Kwartierstaat van Jo ; Chris (Gerardus Wilhelmus Johannes) Wouters
Kwartierstaat van Jo ; Chris (Gerardus Wilhelmus Johannes) Wouters

Generatie I

1.  Gerardus Wilhelmus Johannes (Jo, Chris) Wouters[V][M]
 geb. op zaterdag 24 maart 1928 te Spaubeek [li], 
 ged. Rooms Katholiek op zondag 25 maart 1928 zijn roepnaam is genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde. Zijn vader is het hiermee absoluut oneens. Hij vindt dat zijn zoon naar zijn vader (Jan Christiaan) moet worden genoemd en hij blijft hem dus consequent Chris noemen aldaar (getuigen: zijn grootvader Sjang (Joannes Wilhelmus) Waltmans (6), geschreven als Johannes Waltmans en zijn tante Maria Agnes (Anna Maria Agnes) Wouters (2c)), 
 mijnwerker (houwer) op staatsmijn Maurits te Geleen; conciërge, 
  
 Laurentiusschool van de leerlingen van klas 2 en 3 circa 1937 te Spaubeek [li], 
   
 1e rij (zittend) v.l.n.r. 
 1. Adrie Aerts, 2. Jan Crombags, 3. Hub Vrancken, 4. Jeu Selder, 5. Jan Bouwens 
 2e rij v.l.n.r. 
 1. Jos Riedel, 2. Wil Crombags, 3. Jeu (Math) Waltmans, 4. Wil Maes, 5. Hein Steijns, 6. Harrie Selder, 7. Harrie Heijnen, 8. Hub Crombags 
 3e rij v.l.n.r. 
 1. Gerard Terwint, 2. Wim Roozen, 3. Jan Bouwens, 4. Pie Heijnen, 5. Piet van Megen, 6. Eed Moonen, 7. Hendrik Luijten, 8. Joke Bouwens 
 4e rij v.l.n.r. 
 1. Math Maes, 2. Pierre Bouwens, 3. Math Geurts, 4. Lei op de Camp, 5. Niek Vanderbooren, 6. Jo Wouters, 7. Jo Duijzings, 8. Wim Terwint, 9. Zef Ritterbeeks 
 5e rij v.l.n.r. 
 1. Jaac Roelofsen, 2. Pierre Wachelder, 3. Lowie Welters, 4. Jan Bouwens, 5. Jo Meijers, 6. Wil Jacobs, 7. Piet Meijers, 8. Charel Vrancken, 9. Jo Voncken 
 (bron: foto en namen Jo Ritterbeeks), 
 Vrienden samen op de foto circa 1943 te Spaubeek [li]
   
 op de bovenstaande foto zien we van links naar rechts: 
 Harie Linders, Math Ritterbeeks (in uniform van Arbeidsdienst [geverfde Nederlandse legeruniformen]), Jo Wouters, Harie Bouwens, Pierre Wachelder, Sef Meijers, Jo Consten, Pierre Ritterbeeks. 
 (bron: foto en namen Jo Ritterbeeks
 Ovl. (68 jaar oud) op vrijdag 21 maart 1997 aan mesothelioom (astbest longkanker) te Sittard [li] - ziekenhuis de Goddelijke Voorzienigheid, 
 gecr. op woensdag 26 maart 1997 te Geleen [li], 
 tr. (25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 9 september 1953 te Geleen [li] 
 met Afgeschermd , kind van Janus (Adrianus Johannes Hubertus) van den Ende (mijnwerker (o) Mts 592, houwer) en Stiena (Ernestina Maria) Gubbels. Uit dit huwelijk 4 kinderen. Generatie II

2.  Willem (Wilhelm, Wullem) Wouters[V][M][1a][1][1c][1d][1e][1f][1g][1h][1i]
 geb. op zondag 9 augustus 1891 om vier uur v.m te Stetternich [nw, Duitsland] (Akte 58 / 1891) (getuige: zijn vader Jan Christiaan (Joannes Christiaan) Wouters (4)), 
 ged. Rooms Katholiek op woensdag 12 augustus 1891 te Hambach [nw, Duitsland], 
 mijnwerker op staatsmijnen Hendrik te Brunssum en Maurits te Geleen, 
 geboortegetuige van zijn zoon Nn Wouters (1e) op woensdag 22 november 1933, 
 overlijdensgetuige van zijn dochter Fientje (Josephina Johanna Maria) Wouters (1g) op maandag 17 februari 1941, 
  
 Militaire dienst vanaf 1911 te Amsterdam [nh], 
   
 NL - Dienstplicht ontslagbewijs diensteindiging op 01-10-1931 (Wilhelm is 40 jaar oud). Hij zat in 5e Regiment Infantrie dienstplichtige lichting 1911 Amsterdam (N-H) als soldaat. 
 Op 31-08-1917 ingeschreven te Spaubeek, 
 Na millitaire dienstplicht na 1911 te Spaubeek [li]
 Wilhelm Wouters is Nederlander en voelt zich absoluut geen Duitser (of Pruis/Preuß toentertijd). Hij bezit immers via zijn vader de Nederlandse nationaliteit en dient in het Nederlands leger bij de infanterie te Amsterdam. Ik weet wel van mijn vader Jo/Chris, de oudste zoon van Wilhelm: "Als iemand hem Pruis noemde dan was hij zo kwaad dat hij voor de rest zijn leven niets meer tegen deze persoon zei". Dit is bij diverse personen in Spaubeek het geval geweest. Wat aangeeft hoe diep dit gevoel bij hem heeft gezeten. 
 Hierna gaat hij in de kost bij zijn tante Maria Agnes Wouters (gehuwd met Joannes Wilhelmus A Campo) die op de Dorpstraat wonen. 
 Naast zijn tante woont Trinetta Maria Hubertina Waltmans, waarmee hij later huwt. Later gaat hij inwonen bij de smid op de Zandstraat.[dit zal waarschijnlijk na de dood van zijn tante Maria Agnes Wouters in 1915 gebeurd zijn ww], 
 Koopt gronden uit erfenis op donderdag 1 januari 1925 te Spaubeek [li]
 Jan Christiaan Wouters, tuinman te Jülich; Anna Maria Agnes Hölters geb. Wouters, zonder beroep; Frederik Hölters, arbeider te Jülich; Gertruda Wouters, kloosterzuster te Düren verkopen aan: Wilhelm Wouters, mijnwerker, een boomgaard sectie B nr. 2223 en 2226 totaal 20 are 30 ca voor fl 720,00 uit erfenis van Andries Wolters [? moet zijn Wouters ww] en Maria Sibilla Meens. De gekochte goederen zijn verhuurd voor 6 jaar per 01-01-1925. 
   
 Een kopie van de handtekeningen onder de verkoopakte
 Lening bij Limburgse Steenkolenmijnen voor bouw van huis aan de Dorpstraat op dinsdag 29 maart 1927 te Spaubeek [li]
 Wilhelm Wouters x Maria Hubertina Antoinette [? moet zijn Trinetta Maria Hubertina ww] Waltmans nemen lening voor de bouw van een huis (maximaal fl 2800,00). Rente 4% starten met fl 1800,00 op 29-03-1927. 
   
 de handtekening van Wilhelm Wouters onder de akte
 Zes weken dienst van Wihelm Wouters op zaterdag 4 oktober 1952 te Spaubeek [li]
   
 [opmerking: als vrouw (Netteke Wouters-Wanltmans) wordt genoemd: Antonetta Waltmans, i.p.v. Trinetta Waltmans (deze naam wordt ook in het trouwboekje gebruikt!) ww] 
 Ovl. (61 jaar oud) op zondag 24 augustus 1952 om 00:20 uur te Sittard [li] - ziekenhuis "De Goddelijke Voorzienigheid" aan een maagbloeding.
Opmerking: ab intestato [= zonder testament] overleden. Spaubeek akte 1952/12,  
 begr. te Spaubeek [li],  
 otr. op zaterdag 6 januari 1923 te Spaubeek [li], 
 tr. (resp. 31 en 21 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 24 januari 1923
te Spaubeek [li] (getuigen: Louis (Joannes Ludovicus) Vrancken, (29 jaar, mijnwerker, Spaubeek) en Jan Hubert (Joannes Hubertus) Vrancken, (71 jaar, landbouwer, Spaubeek)),  
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zaterdag 27 januari 1923 opm.: in trouwboekje foutieve naam: Maria Catharina Hubertina Waltmans te Spaubeek [li] (getuige: Pastoor E. Beckers), 
  
 woont Dorpstraat 54 Spaubeek [li] na 1927, 
 De oudste dochter Mia wordt in 1926 in een van de vijf huisjes op de Dorpstraat geboren. 
 Mijn vader Jo wordt als eerste (in 1928) van de nog 8 volgende kinderen in deze woning geboren. 
   
 Willem Wouters met zijn echtgenote Netteke Waltmans en oudste dochter Mia voor de nieuwe woning. 
   
 rij 1 (v.l.n.r.): Fientje, Frits, Wil, Annie 
 rij 2 (v.l.n.r.): Ellie (op arm), Netteke Wouters- Waltmans, Mia, Gerda, Jo 
 (foto ca. 1940) 
   
 Een foto midden jaren 1950 voor het huis op de Dorpsraat. Van links naar rechts zien we een gedeelte van de familie Wouters: dochter Gerda, moeder Netteke, schoondochter Dina van de Ende [mijn moeder ww], onbekend (met hand boven ogen), zoon Jo [mijn vader ww] en op de tweede rij van links naar rechts: zoon Wil en zoon Frits
 woont in wijk B (Dorpstraat) op nummer 24 op zaterdag 15 februari 1941 te Spaubeek [li], 
  
 Vier generaties circa 1950 te Spaubeek [li], 
 Vier generaties vrouwelijke opvolgers in het geslacht: 
   
 overgrootmoeder Anna Waltmans-Baltus, grootmoeder Netteke Wouters-Waltmans, moeder Mia Venema-Wouters en dochter Joske Venema
 woont op Dorpstraat 54 op vrijdag 10 december 1976 te Spaubeek [li] 
 met 

3.  Netteke (Trinetta Maria Hubertina, Antonetta) Waltmans[V][M][1a][1][1c][1d][1e][1f][1g][1h][1i]
 geb. op donderdag 23 mei 1901 te Meerssen [li], 
  
 Foto van Netteke Waltmans op 17 jarige leeftijd
 ,  
 Foto Netteke Wouters-Waltmans met zuster Tina Waltmans te Hobbelrade [li], 
 ,  
 doopgetuige van Afgeschermd (zie 3b), 
 ovl. (75 jaar oud) op vrijdag 10 december 1976 in het St. Barbara ziekenhuis te Geleen [li], 
 begr. op dinsdag 14 december 1976 om 10:00 uur te Spaubeek [li] H.Laurentiuskerk. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1a.  Mia (Joanna Catharina Maria) [V][M],  
   geb. op zondag 24 januari 1926 te Spaubeek [li],  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 26 januari 1926 genoemd naar haar overgrootmoeder aan moederszijde aldaar (getuigen: haar grootvader Jan Christiaan (Joannes Christiaan) Wouters (4) en haar overgrootmoeder Maria (Maria Catharina) Lemmens (15), geschreven als: Catharina Lemmens),  
   ovl. (74 jaar oud) op donderdag 1 juni 2000 te Sittard [li] - ziekenhuis de Goddelijke Voorzienigheid,  
   begr. op dinsdag 6 juni 2000 te Spaubeek [li]. 
  1b.  Jo ; Chris (Gerardus Wilhelmus Johannes) [V][M],  
   geb. op zaterdag 24 maart 1928 te Spaubeek [li],  
   ovl. (68 jaar oud) op vrijdag 21 maart 1997 te Sittard [li],  
   gecr. op woensdag 26 maart 1997 te Geleen [li], zie 1
  1c.  Frits (Godfried Joannes Gerardus) [V][M],  
   geb. op dinsdag 3 juni 1930 te Spaubeek [li],  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 4 juni 1930 genoemd naar zijn oom en deze is ook zijn peter aldaar (getuigen: zijn aangetrouwde oom Frits (Gottfried) Hölters (zie 2c), uit Jülich en zijn grootmoeder Anna (Maria Joanna Hubertina) Baltus (7)),  
   Groente verkoper (huis aan huis verkoop met auto),  
    
   Verkoper van aardappelen, groente en fruit te Spaubeek [li],  
    
   (bron: advertentie Limburgs Dagblad 30 december 1972
   Ovl. (77 jaar oud) op zondag 30 maart 2008 te Geleen [li] - ziekenhuis Orbis,  
   gecr. aldaar. 
  1d.  Gerda (Gerarda Jacoba Jozefina, Gert) [V][M],  
   geb. op maandag 18 april 1932 te Spaubeek [li],  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 19 april 1932 genoemd naar haar tante en deze is ook haar meter aldaar (getuigen: haar oom Huub (Hubertus Gerardus) Waltmans (3c) en haar tante Maria Elisabeth Wouters (2f)),  
   getuige bij kerk. huw. van haar broer Jo ; Chris (Gerardus Wilhelmus Johannes) Wouters (1) en Afgeschermd ,  
   ovl. (70 jaar oud) op zondag 16 maart 2003 te Spaubeek [li]. 
  1e.  Nn [V][M],  
   geb. op maandag 20 november 1933 om 23:00 uur. Het kind is van het mannelijk geslacht te Spaubeek [li] - ovl.akte 1933/12 (getuigen: zijn vader Willem (Wilhelm) Wouters (2), (42 jaar, mijnwerker, Spaubeek) en Sjang (Joannes) Welzen, (51 jaar, veldwachter, Spaubeek)) (doodgeb.). 
  1f.  Afgeschermd [V][M]
  1g.  Fientje (Josephina Johanna Maria, Jozefientje) [V][M],  
   geb. op woensdag 2 december 1936 te Spaubeek [li],  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 3 december 1936 genoemd naar haar tante en deze is ook haar meter aldaar (getuigen: haar oom Sjeng (Johannes Hubertus) Waltmans (3d) en haar tante Fien (Josephina Trinetta Hubertina) Waltmans (3e)),  
   ovl. (4 jaar oud) op zaterdag 15 februari 1941 om 05:30 uur.
te Spaubeek [li] (getuige: haar vader Willem (Wilhelm) Wouters (2), (49 jaar, mijnwerker, Spaubeek)),  
   begr. te Spaubeek [li]. 
  1h.  Afgeschermd [V][M]
  1i.  Afgeschermd [V][M]Generatie III

4.  Jan Christiaan (Joannes Christiaan, Johann Christiaan (D.), Christiaan) Wouters[V][M][2][2b][2c][2d][2e][2f]
 geb. op woensdag 7 maart 1849 om 10:00 uur v.m. Genoemd naar zijn oudoom aan moederszijde (Christianus Meens).
te Spaubeek [li] (getuigen: Jan Jacob Eussen (landbouwer 56 jaar oud), Gerardus Gielen (werkbode 53 jaar oud) en burgemeester Jan Andreas Eussen),  
 dienstknecht, fabrieksarbeider, tuinman, 
 doopgetuige van zijn kleindochter Mia (Joanna Catharina Maria) Wouters (1a) op dinsdag 26 januari 1926 te Spaubeek [li], 
 geboortegetuige van zijn dochter Maria Gertrud Wouters (2b) op woensdag 14 december 1892, 
 geboortegetuige van zijn zoon Willem (Wilhelm) Wouters (2) op zondag 9 augustus 1891, 
 overlijdensgetuige van zijn dochter Maria Gertrud Wouters (2b) op dinsdag 14 februari 1893, 
 geboortegetuige van zijn dochter Maria Agnes (Anna Maria Agnes) Wouters (2c) op zaterdag 3 maart 1894, 
 geboortegetuige van zijn zoon Nn Wouters (2d) op dinsdag 6 augustus 1895, 
 geboortegetuige van zijn dochter Maria Margaretha Wouters (2e) op donderdag 7 april 1898, 
 huwelijksgetuige van Johann Hübert Saint-Mont (zie 2c) en zijn dochter Maria Agnes (Anna Maria Agnes) Wouters op zaterdag 26 november 1910 te Jülich [nw, Duitsland], 
 overlijdensgetuige van zijn vader Andries (Joannes Andreas) Wouters (8) op maandag 5 april 1875, 
  
 Woonde tussen donderdag 1 januari 1880 en maandag 31 oktober 1881  te Hobbelrade [li], 
 Jan Christiaan en zijn moeder wonen in bij zijn zuster Maria Elisabeth Hubertina Wouters x Peter Jozef Muijlkens in Hobbelrade. Op 31-10-1881 vertrekt Jan Christiaan naar Ambij. De rest van de familie Muijlkens-Wouters zijn naar Hulsberg vertrokken 
 (bron: Spaubeek BVR 1880 scan 262), 
 Woonde (Als knecht) in tussen maandag 31 oktober 1881 en dinsdag 10 oktober 1882  te Amby [li]
 Zes jaar na de dood van zijn vader in 1875 wordt Jan Christiaan op 31 oktober 1881 uitgeschreven in het bevolkingsregister van Spaubeek. Van hieruit vertrekt hij naar Amby. Omdat Amby in deze tijd vooral een agrarische streek is, waar zeer veel jongere mannen en vrouwen heen gaan, is het aannemelijk dat Jan Christaan hier als knecht bij een boerenbedrijf gaat werken. 
 In de bevolkingsregisters van Amby is hier niets van terug te vinden, waarschijnlijk door het ontbreken van een aantal pagina's uit deze registers. 
 Op 10 oktober 1882 wordt Jan Christiaan weer ingeschreven in het bevolkingsregister van Spaubeek. Hij gaat dan inwonen bij zijn zuster Maria Agnes, die met landbouwer/tapper Willem A Campo gehuwd is. Deze wonen in de Dorpstraat nr 69. Hij blijft hier wonen tot 29 januari 1883. 
 In dit gezin woont ook sinds 6 november 1876 zijn moeder en weduwe Maria Sibilla Meens. Zij overlijdt hier op 19 juli 1883. 
 Woonde vanaf maandag 29 januari 1883 te Hambach [nw, Duitsland]
 Op 29 januari 1883 wordt Jan Christiaan uitgeschreven in het bevolkingsregister van Spaubeek. Hierin staat vermeld dat hij zich gaat vestigen in hof te Lorsbeck gemeente Hambach kreis Jülich Pruissen. 
 Over dit hof te Lorsbeck is het volgende te vinden: 
 Haus Lorsbeck 
 Das Haus war seit dem 14. Jahrhundert als Rittersitz bekannt und ursprünglich von einem Dorf umgeben. Vermutlich wurde das Dorf im Jahre 1542 in der Brabanter Fehde vollständig zerstört und nicht mehr aufgebaut. Nur das Haus blieb übrig und wurde nach den Besitzern „Haus Lorsbeck“ genannt. 1750 wurde das Herrenhaus neu errichtet. Im Zweiten Weltkrieg wurde der größte Teil der Gebäude zerstört. Es blieben nur vom Schloss der Turm und die Vorburg übrig. Nach 1945 wurde das Haus neu aufgebaut. 
 Im Februar 2011 wurde die gesamte Anlage bis auf den denkmalgeschützten Turm abgerissen. Türen und Fensteröffnungen wurden vermauert. Eigentümer waren: 
 Familie von Lorsbeck 
 Familie von Harff 
 1669 Brüder Wilhelm und Johann von Blittersdorf zu Oberempt 
 durch Heirat an Theodor Joseph von Rossum 
 1817 Wilhelm Schneiders, Posthalter 
 (bron: Wikipedia) 
 Een andere internet bron vermeld: 
 Im Osten verläuft der Iktebach, im Westen hinter der Bundesstraße 56, mit deren Bau im Jahre 1971 begonnen wurde, die Rur. Nördlich liegen Altenburg und Jülich-Süd mit dem Systeminstandsetzungswerk der Bundeswehr und dem Forschungszentrum Jülich (Waldstraße-Leo-Brandt-Straße) sowie das Gut Lorsbeck (wird abgerissen). Westlich jenseits der Rur liegt Schophoven, Ortsteil der Gemeinde Inden.Selgersdorf ist umgeben von den Braunkohle-Tagebauen Hambach im Osten sowie Inden II im Westen. Diese Tagebaue werden betrieben von der RWE Power AG. Unmittelbar am Waldrand liegt der kleinste Ortsteil der Stadt Jülich, Daubenrath, sowie der Kirchholzer Hof weiter südlich. Im Süden befindet sich Krauthausen (Niederzier), bis zur kommunalen Neugliederung 1973 ebenfalls ein Ortsteil der Stadt Jülich, jetzt Gemeinde Niederzier. 
 Zijn kinderen worden geboren in Selgersdorf. Hierover vinden we: 
 Wie viele ländliche Siedlungen der Region dürfte auch Selgersdorf seine Ursprünge als Ortschaft in fränkischer Zeit haben. Aber einiges spricht auch für die Römer, seit es im Bereich des Tagebaus Hambach den Fund eines Bruchstücke einer steinernen Inschrift aus Altenburg gibt. Vielleicht war der Fischreichtum der damals weit verzweigten Rur der Grund des Verbleibens. In Zusammenhang mir Fischereirechten wird[1] Selgersdorf als SALECHENBRUOCH erstmals urkundlich am Freitag, dem 25.Juli 973 erwähnt. 973 wird auch schon Altenburg „in burgina“ erwähnt. 1225 wird erstmals eine Kirche in SALECHINDORP erwähnt; das zeugt von schnellen Wachstum der Ortschaft. Von 1283 bis 1312 wird die Ortschaft unter den Namen SALGENDORP und SALKINDORF in kirchlichen Urkunden erwähnt. Zu diesem Zeitpunkt muss das Dorf mit Altenburg, Daubenrath, Krauthausen, Hambach (teilweise), Kirchholzer Hof, den Höfen in Dohr, Lorsbeck und Viehöfen und mit Besitzungen, die an die Stadt Jülich heran reichten, für den Klerikus hoch interessant gewesen sein, sodass sich der Stift St. Gereon Köln sich die Pfarre „einverleibte“. 1324 wird der Ort als SAYLGENDORPE in einer kirchlichen Urkunde erwähnt, als ein neuer Priester eingeführt wurde. SALCHENDORP stand auf einer 1475 gegossen Glocke. Selgersdorf wurde 1916 Stadtteil von Jülich. 
   
 Na de eerste wereldoorlog (1914-1918) heeft Jan Christiaan een speciale pas nodig om uit het bezette Duitsland zijn familie in Nederland te bezoeken. 
   
 Ovl. (77 jaar oud) op zaterdag 30 oktober 1926 om 4:45 uur n.m te Jülich [nw, Duitsland] (Akte 82 / 1926) (getuige: zijn dochter Maria Elisabeth Wouters (2f) (aang.), als Ordenschwester Romana Gertrud Wouters), 
  
 woont, 
 Na hun huwelijk wonen zij in: 
 Lorsbeck - (Bahn)wärtershaus - Lorsbeck 19 
 hun oudste zoon Wilhelm wordt aangegeven in: Stetternich op zijn overlijdenskaartje staat geboren te Selgersdorf 
 de andere kinderen worden aangegeven in Hambach 
 Bij hun overlijden wonen Jan Christiaan Wouters en Gertud Schroeder in: 
 Herrenstraße 12 - Jülich 
   
 
 tr. (resp. 41 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 31 mei 1890 te Jülich [nw, Duitsland] (akte nr. 16 - 1890) (getuige: Bäcker (=bakker) Andreas Erven (47 Jahre alt, wohnhaft zu Jülich), Gerber (=leerlooier) Heinrich Weitz (35 Jahre alt, wohnhaft zu Jülich)) 
 met 

5.  Gertrud Schroeder (Schröder)[M][2][2b][2c][2d][2e][2f]
 geb. op woensdag 5 augustus 1863 te Nottuln [nw, Duitsland], 
 ged. Rooms Katholiek op vrijdag 7 augustus 1863 opgegeven doopnamen: Anna Marie Schroeder (bron: IGI-Index GS Film nummer 872006; Index C94156-5) aldaar - Sankt Martinus, 
 dienstmaagd, 
 overlijdensgetuige van haar dochter Maria Margaretha Wouters (2e) op zondag 3 juli 1898, 
 ovl. (60 jaar oud) op maandag 7 april 1924 om 12:15 uur n.m te Jülich [nw, Duitsland] (Akte 32 / 1924) (getuige: haar dochter Maria Elisabeth Wouters (2f), als Krankenschwester Romana Gertrud Wouters). 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  2a.  Willem (Wilhelm) [V][M][1a][1][1c][1d][1e][1f][1g][1h][1i],  
   geb. op zondag 9 augustus 1891 te Stetternich [nw, Duitsland] (getuige: zijn vader Jan Christiaan (Joannes Christiaan) Wouters (4)),  
   ovl. (61 jaar oud) op zondag 24 augustus 1952 te Sittard [li],  
   begr. te Spaubeek [li], zie 2
  2b.  Maria Gertrud [V][M],  
   geb. op woensdag 14 december 1892 tussen een en half twee v.m te Hambach [nw, Duitsland] (Akte 88 / 1892) (getuige: haar vader Jan Christiaan (Joannes Christiaan) Wouters (4)),  
   Rooms Katholiek,  
   ovl. (2 maanden oud) op dinsdag 14 februari 1893 tussen twaalf en half een n.m. (zwei Monaten alt) te Hambach [nw, Duitsland] - Akte 1893/8 (getuige: haar vader Jan Christiaan (Joannes Christiaan) Wouters (4)). 
  2c.  Maria Agnes (Anna Maria Agnes) [V][M],  
   geb. op zaterdag 3 maart 1894 om elf uur v.m te Hambach [nw, Duitsland] (Akte 16 / 1894) (getuige: haar vader Jan Christiaan (Joannes Christiaan) Wouters (4)),  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 3 maart 1894 genoemd naar haar tante aan vaderszijde (Maria Agnes Wouters) te Hambach [nw, Duitsland],  
   Gewerblose (zonder beroep),  
   doopgetuige van haar neef Jo ; Chris (Gerardus Wilhelmus Johannes) Wouters (1) op zondag 25 maart 1928 te Spaubeek [li],  
   ovl. (50 jaar oud) op donderdag 16 november 1944 na binnengaan van hotel dat enkele minuten later werd gebombardeerd in W.O. II. In de familie wordt verteld dat men van Anna Maria Agnes alleen nog een been heeft teruggevonden. [op 16 november 1944 bombardement door Engelse/Amerikaanse luchtmacht. Hierbij werd Düren bijna volledig verwoest (3.126 doden), ook Jülich werd zwaar getroffen. De burgerlijke stand (Zivilverwaltung) werd weer in 1946 opnieuw ingesteld, en in dit jaar was Anna Maria Agnes officiëel als gestorven opgegeven] te Jülich [nw, Duitsland] - Akte 1946/168. 
  2d.  Nn [V][M],  
   geb. op dinsdag 6 augustus 1895 om negen uur v.m. (mannelijk geslacht) te Hambach [nw, Duitsland] - Akte 1895/41 (getuige: zijn vader Jan Christiaan (Joannes Christiaan) Wouters (4)) (doodgeb.). 
  2e.  Maria Margaretha [V][M],  
   geb. op donderdag 7 april 1898 om 4 uur v.m te Hambach [nw, Duitsland] (Akte 25 / 1898) (getuige: haar vader Jan Christiaan (Joannes Christiaan) Wouters (4)),  
   Rooms Katholiek,  
   ovl. (2 maanden oud) op zondag 3 juli 1898 om drie uur v.m. (zwei Monaten, sechs und zwanzig Tage alt) te Hambach [nw, Duitsland] - Akte 1898/36 (getuige: haar moeder Gertrud Schroeder (5), als Ehefrau Johann Christian Wouters Gertrud gebohren Schröder). 
  2f.  Maria Elisabeth (Gertrud, Romana (Kloosternaam)) [V][M],  
   geb. op vrijdag 28 april 1899 om 10 uur v.m. Genoemd naar haar grootmoeder aan moederszijde (Maria Elisabeth Schroeder). Wellicht is zij het niet eens met deze naam (haar oma was een ongehuwde moeder) en noemt ze zich altijd en overal Gertrud (naar haar moeder) te Hambach [nw, Duitsland] (Akte 29 / 1899),  
   Rooms Katholiek,  
   kloosterzuster onder de naam Romana,  
   doopgetuige van haar nicht Gerda (Gerarda Jacoba Jozefina) Wouters (1d) op dinsdag 19 april 1932 te Spaubeek [li],  
   foto van Gertrud Wouters als zuster Romana ,  
   overlijdensgetuige van haar moeder Gertrud Schroeder (5) op maandag 7 april 1924,  
    
   testament: Schwester Romana op woensdag 26 januari 1921 te Düren [nw, Duitsland],  
   Gertrud Wouters (Schwester Romana) maakt "testament" vanuit het klooster in 26-01-1921, waarbij alles nagelaten wordt aan de orde van de Cellibinnen in Düren (Pletzergasse).  
   Deze overeekomst in in Nederland niet rechtsgeldig, zodat haar erfenis toekomt aan de familie Wouters. Verschillende uit orde (waaronder bisschop) trachten alsnog zonder resultaat de erfenis op te eisen. 
   overlijdensgetuige (aang.) van haar vader Jan Christiaan (Joannes Christiaan) Wouters (4) op dinsdag 2 november 1926,  
   ovl. (71 jaar oud) op zaterdag 1 augustus 1970 te Birgel [nw, Duitsland] - Akte 1970/186. In Lendersdorf, Standesamt Birgel (nahe Düren). 6.  Sjang (Joannes Wilhelmus, Jan Willem) Waltmans[V][M][3][3b][3c][3d][3e][3f]
 geb. op zondag 10 mei 1874 te Schimmert [li], 
 fabrieksarbeider, landbouwer, mijnwerker, 
 doopgetuige van zijn kleinzoon Jo ; Chris (Gerardus Wilhelmus Johannes) Wouters (1) op zondag 25 maart 1928 te Spaubeek [li], 
 Foto's van Jan Willem Waltmans te Spaubeek [li] ,  
 huwelijksgetuige van Sjeng (Joannes Martinus) Debets en zijn nicht Cato (Catharina) Baltus (zie 7h) op vrijdag 18 april 1941 te Spaubeek [li], 
 overlijdensgetuige van Petrus Jacobus Leonard Maes op donderdag 27 december 1923, 
 overlijdensgetuige van Anna Barbara Hubertina Aelmans op maandag 2 maart 1931, 
 ovl. (80 jaar oud) op maandag 28 juni 1954 om 00:45 uur te Spaubeek [li] (getuige: zijn zoon Jacques (Hubertus Jacobus) Waltmans (3b), (51 jaar, mijnwerker, Spaubeek)), 
  
 50 jarig huwelijksfeest Waltmans-Baltus, 
   
 Personen op het 50 jarig huwelijksfeest Waltmans-Baltus in Spaubeek mei 1950: 
 01. Jan Waltmans (zn van Hub Waltmans x Bertha Heutz) (van Genek ouders-> winkel gehad) 
 02. Leo Waltmans (zn Jacques Waltmans x Lies Meijers) 
 03. Sjaak Waltmans (zn van Hub Waltmans x Bertha Heutz) 
 04. Mia Waltmans (dr van Sjeng Waltmans x Trautje Stijfs) 
 05. Sjaak Waltmans (zn van Sjeng Waltmans x Trautje Stijfs) 
 06. Wil Waltmans (zn van Sjeng Waltmans x Trautje Stijfs) 
 07. Jo Waltmans (zn van Sjeng Waltmans x Trautje Stijfs) 
 08. Elly Wouters (dr van Willem Wouters x Netteke Waltmans) 
 09. Yvonne Waltmans (dr van Sjeng Waltmans x Trautje Stijfs) 
 10. Toke Smeets (dr van Drees Smeets x Tina Waltmans) 
 11. Anni Waltmans (dr van Hub Waltmans x Bertha Heutz) 
 12. Sjaak Swelsen (zn van Jan Swelsen x Fien Waltmans) 
 13. Marjo Swelsen (dr van Jan Swelsen x Fien Waltmans) 
 14. Elly Swelsen (dr van Jan Swelsen x Fien Waltmans) 
 15. Sjennie Smeets (dr van Drees Smeets x Tina Waltmans) 
 16. Netty Waltmans (dr van Hub Waltmans x Bertha Heutz) 
 17. Fienie Waltmans (dr van Jacques Waltmans x Lies Meijers) 
 18. Tiny Waltmans (dr van Hub Waltmans x Bertha Heutz) 
 19. Fien Waltmans (dr van Hub Waltmans x Bertha Heutz) 
 20. Annie Penders-Swelsen (dr van Jan Swelsen x Fien Waltmans) 
 21. Jos Waltmans (dr van Sjeng Waltmans x Trautje Stijfs) 
 22. Annie Waltmans (dr van Sjeng Waltmans x Trautje Stijfs) 
 23. Ton Smeets (zn van Drees Smeets x Tina Waltmans) 
 24. Wil Wouters (zn van Willem Wouters x Netteke Waltmans) 
 25. Pastoor Loo 
 26. Anna Baltus-Maas (weduwe van Pie Baltus = jongste broer van 30) 
 27. Jan Hubert Erven (xMaria Catharina Elisabeth Waltmans) (zie 28) 
 28. Maria Catharina Elisabeth Erven-Waltmans (zie 27) (zuster van 29) 
 29. Sjang Waltmans 
 30. Anna Waltmans-Baltus 
 31. Net Welzen-Baltus (jongste zuster van 30; gehuwd met Frits Welzen ontbreekt op foto!) 
 32. onbekende vrouw 
 33. Hoebér (Hubert) Baltus (broer van 30; weduwnaar van Anna Maria Elisabeth Bruls +10-01-1950) 
 34. Jan Antoon Smeets (vader van 47 Drees Smeets x Tina Waltmans) 
 35. kokkin mevr. Schouteten-Monissen uit Hegge 
 36. Jacques Waltmans (zn van Hub Waltmans x Diny Daemen) (zie 37) 
 37. Diny Daemen (x Hub Waltmans = zn Jacques Waltmans x Lies Meijers) (zie 51) 
 38. Sjaak Waltmans (zn van Sjang Waltmans x Anna Baltus) (x Lies Meijers) 
 39. Lies Waltmans-Meijers (zie 38) 
 40. Jan Swelsen (zn van Swelsen-van den Bosch) (x Fien Waltmans) 
 41. Fien Swelsen-Waltmans (dr van Sjang Waltmans x Anna Baltus) 
 42. Sjeng Waltmans (zn van Sjang Waltmans x Anna Baltus) (x Trautje Stijfs) 
 43. Trautje Waltmans-Stijfs (zie 42) 
 44. Berta Waltmans-Heutz (zie 45) 
 45. Huub Waltmans (zn van Sjang Waltmans x Anna Baltus) (x Berta Heutz) 
 46. Tina Smeets-Waltmans (dr van Sjang Waltmans x Anna Baltus) 
 47. Drees (Andries) Smeets (x Tina Waltmans) (zie 46) 
 48. Carola Baltus (dr van Pie Baltus x Anna Maas) 
 49. Tina Swelsen-Limpens (x Jan Jacob Swelsen = broer van 40) 
 50. Marie Luyten-Swelsen (zuster van 40) (xMichiel Luyten) 
 51. Hub Waltmans (zn Jacques Waltmans x Lies Meijers) politie agent 
 52. Maria Bours (dr van Peter August Bours x Marie Baltus) 
 53. Mai Erven (dr van Jan Hubert Erven x Maria Catharina Elisabeth Waltmans) 
 54. Ot Splithof (vriendin van Frits Wouters) (zie 55) 
 55. Frits Wouters (zn van Willem Wouters x Netteke Waltmans) 
 56. Netteke Waltmans (dr Waltmans-Baltus) 
 57. Willem Wouters (x Netteke Waltmans) 
 58. Mia Wouters (dr van Willem Wouters x Netteke Waltmans) 
 59. Joske Venema (dr van Guus Venema x Mia Wouters) 
 60. Jo Wouters (zn van Willem Wouters x Netteke Waltmans) 
 61. Gerda Wouters (dr van Willem Wouters x Netteke Waltmans) 
 62. Annie Wouters (dr van Willem Wouters x Netteke Waltmans) 
 63. Net Baltus (dr van Pie Baltus x Anna Maas) 
 64. Piet Bours (zn van Peter August Bours x Marie Baltus) 
 65. Mientje Bours (dr van Peter August Bours x Marie Baltus) 
 66. Mia Waltmans (van Jacques Waltmans x Lies Meijers) 
 67. André Hendriksen (x Mia Waltmans = dr van Jacques Waltmans x Lies Meijers) (zie 66) 
 68. Mia van de Akker (uit Geulle) van Jeu Waltmans (zie 69) 
 69. Jeu Waltmans (zn van Jacques Waltmans x Lies Meijers) 
 70. Wiel Waltmans (zn van Jacques Waltmans x Lies Meijers) Café in Klimmen 
 71. Geert Welzen (kleinzoon van Frits Welzen x Net Baltus) 
 72. Toke Waltmans (dr van Jacques Waltmans x Lies Meijers) 
 73. Piet Bours zoon van Maria Bours (dr van Peter August Bours x Marie Baltus) 
 74. Mia Dentener-Swelsen (dr van Jan Swelsen x Fien Waltmans) 
 75. Guus Venema (x Mia Wouters, dr van Willem Wouters x Netteke Waltmans) 
 76. Marie Baltus (dr van Pie Baltus x Anna Maas) huishoudster van pastoor Loo 
 77. Thea Baltus (dr van Pie Baltus x Anna Maas) 
 
 otr. op zondag 6 mei 1900 te Spaubeek [li] & Schimmert & Maastricht, 
 tr. (resp. 26 en 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 25 mei 1900 te Spaubeek [li] - akte 1900/1 (getuigen: Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens, (58 jaar, koster, Spaubeek), Jan Hendrik Vroemen, (53 jaar, hoofd der school, Spaubeek), Jan Adam (Joannes Adamus) Welzen, (55 jaar, veldwachter, Spaubeek) en Jan (Joannes) Schutgens, (45 jaar, zonder, Spaubeek)) 
 met 

7.  Anna (Maria Joanna Hubertina) Baltus[V][M][3][3b][3c][3d][3e][3f]
 geb. op dinsdag 29 februari 1876 te Spaubeek [li], 
 dienstmeid, 
 doopgetuige van haar kleinzoon Frits (Godfried Joannes Gerardus) Wouters (1c) op woensdag 4 juni 1930 te Spaubeek [li], 
  
 Foto's Anna Baltus, 
   
 Anna Baltus op weg naar de kerk 
   
 Ovl. (77 jaar oud) op woensdag 28 oktober 1953 om 02:05 uur te Spaubeek [li] [akte 1953/16] (getuige: Jan (Joannes Antonius) Swelsen (zie 3e), (45 jaar, mijnwerker, Spaubeek)). 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  3a.  Netteke (Trinetta Maria Hubertina) [V][M][1a][1][1c][1d][1e][1f][1g][1h][1i],  
   geb. op donderdag 23 mei 1901 te Meerssen [li],  
   ovl. (75 jaar oud) op vrijdag 10 december 1976 te Geleen [li],  
   begr. op dinsdag 14 december 1976 te Spaubeek [li], zie 3
  3b.  Jacques (Hubertus Jacobus, Sjaak, Jacobus) [V][M],  
   geb. op maandag 16 maart 1903 te Meerssen [li],  
   mijnwerker, verkiezingslijst gemeenteraadslid,  
   doopgetuige van Afgeschermd (1f),  
   huwelijksgetuige van Harie (Jan Hendrik) Offermans en Maria Victoria Riedel op woensdag 13 november 1929 te Spaubeek [li],  
   overlijdensgetuige van zijn vader Sjang (Joannes Wilhelmus) Waltmans (6) op maandag 28 juni 1954,  
   ovl. (82 jaar oud) op maandag 3 maart 1986 in Huize Ave Maria te Geulle [li],  
   begr. op vrijdag 7 maart 1986 om 10:00 uur in de St. Laurentiuskerk te Spaubeek [li]. 
  3c.  Huub (Hubertus Gerardus) [V][M],  
   geb. op zondag 16 april 1905 te Meerssen [li],  
   mijnwerker (houwer), kruidenier,  
   doopgetuige van zijn nicht Gerda (Gerarda Jacoba Jozefina) Wouters (1d) op dinsdag 19 april 1932 te Spaubeek [li],  
   ovl. (69 jaar oud) op dinsdag 25 juni 1974 te Sittard [li] - ziekenhuis de Goddelijke Voorzienigheid. 
  3d.  Sjeng (Johannes Hubertus, Jan) [V][M],  
   geb. op vrijdag 19 juni 1908 te Meerssen [li],  
   mijnwerker, verkiezingslijst gemeenteraad,  
   doopgetuige van zijn nicht Fientje (Josephina Johanna Maria) Wouters (1g) op donderdag 3 december 1936 te Spaubeek [li],  
   woont in 1946 te Spaubeek [li] Dorpstraat 60,  
   ovl. (85 jaar oud) op zondag 26 december 1993 te Geleen [li]. 
  3e.  Fien (Josephina Trinetta Hubertina) [V][M],  
   geb. op vrijdag 1 december 1911 te Meerssen [li],  
   gezondheid: ziekte M.S. te Geleen [li] Verpleegt in Odilia kliniek,  
   doopgetuige van haar nicht Fientje (Josephina Johanna Maria) Wouters (1g) op donderdag 3 december 1936 te Spaubeek [li],  
   ovl. (72 jaar oud) op dinsdag 24 april 1984 te Geleen [li],  
   begr. op zaterdag 28 april 1984 om 11:00 uur te Spaubeek [li] St. Laurentius. 
  3f.  Tina (Maria Jacoba Hubertina) [V][M],  
   geb. op woensdag 21 april 1915 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van Afgeschermd (1h),  
   ovl. (83 jaar oud) op woensdag 4 november 1998 in het ziekenhuis (MS vanaf 35 jaar) te Sittard [li]. Generatie IV

8.  Andries (Joannes Andreas, Jan Andries, Jean André (Fr.)) Wouters[V][M][4a][4b][4c][4d][4]
 geb. op vrijdag 4 december 1801 aangifte: 5 december 1801.
(Franse datum: 14 frimaire [=koude maand] X) te Spaubeek [li] (getuigen: zijn oom Jan Peter (Joannes Petrus) Wouters (16i), als Pierre Wouters en zijn achterneef Joannes Petrus Coumans (zie 35d), als Pierre Coumans de zoon van Andries Coumans),  
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 5 december 1801 genoemd naar zijn peter (Andreas Coumans). 1801. 4ta xbris natus et die postera baptizatus est Joannes Andreas filius legitimus Martini Wouters. et Mariae Elisabeth Boscheuers incolarum de Spaubeck, et conjugum: susceptores Andreas Coumans, et Maria Gertrudis Wouters. quod testor A:G. Somijn pastor in Spaubeck
te Spaubeek [li] (getuigen: zijn tante Gertrudis (Maria Gertrudis) Wouters (16d) en Andries (Andreas) Coumans (zie 35d), aangetrouwde oudoom gehuwd met zuster van grootmoeder aan moederszijde),  
 landbouwer, 
 overlijdensgetuige van zijn moeder Elisabeth (Maria Elisabeth) Boschouers (17) op zondag 18 december 1853, 
 ovl. (73 jaar oud) op zondag 4 april 1875 om 07:00 uur 's morgens.
te Spaubeek [li] (getuigen: Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Diederen, als Jan Willem Dieteren (59jr), veldwachter en bekende en zijn zoon Jan Christiaan (Joannes Christiaan) Wouters (4)),  
  
 woont Dorpstraat 34 Spaubeek [li] in 1836, 
 In het Bevolkingsregister van 1836 zien we: 
 Na hun huwelijk in 1836 blijven Jan Andries Wouters en Maria Sebilla Meens in hun eigen ouderlijke woning wonen. Heel vaak zien we dat Maria Sebilla de familienaam van haar stiefvader gebruikt, dit is Wolters in plaats van Meens. 
 Als hun eerste zoontje (Joannes) Martinus Wouters wordt geboren (1837) dan blijft deze bij zijn moeder op de Dorpstraat wonen. Op 1 april 1839 wordt hun tweede zoon Jan Gerard Wouters geboren en 1½ maand later sterft hun eerste zoontje Martin. 
 In BVR 1840-1843: zien we dat ook Jan Andries Wouters zich bij hun gezin op de Dorpstraat heeft gevoegd. 
 In BVR 1847: Vestigt het gehele gezin zich in de ouderlijke woning van Jan Andries Wouters in Op 't Broek, 
 Woont boerderij C, op het Broek 49 Spaubeek [li]
   
 foto uit de eerste helft van 1900 van de binnenplaats woongedeelte van de vakwerkboerderij Wouters, Heijnen, nu sauna 
   
 Achterzijde van de boerderij met een (onbekende) vrouw en op het paard een meisje van de Fam. Linders 
 (bron: foto's van Jo Ritterbeeks), 
 Kinderen werken niet volledig op de eigen boerderij
 Het valt op dat de twee dochters als dienstmeisje buitenshuis gaan werken. 
 - Maria Elisabeth Hubertina gaat naar Jabeek 
 - Maria Agnes gaat naar Maastricht. 
 Ik vind dit vreemd, omdat er normaal zo veel werk op de eigen boerderij is, zodat alle kinderen hier aan het werk worden gezet (dit is zo bij de vorige generaties). 
 Het kan ook zijn dat er al delen van de boerderij en landerijen verkocht zijn, zodat er niet meer genoeg werk is. 
 Als Jan Christiaan naar Amby gaat om te werken dan is de vader overleden en de boerderij al verkocht. 
 Verbanden tussen families Wouters en a Campo te Spaubeek [li]
 Twee zonen van Jan Nicolaas a Campo zijn getrouw met twee nichtjes Wouters, t.w. Joannes Wilhelmus x Maria Agnes (v= Joannes Andreas) en Gaspar x Maria Sebilla Antonetta (v= Petrus Martinus) 
 
 tr. (resp. 34 en ongeveer 24 jaar oud) op zaterdag 28 mei 1836
(Andries van beroep: landbouwer. Hij heeft gediend in het leger met als speciale regel dat hij verlof krijgt om op het land te helpen als dat nodig is. Van deze regeling heeft hij gebruik gemaakt.
Lengte 1m 639 mm
) te Spaubeek [li] (getuigen: Geurt (Godefridus) Schutjens, als Godfried Schutgens (timmerman 73jr), Jan Jacob (Joannes Jacobus) Schutjens, als Jan Jacob Schutgens (koster 35 jr), zijn moeder Elisabeth (Maria Elisabeth) Boschouers[V][M][8a][8b][8c][8d][8][8f] (17) en Gaspar Vromen, als Gaspar Vroemen (schepen 36 jr)) Jan Jacob Eussen (zonder beroep 42jr), burgemeester Jan Andreas Eussen (landbouwer),  
 Kaart in 1867 te Spaubeek [li] ,  
  
 Historische achtergrond in 1845, 
 In 1845 was de aardappeloogst mislukt: niet alleen in Nederland, maar ook elders in Europa. De aardappel had in de 19e eeuw het graan als belangrijkste voedingsmiddel verdrongen. Ook de volgende jaren mislukten de oogsten door de aardappelziekte. Dit had een enorme prijsstijging van andere voedingsmiddelen tot gevolg, waarvan vooral de minder bedeelden de dupe waren. Voor de boeren, die op grote schaal graan voor de markt verbouwden, waren het gouden jaren. De regering greep in door de invoerbelemmerende maatregelen voor graan op te heffen. Tevens werd er naar aardappelrassen gezocht die ongevoelig waren voor de aardappelziekte. De aardappelziekte is een van de oorzaken geweest van de 19e eeuwse emigratiestromen naar ‘Het nieuwe land’. 
 Door de opheffing van de invoerbeperkingen kwamen er grote hoeveelheden goedkoop graan uit vele delen van de wereld, zoals Argentinië, Rusland en de Verenigde Staten en zagen de boeren hun winsten wegvloeien. 
 Woont boerderij C, op het Broek 49 Spaubeek [li] tussen 1847 en 1880
 Vanaf Bevolkingsregister van 1847: 
 wonen Marten Wouters en Maria Sibilla als een gezin naast: 
 - zijn zuster Maria Sibilla Wouters x Jan Willem Dieteren (nr. 50). Dit is volgens mij ook een deel van boerdeij C 
 - zijn broer Jan Gerard Wouters x Maria Josephina Geurts (nr. 51). Dit is boederij E 
 BVR 1847: het gezin bestaat uit 
 Jan Andries Wouters; Maria Sebilla Meens en de kinderen: Jan Gerard Wouters, Maria Hubertina Eliabetha Wouters en Maria Agnes Wouters. (huisnummer 49) 
 BVR 1850: moeder Maria Sibilla gebruikt als familienaam Wolters, in plaats van Meens. Hun zoon Jan Christiaan Wouters is geboren. (huisnummer 51) 
   
