Parenteel van Peter (Petrus) Heijnen.
Parenteel van Peter (Petrus) Heijnen.

Generatie I

I.  Peter (Petrus) Heijnen (Heinen) op den Steijn, zn. van Stamvader Heijnen en Nn
 geb. voor 1628, 
 ondertrouw getuige van Adamus Eijckelmans en Anna Brantz op zaterdag 14 februari 1654 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Petrus Daelemans op donderdag 16 april 1654 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Agnes Eijckelmans op maandag 22 juni 1654 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Joanna Gelissen op donderdag 8 december 1661 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Lemmen (Lambertus) Lemmens op zondag 12 april 1665 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Agnes (Agnetis) Zelis op zaterdag 23 april 1667 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Geurt (Godefridus) Brans en Elisabeth Hermans op zondag 24 februari 1675 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (minstens 48 jaar oud) op donderdag 1 oktober 1676 aan diarree te Spaubeek [Li], 
 begr. op vrijdag 2 oktober 1676 aldaar 1: 8bris gestoruen Peter Heijnen begrauen 2
 tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 20 jaar oud) (1) voor 1653 waarschijnlijk te Spaubeek [Li] 
 met Joanna Brants (Brantz), dr. van Stamvader Brantz en Nn
 geb. voor 1633, 
 doopgetuige van Nees (Agnes) Ubax op woensdag februari 1667 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (minstens 36 jaar oud) op vrijdag 16 augustus 1669 te Spaubeek [Li], 
 begr. op zaterdag 17 augustus 1669 aldaar 16 augusti obijt Joanna uxor Petri Heijnen et alia die sepulta
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Peter (Petrus) Heijnen op de Stein,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 18 oktober 1654 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 78 jaar oud) op zondag 30 november 1732 aldaar, volgt II
  2.  Agnes ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 11 maart 1657 te Spaubeek [Li] 11a Agnes filia Petri Heijnen et Joannae coniug(um) suscept: Joannes Goeskens ex Artsgenhoudt, et Maria uxor Mathiae Nijuens [Nijvens] ex Sweijckhuijsen (getuige: Joannes Goeskens uit Arentsgenhout, Maria e.v. Mathias Nijvens uit Sweikhuizen),  
   getuige bij kerk. huw. van haar broer Peter (Petrus) Heijnen op de Stein (II) en Mechel (Mechtildis) Engels op donderdag 22 augustus 1680 te Spaubeek [Li],  
   doopgetuige van haar neef Theodorus Heijnen (IIIa) op donderdag 5 juni 1681 te Spaubeek [Li],  
   doopgetuige van Dirck (Theodorus) Hanssen op woensdag 6 januari 1694 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 45 jaar oud) op zondag 2 april 1702 te Spaubeek [Li],  
   begr. op dinsdag 4 april 1702 aldaar ,  
   kerk.huw. (resp. ongeveer 23 en minstens 20 jaar oud) (Rooms Katholiek) op woensdag 6 november 1680 aldaar (getuige: Franciscus Randenraet, Willem Koulens)  
   met Peter Koulens,  
   geb. voor 1660. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Johanna ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 8 december 1658 te Spaubeek [Li] 8a Johanna filia Petri Heijnen et Johannae coniug(um) suscept: Wilhelmus vande Busselen, et Catharina uxor Nicolai Panekoucks per Annam viduam Joannis Pankoucks. (getuige: Wilhelmus vande Busselen, Catharina e.v. Nicolaus Panekoucks door Anna weduwe van Joannes Pankoucks),  
   doopgetuige van Henricus Houdiens op maandag 15 oktober 1731 te Spaubeek [Li]. 
  4.  Helena ,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 12 maart 1661 te Spaubeek [Li] 12 baptisata est Helena filia Petri Heijnen et Joannæ coniug(um) suscept: Adamus Eijckelmans ex Hunnecom: et Margaretha vidua Godefridi Brantz. (getuigen: haar aangetrouwde oom Adamus Eijckelmans uit Hunnecum [Nuth] en haar aangetrouwde tante Margaretha weduwe van Godefridus Brantz). 
  Peter (Petrus) Heijnen op den Steijn, 
 kerk.huw. (resp. minstens 42 en minstens 20 jaar oud) (2) (Rooms Katholiek) op zondag 25 mei 1670 te Spaubeek [Li] 23 maij matimonij sacramenti copulati sunt Petrus Heijnen et Catharina Haemers testes fuerunt Petrus Boruelts [Borvelts] et Anna Vroemen. (getuigen: Peter (Petrus) Borvelts en Anna Vromen als Anna Vroemen) 
 met Catharina Haemers (Hamers)
 geb. voor 1650, 
 doopgetuige van Laurentius Peters op zaterdag 22 augustus 1682 te Spaubeek [Li]. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Generatie II

II.  Peter (Petrus) Heijnen op de Stein, zn. van Peter (Petrus) Heijnen (I) en Joanna Brants
 ged. Rooms Katholiek op zondag 18 oktober 1654 te Spaubeek [Li] 18va baptiz: est Petrus filius Petri Heijnen et Joannæ Brantz coniug(um) susceptores . (getuigen: Barbara Boesten weduwe van Petrus Lenarts, Joannes Peters uit Genek (Gen Heggen)), 
 doopgetuige van zijn kleinzoon Petrus Heijnen (zie IIIb) op donderdag 16 augustus 1725 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn kleindochter Sijbilla (Joanna Sijbilla) Heijnen (IVg) op zondag 26 juni 1729 te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Mattias Heijnen en Anna Canen op donderdag 12 februari 1705 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Matthias Stassen op woensdag 16 februari 1707 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Anna Mulckens op dinsdag 2 november 1700 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Matthias Sangen op woensdag 17 januari 1720 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Petrus Hanssen op vrijdag 7 januari 1724 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 78 jaar oud) op zondag 30 november 1732 te Spaubeek [Li], 
 begr. op woensdag 3 december 1732 30. nouemberis 1732. obijt pie in domino Petrus Heijnen viduus Catharinae Stassen sacris omnibus provisus et tertia xbris sepultus est. aldaar, 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 25 en minstens 28 jaar oud) (1) op donderdag 22 augustus 1680 aldaar (getuigen: zijn zus Agnes Heijnen (zie I), Halas), 
  
 woont op gen Steijn, op het Broek Spaubeek [Li] circa 1690, 
 Peter Heijnen sijn huijs en hoffplaets reiginoet ter eenre Peter Hoijdiens ter andere syden die gemeijn stegh voor een hoff het gemeijn broeck d'ander hoff den heer landcommandeur groot 249 R noch Peter Heijnen. 
 met Mechel (Mechtildis) Engels (Engelen), dr. van Engel (Enghelbertus) Engels en Neliken (Cornelia) Haghens
 geb. voor 1652 vermoedelijk te Beek [Li], 
 doopgetuige van Petrus Hallinx op maandag 29 november 1683 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Angelus Engelen op woensdag 22 maart 1684 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Jan (Joannes) Mulckens en Trijn (Catharina) Hagens op maandag 30 oktober 1679 te Beek [Li], 
 ovl. (ongeveer 53 jaar oud) voor 1705. 
 Uit dit huwelijk 5 zonen: 
  1.  Theodorus Heijnen,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 5 juni 1681 te Spaubeek [Li], volgt IIIa
  2.  Petrus Heijnen,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 8 januari 1685 te Spaubeek [Li] 8 bapt est Petrus filius Petri Heynen et Mechildis con(iu)g(um) susc Samuel Hellenbrant et Margarieta Lenssen (getuigen: zijn aangetrouwde oom Samuel Hellebrant, Margarieta Lenssen),  
   doopgetuige van Petrus Houdiens op woensdag 16 oktober 1726 te Spaubeek [Li]. 
  3.  Matthias Heijnen,  
   geb. voor 1699 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (minstens 70 jaar oud) in juli 1769 aldaar, volgt IIIb
  4.  Joannes Heijnen,  
   geb. voor 1702 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (minstens 48 jaar oud) op maandag 6 april 1750 aldaar, volgt IIIc
  5.  Engel (Angelus) Heijnen,  
   geb. voor 1705 te Spaubeek [Li],  
   doopgetuige van zijn nicht Joanna Catharina Heijnen (IVf) op woensdag 26 juni 1737 te Spaubeek [Li],  
   doopgetuige van Wilhelmus Houdiens op vrijdag 13 mei 1735 te Spaubeek [Li],  
   doopgetuige van Maria Wilms op zondag 12 december 1745 te Spaubeek [Li],  
   doopgetuige van zijn achterneef Hermanus Wilms op vrijdag 2 november 1714 te Spaubeek [Li],  
   getuige bij kerk. huw. van Dijrck (Theodorus) Leunis en Maria Limpens op dinsdag 6 oktober 1744 te Spaubeek [Li],  
   getuige bij kerk. huw. van Theodorus Corsten en Maria Cremers op 16 1714 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (minstens 41 jaar oud) op zaterdag 4 juni 1746 te Spaubeek [Li],  
   begr. op maandag 6 juni 1746 aldaar 4. junij anno praenotato pie in domino obijt Angelus Heijnen omnibus e(cc)lesiae sacramentis rite praemunitus et 6ta eiusdem sepultus maritus Barbarae Schodder.,  
   kerk.huw. (beiden minstens 30 jaar oud) (Rooms Katholiek) op dinsdag 5 juli 1735 aldaar 5 julij 1735 contraxerunt matrimonium Angelus Heijnen et Barbara Schrodder testes fuerunt Jo(ann)es Stassen Maria Welms (getuigen: Joannes Stassen [koster], Maria Wilms)  
   met Barbara Schrödder (Schröder, Schrodder, Schreuder), dr. van Joannes Schrödder en Mechtildis Lijmpens,  
   geb. voor 1705,  
   doopgetuige van haar neef Petrus Matthias Heijnen (zie IIIb) op zondag 25 juni 1741 te Spaubeek [Li],  
   doopgetuige van haar nicht Judith Heijnen (IVi) op zondag 28 augustus 1735 te Spaubeek [Li],  
   doopgetuige van haar nicht Anna Margaretha Heijnen (zie IIIc) op zondag 25 augustus 1743 te Spaubeek [Li],  
   doopgetuige van Barbara (Maria Barbara) Boschouers (Vl) op zaterdag 23 oktober 1751 te Spaubeek [Li],  
   doopgetuige van Maria Ida Cremers op zondag 3 augustus 1749 te Spaubeek [Li],  
   doopgetuige van haar neef Nicolaus Schrödder op donderdag 21 februari 1737 te Spaubeek [Li],  
   doopgetuige van haar neef Leonardus Schrödder op zondag 13 maart 1740 te Spaubeek [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Peter (Petrus) Heijnen op de Stein
 tr. (resp. minstens 50 en minstens 44 jaar oud) (2) na 1705 
 met Catharina Stassen, dr. van Jan (Joannes) Stassen en Maria Dols
 ged. Rooms Katholiek op zondag 4 juli 1660 te Spaubeek [Li] 4a baptizata est Catharina filia Joannis Stassen et Mariae coniug[um] suscept: Petrus Halmans, et Catharina uxor Werneri Dols ambo ex Munstergeleen per Elisabetham Stassen. [hiertussen, in ander handschrift:] matrimonio iuncta 2 oct. 1680. cum Petro Borveles qui obijt 20 apr 1704] (getuigen: haar tante Elisabeth Stassen nms. Catharina e.v. Wernerus Dols uit Munstergeleen, Petrus Halmans uit Munstergeleen), 
 doopgetuige van haar achternicht Sijbilla Stassen op dinsdag 31 oktober 1724 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar achternicht Elisabetha Stassen op vrijdag 4 september 1722 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Wilhelmus Hanssen op donderdag 16 augustus 1725 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Joannes Dols op zondag 7 maart 1706 te Munstergeleen [Li], 
 doopgetuige van Jacobus Campo op vrijdag 6 augustus 1706 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Sibilla (Sijbilla) Stassen op donderdag 19 februari 1693 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Andreas Stassen op woensdag 11 april 1714 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Paul (Paulus) Kusters en Stinken (Christina) Eumelen op woensdag 6 juli 1707 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Catharina Borvels op donderdag 17 december 1711 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Cors (Christianus) Cupers op zondag 28 maart 1694 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Lambertus Heijnen en Maria Voncken op donderdag 30 mei 1697 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Petrus Boesten op donderdag 24 juli 1698 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Mechtildis Heijnen (zie IIIb) op dinsdag 14 juli 1722 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Cornelia Leunis op zaterdag 26 februari 1724 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Joannes Lenaerts op donderdag 10 oktober 1726 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar achterneef Arnoldus Hubertus Stassen op zondag 3 november 1726 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 68 jaar oud) op vrijdag 25 maart 1729 subitanea morte [=door een plotselinge dood] te Spaubeek [Li], 
 begr. op maandag 28 maart 1729 aldaar 25 martij obijt Catharina Stassen uxor Petri Heijnen subitanea morte et 28. eiusdem sepulta est.
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Catharina Stassen, dr. van Jan (Joannes) Stassen en Maria Dols
 kerk.huw. (resp. ongeveer 20 en minstens 44 jaar oud) (1) (Rooms Katholiek) op vrijdag 2 augustus 1680 te Spaubeek [Li] 
 met Peter (Petrus) Borvelts (Borvelds, Borveles, Boervelts), mogelijk zn. van Hermannus Borvels en Anna Botteliers, 
 geb. voor 1636 vermoedelijk te Schinnen [Li], 
 koster in Spaubeek (1669-1704), 
 doopgetuige van Wilhelmus Lemmens op zondag 29 april 1668 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Elisabetha Borvels op dinsdag 15 mei 1674 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Peter (Petrus) Heijnen (I) en Catharina Haemers op zondag 25 mei 1670 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Wilhelmus Smiets en Helena Leumen op zondag 2 november 1670 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Jacob (Jacobus) Borvels en Margarieta Diederen op zaterdag 10 januari 1671 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Ercken (Arnoldus) Arets en Enken (Anna) Jans op donderdag 28 mei 1671 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Dirck (Theodorus) Cuijpers en Urmken (Emerentiana) Hermanni op dinsdag 10 augustus 1677 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Jan (Joannes) Cuijpers en Ida Rints op zaterdag 8 januari 1678 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Peter (Petrus) Klinchamers en Elisabeth N op zaterdag 2 april 1678 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Henricus Bemelmans en Maria Coxs op maandag 30 november 1682 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Paulus Thijsen en Maria Tolleners op woensdag 10 februari 1683 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Daniel Stuen en Margareta Beuten op zaterdag 26 augustus 1684 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Joannes Cleijnjans en Catharina Millen in 1685 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Arnoldt (Arnoldus) Pijls en Mechtildis Stassen op zaterdag 2 november 1680 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Joannes Diederen op maandag 5 juli 1683 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Petrus Hoen en Anna Bruhers op zaterdag 5 oktober 1686 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Theodorus Schellarts en Anna Vroemen op woensdag 7 mei 1687 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Jacobus Hensen en Maria Vromen op donderdag 16 oktober 1687 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Wilhelmus Corvers en Maria Krans op zondag 2 oktober 1689 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Andreas Weijers en Anna Haemers op zaterdag 4 maart 1690 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Jacob (Jacobus) Wouters en Mecken (Maria) Vromen op vrijdag 1 mei 1693 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Vrenck (Franciscus) Frencken en Maria Schuttens op dinsdag 6 maart 1696 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Clemens (Clementinus) Haenen en Elisabeth Didden op zaterdag 31 november 1696 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Petrus Onsel en Christina Odekircken op dinsdag 8 januari 1697 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Lambertus Heijnen en Maria Voncken op donderdag 30 mei 1697 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Joannes Ruijmel en Cornelia Schuschens op donderdag 1 mei 1698 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Petrus Haen en Anna Bruhers op zaterdag 5 oktober 1686 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Wilhelmus Meelcor? en Maria Damens op zaterdag 10 januari 1699 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Christianus Stassen op donderdag 6 januari 1695 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Franciscus Vranssen en Gertrudis Janssen op vrijdag 7 oktober 1701 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Ambrosius Cuijpers en Maria Peters op dinsdag 7 februari 1702 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Matthias Brouns en Margarita Wauben op maandag 16 september 1680 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (minstens 68 jaar oud) op woensdag 23 april 1704 te Spaubeek [Li], 
 begr. op vrijdag 25 april 1704 aldaar 23 aprilis obijt Petrus Borvelt custos et 25 sepultus
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Generatie III

IIIa.  Theodorus Heijnen, zn. van Peter (Petrus) Heijnen op de Stein (II) en Mechel (Mechtildis) Engels
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 5 juni 1681 5 junij bapt Theodorus filius P[.] Heijnen et Mechildis coni(u)g(um) sus[c] Jo[ann]es Diederen et Agnes Heynen te Spaubeek [Li] (getuigen: zijn tante Agnes Heijnen (zie I), Joannes Diederen), 
 doopgetuige van zijn nicht Cornelia Heijnen (IVh) op maandag 17 maart 1732 te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van zijn broer Matthias Heijnen (IIIb) en Maria Vlecken op dinsdag 31 oktober 1724 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Christianus Heijnen (IVa) op vrijdag 21 november 1727 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Petrus Matthias Heijnen (zie IIIb) op zondag 25 juni 1741 te Spaubeek [Li], 
 tr. (resp. hoogstens 25 en ongeveer 20 jaar oud) voor 1707 
 met Joanna Baggen
 geb. voor 1687 vermoedelijk te Schinnen [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Joannes Fischer en Judith Sleuters op dinsdag 6 oktober 1750 te Spaubeek [Li]. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Theodorus ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 1 januari 1708 te Spaubeek [Li] 1 jan: baptisatus est Theodorus filius Theodori Heijnen et Joannae Baggen susc. Jo(ann)es Baggen et Margarita Dederen (getuige: Joannes Baggen, Margarita Dederen). 

IIIb.  Matthias Heijnen, zn. van Peter (Petrus) Heijnen op de Stein (II) en Mechel (Mechtildis) Engels
 geb. voor 1699 te Spaubeek [Li], 
 brandewijnstoker, 
 doopgetuige van zijn nicht Maria Sijbilla Heijnen (zie IIIc) op dinsdag 17 januari 1741 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn achternicht Judith (Maria Judith) Boschouers (zie IVg) op vrijdag 20 december 1754 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn kleinzoon Matthias Cuijpers (zie IVb) op woensdag 19 mei 1756 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Godefridus Geurts op maandag 10 juli 1752 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn kleinzoon Mathijs (Matthias) Vroemen (Vk) op dinsdag 9 februari 1768 te Schinnen [Li], 
  
 De bokkerijders stelen koperen stookketel op donderdag 10 november 1740 te Spaubeek [Li], 
 Antoon Winckens is op 19 juli 1751 nog postuum beschuldigd door Peter Schols uit Spaubeek van: 
 Het afnemen van de eed in 1738 in het boschken achter Wolfhagen, mede aanwezig Geerlingh Daniëls, Wijn Wijnen e.a. 
 Het verstoppen van een koperen brouwketel welke in de nacht van 10 op 11 november 1740 was gestolen bij Mathijs Heijnen te Spaubeek. De ketel werd gedragen bij zeker Toontje in de beemden in het dorp Schinnen (Wolfhagen), deze is in 1743 gexecuteerd. De ketel is na 3 dagen en 3 nachten in diens coolhof te hebben gestaan naar Broeksittard gebracht en van daar naar Sittard en aldaar verkocht aan de ouden Jood Levy. 
 Vanwege de bekentenissen van zijn complicen werd Antoon Winckens op 11 november 1743 gearresteerd en op kasteel ter Borg gevangen gezet. Na confrontatie met de beide Catsberghen werd besloten tot een scherper examen. 
 Na behoorlijke territie op 3 december 1743 recollectie op 5 december 1743 bekent Antoon dat hij: 
 Tijdens de diefstal bij Duijckers in het Raath als schildwacht te hebben dienst gedaan. 
 Tijdens de diefstal bij Clemens te Sittard als schildwacht op de Boonenbrug te hebben dienst gedaan, zijn aandeel was 3 specie-schillingen. 
 Tijdens de diefstal bij Mathijs Houtvast te Grijsegrubben als schildwacht te hebben dienst gedaan, zijn aandeel was 3 blamusers. 
 Tijdens de inbraak op de capelanie te Hoensbroek aan de Schure-eik gepost te hebben, zijn aandeel was 3 specie-schillingen. 
 Tijdens de inbraak in de kerk te Amstenrade als schildwacht in het veld te hebben gestaan 
 Na ingewonnen advies van twee rechtsgeleerden werd Antoon Winckens als schuldig aan diverse diefstallen met braak op 14 december 1743 gevonnist. Het vonnis luidde als volgt: “gecondemneert om aan eenen paal geworgd te worden totdat den doodt volgt ende daernaer verbrant te worden met confiscatie zijner goederen en effecten met verbott van in 100 jaeren niet meer te bouwen op de plaetse van het huis dat sall worden afgebroken omdat het gediend heeft tot schuilplaats van dieven en schelmen” 
 Op 17 december 1743 wordt Antoon Winckens tesamen met Joes Catsberg (de rode speelman van Nagelbeek), diens zoon Johannes Catsberg jr. (Henske van Nagelbeek), Johannes Schoerens (het Scheuerke) en Hendrick Witmakers (Marien Hentjen) op de Danikerberg gewurgd aan een paal en worden hun lijken verbrand. 
 (Bron: De Bokkenrijders in de familie Winkens; www.winkens.eu/Bokkenrijders.htm) 
 Ovl. (Minstens 70 jaar oud) in juli 1769 te Spaubeek [Li], 
 begr. in juli 1769 aldaar [geen datum] obyt Matthias Heynen conjux Mariae Vlocken qui ejusd(em): sepultus est, o[mn]ibus eccl[es]iae sacramentis ante obitum rite praemunitus.
 kerk.huw. (resp. minstens 23 en minstens 20 jaar oud) (1) (Rooms Katholiek) op zondag 1 februari 1722 aldaar 1 februarij cum dispensatione et tertio et quarto gradu consanguinitas contraxerunt matrimonium Matthias Heynen et Mari[a] Geurts testes fuerunt Jo[ann]es Wouters et Jo(ann)es Stassen (getuigen: Jan (Joannes) Wouters en Joannes Stassen [koster]) 
 met Maria Geurts, dr. van Peter (Petrus) Geurts en Agnes (Agnetis) Preuts
 geb. voor 1702, 
 doopgetuige van Maria Haemers op vrijdag 14 februari 1721 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (minstens 21 jaar oud) op zondag 24 oktober 1723 te Spaubeek [Li], 
 begr. op dinsdag 26 oktober 1723 die 24. octobris pie in domino obijt Maria Geurts uxor Matthiae Heijnen sacro viatico et extrema unxione munita et 26. more catholico sepulta aldaar. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Mechtildis, genoemd naar haar grootmoeder aan vaderszijde [Mechel Engels] ,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 14 juli 1722 te Spaubeek [Li] 14 hujus baptisata est Mechtildis filia Matthiae Heynen et Mariae Geurts legitimi conjug: quam e sacro fonte susceperunt Jo(ann)es Penners et Catharina uxor Petri Heynen (getuigen: Jan (Joannes) Penris als Joannes Penners, haar (stief)grootmoeder Catharina Stassen (II) als Catharina e.v. Petrus Heijnen, Joannes Penners, Catharina e.v. Petrus Heijnen),  
   getuige bij kerk. huw. van Joannes Houdiens en Agnes (Agnetis) Fokens op dinsdag 30 januari 1759 te Spaubeek [Li]. 
  Matthias Heijnen
 kerk.huw. (resp. minstens 25 en minstens 20 jaar oud) (2) (Rooms Katholiek) op dinsdag 31 oktober 1724 te Spaubeek [Li] 31 octobris sacramento matrimonii copulati sunt Matthias Heijnen, viduus Mariae Geurts et Maria Vlecken testes fuerunt Theodorus Heynen et Jo(ann)es Stassen. (getuigen: zijn broer Theodorus Heijnen (IIIa) en Joannes Stassen
 met Maria Vlecken (Flecken), dr. van Christianus Vlecken en Helena Cocx
 geb. voor 1704 vermoedelijk te Millen [Nw, Duitsland], 
 doopgetuige van Joannes Petrus Geurts op zondag 16 augustus 1744 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar kleindochter Maria Helena Vroemen (zie IVf) op maandag 4 november 1765 te Schinnen [Li], 
 ovl. (minstens 66 jaar oud) op zondag 23 december 1770 te Spaubeek [Li], 
 begr. op dinsdag 25 december 1770 aldaar 23 o[mn]ibus eccl(es)iae sacramentis rite praemunita obyt: Maria Vlecken vidua Mathiae Heynen quae 25 ejusd(em): sepultus est.
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Petrus,genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde [Peter Heijnen] ,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 16 augustus 1725 te Spaubeek [Li] item 16 aug anni praefati baptisatus Petrus filius Matthiae Heynen et Mariae Vlecken quem e sacrofonte susceperunt Petrus Heijnen op de Stein et [verder niets geschreven] (getuige: zijn grootvader Peter (Petrus) Heijnen op de Stein (II)),  
   doopgetuige van zijn nicht Maria Joanna Heijnen (Va) op donderdag 14 april 1774 te Spaubeek [Li],  
   doopgetuige van zijn neef Peter Mattis (Petrus Mathias) Heijnen (Vh) op zaterdag 31 oktober 1772 te Spaubeek [Li],  
   doopgetuige van zijn nicht Maria Mechtildis Cuijpers (zie IVb) op woensdag 11 augustus 1762 te Spaubeek [Li],  
   doopgetuige van Joannes Petrus Peters op zondag 22 mei 1768 te Spaubeek [Li],  
   getuige bij kerk. huw. van zijn broer Theodorus Heijnen (IVe) en zijn achternicht Catharina (Maria Catharina) Bemelmans op dinsdag 12 november 1771 te Spaubeek [Li],  
   doopgetuige van Joannes Boesten op dinsdag 10 maart 1772 te Beek [Li],  
   doopgetuige van zijn nicht Joanna Catharina Vroemen (zie IVf) op zondag 6 september 1772 te Schinnen [Li],  
   doopgetuige van zijn achterneef Joannes Petrus Coumans (Vt) op zondag 19 mei 1776 te Spaubeek [Li],  
   getuige bij kerk. huw. van zijn broer Christianus Heijnen (IVa) en Maria Agnes Lambertina Eijsschen op zondag 18 juli 1773 te Beek [Li],  
   doopgetuige van zijn nicht Maria Catharina Martens (Vg) op zondag 16 augustus 1772 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 53 jaar oud) op vrijdag 19 maart 1779 ongehuwd op 56 jarige leeftijd te Spaubeek [Li],  
   begr. op zondag 21 maart 1779 aldaar 19 martij circa 1am nocturnam obyt Petrus Heijnen coelebs 56 annorum, qui 21ma ejusdem sepultus est.
  2.  Christianus ,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 21 november 1727 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 69 jaar oud) op maandag 12 juni 1797 aldaar, volgt IVa
  3.  Sophia ,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 29 december 1729 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 45 jaar oud) op maandag 20 maart 1775, volgt IVb
  4.  Maria ,  
   geb. voor 1731 vermoedelijk te Spaubeek [Li],  
   ovl. (minstens 75 jaar oud) op zaterdag 14 juni 1806, volgt IVc
  5.  Helena ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 10 februari 1732 te Spaubeek [Li], volgt IVd
  6.  Theodorus ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 10 februari 1734 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 84 jaar oud) op zaterdag 19 september 1818 aldaar, volgt IVe
  7.  Joanna Catharina ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 26 juni 1737 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 82 jaar oud) op zaterdag 25 december 1819 aldaar, volgt IVf
  8.  Petrus Matthias ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 25 juni 1741 te Spaubeek [Li] 25 junij anni praefati baptisatus est Petrus Matthias filius Matthiae Heynen et Mariae Vlecken con(iu)gu(m) quem e sacro fonte susceperunt Theodorus Heynen nomine Petri Vlecken r: d: pastoris in Valckengerg et Barbara Schrödder uxor Ang[e]li Heynen (getuigen: zijn oom Theodorus Heijnen (IIIa) mns. de heer Petrus Vlecken pastoor te Valkenburg, zijn oom Petrus Vlecken pastoor te Valkenburg door Theodorus Heijnen en zijn aangetrouwde tante Barbara Schrödder e.v. Engel Heijnen),  
   ovl. (ongeveer 6 jaar oud) op woensdag 20 september 1747 aan dyssenterie te Spaubeek [Li],  
   begr. op vrijdag 22 september 1747 aldaar eodem obijt ex dissenteria Petrus Mathias 6 annorum filius Mathiae Heijnen et Mariae Vlecken et 22 eiusdem sepultus.

IIIc.  Joannes Heijnen, zn. van Peter (Petrus) Heijnen op de Stein (II) en Mechel (Mechtildis) Engels
 geb. voor 1702 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Jacobus Wouters en Elisabetha Hanssen op donderdag 3 november 1712 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Elisabeth (Catharina Elisabeth) Stassen op zondag 14 juli 1748 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (minstens 48 jaar oud) op maandag 6 april 1750 te Spaubeek [Li], 
 begr. op woensdag 8 april 1750 aldaar 6. aprilis cum maxima resignatione in divinam voluntatem pie in d(omi)no obijt Joannes Heijnen maritus Judith Dols ex Spaubeeck attamen omnibus ecclesiae sacramentis rite praemunitus, et 8 huius sepultus.
 tr. (resp. ongeveer 26 en hoogstens 26 jaar oud) voor 1728 
 met Judith Dols, dr. van Joannes Dols en Sijbilla Meijs
 ged. Rooms Katholiek in mei 1701 te Munstergeleen [Li] [.] maij 1701 baptizabatur Judith [.] Sijbillae Meies susceptores [.] et Margareta Dols. [blz. links onder zwaar beschadigd] (getuige: Margareta Dols), 
 doopgetuige van Anna Judith Lenaerts op vrijdag 14 september 1753 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar kleindochter Judith (Maria Judith) Boschouers (zie IVg) op vrijdag 20 december 1754 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar kleindochter Judith (Maria Judith) Boschouers (zie IVg) op woensdag 1 maart 1769 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Christiaan Cuijpers (Vd) op donderdag 26 april 1764 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar kleinzoon Joannes Wilhelmus Führen (zie IVh) op zaterdag 22 januari 1757 te Geilenkirchen [Nw, Duitsland], 
 doopgetuige van Maria Judith Lenarts op woensdag 14 juni 1758 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar kleinzoon Joannes Wilhelmus Hamers (zie IVi) op maandag 13 februari 1764 te Munstergeleen [Li], 
 doopgetuige van haar kleinzoon Joannes Wilhelmus Hamers (zie IVi) op dinsdag 4 juni 1765 te Munstergeleen [Li], 
 doopgetuige van haar kleinzoon Matthias Coumans (Vq) op zondag 6 november 1768 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 75 jaar oud) op donderdag 20 februari 1777 te Spaubeek [Li], 
 begr. op zaterdag 22 februari 1777 aldaar 20 exeuntium sacramentis praemunita obyt Judith Dols, vidua Jo(ann)is Heynen, quae 22da ejusd(em): sepulta est.
 Uit dit huwelijk 6 dochters: 
  1.  Sijbilla (Joanna Sijbilla) ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 26 juni 1729 te Beek [Li],  
   ovl. (ongeveer 72 jaar oud) op woensdag 9 juni 1802 te Spaubeek [Li], volgt IVg
  2.  Cornelia ,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 17 maart 1732 te Beek [Li], volgt IVh
  3.  Judith ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 28 augustus 1735 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 31 jaar oud) op woensdag 21 januari 1767, volgt IVi
  4.  Mechtildis ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 11 juni 1738 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 80 jaar oud) op woensdag 4 november 1818 aldaar, volgt IVj
  5.  Maria Sijbilla ,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 17 januari 1741 te Spaubeek [Li] 17 januarij praefato anno baptisata est Maria Sijbilla filia Jo(ann)is Heynen et Judith Dols leg: con(iu)g: quam e sacro fonte susceperunt Matthias Heijnen et Sijbilla Stassen (getuigen: haar oom Matthias Heijnen (IIIb) en Sibilla (Sijbilla) Stassen),  
   ovl. (ongeveer 6 jaar oud) op dinsdag 3 oktober 1747 aan dyssenterie te Spaubeek [Li],  
   begr. op woensdag 4 oktober 1747 eodem [=03-10-1747] obijt ex dissenteria Maria Sijbilla filia Ioannis Heynen et Iudith Dols et 4 eiusdem sepulta aldaar. 
  6.  Anna Margaretha ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 25 augustus 1743 te Spaubeek [Li] 25 aug: anno praenotato baptisata est Anna Margaretha filia leg: Joannis Heijnen et Judith Dols quam e sacro fonte susceperunt Wilm Hanssen viduus Idae Coimans et Barbara Schrödder uxor Engel Heijnen nomine Mariae Dols uxor Jo(ann)is Schrijen ex Overhoven (getuigen: Willem (Wilhelmus) Hanssen weduwnaar van Ida Coimans [alias Seghels], haar aangetrouwde tante Barbara Schrödder e.v. Engel Heijnen nms. Maria Dols e.v. Joannes Schrijen uit Overhoven, Maria Dols e.v. Joannis Schrijen uit Overhoven door Barbara Schrödder e.v. Engel Heijnen),  
   ovl. (ongeveer 4 jaar oud) op dinsdag 26 september 1747 aan dyssenterie te Spaubeek [Li],  
   begr. op woensdag 27 september 1747 eodem [=26-09-1747] obijt ex dissenteria Margaritha filia Ioannis Heynen et Iudith Dols ex Spaubeeck et 27 eiusdem sepulta aldaar. 

Generatie IV

IVa.  Christianus Heijnen, zn. van Matthias Heijnen (IIIb) (brandewijnstoker) en Maria Vlecken
 ged. Rooms Katholiek op vrijdag 21 november 1727 te Spaubeek [Li] 21 9bris 1727 baptisatus est Christianus filius Matthiae Heijnen et Mariae Vlecken patrinus Theodorus Heynen et Helena Schil[i]ngs ex Schimmert (getuigen: zijn oom Theodorus Heijnen (IIIa), Helena Schil[i]ngs uit Schimmert [=e.v. Leonardus Habets ww]), 
 getuige bij kerk. huw. van Jasparus Vroemen (zie IVf) en zijn zus Joanna Catharina Heijnen op woensdag 30 januari 1765 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn achternicht Elisabeth (Maria Elisabeth) Boschouers (Vn) op zondag 2 november 1760 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Geurt (Godefridus) Cremers en Maria Willems op dinsdag 26 november 1748 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Christiaan Cuijpers (Vd) op donderdag 26 april 1764 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Crist (Christianus) Heijnen (Vj) op maandag 10 november 1777 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Joannes Wilhelmus Führen (zie IVh) en zijn nicht Cornelia Heijnen op donderdag 9 oktober 1755 te Geilenkirchen [Nw, Duitsland], 
 getuige bij kerk. huw. van zijn broer Theodorus Heijnen (IVe) en zijn achternicht Catharina (Maria Catharina) Bemelmans op dinsdag 12 november 1771 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Maria Catharina Martens (Vg) op zondag 16 augustus 1772 te Beek [Li], 
 ovl. (ongeveer 69 jaar oud) op maandag 12 juni 1797 te Spaubeek [Li] - akte 9, 
 begr. op maandag 12 juni 1797 aldaar, 
 otr. op zaterdag 3 juli 1773 te Beek [Li], 
 tr. (resp. ongeveer 45 en ongeveer 24 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zondag 18 juli 1773 te Beek [Li] [inschrijv:] d(en). 3. jullij [sic] Christiaen Heinen. j.m. van Spa[u]beek met Maria Agnees Eissens. j.d. van Prenthagen. [getrouwd] d(en). 18. jullij.
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 18 juli 1773 aldaar hac 18va july anni 1773 matrimonio juncti sunt Christianus Heijnen ex Spaubeeck et Maria Agnes Eijsschen ex Beeck coram me et testibus Petro Heijnen et Maria Eijschen et pluribus alys. (getuigen: zijn broer Petrus Heijnen (zie IIIb) en haar zus Maria Eijsschen), 
  
 woont in Spaubeek(Dorp) in 1798 te Spaubeek [Li], 
 in het bevolkingsregister van 1798 woont Maria Agnes Eijsschen weduwe van (Christianus) Heijnen en Andries (Arnold?) Heijnen (soon) in Spaubeek nr. 48 
 met Maria Agnes Lambertina Eijsschen (Eijssen), dr. van Arnoldus Eijsschen (bewoner van Printhagen [Genhout]) en Anna (Maria Anna) Danen
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 10 oktober 1748 te Zichem [Vb, België], 
 doopgetuige van haar neef Joannes Wilhelmus Vromen (zie IVf) op donderdag 11 april 1776 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 59 jaar oud) op donderdag 28 januari 1808 te Spaubeek [Li], 
 begr. op zaterdag 30 januari 1808 aldaar. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Maria Joanna ,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 14 april 1774 te Spaubeek [Li], volgt Va
  2.  Arnoldus ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 24 december 1775 te Spaubeek [Li] 24 baptisatus est Arnoldus filius leg Christiani Heijnen et Mariae Agnetis Eijsschen susceptores fuerunt Arnoldus Eijsschen et Helena Heynen (getuigen: zijn oom Arnoldus Eijsschen en zijn tante Helena Heijnen (IVd)),  
   doopgetuige van zijn neef Arnoldus Wouters (zie Vc) op zaterdag 3 augustus 1816 te Spaubeek [Li],  
   getuige bij kerk. huw. van Joannes Mathias Henssen (zie Va) en zijn zus Maria Joanna Heijnen op donderdag 2 juli 1812 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 74 jaar oud) op dinsdag 16 april 1850 opm. ongehuwd te Spaubeek [Li]. 
  3.  Mathias ,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 12 juni 1778 te Spaubeek [Li] 12 baptisatus est Matthias filius leg Christiani Heijnen et Mariae Agnetis Eijssen susceperunt Theodorus Heynen et et [sic] Maria Eijssen (getuigen: zijn oom Theodorus Heijnen (IVe) en zijn tante Maria Eijsschen als Maria Eijssen),  
   getuige bij kerk. huw. van Jan (Joannes) Wouters (zie Vc) en zijn zus Maria Helena Heijnen op dinsdag 6 oktober 1812 te Spaubeek [Li],  
   doopgetuige van zijn neef Arnoldus Wouters (zie Vc) op zaterdag 3 augustus 1816 te Spaubeek [Li],  
   doopgetuige van zijn nicht Maria Agnes Wouters (VIf) op woensdag 28 februari 1821 te Spaubeek [Li],  
   getuige bij kerk. huw. van Joannes Mathias Henssen (zie Va) en zijn zus Maria Joanna Heijnen op donderdag 2 juli 1812 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 71 jaar oud) op dinsdag 14 mei 1850 opm. ongehuwd te Spaubeek [Li]. 
  4.  Petrus, genoemd naar zijn peter [Petrus Eijssen] ,  
   geb. op donderdag 16 november 1780 te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 17 november 1780 aldaar 16 circa quartam vespertinam natus et die sequenti baptisatus est Petrus filius legitimus Christiani Heynen et Mariae Agnetis Eyssen hujus parochiae susceperunt Petrus Eysschen ex Beeck, et Joanna Catharina Heijnen hujus parochiae. in fidem. C.E. van den Bock, pastor. Christiaan Heijnen patris prolis [vader van het kind]. Petrus Eyssen patrinus. Joanna Catharina Heijnen matrina (getuigen: zijn oom Petrus Eijsschen uit Beek en zijn tante Joanna Catharina Heijnen (IVf)),  
   getuige bij kerk. huw. van Jan (Joannes) Wouters (zie Vc) en zijn zus Maria Helena Heijnen op dinsdag 6 oktober 1812 te Spaubeek [Li],  
   doopgetuige van zijn neef Pieter (Petrus) Wouters (zie Vc) op maandag 13 oktober 1823 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (67 jaar oud) op donderdag 19 oktober 1848 opm. ongehuwd te Spaubeek [Li]. 
  5.  Joannes Mathias ,  
   geb. op zaterdag 19 april 1783 te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 19 april 1783 aldaar 19. april. circa horam 3am matutinam natus, et eadem baptizatus est Joannes Mathias filius legitimus Christiani Heijnen et Mariae Agnetis Eyssen conjugum: susceptores fuere Mathias Dols, et Maria Catharina Bemelmans loco Helenae Mariae van Soomeren in fidem subsignaverunt Christiaen Heijnen pater Mathijas Dols hoc est x signum matrinae nescientis scribere A.G. Somijn past. loci (getuigen: Matthias Dols, zijn aangetrouwde tante Catharina (Maria Catharina) Bemelmans (zie IVe) nms. Helena Maria van Soomeren, Helena Maria van Soomeren door Maria Catharina Bemelmans),  
   ovl. (28 jaar oud) op zaterdag 28 september 1811 te Spaubeek [Li] opm. ongehuwd. 
  6.  Anna Catharina ,  
   geb. op maandag 1 augustus 1785 rond 7 uur 's avonds te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 2 augustus 1785 aldaar 1a aug. medio 7mae vespertinae nata, et 2a ejusdem baptzata est. Anna Catharina filia legitima Christiani Heynen, et Mariae Agnetis Eyssen conjugum: susceptores Joannes Eyssen, et Maria Catharina Bemelmans. in fidem subsignarunt Christiaen Heynen Joannis Eyssen x est signum matrinae nescientis scribere quod testor A.G. Somijn past loci (getuigen: haar oom Joannes Wilhelmus Eijsschen als Joannes Eijssen en haar aangetrouwde tante Catharina (Maria Catharina) Bemelmans (zie IVe)),  
   ovl. (8 jaar oud) op zondag 6 april 1794 te Spaubeek [Li],  
   begr. op dinsdag 8 april 1794 aldaar 6ta obyt in Spaubeck 2a: pomeridiana Maria Catharina Heijnen 9 annorum, filia Christiani Heynen, et Mariae Agnetis Eijsschen conj, sacramentis paenitentiae, et extremae unctionis munita, et sepulta est 8va ejusdem.
  7.  Maria Odilia ,  
   geb. op zondag 24 februari 1788 te Spaubeek [Li], volgt Vb
  8.  Maria Helena ,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 21 december 1790 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 85 jaar oud) op donderdag 30 maart 1876 aldaar, volgt Vc

IVb.  Sophia (Maria Sophia), genoemd naar haar meter Heijnen, dr. van Matthias Heijnen (IIIb) (brandewijnstoker) en Maria Vlecken
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 29 december 1729 te Spaubeek [Li] 29 xbris 1729 baptisata est Sophia filia Matthiae Heijnen et Mariae Vlecken quam e sacro fonte susceperunt Leonardus Habet et Sophia Mevis uxor Theodori Geurts (getuigen: Sophia Mevis, e.v. Theodorus Geurts, Leonardus Habets [uit Schimmert ww]), 
 doopgetuige van Joannes Petrus Geurts op zondag 16 augustus 1744 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Maria Catharina Cleijnen op zaterdag 21 maart 1761 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 45 jaar oud) op maandag 20 maart 1775, 
 begr. op maandag 20 maart 1775 te Schin op Geul [Li] (Sophia Heijnen e.v. Andreas Kupers), 
 tr. (resp. hoogstens 25 en ongeveer 25 jaar oud) voor 1755 
 met Andreas Cuijpers (Kupers)
 geb. voor 1730, 
 ovl. (minstens 49 jaar oud) op vrijdag 26 november 1779, 
 begr. op vrijdag 26 november 1779 (Andreas Cuijpers) te Schin op Geul [Li]. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Matthias, genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde [Matthias Heijnen] ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 19 mei 1756 te Spaubeek [Li] 19 maij baptisatus est Matthias filius legitimus Andreae Cuijpers et Sophiae Heijnen suscep(tores): Matthias Heynen et Cornelia Cuijpers (getuigen: zijn grootvader Matthias Heijnen (IIIb), Cornelia Cuijpers). 
  2.  Andreas ,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 17 oktober 1758 te Spaubeek [Li] 17 8bris baptisatus est Andreas filius legitimus Andreae Cuypers et Sophiae Heynen susc Jo(ann)es Cuijpers et Helena Heynen (getuigen: zijn tante Helena Heijnen (IVd), Joannes Cuijpers). 
  3.  Maria Helena ,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 12 april 1760 te Spaubeek [Li] 12 aprilis baptisata est Maria Helena filia legitima Andreae Cuypers et Sophiae Heynen sus. Joannes Vromen nomine Antony Cuypers et Helena Heijnen hæc aperuit fontem (getuigen: Joannes Laurentius Vroemen als Joannes Vromen nms. Antonius Cuijpers, haar tante Helena Heijnen (IVd), Antonius Cuijpers door Joannes Vromen). 
  4.  Maria Mechtildis ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 11 augustus 1762 te Spaubeek [Li] 11 baptisata est Maria Mechtildis filia legitima Andreae Cuypers et Mariae Sophiae Heynen susceperunt Petrus Heijnen et Annae Muschen loco Mariae Willems (getuigen: haar oom Petrus Heijnen (zie IIIb), Anna Meijs als Anna Musschen nms. Maria Willems en Maria Willems door Anna Musschen). 
  5.  Christiaan ,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 26 april 1764 te Spaubeek [Li], volgt Vd
  6.  Theodorus Cupers (Cuijpers),  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 22 maart 1767 te Schin op Geul [Li] (getuigen: zijn oom Theodorus Heijnen (IVe), Anna Maria Kicken, Cupers),  
   doopgetuige van zijn achternicht Maria Mechtildis Heijnen (zie Vi) op maandag 15 mei 1820 te Spaubeek [Li]. 

IVc.  Maria Heijnen, dr. van Matthias Heijnen (IIIb) (brandewijnstoker) en Maria Vlecken
 geb. voor 1731 vermoedelijk te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar kleindochter Maria Helena Hermans (zie Ve) op zondag 19 januari 1783 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Joannes Martinus Banens op zondag 6 juli 1783 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (minstens 75 jaar oud) op zaterdag 14 juni 1806, 
 begr. op zaterdag 14 juni 1806 te Schinnen [Li] (Maria heijnen e.v. Joannes Meex), 
 tr. (resp. minstens 21 en ongeveer 23 jaar oud) op dinsdag 8 februari 1752 te Spaubeek [Li] 8 februarij cum testimonio libertatis matrimonio juncti sunt in Schinnen ex parte sponsi Joannes Meex et Maria Heijnen
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op dinsdag 8 februari 1752 te Schinnen [Li] (getuige: Joanna Smeths, Michael Plumen) 
 met Joannes Meex, zn. van Henricus Meex en Maria Selissen
 ged. Rooms Katholiek op maandag 17 mei 1728 te Schinnen [Li] (getuige: Joannes Plum, Helena Mooren), 
 doopgetuige van zijn kleindochter Maria Gertrudis Hermans (zie Ve) op donderdag 5 augustus 1784 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 56 jaar oud) op zaterdag 23 april 1785, 
 begr. op zaterdag 23 april 1785 te Schinnen [Li] (Joannes Meex e.v. Maria Heijnen). 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Nn ,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 25 april 1754 te Schinnen [Li]. 
  2.  Maria Helena ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 4 mei 1755 te Schinnen [Li],  
   ovl. (ongeveer 69 jaar oud) op dinsdag 20 juli 1824 aldaar, volgt Ve
  3.  Anna Mechtildis ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 7 augustus 1757 te Schinnen [Li] (getuige: Anna Mechtildis Sijben, Joannes Plumen). 
  4.  Nn ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 4 januari 1761 te Schinnen [Li]. 
  5.  Maria Cornelia ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 5 mei 1762 te Schinnen [Li] (getuigen: haar achterneef Nicolaus Meex en Maria Hermens). 
  6.  Anna Elisabeth ,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 26 maart 1765 te Schinnen [Li] (getuige: Anna Elisabeth Meex, Petrus Hendrickx, vervangende getuige: Wilhelmus Demacker). 
  7.  Joannes Wilhelmus ,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 20 oktober 1767 te Schinnen [Li] (getuige: Wilhelmus Willems, Maria Sijben). 
  8.  Joannes Henricus ,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 16 maart 1770 te Schinnen [Li], volgt Vf

IVd.  Helena Heijnen, dr. van Matthias Heijnen (IIIb) (brandewijnstoker) en Maria Vlecken
 ged. Rooms Katholiek op zondag 10 februari 1732 te Spaubeek [Li] 10 fbrij anni praecedentis baptisata est Helena filia Matthiae Heijen et Mariae Vlecken conjug quam e sacro fonte susceperunt Servatius Vlecken et Anna Cuypers uxor Petri Lemmens (getuigen: haar achterneef Servatius Flecken, als Servatius Vlecken en Anna Cuijpers e.v. Petrus Lemmens), 
 getuige bij kerk. huw. van Jasparus Vroemen (zie IVf) en haar zus Joanna Catharina Heijnen op woensdag 30 januari 1765 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Arnoldus Heijnen (zie IVa) op zondag 24 december 1775 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Andreas Cuijpers (zie IVb) op dinsdag 17 oktober 1758 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Maria Helena Cuijpers (zie IVb) op zaterdag 12 april 1760 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Hendrick (Henricus) Heijnen (Vi) op maandag 31 oktober 1774 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Maria Helena Meex (Ve) op zondag 4 mei 1755 te Schinnen [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Joannes Wilhelmus Führen (zie IVh) en haar nicht Cornelia Heijnen op donderdag 9 oktober 1755 te Geilenkirchen [Nw, Duitsland], 
 doopgetuige van Maria Helena Boesten op maandag 13 maart 1769 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Jacobus (Joannes Jacobus) Vroemen (zie IVf) op zondag 18 februari 1770 te Schinnen [Li], 
 otr. op zaterdag 21 september 1771 te Beek [Li], 
 tr. (resp. ongeveer 39 en ongeveer 40 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zondag 6 oktober 1771 te Beek [Li] [inges:] dito ut supra Jacobus Martens j:m. van G.genhout met Helena Heijlen. j.d. van Spa[u]beek [getrouwd] d(en). 6 octob.
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 13 oktober 1771 aldaar hac 13tia 8bris matrimonium contraxerunt Jacobus Martins ex Beeck. et Helena Heinen ex Spauwbeeck coram me et testibus Theodoro Heinen et Jacobo Martens ex Beck. (getuigen: haar broer Theodorus Heijnen (IVe) als Theodorus Heinen, Jacobus Martens) 
 met Jacobus Martens, zn. van Gerardus Martens en Anna Catharina Habets
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 24 mei 1731 te Beek [Li] 24. Jacobus filius Gerardi Martens et Annae Cath: Habets coniugum, suscept: Jo(ann)e Martens et Mariâ Habets. (getuigen: zijn oom Jan (Joannes) Martens en zijn tante Maria Habets), 
 doopgetuige van zijn nicht Maria Odilia Heijnen (Vb) op zondag 24 februari 1788 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 82 jaar oud) op woensdag 22 december 1813 te Groot Genhout [Li] - Beek akte 151 [BS: 86 jaar, geb te Beek, zn. van NN en NN; e.v. Maria Helena Heijnen]. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Maria Catharina ,  
   geb. op zondag 16 augustus 1772 te Beek [Li],  
   ovl. (41 jaar oud) op zondag 6 februari 1814 te Genhout [Li], volgt Vg

IVe.  Theodorus Heijnen, zn. van Matthias Heijnen (IIIb) (brandewijnstoker) en Maria Vlecken
 ged. Rooms Katholiek op woensdag 10 februari 1734 te Spaubeek [Li] 10 fbrij anno 1734 baptisatus est Theodorus filius Matthiae Heynen et Mariae Vlecken con(iu)gum quem e sacro fonte susceperunt Petrus Geurts et Catharina Cox (getuigen: Petrus Geurts en zijn oudtante Catharina Koex als Catharina Cox), 
 doopgetuige van zijn neef Mathias Heijnen (zie IVa) op vrijdag 12 juni 1778 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn kleindochter Gertrud (Maria Gertudis) Heijnen (VIk) op dinsdag 2 mei 1797 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Theodorus Cupers (zie IVb) op zondag 22 maart 1767 te Schin op Geul [Li], 
 doopgetuige van zijn kleinzoon Hendrik (Henricus) Heijnen (VIo) op zondag 18 september 1808 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn kleindochter Anna Catharina Heijnen (zie Vj) op zondag 19 februari 1815 te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Jacobus Martens (zie IVd) en zijn zus Helena Heijnen op zondag 13 oktober 1771 te Beek [Li], 
 ovl. (ongeveer 84 jaar oud) op zaterdag 19 september 1818 te Spaubeek [Li] - akte 19 [BS: 86 jaar, zn. van NN en NN; e.v. Maria Catharina Bemelmans], 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 37 en ongeveer 26 jaar oud) (Rooms Katholiek) op dinsdag 12 november 1771 aldaar 12 novembris praevia dispensatione in tertio consang(uinita)tis gradu collaterale et 3 bannis matrimonio juncti sunt Theodorus Heynen et Catharina Bemelmans testibus Petro Heynen et Christiano Heynen et Anna Bemelmans et pluribus aliis (getuigen: zijn broer en haar achterneef Petrus Heijnen (zie IIIb), zijn broer en haar achterneef Christianus Heijnen (IVa) en zijn achternicht en haar zus Anna (Anna Maria) Bemelmans), 
  
 woont in Spaubeek(Dorp) in 1798 te Spaubeek [Li], 
 in het bevolkingsregister van 1798 woont Theodorus Heijnen en Maria Catharina Bemelmans samen met hun zoon en schoondochter Peter Mattis Heijnen (soon) en Catrin Wouters (schoondoghter) Spaubeek nr. 54 
 met zijn achternicht Catharina (Maria Catharina) Bemelmans, dr. van Wilm (Guilielmus) Bemelmans en Anna Heijnen
 ged. Rooms Katholiek op dinsdag 2 februari 1745 te Schimmert [Li] Sophia Dirix, Wilhelmus Bemelmans, 
 doopgetuige van haar kleinzoon Theodorus Heijnen (VIn) op woensdag 24 juni 1807 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Joannes Mathias Heijnen (zie IVa) op zaterdag 19 april 1783 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Anna Catharina Heijnen (zie IVa) op dinsdag 2 augustus 1785 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Martinus Cornelis Hautvast (zie VIIj) op zondag 18 september 1825 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar kleinzoon Martin Heijnen (zie Vj) op vrijdag 30 juli 1813 te Beek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Martinus Nicolaus Bemelmans op donderdag 15 mei 1766 te Schimmert [Li], 
 doopgetuige van haar neef Joannes Wilhelmus Vroemen (zie IVf) op zaterdag 15 juni 1782 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 85 jaar oud) op zondag 14 februari 1830 te Spaubeek [Li] - akte 14 [BS: 90 jaar, dr. van NN en NN; e.v. Theodorus Heijnen). 
 Uit dit huwelijk 3 zonen: 
  1.  Peter Mattis (Petrus Mathias) ,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 31 oktober 1772 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 77 jaar oud) op maandag 21 oktober 1850 aldaar, volgt Vh
  2.  Hendrick (Henricus) ,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 31 oktober 1774 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 81 jaar oud) op donderdag 13 maart 1856 aldaar, volgt Vi
  3.  Crist (Christianus) ,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 10 november 1777 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 89 jaar oud) op maandag 9 september 1867 aldaar, volgt Vj

IVf.  Joanna Catharina Heijnen, dr. van Matthias Heijnen (IIIb) (brandewijnstoker) en Maria Vlecken
 ged. Rooms Katholiek op woensdag 26 juni 1737 te Spaubeek [Li] 26 junij 1737 baptisata est per rdum dominum Kerckhoofs qua deservitore capellaniae hujus Joanna Catharina filia legitima Matthiae Heijnen et Mariae Vlecken susceptores Angelus Heijnen et Helena Vlecken (getuigen: haar oom Engel (Angelus) Heijnen (zie II), als Angelus Heijnen en haar achternicht Helena Vlecken), 
 doopgetuige van haar neef Petrus Heijnen (zie IVa) op vrijdag 17 november 1780 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar achterneef Willem (Jan Willem) Heijnen (VIm) op dinsdag 17 juni 1806 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Jan (Joannes) Wouters (zie Vc) op woensdag 10 augustus 1785 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar achterneef Joannes Petrus Heijnen (zie Vi) op zaterdag 12 februari 1814 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Maria Helena Vromen op donderdag 5 maart 1767 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 82 jaar oud) op zaterdag 25 december 1819 te Spaubeek [Li] (Joanna Catharina Heijnen dr van Heijnen; e.v. Jasper Vroemen), 
 begr. op zaterdag 25 december 1819 aldaar (Joanna Catharina Heijnen e.v. Caspar Vroemen), 
 kerk.huw. (beiden ongeveer 27 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op woensdag 30 januari 1765 aldaar 30 januarij cum dispensatione in quarto consang(uinita)tis gradu collaterali aequali et in 3 bannis matrimonio juncti sunt Gasparus Vromen parochianus de Schinnen et Joanna Catharina Heijnen parochiana mea testibus Christiano Heijnen et Helena Heynen et pluribus aliis (getuigen: haar broer Christianus Heijnen (IVa) en haar zus Helena Heijnen (IVd)), 
  
 woont in Spaubeek(Dorp) in 1798 te Spaubeek [Li], 
 in het bevolkingsregister van 1798 woont Jaspar Vromen (cultivateur) en Joan Catrin Heijnen (sijne vrouw) in Spaubeek nr. 43 
 met Jasparus (Gasparus, Casparus) Vroemen (Vromen), zn. van Jacobus Vroemen en Maria Pijls
 ged. Rooms Katholiek op maandag 16 december 1737 te Schinnen [Li] (getuige: Joannes Hagens, Catharina Pijls, vervangende getuigen: Sophia Diederen, Wilhelmus Demacker), 
 overlijdensgetuige van Joes (Joannes) Wouters op zaterdag 27 augustus 1808, 
 doopgetuige van zijn kleinzoon Gaspar Vromen (zie Vk) op dinsdag 16 juli 1799 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Casparus Vroemen op zaterdag 21 april 1764 te Schinnen [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Joannes Hoen en Catharina Meens op dinsdag 1 juni 1756 te Schinnen [Li], 
 ovl. (ongeveer 83 jaar oud) op maandag 5 maart 1821 te Spaubeek [Li] (Jasper Vroemen zn van Vroemen; e.v. Joanna Catrijna Heijnen), 
 begr. op maandag 5 maart 1821 aldaar (Caspar Vroomen e.v. Joanna Catharina Heijnen). 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Maria Helena ,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 4 november 1765 te Schinnen [Li] (getuigen: haar grootvader Jacobus Vroemen en haar grootmoeder Maria Vlecken (zie IIIb)),  
   ovl. (ongeveer 16 jaar oud) op dinsdag 6 augustus 1782 op 16 jarige leeftijd te Spaubeek [Li],  
   begr. op woensdag 7 augustus 1782 aldaar 6ta circa 4am matutinam obyt Maria Helena Vromen 16 annorum coelebs, quae 7ma ejusdem sepulta est.
  2.  Mathijs (Matthias) ,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 9 februari 1768 te Schinnen [Li],  
   ovl. (ongeveer 63 jaar oud) op zaterdag 23 juli 1831 te Spaubeek [Li], volgt Vk
  3.  Jacobus (Joannes Jacobus) ,  
   ged. op zondag 18 februari 1770 te Schinnen [Li] (getuigen: zijn oom Joannes Vroemen, zijn tante Helena Heijnen (IVd) en Maria Catharina van Oppen als Maria Catharina Vanoppen (vervangende getuige)),  
   ovl. (ongeveer 86 jaar oud) op dinsdag 10 juni 1856 te Spaubeek [Li] (Jakobus Vroemen zn van Gaspar Vroemen en Johanna Catharina Heijnen; ongehuwd). 
  4.  Joanna Catharina ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 6 september 1772 te Schinnen [Li] (getuigen: haar aangetrouwde tante Aldegondis Nacken en haar oom Petrus Heijnen (zie IIIb)). 
  5.  Joannes Wilhelmus Vromen,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 11 april 1776 te Spaubeek [Li] 11 baptisatus est Jo(ann)es Wilhelmus filius leg: Gaspari Vromen et Jo(ann)ae Cath Heijnen susceperunt Wilhelmus Vromen et Maria Agnes Heijsschen (getuigen: zijn oom Wilhelmus Vroemen als Wilhelmus Vromen en zijn aangetrouwde tante Maria Agnes Lambertina Eijsschen (zie IVa) als Maria Agnes Heijsschen),  
   ovl. (hoogstens 5 jaar oud) voor 1782 waarschijnlijk te Spaubeek [Li]. 
  6.  Caspar (Gaspar) ,  
   geb. in 1782 vermoedelijk te Spaubeek [Li] [ovl.reg.],  
   ovl. (ongeveer 4 jaar oud) op vrijdag 11 augustus 1786 op 4 jarige leeftijd [ww: mogelijk is dit Joannes Wilhelmus ~15-06-1782] te Spaubeek [Li],  
   begr. op zondag 13 augustus 1786 aldaar 11a aug(us)ti obyt in Spaubeck Gaspar Vroomen aetatis 4 annorum filius leg: Gaspari Vroomen et Joannae Cath: Heijnen et sepultus 13 ejusdem.
  7.  Joannes Wilhelmus ,  
   geb. op zaterdag 15 juni 1782 te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 15 juni 1782 aldaar 15 circa quintam matutinam natus et eodem die baptisatus est Joannes Wilhelmus filius legitimus Gaspari Vroemen et Joannae Catharinae Heijnen susc: fuerunt Wilhelmus Vroomen et Maria Catharina Bemelmans in fidem J:J: Raemaeckers deservitor Casper Vroemen pater prolis Wilhelmus Vroemen patrinus hoc est x matrinae scribere nescientis (getuigen: zijn oom Wilhelmus Vroemen als Wilhelmus Vroomen en zijn aangetrouwde tante Catharina (Maria Catharina) Bemelmans (zie IVe)). 

