar, veldwachter, Spaubeek) en Joannes Nicolaas Janssen, (28 jaar, landbouwer, Spaubeek)),  
   ovl. (86 jaar oud) op zondag 12 januari 1986 in het ziekenhuis te Geleen [Li],  
   woont op zondag 20 februari 1972 te Beek [Li]  
   met Maria Johanna Hubertina Schols, dr. van Renier Hubert Schols en Maria Elisabeth Dols,  
   geb. op vrijdag 19 juli 1907 te Beek [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  10.  Elisabeth Wilhelmina ,  
   geb. op woensdag 5 juni 1901 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (78 jaar oud) op dinsdag 25 maart 1980 (bron: www.bidprentjes.nl) te eschdorf [Luxemburg],  
   tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 13 oktober 1924 te Spaubeek [Li] (getuigen: haar broer Pieter (Joannes Pieter) Stassen (VIal), (40 jaar, gemeente ontvanger te Spaubeek) en Math (Franciscus Mathias) Meens, (25 jaar, landbouwer te Spaubeek)),  
   woont op zondag 20 februari 1972 te Geleen [Li]  
   met Pieter Mathijs Sassen, zn. van Louis Joseph Sassen (landbouwer) en Anna Elisabeth Sassen (landbouwster),  
   geb. op zondag 13 augustus 1899 te Geleen [Li],  
   landbouwer,  
   ovl. (68 jaar oud) op vrijdag 3 november 1967 te Boxtel [Nb]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  11.  Guill (Willem Hubert Servatius) ,  
   geb. op maandag 19 december 1904 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (83 jaar oud) op dinsdag 5 april 1988 te Sittard [Li], volgt VIao
  12.  Hubertina Paulina ,  
   geb. op maandag 10 december 1906 te Spaubeek [Li],  
   otr. op zaterdag 18 september 1937 te Spaubeek [Li],  
   tr. (resp. 30 en ongeveer 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 26 oktober 1937 te Spaubeek [Li] (getuigen: haar broer Pieter (Joannes Pieter) Stassen (VIal), (53 jaar, gemeente-ontvanger, broeder van de bruid, Spaubeek), Pieter Hubert Adolf Houben (23 jaar, volontair ter secretarie, Wittem)),  
   woont op zondag 20 februari 1972 te Breidweiler [Gr, Luxemburg]  
   met Peter Johannes Antonius Laugs, zn. van Jan Hubert Laugs (landbouwer) en Anna Gertrudis Smeets,  
   geb. in 1911 te Ohé en Laak [Li] Wonend in Spaubeek,  
   landbouwer. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Generatie VI

VIa.  Jan Mathijs (Joannes Mathijs Hubertus, Joannes Hubertus Mathijs, Hubertus) Erkens, zn. van Jan Mathijs (Joannes Mathias) Erkens (Va) (landbouwer) en Maria Gertruid Engwegen (huishoudster, landbouwster - kan niet schrijven), 
 geb. op vrijdag 15 maart 1867 te Spaubeek [Li], 
 landbouwer, 
 huwelijksgetuige van Henry (Joannes Hendrikus) Leunissen en Antoinette (Maria Josephina Antonetta) Mullens (zie VIi) op dinsdag 19 november 1918 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Harie (Leonardus Hendricus) Kusters en Maria Elisabeth Boesten op woensdag 19 november 1930 te Spaubeek [Li], 
 overlijdensgetuige van zijn moeder Maria Gertruid Engwegen (zie Va) op vrijdag 12 augustus 1910, 
 overlijdensgetuige van Jan Hendrik op den Camp op woensdag 17 december 1913, 
 overlijdensgetuige van Pieter Joseph Hubert Mevis op maandag 30 oktober 1916, 
 overlijdensgetuige van Maria Johanna Quax op zaterdag 1 maart 1924, 
 ovl. (84 jaar oud) op vrijdag 23 november 1951 om 13:50 uur. Opgegeven namen: Joannes Hubertus Mathijs te Spaubeek [Li] - akte 1951/10 (getuige: zijn zoon Joannes Hubertus Erkens (zie VIa), (54 jaar, landbouwer, Spaubeek)), 
 otr. op zondag 29 maart 1896 te Spaubeek [Li], 
 tr. (resp. 29 en 35 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 9 april 1896 te Spaubeek [Li] - akte 1896/3 (getuigen: Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens, (54 jaar, koster, Spaubeek), Jan Hendrik (Joannes Henricus) Vroemen, (49 jaar, hoofd der school, Spaubeek), Jan Adam (Joannes Adamus) Welzen (zie Vt), (51 jaar, veldwachter, Spaubeek) en Arius Johannes Mentes Rodenhuis, (42 jaar, zonder, Spaubeek)), 
 woont in wijk E op nummer 9 op maandag 9 maart 1936 te Spaubeek [Li] 
 met Liza (Maria Elisabeth) Maasen (Maassen, Maase), dr. van Joannes Maasen (landbouwer, molenaar, bewoner van "Huis ten Dijcken") en Maria Catharina Janssen
 geb. op zondag 5 augustus 1860 te Spaubeek [Li], 
 landbouwster, 
 ovl. (75 jaar oud) op vrijdag 6 maart 1936 om 20:30 uur te Spaubeek [Li] - akte 1936/2. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Joannes Hubertus ,  
   geb. op dinsdag 13 april 1897 te Spaubeek [Li],  
   landbouwer,  
   overlijdensgetuige van zijn vader Jan Mathijs (Joannes Mathijs Hubertus) Erkens (VIa) op vrijdag 23 november 1951,  
   overlijdensgetuige van zijn oom Joannes Wilhelmus Erkens (zie Va) op dinsdag 13 augustus 1946. 
  2.  Maria Hubertina Catharina ,  
   geb. op maandag 18 september 1899 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (89 jaar oud) op dinsdag 4 oktober 1988 te Geleen [Li],  
   otr. op zaterdag 5 mei 1928 te Spaubeek [Li],  
   tr. (resp. 28 en 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 29 mei 1928 te Spaubeek [Li] (getuigen: Sjang (Joannes) Welzen (zie Vt), (46 jaar, gemeente veldwachter te Spaubeek) en Jan Hubert (Joannes Hubertus) Vrancken, (76 jaar, landbouwer te Spaubeek))  
   met Alphons (Joannes Servaes) Odekerken, zn. van Joannes Odekerken (werkman, landbouwer) en Maria Catharina Mickina (landbouwster),  
   geb. op donderdag 7 juni 1900 te Geleen [Li] - akte 35. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Hub (Joannes Mathijs Hubertus) ,  
   geb. op donderdag 29 augustus 1901 [ovl.adv. 28-08-1901] te Spaubeek [Li],  
   ovl. (84 jaar oud) op dinsdag 27 mei 1986 Gehuwd met Anna Debye te Amstenrade [Li],  
   tr.  
   met Anna (Johanna Catharina) Debije (Debye),  
   geb. op woensdag 18 oktober 1899 te Schinnen [Li],  
   ovl. (57 jaar oud) op zaterdag 10 augustus 1957 te Hommert [Li] - Schinnen. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  4.  Petrus Hubertus Mathijs ,  
   geb. op zondag 8 februari 1903 te Spaubeek [Li]. 
  5.  Truuke (Maria Hubertina Gertrudis) ,  
   geb. op zondag 17 maart 1907 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (93 jaar oud) op zondag 15 oktober 2000 te Geleen [Li] - Verpleegtehuis. 

VIb.  Huba (Maria Hubertina) Erkens, dr. van Jan Mathijs (Joannes Mathias) Erkens (Va) (landbouwer) en Maria Gertruid Engwegen (huishoudster, landbouwster - kan niet schrijven), 
 geb. op zaterdag 27 februari 1869 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (85 jaar oud) op zondag 21 november 1954 om 22:30 uur te Spaubeek [Li] (getuige: haar zoon Giljam (Guillaume Mathieu Hubertus) Maase (zie VIb), (50 jaar, landbouwer, Spaubeek)), 
 begr. op donderdag 25 november 1954 om 10:00 uur te Spaubeek [Li] H. Laurentius, 
 otr. op zondag 30 september 1900 te Spaubeek [Li] & Maastricht, 
 tr. (resp. 31 en 33 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 11 oktober 1900 te Spaubeek [Li] - akte 1900/2 (getuigen: Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens, (58 jaar, koster, Spaubeek), Jan Adam (Joannes Adamus) Welzen (zie Vt), (55 jaar, veldwachter, Spaubeek), Herman Kusters, (25 jaar, werkman, Spaubeek) en Jan Mathijs (Joannes Mathijs) Moonen, (62 jaar, landbouwer, Spaubeek)), 
 woont in huis "ter Dijke" op dinsdag 13 december 1927 te Spaubeek [Li] 
 met Pieter (Joannes Pieter Hubertus, Jan Pieter Hubert) Maase (Maassen), zn. van Joannes Maasen (landbouwer, molenaar, bewoner van "Huis ten Dijcken") en Maria Hubertina Quax (huishoudster, landbouwster), 
 geb. op woensdag 3 juli 1867 te Spaubeek [Li] - akte 6, 
 gemeente secretaris, direct. Boerenleenbank, voorzitter fanfare St. Caecilia, lid RK schoolbestuur, 
 overlijdensgetuige van zijn vader Joannes Maasen op woensdag 4 april 1900, 
 huwelijksgetuige van Jakob (Hubert Jacob) Henderichs en Maria Franck op vrijdag 23 april 1909 te Spaubeek [Li], 
 overlijdensgetuige van zijn moeder Maria Hubertina Quax op maandag 2 maart 1914, 
 overlijdensgetuige van zijn dochter Antonia (Anna Hubertina) Maase (zie VIb) op woensdag 14 december 1927, 
 ovl. (80 jaar oud) op woensdag 28 april 1948 om 00:45 uur te Spaubeek [Li] - akte 1948/5 (getuige: zijn zoon Sjeng (Jan Mathijs Auguste Hubertus) Maase (VIIa), (45 jaar, landbouwer, Spaubeek)), 
 begr. op zaterdag 1 mei 1948 om 10:00 uur te Spaubeek [Li] H. Laurentius. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Mina (Maria Hubertina Wilhelmina, Wilhelmina) ,  
   geb. op vrijdag 6 september 1901 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (80 jaar oud) op zaterdag 23 januari 1982,  
   otr. op zaterdag 21 september 1929 te Spaubeek [Li],  
   tr. (resp. 28 en 44 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 14 oktober 1929 te Spaubeek [Li] (getuigen: Hubert (Joannes Hubertus Ferdinand) Mullens (VIIj), (43 jaar, landbouwer te Spaubeek), Frans Uijtjens (21 jaar, chauffeur te Spaubeek)),  
   woont op zondag 21 november 1954 te Sittard [Li]  
   met Karel (Carolus Hubertus) Hennen, zn. van Gerardus Albertus Lodewijens Hennen en Maria Catharina Brand (landbouwster),  
   geb. op dinsdag 20 januari 1885 te Houthem [Li] St.- Gerlach,  
   landbouwer,  
   huwelijksgetuige van Michiel (Joannes Michael Hubertus) Moonen en Maria Henrietta Mullens (zie VIi) op dinsdag 18 mei 1920 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Willem (Willem Hubert) Schreurs en zijn zus Bertha (Maria Christina Hubertina) Hennen op maandag 11 september 1922 te Spaubeek [Li],  
   overlijdensgetuige van Johannes Jacobus Hubertus Brand op maandag 30 april 1923,  
   overlijdensgetuige van zijn vader Gerardus Albertus Lodewijens Hennen op zaterdag 25 maart 1916,  
   ovl. (75 jaar oud) op vrijdag 3 juni 1960. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  2.  Sjeng (Jan Mathijs Auguste Hubertus) ,  
   geb. op zondag 12 oktober 1902 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (80 jaar oud) op woensdag 11 mei 1983 te Geleen [Li], volgt VIIa
  3.  Giljam (Guillaume Mathieu Hubertus) ,  
   geb. op vrijdag 4 december 1903 te Spaubeek [Li],  
   landbouwer, kassier Rabobank, erevoorzitter fanfare St. Caecilia, Orde Oranje Nassau,  
   overlijdensgetuige van zijn moeder Huba (Maria Hubertina) Erkens (VIb) op zondag 21 november 1954,  
   ovl. (71 jaar oud) op woensdag 29 januari 1975 te Spaubeek [Li],  
   begr. op zaterdag 1 februari 1975 om 11:00 uur aldaar H. Laurentius,  
   tr. (resp. 39 en 34 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 6 juli 1943 te Schinnen [Li]  
   met Maria (Anna Maria) Meens, dr. van Henri (Hendrik Hubert Joseph) Meens (bierbrouwer) en Maria Catharina Wilhelmina Heijnen (huishoudster),  
   geb. op donderdag 9 juli 1908 te Schinnen [Li],  
   ovl. (89 jaar oud) op maandag 12 januari 1998,  
   begr. op zaterdag 17 januari 1998 te Spaubeek [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Jan Hendrik ,  
   geb. op maandag 1 mei 1905 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (hoogstens 48 jaar oud) voor 1954. 
  5.  Antonia (Anna Hubertina, Antonia Maria Hubertina) ,  
   geb. op dinsdag 11 september 1906 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (21 jaar oud) op dinsdag 13 december 1927 om 06:00 uur [BS: 22 jaar] te Spaubeek [Li] - akte 1927/17 (getuigen: haar vader Pieter (Joannes Pieter Hubertus) Maase (zie VIb), (60 jaar, gemeente secretaris, Spaubeek) en Sjang (Joannes) Welzen (zie Vt), (45 jaar, veldwachter, Spaubeek)),  
   begr. op donderdag 15 december 1927 om 09:30 uur te Spaubeek [Li] H. Laurentius. 
  6.  Maria ,  
   geb. op dinsdag 11 september 1906 te Spaubeek [Li],  
   ovl. op woensdag 7 januari 1987 te Geleen [Li],  
   begr. op zaterdag 10 januari 1987 te Spaubeek [Li]. 
  7.  Pauline (Johanna Paulina) ,  
   geb. op dinsdag 13 april 1909 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (71 jaar oud) op dinsdag 30 december 1980 aldaar, volgt VIIb