 BVR 1861:De familienaam Wolters bij Maria Sibilla wordt doorgestreept en vervangen door Meens, Haar moeder Maria Helena Meens woont na het overlijden in 1858 van haar echtgenoot Martinus Wolters (de stiefvader van Maria Sibilla) ook in de boerderij C. Bij haar wordt de naam Helena doorgestreept en vervangen door Magdalena. 
 In augustus 1862 wordt de dochter Maria Elisabeth Hubertina Wouters opnieuw in BVR van Spaubeek opgenomen, omdat ze als dienstmeid bij Jan Willem Meens en zijn broers te Jabeek heeft gewerkt. Deze Jan Willem Meens is een neef van Maria Helena Meens en hij koopt in 1869 op de Dorpstraat de boerdrij G, welke voorheen eigendom van Jan Willem Wouters x Maria Helena Vlecken is geweest. 
 Op 20 oktober 1864 huwt Maria Elisabeth Hubertina Wouters x Peter Joseph Muijlkens en op 26 oktober 1864 verhuist ze met haar echtgenoot, naar zijn ouderlijke woning gelegen op Hobbelrade 84. 
 Op 10 augustus 1868 wordt Maria Agnes Wouters uitgeschreven omdat ze als dienstmeid gaat werken in Maastricht. [bij wie ze gaat werken en wonen is mij onbekend ww] 
 BVR 1869: Zoon (Jan) Gerard Wouters overlijdt op 33 jarige leeftijd op 1juni 1872. [de reden van zijn overlijden is mij onbekend] Hierdoor wordt Jan Christiaan de enige zoon die de boerderij kan overnemen. 
 Op 5 juli 1872 wordt Maria Agnes Wouters. weer opnieuw in BVR van Spaubeek ingeschreven, nadat ze 4 jaar als dienstmeid in Maastricht heeft gewerkt. 
 Op 20 oktober 1874 overlijdt Maria Helena/Magdalena Meens, de moeder van Maria Sibilla Meens. 
 Een jaar later op 4 mei 1875 overlijdt vader Jan Andries Wouters
 Een jaar later op 6 november 1876 huwt Maria Agnes Wouters x Jan Willem A Campo en ze gaat met haar echtgenoot wonen bij zijn ouders het gezin Jan Nicolaas A Campo (+1871) x Joanna Catharina Vroemen. Hierbij wordt de foutieve datum 5 juli 1872 genoteerd (de uit Maastricht datum zie hierboven). Binnen dit gezin woont ook nog Gaspar/Caspar A Campo die in 1881 huwt met Maria Sibilla Antonetta Wouters (dochter van Pieter Martinus Wouters x Mara Anna Catharina Heijnen) en dus de nicht Maria Anges is. 
 Na november 1876 blijven als enige bewoners van de boerderij C over: 
 moeder Maria Sibilla Meens en zoon an Christiaan Wouters. (huisnumer 59) 
 Tussen 1877 en 1880 wordt de boerderij C verkocht aan . Heijnen. 
 Na 1880 vinden we moeder en zoon terug in het huis van Jan Willem A Campo x Maria Agnes Wouters op de Dorpstraat. 
 Wie zijn de buren van Jan AndriesWouters x Maria Sibilla Meens circa 1861 te Spaubeek [li]
 In het BVR 1861 kunnen we de buren op 't Broek en/of Dorpstraat nagaan: [de nummering klopt m.i. niet helemaal. Ik geef volgorde aan hoe de mensen er waarschijnlijk wonen ww
 Er wordt geen verschil tussen de Dorpstraat en Op 't Broek gemaakt. De straatnaam is steeds Spaubeek. 
 Spaubeek nr. 50: het gezin van Pieter Martinus Wouters x Maria Anna Catharina Heijnen.Dit is de jongste broer van Jan Andries Wouters. We bevinden ons waarschijnlijk op de Dorpstraat [1 à 2 boerderijen rechts naast boerderij G ww
 Spaubeek nr. 51: hier woont Anna Catharina Baltus met 6 van haar kinderen van vader Joannes Lones (geb in 1805 te Geulle), deze wordt hier echter niet genoemd [waarschijnlijk werkzaam op een boerderij waar hij wel staat ingeschreven ww]. Beroep: gedeeltelijk van arme middelen.. Anna Catharina is de oudste dochter van Alexander Baltissen (geb in 1788 te Hulsberg) x Maria Helena Bruls (geb in 1788 te Spaubeek) [de grootouders van de grootvader van Netteke Waltmans aan moederszijde (zie ook nummer 54) ww]. Het huis waarin zij wonen is in 1885 afgebroken. [waarschijnlijk woonden ze samen met het volgende gezin in één boerderij hoek Dorpstraat/Op 't Broek ? ww
 Spaubeek nr. 53: het gezin Jan Jacob Christoffels (geb 1789 te Spaubeek) x Maria Catharina Wintgens(geb in 1779 te Baalen B.). [De families Baltus en Christoffels wonen als sinds 1840 naast elkaar Op 't Broek, mogelijk is één familie verhuisd en één woning verder gaan wonen, maar dit lijkt mij niet waarschijnlijk ww] Op 28 oktober 1869 verkopen zij hun huis aan de familie Francis Soeren (geb in 1820 te Spaubeek) x Maria Cathrijn Kubben (geb in 1830 te Geleen). 
 Spaubeek nr. 52: hier woont weduwe Maria Gertrudis Lemmens (geb in 1803 te Spaubeek), met 8 haar kinderen van de overleden Jan Jozef Hautvast (geb in 1798 te Hulsberg). Zij wonen sinds 1840 in de boerderij B. Maria Gertrudis Lemmens is de dochter van de tante Maria Gertudus Wouters x Gerardus Lemmens en dus een nicht van Jan Andries Wouters. Op 20 oktober 1870 wordt hun huis verkocht aan de familie Joannes Quax (geb in 1834 te Spaubeek) x Maria Christina A Campo (geb in 1842 te Spaubeek). Maria Christina A Campo een dochter van Jan Nicolaas A Campo x Maria Catharina Vroemen en dus een zuster van Gaspar A Campo x Maria Sebilla Antonetta Wouters (dochter van Peter Martinus Wouters) en een zuster van Jan Willem A Campo x Maria Agnes Wouters (dochter van Jan Andries Wouters) 
 Spaubeek nr. 54: hier woont weduwe Maria Helena Bruls, met haar jongste dochter Maria Catrijn (Catharina) Baltus (geb 12 mei 1825 te Spaubeek). Zij wonen waarschijnlijk in boerderij B. Deze Maria Catrijn Baltus is nooit getrouwd geweest en heeft twee buitenechtelijke kinderen Jan Jacob Baltus (geb 17 augustus 1848 te Spaubeek) en Jan Willem Baltus (geb 6 april 1856 te Spaubeek). Dit gezin is erg arm ("leeft gedeeltelijk van de arme middelen") en we zien dat haar kinderen op jonge leeftijd moeten gaan werken op geld te verdienen. Zoon Jan Jacob moet bij Moonen op de oliem(olen) gaan werken en zoon Jan Willem verlaat op 13 jarige leeftijd voor 7 maanden Spaubeek om in Schilveld op den heering(?) bij Erkens te werken. Jan Jacob Baltus huwt later met Maria Catharina Lemmens. Zij zijn de ouders van Anna (Maria Joanna Hubertina) Baltus de moeder van Netteke Waltmans. 
 Spaubeek nr. 55: hier woont ons gezin Jan Andries Wouters x Maria Sibilla Meens in boerderij C. Bij hun woont de schoonmoeder en weduwe Maria Magdalena (Helena) Meens in. Zij overlijdt op 20 oktober 1874. Jan Andries Wouters overlijdt op 4 april 1875. 
 Spaubeek nr. 56: hier woont weduwe Maria Sebilla Wouters (geb in 1799 te Spaubeek), met 3 van haar kinderen met de overleden Jan Willem Diederen (geb in 1792 te Nuth-Vaesrade). Naast de eigen kinderen wonen er ook nog 2 kleinkinderen uit het huwelijk Maria Elisabeth Diederen (geb in 1835 te Spaubeek) x Joannes Mathijs Swelsen (geb 1838 te Beek). Later worden nog 4 kleinkinderen uit dit gezin op de boerderij geboren. Vader Joannes Mathijs Swelsen wordt pas 18 december 1872 in Spaubeek ingeschreven. 
 De familie Maria Sebilla Wouters x Jan Willem Diederen woont sinds 1847 in de boerderij C. Maria Sebilla Wouters is de zuster Jan Andries Wouters. 
 Woont Hobbelrade 97 Spaubeek [li] tussen donderdag 1 januari 1880 en november 1881 
 In BVR 1880 vinden we Maria Sibilla Meens en Jan Christiaan Wouters, de twee overgebleven bewoners van boerderij C terug in Hobbelrade. [Dit betekent dat de boerderij C reeds is verkocht en de erfenis onder de kinderen is verdeeld. Op welke wijze is mij op dit moment nog niet duidelijk ww
 Zij wonen in bij Peter Jozef Muijlkens x Maria Elisabeth Hubertina Wouters, de dochter van moeder Maria Sibilla Meens. Dit inwonen moet reeds vóór 1 januari 1880 hebben plaatsgevonden. 
 De familie Muijlkens is niet van plan om in Spaubeek te blijven wonen [mede door de erfenis uit de verkoop van boerderij C ww?]. Het gehele gezin vertrekt fasen op 14 april 1880, op 28 oktober 1880 en de laatste groep 24 december 1881, inclusief de broers van Peter Jozef naar Hulsberg. Dit alles volgens het BVR van Spaubeek. Op 24 december 1880 wordt de familie in het BVR van Hulsberg ingeschreven, en na 6 jaar (op 10 mei 1886) verhuizen ze naar Wijnandsrade
 Jan Christiaan Wouters wordt op 31 oktober 1881 in de gemeente Spaubeek uitgeschreven, omdat hij naar Ambij vertrekt. [Waarschijnlijk om als knecht op een grotere boerderij te gaan werken. Ik heb nog niet ontdekt bij wie dat is ww
 Maria Sibilla Meens vertrekt in november 1881 naar de Dorpstraat 69 (gemeenteblad 55). Dit is het huis van Jan Willem A Campo x Maria Agnes Wouters, haar jongste dochter. 
 In het pand op Hobbelrade worden op 20 maart 1883 ingeschreven het gezin: 
 Joannes Jacobus Pijls x Maria Catharina Hubertina Heijnen
 Woont Dorpstraat 69 Spaubeek [li] na november 1881
 In BVR 1880 wordt dit pand bewoont door: landbouwer Jan Willem A Campo, met zijn vrouw Maria Agnes Wouters. [Zij hebben deze boerderij waarschijnlijk uit hun erfenis (de verkoop van o.a. boerderij C) gekocht ww
 In november 1881 komt Maria Sibilla Meens, als schoonmoeder (69) bij hun wonen, nadat ze de woning van Peter Jozef Muijlkens x Maria Elisabet Hubertina Wouters, haar oudste dochter, in Hobbelrade verlaten heeft. 
 Een jaar later (10 oktober 1882) vesticht Jan Christiaan Wouters zich ook bij hun na zijn vertrek naar Ambij (op 31 oktober 1881). Lang blijft hij hier echter niet wonen, want 3 maanden later (op 29 januari 1883) verlaat hij definitief Spaubeek om naar hof Lorsbeek gemeente Hambach Kreis Jülich Pruissen te vertrekken. (ingeschreven door Henri Roosenboom, ambtenaar). 
 Een ½ jaar later (op 19 juli 1883) overlijdt Maria Sibilla Meens op 71 jarige leeftijd. 
 In november 1883 komt Joannes Theodorus Hubertus Muijlkens, neef en zoon van Peter Jozef x Maria Elisabeth Hubertina Wouters bij hun inwonen. (ambtshalve ingeschreven [dit betekent? ww]) 
 Op 10 nov 1893 verlaten Jan Willem A Campo x Maria Agnes Wouters de woning om naar Slenaken te verhuizen. 
 De boerderij wordt daarna bewoont door: Pieter Hubertus Swelsen x Maria Sibilla Lienaerts met hun kinderen. 
 met 

9.  Maria Sibilla Meens (Meentz, Meents, Meins, Mentz, Mens)[M][4a][4b][4c][4d][4]
 ged. op vrijdag 3 april 1812 buiten echtelijk geboren te Schinnen [li] (getuigen: haar grootvader Joannes Meens (36) en haar oudtante Maria Sijbilla Diederen (37c)) vervangende getuigen: Maria Josepha Diederen, Arnoldus Demacker, 
 huishoudster, 
 ovl. (ongeveer 71 jaar oud) op donderdag 19 juli 1883 om 18:00 uur te Spaubeek [li] - akte 1883/9. (getuigen: Willem (Joannes Wilhelmus) A Campo (zie 4d), (34 jaar, tapper, Spaubeek, schoonzoon) en Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens, (42 jaar, koster, Spaubeek, bekende)).  
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  4a.  Joannes Martinus [V][M],  
   geb. op woensdag 17 mei 1837 (geboren om 06:00 uur vm). Genoemd naar zijn grootvader (aan vaders-/moederszijde dezelfde voornaam).
te Spaubeek [li] (getuigen: geen familie getuigen aanwezig, wel Jan Jacob Eussen (zonder beroep 32 jaar oud) en Jan Hendrik Gielen (dienstknecht 29 jaar oud)),  
   ovl. (1 jaar oud) op vrijdag 10 mei 1839 (overleden om 8:00 uur nm)
te Spaubeek [li] (getuige: Martin (Martinus) Wolters (zie 18), stiefvader van Maria Sibilla Meens).  
  4b.  Jan Gerard (Joannes Gerardus) [V][M],  
   geb. op maandag 1 april 1839 om 11:00 uur 's morgens. Genoemd naar zijn oom aan vaderszijde (Joannes Gerardus Wouters). Bij de geboorte aangifte schrijffout voornamen: genoemd Joannes Andreas (vader) in plaats van Joannes Gerardus.
te Spaubeek [li] (getuige: Jan Jacob Eussen (landbouwer 34 jaar oud), Jan Hendrick Gielen (dienstknecht 30 jaar oud)),  
   landbouwer,  
   ovl. (33 jaar oud) op zaterdag 1 juni 1872 om 22:00 uur. Opmerking: ongehuwd.
te Spaubeek [li] - Op het Broek.  
  4c.  Maria Elisabeth Hubertina [V][M],  
   geb. op maandag 16 mei 1842 geboren om 02:00 uur vm. Genoemd naar haar grootmoeder aan vaderszijde (Maria Elisabeth Boschouers).
te Spaubeek [li] "Woonachtigh Spaubeek op het Broek" (getuige: Jan Jacob Eussen (landbouwer 48 jaar oud), Jan Pieter Heijnen (dienstknecht 30 jaar oud)),  
   huishoudster,  
    
   woonde als dienstmeid op Elzenraad 91 Jabeek [li] tussen augustus 1862 en donderdag 1 oktober 1863 ,  
   bij Jan Willem Meens, gehuwd met Maria Cornelia Henssen, Jan Jacob Meens en Peter Nicolas Meens, dit zijn neven van haar moeder. Deze neven komen oorspronkelijk uit Spaubeek. 
   Ovl. (74 jaar oud) op vrijdag 9 februari 1917 te Hulsberg [li]. 
  4d.  Maria Agnes [V][M],  
   geb. op dinsdag 17 september 1844 om 02:00 uur vm te Spaubeek [li]
Genoemd naar de overgrootmoeder aan moederszijde (vier geslachten) (Maria Agnes Diederen) (getuigen: Jan Jacob (Joannes Jacobus) Schutjens, koster, Gaspar Vroeme (schepen, 44jr)),  
   woonde als dienstmeid in Maastricht [li] tussen maandag 10 augustus 1868 en vrijdag 5 juli 1872 ,  
   ovl. (70 jaar oud) op donderdag 18 februari 1915 om 16:00 uur te Spaubeek [li] - akte 1915/5 (getuigen: haar neef Jan Peter (Joannes Pieter) Quax, (44 jaar, landbouwer, Spaubeek, neef) en haar neef Joannes Martinus Wouters (zie 8f), (60 jaar, landbouwer, Spaubeek, neef)). 
  4e.  Jan Christiaan (Joannes Christiaan) [V][M][2][2b][2c][2d][2e][2f],  
   geb. op woensdag 7 maart 1849 te Spaubeek [li],  
   ovl. (77 jaar oud) op zaterdag 30 oktober 1926 te Jülich [nw, Duitsland] (getuige: zijn dochter Maria Elisabeth Wouters (2f) (aang.), als Ordenschwester Romana Gertrud Wouters), zie 410.  Maria Elisabeth Schroeder[5]
 geb. voor 1843, 
 zonder beroep (Gewerblose). 
 een dochter: 
  5.  Gertrud [M][2][2b][2c][2d][2e][2f],  
   geb. op woensdag 5 augustus 1863 te Nottuln [nw, Duitsland],  
   ovl. (60 jaar oud) op maandag 7 april 1924 te Jülich [nw, Duitsland] (getuige: haar dochter Maria Elisabeth Wouters (2f), als Krankenschwester Romana Gertrud Wouters), zie 512.  Jan Mathijs Waltmans[V][M][6a][6][6c][6d][6e][6f][6g][6h]
 geb. op donderdag 8 januari 1846 te Schimmert [li], 
 knecht, landbouwersknecht, 
 ovl. (76 jaar oud) op woensdag 9 augustus 1922 op 12 augustus 1922 aangegeven in Schimmert te Maastricht [li], 
 tr. (resp. 25 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 1 juni 1871 te Schimmert [li] 
 met 

13.  Hubertina Knols[V][M][6a][6][6c][6d][6e][6f][6g][6h]
 geb. op zaterdag 25 januari 1845 te Schimmert [li], 
 naaister - kan niet schrijven, 
 ovl. (61 jaar oud) op donderdag 16 augustus 1906 te Schimmert [li]. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  6a.  Maria Catharina [V][M],  
   geb. op dinsdag 4 juni 1872 te Schimmert [li],  
   dienstmeid, landbouwster,  
   ovl. (64 jaar oud) op dinsdag 13 april 1937 te Schimmert [li]. 
  6b.  Sjang (Joannes Wilhelmus) [V][M][3][3b][3c][3d][3e][3f],  
   geb. op zondag 10 mei 1874 te Schimmert [li],  
   ovl. (80 jaar oud) op maandag 28 juni 1954 te Spaubeek [li] (getuige: zijn zoon Jacques (Hubertus Jacobus) Waltmans (3b), (51 jaar, mijnwerker, Spaubeek)), zie 6
  6c.  Maria Hubertina [V][M],  
   geb. op woensdag 10 november 1875 opgegeven namen Maria Elisabeth Hubertina te Nuth [li],  
   dienstmeid,  
   ovl. (66 jaar oud) op zondag 23 augustus 1942 te Nuth [li]. 
  6d.  Nn [V][M],  
   geb. op vrijdag 15 februari 1878 (doodgeb.). 
  6e.  Nn [V][M],  
   geb. op donderdag 28 november 1878 te Schimmert [li] (doodgeb.). 
  6f.  Maria Hubertina Elisabeth [V][M],  
   geb. op vrijdag 16 december 1881 te Schimmert [li],  
   ovl. (8 maanden oud) op dinsdag 29 augustus 1882 opgegeven namen Maria Elisabeth Hubertina aldaar. 
  6g.  Nn [V][M],  
   geb. op maandag 22 oktober 1883 te Schimmert [li] (doodgeb.). 
  6h.  Maria Catharina Elisabeth [V][M],  
   geb. op donderdag 18 december 1884 te Schimmert [li],  
   ovl. (77 jaar oud) op maandag 10 september 1962 (bron: www.bidprentjesbank.nl) aldaar. 14.  Jan Jacob (Joannes Jacobus) Baltus[M][7a][7b][7][7d][7e][7f][7g][7h]
 geb. op woensdag 4 augustus 1847 (GenDaLim 17 augustus 1848) te Spaubeek [li], 
 landbouwer, werkman - kan niet schrijven, 
 overlijdensgetuige van zijn dochter Maria Elisabeth Baltus (7a) op maandag 24 mei 1886, 
 overlijdensgetuige van zijn zoon Jaac (Joannes Jacobus) Baltus (7b) op maandag 27 augustus 1906, 
 overlijdensgetuige van zijn zoon Godefridus Servaas Hubertus Baltus (7e) op dinsdag 5 maart 1901, 
 ovl. (79 jaar oud) op donderdag 21 juli 1927 om 10:30 uur te Spaubeek [li] - akte 1927/9 (getuigen: Frits (Frederik Hubertus Godefridus) Welzen (zie 7g), (41 jaar, mijnwerker, Spaubeek) en Sjang (Joannes) Welzen, (45 jaar, gemeente veldwachter, Spaubeek)), 
 tr. (resp. 24 en 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 30 augustus 1871 te Beek [li], 
 woont in Hobbelrade op maandag 24 mei 1886 te Spaubeek [li] 
 met 

15.  Maria (Maria Catharina) Lemmens[V][M][7a][7b][7][7d][7e][7f][7g][7h]
 geb. op zaterdag 15 november 1845 te Spaubeek [li], 
 kan niet schrijven, 
 doopgetuige van haar achterkleindochter Mia (Joanna Catharina Maria) Wouters (1a) op dinsdag 26 januari 1926 te Spaubeek [li], 
 ovl. (82 jaar oud) op woensdag 25 januari 1928 om 15:00 uur te Spaubeek [li] - akte 1928/3 (getuigen: haar zoon Hoebér (Joannes Hubertus) Baltus (7d), (49 jaar, mijnwerker, Spaubeek) en Sjang (Joannes) Welzen, (45 jaar, veldwachter, Spaubeek)). 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  7a.  Maria Elisabeth [V][M],  
   geb. op vrijdag 22 december 1871 te Spaubeek [li],  
   ovl. (14 jaar oud) op maandag 24 mei 1886 om 13:30 uur te Spaubeek [li] - akte 1886/7 (getuigen: haar vader Jan Jacob (Joannes Jacobus) Baltus (14), (38 jaar, werkbode, Hobbelrade alhier, vader) en Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens, (44 jaar, koster, Spaubeek, bekende)). 
  7b.  Jaac (Joannes Jacobus) [V][M],  
   geb. op dinsdag 6 januari 1874 te Spaubeek [li],  
   werkman,  
   ovl. (32 jaar oud) op maandag 27 augustus 1906 om 14:00 uur. Doodgeslagen op de kermis in Beek te Spaubeek [li] - akte 1906/7 (getuigen: zijn vader Jan Jacob (Joannes Jacobus) Baltus (14), (56 jaar, landbouwer, Spaubeek, vader, kan niet schrijven) en Jan Adam (Joannes Adamus) Welzen, (61 jaar, veldwachter, Spaubeek, kennis)). 
  7c.  Anna (Maria Joanna Hubertina) [V][M][3][3b][3c][3d][3e][3f],  
   geb. op dinsdag 29 februari 1876 te Spaubeek [li],  
   ovl. (77 jaar oud) op woensdag 28 oktober 1953 aldaar (getuige: Jan (Joannes Antonius) Swelsen (zie 3e), (45 jaar, mijnwerker, Spaubeek)), zie 7
  7d.  Hoebér (Joannes Hubertus) [V][M],  
   geb. op woensdag 22 mei 1878 te Spaubeek [li],  
   mijnwerker,  
   overlijdensgetuige van Bertha (Anna Maria Elisabeth) Bruls (zie 7d) op dinsdag 10 januari 1950,  
   overlijdensgetuige van zijn dochter Maria Sibilla Baltus (zie 7d) op dinsdag 11 februari 1919,  
   overlijdensgetuige van Maria (Maria Hubertina) Maes (zie 7d) op donderdag 2 mei 1907,  
   geboortegetuige van zijn dochter Nn Baltus (zie 7d) op woensdag 10 april 1907,  
   overlijdensgetuige van zijn zoon Johannes Jacobus Baltus (zie 7d) op donderdag 14 januari 1909,  
   overlijdensgetuige van zijn zoon Hubertus Leonardus Baltus (zie 7d) op dinsdag 11 februari 1919,  
   overlijdensgetuige van zijn moeder Maria (Maria Catharina) Lemmens (15) op vrijdag 27 januari 1928. 
  7e.  Godefridus Servaas Hubertus [V][M],  
   geb. op donderdag 13 mei 1880 te Spaubeek [li],  
   werkman,  
   ovl. (20 jaar oud) op maandag 4 maart 1901 om 18:00 uur te Spaubeek [li] - akte 1901/5 (getuigen: zijn vader Jan Jacob (Joannes Jacobus) Baltus (14), (53 jaar, landbouwer, Spaubeek, vader) en Jan Hendrik Vroemen, (53 jaar, hoofd der school, Spaubeek, bekende)). 
  7f.  Marie (Maria Catharina) [V][M],  
   geb. op donderdag 19 oktober 1882 te Spaubeek [li],  
   dienstmeid,  
   ovl. (34 jaar oud) op donderdag 30 augustus 1917 om 22:00 uur te Spaubeek [li] - akte 1917/8 (getuigen: Peter Auguste Bours (zie 7f), (38 jaar, mijnwerker, Spaubeek) en Jan Hubert (Joannes Hubertus) Vrancken, (65 jaar, herbergier, Spaubeek)). 
  7g.  Net (Maria Annetta) [V][M],  
   geb. op zondag 17 mei 1885 te Spaubeek [li],  
   ovl. (90 jaar oud) op zondag 8 februari 1976 (bron: www.bidprentjesbank.nl) te Sittard [li],  
   begr. op zaterdag 14 februari 1976 (bron: genealogie.dannypeeters.nl) te Spaubeek [li]. 
  7h.  Pie (Petrus) [V][M],  
   geb. op woensdag 23 maart 1887 te Spaubeek [li],  
   mijnwerker (houwer),  
   overlijdensgetuige van zijn dochter Regina (Maria Jacoba Regina) Baltus (zie 7h) op vrijdag 26 maart 1909,  
   ovl. (49 jaar oud) op maandag 15 maart 1937 om 18:00 uur te Spaubeek [li] - akte 1937/5 (getuige: zijn zoon Pierre (Peter Hubertus) Baltus (zie 7h), (26 jaar, mijnwerker, Stein)). Generatie V

16.  Marten (Martinus, Martijn, Martin (Fr.)) Wouters[V][M][8a][8b][8c][8d][8][8f]
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 28 mei 1761 genoemd naar zijn oom en deze is ook zijn peter. 28 maij baptisatus est Martinus filius Joannis Wouters et Gertrudis Lenarts conjugum suscipientibus Martino Wouters et Maria Driessens ita testor Theod: Penris deservitor te Spaubeek [li] (getuigen: zijn oom Pater P. Magister Martinus Wouters (32a) en Maria Dreessen, gehuwd met Andreas Corvers/Kurvers dit zijn buren/vrienden?), 
 gemeente raadslid, bierbouwer, landbouwer (cultivateur), 
 doopgetuige van zijn neef Petrus Mevissen (zie 16b) op dinsdag 20 februari 1776 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van Anna Elisabetha Josepha Raemekers op zondag 23 oktober 1814 te Spaubeek [li], 
 geboortegetuige van zijn zoon Pieter Martinus (Petrus Martinus) Wouters (8f) op dinsdag 15 april 1806, 
 geboortegetuige van zijn dochter Sibilla (Maria Sibilla) Wouters (8d) op maandag 15 juli 1799, 
 doopgetuige van zijn neef Martinus Bosheuers (zie 17c) op donderdag 20 maart 1788 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van zijn nicht Maria Catharina Mevissen (zie 16b) op donderdag 28 april 1791 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van zijn neef Martinus Wouters (zie 16i) op dinsdag 28 augustus 1810 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van zijn neef Johannes Martinus Heijnen (zie 16h) op donderdag 6 december 1810 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van zijn achterneef Joannes Martinus Wouters op vrijdag 2 april 1819 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van zijn kleinzoon Peter Martinus Diederen (zie 8d) op zondag 23 september 1821 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van zijn achterneef Martinus Cornelis Hautvast op zondag 18 september 1825 te Spaubeek [li], 
  
 Raadsvergadering op woensdag 10 september 1828 te Spaubeek [li], 
 In hun vergadering hadden Mathijs Vroemen, Godfried Geurts, Jan Mathijs Henssen, Martin Wouters en Jan Hautvast, voorgezeten door burgemeester Zelis geen goed woord voor meester Jan Jacob Schutgens over.
 Installatie burgemeester op woensdag 25 februari 1829 te Spaubeek [li]
 Jan Andries Eussen burgemeester, wordt op 23-02-1829 door koning Willem I te Brussel benoemd. 
 De installatie is op 25-02-1829 door eerste wethouder Mathijs Vroemen ten overstaan van de (raads-)leden Jan Michel Heussen, Johan Hautvast en Martinus Wouters. 
 Ovl. (Ongeveer 68 jaar oud) op vrijdag 15 januari 1830 te Spaubeek [li] - Op het Broek, 
 Bezit landpercelen (registratie van Kadaster) te Spaubeek [li] ,  
  
 Wie zijn de buren (Registratie van Kadaster) te Spaubeek [li], 
   
 ,  
 Verwantschap tussen families Wouters en Boshouers te Spaubeek [li]
 1. Joannes Gerardus Boschouwers x Maria Wouters en Martinus Wouters x Maria Elisabeth Boshouers. Hier zijn Joannes Gerardus en Maria Elisabeth broer en zus, net zoals Maria en Martinus zus en broer zijn. 
 2. De kleindochter Maria Josepha Geurts van Maria WoutersxJoannes Gerardus Boschouwers huwt met Gerardus Wouters de zoon van Martinus Wouters x Maria Elisabeth Boshouers en zijn dus neef en achternicht
 
 Verder onderzoek
 Martin Wouters x M.Elis. Boshouwers te Spaubeek (Collectie Habets 3742-104-1816) 
 
 
 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 30 jaar oud) (Rooms Katholiek) op woensdag 24 november 1790 (24 9bris conjuncti sunt [=zijn getrouwd] in facie ecclesiae [=ten overstaan van de kerk] Martinus Wouters et Maria Elisabeth Boscheuers ambo majorennes ex spaubeeck [=beiden meerderjarig uit Spaubeek]: testes fuere [=zij zijn getrouwd] Joannes Petrus Wouters, et Anna Sibilla Boschheuers.) getekend: Martinus Wouters, Maria Elisabeth Boscheuers, Joannes Peter Wouters, Joanna Sibilla Boscheuers, quod testor A.G. Somijn pastor loci aldaar (getuigen: zijn broer Jan Peter (Joannes Petrus) Wouters[V][M] (16i) en haar zus Anna Sibilla (Joanna Sibijlla) Boschouers[V][M] (17h)), 
  
 Over brouwketels en Bokkenrijders in Spaubeek en omstreken in 1798, 
 Jo Ritterbeeks oppert de volgende mogelijkheid: 
 "De koperen brouwketels heeft hij wellicht overgenomen van de oudoom van zijn vrouw Matthias Heijnen (1702-1769)".  
 Het volgende verhaal is in dit verband interessant: 
 Antoon Winckens is op 19 juli 1751 nog postuum beschuldigd door Peter Schols uit Spaubeek van: 
 Het afnemen van de eed in 1738 in het boschken achter Wolfhagen, mede aanwezig Geerlingh Daniëls, Wijn Wijnen e.a. 
 Het verstoppen van een koperen brouwketel welke in de nacht van 10 op 11 november 1740 was gestolen bij Mathijs Heijnen te Spaubeek. De ketel werd gedragen bij zeker Toontje in de beemden in het dorp Schinnen (Wolfhagen), deze is in 1743 gexecuteerd. De ketel is na 3 dagen en 3 nachten in diens coolhof te hebben gestaan naar Broeksittard gebracht en van daar naar Sittard en aldaar verkocht aan de ouden Jood Levy. 
 Vanwege de bekentenissen van zijn complicen werd Antoon Winckens op 11 november 1743 gearresteerd en op kasteel ter Borg gevangen gezet. Na confrontatie met de beide Catsberghen werd besloten tot een scherper examen. 
 Na behoorlijke territie op 3 december 1743 recollectie op 5 december 1743 bekent Antoon dat hij: 
 Tijdens de diefstal bij Duijckers in het Raath als schildwacht te hebben dienst gedaan. 
 Tijdens de diefstal bij Clemens te Sittard als schildwacht op de Boonenbrug te hebben dienst gedaan, zijn aandeel was 3 specie-schillingen. 
 Tijdens de diefstal bij Mathijs Houtvast te Grijsegrubben als schildwacht te hebben dienst gedaan, zijn aandeel was 3 blamusers. 
 Tijdens de inbraak op de capelanie te Hoensbroek aan de Schure-eik gepost te hebben, zijn aandeel was 3 specie-schillingen. 
 Tijdens de inbraak in de kerk te Amstenrade als schildwacht in het veld te hebben gestaan 
 Na ingewonnen advies van twee rechtsgeleerden werd Antoon Winckens als schuldig aan diverse diefstallen met braak op 14 december 1743 gevonnist. Het vonnis luidde als volgt: gecondemneert om aan eenen paal geworgd te worden totdat den doodt volgt ende daernaer verbrant te worden met confiscatie zijner goederen en effecten met verbott van in 100 jaeren niet meer te bouwen op de plaetse van het huis dat sall worden afgebroken omdat het gediend heeft tot schuilplaats van dieven en schelmen 
 Op 17 december 1743 wordt Antoon Winckens tesamen met Joes Catsberg (de rode speelman van Nagelbeek), diens zoon Johannes Catsberg jr. (Henske van Nagelbeek), Johannes Schoerens (het Scheuerke) en Hendrick Witmakers (Marien Hentjen) op de Danikerberg gewurgd aan een paal en worden hun lijken verbrand. 
 (bron: De Bokkenrijders in de familie Winkens; www.winkens.eu/Bokkenrijders.htm
 
 Woont boerderij C, op 't Broek te Spaubeek [li] na 1798 te Spaubeek [li]
   
 In het eerste bevolkingsregister (BVR) van 1798 wonen hier, (zie ook de scan van de originele inschrijving hierboven): 
 Marten Wouters (37) cultivateur [=landbouwer], Mari Elisabeth Buscheuer (38) sijne vrouwe, 
 met hun kinderen (jonger dan 12 jaar) Joes [=Joannes] Wouters kint; Gerardus Wouters kint; Hans Willem Wouters kint 
 Jen Sebil Heijnen (67) weduwe, dit is de moeder van Maria Elisabeth Boshouers 
 Joes Hendrick Kooken (46) knegt. Waarschijnlijk is dit Joannes Henricus Koecken zoon van dagloner/wolspinner Henricus Koecken x Catharina Limpens, die op Hoeve wonen. Deze Joannes Henricus is gedoopt op 3 juli 1752 te Spaubeek. 
 Mari Sebil Geuts (19) meijdt. Zij is de dochter van Joannes Matthias Geurts (+1794) x Elisabetha Leunissen, die op de Dorpstraat woont. Deze Maria Sibilla is gedoopt op 16 januari 1779 te Spaubeek. Zij is de meter en tante van Maria Josepha Geurts, met wie in 1839 (Jan) Gerard Wouters, de zoon van Marten en Maria Elisabeth huwt. 
 Tevens zien we de opmerking: Marten Wouters cesseert [=eindigt] met brouwer (zie ook aparte uitwerking) 
 BVR 1800: (Maria) Siblilla Wouters is in 1799 geboren, dus zien we het aantal kinderen onder de 12 jaar stijgen naar 4. Knecht Joes Hendrick Kooken wordt nu Hendricus Kocken genoemd. Maria Sibilla Geurts heeft als dienstmeid de woning verlaten. Nieuw zijn: 
 Nijcolas Hamers (17) domistique. Dit is waarschijnlijk Joannes Nicolaus Hamers, zoon van Joannes Hamers x Maria Catharina Houben. Deze Joannes Nicolaus is gedoopt op 8 september 1782 te Spaubeek en huwt op 7 oktober 1822 met Maria Gertrude Schurgers, zij is de dochter van Henricus Schurgers x Maria Voncken. 
 Maria Joseph Tijssen (20) domistique. Dit is waarschijnlijk Maria Josepha Tijssen, dochter van Wilhelmus Tijssen x Catharina Habets. Maria Joasepha is gedoopt op 20 februari 1777 te Beek. 
 Interessant zijn de volgende opnames in het BVR: 
 - aantal deuren en vensters: 3; aantal poorten: 1 
 - totaal getal der zielen per huijs: 10 
 - getal der peerden boven 2 jaar: 2; getal der hoornder boven een jaar: 3 
 BVR 1801: geen van de knechten en dienstmeiden worden meer genoemd. Wel worden alle kinderen genoemd: Joannes Wouters (9) kint; Joes Gerard Wouters (7) kint; Joes Wilm Wouters (4) kint; Marie Sebille Wouters (2) kint. 
 Naast de ouders woont er nog altijd Joanne Sibille Heijnen (70) grootmoeder. 
 - nombres des enfants ou depous de 12 ans par famille: 4 (dus 4 kinderen onder de 12 jaar) 
 - nombres des Chevaeux [=paarden] 2; nombres de Vaches [=koeien/hoornbeesten] 3; nombres des Moutans [=schapen] 0. Hier is dus niets gewijzigd ten opzichte van de vorige opgave (dit in tegenstelling tot bij zijn broer Jan Willem Wouters) 
 BVR 1807: hier ontbreken de opgaven voor deze woning. 
 BVR 1814: wat meteen opvalt is dat de gegevens van zoon Joannes ontbreken en ook op andere plaatsen komen we zijn naam niet meer tegen. Hij is hoogst waarschijnlijk voor zijn 23-ste overleden. Hiervan is echter niets in het overlijdensregister te vinden. 
 Ook ontbreek Joanne Sibilla Heijnen, want deze is in 1802 op 73 jarige leefijd overleden. 
 Als nieuwe kinderen worden genoemd: Joannes Andreas Wouters (12) en Martinus Wouters (7) [= Petrus Martinus Wouters]. 
 Ook wonen in de boerderij: 
 Joannes Kremers (59).Dit is waarschijnlijk Joannes Cremers, zoon van Joannes Cremers (+1776) x Isabella Pelsers (+1767). Joannes is op 21 oktober 1756 gedoopt te Spaubeek. Hij huwt in 1787 met Maria Barbara Muijlkens (+1852), dochter van Gilis Muijlkens x Maria Helena Raemakers. Samen krijgen ze 8 kinderen. Joannes Cremers overlijdt 86 jarige leeftijd op 30 mei 1842 te Spaubeek. 
 Elisabeth Hermens (20). Dit is waarschijnlijk Gertrudis Elisabeth Hermens, dochter van Petrus Hermens x Maria Babara Eijmael. Gertudis Elisabeth is op 11 december 1794 geboren te Schinnen. 
 BVR 1819: geen wezenlijke wijzigingen bij de familie Wouters. De knecht en de dienstmeid uit BVR 1814 wonen niet meer in de boerderij. Nieuw is: 
 Hubertina Raemaekers (9) geboren te Schinnen. [Van haar kan ik géén enkele gegevens terug te vinden. ww] 
 - getal der hoornbeesten boven 2 jaaren: 3; getal der hoornbeesten onder 2 jaaren: 1 
 - getal der peerden boven 3 jaaren 2; getal der peerden onder 3 jaaren: 1 
 - getal der schaepen: 18 
 BVR 1821: in de gezinsamenstelling van de familie Wouters is niets veranderd, behalve het feit dat: 
 Maria Sebilla Wouters (21) getrout. Zij is in 1820 gehuwd met Willem Diederen uit Nuth-Vaesrade. Deze staat echter niet geregistreerd als bewoner van de boerderij! 
 BVR 1828: Maria Sebilla Wouters en Willem Diederen hebben inmiddels 3 kinderen gekregen. Deze wonen allemaal in de boerderij van Marten en Maria Elisabeth. Hun namen zijn: 
 Martinus Diederen (4); J Peter Diederen (3); J Gerard Diederen (1) allen zijn geboren in Spaubeek. Alleen vader Willem Diederen woont nog altijd niet in de boerderij. 
 Hubertina Ramakers (nu circa 18 jaar) geboren te Schinnen woont ook niet meer in de boerderij. 
 BVR 1829: Er is een nieuwe kind van Maria Sebilla Wouters en Willem Diederen geboren: Maria Ida Hubertina Diederen (5 weken). 
 BVR 1834: Marten Wouters ontbreekt. Hij is op 69 jarige leeftijd in 1830 overleden. 
 Joannes (Hans) Willem Wouters is in 1832 gehuwd met Maria Catharina Hautvast en is gaan wonen in Nuth-Grijzegrubbe. 
 Als zonen van Marten en Maria Elisabeth wonen nu in de boerderij: Jan Gerard (40), Jan Andries (32) en Peter Martinus (26). Als dochter Maria Sebilla (35) met haar 4 kinderen, zonder haar echtgenoot Willem Diederen! 
 BVR 1835. Geen wijzigingen. 
 BVR 1836: Maria Sebilla Wouters en Willem Diederen hebben twee kinderen gekregen: Elisabeth Diederen (1) en Maria Jospeha Diederen (6 mnd). De vader Willem Diederen woont nog altijd niet bij zijn vrouw en kinderen (nu al 16 jaar!) 
 Hier ligt verder een technisch probleem (?). Van Maria Josepha wordt gezegd dat ze 6 maanden oud is. Haar geboorte aangiftedatum is 16 november 1837 en als we hier een ½ jaar bij optellen zitten we in 1838 en dus niet 1836!. [Een mogelijke verklaring kan zijn: De gegevens zijn waarschijnlijk in een later stadium definitief in het BVR opgenomen, waarbij de schrijver de gegevens verder heeft aangevuld naar de stand van zaken op de datum van het opschrijven ww] 
 Op 28 mei 1836 is Jan Andries Wouters gehuwd met Maria Sebilla Meens. Ook zij blijven gescheiden wonen! Maria Sebilla blijft met hun zoon Martin Wouters (1), geboren 12 maanden na hun huwelijk, wonen bij haar ouders op de Dorpstraat. 
 Is de boerderij C te klein voor nog meer personen? Er wonen nu 5 volwassenen en 6 kinderen. 
 BVR 1840-1843: Jan Andries Wouters heeft de boerderij verlaten en is gaan wonen bij zijn schoonouders op de Dorpstraat, waar inmiddels hun oudste zoon Martinus is overleden (+1839). 
 Zoon Jan Gerard Woutes is in 1839 gehuwd met zijn nicht Maria Josepha Geurts. Ook zij woont niet op de boerderij, terwijl haar man hier wel blijft wonen. 
 In de volgende BVR 1847 is een deel van de boerderij C (Broek nr 49) verkocht aan Jan Andries Wouters x Maria Sebilla Meens
 Van de personen die tot nu in de boerderij woonden is iedereen vertrokken! 
 - Maria Sebilla Wouters x Willem Diederen gaan samen met hun 5 kinderen wonen in het ander deel van boerderij C (Broek nr. 50). Echtgenoot (Jan) Willem Diederen wordt voor het eerst genoemd in het BVR!. Het beroep van hun oudste zoon Jan Pieter is kleedermaker
 - Jan Gerard Wouters x Maria Josepha Geurts gaan samen wonen in boerderij E (Broek nr. 51). In het andere gedeelte van deze boerderij (Broek nr. 52) wonen Joannes Godefridus Geurts (niet opgenomen in BVR) x Maria Johanna Souren (geb in Beek) met hun 4 kinderen. Deze Joannes Godefridus is de broer van Maria Josepha. Hij is op diverse plaatsen werkzaam. Hierdoor verhuist het gezin meer maals tussen de plaatsen, Beek, Nuth, Schinnen en Spaubeek. 
 - Maria Elisabeth Boshouers gaat samen met haar haar jongste zoon Peter Martinus Wouters wonen op de Dorpstraat nr. 44. In het ander gedeelte (Dorpstraat nr. 45) van deze boerderij wonen haar neef Jan Willem Boshouers (is de zoon van haa broer Joannes Gerardus Boshouwers (+1794) x (Anna) Maria Wouters) en diens zoon Jan Gerard Boshouwers, beide landbouwers samen met Gertrudis Martens, die werkbode is. 
 Het gescheiden wonen van man, vrouw en kinderen blijf ik vreemd vinden en ik kan hier niet gemakkelijk een verklaring voor geven. 
 - Wellicht wordt men ingeschreven waar men werkzaam is en het grootste deel van de week ook inwoont, omdat de afstand tot de woning van de vrouw en de kinderen te groot is, en komt men alleen in het weekend naar huis? 
 - Dit argument kan echter niet gebruikt worden voor Jan Andries Wouters x Maria Sebilla Meens. Hij woont Op 't Broek en zij op de Dorpstraat! 
 Dit zelfde geldt ook voor Jan Gerard Wouters x Maria Josepha Geurts. Misschien is moeder Maria Elisabeth Boshouers het niet eens met de keuze van hun echtgenotes en kunnen zij onderling niet goed overweg met elkaar? NB Marie Sebilla Meens is een buitenechtelijke dochter en Maria Josepha Geurts is een achternicht. 
 Elisabeth Boschouers woont bij haar overlijden in een huurwoning en dus niet in bij een van haar kinderen, zoals vroeger gebruikelijk is. [ww]  
 
 Martin Wouters cesseert met brouwen ? in 1798 te Spaubeek [li]
 [in het volgende stuk zijn enkele passages genomen uit het zeer verhelderende boek van pastoor Fr. Crutzen uit Klimmen-Ransdaal. Zie ook bronvermelding onder het artikel ww] 
 In de late middel-eeuwen werd de hele dag door bier gedronken. Het was volksdrank nummer één. Bij velen kwam vier keer per dag de bierkan op tafel. Gewoon drinkwater was vaak vervuild en werd alleen door de allerarmsten gedronken. Bier wordt tijdens de bereiding landurig gekookt en was dus veel veiliger. 
 Aan bier werd als eerste eis gesteld dat het goedkoop was en verder moest het goed verteerbaar zijn, dat wil zeggen meehelpen om de zware vette kost van het dagelijkse menu te verdragen. 
 Met de komst van de Fransen (1795) werd iedereen verplicht een beroep naar keuze te maken en hiervoor een patent aan te vragen. Dit gold ook voor brouwers [zoals Martin Wouters ww], die voor anderen of voor zichzelf bier maakten. De hierbij verschuldigde patentbelasting diende men jaarlijks te voldoen. De Minister van Financiën bepaalde begin januari 1797 dat iedereen die een brouwketel bezat zich moest voorien van een brouwerspatent, behalve wanneer men alleen voor eigen gebruik bier maakte. 
 [opmerking ww] Daarom is het een beetje vreemd dat in het BVR van 1798 geschreven wordt bij Martin Wouters "cesseert [=eindigt] met brouwen". Het is maar de vraag of Martin daadwerkelijk met brouwen is gestopt. Mij lijkt het eerder dat Martin absoluut niets meer te maken wil hebben met de Fransen, die in zijn ogen verantwoordelijk zijn voor de dood van zijn oudste zoon Jan, welke opgeroepen is om te dienen in het leger van Napoleon en die waarschijnlijk in Rusland krijgsgevangene is geworden (of gedood?). Deze Jan Wouters is nooit meer teruggekeerd naar Spaubeek. 
 We lezen verder in het boek van pastoor Fr. Crutzen: Omdat hij alleen voor eigen gebruik bier maakte werd Martin Wouters uit Spaubeek in An XIII ((1804/1805) eb An XIV (1805/1806) als brouwer van de patentlijst geschrapt. 
 Als de Fransen vertrokken zijn en het bestuur gevoerd wordt door het Koninkrijk ver Verenigde Nederlanden zien we tussen 1823 en 1830 in Spaubeek 5 brouwers: 
 Johan Willem Eussen (1823) [burgemeester? ww], Johan Cornelis Jaquemin (1823), Jan Gerard Kuipers (1823-1830), Johan Jacob Lenaerts (1823-1825), Johan Andries Loison (gestopt in 1823) [van Ten Dijke? ww] en Martinus Wouters (1823-1828). Het stoppen van Martin in 1828 kan samenhangen met zijn overlijden in 1830. 
 (bron: Pastoor Fr. Crutzen - Brouwers in Zuid-Limburg isbn: 978-90-821329-0-8 druk: Janssen Grafimedia - Beek
 
 Woont in op het Broek in 1798 te Spaubeek [li]
 in het bevolkingsregister van 1798 woont Marten Wouters en Mari Elisabeth Bosheuers in op het Broek nr. 39
 Wie woont in Op 't Broek in 1801 te Spaubeek [li]
   
 Als we kijken naar de bewoners van op 't Broek dat zien we in de boerderijen (een aantal zijn dubbel bewoond): 
 B nr. 37 Martijn Frissen x Maria Wouters met 4 kinderen Boshouers en 1 kind Frissen. Vader Joes Wouters heeft de boerderij verlaten en woont nu bij zijn oudste zoon Jan Willem x Maria Helena Vlecken (zie boerderij G). Martijn Frissen heeft van boerdeij B een herberg gemaakt. 
 C nr. 38 Jan Peter Wouters x Maria Catharina Henssen met 2 kinderen Wouters en Catharina Elisabeth Geurts (20) dienstmeid. Hun dochter Catharina Wouters (4) woont bij haar grootouders Willem Hensen x Catharina Borvelts in Hobbelrade. Tussen 1807 en 1814 verhuizen Jan Peter en Maria Catharina ook naar deze boerderij in Hobbelrade. De boerderij C is in zijn totaliteit eigendom Marten Wouters (zie nr. 39) 
 C nr. 39 Marten Wouters x Maria Elisabeth Boshouers met 4 kinderen Wouters en Joanna Sibilla Heijnen, de moeder van Maria Elisabeth. Recht tegenover boerderij C ligt op de Dorpstraat de boerderij waar Jan Willem Boshouers x Joanna Sibilla Heijnen, de ouders van Maria Elisabeth hebben gewoond. 
 E nr. 40 Arnold Meijers (zonder beroep) en zijn dochter Maria Lucia Meijers. 
 E nr. 41 Joes Coumans x Maria Mechtildis Vlecken. Hij is van beroep journalier [=dagloner]. Hoogst waarschijnlijk is Maria Helena Vlecken (xJan Willem Wouters) geen nabije familie is van deze Maria Mechtildis . De woning waarin zij wonen is eigendom van Marten Wouters (zie boerderij C nr. 39) 
 ? nr. 30 Anna Catharina Quax (weduwe van Andries Bruls), geb. circa 1764 te Meerssen, met haar dochter Maria Helena Bruls. Deze Maria Helena huwt in 1813 met Alexander Baltus (Baltissen), geb 1788 te Hulsberg. Zij zijn dus de grootouders van de grootouders van Netteke (Trinetta) Waltmans dochter van Jan Willem Waltmans x Anna Baltus. Netteke huwt in 1923 met Wilhelm Wouters
 Positiebepaling woning nr. 30 door Jo Ritterbeeks 
 Woning nr 30 lag aan de dorpstraat, een 100 tal meter aan de overkant van voormalig cafe Boszicht 
 De 2e woning aan de rechterzijde is in 1690 eigendom van Willem Penners, op 11 mei 1716 overleden. Zijn dochter Cornelia Penners huwt met Peter Hennix, een broer van Michiel en Anna Hennix. Peter Hennix wordt 6 januari 1742 begraven, Cornelia 1 oktober 1752. 
 Uit hun huwelijk zijn geen kinderen bekend. 
 In 1798 woont er het echtpaar Andreas Bruls en zijn vrouw Anna Catharina Quax met hun kinderen Helena, Joannes Michiel en Jacobus. Wanneer de familie Bruls de woning heeft betrokken is niet bekend, waarschijnlijk na de dood van Cornelia Penners in 1752. Andreas Bruls vader Mathias Bruls geboren in 1722 in Beek, huwt 4 juni 1747 met de Spaubeekse Maria Stassen. Zoon Andreas wordt 20 augustus 1748 in Spaubeek gedoopt. 
 De woning is in 1938 bij de wegverbreding gesloopt.  
   