IVg.  Sijbilla (Joanna Sijbilla, Jeanette Sebelle (Fr.)) Heijnen, dr. van Joannes Heijnen (IIIc) en Judith Dols
 ged. Rooms Katholiek op zondag 26 juni 1729 te Beek [Li] 26. baptizata est Joanna Sibilla filia Jo(ann)is Heijnen et Judith Dols conjugum, suscept: Petro Heijnen et Sibillâ Meijs. (getuigen: haar grootvader Peter (Petrus) Heijnen op de Stein (II) en haar grootmoeder Sijbilla Meijs), 
 doopgetuige van haar kleindochter Maria Sijbilla Boshouwers (VIw) op zaterdag 23 juni 1781 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar kleinzoon Jan (Joannes) Wouters (zie Vn) op donderdag 24 november 1791 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Geurt (Godefridus) Cremers en Maria Willems op dinsdag 26 november 1748 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar kleindochter Anna Sijbilla Stassen (VIu) op dinsdag 21 september 1779 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Joanna Christina Führen (zie IVh) op vrijdag 5 januari 1759 te Geilenkirchen [Nw, Duitsland], 
 doopgetuige van haar nicht Maria Judith Coumans (Vr) op woensdag 15 augustus 1770 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 72 jaar oud) op woensdag 9 juni 1802 te Spaubeek [Li], 
 begr. op vrijdag 11 juni 1802 1802. 9na julij obyt in Spaubeck Joanna Sibilla Heynen vidua Jo(ann)is Wilhelmi Boscheuers, aetatis 76 circiter annorum, extremis s.r.e. sacramentis munita, et 11a ejusdem in coemiterio parochiae de Spaubeck sepulta. aldaar, 
 woont Op gen Steijn, op het Broek Spaubeek [Li] Joanna Sijbilla Heijnen eft "Op gen Steijn" van haar vader Joannes Heijnen, 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 30 jaar oud) (Rooms Katholiek) op woensdag 28 oktober 1750 aldaar 28 octobris matrimonio juncti sunt Joannes Wilhelmus Boschouwer et Joanna Sijbilla Heijnen testes Henricus Vromen et Cornelia Heynen (getuigen: Henricus Vroemen als Henricus Vromen [koster] en haar zus Cornelia Heijnen (IVh)) 
 met Joannes Wilhelmus (Jean Guilleaume (Fr.)) Boschouers (Boscheuwers), zn. van Joannes Boschouwers en Joanna Schaepkens
 ged. Rooms Katholiek op vrijdag 19 juli 1720 te Hulsberg [Li] [bij overlijden afkomstig uit Gangelt] (getuigen: zijn tante Maria Schaepkens, zijn oom Wilhelmus Boschouwers, Gerardus Gelders), 
 doopgetuige van zijn kleindochter Gertrudis (Maria Gertrudis) Boshouwers (zie Vm) op donderdag 18 mei 1780 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn kleinzoon Joannes Wilhelmus Stassen (zie Vl) op vrijdag 20 februari 1778 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn kleindochter Anna Maria Stassen (zie Vl) op donderdag 29 september 1785 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Joannes Bijen en Catharina (Maria Catharina) Keijsers op donderdag 3 oktober 1748 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Joannes Wilhelmus Lenaerts op zondag 24 augustus 1749 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Catharina Coumans (Vp) op zaterdag 25 oktober 1766 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Joannes Andreas Coumans (zie IVj) op dinsdag 9 november 1779 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 69 jaar oud) op zondag 14 februari 1790 te Spaubeek [Li], 
 begr. op dinsdag 16 februari 1790 14ta obyt in Spaubeck circa 11am antemeridianam Joannes Wilhelmus Boscheuers aetatis 73 annorum, oriundus ex parochia de Gangelt maritus Joannae Sybillae Heynen, extremis s.r.e. sacramentis munitus, et 16 ejusdem sepultus est. aldaar. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Barbara (Maria Barbara) ,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 23 oktober 1751 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 33 jaar oud) op dinsdag 4 oktober 1785 aldaar, volgt Vl
  2.  Judith (Maria Judith), genoemd naar haar meter [Judith Dols] ,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 20 december 1754 te Spaubeek [Li] 20 decembris baptisata est Maria Judith filia legitima Joannis Wilhelmi Boschouwers et Joannae Sijbillae Heijnen susceptores Matthias Heynen et Judith Dols (getuigen: haar oudoom Matthias Heijnen (IIIb) en haar grootmoeder Judith Dols (zie IIIc)),  
   ovl. (hoogstens 14 jaar oud) voor 1769. 
  3.  Jan Gerard (Joannes Gerardus) ,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 11 oktober 1757 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 36 jaar oud) op dinsdag 9 september 1794 aldaar, volgt Vm
  4.  Elisabeth (Maria Elisabeth) ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 2 november 1760 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 93 jaar oud) op zondag 18 december 1853 aldaar, volgt Vn
  5.  Petrus Mathias ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 6 juli 1763 te Spaubeek [Li] 6 baptisatus est Petrus Matthias filius leg: Jo(ann)is Wilhelmi Boschouwers et Jo(ann)ae Sybillae Heijnen susceptores fuerunt Mathias Dols et Judith Heijnen (getuigen: Matthias Dols als Mathia Dols en zijn tante Judith Heijnen (IVi)). 
  6.  Anna (Maria Anna) ,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 22 februari 1766 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 37 jaar oud) op zaterdag 19 maart 1803, volgt Vo
  7.  Judith (Maria Judith), genoemd naar haar overleden zuster ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 1 maart 1769 te Spaubeek [Li] 1ma baptisata est Maria Judith filia leg: Jo(ann)is Wilhelmi Boshouwers et Jo(ann)ae Sijbillae Heijnen susceperunt praen: d(omi)nus Jo(ann)es Thomas de Negri et Judith Dols (getuigen: Joannes Thomas de Negri en haar grootmoeder Judith Dols (zie IIIc)). 
  8.  Anna Sibilla (Joanna Sibijlla) ,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 26 maart 1773 te Spaubeek [Li] 26 baptisata est Joanna Sibijlla filia leg: Jo(ann)is Wilh: Boschouwers et Joannae Sibijllae Heijnen susceperunt Matthias Dols et Mechtildis Heynen (getuigen: Matthias Dols en haar tante Mechtildis Heijnen (IVj)),  
   getuige bij kerk. huw. van Marten (Martinus) Wouters (zie Vn) en haar zus Elisabeth (Maria Elisabeth) Boschouers op woensdag 24 november 1790 te Spaubeek [Li],  
   doopgetuige van haar nicht Joanna Gertrudis Boscheuers (VIz) op zaterdag 23 november 1793 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 21 jaar oud) op dinsdag 9 september 1794 te Spaubeek [Li]. 

IVh.  Cornelia (Maria Cornelia) Heijnen, dr. van Joannes Heijnen (IIIc) en Judith Dols
 ged. Rooms Katholiek op maandag 17 maart 1732 te Beek [Li] 17. sub conditione Cornelia filia Jo(ann)is Heijnen: et Judith Dols conjugum, suscept: Theodoro Heijnen et Sophiâ Dols. (getuigen: haar oom Theodorus Heijnen (IIIa) en haar tante Sophia Dols), 
 doopgetuige van haar nicht Elisabeth (Maria Elisabeth) Boschouers (Vn) op zondag 2 november 1760 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Joannes Wilhelmus Boschouers (zie IVg) en haar zus Sijbilla (Joanna Sijbilla) Heijnen op woensdag 28 oktober 1750 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar achterneef Daniel Moonen (VIaj) op dinsdag 4 oktober 1803 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Jan (Joannes) Coumans (Vs) op dinsdag 14 december 1773 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar achternicht Maria Cornelia Stassen (VIv) op zaterdag 11 januari 1783 te Spaubeek [Li], 
 tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 32 jaar oud) op dinsdag 4 november 1755 te Spaubeek [Li] 4 9bris cum testimonio libertatis ex parte sponsae matrimonio juncti sunt in Gulekercken Joannes Furhen ibidem parochianus et Cornelia Heynen parochiana de Spaubeeck
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op donderdag 9 oktober 1755 te Geilenkirchen [Nw, Duitsland] - St. Mariä Himmelfahrt 1755/332/07 (getuigen: haar neef Christianus Heijnen (IVa), haar nicht Helena Heijnen (IVd), haar zus Judith Heijnen (IVi), Wilhelmus Führen, Edmundis Führen) 
 met Joannes Wilhelmus Führen (Furhen), zn. van Arnoldus Führen en Clara Göbbels, 
 geb. te Gillrath [Nw, Duitsland], 
 ged. Rooms Katholiek op woensdag 13 januari 1723 te Geilenkirchen [Nw, Duitsland] St. Mariä Himmelsfahrt 1723/108/12 (getuige: Joes Wilhemus Schinemechers, Maria Francisca Wadjaw). 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Joannes Wilhelmus ,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 22 januari 1757 te Geilenkirchen [Nw, Duitsland] - St. Mariä Himmelfahrt 1757/208/01 (getuigen: zijn grootmoeder Judith Dols (zie IIIc) als Juditha Dols, Wilhelmus Fuhren). 
  2.  Joanna Christina ,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 5 januari 1759 te Geilenkirchen [Nw, Duitsland] St. Mariä Himmelsfaht 1759/214/14 (getuigen: haar tante Sijbilla (Joanna Sijbilla) Heijnen (IVg), Wilhelmus Führen). 

IVi.  Judith Heijnen, dr. van Joannes Heijnen (IIIc) en Judith Dols
 ged. Rooms Katholiek op zondag 28 augustus 1735 te Spaubeek [Li] die 28 aug: baptisata est Judith filia Jo(ann)is Heynen et Judith Dols leg: cong: quam e sacro fonte susceperunt Andreas Dols et Barbara Schrödder uxor Engel Heynen (getuigen: haar oom Andreas Dols en haar aangetrouwde tante Barbara Schrödder e.v. Engel Heijnen), 
 doopgetuige van haar neef Petrus Mathias Boschouers (zie IVg) op woensdag 6 juli 1763 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Jan Gerard (Joannes Gerardus) Boschouers (Vm) op dinsdag 11 oktober 1757 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Elisabeth (Maria Elisabeth) Boschouers (Vn) op zondag 2 november 1760 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Joannes Wilhelmus Führen (zie IVh) en haar zus Cornelia Heijnen op donderdag 9 oktober 1755 te Geilenkirchen [Nw, Duitsland], 
 ovl. (ongeveer 31 jaar oud) op woensdag 21 januari 1767, 
 begr. op woensdag 21 januari 1767 te Munstergeleen [Li] (Judith Heijnen e.v. Joannes Haamers), 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 39 jaar oud) (Rooms Katholiek) op dinsdag 18 januari 1763 te Spaubeek [Li] 18 januarij praevijs 3 proclamationibus matrimonio juncti sunt Jo(ann)es Hamers parochiae de Munstergeleen et Judith Heynen parochiae de Spaubeek testibus Jo[ann]e Petro Houdiens et Mechtilde Heynen aliisque quam plurimis (getuigen: Petrus Houdiens als Joannes Petrus Houdiens en haar zus Mechtildis Heijnen (IVj)) 
 met Joannes Hamers (Haamers, Haemers), zn. van Guilhelmus Hamers en Elisabeth Peusens
 ged. Rooms Katholiek in maart 1723 te Munstergeleen [Li] (getuige: Maria Peusens, Mathaeus Hamers), 
 ovl. (ongeveer 75 jaar oud) op zondag 18 maart 1798, 
 begr. op zondag 18 maart 1798 te Munstergeleen [Li] (Joannes Hamers e.v. Anna Gertrudis Schutgens). 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Joannes Wilhelmus ,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 13 februari 1764 te Munstergeleen [Li] (getuigen: zijn grootvader Guilhelmus Hamers, zijn grootmoeder Judith Dols (zie IIIc), Wilhelmus Hamers),  
   ovl. (hoogstens 10 maanden oud) voor 1765 waarschijnlijk te Munstergeleen [Li]. 
  2.  Joannes Wilhelmus ,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 4 juni 1765 te Munstergeleen [Li] (getuigen: zijn grootvader Guilhelmus Hamers, zijn grootmoeder Judith Dols (zie IIIc), Wilhelmus Hamers),  
   ovl. (ongeveer 32 jaar oud) op woensdag 19 juli 1797,  
   begr. op woensdag 19 juli 1797 te Munstergeleen [Li] (Joannes Wilhelmus Hamers). 
  Joannes Hamers, zn. van Guilhelmus Hamers en Elisabeth Peusens
 tr. (resp. ongeveer 45 en ongeveer 32 jaar oud) (2) op zaterdag 13 augustus 1768 te Schinnen [Li], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 14 augustus 1768 te Munstergeleen [Li] (getuige: Petrus Smets, Josephus Pesch, Helena Klinckhaamers) 
 met Anna (Anna Gertrudis) Schutgens, dr. van Guilielmus Schuttiens en Agnes (Agnetis) Schoffelen
 ged. Rooms Katholiek op zondag 25 september 1735 te Schinnen [Li] (getuigen: haar tante Anna Schuttiens als Anna Schutgens, Joannes Schoffelen), 
 ovl. (ongeveer 56 jaar oud) op woensdag 5 oktober 1791, 
 begr. op woensdag 5 oktober 1791 te Munstergeleen [Li] (Anna Gertrudis Schutgens e.v. Joannes Haemers). 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Petrus Wilhelmus ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 2 augustus 1769 te Munstergeleen [Li] (getuigen: zijn grootmoeder Agnes (Agnetis) Schoffelen als Agnes Schuffelen en zijn grootvader Guilhelmus Hamers). 
  2.  Joannes ,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 21 februari 1772 te Munstergeleen [Li] (getuige: Agnes Thissen, Joannes Hellebrand). 
  3.  Joannes Gerardus ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 13 maart 1774 te Munstergeleen [Li] (getuigen: zijn oom Gerardus Schutgens, Maria Elisabeth Dols). 
  4.  Petrus Arnoldus ,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 29 maart 1776 te Munstergeleen [Li] (getuigen: zijn oom Arnoldus Schutgens, Maria Geradts, vervangende getuige: Rutgerus Rutten),  
   ovl. (ongeveer 23 dagen oud) op zondag 21 april 1776,  
   begr. op zondag 21 april 1776 te Munstergeleen [Li] (Petrus Arnoldus Haemers zn. van Joannes Haemers en Anna Gertrudis Schutgens). 
  5.  Petrus Arnoldus ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 26 februari 1777 te Munstergeleen [Li] (getuige: Joanna Catharina Wingarts, Wilhelmus Schuffelen, vervangende getuige: Joannes Mathias Wijbelskirchen),  
   ovl. (ongeveer 4 jaar oud) op donderdag 3 januari 1782,  
   begr. op donderdag 3 januari 1782 aldaar (Petrus Arnoldus Haemers zn. van Joannes Haemers en Schutgens). 
  6.  Maria Agnes Haemers (Hamers),  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 29 december 1779 te Munstergeleen [Li] (getuigen: haar oom Joannes Wilhelmus Schutgens, Sophia Custers, vervangende getuige: Rutgerus Rutten). 

IVj.  Mechtildis Heijnen, dr. van Joannes Heijnen (IIIc) en Judith Dols
 ged. Rooms Katholiek op woensdag 11 juni 1738 te Spaubeek [Li] 11 junij anni 1738 baptisata est Mechtildis filia legitima Joannis Heijnen et Judith Dols quam e sacro fonte susceperunt Dirck Vroemen ex Sweykesen et Caecilia Dols (getuigen: Dirck (Theodorus) Vromen als Dirck Vroemen uit Sweikhuizen, Caecilia Dols), 
 doopgetuige van haar kleinzoon Joannes Andreas Boshouwers (zie VIx) op dinsdag 10 maart 1807 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar kleinzoon Theodorus Coumans (zie Vq) op dinsdag 6 december 1803 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Anna Sibilla (Joanna Sibijlla) Boschouers (zie IVg) op vrijdag 26 maart 1773 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar kleindochter Maria Mechtildis Moonen (VIag) op vrijdag 16 april 1790 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar kleinzoon Daniel Moonen (VIaj) op dinsdag 4 oktober 1803 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar kleindochter Maria Mechtildis Coumans (zie Vt) op vrijdag 22 september 1809 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Joannes Hamers (IVi) en haar zus Judith Heijnen op dinsdag 18 januari 1763 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Maria Mechtildis Goller op maandag 27 april 1772 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar achternicht Maria Cornelia Stassen (VIv) op zaterdag 11 januari 1783 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 80 jaar oud) op woensdag 4 november 1818 te Spaubeek [Li], 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 31 jaar oud) (Rooms Katholiek) op dinsdag 15 oktober 1765 aldaar 15 octobris praevijs 3 bannis matrimonio juncti sunt Andreas Coumans et Mechtildis Heynen testibus Petro Raemaeckers et Maria Sophia Vreën (getuigen: Maria Sophia Vreen, Petrus Raemaeckers), 
  
 woont in Spaubeek(Dorp) in 1798 te Spaubeek [Li], 
 in het bevolkingsregister van 1798 woont Andries Coumans (cultivateur) en Meggel Heijnen (sijne vrouw) in Spaubeek nr. 44 
 met Andries (Andreas, André (Fr.)) Coumans
 geb. in 1734 [ovl.reg.], 
 doopgetuige van zijn kleindochter Maria Mechtildis Boshouwers (zie VIx) op woensdag 22 februari 1809 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Andries (Joannes Andreas) Wouters (VIad) op zaterdag 5 december 1801 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Anna (Maria Anna) Boschouers (Vo) op zaterdag 22 februari 1766 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn kleindochter Maria Elisabeth Moonen (zie Vp) op donderdag 16 juni 1791 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn kleinzoon Joannes Andreas Coumans (zie Vt) op maandag 17 augustus 1807 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Andreas Goller op maandag 18 januari 1768 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Joannes Fredericus Guller en Maria Boesten op zaterdag 29 november 1760 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 77 jaar oud) op donderdag 3 oktober 1811 te Spaubeek [Li] - akte 50 [BS: 77 jaar; zn. van NN en NN; e.v. Megtildy Heijnen]. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Catharina ,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 25 oktober 1766 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 82 jaar oud) op zaterdag 21 april 1849 aldaar, volgt Vp
  2.  Matthias ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 6 november 1768 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 36 jaar oud) op zondag 18 november 1804 aldaar, volgt Vq
  3.  Maria Judith ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 15 augustus 1770 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 71 jaar oud) op maandag 13 juni 1842 aldaar, volgt Vr
  4.  Petronella ,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 5 oktober 1772 te Spaubeek [Li] 5ta baptisata est Petronella filia leg Andreae Coumans et Mechtildis Heijnen susceperunt Matthias Dols et Petronella Kurvers (getuigen: Matthias Dols en Petronella Curvers als Petronella Kurvers). 
  5.  Jan (Joannes) ,  
   geb. op dinsdag 14 september 1773 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (60 jaar oud) op zaterdag 21 juni 1834 te Neerbeek [Li], volgt Vs
  6.  Joannes Petrus ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 19 mei 1776 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 80 jaar oud) op maandag 9 maart 1857 aldaar, volgt Vt
  7.  Joannes Andreas ,  
   geb. op dinsdag 9 november 1779 te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 9 november 1779 aldaar 9na circa tertiam matutinam natus et eodem die baptisatus est Jo(ann)es Andreas filius legitimus Andreae Coumans, et Mechtildis Heijnen jncolarum hujus parochiae susceptores fuerunt Jo[ann]es Wilhelmus Boshouwers, loco Matthiae Dols absensis, matrina Petronella Kurvers. in fidem C.E. van den Bock pastor. Andreas Koumans pater prolis. Jo(ann)es Willm Buschhewer loco Mathiae Dols, patrini absentis Peternellae Coruers matrina. (getuigen: zijn aangetrouwde oom Joannes Wilhelmus Boschouers (zie IVg) nms. Matthias Dols, Matthias Dols door Joannes Wilhelmus Boshouwers en Petronella Curvers als Petronella Kurvers),  
   ovl. (2 jaar oud) op dinsdag 19 maart 1782 te Spaubeek [Li],  
   begr. op woensdag 20 maart 1782 aldaar [.]9na circa 4am pomeridianam obijt infans 9 circiter annorum nomine Jo(ann)es Andreas filius legitimus Andreae Coumans, et Mechtildis Heijnen, qui postridie sepultus est:

Generatie V

Va.  Maria Joanna (Maria Jeannette) Heijnen, dr. van Christianus Heijnen (IVa) en Maria Agnes Lambertina Eijsschen
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 14 april 1774 te Spaubeek [Li] 14 baptisata est Maria Anna filia leg: Christiani Heijnen et Mariae Agnetis Eijssen susceperunt Petrus Heijnen et Maria Eijssen (getuigen: haar oom Petrus Heijnen (zie IIIb) en haar tante Maria Margareta Eijsschen als Maria Eijssen), 
 doopgetuige van haar neef Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters (VIe) op maandag 17 januari 1814 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar achternicht Joanna Gertrudis Heijnen (zie Vj) op vrijdag 18 april 1828 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Fredericus Hennen op zaterdag 12 april 1823 te Spaubeek [Li], 
 tr. (beiden ongeveer 38 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 1 juli 1812 te Spaubeek [Li], 
 kerk.huw. op donderdag 2 juli 1812 aldaar (getuigen: haar broer Mathias Heijnen (zie IVa) en haar broer Arnoldus Heijnen (zie IVa)) 
 met Joannes Mathias Henssen, zn. van André (Andreas) Henssen en Anna Catharina Haerden
 ged. Rooms Katholiek op zondag 15 augustus 1773 te Geleen [Li] (getuigen: Matthias Wouters, als Mattis Wouters (stiefvader) en zijn tante Maria Sijbilla Haerden, als Mari Sebil Haerden), 
 doopgetuige van zijn neef Petrus Mathias Arnoldus Hennen op dinsdag 20 juli 1819 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Maria Helena Hubertina Hennen op woensdag 26 september 1821 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Joannes Mattias Hennen op maandag 13 augustus 1827 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Lambertus Schörgers en zijn zus Maria Sibilla Henssen op zaterdag 26 oktober 1799 te Munstergeleen [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Joannes Mathias Schörgers op maandag 5 september 1803 te Munstergeleen [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Maria Joanna Kohlen op vrijdag 18 oktober 1811 te Munstergeleen [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Frederik Köhlen en zijn zus Maria Anna Henssen op woensdag 14 juni 1809 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 73 jaar oud) op zondag 8 november 1846 te Spaubeek [Li] [BS: 72 jaar]. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Lambertus, genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde [Lambertus Haerden] ,  
   geb. op maandag 3 januari 1814 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (3 jaar oud) op donderdag 28 augustus 1817 aldaar. 

Vb.  Maria Odilia Heijnen, dr. van Christianus Heijnen (IVa) en Maria Agnes Lambertina Eijsschen
 geb. op zondag 24 februari 1788 te Spaubeek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op zondag 24 februari 1788 aldaar 24ta feb. circa medium 5tae pomeridianae nata, et eadem baptizata est Maria Odilia filia legitima Christiani Heijnen, et Mariae Agnetis Eijssen conjugum: susceptores Jacobus Martens, et Maria Odilia Martens. in fidem subsignarunt pater abest. Jacobus Martens Maria Odilia Martens quod testor A.G. Somijn past. loci. (getuigen: haar aangetrouwde oom Jacobus Martens (zie IVd) en haar aangetrouwde tante Maria Odilia Martens), 
 doopgetuige van haar neef Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters (VIe) op maandag 17 januari 1814 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Joannes Martinus Wouters (zie Vc) op vrijdag 2 april 1819 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Maria Agnes Wouters (VIf) op woensdag 28 februari 1821 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar achternicht Maria Anna Catharina Heijnen (VIq) op woensdag 9 oktober 1822 te Spaubeek [Li], 
 tr. (resp. 25 en ongeveer 32 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 14 oktober 1813 te Spaubeek [Li], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 17 oktober 1813 aldaar (getuige: Petrus Mevis, Joannes Mathias Banens) 
 met Johan Arnold (Joannes Arnoldus) Beltgens (Beltjens), zn. van Leonardus Beltgens en Maria Magdalena Corten
 ged. Rooms Katholiek op woensdag 14 februari 1781 te Oirsbeek [Li] (getuige: Gertrudis Elisabetha Corten, Mathias Beltgens, vervangende getuige Joannes Beltgens). 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Maria Joanna ,  
   geb. op zaterdag 20 augustus 1814 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (49 jaar oud) op woensdag 26 augustus 1863 te Oirsbeek [Li], volgt VIa
  2.  Maria Hubertina ,  
   geb. op zondag 3 november 1816 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (52 jaar oud) op vrijdag 8 oktober 1869 (Maria Hubertina Beltgens dr van Arnold Beltgens en Maria Odilia Heijnen; gehuwd met Philip Penders) te Geleen [Li]. 
  3.  Mathijs ,  
   geb. op maandag 20 september 1819 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (64 jaar oud) op dinsdag 2 oktober 1883 te Wijnandsrade [Li], volgt VIb
  4.  Maria Agnes ,  
   geb. op maandag 20 september 1819 te Spaubeek [Li], volgt VIc
  5.  Maria Helena Beltjens,  
   geb. op dinsdag 23 december 1823 te Spaubeek [Li], volgt VId
  6.  Johannes Jacobus ,  
   geb. op dinsdag 25 juli 1826 tweeling te Spaubeek [Li],  
   ovl. (22 dagen oud) op woensdag 16 augustus 1826 (Johan Jacobus Beltgens zn van Johan Arnold Beltgens en Maria Odilia Heijnen) aldaar,  
   begr. op woensdag 16 augustus 1826 aldaar. 
  7.  Anna Elisabeth ,  
   geb. op dinsdag 25 juli 1826 tweeiling te Spaubeek [Li],  
   ovl. (3 weken oud) op dinsdag 15 augustus 1826 (Maria Elisabeth Beltgens dr van Johan Arnold Beltgens en Maria Odilia Heijnen) aldaar,  
   begr. op dinsdag 15 augustus 1826 aldaar. 

Vc.  Maria Helena, genoemd naar haar meter Heijnen, dr. van Christianus Heijnen (IVa) en Maria Agnes Lambertina Eijsschen
 ged. Rooms Katholiek op dinsdag 21 december 1790 te Spaubeek [Li] (getuigen: Helena (Maria Helena) Flecken (e.v. Joannes Wilhelmus Wouters), Peter (Petrus) Erckens en haar oom Lambertus Eijsschen), 
 huishoudster, rentenierse, 
 doopgetuige van Martinus Cornelis Hautvast (zie VIIj) op zondag 18 september 1825 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 85 jaar oud) op donderdag 30 maart 1876 te Spaubeek [Li] - Hobbelrade. (Maria Helena Heijnen dr van Christiaan Heijnen en Maria Agnes Eijssen; e.v. Joannes Wouters), 
 Verder onderzoek Jan Wouters x M.Helena Heynen te Spaubeek (Collectie Habets 3750-128-1831), 
 tr. (resp. ongeveer 21 en 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 1 oktober 1812 te Spaubeek [Li], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op dinsdag 6 oktober 1812 1812 6ta 8bris praeviis tribus bannis cum dispensatione in tertio consanguinitatis gradu collaterali aequali data 28 7bris 1812 ab amplissimo domino Henrard vicario generali diocesis Leodiensis, in facie ecclesiae contraxerunt matrimonium Joannes Wouters, et Maria Helena Heijnen ambo incolae de Spaubeek testes fuere Mathias Heijnen et Petrus Heijnen testor JJ. Raemaekers pastor in Spaubeck
Dispensatie=in tertio consanguinitatis gradu collateralis aequali data 28-9-1812 ab implis.ambo incolae de spaubeek aldaar (getuigen: haar broer Mathias Heijnen (zie IVa) en haar broer Petrus Heijnen (zie IVa)), 
  
 woont In boerderij G, Dorpstraat te Spaubeek [Li] na 1828 te Spaubeek [Li], 
 In het Bevolkingsreister (BVR) van 1828 zien we Jan Wouters x Maria Helena Heijnen, na de dood van zijn vader Jan Willem in 1825, als hoofd van deze woning. Naast de ouders wonen hier ook de kinderen: Jan Willem (14), Arnold (11), Maria Agnes (6), Peter (4). Verder worden genoemd de moeder Maria Vleckken 
 Als knecht treffen we aan: Peter Moonen (28). Dit is waarschijnlijk Joannes Petrus (Hans Peter) Moonen geb op 10 januari 1799 te Spaubeek. Hij is de buitenechtelijke zoon van Maria Elisabetha Moonen, die geboren is op 1 maart 1771 te Spaubeek en de dochter is van Petrus Moonen en Anna Bemelmans 
 Als dienstmeid staat ingeschreven: Klara Strijthagen geb te Ambtlaarend(?). De enige die hier aan kan voldoen is Maria Clara Strijthagen geboren (aangifte) 2 (en 3) december 1803 te Bingelrade, dochter van Henrij Strithagen en Catharina Smeets. 
 Over het aantal beesten lezen we: 
 getal der hoornbeesten boven 2 jaaren: 3; getal der hoornbeesten onder 2 jaaren: 1 
 getal der peerden boven 3 jaaren: 2; getal der peerden onder 3 jaaren: 0 
 In BVR 1829: in de samenstelling van het gezin is niets veranderd. 
 Bij hun is komen wonen Maria Agnes Beltjens (9), dit is de dochter van Joannes Arnoldus Beltgens x Maria Odilia Heijnen, geboren op 20 september 1819, samen met haar tweelingbroer Mathijs. Deze Maria Odilia Heijnen is de oudere zuster van Maria Helena, 
 Grappig is opgave van de geboorteplaats Nieuwstad van Maria Helena Vleckken. [waarschijlijk is dit als volgt ontstaan. Men heeft bij de geboorteplaats van Maria Helena Vleckken genoemd Millen (D.), waarop de ambetnaar die niet weet waar dit ligt gevraagd heeft: "Waar ligt dat?". Het antwoord zal zijn geweest bij Nieuwstad, waarop hij dit als geboorteplaats opschrijft ww
 Als knecht treffen we aan: 
 Peter Dorsnant (48) uit Nuth. Onder deze naam is niemand te vinden die aan de voornaam, leeftijd en plaats voldoet. Dit zelfde geldt voor de familienamen Dortans en Dorsers. 
 Ook zien we de naam (dienstmeid?) van Maria (S of C of J) Heijnen (23) uit Beek. Dit kan zijn Maria Judith Heijnen geb 21 augustus 1806 te Beek, dochter van Leonardus Heijnen x Maria Ida Nicolai. 
 In BVR 1834: het gezin is uitgebreid met twee dochters Maria Catharina (3) en Maria Josephina (15 mnd). 
 Ook zoon Jan Willem (20) wordt niet onder de bewoners genoemd. [Waarschijnlijk is hij gaan studeren of dienstplichtig ww?] 
 Moeder Maria Helena Vlecken is in 1830 overleden. 
 Als knecht treffen we aan: Theodor Heijnen (27), hij kleinzoon van een oom van Maria Helena Heijnen. Familierelaties: de knecht is Theodorus Heijnen, geboren op 24 juni 1807 te Spaubeek, zoon van Henricus Heijnen x Maria Agnetis Hanssen. Deze Henricus Heijnen is de zoon van Theodorus Heijnen x Maria Catharina Bemelmans en deze Theodorus is een broer van Maria Helena's vader Christianus Heijnen x Maria Agnetis Eijsschen
 Als dienstmeid treffen we aan: Maria Liers (29) geboren te Heerlen. Hiervan zijn geen verdere gegevens te vinden (ook niet onder Leurs e.d.] 
 In BVR 1835: Dit is een rampjaar voor de familie. In één week tijd sterven de drie jongste kinderen: Pieter (11), Maria Catharina (4) en Maria Josephina (2) [mogelijk aan cholera ww] 
 Als gevolg hiervan wonen nu nog maar twee kinderen in huis: Arnoldus (18) en Maria Agnes (13). [Is dit de reden dat zoon Jan Willem medicijnen is gaan studeren ww?
 Als knecht staat ingeschreven: Jacob Habets (17) uit Heerlen. Dit is waarschijnlijk Johan Jacob Habets geboren op 28 juli 1818 te Heerlen, zoon van Laurens Habets x Anna Geertruida Vonken. (geen familie) 
 Als dienstmeid: Maria Catharina Rocks (22) uit Nuth. Mogelijk is dit Joanna Catharina Rooxs geboren 5 juli 1814 te Vaesrade (gem Nuth) dochter van Guillaume Roox x Susanne Magdalaine Kunscher. (geen familie) 
 In BVR 1836: de samenstellng van het gezin is niet gewijzigd. 
 De knecht Jacob Habets (18) uit Heerlen wordt doorgestreept en dus uitgeschreven, hetzelfde geldt voor dienstmeid Marie Joan Leers (32) uit Heerlen. [is dit Maria Liers (29) uit Heerlen in BVR 1834? In BVR 1835 wordt ze niet genoemd! ww
 Zonder verdere toevoeging worden de volgende namen ingeschreven: 
 Joannes Luijten. Is dit mogelijk de aangetrouwde neef Joannes Mathias Luijten (geb 19 november 1811 te Geleen) x Maria Ida Wouters? Maria Ida is de dochter van oom Jan Peter Wouters x Maria Catharina Henssen, zij wonen in Hobbelrade. 
 Corneli Souren is dit mogelijk Maria Cornelia Souren geb 19 maart 1817 te Spaubeek en dochter van Jacobus Souren x Maria Judith Kleinjans? (geen familie) 
 In BVR 1840-1843: de samenstelling van het gezin is nog altijd ongewijzigd. Ook ontbreekt de oudste zoon Jan Willem (26-29) in het register [Hij is werkzaam in Maastricht als Heel en vroedmeester in het Armen en gebrekkigen ziekenhuis ww?
 Als knecht vinden we: Martinus Bovens (17) geboren in Spaubeek. Hier zijn geen gegevens van terug te vinden. [in de periode 1817-1830 wordt maar één mannelijke Bovens in Spaubeek geboren met de voornaam Joannes Michiel. In heel Limburg (GenDaLim) wordt een Martinus Bovens in 1820 te Elsloo en in 1821 te Geleen geboren ww
 In 1843 huwt in Spaubeek dochter Maria Agnes Wouters x Gerardus Janssen geb 30 maart 1819 te Ulestraten. Hij is orgnist van beroep. 
 In 1845 huwt in Maastricht de oudste zoon Jan Willem Woutes x Elisa du Moulin geb 1821 te Maastricht. 
 In 1845 huwt in Spaubeek ook de tweede zoon Arnold Wouters x Maria Moonen geb 1796 te Spaubeek. 
 In BVR 1847 mede door de huwelijken treffen we in dit register een sterk uitgedunde familie aan. Deze bestaat dan nog uit: vader Jan Wouters (62) en moeder Maria Helena Heijnen (57). Ook is ingeschreven de eerste kleinzoon: Joannes Alphonsus Janssen (3), zoon van Gerardus Janssen x Maria Agnes Wouters. 
 Als werkbode (dienstmeisje) zien we: Anna Maria Maes geboren in Nuth, waarschijnlijk is dit Anna Maria Maes geb 21 febuari 1825 òf Maria Anna Maes geb 10 maart 1827 dochter van Jan Willem Maes x Catharina (òf Maria) Elisabeth Dritte. [waarschijnlijk is het meisje van de eerste datum overleden en is de tweede datum correct ww] (geen familie) 
 in BVR 1850: de inwoners zijn nu: 
 vader Jan Wouters (65), moeder Maria Helena Heijnen (60) en hun kleinzoon Jan Alphons Janssen (6) . 
 Een jaar later (op 03-10-1851) neemt het aantal bewoners is flink toe, want het gehele gezin van dochter Maria Agnes komt inwonen. Hun vorige woonplaats is Ulestraten. 
 Erbij komen schoonzoon Gerard Janssen (32) dochter Maria Agnes Wouters (31) en hun kinderen: Hubertus (6), Wilhelmus (4), Andries (1). 
 Een jaar later wordt zoon Joannes Paulus Janssen geboren. 
 In maart 1855 verlaat het gezin Janssen-Wouters Spaubeek. [Hij is van beroep musicus en zal dit verkiezen boven het beroep van landbouwer ww
 Op 8 april 1859 overlijdt Jan Wouters op 73 jarige leeftijd. Een jaar later verkoopt Maria Helena Heijnen boerderij G, omdat er niemand is die deze kan en/of wil overnemen. Ze verlaat Spaubeek op 4 april 1860 om naar haar zoon Jan Willem Wouters in Meerssen te gaan. Hier blijft ze wonen tot aan zijn dood. Hierna keert ze terug naar Spaubeek 
 De nieuwe eigenaren van de boerderij zijn Jan Peter Loop (geb 1826 in Voerstreek/Fourant B.) x Maria Anna Mullens (geb 1837 te Spaubeek). Deze verkopen de boerderij in 1869 aan weduwnaar Jan Willem Meens (geb 1814 te Spaubeek), die met zijn kinderen vanuit Jabeek terug naar Spaubeek komt. 
 Op 5 maart 1866 keert Maria Helena Heijnen terug naar Spaubeek. Dit gebeurt na het overlijden van haar oudste zoon Jan Willem Wouters in Meerssen. De rest van haar kinderen zijn op dit moment al overleden. 
 Als we de balans opmaken dan zijn de kinderen van Jan Wouters x Maria Helena Heijnen niet uit een sterk geslacht geboren. De leeftijden die ze bereiken zijn
 Vader Jan wordt 79, moeder Maria Helena 85 jaar. De kinderen worden: Jan Willem 51, Arnoldus 33, Maria Agnes 38, Joannes Martinus 1, Pieter 11, Maria Catharina 4 en Jozepha (Maria Josephina) 2 jaar. 
 Maria Helena Heijnen overlijdt tien jaar later te Spaubeek in 1876. [nog uitzoeken waar ze de rest van haar leven heeft gewoont ww], 
 Gezondheid: Overlijden van drie kinderen tussen vrijdag 2 januari 1835 en donderdag 8 januari 1835  te Spaubeek [Li]
 Binnen één week overlijden drie van hun kinderen. In deze tijd heerst er in deze streek cholera. 
 Cholera is bacteriële ziekte (hevig braken, zware diarree, uitdroging). Hiertegen stond de toenmalige wetenschap en gezondheidszorg machteloos. 
 Aangewakkerd door povere hygiënische omstandigheden maakte de besmettelijke ziekte tussen 1832 en 1867 65.614 slachtoffers in ons land. 
 Mogelijk zijn deze kinderen ook het slachtofer van deze ziekte geworden. 
 woont Dorpstraat 55 Spaubeek [Li] circa 1850 
 met Jan (Joannes, Jean (Fr.)), genoemd naar grootvader aan vaderszijde [Joannes Wouters] en deze is ook zijn peter Wouters, zn. van Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters en Helena (Maria Helena) Flecken
 geb. op woensdag 10 augustus 1785 om 2 uur n.m te Spaubeek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op woensdag 10 augustus 1785 aldaar 10ma aug. hora 2a meridiana natus, et eadem baptizatus est Joannes filius legitimus Joanni Wilhelmi Wouters, et Mariae Helenae Vlecken conjugum: susceptores fuere Joannes Wouters, et Joanna Catharina Heijnen loco Mariae Jdae Kreemers subsignarunt Joannes Wilhelmus Wouters. Joannes Wouters. Joanna Catharina Heijnen. quod testor A.G. Somijn past. loci. (getuigen: zijn grootvader Joes (Joannes) Wouters, Joanna Catharina Heijnen (IVf) en zijn aangetrouwde tante Maria Ida Cremers als Maria Ida Creemers (stiefzuster en e.v. broer van Maria Helena Vlecken)), 
 landbouwer, cultivateur, 
 overlijdensgetuige van zijn zoon Arnoldus Wouters (zie Vc) op woensdag 16 januari 1850, 
 getuige bij kerk. huw. van Andreas Caldenberg (zie VIy) en zijn nicht Maria Anna Bosheurs op donderdag 2 juli 1812 te Spaubeek [Li], 
  
 Gemeenteraadslid midden 1843 te Spaubeek [Li], 
 In de zomer van 1843 drong het gemeentebestuur - te weten Burgemeester Eussen, de schepenen Gaspar Vroemen en Jan Andries Muijlkens en de raadsleden Jan Wouters en Jan Erkens - in het voorgeschreven jaarverslag van de plaatselijke onderwijssituatie nogmaals aan op het vertrek van schoolmeester Jan Reinier Kruchten. 
 Gemeenteraadslid op zaterdag 12 april 1845 te Spaubeek [Li]
 12 april 1845 De ouders uiten hun ongenoegen over meester Jan Reinier Kruchten. Het gemeentebestuur bestond op dat moment naast burgemeester Eussen uit de schepenen Gaspar Vroemen en Jan Andries Muijlkens en de vier raadsleden Jan Erkens, Pieter Mathijs Heijnen, Jan Wouters en Jan Mathijs Adriaans. 
 Belasting in 1848 te Spaubeek [Li]
 (Belasting 1848) Wouters, Joannes, gemeenteraadslid, Spaubeek, f. 26,70 (omgerekend € 650,-) en heeft dus stemrecht! 
 Petitie naar Tweede Kamer in 1848 te Spaubeek [Li]
 In 1848 wordt een petitie opgesteld voor de Tweede Kamer. Hierin klagen de mensen over de hoge belastingdruk vanuit Den Haag. 
 Deze wordt door 60 belasting betalende inwoners ondertekend, waaronder J. (=Joannes) Wouters, P.M. (=Petrus Martinus) Wouters, J.G. (=Jean Guilliaume = Joannes Wilhelmus) Wouters en J.L. (=Joannes Leonardus) Wouters
 Ovl. (73 jaar oud) op vrijdag 8 april 1859 te Spaubeek [Li] (Joannes Wouters zn van Willem Wouters en Maria Helena Vlecken; e.v. Maria Helena Heijnen), 
 begr. op zaterdag 9 april 1859 aldaar. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Jan Willem (Joannes Wilhelmus) ,  
   geb. op maandag 17 januari 1814 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (51 jaar oud) op dinsdag 17 oktober 1865 te Meerssen [Li], volgt VIe
  2.  Arnoldus, genoemd naar zijn peter ,  
   geb. op vrijdag 2 augustus 1816 aangegeven op: 02-09-1816 te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 3 augustus 1816 aldaar (getuigen: zijn grootmoeder Helena (Maria Helena) Flecken, zijn oom Mathias Heijnen (zie IVa) en zijn oom Arnoldus Heijnen (zie IVa)),  
   rentenier (1848),  
   ovl. (33 jaar oud) op woensdag 16 januari 1850 - Hobbelrade om 04:00 uur is aangegeven door vader Joannes Wouters (gemeenteraadslid, 65jr) en Jan Willem Diederen (veldwachter, 33jr) te Spaubeek [Li] (Arnoldus Wouters zn van Joannes Wouters en Maria Helena Heijnen; e.v. Maria Sibilla Moonen) (getuige: zijn vader Jan (Joannes) Wouters (zie Vc)),  
   tr. (resp. 29 en 48 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 18 september 1845

(Arnoldus beroep: geen opgave. Is door loting vrijgesteld van militaire dienstplicht.
Lengte: 7 palmen, 0 duim, 0 streep. Verdere kenmerken: Aangezicht: rond, voorhoofd: groot, oogen: blauw, neus: klein, mond: matig, kin: rond, haar: -, wenbrauwen: bruin, merkbare teekenen: geen
) te Spaubeek [Li],  
   kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zaterdag 6 september 1845 aldaar,  
    
   woont Dorpstraat 113 Hobbelrade [Li] tot 1850,  
    
   Volgens Bevolkingsregister 1860: leven hier naast Arnoldus Wouters en Maria Sibilla Moonen ook nog: 
   - Maria Catharina Puts, geb 23 september 1774 te Roermond, dochter van Joanns Puts en Joanna Mooren (geen familie). Zij is ongehuwd gebleven als ze op 13 februari 1859 te Spaubeek op 84 jarige leeftijd overlijd. (aangegeven op 14 februari 1859 door Jacob Bemelmans, wethouder te Hobbelrade en Jan Willem Diederen, veldwachter en buurman). 
   - Mes??? Peulen geen verdere gegevens bekend. 
   Arnoldus Wouters is op 16 januari 1850 overleden. 
   Maria Sibilla Moonen is een interessante persoon, want: 
   - in 1838 huwt ze op 41 jarige leeftijd de 68 jarige Godefridus Geurts. Zij is 27 jaar jonger dan haar echtgenoot. Zes jaar later overlijdt Godefridus Geurts op 74 jarige leeftijd en laat haar na als rentenierse [ze hoeft dus niet meer te werken om te leven ww
   - in 1845 huwt ze op 48 jarige leeftijd de 29 jarige Arnoldus Wouters. Zij is dus 19 jaar ouder dan haar echtgenoot. Vier jaar later overlijdt Arnold Wouters op 33 jarige leeftijd. 
   met Maria Sibilla Moonen, dr. van Pieter Mathijs (Petrus Mathias) Moonen (landbouwer) en Maria Sibilla Peulen (landbouwster),  
   geb. op donderdag 29 december 1796 te Spaubeek [Li] - akte 5,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 30 december 1796 aldaar (getuigen: haar oudtante Sibilla Bemelmans, Christianus Peulen),  
   rentenierse,  
   ovl. (80 jaar oud) op zondag 31 december 1876 te Spaubeek [Li] - Hobbelraede (Maria Sibilla Moonen dr van Pieter Mathijs Moonen en Mareia Sibilla Peulen; e.v. Anoldus Wouters; e.v. Godefridus Geurts). Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Joannes Martinus, genoemd naar zijn oudoom deze is ook zijn peter ,  
   geb. op donderdag 1 april 1819 aangegeven op: 02-04-1819 te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 2 april 1819 aldaar (getuigen: zijn oudoom Marten (Martinus) Wouters (zie Vn) en zijn tante Maria Odilia Heijnen (Vb)),  
   ovl. (1 jaar oud) op maandag 24 april 1820 te Spaubeek [Li] (Joannes Martinus Wouters zn van Jean Wouters en Marie Helena Heijnen). 
  4.  Maria Agnes ,  
   geb. op woensdag 28 februari 1821 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (38 jaar oud) op vrijdag 23 december 1859 te Ulestraten [Li], volgt VIf
  5.  Pieter (Petrus), genoemd naar zijn peter ,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 13 oktober 1823 te Spaubeek [Li] (getuigen: zijn oudtante Sibilla (Maria Sibilla) Wouters en zijn oom Petrus Heijnen (zie IVa)),  
   ovl. (ongeveer 11 jaar oud) op vrijdag 2 januari 1835 aan cholera? te Spaubeek [Li] (Pieter Wouters zn van Joannes Wouters en Maria Helena Heijnen). 
  6.  Maria Catharina ,  
   geb. op woensdag 30 juni 1830 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (4 jaar oud) op zaterdag 3 januari 1835 aan cholera? aldaar (Maria Catharina Wouters dr van Joannes Wouters en Maria Helena Heijnen; ongehuwd). 
  7.  Jozepha (Maria Jozepha, Maria Josephina) ,  
   geb. op zondag 21 oktober 1832 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (2 jaar oud) op donderdag 8 januari 1835 aan cholera? te Spaubeek [Li] (Maria Jozepha Wouters dr van Joanes Wouters en Maria Helena Heijnen; ongehuwd). Vd.  Christiaan Cuijpers, zn. van Andreas Cuijpers en Sophia Heijnen (IVb), 
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 26 april 1764 te Spaubeek [Li] 26 baptisatus est Christianus filius legit Andreae Cuypers et Sophiae Heynen susceptores Christianus Heijnen et Judith Dols (getuigen: zijn oom Christianus Heijnen (IVa) en Judith Dols (zie IIIc)), 
 brouwer, 
 doopgetuige van zijn neef Joannes Christianus Houben op zondag 25 oktober 1795 te Schimmert [Li], 
  