VIc.  Maria Catharina Schreurs, dr. van Jacobus Bernardus Schreurs en Maria Cornelia Erkens (Vb) (huishoudster), 
 geb. op donderdag 25 maart 1852 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (38 jaar oud) op zaterdag 11 oktober 1890 om 13:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1890/16 (getuigen: Jacob (Jan Jacob) Bovens (zie VIc), (46 jaar, werkbode, Spaubeek, echtgenoot) en Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens, (49 jaar, koster, Spaubeek, bekende)), 
 otr. op zondag 7 januari 1883 te Spaubeek [Li], 
 tr. (resp. 30 en 38 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 22 januari 1883 te Spaubeek [Li] - akte 1883/2 (getuigen: Joannes Augustinus Eussen, (23 jaar, landbouwer, Spaubeek, kennis), zijn achterneef Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens, (41 jaar, koster, Spaubeek, kennis), Severijnus Dieteren, (44 jaar, klompenmaker, Spaubeek, kennis) en Hubert (Jan Lambert) Soons, (24 jaar, dienstknecht, Spaubeek, kennis)) 
 met Jacob (Jan Jacob) Bovens, zn. van Jan Mathijs Bovens (koopman en landbouwer) en Maria Judith Lienaerts
 geb. op maandag 18 maart 1844 te Schinnen [Li], 
 schoenmaker, werkbode, 
 overlijdensgetuige van Maria Catharina Schreurs (VIc) op zaterdag 11 oktober 1890, 
 huwelijksgetuige van Herman Kusters en Catharina Hubertina Bougie op donderdag 26 september 1901 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (63 jaar oud) op zondag 15 december 1907 om 04:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1907/11 (getuigen: zijn zoon Josephus Hubertus Bovens (zie VIc), (20 jaar, dienstknecht, Spaubeek, zoon) en Jan Adam (Joannes Adamus) Welzen (zie Vt), (62 jaar, veldwachter, Spaubeek, bekende)). 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Cornelia (Maria Cornelia) ,  
   geb. op dinsdag 27 november 1883 te Spaubeek [Li],  
   dienstmeid,  
   tr. (resp. 30 en ongeveer 31 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 17 april 1914 te Schinnen [Li]  
   met Hubert Jan Driessen, zn. van Arnold Joseph Driessen (smid) en Cornelia Hubertina Campo,  
   geb. circa 1883 te Schinnen [Li],  
   smid. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Maria Elisabeth ,  
   geb. op zondag 14 december 1884 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (64 jaar oud) op donderdag 13 oktober 1949 te Meerssen [Li]. 
  3.  Anna (Maria Anna Hubertina) ,  
   geb. op zaterdag 21 mei 1887 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (68 jaar oud) op zondag 26 juni 1955 aldaar, volgt VIIc
  4.  Josephus Hubertus ,  
   geb. op zaterdag 1 september 1888 te Spaubeek [Li],  
   dienstknecht, mijnwerker,  
   overlijdensgetuige van zijn vader Jacob (Jan Jacob) Bovens (zie VIc) op zondag 15 december 1907,  
   ovl. (61 jaar oud) op zondag 2 juli 1950 te Beek [Li],  
   tr. (resp. 27 en ongeveer 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 28 april 1916 te Beek [Li]  
   met Anna Dreessen, dr. van Joannes Leonardus Dreessen (mijnwerker) en Maria Elisabeth Gerits,  
   geb. circa 1892 te Hulsberg [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VId.  Jan (Joannes Hubertus) Jakobs (Jacobs), zn. van Gerardus Hubertus Jakobs (landbouwer) en Anna Catharina Hubertina Erkens (Vc), 
 geb. op donderdag 27 oktober 1870 te Spaubeek [Li], 
 landbouwer, 
 overlijdensgetuige van zijn moeder Anna Catharina Hubertina Erkens (Vc) op vrijdag 12 november 1909, 
 overlijdensgetuige van Maria Elisabeth Cloots (zie VId) op maandag 29 augustus 1938, 
 ovl. (86 jaar oud) op dinsdag 26 maart 1957 te Geleen [Li], 
 tr. (resp. hoogstens 26 en hoogstens 29 jaar oud) voor 1897, 
 woont in wijk C (Hobbelrade) op nummer 32 op zaterdag 27 augustus 1938 te Spaubeek [Li] 
 met Maria Elisabeth (Anna Elisabeth) Cloots, dr. van Paulus Joseph Cloots en Maria Elisabeth Hoofs, 
 geb. op woensdag 3 juli 1867 te Geleen [Li], 
 landbouwster, 
 ovl. (71 jaar oud) op zaterdag 27 augustus 1938 om 20:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1938/5 (getuige: Jan (Joannes Hubertus) Jakobs (VId), (67 jaar, landbouwer, Spaubeek)). 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Emilius Hubertus (Emile Hubert) Jacobs,  
   geb. op zondag 23 januari 1898 te Spaubeek [Li],  
   hoofdonderwijzer,  
   ovl. (94 jaar oud) op maandag 30 november 1992 te Munstergeleen [Li],  
   tr. (resp. 26 en 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 31 december 1924 te Geulle [Li] - akte 6  
   met Maria Hubertina Penders, dr. van Leo Augustinus Penders (landbouwer) en Maria Agnes Keulers (landbouwster),  
   geb. op vrijdag 17 september 1897 te Geulle [Li],  
   ovl. (67 jaar oud) op vrijdag 27 augustus 1965 te Munstergeleen [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Maria Hubertina Paulina Jacobs,  
   geb. op dinsdag 21 november 1899 te Spaubeek [Li],  
   tr. (resp. 33 en 36 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 24 april 1933 te Spaubeek [Li] (getuigen: Jan Hendrik Snellings, (39 jaar, mijnwerker, Spaubeek) en Jacobus Wilhelmus Hahn, (71 jaar, zonder beroep, Spaubeek))  
   met Franciscus Renerus Neis, zn. van Peter Paulus Neis en Maria Anna Houben,  
   geb. op maandag 22 maart 1897 te Munstergeleen [Li],  
   boomkweker,  
   ovl. (72 jaar oud) op maandag 27 oktober 1969 te Sittard [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Maria Agnes Virginie Jacobs,  
   geb. op maandag 26 augustus 1901 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (73 jaar oud) op zondag 23 februari 1975 te Munstergeleen [Li],  
   tr. (resp. minstens 35 en minstens 36 jaar oud) na 1937  
   met Joseph Joannes Heuts,  
   geb. op woensdag 17 oktober 1900 te Munstergeleen [Li],  
   ovl. (74 jaar oud) op woensdag 9 april 1975 te Sittard [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Wilhelmus Hubertus Maria Jacobs,  
   geb. op dinsdag 4 augustus 1903 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (68 jaar oud) op vrijdag 28 juli 1972 te Hoensbroek [Li],  
   tr.  
   met Maria C Fijten,  
   geb. circa 1903. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Paulina Maria Hubertina Jacobs,  
   geb. op dinsdag 14 november 1905 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (87 jaar oud) op dinsdag 28 september 1993 te Geleen [Li], volgt VIId
  6.  Joannes Andreas Hubertus Jacobs,  
   geb. op donderdag 19 december 1907 te Spaubeek [Li]. 
  7.  Charles Joannes Hubertus ,  
   geb. op maandag 24 januari 1910 te Spaubeek [Li] - akte 3,  
   ovl. (68 jaar oud) op zondag 29 oktober 1978 te Nuth [Li],  
   tr. (resp. 25 en 27 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 4 juni 1935 te Nuth [Li]  
   met Maria Hubertina Genders, dr. van Karel Joseph Genders en Maria Elisabeth Loozen,  
   geb. op vrijdag 10 januari 1908 te Nuth [Li],  
   ovl. (36 jaar oud) op donderdag 9 maart 1944 in het ziekenhuis te Heerlen [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen,  
   tr. (resp. minstens 33 en minstens 26 jaar oud) (2) na 1944  
   met Maria Victorine Coenen,  
   geb. op dinsdag 8 mei 1917 te Wijnandsrade [Li],  
   ovl. (61 jaar oud) op zaterdag 24 maart 1979 te Nuth [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIe.  Joannes Mathijs Hubertus (Mathijs Hubertus) Jakobs (Jacobs), zn. van Gerardus Hubertus Jakobs (landbouwer) en Anna Catharina Hubertina Erkens (Vc), 
 geb. op maandag 18 mei 1874 te Spaubeek [Li], 
 landbouwer, 
 overlijdensgetuige van zijn oom Peter Hubertus Erkens (zie IVa) op vrijdag 29 april 1898, 
 overlijdensgetuige van zijn vader Gerardus Hubertus Jakobs (zie Vc) op woensdag 28 december 1904, 
 ovl. (74 jaar oud) op maandag 21 juni 1948 te Houthem [Li] - Sint Gerlach, 
 tr. (beiden 28 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 23 april 1903 te Schimmert [Li] 
 met Maria (Maria Elisabeth Josephina) Bemelmans, dr. van Pieter Andries Bemelmans en Maria Catharina Antonetta Voncken, 
 geb. op woensdag 9 september 1874 te Nuth [Li]. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Julius Joannes Antonius Hubertus ,  
   geb. op maandag 8 mei 1905 te Spaubeek [Li]. 

VIf.  Mathieu (Joannes Mathijs, Joannes Mathijs Hubertus, Jan Mathijs) Erkens, zn. van Joannes Erkens (Vd) en Maria Sibilla Henssen
 geb. op zondag 2 april 1865 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Jan Hubert Limpens en Bertha (Maria Hubertina Bertha) Boesten op vrijdag 19 november 1937 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van Joep (Joseph) Paulissen en An (Anna Maria) Bouwens op vrijdag 19 november 1937 te Spaubeek [Li], 
 overlijdensgetuige van Hubertina Elisabeth Quax op woensdag 28 april 1926, 
 overlijdensgetuige van Philomina Custers (zie VIf) op maandag 16 mei 1892, 
 overlijdensgetuige van zijn zoon Julius Antonus Erkens (zie VIf) op zondag 8 mei 1892, 
 overlijdensgetuige van zijn moeder Maria Sibilla Henssen (zie Vd) op maandag 17 mei 1909, 
 overlijdensgetuige van zijn broer Auguste (Joannes Michel Augustinus) Erkens (zie Vd) op zaterdag 6 januari 1940, 
 ovl. (90 jaar oud) op woensdag 29 februari 1956 te Geleen [Li], 
 otr. op zondag 2 juni 1889 te Spaubeek [Li], 
 tr. (resp. 24 en 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 14 juni 1889 te Sauwerd [Gr] - akte 1889/3 (getuigen: haar achterneef Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens, (48 jaar, koster, Spaubeek, kennis), Jan Hendrik (Joannes Henricus) Vroemen, (42 jaar, hoofd der school, Spaubeek, kennis), zijn oom Jan Mathijs (Joannes Mathias) Erkens (Va), (65 jaar, landbouwer, Spaubeek, kennis) en Jan Andreas (Joannes Andreas) Meex, (60 jaar, landbouwer, Spaubeek, kennis)) 
 met Philomina Custers (Kusters), dr. van Jean Andreas (Joannes Andreas) Kusters (landbouwer) en Anna Maria A Campo (winkelierster), 
 geb. op dinsdag 6 mei 1862 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (30 jaar oud) op maandag 16 mei 1892 om 05:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1892/2 [8 dagen na overlijden van jongste zoon] (getuigen: Mathieu (Joannes Mathijs) Erkens (VIf), (27 jaar, landbouwer, Spaubeek, echtgenoot) en haar achterneef Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens, (51 jaar, koster, Spaubeek, bekende)). 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Joannes Hubertus ,  
   geb. op woensdag 2 april 1890 te Spaubeek [Li]. 
  2.  Julius Antonus ,  
   geb. op zondag 12 april 1891 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (1 jaar oud) op zondag 8 mei 1892 om 10:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1892/5 (getuigen: zijn vader Mathieu (Joannes Mathijs) Erkens (VIf), (28 jaar, landbouwer, Spaubeek, vader) en Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens, (51 jaar, koster, Spaubeek, bekende)). 

VIg.  Jan (Joannes Pieter Hubertus, Victor (Ovl.Adv.)) Erkens, zn. van Joannes Erkens (Vd) en Maria Sibilla Henssen
 geb. op donderdag 12 september 1867 te Spaubeek [Li], 
 landbouwer, 
 ovl. (87 jaar oud) op donderdag 23 juni 1955 om 04:00 uur te Spaubeek [Li] (getuige: zijn zoon Jan (Joannes Hubertus) Erkens (zie VIg), (40 jaar, landbouwer, Spaubeek)), 
 begr. op zaterdag 25 juni 1955 om 10:00 uur te Spaubeek [Li] H. Laurentius, 
 otr. op zondag 2 oktober 1910 te Spaubeek [Li], 
 tr. (resp. 43 en 36 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 19 oktober 1910 te Spaubeek [Li] - akte 1910/5 (getuigen: Leonard (Petrus Leonardus) Mevis, (53 jaar, landbouwer, Spaubeek, kenniss), Jan Hubert (Joannes Hubertus) Vrancken, (58 jaar, herbergier, Spaubeek, kennis), Pieter Hubertus Aelmans, (31 jaar, landbouwer, Spaubeek, kennis) en Jan Adam (Joannes Adamus) Welzen (zie Vt), (66 jaar, veldwachter, Spaubeek, kennis)) 
 met Josephina (Maria Josephina) Quax, dr. van Joannes Quax en Maria Christina A Campo (winkelierster), 
 geb. op vrijdag 10 juli 1874 te Spaubeek [Li] - akte 16 [opgegeven naam: Maria Christina], 
 ovl. (61 jaar oud) op vrijdag 13 december 1935 om 20:00 uur te Heerlen [Li] & Spaubeek - akte 1935/15. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Christien (Maria Christina) ,  
   geb. op donderdag 27 juli 1911 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (96 jaar oud) op dinsdag 22 juli 2008 te Elsloo [Li], volgt VIIe
  2.  Maria (Maria Catharina) ,  
   geb. op maandag 28 april 1913 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (82 jaar oud) op woensdag 16 augustus 1995 te Geleen [Li], volgt VIIf
  3.  Jan (Joannes Hubertus, Johannes Hubertus, Jan Hubertus) ,  
   geb. op zondag 20 december 1914 te Spaubeek [Li],  
   landbouwer,  
   overlijdensgetuige van zijn vader Jan (Joannes Pieter Hubertus) Erkens (VIg) op donderdag 23 juni 1955,  
   overlijdensgetuige van zijn tante Maria (Anna Maria) Quax op zaterdag 7 augustus 1954,  
   overlijdensgetuige van zijn tante Hubertina (Maria Hubertina) Quax op zaterdag 13 december 1941,  
   woont op Dorpstraat 93 op donderdag 15 januari 1981 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (66 jaar oud) op donderdag 15 januari 1981 te Spaubeek [Li],  
   begr. op dinsdag 20 januari 1981 om 11:00 uur aldaar St. Laurentius. 
  4.  Tina (Maria Hubertina) ,  
   geb. op zondag 2 juli 1916 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (75 jaar oud) op zaterdag 15 februari 1992 te Geleen [Li], volgt VIIg

VIh.  Maria Theresia Francisca Caselli (Casellie), dr. van Alexander Edmond Hubert Joseph Caselli en Maria Gertrudis Foxen (Ve) (huishoudster), 
 geb. op zaterdag 17 augustus 1850 te Spaubeek [Li], 
 huishoudster, 
 ovl. (73 jaar oud) op maandag 4 februari 1924 om 21:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1924/5 (getuigen: Winandus Hubertus Reintjens (zie VIh), (66 jaar, Spaubeek) en Hubertus (Thomas Hubertus) Heijnen, (33 jaar, timmerman, Spaubeek)), 
 een kind: 
  1.  Nn Caselli,  
   geb. op donderdag 17 maart 1870 te Spaubeek [Li] (doodgeb.). 
  Maria Theresia Francisca Caselli
 tr. (resp. 27 en 37 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 20 oktober 1877 te Spaubeek [Li], 
 woont in Spaubeek (Bosch) op vrijdag 19 oktober 1883 te Spaubeek [Li] 
 met Maria Wilhelmus Habets, zn. van Jan Mathijs Habets en Maria Catharina Widdershoven (huishoudster), 
 geb. op dinsdag 5 mei 1840 te Oirsbeek [Li], 
 landbouwer, 
 ovl. (43 jaar oud) op vrijdag 19 oktober 1883 om 21:30 uur te Spaubeek [Li] - akte 1883/12 (getuigen: Adolf (Adolphus Hubertus) Caselli, (45 jaar, landbouwer, Spaubeek, volle behuwd neef) en Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens, (42 jaar, koster, Spaubeek, bekend)). 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Nn ,  
   geb. op zaterdag 12 oktober 1878 te Spaubeek [Li] (doodgeb.). 
  2.  Maria Catharina Francisca Louisa ,  
   geb. op dinsdag 13 januari 1880 te Spaubeek [Li]. 
  3.  Jan Joseph Walram Louis ,  
   geb. op woensdag 19 april 1882 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (75 jaar oud) op zondag 11 augustus 1957 aldaar, volgt VIIh
  4.  Laurentius Wilhelmus Alfred ,  
   geb. op zondag 3 februari 1884 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (8 dagen oud) op maandag 11 februari 1884 om 17:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1884/4 (getuigen: zijn achterneef Adolf (Adolphus Hubertus) Caselli, (46 jaar, landbouwer, Spaubeek, neef in den vijfden graad) en Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens, (42 jaar, koster, Spaubeek, bekende)). 
  Maria Theresia Francisca Caselli
 otr. (2) op zondag 25 april 1886 te Spaubeek [Li], 
 tr. (resp. 35 en 28 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 8 mei 1886 te Spaubeek [Li] - akte 1886/2 (getuigen: Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens, (44 jaar, koster, Spaubeek, kennis), Joannes Petrus Meex, (57 jaar, winkelier, Spaubeek, kennis), Jan Adam (Joannes Adamus) Welzen (zie Vt), (41 jaar, veldwachter, Spaubeek, kennis) en Jan Mathijs (Joannes Mathijs) Moonen, (49 jaar, landbouwer, Spaubeek, kennis)), 
 woont in Bosch op zaterdag 2 april 1887 te Spaubeek [Li], 
 woont in wijk B (Dorpstraat) op nummer 6 op maandag 4 januari 1937 te Spaubeek [Li] 
 met Winandus Hubertus Reintjens, zn. van Joannes Pieter Reintjens (landbouwer) en Margaretha Wilhelmina Creuwels, 
 geb. op vrijdag 12 februari 1858 te Houthem [Li] - St. Gerlach, 
 landbouwer, 
 geboortegetuige van zijn zoon Nn Reintjens (zie VIh) op maandag 30 juli 1888, 
 overlijdensgetuige van zijn zoon Pieter Hubertus Alfred Reintjens (zie VIh) op vrijdag 26 juli 1889, 
 geboortegetuige van zijn zoon Nn Reintjens (zie VIh) op maandag 4 april 1887, 
 overlijdensgetuige van Maria Gertrudis Foxen (Ve) op zondag 15 april 1894, 
 overlijdensgetuige van zijn dochter Maria Hubertina Louisa Reintjens (zie VIh) op zaterdag 22 februari 1902, 
 overlijdensgetuige van Maria Theresia Francisca Caselli (VIh) op dinsdag 5 februari 1924, 
 ovl. (78 jaar oud) op maandag 4 januari 1937 om 14:30 uur te Spaubeek [Li] - akte 1937/2 (getuige: Maria Habets (zie VIIh), (20 jaar, zonder beroep, Spaubeek)), 
 begr. op donderdag 7 januari 1937 om 09:00 uue te Spaubeek [Li] in de parochiekerk. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Nn ,  
   geb. op zaterdag 2 april 1887 om 21:00 uur (mannelijk geslacht) te Spaubeek [Li] - ovl.akte 1887/5 (getuigen: zijn vader Winandus Hubertus Reintjens (zie VIh), (29 jaar, landbouwer, Spaubeek/Bosch, vader) en Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens, (45 jaar, koster, Spaubeek, bekende)) (doodgeb.). 
  2.  Nn ,  
   geb. op maandag 30 juli 1888 om 05:00 uur (mannelijk geslacht) te Spaubeek [Li] - ovl.akte 1888/7 (getuigen: zijn vader Winandus Hubertus Reintjens (zie VIh), (30 jaar, landbouwer, Spaubeek, vader) en Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens, (47 jaar, koster, Spaubeek, bekende)) (doodgeb.). 
  3.  Pieter Hubertus Alfred ,  
   geb. op donderdag 11 juli 1889 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (15 dagen oud) op vrijdag 26 juli 1889 om 09:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1889/10 (getuigen: zijn vader Winandus Hubertus Reintjens (zie VIh), (31 jaar, landbouwer, Spaubeek, vader) en Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens, (48 jaar, koster, Spaubeek, bekende)). 
  4.  Petrus Hubertus Alfred ,  
   geb. op zondag 3 augustus 1890 te Spaubeek [Li]. 
  5.  A. [mogelijk is dit: Petrus Hubertus Alfred *03-08-1890 ww],  
   geb. na 1891 te Spaubeek [Li],  
   tr.  
   met Simons,  
   geb. circa 1891. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Maria Hubertina Louisa ,  
   geb. op dinsdag 2 januari 1894 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (8 jaar oud) op vrijdag 21 februari 1902 om 05:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1902/4 (getuigen: haar vader Winandus Hubertus Reintjens (zie VIh), (44 jaar, landbouwer, Spaubeek, vader) en Jan Hendrik (Joannes Henricus) Vroemen, (55 jaar, Hoofd der school, Spaubeek, bekende)). 