 De woning van Willem Penners, nadien Hennix, Bruls. Links en rechts gezien 
 Goed is te zien hoe kort de woning aan de wegkant lag.  
 ? nr. 31 Jacobus Cristoffels x Joanna Elisabeth Zelis. Hij is van beroep: journalier [=dagloner]. 
 Positiebepaling woning nr. 30 door Jo Ritterbeeks 
 De woning van Christoffel lag in het bos onder aan het openluchttheater 
 lenaert heudts syn huys en hoffplaets bergh ende bosch reiginoet ter eenre merten lenaerts met meer andere ter andere syden scheper jans boschken voor een hoff het gemeijn broeck 
 groot 100 R. nu claes selis. 
 Over Leonard Heuts is niets bekend. Volgende eigenaar Nicolaas Selis is enkele malen getuige bij de doop en huwelijk van diverse naburen in de dorpstraat. Dit wettigt enigszins te mogen stellen dat Claes Selis zeker vanaf 1710, getuige bij het huwelijk van Ida Segels en Wilhelmus Hanssen in 1710, aan de bosrand woonde. Nicolaas is niet in spaubeek geboren. In 1733 overlijdt Maria Goessens, echtgenote van Claes Selis. Het beroep van Claes Selis is wel bekend, kleermaker.  
   
 Tweemaal, in 1715 en 1716 is Caes Selis schutterskoning, zijn koningsschild beeldt zijn beroep uit, de kleermakersschaar. 
 In 1798 woont in de woning dagloner Jacob Christoffels. Jacob is 39 jaar oud en gehuwd met Joanna Elisabeth (S)Zelis. Joanna is in 1748 geboren, dochter van Nicolaus Zelis en Mina Knols. Hoe de familierelatie is met Claes Selis en deze Nicolaus is niet duidelijk, Nicolaus Selis overlijdt in 1753. 
 Het echtpaar Jacob Christoffels-Zelis heeft de volgende kinderen, 
 - Joannes Wilhelmus 09-09-1785 gedoopt 
 - Joanna Elisabeth 12-05-1787 gedoopt 
 - Joannes Jacobus 03-05-1789 gedoopt 
 Nadat Jacob Christoffels in 1838 en Joanna Elisabeth (S)Zelis reeds in 1830 zijn overleden huwt op 20 juni 1839 Joanna Elisabeth Christoffels met Joannes Roelands. 
 Joannes is in 1840 eigenaar van de woning aan het bos. De woning is einde 19e eeuw gesloopt. 
 Het is aan deze helling waar de schoolkinderen uit de omgeving in de 19e en 20e eeuw hun vertier vonden. Uit de helling ontsprong her en der een bron waarvan het water drinkbaar was. De tot bos geworden helling was een grote speelplaats voor de kinderen uit de omgeving. In de 1920ér jaren werd in de helling een openluchttheater gebouwd door de toneelvereniging A.K.D.IJ. (Alles Komt Door IJver). 
 In 1801 behoren de meeste bewoners van Op 't Broek tot onze familie Wouters [ww]. 
 
 
 met 

17.  Elisabeth (Maria Elisabeth, Maria Lisette) Boschouers (Bosheuers, Boscheuwers Boshewers)[V][M][8a][8b][8c][8d][8][8f]
 ged. Rooms Katholiek op zondag 2 november 1760 te Spaubeek [li] (getuigen: haar tante Judith Heijnen (35c), haar tante Cornelia Heijnen (35b) en haar achterneef Christianus Heijnen (zie 70c)), 
 landbouwerse, 
 doopgetuige van haar nicht Maria Elisabeth Stassen (zie 17a) op dinsdag 16 maart 1784 te Spaubeek [li], 
 huwelijksgetuige van haar zoon Andries (Joannes Andreas) Wouters (8) en Maria Sibilla Meens (9) op zaterdag 28 mei 1836 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van haar achterneef Carolus Josephus Hubertus Ramekers op vrijdag 28 augustus 1812 te Spaubeek [li], 
 getuige bij kerk. huw. van haar broer Jan Gerard (Joannes Gerardus) Boschouers (17c) en Maria Wouters (16e) op woensdag 5 april 1780 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van haar achternicht Maria Catharina Coumans te Beek [li], 
 doopgetuige van Maria Elisabetha Coumans op vrijdag 16 januari 1801 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van haar neef Martinus Bosheuers (zie 17c) op donderdag 20 maart 1788 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van haar neef Joannes Lemmens (zie 16d) op maandag 23 juli 1798 te Munstergeleen [li], 
 doopgetuige van haar achterneef Joannes Wilhelmus Geurts op zondag 18 maart 1810 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van haar kleinzoon Joannes Petrus Diederen (zie 8d) op zaterdag 29 november 1823 te Spaubeek [li], 
 getuige bij kerk. huw. van Andries (Andreas) Stassen (zie 17a) en haar zus Barbara (Maria Barbara) Boschouers op woensdag 14 februari 1776 te Spaubeek [li], 
 getuige bij kerk. huw. van Henricus Dormans (zie 17f) en haar zus Anna (Maria Anna) Boschouers op zondag 27 april 1788 te Spaubeek [li], 
 ovl. (ongeveer 93 jaar oud) op zondag 18 december 1853 - om 09:00 uur 's morgens.
te Spaubeek [li] - Dorpstraat in huurwoning (getuigen: haar zoon Andries (Joannes Andreas) Wouters (8) en haar zoon Pieter Martinus (Petrus Martinus) Wouters (8f)).  
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  8a.  Jan (Joannes, Jean (Fr.)) [V][M],  
   geb. op donderdag 24 november 1791 om 12 uur 's morgens te Spaubeek [li],  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 24 november 1791 genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde (Joes Wouters), deze is ook zijn peter. 24. 9bris circa horam 12am matutinam natus est, et eodem baptizatus est Joannis filius legitimus Martini Wouters, et Mariae Elisabethae. Boscheüers conjugum: susceptores Joannes Wouters et Joanna Sibilla Heynen. in fidem. pater abest. Joannes Wouters. Joanna Sibilla Heynen. quod testor JJ Ramakers sacell. loci. aldaar (getuigen: zijn grootvader Joes (Joannes) Wouters (32) en zijn grootmoeder Sijbilla (Joanna Sijbilla) Heijnen (35)),  
   landbouwer, soldaat onder Napoleon,  
    
   Soldaat in 25e Regiment d'Infanterie de Ligne op donderdag 29 augustus 1811,  
   Joannes Wouters ontbreekt in het Bevolkings register vanaf 1814 omdat hij is opgenomen in het 25e Regiment Infantrie van Linie  
   Geregistreerde: Jean Wouters 
   Eenheid: 25e Regiment Infanterie van Linie 
   Geboortedatum: 24-11-1791 
   Geboorteplaats: Spaubeek 
   Departement: Beneden-Maas 
   Kanton: Oirsbeek 
   Stamboeknummer: 10269 
   Vader: Martin Wouters 
   Moeder: Marie Elizabeth Boscheurs 
   Bewaarplaats: Service Historique de la Défense, Vincennes/Parijs (niet te raadplegen bij het NIMH) 
   Inv.nr. SHD: 21Yc233 
   Ovl. (Ongeveer 20 jaar oud) circa augustus 1812 presumé prisonniere en Russie en 1812 (= waarschijnlijk gevangene in Rusland in 1812) vermoedelijk te Smolensk [Russian Federation]  
  8b.  Gerard (Joannes Gerardus) [V][M],  
   geb. op maandag 4 augustus 1794 om 7 uur 's avonds te Spaubeek [li],  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 5 augustus 1794 genoemd naar zijn peter (Joannes Gerardus Boschouers). 4ta aug. hora 7ma vespertina [hierboven: natus], et die sequenti baptizatus est Gerardus filius legitimus Martini Wouters, et Mariae Elisabeth Boscheüers conjugum: susceptores Joannes Gerardus Boscheüers, et Maria Gertrudes Wouters loco Gertrudis Leenarts. in fidem subsignarunt. pater abest. Joannes Gerardus Boscheuers manu propria. Maria Gertrudes Wouters manu propria. quod testor A.G. Somijn pastor loci. aldaar opm. pater abest [=huisvader hij is afwezig] (getuigen: zijn tante Gertrudis (Maria Gertrudis) Wouters (16d), zijn oom Jan Gerard (Joannes Gerardus) Boschouers (17c) en zijn grootmoeder Gertrudis Lenaerts (33)),  
   landbouwer,  
   doopgetuige van zijn neef Joannes Gerardus Diederen (zie 8d) op zaterdag 17 juni 1826 te Spaubeek [li],  
   ovl. (68 jaar oud) op zondag 4 januari 1863 (Joannes Gerardus Wouters zn van Martinus Wouters en Elisabeth Bosheuers; gehuwd met Maria Josepha Geurts) te Spaubeek [li] - Op het Broek. 
  8c.  Hans Willem (Joannes Wilhelmus, Jan Willem) [V][M],  
   geb. op maandag 2 januari 1797 om 10 uur 's avonds te Spaubeek [li],  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 3 januari 1797 genoemd naar zijn peter (Joannes Wilhelmus Wouters). 2da jan: circa medium 10mae vespertinae natus in Spaubeck, et die sequenti baptizatus est Joannes filius legitimus Martini Wouters et Mariae Elisabeth Boscheüers conjugum: susceptores Joannes Wilhelmus Wouters, et Maria Anna Boscheüers. aldaar - Op het Broek (getuigen: zijn oom Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters (16c) en zijn tante Anna (Maria Anna) Boschouers (17f)),  
   landbouwer,  
   getuige bij kerk. huw. van Jan Gerard (Joannes Gerardus) Cuijpers en zijn nicht Maria Catharina Wouters (zie 16i) op woensdag 24 oktober 1821 te Spaubeek [li],  
    
   uitreksel van militaire dienst,  
    
   Kermerken: 
   Lengte 5 voeten, 3 duim 
   Aangezigt: ovaal; Voorhhoofd: laag; Ogen: blauw; Neus: middel; Mond: idem; Kin: spits; Haar en Wenkbrouwen: bruin 
   Ovl. (81 jaar oud) op woensdag 13 maart 1878 om 11:00 uur 's middags.
te Nuth [li] - Grijzegrubbe (getuigen: zijn zoon Jan Gerard (Joannes Gerardus) Wouters (zie 8c), Pieter Jaex, (70 jr) buurman. de aangevers verklaren niet te kunnen teekenen).  
  8d.  Sibilla (Maria Sibilla) [V][M],  
   geb. op maandag 15 juli 1799 om 6 uur 's avonds. (Franse datum: 27 messidor [=oogstmaand] VII). te Spaubeek [li] (getuigen: haar vader Marten (Martinus) Wouters (16), (38 jaar, cultivateur, Spaubeek-op het Brouck, vader), Mathijs (Matthias) Vroemen, (31 jaar, cultivator, Spaubeek, gebuur) en Frans (Franciscus Wolfgangus) Flecken, (53 jaar, cultivator, Spaubeek, gebuur)),  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 15 juli 1799 genoemd naar haar meter (Maria Sibilla Wouters). 1799 15 july nata et eod: baptisata est in Munstergeleen Maria Sibilla filia leg: Martini Wouters et Elisabethae Bosheuers conj susc: fuere Jo(ann)es Michael Bouts loco Henrici Dormans et Catharina Wouters loco Mariae Sibillae Wouters concordat quoad substantiam cum testimonio r: d(omi)ni de la Haije pastoris in Munstergeleen testor JJ Raemackers pastor in Spaubeck te Munstergeleen [li] opm. baptisata est [=gedoopt] in Munstergeleen. (Munstergeleen: nata est Maria Sijbilla filia leg(iti)ma Martini Wouters et Elisabethae Boschheuers et eadem baptizata ac e sacro fonte suscepta a Jo(ann)e Michael Bouts loco Henrici Dormans et Catharina Wouters loco Mariae Sijbillae Wouters) (getuigen: haar tante Sibilla (Maria Sibilla) Wouters (16b), haar tante Catrin (Catharina Elisabetha) Wouters (16h), haar aangetrouwde oom Henricus Dormans (zie 17f), Joannes Michael Bouts),  
   huishoudster,  
   doopgetuige van haar achterneef Petrus Josephus Hautvaest op zaterdag 14 oktober 1820 te Spaubeek [li],  
   ovl. (78 jaar oud) op zondag 28 oktober 1877 om 04:00 uur 's morgens.
te Spaubeek [li] - Op het Broek (getuigen: haar zoon Peter Martinus Diederen (zie 8d), Joannes Hermanus Muijlkens, (47 jr) bekende).  
  8e.  Andries (Joannes Andreas) [V][M][4a][4b][4c][4d][4],  
   geb. op vrijdag 4 december 1801 te Spaubeek [li] (getuigen: zijn oom Jan Peter (Joannes Petrus) Wouters (16i), als Pierre Wouters en zijn achterneef Joannes Petrus Coumans (zie 35d), als Pierre Coumans de zoon van Andries Coumans),  
   ovl. (73 jaar oud) op zondag 4 april 1875 te Spaubeek [li] (getuigen: Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Diederen, als Jan Willem Dieteren (59jr), veldwachter en bekende en zijn zoon Jan Christiaan (Joannes Christiaan) Wouters (4)), zie 8
  8f.  Pieter Martinus (Petrus Martinus, Martinus, Pierre Martin (Fr.)) [V][M],  
   geb. op dinsdag 15 april 1806 om 5 uur 's morgens (à cinq heures du matin; le vingtcenq=25 germinal 1806) te Spaubeek [li] (getuigen: zijn vader Marten (Martinus) Wouters (16), (cultivateur, Spaubeek), zijn achterneef Severinus Lienaerts (zie 36f), als Severin Lienaerts (46 jaar) en zijn achterneef Joannes Wilhelmus Lenaerts (zie 33f), als Jean Guilleaume Leenaerts (43 jaar,)),  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 16 april 1806 1806 15 aprilis circa medium undecimae vespertinae natus et postera die baptisatus est Petrus Martinus filius leg: Martini Wouters et Mariae Elisabethae Bosheuers conj. susc: fuere Petrus Mathias Heijnen et Maria Wouters. testor: J:J: Raemaekers past: in Spaubeck te Spaubeek [li] (getuigen: zijn tante Maria Wouters (16e) en zijn aangetrouwde oom Peter Mattis (Petrus Mathias) Heijnen (zie 16h)),  
   gemeente raadslid, landbouwer,  
   overlijdensgetuige van zijn moeder Elisabeth (Maria Elisabeth) Boschouers (17) op zondag 18 december 1853,  
    
   Petitie naar Tweede Kamer in 1848 te Spaubeek [li],  
   In 1848 wordt een petitie opgesteld voor de Tweede Kamer. Hierin klagen de mensen over de hoge belastingdruk vanuit Den Haag. 
   Deze wordt door 60 belasting betalende inwoners ondertekend, waaronder J. (=Joannes) Wouters, P.M. (=Petrus Martinus) Wouters, J.G. (=Jean Guilliaume = Joannes Wilhelmus) Wouters en J.L. (=Joannes Leonardus) Wouters
   Belastingaanslag in 1848 te Spaubeek [li],  
   (Belasting 1848) Wouters, Martinus, landbouwer, Spaubeek, f. 21,- (omgerekend € 500,-) en heeft dus stemrecht! 
   Ovl. (71 jaar oud) op woensdag 23 mei 1877 om 08:00 uur 's morgens.
te Spaubeek [li] - Dorpstraat (getuigen: zijn zoon Alphonsus Wilhelmus Wouters (zie 8f) en Jan Jacob (Joannes Jacobus) Schutjens, koster en bekende).  18.  Maria Magdalena (Maria Helena) Meens[V][M][9]
 ged. op maandag 25 oktober 1790 te Spaubeek [li] (getuigen: haar grootmoeder Maria Magdalena Heuschen (73) en haar oom Joannes Petrus Diederen (37d), als Joannes Petrus Dederen), 
 huishoudster, 
 ovl. (ongeveer 83 jaar oud) op dinsdag 20 oktober 1874 (Maria Magdalena Meens dr van Joannes Meens en Maria Agnelis Dederen; gehuwd met Martinus Wouters) te Spaubeek [li] Op het Broek, 
 Bezit landpercelen (registratie van Kadaster) te Spaubeek [li] ,  
 tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 26 jaar oud) op zondag 2 oktober 1814 (op burg.stand gebruikt hij de naam Martin Wouters) te Schinnen [li] 
 met Martin (Martinus) Wolters (Wouters), zn. van Joannes Petrus Wolters en Elisabeth Diebets
 ged. Rooms Katholiek op dinsdag 29 januari 1788 te Schinnen [li] (getuige: Petronella Keulen, Martinus Cremers, Maria Agnes Tilmans), 
 dagloner, 
 overlijdensgetuige van Joannes Martinus Wouters (4a) op vrijdag 10 mei 1839, 
 ovl. (ongeveer 70 jaar oud) op zaterdag 27 maart 1858 te Spaubeek [li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
 een dochter: 
  9.  Maria Sibilla [M][4a][4b][4c][4d][4],  
   ged. op vrijdag 3 april 1812 te Schinnen [li] (getuigen: haar grootvader Joannes Meens (36) en haar oudtante Maria Sijbilla Diederen (37c)),  
   ovl. (ongeveer 71 jaar oud) op donderdag 19 juli 1883 te Spaubeek [li] (getuigen: Willem (Joannes Wilhelmus) A Campo (zie 4d), (34 jaar, tapper, Spaubeek, schoonzoon) en Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens, (42 jaar, koster, Spaubeek, bekende)), zie 9

24.  Louis (Ludovicus, Lodewijk) Waltmans[V][M][12][12b][12c][12d]
 geb. op donderdag 31 januari 1799 te Schimmert [li], 
 ovl. (74 jaar oud) op woensdag 8 oktober 1873 te Schimmert [li], 
 tr. (resp. 46 en 39 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 3 februari 1845 te Schimmert [li] (getuige: Joannes Jaspar) 
 met 

25.  Maria Anna Monnissen (Monissen, Mounissen)[V][M][12][12b][12c][12d][12e]
 geb. op zaterdag 8 juni 1805 te Schimmert [li] - Oensel, 
 ovl. (78 jaar oud) op maandag 5 november 1883 te Valkenburg a/d Geul [li], 
 een zoon. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  12a.  Jan Mathijs [V][M][6a][6][6c][6d][6e][6f][6g][6h],  
   geb. op donderdag 8 januari 1846 te Schimmert [li],  
   ovl. (76 jaar oud) op woensdag 9 augustus 1922 te Maastricht [li], zie 12
  12b.  Anna Catharina [V][M],  
   geb. op dinsdag 24 november 1846 te Schimmert [li],  
   ovl. (6 dagen oud) op maandag 30 november 1846 aldaar. 
  12c.  Maria Hubertina [V][M],  
   geb. op zondag 16 januari 1848 te Schimmert [li],  
   dienstmeid,  
   ovl. (63 jaar oud) op dinsdag 13 juni 1911 te Maastricht [li]. 
  12d.  Jan Jacob [V][M],  
   geb. op zaterdag 31 januari 1852 te Schimmert [li],  
   dagloner,  
   ovl. (59 jaar oud) op dinsdag 7 februari 1911 te Hulsberg [li]. 
  Maria Anna Monnissen
 een zoon: 
  12e.  Jan Willem Monnissen[M],  
   geb. op zondag 11 augustus 1839 te Schimmert [li]. 

26.  Jan Willem (Joannes Wilhelmus, Jean Guillaume (Fr.)) Knols[V][M][13a][13b][13c][13d][13e][13]
 geb. op vrijdag 28 september 1810 te Schimmert [li], 
 tr. (resp. 20 en 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 9 april 1831 te Schimmert [li] 
 met 

27.  Catharina Elisabeth Nelissen[V][M][13a][13b][13c][13d][13e][13]
 geb. op maandag 18 november 1805 te Beek [li]. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  13a.  Johanna Catharina [V][M],  
   geb. op maandag 30 januari 1832 te Schimmert [li]. 
  13b.  Anna Elizabeth [V][M],  
   geb. op dinsdag 29 juli 1834 te Schimmert [li],  
   ovl. (22 jaar oud) op vrijdag 5 december 1856 aldaar. 
  13c.  Anna Maria Helena [V][M],  
   geb. op donderdag 8 december 1836 te Schimmert [li],  
   ovl. (1 jaar oud) op donderdag 9 augustus 1838 aldaar. 
  13d.  Jan Arnold [V][M],  
   geb. op maandag 24 juni 1839 te Schimmert [li]. 
  13e.  Anna Mechtildis [V][M],  
   geb. op dinsdag 4 januari 1842 te Schimmert [li],  
   ovl. (87 jaar oud) op zondag 10 maart 1929 aldaar. 
  13f.  Hubertina [V][M][6a][6][6c][6d][6e][6f][6g][6h],  
   geb. op zaterdag 25 januari 1845 te Schimmert [li],  
   ovl. (61 jaar oud) op donderdag 16 augustus 1906 aldaar, zie 13

28.  Maria Catharina Baltus[V][M][14][14b]
 geb. op maandag 12 mei 1828 te Spaubeek [li], 
 ovl. (64 jaar oud) op zondag 4 december 1892 om 02:00 uur te Spaubeek [li] - akte 1892/11 (getuigen: haar zoon Willem Baltus (14b), (37 jaar, werkman, Spaubeek, zoon) en Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens, (52 jaar, koster, Spaubeek, bekende)). 
 2 zonen: 
  14a.  Jan Jacob (Joannes Jacobus) [M][7a][7b][7][7d][7e][7f][7g][7h],  
   geb. op woensdag 4 augustus 1847 te Spaubeek [li],  
   ovl. (79 jaar oud) op donderdag 21 juli 1927 aldaar (getuigen: Frits (Frederik Hubertus Godefridus) Welzen (zie 7g), (41 jaar, mijnwerker, Spaubeek) en Sjang (Joannes) Welzen, (45 jaar, gemeente veldwachter, Spaubeek)), zie 14
  14b.  Willem [M],  
   geb. op vrijdag 6 april 1855 te Spaubeek [li],  
   werkbode, werkman - kan niet schrijven,  
   geboortegetuige van zijn dochter Nn Baltus (zie 14b) op dinsdag 4 maart 1884,  
   overlijdensgetuige van zijn moeder Maria Catharina Baltus (28) op zondag 4 december 1892,  
   overlijdensgetuige van zijn oom Jacobus Baltus (28h) op maandag 29 augustus 1898,  
   overlijdensgetuige van Maria Gertrudis Knooren (zie 14b) op vrijdag 18 augustus 1916,  
   ovl. (73 jaar oud) op dinsdag 3 juli 1928 om 15:00 uur te Spaubeek [li] - akte 1928/8 (getuigen: zoon van zijn vrouw Johan Offermans, (23 jaar, mijnwerker, Spaubeek) en Sjang (Joannes) Welzen, (46 jaar, veldwachter, Spaubeek)). 

30.  Jan Jacobus (Joannes Jacobus) Lemmens[V][M][15a][15b][15c][15d][15][15f][15g][15h][15i][15j]
 geb. op donderdag 1 september 1814 te Schinnen [li], 
 ovl. (45 jaar oud) op dinsdag 24 juli 1860 te Spaubeek [li], 
 tr. (beiden 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 23 november 1836 te Geleen [li] 
 met 

31.  Joanna Elisabeth (Johanna Elisabeth) Keulers[V][M][15a][15b][15c][15d][15][15f][15g][15h][15i][15j]
 geb. op vrijdag 3 juni 1814 te Geleen [li] - Krawinkel, 
 huishoudster, 
 ovl. (66 jaar oud) op zondag 19 september 1880 te Spaubeek [li]. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  15a.  Maria [V][M],  
   geb. op zondag 4 juni 1837 te Geleen [li],  
   ovl. (3 jaar oud) op zaterdag 27 juni 1840 aldaar. 
  15b.  Maria Joanna [V][M],  
   geb. op vrijdag 23 augustus 1839 te Spaubeek [li]. 
  15c.  Peter Jacobus [V][M],  
   geb. op dinsdag 28 september 1841 te Spaubeek [li],  
   ovl. (7 jaar oud) op donderdag 8 maart 1849 aldaar. 
  15d.  Maria Cornelia [V][M],  
   geb. op dinsdag 10 oktober 1843 te Spaubeek [li],  
   huishoudster,  
   ovl. (34 jaar oud) op donderdag 7 februari 1878 te Spaubeek [li] - akte 2. 
  15e.  Maria (Maria Catharina) [V][M][7a][7b][7][7d][7e][7f][7g][7h],  
   geb. op zaterdag 15 november 1845 te Spaubeek [li],  
   ovl. (82 jaar oud) op woensdag 25 januari 1928 aldaar (getuigen: haar zoon Hoebér (Joannes Hubertus) Baltus (7d), (49 jaar, mijnwerker, Spaubeek) en Sjang (Joannes) Welzen, (45 jaar, veldwachter, Spaubeek)), zie 15
  15f.  Joannes Lambertus Antonius [V][M],  
   geb. op dinsdag 1 augustus 1848 te Spaubeek [li],  
   ovl. (2 jaar oud) op maandag 10 maart 1851 aldaar. 
  15g.  Maria Elisabeth [V][M],  
   geb. op dinsdag 15 oktober 1850 te Spaubeek [li],  
   ovl. (9 jaar oud) op woensdag 2 mei 1860 aldaar. 
  15h.  Helena (Maria Helena) [V][M],  
   geb. op vrijdag 4 maart 1853 te Spaubeek [li],  
   ovl. (30 jaar oud) op zondag 6 januari 1884 [BS: 31 jaar] te Meerssen [li]. 
  15i.  Joannes Jacobus [V][M],  
   geb. op vrijdag 2 februari 1855 te Spaubeek [li]. 
  15j.  Maria Gertrudis [V][M],  
   geb. op zaterdag 4 juli 1857 te Spaubeek [li],  
   ovl. (1 jaar oud) op dinsdag 19 april 1859 aldaar. 

Generatie VI

32.  Joes (Joannes, Jan, Jean (Fr.)) Wouters[V][M][16a][16b][16c][16d][16e][16][16g][16h][16i]
 ged. Rooms Katholiek op woensdag 25 maart 1722 (Jo~ann~es=Jo~es=Joes) genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde. (die 25 martij sacramento baptismatis initiatus est Joannes filius Jacobi Wouters et Elisabethae Hanssen legitimi conjuges [=wettelijk gehuwd] quem e sacro fonte susceperunt Wilhelmus Hanssen et Sybilla Stassen) te Spaubeek [li] (getuigen: zijn oom Willem (Wilhelmus) Hanssen (65g) en zijn aangetrouwde tante Sibilla (Sijbilla) Stassen (458d), gehuwd met Merten Wouters), 
 landbouwer, 
  
 Naamgeving bij geboren kinderen, 
 De "betere" klasse burgers gaan twee namen gebruiken voor hun kinderen. Deze bevatten veelal de namen Jo(h)annes bij jongens en Maria bij meisjes. De reden hiervoor komt uit het RK geloof. 
 Als laatste bij de dood van Jezus Christus aan het kruis zijn bij hem gebleven de apostel Jo(h)annes, de evangelist (schrijver van het nieuwe testament) en zijn moeder Maria (de heilige maagd). Na de dood van Jezus vertrekken zij samen naar Efeze (Ephesos [Grieks], Efes [Turks]) in het huidige Turkije waar ze later overlijden. De naamdag van Jo(h)annes is 27 december en die van Maria is 15 augustus. 
 Het volgende citaat uit een boek geeft dit dan ook weer: 
 "Ook vandaag laat de Heer geen mens alleen. Hij weet voor iedereen de juiste Johannes te vinden en de juiste Maria, om gezamenlijk het kruis van het leven te dragen.". 
 Door het bovenstaande staan de namen symbool voor personen (heiligen) waarop je in de slechtste tijd van je leven op kunt steunen. Daarom worden deze namen veelal als eerste gebruikt gevolgd door de tweede, welke in feite de persoon uniek maakt binnen het gezin. 
 doopgetuige van zijn neef Joannes Petrus Lienaerts (zie 33f) op vrijdag 23 december 1768 te Spaubeek [li], 
  
 Bokkerijders in de Landen van Overmaas tussen juli 1740 en augustus 1745  te Spaubeek [li], 
 In de 18 de eeuw (1730-1774) worden de Landen van Overmaas geteisterd door roversbendes, die we kennen onder de naam: "Bokkerijders". 
 Onze streek wordt in de tweede periode door hen getroffen. Deze bendes richten zich met name op de kerkelijke bezittingen en rijke(re) boeren. Zij gaan niet zachtzinnig te werk om hun doel te bereiken, waarbij de buit niet altijd groot is. Zo wordt o.a. in 1737 ingebroken in de kerk van Spaubeek en in 1740 wordt de brouwketel van Matthijs Heijnen gestolen, uitgevoerd door bendeleden uit Schinnen en andere omliggende dorpen (zie ook Marten Wouters 1761-1830). 
 Tot de bendeleden behoren: vilders en andere "gezellen" (wevers, dagloners, haammakers [van haam=paardentuig], zadelmakers, schoenlappers, slotenmakers, marskramers e.d. dus beroepen die op diverse plaatsen worden uitgevoerd. In het algemeen reizende werklieden). Het zijn echter niet alleen arme lieden, maar ook aan lager wal geraakte edellieden, die hun stand niet meer kunnen hooghouden en gewezen millitairen (ook met hogere rang). Onder hen bevinden zich ook een veldbode en een chirurg. De verzamelplaatsen van de Bokkerijders zijn lokale herbergen of de woonhuizen van de bendeleiders, die vaak op de rand van het dorp wonen. Hierdoor kunnen ze zich gemakkelijk verplaatsen zonder dat dit bij andere dorpsgenoten opvalt. 
 In Spaubeek wonen de volgende Bokkerijders: 
 - Michel Hennix, geb te Beek. Deze schoenmaker, wolspinner wordt in 1751 te Geleen gearrestreerd en ter dood veroordeeld. 
 - zijn zonen Peter Hennix en Joannes Hennix 
 Na de veroordeling door drossaard Leopold Duijckers, van de schepenbank Geleen, wordt zijn woonhuis kasteel Raath te Bingelrade op 20 augustus 1751 in brand gestoken en dit brandt grotendeels af. Verantwoordelijk hiervoor is: 
 - Peter Tacken hij is met een dochter van Michel Hennix getrouwd. (hij is geholpen door Joannes en Andries Jeurissn) 
 - Mevis Offermans, wolspinner en buurman en zwager van Hennix. Deze Mevis heeft in het Hollandse leger gediend. 
 - Peter Schols, de zwager van Mevis Offermans. Peter woont in Gebösselke en is eind mei 1751 gearresteerd. 
 - Willem Caldenberg 
 In Hobbelrade wonen: 
 - Matthijs Crull, afkomstig uit Frankrijk.Hij is een gedeserteerde soldaat uit Namen. Zijn beroep is: schoenmaken en bjenkorfmaker. 
 - Du Jadrdin, afkomstig uit Frankrijk. 
 In Hegge woont: 
 - Daem Haenen 
 In Nagelbeek woont: 
 - Nol Caldenberg, alias de Trouwe Jongen of Nol met de zieke ogen/i>. Nol is in 1731 geboren in Schinnen en zijn beroep is bedelaaar. Zijn moeder is een zuster van de beruchte Gerlingh Daniëls uit Wolfhagen-Schinnen (zie ook Marten Wouters 1761-1830). Deze Gerlingh is op kasteel Ter Borch in Schinnen in gevangenschap tijdens het onderzoek gestorven. Ook tot de groep behoort Wijn Wijnen, de buurman en zwager van Gerlingh Daniëls. 
 In Geleen wonen onder andere: 
 - Jonker Willem de Gavarelle, alias de Dikke achter de kerk. Van beroep belastinginnner. 
 - Winand Duprez, hij behoort tot de (verarmde?) notabelen. Van beroep is hij secretaris van de schepenbank te Vaesrade. 
 We zien dat de laatste twee geen slecht beroep hebben. 
 Voor de mensen die in Schinnen op Ter Borch worden veroordeeld vindt de executie plaats op de Daniker berg (op de rand van Schinnen en Geleen-Spaubeek) 
 Voor de mensen die door de schepenbank van Geleen op kasteel St. Jansgeleen worden veroordeeld vindt de executie plaats in de Raadskuil (op de rand van Geleen en Sittard. Dit ter hoogte van de huidige holle weg, tegenover het neuwe ziekenhuis van Geleen) 
 (bron: Antok Blok: De Bokkerijders in de landen van Overmaas 1730-1774), 
 doopgetuige van zijn nicht Maria Agnes Wouters (zie 32b) op zaterdag 14 februari 1756 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van zijn neef Joannes Wilhelmus Lenaerts (zie 33e) op vrijdag 10 december 1756 te Beek [li], 
 doopgetuige van zijn achterneef Joannes Martinus Hautvast op maandag 25 december 1758 te Nuth [li], 
 doopgetuige van Maria Catharina Cremers op zondag 7 januari 1759 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van zijn kleindochter Maria Sijbilla Boshouwers (zie 17c) op zaterdag 23 juni 1781 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van zijn kleindochter Maria Sijbilla Mevissen (zie 16b) op zaterdag 1 juni 1782 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van zijn kleinzoon Jan (Joannes) Wouters (zie 16c) op woensdag 10 augustus 1785 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van zijn kleinzoon Joannes Lemmens (zie 16d) op zaterdag 20 oktober 1787 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van zijn kleinzoon Jan (Joannes) Wouters (8a) op donderdag 24 november 1791 te Spaubeek [li], 
  
 Franse legers komen in Spaubeek. Definitieve regeling voor inkwartiering op zaterdag 29 november 1794 te Spaubeek [li], 
 In Spaubeek wordt een register bijgehouden, waarin de gebeurtenissen van dag tot dag worden vermeld door A. Smeijsters (griffier = secretaris). 
 "Daghrolle van de municipaliteijt van Spaubeek vergaedert wegens alle 't geene voorgekomen en daerinne gedaen." 
 Op 26 november 1794 komen de Franse legers in Spaubeek aan via Hobbelrade. Wij lezen: 
 "Zijn alhier gearriveert 's middags ten 5 uren twee compagnien Voluntairs (= vrijwillig dienenden), welcke provisioneelijck (= voorlopig) in alle haast hebben gebilleteert (= biljetten hebben verstrekt voor inkwartiering bij inwoners)." 
 Op diezelfde dag komt het eerste oorlogsmaterieel in Spaubeek aan. "sijn hier aengekomen 3 canons en 4 aminitie wagens tot houbbelraed." 
 Kennelijk was de last zwaar en de holleweg in een slechte staat van onderhoud, zodat de bevolking gedwongen werd om hulp te bieden. We lezen: 
 "overmits den quaden weg vastleggende doen kommanderen 2 perden om dito wagens los te helpen en voor te spannen tot Nuth sulkx op requisitie (= vordering) van den officier van dit transport met last op den griffier om sulkx te annotteren (= aan te tekenen." 
 Op 29 november 1794 komt het bestuur van Spaubeek, bestaande uit de heren Banens (maire = burgemeester), Snijders (1e adjoint = wethouder), Heijnen (2e adjoint) en A. Smeijsters (griffier = secretaris) met de bevelvoerend officier bijeen voor het treffen van een definitieve regeling van inkwartiering. Wij lezen. 
 "Op requisitie (= vordering) van den capiteijn Menge mede gevaceert (= vrijgemaakt of ambtelijk bezig geweest) tot visitatie (= bezoek) van alle logementen, wes gedaen zijnde, op de requisitie als voorens, geprocedeert (= gehandeld) tot uijtvindinge en bekominge van twee leedige (= leegstaande) huijsen, 't eene in Spaubeek, het andere binnen hobbelraede om te dienen tot cortegaerde (= legering?), welcke eijndelijck gevonden, naementlijck in Spaubeek het huijs van Joes Woutes, in hobbelraede het huijs van Joes Peter Moonen, beijdens voor huize van dezelfde huijzen belooft een billige loon ad twee gls (= gulden) p maent, lastende den griffier aen jeder proprietaris (= eigenaar) van dito huijzen, als aen den officier requirant (= vorderend) bij biljetten hier af immediaet (= onmiddellijk) de behoorlijcke depeschen (= berichten) te doen exploiteren (= uit te reiken)". 
 In de kantlijn is aangetekend, dat de eigenaren, na hiervan in kennis te zijn gesteld (behoorlijcke insinuaties af gedaen), hierop verschillend reageerden. Wouters ging akkoord, maar Moonen protesteerde tegen de vordering van zijn huis. 
 (bron: Jacques Aussems, BECHA jaargang 1 nr 1 blz 18-87), 
 Diefstal door ingekwarierde militair bij Bernhard Ottermans. tussen dinsdag 19 mei 1795 en vrijdag 23 mei 1975  te Spaubeek [li]
 "Informatie genomen over sekere diefstal geschiet aen het onbewont huijs van Bernhard Ottermans gelegen boven aan het eijnde van 't gehugt Hobbelraede tussen den 19 en 23 Meij 1795 sulx ten overstaen van ons onders. (ondergetekende) municipalen heden den 23 Meij 1795." 
 . . . (na een lang betoog) . . . 
 "Den deponent (= die een verklaring aflegt) verklaert ook, dat op den ovensolder ontnomen is eenige dicke nooten wel 7 a 800 ontrent vorts aen ons door den deponent gevraegt zijnde of hij deesen aengaende niets meer weet te getuijgen segt dat nog in den koijstal gevonden heeft een half afgevreeten hamme dan dat hij quaet vermoëden heeft op 2 militairen doens gelogeert bij 
 Lambert Hanssen sulx digt neffens 't huijs waer den diefstal geschiet is nu logeerende den eenen bij Nijklaes Pijls den aderen bij Joes Wouters. 
 Daer bijgevoegende voor redenen van niet alleen suspicie (= verdenking) maer van welwetentheijd, dat hij deponent heden is geweest ten huijse van N. Pijls daer gevonden in den sack van den soldaet, twee hammen welverstaende een soo genaemd knorbeen (= hespebeen?) een ruckstuk en een stuck Braedworst noch met assen bestroijt, dat hier aen present (= aanwezig) en sulx ook soo gesien hebben de dogters van N. Pijls en eijndelijk dat hij deponent op sijnen Eede verklaert dat het vlees in den sack van den soldaet bij N. Pijls gelogeert, in de presentie der dogters geopent en gevonden, effectivelijck (= werkelijk) is van het vlees hem deponent gestolen daer voor nogmaels bereijdt over al sulx met eede te vestigen. 
 doopgetuige van zijn kleindochter Maria Catharina Wouters (zie 16i) op donderdag 22 september 1796 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van zijn kleinzoon Joannes Mathias Heijnen (zie 16h) op vrijdag 6 juli 1798 te Munstergeleen [li], 
 doopgetuige van zijn kleinzoon Gerardus Lemmens (zie 16d) op donderdag 28 januari 1802 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van zijn achterkleindochter Maria Elisabetha Geurts op dinsdag 16 oktober 1804 te Spaubeek [li], 
 getuige bij kerk. huw. van zijn kleinzoon Joannes Wilhelmus Boshouwers (zie 17c) en Maria Judith Coumans (zie 35d) op dinsdag 17 juni 1806 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van zijn achterkleinzoon Joannes Andreas Boshouwers op dinsdag 10 maart 1807 te Spaubeek [li], 
 ovl. (ongeveer 86 jaar oud) op zaterdag 27 augustus 1808 om 08:00 vm. te Spaubeek [li] - akte 23. In het huis van zoon Joannes Wilhelmus (Jean Guillaume) (getuigen: zijn zoon Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters (16c), als Jean Guillaume Wouters (55 jaar, cultivateur, Spaubeek, zoon) en Jasparus Vroemen, als Gaspar Vroomen (66 jaar, cultivateur, Spaubeek, voisin=buurman)),  
 begr. op maandag 29 augustus 1808 1808 27 aug[u]st circa 10mam antemeridianam obijt Joannes Wouters aetatis 86 annorum viduus Gertrudis Leenaerts extremis s:r:e: sacramentis munitus et 29 hujus sepultus. te Spaubeek [li], 
  
 Ondertrouw, 
 In de periode van de verplichte ondertrouw, die voor het huwelijk plaatsvond, gingen de pastoor(s) na of aan alle wettelijke en kerkelijke eisen voor het aangaan van het huwelijk was voldaan. De pastoor(s) gingen onder andere bij de ouders, grootouders en overgrootouders na of er een familieband tussen de bruid en bruidigom bestond. Afhankelijk van de soort familieband (graad van verwantschap) kon men eventueel (tegen betaling?) dispensatie krijgen om toch te mogen trouwen. 
 De ondertrouw begon na een pastoraal gesprek bij de parochiepriester van de toekomstige bruid. Daarna kondigde de pastoor drie zondagen achter elkaar in de mis het huwelijk aan. In het Latijn: præmissis tribus bannis [=na de roepen, na de 3 huwelijks -afkondigingen]. 
 In ons dialect heette dit: in de reupe zeen, van de praeksjtool rolle of euver de benk gaon
 Woont in boerderij B, Op 't Broek te Spaubeek [li] na 1749
   
 In het eerste bevolkingsregister (BVR) van 1798 wonen hier, (zie ook de scan van de originele inschrijving hierboven): 
 Joes Wouters - 76 (jaar) - ouden man 
 Mari Gertrud Lenaerts - 76 - oude vrouw 
 Martin Frissen - 38 - cultivateur [=landbouwer] (uit) Spaubeek 
 Marie Wouters - 40 - sijne vrouw 
 Mari Sebil Bosheuers - 17 - dochter; Hans Willem Bosheuers - 13 - soon; en de kinderen (onder de 12 jaar): M(aria); M(aria) Joanna; An Gertrud. 
 Maria Wouters is de dochter van Joes en Gertrudis Lenaerts. Zij is eerst gehuwd (x1780) geweest met Joannes Gerardus Bosheuers (+1794). Daarna huwt (x1798) ze opnieuw met Martinus Frissen. 
 Maria Gertrudis Lenaerts overlijdt een jaar later (+1799) op 75 jarige leeftijd. 
 In het BVR 1800 zien we dat Joes Wouters (78 jr) bij zijn oudste zoon Jan Willem x Maria Helena Vlecken op de Dorpstraat woont. 
 In het BVR 1807 zien we dat Joes Wouters (85 jr) bij zijn oudste dochter Maria Sibilla x Peter Mevis op Hoeve woont. 
 Joes Wouters overlijdt (+1808) op 86 jarige leeftijd bij zijn zoon Jan Willem op de Dorpstraat. 
 Verband tussen de families Wouters en Boshouers te Spaubeek [li]
 Van de familie Wouters trouwen een zuster en broer met een broer en zuster van de familie Boshouers. 
 1. In 1780 trouwt Joannes Gerardus Boshouwers met (Anna) Maria Wouters 
 2. In1790 trouwt Marten Wouters met Maria Elisabeth Boshouers
 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 24 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zondag 13 juli 1749 13 julij matrimonio juncti sunt cum dispensatione in tertio gradu [=dispenatie in de derde graad (bloedverwantschap)] et in bannis [=en na het roepen van huwelijksafkondigingen] Joannes Wouters et Gertrudis Lenaerts testes Henricus Vromen custos et Martinus Lenaerts aldaar (getuigen: zijn achterneef en haar broer Martinus Leenarts[V][M] (33a), (Lenaerts) en Henricus Vroemen, (Vromen) custos [=koster]), 
  
 Verband tussen families Wouters en Lenaerts (Derde graads bloedverwantschap) op zondag 13 juli 1749 te Spaubeek [li], 
 Gertrudis Lenaerts is de dochter van Wilhelmus Leenarts en Cornelia Zijfers. Deze Wilhelmus (zoon van Marten x Maria Vromen) is de halfbroer van Elsken Lenarts (dochter van Marten x Elisabeth Meijs), welke gehuwd is met Jan Wouters, de grootvader van Joes Wouters. 
 Elsken Lenarts is de grootmoeder van Joes Wouters en een oudtante van Gerrtudis Lenaerts. Van beiden is Marten Lenarts dus een gemeenschappelijke overgrootvader
 Woont op het Broek in 1798 te Spaubeek [li]
 in het bevolkingsregister van 1798 woont Joes Wouters en Mari Gertud Lenaerts in op het Broek nr. 38 
 met zijn achternicht 

33.  Gertrudis Lenaerts (Lienarts, Leenaerts)[V][M][16a][16b][16c][16d][16e][16][16g][16h][16i]
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 11 november 1724 te Spaubeek [li] (getuige: Joannes Gossen ex bijse [=uit Biese], Maria uxor [=echtgenote van] Petrus Zijfers), 
 doopgetuige van haar nicht Maria Gertrudis Lenaerts (zie 33e) op zondag 16 maart 1760 te Schinnen [li], 
 doopgetuige van haar neef Joannes Wilhelmus Lenaerts (zie 33f) op zaterdag 27 augustus 1763 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van Maria Gertrudis Campo op vrijdag 21 oktober 1763 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van Jan Jacob (Joannes Jacobus) Lenaerts op zaterdag 7 augustus 1773 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van haar nicht Maria Agnes Lenaerts (zie 33e) op woensdag 9 februari 1763 te Schinnen [li], 
 doopgetuige van haar kleinzoon Petrus Mevissen (zie 16b) op maandag 12 januari 1778 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van haar kleindochter Gertrudis (Maria Gertrudis) Boshouwers (zie 17c) op donderdag 18 mei 1780 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van haar kleinzoon Joannes Michael Lemmens (zie 16d) op zondag 21 augustus 1785 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van haar kleinzoon Chris (Christianus) Wouters (zie 16c) op maandag 17 maart 1788 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van haar kleinzoon Gerard (Joannes Gerardus) Wouters (8b) op dinsdag 5 augustus 1794 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van haar kleindochter Gertrud (Maria Gertudis) Heijnen (zie 16h) op dinsdag 2 mei 1797 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van haar kleinzoon Hans Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters (zie 16i) op dinsdag 24 juli 1798 te Munstergeleen [li], 
  
 kan niet schrijven op donderdag 18 mei 1780 te Spaubeek [li], 
 is getuige bij kleindochter: 18. circa tertiam matutinam nata et eodem [18-05-1780] die baptisata est Maria Gertrudis filia legitima Joannis Gerardi Boshouwers et Mariae Wouters incolarum hujus parochiae, susceperunt Jo(ann)es Wilhelmus Boshouwers, et ertrudis Lenaerts, ambo ex hac parochia. in fidem. 
 C.E. van den Bock pastor. Joannes Gerardus Busheuer pater prolis. Joannes Willem Buscheuer patrinus Gertrudis Lenaerts hoc x signum posuit 
 Ovl. (Ongeveer 75 jaar oud) op donderdag 5 december 1799 (Gertruijd Lienarts dr van Lienarts; gehuwd met Joannes Wouters) te Spaubeek [li], 
 begr. op donderdag 5 december 1799 obyt Gertrudes Leenaerts 70 annorum uxor Jo(ann)is Wouters aldaar. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  16a.  Maria Sibilla [V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 2 februari 1750 genoemd naar haar meter. 2 feb: baptisata est Maria Sibilla filia legitima Joannis Wouters et Gertrudis Lenaerts susceptores Martinus Wouters et Maria Horsmans te Spaubeek [li] (getuigen: haar oom Pater P. Magister Martinus Wouters (32a) en Maria Horsmans (zie 66), stiefmoeder van Gertrudis Lenaerts),  
   ovl. (ongeveer één week oud) op maandag 9 februari 1750 opm. octo dierum [=8 van de dagen] te Spaubeek [li],  
   begr. op dinsdag 10 februari 1750 9: feb: obijt Maria Sibilla infans octo dierum filia Joannis Wouters et Gertrudis Lenaerts et 10 huius sepulta. aldaar. 
  16b.  Sibilla (Maria Sibilla, Sijbilla, Maria Cebilla, Marie Sebille (Fr.)) [V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 26 januari 1751 genoemd naar haar overleden zuster 1. 26 januarij baptisata est Maria Sybilla filia legitima Joannis Wouters et Gertrudis Lenaerts suscep(tores) Balthasar Penris et Maria Meijers te Spaubeek [li] (getuigen: Baltus (Bartholomeus) Penris en Maria Meijers, gehuwd met Joannes Boesten),  
   doopgetuige van haar kleinzoon Leonard Mevis op zaterdag 3 juli 1813 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van haar kleinzoon Peeter (Petrus) Mevis op vrijdag 4 januari 1805 te Beek [li],  
   doopgetuige van haar kleindochter Maria Sibilla Mevis op zaterdag 1 juli 1809 te Beek [li],  
   doopgetuige van haar nicht Maria Sijbilla Lienaerts (zie 33f) op maandag 27 maart 1775 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van haar kleinzoon Joannes Andreas Coumans op maandag 17 augustus 1807 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van haar kleinzoon Joannes Theodorus Coumans op zaterdag 25 mei 1816 te Beek [li],  
   doopgetuige van Maria Helena Souren op zaterdag 21 december 1822 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van Maria Anna Stassen (zie 17a) op maandag 5 maart 1781 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van haar neef Petrus Mathias Lemmens (zie 16d) op woensdag 25 november 1789 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van haar nicht Gertrud (Maria Gertudis) Heijnen (zie 16h) op dinsdag 2 mei 1797 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van haar neef Joannes Mathias Heijnen (zie 16h) op vrijdag 6 juli 1798 te Munstergeleen [li],  
   doopgetuige van haar nicht Sibilla (Maria Sibilla) Wouters (8d) op maandag 15 juli 1799 te Munstergeleen [li],  
   doopgetuige van haar neef Henricus Heijnen (zie 16h) op zaterdag 4 januari 1800 te Beek [li],  
   doopgetuige van haar neef Jan Leonard (Joannes Leonardus) Wouters (zie 16i) op vrijdag 15 augustus 1800 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van haar achterneef Pieter (Petrus) Wouters op maandag 13 oktober 1823 te Spaubeek [li],  
   ovl. (ongeveer 82 jaar oud) op dinsdag 10 september 1833 [BS: 83 jaar] (Maria Sijbilla Wouters dr van Joannes Wouters en Gertrudis Lienaerts; gehuwd met Pieter Mevis) te Spaubeek [li]. 
  16c.  Jan Willem (Joannes Wilhelmus, Willem, Jois Willem, Jean Guilliaume (Fr.)) [V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 3 december 1753 genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde (Wilhelmus Leenarts) en deze is ook zijn peter. 3 decembris baptisatus est Joannes Wilhelmus filius legitimus Joannis Wouters et Gertrudis Lenaerts susceptores fuerunt Wilhelmus Lenaerts et Anna Maria Stassen no[min]e Elisabethae Wouters te Spaubeek [li] (getuigen: zijn oudtante Lisbet (Elisabetha) Wouters (64c), Anna Maria Stassen (zie 458b), namens Elisabeth Wouters en zijn grootvader Wilhelmus Leenarts (66)),  
    