 Brouwer in 1797 te Schimmert [Li], 
 In 1797 is Christiaan Kuypers (Cuijpers) 40 jaar, brouwer van beroep, en getrouwd met Maria Catharina Houben uit Schimmert, die toen 30 jaar was. Hij woonde drie jaar Op de Bies en was geboren te Spaubeek als zoon van Andries Cuijpers en Sophia Heijnen en overleed Op de Bies 16 december 1836. Volgens de overlijdensakte was hij landbouwer van beroep. Zijn weduwe stief als landbouwster 7 oktober 1856. 
 (bron: Pastoor Fr. Crutzen - Brouwers in Zuid-Limburg isbn: 978-90-821329-0-8 druk: Janssen Grafimedia - Beek
 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 23 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zondag 14 november 1790 te Spaubeek [Li] Anna Maria Schroders, Theodorus Cuijper 
 met Maria Catharina Houben, dr. van Jacobus Houben en Barbara Habets
 ged. Rooms Katholiek op dinsdag 23 december 1766 te Schimmert [Li] (getuigen: Maria Catharina la Heij als Maria Catharina Lahaije, haar oom Joannes Habets, Maria Catharina Lahaije, Joannes Habets), 
 doopgetuige van Hendrik (Henricus) Hermans op woensdag 28 augustus 1793 te Schimmert [Li], 
 doopgetuige van Maria Agnes Leenarts op zondag 24 oktober 1802 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Joannes Wilhelmus Houben op vrijdag 5 januari 1787 te Schimmert [Li]. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Mathias ,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 11 oktober 1791 te Schimmert [Li] (getuige: Barbara Habets, Mathias Cuijpers). 
  2.  Jacobus Kuijpers (Cuijpers),  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 28 augustus 1794 te Schimmert [Li] (getuige: Joannes Voncken, Cecillia Houben, Theodorus Kuijpers),  
   ovl. (hoogstens 7 jaar oud) voor 1802 waarschijnlijk te Schimmert [Li]. 
  3.  Nn ,  
   geb. op woensdag 12 augustus 1795 te Schimmert [Li] (doodgeb.). 
  4.  Henricus Kuijpers (Cuijpers),  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 1 november 1796 te Schimmert [Li] (getuige: Anna Mechtildis Willems, Henricus Houben, Maria),  
   ovl. (ongeveer 71 jaar oud) op zaterdag 1 februari 1868 (Henricus Cuijpers zn van Christian Cuijpers en Maria Catharina Houben; ongehuwd) te Spaubeek [Li]. 
  5.  Theodor ,  
   geb. op vrijdag 28 december 1798 te Schimmert [Li],  
   ovl. (33 jaar oud) op maandag 2 juli 1832 aldaar, volgt VIg
  6.  Jacobus (Jacques (Fr.)) ,  
   geb. op zondag 11 april 1802 te Schimmert [Li],  
   ovl. (45 jaar oud) op dinsdag 2 november 1847 (Jacob Cuijpers zn van Christiaan Cuijpers en Maria Catharina Houben) te Schimmert [Li]. 
  7.  Maria Anna ,  
   geb. op dinsdag 2 april 1805 te Schimmert [Li],  
   ovl. (77 jaar oud) op maandag 13 november 1882 (Maria Anna Cuypers dr van Christianus Cuypers en Maria Anna Houben; gehuwd met Christiaan Wilhelmus Schrijen) te Maastricht [Li],  
   tr. (resp. 45 en 49 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 6 mei 1850 te Schimmert [Li]  
   met Christian Wilm Schrijen,  
   geb. op donderdag 25 december 1800 zn van Johann Lambert Schrijen en Maria Gertrud Clemens te Sittard [Li],  
   gevangenbewaarder,  
   ovl. (82 jaar oud) op zondag 16 december 1883 (Christiaan Wilhelmus Schrijen zn van Johann Lambert Schrijen en Marie Gertrud Clemens; gehuwd met Maria Anna Cuijpers) te Maastricht [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  8.  Christiaan ,  
   geb. op vrijdag 13 mei 1808 te Schimmert [Li],  
   ovl. (76 jaar oud) op vrijdag 24 april 1885 te Spaubeek [Li], volgt VIh

Ve.  Maria Helena Meex, dr. van Joannes Meex en Maria Heijnen (IVc), 
 ged. Rooms Katholiek op zondag 4 mei 1755 te Schinnen [Li] (getuigen: haar grootvader Henricus Meex en haar tante Helena Heijnen (IVd)), 
 ovl. (ongeveer 69 jaar oud) op dinsdag 20 juli 1824 te Schinnen [Li], 
 otr. op zaterdag 23 september 1780 te Beek [Li], 
 tr. (beiden ongeveer 25 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zondag 8 oktober 1780 te Beek [Li] [ingeschreven] 23 dito Antoon Hermens j m: geb te Spauwbeek en woon te Neerbeek en Maria Helena Mieks j.d: geb te Zwijkhuizen en woon te Neerbeek [getrouwd] 8 oct
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 8 oktober 1780 aldaar 8va ejusdem matrimonio juncti sunt Antonius Hermans ex Spaubeeck et Maria Helena Meex ex Schinnen coram me et testibus Jacobo Hermans et Cornelia Meex et pluribus alys. 
 met Antonius (Joannes Antonius) Hermans, zn. van Joannes Hermens en Maria Geurts
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 21 augustus 1755 te Spaubeek [Li] 21 augusti baptisatus est Joannes Antonius filius legitimus Joannis Hermens et Mariae Geurts suscep Joannes Paes et Helena Crijns no(min)e Mechtildis Heuts (getuigen: Joannes Paesch als Joannes Paes, Helena Crins als Helena Crijns nms. Mechtildis Heuts en Mechtildis Heutz als Mechtildis Heuts door Helena Crijns), 
 ovl. (ongeveer 51 jaar oud) op maandag 22 juni 1807 te Schinnen [Li]. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Maria Helena ,  
   geb. op zaterdag 18 januari 1783 om 7 uur 's avonds te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 19 januari 1783 aldaar 18. jan: circa horam 7am vespertinam nata, et 19 ejusdem baptizata est Maria Helena filia legitima Anthonii Hermans, et Mariae Helenae Meex conjugum: susceptores Jacobus Hermans, et Maria Heijnen. x patris, qui nescit scribere x signum patrini qui scribere nescit x signum matrinae, quae nescit scribere in fidem A.G. Somijn pastor (getuigen: haar oom Jacobus Hermens als Jacobus Hermans en haar grootmoeder Maria Heijnen (IVc)). 
  2.  Maria Gertrudis ,  
   geb. op donderdag 5 augustus 1784 te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 5 augustus 1784 aldaar 5a aug.circa horam nonam ante pomeredianam nata, et eadem baptizata est Maria Gertrudis filia legitima Anthonii Hermens, et Mariae Helenae Meex conjugum: susceptores Petrus Erckens loco Joannis Meex, et Maria Gertrudis Hermens in fidem subsignarunt hoc x est signum patris nescientis scribere Peter Erckens hoc x signum matrinae nescientis scribere quod testor A.G. Somijn pastor loci. (getuigen: Peter (Petrus) Erckens nms. Joannes Meex, haar grootvader Joannes Meex (zie IVc) door Petrus Erckens en haar tante Maria Gertrudis Hermans),  
   ovl. (1 jaar oud) op zaterdag 24 september 1785 te Spaubeek [Li],  
   begr. op maandag 26 september 1785 aldaar 24ta obyt circa 9am vespertinam Maria Gertrudes aetatis unius anni filia Antonij Hermans, et Mariae Helenae Meex conj: quae 26 ejusdem sepulta est.
  3.  Maria Elisabetha ,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 29 juli 1786 te Schinnen [Li] (getuige: Joannes Meex, Maria Gertrudis Hermans, vervangende getuigen: Maria Heijnen, Wilhelmus Demacker),  
   ovl. (ongeveer 1 jaar oud) op dinsdag 13 mei 1788 aldaar. 
  4.  Joannes ,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 1 mei 1789 te Schinnen [Li] (getuige: Joannes Penders, Maria Cornelia Meex, vervangende getuige: Wilhelmus Demacker),  
   ovl. (ongeveer 10 jaar oud) op woensdag 12 februari 1800 aldaar. 
  5.  Nn ,  
   geb. op maandag 27 juli 1789 te Schinnen [Li] (doodgeb.). 
  6.  Henricus ,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 15 maart 1792 te Schinnen [Li] (getuige: Henricus Meex, Anna Elisabetha Meex, vervangende getuigen: Maria Heijnen, Arnoldus Demacker). 
  7.  Maria Catharina ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 7 juli 1793 te Schinnen [Li] (getuige: Maria Catharina Penders, Joannes Meex),  
   ovl. (hoogstens 6 jaar oud) voor 1800 waarschijnlijk te Schinnen [Li]. 
  8.  Christianus ,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 5 oktober 1795 te Schinnen [Li] (getuige: Maria Sophia Demacker, Christianus Daniels, vervangende getuige: Arnoldus Demacker),  
   ovl. (ongeveer 4 jaar oud) op maandag 6 januari 1800 aldaar. 
  9.  Maria Catharina ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 20 april 1800 te Schinnen [Li], volgt VIi

Vf.  Joannes Henricus (Jean Henri (Fr.)) Meex, zn. van Joannes Meex en Maria Heijnen (IVc), 
 ged. Rooms Katholiek op vrijdag 16 maart 1770 te Schinnen [Li] (getuige: Godefridus Voncken, Maria Martens), 
 landbouwer, 
 tr. (resp. ongeveer 33 en 21 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 7 juni 1803 te Schinnen [Li] - akte 5, 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op woensdag 8 juni 1803 aldaar (getuige: Catharina Elisabeth Meijers, Joannes Arnoldus Meijers) 
 met Maria Gertrudis Meijers, dr. van Petrus Meijers en Joanna Rameckers
 geb. op dinsdag 19 maart 1782 te Schinnen [Li] [geb.dat. trouwakte], 
 ged. Rooms Katholiek op woensdag 20 maart 1782 aldaar (getuige: Maria Rameckers, Leonardus Donners, vervangende getuige: Wilhelmus Demacker), 
 ovl. (28 jaar oud) op woensdag 20 februari 1811 aldaar - akte 21 [BS: 28 jaar], 
 begr. op zaterdag 23 februari 1811 aldaar (Maria Gertrudis Meijers e.v. Joannes Henricus Meeks). 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Joanna ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 9 november 1803 te Schinnen [Li] (getuige: Joanna Ramekers, Joannes Meex, vervangende getuige: Arnoldus Demacker). 
  2.  Joannes Lambertus Meecks (Meex),  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 9 september 1806 te Schinnen [Li] (getuige: Lambertus Meijers, Maria Helena Meecks, vervangende getuige: Arnoldus Demacker). 
  3.  Joannes Wilhelmus ,  
   geb. op donderdag 9 februari 1809 te Schinnen [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 9 februari 1809 aldaar (getuige: Joannes Wilhelmus Sijpers, Maria Cornelia Meeks, vervangende getuigen: Maria Helena Meeks, Arnoldus Demacker). 
  Joannes Henricus Meex
 tr. (resp. ongeveer 41 en ongeveer 23 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 12 november 1811 te Schinnen [Li] - akte 153, 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op dinsdag 12 november 1811 aldaar (getuige: Joannes Wilhelmus Thomassen, Anna Gertrudis Meijers) 
 met Maria Catharina Swilden, dr. van Joannes Wilhelmus Swilden en Maria Catharina Offermans
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 28 februari 1788 te Schinnen [Li] (getuige: Catharina Rijken, Joannes Matthias Hoenen, vervangende getuige: Wilhelmus Demacker). 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Maria Catharina ,  
   geb. op zondag 20 december 1812 te Schinnen [Li] [naam (groot)moeder: Anna Offermans],  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 21 december 1812 aldaar (getuige: Maria Catharina Offermans, Christianus Daniels, vervangende getuigen: Ida Swilden, Arnoldus Demacker),  
   ovl. (5 dagen oud) op vrijdag 25 december 1812 aldaar (Maria Catharina Meeckx, dr. van Joannes Henricus Meeckx en Maria Catharina Offermans). 
  2.  Joannes Wilhelmus ,  
   geb. op maandag 4 april 1814 te Schinnen [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 4 april 1814 aldaar (getuige: Joannes Wilhelmus Swilden, Mechtildis Meekx, vervangende getuige: Maria Ida Swilden),  
   ovl. (2 jaar oud) op donderdag 12 december 1816 aldaar aangifte 13-12-1816,  
   begr. op donderdag 12 december 1816 aldaar (Joannes Meeckx, zn. van Hendricus Meeckx en Maria Catharina Swilden). 
  3.  Joannes Loudewijcus (Jean Louis (Fr.)) ,  
   geb. op donderdag 9 mei 1816 te Schinnen [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 9 mei 1816 aldaar (getuige: IJda Swilden, Loudewijcus Lessen, vervangende getuige: Arnoldus Demacker),  
   ovl. (1 jaar oud) op donderdag 10 juli 1817,  
   begr. op donderdag 10 juli 1817 te Schinnen [Li] (Lodewicus Meeckx, zn. van Henricus Meeckx en Maria Catharina Swilden). 
  4.  Joannes Joseph (Jean Joseph (Fr.)) ,  
   geb. op zondag 6 september 1818 te Schinnen [Li]. 
  5.  Joannes Lodovicus ,  
   geb. op zaterdag 7 januari 1826 te Schinnen [Li] [naam (groot)moeder: Maria Catharine Offermans],  
   ovl. (3 jaar oud) op maandag 23 november 1829 aldaar (Jeas Louis Meeks, zn. van Hendrik Meeks en Maria Catharina Swilden). 

Vg.  Maria Catharina Martens, dr. van Jacobus Martens en Helena Heijnen (IVd), 
 geb. op zondag 16 augustus 1772 te Beek [Li] [huw.reg.], 
 ged. Rooms Katholiek op zondag 16 augustus 1772 aldaar 16ta Maria Cathar: filia leg. Jacobi Martens et Helenae Heinen coniug: suscept Xtiano [= Christiano] Heinen no(min)e Petri Heinen et Anna [sic] Cathar: Habets. (getuigen: haar oom Christianus Heijnen (IVa) als Christianus Heinen nms. Petrus Heinen, haar oom Petrus Heijnen (zie IIIb) als Petrus Heinen door Christianus Heinen en haar grootmoeder Anna Catharina Habets), 
 ovl. (41 jaar oud) op zondag 6 februari 1814 te Genhout [Li] - Beek akte 9 [BS: 40 jaar], 
 tr. (resp. 28 en ongeveer 29 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 2 oktober 1800 te Beek [Li] - akte 6 
 met Jaspar (Casparus) Hoppers, zn. van Joannes Hopperts en Mechtildis Penris
 ged. Rooms Katholiek op dinsdag 30 april 1771 te Beek [Li] (getuige: Judith Haegmans, Joannes Pucken), 
 ovl. (ongeveer 78 jaar oud) op dinsdag 6 november 1849 te Klein Genhout [Li] - Beek akte 53. 
 Uit dit huwelijk 6 zonen: 
  1.  Jan Jacob ,  
   geb. in 1802 te Beek [Li] [ovl.reg.],  
   ovl. (ongeveer 76 jaar oud) op zaterdag 16 november 1878 te Schimmert [Li] - akte 18 [BS: 76 jaar]. 
  2.  Joannes Jacobus (Jean Jacques (Fr.)) ,  
   geb. op zaterdag 5 februari 1803 te Beek [Li] - akte 18,  
   ovl. (5 jaar oud) op donderdag 8 september 1808 te Beek [Li] - akte 132 [BS: 6 jaar]. 
  3.  Jan Peter (Petrus, Pierre (Fr.)) ,  
   geb. op maandag 11 maart 1805 te Beek [Li] - akte 52,  
   ovl. (19 jaar oud) op woensdag 14 april 1824 te Klein Genhout [Li] - Beek akte 64. 
  4.  Joannes Mathias (Jean Mathieu (Fr.)) ,  
   geb. op maandag 15 juni 1807 te Beek [Li] - akte 61. 
  5.  Mathijs (Mathias) ,  
   geb. op vrijdag 19 januari 1810 te Beek [Li], volgt VIj
  6.  Theodorus ,  
   geb. op donderdag 4 juni 1812 te Beek [Li] - akte 27,  
   ovl. (1 jaar oud) op zaterdag 18 december 1813 te Groot Genhout [Li] - Beek akte 149 [BS: 18 maanden]. 
  Jaspar (Casparus) Hoppers, zn. van Joannes Hopperts en Mechtildis Penris
 tr. (resp. ongeveer 45 en ongeveer 23 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op zondag 3 november 1816 te Beek [Li] - akte 116 [BS: opm. Bgm wdnr van Marie Catharine Martens overleden 06-02-1814
 met Maria Helena Delahaije, dr. van Hendrius De La Haije en Maria Anna Paes, 
 ged. Rooms Katholiek op maandag 9 september 1793 te Nuth [Li] (getuige: Maria Helena Vreuls, Matthias Cleuters, vervangende getuige: Leonardus Houben), 
 ovl. (ongeveer 67 jaar oud) op vrijdag 19 juli 1861 te Beek [Li] - akte 40 [BS: 68 jaar]. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Joannes Henricus (Jean Henry (Fr.)) ,  
   geb. op vrijdag 17 januari 1817 te Beek [Li] - akte 5. 
  2.  Jaspar ,  
   geb. op woensdag 15 april 1818 te Beek [Li] - akte 32,  
   ovl. (15 dagen oud) op donderdag 30 april 1818 te Klein Genhout [Li] - Beek akte 36 [BS: 16 dagen]. 
  3.  Maria Anna ,  
   geb. op maandag 6 december 1819 te Beek [Li] - akte 129,  
   ovl. (10 jaar oud) op zaterdag 17 juli 1830 te Klein Genhout [Li] - Beek akte 99. 
  4.  Catharina (Anna Catharina) ,  
   geb. op woensdag 11 juli 1821 te Beek [Li] - akte 80,  
   ovl. (2 jaar oud) op vrijdag 9 juli 1824 te Klein Genhout [Li] - Beek akte 92. 
  5.  Maria Elisabeth ,  
   geb. op zaterdag 24 juli 1824 te Beek [Li] - akte 97. 
  6.  Christiaan ,  
   geb. op zondag 12 maart 1826 te Beek [Li] - akte 35. 
  7.  Joannes Hubertus ,  
   geb. op dinsdag 12 juli 1831 te Beek [Li] - akte 75,  
   ovl. (12 dagen oud) op zondag 24 juli 1831 te Klein Genhout [Li] - Beek akte 80. 
  8.  Maria Elisabeth ,  
   geb. op vrijdag 7 maart 1834 te Beek [Li] - akte 27. 

Vh.  Peter Mattis (Petrus Mathias, Peter Mathijs, Pierre Mathieu (Fr.), Matthijs) Heijnen, zn. van Theodorus Heijnen (IVe) en Catharina (Maria Catharina) Bemelmans
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 31 oktober 1772 te Spaubeek [Li] 31 baptisatus est Petrus Matthias fil: legitimus Theodori Heijnen et Mariae Catharinae Bemelmans susceptores fuerunt Petrus Heijnen et Cornelia Erckens (getuigen: zijn oom Petrus Heijnen (zie IIIb), Cornelia Erckens), 
 gemeente raadslid/cultivateur/akkerman, 
 doopgetuige van zijn neef Pieter Martinus (Petrus Martinus) Wouters (VIae) op woensdag 16 april 1806 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Maria Ida Wouters op dinsdag 12 oktober 1813 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Petrus Mathias Heijnen (zie Vi) op zondag 25 maart 1810 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Petronilla Heijnen (zie Vj) op dinsdag 23 september 1817 te Beek [Li], 
 geboortegetuige van zijn neef Hans Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters op dinsdag 24 juli 1798, 
 ovl. (ongeveer 77 jaar oud) op maandag 21 oktober 1850 te Spaubeek [Li] - Dorpstraat, 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 28 jaar oud) (Rooms Katholiek) op woensdag 6 april 1796 6ta april. conjuncti sunt in facie ecclesiae Petrus Mathias Heijnen, et Cath: Elisabeth Wouters ambo incolae de Spaubeek: testes fuerunt Henricus Heynen, et Maria Sibilla Boscheuers. in fidem subsignarunt. Peter Mathijs Heynen sponsus x signum sponsae nescientis scribere Henricus Heynen testis, Maria Sibilla Boscheuers testis quod testor A.G. Somijn pastor loci. aldaar (getuigen: zijn broer Hendrick (Henricus) Heijnen (Vi) en zijn nicht en haar nicht Maria Sijbilla Boshouwers (VIw)), 
  
 woont Dorpstraat 54 Spaubeek [Li] in 1798, 
 In het bevolkingsregister van 1798 zien we: 
 Catharina Wouters x Peter Mattis Heijnen wonen samen met haar schoonouders Theodorus Heijnen x Catharina Bemelmans in de laatste boerderij op de Dorpstraat, deze ligt tegen Gebusselke en Webrig. 
 met Catrin (Catharina Elisabetha) Wouters, dr. van Joes (Joannes) Wouters (landbouwer) en Gertrudis Lenaerts
 ged. Rooms Katholiek op maandag 13 april 1767 te Spaubeek [Li] 13 baptisata est Catharina Elisabeth filia legitima Jo(ann)is Wouters et Gertrudis Lenaerts susceperunt Arnoldus Hubertus Stassen et Catharina Kurvers (getuigen: Arnoldus Hubertus Stassen en Catharina Curvers [oudste dochter van Andreas Kurvers x Maria Driessen dit zijn buren/vrienden?]), 
 doopgetuige van haar nicht Catharina Elisabeth Mevis op woensdag 22 augustus 1792 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar achternicht Maria Gertrudis Peusens op woensdag 21 augustus 1793 te Schinnen [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van haar broer Jan Peter (Joannes Petrus) Wouters en Maria Catherina Henssen op woensdag 25 november 1795 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Sibilla (Maria Sibilla) Wouters (VIac) op maandag 15 juli 1799 te Munstergeleen [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Maria Gertrudis Lemmens op zondag 13 februari 1803 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 44 jaar oud) op donderdag 2 januari 1812 te Spaubeek [Li], 
 begr. op zaterdag 4 januari 1812 aldaar 2da jan[ua]rij obyt Catharina Elisabetha Wouters aetatis 44 annorum uxor Petri Mathiae Heijnen extremis s:r:e: sacramentis munita et 4ta hujus sepulta
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Gertrud (Maria Gertudis) ,  
   geb. op dinsdag 2 mei 1797 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (38 jaar oud) op zondag 18 oktober 1835 aldaar, volgt VIk
  2.  Joannes Mathias ,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 6 juli 1798 te Munstergeleen [Li] & Spaubeek: natus est Jo(ann)es Mathias filius leg(iti)mus Petri Mathiae Heijnen et Catharinae Elisabethae Wouters, et eadem baptizatus ac e sacro fonte suscptu(s) a Jo(ann)e Wouters et Maria Sijbilla Wouters loco Catharinae Bemelmans (getuigen: zijn tante Sibilla (Maria Sibilla) Wouters en zijn grootvader Joes (Joannes) Wouters, als Jo(ann)e Wouters),  
   ovl. (ongeveer 1 jaar oud) op donderdag 18 juli 1799 te Spaubeek [Li]. 
  3.  Henricus ,  
   geb. op zaterdag 4 januari 1800 te Spaubeek [Li], volgt VIl
  4.  Christiaan ,  
   geb. op maandag 17 oktober 1803 om 3 uur in de na middag te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 17 december 1803 genoemd naar zijn peter aldaar 17ma xbris circa horam 3 pomeridianam natus et eodem baptisatus est Christianus filius legitimus Petri Matthiae Heijnen et Catharinae Elisabethae Wouters conj susc: fuere Christianus Heijnen et Maria Gertrudis Wouters testor J:J: Raemaeckers pastor in Spaubeek (getuigen: zijn tante Gertrudis (Maria Gertrudis) Wouters en zijn oom Crist (Christianus) Heijnen (Vj)),  
   ovl. (35 jaar oud) op maandag 22 juli 1839 te Spaubeek [Li],  
   gecr. 
  5.  Willem (Jan Willem) ,  
   geb. op dinsdag 17 juni 1806 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (52 jaar oud) op donderdag 2 september 1858 aldaar, volgt VIm
  6.  Johannes Martinus ,  
   geb. op donderdag 6 december 1810 om 11 uur 's avonds te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 6 december 1810 aldaar baptisatus ab obstetrice bokken anna maria [=gedoopt door de vroedvrouw Anna Maria Bokken]. 1810 6ta xbris circa 11 vespertinam natus est et ab obstetrice Anna Maria Bokken assecuratus fuit Joannes Martinus filius leg: Petri Mathiae Heynen et Catharinae Elisabethae Wouters postera die suppletae sunt ceremoniae in favorem prolis susc fuere Martinus Wouters et Maria Agnes Hanssen. testor JJ Raemaekers pastor in Spaubeck (getuigen: zijn oom Marten (Martinus) Wouters (zie Vn) en zijn aangetrouwde tante Maria Agnetis Hanssen (zie Vq)),  
   geen beroep,  
   ovl. (23 jaar oud) op zaterdag 29 maart 1834 te Spaubeek [Li]. 

Vi.  Hendrick (Henricus, Henry (Fr.)) Heijnen, zn. van Theodorus Heijnen (IVe) en Catharina (Maria Catharina) Bemelmans
 ged. Rooms Katholiek op maandag 31 oktober 1774 [huw.reg. 31-10-1778] te Spaubeek [Li] 31 baptisatus est Henricus filius leg: Theodori Heijnen et Catharinae Bemelmans susceperunt Henricus Bemelmans et Helena Heijnen (getuigen: zijn oom Hendrik (Henricus) Bemelmans en zijn tante Helena Heijnen (IVd)), 
 dagloner, 
 getuige bij kerk. huw. van zijn broer Peter Mattis (Petrus Mathias) Heijnen (Vh) en Catrin (Catharina Elisabetha) Wouters op woensdag 6 april 1796 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Henricus Heijnen (VIl) op zaterdag 4 januari 1800 te Beek [Li], 
 doopgetuige van Joannes Henricus Hautvast (zie VIal) op vrijdag 11 januari 1828 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Maria Anna Catharina Heijnen (VIq) op woensdag 9 oktober 1822 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 81 jaar oud) op donderdag 13 maart 1856 te Spaubeek [Li] (Henricus Heijnen zn van Theodor Heijnen en Catharina Bemelmans; e.v. Maria Agnes Hanssen), 
 tr. (beiden ongeveer 31 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 7 oktober 1806 te Hoensbroek [Li] 
 met Maria Agnetis Hanssen, dr. van Theodorus Hanssen en Maria (Maria Elisabeth) Stassen
 ged. Rooms Katholiek op maandag 31 juli 1775 bij huwelijk opgave 30 september 1774 te Schinnen [Li] (getuigen: Agnes (Agnetis) Meutens en Mevis (Bartholomaeus) Deumens, geschreven als: Doemens), 
 doopgetuige van haar neef Johannes Martinus Heijnen (zie Vh) op donderdag 6 december 1810 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Maria Agnes Moonen (VIai) op donderdag 10 december 1801 te Spaubeek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Theodorus ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 24 juni 1807 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 90 jaar oud) op vrijdag 29 april 1898 aldaar, volgt VIn
  2.  Hendrik (Henricus) ,  
   geb. op vrijdag 16 september 1808 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (74 jaar oud) op dinsdag 26 september 1882 aldaar, volgt VIo
  3.  Petrus Mathias (Pierre Mathieu (Fr.)) ,  
   geb. op zondag 25 maart 1810 te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 25 maart 1810 aldaar (getuigen: zijn oom Peter Mattis (Petrus Mathias) Heijnen (Vh), Maria Josepha Baggen),  
   ovl. (2 jaar oud) op maandag 27 april 1812 (Jean Mathieu Heijnen zn van Henrij Heijnen en Marie Agnette Hanssen) te Spaubeek [Li]. 
  4.  Catharine Elisabete (Marie Catharine (Fr.)) ,  
   geb. op donderdag 4 juli 1811 te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 5 juli 1811 genoemd naar haar meter aldaar (getuigen: haar achternicht Anna Sijbilla Stassen (VIu), haar oom Crist (Christianus) Heijnen (Vj), Catharina Elisabetha van de Bergh),  
   ovl. (9 maanden oud) op zondag 12 april 1812 aangifte 15 april 1812 (Catherine Elisabethe Heijnen dr van Henrij Heijnen en Marie Agnette Hanssen) te Spaubeek [Li],  
   begr. op zondag 12 april 1812 aldaar. 
  5.  Joannes Petrus (Jean Pierre (Fr.)) ,  
   geb. op zaterdag 12 februari 1814 te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 12 februari 1814 aldaar (getuigen: zijn oudtante Joanna Catharina Heijnen (IVf), Joannes Petrus Diederen, als Joannes Petrus Deederen, Catharina Coumans (Vp), Petrus Mevis (koster)),  
   ovl. (21 jaar oud) op vrijdag 18 december 1835 (Pieter Heijnen zn van Hendrik Heijnen en Maria Agnes Hanssen; ongehuwd) te Spaubeek [Li]. 
  6.  Maria Josephina ,  
   geb. op donderdag 4 april 1816 te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 4 april 1816 aldaar (getuigen: haar oom Joannes Andreas Hanssen, Petrus Mevis (koster), Maria Josepha a Campo, Catharina Elisabetha van de Berg),  
   ovl. (18 jaar oud) op woensdag 25 februari 1835 (Maria Jozepha Heijnen dr van Henricus Heijnen en Maria Agnes Hanssen) te Spaubeek [Li]. 
  7.  Anna Gertruijdis ,  
   geb. op woensdag 30 september 1818 genoemd naar haat meter te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 30 september 1818 aldaar (getuigen: haar aangetrouwde tante Anna Gertrudis Spetjens (zie Vj), als Anna Gertrudis Spetjens en haar oom Joannes Petrus Hanssen),  
   ovl. (54 jaar oud) op maandag 26 mei 1873 (Anna Gertrudis Heijnen dr van Henricus Heijnen en Maria Anna Hanssen; gehuwd met jan pieter Cremers) te Nuth [Li]. 
  8.  Maria Mechtildis ,  
   geb. op maandag 15 mei 1820 te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 15 mei 1820 aldaar (getuigen: haar achterneef Theodorus Cupers (zie IVb), als Theodorus Cuijpers, Maria Mechtildis Wauben). 
  Maria Agnetis Hanssen, dr. van Theodorus Hanssen en Maria (Maria Elisabeth) Stassen
 tr. (1) 
 met Matthias Coumans, zn. van Andries (Andreas) Coumans en Mechtildis Heijnen (IVj) (zie Vq). 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Maria Theresia ,  
   geb. op zaterdag 26 juni 1802 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (77 jaar oud) op dinsdag 15 juni 1880 aldaar,  
   tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 15 oktober 1825 te Spaubeek [Li],  
   kerk.huw. (Rooms Katholiek) op dinsdag 18 oktober 1825 aldaar (getuige: Nicolaus Campo, Wilhelmus Hautvast)  
   met Joannes Wilhelmus Hautvast (Houdtfast), zn. van Mattis (Matthias) Hautfast en Joanna Maria Willems,  
   geb. op vrijdag 21 augustus 1801 te Hulsberg [Li],  
   doopgetuige van zijn neef Joannes Wilhelmus Hautvast op donderdag 6 september 1821 te Spaubeek [Li],  
   doopgetuige van zijn nicht Maria Gertruidis Hautvast op maandag 22 december 1823 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (65 jaar oud) op zaterdag 16 maart 1867 te Spaubeek [Li]. Uit dit huwelijk 9 kinderen. 
  2.  Theodorus ,  
   ged. op dinsdag 6 december 1803 genoemd naar zijn peter te Spaubeek [Li] (getuigen: Peter (Petrus) Mevis, (koster), zijn grootmoeder Mechtildis Heijnen (IVj) en zijn grootvader Theodorus Hanssen),  
   ovl. (hoogstens 3 jaar oud) voor 1807 waarschijnlijk te Spaubeek [Li]. 

Vj.  Crist (Christianus) Heijnen, zn. van Theodorus Heijnen (IVe) en Catharina (Maria Catharina) Bemelmans
 ged. Rooms Katholiek op maandag 10 november 1777 te Spaubeek [Li] 10 baptisatus est Christianus filius leg Theodori Heynen et Catharinae Bemelmans susceperunt Christianus Heijnen et Maria Josepha Campo (getuigen: zijn oom Christianus Heijnen (IVa) en zijn aangetrouwde tante Maria Josepha Campo), 
 doopgetuige van zijn neef Christiaan Heijnen (zie Vh) op zaterdag 17 december 1803 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Catharine Elisabete Heijnen (zie Vi) op vrijdag 5 juli 1811 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 89 jaar oud) op maandag 9 september 1867 te Spaubeek [Li], 
 tr. (resp. ongeveer 34 en ongeveer 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zondag 11 oktober 1812 te Beek [Li] 
 met Anna Gertrudis Spetjens (Spaetgens, Speetjens), dr. van Martinus Spetjens en Petronilla Haghmans, dr. van Martinus Speetjens en Petronilla Haeghmans
 ged. Rooms Katholiek op zondag 15 november 1789 te Schimmert [Li] (getuige: Christianus Panhuijsen, Barbara Habets, Ida Haghmans), 
 doopgetuige van haar nicht Anna Gertruijdis Heijnen (zie Vi) op woensdag 30 september 1818 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 77 jaar oud) op woensdag 21 november 1866 te Spaubeek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Martin ,  
   geb. op donderdag 29 juli 1813 te Beek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 30 juli 1813 aldaar (getuigen: zijn grootvader Martinus Speetjens, als Martinus Spetjens, zijn grootmoeder Catharina (Maria Catharina) Bemelmans (zie IVe), Joannes Henricus Peters),  
   ovl. (76 jaar oud) op vrijdag 20 juni 1890 (Martin Heijnen zn van Chrétien Heijnen en Anne Gertrude Speetjens) te Beek [Li]. 
  2.  Anna Catharina ,  
   geb. op zondag 19 februari 1815 te Beek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 19 februari 1815 aldaar (getuigen: haar grootvader Theodorus Heijnen (IVe), Anna Catharina Smeets, Joannes Henricus Peters),  
   ovl. (5 jaar oud) op maandag 24 april 1820 (Anna Catharina Heijnen dr van Cristiaan Heijnen en Anna Gertrudiis Speetjens) te Beek [Li]. 
  3.  Petronilla ,  
   geb. op dinsdag 23 september 1817 te Beek [Li],  
   ged. op dinsdag 23 september 1817 aldaar (getuigen: haar oom Peter Mattis (Petrus Mathias) Heijnen (Vh), Joannes Henricus Peters, Petronilla Muijlkens),  
   ovl. (18 jaar oud) op zaterdag 14 november 1835 (Petronella Heijnen dr van Christiaan Heijnen en Anna Gertrudis Spaetgens; ongehuwd) te Spaubeek [Li]. 
  4.  Catharina Elisabeth ,  
   geb. op zondag 20 februari 1820 te Beek [Li],  
   ovl. (69 jaar oud) op zondag 9 februari 1890 te Groot Genhout [Li], volgt VIp
  5.  Nn ,  
   geb. op zondag 30 september 1821 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (één dag oud) op maandag 1 oktober 1821 aldaar. 
  6.  Maria Anna Catharina ,  
   geb. op woensdag 9 oktober 1822 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (83 jaar oud) op maandag 18 juni 1906 aldaar, volgt VIq
  7.  Nn ,  
   geb. op maandag 17 juli 1826 te Spaubeek [Li] (doodgeb.). 
  8.  Joanna Gertrudis ,  
   geb. op donderdag 17 april 1828 genoemd naar haar meter te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 18 april 1828 aldaar (getuigen: haar grootvader Martinus Speetjens, haar achternicht Maria Joanna Heijnen (Va), Petrus Mevis (koster)),  
   ovl. (14 jaar oud) op zondag 15 januari 1843 (Johanna Gertrudis Heijnen dr van Christiaan Heijnen en Johanna Gertrudis Spaetgens) te Spaubeek [Li]. Vk.  Mathijs (Matthias) Vroemen, zn. van Jasparus Vroemen en Joanna Catharina Heijnen (IVf), 
 ged. Rooms Katholiek op dinsdag 9 februari 1768 te Schinnen [Li] (getuigen: zijn grootvader Matthias Heijnen (IIIb), Joanna Elisabeth Vroemen), 
 geboortegetuige van zijn zoon Gaspar Vromen (zie Vk) op dinsdag 16 juli 1799, 
 geboortegetuige van Sibilla (Maria Sibilla) Wouters (VIac) op maandag 15 juli 1799, 
 ovl. (ongeveer 63 jaar oud) op zaterdag 23 juli 1831 te Spaubeek [Li], 
 tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 6 juli 1798 te Beek [Li] 
 met Anna Maria (Johanna Maria) Hoppers, dr. van Pieter (Petrus) Hoppers en Judith Hagemans
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 5 mei 1774 te Beek [Li] 5 may baptisata est Anna Maria filia legitima Petri Hoppers et Judith Haeghmans ex Beeck conj: suscept. Jo[ann]e Hoppers et Anna Kerkhoffs no(min)e Petronillae Haagmans (getuigen: haar oudtante Petronilla Haegmans als Petronella Haeghmans door Anna Kerkhoffs, Anna Kerkhoffs, Joannes Hoppers), 
 landbouwster, 
 ovl. (ongeveer 68 jaar oud) op dinsdag 1 november 1842 te Spaubeek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Gaspar (Casper) Vromen (Vroemen),  
   geb. op dinsdag 16 juli 1799 te Spaubeek [Li] (getuigen: zijn vader Mathijs (Matthias) Vroemen (Vk), Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters en Frans (Franciscus Wolfgangus) Flecken),  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 16 juli 1799 te Spaubeek [Li] (getuigen: zijn grootvader Jasparus Vroemen (zie IVf), als Gaspar Vroomen en zijn grootmoeder Judith Hagemans, als Maria Judith Haagmans),  
   schepen,  
   huwelijksgetuige van Andries (Joannes Andreas) Wouters (VIad) en Maria Sibilla Meens op zaterdag 28 mei 1836 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (65 jaar oud) op woensdag 14 september 1864 te Spaubeek [Li] - ongehuwd. 
  2.  Maria Catharina ,  
   geb. op donderdag 6 september 1804 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (72 jaar oud) op woensdag 14 maart 1877 aldaar, volgt VIr
  3.  Maria Judith Vroomen,  
   geb. op maandag 6 maart 1809 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (67 jaar oud) op dinsdag 9 januari 1877 aldaar, volgt VIsVl.  Barbara (Maria Barbara), genoemd naar haar meter [Barbara Schrödder] Boschouers, dr. van Joannes Wilhelmus Boschouers en Sijbilla (Joanna Sijbilla) Heijnen (IVg), 
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 23 oktober 1751 te Spaubeek [Li] 23 8bris baptisata est Maria Barbara filia legitima Joannis Wilhelmi Boschouwer et Joannae Sibillae Heijnen suscep(tores) Joannes Wilhelmus Bender et Maria Limpens no(min)e Barbarae Schroders (getuigen: Barbara Schrödder als Barbara Schroders [e.v. Engel Heijnen] door Maria Limpens, Maria Limpens nms. Barbara Schroders, Joannes Wilhelmus Bender [waarschijnlijk uit Gangelt]), 
 doopgetuige van haar neef Joannes Wilhelmus Boshouwers (VIx) op vrijdag 17 september 1784 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 33 jaar oud) op dinsdag 4 oktober 1785 om 12:00 uur 's middags te Spaubeek [Li], 
 begr. op donderdag 6 oktober 1785 aldaar 4ta obyt in Spaubeck circa 12am vespertinam Maria Barbara Boscheuers aetatis circiter 32 annorum, extremis s.r.e. sacramentis munita, uxor Andreae Stassen, quae 6ta ejusdem sepulta est
 kerk.huw. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 31 jaar oud) (Rooms Katholiek) op woensdag 14 februari 1776 aldaar 14 februarij praeviis solitis proclamationibus matrimonio juncti sunt Andreas Stassen et Maria Barbara Boshouwers testibus Petro Stassen et Elisabetha Boshouwers et pluribus aliis (getuigen: zijn broer Petrus Stassen en haar zus Elisabeth (Maria Elisabeth) Boschouers (Vn)), 
  
 overlijden moeder en twee kinderen tussen dinsdag 4 oktober 1785 en woensdag 2 november 1785  te Spaubeek [Li], 
 Binnen een maand overlijden: moeder Barbara en de kinderen Maria Elisabeth en Maria. Is dit een gevolg van een besmettelijke ziekte? 
 met Andries (Andreas, Joannes Andreas), genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde [Andreas Stassen] Stassen, zn. van Nicolaus Stassen en Anna (Joanna Elisaberth) Caenen
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 30 april 1744 te Nuth [Li] (getuigen: zijn oom Christianus Stassen en zijn achternicht Maria Wouters), 
 landbouwer, 
 doopgetuige van zijn neef Joannes Andreas Hanssen op zaterdag 21 februari 1767 te Schinnen [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Joannes Petrus Hanssen op zondag 9 juli 1769 te Schinnen [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Joannes Andreas Meijs op vrijdag 14 augustus 1772 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van zijn broer Peter Nicolaes (Petrus Nicolaus) Stassen en Maria Ida Snijders op woensdag 17 januari 1776 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Andreas Stassen op maandag 12 mei 1783 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Wilhelmus Stassen op woensdag 11 april 1792 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Petrus Meijs en zijn zus Elisabetha Stassen op dinsdag 15 juli 1766 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Herman (Hermannus) Florax en Anna Mechtildis Luijten op zaterdag 10 oktober 1767 te Spaubeek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Nicolaus (Joannes Nicolaus) ,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 22 november 1776 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (hoogstens 55 jaar oud) voor 1832, volgt VIt
  2.  Joannes Wilhelmus ,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 20 februari 1778 te Spaubeek [Li] 20 baptisatus est Jo(ann)es Wilhelmus filius leg: Andreae Stassen et Barbarae Boshouwers susceperunt Jo(ann)es Wilhelmus Boshouwers et Anna Caenen (getuigen: zijn grootvader Joannes Wilhelmus Boschouers (zie IVg) en zijn grootmoeder Anna (Joanna Elisaberth) Caenen),  
   ovl. (ongeveer 3 jaar oud) op zaterdag 22 september 1781 te Spaubeek [Li],  
   begr. op zondag 23 september 1781 aldaar 22a ex eodem morbo circa 6tam matutinam obijt infans trium annorum nomine Jo(ann)es Wilhelmus filius legit. Andreae Stassen et Barbarae Boscheuers, qui postridie [=de volgende dag] sepultus est.
  3.  Anna Sijbilla ,  
   geb. op dinsdag 21 september 1779 te Spaubeek [Li], volgt VIu
  4.  Maria Anna ,  
   geb. op zondag 4 maart 1781 te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 5 maart 1781 aldaar 4ta circa undecimam nocturnam nata et postridie baptisata est Maria Anna filia legitima Andreae Stassen et Mariae Barbarae Boshouwers, hujus parochiae, susceperunt Jo(ann)es Gerardus Boshouwers et Maria Sybilla Wouters hujus parochiae ultima stetit pro Maria Stassen ex Schinnen. in fidem. C.E. van den Bock pastor. Andries Stassen pater prolis. Joannes Gerardus Busheuer patrinus. Maria Sebilla Wouters loco Mariae Stassen (getuigen: haar oom Jan Gerard (Joannes Gerardus) Boschouers (Vm), Sibilla (Maria Sibilla) Wouters van deze parochie voor Maria Stassen uit Schinnen en haar tante Maria (Maria Elisabeth) Stassen uit Schinnen door Maria Sijbilla Wouters),  
   ovl. (1 jaar oud) op maandag 3 juni 1782 te Spaubeek [Li],  
   begr. op woensdag 5 juni 1782 aldaar 3tia circa 6am vespertinam obyt infans 15 mensium Maria Anna Stassen filia legitima Andreae Stassen et Mariae Barbarae ex [hierboven: o.] Schemert, quae 5a hujus sepulta est.
  5.  Maria Cornelia ,  
   geb. op vrijdag 10 januari 1783 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (27 jaar oud) op woensdag 24 januari 1810 aldaar, volgt VIv
  6.  Maria Elisabeth ,  
   geb. op dinsdag 16 maart 1784 te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 16 maart 1784 aldaar 16a: martij hora 7a matutina nata et eadem baptizata est Maria Elisabeth filia legitima Andreae Stassen, et Mariae Barbarae Boscheuers conjugum: susceptores Petrus Nicolaus Stassen, et Maria Elisabeth Boscheuers in fidem subsignarunt pater abest. Peter Nicolaus Stassen Maria Elisabeth Boscheuers quod testor A.G. Somijn past. loci. (getuigen: haar oom Peter Nicolaes (Petrus Nicolaus) Stassen en haar tante Elisabeth (Maria Elisabeth) Boschouers (Vn) als Maria Elisabeth Boscheuers),  
   ovl. (1 jaar oud) op vrijdag 7 oktober 1785 om 7:00 uur 's morgens te Spaubeek [Li],  
   begr. op zondag 9 oktober 1785 aldaar 7ma obyt in Spaubeck circa 7am matutinam Maria Elisabeth aetatis 17 mensium filia Andreae Stassen et Mariae Barbarae Boscheuers conj: quae 9na ejusdem sepulta est.
  7.  Anna Maria ,  
   geb. op woensdag 28 september 1785 om 7 uur 's avonds te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 29 september 1785 aldaar 28: 7bris circa horam 7am vespertinam nata et die postera baptizata est Anna Maria filia legitima Andreae Stassen, et Mariae Barbarae Boscheuers conjugum: susceptores Joannes Wilhelmus Boscheuers, et Anna Elisabetha Canen. pater abest. J. Willem Boscheuers. Anna Elisabeth Canen in fidem JJ Raemakers sacellanus loci (getuigen: haar grootvader Joannes Wilhelmus Boschouers (zie IVg) als Joannes Wilhelmus Boscheuers en haar grootmoeder Anna (Joanna Elisaberth) Caenen als Anna Elisabetha Canen),  
   ovl. (5 weken oud) op woensdag 2 november 1785,  
   begr. op donderdag 3 november 1785 te Spaubeek [Li] 2a obijt in Spaubeck 7ma matutina Anna Maria aetatis unius mensis filia Andreae Stassen, et Mariae Barbarae Boscheuers, quae 3tia ejusdem sepulta est.
  Andries (Andreas), genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde [Andreas Stassen] Stassen, zn. van Nicolaus Stassen en Anna (Joanna Elisaberth) Caenen
 kerk.huw. (resp. ongeveer 44 en ongeveer 29 jaar oud) (2) (Rooms Katholiek) op zondag 12 oktober 1788 te Spaubeek [Li] 12ma 8bris conjuncti sunt matrimonio Andreas Stassen et Maria Catharina Otermans, ambo majorennes: testes fuere Christianus Otermans, et Maria Joanna Otermans. in fidem subsignarunt. Andreas Stassen Maria Catharina Otermans Christianus Otermans x hoc est signum Mariae Joannae Otermans qua testis nescientis scribere quod testor A.G. Somijn past. (getuigen: zijn achterneef en haar broer Christiaen Otermans en zijn achternicht en haar zus Maria Joanna Otermans
 met zijn achternicht Maria Catharina Otermans (Notermans), dr. van Bernardus Ottermans en Joanna Elisabetha Henssen
 ged. Rooms Katholiek op maandag 13 november 1758 te Spaubeek [Li] 13 9bris baptisata est Maria Catharina filia legitima Bernardi Otermans et Joannae Elisabethae Henssen susc Jo(ann)es Otermans et Maria Henssen (getuigen: haar oom Joannes Ottermans als Joannes Otermans en haar tante Maria Henssen), 
 doopgetuige van Petrus Josephus Hubertus Raemaeckers (VIIaa) op woensdag 2 oktober 1805 te Schinnen [Li], 
 doopgetuige van haar neef Pieter Nicolaas (Petrus Nicolaus) Otermans op zaterdag 30 juni 1798 te Munstergeleen [Li], 
 ovl. (ongeveer 74 jaar oud) op woensdag 20 maart 1833 te Amstenrade [Li] (Maria Catharina Otermans dr van Bernardus Otermans en Joanna Elisabeth Henssen; e.v. Andries Stassen). 
 Uit dit huwelijk 5 dochters: 
  1.  Anna Elisabeth ,  
   geb. op vrijdag 30 oktober 1789 om 5 uur in de namiddag te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 31 oktober 1789 aldaar 30ma 8bris hora 5a pomeridiana nata et die postera baptisata est Anna Elisabeth filia legitima Andreae Stassen et Mariae Catharinae Otermans conjugum: susceptores fuere Petrus Erckens loco Bernardi Otermans et Anna Caenen. in fidem subsignarunt pater est absens Peter Erckens x hoc est signum: matrinae impotentis scribere quod testor A.G. Somijn past. loci. (getuigen: Peter (Petrus) Erckens nms. Bernardus Otermans, haar grootvader Bernardus Ottermans door Petrus Erckens, haar grootmoeder Anna (Joanna Elisaberth) Caenen, Petrus Erckens). 
  2.  Maria Theresia ,  
   geb. op maandag 7 februari 1791 om 1 uur 's morgens te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 7 februari 1791 aldaar 7ma feb. nata est circa 1am matutinam, et eodem baptizata est Maria Theresia filia legitima Andreae Stassen et Mariae Catharinae Notermans conj: susceptores Petrus Erckens loco Andreae Stassen et Maria Joanna Notermans. pater abest Peter Erckens hoc est x signum matrinae scribere nescientis JJ. Raemakers sacell. loci (getuigen: Peter (Petrus) Erckens nms. Andreas Stassen, haar oudoom Andreas Stassen door Petrus Erckens en haar tante Maria Joanna Otermans als Maria Joanna Notermans),  
   ovl. (78 jaar oud) op donderdag 18 februari 1869 te Amstenrade [Li] (Maria Theresia Stassen dr van Andries Stassen en Maria Catharina Otermans). 
  3.  Maria Anna ,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 2 november 1795 [naam moeder: Maria Catharina Notermans] te Spaubeek [Li] (getuigen: haar grootvader Bernardus Ottermans als Bernardus Notermans, haar oom Christiaen Otermans als Christianus Notermans, Maria Stassen). 
  4.  Maria Ida ,  
   geb. op woensdag 31 oktober 1798 te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 31 oktober 1798 aldaar. 
  5.  Maria Catharina ,  
   geb. op woensdag 20 mei 1801 te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 20 mei 1801 aldaar (getuigen: haar oom Peter Nicolaes (Petrus Nicolaus) Stassen en haar aangetrouwde tante Maria Cornelia Pijls),  
   ovl. (69 jaar oud) op zaterdag 26 november 1870 te Amstenrade [Li] (Maria Catharina Stassen dr van Andries Stassen en Maria Catharina Otermans; e.v. Thomas Arnold Bisschops). 