VIi.  Mathijs (Pieter Mathijs) Mullens, zn. van Godfried Mullens (molenaar) en Anna Margrietha Geurts (Vg) (huishoudster), 
 geb. op zaterdag 23 augustus 1856 te Spaubeek [Li], 
 molenaar; landbouwer, 
 overlijdensgetuige van zijn vader Godfried Mullens (zie Vg) op dinsdag 22 januari 1884, 
 overlijdensgetuige van zijn zoon Peter Franciscus Mullens (zie VIi) op zaterdag 13 augustus 1887, 
 overlijdensgetuige van zijn zus Maria Margrietha Mullens (zie Vg) op zondag 20 mei 1894, 
 overlijdensgetuige van zijn moeder Anna Margrietha Geurts (Vg) op vrijdag 8 juli 1898, 
 overlijdensgetuige van zijn oom Joannes Hubertus Fredericus Geurts (zie IVc) op maandag 1 april 1901, 
 overlijdensgetuige van zijn broer Joannes Hubertus Ferdinandus Mullens (zie Vg) op vrijdag 14 januari 1887, 
 geboortegetuige van zijn kleinkind Nn Mullens (zie VIIk) op maandag 14 maart 1910, 
 overlijdensgetuige van zijn dochter Johanna Loduvica Angelina Mullens (zie VIi) op maandag 6 mei 1912, 
 ovl. (57 jaar oud) op donderdag 28 augustus 1913 om 14:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1913/13 (getuigen: zijn zoon Hubert (Joannes Hubertus Ferdinand) Mullens (VIIj), (27 jaar, landbouwer, Spaubeek, zoon) en Jan Mathijs (Joannes Mathijs) Moonen, (75 jaar, landbouwer, Spaubeek, kennis)), 
 tr. (resp. 27 en 29 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 23 november 1883 te Beek [Li], 
 woont in de graanmolen van St. Jansgeleen op dinsdag 22 januari 1884 te Spaubeek [Li], 
 woont in wijk C (Hobbelrade) op nummer 35 op zondag 10 mei 1936 te Spaubeek [Li] 
 met Maria Josepha Hubertina (Maria Josephina Hubertina) Petitjean, dr. van Martinus Petitjean (landbouwer) en Maria Johanna Lenssen, 
 geb. op zaterdag 1 april 1854 te Beek [Li], 
 landbouwster, 
 ovl. (82 jaar oud) op zondag 10 mei 1936 om 10:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1936/7 (getuige: haar zoon Hubert (Joannes Hubertus Ferdinand) Mullens (VIIj), (50 jaar, landbouwer, Spaubeek)). 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Martha (Anna Margaretha Martha) ,  
   geb. op zaterdag 4 oktober 1884 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (78 jaar oud) op maandag 4 februari 1963 te Sittard [Li], volgt VIIi
  2.  Hubert (Joannes Hubertus Ferdinand) ,  
   geb. op zaterdag 6 maart 1886 te Spaubeek [Li], volgt VIIj
  3.  Peter Franciscus ,  
   geb. op zaterdag 28 mei 1887 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (2 maanden oud) op zaterdag 13 augustus 1887 om 05:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1887/15 (getuigen: zijn vader Mathijs (Pieter Mathijs) Mullens (VIi), (31 jaar, molenaar, St. Jansgeleen alhier, vader) en Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens, (46 jaar, koster, Spaubeek, bekende)). 
  4.  Maria Hubertina Sibilla ,  
   geb. op vrijdag 21 september 1888 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (77 jaar oud) op woensdag 26 januari 1966, volgt VIIk
  5.  Maria Henrietta ,  
   geb. op maandag 18 november 1889 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (40 jaar oud) op zondag 8 juni 1930 om 13:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1930/12 (getuigen: Michiel (Joannes Michael Hubertus) Moonen, (52 jaar, landbouwer, Spaubeek) en Sjang (Joannes) Welzen (zie Vt), (48 jaar, gemeente veldwachter, Spaubeek)),  
   otr. op zaterdag 24 april 1920 te Spaubeek [Li],  
   tr. (resp. 30 en 42 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 18 mei 1920 te Spaubeek [Li] - akte 1920/2 (getuigen: Karel (Carolus Hubertus) Hennen, (35 jaar, landbouwer, Spaubeek) en Jan Hubert Frusch, (36 jaar, landbouwer, Spaubeek))  
   met Michiel (Joannes Michael Hubertus, Jan Michiel) Moonen, zn. van Jan Mathijs (Joannes Mathijs) Moonen (landbouwer, winkelier) en Maria Elisabeth Hubertina Lienaerts (landbouwster),  
   geb. op dinsdag 7 augustus 1877 te Spaubeek [Li],  
   landbouwer,  
   huwelijksgetuige van Hendrikus Johannes Peeters en Maria Antonetta Frusch op maandag 30 oktober 1916 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Guillaume (Antonius Josephus Wilhelmus) Douven en Anna (Anna Carolina Hubertina) Hennen op maandag 22 september 1919 te Spaubeek [Li],  
   geboortegetuige van Nn Stassen (zie VIal) op woensdag 12 oktober 1921,  
   overlijdensgetuige van Jan Hubert Snackers op maandag 2 maart 1914,  
   geboortegetuige van Nn Hautvast op woensdag 9 december 1914,  
   overlijdensgetuige van Joannes Christiaan Mevis op vrijdag 26 februari 1915,  
   overlijdensgetuige van zijn oom Jan Andreas (Joannes Andreas) Meex op vrijdag 31 augustus 1906,  
   huwelijksgetuige van Jan (Joannes Sebastianus) Rodigas en Maria Cornelia Otermans op donderdag 22 oktober 1903 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Antoon (Antonius) Schumacher en Maria Mechtildis Hubertina Jötten op vrijdag 2 juni 1905 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Christiaan Hubertus Otermans en Helena (Maria Helena) Paulssen op donderdag 22 februari 1906 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Willem Hubert Hoven en Maria Margaretha Josepha Frusch op vrijdag 18 mei 1906 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Frits (Frederik Hubertus Godefridus) Welzen (VIz) en Net (Maria Annetta) Baltus op donderdag 23 april 1908 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Paulus Hubertus Welzen (VIx) en Maria Catharina Antonia van de Wall op donderdag 22 oktober 1908 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Christiaan Ritterbeeks en Maria Hubertina Cruts op donderdag 5 november 1908 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Hubert (Hubertus) Prevo en Anna Maria Josephina Stijfs op vrijdag 21 mei 1909 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Conrad Jan (Conrard Johannes) Goessens (zie VIaf) en Maria Elisabetha Hubertina Geurts op vrijdag 21 mei 1909 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Hubert (Andreas Hubert) van de Wall en Maria Josephina Kusters op maandag 15 november 1909 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Pieter (Joannes Pieter) Stassen (VIal) en Martha (Anna Margaretha Martha) Mullens (VIIi) op maandag 22 november 1909 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Jan Mathijs Mevis en Maria Josephina Anna Maes op vrijdag 8 april 1910 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Jan Mathijs Lodewijk op den Camp en Helena Anna Maria Kusters op vrijdag 8 april 1910 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Gerlacus Joannes Akkermans en Maria Sophia Hautvast op vrijdag 21 april 1911 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Joseph Wilhelmus Hubertus Welzen en Maria Philomina Bouwens op vrijdag 17 november 1911 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Pieter Joseph Hubert Meex en Josephina (Maria Josephina) A Campo op woensdag 15 mei 1912 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Pieter Dominicus Maria Beckers en Lucia Elisabeth Eussen op maandag 21 oktober 1912 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Joannes Hubertus Offermans en Maria Sibilla Frusch op woensdag 18 november 1914 te Spaubeek [Li],  
   overlijdensgetuige van Mathijs Philippus Ackermans op maandag 10 april 1911,  
   geboortegetuige van Nn Akkermans op maandag 25 maart 1912,  
   overlijdensgetuige van Joannes Lambertus Bougie op woensdag 27 maart 1912,  
   overlijdensgetuige van Maria Sophia Hubertina Brassé op maandag 13 januari 1913,  
   overlijdensgetuige van Cornelia Johanna Bosch op woensdag 15 januari 1913,  
   overlijdensgetuige van zijn achterneef Pieter Mathijs Moonen op zaterdag 24 mei 1913,  
   overlijdensgetuige van Maria Henrietta Mullens (zie VIi) op dinsdag 10 juni 1930,  
   ovl. (86 jaar oud) op maandag 18 november 1963,  
   begr. op donderdag 21 november 1963 te Spaubeek [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Pierre (Pieter) ,  
   geb. op dinsdag 23 juni 1891 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (93 jaar oud) op zondag 29 juli 1984 aldaar, volgt VIIl
  7.  Joannes Karel Bartholomeus (Johannes Karel Bartholomeus) ,  
   geb. op dinsdag 22 november 1892 (tweeling) te Spaubeek [Li],  
   ovl. (73 jaar oud) op dinsdag 17 mei 1966 in het ziekenhuis te Heerlen [Li],  
   begr. op zaterdag 21 mei 1966 te Genhout [Li] Beek,  
   tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op maandag 15 april 1918 te Schinnen [Li] - akte 5  
   met Maria Helena Houvast (Hautvast), dr. van Jacob Hautvast en Hubertina Cals,  
   geb. op donderdag 23 november 1893 te Schinnen [Li] [huw.reg.],  
   ovl. (41 jaar oud) op woensdag 24 juli 1935 te Genhout [Li] Beek. Uit dit huwelijk geen kinderen,  
   tr. (resp. minstens 42 en minstens 43 jaar oud) (2) na 1935  
   met Maria Hubertina Hautvast,  
   geb. circa 1892. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  8.  Antoinette (Maria Josephina Antonetta) ,  
   geb. op dinsdag 22 november 1892 (tweeling) te Spaubeek [Li],  
   ovl. (78 jaar oud) op dinsdag 29 december 1970 te Beek [Li],  
   otr. op zaterdag 2 november 1918 te Spaubeek [Li],  
   tr. (resp. 25 en 34 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 19 november 1918 te Spaubeek [Li] - akte 1918/4 (getuigen: Jan Mathijs (Joannes Mathijs Hubertus) Erkens (VIa), (52 jaar, landbouwer, Spaubeek) en Jozef (Henricus Josephus) Meijers, (48 jaar, landbouwer, Spaubeek))  
   met Henry (Joannes Hendrikus) Leunissen, zn. van Joannes Leunissen en Maria Catharina Heijnen,  
   geb. op vrijdag 14 november 1884 te Amstenrade [Li],  
   administrateur,  
   ovl. (66 jaar oud) op zaterdag 3 februari 1951 te Amstenrade [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  9.  Maria Catharina Sophia ,  
   geb. op woensdag 27 maart 1895 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (47 jaar oud) op zondag 26 juli 1942 te Geleen [Li], volgt VIIm
  10.  Johanna Loduvica Angelina ,  
   geb. op woensdag 3 juni 1896 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (15 jaar oud) op zondag 5 mei 1912 om 10:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1912/5 (getuigen: haar vader Mathijs (Pieter Mathijs) Mullens (VIi), (55 jaar, landbouwer, Spaubeek, vader) en Jan Adam (Joannes Adamus) Welzen (zie Vt), (67 jaar, veldwachter, Spaubeek, kennis)). 

VIj.  Maria Johanna Geurts, dr. van Leonardus Geurts (Vh) (dagloner, arbeider) en Maria Ida Aerts (dagloonster), 
 geb. op woensdag 1 mei 1867 te Beek [Li], 
 ovl. op zaterdag 2 november 1940 [BS: 73 jaar oud] gehuwd met Jan Francis Timmers te Maastricht [Li], 
 tr. (resp. 31 en 43 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 19 augustus 1898 te Beek [Li] 
 met Henri Alexius Lemmens
 geb. op maandag 16 juli 1855 zn van Migchiel Lodewijk Lemmens (metselaar) en Anna Catharina Boonen
bij huwelijk 43 jaar te Beek [Li], 
 metselaar, 
 ovl. (46 jaar oud) op woensdag 25 december 1901 (Henri Alexius Lemmens zn van Migchiel Lodewijk Lemmens en Anna Catharina Boonen; gehuwd met Maria Margaretha Luijten; gehuwd met Maria Johanna Geurts) te Beek [Li]. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Jan Hubert Louis ,  
   geb. op woensdag 20 juni 1900 te Beek [Li],  
   ovl. op maandag 15 augustus 1949 [BS: 49 jaar oud] gehuwd met Maria Anna Michiels te Brunssum [Li]. 
  Maria Johanna Geurts
 tr. (resp. 35 en 47 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 10 april 1903 te Beek [Li] 
 met Jan Francis Timmers
 geb. op maandag 25 juni 1855 zn van Jan Willem Timmers en Maria Helena Reterae
bij huwelijk 47 jaar te Beek [Li], 
 landbouwersknecht, 
 ovl. op vrijdag 2 maart 1923 [BS: 67 jaar oud] te Maastricht [Li]. 
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Nn ,  
   geb. op zondag 21 juni 1908 te Heer [Li] (doodgeb.). 