   Erelid van fanfare Sint-Caecilia te Spaubeek [li],  
   Op de lijst van van ereleden van fanfare Sint-Caecilia wordt J.G. (=Jean Guilliaume = Joannes Wilhelmus = Johann Wilhelm) Wouters genoemd. 
   overlijdensgetuige van zijn vader Joes (Joannes) Wouters (32) op zaterdag 27 augustus 1808,  
   geboortegetuige van Gaspar Vromen op dinsdag 16 juli 1799,  
   huwelijksgetuige van Martijn (Martinus) Frissen (zie 16e) en zijn zus Maria Wouters op zaterdag 28 april 1798 te Spaubeek [li],  
   getuige bij kerk. huw. van Jan Gerard (Joannes Gerardus) Boschouers (17c) en zijn zus Maria Wouters (16e) op woensdag 5 april 1780 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van Maria Elisabetha Coumans op vrijdag 16 januari 1801 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van zijn nicht Maria Elisabeth Lienaerts (zie 33f) op vrijdag 2 januari 1778 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van zijn neef Joannes Wilhelmus Boshouwers (zie 17c) op vrijdag 17 september 1784 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van zijn neef Joannes Wilhelmus Mevissen (zie 16b) op dinsdag 8 februari 1785 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van zijn neef Joannes Wilhelmus Flecken op zaterdag 17 februari 1787 te Millen [nw, Duitsland],  
   doopgetuige van zijn nicht Maria Helena Lemmens (zie 16d) op vrijdag 8 januari 1796 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van zijn neef Hans Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters (8c) op dinsdag 3 januari 1797 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van zijn neef Willem (Jan Willem) Heijnen (zie 16h) op dinsdag 17 juni 1806 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van zijn kleinzoon Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters op maandag 17 januari 1814 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van zijn achternicht Maria Agnes Lienaerts (zie 36f) op dinsdag 25 juli 1815 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van zijn achternicht Maria Catharina Coumans te Beek [li],  
   getuige bij kerk. huw. van Peter (Petrus) Mevis (zie 16b) en zijn zus Sibilla (Maria Sibilla) Wouters op woensdag 26 april 1775 te Spaubeek [li],  
    
   Petitie naar tweede kamer in 1848 te Spaubeek [li],  
   In 1848 wordt een petitie opgesteld voor de Tweede Kamer. Hierin klagen de mensen over de hoge belastingdruk vanuit Den Haag. 
   Deze wordt door 60 belasting betalende inwoners ondertekend, waaronder J. (=Joannes) Wouters, P.M. (=Petrus Martinus) Wouters, J.G. (=Jean Guilliaume = Joannes Wilhelmus) Wouters en J.L. (=Joannes Leonardus) Wouters
   doopgetuige van zijn achterneef Joannes Wilhelmus Hautvast op zaterdag 12 januari 1822 te Spaubeek [li],  
   ovl. (ongeveer 71 jaar oud) op vrijdag 23 september 1825 (Joannes Wilhelmus Wouters zn van Wouters; gehuwd met Helena Vleckken) te Spaubeek [li],  
   begr. op vrijdag 23 september 1825 (Joannes Wilhelmus Wouters gehuwd met Helena Vlekken) aldaar. 
  16d.  Gertrudis (Maria Gertrudis) [V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 17 juli 1756 17 julij baptisata est Maria Gertrudis filia legitima Joannis Wouters et Gertrudis Lenaerts suscep(tores) Wilhelmus Wouters et Catharina Martens te Spaubeek [li] (getuigen: haar oom Willem (Wilhelmus) Wouters (32b) en haar aangetrouwde tante Catharina Martens (zie 33e), gehuwd met Joannes Lenaerts broer van moeder),  
   getuige bij kerk. huw. van Peter (Petrus) Mevis (zie 16b) en haar zus Sibilla (Maria Sibilla) Wouters op woensdag 26 april 1775 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van haar nicht Maria Gertrudis Lienaerts (zie 33f) op maandag 5 juni 1780 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van haar neef Christiaan Mevissen (zie 16b) op dinsdag 8 februari 1780 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van haar nicht Maria Gertrudis Mevis (zie 16b) op zaterdag 25 maart 1786 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van haar neef Gerard (Joannes Gerardus) Wouters (8b) op dinsdag 5 augustus 1794 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van haar neef Andries (Joannes Andreas) Wouters (8) op zaterdag 5 december 1801 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van haar nicht Maria Gertrudis Wouters (zie 16i) op zaterdag 9 oktober 1802 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van haar neef Christiaan Heijnen (zie 16h) op zaterdag 17 december 1803 te Spaubeek [li],  
   ovl. (ongeveer 61 jaar oud) op dinsdag 16 juni 1818 (16 Junij 1818) te Spaubeek [li],  
   begr. op dinsdag 16 juni 1818 (Maria Gertrud Wouters gehuwd met Gerardus Lemmens) aldaar. 
  16e.  Maria (Marie (Fr.), Anna Maria) [V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 25 augustus 1758 genoemd naar haar tante (Maria Wouters) en deze is ook haar meter. 25 aug[us]ti baptisata est Maria filia legitima Joannis Wouters et Gertrudis Lenders susc Petrus Lenders et Maria Wouters uxor Jo[ann]is Petri Lemmens ex Geleen te Spaubeek [li] (getuigen: haar oom Petrus Lienaerts (33f), geschreven als: Petrus Lenders en haar achternicht Maria Wouters (zie 64b), uxor lemmens petrus ex geleen [=echtgenote van Petrus Lemmens uit Geleen]),  
   cultivatrice (kan niet schrjven),  
   doopgetuige van haar neef Joannes Wilhelmus Mevissen (zie 16b) op dinsdag 8 februari 1785 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van Frans (Franciscus) Souren op vrijdag 14 januari 1820 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van haar neef Walterus Mevissen (zie 16b) op donderdag 27 maart 1788 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van haar neef Joannes Wilhelmus Lemmens (zie 16d) op zaterdag 8 september 1792 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van haar kleinzoon Joannes Goedefridus Geurts op dinsdag 21 juni 1803 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van haar neef Pieter Martinus (Petrus Martinus) Wouters (8f) op woensdag 16 april 1806 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van haar neef Joannes Michael Wouters (zie 16i) op dinsdag 19 juli 1808 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van haar kleindochter Maria Mechtildis Boshouwers op woensdag 22 februari 1809 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van haar kleindochter Maria Catharina Caldenberg op zaterdag 24 april 1813 te Spaubeek [li],  
   ovl. (ongeveer 81 jaar oud) op zaterdag 9 november 1839 - overleden om 12 uur 's middags.
te Spaubeek [li].  
  16f.  Marten (Martinus) [V][M][8a][8b][8c][8d][8][8f],  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 28 mei 1761 te Spaubeek [li] (getuigen: zijn oom Pater P. Magister Martinus Wouters (32a) en Maria Dreessen, gehuwd met Andreas Corvers/Kurvers dit zijn buren/vrienden?),  
   ovl. (ongeveer 68 jaar oud) op vrijdag 15 januari 1830 te Spaubeek [li], zie 16
  16g.  Maria Elisabetha [V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 22 maart 1764 genoemd naar haar grootmoeder aan vaderszijde (Elisabetha Hanssen). 22 baptisata est Maria Elisabetha filia legitima Jo(ann)is Wouters et Gertrudis Lenaerts susceperunt Wilhelmus Lenaerts et Maria Geurts te Spaubeek [li] (getuigen: haar oom Wilhelmus Leenarts (33g) en Maria Sophia Geurts, dit is een buur/vriendin?),  
   doopgetuige van haar nicht Maria Catharina Frisschen (zie 16e) op donderdag 7 maart 1799 te Munstergeleen [li],  
   doopgetuige van Bartholomeus Geurts op maandag 10 december 1792 te Spaubeek [li]. 
  16h.  Catrin (Catharina Elisabetha) [V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 13 april 1767 13 baptisata est Catharina Elisabeth filia legitima Jo(ann)is Wouters et Gertrudis Lenaerts susceperunt Arnoldus Hubertus Stassen et Catharina Kurvers te Spaubeek [li] (getuigen: Arnoldus Hubertus Stassen (zie 458b) en Catharina Curvers, oudste dochter van Andreas Kurvers x Maria Driessen dit zijn buren/vrienden?),  
   doopgetuige van haar nicht Catharina Elisabeth Mevis (zie 16b) op woensdag 22 augustus 1792 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van haar achternicht Maria Gertrudis Peusens op woensdag 21 augustus 1793 te Schinnen [li],  
   getuige bij kerk. huw. van haar broer Jan Peter (Joannes Petrus) Wouters (16i) en Maria Catherina Henssen op woensdag 25 november 1795 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van haar nicht Sibilla (Maria Sibilla) Wouters (8d) op maandag 15 juli 1799 te Munstergeleen [li],  
   doopgetuige van haar nicht Maria Gertrudis Lemmens (zie 16d) op zondag 13 februari 1803 te Spaubeek [li],  
   ovl. (ongeveer 44 jaar oud) op donderdag 2 januari 1812 te Spaubeek [li],  
   begr. op zaterdag 4 januari 1812 2da jan[ua]rij obyt Catharina Elisabetha Wouters aetatis 44 annorum uxor Petri Mathiae Heijnen extremis s:r:e: sacramentis munita et 4ta hujus sepulta aldaar. 
  16i.  Jan Peter (Joannes Petrus, Jan Pieter, Jean Pierre (Fr.), Pierre) [V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 8 juni 1770 genoemd naar zijn oom aan moederszijde (Petrus Lienaerts). 8 baptisatus est Jo(ann)es Petrus filius leg: Jo(ann)es Wouters et Gertrudis Lenaerts susceperunt Jo(ann)es Petrus Lemmens et Anna Caenen te Spaubeek [li] (getuigen: Hans Peter (Joannes Petrus) Lemmens en Anna (Joanna Elisaberth) Caenen, gehuwd met Nicolaus Stassen),  
   akkerman/cultivateur,  
   geboortegetuige van zijn zoon Joannes Michael Wouters (zie 16i) op maandag 18 juli 1808,  
   geboortegetuige van zijn dochter Maria Helena Wouters (zie 16i) op zaterdag 11 mei 1805,  
   huwelijksgetuige van Martijn (Martinus) Frissen (zie 16e) en zijn zus Maria Wouters op zaterdag 28 april 1798 te Spaubeek [li],  
   geboortegetuige van zijn zoon Hans Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters (zie 16i) op dinsdag 24 juli 1798,  
   getuige bij kerk. huw. van zijn broer Marten (Martinus) Wouters (16) en Elisabeth (Maria Elisabeth) Boschouers (17) op woensdag 24 november 1790 te Spaubeek [li],  
   geboortegetuige van zijn neef Andries (Joannes Andreas) Wouters (8) op vrijdag 4 december 1801,  
   doopgetuige van zijn kleinzoon Joannes Petrus Kuijpers op vrijdag 12 april 1822 te Spaubeek [li],  
   ovl. (ongeveer 62 jaar oud) op dinsdag 25 september 1832 te Spaubeek [li] - Hobbelraad. 34.  Joannes Wilhelmus (Jean Guilleaume (Fr.)) Boschouers (Boscheuwers)[V][M][17a][17b][17c][17][17e][17f][17g][17h]
 ged. Rooms Katholiek op vrijdag 19 juli 1720 te Hulsberg [li] [bij overlijden afkomstig uit Gangelt] (getuigen: zijn tante Maria Schaepkens (69a), zijn oom Wilhelmus Boschouwers (68b), Gerardus Gelders), 
 doopgetuige van zijn kleindochter Gertrudis (Maria Gertrudis) Boshouwers (zie 17c) op donderdag 18 mei 1780 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van zijn kleinzoon Joannes Wilhelmus Stassen (zie 17a) op vrijdag 20 februari 1778 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van zijn kleindochter Anna Maria Stassen (zie 17a) op donderdag 29 september 1785 te Spaubeek [li], 
 ovl. (ongeveer 69 jaar oud) op zondag 14 februari 1790 te Spaubeek [li], 
 begr. op dinsdag 16 februari 1790 14ta obyt in Spaubeck circa 11am antemeridianam Joannes Wilhelmus Boscheuers aetatis 73 annorum, oriundus ex parochia de Gangelt maritus Joannae Sybillae Heynen, extremis s.r.e. sacramentis munitus, et 16 ejusdem sepultus est. aldaar, 
 woont Op gen Steijn, op het Broek Spaubeek [li] Joanna Sijbilla Heijnen eft "Op gen Steijn" van haar vader Joannes Heijnen, 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 21 jaar oud) op woensdag 28 oktober 1750 (getuigen: haar zus Cornelia Heijnen[V][M] (35b) en Henricus Vroemen
 met 

35.  Sijbilla (Joanna Sijbilla, Jeanette Sebelle (Fr.)) Heijnen[V][M][17a][17b][17c][17][17e][17f][17g][17h]
 ged. Rooms Katholiek op zondag 26 juni 1729 te Beek [li] (getuigen: Elisabeth Meijs (259), haar grootvader Peter (Petrus) Heijnen (140), Sibilla Meijs), 
 doopgetuige van haar kleindochter Maria Sijbilla Boshouwers (zie 17c) op zaterdag 23 juni 1781 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van haar kleinzoon Jan (Joannes) Wouters (8a) op donderdag 24 november 1791 te Spaubeek [li], 
 getuige bij kerk. huw. van Godefridus Cremers en Maria Willems op dinsdag 26 november 1748 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van haar kleindochter Anna Sijbilla Stassen (zie 17a) op dinsdag 21 september 1779 te Spaubeek [li], 
 ovl. (ongeveer 72 jaar oud) op woensdag 9 juni 1802 te Spaubeek [li], 
 begr. op vrijdag 11 juni 1802 1802. 9na julij obyt in Spaubeck Joanna Sibilla Heynen vidua Jo(ann)is Wilhelmi Boscheuers, aetatis 76 circiter annorum, extremis s.r.e. sacramentis munita, et 11a ejusdem in coemiterio parochiae de Spaubeck sepulta. aldaar, 
 tr. (2) 
 met Peter Nicolas (Petrus Nicolaus, Nicolas) Slangen, zn. van Jan (Joannes) Slangen (landbouwer, dagloner) en Maria Catharina Kerkhoffs (werkster), 
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 27 augustus 1796 te Beek [li] (getuigen: zijn tante Maria Catharina Kerkhoffs en zijn aangetrouwde oom Nicolaas Bovens, als Nicolaus Bovens), 
 dienstkecht, 
 ovl. (ongeveer 77 jaar oud) op woensdag 3 december 1873 [BS: 80 jaar] te Meerssen [li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  17a.  Barbara (Maria Barbara) [V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 23 oktober 1751 te Spaubeek [li] Genoemd naar haar meter (getuigen: Barbara Schrödder (zie 70e), (echtgenote van Engel Heijnen), Maria Limpens, Joannes Wilhelmus Bender),  
   doopgetuige van haar neef Joannes Wilhelmus Boshouwers (zie 17c) op vrijdag 17 september 1784 te Spaubeek [li],  
   ovl. (ongeveer 33 jaar oud) op dinsdag 4 oktober 1785 om 12:00 uur 's middags te Schinnen [li],  
   begr. op donderdag 6 oktober 1785 4ta obyt in Spaubeck circa 12am vespertinam Maria Barbara Boscheuers aetatis circiter 32 annorum, extremis s.r.e. sacramentis munita, uxor Andreae Stassen, quae 6ta ejusdem sepulta est te Spaubeek [li]. 
  17b.  Judith (Maria Judith) [V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 20 december 1754 genoemd naar haar meter te Spaubeek [li] (getuigen: haar oudoom Matthias Heijnen (70c), (Mathia Heijnen) en haar grootmoeder Judith Dols (71)),  
   ovl. (hoogstens 14 jaar oud) voor 1769. 
  17c.  Jan Gerard (Joannes Gerardus, Gerard (Fr.)) [V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 11 oktober 1757 te Spaubeek [li] (getuigen: zijn tante Judith Heijnen (35c), Maria Elisabetha Velroet, Joannes Vuren),  
   doopgetuige van zijn neef Gerard (Joannes Gerardus) Wouters (8b) op dinsdag 5 augustus 1794 te Spaubeek [li],  
   ovl. (ongeveer 36 jaar oud) op dinsdag 9 september 1794 te Spaubeek [li],  
   begr. op donderdag 11 september 1794 9na obijt in Spaubeck Joannes Gerardus Boscheuers aetatis circiter 98 annorum, maritus Mariae Wouters, extremis s.r.e. sacramentis munitus, et 11ma ejusdem sepultus est. [98 moet 36 zijn, foute transcriptie] aldaar. 
  17d.  Elisabeth (Maria Elisabeth) [V][M][8a][8b][8c][8d][8][8f],  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 2 november 1760 te Spaubeek [li] (getuigen: haar tante Judith Heijnen (35c), haar tante Cornelia Heijnen (35b) en haar achterneef Christianus Heijnen (zie 70c)),  
   ovl. (ongeveer 93 jaar oud) op zondag 18 december 1853 te Spaubeek [li] (getuigen: haar zoon Andries (Joannes Andreas) Wouters (8) en haar zoon Pieter Martinus (Petrus Martinus) Wouters (8f)), zie 17
  17e.  Petrus Mathias [V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 6 juli 1763 te Spaubeek [li] (getuigen: zijn tante Judith Heijnen (35c) en Matthias Dols, als Mathia Dols). 
  17f.  Anna (Maria Anna) [V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 22 februari 1766 genoemd naar haar meter te Spaubeek [li] (getuigen: haar aangetrouwde oom Andries (Andreas) Coumans (zie 35d) en haar tante Maria Joanna Boschouwers (34b), (Maria Anna Boshouwers)),  
   doopgetuige van haar neef Hans Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters (8c) op dinsdag 3 januari 1797 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van haar nicht Maria Anna Bosheurs (zie 17c) op woensdag 16 februari 1791 te Spaubeek [li],  
   ovl. (ongeveer 37 jaar oud) op zaterdag 19 maart 1803 te Spaubeek [li]. 
  17g.  Judith (Maria Judith) [V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 1 maart 1769 te Spaubeek [li] (getuigen: haar grootmoeder Judith Dols (71), Joannes Thomas de Negri). 
  17h.  Anna Sibilla (Joanna Sibijlla) [V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 26 maart 1773 te Spaubeek [li] (getuigen: haar tante Mechtildis Heijnen (35d) en Matthias Dols),  
   getuige bij kerk. huw. van Marten (Martinus) Wouters (16) en haar zus Elisabeth (Maria Elisabeth) Boschouers (17) op woensdag 24 november 1790 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van haar nicht Joanna Gertrudis Boscheuers (zie 17c) op zaterdag 23 november 1793 te Spaubeek [li],  
   ovl. (ongeveer 21 jaar oud) op dinsdag 9 september 1794 te Spaubeek [li]. 

36.  Joannes Meens[V][M][18][18b][18c][18d][18e][18f][18g]
 ged. op dinsdag 20 augustus 1765 te Nuth [li] (getuige: Joannes Meents, Maria Boon), 
 werkman, 
 doopgetuige van zijn kleindochter Maria Sibilla Meens (9) op vrijdag 3 april 1812 te Schinnen [li], 
 doopgetuige van zijn nicht Maria Magdalena Lienaerts (zie 36f) op zondag 13 maart 1803 te Spaubeek [li], 
 ovl. op zondag 10 mei 1829 [63 jaar oud] te Sweikhuizen [li], 
 tr. (beiden ongeveer 24 jaar oud) op dinsdag 13 april 1790 te Spaubeek [li] (getuige: Christianus Meens, Maria Gertrudis Dederen) 
 met 

37.  Maria Agnes Diederen (Dederen)[V][M][18][18b][18c][18d][18e][18f][18g]
 ged. op vrijdag 14 maart 1766 te Schinnen [li] (getuige: Henricus Diederen, Maria Agnetis Bocken, vervangende getuigen: Wilhelmus Demacker, Cathariana Biessen), 
 werkster, 
 ovl. op donderdag 16 oktober 1845 [81 jaar oud] te Sittard [li]. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  18a.  Maria Magdalena [V][M][9],  
   ged. op maandag 25 oktober 1790 te Spaubeek [li] (getuigen: haar grootmoeder Maria Magdalena Heuschen (73) en haar oom Joannes Petrus Diederen (37d), als Joannes Petrus Dederen),  
   ovl. (ongeveer 83 jaar oud) op dinsdag 20 oktober 1874 te Spaubeek [li], zie 18
  18b.  Christian (Christianus) [V][M],  
   ged. op zondag 4 november 1792 genoemd naar zijn peter te Spaubeek [li] (getuigen: zijn oom Christianus Meentz (36g), als Christianus Meens, Maria Elisabeth Boekens),  
   paardenknecht, landbouwer,  
   ovl. op maandag 26 juni 1876 [83 jaar oud] te Munstergeleen [li]. 
  18c.  Maria Elisabeth [V][M],  
   ged. op maandag 30 maart 1795 te Spaubeek [li] (getuigen: haar grootmoeder Maria Magdalena Heuschen (73), haar oom Joannes Petrus Diederen (37d), als Joannes Petrus Dederen, haar tante Maria Magdalena Meents (36b) en Joannes Leonardus Zelis (zie 75)),  
   ovl. op vrijdag 5 juli 1839 [44 jaar oud] te Sittard [li]. 
  18d.  Joannes [V][M],  
   ged. op vrijdag 27 januari 1797 te Spaubeek [li] (getuigen: zijn grootmoeder Maria Magdalena Heuschen (73), zijn tante Maria Agatha Mentz (36d), als Maria Agatha Meens, Joannes Smeets),  
   ovl. op donderdag 12 april 1832 [35 jaar oud] te Maastricht [li]. 
  18e.  Joannes Jacobus [V][M],  
   ged. op zondag 19 januari 1800 te Munstergeleen [li] (getuigen: zijn tante Maria Sijbilla Diederen (37c), als Maria Sijbilla Diederen, zijn aangetrouwde oom Joannes Jacobus Martens (zie 36b), Joannes Michael Bouts),  
   ovl. (ongeveer 21 jaar oud) op maandag 11 juni 1821 te Spaubeek [li]. 
  18f.  Joannes Henricus [V][M],  
   ged. op zaterdag 13 februari 1802 te Spaubeek [li] (getuigen: zijn tante Joanna Barbara Meens (36f), Arnoldus de Macker, Joannes Mathias Banens),  
   ovl. op zondag 24 januari 1830 [26 jaar oud]
ongehuwd te Spaubeek [li]. 
  18g.  Maria Theresia Ferdinanda [V][M],  
   ged. op woensdag 18 april 1804 te Spaubeek [li] (getuigen: Maria Theresia de Negri, als Maria Theresia Josepha de Negri en Ferdinand Juliaan Joseph Caselli, als Ferdinandus Julianus Josephus Caselli),  
   ovl. op woensdag 14 november 1804 [7 maanden oud] te Spaubeek [li]. 

48.  Jacobus (Jacques (Fr.)) Waltmans[V][M][24a][24b][24c][24d][24e][24f][24][24h][24i][24j][24k][24l]
 ged. op zaterdag 17 maart 1753 te Hulsberg [li] (getuige: Joannes Habets, Elisabetha Brills [=Bruls ww?]), 
 ovl. (ongeveer 66 jaar oud) op maandag 31 mei 1819 te Schimmert [li], 
 tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 26 jaar oud) (1) op zondag 28 april 1776 te Klimmen [li] Anna Elisabeth is 8 maanden zwanger, 
 kerk.huw. op zondag 28 april 1776 te Hulsberg [li] 
 met Anna Elisabeth Kerkhofs (Kerckhofs)[24i][24j][24k][24l], dr. van Joannes Kerkhofs en Elisabeth Meex
 ged. op zaterdag 29 november 1749 te Schimmert [li] (getuigen: haar grootmoeder Anna Hensen en haar grootvader Petrus Meex), 
 ovl. (ongeveer 31 jaar oud) op zaterdag 13 oktober 1781 te Schimmert [li] 4 dagen na doodgeboren kind. Uit dit huwelijk 4 kinderen, 
 tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 22 jaar oud) (2) op zondag 25 augustus 1782 te Beek [li], 
 kerk.huw. op zondag 8 september 1782 te Spaubeek [li] 
 met 

49.  Cornelia (Maria Cornelia, Corneille (Fr.)) Muilkens (Meulkens, Muijlkens)[V][M][24a][24b][24c][24d][24e][24f][24][24h]
 ged. op donderdag 27 december 1759 te Schimmert [li], 
 ovl. (ongeveer 67 jaar oud) op zondag 11 november 1827 te Schimmert [li]. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  24a.  Joannes Michiel [V][M],  
   ged. op woensdag 14 april 1784 te Schimmert [li] (getuigen: zijn oom Andreas Waltmans (48f) en zijn grootmoeder Maria Meessen (99)). 
  24b.  Maria Judith [V][M],  
   ged. op dinsdag 30 augustus 1785 te Schimmert [li] (getuigen: haar tante Agatha Waltmans (48b) en Joannes Muijlkens, als Joannes Meulkens),  
   ovl. (ongeveer 26 jaar oud) op donderdag 2 april 1812 te Schimmert [li]. 
  24c.  Joannes Petrus [V][M],  
   ged. op vrijdag 15 februari 1788 te Schimmert [li] bij huwelijk opgegeven: Meerssen,  
   dienstknecht. 
  24d.  Dionisius [V][M],  
   ged. op donderdag 24 juni 1790 te Schimmert [li] (getuigen: zijn oudtante Elisabeth Waltmans (96d) en zijn grootmoeder Maria Meessen (99)). 
  24e.  Maria Ida [V][M],  
   ged. op woensdag 9 oktober 1793 te Schimmert [li],  
   ovl. (ongeveer 71 jaar oud) op woensdag 16 november 1864 aldaar. 
  24f.  Jan Hendrik [V][M],  
   ged. op maandag 14 maart 1796 te Schimmert [li],  
   dienstknecht, landbouwer, akkerbouwer,  
   ovl. (ongeveer 64 jaar oud) op maandag 28 mei 1860 te Schimmert [li]. 
  24g.  Louis (Ludovicus) [V][M][12][12b][12c][12d],  
   geb. op donderdag 31 januari 1799 te Schimmert [li],  
   ovl. (74 jaar oud) op woensdag 8 oktober 1873 aldaar, zie 24
  24h.  Maria Margaritha (Marie Marguerithe (Fr.)) [V][M],  
   ged. op woensdag 18 februari 1801 te Schimmert [li]. 
  Jacobus Waltmans
 tr. (1) 
 met Anna Elisabeth Kerkhofs
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  24i.  Joannes [V],  
   ged. op woensdag 5 juni 1776 te Schimmert [li] (getuigen: zijn tante Agatha Waltmans (48b), zijn grootmoeder Juditha Houberichts (97), als Judit Houbrighs en zijn grootvader Joannes Kerkhofs). 
  24j.  Joannes Petrus [V],  
   ged. op vrijdag 15 oktober 1779 te Schimmert [li] (getuigen: zijn grootvader Joannes Waltmans (96) en zijn oudtante Cornelia Kerckhofs),  
   ovl. (hoogstens 8 jaar oud) voor 1788 waarschijnlijk te Schimmert [li]. 
  24k.  Nn [V],  
   geb. op maandag 14 mei 1781 te Schimmert [li] (doodgeb.). 
  24l.  Nn [V],  
   geb. op dinsdag 9 oktober 1781 te Schimmert [li] (doodgeb.). 

50.  Jan Willem (Joannes Wilhelmus, Wilhelmus) Monissen (Mounissen)[V][M][25a][25b][25c][25][25e][25f][25g]
 ged. op woensdag 28 maart 1770 te Schimmert [li] (getuige: Maria Keurvers, Joanna Klaessen), 
 ovl. (ongeveer 87 jaar oud) op vrijdag 12 juni 1857 te Schimmert [li], 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 24 jaar oud) op zondag 19 april 1795 aldaar 
 met 

51.  Anna Margaritta Habets[V][M][25a][25b][25c][25][25e][25f][25g]
 ged. op donderdag 18 oktober 1770 genoemd naar haar grootmoeder aan vaderszijde (tevens meter) te Hulsberg [li] (getuigen: haar grootmoeder Margaritha Schillinx (205), als Marguaritta Schillinghs, Gertrudis Muijlkens), 
 ovl. (ongeveer 71 jaar oud) op maandag 27 december 1841 te Schimmert [li]. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  25a.  Joannes [V][M],  
   ged. op vrijdag 29 januari 1796 te Schimmert [li] (getuigen: zijn grootmoeder Catharina Robroeck (103), als Catharina Roobroex, Nicolaus Voncken),  
   ovl. (ongeveer 39 jaar oud) op zondag 8 februari 1835 te Schimmert [li]. 
  25b.  Maria Chatarina Moonissen (Monissen)[V][M],  
   ged. op zondag 23 juli 1797 te Schimmert [li] (getuige: haar grootvader Mathijs (Matthias) Habets (102), als Mathias Habets). 
  25c.  Maria Sophia [V][M],  
   geb. op donderdag 17 oktober 1799 te Schimmert [li]. 
  25d.  Maria Anna Monnissen[V][M][12][12b][12c][12d][12e],  
   geb. op zaterdag 8 juni 1805 te Schimmert [li],  
   ovl. (78 jaar oud) op maandag 5 november 1883 te Valkenburg a/d Geul [li], zie 25
  25e.  Anna Catharina Moinissen (Monissen)[V][M],  
   geb. op maandag 11 mei 1807 te Schimmert [li],  
   ovl. (75 jaar oud) op dinsdag 5 december 1882 te Schimmert [li]. 
  25f.  Joannes Wilhelmus (Jean Guillaume (Fr.)) [V][M],  
   geb. op zondag 27 augustus 1809 te Schimmert [li],  
   ovl. (21 jaar oud) op donderdag 16 december 1830 te Schimmert [li]. 
  25g.  Joannes Matthias (Jean Mathieu (Fr.)) Monnissen (Monissen)[V][M],  
   geb. op vrijdag 24 juli 1812 te Schimmert [li],  
   ovl. (22 jaar oud) op zondag 8 februari 1835 te Schimmert [li]. 

52.  Arnold (Arnoldus) Knols[V][M][26a][26b][26c][26d][26e][26][26g]
 ged. Rooms Katholiek op zondag 29 augustus 1762 te Schimmert [li] (getuige: Jonnes Voncken, Stephanus Nuchelmans, Joanna Knols), 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 34 en ongeveer 24 jaar oud) op maandag 24 april 1797 aldaar (getuige: Wilhelmus Houben, Maria Joanna Habets) 
 met 

53.  Joanna Maria Houben[V][M][26a][26b][26c][26d][26e][26][26g]
 ged. op zondag 18 oktober 1772 te Hulsberg [li]. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  26a.  Joanna Maria (Jenne Maria (Fr.)) [V][M],  
   geb. op maandag 26 februari 1798 te Schimmert [li]. 
  26b.  Maria Helena (Marie Helene (Fr.)) [V][M],  
   geb. op zaterdag 10 januari 1801 te Schimmert [li]. 
  26c.  Joannes Wilhelmus (Jean Guillaume (Fr.)) [V][M],  
   geb. op maandag 25 april 1803 te Schimmert [li],  
   ovl. (hoogstens 6 jaar oud) voor 1810 waarschijnlijk te Schimmert [li]. 
  26d.  Henricus (Henry (Fr.)) [V][M],  
   geb. op dinsdag 25 juni 1805 te Schimmert [li]. 
  26e.  Jacob (Jacobus) [V][M],  
   geb. op maandag 11 januari 1808 te Schimmert [li]. 
  26f.  Jan Willem (Joannes Wilhelmus) [V][M][13a][13b][13c][13d][13e][13],  
   geb. op vrijdag 28 september 1810 te Schimmert [li], zie 26
  26g.  Anna Elisabeth [V][M],  
   geb. op zaterdag 21 juni 1817 te Schimmert [li],  
   ovl. (17 jaar oud) op dinsdag 8 juli 1834 aldaar. 

54.  Joannes Nelissen[V][M][27a][27][27c]
 ged. op vrijdag 23 juli 1762 te Amstenrade [li] (getuigen: zijn tante Maria Catharina Horstmans (109b), als Maria Catharina Horsmans, Franciscus Theodorus Gielen, Maria Anna Diederen vervangende getuige Joannes Nelissen), 
 ovl. (ongeveer 78 jaar oud) op zaterdag 26 december 1840 (zn v Mathijs Nelissen en Cecilia Horsmans, gehuwd met Maria Catharina Goossens) te Beek [li], 
 tr. (resp. ongeveer 37 en ongeveer 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 19 juni 1800 te Beek [li] 
 met 

55.  Maria Catharina Goossens[V][M][27a][27][27c]
 ged. op zaterdag 26 december 1772 te Beek [li]. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  27a.  Joannes Matthias [V][M],  
   geb. op zaterdag 15 januari 1803 te Beek [li]. 
  27b.  Catharina Elisabeth [V][M][13a][13b][13c][13d][13e][13],  
   geb. op maandag 18 november 1805 te Beek [li], zie 27
  27c.  Maria Anna [V][M],  
   geb. op vrijdag 18 januari 1811 te Beek [li]. 

56.  Alexander Baltissen (Baltus)[V][M][28a][28b][28c][28d][28e][28f][28][28h]
 ged. op donderdag 11 december 1788 genoemd naar zijn peter te Hulsberg [li] (getuigen: zijn oom Alexander Hendrix (113d) en zijn tante Maria Helena (Maria Magdalena) Balthus (112b)), 
 werkman, dagloner, 
 doopgetuige van zijn kleinzoon Alexander Baltus (zie 28b) op donderdag 15 september 1842 te Beek [li], 
 ovl. (ongeveer 60 jaar oud) op dinsdag 8 mei 1849 te Spaubeek [li] [BS: 61 jaar] verkeerde opgave van ouders (eigen namen als ouders opgegeven), 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 25 jaar oud) op dinsdag 26 oktober 1813 te Nuth [li] 
 met 

57.  Maria Helena Bruls[V][M][28a][28b][28c][28d][28e][28f][28][28h]
 ged. Rooms Katholiek op maandag 13 oktober 1788 te Spaubeek [li] (getuigen: haar oom Matthias Brulls (114c), haar tante Maria Helena Brüll (114b) en haar oom Joannes Quax (115b)), 
 dagloonster, 
 doopgetuige van haar kleindochter Maria Magdalena Baltus (zie 28b) op donderdag 24 oktober 1844 te Beek [li], 
 doopgetuige van Arnoldus Cremers op zaterdag 16 februari 1754 te Spaubeek [li], 
 ovl. (ongeveer 75 jaar oud) op maandag 9 november 1863 te Spaubeek [li]. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  28a.  Anna Catharina Baltus[V][M],  
   geb. op dinsdag 10 mei 1814 te Spaubeek [li],  
   (getuigen: haar grootmoeder Anna Catharina Quax (115) en Peter (Petrus) Mevis (zie 16b), koster),  
   dienstmeid,  
   ovl. (64 jaar oud) op vrijdag 18 april 1879 te Spaubeek [li] [BS: 65 jaar]. 
  28b.  Andries (Joannes Andreas) Baltus[V][M],  
   geb. op woensdag 17 januari 1816 te Spaubeek [li],  
   dienstknecht,  
   ovl. (67 jaar oud) op vrijdag 22 juni 1883 te Beek [li]. 
  28c.  Elisabeth Baltus[V][M],  
   geb. op zondag 24 januari 1819 te Spaubeek [li],  
   ovl. (11 jaar oud) op vrijdag 21 mei 1830 aldaar. 
  28d.  Joannes Wilhelmus Baltus[V][M],  
   geb. op zaterdag 3 februari 1821 te Spaubeek [li]. 
  28e.  Maria Barbara Baltus[V][M],  
   geb. op zaterdag 17 mei 1823 te Spaubeek [li],  
   ovl. (2 jaar oud) op vrijdag 18 november 1825 aldaar. 
  28f.  Joannes Petrus Baltus[V][M],  
   geb. op dinsdag 24 januari 1826 te Spaubeek [li],  
   ovl. (4 jaar oud) op woensdag 24 maart 1830 aldaar. 
  28g.  Maria Catharina Baltus[V][M][14][14b],  
   geb. op maandag 12 mei 1828 te Spaubeek [li],  
   ovl. (64 jaar oud) op zondag 4 december 1892 aldaar (getuigen: haar zoon Willem Baltus (14b), (37 jaar, werkman, Spaubeek, zoon) en Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens, (52 jaar, koster, Spaubeek, bekende)), zie 28
  28h.  Jacobus Baltus[V][M],  
   geb. op maandag 10 januari 1831 te Spaubeek [li],  
   ovl. (67 jaar oud) op zaterdag 27 augustus 1898 om 23:00 uur te Spaubeek [li] - akte 1898/10 (getuigen: zijn neef Willem Baltus (14b), (43 jaar, houtzager, Spaubeek) en Arius Johannes Mentes Rodenhuis, (42 jaar, zonder beroep, Spaubeek, bekende)). 

60.  Pieter (Petrus, Peter) Lemmens[V][M][30][30b][30c][30d]
 ged. op maandag 28 januari 1782 te Stein [li], 
 landbouwer, 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 11 en minstens 20 jaar oud) (1) op zaterdag 3 augustus 1793 te Stein [li] 
 met Anna Catharina Pesch
 geb. voor 1773 vermoedelijk te Stein [li]. Uit dit huwelijk geen kinderen, 
 tr. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 19 jaar oud) (2) op donderdag 25 februari 1813 te Spaubeek [li], 
 kerk.huw. op dinsdag 2 maart 1813 aldaar (getuigen: zijn broer Jacobus Lemmens[V][M] (60e) en haar achterneef Peter (Petrus) Mevis[M] (zie 16b)) 
 met 

61.  Maria Joanna (Joanna Maria) Henssen (Heussen)[V][M][30][30b][30c][30d]
 ged. op zaterdag 13 april 1793 te Spaubeek [li] (getuigen: haar tante Joanna Elisabetha Cals (123a), Anna Maria Stassen (zie 458b), Joannes Petrus Bovens), 
 landbouwster, 
 ovl. (ongeveer 68 jaar oud) op donderdag 27 maart 1862 te Spaubeek [li]. 
 Uit dit huwelijk 4 zonen: 
  30a.  Jan Jacobus (Joannes Jacobus) [V][M][15a][15b][15c][15d][15][15f][15g][15h][15i][15j],  
   geb. op donderdag 1 september 1814 te Schinnen [li],  
   ovl. (45 jaar oud) op dinsdag 24 juli 1860 te Spaubeek [li], zie 30
  30b.  Joannes Renerus [V][M],  
   geb. op zondag 22 oktober 1820 te Spaubeek [li],  
   ged. op zondag 22 oktober 1820 aldaar (getuigen: Peter (Petrus) Mevis (zie 16b), zijn oom Lambertus Lemmens (60a), Maria Anna Moenen),  
   ovl. (1 jaar oud) op vrijdag 9 november 1821 te Spaubeek [li]. 
  30c.  Peter (Petrus, Joannes Peter) [V][M],  
   ged. op maandag 17 april 1826 te Spaubeek [li] (getuigen: Peter (Petrus) Mevis (zie 16b), zijn oom Jacobus Lemmens (60e), zijn oudtante Anna Maria Henssen (122c) en zijn tante Maria Catharina Henssen (61d)),  
   ovl. (ongeveer 65 jaar oud) op zaterdag 7 november 1891 om 01:00 uur te Spaubeek [li] - akte 1891/9 (getuigen: Joannes Pieter Moonen (zie 15d), (53 jaar, landbouwer, Spaubeek, zwager) en Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens, (50 jaar, koster, Spaubeek, bekende)). 
  30d.  Joannes Renerus [V][M],  
   ged. op maandag 17 april 1826 te Spaubeek [li] (getuigen: Peter (Petrus) Mevis (zie 16b), zijn oom Lambertus Lemmens (60a) en zijn oudtante Anna Maria Henssen (122c)),  
   ovl. (ongeveer 7 jaar oud) op vrijdag 21 juni 1833 te Spaubeek [li]. 

62.  Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Keulers[V][M][31a][31b][31c][31d][31][31f][31g][31h][31i]
 ged. Rooms Katholiek op dinsdag 11 maart 1777 te Geleen [li] (getuigen: zijn grootmoeder Neleken (Cornelia) Bouts (249), Henrich Claessens), 
 ovl. (ongeveer 51 jaar oud) op maandag 13 oktober 1828 te Geleen [li], 
 tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 10 oktober 1801 te Geleen [li] 
 met 

63.  Mia (Maria) Feron[V][M][31a][31b][31c][31d][31][31f][31g][31h][31i]
 ged. op dinsdag 27 juli 1779 te Geleen [li] (getuige: Fijcken Smeets, Stas Feron vervangende getuige Maria Smeets), 
 landbouwster, 
 ovl. (ongeveer 80 jaar oud) op donderdag 18 augustus 1859 te Geleen [li]. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  31a.  Maria Catrharina [V][M],  
   geb. op vrijdag 27 augustus 1802 tweeling te Geleen [li],  
   ovl. (hoogstens 22 jaar oud) voor 1825 waarschijnlijk te Geleen [li]. 
  31b.  Joannes Franciscus (Jean Francois (Fr.)) [V][M],  
   geb. op vrijdag 27 augustus 1802 tweeling te Geleen [li]. 
  31c.  Maria Cornelia [V][M],  
   geb. op zondag 11 oktober 1807 te Geleen [li]. 
  31d.  Laurens (Laurentius, Laurent (Fr.)) [V][M],  
   geb. op maandag 3 juni 1811 te Geleen [li],  
   ovl. (32 jaar oud) op dinsdag 10 oktober 1843 te Geleen [li]. 
  31e.  Joanna Elisabeth [V][M][15a][15b][15c][15d][15][15f][15g][15h][15i][15j],  
   geb. op vrijdag 3 juni 1814 te Geleen [li],  
   ovl. (66 jaar oud) op zondag 19 september 1880 te Spaubeek [li], zie 31
  31f.  Lambertus Antonius [V][M],  
   geb. op vrijdag 13 december 1816 te Geleen [li]. 
  31g.  Maria Sibilla (Maria Sobilla) [V][M],  
   geb. op woensdag 1 september 1819 te Geleen [li]. 
  31h.  Pieter (Petrus) [V][M],  
   geb. op maandag 13 mei 1822 te Geleen [li]. 
  31i.  Catharina [V][M],  
   geb. op woensdag 26 oktober 1825 te Geleen [li]. 