Vm.  Jan Gerard (Joannes Gerardus, Gerard (Fr.)) Boschouers (Boschouwers, Boshouwers, Bosheuers, Bosheurs), zn. van Joannes Wilhelmus Boschouers en Sijbilla (Joanna Sijbilla) Heijnen (IVg), 
 ged. Rooms Katholiek op dinsdag 11 oktober 1757 te Spaubeek [Li] 11. 8bris baptisatus est Jo(ann)es Gerardus filius legitimus Jo(ann)is Wilhelmi Boschower et Joannae Sebille Heynen susceptores Jo(ann)es Vuren ex Geijlekercken et Judith Heynen no(min)e Mariae Elisabethae Velroet ex Gangelt (getuigen: zijn tante Judith Heijnen (IVi), Joannes Vuren uit Geilenkirchen, Judith Heijnen nms. Maria Elisabetha Velroet uit Gangelt), 
 doopgetuige van zijn neef Gerard (Joannes Gerardus) Wouters (VIaa) op dinsdag 5 augustus 1794 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Maria Anna Stassen (zie Vl) op maandag 5 maart 1781 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 36 jaar oud) op dinsdag 9 september 1794 te Spaubeek [Li], 
 begr. op donderdag 11 september 1794 aldaar 9na obijt in Spaubeck Joannes Gerardus Boscheuers aetatis circiter 98 annorum, maritus Mariae Wouters, extremis s.r.e. sacramentis munitus, et 11ma ejusdem sepultus est. [98 moet 36 zijn, foute transcriptie], 
  
 Verwantschap tussen families Boshouwers en Wouters te Spaubeek [Li], 
 1. Joannes Gerardus Boschouwers x Maria Wouters en Martinus Wouters x Maria Elisabeth Boshouers. Hier zijn Joannes Gerardus en Maria Elisabeth broer en zus, net zoals Maria en Martinus zus en broer zijn. 
 2. De kleindochter Maria Josepha Geurts van Maria WoutersxJoannes Gerardus Boschouwers huwt met Gerardus Wouters de zoon van Martinus Wouters x Maria Elisabeth Boshouers en zijn dus neef en achternicht
 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 21 jaar oud) (Rooms Katholiek) op woensdag 5 april 1780 5ta praevijs 3 proclamationibus matrimonio juncti sunt Joannes Gerardus Boshouwers minorennis de consensu parentium, et Maria Wouters minorennis de consensu parentium, hujus parochiae rusticae conditionis, testis fuerunt Joannes Wilhelmus Wouters, et Maria Elisabetha Boshouwers incolae hujus parochiae. in fidem C. E. van den Bock pastor Joannes Gerardus Busheuer sponsus hoc est x signum Mariae Wouters sponsae Joannis Wilhelmus Wouters testis Maria Elisabeth Busheuer testis. Joaenes Will[e]m Bushheuer pater sponsi Joannes Wouters pater sponsae aldaar (getuigen: haar broer Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters en zijn zus Elisabeth (Maria Elisabeth) Boschouers (Vn)) 
 met Maria (Marie (Fr.), Anna Maria), genoemd naar haar tante/meter [Maria Wouters] Wouters, dr. van Joes (Joannes) Wouters (landbouwer) en Gertrudis Lenaerts
 ged. Rooms Katholiek op vrijdag 25 augustus 1758 te Spaubeek [Li] 25 aug[us]ti baptisata est Maria filia legitima Joannis Wouters et Gertrudis Lenders susc Petrus Lenders et Maria Wouters uxor Jo[ann]is Petri Lemmens ex Geleen (getuigen: haar oom Peter (Petrus) Lienaerts als Petrus Lenders en haar achternicht Maria Wouters e.v. Joannes Petrus Lemmens uit Geleen), 
 cultivatrice (kan niet schrjven), 
 doopgetuige van haar neef Joannes Wilhelmus Mevissen op dinsdag 8 februari 1785 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Frans (Franciscus) Souren op vrijdag 14 januari 1820 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar achterneef Petrus Bijen op maandag 16 september 1765 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Walterus Mevissen op donderdag 27 maart 1788 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Joannes Wilhelmus Lemmens op zaterdag 8 september 1792 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar kleinzoon Joannes Goedefridus Geurts (VIIad) op dinsdag 21 juni 1803 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Pieter Martinus (Petrus Martinus) Wouters (VIae) op woensdag 16 april 1806 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Joannes Michael Wouters op dinsdag 19 juli 1808 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar kleindochter Maria Mechtildis Boshouwers (zie VIx) op woensdag 22 februari 1809 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar kleindochter Maria Catharina Caldenberg (zie VIy) op zaterdag 24 april 1813 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 81 jaar oud) op zaterdag 9 november 1839 - overleden om 12 uur 's middags.
te Spaubeek [Li].  
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Gertrudis (Maria Gertrudis), genoemd naar haar meter [Gertrudis Lenaerts] Boshouwers (Boscheuers),  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 18 mei 1780 te Spaubeek [Li] 8. circa tertiam matutinam nata et eodem die baptisata est Maria Gertrudis filia legitima Joannis Gerardi Boshouwers et Mariae Wouters incolarum hujus parochiae, susceperunt Jo(ann)es Wilhelmus Boshouwers, et Gertrudis Lenaerts, ambo ex hac parochia. in fidem. C.E. van den Bock pastor. Joannes Gerardus Busheuer pater prolis. Joannes Willem Buscheuer patrinus Gertrudis Lenaerts hoc x signum posuit (getuigen: haar grootvader Joannes Wilhelmus Boschouers (zie IVg) en haar grootmoeder Gertrudis Lenaerts),  
   ovl. (ongeveer 16 dagen oud) op zaterdag 3 juni 1780 te Spaubeek [Li],  
   begr. op zondag 4 juni 1780 aldaar 3ta circa 11am matutinam obyt infans 20 circiter iterum nomine Maria Gertrudes filia legitima Jo(ann)is Gerardi Boscheuers et Mariae Wouters, quae 4ta ejusdem sepulta est.
  2.  Maria Sijbilla Boshouwers,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 23 juni 1781 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 69 jaar oud) op vrijdag 26 juli 1850 aldaar, volgt VIw
  3.  Joannes Wilhelmus Boshouwers,  
   geb. op donderdag 16 september 1784 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (87 jaar oud) op donderdag 1 augustus 1872 aldaar, volgt VIx
  4.  Martinus, genoemd naar zijn oom/peter [Martinus Wouters] Bosheuers,  
   geb. op donderdag 20 maart 1788 om 1 uur 's nachts te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 20 maart 1788 20ma martij hora 1ma nocturna natus, et eadem baptizatus est Martinus filius legitimus Joannis Gerardi Boscheuers, et Mariae Wouters conjugum: susceptores Martinus Wouters, et Maria Elisabeth Boscheuers. in fidem subsignarunt. pater abest. Martinus Wouters. Maria Elisabeth Boscheuers. quod testor A.G. Somijn past loci. aldaar (getuigen: zijn oom Marten (Martinus) Wouters (zie Vn) en zijn tante Elisabeth (Maria Elisabeth) Boschouers (Vn)),  
   ovl. (23 jaar oud) op vrijdag 20 september 1811 te Spaubeek [Li],  
   begr. op zaterdag 21 september 1811 aldaar 1811 20 7bris obijt Martinus Bosheuers caelebs aetatis 23 annorum s:r:e: sacramentis munitus et 21 hujus sepultus
  5.  Maria Anna Bosheurs,  
   geb. op dinsdag 15 februari 1791 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (31 jaar oud) op vrijdag 3 mei 1822 aldaar, volgt VIy
  6.  Joanna Gertrudis Boscheuers,  
   geb. op zaterdag 23 november 1793 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (66 jaar oud) op zondag 11 maart 1860 aldaar, volgt VIz
  Maria, genoemd naar haar tante/meter [Maria Wouters] Wouters, dr. van Joes (Joannes) Wouters (landbouwer) en Gertrudis Lenaerts
  
 Verder onderoek, 
 Maria Wouters wed v Gerard Boshouwers x Martin Frissen te Spaubeek (Collectie Habets 378-26-1827)
 Woont in boerderij B, Op 't Broek te Spaubeek [Li] tussen 1798 en 1819
 In het BVR 1800 lezen we: 
 Martinus Frissen - 27 [?moet zijn 42] - cultivateur 
 Maria Wouters -44- sijne vrouwe 
 Maria Sebilla Bushouer - 19 - sijn kint; Joannes Wilhelm Bushouer - 14 - sijn kint. 
 Verder nog de volgende (interessante) invoer: 
 - aantal kinderen beneden 12 jaar:3 
 - aantal deuren en vensters: 3 
 - totaal getal der zielen in huijs: 7 
 - getal der peerden boven 2 jaar: 2 
 - getal hoornder boven een jaar: 2 
 In het BVR van 1801 lezen we dat Martijn Frissen als beroep opgeeft herbergier. 
 Het BVR van 1807 ontbreekt voor deze woning. 
 Martijn Frissen overlijdt in 1812 op 45 jarige leeftijd. 
 In het BVR van 1814 noemt Maria zich Anna Maria Wouters. Zij woont dan in de boerderij met de kinderen: 
 Maria Anna Boushouwers (24); Maria Catharina Frisschen (15). 
 Daarnaast woont er: Joan Andreas Kaldenbergh (34) taillist, met wie dochter Maria Anna in 1812 gehuwd is en de knecht Stheeven Kleintjens (31) domistique. 
 In BVR van 1819 woont Maria Wouters (65) in de boerderij met: 
 een aantal van de kinderen van haar overleden zuster Maria Gertrudis (+1818) x Gerardus Lemmens (+1818). Deze Gerard is één maand voor zijn vrouw Maria Gertrudis overleden. Hun kinderen heten: Maria Gertruid (17) en Maria Helena (23) Lemmens. We zien hun oom Joannes Lemmens (68) uit Beek, de broer van Gerard Lemmens. 
 Ook woont er Peter Joseph Houdvast (23) uit Hulsberg, hij is de echtenoot (xSpaubeek 1819) van Maria Gertrudis Lemmens. 
 Tenslotte woont er Bartholomeus Otten (34) uit Schinnen. Hij is de zoon van Arnoldus x Maria Anna Cremers, geboren op 01-06-1784 te Schinnen. Hij is waarschijnlijk een knecht. 
 In het BVR van 1821 vinden we Maria Wouters niet meer in deze woning. Zij is op Hoeve gaan wonen bij haar dochter Johanna Gertrudis x Jan Jacob Schutgens (koster). Hier overlijdt ze in 1839. 
 
 tr. (resp. ongeveer 39 en ongeveer 30 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 28 april 1798 (9 floreal 6) te Spaubeek [Li] (getuigen: zijn neef en haar neef Christiaan Mevissen, als C. Mevis, haar broer Jan Peter (Joannes Petrus) Wouters, als Joannes Peter Wouters, Wilhelmus Henssen, als W. Henssen de jon en haar broer Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters, als J.W. Wouters)  
 met Martijn (Martinus, Martin (Fr.), Frijesschen) Frissen (Frijssen, Frisschen, Frisen), zn. van Reijnierus Frijsen (dagloner/ackerman) en Marie Reimersdal
 ged. Rooms Katholiek op vrijdag 8 mei 1767 te Meerssen [Li], 
 dagloner/ackerman, 
 doopgetuige van Maria Catharina Boshouwers (zie VIx) op zondag 13 oktober 1811 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Maria Josepha Geurts (VIIaf) op zaterdag 31 oktober 1807 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 44 jaar oud) op vrijdag 14 februari 1812 te Spaubeek [Li], 
 begr. op vrijdag 14 februari 1812 1812 14 feb(rua)ry obyt Martinus Frisschen aetatis 50 annorum conjux Mariae Wouters extremis s:r:e: sacramentis munitus et 16 hujus sepultus aldaar. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Maria Catharina Frisschen,  
   geb. op donderdag 7 maart 1799 genoemd naar haar tante aan moederszijde te Spaubeek [Li],  
   ged. op donderdag 7 maart 1799 (nata est Maria Catharina filia legitima Martini Frischen et Mariae Wouters et eadem baptizata ac e sacro fonte suscepta a Jo(ann)e Michaele Bouts loco Mathiae Frischen et Maria Mechtilde Flekken loco Catharinae Elisabethae Wouters) te Munstergeleen [Li] (getuigen: haar oom Mathijs (Mathieu) Frisschen en haar tante Maria Elisabetha Wouters),  
   ovl. (één dag oud) op donderdag 7 maart 1799 te Spaubeek [Li]. 
  2.  Maria Catharina ,  
   geb. op vrijdag 8 augustus 1800 genoemd naar haar overleden zuster 1 te Spaubeek [Li],  
   dienstmeid, huishoudster,  
   doopgetuige van haar nicht Maria Catharina Geurts (VIIai) op zaterdag 29 maart 1823 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (69 jaar oud) op zaterdag 23 oktober 1869 te Spaubeek [Li],  
   tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 31 oktober 1822 te Schinnen [Li]  
   met Joannes Michiel (Joannes Machiel) Otermans, zn. van Nicolaas Notermans en Maria Anna Vijgen,  
   geb. op maandag 25 februari 1799 te Schinnen [Li],  
   werkman. Uit dit huwelijk 4 kinderen. Vn.  Elisabeth (Maria Elisabeth, Marie Lisette (Fr.)) Boschouers (Bosheuers, Boscheuwers Boshewers), dr. van Joannes Wilhelmus Boschouers en Sijbilla (Joanna Sijbilla) Heijnen (IVg), 
 ged. Rooms Katholiek op zondag 2 november 1760 te Spaubeek [Li] 2 novembris Maria Elisabetha filia Jo(ann)es Wilhelmi Boschouwers et Joannae Heynen conjugum baptisata est suscipientibus Christiano Heijnen et Judith Heynen loco Corneliae Heijnen ita testor Theod Penris deservitor (getuigen: haar achterneef Christianus Heijnen (IVa), haar tante Judith Heijnen (IVi) nms. Cornelia Heijnen en haar tante Cornelia Heijnen (IVh) door Judith Heijnen), 
 landbouwerse, 
 doopgetuige van haar nicht Maria Elisabeth Stassen (zie Vl) op dinsdag 16 maart 1784 te Spaubeek [Li], 
 huwelijksgetuige van haar zoon Andries (Joannes Andreas) Wouters (VIad) en Maria Sibilla Meens op zaterdag 28 mei 1836 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar achterneef Carolus Josephus Hubertus Ramekers (zie VIu) op vrijdag 28 augustus 1812 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van haar broer Jan Gerard (Joannes Gerardus) Boschouers (Vm) en Maria Wouters op woensdag 5 april 1780 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar achternicht Maria Catharina Coumans (VIap) te Beek [Li], 
 doopgetuige van Maria Elisabetha Coumans op vrijdag 16 januari 1801 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Martinus Bosheuers (zie Vm) op donderdag 20 maart 1788 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Joannes Lemmens op maandag 23 juli 1798 te Munstergeleen [Li], 
 doopgetuige van haar achterneef Joannes Wilhelmus Geurts (VIIag) op zondag 18 maart 1810 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar kleinzoon Joannes Petrus Diederen (zie VIac) op zaterdag 29 november 1823 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Andries (Andreas) Stassen (Vl) en haar zus Barbara (Maria Barbara) Boschouers op woensdag 14 februari 1776 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Hendrik (Henricus) Dormans (zie Vo) en haar zus Anna (Maria Anna) Boschouers op zondag 27 april 1788 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 93 jaar oud) op zondag 18 december 1853 - om 09:00 uur 's morgens te Spaubeek [Li] - Dorpstraat in huurwoning. (getuigen: haar zoon Andries (Joannes Andreas) Wouters (VIad) en haar zoon Pieter Martinus (Petrus Martinus) Wouters (VIae)),  
 Bezit landpercelen (registratie van Kadaster) te Spaubeek [Li] ,  
  
 Wie zijn de buren (Registratie van Kadaster) te Spaubeek [Li], 
   
 ,  
 Verwantschap tussen families Wouters en Boshouers te Spaubeek [Li]
 1. Joannes Gerardus Boschouwers x Maria Wouters en Martinus Wouters x Maria Elisabeth Boshouers. Hier zijn Joannes Gerardus en Maria Elisabeth broer en zus, net zoals Maria en Martinus zus en broer zijn. 
 2. De kleindochter Maria Josepha Geurts van Maria WoutersxJoannes Gerardus Boschouwers huwt met Gerardus Wouters de zoon van Martinus Wouters x Maria Elisabeth Boshouers en zijn dus neef en achternicht
 
 Verder onderzoek
 Martin Wouters x M.Elis. Boshouwers te Spaubeek (Collectie Habets 3742-104-1816) 
 
 
 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 29 jaar oud) (Rooms Katholiek) op woensdag 24 november 1790 aldaar 24 9bris conjuncti sunt [=zijn getrouwd] in facie ecclesiae [=ten overstaan van de kerk] Martinus Wouters et Maria Elisabeth Boscheuers ambo majorennes ex spaubeeck [=beiden meerderjarig uit Spaubeek]: testes fuere [=zij zijn getrouwd] Joannes Petrus Wouters, et Anna Sibilla Boschheuers. Getekend: Martinus Wouters, Maria Elisabeth Boscheuers, Joannes Peter Wouters, Joanna Sibilla Boscheuers, quod testor A.G. Somijn pastor loci (getuigen: zijn broer Jan Peter (Joannes Petrus) Wouters en haar zus Anna Sibilla (Joanna Sibijlla) Boschouers (zie IVg)), 
  
 Over brouwketels en Bokkenrijders in Spaubeek en omstreken in 1798, 
 Jo Ritterbeeks oppert de volgende mogelijkheid: 
 "De koperen brouwketels heeft hij wellicht overgenomen van de oudoom van zijn vrouw Matthias Heijnen (1702-1769)".  
 Het volgende verhaal is in dit verband interessant: 
 Antoon Winckens is op 19 juli 1751 nog postuum beschuldigd door Peter Schols uit Spaubeek van: 
 Het afnemen van de eed in 1738 in het boschken achter Wolfhagen, mede aanwezig Geerlingh Daniëls, Wijn Wijnen e.a. 
 Het verstoppen van een koperen brouwketel welke in de nacht van 10 op 11 november 1740 was gestolen bij Mathijs Heijnen te Spaubeek. De ketel werd gedragen bij zeker Toontje in de beemden in het dorp Schinnen (Wolfhagen), deze is in 1743 gexecuteerd. De ketel is na 3 dagen en 3 nachten in diens coolhof te hebben gestaan naar Broeksittard gebracht en van daar naar Sittard en aldaar verkocht aan de ouden Jood Levy. 
 Vanwege de bekentenissen van zijn complicen werd Antoon Winckens op 11 november 1743 gearresteerd en op kasteel ter Borg gevangen gezet. Na confrontatie met de beide Catsberghen werd besloten tot een scherper examen. 
 Na behoorlijke territie op 3 december 1743 recollectie op 5 december 1743 bekent Antoon dat hij: 
 Tijdens de diefstal bij Duijckers in het Raath als schildwacht te hebben dienst gedaan. 
 Tijdens de diefstal bij Clemens te Sittard als schildwacht op de Boonenbrug te hebben dienst gedaan, zijn aandeel was 3 specie-schillingen. 
 Tijdens de diefstal bij Mathijs Houtvast te Grijsegrubben als schildwacht te hebben dienst gedaan, zijn aandeel was 3 blamusers. 
 Tijdens de inbraak op de capelanie te Hoensbroek aan de Schure-eik gepost te hebben, zijn aandeel was 3 specie-schillingen. 
 Tijdens de inbraak in de kerk te Amstenrade als schildwacht in het veld te hebben gestaan 
 Na ingewonnen advies van twee rechtsgeleerden werd Antoon Winckens als schuldig aan diverse diefstallen met braak op 14 december 1743 gevonnist. Het vonnis luidde als volgt: gecondemneert om aan eenen paal geworgd te worden totdat den doodt volgt ende daernaer verbrant te worden met confiscatie zijner goederen en effecten met verbott van in 100 jaeren niet meer te bouwen op de plaetse van het huis dat sall worden afgebroken omdat het gediend heeft tot schuilplaats van dieven en schelmen 
 Op 17 december 1743 wordt Antoon Winckens tesamen met Joes Catsberg (de rode speelman van Nagelbeek), diens zoon Johannes Catsberg jr. (Henske van Nagelbeek), Johannes Schoerens (het Scheuerke) en Hendrick Witmakers (Marien Hentjen) op de Danikerberg gewurgd aan een paal en worden hun lijken verbrand. 
 (bron: De Bokkenrijders in de familie Winkens; www.winkens.eu/Bokkenrijders.htm
 
 Woont boerderij C, op 't Broek te Spaubeek [Li] na 1798 te Spaubeek [Li]
   
 In het eerste bevolkingsregister (BVR) van 1798 wonen hier, (zie ook de scan van de originele inschrijving hierboven): 
 Marten Wouters (37) cultivateur [=landbouwer], Mari Elisabeth Buscheuer (38) sijne vrouwe, 
 met hun kinderen (jonger dan 12 jaar) Joes [=Joannes] Wouters kint; Gerardus Wouters kint; Hans Willem Wouters kint 
 Jen Sebil Heijnen (67) weduwe, dit is de moeder van Maria Elisabeth Boshouers 
 Joes Hendrick Kooken (46) knegt. Waarschijnlijk is dit Joannes Henricus Koecken zoon van dagloner/wolspinner Henricus Koecken x Catharina Limpens, die op Hoeve wonen. Deze Joannes Henricus is gedoopt op 3 juli 1752 te Spaubeek. 
 Mari Sebil Geuts (19) meijdt. Zij is de dochter van Joannes Matthias Geurts (+1794) x Elisabetha Leunissen, die op de Dorpstraat woont. Deze Maria Sibilla is gedoopt op 16 januari 1779 te Spaubeek. Zij is de meter en tante van Maria Josepha Geurts, met wie in 1839 (Jan) Gerard Wouters, de zoon van Marten en Maria Elisabeth huwt. 
 Tevens zien we de opmerking: Marten Wouters cesseert [=eindigt] met brouwer (zie ook aparte uitwerking) 
 BVR 1800: (Maria) Siblilla Wouters is in 1799 geboren, dus zien we het aantal kinderen onder de 12 jaar stijgen naar 4. Knecht Joes Hendrick Kooken wordt nu Hendricus Kocken genoemd. Maria Sibilla Geurts heeft als dienstmeid de woning verlaten. Nieuw zijn: 
 Nijcolas Hamers (17) domistique. Dit is waarschijnlijk Joannes Nicolaus Hamers, zoon van Joannes Hamers x Maria Catharina Houben. Deze Joannes Nicolaus is gedoopt op 8 september 1782 te Spaubeek en huwt op 7 oktober 1822 met Maria Gertrude Schurgers, zij is de dochter van Henricus Schurgers x Maria Voncken. 
 Maria Joseph Tijssen (20) domistique. Dit is waarschijnlijk Maria Josepha Tijssen, dochter van Wilhelmus Tijssen x Catharina Habets. Maria Joasepha is gedoopt op 20 februari 1777 te Beek. 
 Interessant zijn de volgende opnames in het BVR: 
 - aantal deuren en vensters: 3; aantal poorten: 1 
 - totaal getal der zielen per huijs: 10 
 - getal der peerden boven 2 jaar: 2; getal der hoornder boven een jaar: 3 
 BVR 1801: geen van de knechten en dienstmeiden worden meer genoemd. Wel worden alle kinderen genoemd: Joannes Wouters (9) kint; Joes Gerard Wouters (7) kint; Joes Wilm Wouters (4) kint; Marie Sebille Wouters (2) kint. 
 Naast de ouders woont er nog altijd Joanne Sibille Heijnen (70) grootmoeder. 
 - nombres des enfants ou depous de 12 ans par famille: 4 (dus 4 kinderen onder de 12 jaar) 
 - nombres des Chevaeux [=paarden] 2; nombres de Vaches [=koeien/hoornbeesten] 3; nombres des Moutans [=schapen] 0. Hier is dus niets gewijzigd ten opzichte van de vorige opgave (dit in tegenstelling tot bij zijn broer Jan Willem Wouters) 
 BVR 1807: hier ontbreken de opgaven voor deze woning. 
 BVR 1814: wat meteen opvalt is dat de gegevens van zoon Joannes ontbreken en ook op andere plaatsen komen we zijn naam niet meer tegen. Hij is hoogst waarschijnlijk voor zijn 23-ste overleden. Hiervan is echter niets in het overlijdensregister te vinden. 
 Ook ontbreek Joanne Sibilla Heijnen, want deze is in 1802 op 73 jarige leefijd overleden. 
 Als nieuwe kinderen worden genoemd: Joannes Andreas Wouters (12) en Martinus Wouters (7) [= Petrus Martinus Wouters]. 
 Ook wonen in de boerderij: 
 Joannes Kremers (59).Dit is waarschijnlijk Joannes Cremers, zoon van Joannes Cremers (+1776) x Isabella Pelsers (+1767). Joannes is op 21 oktober 1756 gedoopt te Spaubeek. Hij huwt in 1787 met Maria Barbara Muijlkens (+1852), dochter van Gilis Muijlkens x Maria Helena Raemakers. Samen krijgen ze 8 kinderen. Joannes Cremers overlijdt 86 jarige leeftijd op 30 mei 1842 te Spaubeek. 
 Elisabeth Hermens (20). Dit is waarschijnlijk Gertrudis Elisabeth Hermens, dochter van Petrus Hermens x Maria Babara Eijmael. Gertudis Elisabeth is op 11 december 1794 geboren te Schinnen. 
 BVR 1819: geen wezenlijke wijzigingen bij de familie Wouters. De knecht en de dienstmeid uit BVR 1814 wonen niet meer in de boerderij. Nieuw is: 
 Hubertina Raemaekers (9) geboren te Schinnen. [Van haar kan ik géén enkele gegevens terug te vinden. ww] 
 - getal der hoornbeesten boven 2 jaaren: 3; getal der hoornbeesten onder 2 jaaren: 1 
 - getal der peerden boven 3 jaaren 2; getal der peerden onder 3 jaaren: 1 
 - getal der schaepen: 18 
 BVR 1821: in de gezinsamenstelling van de familie Wouters is niets veranderd, behalve het feit dat: 
 Maria Sebilla Wouters (21) getrout. Zij is in 1820 gehuwd met Willem Diederen uit Nuth-Vaesrade. Deze staat echter niet geregistreerd als bewoner van de boerderij! 
 BVR 1828: Maria Sebilla Wouters en Willem Diederen hebben inmiddels 3 kinderen gekregen. Deze wonen allemaal in de boerderij van Marten en Maria Elisabeth. Hun namen zijn: 
 Martinus Diederen (4); J Peter Diederen (3); J Gerard Diederen (1) allen zijn geboren in Spaubeek. Alleen vader Willem Diederen woont nog altijd niet in de boerderij. 
 Hubertina Ramakers (nu circa 18 jaar) geboren te Schinnen woont ook niet meer in de boerderij. 
 BVR 1829: Er is een nieuwe kind van Maria Sebilla Wouters en Willem Diederen geboren: Maria Ida Hubertina Diederen (5 weken). 
 BVR 1834: Marten Wouters ontbreekt. Hij is op 69 jarige leeftijd in 1830 overleden. 
 Joannes (Hans) Willem Wouters is in 1832 gehuwd met Maria Catharina Hautvast en is gaan wonen in Nuth-Grijzegrubbe. 
 Als zonen van Marten en Maria Elisabeth wonen nu in de boerderij: Jan Gerard (40), Jan Andries (32) en Peter Martinus (26). Als dochter Maria Sebilla (35) met haar 4 kinderen, zonder haar echtgenoot Willem Diederen! 
 BVR 1835. Geen wijzigingen. 
 BVR 1836: Maria Sebilla Wouters en Willem Diederen hebben twee kinderen gekregen: Elisabeth Diederen (1) en Maria Jospeha Diederen (6 mnd). De vader Willem Diederen woont nog altijd niet bij zijn vrouw en kinderen (nu al 16 jaar!) 
 Hier ligt verder een technisch probleem (?). Van Maria Josepha wordt gezegd dat ze 6 maanden oud is. Haar geboorte aangiftedatum is 16 november 1837 en als we hier een ½ jaar bij optellen zitten we in 1838 en dus niet 1836!. [Een mogelijke verklaring kan zijn: De gegevens zijn waarschijnlijk in een later stadium definitief in het BVR opgenomen, waarbij de schrijver de gegevens verder heeft aangevuld naar de stand van zaken op de datum van het opschrijven ww] 
 Op 28 mei 1836 is Jan Andries Wouters gehuwd met Maria Sebilla Meens. Ook zij blijven gescheiden wonen! Maria Sebilla blijft met hun zoon Martin Wouters (1), geboren 12 maanden na hun huwelijk, wonen bij haar ouders op de Dorpstraat. 
 Is de boerderij C te klein voor nog meer personen? Er wonen nu 5 volwassenen en 6 kinderen. 
 BVR 1840-1843: Jan Andries Wouters heeft de boerderij verlaten en is gaan wonen bij zijn schoonouders op de Dorpstraat, waar inmiddels hun oudste zoon Martinus is overleden (+1839). 
 Zoon Jan Gerard Woutes is in 1839 gehuwd met zijn nicht Maria Josepha Geurts. Ook zij woont niet op de boerderij, terwijl haar man hier wel blijft wonen. 
 In de volgende BVR 1847 is een deel van de boerderij C (Broek nr 49) verkocht aan Jan Andries Wouters x Maria Sebilla Meens
 Van de personen die tot nu in de boerderij woonden is iedereen vertrokken! 
 - Maria Sebilla Wouters x Willem Diederen gaan samen met hun 5 kinderen wonen in het ander deel van boerderij C (Broek nr. 50). Echtgenoot (Jan) Willem Diederen wordt voor het eerst genoemd in het BVR!. Het beroep van hun oudste zoon Jan Pieter is kleedermaker
 - Jan Gerard Wouters x Maria Josepha Geurts gaan samen wonen in boerderij E (Broek nr. 51). In het andere gedeelte van deze boerderij (Broek nr. 52) wonen Joannes Godefridus Geurts (niet opgenomen in BVR) x Maria Johanna Souren (geb in Beek) met hun 4 kinderen. Deze Joannes Godefridus is de broer van Maria Josepha. Hij is op diverse plaatsen werkzaam. Hierdoor verhuist het gezin meer maals tussen de plaatsen, Beek, Nuth, Schinnen en Spaubeek. 
 - Maria Elisabeth Boshouers gaat samen met haar haar jongste zoon Peter Martinus Wouters wonen op de Dorpstraat nr. 44. In het ander gedeelte (Dorpstraat nr. 45) van deze boerderij wonen haar neef Jan Willem Boshouers (is de zoon van haa broer Joannes Gerardus Boshouwers (+1794) x (Anna) Maria Wouters) en diens zoon Jan Gerard Boshouwers, beide landbouwers samen met Gertrudis Martens, die werkbode is. 
 Het gescheiden wonen van man, vrouw en kinderen blijf ik vreemd vinden en ik kan hier niet gemakkelijk een verklaring voor geven. 
 - Wellicht wordt men ingeschreven waar men werkzaam is en het grootste deel van de week ook inwoont, omdat de afstand tot de woning van de vrouw en de kinderen te groot is, en komt men alleen in het weekend naar huis? 
 - Dit argument kan echter niet gebruikt worden voor Jan Andries Wouters x Maria Sebilla Meens. Hij woont Op 't Broek en zij op de Dorpstraat! 
 Dit zelfde geldt ook voor Jan Gerard Wouters x Maria Josepha Geurts. Misschien is moeder Maria Elisabeth Boshouers het niet eens met de keuze van hun echtgenotes en kunnen zij onderling niet goed overweg met elkaar? NB Marie Sebilla Meens is een buitenechtelijke dochter en Maria Josepha Geurts is een achternicht. 
 Elisabeth Boschouers woont bij haar overlijden in een huurwoning en dus niet in bij een van haar kinderen, zoals vroeger gebruikelijk is. [ww]  
 
 Martin Wouters cesseert met brouwen ? in 1798 te Spaubeek [Li]
 [in het volgende stuk zijn enkele passages genomen uit het zeer verhelderende boek van pastoor Fr. Crutzen uit Klimmen-Ransdaal. Zie ook bronvermelding onder het artikel ww] 
 In de late middel-eeuwen werd de hele dag door bier gedronken. Het was volksdrank nummer één. Bij velen kwam vier keer per dag de bierkan op tafel. Gewoon drinkwater was vaak vervuild en werd alleen door de allerarmsten gedronken. Bier wordt tijdens de bereiding landurig gekookt en was dus veel veiliger. 
 Aan bier werd als eerste eis gesteld dat het goedkoop was en verder moest het goed verteerbaar zijn, dat wil zeggen meehelpen om de zware vette kost van het dagelijkse menu te verdragen. 
 Met de komst van de Fransen (1795) werd iedereen verplicht een beroep naar keuze te maken en hiervoor een patent aan te vragen. Dit gold ook voor brouwers [zoals Martin Wouters ww], die voor anderen of voor zichzelf bier maakten. De hierbij verschuldigde patentbelasting diende men jaarlijks te voldoen. De Minister van Financiën bepaalde begin januari 1797 dat iedereen die een brouwketel bezat zich moest voorien van een brouwerspatent, behalve wanneer men alleen voor eigen gebruik bier maakte. 
 [opmerking ww] Daarom is het een beetje vreemd dat in het BVR van 1798 geschreven wordt bij Martin Wouters "cesseert [=eindigt] met brouwen". Het is maar de vraag of Martin daadwerkelijk met brouwen is gestopt. Mij lijkt het eerder dat Martin absoluut niets meer te maken wil hebben met de Fransen, die in zijn ogen verantwoordelijk zijn voor de dood van zijn oudste zoon Jan, welke opgeroepen is om te dienen in het leger van Napoleon en die waarschijnlijk in Rusland krijgsgevangene is geworden (of gedood?). Deze Jan Wouters is nooit meer teruggekeerd naar Spaubeek. 
 We lezen verder in het boek van pastoor Fr. Crutzen: Omdat hij alleen voor eigen gebruik bier maakte werd Martin Wouters uit Spaubeek in An XIII ((1804/1805) eb An XIV (1805/1806) als brouwer van de patentlijst geschrapt. 
 Als de Fransen vertrokken zijn en het bestuur gevoerd wordt door het Koninkrijk ver Verenigde Nederlanden zien we tussen 1823 en 1830 in Spaubeek 5 brouwers: 
 Johan Willem Eussen (1823) [burgemeester? ww], Johan Cornelis Jaquemin (1823), Jan Gerard Kuipers (1823-1830), Johan Jacob Lenaerts (1823-1825), Johan Andries Loison (gestopt in 1823) [van Ten Dijke? ww] en Martinus Wouters (1823-1828). Het stoppen van Martin in 1828 kan samenhangen met zijn overlijden in 1830. 
 (bron: Pastoor Fr. Crutzen - Brouwers in Zuid-Limburg isbn: 978-90-821329-0-8 druk: Janssen Grafimedia - Beek
 
 Woont in op het Broek in 1798 te Spaubeek [Li]
 in het bevolkingsregister van 1798 woont Marten Wouters en Mari Elisabeth Bosheuers in op het Broek nr. 39
 Wie woont in Op 't Broek in 1801 te Spaubeek [Li]
   
 Als we kijken naar de bewoners van op 't Broek dat zien we in de boerderijen (een aantal zijn dubbel bewoond): 
 B nr. 37 Martijn Frissen x Maria Wouters met 4 kinderen Boshouers en 1 kind Frissen. Vader Joes Wouters heeft de boerderij verlaten en woont nu bij zijn oudste zoon Jan Willem x Maria Helena Vlecken (zie boerderij G). Martijn Frissen heeft van boerdeij B een herberg gemaakt. 
 C nr. 38 Jan Peter Wouters x Maria Catharina Henssen met 2 kinderen Wouters en Catharina Elisabeth Geurts (20) dienstmeid. Hun dochter Catharina Wouters (4) woont bij haar grootouders Willem Hensen x Catharina Borvelts in Hobbelrade. Tussen 1807 en 1814 verhuizen Jan Peter en Maria Catharina ook naar deze boerderij in Hobbelrade. De boerderij C is in zijn totaliteit eigendom Marten Wouters (zie nr. 39) 
 C nr. 39 Marten Wouters x Maria Elisabeth Boshouers met 4 kinderen Wouters en Joanna Sibilla Heijnen, de moeder van Maria Elisabeth. Recht tegenover boerderij C ligt op de Dorpstraat de boerderij waar Jan Willem Boshouers x Joanna Sibilla Heijnen, de ouders van Maria Elisabeth hebben gewoond. 
 E nr. 40 Arnold Meijers (zonder beroep) en zijn dochter Maria Lucia Meijers. 
 E nr. 41 Joes Coumans x Maria Mechtildis Vlecken. Hij is van beroep journalier [=dagloner]. Hoogst waarschijnlijk is Maria Helena Vlecken (xJan Willem Wouters) geen nabije familie is van deze Maria Mechtildis . De woning waarin zij wonen is eigendom van Marten Wouters (zie boerderij C nr. 39) 
 ? nr. 30 Anna Catharina Quax (weduwe van Andries Bruls), geb. circa 1764 te Meerssen, met haar dochter Maria Helena Bruls. Deze Maria Helena huwt in 1813 met Alexander Baltus (Baltissen), geb 1788 te Hulsberg. Zij zijn dus de grootouders van de grootouders van Netteke (Trinetta) Waltmans dochter van Jan Willem Waltmans x Anna Baltus. Netteke huwt in 1923 met Wilhelm Wouters
 Positiebepaling woning nr. 30 door Jo Ritterbeeks 
 Woning nr 30 lag aan de dorpstraat, een 100 tal meter aan de overkant van voormalig cafe Boszicht 
 De 2e woning aan de rechterzijde is in 1690 eigendom van Willem Penners, op 11 mei 1716 overleden. Zijn dochter Cornelia Penners huwt met Peter Hennix, een broer van Michiel en Anna Hennix. Peter Hennix wordt 6 januari 1742 begraven, Cornelia 1 oktober 1752. 
 Uit hun huwelijk zijn geen kinderen bekend. 
 In 1798 woont er het echtpaar Andreas Bruls en zijn vrouw Anna Catharina Quax met hun kinderen Helena, Joannes Michiel en Jacobus. Wanneer de familie Bruls de woning heeft betrokken is niet bekend, waarschijnlijk na de dood van Cornelia Penners in 1752. Andreas Bruls vader Mathias Bruls geboren in 1722 in Beek, huwt 4 juni 1747 met de Spaubeekse Maria Stassen. Zoon Andreas wordt 20 augustus 1748 in Spaubeek gedoopt. 
 De woning is in 1938 bij de wegverbreding gesloopt.  
   
 De woning van Willem Penners, nadien Hennix, Bruls. Links en rechts gezien 
 Goed is te zien hoe kort de woning aan de wegkant lag.  
 ? nr. 31 Jacobus Cristoffels x Joanna Elisabeth Zelis. Hij is van beroep: journalier [=dagloner]. 
 Positiebepaling woning nr. 30 door Jo Ritterbeeks 
 De woning van Christoffel lag in het bos onder aan het openluchttheater 
 lenaert heudts syn huys en hoffplaets bergh ende bosch reiginoet ter eenre merten lenaerts met meer andere ter andere syden scheper jans boschken voor een hoff het gemeijn broeck 
 groot 100 R. nu claes selis. 
 Over Leonard Heuts is niets bekend. Volgende eigenaar Nicolaas Selis is enkele malen getuige bij de doop en huwelijk van diverse naburen in de dorpstraat. Dit wettigt enigszins te mogen stellen dat Claes Selis zeker vanaf 1710, getuige bij het huwelijk van Ida Segels en Wilhelmus Hanssen in 1710, aan de bosrand woonde. Nicolaas is niet in spaubeek geboren. In 1733 overlijdt Maria Goessens, echtgenote van Claes Selis. Het beroep van Claes Selis is wel bekend, kleermaker.  
   
 Tweemaal, in 1715 en 1716 is Caes Selis schutterskoning, zijn koningsschild beeldt zijn beroep uit, de kleermakersschaar. 
 In 1798 woont in de woning dagloner Jacob Christoffels. Jacob is 39 jaar oud en gehuwd met Joanna Elisabeth (S)Zelis. Joanna is in 1748 geboren, dochter van Nicolaus Zelis en Mina Knols. Hoe de familierelatie is met Claes Selis en deze Nicolaus is niet duidelijk, Nicolaus Selis overlijdt in 1753. 
 Het echtpaar Jacob Christoffels-Zelis heeft de volgende kinderen, 
 - Joannes Wilhelmus 09-09-1785 gedoopt 
 - Joanna Elisabeth 12-05-1787 gedoopt 
 - Joannes Jacobus 03-05-1789 gedoopt 
 Nadat Jacob Christoffels in 1838 en Joanna Elisabeth (S)Zelis reeds in 1830 zijn overleden huwt op 20 juni 1839 Joanna Elisabeth Christoffels met Joannes Roelands. 
 Joannes is in 1840 eigenaar van de woning aan het bos. De woning is einde 19e eeuw gesloopt. 
 Het is aan deze helling waar de schoolkinderen uit de omgeving in de 19e en 20e eeuw hun vertier vonden. Uit de helling ontsprong her en der een bron waarvan het water drinkbaar was. De tot bos geworden helling was een grote speelplaats voor de kinderen uit de omgeving. In de 1920ér jaren werd in de helling een openluchttheater gebouwd door de toneelvereniging A.K.D.IJ. (Alles Komt Door IJver). 
 In 1801 behoren de meeste bewoners van Op 't Broek tot onze familie Wouters [ww]. 
 
 
 met Marten (Martinus, Martijn, Martin (Fr.)), genoemd naar zijn oom/peter Wouters, zn. van Joes (Joannes) Wouters (landbouwer) en Gertrudis Lenaerts
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 28 mei 1761 te Spaubeek [Li] 28 maij baptisatus est Martinus filius Joannis Wouters et Gertrudis Lenarts conjugum suscipientibus Martino Wouters et Maria Driessens ita testor Theod: Penris deservitor (getuigen: zijn oom Pater P. Magister Martinus Wouters, Maria Dreessen [e.v. Andreas Corvers/Kurvers, dit zijn buren/vrienden?] en Theodorus Penris de koster), 
 gemeente raadslid, bierbouwer, landbouwer (cultivateur), 
 doopgetuige van zijn neef Petrus Mevissen op dinsdag 20 februari 1776 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Anna Elisabetha Josepha Raemekers (zie VIu) op zondag 23 oktober 1814 te Spaubeek [Li], 
 geboortegetuige van zijn zoon Pieter Martinus (Petrus Martinus) Wouters (VIae) op dinsdag 15 april 1806, 
 geboortegetuige van zijn dochter Sibilla (Maria Sibilla) Wouters (VIac) op maandag 15 juli 1799, 
 doopgetuige van zijn neef Martinus Bosheuers (zie Vm) op donderdag 20 maart 1788 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Maria Catharina Mevissen op donderdag 28 april 1791 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Martinus Wouters op dinsdag 28 augustus 1810 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Johannes Martinus Heijnen (zie Vh) op donderdag 6 december 1810 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn achterneef Joannes Martinus Wouters (zie Vc) op vrijdag 2 april 1819 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn kleinzoon Peter Martinus Diederen (VIIau) op zondag 23 september 1821 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn achterneef Martinus Cornelis Hautvast (zie VIIj) op zondag 18 september 1825 te Spaubeek [Li], 
  
 Raadsvergadering op woensdag 10 september 1828 te Spaubeek [Li], 
 In hun vergadering hadden Mathijs Vroemen, Godfried Geurts, Jan Mathijs Henssen, Martin Wouters en Jan Hautvast, voorgezeten door burgemeester Zelis geen goed woord voor meester Jan Jacob Schutgens over.
 Installatie burgemeester op woensdag 25 februari 1829 te Spaubeek [Li]
 Jan Andries Eussen burgemeester, wordt op 23-02-1829 door koning Willem I te Brussel benoemd. 
 De installatie is op 25-02-1829 door eerste wethouder Mathijs Vroemen ten overstaan van de (raads-)leden Jan Michel Heussen, Johan Hautvast en Martinus Wouters. 
 Ovl. (Ongeveer 68 jaar oud) op vrijdag 15 januari 1830 te Spaubeek [Li] - Op het Broek. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Jan (Joannes, Jean (Fr.)), genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde /peter [Joes Wouters] ,  
   geb. op donderdag 24 november 1791 om 12 uur 's morgens te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 24 november 1791 aldaar 24. 9bris circa horam 12am matutinam natus est, et eodem baptizatus est Joannis filius legitimus Martini Wouters, et Mariae Elisabethae. Boscheüers conjugum: susceptores Joannes Wouters et Joanna Sibilla Heynen. in fidem. pater abest. Joannes Wouters. Joanna Sibilla Heynen. quod testor JJ Ramakers sacell. loci. (getuigen: zijn grootvader Joes (Joannes) Wouters en zijn grootmoeder Sijbilla (Joanna Sijbilla) Heijnen (IVg)),  
   landbouwer, soldaat onder Napoleon,  
    
   Soldaat in 25e Regiment d'Infanterie de Ligne op donderdag 29 augustus 1811,  
   Joannes Wouters ontbreekt in het Bevolkings register vanaf 1814 omdat hij is opgenomen in het 25e Regiment Infantrie van Linie  
   Geregistreerde: Jean Wouters 
   Eenheid: 25e Regiment Infanterie van Linie 
   Geboortedatum: 24-11-1791 
   Geboorteplaats: Spaubeek 
   Departement: Beneden-Maas 
   Kanton: Oirsbeek 
   Stamboeknummer: 10269 
   Vader: Martin Wouters 
   Moeder: Marie Elizabeth Boscheurs 
   Bewaarplaats: Service Historique de la Défense, Vincennes/Parijs (niet te raadplegen bij het NIMH) 
   Inv.nr. SHD: 21Yc233 
   Ovl. (Ongeveer 20 jaar oud) circa augustus 1812 presumé prisonniere en Russie en 1812 (= waarschijnlijk gevangene in Rusland in 1812) vermoedelijk te Smolensk [Russian Federation]  
  2.  Gerard (Joannes Gerardus) ,  
   geb. op maandag 4 augustus 1794 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (68 jaar oud) op zondag 4 januari 1863 aldaar, volgt VIaa
  3.  Hans Willem (Joannes Wilhelmus) ,  
   geb. op maandag 2 januari 1797 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (81 jaar oud) op woensdag 13 maart 1878 te Nuth [Li], volgt VIab
  4.  Sibilla (Maria Sibilla) ,  
   geb. op maandag 15 juli 1799 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (78 jaar oud) op zondag 28 oktober 1877 te Spaubeek [Li], volgt VIac
  5.  Andries (Joannes Andreas) ,  
   geb. op vrijdag 4 december 1801 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (73 jaar oud) op zondag 4 april 1875 aldaar, volgt VIad
  6.  Pieter Martinus (Petrus Martinus) ,  
   geb. op dinsdag 15 april 1806 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (71 jaar oud) op woensdag 23 mei 1877 aldaar, volgt VIaeVo.  Anna (Maria Anna), genoemd naar haar meter [Maria Anna Boshouwers] Boschouers, dr. van Joannes Wilhelmus Boschouers en Sijbilla (Joanna Sijbilla) Heijnen (IVg), 
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 22 februari 1766 te Spaubeek [Li] 22 baptisata est Maria Anna filia leg: Jo(ann)is Wilhelmi Boshouwers et Jo(ann)ae Sybillae Heijnen susceperunt Andreas Coumans et Maria Anna Boshouwers (getuigen: haar aangetrouwde oom Andries (Andreas) Coumans (zie IVj) en haar tante Maria Joanna Boschouwers als Maria Anna Boshouwers), 
 doopgetuige van haar neef Hans Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters (VIab) op dinsdag 3 januari 1797 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Maria Anna Bosheurs (VIy) op woensdag 16 februari 1791 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 37 jaar oud) op zaterdag 19 maart 1803, 
 begr. op zaterdag 19 maart 1803 te Schinnen [Li] (Maria Anna Boschouwers e.v. Henricus Dormans), 
 tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 29 jaar oud) op zondag 27 april 1788 te Schinnen [Li], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 27 april 1788 te Spaubeek [Li] 27. april. contraxerunt matrimonium in facie ecclesiae Henricus Dormans ex Schinnen majorennis et Maria Anna Boscheuers ex Spaubeeck minorennis de consensu parentum: testes fuerunt Joannes Petrus Dederen, et Maria Elisabeth Boscheüers. in fidem subsignarunt. Henricus Dormans Maria Anna Boscheuers Joannes Peter Dederen Maria Elisabeth Boscheuers quod testor J. Raemakers sacel. loci ex commissione pastoriae. (getuige: haar zus Elisabeth (Maria Elisabeth) Boschouers (Vn)) Joannes Petrus Dederen 
 met Hendrik (Henricus) Dormans, zn. van Peter (Petrus) Dormans en Christina Bruls
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 19 april 1759 te Schinnen [Li] (getuige: Henricus Hoen, Joanna Cordeweners), 
 doopgetuige van zijn nicht Sibilla (Maria Sibilla) Wouters (VIac) op maandag 15 juli 1799 te Munstergeleen [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van zijn broer Theodorus Dormans en Maria Gertrudis Debije op donderdag 30 november 1780 te Schinnen [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van zijn broer Joannes Dormans en Anna Elisabeth Sanghen op donderdag 31 januari 1782 te Schinnen [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Henricus Stijfs op vrijdag 31 maart 1780 te Schinnen [Li], 
 doopgetuige van zijn kleinzoon Jan Hendrik (Joannes Henricus) Pijls (VIIba) op dinsdag 24 april 1810 te Schinnen [Li], 
 ovl. (ongeveer 81 jaar oud) op zaterdag 9 januari 1841 te Schinnen [Li] [BS: Hendrik Dormans, zn. van Peter Dormans en Christina Bruls; e.v. Maria Anna Boshouwers]. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Joanna Sibilla ,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 16 februari 1789 te Schinnen [Li],  
   ovl. (ongeveer 94 jaar oud) op donderdag 3 januari 1884 aldaar, volgt VIaf

Vp.  Catharina Coumans (Koumans), dr. van Andries (Andreas) Coumans en Mechtildis Heijnen (IVj), 
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 25 oktober 1766 te Spaubeek [Li] 25 baptisata est Catharina filia leg(itima) Andreae Coumans et Mechtildis Heijnen susceperunt Jo(ann)es Wilhelmus Boshouwers et Catharina Kurvers (getuigen: haar aangetrouwde oom Joannes Wilhelmus Boschouers (zie IVg) als Joannes Wilhelmus Boshouwers en Catharina Curvers als Catharina Kurvers), 
 landbouwster, 
 doopgetuige van haar nicht Maria Catharina Boshouwers (zie VIx) op zondag 13 oktober 1811 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar achterneef Jan Bernard (Joannes Bernardus) Hautvast (zie VIal) op zaterdag 19 augustus 1826 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Joannes Petrus Heijnen (zie Vi) op zaterdag 12 februari 1814 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Pieter (Petrus) Coumans (zie Vt) op donderdag 12 september 1811 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 82 jaar oud) op zaterdag 21 april 1849 te Spaubeek [Li], 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 27 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zondag 10 mei 1789 aldaar 10ma maij contraxerunt in facie ecclesiae Theodorus Moonen majorennis ex Hobbelraedt, Catharina Coumans minorennis de consensu parentum ex Spubeeck testes fuere Athanasius Moonen, et Maria Judith Coumans in fidem subsignarunt. Theodorus Moonen: Catharina Coumans. Stas Moonen, et Maria Judith Coumans ita testor. A. G. Somijn past. loci. (getuigen: zijn broer Stas (Anastasius) Monen als Athanasius (Stas) Moonen en haar zus Maria Judith Coumans (Vr)) 
 met Theodor (Theodorus, Doris) Moonen, zn. van Pieter (Petrus) Moonen en Anna Bemelmans
 ged. Rooms Katholiek op woensdag 4 november 1761 te Spaubeek [Li] 4 baptisatus est Theodorus filius legitimus Petri Moonen et Annae Bemelmans susceptores fuerunt Joannes Vroomen loco Jacobi Moonen et Elisabetha Philips (getuigen: Joannes Laurentius Vroemen als Joannes Vroomen nms. Jacobus Moonen, zijn oom Jacobus Moenen als Jacobus Moonen door Joannes Vroomen en zijn grootmoeder Elisabeth (Maria Elisabeth) Philips), 
 akkerman, 
 getuige bij kerk. huw. van Johan (Joannes) Muijlkens en zijn zus Maria Anna Moonen op maandag 6 april 1789 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Theodorus Muijlkens op maandag 22 mei 1797 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Louis (Ludovicus) Moonen op vrijdag 12 december 1800 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Joannes Theodorus Coumans (zie Vt) op zaterdag 25 mei 1816 te Beek [Li], 
 ovl. (ongeveer 69 jaar oud) op zaterdag 2 juli 1831 te Spaubeek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Maria Mechtildis ,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 16 april 1790 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 94 jaar oud) op vrijdag 31 oktober 1884 aldaar, volgt VIag
  2.  Maria Elisabeth ,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 16 juni 1791 te Spaubeek [Li] (getuigen: haar grootvader Andries (Andreas) Coumans (zie IVj) en haar grootmoeder Anna Bemelmans),  
   tr. (resp. ongeveer 31 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 12 oktober 1822 te Spaubeek [Li] - akte 23  
   met Lambertus Branwier (Brouwier), zn. van Lambertus Branwier (landbouwer) en Maria Catharina Hermans (landbouwster),  
   geb. op zondag 3 februari 1799 te Berg [Li],  
   akkerman. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Maria Anna ,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 17 december 1792 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 81 jaar oud) op zondag 11 januari 1874 te Geleen [Li], volgt VIah
  4.  Petrus Mathias ,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 30 oktober 1794 te Spaubeek [Li] (getuigen: zijn oom Pieter Mathijs (Petrus Mathias) Moonen en zijn tante Maria Judith Coumans (Vr)). 
  5.  Joannes Andreas ,  
   geb. op donderdag 27 oktober 1796 te Spaubeek [Li] aangifte 09-11-1796 akte 3,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 27 oktober 1796 aldaar (getuigen: zijn oom Jan (Joannes) Coumans (Vs), Maria Joanna Willems),  
   ovl. (50 jaar oud) op vrijdag 30 oktober 1846 te Gronsveld [Li],  
   tr. (resp. 47 en 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 27 januari 1844 te Gronsveld [Li] - akte 1  
   met Anna Maria Wolfs, dr. van Chrstiaan Wolfs en Maria Catharina Smeets (huisvrouw),  
   geb. op vrijdag 11 december 1818 te Gronsveld [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Joannes Petrus ,  
   geb. op zondag 8 juli 1798 te Spaubeek [Li],  
   begr. op zaterdag 9 februari 1805 (aangifte 17-04-1805) aldaar. 
  7.  Maria Agnes ,  
   geb. op donderdag 10 december 1801 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (79 jaar oud) op donderdag 24 november 1881 te Maastricht [Li], volgt VIai
  8.  Daniel ,  
   geb. op dinsdag 4 oktober 1803 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (80 jaar oud) op zaterdag 26 januari 1884 aldaar, volgt VIaj
  9.  Maria Joanna ,  
   geb. op maandag 2 december 1805 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (73 jaar oud) op dinsdag 28 januari 1879 te Geleen [Li], volgt VIak
  10.  Maria Sibilla ,  
   geb. op woensdag 8 juni 1808 te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 8 juni 1808 aldaar (getuigen: haar aangetrouwde tante Maria Sibilla Peulen en haar aangetrouwde oom Joannes Wilhelmus Boshouwers (VIx)),  
   ovl. (2 jaar oud) op donderdag 28 maart 1811 te Spaubeek [Li],  
   begr. op donderdag 28 maart 1811 aldaar. 