VIk.  Andries Leonardus Geurts, zn. van Jan Thomas Geurts (Vi) (dienstknecht, dagloner) en Gertruid Dedrog
 geb. op zondag 30 november 1873 te Beek [Li], 
 dienstknecht, mijnwerker, 
 overlijdensgetuige van zijn dochter Maria Hubertina Geurts (zie VIk) op maandag 8 augustus 1910, 
 overlijdensgetuige van zijn vader Jan Thomas Geurts (Vi) op maandag 20 maart 1911, 
 ovl. (52 jaar oud) op maandag 19 juli 1926 in het ziekenhuis [?] te Heerlen [Li], 
 tr. (resp. 32 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 24 mei 1906 te Schimmert [Li] 
 met Maria Leunissen, dr. van Hendrik Leunissen en Agnes Cruts, 
 geb. op zaterdag 28 juni 1879 te Schimmert [Li], 
 dagloonster, 
 ovl. (44 jaar oud) op dinsdag 27 mei 1924 te Beek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Agnes ,  
   geb. in 1907 vermoedelijk te Schimmert [Li]. 
  2.  Jan Hubertus ,  
   geb. in 1908 vermoedelijk te Schimmert [Li]. 
  3.  Maria Hubertina ,  
   geb. op maandag 21 februari 1910 te Spaubeek [Li] - akte 6,  
   ovl. (5 maanden oud) op zondag 7 augustus 1910 om 21:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1910/9 (getuigen: haar vader Andries Leonardus Geurts (VIk), (36 jaar, mijnwerker, Spaubeek, vader) en Jan Adam (Joannes Adamus) Welzen (zie Vt), (65 jaar, veldwachter, Spaubeek, onverwant)). 
  4.  Jan Willem ,  
   geb. in 1911 vermoedelijk te Schimmert [Li]. 

VIl.  Jan Willem (Joannes Wilhelmus), genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde [Joannes Wilhelmus Diederen] Claesens (Claessens), zn. van Jan Theodoor (Joannes Theodorus) Claesens (Vm) (werkbode, dagloner, landbouwer) en Maria Ida Hubertina Diederen
 geb. op zaterdag 22 december 1860 te Spaubeek [Li], 
 landbouwer, 
 overlijdensgetuige van zijn vader Jan Theodoor (Joannes Theodorus) Claesens (Vm) op zondag 10 december 1893, 
 tr. (resp. 29 en 32 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 2 oktober 1890 te Ulestraten [Li] - akte 4 
 met Maria Anna Gertrudis (Anna Maria Gertrudis) Jacobs, dr. van Cornelis Jacobs (landbouwer) en Anna Gertrudis Schoenmakers, 
 geb. op woensdag 4 augustus 1858 te Ulestraten [Li], 
 ovl. (49 jaar oud) op maandag 1 juni 1908 te Ulestraten [Li] - akte 7. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Maria Mechtildis Claessens,  
   geb. op zondag 20 september 1891 te Ulestraten [Li], volgt VIIn
  2.  Joseph Jan Hubert Claessens,  
   geb. op vrijdag 19 mei 1893 te Ulestraten [Li],  
   ovl. (48 jaar oud) op vrijdag 3 april 1942 te Geulle [Li], volgt VIIo
  3.  Cornelis Hubertus ,  
   geb. op donderdag 11 oktober 1894 te Ulestraten [Li] - akte 21. 
  4.  Maria Gerardina Josephina Claessens,  
   geb. op maandag 13 maart 1899 te Ulestraten [Li], volgt VIIp
  5.  Maria Josephina Leonie Claessens,  
   geb. op dinsdag 18 september 1900 te Ulestraten [Li], volgt VIIq

VIm.  Maria Mechtildis Claesens (Claessens), dr. van Jan Theodoor (Joannes Theodorus) Claesens (Vm) (werkbode, dagloner, landbouwer) en Maria Ida Hubertina Diederen
 geb. op maandag 8 september 1862 te Spaubeek [Li], 
 dienstbode, landbouwster, 
 ovl. (70 jaar oud) op maandag 15 mei 1933 om 13:30 uur te Spaubeek [Li] - akte 1933/7 (getuigen: Joannes Gerardus Bronneberg, (26 jaar, spoorwegbeambte, Geleen), Pierre Kusters (25 jaar, secretarie beambte, Meerssen)), 
 otr. op zondag 18 september 1898 te Spaubeek [Li], 
 tr. (resp. 36 en 40 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 30 september 1898 te Spaubeek [Li] - akte 1898/3 (getuigen: Jan Mathijs (Joannes Mathijs) Moonen, (60 jaar, winkelier, Spaubeek, bekende), Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens, (56 jaar, koster, Spaubeek, bekende), Arius Johannes Mentes Rodenhuis, (43 jaar, zonder, Spaubeek, bekende) en Jan Adam (Joannes Adamus) Welzen (zie Vt), (53 jaar, veldwachter, Spaubeek, bekende)) 
 met Pieter Mathijs Paes (Paas), zn. van Jan Jacob (Joannes Jacobus) Paes en Joanna Maria Steijnbusch (huishoudster (kan niet schrijven)), 
 geb. op dinsdag 7 september 1858 te Spaubeek [Li], 
 dienstknecht, landbouwer, 
 overlijdensgetuige van zijn vader Jan Jacob (Joannes Jacobus) Paes op zaterdag 8 november 1884, 
 overlijdensgetuige van zijn dochter Anna Maria Paes (zie VIm) op maandag 5 februari 1900, 
 overlijdensgetuige van zijn moeder Joanna Maria Steijnbusch op zondag 15 september 1901, 
 woont in Ten Dijken op zaterdag 8 november 1884 te Spaubeek [Li], 
 overlijdensgetuige van zijn tante Maria Josepha Steijnbusch op dinsdag 4 juni 1889, 
 overlijdensgetuige van Maria Catharina Hubertina Diederen op maandag 21 december 1891, 
 ovl. (56 jaar oud) op woensdag 17 februari 1915 om 19:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1915/4 (getuigen: Joannes Martinus Wouters, (60 jaar, landbouwer, Spaubeek, kennis) en Jan Peter (Joannes Pieter) Quax, (44 jaar, landbouwer, Spaubeek, kennis)). 
 Uit dit huwelijk 4 dochters: 
  1.  Anna Maria ,  
   geb. op zondag 4 februari 1900 te Spaubeek [Li],  
   ovl. op maandag 5 februari 1900 om 01:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1900/3 [BS: 7 uren] (getuigen: haar vader Pieter Mathijs Paes (zie VIm), (41 jaar, landbouwer, Spaubeek, vader) en Jan Hendrik (Joannes Henricus) Vroemen, (53 jaar, hoofd der school, Spaubeek, bekende)). 
  2.  Maria Josephina Hubertina ,  
   geb. op maandag 29 april 1901 te Spaubeek [Li],  
   otr. op zaterdag 25 juni 1927 te Spaubeek [Li] idem te Nuth,  
   tr. (resp. 26 en ongeveer 31 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 22 juli 1927 te Spaubeek [Li] (getuigen: Pie (Petrus Hendricus) Heijnen, (42 jaar, landbouwer te Spaubeek) en August (Auguste) Schutgens, (22 jaar, los werkman te Spaubeek))  
   met Pierre Jean Joseph Debets, zn. van Jan Pieter Joseph Debets en Virginie Octavie Charlotte Horsmans,  
   geb. circa 1896 te Lichtenvoorde [Ge] woonachtig in Nuth. Bij huwelijk 31 jaar,  
   bakker. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Anna Maria ,  
   geb. op woensdag 19 november 1902 te Spaubeek [Li], volgt VIIr
  4.  Gertruda (Anna Maria Gertrudis) ,  
   geb. op dinsdag 28 juni 1904 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (72 jaar oud) op dinsdag 31 augustus 1976 in het ziekenhuis te Geleen [Li],  
   otr. op zaterdag 15 augustus 1931 te Spaubeek [Li],  
   tr. (resp. 27 en 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 4 september 1931 te Spaubeek [Li] (getuigen: Johan Rouschop (zie VIIr), (28 jaar, grondwerker, Nuth), Pierre Kusters (23 jaar, ambtenaar ter secretarie, Meerssen))  
   met Joannes Gerardus Bronneberg, zn. van Frans Joseph Bronneberg (dienstknecht, mijnwerker) en Maria Margaretha Kusters (dienstmeid),  
   geb. op vrijdag 8 februari 1907 te Spaubeek [Li],  
   spoorwegbeambte,  
   huwelijksgetuige van Johan Rouschop (zie VIIr) en Anna Maria Paes op vrijdag 4 september 1931 te Spaubeek [Li],  
   overlijdensgetuige van Maria Mechtildis Claesens (VIm) op dinsdag 16 mei 1933,  
   ovl. (59 jaar oud) op donderdag 10 november 1966 in het ziekenhuis te Sittard [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIn.  Maria Josepha Hubertina Claesens (Claessens), dr. van Jan Theodoor (Joannes Theodorus) Claesens (Vm) (werkbode, dagloner, landbouwer) en Maria Ida Hubertina Diederen
 geb. op woensdag 13 februari 1867 te Spaubeek [Li], 
 dienstmeid, 
 ovl. (85 jaar oud) op zaterdag 22 november 1952 te Beek [Li] - akte 44, 
 tr. (resp. 34 en 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 18 april 1901 te Heerlen [Li] - akte 13 
 met Johannes Godefridus Banens, zn. van Jan Herman (Joannes Hermanus) Banens en Maria Cornelia Genders
 geb. op dinsdag 9 november 1875 te Beek [Li], 
 ovl. (57 jaar oud) op maandag 10 juli 1933 aldaar - akte 28. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Frits Jan Willem ,  
   geb. op maandag 24 maart 1902 te Heerlen [Li] - akte 68. 
  2.  Jan Hubert ,  
   geb. op vrijdag 24 juli 1903 te Beek [Li], volgt VIIs
  3.  Mathieu Godfried ,  
   geb. op dinsdag 13 december 1904 te Beek [Li] - akte 93,  
   ovl. (4 maanden oud) op donderdag 20 april 1905 te Neerbeek [Li] - Beek akte 29. 
  4.  Jozef Godfried ,  
   geb. op donderdag 8 februari 1906 te Beek [Li], volgt VIIt
  5.  Anna Maria Francisca ,  
   geb. op dinsdag 5 mei 1908 te Beek [Li], volgt VIIu
  6.  Maria Agnes ,  
   geb. op dinsdag 5 mei 1908 (tweeling) te Beek [Li] - akte 42,  
   tr. (resp. 27 en ongeveer 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 24 april 1936 te Geleen [Li] - akte 15  
   met Wilhelmus Franciscus Arndts, zn. van Franciscus Arndts en Hendrina Johanna Derksen,  
   geb. in 1914 te Millingen [Ge] [huw.reg. 22 jaar]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Maria Elisabeth ,  
   geb. op woensdag 15 september 1909 (tweeling) te Beek [Li] - akte 71,  
   ovl. (16 dagen oud) op vrijdag 1 oktober 1909 te Neerbeek [Li] - Beek 48 [BS: 2 weken]. 
  8.  Maria Helena ,  
   geb. op woensdag 15 september 1909 te Beek [Li],  
   ovl. (46 jaar oud) op zondag 1 juli 1956 te Heerlen [Li], volgt VIIv
  9.  Christiaan ,  
   geb. op donderdag 16 november 1911 te Beek [Li] - akte 89,  
   tr. (resp. 28 en 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 29 maart 1940 te Beek [Li] - akte 9  
   met Anna Maria Hubertina Brandts, dr. van Wilhelm Johannes Brandts en Maria Josephina Huarts,  
   geb. op zondag 22 september 1912 te Beek [Li] - akte 96. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIo.  Joannes Gerardus Claessens, zn. van Jan Theodoor (Joannes Theodorus) Claesens (Vm) (werkbode, dagloner, landbouwer) en Maria Ida Hubertina Diederen
 geb. op maandag 5 juli 1869 te Spaubeek [Li] [Bij huwelijk wonend in Beek], 
 dienstknecht, 
 ovl. (47 jaar oud) op zondag 22 oktober 1916 te Kerkrade [Li], 
 otr. op zondag 29 maart 1896 te Spaubeek [Li] & Beek, 
 tr. (resp. 26 en 19 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 9 april 1896 te Spaubeek [Li] - akte 1896/2 (getuigen: Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens, (54 jaar, koster, Spaubeek), Jan Hendrik (Joannes Henricus) Vroemen, (49 jaar, hoofd der school, Spaubeek), Jan Adam (Joannes Adamus) Welzen (zie Vt), (51 jaar, veldwachter, Spaubeek) en Arius Johannes Mentes Rodenhuis, (42 jaar, zonder, Spaubeek)) 
 met Anna Maria Martha Rosalina Cremers, dr. van Pieter (Jan Petrus) Cremers (arbeider, landbouwer, werkman, dagloner - kan niet schrijven) en Maria (Anna Maria) Vrancken
 geb. op maandag 15 mei 1876 te Spaubeek [Li], 
 dienstmeid. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Pieter Leonard ,  
   geb. op woensdag 19 december 1894 te Spaubeek [Li] . Bij huwelijk van ouders erkend als wettig kind. 
  2.  Joannes Theodorus ,  
   geb. op maandag 22 februari 1897 te Spaubeek [Li]. 
  3.  Joannes Wilhelmus Hubertus ,  
   geb. op maandag 1 augustus 1898 te Spaubeek [Li],  
   mijnweker,  
   ovl. (51 jaar oud) op vrijdag 7 juli 1950 te Kerkrade [Li] - akte 205 (ziekenhuis),  
   tr. (resp. 27 en ongeveer 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 14 oktober 1925 te Kerkrade [Li] - akte 182  
   met Maria Agnes Altdorf, dr. van Franz Joseph Altdorf (slotsmid) en Maria Juliana Hubertina Hissel,  
   geb. in 1901 te 's Hertogenrade [Nw, Duitsland] Bij huwelijk 24 jaar,  
   dienstbode. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Maria Hubertina ,  
   geb. op vrijdag 23 februari 1900 te Spaubeek [Li]. 
  Anna Maria Martha Rosalina Cremers, dr. van Pieter (Jan Petrus) Cremers (arbeider, landbouwer, werkman, dagloner - kan niet schrijven) en Maria (Anna Maria) Vrancken
 tr. (resp. 50 en ongeveer 54 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op woensdag 11 mei 1927 te Kerkrade [Li] 
 met Wilhelm Jerzembski, zn. van Maria Jerzembski, 
 geb. in 1873 te Elgenau [Duitsland] - Kreis Osterode (Ostpreußen). Bij huwelijk 53 jaar, 
 mijnwerker. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIp.  Maria Gertruda Wouters, dr. van Jan Theodor (Joannes Theodorus) Wouters (Vp) (mijnwerker, arbeider) en Anna Gertrudis Vinken (arbeidster), 
 geb. op zaterdag 10 januari 1880 te Kerkrade [Li] - Spekholzerheide, 
 ovl. (70 jaar oud) op dinsdag 25 april 1950 in het ziekenhuis te Heerlen [Li] - akte 237, 
 begr. op zaterdag 29 april 1950 om 11:00 uur aldaar H. Jozef kerk te Heerlerbaan om 11:00 uur, 
 tr. (resp. 26 en 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 5 oktober 1906 te Kerkrade [Li], 
  
 woont op zondag 14 december 1941 te Heerlen [Li], 
 Heerlerbaan 160 
 Heerlen 
 met Pieter Jozef (Peter Jozef) Sonnenschein, zn. van Frans Willem Sonnenschein (koopman in steenkool) en Anna Maria Jozefa Franssen
 geb. op woensdag 9 november 1881 te Heerlen [Li], 
 garagehouder, 
 ovl. (58 jaar oud) op vrijdag 14 juni 1940 te Heerlen [Li] - akte 370 [als naam van moeder wordt de naam van de moeder van de echtgenote genoteerd]. 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.  Frans Willem ,  
   geb. op donderdag 1 augustus 1907 te Heerlen [Li] - akte 249. 
  2.  Anna ,  
   geb. op donderdag 18 juni 1908 te Heerlen [Li] - akte 211,  
   tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 21 december 1932 te Heerlen [Li] - akte 347  
   met Leo Eduard Oscar Houben, zn. van Hubertus Joseph Houben (boekhouder) en Maria Johanna Reintjens,  
   geb. op woensdag 26 september 1906 te Tilburg [Nb],  
   boekhouder. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Maria Jozefa ,  
   geb. op zaterdag 5 juni 1909 te Heerlen [Li] - akte 186,  
   tr. (resp. 31 en 32 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 18 april 1941  
   met F. Bock,  
   geb. vermoedelijk 1909. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Hubertina Catharina ,  
   geb. op dinsdag 12 juli 1910 te Heerlen [Li] - akte 257,  
   ovl. (8 maanden oud) op vrijdag 7 april 1911 aldaar. 
  5.  Johanna Hubertina ,  
   geb. op donderdag 25 april 1912 te Heerlen [Li] - akte 227,  
   tr. (beiden 32 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 30 november 1944  
   met H. J. Groten,  
   geb. vermoedelijk 1912. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Maria Hubertina Eliza ,  
   geb. op zaterdag 31 januari 1914 te Heerlen [Li] - akte 86,  
   ovl. (1 jaar oud) op donderdag 1 april 1915 aldaar. 
  7.  Johan Peter ,  
   geb. op vrijdag 22 januari 1915 te Heerlen [Li] - akte 62. 
  8.  Frans Willem ,  
   geb. op maandag 11 december 1916 te Heerlen [Li],  
   tr. (resp. 25 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 3 december 1942  
   met M. S. D. Habets,  
   geb. vermoedelijk 1916. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  9.  Frans Jozef ,  
   geb. op zaterdag 8 november 1919 te Heerlen [Li],  
   tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 29 april 1943  
   met M. V. L. Müller,  
   geb. vermoedelijk 1919. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  10.  Maria Jozefa Anna ,  
   geb. op donderdag 8 december 1921 te Heerlen [Li]. 
  11.  Hubert Leonard Jozef ,  
   geb. op woensdag 25 juni 1924 te Heerlen [Li],  
   ovl. (8 maanden oud) op donderdag 19 maart 1925 aldaar. 