Generatie VII

64.  Jacobus Wouters[V][M][32a][32b][32c][32]
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 20 mei 1690 genoemd naar zijn overgrootvader aan vaderszijde (20 bapt est Jacobus filius Jo(ann)is Wouters et Elisabethae co(niu)g(um) suscep Walterus Wouters et uxor Martini Wouters) te Spaubeek [li] (getuigen: zijn oudoom Walter (Walterus) Jacobus Walteri alias Wouters (256a), zijn grootmoeder Meijken (Maria) Kerckhoffs (257), als uxor Martini Wouters, Maria NN), 
 scabinus [=schepen, wethouder] van het Graafschap Geleen (& Spaubeek) in de gemeente Spaubeek, 
 doopgetuige van zijn neef Joannes Hanssen (zie 65i) op vrijdag 11 oktober 1720 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van zijn halfneef Joannes Laurentius Leenarts (33h) op vrijdag 29 maart 1748 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van Petrus Mevis (zie 247e) op zondag 8 september 1743 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van zijn kleinzoon Joannes Wouters (zie 32b) op donderdag 2 maart 1747 te Merkelbeek [li], 
 getuige bij kerk. huw. van Leonardus Borfelts (zie 981e) en Catharina Wouters op zondag 14 februari 1740 te Spaubeek [li], 
 ovl. (ongeveer 57 jaar oud) op zondag 7 april 1748 te Spaubeek [li], 
 begr. op dinsdag 9 april 1748 7 aprilis pie in domino obijt sacris ecclesiae sacramentis rite praemunitus Iacobus Wouters scabinus viduus Elisabethae Hansen et 9 huius sepultus aldaar, 
  
 woont in boerderij B, Op 't Broek te Spaubeek [li]
 Jacobus Wouters en Elisabeth Hanssen wonen waarschijnlijk Op 't Broek in boerderij B, welke ze van hun ouders Jan Wouters x Elsken Lenarts overnemen. Dit vermoeden wordt versterkt door het feit dat zijn broer Marten (Merten) Op 't Broek in boederij D gaat wonen en zijn broer Matthias op 23 jarige leeftijd overlijdt. Verder zien we dat zijn jongste zoon Joes ook weer in boerderij B woont. 
 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 19 jaar oud) (Rooms Katholiek) op donderdag 3 november 1712 (matrimonio juncti sunt Jacobus Wouters et Elisabetha Hanssen testes Petrus Wouters et Joannes Heinen) aldaar (getuigen: zijn oom Peter (Petrus) Walteri[V][M] (128a), Joannes Heinen), 
  
 woont in Hegge op zondag 4 september 1729 te Spaubeek [li], 
 anno 1729 quarta 7bris baptisata est Elisabetha filia Jo(ann)is Henzen et Mariae Hanssen quem e sacro fonte susceperunt Gulielmus Siben ex Beck et Elisabetha Hansen uxor Jacobi Wouters ex Hegge
 Mede ondertekening van acte als schepen van Graafschap Geleen (& Spaubeek) op donderdag 27 april 1741 te Spaubeek [li]
 Overdracht van den weleedelen heere Heer Jean Thomas de Negri als collator van des capellanie tot profijt van de selve capellanie  
 Extract uijt het Gicht en transpoortboek de graefschappe geleen. 
 Op heden den 27 april 1741 sijn gecompareert ten huijse de dijcken om volgens ordinantie gedaen op de hoeve bij Peter Mevis ten volle vergarderinge van de ingesetenen der heerligheit Spaubeck af te leggen de somme van twee duijsent guldens bbs maestrichter cours aen den heere Jean Thomas de Negri, heere de dijcken, daen aen den heere Heere Lemmens gerestitueert waeren sesthien hondert gls ten welcken eijnde dagh gestelt was en en ten selven daege sijn gecompareert de borgemeesters met de schepenen en ondernoemt maer soo questie ontstaen was wegens schat der thiende welcke de borgemeesters wilden aftrecken en corten van de voorse somme en geene capitale kan gerestitueert worden als ten geheelen sonder consentement van den crediteur, soo hebben de borgemeesters hun geabsenteert welck niet tegenstaende heeft de Heere de Negri de bovenstaende somme geaccepteert en bekent ten geheelen van de selve voldaen en vergeneight te sijn en dies ten volgens de twee obligatien van twee duijsent gls eene van joffrouw Henrica de Negri, de andere van Dirck Schillars aen den heere Lemmens als cappelaen ad vier ten hondert overgedraegen en gesurrogeert te hebben met alle recht en actie der selve acten, consenterende in de realisatie voor rechter competent soo nodigh dese te konnen laeten gichten en goijen en in teeken der waerheijt, soo hebben dese eijgenhandigh onderteekent in presentie der schepenen op dagh en dato als boven, waeren geteekent Joes Th de Negri, Dirck Geurts als getuigh, And Henssen als getuigh, Jacob Wouters als getuigh, Peter Lemmens.  
 (bron: kopie afkomstig uit het kerkregister, bewaard in het archief in Born en opgeschreven door Jo Ritterbeeks
 met 

65.  Elisabetha Hanssen[V][M][32a][32b][32c][32]
 geb. circa 1693 (ontbreekt in doopregister). Genoemd naar haar grootmoeder aan moederzijde [=Elisabetha Heinen] vermoedelijk te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van haar achternicht Elisabetha Henzen (244c) op zondag 4 september 1729 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van Elisabeth Erkens (247g) op vrijdag 11 augustus 1724 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van haar neef Lambertus Hanssen (zie 65g) op maandag 23 april 1731 te Spaubeek [li], 
  
 dochter van Jacobus Hanssen en Maria Vromen? op woensdag 7 oktober 1693 te Spaubeek [li], 
 In het geboorte register van Spaubeek staat het volgende: 
 7 bapt est Elisabetha filia Jacobi Henssen et Mariae coniugum suscep Wilhelmus Lemmen et Elisabeth Vromen 
 Zijn dit de ouders van Elisabeth Hanssen en heeft er een schrijffout plaatsgevonden dus Henssen ipv Hanssen? 
 Volgens mij spreken een aantal argumenten tegen deze veronderstelling: 
 1. de naam van de vader Jacobus komt bij géén van de kinderen voor, de naam Willem komt voor bij de tweede zoon. 
 2. Maria Vromen komt nergens voor als getuige, terwijl Maria Dederen de doopgetuige van de oudste zoon is. Dit geldt ook voor Jacobus Henssen/Hanssen hij is nergens de doopgetuige, terwijl Joannes en Willem Hanssen als doogetuigen optreden. Dit zijn broers van Elisabeth. [vader Willem is in 1693 al overleden] 
 3. Jacobus Henssen noemt zich consequent Henssen en nooit Hanssen. 
 4. haar echtgenote Jacobus Wouters is doopgetuige bij een van de kinderen van haar broer Theodorus gehuwd met Ida Claessens. 
 Feit blijft dat er in deze periode géén Elisabeth Hanssen in het doopregister van Spaubeek opgenomen is en we dus geen 100% zekerheid hebben [ww], 
 doopgetuige van haar nicht Lisbet (Elisabetha) Wouters (zie 64b) op dinsdag 27 januari 1722 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van Joannes Walterus Stassen op woensdag 1 september 1734 te Spaubeek [li], 
 ovl. (ongeveer 48 jaar oud) op dinsdag 25 juli 1741 te Spaubeek [li], 
 begr. op donderdag 27 juli 1741 25. julij anno praefato pie in domino obijt sacris ecclesiae sacramentis munita Elisabetha
Hanssen uxor Jacobi Wouters scabini et 27. eiusdem sepulta est.
aldaar. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  32a.  Pater P. Magister Martinus [V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 20 juni 1714 genoemd zijn oom, deze is ook zijn peter. (20 baptisatus est Martinus filius Jacobi Wouters et Elisabethae Hansen susceptores Martinus Wouters et Maria Hansen loco Meijken Dederen) te Spaubeek [li] (getuigen: zijn oom Merten (Martinus) Wouters (64b), zijn grootmoeder Meijken (Maria) Dederen (131), Maria Hansen),  
   doopgetuige van zijn nicht Catharina Elisabeth Wouters (zie 32b) op dinsdag 20 mei 1749 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van zijn nicht Maria Sibilla Wouters (16a) op maandag 2 februari 1750 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van zijn neef Marten (Martinus) Wouters (16) op donderdag 28 mei 1761 te Spaubeek [li],  
    
   professor en schrijver,  
   Hij voert de titel Magister dit betekent: meerdere, aanvoerder, meester, onderwijzer, academische titel 
   WOUTERS (Martinus), Augustijn, geb. te Spaubeek bij Maastricht, trad op 17-jarigen leeftijd 1731 te Maastricht in de orde der Eremieten van den H. Augustinus en overleed aldaar 31 Jan. 1775, oud 61 jaar. Hij behaalde 1742 aan de universiteit te Leuven den graad van licentiaat in de godgeleerdheid. Eerst was hij werkzaam geweest als professor der filosofie in het klooster te Brussel, daarna der theologie te Antwerpen. 1748-60 en 1763-66 gaf hij de lessen der schriftuur in het college zijner orde aan de universiteit te Leuven en was tevens regent der studiën. Bovendien komt hij nog voor als visitator en definitor der orde en als secretaris van den provinciaal, Ant. Loodts, 1760. Hij zou tijdens het provinciaal kapittel te Antwerpen, 21 Apr. 1766, de verdediging der reeds gedrukte theses voorzitten: Theses sacrae in Acta apostolorum et Apocalypsim. Hij werd echter 19 Apr. tot provinciaal gekozen en verkreeg van Rome de noodige volmachten als prefekt der missiën zijner orde in Holland (Archief aartsb. Utrecht XXVIII, 211). De werken der H. Schriftuur door P. Wouters in druk uitgegeven met verklaringen volgens het algemeen gevoelen der H. Kerkvaders werden zeer gunstig beoordeeld en zagen herhaalde malen het licht. Het eerst zijn verschenen: Dilucidationes selectarum quaestionum S. Scripturae (Leuven 1752-58), zes delen in 8o, waarbij nog gevoegd werd: Dilucidatio selectarum quaestionum in Apocalypsim S. Joannis Apostoli, dat 1763 en 1779 afzonderlijk verscheen te Leuven. Opnieuw werden Dilucidationes selectarum S. Script. quaestionum partes sex, gedrukt Coloniae sumpt. frat. De Tournes (1776), 2 dln. 4o; Lovanii typ. J.F. van Overbeke (1779-80), 6 dln. 8o; Trajecti ad Mosam (1778), 2 dln. 4o. Hurter, Nomenclator Litt. III (ed. 1895), 83, (ed. 1912), V, 93, citeert nog een uitgave Wurciburgi 1763, fol. 1773, 1774, zes dln. 8o. Migne, Cursus Compl. Sac. Scriptur. (Par. 1840) t. 23, col. 767-1174, drukt enkele werken van P. Wouters af  
   en voegt er een kleine aanteekening over hem bij, die overgenomen is uit Lantherius, Illustriores viri Augustinenses III (1860), 91.  
   (bibliografie Joannes Josephus Habets: Publication de la Société historique et archéologique dans le Limbourg - volume 65
    
   Dezelfde aantekening vindt men in Vigouroux, Dictionnaire de la Bible. 
   Volgens het Wekelijks Nieuws van Loven V, (1775), 203, 296 was hij ook ‘historieschrijver zijner orde’. Nog zijn van hem bewaard enkele theses, zooals: Theses sacrae in Divi Pauli epistolas quas preside F. Martino Wouters O. Erem. S. Aug. in Alma universitate Lov. Theol. Licentiato S.S. Litter. professore ac studii theologici regente defendent Fr. Winandus Frische, Fr. Victor Thienpont ejusdem ordinis Lovanii in schola Augustiniana, die 6 Aug. 1759 (Lov. Typ. Joan. Jacobs), 16 pp. Zie: Keelhoff, Gesch. August. te Gent, 284; Analectes hist. eccl. Belg. XXII (1890), 311-313; Publications de la soc. hist. et arch. dans le duché de Limbourg XXV, 437-43 
   bron: Fruytier - Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW) 
   Voormalige Kloosterkerk c.a. van de Dominicanen (Predikheren) te Maastricht. 16. Binnen een cartouche in stijl Lodewijk XV een wapen: een schuinbalk vergezeld boven en onder van twee gekruiste dorre takken. (160-1961). - Hic Jacet/ Admodum Rdus ac Erud. Pater,/ P. Magister, Martinus Wouters,/ Ord. F.F. Erem. S.P. Augustini / In Alma Univers. Lovaniensi/ Sac-Theologiae Licentiatus/ Provinc. Flandro-Belgicae Ex-provincialis, / Definitor, Visitator, Secretarius, Stud. Theol. Regens ac Professor,/ Ordinis Historiographus/ Capituli Provinc. Praesidens/ Ac huius Conventus Filius etc. etc./ Obiit die 31 Jan / 1775 / R.I.P.  
   (J. Belonje: " Genealogische en heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de kerken der Provincie Limburg, Maastricht 1961, P.S.H.A.L. XCVI-XCVII (160-1961). 
   Ovl. (Ongeveer 60 jaar oud) op dinsdag 31 januari 1775 te Maastricht [li]. 
  32b.  Willem (Wilhelmus) [V][M],  
   woonachtig te Spaubeek [li] - Hegge,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 26 juni 1716 genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde. 26. baptisatus est Wilhelmus filius Jacobi Wouters et Elisabethae Hanssen conjugum patrinus Jan Wouters pat. Elisabeth Leenarts te Spaubeek [li] (getuigen: zijn grootvader Jan (Joannes) Wouters (128) en zijn grootmoeder Elsken (Elisabeth) Lenarts (129), als Elisabeth Leenarts),  
   doopgetuige van zijn nicht Gertrudis (Maria Gertrudis) Wouters (16d) op zaterdag 17 juli 1756 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van zijn achterneef Wilhelmus Snijders op zondag 3 september 1752 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van zijn neef Joannes Wilhelmus Lenaerts op vrijdag 30 juni 1769 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van zijn kleindochter Maria Agnes Geurts op dinsdag 31 januari 1775 te Spaubeek [li],  
   ovl. (ongeveer 62 jaar oud) op donderdag 10 juni 1779 circa 10:00 uur vm te Spaubeek [li],  
   begr. op zaterdag 12 juni 1779 10ma circa 10am matutinam obyt Wilhelmus Wouters annorum 62 [=62 in de leeftijd], dum viveret conjux Agnetis Meutjens, qui 12 ejusdem sepultus est. aldaar. 
  32c.  Maria [V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 2 april 1720 genoemd naar haar grootmoeder aan moederszijde [=Meijken (Maria) Dederen]. (2 baptisata est Maria filia Jacobi Wouters et Elisabethae Hanssen conjugum quam e sacro fonte [=Heilig doopfont] susceperunt Joannes Hanssen et Soffia Wouters) te Spaubeek [li] (getuigen: haar oom Joannes Hanssen (65a) en Sophia Wolters, als Soffia Wouters),  
   ovl. (ongeveer 19 jaar oud) op vrijdag 24 juli 1739 tussen 2-3 uur nm te Spaubeek [li],  
   begr. op zondag 26 juli 1739 24: julij inter 2dam et 3tiam postmeridiem sacris ecclesiae et exempelariter in domino obijt Maria Wouters filia Iacobi Wouters et Elisabethae Hanssen conj: et 26. eiusdem sepulta est: r(e)q(uies)cat in pace soror ssmus Rosarij: 19. annorum et 3. menses aldaar. 
  32d.  Joes (Joannes) [V][M][16a][16b][16c][16d][16e][16][16g][16h][16i],  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 25 maart 1722 te Spaubeek [li] (getuigen: zijn oom Willem (Wilhelmus) Hanssen (65g) en zijn aangetrouwde tante Sibilla (Sijbilla) Stassen (458d), gehuwd met Merten Wouters),  
   ovl. (ongeveer 86 jaar oud) op zaterdag 27 augustus 1808 te Spaubeek [li] (getuigen: zijn zoon Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters (16c), als Jean Guillaume Wouters (55 jaar, cultivateur, Spaubeek, zoon) en Jasparus Vroemen, als Gaspar Vroomen (66 jaar, cultivateur, Spaubeek, voisin=buurman)),  
   begr. op maandag 29 augustus 1808 te Spaubeek [li], zie 32

66.  Wilhelmus Leenarts (Lienaerts Lenaerts)[V][M][33a][33b][33c][33][33e][33f][33g][33h][33i][33j][33k][33l][33m]
 ged. Rooms Katholiek op vrijdag 13 april 1691 (tweeling) 13 bapt sunt gemini Wilhelmus et Gertrudis filij Martini Lienarts et Mariae con(iu)g(um) suscep Theodorus Schillarts et Elisabetha Lienarts te Spaubeek [li] (getuigen: Theodorus Schillarts, Elisabetha Lienarts), 
 doopgetuige van zijn kleinzoon Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters (16c) op maandag 3 december 1753 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van zijn kleindochter Maria Cornelia Lenaerts (zie 33e) op zaterdag 8 december 1753 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van zijn kleindochter Maria Cornelia Lenaerds (zie 33f) op vrijdag 15 januari 1762 te Schinnen [li], 
 ovl. (ongeveer 77 jaar oud) op donderdag 9 juni 1768 te Spaubeek [li], 
 begr. op zaterdag 11 juni 1768 9 omnibus eccl(es)iae sacramentis praemunitus obyt Wilhelmus Lenaerts conjux Mariae Horsmans, qui 11 ejusd(em): mensis sepultus est. aldaar, 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 56 en ongeveer 20 jaar oud) (2) op dinsdag 30 mei 1747 aldaar (getuige: Henricus Vroemen custos [=koster], Hermannus Corvers viduus zijfers cornelia [=weduwnaar van Cornelia Zijfers]) 
 met Maria (Maria Mechtildis) Horsmans[33h][33i][33j][33k][33l][33m], dr. van Laurentius Horstmans[V] en Maria Bemelmans
 ged. op dinsdag 27 augustus 1726 te Schinnen [li] (getuigen: Paesken (Paschasia) Demacker, Ambrosius Cremers, Mechtildis Alertz), 
 doopgetuige van Maria Sibilla Wouters (16a) op maandag 2 februari 1750 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van Severinus Lienaerts (zie 36f) als de tweede echtenote van zijn grootvader (=stiefgrootmoeder) aan vaderszijde op vrijdag 20 maart 1767 te Spaubeek [li], 
 ovl. (ongeveer 78 jaar oud) op maandag 3 december 1804 te Beek [li]. Uit dit huwelijk 6 kinderen, 
 tr. (resp. ongeveer 26 en minstens 20 jaar oud) (1) op zondag 20 februari 1718 te Spaubeek [li] Joannes Stassen, Niclaes Celis 
 met 

67.  Cornelia Zijffers (Zijfers)[V][M][33a][33b][33c][33][33e][33f][33g]
 geb. voor 1698, 
 ovl. (minstens 45 jaar oud) op vrijdag 15 november 1743 te Spaubeek [li], 
 begr. op zondag 17 november 1743 aldaar. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  33a.  Martinus [V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 14 november 1718 te Spaubeek [li] (getuige: Nicolaus Zelis,Elisabeth),  
   getuige bij kerk. huw. van zijn achterneef Joes (Joannes) Wouters (32) en zijn zus Gertrudis Lenaerts (33) op zondag 13 juli 1749 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van zijn nicht Maria Catharina Lenaerts (zie 33e) op donderdag 15 mei 1755 te Beek [li]. 
  33b.  Maria Elisabetha [V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 26 maart 1720 te Spaubeek [li] (getuige: Petrus Zijfers),  
   ovl. (ongeveer 1 jaar oud) op vrijdag 1 augustus 1721 aldaar,  
   begr. op zondag 3 augustus 1721 aldaar. 
  33c.  Maria [V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 2 maart 1722 2 martij baptisata Maria filia Wilhelmi Leenarts et Corneliae Zijfers leg: conj: quam e sacro fonte susceperunt Petrus affinis matris hujus infantis [=verwant met de moeder van dit kind] et Elsken Leenarts uxor Jo(ann)is Wouters te Spaubeek [li] (getuigen: haar tante Elsken (Elisabeth) Lenarts (129), Petrus (=grootvader Petrus Zijffers? ww)),  
   ovl. (ongeveer 25 jaar oud) op maandag 6 maart 1747 te Spaubeek [li],  
   begr. op woensdag 8 maart 1747 6. huius anni praenotati pie [in] domino obijt Maria Leenarts filia Wilhelmi Leenarts sacris ecclesiae sacramentis previe praemunita et 8. eiusdem sepulta aldaar. 
  33d.  Gertrudis Lenaerts[V][M][16a][16b][16c][16d][16e][16][16g][16h][16i],  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 11 november 1724 te Spaubeek [li],  
   ovl. (ongeveer 75 jaar oud) op donderdag 5 december 1799 aldaar,  
   begr. op donderdag 5 december 1799 aldaar, zie 33
  33e.  Joannes Lenaerts (Leenarts)[V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 10 oktober 1726 te Spaubeek [li] (getuige: Catharina Stassen, Andrea Corvers). 
  33f.  Petrus Lienaerts (Lenaerts, Lenaerds Leenarts)[V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 15 juni 1730 (tweeling) 15 junij anno praecedenti baptisatus est Petrus filius Wilhelmi Leenarts et Corneliae Zijfers leg conj: quem e sacro fonte susceperunt Jo[ann]es Caenen et Catharina Vroemen uxor Petri Mevis item baptisavi eodem die geminum Petri nomine Wilhelmus quem e sacro fonte susceperunt Wilhelmus Goetsens et Sijbilla Stassen uxor Martini Wouters te Spaubeek [li] (getuigen: Catharina Vroemen, Joannes Caenen),  
   getuige bij kerk. huw. van Joannes Wilhelmus Voncken en Maria Agnes Wouters (zie 32b) op zondag 26 september 1784 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van zijn nicht Maria Wouters (16e) op vrijdag 25 augustus 1758 te Spaubeek [li],  
   getuige bij kerk. huw. van zijn broer Joannes Lenaerts (33e) en Catharina Martens op zondag 6 mei 1753 te Beek [li],  
   doopgetuige van zijn neef Joannes Petrus Lenaerts (zie 33e) op donderdag 12 januari 1758 te Schinnen [li],  
   ovl. (ongeveer 67 jaar oud) op maandag 28 augustus 1797,  
   begr. op maandag 28 augustus 1797 (Petrus Lienaerts gehuwd met Maria Fransen) te Spaubeek [li]. 
  33g.  Wilhelmus [V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 15 juni 1730 (tweeling) 15 junij anno praecedenti baptisatus est Petrus filius Wilhelmi Leenarts et Corneliae Zijfers leg conj: quem e sacro fonte susceperunt Jo[ann]es Caenen et Catharina Vroemen uxor Petri Mevis item baptisavi eodem die geminum Petri nomine Wilhelmus quem e sacro fonte susceperunt Wilhelmus Goetsens et Sijbilla Stassen uxor Martini Wouters te Spaubeek [li] (getuigen: Sibilla (Sijbilla) Stassen (458d), e.v. Martinus Wouters, Wilhelmus Goetsens),  
   getuige bij kerk. huw. van zijn neef Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters (16c) en Helena (Maria Helena) Flecken op donderdag 27 februari 1783 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van zijn nicht Maria Elisabetha Wouters (16g) op donderdag 22 maart 1764 te Spaubeek [li],  
   getuige bij kerk. huw. van zijn broer Petrus Lienaerts (33f) en Maria (Joanna Maria) Franssen op zondag 18 oktober 1761 te Beek [li],  
   doopgetuige van zijn nicht Maria Gertrudis Lenaerts (zie 33e) op zondag 16 maart 1760 te Schinnen [li],  
   doopgetuige van zijn neef Martinus Lenaerts (zie 33f) op donderdag 10 oktober 1765 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van zijn neef Joannes Franciscus Lienaerts (zie 33f) op dinsdag 10 maart 1772 te Spaubeek [li]. 
  Wilhelmus Leenarts
 tr. (2) 
 met Maria Horsmans
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  33h.  Joannes Laurentius [V],  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 29 maart 1748 29 martij baptisatus est Joannes Laurentius legitimus filius Wilhelmi Leenaerts et Mariae Horsmans susceptores Jacobus Wouters et Maria Bemelmans te Spaubeek [li] (getuigen: zijn halfneef Jacobus Wouters (64) en zijn grootmoeder Maria Bemelmans),  
   ovl. (ongeveer 11 dagen oud) op dinsdag 9 april 1748 te Spaubeek [li],  
   begr. op woensdag 10 april 1748 aldaar. 
  33i.  Joannes Wilhelmus [V],  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 28 augustus 1749 te Spaubeek [li],  
   geboortegetuige van zijn achterneef Joannes Michael Wouters (zie 16i) op maandag 18 juli 1808. 
  33j.  Maria [V],  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 23 mei 1755 te Spaubeek [li],  
   ovl. (ongeveer 5 weken oud) op vrijdag 27 juni 1755 aldaar,  
   begr. op zaterdag 28 juni 1755 aldaar. 
  33k.  Maria Judith [V],  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 14 juni 1758 te Spaubeek [li]. 
  33l.  Anne Maria [V],  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 9 februari 1761 te Spaubeek [li]. 
  33m.  Laurentius [V],  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 8 oktober 1763 genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde te Spaubeek [li],  
   ovl. (ongeveer 39 jaar oud) op maandag 15 november 1802 te Beek [li]. 

68.  Joannes Boschouwers (Boshouwers)[V][M][34][34b][34c][34d][34e]
 geb. voor 1699 vermoedelijk te Hulsberg [li], 
 ovl. (minstens 33 jaar oud) op donderdag 3 januari 1732 te Hulsberg [li], 
 tr. (resp. minstens 20 en ongeveer 19 jaar oud) op zondag 12 februari 1719 te Klimmen [li] (getuige: Joanna Meijers, Valentius Carmilita) 
 met 

69.  Joanna Schaepkens (Schepkens Scheupkens)[V][M][34][34b][34c][34d][34e]
 ged. op zaterdag 24 oktober 1699 te Klimmen [li] (getuige: Anna Schaepkens, Matthias Bruels). 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  34a.  Joannes Wilhelmus Boschouers[V][M][17a][17b][17c][17][17e][17f][17g][17h],  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 19 juli 1720 te Hulsberg [li] (getuigen: zijn tante Maria Schaepkens (69a) en zijn oom Wilhelmus Boschouwers (68b)),  
   ovl. (ongeveer 69 jaar oud) op zondag 14 februari 1790 te Spaubeek [li],  
   begr. op dinsdag 16 februari 1790 aldaar, zie 34
  34b.  Maria Joanna [V][M],  
   ged. op woensdag 27 januari 1723 te Hulsberg [li] (getuigen: haar grootvader Matthias Schaepkens (138), als Matthias Scheupkens, Gerardus Scheupkens, Joanna Didden),  
   doopgetuige van haar nicht Anna (Maria Anna) Boschouers (17f) op zaterdag 22 februari 1766 te Spaubeek [li]. 
  34c.  Mathias [V][M],  
   ged. op vrijdag 23 maart 1725 genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde te Hulsberg [li] (getuigen: zijn tante Anna Schaepkens (69e), Reijnerus Geuskens). 
  34d.  Cornelius [V][M],  
   ged. op vrijdag 13 augustus 1728 te Hulsberg [li] (getuige: Petrus Swillens, Willem Quicks, Maria Hermans),  
   ovl. (ongeveer 60 jaar oud) op maandag 12 januari 1789 te Schin op Geul [li]. 
  34e.  Catharina [V][M],  
   ged. in september 1731 te Hulsberg [li] (getuigen: haar oom Joannes Schaepkens (69c), als Joannes Scheupkens, Catharina Jacobs),  
   ovl. (ongeveer 18 jaar oud) op woensdag 28 januari 1750 te Hulsberg [li]. 

70.  Joannes Heijnen[V][M][35][35b][35c][35d][35e][35f]
 geb. voor 1702 te Spaubeek [li], 
 ovl. (minstens 48 jaar oud) op maandag 6 april 1750 aldaar, 
 begr. op woensdag 8 april 1750 (Joannes Heijnen gehuwd met Judith Dols) aldaar, 
 tr. (resp. ongeveer 26 en hoogstens 26 jaar oud) voor 1728 
 met 

71.  Judith Dols[V][M][35][35b][35c][35d][35e][35f]
 ged. in mei 1701 [.] maij 1701 baptizabatur Judith [.] Sijbillae Meies susceptores [.] et Margareta Dols. [blz. links onder zwaar beschadigd] te Munstergeleen [li] (getuige: Margareta Dols), 
 doopgetuige van Anna Judith Lenaerts op vrijdag 14 september 1753 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van haar kleindochter Judith (Maria Judith) Boschouers (17b) op vrijdag 20 december 1754 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van haar kleindochter Judith (Maria Judith) Boschouers (17g) op woensdag 1 maart 1769 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van Christiaan Cuijpers op donderdag 26 april 1764 te Spaubeek [li], 
 ovl. (ongeveer 75 jaar oud) op donderdag 20 februari 1777, 
 begr. op donderdag 20 februari 1777 (Judith Dols gehuwd met Joannes Heijnen) te Spaubeek [li]. 
 Uit dit huwelijk 6 dochters: 
  35a.  Sijbilla (Joanna Sijbilla) [V][M][17a][17b][17c][17][17e][17f][17g][17h],  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 26 juni 1729 te Beek [li] (getuigen: Elisabeth Meijs (259) en haar grootvader Peter (Petrus) Heijnen (140)),  
   ovl. (ongeveer 72 jaar oud) op woensdag 9 juni 1802 te Spaubeek [li],  
   begr. op vrijdag 11 juni 1802 aldaar, zie 35
  35b.  Cornelia [V][M],  
   ged. op woensdag 12 maart 1732 te Beek [li] (getuigen: haar tante Sophia Dols (71c) en haar oom Theodorus Heijnen (70a)),  
   doopgetuige van haar nicht Elisabeth (Maria Elisabeth) Boschouers (17) op zondag 2 november 1760 te Spaubeek [li],  
   getuige bij kerk. huw. van Joannes Wilhelmus Boschouers (34) en haar zus Sijbilla (Joanna Sijbilla) Heijnen (35) op woensdag 28 oktober 1750,  
   doopgetuige van haar achterneef Daniel Moonen op dinsdag 4 oktober 1803 te Spaubeek [li]. 
  35c.  Judith [V][M],  
   ged. op zondag 28 augustus 1735 te Spaubeek [li] (getuigen: haar oom Andreas Dols (71a) en haar aangetrouwde tante Barbara Schrödder (zie 70e), (echtgenote van Engel Heijnen)),  
   doopgetuige van haar neef Petrus Mathias Boschouers (17e) op woensdag 6 juli 1763 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van haar neef Jan Gerard (Joannes Gerardus) Boschouers (17c) op dinsdag 11 oktober 1757 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van haar nicht Elisabeth (Maria Elisabeth) Boschouers (17) op zondag 2 november 1760 te Spaubeek [li]. 
  35d.  Mechtildis [V][M],  
   ged. op woensdag 11 juni 1738 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van haar kleinzoon Joannes Andreas Boshouwers op dinsdag 10 maart 1807 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van haar kleinzoon Theodorus Coumans op dinsdag 6 december 1803 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van haar nicht Anna Sibilla (Joanna Sibijlla) Boschouers (17h) op vrijdag 26 maart 1773 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van haar kleindochter Maria Mechtildis Moonen op vrijdag 16 april 1790 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van haar kleinzoon Daniel Moonen op dinsdag 4 oktober 1803 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van haar kleindochter Maria Mechtildis Coumans op vrijdag 22 september 1809 te Spaubeek [li],  
   ovl. (ongeveer 80 jaar oud) op woensdag 4 november 1818 te Spaubeek [li]. 
  35e.  Maria Sijbilla [V][M],  
   ged. op dinsdag 17 januari 1741 te Spaubeek [li] (getuigen: Sibilla (Sijbilla) Stassen (458d) en haar oom Matthias Heijnen (70c)),  
   ovl. (ongeveer 6 jaar oud) op dinsdag 3 oktober 1747 dyssenterie te Spaubeek [li],  
   begr. op woensdag 4 oktober 1747 eodem (03-10-1747) obijt ex dissenteria Maria Sijbilla filia Ioannis Heynen et Iudith Dols et 4 eiusdem sepulta aldaar. 
  35f.  Anna Margaretha [V][M],  
   ged. op zondag 25 augustus 1743 te Spaubeek [li] (getuigen: Willem (Wilhelmus) Hanssen (130), Maria Dols (1833) en haar aangetrouwde tante Barbara Schrödder (zie 70e), (echtgenote van Engel Heijnen)),  
   ovl. (ongeveer 4 jaar oud) op dinsdag 26 september 1747 dyssenterie te Spaubeek [li],  
   begr. op woensdag 27 september 1747 eodem obijt ex dissenteria Margaritha filia Ioannis Heynen et Iudith Dols ex Spaubeeck et 27 eiusdem sepulta aldaar. 

72.  Hendrik (Henricus, Henrij (Fr.)) Meens[V][M][36a][36b][36][36d][36e][36f][36g][36h]
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 13 januari 1718 te Heerlen [li] (getuige: Matthias Vraetzen, Odilia Doutzenbergh), 
 halfwin op hoeve "Ten Dijke", 
 ovl. (ongeveer 64 jaar oud) op zondag 2 juni 1782, 
 begr. op zondag 2 juni 1782 (Henricus Meens gehuwd met Magdalena Heusschen) te Spaubeek [li], 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 42 en ongeveer 29 jaar oud) op zondag 6 april 1760 te Heerlen [li] (getuige: Jenne Marie Merkelbach, Willem Heuschen) 
 met 

73.  Maria Magdalena (Magdalena, Maria Helena) Heuschen (Henssen Heussen)[V][M][36a][36b][36][36d][36e][36f][36g][36h]
 ged. Rooms Katholiek op woensdag 17 mei 1730 te Heerlen [li] (getuige: Wilhelmus Schepers, Magdalena Lausberg, Josephus Heuschen, Maria Bisschops), 
 doopgetuige van haar kleindochter Maria Magdalena Meens (18) op maandag 25 oktober 1790 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van haar kleindochter Maria Elisabeth Meens (18c) op maandag 30 maart 1795 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van haar kleinzoon Joannes Meens (18d) op vrijdag 27 januari 1797 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van haar kleindochter Maria Margarita Martens (zie 36b) op zondag 8 december 1793 te Spaubeek [li], 
 ovl. (ongeveer 79 jaar oud) op maandag 8 januari 1810 te Schimmert [li]. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  36a.  Joanna Maria Meentz (Meens)[V][M],  
   ged. op vrijdag 20 februari 1761 te Nuth [li] (getuige: Matthias Meentz, Joanna Lousberg, vervangende getuigen Catharina Limpens, Gerard Goossens),  
   ovl. (ongeveer 26 jaar oud) op zaterdag 16 juni 1787,  
   begr. op zaterdag 16 juni 1787 (Joanna Maria Meens) te Spaubeek [li]. 
  36b.  Maria Magdalena Meents[V][M],  
   ged. op woensdag 21 september 1763 te Nuth [li] (getuige: Maria Meents, Joannes Heuszen),  
   doopgetuige van haar nicht Maria Catharia Lienaerts (zie 36f) op maandag 13 juli 1807 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van haar nicht Maria Elisabeth Meens (18c) op maandag 30 maart 1795 te Spaubeek [li],  
   ovl. op maandag 18 november 1839 [78 jaar oud]
naam moeder: Marie Mechtilde Hesse te Groot Genhout [li]. 
  36c.  Joannes [V][M][18][18b][18c][18d][18e][18f][18g],  
   ged. op dinsdag 20 augustus 1765 te Nuth [li],  
   ovl. (ongeveer 63 jaar oud) op zondag 10 mei 1829 te Sweikhuizen [li], zie 36
  36d.  Maria Agatha Mentz (Meens)[V][M],  
   ged. op zaterdag 29 augustus 1767 te Spaubeek [li] (getuige: Jacobus Mentz, Maria Agatha Heusschen),  
   doopgetuige van haar nicht Joanna Maria Lienaerts (zie 36f) op zondag 28 april 1805 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van haar neef Joannes Meens (18d) op vrijdag 27 januari 1797 te Spaubeek [li]. 
  36e.  Joanna Catharina Mentz (Meens)[V][M],  
   ged. op donderdag 22 maart 1770 te Spaubeek [li] (getuige: Wernerus Mentz, Joanna Catharina de Hesell). 
  36f.  Joanna Barbara [V][M],  
   ged. op maandag 20 juli 1772 te Spaubeek [li] Joanna Barbara Mentz, Wilhelmus Heusschen,  
   doopgetuige van haar neef Joannes Henricus Meens (18f) op zaterdag 13 februari 1802 te Spaubeek [li],  
   ovl. (ongeveer 59 jaar oud) op donderdag 19 januari 1832 te Oirsbeek [li]. 
  36g.  Christianus (Cretien (Fr.)) Meentz (Meens)[V][M],  
   ged. op woensdag 1 maart 1775 bij aangifte huwelijk 1 maart 1774 te Spaubeek [li] (getuigen: zijn oom Christianus Heuschen (73h), Maria Judith Meentz),  
   werkman, verkoper van bronwater,  
   doopgetuige van zijn neef Christian (Christianus) Meens (18b) op zondag 4 november 1792 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van Leonard Mevis op zaterdag 3 juli 1813 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van zijn nicht Maria Mechtildis Lienaerts (zie 36f) op woensdag 22 februari 1809 te Spaubeek [li],  
   ovl. (ongeveer 76 jaar oud) op woensdag 21 mei 1851 te Jabeek [li]. 
  36h.  Maria Gertrudis Mentz (Meens)[V][M],  
   ged. op vrijdag 18 september 1778 te Spaubeek [li] (getuige: Gertrudis Snackers, Joannes Wilhelmus Hessel),  
   ovl. (ongeveer 4 maanden oud) op woensdag 27 januari 1779 te Spaubeek [li]. 

74.  Franciscus Diederen[V][M][37a][37b][37c][37d][37][37f][37g][37h][37i]
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 7 juni 1725 te Schinnen [li] (getuige: Elijsabetha Lenaertz, Joannes Ceulen), 
 ovl. (ongeveer 53 jaar oud) op dinsdag 18 mei 1779 aldaar, 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 29 en minstens 20 jaar oud) op woensdag 6 november 1754 aldaar (getuige: Lambertus Diederen, Joannes Bocken, Lucua Bocken) 
 met 

75.  Maria Elisabetha Bocken[V][M][37a][37b][37c][37d][37][37f][37g][37h][37i]
 geb. voor 1734, 
 ovl. (minstens 67 jaar oud) op dinsdag 7 april 1801 te Schinnen [li], 
 kerk.huw. (minstens 46 jaar oud) (2) op zaterdag 5 februari 1780 aldaar (getuige: Joannes Henricus Gielen, Maria Sibilla Diederen) 
 met Joannes Leonardus Zelis
 doopgetuige van Maria Elisabeth Meens (18c) op maandag 30 maart 1795 te Spaubeek [li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  37a.  Anna Catharina [V][M],  
   ged. op donderdag 13 november 1755 te Schinnen [li] (getuigen: haar grootvader Lambertus Diederen (148), Anna Stassen),  
   ovl. (ongeveer 9 jaar oud) op maandag 25 maart 1765 te Schinnen [li]. 
  37b.  Catharina Elisabeth [V][M],  
   ged. op dinsdag 15 november 1757 te Schinnen [li] (getuige: Joannes Franciscus Diederen, Elisabeth Biessen),  
   ovl. (ongeveer 68 jaar oud) op vrijdag 14 juli 1826 aldaar. 
  37c.  Maria Sijbilla [V][M],  
   ged. op zaterdag 21 juni 1760 te Schinnen [li] (getuige: Sijbila Diederen, Joannes Bocken),  
   doopgetuige van haar neef Joannes Jacobus Meens (18e) op zondag 19 januari 1800 te Munstergeleen [li],  
   doopgetuige van haar achternicht Maria Sibilla Meens (9) op vrijdag 3 april 1812 te Schinnen [li],  
   ovl. (ongeveer 66 jaar oud) op zaterdag 23 september 1826 te Schinnen [li]. 
  37d.  Joannes Petrus [V][M],  
   ged. op donderdag 21 april 1763 te Schinnen [li],  
   doopgetuige van zijn nicht Maria Magdalena Meens (18) op maandag 25 oktober 1790 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van zijn nicht Maria Elisabeth Meens (18c) op maandag 30 maart 1795 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van Joannes Petrus Heijnen op zaterdag 12 februari 1814 te Spaubeek [li],  
   ovl. (ongeveer 61 jaar oud) op dinsdag 16 november 1824 te Schinnen [li]. 
  37e.  Maria Agnes [V][M][18][18b][18c][18d][18e][18f][18g],  
   ged. op vrijdag 14 maart 1766 te Schinnen [li],  
   ovl. (ongeveer 79 jaar oud) op donderdag 16 oktober 1845 te Sittard [li], zie 37
  37f.  Maria Joanna [V][M],  
   ged. op maandag 11 juli 1768 te Schinnen [li] (getuige: Petrus Klinkenbergh, Maria Joanna Kerckhoffs),  
   ovl. (ongeveer 6 maanden oud) op dinsdag 7 februari 1769 aldaar. 
  37g.  Maria Gertrudis [V][M],  
   ged. op vrijdag 8 december 1769 te Schinnen [li] (getuige: Maria Gertrudis Wagemans, Matthias Bocken, vergangende getuigen Wilhelmus Demacker, Catharina Biessen),  
   ovl. (ongeveer 65 jaar oud) op zaterdag 7 november 1835 aldaar. 
  37h.  Maria Josepha [V][M],  
   ged. op woensdag 5 augustus 1772 te Schinnen [li] (getuige: Joannes Zelissen, Maria Joanna Kerckhofs, vervangende getuige Lucia Bocken),  
   ovl. (ongeveer 58 jaar oud) op dinsdag 2 november 1830 aldaar. 
  37i.  Maria Elisabetha [V][M],  
   ged. op maandag 27 februari 1775 te Schinnen [li] (getuige: Maria Catharina Smeths, Wilhelmus Bocken, vervangede getuigen Henricus Rameckers, Maria Elisabeth Maes). 

96.  Joannes Waltmans[V][M][48a][48b][48c][48d][48e][48f][48g][48]
 ged. op woensdag 13 april 1707 te Nuth [li] (getuige: Winandus Schoorens (uit Hunnecum), Agneta Brants vervangende getuigen Wilhelmus Schepers, Elisabetha Driessens), 
 doopgetuige van zijn kleinzoon Joannes Petrus Waltmans (24j) op vrijdag 15 oktober 1779 te Schimmert [li], 
 ovl. (ongeveer 75 jaar oud) op maandag 1 juli 1782 te Hulsberg [li], 
 tr. (resp. ongeveer 28 en minstens 20 jaar oud) op zaterdag 28 januari 1736 te Klimmen [li], 
 kerk.huw. op zondag 12 februari 1736 te Hulsberg [li] 
 met 

97.  Juditha Houberichts (Houbrighs)[48a][48b][48c][48d][48e][48f][48g][48]
 geb. voor 1716 is zij dochter van Leonardus Houberechts en Maria Knols, woonachtig in Klimmen?, 
 doopgetuige van haar kleinzoon Joannes Waltmans (24i) op woensdag 5 juni 1776 te Schimmert [li], 
 ovl. (minstens 62 jaar oud) op maandag 26 oktober 1778 te Hulsberg [li]. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  48a.  Joannes Petrus [V][M],  
   ged. op dinsdag 18 december 1736 te Hulsberg [li] (getuigen: zijn grootvader Joannes Waltmans (192) en Agnes Habets). 
  48b.  Agatha [V][M],  
   ged. op zondag 3 augustus 1738 te Hulsberg [li] (getuigen: haar tante Catharina Waltmans (96a), Petrus Houbrighs),  
   doopgetuige van haar neef Joannes Waltmans (24i) op woensdag 5 juni 1776 te Schimmert [li],  
   doopgetuige van haar nicht Maria Judith Waltmans (24b) op dinsdag 30 augustus 1785 te Schimmert [li],  
   ovl. (ongeveer 75 jaar oud) op zaterdag 21 augustus 1813 te Hulsberg [li]. 
  48c.  Henricus [V][M],  
   ged. op zaterdag 19 maart 1740 te Hulsberg [li] (getuigen: Simon Habets en zijn grootmoeder Cornelia Jongen (193)),  
   ovl. (hoogstens 8 jaar oud) voor 1749 waarschijnlijk te Hulsberg [li]. 
  48d.  Anna Elisabetha [V][M],  
   ged. op dinsdag 3 juli 1742 genoemd naar haar meter te Hulsberg [li] (getuigen: haar tante Elisabeth Waltmans (96d), als Anna Elisabeth Waltmans, Joannes Houben, Anna Elisabetha Waltmans (haar tante?)). 
  48e.  Joanna Maria [V][M],  
   ged. op maandag 10 augustus 1744 te Hulsberg [li] (getuigen: Andreas Jongen, Joanna Fleron). 
  48f.  Andreas [V][M],  
   ged. op zaterdag 24 september 1746 te Hulsberg [li] (getuige: Nicolaus Curvers, Maria Lenders),  
   doopgetuige van zijn neef Joannes Michiel Waltmans (24a) op woensdag 14 april 1784 te Schimmert [li]. 
  48g.  Henricus [V][M],  
   ged. op donderdag 2 oktober 1749 te Hulsberg [li] (getuige: Petrus Houben, Maria Tewissen). 
  48h.  Jacobus [V][M][24a][24b][24c][24d][24e][24f][24][24h][24i][24j][24k][24l],  
   ged. op zaterdag 17 maart 1753 te Hulsberg [li],  
   ovl. (ongeveer 66 jaar oud) op maandag 31 mei 1819 te Schimmert [li], zie 48

98.  Egidius Muijlkens[49]
 ged. Rooms Katholiek op vrijdag 5 januari 1725 zn van Joannes Muijlkens en Barbara te Schimmert [li] (getuige: Joannes Willems, Mathias Muijlkens, Anna Muijlkens), 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 25 jaar oud) (Rooms Katholiek) op dinsdag 14 december 1751 aldaar (getuigen: Joannes Kerkhofs en Cornelia Kerckhofs
 met 

99.  Maria Meessen[V][M][49]
 ged. op maandag 10 juni 1726 te Schimmert [li], 
 doopgetuige van haar kleinzoon Joannes Michiel Waltmans (24a) op woensdag 14 april 1784 te Schimmert [li], 
 doopgetuige van haar kleinzoon Dionisius Waltmans (24d) op donderdag 24 juni 1790 te Schimmert [li]. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  49.  Cornelia Muilkens[V][M][24a][24b][24c][24d][24e][24f][24][24h],  
   ged. op donderdag 27 december 1759 te Schimmert [li],  
   ovl. (ongeveer 67 jaar oud) op zondag 11 november 1827 aldaar, zie 49

100.  Joannes Monnissen (Monissen)[V][M][50][50b][50c][50d]
 ged. op zaterdag 13 april 1748 te Beek [li] (getuige: oannes Meijers, Joannes Kerckhofs, Anna Eerckens, Margarita Biesmans), 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 34 en minstens 20 jaar oud) (2) op zondag 13 oktober 1782 te Beek [li] (getuigen: Anna Maria Claessens[V][M] (101d), als Maria Claesen, Catharina Haegmans) 
 met Anna Haegmans[50d]
 geb. voor 1762. Uit dit huwelijk een zoon, 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 20 jaar oud) (1) op zondag 19 november 1769 te Beek [li] 
 met 

101.  Maria Sophia (Soffia) Claessen (Klaessen)[V][M][50][50b][50c]
 ged. op zaterdag 14 juni 1749 te Schimmert [li] (getuige: Maria Muijlkens, Mathias Claessen), 
 ovl. (ongeveer 31 jaar oud) op zaterdag 17 maart 1781 te Beek [li]. 
 Uit dit huwelijk 3 zonen: 
  50a.  Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Monissen[V][M][25a][25b][25c][25][25e][25f][25g],  
   ged. op woensdag 28 maart 1770 te Schimmert [li],  
   ovl. (ongeveer 87 jaar oud) op vrijdag 12 juni 1857 aldaar, zie 50
  50b.  Matthias Monissen (Monnissen)[V][M],  
   ged. op maandag 17 juni 1771 te Schimmert [li] (getuigen: zijn grootvader Wilhelmus Monnissen (200), als Wilhelmus Monissen en zijn grootmoeder Sibilla Damas (203)). 
  50c.  Hermannus [V][M],  
   ged. op maandag 12 mei 1777 genoemd naar zijn peter te Beek [li] (getuigen: zijn oom Hermanus Klaessen (101i), zijn grootvader Mathias Claessen (202), Cornelia Curvers). 
  Joannes Monnissen
 tr. (2) 
 met Anna Haegmans
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  50d.  Joannes Matthias Moonissen (Monnissen)[V],  
   ged. op donderdag 20 mei 1784 te Beek [li] (getuigen: Anna Maria Claessens (101d), als Marie Klaessen, Matthias Haghmans). 

102.  Mathijs (Matthias) Habets[V][M][51][51b][51c]
 ged. op woensdag 4 mei 1735 tweeling te Heerlen [li], 
 doopgetuige van zijn kleindochter Maria Chatarina Moonissen (25b) op zondag 23 juli 1797 te Schimmert [li], 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 34 en ongeveer 30 jaar oud) op zondag 8 oktober 1769 te Hulsberg [li] 
 met 

103.  Catharina Robroeck (Roobroex, Roobroeck)[V][M][51][51b][51c]
 ged. Rooms Katholiek op zondag 22 maart 1739 te Hulsberg [li] (getuige: Aegidius Moonen, Helena Geuskens), 
 doopgetuige van haar kleinzoon Joannes Monissen (25a) op vrijdag 29 januari 1796 te Schimmert [li], 
 ovl. (ongeveer 67 jaar oud) op dinsdag 10 maart 1807 te Hulsberg [li]. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  51a.  Anna Margaritta [V][M][25a][25b][25c][25][25e][25f][25g],  
   ged. op donderdag 18 oktober 1770 te Hulsberg [li] (getuige: haar grootmoeder Margaritha Schillinx (205), als Marguaritta Schillinghs),  
   ovl. (ongeveer 71 jaar oud) op maandag 27 december 1841 te Schimmert [li], zie 51
  51b.  Joannes Theodorus [V][M],  
   ged. op dinsdag 1 december 1772 te Hulsberg [li] (getuigen: zijn oom Joannes Habets (102e), Catharina NN [=Moonen?]). 
  51c.  Mathias [V][M],  
   ged. op woensdag 3 januari 1776 genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde te Hulsberg [li] (getuigen: zijn oom Winandus Habets (102f), als Wijnandus Habets, Anna Catharina Robroex),  
   ovl. (ongeveer 55 jaar oud) op dinsdag 18 oktober 1831 te Hulsberg [li]. 

104.  Joannes Knols[V][M][52a][52][52c][52d]
 ged. op zondag 13 maart 1740 te Schimmert [li], 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 17 en ongeveer 25 jaar oud) op zondag 2 oktober 1757 aldaar (getuige: Catharina Roox, Stephanus Nuchelmans) 
 met 

105.  Helena Nuchelmans[V][M][52a][52][52c][52d]
 ged. op zaterdag 29 maart 1732 te Schimmert [li] (getuige: Servatius Rocx, Joanna Maria Debets). 
 Uit dit huwelijk 4 zonen: 
  52a.  Joannes [V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 13 februari 1759 te Schimmert [li] (getuige: Maria Smitsmans, Joannes Knols). 
  52b.  Arnold (Arnoldus) [V][M][26a][26b][26c][26d][26e][26][26g],  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 29 augustus 1762 te Schimmert [li], zie 52
  52c.  Henricus [V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 21 november 1765 te Schimmert [li] (getuige: Henricus Knols, Maria Helena Habets). 
  52d.  Leonardus [V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 18 december 1768 te Schimmert [li] (getuige: Matthias Roox, Maria Knols),  
   ovl. (ongeveer 1 jaar oud) op zaterdag 27 januari 1770 (zn v Johannes Knols en Helena Nuchelmans) aldaar. 

106.  Joannes Houben[V][M][53a][53b][53c][53d][53][53f]
 ged. op zondag 24 januari 1734 te Hulsberg [li], 
 ovl. (ongeveer 45 jaar oud) op donderdag 7 oktober 1779 aldaar, 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 28 jaar oud) op zondag 15 juni 1760 aldaar 
 met 

107.  Joanna Catharina Rhieteraet (Rietraet, Rieteraet)[V][M][53a][53b][53c][53d][53][53f]
 ged. op maandag 19 november 1731 te Hulsberg [li], 
 ovl. (ongeveer 65 jaar oud) op dinsdag 28 maart 1797 te Hulsberg [li]. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  53a.  Anna [V][M],  
   ged. op dinsdag 20 januari 1761 te Hulsberg [li]. 
  53b.  Nn [V][M],  
   geb. op dinsdag 30 november 1762 te Hulsberg [li] (doodgeb.). 
  53c.  Joannes [V][M],  
   ged. op zaterdag 9 februari 1765 te Hulsberg [li]. 
  53d.  Wilhelmus [V][M],  
   ged. op vrijdag 20 april 1770 te Hulsberg [li]. 
  53e.  Joanna Maria [V][M][26a][26b][26c][26d][26e][26][26g],  
   ged. op zondag 18 oktober 1772 te Hulsberg [li], zie 53
  53f.  Anna Maria [V][M],  
   ged. op vrijdag 22 september 1775 te Hulsberg [li]. 

108.  Matthias Nelissen[V][M][54][54b]
 ged. op dinsdag 9 augustus 1740 te Bunde [li] (getuige: Petrus Neelissen, Ida Beckers), 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 39 jaar oud) op zondag 18 oktober 1761 te Nuth [li] (getuige: Joannes Nelissen, Anna Maria Kessels) 
 met 

109.  Caecilia Horstmans (Horsmans)[V][M][54][54b]
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 4 april 1722 te Nuth [li] (getuige: Nicolaus Nicolai, Catharina Knols vervangende getuige Catharina Houtbeckers), 
 doopgetuige van haar nicht Anna Wouters (zie 109c) op woensdag 7 januari 1750 te Nuth [li]. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  54a.  Joannes [V][M][27a][27][27c],  
   ged. op vrijdag 23 juli 1762 te Amstenrade [li] (getuige: zijn tante Maria Catharina Horstmans (109b), als Maria Catharina Horsmans),  
   ovl. (ongeveer 78 jaar oud) op zaterdag 26 december 1840 te Beek [li], zie 54
  54b.  Maria Elisabeta [V][M],  
   ged. op dinsdag 22 januari 1765 te Amstenrade [li] (getuigen: haar tante Maria Elisabeth Horstmans (109h), als Maria Elisabeth Horsmans, Franciscus Theodorus Gielen, Maria Anna Diederen vervangende getuige Joannes Gerets). 