Vq.  Matthias (Jean Mathieu (Fr.), Johan Mattis), genoemd naar zijn peter Coumans, zn. van Andries (Andreas) Coumans en Mechtildis Heijnen (IVj), 
 ged. Rooms Katholiek op zondag 6 november 1768 te Spaubeek [Li] 6 baptisatus est Matth: fil: leg: Andreae Coumans et Mechtildis Heijnen susceperunt Matthias Boosten et Judith Dols (getuigen: Matthias Boesten als Matthias Boosten en zijn grootmoeder Judith Dols (zie IIIc)), 
 ovl. (ongeveer 36 jaar oud) op zondag 18 november 1804 te Spaubeek [Li], 
 tr. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 19 november 1801 te Spaubeek [Li] 
 met Maria Agnetis Hanssen (zie Vi). 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Maria Theresia ,  
   geb. op zaterdag 26 juni 1802 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (77 jaar oud) op dinsdag 15 juni 1880 aldaar, volgt VIal
  2.  Theodorus ,  
   ged. op dinsdag 6 december 1803 genoemd naar zijn peter te Spaubeek [Li] (getuigen: Peter (Petrus) Mevis, (koster), zijn grootmoeder Mechtildis Heijnen (IVj) en zijn grootvader Theodorus Hanssen),  
   ovl. (hoogstens 3 jaar oud) voor 1807 waarschijnlijk te Spaubeek [Li]. 
  Maria Agnetis Hanssen
 tr. (2) 
 met Hendrick (Henricus) Heijnen (zie Vi). 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Theodorus ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 24 juni 1807 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 90 jaar oud) op vrijdag 29 april 1898 aldaar,  
   tr. (resp. ongeveer 34 en 33 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 23 oktober 1841 te Spaubeek [Li]  
   met Catrijn (Johanna Catharina, Jena Catharine (Fr.)) Hennen, dr. van Anton Hennen en Mechtildis Florackx,  
   geb. op zondag 15 november 1807 te Oirsbeek [Li],  
   akkerbouwster, werkster,  
   ovl. (hoogstens 90 jaar oud) voor 1898. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 
  2.  Hendrik (Henricus) ,  
   geb. op vrijdag 16 september 1808 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (74 jaar oud) op dinsdag 26 september 1882 aldaar,  
   tr. (resp. 36 en ongeveer 35 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 27 november 1844 te Spaubeek [Li]  
   met Maria Mechtildis Lienaerts (Leenders), dr. van Severinus Lenaerts (landbouwer) en Joanna Barbara Meens,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 22 februari 1809 te Spaubeek [Li] (getuigen: haar oom Christianus Meentz (zie VIv), haar tante Maria Sijbilla Lenaerts en haar tante Anna Mechtildis Lenaerts, als Maria Mechtildis Leenaerts),  
   ovl. (ongeveer 64 jaar oud) op vrijdag 30 januari 1874 te Spaubeek [Li]. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 
  3.  Petrus Mathias ,  
   geb. op zondag 25 maart 1810 te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 25 maart 1810 aldaar (getuigen: zijn oom Peter Mattis (Petrus Mathias) Heijnen (Vh), Maria Josepha Baggen),  
   ovl. (2 jaar oud) op maandag 27 april 1812 (Jean Mathieu Heijnen zn van Henrij Heijnen en Marie Agnette Hanssen) te Spaubeek [Li]. 
  4.  Catharine Elisabete ,  
   geb. op donderdag 4 juli 1811 te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 5 juli 1811 genoemd naar haar meter aldaar (getuigen: haar achternicht Anna Sijbilla Stassen (VIu), haar oom Crist (Christianus) Heijnen (Vj), Catharina Elisabetha van de Bergh),  
   ovl. (9 maanden oud) op zondag 12 april 1812 aangifte 15 april 1812 (Catherine Elisabethe Heijnen dr van Henrij Heijnen en Marie Agnette Hanssen) te Spaubeek [Li],  
   begr. op zondag 12 april 1812 aldaar. 
  5.  Joannes Petrus ,  
   geb. op zaterdag 12 februari 1814 te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 12 februari 1814 aldaar (getuigen: zijn oudtante Joanna Catharina Heijnen (IVf), Joannes Petrus Diederen, als Joannes Petrus Deederen, Catharina Coumans (Vp), Petrus Mevis (koster)),  
   ovl. (21 jaar oud) op vrijdag 18 december 1835 (Pieter Heijnen zn van Hendrik Heijnen en Maria Agnes Hanssen; ongehuwd) te Spaubeek [Li]. 
  6.  Maria Josephina ,  
   geb. op donderdag 4 april 1816 te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 4 april 1816 aldaar (getuigen: haar oom Joannes Andreas Hanssen, Petrus Mevis (koster), Maria Josepha a Campo, Catharina Elisabetha van de Berg),  
   ovl. (18 jaar oud) op woensdag 25 februari 1835 (Maria Jozepha Heijnen dr van Henricus Heijnen en Maria Agnes Hanssen) te Spaubeek [Li]. 
  7.  Anna Gertruijdis ,  
   geb. op woensdag 30 september 1818 genoemd naar haat meter te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 30 september 1818 aldaar (getuigen: haar aangetrouwde tante Anna Gertrudis Spetjens (zie Vj), als Anna Gertrudis Spetjens en haar oom Joannes Petrus Hanssen),  
   ovl. (54 jaar oud) op maandag 26 mei 1873 (Anna Gertrudis Heijnen dr van Henricus Heijnen en Maria Anna Hanssen; gehuwd met jan pieter Cremers) te Nuth [Li]. 
  8.  Maria Mechtildis ,  
   geb. op maandag 15 mei 1820 te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 15 mei 1820 aldaar (getuigen: haar achterneef Theodorus Cupers (zie IVb), als Theodorus Cuijpers, Maria Mechtildis Wauben). 

Vr.  Maria Judith Coumans (Koumans) (Vr), dr. van Andries (Andreas) Coumans en Mechtildis Heijnen (IVj), 
 ged. Rooms Katholiek op woensdag 15 augustus 1770 te Spaubeek [Li] 15 baptisata est Maria Judith filia leg: Andreae Coumans et Mechtildis Heijnen susceperunt Jo(ann)es Boosten et Jo[ann]a Sybilla Heynen (getuigen: Joannes Boesten als Joannes Boosten en haar tante Sijbilla (Joanna Sijbilla) Heijnen (IVg)), 
 landbouwster, 
 getuige bij kerk. huw. van Theodor (Theodorus) Moonen (zie Vp) en haar zus Catharina Coumans op zondag 10 mei 1789 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Petrus Mathias Moonen (zie Vp) op donderdag 30 oktober 1794 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van haar broer Joannes Petrus Coumans (Vt) en Maria Sijbilla Mevissen op dinsdag 22 april 1806 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 71 jaar oud) op maandag 13 juni 1842 te Spaubeek [Li], 
 tr. (resp. ongeveer 35 en 21 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 14 juni 1806 te Spaubeek [Li], 
 kerk.huw. op dinsdag 17 juni 1806 Dispensatie=in secundo et tertio consanguinitatis gradu collaterali mixto data 30-5-1806 a.ambo incolae de spaubeek aldaar (getuigen: zijn aangetrouwde oom Peter (Petrus) Mevis en zijn grootvader Joes (Joannes) Wouters
 met haar achterneef Joannes Wilhelmus Boshouwers, zn. van Jan Gerard (Joannes Gerardus) Boschouers (Vm) en Maria Wouters (cultivatrice (kan niet schrjven)) (zie VIx). 

Vs.  Jan (Joannes, Jean (Fr.)) Coumans, zn. van Andries (Andreas) Coumans en Mechtildis Heijnen (IVj), 
 geb. op dinsdag 14 september 1773 te Spaubeek [Li] [huw.reg.], 
 ged. Rooms Katholiek op dinsdag 14 december 1773 aldaar 14 baptisatus est Jo(ann)es filius leg: Andreae Coumans et Mechtildis Heynen susceperunt Jo(ann)es Boosten et Cornelia Heynen (getuigen: Joannes Boesten als Joannes Boosten en zijn tante Cornelia Heijnen (IVh)), 
 landbouwer, 
 doopgetuige van zijn neef Jan Gerard (Joannes Gerardus) Boshouwers (VIam) op zondag 15 januari 1815 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Joannes Andreas Moonen (zie Vp) op donderdag 27 oktober 1796 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Joannes Andreas Coumans (zie Vt) op woensdag 1 juni 1814 te Beek [Li], 
 ovl. (60 jaar oud) op zaterdag 21 juni 1834 te Neerbeek [Li] - Beek akte 53 [BS: 60 jaar; zn. van Andries Coumans en Magdalen Heijnen; e.v. Marie Schols], 
 tr. (resp. 32 en 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 22 oktober 1805 te Beek [Li] - akte 14 
 met Maria Joanna (Marie Jeannette (Fr.)) Schols, dr. van Josephus (Joannes Josephus) Schols en Maria Christina Ferront
 geb. op maandag 28 mei 1781 te Beek [Li] [huw.reg.], 
 ged. Rooms Katholiek op maandag 28 mei 1781 aldaar (getuigen: haar tante Jen Lisbet (Joanna Elisabeth) Ferront, Sibilla Schols, Joannes Schols), 
 dagloonster, landbouwster. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Joanna Maria (Jeanne Marie (Fr.)) ,  
   geb. op vrijdag 5 september 1806 te Beek [Li] - akte 154,  
   ovl. (7 jaar oud) op maandag 1 november 1813 te Neerbeek [Li] - Beek akte 125 [BS: 8 jaar]. 
  2.  Maria Mechtildis (Marie Mechtilde (Fr.)) ,  
   geb. op zaterdag 13 februari 1808 te Beek [Li] - akte 19,  
   ovl. (2 jaar oud) op dinsdag 15 mei 1810 te Beek [Li] - akte 58. 
  3.  Maria Sibilla (Marie Sibille (Fr.)) ,  
   geb. op zondag 9 juli 1809 te Beek [Li] - akte 79,  
   ovl. (6 maanden oud) op donderdag 8 februari 1810 te Beek [Li] - akte 23 [BS: 7 maanden]. 
  4.  Catharina ,  
   geb. op donderdag 27 december 1810 te Beek [Li] - akte 135,  
   ovl. (9 jaar oud) op vrijdag 9 juni 1820 te Neerbeek [Li] - Beek akte 72. 
  5.  Jan Theodoor (Joannes Theodorus) ,  
   geb. op donderdag 19 november 1812 te Beek [Li],  
   ovl. (78 jaar oud) op vrijdag 6 november 1891 te Neerbeek [Li], volgt VIan
  6.  Petrus Josephus (Pierre Joseph (Fr.)) ,  
   geb. op vrijdag 14 juni 1816 te Beek [Li] - akte 62. 
  7.  Joannes Petrus (Jean Pierre (Fr.)) ,  
   geb. op zondag 27 september 1818 te Beek [Li] - akte 74. 
  8.  Joannes Wilhelmus ,  
   geb. op zaterdag 8 december 1821 te Beek [Li] - akte 149,  
   ovl. (79 jaar oud) op woensdag 22 mei 1901 te Neerbeek [Li] - Beek akte 31. 
  9.  Martin (Martinus) ,  
   geb. op woensdag 12 november 1823 te Beek [Li],  
   ovl. (79 jaar oud) op vrijdag 7 augustus 1903 te Neerbeek [Li], volgt VIao

Vt.  Joannes Petrus (Jean Pierre (Fr.)) Coumans, zn. van Andries (Andreas) Coumans en Mechtildis Heijnen (IVj), 
 ged. Rooms Katholiek op zondag 19 mei 1776 te Spaubeek [Li] 19 baptisatus est Jo[ann]es Petrus filius leg: Andreae Coumans et Mechtildis Heynen susc (getuigen: zijn achterneef Petrus Heijnen (zie IIIb), Maria Sophia Vreen), 
 geboortegetuige van zijn achterneef Andries (Joannes Andreas) Wouters (VIad) op vrijdag 4 december 1801, 
 ovl. (ongeveer 80 jaar oud) op maandag 9 maart 1857 te Spaubeek [Li], 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 29 en 23 jaar oud) (Rooms Katholiek) op dinsdag 22 april 1806 22 aprilis praeviis tribus bannis in facie ecclesiae contraxerunt matrimonium Joannes Petrus Koumans et Maria Sibilla Mevis ambo incolae de Spaubeek testes fuerunt Wolterus Mevis et Maria Judith Koumans testor. J J. Raemaekers pastor in Spaubeck aldaar (getuigen: haar broer Walterus Mevissen, als Wolterus Mevis en zijn zus Maria Judith Coumans (Vr), als Maria Judith Koumans) 
 met Maria Sijbilla Mevissen (Mevis), dr. van Peter (Petrus) Mevis (brandewijnstoker/azijnstoker, kerkmeester/koster) en Sibilla (Maria Sibilla) Wouters
 geb. op zaterdag 1 juni 1782 te Spaubeek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 1 juni 1782 aldaar 1 circa septimam matutinam nata et eodem die baptisata est Maria Sybilla filia legitima Petri Mevis et Mariae Sybillae Wouters susc: fuerunt Joannes Wouters et Catharina Erkens loco Mariae Sybillae Cremers in fidem. J:J: Raemaeckers deservitor. Peter Mevis pater Joannes Wouters patrinus. hoc est x matrinae scribere nescientis (getuigen: haar grootvader Joes (Joannes) Wouters, haar grootmoeder Catharina Erkens nms. Maria Sibilla Cremers en haar tante Maria Sijbilla Cremers door Catharina Erkens), 
 getuige bij kerk. huw. van Joannes Theodorus Geurts (zie VIw) en haar nicht Maria Sijbilla Boshouwers
 doopgetuige van haar neef Jan (Joannes) Mevis op donderdag 14 november 1816 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (47 jaar oud) op donderdag 18 februari 1830 te Spaubeek [Li] (Maria Cibilla Mevis dr van Mevis; e.v. Joannes Peter Coumans). 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Joannes Andreas (Jean André (Fr.)), genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde [Andreas Coumans] ,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 17 augustus 1807 te Spaubeek [Li] (getuigen: zijn grootmoeder Sibilla (Maria Sibilla) Wouters en zijn grootvader Andries (Andreas) Coumans (zie IVj)),  
   ovl. (ongeveer 9 maanden oud) op woensdag 8 juni 1808 om 10 uur 's middags te Spaubeek [Li] - akte 15 (getuige: Pieter (Joannes Petrus) Muijlkens, als Jean Pierre Muijlkens (journalier)). 
  2.  Maria Mechtildis (Marie Megtilde (Fr.)), genoemd naar haar grootmoeder aan moederszijde [Mechtildis Heijnen] ,  
   geb. op vrijdag 22 september 1809 te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 22 september 1809 aldaar (getuigen: haar grootvader Peter (Petrus) Mevis en haar grootmoeder Mechtildis Heijnen (IVj)). 
  3.  Pieter (Petrus), genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde [Petrus Mevis] ,  
   geb. op donderdag 12 september 1811 aangifte: 14-09-1811 te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 12 september 1811 aldaar (getuigen: zijn grootvader Peter (Petrus) Mevis, zijn oom Petrus Mevissen en zijn tante Catharina Coumans (Vp)),  
   kleermaker,  
   tr. (resp. 37 en 38 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 14 april 1849 te Spaubeek [Li] - akte 4,  
   woont in de Kup op vrijdag 24 september 1886 te Spaubeek [Li]  
   met Maria Catharina (Marie Catharine (Fr.)) Muijlkens, dr. van Pieter (Joannes Petrus) Muijlkens en Catharina Philips,  
   geb. op zaterdag 19 januari 1811 te Spaubeek [Li] - akte 1,  
   werkbode,  
   ovl. (75 jaar oud) op vrijdag 24 september 1886 om 08:30 uur te Spaubeek [Li] - akte 1886/17 (getuigen: haar neef Hub (Andreas Hubertus) van de Wall (VIIbh), (25 jaar, daglooner, Spaubeek, neef van moederszijde vierde graad) en Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens (zie VIs), (45 jaar, koster, Spaubeek, bekende)). Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Joannes Andreas (Jean André (Fr.)), genoemd naar zijn overleden broer ,  
   geb. op woensdag 1 juni 1814 te Beek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 1 juni 1814 aldaar (getuigen: Joannes Henricus Peters, zijn oom Jan (Joannes) Coumans (Vs), Anna Elisabetha Mevis). 
  5.  Joannes Theodorus (Jean Theodore (Fr.)), genoemd naar zijn peter [Theodor Moonen] ,  
   geb. op zaterdag 25 mei 1816 te Beek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 25 mei 1816 aldaar (getuigen: zijn grootmoeder Sibilla (Maria Sibilla) Wouters en zijn aangetrouwde oom Theodor (Theodorus) Moonen (zie Vp)). 
  6.  Joannes Wilhelmus, genoemd naar zijn peter [Joannes Wilhelmus Boshouwers] ,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 7 juli 1818 te Beek [Li] (getuigen: zijn aangetrouwde oom Joannes Wilhelmus Boshouwers (VIx), als Joannes Wilhelmus Boschhouwers, Anna Juliana Willems). 
  7.  Maria Joanna, genoemd naar haar meter [Maria Joanna Schols] ,  
   geb. op maandag 16 oktober 1820 te Beek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 16 oktober 1820 aldaar (getuige: Maria Joanna Schols, Joannes Henricus Peters, Joannes Wilhelmus Jacobs). 
  8.  Maria Elisabetha, genoemd naar haar meter [Elisabeth Boschouers] ,  
   geb. op dinsdag 3 juni 1823 aangifte: 04-06-1823 te Beek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 3 juni 1823 aldaar. 
  9.  Maria Catharina ,  
   geb. op dinsdag 8 augustus 1826 te Beek [Li],  
   ovl. (61 jaar oud) op zaterdag 26 november 1887 te Spaubeek [Li], volgt VIap

Generatie VI

VIa.  Maria Joanna Beltgens, dr. van Johan Arnold (Joannes Arnoldus) Beltgens en Maria Odilia Heijnen (Vb), 
 geb. op zaterdag 20 augustus 1814 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (49 jaar oud) op woensdag 26 augustus 1863 (Maria Johanna Beltgens dr van Arnold Beltgens en Maria Cecilia Heijnen; gehuwd met Jan Pieter Jacquemin) te Oirsbeek [Li], 
 tr. (resp. 22 en 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 6 mei 1837 te Spaubeek [Li] - akte 18 
 met Jan Pieter Jacquemin, zn. van Jan Cornelius Jacquemin (lakenkoopman, herbergier) en Anna Maria Martens (herbergierster, landbouwster), 
 geb. op woensdag 1 januari 1812 te Spaubeek [Li], 
 schrijnwerker, 
 ovl. (50 jaar oud) op zondag 31 augustus 1862 te Oirsbeek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Maria Theresia ,  
   geb. op maandag 5 augustus 1839 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (71 jaar oud) op zondag 7 augustus 1910 te Heerlen [Li], volgt VIIa
  2.  Joannes Cornelius Hubertus ,  
   geb. op vrijdag 14 mei 1841 te Spaubeek [Li]. 
  3.  Maria Agnes Odilia ,  
   geb. op maandag 22 mei 1843 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (85 jaar oud) op zondag 10 maart 1929 te Heerlerheide [Li], volgt VIIb
  4.  Joannes Pieter Jozef ,  
   geb. op donderdag 20 februari 1845 te Spaubeek [Li]. 
  5.  Maria Lucia Hubertina ,  
   geb. op donderdag 19 augustus 1847 te Spaubeek [Li]. 
  6.  Lodewijk Frederik ,  
   geb. op zaterdag 17 augustus 1850 te Oirsbeek [Li]. 
  7.  Maria Katarina Jozefina ,  
   geb. op zaterdag 2 juli 1853 te Oirsbeek [Li],  
   ovl. (16 jaar oud) op woensdag 2 maart 1870 te Heerlen [Li]. 

VIb.  Mathijs Beltgens (Beltjens) (VIb), zn. van Johan Arnold (Joannes Arnoldus) Beltgens en Maria Odilia Heijnen (Vb), 
 geb. op maandag 20 september 1819 tweeling te Spaubeek [Li], 
 ovl. (64 jaar oud) op dinsdag 2 oktober 1883 te Wijnandsrade [Li] (Mathijs Beltjens zn van Arnoldus Beltjens en Odilia Heijnen; e.v. Maria Catharina Stassen), 
 tr. (resp. 28 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 8 januari 1848 te Spaubeek [Li] 
 met Maria Catharina Stassen, dr. van Nicolaus (Joannes Nicolaus) Stassen (VIt) en Maria Anna Dederen (landbouwster) (zie VIIz). 

VIc.  Maria Agnes Beltgens (Beltjens), dr. van Johan Arnold (Joannes Arnoldus) Beltgens en Maria Odilia Heijnen (Vb), 
 geb. op maandag 20 september 1819 tweeling te Spaubeek [Li], 
 landbouwster, 
 tr. (beiden 26 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 4 oktober 1845 te Nuth [Li] 
 met Joannes Wilhelmus (Wilhelmus, Jean Guillaume (Fr.)) Bemelmans, zn. van Jan Andries Bemelmans en Maria Cornelia Spijkers, 
 geb. op vrijdag 19 maart 1819 te Nuth [Li], 
 ovl. (28 jaar oud) op maandag 20 september 1847 te Spaubeek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Anna Hubertina ,  
   geb. op woensdag 17 juni 1846 te Spaubeek [Li],  
   tr. (resp. 21 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 15 juli 1867 te Spaubeek [Li]  
   met Jan Hubert (Joannes Hubertus) Lemmens, zn. van Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Lemmens en Marie Sophie (Maria Sophia) Keulers,  
   geb. op maandag 21 december 1840 te Beek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 22 december 1840 aldaar (getuige: Maria Sibilla Sassen, Joannes Demakker),  
   ovl. (53 jaar oud) op vrijdag 29 december 1893 (Jan Hubert Lemmens zn van Jan Willem Lemmens en Maria Sophia Keulers; gehuwd met Maria Hubertina Bemelmans) aldaar. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Maria Wilhelmina ,  
   geb. op woensdag 27 oktober 1847 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (39 dagen oud) op zondag 5 december 1847 (Maria Wilhelmina Bemelmans dr van Wilhelmus Bemelmans en Maria Agnes Beltgens) aldaar. 
  Maria Agnes Beltgens
 tr. (resp. 30 en 33 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 2 juli 1850 te Spaubeek [Li] 
 met Pieter (Petrus) (Joannes Petrus, Peter) Demacker, zn. van Joes Wilhelmus Demacker en Joanna Elisabeth Geurts
 geb. op vrijdag 10 januari 1817 zn van Jan Willem Demacker en Anna Elisabeth Geurts te Spaubeek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op vrijdag 10 januari 1817 aldaar (getuigen: Maria Sijbilla Boshouwers (VIw), als Maria Sijbilla Boshouers, Maria Sijbilla Boshouwers (VIw), zijn tante Maria Catharina Geurts, Maria Catharina Geurts, Petrus Demaken Petrus Demaken [=Demacker ww?]), 
 landbouwer, 
 ovl. (80 jaar oud) op woensdag 9 juni 1897 (Pieter Demacker zn van Willem Demacker en Maria Elisabeth Geurts; gehuwd met Maria Joanna Hennen) te Ulestraten [Li]. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Mathijs Hubert (Mathias Hubertus) ,  
   geb. op donderdag 26 december 1850 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (71 jaar oud) op dinsdag 16 mei 1922 om 11:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1922/6 (getuigen: zijn neef Wilhelmus Theodorus Josephus Demacker (zie VIId), (21 jaar, landbouwer, Ulestraten) en Jan Hubert (Joannes Hubertus) Vrancken (zie VIIIan), (70 jaar, landbouwer, Spaubeek)),  
   tr. (resp. 62 en 40 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 1 februari 1913 te Ulestraten [Li]  
   met Maria Carolina Janssen, dr. van Johannes Janssen en Anna Maria Sassen,  
   geb. op dinsdag 8 oktober 1872 te Ulestraten [Li],  
   ovl. (89 jaar oud) op maandag 20 november 1961 om 10:00 uur te Spaubeek [Li] (getuige: Ludovicus Slegers, (66 jaar, aannemer stratenbouw, Spaubeek)). Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Nicolaes Jozef ,  
   geb. op donderdag 27 mei 1852 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (81 jaar oud) op zondag 24 december 1933 te Ulestraten [Li], volgt VIId
  3.  Joannes Gerardus ,  
   geb. op zondag 12 februari 1854 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (72 jaar oud) op vrijdag 21 mei 1926 (Johannes Gerardus Demacker zn van Pieter Demacker en Agnes Beltjens) te Ulestraten [Li]. 
  4.  Maria Catharina Martha ,  
   geb. op maandag 5 mei 1856 te Spaubeek [Li], volgt VIIe
  5.  Maria Rosalia ,  
   geb. op woensdag 17 februari 1858 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (83 jaar oud) op dinsdag 23 september 1941 (Maria Rosalina Demacker dr van Pieter Demacker en Maria Agnes Beltgens; gehuwd met Pierre Hubert Cals) te Meerssen [Li]. 
  6.  Maria Elisabeth Cornelia ,  
   geb. op zaterdag 6 augustus 1859 te Spaubeek [Li]. 
  7.  Joannes Josephus ,  
   geb. op maandag 29 april 1861 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (68 jaar oud) op maandag 29 juli 1929 (Johannes Josephus Demacker zn van Pieter Demacker en Agnes Beltjens; gehuwd met Maria Paulina Pijssen) te Meerssen [Li],  
   tr. (resp. 40 en 31 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 30 januari 1902 te Schimmert [Li]  
   met Maria Paulina Eijssen,  
   geb. op zaterdag 21 januari 1871 dr van Martinus Eijssen en Rosa Retrae te Schimmert [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  8.  Louis Peter ,  
   geb. op vrijdag 10 juli 1863 te Spaubeek [Li],  
   landbouwer,  
   ovl. (84 jaar oud) op maandag 20 oktober 1947 te Meerssen [Li],  
   tr. (resp. 34 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 23 april 1898 te Ulestraten [Li]  
   met Anna Maria Gertrudis Lexis,  
   geb. op dinsdag 30 juni 1874 dr van Leonard Lexis en Maria Catharina Bekkers te Ulestraten [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Pieter (Petrus) (Joannes Petrus, Peter) Demacker, zn. van Joes Wilhelmus Demacker en Joanna Elisabeth Geurts
 tr. (resp. 27 en 28 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op woensdag 27 november 1844 te Spaubeek [Li] 
 met Maria Johanna Gertruijduis Hennen, dr. van Joannes Arnoldus Hennen en Maria Ida Henssen
 geb. op zondag 17 maart 1816 te Spaubeek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op zondag 17 maart 1816 aldaar (getuige: Petrus Mevis, Joannes Leonardus Hennen), 
 ovl. (30 jaar oud) op maandag 1 juni 1846 (Maria Johanna Gertrudis Hennen dr van Joannes Arnoldus Hennen en Maria IJda Henssen; gehuwd met Peter Demacker) aldaar. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Joannes Wilhelmus Hubertus ,  
   geb. op donderdag 11 september 1845 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (81 jaar oud) op vrijdag 12 november 1926 (Johannes Wilhelmus Hubertus Demacker zn van Pieter Demacker en Maria Johanna Hennen) te Ulestraten [Li]. 

VId.  Maria Helena Beltjens (Beltgens, Gettjens), dr. van Johan Arnold (Joannes Arnoldus) Beltgens en Maria Odilia Heijnen (Vb), 
 geb. op dinsdag 23 december 1823 te Spaubeek [Li], 
 tr. (resp. 23 en 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 25 januari 1847 te Spaubeek [Li] - akte 1 
 met Louis Frederik Smeijsters, zn. van Jan Peeter (Joannes Petrus) Smeijsters en Barbara (Maria Barbara) Hoofs
 geb. op zaterdag 6 februari 1819 te Hoeselt [Lm, België] [huw.reg.]. 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.  Joannes Petrus ,  
   geb. op maandag 13 maart 1848 te Spaubeek [Li] - akte 5. 
  2.  Mathijs Arnoldus ,  
   geb. op woensdag 5 september 1849 te Spaubeek [Li] - akte 17. 
  3.  Pieter Louis ,  
   geb. op zaterdag 17 mei 1851 te Spaubeek [Li] - akte 7. 
  4.  Joannes Hubertus ,  
   geb. op dinsdag 19 oktober 1852 te Spaubeek [Li] - akte 23. 
  5.  Wilhelmus Hubertus ,  
   geb. op vrijdag 9 maart 1855 te Spaubeek [Li] - akte 7,  
   ovl. (2 jaar oud) op dinsdag 14 juli 1857 te Born [Li] - akte 23. 
  6.  Maria Catharina Barbara ,  
   geb. op donderdag 22 januari 1857 te Born [Li] - akte 5,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 23 januari 1857 te Berg aan de Maas [Li] (getuige: Maria Catharina Stassen, Hubertus Smeijsters),  
   ovl. (2 maanden oud) op zondag 12 april 1857 te Born [Li] - akte 16 [BS: 11 weken]. 
  7.  Maria Catharina Elisabeth ,  
   geb. op zondag 1 januari 1860 te Born [Li] - akte 1,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 1 januari 1860 te Berg aan de Maas [Li] (getuige: Martinus Smeets, Maria Catharina Elisabeth Adriaans). 
  8.  Maria Barbara ,  
   geb. op zaterdag 13 juli 1861 te Born [Li] - akte 18,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 14 juli 1861 te Berg aan de Maas [Li] (getuige: Joannes Petrus Smeijsters, Maria Barbara Robroek). 
  9.  Maria Joanna Hubertina ,  
   geb. op vrijdag 12 februari 1864 te Hogenberg [Li] - Born,  
   ovl. (2 maanden oud) op vrijdag 22 april 1864 aldaar - Born akte 19. 
  10.  Maria Helena Anthonetta ,  
   geb. op vrijdag 16 juni 1865 te Born [Li] - akte 22. 
  11.  Hubertus Wilhelmus ,  
   geb. op vrijdag 5 juli 1867 te Hogenberg [Li] - Born akte 26,  
   ovl. (één maand oud) op zaterdag 31 augustus 1867 aldaar - Born akte 27 [BS: 2 maanden]. 

VIe.  Jan Willem (Joannes Wilhelmus), genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde en deze is ook zijn peter Wouters, zn. van Jan (Joannes) Wouters (landbouwer, cultivateur) en Maria Helena Heijnen (Vc) (huishoudster, rentenierse), 
 geb. op maandag 17 januari 1814 aangegeven op: 18-01-1814 te Spaubeek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op maandag 17 januari 1814 aldaar 1814 17 janrij natus eod: baptisatus est Joannes Wilhelmus filius leg(itimus) Joannis Wouters et Mariae-Helenae Heijnen conj. susc fuere Joannes Wilhelmus Wouters et Maria Odilia Heijnen loco Mariae Joannae Heijnen testor JJ Raemaekers pastor in Spaubeck (getuigen: zijn grootvader Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters, zijn tante Maria Joanna Heijnen (Va) en zijn tante Maria Odilia Heijnen (Vb)), 
 Heel en vroedmeester, 
 Heel en vroedmeester in het burgerlijk Zieken en gebrekkigenhuis te Maastricht [Li], 
 ovl. (51 jaar oud) op dinsdag 17 oktober 1865 om 14:00 uur.
te Meerssen [Li],  
 tr. (resp. 30 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 7 januari 1845 te Maastricht [Li] - burgerlijk Zieken en gebrekkigenhuis, 
  
 woont Maastrichterstraat 8 Meerssen [Li] tussen 1850 en 1866, 
   
 In het BVR 1850 van Meerssen: Jan Willem Wouters (35) woont samen met zijn echtgenote Elisa Dumoulin (29) en hun twee kinderen Jan Willem Hubertus (4) en Michiel Hubertus Eduard (0) op dit adres. [Deze straat bestaat nu nier meer in Meerssen. Waarschijnlijk is dit de huidige Maastrichterweg, die vanuit Meerssen via Rothem naar Maastricht loopt ww
 In hun huis woont ook de dienstmeid Margaretha Slangen (19) uit Ulestraten. Echter (volgens GenDaLim) in het jaar 1831 is géén Margaretha Slangen in Ulestraten geboren [dit geldt trouwens voor de gehele provincie Limburg ww]. Er is wel op 21 februari 1830 een Anna Margaretha Slangen te Nuth geboren als dochter van Jan Willem Slangen x Maria Gertrudis Bruls. 
 Echter de relatie met iemand uit Ulestraten is niet vreemd omdat in 1843 zijn zuster Maria Agnes Wouters gehuwd is met Gerardus Janssen uit Ulestraten, [misschien zijn dit kennisen/famile van deze Gerardus ww
 In BVR 1862: zien we: 
   
 - zoon Jan Willem Hubertus Wouters vertrekt op 30 september 1862 (hij is dan 16 jaar) naar Kerkrade. [Is dit om aan het seminarie te Rolduc te gaan studeren ww?
 - zoon Michiel Hubertus Eduard Wouters vertrekt op 5 oktober 1863 (hij is dan 13 jaar) naar Kerkrade [Is dit ook om aan het seminari te Rolduc te gaan studeren? Dit kan het huidige lyceum zijn ww?
 - op 17 oktober 1865 overlijdt vader Jan Willem Wouters op 51 jarige leeftijd. 
 - op 5 maart 1866 vertrekt Maria Helena Heijnen, dit is de de moeder van Jan Willem terug naar Spaubeek. Zij is na de dood van haar echtgenoot Jan Wouters en de verkoop van de boerderij G vanuit Spaubeek op 4 april 1860 bij haar zoon en schoondochter gaan wonen. 
 - op 8 maart 1866 verlaat Elisa Dumoulin de woning om terug naar Maastricht (volgens opgave in BVR) te gaan. 
 - ze gaat bij haar oudste zoon Jan Willem Hubertus Wouters in de Gravenstraat te Ambij wonen, totdat hij in 1872 overlijdt. 
 - daarna gaat ze bij haar jongste zoon Michiel Hubertus Eduard Wouters in de Groote staat numer 1802 te Maastricht wonen, totdat hij in 1877 overlijdt. 
 - Elisa Dumoulin overlijdt in 1884 te Venlo [nog uitzoeken waarom ze naar deze plaats is gegaan ww
 met Elisa (Maria Elisabeth Hubertina) Du Moulin (Dumoulin), dr. van Michiel Hubertus Dumoulin (directeur Burgerlijk Hospitaal; Gasthuismeester) en Maria Catharina van Gulpen
 geb. op donderdag 28 juni 1821 te Maastricht [Li], 
 ovl. (63 jaar oud) op vrijdag 1 augustus 1884 om 14:30 uur.
te Venlo [Li] (getuigen: Felix Coenders (griffier en neef), Jean Stoot (klerk)).  
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Johannes Wilhelmus Hubertus, genoemd naar zijn overgrootvader aan vaderszijde ,  
   geb. op woensdag 28 oktober 1846 om 03:30 uur.
te Meerssen [Li],  
   vicaris van RK kerk,  
    
   Vicaris bij Rooms Katholieke kerk,  
   Johanes Wilhelmus Hubertus Wouters is vicaris. Hierover kunnen we her volgende lezen: 
   De vicaris is in de Katholieke Kerk de plaatsvervanger van een bisschop of pastoor. Binnen het protestantisme is het de plaatsvervanger van een dominee. Bij sommige orden is de vicaris de onderoverste van een klooster.  
   Een vicaris-generaal (ook wel Groot-vicaris genaamd) is de plaatsvervanger van een bisschop, en staat de bisschop bij in het bestuur van het bisdom. Hij heeft veel rechtsmacht binnen een bisdom, met name op kerkrechtelijk gebied. Voor sommige zaken heeft hij een volmacht nodig van de bisschop, zoals bij toewijzing van een kerk aan een priester. De vicaris-generaal kan te allen tijde worden ontslagen door de bisschop, maar daar moet dan wel een duidelijke en goede reden voor zijn. Dergelijke benoemingen worden benoemingen ad nutum (met de hoofdknik) genoemd, omwille van de onmiddellijke ingang van benoeming en ontslag. Naast de vicaris-generaal benoemt de bisschop ook verschillende vicarissen (gewoonlijk 3 tot 5), bisschoppelijk vicaris genaamd, die samen met hem en de vicaris-generaal de bisschopsraad vormen, die het dagelijks beleid over het bisdom uitoefent. Elk van de vicarissen is meer bepaald verantwoordelijk voor één of meerdere aspecten van het diocesaan beleid. Zodra de bisschopszetel in een bisdom vacant wordt, zijn de vicaris-generaal en de vicarissen automatisch ontslagnemend. Ze worden door de diocesane administrator of later door de nieuwbenoemde bisschop al dan niet in hun functie herbevestigd. 
   (bron: Wikipedia internet/i>),  
   woont Gravenstraat Hilfahrt - Hückelhoven [Nw, Duitsland] tot 1872,  
   ovl. (26 jaar oud) op maandag 30 december 1872 om21:00 uur.
te Amby [Li].  
  2.  Michiel Hubertus Eduard, genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde [Michiel Dumoulin] ,  
   geb. op dinsdag 1 oktober 1850 te Meerssen [Li],  
   boekhouder,  
   woont Groote staat 1802 Maastricht [Li] tot 1877,  
   ovl. (26 jaar oud) op donderdag 6 september 1877 om: 01:00 uur
te Maastricht [Li].  VIf.  Maria Agnes (Marie Agnes (Fr.)), genoemd naar haar grootmoeder aan moederszijde [Maria Agnes Eijsschen] Wouters, dr. van Jan (Joannes) Wouters (landbouwer, cultivateur) en Maria Helena Heijnen (Vc) (huishoudster, rentenierse), 
 geb. op woensdag 28 februari 1821 aangegeven op: 01-03-1821 te Spaubeek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op woensdag 28 februari 1821 aldaar (getuigen: Peter (Petrus) Mevis e.v. oudtante Maria Sibilla Wouters, haar oom Mathias Heijnen (zie IVa), haar tante Maria Odilia Heijnen (Vb) en Maria Ida Cremers als Maria Ida Creemers e.v. Petrus Flecken (broer van grootmoeder)), 
 huishoudster, 
 ovl. (38 jaar oud) op vrijdag 23 december 1859 te Ulestraten [Li], 
 otr. op zondag 1 oktober 1843 te Spaubeek [Li],  
 tr. (resp. 22 en 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 13 oktober 1843 te Spaubeek [Li]  
 met Gerardus Janssen, zn. van Paul (Paulus) Janssen en Maria Catharina van Reijmersdael
 geb. op dinsdag 30 maart 1819 te Ulestraten [Li] - Moorveld, 
 organist, 
 ovl. (66 jaar oud) op donderdag 18 februari 1886 te Ulestraten [Li]. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Johannes Alphonsus ,  
   geb. op maandag 15 juli 1844 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (9 jaar oud) op dinsdag 7 februari 1854 aldaar - Dorpstraat (Joannes Alphonsus Janssen zn van Gerardus Janssen en Maria Agnes Wouters). 
  2.  Mathijs Hubertus ,  
   geb. op zaterdag 20 december 1845 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (89 jaar oud) op zaterdag 23 november 1935. 
  3.  Willem Augustinus ,  
   geb. op vrijdag 26 november 1847 te Ulestraten [Li],  
   ovl. (20 jaar oud) op zondag 15 december 1867. 
  4.  Arnoldus, genoemd naar zijn oom aan moederszijde ,  
   geb. op maandag 28 januari 1850 te Ulestraten [Li],  
   ovl. (27 jaar oud) op zondag 28 oktober 1877. 
  5.  Johannes Paulus ,  
   geb. op woensdag 21 april 1852 te Spaubeek [Li],  
   landbouwer,  
   ovl. (70 jaar oud) op zaterdag 20 mei 1922,  
   tr. (resp. 40 en 44 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 3 februari 1893 te Ulestraten [Li],  
   kerk.huw. (Rooms Katholiek) op maandag 6 februari 1893 aldaar (getuige: Cornelia Notten, Hubert Janssen)  
   met Maria Barbara Ramaekers, dr. van Frans (Franciscus) Ramaekers en Maria Elisabetha Maes,  
   geb. op zaterdag 3 februari 1849 te Geulle [Li],  
   huishoudster,  
   ovl. (60 jaar oud) op zaterdag 1 januari 1910 te Ulestraten [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Ferdinand Basilius ,  
   geb. op zaterdag 14 juni 1856 te Ulestraten [Li],  
   ovl. (3 jaar oud) op vrijdag 20 april 1860. 
  7.  Joseph Ludovicus ,  
   geb. op woensdag 27 april 1859 (tweeling) te Ulestraten [Li],  
   ovl. (39 dagen oud) op zondag 5 juni 1859. 
  8.  Anna Philomena ,  
   geb. op woensdag 27 april 1859 (tweeling) te Ulestraten [Li],  
   ovl. (36 jaar oud) op woensdag 5 juni 1895. 

VIg.  Theodor Cuijpers, zn. van Christiaan Cuijpers (Vd) (brouwer) en Maria Catharina Houben
 geb. op vrijdag 28 december 1798 te Schimmert [Li], 
 ovl. (33 jaar oud) op maandag 2 juli 1832 (Theodor Cuijpers zn van Christiaan Cuijpers en Maria Catharina Houben; gehuwd met Maria Helene Habets) aldaar, 
 tr. (resp. 28 en ongeveer 32 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 3 november 1827 te Schimmert [Li] 
 met Maria Helena Habets
 ged. Rooms Katholiek op vrijdag 27 februari 1795 dr van Willem Habets en Maria Catharina Kerkhoffs te Schimmert [Li] (getuige: Nicolaus Voncken, Anna Maria Raemaeckers, Mathias Bemelmans, Helena). 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Catharina Kuijpers (Cuijpers),  
   geb. op vrijdag 13 februari 1829 te Schimmert [Li]. 
  2.  Christiaan ,  
   geb. op maandag 11 juli 1831 te Schimmert [Li]. 
  Maria Helena Habets
 tr. (resp. ongeveer 43 en ongeveer 42 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op woensdag 25 april 1838 te Schimmert [Li] 
 met Joannes Bartholomeus Weusten
 ged. Rooms Katholiek op woensdag 28 oktober 1795 zn van Mathijs Weusten en Catharina Sophia Douven te Schimmert [Li] (getuige: Joannes Voncken, Anna Margaretha Douven, Gertrudis, Laurentius), 
 ovl. (ongeveer 72 jaar oud) op zondag 10 mei 1868 (Joannes Bartholomeus Weusten zn van Mathijs Weusten en Catharina Sophia Doeven; gehuwd met Maria Helena Habets) aldaar. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIh.  Christiaan (Cretien (Fr.)) Cuijpers, zn. van Christiaan Cuijpers (Vd) (brouwer) en Maria Catharina Houben
 geb. op vrijdag 13 mei 1808 te Schimmert [Li], 
 akkerbouwer, landbouwer, 
 ovl. (76 jaar oud) op vrijdag 24 april 1885 om 18:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1885/10 (getuigen: zijn zoon Joannes Michiel Cuijpers (zie VIh), (36 jaar, landbouwer, Hobbelraede alhier, zoon) en Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens (zie VIs), (43 jaar, koster, Spaubeek, bekende)), 
 tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 27 oktober 1831 te Hulsberg [Li], 
 woont in Hobbelrade op vrijdag 14 december 1883 te Spaubeek [Li] 
 met Mara Cornelia (Marie Corneille (Fr.)) van Hees (Vanhees, Lees), dr. van Joseph van Hees en Anna Maria van Oppen
 geb. op vrijdag 12 december 1806 te Heer [Li], 
 akkerbouwster, huishoudster, 
 ovl. (77 jaar oud) op vrijdag 14 december 1883 om 19:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1883/17 (getuigen: haar zoon Jan Françis (Jan Franciscus) Cuijpers (VIIg), (40 jaar, landbouwer, Beek, zoon) en Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens (zie VIs), (42 jaar, koster, Spaubeek, bekende)). 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Anna Maria ,  
   geb. op donderdag 13 september 1832 te Hulsberg [Li],  
   ovl. (hoogstens 5 jaar oud) voor 1838 waarschijnlijk te Schimmert [Li]. 
  2.  Johannes Jozef ,  
   geb. op zondag 29 september 1833 te Schimmert [Li],  
   ovl. (10 jaar oud) op zaterdag 7 september 1844 (Jan Joseph Cuijpers zn van Christiaan Cuijpers en Maria Cornelia Vanhees) aldaar. 
  3.  Elisabeth ,  
   geb. op zaterdag 13 augustus 1836 te Schimmert [Li],  
   tr. (resp. 30 en 37 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 24 april 1867 te Spaubeek [Li] - akte 2  
   met Pieter Mathis Peters, zn. van Mathis Peters (landbouwer) en Maria Elisabeth Palmen,  
   geb. op dinsdag 9 maart 1830 te Beek [Li] [huw.reg.],  
   landbouwer. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Anna Maria ,  
   geb. op donderdag 13 december 1838 te Schimmert [Li],  
   ovl. (70 jaar oud) op vrijdag 1 oktober 1909 te Echt [Li], volgt VIIf
  5.  Anna Maria Hubertina ,  
   geb. op woensdag 4 november 1840 te Schimmert [Li],  
   ovl. (15 jaar oud) op zondag 23 december 1855 (Maria Hubertina Cuijpers dr van Christiaan Cuijpers en Maria Cornelia Van Hees; ongehuwd) te Spaubeek [Li]. 
  6.  Jan Françis (Jan Franciscus) ,  
   geb. op zondag 19 februari 1843 te Schimmert [Li],  
   ovl. (80 jaar oud) op zaterdag 6 oktober 1923 te Spaubeek [Li], volgt VIIg
  7.  Maria Helena ,  
   geb. op dinsdag 8 april 1845 te Schimmert [Li],  
   ovl. (19 jaar oud) op zaterdag 9 april 1864 (Maria Helena Cuijers dr van Christian Cuijpers en Maria Cornelia van Hees; ongehuwd) te Spaubeek [Li]. 
  8.  Joannes Michiel ,  
   geb. op donderdag 23 november 1848 te Spaubeek [Li],  
   woont in Hobbelrade op vrijdag 24 april 1885 te Spaubeek [Li],  
   overlijdensgetuige van zijn vader Christiaan Cuijpers (VIh) op zaterdag 25 april 1885,  
   ovl. (37 jaar oud) op maandag 31 mei 1886 om 19:30 uur. Jongman te Spaubeek [Li] - akte 1886/8 (getuigen: zijn broer Jan Françis (Jan Franciscus) Cuijpers (VIIg), (43 jaar, landbouwer, Beek/Groot Genhout, broeder) en Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens (zie VIs), (44 jaar, koster, Spaubeek, bekende)). 
  9.  Anna Maria Karlina ,  
   geb. op vrijdag 20 februari 1852 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (16 jaar oud) op maandag 24 februari 1868 (Anna Maria Karlina Cuijpers dr van Christiaan Cuipers en Maria Cornelia van Hees) aldaar. 

VIi.  Maria Catharina Hermans, dr. van Antonius (Joannes Antonius) Hermans en Maria Helena Meex (Ve), 
 ged. Rooms Katholiek op zondag 20 april 1800 te Schinnen [Li] (getuige: Ludovicus Lenzen, Catharina Hermens, vervangende getuige: Arnoldus Demacker), 
 tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 43 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 24 september 1830 te Schinnen [Li] - akte 89 [BS: opm. Bgm wdnr van Anna Maria Nijsten
 met Balthasar (Balthazar) Nelissen, zn. van Maria Joanna Nelissen, 
 geb. in 1787 te Aubel [Li, België] [huw.reg. 43 jaar]. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Jan Antoon ,  
   geb. op zaterdag 2 mei 1835 te Nuth [Li] [huw.reg.],  
   dienstknecht,  
   tr. (resp. 35 en 19 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 18 augustus 1870 te Itteren [Li] - akte 4  
   met Maria Ida Mathiessen, dr. van Nicolaas Mathiessen en Maria Elisabeth Hoofs (huishoudster),  
   geb. op woensdag 18 september 1850 te Borgharen [Li] [huw.reg.]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Balthasar Nelissen, zn. van Maria Joanna Nelissen, 
 tr. (resp. hoogstens 33 en hoogstens 28 jaar oud) (1) voor 1820 
 met Anna Maria Nijsten, dr. van Hubertus Nijsten en Maria Helena Schreurs, 
 geb. in 1792 [ovl.reg.], 
 ovl. (ongeveer 36 jaar oud) op zaterdag 5 juli 1828 te Grijzegrubben [Li] - Nuth akte 37 [BS: 36 jaar]. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Joanna Barbara ,  
   geb. op dinsdag 11 december 1821 te Nuth [Li] [huw.reg.],  
   werkster,  
   ovl. (81 jaar oud) op zaterdag 13 december 1902 te Nuth [Li] - akte 30,  
   tr. (resp. 29 en 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 18 juni 1851 te Itteren [Li] - akte 1  
   met Willem (Jan Willem) Weijermans, zn. van Michiel Weijermans en Maria Ida van der Linden,  
   geb. op donderdag 29 januari 1824 te Itteren [Li] - akte 1,  
   werkman. Uit dit huwelijk een zoon. 

VIj.  Mathijs (Mathias, Mathieu (Fr.)) Hoppers, zn. van Jaspar (Casparus) Hoppers en Maria Catharina Martens (Vg), 
 geb. op vrijdag 19 januari 1810 te Beek [Li] - akte 6, 
 tr. (resp. 30 en 20 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 14 november 1840 te Meerssen [Li] - akte 13 
 met Maria Geerlings, dr. van Ferdinand Geerlings en Barbara Manen, 
 geb. op maandag 29 mei 1820 te Weert-Meerssen [Li] [huw.reg.]. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Jan Mathijs ,  
   geb. op woensdag 14 juli 1841 te Ulestraten [Li] - akte 10,  
   ovl. (69 jaar oud) op donderdag 24 november 1910 te Meerssen [Li] - akte 88 [BS: opm. 2 wdnr van Maria Gertrudis Derhaag],  
   tr. (resp. 38 en 47 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op donderdag 16 oktober 1879 te Meerssen [Li] - akte 15 [BS: opm. Br wed van Johannes Michiel Ploemen]  
   met Maria Elisabeth Cabo (Caubo), dr. van Pieter Cabo (dagloner) en Maria Ida Ummels (dagloonster),  
   geb. op maandag 19 december 1831 te Bunde [Li] [huw.reg.],  
   dienstmeid,  
   ovl. (hoogstens 68 jaar oud) voor 1900. Uit dit huwelijk geen kinderen,  
   tr. (resp. 59 en 72 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 20 oktober 1900 te Meerssen [Li] - akte 34 [BS: opm. Bdg wdn van Maria Elisabeth Cabo]  
   met Maria Gertruid Derhaag, dr. van Hendrik Derhaag en Gertruid Goijen,  
   geb. op zaterdag 27 oktober 1827 te Meerssen [Li],  
   ovl. (82 jaar oud) op zaterdag 3 september 1910 te Weert [Li] - Meerssen akte 60 [BS: 82 jaar]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Hubertina ,  
   geb. op zondag 7 mei 1843 te Ulestraten [Li] - akte 8. 
  3.  Maria Gertrudis ,  
   geb. op vrijdag 14 januari 1848 te Klimmen [Li] - akte 3. 

VIk.  Gertrud (Maria Gertudis) Heijnen, dr. van Peter Mattis (Petrus Mathias) Heijnen (Vh) (gemeente raadslid/cultivateur/akkerman) en Catrin (Catharina Elisabetha) Wouters
 geb. op dinsdag 2 mei 1797 om 8 uur 's morgens te Spaubeek [Li] - akte 15, 
 ged. Rooms Katholiek op dinsdag 2 mei 1797 aldaar 2a maij circa 8vam matutinam nata est in Spaubeck Maria Gertrudes et eadem baptisata est filia legitima Petri Mathiae Heijnen et Catharinae Elisabeth Wouters. conj: susceptores Theodorus Heijnen et Maria Sibilla Wouters loco Gertrudis Leenaerts. (getuigen: haar tante Sibilla (Maria Sibilla) Wouters, haar grootmoeder Gertrudis Lenaerts en haar grootvader Theodorus Heijnen (IVe)), 
 ovl. (38 jaar oud) op zondag 18 oktober 1835 te Spaubeek [Li], 
 tr. (resp. 29 en 19 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 26 juni 1826 te Spaubeek [Li] 
 met Jan Mathijs (Joannes Mathias, Jean Mathieu (Fr.)) Geurts, zn. van Godefridus Geurts (landbouwer) en Margaretha (Anna Margaretha) Campo
 geb. op dinsdag 4 november 1806 (à huit heures du matin) te Spaubeek [Li] (getuigen: zijn vader Godefridus Geurts, (cultivateur, Spaubeek) en zijn oom Joannes Matthias Campo, als Jean Mathieu Campo (42 jaar, cultivateur)), 
 ged. op dinsdag 4 november 1806 te Spaubeek [Li], 
 landbouwer, 
 ovl. (75 jaar oud) op dinsdag 14 februari 1882 te Spaubeek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Nn ,  
   geb. op maandag 20 november 1826 te Spaubeek [Li]. 
  2.  Anna Margrietha ,  
   geb. op zaterdag 19 januari 1828 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (70 jaar oud) op vrijdag 8 juli 1898 aldaar, volgt VIIh
  3.  Peter Mathijs ,  
   geb. op woensdag 21 juli 1830 te Spaubeek [Li],  
   landbouwer,  
   woont in Hobbelrade op donderdag 5 april 1883 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (52 jaar oud) op donderdag 5 april 1883 om 04:30 uur te Spaubeek [Li] - akte 1883/4 (getuigen: zijn broer Joannes Hubertus Fredericus Geurts (zie VIk), (48 jaar, landbouwer, Spaubeek/Hobbelrade, broeder) en Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens (zie VIs), (41 jaar, koster, Spaubeek, bekende)). 
  4.  Catharina Elisabeth ,  
   geb. en ovl. op maandag 4 februari 1833 te Spaubeek [Li]. 
  5.  Joannes Hubertus Fredericus (Jan Frederik Hubert) ,  
   geb. op zondag 27 april 1834 te Spaubeek [Li],  
   landbouwer,  
   overlijdensgetuige van zijn broer Peter Mathijs Geurts (zie VIk) op donderdag 5 april 1883,  
   ovl. (66 jaar oud) op maandag 1 april 1901 om 01:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1901/7 (getuigen: zijn neef Mathijs (Pieter Mathijs) Mullens (VIIIg), (44 jaar, landbouwer, Spaubeek, neef) en Jan Hendrik (Joannes Henricus) Vroemen, (53 jaar, hoofd der school, Spaubeek, bekende)). 