VIq.  Anna Catharina Wouters, dr. van Jan Theodor (Joannes Theodorus) Wouters (Vp) (mijnwerker, arbeider) en Anna Gertrudis Vinken (arbeidster), 
 geb. op zondag 15 januari 1882 te Kerkrade [Li], 
 ovl. (80 jaar oud) op donderdag 18 oktober 1962 in het ziekenhuis te Sittard [Li], 
 een dochter: 
  1.  Hubertina Maria Wouters,  
   geb. op dinsdag 30 augustus 1910 te Kerkrade [Li] - akte 532,  
   ovl. (1 jaar oud) op donderdag 21 september 1911 te Heel en Panheel [Li] - akte 44. 
  Anna Catharina Wouters (VIq), 
 tr. (resp. 30 en 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 16 augustus 1912 te Kerkrade [Li] 
 met Hubertus Wilhelmus Geurts, zn. van Leonard Hubertus Geurts (Vy) (landbouwer) en Hubertina (Anna Maria Hubertina) Aelmans (landbouwster) (zie VIag). 

VIr.  Pieter Joseph (Peter Joseph) Wouters, zn. van Jan Theodor (Joannes Theodorus) Wouters (Vp) (mijnwerker, arbeider) en Anna Gertrudis Vinken (arbeidster), 
 geb. op donderdag 20 september 1883 te Kerkrade [Li], 
 mijnwerker, ijzerhandelaar, koopman, landbouwer, 
 ovl. (68 jaar oud) op woensdag 6 februari 1952 te Geleen [Li] - akte 13, 
 tr. (beiden 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 6 mei 1909 te Bocholtz [Li], 
 woont op dinsdag 30 augustus 1921 te Geleen [Li] Groenstraat 122, 
 woont op woensdag 4 november 1942 te Geleen [Li] Groenstraat 95 a 
 met Maria Elisabeth Hubertina Ramaekers, dr. van Joannes Josephus Ramaekers (metselaar) en Maria Anna Hubertina Gerards
 geb. op dinsdag 1 januari 1884 te Bocholtz [Li]. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Johan (Jan Jozef Theodoor) ,  
   geb. op dinsdag 8 maart 1910 te Bocholtz [Li],  
   ovl. (75 jaar oud) op zaterdag 13 april 1985 te Geleen [Li], volgt VIIw
  2.  Josephina (Maria Josepha) ,  
   geb. op zaterdag 3 juni 1911 te Bocholtz [Li] - akte 43,  
   ovl. (31 jaar oud) op maandag 5 oktober 1942 bij het bombardement van Geleen door RAF te Lutterade [Li],  
   tr. (resp. 27 en 29 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 14 april 1939 te Geleen [Li] - akte 16,  
   wonen op Groenstraat 122 op maandag 5 oktober 1942 te Geleen [Li]  
   met Nicolaas Lansink, zn. van Christiaan Lansink (mijnwerker) en Johanna Hendrika Postulart,  
   geb. op dinsdag 15 februari 1910 te Venlo [Li] - akte 68,  
   chauffeur. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  3.  Enny (Anna Maria Sophia) ,  
   geb. op vrijdag 25 september 1914 te Heerlen [Li] - akte 659,  
   ovl. (85 jaar oud) op vrijdag 14 april 2000,  
   tr. (resp. 26 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 8 mei 1941  
   met Johan (J. B. H.) Visschedijk,  
   geb. op zondag 27 januari 1918 te Hengelo [Ge],  
   ovl. (71 jaar oud) op woensdag 29 november 1989 te Munstergeleen [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Jozefina Anna ,  
   geb. op donderdag 9 december 1915 te Heerlen [Li],  
   ovl. (45 jaar oud) op dinsdag 4 april 1961,  
   begr. op zaterdag 8 april 1961 te Geleen [Li] - Zuid,  
   tr. (resp. 28 en minstens 20 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 4 november 1944  
   met B. Ossel,  
   geb. voor 1924. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Helena ,  
   geb. op vrijdag 27 april 1917 [niet op Persoonskaart BS] te Heerlen [Li],  
   ovl. op maandag 14 mei 1917 [17 agen oud] (BS-Overlijden) aldaar. 
  6.  Maria Elisabeth ,  
   geb. in 1918 [niet op Persoonskaart BS] te Heerlen [Li],  
   ovl. (ongeveer 1 jaar oud) op donderdag 25 september 1919 aldaar [BS: 12 maanden]. 
  7.  Maria Gertrud ,  
   geb. op zaterdag 25 juli 1925 te Geleen [Li],  
   ovl. (32 dagen oud) op woensdag 26 augustus 1925 aldaar opgegeven naam: Maria Julia [BS: 1 maand]. 

VIs.  Josephine (Catharina Josepha) Wouters, dr. van Jan Theodor (Joannes Theodorus) Wouters (Vp) (mijnwerker, arbeider) en Anna Gertrudis Vinken (arbeidster), 
 geb. op donderdag 7 juli 1887 te Kerkrade [Li], 
 ovl. (89 jaar oud) op woensdag 22 juni 1977 in een verpleegtehuis te Geleen [Li], 
 begr. op zaterdag 25 juni 1977 aldaar - Lindenheuvel, 
 2 dochters: 
  1.  Anna Maria Wouters (Schütt),  
   geb. op vrijdag 27 maart 1914 te Kerkrade [Li] - akte 240. Op 17-06-1914 erkend bij huwelijk door August Friendrich Wilhelm Schütt. 
  2.  Roos (Rosalina) Wouters,  
   geb. op zaterdag 1 december 1917 te Spekholzerheide [Li],  
   naaister,  
   ovl. (68 jaar oud) op vrijdag 28 november 1986 te Geleen [Li],  
   begr. op woensdag 3 december 1986 te Lindenheuvel [Li],  
   tr. (resp. 19 en 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 30 juli 1937 te Geleen [Li] - akte 51  
   met Sjir (Jan Gerard) Tummers, zn. van Willem Tummers (grondwerker) en Maria Anna Heffels,  
   geb. op vrijdag 1 maart 1912 te Geleen [Li],  
   mijnwerker,  
   ovl. (54 jaar oud) op zondag 18 september 1966 te Geleen [Li] - akte 146. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  Josephine (Catharina Josepha) Wouters
 tr. (resp. 26 en ongeveer 28 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 16 juni 1914 te Kerkrade [Li] 
 met August (August Friedrich Wilhelm) Schütt (Schutt), zn. van Martha Schütt en NN, 
 geb. circa 1886 te Altefähr [Duitsland] Bij huwelijk is leeftijd 27 jaar, 
 mijnwerker, 
 ovl. (ongeveer 29 jaar oud) op woensdag 21 april 1915 te Schaesberg [Li] & Kerkrade - aangifte 26 april 1915. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Hein (Heinrich) ,  
   geb. op zaterdag 11 januari 1913 te Aken [Nw, Duitsland],  
   ovl. (82 jaar oud) op vrijdag 12 mei 1995 te Geleen [Li], volgt VIIx
  Josephine (Catharina Josepha) Wouters
 tr. (resp. 32 en 23 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 6 februari 1920 te Kerkrade [Li] 
 met Johannes Josephus van Gestel, zn. van Franciscus van Gestel (schoenmaker) en Elisabeth van der Linden
 geb. op zaterdag 9 januari 1897 te Venray [Li], 
 metselaar. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 

VIt.  Johan Peter Wouters, zn. van Jan Theodor (Joannes Theodorus) Wouters (Vp) (mijnwerker, arbeider) en Anna Gertrudis Vinken (arbeidster), 
 geb. op dinsdag 26 juni 1894 te Kerkrade [Li], 
 electriciën, 
  
 
 begiftigd met de zilveren eremedaille in de Orde van Oranje Nassau 
 (bron: overlijdensadvertentie Limburgs Dagblad d.d. 2 augustus 1969
 Ovl. (75 jaar oud) op donderdag 31 juli 1969 te Valkenburg a/d Geul [Li] - Huize Boslust (Houthem), 
 begr. op dinsdag 5 augustus 1969 aldaar H. Nicolaaskerk om 10:00 uur, 
 woont te Houthem [Li] Wilhelminalaan 42 (37), 
 tr. (resp. 22 en 18 jaar oud) op zaterdag 26 mei 1917 te Maastricht [Li], 
 woont op maandag 8 januari 1968 te Houthem [Li] Kloosterweg 34, 
  
 woont in 1993 te Valkenburg a/d Geul [Li], 
 L. v.d. Maesenstraat 11a 
 Valkenburg a/d Geul 
 met Elisabeth Maria God, dr. van Jean Augustin Paul God (bankwerker) en Marguerite Lemmens
 geb. op zondag 12 februari 1899 te Luik (Liège) [Li, België], 
 ovl. (67 jaar oud) op donderdag 15 december 1966 te Heerlen [Li]. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Paul (Johannes Augustinus Paulus) ,  
   geb. op woensdag 17 april 1918 te Schaesberg [Li],  
   ovl. (75 jaar oud) op vrijdag 22 oktober 1993 te Valkenburg a/d Geul [Li], volgt VIIy
  2.  Jos (Peter Jozef) ,  
   geb. op maandag 31 maart 1919 te Maastricht [Li],  
   ovl. (74 jaar oud) op zaterdag 17 juli 1993 aldaar, volgt VIIz
  3.  Louis Johannes ,  
   geb. op donderdag 24 juni 1920 te Heerlen [Li],  
   ovl. (8 maanden oud) op zaterdag 5 maart 1921 te Valkenburg a/d Geul [Li]. 
  4.  Rietje (Wilhelmina Maria Margaretha) ,  
   geb. op woensdag 14 oktober 1925 te Valkenburg a/d Geul [Li],  
   ovl. (12 jaar oud) op dinsdag 7 juni 1938 aldaar. 
  5.  Harry (Hubertus Hendrikus) ,  
   geb. op dinsdag 21 december 1926 te Valkenburg a/d Geul [Li],  
   ovl. (82 jaar oud) op woensdag 4 november 2009 te Maastricht [Li], volgt VIIaa
  6.  Nn ,  
   geb. op woensdag 27 januari 1937 (levenloos geboren, geslacht v) te Valkenburg a/d Geul [Li] (doodgeb.). 
  7.  Afgeschermd ,  
   relatie  
   met Afgeschermd . Uit dit huwelijk een kind. 

VIu.  Pieter Thomas Welzen (Swelzen), zn. van Jan Adam (Joannes Adamus) Welzen (veldwachter (de Boa), gemeentebode) en Maria Elisabeth Moonen (Vt) (huishoudster), 
 geb. op zondag 28 juli 1872 te Spaubeek [Li], 
 spoorwegbeambte; seinhuiswachter, 
 ovl. (77 jaar oud) op donderdag 11 mei 1950 te Maastricht [Li], 
 begr. op maandag 15 mei 1950 te Heer [Li], 
 tr. (resp. 28 en 23 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 30 november 1900 te Sittard [Li] 
 met Maria Amalia Verbruggen, dr. van Jan Hendrik Verbrugge (marechaussee te paard) en Cornelia Leinders
 geb. op maandag 19 maart 1877 te Bergen [Li]. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  Pieter Thomas Welzen
 tr. (resp. 32 en ongeveer 31 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 3 maart 1905 te Sittard [Li] 
 met Maria Theresia Neilen (Veilen), dr. van Jacob Neilen (schoenmaker) en Maria Elisabeth van den Bongard (dienstmeid), 
 geb. circa 1874 bij huwelijk is leeftijd 31 jaar te Sittard [Li], 
 winkeljuffrouw, 
 ovl. (ongeveer 73 jaar oud) op woensdag 30 juli 1947 te Heer [Li]. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Maria Hubertina Elisa ,  
   geb. op vrijdag 15 december 1905 te Heer en Keer [Li],  
   tr. (beiden 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 12 juni 1929 te Heer en Keer [Li]  
   met Leonardus Hubertus Aarts, zn. van Johannes Wilhelmus Aarts (fabrieksarbeider) en Maria Elisabeth Coolen,  
   geb. op dinsdag 14 november 1905 te Amby [Li],  
   machinist. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Anna Maria Jacobina ,  
   geb. op maandag 26 november 1906 te Heer en Keer [Li]. 
  3.  Jan Adamus ,  
   geb. op woensdag 15 april 1908 te Heer [Li],  
   ovl. (71 jaar oud) op dinsdag 8 januari 1980 aldaar,  
   tr. (resp. 22 en 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 30 april 1930 te Heer en Keer [Li]  
   met Hubertina Aarts, dr. van Franciscus Hubertus Aarts en Maria Lucia Turcken,  
   geb. op vrijdag 3 februari 1905 te Heer [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Peter Joseph ,  
   geb. op zaterdag 23 april 1910 te Heer en Keer [Li]. 

VIv.  Anna Maria Sophia Welzen (Swelzen), dr. van Jan Adam (Joannes Adamus) Welzen (veldwachter (de Boa), gemeentebode) en Maria Elisabeth Moonen (Vt) (huishoudster), 
 geb. op woensdag 6 mei 1874 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (76 jaar oud) op zondag 29 oktober 1950 te Kerkrade [Li] - ziekhuis, 
 otr. (1) op zaterdag 26 maart 1898 te Spaubeek [Li] & Schinnen, 
 tr. (resp. 24 en 29 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 10 april 1899 te Spaubeek [Li] - akte 1899/1 (getuigen: Arius Johannes Mentes Rodenhuis, (43 jaar, zonder, Spaubeek, kennis), Sjang (Joannes) Schutgens, (44 jaar, landbouwer, Spaubeek, kennis), Leonard (Petrus Leonardus) Mevis, (42 jaar, landbouwer, Saubeek, kennis) en Josef (Alexander Josephus) Schutgens, (36 jaar, landbouwer, Spaubeek, kennis)) 
 met Pieter Lodewijck Schmitz, zn. van Jan Willem (Wilhelmus) Schmitz (werkman) en Maria Louis Derrez (kan niet schrijven), 
 geb. op zondag 20 februari 1870 te Schinnen [Li], 
 ovl. (41 jaar oud) op maandag 13 maart 1911 te Kerkrade [Li]. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Maria Louisa ,  
   geb. op maandag 21 augustus 1899 te Schinnen [Li]. 
  2.  Maria Josephina ,  
   geb. op donderdag 25 september 1902 te Kerkrade [Li]. 
  Anna Maria Sophia Welzen
 tr. (resp. 39 en ongeveer 43 jaar oud) (2) op vrijdag 3 oktober 1913 te Kerkrade [Li] 
 met Paul Joseph Klinkenberg, zn. van Mathias Joseph Klinkenberg en Maria Gertrud Bohnen
 geb. circa 1870 te Kohlscheid [Nw, Duitsland], 
 mijnwerker. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 