110.  Daem (Adamus) bijnaam: Mordavid Janneken Damen Goossens (Gosens, Goesens)[V][M][55a][55b][55c][55]
 woonachtig te Wolfeind - Beek [li], 
 ged. op woensdag 8 december 1723 te Beek [li] (getuigen: Catharina Didden (zie 1966c), Joannes Gosens), 
 boer, 
  
 Veroordeeld tot de galg als vermeend bokkenrijder tussen oktober 1773 en dinsdag 8 februari 1774  te Beek [li], 
 Arrestatie oktober 1773; Tortuur 19 januari 1774; Galg 8 februari 1774 
 Bron: François Van Gehuchten - Bokkenrijders De schande van Limburg II 
 Ovl. (Ongeveer 50 jaar oud) op dinsdag 8 februari 1774 aan de galg als vermeend bokkenrijder te Beek [li], 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 38 en ongeveer 31 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zondag 23 mei 1762 hac 23t(ia) maij matrimonio juncti s(un)t Adamus Gosens et Odilia Martens ex [El]sloo coram me et testibus Margaretha Martens et Cath: Goesens. aldaar (getuigen: haar zus Margarita Martens[V][M] (111g) en zijn zus Catharina Gosens[V][M] (110e), als Catharina Goesens) 
 met 

111.  Oda (Odilia, Ida) Martens[V][M][55a][55b][55c][55]
 ged. op zondag 24 december 1730 te Elsloo [li]. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  55a.  Joannes [V][M],  
   ged. op zondag 22 april 1764 te Beek [li]. 
  55b.  Maria Elisabetha [V][M],  
   ged. op dinsdag 7 juli 1767 te Beek [li],  
   ovl. (ongeveer 60 jaar oud) op maandag 15 oktober 1827 aldaar. 
  55c.  Joannes Martinus [V][M],  
   ged. op donderdag 20 juni 1771 te Beek [li]. 
  55d.  Maria Catharina [V][M][27a][27][27c],  
   ged. op zaterdag 26 december 1772 te Beek [li], zie 55

112.  Joannes Baltissen (Baltus, Baltussen)[V][M][56a][56b][56c][56][56e][56f]
 ged. Rooms Katholiek op maandag 3 mei 1751 genoemd naar zijn peter te Hulsberg [li] (getuigen: zijn oom Joannes Sassen (225e), Ida Raeven), 
 tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zondag 5 oktober 1783 te Klimmen [li] 
 met 

113.  Barbara (Anna Barbara) Hendrix[V][M][56a][56b][56c][56][56e][56f]
 ged. op maandag 27 februari 1758 te Klimmen [li] (getuige: Henricus Rameekers, Anna Barbara Aelmans), 
 ovl. (ongeveer 45 jaar oud) op dinsdag 19 juli 1803 te Hulsberg [li]. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  56a.  Anna Maria [V][M],  
   ged. op maandag 1 december 1783 te Hulsberg [li] (getuigen: haar grootmoeder Anna Eijnmael (227), haar grootvader Joannes Baltissen (224), Lambertus Schoenmeekers). 
  56b.  Joannes Wilhelmus [V][M],  
   ged. op dinsdag 16 augustus 1785 te Hulsberg [li] (getuigen: zijn grootmoeder Maria Sassen (225) en zijn oom Joannes Hendrix (113f)). 
  56c.  Maria Cornelia Baltussen (Baltissen, Baltus)[V][M],  
   ged. op donderdag 28 december 1786 genoemd naar haar meter te Hulsberg [li] (getuigen: haar tante Cornelia Hendrix (113a) en haar oom Matthias Balthus (112a)). 
  56d.  Alexander [V][M][28a][28b][28c][28d][28e][28f][28][28h],  
   ged. op donderdag 11 december 1788 te Hulsberg [li] (getuigen: zijn oom Alexander Hendrix (113d) en zijn tante Maria Helena (Maria Magdalena) Balthus (112b)),  
   ovl. (ongeveer 60 jaar oud) op dinsdag 8 mei 1849 te Spaubeek [li], zie 56
  56e.  Anna Catharina Baltus (Baltissen)[V][M],  
   ged. op dinsdag 14 december 1790 genoemd naar haar meter te Hulsberg [li] (getuigen: haar oom Gerardus Balthus (112e) en haar tante Anna Catharina Hendrix (113b)). 
  56f.  Joannes Baltus (Baltissen)[V][M],  
   ged. op maandag 15 juli 1793 te Hulsberg [li] (getuigen: zijn oudoom Lambertus Baltissen (224d), Maria Ida Eyssens). 

114.  Andries (Wilhelmus Andreas) Bruls[V][M][57a][57b][57][57d][57e][57f]
 ged. Rooms Katholiek op dinsdag 26 juni 1764 te Spaubeek [li] (getuigen: Wilhelmus Peulen, als Wilhelmus Andreas Peulen, Sijbilla Haen), 
 doopgetuige van zijn nicht Anna Catharina Dederen (zie 114b) op maandag 23 mei 1785 te Spaubeek [li], 
 ovl. (ongeveer 42 jaar oud) op maandag 9 februari 1807 te Spaubeek [li], 
 begr. op maandag 9 februari 1807 aldaar, 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 31 jaar oud) op dinsdag 5 oktober 1784 aldaar (getuigen: zijn zus Anna Maria Bruls[V][M] (114d), Cornelia Meessen), 
  
 woont op het broek in 1798 te Spaubeek [li], 
 in het bevolkingsregister van 1798 woont Anna Catharina Quax weduwe van Andries Bruls met haar kinderen op het Broek nr. 30 
 met 

115.  Anna Catharina Quax[V][M][57a][57b][57][57d][57e][57f]
 geb. in 1753 te Meerssen [li], 
 ged. aldaar bij huwelijk aangegeven: nata en baptizata in meerssen [meisje geboren en gedoopt in Meerssen], 
 doopgetuige van haar kleindochter Anna Catharina Baltus (28a), 
 ovl. (ongeveer 77 jaar oud) op woensdag 12 mei 1830 te Spaubeek [li] [BS: 77 jaar]. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  57a.  Maria Catharina [V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 17 september 1785 te Spaubeek [li] (getuigen: haar grootvader Matthias Hendricus Bruls (228) en haar grootmoeder Maria Catharina Peestjens (231), als Maria Catharina Speetjens),  
   ovl. (ongeveer 6 weken oud) op woensdag 2 november 1785,  
   begr. op woensdag 2 november 1785 (Anna Catharina Bruls dr van Andreas Bruls en Anna Catharina Quax) te Spaubeek [li]. 
  57b.  Anna Maria [V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 30 december 1786 te Spaubeek [li] (getuigen: haar oom Matthias Brulls (114c) en haar tante Maria Quax (115c)). 
  57c.  Maria Helena [V][M][28a][28b][28c][28d][28e][28f][28][28h],  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 13 oktober 1788 te Spaubeek [li] (getuigen: haar oom Matthias Brulls (114c), haar tante Maria Helena Brüll (114b) en haar oom Joannes Quax (115b)),  
   ovl. (ongeveer 75 jaar oud) op maandag 9 november 1863 te Spaubeek [li], zie 57
  57d.  Jan Michiel (Joannes Michael) [V][M],  
   geb. op donderdag 11 juli 1793 te Spaubeek [li],  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 11 juli 1793 genoemd naar zijn peter aldaar (getuigen: zijn aangetrouwde oom Michael (Joannes Michael) Diederen (zie 114b), Anna Elisabetha Stassen, Maria Catharina Quax),  
   werkbode, werkman,  
   ovl. (62 jaar oud) op maandag 8 oktober 1855 te Schinnen [li]. 
  57e.  Jacobus [V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 29 juni 1796 genoemd naar zijn peter te Spaubeek [li] (getuigen: Peter (Petrus) Mevis (zie 16b), koster, zijn tante Anna Maria Bruls (114d), Jacobus Habets). 
  57f.  Joannes Andreas [V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 6 juli 1799 te Munstergeleen [li] ook in Spaubeek aangegeven (getuigen: zijn tante Maria Helena Brüll (114b), vervangende getuige, Maria Ida Cremers, Joannes Petrus Laurentius Bürkens),  
   ovl. (ongeveer 1 jaar oud) op zaterdag 7 februari 1801 (André Bruls zn van André Bruls en Catharina Quax) te Spaubeek [li],  
   begr. op zaterdag 7 februari 1801 aldaar. 

120.  Reinuerus Lemmens[V][M][60a][60b][60][60d][60e][60f][60g]
 ged. op vrijdag 27 februari 1750 te Stein [li], 
 ovl. (ongeveer 65 jaar oud) op woensdag 2 augustus 1815 aldaar, 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 20 jaar oud) op zondag 8 november 1778 aldaar 
 met 

121.  Anna Elisabetha Goossens[V][M][60a][60b][60][60d][60e][60f][60g]
 ged. Rooms Katholiek op zondag 19 februari 1758 te Stein [li] (getuige: Johanna Lucas, Matthias Janssen), 
 ovl. (ongeveer 33 jaar oud) op zaterdag 11 februari 1792 aldaar. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  60a.  Lambertus [V][M],  
   ged. op zondag 4 april 1779 te Stein [li],  
   doopgetuige van zijn neef Joannes Renerus Lemmens (30b) op zondag 22 oktober 1820 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van zijn neef Joannes Renerus Lemmens (30d) op maandag 17 april 1826 te Spaubeek [li]. 
  60b.  Catharina [V][M],  
   ged. op vrijdag 21 juli 1780 te Stein [li],  
   ovl. (hoogstens 7 jaar oud) voor 1788 waarschijnlijk te Stein [li]. 
  60c.  Pieter (Petrus) [V][M][30][30b][30c][30d],  
   ged. op maandag 28 januari 1782 te Stein [li], zie 60
  60d.  Maria Sibilla [V][M],  
   ged. op vrijdag 21 november 1783 te Stein [li],  
   ovl. (hoogstens 7 jaar oud) voor 1791 waarschijnlijk te Stein [li]. 
  60e.  Jacobus [V][M],  
   ged. op vrijdag 3 maart 1786 te Stein [li],  
   getuige bij kerk. huw. van zijn broer Pieter (Petrus) Lemmens (60) en Maria Joanna Henssen (61) op dinsdag 2 maart 1813 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van zijn neef Peter (Petrus) Lemmens (30c) op maandag 17 april 1826 te Spaubeek [li]. 
  60f.  Maria Catharina [V][M],  
   ged. op dinsdag 22 april 1788 te Stein [li]. 
  60g.  Maria Sibilla [V][M],  
   ged. op dinsdag 4 januari 1791 te Stein [li]. 

122.  Jacobus Henssen[V][M][61a][61b][61][61d][61e]
 ged. op zaterdag 29 september 1759 te Spaubeek [li] (getuige: Bernardus Otermans, Margaretha Jessen), 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 35 jaar oud) (Rooms Katholiek) op dinsdag 27 oktober 1789 aldaar (getuigen: haar zus Anna Maria Cals[V][M] (123c), Joannes Mathias Campo) 
 met 

123.  Maria Catharina Cals[V][M][61a][61b][61][61d][61e]
 ged. op zondag 5 mei 1754 te Schinnen [li] (getuige: Maria Janssen (zie 492c)), 
 ovl. (ongeveer 59 jaar oud) op vrijdag 15 april 1814 te Spaubeek [li] (getuige: Petrus Gielen), 
 begr. op zondag 17 april 1814 aldaar. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  61a.  Joannes Jacobus [V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 11 augustus 1790 te Spaubeek [li] (getuigen: zijn tante Joanna Elisabetha Cals (123a) en zijn grootmoeder Maria Mulkens (245)). 
  61b.  Petrus Mathias Laurentius [V][M],  
   ged. op zaterdag 24 december 1791 te Spaubeek [li] (getuigen: zijn tante Anna Maria Henssen (122c), zijn achterneef Petrus Erckens (zie 247a) en zijn oom Matthias Cals (123b)),  
   ovl. (ongeveer 10 dagen oud) op dinsdag 3 januari 1792 te Spaubeek [li]. 
  61c.  Maria Joanna [V][M][30][30b][30c][30d],  
   ged. op zaterdag 13 april 1793 te Spaubeek [li] (getuigen: haar tante Joanna Elisabetha Cals (123a) en Anna Maria Stassen (zie 458b)),  
   ovl. (ongeveer 68 jaar oud) op donderdag 27 maart 1862 te Spaubeek [li], zie 61
  61d.  Maria Catharina [V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 25 april 1795 te Spaubeek [li] (getuigen: haar tante Anna Maria Cals (123c), Maria Anna Moonen, Joannes Hartmans),  
   doopgetuige van haar neef Peter (Petrus) Lemmens (30c) op maandag 17 april 1826 te Spaubeek [li]. 
  61e.  Maria Gertrudis [V][M],  
   geb. op dinsdag 29 augustus 1797 aangifte 30 augustus 1797 te Spaubeek [li],  
   ged. op dinsdag 29 augustus 1797 aldaar (getuigen: haar oom Matthias Cals (123b), Gertrudis Ubaghs, Michael Bouts),  
   ovl. (11 jaar oud) op woensdag 19 oktober 1808 (Marie Geertruide Henssen dr van Jacques Henssen en Marie Catharine Cals) te Spaubeek [li]. 

124.  Laurentius Keulers[V][M][62][62b][62c][62d][62e]
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 18 maart 1747 te Geleen [li] (getuige: Leonardus Stocks, Anna Sproncken), 
 kerk.huw. (beiden ongeveer 29 jaar oud) (Rooms Katholiek) op woensdag 8 mei 1776 aldaar (getuigen: haar broer Wilhelmus Leonardus Claessen[V][M] (125f) en zijn oom Joannes Bouts[V][M] (249f)) 
 met 

125.  Agnes Claessens[V][M][62][62b][62c][62d][62e]
 ged. Rooms Katholiek op maandag 12 september 1746 naam moeder is Maria Backen te Geleen [li] (getuige: Cornelis Nelissen, Agnes Ketelboeters), 
 ovl. (ongeveer 68 jaar oud) op maandag 27 februari 1815 aldaar. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  62a.  Jan Willem (Joannes Wilhelmus) [V][M][31a][31b][31c][31d][31][31f][31g][31h][31i],  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 11 maart 1777 te Geleen [li] (getuige: zijn grootmoeder Neleken (Cornelia) Bouts (249)),  
   ovl. (ongeveer 51 jaar oud) op maandag 13 oktober 1828 te Geleen [li], zie 62
  62b.  Marij Neleken [V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 15 november 1778 te Geleen [li] (getuigen: haar grootmoeder Maria Baggen (251), Henrich Claessens),  
   ovl. (ongeveer 76 jaar oud) op vrijdag 15 december 1854 te Geleen [li]. 
  62c.  Maria Catharina [V][M],  
   geb. voor 1788 vermoedelijk te Geleen [li],  
   ovl. (minstens 32 jaar oud) op vrijdag 25 augustus 1820 te Elsloo [li]. 
  62d.  Maria Anna [V][M],  
   geb. voor 1791 vermoedelijk te Geleen [li],  
   getuige bij kerk. huw. van Henricus Franciscus Lenaerts (zie 62c) en haar zus Maria Catharina Keulers op dinsdag 15 november 1808 te Elsloo [li],  
   ovl. (minstens 58 jaar oud) op vrijdag 22 juni 1849 te Geleen [li]. 
  62e.  Maria Elisabeth [V][M],  
   geb. voor 1795 vermoedelijk te Geleen [li],  
   ovl. (minstens 74 jaar oud) op maandag 8 maart 1869 te Geleen [li]. 

126.  Franciscus (Joannes Franciscus) Ferront (Feron)[V][M][63][63b][63c][63d][63e][63f]
 ged. Rooms Katholiek op maandag 7 april 1738 te Geleen [li] (getuige: Gertruijdt Daemen, Peter Cremers), 
 ovl. (ongeveer 43 jaar oud) op zondag 13 januari 1782 (Franciscus Feron) te Geleen [li], 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 29 jaar oud) (1) (Rooms Katholiek) op dinsdag 30 mei 1769 aldaar (getuige: Jen Lisbet Feron, Peter Feron) 
 met Anna Catharina Haerden (Harden)[63c][63d][63e][63f], dr. van Joannes Lambertus Harden en Ida Erkens
 ged. Rooms Katholiek op zondag 1 mei 1740 te Geleen [li] (getuigen: haar grootvader Jan (Joannes) Harden en haar tante Sijbilla Erkens), 
 ovl. (ongeveer 38 jaar oud) op donderdag 7 mei 1778 (Anna Cathrijn Haerden gehuwd met Francis Feron) te Geleen [li]. Uit dit huwelijk 4 dochters, 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 40 en ongeveer 25 jaar oud) (2) (Rooms Katholiek) op dinsdag 16 februari 1779 aldaar (getuige: Jasper Wilms, Andreas Claessens) 
 met 

127.  Catharina Wilms (Willems)[V][M][63][63b][63g]
 ged. op dinsdag 22 januari 1754 te Geleen [li], 
 ovl. (ongeveer 80 jaar oud) op donderdag 21 augustus 1834 te Geleen [li], 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 22 jaar oud) (2) op donderdag 21 augustus 1783 aldaar 
 met Reinerus Dullens[63g]
 ged. op dinsdag 26 augustus 1760 te Geleen [li], 
 landbouwer, 
 ovl. (ongeveer 73 jaar oud) op maandag 23 september 1833 te Geleen [li]. Uit dit huwelijk een dochter. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  63a.  Mia (Maria) Feron[V][M][31a][31b][31c][31d][31][31f][31g][31h][31i],  
   ged. op dinsdag 27 juli 1779 te Geleen [li],  
   ovl. (ongeveer 80 jaar oud) op donderdag 18 augustus 1859 aldaar, zie 63
  63b.  Petrus Feron[V][M],  
   ged. op vrijdag 20 april 1781 genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde te Geleen [li] (getuigen: zijn oudoom Philippus Ferron (252c), als Phylippus Feron, Anna Maria Willems). 
  Franciscus Ferront
 tr. (1) 
 met Anna Catharina Haerden
 Uit dit huwelijk 4 dochters: 
  63c.  Mari Jen Feron[V],  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 22 februari 1770 te Geleen [li] (getuigen: haar grootvader Joannes Lambertus Harden, als Lambertus Harden en haar tante Ida Ferront (126b), als Ida Feron),  
   ovl. (hoogstens 3 jaar oud) voor 1774 waarschijnlijk te Geleen [li]. 
  63d.  Maria Ida Feron[V],  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 19 februari 1773 te Geleen [li] (getuige: Jen Nijsten, Matthis Goebbels). 
  63e.  Maria Joanna Feron[V],  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 19 december 1774 te Geleen [li] (getuigen: haar tante Maria Sijbilla Haerden, als Mari Sibil Harden en haar grootvader Peter (Petrus) Ferront (252), als Peter Feron). 
  63f.  Jenne Lisbet Feron[V],  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 23 september 1776 te Geleen [li] (getuigen: haar oom Joannes Mathias Haerden, als Mattis Haerden, Jen Lisbet Feron). 
  Catharina Wilms
 tr. (2) 
 met Reinerus Dullens
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  63g.  Maria Sibilla [M],  
   geb. op donderdag 17 maart 1785 te Geleen [li] - Krawinkel,  
   ovl. (48 jaar oud) op zondag 12 mei 1833 [BS: 48 jaar] aldaar - Krawinkel. 

Generatie VIII

128.  Jan (Joannes) Wouters[V][M][64][64b][64c][64d]
 ged. Rooms Katholiek op woensdag 12 augustus 1654
(Joannes filius Martini Jacobi Wouters et Maria Kerckhoffs coniugum [=echtlieden]; suscep [=doopgetuigen]: Walterus Odekecke custos et Elisabetha uxor Adami Keulen). Genoemd naar zijn oom aan moedersszijde Jan (Joannes) Kerckhoffs gehuwd met Anna Haesen te Beek [li] (getuigen: zijn achterneef Walter (Walterus) Joannes Odekercke (zie 512a), custos [=koster]. Dus de neef van zijn vader en Elisabeth Lemmens (zie 515b), de schoonmoeder van oom Otto, als Elisabetha uxor [=echtgenote van] Adami Keulen),  
 doopgetuige van zijn neef Mathias Wouters (zie 128k) op zaterdag 9 juni 1708 te Beek [li], 
 doopgetuige van zijn achternicht Maria Sibilla Koumans op zondag 22 april 1731 te Beek [li], 
 doopgetuige van zijn achternicht Maria Catharina Stijnen op donderdag 19 juli 1731 te Beek [li], 
 doopgetuige van zijn kleinzoon Willem (Wilhelmus) Wouters (32b) op vrijdag 26 juni 1716 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van Cornelia Henssen op zaterdag 17 december 1718 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van zijn kleindochter Maria Wouters (zie 64b) op zondag 28 april 1720 te Spaubeek [li], 
 getuige bij kerk. huw. van Andreas Henssen (zie 488b) en Maria Cuijpers (zie 132g) op dinsdag 18 februari 1710 te Spaubeek [li], 
 getuige bij kerk. huw. van Matthias Heijnen (70c) en Maria Geurts op zondag 1 februari 1722 te Spaubeek [li], 
 ovl. (ongeveer 87 jaar oud) op vrijdag 12 januari 1742 voorzien van de Heilige sacrementen, in de leeftijd van 88 te Spaubeek [li], 
 begr. op zondag 14 januari 1742 12 jan: 1742. pie in domino
obijt sacris ecclesiae s(ac)r(a)m(en)tis provisus Joannes Wouters viduus Elis[ab]ettae Leenarts et 14 huius sepultus est: aetatis suae 88.
aldaar, 
  
 Familie relaties, 
 Petrus Wouters x Gertruijdes Leenarts en Joannes Wouters x Elsken Leenarts. Hier zijn Petrus en Joannes twee broers, net zoals Gertruijdes en Elsken twee zussen zijn. 
 Benaming Op 't Broek in Spaubeek
 De benaming Op 't (het) Broek is een toponiem (plaatsnaam) en dit is als volgt ontstaan: 
 Op het = boven op de helling of heuvel 
 Broek = "moeras". De moerasgronden vindt men gewoonlijk aangeduid als: meersen, broeken of gebroeken. 
 (bron: drs. Ruud J.E. Offermans - BECHA jaargang 13 nr 3 blz. 39-99) 
 
 tr. (resp. ongeveer 35 en ongeveer 30 jaar oud) (Nederlands Hervormd) wegens Egtreglement op zondag 21 augustus 1689 Jan Wouters J.M. van Beeck met Elsken Leenders J.D. van Spaebeeck te Beek [li], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek), 
  
 woont in boerderijen B en C, Op 't Broek te Spaubeek [li] na zondag 21 augustus 1689 te Spaubeek [li], 
 Jan Lenaerts sijn huijs (C?) en hoffplaets met bergh reiginoet ter eenre Merten Lenaerts (B) ter andere syden Gereth Willem (D) voor een hoff het gemeijn Broeck groot aen maeyten 338 R. Nu Jan Wouters [=boerderij C?] 
 Merten Lenaerts huijs (B) en hoff weydt en bergh reiginoet ten eenre die stegh ter ander syden Peter Hoydiens (A) met meer andere voorhoff oock den voorschreven Hoijdiens groot 470 R. [=boerderij B] 
 Nu Jan Wouters en comt hier bij de volgende nu groot = 808 R [R=roeden=21m²] 
 Jan Wouters komt in 1689 door het huwelijk met Elsken Lenarts in het bezit van boerderij (B) Deze was van Elskens vader Marten Lenarts (+1696) die gehuwd was met Elisabth Meijs (+1661). Waarschijnlijk gaat hij in deze boerderij ook echt wonen. 
 De andere boerderij (C?) zal hij van te voren gekocht hebben van Jan Lenarts (+1697), de broer van Marten Lenarts. Als dit niet de boederij op het kaartje is, dan is deze dus rond 1800 afgebroken. Mijn vermoeden is dat dit niet de boerderij C is, want deze is eigendom van de familie Heijnen. 
 Op grond van de situatie beschrijving wonen in deze volgorde de personen (A t/m D). Het echter heel goed mogelijk dat boerderij B door twee gezinnen bewoont werd, nl Merten Lenarts (B) en Peter Hoydiens (A). Dit is aannemelijk omdat: 
 - er weinig boerderijen staan op het Broek (zie kaart uit 1839) 
 - de boerderijen een grote omvang hebben 
 - in de bevolkingsregisters (na 1840) worden op sommige bladzijden meerdere gezinnen genoemd, wat m.i. kan duiden op het feit dat ze samenwoonden in dezelfde boerderij. 
 Verder onderzoek in 1774
 Merten Wouters wednr v Elis. Leenders te Spaubeek (Collectie Habets 72-1-1774) 
 [Voor mij een heel vreemde invoer: 
 1. Merten (Martin) Wouters is NIET gehuwd met Elisabeth Leenders, wel: Jan (Joannes) Wouters x Elsken (Elisabeth) Lenarts/Leenders. De laatste (Elsken) is overleden in 1741. 
 2. Merten (Martin) Wouters is WEL gehuwd met Sijbilla Stassen 
 3. Hun (groot)vader Marten Walteri/Wouters is gehuwd met Meijken (Maria) Kerckhoffs. Hij is overleden in 1716 en zij in 1712. 
 4. Het jaartal 1774 duidt op Merten Wouters x Sijbilla Stassen 
 Dus verder onderzoek is het zeker waard ww] 
  
 met 

129.  Elsken (Elisabeth) Lenarts (Leenarts, Leenders)[V][M][64][64b][64c][64d]
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 5 juni 1659 (5a baptisata est Elsken filia
Martini Lenarts et Elisabethae
coniug(um) suscept: Wilhelmus Nierbeeck ex Geleen per Lambertum custodem et Catharina Penres uxor Nicolai
Vromen.
) te Spaubeek [li] (getuige: Catharina Penres uxor [= echtgenote van] Vromen Nicolaus, Wilhelmus Nierbeeck ex [= uit] Geleen door Lambertus custodem [=de koster]), 
 doopgetuige van Maria Catharina Wouters op zaterdag 17 oktober 1711 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van haar neef Matthias Lenarts (zie 132f) op maandag 20 december 1677 te Beek [li], 
 doopgetuige van haar achternicht Elisabetha Schutjens op vrijdag 20 oktober 1713 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van haar achternicht Sophia Schutjens op vrijdag 20 oktober 1713 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van haar nicht Catharina Wouters (zie 128a) op zaterdag 28 juni 1698 te Beek [li], 
 doopgetuige van haar achterneef Otto Henssen op vrijdag 20 januari 1713 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van haar kleinzoon Willem (Wilhelmus) Wouters (32b) op vrijdag 26 juni 1716 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van haar nicht Maria Leenarts (33c) op maandag 2 maart 1722 te Spaubeek [li], 
 ovl. (ongeveer 81 jaar oud) op donderdag 2 maart 1741 improvisa morte [= onvoorziene dood] te Spaubeek [li], 
 begr. op zaterdag 4 maart 1741 2. martij 1741 obijt improvisa morte Elsken uxor Jo(ann)is Wouters et 4. eiusdem sepulta est. aldaar. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  64a.  Jacobus [V][M][32a][32b][32c][32],  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 20 mei 1690 te Spaubeek [li] (getuigen: zijn oudoom Walter (Walterus) Jacobus Walteri alias Wouters (256a) en zijn grootmoeder Meijken (Maria) Kerckhoffs (257), als uxor Martini Wouters),  
   ovl. (ongeveer 57 jaar oud) op zondag 7 april 1748 te Spaubeek [li],  
   begr. op dinsdag 9 april 1748 aldaar, zie 64
  64b.  Merten (Martinus) [V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 10 oktober 1691 genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde en/of moederszijde. (10. bapt est Martinus filius Jo(ann)is Wouters et Elisabethae con(iu)g(um) suscep Matthias Habets et Elisabet Stassen) te Spaubeek [li] (getuigen: Elisabeth Stassen (1832c), echtgenote van oudoom Leonardus Lienarts en Matthijs (Matthias) Habets (zie 915d)),  
   doopgetuige van zijn neef Pater P. Magister Martinus Wouters (32a) op woensdag 20 juni 1714 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van Cornelia (Maria Cornelia) Campo op donderdag 17 april 1760 te Spaubeek [li],  
    
   RAL-LvO (Genoemd),  
   RAL-LvO 1759, 101v: Op 18 april 1753 verkocht Henderijck Eggen, inwoner van Nagelbeek-Schinnen, weduwnaar van Catharina Beckers, bijgestaan door schoonzoon Peter Goessens, aan Dirck Leunissen, inwoner van Spaubeek en gehuwd met Maria Limpens, 96 kleine roeden akkerland "in de swartcuijl" onder Nuth, grenzend aan de erfgenamen Paulus Meijs, erfgenamen Jan Cremers, de "overste Wijenwegh" en Marten Wouters, voor 25 stuivers per kleine roede. 
   RAL-LvO 1759, 217r: Op 27 april 1759 verkocht Lienaert Eggen, gehuwd met Anna Vroemen, aan Marten Wouters, inwoner van Spaubeek: 
   a) 134 1/2 kleine roeden akkerland "aen den watercoul" in het Grijzegrubberveld onder Nuth, grenzend aan Arnoldus Bemelmans, heer Habets, erfgenamen Frans Frijns en juffrouw Matthis; 
   b) 67 1/2 kleine roeden "aen 't witten" in het Grijzegrubberveld onder Nuth, grenzend aan Caspar Brants, erfgenamen Nelis Cremers, de vloedgraaf en heer Schaesbergh. 
   Iedere kleine roede kostte 22 stuivers. Het koren op het eerste stuk land zou gedeeld worden. 
   doopgetuige van zijn kleinzoon Jasper (Jasparus) Penris op donderdag 18 mei 1752 te Geleen [li],  
   doopgetuige van Peter (Petrus) Peters op dinsdag 23 juli 1720 te Geleen [li],  
   doopgetuige van zijn achternicht Cornelia Henssen op zaterdag 17 december 1718 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van zijn nicht Anna Maria Stassen (zie 458b) op zaterdag 2 oktober 1728 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van Johan (Joannes) Muijlkens (245g) op vrijdag 25 september 1744 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van zijn kleinzoon Mattis (Matthias) Hautfast op maandag 24 juli 1752 te Amstenrade [li],  
   doopgetuige van Arn(out) (Joannes Arnoldus) Erckens op zondag 12 juni 1763 te Spaubeek [li],  
   Verder onderzoek Merten wednr v Sibilla Stassen te Spaubeek (Collectie Habets 72-5-1775),  
    
   woont in boerderij D, Op t Broek te Spaubeek [li] na 1700,  
   Gerardt Willem syn huijs (D) en hoffplaets met Bergh reiginoet ten eenre Jan Lenaerts (C) ter andere syden Jan Kleijnen (E) voor een hoff het gemeijn broeck groot aen maeten 253 R. Nu Marten Wouters [R=roeden=21m²] [=boerderij D] 
   Ovl. (Ongeveer 89 jaar oud) op zondag 24 december 1780 circa 4:00 uur nm te Spaubeek [li],  
   begr. op dinsdag 26 december 1780 24ta circa 4am pomeridianam obyt Martinus
Wouters nonagenarius [=negentigjarige, negentiger] viduus Sijbillae Stassen, qui 26 ejusdem sepultus est.
aldaar. 
  64c.  Lisbet (Elisabetha) [V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 23 februari 1696 genoemd naar haar grootmoeder aan moederszijde [=Eisabeth Meijs]. (23 bapt est Elisabetha filia Jo(ann)is Wouters et Elisabethae con(iu)g(um) suscep Petrus Wouters et Catharina Kerckhoef [sic]) te Spaubeek [li] (getuigen: haar oom Peter (Petrus) Walteri (128a) en haar achternicht Trijneken (Catharina) Kerckhoffs alias Haesen (zie 257a), geschreven als: Catharina Kerckhoef),  
   doopgetuige van haar achterneef Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters (16c) op maandag 3 december 1753 te Spaubeek [li]. 
  64d.  Matthias [V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 26 april 1699 genoemd naar zijn oom en deze is ook zijn peter. (26 apr[i]l bapt est Matthias filius Joannis Wouters en Elisabetae con(iu)g(um) Matthias Wouters en Maria Lienarts) te Spaubeek [li] (getuigen: zijn oom Matthijs (Matthias) Wouters (128f) en Maria Vromen (133), als Maria Lienarts),  
   doopgetuige van Anna Maria Loijson op zondag 26 september 1773 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van zijn achterneef Jacobus Wouters op zondag 25 juni 1713 te Beek [li],  
   doopgetuige van Maria Ida Janssen op zaterdag 13 oktober 1764 te Beek [li]. 

130.  Willem (Wilhelmus, Guijlielmus) Hanssen (Hansen)[V][M][65a][65b][65c][65d][65e][65f][65g][65][65i]
 ged. Rooms Katholiek op woensdag 30 september 1654 te Spaubeek [li] (getuige: Gerardus Hamers, Gijsel (geh met Gisbertus Hagens), Catharina Hagens), 
 doopgetuige van zijn kleindochter Anna Catharina Hanssen (zie 65i) op woensdag 27 juli 1718 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van Anna Margaretha Heijnen (35f) op zondag 25 augustus 1743 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van zijn kleindochter Catharina Hanssen (zie 65a) op vrijdag 8 januari 1706 te Beek [li], 
 ovl. (ongeveer 38 jaar oud) op maandag 16 maart 1693 te Spaubeek [li], 
 begr. op woensdag 18 maart 1693 16 marty obijt Wilhelmus Hanssen et 18 sepultus aldaar, 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 19 en ongeveer 24 jaar oud) op zondag 29 juli 1674 te Hulsberg [li] (getuige: Ida Hagmans, Arnoldus Beckers (gehuwd in Hulsberg met Catharina Aloffs)) 
 met 

131.  Meijken (Maria) Dederen (Diederen, Deredens)[V][M][65a][65b][65c][65d][65e][65f][65g][65][65i]
 ged. op vrijdag 24 juni 1650 te Schinnen [li] (getuigen: haar grootvader Theodorus Heinen (526), Maria Dederens), 
 doopgetuige van haar kleinzoon Pater P. Magister Martinus Wouters (32a) op woensdag 20 juni 1714 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van haar kleinzoon Wilhelmus Hanssen (zie 65i) op woensdag 4 september 1715 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van Joannes Mevissen op zondag 5 november 1713 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van Nicolaus Zelis op donderdag 25 september 1710 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van haar kleinzoon Matthias Hanssen (zie 65a) op zondag 16 juli 1702 te Beek [li], 
 ovl. (ongeveer 69 jaar oud) op zondag 7 januari 1720 te Spaubeek [li], 
 begr. op dinsdag 9 januari 1720 die septima januarij obijt Maria Dederen vidua Wilhelmi Hanssen et 9. huius praemunita o(mn)ibus sacris more catholico sepulta est. aldaar. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  65a.  Joannes [V][M][489],  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 31 augustus 1675 genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde te Hulsberg [li] (getuige: Michael Janssen, Matthis Heinen, Helena Cuijpers),  
   doopgetuige van zijn nicht Maria Wouters (32c) op dinsdag 2 april 1720 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van Jacobus Wouters op zondag 8 februari 1733 te Beek [li],  
   doopgetuige van zijn kleinzoon Joannes Henssen (244d) op maandag 15 januari 1731 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van zijn kleinzoon Willem (Wilhelmus) Henssen (244g) op zondag 13 september 1739 te Spaubeek [li]. 
  65b.  Lambertus [V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 15 oktober 1677 genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde te Hulsberg [li] (getuige: Michael Janssen),  
   getuige bij kerk. huw. van zijn broer Willem (Wilhelmus) Hanssen (65g) en Ida Seghels op zondag 4 mei 1710 te Spaubeek [li]. 
  65c.  Theodorus [V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 6 december 1679 genoemd naar zijn overgrootvader Theodorus Heinen (?) 6 bapt The[o]dorus filius Wilhelmi Hanssen et Mariae con(iu)g(um) suscep Jo(ann)es Diederen et Sebilla Ruijters te Spaubeek [li] (getuigen: zijn grootvader Joannes Dederens (262), als Joannes Diederen, Sebilla Ruijters),  
   ovl. (hoogstens 5 jaar oud) voor 1685. 
  65d.  Helena [V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 5 september 1682 genoemd naar haar grootmoeder aan vaderszijde [=Helena Hagens]. (5 bapt Helena filia Wilhelmi Hanssen et Mariae con(iu)g(um) susc. Petrus Beckers et Catharina Snijders.) te Spaubeek [li] (getuigen: Peter (Petrus) Beckers, Catharina Snijders). 
  65e.  Theodorus [V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 20 december 1685 (20 Theodorus filius Wilhelmi Hanssen et Mariae coniugum susc Nicolaus Haemers et Maria Heijen) te Spaubeek [li] (getuige: Maria Heijnen, Nicolaus Haemers),  
   ovl. (hoogstens 8 jaar oud) voor 1694. 
  65f.  Bartholomeus [V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 4 maart 1689 genoemd naar zijn peter. (4 bapt est Bartholomaeus filius Wilhelmi Hanssen et Mariae coniugum suscept Bartholomaeus Hagens et Cornelia Hagens) te Spaubeek [li] (getuigen: zijn achternicht Cornelia Hagens (zie 261f) en zijn achterneef Mevis (Bartholomeus) Hagens (zie 261e)). 
  65g.  Willem (Wilhelmus) [V][M],  
   geb. circa 1690 (ontbreekt in doopregister) vermoedelijk te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van zijn neef Joes (Joannes) Wouters (32) op woensdag 25 maart 1722 te Spaubeek [li],  
   ovl. (ongeveer 57 jaar oud) op vrijdag 13 oktober 1747 dyssenterie te Spaubeek [li],  
   begr. op zaterdag 14 oktober 1747 eodem (13-10-1747) pie in domino obijt ex dissenteria sacris ecclesiae sacramentis rite praemunitus Wilhelmus Hansen viduus Idae Segels et 14 eiusdem sepultus. aldaar. 
  65h.  Elisabetha [V][M][32a][32b][32c][32],  
   geb. circa 1693 vermoedelijk te Spaubeek [li],  
   ovl. (ongeveer 48 jaar oud) op dinsdag 25 juli 1741 te Spaubeek [li],  
   begr. op donderdag 27 juli 1741 aldaar, zie 65
  65i.  Theodorus [V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 6 januari 1694 (Theodorus filius Wilhelmi Hanssen et Mariae coniugum suscep Jo(ann)es Erckens et [sic] Agnes Heijnen) te Spaubeek [li] (getuigen: Agnes Heijnen (140b), Agnes Heijnen, Joannes Erckens),  
   doopgetuige van zijn achterneef Jacobus Henssen (244) op zondag 30 augustus 1733 te Spaubeek [li],  
   ovl. (ongeveer 48 jaar oud) op zaterdag 2 juni 1742 te Schinnen [li]. 

132.  Marten (Martinus, Merten) Lenarts[V][M][66d][66e][129][66g][66a][66][66c] ook geschreven als: Leenarts, Lienaerts, Lienards, Leenders of Lenders, 
 geb. voor 1634 vermoedelijk te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van zijn kleinzoon Mattijs (Matthias) Wouters (zie 128a) op dinsdag 12 oktober 1688 te Beek [li], 
 doopgetuige van zijn neef Joannes Cuijpers (zie 132g) op vrijdag 21 maart 1681 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van Mattis (Matthias Laurentius) Zelis op dinsdag 11 augustus 1671 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van zijn neef Petrus Coemans (zie 132h) op zondag 22 februari 1665 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van zijn achterneef Petrus Lijenarts (zie 509c) op zaterdag 14 maart 1682 te Spaubeek [li], 
 ovl. (minstens 62 jaar oud) op zaterdag 22 december 1696 te Spaubeek [li], 
 begr. op maandag 24 december 1696 22 10b[r]is obijt Martinus Lienarts et 24 sepultus aldaar, 
 tr. (resp. ongeveer 21 en hoogstens 27 jaar oud) (1) voor 1655 vermoedelijk te Spaubeek [li], 
  
 woont Op het Broek Spaubeek [li] voor 1689, 
 Merten Lenaerts huijs en hoff weydt en bergh reiginoet ten eenre die stegh ten andere syden Peter Hoydiens met meer andere voorhoff oock den voorschreven Hoijdiens groot 470 R [=roeden à 21 m^2] 
 Nu Jan Wouters en comt hier bij de volgende nu groot = 808 R 
 
 (ontb. door overlijden) 
 met Elisabeth Meijs[V][M][66d][66e][129][66g], dr. van (518) Peter Meijs[259a][259][259c][259d][259e] en (519) Bilken Custers[259a][259][259c][259d][259e]
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 1 april 1627 te Geleen [li] (getuige: Wilhelm Meijs, Lisken Renx uxor [=echtgenote]), 
 ovl. (ongeveer 34 jaar oud) circa juli 1661 overleden in kinderbed van zoon Guijlielmus [=Wilhelmus]? te Spaubeek [li], 
 begr. in juli 1661 aldaar, zie 259. Uit dit huwelijk 4 kinderen, 
 kerk.huw. (resp. minstens 35 en minstens 20 jaar oud) (2) op dinsdag 14 mei 1669 aldaar (getuigen: zijn zus Helena Lienarts[V][M] (132g) en zijn broer Leonardus Lenardts[V][M] (132b)) 
 met 

133.  Maria Vromen[66a][66][66c]
 geb. voor 1649, 
 doopgetuige van Matthias Wouters (64d) op zondag 26 april 1699 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van Mattijs (Matthias) Wouters (zie 128a) op dinsdag 12 oktober 1688 te Beek [li], 
 doopgetuige van Mattis (Matthias Laurentius) Zelis op dinsdag 11 augustus 1671 te Spaubeek [li]. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  66a.  Joannes [V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 21 december 1682 21 bapt Joannes filius Martini
Lienarts et Mariae con(iu)g(um) suscep Wilhelmus Gossens et Catharina Lienarts.
te Spaubeek [li] (getuigen: zijn tante Catharina Lienaarts (132a), Wilhelmus Gossens),  
   doopgetuige van zijn neef Petrus Lenardts (zie 132b) op maandag 10 december 1657 te Spaubeek [li],  
   ovl. (ongeveer 45 jaar oud) op woensdag 22 september 1728 te Spaubeek [li]. 
  66b.  Wilhelmus Leenarts[V][M][33a][33b][33c][33][33e][33f][33g][33h][33i][33j][33k][33l][33m],  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 13 april 1691 te Spaubeek [li] (getuige: Theodorus Schillarts),  
   ovl. (ongeveer 77 jaar oud) op donderdag 9 juni 1768 te Spaubeek [li],  
   begr. op zaterdag 11 juni 1768 aldaar, zie 66
  66c.  Gertrudis [V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 13 april 1691 (tweeling) 13 bapt sunt gemini Wilhelmus et Gertrudis filij Martini Lienarts et Mariae con(iu)g(um) suscep Theodorus Schillarts et Elisabetha Lienarts te Spaubeek [li] (getuigen: Theodorus Schillarts, Elisabetha Lienats). 
  Marten (Martinus) Lenarts ook geschreven als: Leenarts, Lienaerts, Lienards, Leenders of Lenders, 
 tr. (1) 
 met Elisabeth Meijs
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 1 april 1627 te Geleen [li] (getuige: Wilhelm Meijs, Lisken Renx uxor [=echtgenote]), 
 doopgetuige van Sijbilla (Joanna Sijbilla) Heijnen (35) op zondag 26 juni 1729 te Beek [li], 
 doopgetuige van haar neef Petrus Lenardts (zie 132b) op maandag 10 december 1657 te Spaubeek [li], 
 ovl. (ongeveer 34 jaar oud) circa juli 1661 overleden in kinderbed van zoon Guijlielmus [=Wilhelmus]? te Spaubeek [li], 
 begr. in juli 1661 aldaar. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  66d.  Gertrudis [V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 14 februari 1655 te Spaubeek [li] (getuige: Joannes Simons, Gertrudis Camps Sittardiensis [=Sittardse], Sijbilla viduam [= weduwe van] Sleuters Mathias),  
   doopgetuige van Maria Sibilla Koumans op dinsdag 14 april 1733 te Beek [li],  
   doopgetuige van haar kleindochter Maria Catharina Coumans op zaterdag 16 mei 1733 te Beek [li],  
   doopgetuige van haar nicht Gertrudis Lenarts (zie 66a) op vrijdag 14 juli 1702 te Beek [li],  
   ovl. (ongeveer 85 jaar oud) op zaterdag 5 maart 1740,  
   begr. op zaterdag 5 maart 1740 5. Gertrudis Lenaerts r(elic)ta olim Petri Wouters. te Beek [li]. 
  66e.  Martinus [V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 15 maart 1657 te Spaubeek [li] (getuigen: zijn aangetrouwde tante Barbara Boesten (zie 132e), als Barbara vidua Lenarts Petrus [=weduwe van Petrus Lenarts], Michael Ruijters ex Vischerwerdt [=uit Vissersweert], Lambertus custodem [=van de koster], Anna uxor bosch gerardi ex schimmert [=echtgenote van Gerardus Bosch uit Schimmert]),  
   getuige bij kerk. huw. van Peter (Petrus) Walteri (128a) en zijn zus Gertrudis Lenarts (66d) op zaterdag 12 februari 1684 te Spaubeek [li]. 
  66f.  Elsken (Elisabeth) [V][M][64][64b][64c][64d],  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 5 juni 1659 (5a baptisata est Elsken filia
Martini Lenarts et Elisabethae
coniug(um) suscept: Wilhelmus Nierbeeck ex Geleen per Lambertum custodem et Catharina Penres uxor Nicolai
Vromen.
) te Spaubeek [li] (getuige: Catharina Penres uxor [= echtgenote van] Vromen Nicolaus, Wilhelmus Nierbeeck ex [= uit] Geleen door Lambertus custodem [=de koster]),  
   ovl. (ongeveer 81 jaar oud) op donderdag 2 maart 1741 improvisa morte [= onvoorziene dood] aldaar,  
   begr. op zaterdag 4 maart 1741 2. martij 1741 obijt improvisa morte Elsken uxor Jo(ann)is Wouters et 4. eiusdem sepulta est. aldaar, zie 129
  66g.  Guijlielmus (Wilhelmus) [V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 3 juli 1661 genoemd naar zijn oom aan moederszijde te Spaubeek [li] (getuigen: zijn aangetrouwde tante Maria Cuijpers (zie 132b), als Maria Kupers ex Spaubeeck [=uit Spaubeek], Laurentius Sittardien? [=Sittardse?]),  
   getuige bij kerk. huw. van Peter (Petrus) Walteri (128a) en zijn zus Gertrudis Lenarts (66d) op zaterdag 12 februari 1684 te Spaubeek [li]. 

134.  Petrus Zijffers (Zijfers)[67a][67]
 geb. voor 1677, 
 tr. (beiden minstens 12 jaar oud) in 1689 
 met 

135.  Maria [67a][67]
 geb. voor 1677, 
 ovl. (minstens 54 jaar oud) op zaterdag 26 mei 1731 (Maria gehuwd met Petrus Zijfers) te Spaubeek [li]. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  67a.  Maria Zijfers (Zijffers, Sijvers)[V][M],  
   geb. voor 1690,  
   ovl. (ongeveer 41 jaar oud) voor 1731 waarschijnlijk te Spaubeek [li]. 
  67b.  Cornelia [V][M][33a][33b][33c][33][33e][33f][33g],  
   geb. voor 1698,  
   ovl. (minstens 45 jaar oud) op vrijdag 15 november 1743 te Spaubeek [li],  
   begr. op zondag 17 november 1743 aldaar, zie 67

136.  Joannes Boschouwers (Boshouwers)[V][M][68a][68b][68c][68] (Boshouwers), 
 ged. op vrijdag 31 januari 1648 te Hulsberg [li] (getuige: Jacobus NN), 
 tr. (resp. hoogstens 28 en ongeveer 20 jaar oud) voor 1677 vermoedelijk te Hulsberg [li] 
 met 

137.  Joanna Quix[68a][68b][68c][68]
 geb. voor 1657. 
 Uit dit huwelijk 4 zonen: 
  68a.  Cornelius [V][M],  
   ged. op dinsdag 12 april 1678 te Hulsberg [li] (getuige: Joannes Cox, Agatha Conen). 
  68b.  Wilhelmus [V][M],  
   ged. op zondag 25 augustus 1680 te Hulsberg [li] (getuige: Arnoldus Schoutten, Margaretha Habets),  
   doopgetuige van zijn neef Joannes Wilhelmus Boschouers (34) op vrijdag 19 juli 1720 te Hulsberg [li]. 
  68c.  Antonius [V][M],  
   ged. op vrijdag 22 oktober 1683 te Hulsberg [li] (getuige: Joannes Loijens, Anna Brants, Maria Brants). 
  68d.  Joannes [V][M][34][34b][34c][34d][34e],  
   geb. voor 1699 vermoedelijk te Hulsberg [li],  
   ovl. (minstens 33 jaar oud) op donderdag 3 januari 1732 te Hulsberg [li], zie 68

138.  Matthias Schaepkens (Scheupkens)[69a][69b][69c][69][69e]
 geb. voor 1669 vermoedelijk te Klimmen [li], 
 doopgetuige van zijn kleindochter Maria Joanna Boschouwers (34b) op woensdag 27 januari 1723 te Hulsberg [li], 
 ovl. (minstens 57 jaar oud) op zaterdag 29 juni 1726 te Klimmen [li], 
 tr. (resp. ongeveer 20 en hoogstens 20 jaar oud) voor 1689 vermoedelijk te Klimmen [li] 
 met 

139.  Maria Boumans (Boumens, Boijmans)[69a][69b][69c][69][69e]
 geb. in 1669. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  69a.  Maria [V][M],  
   ged. op dinsdag 11 juli 1690 te Klimmen [li] (getuige: Maria Vroen),  
   doopgetuige van haar neef Joannes Wilhelmus Boschouers (34) op vrijdag 19 juli 1720 te Hulsberg [li]. 
  69b.  Conradus [V][M],  
   ged. op vrijdag 22 mei 1693 te Klimmen [li] (getuige: Joannes Schaepkens, Servatius Huntiens, Anna Duijs, Anna Boumans). 
  69c.  Joannes [V][M],  
   ged. op donderdag 29 januari 1699 te Klimmen [li] (getuige: Aegidius Schaekens, Catharina Ramekers, Catharina Boumans),  
   doopgetuige van zijn nicht Catharina Boschouwers (34e) in september 1731 te Hulsberg [li]. 
  69d.  Joanna [V][M][34][34b][34c][34d][34e],  
   ged. op zaterdag 24 oktober 1699 te Klimmen [li], zie 69
  69e.  Anna [V][M],  
   ged. op vrijdag 23 maart 1703 te Klimmen [li] (getuige: Catharina Jongen, Matthias Didden),  
   doopgetuige van haar neef Mathias Boschouwers (34c) op vrijdag 23 maart 1725 te Hulsberg [li]. 