VIl.  Henricus Heijnen, zn. van Peter Mattis (Petrus Mathias) Heijnen (Vh) (gemeente raadslid/cultivateur/akkerman) en Catrin (Catharina Elisabetha) Wouters
 geb. op zaterdag 4 januari 1800 Aangifte 06-01-1800 in Spaubeek te Spaubeek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 4 januari 1800 te Beek [Li] 1800: 4ta jan[ua]rij natus et baptisatus est Henricus filius leg: Petri Mathiae Heijnen et Catharinae Elisabethae Wouters conj susc fuere Henricus Heijnen et Maria Sijbilla Wouters concordat cum testimonio r dni J:S: Grouwels presbyteri testor JJ Raemackers past in Spaubeck (getuigen: zijn tante Sibilla (Maria Sibilla) Wouters en zijn oom Hendrick (Henricus) Heijnen (Vi)), 
 kerk.huw. (resp. 27 en 21 jaar oud) op zaterdag 13 oktober 1827 te Spaubeek [Li] 
 met Maria Josephina Henoul, dr. van Maria Mechtildis Meijs
 geb. op dinsdag 5 augustus 1806 te Leuven [Vb, België]. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Franciscus Antonius Laurentius ,  
   geb. op maandag 11 augustus 1828 te Spaubeek [Li]. 
  2.  Peter Mattis ,  
   geb. op zaterdag 13 februari 1830 te Spaubeek [Li]. 
  3.  Anna Gertrudis ,  
   geb. op zaterdag 28 april 1832 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (10 maanden oud) op zaterdag 23 maart 1833 aldaar [BS: 1 jaar]. 
  4.  Christiaan ,  
   geb. op maandag 9 september 1833 te Spaubeek [Li]. 
  5.  Jan Willem ,  
   geb. op donderdag 19 december 1839 te Spaubeek [Li]. 
  6.  Joannes Jozef ,  
   geb. op maandag 20 december 1841 te Spaubeek [Li]. 

VIm.  Willem (Jan Willem, Joannes Wilhelmus) Heijnen (VIm), zn. van Peter Mattis (Petrus Mathias) Heijnen (Vh) (gemeente raadslid/cultivateur/akkerman) en Catrin (Catharina Elisabetha) Wouters
 geb. op dinsdag 17 juni 1806 om 8 uur 's avonds te Spaubeek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op dinsdag 17 juni 1806 genoemd naar zijn peter aldaar 17 junij circa 8vam vespertinam natus eodemq: baptisatus est Joannes Wilhelmus filius leg: Petri Mathiae Heijnen et Catharinae Elisabethae Wouters conj susc: Joannes Wilhelmus Wouters et Joanna Catharina Heijnen. testor JJ Raemaekers pastor in Spaubeck (getuigen: zijn oom Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters en zijn oudtante Joanna Catharina Heijnen (IVf)), 
 landbouwer, 
 ovl. (52 jaar oud) op donderdag 2 september 1858 te Spaubeek [Li] - Dorpstraat, 
 tr. (resp. 31 en 36 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 25 april 1838 te Spaubeek [Li] 
 met Maria Agnes Moonen, dr. van Theodor (Theodorus) Moonen (akkerman) en Catharina Coumans (Vp) (landbouwster) (zie VIai). 

VIn.  Theodorus (Theodoor) Heijnen, zn. van Hendrick (Henricus) Heijnen (Vi) (dagloner) en Maria Agnetis Hanssen
 ged. Rooms Katholiek op woensdag 24 juni 1807 te Spaubeek [Li] (getuigen: zijn grootvader Theodorus Hanssen en zijn grootmoeder Catharina (Maria Catharina) Bemelmans (zie IVe)), 
 werkman, akkerbouwer, 
 ovl. (ongeveer 90 jaar oud) op vrijdag 29 april 1898 om 10:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1898/4 (getuigen: Peter (Pieter) Soons (zie VIIk), (58 jaar, landbouwer, Spaubeek, schoonzoon) en Arius Johannes Mentes Rodenhuis, (42 jaar, zonder beroep, Spaubeek, bekende)), 
 tr. 
 met Catrijn (Johanna Catharina) Hennen (zie Vq). 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Hendrik (Henricus) ,  
   geb. op maandag 9 mei 1842 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (1 jaar oud) op dinsdag 27 juni 1843 (Hendricus Heijnen zn van Theodor Heijnen en Johanna Catharina Hennen) aldaar. 
  2.  Maria Gertrudis ,  
   geb. op woensdag 3 juli 1844 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (92 jaar oud) op dinsdag 11 augustus 1936 aldaar, volgt VIIk
  3.  Hubert (Bartholomeus Hubertus) ,  
   geb. op donderdag 28 december 1848 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (76 jaar oud) op vrijdag 10 april 1925 te Schinnen [Li], volgt VIIl
  4.  Henricus ,  
   geb. op zondag 30 november 1851 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (65 jaar oud) op vrijdag 9 februari 1917 (Henricus Heijnen zn van Theodoor Heijnen en Anna Catharina Hennen; gehuwd met Gertrudis Schmeitz) te Schinnen [Li],  
   tr. (resp. 27 en 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 21 februari 1879 te Schinnen [Li]  
   met Gertruid Schmitz (Schmeitz), dr. van Willem Schmitz (arbeider) en Barbara van der Mühlen,  
   geb. op zaterdag 17 mei 1856 te Schinnen [Li],  
   ovl. (68 jaar oud) op dinsdag 26 augustus 1924 te Schinnen [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIo.  Hendrik (Henricus, Henrij (Fr.)) Heijnen, zn. van Hendrick (Henricus) Heijnen (Vi) (dagloner) en Maria Agnetis Hanssen
 geb. op vrijdag 16 september 1808 te Spaubeek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op zondag 18 september 1808 aldaar (getuigen: zijn grootvader Theodorus Heijnen (IVe), zijn achternicht Maria Elisabeth Meijs en zijn tante Anna Elisabeth Hanssen), 
 houtzager, 
 ovl. (74 jaar oud) op dinsdag 26 september 1882 te Spaubeek [Li], 
 tr. 
 met Maria Mechtildis Lienaerts, dr. van Severinus Lenaerts (landbouwer) en Joanna Barbara Meens (zie Vq). 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Hendrikus Hubertus ,  
   geb. op woensdag 3 september 1845 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (77 jaar oud) op zaterdag 11 november 1922 aldaar, volgt VIIm
  2.  Johanna Maria ,  
   geb. op vrijdag 29 december 1848 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (75 jaar oud) op donderdag 8 mei 1924 te Meerssen [Li], volgt VIIn
  3.  Nn ,  
   geb. op woensdag 25 augustus 1852 te Spaubeek [Li]. 
  4.  Pieter Hubertus Joseph ,  
   geb. op woensdag 23 augustus 1854 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (68 jaar oud) op dinsdag 5 september 1922 te Maastricht [Li], volgt VIIo

VIp.  Catharina Elisabeth Heijnen, dr. van Crist (Christianus) Heijnen (Vj) en Anna Gertrudis Spetjens
 geb. op zondag 20 februari 1820 moeder: Maria Gertrude Speetjens te Beek [Li], 
 ovl. (69 jaar oud) op zondag 9 februari 1890 te Groot Genhout [Li], 
 tr. (resp. 32 en 45 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 25 september 1852 te Spaubeek [Li] 
 met Joannes Wilhelmus (Jean Guillaume (Fr.)) Tijssen (Thijssen), zn. van Renier Tijssen en Maria Joanna Habets, 
 geb. op donderdag 12 februari 1807 te Beek [Li], 
 ovl. (84 jaar oud) op vrijdag 4 december 1891 te Beek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Joannes Christiaan ,  
   geb. op zaterdag 3 december 1853 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (64 jaar oud) op maandag 1 juli 1918 te Beek [Li], volgt VIIp
  2.  Anna Maria Hubertina ,  
   geb. op dinsdag 20 november 1855 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (58 jaar oud) op donderdag 26 maart 1914 (Anna Maria Hubertina Thijssen dr van Jan Willem Thijssen en Elisabeth Heijnen) te Beek [Li]. 
  3.  Jan Martin ,  
   geb. op maandag 26 augustus 1861 te Beek [Li],  
   ovl. (77 jaar oud) op vrijdag 14 april 1939 aldaar, volgt VIIq

VIq.  Maria Anna Catharina Heijnen (VIq), dr. van Crist (Christianus) Heijnen (Vj) en Anna Gertrudis Spetjens
 geb. op woensdag 9 oktober 1822 te Spaubeek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op woensdag 9 oktober 1822 aldaar (getuigen: haar oom Hendrick (Henricus) Heijnen (Vi), haar achternicht Maria Odilia Heijnen (Vb), Anna Catharina Lemmens), 
 huishoudster; landbouwster, 
 ovl. (83 jaar oud) op maandag 18 juni 1906 om 06:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1906/5 (getuigen: haar zoon Joannes Martinus Wouters (zie VIae), (51 jaar, landbouwer, Spaubeek, zoon) en Jan Adam (Joannes Adamus) Welzen (zie VIIIai), (61 jaar, veldwachter, Spaubeek, bekende)), 
  
 woonde Dorpstraat 44 Spaubeek [Li] circa 1847, 
 Volgens Bevolkingsregister van 1847 
 Na de verkoop van boerderij C aan Jan Andries Wouters x Maria Sibilla Meens verhuizen Maria Elisabeth Boshouwers met haar zoon Pieter Martinus Wouters naar de Dorpstraat op nummer 44. [mogelijk is dit haar ouderlijke woning op de Dorpstraat
 Naast hen (of in dezelfde boerderij?) op nummer 45 wonen: weduwnaar Jan Willem Boshouers, hij is gehuwd geweest met de in 1842 overleden Maria Coumans, met zijn zoon Jan Gerard Boshouwers en de werkbode Gertrudis Martens. Deze Jan Willem Boshouwers is de zoon van Jan Gerard Boshouwers (broer van Maria Elisabeth) x (Anna) Maria Wouters (zuster van Marten Wouters). 
 Tot de andere buren van Pieter Martinus Wouters behoren: 
 - Martinus Wolters x Maria Magdalena (Helena) Meens, de stiefvader en moeder van Maria Sibilla Meens gehuwd met Andries Wouters. Dit huis is (oorspronkelijk) eigendom van Marten Wouters de vader van Andries. (nr. 39) 
 - zijn neef Joannes Wouters x Maria Helena Heijnen. Zoon van Joannes Wilhelmus Wouters x Maria Helena Vlecken (nr. 53)Boerderij G 
 In BVR 1850: Pieter Martinus Wouters is in 1848 gehuwd met Maria Anna Catharina Heijnen Moeder Maria Elisabeth Boshouers blijft tot aan haar doord op 18 december 1853 bij hun inwonen. In de periode tot 1860 worden de kinderen: Maria Elisabeth (1849), Alphonsus Wilhelmus (1851), Joannes Martinus (1855), Maria Joannetta (1857) en Maria Sebilla Antonetta (1859) geboren. Maria Joannetta overlijdt in 1858. 
 Het bevolkingsregister van 1860 en 1869 geven weer: 
   
 In BVR 1860: Zoon Joannes Andreas wordt geboren (1862). Ook komt Martinus Heijnen, de broer van Maria Anna Catharina Heijnen bij hun inwonen. 
 In BVR 1869: in 1872 huwt dchter Maria Elisabeth Wouters x Jan Franciscus Cuijpers (geb 1843 te Schimmert). Hun dochter Maria Catharina Francisca wordt in 1873 geboren en woont bij hun in. In 1874 verlaat Maria Elisabeth Wouters met haar dochter Spaubeek en zij gaan naar Beek wonen. Hier krijgen de famile Cuijers-Wouters nog 11 kinderen. 
 Op 23 mei 1877 overlijdt Pieter Martinus Wouters 
 In BVR 1880: In 1881 huwt dochter Maria Sebilla Antonetta x Gaspar A Campo en verlaat daarna de woning. 
 Martinus Heijnen vertrekt in 1887 weer naar Beek. 
 De drie zonen zetten het boerenbedrijf voort, zonder te huwen. Wel zien we nog enige dienstmeiden afwisselend in de boerderij wonen. 
 Kleindochter (Maria) Christina A Campo geb op 7 april 1889 wordt nog bij hun ingeschreven 
 In 1906 overlijdt moeder Maria Anna Chatharina Heijnen. Van de achtergebleven ongehuwde zonen overlijden Alphonsus Wilhelmus en Joannes Andreas in 1930 en Joannes Martins in 1931. 
 [dit zijn de laatste naamdragers Wouters in deze tak ww], 
 Verband tussen de families Wouters en Heijnen in 1848 te Spaubeek [Li]
 In 1848 huwt Pieter Martinus Wouters met Maria Anna Catharina Heijnen
 Beide families hebben een bloedband met elkaar. Hun gemeenschappelijke voorouders zijn: Peter Heijnen x Mechel Engels. Deze ouders, gehuwd in 1680, hebben o.a. als kinderen: 
 1. Joannes Heijnen x Judith Dols hun dochter is Sijbilla Heijnen x JoannesWilhelmus Boshouers, hun dochter Elisabeth Boshouers x Marten Wouters. Zij zijn de ouders van Pieter Martinus (4 generaties) 
 2. Matthias Heijnen x Maria Vlecken hun zoon is Theodorus Heijnen x Maria Catharina Bemelmans hun zoon is Christ Heijnen x Anna Gertrudis Spaetgens. Zij zijn de ouders van Maria Anna Catharina. (4 generaties), 
 Verbanden tussen families Wouters en a Campo te Spaubeek [Li]
 Twee zonen van Jan Nicolaas a Campo zijn getrouw met twee nichtjes Wouters, t.w. Joannes Wilhelmus x Maria Agnes (v= Joannes Andreas) en Gaspar x Maria Sebilla Antonetta (v= Petrus Martinus) 
 
 tr. (resp. 25 en 41 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 15 januari 1848 te Spaubeek [Li] 
 met Pieter Martinus (Petrus Martinus) Wouters, zn. van Marten (Martinus) Wouters (gemeente raadslid, bierbouwer, landbouwer (cultivateur)) en Elisabeth (Maria Elisabeth) Boschouers (Vn) (landbouwerse) (zie VIae). 

VIr.  Maria Catharina (Joanna Catharina) Vroemen, dr. van Mathijs (Matthias) Vroemen (Vk) en Anna Maria Hoppers (landbouwster), 
 geb. op donderdag 6 september 1804 te Spaubeek [Li], 
 huishoudster, 
 ovl. (72 jaar oud) op woensdag 14 maart 1877 te Spaubeek [Li], 
  
 Verband tussen familie a Campoen Wouters te Spaubeek [Li], 
 Twee zonen van Jan Nicolaas a Campo zijn getrouw met twee nichtjes Wouters, t.w. Joannes Wilhelmus x Maria Agnes (v= Joannes Andreas) en Gaspar x Maria Sebilla Antonetta (v= Petrus Martinus) 
 
 tr. (resp. 26 en 28 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 22 oktober 1830 te Spaubeek [Li] 
 met Jan Nicolaas (Jean Nicolaas (Fr.)) A Campo, zn. van Nicolas Gabriël A Campo en Maria Christina Hardije
 geb. op zondag 25 april 1802 te Nuth [Li], 
 landbouwer, 
  
 Lid van het kerkbestuur op zondag 2 april 1865 te Spaubeek [Li], 
 Op 2 april 1865, de eerste zondag van april, dag van de voorgeschreven vernieuwing van het bestuur der kerkraad en het bureau van kerkmeesters, zag de raad er als volgt uit: Jan Muijlkens, voorzitter (herkozen in 1860), Jan Mathijs Mullens, secretaris (herkozen in 1860), koster Jan Jacob Schutgens (herkozen in 1863), Jan Mathijs Adrians (herkozen in 1863) en tenslotte Jan Nicolaas a Campo gekozen in 1865 ter vervanging van overleden Gaspar Vroemen. 
 (bron: Spaubeek en zijn historie 1815-1945 deel 14 "Wat Baek ós bud"
 Ovl. (69 jaar oud) op woensdag 26 juli 1871 te Spaubeek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Maria Christina ,  
   geb. op dinsdag 22 november 1831 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (3 jaar oud) op donderdag 12 februari 1835 aan cholera ? aldaar. 
  2.  Joannes Leonardus ,  
   geb. op vrijdag 18 januari 1833 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (66 jaar oud) op zondag 13 augustus 1899 te Geleen [Li], volgt VIIt
  3.  Maria Josepha ,  
   geb. op dinsdag 26 augustus 1834 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (70 jaar oud) op donderdag 15 juni 1905 aldaar, volgt VIIu
  4.  Anna Maria ,  
   geb. op dinsdag 8 september 1835 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (65 jaar oud) op donderdag 15 augustus 1901 aldaar, volgt VIIv
  5.  Gaspar ,  
   geb. op zaterdag 15 juli 1837 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (72 jaar oud) op zondag 20 februari 1910 aldaar, volgt VIIw
  6.  Pieter Hubertus ,  
   geb. op zondag 28 juli 1839 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (6 jaar oud) op zondag 5 juli 1846 aldaar. 
  7.  Maria Christina ,  
   geb. op zaterdag 9 juli 1842 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (68 jaar oud) op dinsdag 28 februari 1911 aldaar, volgt VIIx
  8.  Jan Mathijs (Joannes Mathijs) ,  
   geb. op maandag 2 december 1844 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (59 jaar oud) op woensdag 9 december 1903 om 14:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1903/13 (getuigen: zijn neef Jan Peter (Joannes Pieter) Quax (zie VIIx), (33 jaar, landbouwer, Spaubeek, neef) en Jan Hendrik (Joannes Henricus) Vroemen, (57 jaar, Hoofd der school, Spaubeek, bekende)). 
  9.  Willem (Joannes Wilhelmus) ,  
   geb. op donderdag 19 juli 1849 te Spaubeek [Li],  
   landbouwer/tapper,  
   overlijdensgetuige van Maria Sibilla Meens (zie VIad) op vrijdag 20 juli 1883,  
    
   Kerbestuur circa 1890 te Spaubeek [Li],  
   In het kerkbestuur zetelden, naast pastoor Leonard, J. Slangen, M.H. Kerckhoffs, J.W. a Campo en P. Stassen (1890) 
   Ovl. (74 jaar oud) op dinsdag 17 juni 1924 om 20:00 uur te Sittard [Li] & Spaubeek - akte 1924/13,  
   begr. te Spaubeek [Li] ingeschreven 27-06-1924,  
   tr. (resp. 27 en 32 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 6 november 1876 te Spaubeek [Li],  
    
   woonden Dorpstraat 69 Spaubeek [Li] tussen maandag 6 november 1876 en vrijdag 10 november 1893  te Spaubeek [Li],  
   Volgens het Bevolkingsregister van 1880. 
    
   Dit uitreksel is in een aantal punten interessant. We lezen: 
   - haar moeder Maria Sibilla Meens woornt bij hun in tot aan haar dood. 
   - haar broer Jan Christiaan keert op 10 oktober 1882 terug uit Ambij en blijft daar tot 29 januari 1883 wonen, waarna hij naar hof te Lorsbeck bij Jülich Preußen vertrekt. 
   - haar neef Joannes Theodorus Muijlkens woont er. 
   - de familie Pieter Hubertus Swelsen woont bij hun in. 
   Woonden Heijenrath 95 Slenaken [Li] tussen vrijdag 10 november 1893 en zaterdag 4 mei 1895 ,  
   Zij woonden als oom en tante bij hun nicht Maria Magdalena Muilkens (dochter van Peter Joseph Muijlkens en Maria Elisabeth Hubertina Wouters) welke gehuwd is met Jan Mathijs Linckens (uit Schin op Geul). 
   Als beroep geven zij op: "zonder". [ww: Zijn zij gaan rentenieren met de erfenis na de dood van Maria Sibilla Meens de moeder van Maria Agnes Wouters?],  
   woonden Limmel Meerssen [Li] tussen zaterdag 4 mei 1895 en donderdag 8 april 1897  Bij beroep staat géén vermelding. [ww: rentenieren?],  
   woonden Bergstraat 9A Amby [Li] tussen donderdag 8 april 1897 en donderdag 1 maart 1900  Bij beroep staat géén vermelding. [ww: rentenieren?],  
    
   woonden Dorpstraat Spaubeek [Li] na donderdag 1 maart 1900,  
   In BVR vanaf 1880: In maart 1900 keren Joannes Wilhelmus A Campo x Maria Agnes Wouters terug uit Ambij naar Spaubeek. Zij vestigen als hoofd zich in het huis aan de Dorpstraat nr 74 van Joannes Quax (geb in 1834) x Maria Christiaan A Campo (geb in 1842). Zij is een oudere zuster van Joannes Wilhelmus. 
   [ter referentie: op Dorpstraat 72 woont Michiel Hubertus Luijten x Maria Sibilla Hubertina Moonen; op Dorpstraat 73 woont Joannes Jozef Ritterbeeks (geb 1838) x Maria Barbara Op de Camp (geb in 1842) en aan de andere zijde: 
   op Dorpstraat 75 woont: Andries Hubert Otermans (geb in 1850) x Maria Elisabeth Paes (geb in 1864); op Dorpstraat 76 woont Pieter Soons, gevolgd door Hubert Willem Crombags x Maria Cornelia Bougie
   Later komt hun neef Wilhelm Wouters (zoon van Jan Christiaan Wouters en Gertrud Schroeder) bij hun inwonen. 
   met Maria Agnes, genoemd naar de overgrootmoeder aan moederszijde (vier geslachten) [Maria Agnes Diederen] Wouters, dr. van Andries (Joannes Andreas) Wouters (VIad) (landbouwer) en Maria Sibilla Meens (huishoudster),  
   geb. op dinsdag 17 september 1844 om 02:00 uur vm te Spaubeek [Li] (getuigen: Jan Jacob (Joannes Jacobus) Schutjens (zie VIz), koster, Gaspar Vroeme (schepen, 44jr)),  
   woonde als dienstmeid in Maastricht [Li] tussen maandag 10 augustus 1868 en vrijdag 5 juli 1872 ,  
   ovl. (70 jaar oud) op donderdag 18 februari 1915 om 16:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1915/5 (getuigen: haar neef Jan Peter (Joannes Pieter) Quax (zie VIIx), (44 jaar, landbouwer, Spaubeek, neef) en haar neef Joannes Martinus Wouters (zie VIae), (60 jaar, landbouwer, Spaubeek, neef)). Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIs.  Maria Judith Vroomen (Vroemen), dr. van Mathijs (Matthias) Vroemen (Vk) en Anna Maria Hoppers (landbouwster), 
 geb. op maandag 6 maart 1809 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (67 jaar oud) op dinsdag 9 januari 1877 te Spaubeek [Li], 
 tr. (resp. 29 en ongeveer 33 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 21 april 1838 te Spaubeek [Li] 
 met Joannes Petrus Schutjens (Schutgens), zn. van Geurt (Godefridus) Schutjens (rademaker, timmerman) en Maria Judith Leenaerts (landbouwster), 
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 26 januari 1805 te Spaubeek [Li] (getuigen: zijn tante Judith Schutjens, Joannes Petrus Voogt), 
 ovl. (ongeveer 49 jaar oud) op vrijdag 11 augustus 1854 te Spaubeek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Godefridus Mathijs Schutgens,  
   geb. op zondag 24 februari 1839 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (10 dagen oud) op woensdag 6 maart 1839 aldaar. 
  2.  Maria Judith Schutgens,  
   geb. op dinsdag 25 februari 1840 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (24 jaar oud) op woensdag 4 mei 1864 (ongehuwd) aldaar. 
  3.  Jan Jacob (Joannes Jakobus, Johannes Jacobus) Schutgens,  
   geb. op vrijdag 24 september 1841 te Spaubeek [Li],  
   koster, landbouwer, rentenier,  
   overlijdensgetuige van Jan Bernard (Joannes Bernardus) Hautvast (zie VIal) op zaterdag 16 juli 1887,  
   overlijdensgetuige van Peter Franciscus Mullens (zie VIIIg) op zaterdag 13 augustus 1887,  
   geboortegetuige van Nn Pijls op vrijdag 16 september 1887,  
   overlijdensgetuige van Maria Barbara Bruls op zaterdag 31 december 1887,  
   overlijdensgetuige van Franciscus Gerardus Muijlkens op zaterdag 3 maart 1888,  
   overlijdensgetuige van zijn achternicht Maria Joanna Wilhelmina Otermans op donderdag 22 maart 1888,  
   overlijdensgetuige van Paul (Paulus) Blocken op maandag 30 april 1888,  
   geboortegetuige van Nn Reintjens op maandag 30 juli 1888,  
   overlijdensgetuige van Catharina Elisabeth Sassen op vrijdag 9 november 1888,  
   geboortegetuige van zijn achternicht Nn Quax (zie VIIx) op zaterdag 5 januari 1889,  
   overlijdensgetuige van Pieter Hubertus Alfred Reintjens op vrijdag 26 juli 1889,  
   overlijdensgetuige van Jan Mathijs (Joannes Mathias) Erkens op woensdag 19 maart 1890,  
   overlijdensgetuige van Theodoor Jozef Snackers op woensdag 23 april 1890,  
   overlijdensgetuige van Maria Anna Cremers op vrijdag 4 juli 1890,  
   overlijdensgetuige van Christiaan Hubertus Otermans op woensdag 30 juli 1890,  
   overlijdensgetuige van Joannes Jacobus Moonen op zaterdag 13 september 1890,  
   overlijdensgetuige van Maria Catharina Schreurs op zaterdag 11 oktober 1890,  
   overlijdensgetuige van Egidius Riga op vrijdag 24 april 1891,  
   overlijdensgetuige van Anna Sophia Eussen op maandag 8 juni 1891,  
   overlijdensgetuige van Hubertina Ritterbeeks op vrijdag 26 juni 1891,  
   overlijdensgetuige van Nicolaas Clement Dieteren op woensdag 8 juli 1891,  
   overlijdensgetuige van Maria Catharina Otermans op donderdag 10 september 1891,  
   overlijdensgetuige van Peter (Petrus) Lemmens op zaterdag 7 november 1891,  
   overlijdensgetuige van Joannes Martinus Heijnen (zie VIIo) op donderdag 12 november 1891,  
   overlijdensgetuige van Jan Andries Kallen op vrijdag 12 februari 1892,  
   overlijdensgetuige van zijn achternicht Philomina Custers (VIIIq) op maandag 16 mei 1892,  
   overlijdensgetuige van Lodewijk Ferdinand Hubertus Caselli op donderdag 28 april 1892,  
   overlijdensgetuige van Maria Mechtildis Dormans (zie VIIau) op vrijdag 6 mei 1892,  
   overlijdensgetuige van Julius Antonus Erkens (zie VIIIq) op zondag 8 mei 1892,  
   overlijdensgetuige van Joannes Ludovicus Maes op dinsdag 21 juni 1892,  
   overlijdensgetuige van Maria Sebilla Antonetta Wouters (VIIs) op zaterdag 23 juli 1892,  
   overlijdensgetuige van Martinus Vrancken op maandag 15 augustus 1892,  
   overlijdensgetuige van Frans Joseph Dieteren op donderdag 3 november 1892,  
   overlijdensgetuige van Maria Catharina Baltus op zondag 4 december 1892,  
   overlijdensgetuige van Jan Hubert (Joannes Hubertus) Paulssen op woensdag 21 december 1892,  
   overlijdensgetuige van Herman Jozef (Hermanus Joseph) Dieteren op donderdag 15 juni 1893,  
   overlijdensgetuige van Maria Catharina Kubben op vrijdag 30 juni 1893,  
   overlijdensgetuige van Maria Mechtildis Antonia Loijson op vrijdag 7 juli 1893,  
   overlijdensgetuige van Maria Anna Wachelder op vrijdag 22 november 1895,  
   overlijdensgetuige van Jan Mathijs (Joannes Mathijs) Sweelsen (zie VIIaw) op woensdag 20 mei 1896,  
   huwelijksgetuige van Jan Frans Hubert Crijns en Anna Sibilla Caselli op maandag 15 januari 1883 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van zijn achterneef Jacob (Jan Jacob) Bovens en Maria Catharina Schreurs op maandag 22 januari 1883 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Hubert (Michiel Hubertus) Luijten (zie VIIIam) en Maria Sebilla Martha Moonen op zaterdag 5 mei 1883 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Joes (Mathijs) Bouwens en Maria Mechtildis Bougie op vrijdag 28 september 1883 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Winandus Hubertus Reintjens en Maria Theresia Francisca Caselli op zaterdag 8 mei 1886 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Jan Gerard (Joannes Gerardus) Bemelmans en Maria Martha Hubertina Caselli op donderdag 10 juni 1886 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Emmanuel Franck en Maria Blocken op vrijdag 4 februari 1887 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Jan Nicolaas (Joannes Nicolaas) Otermans en Theresia Meijs op woensdag 14 september 1887 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Pieter Hubertus Wachelder en Maria Catharina Debie op donderdag 8 november 1888 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Andreas Hubertus Otermans en Maria Elisabeth Paes op donderdag 28 februari 1889 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Mathieu (Joannes Mathijs) Erkens (zie VIIIq) en zijn achternicht Philomina Custers op vrijdag 14 juni 1889 te Sauwerd [Gr],  
   huwelijksgetuige van Hendrik Hubert Quadakkers en Maria Hubertina Paes op woensdag 21 oktober 1891 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Hendrik (Joannes Henricus) Bruls en Rosalina (Anna Maria Rosalia) Spaetgens op donderdag 5 november 1891 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Hubert (Jan Lambert) Soons en Elisa Curfs op vrijdag 8 juli 1892 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Hubert Willem Crombags en Maria Cornelia Bougie op donderdag 9 februari 1893 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Pieter Mathijs Stevens en Maria Hubertina Wachelder op zaterdag 9 september 1893 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Hendrikus Hubertus Antonius van der Heiden en Maria Vroemen op vrijdag 25 oktober 1895 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Mathijs Joseph Herpers en Maria Hubertina Schrooten op maandag 28 oktober 1895 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Mathias Joseph Notenborn en Anna Maria Catharina Brulls op donderdag 20 februari 1896 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Joannes Gerardus Claessens (VIIIbf) en Anna Maria Martha Rosalina Cremers op donderdag 9 april 1896 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Jan Mathijs (Joannes Mathijs Hubertus) Erkens en Liza (Maria Elisabeth) Maasen op donderdag 9 april 1896 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Jozef (Henricus Josephus) Meijers en Francisca (Anna Catharina Francisca) Hanssen op zaterdag 24 oktober 1896 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Hendrik (Jan Hendrik) Dusings en Maria Johanna Otermans op woensdag 26 mei 1897 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Ferdinand (Jan Willem Ferdinand) Meijers en Maria Theresia Hubertina Nohlmans op maandag 4 oktober 1897 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Hubert Heunen en Tieneke (Maria Helena Hubertina) Maasen op donderdag 14 april 1898 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Pieter Mathijs Paes (zie VIIIbd) en Maria Mechtildis Claesens op vrijdag 30 september 1898 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Jan Lambert la Haije en Petronella Helena Custers op vrijdag 14 april 1899 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Willem Hubert Otten (zie VIIIar) en zijn achternicht Maria Catharina Hubertina Schutgens op woensdag 24 mei 1899 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Hubert Joseph Janssen (zie VIIIbj) en Maria Hubertina Swelsen op donderdag 25 mei 1899 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Jacob Zelbach en Maria Catharina Koeken op vrijdag 20 oktober 1899 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Sjang (Joannes Wilhelmus) Waltmans en Anna (Maria Joanna Hubertina) Baltus op vrijdag 25 mei 1900 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Pieter (Joannes Pieter Hubertus) Maase en Huba (Maria Hubertina) Erkens op donderdag 11 oktober 1900 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Afgeschermd (zie VIIIj) en Maria Angelina Barbara Ritterbeeks op donderdag 11 april 1901 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Jozef (Joannes Joseph) Bougie en zijn achternicht Maria Anna Janssen op vrijdag 7 juni 1901 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Joseph Hubert Adam Limpens en Maria Theresia Anna Sophia Poll op dinsdag 24 september 1901 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Herman Kusters en Catharina Hubertina Bougie op donderdag 26 september 1901 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Jan Bernard (Joannes Bernardus) Hautvast (VIIIbv) en Maria Trinetta Jötten op donderdag 24 oktober 1901 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Gerardus van Iersel en Maria Elisabeth Soons (zie VIIk) op donderdag 24 oktober 1901 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Pieter Joseph Janssen en Anna Maria Schumacher op donderdag 3 juli 1902 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Henri (Joannes Hendricus) Boesten (zie IXap) en Maria Josephina Martha Vrancken op donderdag 11 september 1902 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Andrees (Joannes Andreas) Bruls en Maria Josephina Mulkens op donderdag 19 februari 1903 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Ferdinand (Joannes Ferdinand) Wachelder en Maria Helena Cremers op donderdag 19 februari 1903 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Eduard (Peter Eduard) Creusen en Maria Martha Soeren op donderdag 27 april 1905 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Henri (Hendrik Hubert Joseph) Meens (IXcg) en Maria Catharina Wilhelmina Heijnen (VIIIk) op woensdag 3 mei 1905 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Jan Mathijs Huijts en Maria Hubertina Stijfs op woensdag 31 mei 1905 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Pieter Hubertus Henssen (zie IXag) en Maria Sophia Welzen op woensdag 31 mei 1905 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Antoon (Antonius) Schumacher en Maria Mechtildis Hubertina Jötten op vrijdag 2 juni 1905 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Christiaan Hubertus Otermans en Helena (Maria Helena) Paulssen op donderdag 22 februari 1906 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Peter Auguste Bours en Marie (Maria Catharina) Baltus op vrijdag 27 april 1906 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Mathias Heiligers en Anna Maria Bruls op vrijdag 4 mei 1906 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Willem Hubert Hoven en Maria Margaretha Josepha Frusch op vrijdag 18 mei 1906 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Frans Joseph Bronneberg en Maria Margaretha Kusters op vrijdag 25 mei 1906 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Gerardus Jacobus Erkens en zijn achternicht Hubertina Elisabeth Quax (zie VIIx) op donderdag 22 november 1906 te Spaubeek [Li],  
   woont in Hoeve op donderdag 1 november 1883 te Spaubeek [Li],  
   overlijdensgetuige van Gerardus Henricus Hubertus Welters op zaterdag 18 juni 1887,  
   overlijdensgetuige van Pieter Jozef Bemelmans op donderdag 14 juli 1887,  
   overlijdensgetuige van Maria Catharina Coumans (VIap) op maandag 28 november 1887,  
   overlijdensgetuige van Pieter Mathijs Frusch op donderdag 15 december 1887,  
   overlijdensgetuige van Mechtildis (Maria Mechtildis) Raets op maandag 6 februari 1888,  
   overlijdensgetuige van Anna Maria Roekx op woensdag 29 februari 1888,  
   overlijdensgetuige van Joannes Wilhelmus Henssen op maandag 26 maart 1888,  
   overlijdensgetuige van Maria Catharina Helena Frusch op maandag 15 oktober 1888,  
   overlijdensgetuige van Pieter Joseph Diederen op dinsdag 16 oktober 1888,  
   overlijdensgetuige van Maria Catharina Coumans op vrijdag 14 december 1888,  
   overlijdensgetuige van Maria Hubertina Oberndorff op woensdag 20 februari 1889,  
   overlijdensgetuige van Frans Joseph Muijlkens op dinsdag 5 maart 1889,  
   overlijdensgetuige van Willem Bruls op donderdag 14 maart 1889,  
   overlijdensgetuige van Ludwig Johann Ferdinand Wilm Caselli op maandag 6 mei 1889,  
   overlijdensgetuige van Joannes Hubertus Bemelmans op maandag 6 mei 1889,  
   overlijdensgetuige van Joannes Martinus Snijders op woensdag 8 mei 1889,  
   overlijdensgetuige van Maria Josepha Steijnbusch op dinsdag 4 juni 1889,  
   geboortegetuige van Nn Jötten op woensdag 31 juli 1889,  
   overlijdensgetuige van Leonard (Jan Leonard) Engwegen op woensdag 20 november 1889,  
   overlijdensgetuige van zijn achterneef Joannes Jacobus Rademaekers op donderdag 9 januari 1890,  
   overlijdensgetuige van Maria Ida Hennen op maandag 10 maart 1890,  
   overlijdensgetuige van Johannes Ferdinandus Koeken op vrijdag 2 mei 1890,  
   overlijdensgetuige van Maria Joanna Hendriks op donderdag 26 juni 1890,  
   overlijdensgetuige van Maria Catharina Hubertina Jötten op maandag 30 juni 1890,  
   overlijdensgetuige van Elisabeth (Maria Elisabeth) Jacobs op maandag 30 juni 1890,  
   overlijdensgetuige van Anna Maria Regina Kusters (zie VIIIr) op dinsdag 15 juli 1890,  
   overlijdensgetuige van Pieter Jozef (Petrus Josephus) Moonen op maandag 11 augustus 1890,  
   overlijdensgetuige van Maria Catharina Abrams (zie VIIIad) op dinsdag 7 oktober 1890,  
   overlijdensgetuige van Maria Ida Hubertina Diederen (VIIav) op maandag 26 januari 1891,  
   overlijdensgetuige van Joannes Ferdinandus Hubertus Caselli op woensdag 16 september 1891,  
   overlijdensgetuige van Jan Leonard (Joannes Leonardus) Curfs op maandag 23 november 1891,  
   overlijdensgetuige van Maria Catharina Hubertina Diederen op maandag 21 december 1891,  
   overlijdensgetuige van Joannes Andreas Beaumont op zondag 4 september 1892,  
   overlijdensgetuige van Maria Ida Severens op donderdag 2 maart 1893,  
   overlijdensgetuige van Joanna Maria Curvers op maandag 13 maart 1893,  
   overlijdensgetuige van Elisabeth Aldenhoff op woensdag 29 maart 1893,  
   overlijdensgetuige van Maria Catharina Pauwenz op zondag 16 april 1893,  
   overlijdensgetuige van Leonard (Joannes Leonardus) Jongh op dinsdag 14 april 1896,  
   overlijdensgetuige van Jan Gerard (Joannes Gerardus) Cuijpers op dinsdag 24 februari 1885,  
   overlijdensgetuige van Maria Hubertina Johanna Francisca Caselli op woensdag 18 maart 1885,  
   overlijdensgetuige van Joannes Lonis op zaterdag 4 april 1885,  
   overlijdensgetuige van Maria Joanna Hubertina Moonen op donderdag 30 april 1885,  
   overlijdensgetuige van Maria Mechtildis Wilhelmina Pijls op dinsdag 30 maart 1886,  
   overlijdensgetuige van Joseph Hubertus Bruls op zaterdag 15 mei 1886,  
   overlijdensgetuige van Maria Elisabeth Baltus op maandag 24 mei 1886,  
   overlijdensgetuige van Maria Ida Luijten op donderdag 10 juni 1886,  
   overlijdensgetuige van Maria Catharina Muijlkens op vrijdag 24 september 1886,  
   overlijdensgetuige van Gerard (Gerardus) Bruls op vrijdag 24 september 1886,  
   overlijdensgetuige van Maria Margaretha Hellenbrand op zaterdag 13 november 1886,  
   overlijdensgetuige van Petrus Winandus Hubertus Kerckhoffs op maandag 4 april 1887,  
   overlijdensgetuige van Joannes Hubertus Martinus Jötten op maandag 30 maart 1885,  
   overlijdensgetuige van Maria Mechtildis Hubertina Heijnen (zie VIIl) op maandag 20 april 1885,  
   overlijdensgetuige van Christiaan Cuijpers (VIh) op zaterdag 25 april 1885,  
   overlijdensgetuige van Hubertus Hendricus Welzen (zie VIIbg) op donderdag 16 juli 1885,  
   overlijdensgetuige van Anna Catharina Hubertina Beaumont op maandag 7 september 1885,  
   overlijdensgetuige van Maria Hubertina Jötten op zaterdag 13 februari 1886,  
   overlijdensgetuige van Hubertus Joseph Eijmael (zie VIIIag) op maandag 12 april 1886,  
   overlijdensgetuige van Joannes Michiel Cuijpers (zie VIh) op dinsdag 1 juni 1886,  
   overlijdensgetuige van Johan Reiner Jötten op maandag 28 juni 1886,  
   overlijdensgetuige van Louis (Ludovicus) Eussen op donderdag 15 juli 1886,  
   overlijdensgetuige van Martin Notten op donderdag 22 juli 1886,  
   overlijdensgetuige van Pieter Hubertus Moonen op zaterdag 7 augustus 1886,  
   overlijdensgetuige van Pieter Joseph Lenssen op vrijdag 24 september 1886,  
   overlijdensgetuige van Maria Leonia Snackers op vrijdag 8 oktober 1886,  
   overlijdensgetuige van Joannes Ferdinandus Jongen op donderdag 9 december 1886,  
   overlijdensgetuige van Maria Hubertina Jötten op maandag 20 december 1886,  
   overlijdensgetuige van Joannes Hubertus Ferdinandus Mullens (zie VIIh) op vrijdag 14 januari 1887,  
   overlijdensgetuige van Maria Catharina Heijnen (zie VIIl) op woensdag 9 maart 1887,  
   overlijdensgetuige van Maria Hubertina Petronella Bouwens op woensdag 23 maart 1887,  
   geboortegetuige van Nn Reintjens op maandag 4 april 1887,  
   overlijdensgetuige van Adolf (Adolphus Hubertus) Caselli op maandag 18 april 1887,  
   geboortegetuige van Nn Ackermans op woensdag 4 mei 1887,  
   overlijdensgetuige van Maria Elisabeth Moonen (VIIIai) op vrijdag 6 mei 1887,  
   overlijdensgetuige van Maria Mechtildis Moonen (VIag) op vrijdag 31 oktober 1884,  
   overlijdensgetuige van Jan Jacob (Joannes Jacobus) Paes op zaterdag 8 november 1884,  
   overlijdensgetuige van Jan Jacob Dieteren op zaterdag 27 december 1884,  
   overlijdensgetuige van Hendrick Pauwen op woensdag 7 januari 1885,  
   overlijdensgetuige van Peter Caspar Schürgers op woensdag 7 januari 1885,  
   overlijdensgetuige van Anna Barbara Sauren op maandag 26 januari 1885,  
   overlijdensgetuige van Stevanus Ludowicus Eussen op zaterdag 18 oktober 1884,  
   overlijdensgetuige van Joannes Hubertus Schürgers op donderdag 27 november 1884,  
   overlijdensgetuige van Hubertus Lodewijk Schürgers op woensdag 24 december 1884,  
   overlijdensgetuige van Joannes Andreas Eussen op dinsdag 3 februari 1885,  
   overlijdensgetuige van Adolphe Lucien Hubert Caselli op zaterdag 29 december 1883,  
   overlijdensgetuige van Godfried Mullens (zie VIIh) op dinsdag 22 januari 1884,  
   overlijdensgetuige van Daniel Moonen (VIaj) op zaterdag 26 januari 1884,  
   geboortegetuige van Nn Baltus op dinsdag 4 maart 1884,  
   overlijdensgetuige van Christianus Otermans op maandag 26 november 1883,  
   geboortegetuige van Nn Welzen (zie VIIbg) op maandag 26 november 1883,  
   geboortegetuige van Nn Boosten op maandag 3 december 1883,  
   overlijdensgetuige van Mara Cornelia van Hees (zie VIh) op zaterdag 15 december 1883,  
   overlijdensgetuige van Hubertus Alexander Schürgers op zaterdag 12 januari 1884,  
   overlijdensgetuige van Laurentius Wilhelmus Alfred Habets op dinsdag 12 februari 1884,  
   overlijdensgetuige van Petrus Josephus Gielen op zaterdag 23 februari 1884,  
   overlijdensgetuige van Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Diederen op zaterdag 8 maart 1884,  
   overlijdensgetuige van Joannes Andreas Hanssen op vrijdag 3 oktober 1884,  
   overlijdensgetuige van Maria Sophia Cornelia Heijnen (zie VIIl) op donderdag 1 februari 1883,  
   overlijdensgetuige van Peter Mathijs Geurts (zie VIk) op donderdag 5 april 1883,  
   overlijdensgetuige van Jan Pieter Coumans op vrijdag 27 april 1883,  
   overlijdensgetuige van Jan Hubert Boosten op zaterdag 23 juni 1883,  
   overlijdensgetuige van Anna Maria Elisabeth Beaumont op zaterdag 14 juli 1883,  
   overlijdensgetuige van Christiaan (Christianus) Claesens (zie VIIae) op vrijdag 3 augustus 1883,  
   geboortegetuige van Nn Muijlkens op woensdag 19 september 1883,  
   overlijdensgetuige van Maria Joanna Geurts (VIIah) op woensdag 3 januari 1883,  
   overlijdensgetuige van Maria Josephus Henricus Hubertus Riga op donderdag 3 mei 1883,  
   overlijdensgetuige van Maria Sibilla Meens (zie VIad) op vrijdag 20 juli 1883,  
   overlijdensgetuige van Maria Wilhelmus Habets op zaterdag 20 oktober 1883,  
   overlijdensgetuige van Pieter Joseph Vrancken (zie VIIIan) op vrijdag 2 november 1883,  
   overlijdensgetuige van Anna Elisabeth Helena Zelis op maandag 6 augustus 1888,  
   ovl. (66 jaar oud) op woensdag 8 januari 1908 om 13:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1908/2 (getuigen: Jan Hubert (Joannes Hubertus) Vrancken (zie VIIIan), (56 jaar, herbergier, Spaubeek, nabuur en familielid) en Jan Hendrik (Joannes Henricus) Vroemen, (61 jaar, Hoofd der school, Spaubeek, bekende)). 
  4.  Joannes Nicolas Schutgens,  
   geb. op zondag 29 januari 1843 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (2 jaar oud) op dinsdag 15 april 1845 aldaar. 
  5.  Maria Johanna Schutgens,  
   geb. op vrijdag 6 december 1844 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (21 jaar oud) op zondag 18 februari 1866 (ongehuwd) aldaar. 
  6.  Gaspar Schutgens,  
   geb. op zaterdag 1 augustus 1846 (tweeling) te Spaubeek [Li],  
   ovl. (6 weken oud) op maandag 14 september 1846 aldaar. 
  7.  Pieter Nicolaas Schutgens,  
   geb. op zaterdag 1 augustus 1846 (tweeling) te Spaubeek [Li],  
   ovl. (33 dagen oud) op donderdag 3 september 1846 aldaar. 
  8.  Maria Josephina Schutgens,  
   geb. op donderdag 23 december 1847 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (4 jaar oud) op donderdag 5 februari 1852 aldaar. 
  9.  Maria Hubertina Schutgens,  
   geb. op dinsdag 7 oktober 1851 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (23 jaar oud) op zaterdag 6 maart 1875 aldaar. 

VIt.  Nicolaus (Joannes Nicolaus), genoemd naar zijn peter Stassen, zn. van Andries (Andreas) Stassen (landbouwer) en Barbara (Maria Barbara) Boschouers (Vl), 
 ged. Rooms Katholiek op vrijdag 22 november 1776 te Spaubeek [Li] 22 baptisatus est Jo[ann]es Nicolaus filius leg: Andreae Stassen et Mariae Barbarae Boschouwers susceperunt Nicolaus Stassen et Judith Heynen (getuigen: zijn grootvader Nicolaus Stassen, Judith Heijnen), 
 doopgetuige van zijn nicht Maria Gertrudis Elisabeth Raemaekers (zie VIu) op zaterdag 10 januari 1807 te Schinnen [Li], 
 ovl. (hoogstens 55 jaar oud) voor 1832, 
 tr. (resp. ongeveer 42 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 6 januari 1819 te Schimmert [Li] 
 met Maria Anna Dederen (Diederen), dr. van Herman (Hermanus) Dederen (landbouwer) en Maria Catharina Frijns
 geb. op maandag 2 juli 1792 te Schimmert [Li] - Op de Bies, 
 ged. Rooms Katholiek op maandag 2 juli 1792 aldaar (getuige: Joannes Voncken, Maria Anna Dederen, Franiscus Eusschens), 
 landbouwster, 
 ovl. (74 jaar oud) op maandag 13 mei 1867 te Schimmert [Li] (Anna Maria Dederen dr. van Hermaan Dederen en Elisabeth Frijns; e.v. Nicolaas Stassen). 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Joannes Andreas ,  
   geb. op dinsdag 11 april 1820 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (15 jaar oud) op woensdag 30 december 1835 aldaar (Joannes Andreas Stassen zn van Jean Nicolaas Stassen en Maria Joanna Diederen; ongehuwd). 
  2.  Christiaan ,  
   geb. op vrijdag 8 november 1822 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (53 jaar oud) op dinsdag 18 januari 1876 aldaar, volgt VIIy
  3.  Maria Catharina ,  
   geb. op vrijdag 31 december 1824 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (81 jaar oud) op zondag 15 juli 1906 te Wijnandsrade [Li], volgt VIIz
  4.  Barbara (Maria Barbara) ,  
   geb. op zondag 2 december 1827 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (77 jaar oud) op woensdag 23 augustus 1905 te Schimmert [Li] (Maria Barbara Stassen dr van Johan Nicolaas Stassen en Maria Annna Diederen; e.v. Johannes Hubertus Frijns),  
   tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 3 juni 1852 te Schimmert [Li]  
   met Johannes Hubertus Frijns, zn. van Bartholomeus Frijns en Johanna Maria Alofs,  
   geb. op zondag 19 oktober 1828 te Schimmert [Li],  
   ovl. (52 jaar oud) op maandag 24 januari 1881 aldaar (Jan Hubert Frijns zn van Barthel Frijns en Maria Alofs; e.v. Barbara Stassen). Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Maria Anna Dederen, dr. van Herman (Hermanus) Dederen (landbouwer) en Maria Catharina Frijns
 tr. (resp. 40 en 32 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op maandag 5 november 1832 te Schimmert [Li] 
 met Francis Knols
 geb. op donderdag 30 januari 1800 bij huwelijk zn van Jan Knols en Anna Maria Mechtild Franken te Schimmert [Li], 
 paardenknecht, 
 ovl. (56 jaar oud) op woensdag 2 april 1856 (zn van Johannes Knols en Anna Maria Vrancken) te Schimmert [Li]. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Hendrik ,  
   geb. op vrijdag 23 augustus 1833 te Schimmert [Li],  
   ovl. (12 jaar oud) op vrijdag 23 januari 1846 te Spaubeek [Li]. 

VIu.  Anna Sijbilla (Maria Sibilla) Stassen, dr. van Andries (Andreas) Stassen (landbouwer) en Barbara (Maria Barbara) Boschouers (Vl), 
 geb. op dinsdag 21 september 1779 te Spaubeek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op dinsdag 21 september 1779 aldaar 21 circa primam pomeridianam nata et eodem die baptisata est Anna Sybilla filia leg: Andreae Stassen, et Mariae Barbarae Boschouwers, jncolarum hujus parochiae patrinus est Petrus Stassen absens, matrina Joanna Sybilla Heijnen. in fidem C.E. van den Brock pastor Andries Stassen pater prolis Petrus Stassen patrinus absens Yen Sebella Heijnen matrina. (getuigen: haar oom Petrus Stassen en haar grootmoeder Sijbilla (Joanna Sijbilla) Heijnen (IVg) als Joanna Sijbilla Heijnen), 
 doopgetuige van haar achternicht Catharine Elisabete Heijnen (zie Vi) op vrijdag 5 juli 1811 te Spaubeek [Li], 
 tr. (resp. 24 en ongeveer 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 25 januari 1804 te Spaubeek [Li] 
 met Theodorus Rameckers (Raemaekers)
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 28 augustus 1777 zn van Petrusierre Raemaekers en Gertrude Peusens te Schinnen [Li] (getuige: Theodorus Peusens, Maria Gertrudis Cremers vervangende getuige Joanna Erckens). 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Nn Raemaekers,  
   geb. op dinsdag 1 mei 1804 naam moeder Maria Sibilla Stassen te Spaubeek [Li] (doodgeb.). 
  2.  Petrus Josephus Hubertus Raemaeckers,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 2 oktober 1805 te Schinnen [Li],  
   ovl. (ongeveer 70 jaar oud) op zondag 17 september 1876 te Broeksittard [Li], volgt VIIaa
  3.  Maria Gertrudis Elisabeth Raemaekers,  
   geb. op zaterdag 10 januari 1807 te Schinnen [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 10 januari 1807 aldaar (getuigen: haar oom Nicolaus (Joannes Nicolaus) Stassen (VIt), Maria Gertrudis Peusens, vervangende getuige Maria Gertrudis Walthouers). 
  4.  Lambertus Josephus Raemaeckers,  
   geb. op zondag 30 oktober 1808 te Schinnen [Li],  
   ged. op zondag 30 oktober 1808 aldaar (getuigen: zijn tante Maria Cornelia Stassen (VIv), Lambertus Diederen). 
  5.  Maria Theresia Huberta Ramekers,  
   geb. op maandag 15 oktober 1810 te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 16 oktober 1810 aldaar (getuigen: Maria Theresia de Negri, Maria Elisabetha Witmaekers, Franciscus Wilhelmus Raemekers). 
  6.  Carolus Josephus Hubertus Ramekers,  
   geb. op vrijdag 28 augustus 1812 te Spaubeek [Li],  
   ged. op vrijdag 28 augustus 1812 aldaar (getuigen: Peter (Petrus) Mevis, zijn oudtante Elisabeth (Maria Elisabeth) Boschouers (Vn), als Elisabetha Bosheuers, Carolus Josephus de Negri, Josepha Von Geijr). 
  7.  Anna Elisabetha Josepha Raemekers,  
   geb. op zondag 23 oktober 1814 te Spaubeek [Li],  
   ged. op zondag 23 oktober 1814 1814 23 8bris nata et eod: baptisata est Anna Elisabetha Josepha filia leg Theodori Raemekers et Mariae Sibillae Stassen conj susc fuere Martinus Wouters et Catharina Elisabetha van de Berg loco Annae Elisabethae Hanssen. testor JJ Raemaekers pastor in Spaubeck aldaar (getuigen: Marten (Martinus) Wouters (zie Vn), haar achternicht Anna Elisabeth Hanssen, Catharina Elisabetha van de Berg). 
  8.  Joannes Casparus (Jean Caspar (Fr.)) Ramakers,  
   geb. op dinsdag 9 maart 1819 te Schinnen [Li]. 
  9.  Joannes Andreas ,  
   geb. op dinsdag 18 september 1821 te Schinnen [Li]. 