VIw.  Maria Sophia Welzen, dr. van Jan Adam (Joannes Adamus) Welzen (veldwachter (de Boa), gemeentebode) en Maria Elisabeth Moonen (Vt) (huishoudster), 
 geb. op dinsdag 21 januari 1879 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (68 jaar oud) op woensdag 13 augustus 1947 om 01:30 uur te Spaubeek [Li] - akte 1947/13 (getuige: Pieter Hubertus Henssen (zie VIw), (67 jaar, gepensioneerd, Spaubeek)), 
 otr. op zondag 21 mei 1905 te Spaubeek [Li] & Geleen, 
 tr. (resp. 26 en 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 31 mei 1905 te Spaubeek [Li] - akte 1905/4 (getuigen: Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens, (64 jaar, koster, Spaubeek, kennis), Jan Mathijs Huijts, (38 jaar, koopman, Spaubeek, kennis), Gerardus Joseph Stijfs, (63 jaar, landbouwer, Spaubeek, kennis) en Auguste (Jacobus Augustus) Schutgens, (48 jaar, landbouwer, Spaubeek, kennis)), 
 woont in Oude Kerk op vrijdag 12 augustus 1910 te Spaubeek [Li] (1946) Oude Kerkstraat 6 
 met Pieter Hubertus Henssen, zn. van Pieter Henssen en Petronella Peulen, 
 geb. op zondag 28 september 1879 te Geleen [Li], 
 mijnwerker, verkiezingslijst gemeenteraadslid, 
 overlijdensgetuige van Maria Sophia Welzen (VIw) op woensdag 13 augustus 1947, 
 overlijdensgetuige van zijn zoon Pieter Joannes Henssen (zie VIw) op donderdag 27 juni 1907, 
 overlijdensgetuige van zijn dochter Anna Maria Hubertina Henssen (zie VIw) op vrijdag 12 augustus 1910, 
 overlijdensgetuige van zijn zoon Johannes Leonardus Henssen (zie VIw) op maandag 7 december 1908, 
 ovl. (80 jaar oud) op vrijdag 24 juni 1960 in het ziekenhuis te Sittard [Li]. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Pieter Joannes ,  
   geb. op vrijdag 22 juni 1906 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (1 jaar oud) op donderdag 27 juni 1907 om 16:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1907/8 (getuigen: zijn vader Pieter Hubertus Henssen (zie VIw), (27 jaar, mijnwerker, Spaubeek, vader) en zijn grootvader Jan Adam (Joannes Adamus) Welzen (zie Vt), (62 jaar, veldwachter, Spaubeek, grootvader)). 
  2.  Johannes Leonardus ,  
   geb. in oktober 1907 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (1 jaar oud) op zaterdag 5 december 1908 om 08:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1908/15 [BS: 14 maanden] (getuigen: zijn vader Pieter Hubertus Henssen (zie VIw), (29 jaar, mijnwerker, Spaubeek, vader) en zijn grootvader Jan Adam (Joannes Adamus) Welzen (zie Vt), (63 jaar, veldwachter, Spaubeek, onverwant [? = grootvader !])). 
  3.  Anna Maria ,  
   geb. op woensdag 25 november 1908 te Spaubeek [Li],  
   otr. op zaterdag 31 oktober 1931 te Spaubeek [Li] idem in Heerlen,  
   tr. (resp. 22 en 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 20 november 1931 te Spaubeek [Li] - akte 11 (getuigen: haar oom Sjang (Joannes) Welzen (zie Vt), (49 jaar, veldwachter, Spaubeek), Pierre Kusters (23 jaar, ambtenaar ter secretarie, Meerssen))  
   met Gerard Vroomen, zn. van Pieter Jozef Vroomen en Maria Anna Barbara Huijts,  
   geb. op maandag 22 januari 1906 te Heerlen [Li],  
   mijnwerker. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Anna Maria Hubertina (Anna Maria Josephina) ,  
   geb. op zondag 12 juni 1910 te Spaubeek [Li] - akte 18,  
   ovl. (2 maanden oud) op vrijdag 12 augustus 1910 om 10:00 uur te Spaubeek [Li] te oude Kerk - akte 1910/10 [BS: 2 maanden] Opgeven namen: Anna Maria Josephina (getuigen: haar vader Pieter Hubertus Henssen (zie VIw), (30 jaar, mijnwerker, Spaubeek, vader) en Jan Hubert (Joannes Hubertus) Vrancken, (58 jaar, herbergier, Spaubeek, onverwant)). 
  5.  Pieter Hubertus (Peter Hubertus) ,  
   geb. op donderdag 3 augustus 1911 te Spaubeek [Li],  
   grondwerker,  
   ovl. (27 jaar oud) op woensdag 10 mei 1939 om 07:30 uur te Spaubeek [Li] - akte 1939/11. Wonend in Schinnen (getuige: zijn oom Sjang (Joannes) Welzen (zie Vt), (56 jaar, gemeente veldwachter, Spaubeek)),  
   tr. (resp. minstens 23 en minstens 19 jaar oud) na 1935  
   met Maria Elisabeth Debets,  
   geb. op zondag 13 juni 1915 te Schinnen [Li],  
   ovl. (77 jaar oud) op woensdag 12 augustus 1992 in een verpleegtehuis te Geleen [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Wijnand ,  
   geb. op dinsdag 3 september 1912 te Spaubeek [Li],  
   ovl. op vrijdag 28 februari 2003 te Geleen [Li],  
   tr.  
   met Netta op den Kamp,  
   geb. circa 1912. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Ida ,  
   geb. op vrijdag 9 januari 1914 te Spaubeek [Li],  
   ovl. op woensdag 19 maart 2008 te Sittard [Li]. 
  8.  Math (Peter Mathieu) ,  
   geb. op zondag 3 oktober 1915 te Spaubeek [Li],  
   mijnwerker,  
   ovl. (89 jaar oud) op zaterdag 12 februari 2005 te Sittard [Li],  
   tr. (resp. 23 en 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 19 mei 1939 te Spaubeek [Li] - akte 1939/6 (getuigen: zijn oom Sjang (Joannes) Welzen (zie Vt), (57 jaar, gemeente-veldwachter, Spaubeek) en Arnoldus Cools, (63 jaar, stoffeerder, Spaubeek))  
   met Mia (Anna Maria) Rouland, dr. van Theodoor Rouland (mijnwerker) en Maria Gertrudis Lemmens (dienstmeid),  
   geb. op maandag 12 februari 1917 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (79 jaar oud) op donderdag 28 maart 1996 te Sittard [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  9.  Fien (Maria Josephine) ,  
   geb. op donderdag 21 juni 1917 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (93 jaar oud) op maandag 14 maart 2011 te Geleen [Li],  
   tr.  
   met Harie (J. H.) Vrancken, zn. van Jos (Pieter Joseph) Vrancken (mijnwerker, reserve verkiezingslijst gemeenteraadslid) en Anna (Maria Anna Hubertina) Bovens (VIIc),  
   geb. op zaterdag 2 augustus 1919 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (83 jaar oud) op zondag 25 mei 2003 in een verpleegtehuis te Geleen [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  10.  Netta (Maria Antonetta) ,  
   geb. op woensdag 24 januari 1923 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (41 jaar oud) op woensdag 1 juli 1964 in het ziekenhuis te Geleen [Li],  
   tr. (resp. minstens 19 en minstens 21 jaar oud) na 1943  
   met Pie (Johan Petrus) Claessens,  
   geb. op maandag 11 april 1921 te Geleen [Li],  
   ovl. (87 jaar oud) op woensdag 27 augustus 2008 aldaar. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 

VIx.  Paulus Hubertus Welzen, zn. van Jan Adam (Joannes Adamus) Welzen (veldwachter (de Boa), gemeentebode) en Maria Elisabeth Moonen (Vt) (huishoudster), 
 geb. op maandag 23 augustus 1880 te Spaubeek [Li], 
 mijnwerker, landbouwer, 
 overlijdensgetuige van Maria Catharina Antonia van de Wall (zie VIx) op woensdag 4 april 1945, 
 overlijdensgetuige van Hub (Andreas Hubertus) van de Wall op maandag 9 september 1918, 
 overlijdensgetuige van zijn dochter Maria Rosalina Welzen (zie VIx) op maandag 10 februari 1919, 
 overlijdensgetuige van zijn zoon Jan Arnold Welzen (zie VIx) op woensdag 11 februari 1925, 
 ovl. (75 jaar oud) op zondag 29 juli 1956 te Sittard [Li] - Ziekenhuis, 
 otr. op zondag 11 oktober 1908 te Spaubeek [Li], 
 tr. (resp. 28 en 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 22 oktober 1908 te Spaubeek [Li] - akte 1908/7 (getuigen: Sjang (Joannes) Schutgens, (53 jaar, burgemeester, Spaubeek, kennis), Jan Hubert (Joannes Hubertus) Vrancken, (56 jaar, landbouwer, Spaubeek, kennis), Michiel (Joannes Michael Hubertus) Moonen, (32 jaar, landbouwer, Spaubeek, kennis), Guillaume Lemmens (35 jaar, secretaris, Beek, kennis)) 
 met Maria Catharina Antonia van de Wall, dr. van Hub (Andreas Hubertus) van de Wall (dagloner, slager, landbouwer) en Maria Christina Jongh (landbouwster), 
 geb. op donderdag 5 april 1883 te Nuth [Li], 
 ovl. (61 jaar oud) op woensdag 4 april 1945 om 01:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1945/7 (getuige: Paulus Hubertus Welzen (VIx), (64 jaar, landbouwer, Spaubeek)). 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Jan Adam ,  
   geb. op dinsdag 17 augustus 1909 te Spaubeek [Li] - akte 20,  
   ovl. (80 jaar oud) op dinsdag 26 december 1989 te Sittard [Li]. 
  2.  Maria (Anna Maria Hubertina) ,  
   geb. op zondag 21 augustus 1910 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (91 jaar oud) op maandag 12 november 2001 te Geleen [Li], volgt VIIab
  3.  Thom (Peter Thomas) ,  
   geb. op donderdag 7 maart 1912 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (51 jaar oud) op zondag 24 november 1963 te Sittard [Li], volgt VIIac
  4.  Tonia (Theresia Antonia) ,  
   geb. op donderdag 24 augustus 1916 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (45 jaar oud) op zaterdag 4 november 1961 aldaar, volgt VIIad
  5.  Maria Rosalina ,  
   geb. circa april 1918 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 10 maanden oud) op vrijdag 7 februari 1919 om 09:00 uur [BS: 10 maanden] te Spaubeek [Li] - akte 1919/1 (getuigen: haar vader Paulus Hubertus Welzen (VIx), (38 jaar, mijnwerker, Spaubeek) en Jan Pieter (Jan Pieter Hubert) Stassen (zie Vab), (34 jaar, koster, Spaubeek)). 
  6.  Maria Rosalina Christina ,  
   geb. op vrijdag 9 juli 1920 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (32 jaar oud) op zaterdag 24 januari 1953 te Sittard [Li], volgt VIIae
  7.  Jan Arnold ,  
   geb. in mei 1924 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (9 maanden oud) op dinsdag 10 februari 1925 om 18:00 uur [BS: 9 maanden] te Spaubeek [Li] - akte 1925/1 (getuigen: zijn vader Paulus Hubertus Welzen (VIx), (44 jaar, mijnwerker, Spaubeek) en Hubertus (Thomas Hubertus) Heijnen, (34 jaar, timmerman, Spaubeek)). 

VIy.  Jan Jacob Welzen, zn. van Jan Adam (Joannes Adamus) Welzen (veldwachter (de Boa), gemeentebode) en Maria Elisabeth Moonen (Vt) (huishoudster), 
 geb. op maandag 30 juni 1884 te Spaubeek [Li], 
 spoorwegconducteur, 
 ovl. (82 jaar oud) op vrijdag 12 augustus 1966 (bron: www.bidprentjesbank.nl) te Brunssum [Li], 
 begr. op dinsdag 16 augustus 1966 aldaar - Rumpen, 
 tr. (resp. 33 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 12 juli 1917 te Nuth [Li] 
 met Maria Rosalina Crapels, dr. van Hubertus Joseph Crapels (landbouwer) en Maria Rosalina Jongen
 geb. op donderdag 1 januari 1891 te Nuth [Li], 
 naaister. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Johanna Rosalina ,  
   geb. circa 1918,  
   ovl. (ongeveer 1 jaar oud) op woensdag 5 februari 1919 te Nuth [Li]. 
  2.  Jozef Leonardus ,  
   geb. op woensdag 3 juni 1925 te Brunssum [Li] - Rumpen,  
   ovl. (20 jaar oud) op vrijdag 25 januari 1946 te Malakka [Sm, Indonesië]. 
  3.  Sophia Maria ,  
   geb. op zondag 5 januari 1930 te Brunssum [Li],  
   ovl. (2 dagen oud) op dinsdag 7 januari 1930 aldaar. 