140.  Peter (Petrus) Heijnen[V][M][70a][70b][70c][70][70e]
 ged. Rooms Katholiek op zondag 18 oktober 1654 te Spaubeek [li] (getuige: Joannes Peters, Barbara), 
 doopgetuige van zijn kleinzoon Petrus Heijnen (zie 70c) op donderdag 16 augustus 1725 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van zijn kleindochter Sijbilla (Joanna Sijbilla) Heijnen (35) op zondag 26 juni 1729 te Beek [li], 
 ovl. (ongeveer 78 jaar oud) op zondag 30 november 1732 te Spaubeek [li], 
 begr. op woensdag 3 december 1732 30. nouemberis 1732. obijt pie in domino Petrus Heijnen viduus Catharinae Stassen sacris omnibus provisus et tertia xbris sepultus est. aldaar, 
 tr. (2) 
 met Catharina Stassen[V][M], dr. van (1832) Jan (Joannes) Stassen[V][M][916a][916][916c][916d][916e] en (1833) Maria Dols[V][M][916a][916][916c][916d][916e]
 ged. Rooms Katholiek op zondag 4 juli 1660 te Spaubeek [li] (getuige: haar tante Elisabeth Stassen (1832c)) Petrus Halmans, Catharina, 
 ovl. (ongeveer 68 jaar oud) op vrijdag 25 maart 1729 subitanea morte [=door een plotselinge dood], 
 begr. op maandag 28 maart 1729 25 martij obijt Catharina Stassen uxor Petri Heijnen subitanea morte et 28. eiusdem sepulta est. te Spaubeek [li], zie 916c. Uit dit huwelijk geen kinderen, 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 25 en minstens 28 jaar oud) (1) op donderdag 22 augustus 1680 aldaar (getuigen: zijn zus Agnes Heijnen[V][M] (140b), Halas), 
  
 woont op gen Steijn, op het Broek Spaubeek [li] circa 1690, 
 Peter Heijnen sijn huijs en hoffplaets reiginoet ter eenre Peter Hoijdiens ter andere syden die gemeijn stegh voor een hoff het gemeijn broeck d'ander hoff den heer landcommandeur groot 249 R noch Peter Heijnen. 
 met 

141.  Mechel (Mechtildis) Engels (Engelen)[V][M][70a][70b][70c][70][70e]
 geb. voor 1652 vermoedelijk te Beek [li]. 
 Uit dit huwelijk 5 zonen: 
  70a.  Theodorus [V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 5 juni 1681 5 junij bapt Theodorus filius P[.] Heijnen et Mechildis coni(u)g(um) sus[c] Jo[ann]es Diederen et Agnes Heynen te Spaubeek [li] (getuigen: zijn tante Agnes Heijnen (140b), Joannes Diederen),  
   doopgetuige van zijn nicht Cornelia Heijnen (35b) op woensdag 12 maart 1732 te Beek [li],  
   doopgetuige van zijn nicht Mechtildis Heijnen (zie 70c) op dinsdag 14 juli 1722 te Spaubeek [li],  
   getuige bij kerk. huw. van zijn broer Matthias Heijnen (70c) en Maria Vlecken op dinsdag 31 oktober 1724 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van zijn neef Christianus Heijnen (zie 70c) op vrijdag 21 november 1727 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van zijn neef Petrus Matthias Heijnen (zie 70c) op zondag 25 juni 1741 te Spaubeek [li]. 
  70b.  Petrus [V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 8 januari 1685 8 bapt est Petrus filius Petri Heynen et Mechildis con(iu)g(um) susc Samuel Hellenbrant et Margarieta Lenssen te Spaubeek [li] (getuigen: zijn aangetrouwde oom Samuel Hellebrant (zie 141g), als Samuel Hellenbrant, Margarieta Lenssen, Samuel Hellenbrant),  
   doopgetuige van Petrus Houdiens op woensdag 16 oktober 1726 te Spaubeek [li]. 
  70c.  Matthias [V][M],  
   geb. voor 1702 (voor 1702) te Spaubeek [li],  
   (getuigen: Matthias Heijnen (70c) en Mechtildis Hagens),  
   brandewijnstoker,  
   doopgetuige van zijn nicht Maria Sijbilla Heijnen (35e) op dinsdag 17 januari 1741 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van zijn achternicht Judith (Maria Judith) Boschouers (17b) op vrijdag 20 december 1754 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van Matthias Heijnen (70c),  
   doopgetuige van zijn kleinzoon Matthias Cuijpers op woensdag 19 mei 1756 te Spaubeek [li],  
    
   De bokkerijders stelen koperen stookketel op donderdag 10 november 1740 te Spaubeek [li],  
   Antoon Winckens is op 19 juli 1751 nog postuum beschuldigd door Peter Schols uit Spaubeek van: 
   Het afnemen van de eed in 1738 in het boschken achter Wolfhagen, mede aanwezig Geerlingh Daniëls, Wijn Wijnen e.a. 
   Het verstoppen van een koperen brouwketel welke in de nacht van 10 op 11 november 1740 was gestolen bij Mathijs Heijnen te Spaubeek. De ketel werd gedragen bij zeker Toontje in de beemden in het dorp Schinnen (Wolfhagen), deze is in 1743 gexecuteerd. De ketel is na 3 dagen en 3 nachten in diens coolhof te hebben gestaan naar Broeksittard gebracht en van daar naar Sittard en aldaar verkocht aan de ouden Jood Levy. 
   Vanwege de bekentenissen van zijn complicen werd Antoon Winckens op 11 november 1743 gearresteerd en op kasteel ter Borg gevangen gezet. Na confrontatie met de beide Catsberghen werd besloten tot een scherper examen. 
   Na behoorlijke territie op 3 december 1743 recollectie op 5 december 1743 bekent Antoon dat hij: 
   Tijdens de diefstal bij Duijckers in het Raath als schildwacht te hebben dienst gedaan. 
   Tijdens de diefstal bij Clemens te Sittard als schildwacht op de Boonenbrug te hebben dienst gedaan, zijn aandeel was 3 specie-schillingen. 
   Tijdens de diefstal bij Mathijs Houtvast te Grijsegrubben als schildwacht te hebben dienst gedaan, zijn aandeel was 3 blamusers. 
   Tijdens de inbraak op de capelanie te Hoensbroek aan de Schure-eik gepost te hebben, zijn aandeel was 3 specie-schillingen. 
   Tijdens de inbraak in de kerk te Amstenrade als schildwacht in het veld te hebben gestaan 
   Na ingewonnen advies van twee rechtsgeleerden werd Antoon Winckens als schuldig aan diverse diefstallen met braak op 14 december 1743 gevonnist. Het vonnis luidde als volgt: “gecondemneert om aan eenen paal geworgd te worden totdat den doodt volgt ende daernaer verbrant te worden met confiscatie zijner goederen en effecten met verbott van in 100 jaeren niet meer te bouwen op de plaetse van het huis dat sall worden afgebroken omdat het gediend heeft tot schuilplaats van dieven en schelmen” 
   Op 17 december 1743 wordt Antoon Winckens tesamen met Joes Catsberg (de rode speelman van Nagelbeek), diens zoon Johannes Catsberg jr. (Henske van Nagelbeek), Johannes Schoerens (het Scheuerke) en Hendrick Witmakers (Marien Hentjen) op de Danikerberg gewurgd aan een paal en worden hun lijken verbrand. 
   (Bron: De Bokkenrijders in de familie Winkens; www.winkens.eu/Bokkenrijders.htm) 
   Ovl. (Minstens 67 jaar oud) in juli 1769 te Spaubeek [li]. 
  70d.  Joannes [V][M][35][35b][35c][35d][35e][35f],  
   geb. voor 1702 te Spaubeek [li],  
   ovl. (minstens 48 jaar oud) op maandag 6 april 1750 aldaar,  
   begr. op woensdag 8 april 1750 aldaar, zie 70
  70e.  Engel (Angelus) [V][M],  
   geb. voor 1705 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van zijn nicht Joanna Catharina Heijnen (zie 70c) op woensdag 26 juni 1737 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van Wilhelmus Houdiens op zondag 15 mei 1735 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van Maria Wilms op zondag 12 december 1745 te Spaubeek [li],  
   ovl. (minstens 41 jaar oud) op zaterdag 4 juni 1746 te Spaubeek [li],  
   begr. op maandag 6 juni 1746 4. junij anno praenotato pie in domino obijt Angelus Heijnen omnibus e(cc)lesiae sacramentis rite praemunitus et 6ta eiusdem sepultus maritus Barbarae Schodder. aldaar. 

142.  Joannes Dols (Dolß)[71a][71b][71c][71][71e][71f][71g][71h][71i]
 geb. voor 1673, 
 kerk.huw. (beiden minstens 20 jaar oud) op vrijdag 2 oktober 1693 te Munstergeleen [li] 
 met 

143.  Sijbilla Meijs (Meijß Meijes)[71a][71b][71c][71][71e][71f][71g][71h][71i]
 geb. voor 1673. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  71a.  Andreas [V][M],  
   ged. in 1694 te Munstergeleen [li] (getuige: Agata Smets, Nicolaus Meijer),  
   doopgetuige van zijn nicht Judith Heijnen (35c) op zondag 28 augustus 1735 te Spaubeek [li]. 
  71b.  Petrus Martins [V][M],  
   ged. op maandag 12 november 1696 te Munstergeleen [li] (getuige: Anna Buessen, G… Buessen). 
  71c.  Sophia [V][M],  
   ged. op zondag 26 oktober 1698 te Munstergeleen [li] (getuige: Caecilia Dols, Guahelmus Meijes),  
   doopgetuige van haar nicht Cornelia Heijnen (35b) op woensdag 12 maart 1732 te Beek [li]. 
  71d.  Judith [V][M][35][35b][35c][35d][35e][35f],  
   ged. in mei 1701 te Munstergeleen [li],  
   ovl. (ongeveer 75 jaar oud) op donderdag 20 februari 1777,  
   begr. op donderdag 20 februari 1777 te Spaubeek [li], zie 71
  71e.  Maria Dolß (Dols)[V][M],  
   ged. op vrijdag 24 augustus 1703 te Munstergeleen [li] (getuige: ahn Dolß, Sibilla Meiß, Jahn Kölen, Trincken Custers). 
  71f.  Joannes [V][M],  
   ged. op zondag 7 maart 1706 tweeling te Munstergeleen [li] (getuigen: Catharina Stassen (916c), Jan Dolß, Sibilla Meijß, Jan Dolß). 
  71g.  Nicolaus [V][M],  
   ged. op zondag 7 maart 1706 tweeling te Munstergeleen [li] (getuige: Jan Dolß, Sibilla Meijß, Gielis Meijß, Berb Dolß),  
   ovl. (hoogstens 3 jaar oud) voor 1710 waarschijnlijk te Munstergeleen [li]. 
  71h.  Sibilla [V][M],  
   ged. op woensdag 24 april 1709 te Munstergeleen [li] (getuige: Joannes Peusens, Maria Dols). 
  71i.  Nicolaus [V][M],  
   ged. op zaterdag 27 september 1710 te Munstergeleen [li] (getuige: Sibilla Luijthen, Wilhelmus Donners). 

144.  Matthias Meens[V][M][72a][72b][72c][72d][72e][72][72g][72h][72i][72j][72k]
 ged. Rooms Katholiek op zondag 17 januari 1683 te Heerlen [li] (getuige: Elisabetha Hall), 
 tr. (resp. hoogstens 24 en hoogstens 22 jaar oud) voor 1708 
 met 

145.  Joanna Dautzenbergh (Doutzenberg)[V][M][72a][72b][72c][72d][72e][72][72g][72h][72i][72j][72k]
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 4 januari 1685 te Heerlen [li] (getuige: Elisabetha Wingardts). 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  72a.  Maria [V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 11 november 1709 te Heerlen [li] (getuige: Joannes Laemerts, Elisabetha Keibets, Mechtildis Doutzenbergh). 
  72b.  Ida [V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 20 januari 1711 te Heerlen [li] (getuige: Leonardus Vratzen, Ida Heutz). 
  72c.  Joannes [V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 11 oktober 1712 te Heerlen [li] (getuige: Joannes Meens, Mechtildis Dautzenbergh). 
  72d.  Petrus Casparus [V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 7 juli 1714 te Heerlen [li] (getuige: Sibilla Siegels, Henricus Schepers). 
  72e.  Matthias [V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 1 februari 1716 te Heerlen [li] (getuige: Wilhelmus Meens, Catharina Einmael). 
  72f.  Hendrik (Henricus) [V][M][36a][36b][36][36d][36e][36f][36g][36h],  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 13 januari 1718 te Heerlen [li],  
   ovl. (ongeveer 64 jaar oud) op zondag 2 juni 1782,  
   begr. op zondag 2 juni 1782 te Spaubeek [li], zie 72
  72g.  Jacobus [V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 29 februari 1720 te Heerlen [li] (getuige: Jacobus Meens, Ida Fransen). 
  72h.  Wernerus [V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 27 april 1723 te Heerlen [li] (getuige: Joannes Vernaus, Maria Ritzen). 
  72i.  Ludovicus [V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 22 maart 1725 te Heerlen [li] (getuige: Joanna Maria Vraetzen, Joannes Lameretz). 
  72j.  Josephus [V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 5 juni 1727 te Heerlen [li] (getuige: Jacobus Meens, Oda Doutzenbergh). 
  72k.  Wilhelmus [V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 22 oktober 1730 te Heerlen [li] (getuige: Joanna Romkens, Joannes Josten). 

146.  Joannes (Jean (Fr.)) Heusschen (Husschen)[V][M][73a][73b][73][73d][73e][73f][73g][73h]
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 18 november 1700 te Klimmen [li] (getuige: Godefridus Ubachs, Maria de Schrick, Wilhelmus Heusschen, Anna Heusschen), 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 27 en minstens 20 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zaterdag 10 april 1728 te Heerlen [li] (getuige: Joseph Husschen, Marie Kuipers) 
 met 

147.  Johanna (Joanna, Jeanne (Fr.)) Lousberg (Lusbergh)[73a][73b][73][73d][73e][73f][73g][73h]
 geb. voor 1708. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  73a.  Joannes Christianus Heuschen[V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 23 december 1728 (tweeling) te Heerlen [li] (getuige: Maria Heuschen, Petronella Frederichs, Joannes Boon),  
   ovl. (hoogstens 4 jaar oud) voor 1733 waarschijnlijk te Heerlen [li]. 
  73b.  Maria Agatha Heuschen[V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 23 december 1728 (tweeling) te Heerlen [li] (getuige: Dionysius Schils, Agatha Heuschen, Christianus Heuschen, Ida Kruitz). 
  73c.  Maria Magdalena Heuschen[V][M][36a][36b][36][36d][36e][36f][36g][36h],  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 17 mei 1730 te Heerlen [li],  
   ovl. (ongeveer 79 jaar oud) op maandag 8 januari 1810 te Schimmert [li], zie 73
  73d.  Fredericus Wilhelmus Heuschen[V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 4 maart 1732 (tweeling). Naam moeder: Joanna Lusbergh te Heerlen [li] (getuige: Fredericus Wilhelmus de Wylre, Justina Theresia van Schrick, Joannes Hoven, Margaritha Heusch). 
  73e.  Theodorus Heuschen[V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 4 maart 1732 (tweeling). Naam moeder: Joanna Lusbergh te Heerlen [li] (getuige: Joanna Wetzels, Theodorus Crous). 
  73f.  Christianus Heuschen[V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 10 augustus 1733 naam moeder: Joanna Lusbergh te Heerlen [li] (getuige: Ludovicus Wyers, Ida Meyers, Maria Cuypers),  
   ovl. (hoogstens 2 jaar oud) voor 1736 waarschijnlijk te Heerlen [li]. 
  73g.  Franciscus Wilhelmus Heuschen[V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 3 september 1734 te Heerlen [li] (getuige: Wilhelmus Schepers, Anna Sophia Heusch, Margaritha Heusch, Fraciscus Wilhelmus Heusch). 
  73h.  Christianus Heuschen[V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 10 december 1736 te Heerlen [li] (getuige: Wilhelmus Tribels, Catharina Quaedtvlieg, Anna Elisabetha Boest),  
   doopgetuige van zijn neef Christianus Meentz (36g) op woensdag 1 maart 1775 te Spaubeek [li]. 

148.  Lambertus Diederen[74][74b][74c][74d]
 geb. voor 1704, 
 doopgetuige van zijn kleindochter Anna Catharina Diederen (37a) op donderdag 13 november 1755 te Schinnen [li], 
 tr. (beiden ongeveer 20 jaar oud) voor 1724 
 met 

149.  Catharina Baggen[74][74b][74c][74d]
 geb. voor 1704, 
 ovl. (minstens 44 jaar oud) op dinsdag 27 februari 1748 te Schinnen [li]. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  74a.  Franciscus [V][M][37a][37b][37c][37d][37][37f][37g][37h][37i],  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 7 juni 1725 te Schinnen [li],  
   ovl. (ongeveer 53 jaar oud) op dinsdag 18 mei 1779 aldaar, zie 74
  74b.  Sibilla [V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 15 maart 1728 te Schinnen [li] (getuige: Catharina Coellen, Joannes Baggen, vervangende getuige Agatha Diederen). 
  74c.  Elisabetha [V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 30 augustus 1730 te Schinnen [li] (getuige: Joanna Gielen, Petrus Brouns). 
  74d.  Catharina Elisabetha [V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 13 augustus 1737 te Schinnen [li] (getuige: Reijnerus Sijen, Joanna Baggen). 

150.  Petrus Bocken[V][M][75a][75b][75][75d][75e][75f][75g][75h]
 ged. op vrijdag 14 februari 1698 te Voerendaal [li], 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 44 en minstens 20 jaar oud) (2) op donderdag 17 mei 1742 te Schinnen [li] (getuige: Matthias Claesens, Joanna Maria Bocken) 
 met Anna Stassen (Staessen)[75g][75h]
 geb. voor 1722 vermoedelijk te Schinnen [li]. Uit dit huwelijk 2 kinderen, 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 25 en minstens 20 jaar oud) (1) op zondag 17 oktober 1723 te Schinnen [li] (getuige: Maria Witmackers, Catharina Peters, Matthaeus Demacker) 
 met 

151.  Elisabeth Debets (Diebets)[75a][75b][75][75d][75e][75f]
 geb. voor 1703 vermoedelijk te Schinnen [li], 
 ovl. (minstens 37 jaar oud) op maandag 17 oktober 1740 te Schinnen [li]. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  75a.  Wilhelmus [V][M],  
   ged. op zondag 12 november 1724 te Schinnen [li]. 
  75b.  Joannes [V][M],  
   ged. op zaterdag 20 juli 1726 te Schinnen [li]. 
  75c.  Maria Elisabetha [V][M][37a][37b][37c][37d][37][37f][37g][37h][37i],  
   geb. voor 1734,  
   ovl. (minstens 67 jaar oud) op dinsdag 7 april 1801 te Schinnen [li], zie 75
  75d.  Lucia [V][M],  
   ged. op dinsdag 13 december 1735 te Schinnen [li]. 
  75e.  Laurentius [V][M],  
   ged. op woensdag 13 maart 1737 te Schinnen [li]. 
  75f.  Henricus [V][M],  
   ged. op maandag 1 december 1738 te Schinnen [li]. 
  Petrus Bocken
 tr. (2) 
 met Anna Stassen
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  75g.  Agnes [V],  
   ged. op zaterdag 12 oktober 1743 te Schinnen [li]. 
  75h.  Matthias [V],  
   ged. op dinsdag 29 november 1746 te Schinnen [li]. 

192.  Joannes Waltmans[V][M][96a][96][96c][96d][96e]
 ged. op donderdag 3 februari 1684 te Mheer [li] (getuigen: zijn oom Joannes Keijers (385c), Catharina Waltmans), 
 doopgetuige van zijn kleinzoon Joannes Petrus Waltmans (48a) op dinsdag 18 december 1736 te Hulsberg [li], 
 doopgetuige van zijn kleindochter Elisabeth Cobben (zie 96c) op zaterdag 28 maart 1733 te Nuth [li], 
 ovl. (ongeveer 65 jaar oud) op woensdag 21 januari 1750, 
 begr. op woensdag 21 januari 1750 (Joannes Waltmans gehuwd met Cornelia Jongen) te Nuth [li], 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 21 jaar oud) op dinsdag 29 juni 1706 aldaar (getuige: Winandus Schoorens, Godefridus Maess) 
 met 

193.  Cornelia Jongen (Jonghen)[V][M][96a][96][96c][96d][96e]
 ged. Rooms Katholiek op woensdag 6 december 1684 te Voerendaal [li], 
 doopgetuige van haar kleinzoon Henricus Waltmans (48c) op zaterdag 19 maart 1740 te Hulsberg [li], 
 doopgetuige van haar kleindochter Maria Catharina Cobben (zie 96a) op zaterdag 4 juni 1746 te Nuth [li], 
 ovl. (ongeveer 78 jaar oud) op maandag 11 juli 1763 te Nuth [li]. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  96a.  Catharina [V][M],  
   ged. op woensdag 13 juni 1703 te Voerendaal [li] (getuigen: Catharina Jongen, Arnoldus Clots, Theodorus Habets),  
   doopgetuige van haar nicht Agatha Waltmans (48b) op zondag 3 augustus 1738 te Hulsberg [li],  
   doopgetuige van haar nicht Catharina Elisabeth Eurlinx (zie 96c) op donderdag 31 oktober 1754 te Nuth [li],  
   ovl. (ongeveer 63 jaar oud) op dinsdag 7 oktober 1766,  
   begr. op dinsdag 7 oktober 1766 (Catharina Waltmans gehuwd met Petrus Bruijls) te Nuth [li]. 
  96b.  Joannes [V][M][48a][48b][48c][48d][48e][48f][48g][48],  
   ged. op woensdag 13 april 1707 te Nuth [li],  
   ovl. (ongeveer 75 jaar oud) op maandag 1 juli 1782 te Hulsberg [li], zie 96
  96c.  Anna Maria [V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 4 februari 1709 te Hoensbroek [li],  
   ovl. (ongeveer 63 jaar oud) op dinsdag 12 januari 1773,  
   begr. op dinsdag 12 januari 1773 te Nuth [li]. 
  96d.  Elisabeth [V][M],  
   ged. op dinsdag 4 augustus 1711 te Nuth [li] (getuigen: Andreas Jongen, Anna Bellen loco (namens) Elisabetha Bellen),  
   doopgetuige van haar nicht Anna Elisabetha Waltmans (48d) op dinsdag 3 juli 1742 te Hulsberg [li],  
   doopgetuige van haar achterneef Dionisius Waltmans (24d) op donderdag 24 juni 1790 te Schimmert [li],  
   doopgetuige van haar nicht Anna Elisabeth Eurlinx (zie 96c) op zondag 12 april 1750 te Nuth [li]. 
  96e.  Anthonius [V][M],  
   ged. op dinsdag 15 augustus 1713 te Nuth [li] (getuige: Elisabetha Wustenraet, Antonius Waltmans vervangende getuige Wilhelmus Schepers),  
   doopgetuige van zijn nicht Anna Maria Eurlinx (zie 96c) op donderdag 2 september 1751 te Nuth [li]. 

198.  Mathijs (Mathias) Meessen[V][M][99][99b][99c]
 ged. op zondag 26 april 1693 te Schimmert [li] (getuige: Joannes Bours, Anna Baches), 
 ovl. (ongeveer 68 jaar oud) op zaterdag 3 oktober 1761 aldaar, 
 tr. (resp. hoogstens 31 en ongeveer 25 jaar oud) voor 1725 
 met 

199.  Petronella Roebroeck[99][99b][99c]
 geb. voor 1700. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  99a.  Maria [V][M][49],  
   ged. op maandag 10 juni 1726 te Schimmert [li], zie 99
  99b.  Wilhelmus [V][M],  
   ged. op woensdag 21 februari 1731 te Schimmert [li] (getuige: zijn grootvader Joannes Meessen (396)). 
  99c.  Catharina [V][M],  
   ged. op zaterdag 21 april 1736 te Schimmert [li] (getuige: haar oom Petrus Meessen (198f)). 

200.  Wilhelmus Monnissen[V][M][100a][100][100c]
 ged. op vrijdag 27 april 1708 te Stein [li] (getuige: Leonardus Smeets, Maria Saraginne), 
 doopgetuige van zijn kleinzoon Matthias Monissen (50b) op maandag 17 juni 1771 te Schimmert [li], 
 otr. (1) op zaterdag 2 juli 1735 te Beek [li], 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 31 jaar oud) op zondag 17 juli 1735 aldaar (getuige: Joannes Penris, Maria Didden) 
 met Anna Philips, dr. van Lenart (Leonardus) Philips en Jenn (Joanna) Wauben
 ged. op maandag 31 december 1703 te Beek [li] (getuigen: haar tante Anna Philips, als Anna Philippens en haar grootvader Joannes Philips, als Joannes Philippens), 
 ovl. (hoogstens 39 jaar oud) voor 1743 waarschijnlijk te Beek [li]. Uit dit huwelijk geen kinderen, 
 otr. (2) op dinsdag 28 juli 1744 te Beek [li], 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 36 en minstens 20 jaar oud) op zondag 2 augustus 1744 aldaar (getuige: Cornelia Cörvers, Maria Cörvers) 
 met 

201.  Catharina Cörvers (Corvers, Curvers)[100a][100][100c]
 geb. voor 1724, 
 ovl. (minstens 59 jaar oud) op vrijdag 5 september 1783 te Beek [li]. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  100a.  Maria Catharina [V][M],  
   ged. op dinsdag 25 mei 1745 te Beek [li] (getuige: Mathias Stijnen, Maria Corvers). 
  100b.  Joannes [V][M][50][50b][50c][50d],  
   ged. op zaterdag 13 april 1748 te Beek [li], zie 100
  100c.  Wilhelmus [V][M],  
   ged. op donderdag 28 oktober 1751 te Beek [li] (getuige: Cornelia Corvers, Wilhelmus Kerckhofs, Petrus van Diest). 

202.  Mathias Claessen (Claessens, Klaessen)[101a][101b][101c][101d][101e][101f][101][101h][101i][101j]
 geb. voor 1721, 
 doopgetuige van zijn kleinzoon Hermannus Monnissen (50c) op maandag 12 mei 1777 te Beek [li], 
 ovl. (minstens 66 jaar oud) op zaterdag 6 januari 1787 te Schimmert [li], 
 tr. (resp. ongeveer 20 en hoogstens 23 jaar oud) voor 1741 vermoedelijk te Schimmert [li] 
 met 

203.  Sibilla Damas[V][M][101a][101b][101c][101d][101e][101f][101][101h][101i][101j]
 ged. op zaterdag 10 april 1717 als moeder wordt opgegeven Fijken Donners te Geleen [li] (getuige: Geret Timmers, Maria Sijbilla Hoven), 
 doopgetuige van haar kleinzoon Matthias Monissen (50b) op maandag 17 juni 1771 te Schimmert [li], 
 ovl. (ongeveer 65 jaar oud) op donderdag 25 april 1782 te Schimmert [li]. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  101a.  Anna Elisabeth [V][M],  
   ged. op zondag 29 juli 1742 te Schimmert [li] (getuige: Maria Pijls, Mathias Claessen),  
   ovl. (hoogstens 1 jaar oud) voor 1744 waarschijnlijk te Schimmert [li]. 
  101b.  Anna Elisabetha [V][M],  
   ged. op vrijdag 17 januari 1744 te Schimmert [li] (getuige: Henricus Voncken, Melchioris Pijls, Elisabetha Claessen),  
   ovl. (hoogstens 9 jaar oud) voor 1754 waarschijnlijk te Schimmert [li]. 
  101c.  Maria Sophia [V][M],  
   ged. op dinsdag 18 mei 1745 te Schimmert [li] (getuige: Maria Pitsweggen, Egijdius Meulkens),  
   ovl. (hoogstens 3 jaar oud) voor 1749 waarschijnlijk te Schimmert [li]. 
  101d.  Anna Maria Claessens (Klaessen)[V][M],  
   ged. op maandag 23 mei 1746 te Schimmert [li] (getuige: Anna Daemen, Mathias Claessen),  
   getuige bij kerk. huw. van Joannes Monnissen (100) en Anna Haegmans op zondag 13 oktober 1782 te Beek [li],  
   doopgetuige van Joannes Matthias Moonissen (50d) op donderdag 20 mei 1784 te Beek [li]. 
  101e.  Hermannus [V][M],  
   ged. op zondag 14 april 1748 te Schimmert [li] (getuige: Joannes Dederen,Joanna Ackermans),  
   ovl. (hoogstens 2 jaar oud) voor 1751 waarschijnlijk te Schimmert [li]. 
  101f.  Mathias [V][M],  
   ged. op zondag 14 april 1748 te Schimmert [li] (getuige: Maria Pitsweggen, Mathias Claessen),  
   ovl. (hoogstens 1 jaar oud) voor 1750 waarschijnlijk te Schimmert [li]. 
  101g.  Maria Sophia [V][M][50][50b][50c],  
   ged. op zaterdag 14 juni 1749 te Schimmert [li],  
   ovl. (ongeveer 31 jaar oud) op zaterdag 17 maart 1781 te Beek [li], zie 101
  101h.  Mathias [V][M],  
   ged. op maandag 23 november 1750 te Schimmert [li] (getuige: Maria Catharina de Mas, Marhias Claessens). 
  101i.  Hermanus Klaessen (Claessen)[V][M],  
   ged. op zondag 26 december 1751 te Schimmert [li] (getuige: Henricus Voncken, Maria Pitsweggen, Theodorus Kals),  
   doopgetuige van zijn neef Hermannus Monnissen (50c) op maandag 12 mei 1777 te Beek [li]. 
  101j.  Elizabetha Klaessen (Claessen)[V][M],  
   ged. op woensdag 24 juli 1754 te Schimmert [li] (getuige: Joannes Meulkens, Sebilla Kals). 

204.  Franciscus Habets[V][M][102a][102b][102c][102d][102e][102f][102]
 ged. op zondag 24 mei 1699 te Hulsberg [li], 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 18 jaar oud) op zondag 17 oktober 1723 aldaar 
 met 

205.  Margaritha Schillinx (Schillinghs, Schillinckx)[V][M][102a][102b][102c][102d][102e][102f][102]
 ged. op woensdag 8 april 1705 te Hulsberg [li], 
 doopgetuige van haar kleindochter Anna Margaritta Habets (51) op donderdag 18 oktober 1770 te Hulsberg [li]. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  102a.  Maria Catharina [V][M],  
   ged. op zondag 3 september 1724 te Hulsberg [li]. 
  102b.  Cornelius [V][M],  
   ged. op zondag 4 augustus 1726 te Hulsberg [li]. 
  102c.  Judith [V][M],  
   ged. op vrijdag 20 augustus 1728 te Hulsberg [li]. 
  102d.  Helena [V][M],  
   ged. op zondag 8 oktober 1730 te Hulsberg [li]. 
  102e.  Joannes [V][M],  
   ged. op donderdag 6 november 1732 te Hulsberg [li],  
   doopgetuige van zijn neef Joannes Theodorus Habets (51b) op dinsdag 1 december 1772 te Hulsberg [li]. 
  102f.  Winandus [V][M],  
   ged. op woensdag 4 mei 1735 tweeling te Heerlen [li],  
   doopgetuige van zijn neef Mathias Habets (51c) op woensdag 3 januari 1776 te Hulsberg [li]. 
  102g.  Mathijs (Matthias) [V][M][51][51b][51c],  
   ged. op woensdag 4 mei 1735 te Heerlen [li], zie 102

206.  Matthias Roobroex (Robroeck)[V][M][103a][103b][103c][103]
 ged. Rooms Katholiek op zondag 22 september 1709 genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde te Hulsberg [li] (getuige: Renerus Geuskens, Maria Cox), 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 21 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zondag 3 september 1730 te Hulsberg [li] (getuige: Joanna Steven, Elisabeth Moonen) 
 met zijn achternicht 

207.  Catharina Moonen[V][M][103a][103b][103c][103]
 ged. Rooms Katholiek op woensdag 12 september 1708 te Hulsberg [li] (getuige: Anna Schoutten, Joannes Frissen). 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  103a.  Franciscus Petrus Robroeck[V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 18 mei 1731 te Hulsberg [li] (getuigen: zijn grootmoeder Margaretha Habets (413), als Marguaritta Habets en zijn grootvader Guilielmus Moonen (414), als Wilhelmus Moonen). 
  103b.  Joanna Maria Robroeck[V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 8 november 1734 te Hulsberg [li] (getuige: Petrus Wouters, Elisabeth Moonen). 
  103c.  Thomas Robroeck[V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 11 september 1737 te Hulsberg [li] (getuige: Petrus Franciscus Robroeck, Catharina Moonen). 
  103d.  Catharina Robroeck[V][M][51][51b][51c],  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 22 maart 1739 te Hulsberg [li],  
   ovl. (ongeveer 67 jaar oud) op dinsdag 10 maart 1807 aldaar, zie 103

208.  Henricus Knols[104a][104b][104c][104d][104e][104][104g][104h][104i]
 ged. op zondag 8 augustus 1688 te Schimmert [li], 
 ovl. (ongeveer 61 jaar oud) op woensdag 5 augustus 1750 aldaar, 
 tr. (resp. hoogstens 34 en ongeveer 20 jaar oud) voor 1723 vermoedelijk te Schimmert [li] 
 met 

209.  Mechtildis (Maria) Schillings (Schillinxs, Wauben)[104a][104b][104c][104d][104e][104][104g][104h][104i]
 geb. voor 1703, 
 ovl. (minstens 47 jaar oud) op dinsdag 11 augustus 1750 te Schimmert [li]. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  104a.  Anna [V][M],  
   ged. op woensdag 27 september 1724 te Schimmert [li]. 
  104b.  Joannes [V][M],  
   ged. op donderdag 24 januari 1726 te Schimmert [li],  
   ovl. (hoogstens 4 jaar oud) voor 1731 waarschijnlijk te Schimmert [li]. 
  104c.  Jacobus [V][M],  
   ged. op zondag 10 oktober 1728 te Schimmert [li],  
   ovl. (hoogstens 16 jaar oud) voor 1745 waarschijnlijk te Schimmert [li]. 
  104d.  Joannes [V][M],  
   ged. op dinsdag 15 mei 1731 te Schimmert [li],  
   ovl. (hoogstens 8 jaar oud) voor 1740 waarschijnlijk te Schimmert [li]. 
  104e.  Anna Catharina [V][M],  
   ged. op dinsdag 30 september 1738 te Schimmert [li]. 
  104f.  Joannes [V][M][52a][52][52c][52d],  
   ged. op zondag 13 maart 1740 te Schimmert [li], zie 104
  104g.  Anna Gertrudis [V][M],  
   ged. op zaterdag 11 maart 1741 te Schimmert [li]. 
  104h.  Ida [V][M],  
   ged. op zaterdag 11 maart 1741 te Schimmert [li]. 
  104i.  Jacobus [V][M],  
   ged. op maandag 27 september 1745 te Schimmert [li]. 

210.  Ercken (Arnoldus) Nuggelmans (Nuchelmans)[V][M][105a][105][105c][105d]
 ged. op zondag 22 september 1697 te Schimmert [li] (getuige: Elisabeta Pijrons, Henricus Packbier), 
 tr. (hoogstens 26 jaar oud) voor 1724 
 met 

211.  Anna Smitsmans[105a][105][105c][105d]
 ovl. op donderdag 29 januari 1750 (Anna Smitsmans x Ercken Nuggelmans) te Schimmert [li]. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  105a.  Leonardus Nuchelmans[V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 18 november 1725 te Schimmert [li] (getuige: Joannes Aerts). 
  105b.  Helena Nuchelmans[V][M][52a][52][52c][52d],  
   ged. op zaterdag 29 maart 1732 te Schimmert [li], zie 105
  105c.  Petrus Nuchelmans[V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 16 maart 1735 te Schimmert [li] (getuige: NN Walthouwers, Leonardus Philips). 
  105d.  Joannes Nuchelmans[V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 4 december 1738 te Schimmert [li]. 

212.  Petrus Houben[V][M][106a][106][106c][106d][106e][106f]
 ged. op dinsdag 28 februari 1708 te Hulsberg [li] (getuigen: zijn grootvader Jan (Joannes) Habets (816) en zijn grootmoeder Grietje (Margaretha) Habets (817)), 
 ovl. (ongeveer 84 jaar oud) op woensdag 29 februari 1792 te Hulsberg [li], 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 19 jaar oud) op zondag 19 februari 1730 aldaar (getuige: Jacobus Meijs) 
 met 

213.  Marguaritta (Margarita) Knubben (Cnubben)[V][M][106a][106][106c][106d][106e][106f]
 ged. op vrijdag 4 april 1710 te Hulsberg [li], 
 ovl. (ongeveer 76 jaar oud) op vrijdag 26 januari 1787 te Hulsberg [li]. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  106a.  Godefridus [V][M],  
   ged. op woensdag 27 december 1730 te Hulsberg [li]. 
  106b.  Joannes [V][M][53a][53b][53c][53d][53][53f],  
   ged. op zondag 24 januari 1734 te Hulsberg [li],  
   ovl. (ongeveer 45 jaar oud) op donderdag 7 oktober 1779 aldaar, zie 106
  106c.  Anna Elisabeth [V][M],  
   ged. op woensdag 25 februari 1739 te Hulsberg [li]. 
  106d.  Anna Catharina [V][M],  
   ged. op zaterdag 3 juni 1741 te Hulsberg [li]. 
  106e.  Joanna Elisabeth [V][M],  
   ged. op maandag 26 april 1745 te Hulsberg [li]. 
  106f.  Agidius [V][M],  
   ged. op vrijdag 24 november 1747 te Hulsberg [li]. 

214.  Joannes Rietraet (Rhieteraet, Rieteraet)[V][M][107a][107][107c][107d]
 ged. op dinsdag 3 november 1705 te Klimmen [li], 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 28 jaar oud) op vrijdag 6 januari 1730 te Hulsberg [li] (getuige: Henricus Willems, Catharina Moonen) 
 met 

215.  Aleidis (Aleydis, Aldegondis) Habets[V][M][107a][107][107c][107d]
 ged. op zondag 3 april 1701 te Hulsberg [li]. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  107a.  Werner (Warnerus) Rieteraet[V][M],  
   ged. op vrijdag 2 juni 1730 te Hulsberg [li]. 
  107b.  Joanna Catharina Rhieteraet[V][M][53a][53b][53c][53d][53][53f],  
   ged. op maandag 19 november 1731 te Hulsberg [li],  
   ovl. (ongeveer 65 jaar oud) op dinsdag 28 maart 1797 aldaar, zie 107
  107c.  Emerentiana Rieteraet[V][M],  
   ged. op dinsdag 16 maart 1734 te Hulsberg [li]. 
  107d.  Joannes Rieteraet[V][M],  
   ged. op woensdag 2 mei 1736 te Hulsberg [li],  
   ovl. (ongeveer 14 jaar oud) op zaterdag 22 augustus 1750 aldaar. 

216.  Matthias Neelissen (Nelissen)[108]
 geb. voor 1719 vermoedelijk te Bunde [li], 
 tr. (beiden ongeveer 20 jaar oud) voor 1739 
 met 

217.  Anna Beckers[108]
 geb. voor 1719. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  108.  Matthias Nelissen[V][M][54][54b],  
   ged. op dinsdag 9 augustus 1740 te Bunde [li], zie 108

218.  Joannes Horsmans (Horstmans)[V][M][109a][109b][109c][109][109e][109f][109g][109h]
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 31 augustus 1684 te Nuth [li] (getuige: Catharina Crachs, Joannes Hermans vervangende getuige Maximilianus Schepers), 
 doopgetuige van zijn kleinzoon Christianus Wouters (zie 109c) op donderdag 5 januari 1747 te Nuth [li], 
 ovl. (ongeveer 75 jaar oud) op zaterdag 9 februari 1760 (Joannes Horsmans gehuwd met Maria Ackermans) te Nuth [li], 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 21 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zondag 13 oktober 1715 te Hulsberg [li] (getuige: Henricus Jongen, Cornelia Horsmans, Anna Ackermans) 
 met 

219.  Maria Ackermans[V][M][109a][109b][109c][109][109e][109f][109g][109h]
 ged. op woensdag 2 december 1693 naam moeder: Joanna Damaes te Schimmert [li] (getuige: Franciscus Francken, Anna Muijlkens), 
 doopgetuige van haar kleindochter Maria Wouters (zie 109c) op dinsdag 30 januari 1748 te Nuth [li], 
 doopgetuige van haar kleinzoon Joannes Wouters (zie 109c) als vervangende getuige op maandag 6 augustus 1753 te Nuth [li], 
 doopgetuige van haar kleinzoon Jacobus Wouters (zie 109c) op zondag 13 april 1755 te Nuth [li], 
 ovl. (ongeveer 63 jaar oud) op donderdag 15 september 1757 (Maria Ackermans gehuwd met Joannes Horsmans) te Nuth [li]. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  109a.  Mechtildis Horstmans (Horsmans)[V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 12 juli 1716 genoemd naar haar grootmoeder aan vaderszijde te Nuth [li] (getuigen: haar grootmoeder Mechtildis Hermans (437), als Mechtild Hermens, Laurentius Horstmans vervangende getuige: Joannes Ackermans),  
   ovl. (ongeveer 86 jaar oud) op woensdag 10 november 1802 (dr v Jean Horstmans en Marie Acermans, gehuwd met NN Veuwerk) te Nuth [li]. 
  109b.  Maria Catharina Horstmans (Horsmans)[V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 27 maart 1718 te Nuth [li] (getuigen: haar tante Cornelia Horsmans (218f), als Cornelia Horstmans, Joannes Ackermans vervangende getuige: Joannes Spijckers),  
   doopgetuige van haar neef Joannes Nelissen (54) op vrijdag 23 juli 1762 te Amstenrade [li]. 
  109c.  Joanna (Jenne (Fr.)) Horstmans (Horsmans)[V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 26 december 1719 te Nuth [li] (getuige: Horstmans, Godefridus Habets vervangende getuige: Helena Onnouw),  
   doopgetuige van haar neef Michael Wouters op donderdag 19 juli 1753 te Nuth [li],  
   doopgetuige van haar neef Joannes Petrus Wouters op vrijdag 27 augustus 1751 te Nuth [li],  
   doopgetuige van haar nicht Anna Bruls op zaterdag 31 maart 1753 te Nuth [li],  
   ovl. (ongeveer 48 jaar oud) op dinsdag 1 november 1768 te Nuth [li],  
   begr. op woensdag 2 november 1768 aldaar. 
  109d.  Caecilia Horstmans[V][M][54][54b],  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 4 april 1722 te Nuth [li], zie 109
  109e.  Paulus Horstmans (Horsmans)[V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 11 maart 1725 te Nuth [li] (getuigen: zijn achternicht Lucia Horstmans (zie 436b), Wilhelmus Ackermans),  
   doopgetuige van zijn nicht Helena Wouters (zie 109c) op woensdag 20 oktober 1756 te Nuth [li],  
   ovl. (ongeveer 82 jaar oud) op donderdag 21 januari 1808 (zn v Jean Horstmans en Marie Ackermans, gehuwd met Barbara Frissen) te Nuth [li]. 
  109f.  Joannes Horstmans (Horsmans)[V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 20 mei 1727 (tweeling) te Nuth [li] (getuige: Matthias Roox, Helena Onnouw). 
  109g.  Godefridus Horstmans (Horsmans)[V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 20 mei 1727 (tweeling); genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde te Nuth [li] (getuige: Godefridus Snackers, Mechtildis Corten),  
   getuige bij kerk. huw. van Joannes Wouters (zie 109c) en zijn zus Joanna Horstmans op woensdag 16 februari 1746 te Nuth [li]. 
  109h.  Maria Elisabeth Horstmans (Horsmans)[V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 28 oktober 1732 te Nuth [li] (getuige: Elisabeth Roox, Henricus Haenraet vervangende getuige Joannes Pricken),  
   doopgetuige van haar nicht Maria Elisabeta Nelissen (54b) op dinsdag 22 januari 1765 te Amstenrade [li],  
   doopgetuige van haar neef Joannes Wouters (zie 109c) op maandag 6 augustus 1753 te Nuth [li]. 

220.  Joannes Gosens (Goesens, Goossens)[V][M][110a][110b][110][110d][110e]
 ged. op donderdag 9 februari 1696 te Beek [li] (getuigen: zijn oom Petrus Goosens (440b), als Petrus Goesens, Neliken Hamers), 
 otr. op zaterdag 2 juli 1718 te Beek [li], 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 22 en minstens 20 jaar oud) op zaterdag 16 juli 1718 aldaar (getuige: Ida Jacobs, Anna Custers) 
 met 

221.  Elisabeth Snijders[110a][110b][110][110d][110e]
 geb. voor 1698. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  110a.  Mara Goesens (Goossens)[V][M],  
   ged. op maandag 22 mei 1719 te Beek [li] (getuige: Joannes Snijders, Joanna Notermans). 
  110b.  Matthias [V][M],  
   ged. op donderdag 4 december 1721 te Beek [li] (getuige: Petrus Snijders, Ida Hasen). 
  110c.  Daem (Adamus) Goossens[V][M][55a][55b][55c][55],  
   woonachtig te Wolfeind - Beek [li],  
   ovl. (ongeveer 50 jaar oud) op dinsdag 8 februari 1774 te Beek [li], zie 110
  110d.  Catharina [V][M],  
   ged. op maandag 4 maart 1726 te Beek [li] (getuige: Renerus Thijssen, Elisabeth Raemakers),  
   ovl. (hoogstens 9 maanden oud) voor 1727 waarschijnlijk te Beek [li]. 
  110e.  Catharina [V][M],  
   ged. op maandag 21 juli 1727 te Beek [li] (getuigen: haar tante Barbara Goesens (220a), Henricus Stijnen),  
   getuige bij kerk. huw. van haar broer Daem (Adamus) Goossens (110) en Oda (Odilia) Martens (111) op zondag 23 mei 1762 te Beek [li]. 

222.  Martinus Martens (Mertens)[V][M][111a][111b][111c][111d][111e][111][111g]
 ged. op woensdag 22 oktober 1698 te Schinnen [li], 
 tr. (resp. hoogstens 20 en ongeveer 20 jaar oud) voor 1719 vermoedelijk te Elsloo [li] 
 met 

223.  Maria Claessens (Broerens)[V][M][111a][111b][111c][111d][111e][111][111g]
 geb. voor 1699 vermoedelijk te Elsloo [li]. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  111a.  Theodoricus [V][M],  
   ged. op maandag 26 februari 1720 te Elsloo [li] (getuige: zijn tante Cornelia Martens (222d)). 
  111b.  Joannes [V][M],  
   ged. op zondag 24 augustus 1721 te Elsloo [li] (getuigen: zijn grootmoeder Maria Heijnen (447) en zijn grootvader Joannes Claessen (446), als Joannes Claesens),  
   ovl. (hoogstens 4 jaar oud) voor 1726 waarschijnlijk te Elsloo [li]. 
  111c.  Mechtildis [V][M],  
   ged. op vrijdag 19 februari 1723 te Elsloo [li],  
   ovl. (hoogstens 5 jaar oud) voor 1729 waarschijnlijk te Elsloo [li]. 
  111d.  Joannes [V][M],  
   ged. op vrijdag 17 mei 1726 genoemd naar zijn peter te Elsloo [li] (getuige: zijn oom Joannes Martens (222b)). 
  111e.  Mechtildis [V][M],  
   ged. op zondag 24 april 1729 te Elsloo [li]. 
  111f.  Oda (Odilia) [V][M][55a][55b][55c][55],  
   ged. op zondag 24 december 1730 te Elsloo [li], zie 111
  111g.  Margarita [V][M],  
   ged. op woensdag 10 augustus 1735 te Elsloo [li],  
   getuige bij kerk. huw. van Daem (Adamus) Goossens (110) en haar zus Oda (Odilia) Martens (111) op zondag 23 mei 1762 te Beek [li]. 

224.  Joannes Baltissen (Baltus)[V][M][112a][112b][112][112d][112e]
 ged. Rooms Katholiek op woensdag 19 februari 1716 te Hulsberg [li] (getuige: Gertrudes Schouten, Joannes Loijen), 
 doopgetuige van zijn kleindochter Anna Maria Baltissen (56a) op maandag 1 december 1783 te Hulsberg [li], 
 geen kinderen, 
 tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 24 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zondag 21 november 1745 (Joannes Balthus x Maria Sassen) te Klimmen [li] 
 met 

225.  Maria Sassen[V][M][112a][112b][112][112d][112e]
 ged. op zondag 8 december 1720 te Geleen [li] (getuige: Claes Mevis, Nelecken Coumans), 
 doopgetuige van haar kleinzoon Joannes Wilhelmus Baltissen (56b) op dinsdag 16 augustus 1785 te Hulsberg [li]. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  112a.  Matthias Balthus[V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 3 juni 1746 genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde (Mathias Baltissen) te Hulsberg [li] (getuigen: zijn grootmoeder Pietgen (Petronella) Penders (451), als Petronella Penders en zijn oudoom Lambertus Raven (449c)),  
   doopgetuige van zijn nicht Maria Cornelia Baltussen (56c) op donderdag 28 december 1786 te Hulsberg [li]. 
  112b.  Maria Helena (Maria Magdalena) Balthus[V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 2 februari 1749 te Hulsberg [li] (getuigen: haar oom Steven (Stephanus) Sassen (225a), als Stephanus Sassen, Judith Muijlkens),  
   doopgetuige van haar neef Alexander Baltissen (56) op donderdag 11 december 1788 te Hulsberg [li]. 
  112c.  Joannes [V][M][56a][56b][56c][56][56e][56f],  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 3 mei 1751 te Hulsberg [li] (getuige: zijn oom Joannes Sassen (225e)), zie 112
  112d.  Anna Maria Balthus[V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 28 oktober 1754 te Hulsberg [li] (getuige: Joannes Raeven, Maria Anna). 
  112e.  Gerardus Balthus[V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 29 augustus 1762 te Hulsberg [li] (getuige: Gerardus Sassen, Catharina Gelders),  
   doopgetuige van zijn nicht Anna Catharina Baltus (56e) op dinsdag 14 december 1790 te Hulsberg [li]. 