VIv.  Maria Cornelia Stassen, dr. van Andries (Andreas) Stassen (landbouwer) en Barbara (Maria Barbara) Boschouers (Vl), 
 geb. op vrijdag 10 januari 1783 om 6 uur 's avonds te Spaubeek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 11 januari 1783 aldaar 10a jan: circa horam 6am vespertinam nata, et 11a baptizata et Maria Cornelia filia legitima Joannis Andreae Stassen, et Mariae Barbarae Bousheuers conjugum: susceptores Petrus Meijs, et Maria Cornelia Heijnen, cujus vices supplevit Mechtildis Heijnen Andreas Stassen x Petri Meijs scribere ignavi Mechtildis Heijnen matrina in fidem A.G. Somijn pastor (getuigen: haar aangetrouwde oom Petrus Meijs, haar oudtante Mechtildis Heijnen (IVj) en haar oudtante Cornelia Heijnen (IVh) als Maria Cornelia Heijnen), 
 doopgetuige van haar neef Lambertus Josephus Raemaeckers (zie VIu) op zondag 30 oktober 1808 te Schinnen [Li], 
 ovl. (27 jaar oud) op woensdag 24 januari 1810 te Spaubeek [Li] [BS: 28 jaar, Marie Cornelie Stassen dr van Stassen; e.v. Chretien Meens), 
 begr. op vrijdag 26 januari 1810 aldaar 24 jan(ua)rij medio undecimae matutinae obijt Maria Cornelia Stassen aetatis 28 annorum uxor Christiani Meens extremis s:r:e: sacramentis munita et 26 hujus sepulta
 tr. (resp. 21 en ongeveer 29 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 10 april 1804 te Spaubeek [Li], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op dinsdag 10 april 1804 aldaar (getuigen: haar neef Joannes Wilhelmus Boshouwers (VIx), als Joannes Wilhelmus Bosheuers, Petrus Meijers) 
 met Christianus (Cretien (Fr.)) Meentz (Meens), zn. van Hendrik (Henricus) Meens (halfwin op hoeve "Ten Dijke") en Maria Magdalena Heuschen
 ged. Rooms Katholiek op woensdag 1 maart 1775 [huw.reg. 01-03-1774] te Spaubeek [Li] 1ma baptisatus est Christianus filius leg. Henrici Meintz et Magdalenae Heusschen et Maria Judith Meintz (getuigen: zijn oom Christianus Heuschen, Maria Judith Meentz), 
 werkman, verkoper van bronwater, 
 doopgetuige van zijn neef Christian (Christianus) Meens op zondag 4 november 1792 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Leonard Mevis op zaterdag 3 juli 1813 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Maria Mechtildis Lienaerts (zie VIo) op woensdag 22 februari 1809 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 76 jaar oud) op woensdag 21 mei 1851 te Jabeek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 4 zonen: 
  1.  Joannes Andreas Meens,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 12 september 1805 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 9 jaar oud) op maandag 6 februari 1815,  
   begr. op maandag 6 februari 1815 aldaar (Joannes Andreas Meens zn van Christianus Meens en Maria Cornelia Stassen). 
  2.  Joannes Josephus Meens,  
   geb. op donderdag 22 januari 1807 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (71 jaar oud) op maandag 11 november 1878 te Merkelbeek [Li], volgt VIIab
  3.  Petrus Nicolaus Meens,  
   geb. op vrijdag 26 augustus 1808 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (52 jaar oud) op vrijdag 9 augustus 1861 te Jabeek [Li], volgt VIIac
  4.  Petrus Theodorus (Pierre Theodor (Fr.)) Meens,  
   geb. op woensdag 10 januari 1810 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (5 jaar oud) op zondag 5 februari 1815,  
   begr. op zondag 5 februari 1815 te Spaubeek [Li] (Petrus Theodorus Meens zn van Christianus Meens en Maria Cornelia Stassen). 
  Christianus Meentz, zn. van Hendrik (Henricus) Meens (halfwin op hoeve "Ten Dijke") en Maria Magdalena Heuschen
 tr. (resp. ongeveer 36 en ongeveer 26 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op maandag 13 mei 1811 te Spaubeek [Li], 
 kerk.huw. op dinsdag 14 mei 1811 aldaar (getuige: Petrus Mevis, Theodorus Eussen) 
 met Maria Agnes (Marie Agnette (Fr.)) Voncken, dr. van Herman (Hermanus) Voncken en Anna Gertrudis Houdiens
 ged. Rooms Katholiek op dinsdag 12 april 1785 genoemd naar haar meter te Schinnen [Li] (getuigen: haar grootvader Wilhelmus Vuncken, als Wilhelmus Voncken en haar grootmoeder Agnes (Agnetis) Fokens, als Maria Agnes Fokens), 
 doopgetuige van haar nicht Maria Agnes Lienaerts op dinsdag 25 juli 1815 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 71 jaar oud) op maandag 3 november 1856 (Maria Agnes Voncken dr van Herman Voncken en Anna Gertrruda Houdiens; gehuwd met Christiaan Meens) te Jabeek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Jan Jacob (Jean Jaques) Meens,  
   geb. op vrijdag 15 mei 1812 te Spaubeek [Li],  
    
   woont Elzenraad 91 Jabeek [Li] voor 1862,  
   Jan Willem gaat hier wonen samen met zijn broers Jan Jacob en Peter Nicolas Meens, allen geboren in Spaubeek. 
   Ovl. (62 jaar oud) op vrijdag 22 mei 1874 te Jabeek [Li]. 
  2.  Jan Willem (Joannes Wilhelmus, Jean Guillaume (Fr.)) Meens,  
   geb. op zondag 6 maart 1814 te Spaubeek [Li],  
   landbouwer,  
    
   woont Elzenraad 91 Jabeek [Li] voor 1862,  
   Jan Willem gaat hier wonen samen met zijn broers Jan Jacob en Peter Nicolas Meens, allen geboren in Spaubeek. 
   Ovl. op donderdag 10 december 1885 [71 jaar oud] te Spaubeek [Li] (Jan Willem Meens zn van Christiaan Meens en Maria Agnes Voncken; e.v. Maria Cornelia Henssen; e.v. Anna Gertrudis Cremers),  
   tr. (resp. 42 en 38 jaar oud) (1) op zaterdag 20 september 1856 te Jabeek [Li]  
   met Anna Gertrude Cremers, dr. van Jan (Joannes) Cremers en Maria Catharina Aloffs,  
   geb. op donderdag 18 juni 1818 te Jabeek [Li],  
   ovl. (40 jaar oud) op maandag 13 juni 1859 aldaar. Uit dit huwelijk geen kinderen,  
   tr. (resp. 48 en 30 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op maandag 9 februari 1863 huwt tegelijkertijd met haar tweelingzuster te Spaubeek [Li]  
   met Maria Cornelia Henssen (Heussen), dr. van Joannes Michael Henssen (landbouwer) en Anna Maria Muijlkens (huishoudster),  
   geb. op woensdag 17 oktober 1832 tweeling te Spaubeek [Li] - de Hoeve,  
   ovl. (39 jaar oud) op zaterdag 23 maart 1872 te Jabeek [Li]. Uit dit huwelijk 6 kinderen. 
  3.  Pierre Louis Meens,  
   geb. circa maandag 8 april 1816 te Schinnen [Li],  
   ovl. (minder dan één jaar oud) op maandag 29 april 1816 [3 weken] aldaar (Pierre Louis Meens zn van Christian Meens en Maria Agatha Voncken),  
   begr. op maandag 29 april 1816 aldaar (Petrus Theodorus Meens zn van Christianus Meens en Maria Agatha Voncken). 
  4.  Pierre Louis (Petrus Lodewicus) Meens,  
   geb. op woensdag 7 mei 1817 te Schinnen [Li],  
   ovl. op woensdag 7 mei 1817 [3 uur oud]
(Pierre Louis Meens zn van Chrétien Meens en Agatha Voncken) aldaar,  
   begr. op woensdag 7 mei 1817 aldaar (Petrus Lodewicus Meens zn van Christianus Meens en Agatha Vonken). 
  5.  Jean Martin (Jan Martin) Meens,  
   geb. op woensdag 22 juli 1818 te Schinnen [Li],  
   ovl. op woensdag 23 december 1829 [10 jaar oud] te Beek [Li]. 
  6.  Maria Anna Meens,  
   geb. op vrijdag 21 september 1821 te Schinnen [Li]. 
  7.  Nn Meens,  
   geb. op woensdag 7 april 1824 [levenloos geboren] te Beek [Li] (doodgeb.). 
  8.  Nn Meens,  
   geb. op zaterdag 2 april 1825 [levenloos geboren] te Beek [Li] (doodgeb.). 
  9.  Peter Louis (Pieter Lodewijk) Meens,  
   geb. op zondag 24 september 1826 te Beek [Li],  
   ovl. (3 jaar oud) op dinsdag 29 december 1829 te Beek [Li]. 

VIw.  Maria Sijbilla (Marie Sibelle (Fr.)), genoemd naar haar meter [Sibilla Heijnen] Boshouwers, dr. van Jan Gerard (Joannes Gerardus) Boschouers (Vm) en Maria Wouters (cultivatrice (kan niet schrjven)), 
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 23 juni 1781 te Spaubeek [Li] 23 circa decimam matutinam nata, et eodem [23-06-1781] baptisata est Maria Sijbilla filia legitima Joannis Gerardi Boshouwers, et Mariae Wouters, susceperunt Joannes Wouters, et Joanna Sybilla Heynen hujus parochiae: in fidem. C.E. van den Bock pastor. pater prolis abest. hoc est x signum patrini scribere nescientis. hoc est x signum matrinae scribere nescientis. (getuigen: haar grootvader Joes (Joannes) Wouters en haar grootmoeder Sijbilla (Joanna Sijbilla) Heijnen (IVg)), 
 huishoudster, landbouwster, 
 doopgetuige van haar nicht Maria Catharina Boshouwers (zie VIx) op zondag 13 oktober 1811 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar neef Jan Gerard (Joannes Gerardus) Boshouwers (VIam) op zondag 15 januari 1815 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar kleinzoon Leonardus Geurts (VIIIx) op zondag 2 juni 1833 te Beek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van haar aangetrouwde oom Peter Mattis (Petrus Mathias) Heijnen (Vh) en haar tante Catrin (Catharina Elisabetha) Wouters op woensdag 6 april 1796 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van haar nicht Maria Josepha Caldeberg (zie VIy) op woensdag 19 augustus 1818 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van Pieter (Petrus) Demacker (VIc) op vrijdag 10 januari 1817 te Spaubeek [Li] en 
 Ovl. (Ongeveer 69 jaar oud) op vrijdag 26 juli 1850 te Spaubeek [Li] Dorpstraat. (Maria Cibilla Boshouers dr. van Jan Gerard Boshouers en Maria Catharina Wouters; e.v. Theodorus Geurts), 
 tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 25 jaar oud) op maandag 22 november 1802 te Spaubeek [Li] 
 met Joannes Theodorus (Jean Theodore (Fr, Theodorus) Geurts, zn. van Joannes Mathias Geurts en Anna Elisabetha Leunissen
 ged. Rooms Katholiek op maandag 26 mei 1777 te Spaubeek [Li] 26 baptisatus est Jo(ann)es Theodorus filius leg Jo(ann)is Matthiae Geurts et Annae Elisabethae Leunissen susceperunt Theodorus Leunissen et Mechtildis Geurts (getuigen: zijn grootvader Dijrck (Theodorus) Leunis als Theodorus Leunissen en zijn tante Mechtildis Geurts), 
 landbouwer, landman, 
 doopgetuige van zijn neef Jan Severin (Joannes Severinus) Geurts op maandag 9 maart 1807 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn kleindochter Maria Johanna Geurts (zie VIIad) op vrijdag 11 maart 1831 te Beek [Li], 
 ovl. (ongeveer 82 jaar oud) op dinsdag 15 mei 1860 te Spaubeek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Joannes Goedefridus ,  
   geb. op dinsdag 21 juni 1803 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (70 jaar oud) op zondag 24 augustus 1873 te Beek [Li], volgt VIIad
  2.  Maria Elisabetha ,  
   geb. op dinsdag 16 oktober 1804 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (42 jaar oud) op donderdag 1 april 1847 aldaar, volgt VIIae
  3.  Maria Josepha ,  
   ged. op zaterdag 31 oktober 1807 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 62 jaar oud) op zaterdag 6 november 1869 aldaar, volgt VIIaf
  4.  Joannes Wilhelmus ,  
   ged. op zondag 18 maart 1810 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 70 jaar oud) op zondag 6 februari 1881 te Heerlen [Li], volgt VIIag
  5.  Joannes Andeas ,  
   ged. op zondag 1 mei 1814 te Spaubeek [Li] (getuige: Anna Koumans, Joannes Andreas Kaldeberg),  
   ovl. (ongeveer 11 maanden oud) op maandag 24 april 1815 aldaar. 
  6.  Maria Mechtilis, genoemd naar meter ,  
   ged. op zondag 10 november 1816 te Spaubeek [Li] (getuige: Maria Mechtildis Geurts, Andreas Caldeberg),  
   ovl. (ongeveer 5 dagen oud) op vrijdag 15 november 1816 aldaar. 
  7.  Maria Joanna ,  
   ged. op woensdag 15 december 1819 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 63 jaar oud) op dinsdag 2 januari 1883 aldaar, volgt VIIah
  8.  Maria Catharina ,  
   ged. op zaterdag 29 maart 1823 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 58 jaar oud) op woensdag 28 september 1881 aldaar, volgt VIIai

VIx.  Joannes Wilhelmus, genoemd naar zijn oom/peter [Jan Willem Wouters] Boshouwers, zn. van Jan Gerard (Joannes Gerardus) Boschouers (Vm) en Maria Wouters (cultivatrice (kan niet schrjven)), 
 geb. op donderdag 16 september 1784 om 6 uur 's avonds te Spaubeek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op vrijdag 17 september 1784 aldaar 16. 7bris hora 6a vespertina natus, et 17 ejusdem baptizatus est Joannes Wilhelmus filius legitimus Joannis Gerardi Boscheuers, et Mariae Wouters conjugum: susceptores Joannes Wilhelmus Wouters, et Maria Barbara Boscheuers in fidem subsignarunt. pater est absens. J.W: Wouters patrinus. M.B. Boscheuers matrina. quod testor. A.G. Somijn past. loci. (getuigen: zijn oom Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters en zijn tante Barbara (Maria Barbara) Boschouers (Vl)), 
 doopgetuige van zijn neef Joannes Wilhelmus Geurts (VIIag) op zondag 18 maart 1810 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Kaldeberg (VIIaj) op zaterdag 24 december 1814 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn nicht Maria Sibilla Moonen (zie Vp) op woensdag 8 juni 1808 te Spaubeek [Li], 
 getuige bij kerk. huw. van Christianus Meentz (VIv) en zijn nicht Maria Cornelia Stassen op dinsdag 10 april 1804 te Spaubeek [Li], 
 doopgetuige van zijn neef Joannes Wilhelmus Coumans (zie Vt) op dinsdag 7 juli 1818 te Beek [Li], 
 ovl. (87 jaar oud) op donderdag 1 augustus 1872 te Spaubeek [Li], 
 tr. 
 met zijn achternicht Maria Judith Coumans (zie Vr). 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Joannes Andreas ,  
   geb. op dinsdag 10 maart 1807 om 11 uur 's morgens te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 10 maart 1807 1807 10 martij circa 11 antemeridianam natus et eodem baptisatus est Joannes Andreas filius leg: Joannis Wilhelmi Bosheuers et Mariae Judith Coumans conj: susc: fuere Joannes Wouters et Mechtildis Heijnen. testor J:J Raemaekers pastor in Spaubeck aldaar (getuigen: zijn overgrootvader Joes (Joannes) Wouters en zijn grootmoeder Mechtildis Heijnen (IVj)),  
   ovl. (19 jaar oud) op zaterdag 29 juli 1826 te Spaubeek [Li]. 
  2.  Maria Mechtildis ,  
   geb. op woensdag 22 februari 1809 om 2 uur 's morgens te Spaubeek [Li],  
   ged. op woensdag 22 februari 1809 22 febrij circa 2dam matutinam nata et eodem baptisata est Maria Mechtildis filia leg Joannis Wilhelmi Bosheuers et Mariae Judith Coumans conj: susc fuere Andreas Coumans et Maria Wouters. testor JJ Raemaekers pastor in Spaubeck aldaar (getuigen: haar grootmoeder Maria Wouters (Vm) en haar grootvader Andries (Andreas) Coumans (zie IVj)). 
  3.  Maria Catharina ,  
   ged. op zondag 13 oktober 1811 te Spaubeek [Li] (getuigen: Martijn (Martinus) Frissen (zie Vm), haar tante Catharina Coumans (Vp) en haar tante Maria Sijbilla Boshouwers (VIw)),  
   ovl. (ongeveer 2 jaar oud) op donderdag 25 november 1813 te Spaubeek [Li]. 
  4.  Jan Gerard (Joannes Gerardus) ,  
   geb. op zondag 15 januari 1815 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (75 jaar oud) op zaterdag 6 september 1890 te Schinnen [Li], volgt VIam

VIy.  Maria Anna, genoemd naar haar meter [Anna Boscheuers] Bosheurs, dr. van Jan Gerard (Joannes Gerardus) Boschouers (Vm) en Maria Wouters (cultivatrice (kan niet schrjven)), 
 geb. op dinsdag 15 februari 1791 om 11 uur 's avonds te Spaubeek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op woensdag 16 februari 1791 aldaar 15. feb. circa 11mam vespertinam nata, et die postera baptizata est Maria Anna filia legitima Joannis Gerardi Boscheuers, et Mariae Wouters. conjugum: susceptores Petrus Mevis et Maria Anna Boscheuers. in fidem. pater abest. Peter Mevis. Maria Anna Boscheüers. quod testor JJ Ramakers. sacell. loci. (getuigen: haar aangetrouwde oom Peter (Petrus) Mevis en haar tante Anna (Maria Anna) Boschouers (Vo)), 
 ovl. (31 jaar oud) op vrijdag 3 mei 1822 te Spaubeek [Li] idem Schinnen (Maria Anna Boshouwers dr van Joannes Gerardus Boshouwers en Anna Maria Wouters; e.v. Joannes Andreas Kaldeberg), 
 tr. (resp. 21 en ongeveer 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 1 juli 1812 te Spaubeek [Li], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op donderdag 2 juli 1812 2da julij in facie ecclesiae contraxerunt matrimonium praeviis trib[us] bannis Andreas Kaldenberg et Maria Anna Bosheuers testes fuerunt Joannes Wouters et Gasper Vleugels testor JJ Raemaekers pastor in Spaubeck aldaar (getuige: haar neef Jan (Joannes) Wouters (zie Vc)) Gaspar Vleugels 
 met Andreas (Joannes Andreas) Caldenberg (Kaldeberg), zn. van Godefridus Jacobus Caldeberg en Anna Maria Penders
 ged. op woensdag 25 augustus 1784 genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde. Naam vader Gerardus? te Schinnen [Li] - Nagelbeek (getuigen: zijn grootvader Andries (Andreas) Caldebergh, Sophia Penders). 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Maria Catharina ,  
   geb. op vrijdag 23 april 1813 te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 24 april 1813 23 aprilis nata et postera die baptisata est Maria Catharina filia leg: Joannis Andreae Kaldenberg et Mariae Annae Bosheuers conj: susc(eptores): fuere Joannes Jacobus Leenaerts loco Godefridi Kaldenberg et Maria Wouters. testor JJ Raemaekers pastor in Spaubeck aldaar (getuigen: haar grootmoeder Maria Wouters (Vm), haar grootvader Godefridus Jacobus Caldeberg, als Godefridus Kaldenberg, Joannes Jacobus Leenaerts),  
   ovl. (10 maanden oud) op vrijdag 25 februari 1814 te Spaubeek [Li]. 
  2.  Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Kaldeberg,  
   geb. op vrijdag 23 december 1814 te Spaubeek [Li], volgt VIIaj
  3.  Maria Josepha Caldeberg,  
   geb. op dinsdag 18 augustus 1818 te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 19 augustus 1818 aldaar (getuigen: haar tante Maria Sijbilla Boshouwers (VIw), Petrus Mathias Hartmans). 
  4.  Joanna Gertrudis Caldeberg,  
   geb. op zaterdag 17 maart 1821 te Schinnen [Li],  
   ovl. (5 dagen oud) op donderdag 22 maart 1821 aldaar. 

VIz.  Joanna Gertrudis Boscheuers, dr. van Jan Gerard (Joannes Gerardus) Boschouers (Vm) en Maria Wouters (cultivatrice (kan niet schrjven)), 
 geb. op zaterdag 23 november 1793 om 2 uur 's morgens te Spaubeek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 23 november 1793 aldaar 23. 9bris circa horam 2am matutinam nata et eadem baptizata est Joanna Gertrudes filia legitima Joannis Gerardi Boscheüers et Mariae Wouters conjugum: suscept. fuere Gerardus Lemmens, et Joanna Sibilla Boscheüers. in fidem subsignarunt. pater abest. x hoc est signum patrini nescientis scribere. Joanna Sibilla Boscheüers. quod testor A.G. Somijn pastor (getuigen: haar aangetrouwde oom Gerard (Gerardus) Lemmens en haar tante Anna Sibilla (Joanna Sibijlla) Boschouers (zie IVg)), 
 dienstmeid, 
 ovl. (66 jaar oud) op zondag 11 maart 1860 te Spaubeek [Li] - Op de Hoeve. (Johanna Gertrudes Boschouers dr van Jan Gerard Boschouers en Maria Wouters; e.v. Jan Jacob Schutgens), 
 tr. (resp. 27 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 7 mei 1821 te Spaubeek [Li] 
 met Jan Jacob (Joannes Jacobus) Schutjens (Schutgens), zn. van Geurt (Godefridus) Schutjens (rademaker, timmerman) en Maria Judith Leenaerts (landbouwster), 
 geb. op zaterdag 11 november 1797 te Spaubeek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 11 november 1797 1797 11 9bris natus est et eodem baptisatus est in Munstergeleen Jo(ann)es Jacobus filius legi: Godefridi Schutjens et Mariae Judith Leenaerts conj susc Joannes Michael Bouts loco Joannis Gerardi Schutjens et Maria Helena Creemers concordat quoad substantiam cum testimonio baptismali dato a r: d: de la Haije pastore in Munstergeleen testor JJ Raemakers pastor in Spaubeck te Munstergeleen [Li] i.v.m. bezetting door Fransen en het sluiten van de kerk in Spaubeek. Wel opgenomen in het Spaubeekse doopregister. (getuige: Joannes Gerardus Schutjens, Maria Helena Cremers, vervangende getuige Joannes Michael Bouts), 
 koster, rademaker, landbouwer, 
 overlijdensgetuige van Pieter Martinus (Petrus Martinus) Wouters (VIae) op woensdag 23 mei 1877, 
 geboortegetuige van Maria Agnes Wouters (zie VIad) op dinsdag 17 september 1844, 
 huwelijksgetuige van Andries (Joannes Andreas) Wouters (VIad) en Maria Sibilla Meens op zaterdag 28 mei 1836 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (71 jaar oud) op maandag 31 mei 1869 (Joannes Jacobus Schutgens zn van Godefridus Schutgens en Maria Judith Lienarts; gehuwd met Joanna Gertrudis Boschouers) te Spaubeek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Maria Catharina Schutgens,  
   geb. op woensdag 17 april 1822 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (32 jaar oud) op maandag 2 april 1855 aldaar, volgt VIIak
  2.  Joannes Wilhelmus Schutgens,  
   geb. op dinsdag 14 november 1826 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (43 jaar oud) op vrijdag 7 oktober 1870 aldaar, volgt VIIal
  3.  Maria Mechtildis Hubertina Schutgens,  
   geb. op zondag 1 november 1829 te Spaubeek [Li], volgt VIIam
  4.  Joannes Jacobus Schutgens,  
   geb. op vrijdag 12 juli 1833 te Spaubeek [Li], volgt VIIan

VIaa.  Gerard (Joannes Gerardus), genoemd naar zijn peter [Joannes Gerardus Boschouers] Wouters (VIaa), zn. van Marten (Martinus) Wouters (gemeente raadslid, bierbouwer, landbouwer (cultivateur)) en Elisabeth (Maria Elisabeth) Boschouers (Vn) (landbouwerse), 
 geb. op maandag 4 augustus 1794 om 7 uur 's avonds te Spaubeek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op dinsdag 5 augustus 1794 aldaar 4ta aug. hora 7ma vespertina [hierboven: natus], et die sequenti baptizatus est Gerardus filius legitimus Martini Wouters, et Mariae Elisabeth Boscheüers conjugum: susceptores Joannes Gerardus Boscheüers, et Maria Gertrudes Wouters loco Gertrudis Leenarts. in fidem subsignarunt. pater abest. [=huisvader hij is afwezig] Joannes Gerardus Boscheuers manu propria. Maria Gertrudes Wouters manu propria. quod testor A.G. Somijn pastor loci. (getuigen: zijn tante Gertrudis (Maria Gertrudis) Wouters, zijn oom Jan Gerard (Joannes Gerardus) Boschouers (Vm) en zijn grootmoeder Gertrudis Lenaerts), 
 landbouwer, 
 doopgetuige van zijn neef Joannes Gerardus Diederen (zie VIac) op zaterdag 17 juni 1826 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (68 jaar oud) op zondag 4 januari 1863 te Spaubeek [Li] - Op het Broek. (Joannes Gerardus Wouters zn van Martinus Wouters en Elisabeth Bosheuers; gehuwd met Maria Josepha Geurts), 
  
 Verband tussen de familie Wouters en de familie Geurts (Neef en achternicht) in 1839 te Spaubeek [Li], 
 In 1839 trouwen Jan Gerard Wouters en Maria Josepha Geurts
 Beide families hebben echter meer dan een bloedband met elkaar. 
 A. Hun gemeenschappelijke voorouders zijn: 
 Joes Wouters x Gertrudis Lenaerts. Deze ouders hebben o.a. als kinderen: 
 1. Marten Wouters x Maria Elisabeth Boshouers. Zij zijn de ouders van Jan Gerard (2 generaties) 
 2. (Anna) Maria Wouters x Joannes Gerardus Boshouers hun dochter is Maria Sijbilla Boshouers x Joannes Theodorus Geurts. Zij zijn de ouders van Maria Josepha Geurts. (3 generaties) 
 B. Hun gemeenschappelijke voorouders zijn ook: 
 Jan Boshouwers x Sijbilla Heijnen. Deze ouders hebben o.a. als kinderen: 
 1. Joannes Gerardus Boshouers x (Anna) Maria Wouters hun dochter is Maria Sijbilla Boshouers x Joannes Theodorus Geurts. Zij zijn de ouders van Maria Josepha Geurts. (3 generaties) 
 2. Maria Elisabeth Boshouwers x Marten Wouters. Zij zijn de ouders van Jan Gerard (2 generaties) 
 
 otr. op zondag 30 juni 1839 te Spaubeek [Li],  
 tr. (resp. 44 en ongeveer 31 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 12 juli 1839

(Gerard beroep: géén opgave. Hij heeft géén dag in het leger gediend.) te Spaubeek [Li],  
  
 woonde boerderij E, op het Broek 51 Spaubeek [Li] vanaf 1847, 
 Hoewel Jan Gerard en Maria Josephina in 1839 gehuwd zijn, zien we hun voor het eerst samenwonen in 1847. In het BVR van 1840-1843 wonen beide echtlieden nog in hun ouderlijke woning! 
 In bevolkingsregister (BVR) van 1847
 Jan Gerard en Maria Josephina woonden naast: 
 - zijn zuster Maria Sibilla Wouters x Jan Willem Dieteren (nr. 50) 
 - zijn broer Andries Wouters x Maria Sibilla Meens (nr. 49) 
 Aan de andere zijde (in dezelfde boerderij E) woont: 
 - hun schoonzuster Maria Joanna Souren (geboren te Beek), gehuwd met Joannes Godefridus Geurts, de boer van Maria Josephina. De vader wordt echter niet in het BVR genoemd [werkzaam in een andere plaats?]. Wel worden 4 van hun kinderen genoemd, waaronder hun oudste zoon Christiaan Geurts ook geboren te Beek (nr. 52). Deze familie is 3 jaar geleden (in 1844) vanuit Nuth in deze woning komen wonen. In dit zelfde jaar vertrekken ze naar Schinnen. 
 In BVR 1850: hun zoon Joannes Theodorus wordt in 1852 geboren. Het huisnummer is gewijzigd in 53. 
 De families Wouters-Meens en Diederen-Wouters uit boerderij C zijn hier blijven wonen. 
 In hun eigen boerderij E zijn er nieuwe buren gekomen. Dit zijn: 
 - hun schoonzuster Maria Catharina Geurts, de zuster van Maria Josephina zij is gehuwd met Jan Willem Kaldenberg. De vader wordt pas als laatste (na het kind Christiaan Caldeberg geboren te Spaubeek op 6 januari 1859) in het BVR genoemd [voorheen werkzaam in een andere plaats, mogelijk Schinnen? ww]. Wel worden 6 kinderen genoemd, die afwisselend in Schinnen en Spaubeek zijn geboren. Deze Maria Catharina Geurts en Jan Willem Kaldenberg zijn nicht en neef van elkaar, omdat hun respectievelijke moeders Maria Sibilla en Maria Anna Boshouwers zusters van elkaar zijn. Hun ouders zijn Joannes Gerardus Boshouwers x (Anna) Maria Wouters. Zij is de dochter van Joes Wouters x Gertrudis Leenaerts. De Bokkerijder Nol Kaldenberg uit Schinnen-Nagelbeek is een ver familielifd van deze Jan Willem Kaldenberg [géén rechtstreekse afstammeling ww!
 In BVR 1861: De straat wordt nu aangegeven als Bergh nr 58 
 In 1863 overlijdt Jan Gerard en in 1869 Maria Josepha. Hierna wordt het huis verkocht en gesloopt. 
 Hun zoon Jan Theodor Wouters gaat wonen in het huis van zijn oom en tante Peter Thomans Moonen x Maria Joanna Geurts op de Dorpstraat op nummer 65. [richting Schimmert ter referentie boerderij G heeft op dat moment nr 61, en Gaspar A Campo en Jan Willem A Campo x Maria Agnes Wouters wonen op nr 62 ww
 met zijn achternicht Maria Josepha Geurts, dr. van Joannes Theodorus Geurts (landbouwer, landman) en Maria Sijbilla Boshouwers (VIw) (huishoudster, landbouwster) (zie VIIaf). 

VIab.  Hans Willem (Joannes Wilhelmus, Jan Willem), genoemd naar zijn peter [Joannes Wilhelmus Wouters] Wouters, zn. van Marten (Martinus) Wouters (gemeente raadslid, bierbouwer, landbouwer (cultivateur)) en Elisabeth (Maria Elisabeth) Boschouers (Vn) (landbouwerse), 
 geb. op maandag 2 januari 1797 om 10 uur 's avonds te Spaubeek [Li] - akte 7, 
 ged. Rooms Katholiek op dinsdag 3 januari 1797 aldaar - Op het Broek. 2da jan: circa medium 10mae vespertinae natus in Spaubeck, et die sequenti baptizatus est Joannes filius legitimus Martini Wouters et Mariae Elisabeth Boscheüers conjugum: susceptores Joannes Wilhelmus Wouters, et Maria Anna Boscheüers. (getuigen: zijn oom Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters en zijn tante Anna (Maria Anna) Boschouers (Vo)), 
 landbouwer, 
 getuige bij kerk. huw. van Jan Gerard (Joannes Gerardus) Cuijpers en zijn nicht Maria Catharina Wouters op woensdag 24 oktober 1821 te Spaubeek [Li], 
  
 uitreksel van militaire dienst, 
   
 Kermerken: 
 Lengte 5 voeten, 3 duim 
 Aangezigt: ovaal; Voorhhoofd: laag; Ogen: blauw; Neus: middel; Mond: idem; Kin: spits; Haar en Wenkbrouwen: bruin 
 Ovl. (81 jaar oud) op woensdag 13 maart 1878 om 11:00 uur 's middags te Nuth [Li] - Grijzegrubbe. (getuigen: zijn zoon Jan Gerard (Joannes Gerardus) Wouters (zie VIab), Pieter Jaex, (70 jr) buurman. de aangevers verklaren niet te kunnen teekenen),  
  
 Verband tussen de families Wouters en Hautvast in 1832 te Nuth [Li], 
 In 1832 huwt Hans Willem Wouters met Marij Katharijn Hautvast
 Beide families hebben echter een bloedband met elkaar. Hun gemeenschappelijke voorouders zijn: Jan Wouters x Elsken Lenarts. Deze ouders hebben o.a. als kinderen: 
 1. Jacobus Wouters x Elisabetha Hanssen hun zoon is Joes Wouters x Gertrudis Lenaerts, hun zoon is Marten Wouters x Elisabeth Boshouers. Zij zijn de ouders van Hans Willem (4 generaties) 
 2. Merten Wouters x Sijbilla Stassen hun dochter is Lisbeth Wouters x Christianus Houtvast hun zoon is Jan Pieter Hautfast x Anna Elisabetha Drummen. Zij zijn de ouders van Marij Katharijn (Maria Catharina). (4 generaties) 
 
 tr. (resp. 35 en 28 jaar oud) op zaterdag 28 januari 1832 te Spaubeek [Li] 
 met Marij Katharijn (Maria Catharina) Hautvast, dr. van Jan Pieter (Joannes Petrus) Hautvast (landbouwer) en Anna Elisabetha Drummen
 geb. op zondag 28 augustus 1803 als moeder wordt genoemd Maria Elisabeth te Nuth [Li], 
 doopgetuige van haar achterneef Joannes Wilhelmus Hautvast op zaterdag 12 januari 1822 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (74 jaar oud) op zondag 24 maart 1878 om 02:00 uur te Nuth [Li] - Grijzegrubbe.  
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Pieter Jozef ,  
   geb. op vrijdag 2 augustus 1833 te Nuth [Li], volgt VIIap
  2.  Jan Gerard (Joannes Gerardus) genoemd naar zijn oom aan vaderszijde ,  
   geb. op zondag 18 januari 1835 te Nuth [Li],  
   overlijdensgetuige van zijn vader Hans Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters (VIab) op donderdag 14 maart 1878,  
   verhuist op zondag 4 mei 1879 naar Schinnen [Li] (BVR Nuth 1860-1880 bladnummer 285). 
  3.  Maria Sibilla ,  
   geb. op woensdag 28 september 1836 te Nuth [Li],  
   ovl. (49 jaar oud) op donderdag 18 maart 1886 te Margraten [Li], volgt VIIaq
  4.  An Elisabeth (Maria Elisabeth), genoemd naar haar grootmoeder aan vaderszijde ,  
   geb. op donderdag 26 april 1838 te Grijzegrubben [Li],  
   ovl. (1 jaar oud) op donderdag 9 mei 1839 aldaar. 
  5.  Hubertus Martinus ,  
   geb. op donderdag 6 juni 1839 te Nuth [Li]. 
  6.  Jacob Bernardus ,  
   geb. op vrijdag 28 augustus 1840 te Nuth [Li],  
   ovl. (39 jaar oud) op vrijdag 9 april 1880 aldaar. 
  7.  Marij Barb (Maria Barbara) ,  
   geb. op vrijdag 15 oktober 1841 te Nuth [Li]. 
  8.  Maria Catharina ,  
   geb. op zaterdag 29 juli 1843 te Nuth [Li],  
   ovl. (35 jaar oud) op vrijdag 13 september 1878 te Maastricht [Li], volgt VIIar
  9.  Jan Andries (Joannes Andreas) ,  
   geb. op zaterdag 23 augustus 1845 te Nuth [Li],  
   ovl. (73 jaar oud) op vrijdag 11 juli 1919 aldaar, volgt VIIas
  10.  Catharina Elisabeth ,  
   geb. op dinsdag 22 januari 1850 te Nuth [Li],  
   ovl. (79 jaar oud) op zaterdag 4 mei 1929 aldaar, volgt VIIat

VIac.  Sibilla (Maria Sibilla), genoemd naar haar meter [Maria Sibilla Wouters] Wouters, dr. van Marten (Martinus) Wouters (gemeente raadslid, bierbouwer, landbouwer (cultivateur)) en Elisabeth (Maria Elisabeth) Boschouers (Vn) (landbouwerse), 
 geb. op maandag 15 juli 1799 om 6 uur 's avonds te Spaubeek [Li] (Franse datum: 27 messidor [=oogstmaand] VII). (getuigen: haar vader Marten (Martinus) Wouters (zie Vn), (38 jaar, cultivateur, Spaubeek-op het Brouck, vader), Mathijs (Matthias) Vroemen (Vk), (31 jaar, cultivator, Spaubeek, gebuur) en Frans (Franciscus Wolfgangus) Flecken, (53 jaar, cultivator, Spaubeek, gebuur)),  
 ged. Rooms Katholiek op maandag 15 juli 1799 te Munstergeleen [Li] Munstergeleen: nata est Maria Sijbilla filia leg(iti)ma Martini Wouters et Elisabethae Boschheuers et eadem baptizata ac e sacro fonte suscepta a Jo(ann)e Michael Bouts loco Henrici Dormans et Catharina Wouters loco Mariae Sijbillae Wouters & Spaubeek: 1799 15 july nata et eod: baptisata est in Munstergeleen Maria Sibilla filia leg: Martini Wouters et Elisabethae Bosheuers conj susc: fuere Jo(ann)es Michael Bouts loco Henrici Dormans et Catharina Wouters loco Mariae Sibillae Wouters concordat quoad substantiam cum testimonio r: d(omi)ni de la Haije pastoris in Munstergeleen testor JJ Raemackers pastor in Spaubeck (getuigen: haar tante Sibilla (Maria Sibilla) Wouters, haar tante Catrin (Catharina Elisabetha) Wouters (zie Vh), haar aangetrouwde oom Hendrik (Henricus) Dormans (zie Vo), Joannes Michael Bouts), 
 huishoudster, 
 doopgetuige van haar achterneef Petrus Josephus Hautvaest op zaterdag 14 oktober 1820 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (78 jaar oud) op zondag 28 oktober 1877 om 04:00 uur 's morgens te Spaubeek [Li] - Op het Broek. (getuigen: haar zoon Peter Martinus Diederen (VIIau), Joannes Hermanus Muijlkens, (47 jr) bekende),  
 tr. (resp. 21 en ongeveer 28 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 27 november 1820 (27 9bre 1820) te Spaubeek [Li], 
 kerk.huw. op dinsdag 28 november 1820 aldaar, 
  
 woonde Op het Broek 52 Spaubeek [Li] circa 1850, 
 Volgens Bevolkingsregister van 1860. 
 Maria Sibilla en Jan Willem woonden naast: 
 - haar broer Andries Wouters x Maria Sibilla Meens (nr. 51) 
 - haar broer Jan Gerard Wouters x Maria Josephina Geurts (nr. 53) 
 met Willem (Joannes Wilhelmus, Jan Willem, Jean Willem) Diederen (Dederen), zn. van Peter (Petrus Cornelius) Diederen en Maria Ida Weustenraed
 ged. op maandag 12 maart 1792 te Nuth [Li] - Vaesrade (getuige: Joannes Wilhelmus Rietraed, Maria Diederen), 
 domistique, dienstknegt, akkerman, landbouwer, 
 ovl. (ongeveer 76 jaar oud) op zondag 14 februari 1869 te Spaubeek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Peter Martinus ,  
   ged. op zondag 23 september 1821 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (ongeveer 72 jaar oud) op maandag 18 december 1893 aldaar, volgt VIIau
  2.  Joannes Petrus ,  
   ged. op zaterdag 29 november 1823 genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde te Spaubeek [Li] (getuigen: Peter (Petrus) Mevis, zijn oom Joannes Michael Diederen, geschreven als: Michaelus Dederen en zijn grootmoeder Elisabeth (Maria Elisabeth) Boschouers (Vn), geschreven als: Maria Elijsabeth Boschowers),  
   ovl. (ongeveer 70 jaar oud) op maandag 4 december 1893 te Schimmert [Li]. 
  3.  Joannes Gerardus ,  
   ged. op zaterdag 17 juni 1826 genoemd naar zijn oom en deze is ook zijn peter te Spaubeek [Li] (getuigen: zijn oom Gerard (Joannes Gerardus) Wouters (VIaa), zijn tante Maria Catharina Diederen, geschreven als: Maria Catharina Dederen, Maria Anna Vroomen). 
  4.  Maria Ida Hubertina ,  
   geb. op woensdag 14 januari 1829 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (62 jaar oud) op zondag 25 januari 1891 aldaar, volgt VIIav
  5.  Maria Elisabeth ,  
   geb. op zaterdag 27 juni 1835 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (72 jaar oud) op maandag 14 oktober 1907 aldaar, volgt VIIaw
  6.  Maria Josephina ,  
   geb. op donderdag 16 november 1837 geboren in de woning haar grootouders (=Martinus Wouters en zijn gezin) te Spaubeek [Li],  
   naaister,  
   ovl. (21 jaar oud) op dinsdag 2 augustus 1859 (Maria Josepha Diederen dr van Jan Willem Diederen en Maria Sibilla Wouters; opgehuwd) te Spaubeek [Li] - Op het Broek. 
  7.  Joannes Jacobus ,  
   geb. op maandag 30 december 1839 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (81 jaar oud) op vrijdag 10 juni 1921 te Sittard [Li], volgt VIIax

VIad.  Andries (Joannes Andreas, Jan Andries, Jean André (Fr.)), genoemd naar zijn peter [Andreas Coumans] Wouters, zn. van Marten (Martinus) Wouters (gemeente raadslid, bierbouwer, landbouwer (cultivateur)) en Elisabeth (Maria Elisabeth) Boschouers (Vn) (landbouwerse), 
 geb. op vrijdag 4 december 1801 aangifte: 5 december 1801.
(Franse datum: 14 frimaire [=koude maand] X) te Spaubeek [Li] (getuigen: zijn oom Jan Peter (Joannes Petrus) Wouters, als Pierre Wouters en zijn achterneef Joannes Petrus Coumans (Vt), als Pierre Coumans de zoon van Andries Coumans),  
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 5 december 1801 te Spaubeek [Li] 1801. 4ta xbris natus et die postera baptizatus est Joannes Andreas filius legitimus Martini Wouters. et Mariae Elisabeth Boscheuers incolarum de Spaubeck, et conjugum: susceptores Andreas Coumans, et Maria Gertrudis Wouters. quod testor A:G. Somijn pastor in Spaubeck
(getuigen: zijn tante Gertrudis (Maria Gertrudis) Wouters en Andries (Andreas) Coumans (zie IVj), aangetrouwde oudoom gehuwd met zuster van grootmoeder aan moederszijde),  
 landbouwer, 
 overlijdensgetuige van zijn moeder Elisabeth (Maria Elisabeth) Boschouers (Vn) op zondag 18 december 1853, 
 ovl. (73 jaar oud) op zondag 4 april 1875 om 07:00 uur 's morgens.
te Spaubeek [Li] (getuigen: Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Diederen, als Jan Willem Dieteren (59jr), veldwachter en bekende en zijn zoon Jan Christiaan (Joannes Christiaan) Wouters (VIIaz)),  
  
 woont Dorpstraat 34 Spaubeek [Li] in 1836, 
 In het Bevolkingsregister van 1836 zien we: 
 Na hun huwelijk in 1836 blijven Jan Andries Wouters en Maria Sebilla Meens in hun eigen ouderlijke woning wonen. Heel vaak zien we dat Maria Sebilla de familienaam van haar stiefvader gebruikt, dit is Wolters in plaats van Meens. 
 Als hun eerste zoontje (Joannes) Martinus Wouters wordt geboren (1837) dan blijft deze bij zijn moeder op de Dorpstraat wonen. Op 1 april 1839 wordt hun tweede zoon Jan Gerard Wouters geboren en 1½ maand later sterft hun eerste zoontje Martin. 
 In BVR 1840-1843: zien we dat ook Jan Andries Wouters zich bij hun gezin op de Dorpstraat heeft gevoegd. 
 In BVR 1847: Vestigt het gehele gezin zich in de ouderlijke woning van Jan Andries Wouters in Op 't Broek, 
 Woont boerderij C, op het Broek 49 Spaubeek [Li]
   
 foto uit de eerste helft van 1900 van de binnenplaats woongedeelte van de vakwerkboerderij Wouters, Heijnen, nu sauna 
   
 Achterzijde van de boerderij met een (onbekende) vrouw en op het paard een meisje van de Fam. Linders 
 (bron: foto's van Jo Ritterbeeks), 
 Kinderen werken niet volledig op de eigen boerderij
 Het valt op dat de twee dochters als dienstmeisje buitenshuis gaan werken. 
 - Maria Elisabeth Hubertina gaat naar Jabeek 
 - Maria Agnes gaat naar Maastricht. 
 Ik vind dit vreemd, omdat er normaal zo veel werk op de eigen boerderij is, zodat alle kinderen hier aan het werk worden gezet (dit is zo bij de vorige generaties). 
 Het kan ook zijn dat er al delen van de boerderij en landerijen verkocht zijn, zodat er niet meer genoeg werk is. 
 Als Jan Christiaan naar Amby gaat om te werken dan is de vader overleden en de boerderij al verkocht. 
 Verbanden tussen families Wouters en a Campo te Spaubeek [Li]
 Twee zonen van Jan Nicolaas a Campo zijn getrouw met twee nichtjes Wouters, t.w. Joannes Wilhelmus x Maria Agnes (v= Joannes Andreas) en Gaspar x Maria Sebilla Antonetta (v= Petrus Martinus) 
 
 tr. (resp. 34 en ongeveer 24 jaar oud) op zaterdag 28 mei 1836
(Andries van beroep: landbouwer. Hij heeft gediend in het leger met als speciale regel dat hij verlof krijgt om op het land te helpen als dat nodig is. Van deze regeling heeft hij gebruik gemaakt.
Lengte 1m 639 mm
) te Spaubeek [Li] (getuigen: Geurt (Godefridus) Schutjens, als Godfried Schutgens (timmerman 73jr), Jan Jacob (Joannes Jacobus) Schutjens (zie VIz), als Jan Jacob Schutgens (koster 35 jr), zijn moeder Elisabeth (Maria Elisabeth) Boschouers (Vn) en Gaspar Vromen (zie Vk), als Gaspar Vroemen (schepen 36 jr)) Jan Jacob Eussen (zonder beroep 42jr), burgemeester Jan Andreas Eussen (landbouwer),  
 Kaart in 1867 te Spaubeek [Li] ,  
  
 Historische achtergrond in 1845, 
 In 1845 was de aardappeloogst mislukt: niet alleen in Nederland, maar ook elders in Europa. De aardappel had in de 19e eeuw het graan als belangrijkste voedingsmiddel verdrongen. Ook de volgende jaren mislukten de oogsten door de aardappelziekte. Dit had een enorme prijsstijging van andere voedingsmiddelen tot gevolg, waarvan vooral de minder bedeelden de dupe waren. Voor de boeren, die op grote schaal graan voor de markt verbouwden, waren het gouden jaren. De regering greep in door de invoerbelemmerende maatregelen voor graan op te heffen. Tevens werd er naar aardappelrassen gezocht die ongevoelig waren voor de aardappelziekte. De aardappelziekte is een van de oorzaken geweest van de 19e eeuwse emigratiestromen naar ‘Het nieuwe land’. 
 Door de opheffing van de invoerbeperkingen kwamen er grote hoeveelheden goedkoop graan uit vele delen van de wereld, zoals Argentinië, Rusland en de Verenigde Staten en zagen de boeren hun winsten wegvloeien. 
 Woont boerderij C, op het Broek 49 Spaubeek [Li] tussen 1847 en 1880
 Vanaf Bevolkingsregister van 1847: 
 wonen Marten Wouters en Maria Sibilla als een gezin naast: 
 - zijn zuster Maria Sibilla Wouters x Jan Willem Dieteren (nr. 50). Dit is volgens mij ook een deel van boerdeij C 
 - zijn broer Jan Gerard Wouters x Maria Josephina Geurts (nr. 51). Dit is boederij E 
 BVR 1847: het gezin bestaat uit 
 Jan Andries Wouters; Maria Sebilla Meens en de kinderen: Jan Gerard Wouters, Maria Hubertina Eliabetha Wouters en Maria Agnes Wouters. (huisnummer 49) 
 BVR 1850: moeder Maria Sibilla gebruikt als familienaam Wolters, in plaats van Meens. Hun zoon Jan Christiaan Wouters is geboren. (huisnummer 51) 
   