VIz.  Frits (Frederik Hubertus Godefridus) Welzen (Swelzen), zn. van Jan Adam (Joannes Adamus) Welzen (veldwachter (de Boa), gemeentebode) en Maria Elisabeth Moonen (Vt) (huishoudster), 
 geb. op vrijdag 23 april 1886 te Spaubeek [Li], 
 mijnwerker, wethouder van Spaubeek, 
 geboortegetuige van zijn kind Nn Welzen (zie VIz) op dinsdag 29 maart 1921, 
 geboortegetuige van zijn kind Nn Welzen (zie VIz) op donderdag 23 juni 1927, 
 overlijdensgetuige van Jan Jacob (Joannes Jacobus) Baltus op vrijdag 22 juli 1927, 
 ovl. (67 jaar oud) op woensdag 31 maart 1954 om 00:45 uur (zonder beroep) te Geleen [Li] - ziekenhuis & Spaubeek - akte 41, 
 begr. om 9:30 uur in de H. Augustinuskerk te Lutterade [Li], 
 otr. op zondag 12 april 1908 te Spaubeek [Li], 
 tr. (beiden 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 23 april 1908 te Spaubeek [Li] - akte 1908/3 (getuigen: Michiel (Joannes Michael Hubertus) Moonen, (31 jaar, landbouwer, Spaubeek, kennis), Peter Jan (Peter Johannes) Truijen, (28 jaar, telegrafist, Spaubeek, kennis), Sjang (Joannes) Schutgens, (53 jaar, burgemeester, Spaubeek, kennis), Guillaume Lemmens (34 jaar, secretaris, Beek, kennis)), 
 woont op Hobbelrade C 39 op vrijdag 18 juni 1943 te Spaubeek [Li], 
 woont op Uranusstraat 3 op woensdag 31 maart 1954 te Lutterade [Li] 
 met Net (Maria Annetta) Baltus, dr. van Jan Jacob (Joannes Jacobus) Baltus (landbouwer, werkman - kan niet schrijven) en Maria (Maria Catharina) Lemmens (kan niet schrijven), 
 geb. op zondag 17 mei 1885 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (90 jaar oud) op zondag 8 februari 1976 (bron: www.bidprentjesbank.nl) te Sittard [Li], 
 begr. op zaterdag 14 februari 1976 (bron: genealogie.dannypeeters.nl) te Spaubeek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.  Jan (Jan Adam) ,  
   geb. op zondag 28 maart 1909 genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde te Spaubeek [Li] - akte 8,  
   ovl. (72 jaar oud) op vrijdag 4 september 1981 te Sittard [Li],  
   begr. op dinsdag 8 september 1981 te Geleen [Li],  
   tr. (resp. 23 en 21 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 20 mei 1932 te Geleen [Li],  
   woont op woensdag 31 maart 1954 te Geleen [Li]  
   met Maria Sibilla Hubertina Kubben, dr. van Jan Mathijs Kubben (landbouwer) en Hubertine Hoenen,  
   geb. op woensdag 21 december 1910 te Geleen [Li] - Spaans Neerbeek,  
   ovl. (76 jaar oud) op zaterdag 28 februari 1987 aldaar. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  2.  Maria Hubertina ,  
   geb. op maandag 31 oktober 1910 te Spaubeek [Li] - akte 29,  
   ovl. (86 jaar oud) op zaterdag 18 januari 1997 in het ziekenhuis te Heerlen [Li],  
   otr. op zaterdag 27 mei 1933 te Spaubeek [Li] idem in Schinnen,  
   tr. (resp. 22 en 30 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 16 juni 1933 te Spaubeek [Li] (getuigen: Antoon (Peter Antoon Hubertus) van den Camp (zie VIIm), (47 jaar, hoofd der school, Spaubeek), Pierre Kusters (25 jaar, secretaris ambtenaar, Meerssen)),  
   woont op woensdag 31 maart 1954 te Schinnen [Li]  
   met Jozef (Jan Hubert Jozef) Houben, zn. van Jan Hubert Houben (landbouwer) en Maria Catharina Elisabeth Damoiseaux,  
   geb. op woensdag 4 maart 1903 te Schinnen [Li],  
   landbouwer,  
   ovl. (66 jaar oud) op woensdag 19 november 1969 te Schinnen [Li],  
   begr. aldaar. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  3.  Thomas (Peter Thomas) ,  
   geb. op donderdag 7 november 1912 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (48 jaar oud) op dinsdag 31 oktober 1961 in het ziekenhuis te Sittard [Li],  
   tr. (resp. 33 en 31 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 1 maart 1946 te Spaubeek [Li],  
   woont op woensdag 31 maart 1954 te Genhout [Li]  
   met Christina (Chr. M.) Peeters (Peters),  
   geb. op dinsdag 11 augustus 1914 te Odenkirchen - Mülfort [Nw, Duitsland],  
   ovl. (78 jaar oud) op woensdag 30 december 1992 in het ziekenhuis te Sittard [Li],  
   begr. op maandag 4 januari 1993 te Genhout [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  4.  Josephina (Maria Hubertina Josephina) ,  
   geb. op maandag 18 mei 1914 te Spaubeek [Li] Wonend in Geleen,  
   ovl. (68 jaar oud) op dinsdag 15 juni 1982 te Schinnen [Li],  
   begr. op zaterdag 19 juni 1982 (bron: www.bidprentjes-archief.nl) gehuwd Jan Hubert Habets,  
   otr. op dinsdag 20 april 1937 te Spaubeek [Li] idem in Geleen en Schinnen,  
   tr. (resp. 22 en 28 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 11 mei 1937 te Spaubeek [Li] (getuigen: Arnoldus Cools, (62 jaar, stoffeerder, Spaubeek) en Jacobus Wilhelmus Hahn, (75 jaar, zonder beroep, Spaubeek)),  
   woont op woensdag 31 maart 1954 te Schinnen [Li]  
   met Jan Hubert Florax, zn. van Hendrik Florax (dagloner, landbouwer) en Sibilla (Maria Sibilla) Hoenen,  
   geb. op dinsdag 9 maart 1909 te Schinnen [Li],  
   landbouwer,  
   ovl. (86 jaar oud) op dinsdag 9 mei 1995 te Sittard [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  5.  Bertha ,  
   geb. op zaterdag 3 juni 1916 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (31 jaar oud) op zondag 21 september 1947 te Sittard [Li], volgt VIIaf
  6.  Peter Hubertus ,  
   geb. op dinsdag 26 februari 1918 te Spaubeek [Li],  
   tr. (resp. 21 en minstens 20 jaar oud) (Burgerlijke Stand) in april 1939 te Spaubeek [Li],  
   woont op woensdag 31 maart 1954 te Schinnen [Li]  
   met M. G. Smeets,  
   geb. voor 1919. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  7.  Frits (Joannes Godefridus) ,  
   geb. op donderdag 17 juli 1919 te Spaubeek [Li],  
   tr. (resp. 24 en minstens 20 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 4 januari 1944 te Spaubeek [Li],  
   woont op woensdag 31 maart 1954 te Geleen [Li]  
   met G. M. Dohmen,  
   geb. voor 1924. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  8.  Nn ,  
   geb. op dinsdag 29 maart 1921 om 02:00 uur te Spaubeek [Li] - ovl.akte 1921/4 (getuigen: vader Frits (Frederik Hubertus Godefridus) Welzen (VIz), (34 jaar, mijnwerker, Spaubeek) en oom Sjang (Joannes) Welzen (zie Vt), (38 jaar, veldwachter, Spaubeek)) (doodgeb.). 
  9.  Anna Wilhelmina ,  
   geb. op maandag 10 april 1922 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (70 jaar oud) op woensdag 15 juli 1992 (bron: www.bidprentjesbank.nl) te Sittard [Li],  
   otr. op vrijdag 18 juni 1943 te Spaubeek [Li] [adv. Limburger Koerier],  
   tr. (resp. 21 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 25 juni 1943 te Spaubeek [Li],  
   woont op woensdag 31 maart 1954 te Sittard [Li]  
   met Willem (Jan Willem) Cortlever,  
   geb. op zaterdag 21 april 1917 te Sittard [Li],  
   mijnwerker,  
   ovl. (80 jaar oud) op zondag 15 februari 1998 te Sittard [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  10.  Gerard (Joannes Gerardus) ,  
   geb. op vrijdag 7 maart 1924 te Spaubeek [Li],  
   tr. (23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 2 mei 1947 te Spaubeek [Li],  
   woont in Australië op woensdag 31 maart 1954  
   met Afgeschermd . Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  11.  Nn ,  
   geb. op woensdag 22 juni 1927 om 04:30 uur te Spaubeek [Li] (getuigen: vader Frits (Frederik Hubertus Godefridus) Welzen (VIz), (41 jaar, mijnwerker, Spaubeek), William Muris (21 jaar, secretarie ambtenaar, Maastricht)) (doodgeb.). VIaa.  Maria Philomina Luijten, dr. van Hubert (Michiel Hubertus) Luijten (dienstknecht, landbouwer) en Maria Sebilla Martha Moonen (Vx) (landbouwster), 
 geb. op zondag 24 februari 1884 te Spaubeek [Li] . Biij huwelijk wonend in Maastricht, 
 ovl. (66 jaar oud) op donderdag 28 december 1950 te Beek [Li], 
 otr. op zondag 3 oktober 1909 te Spaubeek [Li] & Beek & Maastricht, 
 tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 20 oktober 1909 te Spaubeek [Li] - akte 1909/7 (getuigen: Sjang (Joannes) Schutgens, (54 jaar, burgemeester, Spaubeek, kennis), Mathieu (Joannes Mathijs Hubertus) Moonen, (28 jaar, landbouwer, Spaubeek, kennis), haar aangetrouwde oom Jan Adam (Joannes Adamus) Welzen (zie Vt), (65 jaar, veldwachter, Spaubeek, kennis), Guillaume Lemmens (36 jaar, ambtenaar ter secretarie, Beek, kennis)) 
 met Hermanus Jacobus Ponse, zn. van Lambert Ponse (gepensioneerd brigadier der Koninklijke Maréchaussees) en Petronella Claassen, 
 geb. op maandag 11 mei 1885 te Venlo [Li] . Bij huwelijk wonend in Beek, 
 schoenmaker. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Michiel Hubert ,  
   geb. op zondag 30 oktober 1910 te Beek [Li] - akte 95. 
  2.  Mien (Maria Josephina Philomina) ,  
   geb. op zaterdag 17 januari 1914 te Beek [Li] - akte 2 [bij huwelijk wonend in Spaubeek] - ovl.adv,  
   huwelijksgetuige van haar oom Jan Hubert Luijten (zie Vx) en haar aangetrouwde tante Maria Anna Franssen op vrijdag 2 mei 1941 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (86 jaar oud) op dinsdag 13 juni 2000 te Brunssum [Li],  
   begr. op vrijdag 16 juni 2000 aldaar (te Schinveld [li]),  
   otr. op zaterdag 12 april 1941 te Spaubeek [Li] & Schinveld,  
   tr. (resp. 27 en 32 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 2 mei 1941 te Spaubeek [Li] - akte 1941/04 (getuigen: haar oom Jan Hubert Luijten (zie Vx), (44 jaar, landbouwer, Spaubeek) en haar aangetrouwde tante Maria Anna Franssen, (51 jaar, zonder beroep, Spaubeek))  
   met Frans (Frans Willem) Janssen, zn. van Hendrik Joseph Janssen en Catharina Agnes Mevissen,  
   geb. op maandag 7 september 1908 te Schinveld [Li] - akte 28,  
   zuivelbewerker,  
   huwelijksgetuige van Jan Hubert Luijten (zie Vx) en Maria Anna Franssen op vrijdag 2 mei 1941 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (88 jaar oud) op maandag 16 juni 1997 te Schinveld [Li] - ovl.adv,  
   begr. op vrijdag 20 juni 1997. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  An ,  
   geb. op woensdag 8 december 1915 te Beek [Li] - akte 14,  
   ovl. op maandag 29 september 2008 aldaar - ovl.adv,  
   tr.  
   met Piet van Campo,  
   geb. op woensdag 13 november 1907 te Ossendrecht [Nb] - ovl.adv,  
   ovl. op zaterdag 28 augustus 2004 in een verpleegtehuis te Beek [Li] - ovl.adv,  
   begr. op woensdag 1 september 2004 aldaar. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Maria Martha ,  
   geb. in september 1917 (tweeling) te Beek [Li],  
   ovl. (2 maanden oud) op zaterdag 24 november 1917 aldaar - akte 67 [BS: 7 weken]. 
  5.  Alfons Herman ,  
   geb. in september 1917 (tweeling) te Beek [Li],  
   ovl. (11 maanden oud) op dinsdag 27 augustus 1918 aldaar - akte 47 [BS: 11 maanden]. 
  6.  Gerardus Wilhelmus ,  
   geb. op zondag 5 februari 1928 te Beek [Li] - ovl.adv,  
   ovl. (26 jaar oud) op vrijdag 9 juli 1954 in het ziekenhuis te Maastricht [Li] - akte 31,  
   begr. op dinsdag 13 juli 1954 te Beek [Li],  
   tr.  
   met Afgeschermd . Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIab.  Joseph (Hubertus Joseph) Luijten, zn. van Hubert (Michiel Hubertus) Luijten (dienstknecht, landbouwer) en Maria Sebilla Martha Moonen (Vx) (landbouwster), 
 geb. op zondag 12 juli 1885 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (65 jaar oud) op vrijdag 27 oktober 1950 in het ziekenhuis te Sittard [Li] - akte 311 & Beek akte 48, 
 begr. op dinsdag 31 oktober 1950 te Genhout [Li], 
 tr. (resp. 23 en 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 22 januari 1909 te Beek [Li] - akte 2 
 met Maria Antonia Jacobs, dr. van Jan Mathis Jacobs en Maria Elisabeth Heijnen
 geb. op maandag 7 november 1881 te Beek [Li] - akte 80, 
 ovl. (73 jaar oud) op maandag 21 februari 1955 te Genhout [Li] - Beek akte 9, 
 begr. op donderdag 24 februari 1955 om 09:30 uur te Groot Genhout [Li] H. Hubertus. 
 Uit dit huwelijk 15 kinderen, waaronder: 
  1.  Nn ,  
   geb. op vrijdag 15 oktober 1909 te Groot Genhout [Li] - Beek akte 55 [BS: geen geslacht genoemd] (doodgeb.). 
  2.  Antonius Hubertus ,  
   geb. op vrijdag 15 oktober 1909 te Beek [Li] - akte 83,  
   tr. (resp. 32 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 1 mei 1942 te Schinnen [Li] - akte 8  
   met Maria Elisabeth Otermans, dr. van Jan Andries Otermans en Anna Maria Schneiders,  
   geb. op woensdag 19 april 1916 te Schinnen [Li] - akte 21. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Pieter Hubert ,  
   geb. op vrijdag 14 oktober 1910 te Beek [Li] - akte 88. 
  4.  Maria Rosalina Hubertina ,  
   geb. op donderdag 30 mei 1912 te Beek [Li], volgt VIIag
  5.  Mien (Philomena Josephina Francisca) ,  
   geb. op woensdag 8 oktober 1913 te Beek [Li], volgt VIIah
  6.  Willem Hubert ,  
   geb. op zondag 10 januari 1915 te Beek [Li] - akte 4. 
  7.  Maria Hubertina ,  
   geb. op dinsdag 18 april 1916 te Beek [Li] - akte 39,  
   tr. (resp. 22 en 30 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 22 oktober 1938 te Schinnen [Li] - akte 25  
   met Jan Habets, zn. van Karel Habets en Anna Catharina Extra,  
   geb. op zondag 5 april 1908 te Schinnen [Li] - akte 20. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  8.  Johanna Mechtilda Antonia ,  
   geb. op woensdag 28 maart 1917 te Beek [Li] - akte 42,  
   ovl. (49 jaar oud) op dinsdag 14 maart 1967 in het ziekenhuis te Geleen [Li] - akte 42,  
   tr.  
   met Joseph Hubert Nicolaas Claessens,  
   geb. circa 1917. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  9.  Michiel Joseph ,  
   geb. in 1918 te Beek [Li] [huw.reg. 23 jaar],  
   tr. (beiden ongeveer 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 18 juli 1941 te Beek [Li] - akte 28  
   met Johanna Catharina Blom, dr. van Antoon Alfonsius Blom en Marie Philomène Drooghaag,  
   geb. in 1918 te Wittem [Li] [huw.reg. 23 jaar]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  10.  Maria Johanna Christina ,  
   geb. in 1921 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 43 jaar oud) op donderdag 28 mei 1964 te Heerlen [Li], volgt VIIai
  11.  Maria Josephina Gerardina ,  
   geb. in mei 1922 te Groot Genhout [Li],  
   ovl. (10 maanden oud) op vrijdag 9 maart 1923 aldaar - Beek akte 19 [BS: 10 maanden]. 
  12.  Johannes Gerardus ,  
   geb. in 1924 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 2 jaar oud) op vrijdag 20 augustus 1926 te Sittard [Li] - akte 106 & Beek akte 46. 

VIac.  Maria Sibilla Luijten, dr. van Hubert (Michiel Hubertus) Luijten (dienstknecht, landbouwer) en Maria Sebilla Martha Moonen (Vx) (landbouwster), 
 geb. op zondag 18 mei 1890 te Spaubeek [Li] . Bij huwelijk onlangs wonend in Schinveld, 
 ovl. (75 jaar oud) op donderdag 2 december 1965 in het ziekenhuis te Geleen [Li], 
 begr. op maandag 6 december 1965 te Spaubeek [Li], 
 otr. op zaterdag 30 oktober 1915 te Spaubeek [Li] & Schinveld, 
 tr. (resp. 25 en 28 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 17 november 1915 te Spaubeek [Li] (getuigen: Leo (Leonardus) Maes, (32 jaar, timmerman, kennis van bruidegom) en Willem (Wilhelm Hubertus) Moonen, (36 jaar, landbouwer, kennis)) 
 met Jan Willem Gerits, zn. van Mathijs Gerits (landbouwer) en Anna Elisabeth Quaedackers (landbouwster - kan niet schrijven), 
 geb. op zondag 19 december 1886 te Hoensbroek [Li] . Bij huwelijk wonend in Spaubeek, 
 smid, smederij en ijzerwaren, 
 huwelijksgetuige van Leo (Leonardus) Maes en Anna Catharina Janssen op woensdag 17 november 1915 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (69 jaar oud) op dinsdag 27 december 1955 om 16:00 uur, plotseling doch niet onvoorbereid te Spaubeek [Li] (getuige: zijn zoon Jozef Gerits (zie VIac), (36 jaar, ijzersmid, Spaubeek)), 
 begr. op zaterdag 31 december 1955 om 10:00 uur te Spaubeek [Li] H. Laurentius. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Bertha ,  
   geb. op vrijdag 9 februari 1917 te Spaubeek [Li],  
   ovl. op zaterdag 11 augustus 1990 te Sittard [Li], volgt VIIaj
  2.  M ,  
   geb. in 1918 te Spaubeek [Li],  
   tr. woonachtig te Kohlscheid [Nw, Duitsland]  
   met J Hastenrath,  
   geb. circa 1918 vermoedelijk te Kohlscheid [Nw, Duitsland]. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  3.  Jozef ,  
   geb. op vrijdag 11 juli 1919 te Spaubeek [Li] - ovl.adv,  
   ijzersmid,  
   overlijdensgetuige van zijn vader Jan Willem Gerits (zie VIac) op dinsdag 27 december 1955,  
   ovl. (80 jaar oud) op zondag 2 april 2000 te Maastricht [Li] - ovl.adv,  
   tr. woonachtig te Spaubeek [Li]  
   met Lenie Vermeeren,  
   geb. op maandag 15 november 1920 te Brunssum [Li],  
   ovl. (88 jaar oud) op zaterdag 6 juni 2009 te Sittard [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  4.  Huub ,  
   geb. op zondag 19 september 1920 te Spaubeek [Li],  
   ovl. op vrijdag 27 juli 1984 aldaar, volgt VIIak
  5.  Til ,  
   geb. op zondag 27 november 1921 te Spaubeek [Li] Woonachting te Maastricht,  
   ovl. op dinsdag 10 oktober 1989 te Sittard [Li],  
   begr. op zaterdag 14 oktober 1989 om 11:00 uur in de St. Laurentiuskerk te Spaubeek [Li]. 
  6.  Gert (Gerard) ,  
   geb. op maandag 22 januari 1923 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (50 jaar oud) op vrijdag 6 juli 1973 aldaar, volgt VIIal