226.  Wilhelmus Hendrix[113a][113b][113c][113d][113e][113f][113][113h][113i][113j]
 geb. voor 1727 vermoedelijk te Wijnandsrade [li], 
 kerk.huw. (resp. minstens 20 en ongeveer 24 jaar oud) op zondag 29 oktober 1747 te Wijnandsrade [li] (getuige: Mechtildis Ritservelt, Jaque… Einmael, Martinus Coenen) 
 met 

227.  Anna Eijnmael (Eijmael)[113a][113b][113c][113d][113e][113f][113][113h][113i][113j]
 ged. op zaterdag 14 november 1722 te Hoensbroek [li], 
 doopgetuige van haar kleindochter Anna Maria Baltissen (56a) op maandag 1 december 1783 te Hulsberg [li]. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  113a.  Cornelia (Maria Cornelia) [V][M],  
   ged. op vrijdag 26 januari 1748 tweeling te Wijnandsrade [li],  
   doopgetuige van haar nicht Maria Cornelia Baltussen (56c) op donderdag 28 december 1786 te Hulsberg [li]. 
  113b.  Anna Catharina [V][M],  
   ged. op vrijdag 26 januari 1748 tweeling te Wijnandsrade [li],  
   doopgetuige van haar nicht Anna Catharina Baltus (56e) op dinsdag 14 december 1790 te Hulsberg [li]. 
  113c.  Joannes Petrus [V][M],  
   ged. op woensdag 21 januari 1750 te Klimmen [li]. 
  113d.  Alexander [V][M],  
   ged. op donderdag 7 oktober 1751 te Klimmen [li],  
   doopgetuige van zijn neef Alexander Baltissen (56) op donderdag 11 december 1788 te Hulsberg [li]. 
  113e.  Helgerus [V][M],  
   ged. op dinsdag 6 maart 1753 te Klimmen [li]. 
  113f.  Joannes [V][M],  
   ged. op zondag 9 maart 1755 te Klimmen [li],  
   doopgetuige van zijn neef Joannes Wilhelmus Baltissen (56b) op dinsdag 16 augustus 1785 te Hulsberg [li]. 
  113g.  Barbara (Anna Barbara) [V][M][56a][56b][56c][56][56e][56f],  
   ged. op maandag 27 februari 1758 te Klimmen [li],  
   ovl. (ongeveer 45 jaar oud) op dinsdag 19 juli 1803 te Hulsberg [li], zie 113
  113h.  Stephanus [V][M],  
   ged. op donderdag 25 september 1760 te Klimmen [li]. 
  113i.  Mathias [V][M],  
   ged. op zondag 10 oktober 1762 te Klimmen [li]. 
  113j.  Joanna Maria [V][M],  
   ged. op zaterdag 12 oktober 1765 te Klimmen [li]. 

228.  Matthias Hendricus Bruls (Brull, Brüll, Brulls)[V][M][114a][114b][114c][114d][114]
 ged. Rooms Katholiek op maandag 28 september 1722 te Beek [li] (getuigen: Jacob (Jacobus) Wouters (zie 256a), zijn achternicht Elisabetha Henssen (zie 488b) en zijn achterneef Andreas Henssen (zie 488b), vervangende getuige), 
 doopgetuige van zijn kleindochter Maria Catharina Bruls (57a) op zaterdag 17 september 1785 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van zijn kleindochter Petronilla Dederen (zie 114b) op dinsdag 22 mei 1787 te Spaubeek [li], 
 ovl. (ongeveer 70 jaar oud) op zaterdag 22 juni 1793, 
 begr. op zaterdag 22 juni 1793 (Mathias Bruls gehuwd met Maria Stassen) te Spaubeek [li], 
 geen kinderen, 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 22 jaar oud) op zondag 4 juni 1747 aldaar (getuigen: zijn achterneef Andreas Henssen[V] (zie 488b), als Joannes Andreas Henssen, Helena Olfers) 
 met 

229.  Maria Stassen[V][M][114a][114b][114c][114d][114]
 ged. Rooms Katholiek op vrijdag 28 juli 1724 te Spaubeek [li] (getuigen: haar grootvader Ruth (Rutgerus) Stassen (916), haar oudtante Elisabetha Haen (917g), haar oudtante Elisabetha Haen (917g) en haar grootvader Ruth (Rutgerus) Stassen (916)), 
 doopgetuige van haar kleindochter Maria Catharina Dederen (zie 114b) op zondag 3 mei 1778 te Spaubeek [li], 
 ovl. (ongeveer 53 jaar oud) op zaterdag 13 juni 1778, 
 begr. op zaterdag 13 juni 1778 (Maria Stassen gehuwd met Matthias Bruls) te Spaubeek [li]. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  114a.  Joannes Andreas Brull (Bruls)[V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 12 augustus 1748 te Spaubeek [li] (getuigen: zijn grootvader Christianus Stassen (458) en zijn grootmoeder Anna Hensen (457)). 
  114b.  Maria Helena Brüll (Bruls)[V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 8 december 1749 genoemd naar haar meter te Spaubeek [li] (getuigen: haar oudoom Matthias Stassen (458f), Helena Hensen (relatie ?)),  
   doopgetuige van haar nicht Maria Helena Bruls (57) op maandag 13 oktober 1788 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van haar neef Joannes Andreas Bruls (57f) op zaterdag 6 juli 1799 te Munstergeleen [li],  
   ovl. (ongeveer 77 jaar oud) op zondag 21 oktober 1827 te Spaubeek [li],  
   begr. op zondag 21 oktober 1827 aldaar. 
  114c.  Matthias Brulls (Bruls)[V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 9 november 1751 te Spaubeek [li] (getuigen: Nicolaus Stassen (zie 916d) en zijn tante Maria Helena (Maria Magdalena) Bruels (228a)),  
   doopgetuige van zijn nicht Anna Maria Bruls (57b) op zaterdag 30 december 1786 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van zijn nicht Maria Helena Bruls (57) op maandag 13 oktober 1788 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van zijn nicht Maria Catharina Dederen (zie 114b) op zaterdag 7 oktober 1780 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van zijn nicht Petronilla Dederen (zie 114b) op dinsdag 22 mei 1787 te Spaubeek [li],  
   ovl. (ongeveer 82 jaar oud) op zaterdag 8 november 1834 - opmerking: ongehuwd te Spaubeek [li]. 
  114d.  Anna Maria [V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 12 augustus 1758 te Spaubeek [li] (getuigen: haar achternicht Anna Maria Stassen (zie 458b), Theodorus Hanssen (zie 65i), Joannes Aelfers),  
   getuige bij kerk. huw. van haar broer Andries (Wilhelmus Andreas) Bruls (114) en Anna Catharina Quax (115) op dinsdag 5 oktober 1784 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van haar neef Jacobus Bruls (57e) op woensdag 29 juni 1796 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van haar neef Jan Arnold (Joannes Arnoldus) Dederen (zie 114b) op vrijdag 5 maart 1784 te Spaubeek [li],  
   ovl. (ongeveer 73 jaar oud) op maandag 23 januari 1832 (Anna Maria Bruls dr van Mathijs Bruls en Maria Stassen; gehuwd met Joannes Ackermans) te Spaubeek [li]. 
  114e.  Andries (Wilhelmus Andreas) [V][M][57a][57b][57][57d][57e][57f],  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 26 juni 1764 te Spaubeek [li] (getuige: Wilhelmus Peulen, als Wilhelmus Andreas Peulen),  
   ovl. (ongeveer 42 jaar oud) op maandag 9 februari 1807 te Spaubeek [li],  
   begr. op maandag 9 februari 1807 aldaar, zie 114

230.  Joannes Quax[115][115b][115c]
 geb. voor 1731 vermoedelijk te Meerssen [li] - Raar, 
 otr. op zaterdag 30 oktober 1751 te Meerssen [li], 
 tr. (Nederlands Hervormd), 
 kerk.huw. (resp. minstens 20 en minstens 25 jaar oud) op zondag 14 november 1751 aldaar 
 met 

231.  Maria Catharina Peestjens (Petiens, Speetjens)[115][115b][115c]
 geb. voor 1726, 
 doopgetuige van haar kleindochter Maria Catharina Bruls (57a) op zaterdag 17 september 1785 te Spaubeek [li], 
 tr. (resp. ongeveer 20 en hoogstens 28 jaar oud) (1) voor 1746 vermoedelijk te Schimmert [li] 
 met Reijnerus Wauben (Wouben), zn. van Jacobus Wauben en Ida Haeghmans
 ged. op zaterdag 4 december 1717 te Schimmert [li] (getuige: Joannes Willems, Nicolaus Wauben, Margaretha Haeghmans, Cornelia Cruijsboom), 
 ovl. (ongeveer 29 jaar oud) op woensdag 4 oktober 1747 te Meerssen [li] - Waterval. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  115a.  Anna Catharina [V][M][57a][57b][57][57d][57e][57f],  
   geb. in 1753 te Meerssen [li],  
   ovl. (ongeveer 77 jaar oud) op woensdag 12 mei 1830 te Spaubeek [li], zie 115
  115b.  Joannes [V][M],  
   geb. voor 1764 te Meerssen [li] bij huwelijk opgegeven: natus in meerssen [=jongen geboren in Meerssen],  
   doopgetuige van zijn nicht Maria Helena Bruls (57) op maandag 13 oktober 1788 te Spaubeek [li],  
   ovl. (minstens 65 jaar oud) op zondag 6 december 1829 te Spaubeek [li]. 
  115c.  Maria [V][M],  
   geb. voor 1766 vermoedelijk te Meerssen [li],  
   doopgetuige van haar nicht Anna Maria Bruls (57b) op zaterdag 30 december 1786 te Spaubeek [li]. 

240.  Lambertus Lemmens[V][M][120a][120][120c][120d][120e][120f][120g]
 ged. Rooms Katholiek op maandag 10 augustus 1722 te Elsloo [li] (getuige: Laurentius Penders, Maria Wijnen), 
 ovl. (ongeveer 85 jaar oud) op dinsdag 26 april 1808 te Stein [li], 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 27 jaar oud) op zondag 25 februari 1748 aldaar 
 met 

241.  Sibilla Pepels[V][M][120a][120][120c][120d][120e][120f][120g]
 ged. op donderdag 13 juni 1720 te Stein [li] (getuige: Petronilla Rycken, Aegidius Pepels), 
 ovl. (ongeveer 58 jaar oud) op zaterdag 10 april 1779 aldaar. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  120a.  Hubertus [V][M],  
   ged. op vrijdag 22 november 1748 te Stein [li],  
   ovl. (ongeveer 79 jaar oud) op zondag 26 oktober 1828 aldaar. 
  120b.  Reinuerus [V][M][60a][60b][60][60d][60e][60f][60g],  
   ged. op vrijdag 27 februari 1750 te Stein [li],  
   ovl. (ongeveer 65 jaar oud) op woensdag 2 augustus 1815 aldaar, zie 120
  120c.  Petrus [V][M],  
   ged. op maandag 21 februari 1752 te Stein [li]. 
  120d.  Johanna Elisabetha [V][M],  
   ged. op maandag 19 augustus 1754 te Stein [li]. 
  120e.  Maria Lucia [V][M],  
   ged. op zaterdag 25 december 1756 te Stein [li],  
   ovl. (hoogstens 3 jaar oud) voor 1760 waarschijnlijk te Stein [li]. 
  120f.  Lucia [V][M],  
   ged. op zaterdag 5 juli 1760 tweeling te Stein [li]. 
  120g.  Maria Margaretha [V][M],  
   ged. op zaterdag 5 juli 1760 tweeling te Stein [li]. 

242.  Lambertus Goossens[V][M][121a][121b][121][121d]
 ged. Rooms Katholiek op dinsdag 26 maart 1726 te Stein [li] (getuige: Agnes Schepers, Matthias Janssen), 
 getuige bij kerk. huw. van Matthias Janssen (zie 242f) en zijn zus Anna Goossens op zondag 25 juni 1747 te Stein [li], 
 ovl. (hoogstens 54 jaar oud) voor dinsdag 5 september 1780 te Stein [li], 
 begr. op dinsdag 5 september 1780 (gehuwd met Catharina Aerts) aldaar, 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 24 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zondag 28 oktober 1753 aldaar (getuige: Gertrudis op den Camp, Matthias Goossens) 
 met 

243.  Catharina Aerts[V][M][121a][121b][121][121d]
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 1 september 1729 te Stein [li] (getuige: Joanna Vaessen, Joannes Clermonts), 
 ovl. (hoogstens 33 jaar oud) voor dinsdag 9 november 1762 waarschijnlijk te Stein [li], 
 begr. op dinsdag 9 november 1762 (gehuwd met Lambetus Goossens) te Stein [li]. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  121a.  Henricus [V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 18 juli 1754 te Stein [li] (getuige: Margaretha Goossens, Aegidius Aerts). 
  121b.  Margaretha [V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 12 februari 1756 te Stein [li] (getuige: Matthias Goossens, Beatrix Clermonts). 
  121c.  Anna Elisabetha [V][M][60a][60b][60][60d][60e][60f][60g],  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 19 februari 1758 te Stein [li],  
   ovl. (ongeveer 33 jaar oud) op zaterdag 11 februari 1792 aldaar, zie 121
  121d.  Andreas [V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 18 september 1760 te Stein [li] (getuige: Wilhelmus Coenen, Joanna Maria Clermonts). 

244.  Jacobus Henssen[V][M][122][122b][122c][122d]
 ged. Rooms Katholiek op zondag 30 augustus 1733 te Spaubeek [li] (getuigen: Catharina Haen (917f) en zijn oudoom Theodorus Hanssen (65i)), 
 doopgetuige van zijn achterneef Theodorus Hanssen (zie 65i) op dinsdag 11 januari 1729 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van zijn nicht Joanna Elisabetha Hamers (zie 244h) op zondag 5 januari 1777 te Spaubeek [li], 
 ovl. (ongeveer 46 jaar oud) op maandag 6 maart 1780 te Spaubeek [li], 
 begr. op woensdag 8 maart 1780 aldaar, 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 27 jaar oud) op zondag 7 mei 1758 aldaar 
 met 

245.  Maria Mulkens (Mulckens Muijlkens)[V][M][122][122b][122c][122d]
 ged. Rooms Katholiek op zondag 6 augustus 1730 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van haar neef Mathias Muijlkens (zie 245b) op vrijdag 4 juli 1783 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van haar achterneef Jan (Joannes) Muijlkens op dinsdag 23 november 1802 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van haar nicht Anna Maria Muijlkens (zie 245g) op donderdag 21 januari 1790 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van haar kleinzoon Joannes Jacobus Henssen (61a) op woensdag 11 augustus 1790 te Spaubeek [li], 
 ovl. (ongeveer 78 jaar oud) op donderdag 6 april 1809 te Spaubeek [li], 
 begr. op zaterdag 8 april 1809 aldaar. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  122a.  Jacobus [V][M][61a][61b][61][61d][61e],  
   ged. op zaterdag 29 september 1759 te Spaubeek [li], zie 122
  122b.  Matthias [V][M],  
   ged. op zaterdag 29 september 1759 genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde en deze is ook zijn peter te Spaubeek [li] (getuigen: zijn grootvader Matthias Mulckens (490), Maria Henssen, Elisabeth Cuijpers). 
  122c.  Anna Maria [V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 14 mei 1761 te Spaubeek [li] (getuige: haar oom Clementus Mulkens (245b)),  
   doopgetuige van Gerardus Lemmens (zie 16d) op donderdag 28 januari 1802 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van Joannes Otermans op zondag 1 mei 1825 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van haar neef Petrus Mathias Laurentius Henssen (61b) op zaterdag 24 december 1791 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van haar achterneef Peter (Petrus) Lemmens (30c) op maandag 17 april 1826 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van haar achterneef Joannes Renerus Lemmens (30d) op maandag 17 april 1826 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van haar neef Clement (Clemens) Mulkens (zie 245b) op donderdag 5 januari 1797 te Spaubeek [li]. 
  122d.  Anna Catharina [V][M],  
   ged. op woensdag 10 april 1765 te Spaubeek [li] (getuige: Martinus Hoedemaeckers, Catharina Henssen),  
   ovl. (ongeveer 14 jaar oud) op woensdag 8 maart 1780 (2 dagen na haar vader) [besmettelijke ziekte? ww] aldaar,  
   begr. op zaterdag 11 maart 1780 (3 dagen na haar vader) aldaar. 

246.  Petrus Cals[V][M][123a][123b][123c][123]
 geb. voor 1716 vermoedelijk te Schinnen [li], 
 ovl. (minstens 72 jaar oud) op zaterdag 27 december 1788 (Petrus Cals x Joanna Erkens) te Schinnen [li], 
 kerk.huw. (resp. minstens 23 en ongeveer 27 jaar oud) (Rooms Katholiek) op donderdag 18 juni 1739 aldaar (getuigen: haar broer Petrus Erkens[V][M] (247d), als Petrus Erckens en zijn broer Matthias Cals[V][M] (246b)) 
 met 

247.  Joanna Erckens (Erkens)[V][M][123a][123b][123c][123]
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 10 september 1711 te Spaubeek [li] (getuige: Maria Dederen, Nicolaus Cremens), 
 ovl. (ongeveer 67 jaar oud) op zondag 30 mei 1779 te Schinnen [li]. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  123a.  Joanna Elisabetha [V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 29 oktober 1742 te Schinnen [li] (getuigen: haar overgrootvader Theodorus Geurts (986), als Theodorus Geurtz, Joanna Gielen),  
   doopgetuige van haar neef Joannes Jacobus Henssen (61a) op woensdag 11 augustus 1790 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van haar nicht Maria Joanna Henssen (61) op zaterdag 13 april 1793 te Spaubeek [li]. 
  123b.  Matthias [V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 26 oktober 1747 genoemd naar zijn peter te Schinnen [li] (getuigen: zijn oom Matthias Cals (246b) en zijn tante Catharina Erkens (247e)),  
   doopgetuige van zijn neef Petrus Mathias Laurentius Henssen (61b) op zaterdag 24 december 1791 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van zijn nicht Maria Gertrudis Henssen (61e) op dinsdag 29 augustus 1797 te Spaubeek [li],  
   ovl. (ongeveer 66 jaar oud) op zondag 18 september 1814 te Schinnen [li]. 
  123c.  Anna Maria [V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 5 juli 1750 genoemd naar haar meter te Schinnen [li] (getuigen: haar oom Petrus Erkens (247d) en haar tante Anna Maria Cals (246d)),  
   getuige bij kerk. huw. van Jacobus Henssen (122) en haar zus Maria Catharina Cals (123) op dinsdag 27 oktober 1789 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van haar nicht Maria Catharina Henssen (61d) op zaterdag 25 april 1795 te Spaubeek [li],  
   ovl. (ongeveer 46 jaar oud) op maandag 6 maart 1797 te Schinnen [li]. 
  123d.  Maria Catharina [V][M][61a][61b][61][61d][61e],  
   ged. op zondag 5 mei 1754 te Schinnen [li] (getuige: Maria Janssen (zie 492c)),  
   ovl. (ongeveer 59 jaar oud) op vrijdag 15 april 1814 te Spaubeek [li],  
   begr. op zondag 17 april 1814 aldaar, zie 123

248.  Wilhelmus Keulers[124a][124b][124c][124][124e][124f]
 geb. voor 1717, 
 kerk.huw. (resp. minstens 20 en ongeveer 25 jaar oud) (Rooms Katholiek) op donderdag 7 februari 1737 (Willem Keulers x Nelecken Bouts) te Geleen [li] (getuige: Job Penris, Anna Fremmen) 
 met 

249.  Neleken (Cornelia) Bouts[V][M][124a][124b][124c][124][124e][124f]
 ged. Rooms Katholiek op dinsdag 1 september 1711 te Geleen [li] (getuige: Jan Sassen, Beelken Bouts), 
 doopgetuige van haar kleinzoon Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Keulers (62) op dinsdag 11 maart 1777 te Geleen [li]. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  124a.  Anna Elisabetha [V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 16 januari 1739 te Geleen [li] (getuigen: haar tante Gertrudis Bouts (249e), als Gertrudt Bouts, Lents Keulers). 
  124b.  Joanna Sijbilla [V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 1 oktober 1741 te Geleen [li] (getuigen: haar grootvader Peter (Petrus) Bouts (498), Jen Keulers). 
  124c.  Gertrudis [V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 11 oktober 1743 te Geleen [li] (getuige: Arnoldt Schepers, Lijsbeth Keulers Pro). 
  124d.  Laurentius [V][M][62][62b][62c][62d][62e],  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 18 maart 1747 te Geleen [li], zie 124
  124e.  Maria Catharina [V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 30 augustus 1751 te Geleen [li] (getuige: Hendrick Keulers, Mari Cathrin Bouts). 
  124f.  Maria Agnes [V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 19 december 1755 te Geleen [li] (getuigen: haar tante Gertrudis Bouts (249e), asl Getrud Bouts, Machel Keulers). 

250.  Henrick (Henricus) Claessen[V][M][125a][125b][125c][125d][125][125f][125g][125h]
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 15 februari 1703 te Geleen [li] (getuige: Claes Penris), 
 ovl. (ongeveer 50 jaar oud) op dinsdag 13 november 1753 aldaar, 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 23 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zondag 9 januari 1735 aldaar (getuigen: zijn broer Daem (Adamus) Claessen[V][M] (250a) en haar broer Joannes Baggen[V][M] (251d), als Joannes Bagghen) 
 met 

251.  Maria Baggen (Bagghen)[V][M][125a][125b][125c][125d][125][125f][125g][125h]
 ged. op dinsdag 19 mei 1711 te Schinnen [li] (getuigen: Michael Diederen, als Michael Dieteren, Sijbilla Geelen), 
 doopgetuige van haar kleindochter Marij Neleken Keulers (62b) op zondag 15 november 1778 te Geleen [li]. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  125a.  Anna [V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 14 april 1735 te Schinnen [li] (getuigen: haar grootmoeder Anneken (Anna) Corten (501) en haar grootvader Nicolaus Baggen (502)). 
  125b.  Maria Elisabetha [V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 12 maart 1738 te Geleen [li] (getuigen: haar oom Daem (Adamus) Claessen (250a), Anna Fremmen). 
  125c.  Joannes Nicolaus [V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 3 september 1739 te Geleen [li] (getuigen: zijn oom Joannes Baggen (251d), Ida Penris). 
  125d.  Maria Elisabetha [V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 13 februari 1744 te Geleen [li] (getuigen: haar oom Daem (Adamus) Claessen (250a), Anna Fremmen). 
  125e.  Agnes Claessens[V][M][62][62b][62c][62d][62e],  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 12 september 1746 te Geleen [li],  
   ovl. (ongeveer 68 jaar oud) op maandag 27 februari 1815 aldaar, zie 125
  125f.  Wilhelmus Leonardus [V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 18 januari 1748 te Geleen [li] (getuigen: zijn oom Leonardus Claessen (250b), als Lenart Claessens, Marij Lijsbeth Keulers),  
   getuige bij kerk. huw. van Laurentius Keulers (124) en zijn zus Agnes Claessens (125) op woensdag 8 mei 1776 te Geleen [li]. 
  125g.  Maria Sijbilla [V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 2 juli 1749 te Geleen [li] (getuige: Joanna Le, Lambertus Claessens). 
  125h.  Joannes Adamus [V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 9 juni 1752 te Geleen [li] (getuigen: zijn grootmoeder Anna Vroemen (503), als Annecken Vroemen, Hans Willem Claessens). 

252.  Peter (Petrus) Ferront (Feron)[V][M][126a][126b][126]
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 31 januari 1711 te Stein [li] (getuige: Ida op den Camp, Albertus Dreessens, Petrus Sleumers), 
 doopgetuige van zijn kleindochter Maria Joanna Feron (63e) op maandag 19 december 1774 te Geleen [li], 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 23 en minstens 20 jaar oud) (Rooms Katholiek) op woensdag 10 februari 1734 te Geleen [li] (getuige: Maria Ferront, Philippus Ferront) 
 met 

253.  Jen Lenerts[126a][126b][126]
 geb. voor 1714. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  126a.  Joanna Ferrons (Feron)[V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 28 november 1734 te Geleen [li] (getuigen: haar oom Philippus Ferron (252c), als Philip Ferrons, Anna Custers). 
  126b.  Ida [V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 15 mei 1736 te Geleen [li] (getuigen: Cathrijn (Catharina) Mevis (zie 504), Stass Custers),  
   doopgetuige van haar nicht Mari Jen Feron (63c) op donderdag 22 februari 1770 te Geleen [li]. 
  126c.  Franciscus [V][M][63][63b][63c][63d][63e][63f],  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 7 april 1738 te Geleen [li],  
   ovl. (ongeveer 43 jaar oud) op zondag 13 januari 1782 aldaar, zie 126

254.  Vaes (Servatius, Xervas, Servaes) Wilms (Willems)[V][M][127a][127][127c][127d][127e][127f][127g]
 ged. op zondag 3 april 1729 te Geleen [li], 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 23 jaar oud) op zondag 3 oktober 1751 te Geleen [li] 
 met 

255.  Marijken (Maria) Smeets[V][M][127a][127][127c][127d][127e][127f][127g]
 ged. in oktober 1728 te Geleen [li]. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  127a.  Joannes Willems (Wilms)[V][M],  
   ged. op maandag 14 augustus 1752 te Geleen [li],  
   ovl. (hoogstens 3 jaar oud) voor 1756 waarschijnlijk te Geleen [li]. 
  127b.  Catharina [V][M][63][63b][63g],  
   ged. op dinsdag 22 januari 1754 te Geleen [li],  
   ovl. (ongeveer 80 jaar oud) op donderdag 21 augustus 1834 aldaar, zie 127
  127c.  Joannes Willems[V][M],  
   ged. op zondag 29 augustus 1756 te Geleen [li]. 
  127d.  Jaspar (Casparus, Gaspar) Willems (Wilms)[V][M],  
   ged. op woensdag 11 april 1759 te Geleen [li],  
   ovl. (ongeveer 54 jaar oud) op maandag 30 augustus 1813 te Geleen [li]. 
  127e.  Anna Maria Willems[V][M],  
   ged. op dinsdag 2 maart 1762 te Geleen [li]. 
  127f.  Mari Sibil (Maria Sibilla) Willems[V][M],  
   ged. op donderdag 7 maart 1765 te Geleen [li],  
   ovl. (ongeveer 44 jaar oud) op zondag 6 augustus 1809 aldaar. 
  127g.  Joannes Jacobus [V][M],  
   ged. op vrijdag 5 augustus 1768 te Geleen [li]. 

Generatie IX

256.  Marten (Martinus) Jacobus Walteri alias Wouters (Wouters)[V][M][128a][128][128c][128d][128e][128f][128g][128h][128i][128j][128k][128l] Gebruikt na 1654 geen Walteri meer, alleen nog Wouters als familienaam, 
 geb. voor 1625 vermoedelijk te Groot Genhout [li] - Printhagen, 
 doopgetuige van zijn neef Joannes Kerckhoffs (zie 257a) op dinsdag 11 juni 1652 te Beek [li], 
 doopgetuige van Cornelia Severeni op vrijdag 2 augustus 1652 te Beek [li], 
 doopgetuige van zijn neef Matthias Kerckhoffs (zie 257b) op zondag 16 oktober 1661 te Beek [li], 
 doopgetuige van Matthias Timmermans op dinsdag 13 november 1668 te Beek [li], 
 doopgetuige van Elisabeth Penris op donderdag 13 december 1668 te Beek [li], 
 doopgetuige van Mathias Haesen op zaterdag 22 juni 1669 te Beek [li], 
 doopgetuige van Joannes Lenarts (zie 132f) op zaterdag 11 februari 1673 te Beek [li], 
 doopgetuige van Elisabetha Kerckhoffs op zondag 13 augustus 1673 te Beek [li], 
 doopgetuige van Paulus Greven op maandag 19 maart 1674 te Beek [li], 
 doopgetuige van Petrus Kerckhoffs op dinsdag 13 december 1678 te Beek [li], 
 doopgetuige van Leonardus Willemus Kerckhoffs op woensdag 25 september 1680 te Beek [li], 
 doopgetuige van zijn achternicht Margaretha Wouters op woensdag 17 oktober 1685 te Beek [li], 
 doopgetuige van zijn achterneef Joannes Banens op woensdag 21 mei 1687 te Beek [li], 
 doopgetuige van zijn kleinzoon Mattijs (Matthias) Wouters (zie 128a) op dinsdag 12 oktober 1688 te Beek [li], 
 doopgetuige van zijn achterneef Joannes Domenicus Kerckhoffs op zaterdag 6 augustus 1689 te Beek [li], 
 doopgetuige van zijn kleindochter Maria Catharina Wouters (zie 128a) op zondag 10 december 1690 te Beek [li], 
 doopgetuige van zijn achternicht Catharina Wouters op woensdag 23 april 1692 te Beek [li], 
 doopgetuige van zijn achternicht Judith Wouters op maandag 30 oktober 1713 te Beek [li], 
  
 Verder onderzoek, 
 Marten Wouters heeft aen erven een boender drij morgen (L.v.O. 144 Lijst eigenaren …. 1663, fol. 1) 
 Ovl. (Minstens 91 jaar oud) op dinsdag 19 mei 1716, 
 begr. op dinsdag 19 mei 1716 19 Martinus Wouters vid. s[olvit] te Beek [li], 
  
 Verder onderzoek, 
 Maria Kerckhoffs x Marten Wouters te Beek (Collectie Habets 1432-1-1669 4132-42-1679) 
 
 kerk.huw. (resp. minstens 26 en minstens 20 jaar oud) (Rooms Katholiek) op dinsdag 28 november 1651
(Martinus filius Jacobi Walteri et Maria filia Matthiae Kerckoffs, testes [=getuigen] venerabilis [=eerwaarde] dominus [=priester] Andreas Penris et Walterus Odekercke custos) aldaar (getuigen: zijn neef Walter (Walterus) Joannes Odekercke[V] (zie 512a) en Eerwaarde Heer Andreas Penris, priester)  
 met 

257.  Meijken (Maria) Kerckhoffs[V][M][128a][128][128c][128d][128e][128f][128g][128h][128i][128j][128k][128l]
 geb. voor 1631 vermoedelijk te Beek [li], 
 (getuigen: haar nicht Joanna Kerckhoffs (zie 514b) en haar broer Adam (Adamus) Kerckhoffs (257b)), 
 doopgetuige van haar neef Petrus Kerckhoffs (zie 257b) op vrijdag 29 maart 1652 te Beek [li], 
 doopgetuige van haar achterneef Matthias Kerckhoffs op donderdag 18 september 1670 te Beek [li], 
 doopgetuige van Maria Christina Penris op vrijdag 19 juli 1675 te Beek [li], 
 doopgetuige van haar kleinzoon Jacobus Wouters (64) op zaterdag 20 mei 1690 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van haar kleinzoon Matthias Haesen (zie 128e) op dinsdag 23 mei 1690 te Beek [li], 
 doopgetuige van Jacobus Seghels op woensdag 26 oktober 1695 te Beek [li], 
 ovl. (minstens 81 jaar oud) in september 1712 waarschijnlijk te Beek [li], 
 begr. in september 1712 [.]6 Maria Kerckhofs conj. s[olvit] te Beek [li]. 
 Uit dit huwelijk 12 kinderen: 
  128a.  Peter (Petrus) Walteri (Wouters, Wolters)[V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 19 oktober 1652 genoemd naar zijn peter te Beek [li] (getuigen: Peter (Petrus) Banents alias Peumans (zie 514d), aangetrouwde oudoom echtgenoot van Maria Kerckhoffs en zijn aangetrouwde tante Trijn (Catharina) Coumans (zie 257b), als Catharina NN, aangetrouwde oudtante echtgenote van Adamus Kerckhoffs) (Petrus Banens alias Peumans, Sibilla vidua Joanni Kerckhoffs per Catharina uxor Adami Kerckhoffs),  
   doopgetuige van zijn nicht Lisbet (Elisabetha) Wouters (64c) op donderdag 23 februari 1696 te Spaubeek [li],  
   getuige bij kerk. huw. van zijn neef Jacobus Wouters (64) en Elisabetha Hanssen (65) op donderdag 3 november 1712 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van zijn neef Jacobus Wouters (zie 128k) op zondag 14 december 1704 te Beek [li],  
   doopgetuige van zijn kleindochter Mechtildis Wouters op maandag 9 mei 1718 te Beek [li],  
   getuige bij kerk. huw. van Theodorus Hanssen (65i) en Ida Claessens op vrijdag 5 februari 1712 te Schinnen [li],  
   doopgetuige van zijn neef Mathhias Stijnen (zie 128d) op maandag 24 januari 1701 te Beek [li],  
   ovl. (ongeveer 67 jaar oud) op zondag 23 juni 1720,  
   begr. op zondag 23 juni 1720 23 Petrus Wouters conjug: te Beek [li]. 
  128b.  Jan (Joannes) Wouters[V][M][64][64b][64c][64d],  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 12 augustus 1654 te Beek [li] (getuigen: zijn achterneef Walter (Walterus) Joannes Odekercke (zie 512a), custos [=koster]. Dus de neef van zijn vader en Elisabeth Lemmens (zie 515b), de schoonmoeder van oom Otto, als Elisabetha uxor [=echtgenote van] Adami Keulen),  
   ovl. (ongeveer 87 jaar oud) op vrijdag 12 januari 1742 te Spaubeek [li],  
   begr. op zondag 14 januari 1742 aldaar, zie 128
  128c.  Jacobus Martinus Wouters[V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 26 juli 1656 26o. Jacobus [filius] Martini [hierboven: Jacobi] Wouters et Mariae Kerckhoffs coniugum: suscip: Jo(ann)es Odekercke, et Anna vidua Henrici Kerckhoffs. Genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde te Beek [li] (getuigen: Enke (Anna) Banens alias Kerckhoffs (zie 514b) en zijn oudoom Jan (Joannes) Odekercke (512a), [later huwen beide getuigen (als weduwnaar en weduwe) met elkaar]),  
   ovl. (hoogstens 7 jaar oud) voor 1664. 
  128d.  Trijneken (Catharina) Wouters[V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 20 januari 1658 20 Catharina filia Marten Wouters et Meijken Kerckhoffs coniu(um) suscept Houb Lemmens in den Ondenhoff et Trinneken Kerckhoffs uxor Janis Nijsten. Genoemd naar haar meter (Catharina Kerckhoffs) te Beek [li] (getuigen: Houb (Hubertus) Lemmens alias Oudenhove (zie 512c), aangetrouwde oudoom, echtgenoot van Sibilla Odekercke en haar oudtante Catharina Kerckhoffs (514c), e.v. Janus Nijsten),  
   doopgetuige van haar nicht Maria Haesen (zie 128e) op maandag 31 november 1692 te Beek [li],  
   doopgetuige van haar neef Marten (Martinus) Wouters (zie 128a) op maandag 22 december 1692 te Beek [li],  
   doopgetuige van Maria Hamers op vrijdag 26 september 1670 te Beek [li],  
   doopgetuige van haar nicht Maria Lemmens (zie 128j) op zondag 22 maart 1699 te Beek [li],  
   doopgetuige van Catharina Philips op vrijdag 4 mei 1696 te Beek [li],  
   ovl. (ongeveer 60 jaar oud) op dinsdag 3 mei 1718 (Catherina gehuwd met Joannes Stijnen) te Beek [li]. 
  128e.  Christina (Ciken) Wouters[V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 7 februari 1660 7. completae fuerunt ceremoniae [=de doopcerimonie zijn voldaan] circa Christinam filiam Martini Wolters et Mariae Kerckhoffs susceptores Henricus Wouters et Maria uxor Adami Zeueren [= Zeveren]. Genoemd naar haar oudtante Christina Odekercke te Beek [li] (getuigen: haar oudoom Hendrick (Henricus) Walteri Odekercke alias Wouters (512d), als Henricus Wouters en Maria Cleijns, e.v. Adamus Zeveren [=Severens]),  
   doopgetuige van haar achternicht Maria Kerckhoffs op zondag 28 september 1687 te Beek [li],  
   doopgetuige van haar zoon Egidius Haesen (zie 128e) op donderdag 29 september 1695 te Beek [li],  
   doopgetuige van haar neef Nicolaus Haesen op dinsdag 28 augustus 1703 te Beek [li],  
   ovl. (ongeveer 55 jaar oud) op zaterdag 30 november 1715,  
   begr. op zaterdag 30 november 1715 30 Christina Wouters conj. s[olvit] te Beek [li]. 
  128f.  Matthijs (Matthias) Wouters[V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 21 januari 1662 Matthias filius Martini Wouters et Mariae coniugum suscept Adamus Kerckhoffs. et Helena Nijsten uxor Wolteri Wouters. te Beek [li] (getuigen: zijn oom Adam (Adamus) Kerckhoffs (257b) en zijn aangetrouwde tante Heijlken (Helena) Nijsten (zie 256a), e.v. Walteri (Jacobus) Wouters),  
   doopgetuige van zijn nicht Catharina Wouters (zie 128a) op zaterdag 28 juni 1698 te Beek [li],  
   doopgetuige van zijn neef Matthias Wouters (64d) op zondag 26 april 1699 te Spaubeek [li],  
   ovl. (ongeveer 43 jaar oud) op donderdag 22 januari 1705,  
   begr. op donderdag 22 januari 1705 22 Mathias Wouters s[olvit] te Beek [li]. 
  128g.  Jacob (Jacobus) Wouters[V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 10 februari 1664 eodem [=10-02-1664] die. Jacobus filius Martini Wouters et Mariae Kerckhoffs coniugum suscept. Joannes Kerckhoffs et Catharina Kerckhoffs. Genoemd naar zijn overleden broer 3 te Beek [li] (getuigen: zijn oom Jan (Joannes) Kerckhoffs op de Linde (257a), zijn nicht Trijneken (Catharina) Kerckhoffs alias Haesen (zie 257a) en zijn oudoom Guilielmus Haghemans (513f), als Guilielmus Haeghmans),  
   doopgetuige van Sebastianus Nijsten op zaterdag 3 april 1723 te Beek [li],  
   doopgetuige van Petrus Wouters op woensdag 27 juli 1712 te Beek [li],  
   doopgetuige van zijn neef Jasparis Pils (zie 979i) op zaterdag 13 september 1698 te Beek [li],  
   doopgetuige van zijn neef Matthias Coumans (zie 979d) op zondag 14 februari 1694 te Beek [li],  
   doopgetuige van Sibilla Odekercken op maandag 1 september 1727 te Beek [li],  
   doopgetuige van zijn neef Jasparis Pils (zie 979i) op zaterdag 13 september 1698 te Beek [li],  
   doopgetuige van Gerardus Penris op dinsdag 1 september 1693 te Beek [li],  
   ovl. (ongeveer 47 jaar oud) op vrijdag 17 juli 1711 (Collectie Habets: I-1 Jacob x 1686 Marg. Coumans te Beek weduwe in 1717),  
   begr. op vrijdag 17 juli 1711 17 Jacobus Wouters conj. [=gehuwd] s[olvit] te Beek [li]. 
  128h.  Otto Wouters[V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 2 december 1665 (tweeling) 2. [hierboven: obijt] Otto filius Martini Wouters et Mariae Kerckhoffs. coniug(um). suscept. Walterus Wouters custos. et Judith Wouters. Genoemd naar zijn oom aan vaderszijde te Beek [li] (getuigen: zijn oom Walter (Walterus) Jacobus Walteri alias Wouters (256a), koster en zijn aangetrouwde tante Judith Canisius (zie 256d), als Judith Wouters, echtgenote van Peter Wouters),  
   ovl. op woensdag 2 december 1665 te Beek [li]. 
  128i.  Lucia Wouters[V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 2 december 1665 (tweeling) eodem die. Lucia baptizata est eorumdem coniugum filia suscept. Joannes Keulen per Adamum Kerckhoffs. et Margareta Habets no(min)e Trijn Haghma[n]s matris suae. te Beek [li] (getuigen: haar oom Adam (Adamus) Kerckhoffs (257b), Joannes Keulen per [=door] Adam Kerckhoffs, Margaretha Habets nms Trijn Haghemans/Kaymes nata Scregen [meisje geboren in Scregen (?)] [of vrouw van Matus Scregen]),  
   getuige bij kerk. huw. van Janus (Sebastianus) Haesen (zie 128e) en haar zus Christina Wouters in 1685 te Beek [li],  
   doopgetuige van haar nicht Maria Lucia Wouters (zie 128k) op woensdag 31 mei 1713 te Beek [li],  
   doopgetuige van haar achterneef Joannes Coumans op maandag 14 januari 1726 te Beek [li],  
   doopgetuige van haar achternicht Maria Elisabeth Stijnen op maandag 16 maart 1733 te Beek [li],  
   doopgetuige van haar achternicht Petronilla Hasen op dinsdag 20 februari 1720 te Beek [li]. 
  128j.  Mayken (Maria, Meijken) Wouters[V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 3 juli 1667 3. Maria filia Martini Wouters et Mariae Kerckhoffs coniug(um). suscept. Andreas Huijsman no(min)e patris sui Henrici Huijsmans et Annae [sic] Arts ex Catsop. Genoemd naar haar grootmoeder aan vaderszijde Mayken Haghemans alias Otten te Beek [li] (getuige: Andreas Huijsmans nms patris sui [=namens zijn vader] Henricus Huijsman, Anna Arts ex [=uit] Catsop),  
   doopgetuige van haar neef Mathias Wolters (zie 128a) op vrijdag 8 december 1684 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van Anna Kerckhoffs op zondag 19 juli 1705 te Beek [li],  
   doopgetuige van haar neef Matthias Wouters (zie 128g) op zondag 5 november 1690 te Beek [li],  
   doopgetuige van haar kleindochter Maria Sleijpen op dinsdag 27 januari 1733 te Beek [li],  
   doopgetuige van haar kleindochter Anna Maria Sleijpen op vrijdag 24 maart 1730 te Beek [li],  
   doopgetuige van haar nicht Lucia Wouters (zie 128a) op maandag 13 februari 1696 te Beek [li],  
   ovl. (ongeveer 73 jaar oud) op dinsdag 1 november 1740,  
   begr. op dinsdag 1 november 1740 1. Maria Wouters uxor Leonardi Lemmens te Beek [li]. 
  128k.  Otto Wouters[V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 22 oktober 1669 22 sub conditione baptizatis fuit Otto filius Martini Wouters et Maria Kerkhoffs coning. suscept. Joannes Kerkhoffs op de Linde et Cornelia Haghmans Genoemd naar zijn overleden broer te Beek [li] (getuigen: zijn oom Jan (Joannes) Kerckhoffs op de Linde (257a) en zijn achternicht Cornelia Haghemans (zie 513b)),  
   ovl. (ongeveer 45 jaar oud) op zondag 15 september 1715,  
   begr. op zondag 15 september 1715 15 Otho Wouters conj. s[olvit] te Beek [li]. 
  128l.  Fredericus Wouters[V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 2 september 1671 Fredericus filius Martini Wouters et Maria Kerkhoffs coning. suscept. Martinus Haghmans et Elisabeth Haghmans vidua Cuijpers op de Hove ex Spaubeek Genoemd naar zijn achterneef Fredericus Kerckhoffs te Beek [li] (getuigen: zijn achterneef Marten (Martinus) Haghemans (zie 513e), Elisabeth Haghmans weduwe van Cuijpers op de Hove ex [=op Genhoof (?) uit] Spaubeek). 

258. = 132

259.  Elisabeth Meijs[V][M][66d][66e][129][66g]
  Marten (Martinus) Lenarts ook geschreven als: Leenarts, Lienaerts, Lienards, Leenders of Lenders, 
 tr. (2) 
 met Maria Vromen
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  129e.  Joannes [V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 21 december 1682 21 bapt Joannes filius Martini
Lienarts et Mariae con(iu)g(um) suscep Wilhelmus Gossens et Catharina Lienarts.
te Spaubeek [li] (getuigen: zijn tante Catharina Lienaarts (132a), Wilhelmus Gossens),  
   ovl. (ongeveer 45 jaar oud) op woensdag 22 september 1728 te Spaubeek [li], zie 66a
  129f.  Wilhelmus Leenarts[V][M][33a][33b][33c][33][33e][33f][33g][33h][33i][33j][33k][33l][33m],  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 13 april 1691 (tweeling) 13 bapt sunt gemini Wilhelmus et Gertrudis filij Martini Lienarts et Mariae con(iu)g(um) suscep Theodorus Schillarts et Elisabetha Lienarts te Spaubeek [li] (getuigen: Theodorus Schillarts, Elisabetha Lienarts),  
   ovl. (ongeveer 77 jaar oud) op donderdag 9 juni 1768 te Spaubeek [li],  
   begr. op zaterdag 11 juni 1768 9 omnibus eccl(es)iae sacramentis praemunitus obyt Wilhelmus Lenaerts conjux Mariae Horsmans, qui 11 ejusd(em): mensis sepultus est. aldaar, zie 66
  129g.  Gertrudis [V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 13 april 1691 (tweeling) 13 bapt sunt gemini Wilhelmus et Gertrudis filij Martini Lienarts et Mariae con(iu)g(um) suscep Theodorus Schillarts et Elisabetha Lienarts te Spaubeek [li] (getuigen: Theodorus Schillarts, Elisabetha Lienats), zie 66c

260.  Lemmen (Lambertus) Hanssen[V][M][130][130b][130c]
 geb. voor 1633 vermoedelijk te Beek [li], 
 doopgetuige van zijn nicht Margaretha Haghens (zie 261a) op maandag 21 november 1661 te Hulsberg [li], 
 doopgetuige van Joannes Zelis op woensdag 7 oktober 1676 te Spaubeek [li], 
  
 Gichtregisters (LvO 4130, scan 90) op zaterdag 26 april 1664 te Beek [li], 
 Lemmen Hanssen verkoopt aan Jan Beijen 60 kleine roeden akkerlant in den grooten daell, rgt Lambert Bartelet, den holteren wegh voor 32 stuivers de roede, belast met een vat roggen aan het Sint Niclaes altaer tot Beeck, 
 tr. (beiden ongeveer 20 jaar oud) voor 1653 te Spaubeek [li] 
 met 

261.  Helena Hagens[V][M][130][130b][130c]
 geb. voor 1633, 
 ovl. (minstens 44 jaar oud) op zondag 9 mei 1677 te Spaubeek [li]. 
 Uit dit huwelijk 3 zonen: 
  130a.  Willem (Wilhelmus) [V][M][65a][65b][65c][65d][65e][65f][65g][65][65i],  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 30 september 1654 te Spaubeek [li],  
   ovl. (ongeveer 38 jaar oud) op maandag 16 maart 1693 aldaar,  
   begr. op woensdag 18 maart 1693 aldaar, zie 130
  130b.  Joannes [V][M],  
   ged. op woensdag 14 november 1657 genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde(Johannes filius Lamberti Hansen et Helenae coniug(um) suscept: Seruatius [Servatius] Pinxten per Lamber: custodem, et Maria
uxor Johannis Hagens
) te Spaubeek [li] (getuige: Servatius Pinxten, Lambertus, Maria (geh. met Johannes Hagens)),  
   ovl. (hoogstens 5 jaar oud) voor 1663. 
  130c.  Joannes [V][M],  
   ged. op maandag 19 maart 1663 te Spaubeek [li] (getuigen: zijn aangetrouwde tante Maria Diederen (zie 261e), Petrus Gielen),  
   doopgetuige van zijn achternicht Maria Hanssen (zie 65i) op maandag 6 februari 1713 te Schinnen [li]. 

262.  Joannes Dederens[131a][131]
 geb. voor 1625 vermoedelijk te Schinnen [li], 
 doopgetuige van zijn kleinzoon Theodorus Hanssen (65c) op woensdag 6 december 1679 te Spaubeek [li], 
 kerk.huw. (beiden minstens 20 jaar oud) (Rooms Katholiek) in oktober 1645 te Schinnen [li] (getuige: Matthias Pijls, Petrus Heinen) 
 met 

263.  Elisabetha Heinen[V][M][131a][131]
 geb. voor 1625 vermoedelijk te Schinnen [li]. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  131a.  Joannes [V][M],  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 5 januari 1646 te Schinnen [li] (getuige: Martinus Heumeckers, Petronilla Doemen). 
  131b.  Meijken (Maria) Dederen[V][M][65a][65b][65c][65d][65e][65f][65g][65][65i],  
   ged. op vrijdag 24 juni 1650 te Schinnen [li] (getuige: haar grootvader Theodorus Heinen (526)),  
   ovl. (ongeveer 69 jaar oud) op zondag 7 januari 1720 te Spaubeek [li],  
   begr. op dinsdag 9 januari 1720 aldaar, zie 131

264.  Nn Lenarts[132a][132b][132][132d][132e][132f][132g][132h]
 geb. voor 1613, 
 tr. (beiden ongeveer 20 jaar oud) voor 1633 
 met 

265.  Nn [132a][132b][132][132d][132e][132f][132g][132h]
 geb. voor 1613. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  132a.  Catharina Lienaarts (Lenarts)[V][M],  
   geb. na 1633,  
   getuige bij kerk. huw. van haar broer Leonardus Lenardts (132b) en Elisabeth Stassen (1832c) op dinsdag 14 mei 1669 te Spaubeek [li],  
   getuige bij kerk. huw. van Joannes Coemans (zie 132h) en haar zus Maria Lenarts op zaterdag 14 juni 1664 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van haar neef Joannes Lenardts (zie 132b) op maandag 27 december 1666 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van haar neef Joannes Lenarts (66a) op maandag 21 december 1682 te Spaubeek [li]. 
  132b.  Leonardus Lenardts (Lenarts, Lienarts)[V][M] (Lienarts),  
   geb. voor 1633 (voor 1649) vermoedelijk te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van zijn neef Jacobus Stassen (zie 1832a) op maandag 11 november 1669 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van zijn neef Matthias Cupers (zie 132g) op donderdag 13 oktober 1672 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van Mechtildis Stassen (zie 916d) op woensdag 22 mei 1697 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van zijn achterneef Jacobus Wouters (zie 128a) op maandag 22 december 1692 te Beek [li],  
   getuige bij kerk. huw. van zijn broer Marten (Martinus) Lenarts (132) en Maria Vromen (133) op dinsdag 14 mei 1669 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van Maria Lemmens op vrijdag 12 juni 1665 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van Anna Cuijpers (zie 915e) op maandag 8 februari 1683 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van Petrus Wouters op zondag 6 september 1716 te Beek [li]. 
  132c.  Marten (Martinus) [V][M][66d][66e][129][66g][66a][66][66c],  
   geb. voor 1634 vermoedelijk te Spaubeek [li],  
   ovl. (minstens 62 jaar oud) op zaterdag 22 december 1696 te Spaubeek [li],  
   begr. op maandag 24 december 1696 aldaar, zie 132
  132d.  Jan (Joannes) [V][M],  
   geb. voor 1634 vermoedelijk te Spaubeek [li],  
   ovl. (minstens 63 jaar oud) op zaterdag 5 oktober 1697 te Spaubeek [li]. 
  132e.  Petrus [V][M],  
   geb. voor 1637 vermoedelijk te Spaubeek [li]. 
  132f.  Laurens (Laurentius) Leenders (Lenarts)[V][M],  
   geb. voor 1643,  
   doopgetuige van zijn nicht Elisabeth Lenarts op vrijdag 7 juni 1686 te Beek [li],  
   doopgetuige van zijn neef Martinus Lena