 BVR 1861:De familienaam Wolters bij Maria Sibilla wordt doorgestreept en vervangen door Meens, Haar moeder Maria Helena Meens woont na het overlijden in 1858 van haar echtgenoot Martinus Wolters (de stiefvader van Maria Sibilla) ook in de boerderij C. Bij haar wordt de naam Helena doorgestreept en vervangen door Magdalena. 
 In augustus 1862 wordt de dochter Maria Elisabeth Hubertina Wouters opnieuw in BVR van Spaubeek opgenomen, omdat ze als dienstmeid bij Jan Willem Meens en zijn broers te Jabeek heeft gewerkt. Deze Jan Willem Meens is een neef van Maria Helena Meens en hij koopt in 1869 op de Dorpstraat de boerdrij G, welke voorheen eigendom van Jan Willem Wouters x Maria Helena Vlecken is geweest. 
 Op 20 oktober 1864 huwt Maria Elisabeth Hubertina Wouters x Peter Joseph Muijlkens en op 26 oktober 1864 verhuist ze met haar echtgenoot, naar zijn ouderlijke woning gelegen op Hobbelrade 84. 
 Op 10 augustus 1868 wordt Maria Agnes Wouters uitgeschreven omdat ze als dienstmeid gaat werken in Maastricht. [bij wie ze gaat werken en wonen is mij onbekend ww] 
 BVR 1869: Zoon (Jan) Gerard Wouters overlijdt op 33 jarige leeftijd op 1juni 1872. [de reden van zijn overlijden is mij onbekend] Hierdoor wordt Jan Christiaan de enige zoon die de boerderij kan overnemen. 
 Op 5 juli 1872 wordt Maria Agnes Wouters. weer opnieuw in BVR van Spaubeek ingeschreven, nadat ze 4 jaar als dienstmeid in Maastricht heeft gewerkt. 
 Op 20 oktober 1874 overlijdt Maria Helena/Magdalena Meens, de moeder van Maria Sibilla Meens. 
 Een jaar later op 4 mei 1875 overlijdt vader Jan Andries Wouters
 Een jaar later op 6 november 1876 huwt Maria Agnes Wouters x Jan Willem A Campo en ze gaat met haar echtgenoot wonen bij zijn ouders het gezin Jan Nicolaas A Campo (+1871) x Joanna Catharina Vroemen. Hierbij wordt de foutieve datum 5 juli 1872 genoteerd (de uit Maastricht datum zie hierboven). Binnen dit gezin woont ook nog Gaspar/Caspar A Campo die in 1881 huwt met Maria Sibilla Antonetta Wouters (dochter van Pieter Martinus Wouters x Mara Anna Catharina Heijnen) en dus de nicht Maria Anges is. 
 Na november 1876 blijven als enige bewoners van de boerderij C over: 
 moeder Maria Sibilla Meens en zoon an Christiaan Wouters. (huisnumer 59) 
 Tussen 1877 en 1880 wordt de boerderij C verkocht aan . Heijnen. 
 Na 1880 vinden we moeder en zoon terug in het huis van Jan Willem A Campo x Maria Agnes Wouters op de Dorpstraat. 
 Wie zijn de buren van Jan AndriesWouters x Maria Sibilla Meens circa 1861 te Spaubeek [Li]
 In het BVR 1861 kunnen we de buren op 't Broek en/of Dorpstraat nagaan: [de nummering klopt m.i. niet helemaal. Ik geef volgorde aan hoe de mensen er waarschijnlijk wonen ww
 Er wordt geen verschil tussen de Dorpstraat en Op 't Broek gemaakt. De straatnaam is steeds Spaubeek. 
 Spaubeek nr. 50: het gezin van Pieter Martinus Wouters x Maria Anna Catharina Heijnen.Dit is de jongste broer van Jan Andries Wouters. We bevinden ons waarschijnlijk op de Dorpstraat [1 à 2 boerderijen rechts naast boerderij G ww
 Spaubeek nr. 51: hier woont Anna Catharina Baltus met 6 van haar kinderen van vader Joannes Lones (geb in 1805 te Geulle), deze wordt hier echter niet genoemd [waarschijnlijk werkzaam op een boerderij waar hij wel staat ingeschreven ww]. Beroep: gedeeltelijk van arme middelen.. Anna Catharina is de oudste dochter van Alexander Baltissen (geb in 1788 te Hulsberg) x Maria Helena Bruls (geb in 1788 te Spaubeek) [de grootouders van de grootvader van Netteke Waltmans aan moederszijde (zie ook nummer 54) ww]. Het huis waarin zij wonen is in 1885 afgebroken. [waarschijnlijk woonden ze samen met het volgende gezin in één boerderij hoek Dorpstraat/Op 't Broek ? ww
 Spaubeek nr. 53: het gezin Jan Jacob Christoffels (geb 1789 te Spaubeek) x Maria Catharina Wintgens(geb in 1779 te Baalen B.). [De families Baltus en Christoffels wonen als sinds 1840 naast elkaar Op 't Broek, mogelijk is één familie verhuisd en één woning verder gaan wonen, maar dit lijkt mij niet waarschijnlijk ww] Op 28 oktober 1869 verkopen zij hun huis aan de familie Francis Soeren (geb in 1820 te Spaubeek) x Maria Cathrijn Kubben (geb in 1830 te Geleen). 
 Spaubeek nr. 52: hier woont weduwe Maria Gertrudis Lemmens (geb in 1803 te Spaubeek), met 8 haar kinderen van de overleden Jan Jozef Hautvast (geb in 1798 te Hulsberg). Zij wonen sinds 1840 in de boerderij B. Maria Gertrudis Lemmens is de dochter van de tante Maria Gertudus Wouters x Gerardus Lemmens en dus een nicht van Jan Andries Wouters. Op 20 oktober 1870 wordt hun huis verkocht aan de familie Joannes Quax (geb in 1834 te Spaubeek) x Maria Christina A Campo (geb in 1842 te Spaubeek). Maria Christina A Campo een dochter van Jan Nicolaas A Campo x Maria Catharina Vroemen en dus een zuster van Gaspar A Campo x Maria Sebilla Antonetta Wouters (dochter van Peter Martinus Wouters) en een zuster van Jan Willem A Campo x Maria Agnes Wouters (dochter van Jan Andries Wouters) 
 Spaubeek nr. 54: hier woont weduwe Maria Helena Bruls, met haar jongste dochter Maria Catrijn (Catharina) Baltus (geb 12 mei 1825 te Spaubeek). Zij wonen waarschijnlijk in boerderij B. Deze Maria Catrijn Baltus is nooit getrouwd geweest en heeft twee buitenechtelijke kinderen Jan Jacob Baltus (geb 17 augustus 1848 te Spaubeek) en Jan Willem Baltus (geb 6 april 1856 te Spaubeek). Dit gezin is erg arm ("leeft gedeeltelijk van de arme middelen") en we zien dat haar kinderen op jonge leeftijd moeten gaan werken op geld te verdienen. Zoon Jan Jacob moet bij Moonen op de oliem(olen) gaan werken en zoon Jan Willem verlaat op 13 jarige leeftijd voor 7 maanden Spaubeek om in Schilveld op den heering(?) bij Erkens te werken. Jan Jacob Baltus huwt later met Maria Catharina Lemmens. Zij zijn de ouders van Anna (Maria Joanna Hubertina) Baltus de moeder van Netteke Waltmans. 
 Spaubeek nr. 55: hier woont ons gezin Jan Andries Wouters x Maria Sibilla Meens in boerderij C. Bij hun woont de schoonmoeder en weduwe Maria Magdalena (Helena) Meens in. Zij overlijdt op 20 oktober 1874. Jan Andries Wouters overlijdt op 4 april 1875. 
 Spaubeek nr. 56: hier woont weduwe Maria Sebilla Wouters (geb in 1799 te Spaubeek), met 3 van haar kinderen met de overleden Jan Willem Diederen (geb in 1792 te Nuth-Vaesrade). Naast de eigen kinderen wonen er ook nog 2 kleinkinderen uit het huwelijk Maria Elisabeth Diederen (geb in 1835 te Spaubeek) x Joannes Mathijs Swelsen (geb 1838 te Beek). Later worden nog 4 kleinkinderen uit dit gezin op de boerderij geboren. Vader Joannes Mathijs Swelsen wordt pas 18 december 1872 in Spaubeek ingeschreven. 
 De familie Maria Sebilla Wouters x Jan Willem Diederen woont sinds 1847 in de boerderij C. Maria Sebilla Wouters is de zuster Jan Andries Wouters. 
 Woont Hobbelrade 97 Spaubeek [Li] tussen donderdag 1 januari 1880 en november 1881 
 In BVR 1880 vinden we Maria Sibilla Meens en Jan Christiaan Wouters, de twee overgebleven bewoners van boerderij C terug in Hobbelrade. [Dit betekent dat de boerderij C reeds is verkocht en de erfenis onder de kinderen is verdeeld. Op welke wijze is mij op dit moment nog niet duidelijk ww
 Zij wonen in bij Peter Jozef Muijlkens x Maria Elisabeth Hubertina Wouters, de dochter van moeder Maria Sibilla Meens. Dit inwonen moet reeds vóór 1 januari 1880 hebben plaatsgevonden. 
 De familie Muijlkens is niet van plan om in Spaubeek te blijven wonen [mede door de erfenis uit de verkoop van boerderij C ww?]. Het gehele gezin vertrekt fasen op 14 april 1880, op 28 oktober 1880 en de laatste groep 24 december 1881, inclusief de broers van Peter Jozef naar Hulsberg. Dit alles volgens het BVR van Spaubeek. Op 24 december 1880 wordt de familie in het BVR van Hulsberg ingeschreven, en na 6 jaar (op 10 mei 1886) verhuizen ze naar Wijnandsrade
 Jan Christiaan Wouters wordt op 31 oktober 1881 in de gemeente Spaubeek uitgeschreven, omdat hij naar Ambij vertrekt. [Waarschijnlijk om als knecht op een grotere boerderij te gaan werken. Ik heb nog niet ontdekt bij wie dat is ww
 Maria Sibilla Meens vertrekt in november 1881 naar de Dorpstraat 69 (gemeenteblad 55). Dit is het huis van Jan Willem A Campo x Maria Agnes Wouters, haar jongste dochter. 
 In het pand op Hobbelrade worden op 20 maart 1883 ingeschreven het gezin: 
 Joannes Jacobus Pijls x Maria Catharina Hubertina Heijnen
 Woont Dorpstraat 69 Spaubeek [Li] na november 1881
 In BVR 1880 wordt dit pand bewoont door: landbouwer Jan Willem A Campo, met zijn vrouw Maria Agnes Wouters. [Zij hebben deze boerderij waarschijnlijk uit hun erfenis (de verkoop van o.a. boerderij C) gekocht ww
 In november 1881 komt Maria Sibilla Meens, als schoonmoeder (69) bij hun wonen, nadat ze de woning van Peter Jozef Muijlkens x Maria Elisabet Hubertina Wouters, haar oudste dochter, in Hobbelrade verlaten heeft. 
 Een jaar later (10 oktober 1882) vesticht Jan Christiaan Wouters zich ook bij hun na zijn vertrek naar Ambij (op 31 oktober 1881). Lang blijft hij hier echter niet wonen, want 3 maanden later (op 29 januari 1883) verlaat hij definitief Spaubeek om naar hof Lorsbeek gemeente Hambach Kreis Jülich Pruissen te vertrekken. (ingeschreven door Henri Roosenboom, ambtenaar). 
 Een ½ jaar later (op 19 juli 1883) overlijdt Maria Sibilla Meens op 71 jarige leeftijd. 
 In november 1883 komt Joannes Theodorus Hubertus Muijlkens, neef en zoon van Peter Jozef x Maria Elisabeth Hubertina Wouters bij hun inwonen. (ambtshalve ingeschreven [dit betekent? ww]) 
 Op 10 nov 1893 verlaten Jan Willem A Campo x Maria Agnes Wouters de woning om naar Slenaken te verhuizen. 
 De boerderij wordt daarna bewoont door: Pieter Hubertus Swelsen x Maria Sibilla Lienaerts met hun kinderen. 
 met Maria Sibilla Meens (Meentz, Meents, Meins, Mentz, Mens), dr. van Maria Magdalena Meens (huishoudster), 
 ged. op vrijdag 3 april 1812 buiten echtelijk geboren te Schinnen [Li] (getuigen: haar grootvader Joannes Meens en haar oudtante Maria Sijbilla Diederen) vervangende getuigen: Maria Josepha Diederen, Arnoldus Demacker, 
 huishoudster, 
 ovl. (ongeveer 71 jaar oud) op donderdag 19 juli 1883 om 18:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1883/9. (getuigen: Willem (Joannes Wilhelmus) A Campo (zie VIr), (34 jaar, tapper, Spaubeek, schoonzoon) en Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens (zie VIs), (42 jaar, koster, Spaubeek, bekende)).  
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Joannes Martinus, genoemd naar zijn grootvader (aan vaders-/moederszijde dezelfde voornaam) ,  
   geb. op woensdag 17 mei 1837 (geboren om 06:00 uur vm) te Spaubeek [Li] (getuigen: geen familie getuigen aanwezig, wel Jan Jacob Eussen (zonder beroep 32 jaar oud) en Jan Hendrik Gielen (dienstknecht 29 jaar oud)),  
   ovl. (1 jaar oud) op vrijdag 10 mei 1839 (overleden om 8:00 uur nm) te Spaubeek [Li] (getuige: Martin (Martinus) Wolters, stiefvader van Maria Sibilla Meens).  
  2.  Jan Gerard (Joannes Gerardus), genoemd naar zijn oom aan vaderszijde [Joannes Gerardus Wouters] ,  
   geb. op maandag 1 april 1839 om 11:00 uur 's morgens. Bij de geboorte aangifte schrijffout voornamen: genoemd Joannes Andreas (vader) in plaats van Joannes Gerardus te Spaubeek [Li] (getuige: Jan Jacob Eussen (landbouwer 34 jaar oud), Jan Hendrick Gielen (dienstknecht 30 jaar oud)),  
   landbouwer,  
   ovl. (33 jaar oud) op zaterdag 1 juni 1872 om 22:00 uur. Opmerking: ongehuwd te Spaubeek [Li] - Op het Broek.  
  3.  Maria Elisabeth Hubertina ,  
   geb. op maandag 16 mei 1842 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (74 jaar oud) op vrijdag 9 februari 1917 te Hulsberg [Li], volgt VIIay
  4.  Maria Agnes, genoemd naar de overgrootmoeder aan moederszijde (vier geslachten) [Maria Agnes Diederen] ,  
   geb. op dinsdag 17 september 1844 om 02:00 uur vm te Spaubeek [Li] (getuigen: Jan Jacob (Joannes Jacobus) Schutjens (zie VIz), koster, Gaspar Vroeme (schepen, 44jr)),  
   woonde als dienstmeid in Maastricht [Li] tussen maandag 10 augustus 1868 en vrijdag 5 juli 1872 ,  
   ovl. (70 jaar oud) op donderdag 18 februari 1915 om 16:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1915/5 (getuigen: haar neef Jan Peter (Joannes Pieter) Quax (zie VIIx), (44 jaar, landbouwer, Spaubeek, neef) en haar neef Joannes Martinus Wouters (zie VIae), (60 jaar, landbouwer, Spaubeek, neef)),  
   tr.  
   met Willem (Joannes Wilhelmus) A Campo, zn. van Jan Nicolaas A Campo (landbouwer) en Maria Catharina Vroemen (VIr) (huishoudster). Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Jan Christiaan (Joannes Christiaan) ,  
   geb. op woensdag 7 maart 1849 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (77 jaar oud) op zaterdag 30 oktober 1926 te Jülich [Nw, Duitsland], volgt VIIazVIae.  Pieter Martinus (Petrus Martinus, Martinus, Pierre Martin (Fr.)) Wouters, zn. van Marten (Martinus) Wouters (gemeente raadslid, bierbouwer, landbouwer (cultivateur)) en Elisabeth (Maria Elisabeth) Boschouers (Vn) (landbouwerse), 
 geb. op dinsdag 15 april 1806 om 5 uur 's morgens (à cinq heures du matin; le vingtcenq=25 germinal 1806) te Spaubeek [Li] (getuigen: zijn vader Marten (Martinus) Wouters (zie Vn), (cultivateur, Spaubeek), zijn achterneef Severinus Lenaerts, als Severin Lienaerts (46 jaar) en zijn achterneef Joannes Wilhelmus Lenaerts, als Jean Guilleaume Leenaerts (43 jaar,)),  
 ged. Rooms Katholiek op woensdag 16 april 1806 te Spaubeek [Li] 1806 15 aprilis circa medium undecimae vespertinae natus et postera die baptisatus est Petrus Martinus filius leg: Martini Wouters et Mariae Elisabethae Bosheuers conj. susc: fuere Petrus Mathias Heijnen et Maria Wouters. testor: J:J: Raemaekers past: in Spaubeck (getuigen: zijn tante Maria Wouters (Vm) en zijn aangetrouwde oom Peter Mattis (Petrus Mathias) Heijnen (Vh)), 
 gemeente raadslid, landbouwer, 
 overlijdensgetuige van zijn moeder Elisabeth (Maria Elisabeth) Boschouers (Vn) op zondag 18 december 1853, 
  
 Petitie naar Tweede Kamer in 1848 te Spaubeek [Li], 
 In 1848 wordt een petitie opgesteld voor de Tweede Kamer. Hierin klagen de mensen over de hoge belastingdruk vanuit Den Haag. 
 Deze wordt door 60 belasting betalende inwoners ondertekend, waaronder J. (=Joannes) Wouters, P.M. (=Petrus Martinus) Wouters, J.G. (=Jean Guilliaume = Joannes Wilhelmus) Wouters en J.L. (=Joannes Leonardus) Wouters
 Belastingaanslag in 1848 te Spaubeek [Li]
 (Belasting 1848) Wouters, Martinus, landbouwer, Spaubeek, f. 21,- (omgerekend € 500,-) en heeft dus stemrecht! 
 Ovl. (71 jaar oud) op woensdag 23 mei 1877 om 08:00 uur 's morgens te Spaubeek [Li] - Dorpstraat. (getuigen: zijn zoon Alphonsus Wilhelmus Wouters (zie VIae) en Jan Jacob (Joannes Jacobus) Schutjens (zie VIz), koster en bekende),  
 tr. 
 met Maria Anna Catharina Heijnen (zie VIq). 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Maria Elisabeth ,  
   geb. op woensdag 18 juli 1849 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (54 jaar oud) op maandag 7 september 1903 te Groot Genhout [Li], volgt VIIr
  2.  Alphonsus Wilhelmus ,  
   geb. op donderdag 16 oktober 1851 te Spaubeek [Li],  
   overlijdensgetuige van zijn vader Pieter Martinus (Petrus Martinus) Wouters (VIae) op woensdag 23 mei 1877,  
   overlijdensgetuige van Mathijs Hubertus Gielen op dinsdag 10 april 1894,  
   ovl. (78 jaar oud) op donderdag 31 juli 1930 om 18:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1930/14 (getuigen: zijn broer Joannes Martinus Wouters (zie VIae), (75 jaar, landbouwer, Spaubeek), Pierre Kusters (22 jaar, ambtenaar ter secretarie, Meerssen)). 
  3.  Joannes Martinus (Jan Martinus) ,  
   geb. op woensdag 7 februari 1855 te Spaubeek [Li] Op doodprentje op: 06 februari 1855,  
   landbouwer,  
   huwelijksgetuige van Hendrik (Joannes Henricus) Bruls en Rosalina (Anna Maria Rosalia) Spaetgens op donderdag 5 november 1891 te Spaubeek [Li],  
   overlijdensgetuige van Maria Roselina Diederen op vrijdag 29 april 1904,  
   overlijdensgetuige van zijn moeder Maria Anna Catharina Heijnen (VIq) op dinsdag 19 juni 1906,  
   overlijdensgetuige van Gaspar A Campo (VIIw) op zondag 20 februari 1910,  
   overlijdensgetuige van Pieter Mathijs Paes (zie VIIIbd) op vrijdag 19 februari 1915,  
   overlijdensgetuige van zijn nicht Maria Agnes Wouters (zie VIad) op vrijdag 19 februari 1915,  
   overlijdensgetuige van Anna Maria Vrancken (zie IXas) op donderdag 14 februari 1918,  
   overlijdensgetuige van zijn broer Joannes Andreas Wouters (zie VIae) op dinsdag 11 maart 1930,  
   overlijdensgetuige van zijn broer Alphonsus Wilhelmus Wouters (zie VIae) op vrijdag 1 augustus 1930,  
   ovl. (76 jaar oud) op dinsdag 7 april 1931 om 11:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1931/4. Een foutieve invoer met als getuige Alphons Meex uit Nuth. Deze is doorgehaald met goedkeuring van J. Maassen ambtenaar BS. Later wel correcte invoer onder zelfde akte nummer 4. (getuigen: Sjang (Joannes) Welzen (zie VIIIai), (48 jaar, gemeente veldwachter, Spaubeek), Pierre Kusters (23 jaar, secretarie ambtenaar, Meerssen)).  
  4.  Joanetta (Maria Joannetta) ,  
   geb. op zaterdag 31 oktober 1857 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (1 jaar oud) op zaterdag 6 november 1858 aldaar. 
  5.  Maria Sebilla Antonetta ,  
   geb. op maandag 4 april 1859 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (33 jaar oud) op zaterdag 23 juli 1892 aldaar, volgt VIIs
  6.  Joannes Andreas ,  
   geb. op woensdag 9 juli 1862 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (67 jaar oud) op dinsdag 11 maart 1930 om 08:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1930/5 (getuigen: zijn broer Joannes Martinus Wouters (zie VIae), (75 jaar, landbouwer, Spaubeek), Pierre Kusters (22 jaar, ambtenaar ter secretarie, Meerssen)).  VIaf.  Joanna Sibilla (Jeanne Sibille (Fr.)) Dormans, dr. van Hendrik (Henricus) Dormans en Anna (Maria Anna) Boschouers (Vo), 
 ged. Rooms Katholiek op maandag 16 februari 1789 te Schinnen [Li], 
 landbouwster, 
 ovl. (ongeveer 94 jaar oud) op donderdag 3 januari 1884 te Schinnen [Li], 
 tr. (resp. ongeveer 20 en 34 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 1 januari 1810 te Schinnen [Li] - akte 1 
 met Joannes Gerardus Pijls, zn. van Joannes Pijls en Maria Catharina Meex, 
 geb. op zaterdag 28 januari 1775 te Schinnen [Li] [huw.reg.], 
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 28 januari 1775 aldaar (getuige: Mechtildis Pijls, Joannes Franciscus Gruijls), 
 landbouwer, 
 ovl. (77 jaar oud) op donderdag 22 april 1852 te Schinnen [Li] - akte 17 [BS: 76 jaar]. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Jan Hendrik (Joannes Henricus) ,  
   geb. op maandag 23 april 1810 te Schinnen [Li],  
   ovl. (71 jaar oud) op dinsdag 4 april 1882 aldaar, volgt VIIba
  2.  Joannes Rogerius ,  
   geb. op maandag 3 februari 1812 te Schinnen [Li], volgt VIIbb
  3.  Maria Elisabetha ,  
   geb. op maandag 19 februari 1816 te Schinnen [Li] [ovl.reg.],  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 20 februari 1816 aldaar (getuige: Maria Elisabetha Pijls, Nicolaus Dormans),  
   ovl. (11 dagen oud) op vrijdag 1 maart 1816 aldaar - akte 19 [BS: 11 dagen]. 
  4.  Maria Gertruid ,  
   geb. op dinsdag 14 september 1819 te Schinnen [Li], volgt VIIbc

VIag.  Maria Mechtildis Moonen, dr. van Theodor (Theodorus) Moonen (akkerman) en Catharina Coumans (Vp) (landbouwster), 
 ged. Rooms Katholiek op vrijdag 16 april 1790 te Spaubeek [Li] (getuigen: haar grootvader Pieter (Petrus) Moonen en haar grootmoeder Mechtildis Heijnen (IVj)), 
 huishoudster, 
 woont in Oude Kerk op vrijdag 31 oktober 1884 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (ongeveer 94 jaar oud) op vrijdag 31 oktober 1884 om 01:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1884/10 (getuigen: Jan Adam (Joannes Adamus) Welzen (zie VIIIai), (39 jaar, veldwachter, Spaubeek/oude Kerk, nabuur) en Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens (zie VIs), (43 jaar, koster, Spaubeek, bekende)), 
 tr. (resp. ongeveer 30 en 33 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 15 november 1820 te Spaubeek [Li] 
 met Joannes Leonardus (Johan Leonard) Schifters (Schiffers, Schijffers), zn. van Jan Leopold (Joannes Leopoldus) Schiffers en Elisabeth (Catharina Elisabeth) Stassen
 geb. op donderdag 30 november 1786 om 9 uur 's avonds te Spaubeek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op vrijdag 1 december 1786 aldaar 30ma 9bris circa horam 7am vespertinam natus, et die postera baptizatus est Joannes Leonardus filius legitimus Joannis Schiffers et Catharinae Elisabethae Stassen conjugum: susceptores fuere Joannes Arnoldus Erckens loco Leonardi Funden, et Anna Schrijen. pater abest. Joannes Arnoldus Erckens. hoc x est signum matrinae scribere nescientis in fidem J. Ramakers sacell loci. (getuigen: Arn(out) (Joannes Arnoldus) Erckens nms. Leonardus Funden, Leonardus Funden door Joannes Arnoldus Erckens, Anna Schrijen), 
 ovl. (43 jaar oud) op woensdag 24 februari 1830 te Spaubeek [Li] - akte 18 [BS: 41 jaar]. 
 Uit dit huwelijk 3 dochters: 
  1.  Catharina Elisabeth ,  
   geb. op dinsdag 7 augustus 1821 te Spaubeek [Li] - akte 23. 
  2.  Joanna Catharina ,  
   geb. op woensdag 21 januari 1824 te Spaubeek [Li], volgt VIIbd
  3.  Anna Mechtildis ,  
   geb. op zondag 7 december 1828 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (64 jaar oud) op zondag 15 oktober 1893 te Schinnen [Li], volgt VIIbe

VIah.  Maria Anna (Maria Johanna) Moonen, dr. van Theodor (Theodorus) Moonen (akkerman) en Catharina Coumans (Vp) (landbouwster), 
 ged. Rooms Katholiek op maandag 17 december 1792 genoemd naar haar meter te Spaubeek [Li] (getuigen: haar tante Maria Anna Moonen, Joannes Mathias Coumans), 
 ovl. (ongeveer 81 jaar oud) op zondag 11 januari 1874 te Geleen [Li], 
 tr. (resp. ongeveer 39 en 40 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 3 mei 1832 te Spaubeek [Li] - akte 12 
 met Joannes Wilhelmus Willems, zn. van Wolter Willems en Maria Catharina Feron, 
 geb. op maandag 19 september 1791 te Geleen [Li], 
 hoefsmid. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Anna Catharina ,  
   geb. op zondag 14 april 1833 te Geleen [Li]. 
  2.  Mathijs Hubert ,  
   geb. op maandag 22 september 1834 te Geleen [Li]. 

VIai.  Maria Agnes Moonen, dr. van Theodor (Theodorus) Moonen (akkerman) en Catharina Coumans (Vp) (landbouwster), 
 geb. op donderdag 10 december 1801 te Spaubeek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 10 december 1801 genoemd naar haar meter aldaar (getuigen: haar aangetrouwde tante Maria Agnetis Hanssen (Vq), Peter (Petrus) Mevis, Eustachius Moonen), 
 ovl. (79 jaar oud) op donderdag 24 november 1881 te Maastricht [Li], 
 tr. 
 met Willem (Jan Willem) Heijnen (zie VIm). 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Pieter Mathijs ,  
   geb. op dinsdag 5 maart 1839 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (39 jaar oud) op vrijdag 5 april 1878 te Maastricht [Li], volgt VIIi
  2.  Anna Margaretha ,  
   geb. op woensdag 11 mei 1842 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (21 jaar oud) op donderdag 28 mei 1863 aldaar, volgt VIIj

VIaj.  Daniel Moonen, zn. van Theodor (Theodorus) Moonen (akkerman) en Catharina Coumans (Vp) (landbouwster), 
 geb. op dinsdag 4 oktober 1803 te Spaubeek [Li], 
 ged. op dinsdag 4 oktober 1803 genoemd naar zijn peter aldaar (getuigen: zijn grootmoeder Mechtildis Heijnen (IVj), zijn oudtante Cornelia Heijnen (IVh), Daniel Meijers), 
 ovl. (80 jaar oud) op zaterdag 26 januari 1884 om 00:30 uur te Spaubeek [Li] - akte 1884/3 (getuigen: zijn zoon Hendrik Hubert (Joannes Hendricus Hubertus) Moonen (zie VIaj), (40 jaar, kantonnier, Spaubeek/Kup, zoon) en Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens (zie VIs), (42 jaar, koster, Spaubeek, bekende)), 
 tr. (resp. 35 en 30 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 26 oktober 1838 te Spaubeek [Li], 
 woont in Kup op zaterdag 26 januari 1884 te Spaubeek [Li] 
 met Maria Gertrudis Custers (Kusters), dr. van Martinus Custers (azijnmaker, wolspinner, dienstknecht, landbouwer) en Maria Gertrudis Curvers (wolspinder, landbouwster), 
 geb. op vrijdag 21 oktober 1808 te Spaubeek [Li], 
 naaister, 
 ovl. (74 jaar oud) op vrijdag 17 november 1882 te Spaubeek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Paulus Martinus ,  
   geb. op woensdag 20 november 1839 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (29 jaar oud) op dinsdag 17 augustus 1869 aldaar. 
  2.  Joannes Hermanus ,  
   geb. op dinsdag 1 juni 1841 te Spaubeek [Li]. 
  3.  Hendrik Hubert (Joannes Hendricus Hubertus) ,  
   geb. op maandag 17 april 1843 te Spaubeek [Li],  
   kantonnier,  
   overlijdensgetuige van zijn vader Daniel Moonen (VIaj) op zaterdag 26 januari 1884,  
   woont in Kup op zaterdag 26 januari 1884 te Spaubeek [Li],  
   overlijdensgetuige van Maria Latten op woensdag 11 maart 1914,  
   ovl. (73 jaar oud) op zondag 28 mei 1916 om 17:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1916/7 (getuigen: zijn achterneef Pieter Frans (Pieter Francis) Kusters (VIIIr), (50 jaar, landbouwer, Spaubeek, neef) en Jan Hubert (Joannes Hubertus) Vrancken (zie VIIIan), (64 jaar, herbergier, Spaubeek, kennis)). 
  4.  Nn ,  
   geb. op zondag 16 februari 1845 te Spaubeek [Li] (doodgeb.). 
  5.  Wilhelmus ,  
   geb. op woensdag 17 juni 1846 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (62 jaar oud) op donderdag 22 april 1909 te 's-Hertogenbosch [Nb] & Spaubeek - akte 1909/12. 
  6.  Pieter Mathijs ,  
   geb. op maandag 25 december 1848 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (1 jaar oud) op zaterdag 31 augustus 1850 aldaar [BS: 2 jaar]. 
  7.  Joannes Andreas ,  
   geb. op donderdag 8 april 1852 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (24 jaar oud) op maandag 25 september 1876 aldaar. 

VIak.  Maria Joanna (Marie Jeannette (Fr.)) Moonen, dr. van Theodor (Theodorus) Moonen (akkerman) en Catharina Coumans (Vp) (landbouwster), 
 geb. op maandag 2 december 1805 te Spaubeek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op maandag 2 december 1805 genoemd naar haar meter aldaar (getuige: Maria Joanna Schols, Joannes Petrus Moonen), 
 ovl. (73 jaar oud) op dinsdag 28 januari 1879 te Geleen [Li], 
 tr. (resp. 27 en 38 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 15 juli 1833 te Spaubeek [Li] - akte 21 
 met Michiel Janssen, zn. van Jaspar Janssen en Maria Sophia Doutzenberg, 
 geb. op zondag 23 november 1794 te Geleen [Li], 
 kledermaker. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Laurentina ,  
   geb. op zondag 10 augustus 1834 te Spaubeek [Li]. 
  2.  Joannes Henricus ,  
   geb. op woensdag 14 september 1836 (tweeling) te Spaubeek [Li]. 
  3.  Maria Mechtildis ,  
   geb. op woensdag 14 september 1836 (tweeling) te Spaubeek [Li]. 
  4.  Anna Elisabeth ,  
   geb. op vrijdag 3 mei 1839 te Spaubeek [Li]. 
  5.  Joannes Michiel ,  
   geb. op vrijdag 1 april 1842 te Spaubeek [Li]. 
  6.  Maria Sophia ,  
   geb. op vrijdag 7 februari 1845 te Spaubeek [Li]. 
  7.  Christiaan ,  
   geb. op dinsdag 2 mei 1848 te Geleen [Li]. 
  8.  Daniel ,  
   geb. op zaterdag 17 november 1849 te Geleen [Li]. 

VIal.  Maria Theresia (Marie Thérèse (Fr.)) Coumans, dr. van Matthias Coumans (Vq) en Maria Agnetis Hanssen
 geb. op zaterdag 26 juni 1802 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (77 jaar oud) op dinsdag 15 juni 1880 te Spaubeek [Li], 
 tr. 
 met Joannes Wilhelmus Hautvast, zn. van Mattis (Matthias) Hautfast en Joanna Maria Willems (zie Vi). 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Jan Bernard (Joannes Bernardus) ,  
   geb. op zaterdag 19 augustus 1826 te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 19 augustus 1826 aldaar (getuigen: zijn oom Joannes Houdtvast en zijn oudtante Catharina Coumans (Vp), als Catharina Kaumans),  
   zadelaar,  
   ovl. (60 jaar oud) op zaterdag 16 juli 1887 om 16:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1887/14 (getuigen: zijn broer Jozef (Petrus Josephus) Hautvast (VIIbf), (48 jaar, landbouwer, Spaubeek, broeder) en Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens (zie VIs), (46 jaar, koster, Spaubeek, bekende)). 
  2.  Joannes Henricus ,  
   geb. op vrijdag 11 januari 1828 te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 11 januari 1828 aldaar (getuigen: zijn aangetrouwde tante Maria Helena Lemmens en Hendrick (Henricus) Heijnen (Vi)),  
   ovl. (6 dagen oud) op donderdag 17 januari 1828 te Spaubeek [Li]. 
  3.  Catharina Elisabetha ,  
   geb. op zaterdag 6 december 1828 te Spaubeek [Li],  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 6 december 1828 aldaar (getuigen: haar oom Jan Jozef (Petrus Josephus) Houdtvast, haar oudtante Anna Elisabeth Hanssen, Catharina Elisabetha Vandeberg),  
   ovl. (26 jaar oud) op donderdag 27 september 1855 te Heerlen [Li]. 
  4.  Maria Gertrudis ,  
   geb. op woensdag 23 maart 1831 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (4 jaar oud) op vrijdag 28 augustus 1835 aldaar. 
  5.  Anna Helena Hubertina ,  
   geb. op vrijdag 12 april 1833 te Spaubeek [Li],  
   huishoudster, winkelierster,  
   ovl. (60 jaar oud) op vrijdag 15 december 1893 om 08:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1893/14 (getuigen: Jan Mathijs (Joannes Mathijs) Moonen, (56 jaar, landbouwer, Spaubeek, nabuur) en Sjang (Joannes) Schutgens (VIIIao), (39 jaar, landbouwer, Spaubeek, bekende)),  
   tr. (resp. 38 en 44 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 17 november 1871 te Spaubeek [Li]  
   met Joannes Petrus (Joannes Pieter) Meex, zn. van Jan Nicolaas Meex (snijder, kledermaker, winkelier) en Joanna Catharina Wouters (herbergierse),  
   geb. op maandag 4 december 1826 te Spaubeek [Li],  
   ged. op maandag 4 december 1826 aldaar,  
   winkelier (op de Hoeve),  
   huwelijksgetuige van Joes (Mathijs) Bouwens en Maria Mechtildis Bougie op vrijdag 28 september 1883 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Godfried (Godefridus) Claessens (zie VIIae) en zijn achternicht Maria Josepha Beaumont op zaterdag 13 september 1884 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Winandus Hubertus Reintjens en Maria Theresia Francisca Caselli op zaterdag 8 mei 1886 te Spaubeek [Li],  
   huwelijksgetuige van Jan Gerard (Joannes Gerardus) Bemelmans en Maria Martha Hubertina Caselli op donderdag 10 juni 1886 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (60 jaar oud) op donderdag 27 januari 1887 te Spaubeek [Li] [BS: 45 jaar ?]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Henricus (Hendricus) ,  
   geb. op zondag 15 maart 1835 te Spaubeek [Li],  
   landbouwer,  
   ovl. (79 jaar oud) op vrijdag 14 augustus 1914 om 06:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1914/9 (getuigen: Lambèr (Nicolaas Lambertus Leonardus) Jötten, (26 jaar, kleermaker, Spaubeek, kennis) en Mathieu (Joannes Mathijs Hubertus) Moonen, (33 jaar, landbouwer, Spaubeek, kennis)). 
  7.  Maria Gertrudis ,  
   geb. op zaterdag 25 maart 1837 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (5 jaar oud) op zaterdag 2 juli 1842 aldaar. 
  8.  Jozef (Petrus Josephus) ,  
   geb. op maandag 12 augustus 1839 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (78 jaar oud) op zondag 3 maart 1918 aldaar, volgt VIIbf
  9.  Anna Maria ,  
   geb. op zaterdag 4 december 1841 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (66 jaar oud) op vrijdag 31 juli 1908 aldaar, volgt VIIbg

VIam.  Jan Gerard (Joannes Gerardus) Boshouwers, zn. van Joannes Wilhelmus Boshouwers (VIx) en Maria Judith Coumans (Vr) (landbouwster), 
 geb. op zondag 15 januari 1815 te Spaubeek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek op zondag 15 januari 1815 aldaar (getuigen: zijn tante Maria Sijbilla Boshouwers (VIw) en zijn oom Jan (Joannes) Coumans (Vs)), 
 landbouwer, 
 ovl. (75 jaar oud) op zaterdag 6 september 1890 te Schinnen [Li], 
 tr. (resp. 38 en 30 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 1 april 1853 te Spaubeek [Li] - akte 4 
 met Elisabeth (Anna Elisabeth, Maria Elisabeth) Moonen (Moenen), dr. van Jacobus (Joannes Jacobus) Moonen en Anna Gertrudis Schutgens
 geb. op zaterdag 20 april 1822 te Spaubeek [Li] - akte 9, 
 landbouwerse en olislagerse, 
 ovl. (42 jaar oud) op maandag 25 juli 1864 te Schinnen [Li] - akte 31. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Jan Willem Hubert ,  
   geb. op donderdag 9 maart 1854 te Schinnen [Li],  
   ovl. (68 jaar oud) op vrijdag 10 november 1922 aldaar. 
  2.  Mechtild Hubertin ,  
   geb. op maandag 21 januari 1856 te Schinnen [Li],  
   ovl. (72 jaar oud) op vrijdag 4 mei 1928 te Beek [Li],  
   tr. (resp. 35 en 41 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 4 juli 1891 te Schinnen [Li]  
   met Hubert (Renier Hubert) Bovens, zn. van Jan Mathijs Bovens (koopman en landbouwer) en Maria Judith Lienaerts,  
   geb. op zondag 19 mei 1850 te Schinnen [Li],  
   landbouwer,  
   huwelijksgetuige van Jos (Pieter Joseph) Vrancken (IXar) en zijn nicht Anna (Maria Anna Hubertina) Bovens op vrijdag 16 juli 1909 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (83 jaar oud) op maandag 16 april 1934 (Renier Hubert Bovens zn van Jan Mathijs Bovens en Maria Catharina Konings; gehuwd met Mechtildis Hubertine Boshouwers) te Beek [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Anna Mechtild Rosalin ,  
   geb. op woensdag 19 mei 1858 te Schinnen [Li],  
   ovl. (6 dagen oud) op dinsdag 25 mei 1858 aldaar. 
  4.  Maria Johanna ,  
   geb. op zaterdag 17 september 1859 te Schinnen [Li],  
   ovl. (2 maanden oud) op maandag 5 december 1859 aldaar. 
  5.  Maria Elisabeth ,  
   geb. op vrijdag 30 november 1860 te Schinnen [Li],  
   ovl. (30 dagen oud) op zondag 30 december 1860 aldaar. 
  6.  Pieter Thomas ,  
   geb. op zondag 9 februari 1862 te Schinnen [Li],  
   ovl. (3 maanden oud) op zaterdag 7 juni 1862 aldaar. 
  7.  Jacob Willem ,  
   geb. op dinsdag 31 mei 1864 te Schinnen [Li],  
   ovl. (41 dagen oud) op maandag 11 juli 1864 aldaar. 
  Elisabeth (Anna Elisabeth) Moonen, dr. van Jacobus (Joannes Jacobus) Moonen en Anna Gertrudis Schutgens
 tr. (resp. 24 en 28 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op woensdag 27 mei 1846 te Spaubeek [Li] - akte 1 
 met Jan (Joannes) Buijsers, zn. van Peeter Buijsers (landbouwer) en Maria Catharina Speessen (landbouwster), 
 geb. op dinsdag 7 oktober 1817 te Houthem [Li], 
 ovl. (31 jaar oud) op maandag 30 juli 1849 aldaar. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIan.  Jan Theodoor (Joannes Theodorus, Jean Theodore (Fr.)) Coumans, zn. van Jan (Joannes) Coumans (Vs) (landbouwer) en Maria Joanna Schols (dagloonster, landbouwster), 
 geb. op donderdag 19 november 1812 te Beek [Li] - akte 59, 
 landbouwer, 
 ovl. (78 jaar oud) op vrijdag 6 november 1891 te Neerbeek [Li] - Beek akte 57, 
 tr. (resp. 39 en 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 12 november 1852 te Geleen [Li] - akte 11 
 met Anna Elisabeth Beaumont, dr. van Mathijs (Jan Mathijs) Beaumont en Maria Elisabeth Donners
 geb. op woensdag 22 december 1824 te Krawinkel [Li] - Geleen akte 101, 
 ovl. (73 jaar oud) op zondag 26 december 1897 te Neerbeek [Li] - Beek 64. 
 Uit dit huwelijk 3 zonen: 
  1.  Jan Mathijs ,  
   geb. op donderdag 26 juni 1856 te Beek [Li] [huw.reg.],  
   ovl. (61 jaar oud) op zondag 7 oktober 1917 te Neerbeek [Li] - Beek akte 62,  
   tr. (resp. 44 en 34 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 9 februari 1901 te Schinnen [Li] - akte 3  
   met Maria Josepha Dols, dr. van Louis Dols en Elisabeth Overdorps,  
   geb. op zondag 28 oktober 1866 te Schinnen [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Pieter ,  
   geb. in 1857 te Beek [Li] [ovl.reg.],  
   ovl. (ongeveer 42 jaar oud) op woensdag 11 oktober 1899 te Neerbeek [Li] - Beel akte 51 [BS: 42 jaar]. 
  3.  Joseph ,  
   geb. in 1858 te Beek [Li] [huw.reg. 38 jaar],  
   tr. (resp. ongeveer 38 en ongeveer 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 17 februari 1896 te Geulle [Li] - akte 2  
   met Maria Mechtildis Hermans, dr. van Joseph Hermans en Gertrudis Bours,  
   geb. in 1873 te Geulle [Li] [huw.reg. 23 jaar]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIao.  Martin (Martinus) Coumans, zn. van Jan (Joannes) Coumans (Vs) (landbouwer) en Maria Joanna Schols (dagloonster, landbouwster), 
 geb. op woensdag 12 november 1823 te Beek [Li] - akte 114, 
 ovl. (79 jaar oud) op vrijdag 7 augustus 1903 te Neerbeek [Li] - Beek akte 34, 
 tr. (resp. 34 en 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 21 oktober 1858 te Beek [Li] - akte 10 
 met Maria Sophia Dieteren, dr. van Joannes Arnoldus Dieteren en Maria Sibilla Claessens
 geb. op donderdag 19 september 1833 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (66 jaar oud) op dinsdag 23 januari 1900 te Neerbeek [Li] - Beek akte 4. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Arnold ,  
   geb. in februari 1859 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (7 maanden oud) op zondag 4 september 1859 te Neerbeek [Li] - Beek akte 64 [BS: 7 maanden]. 

VIap.  Maria Catharina Coumans, dr. van Joannes Petrus Coumans (Vt) en Maria Sijbilla Mevissen
 geb. op dinsdag 8 augustus 1826 te Beek [Li], 
 ged. Rooms Katholiek aldaar (getuigen: haar oudoom Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters en haar achternicht Elisabeth (Maria Elisabeth) Boschouers (Vn)), 
 ovl. (61 jaar oud) op zaterdag 26 november 1887 om 20:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1887/17 (getuigen: haar zoon Hub (Andreas Hubertus) van de Wall (VIIbh), (28 jaar, dienstknecht, Spaubeek, zoon) en Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens (zie VIs), (46 jaar, koster, Spaubeek, bekende)), 
 tr. (resp. 30 en 28 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 15 oktober 1856 te Spaubeek [Li] 
 met Jan Gerard van de Wall, zn. van Jan Pieter van de Wall en Maria Catharina Bovens, 
 geb. op woensdag 28 november 1827 te Geleen [Li], 
 werkbode, 
 ovl. (42 jaar oud) op vrijdag 25 februari 1870 te Spaubeek [Li]. 
 Uit dit huwelijk 3 zonen: 
  1.  Pieter Hubertus ,  
   geb. op zondag 26 september 1858 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (2 maanden oud) op donderdag 2 december 1858 aldaar. 
  2.  Hub (Andreas Hubertus) ,  
   geb. op zondag 4 november 1860 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (57 jaar oud) op zaterdag 7 september 1918 aldaar, volgt VIIbh
  3.  Andreas Jozef ,  
   geb. op dinsdag 10 maart 1863 te Spaubeek [Li],  
   ovl. (55 jaar oud) op maandag 20 mei 1918 om 19:00 uur te Spaubeek [Li] - akte 1918/6 (getuigen: zijn neef Thei (Jan Theodoor) van de Wall (VIIIcd), (31 jaar, slager, Spaubeek) en Jan Hubert (Joannes Hubertus) Vrancken (zie VIIIan), (66 jaar, herbergier, Spaubeek)). 

Generatie VII

VIIa.  Maria Theresia Jacquemin, dr. van Jan Pieter Jacquemin (schrijnwerker) en Maria Joanna Beltgens (VIa), 
 geb. op maandag 5 augustus 1839 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (71 jaar oud) op zondag 7 augustus 1910 te Heerlen [Li] - akte 146, 
 tr. (resp. 29 en 39 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 12 november 1868 te Heerlen [Li] - akte 33 
 met Jan Theodoor Kusters, zn. van Jan Pieter Kusters en Anna Sophia Seins, 
 geb. op vrijdag 14 november 1828 te Heerlen [Li], 
 hoefsmid, 
 ovl. (56 jaar oud) op zondag 28 december 1884 te Heerlen [Li] - akte 137. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Anna Maria Odilia ,  
   geb. op dinsdag 25 mei 1869 te Heerlen [Li] - akte 65,  
   ovl. (2 jaar oud) op woensdag 28 juni 1871 aldaar - akte 68. 
  2.  Hendrik Hubert ,  
   geb. op donderdag 3 augustus 1871 te Heerlen [Li] - akte 88,  
   dagloner,  
   tr. (resp. 28 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 31 mei 1900 te Wijlre [Li] - akte 4  
   met Maria Josepha Smeets, dr. van Jan Hubert Smeets (landbouwer) en Anna Josepha Pieters (landbouwster),  
   geb. op maandag 27 november 1876 te Wijlre [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Maria Theresia Hubertina ,  
   geb. op donderdag 17 april 1873 te Heerlen [Li],  
   ovl. (34 jaar oud) op maandag 17 juni 1907 aldaar, volgt VIIIa
  4.  Anna Maria Hubertina ,  
   geb. op donderdag 21 mei 1874 te Heerlen [Li] - akte 74,  
   ovl. (17 dagen oud) op zondag 7 juni 1874 aldaar - akte 51. 
  5.  Anna Maria Geertruid ,  
   geb. op vrijdag 28 mei 1875 te Heerlen [Li] - akte 76,  
   ovl. (4 maanden oud) op dinsdag 26 oktober 1875 aldaar - akte 116. 
  6.  Jan Hubert ,  
   geb. op dinsdag 5 september 1876 te Heerlen [Li] - akte 125,  
   ovl. (8 maanden oud) op zaterdag 5 mei 1877 aldaar - akte 62. 
  7.  Pieter Hubert ,  
   geb. op maandag 8 oktober 1877 te Heerlen [Li] - akte 121,  
   ovl. (8 maanden oud) op zaterdag 22 juni 1878 aldaar - akte 78. 
  8.  Jan Theodoor ,  
   geb. op woensdag 25 juni 1879 te Heerlen [Li],  
   ovl. (46 jaar oud) op zondag 24 januari 1926 aldaar, volgt VIIIb
  9.  Jan Pieter ,  
   geb. in mei 1881 te Heerlen [Li],  
   ovl. (9 maanden oud) op zaterdag 4 februari 1882 aldaar - akte 18 [BS: 9 maanden]. 
  Jan Theodoor Kusters, zn. van Jan Pieter Kusters en Anna Sophia Seins, 
 tr. (resp. 26 en 30 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op zondag 10 juni 1855 te Heerlen [Li] - akte 13 
 met Catharina Margaretha Roebroek, dr. van Mathijs Jozef Roebroek en Anna Barbara Theodora Schreij, 
 geb. op vrijdag 22 april 1825 te Sittard [Li], 
 naaister, 
 ovl. (39 jaar oud) op donderdag 30 juni 1864 te Heerlen [Li] - akte 81. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Maria Odilia ,  
   geb. op maandag 19 november 1855 te Heerlen [Li] - akte 144. 
  2.  Maria Geertruida ,  
   geb. op maandag 26 oktober 1857 te Heerlen [Li] - akte 120,  
   ovl. (4 jaar oud) op zaterdag 15 maart 1862 aldaar - akte 35. 
  3.  Maria Agnes ,  
   geb. op dinsdag 10 mei 1859 te Heerlen [Li] - akte 51,  
   dienstmeid,  
   ovl. (81 jaar oud) op vrijdag 31 mei 1940 te Nieuwenhagen [Li],  
   tr. (resp. 27 en 31 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op donderdag 11 november 1886 te Heerlen [Li] - akte 29  
   met Hubertus Martinus Janssen, zn. van Johan Janssen en Maia Anna Vaessen,  
   geb. op dinsdag 23 januari 1855 te Nieuwenhagen [Li],  
   fabrieksarbeider,  
   ovl. (hoogstens 36 jaar oud) voor 1892. Uit dit huwelijk geen kinderen,  
   tr. (resp. 33 en ongeveer 41 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 18 november 1892 te Nieuwenhagen [Li] - akte 14  
   met Mathias Jozef Vaessen, zn. van Martinus Vaessen en Maia Catharina Reumkens,  
   geb. in 1851 te Nieuwenhagen [Li] - bij huwelijk 41 jaar,  
   schrijnwerker,  
   ovl. (ongeveer 67 jaar oud) op woensdag 18 december 1918 te Nieuwenhagen [Li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Maria Johan Nikolaas ,  
   geb. op woensdag 1 mei 1861 (tweeling) te Heerlen [Li] - akte 56,  
   ovl. (één dag oud) op donderdag 2 mei 1861 aldaar - akte 44 [BS: 18 uur]. 
  5.  Maria Sophia Agnes ,  
   geb. op woensdag 1 mei 1861 (tweeling) te Heerlen [Li] - akte 57,  
   ovl. (8 maanden oud) op maandag 13 januari 1862 aldaar - akte 6. 
  6.  Maria Mathias Jozef ,  
   geb. op zondag 8 maart 1863 te Heerlen [Li] - akte 23,  
   slotsmid,  
   tr. (resp. 46 en ongeveer 48 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 17 september 1909 te Kerkrade [Li] - akte 78  
   met Anna Catharina Ploum, dr. van Jan Joseph Ploum en Maria Elisabetha Huijnen,  
   geb. in 1861 te Kerkrade [Li] - bij huwelijk 48 en wed. van Peter Joseph Benden. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
  7.  Maria Anna Geertruida ,  
   geb. op dinsdag 17 mei 1864 te Heerlen [Li] - akte 69,  
   ovl. (13 dagen oud) op maandag 30 mei 1864 aldaar - akte 70. 

VIIb.  Maria Agnes Odilia Jacquemin, dr. van Jan Pieter Jacquemin (schrijnwerker) en Maria Joanna Beltgens (VIa), 
 geb. op maandag 22 mei 1843 te Spaubeek [Li], 
 ovl. (85 jaar oud) op zondag 10 maart 1929 te Heerlerheide [Li], 
 tr. (resp. 28 en 33 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 6 oktober 1871 te Heerlen [Li] - akte 25 
 met Pieter Hubert Pommé (Tommé), zn. van Martin Pommé en Anna Catharina Moenen, 
 geb. op woensdag 11 oktober 1837 te Wijnandsrade [Li], 
 dienstknecht, 
 ovl. (73 jaar oud) op zaterdag 16 september 1911 te Heerlen [Li]. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Herman Jozef ,  
   geb. op zondag 24 februari 1878 te Heerlen [Li],  
   ovl. (69 jaar oud) op zondag 23 november 1947 aldaar, volgt VIIIc

VIIc.  Maria Anna Hubertina (Anna Maria) Beltgens (Beltjens), dr. van Mathijs Beltgens (VIb) en Maria Catharina Stassen (VIIz) (landbouwster), 
 geb. op dinsdag 30 december 1851 te Spaubeek [Li], 
 Rooms Katholiek, 
 ovl. (78 jaar oud) op donderdag 6 november 1930 te Nuth [Li], 
 tr. (resp. 25 en 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 9 januari 1877 te Wijnandsrade [Li] 
 met Peter Joseph Hubertus Gerards, zn. van Petrus Hubertus Gerards en Maria Josepha Steyns
 geb. op zaterdag 17 november 1849 te Wijnandsrade [Li], 
 Rooms Katholiek, 
 metselaar, 
 ovl. (77 jaar oud) op maandag 14 februari 1927 te Schinnen [Li]. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Jan Hubert ,  
   geb. op zondag 28 oktober 1877 te Nuth [Li],  
   Rooms Katholiek,  
   ovl. (80 jaar oud) op donderdag 23 januari 1958 te Senzeille [Na, België]. 
  2.  Jan Mathijs Felix ,  
   geb. op woensdag 5 juni 1878 te Nuth [Li],  
   Rooms Katholiek,  
   ovl. (82 jaar oud) op donderdag 2 maart 1961 te Wijnandsrade [Li]. 
  3.  Anna Maria Hubertina ,  
   geb. op maandag 28 maart 1881,  
   Rooms Katholiek. 
  4.  Frans Hubert ,  
   geb. op zondag 27 mei 1883 te Nuth [Li],  
   Rooms Katholiek. 
  5.  Jan August ,  
   geb. op vrijdag 1 januari 1886 te Nuth [Li],  
   ovl. (80 jaar oud) op maandag 14 februari 1966 te Heerlen [Li], volgt VIIId
  6.  Heeroom Antonius Hubertus Constant ,  
   geb. op dinsdag 17 januari 1888 te Nuth [Li],  
   Rooms Katholiek,  
   Missionaris Montfortanen,  
   ovl. (83 jaar oud) op vrijdag 2 juli 1971 te Geleen [Li]. 
  7.  Maria Antoinetta ,  
   geb. op donderdag 26 maart 1891 te Nuth [Li],  
   Rooms Katholiek. 
  8.  Hubert Jozef ,  
   geb. op zaterdag 15 april 1893 te Nuth [Li],  
   Rooms Katholiek. 

VIId.  Nicolaes Jozef (Nicolaas Jozef) Demacker, zn. van Pieter (Petrus) Demacker (landbouwer) en Maria Agnes Beltgens (VIc) (landbouwster), 
 geb. op donderdag 27 mei 1852 te Spaubeek [Li], 
 landbouwer, 
 ovl. (81 jaar oud) op zondag 24 december 1933 (Joseph Nicolaas Demacker zn van Pieter Demacker en Agnes Beltgens; gehuwd met Anna Gertrudis Schreurs) te Ulestraten [Li], 
 tr. 
 met Anna Gertrudis Christina Schreurs
 geb. op donderdag 3 maart 1864 dr van Theodorus Schreurs en Marie Gommans te Buggenum [Li]. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Wilhelmus Theodorus Josephus ,  
   geb. op zaterdag 16 maart 1901 te Maasbree [Li],  
   landbouwer,  
   overlijdensgetuige van zijn oom Mathijs Hubert (Mathias Hubertus) Demacker (zie VIc) op dinsdag 16 mei 1922. 
  2.  Everardus Hubertus Theodorus ,  
   geb. op maandag 21 juli 1902 te Maasbree [Li],  
   landbouwer,  
   tr. (resp. 30 en ongeveer 21 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 12 april 1933 te Noorbeek [Li]  
   met Jeanne Marie Josephine Lemlijn,  
   geb. in 1912 dr van Jean Guillaume Lemlijn (landbouwer) en Anne Marie Lemlijn (huishoudster) te Battice (Herve) [Li, België]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Maria Gertrudis Josephina ,  
   geb. op woensdag 16 maart 1904 te Ulestraten [Li],  
   tr. (resp. 25 en 33 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 10 september 1929 te Ulestraten [Li]  
   met Michel Franciscus Houtackers,  
   geb. op donderdag 3 oktober 1895 zn van Christiaan Hubertus Houtackers en Gertrudis Hubertina Wolfhagen te Heel en Panheel [Li],  
   burgemeester. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIe.  Maria Catharina Martha Demacker, dr. van Pieter (Petrus) Demacker (landbouwer) en Maria Agnes Beltgens (VIc) (landbouwster), 
 geb. op maandag 5 mei 1856 te Spaubeek [Li], 
 tr. (resp. 27 en 34 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 8 november 1883 te Ulestraten [Li] 
 met Herman Joseph Bemelmans
 geb. op zondag 29 april 1849 zn van Henricus Bemelmans en Maria Josephina Pelzer te Voerendaal [Li], 
 landbouwer. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Herman Arthur Nicolas ,  
   geb. op maandag 25 september 1899 te Maastricht [Li] - akte 913,  
   ovl. (11 maanden oud) op zaterdag 1 september 1900 aldaar - akte 746. 

VIIf.  Anna Maria Cuijpers, dr. van Christiaan Cuijpers (VIh) (akkerbouwer, landbouwer) en Mara Cornelia van Hees (akkerbouwster, huishoudster), 
&nbs