VIad.  Michiel (Hubertus Michiel) Luijten (Luyten), zn. van Hubert (Michiel Hubertus) Luijten (dienstknecht, landbouwer) en Maria Sebilla Martha Moonen (Vx) (landbouwster), 
 geb. op zondag 18 februari 1894 te Spaubeek [Li], 
 landbouwer, los arbeider, 
 overlijdensgetuige van Marie (Maria Hubertina Helena) Swelsen (zie VIad) op zaterdag 15 september 1962, 
 overlijdensgetuige van Maria Catharina Hubertina Liedekerken (zie VIad) op zondag 16 maart 1947, 
 geboortegetuige van zijn kind Nn Luijten (zie VIad) op dinsdag 8 mei 1934, 
 overlijdensgetuige van zijn vader Hubert (Michiel Hubertus) Luijten (zie Vx) op donderdag 3 november 1938, 
 ovl. (76 jaar oud) op zondag 22 november 1970 te Spaubeek [Li], 
 tr. (resp. 38 en 37 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op donderdag 2 juni 1932 te Schimmert [Li] - akte 4 
 met Maria Catharina Hubertina Liedekerken, dr. van Joannes Andreas Liedekerken (dienstknecht, landbouwer) en Maria Anna George (landbouwster), 
 geb. op dinsdag 28 mei 1895 te Schimmert [Li] - akte 19, 
 ovl. (51 jaar oud) op zondag 16 maart 1947 om 03:20 uur te Spaubeek [Li] - akte 1947/7 (getuige: Michiel (Hubertus Michiel) Luijten (VIad), (53 jaar, los arbeider, Spaubeek)). 
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Nn ,  
   geb. op dinsdag 8 mei 1934 om 01:30 uur te Spaubeek [Li] - ovl.akte 1934/3 (getuigen: vader Michiel (Hubertus Michiel) Luijten (VIad), (40 jaar, landbouwer, Spaubeek), Pierre Kusters (25 jaar, secretarie ambtenaar, Meerssen)) (doodgeb.). 
  Michiel (Hubertus Michiel) Luijten
 tr. (resp. 54 en 43 jaar oud) (2) op dinsdag 13 juli 1948 te Spaubeek [Li] 
 met Marie (Maria Hubertina Helena) Swelsen, dr. van Jan Louis (Joannes Ludovicus) Swelsen (metselaar) en Anna Maria van den Bosch
 geb. op donderdag 12 januari 1905 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (57 jaar oud) op zaterdag 15 september 1962 om 19:30 uur te Spaubeek [Li] (getuige: Michiel (Hubertus Michiel) Luijten (VIad), (68 jaar, zonder beroep, Spaubeek)), 
 begr. op woensdag 19 september 1962 om 09:30 uur in de H. Laurentiuskerk te Spaubeek [Li]. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. VIae.  Antonia (Maria Philomina Antonia) Luijten, dr. van Hubert (Michiel Hubertus) Luijten (dienstknecht, landbouwer) en Maria Sebilla Martha Moonen (Vx) (landbouwster), 
 geb. op donderdag 16 april 1903 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (77 jaar oud) op donderdag 5 maart 1981 in het ziekenhuis te Brunssum [Li], 
 begr. op dinsdag 10 maart 1981 te Schinveld [Li], 
 otr. op zaterdag 26 mei 1928 te Spaubeek [Li], 
 tr. (resp. 25 en 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 12 juni 1928 te Spaubeek [Li] (getuigen: Christiaan Ritterbeeks, (44 jaar, los arbeider te Spaubeek) en Jan Mathijs (Joannes Mathijs) Meuleners, (47 jaar, mijnwerker te Spaubeek)) 
 met Heinrich Joseph Bleilebens, zn. van Johann Heinrich Bleilebens (landbouwer) en Maria Josepha Pooten (landbouwster), 
 geb. op woensdag 17 oktober 1900 te Gangelt [Nw, Duitsland], 
 smidsknecht, 
 ovl. (92 jaar oud) op vrijdag 1 januari 1993. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Fien ,  
   geb. op zaterdag 28 februari 1931 te Spaubeek [Li],  
   ovl. op zondag 6 januari 1985 te Stein [Li],  
   tr.  
   met Afgeschermd . Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 

VIaf.  Maria Elisabetha Hubertina (Hubertina Maria Elisabeth) Geurts, dr. van Leonard Hubertus Geurts (Vy) (landbouwer) en Hubertina (Anna Maria Hubertina) Aelmans (landbouwster), 
 geb. op zondag 25 maart 1883 te Spaubeek [Li] . Bij huwelijk wonend in Schinnen, 
 ovl. (91 jaar oud) op dinsdag 14 januari 1975 te Spaubeek [Li], 
 begr. op zaterdag 18 januari 1975 om 10:00 uur aldaar H. Laurentius, 
 otr. op zondag 9 mei 1909 te Spaubeek [Li] & Schinnen, 
 tr. (resp. 26 en 27 jaar oud) op vrijdag 21 mei 1909 te Spaubeek [Li] - akte 1909/3 (getuigen: Sjang (Joannes) Schutgens, (54 jaar, burgemeester, Spaubeek, kennis), Jan Adam (Joannes Adamus) Welzen (zie Vt), (65 jaar, veldwachter, Spaubeek, kennis), Michiel (Joannes Michael Hubertus) Moonen, (31 jaar, landbouwer, Spaubeek, kennis), Guillaume Lemmens (35 jaar, ambtenaar ter secretarie, Beek, kennis)), 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) 
 met Conrad Jan (Conrard Johannes) Goessens, zn. van Maria Catharina Goessens (kan niet schrijven), 
 geb. op vrijdag 10 maart 1882 te Schinnen [Li] - akte 12, 
 mijnwerker, 
 overlijdensgetuige van Leonard Hubertus Geurts (Vy) op vrijdag 13 juli 1917, 
 overlijdensgetuige van Maria Lucia Kreiten op donderdag 18 januari 1917, 
 overlijdensgetuige van Anna Catharina Goessens op dinsdag 16 oktober 1923, 
 ovl. (52 jaar oud) op dinsdag 13 november 1934 om 20:30 uur te Spaubeek [Li] - akte 1934/6 (getuigen: zijn zoon Harie (Hubertus Hendrikus) Goessens (VIIan), (23 jaar, molenaarsknecht, Spaubeek), Pierre Kusters (26 jaar, secretarie ambtenaar, Meerssen)), 
 begr. op vrijdag 16 november 1934 om 09:30 uur te Spaubeek [Li] St. Laurentius. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Netta (Maria Hubertina Antonetta) ,  
   geb. op zaterdag 26 februari 1910 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (82 jaar oud) op woensdag 2 september 1992 aldaar, volgt VIIam
  2.  Harie (Hubertus Hendrikus) ,  
   geb. op woensdag 8 februari 1911 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (60 jaar oud) op zondag 18 juli 1971 te Schimmert [Li], volgt VIIan
  3.  Wil (Joannes Wilhelmus) ,  
   geb. in 1912 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 59 jaar oud) op zondag 28 november 1971 te Geleen [Li], volgt VIIao
  4.  Zef (Hubertus Jozef) ,  
   geb. op donderdag 21 augustus 1913 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (66 jaar oud) op vrijdag 18 april 1980 te Sittard [Li], volgt VIIap
  5.  Mia (Maria) ,  
   geb. op vrijdag 12 maart 1915 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (72 jaar oud) op maandag 1 juni 1987 aldaar,  
   begr. op vrijdag 5 juni 1987 om 11:00 uur aldaar St. Laurentius,  
   woont op Kerkstraat 48 op maandag 1 juni 1987 te Spaubeek [Li],  
   tr. woonachtig te Spaubeek [Li]  
   met Math (Joannes Mathias Louis) op den Camp, zn. van Jan Mathijs Lodewijk op den Camp (mijnwerker) en Helena Anna Maria Kusters,  
   geb. op dinsdag 30 juni 1914 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (81 jaar oud) op zondag 15 oktober 1995 te Geleen [Li],  
   begr. op donderdag 19 oktober 1995 te Spaubeek [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  6.  Nicolaas ,  
   geb. op zaterdag 24 juni 1916 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (73 jaar oud) op woensdag 21 maart 1990 te Geleen [Li],  
   begr. op zaterdag 24 maart 1990 te Oud-Geleen [Li],  
   tr. woonachtig te Geleen [Li]  
   met Bertha Hermans,  
   geb. in 1916. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  7.  Truke (Gertrudis) ,  
   geb. op vrijdag 3 mei 1918 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (82 jaar oud) op woensdag 1 november 2000 te Beek [Li], volgt VIIaq
  8.  Piet (Peter) ,  
   geb. op vrijdag 26 december 1919 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (76 jaar oud) op donderdag 29 februari 1996 te Sittard [Li],  
   begr. op dinsdag 5 maart 1996 te Spaubeek [Li],  
   tr. woonachtig te Spaubeek [Li]  
   met Tonia Vrancken, dr. van Jos (Pieter Joseph) Vrancken (mijnwerker, reserve verkiezingslijst gemeenteraadslid) en Anna (Maria Anna Hubertina) Bovens (VIIc),  
   geb. op maandag 15 mei 1922 te Spaubeek [Li],  
   ovl. op zaterdag 2 december 2000. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  9.  André (Andreas) ,  
   geb. op zondag 26 maart 1922 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (61 jaar oud) op maandag 3 oktober 1983 aldaar,  
   begr. op donderdag 6 oktober 1983 aldaar,  
   tr. woonachtig te Spaubeek [Li]  
   met Afgeschermd , kind van Lambert (Matheus Lambertus) Crombags (landbouwer) en Anna Catharina Ramakers. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  10.  Sjeng (Jan Jozef) ,  
   geb. op woensdag 1 augustus 1923 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (65 jaar oud) op woensdag 28 december 1988 te Geleen [Li],  
   tr. woonachtig te Geleen [Li],  
   kerk.huw. (resp. 26 en 28 jaar oud) (Rooms Katholiek) op donderdag 16 februari 1950 om 09:30 uur te Oirsbeek [Li] H. Lambertus,  
   woont op Beatrixlaan 87 op donderdag 16 februari 1950 te Spaubeek [Li]  
   met Mien (Maria Leonie Philomena) Sijstermans,  
   geb. op zaterdag 23 juli 1921 te Klein Doenrade [Li],  
   ovl. (88 jaar oud) op vrijdag 2 oktober 2009 te Geleen [Li],  
   begr. op donderdag 8 oktober 2009 aldaar. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 

VIag.  Hubertus Wilhelmus Geurts, zn. van Leonard Hubertus Geurts (Vy) (landbouwer) en Hubertina (Anna Maria Hubertina) Aelmans (landbouwster), 
 geb. op vrijdag 6 maart 1885 te Spaubeek [Li], 
 mijnwerker, 
 overlijdensgetuige van zijn moeder Hubertina (Anna Maria Hubertina) Aelmans (zie Vy) op vrijdag 3 maart 1939, 
 ovl. (76 jaar oud) op zaterdag 23 december 1961 in het ziekenhuis te Sittard [Li], 
 tr. 
 met Anna Catharina Wouters (zie VIq). 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Tiny (Maria Hubertina) ,  
   geb. op donderdag 10 juli 1913 te Kerkrade [Li] - akte 455,  
   ovl. (71 jaar oud) op zaterdag 10 november 1984 te Sittard [Li],  
   tr. (resp. 21 en 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 24 juli 1934 te Geleen [Li]  
   met Theo (Hubertus Theodorus) Bovy, zn. van Arnoldus Joannes Bovy (schoenmaker, mijnwerker) en Maria Helena Helands,  
   geb. op zondag 2 augustus 1908 te Cadier en Keer [Li],  
   timmerman,  
   ovl. (93 jaar oud) op maandag 29 juli 2002 te Geleen [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Hubertus Berardus (Hubertus Leonardus) ,  
   geb. op zaterdag 8 mei 1915 te Kerkrade [Li] - akte 299,  
   mijnwerker,  
   ovl. (82 jaar oud) op maandag 2 maart 1998 in het ziekenhuis te Sittard [Li],  
   begr. op zaterdag 7 maart 1998 te Lindenheuvel [Li],  
   tr. (resp. 25 en 21 jaar oud) op dinsdag 24 september 1940 te Geleen [Li] - akte 83  
   met Maria Mathilde (Mathilda Maria, Mechtilde) Giesberts, dr. van Peter Hubert Giesberts (mijnwerker) en Frederika Franzolet,  
   geb. op woensdag 23 oktober 1918 te Maasbree [Li] - Blerick,  
   ovl. (45 jaar oud) op maandag 6 juli 1964 in het ziekenhuis te Sittard [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Hubertina Elisabeth ,  
   geb. in 1917 te Kerkrade [Li] - bij huwelijk 21 jaar,  
   tr. (resp. ongeveer 21 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 8 november 1938 te Geleen [Li] - akte 88  
   met Franz Konstantin Bogaert, zn. van Peter Bogaert en Emilie de Maat,  
   geb. op woensdag 28 februari 1912 te Dorsten [Nw, Duitsland],  
   mijnwerker. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIah.  Maria Elisabeth Geurts, dr. van Leonard Hubertus Geurts (Vy) (landbouwer) en Hubertina (Anna Maria Hubertina) Aelmans (landbouwster), 
 geb. op maandag 21 januari 1889 te Spaubeek [Li], 
 tr. (resp. 32 en 36 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 26 oktober 1921 te Spaubeek [Li] (getuigen: Willem (Wilhelmus Hubertus Willibrordus) Stevens, (35 jaar, brievenbesteller, Spaubeek) en Hubert (Joannes Hubertus Ferdinand) Mullens (VIIj), (35 jaar, winkelier)) 
 met Hubert Jozef Consten, zn. van Joannes Egidius Consten (landbouwer) en Anna (Maria Anna) Keulen (landbouwster), 
 geb. op vrijdag 4 september 1885 te Wijnandsrade [Li], 
 landbouwer, mijnwerker, 
 overlijdensgetuige van zijn zoon Andreas Hubertus Consten (zie VIah) op maandag 26 mei 1930, 
 ovl. (74 jaar oud) op dinsdag 22 maart 1960 akte 143 te Sittard [Li] - Hospitaal. Ook aangegeven in Spaubeek. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Giel ,  
   geb. op donderdag 14 juni 1923 te Spaubeek [Li],  
   ovl. op zaterdag 17 maart 2001 te Sittard [Li]. 
  2.  Pierre J.H. ,  
   geb. op donderdag 22 mei 1924 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (49 jaar oud) op dinsdag 13 november 1973,  
   tr.  
   met Maria G. Hurenkamp, dr. van Gerhardus Hurenkamp en Hermina Grada Derksen,  
   geb. circa 1924 vermoedelijk te Geleen [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  3.  Lies ,  
   geb. op zaterdag 8 mei 1926 te Spaubeek [Li],  
   ovl. op maandag 23 augustus 2010 te Sittard-Geleen [Li],  
   tr.  
   met Hub Cobben,  
   geb. op vrijdag 5 maart 1926 te Vaesrade [Li],  
   ovl. (65 jaar oud) op donderdag 11 april 1991 te Spaubeek [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Jo ,  
   geb. op zaterdag 27 augustus 1927 te Spaubeek [Li],  
   ovl. op vrijdag 7 december 2001 te Heerlen [Li],  
   tr.  
   met Afgeschermd . Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  5.  Andreas Hubertus ,  
   geb. op zaterdag 27 augustus 1927 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (2 jaar oud) op zondag 25 mei 1930 om 15:00 uur [BS: 1 jaar en 9 maanden] te Spaubeek [Li] - akte 1930/11 (getuigen: zijn vader Hubert Jozef Consten (zie VIah), (44 jaar, mijnwerker, Spaubeek), Pierre Kusters (22 jaar, ambtenaar ter secretarie, Meerssen)). 

VIai.  Hubertina Barbara Geurts, dr. van Leonard Hubertus Geurts (Vy) (landbouwer) en Hubertina (Anna Maria Hubertina) Aelmans (landbouwster), 
 geb. op vrijdag 13 maart 1891 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (31 jaar oud) op donderdag 8 maart 1923 (Hubertina Barbara Geurts dr van Leonard Hubert Geurts en Hubertina Aelmans/Oelemans/Velemans; gehuwd met Hermannus Johannes Weustink)
Overlijdt 6 dagen na geboorte dood kind.
ook aangifte in Sittard [Ziekenhuis?] te Geleen [Li], 
 tr. (resp. 29 en ongeveer 28 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 2 februari 1921 te Kerkrade [Li] 
 met Hermannus Johannes Weustink, zn. van Willem Joseph Weustink en Berendina Gezina Kottink, 
 geb. in 1893 te Ootmarsum [Ov] Bij huwelijk 28 jaar oud, </